Tuottolukko sertifikaatti II

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tuottolukko sertifikaatti II"

Transkriptio

1 Tuottolukko sertifikaatti II Hyödy vuosittaisesta mahdollisuudesta varmistaa tuottona vähintään saavutettu Lukitustaso Sertifikaatti- Sijoitus ilman pääomasuojaa Viimeinen merkintäpäivä: 2. toukokuuta 2014 Viimeinen maksupäivä: 9. toukokuuta 2014 Julkinen liikkeeseenlasku, jossa jälleenmyyjänä SIP Nordic Fondkommission AB Sijoituksen liikkeeseenlaskija on BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. ja takaaja on BNP Paribas. Emissiokurssi 100% nimellisarvosta Pääomasuoja Ei Vähimmäissijoitus EUR nimellisesti (5 sertifikaattia) Merkintäpalkkio 2% nimellisarvosta Juoksuaika 5 vuotta Lukitustaso 105% Indeksin lähtöarvosta vuonna 1, 110% vuonna 2, 115%, vuonna 3 ja 120% vuonna 4 Indikatiivinen 100% (minimi 80%) osallistumisaste Riskitaso 70% Indeksin lähtöarvosta Indeksi Euro Stoxx 50 Index ISIN FI Tämä markkinointimateriaali tulee lukea yhdessä Lopullisten Ehtojen sekä voimassa olevan Arvopaperiesitteen ehtojen kanssa. Sijoittajia kehotetaan erityisesti tutustumaan Arvopaperiesitteen osaan Risk factors. Kaikki sijoitukseen liittyvät maksut ovat riippuvaisia liikkeeseenlaskijan sekä takaajan kyvystä täyttää velvollisuutensa eivätkä ota Med huomioon stöd av mahdollista verovaikutusta tai muita sijoitukseen liittyviä kuluja ja palkkioita. Sprinter

2 The euro area is turning the corner from recession to recovery. IMF World Economic Outlook Update, tammikuu 2014 TIETOA SIP NORDIC FONDKOMMISSION AB:STA SIP Nordic on sijoituspalveluyritys, joka toimii strukturoiduissa sijoitustuotteissa järjestäjänä. SIP Nordic toimii Suomessa, Ruotsissa ja Isossa Britanniassa. SIP Nordic won the Europe Structured Products Award for Best in Product Performance Finland. Only products that matured between 1st July 2012 and 30th September 2013 have been retained.

3 TUOTETIEDOT Lyhyt katsaus Tuottolukko II-tuote on sertifikaatti, jonka liikkeeseenlaskijana toimii BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. ja takaajana toimii BNP Paribas S.A. Tuotteen julkisena jälleenmyyjänä toimii SIP Nordic Fondkommission AB: Mahdollisuus osallistua euroalueen osakemarkkinan (Euro Stoxx 50 Index ( Indeksi )) kehitykseen; Hyödy mahdollisesta tuotosta eräpäivänä lukitusmekanismin avulla, joka varmistaa saavutetut Lukitustasot 120%:iin asti Indeksin Lähtöarvosta ( ks. tarkemmin sivu 4) vaikka Indeksin Lopullinen Kehitys olisi negatiivinen; Mahdollinen tuotto on korkeampi vaihtoehdoista i) 100% (1) Indeksin positiivisesta Lopullisesta kehityksestä tai ii) korkein saavutettu Lukitustaso (ks. tarkemmin sivu 4); Loppuarvon määrityspäivänä, sijoittaja saa vähintään 100% nimellisarvosta takaisin (2) mikäli Indeksin tuotto on lukittu jonain Vuosittaisena Tarkastelupäivänä tai mikäli Indeksi päätyy vähintään tasolle 70% lähtöarvostaan ( Riskitaso ); Riski sijoitetun pääoman menettämisestä eräpäivänä osittain tai kokonaan, mikäli Indeksin tuotto ei ole lukittu yhtenäkään Vuosittaisena Tarkastelupäivänä ja Indeksi päätyy alle Riskitason Loppuarvon määrityspäivänä. Tässä tapauksessa sijoittaja saa nimellispääoman vähennettynä Indeksin lopullisella prosentuaalisella kehityksellä. Kenelle sijoitus sopii? Sijoitus sopii sijoittajalle, joka uskoo EURO STOXX 50 Indeksin nousevan seuraavan viiden vuoden aikana. Mikäli Indeksi on noussut vähintään 5% lähtöarvostaan ensimmäisenä tarkastelupäivänä, lukitaan 5%:n tuotto ja sijoittaja tietää saavansa vähintään 105% nimellisarvosta eräpäivänä riippumatta EURO STOXX 50 indeksin kehityksestä Loppuarvon määrityspäivänä (2). Kannattaa huomata, että tuote ei ole pääomasuojattu mikäli ei saavuteta ainoatakaan Lukitustasoa. TIETOA BNP PARIBAS PANKISTA Miksi sijoittaa? Eurokriisi on vaikuttanut negatiivisesti euroalueen talouksiin ja osakemarkkinoihin, nyt taantuma näyttää olevan päättymässä. Näin ollen euroalueen osakemarkkinat tarjoavat huomattavaa potentiaalia, maiden taloustilanteen parantuessa tulevaisuudessa. EURO STOXX 50 indeksi, Euroopan johtava blue-chip indeksi, sisältää 50 osaketta euroalueelta ja seuraa 50 johtavaa blue-chip yhtiötä merkittävimmillä sektoreilla euroalueella. BNP Paribas (www.bnpparibas.com) toimii 80 maassa ja sillä on lähes työntekijää, joista yli Euroopassa. Pankki luokitellaan korkealle kolmessa ydintoiminnassaan: Retail Banking, Investment Solutions ja Corporate & Investment Banking. Konsernilla on neljä kotimarkkinaa Euroopassa (Belgia, Ranska, Italia ja Luxemburg). BNP Paribas Personal Finance on kuluttajalainojen johtava toimija. BNP Paribas markkinoi myös pankkiliiketoimintaansa yksityishenkilöille Etelä- ja Itä-Euroopassa sekä Turkissa, ja pankilla on laaja verkosto Yhdysvaltojen länsiosassa. BNP Paribas:lla on johtava asema Euroopassa, vahva läsnäolo Amerikassa ja vakaa sekä nopeasti kasvava Corporate & Investment Banking ja Investment Solutions liiketoiminta Aasiassa BNP Paribas on myös saanut tunnustuksia toimialanlehdissä maailmanlaajuisesti, muun muassa alueelta strukturoidut sijoitustuotteet. (1) Indikatiivinen osallistumisaste vahvistetaan noin 15. toukokuuta 2014 ja se voi olla alle 100%, kuitenkin vähintään 80%. (2) Tuotteeseen liittyy normaali liikkeeseenlaskija- ja takaajariski (ks. sivu 9). Sijoituksen hyödyt Sijoitus tarjoaa alustavan 100% (1) osallistumisasteen EURO STOXX 50 indeksin nousuun. Mikäli Indeksi saavuttaa Lukitustason jonain Vuosittaisena Tarkastelupäivänä on sijoittajan minimituotto ja pääoma turvattu (2) vaikka Indeksi laskisi sen jälkeen. Ensimmäisen vuoden Lukitustaso on 105%, toisen vuoden 110%, kolmannen vuoden 115% ja neljännen vuoden 120%. Mahdollinen tuotto ei kuitenkaan ole rajoitettu Lukitustasoihin. Mikäli lukitusta ei ole tapahtunut ja EURO STOXX 50 indeksi on Loppuarvon määrityspäivänä laskenut yli 30% lähtöarvostaan, menettää sijoittaja sijoittamansa pääoman osittain tai kokonaan. 3

4 NÄIN SIJOITUS TOIMII Mahdollisuus lukita tuotto aina 120%:iin asti, vaikka Indeksin kehitys olisi negatiivinen eräpäivänä Jokaisena Vuosittaisena Tarkastelupäivänä (pois lukien Loppuarvon määrityspäivänä, ks. s. 12) Indeksin virallinen päätöstaso rekisteröidään: Mikäli Indeksin virallinen päätöstaso on vähintään kyseisen vuoden Lukitustasolla, niin kyseinen taso lukitaan; Mikäli Indeksin virallinen päätöstaso on alle kyseisen vuoden Lukitustason, niin kyseistä tasoa ei lukita; Takaisinmaksu eräpäivänä (1), mahdollisuus saavuttaa korkeampi vaihtoehdoista i) 100% (2) Indeksin positiivisesta Lopullisesta Kehityksestä tai ii) korkein saavutettu Lukitustaso Eräpäivänä (Loppuarvon määrityspäivänä); Mikäli Lukitustaso on saavutettu ainakin yhtenä Vuosittaisena Tarkastelupäivänä sijoituksen juoksuaikana, sijoittaja saa: 100% nimellisarvosta (1) riippumatta Indeksin Lopullisesta Kehityksestä plus korkeamman vaihtoehdoista i) 100% (2) Indeksin positiivisesta Lopullisesta Kehityksestä tai ii) korkein saavutettu Lukitustaso Mikäli Lukitustasoa ei ole saavutettu yhtenäkään Vuosittaisena Tarkastelupäivänä, mutta Indeksi päätyy Loppuarvon määrityspäivänä vähintään Riskitasolle (70% Indeksin Lähtöarvosta), sijoittaja saa: 100% nimellisarvosta (1) plus Indikatiivisesti 100% (2) Indeksin Lopullisesta Kehityksestä, mikäli positiivinen; Mikäli Lukitustasoa ei ole saavutettu yhtenäkään Vuosittaisena Tarkastelupäivänä ja Indeksi päätyy Loppuarvon määrityspäivänä alle Riskitason (70% Indeksin Lähtöarvosta), sijoittaja saa nimellisarvon vähennettynä Indeksin prosentuaalisella Lopullisella Kehityksellä ja menettää näin ollen pääomansa osittain tai kokonaan. Määritelmiä Indeksin Lopullinen Kehitys: Prosenttiluku, joka saadaan suhteuttamalla erotus Indeksin Loppuarvon (päätöstaso Loppuarvon määrityspäivänä) ja Indeksin Lähtöarvon (päätöstaso Lähtöarvon määrityspäivänä) välillä, Indeksiin Lähtöarvoon. Lukitustaso: Prosenttiluku, joka saadaan suhteuttamalla erotus korkeimman Lukitustason ja Indeksin Lähtöarvon (päätöstaso lähtöarvon määrityspäivänä) välillä, Indeksiin Lähtöarvoon. Lukitustaso on 105% Indeksin Lähtöarvosta (virallinen päätöstaso Lähtöarvon määrityspäivänä) vuonna 1, 110% vuonna 2, 115% vuonna 3 ja 120% vuonna 4. (1) Tuotteeseen liittyy normaali liikkeeseenlaskija- ja takaajariski (ks. sivu 9). (2) Indikatiivinen osallistumisaste vahvistetaan noin 15. toukokuuta 2014 ja se voi olla alle 100%, kuitenkin vähintään 80%. 4

5 KOHDE-ETUUSINDEKSI Indeksi, Euro Stoxx 50 Index EURO STOXX 50 indeksi, Euroopan johtava blue-chip indeksi, sisältää 50 osaketta euroalueelta ja seuraa 50 johtavaa bluechip yhtiötä merkittävimmillä sektoreilla euroalueella. IMF odottaa Euroalueen BKT:n kasvun olevan 1,0% vuonna 2014 ja 1,4% vuonna Viiden vuoden historiallinen kehitys 180% 160% 140% 120% 100% 80% Lähteet: eu.spindices.com, Bloomberg, IMF World Economic Update, tammikuu % helmikuu 09 helmikuu 10 helmikuu 11 helmikuu 12 helmikuu 13 helmikuu 14 Euro Stoxx 50 Index Lähteet: Bloomberg, BNP Paribas. Historiallinen kehitys 2009/02/ /02/28. Historiallinen kehitys ei ole indikaatio tulevasta kehityksestä 5

6 TAKAISINMAKSUN SKENAARIOT Ainoastaan kuvaamaan tuotteen toimintaa Skenaariot eivät ole osoituksia sijoituksen mahdollisesta tulevasta tuotosta Selitys Indeksin kehitys Indeksin Lopullinen Kehitys Riskitaso Lukitustaso Tuotot on laskettu sijoitetulle pääomalle mukaan lukien merkintäpalkkio (102%) Erittäin suotuisa skenaario Taso 146% Vuonna 1, Indeksi päätyy Lukitustason, joka on 105% Indeksin lähtöarvoa. Tällöin lukitaan tuottotaso +5%. Loppuarvon määrityspäivänä, Indeksi päätyy yli Lähtöarvonsa. Indeksin Lopullinen Kehitys on +46%, joka on korkeampi kuin saavutettu Lukitustaso +5%. Sijoittaja saa: 100% 105% Lukitus v.1 105% 110% 115% 120% 100% of nimellisarvosta (1) + 100% (2) 46% = 146% nimellisarvosta (1) 70% Sijoittajan saama vuotuinen tuotto on 7,44% Vuotta Suotuisa skenaario Vuosina 1 ja 4, Indeksi päätyy yli Lukitustasojen. Tuottotaso +20% lukitaan. Loppuarvon määrityspäivänä, Indeksi päätyy alle Riskitason. Lukitusmekanismin aktivoitumisen ansiosta sijoittaja ei kärsi nimellispääoman tappiota. Sijoittaja saa: 100% nimellisarvosta (1) + 20% = 120% nimellisarvosta (1) Sijoittajan saama vuotuinen tuotto on 3,30% 100% 70% Taso Lukitus v.1 105% 105% 110% 115% 120% Lukitus v.4 120% 55% Vuotta Neutraali skenaario Jokaisena vuonna Indeksi päätyy vuotuisten Lukitustasojen alle. Lukitustasoa ei näin ollen saada varmistettua. Loppuarvon määrityspäivänä Indeksi päätyy yli Riskitason. Sijoittaja saa: 100% nimellisarvosta (1) Sijoittajan saama vuotuinen tuotto on -0,40% 100% 70% Taso 105% 110% 115% 120% 90% Vuotta Epäsuotuisa skenaario Jokaisena vuonna Indeksi päätyy vuotuisten Lukitustasojen alle. Lukitustasoa ei näin ollen saada varmistettua. Loppuarvon määrityspäivänä Indeksi päätyy alle Riskitason, kehityksen ollessa -55%. Sijoittaja menettää tämän seurauksena osan nimellispääomasta ja saa eräpäivänä: 45% nimellispääomasta (1) Sijoittajan saama vuotuinen tuotto on -15,10% 100% 70% Taso 105% 110% 115% 120% 45% Vuotta (1) Tuotteeseen liittyy normaali liikkeeseenlaskija- ja takaajariski (ks. sivu 9). (2) Indikatiivinen osallistumisaste vahvistetaan noin 15. toukokuuta 2014 ja se voi olla alle 100%, kuitenkin vähintään 80%. 6

7 LASKENTAESIMERKKI Esimerkki Nimellismäärä (EUR ) + Merkintäpalkkio (EUR 200) Lukitus Korkein saavutettu Lukitustaso Indeksin Lopullinen Kehitys Indeksin Lopullinen Kehitys > Lukitustaso Indeksin Loppuarvo vähintään Riskitasolla Tuotto Takaisinmaksun määrä (1) Vuotuinen tuotto 1 EUR v.1, v.2, v.4 +20% +65% Kyllä Ei merkitystä +65% EUR ,10% 2 EUR v.2, v.3 +15% +35% Kyllä Ei merkitystä +35% EUR ,77% 3 EUR v.1, v.2 +10% -50% Ei Ei merkitystä +10% EUR ,52% 4 EUR Ei Ei lukittu -25% Ei lukittu Kyllä 0% EUR ,40% 5 EUR Ei Ei lukittu -45% Ei lukittu Ei 0% EUR ,62% 6 EUR Ei Ei lukittu -60% Ei lukittu Ei 0% EUR ,07% Taulukko näyttää esimerkkejä EUR suuruisen sijoituksen tuotosta. Vuotuinen tuotto on laskettu ottaen huomioon takaisinmaksumäärä sekä 2%:n merkintäpalkkio. Esimerkeissä sekä skenaarioissa esitetyt luvut ovat ainoastaan informatiivisia kuvaamaan tuotteen toimintaa. Sellaisenaan ne eivät ole osoitus tulevasta kehityksestä ja eivät millään tavalla muodosta kaupallista tarjousta. Skenaarioissa sekä esimerkissä käytetty osallistumisaste 100% on indikatiivinen. Indikatiivinen osallistumisaste vahvistetaan noin 15. toukokuuta 2014 ja se voi olla alle yllä olevassa skenaariossa ja esimerkeissä käytetyn tason, kuitenkin vähintään 80%. (1) Tuotteeseen liittyy normaali liikkeeseenlaskija- ja takaajariski (ks. sivu 9). 7

8 HYÖTYJÄ Hyödy mahdollisesta tuotosta lukitusmekanismin ansiosta, vaikka Indeksin Lopullinen Kehitys olisi negatiivinen. Mahdollinen tuotto on korkeampi (1) Indeksin vaihtoehdoista i) 100% positiivisesta Lopullisesta Kehityksestä tai ii) korkein saavutettu Lukitustaso Loppuarvon määrityspäivänä, sijoittaja saa vähintään 100% nimellisarvosta takaisin (2) mikäli Indeksin tuotto on lukittu jonain Vuosittaisena Tarkastelupäivänä tai mikäli Indeksi päätyy vähintään tasolle 70% lähtöarvostaan ( Riskitaso ). HAITTOJA Ei tuottoa eräpäivänä, mikäli Indeksin Lukitustasoa ei ole saavutettu yhtenäkään tarkastelupäivänä ja mikäli Indeksi päätyy Lähtöarvoonsa tai sen alle Loppuarvon määrityspäivänä. Mikäli Lukitustasoa ei ole saavutettu yhtenäkään Vuosittaisena Tarkastelupäivänä ja Indeksi päätyy Loppuarvon määrityspäivänä alle Riskitason, sijoittaja saa nimellisarvon vähennettynä Indeksin prosentuaalisella lopullisella kehityksellä ja menettää näin ollen pääomansa osittain tai kokonaan. Riski sijoitetun pääoman menettämiseen osittain tai kokonaan, mikäli liikkeeseenlaskija BNP Arbitrage Issuance B.V. ja takaaja BNP Paribas S.A. ajautuvat konkurssiin tai maksujen laiminlyöntiin. (1) Indikatiivinen osallistumisaste vahvistetaan noin 15. toukokuuta 2014 ja se voi olla alle 100%, kuitenkin vähintään 80%. (2) Tuotteeseen liittyy normaali liikkeeseenlaskija- ja takaajariski (ks. sivu 9). 8

9 RISKIT JA TÄRKEÄTÄ TIETOA Alla on yhteenveto tietyistä riskeistä, jotka liittyvät sijoitukseen strukturoituun tuotteeseen. Sijoittajan on syytä tutustua liikkeeseenlaskijan arvopaperiesitteeseen, joka sisältää tietoa kaikista riskitekijöistä. Sijoitus strukturoituihin tuotteisiin sopii vain sellaisille sijoittajille, joilla on tarvittava kokemus ja tieto arvioida itse kyseisen sijoituksen riskit. Sijoitus on sovelias ainoastaan sellaisille sijoittajille, joiden sijoituspäämäärä on yhteensopiva kyseisen tuotteen riskialttiuden, sijoitusajan ja muiden ominaisuuksien kanssa, ja joilla on riittävät resurssit kantaa sijoituksen mahdollisesti aiheuttamat tappiot. SIP Nordic, Liikkeeseenlaskija tai Takaaja eivät anna minkäänlaisia sijoitusneuvoja tai -suosituksia tässä dokumentissa. Ennen sijoituksen tekemistä tulee potentiaalisen sijoittajan neuvotella oman ammattimaisen sijoitusneuvonantajansa kanssa siinä määrin kun pitää tarpeellisena ja tarkkaan harkita kyseistä sijoitusta oman tilanteensa valossa. Ennen sijoituspäätöksen tekemistä, sijoittajaa kehotetaan lukemaan relevantit Lopulliset Ehdot ja Arvopaperiesite, jotka löytyvät osoitteesta tai ovat saatavissa ottamalla yhteyttä SIP Nordic Fondkommission AB/SIP Nordic Oy:lle puhelinnumeroon +46 (0) / +358 (0) Liikkeeseenlaskija ja Takaaja Jokainen sijoitukseen liittyvä maksu on riippuvainen Liikkeeseenlaskijan ja Takaajan kyvystä suorittaa maksusitoumuksensa oikea-aikaisesti eräpäivänä. Jos Liikkeeseenlaskija ja Takaaja tulevat maksukyvyttömiksi, sijoittaja voi menettää koko sijoituksensa riippumatta alla olevan kohde-etuuden kehityksestä. Indikatiiviset ehdot Ne ehdot, jotka on merkitty indikatiivisiksi, ovat ainoastaan alustavia. Lopulliset ehdot voivat olla huonompia tai parempia riippuen vallitsevista markkinaolosuhteista luotto-, osake- ja valuuttamarkkinoilla ja ne tulevat määräytymään noin Toukokuun 15. päivänä Osallistumisastetta ei vahvisteta alle 80%:n tason. Tarjous voidaan perua, jos kuponki alittaa tämän tason. Tarjouksen toteuttaminen riippuu myös siitä, ettei tapahdu muutoksia soveltuvissa säännöissä, tule uusia sääntöjä tai tapahdu muutoksia tuomioistuimen tai valvontaviranomaisen tulkinnoissa, jotka Liikkeeseenlaskijan mukaan tekevät tarjouksen toteuttamista mahdottomaksi tai merkittävästi vaikeuttavat tarjouksen toteuttamista. SIP Nordic Fondkommission AB tai Liikkeeseenlaskija voivat myös lyhentää merkintäaikaa, rajoittaa tarjouksen kokoa tai perua tarjouksen mikäli SIP Nordic Fondkommission AB tai Liikkeeseenlaskija määrittelevät, että markkinaolosuhteet vaikeuttavat tarjouksen menestyksellistä toteutumista. Mahdollisten sijoittajien pyydetään kiinnittämään huomionsa siihen, että sertifikaattien tarjous voidaan perua mikäli osallistumisaste alittaa minimitasonsa, eli 80%, osallistumisasteen määrityspäivänä. Lopulliset ehdot sisältäen ehdollisen kupongin lopulliset tasot ovat saatavilla osoitteesta Luovutus ennen eräpäivää Mikäli sijoittaja päättää myydä sijoituksensa ennen eräpäivää tämä toteutuu hintaan, joka heijastaa vallitsevia markkinaolosuhteita ja saattaa olla matalampi tai korkeampi kuin sijoitettu määrä. Riski menettää osa sijoitetusta määrästä ja sijoituksen nimellisarvosta on korkeampi mitä lähempänä liikkeeseenlaskupäivää ennenaikainen luovutus tehdään. Markkinahäiriötilanteissa jälkimarkkinat eivät välttämättä ole likvidejä. Liikkeeseenlaskija voi rajoitetuissa tapauksissa lunastaa sijoituksen ennenaikaisesti ja ennenaikainen lunastusmäärä saattaa olla korkeampi tai matalampi kuin alkuperäinen sijoitus. Markkinariski Todelliset historialliset tai simuloidut historialliset tuotot eivät ole osoituksia sijoitustuotteen tulevasta kehityksestä tai tuotosta. Ei ole olemassa minkäänlaista taetta siitä, että sijoituksen arvo tulee nousemaan. Arvo voi nousta sekä laskea ja seurauksena sijoittaja ei välttämättä saa takaisin alkuperäisesti sijoittamaansa määrää. Tämä riippuu kohde-etuutena olevan indeksin kehityksestä ja sen generoimasta tuotosta. Kohdeetuuden kehitys on riippuvainen monista tekijöistä ja kehitykseen liittyy moninaisia riskejä, mm. osakekurssiriskit, luottoriskit, korkoriskit, raaka-aineiden hintoihin liittyvät riskit, valuuttakurssiriskit ja/tai poliittiset riskit. Sijoitus strukturoituihin tuotteisiin ei kuitenkaan vastaa suoraa sijoitusta kohde-etuuksiin. Verot Sijoittajan tulee neuvotella veroasiantuntijansa kanssa yksilöllisistä verotuksellisista vaikutuksista, jotka liittyvät sijoitukseen strukturoituun sijoitustuotteeseen. Verokanta ja verotukseen liittyvät lait ja määräykset saattavat muuttua sijoituksen aikana, ja niillä voi olla haitallisia vaikutuksia sijoittajalle.. Lainarahoituksen erityisriskit Mikäli sijoitus on lainarahoitettu, tulee relevantti riskituottoprofiili olemaan erilainen kuin ei-lainarahoitetulla sijoituksella. Lainarahoitus voi johtaa suuriin tappioihin, koska sijoittajan täytyy maksaa rahoituskulut myös siinä tapauksessa, ettei sijoitus kehity toivotulla tai odotetulla tavalla. Sijoittajan ei tule luottaa mihinkään tuotto-odotukseen tuotteelle voidakseen maksaa rahoituskulut. Ainoastaan hyvin sofistikoituneet sijoittajat, jotka ymmärtävät kaikki aspektit koskien lainarahoitettuja strukturoituja sijoitustuotteita, voivat harkita lainarahoitusta. 9

10 Kannustimet ja palkkiot SIP Nordic Fondkommission saa järjestelypalkkioita liikkeeseenlaskijoilta ja maksaa palkkioita ulkopuolisille välittäjille. SIP Nordic Fondkommissionin arvion mukaan nämä ovat sallittuja palkkioita kolmansille osapuolille. Sallitun kolmannen osapuolen palkkion tulee olla muotoiltu siten, että se parantaa tuotteen laatua, esimerkiksi tarjoamalla asiakkaalle tarjontaa ja ehtoja, jotka eivät normaalisti olisi asiakkaan saatavissa, kuitenkaan estämättä SIP Nordicia huomioimasta asiakkaan etua. Palkkiot muodostavat tuotteen strukturointikustannuksen. SIP Nordic Fondkommissionin saama palkkio SIP Nordic Fondkommissionin tarjoamat tuotteet ovat eri liikkeeseenlaskijoiden liikkeeseenlaskemia. SIP Nordic Fondkommission saa palkkiota Liikkeeseenlaskijalta tuotteiden myymisestä. Strukturointikustannus lasketaan prosenttiosuutena nimellisarvosta. Se voi vaihdella Liikkeeseenlaskijan tarjoamissa eri tuotteissa. SIP Nordic Fondkommission saa järjestelypalkkion, joka on enintään 1,2% vuodessa tuotteen nimellismäärästä ja juoksuajasta. Laskelma perustuu oletukseen, että sijoittaja pitää sijoituksensa varsinaiseen eräpäivään saakka. Lopullinen strukturointikustannus vahvistuu noin kaksi viikkoa ennen liikkeeseenlaskupäivää ja se riippuu markkinaolosuhteista rahoituskomponenteille, jotka muodostavat tuotteen. Strukturointikustannus on kertakorvaus ja se sisältyy tuotteen hintaan. SIP Nordic Fondkommissionin kokonaispalkkio ajankohtaisesta tuotteesta muodostuu merkintäpalkkiosta ja järjestelypalkkiosta. SIP Nordic Fondkommission saa lisäksi ei rahallisia kannustimia BNP Paribas:lta tuotekoulutuksen, markkinointimateriaalin, tiettyjen elektronisten ja hallinnollisten tukitoimien sekä tuoteseurannan muodossa. SIP Nordic Fondkommissionin maksama palkkio SIP Nordic Fondkommissionin tarjoamat tuotteet voivat olla toisen osapuolen välittämiä (jakelija/välittäjä). Tällainen välitys voi olla mahdollinen myös tämän sijoitustuotteen osalta. SIP Nordic Fondkommission maksaa normaalisti tästä välityksestä korvauksen välittäjälle. Korvaus sisältyy tuotteen hintaan ja lasketaan kertakorvauksena nimellismäärästä, joka on tämän osapuolen välittämä. Korvauksen suuruus vaihtelee ja riippuu monesta tekijöistä. SIP Nordic Fondkommission laskelmat on tehty järjestelypalkkiolla, joka on enintään 0,5% per vuosi tuotteen nimellismäärästä ja juoksuajasta. Laskelma perustuu oletukseen, että sijoittaja pitää sijoituksensa varsinaiseen eräpäivään saakka. SIP Nordic Fondkommission antaa lisäksi ei - rahallisia kannustimia välittäjille tuotekoulutuksen, markkinointimateriaalin, tiettyjen elektronisten ja hallinnollisten tukitoimien sekä tuoteseurannan muodossa. markkinointiesitteen mahdollisista painovirheistä, ja markkinointiesitteeseen voidaan tehdä muutoksia ilman etukäteisvaroitusta. Ennen sijoituspäätöksen tekemistä tulee sijoittajan ja tämän ammattimaisen neuvonantajan olla täysin tietoisia mahdollisista riskeistä ja hyödyistä, jotka liittyvät sijoitustuotteeseen sekä siihen liittyvistä mahdollisista muista transaktioista. Sijoittajia kehotetaan siksi ennen sijoituspäätöksen tekemistä tutustumaan tarkasti Arvopaperiesitteeseen sekä Lopullisiin Ehtoihin, jotka ovat saatavilla osoitteesta Arvopaperit lasketaan liikkeeseen liikkeeseenlaskijan liikkeeseenlaskuohjelman Obligaatiot, sertifikaatit ja warrantit ("Ohjelman") nojalla joko lopullisilla ehdoilla tai Liikkeeseenlaskun liitteellä. Kopioita liikkeeseenlaskuohjelmaan liittyvästä ohjelmaesitteestä Base Prospectus dated 3 June 2013 under the Issuer s Note, Warrant and Certificate Programme and any Supplements thereto ( Arvopaperisite"), joka sisältää ehdot joita täydentävät Lopulliset ehdot tai Liikkeeseenlaskun liite, on pyynnöstä saatavilla SIP Nordic OY:ltä. SIP Nordic Fondkommission on velvollinen antamaan tietoa palkkiosta liikkeeseenlaskijoilta sekä palkkioista välittäjille. Ota ystävällisesti yhteyttä SIP Nordic Fondkommissioniin, mikäli haluat ylläolevan lisäksi lisää tietoa palkkioista. Esimerkki, joka perustuu EUR sijoitukseen: Merkintäpalkkio: 2% nimellismäärästä = EUR (maksettava sijoitetun määrän lisäksi) Maksimaalinen korvaus SIP Nordic Fondkommissionille: 5 x 1,2% nimellisarvosta = EUR (sisältyy sijoitetussa määrässä) Yhteensä: EUR Tärkeää tietoa Tämän markkinointiesitteen on laatinut BNP Paribas ja SIP Nordic ainoastaan markkinointitarkoituksessa. Markkinointiesite ei anna täydellisiä tietoja sijoituksesta ja vastaanottajan tulee käyttää markkinointiesitettä ainoastaan alustavana yhteenvetona Lopullisiin Ehtoihin sekä Arvopaperiesitteeseen. BNP Paribas tai SIP Nordic eivät ota vastuuta mistään tämän Tämän markkinointiesitteen tiedot ja mielipiteet/näkemykset ovat haettu lähteistä, joita pidetään luotettavina, mutta BNP Paribas ja SIP Nordic eivät anna nimenomaisia tai konkludenttisia takuita siitä, että tiedot ovat oikeita tai täydellisiä. Muilla rahoituslaitoksilla tai henkilöillä voi olla toisenlaisia mielipiteitä/näkemyksiä tai ne voivat vetää toisenlaisia johtopäätöksiä samoista tosiasioista tai ideoista, joita analysoidaan tässä dokumentissa. Jokainen skenaario, olettamus tai indikatiivinen hinta on sisällytetty materiaaliin havainnollistamistarkoituksessa. BNP Paribas ja SIP Nordic eivät voi antaa minkäänlaista vakuutusta siitä, että jokin positiivinen skenaario tulee toteutumaan tai että jokin mahdollinen positiivinen tuotto tullaan saavuttamaan. Jokainen skenaario mahdollisista tuotoista, joka esitetään tässä markkinointiesitteessä on esimerkinomainen, eikä se muodosta tarjousta BNP Paribas:lta tai SIP Nordic:lta käydä kauppaa esitetyin ehdoin, tai osoitusta siitä, että olisi mahdollista käydä kauppaa esitetyin ehdoin. BNP Paribas ja SIP Nordic eivät tarjoa tämän dokumentin vastaanottajille sijoitus-, verojuridista- tai muun tyyppistä neuvontaa. 10

11 Tärkeää tietoa jatkuu Tietyt strategiat tai mahdolliset transaktiot, joista keskustellaan tässä dokumentissa sisältävät johdannaisia, jotka ovat luonteeltaan monimutkaisia ja voivat johtaa merkittäviin riskeihin, mukaan lukien riskin siitä, että koko sijoitettu pääoma hävitään. Tämän dokumentin mahdollisten sijoittajien tulee ymmärtää ja hyväksyä, ettei BNP Paribas tai SIP Nordic ole sellaisessa asemassa, että ne pystyisivät arvioimaan mikäli joku tuotteista tai strategioista, joita tässä esitellään, voivat olla sijoittajan sijoitustarpeisiin, olosuhteisiin tai vaatimuksiin sopivia. Index disclaimer - The Tuottolukko II Certificate (the Certificates ) are not sponsored, endorsed, sold, or promoted by any sponsor of any index (an "Index Sponsor") to which the return on the Certificates is linked (an "Index", including any successor index) and no Index Sponsor makes any representation whatsoever, whether express or implied, either as to the results to be obtained from the use of an Index and/or the levels at which an Index stands at any particular time on any particular date or otherwise. No Index or Index Sponsor shall be liable (whether in negligence or otherwise) to any person for any error in an Index and an Index Sponsor is under no obligation to advise any person of any error therein. No Index Sponsor is making any representation whatsoever, whether express or implied, as to the advisability of purchasing or assuming any risk in connection with the Certificates. Neither the Issuer nor the Guarantor of the Certificates shall have any liability for any act or failure to act by an Index Sponsor in connection with the calculation, adjustment or maintenance of an Index. Except as disclosed prior to the Issue Date, neither the Issuer, the Guarantor nor their affiliates has any affiliation with or control over an Index or Index Sponsor or any control over the computation, composition or dissemination of an Index. Although the Calculation Agent will obtain information concerning an Index from publicly available sources it believes reliable, it will not independently verify this information. Accordingly, no representation, warranty or undertaking (express or implied) is made and no responsibility is accepted by the Issuer, the Guarantor, their affiliates or the Calculation Agent as to the accuracy, completeness and timeliness of information concerning an Index. Suomen Strukturoitujen Sijoitustuotteiden yhdistyksen riskiluokitus: keskimääräinen riski. Strukturoidut sijoitustuotteet, joissa nimellispääoman palautus riippuu markkinoiden kehityksestä kuten esim. viiteyhtiöiden osakkeiden markkina-arvon kehityksestä tai viiteyhtiöiden luottovastuutapahtumien lukumäärästä sekä liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukyvystä. Mahdollinen nimellispääoman palautus ei kata ylikurssia eikä sijoittajan maksamia palkkioita ja kuluja. Liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukykyyn liittyvä riski on kuvattu tässä markkinointiesitteessä. Riskiluokitus ei poista sijoittajan velvollisuutta perehtyä huolellisesti tähän markkinointiesitteeseen, tuotekohtaisiin ehtoihin ja mahdolliseen ohjelmaesitteeseen ja niissä mainittuihin riskeihin. 11

12 INDIKATIIVISET EHDOT JA INDIKATIIVINEN AIKATAULU Liikkeeseenlaskija BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V Takaaja BNP Paribas S.A. (A+ / A2 / A+, 28. helmikuuta 2014) ISIN FI Viimeinen merkintäpäivä 2. toukokuuta 2014 Viimeinen maksupäivä 9. toukokuuta 2014 Osallistumisasteen määrityspäivä 15. toukokuuta 2014 Liikkeeseenlaskupäivä 30. toukokuuta 2014 Lähtöarvon määrityspäivä 21. toukokuuta 2014 Loppuarvon määrityspäivä 21. toukokuuta 2019 Takaisinmaksupäivä 30. toukokuuta 2019 Indeksi Valuutta Vähimmäissijoitus Nimellisarvo (N) Merkintäkurssi Euro Stoxx 50 Index (Bloomberg SX5E Index) EUR EUR nimellisesti (5 sertifikaattia) EUR per Sertifikaatti 100% Nimellisarvosta Merkintäpalkkio 2% Nimellisarvosta Lukitustaso 105% Indeksin lähtöarvosta vuonna 1, 110% vuonna 2, 115%, vuonna 3 ja 120% vuonna 4 Vuosittaiset Tarkastelupäivät 21. toukokuuta 2015, 23. toukokuuta 2016, 22. toukokuuta 2017 ja 21. toukokuuta 2018 Indikatiivinen osallistumisaste 100% (minimi 80%) Riskitaso Clearing Listaus Arvopaperiesite 70% Indeksin lähtöarvosta Euroclear Finland Nordic Derivatives Exchange Base Prospectus dated 3 June 2013 under the Issuer s Note, Warrant and Certificate Programme ja siihen liittyvät päivitykset (Supplements) Tämän tuotteen tarjoaa Suomessa: SIP Nordic Fondkommission AB. Mikäli haluatte lisätietoja tai teillä on kysymyksiä koskien markkinointia tai myyntiä, ottakaa ystävällisesti yhteyttä: SIP Nordic Fondkommission AB, Kungsgatan 27, Tukholma, Ruotsi SIP Nordic Oy, Suomi, puh: Sprinter

Energiayhtiöt Sprinter V

Energiayhtiöt Sprinter V Energiayhtiöt Sprinter V Noin viisivuotinen sijoitus, jossa osallistumisaste osakekorin nousuun on alustavasti 160% Sprinter Sijoitus ilman pääomasuojaa Viimeinen merkintäpäivä: 15. toukokuuta 2015 Viimeinen

Lisätiedot

Osinkoyhtiöt Sprinter II

Osinkoyhtiöt Sprinter II Osinkoyhtiöt Sprinter II Noin viisivuotinen sijoitus, jossa osallistumisaste osakekorin nousuun on alustavasti 150% Sprinter Sijoitus ilman pääomasuojaa Viimeinen merkintäpäivä: 26. kesäkuuta 2015 Viimeinen

Lisätiedot

Tähti Rahasto-obligaatio III Noin viisivuotinen sijoitus, jossa osallistumisaste neljästä rahastosta koostuvan indeksin nousuun on alustavasti 215%

Tähti Rahasto-obligaatio III Noin viisivuotinen sijoitus, jossa osallistumisaste neljästä rahastosta koostuvan indeksin nousuun on alustavasti 215% Tähti Rahasto-obligaatio III Noin viisivuotinen sijoitus, jossa osallistumisaste neljästä rahastosta koostuvan indeksin nousuun on alustavasti 215% Obligaatio - Pääomasuojattu sijoitus (1) Viimeinen merkintäpäivä:

Lisätiedot

Obligaatio. BNP Paribas Fd- Flexible Fund Stars Index (EUR) ISIN FI4000167143. Kohde-etuusindeksi

Obligaatio. BNP Paribas Fd- Flexible Fund Stars Index (EUR) ISIN FI4000167143. Kohde-etuusindeksi TÄHTI RAHASTO-OBLIGAATIO IV Noin viisivuotinen sijoitus, jossa osallistumisaste neljästä rahastosta koostuvan indeksin nousuun on alustavasti 180% Obligaatio - Pääomasuojattu sijoitus (1) ( nimellisarvosta)

Lisätiedot

Rahasto-obligaatio Newcits XL V

Rahasto-obligaatio Newcits XL V Rahasto-obligaatio Newcits XL V Noin viisivuotinen sijoitus, jossa osallistumisaste neljästä absoluuttisen tuoton rahastosta koostuvan indeksin nousuun on alustavasti 200%. Obligaatio - Pääomasuojattu

Lisätiedot

Autocall BRIC+Puola. Viimeinen merkintäpäivä 11. marraskuuta 2011

Autocall BRIC+Puola. Viimeinen merkintäpäivä 11. marraskuuta 2011 Jälleenmyyjä SIP Nordic Fondkommission AB Viimeinen merkintäpäivä. marraskuuta 20 Autocall BRIC+Puola Tuote, jossa on korkea todennäköisyys korkeaan vuosittaiseen kuponkiin sekä alhainen Autocall -taso

Lisätiedot

KIINA+ BONUS INDEKSISIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA

KIINA+ BONUS INDEKSISIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA KIINA+ BONUS INDEKSISIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA Vähimmäissijoitus 20 000 euroa Merkintähinta 100 % Pääomaturva Ei pääomaturvaa Alustava bonustuotto 25 % Sijoitusaika Noin 5 vuotta MERKINTÄAIKA: 26.11.

Lisätiedot

Indeksitodistus Tuottolukko Eurooppa nro 1784

Indeksitodistus Tuottolukko Eurooppa nro 1784 MERKITTÄVISSÄ 5. MAALISKUUTA 2014 SAAKKA RAJATASOON PERUSTUVA SUOJA/RISKI Indeksitodistus Tuottolukko Eurooppa nro 1784 OMINAISUUDET TUOTTOLUKKO: TUOTTO INDEKSIN KORKEIMMAN KUUKAUSIPISTEEN MUKAAN 4 SUOJAA

Lisätiedot

ARVO-OSAKKEET USD. Arvosijoittajan tähtikori, jossa pääset nauttimaan pääomasuojasta sekä hyvästä osallistumisesta osakkeiden nousuun.

ARVO-OSAKKEET USD. Arvosijoittajan tähtikori, jossa pääset nauttimaan pääomasuojasta sekä hyvästä osallistumisesta osakkeiden nousuun. Merkittävissä 7. huhtikuuta 2015 saakka ARVO-OSAKKEET USD Arvosijoittajan tähtikori, jossa pääset nauttimaan pääomasuojasta sekä hyvästä osallistumisesta osakkeiden nousuun. Arvo-osakkeet USD Alustavat

Lisätiedot

Indeksitodistus Perusteollisuus Eurooppa Kasvu nro 2323

Indeksitodistus Perusteollisuus Eurooppa Kasvu nro 2323 YLI 2 000 SIJOITUSTUOTETTA VUODESTA 2004 ALKAEN! Indeksitodistus Perusteollisuus Eurooppa Kasvu nro 2323 MERKITTÄVISSÄ 22. KESÄKUUTA 2015 SAAKKA RAJATASOON PERUSTUVA SUOJA/RISKI Indeksitodistus Perusteollisuus

Lisätiedot

Indeksitodistus Perusteollisuus Eurooppa Kasvu nro 2396

Indeksitodistus Perusteollisuus Eurooppa Kasvu nro 2396 YLI 2 000 SIJOITUSTUOTETTA VUODESTA 2004 ALKAEN! Indeksitodistus Perusteollisuus Eurooppa Kasvu nro 2396 MERKITTÄVISSÄ 3. SYYSKUUTA 2015 SAAKKA RAJATASOON PERUSTUVA SUOJA/RISKI Indeksitodistus Perusteollisuus

Lisätiedot

Sijoituswarrantti Eurooppa Bonus nro 2325

Sijoituswarrantti Eurooppa Bonus nro 2325 YLI 2 000 SIJOITUSTUOTETTA VUODESTA 2004 ALKAEN! MERKITTÄVISSÄ 22. KESÄKUUTA 2015 SAAKKA VIPUTUOTE (100% PÄÄOMARISKI) Sijoituswarrantti Eurooppa Bonus nro 2325 OMINAISUUDET OSALLISTUU 10 SUUREN EUROOPPALAISEN

Lisätiedot

EUROOPAN DOLLARIHYÖTYJÄT

EUROOPAN DOLLARIHYÖTYJÄT Merkittävissä 15. toukokuuta 2015 saakka EUROOPAN DOLLARIHYÖTYJÄT Sijoitus, jossa pääset nauttimaan pääomasuojasta sekä hyvästä osallistumisesta eurooppalaisten vientiyhtiöiden arvonnousuun. Euroopan dollarihyötyjät

Lisätiedot

GAP Bank of China (BoC)

GAP Bank of China (BoC) YLI 2 000 SIJOITUSTUOTETTA VUODESTA 2004 ALKAEN! GAP Pääomasuojatut tuotteet MERKITTÄVISSÄ 20. MARRASKUUTA 2014 SAAKKA 100% USD-MÄÄRÄINEN PÄÄOMASUOJA GAP Bank of China (BoC) Osakeobligaatio USA Kulutustavarayhtiöt

Lisätiedot

Eurooppalaiset Finanssiyhtiöt Booster

Eurooppalaiset Finanssiyhtiöt Booster Eurooppalaiset Finanssiyhtiöt Booster Osake- ja indeksisidonnainen joukkovelkakirjalaina Vähimmäissijoitus 20 000 euroa Merkintähinta 100 % Alustava tuottokerroin 1 250 % Kohde-etuudet Pääomaturva Sijoitusaika

Lisätiedot

VENÄJÄ KUPONKI 2020 INDEKSISIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA

VENÄJÄ KUPONKI 2020 INDEKSISIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA VENÄJÄ KUPONKI 2020 INDEKSISIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA Vähimmäissijoitus 20 000 euroa Merkintähinta 100 % Kohde-etuus Pääomaturva Alustava kiinteä neljännesvuosittainen kuponki Sijoitusaika RDX (Russian

Lisätiedot

KUPONKILAINA 3 INDEKSIÄ

KUPONKILAINA 3 INDEKSIÄ KUPONKILAINA 3 INDEKSIÄ - OMAISUUDENHOITO- Kuponkilaina 3 Indeksiä Kuponkilaina 3 Indeksiä on sijoitus, jonka tuotto ja pääoman takaisinmaksu määräytyvät kolmen osakeindeksin kehityksen perusteella. Sijoituksen

Lisätiedot

Luottotodistus High Yield Eurooppa nro 1683

Luottotodistus High Yield Eurooppa nro 1683 Luottotodistus High Yield Eurooppa nro 1683 MERKITTÄVISSÄ 28. MARRASKUUTA 2013 SAAKKA LUOTTOVASTUUTAPAHTUMASIDONNAINEN SUOJA/RISKI Luottotodistus High Yield Eurooppa nro 1683 OMINAISUUDET 7,5% KIINTEÄ

Lisätiedot

Luottosidonnainen Indeksitodistus Aasia nro 1478

Luottosidonnainen Indeksitodistus Aasia nro 1478 MERKITTÄVISSÄ 10. huhtikuuta 2013 SAAKKA LUOTTOVASTUUTAPAHTUMASIDONNAINEN RISKI Luottosidonnainen Indeksitodistus Aasia nro 1478 OMINAISUUDET VUOTUINEN KUPONKI 2% (indikatiivinen) TUOTTOMAHDOLLISUUS NELJÄSTÄ

Lisätiedot

Autocall Global Varovainen nro 2394

Autocall Global Varovainen nro 2394 YLI 2 SIJOITUSTUOTETTA VUODESTA 24 ALKAEN! MERKITTÄVISSÄ 3. SYYSKUUTA 215 SAAKKA RAJATASOON PERUSTUVA SUOJA/RISKI TARJOUS ON VOLYYMIRAJOITETTU! Ostositoumuksia otetaan vastaan juoksevasti ja emissio voidaan

Lisätiedot

EUROOPPA 2019 OSAKE- JA LUOTTORISKISIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA

EUROOPPA 2019 OSAKE- JA LUOTTORISKISIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA EUROOPPA 2019 OSAKE- JA LUOTTORISKISIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA Vähimmäissijoitus 20 000 euroa Merkintähinta 100 % Kohde-etuudet EURO STOXX 50 -indeksi, itraxx Europe Crossover -indeksin sarjan 20

Lisätiedot

Luottosidonnainen Indeksitodistus Aasia nro 1449

Luottosidonnainen Indeksitodistus Aasia nro 1449 MERKITTÄVISSÄ 4. MAALISKUUTA 2013 SAAKKA LUOTTOVASTUUTAPAHTUMASIDONNAINEN RISKI Luottosidonnainen Indeksitodistus Aasia nro 1449 OMINAISUUDET VUOTUINEN KUPONKI 2% (INDIKATIIVINEN) TUOTTOMAHDOLLISUUS NELJÄSTÄ

Lisätiedot

Autocall Global Takuukuponki nro 2264

Autocall Global Takuukuponki nro 2264 YLI 2 SIJOITUSTUOTETTA VUODESTA 24 ALKAEN! MERKITTÄVISSÄ 12. TOUKOKUUTA 215 SAAKKA RAJATASOON PERUSTUVA SUOJA/RISKI TARJOUS ON VOLYYMIRAJOITETTU! Ostositoumuksia otetaan vastaan juoksevasti ja emissio

Lisätiedot

utocall Suomi- Ruotsi Miinus/Plus nro 1000

utocall Suomi- Ruotsi Miinus/Plus nro 1000 Autocall Suomi-Ruotsi Miinus/Plus nro 1000 Merkittävissä 16.6.2011 saakka EI PÄÄOMATURVAA TARJOUS ON VOLYYMIRAJOITETTU! Ostositoumuksia otetaan vastaan juoksevasti ja emissio voidaan sulkea ennenaikaisesti

Lisätiedot

uotto-obligaatio High Yield nro 1177

uotto-obligaatio High Yield nro 1177 Luotto-obligaatio High Yield nro 1177 Merkittävissä 29.3.2012 saakka EI PÄÄOMATURVAA PRIVATE PLACEMENT TARJOUS ON VOLYYMIRAJOITETTU! Ostositoumuksia otetaan vastaan juoksevasti ja emissio voidaan sulkea

Lisätiedot

ipusertifikaatti Autocall Suomi nro 1

ipusertifikaatti Autocall Suomi nro 1 Vipusertifikaatti Autocall Suomi nro 1 Merkittävissä 14.. saakka % PÄÄOMARISKI ipusertifikaatti Autocall Suomi nro 1 Meidän käsityksemme: Osakemarkkinoiden viimeaikojen hintaheilunnasta huolimatta näemme

Lisätiedot

KÄRKIVALUUTTA 2017 SIJOITUSOBLIGAATIO

KÄRKIVALUUTTA 2017 SIJOITUSOBLIGAATIO KÄRKIVALUUTTA 2017 SIJOITUSOBLIGAATIO Merkintähinta 110 % Pääomaturva 1 100 % Alustava tuottokerroin 2 200 % Kohde-etuudet Sijoitusaika Kolme valuuttaparia: euro/brasilian real (EUR/BRL) euro/etelä-afrikan

Lisätiedot

sakeobligaatio Ruotsi nro 1178 1179

sakeobligaatio Ruotsi nro 1178 1179 Osakeobligaatio Ruotsi nro 1178 1179 Merkittävissä 29.3.2012 saakka sakeobligaatio Ruotsi nro 1178 1179 TURVA KASVU Emissiokurssi (lisäksi 2% merkintäpalkkio) 1 100% 110% Pääomaturva (euromääräinen) 2

Lisätiedot

TULEVAISUUDEN AUTOT. Merkittävissä 30. syyskuuta 2015 saakka WWW.ESTLANDERPARTNERS.FI

TULEVAISUUDEN AUTOT. Merkittävissä 30. syyskuuta 2015 saakka WWW.ESTLANDERPARTNERS.FI Merkittävissä 30. syyskuuta 2015 saakka TULEVAISUUDEN AUTOT Sijoitus tarjoaa erinomaisen osallistumisen sähkö- ja älyautojen kehittämisessä mukana olevien yritysten kurssikehitykseen sekä ehdollisen pääomasuojan

Lisätiedot

Autocall Pharma nro 2395

Autocall Pharma nro 2395 YLI 2 000 SIJOITUSTUOTETTA VUODESTA 2004 ALKAEN! Autocall Pharma nro 2395 MERKITTÄVISSÄ 3. SYYSKUUTA 2015 SAAKKA RAJATASOON PERUSTUVA SUOJA/RISKI TARJOUS ON VOLYYMIRAJOITETTU! Ostositoumuksia otetaan vastaan

Lisätiedot