Kuntasektorin kokonaisansioissa lisien osuus 19 prosenttia vuonna 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuntasektorin kokonaisansioissa lisien osuus 19 prosenttia vuonna 2014"

Transkriptio

1 Palkat ja työvoimakustannukset 05 Kuntasektorin palkat 04, lokakuu Kuntasektorin kokonaisansioissa lisien osuus 9 prosenttia vuonna 04 Tilastokeskuksen kuntasektorin palkkatilaston mukaan kokoaikaisten kuukausipalkkaisten kokonaisansioiden keskiarvo oli 094 euroa kuukaudessa vuonna 04. Kokonaisansiot koostuvat peruspalkasta ja säännöllisesti sekä epäsäännöllisesti maksettavista lisistä. Lisien osuus vaihteli ammateittain: koko kuntasektorilla lisien osuus oli 9 prosenttia, lääkäreillä prosenttia ja ylimmillä virkamiehillä viisi prosenttia. Keskiluvut on laskettu täyttä palkkaa saaneiden ansioista. Kuntasektorin kuukausipalkkaisten kokonaisansioiden koostuminen eräiden ammattien mukaan 04 (Ammattiluokitus 00, kolminumerotaso) Kokonaisansiot muodostuvat eri tavalla eri ammateissa Kuntasektorin palkkatilastossa käytetään pääasiassa kolmea ansiokäsitettä. Keskiluvut lasketaan täyttä palkkaa saaneiden kokoaikaisten ansioista. Peruspalkka on tehtäväkohtainen vähimmäispalkka. Vuonna 04 kuntasektorilla työskentelevien kuukausipalkkaisten peruspalkan keskiarvo oli 509 euroa kuukaudessa (mediaani 4 euroa). Helsinki Tietoja lainattaessa lähteenä mainittava Tilastokeskus.

2 Säännöllisen työajan ansioihin luetaan peruspalkan lisäksi muun muassa työaika-, tehtävän ja ammattitaidon perusteella maksettavat lisät. Vuonna 04 säännöllisen työajan ansiot olivat 005 euroa kuukaudessa (mediaani 74 euroa). Kokonaisansioihin sisältyvät peruspalkan ja edellä mainittujen lisien lisäksi muun muassa lisä- ja ylitöiden ansio, päivystyskorvaukset sekä muut epäsäännöllisesti maksettavat lisät, tulospalkkioita lukuun ottamatta. Vuonna 04 kokonaisansiot olivat 094 euroa kuukaudessa (mediaani 767 euroa). Vuonna 04 kuntasektorin kuukausipalkkaisilla lisien osuus kokonaisansioista oli 9 prosenttia. Kokonaisansioiden muodostuminen vaihtelee ammattiryhmittäin. Esimerkiksi ylimpien virkamiesten kokonaisansioista peruspalkka kattoi 95 prosenttia, kun taas lääkäreillä peruspalkan osuus oli 67 prosenttia. Ammateittain tarkasteltuna säännölliset lisät muodostivat 0 prosenttia suojelu- ja vartiointityöntekijöiden ansioista, 7 prosenttia matkustuspalvelutyöntekijöiden ja konduktöörien ansioista sekä 5 prosenttia lukion ja peruskoulun yläluokkien opettajien ansioista. Suojelu- ja vartiointityöntekijöihin kuuluvat kuntasektorilla lähinnä pelastuslaitoksissa työskentelevät. Epäsäännöllisten lisien osuus ansioista oli suurin lääkäreillä (0 prosenttia), rakennusten viimeistelytyöntekijöillä (6 prosenttia) ja työkoneiden kuljettajilla (5 prosenttia). Miehillä lisien osuus kokonaisansioista oli suurempi kuin naisilla melkein kaikilla ammattiluokituksen 00 päätasoilla. Palvelu- ja myyntityöntekijöinä sekä erityisasiantuntijoina toimivilla miehillä lisien osuus oli suurin (5 prosenttia). Lääkärit sijoittuvat ammattiluokituksessa erityisasiantuntijoihin. Naislääkäreillä lisien osuus kokonaisansioista oli 0 prosenttia ja mieslääkäreillä 6 prosenttia. Lisien osuus oli pienin johtajina sekä toimisto- ja asiakaspalveluammateissa toimivilla naisilla ( prosenttia). Kuukausipalkkaisten kokonaisansiot ( /kk, keskiarvo), joista lisien osuus sukupuolen ja ammatin mukaan 04 sekä kokoaikaisten lukumäärä Ammattiluokitus 00 Johtajat Erityisasiantuntijat Asiantuntijat Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät Palvelu- ja myyntityöntekijät Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym. Rakennus, korjaus- ja valmistustyöntekijät Prosessi- ja kuljetustyöntekijät Muut työntekijät, kokonaisansiot (ka) , kokonaisansiot (ka) , lisien, lisien osuus (%) osuus (%) (lkm) (lkm) Tulospalkkioita maksettiin noin 000 palkansaajalle Tulospalkkiot eivät sisälly edellä kuvailtuihin ansioihin, eli säännöllisen työajan ansioihin ja kokonaisansioihin. hieman alle 50 kuntatyönantajaa maksoi kuukausipalkkaisille erillisiä tulospalkkioita vuonna 04. Keskimääräinen tulospalkkio oli 79 euroa vuodessa saajaa kohden. Tulospalkkion saajia oli noin 000 koko kuntasektorilla. Tulospalkkion saaneista noin oli miehiä ja naisia, eli miehistä tulospalkkioita kuntasektorin henkilöstöstä sai noin yhdeksän prosenttia ja naisista noin neljä prosenttia. Miehille maksettiin keskimäärin 06 euroa ja naisille 670 euroa. Keskimääräinen tulospalkkio vaihteli työnantajittain muutamasta sadasta eurosta yli kahdeksaantuhanteen euroon saajaa kohden. Noin 6 prosenttia prosessi- ja kuljetustyöntekijöistä sai tulospalkkion vuonna

3 04. Keskimäärin ammattiryhmässä tulospalkkion suuruus oli 8 euroa. Korkeimmat tulospalkkiot, keskimäärin 99 euroa, maksettiin johtajille, joista tulospalkittiin 4, prosenttia. Tulospalkkioiden saajien määrä vähentyi vuodesta 0 noin 8 prosenttia. Tulospalkkiot kuntasektorilla ammattiryhmän mukaan (Ammattiluokitus 00) vuonna 04 Ammatti Tulospalkkiot keskimäärin /vuosi Saajien lkm Saajien osuus (%) Johtajat , Erityisasiantuntijat ,5 Asiantuntijat ,0 Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät ,6 Palvelu- ja myyntityöntekijät 84 50,9 Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym ,7 Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät 88 4,6 Prosessi- ja kuljetustyöntekijät ,7 Muut työntekijät 0 8 4,6 Kuntasektorin henkilöstömäärässä hienoista vähennystä Kuntasektorin lokakuun palkka- ja henkilöstötiedot kerätään vuosittain kaikilta kunnilta ja kuntayhtymiltä. Vuonna 04 saatiin tiedot kaikilta työnantajilta, eli 0 kunnalta ja 8 kuntayhtymältä. Kunnissa ja kuntayhtymissä työskenteli noin kokoaikaista kuukausipalkkaista ja noin 5 00 osa-aikaista. Naisten osuus kuntasektorin henkilöstöstä oli 8 prosenttia. Kuntasektorin henkilöstömäärä vuosina Kuntasektorin henkilöstön määrä on hieman vähentynyt kolmen viimeisimmän tarkasteluvuoden aikana. Lokakuussa 04 henkilöstöä oli noin puoli prosenttia vähemmän kuin vuoden 0 lokakuussa. Kuntasektorin rakenteessa ja palveluiden tuottamisessa on tapahtunut viime vuosina paljon muutoksia. Esimerkiksi yhtiöitettyjen liikelaitosten henkilöstö luetaan jatkossa yksityiselle sektorille. Myös palveluiden ulkoistaminen vähentää kuntasektorin henkilöstöä. Vähintään ylimmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden osuus prosenttia Kuntasektorin henkilöstöstä 0 prosenttia oli suorittanut ylimmän korkeakoulututkinnon ja noin yksi prosentti tutkijakoulutuksen. Miesten koulutustaso oli naisia korkeampi. Vuonna 04 miehistä 0 prosenttia

4 oli suorittanut vähintään ylimmän korkeakoulututkinnon, kun taas naisilla vastaava tutkinto oli 9 prosentilla. Verrattuna kymmenen vuotta aikaisempaan tilanteeseen, vuoteen 004, on kuntasektorin henkilöstössä pelkän perusasteen suorittaneiden suhteellinen osuus vähentynyt prosentista viiteen prosenttiin. en suorittaneiden joukkoon kuuluvat myös ne, joiden tutkinto on jostakin syystä esimerkiksi ulkomailla suorittamisen takia jäänyt tutkintorekisterissä tuntemattomaksi. Eniten kuntasektorilla työskenteli keskiasteen tutkinnon suorittaneita (9 prosenttia). Miehistä keskiasteen tutkinto oli 5 prosentilla ja naisista 40 prosentilla. Kymmenen vuoden aikana keskiasteen tutkinnon suorittaneiden prosenttiosuus on pysynyt lähes samalla tasolla. Alemman korkeakouluasteen tutkinnon suorittaneiden osuus on noussut seitsemän prosenttiyksikköä 8 prosenttiin. Vuonna 004 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden osuus oli 5 prosenttia, ja vuonna 04 osuus oli 0 prosenttia. Kuntasektorin koulutusasterakenne vuosina 004 ja 04 Ylilääkäreiden keski-ikä 5 vuotta Kuntasektorilla kuukausipalkkaisen henkilöstön keski-ikä oli sekä koko- että osa-aikaisilla 46 vuotta. Suurimmilla toimialoilla korkein keski-ikä, 50 vuotta, oli hallinto- ja tukipalvelutoiminnassa sekä kiinteistöalan toiminnassa. Keski-iältään nuorimpia olivat informaation ja viestinnän toimialalla työskentelevät (45 vuotta). Suurimmalla toimialalla, sosiaali- ja terveyspalveluissa, työskenteli 57 prosenttia kaikista kuntasektorin palkansaajista. Toimialalla työskentelevien keski-ikä oli myös 45 vuotta. Suurimman ikäluokan toimialalla muodostivat vuotiaat naiset, joiden osuus oli 5 prosenttia. Kaikista kuntasektorilla sosiaali- ja terveyspalveluissa työskentelevistä 90 prosenttia oli naisia. Suurimmista ammattiryhmistä keski-iältään vanhimpia olivat ylilääkärit (5 vuotta). Opetusalan ja lastenhoidon johtajien, osastonhoitajien ja palkanlaskijoiden keski-ikä oli 5 vuotta. Keski-iältään nuorimpia kuntasektorilla olivat nuorisotyön ohjaajat, joiden keski-ikä oli 7 vuotta. Sairaankuljetuksen ensihoitajilla keski-ikä oli 8 vuotta. 4

5 Ikä- ja sukupuolijakauma kuntasektorilla 04 (koko- ja osa-aikaiset kuukausipalkkaiset) Suurin osa kuntasektorin palkansaajista noudattaa Kvtes-sopimusta Kuntasektorin kuukausipalkkaista noin 75 prosenttia noudattaa kunnallista yleistä virka- ja työehtoehtosopimusta (KVTES), 5 prosenttia kunnallista opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimusta (OVTES), noin kuusi prosenttia kunnallista teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimusta ja nelisen prosenttia kunnallista lääkärien virkaehtosopimusta. Prosenttiosuudet olivat lähestulkoon samat kuin vuonna 004. Yleistä virka- ja työehtosopimusta noudattavat muun muassa kuntien ja kuntayhtymien johto, terveydenja sosiaalihuollon henkilöstö lääkäreitä lukuun ottamatta, ruokapalveluhenkilöstö, päiväkotien henkilöstö sekä koulujen henkilökunta opettajia lukuun ottamatta. Suurimman ammattiryhmän KVTES:ssä muodostivat sairaanhoitajat, joita oli vuonna 04 noin Seuraavaksi eniten oli lastenhoitajia (5 000 palkansaajaa) ja sosiaalialan hoitajia, joita oli 000. KVTES:iä noudattavilla oli kuntasektorin pienimmät ja suurimmat peruspalkat. Lisien osuus oli sopimusalalla pienin, eli 6 prosenttia kokonaisansioista. OVTES:iä noudattavilla oli suhteellisesti eniten säännöllisiä lisiä, prosenttia kokonaisansioista. Lääkäreiden virkaehtosopimusta noudattavilla oli epäsäännöllisesti maksettavien lisien osuus suurin: 8 prosenttia kokonaisansioista. 5

6 Kuntasektorin kuukausipalkkaisten kokonaisansioiden koostuminen sopimusalan mukaan 04 Tuntipalkkaiset 50+ -ikäisiä miehiä Kuntasektorilla työskentelevistä palkansaajista noin kaksi prosenttia oli tuntipalkkaisia vuonna 04. Kymmenen vuotta aiemmin, vuonna 004, tuntipalkkaisten osuus oli kaksi prosenttiyksikköä suurempi, eli neljä prosenttia. tuntipalkkaisia oli noin 9 500, joista miesten osuus oli 86 prosenttia. Edellisestä vuodesta, 0, on tuntipalkkaisten määrä vähentynyt yli 600 palkansaajalla. Kymmenen vuoden aikana kuntasektorilla työskentelevien tuntipalkkaisten keski-ikä on noussut 45:stä 48:aan. Melkein puolet tuntipalkkaisista oli 50 vuotta täyttäneitä miehiä. Kuntasektorin tuntipalkkaisten ikä- ja sukupuolijakauma 04 6

7 Suurin tuntipalkkaisten ammattiryhmä oli kiinteistöhuollon työntekijät, joita oli yli 00, eli noin prosenttia, kaikista tuntipalkkaisista palkansaajista. Lähes saman verran työskenteli puutarhatyöntekijöinä, eli esimerkiksi puistojen kunnossapitäjinä. Maa- ja vesirakentamisen avustavat työntekijät olivat kolmanneksi suurin ammattiryhmä (yli 900 henkilöä). Ansioiden vertailu on tehty Ammattiluokitus 00 mukaan. Tuntipalkkaiselle maksettiin säännöllisen työajan tuntiansiona keskimäärin 4 euroa tunnilta. Ammattiluokitus 00 mukaan luokiteltujen suurimpien ammattiryhmien (yli 00 palkansaajaa) vertailussa korkein tuntiansio, 8 euroa, oli ohutlevysepillä. Rakennussähköasentajat sekä kartoituksen ja maanmittauksen asiantuntijat ansaitsivat tunnilta 6 euroa. Yli sadan palkansaajan ylittävissä ammattiryhmissä pienimmät säännöllisen työajan keskituntiansiot olivat rakennusalan avustavilla työntekijöillä, joiden ansio oli euroa tunnilta. Kuntasektorilla tuntipalkkaisina työskentelevien tuntipalkat, euroa tunnissa eräiden ammattien¹ mukaan 04 ) Ammattiluokitus 00 7

8 Sisällys Taulukot Liitetaulukot Liitetaulukko a. Kuntasektorin kuukausipalkat ammattiluokituksen mukaan 049 Liitetaulukko b. Kuntasektorin kuukausipalkat ammattiluokituksen ja koulutusasteen mukaan 04. Liitetaulukko a. Kuntasektorin kuukausipalkat sopimusalan ja koulutusasteen mukaan 04.4 Liitetaulukko b. Kuntasektorin kuukausipalkat sopimusalan ja ammattiluokituksen mukaan 04.5 Liitetaulukko c. Kuntasektorin kuukausipalkat sopimusalan ja kuntamuodon mukaan 04.6 Liitetaulukko a. Kuntasektorin kuukausipalkat toimialaluokituksen mukaan 047 Liitetaulukko b. Kuntasektorin kuukausipalkat toimialan ja koulutusasteen mukaan 04.0 Liitetaulukko c. Kuntasektorin kuukausipalkat suurimmilla toimialoilla 04 Liitetaulukko 4. Kuntasektorin kuukausipalkat koulutusaloittain 045 Liitetaulukko 5. Kuntasektorin kuukausipalkat maakunnittain 046 Liitetaulukko 6a. Kuntasektorin kuukausipalkat ikäryhmän ja koulutusasteen mukaan 048 Liitetaulukko 6b. Kuntasektorin kuukausipalkat ikäryhmän ja ammattiluokituksen mukaan 04.0 Liitetaulukko 7. Kuntasektorin tuntipalkat ammattiluokituksen mukaan 04. Liitetaulukko 8. Kuntasektorin tuntipalkat toimialaluokituksen mukaan 04.5 Laatuseloste: Kuntasektorin palkkatilasto.7 8

9 Liitetaulukot Liitetaulukko a. Kuntasektorin kuukausipalkat ammattiluokituksen mukaan 04 Ammattiluokitus 00 Ammatit yhteensä Johtajat, ylimm. virkamiehet ja järj. johtajat Hallintojohtajat ja kaupalliset johtajat Tuotantotoiminnan ja yht.kunnan peruspalv. johtajat 4 Hotelli- ja rav.alan, väh.kaupan ym. palv.alojen joht. Luonnontieteiden ja tekniikan erityisasiantuntijat Terveydenhuollon erityisasiantuntijat Opettajat ja muut opetusalan erityisasiantuntijat 4 Liike-elämän ja hallinnon erityisasiantuntijat 5 Tieto- ja viestintäteknologian erityisasiantuntijat 6 Lainopilliset, sos.ialan ja kultt.alan erityisas.tunt. Luonnontieteiden ja tekniikan asiantuntijat Terveydenhuollon asiantuntijat Liike-elämän ja hallinnon asiantuntijat Sukupuoli Palkansaajien lukumäärä Kokoaikaiset Säännöllisen työajan ansio Keskiarvo Mediaani

10 Ammattiluokitus 00 4 Lainopill. avustajat, sos.- ja kultt.alan asiantuntijat 5 Informaatio- ja tietoliikenneteknologian asiantuntijat 4 Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät 4 Asiakaspalvelutyöntekijät 4 Laskennan ja varastoinnin toimistotyöntekijät 44 Muut toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät 5 Palvelutyöntekijät 5 Myyjät, kauppiaat ym. 5 Hoivapalvelun ja terveydenhuollon työntekijät 54 Suojelu- ja vartiointityöntekijät 6 Maanviljelijät ja eläintenkasvattajat ym. 6 Metsä- ja kalatalouden työntekijät 7 Rakennustyöntekijät ym. (pl. sähköasentajat) 7 Konepaja- ja valimotyöntekijät, asentajat ja korjaajat 7 Käsityötuotteiden valm., hienomekaanikot, painoalan työnt. 74 Sähkö- ja elektroniikka-alan työntekijät Sukupuoli Palkansaajien lukumäärä Säännöllisen työajan ansio Kokoaikaiset Keskiarvo Mediaani

11 Ammattiluokitus Elintarvike-, puutyö-, vaatetus- ja jalkinealan valm.työnt. 8 Prosessityöntekijät 8 Teollisuustuotteiden kokoonpanijat 8 Kuljetustyöntekijät 9 Siivoojat, kotiapulaiset ja muut puhdistustyöntekijät 9 Maa-, metsä- ja kalatalouden avustavat työntekijät 9 Teollisuuden ja rakentamisen avustavat työntekijät 94 Avustavat keittiö- ja ruokatyöntekijät 96 Katujen puhtaanapidon ja jätehuollon työntekijät ym. Tuntematon Sukupuoli Palkansaajien lukumäärä Säännöllisen työajan ansio Kokoaikaiset Keskiarvo Mediaani

12 Liitetaulukko b. Kuntasektorin kuukausipalkat ammattiluokituksen ja koulutusasteen mukaan 04 Ammattiluokitus 00 Ammatit yhteensä Johtajat Erityisasiantuntijat Asiantuntijat 4 Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät 5 Palvelu- ja myyntityöntekijät Palkansaajien lukumäärä Kokoaikaiset Säännöllisen työajan ansio Keskiarvo Mediaani

13 Ammattiluokitus 00 6 Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym. 7 Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät 8 Prosessi- ja kuljetustyöntekijät 9 Muut työntekijät Tuntematon Palkansaajien lukumäärä Säännöllisen työajan ansio Kokoaikaiset Keskiarvo Mediaani

14 Liitetaulukko a. Kuntasektorin kuukausipalkat sopimusalan ja koulutusasteen mukaan 04 Sopimusala 0 KVTES 0 OVTES 0 Tekniset 04 Lääkärit 05 Muut Palkansaajien lukumäärä Kokoaikaiset Säännöllisen työajan ansio Keskiarvo Mediaani

15 Liitetaulukko b. Kuntasektorin kuukausipalkat sopimusalan ja ammattiluokituksen mukaan 04 Sopimusala Ammatit yhteensä 0 KVTES 0 OVTES 0 Tekniset 04 Lääkärit Johtajat Erityisasiantuntijat Asiantuntijat 4 Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät 5 Palvelu- ja myyntityöntekijät 6 Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym. 7 Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät 8 Prosessi- ja kuljetustyöntekijät 9 Muut työntekijät Tuntematon Ammatit yhteensä Johtajat Erityisasiantuntijat Asiantuntijat 4 Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät 5 Palvelu- ja myyntityöntekijät 6 Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym. 7 Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät 8 Prosessi- ja kuljetustyöntekijät 9 Muut työntekijät Tuntematon Ammatit yhteensä Johtajat Erityisasiantuntijat Asiantuntijat 4 Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät 5 Palvelu- ja myyntityöntekijät 6 Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym. 7 Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät Tuntematon Ammatit yhteensä Johtajat Erityisasiantuntijat Asiantuntijat 4 Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät 5 Palvelu- ja myyntityöntekijät 6 Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym. 7 Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät 8 Prosessi- ja kuljetustyöntekijät 9 Muut työntekijät Tuntematon Ammatit yhteensä Johtajat Erityisasiantuntijat Asiantuntijat 5 Palvelu- ja myyntityöntekijät Palkansaajien lukumäärä Kokoaikaiset Säännöllisen työajan ansio Keskiarvo Mediaani

16 Sopimusala 05 Muut Ammatit yhteensä Erityisasiantuntijat Asiantuntijat 4 Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät 5 Palvelu- ja myyntityöntekijät 7 Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät 9 Muut työntekijät Palkansaajien lukumäärä Säännöllisen työajan ansio Kokoaikaiset Keskiarvo Mediaani Liitetaulukko c. Kuntasektorin kuukausipalkat sopimusalan ja kuntamuodon mukaan 04 Sopimusala 0 KVTES 0 OVTES 0 Tekniset 04 Lääkärit 05 Muut Kaupungit Muut kunnat Kuntayhtymät Kaupungit Muut kunnat Kuntayhtymät Kaupungit Muut kunnat Kuntayhtymät Kaupungit Muut kunnat Kuntayhtymät Kaupungit Muut kunnat Kuntayhtymät Kaupungit Kuntayhtymät Palkansaajien lukumäärä Kokoaikaiset Säännöllisen työajan ansio Keskiarvo Mediaani

17 Liitetaulukko a. Kuntasektorin kuukausipalkat toimialaluokituksen mukaan 04 Toimialaluokitus Toimialat yhteensä 0 Kasvinviljely, kotieläinja riistatalous 0 Metsätalous ja puunkorjuu 08 Muu kaivostoiminta ja louhinta 8 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus 5 Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta 6 Veden otto, puhdistus ja jakelu 7 Viemäri- ja jätevesihuolto 8 Jätteen keruu, käsittely ja loppusijoitus; kierrätys 9 Maaperän ja vesistöjen kunnostus, ympäristönhuoltopalvelut 4 Talonrakentaminen 4 Maa- ja vesirakentaminen 4 Erikoistunut rakennustoiminta 45 Moottoriajoneuvojen ja -pyörien kauppa sekä korjaus 47 Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) Palkansaajien lukumäärä Kokoaikaiset Säännöllisen työajan ansio Keskiarvo Mediaani

18 Toimialaluokitus 49 Maaliikenne ja putkijohtokuljetus 5 Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta 55 Majoitus 56 Ravitsemistoiminta 6 Televiestintä 6 Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta 6 Tietopalvelutoiminta 68 Kiinteistöalan toiminta 69 Lakiasiain- ja laskentatoimen palvelut 7 Arkkitehti- ja ins.palvelut; tekninen testaus ja analysointi 74 Muut erikoistuneet palvelut liike-elämälle 75 Eläinlääkintäpalvelut 78 Työllistämistoiminta 79 Matkatoimistojen ja -järjestäjien toiminta; varauspalvelut 80 Turvallisuus-, vartiointi- ja etsiväpalvelut 8 Kiinteistön- ja maisemanhoito Palkansaajien lukumäärä Säännöllisen työajan ansio Kokoaikaiset Keskiarvo Mediaani

19 Toimialaluokitus 8 Hallinto- ja tukipalvelut liike-elämälle 84 Julkishallinto ja maanpuolustus, pakollinen sosiaalivakuutus 85 Koulutus 86 Terveyspalvelut 87 Sosiaalihuollon laitospalvelut 88 Sosiaalihuollon avopalvelut 90 Kulttuuri- ja viihdetoiminta 9 Kirjastojen ja muiden kulttuurilaitosten toiminta 9 Urheilutoiminta sekä huvi- ja virkistyspalvelut 96 Muut henkilökohtaiset palvelut 99 Kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten toiminta Toimiala tuntematon Palkansaajien lukumäärä Säännöllisen työajan ansio Kokoaikaiset Keskiarvo Mediaani

20 Liitetaulukko b. Kuntasektorin kuukausipalkat toimialan ja koulutusasteen mukaan 04 Toimiala Toimialat yhteensä A Maatalous, metsätalous ja kalatalous B Kaivostoiminta ja louhinta C Teollisuus D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta Palkansaajien lukumäärä Kokoaikaiset Keskiarvo Säännöllisen työajan ansio Mediaani E Viemäri- ja jätevesihuolto; muu ympäristön puhtaanapito F Rakentaminen

21 Toimiala G Tukku- ja väh. kaup., moott.ajoneuv. ja -pyör. kaup. ja korj H Kuljetus ja varastointi I Majoitus- ja ravitsemistoiminta J Informaatio ja viestintä L Kiinteistöalan toiminta M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta Palkansaajien lukumäärä Säännöllisen työajan ansio Kokoaikaiset Keskiarvo Mediaani

22 Toimiala O Julkishallinto ja maanpuolustus, pakollinen sosiaalivakuutus P Koulutus Q Terveys- ja sosiaalipalvelut R Taiteet, viihde ja virkistys S Muu palvelutoiminta U Kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten toiminta Toimiala tuntematon Palkansaajien lukumäärä Säännöllisen työajan ansio Kokoaikaiset Keskiarvo Mediaani

23 Liitetaulukko c. Kuntasektorin kuukausipalkat suurimmilla toimialoilla 04 Toimialaluokitus Toimialat yhteensä 06 Kotieläintaloutta palveleva toiminta 569 Henkilöstö- ja laitosruokalat 7 Insinööripalvelut ja niihin liittyvä tekninen konsultointi 80 Kiinteistönhoito 8 Kiinteistöjen siivous 84 Julkinen yleishallinto 84 Terv.huollon, opet., kultt., muiden yhteiskuntapalv. hallint 845 Palo- ja pelastustoimi 850 Alemman perusasteen koulutus 85 Ylemmän perusasteen koulutus ja lukiokoulutus 85 en ammatillinen koulutus 860 Terveydenhuollon laitospalvelut 86 Terveyskeskus- ja vastaavat yleislääkäripalvelut 8690 Muut terveydenhuoltopalvelut Palkansaajien lukumäärä Kokoaikaiset Säännöllisen työajan ansio Keskiarvo Mediaani

24 Toimialaluokitus 870 Sosiaalihuollon hoitolaitokset 870 Kehitysvamm., mielenterveys- ja päihdeongelm. asumispalv. 870 Vanhusten ja vammaisten asumispalvelut 8790 Muut sosiaalihuollon laitospalvelut 880 Vanhusten ja vammaisten sosiaalihuollon avopalvelut 889 Lasten päivähoitopalvelut 8899 Muualla luokittelemattomat sosiaalihuollon avopalvelut 90 Kirjastojen ja arkistojen toiminta Palkansaajien lukumäärä Säännöllisen työajan ansio Kokoaikaiset Keskiarvo Mediaani

25 Liitetaulukko 4. Kuntasektorin kuukausipalkat koulutusaloittain 04 Koulutusala 0 Yleissivistävä koulutus Kasvatustieteellinen ja opettajankoulutus Humanistinen ja taidealan koulutus Kaupallinen ja yhteiskuntatieteellinen koulutus 4 Luonnontieteellinen koulutus 5 Tekniikan koulutus 6 Maa- ja metsätalousalan koulutus 7 Terveys- ja sosiaalialan koulutus 8 Palvelualojen koulutus 9 Muu tai tuntematon koulutusala Palkansaajien lukumäärä Kokoaikaiset Säännöllisen työajan ansio Keskiarvo Mediaani

26 Liitetaulukko 5. Kuntasektorin kuukausipalkat maakunnittain 04 Maakunta Palkansaajien lukumäärä Säännöllisen työajan ansio Kokoaikaiset Keskiarvo Mediaani Koko Suomi Uusimaa Varsinais-Suomi Satakunta Kanta-Häme Pirkanmaa Päijät-Häme Kymenlaakso Etelä-Karjala Etelä-Savo Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Keski-Suomi Etelä-Pohjanmaa Pohjanmaa

27 Maakunta Keski-Pohjanmaa Pohjois-Pohjanmaa Kainuu Lappi Ahvenanmaa Palkansaajien lukumäärä Säännöllisen työajan ansio Kokoaikaiset Keskiarvo Mediaani

28 Liitetaulukko 6a. Kuntasektorin kuukausipalkat ikäryhmän ja koulutusasteen mukaan 04 Ikäryhmä Palkansaajien lukumäärä Säännöllisen työajan ansio Kokoaikaiset Keskiarvo Mediaani Alle

29 Ikäryhmä Yli 65 Palkansaajien lukumäärä Säännöllisen työajan ansio Kokoaikaiset Keskiarvo Mediaani

30 Liitetaulukko 6b. Kuntasektorin kuukausipalkat ikäryhmän ja ammattiluokituksen mukaan 04 Ikäryhmä Palkansaajien lukumäärä Säännöllisen työajan ansio Kokoaikaiset Keskiarvo Mediaani Ammatit yhteensä Johtajat Erityisasiantuntijat Asiantuntijat Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät Palvelu- ja myyntityöntekijät Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät Prosessi- ja kuljetustyöntekijät Muut työntekijät Tuntematon Alle 0 Ammatit yhteensä Erityisasiantuntijat Asiantuntijat Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät Palvelu- ja myyntityöntekijät Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät Prosessi- ja kuljetustyöntekijät 9 Muut työntekijät Tuntematon 0-4 Ammatit yhteensä Johtajat 4 Erityisasiantuntijat Asiantuntijat Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät Palvelu- ja myyntityöntekijät Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät Prosessi- ja kuljetustyöntekijät Muut työntekijät Tuntematon Ammatit yhteensä Johtajat Erityisasiantuntijat Asiantuntijat Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät Palvelu- ja myyntityöntekijät Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät Prosessi- ja kuljetustyöntekijät Muut työntekijät Tuntematon 4 4 0

31 Ikäryhmä Ammatit yhteensä Johtajat Erityisasiantuntijat Asiantuntijat 4 Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät 5 Palvelu- ja myyntityöntekijät 6 Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym. 7 Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät 8 Prosessi- ja kuljetustyöntekijät 9 Muut työntekijät Ammatit yhteensä Johtajat Erityisasiantuntijat Asiantuntijat 4 Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät 5 Palvelu- ja myyntityöntekijät 6 Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym. 7 Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät 8 Prosessi- ja kuljetustyöntekijät 9 Muut työntekijät Ammatit yhteensä Johtajat Erityisasiantuntijat Asiantuntijat 4 Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät 5 Palvelu- ja myyntityöntekijät 6 Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym. 7 Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät 8 Prosessi- ja kuljetustyöntekijät 9 Muut työntekijät Tuntematon Ammatit yhteensä Johtajat Erityisasiantuntijat Asiantuntijat 4 Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät 5 Palvelu- ja myyntityöntekijät 6 Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym. 7 Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät 8 Prosessi- ja kuljetustyöntekijät 9 Muut työntekijät Tuntematon Palkansaajien lukumäärä Säännöllisen työajan ansio Kokoaikaiset Keskiarvo Mediaani

32 Ikäryhmä Yli 65 Ammatit yhteensä Johtajat Erityisasiantuntijat Asiantuntijat 4 Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät 5 Palvelu- ja myyntityöntekijät 6 Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym. 7 Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät 8 Prosessi- ja kuljetustyöntekijät 9 Muut työntekijät Tuntematon Ammatit yhteensä Johtajat Erityisasiantuntijat Asiantuntijat 4 Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät 5 Palvelu- ja myyntityöntekijät 6 Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym. 7 Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät 8 Prosessi- ja kuljetustyöntekijät 9 Muut työntekijät Tuntematon Ammatit yhteensä Johtajat Erityisasiantuntijat Asiantuntijat 4 Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät 5 Palvelu- ja myyntityöntekijät 6 Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym. 7 Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät 8 Prosessi- ja kuljetustyöntekijät 9 Muut työntekijät Tuntematon Ammatit yhteensä Johtajat Erityisasiantuntijat Asiantuntijat 4 Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät 5 Palvelu- ja myyntityöntekijät 6 Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym. 7 Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät 8 Prosessi- ja kuljetustyöntekijät 9 Muut työntekijät Palkansaajien lukumäärä Säännöllisen työajan ansio Kokoaikaiset Keskiarvo Mediaani

33 Liitetaulukko 7. Kuntasektorin tuntipalkat ammattiluokituksen mukaan 04 Ammattiluokitus 00 Ammatit yhteensä Luonnontieteiden ja tekniikan erityisasiantuntijat 6 Lainopilliset, sos.ialan ja kultt.alan erityisas.tunt. Luonnontieteiden ja tekniikan asiantuntijat Terveydenhuollon asiantuntijat Liike-elämän ja hallinnon asiantuntijat 4 Lainopill. avustajat, sos.- ja kultt.alan asiantuntijat Palkansaajien lukumäärä Säännöllisen työajan tuntiansio Keskiarvo 4,45,7 4,60 5,40 4,7 5,4,68,99,66 Mediaani 4,40,45 4,48 5, 4,58 5,4 4,9 4,45 4,9 5 Informaatio- ja tietoliikenneteknologian asiantuntijat 4 Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät 4 Asiakaspalvelutyöntekijät 4 Laskennan ja varastoinnin toimistotyöntekijät 44 Muut toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät 5 Palvelutyöntekijät 5 Myyjät, kauppiaat ym ,9 5,04 4,70 5,0 4,59 5,5 4,5 4,50 4,8 4,68 5,0 4,6 5,5 4, 5 Hoivapalvelun ja 4 terveydenhuollon työntekijät 4 54 Suojelu- ja vartiointityöntekijät 6 Maanviljelijät ja eläintenkasvattajat ym ,45 4,45,56,8,9 4,8 4,8,68,84,59

34 Ammattiluokitus 00 6 Metsä- ja kalatalouden työntekijät 7 Rakennustyöntekijät ym. (pl. sähköasentajat) 7 Konepaja- ja valimotyöntekijät, asentajat ja korjaajat 7 Käsityötuotteiden valm., hienomekaanikot, painoalan työnt. 74 Sähkö- ja elektroniikka-alan työntekijät 75 Elintarvike-, puutyö-, vaatetus- ja jalkinealan valm.työnt. 8 Prosessityöntekijät 8 Teollisuustuotteiden kokoonpanijat 8 Kuljetustyöntekijät 9 Siivoojat, kotiapulaiset ja muut puhdistustyöntekijät 9 Maa-, metsä- ja kalatalouden avustavat työntekijät 9 Teollisuuden ja rakentamisen avustavat työntekijät 94 Avustavat keittiö- ja ruokatyöntekijät 96 Katujen puhtaanapidon ja jätehuollon työntekijät ym. Tuntematon Palkansaajien lukumäärä Säännöllisen työajan tuntiansio Keskiarvo 5,45 4,70 5,68 5,0,97 5,0 5,7 5, 6, 4,68,69 4,7 4,8 9,49 4,5 4,,8 4,44 4, 4,00 4,,97,50,5,69,66,9,84,8,7,68,7 Mediaani 4,7 4,70 4,7 4,88 4, 4,89 5,9 5,5 5,84 4,58,46 4,74 4,60 9,7 4,68,94,56 4,00 4,,8 4,4,85,86,54 4,07,69,7,87,79,6,87,59 4

35 Liitetaulukko 8. Kuntasektorin tuntipalkat toimialaluokituksen mukaan 04 Toimialaluokitus Toimialat yhteensä Palkansaajien lukumäärä Säännöllisen työajan tuntiansio Keskiarvo 4,45,7 4,60 Mediaani 4,40,45 4,48 5 Sähkö-, kaasu- ja 7 4, 4,08 lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta 7 4, 4,08 6 Veden otto, puhdistus ja jakelu 7 Viemäri- ja jätevesihuolto 9 Maaperän ja vesistöjen kunnostus, ympäristönhuoltopalvelut 4 Talonrakentaminen 4 Maa- ja vesirakentaminen 4 Erikoistunut rakennustoiminta 45 Moottoriajoneuvojen ja -pyörien kauppa sekä korjaus 49 Maaliikenne ja putkijohtokuljetus 5 Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta 68 Kiinteistöalan toiminta 7 Arkkitehti- ja ins.palvelut; tekninen testaus ja analysointi 8 Kiinteistön- ja maisemanhoito ,44 5, 4,9 5,9 4,40 4,5 4,0,8 4,6,74,84,84 4,47 8,09 4,4 8,0,58,89,89 4,67,97 4,75 4,64,07 4,80,9,4 4,08 5,0 5,4 4,05 5,5 4,65 4, 4,06,6 4,40,9,84 4,00 4,6 7,77 4,7 7,96,6,0,84 4,74 4, 4,79 4,49,4 4,65 4,5,4 4,4 84 Julkishallinto ja 469 4, 4,4 maanpuolustus, pakollinen 4,40,97 sosiaalivakuutus 45 4, 4,46 5

36 Toimialaluokitus 87 Sosiaalihuollon laitospalvelut 88 Sosiaalihuollon avopalvelut 9 Urheilutoiminta sekä huvi- ja virkistyspalvelut Palkansaajien lukumäärä Säännöllisen työajan tuntiansio Keskiarvo 4,7 4,7 0,56,0 0,44 4,99 5,4 4,9 Mediaani 4,6 4,6 9,96 0,4 9,87 4,8 5,65 4,60 6

37 Laatuseloste: Kuntasektorin palkkatilasto Tilastotietojen relevanssi. Tietosisältö ja käyttötarkoitus Kuntasektorin ansiotiedot sekä tietoja toimipaikoista tiedustellaan vuosittain kunnilta ja kuntayhtymiltä. Tiedustelun vastauksista laaditaan kuntasektorin palkkatilasto. Tiedustelun piiriin kuuluvat ne kuntien ja kuntayhtymien kuukausi- ja tuntipalkkaiset henkilöt, joilla on ollut palvelussuhde kyseiseen työnantajaan lokakuun ensimmäisenä arkipäivänä. Toimipaikkojen tietoja sekä henkilöstön lukumäärätietoja toimipaikoittain käytetään myös Tilastokeskuksen työssäkäyntitilastossa sekä yritysrekisterissä. Tiedustelun sisältö pyritään pitämään samana vuosittain, jotta tiedot säilyttävät vertailtavuutensa. Tiedustelun tietosisältö on tilaston tuottamiseen liittyviltä olennaisilta kohdiltaan seuraava: sukupuoli henkilötunnus työnantaja toimipaikka palvelussuhteen luonne ammattinimike sopimusala säännöllinen viikkotyöaika palveluksessa oloaika kunnassa palkkahinnoittelu kokemus-, palvelu-, ammattiala-, tai henkilökohtaisen lisän saajien lukumäärä työehtosopimuksen mukainen varsinainen palkka tehtäväkohtainen palkka (peruspalkka) maksetut palkanlisät, korvaukset: tiedot palkanlisästä, maksetusta määrästä ja työtunneista, mikäli lisä on tuntiperusteinen palkkauksen täysimääräisyys, osa-aikaisuus tai osapalkkaisuus lomaraha Tuntipalkkaisten työntekijöiden osalta tiedustellaan myös aikatyön ja urakkatyön tehdyt tunnit, vastaavat palkat sekä tehdyt työtunnit yhteensä; keskituntiansiot on laskettu tehtyä työtuntia kohti.. Käytetyt luokitukset, käsitteet ja tilastolliset tunnusluvut Luokitukset Tilaston sisältöä täydennetään Tilastokeskuksen ylläpitämillä luokituksilla ja tutkintorekisterin tiedoilla. Seuraavassa on yhteenveto käytetyistä luokituksista: Toimialaluokitus: Kunnat ilmoittavat toimipaikkojen toimialatiedot Toimialaluokituksen 008 mukaisesti. Ammattiluokitus: Vuodesta 00 lähtien tilastossa on käytetty Ammattiluokitus 00, joka noudattaa kansainvälistä ISCO-08 -luokitusta. Kevan ylläpitämät ammatti- ja virkanimikkeet luokitellaan ammattiluokituksen mukaisiksi Tilastokeskuksessa ylläpidettävän luokitusavaimen avulla. Koulutusluokitus: Henkilöiden koulutuksen luokituksessa käytetään Tilastokeskuksen koulutusluokitusta. Se noudattaa mahdollisimman tarkasti kansainvälisen koulutusluokituksen ISCED 997 koulutusalojen ja koulutusasteiden sisältöä. Aineiston palkansaajien koulutustiedon täydennyksessä käytetään Tilastokeskuksen tutkintorekisteriä, johon kerätään tiedot tutkinnon suorittajista. Mikäli palkansaajalla ei ole perusasteen jälkeistä koulutusta tai koulutustieto puuttuu rekisteristä, niin henkilö sijoitetaan koulutusasteeltaan perusasteelle. Tieto ulkomailla suoritetuista tutkinnoista on puutteellinen, joten valtaosa sekä suomalaisten että ulkomaalaisten ulkomailla suorittamista tutkinnoista puuttuu rekisteristä. Lisätietoja Tilastokeskuksen luokituksista: Käsitteet 7

38 Peruspalkka perustuu tehtäväkohtaiseen vähimmäispalkkaan, jossa huomioidaan tehtävään liittyvä lisävastuu, työpaikan sijaintiin perustuva kalleusluokka tai mahdollinen henkilön epäpätevyysalennus. Peruspalkkaan ei sisälly henkilökohtaista lisää, määrävuosilisää tai muita vastaavia vuosisidonnaisia palkanosia. Peruspalkka määräytyy viranhaltijan tai työntekijän tehtävien ja työehtosopimuksissa mainittujen edellytysten perusteella. Usein peruspalkan määräytymisperusteena on viranhaltijan tai työntekijän tehtävien vaativuus. Säännöllisen työajan ansio sisältää peruspalkan lisäksi euromääräisinä maksetut vuosisidonnaiset lisät, henkilökohtaiset lisät, työaikalisät, muut säännöllisen työajan lisät sekä luontoisedut. Kokonaisansio sisältää säännöllisen työajan ansion lisäksi yli- ja lisätyöpalkat, päivystys- ja varallaolokorvaukset sekä muut ei-säännöllisesti maksetut lisät. Kokonaisansio ei sisällä kertaluonteisia palkkaeriä, kuten lomarahaa ja tulospalkkioita. Palkkatilastoissa on myös käsite kokonaisansio tulospalkkioiden kanssa. Tuntipalkkaisille työntekijöille on laskettu säännöllisen työajan ansio ja kokonaiskeskituntiansio, joissa tuntijakajana on tehdyt työtunnit. Tilastolliset tunnusluvut Keskiarvo on aritmeettinen keskiarvo. Keskihajonta kuvaa havaintoarvojen keskimääräistä poikkeamaa keskiarvosta. Vaihtelu- eli variaatiokerroin (%) osoittaa kuinka monta prosenttia havaintoarvojen keskihajonta on havaintoarvojen keskiarvosta. Tämä tunnusluku mahdollistaa eri ryhmien sisäisen vaihtelun vertailun. Mediaani on suuruusjärjestykseen asetettujen havaintoarvojen keskimmäinen arvo eli esimerkiksi ansio, jonka alittaa 50 % palkansaajista. Mediaani soveltuu keskiarvoa paremmin jakauman keskikohtaa mittaavaksi luvuksi, kun aineistossa on suuresti poikkeavia havaintoja. Desiili ilmoittaa muuttujan arvot, joiden alapuolelle jakaumassa jää 0 % 0 %,., 90 % tapauksista. Esimerkiksi. desiilin mukaisen ansion alittaa 0 % palkansaajista ja 9. desiilin mukaisen ansion alle jää 90 % palkansaajista.. Lait ja asetukset Tietojenantamisvelvollisuus perustuu tilastolakiin (80/004). Tietoja luovutetaan vain tilasto- ja tutkimustarkoituksiin. KT Kuntatyönantajilla on lain 54/99 perusteella oikeus saada kunnilta ja kuntayhtymiltä yksilökohtaisia tietoja työmarkkinaneuvottelujen edellyttämää selvitystoimintaa varten. Tilastokeskus voi antaa tietojen käyttöluvan myös kunnille, kuntayhtymille ja järjestöille tilastolain (80/004) nojalla. Kunnat ja kuntayhtymät saavat oman aineistonsa suojaamattomana. Muusta aineistosta poistetaan henkilön, työnantajan ja toimipaikan tunnisteet. Tilastotutkimuksen menetelmäkuvaus Tilastokeskus kerää ansiotiedot kuntien kuukausi- ja tuntipalkkaisista palkansaajista, jotka olivat kunnan tai kuntayhtymän palveluksessa lokakuun ensimmäisenä arkipäivänä. Tiedustelussa ovat mukana kokoaikaiset, osa-aikaiset ja sivutoimiset palkansaajat. Palvelussuhteen luonteen mukaisesti kohdejoukko jakautuu vakinaisiin, määräaikaisiin, työllistettyihin, harjoittelijoihin ja oppisopimussuhteisiin työntekijöihin. Tiedustelun ulkopuolelle kuntien ja kuntayhtymien henkilöstöstä jäävät perhehoitajat ja omaishoitajat, sivutoimiset tuntiopettajat sekä työmarkkinatuen mukaisesti tehdyllä työharjoittelusopimuksella palkatut. Tietojen oikeellisuus ja tarkkuus Tiedustelu kattaa koko kuntasektorin henkilöstön. Joinakin vuosina tiedot voivat jäädä saamatta muutamalta työnantajalta. Kato on tällöin henkilöstön osalta n. prosenttia. Vuodesta 04 lähtien on tietosuojakäytänteitä tarkennettu. Mikäli muuttujan kohdalla oleva tieto perustuu alle kolmen työnantajan tietoihin, sitä ei julkisteta. Samoin menetellään, mikäli tieto perustuu yli 80-prosenttisesti yhden työnantajan tietoihin. 8

39 Luotettavimmat palkkatiedot muodostuvat suurille ryhmille. Jos ryhmän suuruus jää alle 0 hengen tai jommankumman sukupuolen edustajia on 9 henkilöä, niin palkkatieto on korvattu kahdella pisteellä (). Jos henkilöitä ei ole ollut ollenkaan, merkintä on viiva ( - ). Lisäksi, jos yhden luokan suuruus on henkilöä, niin samasta ryhmästä on korvattu kahdella pisteellä myös toisen luokan palkkatiedot tietosuojasyistä. 4 Julkaistujen tietojen ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus Kuntasektorin palkkatilasto on vuositilasto ja tilaston viiteajankohta on lokakuu. Tilasto valmistuu toukokuussa. Julkaistut tiedot ovat lopullisia. 5 Tietojen saatavuus ja läpinäkyvyys/selkeys Kuntasektorin palkkatilastot julkaistaan HTML-muodossa, pdf-julkaisuna sekä StatFin-tietokantataulukoina Tilastokeskuksen internet-sivuilla osoitteessa Tilaston tiedonkeruusivuilta löytyvät tiedustelun täyttöohjeet ja luokitukset 6 Tilastojen vertailukelpoisuus Kuntasektorin palkkatilastoa on laadittu vuodesta 97 lähtien. Vuonna 007 kuntasektorin ansiolaskentaa muutettiin siten, että opettajille laskettiin viikkoylitunneista muodostuvat ansiot säännöllisen työajan ansioksi. Säännöllisen työajan ansiot eivät täten ole opettajilla vertailukelpoisia tätä aiempien vuosien vastaaviin. Tämä muutos vaikuttaa myös kyseisen ansion keskiarvoihin koko kuntasektorilla. Vuonna 04 on muutaman palkkatekijän sijoittumista eri ansiokäsitteisiin tarkistettu. Tämä korjaus aiheuttaa opettajilla noin 0,5 prosentin nousun ja siten koko kuntasektorilla noin 0, prosentin nousun säännöllisen työajan ansioissa verrattuna aikaisempiin vuosiin. Kuntasektorin palkkatietoja käytetään ansiotasoindeksin laskennassa. Ansiotasoindeksi on palkansaajien säännölliseltä työajalta maksettavien ansioiden kehitystä mittaava indeksi. Kuntasektorin palkkatilaston tietoja julkaistaan lisäksi palkkarakennetilastossa. 7 Selkeys ja eheys/yhtenäisyys Kuntien palkansaajien lukumääriä koskevia tilastoja julkaistaan lisäksi työssäkäyntitilastossa (rekisteripohjainen vuositilasto) ja työvoimatutkimuksessa (kuukausitilasto, otostutkimus). Rajauksista ja keruumenetelmistä johtuen tiedot eivät ole keskenään vertailukelpoisia 9

Kuntasektorilla säännöllisen työajan ansio oli kuukausipalkkaisilla 2 915 euroa lokakuussa 2012

Kuntasektorilla säännöllisen työajan ansio oli kuukausipalkkaisilla 2 915 euroa lokakuussa 2012 Palkat ja työvoimakustannukset 03 Kuntasektorin palkat 0, lokakuu Kuntasektorilla säännöllisen työajan ansio oli kuukausipalkkaisilla 95 euroa lokakuussa 0 Tilastokeskuksen mukaan kuntasektorin kokoaikaisten

Lisätiedot

Johtajilla ja lääkäreillä on kuntasektorin korkeimmat palkat

Johtajilla ja lääkäreillä on kuntasektorin korkeimmat palkat Palkat ja työvoimakustannukset 04 Kuntasektorin palkat 0, lokakuu Johtajilla ja lääkäreillä on kuntasektorin korkeimmat palkat Kuntasektorin kuukausipalkkaisten palkansaajien säännöllisen työajan keskiansio

Lisätiedot

Valtion kuukausipalkat

Valtion kuukausipalkat Palkat ja työvoimakustannukset 2016 Valtion kuukausipalkat 2015, marraskuu Valtiolla työskentelevien kuukausipalkkaisten mediaaniansio 3 513 euroa vuonna 2015 Tilastokeskuksen mukaan valtiolla työskentelevien

Lisätiedot

Kuntasektorilla säännöllisen työajan ansio oli kuukausipalkkaisilla euroa lokakuussa 2011

Kuntasektorilla säännöllisen työajan ansio oli kuukausipalkkaisilla euroa lokakuussa 2011 Palkat ja työvoimakustannukset Kuntasektorin palkat, lokakuu Kuntasektorilla säännöllisen työajan ansio oli kuukausipalkkaisilla 88 euroa lokakuussa Tilastokeskuksen mukaan kuntasektorin kokoaikaisten

Lisätiedot

Yksityisen sektorin kuukausipalkat

Yksityisen sektorin kuukausipalkat Palkat ja työvoimakustannukset 2013 Yksityisen sektorin kuukausipalkat Yksityisen sektorin kuukausipalkkaisten säännöllisen työajan ansio oli 3 428 euroa lokakuussa 2012 Tilastokeskuksen mukaan yksityisen

Lisätiedot

Kuntasektorilla säännöllisen työajan ansio oli kuukausipalkkaisilla 2 778 euroa lokakuussa 2010

Kuntasektorilla säännöllisen työajan ansio oli kuukausipalkkaisilla 2 778 euroa lokakuussa 2010 Palkat ja työvoimakustannukset Kuntasektorin palkat, lokakuu Kuntasektorilla säännöllisen työajan ansio oli kuukausipalkkaisilla euroa lokakuussa Korjattu.. Lukuja on korjattu tuntipalkkaisten osalta,

Lisätiedot

Yksityisen sektorin kuukausipalkat 2009

Yksityisen sektorin kuukausipalkat 2009 Palkat ja työvoimakustannukset 2010 Yksityisen sektorin kuukausipalkat 2009 Yksityisen sektorin kuukausipalkkaisten säännöllisen työajan ansio oli 3 185 euroa lokakuussa 2009 Tilastokeskuksen mukaan yksityisen

Lisätiedot

Tiedoston välilehdet. sekä Mitenna-toimialaluokitus.

Tiedoston välilehdet. sekä Mitenna-toimialaluokitus. Tiedoston välilehdet 1. Toimialan työlliset maakunnittain VOSE-hankkeessa määritellyllä vähittäiskaupan alalla (poikkeaa siis hieman Tilastokeskuksen pelkästä vähittäiskauppa-luokasta, koska sisältää ajoneuvojen

Lisätiedot

Yksityisen sektorin kuukausipalkat

Yksityisen sektorin kuukausipalkat Palkat ja työvoimakustannukset 2012 Yksityisen sektorin kuukausipalkat Yksityisen sektorin kuukausipalkkaisten säännöllisen työajan ansio oli 3 328 euroa lokakuussa 2011 Tilastokeskuksen mukaan yksityisen

Lisätiedot

Kuntasektorilla työskentelevien kuukausipalkkaisten mediaaniansio euroa vuonna 2016

Kuntasektorilla työskentelevien kuukausipalkkaisten mediaaniansio euroa vuonna 2016 Palkat ja työvoimakustannukset 017 Kuntasektorin palkat 016, lokakuu Kuntasektorilla työskentelevien kuukausipalkkaisten mediaaniansio 77 euroa vuonna 016 Tilastokeskuksen mukaan kuntasektorilla työskentelevän

Lisätiedot

Yksityisen sektorin tuntipalkat 2010

Yksityisen sektorin tuntipalkat 2010 Palkat ja työvoimakustannukset 2011 Yksityisen sektorin tuntipalkat 2010 Yksityisen sektorin tuntipalkkaisten ansio oli vuoden 2010 viimeisellä neljänneksellä 14,59 euroa Tilastokeskuksen mukaan yksityisen

Lisätiedot

Yleisin ansio kuntasektorilla euroa kuukaudessa

Yleisin ansio kuntasektorilla euroa kuukaudessa Palkat ja työvoimakustannukset 06 Kuntasektorin palkat 05, lokakuu Yleisin ansio kuntasektorilla 00 400 euroa kuukaudessa Vuonna 05 kuntasektorilla työskentelevän kokoaikaisen, täyttä palkkaa saaneen kuukausipalkkaisen

Lisätiedot

Valtion kuukausipalkat 2008, marraskuu

Valtion kuukausipalkat 2008, marraskuu Palkat ja työvoimakustannukset 2009 Valtion kuukausipalkat 2008, marraskuu Säännöllisen työajan ansio oli valtiolla 3 163 euroa marraskuussa 2008 Tilastokeskuksen mukaan marraskuussa 2008 säännöllisen

Lisätiedot

Valtion kuukausipalkat

Valtion kuukausipalkat Palkat ja työvoimakustannukset 2014 Valtion kuukausipalkat 2013, marraskuu Korkea koulutus nostaa ansioita valtiolla Tilastokeskuksen mukaan valtion kokoaikaiset kuukausipalkkaiset palkansaajat ansaitsivat

Lisätiedot

Valtion kuukausipalkat

Valtion kuukausipalkat Palkat ja työvoimakustannukset 2012 Valtion kuukausipalkat 2011, marraskuu Valtiosektorilla säännöllisen työajan ansio oli kuukausipalkkaisilla 3 456 euroa marraskuussa 2011 Tilastokeskuksen mukaan valtion

Lisätiedot

Valtion kuukausipalkat

Valtion kuukausipalkat Palkat ja työvoimakustannukset 2015 Valtion kuukausipalkat 2014, marraskuu Valtiolla työskentelevien kuukausipalkkaisten mediaaniansio 3 482 euroa vuonna 2014 Tilastokeskuksen mukaan valtiolla työskentelevien

Lisätiedot

Valtion kuukausipalkat

Valtion kuukausipalkat Palkat ja työvoimakustannukset 2013 Valtion kuukausipalkat 2012, marraskuu Valtion kuukausipalkkaisten säännöllisen työajan ansio oli 3 603 euroa marraskuussa 2012 Tilastokeskuksen mukaan valtion kokoaikaisten

Lisätiedot

PALVELUALA TYÖLLISTÄÄ SUHDANNEVAIHTELUISTA HUOLIMATTA

PALVELUALA TYÖLLISTÄÄ SUHDANNEVAIHTELUISTA HUOLIMATTA PALVELUALA TYÖLLISTÄÄ SUHDANNEVAIHTELUISTA HUOLIMATTA Palvelusektori työllistää suhdannevaihteluista huolimatta. Vuosina 2008 2010 uusia työpaikkoja syntyi joka vuosi erityisesti ympäristönhuoltotehtäviin

Lisätiedot

Ansiot kasvoivat vuonna 2009 nopeimmin Satakunnassa hitainta ansioiden kasvu oli Keski-Pohjanmaalla

Ansiot kasvoivat vuonna 2009 nopeimmin Satakunnassa hitainta ansioiden kasvu oli Keski-Pohjanmaalla Palkat ja työvoimakustannukset 2011 Palkkarakenne 2009 Ansiot kasvoivat vuonna 2009 nopeimmin Satakunnassa hitainta ansioiden kasvu oli Keski-Pohjanmaalla Korjattu 7.10.2011. Palkkarakennetilaston vuoden

Lisätiedot

Kuntasektorilla työskentelevien kuukausipalkkaisten mediaaniansio euroa vuonna 2017

Kuntasektorilla työskentelevien kuukausipalkkaisten mediaaniansio euroa vuonna 2017 Palkat ja työvoimakustannukset 208 Kuntasektorin palkat 207, lokakuu Kuntasektorilla työskentelevien kuukausipalkkaisten mediaaniansio 2 780 euroa vuonna 207 Tilastokeskuksen mukaan kuntasektorilla työskentelevän

Lisätiedot

Käsittelyssä olevat avustushakemukset 15.1.2014 Pohjois-Pohjanmaan maakunta

Käsittelyssä olevat avustushakemukset 15.1.2014 Pohjois-Pohjanmaan maakunta Käsittelyssä olevat avustushakemukset 15.1.2014 Pohjois-Pohjanmaan maakunta Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Pohjois-Pohjanmaa HAAPAJÄRVI Tukiryhmä Haettu kpl euro 4 194 314 Yrityksen kehittämisavustus 1

Lisätiedot

Kuntasektorin palkat 2009

Kuntasektorin palkat 2009 Palkat ja työvoimakustannukset 2 Kuntasektorin palkat 29 Kuntasektorilla säännöllisen työajan ansio oli kuukausipalkkaisilla 2 72 euroa ja tuntipalkkaisilla,27 lokakuussa 29 Tilastokeskuksen mukaan lokakuussa

Lisätiedot

Palkansaajien mediaaniansio 2 928 euroa kuukaudessa vuonna 2013

Palkansaajien mediaaniansio 2 928 euroa kuukaudessa vuonna 2013 Palkat ja työvoimakustannukset 2014 Palkkarakenne 2013 Palkansaajien mediaaniansio 2 928 euroa kuukaudessa vuonna 2013 Tilastokeskuksen palkkarakennetilaston mukaan kokoaikaisten palkansaajien kokonaisansioiden

Lisätiedot

Tietoja kuntaomisteisista yrityksistä vuonna 2016

Tietoja kuntaomisteisista yrityksistä vuonna 2016 Tietoja kuntaomisteisista yrityksistä vuonna 2016 Aineisto sisältää kuntien ja kuntayhtymien omistamat yritykset Kuntien ja kuntayhtymien omistamat yritykset oikeudellisen muodon mukaan vuonna 2016 Verohallinnon

Lisätiedot

Yliopistokoulutus 2013

Yliopistokoulutus 2013 Koulutus 014 Yliopistokoulutus 013 Yliopistoopiskelijat Yliopistoissa 167 00 opiskelijaa vuonna 013 Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan yliopistojen tutkintoon johtavassa koulutuksessa oli 167 00

Lisätiedot

Tilastokuviot 2016 /1

Tilastokuviot 2016 /1 Tilastokuviot 2016 /1 Tilastokuviot 1) Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain 2) Alueen profiilitiedot Tilastokuviot 1) Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain Jämsä, ja koko maa Henkilökunta Liikevaihto

Lisätiedot

Palkansaajien palkkaerot pienentyivät edelleen vuonna 2010

Palkansaajien palkkaerot pienentyivät edelleen vuonna 2010 Palkat ja työvoimakustannukset 2012 Palkkarakenne 2010 Palkansaajien palkkaerot pienentyivät edelleen vuonna 2010 Tilastokeskuksen palkkarakennetilaston mukaan kaikkien kokoaikaisten palkansaajien keskimääräinen

Lisätiedot

Informaation ja viestinnän toimialalla suurimmat keskiansiot vuonna 2013

Informaation ja viestinnän toimialalla suurimmat keskiansiot vuonna 2013 Palkat ja työvoimakustannukset 2015 Palkkarakenne 2013 Informaation ja viestinnän toimialalla suurimmat keskiansiot vuonna 2013 Tilastokeskuksen palkkarakennetilaston mukaan kaikkien kokoaikaisten palkansaajien

Lisätiedot

Terveys- ja sosiaalipalvelujen henkilöstö 2013

Terveys- ja sosiaalipalvelujen henkilöstö 2013 Palkat ja työvoimakustannukset 2015 Löner och arbetskraftskostnader 2015 TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Terveys- ja sosiaalipalvelujen henkilöstö 2013 Personalen inom hälso- och socialvården

Lisätiedot

Yliopistokoulutus 2012

Yliopistokoulutus 2012 Koulutus 203 Yliopistokoulutus 202 Yliopistotutkinnon suorittaneet Yliopistoissa suoritettiin 29 400 tutkintoa vuonna 202 Tilastokeskuksen mukaan yliopistoissa suoritettiin vuonna 202 yhteensä 29 400 tutkintoa.

Lisätiedot

Työvoimatutkimus. Joulukuun työttömyysaste 7,9 prosenttia. 2016, joulukuu, 4. neljännes ja vuosi

Työvoimatutkimus. Joulukuun työttömyysaste 7,9 prosenttia. 2016, joulukuu, 4. neljännes ja vuosi Työmarkkinat 207 Työvoimatutkimus 206, joulukuu, 4. neljännes ja vuosi Joulukuun työttömyysaste 7,9 prosenttia Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli vuoden 206 joulukuussa 207 000,

Lisätiedot

Sijoittuminen koulutuksen jälkeen 2013

Sijoittuminen koulutuksen jälkeen 2013 Koulutus 2015 Sijoittuminen koulutuksen jälkeen 2013 Vastavalmistuneiden työllistyminen jatkoi heikkenemistään Tilastokeskuksen mukaan vastavalmistuneiden työllisyys huonontui myös vuonna 2013. Lukuun

Lisätiedot

Palkansaajien mediaaniansio suurin väkirikkaissa kunnissa

Palkansaajien mediaaniansio suurin väkirikkaissa kunnissa Palkat ja työvoimakustannukset 2016 Palkkarakenne 2014 Palkansaajien mediaaniansio suurin väkirikkaissa kunnissa Tilastokeskuksen palkkarakennetilaston mukaan työpaikan sijaintikunnan koolla on yhteys

Lisätiedot

Valtion kuukausipalkat

Valtion kuukausipalkat Palkat ja työvoimakustannukset 2019 Valtion kuukausipalkat 2018, marraskuu Valtiolla työskentelevien kuukausipalkkaisten mediaaniansio 3 637 euroa vuonna 2018 Tilastokeskuksen mukaan valtiolla työskentelevien

Lisätiedot

09/2015. Yritysten työeläkemaksut vuonna 2014. Eläketurvakeskus ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA PENSIONSSKYDDSCENTRALEN

09/2015. Yritysten työeläkemaksut vuonna 2014. Eläketurvakeskus ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 09/2015 ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA Yritysten työeläkemaksut vuonna 2014 Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 09/2015 ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA Yritysten työeläkemaksut vuonna

Lisätiedot

Työvoimatutkimus. Joulukuun työttömyysaste 8,4 prosenttia. 2017, joulukuu, 4. neljännes ja vuosi

Työvoimatutkimus. Joulukuun työttömyysaste 8,4 prosenttia. 2017, joulukuu, 4. neljännes ja vuosi Työmarkkinat 2018 Työvoimatutkimus 2017, joulukuu,. neljännes ja vuosi Joulukuun työttömyysaste 8, prosenttia Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli vuoden 2017 joulukuussa 227 000,

Lisätiedot

Sijoittuminen koulutuksen jälkeen 2010

Sijoittuminen koulutuksen jälkeen 2010 Koulutus 2012 Sijoittuminen koulutuksen jälkeen 2010 Suurin osa vastavalmistuneista työllistyi edellisvuotta paremmin vuonna 2010 Tilastokeskuksen mukaan suurin osa vastavalmistuneista työllistyi paremmin

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus 2012

Ammatillinen koulutus 2012 Koulutus 2013 Ammatillinen koulutus 2012 Oppisopimuskoulutuksen opiskelijat ja tutkinnon suorittaneet Oppisopimuskoulutuksessa 55 600 osallistujaa vuonna 2012 Tilastokeskuksen mukaan tutkintotavoitteiseen

Lisätiedot

Valtion kuukausipalkat

Valtion kuukausipalkat Palkat ja työvoimakustannukset 2017 Valtion kuukausipalkat 2016, marraskuu Valtiolla työskentelevien kuukausipalkkaisten mediaaniansio 3 539 euroa vuonna 2016 Tilastokeskuksen mukaan valtiolla työskentelevien

Lisätiedot

Rahoitusleasinghankinnat 2,2 miljardia vuonna 2014

Rahoitusleasinghankinnat 2,2 miljardia vuonna 2014 Rahoitus ja vakuutus 15 1 hankinnat, miljardia vuonna 1 hankinnat olivat, miljardia euroa vuonna 1. Edelliseen vuoteen verrattuna hankinnat kasvoivat 1 prosenttia. vuokria puolestaan maksettiin 1, miljardia

Lisätiedot

Väestön koulutusrakenne 2013

Väestön koulutusrakenne 2013 Koulutus 2014 Väestön koulutusrakenne 2013 Nuoret naiset korkeasti koulutettuja, Uudellamaalla asuu koulutetuin väestö Vuoden 2013 loppuun mennessä 3 164 095 henkeä oli perusasteen jälkeen suorittanut

Lisätiedot

Kymenlaakso Työpaikat, yritystoiminta työllisyys, työttömyys työvoima, koulutusrakenne

Kymenlaakso Työpaikat, yritystoiminta työllisyys, työttömyys työvoima, koulutusrakenne Kymenlaakso Työpaikat, yritystoiminta työllisyys, työttömyys työvoima, koulutusrakenne Valokuvat Juha Metso päivitetty Työpaikat yhteensä (TOL2008) 2000-2015 76000 74000 73265 73478 73745 74117 73225 72000

Lisätiedot

Kunnalliset palkat ja henkilöstö

Kunnalliset palkat ja henkilöstö Kunnalliset palkat ja henkilöstö Tilastoesite syyskuu 2015 www.kt.fi Henkilöstömenot 21 miljardia euroa Vuonna 2015 kuntien ja kuntayhtymien henkilöstömenot ovat arviolta 21 miljardia euroa, josta palkkakustannukset

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulukoulutus 2012

Ammattikorkeakoulukoulutus 2012 Koulutus 2012 Ammattikorkeakoulukoulutus 2012 Ammattikorkeakouluopiskelijat Ammattikorkeakouluissa 139 900 opiskelijaa vuonna 2012 Tilastokeskuksen mukaan jen tutkintoon johtavassa koulutuksessa opiskeli

Lisätiedot

Satakunnan työllisyyskatsaus 10/2015

Satakunnan työllisyyskatsaus 10/2015 NÄKYMIÄ LOKAKUU 2015 SATAKUNNAN ELY-KESKUS Satakunnan työllisyyskatsaus 10/2015 Julkaisuvapaa tiistaina 24.11.2015 klo 9.00 Avoimet työpaikat lisääntyivät vuoden takaisesta Satakunnassa Työnhakijat Satakunnan

Lisätiedot

Yliopistokoulutus 2014

Yliopistokoulutus 2014 Koulutus 25 Yliopistokoulutus 2 Yliopistojen opiskelijamäärä väheni ja tutkintojen määrä kasvoi vuonna 2 Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan yliopistojen tutkintoon johtavassa koulutuksessa oli

Lisätiedot

Kainuu tilastoina 2013. Kuva: Samu Puuronen

Kainuu tilastoina 2013. Kuva: Samu Puuronen Kainuu tilastoina 2013 Kuva: Samu Puuronen KAINUUN OSUUS KOKO MAASTA Kainuun maakuntaprofiili Metsämaata Pinta-ala Teitä Alkutuotanto Kesämökit Työttömät Yli 64-vuotiaat Tilojen lukumäärä Väkiluku Tutkinnon

Lisätiedot

Valtion kuukausipalkat

Valtion kuukausipalkat Palkat ja työvoimakustannukset 2018 Valtion kuukausipalkat 2017, marraskuu Valtiolla työskentelevien kuukausipalkkaisten mediaaniansio 3 573 euroa vuonna 2017 Tilastokeskuksen mukaan valtiolla työskentelevien

Lisätiedot

Konkurssien määrä väheni lähes 13 prosenttia tammi joulukuussa 2010

Konkurssien määrä väheni lähes 13 prosenttia tammi joulukuussa 2010 Oikeus 2011 Konkurssit 2010, joulukuu Konkurssien määrä väheni lähes 13 prosenttia tammi joulukuussa 2010 Vuoden 2010 aikana pantiin vireille 2 864 konkurssia, mikä on 12,5 prosenttia vähemmän kuin vastaavana

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan työllisyyskatsaus 12/2015

Pohjois-Pohjanmaan työllisyyskatsaus 12/2015 NÄKYMIÄ JOULUKUU 2015 POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUS Pohjois-Pohjanmaan työllisyyskatsaus 12/2015 Julkaisuvapaa keskiviikkona 27.01.2016 klo 9.00 Työllisyyden trendit Pohjois-Pohjanmaalla Uusia avoimia

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus 2010

Ammatillinen koulutus 2010 Koulutus 2011 Ammatillinen koulutus 2010 Opetussuunnitelmaperusteisen ammatillisen peruskoulutuksen tutkinnon suorittaneet Opetussuunnitelmaperusteisen ammatillisen peruskoulutuksen tutkinnon suorittaneita

Lisätiedot

Yliopistokoulutus 2012

Yliopistokoulutus 2012 Koulutus 2013 Yliopistokoulutus 2012 Yliopistoopiskelijat Yliopistoissa 169 000 opiskelijaa vuonna 2012 Tilastokeskuksen mukaan yliopistojen tutkintoon johtavassa koulutuksessa oli vuonna 2012 169 000

Lisätiedot

Aloittaneet ja lopettaneet yritykset

Aloittaneet ja lopettaneet yritykset Yritykset 2016 Aloittaneet ja lopettaneet yritykset Lopettaneita yrityksiä eniten kaupan toimialalla vuoden 2015 kolmannella neljänneksellä Tilastokeskuksen mukaan uusia yrityksiä perustettiin 5 817 vuoden

Lisätiedot

Valtakunnallinen maksuviivetutkimus Q4/2012

Valtakunnallinen maksuviivetutkimus Q4/2012 Valtakunnallinen maksuviivetutkimus Q4/2012 Valtakunnallinen maksuviivetutkimus Q4/2012 Tutkimuksen taustaa ja tavoitteet Tällä tutkimuksella profiloitiin perinnän kohteena olevat yritykset suhteessa Suomen

Lisätiedot

KUOPION TYÖPAIKAT JA ELINKEINORAKENNE 1.1.2011

KUOPION TYÖPAIKAT JA ELINKEINORAKENNE 1.1.2011 KUOPION KAUPUNGIN YRITYSPALVELU KUOPION TYÖPAIKAT JA ELINKEINORAKENNE 1.1.2011 Kuopion työpaikka- ja elinkeinorakennetiedot perustuvat Kuopion kaupungin yrityspalvelun ylläpitämään yritys- ja toimipaikkarekisteriin.

Lisätiedot

Keskiansiot kasvaneet valtiolla työnantajasektoreista eniten vuosina 2003-2012

Keskiansiot kasvaneet valtiolla työnantajasektoreista eniten vuosina 2003-2012 Palkat ja työvoimakustannukset 2013 Palkkarakenne 2012 Keskiansiot kasvaneet valtiolla työnantajasektoreista eniten vuosina 2003-2012 Tilastokeskuksen palkkarakennetilaston mukaan kokoaikaisten palkansaajien

Lisätiedot

Satakunnan työllisyyskatsaus 3/2015

Satakunnan työllisyyskatsaus 3/2015 NÄKYMIÄ MAALISKUU 2015 SATAKUNNAN ELY-KESKUS Satakunnan työllisyyskatsaus 3/2015 Julkaisuvapaa torstaina 23.4.2015 klo 9.00 Työttömien määrää alentunut maaliskuussa Satakunnassa Työnhakijat Satakunnan

Lisätiedot

Kymenlaakso Työpaikat, yritystoiminta työllisyys, työttömyys työvoima, koulutusrakenne päivitetty

Kymenlaakso Työpaikat, yritystoiminta työllisyys, työttömyys työvoima, koulutusrakenne päivitetty Kymenlaakso Työpaikat, yritystoiminta työllisyys, työttömyys työvoima, koulutusrakenne päivitetty Työpaikat yhteensä (TOL2008) 2006-2016 76000 74000 73745 74117 73225 72000 70000 69655 70168 69752 68000

Lisätiedot

Tilastotietoa aikuiskoulutustuen hakijoista ja käytöstä 9.10.2015

Tilastotietoa aikuiskoulutustuen hakijoista ja käytöstä 9.10.2015 Tilastotietoa aikuiskoulutustuen hakijoista ja käytöstä 9.10.2015 Aikuiskoulutustuki 2 Aikuiskoulutustuki 3 MEUR Aikuiskoulutustuen rahoitusvastuu on jaettu kolmikantaisesti. Työttömyysvakuutusmaksuista

Lisätiedot

Työssäkäynti 2010. Työpaikoista 73 prosenttia palvelualoilla. Toimiala, työnantajasektori ja työpaikat

Työssäkäynti 2010. Työpaikoista 73 prosenttia palvelualoilla. Toimiala, työnantajasektori ja työpaikat Väestö 2012 Työssäkäynti 2010 Toimiala, työnantajasektori ja työpaikat Työpaikoista 73 prosenttia palvelualoilla Palvelualojen osuus kaikista työpaikoista oli 72,9 prosenttia vuonna 2010. Osuus pysyi samalla

Lisätiedot

Pirkanmaan työllisyyskatsaus Syyskuu 2015

Pirkanmaan työllisyyskatsaus Syyskuu 2015 NÄKYMIÄ LOKAKUU 215 PIRKANMAAN ELY-KESKUS Pirkanmaan työllisyyskatsaus Syyskuu 215 Julkaisuvapaa tiistaina 2.1.215 klo 9. Pirkanmaan työttömyys samalla tasolla kuin syyskuussa 1997 Työttömyys oli kasvanut

Lisätiedot

Alue-ennuste, työllisyys VATT. Toimiala Online syysseminaari 21.11.2014

Alue-ennuste, työllisyys VATT. Toimiala Online syysseminaari 21.11.2014 Alue-ennuste, työllisyys VATT Toimiala Online syysseminaari 21.11. Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut 1, työllisyyden kumulatiivinen %-muutos -4-6 -8-1 -12-14 Metsätalous

Lisätiedot

Yliopistokoulutus 2015

Yliopistokoulutus 2015 Koulutus 26 Yliopistokoulutus 25 Yliopistotutkintojen määrät kasvoivat edellisvuodesta Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan yliopistojen tutkintojen määrät kasvoivat vuonna 25 edellisestä vuodesta

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulukoulutus 2012

Ammattikorkeakoulukoulutus 2012 Koulutus 2013 Ammattikorkeakoulukoulutus 2012 Ammattikorkeakoulututkinnot Naiset suorittavat yli 60 prosenttia ammattikorkeakoulututkinnoista Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2012 ammattikorkeakouluissa

Lisätiedot

Tilastotietoa aikuiskoulutustuesta vuonna 2016

Tilastotietoa aikuiskoulutustuesta vuonna 2016 Tilastotietoa aikuiskoulutustuesta vuonna 2016 Edunsaajien lukumäärät ja maksetut aikuiskoulutustuet vuosina 2001 2016 Edunsaajien lukumäärät, kpl Maksetut aikuiskoulutustuet, MEUR 26 000 24 000 22 000

Lisätiedot

1) Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain. 2) Alueen profiilitiedot

1) Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain. 2) Alueen profiilitiedot Tilastokuviot 1) Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain 2) Alueen profiilitiedot 1) Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain Jämsä, ja koko maa Henkilökunta Liikevaihto Toimipaikkojen henkilökunta

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus 2010

Ammatillinen koulutus 2010 Koulutus 2011 Ammatillinen koulutus 2010 Oppisopimuskoulutuksen opiskelijat ja tutkinnon suorittaneet Oppisopimuskoulutuksessa 59 700 osallistujaa vuonna 2010 Tilastokeskuksen mukaan tutkintotavoitteiseen

Lisätiedot

Lapin liitto 24.10.2011 Työpaikat Lapin seutukunnissa kunnittain 2011

Lapin liitto 24.10.2011 Työpaikat Lapin seutukunnissa kunnittain 2011 1/9 Lapin liitto 24.10.2011 Työpaikat Lapin seutukunnissa kunnittain 2011 Toimiala kirjaintaso sekä 2-nro taso (TOL 2008) LAPPI Itä- Kemijärvi Pelkosenniemi Posio Salla Savukoski Kemi- Tornio Kemi Keminmaa

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulukoulutus 2013

Ammattikorkeakoulukoulutus 2013 Koulutus 2013 Ammattikorkeakoulukoulutus 2013 Ammattikorkeakouluopiskelijat Ammattikorkeakoulujen uusien opiskelijoiden määrä väheni Tilastokeskuksen mukaan jen tutkintoon johtavan koulutuksen uusien opiskelijoiden

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus 2009

Ammatillinen koulutus 2009 Koulutus 2010 Ammatillinen koulutus 2009 Oppisopimuskoulutuksen opiskelijat ja tutkinnon suorittaneet Oppisopimuskoulutuksessa 66 000 osallistujaa vuonna 2009 Tilastokeskuksen mukaan tutkintotavoitteiseen

Lisätiedot

Uusi toimialaluokitus TOL 2008

Uusi toimialaluokitus TOL 2008 Uusi toimialaluokitus TOL 2008 - Uudistuksen lähtökohdat - Käyttöönotto - Mikä muuttuu - Tilastokeskuksen palvelut Luokitusuudistuksen yleiset lähtökohdat Kv-toimialaluokituksen (ISIC) rakenne tarkistetaan

Lisätiedot

1/9. Lapin liitto 27.10.2011 Työpaikat Lapin seutukunnissa kunnittain 2009. Kemi Keminmaa Simo Tervola Tornio. Posio Salla Savukoski Kemi- Tornio

1/9. Lapin liitto 27.10.2011 Työpaikat Lapin seutukunnissa kunnittain 2009. Kemi Keminmaa Simo Tervola Tornio. Posio Salla Savukoski Kemi- Tornio 1/9 Lapin liitto 27.10.2011 Työpaikat Lapin seutukunnissa kunnittain 2009 LAPPI Itä- Kemijärvi Pelkosenniemi Posio Salla Savukoski Kemi- Tornio Kemi Keminmaa Simo Tervola Tornio Kaikki toimialat yhteensä

Lisätiedot

Tieteen ja teknologian henkilövoimavarat 2007

Tieteen ja teknologian henkilövoimavarat 2007 Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta 2008 Tieteen ja teknologian henkilövoimavarat 2007 Korkeasti koulutetusta väestöstä kolmannes Uudellamaalla Vuonna 2006 korkeasti koulutetusta väestöstä (16 74 vuotiaat)

Lisätiedot

Väestön koulutusrakenne 2015

Väestön koulutusrakenne 2015 Koulutus 2016 Väestön koulutusrakenne 2015 40 44vuotiaat korkeimmin koulutettuja vuonna 2015 Vuoden 2015 loppuun mennessä 3 245 724 henkeä eli 71 prosenttia 15 vuotta täyttäneestä väestöstä oli suorittanut

Lisätiedot

Nuori Yri(äjyys - vaiku(avuuskysely 2014. Kooste kyselyn tuloksista

Nuori Yri(äjyys - vaiku(avuuskysely 2014. Kooste kyselyn tuloksista Nuori Yri(äjyys - vaiku(avuuskysely 2014 Kooste kyselyn tuloksista Tausta;edot 1. Oletko osallistunut Nuori Yri2äjyys ry:n lukuvuoden mi2aiseen NY Vuosi yri2äjänä - ohjelmaan? 78% Kyllä, olen osallistunut.

Lisätiedot

Ruututietokanta 2016: 250m x 250m

Ruututietokanta 2016: 250m x 250m Ruututietokanta 2016: 250m x 250m ja asukkaiden 2015. 250m x 250m. 1 asukas 55 472 55 472 2-10 asukasta 769 806 204 286 11-99 asukasta 1 791 725 55 063 100-499 asukasta 2 119 843 11 227 500-999 asukasta

Lisätiedot

Ruututietokanta 2017: 250m x 250m

Ruututietokanta 2017: 250m x 250m Ruututietokanta 2017: 250m x 250m ja asukkaiden 2016. 250m x 250m. 1 asukas 55 802 55 802 2-10 asukasta 762 404 202 859 11-99 asukasta 1 787 031 54 910 100-499 asukasta 2 124 278 11 232 500-999 asukasta

Lisätiedot

Yliopistokoulutus 2009

Yliopistokoulutus 2009 Koulutus 2010 Yliopistokoulutus 2009 Yliopistoissa 16 500 opiskelijaa vuonna 2009 Korjattu 20.4.2010 klo 10. Korjattu luku on merkitty punaisella. Oli aiemmin 7 24. Tilastokeskuksen mukaan yliopistojen

Lisätiedot

Ruututietokanta 2015: 250m x 250m

Ruututietokanta 2015: 250m x 250m Ruututietokanta 2015: 250m x 250m ja asukkaiden 2014. 250m x 250m. 1 asukas 54 927 54 927 2-10 asukasta 776 859 205 555 11-99 asukasta 1 791 875 55 215 100-499 asukasta 2 110 651 11 202 500-999 asukasta

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulukoulutus 2010

Ammattikorkeakoulukoulutus 2010 Koulutus 2011 Ammattikorkeakoulukoulutus 2010 Ammattikorkeakouluissa suoritettiin 21 900 tutkintoa vuonna 2010 Tilastokeskuksen mukaan ammattikorkeakouluissa suoritettiin 21 900 tutkintoa vuonna 2010.

Lisätiedot

Aloittaneet ja lopettaneet yritykset

Aloittaneet ja lopettaneet yritykset Yritykset 2009 Aloittaneet ja lopettaneet yritykset Lopettaneiden yritysten määrä lisääntyi lähes 13 prosentilla Vuoden 2008 kolmannella neljänneksellä yrityksiä aloitti 0,1 prosenttia vähemmän kuin vuotta

Lisätiedot

Kymenlaakso Työpaikat, yritystoiminta työllisyys, työttömyys työvoima, koulutusrakenne

Kymenlaakso Työpaikat, yritystoiminta työllisyys, työttömyys työvoima, koulutusrakenne Kymenlaakso Työpaikat, yritystoiminta työllisyys, työttömyys työvoima, koulutusrakenne Valokuvat Juha Metso 15.11.2017 päivitetty Työpaikat yhteensä (TOL2008) 2000-2015 76000 74000 73265 73478 73745 74117

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus 2012

Ammatillinen koulutus 2012 Koulutus 2013 Ammatillinen koulutus 2012 Opetussuunnitelmaperusteisen ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijat Opetussuunnitelmaperusteisen ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijoita oli 132 600 vuonna

Lisätiedot

Lukiokoulutuksen opiskelijamäärä väheni edelleen

Lukiokoulutuksen opiskelijamäärä väheni edelleen Koulutus 2010 Lukiokoulutus 2009 Lukiokoulutuksen opiskelijamäärä väheni edelleen Tilastokeskuksen mukaan tutkintotavoitteisessa lukiokoulutuksessa oli vuonna 2009 yhteensä 112 100 opiskelijaa. Opiskelijamäärä

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus 2009

Ammatillinen koulutus 2009 Koulutus 2010 Ammatillinen koulutus 2009 Opetussuunnitelmaperusteinen ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelmaperusteisen ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijoita oli 131 200 vuonna 2009 Tilastokeskuksen

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulukoulutus 2011

Ammattikorkeakoulukoulutus 2011 Koulutus 2012 Ammattikorkeakoulukoulutus 2011 Ammattikorkeakoulututkinnot Ammattikorkeakouluissa suoritettiin 22 900 tutkintoa vuonna 2011 Tilastokeskuksen mukaan ammattikorkeakouluissa suoritettiin 22

Lisätiedot

Työpaikka- ja. Päivitetty 9.9.2014

Työpaikka- ja. Päivitetty 9.9.2014 Työpaikka- ja elinkeinorakenne i k Päivitetty 9.9.2014 Työpaikat Helsingin seudun kunnissa v 2000-20112011 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Helsinki 372 101 370 342 364 981 365 597

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulukoulutus 2014

Ammattikorkeakoulukoulutus 2014 Koulutus 2014 Ammattikorkeakoulukoulutus 2014 Ammattikorkeakouluopiskelijat Ammattikorkeakouluissa 138 700 opiskelijaa Tilastokeskuksen mukaan ammattikorkeakouluissa oli 138 700 opiskelijaa vuonna 2014.

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulukoulutus 2009

Ammattikorkeakoulukoulutus 2009 Koulutus 2010 Ammattikorkeakoulukoulutus 2009 Ammattikorkeakouluissa suoritettiin 000 tutkintoa vuonna 2009 Tilastokeskuksen mukaan ammattikorkeakouluissa suoritettiin 000 tutkintoa vuonna 2009. Määrä

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulukoulutus 2014

Ammattikorkeakoulukoulutus 2014 Koulutus 2015 Ammattikorkeakoulukoulutus 2014 Ammattikorkeakoulututkinnot Ylempien ammattikorkeakoulututkintojen määrä jatkoi kasvuaan Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan vuonna 2014 ammattikorkeakouluissa

Lisätiedot

Koulutukseen hakeutuminen 2012

Koulutukseen hakeutuminen 2012 Koulutus 2014 Koulutukseen hakeutuminen 2012 Peruskoulun päättäneiden ja uusien ylioppilaiden välitön hakeutuminen Välitön pääsy jatko-opintoihin helpottui peruskoulun päättäneillä mutta vaikeutui uusilla

Lisätiedot

Ympäristöliiketoiminta 2010

Ympäristöliiketoiminta 2010 Ympäristö ja luonnonvarat 2011 Ympäristöliiketoiminta 2010 Metalliteollisuus suurin ympäristöliiketoiminnan tuottaja vuonna 2010 Vuonna 2010 ympäristöliiketoiminnan yhteenlaskettu liikevaihto teollisuudessa

Lisätiedot

Laskentapäivänä voimassa olevat ryhmälomautukset (koskee vähintään 10 henkilöä ja on määräaikainen tai lyhennetty työviikko)

Laskentapäivänä voimassa olevat ryhmälomautukset (koskee vähintään 10 henkilöä ja on määräaikainen tai lyhennetty työviikko) Vuosi 2009 Laskentapäivänä voimassa olevat ryhmälomautukset (koskee vähintään 10 henkilöä ja on määräaikainen tai lyhennetty työviikko) Koko maa 2009 Ryhmälomautettujen henkilöiden lukumäärä Laskentapäivä

Lisätiedot

Palkkarakenneaineisto-otos Sisältökuvaus

Palkkarakenneaineisto-otos Sisältökuvaus Aineistokuvaus Palkkarakenneaineisto-otos Sisältökuvaus Palkkarakennetilaston aineistosta on poimittu tutkimuskäyttöön otos vuosilta 1995-2013. Palkkarakenneaineisto-otos sisältää yksityiskohtaisia tietoja

Lisätiedot

Yliopistokoulutus 2011

Yliopistokoulutus 2011 Koulutus 01 Yliopistokoulutus 011 Yliopistotutkinnon suorittaneet Yliopistoissa suoritettiin 8 500 tutkintoa vuonna 011 Tilastokeskuksen mukaan yliopistoissa suoritettiin vuonna 011 yhteensä 8 500 tutkintoa.

Lisätiedot

TYÖOLOJEN KEHITYS. Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA. Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi

TYÖOLOJEN KEHITYS. Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA. Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi TYÖOLOJEN KEHITYS Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi % Palkansaajien koulutusrakenne Työolotutkimukset 1977-2013 100 90 10 13 14 20

Lisätiedot

Kuopion työpaikat 2016

Kuopion työpaikat 2016 Kuopion työpaikat 2016 Tilastokeskuksen julkistus 09/2018 Tilastotiedote 13/2018, 26.9.2018 Kuopion työpaikat vuonna 2016 - Kuopiossa oli vuoden 2016 lopussa noin 51 000 työpaikkaa. - Vuonna 2016 Kuopion

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulukoulutus 2010

Ammattikorkeakoulukoulutus 2010 Koulutus 2010 Ammattikorkeakoulukoulutus 2010 Ammattikorkeakouluopiskelijat Ammattikorkeakouluissa 138 900 opiskelijaa vuonna 2010 Tilastokeskuksen mukaan jen tutkintoon johtavassa koulutuksessa opiskeli

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulukoulutus 2013

Ammattikorkeakoulukoulutus 2013 Koulutus 2014 Ammattikorkeakoulukoulutus 2013 Ammattikorkeakoulututkinnot Ammattikorkeakoulututkintojen määrä kasvoi edelleen Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan vuonna 2013 ammattikorkeakouluissa

Lisätiedot

Keski-Savon selvitysalue 12.6.2014 Heikki Miettinen

Keski-Savon selvitysalue 12.6.2014 Heikki Miettinen Leppävirta Heinävesi Varkaus Joroinen Toimintaympäristön muutokset Keski-Savon selvitysalue 12.6.2014 Heikki Miettinen Pohjakartta MML, 2012 Kunnan elinvoimaisuuden indikaattorit Pidemmän aikavälin väestökehitys

Lisätiedot