OPPIMISRATKAISUIDEN GLOBALISOINTI- JA LOKALISOINTIPERIAATTEITA ETSIMÄSSÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OPPIMISRATKAISUIDEN GLOBALISOINTI- JA LOKALISOINTIPERIAATTEITA ETSIMÄSSÄ"

Transkriptio

1 OPPIMISRATKAISUIDEN GLOBALISOINTI- JA LOKALISOINTIPERIAATTEITA ETSIMÄSSÄ Tiina Mäkelä, Laura Mononen, Laura Karilainen, Veera Ken2älä & Marja Kankaanranta, Jyväskylän yliopisto

2 TAUSTA Tekesin rahoi2ama 1) tutkimuslaitoksista, 2) yrityksistä ja 3) oppilaitoksista koostuva Systeemiset oppimisratkaisut (SysTech) arvoverkkohanke ( ) Kansainvälinen vaihe : suomalaisten yritysten oppimisratkaisujen asiantunmja- arvioinnit 6 kumppanimaassa 2

3

4 ARVIOINTIVIITEKEHYS V1.0: KIRJALLISUUSKATSAUS KATEGORIA AVAINSANOJA n = ESIMERKKIKIRJALLISUUS a) KulUuurinen dimensio cultural dimensions; models of culture; najonal culture; muljple culture; intercultural interacjon b) oppimisessa educajon; teaching; learning; comparajve case study; internajonal comparajve research 20 Inglehart & Welzel, 2010; Minkov & Hofstede, 2011; Trompenaars & Hampden- Turner, Fisher & Waldrip, 1999; Hofstede, 1986 c) teknologiassa usability; user experience; internajonalizajon; globalizajon; localizajon; contextualizajon 20 Marcus & Gould, 2000; Wallace et al., 2013 d) oppimis- teknologiassa e- learning; online learning; educajonal soyware; learning technology; instrucjonal design 40 Henderson, 1996; Young,

5 OSA I) KASVATUS, OPPIMINEN JA OPETTAMINEN E1 Kasvatukselliset tarpeet ja haasteet E2 Opetusjärjestelmä E3 Opetussuunnitelman tavoiueet ja sisällöt E4 KoulutusorganisaaJon käytänteet E5 Käytänteet ryhmätasolla E6 ArvioinJjärjestelmä ja käytänteet E7 Oppiainekohtaiset oppimistavoi2eet E8 Tehtävä- ja akmvitee^tyypit E9 Informaalit oppimiskonteksjt

6 OSA II) KULTTUURI JA YHTEISKUNTA C1 Etniset ryhmät ja monimuotoisuus C2 Sukupuoliroolit ja - erot C3 Käy2äytymissäännöt C4 Uskonnolliset tavat ja uskomukset C5 MaanJede, historia ja polijikka C6 Laillinen ja sosioekonominen järjestelmä C7 Numeerinen muoto C8 Visuaaliset ja muljmediasisällöt C9 Kielelliset sisällöt

7 OSA III) OPPIMISTEKNOLOGIAN SUUNNITTELU JA KÄYTTÖ D1 Yleinen TVT:n saatavuus ja infrastruktuuri D2 Teknologinen design D3 Visuaalinen ja muljmedia design D4 Vallalla olevat trendit TVT:n oppimiskäytössä D5 Käy2äjäystävällisyys ja helppokäy2öisyys D6 Saavute2avuus D7 Yhteydet käy2äjien jokapäiväiseen elämään

8 ARVIOIDUT SUOMALAISET OPPIMISRATKAISUT matemajikka; lapset kurssialusta; 2. & 3. aste, aikuiskoul. Orxter; orkesterimusiikki; kaikki asteet luvun taidot; lapset business simulaajo; 3. aste; aikuiskoul. Rockway; bändimusiikki; kaikki asteet Promentor; kielet; 2. & 3. aste, aikuisk. Idea; ajotaidot; aikuiskoulutus mobiliioppimisalusta; kaikki asteet 8

9 ASIANTUNTIJAT CH ESP SK HK SP UAE Yht. Yht (5/4) OpeUajia =44, =36 Tutkijoita TVT- eksperuejä Muita

10 GLOBALISAATIOPERIAATTEITA OSA I) KASVATUS, OPPIMINEN JA OPETTAMINEN muoka2avuus paikalliseen ops:ään ja koulutusjärjestelmään yhteisöllinen yksilöllinen oppiminen 10

11 GLOBALISAATIOPERIAATTEITA GLOBALISOINTIPERIAATTEITA OSA II) KULTTUURI JA YHTEISKUNTA suunni2elun lähtökohtana monikul2uurisuus muoka2avuus paikalliseen konteksjin 11

12 GLOBALISAATIOPERIAATTEITA OSA III) OPPIMISTEKNOLOGIAN SUUNNITTELU JA KÄYTTÖ ei flashpohjaisuutta tutunoloisuus edukseen erottuminen 12

13 OPPIMISRATKAISUKOHTAISIA PERIAATTEITA OSA I) KASVATUS, OPPIMINEN JA OPETTAMINEN musiikin oppimisratkaisut non- formaalit ja informaalit konteksjt kielenoppimisratkaisuissa autenhset kielenkäy2öjlanteet 13

14 OPPIMISRATKAISUKOHTAISIA PERIAATTEITA OSA II) KULTTUURI JA YHTEISKUNTA englanninkielinen business simulaajo myös kielen oppimisen tukena ajosimulaajossa paikallinen maanjede tärkeää 14

15 OPPIMISRATKAISUKOHTAISIA PERIAATTEITA OSA III) OPPIMISTEKNOLOGIAN SUUNNITTELU JA KÄYTTÖ moniaisjllisuus ja houku2elevuus etenkin lapsille ja nuorille suunnatuissa ratkaisuissa 15

16 OSA I) KASVATUS, OPPIMINEN JA OPETTAMINEN suuret luokkakoot (jopa 45) koulureformi käynnissä OSA II) KULTTUURI JA YHTEISKUNTA alkuperäiskansat kuten Mapuche ja Aymara varallisuuseroja OSA III) OPPIMIS- TEKNOLOGIAN SUUNNITTELU JA KÄYTTÖ offline - versiot (etenkin maaseutu) 16

17 OSA I) KASVATUS, OPPIMINEN JA OPETTAMINEN OSA II) KULTTUURI JA YHTEISKUNTA OSA III) OPPIMIS- TEKNOLOGIAN SUUNNITTELU JA KÄYTTÖ 30 % kouluista yksityisiä/ puoliyksityisiä Katalonian, Baskimaan ja Galician erityispiirteet älylai2eet yleisiä 17

18 OSA I) KASVATUS, OPPIMINEN JA OPETTAMINEN tarve innovajivisen oppimisen tukemiseen OSA II) KULTTUURI JA YHTEISKUNTA hierarkkisuus ja paikalliset ejkejt OSA III) OPPIMISTEK- NOLOGIAN SUUNNITTELU JA KÄYTTÖ älylai2eet yleistä 18

19 OSA I) KASVATUS, OPPIMINEN JA OPETTAMINEN autenhsta oppimista arvostetaan paljon kojtehtäviä OSA II) KULTTUURI JA YHTEISKUNTA englanninkielen osaaminen ei takuuvarmaa OSA III) OPPIMISTEK- NOLOGIAN SUUNNITTELU JA KÄYTTÖ paikalliset ope2ajat mukaan suunni2eluun monipuolisempia ratkaisuja (muljmedia, oman sisällön luominen, viesjntätoiminnot) 19

20 OSA I) KASVATUS, OPPIMINEN JA OPETTAMINEN luvun taitojen oppiminen paikallisessa ops:ssa ope2ajien autorajivisuus OSA II) KULTTUURI JA YHTEISKUNTA paikallinen pukeutuminen esim. ei alkoholin käy2öön lii2yviä aiheita OSA III) OPPIMISTEKNO- LOGIAN SUUNNITTELU JA KÄYTTÖ älylai2eet (etenkin ipadit ja iphonet) laadukkaat verkkoyhteydet ja lai2eistoinfrastruktuuri 20

21 Kiitos!

Tieto- ja vies,ntäteknologia kieltenopetuksessa nyt ja tulevaisuudessa. Juha Jalkanen Jyväskylän yliopisto

Tieto- ja vies,ntäteknologia kieltenopetuksessa nyt ja tulevaisuudessa. Juha Jalkanen Jyväskylän yliopisto Tieto- ja vies,ntäteknologia kieltenopetuksessa nyt ja tulevaisuudessa Juha Jalkanen Jyväskylän yliopisto Taustaa ja tulokulmia Opetuksen kehi:äminen Opetus Tutkimus Tulevaisuuden kieltenopetus ja tvt

Lisätiedot

Marja Kankaanranta (toim.) Opetusteknologia KOULUN ARJESSA

Marja Kankaanranta (toim.) Opetusteknologia KOULUN ARJESSA Marja Kankaanranta (toim.) Opetusteknologia KOULUN ARJESSA Opetusteknologia koulun arjessa Opetusteknologia koulun arjessa Toimittanut Marja Kankaanranta JULKAISUN MYYNTI: Koulutuksen tutkimuslaitos Asiakaspalvelu

Lisätiedot

Opiskelijoiden työssäoppimista selittävät tekijät kaupan ja hallinnon alalla sekä matkailu-, ravitsemis- ja talousalalla

Opiskelijoiden työssäoppimista selittävät tekijät kaupan ja hallinnon alalla sekä matkailu-, ravitsemis- ja talousalalla Opiskelijoiden työssäoppimista selittävät tekijät kaupan ja hallinnon alalla sekä matkailu-, ravitsemis- ja talousalalla Anne Virtanen Tutkijatohtori, KT Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos

Lisätiedot

TUTKITTUA TIETOA OPPIMISYMPÄRISTÖISTÄ

TUTKITTUA TIETOA OPPIMISYMPÄRISTÖISTÄ Etunimi Sukunimi Marja Kankaanranta Inka Mikkonen Kaisa Vähähyyppä toim. TUTKITTUA TIETOA OPPIMISYMPÄRISTÖISTÄ Tieto- ja viestintätekniikan käyttö opetuksessa Oppaat ja käsikirjat 2012:13 Opetushallitus

Lisätiedot

Mitä osaaminen on? (Siikaniemi, Saikkonen ja Härkönen 2010)

Mitä osaaminen on? (Siikaniemi, Saikkonen ja Härkönen 2010) Satu Öys)lä Tutkivan oppimisen periaa0eet ja työelämälähtöinen opetus Mitä osaaminen on? (Siikaniemi, Saikkonen ja Härkönen 2010) Tiedot, taidot ja asenteet ovat osaamisessa integroituina Sosiaalises)

Lisätiedot

This is an electronic reprint of the original article. This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail.

This is an electronic reprint of the original article. This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. This is an electronic reprint of the original article. This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. Author(s): Jalkanen, Juha; Järvenoja, Marjaana; Litola, Kristiina

Lisätiedot

CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA

CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA SISÄLLYS ESIPUHE.......................................................................................3

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA OPETUSKÄYTÖSSÄ

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA OPETUSKÄYTÖSSÄ TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA OPETUSKÄYTÖSSÄ - Välineet, vaikuttavuus ja hyödyt TILANNEKATSAUS TOUKOKUU 2011 Muistiot 2011:2 Työryhmä: Tina Heino Riku Honkasalo Ella Kiesi Jari Koivisto Kimmo Koskinen Kari

Lisätiedot

ONKO VÄLINEELLÄ VÄLIÄ? Opetusteknologia oppimisen tukena

ONKO VÄLINEELLÄ VÄLIÄ? Opetusteknologia oppimisen tukena ONKO VÄLINEELLÄ VÄLIÄ? Opetusteknologia oppimisen tukena Riitta Juusenaho, Johanna Kurela (toimittajat) Merja Kuisma, Aino Ylinen (kirjoittajat) T I E T O T U O T A N N O N J A L A A D U N A R V I O I

Lisätiedot

Opetushallitus. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12

Opetushallitus. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12 Opetushallitus Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12 Luonnos 19.9.2014 1 Sisällysluettelo LUKU 1 PAIKALLISEN OPETUSSUUNNITELMAN MERKITYS JA LAADINTA... 4 1.1 Opetussuunnitelman perusteet

Lisätiedot

Katsaus suomalaisen mediakasvatustutkimuksen kenttään

Katsaus suomalaisen mediakasvatustutkimuksen kenttään Katsaus suomalaisen mediakasvatustutkimuksen kenttään Selvitys kotimaisesta mediakasvatukseen liittyvästä tutkimuksesta erityisesti opinnäytteiden ja journaaliartikkeleiden osalta pääosin vuosien 2007

Lisätiedot

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma 2004 (Koulutuslautakunta 23.3. 2004 / 29) Keravan perusopetussuunnitelma 2011 Muuttuneet ja täydennetyt luvut

Lisätiedot

Tieto- ja viestintäteknologia osana kaikkien aineiden opetusta. 9.4.2015 Jukka Tulivuori Opetushallitus

Tieto- ja viestintäteknologia osana kaikkien aineiden opetusta. 9.4.2015 Jukka Tulivuori Opetushallitus Tieto- ja viestintäteknologia osana kaikkien aineiden opetusta 9.4.2015 Jukka Tulivuori Opetushallitus Viitteitä suomalaisen koulun ja opetuksen kehitystarpeista Peruskoululaisten erot oppimaan oppimisessa

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA VALMISTAVA OPETUS HELI LISKI MAARIT PIHLAVA PIA VALONEN MARJAANA YLÖNEN

OPETUSSUUNNITELMA VALMISTAVA OPETUS HELI LISKI MAARIT PIHLAVA PIA VALONEN MARJAANA YLÖNEN OPETUSSUUNNITELMA VALMISTAVA OPETUS HELI LISKI MAARIT PIHLAVA PIA VALONEN MARJAANA YLÖNEN Turun kaupungin perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Mustalla painetut tekstit ovat Perusopetukseen

Lisätiedot

Taru Siekkinen. Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo koulutuksessa

Taru Siekkinen. Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo koulutuksessa Taru Siekkinen Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo koulutuksessa Koulutuksen tutkimuslaitos Työpapereita 29 Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo koulutuksessa Taru Siekkinen JULKAISUMYYNTI:

Lisätiedot

Etäopetus (Paakkola, 1991)

Etäopetus (Paakkola, 1991) Etäopetus (Paakkola, 1991) Opettajan ja opiskelijan välinen ajallinen ja paikallinen etäisyys.! Kommunikaatio, vuorovaikutus opettajien ja opiskelijoiden välillä hoidetaan pääasiassa erilaisten teknisten

Lisätiedot

Laura Ollila. Liikuntapedagogiikan pro gradu -tutkielma Kevät 2013 Liikuntakasvatuksen laitos Jyväskylän yliopisto

Laura Ollila. Liikuntapedagogiikan pro gradu -tutkielma Kevät 2013 Liikuntakasvatuksen laitos Jyväskylän yliopisto Kuva kertoo enemmän kuin.. Osallistava visuaalinen tutkimus ammattikorkeakouluopiskelijoiden kokemuksista seikkailu- ja elämyspedagogisen oppimisen näkökulmasta Laura Ollila Liikuntapedagogiikan pro gradu

Lisätiedot

Taina juurakko-paavola & anneli airola MINUSTAKO TEHOKAS KIELENOPPIJA? VINKKEJÄ ELINIKÄISEN KIELENOPPIMISEN MATKALLE.

Taina juurakko-paavola & anneli airola MINUSTAKO TEHOKAS KIELENOPPIJA? VINKKEJÄ ELINIKÄISEN KIELENOPPIMISEN MATKALLE. Taina juurakko-paavola & anneli airola MINUSTAKO TEHOKAS KIELENOPPIJA? VINKKEJÄ ELINIKÄISEN KIELENOPPIMISEN MATKALLE. MINUSTAKO TEHOKAS KIELENOPPIJA? Vinkkejä elinikäisen kielenoppimisen matkalle. KeVät

Lisätiedot

Luonnontieteen historian opetus tieteenhistorian sisältöjen avulla. kehittämistutkimus lukion historianopetuksen mahdollisuuksista

Luonnontieteen historian opetus tieteenhistorian sisältöjen avulla. kehittämistutkimus lukion historianopetuksen mahdollisuuksista Luonnontieteen historian opetus tieteenhistorian sisältöjen avulla kehittämistutkimus lukion historianopetuksen mahdollisuuksista Lasse Hongisto Esitetään Helsingin yliopiston käyttäytymistieteellisen

Lisätiedot

Ajankohtaista opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalta

Ajankohtaista opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalta Ajankohtaista opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalta eluvat alueellinen työseminaari Oulu 12.6.2015 Scandic Oulu Opetusneuvos Jukka Lehtinen Suomen menestysstrategia Inhimillisten voimavarojen

Lisätiedot

4/2002. Sonja Valjus. Virtual Mobility in Reality Selvitys tieto- ja viestintätekniikan käytöstä Leonardo da Vinciliikkuvuushankkeissa

4/2002. Sonja Valjus. Virtual Mobility in Reality Selvitys tieto- ja viestintätekniikan käytöstä Leonardo da Vinciliikkuvuushankkeissa 4/2002 Sonja Valjus Virtual Mobility in Reality Selvitys tieto- ja viestintätekniikan käytöstä Leonardo da Vinciliikkuvuushankkeissa /1 /2 Kansainvälisen henkilövaihdon keskus CIMO CIMO Publications 4/2002

Lisätiedot

Saarijärven kaupungin sivistystoimen tieto- ja viestintäteknologian visio ja strategia 2014

Saarijärven kaupungin sivistystoimen tieto- ja viestintäteknologian visio ja strategia 2014 Sivistysltk 5.6.2014 Liite 7 Saarijärven kaupungin sivistystoimen Saarijärven kaupungin sivistystoimen tieto- ja viestintäteknologian visio ja strategia 2014 Kuva: Jari Penttinen (2014) Työryhmä: Arja

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA YLEINEN OSA

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA YLEINEN OSA JÄRVENPÄÄNKAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA YLEINENOSA Koulutuslautakunta hyväksynyt 17.8.2004 Sivistyslautakunta hyväksynyt muutokset 19.6.2007 48 Sivistyslautakunta hyväksynyt muutokset 17.6.2008

Lisätiedot

YLIOPISTOJEN JA AMMATTI- KORKEAKOULUJEN TILANNE JA TULEVAISUUDENNÄKYMÄT

YLIOPISTOJEN JA AMMATTI- KORKEAKOULUJEN TILANNE JA TULEVAISUUDENNÄKYMÄT Sitran teknologia-arviointihanke Tieto- ja viestintätekniikka opetuksessa ja oppimisessa YLIOPISTOJEN JA AMMATTI- KORKEAKOULUJEN TILANNE JA TULEVAISUUDENNÄKYMÄT Osaraport t i 1 Jarmo Viteli (toim.), Seppo

Lisätiedot

OPPIMAAN OPPIMINEN ALA-ASTEELLA 2 Tilanne vuonna 2003 ja muutokset vuodesta 1996

OPPIMAAN OPPIMINEN ALA-ASTEELLA 2 Tilanne vuonna 2003 ja muutokset vuodesta 1996 Jarkko Hautamäki, Sirkku Kupiainen, Pekka Arinen, Airi Hautamäki, Markku Niemivirta, Pekka Rantanen, Mari Ruuth ja Patrik Scheinin OPPIMAAN OPPIMINEN ALA-ASTEELLA 2 Tilanne vuonna 2003 ja muutokset vuodesta

Lisätiedot

Kielelliset erityisvaikeudet ja lukemaan oppiminen

Kielelliset erityisvaikeudet ja lukemaan oppiminen Lectio Praecursoria Tiina Siiskonen Kielelliset erityisvaikeudet ja lukemaan oppiminen Tiina Siiskosen väitöskirja Kielelliset erityisvaikeudet ja lukemaan oppiminen tarkastettiin Jyväskylän yliopistossa

Lisätiedot

Oppimisen iloa tukeva oppimisympäristö. Satu Aksovaara & Irmeli Maunonen- Eskelinen. Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Oppimisen iloa tukeva oppimisympäristö. Satu Aksovaara & Irmeli Maunonen- Eskelinen. Ammatillinen opettajakorkeakoulu Oppimisen iloa tukeva oppimisympäristö Satu Aksovaara & Irmeli Maunonen- Eskelinen Ammatillinen opettajakorkeakoulu Oppimisen iloa tukeva oppimisympäristö Jyväskylän ammattikorkeakoulussa on kehitetty

Lisätiedot

Mitkä ovat Suomen PISA-menestyksen taustalla olevat syyt?

Mitkä ovat Suomen PISA-menestyksen taustalla olevat syyt? Mitkä ovat Suomen PISA-menestyksen taustalla olevat syyt? George Malaty Professori Joensuun yliopisto george.malaty@joensuu.fi Suomen PISA-menetys on yllättänyt matemaatikot ja matematiikan opetuksen asiantuntijat

Lisätiedot

NÄKÖKULMIA MEDIAKASVATUKSEEN

NÄKÖKULMIA MEDIAKASVATUKSEEN NÄKÖKULMIA MEDIAKASVATUKSEEN Mediakasvatusseuran julkaisuja 1/2007 Heikki Kynäslahti, Reijo Kupiainen ja Miika Lehtonen (toim.) Näkökulmia mediakasvatukseen Helsinki 2007 Näkökulmia mediakasvatukseen

Lisätiedot

SELVITYS. Kuuluuko kansainvälisyys kaikille? Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo CIMOn ohjelmissa. Anne Siltala

SELVITYS. Kuuluuko kansainvälisyys kaikille? Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo CIMOn ohjelmissa. Anne Siltala SELVITYS Kuuluuko kansainvälisyys kaikille? Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo CIMOn ohjelmissa Anne Siltala Julkaisua on rahoiteu Euroopan komission tuella. Komissio ei vastaa julkaisun sisällöstä.

Lisätiedot