MACH 130F/130. Dr. Mach Lamps and Engineering. Käyttöohje. MACH 130F/130 Katto-, seinä- ja lattiavalaisin

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MACH 130F/130. Dr. Mach Lamps and Engineering. Käyttöohje. MACH 130F/130 Katto-, seinä- ja lattiavalaisin"

Transkriptio

1 Käyttöohje MACH 130F/130 Mach 130 katto- seinä- ja lattiavalaisin Mach 130F katto- seinä- ja lattiavalaisin

2 Sisältö 1. Turvallisuusmääräykset... Sivu 3 2. Mach 130/130F valaisimen käyttö... Sivu ON/OFF kytkin, valovoimakkuuden säätö... Sivu Liikuttelu ja sijoittelu... Sivu Valokentän säätö (fokusointi)... Sivu 5 3. Puhdistus... Sivu Steriloitava kahva... Sivu Valaisinkupu ja dispersiolinssi... Sivu 8 4. Huolto... Sivu Katto- ja seinäkiinnityksen säätö... Sivu Lattiatelineen säätö... Sivu Valaisimen liikkeiden säätö... Sivu Varaosien vaihto... Sivu Halogeenipolttimon vaihto... Sivu Sulakkeen vaihto (230V; 120V)... Sivu ON/OFF kykimen (potentiometrin) vaihto (valaisin valmistettu ennen )... Sivu ON/OFF kykimen (potentiometrin) vaihto (valaisin valmistettu jälkeen)... Sivu Lämpösuodinlevyn/suodinlevyn vaihto... Sivu Dispersiolinssin vaihto... Sivu Steriloitavan kahvan sovittimen vaihto... Sivu Tietoja... Sivu Tekniset tiedot... Sivu Johdotukset... Sivu Käyttöympäristö... Sivu Merkinnät... Sivu Polttimo... Sivu Sulakkeet... Sivu CE-merkintä... Sivu Jätemateriaalien käsittely... Sivu Varaosat... Sivu Mach 130F 230V katto-, seinä- ja lattiavalaisin lyhyellä varrella... Sivu Mach V katto-, seinä- ja lattiavalaisin lyhyellä varrella... Sivu Mach 130F/ V katto-, seinä- ja lattiavalaisin lyhyellä varrella... Sivu Uniflex R96 UL 120V katto-, seinä- ja lattiavalaisin lyhyellä varrella... Sivu Mach 130F 22,8V katto- ja seinävalaisin... Sivu Mach 130F UL 22,8V katto- ja seinävalaisin... Sivu Lyhyt varsi (lattiamalli)... Sivu Varaosaluettelo... Sivu Versio / Sivu 2/28

3 1. Turvallisuusmääräykset Kiinnittäkää huomiota turvallisuusmääräyksiin käyttäessänne valaisinta. VAROITUS: Tätä laitetta ei ole suunniteltu käytettäväksi riskialttiissa paikoissa. Valaisin on luokiteltu luokan 1 laitteeksi EEMP säädöksen mukaan. Valaisimia saa korjata tai sen heijastimiin ja sähköliitäntöihin liittyviä asennuksia tehdä vain valmistaja tai valmistajan valtuuttama yritys. Valmistaja on vastuussa valaisimen turvallisuudesta vain jos korjaukset tai muutokset on tehnyt valmistaja itse tai yritys, joka takaa noudattavansa turvallisuusohjeita. Valmistaja ei ole vastuussa henkilö- tai materiaalivahingoista, jotka ovat aiheutuneet valaisimen epätarkoituksenmukaisesta tai ohjeenvastaisesta käytöstä tai jos valaisinta on käytetty muihin tarkoituksiin kuin se on tarkoitettu. Varmistukaa aina ennen käyttöä, että valaisin toimii moitteettomasti. Valaisimia Mach 130F, Mach 130F 22,8V UL ja Uniflex R96 120V UL ei saa käyttää ilman lämpösuodinlevyä. Lämpösuodinlevy heijastimen ja dispersiolinssin välissä vähentää valaistulle alueelle kohdistuvaa haitallista lämpösäteilyä. Valaisinta Mach 130 ei saa käyttää ilman suodinlevyä. Valaisin on irrotettava jousivarresta päinvastaisessa järjestyksessä kuin se on asennettu. Toisen henkilön on aina varmistettava jousivarsi valaisinta irrotettaessa. Mach 130/130F valaisimen asentaminen 230V muuntajalla Valaisinta asentaessa kytkekää vaihejohto ON/OFF kytkimelle Versio / Sivu 3/28

4 2. Mach 130F/130 valaisimen käyttö Mach 130F/130 valaisimet: Mach 130F säädettävällä fokuksella ja integroidulla dielektrisellä suodinlevyllä. Valaisimen heijastin on suunniteltu suodinlevyn mukaan. Mach 130 kiinteällä fokuksella ja integroidulla suodinlevyllä. Valaisimen heijastin on suunniteltu suodinlevyn mukaan. Mach 130F 22,8V UL säädettävällä fokuksella ja integroidulla dielektrisellä suodinlevyllä. Valaisimen heijastin on suunniteltu suodinlevyn mukaan. Uniflex R96 120V UL säädettävällä fokuksella ja integroidulla dielektrisellä suodinlevyllä. Valaisimen heijastin on suunniteltu suodinlevyn mukaan. Yllä mainitut valaisimet ovat saatavilla: Mach 130F/130 22,8V / ulkoisella muuntajalla Mach 130F/ V / integroidulla toroidi - muuntajalla Mach 130F/ V / intergoidulla elektronisella muuntajalla ja valovoimakkuuden säädöllä Uniflex R96 UL 120V / integroidulla toroidi - muuntajalla Mach 130F UL 22,8V / ulkoisella muuntajalla 2.1 ON/OFF kytkin, valovoimakkuuden säätö Painokytkimellä 20/67 kytketään valaisin päälle ja pois. 20,21 or 67,68 Elektronisella muuntajalla varustetussa valaisimessa on myös valovoimakkuuden säätö. Valovoimakkuuden säätö tapahtuu pyörittämällä kytkintä 21/68. Valaisimissa, joissa on ulkoinen muuntaja, tulee asiakkaan huolehtia että muuntajalla on kaksinapainen ON/OFF kytkin valaisimen kytkimen 20/67 lisäksi Versio / Sivu 4/28

5 2.2 Liikuttelu ja sijoittelu GL Käyttäkää kahvaa 40/45 tai valaisimen ulkokehällä olevaa kahvaa GL valaisimen liikutteluun ja sijoittamiseen. 58, Valaisimeen on saatavilla kahdenlaisia kahvoja: Normaali käsikahva 40 Normaali käsikahva on kiinnitetty tankoon 58/59 ja voidaan poistaa. Steriloitava kahva 45 Steriloitava kahva voidaan irrottaa steriloimista varten. Steriloitava kahva kiinnitetään sovittimella 44 tankoon 58/ Valokentän säätö (fokusointi) Mach 130F/130F 22,8V UL/ Uniflex R96 120V UL 40,45 Valaisimissa Mach 130F/130F 22,8V UL sekä Uniflex R96 120V UL on mahdollisuus säätä valokentän kokoa. Tämä tarkoittaa valokentän halkaisijan suurentamista tai kohdistamista pienemmälle alueelle, riippuen olosuhteista. Valokentän kokoa voidaan säätää kääntämällä kahvaa 40/45 (kts. kuva) Versio / Sivu 5/28

6 3. Puhdistus V Steriloitava kahva Valaisimia Mach 130/Mach 130F 22,8V UL/Uniflex R96 120V UL voidaan liikuttaa ja käyttää steriloitavan kahvan avulla 45. Steriloitava kahva 45 voidaan irrottaa steriloimista varten. Ennen ensimmäistä ja jokaista käyttökertaa kahva on puhdistettava, desinfioitava ja steriloitava. Kahvan irrottaminen ja asentaminen: Painakaa salpaa V ja vetäkää steriloitavaa kahvaa 45 samalla pitäen salpaa painettuna. Asentakaa kahva paikalleen painamalla ja kiertämällä sitä kevyesti kunnes salpa V lukittuu pitävästi. Kahva voi kontaminoitua käytön aikana; pitäkää aina varalla steriili kahva, jonka voi vaihtaa kontaminoituneen tilalle. Puhdistaminen ja desinfioiminen sekä steriloiminen Perusteet Kunnollinen puhdistaminen ja desinfioiminen on perusedellytys kahvan tehokkaalle steriloinnille. Tuotteiden steriiliydestä vastaavien henkilöiden tulee huomioida, että vain riittävän tehokkaita laitteita ja tuotekohtaisia menetelmiä käytetään puhdistamiseen ja desinfioimiseen sekä annettuja arvoja noudatetaan kaikissa vaiheissa. Edellisen lisäksi on noudatettava sairaalan ja klinikan hygieniamääräyksiä. Puhdistaminen ja desinfioiminen Mekaaninen (koneellinen tai manuaalinen) puhdistaminen ja desinfioiminen on suoritettava heti käytön jälkeen. Tuotteen käsittelyssä noudatetaan kaikissa prosessin vaiheissa sairaalan ja klinikan ohjeita. Mitään puhdistus- tai desinfektioaineita jotka sisältävät Väkeviä orgaanisia tai epäorgaanisia happoja Kloorattuja hiilivetyjä 2-etoksietanolia ei saa käyttää koska ne saattavat aiheuttaa muutoksia materiaaleihin Versio / Sivu 6/28

7 Puhdistamista ja desinfiointia varten valaisimen valmistaja suosittelee seuraavia ohjeita: Työvaihe Vaihe 1 Esipesu, ulkoinen, kylmä, C 45 Pesu, hapan, ulkoinen 35 C 120 Valumisaika 10 Huuhtelu, ulkoinen, noin 80 C *10 Valumisaika *15 Huuhtelu, ulkoinen, noin 80 C *15 Valumisaika 15 Vaihe 2 Pesu, emäksinen, ulkoinen 93 C 135 Valumisaika 10 Huuhtelu, ulkoinen, hapan 90 C 10 Valumisaika 15 Huuhtelu, ulkoinen 90 C 15 Valumisaika 15 Vaihe 3 Kuivaus, ulkoinen C 200 Zone 4 Kuivaus, ulkoinen C 200 Aika (sekuntia) * Ohjelmoitaessa desinfiointivaihetta (Pesuvaihe 2) huuhtelu- ja valumisaika-asetuksiin vaikuttavat muut samanaikaisesti pestävät tuotteet! Steriloiminen Vain puhdistettuja ja desinfioituja kahvoja saa steriloida. Kahvat sijoitetaan sopiviin sterilointipakkauksiin (kertakäyttöisiin, esimerkiksi kelmu-paperipusseihin normin-din EN 868/ISO for steam sterilisation-mukaisesti) ja steriloidaan. Käyttäkää vain höyrysterilointimenetelmää. Muut sterilointimenetelmät (esimerkiksi etyleenioksidi-, formaldehydi- tai matalassa lämpötilassa tapahtuva plasma-sterilointi) eivät ole sallittuja. Höyrysterilointi Normin-DIN EN 554/ISO mukaisesti Korkein sterilointilämpötila 134 C Kahvojen soveltuvuus sterilointia varten on testattu käyttäen osittain alipaineista menetelmää (sterilointilämpötila 134 C, aika 7 minuuttia). Tarkastaminen ja kestävyys Kahvat on tarkastettava vaurioiden varalta ja tarvittaessa vaihdettava ennen kuin niitä käytetään uudelleen. Kahvoja voidaan puhdistaa, desinfioida, steriloida ja käyttää korkeintaan 1000 kertaa. Jos niitä käytetään yli 1000 kertaa, tapahtuu se sairaalan ja klinikan vastuulla Versio / Sivu 7/28

8 3.2 Valaisinkupu ja dispersiolinssi Valaisimissa on korkealaatuinen pinta, joka voidaan puhdistaa tavanomaisia puhdistusaineita käyttäen. Dispersiolinssi 15 on valmistettu korkealuokkaisesta muovista. Huomioikaa puhdistuksen aikana: Dispersiolinssiä 15 ei saa milloinkaan pyyhkiä kuivalla tekstiilillä. Käyttäkää desinfiointiaineita, jotka sisältävät alkoholia korkeintaan 20%. 15 Pyyhkikää dispersiolinssi 15 puhdistuksen jälkeen antistaattisella, nukkaamattomalla tekstiilillä Versio / Sivu 8/28

9 4. Huolto Jotta valaisin toimisi moitteettomasti koko käyttöikänsä, suosittelemme, että sen nivelet voidellaan hapottomalla rasvalla vuosittain. Kolo Katto- ja seinäkiinnityksen säätö Jousivarren säätö (perinteinen malli) Huom: Maksimi lisäkuorma jousivarella: Jousivarrsi on varustettu jousella, joka on säädetty kannatelemaan vain valaisimen painoa. Säätäkää jousivarsi siten että valaisin pysyy paikallaan kaikissa halutuissa asennoissa. X Kolo 1 sijaitsee jousivarren nivelessä kohdassa X. Asettakaa jousivarsi 2 noin 10 ylöspäin horisontaali tasoon nähden. Asettakaa kuusikulma-avain (koko 5, toimitetaan valaisimen mukana) koloon 1. Jos jousivarsi vajoaa itsestään, jousen voima on liian pieni: - Kääntäkää säätöruuvia vasemmalle (vastapäivään) + suuntaan. Jos jousivarsi nousee itsestään, jousen voima on liian suuri: - Kääntäkää sääröruuvia oikealle (myötäpäivään) - suuntaan. + - Jos jousivartta ei saada säädettyä tasapainoon, saattaa jousen vaihtaminen olla tarpeen. Jousen vaihtamisen saa suorittaa vain valmistaja tai valmistajan valtuuttama taho. Koko Versio / Sivu 9/28

10 Jousivarren säätö (uusi malli) B Toimi seuraavasti: a) Jos varsi vajoaa itsestään: Käänä vartta noin 20 alaspäin kunnes kolo B tulee näkyviin. Aseta sopivan kokoinen ristipääruuvimeisseli koloon B. Käännä säätöruuvia vasemmalle (vastapäivään), jolloin jousen voima lisääntyy. 20 b) Jos varsi nousee itsestään: Käänä vartta noin 20 alaspäin kunnes kolo B tulee näkyviin. Aseta sopivan kokoinen ristipääruuvimeisseli koloon B. Käännä säätöruuvia oikealle (myötäpäivään), jolloin jousen voima vähenee. 4.2 Lattiatelineen säätö Mach 130 / 130F ja Soloflex (lyhyt varsi, 22,8mm) telineet Yhdenkäden korkeuden säätö AR SR II I Työnnä jatkoputki AR telineen putkeen SR loppuun saakka (I). Aseta ruuvimeisseli jatkoputken AR päästä sisään (II). Käännä ruuvia jatkoputken AR sisällä erittäin varovaisesti. Korkeussäädön herkkyys muuttuu hyvin pienestä ruuvin säädöstä. Jousivarren säätö (uuden tyyppinen teline) Jousivarren säätöä varten menetelkää kuten kohdassa katto- ja seinäkiinnityksen säätö Versio / Sivu 10/28

11 X JS Valaisimen liikkeiden säätö Fokusoinni herkkyyden säätö (Mach 130F/130F 22,8V UL/ Uniflex R96 120V UL) Jos fokusoinnin säätökahva on liian jäykkä tai liikkuu liian helposti, voidaan kahvan kiertojäykkyyttä säätää. Säätääksesi jäykkyyttä toimi seuraavasti: Sammuta lamppu. Irrota valaisimen yläkotelon kiinnitys vapauttamalla kiinnikke X (esim. kuulakärkikynällä). Poista lampun suoja 4. Voit säätää fokusoinnin herkkyyttä kääntämällä ruuvia JS sopivan kokoisella ruuvimeisselillä. Myötäpäivään - jäykempi Vastapäivään - herkempi Ruuvimeisseli 10 A Valaisimen liikkeen säätö Valaisimen kiinnitysvarsi 10 sallii valaisimen täydellisen liikuttelun ja sijoittelun. Valaisimen nivelen A jäykkyys on säädetty tehtaalla kohdalleen ja sitä ei tarvitse normaalisti enää säätää. 3 4 Jos nivel on liian jäykkä tai löysä, voidaan sitä säätää seuraavasti: Poista valaisimen yläkotelo 3. Poista suojalevy 4. Säädä mutteria 5 jakoavaimella (koko 19) kunnes jäykkyys on sopiva. Mutteri Versio / Sivu 11/28

12 4.4 Varaosien vaihto ,61 12 sähköjohto X Halogeenipolttimon vaihto käyttää valonlähteenä erityisiä halogeenipolttimoita. Valaisimessa saa käyttää vain alkuperäisiä Dr. Mach vaihtopolttimoita. Muiden polttimoiden käyttö voi johtaa huomattavaan valaistuksen vähenemiseen ja voi lisätä lämpökuormaa. Vaihtaessasi polttimoa toimi seuraavasti: Sammuta valaisin Irrota valaisimen yläkotelon kiinnitys vapauttamalla kiinnikke X (esim. kuulakärkikynällä). Nosta valaisinkotelo 3 irti. Löysää lampun pidike ruuvia 47. Huom! Jos polttimo vaihdetaan heti käytön jälkeen, saattaa tämä ruuvi olla kuuma. Nosta lampunkanta 11/61 ylös irrottamatta lampunkannalle tulevaa johtoa Älä koske lamppuun paljain käsin. Irrota halogeenipolttimo 12 (22,8-24V/50W) varovasti kannastaan. Aseta uusi polttimo kantaan 11,61. Asenna lampunkanta ja kotelo käänteisessä järjestyksessä takaisin. Huom: Halogeenipolttimoiden valaistusominaisuudet pysyvät muuttumattomina noin 1000 käyttötuntia Versio / Sivu 12/28

13 4.4.2 Sulakkeen vaihto (Mach 130/130F 230V/120V ja Uniflex R96 UL 120V) Sulake, joka sijaitsee valaisinkotelossa (ainoastaan malleissa joissa on sisäinen muuntaja), estää oikosulun sattuessa muuntajan palamisen. 26,27,28 or 26,65 5x20/0,63A/250V/T, 230 V -mallille 5x20/1,25A/250V/T, 120/127 V -mallille UR 5x20/1,25A/250V/T, Uniflex R96 UL120V -mallille Jos lamppu ei pala, tarkista ensin lampun kunto ja vasta tämän jälkeen sulake. Vaihtaessasi sulaketta toimi seuraavasti: Sammuta valaisin. Irrota valaisimen yläkotelon kiinnitys vapauttamalla kiinnikke X (esim. kuulakärkikynällä). Nosta valaisinkotelo 3 irti. Käännä mustaa sulakekoteloa 26 ¼ kierrosta vastapäivään ruuvimeisselillä. Vaihda sulake 27/28, 65 ja asenna sulakekotelo takaisin painaen sitä kevyesti samalla kääntäen sitä myötäpäivään. Asenna valaisimen kupu 3 vastaisessa järjestyksessä kuin poisottaessa, siten että kiinnikkeet napsahtavat paikoilleen. Valaisimissa joissa on ulkoinen muuntaja tai valaisimissa jotka on liitetty 24V verkkoon, muuntajan suojauksesta vastaa asiakas. Huomioikaa tällöin ulkoisen muuntajan suojausohjeet Versio / Sivu 13/28

14 4.4.3 ON/OFF kytkimen (potentiometrin) vaihto Mach 130F/130, valmistettu ennen lokakuuta ,68 22 AD Vaihdon saa suorittaa vain sähköalan ammattilainen!! BM 20,67 Musta Keltainen Potentiometri P Ruskea Keltainen Mach 130F/130 valaisimen voi sytyttää ja sammuttaa käyttämällä painokytkintä 21/68. Valaisimissa joissa on 230V integroitu elektroninen muuntaja, painokytkimellä 21/68 voidaan myös säätää valovoimakkuutta pyörittämällä kytkintä. Vaihtaaksesi ON/OFF kytkimen (potentiometrin) toimi seuraavasti: Sammuta valaisin. Löysää painokytkintä 21/68. Löysää kiinnitysmutteria BM ja vedä potentiometri 20/67 sekä kohdistuslaatta 22 ulos valaisinkotelosta Irroita potentiometrille tulevat kaapelit juottamalla. Asenna uusi potentiometri paikoilleen 20/67: Pujota johdot metallillaatan lävitse ja kuori kaapeleiden päät. Juota johdot potentiometriin viereisen kuvan mukaan. Aseta potentiometri koteloon AD. Ulompi puoli kotelosta jää avoimeksi. Aseta potentiometri koteloineen AD valaisimeen, siten että uloke P osoittaa lampusta ulospäin. Aseta kohdistuslaattaa 22 potentiometrin tappiin, lampun ulkopuolelle, siten että lukituspinni osoittaa ylöspäin. Kiristä mutteria BM muutama kierros. Työnnä potentiometrin kotelon AD uloimmat sivut valaisimen runkoa vasten. Potentiometri tulee olla koteloitu joka suunnasta (suojattu sähköiskun varalta). Johdot lähtevät kotelosta AD alaspäin. Kiristä mutteri BM loppuun. Huom! Älä kiristä liian tiukkaan. Käännä potentiometrin akselia myötäpäivään loppuun saakka (käsin). Asenna potentiometrin pää 21/68 kohdalleen ja käännä sitä myötäpäivään loppuun saakka (käsin). Kiinnitä potentiometrin pää lopuksi paikoilleen ruuvilla. Tarkasta valaisimen toiminta Versio / Sivu 14/28

15 Kuva 1 akseli AD ON/OFF kytkimen (potentiometrin) vaihto Mach 130F/130, valmistettu lokakuun 2002 jälkeen Vaihdon saa suorittaa vain sähköalan ammattilainen!! Mach 130F/130 valaisimen voi sytyttää ja sammuttaa käyttämällä painokytkintä 21/68. Valaisimissa joissa on 230V integroitu elektroninen muuntaja, painokytkimellä 21/68 voidaan myös säätää valovoimakkuutta pyörittämällä kytkintä. BM 21, ,67 Kuva 2 Vaihtaaksesi ON/OFF kytkimen (potentiometrin) toimi seuraavasti: Sammuta valaisin. Löysää painokytkintä 21/68. Löysää kiinnitysmutteria BM ja vedä potentiometri 20/67 sekä kohdistuslaatta 22 ulos valaisinkotelosta Irroita potentiometrille tulevat kaapelit juottamalla. Juota kaapelit uuteen potentiometriin (kuva 3). Löysää uuden potentiometrin kiristysmutteria BM. Aseta uusi potentiometri vanhan paikalle valaisinkoteloon. Huom! Älä taivuta johtoja. Kuva 3 musta johdoille ruskea Aseta kohdistuslaattaa 22 potentiometrin tappiin, lampun ulkopuolelle, siten että lukituspinni osoittaa ylöspäin. Kiristä mutteria BM noin puoli kierrosta Aseta potentiometri 20/67 valaisimen sisäpuolelle siten että potentiometrin suoja AD voidaan painaa ylhäältäpäin paikoilleen (kuva 1). Aseta johdot kotelon AD kulmassa oleva kolon kautta (kuva 2). Potentiometri tulee olla koteloitu joka suunnasta (suojattu sähköiskun varalta). keltainen Potentiometri keltainen Kiristä mutteri BM loppuun. Huom! Älä kiristä liian tiukkaan. Käännä potentiometrin akselia myötäpäivään loppuun saakka (käsin). Asenna potentiometrin pää 21/68 kohdalleen ja käännä sitä myötäpäivään loppuun saakka (käsin). Kiinnitä potentiometrin pää lopuksi paikoilleenruuvilla. Tarkasta valaisimen toiminta Versio / Sivu 15/28

16 Kuva 1 3 S X 4 S Lämpösuodinlevyn/suodinlevyn vaihto Heijastimen ja dispersiolinssin välissä oleva lämpösuodinlevy 14 (vain Mach 130F sekä Uniflex R96 UL valaisimissa) vähentää valaistulle alueelle kohdistuvaa haitallista lämpösäteilyä. Kiinteällä fokuksella varustetuissa malleissa on suodinlevy 72. HUOMIO: Mach 130F ja Uniflex R96 UL valaisimia ei saa käyttää ilman lämpösuodinlevyä. Mach 130 valaisinta ei saa käyttää ilman suodinlevyä. 2 Vaihtaaksesi suodinlevyn 14,72 toimi seuraavasti. Sammuta valaisin. Irrota valaisimen yläkotelon kiinnitys vapauttamalla kiinnikke X (esim. kuulakärkikynällä). Poista valaisimen yläkotelo 3. Poista suojalevy 4. Löysää kolme ruuvia S (kts. kuva 2). Huom: Valaisinkotelon alaosa 2 on kiinnitetty ruuveilla ja sitä on kannateltava ruuvien löysäämisen ajan. Irrota valaisinkotelon alaosa Suodinlevy 14,72 sijaitsee valaisinkotelon alaosassa ja se on kiinnitetty neljällä kiinnikkeellä , 72 Kuva 2 S X S S Versio / Sivu 16/28

17 II 16b 14 16b III II Työnnä suodinlevyä 14,72 varovaisesti kahta kiinnikettä kohden 16a (I). Huom: Käsittele linssiä vain nukkaantumattomalla materiaalilla. III I I III Työnnä kahta muuta kiinnikettä 16b vastakkaiseen suuntaan (II) ja nosta suodinlevy ylös (III). Asenna uusi suodinlevy vastakkaisessa järjestyksessä. Varmistu että suodinlevyssä oleva merkintä osoittaa valaisinkotelon yläosaa kohden kuten kuvassa. Käyttäkää vain asianmukaisesti puhdistettuja suodinlevyjä (kohta 3.2). 16a suodinlevyn merkintä Kiinnitä valaisinkotelon alaosa 2 valaisinkotelon yläosaan kolmella ruuvilla S. Asenna valaisimen kupu 3 vastaisessa järjestyksessä kuin poisottaessa, siten että kiinnikkeet napsahtavat paikoilleen Dispersiolinssin vaihto 52, Jos linssi menettää optiset ominaisuutensa voi valovoima ja valaistuksen laatu heikentyä huomattavasti. Tällöin voi olla välttämätöntä vaihtaa dispersiolinssi. Vaihtaaksesi dispersiolinssin toimi seuraavasti: Sammuta valaisin. Irrota valaisinkotelon alaosa 2 kuten kohdassa Löysää kuutta kiinnitysruuvia 52 ja poista ne yhdessä linssin kiinnikkeiden 53 kanssa. Huom: Pitele linssiä tukevasti samalla kuin irrotat ruuveja. Poista dispersiolinssi 15. Asenna uusi dispersiolinssi, siten että se sijoittuu tasaisesti valaisinkotelon alaosaan nähden. Kiinnitä dispersiolinssi paikoilleen kuudella kiinnitysruuvilla 52 sekä linssin kiinnikkeellä 53. Käyttäkää vain asianmukaisesti puhdistettuja dispersiolinssejä (kohta 3.2). Kiinnitä valaisinkotelon alaosa 2 valaisinkotelon yläosaan kolmella ruuvilla S. Asenna valaisimen kupu 3 vastaisessa järjestyksessä kuin poisottaessa, siten että kiinnikkeet napsahtavat paikoilleen Versio / Sivu 17/28

18 4.4.7 Steriloitavan kahvan sovittimen vaihto 58,59 Saatavana erillisosina: Steriloitava kahva sovitin ruuvi M4x35 DIN 912 Sammuta valaisin. S, ZS 40 Poista normaali kahvaosa 40 seuraavasti: Irrota kahvan alaosan suoja AD ruuvimeisselillä. Löysää ruuvi S M4x6 DIN 7985 sopivalla ristipäisellä ruuvimeisselillä. Poista ruuvi S M4x35 DIN 912:A2 sekä lukkoprikka ZS 4,3 DIN Kannattele kahvaa 40, poistaessasi ruuvia, jottei kahva putoa ja vahingoitu. Irrota kahva 40. AD 58,59 Aseta steriloitavan kahvan sovitin 44 tankoon 58,59. Kiinnitä sovitin 44 ruuvilla S1 M4x35 DIN 912:A2 sekä lukkoprikalla tankoon. Työnnä steriloitava kahva sovittimeen 44 ja käännä kahvaa kunnes painonappi DK loksahtaa paikalleen. 44 DK S Versio / Sivu 18/28

19 5. Tietoja 5.1 Tekniset tiedot 230 V integroidulla muuntajalla Vaihtovirta Alternating current Primääripuoli 230V / 0,29A Primary side Sekundääripuoli 22,8V / 2,19A Secondary side Kokonaistehon kulutus 50VA Power consumption Taajuus 50 / 60Hz Frequency Hertz Sulake 5x20/0,63A/250V AC/t Fuse Suojausluokka B Class of protection 120 V integroidulla muuntajalla Vaihtovirta Alternating current Primääripuoli 120V / 0,58A Primary side Sekundääripuoli 22,8V / 2,19A Secondary side Kokonaistehon kulutus 50VA Power consumption Taajuus 50 / 60Hz Frequency Hertz Sulake 5x20/1,25A/250V AC/t Fuse Suojausluokka B Class of protection 22,8 V (ulkoisella muuntajalla) Vaihtovirta Alternating current Jännite 22,8V Rated voltage Virta 2,19A Rated current Taajuus 50 / 60Hz Frequency Hertz Suojausluokka B Class of protection Versio / Sivu 19/28

20 5.2 Johdotukset Mach 130F / V, integroidulla muuntajalla Muuntaja Halogeenipolttimo L N P 230V Kytkin Mach 130F /130 sekä Uniflex R96 UL 120V, integroidulla toroidimuuntajalla Kytkin Toroidimuun taja N L P Halogeenipolttimo Versio / Sivu 20/28

21 Mach 130F / 130 / 130F UL 22,8V ulkoisella muuntajalla 22,8V Kytkin P Halogeenipolttimo 5.3 Käyttöympäristö Käyttö Min. Max. Lämpötila +10 C +40 C Suhteellinen kosteus 30 % 75 % Ilmanpaine 700 hpa 1060 hpa Kuljetus / varastointi Min. Max. Lämpötila -10 C +50 C Suhteellinen kosteus 20 % 90 % Ilmanpaine 700 hpa 1060 hpa 6. Merkinnät Suojamaa Kytkin, ON / OFF Versio / Sivu 21/28

22 6.1 Halogeenipolttimo 22,8V 50W G 6,35 HALOGEN Jännite, teho Kanta Polttimon tyyppi 6.2 Sulakkeet 230 V 5x20 T0,63A 5x20 0,63A 120 V 5x20 T1,25A 5x20 1,25A 22,8 V Valaisimissa Mach 130F/ 130F 22,8V UL / 130 ulkoisilla muuntajilla ei ole sulaketta valaisimen yhteydessä. 6.3 CE-merkintä Tuote Mach 130/130F täyttää standardin 93/42/EEC for medical products of the European Community s Council vaatimukset. 7. Jätemateriaalien käsittely Valaisimet eivät sisällä haitallisia tai vaarallisia materiaaleja. Kun valaisin poistetaan käytöstä, sen komponentit tulisi hävittää asianmukaisesti. Varmistakaa, että materiaalit lajitellaan asianmukaisesti. Noudattakaa jätemateriaalin käsittelyssä seuraavia periaatteita: Sähköiset kytkentälevyt toimitetaan asianmukaiseen kierrätykseen. Muut komponentit hävitetään materiaalin edellyttämällä tavalla Versio / Sivu 22/28

23 8. Varaosat 8.1 Mach 130F, 230 V; integroidulla muuntajalla ,18 04, , , , ,33, Versio / Sivu 23/28

24 8.2 Mach 130, 230 V; integroidulla muuntajalla ,18 04, , , ,33,34 21, Versio / Sivu 24/28

25 8.3 Mach 130F/130, 120 V; integroidulla toroidimuuntajalla 26, ,67 24 Huom: Muut varaosat ovat samat kuin valaisimessa Mach 130F/ V integroidulla muuntajalla. 8.4 Uniflex R96 UL 120 V; integroidulla toroidimuuntajalla 26, Huom: Muut varaosat ovat samat kuin valaisimessa Mach 130F/ V integroidulla muuntajalla Versio / Sivu 25/28

26 8.5 Mach 130F/130 22,8 V; ulkoinen muuntaja Kaikki varaosat ovat samat kuin valaisimessa Mach 130F/ V integroidulla muuntajalla, lukuunottamatta muuntajaa ja sulaketta. 8.6 Mach 130F UL 22,8 V; ulkoinen muuntaja Kaikki varaosat ovat samat kuin valaisimessa Uniflex R96 UL lukuunottamatta muuntajaa ja sulaketta. 8.7 Lyhyt varsi (lattiamalli) Versio / Sivu 26/28

27 8.8 Varaosaluettelo Kohde Määrä Varaosa EDVNO Huom 01 1 Valaisimen runko Valaisinkotelon alaosa Valaisinkotelon yläosa Suojalevy Heijastimen kiinnitysrengas Heijastimen kiinnitysraudat Heijastimen sovitusholkki Ohjausputki säädettävälle fokukselle vain Mach 130 F 09 1 Ohjausputki kiinteälle fokukselle 10 1 Valaisimen kiinnitysvarsi Polttimon pidike säädettävälle fokukselle vain Mach 130 F 12 1 Halogeenipolttimo 22,8V/50W Polttimon kanta johtoineen No Lämpösuodinlevy Dispersiolinssi Linssin kiinnikkeet Kuvun kiinnikkeet Kuvun kiinnikkeet Varjostin Potentiometri kiinnitys mutterilla Painonappi Kohdistuslaatta TRONIC elektroninen muuntaja, VA /prim. 230V AC /24V AC 24 1 Toroidimuuntaja, VA /prim. 120V AC /24V AC 25 1 Sulakkeen pidike (TRONIC muuntaja) Sulakkeen pidike Sulake 5x20/0,63A/250V/t V 28 2 Sulake 5x20/1,25A/250V/t /127V Fokuksen säätövarsi vain Mach 130 F 31 1 Liukukontakti Jousilautanen Aluslevy Mutteri Säätöruuvi vain Mach 130 F 39 1 Kahvan kiinnike Kahva, standardi Sovitin steriloitavalle kahvalle jatkuu Versio / Sivu 27/28

28 Varaosaluettelo Kohde Määrä Varaosa EDVNO Huom 45 1 Steriloitava kahva Polttimon kiinnitysruuvi (punainen) Suoja Lasi-heijastin vain Mach 130 F 51 1 Lasi-heijastin vain Mach Ruuvi M2,5x8-A2, DIN Aluslevy A3,2 DIN125-A Ruuvi M2,5x6-A2, DIN Taso Lämpösuoja Kahva säädettävälle fokukselle vain Mach 130 F 59 1 Kahva kiinteälle fokukselle vain Mach Polttimon pidike kiinteälle fokukselle vain Mach Sulakeen kanta (toroidimuuntaja) Sulake UR 5x20/1,25A/250V AC/t FSD 0034, Toroidimuuntaja (Uniflex R96 UL) Kytkin kiinnitysmutterilla (UR) Painonappi UR Suoja Varren sovitin Runko Suodinlevy, D175 Calflex Eco vain Mach 130

Dr. Mach Lamps and Engineering. Mach M5. Käyttöohje MACH M5. Mach M5 Kattovalaisin F- / F/H / DF- / DF/H-malli

Dr. Mach Lamps and Engineering. Mach M5. Käyttöohje MACH M5. Mach M5 Kattovalaisin F- / F/H / DF- / DF/H-malli Käyttöohje MACH M5 Mach M5 Kattovalaisin F- / F/H / DF- / DF/H-malli Sisältö. Turvallisuusohjeet... Sivu 4. MACH M5-valaisimen käyttö... Sivu 5. Valaisin... Sivu 5.. Valokenttien yhdistäminen (F- malli)...

Lisätiedot

Dr. Mach Lamps and Engineering. Mach M2. Käyttöohje MACH M2. Mach M2 Katto-, seinä- ja lattiavalaisin Mach M2 F Katto-, seinä- ja lattiavalaisin

Dr. Mach Lamps and Engineering. Mach M2. Käyttöohje MACH M2. Mach M2 Katto-, seinä- ja lattiavalaisin Mach M2 F Katto-, seinä- ja lattiavalaisin Käyttöohje MACH M2 Mach M2 Katto-, seinä- ja lattiavalaisin Mach M2 F Katto-, seinä- ja lattiavalaisin Sisältö 1. Turvallisuusohjeet...Sivu 4 2. Mach M2-valaisimen käyttö...sivu 5 2.1 Valaisin...Sivu 5

Lisätiedot

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R Järjestelmävalaisin Turvallisuus fin EN 1 Turvallisuus Valaisin on suunniteltu viimeisintä tekniikkaa hyväksi käyttäen Valmistettu ja testattu erittäin

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas Printed in Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen Ominaisuudet voivat vaihdella malleittain. Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen 20 40 minuuttia Ennen

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

YLEINEN TURVALLISUUS KÄYTTÖTURVALLISUUS

YLEINEN TURVALLISUUS KÄYTTÖTURVALLISUUS KÄYTTÖOHJE PVK-26 TÄRKEÄÄ! Lue tämä käyttöohje ennen asennusta ja käyttöä. Näin vältytään mahdollisilta vahingoilta tai laitteen rikkoutumiselta. Tämän ohjeen asennustyöt saa suorittaa vain ammattitaitoinen

Lisätiedot

Sensor-Leuchten Typ 400 FIN Käyttöohje

Sensor-Leuchten Typ 400 FIN Käyttöohje 110010759 03/2011 Technische Änderungen vorbehalten. Sensor-Leuchten Typ 400 Käyttöohje normal/ not dimmable dimmable (all dimmers) Tipp! Halogen 15 sec. 30 min. Watt-o-matic 0 50% min. 5 min. Watt-o-matic

Lisätiedot

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Oppaan osanumero: 407947-351 Toukokuu 2006 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen Muistimoduulin

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Vetokoukku, kiinteä. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden , ,

Installation instructions, accessories. Vetokoukku, kiinteä. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden , , Installation instructions, accessories Ohje nro 31414772 Versio 1.3 Osa nro 31454698, 31373543, 31435945 Vetokoukku, kiinteä IMG-381926 Volvo Car Corporation Vetokoukku, kiinteä- 31414772 - V1.3 Sivu 1

Lisätiedot

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE OPAS 10, TW802, TW844 JA TW850 TUOTEPERHEEN TURVAVALAISIMET

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE OPAS 10, TW802, TW844 JA TW850 TUOTEPERHEEN TURVAVALAISIMET VO80281/ S / H - 1 - ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE OPAS 10, TW802, TW844 JA TW850 TUOTEPERHEEN TURVAVALAISIMET Tuotekuvaus Yleistä huomioitavaa Tekniset tiedot Valaisin on tarkoitettu jatkuvatoimiseksi turvavalaisimeksi,

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 SUOMALAINEN FI SYMBOLIT TURVAMÄÄRÄYKSET Koneessa on seuraavat symbolit, jotka muistuttavat käytössä vaadittavasta

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE PH-26, HUIPPUIMURIOHJAUS

KÄYTTÖOHJE PH-26, HUIPPUIMURIOHJAUS KÄYTTÖOHJE PH-26, HUIPPUIMURIOHJAUS TÄRKEÄÄ! Lue tämä käyttöohje ennen asennusta ja käyttöä. Näin vältytään mahdollisilta vahingoilta tai laitteen rikkoutumiselta. Tämän ohjeen asennustyöt saa suorittaa

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

Hierova poreallas Bamberg

Hierova poreallas Bamberg 1500 x 1000 x 570 mm Hierova poreallas Bamberg Hyvä asiakas, Kiitos, että valitsit tuotteemme. Turvallisuutesi vuoksi pyydämme Sinua perehtymään näihin ohjeisiin ennen ammeen asennusta ja käyttöä. Varoitus

Lisätiedot

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 0457350/6 IM-P045-10 CH Issue 6 BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 1. Suositeltava asennus 2. Asennus ja huolto 3. Varaosat 4. Ulkoinen impulssiputki IM-P045-10 CH Issue 6 Copyright 20001

Lisätiedot

PALOVAROITINKESKUS ICAS. Käyttö- ja asennusohje ICAS. Zone 1. Zone 2. Relay/Siren. Mains. BL-Palontorjunta Oy. Snro: 71 231 40.

PALOVAROITINKESKUS ICAS. Käyttö- ja asennusohje ICAS. Zone 1. Zone 2. Relay/Siren. Mains. BL-Palontorjunta Oy. Snro: 71 231 40. ver.1/9.11.2001/ms PALOVAROITINKESKUS IMC-M Käyttö- ja asennusohje Snro: 71 231 40 BL-Palontorjunta Oy PALOVAROITINKESKUS IMC-M ovi ovi YLEISTÄ IMC-M palovaroitinkeskus on kaksisilmukkainen palovaroitinkeskus

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Asiakirjan osanumero: 404159-351 Maaliskuu 2006 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE Bella syöttötuoli

KÄYTTÖOHJE Bella syöttötuoli KÄYTTÖOHJE Bella syöttötuoli Sivu 2 / 8 Sisällysluettelo 1 TURVALLISUUSOHJEET BELLA SYÖTTÖTUOLIA VARTEN... 3 1.1 Tuotteen kuvaus... 3 1.2 Purkaminen pakkauksesta... 4 1.3 Kokoaminen... 4 1.4 Käyttötarkoitus...

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

Handsfree, asennussarja (Ericsson & Nokia)

Handsfree, asennussarja (Ericsson & Nokia) Ohje nro Versio Osa nro 8682402 1.0 Handsfree, asennussarja (Ericsson & Nokia) A3602095 Sivu 1 / 16 Varuste A0000162 A3901819 Sivu 2 / 16 A3903163 Sivu 3 / 16 M3602626 Sivu 4 / 16 M3903606 Sivu 5 / 16

Lisätiedot

Sekoitinsarja Käyttöohje

Sekoitinsarja Käyttöohje Sekoitinsarja Käyttöohje Lue ohjekirja huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Käytä laitetta vain käyttöohjeen mukaisesti. Säilytä ohjekirja lukemiseksi tulevaisuudessa. TURVALLISUUS Laite ei ole

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE LED-KATTOVALAISIN ROUNDDISC

KÄYTTÖOHJE LED-KATTOVALAISIN ROUNDDISC KÄYTTÖOHJE LED-KATTOVALAISIN ROUNDDISC KÄYTTÖKOHTEET: Suunniteltu asennettavaksi sisätiloihin. Asunnot Toimistot Liikehuoneistot Koulut Hotellit Sairaalat TEKNISET TIEDOT LYHYESTI Käyttöjännite: AC 220-240

Lisätiedot

Aurinko-C20 V asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 V asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 V asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan). 2. Akut. Kaksi

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

Matkapuhelimen kattoantenni

Matkapuhelimen kattoantenni Ohje nro Versio Osa nro 30623028 1.0 Matkapuhelimen kattoantenni H3901401 Sivu 1 / 10 Varuste A0000162 A0000163 A0000161 H0000178 JOHDANTO Lue läpi koko ohje ennen asennuksen aloittamista. Huomautukset

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20 KÄYTTÖOHJE Haswing W-20 Omistajalle Kiitos, että valitsitte Haswing- sähköperämoottorin. Se on luotettava ja saastuttamaton sekä helppo asentaa ja kuljettaa. Tässä käyttöohjeessa on tietoja laitteen asennuksesta,

Lisätiedot

Tekninen tuote-esite. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet

Tekninen tuote-esite. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet ekninen tuote-esite NRQ4A oimilaite ja 3 tie säätöpalloventtiileille Vääntömomentti: 8 Nm Nimellisjännite AC/DC: 4 V Ohjaus: auki-kiinni oiminta-aika 9 s ekniset tiedot urvallisuusohjeet Sähköiset tiedot

Lisätiedot

SUOSITUKSIA JAEHDOTUKSIA ASENNUS KÄYTTÖ HUOLTO

SUOSITUKSIA JAEHDOTUKSIA ASENNUS KÄYTTÖ HUOLTO Käyttö-jaasennusohjeet FDL654 FDL954 Liesikupu SUOSITUKSIA JAEHDOTUKSIA ASENNUS KÄYTTÖ HUOLTO Valmistajaeiole vastuussa virheellisestä taiväärästä asennuksesta aiheutuneista vahingoista. Vähimmäisturvaetäisyyskeittotasonjaliesikuvun

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Omni-Tract-hakasjärjestelmä

KÄYTTÖOHJE. Omni-Tract-hakasjärjestelmä KÄYTTÖOHJE Omni-Tract-hakasjärjestelmä JÄLLEENMYYJÄ Mediplast Fenno Oy Tähtäinkuja 9, 01530 Vantaa Asiakaspalvelu 09 276 360 mediplast.info@mediplast.com www.mediplast.com 1 SISÄLLYS Sisällys Sivu Tärkeää...

Lisätiedot

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069 Sähkösavustin 230V-50Hz 250W Malli:35069 322 luettelo: A Runko E Vastusyksikön kelkka B Jalat 4 F Vastusyksikkö C Kansi G Purualusta H Alustalevy I Savustinritilä 2 K 4.5mm mutteri L Ritilän ulosvetokah

Lisätiedot

Serie 750. Käyttöohje. 110009942 09/2009_B Technische Änderungen vorbehalten. FIN

Serie 750. Käyttöohje. 110009942 09/2009_B Technische Änderungen vorbehalten. FIN 1100099 09/009_B Technische Änderungen vorbehalten. Käyttöohje Serie 70 max. m max. 1 m Tipp! normal/ not dimmable dimmable (all dimmers) 1 sec. 0 min. Watt-o-matic 0 0 % Soft 0 100 % Halogen min. min.

Lisätiedot

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP-sähkölämmitin Takuutodistus Arvoisa asiakkaamme, Ostamasi tuote täyttää korkeat esteettiset ja käytännön vaatimukset. Olemme ottaneet tuotteen suunnittelussa

Lisätiedot

Asennus. Kiinnitä jalkatuki (93) etujalkoihin (3).

Asennus. Kiinnitä jalkatuki (93) etujalkoihin (3). Asennus Kuntolaite toimitetaan lähes valmiiksi asennettuna. Asennukseen vaaditaan kaksi henkilöä. Mukana toimitettujen työkalujen ja rasvan lisäksi asennuksessa tarvitaan ristipääruuvimeisseliä. 1. Toisen

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Lumiketju. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 14 R7700468

Installation instructions, accessories. Lumiketju. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 14 R7700468 Installation instructions, accessories Ohje nro 30664147 Versio 1.0 Osa nro Lumiketju R7700468 Volvo Car Corporation Lumiketju- 30664147 - V1.0 Sivu 1 / 14 Varuste A0000162 R7700458 Sivu 2 / 14 R7700448

Lisätiedot

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje EI NÄIN ESIM NÄIN Aurinko-R10 Aurinkopaneelin asennus ja kytkentä Asenna aurinkopaneeli avoimelle paikalle kohti etelää (välillä itä länsi) ja kallista kohti keskipäivän aurinkoa. Tuoton kannalta 25..

Lisätiedot

Emolevyn kannen poistaminen

Emolevyn kannen poistaminen Aiemmin asennetut muisti- ja liitäntäkortit voidaan helposti poistaa seuraavilla sivuilla olevien ohjeiden mukaisesti. 1 Katkaise tulostimen virta. 2 Irrota virtajohto. 3 Irrota rinnakkais- tai Ethernet-kaapeli

Lisätiedot

HP LJ1100 /Canon LBP800

HP LJ1100 /Canon LBP800 HP LJ1100 /Canon LBP800 Asennusohje 1100COMPLETEKIT RY7-9090 separation pad kit RB2-4026 Pickup roller RB2-3912 Feeder roller V1.0 / 20.7.2005 1 Tärkeää Lue tämä ohje ensin läpi loppuun asti ja aloita

Lisätiedot

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7... 9 GB... 11 NO FR... 13 RU... 15... 17 DE... 19 PL FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELV3333, ELV3344, ELV5333, ELV6344 375 300 340 min 300 mm c-c 277 24 9 16 min 300 mm min 500 mm Fig. 1 10

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP PAVILION ELITE M9000 http://fi.yourpdfguides.com/dref/856406

Käyttöoppaasi. HP PAVILION ELITE M9000 http://fi.yourpdfguides.com/dref/856406 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP PAVILION ELITE M9000. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP PAVILION ELITE M9000 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot,

Lisätiedot

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 ASENNUSOHJE GOLD LP Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 1. ASENNUS 1.4 Koneen asennus 1.1 Yleistä Henkilöstön on tutustuttava näihin ohjeisiin ennen koneelle

Lisätiedot

Näin asennat. SUKA90S suihkukaapin:

Näin asennat. SUKA90S suihkukaapin: Näin asennat SUKA90S suihkukaapin: Huomioithan että tuote on ehjä. kokoamisessa tarvittavia osia ei joudu pakkauksen mukana roskiin. tuotteen lasiosat on huolellisesti suojattava kokoamisen yhteydessä.

Lisätiedot

KOKOAMIS- JA KÄYTTÖOHJEET Malli: 004211 Pidätämme itsellämme oikeuden teknisiin muutoksiin. 1. Alahylly 1 2. Pyöränpuoleinen jalka 2 3. Jalka 2 4. Pyörä 2 5. Pyöränakseli 1 6. Sivutuki, vasen 1 7. Sivutuki,

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 1. JOHDANTO 1.1. Turvallisuus Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ja noudata sen sisältämiä ohjeita. Muuten mittarin käyttö voi olla vaarallista käyttäjälle ja mittari voi vahingoittua.

Lisätiedot

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE WC-LAITTEEN ASENNUS WC-laite on varustettu kiinnityspultein. Maahantuoja / valmistaja ei vastaa siitä, jos wc-laite on kiinnitetty vastoin määräyksiä (esim. asennettu

Lisätiedot

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA 2 KÄYTTÖ SWEPAC F75E Koneella tiivistetään soraa ja hiekkaa pienissä rakennustöissä, kuten valmistaessa alustaa betonikiville tai puutarhojen kivilaatoille. Koneen kompakti muotoilu

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271. Tyyppi 3271. Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä.

Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271. Tyyppi 3271. Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271 Tyyppi 3271 Tyyppi 3271-5 Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä Tyyppi 3271-52 Kuva 1 Tyypin 3271 toimilaitteet Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI Painos: lokakuu 2004

Lisätiedot

004216 FIN 01/05 AM Kokoamis- ja käyttöohjeet kaasugrillille 004216 Tutustu huolella tähän käyttöoppaaseen ennenkuin kokoat ja otat käyttöön tämän laadukkaan LANDMANN-grillisi Käyttöohjeita seuraamalla

Lisätiedot

900 Asennusohje MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE. SITdefault

900 Asennusohje MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE. SITdefault SCdefault 900 Asennusohje SITdefault MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE Ulosvedettävä suksen-/lumilaudanpitimet Accessories Part No. Date Instruction

Lisätiedot

HYDROSET ENT 20-3 F PINNANVALVONTAJÄRJESTELMÄ YLEISTÄ

HYDROSET ENT 20-3 F PINNANVALVONTAJÄRJESTELMÄ YLEISTÄ YLEISTÄ ENT 20-3F valvontajärjestelmä on tarkoitettu höyrykattiloihin, joiden paine on alle 60 bar ja syöttöveden säätö tapahtuu jaksottaisella syöttövesipumpun käytöllä. Järjestelmä koostuu elektrodilaipasta,

Lisätiedot

CAROUSEL PYÖRÖPORTTI Käyttäjän ohjekirja pyöröportille Ver 5 Rakenne, toiminta, perustus, logiikka ja kytkentäkuvat PUR-AIT

CAROUSEL PYÖRÖPORTTI Käyttäjän ohjekirja pyöröportille Ver 5 Rakenne, toiminta, perustus, logiikka ja kytkentäkuvat PUR-AIT www.purait.fi CAROUSEL PYÖRÖPORTTI Köyttäjän ohjekirja Ver 5 1 jps-mainos.fi PUR-AIT AIDAT - PORTIT - AUTOMATIIKKA CAROUSEL PYÖRÖPORTTI Käyttäjän ohjekirja pyöröportille Ver 5 Rakenne, toiminta, perustus,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz G-12-015, G-12-030, G-12-060 G-24-015, G-24-030, G-24-060 1. Laitteen kuvaus Virta päällä merkkivalo Virhe-merkkivalo (ylikuormitus, alhainen/korkea akun

Lisätiedot

Altus RTS. 1 Tekniset tiedot: 2 Lähetin: Telis 1 Telis 4 Centralis RTS

Altus RTS. 1 Tekniset tiedot: 2 Lähetin: Telis 1 Telis 4 Centralis RTS Viitteet 000071 - Fi ASENNUS ohje Altus RTS Elektronisesti ohjattu putkimoottori, jossa RTSradiovastaanotin, aurinko- & tuuliautomatiikka SOMFY Altus RTS on putkimoottori, jonka rakenteeseen kuuluvat RTS-radiovastaanotin,

Lisätiedot

Document1 12/16/02 10:05 AM Page 1 KÄYTTÖOHJE TR-40. www.denver-electronics.com

Document1 12/16/02 10:05 AM Page 1 KÄYTTÖOHJE TR-40. www.denver-electronics.com Document1 12/16/02 10:05 AM Page 1 KÄYTTÖOHJE TR-40 www.denver-electronics.com Document1 12/16/02 10:05 AM Page 2 FINNISH KONTROLLI JA ELEMENTIT 1. Kasettiyksikkö 2. Asemavalikko 3. Teleskooppiantenni

Lisätiedot

Sähköiset tiedot Nimellisjännite AC/DC 24 V Nimellisjännitteen taajuus. Tehontarve ajossa Tehontarve pidossa Tehontarve mitoitus

Sähköiset tiedot Nimellisjännite AC/DC 24 V Nimellisjännitteen taajuus. Tehontarve ajossa Tehontarve pidossa Tehontarve mitoitus ekninen tuote-esite GR4A-7 Kiertoliiketoimilaite läppäventtiileille Nimellisvääntömomentti 40 Nm Nimellisjännite AC/DC 4 V Ohjaus auki-kiinni ekniset tiedot Sähköiset tiedot Nimellisjännite AC/DC 4 V Nimellisjännitteen

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Kattokiskot. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Ohje nro Versio Osa nro

Installation instructions, accessories. Kattokiskot. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Ohje nro Versio Osa nro Ohje nro Versio Osa nro 8685942 1.0 Kattokiskot J8401014 Sivu 1 / 10 Varuste A0000162 A0000161 J8401006 Sivu 2 / 10 JOHDANTO Lue läpi koko ohje ennen asennuksen aloittamista. Huomautukset ja varoitustekstit

Lisätiedot

Omistajan käsikirja. Endura C2 Endura Max

Omistajan käsikirja. Endura C2 Endura Max Omistajan käsikirja Endura C2 Endura Max Käyttöohje Twist Tiller -ohjauskahva: virtakytkin, nopeus, eteen/taakse ja ohjaus 180 käännettävä ohjauspää Säädettävä syvyyskaulus Quick Release kallistusvipu

Lisätiedot

SPECI MIX-KOEPUTKIRAVISTELIJA

SPECI MIX-KOEPUTKIRAVISTELIJA 1 SPECI MIX-KOEPUTKIRAVISTELIJA TYPE M71000 TÄRKEÄ HUOMAUTUS Nämä käyttöohjeet sisältävät tärkeää laitteen toimintaan ja turvalliseen käyttöön liittyvää tietoa. Laitteen käyttäjän on luettava käyttöohjeet

Lisätiedot

Työskentely päällirakenteen sähkökeskuksen kanssa, P9. Sijainti

Työskentely päällirakenteen sähkökeskuksen kanssa, P9. Sijainti Yleisiä tietoja päällirakenteen sähkökeskuksesta Päällirakenteen sähkökeskusta on käytettävä päällirakennetoimintojen yhdistämiseksi ajoneuvon sähköjärjestelmään. Yleisiä tietoja päällirakenteen sähkökeskuksesta

Lisätiedot

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Käytettäväksi ainoastaan käyttöohjeen yhteydessä! Tämä pikaopas EI korvaa käyttöohjetta! Pikaopas on tarkoitettu ainoastaan henkilöille,

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD /1

Nokia minikaiuttimet MD /1 Nokia minikaiuttimet MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Johdanto Onnittelut ostoksesi johdosta.

Lisätiedot

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt G5996.3 Fi Asennusohjeet Valvonta- ja liikuttelujärjestelmä 1 Kytkentäohje 1.1 Yleistä Ohjausyksikkö sisältää elektronisia komponentteja, jotka voivat vahingoittua, jos niitä käsitellään väärin. Kaikkien

Lisätiedot

Siemens Motion PX micon kuulokojeiden käyttöohje. www.kuulotekniikka.com

Siemens Motion PX micon kuulokojeiden käyttöohje. www.kuulotekniikka.com Siemens Motion PX micon kuulokojeiden käyttöohje www.kuulotekniikka.com Sisällysluettelo Kuvaus Motion PX micon kuulokojeista sivu 3 Motion PX micon kuulokojeen pariston vaihto sivu 4 Motion PX micon kuulokojeen

Lisätiedot

IH-55 KÄYTTÖOHJEET IH-5509-W 2016 / 06

IH-55 KÄYTTÖOHJEET IH-5509-W 2016 / 06 IH-55 KÄYTTÖOHJEET IH-5509-S IH-5509-W 2016 / 06 YLEISET OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useampaa liesikupumallia. Asennuskuvat ovat ohjeellisia ja näyttävät yksityiskohtia, jotka eivät

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

Terrassimarkiisi Nordic Light FA40 Asennus Käyttö Puhdistus ASENNUS KÄYTTÖ PUHDISTUS. Terassimarkiisi Nordic Light FA40

Terrassimarkiisi Nordic Light FA40 Asennus Käyttö Puhdistus ASENNUS KÄYTTÖ PUHDISTUS. Terassimarkiisi Nordic Light FA40 ASENNUS KÄYTTÖ PUHDISTUS Terassimarkiisi Varmista, että pinta, johon kiinnität markiisin, on riittävän tukeva. Laho puu, rapautunut rappaus tai tiili ja ohuet paneelit eivät sovellu kiinnityspinnaksi.

Lisätiedot

HORNADY LOCK-N-LOAD SONIC CLEANER LOCK-N-LOAD MAGNUM SONIC CLEANER KÄYTTÖOHJE

HORNADY LOCK-N-LOAD SONIC CLEANER LOCK-N-LOAD MAGNUM SONIC CLEANER KÄYTTÖOHJE HORNADY LOCK-N-LOAD SONIC CLEANER LOCK-N-LOAD MAGNUM SONIC CLEANER KÄYTTÖOHJE Hornady Lock-N-Load Sonic/Magnum Sonic Cleaner poistaa ruutijäämät hylsyn sisä-ja ulkopuolelta ultraäänienergian ja erityisen

Lisätiedot

ORAMIX. deutsch... 4 english... 6 français... 8 nederlands suomi svenska dansk norsk eesti... 20

ORAMIX. deutsch... 4 english... 6 français... 8 nederlands suomi svenska dansk norsk eesti... 20 ORAMIX deutsch... 4 english... 6 français... 8 nederlands... 10 suomi... 12 svenska... 14 dansk... 16 norsk... 18 eesti... 20 ðóññêèé 22 polski... 24 150±23 mm 1. 150±3 mm 40 G 3/4 2. 44 G 3/4 160mm 3.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ Malli: 010A Sisällysluettelo Tekniset tiedot... 2 Pakkauksen sisältö... 3 Turvaohjeet... 3 Kokoamisohje... 4 Osien esittely... 7 Pituuden säätö sivuttaistuen... 8 Korkeussäätö sivutuki...

Lisätiedot

Ohjauspyörä nahka lämmitettävä

Ohjauspyörä nahka lämmitettävä Installation instructions, accessories Ohje nro 31399385 Versio 1.3 Osa nro 31373745 Ohjauspyörä nahka lämmitettävä Volvo Car Corporation Ohjauspyörä nahka lämmitettävä- 31399385 - V1.3 Sivu 1 / 37 Varuste

Lisätiedot

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas CECH-ZCD1 7020229 Yhteensopiva laitteisto PlayStation 3-järjestelmä (CECH-400x-sarja) Varotoimet Lue tämä käyttöopas ja PlayStation 3-käyttöopas ennen tuotteen

Lisätiedot

Side decor -sarja, Running board

Side decor -sarja, Running board Installation instructions, accessories Ohje nro Versio 31399042 1.10 Osa nro 39836514, 39836505, 39836478, 39836469, 39836460, 39836451, 31439050, 39836541, 39836532, 39836523, 39836487, 39836442, 39836686

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI kit Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI Mahdollistaa lämmityksen ja jäähdytyksen tuotteille, joissa on vain yksi patteripiiri Tarkka virtaussäätö Jäähdytys/lämmitys 4-putkijärjestelmiin

Lisätiedot

Hälytin, Volvo Guard Alarm System, sireeni

Hälytin, Volvo Guard Alarm System, sireeni Installation instructions, accessories Ohje nro 31316253 Versio 1.2 Osa nro 31316217, 31316219, 31414750, 31428180 Hälytin, Volvo Guard Alarm System, sireeni Volvo Car Corporation Hälytin, Volvo Guard

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP PAVILION T200 http://fi.yourpdfguides.com/dref/850656

Käyttöoppaasi. HP PAVILION T200 http://fi.yourpdfguides.com/dref/850656 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Vakionopeudensäädin. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Installation instructions, accessories. Vakionopeudensäädin. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden Ohje nro Versio Osa nro 30758297 1.1 31334456, 31334497, 30756431, 30758230 Vakionopeudensäädin IMG-290723 Sivu 1 / 8 Varuste IMG-242205 A0000162 IMG-331411 Sivu 2 / 8 IMG-284902 Sivu 3 / 8 JOHDANTO Lue

Lisätiedot

LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472

LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472 LEIVÄNPAAHDIN METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A 4560470, 4560472 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 04.04.2012 04.04.2012 Leivänpaahdin METOS Tempo SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Pyörivä lämmönsiirrin EURA, 20 53

Pyörivä lämmönsiirrin EURA, 20 53 Pyörivä lämmönsiirrin EURA, 0 5 Kuva Perussäätö Vakionopeusroottori: Tarkista, että roottori pyörii oikeaan suuntaan. Pyörimissuunta on merkitty vaippaan. Jos käytetään puhtaaksipuhallussektoria, sen asetuskulma

Lisätiedot

Aurinkolämmitin XP2. Käyttöopas FI

Aurinkolämmitin XP2. Käyttöopas FI Aurinkolämmitin XP2 Käyttöopas FI ID-KOODI: M-1631.2013 ID-KOODI: M-1633.2013 Swim & Fun Scandinavia info@swim-fun.com www.swim-fun.com Sivu 1 Sisällysluettelo 1. Turvallisuusohjeet 2 2. Laitteen toimintatapa

Lisätiedot

E1-100 SARJA K-03 KÄYTTÖOHJEET KASO KASSAKAAPIN INSTRUCTIONS

E1-100 SARJA K-03 KÄYTTÖOHJEET KASO KASSAKAAPIN INSTRUCTIONS KASO KASSAKAAPIN E1-100 SARJA K-03 KÄYTTÖOHJEET KASO E1-100 SAFE SERIES K-03 INSTRUCTIONS Kaso Oy Lyhtytie 2, PO Box 27, FI-00751 Helsinki, Finland telephone +358 10 271 3700, fax +358 9 386 0021 sales@kaso.fi,

Lisätiedot

LUMILINKO TR-270. Käyttö- ja huolto-ohjekirja. J. VARILA STEEL OY puh 050 359 7074 / 0500 863 127. 69950 PERHO www. varilasteel.

LUMILINKO TR-270. Käyttö- ja huolto-ohjekirja. J. VARILA STEEL OY puh 050 359 7074 / 0500 863 127. 69950 PERHO www. varilasteel. LUMILINKO TR-270 Käyttö- ja huolto-ohjekirja J. VARILA STEEL OY puh 050 359 7074 / 0500 863 127 Koivukoskentie 2 varilasteel@pp.nic.fi 69950 PERHO www. varilasteel.com 1 Sisällysluettelo 1. Käyttötarkoitus

Lisätiedot

ENG DEU FRA ITA. Käyttöohje TANEO STZL 12/24/36 (A)(R)

ENG DEU FRA ITA. Käyttöohje TANEO STZL 12/24/36 (A)(R) ENG DEU FRA ITA Käyttöohje TANEO STZL 12/24/36 (A)(R) For your safety fin ENG 1 Turvallisuus Valaisin on suunniteltu viimeisintä tekniikkaa hyväksi käyttäen Valmistettu ja testattu erittäin huolellisesti

Lisätiedot

Vetokoukku, irrotettava

Vetokoukku, irrotettava Installation instructions, accessories Ohje nro 31338957 Versio 1.6 Osa nro 31359616 Vetokoukku, irrotettava Volvo Car Corporation Vetokoukku, irrotettava- 31338957 - V1.6 Sivu 1 / 50 Erikoistyökalut 999

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje. Nordic Light Roulett. kaksisuuntainen (TDBU) käsikäyttöinen (HO) käyttö- ja asennusohje

Käyttö- ja asennusohje. Nordic Light Roulett. kaksisuuntainen (TDBU) käsikäyttöinen (HO) käyttö- ja asennusohje Käyttö- ja asennusohje kaksisuuntainen (TDBU) käsikäyttöinen (HO) Kaksisuuntainen sälekaihdin asennus a) Kaihdin on pakattu paperinauhoilla nippuun. Nämä nauhat voidaan poistaa, kun narukiinnikkeet on

Lisätiedot

CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1.

CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1. AT 3 kw FI AT A min 300 mm B 0 A B 3 355 55 76 5 355 55 76 9 405 35 335 min 300 mm min,8 m Minimum distance in a permanent assembly Fig. AT Technical data Type E-nr (SE) EL-nr (O) Output [kw] 3 87 03 49

Lisätiedot

Päällirakenteen kiinnitys. Kiinnitys apurungon etuosassa

Päällirakenteen kiinnitys. Kiinnitys apurungon etuosassa Kiinnitys apurungon etuosassa Kiinnitys apurungon etuosassa Lisätietoa kiinnityksen valinnasta on asiakirjassa Apurungon valinta ja kiinnitys. Rungon etuosassa on 4 erityyppistä päällirakenteen kiinnikettä:

Lisätiedot

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa Turvallisuusohjeet Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Säilytä nämä ohjeet, takuutodistus, ostokuitti ja, mikäli mahdollista, pakkauslaatikko sisäosineen. Tämä laite on tarkoitettu

Lisätiedot

Poistoilmahuuva JLI-UV-Turbo Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet

Poistoilmahuuva JLI-UV-Turbo Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet SIVU JEVEN Keittiöilmanvaihtolaitteet Sisällysluettelo Kiinnityskoukkujen asennus Kierretankojen kiinnityskohdat ja yhteenliittäminen Lasien asennus Valaisimen kytkentä

Lisätiedot

Wine4U. Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE

Wine4U. Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE Wine4U Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE ESITTELY Onneksi olkoon Wine4U -viininannostelulaitteen hankinnasta. Wine4U on ammattikäyttöön suunniteltu laite, jonka tarkoituksena on pidentään viinin nautinta-aikaa

Lisätiedot

Sähköiset tiedot Nimellisjännite AC V / DC V Nimellisjännitteen taajuus. Tehontarve ajossa Tehontarve pidossa Tehontarve mitoitus

Sähköiset tiedot Nimellisjännite AC V / DC V Nimellisjännitteen taajuus. Tehontarve ajossa Tehontarve pidossa Tehontarve mitoitus ekninen tuote-esite RFA oimilaite turvatoiminnolla palloventtiileille imellisvääntömomentti 10 m imellisjännite AC 24...240 V / DC 24...125 V Ohjaus Auki-kiinni Virrattomana kiinni (C) ekniset tiedot Sähköiset

Lisätiedot

IS 3180 IS 3360 IS 3360 ECO IS 345. IS 345 MX Highbay. Information IS 3360 IS 3180 IS 3360 ECO IS 345. IS 345 MX Highbay

IS 3180 IS 3360 IS 3360 ECO IS 345. IS 345 MX Highbay. Information IS 3360 IS 3180 IS 3360 ECO IS 345. IS 345 MX Highbay IS 310 IS 3360 FI Oy Hedtec Ab Lauttasaarentie 50 FI-00200 Helsinki Tel.: +35/9/62 1 Fax: +35/9/673 13 www.hedtec.fi/valaistus lighting@hedtec.fi 0000000 110014479 Technische 11/2012_D Änderungen vorbehalten.

Lisätiedot