Muotoilun ABC Suomen Muotoilusäätiö Design Foundation

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Muotoilun ABC 12.12.2014. Suomen Muotoilusäätiö Design Foundation"

Transkriptio

1 Muotoilun ABC Suomen Muotoilusäätiö Design Foundation

2 MITÄ ON? Muotoilu on tuotekehityksen osa-alue Muotoilu on tuotteen ja liiketoiminnan keskeinen kilpailukykytekijä. Muotoilu on esineitä, palveluita ja informaatiota. Se on käytettävyyttä, tehokkuutta, kestävyyttä, ekologisuutta ja esteettisyyttä. Parhaimmillaan muotoilu tekee teknologiasta, järjestelmistä, prosesseista, palveluista ja ympäristöistä ihmisen kannalta hahmotettavia ja ymmärrettäviä. Tuotteista luodaan yksinkertaisia, ekologisesti kestäviä ja taloudellisesti järkeviä. Hyvä muotoiluprosessi vaatii onnistuakseen eri alojen saumatonta yhteistyötä ja asiakkaan ymmärtämistä.

3 N TEHTÄVÄ? Muotoilulla parannetaan käyttökokemusta Muotoilua on kaikkialla kahvikupeista loistoristeilijöihin sekä kokonaisvaltaisista palveluista hyvin toimivien tuotteiden käytettävyyteen. Muotoilun yksi keskeisin tehtävä on kehittää tuoteideasta kaupallinen, markkinoitava tuote tai palvelukonsepti. Onnistunut muotoiluprosessi täyttää valmistajan tuotannolliset, kaupalliset ja logistiset vaatimukset sekä ennen kaikkea asiakkaiden / käyttäjien tarpeet. Teollinen muotoilu liittyy tuotteiden, palveluiden ja käyttökokemusten suunnitteluun. Se parantaa tuotteiden ja palveluiden haluttavuutta, kilpailukykyä, hinta-laatu-suhdetta, tuotantoa sekä käytettävyyttä. Hyvä muotoiluprosessi avaa mahdollisuuksia tuleville palvelumuotoiluratkaisuille.

4 YMMÄRRYS? Nykypäivän muotoilu Kehitystoiminnan ansiosta tuotekehityksen painopiste on siirtynyt prosessin alkupäähän ideointivaiheeseen. Aiemmin muotoilullinen fokus oli vain tuotteissa, mutta nyt se on siirtynyt myös palveluihin ja prosesseihin. Muotoiluratkaisut tukevat tuotteiden ja palveluiden käyttäjäkokemusta. Teollisen muotoilun osaamista on kehittää tuotetta tai palvelua tietyille markkinoille ja hintatasolle tai kun halutaan luoda tuotteelle, palvelulle tai ympäristölle tietty ulkoasu. Muotoilu on myös tilan tai ympäristön käytettävyyttä, toiminnallisuutta ja ergonomiaa sekä tuotanto- ja jakeluprosessin kustannustehokkuutta.

5 MITÄ ON? Asiakas- ja käyttäjälähtöisyys Teknologia mahdollistaa ihmislähtöisen suunnittelun. Aikaisemmin teollisuuden ehdoilla toiminut tuotekehitys on muuttunut kokonaisvaltaisemmaksi muotoiluajatteluksi. Kansainvälisestä toimintaympäristöstä on tullut osa toimintakenttää. Käyttäjälähtöisyys on tuonut mukanaan myös humanistisemman ajattelun, jossa ihminen on entistä tärkeämmässä osassa. Keskeisenä päämääränä on asiakaslähtöisten tarpeiden ja odotusten huomioiminen. Ennen muotoilijat toimivat vain tuotteen viimeistelijöinä, mutta nyt he ovat koko ajan mukana tuotekehitysprosessissa.

6 MITÄ ON? Design thinking Pitkäjänteinen työ muotoilun edistämiseksi johtaa siihen, että se rakentuu osaksi yrityksen strategiaa ja kehitystoimintaa. Design thinking -termillä ei ole vakiintunutta suomenkielistä nimeä. Sitä kutsutaan esimerkiksi muotoiluajatteluksi tai suunnitteluajatteluksi. Se on ajattelutapa, jolla sovelletaan muotoilun asiakaslähtöisiä työmalleja liiketoiminnan kehittämiseen, kasvattamisen sekä strategiseen suunnitteluun. Design thinking on luova prosessi, jossa muotoilun työmalleja sovelletaan liiketoiminnan strategisessa suunnittelussa. Se ei keskity vain parantamaan olemassa olevia ratkaisuja, vaan tutkii haasteita ja mahdollisuuksia ja löytää niihin uusia, käyttäjistä lähteviä ratkaisuja.

7 MITÄ ON? Muotoiluprosessia ohjaavat tekijät Muotoiluprosessia ohjaavat asiakaslähtöisyys, käytettävyys, kustannustehokkuus, luotettavuus, laadukkuus ja tunnistettavuus. Näiden seikkojen ymmärtäminen johtaa siihen, että tuotteiden ja palveluiden käyttö on luontevaa jaa miellyttävää. Tuote- ja palveluratkaisujen suunnittelussa ja toteutuksessa pyritään kustannustehokkuuteen, materiaalien ja energian kulutuksen minimointiin. Tuotteiden tekniset ratkaisut, materiaalit ja ulkomuoto ovat korkealaatuisia ja ajattomia. Yrityksen kannalta on myös tärkeää, että tuotteet ovat tunnistettavia sekä käyttökokemukseltaan että ulkonäöltään. Tuote- ja palveluratkaisut tuovat varmuutta.

8 8 N OSA-ALUEITA LYHYESTI 1/3 TEOLLINEN AJONEUVO- KALUSTE- PAKKAUS- Teollisen muotoilun keskeisin tehtävä on kehittää tuoteideasta kaupallinen ja markkinoitava tuote tai palvelukonsepti. Tuotteen tulee täyttää valmistajan tuotannolliset, kaupalliset ja logistiset vaatimukset ja ennen kaikkea asiakkaiden ja käyttäjien tarpeet. Teollinen muotoilija toimii yhteistyössä teknisen tuotekehityksen sekä markkinoinnin kanssa. Tuotekehitystiimin kiinnittää huomiota käytettävyyteen, valmistettavuuteen, tuotteen elinkaareen, markkinointiin ja ulkonäköön.. Ajoneuvomuotoilu on yksi teollisen muotoilun osa-alue. Siinä perehdytään ajoneuvovalmistuksen prosesseihin sekä ajoneuvojen käytettävyyteen ja turvallisuuteen. Suunnittelua ohjaavat ekologiset ja kulttuuriset arvot sekä aerodynamiikka, ajoneuvotekniikka, rakenteet ja materiaalit. Projektinhallintaan vaikuttavat myös liikennejärjestelmät, logistiikka ja brändit. Kalustemuotoilija toimii asiantuntijana rakennettuun ympäristöön tarkoitettujen tuotteiden ja niihin liittyvien palveluiden suunnittelussa. Toimeksiannot ovat mm. kaluste- ja kulutustavarateollisuuteen, rakennus- ja metsäteollisuuteen sekä kaupunkiympäristöön suunniteltavat tuotteet ja palvelut. Pakkausmuotoilija perehtyy markkinointiviestintään ja tuotekehitykseen monipuolisesti pakkausmuotoilun sekä yritys- ja tuotegrafiikan tehtäväalueilla. Pakkausalan tuotekehitys, visualisointi ja mallintaminen, typografia, yritys- ja tuotegrafiikka sekä markkinointiviestintä.

9 9 N OSA-ALUEITA LYHYESTI 2/3 GRAAFINEN SUUNNITTELU MULTIMEDIA- TUOTANTO TAIDETEOLLINEN- SISUSTUS- ARKKITEHTUURI Graafinen suunnittelija perehtyy mm. typografiaan, kirjagrafiikkaan, informaatio-, julkaisugrafiikkaan, mainontaan, näyttely- ja kampanjasuunnitteluun sekä yritysilmeen luomiseen. Suunnittelussa otetaan huomioon painotekniikat sekä digitaalinen kuvankäsittelyn mahdollisuudet. Graafisen suunnittelijan työhön kuuluu myös kuvittaminen, digitaalinen sisällöntuotanto, valokuvaus sekä journalistinen viestintä. Multimedia on usean eri mediamuodon yhdistelmä. Multimediaosaajat yhdistävät esimerkiksi kuvan, äänen ja tekstin yhdeksi kokonaisuudeksi, joka voi olla myös interaktiivinen. Käyttökohteet vaihtelevat tiedon välittämisestä puhtaasti viihteellisiin käyttötarkoituksiin. Taideteollinen muotoilu on teollisen ajan myötä keskittynyt pääasiassa taiteellisten käyttö- tai koriste-esineiden suunnitteluun. Taideteollinen muotoilija ottaa huomioon tuotteen suunnittelussa niin esteettiset, kaupalliset kuin taloudellisetkin tekijät. Työskentely tapahtuu usein itsenäisten päämäärien ohjaamana. Toimintojen lisäksi muotoilija suunnittelee tuotteelle ilmeen, sekä tutkii ja kokeilee pinta-käsittelyjä ja väritysmahdollisuuksia. Muotoilijat keskittyvät usein johonkin tiettyyn materiaaliin (puu, lasi, keramiikka, metallit, tekstiilit, kierrätysmateriaalit). Sisustusarkkitehtuurin tehtävät koostuvat tila- ja rakennussuunnittelun erikoisasiantuntijan tehtävistä. Sisustusarkkitehdin työ edellyttää rakennuslainsäädännön ja rakennusmääräysten hallintaa sekä toiminnallista, taiteellista ja teknistä kokonaisosaamista. Sisustusarkkitehdit työskentelevät arkkitehti- ja sisustusarkkitehtitoimistoissa, muotoilutoimistoissa tai itsenäisinä ammatinharjoittajina. Sisustusarkkitehti toimii yhteistyössä toimeksiantajien, käyttäjien, arkkitehtien, urakoitsijoiden ja erikoissuunnittelijoiden sekä kaluste-, valaisin- ja materiaalitoimittajien kanssa.

10 10 N OSA-ALUEITA LYHYESTI 3/3 MUOTI- JA VAATE- SUUNNITTELU PALVELU- KAUPUNKI- Muoti- ja vaatetussuunnittelun perusta on visuaalisesta osaamisessa sekä käyttäjälähtöisessä ja ympäristötehokkaassa muotoilussa. Se perustuu vaatetuksen funktionaalisuuteen, materiaalien ominaisuuksiin ja käyttötarkoituksiin sekä tuotantoprosesseihin. Vaatetussuunnittelija voi toimia erilaisissa tehtävissä mm. vaatetusteollisuuden, kaupan ja median palveluksessa sekä itsenäisenä alan yrittäjänä. Suunnittelijan tehtäviin kuuluu mm. mallien ja mallistojen suunnittelu, materiaalivalinnat ja tekninen ohjeistaminen. Palvelumuotoilija innovoi, kehittää ja suunnittelee palveluja muotoilun menetelmin. Tavoitteena on muuttaa abstrakti palvelukokemus konkreettiseksi. Palvelukokemus suunnitellaan asiakas- ja käyttäjälähtöiseksi. Päämääränä on tunnistaa yrityksen asiakkaat ja kartoittaa mitä he todella haluavat ja mistä he ovat valmiita maksamaan. Palvelun tulee vastata myös palvelun tarjoajan liiketoiminnallisia tavoitteita. Asiakkaan palvelukokemus muodostuu kontaktipisteistä, palvelutuokioista sekä palvelupolkusta. Kaupunkimuotoilu on esteettömyyttä, käyttäjälähtöisyyttä, toiminnallisuutta ja estetiikkaa, joka kestää aikaa. Muotoiluosaaminen auttaa kaupunkeja ymmärtämään asiakkaan / asukkaan tarpeet ja siten kehittymään toimivammiksi. Hyvän kaupungin suunnittelussa tarvitaan pitkäjänteisyyttä, asiakkaan ja suunnittelijan välistä avointa sekä jatkuvaa vuoropuhelua.

11 11 PROSESSI Tehtävänanto aikataulu tavoitteet kustannusarvio projektiin sitoutuvat henkilöt Nollasarja varmistetaan materiaalit välitapaamiset toimeksiantajan kanssa (tarkistetaan aikataulu, budjetti, tulokset yms.) Taustoitus ja analysointi yrityksen tausta olemassa olevat tuotteet käyttäjät ja asiakkaat kilpailijat tuotantomenetelmät materiaalit logistiikka + myymälät iteraatiomalli Ideointi 1 luonnokset (100 kpl) hahmomallit mallinnukset Prototypointi toiminnallisuus mittasuhteet mielikuvat Konseptointi (3kpl) nopeat hahmomallit tuoteperheajattelu 3D-mallit / printit Ideointi 2 muut ideat (mm. konseptointi) taustoitus luonnokset (50 kpl) hahmomallit 3D-mallit / printit Käyttäjätestaus käyttäjäkokemus eri käyttäjäryhmät Tuotantoon saattaminen

Muotoilualan yritysten suhdanne- ja toimialaraportti 2013

Muotoilualan yritysten suhdanne- ja toimialaraportti 2013 Muotoilualan yritysten suhdanne- ja toimialaraportti 2013 Raportti muotoilualojen yrityksistä, yritysprofiilista, markkinoista, kasvuyrittäjyydestä ja lähiajan suhdanneodotuksista 1 Muotoilualan yritysten

Lisätiedot

Katja Lintunen JULKAISU KILPAILUETUA PALVELUMUOTOILUN KEINOIN HANKKEESTA

Katja Lintunen JULKAISU KILPAILUETUA PALVELUMUOTOILUN KEINOIN HANKKEESTA Katja Lintunen JULKAISU KILPAILUETUA PALVELUMUOTOILUN KEINOIN HANKKEESTA JULKAISU KILPAILUETUA PALVELUMUOTOILUN KEINOIN HANKKEESTA Katja Lintunen Opinnäytetyö Kevät 2012 Liiketalouden koulutusohjelma Oulun

Lisätiedot

risto.lustila@tekes.fi

risto.lustila@tekes.fi risto.lustila@tekes.fi MUOTOILU? Teollinen muotoilu, ajoneuvomuotoilu, pakkausmuotoilu, kalustemuotoilu, palvelumuotoilu, graafinen suunnittelu, taideteollinen muotoilu, sisutusarkkitehtuuri, multimediatuotanto,

Lisätiedot

Muotoilukasvatuksen opetusmateriaalin ohjeistus. Elisa Savolainen

Muotoilukasvatuksen opetusmateriaalin ohjeistus. Elisa Savolainen Muotoilukasvatuksen opetusmateriaalin ohjeistus Elisa Savolainen Sisällysluettelo YLEISET OHJEET... 1 JOHDANTOLUENTO MITÄ MUOTOILU ON?... 2 TEHTÄVÄNANNOT ALAKOULULAISILLE... 4 1a. Suunnitteluprosessi...

Lisätiedot

HYVINVOINTIA edistävät

HYVINVOINTIA edistävät HYVINVOINTIA edistävät käyttöliittymät- ja palvelualustat matkailussa ja vapaa-ajassa Savonia-ammattikorkeakoulu Kuopion Muotoiluakatemia Savonia-ammattikorkeakoulu Kuopion Muotoiluakatemia LOPPURAPORTTI

Lisätiedot

Boost Brothers Oy:n toimitilat osana palvelumuotoilua. Minna-Mari Sivunen

Boost Brothers Oy:n toimitilat osana palvelumuotoilua. Minna-Mari Sivunen Boost Brothers Oy:n toimitilat osana palvelumuotoilua Minna-Mari Sivunen Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2015 Tiivistelmä Tekijä(t) Minna-Mari Sivunen Koulutusohjelma Liiketalouden koulutusohjelma

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2012 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Muotoilu- ja taideinstituutti

OPINTO-OPAS 2012 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Muotoilu- ja taideinstituutti OPINTO-OPAS 2012 201 Lahden ammattikorkeakoulu Muotoilu- ja taideinstituutti Muotoilun koulutusohjelma 240 op Muotoiluteollisuuden suuntautumisvaihtoehto Ajoneuvomuotoilu MUOTOILUN KOULUTUSOHJELMA Tutkinto

Lisätiedot

Designstudio muotoilun osaamiskeskus

Designstudio muotoilun osaamiskeskus Designstudio muotoilun osaamiskeskus LOPPURAPORTTI Taideteollisen korkeakoulun koulutuskeskus 2001 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto...2 2. Lähtökohdat, tavoite ja toiminta...3 2.1 Toiminnan pääpiirteet...5

Lisätiedot

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun!

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Lahden ammattikorkeakoulu Muotoiluinstituutti Muotoilun koulutusohjelma Muotoiluteollisuus: teollinen muotoilu Opinto-opas 2006-2007 MUOTOILUN JA VIESTINNÄN KOULUTUSOHJELMAT

Lisätiedot

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 K A U P U N K I M U O T O I L U P O RT F O L I O Siton Kaupunkimuotoilu Joulukuu 2014 Sisältö 1 Siton Kaupunkimuotoilu 2 Tuotemuotoilu 3 Sillat ja taitorakenteet 4 Palvelumuotoilu 5 Muotoilustrategiat

Lisätiedot

Teollisen muotoilun toimialakartoitus

Teollisen muotoilun toimialakartoitus 2002 Teollisen muotoilun toimialakartoitus Muotoilun innovaatiokeskus Designium rakentuu kiinteälle yhteistyölle Taideteollisen korkeakoulun, Lapin yliopiston, Teknillisen korkeakoulun ja Helsingin kauppakorkeakoulun,

Lisätiedot

Tuote- ja palvelukehitys

Tuote- ja palvelukehitys tutkimuspalvelut integroitu tuotekehitys innovaatiopalvelut strateginen suunnittelu tuotteistaminen Tuote- ja palvelukehitys Integ tuotek Tarjoamme laajaa asiantuntijuutta ja osaamista jalostamaan asiakkaan

Lisätiedot

DESIGN STUDIO PORTFOLIO 2.0

DESIGN STUDIO PORTFOLIO 2.0 DESIGN STUDIO PORTFOLIO 2.0 Copyright Design Studio 2014 Kuvat: WSP, Design Studio, Koskilinjat Oy, Valtteri Kantanen, Esko Keskioja, Tiia Ettala Kannen kuva: detalji Myllysillan erikoisvalaistuksesta,

Lisätiedot

Tulevaisuus on saavutettava

Tulevaisuus on saavutettava Tulevaisuus on saavutettava Toimittanut Päivi Tahkokallio Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja Suomen DfA-verkosto Tulevaisuus on saavutettava Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja Suomen DfA-verkosto

Lisätiedot

Unohda innovointi. Keskity arvonluontiin. Ihmislähtöisen innovaatiotoiminnan menestystarinoita eli kuinka uudenlaista arvoa synnytetään käytännössä.

Unohda innovointi. Keskity arvonluontiin. Ihmislähtöisen innovaatiotoiminnan menestystarinoita eli kuinka uudenlaista arvoa synnytetään käytännössä. Unohda innovointi. Keskity arvonluontiin. Ihmislähtöisen innovaatiotoiminnan menestystarinoita eli kuinka uudenlaista arvoa synnytetään käytännössä. Minna Ruckenstein Johannes Suikkanen Sakari Tamminen

Lisätiedot

Tapaustutkimus: Miten käyttäjälähtöisyys ja Universal Design on otettu huomioon suunnitellessa käyttöliittymää kuntoharjoituslaitteisiin?

Tapaustutkimus: Miten käyttäjälähtöisyys ja Universal Design on otettu huomioon suunnitellessa käyttöliittymää kuntoharjoituslaitteisiin? Tapaustutkimus: Miten käyttäjälähtöisyys ja Universal Design on otettu huomioon suunnitellessa käyttöliittymää kuntoharjoituslaitteisiin? Lapin yliopisto Taiteiden tiedekunta Teollinen muotoilu Syksy 2013

Lisätiedot

PAKKAUSRATKAISUT OIKEA PAKKAUS- MATERIAALI TAKAA TEHOKKUUDEN

PAKKAUSRATKAISUT OIKEA PAKKAUS- MATERIAALI TAKAA TEHOKKUUDEN ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE Hyöty kierrätyksestä Miellytä asiakastasi - mahdollista kierrätys Kustannussäästöt Optimoi pakkaus - tehostat toimintaasi

Lisätiedot

Palvelumuotoilu myymäläsuunnittelussa

Palvelumuotoilu myymäläsuunnittelussa Palvelumuotoilu myymäläsuunnittelussa Case M-Boxi Muotoilun koulutusohjelma Teollinen muotoilu Opinnäytetyö 27.04.2009 Julia Kuhanen Kulttuurialat TIIVISTELMÄSIVU Koulutusohjelma Muotoilun koulutusohjelma

Lisätiedot

MITÄ ON PALVELUMUOTOILU?

MITÄ ON PALVELUMUOTOILU? Taideteollinen korkeakoulu..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Lisätiedot

Miksi? Mikä? www.fimecc.com

Miksi? Mikä? www.fimecc.com UX Miksi? Mikä? www.fimecc.com UX Miksi? Mikä? Käyttäjäkokemuksesta kilpailuvaltti B2B-teollisuudelle FIMECCin UXUS-tutkimusohjelma (User Experience and Usability in Complex Systems) pyrkii parantamaan

Lisätiedot

tutkimuspalvelut integroitu tuotekehitys innovaatiopalvelut strateginen suunnittelu tuotteistaminen Tuote- ja palvelukehitys www.elomatic.

tutkimuspalvelut integroitu tuotekehitys innovaatiopalvelut strateginen suunnittelu tuotteistaminen Tuote- ja palvelukehitys www.elomatic. tutkimuspalvelut integroitu tuotekehitys innovaatiopalvelut strateginen suunnittelu tuotteistaminen Tuote- ja palvelukehitys www.elomatic.com Integ tuotek Ideasta markkinoille Tarjoamme laajaa asiantuntijuutta

Lisätiedot

Joukkoistamisen uusi aalto: Teollisten yritysten joukkoistaminen

Joukkoistamisen uusi aalto: Teollisten yritysten joukkoistaminen Tampereen teknillinen yliopisto - Tampere University of Technology Hannu Kärkkäinen, Jari Jussila, Pia Erkinheimo, Jukka Hallikas, Antti Isokangas & Helge Jalonen Joukkoistamisen uusi aalto: Teollisten

Lisätiedot

ARVOA LUOVA TYÖYMPÄRISTÖ

ARVOA LUOVA TYÖYMPÄRISTÖ ARVOA LUOVA TYÖYMPÄRISTÖ SISÄLLYS 1. Artikkelin tarkoitus ja sisältö...3 2. Toimitilajohtamisesta työympäristöjohtamiseen...4 3. Käyttäjä- ja asiakaslähtöisyys työympäristöjohtamisessa...8 4. Lähtökohtana

Lisätiedot

Luovuuden merkitys Applen menestyksessä

Luovuuden merkitys Applen menestyksessä Luovuuden merkitys Applen menestyksessä Kriittinen näkökulma muotoiluun ajattelutapana Lapin yliopisto Taiteiden tiedekunta Teollinen muotoilu Kevät 2011 Veli Moilanen Lapin yliopisto, taiteiden tiedekunta

Lisätiedot

Visuaalinen tietotekniikka ja animaatio Tampereen seudun yritystoiminnan kasvattajana

Visuaalinen tietotekniikka ja animaatio Tampereen seudun yritystoiminnan kasvattajana Visuaalinen tietotekniikka ja animaatio Tampereen seudun yritystoiminnan kasvattajana Esiselvitys 29.11.2012 Seppo Kalli, Jari Muikku ja Timoteus Tuovinen Digital Media Finland Tampereen kaupungin elinkeinopoliittisen

Lisätiedot

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU L IIKETALOUS TUTKINTOTYÖRAPORTTI MARKKINOINTISUUNNITELMA ATOMITE-TUOTTEELLE Elina Vehmas Liiketalouden koulutusohjelma Marraskuu 2006 Työn ohjaaja: Riitta-Liisa Arpiainen

Lisätiedot

Jarkko Kurronen MUOTOILU & KUNTA. Muotoilun lähtökohdat ja mahdollisuudet osana julkisen sektorin uudistamista

Jarkko Kurronen MUOTOILU & KUNTA. Muotoilun lähtökohdat ja mahdollisuudet osana julkisen sektorin uudistamista Jarkko Kurronen MUOTOILU & KUNTA Muotoilun lähtökohdat ja mahdollisuudet osana julkisen sektorin uudistamista Aalto-yliopisto, PL 11000, 00076 AALTO www.aalto.fi Taiteen maisterin opinnäytetyön tiivistelmä

Lisätiedot

Pauliina Ikävalko. Ohjelmistotuotteen käyttöliittymä, sen suunnittelu ja suunnittelija

Pauliina Ikävalko. Ohjelmistotuotteen käyttöliittymä, sen suunnittelu ja suunnittelija Pauliina Ikävalko Ohjelmistotuotteen käyttöliittymä, sen suunnittelu ja suunnittelija 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Johdanto... 3 Ohjelmistotuotteen käyttöliittymä... 5 HYVÄ KÄYTTÖLIITTYMÄ...

Lisätiedot

Palvelumuotoilu ja asiakkaiden osallistaminen palvelukehitykseen

Palvelumuotoilu ja asiakkaiden osallistaminen palvelukehitykseen Palvelumuotoilu ja asiakkaiden osallistaminen palvelukehitykseen Tekes Service Innovation Boot Camp Sami Oinonen, Diagonal 14.03.2013 1 Palvelumuotoilu ja asiakkaiden osallistaminen palvelukehitykseen

Lisätiedot

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Tiina Holappa ASIAKKAAN PALVELUPOLKU KIINTEISTÖHUOLTOPALVELUISSA

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Tiina Holappa ASIAKKAAN PALVELUPOLKU KIINTEISTÖHUOLTOPALVELUISSA TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tiina Holappa ASIAKKAAN PALVELUPOLKU KIINTEISTÖHUOLTOPALVELUISSA Pro gradu -tutkielma Markkinoinnin koulutusohjelma Kesäkuu 2013 TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Yksikkö Markkinoinnin

Lisätiedot