Harmonisoitu palkkarakennepaneeli - yksityinen sektori

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Harmonisoitu palkkarakennepaneeli - yksityinen sektori 1995-2008"

Transkriptio

1 Aineistokuvaus Harmonisoitu palkkarakennepaneeli - yksityinen sektori Sisältökuvaus Aihealue Tilasto Asiasanat Kohdejoukko Lähdeaineisto Tekijä Tunniste Tulostusaika / 15:38:37 Muuttujia 36 Muuttujaluettelo SHTUN_L SYRTUN_L SHTUN_P SYRTUN_P VUOSI PMUOTO AINE SUKU IKA HAR_KOR PLKMKEH HAR_BASIS0 HAR_BASIS1 HAR_BASIS2 HAR_AMMA01 YRTOL02 HAR_TUTK1 HAR_TUTK1_VUODET HAR_VKTA HAR_OSAIK HAR_TYOAIKAKK HAR_YLIT HAR_LED HAR_VKORV HAR_YLIP HAR_TUNTIPALKKA HAR_KKPALKKA HAR_TULOSPA HAR_TPSANS HAR_KKSANS HAR_STYOAIKAKK HAR_VTL HAR_OSL HAR_PROV HAR_KKSANSLIS Yksityisen sektorin harmonisoitu palkkarakennepaneeli kuvaa yksityisen sektorin palkansaajien lukumääriä, tunti- ja kuukausipalkkoja sekä palkkojen muodostumista ja hajontaa vuosina Tiedot on harmonisoitu sekä suhteessa julkisen sektorin vastaaviin palkkatilastokäsitteisiin että yli vuosien. Siinä missä alkuperäinen palkkarakenneaineisto takaa sektorien välisen vertailtavuuden saman tilastovuoden sisällä, takaa harmonisoitu palkkarakenneaineisto sen, että käytettävät muuttujat todella mittaavat/kuvaavat samaa asiaa tilastovuodesta riippumatta. Vuosien yli harmonisoinnissa noudattavat harmonisoidut muuttujat vuoden 2007 yksityisen sektorin palkkarakenneaineiston yhteydessä käytettyjä muuttujien muodostussääntöjä ja luokitusmuuttujien luokitusversioita. HAR_ -etuliite muuttujan nimen alussa viittaa yli ajan harmonisoituun muuttujaan. Loput mukaan otetuista muuttujista olivat yli ajan harmonisoidussa muodossa jo vuosipoikkileikkausaineistoissa. Palkat ja työvoimakustannukset Palkkarakenne ansiotaso,palkansaajat,palkat,yksityinen sektori Yksityisen sektorin tuntipalkat, yksityisen sektorin kuukausipalkat Yksityisen sektorin tuntipalkat, yksityisen sektorin kuukausipalkat, yksityisen sektorin palkkarakenneaineistot (harmonisoimattomat vuosipoikkileikkaukset) Pekka Laine YA246a_ _ain_harmonpalrak_yks_001 Suojattu henkilötunnus Suojattu yritystunnus Suojattu henkilötunnus Suojattu yritystunnus TILASTOVUOSI PALKKAUSMUOTO AINEISTOTUNNUS PALKANSAAJAN SUKUPUOLI PALKANSAAJAN IKÄ Korotuskerroin Palkansaajia kehikossa Lukumäärärajaus Tuntiansiorajaus Kuukausiansiorajaus ISCO ammattiluokitus Yrityksen toimiala TOL02 Tutkintokoodi Tutkinnon pituus Säännöllinen sovittu viikkotyöaika Osa-aikaisuus Kokonaistyöaika Ylityötunnit Luontoisedut Varallaolokorvaukset Ylityöansiot Tuntiansiot Kokonaiskuukausiansiot Tulospalkkiot Säännöllisen työajan tuntiansio Säännöllisen sovitun työajan kuukausiansio Säännöllinen sovittu työaika kuukaudessa Työaikalisät Olosuhdelisät Provisiot Säännöllisen työajan palkanlisät 1 (8)

2 HAR_KKPALKKA2 Muuttujat Kuukausiansiot+tulospalkat per kk Suojattu henkilötunnus SHTUN_L Suojattu henkilötunnus (ilman väliviivaa). Suojattu yritystunnus SYRTUN_L Suojattu yritystunnus (ilman väliviivaa) Suojattu henkilötunnus SHTUN_P Suojattu henkilötunnus (myös väliviiva). Suojattu yritystunnus SYRTUN_P Muuttujan muutospäivä Suojattu yritystunnus (myös väliviiva) TILASTOVUOSI VUOSI Tilaston tilastointivuosi. Tässä tiedostossa Tiedot kuvaavat pääasiassa vuoden viimeistä neljännestä. PALKKAUSMUOTO PMUOTO Työsuhteen palkkausmuoto. Mahdolliset arvot vv : 1 - Kuukausipalkkainen 2 - Tuntipalkkainen. AINEISTOTUNNUS AINE Aineistotunnuksella erotetaan eri tiedonantajalähteet toisistaan. Yksit. sekt. mahdolliset arvot vv : 0 - Järjestäytymättömät palvelualat (TK:n oma otos); 1 - Teollisuuden ja työnantajain keskusliitto (nyk. EK,ent. TT); 2 - Palvelutyönantajat (nyk. EK,ent.PT); 3 - PT Autoliikenne (nyk. EK,ent. PT); 4 - Autoalan keskusliitto (nyk. EK,ent. AKL); 5 - Valtion liikelaitokset (aineistossa vain ); 6 - Energia-alan kuukausipakkaiset ENL (aineistossa vain ); 2 (8)

3 7 - Palvelulaitosten työnantajayhdistys PTY (aineistossa vasta 2001 läht.); 8 - Järjestäytymättömät teollisuusalat (TK:n oma otos); 9 - Kirkon työmarkkinalaitos (KIT); A - Näyttämöväen vanhuudenturvasäätiö (aineistossa 1996 läht.); B - PT Opetusala (nyk. EK,ent. PT) D - Ahvenanmaan Järjestäytymättömät yritykset ja maakuntahallitus (aineistossa vain 1995, 2002 ja 2006); E - Manner-Suomen ja Ahvenanmaan varustamot aineistossa vain , 2002 ja 2006); F - PT Kiinteistöpalvelut (nyk. EK,ent. PT, aineistossa 1996 läht); G - PT Siivouspalvelut (nyk. EK,ent. PT, aineistossa 1998 läht); H - Tietojenkäs. palveluala TIPAL (PT, aineistossa vain ); J - Työterveyslaitoksen henkilöstö (PT, aineistossa vain ); L - Kirkon lastenohjaajat (KISV, aineistossa , muina vuosina AINE=9) N - PTY opetusala (aineistossa , 2007 läht. AINE=7?) R - Järjestäytymättömät opetusala (TK:n oma otos, aineistossa vain ); PALKANSAAJAN SUKUPUOLI SUKU valmis Tieto sukupuolesta. Muodostetaan pääasiassa henkilötunnuksen perusteella. 1=mies, 2=nainen. PALKANSAAJAN IKÄ IKA Palkansaajan ikä vuosina. Lasketaan henkilön syntymävuoden mukaan henkilötunnuksen perusteella. Mittayksikkö Vuosia Lyhenne vv Korotuskerroin HAR_KOR Harmonisoitu katokorotuskerroin: Tutkimuskehikossa 210 yrityksen KOKOLUOKKA*TOIMIALA -koht. ositetta (j). Formaalisti esitettynä korotuskerroin on F_j/f_j, missä F_j = (toimivien) tutkimuskehikon yritysten lukumäärä ositteessa j, f_j = vastanneiden yritysten määrä ositteessa j. Palkansaajia kehikossa PLKMKEH Tieto yrityksen palkansaajien lukumäärästä. Tieto saadaan yritysrekisteristä. Kuvaa kokoaikavastaavaa palkansaajaa. Lukumäärärajaus HAR_BASIS0 Harmonisoitu rajausehto. Arvo=1 tietueilla, jotka otetaan mukaan palkansaajien lukumääriä laskettaessa. Muuten arvo=0. Tuntiansiorajaus HAR_BASIS1 Muuttujan muutospäivä Harmonisoitu rajausehto. Arvo=1 tietueilla, jotka otetaan mukaan kokonaistyöajan tuntiansioita laskettaessa. Muuten arvo=0. 3 (8)

4 Kuukausiansiorajaus HAR_BASIS2 Muuttujan muutospäivä Harmonisoitu rajausehto. Arvo=1 tietueilla, jotka otetaan mukaan kokonaistyöajan kuukausiansioita laskettaessa. Muuten arvo=0. ISCO ammattiluokitus HAR_AMMA01 Harmonisoitu kansainväliseen ISCO-ammattiluokitukseen pohjautuva Tilastokeskuksen virallinen kansallinen ammattiluokitus. Ammattiluokituksen pohjana ovat alakohtaiset työnantajien ja Tilastokeskuksen ylläpitämät ammattinimikeluokitukset, jotka on käännösavaimella muokattu sekä kansallisen että kansainvälisen virallisen ammattiluokituksen mukaiseksi. Käytössä kansallinen ammattiluokitus 2001 (AML01). YRTOL02 Yrityksen toimiala TOL02 Luokitus Toimialaluokitus 2002 Luokituslinkki toimiala_1_2002_01_01 Yrityksen tai työnantajan päätoimiala. Perustuu kansainväliseen TOL2002 toimialaluokitukseen. Toimiala on mahdollista luokitella usealle eri tasolle. Tutkintokoodi HAR_TUTK1 Harmonisoitu tutkintokoodi. Palkansaajan viimeisin ja korkein tutkinto tilastovuoden lopussa. Käytössä kansainväliseen ISCED luokitukseen perustuva Tilastokeskuksen ylläpitämä kansallinen Koulutusluokitus sovellus. Tutkinnot poimitaan Tilastokeskuksen tutkintorekisteristä prioriteettikentän korkeimman prioriteettiarvon mukaan. Rekisteriin tutkintotiedot on voitu viedä vain niille henkilöille, joilla on suomalainen henkilötunnus. Tästä syystä tutkintorekisteristä puuttuvat henkilötunnusta vailla olevien henkilöiden (esim. monien ulkomaalaisten) tutkintotiedot. (Käsikirja: Koulutusluokitus 2006). Luokitus Koulutusluokitus 2007 Luokituslinkki koulutus_1_2007_01_01 Tutkinnon pituus HAR_TUTK1_VUODET Muuttujan muutospäivä Harmonisoidut tutkintoasteet koulutusvuosina. Mittausmenetelmän kuvaus Ei perusasteen jälk. tutkintoa (tutkintoaste<=2) - tutkinnon pituus 9 vuotta; Keskiasteen tutk. (tutkintoaste=3) - tutkinnon pituus 12 vuotta; Alimman korkea-asteen tutk. (tutkintoaste=5) - tutkinnon pituus 14 vuotta; Alemman korkeakouluasteen tutk. (tutkintoaste=6) - tutkinnon pituus 16 vuotta; Ylemmän korkeakouluasteen tutk. (tutkintoaste=7) - tutkinnon pituus 18 vuotta; Tutkijakoulutusasteen tutk. (tutkintoaste=8) - tutkinnon pituus 21 vuotta. HAR_VKTA Säännöllinen sovittu viikkotyöaika 4 (8)

5 Harmonisoitu palkansaajan henkilökohtainen sovittu säännöllinen viikkotyöaika. Kattaa sekä koko- että osa-aikaiset työsuhteet ja määritettävä työsopimuslain mukaisesti kirjallisesti joko työsopimuksessa tai työnantajan antamassa työnteon keskeisiä ehtoja koskevassa selvityksessä. Säännöllisen viikkotyöajan on noudatettava työaikalakia ja mahdollista työsuhteessa noudatettavaa työehtosopimusta. Ei kuvaa pelkästään todellista työssöoloaikaa, sillä myös TES:in mukaiselle säännölliselle työssäoloajalle sijoittuvat palkattomat ja palkalliset poissaolot sisältyvät käsitteeseen. HAR_VKTA sisaltää myös ns. palkalliset pekkasvapaat. Sen sijaan harmonisoidusta säännöllisen kuukausityöajan (HAR_STYOAIKAKK) käsitteestä palkalliset pekkasvapaat on laskennallisesti poistettu. Osa-aikaisuus HAR_OSAIK Harmonisoitu työsuhteen koko- tai osa-aikaisuus -tieto. Muodostetaan palvelussuhteen ehtojen tai säännöllisen viikkotyöajan mukaan. Osa-aikaisuuden määrittelyssä rajana pidetään 90 prosenttia alan yleisestä säännöllisestä työajasta. Mahdolliset arvot: 1 - Kokoaikainen, 2 - Osa-aikainen. Kokonaistyöaika HAR_TYOAIKAKK Muuttujan muutospäivä Harmonisoitu kokonaistyöaika kuukaudessa (=HAR_STYOAIKAKK+HAR_YLIT). Harmonisoidut lisä- ja ylityötunnit (HAR_YLIT) kuvaavat yksinomaan todellisia palkattuja työssäolotunteja. Sen sijaan säännöllisen kuukausityöajan tunnit (HAR_STYOAIKAKK) eivät kuvaa pelkkää todellista työssöoloaikaa, sillä myös TES:in määrittämälle työssäoloajalle sijoittuvat palkattomat ja palkalliset poissaolot sisältyvät käsitteeseen. Palkalliset pekkasvapaat on kuitenkin poistettu laskennallisesti. Ylityötunnit HAR_YLIT Palkatut lisä- ja ylityötunnit kuukaudessa. Luontoisedut HAR_LED Harmonisoitujen veronalaisten luontoisetujen arvo euroina kuukaudessa. Esimerkiksi auto- tai puhelinetu. Varallaolokorvaukset HAR_VKORV Muuttujan muutospäivä Harmonisoidut varallaoloajan palkat ja muut kokonaisansion lisät, kuten toimenpidepalkkiot euromääräisinä tilastokuukaudelta. Ylityöansiot HAR_YLIP Muuttujan muutospäivä Harmonisoidut yli- ja lisätyöajalta maksetut palkat euromääräisinä tilastokuukaudelta. Tuntiansiot HAR_TUNTIPALKKA 5 (8)

6 Harmonisoitu kokonaistyöajan tuntiansio. Säännölliseltä työajalta sekä lisä- ja ylityöltä maksetun ansion määrä euroina tunnissa. Muodostettu kuukausiansiosta (HAR_KKPALKKA) jakamalla kuukausiansio kokonaistyöajan tuntien määrällä (HAR_TYOAIKAKK). Mittausmenetelmän kuvaus Kokonaisansio kuvaa säännölliseltä työajalta sekä muulta työajalta, kuten yli- ja lisätyöajalta, maksettua palkkaa (kts. kokonaistyöaika). Kokonaisansioon luetaan kultakin palkanmaksujaksolta peruspalkka + tehtävän, ammattitaidon, palvelusvuosien yms. perusteella maksettavat lisät+ työpaikan sijainnin ja olosuhteiden perusteella maksettavat lisät+ työaikalisät+ provisiot (myyntiprovisiot, henkilökohtaiseen työpanokseen/-tulokseen perustuvat suoritusperusteiset ansiot) + luontoisetujen verotusarvo + lisä- ja ylityön ansio + varallaolo-, päivystys- ja hälytyskorvaukset + muut vastaavat lisät. Huom.! palkkarakennetilastossa mukaan lasketaan lisäksi ei-tehdyltä työajalta maksettua palkkaa. Kokonaisansio ei sisällä kertaluonteisia tai epäsäännöllisiä palkkaeriä, kuten lomarahaa ja usean työntekijän tai koko yrityksen kollektiivisiin tuotantotuloksiin perustuvia tulos- ja voittopalkkioita. Kokonaiskuukausiansiot HAR_KKPALKKA Harmonisoitu kokonaistyöajan kuukausiansio. Säännölliseltä työajalta sekä lisä- ja ylityöltä maksetun ansion määrä euroina kuukaudessa. Sisältää myös mahdolliset varallaolokorvaukset. Tulospalkkiot HAR_TULOSPA Harmonisoidut kertaluontoisesti ja epäsäännöllisesti maksettavat tulospalkkiot euroina vuodessa (vrt HAR_PROV kuukaudessa!). Varsinaisten tulospalkkioiden lisäksi mukaan on laskettu myös käteiset voittopalkkiot näiden tilastoinnin puutteista (erityisesti 1990-luvulla) huolimatta, mikä on yli ajan tarkastelussa syytä ottaa huomioon. Toinen huomioon otettava seikka on tulospalkkioiden erottaminen provisioista (HAR_PROV). Harmonisoinnissa on lähdetty ajatuksesta, että tulospalkkioihin luetaan epäsäännöllisesti maksettavat ansioerät, joiden perusteena on koko yrityksen tai jonkin sen työntekijäryhmän kollektiivisesti yrityksen taloudellista kannattavuutta edistäneen työsuorituksen palkitseminen. Provisioihin on pyritty sen sijaan rajaamaan työntekijän yksilölliseen (määrällisen ja/tai laadulliseen) suoritukseen perustuva palkitseminen (mm. kappale- tai myyntimäärä, laadun tasaisuus). Provisioille on tyypillistä myös se, että niitä maksetaan huomattavasti säännöllisemmältä pohjalta - joka tai lähes joka palkanmaksujaksolta. Mittayksikkö Euroa Lyhenne Säännöllisen työajan tuntiansio HAR_TPSANS Harmonisoitu sovitun säännöllisen työajan tuntiansio. Säännölliseltä työajalta maksetun ansion määrä euroina tunnissa. Muodostettu säännöllisen työajan kuukausiansiosta (HAR_KKSANS) jakamalla se säännöllisen työajan tuntien määrällä (HAR_STYOAIKAKK). Harmonisoituun säännöllisen työajan tuntiansioon luetaan kultakin palkanmaksujaksolta peruspalkka + tehtävän, ammattitaidon, palvelusvuosien yms. perusteella maksettavat lisät+ työpaikan sijainnin ja olosuhteiden perusteella maksettavat lisät + työaikalisät + provisiot (sisältää myyntiprovisiot, toimihenkilöiden yksilötason työsuoritukseen pohjaavat tulos- ja suoritusperusteiset palkanosat ja työntekijöiden yksilötason työsuoritukseen perustuvat suoritusperusteiset ansiot) + luontoisetujen verotusarvo. Säännöllisen työajan ansio ei sisällä varallaolokorvauksia eikä kertaluonteisia tai epäsäännöllisesti maksettavia palkkaeriä, kuten lomarahaa ja usean työntekijän tai koko yrityksen kollektiivisen työsuoritukseen/-tulokseen pohjautuvia tulospalkkioita. Säännöllisen sovitun työajan kuukausiansio HAR_KKSANS 6 (8)

7 Harmonisoitu säännöllisen työajan kuukausiansio. Säännölliseltä työajalta maksetun ansion määrä euroina kuukaudessa. Harmonisoituun säännöllisen työajan kuukausiansioon luetaan kultakin palkanmaksujaksolta peruspalkka + tehtävän, ammattitaidon, palvelusvuosien yms. perusteella maksettavat lisät + työpaikan sijainnin ja olosuhteiden perusteella maksettavat lisät + työaikalisät + provisiot (myyntiprovisiot, toimihenkilöiden yksilötason työsuoritukseen pohjaavat tulos- ja suoritusperusteiset palkanosat ja työntekijöiden yksilötason työsuoritukseen perustuvat suoritusperusteiset ansiot) + luontoisetujen verotusarvo. Säännöllisen työajan ansio ei sisällä varallaolokorvauksia eikä kertaluonteisia tai epäsäännöllisesti maksettavia palkkaeriä, kuten lomarahaa ja usean työntekijän tai koko yrityksen kollektiivisen työsuoritukseen/-tulokseen pohjautuvia tulospalkkioita. Säännöllinen sovittu työaika kuukaudessa HAR_STYOAIKAKK Harmonisoitu säännöllisen työajan tuntien lukumäärä kuukaudessa. Säännöllisen kuukausityöajan tunnit eivät kuvaa pelkastään todellisia palkattuja työssöolotunteja, sillä myös TES:in mukaiselle säännölliselle työssäoloajalle sijoittuvat palkattomat ja palkalliset poissaolot sisältyvät käsitteeseen. Tosin palkalliset pekkasvapaat on poistettu käsitteestä laskennallisesti. Työaikalisät HAR_VTL Harmonisoitujen vuoro- ym. työaikalisien euromäärä kuukaudessa. Esimerkiksi vuoro-, yö-, ilta-, viikonloppu- ja arkipyhätyöltä maksetut palkanosat. Olosuhdelisät HAR_OSL Harmonisoidut työntekijän erillisinä maksetut olosuhdelisät. Huom! Poikkeuksellisesti ei sisälly yli ajan harmonisoimattomiin vuositason poikkileikkaustyyppisiin palkkarakenneaineistoihin. Harmonisoituun palkkarakenneaineistoon muodostettu suoraan alakohtaisista palkkatilastoista. Provisiot HAR_PROV Harmonisoidut säännöllisesti jokaiseen palkanmaksujaksoon sisältyvät provisiot ja muut vastaavat yksilön työsuoritukseen perustuvat ansiot euroina kuukaudessa (vrt HAR_TULOSPA vuodessa!). Varsinaisten (myynti)provisioden lisäksi kattaa myös mm. teollisuuden kappalemääräpohjaiset urakka- ja suorituspalkat näiden tilastoinnin (varsinkin 1990-luvulla) yksiselitteisyyden puutteista huolimatta (mikä sinänsä on yli ajan tarkastelussa syytä ottaa huomioon.) HAR_KKSANSLIS Lisäksi on syytä pitää mielessä se, miten tulospalkkiot eroavat provisioista (HAR_PROV). Harmonisoinnissa on lähdetty ajatuksesta, että tulospalkkioihin luetaan epäsäännöllisesti maksettavat ansioerät, joiden perusteena on koko yrityksen tai jonkin sen työntekijäryhmän kollektiivisesti yrityksen taloudellista kannattavuutta edistäneen työsuorituksen palkitseminen. Provisioihin on pyritty sen sijaan rajaamaan työntekijän yksilölliseen (määrällisen ja/tai laadulliseen) suoritukseen perustuva palkitseminen (mm. kappale- tai myyntimäärä, laadun tasaisuus). Mutta ennen kaikkea on provisioille tyypillistä se, että vaikkakin niiden maksujaksokohtainen määrä vaihtelee, on niiden maksaminen huomattavan säännöllistä - kattaen (lähes) jokaisen palkanmaksujakson. Säännöllisen työajan palkanlisät 7 (8)

8 Harmonisoidut säännölliseltä työajalta maksetut palkanlisät euroina kuukaudessa. Säännöllisen työajan palkanlisiin lasketaan työpaikan sijainnin ja olosuhteiden perusteella maksettavat lisät + työaikalisät + provisiot (myyntiprovisiot, toimihenkilöiden yksilötason työsuoritukseen pohjaavat tulos- ja suoritusperusteiset palkanosat ja työntekijöiden yksilötason työsuoritukseen perustuvat suoritusperusteiset ansiot) + luontoisetujen verotusarvo. Formaalisti HAR_KKSANSLIS=HAR_OLS +HAR_VTL+HAR_PROV+HAR_LED. Kuukausiansiot+tulospalkat per kk HAR_KKPALKKA2 Harmonisoitu kokonaistyöajan kuukausiansio, kun myös epäsäännölliset usean työntekijän tai koko yrityksen kollektiiviseen työtulokseen perustuvat tulospalkat ja käteiset voittopalkkiot mukana käsitteessä. Muodostus: =HAR_KKPALKKA2=HAR_KKPALKKA+HAR_KKTULOSPA, missä HAR_KKTULOSPA kuvaa kollektiivisia epäsäännöllisesti (lähinnä) vuositasolla maksettavia tulospalkkoja kuukautta kohden laskettuna. 8 (8)

Harmonisoitu palkkarakennepaneeli - yksityinen sektori Sisältökuvaus

Harmonisoitu palkkarakennepaneeli - yksityinen sektori Sisältökuvaus Aineistokuvaus Harmonisoitu palkkarakennepaneeli - yksityinen sektori 1995-2013 Sisältökuvaus Yksityisen sektorin harmonisoitu palkkarakennepaneeli vuosilta 1995-2013 tarjoaa työsuhdetason tietoa palkansaajien

Lisätiedot

Palkkarakenneaineisto-otos Sisältökuvaus

Palkkarakenneaineisto-otos Sisältökuvaus Aineistokuvaus Palkkarakenneaineisto-otos Sisältökuvaus Palkkarakennetilaston aineistosta on poimittu tutkimuskäyttöön otos vuosilta 1995-2013. Palkkarakenneaineisto-otos sisältää yksityiskohtaisia tietoja

Lisätiedot

Yksityisen sektorin kuukausipalkat

Yksityisen sektorin kuukausipalkat Palkat ja työvoimakustannukset 2013 Yksityisen sektorin kuukausipalkat Yksityisen sektorin kuukausipalkkaisten säännöllisen työajan ansio oli 3 428 euroa lokakuussa 2012 Tilastokeskuksen mukaan yksityisen

Lisätiedot

Yksityisen sektorin kuukausipalkat

Yksityisen sektorin kuukausipalkat Palkat ja työvoimakustannukset 2012 Yksityisen sektorin kuukausipalkat Yksityisen sektorin kuukausipalkkaisten säännöllisen työajan ansio oli 3 328 euroa lokakuussa 2011 Tilastokeskuksen mukaan yksityisen

Lisätiedot

Palkansaajien kokonaisansio oli keskimäärin 3 111 euroa kuukaudessa vuonna 2011

Palkansaajien kokonaisansio oli keskimäärin 3 111 euroa kuukaudessa vuonna 2011 Palkat ja työvoimakustannukset 2012 Palkkarakenne 2011 Palkansaajien kokonaisansio oli keskimäärin 3 111 euroa kuukaudessa vuonna 2011 Tilastokeskuksen palkkarakennetilaston mukaan kaikkien kokoaikaisten

Lisätiedot

Palkansaajien mediaaniansio suurin väkirikkaissa kunnissa

Palkansaajien mediaaniansio suurin väkirikkaissa kunnissa Palkat ja työvoimakustannukset 2016 Palkkarakenne 2014 Palkansaajien mediaaniansio suurin väkirikkaissa kunnissa Tilastokeskuksen palkkarakennetilaston mukaan työpaikan sijaintikunnan koolla on yhteys

Lisätiedot

Yksityisen sektorin kuukausipalkat 2009

Yksityisen sektorin kuukausipalkat 2009 Palkat ja työvoimakustannukset 2010 Yksityisen sektorin kuukausipalkat 2009 Yksityisen sektorin kuukausipalkkaisten säännöllisen työajan ansio oli 3 185 euroa lokakuussa 2009 Tilastokeskuksen mukaan yksityisen

Lisätiedot

Keskiansiot kasvaneet valtiolla työnantajasektoreista eniten vuosina 2003-2012

Keskiansiot kasvaneet valtiolla työnantajasektoreista eniten vuosina 2003-2012 Palkat ja työvoimakustannukset 2013 Palkkarakenne 2012 Keskiansiot kasvaneet valtiolla työnantajasektoreista eniten vuosina 2003-2012 Tilastokeskuksen palkkarakennetilaston mukaan kokoaikaisten palkansaajien

Lisätiedot

Yksityisen sektorin tuntipalkat 2010

Yksityisen sektorin tuntipalkat 2010 Palkat ja työvoimakustannukset 2011 Yksityisen sektorin tuntipalkat 2010 Yksityisen sektorin tuntipalkkaisten ansio oli vuoden 2010 viimeisellä neljänneksellä 14,59 euroa Tilastokeskuksen mukaan yksityisen

Lisätiedot

Palkansaajien mediaaniansio 2 928 euroa kuukaudessa vuonna 2013

Palkansaajien mediaaniansio 2 928 euroa kuukaudessa vuonna 2013 Palkat ja työvoimakustannukset 2014 Palkkarakenne 2013 Palkansaajien mediaaniansio 2 928 euroa kuukaudessa vuonna 2013 Tilastokeskuksen palkkarakennetilaston mukaan kokoaikaisten palkansaajien kokonaisansioiden

Lisätiedot

Palkansaajien keskiansio Uudellamaalla reippaasti muita maakuntia suurempi

Palkansaajien keskiansio Uudellamaalla reippaasti muita maakuntia suurempi Palkat ja työvoimakustannukset 2014 Palkkarakenne 2012 Palkansaajien keskiansio Uudellamaalla reippaasti muita maakuntia suurempi Tilastokeskuksen palkkarakennetilaston mukaan kokoaikaisten palkansaajien

Lisätiedot

Yksityisen sektorin kuukausipalkat

Yksityisen sektorin kuukausipalkat Palkat ja työvoimakustannukset 2014 Yksityisen sektorin kuukausipalkat Yksityisen sektorin kuukausipalkkaisten säännöllisen työajan ansio oli 3 500 euroa lokakuussa 2013 Korjattu 21.8.2014. Taulukkoa Yksityisen

Lisätiedot

Informaation ja viestinnän toimialalla suurimmat keskiansiot vuonna 2013

Informaation ja viestinnän toimialalla suurimmat keskiansiot vuonna 2013 Palkat ja työvoimakustannukset 2015 Palkkarakenne 2013 Informaation ja viestinnän toimialalla suurimmat keskiansiot vuonna 2013 Tilastokeskuksen palkkarakennetilaston mukaan kaikkien kokoaikaisten palkansaajien

Lisätiedot

Palkansaajien palkkaerot pienentyivät edelleen vuonna 2010

Palkansaajien palkkaerot pienentyivät edelleen vuonna 2010 Palkat ja työvoimakustannukset 2012 Palkkarakenne 2010 Palkansaajien palkkaerot pienentyivät edelleen vuonna 2010 Tilastokeskuksen palkkarakennetilaston mukaan kaikkien kokoaikaisten palkansaajien keskimääräinen

Lisätiedot

Arvio muilla kuin koulutusalansa töissä työskentelevistä terveys- ja hyvinvointialan (sote) koulutuksen saaneista

Arvio muilla kuin koulutusalansa töissä työskentelevistä terveys- ja hyvinvointialan (sote) koulutuksen saaneista Arvio muilla kuin koulutusalansa töissä työskentelevistä terveys- ja hyvinvointialan (sote) koulutuksen saaneista Aineistokuvaukset Työssäkäyntitilasto: Työssäkäyntitilasto on kokonaisaineisto. Tilasto

Lisätiedot

Palkansaajien yleisin kokonaistuntiansio 15 euroa vuonna 2016

Palkansaajien yleisin kokonaistuntiansio 15 euroa vuonna 2016 Palkat ja työvoimakustannukset 2018 Palkkarakenne 2016 Palkansaajien yleisin kokonaistuntiansio 15 euroa vuonna 2016 Tilastokeskuksen palkkarakennetilaston mukaan palkansaajien yleisin kokonaisansio palkattua

Lisätiedot

Työaikalisiä maksettiin kolmasosalle palkansaajista

Työaikalisiä maksettiin kolmasosalle palkansaajista Palkat ja työvoimakustannukset 2015 Palkkarakenne 2014 Työaikalisiä maksettiin kolmasosalle palkansaajista Tilastokeskuksen palkkarakennetilaston mukaan kolmasosa palkansaajista ansaitsi työaikaan liittyviä

Lisätiedot

PALKKATILASTOJA KOSKEVIEN TIETOJEN HANKKIMINEN ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK:STA

PALKKATILASTOJA KOSKEVIEN TIETOJEN HANKKIMINEN ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK:STA TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA KIERTOKIRJE 6/2014 Bulevardi 28 00120 Helsinki 1(5) Puh. 0404 504 244 Faksi 0404 504 246 Teemu Kastula 17.9.2014 PALKKATILASTOJA KOSKEVIEN TIETOJEN HANKKIMINEN ELINKEINOELÄMÄN

Lisätiedot

Yritys/toimipaikkakohtaiset henkilöstöominaisuudet

Yritys/toimipaikkakohtaiset henkilöstöominaisuudet Aineistokuvaus Yritys/toimipaikkakohtaiset henkilöstöominaisuudet Sisältökuvaus FLEED (Finnish Longitudinal Employer - Employee Data) -aineistosta on tutkimuskäyttöön muodostettu yritys- ja toimipaikkapohjaiset

Lisätiedot

Valtion kuukausipalkat

Valtion kuukausipalkat Palkat ja työvoimakustannukset 2012 Valtion kuukausipalkat 2011, marraskuu Valtiosektorilla säännöllisen työajan ansio oli kuukausipalkkaisilla 3 456 euroa marraskuussa 2011 Tilastokeskuksen mukaan valtion

Lisätiedot

Ansiot kasvoivat vuonna 2009 nopeimmin Satakunnassa hitainta ansioiden kasvu oli Keski-Pohjanmaalla

Ansiot kasvoivat vuonna 2009 nopeimmin Satakunnassa hitainta ansioiden kasvu oli Keski-Pohjanmaalla Palkat ja työvoimakustannukset 2011 Palkkarakenne 2009 Ansiot kasvoivat vuonna 2009 nopeimmin Satakunnassa hitainta ansioiden kasvu oli Keski-Pohjanmaalla Korjattu 7.10.2011. Palkkarakennetilaston vuoden

Lisätiedot

Valtion kuukausipalkat

Valtion kuukausipalkat Palkat ja työvoimakustannukset 2014 Valtion kuukausipalkat 2013, marraskuu Korkea koulutus nostaa ansioita valtiolla Tilastokeskuksen mukaan valtion kokoaikaiset kuukausipalkkaiset palkansaajat ansaitsivat

Lisätiedot

Koulutuksen vaikutus palkkaan merkittävintä kuntasektorin palkansaajilla vuonna 2009

Koulutuksen vaikutus palkkaan merkittävintä kuntasektorin palkansaajilla vuonna 2009 Palkat ja työvoimakustannukset 2010 Palkkarakenne 2009 Koulutuksen vaikutus palkkaan merkittävintä kuntasektorin palkansaajilla vuonna 2009 Tilastokeskuksen palkkarakennetilaston mukaan korkeampi koulutusaste

Lisätiedot

Yksityisen sektorin tuntipalkat

Yksityisen sektorin tuntipalkat Palkat ja työvoimakustannukset 2015 Yksityisen sektorin tuntipalkat Yksityisen sektorin tuntipalkoissa on paljon vaihtelua ammattiluokkien sisällä Tilastokeskuksen yksityisen sektorin tuntipalkkaisten

Lisätiedot

Kokoaikaisten palkansaajien yleisin kuukausiansio euroa vuonna 2016

Kokoaikaisten palkansaajien yleisin kuukausiansio euroa vuonna 2016 Palkat ja työvoimakustannukset 2017 Palkkarakenne 2016 Kokoaikaisten palkansaajien yleisin kuukausiansio 2 500 euroa vuonna 2016 Tilastokeskuksen palkkarakennetilaston mukaan kokoaikatyötä tekevien palkansaajien

Lisätiedot

Yksityisen sektorin tuntipalkat

Yksityisen sektorin tuntipalkat Palkat ja työvoimakustannukset 2014 Yksityisen sektorin tuntipalkat Yksityisen sektorin tuntipalkkajakaumiin on tullut lievää kaksihuippuisuutta vuodesta 2005 vuoteen 2013 Tilastokeskuksen yksityisen sektorin

Lisätiedot

Yksityisen sektorin tuntipalkat

Yksityisen sektorin tuntipalkat Palkat ja työvoimakustannukset 2009 Yksityisen sektorin tuntipalkat Yksityisen sektorin tuntipalkkaisten ansio oli vuoden 2008 viimeisellä neljänneksellä 13,93 euroa Tilastokeskuksen mukaan yksityisen

Lisätiedot

Palkansaajien mediaaniansio euroa kuukaudessa vuonna 2015

Palkansaajien mediaaniansio euroa kuukaudessa vuonna 2015 Palkat ja työvoimakustannukset 2016 Palkkarakenne 2015 Palkansaajien mediaaniansio 2 963 euroa kuukaudessa vuonna 2015 Tilastokeskuksen palkkarakennetilaston mukaan kokoaikaisten palkansaajien kokonaisansioiden

Lisätiedot

Yksityisen sektorin kuukausipalkat

Yksityisen sektorin kuukausipalkat Palkat ja työvoimakustannukset 2009 Yksityisen sektorin kuukausipalkat Yksityisen sektorin kuukausipalkkaisten säännöllisen työajan ansio oli 3 091 euroa lokakuussa 2008 Tilastokeskuksen mukaan yksityisellä

Lisätiedot

Valtion kuukausipalkat

Valtion kuukausipalkat Palkat ja työvoimakustannukset 2013 Valtion kuukausipalkat 2012, marraskuu Valtion kuukausipalkkaisten säännöllisen työajan ansio oli 3 603 euroa marraskuussa 2012 Tilastokeskuksen mukaan valtion kokoaikaisten

Lisätiedot

Lomakkeen täyttöohjeet

Lomakkeen täyttöohjeet Yksityisen sektorin palkkatiedustelu lokakuu 2004 Sisällysluettelo Lomakkeen täyttöohjeet Kuukausipalkkaiset Yleisohjeita lomakkeen täyttämistä varten... 2 Lomakkeen täyttöohjeet lokakuussa 2004... 3 Kuukausitason

Lisätiedot

Palkansaajien mediaaniansio suurin informaation ja viestinnän toimialalla

Palkansaajien mediaaniansio suurin informaation ja viestinnän toimialalla Palkat ja työvoimakustannukset 2017 Palkkarakenne 2015 Palkansaajien mediaaniansio suurin informaation ja viestinnän toimialalla Tilastokeskuksen palkkarakennetilaston mukaan kokoaikaisten palkansaajien

Lisätiedot

Valtion kuukausipalkat

Valtion kuukausipalkat Palkat ja työvoimakustannukset 2015 Valtion kuukausipalkat 2014, marraskuu Valtiolla työskentelevien kuukausipalkkaisten mediaaniansio 3 482 euroa vuonna 2014 Tilastokeskuksen mukaan valtiolla työskentelevien

Lisätiedot

Yksityisen sektorin palkkatiedustelu 2009 Tuntipalkkaiset. Vastausohjeet

Yksityisen sektorin palkkatiedustelu 2009 Tuntipalkkaiset. Vastausohjeet Yksityisen sektorin palkkatiedustelu 2009 Tuntipalkkaiset Vastausohjeet Tuntipalkkaisten tiedot annetaan siten, että palkkaerät sisältävät mahdolliset sopimuskorotukset! Sisällysluettelo Kenttäkohtaiset

Lisätiedot

Yksityisen sektorin tuntipalkat 2012

Yksityisen sektorin tuntipalkat 2012 Palkat ja työvoimakustannukset 2013 Yksityisen sektorin tuntipalkat 2012 Yksityisen sektorin tuntipalkat korkeimmillaan jo nelikymppisillä Tilastokeskuksen mukaan yksityisen sektorin tuntipalkkaisten palkansaajien

Lisätiedot

Palkkatilasto. Kuukausipalkkatilasto syyskuulta 2018

Palkkatilasto. Kuukausipalkkatilasto syyskuulta 2018 Palkkatilasto Kuukausipalkkatilasto syyskuulta 2018 HELMIKUU 2019 Kuukausipalkkatilasto syyskuulta 2018 P alkat ja palkitseminen ovat yritysten keskeisiä välineitä johtamisessa ja henkilöstön kannustamisessa.

Lisätiedot

Tuntipalkkaisten ohjeet

Tuntipalkkaisten ohjeet Kuntasektorin palkkatiedustelu Tuntipalkkaisten ohjeet Tuntipalkkatilastoissa selvitetään sekä tehdyn työajan että ei-tehdyn työajan ansioita. Tehdyn työajan ansioista muodostetaan kaksi tilastokäsitettä:

Lisätiedot

Valtion kuukausipalkat

Valtion kuukausipalkat Palkat ja työvoimakustannukset 2019 Valtion kuukausipalkat 2018, marraskuu Valtiolla työskentelevien kuukausipalkkaisten mediaaniansio 3 637 euroa vuonna 2018 Tilastokeskuksen mukaan valtiolla työskentelevien

Lisätiedot

Johtajilla ja lääkäreillä on kuntasektorin korkeimmat palkat

Johtajilla ja lääkäreillä on kuntasektorin korkeimmat palkat Palkat ja työvoimakustannukset 04 Kuntasektorin palkat 0, lokakuu Johtajilla ja lääkäreillä on kuntasektorin korkeimmat palkat Kuntasektorin kuukausipalkkaisten palkansaajien säännöllisen työajan keskiansio

Lisätiedot

Valtion kuukausipalkat

Valtion kuukausipalkat Palkat ja työvoimakustannukset 2016 Valtion kuukausipalkat 2015, marraskuu Valtiolla työskentelevien kuukausipalkkaisten mediaaniansio 3 513 euroa vuonna 2015 Tilastokeskuksen mukaan valtiolla työskentelevien

Lisätiedot

Yksityisen sektorin palkkatiedustelu: Ohje CSV-tiedostojen käsittelyyn

Yksityisen sektorin palkkatiedustelu: Ohje CSV-tiedostojen käsittelyyn Yksityisen sektorin palkkatiedustelu: Ohje CSV-tiedostojen käsittelyyn Yksityisen sektorin palkkatiedustelu! Tämän ohjeen sisältö: " 1. CSV-tiedostojen luonti ja siirto tiedusteluun " 2. Palkkatietolomakkeen

Lisätiedot

Yksityisen sektorin kuukausipalkat

Yksityisen sektorin kuukausipalkat Palkat ja työvoimakustannukset 2017 Yksityisen sektorin kuukausipalkat Yksityisen sektorin kuukausipalkkaisten mediaaniansiot 3 193 euroa vuonna 2016 Tilastokeskuksen mukaan yksityisen sektorin kokoaikaisten

Lisätiedot

Yksityisen sektorin tuntipalkat 2011

Yksityisen sektorin tuntipalkat 2011 Palkat ja työvoimakustannukset 2012 Yksityisen sektorin tuntipalkat 2011 Yksityisen sektorin tuntipalkkaisten ansio oli vuoden 2011 viimeisellä neljänneksellä 14,90 euroa Tilastokeskuksen mukaan yksityisen

Lisätiedot

Ammattikoulun käyneiden kokoaikatyön yleisin kuukausiansio euroa vuonna 2018

Ammattikoulun käyneiden kokoaikatyön yleisin kuukausiansio euroa vuonna 2018 Palkat ja työvoimakustannukset 2019 Palkkarakenne 2018 Ammattikoulun käyneiden kokoaikatyön yleisin kuukausiansio 2 300 euroa vuonna 2018 Tilastokeskuksen palkkarakennetilaston mukaan ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Lomakkeen täyttöohjeet

Lomakkeen täyttöohjeet Yksityisen sektorin palkkatiedustelu lokakuu 2004 Sisällysluettelo Lomakkeen täyttöohjeet Tuntipalkkaiset Yleisohjeita lomakkeen täyttämistä varten...2 Lomakkeen täyttöohjeet lokakuussa 2004...3 Lomakkeen

Lisätiedot

1. Excel-tiedoston muuntaminen CSV-tiedostoksi ja siirto tiedusteluun 2. Palkkatietolomakkeen luoman CSV-tiedoston avaaminen 3. Tietuekuvaukset 2015

1. Excel-tiedoston muuntaminen CSV-tiedostoksi ja siirto tiedusteluun 2. Palkkatietolomakkeen luoman CSV-tiedoston avaaminen 3. Tietuekuvaukset 2015 1(7) Ohjeen sisältö: 1. Excel-tiedoston muuntaminen CSV-tiedostoksi ja siirto tiedusteluun 2. Palkkatietolomakkeen luoman CSV-tiedoston avaaminen 3. Tietuekuvaukset 2015 Postiosoite: Käyntiosoite: Puhelin:

Lisätiedot

PALKKATILASTOJA KOSKEVIEN TIETOJEN HANKKIMINEN ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK:STA

PALKKATILASTOJA KOSKEVIEN TIETOJEN HANKKIMINEN ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK:STA TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA KIERTOKIRJE 6/2014 Bulevardi 28 00120 Helsinki 1(5) Puh. 0404 504 244 Faksi 0404 504 246 Teemu Kastula 17.9.2014 PALKKATILASTOJA KOSKEVIEN TIETOJEN HANKKIMINEN ELINKEINOELÄMÄN

Lisätiedot

11. Jäsenistön ansiotaso

11. Jäsenistön ansiotaso 24 Kuvio 19. 11. Jäsenistön ansiotaso Tutkimuksessa selvitettiin jäsenistön palkkaukseen liittyviä asioita. Vastaajilta kysyttiin heidän kokonaiskuukausiansioitaan (kuukausibruttotulot). Vastaajia pyydettiin

Lisätiedot

Kuntasektorilla säännöllisen työajan ansio oli kuukausipalkkaisilla 2 915 euroa lokakuussa 2012

Kuntasektorilla säännöllisen työajan ansio oli kuukausipalkkaisilla 2 915 euroa lokakuussa 2012 Palkat ja työvoimakustannukset 03 Kuntasektorin palkat 0, lokakuu Kuntasektorilla säännöllisen työajan ansio oli kuukausipalkkaisilla 95 euroa lokakuussa 0 Tilastokeskuksen mukaan kuntasektorin kokoaikaisten

Lisätiedot

Valtion kuukausipalkat 2008, marraskuu

Valtion kuukausipalkat 2008, marraskuu Palkat ja työvoimakustannukset 2009 Valtion kuukausipalkat 2008, marraskuu Säännöllisen työajan ansio oli valtiolla 3 163 euroa marraskuussa 2008 Tilastokeskuksen mukaan marraskuussa 2008 säännöllisen

Lisätiedot

Yksityisen sektorin tuntipalkat 2009

Yksityisen sektorin tuntipalkat 2009 Palkat ja työvoimakustannukset 2010 Yksityisen sektorin tuntipalkat 2009 Yksityisen sektorin tuntipalkkaisten ansio oli vuoden 2009 viimeisellä neljänneksellä 14,39 euroa Korjattu 27.9.2011 Vuoden 2009

Lisätiedot

Metsäalan työntekijöiden palkkatiedustelu 2013 Vastausohjeet

Metsäalan työntekijöiden palkkatiedustelu 2013 Vastausohjeet Metsäalan työntekijöiden palkkatiedustelu 2013 Vastausohjeet Tuntipalkkaiset Kuukausipalkkaiset Palkkatiedot annetaan siten, että palkkaerät sisältävät mahdolliset sopimuskorotukset! Sisällysluettelo Metsäalan

Lisätiedot

Y k s i t y i s e n s e k t o r i n p a l k k a t i e d u s t e l u 2 0 10 V a s t a u s o h j e e t

Y k s i t y i s e n s e k t o r i n p a l k k a t i e d u s t e l u 2 0 10 V a s t a u s o h j e e t Y k s i t y i s e n s e k t o r i n p a l k k a t i e d u s t e l u 2 0 10 V a s t a u s o h j e e t Kuukausipalkkaiset Tuntipalkkaiset Palkkatiedot annetaan siten, että palkkaerät sisältävät mahdolliset

Lisätiedot

Yksityisen sektorin kuukausipalkat

Yksityisen sektorin kuukausipalkat Palkat ja työvoimakustannukset 2016 Yksityisen sektorin kuukausipalkat Yksityisen sektorin kuukausipalkkaisten keskiansiot miehillä 3 970 ja naisilla 3 150 euroa Tilastokeskuksen mukaan yksityisen sektorin

Lisätiedot

Palkkarakenne Palkkaerot jatkoivat kasvua vuonna 2008

Palkkarakenne Palkkaerot jatkoivat kasvua vuonna 2008 Palkat ja työvoimakustannukset 2010 Palkkarakenne 2008 Palkkaerot jatkoivat kasvua vuonna 2008 Tilastokeskuksen palkkarakennetilaston mukaan kaikkien kokoaikaisten palkansaajien keskimääräinen kuukausiansio

Lisätiedot

Palkansaajien ansiot suurimmillaan väkirikkaissa kunnissa

Palkansaajien ansiot suurimmillaan väkirikkaissa kunnissa Palkat ja työvoimakustannukset 2019 Palkkarakenne 2017 Palkansaajien ansiot suurimmillaan väkirikkaissa kunnissa Tilastokeskuksen palkkarakennetilaston mukaan työpaikan sijaintikunnan koolla oli yhteys

Lisätiedot

Palkkatilasto. Kuukausipalkkatilasto syyskuulta 2017

Palkkatilasto. Kuukausipalkkatilasto syyskuulta 2017 Palkkatilasto Kuukausipalkkatilasto syyskuulta 2017 Helmikuu 2018 Kuukausipalkkatilasto syyskuulta 2017 P alkat ja palkitseminen ovat yritysten keskeisiä välineitä johtamisessa ja henkilöstön kannustamisessa.

Lisätiedot

VL50-otosaineston henkilöt väestölaskentavuosina vuoteen 2010 (PUF)

VL50-otosaineston henkilöt väestölaskentavuosina vuoteen 2010 (PUF) Aineistokuvaus VL50-otosaineston henkilöt väestölaskentavuosina vuoteen 2010 (PUF) Sisältökuvaus Vuonna 1950 suoritettiin Suomessa ensimmäinen yleinen välitön väestölaskenta. Tästä väestölaskennasta on

Lisätiedot

Y k s i t y i s e n s e k t o r i n p a l k k a t i e d u s t e l u 2 0 1 3 V a s t a u s o h j e e t

Y k s i t y i s e n s e k t o r i n p a l k k a t i e d u s t e l u 2 0 1 3 V a s t a u s o h j e e t Y k s i t y i s e n s e k t o r i n p a l k k a t i e d u s t e l u 2 0 1 3 V a s t a u s o h j e e t Kuukausipalkkaiset Tuntipalkkaiset Palkkatiedot annetaan siten, että palkkaerät sisältävät mahdolliset

Lisätiedot

Yksityisen sektorin palkkatiedustelu 2007 Kuukausipalkkaiset Vastausohjeet. Lokakuu

Yksityisen sektorin palkkatiedustelu 2007 Kuukausipalkkaiset Vastausohjeet. Lokakuu Yksityisen sektorin palkkatiedustelu 2007 Kuukausipalkkaiset Vastausohjeet Lokakuu Kuukausipalkkaisten tiedot annetaan siten, että palkkaerät vastaavat täyden kuukauden palkkaa ja sisältävät sopimuskorotukset!

Lisätiedot

Valtion kuukausipalkat

Valtion kuukausipalkat Palkat ja työvoimakustannukset 2017 Valtion kuukausipalkat 2016, marraskuu Valtiolla työskentelevien kuukausipalkkaisten mediaaniansio 3 539 euroa vuonna 2016 Tilastokeskuksen mukaan valtiolla työskentelevien

Lisätiedot

Tietotekniikan palvelualan TES vs. laki

Tietotekniikan palvelualan TES vs. laki Tietotekniikan palvelualan TES vs. laki Palkat Minimipalkkalakia ei ole! Tehtäväryhmän ja vaativuuden mukaiset vähimmäispalkat. 2 Säännöllinen työaika Säännöllinen työaika on enintään kahdeksan tuntia

Lisätiedot

Valtion kuukausipalkat

Valtion kuukausipalkat Palkat ja työvoimakustannukset 2018 Valtion kuukausipalkat 2017, marraskuu Valtiolla työskentelevien kuukausipalkkaisten mediaaniansio 3 573 euroa vuonna 2017 Tilastokeskuksen mukaan valtiolla työskentelevien

Lisätiedot

Kuntasektorin kokonaisansioissa lisien osuus 19 prosenttia vuonna 2014

Kuntasektorin kokonaisansioissa lisien osuus 19 prosenttia vuonna 2014 Palkat ja työvoimakustannukset 05 Kuntasektorin palkat 04, lokakuu Kuntasektorin kokonaisansioissa lisien osuus 9 prosenttia vuonna 04 Tilastokeskuksen kuntasektorin palkkatilaston mukaan kokoaikaisten

Lisätiedot

4. NELJÄNNES: LOKAKUU:

4. NELJÄNNES: LOKAKUU: Yksityisen sektorin palkkatiedustelu 2008 Tuntipalkkaiset Vastausohjeet 4. NELJÄNNES: LOKAKUU: Teollisuus Rakennusala Liikenne ja vartiointi Kiinteistö-, vuokraus- ja muut liike-elämän palvelut Ympäristönhuolto

Lisätiedot

KYSELY TEKNISEN VIESTINNÄN TEHTÄVISSÄ TOIMIVIEN PALKKAUKSESTA JA TYÖSUHTEEN EHDOISTA. - yhteenveto tuloksista

KYSELY TEKNISEN VIESTINNÄN TEHTÄVISSÄ TOIMIVIEN PALKKAUKSESTA JA TYÖSUHTEEN EHDOISTA. - yhteenveto tuloksista 1 KYSELY TEKNISEN VIESTINNÄN TEHTÄVISSÄ TOIMIVIEN PALKKAUKSESTA JA TYÖSUHTEEN EHDOISTA - yhteenveto tuloksista Suomen teknisen viestinnän yhdistyksen syysseminaari Tampere 15.10.2013 Hanna Gorschelnik

Lisätiedot

Palkkatilasto. Kuukausipalkkatilasto lokakuulta 2013

Palkkatilasto. Kuukausipalkkatilasto lokakuulta 2013 Palkkatilasto Kuukausipalkkatilasto lokakuulta 2013 Palkkatilasto Kuukausipalkkatilasto lokakuulta 2013 Sisältö 3 Tiivistelmä 4 Ansiot nousivat noin kaksi prosenttia lokakuusta 2012 lokakuuhun 2013 7 Keskimääräinen

Lisätiedot

Tuntipalkkaisten ohjeet

Tuntipalkkaisten ohjeet Kuntasektorin palkkatiedustelu 2015 Tuntipalkkaisten ohjeet Tuntipalkkaisten tiedusteluun ilmoitetaan: Kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimuksen (TTES) piiriin kuuluvat työntekijät, joilla

Lisätiedot

Perustiedot. Sukupuoli. Jäsenyys Lakimiesliitossa

Perustiedot. Sukupuoli. Jäsenyys Lakimiesliitossa 1 Sisällys Perustiedot... 3 Sukupuoli... 3 Jäsenyys Lakimiesliitossa... 3 Työnantaja ja työsuhde... 4 Toimialajakauma... 4 Yrityksen koko... 4 Työsuhteen kesto... 5 Työsuhteen laatu... 5 Palkka... 6 Palkkausmuoto...

Lisätiedot

Työaika, palkat ja työvoimakustannukset

Työaika, palkat ja työvoimakustannukset Työaika, palkat ja työvoimakustannukset Konsultit 2HPO 1 Osa-aikaista ja määräaikaista työtä tekevien osuus palkansaajista Lähde: Tilastokeskus ja Findikaattori 2 Työsuhteiden muodot 2000-2012 Lähde: Tilastokeskus

Lisätiedot

Yksityisen sektorin palkkatiedustelu 2007 Tuntipalkkaiset. Vastausohjeet 4. NELJÄNNES: LOKAKUU:

Yksityisen sektorin palkkatiedustelu 2007 Tuntipalkkaiset. Vastausohjeet 4. NELJÄNNES: LOKAKUU: Yksityisen sektorin palkkatiedustelu 2007 Tuntipalkkaiset Vastausohjeet 4. NELJÄNNES: LOKAKUU: Teollisuus Rakennusala Liikenne ja vartiointi Kiinteistö-, vuokraus- ja muut liike-elämän palvelut Ympäristönhuolto

Lisätiedot

Palkkatilasto. Kuukausipalkkatilasto syyskuulta 2014

Palkkatilasto. Kuukausipalkkatilasto syyskuulta 2014 Palkkatilasto Kuukausipalkkatilasto syyskuulta 2014 Palkkatilasto Kuukausipalkkatilasto syyskuulta 2014 Sisältö 3 Tiivistelmä 4 Ansiot nousivat reilun prosentin lokakuusta 2013 syyskuuhun 2014 7 Keskimääräinen

Lisätiedot

Hannu Issakainen 14.2.2011. HAKU- hankkeen tunnusluvuista

Hannu Issakainen 14.2.2011. HAKU- hankkeen tunnusluvuista Hannu Issakainen 14.2.2011 HAKU- hankkeen tunnusluvuista Henkilötyöpäivä ja -vuosi Htp= henkilötyöpäivä = täyden työajan kalenteripäivä Htv = henkilötyövuosi = 365 (366) htp Htt = henkilötyötunti (sopimatta)

Lisätiedot

KAUPAN UUSI TES-SOPIMUS 12.4.2011-31.3.2013

KAUPAN UUSI TES-SOPIMUS 12.4.2011-31.3.2013 PIKATIEDOTE 14.4.2011 KAUPAN UUSI TES-SOPIMUS 12.4.2011-31.3.2013 Sopimus on irtisanottavissa 29.2.2012 ilman erityistä perustelua ja päättyy tällöin 1.4.2012. I PALKANKOROTUKSET 1. Palkankorotukset Palkankorotukset

Lisätiedot

Hinnat ja palkat. Metsätyöntekijöiden palkkatiedustelu 2003

Hinnat ja palkat. Metsätyöntekijöiden palkkatiedustelu 2003 Hinnat ja palkat Metsätyöntekijöiden palkkatiedustelu 2003 PALKKATIEDUSTELU Hinnat ja palkat 00022 TILASTOKESKUS Puh. (09) 17 341 07.11.2002 METSÄTYÖNTEKIJÖIDEN PALKKATIEDUSTELU 2003 Arvoisa vastaanottaja

Lisätiedot

Väestön koulutusrakenne 2016

Väestön koulutusrakenne 2016 Koulutus 2017 Väestön koulutusrakenne 2016 Uudellamaalla korkein koulutustaso 2016 Julkistusta korjattu 7.11.2017. Korjatut kaksi lukua on merkitty punaisella Vuoden 2016 loppuun mennessä 3 287 272 henkeä

Lisätiedot

Yhdistetty työntekijä-työnantaja-aineisto (FLEED), otos, työsuhdejaksot

Yhdistetty työntekijä-työnantaja-aineisto (FLEED), otos, työsuhdejaksot Aineistokuvaus Yhdistetty työntekijä-työnantaja-aineisto (FLEED), otos, työsuhdejaksot Sisältökuvaus Työsuhdejaksot yhdistetyn työntekijä-työnantaja-aineiston (Finnish Longitudinal Employer-Employee Data

Lisätiedot

Palkkatilasto. Tuntipalkkatilasto 4. neljännekseltä 2010

Palkkatilasto. Tuntipalkkatilasto 4. neljännekseltä 2010 Palkkatilasto Tuntipalkkatilasto 4. neljännekseltä 2010 Palkkatilasto Tuntipalkkatilasto 4. neljännekseltä 2010 2 TUNTIPALKKATILASTO 4. neljännekseltä 2010 EK 2011 Sisältö 5 Tiivistelmä 6 Palkat nousivat

Lisätiedot

Yksityisen sektorin kuukausipalkat

Yksityisen sektorin kuukausipalkat Palkat ja työvoimakustannukset 2018 Yksityisen sektorin kuukausipalkat Yksityisen sektorin kuukausipalkkaisten mediaaniansiot 3 220 euroa vuonna 2017 Korjattu 5.7.2018. Liitetaulukon 2 sarakeotsikot siirretty

Lisätiedot

Yksityisen sektorin palkkatiedustelu: Ohje CSV-tiedostojen käsittelyyn

Yksityisen sektorin palkkatiedustelu: Ohje CSV-tiedostojen käsittelyyn Yksityisen sektorin palkkatiedustelu: Ohje CSV-tiedostojen käsittelyyn Yksityisen sektorin palkkatiedustelu Tämän ohjeen sisältö: 1. CSV-tiedostojen luonti ja siirto tiedusteluun 2. Palkkatietolomakkeen

Lisätiedot

Näytesivut. 2.1 Palkasta sopiminen ja palkan maksaminen

Näytesivut. 2.1 Palkasta sopiminen ja palkan maksaminen 2 Palkat ja palkkausjärjestelmät Tässä luvussa selvitetään palkasta sopimiseen, palkkatason määrittelyyn ja työehtosopimusten palkkausjärjestelmiin liittyviä kysymyksiä. 5 Vaikka työnantaja ja työntekijä

Lisätiedot

Palkkatilasto. Kuukausipalkkatilasto lokakuulta 2012

Palkkatilasto. Kuukausipalkkatilasto lokakuulta 2012 Palkkatilasto Kuukausipalkkatilasto lokakuulta 2012 Palkkatilasto Kuukausipalkkatilasto lokakuulta 2012 Sisältö 3 Tiivistelmä 4 Keskiansio nousi teollisuudessa kolme ja kaupassa kaksi prosenttia lokakuusta

Lisätiedot

Yksityisen sektorin palkkatiedustelu Tuntipalkkaiset 2005

Yksityisen sektorin palkkatiedustelu Tuntipalkkaiset 2005 Yksityisen sektorin palkkatiedustelu Tuntipalkkaiset 2005 4. neljännes Teollisuus Rakennusala Liikenne Vartiointi-, puhdistus- ja siivousala Tekniset alat Lokakuu Palvelualat Sisällysluettelo Yksityisen

Lisätiedot

Palkkatodistuksen täyttöohjeet työnantajalle

Palkkatodistuksen täyttöohjeet työnantajalle Palkkatodistuksen täyttöohje S. 1 (4) Palkkatodistuksen täyttöohjeet työnantajalle Lähetä palkkatodistukset suoraan työntekijän omaan työttömyyskassaan. Yhteisjärjestöön lähetetyt palkkatodistukset palautetaan

Lisätiedot

Asiamies ja prosessiosoite Tuija Vehviläinen, oikeustieteen kandidaatti Teknologiateollisuus ry Eteläranta 10, PL 10, 00131 Helsinki

Asiamies ja prosessiosoite Tuija Vehviläinen, oikeustieteen kandidaatti Teknologiateollisuus ry Eteläranta 10, PL 10, 00131 Helsinki Asiajärjestys kulkee seuraavasti: Asiasta on laadittu kanne käräjäoikeudelle, vastaaja on laatinut vastineen ja kantaja on vielä sen jälkeen laatinut lauselman asiasta. Käymällä tekstit tässä järjestyksessä,

Lisätiedot

Yliopistoissa käytetään erilaisia. ja suoriutumisen arviointiin. Yliopistoissa harjoitellaan TYÖMARKKINATUTKIMUS 2011

Yliopistoissa käytetään erilaisia. ja suoriutumisen arviointiin. Yliopistoissa harjoitellaan TYÖMARKKINATUTKIMUS 2011 TYÖMARKKINATUTKIMUS Yliopistoissa harjoitellaan suoriutumisen arviointia Teksti Henna Laasonen Kuvat istockphoto TEKin joulu tammikuussa toteutetussa työmarkkinatutkimuksessa kerättiin ensimmäistä kertaa

Lisätiedot

, , , ,5 48,75 52

, , , ,5 48,75 52 1 Kaupan vuosivapaajärjestelmä 1 Vuosivapaan ansainta Vuosivapaajärjestelmässä työntekijä ansaitsee kalenterivuosittain 1.1.2017 alkaen vuosivapaata. Niissä työsuhteissa, jotka alkavat 1.1.2017 tai sen

Lisätiedot

Ohjeet CSV tiedostojen käsittelyyn Yksityisen sektorin palkkatiedustelu

Ohjeet CSV tiedostojen käsittelyyn Yksityisen sektorin palkkatiedustelu 1(7) Ohjeet CSV tiedostojen käsittelyyn Yksityisen sektorin palkkatiedustelu 1. EXCEL-TIEDOSTON MUUNTAMINEN CSV-TIEDOSTOKSI JA SIIRTO TIEDUSTELUUN... 2 1.1. Yleistä CSV-tiedoston luonnista... 2 1.2 Excel-Taulukon

Lisätiedot

Henkilökortin tietojen määrittäminen Palkkatietojen tarkistaminen / määrittäminen EK:n perustietojen määrittäminen Tilaston tulostaminen

Henkilökortin tietojen määrittäminen Palkkatietojen tarkistaminen / määrittäminen EK:n perustietojen määrittäminen Tilaston tulostaminen 1 EK-tilastot Elinkeinoelämän Keskusliitto (EK) kerää vuosittain tilastotietoja mm. maksetuista palkoista, tehdyistä työajoista, ylitöistä, palkanlisistä sekä palkkaperusteista. Henkilökortin tietojen

Lisätiedot

Työelämän ABC. Tämä esitys on tarkoitettu yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville.

Työelämän ABC. Tämä esitys on tarkoitettu yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville. Työelämän ABC Tämä esitys on tarkoitettu yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville. Muista työsuhteen alkaessa! Pyydä työsopimuksesi kirjallisena. Työsopimuksessa

Lisätiedot

Yksityisen sektorin palkkatiedustelu Kuukausipalkkaiset 2005

Yksityisen sektorin palkkatiedustelu Kuukausipalkkaiset 2005 Yksityisen sektorin palkkatiedustelu Kuukausipalkkaiset 2005 Lokakuu Sisällysluettelo Yksityisen sektorin kuukausipalkkaisten vastaamisohjeet...2 Ketä tiedustelu koskee ja miltä ajalta tiedot annetaan...2

Lisätiedot

virhemarginaali eli luottamusväli on plus miinus yksi prosenttiyksikkö. Taulukosta 1 nähdään myös muiden muuttujien vakioidut palkkaerot.

virhemarginaali eli luottamusväli on plus miinus yksi prosenttiyksikkö. Taulukosta 1 nähdään myös muiden muuttujien vakioidut palkkaerot. 28 työmarkkinaedunvalvonta Teksti: Teuvo Muhonen TEKin työmarkkinatutkimus Tulospalkkiot lievässä laskussa Tulospalkkioiden osuus kokonaisvuosiansioista oli viime vuonna 7,2 prosenttia, kun se vuotta aikaisemmin

Lisätiedot

Kuntasektorilla työskentelevien kuukausipalkkaisten mediaaniansio euroa vuonna 2018

Kuntasektorilla työskentelevien kuukausipalkkaisten mediaaniansio euroa vuonna 2018 Palkat ja työvoimakustannukset 2019 Kuntasektorin palkat 2018, lokakuu Kuntasektorilla työskentelevien kuukausipalkkaisten mediaaniansio 2 834 euroa vuonna 2018 Tilastokeskuksen mukaan kuntasektorilla

Lisätiedot

Logistiikka-alojen palkkakysely 2013 Kuljetus

Logistiikka-alojen palkkakysely 2013 Kuljetus Logistiikka-alojen palkkakysely 2013 Sukupuoli 10 8 6 65 % 35 % 2 nainen mies Ikä 18 vuotta tai alle 19-26 4 % 27-36 37-46 47-56 57-62 22 % 27 % 29 % 17 % 63 vuotta tai yli 1 % 2 6 8 10 Asuinpaikkakuntasi

Lisätiedot

Henkilöstörakenteet Palkkatilasto

Henkilöstörakenteet Palkkatilasto Henkilöstörakenteet 217 Palkkatilasto LOKAKUU 218 Henkilöstörakenteet 217 H enkilöstörakenteet 217 antaa yleiskuvan EK:n edustamilla aloilla työskentelevistä palkansaajista eri taustamuuttujien kuten toimialan,

Lisätiedot

Jokaista kertynyttä 220 tuntia kohden työntekijä ansaitsee vuosivapaita alla olevan taulukon mukaisesti:

Jokaista kertynyttä 220 tuntia kohden työntekijä ansaitsee vuosivapaita alla olevan taulukon mukaisesti: Vuosivapaajärjestelmä Vuosivapaan ansainta 2. Vuosivapaajärjestelmässä työntekijä ansaitsee kalenterivuosittain 1.1.2017 alkaen vuosivapaata. Niissä työsuhteissa, jotka alkavat 1.1.2017 tai sen jälkeen,

Lisätiedot

Logistiikka-alojen palkkakysely 2013 Huolinta

Logistiikka-alojen palkkakysely 2013 Huolinta Logistiikka-alojen palkkakysely 2013 Sukupuoli 10 8 79% 6 4 2 21% nainen mies Ikä 18 vuotta tai alle 19-26 3% 27-36 37-46 47-56 25% 28% 29% 57-62 16% 63 vuotta tai yli 2 4 6 8 10 Asuinpaikkakuntasi postinumeroalue

Lisätiedot

Yksityisen sektorin tuntipalkat

Yksityisen sektorin tuntipalkat Palkat ja työvoimakustannukset 2019 Yksityisen sektorin tuntipalkat Yksityisen sektorin tuntipalkkaisten keskituntiansio 16,3 euroa vuonna 2018 Tilastokeskuksen tietojen mukaan yksityisen sektorin tuntipalkkaisten

Lisätiedot

Tilastoaineistoa 2007

Tilastoaineistoa 2007 Tilastoaineistoa 2007 Kaupan tilastot 2007 1 2 Kaupan tilastot 2007 KAUPAN TILASTOT 2007 Kaupan tilastot ovat valmistuneet. Tilastovihko ilmestyy perinteisessä painetussa muodossa. Se löytyy myös Suomen

Lisätiedot

PALKKAKYSELY PALKKAKYSELY

PALKKAKYSELY PALKKAKYSELY 1. PALKKAKYSELY 1 Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RILin jäsenille tehtiin lokakuussa 2016 työmarkkinatutkimus internet-kyselynä. Kysely toteutettiin yhteistyössä Tekniikan Akateemisten Liitto TEKin vastaavan

Lisätiedot