P A L K K A L I I T E ajalle DIPLOMI-INSINÖÖRIEN TEHTÄVÄRYHMITTELY

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "P A L K K A L I I T E ajalle 1.3.2008-31.1.2010 1 DIPLOMI-INSINÖÖRIEN TEHTÄVÄRYHMITTELY"

Transkriptio

1 TES:322201, PL:01-09 Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen (VTT) ja toiselta puolen Valtion tutkimusalojen tekniset toimihenkilöt VATE ry:n välisen työehtosopimuksen P A L K K A L I I T E ajalle DIPLOMI-INSINÖÖRIEN TEHTÄVÄRYHMITTELY Diplomi-insinöörit ja arkkitehdit ryhmitellään tehtävien vaativuuden, johtamisvastuun ja kokemuksen perusteella tehtäväryhmiin T101-T106 seuraavasti: 101 Henkilö suorittaa tehtäviä, jotka eivät edellytä aikaisempaa työkokemusta. 102 Henkilö suorittaa tehtäviä, jotka edellyttävät aikaisempaa työkokemusta. 103 Henkilö suorittaa vaativia tehtäviä, joihin sisältyy vastuu pienehköistä projekteista taikka henkilö suorittaa vaativia tehtäviä, joihin sisältyy vastuu tehtäväkokonaisuuksista ilman henkilöihin kohdistuvaa johtamisvastuuta. 104 Henkilö suorittaa vaativia ja itsenäisiä tehtäviä, joihin sisältyy vastuu keskisuurista projekteista tai henkilöihin muuten kohdistuva johtamisvastuu vastaavista keskisuurista tehtäväkokonaisuuksista tai toiminta-alueesta taikka henkilö suorittaa vaativia ja itsenäisiä tietyn erikoisalan asiantuntijatehtäviä ilman henkilöihin kohdistuvaa johtamisvastuuta. Tehtävät edellyttävät pitkähköllä työkokemuksella osoitettua työn laadun ja määrän hyvää tasoa. 105 Henkilö suorittaa erittäin vaativia ja itsenäisiä tehtäviä, joihin sisältyy vastuu suurista projekteista tai henkilöihin muuten kohdistuva johtamisvastuu toiminta-alueesta, jolloin tehtävät edellyttävät pitkäaikaisella työkokemuksella osoitettua työn laadun ja määrän erittäin hyvää tasoa ja hallinnollista johtamiskykyä taikka henkilö suorittaa erittäin vaativia ja itsenäisiä asiantuntijatehtäviä, jotka edellyttävät pitkäaikaisella työkokemuksella osoitettua työn laadun ja määrän erittäin hyvää tasoa. 106 Henkilö suorittaa tehtäviä, jotka tasoltaan vastaavat tutkimusalueen päällikön tehtäviä ja edellyttävät samaa pätevyyttä ja joilla on huomattavaa merkitystä yksikölle. Tehtävät edellyttävät pitkäaikaisella työkokemuksella osoitettua työn laadun, kohdistuvuuden ja taloudellisen tuloksen erinomaista tasoa. 2 INSINÖÖRIEN TEHTÄVÄRYHMITTELY Alemman korkeakouluasteen tutkinnon (opisto- ja ammattikorkeakoulututkinto) suorittaneet insinöörit ryhmitellään tehtävien vaativuuden, johtamisvastuun ja kokemuksen perusteella tehtäväryhmiin T201-T206 seuraavasti: 201 Henkilö suorittaa tehtäviä, jotka eivät edellytä aikaisempaa työkokemusta. 202 Henkilö suorittaa tehtäviä, jotka edellyttävät aikaisempaa työkokemusta. 203 Henkilö suorittaa melko vaativia tehtäviä ja itsenäisiä tehtäviä. Tehtävät edellyttävät työkokemuksella osoitettua työn laadun ja määrän riittävää tasoa. 204 Henkilö suorittaa vaativia ja tehtäviä tietyn erikoisalan asiantuntijatehtäviä ilman henkilöihin kohdistuvaa johtamisvastuuta taikka toimii esimiestehtävissä ja vastaa merkittävästä tehtäväkokonaisuudesta. Tehtävät edellyttävät pitkähköllä työkokemuksella osoitettua hyvää johtamiskykyä tai työn laadun ja määrän hyvää tasoa. 205 Henkilö suorittaa erittäin vaativia ja itsenäisiä asiantuntijatehtäviä taikka toimii esimiestehtävissä ja vastaa erittäin merkittävästä tehtäväkokonaisuudesta.

2 Tehtävät edellyttävät pitkäaikaisella työkokemuksella osoitettua erittäin hyvää johtamiskykyä tai työn laadun ja määrän erittäin hyvää tasoa. 206 Henkilö suorittaa sellaisia erittäin vaativia ja itsenäisiä tehtäviä, joiden luonne edellyttää erityistä pätevyyttä tehtävien suorittamisessa ja joilla on huomattavaa merkitystä toimintayksikölle. 3 TEKNIKOIDEN TEHTÄVÄRYHMITTELY Alimman korkea-asteen tutkinnon suorittaneet teknikot ja rakennusmestarit sekä ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet laboratorioanalyytikot ryhmitellään tehtävien vaativuuden, johtamisvastuun ja kokemuksen perusteella tehtäväryhmiin T301-T306 seuraavasti: 301 Henkilö suorittaa tehtäviä, jotka eivät edellytä aikaisempaa työkokemusta. 302 Henkilö suorittaa tehtäviä, jotka edellyttävät aikaisempaa työkokemusta. 303 Henkilö suorittaa melko vaativia tehtäviä. 304 Henkilö suorittaa vaativia ja itsenäisiä tehtäviä tai toimii esimiestehtävissä. Tehtävät edellyttävät pitkähköä työkokemuksella osoitettua johtamiskykyä taikka työn laadun ja määrän hyvää tasoa. 305 Henkilö suorittaa erittäin vaativia ja itsenäisiä tehtäviä taikka toimii esimiestehtävissä vastaten huomattavasta tehtäväkokonaisuudesta. Tehtävät edellyttävät pitkäaikaisella työkokemuksella osoitettua erittäin hyvää johtamiskykyä tai työn laadun ja määrän erittäin hyvää tasoa. 306 Henkilö suorittaa alansa poikkeuksellisen vaativia ja vastuullisia tehtäviä, joiden luonne edellyttää erityistä pätevyyttä tehtävien suorittamisessa. 4 ATK-HENKILÖSTÖN TEHTÄVÄRYHMITTELY 4.1 YLEMMÄN KORKEAKOULUTUTKINNON SUORITTANEET Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet toimihenkilöt, jotka suorittavat päätoimisesti atk-tutkimustai -suunnittelutehtäviä ja jotka ovat suorittaneet yliopistossa tai korkeakoulussa laudaturin tietojenkäsittelyopissa tai omaavat muuten vastaavat valmiudet, ryhmitellään tehtävien vaativuuden, johtamisvastuun ja kokemuksen perusteella tehtäväryhmiin T401-T406 seuraavasti: 401 Henkilö suorittaa tehtäviä, jotka eivät edellytä aikaisempaa työkokemusta. 402 Henkilö suorittaa tehtäviä, jotka edellyttävät aikaisempaa työkokemusta. 403 Henkilö suorittaa vaativia tehtäviä, joihin sisältyy vastuu pienehköistä projekteista taikka henkilö suorittaa vaativia tehtäviä, joihin sisältyy vastuu tehtäväkokonaisuuksista ilman henkilöihin kohdistuvaa johtamisvastuuta. 404 Henkilö suorittaa vaativia ja itsenäisiä tehtäviä, joihin sisältyy vastuu keskisuurista projekteista tai henkilöihin muuten kohdistuva johtamisvastuu vastaavista keskisuurista tehtäväkokonaisuuksista tai toiminta-alueesta taikka henkilö suorittaa vaativia ja itsenäisiä tietyn erikoisalan asiantuntijatehtäviä ilman henkilöihin kohdistuvaa johtamisvastuuta. Tehtävät edellyttävät pitkähköllä työkokemuksella osoitettua työn laadun ja määrän hyvää tasoa. 405 Henkilö suorittaa erittäin vaativia ja itsenäisiä tehtäviä, joihin sisältyy vastuu suurista projekteista tai henkilöihin muuten kohdistuva johtamisvastuu toiminta-alueesta, jolloin tehtävät edellyttävät pitkäaikaisella työkokemuksella osoitettua työn laadun ja määrän erittäin hyvää tasoa ja hallinnollista johtamiskykyä taikka henkilö suorittaa erittäin vaativia ja itsenäisiä asiantuntijatehtäviä, jotka edellyttävät pitkäaikaisella työkokemuksella osoitettua työn laadun ja määrän erittäin hyvää tasoa.

3 406 Henkilö suorittaa tehtäviä, jotka tasoltaan vastaavat tutkimusalueen päällikön tehtäviä ja edellyttävät samaa pätevyyttä ja joilla on huomattavaa merkitystä yksikölle. Tehtävät edellyttävät pitkäaikaisella työkokemuksella osoitettua työn laadun, kohdistuvuuden ja taloudellisen tuloksen erinomaista tasoa. 4.2 ALEMMAN KORKEAKOULUTUTKINNON SUORITTANEET Alemman korkeakouluasteen tutkinnon (alempi korkeakoulututkinto tai ammattikorkeakoulututkinto) suorittaneet toimihenkilöt, jotka suorittavat päätoimisesti atk-tutkimus tai -suunnittelutehtäviä, ryhmitellään tehtävien vaativuuden, johtamisvastuun ja kokemuksen perusteella tehtäväryhmiin T411-T415 seuraavasti: 411 Henkilö suorittaa tehtäviä, jotka eivät edellytä aikaisempaa työkokemusta. 412 Henkilö suorittaa tehtäviä, jotka edellyttävät aikaisempaa työkokemusta. 413 Henkilö suorittaa vaativia tehtäviä, joihin sisältyy vastuu pienehköistä projekteista taikka henkilö suorittaa vaativia tehtäviä, joihin sisältyy vastuu tehtäväkokonaisuuksista ilman henkilöihin kohdistuvaa johtamisvastuuta. 414 Henkilö suorittaa vaativia itsenäisiä tehtäviä, joihin sisältyy vastuu keskisuurista projekteista tai henkilöihin muuten kohdistuva johtamisvastuu vastaavista keskisuurista tehtäväkokonaisuuksista tai toiminta-alueesta taikka henkilö suorittaa vaativia ja itsenäisiä tietyn erikoisalan asiantuntijatehtäviä ilman henkilöihin kohdistuvaa johtamisvastuuta. Tehtävät edellyttävät pitkähköllä työkokemuksella osoitettua työn laadun ja määrän hyvää tasoa. 415 Henkilö suorittaa erittäin vaativia ja itsenäisiä tehtäviä, joihin sisältyy vastuu suurista projekteista tai henkilöihin muuten kohdistuva johtamisvastuu toiminta-alueesta, jolloin tehtävät edellyttävät pitkäaikaisella työkokemuksella osoitettua työn laadun ja määrän erittäin hyvää tasoa ja hallinnollista johtamiskykyä taikka henkilö suorittaa erittäin vaativia ja itsenäisiä asiantuntijatehtäviä, jotka edellyttävät pitkäaikaisella työkokemuksella osoitettua työn laadun ja määrän erittäin hyvää tasoa. 5 TYÖTEKNIKOIDEN TEHTÄVÄRYHMITTELY Työteknikot, jotka suorittavat päätoimisesti tutkimukseen ja testaukseen liittyviä avustajan tehtäviä, ryhmitellään tehtävien vaativuuden, johtamisvastuun ja kokemuksen perusteella tehtäväryhmiin T501-T505 seuraavasti: 501 Henkilö suorittaa tehtäviä, jotka eivät edellytä aikaisempaa työkokemusta. 502 Henkilö suorittaa tehtäviä, jotka edellyttävät aikaisempaa työkokemusta. 503 Henkilö suorittaa melko vaativia tehtäviä. 504 Henkilö suorittaa vaativia ja itsenäisiä tehtäviä taikka toimii esimiestehtävissä. Tehtävät edellyttävät pitkähköä työkokemuksella osoitettua johtamiskykyä tai työn laadun ja määrän hyvää tasoa. 505 Henkilö suorittaa erittäin vaativia ja itsenäisiä tehtäviä taikka toimii esimiestehtävissä vastaten huomattavasta tehtäväkokonaisuudesta. Tehtävät edellyttävät pitkäaikaisella työkokemuksella osoitettua erittäin hyvää johtamiskykyä tai työn laadun ja määrän erittäin hyvää tasoa. 6 ATK-HENKILÖSTÖN TEHTÄVÄRYHMITTELY Toimihenkilöt, jotka eivät ole suorittaneet korkeakoulututkintoa mutta suorittavat päätoimisesti atksuunnittelu-, ohjelmointi-, operointi- tai ohjelmistojen ylläpitotehtäviä tai näihin liittyvää neuvontaa

4 ja koulutusta, ryhmitellään tehtävien vaativuuden, johtamisvastuun, kokemuksen ja koulutuksen perusteella tehtäväryhmiin T601-T605. Tehtävän edellyttämällä koulutuksella tarkoitetaan vähintään atk-alan keskiasteen koulutusta tai toimihenkilön edellytetään muutoin omaavan vastaavat valmiudet. 601 Henkilö suorittaa tehtäviä, jotka eivät edellytä aikaisempaa työkokemusta. 602 Henkilö suorittaa tehtäviä, jotka edellyttävät aikaisempaa työkokemusta tai atk-alan koulutusta. 603 Henkilö suorittaa melko vaativia tehtäviä. Tehtävät edellyttävät työkokemuksella osoitettua työn laadun ja määrän riittävää tasoa tai atk-alan koulutusta. 604 Henkilö suorittaa vaativia ja itsenäisiä tehtäviä tai toimii esimiestehtävissä. Tehtävät edellyttävät pitkähköllä työkokemuksella osoitettua työn laadun ja määrän hyvää tasoa ja atk-alan koulutusta. 605 Henkilö suorittaa erittäin vaativia ja itsenäisiä tehtäviä tai toimii esimiestehtävissä. Tehtävät edellyttävät pitkäaikaisella työkokemuksella osoitettua työn laadun ja määrän erittäin hyvää tasoa tai johtamiskykyä sekä atk-alan koulutusta. 7 TEEKKARIEN JA INSINÖÖRIOPPILAIDEN TEHTÄVÄRYHMITTELY 7.1 Teekkarien tehtäväryhmittely Tehtäväryhmä Vuosikurssit(TKK) Suoritetut opintoviikot 701 I II III IV V VI Diplomi-insinöörin tutkinnon laajuus on 180 opintoviikkoa. Jos toimihenkilö tekee sellaista diplomityötä, joka ei suoraan liity tutkimuskeskuksen tutkimustoimeksiantoihin tai omiin projekteihin, ei tehtäväryhmittelyä sovelleta ja palkasta on sovittava erikseen. 7.2 Insinöörioppilaiden tehtäväryhmittely Insinööritutkinnon laajuus on 160 opintoviikkoa. Insinöörioppilaisiin noudatetaan soveltuvin osin, mitä teekkareista kohdassa 7.1 on sanottu. 8. LABORATORIO- JA TOIMISTOPALVELUHENKILÖSTÖN TEHTÄVÄRYHMÄT 8.1 Soveltamisohjeet Palkkaliitetaulukkoja sovelletaan lukujärjestyksessä vasemmalta oikealle eli ensin määrätään henkilön tehtävän vaativuustaso toimenarvioinnin menetelmin. Jotta työntekijä voisi sijoittua tehtävänsä vaativuustasolle, edellytetään lisäksi, että hän täyttää vähimmäispätevyysvaatimukset koulutuksen ja kokemuksen osalta. Toimenhoitajan siirtyminen vaativuustasolta toiselle edellyttää, että hänen tehtävänsä ovat muuttuneet vastaamaan ylemmän vaativuustason yleiskuvausta. Toimenhoitajan tehtäväryhmän määräytyminen vaativuustason sisällä riippuu toimenhoitajan pätevyydestä sekä pätevyyden suhteesta hänen hoitamaansa tehtävään. Pätevyys arvioidaan suoritusarvioinnin menetelmin. Päänimikkeestä poikkeavan nimikkeen käyttöönotto edellyttää erityisiä syitä. Tällaisia syitä voivat olla sellaiset toimenkuvat, joiden sisällöstä samalla on tarpeen informoida nimikkeen välityksellä sisäisesti tai ulkoisesti. Uuden nimikkeen käyttöönoton yhteydessä ratkaistaan

5 samalla ko. tehtävän vaativuustaso. Tehtäväryhmät 801 ja 901 ovat tarkoitetut kesäapulaisille, vuosilomasijaisille ja muille vastaavanlaiseen määräaikaiseen työsopimussuhteeseen tuleville. Tehtäväryhmiin 801 ja 901 sijoitetaan enintään yhdeksi vuodeksi. 8.2 Laboratoriohenkilöstön päänimikkeet, vähimmäiskoulutus- ja vähimmäiskokemusvaatimus Vaativuustaso Päänimike Vähimmäiskoulutus Vähimmäiskokemus Tehtäväryhmä I Avustavat Laboratorioharjoittelija Perusasteen koulutus ja työnopastus tehtävät II Perustehtävät Laboratoriotyöntekijä Perusasteen koulutus ja työpaikkaharjoittelu tai kurssimuotoinen koulutus < 1 v 802 III Ammattitehtävät Laborantti Laboratoriomestari Keskiasteen koulutus tai vastaava työpaikkakoulutus > 1 v 803 IV Erikoisammattitehtävät Tutkimusavustaja Keskiasteen koulutus tai tähän rinnastettava VTT:n hyväksymä koulutus > 2 v 804 V Erityistehtävät Vastaava tutkimusavustaja Alimman korkea-asteen koulutus tai keskiasteen koulutus ja VTT:n hyväksymä asianmukainen riittävän pitkä kurssimuotoinen täydennyskoulutus > 3 v 805 Kokemukseksi luetaan vain alan työkokemus. Ammattikoulutukseen liittyvästä harjoittelusta hyväksytään kokemukseksi enintään 1 (yksi) vuosi. 8.3 Toimistopalveluhenkilöstön päänimikkeet, vähimmäiskoulutus- ja vähimmäiskokemusvaatimukset Vaativuustaso Päänimike Vähimmäiskoulutus Vähimmäisk okemus Tehtäväryhmä I Avustavat tehtävät II Perustehtävät Toimistoharjoittelija Perusasteen koulutus ja työnopastus Toimistotyöntekijä Vahtimestari Autonkuljettaja Perusasteen koulutus ja työpaikkaharjoittelu tai kurssimuotoinen koulutus < 1 v 902 III Ammattitehtävät Toimistosihteeri Keskiasteen koulutus tai vastaava työpaikkakoulutus > 1 v 903 IV Erikoisammattitehtävät Sihteeri Keskiasteen koulutus tai tähän rinnastettava VTT:n hyväksymä koulutus V Erityistehtävät Tulosyksikön sihteeri Alimman korkea-asteen koulutus tai keskiasteen koulutus ja VTT:n hyväksymä asianmukainen riittävän pitkä kurssimuotoinen täydennyskoulutus > 2 v 904 > 3 v 905 Kokemukseksi luetaan vain alan työkokemus. Ammattikoulutukseen liittyvästä harjoittelusta hyväksytään kokemukseksi enintään 1 vuosi. TEKNISTEN TEHTÄVÄRYHMITTELYJEN OHJEPALKAT TES-tunnus: Tehtäväryhmä Palkka

6 Diplomi-insinöörit PL-tunnus: Insinöörit PL-tunnus: Teknikot PL-tunnus: ATK - ylempi korkeakoulututkinto PL-tunnus: ATK - alempi korkeakoulututkinto PL-tunnus: Työteknikot PL-tunnus: Atk-henkilöstö PL-tunnus: Teekkarit PL-tunnus:

7 Laboratoriohenkilöstö PL-tunnus: Toimistopalveluhenkilöstö PL-tunnus: TUTKINNON SUORITTAMINEN VTT:n palveluksessa olevan opiskelevan toimihenkilön suoritettua jonkin palkkaliitteessä mainitun tutkinnon katsotaan hänen ilman eri sopimusta kuuluvan tutkinnon edellyttämään tehtäväryhmittelyyn. Uuden tehtäväryhmittelyn mukainen palkka maksetaan todistuksen allekirjoittamispäivää seuraavan kalenterikuukauden alusta. 11 PALKAN MÄÄRÄYTYMINEN 11.1 Tehtäväryhmän puitteissa toimihenkilön palkkaus määräytyy tehtävän vaativuuden, vastuun, alan yleisen ansiotason, yksilöllisen työsuorituksen sekä työn kohdistuvuuden, laadun ja määrän perusteella. Palkkaan vaikuttavat myös henkilön kokemus, opinnäytteet, lisäkoulutus sekä erityinen pätevyys Kohdassa 1 mainituilla perusteilla toimihenkilölle voidaan maksaa VM:n kanssa sovittujen periaatteiden mukaisesti VTT:n harkinnan mukaan korkeampaa palkkaa kuin palkkaliitteen tehtäväryhmissä on määrätty Mahdolliselta koeajalta, enintään 4 kuukautta, voidaan maksaa ohjepalkkaa pienempi palkka, (PT:3920) kuitenkin siten, että se on vähintään 90 % ohjepalkasta Tehtäväryhmiin 101, 201, 301, 401, 411, 501 ja 601 sijoitetut toimihenkilöt ovat sanotussa tehtäväryhmässä enintään yhden vuoden. 12 LÄHTÖPALKKA Sopijapuolet toteavat, että 9 :n kussakin tehtäväryhmässä mainitut lähtöpalkat ovat toimihenkilölle maksettavia vähimmäispalkkoja. 13 YLITYÖKORVAUKSET Ylityökorvauksia maksetaan valtion yleisen työehtosopimuksen virastotyöaikaa koskevien sopimusmääräysten mukaisesti vain tehtäväryhmissä 101, 102, , , 401, 402, 411, 412, , , , ja Muihin tehtäväryhmiin kuuluville maksetaan lisätyökorvauksia työajoista annetun valtion virka- ja työehtosopimuksen 18 :n mukaisesti. Palkkaliite tarkistettu Espoossa

8 Riitta Tolvanen Anu Vaari

9 Tämä Internet-teksti ei ole virallinen versio, eikä Valtiokonttori tai sopimuksen antaja vastaa tietojen oikeellisuudesta eikä tietojen käytön aiheuttamista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Hakemistosivulle Valtiokonttori Aineistoa ei saa julkaista ilman sopimuksen antajan tai Valtiokonttorin lupaa. Ylläpitäjä: VALTIOKONTTORI Hallinnon ohjaus Siltasaarenkatu A PL Valtiokonttori puhelin (09) , faksi (09)

HELSINGIN YLIOPISTON ATK-ALAN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS 16.2.2005-30.9.2007

HELSINGIN YLIOPISTON ATK-ALAN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS 16.2.2005-30.9.2007 HELSINGIN YLIOPISTON ATK-ALAN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS 16.2.2005-30.9.2007 TES: 291203 PL: 07 1 Sovittiin, että Helsingin yliopiston ja Yliopistojen ja tutkimusalan henkilöstöliitto YHL ry:n

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON ATK-ALAN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2003-15.2.2005

HELSINGIN YLIOPISTON ATK-ALAN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2003-15.2.2005 HELSINGIN YLIOPISTON ATK-ALAN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2003-15.2.2005 TES: 291203 PL: 07 1 Sovittiin, että Helsingin yliopiston ja Yliopistojen ja tutkimusalan henkilöstöliitto YHL ry:n välillä

Lisätiedot

TES:350108 YMPÄRISTÖMINISTERIÖN JA YMPÄRISTÖHALLINNON TEKNISET VETY RY:N VÄ- LINEN T Y Ö E H T O S O P I M U S 10.12.2004

TES:350108 YMPÄRISTÖMINISTERIÖN JA YMPÄRISTÖHALLINNON TEKNISET VETY RY:N VÄ- LINEN T Y Ö E H T O S O P I M U S 10.12.2004 TES:350108 YMPÄRISTÖMINISTERIÖN JA YMPÄRISTÖHALLINNON TEKNISET VETY RY:N VÄ- LINEN T Y Ö E H T O S O P I M U S 10.12.2004 I YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Työehtosopimuksen soveltamisala Tämän työehtosopimuksen

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön antamien neuvotteluohjeiden 20.11.2003, 11/2003, mukaisesti sovittiin seuraavaa:

Valtiovarainministeriön antamien neuvotteluohjeiden 20.11.2003, 11/2003, mukaisesti sovittiin seuraavaa: TES: 313010 PL: 01 06 Pöytäkirja Merenkulkuhallituksen ja Valtion ja erityispalvelujen ammattiliitto VAL ry:n välisestä työehtosopimusneuvottelusta, joka pidettiin 6.2.2004 Merenkulkulaitoksessa. Läsnä

Lisätiedot

TES: 322104. 1 Soveltamisala

TES: 322104. 1 Soveltamisala GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS TYÖEHTOSOPIMUS TES: 322104 Geologian tutkimuskeskus (GTK) sekä JUKO ry, Pardia ry ja JHL ry ovat tehneet työehtosopimuksen Geologian tutkimuskeskuksen työsopimussuhteista henkilöstöä

Lisätiedot

Uuden palkkausjärjestelmän käyttöönotto

Uuden palkkausjärjestelmän käyttöönotto TES: 279202 Pöytäkirja 30.6.2005 Allekirjoittamispöytäkirja, joka tehtiin puolustusministeriön sekä Maanpuolustuksen Henkilökuntaliitto MPHL ry:n ja Valtion ja erityispalvelujen ammattiliitto VAL ry:n

Lisätiedot

T Y Ö E H T O S O P I M U S 10.12.2004

T Y Ö E H T O S O P I M U S 10.12.2004 Ympäristöministeriön ja Valtion ja erityispalvelujen ammattiliitto VAL ry:n välinen maa- ja vesirakennus-, huoltokorjaamo- ja huoltotyöntekijöitä sekä työnjohto-, toimisto- ja laboratoriohenkilökuntaa

Lisätiedot

1 Tehtävien vaativuuden määrittelyssä käytetään Hay-järjestelmää.

1 Tehtävien vaativuuden määrittelyssä käytetään Hay-järjestelmää. GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS NEUVOTTELUPÖYTÄKIRJA Pöytäkirja Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) sekä JUKO ry:n, Pardia ry:n ja JHL ry:n välisistä neuvotteluista, jotka koskivat GTK:ssa sovellettavaa palkkausjärjestelmää.

Lisätiedot

Keskustason sopimuksen 4 :n mukaan palkkoja korotetaan siitä ilmenevillä yleiskorotuksilla.

Keskustason sopimuksen 4 :n mukaan palkkoja korotetaan siitä ilmenevillä yleiskorotuksilla. Pöytäkirja valtiovarainministeriön 2.11.2007 antamien neuvottelumääräysten kohdan 3 mukaisesta sopimusten uudistamisen ja vuoden 2007 yleiskorotuksen toteamisesta. Pöytäkirja on laadittu 12 päivänä marraskuuta

Lisätiedot

VES 260351, 01 102-103 TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS UUDEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTA- MISESTA SISÄASIAINHALLINNON PALVELU- KESKUKSESSA

VES 260351, 01 102-103 TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS UUDEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTA- MISESTA SISÄASIAINHALLINNON PALVELU- KESKUKSESSA VES 260351, 01 102-103 TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS UUDEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTA- MISESTA SISÄASIAINHALLINNON PALVELU- KESKUKSESSA Sopimus on tehty 16 päivänä huhtikuuta 2008 sisäasiainministeriön

Lisätiedot

VAL ry / PhRakL:n toimihenkilöt

VAL ry / PhRakL:n toimihenkilöt PLM MPHL ry VAL ry / PhRakL:n toimihenkilöt Puolustusministeriön ja Maanpuolustuksen Henkilökuntaliitto MPHL ry:n sekä Valtion ja erityispalvelujen ammattiliitto VAL ry:n välinen T O I M I H E N K I L

Lisätiedot

Uuden palkkausjärjestelmän käyttöönotto

Uuden palkkausjärjestelmän käyttöönotto TES: 279201 Pöytäkirja 30.6.2005 Neuvotteluosapuolet ovat yksimielisiä seuraavasta: Allekirjoittamispöytäkirja, joka tehtiin puolustusministeriön ja Valtion ja erityispalvelujen ammattiliitto VAL ry:n

Lisätiedot

VEROHALLINNON JA VEROHALLINNON ATK-HENKILÖT VERO-ATK RY:N VÄLINEN TYÖEHTOSOPIMUS

VEROHALLINNON JA VEROHALLINNON ATK-HENKILÖT VERO-ATK RY:N VÄLINEN TYÖEHTOSOPIMUS VEROHALLINNON JA VEROHALLINNON ATK-HENKILÖT VERO-ATK RY:N VÄLINEN TYÖEHTOSOPIMUS 281804 A. Soveltamisala 1 Soveltamisala Tätä työehtosopimusta sovelletaan Verohallinnon palveluksessa yksityisoikeudellisessa

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden työehtosopimusten soveltamisalojen tarkastelua varten asetetun työryhmän yhteinen ohjeistus

Teknologiateollisuuden työehtosopimusten soveltamisalojen tarkastelua varten asetetun työryhmän yhteinen ohjeistus TEKNOLOGIATEOLLISUUS RY AMMATTILIITTO PRO RY Teknologiateollisuuden työehtosopimusten soveltamisalojen tarkastelua varten asetetun työryhmän yhteinen ohjeistus Työryhmän työn perusta Työehtosopimusten

Lisätiedot

2005-07 TEATTERIALAN TYÖEHTOSOPIMUS

2005-07 TEATTERIALAN TYÖEHTOSOPIMUS 2005-07 TEATTERIALAN TYÖEHTOSOPIMUS 2005-07 Suomen Teatteriliitto - Finlands Teaterförbund ry. Meritullinkatu 33, 00170 Helsinki Puh. (09) 2511 2150 www.teatteriliitto.fi Teatteri- ja Mediatyöntekijät

Lisätiedot

Puolustusministeriön ja Sähköalojen ammattiliitto ry:n välinen T Y Ö E H T O S O P I M U S

Puolustusministeriön ja Sähköalojen ammattiliitto ry:n välinen T Y Ö E H T O S O P I M U S PLM SÄHKÖ Puolustusministeriön ja Sähköalojen ammattiliitto ry:n välinen T Y Ö E H T O S O P I M U S Voimassaolo 22.3.2002-31.1.2005 TES: 270103 PL: 01 PLM K D nro 511/2020/2002 PUOLUSTUSMINISTERIÖ TYÖEHTOSOPIMUS-

Lisätiedot

KVTES. Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

KVTES. Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES 2010 2011 Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES 2010 2011 Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus Allekirjoituspöytäkirja LUKU I Yleinen osa LUKU II Palkkaus LUKU III Työaika LUKU

Lisätiedot

Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus 2005 2007 KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS HELSINKI 2005 Kunnallinen työmarkkinalaitos 1. painos ISBN 951-755-982-8 Suomen Kuntaliitto WS Bookwell Oy Juva 2005

Lisätiedot

Puolustusministeriön, Palkansaajajärjestö Pardia

Puolustusministeriön, Palkansaajajärjestö Pardia 232/1410/2005-14.3.2005 Pöytäkirja, joka tehtiin 17. päivänä helmikuuta 2005 puolustusministeriön sekä Ilmailualan Unioni IAU ry:n välillä koskien osapuolten välillä solmitun työehtosopimuksen piirissä

Lisätiedot

KVTES. Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

KVTES. Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES 2007 2009 Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus 319 KVTES 2007 2009 Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus Allekirjoituspöytäkirja LUKU I Yleinen osa LUKU II Palkkaus LUKU III Työaika

Lisätiedot

TEHTÄVÄNIMIKKEISTÖ. 1 Johdanto. 2 Tehtävänimikkeistön rakenne. SKOL / EK 1 (15) Työmarkkinatilastot 02.10.2009

TEHTÄVÄNIMIKKEISTÖ. 1 Johdanto. 2 Tehtävänimikkeistön rakenne. SKOL / EK 1 (15) Työmarkkinatilastot 02.10.2009 SKOL / EK 1 (15) TEHTÄVÄNIMIKKEISTÖ 1 Johdanto 2 Tehtävänimikkeistön rakenne Tehtävänimikkeistön avulla EK:n jäsenyritysten palveluksessa olevat palkansaajat luokitellaan samantyyppistä työtä tekeviin

Lisätiedot

Yleiskorotus 1.6.2006 Yleiskorotus 1.6.2006 lukien on 1,4 prosenttia.

Yleiskorotus 1.6.2006 Yleiskorotus 1.6.2006 lukien on 1,4 prosenttia. Pöytäkirja ympäristöministeriön ja Valtion ja erityispalvelujen ammattiliitto VAL ry:n välisestä työehtosopimusneuvottelusta, joka pidettiin ympäristöministeriössä 10.12.2004 Paikalla olivat ympäristöministeriön

Lisätiedot

Tämä sopimus tulee voimaan edellyttäen, että valtiovarainministeriö on sen tarkastanut ja hyväksynyt.

Tämä sopimus tulee voimaan edellyttäen, että valtiovarainministeriö on sen tarkastanut ja hyväksynyt. TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS VES 299551 PL 02 PR 201-212 VES 299351 PL 01 PR 102-112 VES 299751 PL 01-05 PR 101-504 VES 299251 PL 01 PR 102-112 VES 290851 PL 01 PR 102-107 1 Sopimuksen perusteet OPETUS-

Lisätiedot

2 Vaativuusarviointijärjestelmä ja tehtävien vaativuuden arviointi

2 Vaativuusarviointijärjestelmä ja tehtävien vaativuuden arviointi Uuden palkkausjärjestelmän käyttöönottoa tuomioistuinlaitoksessa, oikeusaputoimistoissa, syyttäjälaitoksessa sekä ulosottolaitoksessa koskevan oikeuslaitoksen yleisen tarkentavan virkaehtosopimuksen allekirjoittamispöytäkirja,

Lisätiedot

TEATTERIALAN TYÖEHTOSOPIMUS

TEATTERIALAN TYÖEHTOSOPIMUS TEATTERIALAN TYÖEHTOSOPIMUS 2014-2016 Suomen Teatterit Finlands Teatrar ry. Meritullinkatu 33 G 2, 00170 Helsinki Puh. (09) 2511 2150 www.suomenteatterit.fi Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto ry Teme

Lisätiedot

6 Arviointien yhdenmukaisuus ja arviointimenettelyn kehittäminen

6 Arviointien yhdenmukaisuus ja arviointimenettelyn kehittäminen 260251/01/1-14 Uuden palkkausjärjestelmän käyttöönottoa koskevan tarkentavan virkaehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirja, joka tehtiin 24 päivänä tammikuuta 2006 sisäasiainministeriön, Julkisalan koulutettujen

Lisätiedot

Taloushallintoalan työehtosopimus

Taloushallintoalan työehtosopimus 1000 750 500 250 0 Taloushallintoalan työehtosopimus 1.11.2013 31.10.2016 Palvelualojen työnantajat PALTA/ Tilitoimistojen Työnantajayhdistys Ammattiliitto Pro Erityisalojen Toimihenkilöliitto ERTO 2001

Lisätiedot

28 % 32 % 32 % Pisteet. Sovittu Sovittu

28 % 32 % 32 % Pisteet. Sovittu Sovittu Sopimuksen nro 267551 LIITE 1 28 % 32 % 32 % Pisteet Sovittu Sovittu 5 tekijää 4 tekijää 1.5.2006 1.3.2008 1.3.2009 11,00 9,00 1,40 2,40 2,40 11,50 9,50 2,10 3,10 3,10 12,00 10,00 2,80 3,80 3,80 12,50

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 5/2010 liite 3 1 (50) Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) 2010 2011 sopimusmuutokset

KT Yleiskirjeen 5/2010 liite 3 1 (50) Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) 2010 2011 sopimusmuutokset KT Yleiskirjeen 5/2010 liite 3 1 (50) Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) 2010 2011 sopimusmuutokset KT Yleiskirjeen 5/2010 liite 3 2 (50) II PALKKAUS 3 Vähimmäispalkka 1 mom. Täysin

Lisätiedot

PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYKSEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN PALKKAUSOPAS

PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYKSEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN PALKKAUSOPAS PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYKSEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN PALKKAUSOPAS 2 Sisältö Sivu Johdanto 3 OSA 1 PALKKAUSJÄRJESTELMÄN PERUSTEET. 4 1. Palkkausjärjestelmä osana työyhteisön johtamista 4 1.1. Palkitseminen

Lisätiedot