ProCoach -kehitysohjelmat

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ProCoach -kehitysohjelmat"

Transkriptio

1 ProCoach -kehitysohjelmat Työkalu kilpailukykyisen liiketoiminnan rakentamiseen Toimintaympäristö muuttuu jatkuvasti ja se näkyy yritysten asiakkailleen tarjoamien palvelujen määrän ja saatavuuden paranemisena, uusien teknologioiden esiinmarssina ja tuoteuudistusten jatkuvana virtana. Yritysten on vastattava muuttuvan toimintaympäristön ja asiakasvaatimusten haasteisiin ja varmistuttava siitä, että toiminta säilyy kannattavana ja kilpailukykyisenä. Vanhat tutut menetelmät ja toimintatavat eivät ole enää kilpailukykyisiä eivätkä asiakkaat välttämättä säily asiakkaina. Menestyjät tiedostavat, missä ovat nyt ja mihin on mahdollista päästä. Kun muutostarpeet ja toimintaympäristön muuttuminen on huomattu, on etsittävä ne keinot ja ratkaisut, joilla kilpailukyky ja liiketoiminnan kasvaminen varmistetaan. Ratkaisu on pk-yrityksille kehitetty ProCoach-kehitysohjelma, joka painottaa erityisesti strategisen tuotesuunnittelun ja hallittujen tuotekehitysmenetelmien merkitystä yrityksen menestymisen työkaluina. Ohjelma taustavoimana on terävöitetty liiketoimintasuunnitelma ja lopputuloksena asiakaslähtöisten ja kilpailua kestävien tuote- ja palveluvalikoimien saaminen markkinoille. Ohjelma on hyödyllinen, koska yrityksessä saadaan käyttöön hyvät johtamisen ja suunnittelun työkalut ja kokonaisvaltainen näkemys eri osa-alueiden liittymisestä toisiinsa. Samalla saadaan laadittua suunnitelma, jonka pohjalta kehityshankkeet, niiden rahoitushakemukset, aikataulut ja toimenpiteet on helppo toteuttaa. Harri Forsberg Consulting Ky on kokenut ja käytännönläheinen innostaja, jonka osaamista ja laajaa partneriverkostoa kannattaa hyödyntää. Tavoitteemme on luottamuksellinen ja kestävä yhteistyö, jonka lopputulos näkyy konkreettisina parannuksina. tutustua puolin ja toisin sekä keskustella siitä, miten ProCoach-kehitysohjelmasta saataisiin paras hyöty yrityksen kehittämisessä.

2 ProCoach -tuotekehitysmenetelmä Työkalu tuloksia tuottavaan tuotekehitystoimintaan Onnistunut ja myyvä tuote tai palvelu nojaa kolmeen perusasiaan: sen on oltava teknisesti toimiva ja toteutettavissa, kaupallisesti kannattava sekä käyttäjilleen hyödyllinen ja haluttava. Jos tuote tai palvelu ei ratkaise mitään asiakkaan tarvetta, ei sillä ole mahdollisuutta menestyä markkinoilla. Yrityksen liiketoimintasuunnitelmassa pitää olla kuvattuna yrityksen tuotestrategia, joka on edellytys tuloksekkaalle tuotekehitys-toiminnalle. Tutkimus on osoittanut, että menestyvien tuoteideoiden lähteitä ovat asiakaskontaktit, yhteistyöverkostot ja jopa kilpailijat. ProCoach tuotekehitysmenetelmää soveltaen on tuotekehitysprosessi helppo kehittää asiakaslähtöiseksi ja samalla parantaa tuotehallintaa sekä tuotteen myyntiä tukevia markkinointitoimenpiteitä. Menetelmä perustuu 2000-luvun ajatteluun: selvitetään, mitä asiakkaat haluavat ja mistä he ovat valmiita maksamaan. tutustua puolin ja toisin sekä keskustella siitä, miten ProCoach-tuotekehitysmenetelmästä saataisiin paras hyöty yrityksenne tuotteiden ja palvelujen kehittämisessä. - sovitaan - tutustumista - yrityksen toimintaan, liiketoimintamalliin ja tuotestrategian tavoitteisiin - tuotteisiin, tuotteistukseen ja tuotemarkkinointiin - tuotekehitysprosessiin ja tuotehallinnan menetelmiin

3 ProCoach ketterät prosessit Työkalu liiketoimintaprosessien kehittämiseen Monelle yrittäjälle ja pk-yritykselle on tuttua, että toiminnan laajentuessa kannattavuus jostain syystä heikkenee. Tai tiukassa kilpailutilanteessa on jopa pudotettava hintoja, jotta asiakkaat pysyisivät asiakkaina. Uskotaan, että näin kuuluukin käydä ja että se kuuluu kasvuyrityksen arkeen ja toimintaympäristön muutokseen. Huonontunutta kannattavuutta ei voi korjata toimintakustannuksia höyläämällä, sillä se johtaa toiminnan terävyyden, palvelukyvyn, tuotteiden saatavuuden ja laadun heikkenemiseen. Kun yrityksen toimintaa ajatellaan yksittäisten toimintojen (tuotekehitys, markkinointi, myynti, tuotanto, varastointi, jne.) sijasta prosessina, avautuu aivan uusi mahdollisuus tehokkuuden, kilpailukyvyn, kannattavuuden ja palvelukyvyn parantamiselle. ProCoach ketterät prosessit on menetelmä, jonka avulla organisaatio tunnistaa oman toimintansa keskeiset prosessit, työstää uuden ajattelumallin läpi koko organisaation ja oppii toimimaan ketterästi ja asiakaslähtöisesti. tutustua puolin ja toisin sekä keskustella siitä, miten ProCoach-ketterät prosessit voivat parantaa yrityksenne kannattavuutta. - sovitaan - tutustumista yrityksen toimintaan, liiketoimintaprosessien rakenteisiin ja niiden tehokkuuteen

4 ProCoach riskienhallinta Työkalu yllättävistä tilanteista selviämiseen Yritystoimintaan sisältyy aina riskejä. Niitä on toiminnan kaikilla osaalueilla sekä yrityksen sisällä että sen ulkopuolella. Riskit ovat luonteeltaan strategisia, operatiivisia, taloudellisia tai vahinko-riskejä. Kaikille näille on yhteistä se, että toteutuessaan ne aina aiheuttavat taloudellisia menetyksiä ja vakavia häiriöitä yrityksen toimintaan. Riski on vahingon mahdollisuus. Toteutuessaan vahinko estää yritystä toimittamasta asiakkailleen sovittuja tuotteita tai palveluja sovitun aikataulun mukaisesti. Toteutunut vahinko aiheuttaa taloudellisia menetyksiä sekä yritykselle että, mikä pahinta, sen asiakkaille. Systemaattisella menettelyllä voidaan kuitenkin toteutuneiden riskien haittoja merkittävästi pienentää. Riskienhallinnan periaatteisiin tulisi kirjata yrityksen ja sen johdon tahtotila ja tavoitteet riskienhallinnan järjestämiseksi. Prosessi tulisi olla koko organisaation yhteinen ja käytäntöön juurrutettu toimintatapa. Vain tällä periaatteella toteutettuna riskienhallinnasta saadaan paras hyöty: voidaan turvata yrityksen toiminta ja siitä elantonsa saavien ihmisten toimeentulo. ProCoach -riskienhallinta on osa hyvin toteutettua ja johdettua liiketoimintaa. Se on työtä yrityksen toiminnan jatkuvuuden ja henkilöstön hyvinvoinnin turvaamiseksi myös hieman poikkeavissa oloissa. tutustua puolin ja toisin sekä keskustella siitä, miten ProCoach-riskienhallinnan avulla voidaan parantaa yrityksenne varautumista poikkeaviin tilanteisiin. - sovitaan - tutustumista yrityksen toimintaan, yritysturvallisuuden nykytilanteeseen ja toteutettuihin riskienhallintatapahtumiin

5 ProCoach projektien hallinta Työkalu projektiosaamisen kehittämiseen Useille organisaatioille projektitoiminnan onnistuminen, projektien johtamismenetelmien toiminta ja henkilöstön projektiosaamisen varmistaminen, ovat yritystoiminnan kannattavuuden keskeisiä osa-alueita. Onnistumista ei voida varmistaa vain sillä, että päätetään kutsua jotakin uutta tehtäväkokonaisuutta projektiksi ja valitaan projektipäällikkö. Menestyneimmissä projektiliiketoimintaa harjoittavissa yrityksissä on paneuduttu erityisesti projektikulttuurin ja osaamisen kokonaisvaltaiseen kehittämiseen. Projektikulttuurin kehittämistä olisi tarkoituksenmukaista tarkastella kannattavuutta varmistavana investointina, jolloin kehittämistyöhön tulee sijoitettua riittävät taloudelliset ja henkilöstöresurssit. Ohjelma valjastaa käyttöönne useita menestystekijöitä: projektitoiminnan luonteen ymmärtäminen projektin hallinnan ja ohjauksen eri osa-alueiden osaaminen projektisalkun hallinnan osaaminen organisaation hyvän sisäisen reagointikyvyn varmistaminen Ohjelma perustuu Project Management Institute:n kehittämään PMBOK-menetelmään. Harri Forsberg Consulting Ky on kokenut ja käytännönläheinen innostaja, jonka osaamista ja laajaa partneriverkostoa kannattaa hyödyntää. Tavoitteemme on luottamuksellinen ja kestävä yhteistyö, jonka lopputulos näkyy konkreettisina parannuksina. tutustua puolin ja toisin sekä keskustella siitä, miten ProCoach-ohjelmasta saataisiin paras hyöty yrityksenne projektikulttuurin kehittämisessä.

Asiakas on tärkein. Erilaisia asiakkaita. Nykyiset asiakkaat. Uudet/potentiaaliset asiakkaat

Asiakas on tärkein. Erilaisia asiakkaita. Nykyiset asiakkaat. Uudet/potentiaaliset asiakkaat 1(5) Asiakas on tärkein Henkilöstöomisteisissa yrityksissä toiminnan lähtökohtana ovat usein jäsenet. Riippuen heidän tavoitteistaan ja yhteenliittymisen perusteistaan, yritys lähtee liikkeelle joko jäsentensä

Lisätiedot

Training. Strategian muodostaminen. Pk yritysten diversifiointi. www.strategy train.eu

Training. Strategian muodostaminen. Pk yritysten diversifiointi. www.strategy train.eu Strategy Train Moduuli IV Luku 7 Tekijät Koulutus materiaalia verkossa Small Enterprise Strategic Development Training Strategian muodostaminen Pk yritysten diversifiointi Rumyana Grozeva (REDA) www.strategy

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

Asiakassuhteen syventäminen ja uudistaminen. Palvelukyvystä ja -kulttuurista muutosvoimaa palveluliiketoimintaan

Asiakassuhteen syventäminen ja uudistaminen. Palvelukyvystä ja -kulttuurista muutosvoimaa palveluliiketoimintaan Asiakassuhteen syventäminen ja uudistaminen Palvelukyvystä ja -kulttuurista muutosvoimaa palveluliiketoimintaan Ahonen, T., Airola, M., Lappalainen, I., Nuutinen, M., Reunanen, M., Valjakka, T. & Valkokari

Lisätiedot

Pk-yrityksen haavoittuvuusanalyysi

Pk-yrityksen haavoittuvuusanalyysi Kaikki kunnossa? Pk-yrityksen haavoittuvuusanalyysi Sisällysluettelo PK-HAAVA avuksi riskienhallintaan... 3 Mitä haavoittuvuusanalyysi on?... 4 Haavoittuvuus... 4 Haavoittuvuusanalyysi... 4 Haavoittuvuusanalyysin

Lisätiedot

Tulevaisuuden tuotteiden ja käyttöliittymien kehittäminen Pikaopas yrityksessä sovellettavaan kehittämisprojektiin

Tulevaisuuden tuotteiden ja käyttöliittymien kehittäminen Pikaopas yrityksessä sovellettavaan kehittämisprojektiin Tulevaisuuden tuotteiden ja käyttöliittymien kehittäminen Pikaopas yrityksessä sovellettavaan kehittämisprojektiin 29.12.2000 Matti Vuori Jouni Kivistö-Rahnasto AUTOMAATIO Sisällysluettelo 1 Työkalupakin

Lisätiedot

Innovaatioiden johtaminen

Innovaatioiden johtaminen ESPOO 2006 VTT TIEDOTTEITA 2330 Tiina Apilo & Tapani Taskinen Innovaatioiden johtaminen VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2330 Innovaatioiden johtaminen Tiina Apilo & Tapani Taskinen ISBN 951 38 6774 9 (nid.)

Lisätiedot

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA YHTEISET VOIEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA Teknologiateollisuus ry Metallityöväen Liitto ry Puh. (09) 19 231 Puh. 020 77 4001 www.teknologiateollisuus.fi www.metalliliitto.fi ISBN

Lisätiedot

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola, Markus Orava, Virpi Varjonen Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola Markus Orava Virpi Varjonen

Lisätiedot

FOCUS ON HIGH-TECH ENTREPRENEURSHIP NEW VENTURE DEVELOPMENT PROJECT PORTFOLIO. TkL Helena Forsman Gsm 040 527 1211 helena.forsman@evtek.

FOCUS ON HIGH-TECH ENTREPRENEURSHIP NEW VENTURE DEVELOPMENT PROJECT PORTFOLIO. TkL Helena Forsman Gsm 040 527 1211 helena.forsman@evtek. FOCUS ON HIGH-TECH ENTREPRENEURSHIP NEW VENTURE DEVELOPMENT PROJECT PORTFOLIO 1 SISÄLLYSLUETTELO Alkusanat Mihin tällä raportilla pyritään? 2 1 MIKSI MUUTOSTA TARVITAAN? 3 Yritysten haasteet ja miten ne

Lisätiedot

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy HELSINKI 2007 raportteja 57 Suorituskyky nousuun! Hyödynnä henkilöstösi osaaminen Juhani Ukko Jussi Karhu Sanna Pekkola Hannu Rantanen Jarkko Tenhunen Juhani Ukko, Jussi Karhu, Sanna Pekkola, Hannu Rantanen,

Lisätiedot

JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI

JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI SISÄLLYSLUETTELO JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI 3 Mitä on työhyvinvoinnin johtaminen? 3 Työhyvinvoinnin talo 4 Esimiestyö 5 Työyhteisö 6 Osaaminen 6 Kokonaishyvinvointi

Lisätiedot

Projektiosaaminen johtamisjä ja johdon projektiosaamisen k

Projektiosaaminen johtamisjä ja johdon projektiosaamisen k Osaaminen kuntoon Projektiosaaminen johtamisjä ja johdon projektiosaamisen k Teksti: Markku Aarni Johdon vastuulla on luoda organisaatioon johtamisrakenteet sekä osaaminen, joilla strategia realisoidaan

Lisätiedot

Projektinhallinnan ja prosessien kehittäminen avasennuksissa

Projektinhallinnan ja prosessien kehittäminen avasennuksissa TEKNILLINEN TIEDEKUNTA Projektinhallinnan ja prosessien kehittäminen avasennuksissa Jarmo Hatunen Diplomityö Konetekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2015 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Koulutusohjelma (kandidaatin

Lisätiedot

RAKENTAMISEN PALAUTESYSTEMATIIKAN KEHITTÄMINEN

RAKENTAMISEN PALAUTESYSTEMATIIKAN KEHITTÄMINEN Teknillisen korkeakoulun rakentamistalouden laboratorion selvityksiä 71 Helsinki University of Technology Construction Economics and Management Papers 71 Espoo 2007 TKK-RTA-S71 RAKENTAMISEN PALAUTESYSTEMATIIKAN

Lisätiedot

B-to-B-palvelutuotteiden kehittäminen tuotteistamalla

B-to-B-palvelutuotteiden kehittäminen tuotteistamalla TEKNISTALOUDELLINEN TIEDEKUNTA TUOTANTOTALOUDEN OSASTO B-to-B-palvelutuotteiden kehittäminen tuotteistamalla Kandidaatintyö Heikki Lintu TIIVISTELMÄ Tekijä: Heikki Lintu Työn nimi: B-to-B-palvelutuotteiden

Lisätiedot

TARJOOMAN KEHITTÄMINEN JA KAUPALLISTAMINEN

TARJOOMAN KEHITTÄMINEN JA KAUPALLISTAMINEN TARJOOMAN KEHITTÄMINEN JA KAUPALLISTAMINEN Mercuri International White Paper Page 1 (13) Tarjooman johtaminen mistä on kysymys? Kilpailijoiden toimenpiteet ja asiakkaissa ja markkinoilla tapahtuvat muutokset

Lisätiedot

Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009

Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009 Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta Työn nimi: Strategian käytäntöön

Lisätiedot

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö YRITYS JA KONSULTTI Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana?pkt-säätiö PKT-säätiön julkaisu 1/2002 2 Sisältö: Esipuhe 1. Kehittyvän yrityksen muutostilanteet ja resurssitarpeet 2. Konsultin

Lisätiedot

Asiantuntijapalvelujen johtamisen haasteet

Asiantuntijapalvelujen johtamisen haasteet Asiantuntijapalvelujen johtamisen haasteet Opas suunnittelu- ja konsultointiyritysten liiketoiminta-osaamisen kehittämiseen Tutkimusraportti Research Report 168 Marko Torkkeli Pekka Salmi Ville Ojanen

Lisätiedot

Kuinka paljon voit kasvattaa myyntiäsi?

Kuinka paljon voit kasvattaa myyntiäsi? Kuinka paljon voit kasvattaa myyntiäsi? PwC Suomen tutkimus myynnin menestystekijöistä www.pwc.fi Sisällysluettelo Tausta 3 Mikä on menestyvän organisaation tunnusmerkistö? 4 Merkittävää kehittämispotentiaalia

Lisätiedot

LIIKETOIMINTA- PROSESSIEN KEHITTÄMINEN

LIIKETOIMINTA- PROSESSIEN KEHITTÄMINEN Digia Konsultointipalvelut LIIKETOIMINTA- PROSESSIEN KEHITTÄMINEN Palvelukuvaus Liiketoimintaprosessien kehittäminen Palvelukuvaus 2 LIIKETOIMINTAPROSESSIEN KEHITTÄMINEN Palvelun yleiskuvaus Liiketoimintaprosessien

Lisätiedot

Suorituskykymittaristo osaksi toiminnan tehokasta johtamista Case: Elisa Oyj, Yritysasiakkaiden Palvelutuotanto -tulosyksikkö

Suorituskykymittaristo osaksi toiminnan tehokasta johtamista Case: Elisa Oyj, Yritysasiakkaiden Palvelutuotanto -tulosyksikkö Suorituskykymittaristo osaksi toiminnan tehokasta johtamista Case: Elisa Oyj, Yritysasiakkaiden Palvelutuotanto -tulosyksikkö Laskentatoimi Maisterin tutkinnon tutkielma Mikko Johansson 2009 Laskentatoimen

Lisätiedot

SUOMI Projektijohtamisen suurvalta? MUUTOSTA johdetaan projekteina. SEKASORRON johtaminen ja johtamisen sekasorto

SUOMI Projektijohtamisen suurvalta? MUUTOSTA johdetaan projekteina. SEKASORRON johtaminen ja johtamisen sekasorto 1/2010 PROJEKTIALA MUUTOKSESSA 8 SUOMI Projektijohtamisen suurvalta? 10 MUUTOSTA johdetaan projekteina 29 SEKASORRON johtaminen ja johtamisen sekasorto 29 OULUSTA valmistuu projektialan ammattilaisia Tee

Lisätiedot

Tero Käki (toim.) TAIDOLLA TUOTTAVUUTEEN TYÖKALUJA TUOTTAVUUDEN KEHITTÄMISEEN

Tero Käki (toim.) TAIDOLLA TUOTTAVUUTEEN TYÖKALUJA TUOTTAVUUDEN KEHITTÄMISEEN Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu Sarja B Oppimateriaalia, osa 11 Tero Käki (toim.) TAIDOLLA TUOTTAVUUTEEN TYÖKALUJA TUOTTAVUUDEN KEHITTÄMISEEN Tero Käki (toim.) TAIDOLLA TUOTTAVUUTEEN TYÖKALUJA TUOTTAVUUDEN

Lisätiedot

Johda yrityksesi osaamista näkökulmia pk-yrityksille

Johda yrityksesi osaamista näkökulmia pk-yrityksille Osaamisen johtamisella on selvä yhteys yrityksen menestykseen! Kilpailun kansainvälistyessä ja kiristyessä osaamisesta on tullut merkittävä kilpailutekijä. Yrityksen kilpailukyky riippuu siitä, miten se

Lisätiedot

Pk-yritysten kilpailukyvyn, kehityksen, kasvun, kansainvälistymisen ja yrityspalveluiden tutkimus- ja kehitysohjelma Pohjois-Suomessa 2010-2014

Pk-yritysten kilpailukyvyn, kehityksen, kasvun, kansainvälistymisen ja yrityspalveluiden tutkimus- ja kehitysohjelma Pohjois-Suomessa 2010-2014 Pk-yritysten kilpailukyvyn, kehityksen, kasvun, kansainvälistymisen ja yrityspalveluiden tutkimus- ja kehitysohjelma Pohjois-Suomessa 2010-2014 1 TUTKIMUS- JA KEHITYSTYÖN TAUSTAT JA TARPEET Suomi on tulevaisuudessa

Lisätiedot

PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus

PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus 1 (1) PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus Business Databases Oy Seppo Lavikka Business DataBases Oy, Tekniikantie 12, 02150 Espoo, puh: (09) 251 731 47, seppo.lavikka@bdb.fi, www.bdb.fi

Lisätiedot

TUOTEKEHITYSPROJEKTI AMK-YRITYSYHTEISTYÖNÄ

TUOTEKEHITYSPROJEKTI AMK-YRITYSYHTEISTYÖNÄ OPPIMATERIAALEJA 74 PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA TUTKIMUKSIA Riitta Windahl & Veikko Välimaa TUOTEKEHITYSPROJEKTI AMK-YRITYSYHTEISTYÖNÄ Opas tekijöille ja toimeksiantajille TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN OPPIMATERIAALEJA

Lisätiedot

PIKAOPAS Käytännön toteutukselle 20.3.2014

PIKAOPAS Käytännön toteutukselle 20.3.2014 1 PIKAOPAS Käytännön toteutukselle 20.3.2014 Asiakkaan Arvokokemuksen kasvattaminen kilpailijoita selvästi paremmaksi eli tuotteittemme, palvelujemme ja prosessiemme kehittäminen sellaisiksi, että ne houkuttavat

Lisätiedot