KESKI-SUOMEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELURAKENNESELVITYS. Marja Heikkilä, johtaja Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KESKI-SUOMEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELURAKENNESELVITYS. Marja Heikkilä, johtaja Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus"

Transkriptio

1 KESKI-SUOMEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELURAKENNESELVITYS Marja Heikkilä, johtaja Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

2 Hankesuunnitelmassa luvattua 1. Selvityksen lähtökohtana on sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestäminen Keski-Suomen maakunnan asukkaiden tarpeita parhaiten vastaavalla tavalla. 2. Selvitystyössä on keskeistä huomioida sosiaali- ja terveydenhuollon koko toimintaketju ja siirtää toiminnan painopiste ketjun alkupäähän 3. Lähtökohtana selvitystyölle ovat julkiset sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalvelut. Työssä selvitetään erityispalveluiden ja muiden julkisten palveluiden suhde sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalveluihin. Myös yksityiset ja 3. sektorin palvelut liitetään kehitettävään malliin 4. Tietoteknologian hyödyntämisessä otetaan tuntuvia edistysaskelia 5. Selvitystyössä hyödynnetään maakunnassa jo tehtyä palvelurakennetyötä ja hankekumppanien maakunnan olojen ja toimintakulttuurin tuntemusta 6. Selvitystyössä huomioidaan tuleva terveydenhuoltolaki, mahdolliset puitelain muutokset ja tulevan kokeilulain mahdollisuudet

3 Hankkeen toteutuksen keskeiset elementit Palvelurakenteiden keventäminen Ylitetään sektorirajoja, luodaan palvelukokonaisuuksia, vähennetään portaita ja hierarkioita Sisällön tärkeys Keski-Suomen asukkaiden palvelujen parantaminen on keskeistä. Siinä hallinto on vain väline, joka tukee hyvää palvelua, hoitoa, hoivaa ja kuntoutusta. Tästä syystä hankkeessa paneuduttiin voimakkaasti palveluintegraatioon ja osaamisen varmistamiseen. Käytäntölähtöisyys Hankkeen toteutuksessa olivat mukana Keski-Suomen keskeiset sosiaali- ja terveydenhuollon toimijat, jotka ovat tehneet sekä palvelurakennetyötä että käytännössä vastaavat sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämisestä.

4 .jatkuu Palvelurakenteiden ja hallinnon kysymysten mutkikkuus Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen toteutus on Keski-Suomessa johtanut pirstaleiseen ja monimutkaiseen palveluiden tuottamismalliin, jonka uudistaminen annetuilla ehdoilla ja käytyjen keskustelujen pohjalta osoittautui todella haasteelliseksi. Yhteishengen, luottamuksen merkityksen korostuminen Hankkeen keskeisenä toteutustapana on ollut vuorovaikutteisuus ja koko maakunnan asukkaiden palveluista huolehtiminen. Ilman keskinäistä luottamusta ja keskustelua maakunnan asukkaiden sosiaali- ja terveyspalvelut eivät tule kuntoon/pysy kunnossa. Vuoteen 2014 järjestelmä kuntoon Kansalaisten valinnanvapaus lisääntyy uuden terveydenhuoltolain mukaan vuoden 2014 alusta lukien. Myös sosiaalihuollon lainsäädännön uudistus noudattaa samaa periaatetta. Tällöin palveluiden tulee olla niin hyvässä kunnossa, että Keski-Suomen asukkaat haluavat hankkia ne omista kunnistaan / maakunnastaan.

5 1. Palvelurakenne ja hallintokysymykset: Luodaan maakuntaan mahdollisimman toimivat sosiaali- ja terveydenhuollon alueet

6 NYKYTILANNE: KUUSI KESKI-SUOMEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ALUETTA Yhteistoiminta-alue: Kinnula, Pihtipudas ja Viitasaari Perusturvaliikelaitos Saarikka: Saarijärvi, Karstula, Kyyjärvi, Kivijärvi ja Kannonkoski Äänekoski Yhteistoiminta-alue: Jämsä ja Kuhmoinen Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskus (Jyte-alue): Perusterveydenhuollon isäntäkuntamalli: Hankasalmi, Muurame ja Uurainen, jossa Jyväskylä isäntäkuntana Seututerveyskeskus: Sairaanhoitopiirin liikelaitos: Petäjävesi, Toivakka, Joutsa, Luhanka, Konnevesi, Laukaa, Multia ja Keuruu Keski-Suomen sairaanhoitopiiri: laajan väestöpohjan kuntayhtymä

7 Hankkeen esitys: KESKI-SUOMEN UUDET SOTE - ALUEET Pohjoinen Keski-Suomi ( asukasta) Sote-kuntayhtymä: Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Kyyjärvi, Pihtipudas, Saarijärvi, Viitasaari ja Äänekoski Keskinen Keski-Suomi ( asukasta) Sote-kuntayhtymä: Hankasalmi, Joutsa, Keuruu, Konnevesi, Laukaa, Luhanka, Multia, Muurame, Petäjävesi, Toivakka,ja Uurainen Eteläinen Keski-Suomi ( asukasta) Vastuukuntamalli (Jämsä): Jämsä ja Kuhmoinen Jyväskylä ( asukasta) vahva kunta)

8 Perusteluja Keski-Suomen uudelle sosiaali- ja terveydenhuollon mallille 1. Uusi hallitusohjelma: Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämis- ja rahoitusvastuu säilyy kunnilla Tavoitteena on muodostaa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämis- ja rahoitusvastuuseen kykeneviä vahvoja peruskuntia tai vaihtoehtoisesti sosiaali- ja terveysalueita Kunnat ja sosiaali- ja terveydenhuoltoalueet vastaavat sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalveluista sekä osasta erikoissairaanhoidon tehtäviä (esimerkiksi nk. peruserikoissairaanhoito) sekä vastaavasti sosiaalihuollon tehtävistä tavoitteena mahdollisimman laajan palvelukokonaisuuden muodostuminen. Tarkoituksenmukaisen työnjaon perusteella määriteltävistä erikoissairaanhoidon ja sosiaalihuollon tehtävistä kunnat ja sosiaali- ja terveydenhuollon alueet vastaavat yhdessä. Sairaanhoitopiirien ja erityishuoltopiirien palvelutuotantoa käytetään täydentämään kuntien ja sosiaali- ja terveydenhuollon alueiden palveluja. Kuntien ja sosiaali- ja terveydenhuollon alueiden yhteisiä tehtäviä varten on viisi erityisvastuualuetta. Erva - alueen tehtäviin kuuluvat muun muassa vaativat keskitettävät terveyden- ja sosiaalihuollon palvelut sekä alueellaan tutkimukseen, kehittämiseen ja koulutukseen liittyviä tehtäviä.

9 perustelut jatkuu 2. Keski-Suomen realiteetit vrt. selvityshenkilöiden raportti: Koko maakuntaa kattava hallintomalli ei ole tarkoituksenmukainen ja mahdollinen, koska kuntien näkökulmasta sen hallittavuus on vaikeaa jos sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus säilyy peruskunnilla, rahoitus- ja toimintavastuut eriytyvät toisistaan Jyväskylän kaupunki on ilmoittanut kantanaan, että se pitää sosiaalija terveydenhuollon palvelut omana toimintanaan 3. Voidaan hyödyntää jo tehtyä kunta- ja palvelurakennetyötä. 4. Voidaan hyödyntää toimivia palveluverkkoja mutta hyötyä myös suuremman alueen synergiasta. Tässä erityisen tärkeää huolehtia lähipalveluiden laadusta ja oikeanlaisesta toteutuksesta Lähtökohtana peruspalveluiden tasapuolinen saatavuus koko alueella

10 perustelut jatkuu 5. Keski-Suomeen vaikea synnyttää vahvoja peruskuntia -> ratkaisuksi sosiaali- ja terveydenhuollon alueet 6. Kuntien omat päätökset: ei suurta halua kuntaliitoksiin 7. Toisaalta: malli mahdollistaa jonkin verran kuntaliitoksia 8. Suurenevat väestöpohjat mahdollistavat erityisosaamisen organisoinnin Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon integraatio: erikoissairaanhoidon konsultaatiotoiminta/peruserikoissairaanhoito Sosiaalihuollon vaativien palveluiden kokoaminen Tässä voidaan käyttää myös hyödyntää maakunnan jakoa 3 alueeseen 9. Palveluintegraation toteutus sekä vertikaalisesti että horisontaalisesti

11 Rakennelain mahdolliset vaikutukset Mikäli tuleva kunnallishallinnon rakennelaki edellyttää joidenkin kuntien kuntaliitoksia, asettaa se Keski- Suomen kunnat jälleen uuteen tilanteeseen. Tuolloin tulee huolehtia siitä, että mikään kunta ei jää yksin huolehtimaan sosiaali- ja terveyspalveluista. Jos jokin kunta kasvaa hyvin suureksi ja esimerkiksi maakunnan reuna-alueille jää vain joitakin kuntia, tulee niiden sosiaali- ja terveyspalveluista huolehtia vastuukuntaperiaatteella.

12 Hallintomalli Järjestämis- ja rahoitusvastuu samoilla kuntapohjaisilla organisaatioilla Jyväskylä vahva kunta Jämsä - Kuhmoinen vastuukuntamalli Pohjoisen Keski-Suomen sosiaali- ja terveysalue Kuntayhtymä Keskisen Keski-Suomen sosiaali- ja terveysalue Kuntayhtymä

13 Erityispalvelut Keski-Suomen sairaanhoitopiiri on erikoissairaanhoidon vahva järjestäjä, tuottaja ja osaaja myös valtakunnallisesti Maakunnallisten sosiaalihuollon erityispalvelujen järjestämisen vaihtoehdot: 1. Sosiaalihuollon erityispalveluja kootaan Keski-Suomen sairaanhoitopiiriin siinä tapauksessa, että se tuo asiakashyötyjä palveluintegraation kautta (vammaispalvelut, lastensuojelu, päihdetyö, jne.) 2. Sosiaalihuollon erityispalvelut toteutetaan monituottajamallilla siten, että tuottajina ovat esimerkiksi Jyväskylän kaupunki, palvelusäätiöt ja järjestöt sekä yritykset 3. Selvittely toteutetaan osana aluemallihanketta Sairaanhoitopiiri on alueen laajan väestöpohjan kuntayhtymä Jos sote - integraatio etenee voimakkaasti, pitää harkita uudelleen Vaativien sosiaali- ja terveydenhuollon erityispalvelujen kuntayhtymää, jota hankkeen alussa ehdotettiin Keski-Suomen sairaanhoitopiirin uudeksi nimeksi

14 Rahoitus Sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistoiminta-alueiden rahoitus- ja laskutusjärjestelmässä selvitetään kiinteähintaisiin vuosisopimuksiin siirtymistä. Sopimus voisi noudattaa seuraavia periaatteita: Tuotteistetut ja hinnoitellut palvelut: laskutetaan sopimuksen tekemisvuotta edeltävien vuosien käytön perusteella tehdyn suunnitelman ja sopimuksen mukaisesti Resurssiperusteisista palveluista sovitaan, kuinka paljon resursseja (esim. päivystysaikaa) kunnalla on käytössä. Laskutus perustuu kunnan käytössä oleviin resursseihin Yhteiset tuotteistamattomat palvelut jaetaan kuntien kesken sovitulla (esim. asukasmäärä, ikäpainotteisuus, aikaisempien vuosien käyttö) tavalla

15 2. Sisältökysymykset: Sosiaali- ja terveydenhuollon integraation toteuttaminen

16 Sosiaali- ja terveydenhuollon integraation ajankohtaisuus Väestörakenteen muutos vanhusten palvelukokonaisuuksien järjestäminen yhteinen haaste eikä pelkästään sosiaali- ja terveydenhuollon! Hyvinvoinnin ongelmakirjon muutos mielenterveys- ja päihdeongelmien kasvu - lasten, nuorten ja perheiden tilanne Sektoroituneet sosiaali- ja terveyspalvelut toimivat heikosti niillä asiakkailla, joiden avun tarve on pitkäkestoista ja ongelmat monimutkaisia -> Tutkimukset viittaavat ylisukupolviseen asiakkuuteen juuri niissä tilanteissa, joissa vaikeisiin ongelmiin vastataan liian yksioikoisilla palveluilla (vrt. Lapsuuden köyhyys heijastuu myöhempään elämään ). Laitoshoidon purkaminen sairaalapaikkojen vähentäminen, pitkäaikaisvuodeosastojen lakkauttaminen -> edellyttää jalkautumista ihmisten koteihin ja lähipalveluihin, moniammatillista tiimityötä sekä verkosto-osaamista

17 jatkuu Asiakaslähtöisyys -> resurssien tehokkaampi käyttö (Tekesin tuore raportti) Asiakkaiden tarpeet liittävät ammattilaisten ja organisaatioiden toiminnan yhdeksi kokonaisuudeksi Osaoptimoinnin vähentäminen -> kokonaisvaikuttavuuden parantaminen Parempi vaikuttavuus mitataan myös ihmisten arjessa pärjäämisenä ja mahdollisimman suurena omatoimisuutena Integroitu järjestelmä säästää henkilöstöresursseja. (Osaavan) henkilöstön saatavuuden turvaaminen suuri haaste koulutuksen uudistamiselle! Hyvät kokemukset Lainsäädännön muutokset edellyttävät integraatiota

18 Esimerkkejä sote-integraation tarpeesta sekä perus- että erityispalveluiden tasolla Syrjäytyminen sairaus kytkennät Jotta sairaus saadaan hoidettua/syrjäytyminen estettyä, tarvitaan runsaasti tukitoimia - mahdollisesti vertaistukiryhmää, asumisen tukea, taloudellista apua jne. Lapsen kasvun ja kehityksen pulmat: tarvitaan mm. sosiaali-, terveys- ja opetustoimen yhteistä tukea -> dia Kohti perhekeskuksia! Terveydenhuollon päivystyksen kompastuskivet: monisairaat vanhukset, lastensuojeluun, mielenterveyteen ja päihteisiin liittyvät ongelmat, elämäntilanteen akuutit kriisit

19

20 3. Osaamisen ja tulevaisuuden kysymykset: Vahvistetaan Keski-Suomen asemaa myös erityisosaamisen ja palveluiden järjestäjänä, tuottajana ja osaajana

21 Erityispalvelut Tavoitteena on turvata korkeatasoisten palveluiden säilyminen Keski-Suomessa vrt. Sote- järjestämislakia valmistelleen työryhmän linjaukset -> Jotta kykenemme toimimaan osana sosiaali- ja terveydenhuollon erityisosaamisen verkostoa, meidän on huolehdittava osaamisen tasosta Oma maakunnallinen erikoissairaanhoito Kehitetään yhteistyössä maakunnallisia sosiaalihuollon erityispalveluita

22 Sosiaali- ja terveydenhuollon erityistason integraatio Tärkeää niiden asiakas/potilasryhmien näkökulmasta, joiden hoito/kuntoutus edellyttää moniammatillista ja -tieteistä osaamista, mm. päihde-, mielenterveys- (psykiatrisissa), vammaisja kuntoutuspalveluissa, lasten ja nuorten palveluissa sekä geriatrisessa kuntoutuksessa Esimerkkejä: Arjen mieli-hanke: Uusi Integroitunut päihde- ja mielenterveyskuntoutuksen malli Vammais - Kaste: Erityisesti maakunnallisen erityisosaamisen tulevaisuuden mallin ratkaiseminen: mitä se on, miten se tukee alueellista osaamista Vanhus Kaste: Kotipalvelun ja erikoissairaanhoidon yhteistyön kehittäminen

23 Osaamisen vahvistaminen Rakennetaan hyväksi koetun verkoston (ml. yliopisto, ammattikorkeakoulu ja toisen asteen oppilaitokset) tuella sellaista osaamista, joka turvaa mm. sosiaali- ja terveydenhuollon osaavan työvoiman saatavuuden, ammattirakenteen uudistumisen ja johtamisosaamisen parantamisen Koulutus- ja tutkimustoiminnan merkityksen huomioiminen: Sairaanhoitopiirin professuurit (4), jotka mahdollistavat kokonaan Keski-Suomessa suoritettavat erikoislääkäriohjelmat

24 Sosiaalialan osaamiskeskuksen ja perusterveydenhuollon yksikön yhteistoiminta Tukee kuntien kehittämistoimintaa ja palveluintegraatiota Hankeyhteistyö Koulutusyhteistyö (täydennyskoulutuksessa) Yhteistyö työvoimatarpeen ennakoinnissa Kuntien tuki hyvinvointikertomusten ja järjestämissuunnitelman tekemisessä (uusi terveydenhuoltolaki, tulossa oleva sosiaalihuollon ls:n uudistus) Sosiaali- ja terveysjohdon työkokousten järjestäminen

25 Sosiaalialan osaamiskeskuksen ja perusterveydenhuollon yksikön yhteistoiminta Muut toimijat koulutuksessa sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnassa (yliopistot, ammattikorkeakoulu, THL, järjestöt, yritykset, jne.) Sosiaalialan osaamiskeskus Kehittämisen käytäntö kunnissa ja yhteistoiminta-alueilla Perusterveydenhuollon yksikkö tarpeet toiminta Kunnat / yhteistoiminta-alueet

26 Järjestö- ja kansalaistoiminnan merkitys Kansalaistoiminnan keskuksen rooli Integraatio sosiaali- ja terveysjärjestöissä Sosiaaliturvayhdistyksen ja Kantereen yhteinen hankehaku voimien yhdistämiseksi Vertaistuki ja vapaaehtoistoiminta entistä vahvemmin voimavaraksi ja ammattilaisten työn rinnalle Kokemusasiantuntijat, expert patient toiminta, vertaisryhmät, kansalaisraadit, asiakaskehittäjäryhmät, asiakaskokemuksen merkityksen ymmärtäminen, jne.

27 4. Hankkeen tulosten hyödyntäminen: Jatkotoimet

28 Jatkotoimet Jatkotoimi 1. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudelleen organisoiminen 2. Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon integraatio kolmella alueella 3. Yhteispäivystys 4. Tietoteknologian edistämishankkeet 5. Aluemallikokeilu Vastuutaho* 1. Keski-Suomen kunnat, SHP, K-S:n liitto 2. SHP:n perusterveydenhuoll on yksikkö 3. SHP/Kunnat/Koske 4. SHP/K-S liitto 5. Jyväskylä/Keskisen Keski-Suomen kunnat/koske

29 .jatkuu Jatkotoimi 6. Lasten ja perheiden erityispalveluiden integraatiohanke 7. Kuntoutuksen kokonaisuuden kehittäminen 8. Henkilöstörakenteen muotoilu ja osaamisen varmistaminen Vastuutaho 6. Koske 7. SHP:n perusterveydenhuo llon yksikkö 8. PTH:n yksikkö ja Koske yht.työssä koulutusorganisaati oiden kanssa *Vastuutaholla tarkoitetaan tässä asian edistämisestä vastaavaa tahoa

30

31

32 2. Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon integraatio 3 alueilla Pohjoinen Keski-Suomi: Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Kyyjärvi, Pihtipudas, Saarijärvi, Viitasaari ja Äänekoski Keskinen Keski-Suomi: Hankasalmi, Joutsa, Jyväskylä, Keuruu, Konnevesi, Laukaa, Luhanka, Multia, Muurame, Petäjävesi, Toivakka, ja Uurainen Eteläinen Keski-Suomi: Jämsä ja Kuhmoinen Keski-Suomen sairaanhoitopiiri: laajan väestöpohjan kuntayhtymä Kaikki Keski-Suomen kunnat

33 Pohjoinen Keski-Suomi Väestöpohja noin asukasta Terveydenhuollon yhteistyön tiivistämistä Saarikan, Viitasaaren seudun ja Äänekosken kesken voitaisiin työstää lisää Alueelle voitaisiin jatkossakin turvata hyvät peruspalvelut, joita voitaisiin vahvistaa sairaanhoitopiirin tuella eteentyönnetyllä erityissairaanhoidolla ja tasokkaalla keskitetyllä ilta- ja osittaisella viikonloppupäivystyksellä Äänekoskella Voisi toteutua samaan aikaan Äänekosken uuden terveyskeskuksen valmistumisen kanssa v

34 Keskinen Keski-Suomi Väestöpohja noin asukasta Kaikkein suurimmat mahdollisuudet perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon integraatioon Erikoislääkäripalveluiden jalkauttaminen perusterveydenhuoltoon Palveluverkon selvittäminen etenkin vaativien palveluiden osalta ( mm. kuntoutus)

35 Eteläinen Keski-Suomi/ Jämsän seutu Väestöpohja noin asukasta Jämsän seutu on tärkeä osa Keski-Suomen kokonaisuutta Vaikka seutu vaihtaa sairaanhoitopiiriä, kansalaisilla on vuodesta 2014 oikeus käyttää Keski-Suomen sairaanhoitopiirin palveluita Jämsän seudulle on edelleen rakennettavissa kumppanuuskonsepti

36 3. Maakunnallinen yhteispäivystys Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon sekä sosiaalipäivystyksen ja kriisipäivystyksen asteittainen integrointi Edellyttää: Tilaratkaisuja Sosiaalipäivystysyksikön toiminnan käynnistymistä Tietojärjestelmien kehittämistä

37 4. Palvelun ja osaamisen parantaminen tietoteknologian avulla Ammattilaisten yhteisöverkko Sonette / Intermetson integrointi ja kansalaisversion julkaiseminen ohjauksen ja neuvonnan välineeksi Entistä kevyempien videoneuvottelumahdollisuuksien käyttöönotto koulutuksissa, konsultaatioissa ja kokouksissa Yhteispalveluiden kehittäminen yhteistyössä Keski- Suomen liiton etäpalveluhankkeen kanssa Tulevaisuudessa tavoitteena on asiakas/potilastietojen saumaton kulku

38 5. Aluemallikokeilu Sosiaali- ja terveydenhuollon integraation toteuttaminen keskisen Keski-Suomen alueella - hanke Hankkeen tavoitteet ovat: 1. Sosiaali- ja terveydenhuollon integraation toteuttaminen 2. Sosiaalitoimen liittäminen yhteistoiminta-alueille hallitun prosessin avulla 3. Yhteisten seudullisten sosiaalipalveluiden selvittäminen ja kehittäminen tulevilla JYSOTE- ja Seutusosiaali- ja terveyskeskusalueilla 4. Maakunnallisten sosiaalihuollon erityispalvelujen selvittäminen ja kehittäminen

39 6. Lasten ja perheiden perus- ja erityispalveluiden integraatiohanke Lastensuojelun sijaishuollon palvelut, lapsi- ja nuorisopsykiatria ja lasten neurologia ovat esimerkkejä sosiaalihuollon ja terveydenhuollon erityispalveluista, joissa syvempään keskinäiseen integraatioon on selkeä tarve. Lastensuojelun kuntouttavan laitoshoidon ja psykiatrisen hoidon välillä oleva raja on monesti epäselvä. Tämä synnyttää keskustelun/pallottelun siitä, kumman tahon tulee järjestää hoito. Lapset, joilla on neurologisia häiriöitä, ovat kasvava asiakasryhmä myös lastensuojelussa. He ovat haastavia niin kodin kuin koulun arjessa ja perheitten jaksaminen on kovilla, mikä voi johtaa jopa lapsen sijoitustarpeeseen.

40 .. Jatkuu Perheen ja koulun tueksi tarvittaisiin integroidut erityispalvelut avohuollossa, jotta sijoituksia voitaisiin välttää. Perheneuvolan ja lastenpsykiatrian yhteistyön ja työnjaon lähtökohtana on usein arvio siitä, kumman palveluista lapsi hyötyy enemmän. Perheneuvola toimii toisaalta osana kunnan/alueen peruspalvelua ja toisaalta sillä tulee olla yhteys erityispalveluihin. Koska alueella on paljon toimijoita (kuva) ja perheiden hätä usein suuri, tulisi toimijoiden yhteistyötä ja vuorovaikutusta parantaa systemaattisesti, jotta resursseja ei tuhlattaisi ja perheet tulisivat autetuiksi -> Tarvitaan jatkohanke

41 Integraatio lasten, nuorten ja perheiden erityispalveluissa -> Prosessi jatkokehittelyyn Erityispalvelut Perheneuv ola Palveluohjaus Päivähoito Sijaishuolto VUOROVAIKUTUS Lasten- ja nuorisopsykia tria Kolikkoym. ryhmät Lapset, nuoret ja perheet Koti Kunnan peruspalvelut Lastenneurologia- ja foniatria Sosiaali- ja terveystoimi Lastentau dit Konsultaatiot Vertaistuki Koulu

42 7. Kuntoutuksen kokonaisuuden kehittäminen Kuntoutuksen merkitys on jatkuvasti kasvanut palvelurakennemuutoksen edetessä. Keskeistä luoda kuntoutuksen jatkumoita ja verkostomaista osaamista koko maakuntaan Erityisen keskeistä erikoissairaanhoidon perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen yhteistyö Myös koulutuksen merkitys suuri

43 8. Henkilöstörakenteen muotoilu ja osaamisen varmistaminen Henkilöstörakenteen kehittäminen Avustavien tehtävien uudelleen ajattelu Asiakkaiden ja potilaiden mukaan ottaminen palveluiden kehittämiseen Omahoito, vertaistuki, vapaaehtoistyö myös ammattilaisten kouluttaminen uuteen ajatteluun Integroidut palvelut edellyttävät uusia osaamiskokonaisuuksia Johtamisosaaminen!

44 Hankkeen kirjallinen aineisto 1. Markkanen, Outi, Puro, Markku: Integraatio ratkaisuna sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamistarpeisiin + Diaesitys 2. Matikka, Leena: Keski-Suomen alueellinen suunnitelma kehitysvammaisten asumisen ja siihen liittyvien palvelujen järjestämiseksi , vaihe 1 3. Möttönen, Sakari, Palola, Mikael: Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon hallinnon järjestäminen + Diaesitys 4. Sosiaali- ja terveydenhuollon integraation toteuttaminen keskisen Keski-Suomen alueella -hankesuunnitelma 5. Talvensola, Sivi: Keski-Suomen nykytila ja tulevaisuus tilastojen valossa 6. Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneselvitys. Loppuraportti

45 KIITOS!

INTEGRAATIO RATKAISUNA SOSIAALI- JA

INTEGRAATIO RATKAISUNA SOSIAALI- JA RAPORTTEJA 31 SELVITYSHENKILÖIDEN RAPORTTI KESKI-SUOMEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELURAKENNESELVITYSHANKKEELLE 30.4.2011 INTEGRAATIO RATKAISUNA SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON UUDISTAMISTARPEISIIN

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE 2020

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKESUUNNITELMA KASTE II -OHJELMAAN KESKI-SUOMEN SOTE 2020 Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukonsepti 30.9.2013 SISÄLLYS 1 HANKKEEN TAUSTA JA TARVE 4 1.1 Keski-Suomessa tehty sosiaali-

Lisätiedot

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä.

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Porin kaupunki, lokakuu 2014 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Taustatietoa ja käsitteitä 5 2.1.

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LUONNOS 18.8.2014 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi

Lisätiedot

LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS

LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS Meri - Lapin kehittämiskeskus Leena Leväsvirta, Seija Parviainen 31.3.2014 Kuva Roosa Sieriä 2 SISÄLTÖ 1. LÄNSI-POHJAN ALUEEN YHTEINEN TAHTOTILA JA AIKAISEMMAT

Lisätiedot

terveydenhuollon lakeihin ehdotetaan tehtäväksi Järjestämisvastuunsa toteuttamiseksi sosiaali- ja terveysalue laatii järjestämispäätöksen.

terveydenhuollon lakeihin ehdotetaan tehtäväksi Järjestämisvastuunsa toteuttamiseksi sosiaali- ja terveysalue laatii järjestämispäätöksen. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki Esityksen

Lisätiedot

Kunnan asukasluvun sekä muiden kantokykyperusteiden mukaan järjestämisvastuu määräytyy seuraavasti;

Kunnan asukasluvun sekä muiden kantokykyperusteiden mukaan järjestämisvastuu määräytyy seuraavasti; 8.5.2013 Koordinaatioryhmän linjaus kuntauudistuksen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen yhteensovittamiseksi sekä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain keskeisiksi periaatteiksi.

Lisätiedot

Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016

Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016 Valtuusto 11.12.2013, LIITE 6 Fullmäktige BILAGA Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016 30.9.2013 Lopullinen versio, jossa huomioitu kuntien lausunnot. Sisältö 1. JOHDANTO... 4 2. TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Lapin sairaanhoitopiirin psykiatrian palvelujärjestelmä ja sen kehittäminen

Lapin sairaanhoitopiirin psykiatrian palvelujärjestelmä ja sen kehittäminen Lapin sairaanhoitopiirin psykiatrian palvelujärjestelmä ja sen kehittäminen Antti Alho Fredrik Eklund Henri Hietala Reijo Kekäläinen Erkki Vauramo Tekes Finnwell ohjelma Lapin sairaanhoitopiiri ISBN 978

Lisätiedot

SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA

SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA Jyväskylän verkostokaupungin ja Keurusseudun kuntien vanhuspalveluiden kehittämishanke SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA JULKAISU 1/2008 www.jyvaskylanseutu.fi/sivu.php/vanhuspalvelut

Lisätiedot

Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2014 2015 (LUONNOS)

Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2014 2015 (LUONNOS) Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2014 2015 (LUONNOS) Terveyserot eivät poistu eivätkä sosiaaliset ongelmat ratkea vain sosiaali- ja terveyspalveluilla tai koulutuspalveluilla, vaan hyvinvointi

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS KUNNALLISHALLINNON RAKENNE TYÖRYHMÄN SELVITYKSESTÄ SEKÄ KUNTAUUDISTUKSEEN LIITTYVISTÄ MUISTA UUDISTUKSISTA

LAUSUNTOLUONNOS KUNNALLISHALLINNON RAKENNE TYÖRYHMÄN SELVITYKSESTÄ SEKÄ KUNTAUUDISTUKSEEN LIITTYVISTÄ MUISTA UUDISTUKSISTA LAUSUNTOLUONNOS KUNNALLISHALLINNON RAKENNE TYÖRYHMÄN SELVITYKSESTÄ SEKÄ KUNTAUUDISTUKSEEN LIITTYVISTÄ MUISTA UUDISTUKSISTA Valtiovarainministeriö pyytää tällä lausuntomenettelyllä kuntanne lausuntoa kahdesta

Lisätiedot

Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi

Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi Joulukuu 2014 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin

Lisätiedot

Esipuhe. Kiitämme lämpimästi kaikkia vastaajia. Helsingissä 26.6.2012. Vappu Taipale puheenjohtaja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry sekä

Esipuhe. Kiitämme lämpimästi kaikkia vastaajia. Helsingissä 26.6.2012. Vappu Taipale puheenjohtaja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry sekä Miten turvataan hyvä vanhuus Suomessa? Raportti kuntien vanhustyöstä vastaaville johtajille toteutetusta kyselytutkimuksesta Helsingissä 26.6.2012 VALTAA VANHUUS -kampanja Vanhus- ja lähimmäispalvelun

Lisätiedot

SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA

SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA Eettisesti toimien, itsenäisyyttä tukien SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA SISÄLLYS JOHDANTO... 4 1 SUPERILAISET VAMMAISPALVELUISSA... 6 2 VAMMAISUUDEN MÄÄRITTELY... 7 3 VAMMAISPALVELUTYÖN ETIIKKA...

Lisätiedot

Toimintasuunnitelman laatiminen akuuttivuodeosastohoidon ja siihen liittyvien hoitoprosessien tuottamiseksi Päijät-Hämeessä

Toimintasuunnitelman laatiminen akuuttivuodeosastohoidon ja siihen liittyvien hoitoprosessien tuottamiseksi Päijät-Hämeessä Toimintasuunnitelman laatiminen akuuttivuodeosastohoidon ja siihen liittyvien hoitoprosessien tuottamiseksi Päijät-Hämeessä Päijät-Hämeen liitto Loppuraportti 3.2.2015 Tiivistelmä: Nykymallin haasteet

Lisätiedot

Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma. vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki

Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma. vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki IKÄÄNTYMIS- JA VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2011 2018 1. JOHDANTO... 2 2. OHJELMAPERUSTA... 3 2.1. KAUPUNKISTRATEGIA

Lisätiedot

Vähemmällä voimalla lisää vääntöä

Vähemmällä voimalla lisää vääntöä Vähemmällä voimalla lisää vääntöä Asiantuntijaehdotus Päijät-Hämeen terveydenhuoltopiirin palvelujen järjestäminen Outi Elonheimo, Mats Brommels ja Martti Kekomäki 2005 Helsinki 2005 ISBN 952-5564-07-X

Lisätiedot

KANSALLINEN OHJELMA 2014 2017

KANSALLINEN OHJELMA 2014 2017 Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2014:5 Harvinaisten sairauksien KANSALLINEN OHJELMA 2014 2017 Ohjausryhmän raportti Helsinki 2014 2 KUVAILULEHTI Julkaisija Päivämäärä Sosiaali-

Lisätiedot

JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja

JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja Jalasjärven, Ilmajoen ja Kurikan terveyden- ja sairaanhoidon, vanhustenhuollon ja ympäristöterveydenhuollon palveluiden järjestäminen ja tilaaminen yhteistoimintaalueella

Lisätiedot

Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh.

Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp l a s t e n s u o j e l u n keskusliitto Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. (09) 329 6011 Julkaisija: Lastensuojelun

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN, PIETARSAAREN JA OULUN ETELÄISEN ALUEEN KORKEAKOULURAKENTEEN KEHITTÄMINEN

KESKI-POHJANMAAN, PIETARSAAREN JA OULUN ETELÄISEN ALUEEN KORKEAKOULURAKENTEEN KEHITTÄMINEN KESKI-POHJANMAAN, PIETARSAAREN JA OULUN ETELÄISEN ALUEEN KORKEAKOULURAKENTEEN KEHITTÄMINEN Selvitys/kehittämisraportti Professori Jorma Rantanen 31.1.2009 Saatteeksi Keski-Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

STRATEGISET OHJELMAT

STRATEGISET OHJELMAT STRATEGISET OHJELMAT 1 Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö... 3 1.2 Strategiahierarkia... 3 1.3 Strategia kaupungin johtamisen työvälineenä... 4 1.4 Strategian toimeenpanon keskeiset osa-alueet... 6 1.5

Lisätiedot

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI Tilannekuva elinikäisen ohjauksen kehittämisestä ELY-alueilla Syksy 2012 Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia LAITURI-projekti

Lisätiedot

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI Tilannekuva elinikäisen ohjauksen kehittämisestä ELY-alueilla Syksy 2012 Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia Laituri-projekti

Lisätiedot

Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus

Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus 2012 2 Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus Tampereen kaupunkiseutu 2012 Teksti:

Lisätiedot

Kunnallisen sosiaalipolitiikan tila ja tulevaisuus. Haasteet opetukselle ja tutkimukselle. toim. Ulla Salonen-Soulié

Kunnallisen sosiaalipolitiikan tila ja tulevaisuus. Haasteet opetukselle ja tutkimukselle. toim. Ulla Salonen-Soulié Kunnallisen sosiaalipolitiikan tila ja tulevaisuus Haasteet opetukselle ja tutkimukselle toim. Ulla Salonen-Soulié IX Bruno Sarlin -työseminaari, Huoltaja-säätiön 60-vuotisjuhlaseminaari 21.11.2013 IX

Lisätiedot

Moniammatillinen yhteistyö varhaiskasvatuksen kokemana

Moniammatillinen yhteistyö varhaiskasvatuksen kokemana Moniammatillinen yhteistyö varhaiskasvatuksen kokemana Riika Mari Hoppari Helsingin yliopisto Valtiotieteellinen tiedekunta Yhteiskuntapolitiikka Pro gradu -tutkielma Toukokuu 2014 Sisällys 1 Johdanto...

Lisätiedot

VAASANSEUDUN PALVELUSTRATEGIA 3.4.2006

VAASANSEUDUN PALVELUSTRATEGIA 3.4.2006 1 VAASANSEUDUN PALVELUSTRATEGIA 3.4.2006 2 1 Johdanto 4 2 Tavoitteet 5 2.1 Hankesuunnitelmassa asetetut tavoitteet 5 2.2 Täsmennetyt tavoitteet: 5 2.3 Lähtökohdat ja reunaehdot 7 3 Nykytilan analyysi 7

Lisätiedot

Marja-Leena Viinamäki

Marja-Leena Viinamäki Marja-Leena Viinamäki LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN ALUEELLISEN APUVÄLINEKESKUKSEN TOIMINNAN ARVIOINTIA Apuvälinealan asiantuntijoiden työn sisällön painotus, laatusuosituksen toteutuminen ja kustannuskehitys

Lisätiedot