Kuntasektorilla säännöllisen työajan ansio oli kuukausipalkkaisilla euroa lokakuussa 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuntasektorilla säännöllisen työajan ansio oli kuukausipalkkaisilla 2 915 euroa lokakuussa 2012"

Transkriptio

1 Palkat ja työvoimakustannukset 03 Kuntasektorin palkat 0, lokakuu Kuntasektorilla säännöllisen työajan ansio oli kuukausipalkkaisilla 95 euroa lokakuussa 0 Tilastokeskuksen mukaan kuntasektorin kokoaikaisten kuukausipalkkaisten palkansaajien säännöllisen työajan keskiansio oli 95 euroa ja mediaaniansio 65 euroa lokakuussa 0. Säännöllisen työajan keskiansio oli miehillä euroa ja naisilla 796 euroa. Kuntasektorin kuukausipalkkaisten säännöllisen työajan ansio ja kokonaisansio sopimusaloittain vuonna 0 Säännöllisen työajan ansio sisältää peruspalkan lisäksi euromääräisinä maksetut vuosisidonnaiset lisät, henkilökohtaiset lisät, työaikalisät, muut säännöllisen työajan lisät sekä luontoisedut. Kuntasektorilla säännöllisen työajan keskiansio vaihteli sopimusaloittain. Matalin keskiansio ( 67 euroa) oli kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) sopimusalalla, jossa työskentelee valtaosa kuntasektorin kokoaikaisista kuukausipalkkaisista palkansaajista. Korkein keskiansio (5 853 euroa) oli lääkärisopimuksen piirissä olevilla palkansaajilla. Helsinki Tietoja lainattaessa lähteenä mainittava Tilastokeskus.

2 Kokonaisansio sisältää säännöllisen työajan ansion lisäksi yli- ja lisätyöpalkat, päivystys- ja varallaolokorvaukset sekä muut ei-säännöllisesti maksetut lisät. Ero säännöllisen työajan ansion ja kokonaisansion välillä oli suurin lääkäreiden sopimusalalla. Esimerkiksi lääkäreiden päivystyskorvaukset ovat ylityökorvauksia, jotka ovat mukana kokonaisansiossa. Säännöllisen työajan ansio ja kokonaisansio eivät sisällä kertaluonteisia palkkaeriä, kuten lomarahaa ja tulospalkkioita. Palkkatilastoissa on myös käsite kokonaisansio tulospalkkioiden kanssa. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuntasektorin palkkatilastoon, joka kerätään kunnista ja kuntayhtymistä vuosittain koskien lokakuun henkilöstöä. Vuoden 0 tilastossa on mukana 333 kunnan ja 37 kuntayhtymän tiedot.

3 Sisällys. Alle 5-vuotiaiden ikäryhmissä naisten säännöllisen työajan keskiansio oli korkeampi kuin miesten. Terveys- ja sosiaalipalveluiden toimialalla työskentelee yli puolet kuntasektorin palkansaajista6 3. Kuntasektorin tuntipalkkaisten lukumäärä laskussa viimeiset kymmenen vuotta9 Taulukot Liitetaulukot Liitetaulukko a. Kuntasektorin kuukausipalkat ammattiluokituksen mukaan 0 Liitetaulukko b. Kuntasektorin kuukausipalkat ammattiluokituksen ja koulutusasteen mukaan 0. Liitetaulukko a. Kuntasektorin kuukausipalkat sopimusalan ja koulutusasteen mukaan 0.6 Liitetaulukko b. Kuntasektorin kuukausipalkat sopimusalan ja ammattiluokituksen mukaan 0.7 Liitetaulukko c. Kuntasektorin kuukausipalkat sopimusalan ja kuntamuodon mukaan 0.8 Liitetaulukko 3a. Kuntasektorin kuukausipalkat toimialaluokituksen mukaan 09 Liitetaulukko 3b. Kuntasektorin kuukausipalkat toimialan ja koulutusasteen mukaan 0. Liitetaulukko 3c. Kuntasektorin kuukausipalkat suurimmilla toimialoilla 05 Liitetaulukko. Kuntasektorin kuukausipalkat koulutusaloittain 07 Liitetaulukko 5. Kuntasektorin kuukausipalkat maakunnittain 08 Liitetaulukko 6a. Kuntasektorin kuukausipalkat ikäryhmän ja koulutusasteen mukaan 030 Liitetaulukko 6b. Kuntasektorin kuukausipalkat ikäryhmän ja ammattiluokituksen mukaan 0.3 Liitetaulukko 7. Kuntasektorin tuntipalkat ammattiluokituksen mukaan 0.35 Liitetaulukko 8. Kuntasektorin tuntipalkat toimialaluokituksen mukaan 0.37 Kuviot Kuvio. Kuntasektorin kuukausipalkkaisten säännöllisen työajan ansio ikäryhmittäin ja sukupuolittain vuonna 0. Kuvio. Kuntasektorin kuukausipalkkaisten säännöllisen työajan ansio ja kokonaisansio vuosina Kuvio 3. Kuntasektorin kuukausipalkkaisten säännöllisen työajan ansio ja kokonaisansio ammattiluokittain vuonna 0.5 Kuvio. Kuntasektorin palkansaajien lukumäärä (%-osuudet) toimialoittain vuonna 06 Kuvio 5. Kuntasektorin palkansaajat ikäryhmittäin vuosina 00 ja 0.7 Kuvio 6. Kuntasektorin palkansaajien lukumäärä ikäryhmittäin ja sukupuolittain vuonna 0.7 Kuvio 7. Kuntasektorin osa-aikaisten kuukausipalkkaisten lukumäärä ikäryhmittäin ja sukupuolittain vuonna 0.8 Kuvio 8. Kuntasektorin tuntipalkkaisten palkansaajien lukumäärä sukupuolittain vuosina Kuvio 9. Kuntasektorin tuntipalkkaiset palkansaajat ammattiluokittain vuonna 0.9 Kuvio 0. Kuntasektorin tuntipalkkaisten tuntiansio ammattiluokittain vuonna 0.0 Laatuseloste: Kuntasektorin palkkatilasto.39 3

4 . Alle 5-vuotiaiden ikäryhmissä naisten säännöllisen työajan keskiansio oli korkeampi kuin miesten Ansiot vaihtelivat kokoaikaisilla kuukausipalkkaisilla palkansaajilla ikäryhmittäin ja sukupuolittain (Kuvio ). Säännöllisen työajan keskiansio koko kuntasektorilla oli miehillä euroa ja naisilla 796 euroa. Korkein säännöllisen työajan keskiansio ( 08 euroa) oli yli 65-vuotiaiden ikäryhmään kuuluvilla miehillä ja matalin ( 00 euroa) alle 0-vuotiailla miehillä. Alle 5-vuotiaiden ikäryhmissä naisten säännöllisen työajan keskiansio oli korkeampi kuin miesten. Miehillä ansio oli jokaisessa ikäryhmässä edellistä ikäryhmää korkeampi. Naisilla säännöllisen työajan keskiansio oli edellistä ikäryhmää korkeampi 5 9-vuotiaiden ikäryhmään asti. Tämän jälkeen ansiot olivat kolmella ikäryhmällä (50 5-, ja vuotiailla) matalammat kuin 5 9-vuotiailla naisilla. Yli 65-vuotiaiden naisten säännöllisen työajan keskiansio oli korkein kaikista naisten ikäryhmistä. Kuvio. Kuntasektorin kuukausipalkkaisten säännöllisen työajan ansio ikäryhmittäin ja sukupuolittain vuonna 0 Kuntasektorin palkkatilaston mukaan kuukausipalkkaisten palkansaajien säännöllisen työajan ansion keskiarvo oli täyttä palkkaa saavilla kokoaikaisilla palkansaajilla 95 euroa vuonna 0 (Kuvio ). Vuoteen 0 verrattuna säännöllisen työajan keskiansio oli, prosenttia korkeampi. Kokonaisansion keskiarvo oli euroa, mikä on,3 prosenttia korkeampi edelliseen vuoteen verrattuna.

5 Kuvio. Kuntasektorin kuukausipalkkaisten säännöllisen työajan ansio ja kokonaisansio vuosina 00 0 Säännöllisen työajan keskiansio vaihteli myös ammattiluokittain (Kuvio 3). Korkein se oli johtajilla ( 66 euroa) ja erityisasiantuntijoilla (3 60 euroa). Matalin säännöllisen työajan keskiansio ( 077 euroa) oli muut työntekijät -ammattiluokan palkansaajilla, johon kuuluu kuntasektorilla eniten siivoojia ja avustavia ruokapalvelutyöntekijöitä. Erityisasiantuntijat on näistä ammattiluokista suurin ryhmä kuntasektorilla, siihen kuuluu vajaat kokoaikaista palkansaajaa. Seuraavaksi suurimmat ryhmät ovat palvelu- ja myyntityöntekijät sekä asiantuntijat. Kuvio 3. Kuntasektorin kuukausipalkkaisten säännöllisen työajan ansio ja kokonaisansio ammattiluokittain vuonna 0 5

6 . Terveys- ja sosiaalipalveluiden toimialalla työskentelee yli puolet kuntasektorin palkansaajista Lokakuussa 0 kuntasektorilla työskenteli noin 000 kuukausipalkkaista palkansaajaa pääasiallisessa palvelussuhteessa. Tämä on 0,7 prosenttia vähemmän kuin lokakuussa 0. Kokoaikaisia kuukausipalkkaisia palkansaajia oli reilut ja osa-aikaisia palkansaajia vajaat Viimeisen kymmenen vuoden aikana kuntasektorin palkansaajien lukumäärässä ei ole tapahtunut suuria muutoksia. Kuntasektorin palkkatilaston mukaan terveys- ja sosiaalipalveluiden toimialalla työskentelee 57 prosenttia palkansaajista (Kuvio ). Seuraavaksi suurimmat toimialat lukumäärältään ovat koulutus ( prosenttia), julkinen hallinto ja maanpuolustus (0 prosenttia) sekä hallinto- ja tukipalvelutoiminta (3 prosenttia). Muut toimialat yhteensä sisältää 5 toimialaa (muun muassa majoitus- ja ravitsemistoiminta, ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta sekä taiteet, viihde ja virkistys) ja nämä työllistävät 9 prosenttia kuntasektorin palkansaajista. Kuvio. Kuntasektorin palkansaajien lukumäärä (%-osuudet) toimialoittain vuonna 0 Vuonna 0 kuntasektorilla työskenteli vajaat 000 yli 60-vuotiasta kuukausipalkkaista palkansaajaa pääasiallisessa palvelussuhteessa. Vuonna 00 tämä luku oli noin 500 eli kymmenessä vuodessa yli 60-vuotiaiden kuukausipalkkaisten palkansaajien lukumäärä on kasvanut reilulla 9 000:lla. 6

7 Kuvio 5. Kuntasektorin palkansaajat ikäryhmittäin vuosina 00 ja 0 Kuvio 6. Kuntasektorin palkansaajien lukumäärä ikäryhmittäin ja sukupuolittain vuonna 0 Selkeä enemmistö, noin 8 prosenttia, kuntasektorin palkansaajista oli naisia. Naisten osuus on pysynyt viime vuosina vakaana. Naisia on enemmän kuin miehiä kaikissa ikäryhmissä. Kuntasektorin lukumäärältään suurimmat toimialat (terveys- ja sosiaalipalvelut ja koulutus) ovat naisvaltaisia. 7

8 Kuvio 7. Kuntasektorin osa-aikaisten kuukausipalkkaisten lukumäärä ikäryhmittäin ja sukupuolittain vuonna 0 Vuonna 0 osa-aikaisessa työsuhteessa työskenteli kuntasektorilla vajaat palkansaajaa. Naisten osuus osa-aikaisista palkansaajista on kaikissa ikäryhmissä korkeampi kuin miesten. Naisia työskenteli eniten osa-aikaisessa työsuhteessa 60 6-vuotiaiden sekä vuotiaiden ikäryhmissä. Miehiä työskenteli eniten osa-aikaisesti 60 6-vuotiaiden ikäryhmässä. 8

9 3. Kuntasektorin tuntipalkkaisten lukumäärä laskussa viimeiset kymmenen vuotta Kuntasektorilla työskenteli vuoden 0 lokakuussa vajaat 000 tuntipalkkaista palkansaajaa. Näistä suurin osa, yli 9 000, oli miehiä. Tuntipalkkaisten lukumäärä on vähentynyt joka vuosi viimeisen kymmenen vuoden aikana. Kuvio 8. Kuntasektorin tuntipalkkaisten palkansaajien lukumäärä sukupuolittain vuosina 00-0 Kuvio 9. Kuntasektorin tuntipalkkaiset palkansaajat ammattiluokittain vuonna 0 Eniten kuntasektorin tuntipalkkaisia palkansaajia oli rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöiden ammattiluokassa. Tämän luokan sisällä suurimman ryhmän muodostivat rakennustyöntekijät. Tuntipalkkaisista suurin osa työskentelee maisemanhoitopalveluiden, muiden rakennusteknisten palveluiden tai kiinteistönhoidon toimialoilla. 9

10 Kuvio 0. Kuntasektorin tuntipalkkaisten tuntiansio ammattiluokittain vuonna 0 Kuntasektorin tuntipalkkaisten säännöllisen työajan tuntiansio oli keskimäärin 3,86 euroa, miehillä,0 euroa ja naisilla,7 euroa. Kuntasektorin tuntipalkkaisten korkein säännöllisen työajan tuntiansio oli rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöiden sekä asiantuntijoiden ammattiluokkiin kuuluvilla palkansaajilla. Matalimmat tuntipalkat olivat maanviljelijöiden ja metsätyöntekijöiden ym. ammattiluokkaan kuuluvilla palkansaajilla. 0

11 Liitetaulukot Liitetaulukko a. Kuntasektorin kuukausipalkat ammattiluokituksen mukaan 0 Ammattiluokitus 00 Ammatit yhteensä Johtajat, ylimm. virkamiehet ja järj. johtajat Hallintojohtajat ja kaupalliset johtajat 3 Tuotantotoiminnan ja yht.kunnan peruspalv. johtajat Hotelli- ja rav.alan, väh.kaupan ym. palv.alojen joht. Luonnontieteiden ja tekniikan erityisasiantuntijat Terveydenhuollon erityisasiantuntijat 3 Opettajat ja muut opetusalan erityisasiantuntijat Liike-elämän ja hallinnon erityisasiantuntijat 5 Tieto- ja viestintäteknologian erityisasiantuntijat 6 Lainopilliset, sos.ialan ja kultt.alan erityisas.tunt. 3 Luonnontieteiden ja tekniikan asiantuntijat 3 Terveydenhuollon asiantuntijat 33 Liike-elämän ja hallinnon asiantuntijat Sukupuoli Palkansaajien lukumäärä Kokoaikaiset Säännöllisen työajan ansio Keskiarvo Mediaani

12 Ammattiluokitus 00 3 Lainopill. avustajat, sos.- ja kultt.alan asiantuntijat 35 Informaatio- ja tietoliikenneteknologian asiantuntijat Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät Asiakaspalvelutyöntekijät 3 Laskennan ja varastoinnin toimistotyöntekijät Muut toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät 5 Palvelutyöntekijät 5 Myyjät, kauppiaat ym. 53 Hoivapalvelun ja terveydenhuollon työntekijät 5 Suojelu- ja vartiointityöntekijät 6 Maanviljelijät ja eläintenkasvattajat ym. 6 Metsä- ja kalatalouden työntekijät 7 Rakennustyöntekijät ym. (pl. sähköasentajat) 7 Konepaja- ja valimotyöntekijät, asentajat ja korjaajat 73 Käsityötuotteiden valm., hienomekaanikot, painoalan työnt. 7 Sähkö- ja elektroniikka-alan työntekijät Sukupuoli Palkansaajien lukumäärä Säännöllisen työajan ansio Kokoaikaiset Keskiarvo Mediaani

13 Ammattiluokitus Elintarvike-, puutyö-, vaatetus- ja jalkinealan valm.työnt. 8 Prosessityöntekijät 8 Teollisuustuotteiden kokoonpanijat 83 Kuljetustyöntekijät 9 Siivoojat, kotiapulaiset ja muut puhdistustyöntekijät 9 Maa-, metsä- ja kalatalouden avustavat työntekijät 93 Teollisuuden ja rakentamisen avustavat työntekijät 9 Avustavat keittiö- ja ruokatyöntekijät 96 Katujen puhtaanapidon ja jätehuollon työntekijät ym. Tuntematon Sukupuoli Palkansaajien lukumäärä Säännöllisen työajan ansio Kokoaikaiset Keskiarvo Mediaani

14 Liitetaulukko b. Kuntasektorin kuukausipalkat ammattiluokituksen ja koulutusasteen mukaan 0 Ammattiluokitus 00 Ammatit yhteensä Johtajat Erityisasiantuntijat 3 Asiantuntijat Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät 5 Palvelu- ja myyntityöntekijät Koulutusaste Palkansaajien lukumäärä Kokoaikaiset Säännöllisen työajan ansio Keskiarvo Mediaani

15 Ammattiluokitus 00 6 Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym. 7 Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät 8 Prosessi- ja kuljetustyöntekijät 9 Muut työntekijät Tuntematon Koulutusaste Palkansaajien lukumäärä Säännöllisen työajan ansio Kokoaikaiset Keskiarvo Mediaani

16 Liitetaulukko a. Kuntasektorin kuukausipalkat sopimusalan ja koulutusasteen mukaan 0 Sopimusala Koulutusaste Palkansaajien lukumäärä Säännöllisen työajan ansio Kokoaikaiset Keskiarvo Mediaani KVTES OVTES Tekniset Lääkärit Muut

17 Liitetaulukko b. Kuntasektorin kuukausipalkat sopimusalan ja ammattiluokituksen mukaan 0 Sopimusala Ammattiluokitus 00 Palkansaajien lukumäärä Säännöllisen työajan ansio Kokoaikaiset Keskiarvo Mediaani Ammatit yhteensä Johtajat Erityisasiantuntijat Asiantuntijat Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät Palvelu- ja myyntityöntekijät Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät Prosessi- ja kuljetustyöntekijät Muut työntekijät Tuntematon KVTES Ammatit yhteensä Johtajat Erityisasiantuntijat Asiantuntijat Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät Palvelu- ja myyntityöntekijät Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät Prosessi- ja kuljetustyöntekijät Muut työntekijät Tuntematon OVTES Ammatit yhteensä Johtajat Erityisasiantuntijat Asiantuntijat Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät 5 Palvelu- ja myyntityöntekijät 6 Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym. 03 Tekniset Ammatit yhteensä Johtajat Erityisasiantuntijat Asiantuntijat Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät Palvelu- ja myyntityöntekijät Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät Prosessi- ja kuljetustyöntekijät Muut työntekijät Tuntematon Lääkärit Ammatit yhteensä Johtajat Erityisasiantuntijat Asiantuntijat 5 Palvelu- ja myyntityöntekijät 6 6 7

18 Sopimusala 05 Muut Ammattiluokitus 00 Ammatit yhteensä Johtajat Erityisasiantuntijat 3 Asiantuntijat Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät 5 Palvelu- ja myyntityöntekijät 7 Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät 9 Muut työntekijät Palkansaajien lukumäärä Säännöllisen työajan ansio Kokoaikaiset Keskiarvo Mediaani Liitetaulukko c. Kuntasektorin kuukausipalkat sopimusalan ja kuntamuodon mukaan 0 Sopimusala Kuntamuoto Palkansaajien lukumäärä Säännöllisen työajan ansio Kokoaikaiset Keskiarvo Mediaani Kaupungit Muut kunnat Kuntayhtymät KVTES Kaupungit Muut kunnat Kuntayhtymät OVTES Kaupungit Muut kunnat Kuntayhtymät Tekniset Kaupungit Muut kunnat Kuntayhtymät Lääkärit Kaupungit Muut kunnat Kuntayhtymät Muut Kaupungit Kuntayhtymät

19 Liitetaulukko 3a. Kuntasektorin kuukausipalkat toimialaluokituksen mukaan 0 Toimialaluokitus Toimialat yhteensä 0 Kasvinviljely, kotieläinja riistatalous 0 Metsätalous ja puunkorjuu 8 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen 33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus 35 Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta 36 Veden otto, puhdistus ja jakelu 37 Viemäri- ja jätevesihuolto 38 Jätteen keruu, käsittely ja loppusijoitus; kierrätys 39 Maaperän ja vesistöjen kunnostus, ympäristönhuoltopalvelut Talonrakentaminen Maa- ja vesirakentaminen 3 Erikoistunut rakennustoiminta 5 Moottoriajoneuvojen ja -pyörien kauppa sekä korjaus 7 Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) Sukupuoli Palkansaajien lukumäärä Kokoaikaiset Säännöllisen työajan ansio Keskiarvo Mediaani

20 Toimialaluokitus 9 Maaliikenne ja putkijohtokuljetus 5 Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta 55 Majoitus 56 Ravitsemistoiminta 6 Televiestintä 6 Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta 63 Tietopalvelutoiminta Sukupuoli Palkansaajien lukumäärä 68 Kiinteistöalan toiminta 69 Lakiasiain- ja laskentatoimen palvelut 7 Arkkitehti- ja ins.palvelut; tekninen testaus ja analysointi 7 Muut erikoistuneet palvelut liike-elämälle 75 Eläinlääkintäpalvelut 78 Työllistämistoiminta Kokoaikaiset Keskiarvo Säännöllisen työajan ansio Mediaani Matkatoimistojen ja -järjestäjien toiminta; varauspalvelut 8 Kiinteistön- ja maisemanhoito 8 Hallinto- ja tukipalvelut liike-elämälle

21 Toimialaluokitus 8 Julkishallinto ja maanpuolustus, pakollinen sosiaalivakuutus 85 Koulutus 86 Terveyspalvelut 87 Sosiaalihuollon laitospalvelut 88 Sosiaalihuollon avopalvelut 90 Kulttuuri- ja viihdetoiminta 9 Kirjastojen ja muiden kulttuurilaitosten toiminta 93 Urheilutoiminta sekä huvi- ja virkistyspalvelut 96 Muut henkilökohtaiset palvelut Sukupuoli Palkansaajien lukumäärä Kokoaikaiset Keskiarvo Säännöllisen työajan ansio Mediaani Kotitaloudet; 6 5 tavaroiden ja palv. tuottaminen omaan käyttöön Kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten toiminta Toimiala tuntematon

22 Liitetaulukko 3b. Kuntasektorin kuukausipalkat toimialan ja koulutusasteen mukaan 0 Toimiala Toimialat yhteensä A Maatalous, metsätalous ja kalatalous C Teollisuus D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta Koulutusaste Palkansaajien lukumäärä Kokoaikaiset Keskiarvo Säännöllisen työajan ansio Mediaani E Viemäri- ja jätevesihuolto; muu ympäristön puhtaanapito F Rakentaminen G Tukku- ja väh. kaup., moott.ajoneuv. ja -pyör. kaup. ja korj

23 Toimiala H Kuljetus ja varastointi I Majoitus- ja ravitsemistoiminta J Informaatio ja viestintä L Kiinteistöalan toiminta M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta O Julkishallinto ja maanpuolustus, pakollinen sosiaalivakuutus Koulutusaste Palkansaajien lukumäärä Säännöllisen työajan ansio Kokoaikaiset Keskiarvo Mediaani

24 Toimiala P Koulutus Q Terveys- ja sosiaalipalvelut R Taiteet, viihde ja virkistys S Muu palvelutoiminta T Kotitalouksien toim. kotitaloustyöntekijöiden työnantajina U Kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten toiminta Toimiala tuntematon Koulutusaste Palkansaajien lukumäärä Säännöllisen työajan ansio Kokoaikaiset Keskiarvo Mediaani

25 Liitetaulukko 3c. Kuntasektorin kuukausipalkat suurimmilla toimialoilla 0 Toimialaluokitus Toimialat yhteensä 06 Kotieläintaloutta palveleva toiminta 569 Henkilöstö- ja laitosruokalat 7 Insinööripalvelut ja niihin liittyvä tekninen konsultointi 80 Kiinteistönhoito 8 Kiinteistöjen siivous 8 Julkinen yleishallinto 8 Terv.huollon, opet., kultt., muiden yhteiskuntapalv. hallint 85 Palo- ja pelastustoimi 850 Alemman perusasteen koulutus 853 Ylemmän perusasteen koulutus ja lukiokoulutus 853 en ammatillinen koulutus 85 Korkea-asteen koulutus yliopistoissa ja AMK:issa 860 Terveydenhuollon laitospalvelut 86 Terveyskeskus- ja vastaavat yleislääkäripalvelut Sukupuoli Palkansaajien lukumäärä Kokoaikaiset Säännöllisen työajan ansio Keskiarvo Mediaani

26 Toimialaluokitus 8690 Muut terveydenhuoltopalvelut 870 Sosiaalihuollon hoitolaitokset 870 Kehitysvamm., mielenterveys- ja päihdeongelm. asumispalv Vanhusten ja vammaisten asumispalvelut 8790 Muut sosiaalihuollon laitospalvelut 880 Vanhusten ja vammaisten sosiaalihuollon avopalvelut 889 Lasten päivähoitopalvelut 8899 Muualla luokittelemattomat sosiaalihuollon avopalvelut 90 Kirjastojen ja arkistojen toiminta Sukupuoli Palkansaajien lukumäärä Säännöllisen työajan ansio Kokoaikaiset Keskiarvo Mediaani

27 Liitetaulukko. Kuntasektorin kuukausipalkat koulutusaloittain 0 Koulutusala 0 Yleissivistävä koulutus Kasvatustieteellinen ja opettajankoulutus Humanistinen ja taidealan koulutus 3 Kaupallinen ja yhteiskuntatieteellinen koulutus Luonnontieteellinen koulutus 5 Tekniikan koulutus 6 Maa- ja metsätalousalan koulutus 7 Terveys- ja sosiaalialan koulutus 8 Palvelualojen koulutus 9 Muu tai tuntematon koulutusala Sukupuoli Palkansaajien lukumäärä Kokoaikaiset Säännöllisen työajan ansio Keskiarvo Mediaani

28 Liitetaulukko 5. Kuntasektorin kuukausipalkat maakunnittain 0 Maakunta Sukupuoli Palkansaajien lukumäärä Säännöllisen työajan ansio Kokoaikaiset Keskiarvo Mediaani Koko Suomi Uusimaa Varsinais-Suomi Satakunta Kanta-Häme Pirkanmaa Päijät-Häme Kymenlaakso Etelä-Karjala Etelä-Savo Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Keski-Suomi Etelä-Pohjanmaa Pohjanmaa

29 Maakunta Keski-Pohjanmaa Pohjois-Pohjanmaa Kainuu Lappi Ahvenanmaa - Åland Sukupuoli Palkansaajien lukumäärä Säännöllisen työajan ansio Kokoaikaiset Keskiarvo Mediaani

30 Liitetaulukko 6a. Kuntasektorin kuukausipalkat ikäryhmän ja koulutusasteen mukaan 0 Ikäryhmä Koulutusaste Palkansaajien lukumäärä Säännöllisen työajan ansio Kokoaikaiset Keskiarvo Mediaani Alle

31 Ikäryhmä Yli 65 Koulutusaste Palkansaajien lukumäärä Säännöllisen työajan ansio Kokoaikaiset Keskiarvo Mediaani

32 Liitetaulukko 6b. Kuntasektorin kuukausipalkat ikäryhmän ja ammattiluokituksen mukaan 0 Ikäryhmä Ammattiluokitus 00 Palkansaajien lukumäärä Säännöllisen työajan ansio Kokoaikaiset Keskiarvo Mediaani Ammatit yhteensä Johtajat Erityisasiantuntijat Asiantuntijat Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät Palvelu- ja myyntityöntekijät Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät Prosessi- ja kuljetustyöntekijät Muut työntekijät Tuntematon Alle 0 Ammatit yhteensä Erityisasiantuntijat Asiantuntijat Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät Palvelu- ja myyntityöntekijät Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät 8 8 Prosessi- ja kuljetustyöntekijät 9 Muut työntekijät Tuntematon 0 - Ammatit yhteensä Johtajat 5 Erityisasiantuntijat Asiantuntijat Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät Palvelu- ja myyntityöntekijät Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät Prosessi- ja kuljetustyöntekijät Muut työntekijät Tuntematon Ammatit yhteensä Johtajat Erityisasiantuntijat Asiantuntijat Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät Palvelu- ja myyntityöntekijät Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät Prosessi- ja kuljetustyöntekijät Muut työntekijät Tuntematon 6 3

33 Ikäryhmä Ammattiluokitus 00 Ammatit yhteensä Johtajat Erityisasiantuntijat 3 Asiantuntijat Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät 5 Palvelu- ja myyntityöntekijät 6 Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym. 7 Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät 8 Prosessi- ja kuljetustyöntekijät 9 Muut työntekijät Tuntematon Ammatit yhteensä Johtajat Erityisasiantuntijat 3 Asiantuntijat Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät 5 Palvelu- ja myyntityöntekijät 6 Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym. 7 Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät 8 Prosessi- ja kuljetustyöntekijät 9 Muut työntekijät Tuntematon Ammatit yhteensä Johtajat Erityisasiantuntijat 3 Asiantuntijat Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät 5 Palvelu- ja myyntityöntekijät 6 Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym. 7 Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät 8 Prosessi- ja kuljetustyöntekijät 9 Muut työntekijät Tuntematon Ammatit yhteensä Johtajat Erityisasiantuntijat 3 Asiantuntijat Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät 5 Palvelu- ja myyntityöntekijät 6 Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym. 7 Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät 8 Prosessi- ja kuljetustyöntekijät 9 Muut työntekijät Tuntematon Palkansaajien lukumäärä Säännöllisen työajan ansio Kokoaikaiset Keskiarvo Mediaani

34 Ikäryhmä Yli 65 Ammattiluokitus 00 Ammatit yhteensä Johtajat Erityisasiantuntijat 3 Asiantuntijat Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät 5 Palvelu- ja myyntityöntekijät 6 Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym. 7 Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät 8 Prosessi- ja kuljetustyöntekijät 9 Muut työntekijät Tuntematon Ammatit yhteensä Johtajat Erityisasiantuntijat 3 Asiantuntijat Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät 5 Palvelu- ja myyntityöntekijät 6 Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym. 7 Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät 8 Prosessi- ja kuljetustyöntekijät 9 Muut työntekijät Tuntematon Ammatit yhteensä Johtajat Erityisasiantuntijat 3 Asiantuntijat Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät 5 Palvelu- ja myyntityöntekijät 6 Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym. 7 Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät 8 Prosessi- ja kuljetustyöntekijät 9 Muut työntekijät Tuntematon Ammatit yhteensä Johtajat Erityisasiantuntijat 3 Asiantuntijat Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät 5 Palvelu- ja myyntityöntekijät 6 Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym. 7 Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät 8 Prosessi- ja kuljetustyöntekijät 9 Muut työntekijät Tuntematon Palkansaajien lukumäärä Säännöllisen työajan ansio Kokoaikaiset Keskiarvo Mediaani

35 Liitetaulukko 7. Kuntasektorin tuntipalkat ammattiluokituksen mukaan 0 Ammattiluokitus 00 Ammatit yhteensä Luonnontieteiden ja tekniikan erityisasiantuntijat Sukupuoli Palkansaajien lukumäärä Säännöllisen työajan tuntiansio Keskiarvo 3,86,7,0,3 Mediaani 3,8,76 3,97 5,03 Liike-elämän ja hallinnon erityisasiantuntijat 6 Lainopilliset, sos.ialan ja kultt.alan erityisas.tunt. 3 Luonnontieteiden ja tekniikan asiantuntijat 3 Terveydenhuollon asiantuntijat 33 Liike-elämän ja hallinnon asiantuntijat 3 Lainopill. avustajat, sos.- ja kultt.alan asiantuntijat ,00,87,00,9,55,08,7,85,80 3,88,85,37,53,70 35 Informaatio- ja tietoliikenneteknologian asiantuntijat Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät Asiakaspalvelutyöntekijät 3 Laskennan ja varastoinnin toimistotyöntekijät Muut toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät 5 Palvelutyöntekijät 5 Myyjät, kauppiaat ym ,6,9,03,3,09,9 3,99,73,,06,3 3,86 5, 3,7 53 Hoivapalvelun ja 7 terveydenhuollon työntekijät 7 5 Suojelu- ja vartiointityöntekijät 9 7 3,96 3,97 35

36 Ammattiluokitus 00 6 Maanviljelijät ja eläintenkasvattajat ym. 6 Metsä- ja kalatalouden työntekijät 7 Rakennustyöntekijät ym. (pl. sähköasentajat) 7 Konepaja- ja valimotyöntekijät, asentajat ja korjaajat 73 Käsityötuotteiden valm., hienomekaanikot, painoalan työnt. 7 Sähkö- ja elektroniikka-alan työntekijät 75 Elintarvike-, puutyö-, vaatetus- ja jalkinealan valm.työnt. 8 Prosessityöntekijät 8 Teollisuustuotteiden kokoonpanijat 83 Kuljetustyöntekijät 9 Siivoojat, kotiapulaiset ja muut puhdistustyöntekijät 9 Maa-, metsä- ja kalatalouden avustavat työntekijät 93 Teollisuuden ja rakentamisen avustavat työntekijät 9 Avustavat keittiö- ja ruokatyöntekijät 96 Katujen puhtaanapidon ja jätehuollon työntekijät ym. Tuntematon Sukupuoli Palkansaajien lukumäärä Säännöllisen työajan tuntiansio Keskiarvo,96,3,85,60,03,76,6 3,86,7 5,0 5,35 5,66,,73,9 3,7 9,3 5,09 3,78 3,75 3,3 3,76,5,8,78 3,00,8 3,6 3,08,9 3,6,63,5,65,0 0,09 Mediaani,03,3,8,9 3,9,37,38,8,38,90 5,09 5,30,37,7,8 3,99 9,03,35 3, 3,69 3,3 3,70,9,9 3,33 3,39 3,0 3,63 3,,90 3,7,93,3,55, 0,7 36

37 Liitetaulukko 8. Kuntasektorin tuntipalkat toimialaluokituksen mukaan 0 Toimialaluokitus Toimialat yhteensä Sukupuoli Palkansaajien lukumäärä Säännöllisen työajan tuntiansio Keskiarvo 3,86,7,0 Mediaani 3,8,76 3,97 35 Sähkö-, kaasu- ja 73,80,03 lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta 73,80,03 36 Veden otto, puhdistus ja jakelu 37 Viemäri- ja jätevesihuolto 39 Maaperän ja vesistöjen kunnostus, ympäristönhuoltopalvelut Talonrakentaminen Maa- ja vesirakentaminen 3 Erikoistunut rakennustoiminta 5 Moottoriajoneuvojen ja -pyörien kauppa sekä korjaus 9 Maaliikenne ja putkijohtokuljetus 5 Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta 7 Arkkitehti- ja ins.palvelut; tekninen testaus ja analysointi 8 Kiinteistön- ja maisemanhoito ,0,77,90,65,96 3,99 3,9,85,06,9,57 3,5,9 7,7 3,79 7,65 3,66,7 3,90 3,93,55,05 3,6,79 3,6,93,87 3,3 3,09 3,36 3,99 3,93 3,00,07 3,09,67 3, 3,88 7,7 3,7 7,35 3,63 0,6 3,90 3,96,7,05 3,69,85 3,80 8 Julkishallinto ja 596 3,3 3,38 maanpuolustus, pakollinen 66,,0 sosiaalivakuutus 530 3,8 3,56 87 Sosiaalihuollon laitospalvelut ,85 3,8 3,86,0,8,0 37

38 Toimialaluokitus 88 Sosiaalihuollon avopalvelut 93 Urheilutoiminta sekä huvi- ja virkistyspalvelut Sukupuoli Palkansaajien lukumäärä Säännöllisen työajan tuntiansio Keskiarvo 0,85 0,77 0,89,05,8 3,93 Mediaani 0, 0,58 0, 3,95 5,03 3,75 38

39 Laatuseloste: Kuntasektorin palkkatilasto Tilastotietojen relevanssi. Tietosisältö ja käyttötarkoitus Tiedustelun pohjalta rakennettava kunnallinen palkkatilasto kerätään vuosittain kuntiin ja kuntayhtymiin lähtevällä tiedustelulla. Tiedustelun piiriin kuuluvat ne kuntien ja kuntayhtymien kuukausi- ja tuntipalkkaiset henkilöt, joilla on ollut palvelussuhde kyseiseen työnantajaan lokakuun ensimmäisenä arkipäivänä. Tiedustelun sisältö pyritään pitämään samana vuosittain, jotta tiedot säilyttävät vertailtavuutensa. Tiedustelun tietosisältö on tilaston tuottamiseen liittyviltä olennaisilta kohdiltaan seuraava: sukupuoli henkilötunnus tutkinto työnantaja toimintayksikkö palvelussuhteen luonne ammattinimike sopimusala säännöllinen viikkotyöaika palveluksessa oloaika kunnassa palkkahinnoittelu kokemus-, palvelu-, ammattiala-, tai henkilökohtaisen lisän lukumäärä työehtosopimuksen mukainen varsinainen palkka tehtäväkohtainen palkka maksetut lisät, korvaukset ym. palkkatekijät, sisältäen tiedot palkkatekijän laadusta, maksetusta määrästä ja työtunneista, mikäli lisä on tuntiperusteinen palkkauksen täysimääräisyys, osa-aikaisuus tai osapalkkaisuus lomaraha. Tuntipalkkaisten työntekijöiden osalta tiedustellaan myös aikatyön ja urakkatyön tehdyt tunnit, vastaavat palkat sekä tehdyt työtunnit yhteensä; keskituntiansiot on laskettu tehtyä työtuntia kohti.. Käytetyt luokitukset, käsitteet ja tilastolliset tunnusluvut Luokitukset Tilaston sisältöä täydennetään Tilastokeskuksen ylläpitämillä luokituksilla ja tutkintorekisterin tiedoilla. Seuraavassa on yhteenveto käytetyistä luokituksista: Toimialaluokitus: Vuoden 008 tilastossa otettiin käyttöön tilastollinen toimialaluokitus TOL 008, joka perustuu EU:n toimialaluokitukseen NACE Rev.. Samalla tilaston tiedot tietokantapalveluissa ja kokoomajulkaisuissa muuttuivat TOL 008 mukaisiksi. Tilaston kotisivuilla ja tietokantapalveluissa säilytetään saatavilla myös TOL 00 mukaiset tiedot vuoden 008 osalta. Kuntien ja kuntayhtymien toimintayksiköt on luokiteltu toimialaluokitusten mukaisiksi Tilastokeskuksessa ylläpidettävien luokitusavaimien avulla. Ammattiluokitus: Vuoden 00 tilastossa otettiin käyttöön uusi Ammattiluokitus 00, joka noudattaa kansainvälistä ISCO-08 -luokitusta. Samalla tilaston tiedot tietokantapalveluissa ja kokoomajulkaisuissa muuttuivat Ammattiluokitus 00 mukaisiksi. Tilaston kotisivuilla ja tietokantapalveluissa säilytetään saatavilla myös Ammattiluokitus 00 mukaiset tiedot vuoden 00 osalta. Kuntien eläkevakuutuksen ylläpitämät ammatti- ja virkanimikkeet luokitellaan ammattiluokituksen mukaisiksi Tilastokeskuksessa ylläpidettävän luokitusavaimen avulla. Koulutusluokitus: Tilastossa käytetään Tilastokeskuksen vuoden 009 koulutusluokitusta, jota käytetään henkilön saaman koulutuksen luokittamiseen. Koulutusluokituksen perusrakenne uudistettiin vuonna 997. Se noudattaa mahdollisimman tarkasti kansainvälisen koulutusluokituksen ISCED 997:n koulutusalojen ja koulutusasteiden sisältöä. Aineiston palkansaajien koulutustiedon täydennyksessä käytetään 39

40 Tilastokeskuksen tutkintorekisteriä, johon kerätään tiedot erilaisista tutkinnonsuorittajista. Mikäli palkansaajalla ei ole koulutusta tai hän on suorittanut tutkinnon ulkomailla, niin henkilö sijoitetaan koulutusasteeltaan perusasteelle. Lisätietoja Tilastokeskuksen luokituksista: Käsitteet Peruspalkka perustuu tehtäväkohtaiseen vähimmäispalkkaan, jossa huomioidaan tehtävään liittyvä lisävastuu, työpaikan sijaintiin perustuva kalleusluokka tai mahdollinen henkilön epäpätevyysalennus. Peruspalkkaan ei sisälly henkilökohtaista lisää, määrävuosilisää tai muita vastaavia vuosisidonnaisia palkanosia. Peruspalkka määräytyy viranhaltijan tai työntekijän tehtävien ja työehtosopimuksissa mainittujen edellytysten perusteella. Usein peruspalkan määräytymisperusteena on viranhaltijan tai työntekijän tehtävien vaativuus. Säännöllisen työajan ansio sisältää peruspalkan lisäksi euromääräisinä maksetut vuosisidonnaiset lisät, henkilökohtaiset lisät, työaikalisät, muut säännöllisen työajan lisät sekä luontoisedut. Kokonaisansio sisältää säännöllisen työajan ansion lisäksi yli- ja lisätyöpalkat, päivystys- ja varallaolokorvaukset sekä muut ei-säännöllisesti maksetut lisät. Kokonaisansio ei sisällä kertaluonteisia palkkaeriä, kuten lomarahaa ja tulospalkkioita. Palkkatilastoissa on myös käsite kokonaisansio tulospalkkioiden kanssa. Tuntipalkkaisille työntekijöille on laskettu säännöllisen työajan ansio ja kokonaiskeskituntiansio, joissa tuntijakajana on tehdyt työtunnit. Tilastolliset tunnusluvut Keskiarvo on aritmeettinen keskiarvo. Keskihajonta kuvaa havaintoarvojen keskimääräistä poikkeamaa keskiarvosta. Vaihtelu- eli variaatiokerroin (%) osoittaa kuinka monta prosenttia havaintoarvojen keskihajonta on havaintoarvojen keskiarvosta. Tämä tunnusluku mahdollistaa eri ryhmien sisäisen vaihtelun vertailun. Mediaani on suuruusjärjestykseen asetettujen havaintoarvojen keskimmäinen arvo eli esimerkiksi ansio, jonka alittaa 50 % palkansaajista. Mediaani soveltuu keskiarvoa paremmin jakauman keskikohtaa mittaavaksi luvuksi, kun aineistossa on suuresti poikkeavia havaintoja. Desiili ilmoittaa muuttujan arvot, joiden alapuolelle jakaumassa jää 0 % 0 %,., 90 % tapauksista. Esimerkiksi. desiilin mukaisen ansion alittaa 0 % palkansaajista ja 9. desiilin mukaisen ansion alle jää 90 % palkansaajista..3 Lait ja asetukset Tietojenantamisvelvollisuus perustuu tilastolakiin (80/00). Tietoja luovutetaan vain tilasto- ja tutkimustarkoituksiin. Tilastokeskus voi antaa tietojen käyttöluvan myös kunnille, kuntayhtymille ja järjestöille tilastolain (80/00) nojalla. Kunnat ja kuntayhtymät saavat oman aineistonsa suojaamattomana. Muusta aineistosta poistetaan sekä henkilön että toimipaikan tunnisteet. Tilastotutkimuksen menetelmäkuvaus Tilastokeskus keräsi ansiotiedot kuntien kuukausi- ja tuntipalkkaisista palkansaajista, jotka olivat kunnan tai kuntayhtymän palveluksessa lokakuun ensimmäisenä arkipäivänä. Tiedustelussa ovat mukana kokoaikaiset, osa-aikaiset ja sivutoimiset palkansaajat. Palvelussuhteen luonteen mukaisesti kohdejoukko jakautuu vakinaisiin, määräaikaisiin, työllistettyihin, harjoittelijoihin ja oppisopimussuhteisiin työntekijöihin. Tiedustelun ulkopuolelle kuntien ja kuntayhtymien henkilöstöstä jäävät perhehoitajat ja omaishoitajat, sivutoimiset tuntiopettajat sekä työmarkkinatuen mukaisesti tehdyllä työharjoittelusopimuksella palkatut. 0

41 3 Tietojen oikeellisuus ja tarkkuus Tiedustelu kattaa koko kuntasektorin henkilöstön. Vuosittain tiedot jäävät kuitenkin saamatta muutamalta työnantajalta kadon ollessa henkilöstön osalta n. - prosenttiyksikköä. Katoa voidaan pitää hyvin pienenä eikä se aiheuta harhaa palkkatietoihin. Tiedonantajilta kerätty aineisto ei aina ole virheetöntä. Toisinaan näiden virheiden korjaaminen saattaa aiheuttaa virheitä myös aineiston käsittelyvaiheessa. Keskeisimpänä epävarmuustekijänä voidaan pitää palkkatekijöitä ja niihin liittyvää maksujaksotietoa. Luotettavimmat palkkatiedot muodostuvat suurille ryhmille. Jos ryhmän suuruus jää alle 0 hengen tai jommankumman sukupuolen edustajia on 9 henkilöä, niin palkkatieto on korvattu kahdella pisteellä( ), jos taas henkilöitä ei ole ollut ollenkaan, merkintä on viiva ( - ). Lisäksi jos yhden luokan suuruus on -3 henkilöä, niin samasta ryhmästä on korvattu kahdella pisteellä myös toisen luokan palkkatiedot tietosuojasyistä. Julkaistujen tietojen ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus Kuntasektorin palkkatilastot laaditaan vuosittain ja ne kuvaavat tilastovuoden tilannetta lokakuussa. Kunnilla ja kuntayhtymillä on lokakuusta joulukuuhun aikaa vastata tiedusteluun. Toisinaan tietojen saanti saattaa myöhästyä ja viimeiset tiedot kunnilta saadaan maaliskuussa. Tilastot valmistuvat huhti-toukokuussa. Ennakkotietoja ei julkaista, ja nyt julkaistavat tiedot ovat lopullisia. 5 Tietojen saatavuus ja läpinäkyvyys/selkeys Kuntasektorin palkkatilastot julkaistaan HTML-muodossa, pdf-julkaisuna sekä StatFin-tietokantataulukoina Tilastokeskuksen internet-sivuilla osoitteessa Kotisivuilta löytyvät lisäksi mm. tilastonlaadinnassa käytettävät lomakkeet ja täyttöohjeet. 6 Tilastojen vertailukelpoisuus Kuntasektorin palkkatilastoa on laadittu vuodesta 973 lähtien. Tilastoa laaditaan yhteistyössä Kunnallisen työmarkkinalaitoksen kanssa. Vuonna 007 kuntasektorin ansiolaskentaa muutettiin siten, että opettajille laskettiin viikkoylitunneista muodostuvat ansiot säännöllisen työajan ansioksi. Säännöllisen työajan ansion luvut eivät täten ole opettajilla vertailukelpoisia edellisen vuoden vastaaviin. Tämä muutos vaikuttaa myös kyseisen ansion koko kuntasektorin keskiarvoihin. Tilasto on keskeinen kuntasektorin palkkoja kuvaava tilasto, eikä muita vastaavia tuoteta. Kuntasektorin palkkatietoja käytetään ansiotasoindeksin laskennassa. Ansiotasoindeksi on palkansaajien säännölliseltä työajalta maksettavien ansioiden kehitystä mittaava indeksi. Kuntasektorin palkkatilastojen tietoja julkaistaan lisäksi Palkkarakennetilastossa. 7 Selkeys ja eheys/yhtenäisyys Kuntien palkansaajien lukumääriä koskevia tilastoja julkaistaan lisäksi työssäkäyntitilastossa (vuositilasto) ja työvoimatutkimuksessa (kuukausitilasto). Rajauksista ja keruumenetelmistä johtuen tiedot eivät ole keskenään vertailukelpoisia.

Johtajilla ja lääkäreillä on kuntasektorin korkeimmat palkat

Johtajilla ja lääkäreillä on kuntasektorin korkeimmat palkat Palkat ja työvoimakustannukset 04 Kuntasektorin palkat 0, lokakuu Johtajilla ja lääkäreillä on kuntasektorin korkeimmat palkat Kuntasektorin kuukausipalkkaisten palkansaajien säännöllisen työajan keskiansio

Lisätiedot

Kuntasektorin kokonaisansioissa lisien osuus 19 prosenttia vuonna 2014

Kuntasektorin kokonaisansioissa lisien osuus 19 prosenttia vuonna 2014 Palkat ja työvoimakustannukset 05 Kuntasektorin palkat 04, lokakuu Kuntasektorin kokonaisansioissa lisien osuus 9 prosenttia vuonna 04 Tilastokeskuksen kuntasektorin palkkatilaston mukaan kokoaikaisten

Lisätiedot

Kuntasektorilla säännöllisen työajan ansio oli kuukausipalkkaisilla euroa lokakuussa 2011

Kuntasektorilla säännöllisen työajan ansio oli kuukausipalkkaisilla euroa lokakuussa 2011 Palkat ja työvoimakustannukset Kuntasektorin palkat, lokakuu Kuntasektorilla säännöllisen työajan ansio oli kuukausipalkkaisilla 88 euroa lokakuussa Tilastokeskuksen mukaan kuntasektorin kokoaikaisten

Lisätiedot

Valtion kuukausipalkat

Valtion kuukausipalkat Palkat ja työvoimakustannukset 2016 Valtion kuukausipalkat 2015, marraskuu Valtiolla työskentelevien kuukausipalkkaisten mediaaniansio 3 513 euroa vuonna 2015 Tilastokeskuksen mukaan valtiolla työskentelevien

Lisätiedot

Kuntasektorilla säännöllisen työajan ansio oli kuukausipalkkaisilla 2 778 euroa lokakuussa 2010

Kuntasektorilla säännöllisen työajan ansio oli kuukausipalkkaisilla 2 778 euroa lokakuussa 2010 Palkat ja työvoimakustannukset Kuntasektorin palkat, lokakuu Kuntasektorilla säännöllisen työajan ansio oli kuukausipalkkaisilla euroa lokakuussa Korjattu.. Lukuja on korjattu tuntipalkkaisten osalta,

Lisätiedot

Yksityisen sektorin kuukausipalkat 2009

Yksityisen sektorin kuukausipalkat 2009 Palkat ja työvoimakustannukset 2010 Yksityisen sektorin kuukausipalkat 2009 Yksityisen sektorin kuukausipalkkaisten säännöllisen työajan ansio oli 3 185 euroa lokakuussa 2009 Tilastokeskuksen mukaan yksityisen

Lisätiedot

Yksityisen sektorin tuntipalkat 2010

Yksityisen sektorin tuntipalkat 2010 Palkat ja työvoimakustannukset 2011 Yksityisen sektorin tuntipalkat 2010 Yksityisen sektorin tuntipalkkaisten ansio oli vuoden 2010 viimeisellä neljänneksellä 14,59 euroa Tilastokeskuksen mukaan yksityisen

Lisätiedot

Yksityisen sektorin kuukausipalkat

Yksityisen sektorin kuukausipalkat Palkat ja työvoimakustannukset 2013 Yksityisen sektorin kuukausipalkat Yksityisen sektorin kuukausipalkkaisten säännöllisen työajan ansio oli 3 428 euroa lokakuussa 2012 Tilastokeskuksen mukaan yksityisen

Lisätiedot

Yksityisen sektorin kuukausipalkat

Yksityisen sektorin kuukausipalkat Palkat ja työvoimakustannukset 2012 Yksityisen sektorin kuukausipalkat Yksityisen sektorin kuukausipalkkaisten säännöllisen työajan ansio oli 3 328 euroa lokakuussa 2011 Tilastokeskuksen mukaan yksityisen

Lisätiedot

Valtion kuukausipalkat 2008, marraskuu

Valtion kuukausipalkat 2008, marraskuu Palkat ja työvoimakustannukset 2009 Valtion kuukausipalkat 2008, marraskuu Säännöllisen työajan ansio oli valtiolla 3 163 euroa marraskuussa 2008 Tilastokeskuksen mukaan marraskuussa 2008 säännöllisen

Lisätiedot

Valtion kuukausipalkat

Valtion kuukausipalkat Palkat ja työvoimakustannukset 2012 Valtion kuukausipalkat 2011, marraskuu Valtiosektorilla säännöllisen työajan ansio oli kuukausipalkkaisilla 3 456 euroa marraskuussa 2011 Tilastokeskuksen mukaan valtion

Lisätiedot

Valtion kuukausipalkat

Valtion kuukausipalkat Palkat ja työvoimakustannukset 2014 Valtion kuukausipalkat 2013, marraskuu Korkea koulutus nostaa ansioita valtiolla Tilastokeskuksen mukaan valtion kokoaikaiset kuukausipalkkaiset palkansaajat ansaitsivat

Lisätiedot

Tiedoston välilehdet. sekä Mitenna-toimialaluokitus.

Tiedoston välilehdet. sekä Mitenna-toimialaluokitus. Tiedoston välilehdet 1. Toimialan työlliset maakunnittain VOSE-hankkeessa määritellyllä vähittäiskaupan alalla (poikkeaa siis hieman Tilastokeskuksen pelkästä vähittäiskauppa-luokasta, koska sisältää ajoneuvojen

Lisätiedot

Kuntasektorilla työskentelevien kuukausipalkkaisten mediaaniansio euroa vuonna 2016

Kuntasektorilla työskentelevien kuukausipalkkaisten mediaaniansio euroa vuonna 2016 Palkat ja työvoimakustannukset 017 Kuntasektorin palkat 016, lokakuu Kuntasektorilla työskentelevien kuukausipalkkaisten mediaaniansio 77 euroa vuonna 016 Tilastokeskuksen mukaan kuntasektorilla työskentelevän

Lisätiedot

Valtion kuukausipalkat

Valtion kuukausipalkat Palkat ja työvoimakustannukset 2013 Valtion kuukausipalkat 2012, marraskuu Valtion kuukausipalkkaisten säännöllisen työajan ansio oli 3 603 euroa marraskuussa 2012 Tilastokeskuksen mukaan valtion kokoaikaisten

Lisätiedot

Yleisin ansio kuntasektorilla euroa kuukaudessa

Yleisin ansio kuntasektorilla euroa kuukaudessa Palkat ja työvoimakustannukset 06 Kuntasektorin palkat 05, lokakuu Yleisin ansio kuntasektorilla 00 400 euroa kuukaudessa Vuonna 05 kuntasektorilla työskentelevän kokoaikaisen, täyttä palkkaa saaneen kuukausipalkkaisen

Lisätiedot

Valtion kuukausipalkat

Valtion kuukausipalkat Palkat ja työvoimakustannukset 2015 Valtion kuukausipalkat 2014, marraskuu Valtiolla työskentelevien kuukausipalkkaisten mediaaniansio 3 482 euroa vuonna 2014 Tilastokeskuksen mukaan valtiolla työskentelevien

Lisätiedot

Kuntasektorin palkat 2009

Kuntasektorin palkat 2009 Palkat ja työvoimakustannukset 2 Kuntasektorin palkat 29 Kuntasektorilla säännöllisen työajan ansio oli kuukausipalkkaisilla 2 72 euroa ja tuntipalkkaisilla,27 lokakuussa 29 Tilastokeskuksen mukaan lokakuussa

Lisätiedot

Ansiot kasvoivat vuonna 2009 nopeimmin Satakunnassa hitainta ansioiden kasvu oli Keski-Pohjanmaalla

Ansiot kasvoivat vuonna 2009 nopeimmin Satakunnassa hitainta ansioiden kasvu oli Keski-Pohjanmaalla Palkat ja työvoimakustannukset 2011 Palkkarakenne 2009 Ansiot kasvoivat vuonna 2009 nopeimmin Satakunnassa hitainta ansioiden kasvu oli Keski-Pohjanmaalla Korjattu 7.10.2011. Palkkarakennetilaston vuoden

Lisätiedot

Kuntasektorilla työskentelevien kuukausipalkkaisten mediaaniansio euroa vuonna 2017

Kuntasektorilla työskentelevien kuukausipalkkaisten mediaaniansio euroa vuonna 2017 Palkat ja työvoimakustannukset 208 Kuntasektorin palkat 207, lokakuu Kuntasektorilla työskentelevien kuukausipalkkaisten mediaaniansio 2 780 euroa vuonna 207 Tilastokeskuksen mukaan kuntasektorilla työskentelevän

Lisätiedot

Palkansaajien palkkaerot pienentyivät edelleen vuonna 2010

Palkansaajien palkkaerot pienentyivät edelleen vuonna 2010 Palkat ja työvoimakustannukset 2012 Palkkarakenne 2010 Palkansaajien palkkaerot pienentyivät edelleen vuonna 2010 Tilastokeskuksen palkkarakennetilaston mukaan kaikkien kokoaikaisten palkansaajien keskimääräinen

Lisätiedot

Informaation ja viestinnän toimialalla suurimmat keskiansiot vuonna 2013

Informaation ja viestinnän toimialalla suurimmat keskiansiot vuonna 2013 Palkat ja työvoimakustannukset 2015 Palkkarakenne 2013 Informaation ja viestinnän toimialalla suurimmat keskiansiot vuonna 2013 Tilastokeskuksen palkkarakennetilaston mukaan kaikkien kokoaikaisten palkansaajien

Lisätiedot

Palkansaajien mediaaniansio 2 928 euroa kuukaudessa vuonna 2013

Palkansaajien mediaaniansio 2 928 euroa kuukaudessa vuonna 2013 Palkat ja työvoimakustannukset 2014 Palkkarakenne 2013 Palkansaajien mediaaniansio 2 928 euroa kuukaudessa vuonna 2013 Tilastokeskuksen palkkarakennetilaston mukaan kokoaikaisten palkansaajien kokonaisansioiden

Lisätiedot

PALVELUALA TYÖLLISTÄÄ SUHDANNEVAIHTELUISTA HUOLIMATTA

PALVELUALA TYÖLLISTÄÄ SUHDANNEVAIHTELUISTA HUOLIMATTA PALVELUALA TYÖLLISTÄÄ SUHDANNEVAIHTELUISTA HUOLIMATTA Palvelusektori työllistää suhdannevaihteluista huolimatta. Vuosina 2008 2010 uusia työpaikkoja syntyi joka vuosi erityisesti ympäristönhuoltotehtäviin

Lisätiedot

Keskiansiot kasvaneet valtiolla työnantajasektoreista eniten vuosina 2003-2012

Keskiansiot kasvaneet valtiolla työnantajasektoreista eniten vuosina 2003-2012 Palkat ja työvoimakustannukset 2013 Palkkarakenne 2012 Keskiansiot kasvaneet valtiolla työnantajasektoreista eniten vuosina 2003-2012 Tilastokeskuksen palkkarakennetilaston mukaan kokoaikaisten palkansaajien

Lisätiedot

Käsittelyssä olevat avustushakemukset 15.1.2014 Pohjois-Pohjanmaan maakunta

Käsittelyssä olevat avustushakemukset 15.1.2014 Pohjois-Pohjanmaan maakunta Käsittelyssä olevat avustushakemukset 15.1.2014 Pohjois-Pohjanmaan maakunta Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Pohjois-Pohjanmaa HAAPAJÄRVI Tukiryhmä Haettu kpl euro 4 194 314 Yrityksen kehittämisavustus 1

Lisätiedot

Yliopistokoulutus 2013

Yliopistokoulutus 2013 Koulutus 014 Yliopistokoulutus 013 Yliopistoopiskelijat Yliopistoissa 167 00 opiskelijaa vuonna 013 Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan yliopistojen tutkintoon johtavassa koulutuksessa oli 167 00

Lisätiedot

Tilastokuviot 2016 /1

Tilastokuviot 2016 /1 Tilastokuviot 2016 /1 Tilastokuviot 1) Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain 2) Alueen profiilitiedot Tilastokuviot 1) Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain Jämsä, ja koko maa Henkilökunta Liikevaihto

Lisätiedot

Rahoitusleasinghankinnat 2,2 miljardia vuonna 2014

Rahoitusleasinghankinnat 2,2 miljardia vuonna 2014 Rahoitus ja vakuutus 15 1 hankinnat, miljardia vuonna 1 hankinnat olivat, miljardia euroa vuonna 1. Edelliseen vuoteen verrattuna hankinnat kasvoivat 1 prosenttia. vuokria puolestaan maksettiin 1, miljardia

Lisätiedot

09/2015. Yritysten työeläkemaksut vuonna 2014. Eläketurvakeskus ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA PENSIONSSKYDDSCENTRALEN

09/2015. Yritysten työeläkemaksut vuonna 2014. Eläketurvakeskus ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 09/2015 ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA Yritysten työeläkemaksut vuonna 2014 Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 09/2015 ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA Yritysten työeläkemaksut vuonna

Lisätiedot

Palkansaajien mediaaniansio suurin väkirikkaissa kunnissa

Palkansaajien mediaaniansio suurin väkirikkaissa kunnissa Palkat ja työvoimakustannukset 2016 Palkkarakenne 2014 Palkansaajien mediaaniansio suurin väkirikkaissa kunnissa Tilastokeskuksen palkkarakennetilaston mukaan työpaikan sijaintikunnan koolla on yhteys

Lisätiedot

Työvoimatutkimus. Joulukuun työttömyysaste 7,9 prosenttia. 2016, joulukuu, 4. neljännes ja vuosi

Työvoimatutkimus. Joulukuun työttömyysaste 7,9 prosenttia. 2016, joulukuu, 4. neljännes ja vuosi Työmarkkinat 207 Työvoimatutkimus 206, joulukuu, 4. neljännes ja vuosi Joulukuun työttömyysaste 7,9 prosenttia Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli vuoden 206 joulukuussa 207 000,

Lisätiedot

Konkurssien määrä väheni lähes 13 prosenttia tammi joulukuussa 2010

Konkurssien määrä väheni lähes 13 prosenttia tammi joulukuussa 2010 Oikeus 2011 Konkurssit 2010, joulukuu Konkurssien määrä väheni lähes 13 prosenttia tammi joulukuussa 2010 Vuoden 2010 aikana pantiin vireille 2 864 konkurssia, mikä on 12,5 prosenttia vähemmän kuin vastaavana

Lisätiedot

Terveys- ja sosiaalipalvelujen henkilöstö 2013

Terveys- ja sosiaalipalvelujen henkilöstö 2013 Palkat ja työvoimakustannukset 2015 Löner och arbetskraftskostnader 2015 TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Terveys- ja sosiaalipalvelujen henkilöstö 2013 Personalen inom hälso- och socialvården

Lisätiedot

Työvoimatutkimus. Joulukuun työttömyysaste 8,4 prosenttia. 2017, joulukuu, 4. neljännes ja vuosi

Työvoimatutkimus. Joulukuun työttömyysaste 8,4 prosenttia. 2017, joulukuu, 4. neljännes ja vuosi Työmarkkinat 2018 Työvoimatutkimus 2017, joulukuu,. neljännes ja vuosi Joulukuun työttömyysaste 8, prosenttia Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli vuoden 2017 joulukuussa 227 000,

Lisätiedot

Uusi toimialaluokitus TOL 2008

Uusi toimialaluokitus TOL 2008 Uusi toimialaluokitus TOL 2008 - Uudistuksen lähtökohdat - Käyttöönotto - Mikä muuttuu - Tilastokeskuksen palvelut Luokitusuudistuksen yleiset lähtökohdat Kv-toimialaluokituksen (ISIC) rakenne tarkistetaan

Lisätiedot

Valtion kuukausipalkat

Valtion kuukausipalkat Palkat ja työvoimakustannukset 2017 Valtion kuukausipalkat 2016, marraskuu Valtiolla työskentelevien kuukausipalkkaisten mediaaniansio 3 539 euroa vuonna 2016 Tilastokeskuksen mukaan valtiolla työskentelevien

Lisätiedot

Tietoja kuntaomisteisista yrityksistä vuonna 2016

Tietoja kuntaomisteisista yrityksistä vuonna 2016 Tietoja kuntaomisteisista yrityksistä vuonna 2016 Aineisto sisältää kuntien ja kuntayhtymien omistamat yritykset Kuntien ja kuntayhtymien omistamat yritykset oikeudellisen muodon mukaan vuonna 2016 Verohallinnon

Lisätiedot

Valtion kuukausipalkat

Valtion kuukausipalkat Palkat ja työvoimakustannukset 2019 Valtion kuukausipalkat 2018, marraskuu Valtiolla työskentelevien kuukausipalkkaisten mediaaniansio 3 637 euroa vuonna 2018 Tilastokeskuksen mukaan valtiolla työskentelevien

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulukoulutus 2012

Ammattikorkeakoulukoulutus 2012 Koulutus 2012 Ammattikorkeakoulukoulutus 2012 Ammattikorkeakouluopiskelijat Ammattikorkeakouluissa 139 900 opiskelijaa vuonna 2012 Tilastokeskuksen mukaan jen tutkintoon johtavassa koulutuksessa opiskeli

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus 2012

Ammatillinen koulutus 2012 Koulutus 2013 Ammatillinen koulutus 2012 Oppisopimuskoulutuksen opiskelijat ja tutkinnon suorittaneet Oppisopimuskoulutuksessa 55 600 osallistujaa vuonna 2012 Tilastokeskuksen mukaan tutkintotavoitteiseen

Lisätiedot

Valtion kuukausipalkat

Valtion kuukausipalkat Palkat ja työvoimakustannukset 2018 Valtion kuukausipalkat 2017, marraskuu Valtiolla työskentelevien kuukausipalkkaisten mediaaniansio 3 573 euroa vuonna 2017 Tilastokeskuksen mukaan valtiolla työskentelevien

Lisätiedot

Ympäristöliiketoiminta 2010

Ympäristöliiketoiminta 2010 Ympäristö ja luonnonvarat 2011 Ympäristöliiketoiminta 2010 Metalliteollisuus suurin ympäristöliiketoiminnan tuottaja vuonna 2010 Vuonna 2010 ympäristöliiketoiminnan yhteenlaskettu liikevaihto teollisuudessa

Lisätiedot

Kunnalliset palkat ja henkilöstö

Kunnalliset palkat ja henkilöstö Kunnalliset palkat ja henkilöstö Tilastoesite syyskuu 2015 www.kt.fi Henkilöstömenot 21 miljardia euroa Vuonna 2015 kuntien ja kuntayhtymien henkilöstömenot ovat arviolta 21 miljardia euroa, josta palkkakustannukset

Lisätiedot

Yliopistokoulutus 2012

Yliopistokoulutus 2012 Koulutus 203 Yliopistokoulutus 202 Yliopistotutkinnon suorittaneet Yliopistoissa suoritettiin 29 400 tutkintoa vuonna 202 Tilastokeskuksen mukaan yliopistoissa suoritettiin vuonna 202 yhteensä 29 400 tutkintoa.

Lisätiedot

Kymenlaakso Työpaikat, yritystoiminta työllisyys, työttömyys työvoima, koulutusrakenne

Kymenlaakso Työpaikat, yritystoiminta työllisyys, työttömyys työvoima, koulutusrakenne Kymenlaakso Työpaikat, yritystoiminta työllisyys, työttömyys työvoima, koulutusrakenne Valokuvat Juha Metso päivitetty Työpaikat yhteensä (TOL2008) 2000-2015 76000 74000 73265 73478 73745 74117 73225 72000

Lisätiedot

Työssäkäynti 2010. Työpaikoista 73 prosenttia palvelualoilla. Toimiala, työnantajasektori ja työpaikat

Työssäkäynti 2010. Työpaikoista 73 prosenttia palvelualoilla. Toimiala, työnantajasektori ja työpaikat Väestö 2012 Työssäkäynti 2010 Toimiala, työnantajasektori ja työpaikat Työpaikoista 73 prosenttia palvelualoilla Palvelualojen osuus kaikista työpaikoista oli 72,9 prosenttia vuonna 2010. Osuus pysyi samalla

Lisätiedot

Aloittaneet ja lopettaneet yritykset

Aloittaneet ja lopettaneet yritykset Yritykset 2016 Aloittaneet ja lopettaneet yritykset Lopettaneita yrityksiä eniten kaupan toimialalla vuoden 2015 kolmannella neljänneksellä Tilastokeskuksen mukaan uusia yrityksiä perustettiin 5 817 vuoden

Lisätiedot

Yliopistokoulutus 2009

Yliopistokoulutus 2009 Koulutus 2010 Yliopistokoulutus 2009 Yliopistoissa 16 500 opiskelijaa vuonna 2009 Korjattu 20.4.2010 klo 10. Korjattu luku on merkitty punaisella. Oli aiemmin 7 24. Tilastokeskuksen mukaan yliopistojen

Lisätiedot

Sijoittuminen koulutuksen jälkeen 2013

Sijoittuminen koulutuksen jälkeen 2013 Koulutus 2015 Sijoittuminen koulutuksen jälkeen 2013 Vastavalmistuneiden työllistyminen jatkoi heikkenemistään Tilastokeskuksen mukaan vastavalmistuneiden työllisyys huonontui myös vuonna 2013. Lukuun

Lisätiedot

Yliopistokoulutus 2012

Yliopistokoulutus 2012 Koulutus 2013 Yliopistokoulutus 2012 Yliopistoopiskelijat Yliopistoissa 169 000 opiskelijaa vuonna 2012 Tilastokeskuksen mukaan yliopistojen tutkintoon johtavassa koulutuksessa oli vuonna 2012 169 000

Lisätiedot

Satakunnan työllisyyskatsaus 10/2015

Satakunnan työllisyyskatsaus 10/2015 NÄKYMIÄ LOKAKUU 2015 SATAKUNNAN ELY-KESKUS Satakunnan työllisyyskatsaus 10/2015 Julkaisuvapaa tiistaina 24.11.2015 klo 9.00 Avoimet työpaikat lisääntyivät vuoden takaisesta Satakunnassa Työnhakijat Satakunnan

Lisätiedot

Satakunnan työllisyyskatsaus 3/2015

Satakunnan työllisyyskatsaus 3/2015 NÄKYMIÄ MAALISKUU 2015 SATAKUNNAN ELY-KESKUS Satakunnan työllisyyskatsaus 3/2015 Julkaisuvapaa torstaina 23.4.2015 klo 9.00 Työttömien määrää alentunut maaliskuussa Satakunnassa Työnhakijat Satakunnan

Lisätiedot

Lapin liitto 24.10.2011 Työpaikat Lapin seutukunnissa kunnittain 2011

Lapin liitto 24.10.2011 Työpaikat Lapin seutukunnissa kunnittain 2011 1/9 Lapin liitto 24.10.2011 Työpaikat Lapin seutukunnissa kunnittain 2011 Toimiala kirjaintaso sekä 2-nro taso (TOL 2008) LAPPI Itä- Kemijärvi Pelkosenniemi Posio Salla Savukoski Kemi- Tornio Kemi Keminmaa

Lisätiedot

Kainuu tilastoina 2013. Kuva: Samu Puuronen

Kainuu tilastoina 2013. Kuva: Samu Puuronen Kainuu tilastoina 2013 Kuva: Samu Puuronen KAINUUN OSUUS KOKO MAASTA Kainuun maakuntaprofiili Metsämaata Pinta-ala Teitä Alkutuotanto Kesämökit Työttömät Yli 64-vuotiaat Tilojen lukumäärä Väkiluku Tutkinnon

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulukoulutus 2012

Ammattikorkeakoulukoulutus 2012 Koulutus 2013 Ammattikorkeakoulukoulutus 2012 Ammattikorkeakoulututkinnot Naiset suorittavat yli 60 prosenttia ammattikorkeakoulututkinnoista Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2012 ammattikorkeakouluissa

Lisätiedot

Kymenlaakso Työpaikat, yritystoiminta työllisyys, työttömyys työvoima, koulutusrakenne

Kymenlaakso Työpaikat, yritystoiminta työllisyys, työttömyys työvoima, koulutusrakenne Kymenlaakso Työpaikat, yritystoiminta työllisyys, työttömyys työvoima, koulutusrakenne Valokuvat Juha Metso 15.11.2017 päivitetty Työpaikat yhteensä (TOL2008) 2000-2015 76000 74000 73265 73478 73745 74117

Lisätiedot

Valtakunnallinen maksuviivetutkimus Q4/2012

Valtakunnallinen maksuviivetutkimus Q4/2012 Valtakunnallinen maksuviivetutkimus Q4/2012 Valtakunnallinen maksuviivetutkimus Q4/2012 Tutkimuksen taustaa ja tavoitteet Tällä tutkimuksella profiloitiin perinnän kohteena olevat yritykset suhteessa Suomen

Lisätiedot

Sijoittuminen koulutuksen jälkeen 2010

Sijoittuminen koulutuksen jälkeen 2010 Koulutus 2012 Sijoittuminen koulutuksen jälkeen 2010 Suurin osa vastavalmistuneista työllistyi edellisvuotta paremmin vuonna 2010 Tilastokeskuksen mukaan suurin osa vastavalmistuneista työllistyi paremmin

Lisätiedot

KUOPION TYÖPAIKAT JA ELINKEINORAKENNE 1.1.2011

KUOPION TYÖPAIKAT JA ELINKEINORAKENNE 1.1.2011 KUOPION KAUPUNGIN YRITYSPALVELU KUOPION TYÖPAIKAT JA ELINKEINORAKENNE 1.1.2011 Kuopion työpaikka- ja elinkeinorakennetiedot perustuvat Kuopion kaupungin yrityspalvelun ylläpitämään yritys- ja toimipaikkarekisteriin.

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulukoulutus 2010

Ammattikorkeakoulukoulutus 2010 Koulutus 2011 Ammattikorkeakoulukoulutus 2010 Ammattikorkeakouluissa suoritettiin 21 900 tutkintoa vuonna 2010 Tilastokeskuksen mukaan ammattikorkeakouluissa suoritettiin 21 900 tutkintoa vuonna 2010.

Lisätiedot

Kymenlaakso Työpaikat, yritystoiminta työllisyys, työttömyys työvoima, koulutusrakenne päivitetty

Kymenlaakso Työpaikat, yritystoiminta työllisyys, työttömyys työvoima, koulutusrakenne päivitetty Kymenlaakso Työpaikat, yritystoiminta työllisyys, työttömyys työvoima, koulutusrakenne päivitetty Työpaikat yhteensä (TOL2008) 2006-2016 76000 74000 73745 74117 73225 72000 70000 69655 70168 69752 68000

Lisätiedot

Yliopistokoulutus 2014

Yliopistokoulutus 2014 Koulutus 25 Yliopistokoulutus 2 Yliopistojen opiskelijamäärä väheni ja tutkintojen määrä kasvoi vuonna 2 Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan yliopistojen tutkintoon johtavassa koulutuksessa oli

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulukoulutus 2011

Ammattikorkeakoulukoulutus 2011 Koulutus 2012 Ammattikorkeakoulukoulutus 2011 Ammattikorkeakoulututkinnot Ammattikorkeakouluissa suoritettiin 22 900 tutkintoa vuonna 2011 Tilastokeskuksen mukaan ammattikorkeakouluissa suoritettiin 22

Lisätiedot

Aloittaneet ja lopettaneet yritykset

Aloittaneet ja lopettaneet yritykset Yritykset 2009 Aloittaneet ja lopettaneet yritykset Lopettaneiden yritysten määrä lisääntyi lähes 13 prosentilla Vuoden 2008 kolmannella neljänneksellä yrityksiä aloitti 0,1 prosenttia vähemmän kuin vuotta

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulukoulutus 2013

Ammattikorkeakoulukoulutus 2013 Koulutus 2013 Ammattikorkeakoulukoulutus 2013 Ammattikorkeakouluopiskelijat Ammattikorkeakoulujen uusien opiskelijoiden määrä väheni Tilastokeskuksen mukaan jen tutkintoon johtavan koulutuksen uusien opiskelijoiden

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 2. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 2. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011 23 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 2. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2011 toisella neljänneksellä 75,1 prosenttia, mikä oli puoli prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuosi

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus 2010

Ammatillinen koulutus 2010 Koulutus 2011 Ammatillinen koulutus 2010 Opetussuunnitelmaperusteisen ammatillisen peruskoulutuksen tutkinnon suorittaneet Opetussuunnitelmaperusteisen ammatillisen peruskoulutuksen tutkinnon suorittaneita

Lisätiedot

Väestön koulutusrakenne 2013

Väestön koulutusrakenne 2013 Koulutus 2014 Väestön koulutusrakenne 2013 Nuoret naiset korkeasti koulutettuja, Uudellamaalla asuu koulutetuin väestö Vuoden 2013 loppuun mennessä 3 164 095 henkeä oli perusasteen jälkeen suorittanut

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulukoulutus 2014

Ammattikorkeakoulukoulutus 2014 Koulutus 2014 Ammattikorkeakoulukoulutus 2014 Ammattikorkeakouluopiskelijat Ammattikorkeakouluissa 138 700 opiskelijaa Tilastokeskuksen mukaan ammattikorkeakouluissa oli 138 700 opiskelijaa vuonna 2014.

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulukoulutus 2009

Ammattikorkeakoulukoulutus 2009 Koulutus 2010 Ammattikorkeakoulukoulutus 2009 Ammattikorkeakouluissa suoritettiin 000 tutkintoa vuonna 2009 Tilastokeskuksen mukaan ammattikorkeakouluissa suoritettiin 000 tutkintoa vuonna 2009. Määrä

Lisätiedot

Rahoitusleasinghankinnat 2,0 miljardia vuonna 2013

Rahoitusleasinghankinnat 2,0 miljardia vuonna 2013 Rahoitus ja vakuutus 04 03 hankinnat,0 miljardia vuonna 03 hankinnat olivat,0 miljardia euroa vuonna 03. Edelliseen vuoteen verrattuna hankinnat vähenivät 4 prosenttia. vuokria puolestaan maksettiin, miljardia

Lisätiedot

Työpaikka- ja. Päivitetty 9.9.2014

Työpaikka- ja. Päivitetty 9.9.2014 Työpaikka- ja elinkeinorakenne i k Päivitetty 9.9.2014 Työpaikat Helsingin seudun kunnissa v 2000-20112011 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Helsinki 372 101 370 342 364 981 365 597

Lisätiedot

1/9. Lapin liitto 27.10.2011 Työpaikat Lapin seutukunnissa kunnittain 2009. Kemi Keminmaa Simo Tervola Tornio. Posio Salla Savukoski Kemi- Tornio

1/9. Lapin liitto 27.10.2011 Työpaikat Lapin seutukunnissa kunnittain 2009. Kemi Keminmaa Simo Tervola Tornio. Posio Salla Savukoski Kemi- Tornio 1/9 Lapin liitto 27.10.2011 Työpaikat Lapin seutukunnissa kunnittain 2009 LAPPI Itä- Kemijärvi Pelkosenniemi Posio Salla Savukoski Kemi- Tornio Kemi Keminmaa Simo Tervola Tornio Kaikki toimialat yhteensä

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan työllisyyskatsaus 12/2015

Pohjois-Pohjanmaan työllisyyskatsaus 12/2015 NÄKYMIÄ JOULUKUU 2015 POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUS Pohjois-Pohjanmaan työllisyyskatsaus 12/2015 Julkaisuvapaa keskiviikkona 27.01.2016 klo 9.00 Työllisyyden trendit Pohjois-Pohjanmaalla Uusia avoimia

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus 2009

Ammatillinen koulutus 2009 Koulutus 2010 Ammatillinen koulutus 2009 Oppisopimuskoulutuksen opiskelijat ja tutkinnon suorittaneet Oppisopimuskoulutuksessa 66 000 osallistujaa vuonna 2009 Tilastokeskuksen mukaan tutkintotavoitteiseen

Lisätiedot

Alue-ennuste, työllisyys VATT. Toimiala Online syysseminaari 21.11.2014

Alue-ennuste, työllisyys VATT. Toimiala Online syysseminaari 21.11.2014 Alue-ennuste, työllisyys VATT Toimiala Online syysseminaari 21.11. Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut 1, työllisyyden kumulatiivinen %-muutos -4-6 -8-1 -12-14 Metsätalous

Lisätiedot

Laskentapäivänä voimassa olevat ryhmälomautukset (koskee vähintään 10 henkilöä ja on määräaikainen tai lyhennetty työviikko)

Laskentapäivänä voimassa olevat ryhmälomautukset (koskee vähintään 10 henkilöä ja on määräaikainen tai lyhennetty työviikko) Vuosi 2009 Laskentapäivänä voimassa olevat ryhmälomautukset (koskee vähintään 10 henkilöä ja on määräaikainen tai lyhennetty työviikko) Koko maa 2009 Ryhmälomautettujen henkilöiden lukumäärä Laskentapäivä

Lisätiedot

Yksityisen sektorin tuntipalkat

Yksityisen sektorin tuntipalkat Palkat ja työvoimakustannukset 2015 Yksityisen sektorin tuntipalkat Yksityisen sektorin tuntipalkoissa on paljon vaihtelua ammattiluokkien sisällä Tilastokeskuksen yksityisen sektorin tuntipalkkaisten

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus 2010

Ammatillinen koulutus 2010 Koulutus 2011 Ammatillinen koulutus 2010 Oppisopimuskoulutuksen opiskelijat ja tutkinnon suorittaneet Oppisopimuskoulutuksessa 59 700 osallistujaa vuonna 2010 Tilastokeskuksen mukaan tutkintotavoitteiseen

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulukoulutus 2010

Ammattikorkeakoulukoulutus 2010 Koulutus 2010 Ammattikorkeakoulukoulutus 2010 Ammattikorkeakouluopiskelijat Ammattikorkeakouluissa 138 900 opiskelijaa vuonna 2010 Tilastokeskuksen mukaan jen tutkintoon johtavassa koulutuksessa opiskeli

Lisätiedot

1) Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain. 2) Alueen profiilitiedot

1) Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain. 2) Alueen profiilitiedot Tilastokuviot 1) Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain 2) Alueen profiilitiedot 1) Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain Jämsä, ja koko maa Henkilökunta Liikevaihto Toimipaikkojen henkilökunta

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus 2012

Ammatillinen koulutus 2012 Koulutus 2013 Ammatillinen koulutus 2012 Opetussuunnitelmaperusteisen ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijat Opetussuunnitelmaperusteisen ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijoita oli 132 600 vuonna

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus 2009

Ammatillinen koulutus 2009 Koulutus 2010 Ammatillinen koulutus 2009 Opetussuunnitelmaperusteinen ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelmaperusteisen ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijoita oli 131 200 vuonna 2009 Tilastokeskuksen

Lisätiedot

Tilastokatsaus 12:2010

Tilastokatsaus 12:2010 Tilastokatsaus 12:2010 15.11.2010 Tietopalvelu B15:2010 Pendelöinti Vantaalle ja Vantaalta vuosina 2001-2008 Vantaalaisten työssäkäyntikunta Vantaalaisista työskenteli vuonna 2008 kotikunnassaan 44,9 prosenttia.

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulukoulutus 2014

Ammattikorkeakoulukoulutus 2014 Koulutus 2015 Ammattikorkeakoulukoulutus 2014 Ammattikorkeakoulututkinnot Ylempien ammattikorkeakoulututkintojen määrä jatkoi kasvuaan Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan vuonna 2014 ammattikorkeakouluissa

Lisätiedot

Metsätyöntekijöiden palkat 2009, 2. neljännes

Metsätyöntekijöiden palkat 2009, 2. neljännes Palkat ja työvoimakustannukset 2009 Metsätyöntekijöiden palkat 2009, 2. neljännes Tuntipalkka metsänhoitotöissä oli 12,43 euroa 2. neljänneksellä 2009 Metsätyöntekijöitä oli vuoden 2009 toisella neljänneksellä

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulukoulutus 2013

Ammattikorkeakoulukoulutus 2013 Koulutus 2014 Ammattikorkeakoulukoulutus 2013 Ammattikorkeakoulututkinnot Ammattikorkeakoulututkintojen määrä kasvoi edelleen Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan vuonna 2013 ammattikorkeakouluissa

Lisätiedot

Yksityishenkilöiden velkajärjestelyt lievässä kasvussa tammi joulukuussa 2009

Yksityishenkilöiden velkajärjestelyt lievässä kasvussa tammi joulukuussa 2009 Oikeus 2010 Velkajärjestelyt 2009, 4. vuosineljännes Yksityishenkilöiden velkajärjestelyt lievässä kasvussa tammi joulukuussa 2009 Vuoden 2009 aikana jätettiin käräjäoikeuksiin 2 922 yksityishenkilöiden

Lisätiedot

Palkkarakenneaineisto-otos Sisältökuvaus

Palkkarakenneaineisto-otos Sisältökuvaus Aineistokuvaus Palkkarakenneaineisto-otos Sisältökuvaus Palkkarakennetilaston aineistosta on poimittu tutkimuskäyttöön otos vuosilta 1995-2013. Palkkarakenneaineisto-otos sisältää yksityiskohtaisia tietoja

Lisätiedot

Pirkanmaan työllisyyskatsaus Syyskuu 2015

Pirkanmaan työllisyyskatsaus Syyskuu 2015 NÄKYMIÄ LOKAKUU 215 PIRKANMAAN ELY-KESKUS Pirkanmaan työllisyyskatsaus Syyskuu 215 Julkaisuvapaa tiistaina 2.1.215 klo 9. Pirkanmaan työttömyys samalla tasolla kuin syyskuussa 1997 Työttömyys oli kasvanut

Lisätiedot

Työttömät työnhakijat, työttömyysasteet ja työpaikat Hämeessä maaliskuussa TEM/Työnvälitystilastot

Työttömät työnhakijat, työttömyysasteet ja työpaikat Hämeessä maaliskuussa TEM/Työnvälitystilastot Työttömät työnhakijat, työttömyysasteet ja työpaikat Hämeessä maaliskuussa 2014 Työttömät työnhakijat kuukauden lopussa Hämeen ELY-keskuksen alueella vuosina 2009 2014 30 000 Työttömät työnhakijat (ml.

Lisätiedot

Ruututietokanta 2016: 250m x 250m

Ruututietokanta 2016: 250m x 250m Ruututietokanta 2016: 250m x 250m ja asukkaiden 2015. 250m x 250m. 1 asukas 55 472 55 472 2-10 asukasta 769 806 204 286 11-99 asukasta 1 791 725 55 063 100-499 asukasta 2 119 843 11 227 500-999 asukasta

Lisätiedot

Ruututietokanta 2017: 250m x 250m

Ruututietokanta 2017: 250m x 250m Ruututietokanta 2017: 250m x 250m ja asukkaiden 2016. 250m x 250m. 1 asukas 55 802 55 802 2-10 asukasta 762 404 202 859 11-99 asukasta 1 787 031 54 910 100-499 asukasta 2 124 278 11 232 500-999 asukasta

Lisätiedot

Ruututietokanta 2015: 250m x 250m

Ruututietokanta 2015: 250m x 250m Ruututietokanta 2015: 250m x 250m ja asukkaiden 2014. 250m x 250m. 1 asukas 54 927 54 927 2-10 asukasta 776 859 205 555 11-99 asukasta 1 791 875 55 215 100-499 asukasta 2 110 651 11 202 500-999 asukasta

Lisätiedot

Esi- ja peruskouluopetus 2013

Esi- ja peruskouluopetus 2013 Koulutus 2013 Esi- ja peruskouluopetus 2013 Peruskouluissa 540 500 oppilasta vuonna 2013 Tilastokeskuksen mukaan peruskouluissa oli 540 500 oppilasta vuonna 2013. Peruskoulun oppilasmäärä kasvoi edellisestä

Lisätiedot

Nuori Yri(äjyys - vaiku(avuuskysely 2014. Kooste kyselyn tuloksista

Nuori Yri(äjyys - vaiku(avuuskysely 2014. Kooste kyselyn tuloksista Nuori Yri(äjyys - vaiku(avuuskysely 2014 Kooste kyselyn tuloksista Tausta;edot 1. Oletko osallistunut Nuori Yri2äjyys ry:n lukuvuoden mi2aiseen NY Vuosi yri2äjänä - ohjelmaan? 78% Kyllä, olen osallistunut.

Lisätiedot

Alue-ennuste Juha Honkatukia, VATT. Toimiala Online syysseminaari 21.11.2014

Alue-ennuste Juha Honkatukia, VATT. Toimiala Online syysseminaari 21.11.2014 Alue-ennuste Juha Honkatukia, VATT Toimiala Online syysseminaari.. Kotitalouksien reaalitulot (Household income, constant prices) 7 6 5 3 - - -3 Y Y5 3 Y6 PohjSavo Julkisen sektorin investoinnit, perushintaan

Lisätiedot

Tilastotietoa aikuiskoulutustuen hakijoista ja käytöstä 9.10.2015

Tilastotietoa aikuiskoulutustuen hakijoista ja käytöstä 9.10.2015 Tilastotietoa aikuiskoulutustuen hakijoista ja käytöstä 9.10.2015 Aikuiskoulutustuki 2 Aikuiskoulutustuki 3 MEUR Aikuiskoulutustuen rahoitusvastuu on jaettu kolmikantaisesti. Työttömyysvakuutusmaksuista

Lisätiedot

Työvoimatutkimus. Joulukuun työttömyysaste 8,8 prosenttia. 2014, joulukuu, 4. neljännes ja vuosi

Työvoimatutkimus. Joulukuun työttömyysaste 8,8 prosenttia. 2014, joulukuu, 4. neljännes ja vuosi Työmarkkinat 05 Työvoimatutkimus 04, joulukuu, 4. neljännes ja vuosi Joulukuun työttömyysaste 8,8 prosenttia Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli vuoden 04 joulukuussa 000, mikä oli

Lisätiedot