KVANK/Työn ja päivätoiminnan valiokunta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KVANK/Työn ja päivätoiminnan valiokunta"

Transkriptio

1 KVANK/Työn ja päivätoiminnan valiokunta Kokous Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunta 1

2 Asialista 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen asialistan hyväksyminen 3. Läsnäolijat 4. Edellisen kokouksen muistion tarkistaminen 5. Ajankohtaiset kuulumiset valiokunnan jäsenten parista ja maailmalta 6. Rinnekotisäätiön sosiaalisen yrityksen Lakiston Palvelut Oy:n esittely Toimitusjohtaja Sirpa Granö, Lakiston Palvelut Oy 7. Työn ja päivätoiminnan laatukriteerien työstäminen: tilannekatsaus ja yhteistä ideointia 8. KVANK-työskentelyn tulevaisuus. Valiokunnan jäsenten kokemuksia ja näkemyksiä koko neuvottelukunnan ja eri valiokuntien toiminnasta ja kehittämisestä 9. Seuraavat kokoukset 10. Muut mahdolliset asiat 11. Kokouksen päättäminen Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunta 2

3 5. Ajankohtaiset kuulumiset valiokunnan jäsenten parista ja maailmalta Kouvolan kaupungin toimintojen esittely Työtoiminnan johtaja Pertti Rinkinen, Kouvolan kaupunki Carean toimintojen esittely Erityispalvelujen suunnittelija Timo Pesu, Carea kuntayhtymä Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunta 3

4 KOUVOLAN KAUPUNGIN TYÖTOIMINTA 2014 Pertti Rinkinen

5 TYÖTOIMINNAN YKSIKKÖ On osa työllistymisen edistämisen osastoa, johon kuuluu myös TYP ja palkkatuettu työ Toiminnot: avotyötoiminta, kuntouttava työtoiminta, toimintakeskukset; Vapriikki, Kuntola ja Jokivalkea Henkilökunta: 19

6 Työtoiminnan lähtökohdat Työtoiminnan järjestämisen lähtökohtana on kansalaisten täysivaltainen osallistuminen yhteiskuntaan, mikä merkitsee myös osallisuutta työelämään. Julkisen vallan on edistettävä työllistymistää ja pyrittävä turvaamaan jokaiselle oikeus työhön.

7 Kuntouttava työtoiminta Työtoiminnan ohjaajia 6 Päivittäinen asiakasmäärä n.200 Toimintapäiviä vuonna 2013 oli Toimintapaikkoina kaupungin toimipisteet ja lukuisat järjestöt sekä Parik-Säätiö

8 Avotyötoiminta Kaksi työvalmentajaa Asiakkaina sekä kehitysvammaisia että mielenterveyskuntoutujia Päivittäinen asiakasmäärä n.90 Toimintapäiviä vuonna 2013 n

9 Toimintakeskukset Henkilökuntaa 11 Päivittäinen asiakasmäärä n. 100 Toimintapäiviä vuonna 2014 n

10 Vuoden 2014 haasteet Sosiaalisen työllistyminen elää suuren murroksen keskellä. Tavoitteena on, että työtoiminnan sijaan ensisijainen vaihtoehto jo eläkkeellä olevallekin henkilölle on pääsy työsuhteiseen työhön. Nämä työsuhteet voivat olla koko- tai osa-aikaisia esimerkiksi palkkatuettuja tai tuetun työllistymisen menetelmällä toteutettuja. Muutos aiempaan työtoiminnan malliin on suuri ja vaatii toteutuakseen organisaatioltamme uudenlaista suuntautumista ja ammatillista osaamista. Työtoiminta on hoidettu työvalmentajien toimesta ja tulevaisuudessa tarvitsemme sekä työnetsijän että työhönvalmentajan.

11 Konkreettiset toimenpiteet vuonna 2014 Työ- ja päivätoiminnan erottaminen toisistaan Työetsijän palkkaaminen KIT-projektin hyödyntäminen muutosprosessissa Kouvolan kaupungin sisäiseen tiedottamiseen panostaminen Yhteistyön tehostaminen alueen muiden toimijoiden kanssa

12 Työ- ja päivätoiminta

13 Asiakkaat Henkilöstöä: 31 ohjaajaa asiakkaita yhteensä n. 150

14 Työ- ja päivätoiminta Kuusi eri palvelutuotetta (hintaryhmää) sekä työhönvalmennukseen liittyvät palvelut (tuntihinta ja päivähinta) 250, 122, 80, 68, 40, 25

15 Työ- ja päivätoiminta Kolmessa toimipaikassa on työ- ja päivätoimintaa: Helmi Cafe: avotyö, työtoiminta ja työhönvalmennus (Mehiläinen yhteistyö uutena) Rekolan koulun tilat Kuusankoskella (alkoi elokuussa 2013) Ankkalampi

16 Mistä asiakkaat tulevat Carean asumispalvelut: 96 avo, laitos 23, Yksityinen 18 Vanhempien luota 24, Asuu itsenäisesti 2, muu 3 Yksilölliset suunnitelmat tehty ja toiminnan tavoitteet määritelty

17 Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä Kuntayhtymän johtaja jää eläkkeelle ja uutta etsitään; vaihdos tapahtuu syyskesällä. Vielä ei tietoa miten sote-ratkaisu vaikuttaa toimintaamme, kun keskuspaikkana olisi Oulu. Muita kuulumisia? Tuntuma, että vaikeammin vammaisten toiminta jäämässä muiden toimintojen ja painotusten jalkoihin pelko, että he unohtuvat kokonaan Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunta 17

18 KVANK ja Vammaisfoorumi: hankintalainsäädäntövaikuttamista KVANK: eduskuntavaali-/hallitusohjelmatavoitteiden työstämistä työryhmän toimesta Työryhmä: Tuula Poikonen, Helsingin kaupunki Ritva Ulander, Autismisäätiö Ilkka Jokinen, Vaalijalan kuntayhtymä Kirsi Konola/Sanna Kekki, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Marika Metsähonkala, Varsinais-Suomen erityishuoltopiiri Kari Vuorenpää, Kehitysvammaisten Tukiliitto Susanna Hintsala, Kehitysvammaliitto Marika Ahlstén, Kehitysvammaliitto Vaikuttamisen alustavat kärjet: Valtakunnallinen vammaistutkimuksen ohjelma Tuetun työllistymisen työhönvalmennuksen turvaaminen sosiaalihuollon palveluna Poikkihallinnollinen, valtakunnallinen työ- ja päivätoimintojen uudistamisen ohjelma TEOS-lain toimeenpanoa tukemaan Kotipalveluresurssit ja muut kotiin saatavat palvelut vammaislapsiperheille Laitosasumisen lakkauttamisen rahoituksen turvaaminen Vaikuttamisen toimintasuunnitelma:??? Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunta 18

19 Kehitysvammaliitto Kehitysvammaiset ihmiset töihin (KIT) -projekti Työvalmentajarinki kokoontunut kevään aikana neljä kertaa: tietoa näyttöön perustuvasta työhönvalmennuksesta annettu innostus palkkatyöllistämiseen herännyt työvalmentajat lähteneet työstämään asiaa case -asiakkaidensa kanssa Ensimmäinen vertaisryhmä käynnissä Kotka-Hamina alueella: yksilökeskeisen suunnittelun välineitä kokeiltu ja keskusteltu työasioista mielenkiintoisia havaintoja työskentelystä koottu matkan varrella Tutkimus hyvällä mallilla alustavia havaintoja saadaan kuulla 5.5 järjestettävässä keskustelutilaisuudessa Kouvolassa Eduskuntavaali-/hallitusohjelmatavoitteiden työstämistä, yhtenä kärkenä työllisyys: Tuetun työllistymisen työhönvalmennuspalvelun saatavuuden turvaaminen: lainsäädäntöperusta + resursointi Kannustinloukun purkaminen eläke- ja ansiotulon yhteensovittamiseksi Sosiaalihuollon palveluna toteutettavan työnteon sääntely siten, että pysyvät sijoitukset ei-työsuhteiseen, palkattomaan työhön tavallisilla työpaikoilla eivät enää mahdollisia Valtakunnallinen ohjelma (vrt. kehitysvammaisten asumisohjelma KEHAS) tukemaan, seuraamaan ja arvioimaan nk. TEOSlainsäädännön toimeenpanoa: mm. tiedotus, neuvonta, pilottikokeilut, seurantatutkimus Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunta 19

20 6. Rinnekotisäätiön sosiaalisen yrityksen Lakiston Palvelut Oy:n esittely Toimitusjohtaja Sirpa Granö, Lakiston Palvelut Oy Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunta 20

21 Sirpa Granö, Kvank Rinnekoti-Säätiön omistama sosiaalinen yritys

22 Rinnekoti-Säätiön työja päivätoimintojen kokonaisuus

23 Osakeyhtiö Perustettu , aloitti toimintansa Kokonaan Rinnekoti-Säätiön omistama: toimialoina sosiaalinen henkilöstövuokraus ja kahvila-leipomo Rinnepulla Sosiaalisen yrityksen status syyskuussa 2013: Sosiaalisen yrityksen työntekijöistä vähintään 30 prosenttia tulee olla osatyökykyisiä tai pitkäaikaistyöttömiä. Lakiston Palvelut Oy toimii Rinnekodin yhteisten arvojen pohjalta. Rinnekodin arvot ovat lähimmäisyys, asiantuntijuus ja hyvä elämä. Yrityksen pääasiallisena tarkoituksena on kehitysvammaisten ja muiden osatyökykyisten sekä pitkäaikaistyöttömien henkilöiden työllistymisen edistäminen. Tavoitteena on työkokeilu-, työharjoittelu ja osa- tai kokoaikaisen palkkatyön löytyminen niille, jotka ovat siihen motivoituneita ja kykeneviä. Yhtiö ei jaa osakkailleen voittoa. Mahdollinen kertynyt voitto tullaan käyttämään osatyökykyisten ja pitkäaikaistyöttömien henkilöiden työllisyyden edistämiseen.

24 Henkilöstö Toimitusjohtajana Rinnekoti-Säätiön työ- ja päivätoimintojen johtaja Sirpa Granö Lakiston Palvelujen palvelupäällikkö Pirjo Kekkonen vastaa arjen töiden sujuvuudesta sekä leipomon että henkilöstövuokrauksen osalta Lisäksi yrityksessä työskentelee työhönvalmentaja, jonka palkkaukseen saatu ely-tukea (tuki loppuu ) leipuri palkkatuella leipomoapulainen ja kahvilatyöntekijä Työssäoppijoita ja te-toimiston työkokeilijoita ollut myös Vuoden 2013 aikana henkilöstövuokraus työllisti edelleen yhteensä kuusi henkilöä Rinnekoti-Säätiön sisäisiin palveluihin: Tilahuolto, pesula, kiinteistöpalvelut

25 Henkilöstövuokraus Osatyökykyinen henkilö tekee työehtosopimuksen mukaisen työsopimuksen sosiaalisen yrityksen kanssa. Sosiaalinen yritys vastaa kaikista työnantajakuluista ja järjestää työterveyshuollon. Työehtosopimukset voivat vaihdella työalan mukaan, toistaiseksi ollut käytössä kaupan alan tes Sosiaalinen yritys vuokraa työntekijän tilaajatyönantajalle erillisen sopimuksen mukaisesti ja saa siitä tuntikorvauksen: hinta alkaen 20 /h työntekijän koulutuksesta ja työtehtävän vastuullisuudesta riippuen Vuoden 2014 tavoitteena on henkilöstövuokrauspalvelun laajentaminen säätiön ulkopuolisiin yrityksiin

26 LAKISTON PALVELUIDEN SOSIAALISEN HENKILÖSTÖVUOKRAUKSEN PROSESSI Lakiston Palvelut Oy työllistää osatyökykyisiä ja pitkäaikaistyöttömiä henkilöitä sosiaalisen henkilöstövuokrauksen avulla. LaPa toimii vuokratyöntekijän työnantajana ja hoitaa rekrytointiprosessin sekä kaikki työantajavelvoitteet. Henkilöstövuokrauspalvelua ostava asiakasyritys huolehtii työnjohtovelvoitteestaan työpaikalla ja maksaa työntekijän tekemistä työtunneista sovitun korvauksen LaPalle. Pääsääntöisesti henkilöstövuokrausprosessi lähtee liikkeelle asiakasyrityksen työvoiman tarpeesta. Joissakin tapauksissa lähdetään myös etsimään tietyn tyyppistä työtä työnhakijaksi ilmoittautuneelle työntekijälle. Henkilöstövuokraustilaus Yritysasiakas voi työvoiman tarpeessaan ottaa yhteyttä LaPa:n joko nettisivujen kautta tai suoraan palvelupäällikköön tai työhönvalmentajaan puhelimitse/sähköpostitse. Yhteistyötä yrityksiin päin rakennetaan myös olemalla aktiivisesti yhteydessä potentiaalisiksi katsottuihin yrityksiin. Yhteistyö alkaa sitovan henkilöstövuokraustilauksen tekemisestä. Tilaus tehdään erillisellä lomakkeella ja siinä määritellään mm. työtehtävät, työaika ja työtilauksen kesto. Tilauksen pohjalta kartoitetaan vielä yhteistyössä yrityksen kanssa täsmälliset työtehtävät, joihin työntekijää haetaan. Työtehtävien kartoitus voidaan tehdä työanalyysiä apuna käyttäen. Kartoituksen myötä pystytään määrittelemään millaista koulutusta, osaamista ja kokemusta työtehtävät vaativat. Työtehtävien vaativuus vaikuttaa asiakasyrityksen maksamaan tuntihintaan sekä vuokratyöntekijän tuntipalkkaan. Palkkauksessa käytetään kaupanalan työehtosopimusta.

27 Työntekijän rekrytointi Tilauksen saatuaan LaPa ryhtyy etsimään työtehtäviin sopivaa henkilöä. Avoimesta työpaikasta ilmoitetaan omilla nettisivuilla, te-toimiston järjestelmässä ja mahdollisimman laajalti myös erinäisissä yhteistyöverkostoissa. Työhönvalmentaja vastaa pääsääntöisesti työntekijöiden etsinnästä. Työnhakijat voivat lähettää työhakemuksensa nettisivujen kautta tai sähköpostitse. Myös avoimia työhakemuksia otetaan vastaan ja hakijoiden tiedot rekisteröidään henkilörekisteriin. Sopivan työtehtävän tultua hakuun, heihin voidaan ottaa yhteyttä tämän perusteella. Työnhakijat haastatellaan, jolloin selvitetään työnhakijan koulutus, työkokemus, motivaatio ko. työtehtäviin ja muut mahdollisesti työllistymiseen vaikuttavat asiat sekä palkkatukioikeus. Työnhakuprosessissa voi työnhakijan tukena olla myös hänen oma työhönvalmentajansa esim. kunnasta. Haastattelujen perusteella työnhakijoista valitaan sopivimmat esiteltäväksi asiakasyritykselle. Yritystapaamisessa asiakasyritys pääsee tutustumaan työnhakijaan henkilökohtaisesti ja työnhakija voi tutustua alustavasti työntekemispaikkaansa ja kysellä tarvittaessa tarkentavia kysymyksiä työtehtävistä. Tapaamisen perusteella asiakasyritys tekee lopullisen työntekijävalinnan. LaPan työhönvalmentaja järjestää tapaamiset yritykseen ja on mukana tapaamisissa.

28 Kun työntekijävalinta on tapahtunut, tehdään palkkatukihakemus te-toimistoon. Palkkatuen hakee LaPan palvelupäällikkö. Tätä varten hän tarvitsee työntekijän henkilötiedot ja te-toimistossa työntekijän palkkatukiasioista vastaavan virkailijan yhteystiedot, jos työntekijällä on virkailija tiedossa. Ennen työhakemuksen lähettämistä Lakiston Palveluihin, olisi työhakijan hyvä ilmoittautua tetoimistoon työttömäksi työnhakijaksi. Yhteistyötahon työhönvalmentajan vastuulla on huolehtia, että palkkaamisen edellyttämät toimenpiteet on te-toimistossa tehty. Työaikojen ja tuntipalkan täsmennyttyä yhteistyötahon työhönvalmentaja tekee tarvittaessa laskelmat työntekijän sosiaalietuuksien ja palkan yhteensovittamisesta. Hän on myös tarvittaessa apuna, jos työntekijän tarvitsee hankkia uusi verokortti. Työsopimuksen allekirjoittaminen Työsopimus voidaan allekirjoittaa, kun te-toimistosta on tullut päätös palkkatuesta. Ilmoituksen palkkatuesta saa LaPan palvelupäällikkö/työhönvalmentaja. Työsopimuksen laatii työhönvalmentaja ja sen allekirjoittaa palvelupäällikkö. Työhönvalmentaja järjestää allekirjoitustilaisuuden ja kutsuu koolle kaikki asianosaiset. Tarvittaessa paikalla tulee olla myös työntekijän edunvalvojan. Tapaamisessa käydään läpi työn tekemisen ehdot ja tarvittavat käytännön asiat kuten esim. työvuorolistakäytänteet. Tässä yhteydessä työntekijä täyttää lisäksi henkilötietolomakkeen, johon tulevat mm. palkan maksuun liittyvät tiedot. Näin ollen työntekijän tulee varata tapaamiseen mukaan tilinumero sekä verokortti.

29 Työn aloittaminen ja työskentely asiakasyrityksessä Kun työntekijä aloittaa työt asiakasyrityksessä, hänelle nimetään siellä työpaikkaohjaaja. Työpaikkaohjaajan vastuulla on perehdyttää työntekijä työtehtäviinsä. Jos työntekijä tarvitsee tukea työtehtävien opetteluun ja esim. kirjallisia työohjeita, yhteistyötahon työhönvalmentajan vastuulla on huolehtia näistä asioista. Kun työntekijä oppii työtehtävät ja selviytyy työstään itsenäisemmin, vähennetään työhönvalmennuksen tukea asteittain. Pidemmissä työsuhteissa ja jatkosopimuksissa työhönvalmennuksen päävastuu siirtyy LaPan työhönvalmentajalle, koska työntekijän odotetaan selviytyvän työpaikalla jo itsenäisemmin. Asiakasyritys kantaa kokonaisvastuun työnjohdosta työpaikalla. Yritys laatii työvuorosuunnitelman, yhdessä sovittujen ehtojen puitteissa. Työntekijän vastuulla on noudattaa suunnitelmaa ja täyttää työvuorolistaan toteutuneet työtunnit. Ennakoitavissa olevista poissaoloista sovitaan aina hyvissä ajoin LaPan palvelupäällikön ja asiakasyrityksen kanssa. Sairaspoissaoloista tulee viipymättä ilmoittaa työntekemispaikkaan ja LaPan palvelupäällikölle/työhönvalmentajalle. Sairaspoissaoloista tulee hankkia poissaolotodistus, muuten ne tulkitaan luvattomiksi poissaoloiksi, joista ei makseta palkkaa. Työvuorolistaa täytetään aina kalenterikuukausi kerrallaan ja kuukauden päätyttyä työntekijä ja työntekemispaikan esimies/vastaava hyväksyvät allekirjoituksillaan työvuorolistaan täytetyt tunnit. Allekirjoituksilla varustettu työvuorolista toimitetaan LaPan palvelupäällikölle seuraavan kuukauden 5. päivään mennessä. Työvuorolista toimii työntekijän palkanmaksun ja asiakasyrityksen laskutuksen perusteena.

30 LaPan työhönvalmentaja on koko työllistymisen ajan työntekijän ja työantajan tukena, jos siihen ilmenee tarvetta. Hän tapaa säännöllisesti molempia osapuolia ja tiedustelee näiden kuulumisia. Työhönvalmentajan on tärkeä olla tietoinen kaikesta, mitä työpaikalla tapahtuu ja yhteistyötahon työhönvalmentajan tulee omalta osaltaan pitää hänet ajan tasalla työpaikan kuulumisista. Henkilöstövuokrausopimuksen allekirjoittaminen Henkilöstövuokrauksesta tehdään aina kirjallinen sopimus asiakasyrityksen ja LaPan kesken. Sopimuksessa on määritelty kaikki henkilöstövuokraukseen liittyvät vastuu ja velvollisuudet. Sopimuksen allekirjoittaa Lapan toimitusjohtaja. Henkilöstövuokraus tilausjakson loppuessa Henkilöstövuokraustilauksen ja sen myötä työntekijän työsopimuksen lähestyessä loppuaan ryhdytään selvittelemään työntekijän jatkopolkua. Tämä tehdään yhteistyössä työntekijän, yhteistyötahon työhönvalmentajan ja LaPan palvelupäällikön/työhönvalmentajan kanssa. Jos työntekijä viihtyy työssään ja haluaa jatkaa yhteistyötä LaPan kanssa, ensisijainen tavoite on, että asiakasyrityksen kanssa voidaan tehdä jatkosopimus. Asiakasyritys voi jatkaa työntekijän vuokraamista tai palkata hänet suoraan yritykseen. Jos jatkosopimusta ei synny, ryhdytään työntekijälle hakemaan muuta hänen toiveidensa mukaista työpaikkaa.

31 palvelee arkisin klo osoitteessa Rinnekodintie 9. Tilaukset myös joka päivä tuoreet leivät ja leivonnaiset omassa puu-uunissa paistettuina, käsin tehtynä ja ilman lisäaineita henkilökuntana leipomossa yksi leipuri ja yksi tuetusti työllistetty apulainen. Kahviossa yksi palkkatukityöntekijä. työtoiminta kuljettaa leipomotuotteet leipomosta kahvillaan

32 Rinnekotilaisia käsitöitä Kahvila Rinnepullassa on myytävänä Rinnekodin asiakkaiden tekemiä erilaisia käsitöitä. Myynnissä on myös Rinnekoti-Säätiön tuotteita esim. adresseja, kirjoja ja cd-levyjä. Puutarha Rinnekoti-Säätiön Puutarhalta löytyvät erilaiset kukat ja ruukut vuodenaikoja mukaillen.

33 Lounastauko Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunta 33

34 7. Työn ja päivätoiminnan laatukriteerien työstäminen: tilannekatsaus ja yhteistä ideointia Työryhmä saanut sparrausta laatukriteerien työstämiseen Kehitysvammaliiton Koulutus- ja vaikuttamisyksikön johtaja Susanna Hintsalalta, joka oli keskeisesti mukana työstämässä KVANK:n yksilöllisen tuen laatukriteerejä Susanna esitteli eurooppalainen yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen laatukehyksen (Common Quality Framework for Social Services of General Interest), jota hyödynnettiin yksilöllisen tuen laatukriteerien viitekehyksenä Susanna pohti, olisiko laatusuositusten laatimisessa pitänyt tukeutua vieläkin vahvemmin eurooppalaiseen laatuviitekehykseen. Yksilöllisen tuen laatusuositukset ovat nyt varsin tiivistettyjä, jolloin niistä ehkä on kadotettu sellaisia konkreettisia elementtejä, joiden avulla palvelujen järjestäjät ja tuottajat voivat sitoa laatusuositukset käyttämiinsä laatumittareihin. Laatusuositusten jalkauttamisen osalta Susanna arvioi, että laatuvaliokunnalta loppui puhti: ei ole olemassa tietoa siitä, miten ja missä määrin laatusuositukset ovat jalkautuneet palvelujen järjestämiseen ja tuottamiseen. Toisaalta pohdinta: mitä asioita pystytään KVANK:n piirissä kattamaan koko valtakunnan tasolla, ja missä asioissa vastuu on KVANK:ssa mukana olevilla yksittäisillä organisaatioilla? Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunta 34

35 Susannan suosituksia työn ja päivätoiminnan laatukriteerien työstämiseen: Miksi on oleellista tehdä laatusuosituksia juuri nyt? Tämän määrittely on tärkeää valtakunnallisen ja paikallisen keskustelun aikaansaamiseksi + oman puhdin ylläpitämiseksi. Tavoitemäärittely Tavoiteltava lopputulos Tavoiteaikataulu ja välietapit Ei kannata heti oikaista tiiviisiin laatusuosituksiin perusteellinen pohjatyö eurooppalaisen viitekehyksen nojalla. Viestinnän ja lopputuloksen julkistamisen ja levittämisen suunnittelu: muodot, kohderyhmät, kanavat Mitkä ovat työryhmän keinot pysyä laatukriteerifokuksessa, kun keskustelu helposti karkaa ajankohtaisiin kysymyksiin? Yksilöllisen tuen laatukriteerityöskentely strukturoitiin tarkasti pienryhmiin/pareihin, jotka työskentelivät ja veivät asioita eteenpäin. Lyhyessäkin ajassa, vaikkapa tunnin työskentelyllä, saadaan paljon aikaan pienryhmissä. Joku aina kokoaa pienryhmien tuotokset, joista seuraavalla kerralla jatketaan. Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunta 35

36 Laatukriteerityöryhmän suunnitelma Susannan evästysten pohjalta Mitä tavoittelemme? Mikä on lopputulos? Miksi me tätä teemme? Visiotyöskentelyssä muodostettiin visio kehitysvammaisten työ- ja päivätoiminnan ja työllistymisen tukemisen kehittämiseksi ja modernisoimiseksi. Vision toteutumista sekä tulevan TEOS-lainsäädännön toteutumista tuetaan laatimalla em. visiolle pohjautuvat laatukriteerit. Jotta laatukriteerit saadaan levitettyä, jalkautettua ja juurrutettua käytäntöön osana TEOS-lainsäädännön toimeenpanoa, tarvitaan KEHAS-ohjelmaa vastaava valtakunnallinen ohjelma. Lopputulokset: Laatukriteerit Check-list kriteerien toteutumisesta Ehdotuksia mittareista Viestintäsuunnitelma laatukriteerien julkaisemiseksi (eri formaatit, eri foorumit ) ja levittämiseksi Aikataulu Laatukriteerit + viestintäsuunnitelma valmiina kesällä 2015 Työsuunnitelma Jatketaan seuraavalssa kokouksessa Työskentelyn resursointi, ryhmäläisten työpanokset ym. Fokuksen säilyttäminen työskentelypäivissä olennaista: yritetään saada tehokkaasti aikaiseksi päivien aikana. On hyvä muistaa myös erilaiset teknologian apuvälineet, mm. GoogleDrive, videoneuvottelu ei ole välttämätöntä aina kokoontua nenätysten samaan kokoushuoneeseen. Laatukriteerityöryhmän seuraava kokous: Syksyn kokousajankohdat on sovittu Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunta 36

37 Yhteistä ideointia/evästystä/toiveita laatukriteerityöryhmälle Pitäisikö laatukriteerien sisältää suositus työosuusrahan maksuperusteista (varsinkin ennen tulevia TEOS- ja Valas-lakimuutoksia)? Pitäisikö laatukriteerien sisältää näkökulmia kilpailutukseen liittyen? Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunta 37

38 8. KVANK-työskentelyn tulevaisuus. Valiokunnan jäsenten kokemuksia ja näkemyksiä koko neuvottelukunnan ja eri valiokuntien toiminnasta ja kehittämisestä KVANK = kehitysvamma-alan järjestöjen ja julkisten toimijoiden yhteistyöverkosto Edistää YK:n vammaisten ihmisten oikeuksia koskevan yleissopimuksen toimeenpanoa Suomessa ja tekee työtä asumiseen, työhön ja päivätoimintaan liittyvien palveluiden laadukkaan järjestämisen puolesta Toimintatapa Verkosto on epävirallinen ja toimii konsensusperiaatteella. Verkosto on avoin kaikille halukkaille. Esim. työn ja päivätoiminnan valiokunnassa edustettuna 36 yhteisöä (4/2014) Neuvottelukunta jakaantuu työvaliokuntaan, laatuvaliokuntaan sekä työn ja päivätoiminnan valiokuntaan. KVANK perustettu = toiminut 6 vuotta Työn ja päivätoiminnan valiokunta perustettu = toiminut 2 vuotta Muutamat tahot käyneet keskustelua siitä, tulisiko KVANK:n tavoitteita, toimintamuotoja ja organisoitumista kehittää/päivittää ja miten Valiokuntien puheenjohtajien ja sihteerien yhteinen pohdinta alkusyksyllä??? Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunta 38

39 Ryhmäporina: Mitkä ovat työn ja päivätoiminnan valiokunnan jäsenten näkemykset ja kokemukset koko KVANK:sta ja valiokuntien toiminnasta? Tähänastisen organisoitumisen ja toiminnan arviointia Jatko-organisoitumisen ja toiminnan ideointia Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunta 39

40 Tähänastisen organisoitumisen ja toiminnan arviointia Tutustumiskäynnit kokousten yhteydessä hyviä: varmasti aina jotain kotiinviemistä Tähänastinen työskentely ollut ihan hyvää Kuulee, miten muualla toimitaan Junnataan paikoillaan toisaalta eteenpäinkin on päästy Tärkeä muistaa, mihin asti on päästy ja mitkä asiat on jo käsitelty Työrukkasryhmä hyvä On jokaisesta jäsenestä kiinni, miten ryhmän työskentely etenee Esitykset ja keskustelut hyviä Valtakunnallinen, laajasti edustettu Punainen lanka puuttuu Tähän asti tavoitteena on ollut muodostaa malli/visio Miten tästä eteenpäin? Valiokunnan kokouksissa käydyt keskustelut ja kuullut esitykset ovat vaikuttaneet omaan ajatteluun Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunta 40

41 Jatko-organisoitumisen ja toiminnan ideointia 8-10 hlön ydinporukka, joka valmistelisi valiokunnalle konkreettisia ehdotuksia käsiteltäväksi Eriytyminen: a) työllistyminen b) osallisuutta edistävä toiminta (= nykyinen päivätoiminta) Ryhmillä omat vetäjänsä, esimerkiksi Sirpa Granö ja Pertti Rinkinen Toisaalta nyt on jo laatukriteerityöryhmä, joka yrittää työstää kriteerit työllistymistä tukevaan toimintaan ja osallisuutta tukevaan toimintaan (nyk. työ- ja päivätoiminta) Kokouksia harvemmin, jotta varmasti aina jotain konkreettista käsiteltävää Keskeneräisten versioiden kommentointi valiokunnan kokouksissa sekä meilitse ja/tai muutoin netin kautta Jäsenten kierrätys ja täydentäminen, pienemmiksi porukoiksi jakautuminen esim. laatukriteerityöryhmässä syvyyttä työskentelyyn Jos on muita laatukriteerien työstämisestä kiinnostuneita, työryhmään voi tulla mukaan! Kuntien edustajien mukana olo! kuntien sitoutuminen laatukriteerien noudattamiseen Mikä valiokunnan tehtävä on? Työrukkanen/tiedon välittäminen/jokin muu, mikä? Maantieteellinen edustavuus esim. Pohjois-Suomi täysin aliedustettuna Enemmän teemapohjaista, etukäteen valmisteltua keskustelua Esimiesten mukana olo Tiedon leviäminen alueellisesti esim. tiedotustilaisuuksien muodossa Etäyhteyksien hyödyntäminen Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunta 41

42 9. Seuraavat kokoukset Tiistai klo /16.00, Kehitysvammaliitto Aiheiksi pyritään saamaan ainakin TEOS-lopputuloksen esittely sekä Kehitysvammaliiton KIT-projektin tuottamien avotyötoimintaa ja työllistymistä koskevien tuoreiden tutkimustulosten esittely. Lisäksi laatukriteerityöryhmä esittelee ja kommentoituttaa valiokunnalla siihenastisen työskentelynsä tuloksia. Muita mahdollisia aiheita aikataulun mahdollistamissa rajoissa ovat Helsingin Diakoniaopiston pilottihanke kehitysvammaisten yrittäjyyskoulutuksesta sekä vammaislakien yhteensovittamisen ajankohtaiskatsaus. Tammikuu 2015 Tarkempi ajankohta ja kokouspaikka sovitaan lokakuun kokouksessa Mahdollinen tutustumiskäynti päätetään lokakuun kokouksessa Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunta 42

43 Kauniita kevätpäiviä! Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunta 43

Sosiaali- ja vammaispalvelut työllistymisen tukena: Sosiaalihuoltona toteutettava työhönvalmennus

Sosiaali- ja vammaispalvelut työllistymisen tukena: Sosiaalihuoltona toteutettava työhönvalmennus Sosiaali- ja vammaispalvelut työllistymisen tukena: Sosiaalihuoltona toteutettava työhönvalmennus Vaikuttamistoiminnan päällikkö Marika Ahlstén, Kehitysvammaliitto 4.3.2015 1 Nykytila Sosiaalihuoltolaki

Lisätiedot

Palkkaa mut! Mitä kunta voi tehdä edistääkseen kehitysvammaisten ihmisten työllistymistä palkkatöihin?

Palkkaa mut! Mitä kunta voi tehdä edistääkseen kehitysvammaisten ihmisten työllistymistä palkkatöihin? Palkkaa mut! Mitä kunta voi tehdä edistääkseen kehitysvammaisten ihmisten työllistymistä palkkatöihin? Kuntamarkkinat 14.9 Tea Kairi 1 9/7/2016 Kehitysvammaisten ihmisten työllisyystilanne 2013-2014 Suomessa

Lisätiedot

19.5.2014. KVANK / Työn ja päivätoiminnan valiokunta / Laatukriteerityöryhmä

19.5.2014. KVANK / Työn ja päivätoiminnan valiokunta / Laatukriteerityöryhmä MUISTIO/MA ja SG 19.5.2014 KVANK / Työn ja päivätoiminnan valiokunta / Laatukriteerityöryhmä Aika: 16.5.2014 klo 9.40-15.30 Paikka: Kehitysvammaliitto, Viljatie 4 A, 00700 Helsinki Läsnä-/poissaolijat:

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 17/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Päätös Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Helsingin kaupunki Esityslista 17/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Päätös Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle. Helsingin kaupunki Esityslista 17/2014 1 (5) Päätöshistoria 22.04.2014 469 Päätös päätti panna asian pöydälle. Esittelijä kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310

Lisätiedot

Te-toimisto. työllistymisen tukimuodot

Te-toimisto. työllistymisen tukimuodot Te-toimisto työllistymisen tukimuodot Kirsi Elg Asiantuntija, Jyväskylän työvoiman palvelukeskus Keski-Suomen TE-toimisto Tuetun työllistymisen palvelulinja 1 Asiakkaalle hänen palvelutarpeensa mukaista

Lisätiedot

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle Tätä ohjetta sovelletaan ennen 1.10.2016 alkaneisiin työsuhteisiin. TAMPEREEN TYÖLLISTÄMISTUKI Tampereen työllistämistuen tavoitteena on edistää yksilöllisiä erityispalveluita tarvitsevien työnhakijoiden

Lisätiedot

Asumista tukevien palvelujen laatusuositusten laatiminen. Miten prosessi eteni?

Asumista tukevien palvelujen laatusuositusten laatiminen. Miten prosessi eteni? Asumista tukevien palvelujen laatusuositusten laatiminen Miten prosessi eteni? Miten prosessi eteni? 1. Käsitteiden määrittely Ohjaavien arvojen ja periaatteiden määrittely Apuvälineet laatusuositusten

Lisätiedot

Miten Kehas-ohjelma vaikutti ja miten tästä eteenpäin?

Miten Kehas-ohjelma vaikutti ja miten tästä eteenpäin? Miten Kehas-ohjelma vaikutti ja miten tästä eteenpäin? Susanna Hintsala, Kehitysvammaliitto Kuntaseminaari Eskoossa 28.10.2016 1 11/8/2016 YK-sopimus ja asuminen 9 art. Varmistetaan vammaisten henkilöiden

Lisätiedot

Etsitkö työlle tekijää? Hyödynnä työhönvalmennusta.

Etsitkö työlle tekijää? Hyödynnä työhönvalmennusta. Etsitkö työlle tekijää? Hyödynnä työhönvalmennusta www.eksote.fi Onko yrityksessäsi työtehtäviä, jotka ovat vailla tekijää ja niiden tekemiseen menee vain muutama tunti päivässä? Olisivatko lisäkädet tarpeen

Lisätiedot

Tuula Poikonen. Etappeja matkan varrelta

Tuula Poikonen. Etappeja matkan varrelta Tuula Poikonen 2.12.2016 Tuettu työllistyminen ja työllistymisen tukipalvelut Etappeja matkan varrelta 2 1994 suunnitelma ja sosiaalilautakunnan päätös tuetun työllistymisen (avotyö!) kehittämisestä tausta

Lisätiedot

Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja

Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja 050 434 0928 Markku.haurinen@jns.fi Yrityskansio sisältö Työllisyyden kuntakokeilu Koulutus- ja työhönvalmennus Työkokeilu Palkkatuki Esimerkkilaskelmat palkkatuesta

Lisätiedot

Työvalmentajatoiminta Pielisen Karjalassa

Työvalmentajatoiminta Pielisen Karjalassa Työvalmentajatoiminta Pielisen Karjalassa Työtie-projektin ja kuntien yhteinen kokeilu. Mukana Juuka, Valtimo, Nurmes ja Lieksa. Kesto projektin rahoituspäätöksen mukaan. Käynnistynyt kuuden valitun työvalmentajan

Lisätiedot

Erilaisille oppijoille selkeyttä jatkosuunnitelmiin

Erilaisille oppijoille selkeyttä jatkosuunnitelmiin Erilaisille oppijoille selkeyttä jatkosuunnitelmiin Tiina Myllymäki Projektivastaava / Työhönvalmentaja 3kk Ohjaava työhönvalmennuspalvelu projekti 3kk Ohjaava työhönvalmennuspalvelu projekti (2015 2017)

Lisätiedot

KIT -uutiskirje 2/2014. Täysi tohina päällä. Projektissa tehtävä tutkimus

KIT -uutiskirje 2/2014. Täysi tohina päällä. Projektissa tehtävä tutkimus 1/5 KIT -uutiskirje 2/2014 Täysi tohina päällä Kehitysvammaiset ihmiset töihin (KIT) projektissa kevät on ollut touhua täynnä. Tutkimuksen aineistoa on keräilty sekä saatu alustavia tuloksia. Työvalmentajarengas

Lisätiedot

TE-palvelut yrityksille ja työnantajille

TE-palvelut yrityksille ja työnantajille TE-palvelut yrityksille ja työnantajille te-palvelut.fi Kun yrityksessä tarvitaan uutta, osaavaa työvoimaa tai näköpiirissä on uutta osaamista vaativa muutostilanne, kannattaa hyödyntää TE-palveluja. Olemme

Lisätiedot

Kuusikkokuntien kuntouttavan työtoiminnan ja tuetun työllistämisen seminaari H A U K I P U D A S, K I I M I N K I, O U L U, O U L U N S A L O, Y L I

Kuusikkokuntien kuntouttavan työtoiminnan ja tuetun työllistämisen seminaari H A U K I P U D A S, K I I M I N K I, O U L U, O U L U N S A L O, Y L I HAUKIPUDAS, KIIMINKI, OULU, OULUNSALO, YLI-II Kuusikkokuntien kuntouttavan työtoiminnan ja tuetun työllistämisen seminaari Work shop 1: Kuntien ja valtion välisen työjaon kokeilun mahdollisuudet (hallitusohjelma)

Lisätiedot

Osahankkeen nimi Työssäoppimisen laajentaminen kokeilumallilla Hankkeen tavoitteet Kohderyhmät ja hyödynsaajat...

Osahankkeen nimi Työssäoppimisen laajentaminen kokeilumallilla Hankkeen tavoitteet Kohderyhmät ja hyödynsaajat... 1 (5) Päivämäärä: Suunnitelman laatija(t): Salme Lehtinen Osahankkeen nimi Työssäoppimisen laajentaminen kokeilumallilla 2 + 1 Valtionavustus 346/422/2008 13.10.2008 Hankkeen hallinnointi, kustannuspaikka,

Lisätiedot

Valtioneuvoston periaatepäätös. asumisen ohjelmasta 2010-2015

Valtioneuvoston periaatepäätös. asumisen ohjelmasta 2010-2015 Valtioneuvoston periaatepäätös kehitysvammaisten asumisen ohjelmasta 2010-2015 Raija Hynynen Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Tarvitaanko kehitysvammalaitoksia?

Lisätiedot

Siun sote tapa ajatella, lupa kehittää Kunta-sote -rajapinta Kuntamarkkinat , Pekka Kuosmanen

Siun sote tapa ajatella, lupa kehittää Kunta-sote -rajapinta Kuntamarkkinat , Pekka Kuosmanen Siun sote tapa ajatella, lupa kehittää Kunta-sote -rajapinta Kuntamarkkinat 10.9.2015, Pekka Kuosmanen Pohjois-Karjalan sote-hanke tekee suunnitelman kuntien päätöksentekoa varten siitä, miten alueen sosiaali-

Lisätiedot

Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä

Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä Aika 22.01. 2010, kello 9:00 16:00 Paikka Finanssialan keskusliitto, Bulevardi 28 Paikalla Martti From TIEKE, pj Ari Pulkkinen Agentit, ohjelmistotalotyöryhmä pj Pirjo Ilola

Lisätiedot

Kehitysvammaisten henkilöiden asumisen kehittämisestä. Reetta Mietola, Helsingin yliopisto, Sosiaalitieteiden laitos reetta.mietola@helsinki.

Kehitysvammaisten henkilöiden asumisen kehittämisestä. Reetta Mietola, Helsingin yliopisto, Sosiaalitieteiden laitos reetta.mietola@helsinki. Kehitysvammaisten henkilöiden asumisen kehittämisestä Reetta Mietola, Helsingin yliopisto, Sosiaalitieteiden laitos reetta.mietola@helsinki.fi Kehitysvammaisten asumista koskeva selvitystyö (2011-2012,

Lisätiedot

Osatyökykyiset ja vammaiset työntekijät innovaatiopääomaa yrityksille

Osatyökykyiset ja vammaiset työntekijät innovaatiopääomaa yrityksille Osatyökykyiset ja vammaiset työntekijät innovaatiopääomaa yrityksille 25.8.2015 Petri Puroaho Taustani ja ketä edustan? Taustani: n. 15 vuoden tieto- ja kokemuspääomaa työllistymisasioihiin liittyen Suomesta

Lisätiedot

Kehitysvammaisten ihmisten asuminen- ajankohtaista ja yksilöllisen asumisen mahdollisuuksia

Kehitysvammaisten ihmisten asuminen- ajankohtaista ja yksilöllisen asumisen mahdollisuuksia Kehitysvammaisten ihmisten asuminen- ajankohtaista ja yksilöllisen asumisen mahdollisuuksia Kehitysvammaisten ihmisten asuminen. Seminaari 30.8.2013 Kuopio / Markku Virkamäki, toiminnanjohtaja,kehitysvammaisten

Lisätiedot

Kokkolan Työvoiman Palvelukeskuksen Kokkolan toimipaikan toimintasuunnitelma vuodelle 2011

Kokkolan Työvoiman Palvelukeskuksen Kokkolan toimipaikan toimintasuunnitelma vuodelle 2011 1 Liite A 6 Kokkolan Työvoiman Palvelukeskuksen Kokkolan toimipaikan toimintasuunnitelma vuodelle 2011 Jessica Sundström, johtava sosiaalityöntekijä Juha Joki, vastaava työvoimaohjaaja Johdanto Työvoiman

Lisätiedot

Ajankohtaista. Työelämän sanasto

Ajankohtaista. Työelämän sanasto Ajankohtaista Työelämän sanasto www.tyoelamasanasto.fi (Työelämän verkko opisto, SAK) Yli 600 termiä selityksineen Nyt mukana myös osatyökykyisyyteen liittyvää sanastoa 2 1 Job Shadow Day 27.4. Lisää osatyökykyisten

Lisätiedot

Markkinavuoropuhelu / infotilaisuus: Kuntouttavan työtoiminnan hankinta

Markkinavuoropuhelu / infotilaisuus: Kuntouttavan työtoiminnan hankinta Markkinavuoropuhelu / infotilaisuus: Kuntouttavan työtoiminnan hankinta 18.11.2016 klo 12-14, Satakunnankatu 18 A 1 Hankinnan tausta Työllisyydenhoidon palveluyksikkö ja Hyvinvointipalvelut yhteistyössä

Lisätiedot

Hollolan kunnantalo, Virastotie 3. Kokoushuone Toivola. Katriina Haapakangas. Kärkölän järjestöedustaja,

Hollolan kunnantalo, Virastotie 3. Kokoushuone Toivola. Katriina Haapakangas. Kärkölän järjestöedustaja, Hollolan kunta / Muistio 1/2013 1 (5) n kokous Aika Tiistai 5.3.2013 kello 18.00 Paikka Hollolan kunnantalo, Virastotie 3. Kokoushuone Toivola. Läsnä Armas Hacklin Eija Koivuniemi Tiina Aarto Marjatta

Lisätiedot

KEHAS-OHJELMA -LAITOKSISTA YKSILÖLLISEEN ASUMISEEN. Heidi Hautala Yksi naapureista hanke KAJAANI

KEHAS-OHJELMA -LAITOKSISTA YKSILÖLLISEEN ASUMISEEN. Heidi Hautala Yksi naapureista hanke KAJAANI KEHAS-OHJELMA -LAITOKSISTA YKSILÖLLISEEN ASUMISEEN KAJAANI 23.8.2012 Heidi Hautala Yksi naapureista hanke Kehitysvammaisten Palvelusäätiö 2 Kehitysvammaisten Palvelusäätiö on omaisjärjestötaustainen valtakunnallinen

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma

Työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma 1 LOIMAAN KAUPUNKI Työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma 1 Yhteistoimintamenettelyn perusteet Loimaan kaupunginhallitus päätti 31.3.2014 yhteistoimintamenettelyn käynnistämisestä vuoden 2014 talousarvioon

Lisätiedot

Yhteistyöllä vaikuttavuutta siirtymillä eteenpäin Varkaus

Yhteistyöllä vaikuttavuutta siirtymillä eteenpäin Varkaus Yhteistyöllä vaikuttavuutta siirtymillä eteenpäin Varkaus 30.10.2014 Petri Puroaho Kehittämispäivän tavoitteet YHTEISTYÖ: Vahvistaa välityömarkkinatoimijoiden ja TEhallinnon välistä yhteistyötä VAIKUTTAVUUS

Lisätiedot

SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA

SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA SOPIMUS SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA Laki yhteistoiminnasta yrityksissä 334/2007 (jatkossa yhteistoimintalaki) mukaan työnantajan tulee antaa henkilöstölle oikea-aikaisesti riittävästi

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Toimintasuunnitelma 2014 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin osana

Lisätiedot

Linjaukset välityömarkkinatoimijoiden ja TE-toimiston välisestä yhteistyöstä Vintola Mauri

Linjaukset välityömarkkinatoimijoiden ja TE-toimiston välisestä yhteistyöstä Vintola Mauri Linjaukset välityömarkkinatoimijoiden ja TE-toimiston välisestä yhteistyöstä 1 Linjaukset Palkkatuettu työ vähenee välityömarkkinoilla Tarkoituksena on tarjota työvälineitä paikallisen yhteistyön kehittämiselle

Lisätiedot

sihteeri, hallintojohtaja Kontiolahti Markku Kauppinen kaupunginhallituksen puheenjohtaja Joensuu

sihteeri, hallintojohtaja Kontiolahti Markku Kauppinen kaupunginhallituksen puheenjohtaja Joensuu KOKOUSMUISTIO 2 / 2016 1 (5) Seuturyhmän kokousmuistio Aika: ke 24.8.2016 klo 13:00 16:15 Paikka: Ilomantsin kunnanvirasto, Kalevalasali Läsnä: Pekka Kukkonen seututyöryhmän puheenjohtaja, poistui kokouksesta

Lisätiedot

Johdanto kuntaesimerkkeihin. Arjen keskiössä seminaari Susanna Hintsala

Johdanto kuntaesimerkkeihin. Arjen keskiössä seminaari Susanna Hintsala Johdanto kuntaesimerkkeihin Arjen keskiössä seminaari 6.3.2014 Susanna Hintsala susanna.hintsala@kvl.fi ARJEN KESKIÖSSÄ hankkeen tavoitteet 2012-2014 Lähiyhteisöjen ja asuntoverkostojen suunnittelu Uudet

Lisätiedot

SAMPO OYJ:N HALLITUKSEN MONIMUOTOISUUS- POLITIIKKA

SAMPO OYJ:N HALLITUKSEN MONIMUOTOISUUS- POLITIIKKA SAMPO OYJ:N HALLITUKSEN MONIMUOTOISUUS- POLITIIKKA SISÄLTÖ Hallituksen koko 3 Riippumattomuuden arviointi 3 Hallituksen kokoonpano 3 Nimitys- ja palkkiovaliokunnan tehtävät 4 2 SAMPO OYJ:N HALLITUKSEN

Lisätiedot

KEHAS- KESKUSTELUTILAISUUS

KEHAS- KESKUSTELUTILAISUUS KEHAS- KESKUSTELUTILAISUUS Anne-Mari Raassina Neuvotteleva virkamies Sosiaali- ja terveysministeriö Oulu 21.4.2015 Seinäjoki 22.4.2015 Alueellisen kierroksen keskustelutilaisuuden tavoitteet Kuulla näkemyksiä

Lisätiedot

KEITELEEN KUNTA ESITYSLISTA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 4/2014 45

KEITELEEN KUNTA ESITYSLISTA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 4/2014 45 KEITELEEN KUNTA ESITYSLISTA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 4/2014 45 KOKOUSAIKA Tiistai 27.05.2014 kello 17.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Äyräpääntie 2, 72600 Keitele SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

Osalliseksi omaan lähiyhteisöön Susanna Tero, Malike-toiminta

Osalliseksi omaan lähiyhteisöön Susanna Tero, Malike-toiminta Osalliseksi omaan lähiyhteisöön 1.12.2015 Susanna Tero, Malike-toiminta Kun YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva sopimus saatetaan Suomessa voimaan. Sopimus laajentaa esteettömyyden ja saavutettavuuden

Lisätiedot

KUNTOUTTAVA TYÖTOIMINTA MUUTTUVASSA TILANTEESSA

KUNTOUTTAVA TYÖTOIMINTA MUUTTUVASSA TILANTEESSA KUNTOUTTAVA TYÖTOIMINTA MUUTTUVASSA TILANTEESSA Peppi Saikku Kuntouttava työtoiminta tie osallisuuteen vai pakkotyötä? 20.10.2016 SSOS Kuntien lakisääteisiä palveluita ja muita velvoitteita työllisyydenhoidossa

Lisätiedot

KIT -uutiskirje 2/2014. Täysi tohina päällä. Tutkimuksessa on saatu ensimmäisiä tuloksia

KIT -uutiskirje 2/2014. Täysi tohina päällä. Tutkimuksessa on saatu ensimmäisiä tuloksia 1/5 KIT -uutiskirje 2/2014 Täysi tohina päällä Kehitysvammaiset ihmiset töihin (KIT) projektissa kevät on ollut touhua täynnä: Tutkimuksessa on kerätty aineistoa ja saatu ensimmäisiä tuloksia. Työvalmentajarengas

Lisätiedot

Työpaikkavalmentaja työhöntulijan tukena

Työpaikkavalmentaja työhöntulijan tukena Työpaikkavalmentaja Työpaikkavalmentaja työhöntulijan tukena Työyhteisössä voidaan tarvita järjestelyjä uuden tai vanhan työhöntulijan vastaanottamiseen, tukemiseen ja ohjaamiseen. Työhöntulija voi olla

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017

Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017 Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017 Yhteistyötoimikunta 30.1.2017 Kunnanhallitus1.2.2017 Sisällysluettelo 1 Yleistä 2 Perusteet henkilöstö- ja koulutussuunnitelman laatimiseen 3 Koulutuskorvauksen

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) ja Ohjaamot. II Ohjaamo-päivät , Helsinki Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) ja Ohjaamot. II Ohjaamo-päivät , Helsinki Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) ja Ohjaamot II Ohjaamo-päivät 24.3.2015, Helsinki Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz Työllisyydenhoidon kokonaisuus ELINKEINO- POLITIIKKA TYÖPOLITIIKKA

Lisätiedot

KUNTAKOHTAINEN PERUSTERVEYDEN HUOLLON JA SOSIAALIPALVELUJEN PALVELUSOPIMUS 2017 (SAVONLINNAN KAUPUNKI / ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KY)

KUNTAKOHTAINEN PERUSTERVEYDEN HUOLLON JA SOSIAALIPALVELUJEN PALVELUSOPIMUS 2017 (SAVONLINNAN KAUPUNKI / ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KY) KUNTAKOHTAINEN PERUSTERVEYDEN HUOLLON JA SOSIAALIPALVELUJEN PALVELUSOPIMUS 2017 (SAVONLINNAN KAUPUNKI / ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KY) Kuntayhtymähallitus 29.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO 1. SOPIJAOSAPUOLET

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma

Työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma 1 LOIMAAN KAUPUNKI Työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma 1 Yhteistoimintamenettelyn perusteet Loimaan kaupunginhallitus päätti 23.9.2013 yhteistoimintamenettelyn käynnistämisestä tavoitteena 2,4

Lisätiedot

ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos

ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. OMAAN TOIMINTAAN TILAT... 3 3. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 4 4. OMAVALVONTAVELVOITE... 5 5. TURVALLISUUS JA TAPATURMIEN

Lisätiedot

OULULAISILLE YRITYKSILLE MYÖNNETTÄVÄ KUNTALISÄ OPPISOPIMUSKOULUTUKSEEN (450 (350 eur/kk)

OULULAISILLE YRITYKSILLE MYÖNNETTÄVÄ KUNTALISÄ OPPISOPIMUSKOULUTUKSEEN (450 (350 eur/kk) 2014 OULULAISILLE YRITYKSILLE MYÖNNETTÄVÄ KUNTALISÄ OPPISOPIMUSKOULUTUKSEEN (450 (350 eur/kk) Työllistymiseen liittyvänä tukimuotona Oulun kaupunki myöntää yritysten palkkatuettuihin oppisopimustyösuhteisiin

Lisätiedot

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KOKOUKSEN AVAUS PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS...

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KOKOUKSEN AVAUS PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS... 107 Nuorisovaltuuston kokous Esityslista AIKA 12.4.2016 Klo 17.00 PAIKKA Nuorisotila Nurkka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS... 109 2 KOKOUKSEN AVAUS... 109 3

Lisätiedot

Kasvun ja elinvoiman näkökulma maakuntauudistuksessa. Elinkeinoministeri Olli Rehn Oikeus- ja työministeri Jari Lindström

Kasvun ja elinvoiman näkökulma maakuntauudistuksessa. Elinkeinoministeri Olli Rehn Oikeus- ja työministeri Jari Lindström Kasvun ja elinvoiman näkökulma maakuntauudistuksessa Elinkeinoministeri Olli Rehn Oikeus- ja työministeri Jari Lindström Elinkeinoministeri Olli Rehn Uudistuksen tuettava kasvua Tavoitteenamme on suunnata

Lisätiedot

Savon koulutuskuntayhtymän hallitus ja kuntayhtymän johtaja Heikki Helve sopivat johtajasopimuksella hyvän johtamisen edellytyksistä seuraavaa:

Savon koulutuskuntayhtymän hallitus ja kuntayhtymän johtaja Heikki Helve sopivat johtajasopimuksella hyvän johtamisen edellytyksistä seuraavaa: JOHTAJASOPIMUS Savon koulutuskuntayhtymän hallitus ja kuntayhtymän johtaja Heikki Helve sopivat johtajasopimuksella hyvän johtamisen edellytyksistä seuraavaa: 1. Kuntayhtymän johtaminen Kuntayhtymän johtaja

Lisätiedot

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ HYVINVOINTIJOHTAMISELLA ONNISTUMISEN POLUILLE JA HYVÄÄN ARKEEN LAPISSA KOULUTUS 2.4.2014 Sinikka Suorsa Vs.suunnittelija

Lisätiedot

TE-palveluja alueellisesti

TE-palveluja alueellisesti 1 2015 TE-palveluja alueellisesti Kaakkois-Suomen TE- Toimialue: Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson maakunnat Toimipaikat: Hamina, Imatra, Kotka, Kouvola ja Lappeenranta Työvoiman palvelukeskukset: Hamina,

Lisätiedot

Miten Kehas-ohjelma vaikutti ja miten tästä eteenpäin? Anne-Mari Raassina Neuvotteleva virkamies Sosiaali- ja terveysministeriö

Miten Kehas-ohjelma vaikutti ja miten tästä eteenpäin? Anne-Mari Raassina Neuvotteleva virkamies Sosiaali- ja terveysministeriö Miten Kehas-ohjelma vaikutti ja miten tästä eteenpäin? Anne-Mari Raassina Neuvotteleva virkamies Sosiaali- ja terveysministeriö Vammaispalvelujen neuvottelupäivät Helsinki 19.2.2016 VN:n periaatepäätös

Lisätiedot

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Ohjeet opiskelijalle Opiskelija harjoittelee omassa opetustyössään ammatillisessa koulutuksessa. Opetusharjoittelussa keskeisenä tavoitteena

Lisätiedot

Yhteistyökokous 12.12.2011. Pirjo Poikonen Kehittämiskonsultti Helsingin kaupunki Sosiaalivirasto

Yhteistyökokous 12.12.2011. Pirjo Poikonen Kehittämiskonsultti Helsingin kaupunki Sosiaalivirasto Yhteistyökokous 12.12.2011 Pirjo Poikonen Kehittämiskonsultti Helsingin kaupunki Sosiaalivirasto Kuntatoimijan mahdollisuudet edistää yksilöllisen asumisen kehittämistä ja laitosten purkua Helsingin kaupunki

Lisätiedot

Kehitysvammaisten asumispalveluiden suunnitelma Säkylän kunta

Kehitysvammaisten asumispalveluiden suunnitelma Säkylän kunta Kehitysvammaisten asumispalveluiden suunnitelma 2016 Säkylän kunta Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Asumispalveluiden laatusuositus... 2 3. Asumispalveluiden nykytilanne Säkylässä... 2 4. Suunnitelmissa/rakenteilla

Lisätiedot

Työllisyydenhoito kunnassa

Työllisyydenhoito kunnassa Työllisyydenhoito kunnassa Kuntamarkkinat 14.9.2016 Kehittämispäällikkö Erja Lindberg Pitkäaikaistyöttömyyden vuosihinta on 8 800 000 000 Laskelma vuoden 2014 kustannuksista Lähde: TEM/Heikki Räisänen,

Lisätiedot

TYÖTTÖMIEN NUORTEN ÄÄNI

TYÖTTÖMIEN NUORTEN ÄÄNI TYÖTTÖMIEN NUORTEN ÄÄNI TUTKIMUKSEN TAVOITTEET Tutkimuksen tavoi.eet ja toteutus Tutkimuksen tavoite Tutkimuksessa selvitesin nuorten työnömien työnömyyden ja työssä olemisen kestoa, ajatuksia työllistymisen

Lisätiedot

työllisyysyksikkö , ,0 #JAKO/0! Toimintatulot 0, , ,0 #JAKO/0!

työllisyysyksikkö , ,0 #JAKO/0! Toimintatulot 0, , ,0 #JAKO/0! Työllisyysyksikkö Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet: työllisyysyksikkö 935 940,0 778 020,0 #JAKO/0! Toimintatulot 0,0 935 940,0 778 020,0 #JAKO/0! työllisyysyksikkö 2 831 200,0 2 692 110,0 #JAKO/0!

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus TYPO

Työllisyyspoliittinen avustus TYPO TriPla-hanke TriPla-hanke LounaPlussa ry:n ja Hämeen Kylät ry:n toteuttama välityömarkkinahanke, jossa työllistetään palkkatuella pitkään työttömänä olleita henkilöitä yhdistyksiin ja yrityksiin Toimialueena

Lisätiedot

Yhteistyösopimus 1 (9) YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEISPAL- VELUSTA (TYP)

Yhteistyösopimus 1 (9) YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEISPAL- VELUSTA (TYP) Yhteistyösopimus 1 (9) YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEISPAL- VELUSTA (TYP) 1 Sopimuksen tarkoitus Tämä sopimus on työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/ (1) Perusturva- ja terveyslautakunta Asianro 7705/ /2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/ (1) Perusturva- ja terveyslautakunta Asianro 7705/ /2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 (1) 98 Asianro 7705/05.20.00/2015 Osatyökykyiset täysillä töihin -hanke Perusturva- ja terveyslautakunnan kokouksessa 21.10.2015 keskusteltiin osatyökykyisten työttömien

Lisätiedot

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Ohjeet opiskelijalle Vaihtoehdoissa A ja B opiskelija harjoittelee joko

Lisätiedot

Jyväskylän hakeutuminen valinnanvapauskokeiluun. Riitta Pylvänen

Jyväskylän hakeutuminen valinnanvapauskokeiluun. Riitta Pylvänen Jyväskylän hakeutuminen valinnanvapauskokeiluun Riitta Pylvänen 13.10.2016 13.10.2016 Hallituksen kärkihankkeet Hallituskauden aikana tavoitteita toteutetaan kaikkiaan 26 kärkihankkeella. Viisi niistä

Lisätiedot

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU Sopimuksen tausta Päijät-Hämeen seudullisen kehittämisyhtiörakenteen muuttuminen 1.1.2013 aiheuttaa muutoksia myös Seudullisten yrityspalvelujen

Lisätiedot

Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle

Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle TAMPEREEN TYÖLLISTÄMISTUKI Tampereen työllistämistuen tavoitteena on edistää yksilöllisiä erityispalveluita tarvitsevien työnhakijoiden työllistymistä, parantaa tamperelaisten välityömarkkinoiden toimivuutta

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/2016 1 n kokous Kokousaika kello 14:00 16.15 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus

Lisätiedot

TEMPO Polkuja työelämään Pirkko Mäkelä-Pusa/

TEMPO Polkuja työelämään Pirkko Mäkelä-Pusa/ TEMPO Polkuja työelämään 2015-2018 Pirkko Mäkelä-Pusa/25.8.2016 Osatyökykyisyys ja työelämä Hyvinvointiyhteiskunnan turvaaminen edellyttää korkeampaa työllisyysastetta ja pidempiä työuria. Osatyökykyisten

Lisätiedot

Oma asiointi palvelu

Oma asiointi palvelu Oma asiointi palvelu 1.1. 2017 1 Oma asiointi palvelu henkilöasiakkaan asioinnissa Päivityksiä tehty 1.1. 2017 ja seuraavat tulossa loppukeväästä 2017 Palvelussa henkilöasiakkaalle mm.: yhteystiedot, työttömyysturvatiedot,

Lisätiedot

Hankejohtaminen on keino organisoida, tukea organisaation perustehtävän toteutumista ja saada aikaan merkittäviä muutoksia. Visio Hanke.

Hankejohtaminen on keino organisoida, tukea organisaation perustehtävän toteutumista ja saada aikaan merkittäviä muutoksia. Visio Hanke. Tarkastuslautakunta 21.10.2014 LIITE 1 Ongelma johtaminen on keino organisoida, tukea organisaation perustehtävän toteutumista ja saada aikaan merkittäviä muutoksia RKK Strategian kriittiset menestystekijät

Lisätiedot

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 17.2.2016 HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS :n (jäljempänä Yhtiö ) hallitus on hyväksynyt tämän työjärjestyksen osana konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmää. Työjärjestys ohjaa hallituksen työskentelyä ja täydentää

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Aika Keskiviikko klo 17: Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja

PÖYTÄKIRJA Aika Keskiviikko klo 17: Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 7/2016 1 (6) Aika Keskiviikko 2.11.2016 klo 17:01-18.34 Paikka Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja Alanen Nina varapuheenjohtaja Itämetsä Risto Järvinen Kaija

Lisätiedot

Etelä-Savon välityömarkkinat ja työllisyyden hoidon haasteet 2015

Etelä-Savon välityömarkkinat ja työllisyyden hoidon haasteet 2015 Etelä-Savon välityömarkkinat ja työllisyyden hoidon haasteet 2015 Verkostoja hyödyntäen järjestöjen kautta aitoon työllistymiseen 15.10.2014 1 17.10.2014 Etelä-Savon TE-toimisto/ Rakennepoliittinen ohjelman

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelut TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN. Visiomme: Meille asiakas on keskiössä! Olo on kaikin puolin kodikas.

Ikäihmisten palvelut TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN. Visiomme: Meille asiakas on keskiössä! Olo on kaikin puolin kodikas. Ikäihmisten palvelut TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN Visiomme: Meille asiakas on keskiössä! Olo on kaikin puolin kodikas. RANUAN KUNTA/Perusturva Yleinen info. 1 Tervetuloa palveluasumiseen! Asukasvalintakäsittely

Lisätiedot

ARA-päivät Uusia suomalaisia asumisen ratkaisuja! Susanna Hintsala

ARA-päivät Uusia suomalaisia asumisen ratkaisuja! Susanna Hintsala ARA-päivät 14.1.2014 Uusia suomalaisia asumisen ratkaisuja! Susanna Hintsala susanna.hintsala@kvl.fi Asuminen on perusoikeus Kehitysvammaisten asumisohjelman (KEHAS) tavoitteet - asukkaiden tarpeiden mukaisia

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA 1. Savonlinnan kaupungintalo, Olavinkatu 27, B-rappu, Iso kabinetti

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA 1. Savonlinnan kaupungintalo, Olavinkatu 27, B-rappu, Iso kabinetti Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA 1 Kokousaika kello 13:00-15:30 Kokouspaikka Savonlinnan kaupungintalo, Olavinkatu 27, B-rappu, Iso kabinetti Asialista: 1 Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen

Lisätiedot

Tilannekatsaus Kasvupalveluista ELO-verkostolle lokakuu Tea Raatikainen / Lähde: J. Tonttila/ TEM, Pasi Patrikainen KESELY

Tilannekatsaus Kasvupalveluista ELO-verkostolle lokakuu Tea Raatikainen / Lähde: J. Tonttila/ TEM, Pasi Patrikainen KESELY Tilannekatsaus Kasvupalveluista ELO-verkostolle lokakuu 2016 Tea Raatikainen / Lähde: J. Tonttila/ TEM, Pasi Patrikainen KESELY Kasvupalvelu TE-palvelut ja yrityspalvelut kootaan julkiseksi kasvupalveluksi.

Lisätiedot

PERHE LAPSEN KUNTOUTUKSEN VOIMAVARANA perhetyön ja palveluiden kehittäminen Keski-Pohjanmaan erityishuoltopiirin alueella

PERHE LAPSEN KUNTOUTUKSEN VOIMAVARANA perhetyön ja palveluiden kehittäminen Keski-Pohjanmaan erityishuoltopiirin alueella PERHE LAPSEN KUNTOUTUKSEN VOIMAVARANA perhetyön ja palveluiden kehittäminen Keski-Pohjanmaan erityishuoltopiirin alueella Kehitysvammahuolto/ Satu Seppelin-Kivelä Sisältö Sisältö 2 Lähtökohta 3 Projektin

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107 13.11.2013 Sivu 1 / 1 4794/02.05.00/2013 107 13.11.2013 107 Kuninkaankallion asumispalveluyksikön asiakasmaksun tarkistaminen ja Väinöläkodin asumisyksikön asiakasmaksusta päättäminen Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto Työllisyyspoliittinen avustus 1 Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus Työttömien työnhakijoiden työllistymisen edistäminen * parannetaan yleisiä työmarkkinavalmiuksia ja ammatillista osaamista Erityisesti

Lisätiedot

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015 Tampereen yliopistosta vuonna 29 valmistuneiden uraseurannan tuloksia Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 21 Kyselyn toteutus ja kohderyhmä Vuonna 214 uraseurantakysely toteutettiin vuonna 29

Lisätiedot

SOTE- ja maakuntauudistus

SOTE- ja maakuntauudistus Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenne muuttuu miten kuntouttava työtoiminta, sosiaalinen kuntoutus ja muu osallisuutta edistävä toiminta asemoituvat muutoksessa Eveliina Pöyhönen SOTE- ja maakuntauudistus

Lisätiedot

ARJEN KESKIÖSSÄ HANKE

ARJEN KESKIÖSSÄ HANKE ARJEN KESKIÖSSÄ HANKE - uudenlaista asuntosuunnittelua ja asumisratkaisuja PAAVO suppea ohjausryhmä 11.11.2013 Saara Nyyssölä, ARA ARA Jarmo Lindén 15.2.2011 ARAn rahoittama kehittämishanke Arjen keskiössä

Lisätiedot

Osatyökykyisille tie työelämään (OTE)

Osatyökykyisille tie työelämään (OTE) Osatyökykyisille tie työelämään (OTE) Tavoite: Osatyökykyiset ihmiset jatkavat työelämässä tai työllistyvät avoimille työmarkkinoille. Etunimi Sukunimi 8/31/2016 2 Osatyökykyisille tie työelämään -kärkihanke

Lisätiedot

OSTOPALVELU- JA YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖHÖN KUNTOUTTAVIEN JA VALMENTAVIEN PALVELUJEN HANKINNASTA

OSTOPALVELU- JA YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖHÖN KUNTOUTTAVIEN JA VALMENTAVIEN PALVELUJEN HANKINNASTA Ostopalvelusopimus 1(5) Sosiaali- ja terveyspalvelut 15.12.2016 OSTOPALVELU- JA YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖHÖN KUNTOUTTAVIEN JA VALMENTAVIEN PALVELUJEN HANKINNASTA 1. SOPIMUKSEN OSAPUOLET Palvelun tilaaja Siilinjärven

Lisätiedot

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki 6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku 15.2.-12.4.17 Infotilaisuus 13.2, Helsinki Ohjelma 6Aika-strategian esittely ja kuutoskaupunkien odotukset ESRpilottihankkeille Asko Räsänen, Vantaan kaupunki

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KOKOUKSEN AVAUS PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA...135

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KOKOUKSEN AVAUS PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA...135 133 Nuorisovaltuuston kokous Esityslista AIKA 5.9.2016 Klo 16.45 PAIKKA Nuorisotila Nurkka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...135 2 KOKOUKSEN AVAUS...135 3 PUHEENJOHTAJAN

Lisätiedot

Toiminta rahoitetaan osallistujien jäsenmaksuilla, hankerahoituksella ja erikseen kerättävällä rahoituksella.

Toiminta rahoitetaan osallistujien jäsenmaksuilla, hankerahoituksella ja erikseen kerättävällä rahoituksella. LOHJAN SEUDUN YMPÄRISTÖKLUSTERI Klusteri on yhteistyöverkosto, joka edistää yritysten ja yhteisöjen ympäristöasioiden hallintaa, auttaa ennakoimaan ja sopeutumaan muutoksiin ja riskeihin sekä edesauttaa

Lisätiedot

Keski-Suomen TE-palvelut

Keski-Suomen TE-palvelut Keski-Suomen TE-palvelut Kirsi Elg Asiantuntija, Tuetun ja moniammatillisen tuen palvelut Toimialue: Keski-Suomi Toimipaikat: Jyväskylä, Äänekoski, Jämsä Yhteispalvelupisteet: Joutsa, Kannonkoski, Karstula,

Lisätiedot

Työllisyyskokeilut myönteisiä odotuksia ja mahdollisuuksia?

Työllisyyskokeilut myönteisiä odotuksia ja mahdollisuuksia? Työllisyyskokeilut myönteisiä odotuksia ja mahdollisuuksia? Kuntamarkkinat 15.9.2016 Kehittämispäällikkö Erja Lindberg Pitkäaikaistyöttömyyden vuosihinta on 8 800 000 000 Laskelma vuoden 2014 kustannuksista

Lisätiedot

Maahanmuuttajista elinvoimaa Koillismaalle - hanke

Maahanmuuttajista elinvoimaa Koillismaalle - hanke Maahanmuuttajista elinvoimaa Koillismaalle - hanke 1.8.2016-28.2.2019 10.10.2016 Perustietoa hankkeesta Päärahoittajat: Euroopan sosiaalirahasto, Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA No 2/ Alueiden kehittäminen - Maakuntauudistuksen valmistelutyöryhmän kokous II

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA No 2/ Alueiden kehittäminen - Maakuntauudistuksen valmistelutyöryhmän kokous II Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA No 2/2016 1 n kokous II Kokousaika kello 14:00 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus

Lisätiedot

Kummiyritystoiminta Liedossa

Kummiyritystoiminta Liedossa Kummiyritystoiminta Liedossa Ajatus syntyi vuonna 2009 Nuorten vastavalmistuneiden kasvava työttömyys Tiukka taloustilanne on vaikeuttanut työpaikan saantia Vastavalmistuneita on runsaasti valmiina työhön

Lisätiedot

Kuntien rooli työllisyydenhoidossa tulevissa työllisyyspalveluiden uudistuksissa

Kuntien rooli työllisyydenhoidossa tulevissa työllisyyspalveluiden uudistuksissa Kuntien rooli työllisyydenhoidossa tulevissa työllisyyspalveluiden uudistuksissa Valtakunnallinen työpajayhdistys Syyskokous 23.11.2016 Kehittämispäällikkö Erja Lindberg Työmarkkinatuen uudistus vuonna

Lisätiedot

Kirkon työelämä 2020 ohjelma KirTEKO /15/16 Esityksen / esittäjän nimi

Kirkon työelämä 2020 ohjelma KirTEKO /15/16 Esityksen / esittäjän nimi Kirkon työelämä 2020 ohjelma KirTEKO 2015-1 2/15/16 Esityksen / esittäjän nimi 2 KirTEKO tavoite ja tarkoitus Kirkon työpaikat ovat kansallisen työelämän kehittämisstrategian mukaisesti tulevaisuuden työpaikkoja

Lisätiedot

TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU

TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU VIESTINNÄN KESKUSLIITTO MEDIAUNIONI TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU Aika 23.11.2011 Paikka Viestinnän Keskusliiton kokoustilat, Helsinki Läsnä VKL Johanna Varis Elina Nissi

Lisätiedot

Yhteistoimintalaki. Aalto-yliopisto Juhani Kauhanen. Laki yhteistoiminnasta yrityksissä 2007/334

Yhteistoimintalaki. Aalto-yliopisto Juhani Kauhanen. Laki yhteistoiminnasta yrityksissä 2007/334 Yhteistoimintalaki Laki yhteistoiminnasta yrityksissä 2007/334 Aalto-yliopisto Juhani Kauhanen juhani.kauhanen@aalto.fi Tarkoitus Edistää yrityksen ja henkilöstön vuorovaikutuksellisia yhteistoimintamenettelyjä

Lisätiedot