OPINTO-OPAS. Tampereen yliopisto (päärakennus, Kalevantie 4) Tampereen yliopisto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OPINTO-OPAS. Tampereen yliopisto (päärakennus, Kalevantie 4) 33014 Tampereen yliopisto"

Transkriptio

1 KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA OPINTO-OPAS Kasvatustieteen kandidaatin ja maisterin tutkinnot Kasvatustieteiden tieteenalaohjelma Lastentarhanopettajan koulutus Luokanopettajan koulutus Aineenopettajan koulutus, pääaine kasvatustiede Opettajan pedagogiset opinnot Tampereen yliopisto (päärakennus, Kalevantie 4) Tampereen yliopisto Kasvatustieteiden tiedekunta (Atalpa, Ratapihankatu 55) Tampereen yliopisto puh. (03) fax (03)

2 Vastaava toimittaja Yksikkökohtaiset toimittajat Kasvatustieteiden tieteenalaohjelma Lastentarhanopettajan koulutus Luokanopettajan koulutus Opettajan pedagogiset opinnot Arja Tahvola Leena Pohjasmäki Heli Perä-Rouhu Elisa Parvela Hanna Nurmi Taitto Sirpa Randell ISSN Kirjakas Oy Nurmijärvi 2003

3 Kasvatustieteiden tiedekunta Tutkintovaatimukset Kasvatustieteiden tiedekunnan kanslian ja laitosten yhteystiedot Tiedekunnan yleiset kirjalliset kuulustelut lukuvuonna Tutkintoasetus Kuulustelujohtosääntö

4 SISÄLLYS Dekaanin tervehdys... 7 Lukijalle... 8 Kasvatustieteiden tiedekunta...11 Tiedekunnan tutkinnot ja oppiaineet...11 Tiedekunnan hallinto...11 Tiedekunnan kanslia...11 Tiedekunnan laitokset ja koulutusyksiköt...11 Kirjasto- ja tietopalvelut...12 Humanistis-kasvatustieteellinen osasto Pääkirjasto Yleistä opiskelusta...13 Sivuaineopinnot JOO-opinnot Opiskelu ulkomailla Opintosuoritusote Tutkintoja koskevat yleiset määräykset...14 Tutkintoon johtava koulutus Tutkintojen rakenne ja vaadittavat suoritukset Muu koulutus Opintokokonaisuuksien laajuuksia koskevat määräykset Sivuaineopiskelijoita koskevat rajoitukset Opinto-oikeuden vaihtaminen tiedekunnan sisällä Vahvistetusta opetussuunnitelmasta poikkeaminen Opintosuoritusten hyväksilukeminen tutkintoon Opintosuoritusten käyttäminen kahteen samantasoiseen tutkintoon...17 Opintosuoritusten vanheneminen...17 Opintosuoritusten kirjaaminen...17 Opintosuoritusten arvosteleminen...17 Jonolaki...17 Kandidaatintyötä, pro gradu -tutkielmaa sekä kypsyysnäytettä koskevat määräykset Tutkielman hyväksyminen ja arvostelu... 19

5 Tutkielman arvostelun oikaisumenettely Tutkintotodistuksen hakeminen Opetussuunnitelmien voimaantulo Tutkintovaatimukset Kasvatustieteiden laitos Kasvatustieteiden tieteenalaohjelma Tampereen yliopiston opettajankoulutuslaitos Lastentarhanopettajan koulutus Luokanopettajan koulutus...74 Aineenopettajan pedagogiset opinnot Kasvatustieteen syventävät opinnot, didaktinen linja Aineenopettajan kaksoistutkinto Kasvatustieteen maisterin tutkinto, pääaine kasvatustiede, sivuaine matematiikka Erilliset opintokokonaisuudet Erityispedagogiikan perusopinnot (15 ov) Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön opinnot (15 ov) Kasvatustieteiden tiedekunnan kanslian ja laitosten yhteystiedot Tiedekunnan kanslia Laitokset Kasvatustieteiden laitos Ammattikasvatuksen tutkimus- ja koulutuskeskus Tampereen yliopiston opettajankoulutuslaitos Lastentarhanopettajan koulutus Luokanopettajan koulutus Aineenopettajan koulutus Hämeenlinnan normaalikoulu Tampereen normaalikoulu Tiedekunnan yleiset kirjalliset kuulustelut lukuvuonna Kasvatustieteiden laitos Kasvatustieteiden tieteenalaohjelma Tampereen yliopiston opettajankoulutuslaitos Varhaiskasvatuksen yksikkö Luokanopettajan koulutus Aineenopettajakoulutus Asetus kasvatustieteellisen alan tutkinnoista ja opettajankoulutuksesta (576/1995) Tampereen yliopiston kuulustelujohtosääntö

6 DEKAANIN TERVEHDYS Hyvät opiskelijat, Kasvatuksella, koulutuksella ja opetuksella on tällä hetkellä runsaasti kysyntää niin erilaisissa oppilaitoksissa kuin kansalaisyhteiskunnassa ja työelämässä. Työssä oppiminen on muuttuvassa yhteiskunnassamme noussut keskeiseen asemaan, joka korostaa kasvatusalan monipuolisen asiantuntijuuden merkitystä ja tarvetta. Tiedekunta pyrkii vastaamaan osaltaan näihin laajeneviin haasteisiin. Opettajien peruskoulutuksessa painotetaan aikaisempaa enemmän mm. opiskelijan oman opettajuuden reflektointia, yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, oppimisprosessien arviointia ja tieto- ja viestintätekniikan pedagogisia valmiuksia. Opetusharjoittelua laajennetaan perinteisen harjoittelukoulun ulkopuolelle, ja opettajankoulutukseen pidetään avoimena useita väyliä ja opiskelun työmuotoja. Opettajankoulutus kattaa ihmisen koko elämänkaaren, esiopetuksesta perus- ja ammatilliseen opetukseen ja edelleen aikuiskasvatukseen. Kasvatusalan asintuntijuutta rakennetaan tieteenalaohjelmassa kiinteässä yhteistyössä työelämän edustajien kanssa. Tiedekunta onkin profiloitunut erityisesti aikuis- ja ammattikasvatuksen korkeimman opetuksen ja tutkimuksen asiantuntijana. Kaikilla koulutusaloilla aktiivinen täydennyskoulutukseen osallistuminen luo uusia yhteistyön kumppanuuksia erilaisiin työelämän ympäristöihin ja hyödyttää myös perusopintoja suorittavien koulutusta. Läheiset työelämän suhteet tekevät tiedekunnasta myös merkittävän tieteellisen jatkokouluttajan ja tutkimusyksikön. Useat tulevaisuuden kuvat painottavat moniammatillisuutta, laaja-alaista osaamista ja jatkuvaa ammatillista kasvua. Tiedekunta on vastannut näihin haasteisiin luomalla uusia tutkintotavoitteisen tieteellisen jatko-opiskelun väyliä mm. tekniikan, kaupan ja yhteiskuntatieteellisen perustutkinnon suorittaneille, ja tiedekunnan asiantuntemus on mukana myös yliopistopedagogiikan kehittämisessä. Laaja valinnaisuus tiedekunnan opetusohjelmassa yhdistettynä monipuolisiin sivuainemahdollisuuksiin tarjoaa opiskelijalle tilaisuuksia rakentaa opintopolkujaan omien tavoitteidensa mukaan. Pienessä tiedekunnassa opiskelu antaa kaikille paremmin mahdollisuuksia tutustua toisiinsa ja luoda yhteisöllistä työskentelykulttuuria, jossa jokaisen osallistuminen ja panos on tärkeä. Tiedekunnan henkilökunta tukee opiskelijoidensa opintoja ja tutkintojen valmistumista parhaansa mukaan. Lähivuosien haasteita ovat myös uuden kaksiportaisen tutkintojärjestelmän suunnittelu ja valmistelu, osana laajaa eurooppalaista tutkintojen uudistustyötä. Näidenkin tärkeiden ratkaisujen yhteisiin pohdintoihin toivon aktiivista osallistumista. Toivotan niin uudet kuin entisetkin opiskelijat tervetulleiksi opiskelemaan kasvatustieteiden tiedekunnassa! Viljo Kohonen Dekaani

7 LUKIJALLE Tämä opinto-opas sisältää voimaan astuvat Tampereen yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan perustutkintoja koskevat opetussuunnitelmat ja tutkintoja koskevat määräykset. Jatkotutkintoja koskevat asiat julkaistaan kasvatustieteiden tiedekunnan jatkokoulutusoppaassa. Pääaineopiskelijan on tunnettava tarkoin tutkintonsa kokonaisrakenne, tutkinnon suorittamiseen liittyvät rajoitukset ja mahdollisuudet. Tästä oppaasta löytyvät tärkeimmät säädökset ja ohjeet. Mikäli olet epätietoinen opintojasi koskevista yksityiskohdista tai haluat muuten keskustella sivuainemahdollisuuksistasi tai urasuunnitelmistasi, yliopistosta löytyy useita eri tahoja tähän tarkoitukseen. Yliopiston opintoneuvonnasta vastaavat opinto- ja kansainvälisten asiain toimisto, tiedekunnat ja laitokset sekä opetuksen kehittämisyksikkö. Yliopiston opintoneuvojien ja opiskelija-opinto-ohjaajien puoleen voi kääntyä yleisissä, sivuainevalintoja yms. koskevissa kysymyksissä. Tiedekuntien opintoasiain päälliköt opastavat tutkintojen rakenteeseen, aineyhdistelmiin ja opintojen hyväksilukemiseen liittyvissä ongelmissa. Laitosten opettajat ja kansioiden henkilökunta vastaavat kunkin laitoksen opetusta ja sen järjestämistä koskeviin kysymyksiin. Uusien opiskelijoiden opastukseen osallistuvat myös opiskelijoiden ainejärjestöt. Älä pelkää kysyä neuvoja silloin, kun tunnet niitä tarvitsevasi. Yliopiston henkilökunnan asiantuntemus on käytettävissäsi. Totuttele seuraamaan säännöllisesti tiedekunnan/laitosten ilmoitustauluja ja kotisivuja, joilla tiedotetaan lukuvuoden aikana tapahtuvista muutoksista ja muista ajankohtaisista asioista. Ryhmämuotoiseen opetukseen ilmoittautuminen tapahtuu myös pääsääntöisesti ilmoitustaulujen tai verkkosivujen kautta. Kasvatustieteiden tiedekunnassa on useita yksiköitä, joiden opetussuunnitelmiin sisältyy yleisopintoja ja kasvatustieteiden opintoja. Voit halutessasi käyttää niitä hyödyksesi, mikäli omaa tutkintoasi varten järjestetyt kurssit ovat täynnä tai opetusajat eivät sovi laatimaasi aikatauluun. Opi hyödyntämään koko tiedekunnan opintotarjontaa. Antoisia opiskeluvuosia! Arja Tahvola Opintoasiain päällikkö