Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "risto.lustila@tekes.fi"

Transkriptio

1

2 MUOTOILU? Teollinen muotoilu, ajoneuvomuotoilu, pakkausmuotoilu, kalustemuotoilu, palvelumuotoilu, graafinen suunnittelu, taideteollinen muotoilu, sisutusarkkitehtuuri, multimediatuotanto, markkinamuotoilu, muoti- ja vaatetussuunnittelu, kaupunkimuotoilu Muotoilijan rooli on koota kaikki eri päämäärät: taloudelliset, toiminnalliset ja tekniset vaatimukset, sekä markkinoiden vaatimukset ja odotukset hyödynnettäväksi tuotesuunnitelmaksi Muotoilu ei ole staattinen prosessi vaan jatkuva päätöksentekoprosessi, jossa ideasta tulee lopputulos, tyypillisesti joko hyödyke tai palvelu. Usein se jatkuu palvelumuotoilun tasolla.

3 MUOTOILUN MERKITYS JA MAHDOLLISUUDET INNOVAATIOIDEN KAUPALLISTAMISESSA Kaikella on muoto!

4 MUOTOILU JA KILPAILUKYKY Ammattimaisella muotoilulla ilmennetään tuotteen sisäisiä ominaisuuksia ja valmistajan tuotteelleen tai palvelulle määrittelemäänsä tai tavoittelemaansa identiteettiä: -Esteettisyys -Funktionaalisuus -Tarkoituksenmukaisuus -Turvallisuus -Käytettävyys -Ymmärrettävyys -Arvot -Viesti Menestyvimpien tuotteiden suunnittelussa muotoilijat ovat mukana jo käyttäjien käyttäytymisen arvioinnissa ja tuotteen identiteetin määrittämisessä. Muotoilu ei ole kuluerä.

5 KASVUHAKUINEN YRITYS PANOSTA MUOTOILUUN! Tuoreiden tutkimusten mukaan (mm. EK/ Ornamo PK-yrityskysely 2013) erityisesti kasvuhakuiset yritykset panostavat kilpailuetua vahvistavaan muotoiluun. Lähes 80 % PK-yrityksistä ilmoitti, että myytävän tuotteen muotoilulla on ollut merkitystä markkinaosuuden kasvuun Ilman käyttäjäkeskeisyyttä ei enää voi kehittyä kestäväksi markkinajohtajaksi. Se on enemmän kuin käytettävyys. Se on käyttökokemus fiilis, tunne siitä kuinka hyvin tuote tai palvelu vastaa tarpeitani ja odotuksiani ja pystyy vielä enempään. Muotoilu on myös tilan tai ympäristön käytettävyyttä, toiminnallisuutta ja ergonomiaa sekä tuotanto- ja jakeluprosessin kustannustehokkuutta.

6 KILPAILUKYKY Kilpailukyky on kykyä menestyä (useimmin) taloudellisen kilpailun olosuhteissa. Voidaan jakaa hinta- ja reaaliseen kilpailukykyyn. Ominaisuuksia mm.: -Hinta -Laatuvaikutelma -Tuotteen saatavuus -Brändi - fiilis -Jälkimarkkinonti -Käytettävyys -Ekologisuus -Joku muu tapa erottua. Yritysten kilpailukykyyn perehtynyt konsultti ja toimittaja Pasi Sillanpää kertoo tutkineensa Applen ja Nokian vuoden 2012 tilinpäätöksiä. Sieltä ilmeni, että Apple pystyi tekemään kaksinkertaista katetta verrattuna Nokiaan. Varmasti Applen tuote ei ollut teknisesti puolet halvempi, eli tässä tullaan siihen, että ratkaisevat asiat pitää pystyä miettimään oikein

7 MUOTOILULLA Tuodaan lisäarvoa asiakkaalle Edistetään elämyksellisyyttä ja haluttavuutta Nostetaan reaalista kilpailukykyä Vaikutetaan valmistustekniikoihin, materiaaleihin ja logistiikkaan sekä tuotannossa että jakelussa Liitetään muotokieli ja visuaalisuus yrityksen brändiin tai tavaramerkkiin Rakennetaan brändi Inhimillistetään Muotoilun merkitys korostuu tuotteissa, joissa lisäarvo uusista teknisistä ominaisuuksista käyttäjälle vähenee.

8 MUOTOILUN MERKITYS hyundai mercedes benz

9 MUOTOILU INNOVAATIOIDEN KAUPALLISTAMISESSA Muotoilu on jatkuvaa päätöksentekoa ja parhaimman lopputuloksen hakemista, jossa pitää nähdä asiat monesta näkökulmasta Muotoilun avulla monesti abstraktikin idea saa muodon, ymmärrettävän, silmin nähtävän ehdotuksen (jonka voi saada myytyä sellaisenaan) Innovaatioihin liittyy luovalle ajattelulle ja toiminnalle ominaisia piirteitä kuten riskinotto, epävarmuus, omaperäisyys, innostus ja tahto/taito tuottaa ratkaisuja sekä innostaa muita. Muotoilijat ovat yleensä toisintekijöitä, kyseenalaistajia ja uuden luojia muotoilu liittyy kiinteästi menestyneisiin innovaatioihin Muotoilija esittää jo idean alkuvaiheessa kiusallisia kysymyksiä loppukäyttäjistä, liiketoiminnasta, jakelukanavista, valmistuksesta ja teknologisista ratkaisuista tavoitteena ainoastaan luoda tuote tai palvelu joka menestyy

10 MUOTOILU KÄSITTÄÄ: -Markkinatutkimus: loppukäyttäjien, heidän haluamiensa tuotteiden ja palveluiden arvioiminen -Konseptin kehittäminen: kuluttajien ominaisuuksien / toiveiden ymmärtäminen ja suunnittelu tuotteiksi ja palveluiksi -Konseptin arvioiminen: uuden konseptin vastaavuuden arvioiminen kuluttajien ominaisuuksiin, kilpaileviin tuotteisiin ja tuotannon näkökohtiin. -Suunnitteluratkaisu: protot ja niiden testaus ja parantaminen käyttötarkoitus ja olosuhteet huomioiden, esteettiset arvot ja teollisoikeudelliset asiat. -Tuotteistaminen: tuotannon luotettavuus, kustannustehokkuus, ekologisuus, arvot -Kommunikaatio: tuotteen markkinointi ja brändäys

11 MUOTOILU JA MENESTYS Muotoilun keinoin voidaan alentaa tuotantokustannuksia lisäämällä tuotannon tehokkuutta Lisätään myyntiä vastaamalla kuluttajien vaatimuksiin Mahdollistaa yksikköhinnan noston kun tuotteen haluttavuus ja kiinnostavuus kasvaa Merkitys vaihtelee toimialoittain kulutustavaroissa useammin merkitys on siinä miltä tuote tuntuu tai näyttää. Paperikoneissa muotoilun avulla parannetaan mm. tuottavuutta, turvallisuutta, huollettavuutta ja puhtautta. Palvelualoilla muotoilulla vaikutetaan esim. myymälöiden ratkaisuihin ja tuotteiden sijoitteluun, ansaintalogiikkaan ja tuotteen palveluketjuun ideasta kuluttajalle. Käyttäjien tarpeiden ymmärtäminen, asiakaskäsityksen muuttuminen lisääntyy kilpailun kiristymisen seurauksena olemme menossa teknologiaperustaisesta tuotekehityksestä kohti asiakas, käyttäjä ja palvelukeskeistä tuotekehitystä

12 TEKNOLOGIALÄHTÖINEN JA KYSYNTÄÄN PERUSTUVA INNOVAATIOTOIMINTA Teknologialähtöinen: Teknologiset keksinnöt luovat innovaatioita Kysyntään perustuva: Markkinoiden tarpeisiin perustuva luo innovaatioita Innovaatiot ja muotoilu kuuluvat erottamattomasti yhteen

13 MUOTOILUN OMINAISUUDET JA HYÖDYT Muotoilu erilaistajana: muotoilulla pyritään parantamaan tuotetta, pakkausta tai palvelua kehittämään parempaa, omaperäisempää ja houkuttelevampaa brändiä asiakkaille. Muotoilu koordinoijana ja integroinnin välineenä: muotoilulla pyritään vaikuttamaan innovaatioprosessiin,. Muotoilu toimii uuden tuotteen kehittämisen välineenä. Muotoilu tuo lisäarvoa koordinoimalla kehitystoimintoja ja vähentämällä ristiriitoja muotoilu linkittyy yrityksen prosessien hallintaan ja sen asiakasorientoituneeseen innovaatiotoimintaan. Muotoilu muuntajana ja viestinnän välineenä: muotoilulla pyritään parantamaan yrityksen ja sen ympäristön suhteita. Ennakoidaan tulevaisuuden markkinoita ja kilpailua, luodaan uusia markkinoita ja ennustetaan tulevia kehityssuuntia. Tutkimukset osoittavat että muotoilua menestyksellisesti hyödyntäville yrityksille ominaista on pyrkimys kehittää korkealuokkainen brändiasema kansainvälisillä markkinoilla Houkutteleva tuote on sellainen jonka tekniset ominaisuudet, toiminnallisuus, ulkomuoto ja markkina-asema tekee sen käyttäjälle haluttavan.

14 MUOTOILUN VAIKUTUKSET LIIKETOIMINNASSA

15 ONNISTUNUT INNOVAATIO Innovaatio on uusi keksintö, tuoteidea tai palvelu, jolla on laajalti kysyntää ja se tuottaa merkittävää lisäarvoa käyttäjälleen sekä taloudellista lisäarvoa kehittäjälleen Se on alusta asti onnistuneesti toteutettu vastaamaan käyttäjän tarpeita, se on kiinnostava ja haluttu ratkaisu kulloiseenkin käyttökohteeseen Se on kustannustehokkaasti toteutettu ja liiketaloudellisesti kannattava Sitä seurataan aktiivisesti ja edelleen kehitetään siten että kysyntä ja mielenkiinto säilyy Se on tehokas, luotettava, taloudellinen, käytettävä, ergonominen, esteettisesti onnistunut ja persoonallinen tunnettu tuote muotoilijan, loppukäyttäjän ja organisaation saumattoman yhteistyön tulos Anna asiakkaalle enemmän kuin asiakas osaa odottaa yllätä!

16

B-to-B-palvelutuotteiden kehittäminen tuotteistamalla

B-to-B-palvelutuotteiden kehittäminen tuotteistamalla TEKNISTALOUDELLINEN TIEDEKUNTA TUOTANTOTALOUDEN OSASTO B-to-B-palvelutuotteiden kehittäminen tuotteistamalla Kandidaatintyö Heikki Lintu TIIVISTELMÄ Tekijä: Heikki Lintu Työn nimi: B-to-B-palvelutuotteiden

Lisätiedot

Muotoilualan yritysten suhdanne- ja toimialaraportti 2013

Muotoilualan yritysten suhdanne- ja toimialaraportti 2013 Muotoilualan yritysten suhdanne- ja toimialaraportti 2013 Raportti muotoilualojen yrityksistä, yritysprofiilista, markkinoista, kasvuyrittäjyydestä ja lähiajan suhdanneodotuksista 1 Muotoilualan yritysten

Lisätiedot

Palvelumuotoilu myymäläsuunnittelussa

Palvelumuotoilu myymäläsuunnittelussa Palvelumuotoilu myymäläsuunnittelussa Case M-Boxi Muotoilun koulutusohjelma Teollinen muotoilu Opinnäytetyö 27.04.2009 Julia Kuhanen Kulttuurialat TIIVISTELMÄSIVU Koulutusohjelma Muotoilun koulutusohjelma

Lisätiedot

YT23 MARKKINOINTISUUNNITELMAN LAATIMISOPAS. businessoulu.com

YT23 MARKKINOINTISUUNNITELMAN LAATIMISOPAS. businessoulu.com YT23 MARKKINOINTISUUNNITELMAN LAATIMISOPAS businessoulu.com 2 MARKKINOINTISUUNNITELMAN LAATIMISOPAS SISÄLTÖ SIVU A. YLEISTÄ 3 B. MARKKINOINTISUUNNITELMAN LAATIMISPROSESSI 3 C. MARKKINOINTISUUNNITELMA 4

Lisätiedot

Kristiina Torvinen Palveluprosessin kehittäminen kampaamoketjussa Pro gradu -tutkielma 2015

Kristiina Torvinen Palveluprosessin kehittäminen kampaamoketjussa Pro gradu -tutkielma 2015 LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Hankintojen johtaminen Kristiina Torvinen Palveluprosessin kehittäminen kampaamoketjussa Pro gradu -tutkielma 2015 Työn tarkastaja 1: Työn

Lisätiedot

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola, Markus Orava, Virpi Varjonen Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola Markus Orava Virpi Varjonen

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄT JA YRITYKSET INNOVAATIOYHTEISTYÖSSÄ

KÄYTTÄJÄT JA YRITYKSET INNOVAATIOYHTEISTYÖSSÄ KÄYTTÄJÄT JA YRITYKSET INNOVAATIOYHTEISTYÖSSÄ Tiina Mäkitalo-Keinonen Pia Arenius Sari Liikala Julkaisusarja A - Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö Nro A26/2008 ISSN 1459-1332 ISBN 978-951-564-949-2

Lisätiedot

KULUTTAJIEN OSALLISTUMINEN RADIKAALIEN INNOVAATIOIDEN KEHITYSPROSESSIIN. Tapaus Protein Pudding / Manninen Nutraceuticals Oy

KULUTTAJIEN OSALLISTUMINEN RADIKAALIEN INNOVAATIOIDEN KEHITYSPROSESSIIN. Tapaus Protein Pudding / Manninen Nutraceuticals Oy Itä-Suomen yliopisto Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Kauppatieteiden laitos KULUTTAJIEN OSALLISTUMINEN RADIKAALIEN INNOVAATIOIDEN KEHITYSPROSESSIIN Tapaus Protein Pudding / Manninen

Lisätiedot

Teollisuuden palveluliiketoiminta pk-yrityksessä KEHITTÄMISOPAS. Jorma Hokkanen Antti Isoviita

Teollisuuden palveluliiketoiminta pk-yrityksessä KEHITTÄMISOPAS. Jorma Hokkanen Antti Isoviita Teollisuuden palveluliiketoiminta pk-yrityksessä KEHITTÄMISOPAS Jorma Hokkanen Antti Isoviita SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 2. TEOLLISUUDEN PALVELULIIKETOIMINNAN KÄSITE 3. TEOLLISUUDEN PALVELULIIKETOIMINNAN NYKYTASON

Lisätiedot

ASIANTUNTIJAPALVELUITA TUOTTAVIEN PIENYRITYSTEN MARKKINOINNIN TOTEUTUS JA ONNISTUMISTEKIJÄT

ASIANTUNTIJAPALVELUITA TUOTTAVIEN PIENYRITYSTEN MARKKINOINNIN TOTEUTUS JA ONNISTUMISTEKIJÄT 1 J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O Taloustieteiden tiedekunta ASIANTUNTIJAPALVELUITA TUOTTAVIEN PIENYRITYSTEN MARKKINOINNIN TOTEUTUS JA ONNISTUMISTEKIJÄT Markkinointi, Pro gradu -tutkielma Toukokuu

Lisätiedot

Edellytyksiä Kajaanin Datakeskus-klusterille

Edellytyksiä Kajaanin Datakeskus-klusterille Edellytyksiä Kajaanin Datakeskus-klusterille University of Oulu Department of Information Processing Science Master s Thesis Kati Haverinen 11.11.2011 2 Tiivistelmä Tarve uusille datakeskuksille on koko

Lisätiedot

Sinisen meren strategia B2C-verkkokaupan menestysstrategiana

Sinisen meren strategia B2C-verkkokaupan menestysstrategiana Lappeenrannan teknillinen yliopisto Kauppatieteellinen tiedekunta Kansainvälinen markkinointi Kandidaatintutkielma Sinisen meren strategia B2C-verkkokaupan menestysstrategiana Blue ocean strategy as a

Lisätiedot

Korkean teknologian B-to-B - tuotteen lanseeraus

Korkean teknologian B-to-B - tuotteen lanseeraus TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu Korkean teknologian B-to-B - tuotteen lanseeraus Yrityksen johtaminen Pro gradu tutkielma Kesäkuu 2014 Ohjaaja: Helena Forsman Heikki Ojanen TIIVISTELMÄ Tampereen

Lisätiedot

L IIKETALOUS. ALOITTAVAN YRITYKSEN MARKKINOINTISUUNNITELMA CASE: Bedbest Oy

L IIKETALOUS. ALOITTAVAN YRITYKSEN MARKKINOINTISUUNNITELMA CASE: Bedbest Oy T AMPEREEN A MMATTIKORKEAKOULU L IIKETALOUS OPINNÄYTETYÖRAPORTTI ALOITTAVAN YRITYKSEN MARKKINOINTISUUNNITELMA CASE: Bedbest Oy Laura Kuokkanen Liiketalouden koulutusohjelma huhtikuu 2007 Työn ohjaaja:

Lisätiedot

TARJOOMAN KEHITTÄMINEN JA KAUPALLISTAMINEN

TARJOOMAN KEHITTÄMINEN JA KAUPALLISTAMINEN TARJOOMAN KEHITTÄMINEN JA KAUPALLISTAMINEN Mercuri International White Paper Page 1 (13) Tarjooman johtaminen mistä on kysymys? Kilpailijoiden toimenpiteet ja asiakkaissa ja markkinoilla tapahtuvat muutokset

Lisätiedot

Tero Käki (toim.) TAIDOLLA TUOTTAVUUTEEN TYÖKALUJA TUOTTAVUUDEN KEHITTÄMISEEN

Tero Käki (toim.) TAIDOLLA TUOTTAVUUTEEN TYÖKALUJA TUOTTAVUUDEN KEHITTÄMISEEN Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu Sarja B Oppimateriaalia, osa 11 Tero Käki (toim.) TAIDOLLA TUOTTAVUUTEEN TYÖKALUJA TUOTTAVUUDEN KEHITTÄMISEEN Tero Käki (toim.) TAIDOLLA TUOTTAVUUTEEN TYÖKALUJA TUOTTAVUUDEN

Lisätiedot

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA YHTEISET VOIEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA Teknologiateollisuus ry Metallityöväen Liitto ry Puh. (09) 19 231 Puh. 020 77 4001 www.teknologiateollisuus.fi www.metalliliitto.fi ISBN

Lisätiedot

Miksi? Mikä? www.fimecc.com

Miksi? Mikä? www.fimecc.com UX Miksi? Mikä? www.fimecc.com UX Miksi? Mikä? Käyttäjäkokemuksesta kilpailuvaltti B2B-teollisuudelle FIMECCin UXUS-tutkimusohjelma (User Experience and Usability in Complex Systems) pyrkii parantamaan

Lisätiedot

Hinnoittelun ABC Opas tietotuotteiden ja palveluiden hinnoitteluun

Hinnoittelun ABC Opas tietotuotteiden ja palveluiden hinnoitteluun Hinnoittelun ABC Opas tietotuotteiden ja palveluiden hinnoitteluun Julkaistu vuonna 2005 osana HIMA Hinnoittelumallit asiakassuhteessa projektia Sisältö Lukijalle...3 Oppaan keskeisiä käsitteitä... 5 Miksi

Lisätiedot

Biokaasulaitosten lopputuotteiden hyödyntäminen luomulannoitteena: Kyselytutkimus Uudellamaalla

Biokaasulaitosten lopputuotteiden hyödyntäminen luomulannoitteena: Kyselytutkimus Uudellamaalla Biokaasulaitosten lopputuotteiden hyödyntäminen luomulannoitteena: Kyselytutkimus Uudellamaalla Alanne Ville Karvinen Tommi Lakaniemi Sakke Leino Johannes 2013 Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Hyvinkää

Lisätiedot

Tuotekehityksen haasteet projektiliiketoiminnassa Issues of Product Development from the Viewpoint of Project-based Organisations

Tuotekehityksen haasteet projektiliiketoiminnassa Issues of Product Development from the Viewpoint of Project-based Organisations 25.5.2009 TEKNISTALOUDELLINEN TIEDEKUNTA TUOTANTOTALOUDEN OSASTO CS90A0050 Kandidaatintyö ja seminaari Tuotekehityksen haasteet projektiliiketoiminnassa Issues of Product Development from the Viewpoint

Lisätiedot

Miten ansaita aktiviteeteilla? Finland TRADE. Outdoors OPAS YRITTÄJÄLLE OUTDOORS FINL AND

Miten ansaita aktiviteeteilla? Finland TRADE. Outdoors OPAS YRITTÄJÄLLE OUTDOORS FINL AND Miten ansaita aktiviteeteilla? OPAS YRITTÄJÄLLE Outdoors Finland TRADE OUTDOORS FINL AND Lukijalle Tämä opas on tarkoitettu matkailun ohjelmapalveluja tuottaville pk-yrityksille, organisaatioille ja kehittäjille,

Lisätiedot

BEST PRACTICES HANDBOOK FOR SMES

BEST PRACTICES HANDBOOK FOR SMES BEST PRACTICES HANDBOOK FOR SMES This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible

Lisätiedot

PAKKAUSRATKAISUT OIKEA PAKKAUS- MATERIAALI TAKAA TEHOKKUUDEN

PAKKAUSRATKAISUT OIKEA PAKKAUS- MATERIAALI TAKAA TEHOKKUUDEN ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE Hyöty kierrätyksestä Miellytä asiakastasi - mahdollista kierrätys Kustannussäästöt Optimoi pakkaus - tehostat toimintaasi

Lisätiedot

Palveluratkaisuliiketoiminnan erityispiirteet

Palveluratkaisuliiketoiminnan erityispiirteet TUOTANTOTALOUDEN TIEDEKUNTA Toimitusketjun johtaminen Palveluratkaisuliiketoiminnan erityispiirteet The Specific Features of Service Solutions Kandidaatintyö Harri Renkonen Jaakko Toppari TIIVISTELMÄ Tekijä:

Lisätiedot

Nuorten teknologiayritysten menestystekijät

Nuorten teknologiayritysten menestystekijät SITRAN RAPORTTEJA 28 Nuorten teknologiayritysten menestystekijät Mika Naumanen S I T R A H E L S I N K I Sitran raportteja 28 2002 Sitra ja kirjoittajat Graafinen suunnittelu: Marjut Heikkinen Taitto:

Lisätiedot

Satu Lehto HOTELLI FONTANA RANTAKALLAN MARKKINOINNIN KEHITTÄMINEN

Satu Lehto HOTELLI FONTANA RANTAKALLAN MARKKINOINNIN KEHITTÄMINEN Satu Lehto HOTELLI FONTANA RANTAKALLAN MARKKINOINNIN KEHITTÄMINEN Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Matkailun koulutusohjelma Lokakuu 2008 Yksikkö Aika Ylivieska 20.11.2008 Koulutusohjelma

Lisätiedot

Tulevaisuuden epävarmuuden hallinta liiketoimintavetoisessa innovaatioprosessissa

Tulevaisuuden epävarmuuden hallinta liiketoimintavetoisessa innovaatioprosessissa väliraportti Tulevaisuuden epävarmuuden hallinta liiketoimintavetoisessa innovaatioprosessissa CoFi/Åbo Akademi Tarja Meristö Sami Leppimäki Jukka Laitinen VTT Jaakko Paasi Pasi Valkokari Pekka Maijala

Lisätiedot

4. TAUSTAA MUOTOILU- MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 6. MUOTOILUN TILA VUONNA 2012 77. 5.1. Muotoiluympäristö muuttuu 68

4. TAUSTAA MUOTOILU- MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 6. MUOTOILUN TILA VUONNA 2012 77. 5.1. Muotoiluympäristö muuttuu 68 Sisällys 1. MUOTOILE SUOMI MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 2. VISIO 2020 JA MUOTOILUN EKOSYSTEEMi 15 3. STRATEGISET TAVOITTEET 21 3.1 Muotoiluymmärrys ja osallistuvuus kansalaisyhteiskunnassa ovat vahvoja.

Lisätiedot

Työnantajabrändin viestintä organisaation verkkosivuilla - genrenäkökulma

Työnantajabrändin viestintä organisaation verkkosivuilla - genrenäkökulma Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Työnantajabrändin viestintä organisaation verkkosivuilla - genrenäkökulma Talouselämän viestintä Maisterin tutkinnon tutkielma Jane Ora 2014 Johtamisen laitos Aalto-yliopisto

Lisätiedot