T & T Palveluapu Ky:n Omavalvontasuunnitelman tiivistelmä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "T & T Palveluapu Ky:n Omavalvontasuunnitelman tiivistelmä"

Transkriptio

1 2014 T & T Palveluapu Ky:n Omavalvontasuunnitelman tiivistelmä Yksityisistä sosiaalipalveluista (922/2011) annetussa laissa 6 :n 1 momentin mukaan laadittu toiminnan asianmukaisuuden varmistamiseksi omavalvontasuunnitelma, joka kattaa kaikki palvelutuottajan tarjoamat sosiaalipalvelut ja palvelukokonaisuudet. Siivous ja kiinteistönhoito T & T Palveluapu Ky

2 1. Palvelujen tuottajaa koskevat tiedot Toiminta-ajatus, arvot ja toimintaperiaatteet... 3 ja näiden sisällön tarkistaminen / päivittäminen Omavalvonnan organisointi, johtaminen ja vastuuhenkilöt Asiakkaan ja omaisten osallistuminen ja asiakaspalaute Riskien ja epäkohtien tunnistaminen ja korjaavat toimenpiteet Henkilöstö Toimitilat, laitteet ja tarvikkeet Asiakasturvallisuus Asiakkaan asema ja oikeudet Palvelun/yksikön asiakastyön (toiminnan) laadun varmistaminen Terveydenhuollon ja sairaanhoidon järjestäminen Asiakastietojen käsittely Alihankintana tuotettujen palvelujen omavalvonta Omavalvonnan toteuttamisen seuranta ja arviointi Liitteet Lähde: Valvira, sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Ohje 7/2012 sekä 1/13

3 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottajan virallinen nimi T & T Palveluapu Ky Toimintayksikön nimi T & T Palveluapu Ky Toimintayksikön postiosoite Haltonintie 5 Postinumero Toiminnasta vastaavan henkilön nimi Jopila Tiina Postiosoite Postinumero Sähköposti Haltonintie Postitoimipaikka KAUSALA Postitoimipaikka KAUSALA Palvelujen tuottajan Y-tunnus Puhelin Tarjottavat palvelut (sosiaalihuoltona tarjottavat palvelut ja muut palvelut, hinnasto liitteenä) Kotipalvelun tukipalvelut. Siivous- sekä talonmiespalvelut. Kuvaus palveluiden sisällöstä ja hinnoista on kirjattu T & T Palveluapu Ky yleiset toimitusehdot asiakirjassa (Liite 1). Asiakasryhmä, jolle palvelua tuotetaan Vanhukset, lapsiperheet sekä yritykset ja yhteisöt Sijaintikunta / toimialue Iitti, Lahti, Orimattila, Nastola sekä Kouvola Sijaintikunnan yhteystiedot Osoite: T & T Palveluapu Ky, Haltonintie 5, KAUSALA, Iitti Aluehallintoviraston/Valviran luvan myöntämisajankohta (yksityiset ympärivuorokautista toimintaa harjoittavat yksiköt) Toimilupatiedot (yksityiset sosiaalipalvelut) Muutosluvan myöntämisen ajankohta Kunnan päätös ilmoituksen vastaanottamisesta ajankohta Ilmoituksenvarainen toiminta (yksityiset sosiaalipalvelut) Aluehallintoviraston rekisteröintipäätös ajankohta Vastuuvakuutuksen voimassaolo (todennettava pyydettäessä) Pohjola Vakuutus Oy:ssä Yritysykkönen. Vakuutustunnus , jatkuva vuosivakuutus. Lähde: Valvira, sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Ohje 7/2012 sekä 2/13

4 Ennakkoperintärekisteröinnin voimassaolo / pvm saakka alkaen 2. TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET JA NÄIDEN SISÄLLÖN TARKISTAMINEN / PÄIVITTÄMINEN Toiminta-ajatus Tuottetaan siivouspalveluja, kotiapupalveluja sekä kiinteistönhoito palveluja. Arvot ja toimintaperiaatteet Ylläpidetään terveellinen, viihtyisä ja turvallinen ympäristö asumiselle sekä yritystoiminnalle. Ihmisten tarpeiden huomioiminen. Toimintamme lähtee asiakkaan tarpeista, koska toimeentulomme on täysin riippuvainen asiakastyytyväisyydestä ja hyvistä asiakassuhteista. Tarjotaan - ei pelkästään yksittäisiä palveluja vaan jatkuvaa kumppanuutta. 3. OMAVALVONNAN ORGANISOINTI, JOHTAMINEN JA VASTUUHENKILÖT Omavalvonnan vastuuhenkilön /-henkilöiden yhteystiedot ja tehtävät Jopila Tiina, puh: ; Siivoustyö esimies, yrittäjä Jopila Timo, puh: ; Kiinteistönhoidon esimies, yrittäjä Omavalvonnan suunnittelu- ja toimeenpanotyöryhmän jäsenet yksikössä (ammattinimikkeet) Jopila Tiina; Laitoshuoltaja Jopila Timo; Automaatio mekaanikko Miten omavalvonta toteutetaan yksikössä? (Henkilöstön osallistuminen omavalvontaan, suunnittelu, perehdytys, toteutus) 4. ASIAKKAAN JA OMAISTEN OSALLISTUMINEN JA ASIAKASPALAUTE Miten asiakaspalautetta hankitaan? Lähde: Valvira, sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Ohje 7/2012 sekä 3/13

5 Miten asiakas ja omaiset voivat antaa palautetta? Palautetta voi antaa suullisesti työntekijöille sekä työnjohdolle päivittäin. Sähköisesti palautteen saa jättää sähköpostilla, yrityksen facebook sivuille tai täyttämällä nimettömästi sähköisen kyselylomakkeen kotisivuilla. Kirjallisesti nimettömän palautteen saa jättää asiakaspalautteen yhteydessä. Miten asiakaspalautteiden kautta saatua tietoa hyödynnetään toiminnan (ja asiakaspalautejärjestelmän) kehittämiseksi? 5. RISKIEN JA EPÄKOHTIEN TUNNISTAMINEN JA KORJAAVAT TOIMENPITEET Tästä kokonaisuudesta laaditaan toimintayksikön sisäiseen käyttöön eri osa-alueita koskevat asiakirjat, joissa sovitaan suunnitelmat ja aikataulut todettujen puutteiden ja haittatapahtumien korjaavista toimenpiteistä. Omavalvontasuunnitelmaan kirjataan kuvaus menettelystä haittatapahtumien ehkäisemiseksi sekä haittatapahtumien ja läheltä piti -tilanteiden kirjaamisesta, käsittelystä ja tiedottamisesta Mitkä ovat toiminnan kriittiset työvaiheet, riskit ja vaaratilanteet? Työtekijöillä: Ikkunoiden pesussa korkeat tikkaat, kaatuamisvaara Telineiden lukitusten varmistus Korkealla olevat telineet, putoamisvaara Epäluotettavat pistorasiat, sähkötiloissa metalliset työvälineet Voimakkaat siivousaineet, roiskeet silmiin sekä iholle Märät lattiat, liukastumisvaara Öljyiset lattiat, liukastumisvaara Suurjännite tiloissa sähkö- ja magneettikenttien aiheuttamat valokaaret, sähköiskut sekä sähköpalovaarat Suunnitellun aikatailun riittämättömyys kohteessa Sään aiheuttama liukkaus talvella, liukastumisvaara, päivän aikataulu pidentyy liikenteessä Kotieläimet irrallaan Asiakkaalla: Huono tasapaino, liukastumiset, kaatuamiset korkeissa kynnyksissä sekä maton reunoissa Märät lattiat, liukastumisvaara Roska-astiat rakennusten läheillä, ilkivaltainen tulipalovaara Oven takalukitus ei käytössä, murtautumisvaara Tupakoi sängyssä, tulipalovaara Heikentynyt muisti, tulipalovaara liedelle unohtuneista tavaroista Paljon ylimääräistä tavaraa asunnossa, estää nopean pelastautumisen Epäluotettavat pistorasiat, sähkötiloissa metalliset työvälineet Voimakkaat siivousaineet, roiskeet silmiin sekä iholle Lähde: Valvira, sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Ohje 7/2012 sekä 4/13

6 Miten ennakoidaan ja ennaltaehkäistään vaaratilanteet ja vahingot? Työtekijät: Toimitaan yleisesti rauhallisesti ja johdonmukaisesti annettujen ohjeiden mukaan Noudatetaan annettuja turvamääräyksiä ja ohjeita Työnantaja suorittaa perehdytyksen työntekijöille jokaisesta kohteesta Sähkölaitteet ja johdot virallisten asetusten tasolle Ei työskennellä tikkailla Työskennellään turvallisesti työtasoilla asianmukaisilla turvavarusteita käyttäen Työskennellään kasvot vaarallista kohdetta päin Käytetään suoja- sekä turvavälineitä Opetellaan poistuminen ja kokoontumispaikat hätätilanteissa Pidetään yllä ensiaputaitoja Järjestetään turvallisuuskoulutuksia herättelemään sekä ylläpitämään valppautta Pidetään kiire ja hätäily pois työpaikalta Siivous aineet oidetään poissa pienten lasten käsistä Asiakkaalla: Huomioidaan siivoustyöohjeessa sähkölaitteiden vuosittainen puhdistus Perehdytetään asiakkaat takalukon käytöstä sekä avainturvallisuudesta Pyritään vaihtamaan paksut matot ohuempiin taikka poistamaan kokonaan Pyritään saamaan ylimääräiset tavarat pois asunnosta Ilmoitetaan pelastus- sekä sosiaaliviraomaiselle ongelmallisista kohteista (Pelastuslaki 379/2011) Testataan kerran kuukaudessa asiakkaan palovaroittimet Opastetaan vanhuksia tasapainoharjoitteluun Informoidaan ja opastetaan sähkölaitteiden turvallinen käyttö Roska-astiat vähintään neljän metrin päähän rakennuksista ja räystäistä mikäli mahdollista Informoidaan vanhuksia liukuesteiden käyttöön (jalkineissa, villasukissa, pesuhuoneen lattialla) Seurataan vanhuksen näkökykyä sekä silmälasien kuntoa Heikkokuuloisille asiakkaille järjestetään vilkkuvalo- sekä tärinähälyttimiä Ohjataan yksinäiset vanhukset verkostoitumaan Opastetaan ICE koodin käyttöön otto puhelimeen Ilmoitetaan soittamalla taikka tekstiviestillä asiakkaille muuttuneesta aikataulusta. Ilmoitus raja 15 minuuttia Pyydetään etukäteen pitämään kotieläimet kiinnitettynä Miten toimitaan. jos epäkohtia havaitaan tai vahinkoja tai vaaratilanteita tapahtuu? (Asiakkaalle/omaiselle ilmoittaminen ja heille annettava tuki, selvittely, asian kirjaaminen ja tiedottaminen ja tarvittaessa viranomaisille ilmoittaminen) Lisätietoa tästä muun muassa STM:n julkaisuja 2011:15: Riskienhallinta ja turvallisuussuunnittelu. Opas sosiaali- ja terveydenhuollon johdolle ja turvallisuussuunnittelijoille: Lähde: Valvira, sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Ohje 7/2012 sekä 5/13

7 6. HENKILÖSTÖ Määrä, rakenne ja sijaisten käytön suunnitelma Henkilöstön määrä, mitoitus ja rakenne (rakenne kuvataan koulutuksen ja tehtävien mukaan) Yrittäjä Siivoustyön esimies 1 henkilö Yrittäjä Kiinteistönhoidon esimies 1 henkilö Työntekijä Siivoaja 2 henkilöä Työntekijä Talonmies 1 henkilö Yhtiömies Konsultti 1 henkilö Mitkä ovat henkilöstön rekrytoinnin periaatteet ja sijaisten hankintamenettelyt? Henkilöstösuunnitelman mukaisesti (Liite 11). Kuvaus henkilöstön perehdyttämisestä: (suositellaan laadittavaksi henkilöstön perehdyttämissuunnitelma, ks. myös kohta 3.) Henkilöstön perehdytys ohje (Liite 11) valmistuu 3/2013. Miten ylläpidetään ja kehitetään henkilökunnan ammattitaitoa ja osaamista? (esim. täydennyskoulutussuunnittelu- ja seurantamenettelyt, työhyvinvoinnin ylläpitäminen, sairauspoissaolojen seuranta, osaamisen, ammattitaidon ja sen kehittymisen seuranta, kehityskeskustelut) Henkilöstösuunnitelman mukaisesti (Liite 10). 7. TOIMITILAT, LAITTEET JA TARVIKKEET Omavalvontasuunnitelmaan laaditaan kuvaus toiminnassa käytettävistä tiloista ja niiden käytön periaatteista. Tilojen käytön periaatteissa kuvataan mm. asiakkaiden sijoittamiseen liittyvät käytännöt: mm. miten asiakkaat sijoitetaan huoneisiin, miten huolehditaan asiakkaiden yksityisyyden suojan toteutuminen tms. Jos toimitaan asiakkaan kotona, voidaan seuraavat viisi kohtaa poistaa. Kuvaus asiakkaiden henkilökohtaisessa käytössä olevat tilat (oma huone, huoneen koko, huonekalut jne.) - Kuvaus asiakkaiden yhteisessä käytössä olevista tiloista (ruokailutilojen toimivuus, harraste-, kuntoutus- ja toimintatilat, hygieniatilojen toimivuus, saunan käyttömahdollisuudet, jne.) - Kuvaus asiakkaiden yhteisöllisyyden toteutumisesta yksikössä toimitilojen näkökulmasta - Kuvaus siivous, jäte- ja pyykkihuoltoa koskevista käytänteistä - Lähde: Valvira, sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Ohje 7/2012 sekä 6/13

8 Kuvaus sisäilman laadunvarmistusmenettelyistä (kosteushaittojen toteamismenettelyt, sisäilman mittaukset, yhteistoiminta kiinteistönhuollon, terveydensuojeluviranomaisten kanssa, jne.) Terveydenhuollon laitteella tarkoitetaan terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetun lain (629/2010) 5 :n mukaisia hoitoon käytettäviä laitteita, joita ovat mm. sairaalasängyt, nostolaitteet, veren sokerin ja verenpaineen mittarit tms. Toiminnanharjoittajan velvollisuuksista on säädetty terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetun lain (629/2010) :ssä sekä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston antamissa määräyksissä 4/2010. Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden aiheuttamista vaaratilanteista tehdään ilmoitus Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle. Omavalvontasuunnitelmassa toimintayksikölle nimetään ammattimaisesti käytettävien laitteiden ja tarvikkeiden turvallisuudesta vastaava henkilö, joka huolehtii vaaratilanteita koskevien ilmoitusten ja muiden laitteisiin liittyvien määräysten noudattamisesta. Linkki Valviran määräyksiin: Kuvaus yksikössä olevista terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista Ei ole käytössä. Vastuuhenkilön yhteystiedot Jopila Tiina, puh: Siivoustyö esimies, yrittäjä Jopila Timo, puh: Kiinteistönhoidon esimies, yrittäjä Toimitiloja, laitteita ja tarvikkeita koskeva kehittämissuunnitelma 8. ASIAKASTURVALLISUUS Yksikön turvallisuussuunnittelusta ja turvallisuustoiminnasta vastaavan/vastaavien yhteystiedot Jopila Timo, puh: Jopila Tiina, puh: Miten asiakkaan turvallisuus huomioidaan asiakastyössä ja miten menetellään jos puutteita havaitaan? Mitä valvontalaitteita yksikössä on käytössä ja miten niiden toimivuus varmistetaan? Lähde: Valvira, sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Ohje 7/2012 sekä 7/13

9 Miten asiakkaiden käytössä olevien turvalaitteiden ja hälytysjärjestelmien toimivuus varmistetaan? (yksikön hälytyslaitteet, turvarannekkeet, valvontalaitteet, kotona asuvien asiakkaiden turvallisuuslaitteet ja hälytysvasteiden toimivuuden varmistus, jne.) Asiakasturvallisuuden kehittämissuunnitelma 9. ASIAKKAAN ASEMA JA OIKEUDET Kuvaus asiakkaan ohjauksesta, neuvonnasta ja palveluntarpeen arvioinnista, palvelusopimuksen/hallintopäätöksen ja hoito- ja palvelu/asiakassuunnitelman (lastensuojelu/päivähoito) laatimisesta ja päivittämisestä Miten asiakkaan tarpeet / toiveet otetaan huomioon hoito- ja/tai palvelusuunnitelmaan tai palvelusopimusta tehdessä? Miten toteutetaan asiakkaan mahdollisuus tutustua palveluun / yksikköön etukäteen? Miten asiakkaalle ilmoitetaan sopimusten (palvelusopimus, vuokra ym.) sisällöstä, palvelun kustannuksista ja sopimusmuutoksista? Miten huolehditaan ja kuka vastaa asiakkaan hallussa olevista rahavaroista, avaimista ja muista tavaroista Lähde: Valvira, sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Ohje 7/2012 sekä 8/13

10 Miten menetellään, jos todetaan, että asiakasta on kohdeltu epäasiallisesti tai loukkaavasti Kuvaus asiakkaan itsemääräämisoikeuden ja osallistumisen toteutumisesta (yksityisyys, intimiteettisuoja, henkilökohtainen vapaus, koskemattomuus; perustuslain 7 ja10, asiakaslaki 8-10 ) Suunnitelma siitä, miten rajoitteiden ja pakotteiden käytön tarvetta pyritään vähentämään Suunnitelma rajoitteiden ja pakotteiden käytöstä (Liite 12) valmistuu 9/2014 Kuvaus rajoitteiden ja pakotteiden käytön kriteereistä, päätöksenteosta, menettelytavoista, kirjaamisesta ja rajoitustoimenpiteiden vaikutusten seuraamisesta (katso mm. lastensuojelulain 11 luku, kehitysvammalaki, valvontaohjelmat) Suositellaan laadittavaksi menettelytapaohjeet Ohje rajoitteiden ja pakotteiden käytön kriteereistä (Liite 13) valmistuu 9/2014 Kuvaus asiakassuhteen päättymiseen liittyvien asioiden valmistelusta ja toteuttamisesta (asiakkaan siirtäminen hoitopaikasta toiseen, lastensuojelun jälkihuollon valmistelu, jne.) 10. PALVELUN/YKSIKÖN ASIAKASTYÖN (TOIMINNAN) LAADUN VARMISTAMINEN Kuvaus asiakkaiden suoriutumista, toimintakykyä, elämänhallintaa sekä fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia ylläpitävästä ja edistävästä toiminnasta Kuvaus asiakkaiden ravitsemuksen ja ruokailun järjestämiseen liittyvistä käytännöistä (ruokailuvälien pituus, yöaikaisen paaston pituus, asiakkaiden ravitsemustilan seuranta, jne.) Valtion ravitsemusneuvottelukunta: Lähde: Valvira, sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Ohje 7/2012 sekä 9/13

11 Yksikön ruokahuollon vastuuhenkilön yhteystiedot Kuvaus päivittäisen toiminnan järjestämisestä (asiakkaiden ulkoilun, liikuntamahdollisuuksien, toimintakykyä tukevan toiminnan, harrastus- ja viriketoiminnan järjestäminen ym.) THL:n liikuntasuositukset eri-ikäisille: Kuvaus hygieniakäytännöistä ja infektiotartuntojen ehkäisemiseksi laaditusta toimintaohjeista ja seurantakäytännöistä Siivousta, jäte- ja pyykkihuoltoa koskevat käytännöt Suunnitelma asiakastyön ja päivittäisen toiminnan kehittämisestä 11. TERVEYDENHUOLLON JA SAIRAANHOIDON JÄRJESTÄMINEN Kuvaus terveydenhuollon järjestämisestä yksikön/palvelun asiakkaille ja yksikön omat vastuutehtävät asiakkaiden terveydenhuollossa ja sairaanhoidossa (terveyden edistäminen, terveystarkastukset, seulontatutkimukset, terveydentilan seurantaan liittyvät tutkimukset, tarkastukset, kontrollit, jne.) Lähde: Valvira, sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Ohje 7/2012 sekä 10/13

12 Miten menetellään sairaanhoidon tarpeessa olevan asiakkaan hoitamiseksi (kiireettömät / kiireelliset tapaukset) Kuvaus lääkehoitosuunnitelman ylläpidosta, päivittämisestä ja toimeenpanosta sekä toteuttamisen seurannasta (Lääkehoitosuunnitelma tulee laatia sosiaali- ja terveysministeriön Turvallinen lääkehoito -oppaan (2005:32) mukaisesti.) STM:n opas löytyy osoitteesta: Lääkehoidosta vastaavan henkilön yhteystiedot Peruspalvelukeskus Aava: o Iitin kotihoidon ohjaaja puh Lahden Kaupungin kotihoito: o Oman asuinalueen palveluohjaajan kautta o terveysoalvelut/vanhukset/kotihoito/yhteystiedot o Vanhusten palvelujen johtaja p sekä o Vanhusten avopalvelujen päällikkö p o Kotihoitopäällikkö p Kouvolan alueella: o Kotihoidon johtaja puh o Kotihoidon palvelupäällikkö puh Potilasasiamiehen yhteystiedot Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä Keskussairaalankatu 7, Lahti - tavattavissa ma-ke klo 9-15 puh. (03) , Carea - Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä - Kymenlaakson keskussairaala puh Sosiaalipalvelut Sosiaalipalvelujen johtaja Pohjankorventie Kuusankoski Lahden kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto Potilasasiamies Paavolan terveystalo, Kauppakatu 14, 4. krs huone puhelinaika ke, to klo vastaanotto ajanvarauksella puh. (03) , Kouvolan kaupunki Potilasasiamies Marjoniementie Kouvola - puhelinaika ti - to klo vastaanotto ajanvarauksella puh ajanvarauksella. Lähde: Valvira, sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Ohje 7/2012 sekä 11/13

13 Terveydenhuoltoa ja sairaanhoitoa koskeva kehittämissuunnitelma 12. ASIAKASTIETOJEN KÄSITTELY (Menettelystä tulee olla kirjalliset ohjeet) Kuvaus asiakastietojen kirjaamisesta, käsittelystä ja salassapitosäännösten noudattamisesta (myös henkilöstön perehdyttäminen tietosuoja-asioihin ja henkilökunnan osaamisen varmistaminen) Tietosuojavastaavan yhteystiedot Jopila Timo, puh: Rekisteriseloste (liite) Rekisteriseloste (Liite 8) Miten asiakirjojen arkistointi on toteutettu? (yksityisten sosiaalipalveluyksikköjen on tärkeää sopia yksiköstä pois lähteneiden asiakkaiden asiakirjojen arkistoinnista etukäteen asiakkaiden kotikunnan kanssa)? Miten tiedonkulku järjestetään muiden asiakkaan palvelukokonaisuuteen kuuluvien toimijoiden kanssa? Asiakastietojen käsittelyn kehittämistoimet 13. ALIHANKINTANA TUOTETTUJEN PALVELUJEN OMAVALVONTA Miten yksikkö valvoo alihankkijoilta ostettujen palvelujen laatua? Lähde: Valvira, sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Ohje 7/2012 sekä 12/13

14 Luettelo alihankkijoista 14. OMAVALVONNAN TOTEUTTAMISEN SEURANTA JA ARVIOINTI Miten yksikön yksikön omavalvonnan toteutumista seuranaan ja omavalvontasuunnitelmaan päivitetään? 15. LIITTEET Luettelo omavalvontasuunnitelmaan liittyvistä liitteistä Liite 1 T & T Palveluapu Ky yleiset toimitusehdot Liite 2 palvelusopimus Liite 3 hoito- ja palvelukuvaus Liite 4 T & T Palveluapu Ky kotisiivoustyöohje Liite 5 tyytyväisyyskysely lomake Liite 6 työterveyshuollon toimintasuunnitelma Liite 7 työterveyshuollon sopimus Liite 8 rekisteriseloste Liite 9 tietosuojaseloste Liite 10 henkilöstösuunnitelma Liite 11 perehdytysohje Liite 12 suunnitelma rajoitteiden ja pakotteiden käytöstä Liite 13 ohje rajoitteiden ja pakotteiden käytön kriteereistä Omavalvontasuunnitelma päivitetään tarvittaessa. Toimintaohjeisiin tulleet muutokset kirjataan viiveettä omavalvontasuunnitelmaan ja vahvistetaan vuosittain, vaikka muutoksia ei vuoden aikana olisi tehtykään. Paikka ja päiväys Kausalassa Allekirjoitus (Omavalvontasuunnitelman hyväksyy ja vahvistaa toimintayksikön vastaava johtaja) Jopila Tiina Nimenselvennys Lähde: Valvira, sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Ohje 7/2012 sekä 13/13

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Kunta Kunnan nimi Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Kristillinen Alkoholisti ja Narkomaanityö

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Kunta Pieksämäki Yksityinen palvelun tuottaja, nimi ja sijaintikunta: Kivisalmen Hoitokoti Ky, Pieksämäki. Palvelumuoto

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Viikari-koti Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

Poslitoimipaikka. Postiloimipaikka ANTTOLA. Toimilupatredot (yksityiset sosiaalipalvelut) Muutosluvan mydntemisen ajankohta

Poslitoimipaikka. Postiloimipaikka ANTTOLA. Toimilupatredot (yksityiset sosiaalipalvelut) Muutosluvan mydntemisen ajankohta Valvira Sosiaali- ja terveysa lan lupa- ja valvontavirasto 21 2o/j 0!. SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Palveluien tuottajan nimi HR

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1.1.2015

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1.1.2015 SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1.1.2015 PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja x Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Kirkkopalvelut ry Palveluntuottajan Y-tunnus: 0215281-7

Lisätiedot

Sosiaalipalvelujen omavalvontasuunnitelma

Sosiaalipalvelujen omavalvontasuunnitelma Sosiaalipalvelujen omavalvontasuunnitelma SUUNNITELMA 2(16) SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja X Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Invalidiliiton

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN POTILAS / ASIA- KASTURVALLISUUS- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

JÄMSÄN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN POTILAS / ASIA- KASTURVALLISUUS- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA 27.4.2015 JÄMSÄN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN POTILAS / ASIA- KASTURVALLISUUS- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa xx.xx.xxxx Sisällys 1 Potilasturvallisuus

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI HALIKOLON OMAVALVONTASUUNNITELMA 2014-2015

PÄIVÄKOTI HALIKOLON OMAVALVONTASUUNNITELMA 2014-2015 PÄIVÄKOTI HALIKOLON OMAVALVONTASUUNNITELMA 2014-2015 12.3.2014 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 OMAVALVONTASUUNNITELMAN SISÄLTÖ... 3 2.1 OMAVALVONNAN TOTEUTTAMINEN... 3 2.1.1 Palvelujen tuottajaa koskevat tiedot...

Lisätiedot

Sääntökirjan erityinen osa 1(11)

Sääntökirjan erityinen osa 1(11) 1(11) 2(11) Sisältö 1 PALVELUSETELIJÄRJESTELMÄN PIIRIIN KUULUVAT ASIAKKAAT... 3 1.1 Palvelusetelin hakeminen ja myöntäminen... 3 2 PÄIVÄKOTIHENKILÖSTÖN JA PERHEPÄIVÄHOITAJIEN PÄTEVYYSVAATIMUKSET SEKÄ HENKILÖKUNNAN

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdehuollon. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014

Mielenterveys- ja päihdehuollon. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014 Mielenterveys- ja päihdehuollon ympärivuorokautiset asumispalvelut sekä päihdehuollon laitoshoito Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014 VALVONTAOHJELMIA 5:2012 Dnro 8679/05.00.04/2011 Päiväys 26.1.2012

Lisätiedot

Sosiaalihuollon valvonnan periaatteet. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012 2014 Yleinen osa

Sosiaalihuollon valvonnan periaatteet. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012 2014 Yleinen osa Sosiaalihuollon valvonnan periaatteet Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012 2014 Yleinen osa VALVONTAOHJELMIA 2:2012 Dnro 8247/05.00.04/2011 Päiväys 26.1.2012 ISSN-L 2242-2587 ISSN 2242-2587 (Verkkojulkaisu)

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Laadunhallinnan- sekä potilas- /asiakasturvallisuussuunnitelma

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Laadunhallinnan- sekä potilas- /asiakasturvallisuussuunnitelma Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Laadunhallinnan- sekä potilas- /asiakasturvallisuussuunnitelma 2 (38) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 5 2 LAATU- JA POTILASTURVALLISUUSJÄRJESTELMÄ 5

Lisätiedot

Hakemus säännöllisen tai tilapäisen kotihoidon palvelusetelituottajaksi ja hyväksymiskriteerit

Hakemus säännöllisen tai tilapäisen kotihoidon palvelusetelituottajaksi ja hyväksymiskriteerit 1 Kotihoidon tavoitteena on antaa hyvää ja turvallista hoivaa ja hoitoa Peruspalvelukeskus Oivan kotihoidon kriteerit täyttävälle asiakkaalle. Hoitoa toteutettaessa tuetaan asiakkaan omaa toimintakykyä

Lisätiedot

SOTE-ALAN YRITTÄJYYDESTÄ OLE HYVÄ! Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. www.posintra.

SOTE-ALAN YRITTÄJYYDESTÄ OLE HYVÄ! Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. www.posintra. SOTE-ALAN YRITTÄJYYDESTÄ OLE HYVÄ! Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. www.posintra.fi Oppaan käyttäjälle Tämä opas sisältää perustietoa yksityisistä sosiaali-

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012. 980/2012 Laki

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012. 980/2012 Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012 980/2012 Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Annettu Helsingissä 28

Lisätiedot

Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä

Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä 1 (40) Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä Ihmisen terveyden tähden 2 (40) Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin strategia hyvän hoidon tukena... 5 2.1 Hyvä

Lisätiedot

LAUKAAN KUNNAN PÄIVÄHOIDON TURVALLISUUSSUUNNITELMA 11.2 2011

LAUKAAN KUNNAN PÄIVÄHOIDON TURVALLISUUSSUUNNITELMA 11.2 2011 LAUKAAN KUNNAN PÄIVÄHOIDON TURVALLISUUSSUUNNITELMA 11.2 2011 1 LAUKAAN KUNTA PÄIVÄHOIDON TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2011 ESIPUHE... 4 JOHDANTO... 4 1 LAIT TURVALLISUUSSUUNNITELMAN TAUSTALLA... 4 2 YKSIKKÖKOHTAISET

Lisätiedot

HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY YKSITYISESSÄ SOSIAALIHUOLLOSSA

HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY YKSITYISESSÄ SOSIAALIHUOLLOSSA TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY YKSITYISESSÄ SOSIAALIHUOLLOSSA Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖTIETOLAIN TARKOITUS, TAVOITTEET

Lisätiedot

Kehitysvammaisten Tukiliiton järjestämä yhteistyöpäivä 23.4.2015, Turku. Lounais-Suomen aluehallintovirasto

Kehitysvammaisten Tukiliiton järjestämä yhteistyöpäivä 23.4.2015, Turku. Lounais-Suomen aluehallintovirasto Kehitysvammaisten Tukiliiton järjestämä yhteistyöpäivä 23.4.2015, Turku 1 Aluehallintovirastot 6 kpl Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset 15 kpl 2 Aluehallintovirastojen tehtävät Aluehallintovirastot

Lisätiedot

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun sääntökirja

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun sääntökirja Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun sääntökirja Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-804-5 (pdf) ISBN 978-951-563-816-8 (nid.) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI YLEINEN OSA Voimassa 1.1.2011 alkaen Päivitetty 15.3.2011, päivitykset ovat voimassa 1.1.2012 alkaen

Lisätiedot

KOTIHOIDON PALVELUT JA MYÖNTÄMISPERUSTEET

KOTIHOIDON PALVELUT JA MYÖNTÄMISPERUSTEET KOTIHOIDON PALVELUT JA MYÖNTÄMISPERUSTEET Hyväksytty perusturvalautakunta 20.5.2015 72 Päivitetty Sijainti http://www.nokiankaupunki.fi/ palvelut/perusturva_ja_terveys/ vanhukset/kotihoito/ 1. NOKIALAISEN

Lisätiedot

HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY KUNNALLISESSA SOSIAALIHUOLLOSSA

HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY KUNNALLISESSA SOSIAALIHUOLLOSSA TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY KUNNALLISESSA SOSIAALIHUOLLOSSA Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖTIETOLAIN TARKOITUS, TAVOITTEET

Lisätiedot

Hakemus säännöllisen ja tilapäisen kotihoidon sekä omaishoidon lyhytaikaishoidon palvelusetelituottajaksi.

Hakemus säännöllisen ja tilapäisen kotihoidon sekä omaishoidon lyhytaikaishoidon palvelusetelituottajaksi. Hakemus säännöllisen ja tilapäisen kotihoidon sekä omaishoidon lyhytaikaishoidon palvelusetelituottajaksi. Kotihoidon tavoitteena on tukea asiakkaiden kokonaisvaltaista hyvinvointia ja mahdollisimman itsenäistä

Lisätiedot

Tapahtumajärjestäjän C. 57

Tapahtumajärjestäjän C. 57 Tapahtumajärjestäjän opas C. 57 Tapahtumajärjestäjän opas Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan liitto Julkaisu: C:57 ISBN 978-951-766-118-8 ISSN 1237-9948 Taitto: Mainostoimisto Jukka Kaminen Emme vastaa oppaan

Lisätiedot

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI YLEINEN OSA Voimassa 1.1.2015 alkaen Päivitetty 31.10.2013 päivitykset ovat voimassa 1.1.2015 alkaen

Lisätiedot

4.2. Kotisairaanhoito 4.2.1. Säännöllinen kotisairaanhoito 4.2.2. Tilapäinen kotisairaanhoito

4.2. Kotisairaanhoito 4.2.1. Säännöllinen kotisairaanhoito 4.2.2. Tilapäinen kotisairaanhoito Kotihoitopalvelut Lempäälässä, palveluiden sisältö ja myöntämisperusteet Sisältö 1. Johdanto 1.1. Visio 1.2. Kotihoito 2. Palvelutarpeen arviointi 3. Hoito- ja palvelusuunnitelma 4. Kotihoidon sisältö

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LIITE 4/011/2014 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LUKU 5.4 Oppilashuolto Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään

Lisätiedot