MACH 130F/130. Dr. Mach Lamps and Engineering. Käyttöohje. MACH 130F/130 Katto-, seinä- ja lattiavalaisin

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MACH 130F/130. Dr. Mach Lamps and Engineering. Käyttöohje. MACH 130F/130 Katto-, seinä- ja lattiavalaisin"

Transkriptio

1 Käyttöohje MACH 130F/130 Mach 130 katto- seinä- ja lattiavalaisin Mach 130F katto- seinä- ja lattiavalaisin

2 Sisältö 1. Turvallisuusmääräykset... Sivu 3 2. Mach 130/130F valaisimen käyttö... Sivu ON/OFF kytkin, valovoimakkuuden säätö... Sivu Liikuttelu ja sijoittelu... Sivu Valokentän säätö (fokusointi)... Sivu 5 3. Puhdistus... Sivu Steriloitava kahva... Sivu Valaisinkupu ja dispersiolinssi... Sivu 8 4. Huolto... Sivu Katto- ja seinäkiinnityksen säätö... Sivu Lattiatelineen säätö... Sivu Valaisimen liikkeiden säätö... Sivu Varaosien vaihto... Sivu Halogeenipolttimon vaihto... Sivu Sulakkeen vaihto (230V; 120V)... Sivu ON/OFF kykimen (potentiometrin) vaihto (valaisin valmistettu ennen )... Sivu ON/OFF kykimen (potentiometrin) vaihto (valaisin valmistettu jälkeen)... Sivu Lämpösuodinlevyn/suodinlevyn vaihto... Sivu Dispersiolinssin vaihto... Sivu Steriloitavan kahvan sovittimen vaihto... Sivu Tietoja... Sivu Tekniset tiedot... Sivu Johdotukset... Sivu Käyttöympäristö... Sivu Merkinnät... Sivu Polttimo... Sivu Sulakkeet... Sivu CE-merkintä... Sivu Jätemateriaalien käsittely... Sivu Varaosat... Sivu Mach 130F 230V katto-, seinä- ja lattiavalaisin lyhyellä varrella... Sivu Mach V katto-, seinä- ja lattiavalaisin lyhyellä varrella... Sivu Mach 130F/ V katto-, seinä- ja lattiavalaisin lyhyellä varrella... Sivu Uniflex R96 UL 120V katto-, seinä- ja lattiavalaisin lyhyellä varrella... Sivu Mach 130F 22,8V katto- ja seinävalaisin... Sivu Mach 130F UL 22,8V katto- ja seinävalaisin... Sivu Lyhyt varsi (lattiamalli)... Sivu Varaosaluettelo... Sivu Versio / Sivu 2/28

3 1. Turvallisuusmääräykset Kiinnittäkää huomiota turvallisuusmääräyksiin käyttäessänne valaisinta. VAROITUS: Tätä laitetta ei ole suunniteltu käytettäväksi riskialttiissa paikoissa. Valaisin on luokiteltu luokan 1 laitteeksi EEMP säädöksen mukaan. Valaisimia saa korjata tai sen heijastimiin ja sähköliitäntöihin liittyviä asennuksia tehdä vain valmistaja tai valmistajan valtuuttama yritys. Valmistaja on vastuussa valaisimen turvallisuudesta vain jos korjaukset tai muutokset on tehnyt valmistaja itse tai yritys, joka takaa noudattavansa turvallisuusohjeita. Valmistaja ei ole vastuussa henkilö- tai materiaalivahingoista, jotka ovat aiheutuneet valaisimen epätarkoituksenmukaisesta tai ohjeenvastaisesta käytöstä tai jos valaisinta on käytetty muihin tarkoituksiin kuin se on tarkoitettu. Varmistukaa aina ennen käyttöä, että valaisin toimii moitteettomasti. Valaisimia Mach 130F, Mach 130F 22,8V UL ja Uniflex R96 120V UL ei saa käyttää ilman lämpösuodinlevyä. Lämpösuodinlevy heijastimen ja dispersiolinssin välissä vähentää valaistulle alueelle kohdistuvaa haitallista lämpösäteilyä. Valaisinta Mach 130 ei saa käyttää ilman suodinlevyä. Valaisin on irrotettava jousivarresta päinvastaisessa järjestyksessä kuin se on asennettu. Toisen henkilön on aina varmistettava jousivarsi valaisinta irrotettaessa. Mach 130/130F valaisimen asentaminen 230V muuntajalla Valaisinta asentaessa kytkekää vaihejohto ON/OFF kytkimelle Versio / Sivu 3/28

4 2. Mach 130F/130 valaisimen käyttö Mach 130F/130 valaisimet: Mach 130F säädettävällä fokuksella ja integroidulla dielektrisellä suodinlevyllä. Valaisimen heijastin on suunniteltu suodinlevyn mukaan. Mach 130 kiinteällä fokuksella ja integroidulla suodinlevyllä. Valaisimen heijastin on suunniteltu suodinlevyn mukaan. Mach 130F 22,8V UL säädettävällä fokuksella ja integroidulla dielektrisellä suodinlevyllä. Valaisimen heijastin on suunniteltu suodinlevyn mukaan. Uniflex R96 120V UL säädettävällä fokuksella ja integroidulla dielektrisellä suodinlevyllä. Valaisimen heijastin on suunniteltu suodinlevyn mukaan. Yllä mainitut valaisimet ovat saatavilla: Mach 130F/130 22,8V / ulkoisella muuntajalla Mach 130F/ V / integroidulla toroidi - muuntajalla Mach 130F/ V / intergoidulla elektronisella muuntajalla ja valovoimakkuuden säädöllä Uniflex R96 UL 120V / integroidulla toroidi - muuntajalla Mach 130F UL 22,8V / ulkoisella muuntajalla 2.1 ON/OFF kytkin, valovoimakkuuden säätö Painokytkimellä 20/67 kytketään valaisin päälle ja pois. 20,21 or 67,68 Elektronisella muuntajalla varustetussa valaisimessa on myös valovoimakkuuden säätö. Valovoimakkuuden säätö tapahtuu pyörittämällä kytkintä 21/68. Valaisimissa, joissa on ulkoinen muuntaja, tulee asiakkaan huolehtia että muuntajalla on kaksinapainen ON/OFF kytkin valaisimen kytkimen 20/67 lisäksi Versio / Sivu 4/28

5 2.2 Liikuttelu ja sijoittelu GL Käyttäkää kahvaa 40/45 tai valaisimen ulkokehällä olevaa kahvaa GL valaisimen liikutteluun ja sijoittamiseen. 58, Valaisimeen on saatavilla kahdenlaisia kahvoja: Normaali käsikahva 40 Normaali käsikahva on kiinnitetty tankoon 58/59 ja voidaan poistaa. Steriloitava kahva 45 Steriloitava kahva voidaan irrottaa steriloimista varten. Steriloitava kahva kiinnitetään sovittimella 44 tankoon 58/ Valokentän säätö (fokusointi) Mach 130F/130F 22,8V UL/ Uniflex R96 120V UL 40,45 Valaisimissa Mach 130F/130F 22,8V UL sekä Uniflex R96 120V UL on mahdollisuus säätä valokentän kokoa. Tämä tarkoittaa valokentän halkaisijan suurentamista tai kohdistamista pienemmälle alueelle, riippuen olosuhteista. Valokentän kokoa voidaan säätää kääntämällä kahvaa 40/45 (kts. kuva) Versio / Sivu 5/28

6 3. Puhdistus V Steriloitava kahva Valaisimia Mach 130/Mach 130F 22,8V UL/Uniflex R96 120V UL voidaan liikuttaa ja käyttää steriloitavan kahvan avulla 45. Steriloitava kahva 45 voidaan irrottaa steriloimista varten. Ennen ensimmäistä ja jokaista käyttökertaa kahva on puhdistettava, desinfioitava ja steriloitava. Kahvan irrottaminen ja asentaminen: Painakaa salpaa V ja vetäkää steriloitavaa kahvaa 45 samalla pitäen salpaa painettuna. Asentakaa kahva paikalleen painamalla ja kiertämällä sitä kevyesti kunnes salpa V lukittuu pitävästi. Kahva voi kontaminoitua käytön aikana; pitäkää aina varalla steriili kahva, jonka voi vaihtaa kontaminoituneen tilalle. Puhdistaminen ja desinfioiminen sekä steriloiminen Perusteet Kunnollinen puhdistaminen ja desinfioiminen on perusedellytys kahvan tehokkaalle steriloinnille. Tuotteiden steriiliydestä vastaavien henkilöiden tulee huomioida, että vain riittävän tehokkaita laitteita ja tuotekohtaisia menetelmiä käytetään puhdistamiseen ja desinfioimiseen sekä annettuja arvoja noudatetaan kaikissa vaiheissa. Edellisen lisäksi on noudatettava sairaalan ja klinikan hygieniamääräyksiä. Puhdistaminen ja desinfioiminen Mekaaninen (koneellinen tai manuaalinen) puhdistaminen ja desinfioiminen on suoritettava heti käytön jälkeen. Tuotteen käsittelyssä noudatetaan kaikissa prosessin vaiheissa sairaalan ja klinikan ohjeita. Mitään puhdistus- tai desinfektioaineita jotka sisältävät Väkeviä orgaanisia tai epäorgaanisia happoja Kloorattuja hiilivetyjä 2-etoksietanolia ei saa käyttää koska ne saattavat aiheuttaa muutoksia materiaaleihin Versio / Sivu 6/28

7 Puhdistamista ja desinfiointia varten valaisimen valmistaja suosittelee seuraavia ohjeita: Työvaihe Vaihe 1 Esipesu, ulkoinen, kylmä, C 45 Pesu, hapan, ulkoinen 35 C 120 Valumisaika 10 Huuhtelu, ulkoinen, noin 80 C *10 Valumisaika *15 Huuhtelu, ulkoinen, noin 80 C *15 Valumisaika 15 Vaihe 2 Pesu, emäksinen, ulkoinen 93 C 135 Valumisaika 10 Huuhtelu, ulkoinen, hapan 90 C 10 Valumisaika 15 Huuhtelu, ulkoinen 90 C 15 Valumisaika 15 Vaihe 3 Kuivaus, ulkoinen C 200 Zone 4 Kuivaus, ulkoinen C 200 Aika (sekuntia) * Ohjelmoitaessa desinfiointivaihetta (Pesuvaihe 2) huuhtelu- ja valumisaika-asetuksiin vaikuttavat muut samanaikaisesti pestävät tuotteet! Steriloiminen Vain puhdistettuja ja desinfioituja kahvoja saa steriloida. Kahvat sijoitetaan sopiviin sterilointipakkauksiin (kertakäyttöisiin, esimerkiksi kelmu-paperipusseihin normin-din EN 868/ISO for steam sterilisation-mukaisesti) ja steriloidaan. Käyttäkää vain höyrysterilointimenetelmää. Muut sterilointimenetelmät (esimerkiksi etyleenioksidi-, formaldehydi- tai matalassa lämpötilassa tapahtuva plasma-sterilointi) eivät ole sallittuja. Höyrysterilointi Normin-DIN EN 554/ISO mukaisesti Korkein sterilointilämpötila 134 C Kahvojen soveltuvuus sterilointia varten on testattu käyttäen osittain alipaineista menetelmää (sterilointilämpötila 134 C, aika 7 minuuttia). Tarkastaminen ja kestävyys Kahvat on tarkastettava vaurioiden varalta ja tarvittaessa vaihdettava ennen kuin niitä käytetään uudelleen. Kahvoja voidaan puhdistaa, desinfioida, steriloida ja käyttää korkeintaan 1000 kertaa. Jos niitä käytetään yli 1000 kertaa, tapahtuu se sairaalan ja klinikan vastuulla Versio / Sivu 7/28

8 3.2 Valaisinkupu ja dispersiolinssi Valaisimissa on korkealaatuinen pinta, joka voidaan puhdistaa tavanomaisia puhdistusaineita käyttäen. Dispersiolinssi 15 on valmistettu korkealuokkaisesta muovista. Huomioikaa puhdistuksen aikana: Dispersiolinssiä 15 ei saa milloinkaan pyyhkiä kuivalla tekstiilillä. Käyttäkää desinfiointiaineita, jotka sisältävät alkoholia korkeintaan 20%. 15 Pyyhkikää dispersiolinssi 15 puhdistuksen jälkeen antistaattisella, nukkaamattomalla tekstiilillä Versio / Sivu 8/28

9 4. Huolto Jotta valaisin toimisi moitteettomasti koko käyttöikänsä, suosittelemme, että sen nivelet voidellaan hapottomalla rasvalla vuosittain. Kolo Katto- ja seinäkiinnityksen säätö Jousivarren säätö (perinteinen malli) Huom: Maksimi lisäkuorma jousivarella: Jousivarrsi on varustettu jousella, joka on säädetty kannatelemaan vain valaisimen painoa. Säätäkää jousivarsi siten että valaisin pysyy paikallaan kaikissa halutuissa asennoissa. X Kolo 1 sijaitsee jousivarren nivelessä kohdassa X. Asettakaa jousivarsi 2 noin 10 ylöspäin horisontaali tasoon nähden. Asettakaa kuusikulma-avain (koko 5, toimitetaan valaisimen mukana) koloon 1. Jos jousivarsi vajoaa itsestään, jousen voima on liian pieni: - Kääntäkää säätöruuvia vasemmalle (vastapäivään) + suuntaan. Jos jousivarsi nousee itsestään, jousen voima on liian suuri: - Kääntäkää sääröruuvia oikealle (myötäpäivään) - suuntaan. + - Jos jousivartta ei saada säädettyä tasapainoon, saattaa jousen vaihtaminen olla tarpeen. Jousen vaihtamisen saa suorittaa vain valmistaja tai valmistajan valtuuttama taho. Koko Versio / Sivu 9/28

10 Jousivarren säätö (uusi malli) B Toimi seuraavasti: a) Jos varsi vajoaa itsestään: Käänä vartta noin 20 alaspäin kunnes kolo B tulee näkyviin. Aseta sopivan kokoinen ristipääruuvimeisseli koloon B. Käännä säätöruuvia vasemmalle (vastapäivään), jolloin jousen voima lisääntyy. 20 b) Jos varsi nousee itsestään: Käänä vartta noin 20 alaspäin kunnes kolo B tulee näkyviin. Aseta sopivan kokoinen ristipääruuvimeisseli koloon B. Käännä säätöruuvia oikealle (myötäpäivään), jolloin jousen voima vähenee. 4.2 Lattiatelineen säätö Mach 130 / 130F ja Soloflex (lyhyt varsi, 22,8mm) telineet Yhdenkäden korkeuden säätö AR SR II I Työnnä jatkoputki AR telineen putkeen SR loppuun saakka (I). Aseta ruuvimeisseli jatkoputken AR päästä sisään (II). Käännä ruuvia jatkoputken AR sisällä erittäin varovaisesti. Korkeussäädön herkkyys muuttuu hyvin pienestä ruuvin säädöstä. Jousivarren säätö (uuden tyyppinen teline) Jousivarren säätöä varten menetelkää kuten kohdassa katto- ja seinäkiinnityksen säätö Versio / Sivu 10/28

11 X JS Valaisimen liikkeiden säätö Fokusoinni herkkyyden säätö (Mach 130F/130F 22,8V UL/ Uniflex R96 120V UL) Jos fokusoinnin säätökahva on liian jäykkä tai liikkuu liian helposti, voidaan kahvan kiertojäykkyyttä säätää. Säätääksesi jäykkyyttä toimi seuraavasti: Sammuta lamppu. Irrota valaisimen yläkotelon kiinnitys vapauttamalla kiinnikke X (esim. kuulakärkikynällä). Poista lampun suoja 4. Voit säätää fokusoinnin herkkyyttä kääntämällä ruuvia JS sopivan kokoisella ruuvimeisselillä. Myötäpäivään - jäykempi Vastapäivään - herkempi Ruuvimeisseli 10 A Valaisimen liikkeen säätö Valaisimen kiinnitysvarsi 10 sallii valaisimen täydellisen liikuttelun ja sijoittelun. Valaisimen nivelen A jäykkyys on säädetty tehtaalla kohdalleen ja sitä ei tarvitse normaalisti enää säätää. 3 4 Jos nivel on liian jäykkä tai löysä, voidaan sitä säätää seuraavasti: Poista valaisimen yläkotelo 3. Poista suojalevy 4. Säädä mutteria 5 jakoavaimella (koko 19) kunnes jäykkyys on sopiva. Mutteri Versio / Sivu 11/28

12 4.4 Varaosien vaihto ,61 12 sähköjohto X Halogeenipolttimon vaihto käyttää valonlähteenä erityisiä halogeenipolttimoita. Valaisimessa saa käyttää vain alkuperäisiä Dr. Mach vaihtopolttimoita. Muiden polttimoiden käyttö voi johtaa huomattavaan valaistuksen vähenemiseen ja voi lisätä lämpökuormaa. Vaihtaessasi polttimoa toimi seuraavasti: Sammuta valaisin Irrota valaisimen yläkotelon kiinnitys vapauttamalla kiinnikke X (esim. kuulakärkikynällä). Nosta valaisinkotelo 3 irti. Löysää lampun pidike ruuvia 47. Huom! Jos polttimo vaihdetaan heti käytön jälkeen, saattaa tämä ruuvi olla kuuma. Nosta lampunkanta 11/61 ylös irrottamatta lampunkannalle tulevaa johtoa Älä koske lamppuun paljain käsin. Irrota halogeenipolttimo 12 (22,8-24V/50W) varovasti kannastaan. Aseta uusi polttimo kantaan 11,61. Asenna lampunkanta ja kotelo käänteisessä järjestyksessä takaisin. Huom: Halogeenipolttimoiden valaistusominaisuudet pysyvät muuttumattomina noin 1000 käyttötuntia Versio / Sivu 12/28

13 4.4.2 Sulakkeen vaihto (Mach 130/130F 230V/120V ja Uniflex R96 UL 120V) Sulake, joka sijaitsee valaisinkotelossa (ainoastaan malleissa joissa on sisäinen muuntaja), estää oikosulun sattuessa muuntajan palamisen. 26,27,28 or 26,65 5x20/0,63A/250V/T, 230 V -mallille 5x20/1,25A/250V/T, 120/127 V -mallille UR 5x20/1,25A/250V/T, Uniflex R96 UL120V -mallille Jos lamppu ei pala, tarkista ensin lampun kunto ja vasta tämän jälkeen sulake. Vaihtaessasi sulaketta toimi seuraavasti: Sammuta valaisin. Irrota valaisimen yläkotelon kiinnitys vapauttamalla kiinnikke X (esim. kuulakärkikynällä). Nosta valaisinkotelo 3 irti. Käännä mustaa sulakekoteloa 26 ¼ kierrosta vastapäivään ruuvimeisselillä. Vaihda sulake 27/28, 65 ja asenna sulakekotelo takaisin painaen sitä kevyesti samalla kääntäen sitä myötäpäivään. Asenna valaisimen kupu 3 vastaisessa järjestyksessä kuin poisottaessa, siten että kiinnikkeet napsahtavat paikoilleen. Valaisimissa joissa on ulkoinen muuntaja tai valaisimissa jotka on liitetty 24V verkkoon, muuntajan suojauksesta vastaa asiakas. Huomioikaa tällöin ulkoisen muuntajan suojausohjeet Versio / Sivu 13/28

14 4.4.3 ON/OFF kytkimen (potentiometrin) vaihto Mach 130F/130, valmistettu ennen lokakuuta ,68 22 AD Vaihdon saa suorittaa vain sähköalan ammattilainen!! BM 20,67 Musta Keltainen Potentiometri P Ruskea Keltainen Mach 130F/130 valaisimen voi sytyttää ja sammuttaa käyttämällä painokytkintä 21/68. Valaisimissa joissa on 230V integroitu elektroninen muuntaja, painokytkimellä 21/68 voidaan myös säätää valovoimakkuutta pyörittämällä kytkintä. Vaihtaaksesi ON/OFF kytkimen (potentiometrin) toimi seuraavasti: Sammuta valaisin. Löysää painokytkintä 21/68. Löysää kiinnitysmutteria BM ja vedä potentiometri 20/67 sekä kohdistuslaatta 22 ulos valaisinkotelosta Irroita potentiometrille tulevat kaapelit juottamalla. Asenna uusi potentiometri paikoilleen 20/67: Pujota johdot metallillaatan lävitse ja kuori kaapeleiden päät. Juota johdot potentiometriin viereisen kuvan mukaan. Aseta potentiometri koteloon AD. Ulompi puoli kotelosta jää avoimeksi. Aseta potentiometri koteloineen AD valaisimeen, siten että uloke P osoittaa lampusta ulospäin. Aseta kohdistuslaattaa 22 potentiometrin tappiin, lampun ulkopuolelle, siten että lukituspinni osoittaa ylöspäin. Kiristä mutteria BM muutama kierros. Työnnä potentiometrin kotelon AD uloimmat sivut valaisimen runkoa vasten. Potentiometri tulee olla koteloitu joka suunnasta (suojattu sähköiskun varalta). Johdot lähtevät kotelosta AD alaspäin. Kiristä mutteri BM loppuun. Huom! Älä kiristä liian tiukkaan. Käännä potentiometrin akselia myötäpäivään loppuun saakka (käsin). Asenna potentiometrin pää 21/68 kohdalleen ja käännä sitä myötäpäivään loppuun saakka (käsin). Kiinnitä potentiometrin pää lopuksi paikoilleen ruuvilla. Tarkasta valaisimen toiminta Versio / Sivu 14/28

15 Kuva 1 akseli AD ON/OFF kytkimen (potentiometrin) vaihto Mach 130F/130, valmistettu lokakuun 2002 jälkeen Vaihdon saa suorittaa vain sähköalan ammattilainen!! Mach 130F/130 valaisimen voi sytyttää ja sammuttaa käyttämällä painokytkintä 21/68. Valaisimissa joissa on 230V integroitu elektroninen muuntaja, painokytkimellä 21/68 voidaan myös säätää valovoimakkuutta pyörittämällä kytkintä. BM 21, ,67 Kuva 2 Vaihtaaksesi ON/OFF kytkimen (potentiometrin) toimi seuraavasti: Sammuta valaisin. Löysää painokytkintä 21/68. Löysää kiinnitysmutteria BM ja vedä potentiometri 20/67 sekä kohdistuslaatta 22 ulos valaisinkotelosta Irroita potentiometrille tulevat kaapelit juottamalla. Juota kaapelit uuteen potentiometriin (kuva 3). Löysää uuden potentiometrin kiristysmutteria BM. Aseta uusi potentiometri vanhan paikalle valaisinkoteloon. Huom! Älä taivuta johtoja. Kuva 3 musta johdoille ruskea Aseta kohdistuslaattaa 22 potentiometrin tappiin, lampun ulkopuolelle, siten että lukituspinni osoittaa ylöspäin. Kiristä mutteria BM noin puoli kierrosta Aseta potentiometri 20/67 valaisimen sisäpuolelle siten että potentiometrin suoja AD voidaan painaa ylhäältäpäin paikoilleen (kuva 1). Aseta johdot kotelon AD kulmassa oleva kolon kautta (kuva 2). Potentiometri tulee olla koteloitu joka suunnasta (suojattu sähköiskun varalta). keltainen Potentiometri keltainen Kiristä mutteri BM loppuun. Huom! Älä kiristä liian tiukkaan. Käännä potentiometrin akselia myötäpäivään loppuun saakka (käsin). Asenna potentiometrin pää 21/68 kohdalleen ja käännä sitä myötäpäivään loppuun saakka (käsin). Kiinnitä potentiometrin pää lopuksi paikoilleenruuvilla. Tarkasta valaisimen toiminta Versio / Sivu 15/28

16 Kuva 1 3 S X 4 S Lämpösuodinlevyn/suodinlevyn vaihto Heijastimen ja dispersiolinssin välissä oleva lämpösuodinlevy 14 (vain Mach 130F sekä Uniflex R96 UL valaisimissa) vähentää valaistulle alueelle kohdistuvaa haitallista lämpösäteilyä. Kiinteällä fokuksella varustetuissa malleissa on suodinlevy 72. HUOMIO: Mach 130F ja Uniflex R96 UL valaisimia ei saa käyttää ilman lämpösuodinlevyä. Mach 130 valaisinta ei saa käyttää ilman suodinlevyä. 2 Vaihtaaksesi suodinlevyn 14,72 toimi seuraavasti. Sammuta valaisin. Irrota valaisimen yläkotelon kiinnitys vapauttamalla kiinnikke X (esim. kuulakärkikynällä). Poista valaisimen yläkotelo 3. Poista suojalevy 4. Löysää kolme ruuvia S (kts. kuva 2). Huom: Valaisinkotelon alaosa 2 on kiinnitetty ruuveilla ja sitä on kannateltava ruuvien löysäämisen ajan. Irrota valaisinkotelon alaosa Suodinlevy 14,72 sijaitsee valaisinkotelon alaosassa ja se on kiinnitetty neljällä kiinnikkeellä , 72 Kuva 2 S X S S Versio / Sivu 16/28

17 II 16b 14 16b III II Työnnä suodinlevyä 14,72 varovaisesti kahta kiinnikettä kohden 16a (I). Huom: Käsittele linssiä vain nukkaantumattomalla materiaalilla. III I I III Työnnä kahta muuta kiinnikettä 16b vastakkaiseen suuntaan (II) ja nosta suodinlevy ylös (III). Asenna uusi suodinlevy vastakkaisessa järjestyksessä. Varmistu että suodinlevyssä oleva merkintä osoittaa valaisinkotelon yläosaa kohden kuten kuvassa. Käyttäkää vain asianmukaisesti puhdistettuja suodinlevyjä (kohta 3.2). 16a suodinlevyn merkintä Kiinnitä valaisinkotelon alaosa 2 valaisinkotelon yläosaan kolmella ruuvilla S. Asenna valaisimen kupu 3 vastaisessa järjestyksessä kuin poisottaessa, siten että kiinnikkeet napsahtavat paikoilleen Dispersiolinssin vaihto 52, Jos linssi menettää optiset ominaisuutensa voi valovoima ja valaistuksen laatu heikentyä huomattavasti. Tällöin voi olla välttämätöntä vaihtaa dispersiolinssi. Vaihtaaksesi dispersiolinssin toimi seuraavasti: Sammuta valaisin. Irrota valaisinkotelon alaosa 2 kuten kohdassa Löysää kuutta kiinnitysruuvia 52 ja poista ne yhdessä linssin kiinnikkeiden 53 kanssa. Huom: Pitele linssiä tukevasti samalla kuin irrotat ruuveja. Poista dispersiolinssi 15. Asenna uusi dispersiolinssi, siten että se sijoittuu tasaisesti valaisinkotelon alaosaan nähden. Kiinnitä dispersiolinssi paikoilleen kuudella kiinnitysruuvilla 52 sekä linssin kiinnikkeellä 53. Käyttäkää vain asianmukaisesti puhdistettuja dispersiolinssejä (kohta 3.2). Kiinnitä valaisinkotelon alaosa 2 valaisinkotelon yläosaan kolmella ruuvilla S. Asenna valaisimen kupu 3 vastaisessa järjestyksessä kuin poisottaessa, siten että kiinnikkeet napsahtavat paikoilleen Versio / Sivu 17/28

18 4.4.7 Steriloitavan kahvan sovittimen vaihto 58,59 Saatavana erillisosina: Steriloitava kahva sovitin ruuvi M4x35 DIN 912 Sammuta valaisin. S, ZS 40 Poista normaali kahvaosa 40 seuraavasti: Irrota kahvan alaosan suoja AD ruuvimeisselillä. Löysää ruuvi S M4x6 DIN 7985 sopivalla ristipäisellä ruuvimeisselillä. Poista ruuvi S M4x35 DIN 912:A2 sekä lukkoprikka ZS 4,3 DIN Kannattele kahvaa 40, poistaessasi ruuvia, jottei kahva putoa ja vahingoitu. Irrota kahva 40. AD 58,59 Aseta steriloitavan kahvan sovitin 44 tankoon 58,59. Kiinnitä sovitin 44 ruuvilla S1 M4x35 DIN 912:A2 sekä lukkoprikalla tankoon. Työnnä steriloitava kahva sovittimeen 44 ja käännä kahvaa kunnes painonappi DK loksahtaa paikalleen. 44 DK S Versio / Sivu 18/28

19 5. Tietoja 5.1 Tekniset tiedot 230 V integroidulla muuntajalla Vaihtovirta Alternating current Primääripuoli 230V / 0,29A Primary side Sekundääripuoli 22,8V / 2,19A Secondary side Kokonaistehon kulutus 50VA Power consumption Taajuus 50 / 60Hz Frequency Hertz Sulake 5x20/0,63A/250V AC/t Fuse Suojausluokka B Class of protection 120 V integroidulla muuntajalla Vaihtovirta Alternating current Primääripuoli 120V / 0,58A Primary side Sekundääripuoli 22,8V / 2,19A Secondary side Kokonaistehon kulutus 50VA Power consumption Taajuus 50 / 60Hz Frequency Hertz Sulake 5x20/1,25A/250V AC/t Fuse Suojausluokka B Class of protection 22,8 V (ulkoisella muuntajalla) Vaihtovirta Alternating current Jännite 22,8V Rated voltage Virta 2,19A Rated current Taajuus 50 / 60Hz Frequency Hertz Suojausluokka B Class of protection Versio / Sivu 19/28

20 5.2 Johdotukset Mach 130F / V, integroidulla muuntajalla Muuntaja Halogeenipolttimo L N P 230V Kytkin Mach 130F /130 sekä Uniflex R96 UL 120V, integroidulla toroidimuuntajalla Kytkin Toroidimuun taja N L P Halogeenipolttimo Versio / Sivu 20/28

21 Mach 130F / 130 / 130F UL 22,8V ulkoisella muuntajalla 22,8V Kytkin P Halogeenipolttimo 5.3 Käyttöympäristö Käyttö Min. Max. Lämpötila +10 C +40 C Suhteellinen kosteus 30 % 75 % Ilmanpaine 700 hpa 1060 hpa Kuljetus / varastointi Min. Max. Lämpötila -10 C +50 C Suhteellinen kosteus 20 % 90 % Ilmanpaine 700 hpa 1060 hpa 6. Merkinnät Suojamaa Kytkin, ON / OFF Versio / Sivu 21/28

22 6.1 Halogeenipolttimo 22,8V 50W G 6,35 HALOGEN Jännite, teho Kanta Polttimon tyyppi 6.2 Sulakkeet 230 V 5x20 T0,63A 5x20 0,63A 120 V 5x20 T1,25A 5x20 1,25A 22,8 V Valaisimissa Mach 130F/ 130F 22,8V UL / 130 ulkoisilla muuntajilla ei ole sulaketta valaisimen yhteydessä. 6.3 CE-merkintä Tuote Mach 130/130F täyttää standardin 93/42/EEC for medical products of the European Community s Council vaatimukset. 7. Jätemateriaalien käsittely Valaisimet eivät sisällä haitallisia tai vaarallisia materiaaleja. Kun valaisin poistetaan käytöstä, sen komponentit tulisi hävittää asianmukaisesti. Varmistakaa, että materiaalit lajitellaan asianmukaisesti. Noudattakaa jätemateriaalin käsittelyssä seuraavia periaatteita: Sähköiset kytkentälevyt toimitetaan asianmukaiseen kierrätykseen. Muut komponentit hävitetään materiaalin edellyttämällä tavalla Versio / Sivu 22/28

23 8. Varaosat 8.1 Mach 130F, 230 V; integroidulla muuntajalla ,18 04, , , , ,33, Versio / Sivu 23/28

24 8.2 Mach 130, 230 V; integroidulla muuntajalla ,18 04, , , ,33,34 21, Versio / Sivu 24/28

25 8.3 Mach 130F/130, 120 V; integroidulla toroidimuuntajalla 26, ,67 24 Huom: Muut varaosat ovat samat kuin valaisimessa Mach 130F/ V integroidulla muuntajalla. 8.4 Uniflex R96 UL 120 V; integroidulla toroidimuuntajalla 26, Huom: Muut varaosat ovat samat kuin valaisimessa Mach 130F/ V integroidulla muuntajalla Versio / Sivu 25/28

26 8.5 Mach 130F/130 22,8 V; ulkoinen muuntaja Kaikki varaosat ovat samat kuin valaisimessa Mach 130F/ V integroidulla muuntajalla, lukuunottamatta muuntajaa ja sulaketta. 8.6 Mach 130F UL 22,8 V; ulkoinen muuntaja Kaikki varaosat ovat samat kuin valaisimessa Uniflex R96 UL lukuunottamatta muuntajaa ja sulaketta. 8.7 Lyhyt varsi (lattiamalli) Versio / Sivu 26/28

27 8.8 Varaosaluettelo Kohde Määrä Varaosa EDVNO Huom 01 1 Valaisimen runko Valaisinkotelon alaosa Valaisinkotelon yläosa Suojalevy Heijastimen kiinnitysrengas Heijastimen kiinnitysraudat Heijastimen sovitusholkki Ohjausputki säädettävälle fokukselle vain Mach 130 F 09 1 Ohjausputki kiinteälle fokukselle 10 1 Valaisimen kiinnitysvarsi Polttimon pidike säädettävälle fokukselle vain Mach 130 F 12 1 Halogeenipolttimo 22,8V/50W Polttimon kanta johtoineen No Lämpösuodinlevy Dispersiolinssi Linssin kiinnikkeet Kuvun kiinnikkeet Kuvun kiinnikkeet Varjostin Potentiometri kiinnitys mutterilla Painonappi Kohdistuslaatta TRONIC elektroninen muuntaja, VA /prim. 230V AC /24V AC 24 1 Toroidimuuntaja, VA /prim. 120V AC /24V AC 25 1 Sulakkeen pidike (TRONIC muuntaja) Sulakkeen pidike Sulake 5x20/0,63A/250V/t V 28 2 Sulake 5x20/1,25A/250V/t /127V Fokuksen säätövarsi vain Mach 130 F 31 1 Liukukontakti Jousilautanen Aluslevy Mutteri Säätöruuvi vain Mach 130 F 39 1 Kahvan kiinnike Kahva, standardi Sovitin steriloitavalle kahvalle jatkuu Versio / Sivu 27/28

28 Varaosaluettelo Kohde Määrä Varaosa EDVNO Huom 45 1 Steriloitava kahva Polttimon kiinnitysruuvi (punainen) Suoja Lasi-heijastin vain Mach 130 F 51 1 Lasi-heijastin vain Mach Ruuvi M2,5x8-A2, DIN Aluslevy A3,2 DIN125-A Ruuvi M2,5x6-A2, DIN Taso Lämpösuoja Kahva säädettävälle fokukselle vain Mach 130 F 59 1 Kahva kiinteälle fokukselle vain Mach Polttimon pidike kiinteälle fokukselle vain Mach Sulakeen kanta (toroidimuuntaja) Sulake UR 5x20/1,25A/250V AC/t FSD 0034, Toroidimuuntaja (Uniflex R96 UL) Kytkin kiinnitysmutterilla (UR) Painonappi UR Suoja Varren sovitin Runko Suodinlevy, D175 Calflex Eco vain Mach 130

Dr. Mach Lamps and Engineering. Mach M5. Käyttöohje MACH M5. Mach M5 Kattovalaisin F- / F/H / DF- / DF/H-malli

Dr. Mach Lamps and Engineering. Mach M5. Käyttöohje MACH M5. Mach M5 Kattovalaisin F- / F/H / DF- / DF/H-malli Käyttöohje MACH M5 Mach M5 Kattovalaisin F- / F/H / DF- / DF/H-malli Sisältö. Turvallisuusohjeet... Sivu 4. MACH M5-valaisimen käyttö... Sivu 5. Valaisin... Sivu 5.. Valokenttien yhdistäminen (F- malli)...

Lisätiedot

Dr. Mach Lamps and Engineering. Mach M2. Käyttöohje MACH M2. Mach M2 Katto-, seinä- ja lattiavalaisin Mach M2 F Katto-, seinä- ja lattiavalaisin

Dr. Mach Lamps and Engineering. Mach M2. Käyttöohje MACH M2. Mach M2 Katto-, seinä- ja lattiavalaisin Mach M2 F Katto-, seinä- ja lattiavalaisin Käyttöohje MACH M2 Mach M2 Katto-, seinä- ja lattiavalaisin Mach M2 F Katto-, seinä- ja lattiavalaisin Sisältö 1. Turvallisuusohjeet...Sivu 4 2. Mach M2-valaisimen käyttö...sivu 5 2.1 Valaisin...Sivu 5

Lisätiedot

MACH M3. Dr. Mach Lamps and Engineering. Käyttöohje. Mach M3

MACH M3. Dr. Mach Lamps and Engineering. Käyttöohje. Mach M3 Käyttöohje MACH M3 Mach M3 Liikuteltava valaisin, F- / F/H / DF- / DF/H-malli Mach M3 Akkumalli, F- / F/H /DF- / DF/H-malli Mach M3 Seinävalaisin, F- / F/H / DF- / DF/H-malli Mach M3 Kattovalaisin 2,8m:n

Lisätiedot

Dr. Mach Lamps and Engineering

Dr. Mach Lamps and Engineering Asennus- ja käyttöohjeet MACH 380 400 500 700 Mach 380 Seinävalaisin, F-malli 3805 3021 00 Mach 380 Seinävalaisin, DF-malli 3806 3021 00 Mach 380 Kattovalaisin 2,8m:n huonekorkeuteen asti, F-malli 3805

Lisätiedot

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R Järjestelmävalaisin Turvallisuus fin EN 1 Turvallisuus Valaisin on suunniteltu viimeisintä tekniikkaa hyväksi käyttäen Valmistettu ja testattu erittäin

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE TT 93500 TT 93600 TT 93500 PL TT 93600 PL ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE 2 TEKNISET TIEDOT Laitteen mitat korkeus 140 mm leveys 498 mm (TT 93500 ) leveys 598 mm (TT 93600 ) syvyys 480 mm Sähköliitäntä 230V/10A,

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

DL-LÄMPÖLAMPPU. Asennus- ja käyttöohjeet

DL-LÄMPÖLAMPPU. Asennus- ja käyttöohjeet DL-LÄMPÖLAMPPU Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Rakenne ja mallit... 4 4. Asennus... 4 4.1 Lampun sijoitus...4 4.2 Asennustapoja...5 4.3 Lampun kokoaminen...6

Lisätiedot

Asennukseen tarvitaan kaksi henkilöä. Asennuksessa tarvitaan mukana toimitettujen työkalujen lisäksi jakoavain, pihdit sekä ristipääruuvimeisseli.

Asennukseen tarvitaan kaksi henkilöä. Asennuksessa tarvitaan mukana toimitettujen työkalujen lisäksi jakoavain, pihdit sekä ristipääruuvimeisseli. Asennus Asennukseen tarvitaan kaksi henkilöä. Asennuksessa tarvitaan mukana toimitettujen työkalujen lisäksi jakoavain, pihdit sekä ristipääruuvimeisseli. Käytä alla olevaa kuvaa pienten osien tunnistukseen

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas Printed in Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen Ominaisuudet voivat vaihdella malleittain. Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen 20 40 minuuttia Ennen

Lisätiedot

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet SALAMANTERI OS200 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Asennus... 3 4. Laitteen kuljetus ja siirto... 3 5. Käyttöpaneeli... 4 6. Käyttö... 4 7. Puhdistus ja

Lisätiedot

Sensor-Leuchten Typ 400 FIN Käyttöohje

Sensor-Leuchten Typ 400 FIN Käyttöohje 110010759 03/2011 Technische Änderungen vorbehalten. Sensor-Leuchten Typ 400 Käyttöohje normal/ not dimmable dimmable (all dimmers) Tipp! Halogen 15 sec. 30 min. Watt-o-matic 0 50% min. 5 min. Watt-o-matic

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

ASENNUSOHJE Upotettavan TSL-valaisimen käyttö-, asennus- ja huolto-ohje

ASENNUSOHJE Upotettavan TSL-valaisimen käyttö-, asennus- ja huolto-ohje sairaalatekniikkaa 1(3) ASENNUSOHJE Upotettavan TSL-valaisimen käyttö-, asennus- ja huolto-ohje 1. Valaisinmallit ja asennusmitat (kuva 1) Valaisin Teho (W) L (mm) B (mm) L1 (mm) B1 (mm) H (mm) H1 (mm)

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE KT 93500 AM KT 93600 AM ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE 22.12.2010 2 TEKNISET TIEDOT Laitteen mitat korkeus 140 mm leveys 498 mm (KT 93500 AM) leveys 598 mm (KT 93600 AM) syvyys 480 mm Sähköliitäntä 230V/10A, 50

Lisätiedot

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE OPAS 10, TW802, TW844 JA TW850 TUOTEPERHEEN TURVAVALAISIMET

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE OPAS 10, TW802, TW844 JA TW850 TUOTEPERHEEN TURVAVALAISIMET VO80281/ S / H - 1 - ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE OPAS 10, TW802, TW844 JA TW850 TUOTEPERHEEN TURVAVALAISIMET Tuotekuvaus Yleistä huomioitavaa Tekniset tiedot Valaisin on tarkoitettu jatkuvatoimiseksi turvavalaisimeksi,

Lisätiedot

Hierova kylpyamme Monte 62105 ASENNUSOPAS HIEROVA KYLPYAMME KÄYTTÖOHJE MALLI: MONTE 62105 Hyvä käyttäjä: Kiitos, että valitsit BATHLIFE kylpyammeen. Varmistaaksesi turvallisuutesi, lue ohjeet huolellisesti

Lisätiedot

ELEKTRONINEN TERMOSTAATTI

ELEKTRONINEN TERMOSTAATTI ELEKTRONINEN TERMOSTAATTI KÄYTTÖOHJE OND-900 YLEISTÄ OND-900 on järkevä termostaatti, tarkoitettu lähinnä sähköpattereihin ja korvaamaan kaksoismetallitermostaatti OND-900 antaa ilman näppäilyjä tasaisen

Lisätiedot

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Movair AF 170 Käyttöohje Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Sisällysluettelo Yleistä... 3 Varoitus!... 3 Laitteen käyttö ja suodattimien vaihto... 4 Alipaineistajan käyttö... 4 Suodattimien

Lisätiedot

NOSTO-OVEN ASENNUSOPAS

NOSTO-OVEN ASENNUSOPAS NOSTO-OVEN ASENNUSOPAS Lue tämä asennusopas kokonaisuudessaan ennen oven asentamisen aloittamista. Noudata turvallisuusohjeita, jotta vältyt aineellisilta- ja henkilövahingoilta. Varmistaaksesi onnistunut

Lisätiedot

Quick Vac Transport Imulaite

Quick Vac Transport Imulaite Quick Vac Transport Imulaite Käyttöohje Megra Oy, Kirkonkyläntie 15, 00700 Helsinki, puh. 010 422 3700, fax 010 422 3701, www.megra.fi 1 Käyttötarkoitus Quick Vac Transport imulaite soveltuu käytettäväksi

Lisätiedot

Muistin ja valinnaisten lisäkorttien asennus

Muistin ja valinnaisten lisäkorttien asennus Näiden ohjeiden avulla voit poistaa muisti- tai valinnaisia lisäkortteja. Katso alla olevasta kuvasta, missä on poistettavan kortin liitin. Kiintolevyn liitin 1 Lisäkortin liitin Laiteohjelmakortin liitin

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

YLEINEN TURVALLISUUS KÄYTTÖTURVALLISUUS

YLEINEN TURVALLISUUS KÄYTTÖTURVALLISUUS KÄYTTÖOHJE PV-26 TÄRKEÄÄ! Lue tämä käyttöohje ennen asennusta ja käyttöä. Näin vältytään mahdollisilta vahingoilta tai laitteen rikkoutumiselta. Tämän ohjeen asennustyöt saa suorittaa vain ammattitaitoinen

Lisätiedot

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: 393521-351. Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: 393521-351. Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Asiakirjan osanumero: 393521-351 Lokakuu 2005 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen

Lisätiedot

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 0457350/6 IM-P045-10 CH Issue 6 BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 1. Suositeltava asennus 2. Asennus ja huolto 3. Varaosat 4. Ulkoinen impulssiputki IM-P045-10 CH Issue 6 Copyright 20001

Lisätiedot

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 SUOMALAINEN FI SYMBOLIT TURVAMÄÄRÄYKSET Koneessa on seuraavat symbolit, jotka muistuttavat käytössä vaadittavasta

Lisätiedot

DHS HEPA-suodattimella varustettu hajotin

DHS HEPA-suodattimella varustettu hajotin DHS HEPA-suodattimella varustettu hajotin Version: 16.02.2012 Vaakasuuntainen pyörreilmasuihku. Laite voidaan asentaa kattoon tai seinään. Paineenmittaus ja aerosolitestit voidaan tehdä etulevyn läpi.

Lisätiedot

DHN HEPA-suodattimella varustettu hajotin

DHN HEPA-suodattimella varustettu hajotin DHN HEPA-suodattimella varustettu hajotin Version: 16.02.2012 Radiaali- tai pyörreilmasuihku yksilöllisesti säädettävien suuttimien kautta, sopii myös poistoilmasovelluksiin. Laite voidaan asentaa kattoon

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI Pro Compact, Combi, Team SEFFI Soft Compact, Combi, Team) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttö ohjekirja malleille: SEFFI Pro Compact,

Lisätiedot

Telecrane F24 Käyttö-ohje

Telecrane F24 Käyttö-ohje 1 Telecrane F24 Käyttö-ohje Sisällysluettelo - F24 Takuu & turvallisuusohjeet 3 - Käyttöönotto / paristot / vastaanottimen virtalähde 4 - Tunnistuskoodin vaihto 6 - Vastaanottimen virtalähteen jännitteen

Lisätiedot

PALOVAROITINKESKUS ICAS. Käyttö- ja asennusohje ICAS. Zone 1. Zone 2. Relay/Siren. Mains. BL-Palontorjunta Oy. Snro: 71 231 40.

PALOVAROITINKESKUS ICAS. Käyttö- ja asennusohje ICAS. Zone 1. Zone 2. Relay/Siren. Mains. BL-Palontorjunta Oy. Snro: 71 231 40. ver.1/9.11.2001/ms PALOVAROITINKESKUS IMC-M Käyttö- ja asennusohje Snro: 71 231 40 BL-Palontorjunta Oy PALOVAROITINKESKUS IMC-M ovi ovi YLEISTÄ IMC-M palovaroitinkeskus on kaksisilmukkainen palovaroitinkeskus

Lisätiedot

PullmanErmator. Rakennusimuri S13. Käyttöohjeet

PullmanErmator. Rakennusimuri S13. Käyttöohjeet PullmanErmator Rakennusimuri S13 Käyttöohjeet Sisällys 1 Huomio!... 3 2 Pakkauksen purkaminen... 3 3 Turvamääräykset... 3 3.1 Käsittely... 3 3.2 Huolto... 3 4 Toiminta... 4 5 Käyttö... 4 6 Suodattimen

Lisätiedot

ORDLAND PROFESSIONAL RADIO. ELK-68 Käyttöohje

ORDLAND PROFESSIONAL RADIO. ELK-68 Käyttöohje ELK-68 Käyttöohje Varotoimenpiteet Käytä tätä laitetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohje huolellisesti ennen käyttöä. Korjauksen saa suorittaa vain valtuutettu huolto. Sammuta virrat jos menet leimahdus

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE 40540/ 40541/ 40542/ 40543 LED-KATTOVALAISIN

KÄYTTÖOHJE 40540/ 40541/ 40542/ 40543 LED-KATTOVALAISIN KÄYTTÖOHJE 40540/ 40541/ 40542/ 40543 LED-KATTOVALAISIN KÄYTTÖ Tämä LED-kattovalaisin on tarkoitettu sekä sisä- että ulkokäyttöön. Asuintalot Toimistot Myymälät Koulut Hotellit Sairaalat Lentokentät Julkiset

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

Hierova poreallas Bamberg

Hierova poreallas Bamberg 1500 x 1000 x 570 mm Hierova poreallas Bamberg Hyvä asiakas, Kiitos, että valitsit tuotteemme. Turvallisuutesi vuoksi pyydämme Sinua perehtymään näihin ohjeisiin ennen ammeen asennusta ja käyttöä. Varoitus

Lisätiedot

Kauko-ohjattua CONNECT-välipistoketta, yleiskäyttöistä valonsäädintä nimitetään jatkossa vain välipistokkeeksi. Välipistokkeen avulla voidaan kytkeä

Kauko-ohjattua CONNECT-välipistoketta, yleiskäyttöistä valonsäädintä nimitetään jatkossa vain välipistokkeeksi. Välipistokkeen avulla voidaan kytkeä Kauko-ohjattua CONNECT-välipistoketta, yleiskäyttöistä valonsäädintä nimitetään jatkossa vain välipistokkeeksi. Välipistokkeen avulla voidaan kytkeä ja säätää ulkoisia valaisimia (katso teknisiä tietoja)

Lisätiedot

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 Käyttöohjeet Sisällysluettelo 1 Huomio!... 3 2 Turvamääräykset... 3 2.1 Käsittely... 3 2.2 Huolto... 3 3 Käyttö... 3 3.1 Suodattimen merkkivalot...

Lisätiedot

SUOSITUKSIA JAEHDOTUKSIA ASENNUS KÄYTTÖ HUOLTO

SUOSITUKSIA JAEHDOTUKSIA ASENNUS KÄYTTÖ HUOLTO Käyttö-jaasennusohjeet FDL654 FDL954 Liesikupu SUOSITUKSIA JAEHDOTUKSIA ASENNUS KÄYTTÖ HUOLTO Valmistajaeiole vastuussa virheellisestä taiväärästä asennuksesta aiheutuneista vahingoista. Vähimmäisturvaetäisyyskeittotasonjaliesikuvun

Lisätiedot

Imuyksikkö - moottoriteho 750 W - max. ilmamäärä 2210 m 3 /h - max. alipaine 920 Pa - jännite 230 V - virta 5.2 A - imyksikön paino n.

Imuyksikkö - moottoriteho 750 W - max. ilmamäärä 2210 m 3 /h - max. alipaine 920 Pa - jännite 230 V - virta 5.2 A - imyksikön paino n. KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Perehdy tähän ohjekirjaan huolellisesti ennen kuin asennat, käytät tai huollat EXTOR 2300 imuria. Tämän ohjekirjan ohjeita tulee noudattaa. TEKNINEN ERITTELY EXTOR 2300 imuri:

Lisätiedot

Installation instructions, accessories - Lisävaruste-elektroniikan ohjausyksikkö

Installation instructions, accessories - Lisävaruste-elektroniikan ohjausyksikkö S60 / S80 / V70 / V70 XC / XC70 Section Group Weight(Kg/Pounds) Year Month 3 36 2004 05 S60 2001, S60 2002, S60 2003, S60 2004, S60 2005, S60 2006, S60 2007, S60 2008, S60 2009, S80 (-06) 1999, S80 (-06)

Lisätiedot

Turvallisuus. Asennuksessa tarvittavat työkalut. Kuomun asentamisessa tarvitaan kaksi (2) henkilöä.

Turvallisuus. Asennuksessa tarvittavat työkalut. Kuomun asentamisessa tarvitaan kaksi (2) henkilöä. Kuomun asennusohje Turvallisuus Kuomun asentamisessa tarvitaan kaksi (2) henkilöä.! kuomun nostaminen, siirtäminen ja kääntäminen kevennysjousien asentaminen tuulihaan asentaminen varmistettava peräkärryn

Lisätiedot

HP LJ1100 /Canon LBP800

HP LJ1100 /Canon LBP800 HP LJ1100 /Canon LBP800 Asennusohje 1100COMPLETEKIT RY7-9090 separation pad kit RB2-4026 Pickup roller RB2-3912 Feeder roller V1.0 / 20.7.2005 1 Tärkeää Lue tämä ohje ensin läpi loppuun asti ja aloita

Lisätiedot

OUM6410C4037 3-pisteohjattu venttiilimoottori 24 VAC

OUM6410C4037 3-pisteohjattu venttiilimoottori 24 VAC OUM6410C4037 3-pisteohjattu venttiilimoottori 24 VAC TUOTETIEDOT YLEISTÄ OUM6410C venttiilimoottori soveltuu hitaiden säätöprosessien ohjaamiseen, esim. lämmityspiirien säätöön. Venttiilimoottori ei tarvitse

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20 KÄYTTÖOHJE Haswing W-20 Omistajalle Kiitos, että valitsitte Haswing- sähköperämoottorin. Se on luotettava ja saastuttamaton sekä helppo asentaa ja kuljettaa. Tässä käyttöohjeessa on tietoja laitteen asennuksesta,

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069 Sähkösavustin 230V-50Hz 250W Malli:35069 322 luettelo: A Runko E Vastusyksikön kelkka B Jalat 4 F Vastusyksikkö C Kansi G Purualusta H Alustalevy I Savustinritilä 2 K 4.5mm mutteri L Ritilän ulosvetokah

Lisätiedot

Kuituvalon asennusohje - ECO

Kuituvalon asennusohje - ECO Kuituvalon asennusohje - ECO Sun Sauna Oy Kuormaajantie 40 40320 Jyväskylä puh. 0403470220 info@sunsauna.fi Huom! Kuituja ei saa taivutella kylmänä. (jos niitä on varastoitu tai kuljetettu pakkasessa,

Lisätiedot

FOCUS 650 KÄYTTÖOHJE

FOCUS 650 KÄYTTÖOHJE FOCUS 650 KÄYTTÖOHJE Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään Z oom työtelineet ovat paljon enemmän kuin pelkkä työteline. Telineen kiinniytspaloja voidaan liikuttaa portaattomasti pöytäurissa ja pöydän

Lisätiedot

Näin asennat. SUKA90S suihkukaapin:

Näin asennat. SUKA90S suihkukaapin: Näin asennat SUKA90S suihkukaapin: Huomioithan että tuote on ehjä. kokoamisessa tarvittavia osia ei joudu pakkauksen mukana roskiin. tuotteen lasiosat on huolellisesti suojattava kokoamisen yhteydessä.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE KENTTÄPUHELIN LM ERICSSON M/37

KÄYTTÖOHJE KENTTÄPUHELIN LM ERICSSON M/37 1 (10) KÄYTTÖOHJE KENTTÄPUHELIN LM ERICSSON M/37 2 (10) 1. SISÄLLYS 1. Sisällys... 2 2. Kenttäpuhelin M/37... 3 3. Yleistä puheluista... 4 4. Kenttäpuhelimen kytkeminen ja käyttöönotto... 4 4.1 Paristojen

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Lumiketju. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 14 R7700468

Installation instructions, accessories. Lumiketju. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 14 R7700468 Installation instructions, accessories Ohje nro 30664147 Versio 1.0 Osa nro Lumiketju R7700468 Volvo Car Corporation Lumiketju- 30664147 - V1.0 Sivu 1 / 14 Varuste A0000162 R7700458 Sivu 2 / 14 R7700448

Lisätiedot

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE WC-LAITTEEN ASENNUS WC-laite on varustettu kiinnityspultein. Maahantuoja / valmistaja ei vastaa siitä, jos wc-laite on kiinnitetty vastoin määräyksiä (esim. asennettu

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

DT-120 Käyttöohje (FI)

DT-120 Käyttöohje (FI) SÄÄTIMET 1. VIRTA/AALTOALUE-painike 2. LCD-näyttö 3. DBB/ STEP-painike 4. Mono/Stereo-painike 5. Äänenvoimakkuuspainikkeet 6. Virityssäädin/Ajanasetuspainike 7. Lukituskytkin 8. Paristolokero 9. Kantohihnan

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP PAVILION ELITE M9000 http://fi.yourpdfguides.com/dref/856406

Käyttöoppaasi. HP PAVILION ELITE M9000 http://fi.yourpdfguides.com/dref/856406 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP PAVILION ELITE M9000. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP PAVILION ELITE M9000 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot,

Lisätiedot

EV011 EV012 EV002 EV004 EV100 EV102 1 mod. 1 mod. 4 mod. 4 mod. 5 mod. 5 mod. 230 V AC (+10%/-15%), 50 HZ 6 W 6 W 6 W 6 W 15 W 15 W

EV011 EV012 EV002 EV004 EV100 EV102 1 mod. 1 mod. 4 mod. 4 mod. 5 mod. 5 mod. 230 V AC (+10%/-15%), 50 HZ 6 W 6 W 6 W 6 W 15 W 15 W himmentimet Mitta moduleina imellisjännite Tehohäviö nimelliskuormalla Himmennysperiaate Kuorman tyyppi hehkulamput 3 V halogeenilamput pienj. halog.lamput muuntajalla pienj. halog.lamput el. muuntajalla

Lisätiedot

Emolevyn kannen poistaminen

Emolevyn kannen poistaminen Aiemmin asennetut muisti- ja liitäntäkortit voidaan helposti poistaa seuraavilla sivuilla olevien ohjeiden mukaisesti. 1 Katkaise tulostimen virta. 2 Irrota virtajohto. 3 Irrota rinnakkais- tai Ethernet-kaapeli

Lisätiedot

Aurinko-C20 V asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 V asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 V asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan). 2. Akut. Kaksi

Lisätiedot

Liesituuletin 394-12. Turvallisuusohjeet... 3 Asennus... 4 Käyttöohjeet... 7

Liesituuletin 394-12. Turvallisuusohjeet... 3 Asennus... 4 Käyttöohjeet... 7 Liesituuletin 394-12 Turvallisuusohjeet... 3 Asennus... 4 Käyttöohjeet... 7 TURVALLISUUSOHJEET Lue nämä käyttö- ja asennusohjeet sekä ennen kaikkea niissä olevat turvallisuusohjeet ennen tuotteen asennusta

Lisätiedot

T8 Sanpek-LED PUTKET

T8 Sanpek-LED PUTKET 50000H Takuu CE RoHS T8 Sanpek-LED PUTKET 45026 T8 9W 950LM 450mm 60026 T8 10W 1100LM 600mm 90026 T8 15W 1650LM 900mm 120026 T8 20W 2200LM 1200mm 150026 T8 26W 2850LM 1500mm 150026 T8 35W 3900LM 1500mm

Lisätiedot

4. VERKKOVIRTA MERKKIVALO (ladatessa palaa

4. VERKKOVIRTA MERKKIVALO (ladatessa palaa HAKAMÄENKUJA 4-6 01510 VANTAA PUH : 09 3462574 FAX: 09 346 25 74 www.icf.fi KÄYTTÖOHJE SOLO-HENKILÖNOSTIN NOSTIN ON TARKOITETTU VAIN HENKILÖIDEN NOSTAMISEEN JA SE ON SUUNNITELTU SITEN, ETTÄ NOSTAMINEN

Lisätiedot

Lue huolella koko käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa. Muista säästää käyttöohje tulevaisuuden varalle TURVALLISUUSTIETOJA

Lue huolella koko käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa. Muista säästää käyttöohje tulevaisuuden varalle TURVALLISUUSTIETOJA Lue huolella koko käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa. Muista säästää käyttöohje tulevaisuuden varalle Pidätämme kaikki oikeudet teknisten tietojen muutoksiin, emme myöskään vastaa mahdollisista teksti

Lisätiedot

Asennus. Kiinnitä jalkatuki (93) etujalkoihin (3).

Asennus. Kiinnitä jalkatuki (93) etujalkoihin (3). Asennus Kuntolaite toimitetaan lähes valmiiksi asennettuna. Asennukseen vaaditaan kaksi henkilöä. Mukana toimitettujen työkalujen ja rasvan lisäksi asennuksessa tarvitaan ristipääruuvimeisseliä. 1. Toisen

Lisätiedot

STIGA VILLA 85 M 8211-3013-10

STIGA VILLA 85 M 8211-3013-10 STIGA VILLA 85 M 8211-3013-10 A 1. 5. B 2. 6. 3. 7. 4. 8. 2 9. 10. Z X 11. V W Y Denna produkt, eller delar därav, omfattas av följande mönsterskydd: This product, or part of it, is covered by the following

Lisätiedot

CSEasyn toimintaperiaate

CSEasyn toimintaperiaate CSEasyn toimintaperiaate Pultti (6x) Rajoitinkappale Tavallinen vanne CSEasy-rengas CSEasy-sovitin Puristuslevy Sisäsovitin koostuu kolmesta esiasennetusta lohkosta ja yhdestä esiasennetusta kumisesta

Lisätiedot

KORJAUSOHJE. Biomatic eletroniikan vaihto

KORJAUSOHJE. Biomatic eletroniikan vaihto KORJAUSOHJE Biomatic eletroniikan vaihto SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ Ohjauspanelin vaihto... 3-4 Ohjauskortin vaihto...5 Prosessorin vaihto...6 Näyttökortin vaihto...7 Ylilämpösuojien vaihto... 8-9 J2 johdon

Lisätiedot

Sekoitinsarja Käyttöohje

Sekoitinsarja Käyttöohje Sekoitinsarja Käyttöohje Lue ohjekirja huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Käytä laitetta vain käyttöohjeen mukaisesti. Säilytä ohjekirja lukemiseksi tulevaisuudessa. TURVALLISUUS Laite ei ole

Lisätiedot

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 FI SUOMI 1 YLEISTÄ Tämä kuvake tarkoittaa VAROITUS. Ohjeita on

Lisätiedot

Nokeval. FD100-sarja. Käyttöohje

Nokeval. FD100-sarja. Käyttöohje Nokeval FD100-sarja Käyttöohje Sisällysluettelo Dokumentin tiedot... 2 FD100A4 and FD100A6 kenttänäytöt... 3 Käyttöjännitteen kytkeminen... 4 Asettelu... 5 Tekniset tiedot... 7 Dokumentin tiedot Soveltuvuus

Lisätiedot

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 ASENNUSOHJE GOLD LP Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 1. ASENNUS 1.4 Koneen asennus 1.1 Yleistä Henkilöstön on tutustuttava näihin ohjeisiin ennen koneelle

Lisätiedot

Serie 750. Käyttöohje. 110009942 09/2009_B Technische Änderungen vorbehalten. FIN

Serie 750. Käyttöohje. 110009942 09/2009_B Technische Änderungen vorbehalten. FIN 1100099 09/009_B Technische Änderungen vorbehalten. Käyttöohje Serie 70 max. m max. 1 m Tipp! normal/ not dimmable dimmable (all dimmers) 1 sec. 0 min. Watt-o-matic 0 0 % Soft 0 100 % Halogen min. min.

Lisätiedot

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7... 9 GB... 11 NO FR... 13 RU... 15... 17 DE... 19 PL FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELV3333, ELV3344, ELV5333, ELV6344 375 300 340 min 300 mm c-c 277 24 9 16 min 300 mm min 500 mm Fig. 1 10

Lisätiedot

Nokeval. FD200-sarja. Käyttöohje

Nokeval. FD200-sarja. Käyttöohje Nokeval FD200-sarja Käyttöohje 1 Sisällysluettelo Dokumentin tiedot... 2 FD200A4 ja FD200A6 kenttänäytöt... 3 Käyttöjännitteen kytkeminen... 4 Asettelu... 5 Tekniset tiedot... 6 Dokumentin tiedot Soveltuvuus

Lisätiedot

MASADOOR. autotallinovet. Asennusohje

MASADOOR. autotallinovet. Asennusohje MASADOOR autotallinovet Asennusohje Tämä asennusohje on tehty ammattitaitoisen asentajan käyttöön. Ohjeessa on piirroksia, joissa on komponentteja, joita ei aina oveen asenneta. Ennen asennuksen aloittamista

Lisätiedot

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP-sähkölämmitin Takuutodistus Arvoisa asiakkaamme, Ostamasi tuote täyttää korkeat esteettiset ja käytännön vaatimukset. Olemme ottaneet tuotteen suunnittelussa

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271. Tyyppi 3271. Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä.

Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271. Tyyppi 3271. Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271 Tyyppi 3271 Tyyppi 3271-5 Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä Tyyppi 3271-52 Kuva 1 Tyypin 3271 toimilaitteet Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI Painos: lokakuu 2004

Lisätiedot

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje EI NÄIN ESIM NÄIN Aurinko-R10 Aurinkopaneelin asennus ja kytkentä Asenna aurinkopaneeli avoimelle paikalle kohti etelää (välillä itä länsi) ja kallista kohti keskipäivän aurinkoa. Tuoton kannalta 25..

Lisätiedot

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509 HAIR DRYER TRAVEL Move HD 2509 DA HU FI CS NO SV IT PT NL SL LT EL BG RU E F B D C A 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28 NEDERLANDS 29-32 MAGYAR 33-36 ČESKY

Lisätiedot

ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN

ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN MALLIT: BLDISH SISÄLLYSLUETTELO Vastaanotto 3 Asennus ja käyttöönotto 3 Käyttö 4 Puhdistus 4 Huolto 4 Jos laite ei toimi 4 Takuuehdot

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE ICF SOLO-HENKILÖNOSTIN

KÄYTTÖOHJE ICF SOLO-HENKILÖNOSTIN ICF SOLO-HENKILÖNOSTIN ICF GROUP OY 1 ( 6 ) NOSTIN ON TARKOITETTU VAIN HENKILÖIDEN NOSTAMISEEN JA SE ON SUUNNITELTU SITEN, ETTÄ NOSTAMINEN ON MAHDOL- LISTA YHDEN AVUSTAJAN TOIMESTA. NOSTO MAKSIMIKUORAMA

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

KUNERT. Professional. KUNERT lastenvaunut Käyttöohjeet

KUNERT. Professional. KUNERT lastenvaunut Käyttöohjeet KUNERT Professional KUNERT lastenvaunut Käyttöohjeet Suojakaari Istuin on varustettu suojakaarella. Kiinnitä kaari liittämällä se käsinojen kummaltakin puolelta löytyviin kiinnikkeisiin (kuva 21.) Poistaaksesi

Lisätiedot

12VF Vedenlämmitin. Asennus & Käyttöohje

12VF Vedenlämmitin. Asennus & Käyttöohje JS D24-12VF 12VF Vedenlämmitin SW Exergon Tuotenr. 13-0950 Asennus & Käyttöohje Pin:0063BT7591 VVB 12VF 090826 Käyttö- ja asennusohje Vedenlämmittimen käynnistys Vedenlämmitin käynnistyy automaattisesti

Lisätiedot

TÄRKEITÄ HUOMIOITA Kiitos, että valitsit Casa Bugatin UMA keittövaa'an. Kuten kaikkia elektronisia laitteita, myös tätä vaakaa tulee käyttää huolellisesti ja ohjeiden mukaan vammojen ja laitteen vaurioitumisen

Lisätiedot

Turvatyynyadapterin liittäminen

Turvatyynyadapterin liittäminen Turvatyynyadapterin liittäminen vw-wi://rl/a.fi-fi.a00.5a40.04.wi::36486095.xml?xsl=3 Page 1 of 2 Turvatyynyadapterin liittäminen Tarvittavat erikoistyökalut, testerit ja korjaamolaitteet Turvatyynyadapteri

Lisätiedot

AUTOMAATTINEN LASER-VAAIITUSLAITE. Malli: ALL-100 www.nomenta.com

AUTOMAATTINEN LASER-VAAIITUSLAITE. Malli: ALL-100 www.nomenta.com AUTOMAATTINEN LASER-VAAIITUSLAITE Malli: ALL-100 www.nomenta.com FI Turvaohjeet Alla olevien ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa omaisuus- tai henkilövahingon. Lue ja omaksu kaikki ohjeet

Lisätiedot

Spinn Blender. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual BL-5W

Spinn Blender. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual BL-5W Spinn Blender Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. BL-5W BL-5W_Spinn_IM_Wilfa.indd

Lisätiedot

KOMEROT: - Tarkista, että kaikki tarvittavat osat ovat mukana

KOMEROT: - Tarkista, että kaikki tarvittavat osat ovat mukana RUNKOJEN KASAUSOHJE Alakaapit...2 Komerot...3 Yläkaapit...4 Laatikoston runko...5 Rullakiskolaatikoston runkokiskot...6 Rullakiskolaatikon kasaus...8 Rullakiskolaatikon etulevyn asenus...9 Vaimennetun

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 1. JOHDANTO 1.1. Turvallisuus Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ja noudata sen sisältämiä ohjeita. Muuten mittarin käyttö voi olla vaarallista käyttäjälle ja mittari voi vahingoittua.

Lisätiedot

Omistajan käsikirja. Endura C2 Endura Max

Omistajan käsikirja. Endura C2 Endura Max Omistajan käsikirja Endura C2 Endura Max Käyttöohje Twist Tiller -ohjauskahva: virtakytkin, nopeus, eteen/taakse ja ohjaus 180 käännettävä ohjauspää Säädettävä syvyyskaulus Quick Release kallistusvipu

Lisätiedot

CAROUSEL PYÖRÖPORTTI Käyttäjän ohjekirja pyöröportille Ver 5 Rakenne, toiminta, perustus, logiikka ja kytkentäkuvat PUR-AIT

CAROUSEL PYÖRÖPORTTI Käyttäjän ohjekirja pyöröportille Ver 5 Rakenne, toiminta, perustus, logiikka ja kytkentäkuvat PUR-AIT www.purait.fi CAROUSEL PYÖRÖPORTTI Köyttäjän ohjekirja Ver 5 1 jps-mainos.fi PUR-AIT AIDAT - PORTIT - AUTOMATIIKKA CAROUSEL PYÖRÖPORTTI Käyttäjän ohjekirja pyöröportille Ver 5 Rakenne, toiminta, perustus,

Lisätiedot

TUTUSTU OHJEESEEN ENNEN VASTUKSEN ASENNUSTA! Jos uusi vastus palaa heti asennettaessa, koska ohjetta ei ole luettu, UUTTA EI SAA ILMAISEKSI.

TUTUSTU OHJEESEEN ENNEN VASTUKSEN ASENNUSTA! Jos uusi vastus palaa heti asennettaessa, koska ohjetta ei ole luettu, UUTTA EI SAA ILMAISEKSI. TUTUSTU OHJEESEEN ENNEN VASTUKSEN ASENNUSTA! Jos uusi vastus palaa heti asennettaessa, koska ohjetta ei ole luettu, UUTTA EI SAA ILMAISEKSI. Sytytysvastuksen ja jännitteen kontrollointi Sytytysvastus tarkistetaan

Lisätiedot