Porin joukkoliikennestrategia

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Porin joukkoliikennestrategia 2010 2030"

Transkriptio

1 Porin joukkoliikennestrategia Porin kaupunki Porin Linjat Oy Ramboll Finland Oy

2

3 Sisältö Alkusanat Tausta ja tavoitteet Valtakunnallinen joukkoliikennestrategia Varsinais-Suomen ELY-keskuksen linjaukset Joukkoliikenneorganisaatio Porissa Joukkoliikennettä koskevat suunnitelmat Joukkoliikenteen olosuhteet Porissa Joukkoliikenteen yhteiskunnallinen merkitys Liikenteen järjestäminen Liikenteen järjestämistapa Toimivaltainen viranomainen Henkilöresurssit Yhteistyö ja edunvalvonta Seudullinen yhteistyö Hallintokuntien välinen yhteistyö Kaikki toimijat mukaan Palvelutaso Joukkoliikennepalvelujen suunnitteluperiaatteet Tavoitteet Yhteiskunnan korvaamat kuljetukset Kaupungin muut kuljetukset Haja-asutusalueiden joukkoliikennepalvelut Esteettömyys ja turvallisuus Junaliikenteen rooli Seutu- ja kaukoliikenne

4 7. Joukkoliikenteen toimintaympäristö Terminaalijärjestelyt Matkakeskus Linja-autopysäkit Joukkoliikenteen reitit Lippujärjestelmä Lipputyypit Lippujärjestelmän kehittäminen Tiedottaminen ja markkinointi Kustannukset ja rahoitus Yhteenveto Jatkotoimenpiteet...23 LIITTEET

5 Alkusanat Porin joukkoliikennestrategiassa esitetään niitä periaatteita ja pitkän tähtäimen linjauksia, joilla turvataan joukkoliikenteen toimintaedellytykset Porissa. Joukkoliikennestrategiassa käsitellään muun muassa joukkoliikenteen järjestämistapaan ja toimivaltaisen viranomaisen toimintaan liittyviä asioita, lippu- ja taksajärjestelmää, informaatiojärjestelmiä, joukkoliikenteen infrastruktuuria ja terminaalijärjestelyjä sekä rahoitusta ja sen kohdentamista. Lopuksi on hahmoteltu visio Porin joukkoliikenteen tulevaisuudesta. Porin joukkoliikennestrategia laaditaan sopivaan aikaan. Uusi joukkoliikennelaki ja EU:n palvelusopimusasetus ovat olleet voimassa noin vuoden ja joukkoliikennejärjestelmässä on meneillään siirtymävaihe. Joukkoliikennestrategia on laadittu tiiviissä yhteistyössä Porin kaupungin, Porin Linjat Oy:n ja Ramboll Finland Oy:n kesken kesän ja syksyn 2010 aikana. Strategia on ollut myös Varsinais-Suomen ELYkeskuksen kommentoitavana. Strategian laatimiseen ovat osallistuneet: Matti Järvinen, Porin kaupunki / TPK Markku Setälä, Porin kaupunki / TPK Markku Hermonen, Porin Linjat Oy Sanna Välimäki, Ramboll Finland Oy Suunnittelutyötä ohjasi ohjausryhmä, johon kuuluivat: Kari Hannus, Porin kaupunki Markku Setälä, Porin kaupunki / TPK Jari Leinonen, Porin kaupunki / koulutoimi Markku Hermonen, Porin Linjat Oy Olavi Mäkelä, Porin kaupunki / kaupunkisuunnittelu Esko Karra, Porin Perusturvakeskus Elise Inberg, Porin Perusturvakeskus Markku Harju, Ulvilan kaupunki Kiitokset kaikille strategian laatimiseen osallistuneille. Porissa Markku Setälä Liikenneinsinööri 3

6 1. Tausta ja tavoitteet 1.1 Valtakunnallinen joukkoliikennestrategia Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisussa Joukkoliikenne houkutteleva valinta 2/2001 on esitelty valtakunnallinen strategia joukkoliikennepolitiikan tavoitteista ja päämääristä. Siinä korostuu tehokkaan, laadukkaan ja kestävän kehityksen mukaisen joukkoliikennejärjestelmän kehittäminen. Strategia perustuu kahteen päätavoitteeseen: kestävän kehityksen mukaisten liikkumismuotojen markkinaosuuksien säilyttämiseen ja kasvattamiseen ja liikenteen peruspalveluiden tarjonnan turvaamiseen. Jälkimmäisen tavoitteen kohdalla korostuu eritoten kaupunkien ja maaseudun lisääntyvän erilaisuuden ja ikääntyvän väestön tarpeiden huomioon ottaminen. Eräänä valtakunnallisena joukkoliikenteen kehittämisen painopisteenä on ollut keskisuurten kaupunkiseutujen joukkoliikenteen edistäminen niin sanottujen KETJU-hankkeiden kautta. Porin kaupunkiseutu on seurannut hankkeita tiiviisti ja hyödyntänyt niiden tuloksia soveltuvin osin omassa kehittämistyössään. 1.2 Varsinais-Suomen ELY-keskuksen linjaukset Porin ja Rauman seuduilla työmatkaliikenteen asema on merkittävä. Länsi-Suomen lääninhallituksen joukkoliikennestrategiassa on Porin ja Rauman seudun tavoitteiksi asetettu perusverkon ylläpito, seutukunnalliset kehittämishankkeet, kaupunki-, seutu- ja työmatkalippujen kehittäminen, työmatkayhteyksien turvaaminen, liikennejärjestelmähanke sekä palveluliikenteen kehittäminen suurimpiin kuntiin. Rahoituksen painopistealueet ovat lipputuki ja ostoliikenne sekä kaupunkimaisen paikallisliikenteen tuki. Lounais-Suomen liikennestrategia on laadittu vuonna Siinä todetaan, että ruuhkautumisen ja ympäristöhaittojen ehkäisemiseksi tarvitaan voimakasta panostusta kestäviin kulkutapoihin. Lähivuosien tärkeimpiä toimenpiteitä ovat mm. seudullisen joukkoliikenneorganisaation ja lippujärjestelmän luominen Porin kaupunkiseudulle sekä Porin työssäkäyntialueen joukkoliikenneyhteyksien palvelutason parantaminen. 1.3 Joukkoliikenneorganisaatio Porissa Porin kaupunginvaltuusto nimitti vuonna 1955 ensimmäisen toimikunnan kehittämään ja parantamaan alueen liikennöitsijöiden välistä yhteistyötä. Kehittämisehdotuksina toimikunta esitti silloin muun muassa reittien ja linja-autojen numerointia sekä alueiden varaamista asemakaavoituksessa liikenteen kehitystä varten. Kehitystyö tiivistyi 1970-luvun alussa eri toimikuntien muodossa ja kaupungin omistama Porin Linjat Oy aloitti toimintansa vuonna Porin Linjat Oy:n asema liikennöitsijänä on muodostunut merkittäväksi Porin paikallisliikenteessä. Eri vaiheiden jälkeen vuonna 1994 henkilöliikennelainsäädännön muuttuessa ja kuntien roolin kasvaessa perustettiin joukkoliikenneasioiden hoitoon liikennesuunnittelijan toimi. Nykyisin Porissa joukkoliikenneasioista päättää Porin kaupunginhallitus. Asiat valmistellaan kaupunginhallituksen nimeämässä joukkoliikennetoimikunnassa. Toimikunta käsittelee asioita, jotka koskevat: ostoliikenteen ja taksa-alennusten ostoja liikenteen kilpailuttamista 4

7 taksajärjestelmän kehittämistä merkittäviä linjastomuutoksia joukkoliikennejärjestelmän kehittämistä Nykyinen toimikunta (v ) on viisijäseninen. Neljä heistä on myös kaupunginhallituksen jäseniä. Toimikunnan sihteerinä toimii liikenneinsinööri ja työhön osallistuu virkansa puolesta myös tekninen apulaiskaupunginjohtaja. 1.4 Joukkoliikennettä koskevat suunnitelmat Porissa varsinaisia joukkoliikennesuunnitelmia on tehty vuosina 1977, 1982, 1989, 2005 ja Lisäksi Porin seudulla on tehty vuosien varrella lukuisia joukkoliikenteeseen liittyviä suunnitelmia ja selvityksiä (liite1). Tärkeimpinä näistä mainittakoon Porin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma (aiesopimus ), Satakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelma (aiesopimus ) ja Porin seudun PARAS-suunnitelma Parhaillaan laaditaan PARAS-rakennemallia. Näissä suunnitelmissa ovat keskeisesti esillä joukkoliikenne ja liikenneturvallisuus. POLIS-aiesopimuksen mukaisesti on muun muassa palkattu määräaikainen Satakunnan kuntien yhteinen henkilöliikennelogistikko. Joukkoliikenteen toinen aalto - projekti 2000-luvun vaihteessa antoi Porille hyvän tilaisuuden kokeilla taksajärjestelyjen (mm. kesälippu ja kuukauden ilmaiset matkat uusille porilaisille) vaikutuksia ja markkinointia. 1.5 Joukkoliikenteen olosuhteet Porissa Porin paikallisliikenteessä tehdään vuosittain noin 1,7 miljoonaa matkaa ja ajetaan noin 2,4 miljoonaa linjakilometriä. Muissa keskisuurissa kaupungissa matkustajamäärät ovat selvästi suuremmat: Kuopiossa tehdään yli 4 milj., Lahdessa yli 5 milj. ja Jyväskylässä yli 6 milj. matkaa vuodessa. Porissa matkustajamäärät ovat viime vuosina edelleen hieman laskeneet, vaikka suurin matkustajakato tapahtuikin vuosina Vuonna 2005 tehdyssä haastattelututkimuksessa todettiin, että joukkoliikennettä ei Porissa juuri käytetä, mutta sitä pidetään silti tärkeänä. - Porin joukkoliikennettä käytti vastaajista kerran viikossa 4,2 % ( vakituiskäyttäjiä ), kerran kuukaudessa 5,5 %, muutama kerta vuodessa 34,6 % ja kerran vuodessa tai ei lainkaan 54,5 %. - Vastaajista 70 % piti kuitenkin joukkoliikennettä tärkeänä. Merkityksettömänä sen näkivät vain 17 %. Joukkoliikenteen suosio on laskenut monista syistä. Seuraavassa joitakin joukkoliikenteen kysyntään vaikuttavia asioita: Porin kaupunkirakenne on väljä ja pientalovaltainen. Välimatkat ovat lyhyitä ja useimmissa perheissä on vähintään yksi auto (henkilöautotiheys 551 ha/1000 as./2009). Joukkoliikenteen suosiota Porissa vähentävät myös hyvät pyöräilymahdollisuudet; tasainen maasto ja kattava pyörätieverkosto. Joukkoliikennettä ja pyöräilyä ei tule asettaa kuitenkaan vastakkain. Porissa nuoriso suosii enenevässä määrin mopoja ja mopoautoja. Monet vanhemmat ylihuolehtivat ja kuljettavat lapsensa kouluun. Kaupungilla on kuitenkin lakisääteinen velvollisuus järjestää koulukuljetukset. Joukkoliikenne ei ole kilpailukykyinen muihin liikennemuotoihin nähden matka-ajan ja matkustusmukavuuden suhteen. Ongelmana on ajan henki: ihmisten kiire ja elintason nousu. Joukkoliikenteen kertalippua pidetään kalliina. Yksityisautoiluun tai taksimatkaan verrattuna joukkoliikenteen taksat ovat todellisuudessa kuitenkin varsin kohtuullisia. 5

8 Vuorotarjontaa on vuosien myötä supistettu kysynnän laskiessa paikoin niin paljon, että joukkoliikenne ei tarjoa enää todellista vaihtoehtoa yksityisautoilulle. Uusien asuntoalueiden pää- ja kokoojakatuja ei ole rakennettu valmiiksi ja joukkoliikenteen järjestäminen näille alueille ei onnistu. Tulevaisuudessa haasteita tuovat väestön ikääntyminen, muuttoliike keskustaan ja kaupunkirakenteen hajaantuminen. 2. Joukkoliikenteen yhteiskunnallinen merkitys Joukkoliikenne edistää monien yhteiskunnallisten tavoitteiden saavuttamista kuten alueellisen ja sosiaalisen tasa-arvon toteutumista ja yksityisautoilun vähenemistä. Ilman yhteiskunnan tukea joukkoliikenne ajetaan alas Porissa. Huonosti toimivasta joukkoliikenteestä seuraa muun muassa seuraavia ongelmia: Lakisääteiset koulukuljetukset hoidetaan erilliskuljetuksina. Oppilaat, jotka eivät ole oikeutettuja koulukuljetuksiin, kulkevat kouluun ja harrastuksiin nykyistä enemmän pyörillä, mopoilla, mopoautoilla tai vanhempien kyydissä. Tämä lisää liikennemääriä, heikentää liikenneturvallisuutta ja edellyttää nykyistä laajamittaisempia pysäköinti- ja saattojärjestelyjä koulujen ja oppilaitosten yhteyteen. Iäkkäiden ja toimimisesteisten liikkumismahdollisuudet heikkenevät. Tämä lisää riskikuljettajien (auto, pyörä) määrää liikenteessä, vähentää omatoimisuutta, edistää syrjäytymistä sekä aikaistaa asiakkaiden hakeutumista yhteiskunnan kuljetuspalvelujen ja laitoshoidon piiriin. Porin vanhustenhuollon strategian ja vammaispoliittisen ohjelman tavoitteet ovat täysin päinvastaisia. Liikenteen määrä lisääntyy, kun ihmiset siirtyvät muihin liikennemuotoihin. Yksityisautoilun lisääntyminen lisää liikenneruuhkia, pysäköintiongelmia, liikenteen päästöjä, liikenneonnettomuuksia ja estevaikutusta sekä vähentää kaupungin viihtyisyyttä, turvallisuutta ja vetovoimaisuutta. Sosiaalinen tasa-arvoisuus vähenee. Jokainen meistä kuuluu jossain vaiheessa väestöryhmään, joka ei iän, kunnon tai varallisuuden vuoksi voi käyttää yksityisautoa. Näiden väestöryhmien mahdollisuudet opiskella, käydä töissä, harrastaa ja hoitaa omatoimisesti asioitaan heikkenevät. Kaikki edellä mainitut vaikutukset aiheuttavat merkittäviä kustannuksia yhteiskunnalle: koulu- ja sosiaalitoimen kuljetuskustannuksia, liikenneonnettomuuskustannuksia ja lisäinvestointeja infrastruktuuriin. Lisäksi tulevat syrjäytymisen, liikenteen päästöjen ja kaupungin vetovoimaisuuden heikentymisen seuraukset, jotka eivät ole suoraan rahassa mitattavissa. Kustannusvaikutuksia on tarkasteltu tarkemmin kohdassa 10 Kustannukset ja rahoitus. Joukkoliikenteen alasajolla luovuttaisiin monista merkittävistä kaupungin strategisista linjauksista koskien vanhustenhuoltoa, vammaispolitiikkaa, kaupungin vetovoimaisuutta, tasa-arvoisuutta, liikenneturvallisuutta ja ympäristöpolitiikkaa. 3. Liikenteen järjestäminen 3.1 Liikenteen järjestämistapa Uusi joukkoliikennelaki tuli voimaan Se mahdollisti muutoksia liikenteen järjestämistavoissa. Siihen liittyen Porin kaupunki on tehnyt seuraavat linjaukset joukkoliikenteen järjestämisessä: 6

9 Vanhat linjaliikenneluvat muutettiin uuden joukkoliikennelain mukaisiksi liikennöintisopimuksiksi ajalle Ostosopimusliikenne on liikennöintisopimusten ulkopuolella. Joukkoliikenne tuotetaan pääosin omana tuotantona kaupungin omistaman Porin Linjat Oy:n toimesta ja tuotantoa täydennetään tarpeen mukaan yksityisiltä liikennöitsijöiltä kilpailuttamalla ostettavilla joukkoliikennepalveluilla. Kaupungin omana tuotantona hoidetaan pääasiallisesti keskustan, Meri-Porin ja Noormarkun / Ahlaisten suunnan liikenteet. Järjestely asettaa Porin Linjat Oy:n uuteen asemaan. Yhtiö ei jatkossa osallistu julkisiin hankintoihin, vaan sen tulee pidättyä toimimaan laissa määritellyllä lupaviranomaisalueella. Porin kaupunki kilpailutti talvella 2010 maaseutumaisesta ostoliikenteestä linjat 7 Isojoenranta - Viasvesi, 27 Viasvesi ja 60 Lyttylä. Ostoliikennesopimukset solmittiin ajalle ja sopimus sisältää optiovuoden. Ostosopimukset on sidottu sopimusliikenteen indeksiin (Tilastokeskus), joka tarkistetaan kerran vuodessa. Jatkossa kilpailutuksen laajuus on Porin kaupungin päätettävissä. Porin kaupunki tekee yhteistyötä Ulvilan kaupungin ja Nakkilan kunnan kanssa kuntarajat ylittävän liikenteen osalta. Lupaviranomaisena Porin kaupunki pyrkii turvaamaan oman lupa-alueensa joukkoliikennepalvelujen palvelutason ja houkuttelevuuden. Pori tekee saumatonta yhteistyötä koko ELY-alueen viranomaisten kanssa parantaakseen koko maakunnan joukkoliikenteen yhteensopivuutta. 3.2 Toimivaltainen viranomainen Uusi joukkoliikennelaki sekä EU:n palvelusopimusasetus edellyttävät, että toimivaltainen viranomainen määrittelee toimivalta-alueensa joukkoliikenteen palvelutason. Joukkoliikennepalvelut tulee suunnitella ensisijaisesti seudullisena kokonaisuutena ja yhteistyössä eri viranomaisten ja kuntien kesken. Tavoitteena on perustaa Porin seudun työssäkäyntialueelle yhteinen joukkoliikenneviranomainen (Pori, Ulvila, Nakkila, Harjavalta ja Kokemäki), mikä edellyttää omaa ylikunnallista, päättävää elintä. Alueen liikennetarve on samantyyppistä ja seudullinen joukkoliikennesuunnittelu keskittyy näin yhdelle viranomaiselle. Olisi tärkeää, että kaikki mukaan esitetyt kunnat suhtautuisivat asiaan myönteisesti, koska alue on yhtenäistä työssäkäyntialuetta ja linja-autoliikenne kuntien välillä on luonteeltaan kaupunkimaista paikallisliikennettä. Jatkossa tavoitteena on laajentaa viranomaisaluetta. Toimivaltaisen viranomaisen tehtäviä ovat: Joukkoliikennepalvelut myöntää toimivalta-alueensa (xxxx kunnat) reitti- ja kutsujoukkoliikenneluvat päättää palvelusopimusasetuksen mukaisen liikenteen järjestämistavasta toimivaltaalueellaan ja tekee mahdolliset käyttöoikeussopimukset liikenteenharjoittajien kanssa määritellä joukkoliikenteen tavoitteellinen palvelutaso omalla toimialueellaan määritellä ja järjestää toimialueensa joukkoliikennepalvelut kokonaisuutena edistää joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä Talous laatia joukkoliikenteen talousarviot ja toimintasuunnitelmat sekä tehdä tilinpäätökset huolehtia jäsenkuntien ja valtion joukkoliikenteeseen osoittamien määrärahojen käytöstä Yhteistyö ja vuorovaikutus kehittää ja koordinoida seudullista joukkoliikenneyhteistyötä kehittää yhteistyötä seudun ulkopuolelle, erityisesti merkittäviin pendelöintikuntiin 7

10 osallistua liikennejärjestelmäsuunnitelmien ja muiden joukkoliikenteen toimintaedellytyksiin vaikuttavien maankäytön ja muiden suunnitelmien laadintaan osallistua joukkoliikenteen maksu- ja informaatiojärjestelmien kehittämis- ja ylläpitoinvestointien suunnitteluun vastata jäsenkuntien ja muiden tahojen välisestä yhteistyöstä koskien joukkoliikennettä ja lakisääteisiä henkilökuljetuksia huolehtia kuntalaisten kuulemisesta sekä vuorovaikutuksesta sidosryhmien kanssa huolehtia tiedottamisesta yhdessä liikenteenharjoittajien kanssa huolehtia joukkoliikenneinformaation tallentamisesta rekisteriin, josta tieto on välitettävissä valtakunnalliseen matkustajainfokantaan tai palveluun. huolehtia muista joukkoliikenteen toimivaltaiselle viranomaiselle säädetyistä tehtävistä Seuranta vastata siirtymäkauden liikennöintisopimusten, käyttöoikeussopimusten ja kompensaation seurannastasta, tilastoinnista ja valvonnasta vastata toimivalta-alueensa joukkoliikennepalveluiden liikenteen matkalippujen myyntiin, kirjanpitoon, ajosuoritteeseen ja linja-auton käyttöön liittyvien asiakirjojen ja tietojen tarkastamisesta vastata laadunvalvonnasta ja laadun kehittämisestä ja asiakastyytyväisyyden seurannasta Seudullisen viranomaistoiminnan vaikutuksia: Liikenne suunnitellaan seudullisena kokonaisuutena, joka kattaa pääasiallisen työssäkäyntialueen. hyvällä suunnittelulla saavutetaan säästöjä ostoliikenteessä ja henkilökuljetuspalvelujen hankinnassa selkeytetään ja tiivistetään yhteistyötä voidaan valita seudulle parhaiten sopivat järjestämistavat yksi toimija hakee valtionavustukset seudullinen viranomainen toimii vahvana edunvalvojana ja lausunnonantajana kaikki jäsenkunnat pääsevät mukaan päätöksentekoon seudullinen joukkoliikennenäkökulma saadaan esiin kuntien maankäytön suunnittelussa kunnat saavat joukkoliikenneorganisaation käyttöönsä Selvitystyötä seudullisen viranomaistoiminnan käynnistämiseksi sekä neuvotteluja mahdollisten jäsenkuntien kanssa jatketaan niin, että organisaatio aloittaa toimintansa viimeistään Muut jatkotoimet: Laaditaan seudullinen joukkoliikennesuunnitelma ja määritellään ainakin seudulliset palvelutasotavoitteet viimeistään vuoden 2011 aikana. Palvelutason määrittely ohjaa joukkoliikennepalvelujen järjestämistä alueella. Se kytkeytyy tiiviisti muuhun liikennejärjestelmätyöhön ja sen toteutumista seurataan esim. seudullisessa joukkoliikennetyöryhmässä. Palvelutason määritys tukee perustettavan seudullisen viranomaisen toiminnan käynnistämistä ja antaa perustan tulevalle siirtymäajan jälkeiselle liikenteen hoidolle. Asetettuja palvelutasotavoitteita tarkastellaan valtakunnallisen luokituksen mukaisesti. Alueen omaa tavoitteiden asettelua voidaan näin verrata suoraan muiden vastaavan kokoisten kaupunkiseutujen tavoitteisiin. Seudullinen Satakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelma päivitetään, jotta se vastaa nykyhetken liikenneinfrastruktuuria ja joukkoliikennelain vaatimuksia. Tavoitteena on, että vuo- 8

11 den 2011 aikana neuvotellaan seudullisen liikennejärjestelmäsuunnitelman toteutusaikataulu. 3.3 Henkilöresurssit Turvataan riittävät henkilöresurssit joukkoliikenteen kehittämiseen, suunnitteluun ja hankintaan. Turvataan joukkoliikenneasiantuntemuksen säilyminen seudulla varautumalla viranomaistoiminnan ylläpitämisestä aiheutuviin kustannuksiin. Kaupungin sisäistä, eri hallintokuntien välistä yhteistyötä ja tiedonkulkua henkilökuljetusasioissa parannetaan. 4. Yhteistyö ja edunvalvonta 4.1 Seudullinen yhteistyö Seudullisen yhteistoiminnan tavoitteena on toteuttaa kuntarajat ylittävää yhteistyötä joukkoliikenteen järjestämisessä joukkoliikennelain mukaisesti sekä kehittää ja koordinoida seudullista joukkoliikennettä siten, että joukkoliikenteen palvelutaso paranee ja palvelut tuotetaan asiakaslähtöisesti ja edullisesti. Seudullista yhteistyötä koordinoi Satakunnan henkilöliikennelogistikko, jonka tehtäviä ovat: Perusturvan kuljetusten integrointi yli kuntarajojen Yhteistyön tiivistäminen (seudullinen lupaviranomainen) Joukkoliikenteen edunvalvonta ja yhteislausunnot Kutsuohjattu joukkoliikenneselvitys 2009 ja jatkotoimet Joukkoliikennelain mukaisten palvelutasotavoitteiden määrittely Alueen henkilökuljetusten edistäminen yhteistyössä kuntien kanssa Seudullisen joukkoliikennetiedotuksen ja markkinoinnin kehittäminen Satakunnan seutulipputyöryhmän sihteerin tehtävät (valmistelu, toimeenpano) Asiantuntija-apu mm. kuntien henkilöliikennevastaaville Työmatkaliikenteen edistäminen eri tahojen yhteistyössä Yksi seudullisen yhteistyön tuloksia on Satakunnan seutulippu, joka on ollut käytössä vuodesta 1997 lähtien. Seutulipun merkitys tullee kasvamaan, sillä joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä on jatkossa tarkasteltava laajemmin yli kuntarajojen työssäkäyntialueittain. Seutulipputyöryhmän päätehtävä on jatkossakin seutulipun seuranta ja kehittäminen, mutta sitä voidaan myös laajentaa seudullisen joukkoliikennesuunnittelun yhteistyöfoorumiksi, jolla olisi nykyistä laajempi tehtäväkenttä. Yksi PARAS-suunnitelman tavoitteista on seudullisen liikennepoliittisen edunvalvonnan ja yhteistyön kehittäminen sekä tiivistäminen liikennesuunnittelun ja kaavoittajan kesken. Maakuntaliiton ja kuntien sekä elinkeinoelämän yhteistyötä kehitetään aktiivisella vuorovaikutuksella. Jatkossa seudullisena yhteistyöelimenä toimii toimivaltainen viranomainen. 4.2 Hallintokuntien välinen yhteistyö Porissa maankäyttöä ohjaavat pääosin muut tekijät kuin joukkoliikenteen kehittäminen. Pientalovaltaisuuden tukeminen ja tiheämmän maankäytön keskittyminen keskustaan ei sovellu joukkoliikenteelle. Jatkossa on pyrittävä tiiviimpään yhteistyöhön maankäytön ja joukkoliikennesuunnittelun kesken niin, että joukkoliikenne on aina osa kaavoitusprosessia. Maankäyttö pyritään sijoittamaan olevien joukkoliikennereittien varrelle tai yhteistyössä suunnitellaan, miten joukkoliikennepalvelut 9

12 tuotetaan uusille alueille. Esimerkiksi kerrostalorakentamisen tiivistyminen (Karjaranta, Käppärä, Vähärauma) huomioidaan joukkoliikennereittien suunnittelussa. Tavoitteena on, että avointa joukkoliikennettä hyödynnetään mahdollisimman tehokkaasti lakisääteisissä kuljetuksissa. Näistä tärkeimpiä ovat koululaiskuljetukset sekä vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetukset. Tiivis yhteistyö koulutoimen ja perusturvakeskuksen kanssa on erityisen tärkeää tehokkaan henkilökuljetusjärjestelmän suunnittelussa ja toteutuksessa. Palveluliikenteen laajentaminen vähentää erilliskuljetusten tarvetta. Joukkoliikenteen ja koulujen alkamisaikojen yhteensovittaminen voi tuoda merkittäviä säästöjä Porin kaupungille. Poriin on perustettu henkilökuljetustyöryhmä koordinoimaan kaupungin henkilökuljetuksia. Työryhmä muodostuu eri hallintokuntien edustajista. Tavoitteena on, että Porin kaupungin henkilökuljetuspalvelut muodostavat hallitun ja tiedostetun kokonaisuuden. Henkilökuljetustyöryhmän tehtäviin kuuluu mm. eri hallintokuntien kuljetusten koordinointi, yhdistäminen ja suunnittelu, tiedottamisen kehittäminen, hallintokuntien ohjeistaminen, kuljetuspalvelujen käytön ja kustannusten seuranta sekä henkilökuljetuksiin ja joukkoliikenteeseen liittyvän osaamisen lisääminen. 4.3 Kaikki toimijat mukaan Eri toimijoiden välisellä yhteistyöllä ja vuorovaikutuksella kehitetään joukkoliikennepalveluja paremmin kysyntää vastaavaksi. Asukkaiden kytkeminen mukaan julkisen liikenteen suunnitteluun on tärkeää ja sitä on tarve kehittää. Esimerkiksi Internetin ja sosiaalisten medioiden tehokkaampaa hyödyntämistä tulee kartoittaa, mutta asukkaille tulee tarjota vaikutusmahdollisuuksia myös perinteisillä tavoilla. Asiakaspalautteet tulee käsitellä systemaattisesti ja huomioida suunnittelussa mahdollisuuksien mukaan. Asukkaita kannustetaan osallistumaan ja antamaan palautetta palvelujen kehittämiseksi. Liikennöitsijöiden palautteet ja parannusehdotukset otetaan huomioon suunnittelussa. Työmatkaliikenteen kehittämistyöhön kytketään mukaan suurimmat työnantajat. Samoin palvelukeskittymien liikennejärjestelyissä joukkoliikennepalveluilla tulee olla merkittävä rooli. 5. Palvelutaso Palvelutasotavoitteet asetettiin Porin joukkoliikennesuunnitelmassa ja ne hyväksyttiin jatkosuunnittelun pohjaksi myös vuonna Palvelutasotavoitteet määrittelevät joukkoliikennepalvelujen minimitason. Toimiva joukkoliikennejärjestelmä edellyttää vähintään palvelutasotavoitteiden mukaista palvelua, eikä tavoitteita ole syytä tästä väljentää. Liikennöintiaika Alue Ajankohta Kerrostaloalue Pientaloalue Työpaikkaalue** Talviarkena Kesäarkena * Lauantaina Sunnuntaina * perjantaina klo 2.00 ** Sovitetaan töiden alkamis- ja päättymisaikojen mukaan 10

13 Vuorovälit Alue Ajankohta Kerrostaloalue (min) Pientaloalue (min) Työpaikka-alue* (min) ruuhka päivä Talviarkena ilta ruuhka päivä Kesäarkena ilta Lauantaina Sunnuntaina * Sovitetaan töiden alkamis- ja päättymisaikojen mukaan Kävelymatkat Kävelymatka pysäkille Kerrostaloalue Pientaloalue Työpaikka-alue Suositeltava m 500 m m Poikkeuksellinen * 1000 m m m * Poikkeuksellista tavoitetta sovelletaan lähinnä hiljaisen ajan liikenteessä kesällä, iltaisin ja viikonloppuisin Muita joukkoliikenteen palvelutasotekijöitä ovat muun muassa matka-aika, vaihtojen sujuvuus, pysäkkien informaatio ja varustus, yhteydet muihin liikennemuotoihin, maksutapahtuman helppous ja nopeus sekä informaation saatavuus. Laadullisia palvelutasotekijöitä ovat asiakaspalvelu, liikennöinnin täsmällisyys, kuljettajien ajokäyttäytyminen, kaluston kunto ja siisteys sekä pysäkkien siisteys. Nämä tekijät yhdessä muodostavat asiakkaalle kokemuksen joukkoliikennematkasta. Tavoitteena on, että kokemus olisi pääsääntöisesti positiivinen ja että asiakas olisi tyytyväinen ostamaansa palveluun. Täsmällisten tavoitteiden asettaminen kaikille palvelutaso- ja laatutekijöille ei kuitenkaan ole mahdollista eikä tarkoituksenmukaista. Tärkeintä on, että suunnittelussa, liikenteen hankinnassa ja joukkoliikennepalvelujen kehittämisessä näihin asioihin kiinnitetään jatkossakin huomiota. 6. Joukkoliikennepalvelujen suunnitteluperiaatteet 6.1 Tavoitteet Porin joukkoliikennesuunnitelman ja siitä annettujen lausuntojen pohjalta kaupunginhallitus teki vuonna 2006 periaatepäätöksen joukkoliikennesuunnitelman jatkotoimenpiteistä: Hyväksyä ohjeellisesti esitetyt joukkoliikenteen palvelutasotavoitteet. Kehittää joukkoliikenteen taksajärjestelmää, jotta houkuttelevuus paranee, ja taata kehittämiseen myös riittävät määrärahat. Toteuttaa linjaston aikataulu- ja reittimuutoksia mahdollisimman nopeasti olosuhteiden ja kysynnän mukaan. Selvittää haja-asutusalueiden joukkoliikennepalvelutarjonta jatkossa kysyntää vastaavaksi, hiljaisina aikoina ajo vain tiettyinä päivinä. 11

14 Kehittää Porin maankäyttöä olevia linjoja tukeviksi ja muutenkin huomioimalla joukkoliikenteen edellytykset. Selkeyttää ja parantaa joukkoliikenteen informaatiota käytettävissä olevien teknisten mahdollisuuksien mukaan. Kehittää joukkoliikenteen pysäkkiympäristöä ja joukkoliikenteen sujuvuutta. Turvata porilaisille esteettömät liikkumismahdollisuudet käyttäen hyväksi matkapalvelukeskuksen ja palvelulinjojen mahdollisuudet. Turvata taloudellisesti Porin joukkoliikenteen toimivuus tulevaisuudessakin seuraten myös joukkoliikenteen kehittämistoimia Suomessa. Nämä tavoitteet ovat edelleen voimassa ja toimivat lähtökohtina Porin joukkoliikennesuunnitelmalle Näiden lisäksi uuden suunnitelman pääperiaatteita olivat asiakaslähtöisyys, kysynnän ja tarjonnan kohtaaminen sekä selkeys, säännöllisyys ja täsmällisyys. Tavoitteena on joukkoliikenteen imagon selkeä nostaminen ja matkustajamäärien kasvattaminen. Tärkeänä kohderyhmänä pidetään vakiomatkustajien ohella satunnaismatkustajia, joiden toivotaan löytävän joukkoliikenteestä toimiva vaihtoehto erilaisiin liikkumistarpeisiin. Tavoitteisiin pääseminen edellyttää nykyistä suurempaa kaupungin rahallista panostusta joukkoliikenteeseen. Edellä mainittuja tavoitteita tukevat osaltaan myös Pori 2016-kaupunkistrategiassa esitetyt mittarit ja niiden tavoitetasot: Liikenneyhteyksien monipuolisuus, toimivuus ja turvallisuuden mittari: Lento-, bussi- ja junavuorojen määrä sekä käyttöaste, jossa tavoitetasoksi 2010 on päätetty: Lähdöt viime vuoden tasolla ja matkustajamäärät kulkumuodoittain kasvavat. Liikenneyhteyksien monipuolisuus, toimivuus ja turvallisuuden mittari: Sisäisen joukkoliikenteen käyttäjämäärät, jossa tavoitetasoksi 2010 on päätetty: Matkustajamäärät kasvavat viime vuodesta. Lähtökohtana on turvata joukkoliikennepalvelujen tasapuolisuus, toimivuus, helppous ja turvallisuus sekä matkaketjut ja kytkentä valtakunnalliseen joukkoliikennejärjestelmään kaikki liikennemuodot huomioiden (lento-, juna- ja linja-autoliikenne). Merkittävät muutokset palvelutarjonnassa, kuten terveysaseman paikan muuttuminen tai uusi kauppakeskus, otetaan huomioon joukkoliikenteen reittien ja vuorotarjonnan suunnittelussa. Hyvällä joukkoliikennetarjonnalla voidaan osittain ratkaista pysäköinti- tai ruuhkaongelmia. Kevyen liikenteen rooli osana liikennejärjestelmää on tasavertainen joukkoliikenteen kanssa. 6.2 Yhteiskunnan korvaamat kuljetukset Yksi tärkeä periaate suunnittelussa on, että koululaiskuljetukset ja muut lakisääteiset kuljetukset hoidetaan aina mahdollisuuksien mukaan avoimella joukkoliikenteellä. Liikkumisesteisille ja ikäihmisille suunnitellut palvelumuodot kuten palveluliikenne, kutsuohjattu liikenne ja matkojenyhdistely avaavat mahdollisuuksia vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetusten hoitamiseen avoimella joukkoliikenteellä. Nämä palvelumuodot soveltuvat usein hyvin myös käyttäjille, jotka eivät vielä ole hakeutuneet vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalvelujen piiriin. Niiden avulla voidaan myöhentää tarvetta siirtyä erilliskuljetuksiin ja laitoshoitoon. Omatoimisuuden edistäminen on yksi Porin vanhustenhuollon strategian päätavoite. Palveluliikennettä laajennetaan ja kehitetään edelleen asiakaspalautteiden pohjalta. Kutsuohjattua liikennettä hyödynnetään maaseudun asiointiliikenteessä ja soveltuvin osin muussa avoimessa liikenteessä. 12

15 Matkojenyhdistelyn järjestämisen mahdollisuuksia ja järjestämistapoja tutkitaan. Yhdistelyasteen tulee olla niin korkea, että yhdistelystä syntyvän säästö on suurempi kuin siitä aiheutuvat kustannukset. Yhdistelytoiminnan käytännön toteutus ulkoistetaan ulkopuolisen hoidettavaksi tai kaupunki hoitaa yhdistelytoiminnan omana työnä. Matkapalvelukeskuksen toimintaperiaatetta on selostettu tarkemmin liitteessä 2. Matkapalvelukeskuksen perustaminen on edellytys kutsuohjatun liikenteen täysipainoiselle kehittämiselle. Koulupiirijakojen tarkistaminen voi tehostaa ja järkevöittää koululaiskuljetuksia. Pohjois-Porin (Noormarkku, Ahlainen, Kellahti ja Pohjois-Pori) osalta koulupiirijako sekä terveys- ja sosiaalipalveluiden järjestäminen vaativat jatkotarkastelua. 6.3 Kaupungin muut kuljetukset Kaupungin eri hallintokuntien kuljetuksissa ja matkoissa käytetään avointa joukkoliikennettä aina kun se on mahdollista. Koulujen ja päiväkotien retket tehdään avoimella joukkoliikenteellä ja joukkoliikenteen käyttö on osa kasvatustyötä samalla tavalla kuin liikenneturvallisuusasiat. Muut hallintokuntien tarvitsemat kuljetukset hankitaan normaalin hankintamenettelyn mukaisesti. 6.4 Haja-asutusalueiden joukkoliikennepalvelut Haja-asutusalueilla asutus harvenee ja väestö ikääntyy. Kysynnän vähentyessä nykymuotoisen, isoilla linja-autoilla hoidettavan ja säännöllisiin vuoroihin perustuvan joukkoliikenteen tarjonnan edellytykset heikkenevät vähitellen. Matkoja töihin, kouluun ja asioille on yhä vaikeampi hoitaa ilman henkilöautoa. Autottomien asukkaiden liikkumismahdollisuuksien turvaamisen ja peruspalvelujen saavutettavuuden kannalta on tärkeää, että haja-asutusalueilla pystytään säilyttämään kohtuullinen julkisen liikenteen palvelutaso. Se on kuitenkin vaikeaa nykyisellä toimintamallilla. Ongelmaan liittyy keskeisesti se, että julkisen liikenteen rahoitus on hajautunutta: ELY:t ja kunnat ostavat kaikille avoimia joukkoliikennepalveluja, kuntien eri hallintokunnat tilaavat lakisääteisiä kuljetuksia (erilliskuljetuksia) ja lisäksi kunnat ja Kela korvaavat tietyissä tilanteissa kansalaisten matkakustannuksia. Nykyinen toimintamalli johtaa haja-asutusalueilla siihen, että kaikille avoimien joukkoliikennepalvelujen vähentyminen lisää kuntien ja Kelan henkilökuljetuskustannuksia. Muun muassa terveys- ja koulupalvelujen keskittyminen vauhdittaa tätä kehitystä. Hallituksen liikennepoliittisen selonteossa ( ) todetaan haja-asutusalueiden liikenteestä: Kuntakeskusten ja muiden isojen taajamien välisessä julkisessa liikenteessä tulee turvata työ-, opiskelu- ja liityntämatkoja palvelevat yhteydet sekä mahdollisuudet käydä hoitamassa asioita alueen kaupungissa tai muussa seudullisesti tärkeässä palvelukeskuksessa. Tavoitteena on, että jokainen voi asioida kuntakeskuksessa tai muussa palvelukeskuksessa vähintään kahdesti viikossa. Julkisen liikenteen tarjonnan tulee olla alueellisesti mahdollisimman kattavaa. Lainsäädännössä valtiolle tai kunnille ei ole asetettu suoranaisia velvoitteita järjestää edellä kuvatun palvelutason mukaista liikennettä. Sen sijaan erityislainsäädännössä, kuten esimerkiksi perusopetuslaissa ja vammaispalvelulaissa, annetaan kuntien kuljetusten järjestämiseen liittyviä velvoitteita. LVM:n selvityksessä Julkisen liikenteen palveluiden turvaaminen haja-asutusalueilla ( ) ehdotetaan ns. kyytitakuuta, jossa koko maassa taataan vähintään peruspalvelutasoiset julkiset liikenneyhteydet tasa-arvoisesti asuinpaikasta riippumatta. Peruspalvelutasoinen yhteys tarkoittaa sitä, että asiointimatka kuntakeskukseen tai muuhun taajamaan olisi mahdollista tehdä vähintään 13

kehittämisohjelma Jyväskylän kaupunki Laukaan kunta Muuramen kunta Keski-Suomen ELY Keski-Suomen liitto

kehittämisohjelma Jyväskylän kaupunki Laukaan kunta Muuramen kunta Keski-Suomen ELY Keski-Suomen liitto JYSELI 2025 Joukkoliikenteen kehittämisohjelma Jyväskylän kaupunki Laukaan kunta Muuramen kunta Keski-Suomen ELY Keski-Suomen liitto 2011 Kannen kuva: Jorma Lipponen 2 3 Esipuhe Jyväskylän seudulla on

Lisätiedot

Joukkoliikenteen kehittämisohjelma 2015-2020. Kouvolan kaupunki. 19.12.2014 Kouvolan kaupunki

Joukkoliikenteen kehittämisohjelma 2015-2020. Kouvolan kaupunki. 19.12.2014 Kouvolan kaupunki Joukkoliikenteen kehittämisohjelma 2015-2020 Kouvolan kaupunki 19.12.2014 Kouvolan kaupunki Sisällys 1 Joukkoliikenteen järjestäminen... 3 1.1 Lainsäädäntö... 3 1.2 Joukkoliikenteen organisointi Kouvolassa...

Lisätiedot

PORIN SEUDUN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA

PORIN SEUDUN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA PORIN SEUDUN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA JOUKKOLIIKENNE Insinööritoimisto Liidea Oy Tieliikelaitoksen Konsultointi, Turku Kansikuva: Iso kuva: Porin matkakeskuksena toimiva linja-autoasema Pikkuvat

Lisätiedot

Joukkoliikenteen rahoitus Työryhmän raportti

Joukkoliikenteen rahoitus Työryhmän raportti Joukkoliikenteen rahoitus Työryhmän raportti Julkaisuja 12/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä yhteyksillä toiminta-ajatus Liikenne- ja viestintäministeriö

Lisätiedot

Kutsuliikenteen hyödyntäminen lääninhallituksen ja kuntien ostoliikenteessä Porin ja Rauman seuduilla

Kutsuliikenteen hyödyntäminen lääninhallituksen ja kuntien ostoliikenteessä Porin ja Rauman seuduilla 2009 Kutsuliikenteen hyödyntäminen lääninhallituksen ja kuntien Porin ja Rauman seuduilla LOPPURAPORTTI Insinööritoimisto Liidea Oy Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 4 2 SUUNNITTELUALUEEN KUVAUS... 7 2.1

Lisätiedot

V A K K A - S U O M E N

V A K K A - S U O M E N V A K K A - S U O M E N l i i kennejär j e s t e l m ä - s u u n n i t e l m a U u s i k a u p u n k i L a i t i l a P y h ä r a n t a K u s t a v i Ta i v a s s a l o V e h m a a M i e t o i n e n V a

Lisätiedot

Joukkoliikenne. - houkutteleva valinta

Joukkoliikenne. - houkutteleva valinta Joukkoliikenne - houkutteleva valinta Liikenne- ja viestintäministeriö Joukkoliikenne - houkutteleva valinta Ohjelmia ja strategioita 2/2001 ISBN 951-723-463-5 ISSN 1457-747X Ulkoasu ja taitto Annexus

Lisätiedot

Jyväskylän, Kuopion ja Joensuun ja kaupunkiseutujen joukkoliikenteen organisointiselvitys JYVÄSKYLÄN SEUTUA KOSKEVA TIIVISTELMÄ

Jyväskylän, Kuopion ja Joensuun ja kaupunkiseutujen joukkoliikenteen organisointiselvitys JYVÄSKYLÄN SEUTUA KOSKEVA TIIVISTELMÄ Jyväskylän, Kuopion ja Joensuun ja kaupunkiseutujen joukkoliikenteen organisointiselvitys JYVÄSKYLÄN SEUTUA KOSKEVA TIIVISTELMÄ Lokakuu 2010 Jyväskylän kaupunki Laukaan kunta Muuramen kunta Keski-Suomen

Lisätiedot

Mikkelin seudullinen joukkoliikennesuunnitelma

Mikkelin seudullinen joukkoliikennesuunnitelma Mikkelin seudullinen Palvelutasotavoite 2014 2017 ja kehittämissuunnitelma Jaakko Rintamäki, Niko Setälä Suunnitelmaraportti 23.4.2014 2 (68) 23.4.2014 Mikkelin seudullinen SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3 2 NYKYTILANNE

Lisätiedot

Tampereen seudun joukkoliikennesuunnitelma. Raportti 31.1.2011

Tampereen seudun joukkoliikennesuunnitelma. Raportti 31.1.2011 Tampereen seudun joukkoliikennesuunnitelma Raportti 31.1.2011 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO... 2 TIIVISTELMÄ... 4 ESIPUHE... 5 1 SUUNNITELMAN SISÄLTÖ JA TAVOITTEET... 6 2 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN

Lisätiedot

Tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2013 2016

Tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2013 2016 elinvoimaa alueelle 2 2012 Tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2013 2016 Uudenmaan elinkeino- ja liikenne- ja ympäristökeskus MERVI VARIS MIRJA NOUKKA OLLI HAVERI 1 Esipuhe Uudenmaan Elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

Varkaus-Pieksämäki -seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma

Varkaus-Pieksämäki -seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma 1 Varkaus-Pieksämäki -seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma Joroisten kunta Leppävirran kunta Pieksämäen kaupunki Varkauden kaupunki Kaakkois-Suomen tiepiiri Savo-Karjalan tiepiiri Itä-Suomen lääninhallitus

Lisätiedot

Länsi-Uudenmaan joukkoliikenteen palvelutaso. Uudenmaan ELYn joukkoliikenteen palvelutasomäärittely PATA2

Länsi-Uudenmaan joukkoliikenteen palvelutaso. Uudenmaan ELYn joukkoliikenteen palvelutasomäärittely PATA2 Länsi-Uudenmaan joukkoliikenteen palvelutaso Uudenmaan ELYn joukkoliikenteen palvelutasomäärittely PATA2 Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen julkaisuja 26/2011 Länsi-Uudenmaan joukkoliikenteen

Lisätiedot

JULKISIN VAROIN HANKITTAVIEN HENKILÖLIIKENNEPALVELUIDEN UUDET KONSEPTIT

JULKISIN VAROIN HANKITTAVIEN HENKILÖLIIKENNEPALVELUIDEN UUDET KONSEPTIT Vastaanottaja Liikenne- ja viestintäministeriö Asiakirjatyyppi RAPORTTI Päivämäärä Maaliskuu 2012 PAREMPAA VÄHEMMÄLLÄ JULKISIN VAROIN HANKITTAVIEN HENKILÖLIIKENNEPALVELUIDEN UUDET KONSEPTIT Lainsäädäntö

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan joukkoliikenteen palvelutasomääritys

Etelä-Pohjanmaan joukkoliikenteen palvelutasomääritys RAPORTTEJA 45 2013 Etelä-Pohjanmaan joukkoliikenteen palvelutasomääritys Etelä-Pohjanmaan maakunnan joukkoliikenteen palvelutasosuunnitelma 2014-2018 JAAKKO RINTAMÄKI NIKO SETÄLÄ MARKO TIKKANEN Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

S U O M E N P A I K A L L I S L I I K E N N E L I I T T O

S U O M E N P A I K A L L I S L I I K E N N E L I I T T O Paikallisliikenne S U O M E N P A I K A L L I S L I I K E N N E L I I T T O Paikallisliikenne 3/2008 Arki paremmaksi 3 Joukkoliikenteeseen satsaaminen on kannattava sijoitus 4 Joukkoliikenne paremmin huomioon

Lisätiedot

OULU-KAJAANI KEHITTÄMISVYÖHYKE Henkilöliikenteen kehittämissuunnitelma

OULU-KAJAANI KEHITTÄMISVYÖHYKE Henkilöliikenteen kehittämissuunnitelma HENKILÖLIIKENTEEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 1 OULU-KAJAANI KEHITTÄMISVYÖHYKE Henkilöliikenteen kehittämissuunnitelma Kannen kuvat: Kiehimäjoen sillat, Paltamo (Martti Juntunen 2004) Oulun lentoasema, Oulunsalo

Lisätiedot

Oulun seudun joukkoliikenteen palvelutaso Vaihe 1: Joukkoliikenteen nykytila, kehittämispotentiaali sekä tavoitevaihtoehdot

Oulun seudun joukkoliikenteen palvelutaso Vaihe 1: Joukkoliikenteen nykytila, kehittämispotentiaali sekä tavoitevaihtoehdot Oulun seudun joukkoliikenteen palvelutaso Vaihe 1: Joukkoliikenteen nykytila, kehittämispotentiaali sekä tavoitevaihtoehdot 2011 Oulun seudun kunnat ELY-keskus TIIVISTELMÄ Valtakunnallisena liikenne- ja

Lisätiedot

Päijät-Hämeen joukkoliikennesuunnitelma

Päijät-Hämeen joukkoliikennesuunnitelma Päijät-Hämeen joukkoliikennesuunnitelma 15.6.2011 WSP Finland Oy Päijät-Hämeen joukkoliikennesuunnitelma 1/155 Esipuhe Tämä työ sisältää Päijät-Hämeen joukkoliikennesuunnitelman, joka on laadittu Lahden

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN SUUNNITTELU YHTENÄ KOKONAISUUTENA

LAPPEENRANNAN SEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN SUUNNITTELU YHTENÄ KOKONAISUUTENA 1 LAPPEENRANNAN SEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN SUUNNITTELU YHTENÄ KOKONAISUUTENA 1 TAUSTAA... 4 2 LÄHTÖKOHTA... 4 2.1 TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 2.2 KOULU- JA OPISKELUMATKAT... 6 2.3 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN MATKAT...

Lisätiedot

OULUN SEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN PALVELUTASO- JA LINJASTOSUUNNI- TELMAN 2. VAIHE

OULUN SEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN PALVELUTASO- JA LINJASTOSUUNNI- TELMAN 2. VAIHE Vastaanottaja Oulun seutu Asiakirjatyyppi Loppuraportti Päivämäärä 04/2012 OULUN SEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN PALVELUTASO- JA LINJASTOSUUNNI- TELMAN 2. VAIHE SISÄLTÖ TIIVISTELMÄ 1 ESIPUHE 4 1. JOHDANTO 5 1.1

Lisätiedot

Paikallisliikenne 39. PAIKALLISLIIKENNEPÄIVÄT

Paikallisliikenne 39. PAIKALLISLIIKENNEPÄIVÄT Paikallisliikenne S U O M E N P A I K A L L I S L I I K E N N E L I I T T O 39. PAIKALLISLIIKENNEPÄIVÄT Paikallisliikenne 1/11 Paikallisliikenneliitto ehdottaa määrätietoisia toimia joukkoliikenteen kulkumuoto-osuuden

Lisätiedot

Itä-Uudenmaan joukkoliikenteen palvelutaso. Uudenmaan ELYn joukkoliikenteen palvelutasomäärittely PATA2

Itä-Uudenmaan joukkoliikenteen palvelutaso. Uudenmaan ELYn joukkoliikenteen palvelutasomäärittely PATA2 Itä-Uudenmaan joukkoliikenteen palvelutaso Uudenmaan ELYn joukkoliikenteen palvelutasomäärittely PATA2 Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen julkaisuja 23/2011 Itä-Uudenmaan joukkoliikenteen

Lisätiedot

Liikenne 2030 - teemoja keskusteltavaksi

Liikenne 2030 - teemoja keskusteltavaksi LUONNOS Sivu 1 (22) Liikenne 2030 johtoryhmä Liikenne 2030 - teemoja keskusteltavaksi Liikenteen visio 2030 Liikenteen tavoitteellinen palvelutaso 2030 Missä olemme nyt Tulevaisuuden haasteita Uusia keinoja

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN PAIKALLISLIIKENNESUUNNITELMA 2009 2013

JYVÄSKYLÄN PAIKALLISLIIKENNESUUNNITELMA 2009 2013 JYVÄSKYLÄN PAIKALLISLIIKENNESUUNNITELMA 20092013 Kesäkuu 2009 Jyväskylän kaupunki Jyväskylän Liikenne Oy Laukaan kunta Muuramen kunta Länsi-Suomen lääninhallitus Kannen valokuvat: Reijo Vaarala Kartta-aineistot:

Lisätiedot

Joukkoliikenteen nykytila ja tulevaisuuden näkymät Pielisen Karjalassa

Joukkoliikenteen nykytila ja tulevaisuuden näkymät Pielisen Karjalassa Joukkoliikenteen nykytila ja tulevaisuuden näkymät Pielisen Karjalassa Heikki Viinikka 165 292 Itä-Suomen yliopisto Historia- ja maantieteiden laitos Yhteiskuntamaantieteen pro gradu tutkielma Marraskuu

Lisätiedot

Alustava Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016-2018 HSLH 26.5.2015

Alustava Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016-2018 HSLH 26.5.2015 Alustava Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016-2018 HSLH 26.5.2015 HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta 6 A PL 100, 00077 HSL (00520 Helsinki) puhelin (09) 4766 4444 www.hsl.fi 1 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Liikenne 2030. Liikenteen palvelutason nykytila miten arjen matkat ja kuljetukset toimivat. Muistio keskustelun pohjaksi

Liikenne 2030. Liikenteen palvelutason nykytila miten arjen matkat ja kuljetukset toimivat. Muistio keskustelun pohjaksi Liikenne 2030 johtoryhmä 23.3.2006 Liikenne 2030 Liikenteen palvelutason nykytila miten arjen matkat ja kuljetukset toimivat Muistio keskustelun pohjaksi Sisällysluettelo: Saatteeksi... 3 1 Liikkumisen

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulun raportteja 71. Marko Kortetmäki & Ari Jolkkonen (toim.) Mennäänkö bussilla? Käyttäjien käsityksiä Turun joukkoliikenteestä

Turun ammattikorkeakoulun raportteja 71. Marko Kortetmäki & Ari Jolkkonen (toim.) Mennäänkö bussilla? Käyttäjien käsityksiä Turun joukkoliikenteestä Turun ammattikorkeakoulun raportteja 71 Marko Kortetmäki & Ari Jolkkonen (toim.) Mennäänkö bussilla? Käyttäjien käsityksiä Turun joukkoliikenteestä Kirjoittajat: Osa 1: Jenni Mäkinen Osa 2: Osa 3: Veli

Lisätiedot

NUORTEN JOUKKOLIIKENTEEN KÄYTÖN EDISTÄMINEN OULUN SEUDULLA

NUORTEN JOUKKOLIIKENTEEN KÄYTÖN EDISTÄMINEN OULUN SEUDULLA NUORTEN JOUKKOLIIKENTEEN KÄYTÖN EDISTÄMINEN OULUN SEUDULLA Annakreeta Salmela 2011 Oulun seudun ammattikorkeakoulu NUORTEN JOUKKOLIIKENTEEN KÄYTÖN EDISTÄMINEN OULUN SEUDULLA Annakreeta Salmela Opinnäytetyö

Lisätiedot