Kyselytutkimus naisyrittäjyydestä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kyselytutkimus naisyrittäjyydestä"

Transkriptio

1 Kyselytutkimus naisyrittäjyydestä Hill+Knowlton Yhteenvetoraportti Helmikuu 2019

2 Johdanto YouGov Finland on toteuttanut tämän kyselytutkimuksen Hill+Knowltonin toimeksiannosta. (Tämä tieto pyydetään kertomaan tuloksia mahdollisesti julkistettaessa). Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää vuotiaiden naisten mielipiteitä ja kokemuksia yrittäjyydestä. Tiedot kerättiin sähköisenä kyselynä välisenä aikana YouGovin kuluttajapaneelissa. Tutkimuksen peruskohderyhmään kuuluvat edustavalla otoksella (alue ja ikä) vuotiaat naiset ja tälle otoskoko on Tämän lisäksi toteutettiin lisäotos, joka kohdistettiin vain yrittäjinä toimiviin naisiin. Edustavaan perusotokseen vastasi 37 yrittäjänä toimivaa naista. Lisäotoksessa yrittäjänaisia haastateltiin 113 kpl, jolloin yrittäjänaisten vastauksia saatiin yhteensä 150 kpl. Tuloksia tarkastellaan raportissa erikseen perusotoksen ja yrittäjänaisten (perusotoksen yrittäjät + lisäotos) osalta. Perusotoksen tuloksissa (N=1007) keskimääräinen virhemarginaali on noin ±2,8%-yksikköä suuntaansa (9:n luottamustasolla) ja lisäotoksessa (n=150) noin ±7,1%-yksikköä suuntaansa (9:n luottamustasolla). Erillisissä Excel-raporteissa esitetään tulokset ristiintaulukoituna ja listataan kaikki avoimet vastaukset. Sales Questor Oy edustaa Suomessa YouGovin tutkimuspalveluja. Projektin vastuuhenkilö Sales Questor Oy:ssä on Ville Haikola (p ). 2

3 Vastaajajoukon rakenne 3

4 Kohderyhmän rakenne Perusotos on edustava otos naisista iän (18-60v) ja asuinalueen mukaan. PERUSOTOS (N=1007) 18-29v v v v. 22% 22% 29% 28% Helsinki-Uusimaa Etelä-Suomi Länsi-Suomi Pohjois- ja Itä-Suomi 21% 24% 22% 3 NAISYRITTÄJÄT (n=150) 18-44v. 45v Helsinki Uusimaa Etelä-Suomi/ Länsi-Suomi/ Pohjois- ja Itä-Suomi 3 6 4

5 Kohderyhmän rakenne NAISYRITTÄJÄT (n=150) - TOIMIALA: Muu palvelutoiminta 29% NAISYRITTÄJÄT (n=150) - YRITYKSEN KOKOLUOKKA: Taiteet, viihde ja virkistys Tukku- ja vähittäiskauppa 14% 1 Olen yksinyrittäjä 70% Terveys- ja sosiaalipalvelut 11% Informaatio ja viestintä 2-5 henkeä 2 Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta Majoitus- ja ravitsemistoiminta 4% 6-10 henkeä 1% Maatalous, metsätalous, kalatalous Kiinteistöalan toiminta Hallinto- ja tukipalvelutoiminta henkeä 1% Koulutus 2% Teollisuus 1% Yli 50 henkeä 2% Kuljetus ja varastointi 1% En osaa sanoa 5

6 Tulokset yleisosiosta 6

7 naisista (18-60v) sanoo harkitsevansa parhaillaan yrittäjyyttä ja reilu neljännes on aiemmin harkinnut. Suurin osuus harkitsijoita on vuotiaiden keskuudessa (9%) ja alueellisesti Länsi-Suomessa (10%). Alle 7v. lapsen/lapsia omaavista 10% harkitsee parhaillaan yrittäjyyttä. KAIKKI (N=1007) 28% 60% 4% 18-29v. (N=288) 30% 5 2% 30-39v. (N=221) 9% 3 51% 2% 40-49v. (N=217) v. (N=280) 4% 21% 70% 2% Helsinki-Uusimaa (N=327) 28% 61% Etelä-Suomi (N=211) 29% 5 2% Länsi-Suomi (N=244) 10% 28% 5 2% Pohjois- ja Itä-Suomi (N=225) 4% 2 6 4% Peruskoulu (N=110) 4% 20% 7 0% 4% Lukio/ Ammatillinen/ opisto / amk (N=668) 2 60% Yliopistotaso/ Tutkijakoulutus (N=221) 8% 32% 51% 2% Kyllä, harkitsen parhaillaan Olen harkinnut, mutta en tällä hetkellä En ole harkinnut Olen jo yrittäjä En osaa sanoa Oletko viime vuosina harkinnut yrittäjyyttä? Base (18-60 vuotiaat naiset) 7

8 Vain kokee, että yrittäjyys sopisi itselleen varsin hyvin, mutta peräti reilu kolmannes kuitenkin kokee, että se mahdollisesti sopisi. Kriittisiä yrittäjyyden sopivuuden suhteen on joka toinen. Taustaryhmäkohtaiset erot ovat yllättävänkin pieniä, mutta mitä korkeampi koulutus, sitä positiivisemmin yrittäjyyden mahdollisuuteen suhtaudutaan. KAIKKI (N=970) % 18-29v. (N=281) 38% 31% 18% 8% 30-39v. (N=216) 39% 2 19% 9% 40-49v. (N=201) 40% 22% v. (N=271) 30% 2 3 Helsinki-Uusimaa (N=318) 3 24% 2 8% Etelä-Suomi (N=197) 34% 3 20% Länsi-Suomi (N=237) Pohjois- ja Itä-Suomi (N=218) Peruskoulu (N=110) % Lukio/ Ammatillinen/ opisto / amk (N=645) Yliopistotaso/ Tutkijakoulutus (N=207) % 4% Se todennäköisesti sopisi minulle varsin hyvin Se ei oletettavasti sopisi minulle En osaa sanoa Se mahdollisesti sopisi minulle Se ei varmasti sopisi minulle Miten hyvin uskoisit yrittäjyyden sopivan sinulle? Base (18-60 vuotiaat naiset, jotka eivät nyt ole yrittäjiä) 8

9 Asenteen merkitys nousee ykköseksi sekä kaikkien 18-60v. naisten keskuudessa, että yrittäjänaisten keskuudessa. Muutoinkin koko vastaajaryhmän ja jo yrittäjinä toimivien naisten näkemykset ovat hyvin lähellä toisiaan, vain työllistymismahdollisuus nousee jo yrittäjinä toimivien kohdalla selkeästi tärkeämmäksi. Oma asenne: usko omaan osaamiseen Suomalaisen yhteiskunnan tuki Intohimo ja palo yrittämiseen Yrittäjyyden mukanaan tuoma mahdollisuus työllistyä Yrittäjyyttä tukevat opinnot peruskoulussa, toisen asteen koulutuksessa ja korkeaasteen koulutuksessa Ilmaiset kurssit ja koulutukset aikuisopinnoissa EU-rahoitus Vertaistuki muilta yrittäjiltä Esimerkit menestyneistä yrittäjänaisista Ystävien ja lähipiirin tuki Puolison tuki Erilaiset verkostoitumistilaisuudet En osaa sanoa 21% 21% 19% % 14% % 10% 11% 10% 8% 8% v naiset (N=1007) Yrittäjänaiset (n=150) Mitä asiat kannustaisivat suomalaisia naisia yrittäjyyteen? Valitse kolme mielestäsi tärkeintä asiaa. Base (18-60 vuotiaat naiset, 1007 / naisyrittäjät, 150) 9

10 Vanhemmat uskovat hieman nuorempia useammin työllistymismahdollisuuden kannustavuuteen, nuoremmat puolestaan yrittäjyyttä tukevien opintojen kannustavuuteen. KAIKKI (N=1007) 18-29v. (N=288) 30-39v. (N=221) 40-49v. (N=217) 50-60v. (N=280) Helsinki- Uusimaa (N=327) Etelä-Suomi (N=211) Länsi-Suomi (N=244) Pohjois- ja Itä-Suomi (N=225) Peruskoulu (N=110) Lukio/ Ammatillinen / opisto / amk (N=668) Oma asenne: usko omaan osaamiseen 45 % 42 % 44 % 43 % 51 % 48 % 49 % 43 % 40 % 56 % 43 % 46 % Suomalaisen yhteiskunnan tuki 37 % 33 % 46 % 36 % 33 % 33 % 34 % 39 % 41 % 28 % 38 % 38 % Intohimo ja palo yrittämiseen 36 % 39 % 31 % 32 % 41 % 37 % 33 % 31 % 44 % 39 % 38 % 31 % Yliopistotaso/ Tutkijakoulut us (N=221) Yrittäjyyden mukanaan tuoma mahdollisuus työllistyä Yrittäjyyttä tukevat opinnot peruskoulussa, toisen asteen koulutuksessa ja korkea-asteen koulutuksessa Ilmaiset kurssit ja koulutukset aikuisopinnoissa 27 % 22 % 24 % 31 % 32 % 27 % 28 % 29 % 24 % 25 % 27 % 28 % 21 % 25 % 26 % 15 % 19 % 22 % 16 % 23 % 24 % 18 % 20 % 28 % 19 % 18 % 21 % 16 % 21 % 18 % 19 % 20 % 20 % 24 % 20 % 15 % EU-rahoitus 15 % 10 % 13 % 22 % 18 % 14 % 12 % 16 % 19 % 15 % 16 % 13 % Vertaistuki muilta yrittäjiltä 15 % 16 % 17 % 12 % 15 % 14 % 16 % 16 % 13 % 15 % 14 % 19 % Esimerkit menestyneistä yrittäjänaisista 14 % 17 % 14 % 12 % 11 % 15 % 13 % 14 % 10 % 17 % 11 % 19 % Ystävien ja lähipiirin tuki 13 % 20 % 8 % 13 % 10 % 13 % 18 % 11 % 10 % 20 % 14 % 8 % Puolison tuki 10 % 9 % 9 % 14 % 9 % 9 % 12 % 10 % 10 % 7 % 11 % 8 % Erilaiset verkostoitumistilaisuudet 10 % 10 % 12 % 10 % 8 % 10 % 10 % 10 % 10 % 8 % 9 % 13 % En osaa sanoa 8 % 10 % 7 % 10 % 7 % 9 % 8 % 8 % 8 % 7 % 9 % 7 % Mitä asiat kannustaisivat suomalaisia naisia yrittäjyyteen? Valitse kolme mielestäsi tärkeintä asiaa. Base (18-60 vuotiaat naiset) 10

11 Taloudellinen epävarmuus on selvästi keskeisimmäksi naisten yrittäjyyden esteeksi koettu sekä kaikkien 18-60v. naisten keskuudessa, että yrittäjänaisten keskuudessa. Rahoitus nousee molemmilla kakkoseksi. Tässäkin koko vastaajaryhmän ja jo yrittäjinä toimivien naisten näkemykset ovat hyvin lähellä toisiaan. Taloudellinen epävarmuus Ei rahoitusta saatavilla yrityksen perustamiseen Epäonnistumisen pelko Haasteet työn ja perheen yhdistämisessä Oma asenne: ei riittävästi uskoa omaan osaamiseen Ei riittävästi tietoa saatavilla yrittäjyydestä Ympäröivän yhteisön asenteet Ei tarvittavaa koulutusta Puolison tai muiden läheisten asenne Ei riittävästi kannustavia esimerkkejä Ei mahdollisuuksia verkostoitumiseen Lähestyvä eläkeikä Muu, mikä? En osaa sanoa 14% 10% 12% 1 9% 8% 10% 9% 4% 44% 39% 3 34% 31% 32% 28% 31% 6 71% 18-60v naiset (N=1007) Yrittäjänaiset (n=150) Mitkä asiat mielestäsi voivat olla suomalaisten naisten yrittäjyyden esteenä? Valitse kolme mielestäsi tärkeintä asiaa. Base (18-60 vuotiaat naiset, 1007 / naisyrittäjät, 150) 11

12 Taustaryhmittäiset erot näkemyksissä ovat kohtuullisen pieniä. KAIKKI (N=1007) 18-29v. (N=288) 30-39v. (N=221) 40-49v. (N=217) 50-60v. (N=280) Helsinki- Uusimaa (N=327) Etelä-Suomi (N=211) Länsi-Suomi (N=244) Pohjois- ja Itä-Suomi (N=225) Peruskoulu (N=110) Lukio/ Ammatillinen / opisto / amk (N=668) Taloudellinen epävarmuus 66 % 61 % 70 % 66 % 66 % 66 % 62 % 66 % 68 % 62 % 67 % 63 % Yliopistotaso/ Tutkijakoulut us (N=221) Ei rahoitusta saatavilla yrityksen perustamiseen 44 % 35 % 45 % 47 % 50 % 45 % 46 % 46 % 39 % 41 % 45 % 43 % Epäonnistumisen pelko 37 % 41 % 36 % 39 % 32 % 32 % 40 % 38 % 40 % 41 % 37 % 34 % Haasteet työn ja perheen yhdistämisessä 31 % 30 % 34 % 31 % 29 % 32 % 30 % 35 % 26 % 28 % 31 % 32 % Oma asenne: ei riittävästi uskoa omaan osaamiseen 28 % 23 % 26 % 27 % 35 % 29 % 24 % 28 % 29 % 21 % 28 % 32 % Ei riittävästi tietoa saatavilla yrittäjyydestä 14 % 18 % 12 % 12 % 14 % 15 % 16 % 11 % 15 % 15 % 13 % 16 % Ympäröivän yhteisön asenteet 12 % 16 % 11 % 9 % 11 % 11 % 10 % 13 % 13 % 17 % 12 % 10 % Ei tarvittavaa koulutusta 9 % 11 % 6 % 8 % 9 % 9 % 6 % 8 % 10 % 13 % 8 % 9 % Puolison tai muiden läheisten asenne 8 % 7 % 7 % 8 % 10 % 7 % 10 % 8 % 9 % 10 % 8 % 7 % Ei riittävästi kannustavia esimerkkejä 6 % 10 % 7 % 6 % 3 % 7 % 5 % 4 % 9 % 8 % 5 % 9 % Ei mahdollisuuksia verkostoitumiseen 5 % 7 % 6 % 5 % 4 % 5 % 8 % 5 % 4 % 7 % 5 % 6 % Lähestyvä eläkeikä 4 % 1 % 2 % 2 % 11 % 4 % 5 % 4 % 4 % 7 % 4 % 2 % Muu, mikä? 3 % 1 % 4 % 5 % 1 % 3 % 4 % 3 % 1 % 1 % 3 % 3 % En osaa sanoa 7 % 8 % 6 % 7 % 5 % 6 % 8 % 6 % 7 % 5 % 7 % 7 % Mitkä asiat mielestäsi voivat olla suomalaisten naisten yrittäjyyden esteenä? Valitse kolme mielestäsi tärkeintä asiaa. Base (18-60 vuotiaat naiset) 12

13 Tulokset naisyrittäjille kohdistetuista kysymyksistä 13

14 Joka toinen naisyrittäjä uskoo yrityksensä liikevaihdon kasvuun lähitulevaisuudessa. Joka kymmenes puolestaan uskoo liikevaihdon laskevan. Uudenmaan ulkopuolella ja korkeasti koulutetuilla kasvuodotukset ovat hieman yleisempiä v. (n=65) 9% % 45v+ (n=85) 11% 38% 31% 9% 2% 9% 11% 10% Helsinki Uusimaa (n=49) % 14% Muu Suomi (n=101) 12% 44% 29% 4% 2% 10% Selkeää liikevaihdon kasvua ennustaa vain joka kymmenes (n= naisyrittäjät, 150) 41% Ei korkeakoulutusta (n=97) Korkeakoulutus (n=52) Yksinyrittäjä (n=105) Vähintään 2 hengen yritys (n=45) 1 10% 11% 38% 38% 4 44% 29% 29% 2 2 8% 14% 4% 4% 1 9% 0% 28% Uskon yritykseni liikevaihdon kasvavan selvästi Uskon yritykseni liikevaihdon kasvavan hieman Uskon yritykseni liikevaihdon pysyvän ennallaan Uskon yritykseni liikevaihdon pienenevän hieman Uskon yritykseni liikevaihdon pienenevän selvästi En osaa sanoa Miten näet yrityksesi lähitulevaisuuden? Valitse parhaiten näkemystäsi kuvaava vaihtoehto. Base (naisyrittäjät) 14

15 Joka seitsemäs sanoo, ettei kokenut mitään haasteita yrityksen perustamisessa. Taloudellisen tuen puute ja riskien ottamisen pelon voittaminen olivat lähes joka toiselle kolmen suurimman haasteen joukossa. Taloudellisen tuen puute (mm. rahoitus) Riskien ottamisen pelon voittaminen Ajattelin, että minulle ei ole riittävästi kokemusta yrittäjyydestä / yrityksen perustamisesta Kova kilpailu toimialalla % 4 Yrittäjyyden ja perhe-elämän yhdistäminen Ei riittävästi mahdollisia asiakkaita toimialallani 1 19% Ei ollut riittävästi tietoa saatavilla yrittäjyydestä Minulla ei ollut tarvittavaa koulutusta yritykseeni liittyen 9% Ei kannustavia esimerkkejä toisista menestyneistä yrittäjistä En saanut tukea kumppaniltani / ystäviltä / perheeltä Ei riittävästi kokeneita työntekijöitä yritykseeni Muu, mikä? En kokenut haasteita yrityksen perustamisessa 1 En osaa sanoa Mitkä olivat sinulle suurimpia haasteita yrityksen perustamisessa? Valitse kolme mielestäsi tärkeintä asiaa. Base (naisyrittäjät, 150) 15

16 KAIKKI (n=150) 18-44v. (n=65) 45v+ (n=85) Helsinki Uusimaa (n=49) Muu Suomi (n=101) Ei korkeakoulutusta (n=97) Korkeakoulutus (n=52) Yksinyrittäjä (n=105) Vähintään 2 hengen yritys (n=45) Taloudellisen tuen puute (mm. rahoitus) 45 % 48 % 42 % 45 % 45 % 47 % 40 % 48 % 38 % Riskien ottamisen pelon voittaminen 41 % 45 % 38 % 33 % 45 % 44 % 35 % 42 % 38 % Ajattelin, että minulle ei ole riittävästi kokemusta yrittäjyydestä / yrityksen perustamisesta 27 % 34 % 22 % 27 % 28 % 26 % 31 % 32 % 16 % Kova kilpailu toimialalla 27 % 31 % 24 % 24 % 28 % 31 % 19 % 26 % 29 % Yrittäjyyden ja perhe-elämän yhdistäminen 19 % 23 % 16 % 20 % 19 % 26 % 8 % 17 % 24 % Ei riittävästi mahdollisia asiakkaita toimialallani 17 % 15 % 18 % 12 % 19 % 14 % 21 % 20 % 9 % Ei ollut riittävästi tietoa saatavilla yrittäjyydestä 9 % 15 % 5 % 10 % 9 % 9 % 10 % 12 % 2 % Minulla ei ollut tarvittavaa koulutusta yritykseeni liittyen 7 % 8 % 6 % 4 % 8 % 8 % 4 % 7 % 7 % Ei kannustavia esimerkkejä toisista menestyneistä yrittäjistä 3 % 3 % 4 % - 5 % 2 % 6 % 4 % 2 % En saanut tukea kumppaniltani / ystäviltä / perheeltä 3 % 2 % 4 % 4 % 2 % 3 % 2 % 1 % 7 % Ei riittävästi kokeneita työntekijöitä yritykseeni 3 % 2 % 4 % 4 % 2 % 2 % 4 % 1 % 7 % Muu, mikä? 5 % 5 % 5 % 2 % 6 % 3 % 6 % 5 % 4 % En kokenut haasteita yrityksen perustamisessa 15 % 8 % 21 % 20 % 13 % 13 % 19 % 13 % 20 % En osaa sanoa 5 % 8 % 2 % 6 % 4 % 4 % 6 % 5 % 4 % Mitkä olivat sinulle suurimpia haasteita yrityksen perustamisessa? Valitse kolme mielestäsi tärkeintä asiaa. Base (naisyrittäjät) 16

17 Joka neljännen naisyrittäjän tuotteet/palvelut ovat myynnissä myös muissa Euroopan maissa ja joka viides olisi siitä kiinnostunut. Taustaryhmittäin erot ovat hyvin pienet v. (n=65) 31% 20% 40% 9% 1 45v+ (n=85) 2 20% 40% 1 2 Helsinki Uusimaa (n=49) 2 22% 3 1 Muu Suomi (n=101) 28% 19% 4 11% Kahta naisyrittäjää viidestä ei kiinnosta laajentaa Euroopan markkinoille (n= naisyrittäjät, 150) Ei korkeakoulutusta (n=97) Korkeakoulutus (n=52) Yksinyrittäjä (n=105) 2 29% 2 18% 2 21% 42% 3 40% 14% 10% 12% 40% 20% Vähintään 2 hengen yritys (n=45) 29% 18% 40% 1 Tuotteeni / palveluni ovat tällä hetkellä myynnissä Suomen lisäksi myös muissa Euroopan maissa Valitse mikä seuraavista väittämistä koskee sinua. Tuotteitani / palvelujani ei ole tällä hetkellä myynnissä Suomen lisäksi muissa Euroopan maissa, mutta olisin siitä kiinnostunut Tuotteitani / palvelujani ei ole tällä hetkellä myynnissä Suomen lisäksi muissa Euroopan maissa enkä ole siitä kiinnostunutkaan En osaa sanoa Base (naisyrittäjät) 17

18 Lähes kolmannes naisyrittäjistä ei ole kuullutkaan EU:n tarjoamista rahoitusmahdollisuuksista. Varsinkin nuoremmilla naisyrittäjillä (alle 45v) ja alemman koulutuksen omaavilla tietoisuus on heikko. 8% 18-44v. (n=65) 45v+ (n=85) % 14% 12% 11% 4% 11% 1 8% Noin neljännes tietää EU:n tarjoamasta rahoituksesta vähintään jonkin verran (n= naisyrittäjät, 150) 29% Helsinki Uusimaa (n=49) Muu Suomi (n=101) Ei korkeakoulutusta (n=97) Korkeakoulutus (n=52) 22% % 4 34% 3 44% 1 8% 2% 4% 12% 8% 4% 10% 11% 9% 1 10% 4% Yksinyrittäjä (n=105) 3 38% 14% 0% 9% 38% Vähintään 2 hengen yritys (n=45) 20% 38% 11% 1 11% EU rahoitusta saaneista (5kpl) neljä (80%) totesi, että EU rahoitus auttoi saavuttamaan tärkeitä liiketoiminnallisia tavoitteita ja kaksi (40%) totesi, että olisi valmis kannustamaan toisia yrittäjiä hakemaan EU-rahoitusta. En ollut kuullut siitä aiemmin Olen kuullut ja tiedän siitä jonkin verran Yritykseni on saanut EU-rahoitusta Olen kuullut, mutta en tiedä siitä juuri mitään Olen kuullut ja tiedän siitä varsin hyvin En osaa sanoa Yritykset voivat saada EU-rahoitusta avustusten, lainojen ja takuiden muodossa. Kuinka hyvin tunnet tämän mahdollisuuden? Base (naisyrittäjät) 18

19 Joka toinen naisyrittäjä ei usko oman yrityksensä voivan saada EU-rahoitusta. Joka neljäs on EU-rahoituksesta kiinnostunut. En usko, että oma yritykseni voisi saada EU-rahoitusta 49% Olen kiinnostunut EU-rahoitusmahdollisuuksista 2 Koen tiedon löytämisen EU-rahoitusmahdollisuuksista haasteelliseksi 1 Olen hakenut yritykselleni EU-rahoitusta Tunnen toisen yrittäjän, joka on hakenut yritykselleen EUrahoitusta Ei mikään näistä 1 En osaa sanoa Mitkä seuraavat sopivat sinuun EU-rahoitusta koskien? Valitse kaikki, jotka sinuun sopivat. Base (naisyrittäjät, 150) 19

20 Nuoremmista naisyrittäjistä joka kolmas on kiinnostunut EU-rahoituksesta. Varsinkaan yksinyrittäjät eivät usko EU-rahoituksen saamiseen. KAIKKI (n=150) 18-44v. (n=65) 45v+ (n=85) Helsinki Uusimaa (n=49) Muu Suomi (n=101) Ei korkeakoulutusta (n=97) Korkeakoulutus (n=52) Yksinyrittäjä (n=105) Vähintään 2 hengen yritys (n=45) En usko, että oma yritykseni voisi saada EU-rahoitusta 49 % 52 % 46 % 47 % 50 % 51 % 46 % 58 % 27 % Olen kiinnostunut EU-rahoitusmahdollisuuksista 27 % 35 % 20 % 24 % 28 % 30 % 21 % 27 % 27 % Koen tiedon löytämisen EU-rahoitusmahdollisuuksista haasteelliseksi 15 % 20 % 11 % 24 % 10 % 16 % 12 % 12 % 20 % Olen hakenut yritykselleni EU-rahoitusta 5 % 5 % 5 % 6 % 4 % 3 % 8 % - 16 % Tunnen toisen yrittäjän, joka on hakenut yritykselleen EU-rahoitusta 3 % 5 % 2 % 6 % 2 % 2 % 6 % 1 % 9 % Ei mikään näistä 17 % 8 % 25 % 20 % 16 % 16 % 17 % 14 % 24 % En osaa sanoa 7 % 14 % 2 % 2 % 10 % 6 % 10 % 9 % 4 % Mitkä seuraavat sopivat sinuun EU-rahoitusta koskien? Valitse kaikki, jotka sinuun sopivat. Base (naisyrittäjät) 20

21 Kaksi viidestä käyttäisi mahdollista EU-rahoitusta markkinointiin, viestintään tai mainontaan. Vain joka yhdeksäs palkkaisi sillä uutta henkilökuntaa ja vielä harvempi laittaisi sitä viennin kehittämiseen. Markkinointi, viestintä, mainonta 39% Oma koulutus Erilaiset palvelut (esim. tilitoimisto, kuljetukset, lakipalvelut) Toimitilat, varastotilat Verkkopalvelun tai -kaupan luominen tai kehitys Tuotekehitys Uuden henkilöstön palkkaus 22% 22% 20% % Viennin kehittäminen Henkilöstön koulutus Logistiikka Muu, mikä? En osaa sanoa 22% Mihin käyttäisit EU-rahoitusta, jos sitä myönnettäisiin yrityksellesi? Base (naisyrittäjät, 150) 21

22 Yksinyrittäjät käyttäisivät mahdollista EU-rahoitusta markkinointiin, viestintään tai mainontaan ja omaan koulutukseensa useammin kuin muut naisyrittäjät. Vähintään 2 henkilöä työllistävät käyttäisivät yksinyrittäjiä useammin EU-rahoitusta tuotekehitykseen ja henkilökunnan palkkaamiseen. KAIKKI (n=150) 18-44v. (n=65) 45v+ (n=85) Helsinki Uusimaa (n=49) Muu Suomi (n=101) Ei korkeakoulutusta (n=97) Korkeakoulutus (n=52) Yksinyrittäjä (n=105) Vähintään 2 hengen yritys (n=45) Markkinointi, viestintä, mainonta 39 % 42 % 38 % 45 % 37 % 40 % 38 % 43 % 31 % Oma koulutus 22 % 29 % 16 % 24 % 21 % 24 % 19 % 29 % 7 % Erilaiset palvelut (esim. tilitoimisto, kuljetukset, lakipalvelut) 22 % 25 % 20 % 22 % 22 % 18 % 31 % 24 % 18 % Toimitilat, varastotilat 20 % 26 % 15 % 29 % 16 % 22 % 17 % 20 % 20 % Verkkopalvelun tai -kaupan luominen tai kehitys 17 % 17 % 16 % 16 % 17 % 15 % 19 % 18 % 13 % Tuotekehitys 13 % 12 % 14 % 14 % 13 % 12 % 15 % 9 % 24 % Uuden henkilöstön palkkaus 11 % 6 % 14 % 16 % 8 % 11 % 10 % 8 % 18 % Viennin kehittäminen 7 % 11 % 4 % 8 % 6 % 4 % 12 % 8 % 4 % Henkilöstön koulutus 5 % 5 % 5 % 8 % 3 % 7 % - 2 % 11 % Logistiikka 3 % 3 % 2 % 6 % 1 % 4 % - 4 % - Muu, mikä? 3 % - 6 % 2 % 4 % 4 % 2 % 3 % 4 % En osaa sanoa 22 % 22 % 22 % 16 % 25 % 23 % 19 % 22 % 22 % Mihin käyttäisit EU-rahoitusta, jos sitä myönnettäisiin yrityksellesi? Base (naisyrittäjät) 22

23 About YouGov 23

24 YouGov s panels With 30 offices in 20 countries and panelists in 38 countries, YouGov are one of the 10 leading international market analysis network in the world. 38 Countries YouGov Panels YouGov Partner Panels 24

25 YouGov by the numbers 5,000, YOUGOV FOUNDED IN UK NUMBER OF PEOPLE WHO PARTICIPATE IN YOUGOV PANELS 30 #1 20 MILLION NUMBER OF SURVEYS COMPLETED IN FISCAL YEAR 2016 NUMBER OF YOUGOV OFFICES WORLDWIDE MOST ACCURATE ONLINE MARKET RESEARCH FIRM #1 YOUGOV IS NAMED THE MOST QUOTED SOURCES >2500 NUMBER OF POLITICAL, CULTURAL, COMMERCIAL CLIENTS SERVED IN FY16 38 NUMBER OF YOUGOV PANELS WORLDWIDE 21 YOUGOV GLOBAL RANKING IN AMA GOLD REPORT 25

Naisten yrittäjyys Suomessa ja EU:n rooli kasvun tukijana Pia Siitonen, tiedotuspäällikkö Euroopan komission Suomen-edustusto

Naisten yrittäjyys Suomessa ja EU:n rooli kasvun tukijana Pia Siitonen, tiedotuspäällikkö Euroopan komission Suomen-edustusto Naisten yrittäjyys Suomessa ja EU:n rooli kasvun tukijana Pia Siitonen, tiedotuspäällikkö Euroopan komission Suomen-edustusto Tutkimus toteutettiin helmikuussa 2019, suomalaisia naisia edustavalla otoksella

Lisätiedot

SUOMALAISET LAHJOITTAJINA

SUOMALAISET LAHJOITTAJINA SUOMALAISET LAHJOITTAJINA Kuluttajakyselyn yhteenveto Lokakuu 2018 Suomalaiset lahjoittajina Johdanto Tämän kyselytutkimuksen on toteuttanut YouGov Finland. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää suomalaisen

Lisätiedot

Arjen katsaus Kuluttajakysely syyskuu 2015

Arjen katsaus Kuluttajakysely syyskuu 2015 Arjen katsaus Kuluttajakysely syyskuu 2015 Tutkimuksen taustaa Tässä raportissa esitetään päätulokset LähiTapiolan Arjen Katsaukseen 2/2015 liittyvästä kuluttajatutkimuksesta. Aiheina tällä kierroksella

Lisätiedot

Yksi elämä -hanke. Kuluttajakysely Yksi elämä -hankkeesta Marraskuu 2016

Yksi elämä -hanke. Kuluttajakysely Yksi elämä -hankkeesta Marraskuu 2016 Yksi elämä -hanke Kuluttajakysely Yksi elämä -hankkeesta Marraskuu 2016 Johdanto Tämän kyselytutkimuksen Yksi elämä hankkeelle on toteuttanut YouGov Finland Tiedot kerättiin web-kyselynä 2.11. 6.11.2016

Lisätiedot

KULUTTAJAKYSELY SUOMALAISILLE SÄHKÖN PUHELINMYYNNISTÄ Marraskuu 2018

KULUTTAJAKYSELY SUOMALAISILLE SÄHKÖN PUHELINMYYNNISTÄ Marraskuu 2018 KULUTTAJAKYSELY SUOMALAISILLE SÄHKÖN PUHELINMYYNNISTÄ Marraskuu 2018 Kuluttajakysely sähkön puhelinmyynnistä marraskuu 2018 - Johdanto Paikallisvoima ry Kuluttajakysely sähkön puhelinmyynnistä marraskuu

Lisätiedot

Arjen katsaus Kuluttajakysely syyskuu 2015

Arjen katsaus Kuluttajakysely syyskuu 2015 Arjen katsaus Kuluttajakysely syyskuu 2015 Tutkimuksen taustaa Tässä raportissa esitetään päätulokset LähiTapiolan Arjen Katsaukseen 2/2015 liittyvästä kuluttajatutkimuksesta. Aiheina tällä kierroksella

Lisätiedot

KULUTTAJAKYSELY SUOMALAISILLE SÄHKÖN PUHELINMYYNNISTÄ Marraskuu 2018

KULUTTAJAKYSELY SUOMALAISILLE SÄHKÖN PUHELINMYYNNISTÄ Marraskuu 2018 KULUTTAJAKYSELY SUOMALAISILLE SÄHKÖN PUHELINMYYNNISTÄ Marraskuu 2018 Johdanto YouGov Finland on toteuttanut tämän kyselytutkimuksen Paikallisvoima ry:n toimeksiannosta. (Tämä tieto pyydetään kertomaan

Lisätiedot

ƒ) ± ± ± )± ã ƒ) ; ; ã Ò ƒ) ;;± ƒ; ; ;± ƒ) ƒ ;± ± ) ä ƒ)

ƒ) ± ± ± )± ã ƒ) ; ; ã Ò ƒ) ;;± ƒ; ; ;± ƒ) ƒ ;± ± ) ä ƒ) ƒ) ± ± ± )± ã ƒ) ; ; ã Ò ƒ) ;;± ƒ; ; ;± ƒ) ƒ ;± ± ) ä ƒ) ƒ) ± ± ± )± Ò ƒ) ;;± ƒ; ; ;± ƒ) ƒ ;± ± ) ä ƒ) ƒ) ± ± ± ) ± ƒ) ± ± ± ) ± ± ± ƒ ) ± ± ƒ) ± ± ± ) ± ± ± ± ± Ò ± ± ƒ) ;;± ƒ; ; ;± ƒ) ƒ ;± ± ) ä ƒ) ƒ)

Lisätiedot

Tulevaisuuden megatrendit ja yrittäjyys

Tulevaisuuden megatrendit ja yrittäjyys Tulevaisuuden megatrendit ja yrittäjyys Yrittäjyyden trendit petri.malinen@yrittajat.fi Yritysrakenne Suomessa 2016 0,2% Suuryritykset (250 hlöä) 591 1,0% Keskisuuret yritykset (50 249 hlöä) 2 728 5,5%

Lisätiedot

Kuluttajakysely sähkölaskusta

Kuluttajakysely sähkölaskusta Kuluttajakysely sähkölaskusta 1.10.2014 1 Johdanto Kyselyn on toteuttanut YouGov Finland Energiateollisuus ry:n toimeksiannosta. (Tämä tieto pyydetään kertomaan tuloksia mahdollisesti julkistettaessa).

Lisätiedot

Elon Yrittäjämittari uskallatko katsoa peiliin?

Elon Yrittäjämittari uskallatko katsoa peiliin? Elon Yrittäjämittari uskallatko katsoa peiliin? Helsingin yrittäjät Elon työhyvinvointipalvelut Työhyvinvointikysely 8.1.-16.1.2018 N=366 Kiitos aktiivisuudesta! Vastaajien taustatietoja Helsingin yrittäjät,

Lisätiedot

Arjen katsaus Kuluttajakysely maaliskuu 2016

Arjen katsaus Kuluttajakysely maaliskuu 2016 Arjen katsaus Kuluttajakysely maaliskuu 2016 Tutkimuksen taustaa Tässä raportissa esitetään päätulokset LähiTapiolan Arjen Katsaukseen 1/2016 liittyvästä kuluttajatutkimuksesta. Aiheina tällä kierroksella

Lisätiedot

KULUTTAJAKYSELY KUNTIEN VASTUULLISISTA HANKINNOISTA. Yhteenvetoraportti huhtikuu 2016

KULUTTAJAKYSELY KUNTIEN VASTUULLISISTA HANKINNOISTA. Yhteenvetoraportti huhtikuu 2016 KULUTTAJAKYSELY KUNTIEN VASTUULLISISTA HANKINNOISTA Yhteenvetoraportti huhtikuu 2016 Kyselyn tausta ja sisältö Tämän kyselytutkimuksen liittyen suomalaisten näkemyksiin kuntien vastuullisista hakinnoista

Lisätiedot

TILANNEKATSAUS. Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. kesäkuu Salo / Salon seutukunta. Tommi Virtanen

TILANNEKATSAUS. Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. kesäkuu Salo / Salon seutukunta. Tommi Virtanen TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset kesäkuu 2017 Salo / Salon seutukunta Tommi Virtanen TYÖMARKKINAT TILANNE VERRATTUNA VUODENTAKAISEEN KESÄKUU 2017 VÄKILUKU 53 418-391 TYÖTTÖMYYS- PROSENTTI

Lisätiedot

Työpaikat Vaasassa

Työpaikat Vaasassa Työpaikat Vaasassa 2000 2014 Erityissuunnittelija Teemu Saarinen, Kaupunkikehitys, 29.9.2016 Työpaikat Vaasassa vuosina 2000 2014* *) Tilastokeskus julkaisee vuoden 2015 työpaikkatiedot lokakuussa 2017.

Lisätiedot

KULUTTAJAKYSELY TALVEN ENNAKOINNISTA

KULUTTAJAKYSELY TALVEN ENNAKOINNISTA KULUTTAJAKYSELY TALVEN ENNAKOINNISTA Rengasfoorumi 1.10.2013 Sales Questor Oy Tutkimuksen taustaa Tutkimuksella selvitettiin autoilijoiden ja/tai rengasasioita tuntevien kokemuksia ja näkemyksiä talven

Lisätiedot

TILANNEKATSAUS. Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. kesä-/heinäkuu Salo / Salon seutukunta. Tommi Virtanen

TILANNEKATSAUS. Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. kesä-/heinäkuu Salo / Salon seutukunta. Tommi Virtanen TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset kesä-/heinäkuu 2017 Salo / Salon seutukunta Tommi Virtanen TYÖMARKKINAT TILANNE VERRATTUNA VUODENTAKAISEEN KESÄKUU 2017 VÄKILUKU 53 367-447 TYÖTTÖMYYS-

Lisätiedot

Tilastotietoa aikuiskoulutustuesta vuonna 2016

Tilastotietoa aikuiskoulutustuesta vuonna 2016 Tilastotietoa aikuiskoulutustuesta vuonna 2016 Edunsaajien lukumäärät ja maksetut aikuiskoulutustuet vuosina 2001 2016 Edunsaajien lukumäärät, kpl Maksetut aikuiskoulutustuet, MEUR 26 000 24 000 22 000

Lisätiedot

Työpaikat Vaasan seudulla

Työpaikat Vaasan seudulla Työpaikat Vaasan seudulla 2000 2014 Erityissuunnittelija Teemu Saarinen, Kaupunkikehitys, 29.9.2016 Työpaikat Vaasan seudulla vuosina 2000 2014* *) Tilastokeskus julkaisee vuoden 2015 työpaikkatiedot lokakuussa

Lisätiedot

Kuopion työpaikat 2016

Kuopion työpaikat 2016 Kuopion työpaikat 2016 Tilastokeskuksen julkistus 09/2018 Tilastotiedote 13/2018, 26.9.2018 Kuopion työpaikat vuonna 2016 - Kuopiossa oli vuoden 2016 lopussa noin 51 000 työpaikkaa. - Vuonna 2016 Kuopion

Lisätiedot

YT-TILASTOT Tytti Naukkarinen

YT-TILASTOT Tytti Naukkarinen YT-TILASTOT 2016 9.1.2017 Tytti Naukkarinen VUOSIVERTAILU 2006 2016 ALKANEIDEN YT-NEUVOTTELUJEN ALAISET HENKILÖT 250000 200000 150000 100000 50000 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Lisätiedot

Työpaikka- ja. Päivitetty 9.9.2014

Työpaikka- ja. Päivitetty 9.9.2014 Työpaikka- ja elinkeinorakenne i k Päivitetty 9.9.2014 Työpaikat Helsingin seudun kunnissa v 2000-20112011 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Helsinki 372 101 370 342 364 981 365 597

Lisätiedot

Kuopion työpaikat 2017

Kuopion työpaikat 2017 Kuopion työpaikat 2017 Tilastokeskuksen julkistus 10/2019 Tilastotiedote 18/2019, 18.10.2019 Kuopion kaupunki, talous- ja omistajaohjaus KUOPION TYÖPAIKAT 2017 Kuopiossa oli vuoden 2017 lopussa noin 51

Lisätiedot

Ruututietokanta 2018: 250m x 250m

Ruututietokanta 2018: 250m x 250m Ruututietokanta 2018: 250m x 250m ja asukkaiden 2017. 250m x 250m. 1 asukas 56 368 56 368 2-10 asukasta 754 827 201 533 11-99 asukasta 1 784 762 54 611 100-499 asukasta 2 120 381 11 203 500-999 asukasta

Lisätiedot

LAUKAAN TILASTOKATSAUS YRITYKSET JA TOIMIPAIKAT

LAUKAAN TILASTOKATSAUS YRITYKSET JA TOIMIPAIKAT LAUKAAN TILASTOKATSAUS YRITYKSET JA TOIMIPAIKAT 1995=100 YRITYSTEN MÄÄRÄN KEHITYS 1995-2012 200 190 180 Laukaa Koko maa 170 160 150 140 130 120 110 100 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Lisätiedot

Ruututietokanta 2016: 250m x 250m

Ruututietokanta 2016: 250m x 250m Ruututietokanta 2016: 250m x 250m ja asukkaiden 2015. 250m x 250m. 1 asukas 55 472 55 472 2-10 asukasta 769 806 204 286 11-99 asukasta 1 791 725 55 063 100-499 asukasta 2 119 843 11 227 500-999 asukasta

Lisätiedot

Ruututietokanta 2017: 250m x 250m

Ruututietokanta 2017: 250m x 250m Ruututietokanta 2017: 250m x 250m ja asukkaiden 2016. 250m x 250m. 1 asukas 55 802 55 802 2-10 asukasta 762 404 202 859 11-99 asukasta 1 787 031 54 910 100-499 asukasta 2 124 278 11 232 500-999 asukasta

Lisätiedot

Ruututietokanta 2015: 250m x 250m

Ruututietokanta 2015: 250m x 250m Ruututietokanta 2015: 250m x 250m ja asukkaiden 2014. 250m x 250m. 1 asukas 54 927 54 927 2-10 asukasta 776 859 205 555 11-99 asukasta 1 791 875 55 215 100-499 asukasta 2 110 651 11 202 500-999 asukasta

Lisätiedot

Työpaikka- ja elinkeinorakenne. Päivitetty

Työpaikka- ja elinkeinorakenne. Päivitetty Työpaikka- ja elinkeinorakenne Päivitetty 23.9.2013 Työpaikat Helsingin seudun kunnissa v 2000-2010 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Helsinki 372 352 372 101 370 342 364 981 365 597

Lisätiedot

OPEN DAY - YHTEISTYÖ TYÖELÄMÄN KANSSA

OPEN DAY - YHTEISTYÖ TYÖELÄMÄN KANSSA OPEN DAY - YHTEISTYÖ TYÖELÄMÄN KANSSA Laadukas ammatillinen koulutus syntyy monipuolisessa yhteistyössä työelämän kanssa, ja yhteistyön merkitys kasvaa ammatillisen koulutuksen uudistumisen myötä. Tiiviillä

Lisätiedot

Arjen katsaus Kuluttajakysely maaliskuu 2016 Alueyhteenveto Etelä-Pohjanmaa

Arjen katsaus Kuluttajakysely maaliskuu 2016 Alueyhteenveto Etelä-Pohjanmaa Arjen katsaus Kuluttajakysely maaliskuu 2016 Alueyhteenveto Etelä-Pohjanmaa Tutkimuksen taustaa Tässä raportissa on esitetty graafisesti Etelä-Pohjanmaan aluetulokset LähiTapiolan Arjen Katsaukseen 1/2016

Lisätiedot

Kuluttajatutkimusraportti

Kuluttajatutkimusraportti Kuluttajatutkimusraportti Arkielämän kemikaalit kuluttajien asenteet ja tietämys Tammikuu 2015 Johdanto Tässä raportissa on esitetty graafisesti päätulokset Motiva Services Oy:n kuluttajatutkimuksesta

Lisätiedot

Tilastotietoa aikuiskoulutustuen hakijoista ja käytöstä 9.10.2015

Tilastotietoa aikuiskoulutustuen hakijoista ja käytöstä 9.10.2015 Tilastotietoa aikuiskoulutustuen hakijoista ja käytöstä 9.10.2015 Aikuiskoulutustuki 2 Aikuiskoulutustuki 3 MEUR Aikuiskoulutustuen rahoitusvastuu on jaettu kolmikantaisesti. Työttömyysvakuutusmaksuista

Lisätiedot

Yt-tilastot Tytti Naukkarinen

Yt-tilastot Tytti Naukkarinen Yt-tilastot 2017 Tytti Naukkarinen 8.1.2018 Vuosivertailu 2007 2017 Alkaneiden yt-neuvottelujen alaiset henkilöt 250000 200000 150000 100000 50000 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Lisätiedot

NAISYRITTÄJÄ TYÖNANTAJANA. Ilmarisen ja Suomen Yrittäjänaisten kyselytutkimus 2014.

NAISYRITTÄJÄ TYÖNANTAJANA. Ilmarisen ja Suomen Yrittäjänaisten kyselytutkimus 2014. NAISYRITTÄJÄ TYÖNANTAJANA Ilmarisen ja Suomen Yrittäjänaisten kyselytutkimus 2014. TAUSTAA Ilmarinen ja Yrittäjänaiset selvittivät verkkokyselyllä naisyrittäjien arkea ja jaksamista Tulokset julkaistiin

Lisätiedot

Työpaikka- ja elinkeinorakenne

Työpaikka- ja elinkeinorakenne Työpaikka- ja elinkeinorakenne Elina Parviainen / Vantaan kaupunki elina.parviainen[at]vantaa.fi Päivitetty 12.12.2017 Työpaikka- ja elinkeinorakenne Työpaikka- ja elinkeinorakenne Työvoima ja työttömyys

Lisätiedot

Kysely laskutuspalvelun käyttäjille Tulosten tiivistys

Kysely laskutuspalvelun käyttäjille Tulosten tiivistys Kysely laskutuspalvelun käyttäjille Tulosten tiivistys 22.10.2018 1 Taustaa tutkimukselle Aula Research Oy toteutti työeläkeyhtiö Elon toimeksiannosta kyselytutkimuksen laskutuspalveluyritysten käyttäjien

Lisätiedot

Ruututietokanta 2014: 250m x 250m

Ruututietokanta 2014: 250m x 250m Ruututietokanta 2014: 250m x 250m ja asukkaiden 2013. 250m x 250m. 1 asukas 54 503 54 503 2-10 asukasta 782 991 206 376 11-99 asukasta 1 785 241 55 073 100-499 asukasta 2 112 513 11 224 500-999 asukasta

Lisätiedot

TIEDOTE 3/2014 KUOPION MUUTTOLIIKE

TIEDOTE 3/2014 KUOPION MUUTTOLIIKE KUOPION KAUPUNKI Konsernipalvelu Talous- ja strategiapalvelu Elokuu 214 TIEDOTE 3/214 KUOPION MUUTTOLIIKE Kuopion tulomuutto kasvussa Tilastokeskuksen keväällä julkistettujen muuttajatietojen mukaan Kuopion

Lisätiedot

Työpaikat ja työlliset 2015

Työpaikat ja työlliset 2015 Työpaikkoja Irja Henriksson 3.10.2017 Työpaikat ja työlliset 2015 Vuoden 2015 lopussa Lahdessa oli 49 761 työpaikkaa ja työllisiä 46 047. Vuodessa työpaikkojen määrä laski 0,8 % ja työllisten 0,4 %. Luvut

Lisätiedot

Kymenlaakso Työpaikat, yritystoiminta työllisyys, työttömyys työvoima, koulutusrakenne päivitetty

Kymenlaakso Työpaikat, yritystoiminta työllisyys, työttömyys työvoima, koulutusrakenne päivitetty Kymenlaakso Työpaikat, yritystoiminta työllisyys, työttömyys työvoima, koulutusrakenne päivitetty Työpaikat yhteensä (TOL2008) 2006-2016 76000 74000 73745 74117 73225 72000 70000 69655 70168 69752 68000

Lisätiedot

Työpaikat ja työlliset 2014

Työpaikat ja työlliset 2014 Irja Henriksson 14.10.2016 Työpaikat ja työlliset 2014 Vuoden 2014 lopussa Lahdessa oli 50 138 työpaikkaa ja työllisiä 46 238. Vuodessa työpaikkojen määrä laski 2,5 % ja työllisten 2,1 %. Luvut ovat vuoden

Lisätiedot

Vs.elinkeinopäällikkö Pirjo Leino 8.2.2011. Elinkeinotoimi Nurmijärven kunta-elinkeinorakenteesta

Vs.elinkeinopäällikkö Pirjo Leino 8.2.2011. Elinkeinotoimi Nurmijärven kunta-elinkeinorakenteesta Vs.elinkeinopäällikkö Pirjo Leino 8.2.2011 Nurmijärven kunta-elinkeinorakenteesta Elinkeinopoliittinen ohjelma vuosille 2006-2010 Niiden toimenpiteiden kokonaisuus joilla kunta vaikuttaa omalta osaltaan

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012 4 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä 73,0 prosenttia. Työllisyysaste putosi vuoden takaisesta 0,7 prosenttiyksikköä.

Lisätiedot

Kymenlaakson kauppakamarin osaamistarvekysely 2012 Yhteenvetoraportti, N=80, Julkaistu: 10.1.2012. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat

Kymenlaakson kauppakamarin osaamistarvekysely 2012 Yhteenvetoraportti, N=80, Julkaistu: 10.1.2012. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Kymenlaakson kauppakamarin osaamistarvekysely 2012 Yhteenvetoraportti, N=80, Julkaistu: 10.2012 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Yrityksenne henkilömäärä: 2-4 16 20,00% 5-9 17 21,25% 10-49 21 26,25% 4.

Lisätiedot

Kymenlaakso Työpaikat, yritystoiminta työllisyys, työttömyys työvoima, koulutusrakenne

Kymenlaakso Työpaikat, yritystoiminta työllisyys, työttömyys työvoima, koulutusrakenne Kymenlaakso Työpaikat, yritystoiminta työllisyys, työttömyys työvoima, koulutusrakenne Valokuvat Juha Metso päivitetty Työpaikat yhteensä (TOL2008) 2000-2015 76000 74000 73265 73478 73745 74117 73225 72000

Lisätiedot

TYÖPAIKKOJEN MÄÄRÄ. Työpaikkojen määrän kehitys on yhteneväinen työllisyyden kehityksen kanssa. Lähde:

TYÖPAIKKOJEN MÄÄRÄ. Työpaikkojen määrän kehitys on yhteneväinen työllisyyden kehityksen kanssa. Lähde: TYÖPAIKKOJEN MÄÄRÄ Työpaikkojen määrän kehitys on yhteneväinen työllisyyden kehityksen kanssa TYÖPAIKKOJEN MÄÄRÄ Alueella työssäkäyvät so. alueen työpaikat vv.2008-2012 (Novago Yrityskehitys Oy:n kunnat)

Lisätiedot

Työpaikka- ja elinkeinorakenne

Työpaikka- ja elinkeinorakenne Työpaikka- ja elinkeinorakenne Elina Parviainen / Vantaan kaupunki elina.parviainen[at]vantaa.fi Päivitetty 25.10.2018 Työpaikka- ja elinkeinorakenne Työpaikka- ja elinkeinorakenne Työvoima ja työttömyys

Lisätiedot

Kymenlaakso Työpaikat, yritystoiminta työllisyys, työttömyys työvoima, koulutusrakenne

Kymenlaakso Työpaikat, yritystoiminta työllisyys, työttömyys työvoima, koulutusrakenne Kymenlaakso Työpaikat, yritystoiminta työllisyys, työttömyys työvoima, koulutusrakenne Valokuvat Juha Metso 15.11.2017 päivitetty Työpaikat yhteensä (TOL2008) 2000-2015 76000 74000 73265 73478 73745 74117

Lisätiedot

1) Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain. 2) Alueen profiilitiedot

1) Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain. 2) Alueen profiilitiedot Tilastokuviot 1) Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain 2) Alueen profiilitiedot 1) Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain Jämsä, ja koko maa Henkilökunta Liikevaihto Toimipaikkojen henkilökunta

Lisätiedot

Elinkeinorakenne ja suurimmat työllistäjät Hyvinkään kaupunki Talousosasto 11.12.2013

Elinkeinorakenne ja suurimmat työllistäjät Hyvinkään kaupunki Talousosasto 11.12.2013 Elinkeinorakenne ja suurimmat työllistäjät Hyvinkään kaupunki Talousosasto 11.12.2013 Hyvinkään elinkeinorakenne Tähän diasarjaan on koottu muutamia keskeisiä Hyvinkään kaupungin elinkeinorakennetta koskevia

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 19:2016

TILASTOKATSAUS 19:2016 TILASTOKATSAUS 19:2016 21.10.2016 TYÖPAIKAT JA TYÖSSÄKÄYNNIN MUUTOS VANTAALLA, ESPOOSSA, HELSINGISSÄ JA KUUMA-ALUEELLA VIIME VUOSINA Vantaalla oli vuoden 2014 lopussa 107 330 työpaikkaa ja 99 835 henkilöä

Lisätiedot

Yritykset ostopäätösten äärellä

Yritykset ostopäätösten äärellä SUOMALAISEN TYÖN LIITTO Yritykset ostopäätösten äärellä Tiivistelmä selvityksen tuloksista 22.11.2018 Taustaa selvityksestä Aula Research Oy toteutti Suomalaisen Työn liiton toimeksiannosta tutkimuksen

Lisätiedot

Nuori Yri(äjyys - vaiku(avuuskysely 2014. Kooste kyselyn tuloksista

Nuori Yri(äjyys - vaiku(avuuskysely 2014. Kooste kyselyn tuloksista Nuori Yri(äjyys - vaiku(avuuskysely 2014 Kooste kyselyn tuloksista Tausta;edot 1. Oletko osallistunut Nuori Yri2äjyys ry:n lukuvuoden mi2aiseen NY Vuosi yri2äjänä - ohjelmaan? 78% Kyllä, olen osallistunut.

Lisätiedot

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2015

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2015 Työpaikkoja Irja Henriksson 20.11.2017 Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2015 Vuoden 2015 lopussa Lahdessa oli 49 761 työpaikkaa ja työllisiä 46 047. Vuodessa työpaikkojen määrä laski 0,8 % ja työllisten

Lisätiedot

yrityskatsaus y 2013 Tilastokeskus, Alueellinen yritystoimintatilasto

yrityskatsaus y 2013 Tilastokeskus, Alueellinen yritystoimintatilasto n maakunnan yrityskatsaus y 2013 Lähde: Tilastokeskus, Alueellinen yritystoimintatilasto Yritystoimipaikat Maakuntien % osuudet koko maan yritystoimipaikoista vuonna 2013 Uusimaa 28,0 Varsinais Suomi 9,5

Lisätiedot

Ulkomaankauppa ja sitä harjoittavat yritykset - näkökulmia

Ulkomaankauppa ja sitä harjoittavat yritykset - näkökulmia Ulkomaankauppa ja sitä harjoittavat yritykset - näkökulmia Globalisaatioseminaari 17.4.2103, Tilastokeskus Timo Koskimäki Tilastojohtaja, Tulli Sisällys Tavara- ja yritysnäkökulmat ulkomaankauppaan Yritysnäkökulmaa

Lisätiedot

Me-säätiö tavoite Suomessa ei ole yhtään syrjäytynyttä lasta eikä nuorta.

Me-säätiö tavoite Suomessa ei ole yhtään syrjäytynyttä lasta eikä nuorta. Me-säätiö Me-säätiö tavoite. 2050 Suomessa ei ole yhtään syrjäytynyttä lasta eikä nuorta. Strategiamme kärjet. 1. Koulutus kukaan ei syrjäydy peruskoulussa. 2. Uudenlainen työ nuorille 20 000 työkokemusta

Lisätiedot

Tietoja kuntaomisteisista yrityksistä vuonna Mikko Mehtonen

Tietoja kuntaomisteisista yrityksistä vuonna Mikko Mehtonen Tietoja kuntaomisteisista yrityksistä vuonna 2017 Mikko Mehtonen 19.2.2019 Mitä yrityksiä aineistoon on sisällytetty? Yritykset joissa kuntien tai kuntayhtymien yhteenlaskettu omistusosuus on vähintään

Lisätiedot

TILANNEKATSAUS. Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. heinäkuu Salo / Salon seutukunta. Tommi Virtanen

TILANNEKATSAUS. Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. heinäkuu Salo / Salon seutukunta. Tommi Virtanen TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset heinäkuu 2017 Salo / Salon seutukunta Tommi Virtanen TYÖMARKKINAT TILANNE VERRATTUNA VUODENTAKAISEEN HEINÄKUU 2017 VÄKILUKU 53 334-470 TYÖTTÖMYYS-

Lisätiedot

KULUTTAJAKYSELY TALVEN ENNAKOINNISTA

KULUTTAJAKYSELY TALVEN ENNAKOINNISTA KULUTTAJAKYSELY TALVEN ENNAKOINNISTA Rengasfoorumi 1.10.2013 Sales Questor Oy Tutkimuksen taustaa Tutkimuksella selvitettiin autoilijoiden ja/tai rengasasioita tuntevien kokemuksia ja näkemyksiä talven

Lisätiedot

YT-TILASTOT 2015 7.1.2016 ILKKA KAUKORANTA

YT-TILASTOT 2015 7.1.2016 ILKKA KAUKORANTA YT-TILASTOT 2015 7.1.2016 ILKKA KAUKORANTA 45 000 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 Alkaneiden yt-neuvotteluiden alaiset henkilöt 2011Q1 2011Q2 2011Q3 2011Q4 2012Q1 2012Q2 2012Q3

Lisätiedot

Tutkimus sopimusten määrästä ja sopimusketjuista

Tutkimus sopimusten määrästä ja sopimusketjuista Tutkimus sopimusten määrästä ja sopimusketjuista Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja TEM raportteja 5/5 Raportti Työ- ja elinkeinoministeriö Tutkimus sopimusten määrästä ja sopimusketjuista /4 Yhteenveto

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen katsaus aloittaneista yrityksistä, I/2013

Hämeen ELY-keskuksen katsaus aloittaneista yrityksistä, I/2013 NÄKYMIÄ HUHTIKUU 2013 HÄMEEN ELY-KESKUS Hämeen ELY-keskuksen katsaus aloittaneista yrityksistä, I/2013 Julkaisuvapaa 26.4.2013 Aloittaneiden yritysten ja starttirahalla aloittaneiden määrä laskusuuntainen

Lisätiedot

Uusi toimialaluokitus TOL 2008

Uusi toimialaluokitus TOL 2008 Uusi toimialaluokitus TOL 2008 - Uudistuksen lähtökohdat - Käyttöönotto - Mikä muuttuu - Tilastokeskuksen palvelut Luokitusuudistuksen yleiset lähtökohdat Kv-toimialaluokituksen (ISIC) rakenne tarkistetaan

Lisätiedot

VASTAVIRTAAN KULKIJAT

VASTAVIRTAAN KULKIJAT VASTAVIRTAAN KULKIJAT KASVUA JA INNOVAATIOITA -SEMINAARI 31.1.2012 Ulla Hytti, Elisa Akola TSE Entre, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu Pekka Stenholm Turku Institute for Advanced Studies, Turun yliopisto

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen katsaus aloittaneista ja lopettaneista yrityksistä, II/2013

Hämeen ELY-keskuksen katsaus aloittaneista ja lopettaneista yrityksistä, II/2013 NÄKYMIÄ MARRASKUU 2013 HÄMEEN ELY-KESKUS Hämeen ELY-keskuksen katsaus aloittaneista ja lopettaneista yrityksistä, II/2013 Julkaisuvapaa 26.11.2013 Aloittaneiden yritysten määrä jatkaa laskuaan Tilastokeskuksen

Lisätiedot

Työttömät työnhakijat, työttömyysasteet ja työpaikat Hämeessä maaliskuussa TEM/Työnvälitystilastot

Työttömät työnhakijat, työttömyysasteet ja työpaikat Hämeessä maaliskuussa TEM/Työnvälitystilastot Työttömät työnhakijat, työttömyysasteet ja työpaikat Hämeessä maaliskuussa 2014 Työttömät työnhakijat kuukauden lopussa Hämeen ELY-keskuksen alueella vuosina 2009 2014 30 000 Työttömät työnhakijat (ml.

Lisätiedot

Halsua. Halsuan väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015

Halsua. Halsuan väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015 1700 1600 1500 1400 1300 1200 1100 1000 900 800 Halsua Halsuan väestönkehitys ja ennuste vuoteen 2040 2014; 1222 50 40 30 20 10 0-10 -20-30 -40-50 luonnollinen väestönkasvu (syntyneet - kuolleet) syntyneet

Lisätiedot

Lomake 2. Työpaikkaohjaajien koulutus kysely syksy 2015

Lomake 2. Työpaikkaohjaajien koulutus kysely syksy 2015 Nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen valtionavustusten käytön määrällinen ja laadullinen seuranta - KYSELY IV Vastausaika 30.9.2015 17:56:03 Lomake 2. Työpaikkaohjaajien koulutus kysely syksy

Lisätiedot

Kannus. Kannuksen väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015

Kannus. Kannuksen väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015 Kannus Kannuksen väestönkehitys ja ennuste vuoteen 2040 6200 5800 2014; 5643 5400 5000 200 150 100 luonnollinen väestönkasvu (syntyneet - kuolleet) syntyneet 50 kuolleet 0-50 -100-150 -200 maassamuutto

Lisätiedot

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset maaliskuu 2017

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset maaliskuu 2017 TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset maaliskuu 2017 Salon seutukunta / Salo Tommi Virtanen TYÖMARKKINAT VÄKILUKU 53 483-306 TYÖTTÖMYYS- PROSENTTI 15,0-1,5 ALLE 25 VUOTIAAT 415-39 TYÖVOIMA

Lisätiedot

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset helmikuu 2017

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset helmikuu 2017 TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset helmikuu 2017 Salon seutukunta / Salo Tommi Virtanen TYÖMARKKINAT VÄKILUKU 53 491-320 TYÖTTÖMYYS- PROSENTTI 16,0-1,4 ALLE 25 VUOTIAAT 438-50 TYÖVOIMA

Lisätiedot

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. huhtikuu Salon seutukunta / Salo

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. huhtikuu Salon seutukunta / Salo TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset huhtikuu 2017 Salon seutukunta / Salo Tommi Virtanen TYÖMARKKINAT VÄKILUKU 53 483-306 TYÖTTÖMYYS- PROSENTTI 13,9-1,8 ALLE 25 VUOTIAAT 348-64 TYÖVOIMA

Lisätiedot

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. tammikuu Salon seutukunta / Salo

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. tammikuu Salon seutukunta / Salo TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset tammikuu 2017 Salon seutukunta / Salo Tommi Virtanen TYÖMARKKINAT VÄKILUKU 53 491-320 TYÖTTÖMYYS- PROSENTTI 16,3-1,1 ALLE 25 VUOTIAAT 452-25 TYÖVOIMA

Lisätiedot

Toholampi. Toholammin väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015

Toholampi. Toholammin väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015 Toholampi Toholammin väestönkehitys ja ennuste vuoteen 2040 4100 3900 3700 3500 3300 2014; 3354 3100 2900 100 80 60 40 20 0-20 -40-60 -80-100 luonnollinen väestönkasvu (syntyneet - kuolleet) syntyneet

Lisätiedot

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2011

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2011 Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 18.3.2014 Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2011 Vuoden 2011 lopussa Lahdessa oli 47 210 työpaikkaa ja työllisiä 42 548. Vuodessa työpaikkalisäys oli 748,

Lisätiedot

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset lokakuu 2017 Salo TYÖMARKKINAT TILANNE VERRATTUNA VUODENTAKAISEEN lokakuu VÄKILUKU 53 107-526 TYÖVOIMA 24 670-368 TYÖTTÖMÄT 3 132-653 2017 TYÖTTÖMYYS-

Lisätiedot

Veteli. Vetelin väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015

Veteli. Vetelin väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015 Veteli Vetelin väestönkehitys ja ennuste vuoteen 2040 4200 4000 3800 3600 3400 3200 3000 2800 2014; 3342 100 80 60 40 20 0-20 -40-60 -80-100 luonnollinen väestönkasvu (syntyneet - kuolleet) syntyneet kuolleet

Lisätiedot

Kaustinen. Kaustisen väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015

Kaustinen. Kaustisen väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015 Kaustinen Kaustisen väestönkehitys ja ennuste vuoteen 2040 4500 4300 2014; 4283 4100 100 80 60 40 20 0-20 -40-60 -80-100 luonnollinen väestönkasvu (syntyneet - kuolleet) syntyneet kuolleet maassamuutto

Lisätiedot

KUOPION TYÖPAIKAT

KUOPION TYÖPAIKAT KUOPION TYÖPAIKAT 2011-2015 Muutokset 5 vuodessa: Työpaikkojen määrä kasvoi viidessä vuodessa noin 200 työpaikalla, 2,5 % - naisilla +600 työpaikkaa / miehillä -400 työpaikkaa Koulutuksen mukaan työpaikkamäärät

Lisätiedot

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2014

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2014 Irja Henriksson 14.11.2016 Työpaikat, työlliset ja pendelöinti Vuoden lopussa Lahdessa oli 50 138 työpaikkaa ja työllisiä 46 238. Vuodessa työpaikkojen määrä laski 2,5 % ja työllisten 2,1 %. Luvut ovat

Lisätiedot

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN. Elinkeinopoliittisen ohjelman liite 3. Toimintaympäristö. Väestö- ja elinkeinorakenne

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN. Elinkeinopoliittisen ohjelman liite 3. Toimintaympäristö. Väestö- ja elinkeinorakenne Elinkeinopoliittisen ohjelman liite 3 Toimintaympäristö Tavoitteiden, päämäärien ja toimenpiteiden muodostamiseksi on tunnettava kunnan nykyinen toimintaympäristö. Toimintaympäristössä elinkeinojen kannalta

Lisätiedot

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset marraskuu 2016

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset marraskuu 2016 TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset marraskuu 2016 Salon seutukunta / Salo Tommi Virtanen TYÖMARKKINAT VÄKILUKU 53 560-388 TYÖTTÖMYYS- PROSENTTI 15,7-0,3 ALLE 25 VUOTIAAT 415-9 TYÖVOIMA

Lisätiedot

TILANNEKATSAUS. Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. Elokuu Salo / Salon seutukunta. Tommi Virtanen

TILANNEKATSAUS. Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. Elokuu Salo / Salon seutukunta. Tommi Virtanen TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset Elokuu 2017 Salo / Salon seutukunta Tommi Virtanen TYÖMARKKINAT TILANNE VERRATTUNA VUODENTAKAISEEN ELOKUU 2017 VÄKILUKU 53 188-453 TYÖTTÖMYYS- PROSENTTI

Lisätiedot

KYSELYTUTKIMUS: SUOMALAISTEN TUNTEET JA TIEDOT HIILIDIOKSIDIKYSYMYKSISTÄ

KYSELYTUTKIMUS: SUOMALAISTEN TUNTEET JA TIEDOT HIILIDIOKSIDIKYSYMYKSISTÄ KYSELYTUTKIMUS: SUOMALAISTEN TUNTEET JA TIEDOT HIILIDIOKSIDIKYSYMYKSISTÄ Toteuttanut Pöyryn toimeksiannosta YouGov Finland Syyskuu, 2018 MYYTTI: YDINVOIMA TUOTTAA HIILIDIOKSIDIPÄÄSTÖJÄ Totuus: ydinvoiman

Lisätiedot

Yritysrekisteri, tuotantojärjestelmä

Yritysrekisteri, tuotantojärjestelmä Yit Yritysrekisterin t i monet mahdollisuudet Yritysrekisteri, tuotantojärjestelmä SYÖTTEET KÄSITTELY Hallinnolliset aineistot mm. verohallinto prh vrk tullihallitus valtiokonttori kuntien eläkevakuutus

Lisätiedot

Tilastokatsaus 12:2010

Tilastokatsaus 12:2010 Tilastokatsaus 12:2010 15.11.2010 Tietopalvelu B15:2010 Pendelöinti Vantaalle ja Vantaalta vuosina 2001-2008 Vantaalaisten työssäkäyntikunta Vantaalaisista työskenteli vuonna 2008 kotikunnassaan 44,9 prosenttia.

Lisätiedot

TILANNEKATSAUS. Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. Syyskuu Salo / Salon seutukunta. Tommi Virtanen

TILANNEKATSAUS. Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. Syyskuu Salo / Salon seutukunta. Tommi Virtanen TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset Syyskuu 2017 Salo / Salon seutukunta Tommi Virtanen TYÖMARKKINAT TILANNE VERRATTUNA VUODENTAKAISEEN SYYSKUU 2017 VÄKILUKU 53 107-526 TYÖTTÖMYYS- PROSENTTI

Lisätiedot

Kuluttajatutkimusraportti

Kuluttajatutkimusraportti Kuluttajatutkimusraportti Ympäristömerkintä kodin sisustus-, remontointi- ja rakennustarviketuoteryhmässä kuluttajien asenteet ja tietämys Tammikuu 2014 Johdanto Tässä raportissa on esitetty graafisesti

Lisätiedot

Lestijärvi. Lestijärven väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015

Lestijärvi. Lestijärven väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015 1200 Lestijärvi Lestijärven väestönkehitys ja ennuste vuoteen 2040 1100 1000 900 2014; 817 800 700 50 40 30 20 10 0-10 -20-30 -40-50 luonnollinen väestönkasvu (syntyneet - kuolleet) syntyneet kuolleet

Lisätiedot

Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa. StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén

Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa. StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén Markkinoinnin tila -kyselytutkimus Tavoitteena laaja yleiskuva suomalaisen markkinoinnin tilasta ja kehityksestä

Lisätiedot

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset lokakuu 2016

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset lokakuu 2016 TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset lokakuu 2016 Salon seutukunta / Salo Tommi Virtanen TYÖMARKKINAT VÄKILUKU 53 656-409 TYÖTTÖMYYS- PROSENTTI 15,1-0,3 ALLE 25 VUOTIAAT 415-41 TYÖVOIMA

Lisätiedot

TILANNEKATSAUS. Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. lokakuu Salo. Tommi Virtanen

TILANNEKATSAUS. Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. lokakuu Salo. Tommi Virtanen TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset lokakuu 2017 Salo TYÖMARKKINAT TILANNE VERRATTUNA VUODENTAKAISEEN lokakuu 2017 VÄKILUKU 53 107-526 TYÖVOIMA 24 670-368 TYÖTTÖMÄT 3 132-653 TYÖTTÖMYYS-

Lisätiedot

Pohjanmaan talouden tila ja lähivuosien näkymät

Pohjanmaan talouden tila ja lähivuosien näkymät Pohjanmaan talouden tila ja lähivuosien näkymät Lähteet: Tilastokeskus (TK) Elinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA) Elinkeinoelämän keskusliitto (EK) Yritysharavahaastattelut Pohjanmaan työllisten päätoimialarakenne

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 23:2016

TILASTOKATSAUS 23:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 23:2016 1 13.12.2016 VANTAALAISTEN TYÖLLISTEN KESKIMÄÄRÄISET VALTIONVERON- ALAISET VUOSITULOT ERI TOIMIALOILLA VUOSINA 2011 2014 Vantaalaisten työllisten miesten keskitulot

Lisätiedot

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti vuonna 2013

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti vuonna 2013 Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 11.12.2015 Työpaikat, työlliset ja pendelöinti vuonna 2013 Vuoden 2013 lopussa Lahdessa oli 46 337 työpaikkaa ja työllisiä 41 049. Vuodessa työpaikkojen

Lisätiedot

Santander - kuluttajakysely auton korjauskuluista Elokuu 2015

Santander - kuluttajakysely auton korjauskuluista Elokuu 2015 Santander - kuluttajakysely auton korjauskuluista Elokuu 2015 Johdanto Kyselytutkimuksen Santanderille on toteuttanut YouGov Finland Vaikutustoimisto Zipipop Freudin toimeksiannosta. (Tämä tieto pyydetään

Lisätiedot

Yrittäjyysilmapuntari 2011 Suomalaisen Työn Liitto ja Suomen Yrittäjät

Yrittäjyysilmapuntari 2011 Suomalaisen Työn Liitto ja Suomen Yrittäjät Yrittäjyysilmapuntari 2011 Suomalaisen Työn Liitto ja Suomen Yrittäjät 30.8.2011 Yrittäjyysilmapuntari 2011 Yrittäjyysilmapuntari 2011 -tutkimus on Suomalaisen Työn Liiton ja Suomen Yrittäjien yhdessä

Lisätiedot

Pirkanmaan yritysbarometri I/2019

Pirkanmaan yritysbarometri I/2019 Pirkanmaan yritysbarometri I/19 Toukokuu 19 Markus Sjölund Taustatiedot Kyselyajankohta: 3.5. -15.5.19 Vastanneita 364, vastausprosentti 19 % Vastaajat yrityskoon mukaan: 1-9 44.1% - 49 31.9% - 249 17.4%

Lisätiedot