MACH 130F/130. Dr. Mach Lamps and Engineering. Käyttöohje. MACH 130F/130 Katto-, seinä- ja lattiavalaisin

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MACH 130F/130. Dr. Mach Lamps and Engineering. Käyttöohje. MACH 130F/130 Katto-, seinä- ja lattiavalaisin"

Transkriptio

1 Käyttöohje MACH 130F/130 Mach 130 katto- seinä- ja lattiavalaisin Mach 130F katto- seinä- ja lattiavalaisin

2 Sisältö 1. Turvallisuusmääräykset... Sivu 3 2. Mach 130/130F valaisimen käyttö... Sivu ON/OFF kytkin, valovoimakkuuden säätö... Sivu Liikuttelu ja sijoittelu... Sivu Valokentän säätö (fokusointi)... Sivu 5 3. Puhdistus... Sivu Steriloitava kahva... Sivu Valaisinkupu ja dispersiolinssi... Sivu 8 4. Huolto... Sivu Katto- ja seinäkiinnityksen säätö... Sivu Lattiatelineen säätö... Sivu Valaisimen liikkeiden säätö... Sivu Varaosien vaihto... Sivu Halogeenipolttimon vaihto... Sivu Sulakkeen vaihto (230V; 120V)... Sivu ON/OFF kykimen (potentiometrin) vaihto (valaisin valmistettu ennen )... Sivu ON/OFF kykimen (potentiometrin) vaihto (valaisin valmistettu jälkeen)... Sivu Lämpösuodinlevyn/suodinlevyn vaihto... Sivu Dispersiolinssin vaihto... Sivu Steriloitavan kahvan sovittimen vaihto... Sivu Tietoja... Sivu Tekniset tiedot... Sivu Johdotukset... Sivu Käyttöympäristö... Sivu Merkinnät... Sivu Polttimo... Sivu Sulakkeet... Sivu CE-merkintä... Sivu Jätemateriaalien käsittely... Sivu Varaosat... Sivu Mach 130F 230V katto-, seinä- ja lattiavalaisin lyhyellä varrella... Sivu Mach V katto-, seinä- ja lattiavalaisin lyhyellä varrella... Sivu Mach 130F/ V katto-, seinä- ja lattiavalaisin lyhyellä varrella... Sivu Uniflex R96 UL 120V katto-, seinä- ja lattiavalaisin lyhyellä varrella... Sivu Mach 130F 22,8V katto- ja seinävalaisin... Sivu Mach 130F UL 22,8V katto- ja seinävalaisin... Sivu Lyhyt varsi (lattiamalli)... Sivu Varaosaluettelo... Sivu Versio / Sivu 2/28

3 1. Turvallisuusmääräykset Kiinnittäkää huomiota turvallisuusmääräyksiin käyttäessänne valaisinta. VAROITUS: Tätä laitetta ei ole suunniteltu käytettäväksi riskialttiissa paikoissa. Valaisin on luokiteltu luokan 1 laitteeksi EEMP säädöksen mukaan. Valaisimia saa korjata tai sen heijastimiin ja sähköliitäntöihin liittyviä asennuksia tehdä vain valmistaja tai valmistajan valtuuttama yritys. Valmistaja on vastuussa valaisimen turvallisuudesta vain jos korjaukset tai muutokset on tehnyt valmistaja itse tai yritys, joka takaa noudattavansa turvallisuusohjeita. Valmistaja ei ole vastuussa henkilö- tai materiaalivahingoista, jotka ovat aiheutuneet valaisimen epätarkoituksenmukaisesta tai ohjeenvastaisesta käytöstä tai jos valaisinta on käytetty muihin tarkoituksiin kuin se on tarkoitettu. Varmistukaa aina ennen käyttöä, että valaisin toimii moitteettomasti. Valaisimia Mach 130F, Mach 130F 22,8V UL ja Uniflex R96 120V UL ei saa käyttää ilman lämpösuodinlevyä. Lämpösuodinlevy heijastimen ja dispersiolinssin välissä vähentää valaistulle alueelle kohdistuvaa haitallista lämpösäteilyä. Valaisinta Mach 130 ei saa käyttää ilman suodinlevyä. Valaisin on irrotettava jousivarresta päinvastaisessa järjestyksessä kuin se on asennettu. Toisen henkilön on aina varmistettava jousivarsi valaisinta irrotettaessa. Mach 130/130F valaisimen asentaminen 230V muuntajalla Valaisinta asentaessa kytkekää vaihejohto ON/OFF kytkimelle Versio / Sivu 3/28

4 2. Mach 130F/130 valaisimen käyttö Mach 130F/130 valaisimet: Mach 130F säädettävällä fokuksella ja integroidulla dielektrisellä suodinlevyllä. Valaisimen heijastin on suunniteltu suodinlevyn mukaan. Mach 130 kiinteällä fokuksella ja integroidulla suodinlevyllä. Valaisimen heijastin on suunniteltu suodinlevyn mukaan. Mach 130F 22,8V UL säädettävällä fokuksella ja integroidulla dielektrisellä suodinlevyllä. Valaisimen heijastin on suunniteltu suodinlevyn mukaan. Uniflex R96 120V UL säädettävällä fokuksella ja integroidulla dielektrisellä suodinlevyllä. Valaisimen heijastin on suunniteltu suodinlevyn mukaan. Yllä mainitut valaisimet ovat saatavilla: Mach 130F/130 22,8V / ulkoisella muuntajalla Mach 130F/ V / integroidulla toroidi - muuntajalla Mach 130F/ V / intergoidulla elektronisella muuntajalla ja valovoimakkuuden säädöllä Uniflex R96 UL 120V / integroidulla toroidi - muuntajalla Mach 130F UL 22,8V / ulkoisella muuntajalla 2.1 ON/OFF kytkin, valovoimakkuuden säätö Painokytkimellä 20/67 kytketään valaisin päälle ja pois. 20,21 or 67,68 Elektronisella muuntajalla varustetussa valaisimessa on myös valovoimakkuuden säätö. Valovoimakkuuden säätö tapahtuu pyörittämällä kytkintä 21/68. Valaisimissa, joissa on ulkoinen muuntaja, tulee asiakkaan huolehtia että muuntajalla on kaksinapainen ON/OFF kytkin valaisimen kytkimen 20/67 lisäksi Versio / Sivu 4/28

5 2.2 Liikuttelu ja sijoittelu GL Käyttäkää kahvaa 40/45 tai valaisimen ulkokehällä olevaa kahvaa GL valaisimen liikutteluun ja sijoittamiseen. 58, Valaisimeen on saatavilla kahdenlaisia kahvoja: Normaali käsikahva 40 Normaali käsikahva on kiinnitetty tankoon 58/59 ja voidaan poistaa. Steriloitava kahva 45 Steriloitava kahva voidaan irrottaa steriloimista varten. Steriloitava kahva kiinnitetään sovittimella 44 tankoon 58/ Valokentän säätö (fokusointi) Mach 130F/130F 22,8V UL/ Uniflex R96 120V UL 40,45 Valaisimissa Mach 130F/130F 22,8V UL sekä Uniflex R96 120V UL on mahdollisuus säätä valokentän kokoa. Tämä tarkoittaa valokentän halkaisijan suurentamista tai kohdistamista pienemmälle alueelle, riippuen olosuhteista. Valokentän kokoa voidaan säätää kääntämällä kahvaa 40/45 (kts. kuva) Versio / Sivu 5/28

6 3. Puhdistus V Steriloitava kahva Valaisimia Mach 130/Mach 130F 22,8V UL/Uniflex R96 120V UL voidaan liikuttaa ja käyttää steriloitavan kahvan avulla 45. Steriloitava kahva 45 voidaan irrottaa steriloimista varten. Ennen ensimmäistä ja jokaista käyttökertaa kahva on puhdistettava, desinfioitava ja steriloitava. Kahvan irrottaminen ja asentaminen: Painakaa salpaa V ja vetäkää steriloitavaa kahvaa 45 samalla pitäen salpaa painettuna. Asentakaa kahva paikalleen painamalla ja kiertämällä sitä kevyesti kunnes salpa V lukittuu pitävästi. Kahva voi kontaminoitua käytön aikana; pitäkää aina varalla steriili kahva, jonka voi vaihtaa kontaminoituneen tilalle. Puhdistaminen ja desinfioiminen sekä steriloiminen Perusteet Kunnollinen puhdistaminen ja desinfioiminen on perusedellytys kahvan tehokkaalle steriloinnille. Tuotteiden steriiliydestä vastaavien henkilöiden tulee huomioida, että vain riittävän tehokkaita laitteita ja tuotekohtaisia menetelmiä käytetään puhdistamiseen ja desinfioimiseen sekä annettuja arvoja noudatetaan kaikissa vaiheissa. Edellisen lisäksi on noudatettava sairaalan ja klinikan hygieniamääräyksiä. Puhdistaminen ja desinfioiminen Mekaaninen (koneellinen tai manuaalinen) puhdistaminen ja desinfioiminen on suoritettava heti käytön jälkeen. Tuotteen käsittelyssä noudatetaan kaikissa prosessin vaiheissa sairaalan ja klinikan ohjeita. Mitään puhdistus- tai desinfektioaineita jotka sisältävät Väkeviä orgaanisia tai epäorgaanisia happoja Kloorattuja hiilivetyjä 2-etoksietanolia ei saa käyttää koska ne saattavat aiheuttaa muutoksia materiaaleihin Versio / Sivu 6/28

7 Puhdistamista ja desinfiointia varten valaisimen valmistaja suosittelee seuraavia ohjeita: Työvaihe Vaihe 1 Esipesu, ulkoinen, kylmä, C 45 Pesu, hapan, ulkoinen 35 C 120 Valumisaika 10 Huuhtelu, ulkoinen, noin 80 C *10 Valumisaika *15 Huuhtelu, ulkoinen, noin 80 C *15 Valumisaika 15 Vaihe 2 Pesu, emäksinen, ulkoinen 93 C 135 Valumisaika 10 Huuhtelu, ulkoinen, hapan 90 C 10 Valumisaika 15 Huuhtelu, ulkoinen 90 C 15 Valumisaika 15 Vaihe 3 Kuivaus, ulkoinen C 200 Zone 4 Kuivaus, ulkoinen C 200 Aika (sekuntia) * Ohjelmoitaessa desinfiointivaihetta (Pesuvaihe 2) huuhtelu- ja valumisaika-asetuksiin vaikuttavat muut samanaikaisesti pestävät tuotteet! Steriloiminen Vain puhdistettuja ja desinfioituja kahvoja saa steriloida. Kahvat sijoitetaan sopiviin sterilointipakkauksiin (kertakäyttöisiin, esimerkiksi kelmu-paperipusseihin normin-din EN 868/ISO for steam sterilisation-mukaisesti) ja steriloidaan. Käyttäkää vain höyrysterilointimenetelmää. Muut sterilointimenetelmät (esimerkiksi etyleenioksidi-, formaldehydi- tai matalassa lämpötilassa tapahtuva plasma-sterilointi) eivät ole sallittuja. Höyrysterilointi Normin-DIN EN 554/ISO mukaisesti Korkein sterilointilämpötila 134 C Kahvojen soveltuvuus sterilointia varten on testattu käyttäen osittain alipaineista menetelmää (sterilointilämpötila 134 C, aika 7 minuuttia). Tarkastaminen ja kestävyys Kahvat on tarkastettava vaurioiden varalta ja tarvittaessa vaihdettava ennen kuin niitä käytetään uudelleen. Kahvoja voidaan puhdistaa, desinfioida, steriloida ja käyttää korkeintaan 1000 kertaa. Jos niitä käytetään yli 1000 kertaa, tapahtuu se sairaalan ja klinikan vastuulla Versio / Sivu 7/28

8 3.2 Valaisinkupu ja dispersiolinssi Valaisimissa on korkealaatuinen pinta, joka voidaan puhdistaa tavanomaisia puhdistusaineita käyttäen. Dispersiolinssi 15 on valmistettu korkealuokkaisesta muovista. Huomioikaa puhdistuksen aikana: Dispersiolinssiä 15 ei saa milloinkaan pyyhkiä kuivalla tekstiilillä. Käyttäkää desinfiointiaineita, jotka sisältävät alkoholia korkeintaan 20%. 15 Pyyhkikää dispersiolinssi 15 puhdistuksen jälkeen antistaattisella, nukkaamattomalla tekstiilillä Versio / Sivu 8/28

9 4. Huolto Jotta valaisin toimisi moitteettomasti koko käyttöikänsä, suosittelemme, että sen nivelet voidellaan hapottomalla rasvalla vuosittain. Kolo Katto- ja seinäkiinnityksen säätö Jousivarren säätö (perinteinen malli) Huom: Maksimi lisäkuorma jousivarella: Jousivarrsi on varustettu jousella, joka on säädetty kannatelemaan vain valaisimen painoa. Säätäkää jousivarsi siten että valaisin pysyy paikallaan kaikissa halutuissa asennoissa. X Kolo 1 sijaitsee jousivarren nivelessä kohdassa X. Asettakaa jousivarsi 2 noin 10 ylöspäin horisontaali tasoon nähden. Asettakaa kuusikulma-avain (koko 5, toimitetaan valaisimen mukana) koloon 1. Jos jousivarsi vajoaa itsestään, jousen voima on liian pieni: - Kääntäkää säätöruuvia vasemmalle (vastapäivään) + suuntaan. Jos jousivarsi nousee itsestään, jousen voima on liian suuri: - Kääntäkää sääröruuvia oikealle (myötäpäivään) - suuntaan. + - Jos jousivartta ei saada säädettyä tasapainoon, saattaa jousen vaihtaminen olla tarpeen. Jousen vaihtamisen saa suorittaa vain valmistaja tai valmistajan valtuuttama taho. Koko Versio / Sivu 9/28

10 Jousivarren säätö (uusi malli) B Toimi seuraavasti: a) Jos varsi vajoaa itsestään: Käänä vartta noin 20 alaspäin kunnes kolo B tulee näkyviin. Aseta sopivan kokoinen ristipääruuvimeisseli koloon B. Käännä säätöruuvia vasemmalle (vastapäivään), jolloin jousen voima lisääntyy. 20 b) Jos varsi nousee itsestään: Käänä vartta noin 20 alaspäin kunnes kolo B tulee näkyviin. Aseta sopivan kokoinen ristipääruuvimeisseli koloon B. Käännä säätöruuvia oikealle (myötäpäivään), jolloin jousen voima vähenee. 4.2 Lattiatelineen säätö Mach 130 / 130F ja Soloflex (lyhyt varsi, 22,8mm) telineet Yhdenkäden korkeuden säätö AR SR II I Työnnä jatkoputki AR telineen putkeen SR loppuun saakka (I). Aseta ruuvimeisseli jatkoputken AR päästä sisään (II). Käännä ruuvia jatkoputken AR sisällä erittäin varovaisesti. Korkeussäädön herkkyys muuttuu hyvin pienestä ruuvin säädöstä. Jousivarren säätö (uuden tyyppinen teline) Jousivarren säätöä varten menetelkää kuten kohdassa katto- ja seinäkiinnityksen säätö Versio / Sivu 10/28

11 X JS Valaisimen liikkeiden säätö Fokusoinni herkkyyden säätö (Mach 130F/130F 22,8V UL/ Uniflex R96 120V UL) Jos fokusoinnin säätökahva on liian jäykkä tai liikkuu liian helposti, voidaan kahvan kiertojäykkyyttä säätää. Säätääksesi jäykkyyttä toimi seuraavasti: Sammuta lamppu. Irrota valaisimen yläkotelon kiinnitys vapauttamalla kiinnikke X (esim. kuulakärkikynällä). Poista lampun suoja 4. Voit säätää fokusoinnin herkkyyttä kääntämällä ruuvia JS sopivan kokoisella ruuvimeisselillä. Myötäpäivään - jäykempi Vastapäivään - herkempi Ruuvimeisseli 10 A Valaisimen liikkeen säätö Valaisimen kiinnitysvarsi 10 sallii valaisimen täydellisen liikuttelun ja sijoittelun. Valaisimen nivelen A jäykkyys on säädetty tehtaalla kohdalleen ja sitä ei tarvitse normaalisti enää säätää. 3 4 Jos nivel on liian jäykkä tai löysä, voidaan sitä säätää seuraavasti: Poista valaisimen yläkotelo 3. Poista suojalevy 4. Säädä mutteria 5 jakoavaimella (koko 19) kunnes jäykkyys on sopiva. Mutteri Versio / Sivu 11/28

12 4.4 Varaosien vaihto ,61 12 sähköjohto X Halogeenipolttimon vaihto käyttää valonlähteenä erityisiä halogeenipolttimoita. Valaisimessa saa käyttää vain alkuperäisiä Dr. Mach vaihtopolttimoita. Muiden polttimoiden käyttö voi johtaa huomattavaan valaistuksen vähenemiseen ja voi lisätä lämpökuormaa. Vaihtaessasi polttimoa toimi seuraavasti: Sammuta valaisin Irrota valaisimen yläkotelon kiinnitys vapauttamalla kiinnikke X (esim. kuulakärkikynällä). Nosta valaisinkotelo 3 irti. Löysää lampun pidike ruuvia 47. Huom! Jos polttimo vaihdetaan heti käytön jälkeen, saattaa tämä ruuvi olla kuuma. Nosta lampunkanta 11/61 ylös irrottamatta lampunkannalle tulevaa johtoa Älä koske lamppuun paljain käsin. Irrota halogeenipolttimo 12 (22,8-24V/50W) varovasti kannastaan. Aseta uusi polttimo kantaan 11,61. Asenna lampunkanta ja kotelo käänteisessä järjestyksessä takaisin. Huom: Halogeenipolttimoiden valaistusominaisuudet pysyvät muuttumattomina noin 1000 käyttötuntia Versio / Sivu 12/28

13 4.4.2 Sulakkeen vaihto (Mach 130/130F 230V/120V ja Uniflex R96 UL 120V) Sulake, joka sijaitsee valaisinkotelossa (ainoastaan malleissa joissa on sisäinen muuntaja), estää oikosulun sattuessa muuntajan palamisen. 26,27,28 or 26,65 5x20/0,63A/250V/T, 230 V -mallille 5x20/1,25A/250V/T, 120/127 V -mallille UR 5x20/1,25A/250V/T, Uniflex R96 UL120V -mallille Jos lamppu ei pala, tarkista ensin lampun kunto ja vasta tämän jälkeen sulake. Vaihtaessasi sulaketta toimi seuraavasti: Sammuta valaisin. Irrota valaisimen yläkotelon kiinnitys vapauttamalla kiinnikke X (esim. kuulakärkikynällä). Nosta valaisinkotelo 3 irti. Käännä mustaa sulakekoteloa 26 ¼ kierrosta vastapäivään ruuvimeisselillä. Vaihda sulake 27/28, 65 ja asenna sulakekotelo takaisin painaen sitä kevyesti samalla kääntäen sitä myötäpäivään. Asenna valaisimen kupu 3 vastaisessa järjestyksessä kuin poisottaessa, siten että kiinnikkeet napsahtavat paikoilleen. Valaisimissa joissa on ulkoinen muuntaja tai valaisimissa jotka on liitetty 24V verkkoon, muuntajan suojauksesta vastaa asiakas. Huomioikaa tällöin ulkoisen muuntajan suojausohjeet Versio / Sivu 13/28

14 4.4.3 ON/OFF kytkimen (potentiometrin) vaihto Mach 130F/130, valmistettu ennen lokakuuta ,68 22 AD Vaihdon saa suorittaa vain sähköalan ammattilainen!! BM 20,67 Musta Keltainen Potentiometri P Ruskea Keltainen Mach 130F/130 valaisimen voi sytyttää ja sammuttaa käyttämällä painokytkintä 21/68. Valaisimissa joissa on 230V integroitu elektroninen muuntaja, painokytkimellä 21/68 voidaan myös säätää valovoimakkuutta pyörittämällä kytkintä. Vaihtaaksesi ON/OFF kytkimen (potentiometrin) toimi seuraavasti: Sammuta valaisin. Löysää painokytkintä 21/68. Löysää kiinnitysmutteria BM ja vedä potentiometri 20/67 sekä kohdistuslaatta 22 ulos valaisinkotelosta Irroita potentiometrille tulevat kaapelit juottamalla. Asenna uusi potentiometri paikoilleen 20/67: Pujota johdot metallillaatan lävitse ja kuori kaapeleiden päät. Juota johdot potentiometriin viereisen kuvan mukaan. Aseta potentiometri koteloon AD. Ulompi puoli kotelosta jää avoimeksi. Aseta potentiometri koteloineen AD valaisimeen, siten että uloke P osoittaa lampusta ulospäin. Aseta kohdistuslaattaa 22 potentiometrin tappiin, lampun ulkopuolelle, siten että lukituspinni osoittaa ylöspäin. Kiristä mutteria BM muutama kierros. Työnnä potentiometrin kotelon AD uloimmat sivut valaisimen runkoa vasten. Potentiometri tulee olla koteloitu joka suunnasta (suojattu sähköiskun varalta). Johdot lähtevät kotelosta AD alaspäin. Kiristä mutteri BM loppuun. Huom! Älä kiristä liian tiukkaan. Käännä potentiometrin akselia myötäpäivään loppuun saakka (käsin). Asenna potentiometrin pää 21/68 kohdalleen ja käännä sitä myötäpäivään loppuun saakka (käsin). Kiinnitä potentiometrin pää lopuksi paikoilleen ruuvilla. Tarkasta valaisimen toiminta Versio / Sivu 14/28

15 Kuva 1 akseli AD ON/OFF kytkimen (potentiometrin) vaihto Mach 130F/130, valmistettu lokakuun 2002 jälkeen Vaihdon saa suorittaa vain sähköalan ammattilainen!! Mach 130F/130 valaisimen voi sytyttää ja sammuttaa käyttämällä painokytkintä 21/68. Valaisimissa joissa on 230V integroitu elektroninen muuntaja, painokytkimellä 21/68 voidaan myös säätää valovoimakkuutta pyörittämällä kytkintä. BM 21, ,67 Kuva 2 Vaihtaaksesi ON/OFF kytkimen (potentiometrin) toimi seuraavasti: Sammuta valaisin. Löysää painokytkintä 21/68. Löysää kiinnitysmutteria BM ja vedä potentiometri 20/67 sekä kohdistuslaatta 22 ulos valaisinkotelosta Irroita potentiometrille tulevat kaapelit juottamalla. Juota kaapelit uuteen potentiometriin (kuva 3). Löysää uuden potentiometrin kiristysmutteria BM. Aseta uusi potentiometri vanhan paikalle valaisinkoteloon. Huom! Älä taivuta johtoja. Kuva 3 musta johdoille ruskea Aseta kohdistuslaattaa 22 potentiometrin tappiin, lampun ulkopuolelle, siten että lukituspinni osoittaa ylöspäin. Kiristä mutteria BM noin puoli kierrosta Aseta potentiometri 20/67 valaisimen sisäpuolelle siten että potentiometrin suoja AD voidaan painaa ylhäältäpäin paikoilleen (kuva 1). Aseta johdot kotelon AD kulmassa oleva kolon kautta (kuva 2). Potentiometri tulee olla koteloitu joka suunnasta (suojattu sähköiskun varalta). keltainen Potentiometri keltainen Kiristä mutteri BM loppuun. Huom! Älä kiristä liian tiukkaan. Käännä potentiometrin akselia myötäpäivään loppuun saakka (käsin). Asenna potentiometrin pää 21/68 kohdalleen ja käännä sitä myötäpäivään loppuun saakka (käsin). Kiinnitä potentiometrin pää lopuksi paikoilleenruuvilla. Tarkasta valaisimen toiminta Versio / Sivu 15/28

16 Kuva 1 3 S X 4 S Lämpösuodinlevyn/suodinlevyn vaihto Heijastimen ja dispersiolinssin välissä oleva lämpösuodinlevy 14 (vain Mach 130F sekä Uniflex R96 UL valaisimissa) vähentää valaistulle alueelle kohdistuvaa haitallista lämpösäteilyä. Kiinteällä fokuksella varustetuissa malleissa on suodinlevy 72. HUOMIO: Mach 130F ja Uniflex R96 UL valaisimia ei saa käyttää ilman lämpösuodinlevyä. Mach 130 valaisinta ei saa käyttää ilman suodinlevyä. 2 Vaihtaaksesi suodinlevyn 14,72 toimi seuraavasti. Sammuta valaisin. Irrota valaisimen yläkotelon kiinnitys vapauttamalla kiinnikke X (esim. kuulakärkikynällä). Poista valaisimen yläkotelo 3. Poista suojalevy 4. Löysää kolme ruuvia S (kts. kuva 2). Huom: Valaisinkotelon alaosa 2 on kiinnitetty ruuveilla ja sitä on kannateltava ruuvien löysäämisen ajan. Irrota valaisinkotelon alaosa Suodinlevy 14,72 sijaitsee valaisinkotelon alaosassa ja se on kiinnitetty neljällä kiinnikkeellä , 72 Kuva 2 S X S S Versio / Sivu 16/28

17 II 16b 14 16b III II Työnnä suodinlevyä 14,72 varovaisesti kahta kiinnikettä kohden 16a (I). Huom: Käsittele linssiä vain nukkaantumattomalla materiaalilla. III I I III Työnnä kahta muuta kiinnikettä 16b vastakkaiseen suuntaan (II) ja nosta suodinlevy ylös (III). Asenna uusi suodinlevy vastakkaisessa järjestyksessä. Varmistu että suodinlevyssä oleva merkintä osoittaa valaisinkotelon yläosaa kohden kuten kuvassa. Käyttäkää vain asianmukaisesti puhdistettuja suodinlevyjä (kohta 3.2). 16a suodinlevyn merkintä Kiinnitä valaisinkotelon alaosa 2 valaisinkotelon yläosaan kolmella ruuvilla S. Asenna valaisimen kupu 3 vastaisessa järjestyksessä kuin poisottaessa, siten että kiinnikkeet napsahtavat paikoilleen Dispersiolinssin vaihto 52, Jos linssi menettää optiset ominaisuutensa voi valovoima ja valaistuksen laatu heikentyä huomattavasti. Tällöin voi olla välttämätöntä vaihtaa dispersiolinssi. Vaihtaaksesi dispersiolinssin toimi seuraavasti: Sammuta valaisin. Irrota valaisinkotelon alaosa 2 kuten kohdassa Löysää kuutta kiinnitysruuvia 52 ja poista ne yhdessä linssin kiinnikkeiden 53 kanssa. Huom: Pitele linssiä tukevasti samalla kuin irrotat ruuveja. Poista dispersiolinssi 15. Asenna uusi dispersiolinssi, siten että se sijoittuu tasaisesti valaisinkotelon alaosaan nähden. Kiinnitä dispersiolinssi paikoilleen kuudella kiinnitysruuvilla 52 sekä linssin kiinnikkeellä 53. Käyttäkää vain asianmukaisesti puhdistettuja dispersiolinssejä (kohta 3.2). Kiinnitä valaisinkotelon alaosa 2 valaisinkotelon yläosaan kolmella ruuvilla S. Asenna valaisimen kupu 3 vastaisessa järjestyksessä kuin poisottaessa, siten että kiinnikkeet napsahtavat paikoilleen Versio / Sivu 17/28

18 4.4.7 Steriloitavan kahvan sovittimen vaihto 58,59 Saatavana erillisosina: Steriloitava kahva sovitin ruuvi M4x35 DIN 912 Sammuta valaisin. S, ZS 40 Poista normaali kahvaosa 40 seuraavasti: Irrota kahvan alaosan suoja AD ruuvimeisselillä. Löysää ruuvi S M4x6 DIN 7985 sopivalla ristipäisellä ruuvimeisselillä. Poista ruuvi S M4x35 DIN 912:A2 sekä lukkoprikka ZS 4,3 DIN Kannattele kahvaa 40, poistaessasi ruuvia, jottei kahva putoa ja vahingoitu. Irrota kahva 40. AD 58,59 Aseta steriloitavan kahvan sovitin 44 tankoon 58,59. Kiinnitä sovitin 44 ruuvilla S1 M4x35 DIN 912:A2 sekä lukkoprikalla tankoon. Työnnä steriloitava kahva sovittimeen 44 ja käännä kahvaa kunnes painonappi DK loksahtaa paikalleen. 44 DK S Versio / Sivu 18/28

19 5. Tietoja 5.1 Tekniset tiedot 230 V integroidulla muuntajalla Vaihtovirta Alternating current Primääripuoli 230V / 0,29A Primary side Sekundääripuoli 22,8V / 2,19A Secondary side Kokonaistehon kulutus 50VA Power consumption Taajuus 50 / 60Hz Frequency Hertz Sulake 5x20/0,63A/250V AC/t Fuse Suojausluokka B Class of protection 120 V integroidulla muuntajalla Vaihtovirta Alternating current Primääripuoli 120V / 0,58A Primary side Sekundääripuoli 22,8V / 2,19A Secondary side Kokonaistehon kulutus 50VA Power consumption Taajuus 50 / 60Hz Frequency Hertz Sulake 5x20/1,25A/250V AC/t Fuse Suojausluokka B Class of protection 22,8 V (ulkoisella muuntajalla) Vaihtovirta Alternating current Jännite 22,8V Rated voltage Virta 2,19A Rated current Taajuus 50 / 60Hz Frequency Hertz Suojausluokka B Class of protection Versio / Sivu 19/28

20 5.2 Johdotukset Mach 130F / V, integroidulla muuntajalla Muuntaja Halogeenipolttimo L N P 230V Kytkin Mach 130F /130 sekä Uniflex R96 UL 120V, integroidulla toroidimuuntajalla Kytkin Toroidimuun taja N L P Halogeenipolttimo Versio / Sivu 20/28

21 Mach 130F / 130 / 130F UL 22,8V ulkoisella muuntajalla 22,8V Kytkin P Halogeenipolttimo 5.3 Käyttöympäristö Käyttö Min. Max. Lämpötila +10 C +40 C Suhteellinen kosteus 30 % 75 % Ilmanpaine 700 hpa 1060 hpa Kuljetus / varastointi Min. Max. Lämpötila -10 C +50 C Suhteellinen kosteus 20 % 90 % Ilmanpaine 700 hpa 1060 hpa 6. Merkinnät Suojamaa Kytkin, ON / OFF Versio / Sivu 21/28

22 6.1 Halogeenipolttimo 22,8V 50W G 6,35 HALOGEN Jännite, teho Kanta Polttimon tyyppi 6.2 Sulakkeet 230 V 5x20 T0,63A 5x20 0,63A 120 V 5x20 T1,25A 5x20 1,25A 22,8 V Valaisimissa Mach 130F/ 130F 22,8V UL / 130 ulkoisilla muuntajilla ei ole sulaketta valaisimen yhteydessä. 6.3 CE-merkintä Tuote Mach 130/130F täyttää standardin 93/42/EEC for medical products of the European Community s Council vaatimukset. 7. Jätemateriaalien käsittely Valaisimet eivät sisällä haitallisia tai vaarallisia materiaaleja. Kun valaisin poistetaan käytöstä, sen komponentit tulisi hävittää asianmukaisesti. Varmistakaa, että materiaalit lajitellaan asianmukaisesti. Noudattakaa jätemateriaalin käsittelyssä seuraavia periaatteita: Sähköiset kytkentälevyt toimitetaan asianmukaiseen kierrätykseen. Muut komponentit hävitetään materiaalin edellyttämällä tavalla Versio / Sivu 22/28

23 8. Varaosat 8.1 Mach 130F, 230 V; integroidulla muuntajalla ,18 04, , , , ,33, Versio / Sivu 23/28

24 8.2 Mach 130, 230 V; integroidulla muuntajalla ,18 04, , , ,33,34 21, Versio / Sivu 24/28

25 8.3 Mach 130F/130, 120 V; integroidulla toroidimuuntajalla 26, ,67 24 Huom: Muut varaosat ovat samat kuin valaisimessa Mach 130F/ V integroidulla muuntajalla. 8.4 Uniflex R96 UL 120 V; integroidulla toroidimuuntajalla 26, Huom: Muut varaosat ovat samat kuin valaisimessa Mach 130F/ V integroidulla muuntajalla Versio / Sivu 25/28

26 8.5 Mach 130F/130 22,8 V; ulkoinen muuntaja Kaikki varaosat ovat samat kuin valaisimessa Mach 130F/ V integroidulla muuntajalla, lukuunottamatta muuntajaa ja sulaketta. 8.6 Mach 130F UL 22,8 V; ulkoinen muuntaja Kaikki varaosat ovat samat kuin valaisimessa Uniflex R96 UL lukuunottamatta muuntajaa ja sulaketta. 8.7 Lyhyt varsi (lattiamalli) Versio / Sivu 26/28

27 8.8 Varaosaluettelo Kohde Määrä Varaosa EDVNO Huom 01 1 Valaisimen runko Valaisinkotelon alaosa Valaisinkotelon yläosa Suojalevy Heijastimen kiinnitysrengas Heijastimen kiinnitysraudat Heijastimen sovitusholkki Ohjausputki säädettävälle fokukselle vain Mach 130 F 09 1 Ohjausputki kiinteälle fokukselle 10 1 Valaisimen kiinnitysvarsi Polttimon pidike säädettävälle fokukselle vain Mach 130 F 12 1 Halogeenipolttimo 22,8V/50W Polttimon kanta johtoineen No Lämpösuodinlevy Dispersiolinssi Linssin kiinnikkeet Kuvun kiinnikkeet Kuvun kiinnikkeet Varjostin Potentiometri kiinnitys mutterilla Painonappi Kohdistuslaatta TRONIC elektroninen muuntaja, VA /prim. 230V AC /24V AC 24 1 Toroidimuuntaja, VA /prim. 120V AC /24V AC 25 1 Sulakkeen pidike (TRONIC muuntaja) Sulakkeen pidike Sulake 5x20/0,63A/250V/t V 28 2 Sulake 5x20/1,25A/250V/t /127V Fokuksen säätövarsi vain Mach 130 F 31 1 Liukukontakti Jousilautanen Aluslevy Mutteri Säätöruuvi vain Mach 130 F 39 1 Kahvan kiinnike Kahva, standardi Sovitin steriloitavalle kahvalle jatkuu Versio / Sivu 27/28

28 Varaosaluettelo Kohde Määrä Varaosa EDVNO Huom 45 1 Steriloitava kahva Polttimon kiinnitysruuvi (punainen) Suoja Lasi-heijastin vain Mach 130 F 51 1 Lasi-heijastin vain Mach Ruuvi M2,5x8-A2, DIN Aluslevy A3,2 DIN125-A Ruuvi M2,5x6-A2, DIN Taso Lämpösuoja Kahva säädettävälle fokukselle vain Mach 130 F 59 1 Kahva kiinteälle fokukselle vain Mach Polttimon pidike kiinteälle fokukselle vain Mach Sulakeen kanta (toroidimuuntaja) Sulake UR 5x20/1,25A/250V AC/t FSD 0034, Toroidimuuntaja (Uniflex R96 UL) Kytkin kiinnitysmutterilla (UR) Painonappi UR Suoja Varren sovitin Runko Suodinlevy, D175 Calflex Eco vain Mach 130

Käyttöohjeet. Tuotenro: BB100-081 ver 0.1 2014-08-06. Nämä käyttöohjeet koskevat kaikkia Kanmed BabyBed-sänkyjä mallista BB1xx alkaen.

Käyttöohjeet. Tuotenro: BB100-081 ver 0.1 2014-08-06. Nämä käyttöohjeet koskevat kaikkia Kanmed BabyBed-sänkyjä mallista BB1xx alkaen. Käyttöohjeet Tuotenro: BB100-081 ver 0.1 2014-08-06 Huomio Lue nämä ohjeet huolellisesti. Sängyn käyttäminen väärällä tavalla voi johtaa potilaan tai hoitajan loukkaantumiseen. Valmistaja: KANMED AB www.kanmed.se

Lisätiedot

Leica RM2235. Rotaatiomikrotomi

Leica RM2235. Rotaatiomikrotomi Leica RM2235 Rotaatiomikrotomi Käyttöohje Leica RM2235 V1.3 suomi - 12/2008 Säilytä aina laitteen läheisyydessä. Lue huolellisesti ennen käyttöönottoa. HUOM Tässä käyttöohjeessa mainitut tiedot, luvut,

Lisätiedot

Croozer Kid for 1 Croozer Kid for 2. 3-in-1 KÄYTTÖOHJE. Kävelykärry Pyöräilykärry Lenkkeilykärry SUOMI. www.croozer.eu. Tuotenro: 124 001 114

Croozer Kid for 1 Croozer Kid for 2. 3-in-1 KÄYTTÖOHJE. Kävelykärry Pyöräilykärry Lenkkeilykärry SUOMI. www.croozer.eu. Tuotenro: 124 001 114 Croozer Kid for Croozer Kid for 3-in- Kävelykärry Pyöräilykärry Lenkkeilykärry KÄYTTÖOHJE SUOMI Tuotenro: 4 00 4 www.croozer.eu JULKAISUTIEDOT Julkaisija: Zwei plus zwei GmbH Oskar-Jäger-Str. 5 5085 Köln

Lisätiedot

POWER EQUIPMENT RUOHONLEIKKURI HRE42B. Omistajan käsikirja. Honda Europe Power Equipment S.A. Pôle 45 - Rue des Châtaigniers 45140 ORMES - FRANCE

POWER EQUIPMENT RUOHONLEIKKURI HRE42B. Omistajan käsikirja. Honda Europe Power Equipment S.A. Pôle 45 - Rue des Châtaigniers 45140 ORMES - FRANCE POWER EQUIPMENT RUOHONLEIKKURI HRE42B Omistajan käsikirja Honda Europe Power Equipment S.A. Pôle 45 - Rue des Châtaigniers 45140 ORMES - FRANCE Sisällysluettelo Turvaohjeita 4 Aloitus 4 Valmistelut 4 Käyttö

Lisätiedot

ALKUPERÄISTEN OHJEIDEN KÄÄNNÖS (ISTRUZIONI ORIGINALI)

ALKUPERÄISTEN OHJEIDEN KÄÄNNÖS (ISTRUZIONI ORIGINALI) ALKUPERÄISTEN OHJEIDEN KÄÄNNÖS (ISTRUZIONI ORIGINALI) JOHDANTO Arvoisa Asiakas, Kiitämme tuotteidemme valinnasta ja toivomme että ruohonleikkurisi vastaa odotuksiasi kaikilta osin. Tämän käyttöoppaan tarkoituksena

Lisätiedot

KAKSOISVIISTE JIIRISAHA laserilla sahanterän halkaisija 225 mm (Fox-malli F36-258DB) KÄYTTÖOHJEET

KAKSOISVIISTE JIIRISAHA laserilla sahanterän halkaisija 225 mm (Fox-malli F36-258DB) KÄYTTÖOHJEET KAKSOISVIISTE JIIRISAHA laserilla sahanterän halkaisija 225 mm (Fox-malli F36-258DB) KÄYTTÖOHJEET Kaksoisviisteinen liukuva jiirisaha (F36-258 DB malli) SISÄLTÖ Turvallisuusohjeet 3 Yleiset turvallisuusohjeet

Lisätiedot

Ferre. Kaasu- ja sähköliesi. Käyttöohje

Ferre. Kaasu- ja sähköliesi. Käyttöohje Ferre Kaasu- ja sähköliesi Käyttöohje Arvoisa asiakas, kiitämme päätöksestänne valita Ferre-kaasu- ja sähköliesi. Olemme suunnitelleet ja valmistaneet tämän kaasu- ja sähkölieden siten, että se käyttöohjeen

Lisätiedot

Tarkkuusnostin LIFTRONIC EASY. huolto-ohjeet. käyttö-ja

Tarkkuusnostin LIFTRONIC EASY. huolto-ohjeet. käyttö-ja Tarkkuusnostin LIFTRONIC EASY käyttö-ja huolto-ohjeet Tämä dokumentaatio, jonka alkuperäiskieli on italia, on laadittu direktiivin 2006/42/EY mukaisesti. "Alkuperäisten ohjeiden käännös" SERIENUMMER: L.04.

Lisätiedot

Käyttöohje pyörätuolille Vermeiren 708 Delight

Käyttöohje pyörätuolille Vermeiren 708 Delight Käyttöohje pyörätuolille Vermeiren 708 Delight Maahantuonti ja myynti: Respecta Oy Tenholantie 12, 00280 Helsinki p.0207 649 748, myynti@respecta.fi www.respecta.fi Valmistaja: NV VERMEIREN BELGIUM Vermeirenplein

Lisätiedot

SPORT UTILITY STROLLER

SPORT UTILITY STROLLER BRITAX RÖMER Kindersicherheit GmbH Blaubeurer Straße 71, 89077 ULM, Germany SPORT UTILITY STROLLER IRONMAN SUOMI Omistajan käyttöohje LUE HUOLELLISESTI JA KOKONAAN NÄMÄ OHJEET! TÄRKEÄÄ - SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET

Lisätiedot

IFU_Alpha_Sc1-mech_FIN.fm Page 1 Wednesday, March 30, 2005 6:50 PM SISÄLLYSLUETTELO

IFU_Alpha_Sc1-mech_FIN.fm Page 1 Wednesday, March 30, 2005 6:50 PM SISÄLLYSLUETTELO IFU_Alpha_Sc1-mech_FIN.fm Page 1 Wednesday, March 30, 2005 6:50 PM SISÄLLYSLUETTELO PESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTO ENSIMMÄINEN PESUKERTA VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS PYYKIN VALMISTELU PESU-

Lisätiedot

GILERA ICE 50 KÄSIKIRJA

GILERA ICE 50 KÄSIKIRJA ONNITTELUT! Olette tehneet erinomaisen valinnan hankkiessanne Gilera Icen. Ennen kuin lähdette matkaan, lukekaa tämä käyttöopas huolella. Löydätte käyttöoppaasta kaiken tarpeellisen oppiaksenne tuntemaan

Lisätiedot

LAMELLIOVEN AVAAJA ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

LAMELLIOVEN AVAAJA ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE LAMELLIOVEN AVAAJA VAROITUS: AVAAJAA ASENTAVIEN JA SITÄ KÄYTTÄVIEN HENKILÖIDEN TURVALLISUUDEN KANNALTA ON ÄÄRIMMÄISEN TÄRKEÄÄ NOUDATTAA ASENNUSOHJEITA JA VAROITUKSIA. OHJEIDEN NOUDATTAMATTA JÄTTÄMINEN

Lisätiedot

Elektroniset hanat Huolto 7

Elektroniset hanat Huolto 7 Elektroniset hanat Huolto 7 Sisällysluettelo Yleistä... 4 Takuuehdot... 6 Määräykset... 7 Pesuallashanat, 230 / 12 V... 9 Pesuallashanat, 6 V ja 230 V... 23 Pesuallashanat, 6 V ja 12 V... 39 Pesuallashana

Lisätiedot

IFU-TL HR FIN.fm Page 1 Friday, November 7, 2008 2:31 PM SISÄLTÖ

IFU-TL HR FIN.fm Page 1 Friday, November 7, 2008 2:31 PM SISÄLTÖ IFU-TL HR FIN.fm Page 1 Friday, November 7, 2008 2:31 PM SISÄLTÖ KÄYTTÖTARKOITUS ENNEN PESUKONEEN KÄYTTÖÄ VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS ENNEN ENSIMMÄISTÄ PESUJAKSOA PYYKIN VALMISTELU

Lisätiedot

Käyttö-, huolto- ja turvallisuusohjeet

Käyttö-, huolto- ja turvallisuusohjeet Ei tieliikennekäyttöön! Käyttö-, huolto- ja turvallisuusohjeet MÖNKIJÄ 250cc DAR0952 Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen käyttöönottoa! Käännös alkuperäisohjeista Älä käytä tätä ajoneuvoa ennen kuin olet

Lisätiedot

Leica RM2265. Rotaatiomikrotomi

Leica RM2265. Rotaatiomikrotomi Rotaatiomikrotomi Käyttöohje V1.4 suomi - 02/2007 Säilytä aina laitteen läheisyydessä. Lue huolellisesti ennen käyttöönottoa. HUOM Tässä käyttöohjeessa mainitut tiedot, luvut, ohjeet ja arviot vastaavat

Lisätiedot

Condair CP2 Tekninen aineisto

Condair CP2 Tekninen aineisto Höyrykostutin Condair CP2 Tekninen aineisto 1115943 SF Brautek 0210 Sisällysluettelo 1 Johdanto 4 1.1 Aivan aluksi! 4 1.2 Teknisen aineiston tiedot 4 2 Turvallisuusohjeet 5 3 Laitekuvaus 6 3.1 Laiteversiot

Lisätiedot

Invacare SOLO 2 Kannettava Happirikastin

Invacare SOLO 2 Kannettava Happirikastin Käyttäjän opas Invacare SOLO 2 Kannettava Happirikastin Malli TPO100 Malli TPO100B Jälleenmyyjä: Tämä opas on annettava loppukäyttäjälle. Käyttäjä: Lue tämä opas ENNEN laitteen käyttöä. Talleta opas myöhempää

Lisätiedot

SmartRelease -endoskopiajärjestelmä Endoskooppinen karpaali- ja kubitaalitunnelin vapautusjärjestelmä. Käyttöohjeet

SmartRelease -endoskopiajärjestelmä Endoskooppinen karpaali- ja kubitaalitunnelin vapautusjärjestelmä. Käyttöohjeet SmartRelease -endoskopiajärjestelmä Endoskooppinen karpaali- ja kubitaalitunnelin vapautusjärjestelmä Käyttöohjeet Suomi SISÄLLYS JÄRJESTELMÄN KUVAUS JA KÄYTTÖTARKOITUS...SIVU 2 KIRURGISET SMARTRELEASE

Lisätiedot

S-600 Tuuligeneraattori Smart-jännitteenvalinta Teholuokka: 600wattia Omistajan käsikirja Versio 1.0

S-600 Tuuligeneraattori Smart-jännitteenvalinta Teholuokka: 600wattia Omistajan käsikirja Versio 1.0 Tykistökatu 4 B 5krs, 20520 Turku 1/25 S-600 Tuuligeneraattori Smart-jännitteenvalinta Teholuokka: 600wattia Omistajan käsikirja Versio 1.0 Sarjanumero: Tykistökatu 4 B 5krs, 20520 Turku 2/25 Huom! Tämä

Lisätiedot

SISÄLTÖ PIKAOPAS KÄYTTÖOHJEET OHJELMATAULUKKO PYYKIN VALMISTELU OHJELMAN JA LISÄTOIMINTOJEN VALINTA OHJELMAN KÄYNNISTÄMINEN JA PÄÄTTÄMINEN

SISÄLTÖ PIKAOPAS KÄYTTÖOHJEET OHJELMATAULUKKO PYYKIN VALMISTELU OHJELMAN JA LISÄTOIMINTOJEN VALINTA OHJELMAN KÄYNNISTÄMINEN JA PÄÄTTÄMINEN SISÄLTÖ Lue käyttöohjeet PIKAOPAS OHJELMATAULUKKO PYYKIN VALMISTELU OHJELMAN JA LISÄTOIMINTOJEN VALINTA OHJELMAN KÄYNNISTÄMINEN JA PÄÄTTÄMINEN OHJELMAN MUUTTAMINEN OHJELMAN KESKEYTTÄMINEN PÄIVITTÄINEN

Lisätiedot

KESKUSPÖLYNIMURI. Käyttöja asennusohjeet

KESKUSPÖLYNIMURI. Käyttöja asennusohjeet by KESKUSPÖLYNIMURI Käyttöja asennusohjeet ESITTELY Haluaisimme onnitella Teitä keskuspölynimurihankinnastanne. Olet valinnut korkealaatuisen tuotteen, joka on valmistettu Saksassa. Hygieeninen puhtaus,

Lisätiedot

Sähkötoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (ilman ohjausyksikköä)

Sähkötoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (ilman ohjausyksikköä) Sähkötoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (ilman ohjausyksikköä) Käyttöohje Asennus, käyttö, käyttöönotto Sisällysluettelo SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Lue ensin ohje! Noudata

Lisätiedot

Genie XS PROFESSIONAL MICRO AUTOSCRUBBER KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA

Genie XS PROFESSIONAL MICRO AUTOSCRUBBER KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA Genie XS PROFESSIONAL MICRO AUTOSCRUBBER KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA ORIGINAL INSTRUCTION DOC. 00957 - Ver. AB - 0-05 HAKEMISTO HAKEMISTO... KÄSIKIRJASSA KÄYTETYT MERKIT... KÄYTTÖOPPAAN TARKOITUS JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE Alkuperäisten ohjeiden käännös

KÄYTTÖOHJE Alkuperäisten ohjeiden käännös MEG43 (SBM99B) TASAPAINOTUSKONE KÄYTTÖOHJE Alkuperäisten ohjeiden käännös Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki As Puh. +358-20 1323 232, Fax +358-20 1323 388 www.ikh.fi 1 - TASAPAINOTUSKONEEN

Lisätiedot

Kokoamis- ja käyttöohje. belluno

Kokoamis- ja käyttöohje. belluno Kokoamis- ja käyttöohje belluno Hyvä asiakkaamme, Ostaessanne Bock hoitosängyn, olette hankkineet erittäin turvallisen ja toiminnoiltaan monipuolisen tuotteen, jonka käyttöikä on pitkä. Sähkösäätöiset

Lisätiedot

Leica RM2125 Leica RM2125RT

Leica RM2125 Leica RM2125RT RT Pyörivä mikrotomi Käyttöohje Leica RM 2125 / RM 2125 RT V2.3 Suomi 02/2009 Säilytä tätä käyttöohjetta aina yhdessä laitteen kanssa. Lue huolellisesti ennen laitteen käyttöä. HUOMAUTUS Tässä dokumentaatiossa

Lisätiedot

käyttöohje bruksanvisning

käyttöohje bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning Pesukone Tvättmaskin Steam System EWF 147580 W EWF 167580 W 2 electrolux SISÄLLYS Turvallisuusohjeet 2 Laitteen kuvaus 4 Käyttöpaneeli 5 Ensimmäinen käyttökerta 7 Omat asetukset

Lisätiedot

Käyttöohjeet. - Virtalähde CUTi 120 - Plasmapoltin KjellCut 120

Käyttöohjeet. - Virtalähde CUTi 120 - Plasmapoltin KjellCut 120 Käyttöohjeet - Virtalähde CUTi 120 - Plasmapoltin KjellCut 120 Tuotenro.:.11.035.602/608BA Yleistä Tekijänoikeus Tämän käyttöohjeen kopiointi, jakelu ja käyttö sekä sen sisällön välittäminen kolmannelle

Lisätiedot