Kunnan nimi. Mikkeli. Sijaintikunta. Mikkeli. Postitoimipaikka. Postitoimipaikka. Ilmoituksenvarainen toiminta (yksityiset sosiaalipalvelut)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnan nimi. Mikkeli. Sijaintikunta. Mikkeli. Postitoimipaikka. Postitoimipaikka. Ilmoituksenvarainen toiminta (yksityiset sosiaalipalvelut)"

Transkriptio

1 SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Jaanan Kotipirtti Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä, jolle palvelua tuotetaan Ammatillinen perhekoti, lapset ja nuoret Sijaintikunnan yhteystiedot Mikkelin kauunki PL 33, Mikkeli Palvelujen tuottajan virallinen nimi Jaanan Kotipirtti Oy Toimintayksikön nimi Silvastin Kotipirtti Toimintayksikön postiosoite Kotirinne 3 Postinumero Toiminnasta vastaavan henkilön nimi Jaana Kervinen Postiosoite Snellmaninkatu 1 as. 1 Postinumero Sähköposti Postitoimipaikka Mikkeli Postitoimipaikka Mikkeli Kunnan nimi Mikkeli Sijaintikunta Mikkeli Palvelujen tuottajan Y-tunnus Puhelin Aluehallintoviraston/Valviran luvan myöntämisajankohta (yksityiset ympärivuorokautista toimintaa harjoittavat yksiköt) Kunnan päätös ilmoituksen vastaanottamisesta ajankohta Toimilupatiedot (yksityiset sosiaalipalvelut) Muutosluvan myöntämisen ajankohta Ilmoituksenvarainen toiminta (yksityiset sosiaalipalvelut) Aluehallintoviraston rekisteröintipäätös ajankohta Vastuuvakuutuksen voimassaolo (todennettava pyydettäessä) Jatkuva Fennia 2. TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET Toiminta-ajatus Silvastin Kotipirtin toiminta-ajatuksena on kasvattaa sijoitutetut lapset ja nuoret kohti tasapainoista ja vastuullista aikuisuutta unohtamatta tätä hetkeä. avi21u1 1/13

2 Arvot ja toimintaperiaatteet Jokainen lapsi ja nuori on itsenään tärkeä. Silvastin Kotipirtissä painotetaan sopeutumista ympäröivään maailmaan unohtamatta kuitenkaan lapsen omaa persoonallisuuta. Arjessa käydään läpi niitä asioita, jotka helpottavat lapsen jokapäiväistä elämää ja auttavat häntä kehittymään osaksi tätä yhteiskuntaa. Tärkeää on oppia toimimaan muiden ihmisten kanssa omana itsenään. Perhekodissa kehitetään arkipäivän taitoja ja kiinnitetän erityistä huomiota sosiaalisten taitojen kehittymiseen ja itsenäistymiseen iän mukaan. Vastuuta ja vapauksia annetaan ottaen huomioon lapsen valmiudet niihin. Perhekoti tarjoaa lapsille ja nuorille puitteet elää ikä- ja kehitystasonsa mukaista tavallista perheelämää. Arkipäivää rytmittävät koulukäynti ja harrastukset. Jokaiselle lapselle etsitään mieleinen harrastus, jossa hän saa onnistumisen elämyksiä ja jota hänen olisi mahdollisuus jatkaa sijoituksen jälkeen. Päivittämissuunnitelma Toimintaperiaatteet mietitään ja yksilöidään aina jokaisen uuden lapsen tai nuoren muuttaessa Kotipirttiin. Asiakaspalaverissa sijoittajakunnan sosiaalityöntekijän, lapsen vanhempien, perhekodin työntekijöiden sekä lapsen kanssa mietitään kunkin lapsen tarpeet. 3. OMAVALVONNAN ORGANISOINTI, JOHTAMINEN JA VASTUUHENKILÖT Omavalvonnasta vastaavan organisaation johdon edustaja(t) ja tehtävät Jaana Kervinen, perhekotiyrittäjä Omavalvonnan vastuuhenkilön yhteystiedot ja tehtävät Omavalvonnan suunnittelu- ja toimeenpanotyöryhmän jäsenet yksikössä (ammattinimikkeet) Jaana Kervinen, perhekotiäiti ja Hanna Laanti, ohjaaja Henkilöstön osallistuminen omavalvonnan toteuttamiseen: (voi olla osana toimintayksikön perehdytyssuunnitelmaa) Suunnitelma henkilöstön ja opiskelijoiden perehdyttämisestä ja kouluttamisesta omavalvonnan suunnitteluun ja toteuttamiseen Henkilöstö on mukana tekemässä ja päivittämässäsuunnitelmaa. Opiskelijoiden ja harjoittelijoiden kanssa käydään suunnitelma läpi ja otetaan uusia ehdotuksia vastaan toiminnan kehittämiseksi. 4. ASIAKKAAN JA OMAISTEN OSALLISTUMINEN JA ASIAKASPALAUTE avi21u1 2/13

3 Kuvaus asiakaspalautteen hankinnasta (Omavalvontasuunnitelmaan kirjataan menettelyt, joilla asiakkailta ja omaisilta kerätään palautetta, miten asiakaspalautteita käsitellään ja miten sitä käytetään hyväksi toimintaa kehitettäessä) Säännöllinen yhteydenpito ja tapaamiset. Asiakassuhteen päättyessä asiakas ja hänen omaisensa täyttävät asiakaspalautelomakkeen. Kuvaus asiakaspalautteiden käsittelystä yksikössä/palvelutoiminnassa Palautteet kirjataan ja arkistoidaan käsittelyn jälkeen. Kuvaus asiakaspalautteen käytöstä toiminnan kehittämisessä Hyvää toimintaa kehotetään ja huonot viskataan pois. Suunnitelma asiakaspalautejärjestelmän kehittämiseksi Tilataan asiakaspalautelomake yhdessä kahden muun perhekodin kanssa. Voidaan verrata palautetta keskenään. Palautelomake on työn alla ( ) 5. RISKIEN JA EPÄKOHTIEN TUNNISTAMINEN JA KORJAAVAT TOIMENPITEET Tästä kokonaisuudesta laaditaan toimintayksikön sisäiseen käyttöön eri osa-alueita koskevat asiakirjat, joissa sovitaan suunnitelmat ja aikataulut todettujen puutteiden ja haittatapahtumien korjaavista toimenpiteistä. Omavalvontasuunnitelmaan kirjataan kuvaus menettelystä haittatapahtumien ehkäisemiseksi sekä haittatapahtumien ja läheltä piti -tilanteiden kirjaamisesta, käsittelystä ja tiedottamisesta Kuvaus menettelystä, jolla riskit, kriittiset työvaiheet ja vaaratilanteet tunnistetaan ennakoivasti Asiakkaan tuntemus ja hänen yksilöllisten edellytystensä huomioonottaminen. Ks. pelastussuunnitelma. Perehdytyskansio. Lääkesuunnitelma. Koulutettu henkilökunta. EA-kurssit. Hygieniapassi. Aikuisen läsnäolo ja huolenpito. Koulutettu ja perehdytetty henkilökunta. Riittävä varallaolohenkilöstö jos yrittäjä sairastuu. Suunnitelma jos yrittäjä kuolee. Tiedot puhelinnumeroista. Kuvaus menettelystä, jolla läheltä piti -tilanteet ja havaitut epäkohdat käsitellään Keskustellaan mitä ja miksi tapahtui. Annetaan uudet ohjeet ja arvoidaan korjaustarve. Kuvaus menettelystä, jolla todetut epäkohdat korjataan Uudet ohjeet ja valvotaan niiden toteuttamista. Korjataan kiinteistöön liittyvät rakenteelliset viat. avi21u1 3/13

4 Kuvaus siitä, miten korjaavista toimenpiteistä tiedotetaan henkilöstölle ja tarvittaessa yhteistyötahoille Kirjallinen kuvaus ja suullinen selitys tarpeen mukaan. Lisätietoa tästä muun muassa STM:n julkaisuja 2011:15: Riskienhallinta ja turvallisuussuunnittelu. Opas sosiaali- ja terveydenhuollon johdolle ja turvallisuussuunnittelijoille: 6. HENKILÖSTÖ Kuvaus henkilöstön määrästä, mitoituksesta ja rakenteesta; ammatillinen ja avustava henkilöstö (otetaan huomioon päivähoitoja lastensuojelulain, sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuuslain, valvontaohjelmien säädökset) Perhekotiäiti ja ohjaaja ovat kokoaikaisia ja vakituisia. Molemmilla soveltuva ammattikorkeakoulututkinto. Lisäksi koulunkäytiä ohjaava tuntipalkkainen ohjaaja, jolla on opintohjaajan koulutus. Kuvaus henkilöstön rekrytoinnin periaatteista (hakumenettelyn avoimuus, kelpoisuuden varmistaminen, lastensuojelussa rikosrekisterin tarkistaminen, sijaisten hankintamenettelyt jne.) Tutkitaan palkattavan henkilön paperit: todistukset, rikosrekisteriote, tehtäviin haetaan soveltuvin henkilö. Kuvaus henkilöstön perehdyttämisestä: (suositellaan laadittavaksi henkilöstön perehdyttämissuunnitelma, ks. myös kohta 3.) Esitellään omavalvontasuunnitelma. Lisäksi uusi työntekijä tutustuu muihin perhekodin papereihin. Kuvaus henkilökunnan ammattitaidon ja työhyvinvoinnin ylläpitämisestä ja osaamisen johtamisesta (esim. täydennyskoulutussuunnittelu- ja seurantamenettelyt, sairauspoissaolojen seuranta, osaamisen, ammattitaidon ja sen kehittymisen seuranta, kehityskeskustelut) (suositellaan laadittavaksi henkilöstön täydennyskoulutussuunnitelma) Työnohjaus ja työntekijöiden kuuleminen. Työntekijöiden koulutus. Verkostoituminen. Henkilöstöasioiden kehittämissuunnitelma Asikakkaiden vaihtuessa tarkistetaan myös henkilöstö ja sen tarpeet. 7. TOIMITILAT LAITTEET JA TARVIKKEET Omavalvontasuunnitelmaan laaditaan kuvaus toiminnassa käytettävistä tiloista ja niiden käytön periaatteista. Tilojen käytön periaatteissa kuvataan mm. asiakkaiden sijoittamiseen liittyvät käytännöt: mm. miten asiakkaat sijoitetaan huoneisiin, miten huolehditaan asiakkaiden yksityisyyden suojan toteutuminen tms. Kuvaus asiakkaiden henkilökohtaisessa käytössä olevat tilat (oma huone, huoneen koko, huonekalut jne.) Jokaisella lapsella on käytössään oma huone kooltaan 13 m2. Huoneessa on varsinaisina huonekaluina sänky, työpöytä, työtuoli ja hylly. Lisäksi ikätasoon nähdeen muita kalusteita, kuten tv-taso, yöpöytä, valaisimet. Lisäksi nuorilla oma tv, digiboxi, tietokone sekä tarvittaessa playstation. Lisäksi kirjoja, pelejä, leluja jne. avi21u1 4/13

5 Kuvaus asiakkaiden yhteisessä käytössä olevista tiloista (ruokailutilojen toimivuus, harraste-, kuntoutus- ja toimintatilat, hygieniatilojen toimivuus, saunan käyttömahdollisuudet, jne.) Yläkerran aula (28 m2, joka toimii harrastetilana. Siellä ovat ompelukone ja lasityövälineet sekä yhteinen pöytätietokone. Lisäksi yläkerrassa on kylpyhuone ammeineen. Jokaisella lapsella on oma tilava kaappi kylpyhuoneessa. Alakerrassa on tilava tupakeittiö (103 m2). Sauna ja kodinhoitohuone yht. 20 m2. Lisäksi alakerrassa on yksi makuuhuone 13 m2, joka on toimii henkilökunnan makuuhuoneena. Talo on alun perin suunniteltu perhekodin käyttöön, joten se on toimiva ja kaikinpuolin hyvä. Kuvaus asiakkaiden yhteisöllisyyden toteutumisesta yksikössä toimitilojen näkökulmasta Tilat ovat toimivat. Kuvaus siivous, jäte- ja pyykkihuoltoa koskevista käytänteistä Teinit opettelevat valvotusti pyykinpesun. Itse siivoavat huoneensa kykyjensä mukaan. Loppupelissä aikuinen on vastuussa siisteydestä. Yhteisten tilojen siivouksesta vastaavat aikuiset yhdessä nuorten kanssa. Lakanapyykki pesetetään pesulassa. Kotipirtillä on yhteinen jätekatos kahden naapurin kanssa. Katoksessa on astiat seka-, bio-, paperijätteille ja kartonkijätteille. Lisäksi kierrätämme kunnan yhteisiin pisteisiin lasi ja metalijätteen sekä ongelmajätteet. Kuvaus sisäilman laadunvarmistusmenettelyistä (kosteushaittojen toteamismenettelyt, sisäilman mittaukset, yhteistoiminta kiinteistönhuollon, terveydensuojeluviranomaisten kanssa, jne.) Nokisutari käy puolivuosittainen, putsaa ilmanvaihtokoneiston sekä nuohoaa hormit. Tarvittaessa pyydetään paikalle terveysviranomainen. Kuvaus yksikössä olevista terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista Ensiaputarvikkeet. Vastuuhenkilön yhteystiedot Jaana Kervinen Terveydenhuollon laitteella tarkoitetaan terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetun lain (629/2010) 5 :n mukaisia hoitoon käytettäviä laitteita, joita ovat mm. sairaalasängyt, nostolaitteet, veren sokerin ja verenpaineen mittarit tms. Toiminnanharjoittajan velvollisuuksista on säädetty terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetun lain (629/2010) :ssä sekä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston antamissa määräyksissä 4/2010. Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden aiheuttamista vaaratilanteista tehdään ilmoitus Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle. Omavalvontasuunnitelmassa toimintayksikölle nimetään ammattimaisesti käytettävien laitteiden ja tarvikkeiden turvallisuudesta vastaava henkilö, joka huolehtii vaaratilanteita koskevien ilmoitusten ja muiden laitteisiin liittyvien määräysten noudattamisesta. Linkki Valviran määräyksiin: avi21u1 5/13

6 Toimitiloja, laitteita ja tarvikkeita koskeva kehittämissuunnitelma Muutosten yhteydessä. 8. ASIAKASTURVALLISUUS Asiakasturvallisuuden kehittämiseksi laaditaan toimintasuunnitelma, jossa käsitellään välittömään asiakastyöhön liittyviä turvallisuuteen liittyviä riskejä Yksikön turvallisuussuunnittelusta ja turvallisuustoiminnasta vastaavan/vastaavien yhteystiedot Jaana Kervinen Kuvaus asiakasturvallisuuden varmistamisesta (kotiin annettavissa palveluissa, lastensuojelussa, vammais- ja ikäihmisten palveluissa olevat erityispiirteet huomioitava) Käydään kaikkien asiakkaiden kanssa läpi turvallisuussuunnitelma. keskustellaan mahdollisista vaaratilanteista ja tehdään toimintaohjeet niiden varalle. Kuvaus yksikön valvontalaitteista ja niiden toimivuuden varmistamisesta Varashälytin ja vartijan kutsuminen paikalle. Valvontalaitteet tarkistetaan vuosittain vartiointifirman puolesta. Kuvaus asiakkaiden käytössä olevien turvalaitteiden ja hälytysjärjestelmien toimivuuden varmistamisesta (yksikön hälytyslaitteet, turvarannekkeet, valvontalaitteet, kotona asuvien asiakkaiden turvallisuuslaitteet ja hälytysvasteiden toimivuuden varmistus, jne.) Asiakkaat voivat tarvittaessa kutsua paikalle vartijan ulkoeteisessä olevasta hälytysyksiköstä. Asiakasturvallisuuden kehittämissuunnitelma Tarvittaessa ja muutostilanteissa. 9. ASIAKKAAN ASEMA JA OIKEUDET Kuvaus asiakkaan ohjauksesta, neuvonnasta ja palveluntarpeen arvioinnista, palvelusopimuksen/hallintopäätöksen ja hoito- ja palvelu/asiakassuunnitelman (lastensuojelu/päivähoito) laatimisesta ja päivittämisestä sekä asiakkaan osallistumisesta päätöksentekoon Asiakassuunnitelma tehdään puolivuosittain yhdessä stt:n, vanhempien ja lapsen kanssa. Kuvaus siitä, miten toteutetaan asiakkaan mahdollisuus tutustua yksikköön etukäteen Ideaalia olisi, että ykskön aikuinen/aikuiset kävisivät ensin tutustumassa lapseen sen hetkisessä hoitopaikassa. Sen jälkeen lapsi käy tutstumassa yhdessä sst:n/vanhempinen kanssa yksikössä. Ensin yökylä yksikössä ja siten muutto. avi21u1 6/13

7 Kuvaus siitä, miten asiakasta informoidaan sopimusten (palvelusopimus, vuokra ym.) sisällöstä, palvelun kustannuksista ja sopimusmuutoksista. Kunnan kanssa tehdyn sopimuksen mukaan. Lapselle/nuorelle selostetaan iän ja kehitystason mukaan tarvittavat sisällölliset tiedot. Kuvaus asiakkaan itsemääräämisoikeuden ja osallistumisen toteutumisesta (yksityisyys, intimiteettisuoja, henkilökohtainen vapaus, koskemattomuus; perustuslain 7 ja10, asiakaslaki 8-10 ) Lasta kuullaan kehityksen ja ikätason mukaan. Hän voi osallistua itseään koskevaan päätöksentekoon itseään koskevissa asioissa. Kuvaus menettelystä, miten huolehditaan ja kuka vastaa asiakkaan hallussa olevista rahavaroista, avaimista ja muista tavaroista Yksikön vastaava/vuorossa oleva työntekijä ja hän itse iän ja kehitystason mukaan. Rahoista ja muusta omaisuudesta huolehtiminen on osa kasvatustyötä. Suunnitelma siitä, miten rajoitteiden ja pakotteiden käytön tarvetta pyritään vähentämään Kuuluu kasvatustyöhön. Kuvaus rajoitteiden ja pakotteiden käytön kriteereistä, päätöksenteosta, menettelytavoista, kirjaamisesta ja rajoitustoimenpiteiden vaikutusten seuraamisesta (katso mm. lastensuojelulain 11 luku, kehitysvammalaki, valvontaohjelmat) Suositellaan laadittavaksi menettelytapaohjeet Toimitaan yleisten perheenomaisten toimintatapojen mukaan. Kuvaus menettelytavasta, jos todetaan, että asiakasta on kohdeltu epäasiallisesti tai loukkaavasti Selvitetään mitä on tapahtunut ja miksi. Kerrotaan lapselle, että häntä kohtaan on tehty väärin ja pyydetään anteeksi. Lapsen tarpeen mukaan annetaan jälkihoitoa. Kuvaus asiakassuhteen päättymiseen liittyvien asioiden valmistelusta ja toteuttamisesta (asiakkaan siirtäminen hoitopaikasta toiseen, lastensuojelun jälkihuollon valmistelu, jne.) Tehdään jatkosuunnitelma yhdessä stt:n ja asiakkaan kanssa. Suunitelmasta keskustellaan tarpeen mukaan ja suunitelmaa tarkistetaan tarvittaessa. Jos asiakas on tyytymätön saamaansa kohteluun, hänellä on oikeus tehdä muistutus toimintayksikön vastuuhenkilölle tai johtavalle viranhaltijalle. Kun palvelu perustuu ostopalvelusopimukseen, muistutus tehdään järjestämisvastuussa olevalle viranomaiselle (Valviran ohje 8:2010). Henkilö/taho ja yhteystiedot, jolle muistutus osoitetaan Sijoittavan kunnan sosiaalitoimi. Espoon kaupunki, Saarikan kuntayhtymä, Mikkelin kaupunki Tarvittaessa osoitteet löytyvät ostopalvelusopimuksesta. avi21u1 7/13

8 Sosiaaliasiamiehen yhteystiedot Kuvaus yksikön toimintaa koskevien muistutusten käsittelystä Mikäli muistutuksia tulee, niin ne käsitellään asianmukaisesti ja niihin vastataan. Kuvaus kunnan ja palvelutuottajan välisestä yhteistyöstä asiakaan hoidon ja palvelun suunnittelussa ja toteutumisen seurannassa Vähintään puolivuosittain pidetään asiakaspalaverit. Kotipirtti lähettää sijoittajakunnan sosiaalityöntekijälle lapsikohtaiset raportit kahden kuukauden välein. Ongelmatilanteissa saatamme olla jopa päivittäin yhteydessä sosiaalityöntekijään esim puhelimitse. Mikäli sähköpostia käytetään, niin koskaan ei mainita lasta/nuorta nimeltä. Kuvaus kuluttajasuojaa koskevasta informaatiosta Asiakkaan asemaan ja oikeuksiin liittyvä kehittämissuunnitelma Perhekodin työntekijöitä koulutetaan ja perehdytetään asiakkaan asemaan ja oikeuksiin liittyvissä asioissa (mm. juridiset seikat ja voimavarakeskeinen lähestymistapa). 10. PALVELUN/YKSIKÖN ASIAKASTYÖN (TOIMINNAN) LAADUN VARMISTAMINEN Kriteereitä ja tasoja on määritelty toimintakohtaisissa valtakunnallisissa valvontaohjelmissa, jotka löytyvät Valviran kotisivuilta: Kuvaus asiakkaiden suoriutumista, toimintakykyä, elämänhallintaa sekä fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia ylläpitävästä ja edistävästä toiminnasta Silvastin Kotipirtin tärkein tehtävä on sinne sijoitettujen lasten ja nuorten hyvinvoinnin turvaaminen. Kehitämme toimintaamme koko ajan ja kiinnitämme suurta huomiota lasten sijoitustapahtumaan, perhekotiolosuhteiden ja nuorten jälkihuollon laadun parantamiseen. Koulutyön sujuminen on ensiarvoisen tärkeä mittari. Kuvaus asiakkaiden ravitsemuksen ja ruokailun järjestämiseen liittyvistä käytännöistä (ruokailuvälien pituus, yöaikaisen paaston pituus, asiakkaiden ravitsemustilan seuranta, jne.) Säännöllinen ja terveellinen ruokailu on avainasia, joka auttaa ja ylläpitää tervettä elämää ja jaksamista. Yhteiset ruokailuhetket vahvistavat myös yhteishenkeä ja ovat tärkeitä. Aamupala, lounas, välipala, päivällinen ja iltapala. Jääkaapin ovet eivät ole lukossa mutta lapsia ja nuoria kehotetaan ruokailemaan pääsääntöisesti ruoka-aikana. Varsinkaan lämpimiä aterioita ei saa korvata esim. voileivillä. Myös nuoret osallistuvat ikätasonsa mukaisesti ruuanlaittoon, kykyjensä ja halunsa mukaan. avi21u1 8/13

9 Valtion ravitsemusneuvottelukunta: Yksikön ruokahuollon vastuuhenkilön yhteystiedot Jaana Kervinen, Kuvaus päivittäinen toiminnan järjestämisestä (lasten koulunkäynnin tukeminen, erityisopetuksen turvaaminen lapsen kouluasioista vastaavan henkilön nimeäminen (lastensuojelulaki) asiakkaiden ulkoilun, liikuntamahdollisuuksien, toimintakykyä tukevan toiminnan, harrastus- ja viriketoiminnan järjestäminen ym.) Lapset käyvät ikä- ja kehitystasoaan vastaavaa kouluastetta Mikkelin kaupungin peruskouluissa ja ammatiopistossa sekä lukiossa. Mikkelistä löytyvät myös koulukoti- ja sairaalakoulupalvelut. Tarvittaessa järjestetään koti- ja tukiopetusta avustavan ammattitaitoisen henkilön turvin. Kaikille nuorille tarjotaan erilaisia harrastusmahdollisuuksia halujen ja kykyjen mukaan. THL:n liikuntasuositukset eri-ikäisille: Kuvaus hygieniakäytännöistä ja infektiotartuntojen ehkäisemisestä sekä epidemiatilanteissa toimiminen Asiat käsitellään tapauskohtaisesti ja asioista informoidaan yleisten yhteiskunnassa annettujen ohjeiden mukaisesti. Suunnitelma asiakastyön ja päivittäisen toiminnan kehittämisestä Asiakastyötä ja perhekodin päivittäistä toimintaa tarkastellaan viikottain henkilökunnan ja nuorten kesken. Perhekodin toimintaa kehitetään ja tarkastellaan jatkuvasti saadun palautteen ja havaittujen kehittämisalueiden avulla. 11. TERVEYDENHUOLLON JA SAIRAANHOIDON JÄRJESTÄMINEN Kuvaus terveydenhuollon järjestämisestä yksikön/palvelun asiakkaille ja yksikön omat vastuutehtävät asiakkaiden terveydenhuollossa ja sairaanhoidossa (terveyden edistäminen, terveystarkastukset, seulontatutkimukset, terveydentilan seurantaan liittyvät tutkimukset, tarkastukset, kontrollit, jne.) Kotipirtti teetättää tarvittavat neuropsykologiset yms. tutkimukset lasten- tai nuorisopsykiatrian erikoislääkärillä ja neuropsykologilla. Perhekodin lapset kuuluvat normaalin kouluterveydenhuollon piiriin. Tarvittaessa käytetään erikoissairaanhoidon palveluja, yksityistä lääkäriasemaa ja/tai akuutissa tapauksessa terveyskeskuspalveluja. avi21u1 9/13

10 Kuvaus menettelystä, miten toimintayksikön lääkäripalvelut järjestetään ja mikä taho vastaa asiakkaiden sairauden hoidosta kiireettömissä tilanteissa Ks. edellinen kohta Kuvaus menettelystä kiireellisen sairaanhoidon tarpeessa olevan asiakkaan hoitamiseksi Ks. edellinen kohta. Perhekodissa ei oteta minkäänlaista riskiä lasten terveydentilan suhteen. Mikäli huomataan terveydentilassa poikkamia, niin henkilökunta ei ala puoskaroimaan asian suhteen vaan lapsi/nuori viedään lääkärin tai muun terveydenhoitohenkilökunnan arvioitavaksi. Kuvaus erikoissairaanhoidon käytöstä ja saatavuudesta (terapiapalvelut, lastenpsykiatrian käyttömahdollisuudet, psykiatrinen hoito, jne.) Tarvittaessa perhekoti ostaa esim. toimintaterapeutin palveluja. Myös muut terapiat tulevat kysymykseen. Kuvaus lääkehoitosuunnitelman ylläpidosta, päivittämisestä ja toimeenpanosta sekä toteuttamisen seurannasta (Lääkehoitosuunnitelma tulee laatia sosiaali- ja terveysministeriön Turvallinen lääkehoito -oppaan (2005:32) mukaisesti.) STM:n opas löytyy osoitteesta: Lääkkeet pidetään lukkolisessa kaapissa. Lääkekaapista löytyy nuorten lääkkeet. Nuorten reseptilääkkeet annostellaan dosetteihin viikoittain. Lääkehuollosta vastaa koulutettu henkilö. Lääkehoidosta vastaavan henkilön yhteystiedot Hanna Laanti Hanna Laanti on aiemmalta koulutukseltaan mielenterveyshoitaja ja päivittänyt Turvallisen lääkehoidon perusteet, 2 op (Mikkelin ammattikorkeakoulu) Potilasasiamiehen yhteystiedot Terveydenhuoltoa ja sairaanhoitoa koskeva kehittämissuunnitelma 12. ASIAKASTIETOJEN KÄSITTELY (Menettelystä tulee olla kirjalliset ohjeet) Kuvaus asiakastietojen kirjaamisesta, käsittelystä ja salassapitosäännösten noudattamisesta Keskeiset lähtökohdat asiakastietojen käsittelyssä ovat Henkilötietolaki (523/99), Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000) ja Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (2007/159). Kaikki työntekijät allekirjoittavat salassapitosopimuksen. avi21u1 10/13

11 Rekisteritietoja käytetään asiakkaan hoitopalveluiden järjestämiseen, suunnitteluun ja toteuttamiseen sekä hänen asiakastietojensa ja -maksujensa käsittelyyn. Tietoja käytetään myös toiminnan suunnitteluun, tilastointiin sekä opetus- ja tutkimustarkoituksiin. Henkilötietoja koskeviin sähköisiin tiedostoihin pääsevät vain nimetyt henkilöt henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla. Järjestelmän käyttö edellyttää henkilökohtaista tunnistautumista. Paperisia asiakastietoja käsitellään, säilytetään lukittavassa arkistokaapissa ja ne hävitetään asianmukaisesti. Myös sähköiset tietokannat hävitetään asiakkuuden päätyttyä. Henkilötietolaki ja asiakastietojen käsittely yksityisessä sosiaalihuollossa: Tietosuojavastaavan yhteystiedot Jaana Kervinen, Menettelyohje asiakkaan informoinnista henkilötietojen käsittelyssä: ohjeet Tietosuojaseloste: Mallilomake ja ohjeet sivulla: ja Asiakkaan suostumus salassa pidettävien tietojen käytölle/luovuttamiselle: TSV:n opas Kuvaus henkilöstön perehdyttämisestä ja osaamisen varmistamisesta liittyen tietosuoja-asioihin ja asiakirja hallintoon (lisätietoa sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista: 9cc407f10e6d/Sosiaalihuollon+asiakasasiakirjat.pdf) Asiakasrekisteriä ylläpitävän palvelun tuottajan tulee laatia henkilötietolain 10 :n mukainen rekisteriseloste, vaikka toimisi toisen yrityksen tiloissa. Rekisteriseloste (ellei liitteenä): tietosuojavaltuutetun ohje ja lomake: ja Muita tietosuojaan liittyviä oppaita sivulla : Käyttäjälokin tietojen käsittely henkilötietolain mukaan, Laadi tietosuojaseloste, Ota oppaaksi henkilötietolaki, Henkilörekisteriin tallennetun tiedon korjaaminen, Henkilörekisteriin tallennettujen tietojen tarkastaminen, Henkilötietolain seuraamusjärjestelmä Kuvaus asiakirjojen arkistoinnin toteuttamisesta (yksityisten sosiaalipalveluyksikköjen on tärkeää sopia yksiköstä pois lähteneiden asiakkaiden asiakirjojen arkistoinnista etukäteen asiakkaiden kotikunnan kanssa) Kaikki asiakirjat lähetetään ko. kunnan sosiaalitoimeen. Kuvaus, miten tiedonkulku järjestetään muiden asiakkaan palvelukokonaisuuteen kuuluvien toimijoiden kanssa Ei ole. avi21u1 11/13

12 Asiakastietojen käsittelyn kehittämissuunnitelma Asiaa seurataan ja kehitetään jatkuvasti. 13. ALIHANKINTANA TUOTETTUJEN PALVELUJEN OMAVALVONTA Kuvaus menettelystä, kuinka yksikkö valvoo alihankkijoilta ostettujen palvelujen laatua Ei ole alihankintaa. Luettelo alihankkijoita Kehittämissuunnitelma 14. OMAVALVONNAN TOTEUTTAMISEN SEURANTA JA ARVIOINTI Kuvaus yksikön omavalvonnan toteutumisen seurannasta Omavalvontasuunnitelmaa seurataan ja kehitetään jatkuvasti. Se on osana jokapäiväistä työtä. Kuvaus omavalvontasuunnitelman päivittämisprosessista Perhekodin vastuuhenkilö Jaana Kervinen vahvistaa suunnitelman vuosittain. Omavalvontasuunnitelma päivitetään tarvittaessa. Toimintaohjeisiin tulleet muutokset kirjataan viiveettä omavalvontasuunnitelmaan ja vahvistetaan vuosittain, vaikka muutoksia ei vuoden aikana olisi tehtykään. Paikka ja päiväys Mikkeli Allekirjoitus (Omavalvontasuunnitelman hyväksyy ja vahvistaa toimintayksikön vastaava johtaja) Nimenselvennys Jaana Kervinen avi21u1 12/13

13 avi21u1 13/13

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Kunta Kunnan nimi Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Pohjanmaanosiuuskunta Kannustava Palvelumuoto

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Perhekoti Pajulintu Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Kristillinen Alkoholisti ja Narkomaanityö

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Länsi-Helsingin lähimmäispalvelu Leevi ry

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Palveluneliö Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Suonsaaren vanhainkoti Palvelumuoto

Lisätiedot

VAARINSAAREN OMAVALVONTASUUNNITELMA

VAARINSAAREN OMAVALVONTASUUNNITELMA VAARINSAAREN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja X Kunta Kunnan nimi Mikkeli Palvelujen tuottajan nimi Ristiinan asumispalvelut

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Vanhuspalvelut / Kotihoito Palvelumuoto ja

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Kalliolan Kannatusyhdistys ry Palvelumuoto

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Sateenkaari-Koti Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA. Hailuodon kunta. Hailuoto. Hailuodon kunta. Hailuoto. Hailuoto

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA. Hailuodon kunta. Hailuoto. Hailuodon kunta. Hailuoto. Hailuoto SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Hailuodon kunta Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Mefys Oy/Vuokselan hoivakoti Palvelumuoto

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Honkakoto Lehikoinen Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

Kunnan nimi. Sijaintikunta. Postitoimipaikka Lahti. Postitoimipaikka Orimattila. Ilmoituksenvarainen toiminta (yksityiset sosiaalipalvelut)

Kunnan nimi. Sijaintikunta. Postitoimipaikka Lahti. Postitoimipaikka Orimattila. Ilmoituksenvarainen toiminta (yksityiset sosiaalipalvelut) SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Aurio Hoiva Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Kangasalan palvelutalosäätiö Palvelumuoto

Lisätiedot

DKunta Kunnan nimi. Sijaintikunta Helsinki

DKunta Kunnan nimi. Sijaintikunta Helsinki Valvira Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja [xyksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen

Lisätiedot

GRAANIN PALVELUTALON OMAVALVONTASUUNNITELMA

GRAANIN PALVELUTALON OMAVALVONTASUUNNITELMA GRAANIN PALVELUTALON OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Kunnan nimi Graanin palvelukeskus

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Jyvässeudun perhekodit oy Palvelumuoto ja

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Hoitokoti Kuninkaanhovi Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Villa Lauriina Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Mefys Oy/Varpulan hoivakoti Palvelumuoto ja

Lisätiedot

Kunnan nimi. Sijaintikunta. Mikkeli. Postitoimipaikka. Postitoimipaikka. Toimilupatiedot (yksityiset sosiaalipalvelut)

Kunnan nimi. Sijaintikunta. Mikkeli. Postitoimipaikka. Postitoimipaikka. Toimilupatiedot (yksityiset sosiaalipalvelut) SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Mikkelin Palvelukoti Oy Palvelumuoto

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Sauvon palvelukeskus Palvelumuoto ja

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja X Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Kalliolan setlementti, Nurmijärven

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA. Kotihoito Pouta

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA. Kotihoito Pouta SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Kotihoito Pouta/ Pirjo Poutanen Palvelumuoto

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja x Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Savonlinnan Iltakoti ry Palvelumuoto ja

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Viikari-koti Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Mainio Vire Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Kunta Pieksämäki Yksityinen palvelun tuottaja, nimi ja sijaintikunta: Kivisalmen Hoitokoti Ky, Pieksämäki. Palvelumuoto

Lisätiedot