KVANK/Työn ja päivätoiminnan valiokunta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KVANK/Työn ja päivätoiminnan valiokunta"

Transkriptio

1 KVANK/Työn ja päivätoiminnan valiokunta Kokous Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunta 1

2 Asialista 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen asialistan hyväksyminen 3. Läsnäolijat 4. Edellisen kokouksen muistion tarkistaminen 5. Ajankohtaiset kuulumiset valiokunnan jäsenten parista ja maailmalta 6. Rinnekotisäätiön sosiaalisen yrityksen Lakiston Palvelut Oy:n esittely Toimitusjohtaja Sirpa Granö, Lakiston Palvelut Oy 7. Työn ja päivätoiminnan laatukriteerien työstäminen: tilannekatsaus ja yhteistä ideointia 8. KVANK-työskentelyn tulevaisuus. Valiokunnan jäsenten kokemuksia ja näkemyksiä koko neuvottelukunnan ja eri valiokuntien toiminnasta ja kehittämisestä 9. Seuraavat kokoukset 10. Muut mahdolliset asiat 11. Kokouksen päättäminen Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunta 2

3 5. Ajankohtaiset kuulumiset valiokunnan jäsenten parista ja maailmalta Kouvolan kaupungin toimintojen esittely Työtoiminnan johtaja Pertti Rinkinen, Kouvolan kaupunki Carean toimintojen esittely Erityispalvelujen suunnittelija Timo Pesu, Carea kuntayhtymä Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunta 3

4 KOUVOLAN KAUPUNGIN TYÖTOIMINTA 2014 Pertti Rinkinen

5 TYÖTOIMINNAN YKSIKKÖ On osa työllistymisen edistämisen osastoa, johon kuuluu myös TYP ja palkkatuettu työ Toiminnot: avotyötoiminta, kuntouttava työtoiminta, toimintakeskukset; Vapriikki, Kuntola ja Jokivalkea Henkilökunta: 19

6 Työtoiminnan lähtökohdat Työtoiminnan järjestämisen lähtökohtana on kansalaisten täysivaltainen osallistuminen yhteiskuntaan, mikä merkitsee myös osallisuutta työelämään. Julkisen vallan on edistettävä työllistymistää ja pyrittävä turvaamaan jokaiselle oikeus työhön.

7 Kuntouttava työtoiminta Työtoiminnan ohjaajia 6 Päivittäinen asiakasmäärä n.200 Toimintapäiviä vuonna 2013 oli Toimintapaikkoina kaupungin toimipisteet ja lukuisat järjestöt sekä Parik-Säätiö

8 Avotyötoiminta Kaksi työvalmentajaa Asiakkaina sekä kehitysvammaisia että mielenterveyskuntoutujia Päivittäinen asiakasmäärä n.90 Toimintapäiviä vuonna 2013 n

9 Toimintakeskukset Henkilökuntaa 11 Päivittäinen asiakasmäärä n. 100 Toimintapäiviä vuonna 2014 n

10 Vuoden 2014 haasteet Sosiaalisen työllistyminen elää suuren murroksen keskellä. Tavoitteena on, että työtoiminnan sijaan ensisijainen vaihtoehto jo eläkkeellä olevallekin henkilölle on pääsy työsuhteiseen työhön. Nämä työsuhteet voivat olla koko- tai osa-aikaisia esimerkiksi palkkatuettuja tai tuetun työllistymisen menetelmällä toteutettuja. Muutos aiempaan työtoiminnan malliin on suuri ja vaatii toteutuakseen organisaatioltamme uudenlaista suuntautumista ja ammatillista osaamista. Työtoiminta on hoidettu työvalmentajien toimesta ja tulevaisuudessa tarvitsemme sekä työnetsijän että työhönvalmentajan.

11 Konkreettiset toimenpiteet vuonna 2014 Työ- ja päivätoiminnan erottaminen toisistaan Työetsijän palkkaaminen KIT-projektin hyödyntäminen muutosprosessissa Kouvolan kaupungin sisäiseen tiedottamiseen panostaminen Yhteistyön tehostaminen alueen muiden toimijoiden kanssa

12 Työ- ja päivätoiminta

13 Asiakkaat Henkilöstöä: 31 ohjaajaa asiakkaita yhteensä n. 150

14 Työ- ja päivätoiminta Kuusi eri palvelutuotetta (hintaryhmää) sekä työhönvalmennukseen liittyvät palvelut (tuntihinta ja päivähinta) 250, 122, 80, 68, 40, 25

15 Työ- ja päivätoiminta Kolmessa toimipaikassa on työ- ja päivätoimintaa: Helmi Cafe: avotyö, työtoiminta ja työhönvalmennus (Mehiläinen yhteistyö uutena) Rekolan koulun tilat Kuusankoskella (alkoi elokuussa 2013) Ankkalampi

16 Mistä asiakkaat tulevat Carean asumispalvelut: 96 avo, laitos 23, Yksityinen 18 Vanhempien luota 24, Asuu itsenäisesti 2, muu 3 Yksilölliset suunnitelmat tehty ja toiminnan tavoitteet määritelty

17 Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä Kuntayhtymän johtaja jää eläkkeelle ja uutta etsitään; vaihdos tapahtuu syyskesällä. Vielä ei tietoa miten sote-ratkaisu vaikuttaa toimintaamme, kun keskuspaikkana olisi Oulu. Muita kuulumisia? Tuntuma, että vaikeammin vammaisten toiminta jäämässä muiden toimintojen ja painotusten jalkoihin pelko, että he unohtuvat kokonaan Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunta 17

18 KVANK ja Vammaisfoorumi: hankintalainsäädäntövaikuttamista KVANK: eduskuntavaali-/hallitusohjelmatavoitteiden työstämistä työryhmän toimesta Työryhmä: Tuula Poikonen, Helsingin kaupunki Ritva Ulander, Autismisäätiö Ilkka Jokinen, Vaalijalan kuntayhtymä Kirsi Konola/Sanna Kekki, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Marika Metsähonkala, Varsinais-Suomen erityishuoltopiiri Kari Vuorenpää, Kehitysvammaisten Tukiliitto Susanna Hintsala, Kehitysvammaliitto Marika Ahlstén, Kehitysvammaliitto Vaikuttamisen alustavat kärjet: Valtakunnallinen vammaistutkimuksen ohjelma Tuetun työllistymisen työhönvalmennuksen turvaaminen sosiaalihuollon palveluna Poikkihallinnollinen, valtakunnallinen työ- ja päivätoimintojen uudistamisen ohjelma TEOS-lain toimeenpanoa tukemaan Kotipalveluresurssit ja muut kotiin saatavat palvelut vammaislapsiperheille Laitosasumisen lakkauttamisen rahoituksen turvaaminen Vaikuttamisen toimintasuunnitelma:??? Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunta 18

19 Kehitysvammaliitto Kehitysvammaiset ihmiset töihin (KIT) -projekti Työvalmentajarinki kokoontunut kevään aikana neljä kertaa: tietoa näyttöön perustuvasta työhönvalmennuksesta annettu innostus palkkatyöllistämiseen herännyt työvalmentajat lähteneet työstämään asiaa case -asiakkaidensa kanssa Ensimmäinen vertaisryhmä käynnissä Kotka-Hamina alueella: yksilökeskeisen suunnittelun välineitä kokeiltu ja keskusteltu työasioista mielenkiintoisia havaintoja työskentelystä koottu matkan varrella Tutkimus hyvällä mallilla alustavia havaintoja saadaan kuulla 5.5 järjestettävässä keskustelutilaisuudessa Kouvolassa Eduskuntavaali-/hallitusohjelmatavoitteiden työstämistä, yhtenä kärkenä työllisyys: Tuetun työllistymisen työhönvalmennuspalvelun saatavuuden turvaaminen: lainsäädäntöperusta + resursointi Kannustinloukun purkaminen eläke- ja ansiotulon yhteensovittamiseksi Sosiaalihuollon palveluna toteutettavan työnteon sääntely siten, että pysyvät sijoitukset ei-työsuhteiseen, palkattomaan työhön tavallisilla työpaikoilla eivät enää mahdollisia Valtakunnallinen ohjelma (vrt. kehitysvammaisten asumisohjelma KEHAS) tukemaan, seuraamaan ja arvioimaan nk. TEOSlainsäädännön toimeenpanoa: mm. tiedotus, neuvonta, pilottikokeilut, seurantatutkimus Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunta 19

20 6. Rinnekotisäätiön sosiaalisen yrityksen Lakiston Palvelut Oy:n esittely Toimitusjohtaja Sirpa Granö, Lakiston Palvelut Oy Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunta 20

21 Sirpa Granö, Kvank Rinnekoti-Säätiön omistama sosiaalinen yritys

22 Rinnekoti-Säätiön työja päivätoimintojen kokonaisuus

23 Osakeyhtiö Perustettu , aloitti toimintansa Kokonaan Rinnekoti-Säätiön omistama: toimialoina sosiaalinen henkilöstövuokraus ja kahvila-leipomo Rinnepulla Sosiaalisen yrityksen status syyskuussa 2013: Sosiaalisen yrityksen työntekijöistä vähintään 30 prosenttia tulee olla osatyökykyisiä tai pitkäaikaistyöttömiä. Lakiston Palvelut Oy toimii Rinnekodin yhteisten arvojen pohjalta. Rinnekodin arvot ovat lähimmäisyys, asiantuntijuus ja hyvä elämä. Yrityksen pääasiallisena tarkoituksena on kehitysvammaisten ja muiden osatyökykyisten sekä pitkäaikaistyöttömien henkilöiden työllistymisen edistäminen. Tavoitteena on työkokeilu-, työharjoittelu ja osa- tai kokoaikaisen palkkatyön löytyminen niille, jotka ovat siihen motivoituneita ja kykeneviä. Yhtiö ei jaa osakkailleen voittoa. Mahdollinen kertynyt voitto tullaan käyttämään osatyökykyisten ja pitkäaikaistyöttömien henkilöiden työllisyyden edistämiseen.

24 Henkilöstö Toimitusjohtajana Rinnekoti-Säätiön työ- ja päivätoimintojen johtaja Sirpa Granö Lakiston Palvelujen palvelupäällikkö Pirjo Kekkonen vastaa arjen töiden sujuvuudesta sekä leipomon että henkilöstövuokrauksen osalta Lisäksi yrityksessä työskentelee työhönvalmentaja, jonka palkkaukseen saatu ely-tukea (tuki loppuu ) leipuri palkkatuella leipomoapulainen ja kahvilatyöntekijä Työssäoppijoita ja te-toimiston työkokeilijoita ollut myös Vuoden 2013 aikana henkilöstövuokraus työllisti edelleen yhteensä kuusi henkilöä Rinnekoti-Säätiön sisäisiin palveluihin: Tilahuolto, pesula, kiinteistöpalvelut

25 Henkilöstövuokraus Osatyökykyinen henkilö tekee työehtosopimuksen mukaisen työsopimuksen sosiaalisen yrityksen kanssa. Sosiaalinen yritys vastaa kaikista työnantajakuluista ja järjestää työterveyshuollon. Työehtosopimukset voivat vaihdella työalan mukaan, toistaiseksi ollut käytössä kaupan alan tes Sosiaalinen yritys vuokraa työntekijän tilaajatyönantajalle erillisen sopimuksen mukaisesti ja saa siitä tuntikorvauksen: hinta alkaen 20 /h työntekijän koulutuksesta ja työtehtävän vastuullisuudesta riippuen Vuoden 2014 tavoitteena on henkilöstövuokrauspalvelun laajentaminen säätiön ulkopuolisiin yrityksiin

26 LAKISTON PALVELUIDEN SOSIAALISEN HENKILÖSTÖVUOKRAUKSEN PROSESSI Lakiston Palvelut Oy työllistää osatyökykyisiä ja pitkäaikaistyöttömiä henkilöitä sosiaalisen henkilöstövuokrauksen avulla. LaPa toimii vuokratyöntekijän työnantajana ja hoitaa rekrytointiprosessin sekä kaikki työantajavelvoitteet. Henkilöstövuokrauspalvelua ostava asiakasyritys huolehtii työnjohtovelvoitteestaan työpaikalla ja maksaa työntekijän tekemistä työtunneista sovitun korvauksen LaPalle. Pääsääntöisesti henkilöstövuokrausprosessi lähtee liikkeelle asiakasyrityksen työvoiman tarpeesta. Joissakin tapauksissa lähdetään myös etsimään tietyn tyyppistä työtä työnhakijaksi ilmoittautuneelle työntekijälle. Henkilöstövuokraustilaus Yritysasiakas voi työvoiman tarpeessaan ottaa yhteyttä LaPa:n joko nettisivujen kautta tai suoraan palvelupäällikköön tai työhönvalmentajaan puhelimitse/sähköpostitse. Yhteistyötä yrityksiin päin rakennetaan myös olemalla aktiivisesti yhteydessä potentiaalisiksi katsottuihin yrityksiin. Yhteistyö alkaa sitovan henkilöstövuokraustilauksen tekemisestä. Tilaus tehdään erillisellä lomakkeella ja siinä määritellään mm. työtehtävät, työaika ja työtilauksen kesto. Tilauksen pohjalta kartoitetaan vielä yhteistyössä yrityksen kanssa täsmälliset työtehtävät, joihin työntekijää haetaan. Työtehtävien kartoitus voidaan tehdä työanalyysiä apuna käyttäen. Kartoituksen myötä pystytään määrittelemään millaista koulutusta, osaamista ja kokemusta työtehtävät vaativat. Työtehtävien vaativuus vaikuttaa asiakasyrityksen maksamaan tuntihintaan sekä vuokratyöntekijän tuntipalkkaan. Palkkauksessa käytetään kaupanalan työehtosopimusta.

27 Työntekijän rekrytointi Tilauksen saatuaan LaPa ryhtyy etsimään työtehtäviin sopivaa henkilöä. Avoimesta työpaikasta ilmoitetaan omilla nettisivuilla, te-toimiston järjestelmässä ja mahdollisimman laajalti myös erinäisissä yhteistyöverkostoissa. Työhönvalmentaja vastaa pääsääntöisesti työntekijöiden etsinnästä. Työnhakijat voivat lähettää työhakemuksensa nettisivujen kautta tai sähköpostitse. Myös avoimia työhakemuksia otetaan vastaan ja hakijoiden tiedot rekisteröidään henkilörekisteriin. Sopivan työtehtävän tultua hakuun, heihin voidaan ottaa yhteyttä tämän perusteella. Työnhakijat haastatellaan, jolloin selvitetään työnhakijan koulutus, työkokemus, motivaatio ko. työtehtäviin ja muut mahdollisesti työllistymiseen vaikuttavat asiat sekä palkkatukioikeus. Työnhakuprosessissa voi työnhakijan tukena olla myös hänen oma työhönvalmentajansa esim. kunnasta. Haastattelujen perusteella työnhakijoista valitaan sopivimmat esiteltäväksi asiakasyritykselle. Yritystapaamisessa asiakasyritys pääsee tutustumaan työnhakijaan henkilökohtaisesti ja työnhakija voi tutustua alustavasti työntekemispaikkaansa ja kysellä tarvittaessa tarkentavia kysymyksiä työtehtävistä. Tapaamisen perusteella asiakasyritys tekee lopullisen työntekijävalinnan. LaPan työhönvalmentaja järjestää tapaamiset yritykseen ja on mukana tapaamisissa.

28 Kun työntekijävalinta on tapahtunut, tehdään palkkatukihakemus te-toimistoon. Palkkatuen hakee LaPan palvelupäällikkö. Tätä varten hän tarvitsee työntekijän henkilötiedot ja te-toimistossa työntekijän palkkatukiasioista vastaavan virkailijan yhteystiedot, jos työntekijällä on virkailija tiedossa. Ennen työhakemuksen lähettämistä Lakiston Palveluihin, olisi työhakijan hyvä ilmoittautua tetoimistoon työttömäksi työnhakijaksi. Yhteistyötahon työhönvalmentajan vastuulla on huolehtia, että palkkaamisen edellyttämät toimenpiteet on te-toimistossa tehty. Työaikojen ja tuntipalkan täsmennyttyä yhteistyötahon työhönvalmentaja tekee tarvittaessa laskelmat työntekijän sosiaalietuuksien ja palkan yhteensovittamisesta. Hän on myös tarvittaessa apuna, jos työntekijän tarvitsee hankkia uusi verokortti. Työsopimuksen allekirjoittaminen Työsopimus voidaan allekirjoittaa, kun te-toimistosta on tullut päätös palkkatuesta. Ilmoituksen palkkatuesta saa LaPan palvelupäällikkö/työhönvalmentaja. Työsopimuksen laatii työhönvalmentaja ja sen allekirjoittaa palvelupäällikkö. Työhönvalmentaja järjestää allekirjoitustilaisuuden ja kutsuu koolle kaikki asianosaiset. Tarvittaessa paikalla tulee olla myös työntekijän edunvalvojan. Tapaamisessa käydään läpi työn tekemisen ehdot ja tarvittavat käytännön asiat kuten esim. työvuorolistakäytänteet. Tässä yhteydessä työntekijä täyttää lisäksi henkilötietolomakkeen, johon tulevat mm. palkan maksuun liittyvät tiedot. Näin ollen työntekijän tulee varata tapaamiseen mukaan tilinumero sekä verokortti.

29 Työn aloittaminen ja työskentely asiakasyrityksessä Kun työntekijä aloittaa työt asiakasyrityksessä, hänelle nimetään siellä työpaikkaohjaaja. Työpaikkaohjaajan vastuulla on perehdyttää työntekijä työtehtäviinsä. Jos työntekijä tarvitsee tukea työtehtävien opetteluun ja esim. kirjallisia työohjeita, yhteistyötahon työhönvalmentajan vastuulla on huolehtia näistä asioista. Kun työntekijä oppii työtehtävät ja selviytyy työstään itsenäisemmin, vähennetään työhönvalmennuksen tukea asteittain. Pidemmissä työsuhteissa ja jatkosopimuksissa työhönvalmennuksen päävastuu siirtyy LaPan työhönvalmentajalle, koska työntekijän odotetaan selviytyvän työpaikalla jo itsenäisemmin. Asiakasyritys kantaa kokonaisvastuun työnjohdosta työpaikalla. Yritys laatii työvuorosuunnitelman, yhdessä sovittujen ehtojen puitteissa. Työntekijän vastuulla on noudattaa suunnitelmaa ja täyttää työvuorolistaan toteutuneet työtunnit. Ennakoitavissa olevista poissaoloista sovitaan aina hyvissä ajoin LaPan palvelupäällikön ja asiakasyrityksen kanssa. Sairaspoissaoloista tulee viipymättä ilmoittaa työntekemispaikkaan ja LaPan palvelupäällikölle/työhönvalmentajalle. Sairaspoissaoloista tulee hankkia poissaolotodistus, muuten ne tulkitaan luvattomiksi poissaoloiksi, joista ei makseta palkkaa. Työvuorolistaa täytetään aina kalenterikuukausi kerrallaan ja kuukauden päätyttyä työntekijä ja työntekemispaikan esimies/vastaava hyväksyvät allekirjoituksillaan työvuorolistaan täytetyt tunnit. Allekirjoituksilla varustettu työvuorolista toimitetaan LaPan palvelupäällikölle seuraavan kuukauden 5. päivään mennessä. Työvuorolista toimii työntekijän palkanmaksun ja asiakasyrityksen laskutuksen perusteena.

30 LaPan työhönvalmentaja on koko työllistymisen ajan työntekijän ja työantajan tukena, jos siihen ilmenee tarvetta. Hän tapaa säännöllisesti molempia osapuolia ja tiedustelee näiden kuulumisia. Työhönvalmentajan on tärkeä olla tietoinen kaikesta, mitä työpaikalla tapahtuu ja yhteistyötahon työhönvalmentajan tulee omalta osaltaan pitää hänet ajan tasalla työpaikan kuulumisista. Henkilöstövuokrausopimuksen allekirjoittaminen Henkilöstövuokrauksesta tehdään aina kirjallinen sopimus asiakasyrityksen ja LaPan kesken. Sopimuksessa on määritelty kaikki henkilöstövuokraukseen liittyvät vastuu ja velvollisuudet. Sopimuksen allekirjoittaa Lapan toimitusjohtaja. Henkilöstövuokraus tilausjakson loppuessa Henkilöstövuokraustilauksen ja sen myötä työntekijän työsopimuksen lähestyessä loppuaan ryhdytään selvittelemään työntekijän jatkopolkua. Tämä tehdään yhteistyössä työntekijän, yhteistyötahon työhönvalmentajan ja LaPan palvelupäällikön/työhönvalmentajan kanssa. Jos työntekijä viihtyy työssään ja haluaa jatkaa yhteistyötä LaPan kanssa, ensisijainen tavoite on, että asiakasyrityksen kanssa voidaan tehdä jatkosopimus. Asiakasyritys voi jatkaa työntekijän vuokraamista tai palkata hänet suoraan yritykseen. Jos jatkosopimusta ei synny, ryhdytään työntekijälle hakemaan muuta hänen toiveidensa mukaista työpaikkaa.

31 palvelee arkisin klo osoitteessa Rinnekodintie 9. Tilaukset myös joka päivä tuoreet leivät ja leivonnaiset omassa puu-uunissa paistettuina, käsin tehtynä ja ilman lisäaineita henkilökuntana leipomossa yksi leipuri ja yksi tuetusti työllistetty apulainen. Kahviossa yksi palkkatukityöntekijä. työtoiminta kuljettaa leipomotuotteet leipomosta kahvillaan

32 Rinnekotilaisia käsitöitä Kahvila Rinnepullassa on myytävänä Rinnekodin asiakkaiden tekemiä erilaisia käsitöitä. Myynnissä on myös Rinnekoti-Säätiön tuotteita esim. adresseja, kirjoja ja cd-levyjä. Puutarha Rinnekoti-Säätiön Puutarhalta löytyvät erilaiset kukat ja ruukut vuodenaikoja mukaillen.

33 Lounastauko Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunta 33

34 7. Työn ja päivätoiminnan laatukriteerien työstäminen: tilannekatsaus ja yhteistä ideointia Työryhmä saanut sparrausta laatukriteerien työstämiseen Kehitysvammaliiton Koulutus- ja vaikuttamisyksikön johtaja Susanna Hintsalalta, joka oli keskeisesti mukana työstämässä KVANK:n yksilöllisen tuen laatukriteerejä Susanna esitteli eurooppalainen yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen laatukehyksen (Common Quality Framework for Social Services of General Interest), jota hyödynnettiin yksilöllisen tuen laatukriteerien viitekehyksenä Susanna pohti, olisiko laatusuositusten laatimisessa pitänyt tukeutua vieläkin vahvemmin eurooppalaiseen laatuviitekehykseen. Yksilöllisen tuen laatusuositukset ovat nyt varsin tiivistettyjä, jolloin niistä ehkä on kadotettu sellaisia konkreettisia elementtejä, joiden avulla palvelujen järjestäjät ja tuottajat voivat sitoa laatusuositukset käyttämiinsä laatumittareihin. Laatusuositusten jalkauttamisen osalta Susanna arvioi, että laatuvaliokunnalta loppui puhti: ei ole olemassa tietoa siitä, miten ja missä määrin laatusuositukset ovat jalkautuneet palvelujen järjestämiseen ja tuottamiseen. Toisaalta pohdinta: mitä asioita pystytään KVANK:n piirissä kattamaan koko valtakunnan tasolla, ja missä asioissa vastuu on KVANK:ssa mukana olevilla yksittäisillä organisaatioilla? Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunta 34

35 Susannan suosituksia työn ja päivätoiminnan laatukriteerien työstämiseen: Miksi on oleellista tehdä laatusuosituksia juuri nyt? Tämän määrittely on tärkeää valtakunnallisen ja paikallisen keskustelun aikaansaamiseksi + oman puhdin ylläpitämiseksi. Tavoitemäärittely Tavoiteltava lopputulos Tavoiteaikataulu ja välietapit Ei kannata heti oikaista tiiviisiin laatusuosituksiin perusteellinen pohjatyö eurooppalaisen viitekehyksen nojalla. Viestinnän ja lopputuloksen julkistamisen ja levittämisen suunnittelu: muodot, kohderyhmät, kanavat Mitkä ovat työryhmän keinot pysyä laatukriteerifokuksessa, kun keskustelu helposti karkaa ajankohtaisiin kysymyksiin? Yksilöllisen tuen laatukriteerityöskentely strukturoitiin tarkasti pienryhmiin/pareihin, jotka työskentelivät ja veivät asioita eteenpäin. Lyhyessäkin ajassa, vaikkapa tunnin työskentelyllä, saadaan paljon aikaan pienryhmissä. Joku aina kokoaa pienryhmien tuotokset, joista seuraavalla kerralla jatketaan. Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunta 35

36 Laatukriteerityöryhmän suunnitelma Susannan evästysten pohjalta Mitä tavoittelemme? Mikä on lopputulos? Miksi me tätä teemme? Visiotyöskentelyssä muodostettiin visio kehitysvammaisten työ- ja päivätoiminnan ja työllistymisen tukemisen kehittämiseksi ja modernisoimiseksi. Vision toteutumista sekä tulevan TEOS-lainsäädännön toteutumista tuetaan laatimalla em. visiolle pohjautuvat laatukriteerit. Jotta laatukriteerit saadaan levitettyä, jalkautettua ja juurrutettua käytäntöön osana TEOS-lainsäädännön toimeenpanoa, tarvitaan KEHAS-ohjelmaa vastaava valtakunnallinen ohjelma. Lopputulokset: Laatukriteerit Check-list kriteerien toteutumisesta Ehdotuksia mittareista Viestintäsuunnitelma laatukriteerien julkaisemiseksi (eri formaatit, eri foorumit ) ja levittämiseksi Aikataulu Laatukriteerit + viestintäsuunnitelma valmiina kesällä 2015 Työsuunnitelma Jatketaan seuraavalssa kokouksessa Työskentelyn resursointi, ryhmäläisten työpanokset ym. Fokuksen säilyttäminen työskentelypäivissä olennaista: yritetään saada tehokkaasti aikaiseksi päivien aikana. On hyvä muistaa myös erilaiset teknologian apuvälineet, mm. GoogleDrive, videoneuvottelu ei ole välttämätöntä aina kokoontua nenätysten samaan kokoushuoneeseen. Laatukriteerityöryhmän seuraava kokous: Syksyn kokousajankohdat on sovittu Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunta 36

37 Yhteistä ideointia/evästystä/toiveita laatukriteerityöryhmälle Pitäisikö laatukriteerien sisältää suositus työosuusrahan maksuperusteista (varsinkin ennen tulevia TEOS- ja Valas-lakimuutoksia)? Pitäisikö laatukriteerien sisältää näkökulmia kilpailutukseen liittyen? Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunta 37

38 8. KVANK-työskentelyn tulevaisuus. Valiokunnan jäsenten kokemuksia ja näkemyksiä koko neuvottelukunnan ja eri valiokuntien toiminnasta ja kehittämisestä KVANK = kehitysvamma-alan järjestöjen ja julkisten toimijoiden yhteistyöverkosto Edistää YK:n vammaisten ihmisten oikeuksia koskevan yleissopimuksen toimeenpanoa Suomessa ja tekee työtä asumiseen, työhön ja päivätoimintaan liittyvien palveluiden laadukkaan järjestämisen puolesta Toimintatapa Verkosto on epävirallinen ja toimii konsensusperiaatteella. Verkosto on avoin kaikille halukkaille. Esim. työn ja päivätoiminnan valiokunnassa edustettuna 36 yhteisöä (4/2014) Neuvottelukunta jakaantuu työvaliokuntaan, laatuvaliokuntaan sekä työn ja päivätoiminnan valiokuntaan. KVANK perustettu = toiminut 6 vuotta Työn ja päivätoiminnan valiokunta perustettu = toiminut 2 vuotta Muutamat tahot käyneet keskustelua siitä, tulisiko KVANK:n tavoitteita, toimintamuotoja ja organisoitumista kehittää/päivittää ja miten Valiokuntien puheenjohtajien ja sihteerien yhteinen pohdinta alkusyksyllä??? Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunta 38

39 Ryhmäporina: Mitkä ovat työn ja päivätoiminnan valiokunnan jäsenten näkemykset ja kokemukset koko KVANK:sta ja valiokuntien toiminnasta? Tähänastisen organisoitumisen ja toiminnan arviointia Jatko-organisoitumisen ja toiminnan ideointia Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunta 39

40 Tähänastisen organisoitumisen ja toiminnan arviointia Tutustumiskäynnit kokousten yhteydessä hyviä: varmasti aina jotain kotiinviemistä Tähänastinen työskentely ollut ihan hyvää Kuulee, miten muualla toimitaan Junnataan paikoillaan toisaalta eteenpäinkin on päästy Tärkeä muistaa, mihin asti on päästy ja mitkä asiat on jo käsitelty Työrukkasryhmä hyvä On jokaisesta jäsenestä kiinni, miten ryhmän työskentely etenee Esitykset ja keskustelut hyviä Valtakunnallinen, laajasti edustettu Punainen lanka puuttuu Tähän asti tavoitteena on ollut muodostaa malli/visio Miten tästä eteenpäin? Valiokunnan kokouksissa käydyt keskustelut ja kuullut esitykset ovat vaikuttaneet omaan ajatteluun Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunta 40

41 Jatko-organisoitumisen ja toiminnan ideointia 8-10 hlön ydinporukka, joka valmistelisi valiokunnalle konkreettisia ehdotuksia käsiteltäväksi Eriytyminen: a) työllistyminen b) osallisuutta edistävä toiminta (= nykyinen päivätoiminta) Ryhmillä omat vetäjänsä, esimerkiksi Sirpa Granö ja Pertti Rinkinen Toisaalta nyt on jo laatukriteerityöryhmä, joka yrittää työstää kriteerit työllistymistä tukevaan toimintaan ja osallisuutta tukevaan toimintaan (nyk. työ- ja päivätoiminta) Kokouksia harvemmin, jotta varmasti aina jotain konkreettista käsiteltävää Keskeneräisten versioiden kommentointi valiokunnan kokouksissa sekä meilitse ja/tai muutoin netin kautta Jäsenten kierrätys ja täydentäminen, pienemmiksi porukoiksi jakautuminen esim. laatukriteerityöryhmässä syvyyttä työskentelyyn Jos on muita laatukriteerien työstämisestä kiinnostuneita, työryhmään voi tulla mukaan! Kuntien edustajien mukana olo! kuntien sitoutuminen laatukriteerien noudattamiseen Mikä valiokunnan tehtävä on? Työrukkanen/tiedon välittäminen/jokin muu, mikä? Maantieteellinen edustavuus esim. Pohjois-Suomi täysin aliedustettuna Enemmän teemapohjaista, etukäteen valmisteltua keskustelua Esimiesten mukana olo Tiedon leviäminen alueellisesti esim. tiedotustilaisuuksien muodossa Etäyhteyksien hyödyntäminen Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunta 41

42 9. Seuraavat kokoukset Tiistai klo /16.00, Kehitysvammaliitto Aiheiksi pyritään saamaan ainakin TEOS-lopputuloksen esittely sekä Kehitysvammaliiton KIT-projektin tuottamien avotyötoimintaa ja työllistymistä koskevien tuoreiden tutkimustulosten esittely. Lisäksi laatukriteerityöryhmä esittelee ja kommentoituttaa valiokunnalla siihenastisen työskentelynsä tuloksia. Muita mahdollisia aiheita aikataulun mahdollistamissa rajoissa ovat Helsingin Diakoniaopiston pilottihanke kehitysvammaisten yrittäjyyskoulutuksesta sekä vammaislakien yhteensovittamisen ajankohtaiskatsaus. Tammikuu 2015 Tarkempi ajankohta ja kokouspaikka sovitaan lokakuun kokouksessa Mahdollinen tutustumiskäynti päätetään lokakuun kokouksessa Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunta 42

43 Kauniita kevätpäiviä! Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunta 43

Sosiaalihuoltona toteutettava työhönvalmennus

Sosiaalihuoltona toteutettava työhönvalmennus Sosiaalihuoltona toteutettava työhönvalmennus Työ kuuluu kaikille! 17.9.2015 Vaikuttamistoiminnan päällikkö Marika Ahlstén, Kehitysvammaliitto Sosiaalihuollon rooli vammaisten työllistymisen tukemisessa

Lisätiedot

Yksi tekijöistä. Osallisuutta ja Työllistymistä edistävän toiminnan laatukriteerien jalkauttaminen -hanke. Hankesuunnitelma vuosille

Yksi tekijöistä. Osallisuutta ja Työllistymistä edistävän toiminnan laatukriteerien jalkauttaminen -hanke. Hankesuunnitelma vuosille Yksi tekijöistä Osallisuutta ja Työllistymistä edistävän toiminnan laatukriteerien jalkauttaminen -hanke Hankesuunnitelma vuosille 2016-2018 Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunta 1 KVANK Kehitysvamma-alan

Lisätiedot

30.4.2014. Poissa. Mäki-Torkko Marjut X. Ikäheimonen Anne X. Eteva kuntayhtymä Hento Merja X Repo Laura- Kaisa Förbundet De Utvecklingsstördas

30.4.2014. Poissa. Mäki-Torkko Marjut X. Ikäheimonen Anne X. Eteva kuntayhtymä Hento Merja X Repo Laura- Kaisa Förbundet De Utvecklingsstördas MUISTIO/MA 30.4.2014 KVANK / Työn ja päivätoiminnan valiokunta Aika: Maanantai 28.4.2014 klo 10.30-14.50 Paikka: Tekniikkatalo, juhlasali Valtakatu 33, 45700 Kuusankoski Läsnä-/poissaolijat: Varsinainen

Lisätiedot

TEOS Sosiaalihuollon työelämäosallisuutta tukevan lainsäädännön ja palvelujärjestelmän uudistamistarpeita arvioivan työryhmän loppuraportti

TEOS Sosiaalihuollon työelämäosallisuutta tukevan lainsäädännön ja palvelujärjestelmän uudistamistarpeita arvioivan työryhmän loppuraportti TEOS Sosiaalihuollon työelämäosallisuutta tukevan lainsäädännön ja palvelujärjestelmän uudistamistarpeita arvioivan työryhmän loppuraportti STM:n raportteja ja muistioita 2014:32 Ajankohtaista Savon päivätoiminnassa

Lisätiedot

Sosiaali- ja vammaispalvelut työllistymisen tukena: Sosiaalihuoltona toteutettava työhönvalmennus

Sosiaali- ja vammaispalvelut työllistymisen tukena: Sosiaalihuoltona toteutettava työhönvalmennus Sosiaali- ja vammaispalvelut työllistymisen tukena: Sosiaalihuoltona toteutettava työhönvalmennus Vaikuttamistoiminnan päällikkö Marika Ahlstén, Kehitysvammaliitto 4.3.2015 1 Nykytila Sosiaalihuoltolaki

Lisätiedot

Palkkaa mut! Mitä kunta voi tehdä edistääkseen kehitysvammaisten ihmisten työllistymistä palkkatöihin?

Palkkaa mut! Mitä kunta voi tehdä edistääkseen kehitysvammaisten ihmisten työllistymistä palkkatöihin? Palkkaa mut! Mitä kunta voi tehdä edistääkseen kehitysvammaisten ihmisten työllistymistä palkkatöihin? Kuntamarkkinat 14.9 Tea Kairi 1 9/7/2016 Kehitysvammaisten ihmisten työllisyystilanne 2013-2014 Suomessa

Lisätiedot

19.5.2014. KVANK / Työn ja päivätoiminnan valiokunta / Laatukriteerityöryhmä

19.5.2014. KVANK / Työn ja päivätoiminnan valiokunta / Laatukriteerityöryhmä MUISTIO/MA ja SG 19.5.2014 KVANK / Työn ja päivätoiminnan valiokunta / Laatukriteerityöryhmä Aika: 16.5.2014 klo 9.40-15.30 Paikka: Kehitysvammaliitto, Viljatie 4 A, 00700 Helsinki Läsnä-/poissaolijat:

Lisätiedot

Te-toimisto. työllistymisen tukimuodot

Te-toimisto. työllistymisen tukimuodot Te-toimisto työllistymisen tukimuodot Kirsi Elg Asiantuntija, Jyväskylän työvoiman palvelukeskus Keski-Suomen TE-toimisto Tuetun työllistymisen palvelulinja 1 Asiakkaalle hänen palvelutarpeensa mukaista

Lisätiedot

KVANK/Työn ja päivätoiminnan valiokunta

KVANK/Työn ja päivätoiminnan valiokunta KVANK/Työn ja päivätoiminnan valiokunta Visiotyöryhmä Kehitysvammaisten ihmisten työ- ja päivätoiminnan kehittämisvisio (versio 20.11.2013) Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunta 1 Tuettu päätöksenteko

Lisätiedot

Autismisäätiö. - osallisuutta ja onnistumisia

Autismisäätiö. - osallisuutta ja onnistumisia Autismisäätiö - osallisuutta ja onnistumisia Räätälöiden töihin 20.5.2015 Kaikille sopiva työ- seminaari Autismisäätiö Autismisäätiö on voittoa tavoittelematon säätiö, joka tuottaa asiantuntevia palveluja

Lisätiedot

11.02.2015/ Anna-Liisa Lämsä. Työnantajien näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien työllistämisestä

11.02.2015/ Anna-Liisa Lämsä. Työnantajien näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien työllistämisestä Työnantajien näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien työllistämisestä Työnantajakysely ja työnantajien haastattelut Vuoden 2014 alussa työnantajille tehty työnantajakysely 161 vastaajaa 51 työnantajan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 17/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Päätös Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Helsingin kaupunki Esityslista 17/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Päätös Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle. Helsingin kaupunki Esityslista 17/2014 1 (5) Päätöshistoria 22.04.2014 469 Päätös päätti panna asian pöydälle. Esittelijä kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310

Lisätiedot

KYSELY TYÖHÖNVALMENTAJILLE KOKEMUKSISTA TE-PALVELUISSA KEHITYSVAMMAISEN ASIAKKAAN KANSSA

KYSELY TYÖHÖNVALMENTAJILLE KOKEMUKSISTA TE-PALVELUISSA KEHITYSVAMMAISEN ASIAKKAAN KANSSA RAPORTTI.5.5 KYSELY TYÖHÖNVALMENTAJILLE KOKEMUKSISTA TE-PALVELUISSA KEHITYSVAMMAISEN ASIAKKAAN KANSSA Rinnekoti-Säätiö Rinnekodintie, 98 Espoo etunimi.sukunimi@rinnekoti.fi (9) 855 (6) Kyselyn perustiedot

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Me Itse ry Toimintasuunnitelma 2015 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin

Lisätiedot

Työelämä 2020 monimuotoisen työyhteisön mahdollisuudet 11.6.2014 Ritva Sillanterä, Satakunnan ELY-keskus

Työelämä 2020 monimuotoisen työyhteisön mahdollisuudet 11.6.2014 Ritva Sillanterä, Satakunnan ELY-keskus Työelämä 2020 monimuotoisen työyhteisön mahdollisuudet 11.6.2014 Ritva Sillanterä, Satakunnan ELY-keskus Palkkatuki (vamman tai sairauden perusteella) Työolosuhteiden järjestelytuki Ritva Sillanterä 11.6.2014

Lisätiedot

Asumista tukevien palvelujen laatusuositusten laatiminen. Miten prosessi eteni?

Asumista tukevien palvelujen laatusuositusten laatiminen. Miten prosessi eteni? Asumista tukevien palvelujen laatusuositusten laatiminen Miten prosessi eteni? Miten prosessi eteni? 1. Käsitteiden määrittely Ohjaavien arvojen ja periaatteiden määrittely Apuvälineet laatusuositusten

Lisätiedot

Kiinni työelämässä -seminaari 11.11.09

Kiinni työelämässä -seminaari 11.11.09 MAHIS TYÖHÖN Kiinni työelämässä -seminaari Työllistymisen tuet ja palvelut Sari Honkonen ja Arja Pitkänen 11.11.09 1 TYÖLLISTYMISTÄ EDELTÄVÄT PALVELUT Työssäoppiminen on oppilaitoksen järjestämää työpaikalla

Lisätiedot

Etsitkö työlle tekijää? Hyödynnä työhönvalmennusta.

Etsitkö työlle tekijää? Hyödynnä työhönvalmennusta. Etsitkö työlle tekijää? Hyödynnä työhönvalmennusta www.eksote.fi Onko yrityksessäsi työtehtäviä, jotka ovat vailla tekijää ja niiden tekemiseen menee vain muutama tunti päivässä? Olisivatko lisäkädet tarpeen

Lisätiedot

KVANK-verkoston vuosikokous Pöytäkirja. Aika: kello

KVANK-verkoston vuosikokous Pöytäkirja. Aika: kello KVANK-verkoston vuosikokous Pöytäkirja Aika: 24.5. kello 10.00-12.30 1. Markku Virkamäki ja Susanna Hintsala toimivat kokouksen puheenjohtajina ja Kirsi Konola sihteerinä 2. Arvo liiton toiminnanjohtaja

Lisätiedot

Työn tuki -malli 2011

Työn tuki -malli 2011 Työn tuki -malli 2011 Kehittyvää erityisryhmien asumista Mikä Työn tuki -malli on? Työn tuki -malli on syntynyt Asumispalvelusäätiö ASPAn KoPa-projektissa (Koulutuksella palkkatyöhön) vuosina 2008-2010

Lisätiedot

SATAOSAA - MUUTOKSESSA MUKANA! Vammaistyön päällikkö, Rauma Vesa Kiiski

SATAOSAA - MUUTOKSESSA MUKANA! Vammaistyön päällikkö, Rauma Vesa Kiiski SATAOSAA - MUUTOKSESSA MUKANA! Vammaistyön päällikkö, Rauma Vesa Kiiski VAMMAISPALVELULAKI 8 b Päivätoiminta 8 c Henkilökohtainen apu KEHITYSVAMMALAKI 2 : kohta 3) tarpeellinen ohjaus sekä 4) työtoiminnan

Lisätiedot

Miten Kehas-ohjelma vaikutti ja miten tästä eteenpäin?

Miten Kehas-ohjelma vaikutti ja miten tästä eteenpäin? Miten Kehas-ohjelma vaikutti ja miten tästä eteenpäin? Susanna Hintsala, Kehitysvammaliitto Kuntaseminaari Eskoossa 28.10.2016 1 11/8/2016 YK-sopimus ja asuminen 9 art. Varmistetaan vammaisten henkilöiden

Lisätiedot

Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku

Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku Milla Ryynänen, projektipäällikkö, Työelämän päämies projekti, Savon Vammaisasuntosäätiö 17.11.2015 TYÖELÄMÄN

Lisätiedot

Kehitysvammaiset ihmiset töihin -hanke

Kehitysvammaiset ihmiset töihin -hanke Kehitysvammaiset ihmiset töihin -hanke Valtakunnalliset erityishuoltopäivät 16.9 Tea Kairi 1 9/12/2016 Projektin tavoitteet Päätavoitteena on ottaa käyttöön ja soveltaa näyttöön perustuvaa työhönvalmennusta

Lisätiedot

Verkostoja hyödyntäen järjestöje kautta aitoon työllistymiseen

Verkostoja hyödyntäen järjestöje kautta aitoon työllistymiseen Verkostoja hyödyntäen järjestöje kautta aitoon työllistymiseen Mikkeli 15.10.2014 Petri Puroaho Taustani Sosiaaliohjaaja, yhteiskuntatieteiden maisteri ja opettaja/kouluttaja Työkokemusta ja yhteistyötä

Lisätiedot

Kaikki mukaan vammaisten ja osatyökykyisten työpanos työelämän käyttöön. Pauliina Lampinen Kuntoutuspäivät 23.3.2012

Kaikki mukaan vammaisten ja osatyökykyisten työpanos työelämän käyttöön. Pauliina Lampinen Kuntoutuspäivät 23.3.2012 Kaikki mukaan vammaisten ja osatyökykyisten työpanos työelämän käyttöön Pauliina Lampinen Kuntoutuspäivät 23.3.2012 Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö Säätiö tukee pitkäaikaissairaita/vammaisia lapsia

Lisätiedot

Ohjaus- ja seurantalomake 1 (7) Kuntalisä työttömiä palkkatuella työllistäville järjestöille, yhdistyksille ja säätiöille

Ohjaus- ja seurantalomake 1 (7) Kuntalisä työttömiä palkkatuella työllistäville järjestöille, yhdistyksille ja säätiöille Ohjaus- ja seurantalomake 1 (7) Oulun kaupunki maksaa yleishyödyllisille kuntalisää palkkatuella työllistettävän oululaisen henkilön palkkakuluihin. Kuntalisän maksamisessa noudatetaan Oulun kaupungin

Lisätiedot

Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja

Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja 050 434 0928 Markku.haurinen@jns.fi Yrityskansio sisältö Työllisyyden kuntakokeilu Koulutus- ja työhönvalmennus Työkokeilu Palkkatuki Esimerkkilaskelmat palkkatuesta

Lisätiedot

Työvalmentajatoiminta Pielisen Karjalassa

Työvalmentajatoiminta Pielisen Karjalassa Työvalmentajatoiminta Pielisen Karjalassa Työtie-projektin ja kuntien yhteinen kokeilu. Mukana Juuka, Valtimo, Nurmes ja Lieksa. Kesto projektin rahoituspäätöksen mukaan. Käynnistynyt kuuden valitun työvalmentajan

Lisätiedot

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle Tätä ohjetta sovelletaan ennen 1.10.2016 alkaneisiin työsuhteisiin. TAMPEREEN TYÖLLISTÄMISTUKI Tampereen työllistämistuen tavoitteena on edistää yksilöllisiä erityispalveluita tarvitsevien työnhakijoiden

Lisätiedot

OHJAAVA TYÖHÖNVALMENNUSPALVELU

OHJAAVA TYÖHÖNVALMENNUSPALVELU #ohjatentyöhön OHJAAVA TYÖHÖNVALMENNUSPALVELU Toteutus, tulokset ja tuotokset Tiina Myllymäki Projektivastaava / työhönvalmentaja 3kk -Ohjaava työhönvalmennuspalvelu -projekti Päätösseminaari 30.3.2017,

Lisätiedot

Erilaisille oppijoille selkeyttä jatkosuunnitelmiin

Erilaisille oppijoille selkeyttä jatkosuunnitelmiin Erilaisille oppijoille selkeyttä jatkosuunnitelmiin Tiina Myllymäki Projektivastaava / Työhönvalmentaja 3kk Ohjaava työhönvalmennuspalvelu projekti 3kk Ohjaava työhönvalmennuspalvelu projekti (2015 2017)

Lisätiedot

Green Care seminaari. Kokkolan työvoiman palvelukeskus. 10.4.2013 Toimisto Otsikko

Green Care seminaari. Kokkolan työvoiman palvelukeskus. 10.4.2013 Toimisto Otsikko Green Care seminaari Kokkolan työvoiman palvelukeskus 1 Kokkolan työvoiman palvelukeskus (TYP) Työvoiman palvelukeskus on TE-toimiston, kaupungin sekä KELAN yhteinen palveluyksikkö Tavoitteena on moniammatillisesti

Lisätiedot

RAY:n avustusmahdollisuudet työllistymisen edistämisessä

RAY:n avustusmahdollisuudet työllistymisen edistämisessä RAY:n avustusmahdollisuudet työllistymisen edistämisessä Muutos 26! Projektien rahoituskanavat ja välityömarkkinat 2014 28.1.2014 Pori 27.1.2014 1 Esityksen rakenne RAY kansalaisjärjestötoiminnan mahdollistajana

Lisätiedot

Miten tuetaan osatyökykyisen työllistymistä?

Miten tuetaan osatyökykyisen työllistymistä? Miten tuetaan osatyökykyisen työllistymistä? Psykologi Tanja Josefsson, Tampereen TE-toimisto Projektipäällikkö Paula Salminen, Epilepsialiitto ry 24.4.2014 Kuka on osatyökykyinen Osatyökykyisyys (ent.

Lisätiedot

KAUPUNGIN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ TYÖLLISYYDEN HOIDOSSA

KAUPUNGIN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ TYÖLLISYYDEN HOIDOSSA KAUPUNGIN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ TYÖLLISYYDEN HOIDOSSA 10.042015 Yhdistysten tulevaisuus työllisyystoimijoina - tilaisuus Tarja Husso Työllisyyspäällikkö TYÖTTÖMÄT TYÖNHAKIJAT JOENSUUSSA 2009-2015 (suluissa

Lisätiedot

Tiinan tarina. - polkuni työelämään

Tiinan tarina. - polkuni työelämään Tiinan tarina - polkuni työelämään Tiinan tarina on syntynyt Aspa-säätiön Silta työhön -projektissa (ESR, STM). Tarina kertoo projektin toimintamalleista sekä tositapahtumiin pohjautuvista kokemuksista.

Lisätiedot

Työelämän osallisuuden kehittäminen Suomessa

Työelämän osallisuuden kehittäminen Suomessa Työelämän osallisuuden kehittäminen Suomessa KVANK Työn ja päivätoiminnan valiokunta Muistio learning cafe työskentelystä 6.6.2016 Pohjaksi EASPD:n pyytämälle raportille Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunta

Lisätiedot

Tukea opiskelijan työllistymiseen tietoa opettajalle

Tukea opiskelijan työllistymiseen tietoa opettajalle Tukea opiskelijan työllistymiseen tietoa opettajalle 2 Milloin opiskelija voi tarvita tukea työllistymiseen? Miten oppilaitoksessa voidaan ohjata työllistymisessä? Ammatillisen koulutuksen tavoitteena

Lisätiedot

TE-palvelut. Uudenmaan ELY-keskus Jani Lehto

TE-palvelut. Uudenmaan ELY-keskus Jani Lehto TE-palvelut Uudenmaan ELY-keskus Jani Lehto 5.11. TE-palvelut perustuvat lakiin julkisista työvoima- ja yrityspalveluista TE-palvelut ovat julkisia työ- ja elinkeinopalveluita, joita tarjoavat Työ- ja

Lisätiedot

Tuula Poikonen. Etappeja matkan varrelta

Tuula Poikonen. Etappeja matkan varrelta Tuula Poikonen 2.12.2016 Tuettu työllistyminen ja työllistymisen tukipalvelut Etappeja matkan varrelta 2 1994 suunnitelma ja sosiaalilautakunnan päätös tuetun työllistymisen (avotyö!) kehittämisestä tausta

Lisätiedot

Kun nuori tulee töihin

Kun nuori tulee töihin Kun nuori tulee töihin Tämän oppaan tarkoituksena on toimia käsikirjana pk-yrityksen työllistäessä nuoren henkilön. Mukaan on koottu muistilista työnantajalle perehdytyksen tueksi. Vastaavasti mukana on

Lisätiedot

KIT -uutiskirje 2/2014. Täysi tohina päällä. Projektissa tehtävä tutkimus

KIT -uutiskirje 2/2014. Täysi tohina päällä. Projektissa tehtävä tutkimus 1/5 KIT -uutiskirje 2/2014 Täysi tohina päällä Kehitysvammaiset ihmiset töihin (KIT) projektissa kevät on ollut touhua täynnä. Tutkimuksen aineistoa on keräilty sekä saatu alustavia tuloksia. Työvalmentajarengas

Lisätiedot

Sosiaalihuollon ajankohtaiset uudistukset Laitoshoidon purku ja itsenäinen asuminen

Sosiaalihuollon ajankohtaiset uudistukset Laitoshoidon purku ja itsenäinen asuminen Sosiaalihuollon ajankohtaiset uudistukset Laitoshoidon purku ja itsenäinen asuminen Kuntamarkkinat 11.9.2013 Jaana Viemerö, asiakkuusjohtaja, Järvenpään kaupunki Asukkaita suunnilleen saman verran kuin

Lisätiedot

Vantaan kaupunki työllistämisen tukena yrityksille. Anu Tirkkonen työllisyyspalveluiden johtaja vs.

Vantaan kaupunki työllistämisen tukena yrityksille. Anu Tirkkonen työllisyyspalveluiden johtaja vs. Vantaan kaupunki työllistämisen tukena yrityksille Anu Tirkkonen työllisyyspalveluiden johtaja vs. Kauppakamarin Hankintainfo Vantaa 6.3.2015 Työttömyys Vantaalla tammikuussa 2015 1/2015 1/2014 Muutos

Lisätiedot

14.12.2012. Kehitysvammaliitto (4. krs luentosali), Viljatie 4 A, 00700 Helsinki

14.12.2012. Kehitysvammaliitto (4. krs luentosali), Viljatie 4 A, 00700 Helsinki MUISTIO/MA ja TP 14.12.2012 KVANK / Työn ja päivätoiminnan valiokunnan kokous Aika: 10.12.2012 klo 12.00-16.00 Paikka: Kehitysvammaliitto (4. krs luentosali), Viljatie 4 A, 00700 Helsinki Läsnä-/poissaolijat:

Lisätiedot

Työtarmoa yhdistystyöllistämiseen. Johanna Seppänen Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry KAJO-keskus

Työtarmoa yhdistystyöllistämiseen. Johanna Seppänen Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry KAJO-keskus Työtarmoa yhdistystyöllistämiseen Johanna Seppänen 17.1.2017 Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry KAJO-keskus Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry Painopistealueet: Osallisuus ihmisten äänen

Lisätiedot

Aktiivisen työvoimapolitiikan meneillään olevat askeleet työvoimapolitiikan maakunnallistaminen/kunnallistaminen

Aktiivisen työvoimapolitiikan meneillään olevat askeleet työvoimapolitiikan maakunnallistaminen/kunnallistaminen Aktiivisen työvoimapolitiikan meneillään olevat askeleet työvoimapolitiikan maakunnallistaminen/kunnallistaminen 14.2.2017 Paasitorni Kehittämispäällikkö Erja Lindberg Lähde: KEHA-keskus 2 14.2.2017 Kuntien

Lisätiedot

KVANK/Työn ja päivätoiminnan valiokunta

KVANK/Työn ja päivätoiminnan valiokunta KVANK/Työn ja päivätoiminnan valiokunta Järjestäytymiskokous 31.5.2012 Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunta 1 Asialista 1. Kokouksen avaus ja osallistujien esittäytyminen 2. Kokouksen asialistan

Lisätiedot

TE-palvelut työnantajille. 25.9.2014 Toimisto Otsikko

TE-palvelut työnantajille. 25.9.2014 Toimisto Otsikko TE-palvelut työnantajille 1 Ilmoita avoin työpaikka Paikan ilmoittaminen verkossa, te-palvelut.fi Kun teet työnantajana yhteistyösopimuksen TE-toimiston kanssa, saat omalta TE-toimistoltasi käyttöösi verkkopalvelutunnukset

Lisätiedot

TUETUN TYÖLLISTYMISEN PALVELU

TUETUN TYÖLLISTYMISEN PALVELU TUETUN TYÖLLISTYMISEN PALVELU Työelämää työvalmentajan tuella 2.10.2014 Työ kuuluu kaikille seminaari Nina Sohlberg-Ahlgren ja Merja Honkanen TUETTU TYÖLLISTYMINEN HELSINGISSÄ EU:n Employment Horizon-projektissa

Lisätiedot

LAATUSUOSITUKSET TYÖLLISTYMISEN JA OSALLISUUDEN TUEN PALVELUIHIN. Kehitysvammaisille ihmisille tarjottavan palvelun lähtökohtana tulee olla, että

LAATUSUOSITUKSET TYÖLLISTYMISEN JA OSALLISUUDEN TUEN PALVELUIHIN. Kehitysvammaisille ihmisille tarjottavan palvelun lähtökohtana tulee olla, että Suomen malli 2 LAATUSUOSITUKSET TYÖLLISTYMISEN JA OSALLISUUDEN TUEN PALVELUIHIN (entinen työ- ja päivätoiminta) Kehitysvammaisille ihmisille tarjottavan palvelun lähtökohtana tulee olla, että he voivat

Lisätiedot

Vantaan pitkäaikaistyöttömyyden

Vantaan pitkäaikaistyöttömyyden Työraide Vantaan pitkäaikaistyöttömyyden kuntakokeiluhanke Kuntaliiton lehdistötilaisuus 4.11. Anne Matilainen, projektipäällikkö, Vantaan kaupunki Työraide työllisyyden kuntakokeiluhanke Kesto 1.9.2012-31.12.2015

Lisätiedot

Työllisyyden edistäminen sosiaalisena kriteerinä kaupungin hankinnoissa

Työllisyyden edistäminen sosiaalisena kriteerinä kaupungin hankinnoissa Työllisyyden edistäminen sosiaalisena kriteerinä kaupungin hankinnoissa Vantaan kaupunki Elina Patana 7.3.2016 Elinvoimaohjelman 2014-2016 painopisteet 1. Yrityspalveluiltaan ylivoimainen 2. Edelläkävijä

Lisätiedot

Kuinka vammainen nuori työllistyy? Antti Teittinen Kehitysvammaliitto ry.

Kuinka vammainen nuori työllistyy? Antti Teittinen Kehitysvammaliitto ry. Kuinka vammainen nuori työllistyy? Antti Teittinen Kehitysvammaliitto ry. Lähtökohdat Esitelmä perustuu tutkimukseen Ekholm E, Teittinen A. Vammaiset nuoret ja työntekijäkansalaisuus. Osallistumisen esteitä

Lisätiedot

Oulun kaupungin työllistämisen kuntakokeiluhanke 1.10.2012 31.12.2015. Sanna Rautio 24.4.2013

Oulun kaupungin työllistämisen kuntakokeiluhanke 1.10.2012 31.12.2015. Sanna Rautio 24.4.2013 Oulun kaupungin työllistämisen kuntakokeiluhanke 1.10.2012 31.12.2015 Sanna Rautio 24.4.2013 Hallitusohjelman kuntakokeilu pitkäaikaistyöttömyyden alentamiseksi Oulun kaupungin työllistämisen kuntakokeilu

Lisätiedot

TYÖLLISTÄMISJAKSOON LIITETTY TYÖHÖNVALMENNUS TAMPEREEN SARKA OY:SSÄ. http://www.tampereensarka.fi/images/muok attu_1.jpg

TYÖLLISTÄMISJAKSOON LIITETTY TYÖHÖNVALMENNUS TAMPEREEN SARKA OY:SSÄ. http://www.tampereensarka.fi/images/muok attu_1.jpg TYÖLLISTÄMISJAKSOON LIITETTY TYÖHÖNVALMENNUS TAMPEREEN SARKA OY:SSÄ http://www.tampereensarka.fi/images/muok attu_1.jpg TAMPEREEN SARKA OY Tampereen kaupungin omistama sosiaalinen yritys Sosiaalinen yritys

Lisätiedot

Susanna Hintsala kertoo Laatuvaliokunnan työstä.

Susanna Hintsala kertoo Laatuvaliokunnan työstä. Neuvottelukunnan vuosikokous 14.5. klo 16.00 Läsnä: Markku Virkamäki Susanna Hintsala Kirsi Konola Jaana Osara Pirjo Valtonen Katri Hänninen Marjut Mäki-Torkko Ilkka Jokinen Markku Niemelä Jere Metsähonkala

Lisätiedot

Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta. Eveliina Pöyhönen

Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta. Eveliina Pöyhönen Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta Eveliina Pöyhönen Uusi sosiaalihuoltolaki Lain tarkoitus: Edistää ja ylläpitää hyvinvointia sekä sosiaalista turvallisuutta Vähentää eriarvoisuutta ja edistää osallisuutta

Lisätiedot

Palkkatuen ja työkokeilun mahdollisuudet välityömarkkinoilla Katja Pietilä Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto

Palkkatuen ja työkokeilun mahdollisuudet välityömarkkinoilla Katja Pietilä Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto Palkkatuen ja työkokeilun mahdollisuudet välityömarkkinoilla 22.5.2017 Katja Pietilä Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto 1 20.9.2017 Palkkatuki Palkkatuki on työttömän työnhakijan työllistymisen edistämiseksi

Lisätiedot

Palkkatukityön merkitys ja tavoitteet

Palkkatukityön merkitys ja tavoitteet Palkkatukityön merkitys ja tavoitteet Parantaa työttömän työnhakijan ammattitaitoa, osaamista ja työmarkkina-asemaa ja näin edistää hänen työllistymistään avoimille työmarkkinoille TE-toimisto arvioi,

Lisätiedot

hanke Apua ja tukea rekrytoinnin eri vaiheisiin www.rakennerahastot.fi TE -toimiston palkkatuki Kaupungin työllistämistuki

hanke Apua ja tukea rekrytoinnin eri vaiheisiin www.rakennerahastot.fi TE -toimiston palkkatuki Kaupungin työllistämistuki hanke Apua ja tukea rekrytoinnin eri vaiheisiin TE -toimiston palkkatuki Kaupungin työllistämistuki Kaupungin kesätyöllistämistuki nuorille TE-palvelut Oppisopimus Työkokeilu Rekrytointikoulutus www.rakennerahastot.fi

Lisätiedot

TAUSTAA TYÖSSÄVALMENNUS

TAUSTAA TYÖSSÄVALMENNUS TAUSTAA - Palvelusetelimenettelyllä yritysvalmennusyksikkötoiminta - Työmarkkinatukikustannukset olivat vuonna 2015 keskimäärin 4145 /v (yli 300 pv) - 6020 /v (yli 1000 pv) - Jos henkilö työllistyy puoleksi

Lisätiedot

Palvelut autismin kirjon henkilöille Vammaisten palvelut. Sosiaalityöntekijä Ulla Åkerfelt 14.1.2014

Palvelut autismin kirjon henkilöille Vammaisten palvelut. Sosiaalityöntekijä Ulla Åkerfelt 14.1.2014 Palvelut autismin kirjon henkilöille Vammaisten palvelut Sosiaalityöntekijä Ulla Åkerfelt 14.1.2014 SOSIAALITYÖ neuvonta ;lanteen arvioin; palvelutarpeen kartoitus palvelusuunnitelman tekeminen sopivien

Lisätiedot

Työvalmennuksella tukea työssä jatkamiseen. Kirsi Leppänen Vastaava työvalmentaja Mehiläinen Työelämäpalvelut

Työvalmennuksella tukea työssä jatkamiseen. Kirsi Leppänen Vastaava työvalmentaja Mehiläinen Työelämäpalvelut Työvalmennuksella tukea työssä jatkamiseen Kirsi Leppänen Vastaava työvalmentaja Mehiläinen Työelämäpalvelut Työkyky määräytyy suhteessa työhön Sopiva työ tukee kaikkien ihmisten hyvinvointia myös useimmista

Lisätiedot

TE-palvelut ja validointi

TE-palvelut ja validointi TE-palvelut ja validointi Mestari2013 - Sinut on tunnistettu! koulutuspolitiikan seminaari 26.-27.11.2013 TE-PALVELUIDEN UUDISTAMINEN v. 2013- TE-PALVELUT JA VALIDOINTI EPÄVIRALLISEN JA ARKIOPPIMISEN TIETOJEN,

Lisätiedot

28.5.2013. Paikka: Bovallius-ammattiopisto Turku (auditorio), Vähäheikkiläntie 50, 20810 Turku

28.5.2013. Paikka: Bovallius-ammattiopisto Turku (auditorio), Vähäheikkiläntie 50, 20810 Turku MUISTIO/MA 28.5.2013 KVANK / Työn ja päivätoiminnan valiokunnan kokous Aika: 13.5.2013 klo 10.00-15.00 Paikka: Bovallius-ammattiopisto Turku (auditorio), Vähäheikkiläntie 50, 20810 Turku Läsnä-/poissaolijat:

Lisätiedot

TE toimiston Yrityspalvelut yrityksen ehdoilla

TE toimiston Yrityspalvelut yrityksen ehdoilla TE toimiston Yrityspalvelut yrityksen ehdoilla Julkisen sektorin palvelut yrittäjilletapahtuma Kluuvissa 10.11.2010 KLUUVIN TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTO Toiminta-ajatus: Tehokkaan työnvälityksen ja osaavan

Lisätiedot

TE-palvelut yrityksille ja työnantajille

TE-palvelut yrityksille ja työnantajille TE-palvelut yrityksille ja työnantajille te-palvelut.fi Kun yrityksessä tarvitaan uutta, osaavaa työvoimaa tai näköpiirissä on uutta osaamista vaativa muutostilanne, kannattaa hyödyntää TE-palveluja. Olemme

Lisätiedot

Työmarkkinakeskusjärjestöjen esitykset 18.10.2012 koulutuksen ja työelämän yhteistyön kehittämiseksi

Työmarkkinakeskusjärjestöjen esitykset 18.10.2012 koulutuksen ja työelämän yhteistyön kehittämiseksi Työmarkkinakeskusjärjestöjen esitykset 18.10.2012 koulutuksen ja työelämän yhteistyön kehittämiseksi Ehdotukset valmisteltu työurasopimuksen pohjalta käynnistetyssä työryhmässä keskusjärjestötasolla. Neuvottelut

Lisätiedot

Mitä sitten, jos työkyky ei riitä avoimille työmarkkinoille? Paula Salminen 17.2.2014

Mitä sitten, jos työkyky ei riitä avoimille työmarkkinoille? Paula Salminen 17.2.2014 Mitä sitten, jos työkyky ei riitä avoimille työmarkkinoille? Paula Salminen 7.2.204 Epilepsiaa sairastavien työllisyysongelmien tunnistaminen oikea työllistämisinterventio. Ei ongelmia: kohtaukset ovat

Lisätiedot

Etelä-Pirkanmaan välityömarkkinoiden kehittämisprojekti

Etelä-Pirkanmaan välityömarkkinoiden kehittämisprojekti Etelä-Pirkanmaan välityömarkkinoiden kehittämisprojekti Tavoitteena kehittää työllisyyden hoitoa alueella Keskeisimpinä tehtävinä - Luoda työllistymisen polkuja pidempään työttömänä olleille henkilöille

Lisätiedot

Sosiaaliviraston palvelut autismin kirjon asiakkaille

Sosiaaliviraston palvelut autismin kirjon asiakkaille Sosiaaliviraston palvelut autismin kirjon asiakkaille Sosiaalityöntekijä Ulla Åkerfelt Helsingin sosiaalivirasto Vammaisten sosiaalityö 26.1.2010 www.hel.fi Sosiaalityö ja palveluohjaus Sosiaaliturvaa

Lisätiedot

Hallitusohjelmakirjauksia työllisyydestä

Hallitusohjelmakirjauksia työllisyydestä Hallitusohjelmakirjauksia työllisyydestä Kuusikkokuntien kuntouttavan työtoiminnan ja tuetun työllistämisen seminaari Oulu 6.10.2011 Erja Lindberg erityisasiantuntija TYP-toimintamalli Työ- ja elinkeinotoimistojen,

Lisätiedot

KEHAS- KESKUSTELUTILAISUUS

KEHAS- KESKUSTELUTILAISUUS KEHAS- KESKUSTELUTILAISUUS Anne-Mari Raassina Neuvotteleva virkamies Sosiaali- ja terveysministeriö Rovaniemi 27.8.2015 Kehitysvammaisten henkilöiden asumisen ohjelmaa (Kehas) koskevat valtioneuvoston

Lisätiedot

Yleistä kuntouttamiseen liittyen

Yleistä kuntouttamiseen liittyen Työhön kuntoutumisen tukitoimet TE-hallinnossa 3.11.2015 1 Yleistä kuntouttamiseen liittyen Julkisen työ ja yrityspalvelulakiin liittyviä palveluita. Ovat toissijaisia palveluita eli aina ensin selvitettävä

Lisätiedot

Yhteiskunnallinen yritystoiminta työllistämisen näkökulmasta

Yhteiskunnallinen yritystoiminta työllistämisen näkökulmasta Yhteiskunnallinen yritystoiminta työllistämisen näkökulmasta Satu Kaattari-Manninen Case Ektakompus Oulun kaupunki, Tekijäpuu - palvelu Yhteiskunnallisten yritysten superpäivä Kemissä 27.2.2013 Oulun yhteisötoiminta

Lisätiedot

LAUSUNTO ESKOON SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTOJEN KEHITTÄMISESTÄ VUOSINA 2016-2018

LAUSUNTO ESKOON SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTOJEN KEHITTÄMISESTÄ VUOSINA 2016-2018 LAUSUNTO ESKOON SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTOJEN KEHITTÄMISESTÄ VUOSINA 216-218 Lausuntopyyntö Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä on perussopimuksensa 13 :n mukaan pyytänyt jäsenkuntien esityksiä

Lisätiedot

Ajankohtaisia asioita meiltä ja maailmalta

Ajankohtaisia asioita meiltä ja maailmalta Ajankohtaisia asioita meiltä ja maailmalta Kirsi Konola Kehittämistoiminnan johtaja Tienviittoja tulevaisuuteen Turku 1.11.2013 Ajankohtaista meillä: Kehas ohjelma Valtioneuvoston periaatepäätös 8.11.2012

Lisätiedot

Klubitaloista tukea arkeen ja työllistymiseen. 2.12.2013 Lea Nikula

Klubitaloista tukea arkeen ja työllistymiseen. 2.12.2013 Lea Nikula Klubitaloista tukea arkeen ja työllistymiseen 2.12.2013 Lea Nikula Nuorten Ystävät vankalla pohjalla Perustettu 1907 Oulussa Ensimmäinen työntekijä tittelillä katulastenkaitsija Ainolan lastentarha 1914

Lisätiedot

TUETUN TYÖLLISTYMISEN PALVELU. KVANK Työn ja päivätoiminnan valiokunta 1.10.2012 Nina Sohlberg-Ahlgren Johtava työvalmentaja

TUETUN TYÖLLISTYMISEN PALVELU. KVANK Työn ja päivätoiminnan valiokunta 1.10.2012 Nina Sohlberg-Ahlgren Johtava työvalmentaja TUETUN TYÖLLISTYMISEN PALVELU KVANK Työn ja päivätoiminnan valiokunta 1.10.2012 Nina Sohlberg-Ahlgren Johtava työvalmentaja Sosiaaliviraston vammaistyössä tuettua työtä järjestetään Tuetun työllistymisen

Lisätiedot

Tiedote yrittäjille 18.9.2015

Tiedote yrittäjille 18.9.2015 Tiedote yrittäjille 18.9.2015 Tässä tiedotteessa esittelemme lyhyesti Orimattilan kaupungissa tarjolla olevia uusia työllisyyspalveluja. Voit soittaa tai lähettää sähköpostia ja kysyä lisää. Jokaisen työllisyyspalvelun

Lisätiedot

Henkilökohtainen budjetti mahdollisuutena

Henkilökohtainen budjetti mahdollisuutena Henkilökohtainen budjetti mahdollisuutena Sosiaali- ja terveysturvan päivät, Seinäjoki 14.- 15.8.2013 / Markku Virkamäki, toiminnanjohtaja, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Tiedän mitä tahdon! projekti

Lisätiedot

Matkalla naapuruuteen -uudistuvat erityispalvelut kuntien peruspalveluiden tukena

Matkalla naapuruuteen -uudistuvat erityispalvelut kuntien peruspalveluiden tukena Matkalla naapuruuteen -uudistuvat erityispalvelut kuntien peruspalveluiden tukena Sari Hietala Ylihoitaja, PKSSK sosiaalipalvelut 25.11.2013 PKSSK:n toiminta-alue 2 PKSSK sosiaalipalvelut 2013 Tulevaisuuden

Lisätiedot

Kehitysvammaisten henkilöiden asumisen kehittämisestä. Reetta Mietola, Helsingin yliopisto, Sosiaalitieteiden laitos reetta.mietola@helsinki.

Kehitysvammaisten henkilöiden asumisen kehittämisestä. Reetta Mietola, Helsingin yliopisto, Sosiaalitieteiden laitos reetta.mietola@helsinki. Kehitysvammaisten henkilöiden asumisen kehittämisestä Reetta Mietola, Helsingin yliopisto, Sosiaalitieteiden laitos reetta.mietola@helsinki.fi Kehitysvammaisten asumista koskeva selvitystyö (2011-2012,

Lisätiedot

Osatyökykyisille tie työelämään

Osatyökykyisille tie työelämään Osatyökykyisille tie työelämään Kärkihanke osana strategisen hallitusohjelman toimeenpanoa 2016 2019 Painopistealue Hyvinvointi ja terveys Kuka on osatyökykyinen? Henkilö, jolla on käytössään osa työkyvystään

Lisätiedot

Töihin!-palvelu. Työhönvalmennus ja työnantajayhteistyö. Anu Laasanen 19.5.2011

Töihin!-palvelu. Työhönvalmennus ja työnantajayhteistyö. Anu Laasanen 19.5.2011 Töihin!-palvelu Työhönvalmennus ja työnantajayhteistyö Anu Laasanen 19.5.2011 Töihin! palvelu on toimija työnantajan, asiakkaan ja työhallinnon välillä Perustehtävä Toiminnan tarkoituksena on yrityksissä,

Lisätiedot

Työelämän pelisäännöt oppisopimuskoulutuksessa

Työelämän pelisäännöt oppisopimuskoulutuksessa Työelämän pelisäännöt oppisopimuskoulutuksessa 1 SISÄLTÖ Työsopimus... 4 Koeaika... 4 Palkanmaksu ja verotus... 4 Oppisopimustyöntekijän oikeudet ja velvollisuudet... 5 Työnantajan oikeudet ja velvollisuudet...

Lisätiedot

TE-palvelut yrityksille ja työnantajille

TE-palvelut yrityksille ja työnantajille TE-palvelut yrityksille ja työnantajille te-palvelut.fi Kun yrityksessä tarvitaan uutta, osaavaa työvoimaa tai näköpiirissä on uutta osaamista vaativa muutostilanne, kannattaa hyödyntää TE-palveluja. Olemme

Lisätiedot

Turun Ohjaamo 2015-2018

Turun Ohjaamo 2015-2018 Turun Ohjaamo 2015-2018 Toiminta ja ajatus 17.3.2015 MIKSI OHJAAMO? Nuorten palvelut ovat olleet hajanaisesti sijoittuneita ja huonosti nuorten löydettävissä. Tavoite: Nuorten palvelut yhdessä paikassa

Lisätiedot

Välityömarkkinafoorumi. Ritva Sillanterä 6.3.2015

Välityömarkkinafoorumi. Ritva Sillanterä 6.3.2015 Välityömarkkinafoorumi Ritva Sillanterä 6.3.2015 Uudistunut palkkatuki Työttömän työnhakijan työllistymisen edistämiseksi tarkoitettu tuki, jonka TE-toimisto myöntää työnantajalle palkkauskustannuksiin

Lisätiedot

HENKILÖSTÖVUOKRAUKSEN AUKTORISOINTISÄÄNNÖT

HENKILÖSTÖVUOKRAUKSEN AUKTORISOINTISÄÄNNÖT HENKILÖSTÖVUOKRAUKSEN AUKTORISOINTISÄÄNNÖT T y ö n t e k i j ä l l e Henkilöstövuokrauksen auktorisointi Henkilöstöpalveluyritysten auktorisoinnilla varmistetaan, että henkilöstövuokraus on aina reilua

Lisätiedot

Työelämän pelisäännöt

Työelämän pelisäännöt Työelämän pelisäännöt 1. Työsopimus Kun työntekijä ottaa työntekijän töihin, hän tekee työntekijän kanssa ensin työsopimuksen. Työsopimus kannattaa tehdä kirjallisesti, vaikka suullinen työsopimus on yhtä

Lisätiedot

TUETTU TYÖLLISTYMINEN

TUETTU TYÖLLISTYMINEN TUETTU TYÖLLISTYMINEN Pori 8.2.2010 Suvi Pikkusaari Työhönvalmennuksen kehittämiskoordinaattori VATES-säätiö VATES-säätiö Asiantuntijaorganisaatio, joka toimii vammaisten ja osatyökykyisten ihmisten yhdenvertaiseksi

Lisätiedot

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Tukiliiton toimintaan vaikuttavia muutoksia 1. Valtion ja kuntien talous kiristyy. Taloudellisuus

Lisätiedot

Osatyökykyisille tie työelämään (OTE) FT, PsL, erityisasiantuntija Patrik Tötterman TEM

Osatyökykyisille tie työelämään (OTE) FT, PsL, erityisasiantuntija Patrik Tötterman TEM Osatyökykyisille tie työelämään (OTE) FT, PsL, erityisasiantuntija Patrik Tötterman TEM Tavoite: Osatyökykyiset ihmiset jatkavat työelämässä tai työllistyvät avoimille työmarkkinoille. 2 1 Osatyökykyisten

Lisätiedot

Kuusikkokuntien kuntouttavan työtoiminnan ja tuetun työllistämisen seminaari H A U K I P U D A S, K I I M I N K I, O U L U, O U L U N S A L O, Y L I

Kuusikkokuntien kuntouttavan työtoiminnan ja tuetun työllistämisen seminaari H A U K I P U D A S, K I I M I N K I, O U L U, O U L U N S A L O, Y L I HAUKIPUDAS, KIIMINKI, OULU, OULUNSALO, YLI-II Kuusikkokuntien kuntouttavan työtoiminnan ja tuetun työllistämisen seminaari Work shop 1: Kuntien ja valtion välisen työjaon kokeilun mahdollisuudet (hallitusohjelma)

Lisätiedot

Vammaisen rekrytoinnin tuet ja työnantajan kustannukset. VATES-säätiö

Vammaisen rekrytoinnin tuet ja työnantajan kustannukset. VATES-säätiö Vammaisen rekrytoinnin tuet ja työnantajan kustannukset VATES-säätiö Vammaisten potentiaali työhön Työikäisiä vammaisia 220 000 1) Töissä (vapaaehtoistyö mukana) 15-20 % noin 40 000 Lisäksi haluaisi töihin

Lisätiedot

SOSIAALIALAN JÄRJESTÖJEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄN SOVELTAMISEN ABC

SOSIAALIALAN JÄRJESTÖJEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄN SOVELTAMISEN ABC SOSIAALIALAN JÄRJESTÖJEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄN SOVELTAMISEN ABC Tämän ohjeistuksen tarkoitus on toimia muistilistana työnantajan edustajille ja luottamusmiehille toimenpiteistä, joita sosiaalialan järjestöjen

Lisätiedot

Ylitornion Väylä-hanke. Kuntalaisten hyvinvoinnin ja työllisyyden edistämiseksi

Ylitornion Väylä-hanke. Kuntalaisten hyvinvoinnin ja työllisyyden edistämiseksi Ylitornion Väylä-hanke Kuntalaisten hyvinvoinnin ja työllisyyden edistämiseksi YLITORNION VÄYLÄ-projekti hyvinvoinnin ja työllisyyden edistämiseksi MIKSI KENELLE MITÄ TAVOITELLAAN ASIAKASTYÖN TOIMINTA-MALLI

Lisätiedot