Osallistamisen periaatteet. Stella Aaltonen Itämeren kaupunkien liitto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Osallistamisen periaatteet. Stella Aaltonen Itämeren kaupunkien liitto"

Transkriptio

1 Osallistamisen periaatteet Stella Aaltonen Itämeren kaupunkien liitto

2 Sidosryhmän määritelmä The chef has a STEAK (note: different spelling!) but he could also be a STAKEHOLDER in a focus group discussions on organic meat and green procurement for schools and hospitals! Sidosryhmä on henkilö/ ryhmä/ yritys jne. - jonka etuihin päätöksentekoprosessia koskeva asia vaikuttaa tai joita se haittaa - jolla on mahdollisuus vaikuttaa päätöksiin asiasta

3

4 Paljon keskustelua vai vain vähän keskustelua? Kestävä kehitys vaatii ymmärrystä talouden, ympäristön ja sosiaalisten kysymysten riippuvuussuhteista Vanhassa ajattelutavassa näitä ulottuvuuksia käsitellään toisistaan erillisinä ja kunkin sidosryhmän kohdalla asioilla voi olla eriasteisia konfliktiriskejä, ja kiinnostus niitä kohtaan sekä niiden asema poliittisella agendalla voi vaihdella. Paljon yhteisymmärrystä vai vain vähän yhteisymmärrystä? Mitkä ovat sinun haasteesi? Sijoita sisäiset ja ulkoiset sidosryhmäsi asteikolle, jotta voit paremmin ymmärtää ongelman luonnetta ja viestintätarpeita. Voit myös kartoittaa kunkin ryhmän mahdollisuudet vaikuttaa kyseessä olevaan asiaan.

5 Osallistumisen poliittinen rooli Menestystekijät Yhteiskunnalliset Hyvä ajoitus julkisen keskustelun/ kiistelyn kannalta Konteksti Hyvä ajoitus de facto päätöksenteon kannalta Aiheen suuri merkitys (Epämuodolliselle) osallistumiselle avoin poliittinen kulttuuri Institutionaaliset Yhteys poliittiseen kenttään Konteksti (Järjestävän) instituution uskottavuus ja maine Järjestelyjen ominaisuuksia Poliittisten tavoitteiden tarkka määrittely Prosessin reiluus poliittisten tarkkailijoiden näkökulmasta Prosessin tuotos tähtää käytännön toimeenpanoon Poliittisten toimijoiden osallistaminen prosessin aikana

6

7 Sidosryhmien osallistaminen Lisää tiedonkulkua ja läpinäkyvyyttä Tekee päätöksistä sitovampia Lisää päätösten hyväksyttävyyttä kansalaisten keskuudessa Ehkäisee mahdollisia konflikteja parantamalla kuuntelemista ja oppimista Luo suotuisat paikalliset olosuhteet, joiden ansiosta toimien täytäntöönpano on helpompaa ja nopeampaa Parantaa paikallisviranomaisten julkisuuskuvaa ja lisää molemminpuolista luottamusta kansalaisten ja viranomaisten välillä Lisää kiinnostusta kestävää kehitystä kohtaan Käy käsiksi vaalijärjestelmän heikkouksiin Kuuntelemista ja oppimista!

8 Todellisuus Usein paikallisviranomaiset - pelkäävät osallistamisen seurauksia heidän rooleilleen ja valtuuksilleen - eivät halua tehdä enempää kuin laki vaatii - eivät tiedä, kuinka hallita prosessia - on puutteelliset resurssit prosessin läpiviemiseksi - on tarve muuttaa organisaatiokulttuuria, jotta osallistaminen voi lähteä käyntiin Usein osallistaminen - tarkoittaa yksittäistä tapahtumaa, ei osaa isossa prosessissa - jää hyvin harvojen henkilöiden vastuulle - ei perustu perusteellisiin analyyseihin ja suunnitelmiin - Tapahtuu perinteisten kommunikaatiokanavien ja osallistamistapojen avulla

9 Osallistamisen periaatteet Kattavuus ja oikeudenmukaisuus Läpinäkyvyys, avoimuus, selkeys Sitoutuminen Omistajuus Saavutettavuus Vastuuvelvollinen Halu oppia, tuottavuus Vapaaehtoisuus Luotettavuus Mahdollistaminen Vastaanottavaisuus

10 CLEAR-kehys Käytä CLEAR-kehystä oman kuntasi osallistumis- ja konsultaatiotyön arvioimiseen Milloin ihmiset osallistuvat?

11 Osallistumiseen vaikuttavat tekijät Can do (voidaan osallistua) Like to (halutaan osallistua) Miten toimii Ihmisten yksilölliset resurssit mobilisoida ja organisoida (puhuminen, kirjoittaminen, tekniset taidot ja uskallus käyttää niitä) vaikuttavat heidän kykyynsä osallistua Osallistuminen vaatii tunteen osallisuudesta kohteena olevaan julkiseen yhteisöön? Tavoite Kykyjen kehittäminen: tarkoin määritetyt tukitoimet tai kohdistettu kehitys Tunne yhteisön olemassaolosta, kansalaistoiminnan sitoumukset, sosiaalinen pääoma ja kansalaisuus Enabled to (mahdollista osallistua) Ryhmien ja sateenvarjojärjestöjen muodostamalla kansalaisinfrastruktuurilla on vaikutusta, sillä se joko auttaa tai estää osallistumisen mahdollisuuden syntymisen. Kansalaisinfrastruktuurin rakentaminen niin, että on olemassa ryhmiä ja organisaatioita helpottamassa ja kanavoimassa osallistumista Asked to (pyydetään osallistumaan) Ihmisten mobilisoimisella osallistumaan pyytämällä heidän panostaan voi olla suuri merkitys Monipuoliset, sitouttavat ja refleksiiviset julkisen osallistumisen järjestelmät Responded to (osallistumiseen vastataan) Kun ihmisiltä kysytään, he sanovat osallistuvansa jos heitä kuunnellaan. Heidän kanssaan ei tarvitse välttämättä olla samaa mieltä, mutta he haluavat nähdä jonkinlaisen reaktion Julkishallinnon järjestelmä, jolla on kykyä reagoida osallistumiseen

12 Prosessinhallinta Koordinatio C -SMARTER tavoitteet Haastava (Challenging) Täsmällinen (Specific) Mitattavissa oleva (Measurable) Saavutettavissa oleva (Achievable) Realistinen (Realistic) Hyvin ajoitettu (Timely) Arvioidut ja kirjatut tavoitteet (Evaluated and Recorded objectives) Menettelytavat Arviointi

13 Menettelytapoja viestinnän, osallistamisen ja päätöksenteon tulisi sisältää: Muodollisia kumppanuuksia Laajenna ajatteluasi älä keskity tavallisiin kontakteihisi Käytä prosesseissa korkeinta mahdollista tasoa Määrittele konkreettiset toimet ja varmista rahoitus! Viestintästrategia sekä sisäinen että ulkoinen Kriteerit prosessille sopivimman menetelmän valitsemiselle Valitse sopiva fasilitaattori tai puheenjohtaja

14 Miksi menettelytavat on suunniteltava erikseen? - jotta varmistetaan demokratian, tasa-arvon, molemminpuolisen kunnioituksen, läpinäkyvyyden, legitimiteetin, tilivelvollisuuden ja kattavuuden toteutuminen, joiden kautta prosessi voi hyötyä moninaisuudesta; - jotta voidaan synnyttää molemminpuolista ymmärrystä - jotta saadaan aikaan tuloksia ja win-winratkaisuja

15 Keskeiset sidosryhmät Kysymyksiä keskeisten sidosryhmien tunnistamiseksi: Mitä taloudellisia tai tunteisiin liittyviä intressejä sidosryhmillä on? Suhtautuvatko he aiheeseen positiivisesti vai negatiivisesti? Mikä heitä motivoi? Millaista tietoa he tarvitsevat sinulta? Miten he haluavat vastaanottaa tietoa? Mikä on paras tapa saada viestisi tavoittamaan heidät? Kuka yleensä vaikuttaa heidän mielipiteisiinsä? Kuinka parhaiten tuoda lisäarvoa paikallista tietoutta ja resursseja mukaan prosessiin? Jos heidän asenteensa on negatiivinen, mikä saa heidät muuttamaan kantaansa ja tukemaan työtäsi? Jos ympäri puhuminen ei onnistu, miten hallitset heidän vastustuksensa?

16 Sidosryhmien värvääminen Valmiuksien kehittäminen ja valtuuttaminen Osallistujien motivoiminen Fasilitaattori, tapahtuman mainostaminen Konfliktien hallinta Vuorovaikutus sidosryhmien kanssa

17 Oppaassa esitellyt metodit - Taide ja luovat neuvottelutavat - Charrette - Neuvoa-antava kansalaiskomitea - Kansalaisraati - Kansalaispaneeli - Kansanäänestykset - Yhteisösuunnittelu - Konsensuskonferenssi - Delfoi-menetelmä - Fokusryhmät - Tulevaisuuskonferenssi - Nominal Group Technique - Open Space - Vertaisarviointi - Julkinen kuuleminen

OSALLISTUMINEN JA VIESTINTÄ

OSALLISTUMINEN JA VIESTINTÄ OSALLISTUMINEN JA VIESTINTÄ TIETOJA TEKIJÖISTÄ ovat Managing Urban Europe-25 -projektin tuote. Projektia rahoitti osittain Euroopan komission ympäristöasioiden pääosasto. Projektin koordinoijina toimivat

Lisätiedot

Tony Hagerlund ja Hanna Kaukopuro-Klemetti (toim.) Työyhteisö viestii jotta olisi olemassa. Kunta-alan työyhteisöviestinnän opas

Tony Hagerlund ja Hanna Kaukopuro-Klemetti (toim.) Työyhteisö viestii jotta olisi olemassa. Kunta-alan työyhteisöviestinnän opas Tony Hagerlund ja Hanna Kaukopuro-Klemetti (toim.) Työyhteisö viestii jotta olisi olemassa Kunta-alan työyhteisöviestinnän opas Oppaan kirjoittamisesta on vastannut Kuntaliiton kokoama työryhmä Tony Hagerlund,

Lisätiedot

Osallistuva oppilas - yhteisöllinen koulu

Osallistuva oppilas - yhteisöllinen koulu Opetusministeriö Undervisningsministeriet Osallistuva oppilas - yhteisöllinen koulu oppilaskunnan ohjaavan opettajan opas Opetusministeriön julkaisuja 2005:19 Leena Nousiainen Ulla Piekkari Osallistuva

Lisätiedot

ARVIOINTI JA RAPORTOINTI

ARVIOINTI JA RAPORTOINTI ww.mue25.net ARVIOINTI JA RAPORTOINTI TIETOJA TEKIJÖISTÄ ovat Managing Urban Europe-25 -projektin tuote. Projektia rahoitti osittain Euroopan komission ympäristöasioiden pääosasto. The Projektia koordinoi

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

KUUNNELLAAN JA TULLAAN KUULLUKSI. TUTKIMUS TEOLLISUUSORGANISAATION TYÖYHTEISÖVIESTINNÄSTÄ

KUUNNELLAAN JA TULLAAN KUULLUKSI. TUTKIMUS TEOLLISUUSORGANISAATION TYÖYHTEISÖVIESTINNÄSTÄ KUUNNELLAAN JA TULLAAN KUULLUKSI. TUTKIMUS TEOLLISUUSORGANISAATION TYÖYHTEISÖVIESTINNÄSTÄ Riikka Wirpi Pro gradu -tutkielma Jyväskylän yliopisto Viestintätieteiden laitos Yhteisöviestintä Huhtikuu 2012

Lisätiedot

Focus on Citizens: Public Engagement for Better Policy and Services

Focus on Citizens: Public Engagement for Better Policy and Services Focus on Citizens: Public Engagement for Better Policy and Services Summary in Finnish Kansalaiset lähtökohtana: Parempaa päätöksenteon valmistelua ja parempia palveluita Yhteenveto suomen kielellä (käännös)

Lisätiedot

THE CREATIVE ENTREPRENEUR

THE CREATIVE ENTREPRENEUR THE CREATIVE ENTREPRENEUR This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for

Lisätiedot

Kestävää liikkumista. Opas kestävän kaupunkiliikenteen suunnitteluun

Kestävää liikkumista. Opas kestävän kaupunkiliikenteen suunnitteluun Kestävää liikkumista Opas kestävän kaupunkiliikenteen suunnitteluun Kiitokset -materiaalin ovat laatineet Sakari Saarinen ja Anna Granberg Itämeren kaupunkien liiton (Union of the Baltic Cities, UBC) ympäristökomissiosta,

Lisätiedot

Elina Pekkarinen. Innovaatiojohtaminen. Metropolia Ammattikorkeakoulu. Liiketalouden koulutusohjelma. Tradenomi. Opinnäytetyö

Elina Pekkarinen. Innovaatiojohtaminen. Metropolia Ammattikorkeakoulu. Liiketalouden koulutusohjelma. Tradenomi. Opinnäytetyö Elina Pekkarinen Innovaatiojohtaminen Metropolia Ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutusohjelma Tradenomi Opinnäytetyö Maaliskuu 2015 Tiivistelmä Tekijä Otsikko Sivumäärä Aika Elina Pekkarinen Innovaatiojohtaminen

Lisätiedot

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA YHTEISET VOIEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA Teknologiateollisuus ry Metallityöväen Liitto ry Puh. (09) 19 231 Puh. 020 77 4001 www.teknologiateollisuus.fi www.metalliliitto.fi ISBN

Lisätiedot

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa Paikallinen turvallisuussuunnittelu Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa 1 Tämä julkaisu on tarkoitettu erityisesti Sinulle, joka osallistut paikalliseen, seudulliseen tai maakunnalliseen

Lisätiedot

Kuinka tärkee määkin oon ollu monille perheille ja toisaalta kuinka tärkee toi kokemus on ollu mulle

Kuinka tärkee määkin oon ollu monille perheille ja toisaalta kuinka tärkee toi kokemus on ollu mulle Kuinka tärkee määkin oon ollu monille perheille ja toisaalta kuinka tärkee toi kokemus on ollu mulle MLL:n lastenhoitotoiminta nuoren hoitajan näkökulmasta Tarja Stankowski Sosiaalialan koulutusohjelma

Lisätiedot

Ratsastuksen seurakehittäjän ABC. Ratsastuksen. seurakehittäjän ABC. opas seurakehittämisen maailmaan

Ratsastuksen seurakehittäjän ABC. Ratsastuksen. seurakehittäjän ABC. opas seurakehittämisen maailmaan Ratsastuksen seurakehittäjän ABC opas seurakehittämisen maailmaan 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 2. Mitä ihmettä on seurakehittäminen? 4 3. Seurakehittämisen periaatteet, seurakehittäjän rooli 5 4. Vapaaehtoisuus

Lisätiedot

0 ESIPUHE 5. 2 KOULUTUKSEN LAATU 11 2.1 Mahdollisia määritelmiä 11 2.2 Teoriaa lyhyesti 11 2.3 RADAR 15

0 ESIPUHE 5. 2 KOULUTUKSEN LAATU 11 2.1 Mahdollisia määritelmiä 11 2.2 Teoriaa lyhyesti 11 2.3 RADAR 15 1 Sisällysluettelo 0 ESIPUHE 5 1 JOHDANTO 7 1.1 Miksi ohjekirja koulun laatujärjestelmästä 7 1.2 Miksi ottaa käyttöön laatujärjestelmä koulussa 7 1.3 Kuka voi tehdä aloitteen koulun laadun kehittämisestä

Lisätiedot

RAY:n arviointikoulutus

RAY:n arviointikoulutus RAY:n arviointikoulutus Tuomas Koskela & Henna Harju Arviointi- ja koulutusyksikkö 1 Sisältö 1. Taustaa 1.1. RAY: Arvioinnin tilaa kartoittava selvitys 2011 2. Miksi arviointia tarvitaan? 2.1. Yleistä

Lisätiedot

JOS MOTIVAATIO EI OLE KUNNOSSA, HYVÄKIN TYÖSSÄOPPIMISPAIKKA ON HUONO

JOS MOTIVAATIO EI OLE KUNNOSSA, HYVÄKIN TYÖSSÄOPPIMISPAIKKA ON HUONO JOS MOTIVAATIO EI OLE KUNNOSSA, HYVÄKIN TYÖSSÄOPPIMISPAIKKA ON HUONO Ammattiopisto Lappian lähihoitajaopiskelijoiden kokemuksia työssäoppimisen onnistumiseen vaikuttavista asioista. Pro gradu tutkielma

Lisätiedot

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla 2013 Yhteinen arviointimalli The Common Assessment Framework (CAF) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla CAF 2013 Sisällysluettelo Mallin keskeinen

Lisätiedot

Ulkoisten viestintäkäytäntöjen luominen akateemiseen asiantuntijatiimiin

Ulkoisten viestintäkäytäntöjen luominen akateemiseen asiantuntijatiimiin Ulkoisten viestintäkäytäntöjen luominen akateemiseen asiantuntijatiimiin Mari Kanniainen Oulun yliopisto Pro Gradu 1 JOHDANTO... 3 1.1 Tutkimusasetelma... 4 2 ORGANISAATIOVIESTINTÄ ASIANTUNTIJAORGANISAATIOSSA...

Lisätiedot

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas Anne Ilvonen OK-opintokeskus Sisältö Vaikuttaminen on jokaisen kansalaistaito... 5 1. Mitä vaikuttaminen on?... 6 1.1. Valta... 7 1.2. Osallistuminen...

Lisätiedot

Yhteinen arviointimalli CAF (Common Assessment Framework) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla

Yhteinen arviointimalli CAF (Common Assessment Framework) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla 2006 Yhteinen arviointimalli CAF (Common Assessment Framework) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla CAF 2006 Edita Prima Oy ISBN 978-951-804-733-2 (nidottu) ISBN 978-951-804-734-9 (pdf) Sisällys

Lisätiedot

Valmennuksen vaikuttavuuden arviointi oppimisen, tavan toimia ja hyötyjen tasolla - Case Leadership-valmennusohjelma asiantuntijaorganisaatiossa

Valmennuksen vaikuttavuuden arviointi oppimisen, tavan toimia ja hyötyjen tasolla - Case Leadership-valmennusohjelma asiantuntijaorganisaatiossa Valmennuksen vaikuttavuuden arviointi oppimisen, tavan toimia ja hyötyjen tasolla - Case Leadership-valmennusohjelma asiantuntijaorganisaatiossa Organisaatiot ja johtaminen Maisterin tutkinnon tutkielma

Lisätiedot

SISÄINEN VIESTINTÄ JA SEN KEHITTÄMINEN

SISÄINEN VIESTINTÄ JA SEN KEHITTÄMINEN SISÄINEN VIESTINTÄ JA SEN KEHITTÄMINEN Case: Energiakolmio Oy Berita Korhonen Opinnäytetyö Maaliskuu 2008 Liiketalous Tekijä(t) KORHONEN, Berita Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 83 Julkaisun kieli

Lisätiedot

ICA - KANSAINVÄLINEN OSUUSTOIMINTALIITTO OHJELMA OSUUSTOIMINNAN VUOSIKYMMENELLE 2011-2020 TAMMIKUU 2013

ICA - KANSAINVÄLINEN OSUUSTOIMINTALIITTO OHJELMA OSUUSTOIMINNAN VUOSIKYMMENELLE 2011-2020 TAMMIKUU 2013 ICA - KANSAINVÄLINEN OSUUSTOIMINTALIITTO OHJELMA OSUUSTOIMINNAN VUOSIKYMMENELLE 2011-2020 TAMMIKUU 2013 OHJELMA OSUUSTOIMINNAN VUOSIKYMMENELLE Tämän dokumentin ovat kirjoittaneet Kansainvälisen Osuustoimintaliiton

Lisätiedot

BEST PRACTICES HANDBOOK FOR SMES

BEST PRACTICES HANDBOOK FOR SMES BEST PRACTICES HANDBOOK FOR SMES This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta SIDOSRYHMÄVUOROPUHELU VASTUULLISEN LIIKETOIMINNAN VÄLINEENÄ. VUOROPUHELU YRITYSTEN JA KANSALAISJÄRJESTÖJEN VÄLILLÄ. URN:NBN:fi:jyu-2005107 Johtaminen Pro

Lisätiedot

Arvot ja arvojohtaminen esimiestyössä Case ISS Palvelut Oy. Pirita Tossavainen

Arvot ja arvojohtaminen esimiestyössä Case ISS Palvelut Oy. Pirita Tossavainen Arvot ja arvojohtaminen esimiestyössä Case ISS Palvelut Oy Pirita Tossavainen Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2013 Tiivistelmä Liiketalouden koulutusohjelma 7.11.2013 Tekijä Pirita Tossavainen

Lisätiedot

Leena Nousiainen, Ulla Piekkari. materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ

Leena Nousiainen, Ulla Piekkari. materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ.. 00 1 : :0 SISÄLTÖ: A TAUSTATIETOA 1. KOULUTTAMISEN VIITEKEHYS JA OPPIMISKÄSITYS 1.1 Yhteistoiminnallisen kehittämisen periaatteet...5 1.2 Kokemuksellisen

Lisätiedot

Sosiaalisen median mahdollisuudet hallinnolle

Sosiaalisen median mahdollisuudet hallinnolle Pdf-tiedosto verkkoversiosta 1.0 KATSAUS Sosiaalisen median mahdollisuudet hallinnolle Toimittanut Tuija Aalto Oikeusministeriö Demokratia- ja kieliasioiden yksikkö 4.6.2010 Teos on lisensoitu Creative

Lisätiedot

ERP-järjestelmän hankintaprosessin vaikutus järjestelmän käyttöönottoon

ERP-järjestelmän hankintaprosessin vaikutus järjestelmän käyttöönottoon Jari Böhm ERP-järjestelmän hankintaprosessin vaikutus järjestelmän käyttöönottoon Tietojärjestelmätieteen pro gradu -tutkielma 9.10.2007 Jyväskylän yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos Jyväskylä

Lisätiedot