Some-suunnitelma/ strategia. Seppo Kainulainen, Karelia-amk

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Some-suunnitelma/ strategia. Seppo Kainulainen, Karelia-amk"

Transkriptio

1 Some-suunnitelma/ strategia Seppo Kainulainen, Karelia-amk

2 Lähde: Huomionarvoisia asioita Somen käyttöönotossa - Tutustu palveluihin ja seuraa niitä, ennen kuin päätät siirtää toimintasi niihin - Valitse some-palvelut tarpeen mukaan kaikkiin palveluihin ei kannata luoda profiilia - Suuntaa oma ajankäyttösi tuottaviin palveluihin älä hukkaa sitä vääriin palveluihin - Mitä palveluja asiakkaasi/kohderyhmäsi käyttävät keskity niihin - Älä julkaise keskeneräistä profiilia tai sisältöä - Tuota tuoretta sisältöä riittävän tiheä päivitysväli - Vanha sisältö tuo epäilyksiä yrityksen olemassa olosta - Joka kahdestoista viesti voi olla markkinointiviesti

3 Huomion arvoisia asioita Somen käyttöönotossa - Laatu korvaa määrän myös somessa, - Käytä eri palveluja eri tavoin - Eri medioissa viestitään eri tavoin ei samaa sisältöä kaikkiin palveluihin - Luo jokaiselle palvelulle oma tavoite - On tärkeää muistaa sopeuttaa viestintätapansa välineeseen - Yksisuuntainen viestintä ei sovi sosiaalisen median luonteeseen - Kasvot esiin, esim. asiantuntijablogin avulla - Viestinnän sävynhallinta tärkeää myönteisyys ja vuorovaikutteisuus sopivat verkkoon - Seuraa ja mittaa tavoitteiden saavuttamista somessa Lähde:

4 Sosiaalisen median strategian päätavoitteet yritysviestinnässä 1. Kuuntelu. Sosiaalisen median käyttäminen asiakastietouden parantamiseen. Opetellaan ymmärtämään asiakasta paremmin. 2. Puhuminen. Sosiaalisen median käyttäminen yritysviestien levittämiseen. Laajennetaan digitaalisen markkinoinnin hankkeita vuorovaikutteisemmaksi kanavaksi. 3. Aktivointi. Sosiaalisen median hyödyntäminen asiakkaiden aktivoimiseksi. Etsitään fanit ja innostetaan heitä jakamaan suositteluja eteenpäin potentiaalisille asiakkaille. 4. Tuki. Hyödynnetään sosiaalisen median työkaluja, jotta asiakkaat voivat auttaa toinen toisiaan. 5. Osallistaminen. Otetaan asiakkaat osalliseksi liiketoimintaan ja käytetään heitä apuna esimerkiksi tuotekehittelyssä. Lähde: Tjäder Tomi, Sosiaalisen median mahdollisuudet paperikoneiden huoltopalvelussa.

5 Huomioitavia asioita - Some-strategia on oltava osana koko organisaation strategiaa - Tavoitteena lyhyt ja selkeä suunnitelma, joka on helposti omaksuttavissa - Pelisääntöjen yhdessä pohtiminen sitouttaminen - Valmista strategiaa olennaisempi on prosessi. Tärkeää on, että sosiaalisen median merkitystä ja käyttöä pohditaan organisaatiossa yleisesti, ei vain asiantuntijatasolla. - Esim. Wikiä hyödyntäen Lähde: Harto Pönkö, Sosiaalinen median strategian luominen.

6 Some-strategia - Ketä asiakkaamme ovat? - Mitä tavoittelemme? - Miten saavutamme tavoitteemme? - Mitä työkaluja käytämme? Pohdittavaksi - Resursointi - Tarvittavat taidot - Kuka edustaa - Sosiaalisen median ohjeistus - Tulosten mittaaminen Lähde: Lakkala Harri Sosiaalinen media PK-yrityksille.

7 Organisaation some-suunnitelma Lähtökohta Tavoite Suunnitelma Toteutus

8 Some-suunnitelman lähtökohdat - Mikä on organisaation nykyinen toimintakulttuuri (avoimuus) ulkoisessa ja sisäisessä viestinnässä? - olemassa oleva viestintäsuunnitelma - vuorovaikutuksen merkitys Selvitä: - Miksi, Mitä ja Miten! - some-toiminnan tavoite selville - some-strategian/suunnitelman laatiminen sitoutuminen - osallista kaikki jo suunnitteluvaiheessa - Työntekijöiden some-osaaminen - Sisäisen viestinnän tarpeet - Organisaation sidosryhmät ja heidän tarpeet - Organisaation asiakkaat ja heidän tarpeet - Missä asiakkaat ovat verkossa?

9 Benchmarkkaus Tutustu vastaavien toimijoiden someratkaisuihin - Yritysten some-ratkaisuesimerkkejä - /yritykset - Kuntien some-ratkaisuesimerkkejä - /Kunnat

10 Some-suunnitelman lähtökohdat Organisaation viestintäkenttä Ulkoinen Sisäinen Asiakkaat Sidosryhmät Yritys Omistaja Johto Yhteistyökumppanit Työntekijät

11 Some-suunnitelman tavoite Lyhyen ja pitkän ajan tavoite - Sisäisessä viestinnässä - johtamisen väline - tiedon läpinäkyvyys - viestintäkulttuuri - yhteinen suunnittelu - prosessin läpinäkyvyys ja tallentaminen - sisäisen asiantuntijuuden hyödyntäminen - yhteiset sisällöt ja niiden monipuolinen hyödyntäminen

12 Some-suunnitelman tavoite Lyhyen ja pitkän ajan tavoite - Ulkoisessa viestinnässä - markkinointi - asiakaspalvelu, palautteen kerääminen - yhteistyö, osallistaminen ja osallistuminen - tunnettavuus, löytyminen - asiantuntijuus - tuotetuki, neuvontapalvelujen tarjoaminen - tuotekehitys, toiminta kehittäjäasiakkaiden kanssa - maineenhallinta, imagon rakentaminen - rekrytointi, työnantajamielikuvan rakentaminen - Viestinnän muutos - Asiakastuntemuksen parantuminen ja asiakassuhteiden kehittyminen Työntekijöiden mukaan ottaminen ja sitouttaminen suunnitteluun, verkon välineitä hyödyntäen some-osaamisen kasvattaminen

13 Some-suunnitelma Somen eri funktioiden selventäminen Tunnettavuus, löytyminen Markkinointi, asiakaspalvelu Yhteisö Asiantuntijuus Yhteistyö, osallistuminen

14 Some-suunnitelma Some-suunnitelma osaksi organisaation viestintäsuunnitelmaa - työtapojen päivittäminen Some-osaamisen kehittäminen henkilö- ja organisaatiotasolla - koulutus - osallistaminen ja kannustaminen! - koko organisaatio mukaan suunnittelu- ja kehittämistyöhön - ohjeistaminen! - mitä, mitä ei, miten, missä, kuka, kenelle, miksi, miksi ei - mitä työntekijältä odotetaan somessa?

15 Some-suunnitelma Sisäinen viestintä - yhteisten sisältöjen yhdessä tuottaminen (wikit, Google Drive, ) - visiot, suunnitelmat - tiedon kerääminen, julkaisu (yhteisöalustat; Yammer, Ning ), mikroblogit - johdon viestintä (blogi) - palaverit, tapaamiset (videoneuvotteluratkaisut, kalenterijärjestelmät) - työntekijöiden pitäisi osallistua organisaatiota koskevaan keskusteluun tai vähintäänkin seurata sitä

16 Some-suunnitelma Ulkoinen viestintä - viestintä/näkyvyys/markkinointi (FB, Twitter, Youtube, blogit) - vuorovaikutus/yhteistyö asiakkaan/kohderyhmän kanssa - on etsiydyttävä sinne missä asiakkaat ovat, niille areenoille, jotka ovat kohderyhmälle merkityksellisiä

17 Some-suunnitelma Seurattavien foorumeiden valinta Vastuut ja resurssit - kuka vastaa mistäkin ja millä resurssilla - mahdollistaa, motivoi (tai toimii päinvastoin) - haasteellista niukkenevilla resursseilla Viestinnän tyylistä sopiminen ja ohjeistaminen - yleinen viestintätyyli some-foorumeissa - negatiiviseen palautteeseen vastaaminen

18 Some-suunnitelma Sisältösuunnitelma ja valitut mediat - tekstit (esim. blogi) - kuvat (esim. Flickr) - videot (esim. Youtube) - esitykset (esim. Slideshare) Johdon sitouttaminen suunnitelmaan - Johdon on ilmaistava tahtotilansa sosiaalisessa mediassa toimimisen suhteen

19 Some-suunnitelman toteutus - Suunnitelman toteuttaminen sekä tulosten seuranta ja arviointi - some-keskustelun seuranta ja osallistuminen - henkilöt esiin yrityksen sisältä

20 Tulosten mittaaminen somessa - Uudet kävijät ja liittyjät (tietyllä aikavälillä) - Sivulataukset - Ryhmän jäsenten määrä (lisäykset tietyllä aikavälillä) - Fanit, seuraajat - Kommenttien määrä (positiiviset, negatiiviset) - Rekisteröitymiset, yhteydenotot, palautteet - Hakutulosten muutokset (avainsanat, ym.) - Viestin leviäminen - Erilaisten kampanjoiden vaikutukset - RSS-tilausten määrä - omien foorumeiden seuranta ja viestintä - viestintäaktiivisuus - palautteen laatu - hiljaiset signaalit - nousevat puheenaiheet - ulkoisten foorumeiden seuranta - keskustelujen määrä (kertoo mielenkiinnosta) - keskustelujen sävy (negatiivinen/positiivinen) - käyttäjäkokemukset - reagointi seurannan tuloksiin Lisää erilaisia sosiaalisen median mittareita osiaalisen-medianmittaaminen/

SISÄLTÖ ALKUSANAT... 3 JOHDANTO... 14 1. OLE HUOMION ARVOINEN...32. Miten internet voi tukea strategiasi toteuttamista?...35

SISÄLTÖ ALKUSANAT... 3 JOHDANTO... 14 1. OLE HUOMION ARVOINEN...32. Miten internet voi tukea strategiasi toteuttamista?...35 SISÄLTÖ ALKUSANAT... 3 JOHDANTO... 14 Onko yksisuuntaisen markkinoinnin aika ohi?... 14 Massamarkkinoinnin kypsyys ja kriisi...14 Kuoleeko yksisuuntainen markkinointi?... 15 Markkinoinnin uudet mahdollisuudet

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN B2B- YMPÄRISTÖSSÄ

SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN B2B- YMPÄRISTÖSSÄ Opinnäytetyö (AMK) Tietojenkäsittely Tietojärjestelmät 2010 Jussi-Matti Korpela SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN B2B- YMPÄRISTÖSSÄ Case Markkinointitoimisto ÖÖÖ Oy OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN

Lisätiedot

[ OPPIMATERIAALI ] KILPAILUETUA YHTEISKUNTA VASTUUSTA

[ OPPIMATERIAALI ] KILPAILUETUA YHTEISKUNTA VASTUUSTA [ OPPIMATERIAALI ] KILPAILUETUA YHTEISKUNTA VASTUUSTA YHTEISKUNTAVASTUU JA VIESTINTÄ...3 YHTEISKUNTA VASTUUVIESTINTÄ LAAJENTAA SIDOSRYHMIÄ...16 VIESTINNÄN TAUSTALLA ON TODENNETTUJA FAKTOJA...24 AVAINVIESTIT

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ REKRYTOINNISSA TYÖNANTAJAN NÄKÖKULMASTA The Use of Social Media in Recruiting From the Perspective of Employer 11.5.2014

Lisätiedot

Internetmarkkinoinnin aloittajan pikaopas

Internetmarkkinoinnin aloittajan pikaopas Opas vastaa mm. seuraaviin kysymyksiin: Miksi markkinoida Internetissä? Miten saada internetmarkkinoinnilla tulosta? Mitä askeleita kohti tehokasta internetmarkkinointia? Mistä saat lisätietoa menestyksekkäästä

Lisätiedot

KAINUUN KOTITYÖPALVELUALAN VIESTINTÄSUUNNITELMA

KAINUUN KOTITYÖPALVELUALAN VIESTINTÄSUUNNITELMA KAINUUN KOTITYÖPALVELUALAN VIESTINTÄSUUNNITELMA viestinnän periaatteita, sääntöjä ja käytänteitä kotityöpalvelualalle, yrittäjille ja koulutuksen järjestäjälle Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Lähtökohdat...

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

VIESTINTÄOPAS. Ai niin, tästähän pitää tiedottaa!

VIESTINTÄOPAS. Ai niin, tästähän pitää tiedottaa! VIESTINTÄOPAS Ai niin, tästähän pitää tiedottaa! Sisältö: Yhdistysten pieni viestintäopas 1 Saate: Ai niin, tästähän pitää tiedottaa! 3 2 Termit tutuksi 4 3 Yhdistysten viestintä - mitä ja miksi viestimme?

Lisätiedot

Tarvitsetko trubaduuria? hank-and-moody@live.com. Tuomo Sinkkonen

Tarvitsetko trubaduuria? hank-and-moody@live.com. Tuomo Sinkkonen Tarvitsetko trubaduuria? hank-and-moody@live.com Tuomo Sinkkonen Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2011 Tiivistelmä 10.3.2011 Liiketalouden koulutusohjelma Tekijä tai tekijät Tuomo Sinkkonen Opinnäytetyön

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA Sara Häkkinen SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA Opinnäytetyö Kulttuurituotannon koulutusohjelma Huhtikuu 2015 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 31.3.2015 Tekijä(t) Sara

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA 2012 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA

VIESTINTÄSTRATEGIA 2012 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA VIESTINTÄSTRATEGIA 2012 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA 23.01.2012 Sisältö 1. Alkusanat 2. Viestintästrategian lähtökohdat 3. OYY:n strategian tukeminen 3.1 Missio: Opiskelijan hyvä elämä 3.2 Viestinnän

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma / Markkinointi. Tiia Moilanen TUNNETTUUSTUTKIMUS TEKE OY:LLE

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma / Markkinointi. Tiia Moilanen TUNNETTUUSTUTKIMUS TEKE OY:LLE KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma / Markkinointi Tiia Moilanen TUNNETTUUSTUTKIMUS TEKE OY:LLE Opinnäytetyö 2015 TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma

Lisätiedot

Scandic-hotellien mediajulkisuus suomalaisissa sanomalehdissä vuosina 2000 2012

Scandic-hotellien mediajulkisuus suomalaisissa sanomalehdissä vuosina 2000 2012 Scandic-hotellien mediajulkisuus suomalaisissa sanomalehdissä vuosina 2000 2012 Heidi Laurila Pro gradu -tutkielma Yhteisöviestintä Syksy 2013 Viestintätieteiden laitos Jyväskylän yliopisto 1 JYVÄSKYLÄN

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma 2015-2016. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Viestintäsuunnitelma 2015-2016. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Viestintäsuunnitelma 2015-2016 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän viestintäsuunnitelma 2015-2016 1 1. JOHDANTO... 2 2. VIESTINNÄN TAVOITTEET

Lisätiedot

PK-YRITYKSET SOSIAALISEEN MEDIAAN AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJOIDEN ROHKAISEMINA

PK-YRITYKSET SOSIAALISEEN MEDIAAN AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJOIDEN ROHKAISEMINA LAUREA- AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA D 23 Susanna Kivelä & Tuija Marstio (toim.) PK-YRITYKSET SOSIAALISEEN MEDIAAN AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJOIDEN ROHKAISEMINA Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja

Lisätiedot

Luo kasvua uusilla markkinointikanavilla. Jukka-Pekka Toivonen, markkinointipäällikkö TinyGiant Oy 18.2.2015

Luo kasvua uusilla markkinointikanavilla. Jukka-Pekka Toivonen, markkinointipäällikkö TinyGiant Oy 18.2.2015 Luo kasvua uusilla markkinointikanavilla Jukka-Pekka Toivonen, markkinointipäällikkö TinyGiant Oy 18.2.2015 Lyhyesti luennoitsijasta Jukka-Pekka Toivonen, 30 v TinyGiant Oy:n markkinointipäällikkö Koulutus

Lisätiedot

Yrityksen Facebookmarkkinointiopas

Yrityksen Facebookmarkkinointiopas Yrityksen Facebookmarkkinointiopas Sami Vesamo - Voimatiimi Voimatiimi.fi Sivu 1 Sisällysluettelo Alkusanat... 3 Miksi yrityksen kannattaa markkinoida Facebookissa?... 4 Mikä on Facebook?... 4 Menestyvän

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS Tekijät ja Opetushallitus Taitto Riikka Kiema ISBN 978-952-13-3558-7 Yliopistopaino Helsinki 2008 SISÄLTÖ ESIPUHE...5 1. LAADUNHALLINTASUOSITUKSEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen...

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen... Sisältö 1 Johdanto... 3 1.1 Työkirjan sisällöstä... 3 1.2 Yleistä tuotteistamisesta... 3 2 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 2.1 Valmennuspalvelun perusrunko... 5 2.2 Palvelun vaiheiden perustietolomake...

Lisätiedot

Mitä arviointi on? Miksi pitää arvioida?

Mitä arviointi on? Miksi pitää arvioida? Mitä arviointi on? Arviointi on prosessi, jossa tehdään todistusaineistoon pohjautuen ja tiettyjä perusteita käyttäen päätelmiä projektin / toiminnan arvosta. Perusteet ovat arviointikriteerejä, joiden

Lisätiedot

Uudet yhteisölliset digitaaliset palvelut pk-yritysten toiminnan tehostamisessa

Uudet yhteisölliset digitaaliset palvelut pk-yritysten toiminnan tehostamisessa Uudet yhteisölliset digitaaliset palvelut pk-yritysten toiminnan tehostamisessa Selvityshankkeen loppuraportti Hämeenlinna 3.5.2012 Sisällysluettelo Selvityshankkeen tavoitteet...3 Uudet digitaaliset palvelut

Lisätiedot

Varsinais-Suomen liiton viestintä tavoitteet ja toteutus

Varsinais-Suomen liiton viestintä tavoitteet ja toteutus Varsinais-Suomen liiton viestintä tavoitteet ja toteutus JOHDANTO Varsinais-Suomen liitto on aluekehitysviranomainen ja kuntayhtymä, johon kuuluu maakunnan 27 kuntaa. Liitto on asiantuntijaorganisaatio,

Lisätiedot

OPAS TAPAHTUMAN VIESTINTÄÄN & MARKKINOINTIIN TAMPEREELLA

OPAS TAPAHTUMAN VIESTINTÄÄN & MARKKINOINTIIN TAMPEREELLA OPAS TAPAHTUMAN VIESTINTÄÄN & MARKKINOINTIIN TAMPEREELLA Mitä ja miksi? Markkinointi on yksi tärkeimmistä avaimista onnistuneeseen tapahtumaan. Tämä markkinointiopas on tehty käyttöösi tapahtumajärjestämisen

Lisätiedot

MITÄ VOI JA MITÄ KANNATTAA TEHDÄ ITSE

MITÄ VOI JA MITÄ KANNATTAA TEHDÄ ITSE Osaavat kädet luovat maailmoja MITÄ VOI JA MITÄ KANNATTAA TEHDÄ ITSE Länsi-Pirkanmaan koulutuskuntayhtymä Petäjä-opisto / Olli Ruohomäki 12.10.2012 Viestinnällä on monia tehtäviä Tiedottaa tulevista tai

Lisätiedot

Hyvinkään Setlementtiyhdistyksen tapahtumien suunnittelu ja toteutus

Hyvinkään Setlementtiyhdistyksen tapahtumien suunnittelu ja toteutus Hyvinkään Setlementtiyhdistyksen tapahtumien suunnittelu ja toteutus Elsilä, Jere Harjuoja, Selina Mattila, Karin Pelkonen, Sanna 2015 Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Hyvinkää Hyvinkään Setlementtiyhdistyksen

Lisätiedot

Ystävät kannattaa hankkia ennen kuin niitä tarvitaan. -viestintäohjeita Luovan Suomen hankkeille

Ystävät kannattaa hankkia ennen kuin niitä tarvitaan. -viestintäohjeita Luovan Suomen hankkeille Ystävät kannattaa hankkia ennen kuin niitä tarvitaan -viestintäohjeita Luovan Suomen hankkeille Sovella luovasti ;) Sisältö 1 Järjen siirto päästä käsiin 3 2 Hyvä käytäntö 3 2.1 Mikä on hyvä käytäntö 3

Lisätiedot

Sosiaalinen media markkinointivälineenä

Sosiaalinen media markkinointivälineenä Sosiaalinen media markkinointivälineenä Sosiaalinen media on hyvä apuväline brändin kannatuksen kasvattamiseksi ja tietoisuuden levittämiseksi. B2B-yrityksessä, jossa sosiaalista mediaa edelleen vain ihmetellään

Lisätiedot

Päivitetty 25.3.2014 Uusin versio saatavilla kotisivuiltamme

Päivitetty 25.3.2014 Uusin versio saatavilla kotisivuiltamme Päivitetty 25.3.2014 Uusin versio saatavilla kotisivuiltamme SISÄLTÖ JOHDANTO VINKKI NUMERO 1: Pohjatyöt kuntoon ennen aloitusta! Kenelle markkinoit tuotteitasi ja palveluitasi? Miten haluat kohdata asiakkaasi?

Lisätiedot

Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia. parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja.

Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia. parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja. Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia ja saavutat parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja Mukana myös sosiaalinen media ja mobiilioptimointi SISÄLTÖ 1.

Lisätiedot