Tuottolukko sertifikaatti II

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tuottolukko sertifikaatti II"

Transkriptio

1 Tuottolukko sertifikaatti II Hyödy vuosittaisesta mahdollisuudesta varmistaa tuottona vähintään saavutettu Lukitustaso Sertifikaatti- Sijoitus ilman pääomasuojaa Viimeinen merkintäpäivä: 2. toukokuuta 2014 Viimeinen maksupäivä: 9. toukokuuta 2014 Julkinen liikkeeseenlasku, jossa jälleenmyyjänä SIP Nordic Fondkommission AB Sijoituksen liikkeeseenlaskija on BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. ja takaaja on BNP Paribas. Emissiokurssi 100% nimellisarvosta Pääomasuoja Ei Vähimmäissijoitus EUR nimellisesti (5 sertifikaattia) Merkintäpalkkio 2% nimellisarvosta Juoksuaika 5 vuotta Lukitustaso 105% Indeksin lähtöarvosta vuonna 1, 110% vuonna 2, 115%, vuonna 3 ja 120% vuonna 4 Indikatiivinen 100% (minimi 80%) osallistumisaste Riskitaso 70% Indeksin lähtöarvosta Indeksi Euro Stoxx 50 Index ISIN FI Tämä markkinointimateriaali tulee lukea yhdessä Lopullisten Ehtojen sekä voimassa olevan Arvopaperiesitteen ehtojen kanssa. Sijoittajia kehotetaan erityisesti tutustumaan Arvopaperiesitteen osaan Risk factors. Kaikki sijoitukseen liittyvät maksut ovat riippuvaisia liikkeeseenlaskijan sekä takaajan kyvystä täyttää velvollisuutensa eivätkä ota Med huomioon stöd av mahdollista verovaikutusta tai muita sijoitukseen liittyviä kuluja ja palkkioita. Sprinter

2 The euro area is turning the corner from recession to recovery. IMF World Economic Outlook Update, tammikuu 2014 TIETOA SIP NORDIC FONDKOMMISSION AB:STA SIP Nordic on sijoituspalveluyritys, joka toimii strukturoiduissa sijoitustuotteissa järjestäjänä. SIP Nordic toimii Suomessa, Ruotsissa ja Isossa Britanniassa. SIP Nordic won the Europe Structured Products Award for Best in Product Performance Finland. Only products that matured between 1st July 2012 and 30th September 2013 have been retained.

3 TUOTETIEDOT Lyhyt katsaus Tuottolukko II-tuote on sertifikaatti, jonka liikkeeseenlaskijana toimii BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. ja takaajana toimii BNP Paribas S.A. Tuotteen julkisena jälleenmyyjänä toimii SIP Nordic Fondkommission AB: Mahdollisuus osallistua euroalueen osakemarkkinan (Euro Stoxx 50 Index ( Indeksi )) kehitykseen; Hyödy mahdollisesta tuotosta eräpäivänä lukitusmekanismin avulla, joka varmistaa saavutetut Lukitustasot 120%:iin asti Indeksin Lähtöarvosta ( ks. tarkemmin sivu 4) vaikka Indeksin Lopullinen Kehitys olisi negatiivinen; Mahdollinen tuotto on korkeampi vaihtoehdoista i) 100% (1) Indeksin positiivisesta Lopullisesta kehityksestä tai ii) korkein saavutettu Lukitustaso (ks. tarkemmin sivu 4); Loppuarvon määrityspäivänä, sijoittaja saa vähintään 100% nimellisarvosta takaisin (2) mikäli Indeksin tuotto on lukittu jonain Vuosittaisena Tarkastelupäivänä tai mikäli Indeksi päätyy vähintään tasolle 70% lähtöarvostaan ( Riskitaso ); Riski sijoitetun pääoman menettämisestä eräpäivänä osittain tai kokonaan, mikäli Indeksin tuotto ei ole lukittu yhtenäkään Vuosittaisena Tarkastelupäivänä ja Indeksi päätyy alle Riskitason Loppuarvon määrityspäivänä. Tässä tapauksessa sijoittaja saa nimellispääoman vähennettynä Indeksin lopullisella prosentuaalisella kehityksellä. Kenelle sijoitus sopii? Sijoitus sopii sijoittajalle, joka uskoo EURO STOXX 50 Indeksin nousevan seuraavan viiden vuoden aikana. Mikäli Indeksi on noussut vähintään 5% lähtöarvostaan ensimmäisenä tarkastelupäivänä, lukitaan 5%:n tuotto ja sijoittaja tietää saavansa vähintään 105% nimellisarvosta eräpäivänä riippumatta EURO STOXX 50 indeksin kehityksestä Loppuarvon määrityspäivänä (2). Kannattaa huomata, että tuote ei ole pääomasuojattu mikäli ei saavuteta ainoatakaan Lukitustasoa. TIETOA BNP PARIBAS PANKISTA Miksi sijoittaa? Eurokriisi on vaikuttanut negatiivisesti euroalueen talouksiin ja osakemarkkinoihin, nyt taantuma näyttää olevan päättymässä. Näin ollen euroalueen osakemarkkinat tarjoavat huomattavaa potentiaalia, maiden taloustilanteen parantuessa tulevaisuudessa. EURO STOXX 50 indeksi, Euroopan johtava blue-chip indeksi, sisältää 50 osaketta euroalueelta ja seuraa 50 johtavaa blue-chip yhtiötä merkittävimmillä sektoreilla euroalueella. BNP Paribas (www.bnpparibas.com) toimii 80 maassa ja sillä on lähes työntekijää, joista yli Euroopassa. Pankki luokitellaan korkealle kolmessa ydintoiminnassaan: Retail Banking, Investment Solutions ja Corporate & Investment Banking. Konsernilla on neljä kotimarkkinaa Euroopassa (Belgia, Ranska, Italia ja Luxemburg). BNP Paribas Personal Finance on kuluttajalainojen johtava toimija. BNP Paribas markkinoi myös pankkiliiketoimintaansa yksityishenkilöille Etelä- ja Itä-Euroopassa sekä Turkissa, ja pankilla on laaja verkosto Yhdysvaltojen länsiosassa. BNP Paribas:lla on johtava asema Euroopassa, vahva läsnäolo Amerikassa ja vakaa sekä nopeasti kasvava Corporate & Investment Banking ja Investment Solutions liiketoiminta Aasiassa BNP Paribas on myös saanut tunnustuksia toimialanlehdissä maailmanlaajuisesti, muun muassa alueelta strukturoidut sijoitustuotteet. (1) Indikatiivinen osallistumisaste vahvistetaan noin 15. toukokuuta 2014 ja se voi olla alle 100%, kuitenkin vähintään 80%. (2) Tuotteeseen liittyy normaali liikkeeseenlaskija- ja takaajariski (ks. sivu 9). Sijoituksen hyödyt Sijoitus tarjoaa alustavan 100% (1) osallistumisasteen EURO STOXX 50 indeksin nousuun. Mikäli Indeksi saavuttaa Lukitustason jonain Vuosittaisena Tarkastelupäivänä on sijoittajan minimituotto ja pääoma turvattu (2) vaikka Indeksi laskisi sen jälkeen. Ensimmäisen vuoden Lukitustaso on 105%, toisen vuoden 110%, kolmannen vuoden 115% ja neljännen vuoden 120%. Mahdollinen tuotto ei kuitenkaan ole rajoitettu Lukitustasoihin. Mikäli lukitusta ei ole tapahtunut ja EURO STOXX 50 indeksi on Loppuarvon määrityspäivänä laskenut yli 30% lähtöarvostaan, menettää sijoittaja sijoittamansa pääoman osittain tai kokonaan. 3

4 NÄIN SIJOITUS TOIMII Mahdollisuus lukita tuotto aina 120%:iin asti, vaikka Indeksin kehitys olisi negatiivinen eräpäivänä Jokaisena Vuosittaisena Tarkastelupäivänä (pois lukien Loppuarvon määrityspäivänä, ks. s. 12) Indeksin virallinen päätöstaso rekisteröidään: Mikäli Indeksin virallinen päätöstaso on vähintään kyseisen vuoden Lukitustasolla, niin kyseinen taso lukitaan; Mikäli Indeksin virallinen päätöstaso on alle kyseisen vuoden Lukitustason, niin kyseistä tasoa ei lukita; Takaisinmaksu eräpäivänä (1), mahdollisuus saavuttaa korkeampi vaihtoehdoista i) 100% (2) Indeksin positiivisesta Lopullisesta Kehityksestä tai ii) korkein saavutettu Lukitustaso Eräpäivänä (Loppuarvon määrityspäivänä); Mikäli Lukitustaso on saavutettu ainakin yhtenä Vuosittaisena Tarkastelupäivänä sijoituksen juoksuaikana, sijoittaja saa: 100% nimellisarvosta (1) riippumatta Indeksin Lopullisesta Kehityksestä plus korkeamman vaihtoehdoista i) 100% (2) Indeksin positiivisesta Lopullisesta Kehityksestä tai ii) korkein saavutettu Lukitustaso Mikäli Lukitustasoa ei ole saavutettu yhtenäkään Vuosittaisena Tarkastelupäivänä, mutta Indeksi päätyy Loppuarvon määrityspäivänä vähintään Riskitasolle (70% Indeksin Lähtöarvosta), sijoittaja saa: 100% nimellisarvosta (1) plus Indikatiivisesti 100% (2) Indeksin Lopullisesta Kehityksestä, mikäli positiivinen; Mikäli Lukitustasoa ei ole saavutettu yhtenäkään Vuosittaisena Tarkastelupäivänä ja Indeksi päätyy Loppuarvon määrityspäivänä alle Riskitason (70% Indeksin Lähtöarvosta), sijoittaja saa nimellisarvon vähennettynä Indeksin prosentuaalisella Lopullisella Kehityksellä ja menettää näin ollen pääomansa osittain tai kokonaan. Määritelmiä Indeksin Lopullinen Kehitys: Prosenttiluku, joka saadaan suhteuttamalla erotus Indeksin Loppuarvon (päätöstaso Loppuarvon määrityspäivänä) ja Indeksin Lähtöarvon (päätöstaso Lähtöarvon määrityspäivänä) välillä, Indeksiin Lähtöarvoon. Lukitustaso: Prosenttiluku, joka saadaan suhteuttamalla erotus korkeimman Lukitustason ja Indeksin Lähtöarvon (päätöstaso lähtöarvon määrityspäivänä) välillä, Indeksiin Lähtöarvoon. Lukitustaso on 105% Indeksin Lähtöarvosta (virallinen päätöstaso Lähtöarvon määrityspäivänä) vuonna 1, 110% vuonna 2, 115% vuonna 3 ja 120% vuonna 4. (1) Tuotteeseen liittyy normaali liikkeeseenlaskija- ja takaajariski (ks. sivu 9). (2) Indikatiivinen osallistumisaste vahvistetaan noin 15. toukokuuta 2014 ja se voi olla alle 100%, kuitenkin vähintään 80%. 4

5 KOHDE-ETUUSINDEKSI Indeksi, Euro Stoxx 50 Index EURO STOXX 50 indeksi, Euroopan johtava blue-chip indeksi, sisältää 50 osaketta euroalueelta ja seuraa 50 johtavaa bluechip yhtiötä merkittävimmillä sektoreilla euroalueella. IMF odottaa Euroalueen BKT:n kasvun olevan 1,0% vuonna 2014 ja 1,4% vuonna Viiden vuoden historiallinen kehitys 180% 160% 140% 120% 100% 80% Lähteet: eu.spindices.com, Bloomberg, IMF World Economic Update, tammikuu % helmikuu 09 helmikuu 10 helmikuu 11 helmikuu 12 helmikuu 13 helmikuu 14 Euro Stoxx 50 Index Lähteet: Bloomberg, BNP Paribas. Historiallinen kehitys 2009/02/ /02/28. Historiallinen kehitys ei ole indikaatio tulevasta kehityksestä 5

6 TAKAISINMAKSUN SKENAARIOT Ainoastaan kuvaamaan tuotteen toimintaa Skenaariot eivät ole osoituksia sijoituksen mahdollisesta tulevasta tuotosta Selitys Indeksin kehitys Indeksin Lopullinen Kehitys Riskitaso Lukitustaso Tuotot on laskettu sijoitetulle pääomalle mukaan lukien merkintäpalkkio (102%) Erittäin suotuisa skenaario Taso 146% Vuonna 1, Indeksi päätyy Lukitustason, joka on 105% Indeksin lähtöarvoa. Tällöin lukitaan tuottotaso +5%. Loppuarvon määrityspäivänä, Indeksi päätyy yli Lähtöarvonsa. Indeksin Lopullinen Kehitys on +46%, joka on korkeampi kuin saavutettu Lukitustaso +5%. Sijoittaja saa: 100% 105% Lukitus v.1 105% 110% 115% 120% 100% of nimellisarvosta (1) + 100% (2) 46% = 146% nimellisarvosta (1) 70% Sijoittajan saama vuotuinen tuotto on 7,44% Vuotta Suotuisa skenaario Vuosina 1 ja 4, Indeksi päätyy yli Lukitustasojen. Tuottotaso +20% lukitaan. Loppuarvon määrityspäivänä, Indeksi päätyy alle Riskitason. Lukitusmekanismin aktivoitumisen ansiosta sijoittaja ei kärsi nimellispääoman tappiota. Sijoittaja saa: 100% nimellisarvosta (1) + 20% = 120% nimellisarvosta (1) Sijoittajan saama vuotuinen tuotto on 3,30% 100% 70% Taso Lukitus v.1 105% 105% 110% 115% 120% Lukitus v.4 120% 55% Vuotta Neutraali skenaario Jokaisena vuonna Indeksi päätyy vuotuisten Lukitustasojen alle. Lukitustasoa ei näin ollen saada varmistettua. Loppuarvon määrityspäivänä Indeksi päätyy yli Riskitason. Sijoittaja saa: 100% nimellisarvosta (1) Sijoittajan saama vuotuinen tuotto on -0,40% 100% 70% Taso 105% 110% 115% 120% 90% Vuotta Epäsuotuisa skenaario Jokaisena vuonna Indeksi päätyy vuotuisten Lukitustasojen alle. Lukitustasoa ei näin ollen saada varmistettua. Loppuarvon määrityspäivänä Indeksi päätyy alle Riskitason, kehityksen ollessa -55%. Sijoittaja menettää tämän seurauksena osan nimellispääomasta ja saa eräpäivänä: 45% nimellispääomasta (1) Sijoittajan saama vuotuinen tuotto on -15,10% 100% 70% Taso 105% 110% 115% 120% 45% Vuotta (1) Tuotteeseen liittyy normaali liikkeeseenlaskija- ja takaajariski (ks. sivu 9). (2) Indikatiivinen osallistumisaste vahvistetaan noin 15. toukokuuta 2014 ja se voi olla alle 100%, kuitenkin vähintään 80%. 6

7 LASKENTAESIMERKKI Esimerkki Nimellismäärä (EUR ) + Merkintäpalkkio (EUR 200) Lukitus Korkein saavutettu Lukitustaso Indeksin Lopullinen Kehitys Indeksin Lopullinen Kehitys > Lukitustaso Indeksin Loppuarvo vähintään Riskitasolla Tuotto Takaisinmaksun määrä (1) Vuotuinen tuotto 1 EUR v.1, v.2, v.4 +20% +65% Kyllä Ei merkitystä +65% EUR ,10% 2 EUR v.2, v.3 +15% +35% Kyllä Ei merkitystä +35% EUR ,77% 3 EUR v.1, v.2 +10% -50% Ei Ei merkitystä +10% EUR ,52% 4 EUR Ei Ei lukittu -25% Ei lukittu Kyllä 0% EUR ,40% 5 EUR Ei Ei lukittu -45% Ei lukittu Ei 0% EUR ,62% 6 EUR Ei Ei lukittu -60% Ei lukittu Ei 0% EUR ,07% Taulukko näyttää esimerkkejä EUR suuruisen sijoituksen tuotosta. Vuotuinen tuotto on laskettu ottaen huomioon takaisinmaksumäärä sekä 2%:n merkintäpalkkio. Esimerkeissä sekä skenaarioissa esitetyt luvut ovat ainoastaan informatiivisia kuvaamaan tuotteen toimintaa. Sellaisenaan ne eivät ole osoitus tulevasta kehityksestä ja eivät millään tavalla muodosta kaupallista tarjousta. Skenaarioissa sekä esimerkissä käytetty osallistumisaste 100% on indikatiivinen. Indikatiivinen osallistumisaste vahvistetaan noin 15. toukokuuta 2014 ja se voi olla alle yllä olevassa skenaariossa ja esimerkeissä käytetyn tason, kuitenkin vähintään 80%. (1) Tuotteeseen liittyy normaali liikkeeseenlaskija- ja takaajariski (ks. sivu 9). 7

8 HYÖTYJÄ Hyödy mahdollisesta tuotosta lukitusmekanismin ansiosta, vaikka Indeksin Lopullinen Kehitys olisi negatiivinen. Mahdollinen tuotto on korkeampi (1) Indeksin vaihtoehdoista i) 100% positiivisesta Lopullisesta Kehityksestä tai ii) korkein saavutettu Lukitustaso Loppuarvon määrityspäivänä, sijoittaja saa vähintään 100% nimellisarvosta takaisin (2) mikäli Indeksin tuotto on lukittu jonain Vuosittaisena Tarkastelupäivänä tai mikäli Indeksi päätyy vähintään tasolle 70% lähtöarvostaan ( Riskitaso ). HAITTOJA Ei tuottoa eräpäivänä, mikäli Indeksin Lukitustasoa ei ole saavutettu yhtenäkään tarkastelupäivänä ja mikäli Indeksi päätyy Lähtöarvoonsa tai sen alle Loppuarvon määrityspäivänä. Mikäli Lukitustasoa ei ole saavutettu yhtenäkään Vuosittaisena Tarkastelupäivänä ja Indeksi päätyy Loppuarvon määrityspäivänä alle Riskitason, sijoittaja saa nimellisarvon vähennettynä Indeksin prosentuaalisella lopullisella kehityksellä ja menettää näin ollen pääomansa osittain tai kokonaan. Riski sijoitetun pääoman menettämiseen osittain tai kokonaan, mikäli liikkeeseenlaskija BNP Arbitrage Issuance B.V. ja takaaja BNP Paribas S.A. ajautuvat konkurssiin tai maksujen laiminlyöntiin. (1) Indikatiivinen osallistumisaste vahvistetaan noin 15. toukokuuta 2014 ja se voi olla alle 100%, kuitenkin vähintään 80%. (2) Tuotteeseen liittyy normaali liikkeeseenlaskija- ja takaajariski (ks. sivu 9). 8

9 RISKIT JA TÄRKEÄTÄ TIETOA Alla on yhteenveto tietyistä riskeistä, jotka liittyvät sijoitukseen strukturoituun tuotteeseen. Sijoittajan on syytä tutustua liikkeeseenlaskijan arvopaperiesitteeseen, joka sisältää tietoa kaikista riskitekijöistä. Sijoitus strukturoituihin tuotteisiin sopii vain sellaisille sijoittajille, joilla on tarvittava kokemus ja tieto arvioida itse kyseisen sijoituksen riskit. Sijoitus on sovelias ainoastaan sellaisille sijoittajille, joiden sijoituspäämäärä on yhteensopiva kyseisen tuotteen riskialttiuden, sijoitusajan ja muiden ominaisuuksien kanssa, ja joilla on riittävät resurssit kantaa sijoituksen mahdollisesti aiheuttamat tappiot. SIP Nordic, Liikkeeseenlaskija tai Takaaja eivät anna minkäänlaisia sijoitusneuvoja tai -suosituksia tässä dokumentissa. Ennen sijoituksen tekemistä tulee potentiaalisen sijoittajan neuvotella oman ammattimaisen sijoitusneuvonantajansa kanssa siinä määrin kun pitää tarpeellisena ja tarkkaan harkita kyseistä sijoitusta oman tilanteensa valossa. Ennen sijoituspäätöksen tekemistä, sijoittajaa kehotetaan lukemaan relevantit Lopulliset Ehdot ja Arvopaperiesite, jotka löytyvät osoitteesta tai ovat saatavissa ottamalla yhteyttä SIP Nordic Fondkommission AB/SIP Nordic Oy:lle puhelinnumeroon +46 (0) / +358 (0) Liikkeeseenlaskija ja Takaaja Jokainen sijoitukseen liittyvä maksu on riippuvainen Liikkeeseenlaskijan ja Takaajan kyvystä suorittaa maksusitoumuksensa oikea-aikaisesti eräpäivänä. Jos Liikkeeseenlaskija ja Takaaja tulevat maksukyvyttömiksi, sijoittaja voi menettää koko sijoituksensa riippumatta alla olevan kohde-etuuden kehityksestä. Indikatiiviset ehdot Ne ehdot, jotka on merkitty indikatiivisiksi, ovat ainoastaan alustavia. Lopulliset ehdot voivat olla huonompia tai parempia riippuen vallitsevista markkinaolosuhteista luotto-, osake- ja valuuttamarkkinoilla ja ne tulevat määräytymään noin Toukokuun 15. päivänä Osallistumisastetta ei vahvisteta alle 80%:n tason. Tarjous voidaan perua, jos kuponki alittaa tämän tason. Tarjouksen toteuttaminen riippuu myös siitä, ettei tapahdu muutoksia soveltuvissa säännöissä, tule uusia sääntöjä tai tapahdu muutoksia tuomioistuimen tai valvontaviranomaisen tulkinnoissa, jotka Liikkeeseenlaskijan mukaan tekevät tarjouksen toteuttamista mahdottomaksi tai merkittävästi vaikeuttavat tarjouksen toteuttamista. SIP Nordic Fondkommission AB tai Liikkeeseenlaskija voivat myös lyhentää merkintäaikaa, rajoittaa tarjouksen kokoa tai perua tarjouksen mikäli SIP Nordic Fondkommission AB tai Liikkeeseenlaskija määrittelevät, että markkinaolosuhteet vaikeuttavat tarjouksen menestyksellistä toteutumista. Mahdollisten sijoittajien pyydetään kiinnittämään huomionsa siihen, että sertifikaattien tarjous voidaan perua mikäli osallistumisaste alittaa minimitasonsa, eli 80%, osallistumisasteen määrityspäivänä. Lopulliset ehdot sisältäen ehdollisen kupongin lopulliset tasot ovat saatavilla osoitteesta Luovutus ennen eräpäivää Mikäli sijoittaja päättää myydä sijoituksensa ennen eräpäivää tämä toteutuu hintaan, joka heijastaa vallitsevia markkinaolosuhteita ja saattaa olla matalampi tai korkeampi kuin sijoitettu määrä. Riski menettää osa sijoitetusta määrästä ja sijoituksen nimellisarvosta on korkeampi mitä lähempänä liikkeeseenlaskupäivää ennenaikainen luovutus tehdään. Markkinahäiriötilanteissa jälkimarkkinat eivät välttämättä ole likvidejä. Liikkeeseenlaskija voi rajoitetuissa tapauksissa lunastaa sijoituksen ennenaikaisesti ja ennenaikainen lunastusmäärä saattaa olla korkeampi tai matalampi kuin alkuperäinen sijoitus. Markkinariski Todelliset historialliset tai simuloidut historialliset tuotot eivät ole osoituksia sijoitustuotteen tulevasta kehityksestä tai tuotosta. Ei ole olemassa minkäänlaista taetta siitä, että sijoituksen arvo tulee nousemaan. Arvo voi nousta sekä laskea ja seurauksena sijoittaja ei välttämättä saa takaisin alkuperäisesti sijoittamaansa määrää. Tämä riippuu kohde-etuutena olevan indeksin kehityksestä ja sen generoimasta tuotosta. Kohdeetuuden kehitys on riippuvainen monista tekijöistä ja kehitykseen liittyy moninaisia riskejä, mm. osakekurssiriskit, luottoriskit, korkoriskit, raaka-aineiden hintoihin liittyvät riskit, valuuttakurssiriskit ja/tai poliittiset riskit. Sijoitus strukturoituihin tuotteisiin ei kuitenkaan vastaa suoraa sijoitusta kohde-etuuksiin. Verot Sijoittajan tulee neuvotella veroasiantuntijansa kanssa yksilöllisistä verotuksellisista vaikutuksista, jotka liittyvät sijoitukseen strukturoituun sijoitustuotteeseen. Verokanta ja verotukseen liittyvät lait ja määräykset saattavat muuttua sijoituksen aikana, ja niillä voi olla haitallisia vaikutuksia sijoittajalle.. Lainarahoituksen erityisriskit Mikäli sijoitus on lainarahoitettu, tulee relevantti riskituottoprofiili olemaan erilainen kuin ei-lainarahoitetulla sijoituksella. Lainarahoitus voi johtaa suuriin tappioihin, koska sijoittajan täytyy maksaa rahoituskulut myös siinä tapauksessa, ettei sijoitus kehity toivotulla tai odotetulla tavalla. Sijoittajan ei tule luottaa mihinkään tuotto-odotukseen tuotteelle voidakseen maksaa rahoituskulut. Ainoastaan hyvin sofistikoituneet sijoittajat, jotka ymmärtävät kaikki aspektit koskien lainarahoitettuja strukturoituja sijoitustuotteita, voivat harkita lainarahoitusta. 9

10 Kannustimet ja palkkiot SIP Nordic Fondkommission saa järjestelypalkkioita liikkeeseenlaskijoilta ja maksaa palkkioita ulkopuolisille välittäjille. SIP Nordic Fondkommissionin arvion mukaan nämä ovat sallittuja palkkioita kolmansille osapuolille. Sallitun kolmannen osapuolen palkkion tulee olla muotoiltu siten, että se parantaa tuotteen laatua, esimerkiksi tarjoamalla asiakkaalle tarjontaa ja ehtoja, jotka eivät normaalisti olisi asiakkaan saatavissa, kuitenkaan estämättä SIP Nordicia huomioimasta asiakkaan etua. Palkkiot muodostavat tuotteen strukturointikustannuksen. SIP Nordic Fondkommissionin saama palkkio SIP Nordic Fondkommissionin tarjoamat tuotteet ovat eri liikkeeseenlaskijoiden liikkeeseenlaskemia. SIP Nordic Fondkommission saa palkkiota Liikkeeseenlaskijalta tuotteiden myymisestä. Strukturointikustannus lasketaan prosenttiosuutena nimellisarvosta. Se voi vaihdella Liikkeeseenlaskijan tarjoamissa eri tuotteissa. SIP Nordic Fondkommission saa järjestelypalkkion, joka on enintään 1,2% vuodessa tuotteen nimellismäärästä ja juoksuajasta. Laskelma perustuu oletukseen, että sijoittaja pitää sijoituksensa varsinaiseen eräpäivään saakka. Lopullinen strukturointikustannus vahvistuu noin kaksi viikkoa ennen liikkeeseenlaskupäivää ja se riippuu markkinaolosuhteista rahoituskomponenteille, jotka muodostavat tuotteen. Strukturointikustannus on kertakorvaus ja se sisältyy tuotteen hintaan. SIP Nordic Fondkommissionin kokonaispalkkio ajankohtaisesta tuotteesta muodostuu merkintäpalkkiosta ja järjestelypalkkiosta. SIP Nordic Fondkommission saa lisäksi ei rahallisia kannustimia BNP Paribas:lta tuotekoulutuksen, markkinointimateriaalin, tiettyjen elektronisten ja hallinnollisten tukitoimien sekä tuoteseurannan muodossa. SIP Nordic Fondkommissionin maksama palkkio SIP Nordic Fondkommissionin tarjoamat tuotteet voivat olla toisen osapuolen välittämiä (jakelija/välittäjä). Tällainen välitys voi olla mahdollinen myös tämän sijoitustuotteen osalta. SIP Nordic Fondkommission maksaa normaalisti tästä välityksestä korvauksen välittäjälle. Korvaus sisältyy tuotteen hintaan ja lasketaan kertakorvauksena nimellismäärästä, joka on tämän osapuolen välittämä. Korvauksen suuruus vaihtelee ja riippuu monesta tekijöistä. SIP Nordic Fondkommission laskelmat on tehty järjestelypalkkiolla, joka on enintään 0,5% per vuosi tuotteen nimellismäärästä ja juoksuajasta. Laskelma perustuu oletukseen, että sijoittaja pitää sijoituksensa varsinaiseen eräpäivään saakka. SIP Nordic Fondkommission antaa lisäksi ei - rahallisia kannustimia välittäjille tuotekoulutuksen, markkinointimateriaalin, tiettyjen elektronisten ja hallinnollisten tukitoimien sekä tuoteseurannan muodossa. markkinointiesitteen mahdollisista painovirheistä, ja markkinointiesitteeseen voidaan tehdä muutoksia ilman etukäteisvaroitusta. Ennen sijoituspäätöksen tekemistä tulee sijoittajan ja tämän ammattimaisen neuvonantajan olla täysin tietoisia mahdollisista riskeistä ja hyödyistä, jotka liittyvät sijoitustuotteeseen sekä siihen liittyvistä mahdollisista muista transaktioista. Sijoittajia kehotetaan siksi ennen sijoituspäätöksen tekemistä tutustumaan tarkasti Arvopaperiesitteeseen sekä Lopullisiin Ehtoihin, jotka ovat saatavilla osoitteesta Arvopaperit lasketaan liikkeeseen liikkeeseenlaskijan liikkeeseenlaskuohjelman Obligaatiot, sertifikaatit ja warrantit ("Ohjelman") nojalla joko lopullisilla ehdoilla tai Liikkeeseenlaskun liitteellä. Kopioita liikkeeseenlaskuohjelmaan liittyvästä ohjelmaesitteestä Base Prospectus dated 3 June 2013 under the Issuer s Note, Warrant and Certificate Programme and any Supplements thereto ( Arvopaperisite"), joka sisältää ehdot joita täydentävät Lopulliset ehdot tai Liikkeeseenlaskun liite, on pyynnöstä saatavilla SIP Nordic OY:ltä. SIP Nordic Fondkommission on velvollinen antamaan tietoa palkkiosta liikkeeseenlaskijoilta sekä palkkioista välittäjille. Ota ystävällisesti yhteyttä SIP Nordic Fondkommissioniin, mikäli haluat ylläolevan lisäksi lisää tietoa palkkioista. Esimerkki, joka perustuu EUR sijoitukseen: Merkintäpalkkio: 2% nimellismäärästä = EUR (maksettava sijoitetun määrän lisäksi) Maksimaalinen korvaus SIP Nordic Fondkommissionille: 5 x 1,2% nimellisarvosta = EUR (sisältyy sijoitetussa määrässä) Yhteensä: EUR Tärkeää tietoa Tämän markkinointiesitteen on laatinut BNP Paribas ja SIP Nordic ainoastaan markkinointitarkoituksessa. Markkinointiesite ei anna täydellisiä tietoja sijoituksesta ja vastaanottajan tulee käyttää markkinointiesitettä ainoastaan alustavana yhteenvetona Lopullisiin Ehtoihin sekä Arvopaperiesitteeseen. BNP Paribas tai SIP Nordic eivät ota vastuuta mistään tämän Tämän markkinointiesitteen tiedot ja mielipiteet/näkemykset ovat haettu lähteistä, joita pidetään luotettavina, mutta BNP Paribas ja SIP Nordic eivät anna nimenomaisia tai konkludenttisia takuita siitä, että tiedot ovat oikeita tai täydellisiä. Muilla rahoituslaitoksilla tai henkilöillä voi olla toisenlaisia mielipiteitä/näkemyksiä tai ne voivat vetää toisenlaisia johtopäätöksiä samoista tosiasioista tai ideoista, joita analysoidaan tässä dokumentissa. Jokainen skenaario, olettamus tai indikatiivinen hinta on sisällytetty materiaaliin havainnollistamistarkoituksessa. BNP Paribas ja SIP Nordic eivät voi antaa minkäänlaista vakuutusta siitä, että jokin positiivinen skenaario tulee toteutumaan tai että jokin mahdollinen positiivinen tuotto tullaan saavuttamaan. Jokainen skenaario mahdollisista tuotoista, joka esitetään tässä markkinointiesitteessä on esimerkinomainen, eikä se muodosta tarjousta BNP Paribas:lta tai SIP Nordic:lta käydä kauppaa esitetyin ehdoin, tai osoitusta siitä, että olisi mahdollista käydä kauppaa esitetyin ehdoin. BNP Paribas ja SIP Nordic eivät tarjoa tämän dokumentin vastaanottajille sijoitus-, verojuridista- tai muun tyyppistä neuvontaa. 10

11 Tärkeää tietoa jatkuu Tietyt strategiat tai mahdolliset transaktiot, joista keskustellaan tässä dokumentissa sisältävät johdannaisia, jotka ovat luonteeltaan monimutkaisia ja voivat johtaa merkittäviin riskeihin, mukaan lukien riskin siitä, että koko sijoitettu pääoma hävitään. Tämän dokumentin mahdollisten sijoittajien tulee ymmärtää ja hyväksyä, ettei BNP Paribas tai SIP Nordic ole sellaisessa asemassa, että ne pystyisivät arvioimaan mikäli joku tuotteista tai strategioista, joita tässä esitellään, voivat olla sijoittajan sijoitustarpeisiin, olosuhteisiin tai vaatimuksiin sopivia. Index disclaimer - The Tuottolukko II Certificate (the Certificates ) are not sponsored, endorsed, sold, or promoted by any sponsor of any index (an "Index Sponsor") to which the return on the Certificates is linked (an "Index", including any successor index) and no Index Sponsor makes any representation whatsoever, whether express or implied, either as to the results to be obtained from the use of an Index and/or the levels at which an Index stands at any particular time on any particular date or otherwise. No Index or Index Sponsor shall be liable (whether in negligence or otherwise) to any person for any error in an Index and an Index Sponsor is under no obligation to advise any person of any error therein. No Index Sponsor is making any representation whatsoever, whether express or implied, as to the advisability of purchasing or assuming any risk in connection with the Certificates. Neither the Issuer nor the Guarantor of the Certificates shall have any liability for any act or failure to act by an Index Sponsor in connection with the calculation, adjustment or maintenance of an Index. Except as disclosed prior to the Issue Date, neither the Issuer, the Guarantor nor their affiliates has any affiliation with or control over an Index or Index Sponsor or any control over the computation, composition or dissemination of an Index. Although the Calculation Agent will obtain information concerning an Index from publicly available sources it believes reliable, it will not independently verify this information. Accordingly, no representation, warranty or undertaking (express or implied) is made and no responsibility is accepted by the Issuer, the Guarantor, their affiliates or the Calculation Agent as to the accuracy, completeness and timeliness of information concerning an Index. Suomen Strukturoitujen Sijoitustuotteiden yhdistyksen riskiluokitus: keskimääräinen riski. Strukturoidut sijoitustuotteet, joissa nimellispääoman palautus riippuu markkinoiden kehityksestä kuten esim. viiteyhtiöiden osakkeiden markkina-arvon kehityksestä tai viiteyhtiöiden luottovastuutapahtumien lukumäärästä sekä liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukyvystä. Mahdollinen nimellispääoman palautus ei kata ylikurssia eikä sijoittajan maksamia palkkioita ja kuluja. Liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukykyyn liittyvä riski on kuvattu tässä markkinointiesitteessä. Riskiluokitus ei poista sijoittajan velvollisuutta perehtyä huolellisesti tähän markkinointiesitteeseen, tuotekohtaisiin ehtoihin ja mahdolliseen ohjelmaesitteeseen ja niissä mainittuihin riskeihin. 11

12 INDIKATIIVISET EHDOT JA INDIKATIIVINEN AIKATAULU Liikkeeseenlaskija BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V Takaaja BNP Paribas S.A. (A+ / A2 / A+, 28. helmikuuta 2014) ISIN FI Viimeinen merkintäpäivä 2. toukokuuta 2014 Viimeinen maksupäivä 9. toukokuuta 2014 Osallistumisasteen määrityspäivä 15. toukokuuta 2014 Liikkeeseenlaskupäivä 30. toukokuuta 2014 Lähtöarvon määrityspäivä 21. toukokuuta 2014 Loppuarvon määrityspäivä 21. toukokuuta 2019 Takaisinmaksupäivä 30. toukokuuta 2019 Indeksi Valuutta Vähimmäissijoitus Nimellisarvo (N) Merkintäkurssi Euro Stoxx 50 Index (Bloomberg SX5E Index) EUR EUR nimellisesti (5 sertifikaattia) EUR per Sertifikaatti 100% Nimellisarvosta Merkintäpalkkio 2% Nimellisarvosta Lukitustaso 105% Indeksin lähtöarvosta vuonna 1, 110% vuonna 2, 115%, vuonna 3 ja 120% vuonna 4 Vuosittaiset Tarkastelupäivät 21. toukokuuta 2015, 23. toukokuuta 2016, 22. toukokuuta 2017 ja 21. toukokuuta 2018 Indikatiivinen osallistumisaste 100% (minimi 80%) Riskitaso Clearing Listaus Arvopaperiesite 70% Indeksin lähtöarvosta Euroclear Finland Nordic Derivatives Exchange Base Prospectus dated 3 June 2013 under the Issuer s Note, Warrant and Certificate Programme ja siihen liittyvät päivitykset (Supplements) Tämän tuotteen tarjoaa Suomessa: SIP Nordic Fondkommission AB. Mikäli haluatte lisätietoja tai teillä on kysymyksiä koskien markkinointia tai myyntiä, ottakaa ystävällisesti yhteyttä: SIP Nordic Fondkommission AB, Kungsgatan 27, Tukholma, Ruotsi SIP Nordic Oy, Suomi, puh: Sprinter

Espanja & Italia Sprinter II

Espanja & Italia Sprinter II Espanja & Italia Sprinter II Noin viisivuotinen sijoitus, jossa osallistumisaste espanjalaisten ja italialaisten suuryhtiöiden muodostaman osakekorin nousuun on alustavasti 150%. Sprinter Sijoitus ilman

Lisätiedot

Autocall Maailma. Viimeinen merkintäpäivä: 07. helmikuuta 2014 Viimeinen maksupäivä: 14. helmikuuta 2014

Autocall Maailma. Viimeinen merkintäpäivä: 07. helmikuuta 2014 Viimeinen maksupäivä: 14. helmikuuta 2014 Autocall Maailma Tuote, jonka tuotto ja takaisinmaksu määräytyvät Yhdysvaltojen Venäjän, euroalueen, Espanjan ja Italian osakemarkkinoiden kehityksen perusteella. Autocall - Sijoitus ilman pääomasuojaa

Lisätiedot

HEX25 Sprinter II. Viimeinen merkintäpäivä: 23. joulukuuta 2014 Viimeinen maksupäivä: 7. tammikuuta 2015

HEX25 Sprinter II. Viimeinen merkintäpäivä: 23. joulukuuta 2014 Viimeinen maksupäivä: 7. tammikuuta 2015 HEX25 Sprinter II Noin viisivuotinen sijoitus, jossa osallistumisaste HEX25 Indeksin nousuun on alustavasti 130% Sprinter Sijoitus ilman pääomasuojaa Viimeinen merkintäpäivä: 23. joulukuuta 2014 Viimeinen

Lisätiedot

Autocall MAX Step Down II

Autocall MAX Step Down II Autocall MAX Step Down II Tarjoaa tuottona korkeamman vaihtoehdoista kumulatiivinen kuponki tai Korin kehitys. Autocall Sijoitus ilman pääomasuojaa Viimeinen merkintäpäivä: 20. joulukuuta 2013 Viimeinen

Lisätiedot

Globaali Eurooppa Sijoituswarrantti II

Globaali Eurooppa Sijoituswarrantti II Globaali Eurooppa Sijoituswarrantti II Noin kolmivuotinen sijoitus, jossa osallistumisaste eurooppalaisen osakekorin nousuun on alustavasti 100% Sijoituswarrantti Sijoitus ilman pääomasuojaa Viimeinen

Lisätiedot

Autocall Step Down. Viimeinen merkintäpäivä: 15. maraskuuta 2013 Viimeinen maksupäivä: 22. marraskuuta 2013

Autocall Step Down. Viimeinen merkintäpäivä: 15. maraskuuta 2013 Viimeinen maksupäivä: 22. marraskuuta 2013 Autocall Step Down Tarjoaa tuottona vuotuisen kumulatiivisen kupongin (ind. 10%) riippuen kohde-etuusmarkkinoiden kehityksestä Autocall Sijoitus ilman pääomasuojaa Viimeinen merkintäpäivä: 15. maraskuuta

Lisätiedot

Autocall Max Step Down

Autocall Max Step Down Autocall Max Step Down Tarjoaa tuottona korkeamman vaihtoehdoista kumulatiivinen kuponki tai Korin kehitys. Autocall Sijoitus ilman pääomasuojaa. Viimeinen merkintäpäivä: 4. lokakuuta 2013 Viimeinen maksupäivä:

Lisätiedot

Globaali Eurooppa Sprinter

Globaali Eurooppa Sprinter Globaali Eurooppa Sprinter Noin viisivuotinen sijoitus, jossa osallistumisaste eurooppalaisen osakekorin nousuun on alustavasti 230%. Sprinter Sijoitus ilman pääomasuojaa. Viimeinen merkintäpäivä: 4. lokakuuta

Lisätiedot

Espanja & Italia Sijoituswarrantti

Espanja & Italia Sijoituswarrantti Espanja & Italia Sijoituswarrantti Noin viisivuotinen sijoitus, jossa osallistumisaste espanjalaisten ja italialaisten suuryhtiöiden muodostaman osakekorin nousuun on alustavasti 100%. Sijoituswarrantti

Lisätiedot

5 vuotta (mahdollisuus vuosittaiseen ennenaikaiseen erääntymiseen) Alustavasti 8,25 % p.a (vähintään 6,25 %)

5 vuotta (mahdollisuus vuosittaiseen ennenaikaiseen erääntymiseen) Alustavasti 8,25 % p.a (vähintään 6,25 %) Eurooppalaiset Öljy- ja Kaasuyhtiöt Autocall III Tuote, jonka tuotto ja takaisinmaksu määräytyy STOXX Europe 600 Oil & Gas Price EUR indeksin kehityksen perusteella. Autocall - Sijoitus ilman pääomasuojaa

Lisätiedot

Autocall 365 Global. Päivittäinen. Autocall. tarkastelu (ensimmäisen vuoden jälkeen)

Autocall 365 Global. Päivittäinen. Autocall. tarkastelu (ensimmäisen vuoden jälkeen) Autocall 365 Global Uudenlainen tuote, jossa mahdollisuus päivittäiseen ennenaikaiseen erääntymiseen ensimmäisen vuoden jälkeen. Autocall - Sijoitus ilman pääomasuojaa Viimeinen merkintäpäivä: 23. joulukuuta

Lisätiedot

Autocall 90% Pääomasuoja

Autocall 90% Pääomasuoja Autocall 90% Pääomasuoja Tuote, jonka tuotto ja takaisinmaksu määräytyvät viiden pohjoismaisen suuryrityksen osakekurssien kehityksen perusteella. Viimeinen merkintäpäivä: 2. huhtikuuta 2015 Viimeinen

Lisätiedot

Tuote, jonka tuotto ja takaisinmaksu määräytyy EURO STOXX Banks EUR (Price) indeksin kehityksen perusteella. Autocall - Sijoitus ilman pääomasuojaa

Tuote, jonka tuotto ja takaisinmaksu määräytyy EURO STOXX Banks EUR (Price) indeksin kehityksen perusteella. Autocall - Sijoitus ilman pääomasuojaa Eurooppalaiset Pankit Autocall II Tuote, jonka tuotto ja takaisinmaksu määräytyy EURO STOXX Banks EUR (Price) indeksin kehityksen perusteella. Autocall - Sijoitus ilman pääomasuojaa Liikkeeseenlaskukurssi

Lisätiedot

Autocall Globaali Combo VII

Autocall Globaali Combo VII Autocall Globaali Combo VII Tuote, jonka tuotto ja takaisinmaksu määräytyvät Brasilian, Kiinan, Espanjan, Taiwanin ja Yhdysvaltojen osakemarkkinoiden kehityksen perusteella. Autocall - Sijoitus ilman pääomasuojaa

Lisätiedot

Tuote, jonka tuotto ja takaisinmaksu määräytyy EURO STOXX Banks EUR (Price) indeksin kehityksen perusteella. Autocall - Sijoitus ilman pääomasuojaa

Tuote, jonka tuotto ja takaisinmaksu määräytyy EURO STOXX Banks EUR (Price) indeksin kehityksen perusteella. Autocall - Sijoitus ilman pääomasuojaa Eurooppalaiset Pankit Autocall Tuote, jonka tuotto ja takaisinmaksu määräytyy EURO STOXX Banks EUR (Price) indeksin kehityksen perusteella. Autocall - Sijoitus ilman pääomasuojaa Liikkeeseenlaskukurssi

Lisätiedot

Autocall Maailma USD. Viimeinen merkintäpäivä: 20. helmikuuta 2015 Viimeinen maksupäivä: 27. helmikuuta 2015

Autocall Maailma USD. Viimeinen merkintäpäivä: 20. helmikuuta 2015 Viimeinen maksupäivä: 27. helmikuuta 2015 Autocall Maailma USD Tuote, jonka tuotto ja takaisinmaksu määräytyvät Brasilian, Kiinan, Espanjan, Taiwanin ja Yhdysvaltojen osakemarkkinoiden kehityksen perusteella. Autocall - Sijoitus ilman pääomasuojaa

Lisätiedot

Sijoitus, jonka tuotto ja takaisinmaksu määräytyvät pohjoismaisen osakekorin kehityksen perusteella. Autocall - Sijoitus ilman pääomasuojaa

Sijoitus, jonka tuotto ja takaisinmaksu määräytyvät pohjoismaisen osakekorin kehityksen perusteella. Autocall - Sijoitus ilman pääomasuojaa Autocall Pohjoismaat Sijoitus, jonka tuotto ja takaisinmaksu määräytyvät pohjoismaisen osakekorin kehityksen perusteella. Autocall - Sijoitus ilman pääomasuojaa Liikkeeseenlaskukurssi 100 % nimellisarvosta

Lisätiedot

Lääkeyhtiöt Autocall

Lääkeyhtiöt Autocall Autocall sijoitus ilman pääomasuojaa SRP AWARDS veurope Structured Products & Derivati es Awards 016 Lääkeyhtiöt Autocall Markkinointiesite Best Performance, Finland SIP Nordic Fondkommission Merkintäaika:

Lisätiedot

Autocall BRECe & BRECe Step Up

Autocall BRECe & BRECe Step Up Autocall BRECe & BRECe Step Up Jälleenmyyjä SIP Nordic Fondkommission AB Viimeinen merkintäpäivä 21. joulukuuta 2012 rbs.fi/markets Tuote lyhyesti Autocall BRECe tarjoaa sijoittajalle alustavasti 10% kupongin

Lisätiedot

Noin viisivuotinen sijoitus, jossa osallistumisaste kansainvälisen osakekorin nousuun on alustavasti jopa 160% Sprinter Sijoitus ilman pääomasuojaa

Noin viisivuotinen sijoitus, jossa osallistumisaste kansainvälisen osakekorin nousuun on alustavasti jopa 160% Sprinter Sijoitus ilman pääomasuojaa GLOBAALIT OSAKKEET SPRINTER III Noin viisivuotinen sijoitus, jossa osallistumisaste kansainvälisen osakekorin nousuun on alustavasti jopa 160% Sprinter Sijoitus ilman pääomasuojaa Liikkeeseenlaskukurssi

Lisätiedot

EUR 650 (5 warranttia, EUR nimellisarvo) Solactive BrandFinance European Leaders Select 30 Index. Sijoituswarrantti

EUR 650 (5 warranttia, EUR nimellisarvo) Solactive BrandFinance European Leaders Select 30 Index. Sijoituswarrantti VAHVIMMAT BRÄNDIT SIJOITUSWARRANTTI Noin kolmivuotinen sijoitus, jossa osallistumisaste eurooppalaisen osakeindeksin nousuun on alustavasti 100 %. Sijoituswarrantti Sijoitus ilman pääomasuojaa Liikkeeseenlaskukurssi

Lisätiedot

Eurooppa Twin Win Sprinter

Eurooppa Twin Win Sprinter Eurooppa Twin Win Sprinter Mahdollisuus saada tuottoa sekä euroalueen osakemarkkinan noususta että laskusta Sprinter Sijoitus ilman pääomasuojaa Viimeinen merkintäpäivä: 2. toukokuuta 2014 Viimeinen maksupäivä:

Lisätiedot

Paras kolmesta. Viimeinen merkintäpäivä 11. marraskuuta 2011

Paras kolmesta. Viimeinen merkintäpäivä 11. marraskuuta 2011 Jälleenmyyjä SIP Nordic Fondkommission AB Viimeinen merkintäpäivä 11. marraskuuta 2011 Paras kolmesta Hajautettu varainhoitostrategia jonka tuotto seuraa parhaiten kehittynyttä kohde-etuuskoria Tuotevaihtoehdot:

Lisätiedot

Obligaatio. Liikkeeseenlaskukurssi 110 % nimellisarvosta (10 % ylikurssi) Vähimmäissijoitus EUR nimellisesti (5 obligaatiota)

Obligaatio. Liikkeeseenlaskukurssi 110 % nimellisarvosta (10 % ylikurssi) Vähimmäissijoitus EUR nimellisesti (5 obligaatiota) GLOBAALIT KIINTEISTÖT OBLIGAATIO Sijoitus, jonka tuotto ja takaisinmaksu määräytyvät kansainvälisistä kiinteistörahastoista koostuvan indeksin sekä euron ja dollarin välisen vaihtokurssin kehityksen perusteella.

Lisätiedot

Twin Win - Tyyni valtameri

Twin Win - Tyyni valtameri Business area Twin Win - Tyyni valtameri Jälleenmyyjä SIP Nordic Fondkommission AB Viimeinen merkintäpäivä 10. helmikuuta 2012 rbs.fi/markets Tuote lyhyesti Twin Win Tyyni valtameri on uudenlainen pääomasuojattu

Lisätiedot

Autocall Itä-Länsi 3. Jälleenmyyjä SIP Nordic Fondkommission AB Viimeinen merkintäpäivä 4. toukokuuta rbs.fi/markets

Autocall Itä-Länsi 3. Jälleenmyyjä SIP Nordic Fondkommission AB Viimeinen merkintäpäivä 4. toukokuuta rbs.fi/markets Autocall Itä-Länsi 3 Equity Structured Business Retail area Jälleenmyyjä SIP Nordic Fondkommission AB Viimeinen merkintäpäivä 4. toukokuuta 2012 rbs.fi/markets Tuote lyhyesti Tuote, jossa on korkea todennäköisyys

Lisätiedot

Nokia Autocall 2. Danske Bank DDBO FE49:

Nokia Autocall 2. Danske Bank DDBO FE49: Danske Bank DDBO FE49: Nokia Autocall 2 Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S. Lainan liikkeeseenlaskijan asiamies: Danske Bank Oyj Lainan ISIN-koodi: XS1531143748 Päivitetty 7.12.2016

Lisätiedot

Autocall BRET 3 & BRET 3 Plus

Autocall BRET 3 & BRET 3 Plus Autocall BRET 3 & BRET 3 Plus Jälleenmyyjä SIP Nordic Fondkommission AB Viimeinen merkintäpäivä 28. syyskuuta 2012 rbs.fi/markets Tuote lyhyesti Autocall BRET 3 ja BRET 3 Plus tarjoavat sijoittajalle valinnanvapauden

Lisätiedot

Autocall Itä-Länsi 2. Jälleenmyyjä SIP Nordic Fondkommission AB Viimeinen merkintäpäivä 23. maaliskuuta rbs.fi/markets

Autocall Itä-Länsi 2. Jälleenmyyjä SIP Nordic Fondkommission AB Viimeinen merkintäpäivä 23. maaliskuuta rbs.fi/markets Autocall Itä-Länsi 2 Equity Structured Business Retail area Jälleenmyyjä SIP Nordic Fondkommission AB Viimeinen merkintäpäivä 23. maaliskuuta 2012 rbs.fi/markets Tuote lyhyesti Tuote, jossa on korkea todennäköisyys

Lisätiedot

Tyyni valtameri. rbs.fi/markets. Jälleenmyyjä SIP Nordic Fondkommission AB Viimeinen merkintäpäivä 28. syyskuuta 2012. Business area 2017

Tyyni valtameri. rbs.fi/markets. Jälleenmyyjä SIP Nordic Fondkommission AB Viimeinen merkintäpäivä 28. syyskuuta 2012. Business area 2017 Tyyni valtameri Business area 2017 Jälleenmyyjä SIP Nordic Fondkommission AB Viimeinen merkintäpäivä 28. syyskuuta 2012 rbs.fi/markets Tuote lyhyesti Tyyni valtameri 2017 on noin viisivuotinen sijoitus,

Lisätiedot

Nokia Autocall 3 päivitetty

Nokia Autocall 3 päivitetty Danske Bank DDBO FE53: Nokia Autocall 3 päivitetty 25.1.2017 Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S. Lainan liikkeeseenlaskijan asiamies: Danske Bank Oyj Lainan ISIN-koodi: XS1547361409

Lisätiedot

Top Select. Jälleenmyyjä SIP Nordic Fondkommission AB Viimeinen merkintäpäivä 9. marraskuuta 2012. rbs.fi/markets

Top Select. Jälleenmyyjä SIP Nordic Fondkommission AB Viimeinen merkintäpäivä 9. marraskuuta 2012. rbs.fi/markets Top Select Jälleenmyyjä SIP Nordic Fondkommission AB Viimeinen merkintäpäivä 9. marraskuuta 2012 rbs.fi/markets Tuote lyhyesti Top Select lukitsee vuosittain parhaiten kehittyneen kohde-etuuden tuoton.

Lisätiedot

Autocall BREC 2. Jälleenmyyjä SIP Nordic Fondkommission AB Viimeinen merkintäpäivä 15. helmikuuta rbs.fi/markets

Autocall BREC 2. Jälleenmyyjä SIP Nordic Fondkommission AB Viimeinen merkintäpäivä 15. helmikuuta rbs.fi/markets Autocall BREC 2 Jälleenmyyjä SIP Nordic Fondkommission AB Viimeinen merkintäpäivä 15. helmikuuta 2013 rbs.fi/markets Tuote lyhyesti Tuote, jossa on korkea todennäköisyys vuosittaiseen kuponkiin. Sijoituksen

Lisätiedot

UniCredit Autocall. Danske Bank DDBO FE5C:

UniCredit Autocall. Danske Bank DDBO FE5C: Danske Bank DDBO FE5C: UniCredit Autocall Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S. Lainan liikkeeseenlaskijan asiamies: Danske Bank Oyj Lainan ISIN-koodi: XS1567980708 UniCredit Autocall

Lisätiedot

Danske Bank DDBO 3021: AUTOCALL SUOMI. Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S Lainan ISIN-koodi: XS

Danske Bank DDBO 3021: AUTOCALL SUOMI. Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S Lainan ISIN-koodi: XS Danske Bank DDBO 3021: AUTOCALL SUOMI Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S Lainan ISIN-koodi: XS1327053481 AUTOCALL SUOMI Euroopan talouskasvun piristyessä myös suomalaisten yhtiöiden

Lisätiedot

Kiina Itä-Aasia 3. Jälleenmyyjä SIP Nordic Fondkommission AB Viimeinen merkintäpäivä 3. toukokuuta rbs.fi/markets

Kiina Itä-Aasia 3. Jälleenmyyjä SIP Nordic Fondkommission AB Viimeinen merkintäpäivä 3. toukokuuta rbs.fi/markets Kiina Itä-Aasia 3 Jälleenmyyjä SIP Nordic Fondkommission AB Viimeinen merkintäpäivä 3. toukokuuta 2013 rbs.fi/markets Tuote lyhyesti Kiina Itä-Aasia 3 on noin viisivuotinen sijoitus, joka tarjoaa mahdollisuuden

Lisätiedot

BRIC Sijoituswarrantti

BRIC Sijoituswarrantti Tarjousaika 3.1. - 1.2.2013 BRIC Sijoituswarrantti BRIC-osakemarkkinat suurella vipuvaikutuksella Warranttisijoitus Brasilian, Venäjän, Intian ja Kiinan osakemarkkinoille Korkea tuottopotentiaali pienellä

Lisätiedot

USA Blue Chip 6 Sprinter

USA Blue Chip 6 Sprinter USA Blue Chip 6 Sprinter Jälleenmyyjä SIP Nordic Fondkommission AB Business area Viimeinen merkintäpäivä 28. syyskuuta 2012 rbs.fi/markets Tuote lyhyesti Noin viisivuotinen sijoitus, jossa osallistumisaste

Lisätiedot

Obligaatio. Liikkeeseenlaskukurssi 110 % nimellisarvosta (10 % ylikurssi) Vähimmäissijoitus EUR nimellisesti (5 obligaatiota)

Obligaatio. Liikkeeseenlaskukurssi 110 % nimellisarvosta (10 % ylikurssi) Vähimmäissijoitus EUR nimellisesti (5 obligaatiota) EETTISET SIJOITUKSET OBLIGAATIO IV Sijoitus, jonka tuotto ja takaisinmaksu määräytyvät eurooppalaisen eettisen indeksin sekä euron ja dollarin välisen vaihtokurssin kehityksen perusteella Obligaatio Sijoitus

Lisätiedot

Suomi-Ruotsi Twin Win 6/2019

Suomi-Ruotsi Twin Win 6/2019 Suomi-Ruotsi Twin Win 6/2019 Ainutlaatuinen tuottomahdollisuus Suomen ja Ruotsin osakemarkkinoilta RISKITASO 5 4 3 2 1 MELKO KORKEA Sijoituskorin keskeiset tiedot Nimi: Mandatum Life Suomi-Ruotsi Twin

Lisätiedot

SIJOITUSRISKIEN TARKASTELU 1/2 1

SIJOITUSRISKIEN TARKASTELU 1/2 1 Disclaimer This material has been prepared by Sunduka Oy, a Finnish limited liability company (the Company ), solely for the purpose of providing prospective investors with general financial and other

Lisätiedot

Aktiivi rahastokori. Jälleenmyyjä SIP Nordic Fondkommission AB Viimeinen merkintäpäivä 21. joulukuuta 2012 Business area. rbs.

Aktiivi rahastokori. Jälleenmyyjä SIP Nordic Fondkommission AB Viimeinen merkintäpäivä 21. joulukuuta 2012 Business area. rbs. Aktiivi rahastokori Jälleenmyyjä SIP Nordic Fondkommission AB Viimeinen merkintäpäivä 21. joulukuuta 2012 Business area rbs.fi/markets Tuote lyhyesti Ainutlaatuinen sijoitus indeksiin, jonka kohde-etuutena

Lisätiedot

Tyyni valtameri. rbs.fi/markets. Jälleenmyyjä SIP Nordic Fondkommission AB Viimeinen merkintäpäivä 23. maaliskuuta Business area 2015

Tyyni valtameri. rbs.fi/markets. Jälleenmyyjä SIP Nordic Fondkommission AB Viimeinen merkintäpäivä 23. maaliskuuta Business area 2015 Tyyni valtameri Business area 205 Jälleenmyyjä SIP Nordic Fondkommission AB Viimeinen merkintäpäivä 23. maaliskuuta 202 rbs.fi/markets Tuote lyhyesti Tyyni valtameri 205 on noin kolmevuotinen sijoitus,

Lisätiedot

Aasian Kasvukolmikko 1/2019

Aasian Kasvukolmikko 1/2019 Aasian Kasvukolmikko 1/2019 & Tuottomahdollisuus sinulle, joka uskot kansainvälisen kaupan piristyvän maailmantalouden kohentuessa Sijoituskorien keskeiset tiedot RISKITASO RISKITASO 5 4 3 2 1 MELKO KORKEA

Lisätiedot

Obligaatio. Liikkeeseenlaskukurssi 110 % nimellisarvosta (10 % ylikurssi) Vähimmäissijoitus EUR nimellisesti (5 obligaatiota)

Obligaatio. Liikkeeseenlaskukurssi 110 % nimellisarvosta (10 % ylikurssi) Vähimmäissijoitus EUR nimellisesti (5 obligaatiota) EETTISET SIJOITUKSET OBLIGAATIO Sijoitus, jonka tuotto ja takaisinmaksu määräytyvät eurooppalaisen eettisen indeksin sekä euron ja dollarin välisen vaihtokurssin kehityksen perusteella. Obligaatio Sijoitus

Lisätiedot

sama kuin liikkeeseenlaskijan muilla vakuudettomilla sitoumuksilla Nordea Pankki Suomi Oyj:n Structured Products -yksikkö

sama kuin liikkeeseenlaskijan muilla vakuudettomilla sitoumuksilla Nordea Pankki Suomi Oyj:n Structured Products -yksikkö Lainakohtaiset ehdot Nordea Pankki Suomi Oyj 11/2003 Erillisjoukkovelkakirjalaina Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea

Lisätiedot

Uusi tapa sijoittaa suomalaisiin osakkeisiin

Uusi tapa sijoittaa suomalaisiin osakkeisiin www.handelsbanken.fi/sertifikaatit KUPONKISERTIFIKAATTI SUOMI Uusi tapa sijoittaa suomalaisiin osakkeisiin VIIMEINEN MERKINTÄPÄIVÄ 9 HELMIKUUTA 2010 MARKKINATILANNE Globaalin talouden elpyminen jatkuu.

Lisätiedot

USA Blue Chip 7. rbs.fi/markets. Jälleenmyyjä SIP Nordic Fondkommission AB Viimeinen merkintäpäivä 15. helmikuuta 2013. Equity Structured Retail

USA Blue Chip 7. rbs.fi/markets. Jälleenmyyjä SIP Nordic Fondkommission AB Viimeinen merkintäpäivä 15. helmikuuta 2013. Equity Structured Retail USA Blue Chip 7 Equity Structured Retail Jälleenmyyjä SIP Nordic Fondkommission AB Viimeinen merkintäpäivä 15. helmikuuta 2013 rbs.fi/markets Tuote lyhyesti USA Blue Chip 7 on noin viisivuotinen sijoitus

Lisätiedot

Autocall Top Lock. Viimeinen merkintäpäivä 1. huhtikuuta 2011

Autocall Top Lock. Viimeinen merkintäpäivä 1. huhtikuuta 2011 Jälleenmyyjä SIP Nordic Fondkommission AB Viimeinen merkintäpäivä 1. huhtikuuta 2011 Autocall Top Lock Top Lock -ominaisuus tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden lukita indeksikorin saavuttama korkein

Lisätiedot

100 % nimellisarvosta sekä liitteessä Tuotonmuodostus määritelty mahdollinen tuotto. Takaisinmaksumäärät laskee Laskenta-asiamies.

100 % nimellisarvosta sekä liitteessä Tuotonmuodostus määritelty mahdollinen tuotto. Takaisinmaksumäärät laskee Laskenta-asiamies. 1(8) EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 3/2011 ja 4/2011 LAINAKOHTAISET EHDOT EVLI FRONTIER MARKETS II Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Evli Pankki Oyj:n

Lisätiedot

Pohjoismaiden parhaat III

Pohjoismaiden parhaat III Pohjoismaiden Equity Structured Business Retail area parhaat III Jälleenmyyjä SIP Nordic Fondkommission AB Viimeinen merkintäpäivä 24. toukokuuta 2013 rbs.fi/markets Tuote lyhyesti Noin viisivuotinen sijoitus,

Lisätiedot

Indeksitodistus Suomi nro 1480

Indeksitodistus Suomi nro 1480 MERKITTÄVISSÄ 10. huhtikuuta 2013 SAAKKA OSITTAINEN SUOJA KURSSILASKUA VASTAAN Indeksitodistus Suomi nro 1480 OMINAISUUDET Osallistumisaste 1,5 OMXH25 indeksin kehitykseen (Indikatiivinen) SUOJAA KURSSILASKULTA

Lisätiedot

DANSKE BANK INDEKSIOBLIGAATIO 1006A: INDEKSIOBLIGAATIO BRIC MALTILLINEN ja DANSKE BANK INDEKSIOBLIGAATIO 1006B: INDEKSIOBLIGAATIO BRIC TUOTTOHAKUINEN

DANSKE BANK INDEKSIOBLIGAATIO 1006A: INDEKSIOBLIGAATIO BRIC MALTILLINEN ja DANSKE BANK INDEKSIOBLIGAATIO 1006B: INDEKSIOBLIGAATIO BRIC TUOTTOHAKUINEN DANSKE BANK INDEKSIOBLIGAATIO 1006A: INDEKSIOBLIGAATIO BRIC MALTILLINEN ja DANSKE BANK INDEKSIOBLIGAATIO 1006B: INDEKSIOBLIGAATIO BRIC TUOTTOHAKUINEN Lainakohtaiset ehdot A. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset

Lisätiedot

EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 4/2010 JA 5/2010 LAINAKOHTAISET EHDOT EVLI MAATALOUSHYÖDYKE +

EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 4/2010 JA 5/2010 LAINAKOHTAISET EHDOT EVLI MAATALOUSHYÖDYKE + 1(8) EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 4/2010 JA 5/2010 LAINAKOHTAISET EHDOT EVLI MAATALOUSHYÖDYKE + Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä :n 7.10.2009 päivätyn

Lisätiedot

Rahasto-obligaatio Newcits XL V

Rahasto-obligaatio Newcits XL V Rahasto-obligaatio Newcits XL V Noin viisivuotinen sijoitus, jossa osallistumisaste neljästä absoluuttisen tuoton rahastosta koostuvan indeksin nousuun on alustavasti 200%. Obligaatio - Pääomasuojattu

Lisätiedot

KEHITTYVÄT VALUUTAT SIJOITUSWARRANTTI 2/2016

KEHITTYVÄT VALUUTAT SIJOITUSWARRANTTI 2/2016 KEHITTYVÄT VALUUTAT SIJOITUSWARRANTTI 2/2016 Merkintäaika: Sijoitustuotteen tyyppi: Sijoitusaika: Kohde-etuus: Pääomasuoja: Liikkeeseenlaskija: Takaaja: Tarjoaja: 28.1. - 22.2.2013 Pääomasuojaamaton valuuttakorisidonnainen

Lisätiedot

Kuponkiobligaatio + rbs.fi/markets. Jälleenmyyjä SIP Nordic Fondkommission AB Viimeinen merkintäpäivä 10. helmikuuta 2012

Kuponkiobligaatio + rbs.fi/markets. Jälleenmyyjä SIP Nordic Fondkommission AB Viimeinen merkintäpäivä 10. helmikuuta 2012 Kuponkiobligaatio + Business area Tyyni valtameri 2 Jälleenmyyjä SIP Nordic Fondkommission AB Viimeinen merkintäpäivä 10. helmikuuta 2012 rbs.fi/markets Tuote lyhyesti Kuponkiobligaatio + Tyyni valtameri

Lisätiedot

POHJOLA FORTUM AUTOCALL 11/2012 LAINAKOHTAISET EHDOT

POHJOLA FORTUM AUTOCALL 11/2012 LAINAKOHTAISET EHDOT POHJOLA FORTUM AUTOCALL 11/2012 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Pohjola Pankki Oyj:n 28.5.2012 päivätyn ja julkaistun sekä 31.5.2012 ja 1.8.2012 täydennetyn joukkovelkakirjaohjelman

Lisätiedot

Suomi Sprinter x2. rbs.fi/markets. Jälleenmyyjä SIP Nordic Fondkommission AB. Business area Viimeinen merkintäpäivä 10.

Suomi Sprinter x2. rbs.fi/markets. Jälleenmyyjä SIP Nordic Fondkommission AB. Business area Viimeinen merkintäpäivä 10. Suomi Sprinter x2 Jälleenmyyjä SIP Nordic Fondkommission AB Business area Viimeinen merkintäpäivä 10. helmikuuta 2012 rbs.fi/markets Tuote lyhyesti Suomi Sprinter x2 on noin kolmevuotinen sijoitus, jossa

Lisätiedot

KUPONKILAINA NORDEA JA SEB

KUPONKILAINA NORDEA JA SEB KUPONKILAINA NORDEA JA SEB - OMAISUUDENHOITO- KUPONKILAINA NORDEA JA SEB Kuponkilaina Nordea ja SEB tarjoaa sijoittajalle mahdollisuuden kiinteään kuponkituottoon, jonka maksu riippuu kahden pohjoismaisen

Lisätiedot

Eurooppa Finanssi EUR sijoitusobligaatio

Eurooppa Finanssi EUR sijoitusobligaatio Danske Bank DDBO FE25 Eurooppa Finanssi EUR sijoitusobligaatio ISIN: XS1417265797 Eurooppa Finanssi EUR Eurooppaa elvytetään voimakkaasti 1) EKP ostaa joukkovelkakirjalainoja 2) Lyhyet korot negatiivisia

Lisätiedot

Pankkiosake Plus 10/2016

Pankkiosake Plus 10/2016 Pankkiosake Plus 10/2016 RISKITASO 5 4 3 2 1 MELKO KORKEA Sijoituskorin keskeiset tiedot Nimi: Mandatum Life Pankkiosake Plus 10/2016 Salkunhoitaja: Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö (Vakuutusyhtiö) Merkintäaika:

Lisätiedot

ÅLANDSBANKEN OSAKEINDEKSIOBLIGAATIO EMERGING MARKETS KASVU PRIVATE LOPULLISET EHDOT

ÅLANDSBANKEN OSAKEINDEKSIOBLIGAATIO EMERGING MARKETS KASVU PRIVATE LOPULLISET EHDOT ÅLANDSBANKEN OSAKEINDEKSIOBLIGAATIO EMERGING MARKETS KASVU PRIVATE LOPULLISET EHDOT Ålandsbanken Osakeindeksiobligaation Emerging Markets Kasvu Private (ISIN-tunnus: FI4000018668) lopulliset ehdot on 25.

Lisätiedot

Yritysluottokori Eurooppa Kuponki 1/2020

Yritysluottokori Eurooppa Kuponki 1/2020 Yritysluottokori Eurooppa Kuponki 1/2020 Eurooppalaiset yhtiöt tarjoavat houkuttelevaa tuottoa matalassa korkoympäristössä RISKITASO 5 4 3 2 1 MELKO KORKEA Sijoituskorin keskeiset tiedot Nimi: Mandatum

Lisätiedot

Indeksiobligaatio Eurooppa nro 2703

Indeksiobligaatio Eurooppa nro 2703 Indeksiobligaatio Europpa nro 2703 MERKITTÄVISSÄ 13. TOUKOKUUTA 2016 SAAKKA 100% PÄÄOMASUOJA Indeksiobligaatio Eurooppa nro 2703 Ominaisuudet Tuottomahdollisuus Euroopan osakemarkkinoilta Nimellissijoituksella

Lisätiedot

Autocall Pohjoismaiset osakkeet Step Down

Autocall Pohjoismaiset osakkeet Step Down Jälleenmyyjä SIP Nordic Fondkommission AB Viimeinen merkintäpäivä 1. huhtikuuta 2011 Autocall Pohjoismaiset osakkeet Step Down Valitse kahdesta vaihtoehdosta, joissa molemmissa on korkea todennäköisyys

Lisätiedot

Yritysluottokori Eurooppa KuponkiPlus 1/2020

Yritysluottokori Eurooppa KuponkiPlus 1/2020 Yritysluottokori Eurooppa KuponkiPlus 1/2020 Eurooppalaiset yhtiöt tarjoavat houkuttelevaa tuottoa matalassa korkoympäristössä RISKITASO 5 4 3 2 1 MELKO KORKEA Sijoituskorin keskeiset tiedot Nimi: Mandatum

Lisätiedot

Market Access Viimeinen merkintäpäivä 24. kesäkuuta 2010

Market Access Viimeinen merkintäpäivä 24. kesäkuuta 2010 Jälleenmyyjä SIP Nordic Fondkommission AB Market Access Viimeinen merkintäpäivä 24. kesäkuuta 2010 BRIC Autocall Korkean vuosittaisen tuottopotentiaalin omaava sijoitustuote. Tuotto määräytyy Brasilian,

Lisätiedot

Indeksitodistus Suomi nro 1655

Indeksitodistus Suomi nro 1655 MERKITTÄVISSÄ 16. LOKAKUUTA 2013 SAAKKA EI PÄÄOMATURVAA Indeksitodistus Suomi nro 1655 OMINAISUUDET KERROIN 1,5 OMXH25 IN- DEKSIN POSITIIVISEEN KEHITYKSEEN (INDIKATII- VINEN) SUOJAA KURSSILASKULTA -30%

Lisätiedot

Indeksitodistus Ruotsi nro 1452

Indeksitodistus Ruotsi nro 1452 MERKITTÄVISSÄ 4. MAALISKUUTA 2013 SAAKKA OSITTAINEN SUOJA KURSSILASKUA VASTAAN Indeksitodistus Ruotsi nro 1452 OMINAISUUDET OSALLISTUMISASTE 1,3 OMXS30 INDEKSIN KEHITYKSEEN SUOJAA KURSSILASKULTA -30% SAAKKA

Lisätiedot

Autoteollisuus Eurooppa Kuponki

Autoteollisuus Eurooppa Kuponki Autoteollisuus Eurooppa Kuponki Indeksisidonnainen joukkovelkakirjalaina Vähimmäissijoitus Kohde-etuus Pääomaturva 20 000 euroa STOXX Europe 600 Automobiles & Parts EUR (Price) Index -indeksi Ei pääomaturvaa

Lisätiedot

Danske Bank Valuuttaobligaatio 2305: Valuuttaobligaatio BRIC II

Danske Bank Valuuttaobligaatio 2305: Valuuttaobligaatio BRIC II Danske Bank Oyj, www.danskebank.fi Danske Bank Valuuttaobligaatio 2305: Valuuttaobligaatio BRIC II Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S Lainan järjestäjä: Danske Bank A/S. Lainan

Lisätiedot

Luottosertifikaatti. Kohteena: itraxx Crossover Series 17 Index. Liikkeesenlaskupäivä: 23 toukokuuta 2012

Luottosertifikaatti. Kohteena: itraxx Crossover Series 17 Index. Liikkeesenlaskupäivä: 23 toukokuuta 2012 Luottosertifikaatti Kohteena: itraxx Crossover Series 17 Index Liikkeesenlaskupäivä: 23 toukokuuta 2012 Lopulliset ehdot - Sertifikaatti Nämä ehdot ovat käännös ruotsinkielisistä Lopullisista Ehdoista.

Lisätiedot

ipusertifikaatti Aasia nro 40

ipusertifikaatti Aasia nro 40 Vipusertifikaatti Aasia nro 40 Merkittävissä 10.12.2010 saakka 100 % PÄÄOMARISKI ipusertifikaatti Aasia nro 40 Meidän käsityksemme: Edellytykset osakekurssien pitkäaikaiselle nousulle ovat tällä hetkellä

Lisätiedot

Indeksitodistus Suomi nro 1965

Indeksitodistus Suomi nro 1965 MERKITTÄVISSÄ 3. SYYSKUUTA 2014 SAAKKA RAJATASOON PERUSTUVA SUOJA/RISKI Indeksitodistus Suomi nro 1965 OMINAISUUDET KERROIN 1,5 OMXH25 IN- DEKSIN POSITIIVISEEN KEHITYKSEEN (INDIKATII- VINEN) SUOJAA KURSSILASKULTA

Lisätiedot

Eurooppa Tuotto 12/2019

Eurooppa Tuotto 12/2019 Eurooppa Tuotto 12/2019 Sijoita toipuvaan Eurooppaan RISKITASO 5 4 3 2 1 MELKO KORKEA Sijoituskorien keskeiset tiedot Nimi: Mandatum Life Eurooppa Tuotto 12/2019 Salkunhoitaja: Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö

Lisätiedot

USA Blue Chip. Viimeinen merkintäpäivä 20. kesäkuuta 2011

USA Blue Chip. Viimeinen merkintäpäivä 20. kesäkuuta 2011 Jälleenmyyjä SIP Nordic Fondkommission AB Viimeinen merkintäpäivä 20. kesäkuuta 2011 USA Blue Chip Sijoitus 10 amerikkalaiseen suuryritykseen jotka edustavat maailmanlaajuisesti tunnettuja tuotemerkkejä

Lisätiedot

Pohjola Säästöobligaatio Kestävä Eurooppa VIII/2014 SÄÄSTÖOBLIGAATIO. Liikkeeseenlaskija: Pohjola Pankki Oyj

Pohjola Säästöobligaatio Kestävä Eurooppa VIII/2014 SÄÄSTÖOBLIGAATIO. Liikkeeseenlaskija: Pohjola Pankki Oyj SÄÄSTÖOBLIGAATIO Pohjola Säästöobligaatio Kestävä Eurooppa VIII/2014 Liikkeeseenlaskija: Pohjola Pankki Oyj Merkintäaika: 11.8.2014-19.9.2014 Laina-aika: noin 6 vuotta Kohde-etuus: Merkintäpaikat: Finvex

Lisätiedot

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE LISTALLEOTTOESITTEEN PERUSOSAN TÄYDENNYSOSA TEKNISET EHDOT WARRANTEILLE, JOIDEN KOHDE-ETUUTENA ON VALUUTTAKURSSI

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE LISTALLEOTTOESITTEEN PERUSOSAN TÄYDENNYSOSA TEKNISET EHDOT WARRANTEILLE, JOIDEN KOHDE-ETUUTENA ON VALUUTTAKURSSI SOCIÉTÉ GÉNÉRALE LISTALLEOTTOESITTEEN PERUSOSAN TÄYDENNYSOSA TEKNISET EHDOT WARRANTEILLE, JOIDEN KOHDE-ETUUTENA ON VALUUTTAKURSSI Tämä Listalleottoesitteen perusosan täydennysosa ( Täydennysosa ) täydentää

Lisätiedot

ipusertifikaatti Venäjä nro 938

ipusertifikaatti Venäjä nro 938 Vipusertifikaatti Venäjä nro 938 Merkittävissä 3.5.2011 saakka ipusertifikaatti Venäjä nro 938 Emissiokurssi 1 2000 EUR + 200 EUR = 2200 EUR/kpl Pääomaturva 2 Ei Juoksuaika 5 v. Indikatiivinen osallistumisaste

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Syyskuu 2016

Markkinakatsaus. Syyskuu 2016 Markkinakatsaus Syyskuu 2016 Talouskehitys Talouden makroluvut vaihtelevia viime kuukauden aikana, kuitenkin enemmän negatiivisia kuin positiivisia yllätyksiä kehittyneiden talouksien osalta Euroopan keskuspankki

Lisätiedot

utocall Europe nro 14

utocall Europe nro 14 Autocall Europe nro 14 Merkittävissä 2.2.2009 saakka NIMELLISSIJOITUKSELLA EI PÄÄOMATURVAA Tarjous on volyymi- ja aikarajoitettu! Lisätietoa viimeisellä sivulla. utocall Europe nro 14 Meidän käsityksemme:

Lisätiedot

Indeksitodistus Saksa Kasvu nro 2797

Indeksitodistus Saksa Kasvu nro 2797 MERKITTÄVISSÄ 1. SYYSKUUTA 2016 SAAKKA RAJATASOON PERUSTUVA SUOJA/RISKI Indeksitodistus Saksa Kasvu nro 2797 Ominaisuudet Tuottomahdollisuus Saksan osakemarkkinoilta 2,0 kertaa indeksin nousu +20% saakka

Lisätiedot

ipusertifikaatti Ruotsi nro 12

ipusertifikaatti Ruotsi nro 12 Vipusertifikaatti Ruotsi nro 12 Merkittävissä 7.9.2009 saakka 100 % PÄÄOMARISKI ipusertifikaatti Ruotsi nro 12 Meidän käsityksemme: Synkät suhdannenäkymät ovat luoneet suurta epävarmuutta ja turbulenssia

Lisätiedot

Autocall BRICT Step Down

Autocall BRICT Step Down Jälleenmyyjä SIP Nordic Fondkommission AB Market Access Viimeinen merkintäpäivä 14. tammikuuta 2011 Autocall BRICT Step Down Tuote, jossa on korkea todennäköisyys hyvään vuosittaiseen kuponkiin ja asteittain

Lisätiedot

Eurooppa Turva 8/2019

Eurooppa Turva 8/2019 Eurooppa Turva 8/2019 Sijoita pääomasuojatusti vahvistuvaan Eurooppaan RISKITASO VÄHÄRISKINEN Sijoituskorien keskeiset tiedot Nimi: Mandatum Life Eurooppa Turva 8/2019 Salkunhoitaja: Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö

Lisätiedot

Markkinakatsaus. tammikuu 2017

Markkinakatsaus. tammikuu 2017 Markkinakatsaus tammikuu 2017 Talouskehitys IMF:n odotukset Maailman BKT-kasvun suhteen ennallaan (3,4 prosenttia 2017 ja 3,6 prosenttia 2018). Talousennusteisiin liittyy kuitenkin tällä hetkellä tavallista

Lisätiedot

OKON OSAKEINDEKSILAINA VENÄJÄ & KAUKOITÄ III/2004 LAINAKOHTAISET EHDOT

OKON OSAKEINDEKSILAINA VENÄJÄ & KAUKOITÄ III/2004 LAINAKOHTAISET EHDOT OKON OSAKEINDEKSILAINA VENÄJÄ & KAUKOITÄ III/2004 LAINAKOHTAISET EHDOT 1 Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Op-joukkovelkakirjaohjelman 6.5.2004 listalleottoesitteen yleisten ehtojen kanssa

Lisätiedot

sakeobligaatio Osakeobligaatio Aasia nro 1120 1121 Merkittävissä 19.12.2011 saakka

sakeobligaatio Osakeobligaatio Aasia nro 1120 1121 Merkittävissä 19.12.2011 saakka Osakeobligaatio Aasia nro 1120 1121 Merkittävissä 19.12.2011 saakka sakeobligaatio Aasia nro 1120 1121 1,75% VUOTUINEN KIINTEÄ KUPONKI + MAHDOLLISUUS AASIALAISEN OSAKEKORIN TUOTTOON TURVA KASVU Emissiokurssi

Lisätiedot

Indeksitodistus Kehittyvät Markkinat nro 2704

Indeksitodistus Kehittyvät Markkinat nro 2704 MERKITTÄVISSÄ 13. TOUKOKUUTA 2016 SAAKKA RAJATASOON PERUSTUVA SUOJA/RISKI Indeksitodistus Kehittyvät Markkinat nro 2704 Ominaisuudet Mahdollisuus tuottoon kehittyvien markkinoiden osakkeiden noustessa

Lisätiedot

Indeksitodistus Tuottolukko Suomi nro 2834

Indeksitodistus Tuottolukko Suomi nro 2834 MERKITTÄVISSÄ 13. LOKAKUUTA 2016 SAAKKA RAJATASOON PERUSTUVA SUOJA/RISKI Indeksitodistus Tuottolukko Suomi nro 2834 Ominaisuudet Tuottolukko: tuotto indeksin korkeimman kuukausipisteen mukaan 4 Suojaa

Lisätiedot

EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 2/2010 JA 3/2010 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT

EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 2/2010 JA 3/2010 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT 1(7) EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 2/2010 JA 3/2010 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT EVLI KIINA+ PRIVATE PLACEMENT Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä

Lisätiedot

ndeksitodistus Suomi nro 1397

ndeksitodistus Suomi nro 1397 Indeksitodistus Suomi nro 1397 Merkittävissä 17.01.2013 saakka OSITTAINEN SUOJA KURSSILASKUA VASTAAN ndeksitodistus Suomi nro 1397 Emissiokurssi (lisäksi 2% merkintäpalkkio) 1 100% Pääomaturva 2 Juoksuaika

Lisätiedot

BREC KUPONKI 2016 INDEKSI- JA ETF-SIDONNAINEN SERTIFIKAATTI

BREC KUPONKI 2016 INDEKSI- JA ETF-SIDONNAINEN SERTIFIKAATTI BREC KUPONKI 2016 INDEKSI- JA ETF-SIDONNAINEN SERTIFIKAATTI Vähimmäissijoitus Merkintähinta Pääomaturva 20 000 euroa (20 sertifikaattia) 1 000 euroa yhtä sertifikaattia kohden Ei pääomaturvaa Alustava

Lisätiedot

Indeksitodistus Tuottolukko Espanja/Italia nro 1841

Indeksitodistus Tuottolukko Espanja/Italia nro 1841 MERKITTÄVISSÄ 9. HUHTIKUUTA 2014 SAAKKA RAJATASOON PERUSTUVA SUOJA/RISKI Indeksitodistus Tuottolukko Espanja/Italia nro 1841 OMINAISUUDET TUOTTOLUKKO: TUOTTO INDEKSIKORIN KORKEIM- MAN KUUKAUSIPISTEEN MUKAAN

Lisätiedot

Euroopan Kasvukehä Booster 3/2017

Euroopan Kasvukehä Booster 3/2017 Euroopan Kasvukehä Booster 3/2017 RISKITASO 5 4 3 2 1 MELKO KORKEA Sijoituskorin keskeiset tiedot Nimi: Mandatum Life Euroopan Kasvukehä Booster 3/2017 Salkunhoitaja: Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö (Vakuutusyhtiö)

Lisätiedot

MARKKINOINTIMATERIAALI Tammikuu Warrantit Potkua sijoitusportfolioosi

MARKKINOINTIMATERIAALI Tammikuu Warrantit Potkua sijoitusportfolioosi MARKKINOINTIMATERIAALI Tammikuu 2017 Warrantit Potkua sijoitusportfolioosi Warrantit Warrantit antavat mahdollisuuden sijoittaa osakkeisiin ja osakeindekseihin. Tuottoa voi saada sekä nousuettä laskumarkkinassa.

Lisätiedot

Nordea Pankki Suomi Oyj

Nordea Pankki Suomi Oyj Nordea Pankki Suomi Oyj 6/2003 Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea Pankki Suomi Oyj:n 4.3.2003 päivätyn joukkovelkakirjaohjelman

Lisätiedot

ipusertifikaatti Suomi nro 939

ipusertifikaatti Suomi nro 939 Vipusertifikaatti Suomi nro 939 Merkittävissä 3.5.2011 saakka ipusertifikaatti Suomi nro 939 Emissiokurssi 1 1700 EUR + 200 EUR = 1900 EUR/kpl Pääomaturva 2 Ei Juoksuaika 5 v. Indikatiivinen osallistumisaste

Lisätiedot