Raportti kuluttajatutkimuksesta liittyen sähkönjakelun häiriötilanteisiin

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Raportti kuluttajatutkimuksesta liittyen sähkönjakelun häiriötilanteisiin"

Transkriptio

1 Raportti kuluttajatutkimuksesta liittyen sähkönjakelun häiriötilanteisiin 1

2 Johdanto Tutkimuksen taustalla ovat vuoden 2011 lopun Tapani ja Hannu myrskyjen aiheuttamat laajat sähkönjakelun keskeytykset. Näiden aiheuttaman julkisen keskustelun pohjaksi halutaan tietoa kuluttajien näkemyksistä, kokemuksista sekä asenteista ja tietämyksestä aiheeseen liittyen. Tavoitteena on selvittää sähkön kuluttaja-asiakkaiden näkemyksiä ja kokemuksia sähkönjakelun häiriötilanteisiin, niiden korjaamiseen, asiakaspalveluun ja tiedottamiseen liittyen, sekä selvittää asenteita häiriötilanteiden ennaltaehkäisyyn ja sen kustannuksiin. Tuloksia hyödynnetään tulevaisuuden asiakaspalvelun ja viestinnän kehittämisessä. Tiedonkeruu on toteutettu sähköisesti YouGov Finlandin kuluttajapaneelissa välisenä aikana. Paneeliin kuuluu noin suomalaista. Otos on muodostettu ja lopullinen vastaajajoukko painotettu väestöä edustavaksi iän, sukupuolen ja asuinpaikan mukaan. Näin tutkimustulokset voidaan yleistää vastaamaan suomalaisen aikuisväestön näkemyksiä ( vuotiaat). Tutkimuksen kohderyhmään kuuluvat siten sekä jakeluhäiriöitä kokeneita henkilöitä/ talouksia, että niitä, joiden kohdalla sähkön jakeluhäiriöitä ei ole esiintynyt. Osa kysymyksistä on kohdistettu vain jakeluhäiriöitä kokeneille. Tutkimuksen otoskoko on Tällä otoskoolla kokonaistuloksissa keskimääräinen luottamusväli on n. ±1,9%-yksikköä suuntaansa (95%:n luottamustasolla). YouGov Group (yougov.com) on markkinatutkimusyhtiö, jolla on pääkonttori Lontoossa ja toimipisteitä 11 maassa sekä kuluttajapaneeleja eri puolilla maailmaa. Sales Questor Oy tarjoaa Suomessa YouGov in palveluja. Projektin vastuuhenkilönä SQ:ssa on toiminut ( ). 2

3 Yhteenveto 1/3 JOKA TOISELLA TALOUDELLA OLLUT SÄHKÖKATKOJA 2V. SISÄLLÄ, JOKA TOINEN KATKO VAIN ALLE TUNNIN MITTAINEN Joka toinen talous on kokenut sähkönjakelun katkoja viimeisen kahden vuoden aikana. Alueittain vaihtelut ovat suuria; mitä pienempi paikkakunta sitä useampi on kokenut sähkökatkoja. Joka toinen katkoista on kuitenkin ollut lyhyt, alle tunnin katko. Pidempiä, vähintään 12 tunnin katkoja on ollut vain joka kahdeksas. Kaikkiin talouksiin suhteutettuna yli 12 tunnin katkoja on ollut n. 7%:lla talouksista ja yli tunnin katkoja joka neljännellä taloudella( ajanjaksolla). EPÄTIETOISUUS KESKEISIN HAITTA SÄHKÖKATKOISTA, KATKON PIDETESSÄ MYÖS PAKASTIMEN SULAMINEN JA VEDEN SAANTI NOUSEVAT KESKEISIKSI HAITOIKSI 60%:lla sähkökatkoja kokeneista epätietoisuus sähkökatkon kestosta on yksi suurimmista koetuista haitoista/ongelmista. Tämä luo vaatimuksia verkkoyhtiöiden tiedottamiselle. Epätietoisuus on yhtä suuri ongelma riippumatta siitä kuinka pitkiä katkoja on kokenut. Pakastimen sulaminen/ jääkaapin lämpeneminen, asunnon kylmeneminen ja (lämpimän) veden saannin vaikeutuminen nousevat keskeisiksi haitoiksi katkon pidetessä. JOKA NELJÄS OTTAA/YRITTÄÄ OTTAA YHTEYTTÄ VERKKOYHTIÖÖNSÄ TAI SEN NETTISIVUILLE KATKON SATTUESSA Puhelimitse yhteyttä otti 8% katkon kokeneista, lähes yhtä usea sanoo yrittäneensä yhteyttä puhelimitse, muttei onnistunut. Läpipääsy on siten haasteellista. Myös nettisivuilla vieraili 8% katkon kokeneista, lisäksi 4% ei kertomansa mukaan päässyt sivuille. Jo alle tunnin katkoissakin joka kymmenes otti/ yritti ottaa yhteyttä verkkoyhtiöönsä tai sen nettisivuille, yli 2 vuorokauden katkoissa jo lähes kaksi kolmesta. Erityisesti Etelä-Suomessa asuvat aktivoituvat yhteydenottoyrityksiin katkojen sattuessa, Pohjois-Suomessa kontaktointiaktiivisuus on selvästi alhaisempaa. 3

4 Yhteenveto 2/3 KATKON KORJAUSNOPEUS SAA VARSIN HYVÄN ARVOSANAN, SIIHEN PANOSTAMISEEN USKOTAAN. YHTIÖIDEN PANOSTUKSEEN TIEDOTTAMISEEN JA ASIAKASPALVELUUN KATKOJEN AIKANA EI USKOTA. Yli puolet katkoja kokeneista pitää katkojen korjausnopeutta hyvänä tai erittäin hyvänä, välttävänä tai heikkona viidennes. Arvosana 3,52 (5-1 asteikolla) on kohtalaisen hyvä ongelmatilanteen hoidolle. Luonnollisesti pitkiä katkoja kokeneet antavat selvästi alhaisemman arvosanan (arvosana 2,01 jos katko oli 2vrk tai enemmän). Peräti neljä viidestä katkoja kokeneista kokee verkkoyhtiön tehneen parhaansa katkon pituuden minimoimiseksi. Tiedottaminen ja asiakaspalvelun tavoitettavuus katkon aikana saa kriittisen arvion katkoja kokeneilta. Puolet heistä arvioi toiminnan näissä välttäväksi tai heikoksi. Keskiarvo (5-1 asteikolla) näille tekijöille oli vain n. 2,5. Vain kolmannes uskoi, että verkkoyhtiö oli tehnyt parhaansa näihin panostamisessa. Mitä pidempi katko, sitä kriittisempiä vastaajat olivat. JOKA TOISEN SUOMALAISEN MIELESTÄ SÄHKÖNJAKELUN VARMUUS SUOMESSA ON ERITTÄIN HYVÄLLÄ TAI HYVÄLLÄ TASOLLA, VAIN JOKA SEITSEMÄS KOKEE SEN VÄLTTÄVÄKSI TAI HEIKOKSI Nuorin ikäluokka (18-34v.) kokee jakeluvarmuuden vanhempia vielä positiivisemmin. Myös Pohjois-Suomessa arvio on aavistuksen muuta Suomea parempi. Pitkiäkin katkoja (2vrk tai enemmän) kokeneista kriittisten osuus (heikko tai välttävä arvosana) jää alle puoleen. KAKSI KOLMESTA HALUKAS PANOSTAMAAN TOIMITUSVARMUUDEN EDISTÄMISEEN ENTISESTÄÄN, VAIKKA SIIRTOHINTA INVESTOINTIEN VUOKSI NOUSISIKIN 5% on valmis jopa merkittäviinkin siirtohintojen nousuun toimitusvarmuuden parantamiseksi, 57% hyväksyy maltillisen korotuksen. Reilu neljännes ei hyväksy toimitusvarmuuteen tehtäviä lisäpanostuksia jos siirtohinnat nousevat sen vuoksi yhtään. Joka kymmenes ei osaa ottaa kantaa. Pitkiä katkoja (2vrk tai enemmän) kokeneissa on aivan yhtä iso osa niitä, jotka eivät hyväksy lisäpanostuksia siirtohintojen korotuksen uhalla kuin kaikissa vastaajissa. Heissä on kuitenkin enemmän niitä, jotka hyväksyisivät panostuksen vaikka siirtohinta nousisi merkittävästikin. 4

5 Yhteenveto 3/3 SÄHKÖN SIIRRON OSUUTTA SÄHKÖLASKUSTA EI JUURI TIEDETÄ Vain joka kuudes vastaaja osasi arvioida täysin oikein sähkön siirron keskimääräisen osuuden kuluttajan sähkölaskusta (30%). Jos hyväksytään haarukka 20-40%, niin oikein arvioineita on n. 40%. JOKA KOLMAS TIETÄÄ AUTOMAATTISESTA HYVITYKSESTÄ JA SEN AIKARAJASTA (12h KATKO), LISÄKSI YHTÄ ISO OSA TIETÄÄ HYVITYKSESTÄ MUTTEI AIKARAJAA TAI ETTÄ SE ON AUTOMAATTINEN Miehet vastaavat tuntevansa asian useammin kuin naiset, nuorimmat heikoiten. NIUKKA ENEMMISTÖ SÄHKÖKATKOSTA (12h TAI ENEMMÄN) MYÖNNETTÄVÄN HYVITYKSEN JA SEN TASON TUNTEVISTA KOKEE SEN OIKEUDENMUKAISEKSI 5

6 Tutkimuksen tulokset graafisesti 6

7 Onko taloudessasi ollut sähkönjakelun katkoja ko. ajankohtina? Valitse kaikki talouteesi sopivat. (N= 2018, kaikki vastaajat) Kuluvan vuoden 2012 puolella 17 % Vuoden 2011 lopulla (esim. joulukuun Tapani ja Hannu myrskyjen aikaan) 33 % Aiemmin vuoden 2011 tai 2010 aikana 23 % Ei ole ollut katkoja kyseisinä ajankohtina 46 % Joka toisella on ollut katkoja 2v. sisällä En osaa sanoa 0 % 10 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 7

8 Onko taloudessasi ollut sähkönjakelun katkoja ( )? Etelä-Suomi (N=1015) 48 % 47 % 5 % Länsi-Suomi (N=517) 52 % 4 Itä-Suomi (N=249) 56 % 40 % Mitä pienempi paikkakunta, sitä yleisemmin on ollut katkoja Pohjois-Suomi (N=237) 4 52 % Pääkaupunkiseutu (N=466) 3 60 % 6 % Kaupunki (yli as.) pk-seudun ulkopuolella (N=581) 38 % 57 % 5 % Kaupunki, jossa asukasta (N=351) 49 % 48 % 3 % Kaupunki, jossa asukasta (N=338) 68 % 30 % 2 % Alle asukkaan kunta (N=149) 76 % Maaseutu (N=133) 88 % 11 % 1 % 0 % 10 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Kyllä Ei En osaa sanoa 8

9 Jos taloudessasi on ollut useampia sähkökatkoja, ajattele tässä viimeisintä kertaa. Kuinka kauan sähkökatko kesti? (N= 1011, ollut sähkökatkoja) Tunnin tai alle 2-4 tuntia 5-11 tuntia 10 % 23 % 51 % Joka toinen katko ollut korkeintaan tunnin. Pidempiä, yli 12 tunnin kestäviä ollut vain joka kahdeksas => Suhteutettuna kaikkiin kotitalouksiin yli 12 tunnin katkoja ollut siten n. 7%:lla talouksista. 12 tuntia - vuorokauden 5 % 2-4 vuorokautta 6 % 5 vuorokautta tai enemmän 2 % En osaa sanoa 2 % 0 % 10 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 9

10 Jos taloudessasi on ollut useampia sähkökatkoja, ajattele tässä viimeisintä kertaa. Kuinka kauan sähkökatko kesti? (N = ollut sähkökatkoja) KAIKKI (N=1011) 51 % 3 13 % 2 % Etelä-Suomessa ja maaseudulla on ollut suhteellisesti eniten pisimpiä katkoja Etelä-Suomi (N=491) Länsi-Suomi (N=272) 46 % 5 31 % 39 % 3 % 5 % 2 % Itä-Suomi (N=141) 51 % 36 % 11 % 2 % Pohjois-Suomi (N=106) 71 % %% Pääkaupunkiseutu (N=155) 4 37 % 15 % kaupunki (yli as.) pk-seudun ulkopuolella (N=223) 55 % 29 % 12 % Kaupunki, jossa asukasta (N=170) 63 % 30 % 6 % 1 % Kaupunki, jossa asukasta (N=230) 51 % 36 % 11 % 2 % Alle asukkaan kunta (N=114) 4 36 % 18 % 2 % Maaseutu (N=118) 45 % 35 % 0 % 0 % 10 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Tunnin tai alle 2-11 tuntia 12 tuntia tai enemmän En osaa sanoa 10

11 Mikä tai mitkä seuraavista olivat sinulle suurimmat ongelmat/haitat viimeisimmästä sähkökatkosta? Valitse korkeintaan kolme keskeisintä. (N= 1011, ollut sähkökatkoja) Epätietoisuus sähkökatkon kestosta 60 % Pakasteiden sulaminen/jääkaapin lämpeneminen 33 % Pimeys 23 % Internet-yhteys ei toimi Asunnon/talon kylmeneminen Ruoanlaiton ongelmat 18 % 22 % Epätietoisuus on selvästi keskeisin ongelma/haitta. Tiedottamisen ja viestinnän merkitys on siten suuri. Television katselun estyminen 16 % Veden saannin vaikeus / lämpimän veden puute 16 % Liike-/yrittäjätoiminnan vaikeutuminen (maatalous, kotitoimisto ) Matkapuhelimesta loppui akku 1 % Muu 8 % En osaa sanoa 5 % 0 % 10 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 11

12 Mikä tai mitkä seuraavista olivat sinulle suurimmat ongelmat/haitat viimeisimmästä sähkökatkosta? KAIKKI KATKOJA KOKENEET (N=1011) Nainen (N=473) Mies (N=537) v. (N=283) v. (N=411) v. (N=316) Katko kesti tunnin tai alle (N=520) Katko kesti 2-4 tuntia (N=236) Katko kesti 5 tuntia - vuorokausi (N=152) Katko kesti 2 vrk tai enemmän (N=77) Epätietoisuus sähkökatkon kestosta Pakasteiden sulaminen/ jääkaapin lämpeneminen 60 % 6 56 % 58 % 58 % 6 60 % 63 % 61 % 61 % 33 % 3 31 % 35 % 3 30 % 23 % 37 % 49 % 62 % Pimeys 23 % 2 23 % 27 % 23 % 25 % 25 % 21 % 19 % Internet-yhteys ei toimi 22 % 17 % 26 % 27 % 21 % 19 % 28 % 18 % 13 % 10 % Asunnon/ talon kylmeneminen 21 % 19 % 16 % 21 % 23 % % 3 Ruoanlaiton ongelmat 18 % 16 % 17 % 18 % 18 % 1 31 % 16 % Television katselun estyminen Veden saannin vaikeus / lämpimän veden puute Liike-/yrittäjätoiminnan vaikeutuminen (maatalous, kotitoimisto ) Matkapuhelimesta loppui akku 16 % 12 % 19 % 18 % 15 % 15 % 16 % 7 % 2 % 16 % 18 % % 1 9 % 19 % 26 % 40 % 3 % 3 % 3 % 5 % 5 % 1 % 2 % 1 % 1 % 1 % 2 % 1 % 1 % 1 % 2 % Muu 8 % 7 % 8 % 6 % 8 % 8 % 9 % 6 % 7 % En osaa sanoa 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 6 % 3 % 1 % 1 % Pitkissä katkoissa pakasteiden sulaminen ja veden saanti nousevat haittoina esille, pimeys ei kuitenkaan korostu lainkaan. 12

13 Millä seuraavista tavoista olet itse varautunut tuleviin mahdollisiin sähkökatkoihin? Valitse kaikki sinua kuvaavat. (N= 2018, kaikki vastaajat) On kynttilöitä ja tulitikkuja 86 % On toimintakuntoinen taskulamppu 78 % On paristoja 60 % On pieni varasto hyvin säilyviä ruokia 38 % On takka/tulisija ja siihen puita 32 % On toimintakuntoinen paristokäyttöinen radio On autolaturi/paristolaturi matkapuhelimen akun lataamiseen 28 % 32 % On kaasuhella tai puuliesi tai retkikeitin 12 % On varavoimalaite/aggregaatti 5 % On lisälämmitin (esim. kaasulämmitin) En ole varautunut millään edellä mainituista tavoista 7 % En osaa sanoa 1 % 0 % 10 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 13

14 Millä seuraavista tavoista olet itse varautunut tuleviin mahdollisiin sähkökatkoihin? KAIKKI (N=2018) Nainen (N=1010) Mies (N=1008) v. (N=594) v. (N=777) v. (N=647) Katko kesti tunnin tai alle (N=520) Katko kesti 2-4 tuntia (N=236) Katko kesti 5 tuntia - vuorokausi (N=152) Katko kesti 2 vrk tai enemmän (N=77) On kynttilöitä ja tulitikkuja 86 % 90 % 82 % 79 % 87 % 91 % 88 % 89 % 89 % 88 % On toimintakuntoinen taskulamppu 78 % 76 % 80 % 67 % 81 % 8 82 % 81 % 81 % 79 % On paristoja 60 % 57 % 63 % 55 % 60 % 6 59 % 66 % 57 % 65 % On pieni varasto hyvin säilyviä ruokia On takka/tulisija ja siihen puita On toimintakuntoinen paristokäyttöinen radio On autolaturi/paristolaturi matkapuhelimen akun lataamiseen On kaasuhella tai puuliesi tai retkikeitin On varavoimalaite/aggregaatti On lisälämmitin (esim. kaasulämmitin) En ole varautunut millään edellä mainituista tavoista 38 % 39 % 37 % 36 % 39 % 39 % 38 % 41 % 42 % 43 % 32 % 30 % 35 % 21 % 38 % 37 % 40 % 48 % 59 % 65 % 32 % 28 % 36 % 21 % 29 % 45 % 32 % 36 % 38 % 5 28 % 22 % 3 21 % 30 % 33 % 3 35 % 27 % 35 % 12 % 12 % 12 % 7 % 1 13 % 13 % 18 % 4 5 % 5 % 3 % 5 % 6 % 8 % 1 16 % 3 % 3 % 2 % 5 % 11 % 7 % 7 % 6 % 8 % 9 % 6 % 5 % 6 % 3 % En osaa sanoa 1 % 0 % 1 % 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % Nuorimmilla varautuminen on hieman heikommalla tasolla kuin vanhemmilla. 14

15 Otitko / yrititkö viimeisimmän sähkökatkon aikana ottaa yhteyttä alueesi sähkönjakelusta vastaavaan yhtiöön? (N= 1011, ollut sähkökatkoja) Otin yhteyttä puhelimitse Yritin yhteyttä puhelimitse, mutta en saanut yhteyttä 8 % 7 % Joka neljäs sähkökatkon kokenut otti/yritti ottaa yhteyttä sähkönjakelusta vastaavaan yhtiöön tai sen kotisivuille. Lähetin sähköpostia Vierailin yhtiön nettisivuilla 2 % 8 % Lähes joka toinen verkkoyhtiöön soittanut ei onnistunut saamaan yhteyttä. Yritin vierailla yhtiön nettisivuilla, mutta en päässyt sinne En yrittänyt ottaa yhteyttä enkä vieraillut yhtiön nettisivuilla 75 % En osaa sanoa 1 % 0 % 10 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 15

16 Otitko / yrititkö viimeisimmän sähkökatkon aikana ottaa yhteyttä alueesi sähkönjakelusta vastaavaan yhtiöön? KAIKKI KATKOJA KOKENEET (N=1011) Nainen (N=473) Mies (N=537) v. (N=283) v. (N=411) v. (N=316) Katko kesti tunnin tai alle (N=520) Katko kesti 2-4 tuntia (N=236) Katko kesti 5 tuntia - vuorokausi (N=152) Katko kesti 2 vrk tai enemmän (N=77) Otin yhteyttä puhelimitse 8 % 7 % 8 % 8 % 6 % 9 % 9 % 12 % 2 Yritin yhteyttä puhelimitse, mutta en saanut yhteyttä 7 % 7 % 7 % 3 % 8 % 10 % 1 % 8 % 18 % 25 % Lähetin sähköpostia 2 % 2 % 2 % 3 % 1 % 2 % 0 % 3 % 6 % Vierailin yhtiön nettisivuilla 8 % 7 % 9 % 6 % 11 % 6 % 7 % 16 % 2 Yritin vierailla yhtiön nettisivuilla, mutta en päässyt sinne OTTI YHTEYTTÄ / VIERAILI NETTISIVUILLA / YRITTI NÄITÄ En yrittänyt ottaa yhteyttä enkä vieraillut yhtiön nettisivuilla 3 % 5 % 5 % 3 % 1 % 12 % 11 % 2 21 % 25 % 21 % % 2 50 % 61 % 75 % 78 % 73 % 76 % 75 % 76 % 89 % 7 47 % 39 % En osaa sanoa 1 % 1 % 2 % 3 % 1 % 0 % 0 % 2 % 3 % 0 % Joka neljäs otti/ yritti ottaa yhteyttä verkkoyhtiöönsä tai vierailla nettisivuilla jo 2-4 tunnin katkossa. 16

17 Otitko / yrititkö viimeisimmän sähkökatkon aikana ottaa yhteyttä alueesi sähkön-jakelusta vastaavaan yhtiöön? KAIKKI KATKOJA KOKENEET (N=1011) Etelä-Suomi (N=491) Länsi-Suomi (N=272) Itä-Suomi (N=141) Pohjois-Suomi (N=106) Otin yhteyttä puhelimitse 8 % 8 % 6 % 13 % 2 % Yritin yhteyttä puhelimitse, mutta en saanut yhteyttä 7 % 10 % 6 % 3 % 1 % Lähetin sähköpostia 2 % 2 % 3 % 1 % 1 % Vierailin yhtiön nettisivuilla 8 % 9 % 7 % 5 % 7 % Yritin vierailla yhtiön nettisivuilla, mutta en päässyt sinne 7 % 2 % 1 % 0 % OTTI YHTEYTTÄ / VIERAILI NETTISIVUILLA / YRITTI NÄITÄ 2 29 % 19 % 22 % 9 % En yrittänyt ottaa yhteyttä enkä vieraillut yhtiön nettisivuilla 75 % 69 % 80 % 78 % 91 % En osaa sanoa 1 % 2 % 1 % 0 % 0 % Pohjois-Suomalaiset yrittivät selvästi vähiten ottaa yhteyttä. Heillä oli toisaalta myös vähiten pitkiä katkoja. 17

18 Arvioi sähkönjakelustasi vastaavan verkkoyhtiön toimintaa viimeisimmän sähkökatkon aikana. (N= 1011, ollut sähkökatkoja) K.A (5-1) Sähkökatkon korjausnopeus 19 % 32 % 23 % 11 % 6 % 5 % 3 % 3,52 Verkkoyhtiön asiakaspalvelun tavoitettavuus 3 % 9 % 11 % 6 % 11 % 40 % 2,68 Tiedonsaanti sähkökatkoon liittyen verkkoyhtiön asiakaspalvelusta (puhelimitse, sähköpostilla tai tekstiviestillä) 7 % 11 % 8 % 16 % 36 % 18 % 2,46 Tiedonsaanti sähkökatkoon liittyen verkkoyhtiön nettisivuilta 2 % 6 % 11 % 8 % 12 % 40 % 21 % 2,44 Tiedonsaanti sähkökatkoon liittyen paikallisesta mediasta 2 % 9 % 1 11 % 1 32 % 18 % 2,48 0 % 40 % 60 % 80 % 100 % Erittäin hyvä Hyvä Tyydyttävä Välttävä Heikko Ei kokemusta (en hakenut tietoa/tavoitellut asiakaspalvelua) En osaa sanoa 18

19 Arvioi sähkönjakelustasi vastaavan verkkoyhtiön toimintaa viimeisimmän sähkökatkon aikana. (N= ollut sähkökatkoja, kantaa ottaneet) K.A (5-1) Sähkökatkon korjausnopeus (N=920) 21 % 35 % 25 % 12 % 7 % 3,52 Korjausnopeus tyydyttää, muu ei. Verkkoyhtiön asiakaspalvelun tavoitettavuus (N=404) 8 % 23 % 28 % 15 % 28 % 2,68 Tiedonsaanti sähkökatkoon liittyen verkkoyhtiön asiakaspalvelusta (puhelimitse, sähköpostilla tai tekstiviestillä) (N=465) 9 % 15 % 2 17 % 35 % 2,46 Tiedonsaanti sähkökatkoon liittyen verkkoyhtiön nettisivuilta (N=394) 5 % 15 % 28 % 21 % 31 % 2,44 Tiedonsaanti sähkökatkoon liittyen paikallisesta mediasta (N=506) 18 % 28 % 22 % 28 % 2,48 0 % 10 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Erittäin hyvä Hyvä Tyydyttävä Välttävä Heikko 19

20 Arvioi sähkönjakelustasi vastaavan verkkoyhtiön toimintaa viimeisimmän sähkökatkon aikana. (N= ollut sähkökatkoja) Asteikko 5-1, jossa 5=erittäin hyvä, 1=heikko. KAIKKI KATKOJA KOKENEET (N=1011) Nainen (N=473) Mies (N=537) v. (N=283) v. (N=411) v. (N=316) Sähkökatkon korjausnopeus 3,52 3,56 3,45 3,63 3,45 3,49 Verkkoyhtiön asiakaspalvelun tavoitettavuus 2,68 2,63 2,70 3,03 2,47 2,63 Tiedonsaanti sähkökatkoon liittyen verkkoyhtiön asiakaspalvelusta (puhelimitse, sähköpostilla tai tekstiviestillä) 2,46 2,41 2,46 2,62 2,36 2,44 Tiedonsaanti sähkökatkoon liittyen verkkoyhtiön nettisivuilta 2,44 2,33 2,50 2,62 2,37 2,37 Tiedonsaanti sähkökatkoon liittyen paikallisesta mediasta 2,48 2,53 2,50 2,59 2,44 2,43 Nuoret selvästi positiivisimpia, silti heiltäkin tiedonsaannista heikot arviot. 20

21 Arvioi sähkönjakelustasi vastaavan verkkoyhtiön toimintaa viimeisimmän sähkökatkon aikana. (N= ollut sähkökatkoja) Asteikko 5-1, jossa 5=erittäin hyvä, 1=heikko. Etelä-Suomi (N=491) Länsi-Suomi (N=272) Itä-Suomi (N=141) Pohjois- Suomi (N=106) Katko kesti tunnin tai alle (N=520) Katko kesti 2-4 tuntia (N=236) Katko kesti 5 tuntia - vuorokauden (N=152) Katko kesti 2 vuorokautta tai enemmän (N=77) Sähkökatkon korjausnopeus 3,35 3,68 3,53 3,90 4,12 3,32 2,69 2,01 Verkkoyhtiön asiakaspalvelun tavoitettavuus 2,45 2,89 2,91 3,13 3,23 2,63 2,13 1,85 Tiedonsaanti sähkökatkoon liittyen verkkoyhtiön asiakaspalvelusta (puhelimitse, sähköpostilla tai tekstiviestillä) 2,17 2,94 2,64 2,37 3,00 2,46 2,04 1,61 Tiedonsaanti sähkökatkoon liittyen verkkoyhtiön nettisivuilta 2,29 2,70 2,69 2,45 2,90 2,33 2,17 1,97 Tiedonsaanti sähkökatkoon liittyen paikallisesta mediasta 2,33 2,54 2,58 2,96 2,85 2,34 2,25 2,07 Etelä-Suomalaiset ovat selvästi kriittisimpiä. Heillä myös oli suhteellisesti eniten pitkiä katkoja 21

22 Koetko, että sähkön jakelusta vastaava verkkoyhtiö teki parhaansa (N= 1011, ollut sähkökatkoja) Sähkökatkon keston minimoimiseksi 66 % 15 % 19 % Sähkökatkosta tiedottamisessa 21 % 36 % 43 % Asiakaspalveluun panostamisessa 16 % 31 % 53 % 0 % 10 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Kyllä Ei En osaa sanoa 22

23 Koetko, että sähkön jakelusta vastaava verkkoyhtiö teki parhaansa (N= ollut sähkökatkoja, kantaa ottaneet) Sähkökatkon keston minimoimiseksi (N=819) 81 % 19 % Sähkökatkosta tiedottamisessa (N=576) 37 % 63 % Asiakaspalveluun panostamisessa (N=475) 3 66 % Korjaustoimiin panostamiseen uskotaan. Tiedotukseen ja asiakaspalveluun ei uskota satsatun. 0 % 10 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Kyllä Ei 23

24 Koetko, että sähkön jakelusta vastaava verkkoyhtiö teki parhaansa KYLLÄ vastanneiden osuudet. (N= ollut sähkökatkoja, kantaa ottaneet) KAIKKI (N= ) Nainen (N= ) Mies (N= ) v. (N= ) v. (N= ) v. (N= ) Sähkökatkon keston minimoimiseksi Sähkökatkosta tiedottamisessa Asiakaspalveluun panostamisessa 81 % 8 80 % 81 % 81 % 8 37 % 39 % 37 % 38 % 37 % 37 % % 40 % 31 % 33 % Kaikissa tapauksissa/ ryhmissä yli puolet koki, että verkkoyhtiö ei tehnyt parastaan asiakaspalveluun, eikä myöskään tiedottamiseen panostamisessa. Etelä-Suomi (N= ) Länsi-Suomi (N= ) Itä-Suomi (N=63-114) Pohjois- Suomi (N=50-87) Katko kesti tunnin tai alle (N= ) Katko kesti 2-4 tuntia (N= ) Katko kesti 5 tuntia - vuorokauden (N= ) Katko kesti 2 vuorokautta tai enemmän (N=55-62) Sähkökatkon keston minimoimiseksi Sähkökatkosta tiedottamisessa Asiakaspalveluun panostamisessa 78 % 86 % 85 % 83 % 92 % 81 % 62 % 53 % 31 % 47 % 47 % 28 % 48 % 3 29 % 27 % 43 % 49 % 23 % 49 % 33 % 21 % 10 % 24

25 Millä tasolla sähkönjakelun varmuus Suomessa mielestäsi on? K.A (5-1) KAIKKI (N=2018) 10 % 42 % 32 % 11 % 3,43 Nainen (N=1010) 8 % % 3,43 Mies (N=1008) 11 % 41 % 30 % 12 % 5 % 3, vuotta (N=594) 13 % 47 % 28 % 8 % 2 % 3, vuotta (N=777) 10 % 43 % 32 % 11 % 3, vuotta (N=647) 7 % 38 % 36 % 13 % 6 % 3,27 Etelä-Suomi (N=1015) 10 % 42 % 31 % 11 % 3,44 Länsi-Suomi (N=517) 9 % 41 % 36 % 10 % 3,41 Itä-Suomi (N=249) 9 % 42 % 3 11 % 3,41 Pohjois-Suomi (N=237) 11 % 47 % 2 12 % 3,50 0 % 10 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Erittäin hyvällä tasolla Hyvällä tasolla Tyydyttävällä tasolla Välttävällä tasolla Heikolla tasolla En osaa sanoa Nuorimmat luottavat eniten sähkönjakelun varmuuteen. Myös Pohjois- Suomessa on aavistuksen muuta maata korkeampi luottamus. 25

26 Millä tasolla sähkönjakelun varmuus Suomessa mielestäsi on? K.A (5-1) Mitä pidemmän katkon on kokenut, sitä kriittisempi on sähkönjakelun tasoon. KAIKKI (N=2018) 10 % 42 % 32 % 11 % 3,43 Katko kesti tunnin tai alle (N=520) 10 % 42 % 33 % 11 % 3 % 3,45 Katko kesti 2-4 tuntia (N=236) 7 % 33 % 40 % 16 % 3,23 Katko kesti 5 tuntia - vuorokauden (N=152) 7 % 26 % 41 % 16 % 10 % 3,04 Katko kesti 2 vuorokautta tai enemmän (N=77) 2 % 22 % 3 25 % 16 % 2,69 0 % 10 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Erittäin hyvällä tasolla Hyvällä tasolla Tyydyttävällä tasolla Välttävällä tasolla Heikolla tasolla En osaa sanoa 26

27 Mikä seuraavista kuvaa parhaiten mielipidettäsi sähkön jakelun toimitusvarmuuden edelleen parantamisesta? KAIKKI (N=2018) 5 % 57 % 28 % 10 % Nainen (N=1010) 59 % 2 13 % Mies (N=1008) 6 % 55 % 33 % 7 % vuotta (N=594) 5 % 49 % 3 11 % vuotta (N=777) 59 % 28 % 9 % vuotta (N=647) 5 % 62 % 23 % 10 % Etelä-Suomi (N=1015) 5 % 56 % 29 % 10 % Länsi-Suomi (N=517) 58 % 27 % 11 % Itä-Suomi (N=249) 7 % 53 % 28 % 12 % Pohjois-Suomi (N=237) 5 % 60 % 28 % 7 % 0 % 10 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Toimitusvarmuutta tulisi entisestään parantaa vaikka sitä varten tehtävät investoinnit nostaisivat sähkön siirtohintoja asiakkaalle merkittävästikin Toimitusvarmuutta tulisi entisestään parantaa vaikka sitä varten tehtävät investoinnit maltillisesti nostaisivat sähkön siirtohintoja asiakkaalle Toimitusvarmuuteen ei tule panostaa nykyistä enempää jos se lainkaan nostaa sähkön siirtohintoja asiakkaalle En osaa sanoa Kaksi kolmesta on valmis siirtohintojen nousuun jos jakeluvarmuutta voidaan edelleen parantaa. Nuorimmat ovat haluttomimpia maksamaan toimitusvarmuuden parantamisesta. 27

28 Mikä seuraavista kuvaa parhaiten mielipidettäsi sähkön jakelun toimitusvarmuuden edelleen parantamisesta? KAIKKI (N=2018) 5 % 57 % 28 % 10 % Katko kesti tunnin tai alle (N=520) 58 % 30 % 9 % Katko kesti 2-4 tuntia (N=236) 6 % 68 % 18 % 8 % Katko kesti 5 tuntia - vuorokauden (N=152) 6 % 59 % 2 11 % Katko kesti 2 vuorokautta tai enemmän (N=77) 18 % 53 % 27 % 2 % 0 % 10 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Toimitusvarmuutta tulisi entisestään parantaa vaikka sitä varten tehtävät investoinnit nostaisivat sähkön siirtohintoja asiakkaalle merkittävästikin Toimitusvarmuutta tulisi entisestään parantaa vaikka sitä varten tehtävät investoinnit maltillisesti nostaisivat sähkön siirtohintoja asiakkaalle Toimitusvarmuuteen ei tule panostaa nykyistä enempää jos se lainkaan nostaa sähkön siirtohintoja asiakkaalle En osaa sanoa Pitkiäkin katkoja kokeneissa on vain hieman enemmän niitä, jotka ovat valmiita lisäkustannuksiin kuin koko vastaajakunnassa. 28

29 Sähkölasku koostuu 3 osasta: sähköenergian eli sähkönmyynnin osuudesta, sähkönsiirron osuudesta sekä valtiolle tuloutettavista veroista. Mikä on arviosi verkkoyhtiölle maksettavasta sähkön siirron keskimääräisestä osuudesta sähkölaskussa. (N = 2018, kaikk 10% tai alle 2 % 7 % 30 % 16 % 40 % 19 % 50 % 60 % 8 % 23 % Vain harva osuu täysin oikeaan siirtohinnan osuuden arviossa. Jos haarukan 20-40% katsotaan osuneen riittävän oikeaan, on oikean tason arvioineita vajaa puolet (42%) 70 % 80 % 1 % 90% tai yli 1 % En osaa sanoa 18 % 0 % 10 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 29

30 Sähkölasku koostuu 3 osasta: sähköenergian eli sähkönmyynnin osuudesta, sähkönsiirron osuudesta sekä valtiolle tuloutettavista veroista. Mikä on arviosi verkkoyhtiölle maksettavasta sähkön siirron keskimääräisestä osuudesta sähkölaskussa? KAIKKI (N=2018) Nainen (N=1010) Mies (N=1008) vuotta (N=594) vuotta (N=777) vuotta (N=647) 20% tai alle 9 % 8 % 9 % 8 % 10 % 9 % 30 % 16 % 15 % 16 % 17 % 17 % 13 % 40 % 19 % 17 % 22 % 18 % 19 % 50-60% 31 % 28 % 36 % 27 % % tai yli 6 % 7 % 6 % 6 % 6 % 6 % En osaa sanoa 18 % 26 % 10 % 23 % 16 % 16 % Etelä-Suomi (N=1015) Länsi-Suomi (N=517) Itä-Suomi (N=249) Pohjois-Suomi (N=237) Ollut katkoja (N=1011) 20% tai alle 9 % 8 % 9 % 11 % 7 % 30 % 17 % 12 % 1 15 % 40 % 18 % 18 % 22 % 19 % 50-60% 31 % 33 % 33 % 29 % 36 % 70% tai yli 6 % 7 % 9 % 7 % Taustaryhmittäin ei juurikaan ole merkittäviä eroja sähkönsiirron osuuden oikein tienneiden osuudessa. En osaa sanoa 18 % 21 % 16 % 15 % 16 % 30

31 Tiesitkö, että vähintään 12 tuntia kestävistä sähkökatkoista saat automaattisesti sähkön siirtomaksustasi hyvityksen, joka huomioidaan tulevissa laskuissasi? KAIKKI (N=2018) 30 % 15 % 3 2 % Nainen (N=1010) 25 % 13 % 41 % 2 % Mies (N=1008) 35 % 17 % 27 % 2 % vuotta (N=594) 1 18 % 45 % 3 % vuotta (N=777) 3 15 % 18 % 32 % 1 % vuotta (N=647) 3 15 % 23 % 27 % 1 % Etelä-Suomi (N=1015) 33 % 15 % 17 % 33 % 2 % Länsi-Suomi (N=517) 25 % 15 % 22 % 35 % 2 % Itä-Suomi (N=249) 33 % 15 % 16 % 33 % 2 % Pohjois-Suomi (N=237) 22 % 1 26 % 38 % 0 % 0 % 10 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Tiesin automaattisesta hyvityksestä ja aikarajasta sille Tiesin automaattisesta hyvityksestä, mutta en aikarajaa sille Tiesin aikarajasta, mutta en sitä, että hyvitys tulee automaattisesti En tiennyt En osaa sanoa Kahdella kolmesta oli hyvitysasia tiedossa joko kokonaan tai osin. Miehet vastasivat tuntevansa asian naisia paremmin. Tuntemus kasvoi myös iän myötä. 31

32 Tiesitkö, että vähintään 12 tuntia kestävistä sähkökatkoista saat automaattisesti sähkön siirtomaksustasi hyvityksen, joka huomioidaan tulevissa laskuissasi? KAIKKI (N=2018) 30 % 15 % 3 2 % Katko kesti tunnin tai alle (N=520) 32 % 1 32 % 1 % Katko kesti 2-4 tuntia (N=236) 33 % 16 % 18 % 32 % 1 % Katko kesti 5 tuntia - vuorokauden (N=152) 37 % 19 % 25 % 18 % 2 % Katko kesti 2 vuorokautta tai enemmän (N=77) 59 % 10 % 11 % 0 % 10 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Tiesin automaattisesta hyvityksestä ja aikarajasta sille Tiesin automaattisesta hyvityksestä, mutta en aikarajaa sille Tiesin aikarajasta, mutta en sitä, että hyvitys tulee automaattisesti En tiennyt En osaa sanoa Mitä pitempiä katkoja koettu, sitä paremmin hyvitysasia tiedetään. 32

33 Koetko sähkökatkosta myönnettävän hyvityksen tason sähkökatkotapauksissa oikeudenmukaiseksi? KAIKKI (N=2018) 31 % 26 % 23 % Nainen (N=1010) 31 % 22 % 26 % Mies (N=1008) 31 % 31 % 18 % vuotta (N=594) 31 % 29 % vuotta (N=777) 30 % 27 % 22 % vuotta (N=647) 32 % 29 % 21 % 17 % Etelä-Suomi (N=1015) 33 % 26 % 21 % Länsi-Suomi (N=517) 28 % 2 27 % Itä-Suomi (N=249) 32 % 29 % 18 % 21 % Pohjois-Suomi (N=237) 30 % 26 % 25 % 0 % 10 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Koen oikeudenmukaiseksi En osaa sanoa En koe oikeudenmukaiseksi En tiedä hyvityksen suuruusluokkaa Kantaa ottaneista ja suuruusluokan tuntevista niukka enemmistö kokee hyvityksen oikeudenmukaiseksi. 33

34 Kun koettu katko yli tunnin mittainen, jää hyvityksen oikeudenmukaiseksi kokevien osuus pienemmäksi kuin niiden, jotka eivät koe oikeudenmukaiseksi. Koetko sähkökatkosta myönnettävän hyvityksen tason sähkökatkotapauksissa oikeudenmukaiseksi? KAIKKI (N=2018) 31 % 26 % 23 % Katko kesti tunnin tai alle (N=520) 29 % 27 % 2 Katko kesti 2-4 tuntia (N=236) 28 % 3 16 % 22 % Katko kesti 5 tuntia - vuorokauden (N=152) 29 % 37 % 18 % 16 % Katko kesti 2 vuorokautta tai enemmän (N=77) 36 % 51 % 7 % 6 % 0 % 10 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Koen oikeudenmukaiseksi En osaa sanoa En koe oikeudenmukaiseksi En tiedä hyvityksen suuruusluokkaa 34

35 YouGov Group maailmanlaajuisesti Region: Central Europe Offices: Germany (Cologne and Berlin) and Austria (Vienna) Panels: Germany & Austria Region: United Kingdom Head Office: London Panels: UK, Russia Region: Northern Europe / Baltic states Offices: Denmark (Copenhagen), Sweden (Stockholm & Malmoe), Norway (Oslo) and Finland (Helsinki) Panels: Denmark, Sweden, Norway, Finland, Poland & Estonia Region: North America (USA / Canada) Offices: Palo Alto, New York and Washington DC Panels: USA & Canada Region: Arab World/MENA Offices: Dubai, UAE, Jeddah & Riyadh, Saudi Arabia and Baghdad, Iraq Yli 2 miljoonaa panelistia maailmanlaajuisesti Panels: Covering 15 countries in the Arab World

36 Kuluttajapaneelit Pohjoismaissa Lehdet Tidningar Suora Radio Kotisivu 1 Väestö Kotisivu 2 Kotisivu 3 YouGov paneelit Puhelin Norja Ruotsi Suomi Tanska Viro Puola Toimistot Pohjoismaissa: Tukholma Malmö Kööpenhamina Oslo Lähes panelistia Pohjoismaissa Useita eri rekrytointimenetelmiä Edustavat otokset ja aina datan painotus Yleisotos suomalaisista tai räätälöity kohderyhmä tietotarpeenne mukaisesti Sales Questor Oy edustaa YouGov Groupin tutkimuspalveluja Suomessa

37 Vankkaa kokemusta ja nopeaa palvelua Sales Questor Oy:n osakkailla on vankka kokemus markkinatutkimusalan tehtävistä sekä asiantuntijatasolla, että johtotehtävissä. Tunnemme tutkimusmenetelmät, osaamme kysymyssuunnittelun ja tunnemme tilastotieteelliset analyysit. Meiltä saat asiantuntevan tuen kaikkiin tutkimuksen vaiheisiin: suunnitteluun, toteutukseen, tulosten tulkintaan ja analyysiin, sekä tulosten viemiseen käytäntöön. Olipa sitten kyseessä kuluttaja- tai B2B-tutkimus. YouGov tarjoaa laadukkaan, kustannustehokkaan ja nopean tavan pysyä ajan tasalla kuluttajien näkemyksistä ja kokemuksista. Edustamme YouGov Groupin tutkimuspalveluja Suomessa. ASIAKKAITAMME : Apteekkariliitto Canon DNA Energiateollisuus ry Environics Etelä-Savon Energia Etera Fennia If Vahinkovakuutus Inarin Kunta Janton Johtamistaidon Opisto Keskikuljetus Kiinteistömaailma Laatumaa Leaf Leipurin Lipa-Betoni Moilas MTV3 Media Orion Pharma Paikallisosuuspankkiliitto Pieksämäen kauppakamari Pieksämäen kaupunki Plastiroll Proxion Plan Rakennusliike U. Lipsanen Reino&Aino Kotikenkä Research Insight Rusanen Tekstiilipalvelut Saarioinen Sampo Pankki Silta Sito SOL Palvelut SPEK S&S Consulting Suomen Suoramainonta Tapiola TSOP TSS Group Tulikivi Vattenfall Vianor Viestintätoimisto Deski Wikholm Food Trade Yleisradio

38 Sales Questor Oy:n osakkaat ja yhteystiedot, KTM Vesa Ryyppö, FM Timo Savolainen, KTM Petri Parvinen, ph.d Myynnin johtamisen professori, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu

Kuluttajakysely sähkön myynnistä 31.7.2013

Kuluttajakysely sähkön myynnistä 31.7.2013 Kuluttajakysely sähkön myynnistä 31.7.2013 1 Johdanto Kyselyn on toteuttanut YouGov Finland Energiateollisuus ry:n toimeksiannosta. (Tämä tieto pyydetään kertomaan tuloksia mahdollisesti julkistettaessa).

Lisätiedot

Santander - kuluttajakysely auton korjauskuluista Elokuu 2015

Santander - kuluttajakysely auton korjauskuluista Elokuu 2015 Santander - kuluttajakysely auton korjauskuluista Elokuu 2015 Johdanto Kyselytutkimuksen Santanderille on toteuttanut YouGov Finland Vaikutustoimisto Zipipop Freudin toimeksiannosta. (Tämä tieto pyydetään

Lisätiedot

VAPPUTUTKIMUS SUOMALAISEN TYÖN LIITTO. Markus Mervola 24.5.2011. Tutkimusraportti TUTKIMUS VAPUSTA, AVAINKLUBISTA JA SUOMALAISESTA TYÖSTÄ

VAPPUTUTKIMUS SUOMALAISEN TYÖN LIITTO. Markus Mervola 24.5.2011. Tutkimusraportti TUTKIMUS VAPUSTA, AVAINKLUBISTA JA SUOMALAISESTA TYÖSTÄ VAPPUTUTKIMUS TUTKIMUS VAPUSTA, AVAINKLUBISTA JA SUOMALAISESTA TYÖSTÄ SUOMALAISEN TYÖN LIITTO Markus Mervola 24.5.2011 Tutkimusraportti JOHDANTO 1. JOHDANTO Tämän tutkimuksen avulla on pyritty selvittämään,

Lisätiedot

Resurssitehokkuuden kartoitus. Sitra

Resurssitehokkuuden kartoitus. Sitra Resurssitehokkuuden kartoitus Sitra Resurssitehokkuuden kartoitus Taloustutkimus Oy Katja Mikkonen 5.5.204 T-2585 Sitra - Resurssitehokkuuden kartoitus 204 /KMi, mn, mv 3 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS Taloustutkimus

Lisätiedot

Laatukannustimen kehitys raportti kuluttajakyselystä Kaisa Matschoss

Laatukannustimen kehitys raportti kuluttajakyselystä Kaisa Matschoss TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ 9 2014 Laatukannustimen kehitys raportti kuluttajakyselystä Kaisa Matschoss TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ 9 2014 Laatukannustimen kehitys raportti kuluttajakyselystä Kaisa Matschoss

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA Muuttoliiketutkimus 2015. Tutkimusraportti

NURMIJÄRVEN KUNTA Muuttoliiketutkimus 2015. Tutkimusraportti NURMIJÄRVEN KUNTA Muuttoliiketutkimus 2015 Tutkimusraportti Taloustutkimus Oy, Markus Mervola Toukokuu 2015 Nurmijärven Kunta Muuttoliiketutkimus 2 TIIVISTELMÄ: NURMIJÄRVEN MUUTTOTUTKIMUS Nurmijärvelle

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 33/2008. Telepalvelututkimus 2008

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 33/2008. Telepalvelututkimus 2008 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 33/2008 Telepalvelututkimus 2008 Helsinki, 2008 KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 12.6.2008 Tekijä TNS Gallup Oy Sakari Nurmela Julkaisun laji Tutkimusraportti

Lisätiedot

Työhyvinvointi asiantuntijaja myyntityössä

Työhyvinvointi asiantuntijaja myyntityössä Työhyvinvointi asiantuntijaja myyntityössä Raportti Tuula Räsänen Jouni Sipponen Maria Hirvonen Rauno Pääkkönen 1 Helsinki Työterveyslaitos Tutkimus on tehty sosiaali- ja terveysministeriön Työhyvinvointifoorumin,

Lisätiedot

KOTIHOIDON ASIAKASTYYTYVÄISYYS 2014

KOTIHOIDON ASIAKASTYYTYVÄISYYS 2014 KOTIHOIDON ASIAKASTYYTYVÄISYYS 2014 Tampereen kaupunki Tilaajaryhmä Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitämisen yksikkö 8. elokuuta 2014 SISÄLLYS JOHDANTO 1. KOTIHOITO IKÄIHMISTEN PALVELUNA... 1 1.1 Mitä on

Lisätiedot

KYSELY KELAN ALLE 40-VUOTIAILLE TOIMIHENKILÖILLE

KYSELY KELAN ALLE 40-VUOTIAILLE TOIMIHENKILÖILLE KYSELY KELAN ALLE 40-VUOTIAILLE TOIMIHENKILÖILLE Kyselyraportti Kelan toimihenkilöyhdistyksen nuorisotoimikunta 4/2012 1 SISÄLLYS 1 KYSELYN TAUSTA JA TOTEUTUS 3 1.1 Taustaa 3 1.2 Kyselyn toteuttaminen

Lisätiedot

Jos siitä olisi minulle selvää taloudellista hyötyä, ainakin kokeilisin sitä

Jos siitä olisi minulle selvää taloudellista hyötyä, ainakin kokeilisin sitä TYÖSELOSTEITA JA ESITELMIÄ 121 2009 Jos siitä olisi minulle selvää taloudellista hyötyä, ainakin kokeilisin sitä Kuluttajien mielipiteitä e-laskusta Liisa Peura-Kapanen TYÖSELOSTEITA JA ESITELMIÄ 121

Lisätiedot

Työn. Jarna Savolainen. ehdoilla. Tekniikan akateemisten käsityksiä työstä ja ajankäytöstä

Työn. Jarna Savolainen. ehdoilla. Tekniikan akateemisten käsityksiä työstä ja ajankäytöstä ehdoilla Jarna Savolainen Työn Tekniikan akateemisten käsityksiä työstä ja ajankäytöstä Jarna Savolainen Työn ehdoilla Tekniikan akateemisten käsityksiä työstä ja ajankäytöstä Julkaisija Kansikuva Ulkoasu

Lisätiedot

Suomalaiset auttajina ja luottamus avun lähteisiin

Suomalaiset auttajina ja luottamus avun lähteisiin AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 19 Anne Birgitta Pessi Suomalaiset auttajina ja luottamus avun lähteisiin RAY:n juhlavuoden kansalaiskyselyjen tulokset AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 19 Anne Birgitta Pessi Suomalaiset

Lisätiedot

ASUMINEN 2014. Tutkimusraportti / Hypo / elokuu 2014

ASUMINEN 2014. Tutkimusraportti / Hypo / elokuu 2014 ASUMINEN 2014 Tutkimusraportti / Hypo / elokuu 2014 SISÄLLYS 1. Päähavainnot tutkimustuloksista 3 2. Asuminen yleisesti 8 3. Omistusasuminen 14 4. Vuokra-asuminen 24 5. Oman talouden hallinta asumiskustannusten

Lisätiedot

Viestintätoimisto Deski / Vapo

Viestintätoimisto Deski / Vapo Viestintätoimisto Deski / Vapo Kysely energia-asioista kansanedustajille Yhteenvetoraportti Joulukuu 2012 1. Johdanto Raportissa esitetään tulokset Viestintätoimisto Deskin ja Vapo Oy:n toimeksiannosta

Lisätiedot

Suomen Asianajajaliitto Simonkatu 12 B 20 00100 HELSINKI Puh: (09) 686 6120 www.asianajajaliitto.fi

Suomen Asianajajaliitto Simonkatu 12 B 20 00100 HELSINKI Puh: (09) 686 6120 www.asianajajaliitto.fi Finlands Advokatförbund Simonsgatan 12 B 20 00100 HELSINGFORS Tel: (09) 686 6120 KANNET: TÄHTIKUVIOT OY, KUVA: KARI LIKONEN Suomen Asianajajaliitto Simonkatu 12 B 20 00100 HELSINKI Puh: (09) 686 6120 www.asianajajaliitto.fi

Lisätiedot

Äidiksi ja isäksi hedelmöityshoidolla

Äidiksi ja isäksi hedelmöityshoidolla 1 Anneli Miettinen Äidiksi ja isäksi hedelmöityshoidolla Väestöntutkimuslaitos Katsauksia E 40/ 2011 2 2011 Anneli Miettinen ja Väestöliitto Väestöliitto Väestöntutkimuslaitos Kalevankatu 16 B, 1. krs.

Lisätiedot

OMAN ELÄMÄNSÄ YRITTÄJÄT? NUORISOBAROMETRI 2004

OMAN ELÄMÄNSÄ YRITTÄJÄT? NUORISOBAROMETRI 2004 OMAN ELÄMÄNSÄ YRITTÄJÄT? NUORISOBAROMETRI 2004 TERHI-ANNA WILSKA (TOIM.) OPETUSMINISTERIÖ NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA Nuorisoasiain neuvottelukunta, julkaisuja 28 Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura,

Lisätiedot

SPECIAN ARVO- JA ASENNE- TUTKIMUS

SPECIAN ARVO- JA ASENNE- TUTKIMUS SPECIAN ARVO- JA ASENNE- TUTKIMUS SPECIAN JULKAISU 1/2007 Specia Kannet: Public Design Oy Piirrokset: Miiku Lehtelä Taitto: Olli Luotonen Forssan kirjapaino 2007 ISBN 978-952-5738-00-1 ISSN 1797-1810 SPECIAN

Lisätiedot

Rakennusalan työterveyshuollon kattavuus, sisältö ja toteutuminen

Rakennusalan työterveyshuollon kattavuus, sisältö ja toteutuminen Rakennusalan työterveyshuollon kattavuus, sisältö ja toteutuminen Loppuraportti 31.12.2010 Työterveyslaitos Minna Savinainen, Panu Oksa, Merja Perkiö-Mäkelä, Marja Viluksela SISÄLTÖ 1 TAUSTA...3 2 TAVOITTEET...5

Lisätiedot

Kansalaisten käsitykset elinluovutuksesta 2015

Kansalaisten käsitykset elinluovutuksesta 2015 Kansalaisten käsitykset elinluovutuksesta 20 Yksikönjohtaja Sakari Nurmela Työnro: 220002 TNS Gallup Oy, Miestentie 9 C, 0200 Espoo Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön.

Lisätiedot

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSTIEDONANTOJA 124

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSTIEDONANTOJA 124 OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSTIEDONANTOJA 124 National Research Institute of Legal Policy. Research Communications. Rättspolitiska forskningsinstitutet. Forskningsmeddelanden. Antti Rissanen

Lisätiedot

5.5.2009. Säästäminen ja luotonkäyttö

5.5.2009. Säästäminen ja luotonkäyttö ..009 Säästäminen ja luotonkäyttö Kevät 009 Toukokuu 009 Sisältö Sivu JOHDANTO SÄÄSTÄMINEN JA SIJOITTAMINEN. Nykyiset säästämis- ja sijoituskohteet. Säästö- ja sijoitusaikeet. Säästö- ja sijoituskohteen

Lisätiedot

Viestintäpalveluiden kuluttajatutkimus 2014

Viestintäpalveluiden kuluttajatutkimus 2014 Viestintäpalveluiden kuluttajatutkimus 201 IROResearch Oy Malminkatu 00100 HELSINKI Tel. +58 9 770 600 Y 810550-1 www.iro.fi 1 Kuvailulehti 2.6.201 Julkaisija: Viestintävirasto Asiakirjan nimi: Viestintäpalvelujen

Lisätiedot

DELEGAATTITUTKIMUS 2013. Finland Convention Bureau. Taloustutkimus Oy. Touko-lokakuu 2013

DELEGAATTITUTKIMUS 2013. Finland Convention Bureau. Taloustutkimus Oy. Touko-lokakuu 2013 DELEGAATTITUTKIMUS 2013 Finland Convention Bureau Taloustutkimus Oy Touko-lokakuu 2013 Christel Nummela 17.3.2014 Finland Convention Bureau Delegaattitutkimus 2013 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 1 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Viestintävirasto. Suomalaiset viestintäpalveluiden kuluttajina 6.11.2009

Viestintävirasto. Suomalaiset viestintäpalveluiden kuluttajina 6.11.2009 Viestintävirasto Suomalaiset viestintäpalveluiden kuluttajina 6.11.200 Tutkimuksen taustat Tämän tutkimuksen on tehnyt IROResearch Oy Viestintäviraston toimeksiannosta Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää,

Lisätiedot

Asianajajatutkimus. Asianajajatutkimus. Asianajajatutkimus

Asianajajatutkimus. Asianajajatutkimus. Asianajajatutkimus Asianajajatutkimus Asianajajatutkimus 2012 2012 Asianajajatutkimus 2012 1 2 Suomen Asianajajaliiton julkaisuja 2012 Teksti: Janne Laukkanen Elina Järvenpää 3 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 5 2. Asianajajakunnan

Lisätiedot

Freelancereiden työmarkkinatutkimus 2010

Freelancereiden työmarkkinatutkimus 2010 Freelancereiden työmarkkinatutkimus 2010 Yksikönjohtaja Sakari Nurmela Työnro: 220101283 TNS Gallup Oy, Itätuulenkuja 10, 02100 Espoo Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön.

Lisätiedot

LIITTYMÄMYYNNIN KASVATTAMINEN ELISAN MYYMÄLÖISSÄ

LIITTYMÄMYYNNIN KASVATTAMINEN ELISAN MYYMÄLÖISSÄ LIITTYMÄMYYNNIN KASVATTAMINEN ELISAN MYYMÄLÖISSÄ LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Markkinointi Opinnäytetyö Kevät 2009 Mikko Airamo Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden laitos

Lisätiedot

Kari Itkonen Marja-Leena Stenström Pentti Nikkanen. Yritysten osaamisen kehittämisen verkostot ja vaikuttavuus Keski-Suomessa

Kari Itkonen Marja-Leena Stenström Pentti Nikkanen. Yritysten osaamisen kehittämisen verkostot ja vaikuttavuus Keski-Suomessa Kari Itkonen Marja-Leena Stenström Pentti Nikkanen Yritysten osaamisen kehittämisen verkostot ja vaikuttavuus Keski-Suomessa Koulutuksen tutkimuslaitos Työpapereita 27 Yritysten osaamisen kehittämisen

Lisätiedot