Lapuan kaupunki. Talouden ja toiminnan toteutuminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lapuan kaupunki. Talouden ja toiminnan toteutuminen"

Transkriptio

1 Lapuan kaupunki Talouden ja toiminnan toteutuminen

2 2 Sisällysluettelo Sivunro Kolmannesvuosiraportti ajalta Yleistä taloudesta 3 Väestökehitys ja työllisyys 3 Käyttötalouden toteutuminen 4 Valtionosuudet ja verotulojen kehitys 4 Vuosikate 5 Investoinnit ja rahoitus 6 Yhteenveto taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta / lautakunnat 6 Kaupunginhallitus 6 Sivistyslautakunta 6 Perusturvalautakunta 6 Tekninen lautakunta 7 Ympäristölautakunta 7 Talousarvion toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 8 Kaupunginhallitus 8 Sivistyslautakunta 11 Perusturvalautakunta 19 Tekninen lautakunta 25 Ympäristölautakunta 32

3 3 2. kolmannesvuosiraportti ajalta Yleistä taloudesta Vuoden 2014 talousarvion yleisperusteluissa ja täytäntöönpano-ohjeissa on määritelty, että toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan vuoden aikana kolmannesvuosittain. Mahdollisista ylitysuhista on raportoitava kaupunginhallitukselle välittömästi ja samalla esitetään korjaustoimenpiteet budjetin ylitysuhan välttämiseksi. Tähän raporttiin on koottu lautakuntien selvitykset taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta. Lisäksi raportti sisältää selvitykset työllisyyden ja asukasluvun kehityksestä sekä verotulojen ja valtionosuuksien tilityksistä. Kaupungin talouskehityksestä voidaan todeta, että vuoden 2013 tilinpäätös oli kolmas alijäämäisen tilinpäätöksen vuosi; alijäämä oli 3,4 milj.. Talouden heikkenemiseen ovat talouden taantuman pitkittymisen lisäksi vaikuttaneet merkittävästi valtionosuusleikkaukset, erikoissairaanhoidon menojen kasvu ja väestön kasvusta ja ikääntymisestä johtuva palvelutarpeiden kasvu. Kuluvan vuoden talousarvion vuosikate on 2 milj. ja alijäämä 4,2 milj.. Talousarvio sisältää 1 milj. euron säästötavoitteen henkilöstömenoista, jota ei tulla saavuttamaan täysimääräisesti. Vuoden alkupuoliskolla on tehty selvityksiä toimialoittain eri vaihtoehdoista ja toimenpiteistä, joilla pyritään talouden tasapainon saavuttamiseen. Kesäkuussa hallintokunnille annettiin vuoden 2015 talousarvion laadintaohjeet, joissa käyttötalouteen asetettiin 2 prosentin säästötavoite kuluvan vuoden talousarvioon verrattuna. Talouden tasapainotusta on käsitelty kaupunginhallituksen lisäksi myös valtuuston talousseminaarissa kesäkuussa ja iltakoulussa elokuussa. Väestökehitys ja työllisyys Viime vuoden lopulla kaupungin asukasluku oli , kasvua edellisestä vuodesta 42 asukasta. Elokuun lopulla asukkaita oli , 38 enemmän kuin vuoden vaihteessa. Työttömyysaste on ollut toukokuuta lukuun ottamatta korkeampi kuin viime vuonna vastaavana aikana. Työttömyysaste oli elokuun lopulla Lapualla 7,7 % (7,4 %), Etelä-Pohjanmaalla 9,3 % (8,8 %) ja koko maan keskiarvo oli 12,2 % (10,7 %).

4 4 Käyttötalouden toteutuminen Käyttötalouden menoihin on budjetoitu 90,8 milj. sisältäen 1 milj. euron säästötavoitteen henkilöstömenoista. Toimintamenot kasvavat n. 1 milj., 1,2 % verrattuna viime vuoden toteutumaan. Elokuun lopun toteutuman mukaan toimintamenot olivat 58,4 milj., 0,7 milj. euroa, 1,3 % pienemmät kuin edellisvuonna vastaavana aikana. Erikoissairaanhoidon ostopalvelujen menot kokonaisuutena olivat 11,5 milj., n , 0,6 % pienemmät kuin elokuussa Toimintatulojen toteutuma oli 8,2 milj., 0,4 milj. suurempi ja toimintakate oli 50,1 milj., 1,1 milj., 2,2 % pienempi kuin elokuussa Lautakuntien talouden toteutumaselvityksissä on arvioitu, että määrärahat eivät ole lautakuntatasolla ylittymässä. Valtionosuudet ja verotulojen kehitys Valtionosuuksia on budjetoitu 32,8 milj.. Niitä kertyy n. 32,7 milj., n. 0,1 milj. budjetoitua vähemmän, mikä johtuu siitä, että peruspalvelujen valtionosuuden ja opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuden perusteet muuttuivat jonkin verran Kuntaliiton ilmoittamista ennakkoarvioista. Sekä syksyn oppilasmäärät että myös opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuden omarahoitusosuus tarkistetaan loppuvuonna, mikä vaikuttaa valtionosuuden lopulliseen määrään. Vuoden 2014 talousarvioon budjetoitiin kunnallisveron ansiotulon kasvuarvioksi syyskuussa 2013 päivitetyn ennusteen mukaan 1,5 %. Tuloveroprosentin korotuksen vaikutukseksi arvioitiin n. 2 milj.. Talousarvioon budjetoitiin n. 5 % kasvu verrattuna talousarvion laadinta-aikaan ennustettuun 40,3 milj. euron tilitysmäärään v eli 42,3 milj.. Kuntaliitto on päivittänyt verotulojen tilitysennusteet koko maan osalta helmi-, touko- ja syyskuussa. Ennusteet perustuvat valtiovarainministeriön arvioihin. Ennusteiden mukaan kunnallisveron tilitykset koko maassa olisivat kasvaneet seuraavasti: 0,4 %, 1,3 % ja 1,4 %.

5 5 Kuntaliiton laatimat yleisen talouskehityksen ja kaupungin oman tulokehitystilaston perusteella laaditut ennusteet kaupungin kunnallisveron tilityksistä ovat vaihdelleet euromäärältään huomattavasti vuoden aikana. Helmikuussa päivitetyn kuntakohtaisen ennusteen mukaan kaupungin kunnallisveron tilitykset olisivat kasvaneet 0,9 milj., 2,2 % verrattuna v tilitysmäärään, mutta toteutuma olisi ollut n. 0,8 milj. alle budjetoidun. Toukokuun ennusteen mukaan verotilitykset olisivat toteutuneet 0,3 milj. yli budjetoidun, kasvua 4,8 %. Toukokuun toteutuma-arvio perustui verovuoden 2013 tulokehitystilastoon. Syyskuussa päivitetyn tilitysennusteen mukaan kunnallisveroa tilitettäisiin 43,4 milj., n. miljoona euroa yli budjetoidun. Tulokehitystilaston ja valmistuvan vuoden 2013 verotuksen merkittävän poikkeaman syitä selvitellään kuntaliiton edustajan toimesta. Vuoden 2013 verotuksen valmistuminen ja sen perusteella tehtävät jako-osuuksien muutokset marras-joulukuussa voivat muuttaa ennustetta. Seuraava päivitys ennusteisiin tehtäneen loka-marraskuussa. Elokuun loppuun mennessä kunnallisveroa on tilitetty 31,5 milj., kasvua 1,3 milj., 4,4 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Heinäkuussa vastaava prosentuaalinen kasvu oli suurempi, 6,8 %. Yhteisöveron tilityksiä kertyy ennusteen mukaan 0,3 milj. budjetoitua vähemmän. Verotulojen ja valtionosuuksien toteutuminen Huhtikuu 2014 TAM Ennuste 2014 syyskuun päivitys Poikkeama enn./tam Tot 08/2013 Tot 08/2014 Tot-% tot/tam Kasvu % Kunnallisvero ,4 4,4 Yhteisövero ,9-2,1 Kiinteistövero ,0-67,1 Yhteensä ,9 6,1 Valtionosuudet ,6 0,1 Vuosikate Talousarvion vuosikate on 2 milj. euroa. Vuosikate on kohentunut vuoden aikana mm. hallintokuntien säästötoimien vaikutuksesta. Myös erikoissairaanhoidon käyttö on euromääräisesti pysynyt viime vuoden tasolla, millä on myönteinen vaikutus vuosikatteeseen. Elokuun lopulla vuosikate oli 4,6 milj., 2,36 milj. euroa edellisvuoden vastaavaa parempi. Merkittävimmistä tuloista valtionosuudet olisivat tämän hetkisen tiedon mukaan toteutumassa n. 0,2 milj. alle budjetoidun. Kunnallisveron tilitykset toteutuisivat elokuun lopun toteutuman ja edellisvuoden vastaavan ajankohdan toteutumaprosentin perusteella lähes budjetin mukaisesti. Syyskuussa päivitetyssä kuntaliiton ennusteessa, jossa valmistuva vuoden 2013 verotus on otettu huomioon, tilitysarvio on kuitenkin noin miljoona euroa yli budjetoidun. Käyttötalouden menot ja tulot jaksottuvat eri vuosina kuukausittain eri tavalla. Toimintakatteen toteutuma oli elokuussa n. 1,1 milj. euroa alle viime vuoden vastaavan. Mikäli sama kehitys jatkuu vuoden lopulla käyttötalouden osalta ja verotulot toteutuvat syyskuun ennusteen mukaisina, vuosikate asettunee 4-4,5 milj. euron tasolle. Toteutuma voi olla heikompi, mikä esim. erikoissairaanhoidon menot lähtevät merkittävästi kasvamaan vuoden lopulla tai verotulojen kasvu heikkenee. Talouden kehityksestä raportoidaan kuukausittain kaupunginhallitukselle. Lautakuntien tulee edelleen sopeuttaa toimintaansa käytössä oleviin määrärahoihin ja pyrkiä löytämään sellaisia ratkaisuja, jotka alentavat pysyvästi toimintamenoja ja/tai lisäävät

6 6 tuloja. Investoinnit ja rahoitus Investointimenoihin on budjetoitu 13,9 milj., joista on elokuun loppuun mennessä käytetty 7 milj., 50,5 %. Investointituloiksi on budjetoitu 2,4 milj., joista on toteutunut 1,1 milj.. Talousarviossa lainojen lisäys on 14,7 milj. ja lyhennykset 5,3 milj.. Elokuun lopulla pitkäaikaista lainaa on lyhennetty 3,1 milj. ja otettu uutta lainaa 5 milj.. Lisäksi rahoitustarvetta on katettu lyhytaikaisella lainoituksella ns. kuntatodistuksilla, joita oli elokuun lopulla 10 milj., lisäystä vuoden vaihteeseen 6 milj.. Korkokuluihin varatusta määrärahasta säästyy n. 0,3 milj. alhaisen korkotason ja kuntatodistusten käytön vuoksi. Yhteenveto taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta / lautakunnat KAUPUNGINHALLITUS Kaupunginhallitus, vertailussa huomioitu toimintojen siirrot Elokuu TAM 2014 Ennuste 2014 Poikkeama enn./tam Tot 08/201 3 Tot 08/201 4 Tot-% tot/tam Kasvu % Toimintatulot ,1-4,5 Toimintamenot ,1-6,9 Toimintakate ,6-7,3 Projektit budjetoidaan nettona. Tulot ja menot ovat jaksottuneet eriaikaisesti verrattuna edelliseen vuoteen, mm avustus on maksettu vasta syyskuussa, vuonna 2013 heinäkuussa. Kaupunginhallituksen talousarvion arvioidaan toteutuvan budjetoitua paremmin. SIVISTYSLAUTAKUNTA Sivistyslautakunta, vertailussa huomioitu toimintojen siirrot Elokuu TAM 2014 Ennuste 2014 Poikkeama enn./tam Tot 08/201 3 Tot 08/2014 Tot-% tot/tam Kasvu % Toimintatulot ,1-7,1 Toimintamenot ,0-0,8 Toimintakate ,3-0,1 Sivistyspalvelujen talousarvio toteutuu tavoitteiden ja suunnitelmien mukaisesti. PERUSTURVALAUTAKUNTA Perusturvalautakunta, vertailussa huomioitu toimintojen siirrot Elokuu 2014 T A M Ennuste Poikkeama Tot enn./tam 08/201 3 Tot 08/2014 Tot-% tot/tam Kasvu % Sosiaali- ja terveyspalvelut Toimintatulot ,2 7,3 Toimintamenot ,3 0,0 Toimintakate ,8-1,2 Erikoissairaanhoito

7 7 Toimintamenot ,5-0,6 Lautakunta ,4-1,0 yhteensä Toimintatuloja on elokuun loppuun mennessä kertynyt koko perusturvan osalta noin enemmän kuin edellisvuonna ja tulojen toteutumaprosentti kokonaisuudessaan on 59,2 %. Toimin tatulojen arvioidaan kertyvän vähintään ennakoidusti. Oman toiminnan osalta menot ovat samalla tasolla kuin viime vuonna. Oman toiminnan osalta menojen toteutumaprosentti on 66,3 %, joten tämän perusteella oma toiminta pitäisi pysyä talousarviomäärärahan puitteissa, vaikka osassa toimintoja on tulossa selvä määrärahan ylittymi nen. Näyttää kuitenkin siltä, että muussa toiminnassa on pystytty vähentämään toimintamenoja siten, että kokonaisuus on vielä hallinnassa. Erikoissairaanhoidon menot ovat ainakin vielä elokuun lopun tilanteessa edellisvuotta alhaisem mat, toteutumaprosentti oli 64,5 %. Talousarvion ennuste taan toteutuvan hyväksytyn talousarvion mukaisesti. Ennusteeseen ei tässä vaiheessa ole tarvetta tehdä muutoksia. Näkemyksemme mukaan vam maispalveluihin ja myös lastensuojeluun varatut määrärahat tulevat vuoden aikana ylittymään. Muiden perusturvan toimintojen kustannusten hillitsemisellä pyrimme kattamaan lastensuojelun ja vammaispalvelujen talousarvion ylitykset. TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen lautakunta, vertailussa huomioitu toimintojen siirrot Elokuu 2014 TAM Ennuste Poikkeama Tot Tot Tot-% Kasvu % enn./tam 08/201 08/201 tot/tam Toimintatulot ,6 16,1 Valmistus omaan ,3 49,5 käyttöön Toimintamenot ,3-0,5 Toimintakate ,8-12,3 Ennuste viittaa toimintamenojen ja -katteen alenemaan. YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Ympäristölautakunta, vertailu ilman lisäsäästöjä Elokuu 2014 TAM Ennuste Poikkeama enn./tam Tot 08/201 3 Tot 08/2014 Tot-% tot/tam Kasvu % Toimintatulot ,9 17,2 Valmistus omaan käyttöön Toimintamenot ,9-6,3 Toimintakate ,1-22,8 Tulokertymä ja menojen toteutuma noudattaa talousarviota.

8 8 Talousarvion toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Lautakunnat ovat laatineet raporttinsa toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta KAUPUNGINHALLITUS Hallintopalvelut Tavoite Toimenpiteet/ tavoitetaso Toteutuma Sähköiseen kokouskäytäntöön siirtyminen Otetaan järjestelmä käyttöön Kaupunginhallitus on kokouksessaan päättänyt, ettei sähköistä kokouskäytäntöä oteta tässä vaiheessa Henkilökohtaisen palkan määrittelyn periaatteiden laatiminen Perehdyttämisen kehittäminen ja kehittämistoimenpiteiden toteuttaminen käytännössä Henkilöstön osaamisen kehittäminen kaupungin itse järjestämän koulutuksen avulla Talouspalvelut Prosessin ohjaus ja opastus Prosessin ohjaus ja opastus Prosessin ohjaus ja opastus käyttöön. Keskeneräinen Toteutunut osittain Toteutunut osittain E-laskujen määrän Aktiivinen markkinointi toimittajille Tiedotettu uusille toimittajille lisääminen Palkanlaskentaan liittyvien prosessien tehostaminen ja yhtenäistäminen Päivitetyn ohjelmiston käyttöönotto ja hyödyntäminen Ohjelmisto otettu tuotantokäyttöön v alusta. Koulutusta jatketaan ja toimintatapoja yhtenäistetään, jotta ohjelmistosta saadaan täysi Talousraportoinnin yhtenäistäminen Kuukausi- ja kolmannesvuosiraporttien laatimisen ohjaus hyöty Kolmannesvuosiraportin esittämistapa on yhtenäistynyt eri yksiköiden osalta

9 9 Ruoka- ja tilapalvelut Uusien toimintamallien luominen ja Ruoka- ja käyttöönotto, henkilöstöresurssien tilapalvelujen tehokas ja tarkoituksenmukainen toimintojen käyttö, mm. sijaisuuksien kehittäminen järjestäminen, mitoitusten ajantasaistaminen. Laadukkaat ruokaja tilapalvelut Palvelujen sisällöt on määritelty Ammattitaitoinen henkilöstö Elinkeino- ja kehittämispalvelut Huomioidaan ravitsemus- ja hygieniasuositukset ja tarjotaan ravitsemuskasvatusta ja ohjausta asiakasryhmille. Palvelujen laatutaso mitoitusten ja resurssien mukaan. Määritellään, mitä palveluja ruoka- ja tilapalvelujen vastuulla olevat palvelut sisältävät (kustannukset, määrät) ja mitkä kuuluvat yksikön tehtäviin. Ammattitaitoa kehittävään ja ylläpitävään koulutukseen osallistuminen/järjestäminen. Toimintatapoja on yhtenäistetty, henkilöstöresursseja on kyetty hyödyntämään paremmin mm. sijaistuksissa, mitoituksia on tarkistettu joissain yksiköissä. Työtä jatketaan. Uusista ravitsemussuosituksista on pidetty koulutusta. Ravitsemuskasvatuksen ja ohjauksen toimintatapoja mietitään. Palvelusopimukset on laadittu, käydään läpi käyttäjien kanssa. Koulutusta järjestetään omana toimintana ja esimiehen antamana työnohjauksena. 8/2014 Uusia yrityksiä Uusyrityskeskuksen kanssa Yhteiset tilaisuudet, jatkuva yhteydenpito Uusia yrityksiä perustettu enemmän kuin nykyisiä lakkautettu. Asiakasneuvontaa yhdessä Uusyrityskeskuksen kanssa. Yrityskeskus tarjoaa palvelua yhden luukun periaatteella, ohjaten tarvittaessa aina eteenpäin juuri oikealle yhteistyökumppanille. Kaupungin kiinteistöjen myyntiin osallistuminen. Neuvonta- ja asiantuntijapalveluiden käytön edistäminen Eri organisaatioiden yritysneuvojien yhteistyö YritysSuomessa Verkostoitumisen kehittäminen myös kansainvälisesti INKA-ohjelman hyödyntäminen paikallisella tasolla Nettisivut, sähköpostitukset sekä seminaarien järjestäminen YritysSuomi-logo/toimijat näkyvät eri yritysneuvontatilaisuuksissa Erilaisille messuille ja myös kv-seminaareihin osallistuminen sekä matkat Lapuan/Thermopoliksen Lapualla vaikuttavien hankkeiden määrä Ajankohtaiset asiat, toimitilat ja koulutusseminaarit löytyvät aina nettisivuiltamme. Yrityskeskus, Uusyrityskeskus, Te-toimisto ja Finnveran, mukana tilaisuuksissa, joissa näkyy myös yhteinen YritysSuomi logo. Mikä on palvelua yhden luukun periaatteella. Kuusikko yhteistyön neuvottelut, Seudun elinkeinotoimijoiden uuden organisoitumisen neuvottelut, kv-hankevalmistelut Energiansäästöön ja tehokkuuteen liittyvien hankkeiden hyödyntäminen Lapualla, Solution-hankkeen hyödyntäminen kaupungilla sekä uuden kv-hankkeen valmistelu,

10 10 Thermopoliksen, Lapuan Energian ja VTT:n kanssa. 8/2014 Lapuan arvolupaukset tietoisuuteen Asukasmarkkinoinnin toteuttaminen (ml tonttimarkkinointi) Lapuan imagon vahvistaminen yrittäjyyden ykkösalueena Lapuan kansainvälistymisen edistäminen Ulkomaisten matkailijoiden osuuden kasvattaminen Asiakaspohjaiset ydinviestit, eri ma-vi-to-pitein, kumppanuudet Kumppanuudet, messut, workshopit, suorapostitukset, nettisivut, sähköinen media ja printti ma-vi toimenpiteet, Seinäjoen kaupunkiseudun Komia-hankkeen toimenpidekokonaisuudet Verkostoitumisen edistäminen, osallistaminen, osallistuminen Matkailun kansainvälistymistoimenpitee t (Ruotsi-Venäjä) Henkilökohtaiset kontaktoinnit, näkyvyydet etuovi.comissa, ilkka.fi:ssä, kotisivuila, komiainfo.fi:ssä, messuosallistumiset Pytinki-messut, näkyvyys etuovi.comis-sa, ilkka.fi:ssä, kotisivuilla, komiainfo.fi:ssä, postitukset pot.(paluu) muuttajille, Komiassa suorapostitus entisille eteläpohjalaisille eli pontetiaalisille paluumuuttajille. Suorapostituksen sisältönä sekä yrittäjien etsintää että asumiseen liittyvää infoa. Yrittäjäetabloitumiskampanja (Komia) Näkyvyydet HeSaRi, komiainfo.fi Yhteydenpito Hohenlockstedtiin, Kiskörös- ja Rakvere-vierailut Lapualla Mek-kampanja/ venäläinen bloggariryhmä Lapualla, lapuaturi.ru-sivut valmistumassa, paikallinen kyselytutkimus venäläisten matkailukäyttäytymisestä Lapualla. Matkailutuotteiden sähköisen myyntijärjestelmän kehittäminen ja käyttöönotto yrityksissä, matkailupalveluiden laadun kehittäminen, ohjelmapalvelutuotteiden kirjon kasvattaminen Teemapohjaisen matkailun kehittäminen (puutarhamatkailu, luontomatkailu/-reitistöt) Matkailukeskittymän Simpsiön ja Vanhan Paukun palveluiden kehittäminen Koulutus, foorumit, kehittämishankkeet, markkinointiviestinnälliset toimenpiteet Kehittämishankkeet, tuotteistus, markkinointiviestinnälliset toimenpiteet Etelä-Pohjanmaan matkailustrategiassa nimettyjen lähialueen kärjistä tehty yhteisesite Pohjanmaan kautta (su-ru), jakelu mm. Vaasan ja Uumajan satamat, lapsiperhekohteiden yhteistyökuvioiden jatkosuunnittelu (kohdealueena Suomen lisäksi Västerbotten) ManeSäli-hankkeen koulutustarjonta Sinisen Tien palveluyhteistyöverkoston kehittämishanke Matko 3 Olemassa olevat kartoitettu; suunnitteilla frisbee-golfrata Simpsiölle, tehty kartoitus tilaajat/tuottajat, huom! ammattimaisen ohjelmapalvelutarjottimen aikaan saaminen haasteellista Simpsiön luontopolkuopastus (GPS-koordinaatein)/ Metsäkeskus, moottorikelkka- ja maastopyöräreitistön kartoituksen käynnistys, merkinnät karttapohjaan, puutarhamatkailu printissä matkailuesitteessä 2014, sähköisesti mm. Härmän kylpylän infotaululla kesäajan 2014 ryhmäretkituote esitteessä, messuilla (Hki / matkamessut, Kuopio /

11 11 Kallavesj-messut, Tre/kotimaan matkailumessut) Simpsiön hiihtokeskuksen asiakas(tyytyväisyys)kysely tehty.

12 12 Sivistyslautakunta Hallinto Turvataan säädösten ja Käyttösuunnitelma Toteutuu valtuuston päätösten mukaiset resurssit palveluyksiköille Esiopetuksen ja erityisopetuksen uudelleen organisointi Laaditaan toimintasuunnitelmat, toiminta toteutetaan suunnitelmien mukaisesti. Tavoiteaikataulu Organisointi käynnissä toteutunee alkaen alkaen. Pätevä henkilöstö Henkilöstön pätevyys 98 % Toteutunee Päivähoito ja varhaiskasvatus Tavoite Toimenpiteet / tavoitetaso Toteutuma Päivähoidon kasvavaan kysyntään vastaaminen / tila päisten toimipisteiden korvaami nen Uusien päivähoitopaikkojen perustaminen / Alanurmon päiväkoti ja Alangon päiväkoti-koulu Päiväkotihoidon sisällön laa dullinen kehittäminen Varhaiserityiskasvatukse n (erityispäivähoidon) kehittämi nen Avoimen varhaiskasvatuksen käynnistäminen Ammatillisen valmiuden yllä pitäminen Perhepäivähoidon sisällön laadullinen kehittä minen Henkilöstön osallisuuden vahvistaminen ja osaamisen jakaminen Lasten ja vanhempien osallisuuden lisääminen Nivelvaiheiden yhteistyö Erityis- ja tukipalveluiden kehittäminen yhdessä esi- ja alkuopetuksen kanssa Henkilöstön koulutus Avoimen varhaiskasvatus-palvelun aloittaminen Ala-nurmon päiväkodissa / osa-aikaisten varhaiskasvatus-palvelujen korvaaminen Työn johdolliset ohjauskäynnit vähintään 2 krt / vuosi / hoitaja. Työpaikkakokoukset vähintään 4 krt / vuosi Henkilöstön osallisuuden vahvistaminen ja osaamisen jakaminen Lasten ja vanhempien Toteutunut. Alanurmon päiväkoti valmistunut 9 / Alangon päiväkoti-koulu suunnittelu Toteutunut. mm. sisäiset koulutukset tiimipalaverit, vasu-keskustelut, asiakastyytyväisyyskyselyt, vuosikello, yhteistyö rakenteet Toteutunut Toteutunut Toteutunee Toteutunut mm. sisäiset koulutukset tiimipalaverit, vasu-keskustelut, asiakastyytyväisyyskyselyt

13 13 Päivähoidon palveluraken teen laajentaminen Perusopetus, alakoulut osallisuuden lisääminen Palvelusetelin käyttöönoton vakiinnuttaminen Toteutunut Yläkoulu Erityistä tukea saavien oppilaiden integraation mahdollistaminen Hautasen koulun siirtäminen Alanurmon koulun yhteyteen Kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuen kehittäminen lähikouluilla Kodin ja koulun välisen yhteistyön kehittäminen Koulujen toiminnan laadun parantaminen Konsultatiivisen erityisopetuksen mallin suunnittelu, lähikouluoikeuden mahdollistaminen entistä paremmin. Tehostetun tuen vahvistaminen. Helmi-reissuvihon käyttöönotto, yhteisten vanhempainiltojen ja -varttien lisääminen Kaikille oppilaiden huoltajille tehtävä kysely Laatuarviointityön mukaiset toimenpiteet Hautasen iltapäivätoiminta on siirtynyt Alanurmoon. Integraation käytäntöjä ja epäkohtia kehitetään ja kokeillaan. Kuuleminen mahdollisesta siirrosta järjestetään lokakuussa Erityisopettajien konsultatiivista työtapaa kehitetään Keskuskoulun ja Yläkoulun koordinaattoreiden sekä opetuspäällikön johtamana. Erityisopettajien kokoontumisissa kehitetään yhtenäistä oppimisvaikeuksien seulomisen vuosikelloa ja oppimisen ja koulunkäynnin tuen käytänteitä. Osallistutaan aktiivisesti Mun sieluun sattuu - hankkeeseen parantaen psyykkisesti oirehtivien oppilaiden kohtaamista. Nepsy-valmennusta on laajennettu kaikkien alakoulujen käyttöön. Jokaisella koululla on kirjattu uuden oppilashuoltolain edellyttämä koulukohtainen oppilas-huoltosuunnitelma ja siirrytty uusiin käytänteisiin. Vanhemmille on tehty OPS-prosessiin liittyvä arvokysely. Vanhempainillat ja -vartit toteutuneet tavoitteiden mukaan. Osittain toteutunut. Pätevä henkilöstö Henkilöstön pätevyys 98 % Osittain toteutunut. Tänä vuonna haettu mm. vuoden määräaikaisuuksia. Turvata päättötodistuksen saannin kautta Laadukas opetus pätevällä ja määrältään riittävällä henkilöstöllä. Päättötodistus Keväällä luokkalaisista päättötodistuksen sai 100 %. Päättötodistuksen saaneista

14 14 jokaiselle oppilaalle pääsy toisen asteen opintoihin. ja oppilaanohjaus sekä seuranta. yhteishaussa opiskelupaikan sai 99 %.1 % päättötodistuksen saaneista jatkoi 10-luokalle. Tällöin jatko-opintojen pariin jatkoivat kaikki. Henkilöstön pätevyys 91 %. (47/52) Henkilöstön määrä on minimitasolla, rekrytointi on tarpeen. Koulukiusaamisen KiVa-koulu-projekti / Koulussa esiintyneisiin ehkäisy 0-toleranssi. koulukiusaamistapauksiin on puututtu Kodin ja koulun yhteistyö. tehostettu poissaoloihin puuttuminen Turvallinen, innostava ja motivoiva arki Lukio-opetus Aktiivinen yhteydenpito koteihin. Kotien osallistaminen. Seuranta oppilashallintajärjestelmän keinoin. Oppimisympäristön ajanmukaisuus ja kunto. Turvataan Lapuan nuorille opetukseltaan tasokas sekä varusteiltaan ja tiloiltaan ajanmukainen, kilpailukykyinen lukio. - kehitetään opetuksen sisältöä ja toteutusta arviointityön kautta valittujen kehittämishankkeitten avulla - hankitaan investointisuunnitelmaan esitetyn mukaisesti lisää opetusteknologiaa ja kalustoa - peruskorjauksen suunnittelussa edetään vähintään esitetyssä aikataulussa suunnitellulla tasolla ja tavalla. Yhteydenpito on jatkuvaa ja nopeaa. Helmi-seuranta on toteutunut hyvin. Tarpeettomien poissaolojen ilmaantumiseen on kyetty puuttumaan. Toteutuu osittain. Opiskeluympäristö ei kiinteistön kunnon osalta täysin vastaa tavoitetasoa. Koulun tilat ovat täysimääräisessä käytössä. Tilat ovat riittämättömät, mikäli oppilasmäärä tulevaisuudessa yhä kasvaa. Koulun piha-alue ei vastaa tarvetta motivoida oppilaita aktiiviseen ulkoiluun koulupäivän aikana. Opetuksesta on tarkasteluajanjaksolla vastannut rehtorin lisäksi kevätlukukaudella ja syyslukukaudella opettajaa. Keväällä 2014 viransijaisista ja määräaikaisista tuntiopettajista kahdelta ja syksyllä 2014 yhdeltä puuttui lukion aineenopettajan kelpoisuus. Kaikissa vakinaisissa viroissa(20) on pätevät viranhaltijat. Tältä osin tasokkaan opetuksen tavoite toteutuu. Ajanmukaisuuden ja kilpailukykyisyyden tavoite toteutuu varusteiden osalta vain osittain. 50 % lapualaisista peruskoulun 9. - pidetään ysiluokkalaisille suunnattuja lukioinfoja Tilojen osalta tavoite ei toteudu. Lapualaisista peruskoulun keväällä 2014 päättäneistä 69/150 eli 46 %

15 15 luokan oppilaista aloittaa toisen asteen opinnot Lapuan lukiossa syksyllä yhteistyössä Lapuan yläkoulun kanssa - jatketaan lukiokoulutuksen yhteismarkkinointia Opinlakeuden lukioiden kanssa - lukion näkyvyyttä paikallisella tasolla lisätään esim. lehtijuttujen muodossa haki Lapuan lukioon. Tilastointipäivänä lukiossa opiskelee 67 ensimmäisen vuoden opiskelijaa. Tavoite ei toteudu. Vähintään 90 % lukioikäluokasta suorittaa sekä lukion oppimäärän että ylioppilastutkinnon kolmessa vuodessa, loput enintään 4 vuodessa. - lukion opetusjärjestelyt (ops ja kurssitarjotin) mahdollistavat 3 vuoden tavoiteaikataulun - järjestetään yksilöllistä opinto-ohjausta - opintojen etenemistä seurataan systemaattisesti (aineenopettajat, ryhmänohjaajat, opinto-ohjaaja) Keväällä 2014 abiturientti-ikäluokan koko oli 96 opiskelijaa. Kevätlukukauden 2014 päättäjäispäivänä /96 opiskelijaa eli 73 % ikäluokasta sai sekä lukion päättötodistuksen että ylioppilastutkintotodistuksen kolmen vuoden lukio-opintojen päätteeksi. Kolmen vuoden tavoiteajan osalta koulun asettama tavoite ei toteutunut. Yhteensä 72/96 opiskelijan (75 %) oman opiskelusuunnitelman mukaisena tavoitteena oli lukion oppimäärän ja ylioppilastutkinnon suorittaminen kolmessa vuodessa. Näistä opiskelijoista 70/72 (97 %) pääsi tavoitteeseensa ja 2/72 opiskelijan (3 %) tavoite jäi saavuttamatta. Kolmen vuoden tavoiteajan osalta opiskelijoiden oman opiskelusuunnitelman mukainen tavoite toteutui koulun asettamaa tavoitetta paremmin. Lukioikäluokasta 15/96 opiskelijan (16 %) oman opiskelusuunnitelman mukaisena tavoitteena on valmistuminen 3½-4 vuodessa. Yli kolmea vuotta pidemmän opiskeluajan osalta tavoitteen toteutuminen raportoidaan tilinpäätöksessä.

16 16 Musiikkiopisto Musiikkilei kkikoulutoi minnan kehittämin en 1) musiikkileikkikoulun opettajien koulutuksen ja osaamisen hyödyntäminen esim. a) instrumenttiopetuksessa, b) instrumenttipainotteisessa musiikkileikkikouluopetuksessa ja c) musiikinteorian alkeisopetuksessa 2) yhteistyön laajentaminen esimerkiksi päivähoidon ja koulujen suuntaan (tällä hetkellä Hautasen koulun kanssa) 3) Musiikkileikkikoulunopettajan viran täyttölupa, jolloin opistossa kaksi musiikkileikkikoulunopettajan virkaa, (molemmat sisältävät instrumenttiopetusta) jolloin edellä mainittuun kehittämistyöhön on tarvittavat henkilöstöresurssit Koko toiminnan kehittämin en valtakunn allisen ja opiston oman opetussuu nnitelman puitteissa 1) Työkaluna Virvatuli-itsearviointi-hankkeen toteuttaminen vuoden 2014 loppuun mennessä ja tulosten mukaisen kehittämissuunnitelman luominen 2) opiston oman opetussuunnitelman päivittäminen 3) erityisten oppijoiden huomioiminen; henkilökunnan koulutus aiheeseen, menettelytapojen pohdinta ja soveltaminen opetustyössä 1) Toteutuu a) ja c) syksystä 2014 lähtien 2) ei ole toteutunut, säästösyistä yhteistyö Hautasen koulun kanssa myös lopetettu 3) ei toteutunut (uusia virkoja ei avata Lapuan kaupungissa) 1) toteutunut jo asiakaskyselyn osalta, esitelty sivistyslautakunnalle kesäkuussa 2014, jatkuu syksyllä, opettajien osaamiskartoituslähetetty vastaajille, hallinnon ja työympäristön itsearviointi- ja arviointikyselyt vklla 40, kehittämissuun-nitelman laadinta tulosten jälkeen ja raportointi sivistystoimelle v.2015 alussa 2) toteutunut osittain; prosessi aloitettu, saatetaan päätökseen lukuvuoden aikana 3) toteutuu syksyllä 2014 yhdessä kansalaisopiston kanssa järjestettävän seminaarin muodossa, jonka luentosisältö käsittelee erityisiä oppijoita, soveltaminen opetustyössä sen jälkeen

17 17 Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen: Talouteen liittyvät Ta 2014/ Toteuma Toimintatuotot (49,9 %) (v (47,3 %) Lukukausimaksut (49,1 %), v (42,7 %) - syksyn lukukausimaksuja ei vielä ole laskutettu mennessä Vuokrat - Alajoki-Sali - Soitinvuokrat Kirjastotoimi (v , Alajoki-salin vuokrahintoja korotettiin alkaen) 2191, (v , syksyn soitinvuokria ei vielä laskutettu) Valtionosuus (netto) Toimintamenot (66,9 %), (v (62,6 %), v.2012 (68,8 %)), Toimintakate (68,8 %) (v (64,6 %), v (69,7 %)) Lukukausimaksutuotto toteutunee ennusteiden mukaisesti. V budjetin arvioidaan toteutuvan budjettisuunnitelman mukaisesti. Kirjastossa on laadukas, monipuolinen ja ajantasainen aineistokokoelma Alle 5 vuotta nuoremman aineiston määrä on vähintään % kirjaston kokoelmasta ja poistot n. 8 % vuodessa, aineiston lainaus kasvaa. Alle 5 vuotta nuoremman aineiston määrä on jo toteutunut. Poistojen määrä ei toteudu. Lainausten kasvu toteutuu tai Kirjaston aineistonhankinta on vähintään OKM:n laatusuosituksen tasolla Kirjastossa on ajantasainen ja moderni kirjasto- ja tiedonhakujärjestelmä Kirjaston käyttö lisääntyy Kirjastoon hankitaan vähintään 350 kirjaa ja vähintään 100 kpl muuta aineistoa /1000 as. vuodessa. Kirjasto-ohjelmistossa on käytössä Aurora-kirjasto-ohjelmisto, verkkokirjasto web- opac ja kansallinen Finna-tiedonhakuohjelma. Lainaus- ja kävijätilastojen seuranta jäänee v tasolle Kirjojen hankinta: toteutuu, Muun aineiston hankinta: ei toteudu Auroran ja web-opacin osalta osalta on jo toteutunut Finnan käyttöönotto: toteutunee Lainaustavoite 20,5 /as ja kävijätavoite 10,5 / as eivät toteudu tai jäänevät v.2013 tasolle Verkkokäyntitavoite 4/as toteutunee

18 18 Kulttuuritoimi Toimenpiteet/tavoitetaso Toteutuma Kulttuuristrategian päivitys Toimenpidesuunnitelma Valmistelussa, ei toteudu 2014 Yhteisöllisyyden vahvistamine 3.sektorin ja palvelujen esittely Yhdistysmessujen järjestäminen Paukussa, toteutuu Hyvinvoinnin lisääminen Kultt. ja sos/terv. yhteistyö Kausittainen ohjelma, toteutuu Osallisuuden lisääminen Nuorten/pitkäaik.tyött.aktivoint i osittain Suunnitelma Ruokalan käytöstä vaihtoehto tehtaanjohtajan asunto, määräaika esitys khlle. Paukun kehittäminen Yritystilojen lisääminen Kh:n päätös rakennusten käytöstä, toteutuu Museotoiminnan kehittäminen Kokoelmapolitiikan määrittely Sopimusten päivitys, valmistelussa, toteutuu osin Luovien alojen edistäminen Osallistuminen yhteistyöhön Suunnitelmat/toteuttaminen, ei toteudu 2014 Vetovoiman lisääminen Kulttuuripalvelujen/Paukun mahdollisuuksien markkinointi Kv-suhteet, julkaisut, HELEMI, kokousmatkailu, valmistelussa, osin toteutuu Talousarvio toteutunut suunnitelman mukaisesti, tilanne ,4 % (vertailu % 66,6 %). Kansalaisopistopalvelut Kansalaisopiston strategian päivit-täminen ja kehittä-missuunnnit elman laatiminen Kansalaisopiston palvelujen saavu-tettavuuden, vai-kuttavuuden ja arvioinnin kehit-täminen - opiston strategia päivitetään huomioiden kaupungin strategia ja opiston laatutyössä esiin nousseet kehittämistarpeet - laaditaan opistolle kehittämis-suunnitelma strategian pohjalta - opiston ja sidosryhmien välisen yhteistyön kehittäminen - opiskelijamäärä / n. 20 %:ssa väestöstä Lake - hankkeessa yhtenä tavoitteena on strategioiden päivittäminen ja kehittämissuunnitelmien tekeminen, työ aloitetaan marraskuussa Toteutuu osittain - Yhteydenottoja ja yhteistyösuunnitelmia on tehty aiempia vuosia laajemmin Toteutui - opiskelijamäärä ja toteutuneiden kurssien määrä oli kevätlukukaudelle 2014 pienempi kuin edellisvuonna. Syyslukukaudella musiikin opetus supistuu, koska päätoiminen opettaja tekee vain 20 % työajasta.

19 19 Ilmoittautuminen syksyn kursseille on ollut vilkasta. Ei ehkä toteudu Lapuan taidekoulun laatutyön ja itsearvioinnin kehittäminen Lapuan taidekoulun toiminnan kehittäminen Liikuntatoimi - pyritään saamaan tanssin opetus osaksi taidekoulun toimintaa - taidekoulussa käynnistetään Virvatuli-itsearviointi yhdessä musiikkiopiston kanssa hyödyntäen CAFitsearvioinnista saatua pohjatyötä - opetustarjonnan laajuus vastaa kysyntää (n. 250 opisk./vuosi) - laaditaan tanssitaiteen opetussuunnitelma yleisen oppimäärän mukaan Virvatuli itsearviointihankkeen laaja oppilas- ja huoltajakysely toteutettiin tammikuussa, ja raportti toimitetaan kyselyyn osallistuneille ja sivistyslauta-kunnalle toukokuussa Toteutuu Taidekoulussa on keväällä 2014 opiskellut yht. 218 oppilasta Toteutuu Tanssitaiteen opetussuunnitelman laatiminen jää vuodelle 2015 Ei toteudu Toimintakulujen osalta toteumavertailussa käyttöprosentit vastaavat edellisen vuoden toisen kolmanneksen tilannetta. Nettobudjetissa pysyminen Liikuntapalvelujen sopeuttaminen ½ vuoden aikana ilman uimahallia Liikuntapaikkojen kunnon ylläpitäminen Henkilökunta / uimahallin peruskorjaus Suhteutetaan liikuntatoimen menot ja tulot siten, että pysytään annetussa talousarvioraamissa. Pyritään löytämään korvaavia tiloja ½ vuoden ajalle, kun uimahalli on poissa käytöstä. Määrärahojen puitteissa pyritään pitämään liikuntapaikkojen kunto turvallisella tasolla. Uimahallin peruskorjauksen ajaksi osa henkilökunnasta on sijoitettava muihin tehtäviin tai lomautettava. Liikuntatoimi ei ole enää nettobudjetoinnissa. Talousarvioraamissa pysytään. Toteutunee Ulkoalueiden käyttöä on lisätty. Patruuna-Areena. Toteutuu Toteutuu Henkilökunta on lomautettu Toteutunut

20 20 Nuorisotoimi Tunnusluvut Nuorisotalon käyttäjien ja nuorisotilan kävijämäärien lisääminen Avoin nuorisotoiminta 50 kävijää/ aukiolopäivä. Tunnuslukujen kohdalla tavoitteena 40 kävijää/ aukiolopäivä. Syksyn osalta tavoite näyttää toteutuvan. kevätkaudella ei toteutunut Kansainvälisyy den aktivoiminen Nuorisopalvelu jen laadun seuraaminen Nuorisotalon käyttäjämäärien seuranta EU:n nuoriso-ohjelman mahdollisuudet Vähintään 3-4 nuorten kansainvälistä ryhmätapaamista tai muuta projektia / vuosi Henkilöstön ammattitaidon ylläpitäminen. Työpaikkakokoukset ja työseuranta, asiakaspalautteet Vuosittaiset arviointikohteet 2014 Etsivä nuorisotyö Toteutunut Toteutunut Toteutunut Toteutunut Ta 2011 Tot 2012 Tot 2013 Tavoite 2014 Toteut unut Liikennepuiston kävijät/pv, yhteensä 37, , , , Lastenleirit leiriläiset Hirvijärven leiritalon käyttöpäivät ~96 Nuorisotalon käyttäjät muu kuin oma toiminta ~ Avoin nuorisotoiminta kävijämäärä/ aukiolopäivä 50,3 44,0 ~ Perusturvalautakunta Sosiaalipalvelut Sosiaalipalveluissa eletään voimakasta toiminnan kehittämisen aikaa. Keskeisin painopiste alue on ennaltaehkäisevän työn kehittäminen, kuten lastensuojelun perhetyön ennaltaehkäisevä työ, per hekeskus-mallin suunnittelu ja Lasse-hankkeen mallinnus lastensuojelutarpeen selvittämiselle. Ennaltaehkäisevän, suunnitelmallisen ja tavoitteellisen toiminnan kautta voidaan lisätä lapsiperhei den hyvinvointia kaupungissamme. Lastensuojelussa kolmannesvuosi on ollut työn täyteinen, mikä on näkynyt useiden lapsiperheiden ja yksittäisten lasten tilanteiden kriisiytymisenä, joten huostaanottoja kiireellisiä sijoituksia on jou duttu tekemään. Kiireellisissä sijoituksissa on usein kysymys nuorten vaikeista päihde- ja mielen terveysongelmista, joiden hoitaminen avohuollossa asettaa haasteita. Kokonaisuutena lasten suojelun menojen ylit tyminen

21 21 on erittäin todennäköistä. Lastensuojelun kustannuksiin kiinnitetään erityisesti huomiota ja pyritään tehostamaan resurssien mukaan lastensuojelun perhetyötä.

22 22 Vanhustyö Terveyspalvelut Päihde- ja mielenterveysasioista asioista vastaava sosiaalityöntekijä on aloittanut syyskuun alusta ja hän on muodollisen pätevyyden omaava sosiaalityöntekijä. Sosiaalityöntekijöiden paikat on saa tu täytetyksi, mutta kaikilla ei ole sosiaalityöntekijän muodollista pätevyyttä. Vammaispuolella henkilökohtaisen avun kustannukset tulevat reilusti ylittämään budjetoidun mää rärahan. Vammaispuolella on lisääntynyt kotona asuminen henkilökohtaisen avun turvin ympäri vuorokautisesti sekä osapäiväisesti. Henkilökohtaisen avun uusia ja lisähakemuksia tulee lähes viikoittain, palveluihin on vammaisilla henkilöillä subjektiivinen oikeus. Henkilökohtaisen avun kuukausikustannukset ovat n e tällä hetkellä. Palvelurakenteen muutos etenee suunnitellusti. Uuden 60-paikkaisen tehostetun palveluasumisen rakennustyöt on aloitettu. Lapuan kaupungin vanhustyön palvelurakenteelle asetetut tavoitteet ovat pääosin täyttyneet ja uuden asumispalveluyksikön valmistumisen myötä laitoshoidon tavoitteetkin tulevat täyttymään. 75-v täyttäneet % vastaavan ikäisestä väestöstä (Lapualla yli 75-v 1485 henkilöä) Palvelu Valtak. tavoite v Lapuan tavoite v Lapuan tilanne ( ) Itsenäisesti kotona asuvat % 90 % 92 % Säännöllisen kotihoidon piirissä % 14 % 17 % Omaishoidon tuella 6-7 % 6 % 7 % Tehostetun palveluasumi sen piirissä 6-7 % 10 % 8 % Laitoshoidossa 2-3 % 0 % 2 % Suunnitelman mukaan vuoden 2014 aikana päivitetään vanhustyön strategia. Strategian päivittä minen on aloitettu. Kuluvan vuoden aikana on jatkettu ja syvennetty vuosina aloitettua asumispalveluyksiköiden laadun kehittämistyötä. Laatutyöskentely prosessi on ulotettu myös koti hoitoon. Vanhuspalvelulain mukaisesti kunnan on vuosittain arvioitava iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien sosiaalipalvelujen laatua ja riittävyyttä alueellaan. Ensimmäinen tiedote Ikääntyneiden sosiaalipal veluiden odotusajoista on julkaistu Lapuan kaupungin kotisivuilla sekä paikallislehdessä. Perusterveydenhuolto näyttää myös toteutuneen hyvin. Terveyspalveluissa on alitettu budjettia 5,5 %. Kokonaisuutena perusterveydenhuollon menot tammi-elokuussa ovat euromääräisesti jonkin verran edellisvuotta alemmat toteutumaprosentin ollessa kuitenkin vuoden 2013 tasolla. Talouden toteutumassa 1-8/2014 ei ole ylitystä erikoissairaanhoidon menoissa, vaan ollaan viime vuoden tasossa ja talous on toteutunut erikoissairaanhoidon osalta oikein hyvin ja tavoitteet on saavutettu. Erikoissairaanhoidossa on laskutettu vain 1 sakkopäivä. Vastaanotto-toimenpideosaston toimintaa on toteutettu uudella tavalla uusissa tiloissa vuoden ajan päivystyksen ja päivävastaanottojen ollessa kokonaan eriytettynä. Tämä on selkiyttänyt toimintaa merkittävästi. Puhelinpalveluiden parantamista on jatkettu teknisiä ongelmia poistamalla. Kehittä mistyö jatkuu edelleen.

23 23 Avoterveydenhuollossa perhesuunnitteluneuvolan rajoituksista voidaan luopua uuden terveyden hoitajan toimen johdosta. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Sosiaalipalvelut Sosiaalityö, lastensuojelu ja toimeentuloturva: Ammatillisen pätevyyden omaava henkilöstö Asiakkaan itsenäisen selviytymisen tukeminen Koulutetun henkilöstön rekry-tointi (esim.yliopisto-opiskelijoita opiskelun aikaiseen harjoitteluun) ja jo pätevyy den omaaville tarpeenmu kai nen lisäkoulutus sekä työn ohjaus Perhe- ja yksilökohtaiset suunnitelmat pitkäaikaisille asiakkaille Muodollisen pätevyyden omaava sosiaalityöntekijä rek rytoitu aikuissosiaalityön puo lelle Lastensuojelun sos.tt:n osalta 1/3:sta muodollisen pätevyy den omaava, virat täytetty epäpätevillä Lisäkoulutusta tarjottu Työnohjaus aloitettu Kehittämistyö aloitettu Sijaishuollon määrällinen väheneminen Alle 65-vuotiaiden koti palve-lun painopisteen siirtäminen korjaavasta työstä ennaltaehkäise vään suuntaan Yhteistyössä terveyspalvelui-den ja kolmannen sektorin kanssa mielen terveysja päihdesuun nitelman laatiminen Kasvatus- ja perheneuvonta: Ajoissa annetut lapsen kasvua ja kehitystä tukevat avohuollolliset palvelut riit tävät turvaamaan lapsen terveen kasvun ja kehityk sen Pitkäaikaiseen perhetyöhön lastensuojeluperheissä määräaika ja tarkat suun nitelmat työn toteuttami seen Matalan kynnyksen päihde- ja mielenterveyspalvelut Paineita sijaishuollon kas vulle=> budjettiylityksiä avo huollon ja laitoshuollon puo lella Kehittämistyö aloitettu Päihde- ja mielenterveystyöryhmä tukena päihdeasioista vastaava sosi aalityöntekijä on aloittanut Kasvatus- ja perheneu von nan palveluiden toi mivuus ja saatavuus Vanhemmuutta tukevien ryhmien sisällön kehit täminen vastaamaan perheiden tar peita ja toiveita Tk-psykologi: Äitien synnytyksen jäl keisen masennuksen hoidon tehostaminen ja toimivien hoitoketjujen kehittäminen Palveluiden saatavuus: - akuutti kriisi < 1 vk - toimintaan liittyvä tutki mus, ohjaus ja neuvonta < 3 vk - terapia < 2 kk Ryhmien määrän seuranta vuosittain Asiakkailta saadun palaut teen hyödyntäminen Hoitoon ohjautumisen seu ranta eri toimipisteissä Tiivis yhteistyö eri toimipis teiden välillä - Toteutunut osittain - Ei ole toteutunut resurssipu lan vuoksi aloitti uusi psykologi Kolmas psykologin paikka jätetään säästösyistä täyttä mättä Toteutunut osittain Perhevalmennusryhmiä pys tytty toteuttamaan (alle 10 kpl) ja erityislasten- ja nuorten ryhmät 1 krt/kk Toteutunut osittain Hoitoketjujen kehittämisen työryhmä yhdessä Kauhavan kanssa jatkuu vielä tämän vuoden

24 24 Kriisityön suuronnetto muusvalmiuden kehittä minen Suuronnettomuussuunnitel man testaaminen Hälytysharjoitus toteutettu kerran n. 2 vuotta sitten Puheterapiapalvelujen riittävä saatavuus Varhaiskuntoutuksen toteutus ja tarpeen arvi ointi Yksilöllinen ja perhekes keinen työskentelytapa Vammaispalvelut: Yksilökuntoutusjakso, ryhmä-kuntoutus Epäsuora terapia: neu vonta, ohjaus, kotiharjoit telu Ostopalvelujen käyttö Kielihäiriöiden seulonnan kehittäminen ja ohjaus lastenneuvoloissa sekä päivähoidossa Asiakaspalautteiden hyödyntä-minen sekä vanhem pien ja lähiympäristön aktii vinen rooli/ motivointi kuntoutusprosessissa Puheterapeutin palvelut ruuhkautuneet, terapiaan 3-4 kk:n jono Toteutunut osittain Toteutunut osittain Toteutunut Työssä jaksamisen tu keminen, koska vam maispalvelut erillään muusta sosiaalityöstä Työnohjauksen järjestämi nen ja säännölliset palaverit muun sosiaalityön kanssa 1 x kk Työnohjaus aloitettu syksyllä 2013 Tiimipalaverit 1 krt/vko Ajantasaiset palvelu suunnitelmat Sisältö vastaa osallistujien Toteutunut kaikilla vam maispalveluja saa ville Laadukkaat palvelut kasvavalle kehitysvam maisten työ- ja päivätoi mintapalveluja tarvitse ville Mielenterveyspalvelut: tarpeita ja toimintakykyä Henkilöstön yhteiskäyttö mahdollista työ- ja päivätoimintati-lojen ollessa fyysi sesti lähekkäin Uudet tilat suunnitteilla, joissa yhteiskäyttö mahdollista Toteutus vuoden 2016 aikana Palvelurakenteen sel kiyttä minen Kokonaissuunnitelma ja sen Suunnitelma valmisteilla mukaiset toimenpiteet Psykiatrisista ongelmista kärsiville asiakkaille kuntoa vastaava tuki toimi (päivätoiminta, kotikäynti, tukiasuminen, palveluasuminen). Jalkautuva työ tukiasumisyksi-köstä toiminnan sallimissa rajoissa ja yh teistyö kotipalvelun kanssa. Toteutunut esimerkillisesti Vanhustyö Kotona asumista tukevat toiminnot ja palvelut: Kotihoidon työajan oikea ja tehokas ajankäyttö Kotihoidon vastuulääkä rin nimeäminen Effica-ohjelman ajanva raus- ja mobiiliohjelman käyttöönotto Hoito- ja palvelusuunnitel mat Ajankäyttö määritelty vaati vissa asiakastilanteissa Konsultointiajat tarpeetto mien vastaanottoaikojen välttämiseksi Selvitetään toteuttamismah dollisuutta E-P potin kautta, ohjelmistojen kilpailutus. Hoito- ja palvelusuunnitelmat päivitetty E-P pottiin siirtymi sen yhteydessä Määritellään asiakkaan hoi dontarpeen arvioinnin ja hoito- ja palvelusuunnitelman laati misen yhteydessä Kotihoidon vastuulääkärinä toimii geriatri Kristiina Vihla

25 25 Osaamisen lisääminen kotihoidossa nimikemuutosten avulla Tukipalveluiden omaehtoisen käytön tehostaminen Fysioterapeutin toimi (nimikemuutos) Palvelusetelin käyttöönotto Kotihoidon lähihoitajan toimen nimeke muutettu fysiotera peutin toimeksi, säästösyistä jää täyttämättä v.2014 Palvelusetelin käyttöönottoa selvitetään Omahoitajamalli Nimetään omahoitajat ja tehostetaan palvelu- ja hoitosuunnitelmien käyttöä hoidon suunnittelussa ja toteuttamisessa Vastuuhenkilömalli Palveluasuminen: Nimetään asiakkaalle vastuuhoitaja tarvittaessa Omahoitajat pääsääntöisesti nimetty asiakkaille. Hoito- ja palvelusuunnitelmien käyttöä arjen hoitotyön työvälineenä käydään läpi osana kotihoidon laatutyötä. Vastuuhoitajan nimeämistä kriteereitä ja yhteistä alueel lista toimintamallia työstetään E-P:n vanhustyön kehittäjäryhmän toimesta. Pitkäaikaishoivaa uudiste taan, rakenteita ja toimintata poja muutetaan Pitkäaikaisen laitoshoidon paikat korvataan tehostetun palveluasumisen paikoilla Uuden 60-paikkaisen asumispalveluyksikön rakentaminen on aloitettu. Osaamisen lisääminen kahden lähihoitajien toimien Toteutunut nimikemuutosten avulla Hoidon laadun omaehtoinen seuranta Terveyspalvelut Vastaanotto-toimenpideosasto: muuttaminen geronomin toimiksi Yksikkökohtaiset omavalvontasuunnitelmat Laatukansiot käytössä jokai sessa yksikössä Vastaanotto- ja päivystystoiminnan organisointi asiakaslähtöisemmäksi Nimikemuutokset ammatil lisen osaamisen lisäämi seksi (2 kpl) Toteutunut. Toimeen valittu sairaanhoitaja. Toisen toimen osalta järjestelyt Toiminnan selkiyttämi nen Tukipalvelut: Tehtäväkuvien päivitys ja ajankäytön määrittely eri vastuualueilla Ryhmätoimintojen lisää minen Akuuttiselkäpotilaiden ryhmävastaanotot Neurologisten potilaiden hoito ja ensitietoryhmien aloitus pienryhmässä kesken. Toteutunut. Ajankäytön määrittely ja tehtävänkuvien kehittäminen jatkuu edelleen. Puhelinpalvelun parantaminen ja puheluihin vastaamisen nopeuttaminen edelleen käyn nissä. Toteutunut. Akuuttiselkäpotilaiden kohdalla on alueellinen suunnittelu ja koulutus käynnissä Neurologisten po tilaiden hoitoa toteutetaan kahdentasoisissa pienryh missä. Ensitieto yksilöl lisesti.

26 26 Ostopalvelujen kriteerien laatiminen Fysioterapian toimesta laaditaan kriteerit ostettavista kuntoutuspalveluista, mää rästä ja kestosta 2014 Toteutunut osittain Ostopalvelujen kriteerit ostet tavista kuntoutuspalveluista on valmistumassa.

27 27 Avoterveydenhuolto: Neuvola, koulu- ja opiskeluterveydenhuoll on kehittä minen toiminta ohjelman suunnitelman mukaisesti Määräaikaisen terveydenhoitajan toimen vakinaista minen vuonna 2014 Asetuksen mukaiset tarkastuk-set ja toiminta Uusien mittausmenetelmien käyttöönotto (= lasten ja nuorten Toteutunut Terveydenhoitajan toimi täy tetty äitiys- ja perhesuunnitte luneuvolassa vakinaisesti. Lasten ja nuorten uudet kas vukäyrät on otettu käyttöön. Työ- ja aluejakoa tarkastelua jatketaan, jotta asetusten mu kaiset tarkastukset Aikuisvastaanottotoimi n nan palveluvalikoiman uudistaminen asiakaslähtöisemmäks i Hammashuolto: uudet kasvukäyrät) Vastaanotot ajanvarauk sella Ryhmämuotoiset vastaan otot Kansanterveysajattelumal lin laajentuminen saadaan toteutettua. Aikuisvastaanotot toimivat ajanvarauksella. Kansanterve ysajattelumallin ja ryhmämuo toisten vastaanotto jen toiminta aloitettu ja suun nittelutyö jatkuu. Riittävät hammashoito palve lut Hoitotakuun toteutuminen On toteutunut kuntalaisille Reikiintymisen vähene minen Riskipotilaiden tunnistami nen ja motivointi, onnistu nut pysäytyshoito Reikiintymistä kuvaavan D-indeksin tavoitetaso 12-vuotiailla 0,4 ja 15-vuoti aalla 1,2 Vuodeosastohoito: Lyhyet hoitoajat osastolla (varautuminen yhä no peam paan hoidon por rastukseen) Huonesijoittelu / tilasuun-nittelussa infektioi den li sään-tymisen huomiointi Tehokas yhteistyö (esh-pth-kotihoito) Toteutunut Erikoissairaanhoidosta on pystytty vastaanottamaan potilaat sairaalaosastolle viiveet tä. Tehostetun kotihoidon Henkilökunnan osaaminen vastaa Toteutunut edel leen kehittäminen Yksilöllinen ja laadukas hoito vaatimuksia Osaamisen lisääminen nimikemuutosten avulla Omavalvontasuunnitelmat Toiminta vakiintunutta. Toteutunut Hoivaosastoilla osaamista on lisätty nimikemuutosten avulla. Oma valvontasuunnitelmat ovat valmistumassa. Erikoissairaanhoito: Hoidon porrastuksen toteutumineveettömyys toiminnan tehokkuus ja vii- Menot ovat pysyneet talous- potilassiirroissa arvion asettamissa rajoissa kustannusten pitäminen kohtuullisella tasolla oman toiminnan tehokas käyttö diagnostisissa tutki muksissa sakkopäiviä vain 1 Toteutumaprosentti 64,5

28 28 Tekninen lautakunta 1. Tekninen lautakunta ja yleispalvelut Talousarviovuosi 2014 Yhteiskunnan taloudellinen tila ja siitä tulevat seurannaisvaikutukset aiheuttavat kovia haasteita organisaation palvelutuotantoon. Asiakirjahallinnon rakentaminen sähköisen arkistoinnin varaan muodostaa rungon arkistointijärjestelmälle Lautakunnan nettomenojen kasvun hillitseminen Vuoden 2013 budjettitason toteuttaminen Toteutunut Tunnusluvut Tekninen lautakunta Ta 2014 Toteutuma Kokousten määrä Päätökset, kpl Atk-palvelut Viranhaltijapäätökset Tekninen johtaja Kunnallistekniikan päällikkö Rakennuspäällikkö Kaupungingeodeetti Maankäyttöinsinööri Kiinteistöpäällikkö Asuntosihteeri Talousarviovuosi 2014 Kaupungin atk-laitteet ja pääohjelmistot pidetään ajanmukaisella ja realistisella tasolla. Riskitasoa pyritään edelleen minimoimaan. Tietotekniikan käytön ohjeistus pyritään saamaan ereseptin, ekannan ja Kelan asettamalle tietoturvavaatimukset täyttävälle tasolle (d4). Palvelukeskusten pääkäyttäjäverkostoa on syytä ajanmukaistaa ja vahvistaa. Tavoite Toimenpiteet/ tavoitetaso Toteutuma Verkon ja palvelinten palvelukyky, c7 Ajassa mitattuna vähintään 99 % 99,9 % Konekierto, c7 palvelimet työasemat 3v 5 v 6. 8 v. Pääohjelmistot, c7 Valm. viimeiset versiot Toteutunut Ohjeistukset Kelan ereseptiä ja Auditoinnin läpäisy Toteutunut

TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMAT VUOSILLE 2015-2107 / VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET / SIVISTYSLAUTAKUNTA

TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMAT VUOSILLE 2015-2107 / VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET / SIVISTYSLAUTAKUNTA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMAT VUOSILLE 2015-2107 / VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET / SIVISTYSLAUTAKUNTA YLEISHALLINTO Turvataan säädösten ja valtuuston päätösten mukaiset resurssit palveluyksiköille

Lisätiedot

Perusturvalautakunta, kolmannesvuosiraportti 30.8.2014

Perusturvalautakunta, kolmannesvuosiraportti 30.8.2014 1 Perusturvalautakunta, kolmannesvuosiraportti 30.8.2014 Perusturvalautakunta, vertailussa huomioitu toimintojen siirrot Huhtikuu 2014 1000 TAM 2014 E n n u s t e 2014 Poikkeama enn./tam Tot 08/2013 Tot

Lisätiedot

Tavoitteiden toteutuminen / sivistyslautakunta

Tavoitteiden toteutuminen / sivistyslautakunta Tavoitteiden toteutuminen 1.1. - 30.4.2016 / sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Yleishallinto Turvataan säädösten ja valtuuston päätösten mukaiset resurssit palveluyksiköille Käyttösuunnitelma Varhaiskasvatuspalvelut

Lisätiedot

Perheneuvolaan on saatu avoimiksi tuleviin toimiin pätevät työntekijät ja perheneuvolan kaikki toimet saadaan täytettyä.

Perheneuvolaan on saatu avoimiksi tuleviin toimiin pätevät työntekijät ja perheneuvolan kaikki toimet saadaan täytettyä. PERUSTURVALAUTAKUNTA, TALOUDEN JA TOIMINNAN TOTEUTUMINEN 1.1. 30.4.2016 TALOUS Perusturvalautakunta 1000 TAM 2016 Ennuste 2016 Poikkeama enn./tam Tot 04/2015 Tot 04/2016 Tot-% tot/tam Kasvu % 2015-2016

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

TERVEYS JA TOIMINTAKYKY TA 2015 TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

TERVEYS JA TOIMINTAKYKY TA 2015 TAVOITTEET JA TOIMENPITEET TERVEYS JA TOIMINTAKYKY TA 2015 TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Valiokuntaesittely Jouko Koskela 27.1.2015 TERVEYS JA TOIMINTAKYKY Palvelujen tehtävänä on kuntalaisten elämänhallinnan edistäminen, terveyden,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 176 Rakennuslautakunnan seurantaraportti 10/2013 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. (09) 816 24811 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

2014 Toimintasuunnitelma, toteuma ajalta 1-8/2014

2014 Toimintasuunnitelma, toteuma ajalta 1-8/2014 2014 Toimintasuunnitelma, toteuma ajalta 1-8/2014 2.6 Sosiaalilautakunta 1 Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; Sosiaalitoimen hallinto, Sosiaalityö, Vanhustyö/kotipalvelu sekä Vammais. Sitovuustasoihin

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO

NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO Kauhavan kaupunki Sivistystoimi NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO Varhaiskasvatus-esiopetus, esiopetus-alkuopetus, alakoulu-yläkoulu ja yläkoulu-toinen aste Oppilaanohjauksen, tehostetun ja erityisen tuen -KELPO

Lisätiedot

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut.

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut. Sosiaalilautakunta 18.2.2016 1 liite 1 Toimintakertomus 2015 Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammais. Talousarviota ja toimintasuunnitelmaa

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA / MÄNTSÄLÄ ja PORNAINEN

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA / MÄNTSÄLÄ ja PORNAINEN 1 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA / MÄNTSÄLÄ ja PORNAINEN 3. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma (strategia) vuosille 2012; versio 26.11.2009 Kriittinen Yleisiin kasvuoloihin vaikuttaminen

Lisätiedot

Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia. Koulutuslautakunta 5.2.2015 11

Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia. Koulutuslautakunta 5.2.2015 11 Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia Koulutuslautakunta 5.2.2015 11 Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia Tehtävä Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen tehtävänä on tarjota

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

Arviointikriteerit, mittarit. Sisäilma- ja rakennetutkimukset. resurssointi. Toteutuneet toimenpiteet

Arviointikriteerit, mittarit. Sisäilma- ja rakennetutkimukset. resurssointi. Toteutuneet toimenpiteet 1 ASIAKAS/ASUKASNÄKÖKULMA - Koulukiusaamisen ennaltaehkäiseminen, 0 -toleranssi kiusaamisessa Koulukiusaamistapausten lukumäärä Kiusaamistapausten lukumäärän väheneminen / koulujen ja varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Tavoitteen määrittely Mittari Tavoite ja sen toteutuminen. Vaikuttavuus Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Arviointia ei ole tehty

Tavoitteen määrittely Mittari Tavoite ja sen toteutuminen. Vaikuttavuus Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Arviointia ei ole tehty Tulosalue: **HALLINTO ja sen toteutuminen Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Arviointia ei ole tehty Avoimuus, julkisuus Todentaminen Pöytäkirjat julkaistaan verkossa Resurssien hallinta Kustannusten

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 1 Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA..... 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 30 Asukasluku 31.12.2011 22020 4798 102308 15027 16369 60 Henkilökunnan

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue BDO Audiator/Risto Hyvönen 7.12.2015 1(14) Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 1 1 57 320 30 Asukasluku

Lisätiedot

2014 Toimintakertomus

2014 Toimintakertomus sosiaalilautakunta 29.1.2015 1 2014 Toimintakertomus 2.6 Sosiaalilautakunta Sosiaalitoimen tehtävänä on edistää ja ylläpitää yksityisen henkilön, perheen ja yhteisön sosiaalista turvallisuutta ja toimintakykyä

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 1 Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue Asikkala Hartola Heinola Hämeenkoski Padasjoki Sysmä 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA...... 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 1 30 Asukasluku

Lisätiedot

2009 Lastensuojelun asiakkaana olevien alle 18-vuotiaiden osuus ikäluokasta, tavoitteena osuuden pieneneminen.

2009 Lastensuojelun asiakkaana olevien alle 18-vuotiaiden osuus ikäluokasta, tavoitteena osuuden pieneneminen. Sosiaali- ja terveystoimen strategisen palvelusopimuksen mittarit YDINPROSESSI: LASTEN JA NUORTEN KASVUN TUKEMINEN SPS: Tuetaan lasten ja nuorten normaalia kasvua ja kehitystä Lastensuojelun asiakkaana

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014 TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014 Rahatoimisto 28.8.2014 Katsaus on laadittu 31.7.2014 tilanteesta. Kaupungin toimintatulot- ja menot ovat edelleen toteutuneet jokseenkin suunnitellusti. Käyttötalouden toimintakatteen

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: P1: Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiohjelma P2: Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelma P3: Ikääntyneiden ja vajaakuntoisten hyvinvointiohjelma

Lisätiedot

Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä.

Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä. VEROTILITYKSET VUONNA 2014 Kunnanhallitus 24.2.2014 ( 23): Verontilityslakiin viime vuonna tehdystä muutoksesta johtuva tilitysrytmin nopeutuminen vaikuttaa alkuvuoden verotilityksiin. Tammikuun verotilityksen

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimen tuottamat laadukkaat perus- ja hyvinvointipalvelut vaikuttavat merkittävällä ja positiivisella tavalla maaseutukaupungin asukkaiden elämänhallintaan ja laatuun sekä viihtyvyyteen.

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Vähintään tyydyttävällä tasolla (kouluarvosanalla > 8.5)

Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Vähintään tyydyttävällä tasolla (kouluarvosanalla > 8.5) Tulosalue: **HALLINTO Tavoitteen määrittely Mittari Tavoite Toteuma Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Vähintään tyydyttävällä (kouluarvosanalla > 8.5) Toteuma 8,3. Tavoite ei Avoimuus, julkisuus Todentaminen

Lisätiedot

Lapuan elinkeinostrategian 2014 2017 toimintasuunnitelma (tarkistetaan vuosittain lokakuussa)

Lapuan elinkeinostrategian 2014 2017 toimintasuunnitelma (tarkistetaan vuosittain lokakuussa) Lapuan elinkeinostrategian 2014 toimintasuunnitelma (tarkistetaan vuosittain lokakuussa) Kaikissa hallintokunnissa otetaan käyttöön yritysvaikutusten arviointilomakkeet, punaisella tärkeimmiksi arvioidut

Lisätiedot

Tulosyksikkö Prosessi Tavoite Strategianäkökulma A P T H 211 Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen edistäminen

Tulosyksikkö Prosessi Tavoite Strategianäkökulma A P T H 211 Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen edistäminen TOIMIELIN SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSTOIMEN HALLINTO 211Sivistystoimen hallinto Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen Osaamisen, harrastamisen ja kulttuurin Terveyden ja elämänhallinnan Strategianäkökulmat:

Lisätiedot

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Oma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta 30.4. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus

Lisätiedot

Tavoitteena on sivistynyt, aktiivinen ja osallistuva kansalainen, joka ottaa vastuun omasta ja muiden hyvinvoinnista sekä elinympäristöstä.

Tavoitteena on sivistynyt, aktiivinen ja osallistuva kansalainen, joka ottaa vastuun omasta ja muiden hyvinvoinnista sekä elinympäristöstä. SIVISTYSTOIMEN TOIMINNALLISET TAVOITTEET 1.1. - 30.11.2015 SIVISTYSLAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: Sivistystoimenjohtaja Sivistystoimen toiminta-ajatus: Sivistystoimen tehtävänä on kasvua, oppimista ja osallisuutta

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 103 Rakennuslautakunnan vuoden 2015 seurantaraportti I (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

Sopimus lukiokoulutuspalvelujen tuottamisesta vuonna 2015 ja taloussuunnitelmakaudella 2015-2017 luonnos 27.8.2014

Sopimus lukiokoulutuspalvelujen tuottamisesta vuonna 2015 ja taloussuunnitelmakaudella 2015-2017 luonnos 27.8.2014 Sopimus lukiokoulutuspalvelujen tuottamisesta vuonna 2015 ja taloussuunnitelmakaudella 2015-2017 luonnos 27.8.2014 Sopimuksen tarkoitus Tällä operatiivisella sopimuksella pääprosessia edustava palvelujohtaja

Lisätiedot

Lapuan kaupunki. Talouden ja toiminnan toteutuminen

Lapuan kaupunki. Talouden ja toiminnan toteutuminen Lapuan kaupunki Talouden ja toiminnan toteutuminen 1.1. - 31.8.2015 2 Sisällysluettelo Sivunro Kolmannesvuosiraportti ajalta 1.1. - 31.8.2015 Yleistä taloudesta 3 Väestökehitys ja työllisyys 3 Käyttötalouden

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia)

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä

Lisätiedot

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio 7.3 Tehostettu tuki Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea

Lisätiedot

KOSKEN TL KUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2015

KOSKEN TL KUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2015 Tehtäväalue: 209150 Varhaiskasvatus Tehtäväalueen palveluajatus: Varhaiskasvatus käsittää lasten päivähoidon, esiopetuksen ja koululaisten iltapäiväkerhotoiminnan. Päivähoidon tarkoituksena on tarjota

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN Muut: (16 %) SOTE: (56 %) Henkilöstömenot: (28 %)

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN Muut: (16 %) SOTE: (56 %) Henkilöstömenot: (28 %) KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2014 Käyttötalous: TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2014 Muut (16 %) SOTE (56 %) Henkilöstömenot (28 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

VUOSITTAINEN SUUNNITELMA UTAJÄRVEN KUNTA UTAJÄRVEN LUKIO 2/11.11.2015. Lukuvuosi _2015-2016 R1 21 R2 9 R3 18 R4 4. Yhteensä 52 1/7

VUOSITTAINEN SUUNNITELMA UTAJÄRVEN KUNTA UTAJÄRVEN LUKIO 2/11.11.2015. Lukuvuosi _2015-2016 R1 21 R2 9 R3 18 R4 4. Yhteensä 52 1/7 1/7 UTAJÄRVEN KUNTA Liite UTAJÄRVEN LUKIO 2/11.11.2015 Lukuvuosi _2015-2016 OPETUSSUUNNITELMAN TOTEUTTAMINEN opetustunnit yleisopetus vkt sltk myöntänyt 136 käytössä 136 opiskelijamäärä vuosiluokittain

Lisätiedot

TUORSNIEMEN KOULUN TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TUORSNIEMEN KOULU TUORSNIEMEN KOULUN TOIMINTA AJATUS 2010-2016

TUORSNIEMEN KOULUN TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TUORSNIEMEN KOULU TUORSNIEMEN KOULUN TOIMINTA AJATUS 2010-2016 TUORSNIEMEN KOULUN TOIMINTA AJATUS 2010-2016 Tuorsniemen koulun tehtävänä on tukea oppilaan kokonaisvaltaista kasvua yksilölliset erot huomioon ottaen ja opettaa niitä perustietoja ja taitoja, joita oppilas

Lisätiedot

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1. TALOUTTA JA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA SÄÄNNÖT Kaupungin taloudenhoitoa ja sen järjestämistä ohjaavat kuntalain 8. luku, kirjanpitolaki ja asetus, kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.8.2013 Kinnulan kunta 01-09/2011 01-09/2012 TA 2013 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-09/2013

Lisätiedot

VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA

VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA 2015-2020 Sivistystoimen palvelut Varhaiskasvatus: perhepäivähoito, ryhmäperhepäivähoito, päiväkoti, esiopetus Perusopetus: Vesannon yhtenäiskoulu, 1-9 lk Lukio: Vesannon

Lisätiedot

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 257 TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 258 259 TULOSLASKELMAOSA Tuloslaskelmaosa osoittaa, miten tulorahoitus kattaa kaupungin palvelujen tuottamisesta aiheutuvat menot. Tulorahoituksen riittävyyttä arvioidaan

Lisätiedot

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA 2. KASVATUS JA OPETUSLAUTAKUNTA TULOSLASKELMA TP 2 TA 22 TA 23 TA 2 TA 2 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 72 7 32 7 69 6 MAKSUTUOTOT 3 3 76 9 2 9 TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT SISÄISET TULOT TOIMINTATUOTOT

Lisätiedot

Palveluseteli on mahdollisuus palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta

Palveluseteli on mahdollisuus palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta Palveluseteli on mahdollisuus palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta Joensuu 12.1.2012 Kumppanuudella tuloksiin Pekka Utriainen Uudet askeleet Kunnan järjestämisvastuulla

Lisätiedot

Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella

Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella Suunnitelma perustuu ns. Vanhuspalvelulain 5 : Kunnan on laadittava suunnitelma ja se on osa kaupungin/kunnan

Lisätiedot

Talousraportti 8/

Talousraportti 8/ 1 (6) Talousraportti elokuun lopun tilanteesta Väestö Elokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 831 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 620, Nurmeksessa 7 930 ja Valtimolla 2 281 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

Tavoite Toimenpiteet/tavoitetaso Toteutuma Turvataan säädösten ja valtuuston päätösten mukaiset resurssit palveluyksiköille.

Tavoite Toimenpiteet/tavoitetaso Toteutuma Turvataan säädösten ja valtuuston päätösten mukaiset resurssit palveluyksiköille. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 1.1.-31.8.2015 / SIVISTYSLAUTAKUNTA YLEISHALLINTO Turvataan säädöstn ja valtuuston päätöstn mukaist rsurssit palvluyksiköill Käyttösuunnitlma Totutun VARHAISKASVATUS Tavoit Toimnpitt/tavoittaso

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Talousarviomuutokset 2013 / perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Kaupungin talousarvion sitovuusmääräysten mukaan bruttobudjetoiduilla

Lisätiedot

Painopistealueet ja kehittämiskohteet sekä toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset 2014:

Painopistealueet ja kehittämiskohteet sekä toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset 2014: Oheismateriaali / koultk 10.9.2013 72 Sivistyspalvelujen talousarvio 2014 Sanalliset kuvaukset ja tunnusluvut Vastuualue / tehtäväalue: Yhteispalvelut: Matti Hursti Yhteispalvelut-vastuualue tuottaa sivistysosaston

Lisätiedot

Taloudellinen ja toiminnallinen analyysi Savonlinnan koulut ja varhaiskasvatus. Helmikuu 2010

Taloudellinen ja toiminnallinen analyysi Savonlinnan koulut ja varhaiskasvatus. Helmikuu 2010 Taloudellinen ja toiminnallinen analyysi Savonlinnan koulut ja varhaiskasvatus Helmikuu 2010 Laatukriteeristö (Opm) Johtaminen Henkilöstö Taloudelliset resurssit Arviointi Säädöspohjaisten suunnitelmien

Lisätiedot

Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016

Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016 Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016 Ikäihmisten palveluiden tulevaisuuden visio Osallistava ja turvallinen Osallistava ja turvallinen kunta, joka tarjoaa ikäihmisille

Lisätiedot

Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut

Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut 1 Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut 19100 Vaalit Tasavallan presidentin vaalien järjestämiseen saadaan valtionkorvausta 1,70 äänioikeutettua kohti. Kaksien vaalien osalta korvauksia kertyy

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.08.2014 Sivu 1 / 1 102 Rakennuslautakunnan seurantaraportti I/2014 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600 Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Liikkuva Tuki. Miksi jotkut ihmiset asuvat tehostetussa palveluasumisessa ja samassa tilanteessa olevat toiset ihmiset asuvat ja pärjäävät kotonaan?

Liikkuva Tuki. Miksi jotkut ihmiset asuvat tehostetussa palveluasumisessa ja samassa tilanteessa olevat toiset ihmiset asuvat ja pärjäävät kotonaan? Liikkuva Tuki Miksi jotkut ihmiset asuvat tehostetussa palveluasumisessa ja samassa tilanteessa olevat toiset ihmiset asuvat ja pärjäävät kotonaan? Matti Järvinen Porin perusturva Psykososiaalisten palvelujen

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Tämän hetkisen arvion mukaan talousarvio on ylittymässä noin 1 058 300, josta erikoissairaanhoidon osuus on 670 000.

Tämän hetkisen arvion mukaan talousarvio on ylittymässä noin 1 058 300, josta erikoissairaanhoidon osuus on 670 000. 1 PERUSTURVALAUTAKUNTA Yleistä perusturvan taloudesta ajalta 1-4/2016: Perusturvan toimintakulut 1-4/2016 ovat 8 193 995 (käyttö 102,6%) ja toimintakulujen ylitys 208 325. Ylitystä selittää suurimmaksi

Lisätiedot

Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella?

Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella? Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella? Maisema-seminaari 23.04.2009 Helsinki Tilaajapäällikkö Eeva Päivärinta Ikäihmisten palvelujen ydinprosessi Tampereen kaupunki

Lisätiedot

Lisämäärärahan myöntäminen sosiaalityöhön, vammaispalveluihin, päivähoitoon ja vanhusten asumispalveluihin

Lisämäärärahan myöntäminen sosiaalityöhön, vammaispalveluihin, päivähoitoon ja vanhusten asumispalveluihin Sosiaali- ja terveyslk 50 11.10.2011 Kunnanhallitus 317 07.11.2011 Lisämäärärahan myöntäminen sosiaalityöhön, vammaispalveluihin, päivähoitoon ja vanhusten asumispalveluihin 351/030.033/2010 SOSTE 50 Sosiaali-

Lisätiedot

Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki

Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki TAIKAKUUn valokuvakilpailu Katse tulevaisuuteen Annika Oksa, Raahen lukio OPETUSTOIMEN STRATEGIA VUOSILLE 2016-2020 OPLA 20.1.2016 7 SISA LTO 1. OPETUSTOIMEN KESKEISET

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia Liite 2 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Strategia 2010-2015 MISSIO / TOIMINTA-AJATUS Hyvinvoiva ja toimintakykyinen kuntalainen Missio = organisaation toiminta-ajatus, sen olemassaolon syy. Kuvaa sitä, mitä

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Kunnan väkiluku oli vuoden lopussa 9 717, muutosta edellisvuoteen oli + 37 asukasta.

Kunnan väkiluku oli vuoden lopussa 9 717, muutosta edellisvuoteen oli + 37 asukasta. TILINPÄÄTÖS 2012 Yleistä Väestö Kunnan väkiluku oli vuoden lopussa 9 717, muutosta edellisvuoteen oli + 37 asukasta. Ikärakenne 31.12.2011 (vuoden 2012 tietoja ei vielä ole saatavissa) Ikä Henkilöä 2011

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.212 ALUSTAVA ARVIO Maakunnan talousarvio 212 ja toimintasuunnitelma 213 215 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 28.11.211 62. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2015 Tilanteessa 30.6.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 2.228.300 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 181.900 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

Ikäihminen toimijana hanke

Ikäihminen toimijana hanke Ikäihminen toimijana hanke Väliarviointi 4/2014 Johtoryhmä 28.4.2014 LAPPI: väliarviointi 4/2014 Hanketyönä on kunnissa kirjattu vanhussuunnitelma (5 ) ikääntyneen väestön tukemiseksi. Vanhusneuvoston

Lisätiedot

1. Vähintään 50 % peruskoulun päättävistä hakee Heinolan lukioon.

1. Vähintään 50 % peruskoulun päättävistä hakee Heinolan lukioon. SIVISTYSTOIMI Sitovat tavoitteet, niiden tavoitetaso sekä toteutumisen arviointi Liite käyttösuunnitelmaan 400 OPETUS- JA KOULUTUSPALVELUIDEN HALLINTO 1. Sivistystoimi toimii kaupungin Aino Health Management

Lisätiedot

Lasten ja nuorten psykososiaalisten erityispalvelujen seudullinen kehittäminen Lapissa

Lasten ja nuorten psykososiaalisten erityispalvelujen seudullinen kehittäminen Lapissa Lasten ja nuorten psykososiaalisten erityispalvelujen seudullinen kehittäminen Lapissa Hanketta hallinnoi Rovaniemen kaupunki Toteutuksesta vastaa Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Mukana Lapin

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2012

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2012 TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2012 Rahatoimisto 9.8.2012 Kaupungin käyttötalouden toimintatuloista oli heinäkuun lopussa kertynyt 4,7 miljoonaa euroa eli 42 % budjetoidusta määrästä. Toimintamenoihin oli heinäkuun

Lisätiedot

Sopimus sivistystoimialan ammatillisen koulutuksen koulutuspalvelujen tuottamisesta vuonna 2015 ja taloussuunnitelmakaudella 2016 2017

Sopimus sivistystoimialan ammatillisen koulutuksen koulutuspalvelujen tuottamisesta vuonna 2015 ja taloussuunnitelmakaudella 2016 2017 Sopimus sivistystoimialan ammatillisen koulutuksen koulutuspalvelujen tuottamisesta vuonna 2015 ja taloussuunnitelmakaudella 2016 2017 Sopimuksen tarkoitus Tällä operatiivisella sopimuksella pääprosessia

Lisätiedot

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän:

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän: Sivistyslautakunta 55 18.05.2016 Joensuun seudun kasvatuksen ja koulutuksen toimintaohjelma 2016-2020 155/20.201/2016 Sivistyslautakunta 18.05.2016 55 Joensuun seudun seitsemän kuntaa, Ilomantsi, Joensuu,

Lisätiedot

Heinolan kaupungin strategia Sivistystoimi: Opetus- ja koulutuspalvelut Heinolan lukio

Heinolan kaupungin strategia Sivistystoimi: Opetus- ja koulutuspalvelut Heinolan lukio Heinolan kaupungin strategia Sivistystoimi: Opetus- ja koulutuspalvelut Heinolan lukio 1. Asiakasnäkökulma (palvelukyky ja vaikuttavuus) menestystekijöiden suhteen) LAADUKKAAT LUKIOPALVELUT Ylioppilastutkinnon

Lisätiedot

Miehikkälän kunnan vuoden 2014 tilinpäätös. Kunnanvaltuusto 22.6.2015 Antti Jämsén I Miehikkälän kunta I www.miehikkala.fi

Miehikkälän kunnan vuoden 2014 tilinpäätös. Kunnanvaltuusto 22.6.2015 Antti Jämsén I Miehikkälän kunta I www.miehikkala.fi Miehikkälän kunnan vuoden 2014 tilinpäätös Kunnanvaltuusto 22.6.2015 Miehikkälän vauhtipyörä Lähiruoka Vihreä logistiikkaalue Salpalinja 1. Kesäkylä 2. Savan alue 3. Laheksenniitty 4. Lapjärvi Toimivat

Lisätiedot

Miten kunnan tulos lasketaan?

Miten kunnan tulos lasketaan? Miten kunnan tulos lasketaan? TP 213 Laihia Toimintamenot - 48,826 M (sisältää kaikki kunnan käyttötalousmenot, mutta ei investointeja) Toimintatulot + 7, 78 M (toimintatuloja ovat mm. lasten päivähoitomaksut,

Lisätiedot

Kiteen kaupungin koulutussuunnitelma 2014

Kiteen kaupungin koulutussuunnitelma 2014 Kiteen kaupungin koulutussuunnitelma 2014 1 Yleistä Tämä koulutussuunnitelma on laadittu Kiteen kaupungin henkilöstön ammatillista osaamista kehittävän koulutuksen suunnittelun pohjalta. Tämä suunnitelma

Lisätiedot

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-18 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Henkilöä Rovaniemen väkiluvun kehitys 2005-2018 65000 60000 55000 50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta. Tehtäväalue. 210 Perusturvakuntayhtymä Akseli

Sosiaalilautakunta. Tehtäväalue. 210 Perusturvakuntayhtymä Akseli Sosiaalilautakunta Tehtäväalue Vanhustenhuolto ja kotipalvelut Tilivelvollinen Sosiaalijohtaja ja avopalveluohjaaja Vanhustenhuolto ja kotipalvelut -vastuualue siirtyy Perusturvakuntayhtymä Akseliin 1.1.2011

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNNAN VISIO 2020

MYRSKYLÄN KUNNAN VISIO 2020 Kunnanhallitus 30.5.2011 91 LIITE 37 Valtuusto 13.6.2011 15 LIITE 18 MYRSKYLÄN KUNTA MYRSKYLÄN KUNNAN VISIO 2020 JA STRATEGIA VISION TOTEUTUMISEKSI Kunnan visio 2020 Myrskylä on viihtyisä asuinkunta kohtuullisten

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TOIMIALUE: Kehitysvammahuolto ja vammaispalvelut PALVELU-/VASTUUALUE: Kehityspoliklinikka ja vammaispalvelun sosiaalityö VASTUUHENKILÖ: Miia Luokkanen TOIMINTA-AJATUS: Vammaispalvelut tuottavat asiakkaidensa

Lisätiedot

Salon kaupunki Organisaation uudistaminen 24.6.2013. johtava konsultti Jaakko Joensuu

Salon kaupunki Organisaation uudistaminen 24.6.2013. johtava konsultti Jaakko Joensuu Salon kaupunki Organisaation uudistaminen johtava konsultti Jaakko Joensuu Taustaa Kevään 2013 aikana Salossa on valmisteltu selviytymissuunnitelmaa, jossa tavoitellaan 33 miljoonan euron muutosta kaupungin

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 Sosiaali- ja terveysltk 146 16.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 154 30.09.2014 HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 713/02.02.00/2014 SOSTE 16.09.2014 146 Valmistelijat talouspäällik

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

Hallinto ja tukipalvelut : Vaikuttavuus ja palvelukyky : Kriittinen menestystekijä Kriteeri, mittari, tapa Tavoitetaso Vastuutaho Toteutuminen

Hallinto ja tukipalvelut : Vaikuttavuus ja palvelukyky : Kriittinen menestystekijä Kriteeri, mittari, tapa Tavoitetaso Vastuutaho Toteutuminen Hallinto ja tukipalvelut : Vaikuttavuus ja palvelukyky : Seutuyhteistyö Valmistuvat selvitykset ja toimenpiteet PARAS-hanke - puitelain seudullisten tavoitteiden edistäminen (lukion ja toisen asteen hanke,

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 Kh:n käsittely 26.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO Taloudellinen kehitys 1-3 Tuloslaskelman toteutumisvertailu 30.9.2015 4 Käyttötalousosan toteutumisvertailu

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN JA TOISEN ASTEEN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS

PERUSOPETUKSEN JA TOISEN ASTEEN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS PERUSOPETUKSEN JA TOISEN ASTEEN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS www.nurmijarvi.fi KUUKAUSI TOIMENPIDE VASTUUHENKILÖ LÄSNÄ LOMAKKEET MUUTA ELOKUU Edellisenä keväänä päättötodistuksen saaneitten 9.- luokkalaisten

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA 4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN ILMAJOELLA Ilmajoella perusopetuksen oppilaille annettava oppimisen ja koulunkäynnin tuki on muuttunut kolmiportaiseksi. Tuki jaetaan kolmeen tasoon: 1. yleinen tuki, 2.

Lisätiedot