Harmonisoitu palkkarakennepaneeli - yksityinen sektori

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Harmonisoitu palkkarakennepaneeli - yksityinen sektori 1995-2008"

Transkriptio

1 Aineistokuvaus Harmonisoitu palkkarakennepaneeli - yksityinen sektori Sisältökuvaus Aihealue Tilasto Asiasanat Kohdejoukko Lähdeaineisto Tekijä Tunniste Tulostusaika / 15:38:37 Muuttujia 36 Muuttujaluettelo SHTUN_L SYRTUN_L SHTUN_P SYRTUN_P VUOSI PMUOTO AINE SUKU IKA HAR_KOR PLKMKEH HAR_BASIS0 HAR_BASIS1 HAR_BASIS2 HAR_AMMA01 YRTOL02 HAR_TUTK1 HAR_TUTK1_VUODET HAR_VKTA HAR_OSAIK HAR_TYOAIKAKK HAR_YLIT HAR_LED HAR_VKORV HAR_YLIP HAR_TUNTIPALKKA HAR_KKPALKKA HAR_TULOSPA HAR_TPSANS HAR_KKSANS HAR_STYOAIKAKK HAR_VTL HAR_OSL HAR_PROV HAR_KKSANSLIS Yksityisen sektorin harmonisoitu palkkarakennepaneeli kuvaa yksityisen sektorin palkansaajien lukumääriä, tunti- ja kuukausipalkkoja sekä palkkojen muodostumista ja hajontaa vuosina Tiedot on harmonisoitu sekä suhteessa julkisen sektorin vastaaviin palkkatilastokäsitteisiin että yli vuosien. Siinä missä alkuperäinen palkkarakenneaineisto takaa sektorien välisen vertailtavuuden saman tilastovuoden sisällä, takaa harmonisoitu palkkarakenneaineisto sen, että käytettävät muuttujat todella mittaavat/kuvaavat samaa asiaa tilastovuodesta riippumatta. Vuosien yli harmonisoinnissa noudattavat harmonisoidut muuttujat vuoden 2007 yksityisen sektorin palkkarakenneaineiston yhteydessä käytettyjä muuttujien muodostussääntöjä ja luokitusmuuttujien luokitusversioita. HAR_ -etuliite muuttujan nimen alussa viittaa yli ajan harmonisoituun muuttujaan. Loput mukaan otetuista muuttujista olivat yli ajan harmonisoidussa muodossa jo vuosipoikkileikkausaineistoissa. Palkat ja työvoimakustannukset Palkkarakenne ansiotaso,palkansaajat,palkat,yksityinen sektori Yksityisen sektorin tuntipalkat, yksityisen sektorin kuukausipalkat Yksityisen sektorin tuntipalkat, yksityisen sektorin kuukausipalkat, yksityisen sektorin palkkarakenneaineistot (harmonisoimattomat vuosipoikkileikkaukset) Pekka Laine YA246a_ _ain_harmonpalrak_yks_001 Suojattu henkilötunnus Suojattu yritystunnus Suojattu henkilötunnus Suojattu yritystunnus TILASTOVUOSI PALKKAUSMUOTO AINEISTOTUNNUS PALKANSAAJAN SUKUPUOLI PALKANSAAJAN IKÄ Korotuskerroin Palkansaajia kehikossa Lukumäärärajaus Tuntiansiorajaus Kuukausiansiorajaus ISCO ammattiluokitus Yrityksen toimiala TOL02 Tutkintokoodi Tutkinnon pituus Säännöllinen sovittu viikkotyöaika Osa-aikaisuus Kokonaistyöaika Ylityötunnit Luontoisedut Varallaolokorvaukset Ylityöansiot Tuntiansiot Kokonaiskuukausiansiot Tulospalkkiot Säännöllisen työajan tuntiansio Säännöllisen sovitun työajan kuukausiansio Säännöllinen sovittu työaika kuukaudessa Työaikalisät Olosuhdelisät Provisiot Säännöllisen työajan palkanlisät 1 (8)

2 HAR_KKPALKKA2 Muuttujat Kuukausiansiot+tulospalkat per kk Suojattu henkilötunnus SHTUN_L Suojattu henkilötunnus (ilman väliviivaa). Suojattu yritystunnus SYRTUN_L Suojattu yritystunnus (ilman väliviivaa) Suojattu henkilötunnus SHTUN_P Suojattu henkilötunnus (myös väliviiva). Suojattu yritystunnus SYRTUN_P Muuttujan muutospäivä Suojattu yritystunnus (myös väliviiva) TILASTOVUOSI VUOSI Tilaston tilastointivuosi. Tässä tiedostossa Tiedot kuvaavat pääasiassa vuoden viimeistä neljännestä. PALKKAUSMUOTO PMUOTO Työsuhteen palkkausmuoto. Mahdolliset arvot vv : 1 - Kuukausipalkkainen 2 - Tuntipalkkainen. AINEISTOTUNNUS AINE Aineistotunnuksella erotetaan eri tiedonantajalähteet toisistaan. Yksit. sekt. mahdolliset arvot vv : 0 - Järjestäytymättömät palvelualat (TK:n oma otos); 1 - Teollisuuden ja työnantajain keskusliitto (nyk. EK,ent. TT); 2 - Palvelutyönantajat (nyk. EK,ent.PT); 3 - PT Autoliikenne (nyk. EK,ent. PT); 4 - Autoalan keskusliitto (nyk. EK,ent. AKL); 5 - Valtion liikelaitokset (aineistossa vain ); 6 - Energia-alan kuukausipakkaiset ENL (aineistossa vain ); 2 (8)

3 7 - Palvelulaitosten työnantajayhdistys PTY (aineistossa vasta 2001 läht.); 8 - Järjestäytymättömät teollisuusalat (TK:n oma otos); 9 - Kirkon työmarkkinalaitos (KIT); A - Näyttämöväen vanhuudenturvasäätiö (aineistossa 1996 läht.); B - PT Opetusala (nyk. EK,ent. PT) D - Ahvenanmaan Järjestäytymättömät yritykset ja maakuntahallitus (aineistossa vain 1995, 2002 ja 2006); E - Manner-Suomen ja Ahvenanmaan varustamot aineistossa vain , 2002 ja 2006); F - PT Kiinteistöpalvelut (nyk. EK,ent. PT, aineistossa 1996 läht); G - PT Siivouspalvelut (nyk. EK,ent. PT, aineistossa 1998 läht); H - Tietojenkäs. palveluala TIPAL (PT, aineistossa vain ); J - Työterveyslaitoksen henkilöstö (PT, aineistossa vain ); L - Kirkon lastenohjaajat (KISV, aineistossa , muina vuosina AINE=9) N - PTY opetusala (aineistossa , 2007 läht. AINE=7?) R - Järjestäytymättömät opetusala (TK:n oma otos, aineistossa vain ); PALKANSAAJAN SUKUPUOLI SUKU valmis Tieto sukupuolesta. Muodostetaan pääasiassa henkilötunnuksen perusteella. 1=mies, 2=nainen. PALKANSAAJAN IKÄ IKA Palkansaajan ikä vuosina. Lasketaan henkilön syntymävuoden mukaan henkilötunnuksen perusteella. Mittayksikkö Vuosia Lyhenne vv Korotuskerroin HAR_KOR Harmonisoitu katokorotuskerroin: Tutkimuskehikossa 210 yrityksen KOKOLUOKKA*TOIMIALA -koht. ositetta (j). Formaalisti esitettynä korotuskerroin on F_j/f_j, missä F_j = (toimivien) tutkimuskehikon yritysten lukumäärä ositteessa j, f_j = vastanneiden yritysten määrä ositteessa j. Palkansaajia kehikossa PLKMKEH Tieto yrityksen palkansaajien lukumäärästä. Tieto saadaan yritysrekisteristä. Kuvaa kokoaikavastaavaa palkansaajaa. Lukumäärärajaus HAR_BASIS0 Harmonisoitu rajausehto. Arvo=1 tietueilla, jotka otetaan mukaan palkansaajien lukumääriä laskettaessa. Muuten arvo=0. Tuntiansiorajaus HAR_BASIS1 Muuttujan muutospäivä Harmonisoitu rajausehto. Arvo=1 tietueilla, jotka otetaan mukaan kokonaistyöajan tuntiansioita laskettaessa. Muuten arvo=0. 3 (8)

4 Kuukausiansiorajaus HAR_BASIS2 Muuttujan muutospäivä Harmonisoitu rajausehto. Arvo=1 tietueilla, jotka otetaan mukaan kokonaistyöajan kuukausiansioita laskettaessa. Muuten arvo=0. ISCO ammattiluokitus HAR_AMMA01 Harmonisoitu kansainväliseen ISCO-ammattiluokitukseen pohjautuva Tilastokeskuksen virallinen kansallinen ammattiluokitus. Ammattiluokituksen pohjana ovat alakohtaiset työnantajien ja Tilastokeskuksen ylläpitämät ammattinimikeluokitukset, jotka on käännösavaimella muokattu sekä kansallisen että kansainvälisen virallisen ammattiluokituksen mukaiseksi. Käytössä kansallinen ammattiluokitus 2001 (AML01). YRTOL02 Yrityksen toimiala TOL02 Luokitus Toimialaluokitus 2002 Luokituslinkki toimiala_1_2002_01_01 Yrityksen tai työnantajan päätoimiala. Perustuu kansainväliseen TOL2002 toimialaluokitukseen. Toimiala on mahdollista luokitella usealle eri tasolle. Tutkintokoodi HAR_TUTK1 Harmonisoitu tutkintokoodi. Palkansaajan viimeisin ja korkein tutkinto tilastovuoden lopussa. Käytössä kansainväliseen ISCED luokitukseen perustuva Tilastokeskuksen ylläpitämä kansallinen Koulutusluokitus sovellus. Tutkinnot poimitaan Tilastokeskuksen tutkintorekisteristä prioriteettikentän korkeimman prioriteettiarvon mukaan. Rekisteriin tutkintotiedot on voitu viedä vain niille henkilöille, joilla on suomalainen henkilötunnus. Tästä syystä tutkintorekisteristä puuttuvat henkilötunnusta vailla olevien henkilöiden (esim. monien ulkomaalaisten) tutkintotiedot. (Käsikirja: Koulutusluokitus 2006). Luokitus Koulutusluokitus 2007 Luokituslinkki koulutus_1_2007_01_01 Tutkinnon pituus HAR_TUTK1_VUODET Muuttujan muutospäivä Harmonisoidut tutkintoasteet koulutusvuosina. Mittausmenetelmän kuvaus Ei perusasteen jälk. tutkintoa (tutkintoaste<=2) - tutkinnon pituus 9 vuotta; Keskiasteen tutk. (tutkintoaste=3) - tutkinnon pituus 12 vuotta; Alimman korkea-asteen tutk. (tutkintoaste=5) - tutkinnon pituus 14 vuotta; Alemman korkeakouluasteen tutk. (tutkintoaste=6) - tutkinnon pituus 16 vuotta; Ylemmän korkeakouluasteen tutk. (tutkintoaste=7) - tutkinnon pituus 18 vuotta; Tutkijakoulutusasteen tutk. (tutkintoaste=8) - tutkinnon pituus 21 vuotta. HAR_VKTA Säännöllinen sovittu viikkotyöaika 4 (8)

5 Harmonisoitu palkansaajan henkilökohtainen sovittu säännöllinen viikkotyöaika. Kattaa sekä koko- että osa-aikaiset työsuhteet ja määritettävä työsopimuslain mukaisesti kirjallisesti joko työsopimuksessa tai työnantajan antamassa työnteon keskeisiä ehtoja koskevassa selvityksessä. Säännöllisen viikkotyöajan on noudatettava työaikalakia ja mahdollista työsuhteessa noudatettavaa työehtosopimusta. Ei kuvaa pelkästään todellista työssöoloaikaa, sillä myös TES:in mukaiselle säännölliselle työssäoloajalle sijoittuvat palkattomat ja palkalliset poissaolot sisältyvät käsitteeseen. HAR_VKTA sisaltää myös ns. palkalliset pekkasvapaat. Sen sijaan harmonisoidusta säännöllisen kuukausityöajan (HAR_STYOAIKAKK) käsitteestä palkalliset pekkasvapaat on laskennallisesti poistettu. Osa-aikaisuus HAR_OSAIK Harmonisoitu työsuhteen koko- tai osa-aikaisuus -tieto. Muodostetaan palvelussuhteen ehtojen tai säännöllisen viikkotyöajan mukaan. Osa-aikaisuuden määrittelyssä rajana pidetään 90 prosenttia alan yleisestä säännöllisestä työajasta. Mahdolliset arvot: 1 - Kokoaikainen, 2 - Osa-aikainen. Kokonaistyöaika HAR_TYOAIKAKK Muuttujan muutospäivä Harmonisoitu kokonaistyöaika kuukaudessa (=HAR_STYOAIKAKK+HAR_YLIT). Harmonisoidut lisä- ja ylityötunnit (HAR_YLIT) kuvaavat yksinomaan todellisia palkattuja työssäolotunteja. Sen sijaan säännöllisen kuukausityöajan tunnit (HAR_STYOAIKAKK) eivät kuvaa pelkkää todellista työssöoloaikaa, sillä myös TES:in määrittämälle työssäoloajalle sijoittuvat palkattomat ja palkalliset poissaolot sisältyvät käsitteeseen. Palkalliset pekkasvapaat on kuitenkin poistettu laskennallisesti. Ylityötunnit HAR_YLIT Palkatut lisä- ja ylityötunnit kuukaudessa. Luontoisedut HAR_LED Harmonisoitujen veronalaisten luontoisetujen arvo euroina kuukaudessa. Esimerkiksi auto- tai puhelinetu. Varallaolokorvaukset HAR_VKORV Muuttujan muutospäivä Harmonisoidut varallaoloajan palkat ja muut kokonaisansion lisät, kuten toimenpidepalkkiot euromääräisinä tilastokuukaudelta. Ylityöansiot HAR_YLIP Muuttujan muutospäivä Harmonisoidut yli- ja lisätyöajalta maksetut palkat euromääräisinä tilastokuukaudelta. Tuntiansiot HAR_TUNTIPALKKA 5 (8)

6 Harmonisoitu kokonaistyöajan tuntiansio. Säännölliseltä työajalta sekä lisä- ja ylityöltä maksetun ansion määrä euroina tunnissa. Muodostettu kuukausiansiosta (HAR_KKPALKKA) jakamalla kuukausiansio kokonaistyöajan tuntien määrällä (HAR_TYOAIKAKK). Mittausmenetelmän kuvaus Kokonaisansio kuvaa säännölliseltä työajalta sekä muulta työajalta, kuten yli- ja lisätyöajalta, maksettua palkkaa (kts. kokonaistyöaika). Kokonaisansioon luetaan kultakin palkanmaksujaksolta peruspalkka + tehtävän, ammattitaidon, palvelusvuosien yms. perusteella maksettavat lisät+ työpaikan sijainnin ja olosuhteiden perusteella maksettavat lisät+ työaikalisät+ provisiot (myyntiprovisiot, henkilökohtaiseen työpanokseen/-tulokseen perustuvat suoritusperusteiset ansiot) + luontoisetujen verotusarvo + lisä- ja ylityön ansio + varallaolo-, päivystys- ja hälytyskorvaukset + muut vastaavat lisät. Huom.! palkkarakennetilastossa mukaan lasketaan lisäksi ei-tehdyltä työajalta maksettua palkkaa. Kokonaisansio ei sisällä kertaluonteisia tai epäsäännöllisiä palkkaeriä, kuten lomarahaa ja usean työntekijän tai koko yrityksen kollektiivisiin tuotantotuloksiin perustuvia tulos- ja voittopalkkioita. Kokonaiskuukausiansiot HAR_KKPALKKA Harmonisoitu kokonaistyöajan kuukausiansio. Säännölliseltä työajalta sekä lisä- ja ylityöltä maksetun ansion määrä euroina kuukaudessa. Sisältää myös mahdolliset varallaolokorvaukset. Tulospalkkiot HAR_TULOSPA Harmonisoidut kertaluontoisesti ja epäsäännöllisesti maksettavat tulospalkkiot euroina vuodessa (vrt HAR_PROV kuukaudessa!). Varsinaisten tulospalkkioiden lisäksi mukaan on laskettu myös käteiset voittopalkkiot näiden tilastoinnin puutteista (erityisesti 1990-luvulla) huolimatta, mikä on yli ajan tarkastelussa syytä ottaa huomioon. Toinen huomioon otettava seikka on tulospalkkioiden erottaminen provisioista (HAR_PROV). Harmonisoinnissa on lähdetty ajatuksesta, että tulospalkkioihin luetaan epäsäännöllisesti maksettavat ansioerät, joiden perusteena on koko yrityksen tai jonkin sen työntekijäryhmän kollektiivisesti yrityksen taloudellista kannattavuutta edistäneen työsuorituksen palkitseminen. Provisioihin on pyritty sen sijaan rajaamaan työntekijän yksilölliseen (määrällisen ja/tai laadulliseen) suoritukseen perustuva palkitseminen (mm. kappale- tai myyntimäärä, laadun tasaisuus). Provisioille on tyypillistä myös se, että niitä maksetaan huomattavasti säännöllisemmältä pohjalta - joka tai lähes joka palkanmaksujaksolta. Mittayksikkö Euroa Lyhenne Säännöllisen työajan tuntiansio HAR_TPSANS Harmonisoitu sovitun säännöllisen työajan tuntiansio. Säännölliseltä työajalta maksetun ansion määrä euroina tunnissa. Muodostettu säännöllisen työajan kuukausiansiosta (HAR_KKSANS) jakamalla se säännöllisen työajan tuntien määrällä (HAR_STYOAIKAKK). Harmonisoituun säännöllisen työajan tuntiansioon luetaan kultakin palkanmaksujaksolta peruspalkka + tehtävän, ammattitaidon, palvelusvuosien yms. perusteella maksettavat lisät+ työpaikan sijainnin ja olosuhteiden perusteella maksettavat lisät + työaikalisät + provisiot (sisältää myyntiprovisiot, toimihenkilöiden yksilötason työsuoritukseen pohjaavat tulos- ja suoritusperusteiset palkanosat ja työntekijöiden yksilötason työsuoritukseen perustuvat suoritusperusteiset ansiot) + luontoisetujen verotusarvo. Säännöllisen työajan ansio ei sisällä varallaolokorvauksia eikä kertaluonteisia tai epäsäännöllisesti maksettavia palkkaeriä, kuten lomarahaa ja usean työntekijän tai koko yrityksen kollektiivisen työsuoritukseen/-tulokseen pohjautuvia tulospalkkioita. Säännöllisen sovitun työajan kuukausiansio HAR_KKSANS 6 (8)

7 Harmonisoitu säännöllisen työajan kuukausiansio. Säännölliseltä työajalta maksetun ansion määrä euroina kuukaudessa. Harmonisoituun säännöllisen työajan kuukausiansioon luetaan kultakin palkanmaksujaksolta peruspalkka + tehtävän, ammattitaidon, palvelusvuosien yms. perusteella maksettavat lisät + työpaikan sijainnin ja olosuhteiden perusteella maksettavat lisät + työaikalisät + provisiot (myyntiprovisiot, toimihenkilöiden yksilötason työsuoritukseen pohjaavat tulos- ja suoritusperusteiset palkanosat ja työntekijöiden yksilötason työsuoritukseen perustuvat suoritusperusteiset ansiot) + luontoisetujen verotusarvo. Säännöllisen työajan ansio ei sisällä varallaolokorvauksia eikä kertaluonteisia tai epäsäännöllisesti maksettavia palkkaeriä, kuten lomarahaa ja usean työntekijän tai koko yrityksen kollektiivisen työsuoritukseen/-tulokseen pohjautuvia tulospalkkioita. Säännöllinen sovittu työaika kuukaudessa HAR_STYOAIKAKK Harmonisoitu säännöllisen työajan tuntien lukumäärä kuukaudessa. Säännöllisen kuukausityöajan tunnit eivät kuvaa pelkastään todellisia palkattuja työssöolotunteja, sillä myös TES:in mukaiselle säännölliselle työssäoloajalle sijoittuvat palkattomat ja palkalliset poissaolot sisältyvät käsitteeseen. Tosin palkalliset pekkasvapaat on poistettu käsitteestä laskennallisesti. Työaikalisät HAR_VTL Harmonisoitujen vuoro- ym. työaikalisien euromäärä kuukaudessa. Esimerkiksi vuoro-, yö-, ilta-, viikonloppu- ja arkipyhätyöltä maksetut palkanosat. Olosuhdelisät HAR_OSL Harmonisoidut työntekijän erillisinä maksetut olosuhdelisät. Huom! Poikkeuksellisesti ei sisälly yli ajan harmonisoimattomiin vuositason poikkileikkaustyyppisiin palkkarakenneaineistoihin. Harmonisoituun palkkarakenneaineistoon muodostettu suoraan alakohtaisista palkkatilastoista. Provisiot HAR_PROV Harmonisoidut säännöllisesti jokaiseen palkanmaksujaksoon sisältyvät provisiot ja muut vastaavat yksilön työsuoritukseen perustuvat ansiot euroina kuukaudessa (vrt HAR_TULOSPA vuodessa!). Varsinaisten (myynti)provisioden lisäksi kattaa myös mm. teollisuuden kappalemääräpohjaiset urakka- ja suorituspalkat näiden tilastoinnin (varsinkin 1990-luvulla) yksiselitteisyyden puutteista huolimatta (mikä sinänsä on yli ajan tarkastelussa syytä ottaa huomioon.) HAR_KKSANSLIS Lisäksi on syytä pitää mielessä se, miten tulospalkkiot eroavat provisioista (HAR_PROV). Harmonisoinnissa on lähdetty ajatuksesta, että tulospalkkioihin luetaan epäsäännöllisesti maksettavat ansioerät, joiden perusteena on koko yrityksen tai jonkin sen työntekijäryhmän kollektiivisesti yrityksen taloudellista kannattavuutta edistäneen työsuorituksen palkitseminen. Provisioihin on pyritty sen sijaan rajaamaan työntekijän yksilölliseen (määrällisen ja/tai laadulliseen) suoritukseen perustuva palkitseminen (mm. kappale- tai myyntimäärä, laadun tasaisuus). Mutta ennen kaikkea on provisioille tyypillistä se, että vaikkakin niiden maksujaksokohtainen määrä vaihtelee, on niiden maksaminen huomattavan säännöllistä - kattaen (lähes) jokaisen palkanmaksujakson. Säännöllisen työajan palkanlisät 7 (8)

8 Harmonisoidut säännölliseltä työajalta maksetut palkanlisät euroina kuukaudessa. Säännöllisen työajan palkanlisiin lasketaan työpaikan sijainnin ja olosuhteiden perusteella maksettavat lisät + työaikalisät + provisiot (myyntiprovisiot, toimihenkilöiden yksilötason työsuoritukseen pohjaavat tulos- ja suoritusperusteiset palkanosat ja työntekijöiden yksilötason työsuoritukseen perustuvat suoritusperusteiset ansiot) + luontoisetujen verotusarvo. Formaalisti HAR_KKSANSLIS=HAR_OLS +HAR_VTL+HAR_PROV+HAR_LED. Kuukausiansiot+tulospalkat per kk HAR_KKPALKKA2 Harmonisoitu kokonaistyöajan kuukausiansio, kun myös epäsäännölliset usean työntekijän tai koko yrityksen kollektiiviseen työtulokseen perustuvat tulospalkat ja käteiset voittopalkkiot mukana käsitteessä. Muodostus: =HAR_KKPALKKA2=HAR_KKPALKKA+HAR_KKTULOSPA, missä HAR_KKTULOSPA kuvaa kollektiivisia epäsäännöllisesti (lähinnä) vuositasolla maksettavia tulospalkkoja kuukautta kohden laskettuna. 8 (8)

Reija Lilja ja Eija Savaja

Reija Lilja ja Eija Savaja SUKUPUOLTEN VÄLINEN PALKKAUKSELLINEN TASA-ARVO YKSITYISILLÄ PALVELUALOILLA Reija Lilja ja Eija Savaja Sukupuolten välinen palkkauksellinen tasa-arvo yksityisillä palvelualoilla Selvitys miesten ja naisten

Lisätiedot

Työvoimakustannusten neljännesvuositilasto

Työvoimakustannusten neljännesvuositilasto Työvoimakustannusten neljännesvuositilasto Vastausohjeet Palvelualat Aineistonn vastaanottaja! Tilastoaineisto palautetaan sähköisen tiedonkeruujärjestelmän kautta, jonne pääsee osoitteesta http://www.tilastokeskus.fi/keruu/tyne/lomake

Lisätiedot

EMÄVALHE, NAISEN EURO ON 80 SENTTIÄ

EMÄVALHE, NAISEN EURO ON 80 SENTTIÄ Sivut 1-96 on PDF-näköispainos paperikirjastani Sivun 96 jälkeen on toiseen painokseen valmisteltuja lisäyksiä / korjauksia / poistoja. Pauli Sumanen VALHE, EMÄVALHE, NAISEN EURO ON 80 SENTTIÄ Tutkimus

Lisätiedot

PUUTARHA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2014 31.1.2017

PUUTARHA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2014 31.1.2017 2014-2017 MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITON JA PUU- JA ERITYISALOJEN LIITON VÄLINEN PUUTARHA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2014 31.1.2017 Ohjeita tämän työehtosopimuksen soveltamisesta antavat ainoastaan allekirjoittaneiden

Lisätiedot

MAASEUTUELINKEINOJEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.3.2012 31.1.2014

MAASEUTUELINKEINOJEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.3.2012 31.1.2014 2012-2014 MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITON JA PUU- JA ERITYISALOJEN LIITON VÄLINEN MAASEUTUELINKEINOJEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.3.2012 31.1.2014 Ohjeita tämän työehtosopimuksen soveltamisesta antavat ainoastaan allekirjoittaneiden

Lisätiedot

Palkkaopas. sosiaalialan ammattilaiselle

Palkkaopas. sosiaalialan ammattilaiselle Palkkaopas sosiaalialan ammattilaiselle 1 Taitto: Mainostoimisto Tin can Oy Painopaikka: Art-Print Oy 2012 2 Palkkaopas sosiaalialan ammattilaiselle 3 4 Lukijalle Talentian ydintehtävä on ajaa ja valvoa

Lisätiedot

SUUNNITTELU- JA KONSULTTIALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 16.2.2005-30.9.2007

SUUNNITTELU- JA KONSULTTIALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 16.2.2005-30.9.2007 SUUNNITTELU- JA KONSULTTIALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 16.2.2005-30.9.2007 SUUNNITTELU- JA KONSULTTITOIMISTOJEN LIITTO SKOL RY TOIMIHENKILÖUNIONI TU RY SUUNNITTELU- JA KONSULTTITOIMISTOJEN LIITTO

Lisätiedot

AUTOALAN KAUPAN JA KORJAAMOTOIMINNAN TYÖEHTOSOPIMUS 2013-2016

AUTOALAN KAUPAN JA KORJAAMOTOIMINNAN TYÖEHTOSOPIMUS 2013-2016 AUTOALAN KAUPAN JA KORJAAMOTOIMINNAN TYÖEHTOSOPIMUS 2013-2016 AUTOALAN KESKUSLIITO RY METALLITYÖVÄEN LITTTO RY SISÄLLYSLUETTELO AUTOALAN KAUPAN JA KORJAAMOTOIMINNAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA...

Lisätiedot

Henkilöihin, jotka suorittavat työnsä pääasiallisesti provisiotyönä, noudatetaan tämän sopimuksen määräyksiä soveltuvin osin.

Henkilöihin, jotka suorittavat työnsä pääasiallisesti provisiotyönä, noudatetaan tämän sopimuksen määräyksiä soveltuvin osin. TEKNOLOGIATEOLLISUUS RY TOIMIHENKILÖUNIONI TU RY TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1 Soveltamisala 1 Tämän sopimuksen piiriin kuuluvat Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten palveluksessa

Lisätiedot

Energiateollisuuden TOIMIHENKILÖIDEN työehtosopimus 1.5.2010 30.9.2014

Energiateollisuuden TOIMIHENKILÖIDEN työehtosopimus 1.5.2010 30.9.2014 Energiateollisuuden TOIMIHENKILÖIDEN työehtosopimus 1.5.2010 30.9.2014 SISÄLLYSLUETTELO Energiateollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimus PALKKAUS...27 23 Palkkaus...27 24 Palkan käsite...28 25 Osa-ajan

Lisätiedot

Työolojen muutokset 1977 2013. Hanna Sutela Anna-Maija Lehto

Työolojen muutokset 1977 2013. Hanna Sutela Anna-Maija Lehto Työolojen muutokset 1977 2013 Hanna Sutela Anna-Maija Lehto Työolojen muutokset 1977 2013 Hanna Sutela Anna-Maija Lehto Helsinki Helsingfors 2014 Tiedustelut Förfrågningar Inquiries: Hanna Sutela Puh.

Lisätiedot

SUUNNITTELU- JA KONSULTTIALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.12.2013 30.11.2016

SUUNNITTELU- JA KONSULTTIALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.12.2013 30.11.2016 SUUNNITTELU- JA KONSULTTIALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.12.2013 30.11.2016 TEKNOLOGIATEOLLISUUS RY SUUNNITTELU- JA KONSULTTITOIMISTOJEN LIITTO SKOL RY AMMATTILIITTO PRO RY 2 3 SUUNNITTELU- JA KONSULTTIALAN

Lisätiedot

Yleisradion ohjelmatyöntekijöiden TYÖEHTOSOPIMUS

Yleisradion ohjelmatyöntekijöiden TYÖEHTOSOPIMUS Yleisradion ohjelmatyöntekijöiden TYÖEHTOSOPIMUS 1.1.2014 30.11.2016 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA... 1 1. SOVELTAMISALA JA VOIMASSAOLO... 4 1.1 Soveltamisala... 4 1.2 Yleiset ja erityiset sopimukset... 4 1.3

Lisätiedot

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus 1.3.2014 31.1.2017

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus 1.3.2014 31.1.2017 Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus 1.3.2014 31.1.2017 YKSITYISEN SOSIAALIPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.3.2014 31.1.2017 SISÄLLYSLUETTELO 1 Sopimuksen ulottuvuus... 3 2 Työn johto, jakaminen

Lisätiedot

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus 1.3.2014 31.1.2017

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus 1.3.2014 31.1.2017 Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus 1.3.2014 31.1.2017 YKSITYISEN SOSIAALIPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.3.2014 31.1.2017 SISÄLLYSLUETTELO 1 Sopimuksen ulottuvuus... 3 2 Työn johto, jakaminen ja

Lisätiedot

Ansioiden mukaan. Palkkaa työstä vai tittelistä?

Ansioiden mukaan. Palkkaa työstä vai tittelistä? Ansioiden mukaan Palkkaa työstä vai tittelistä? Onko palkkasi oikeudenmukainen? Enemmistö suomalaisista kokee palkkansa olevan pienempi kuin omassa ammatissa tulisi olla verrattuna muihin ammatteihin.

Lisätiedot

LASIKERAAMISEN TEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUS

LASIKERAAMISEN TEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUS LASIKERAAMISEN TEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUS 2012 2014 LASIKERAAMISEN TEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2012 28.2.2014 KULUTUSTAVARARYHMÄ RY TEAM TEOLLISUUSALOJEN AMMATTILIITTO RY 1 2 SISÄLLYS.Sivu TYÖEHTOSOPIMUKSEN

Lisätiedot

RAHANKÄSITTELYPALVELUT-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.10.2007 30.09.2011. Päivitetty sopimuskirja

RAHANKÄSITTELYPALVELUT-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.10.2007 30.09.2011. Päivitetty sopimuskirja RAHANKÄSITTELYPALVELUT-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.10.2007 30.09.2011 Päivitetty sopimuskirja Tieto- ja tekniikka-alojen työnantajaliitto TIKLI ry Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry Palvelualojen ammattiliitto

Lisätiedot

ENERGIA-ALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 16.2.2005 30.9.2007

ENERGIA-ALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 16.2.2005 30.9.2007 ENERGIA-ALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 16.2.2005 30.9.2007 ENERGIATEOLLISUUS RY TOIMIHENKILÖUNIONI RY SUOMEN KONEPÄÄLLYSTÖLIITTO RY 1 Työehtosopimuksen sisältö SISÄLLYSLUETTELO TYÖEHTOSOPIMUKSEN

Lisätiedot

Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille

Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille Sisältö Johdanto... 3 Osa 1 Työlainsäädäntö 1. Yleistä Suomesta... 4 2. Osaaminen ja koulutus... 8 3. Työnhaku... 12 4. Työmarkkinajärjestelmä... 13 5. Työsopimus...

Lisätiedot

Kohti samapalkkaisuutta

Kohti samapalkkaisuutta Kohti samapalkkaisuutta palkkausjärjestelmiä kehittämällä Uusien kannustavampien palkkausjärjestelmien ottaminen käyttöön on tähän mennessä hyödyttänyt eniten osaavimpia ja kilpailukykyisimpiä naisia miksi?

Lisätiedot

Hiusalan työehtosopimus 1.11.2013-31.5.2015

Hiusalan työehtosopimus 1.11.2013-31.5.2015 Hiusalan työehtosopimus 1.11.2013-31.5.2015 I SOVELTAMISALA JA VOIMASSAOLOAIKA 1 Sopimuksen ulottuvuus Tällä sopimuksella määrätään Suomen Hiusyrittäjät ry:n jäsenliikkeiden palveluksessa olevien parturien,

Lisätiedot

Sisällys. 6 Oikeus poiketa laista työ- ja virkaehtosopimuksella... 24 Työ- ja virkaehtosopimusmääräysten soveltaminen... 25

Sisällys. 6 Oikeus poiketa laista työ- ja virkaehtosopimuksella... 24 Työ- ja virkaehtosopimusmääräysten soveltaminen... 25 Vuosilomalaki Sisällys 6 Oikeus poiketa laista työ- ja virkaehtosopimuksella... 24 Työ- ja virkaehtosopimusmääräysten soveltaminen... 25 1 Lain soveltamisala ja pakottavuus... 4 Yleissitovan työehtosopimuksen

Lisätiedot

Terveyspalvelualan työehtosopimus

Terveyspalvelualan työehtosopimus Terveyspalvelualan työehtosopimus 1.3.2014 31.1.2017 Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestö TSN ry Asemamiehenkatu 4, 00520 Helsinki TSN:n jäsenjärjestöt: Erityisalojen Toimihenkilöliitto ERTO Asemamiehenkatu

Lisätiedot

SUUNNITTELU- JA KONSULTTIALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.12.2013 30.11.2016

SUUNNITTELU- JA KONSULTTIALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.12.2013 30.11.2016 SUUNNITTELU- JA KONSULTTIALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.12.2013 30.11.2016 TEKNOLOGIATEOLLISUUS RY SUUNNITTELU- JA KONSULTTITOIMISTOJEN LIITTO SKOL RY AMMATTILIITTO PRO RY 2 SUUNNITTELU- JA KONSULTTIALAN

Lisätiedot

Neuvonta-alan runkosopimus 1.1.2014 31.12.2016

Neuvonta-alan runkosopimus 1.1.2014 31.12.2016 Neuvonta-alan runkosopimus 1.1.2014 31.12.2016 Palvelualojen työnantajat PALTA ry/ Maaseutuelinkeinojen ja neuvonta-alan Työnantajayhdistys ry Agronomiliitto ry Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto

Lisätiedot

Marja Erkkilä ERILAISUUS ARJESSA. Raportti SAK:laisista naisista ja miehistä. SAK:n järjestötutkimus 2000. Erilaisuus arjessa - 3

Marja Erkkilä ERILAISUUS ARJESSA. Raportti SAK:laisista naisista ja miehistä. SAK:n järjestötutkimus 2000. Erilaisuus arjessa - 3 Marja Erkkilä ERILAISUUS ARJESSA Raportti SAK:laisista naisista ja miehistä SAK:n järjestötutkimus 2000 Erilaisuus arjessa - 3 SISÄLLYS Johdanto... 6 Yhteenveto... 8 SAK:lainen nainen lähellä ihmistä...

Lisätiedot

TEM raportteja 16/2012

TEM raportteja 16/2012 TEM raportteja 16/2012 Työvoiman käyttötapojen ja työn tekemisen muotojen muutostrendejä selvittävän ja kehittävän työryhmän väliraportti Työelämä- ja markkinaosasto 2 Työ- ja elinkeinoministeriölle Pääministeri

Lisätiedot

TIETO- JA VERKOSTO- TEKNOLOGIA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS. Tieto- ja tekniikka-alojen työnantajaliitto TIKLI ry Sähköalojen ammattiliitto ry

TIETO- JA VERKOSTO- TEKNOLOGIA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS. Tieto- ja tekniikka-alojen työnantajaliitto TIKLI ry Sähköalojen ammattiliitto ry TIETO- JA VERKOSTO- TEKNOLOGIA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS Tieto- ja tekniikka-alojen työnantajaliitto TIKLI ry Sähköalojen ammattiliitto ry 1 VUOSIEN 2007-2010 TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA...5 1

Lisätiedot

LUOTTOTIETO- JA PERINTÄALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017

LUOTTOTIETO- JA PERINTÄALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017 LUOTTOTIETO- JA PERINTÄALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017 Palvelualojen työnantajat PALTA ry Ammattiliitto Pro ry PALVELUALOJEN TYÖNANTAJAT PALTA ry PL 62, 00131 Helsinki (Eteläranta 10, 6 krs.) Tomi

Lisätiedot