Milloin plastiikkakirurginen potilas kuuluu lähettää julkiseen erikoissairaanhoitoon?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Milloin plastiikkakirurginen potilas kuuluu lähettää julkiseen erikoissairaanhoitoon?"

Transkriptio

1 Tieteessä kättä pidempää Ilkka Koskivuo LT, plastiikkakirurgian erikoislääkäri, vastuualuejohtaja TYKS, Plastiikka- ja yleiskirurgian klinikka Milloin plastiikkakirurginen potilas kuuluu lähettää julkiseen erikoissairaanhoitoon? Julkisessa erikoissairaanhoidossa tehdään vain sellaisia plastiikkakirurgisia leikkauksia, joille on lääketieteellinen peruste. Myös ulkonäköön liittyvä ongelma voidaan määritellä sairaudeksi, jos se on vaikea-asteinen tai siihen liittyy toiminnallista haittaa. Perusterveydenhuollon lääkärin tärkein tehtävä on selvittää huolellisesti potilaan ongelma ja tehdä hyvä kliininen perustutkimus. Leikkauspäätös on aina yksilöllinen, ja sen voi tehdä vain plastiikkakirurgian erikoislääkäri. Vertaisarvioitu Plastiikkakirurgiasta voi ensimmäisenä tulla mieleen kauneuskirurgia ja viihdelehdistön siitä luomat mielikuvat. Korjaava plastiikkakirurgia tarkoittaa kuitenkin sairauksien, vammojen ja kehityshäiriöiden aiheuttamien kudosvaurioiden ja epämuodostumien leikkaushoitoa. Plastiikkakirurgia on lääketieteen erikoisala, joka on jo kauan toteuttanut julkisen sektorin potilasvalinnassaan priorisointia: yhteiskunta kustantaa verovaroin vain sellaiset leikkaushoidot, joille on määritelty lääketieteellinen peruste. Julkisen sektorin sairaaloissa ei tehdä terveeseen kehoon kohdistuvia esteettisen kirurgian leikkauksia eikä terveen henkilön ikääntymismuutosten korjauksia. Näitä leikkauksia tehdään vain yksityissektorilla potilaan omalla kustannuksella. Korjaava kirurgia voi kaventaa arpea tai muuttaa sen suuntaa edullisemmaksi, mutta ei taikoa sitä näkymättömäksi. Julkisessa erikoissairaanhoidossa plastiikkakirurgiset potilaat tulevat konsultaatioon tavallisesti perusterveydenhuollon lääkärin lähetteellä. Suurimmalla osalla potilaista on hyvin selväpiirteinen sairaus, kuten ihosyöpä, rintasyöpä tai krooninen painehaava. Osalla voi olla myös ulkonäköongelma, joka voidaan määritellä sairaudeksi sen vaikeusasteen tai toiminnallisen haitan perusteella. Rajanveto ei ole helppoa, ja perusterveydenhuollon lääkäri saattaa kaivata yksiselitteisiä ohjeita, jotta potilas tulisi lähetettyä oikeaan hoitopaikkaan oikein perustein. On toisaalta potilaan etu, että hän pääsee julkisella sektorilla toimivan plastiikkakirurgin konsultaatioon myös silloin, kun leikkaushoidon aihe ei ole aivan selvä. Julkisen sektorin plastiikkakirurgille rajanveto esteettisen ja korjaavan kirurgian välillä on jokapäiväistä työtä. Ulkonäköhaitta ja sen korjausmahdollisuus arvioidaan yhtä objektiivisesti kuin mikä tahansa muu sairaus. On tavallista, että potilaan kokema ongelma on ristiriidassa objektiivisiin löydöksiin nähden. Potilas voi olla hyvin pettynyt kuullessaan, että hänen suureksi kokemansa haitan korjaus ei kuulukaan julkisen sektorin sairaalaan. Tällöin on parempi, että asian perustelee potilaalle plastiikkakirurgian erikoislääkäri. Tavoitteena ovat yhdenmukaiset hoitokäytännöt koko maassa. Potilaan kannalta olisi hämmentävää, jos sairaaloilla olisi kovin erilaiset leikkausindikaatiot. Koska varsinkin sosiaalisessa mediassa tieto leviää nopeasti, epäjohdonmukaisuus voisi johtaa laskelmointiin hoitopaikan valinnassa ja hakeutumiseen sellaiseen sairaalaan, jossa leikkausindikaatiot ovat väljemmät (1). Seuraavassa esitetään kolme esimerkkiä tällaisista rajanveto-ongelmista: arpiongelmat, roikkuvat silmäluomet ja rintojen ulkonäköongelmat. Yhteenveto on esitetty taulukossa 1. Rumentava arpi Arvioidessaan potilaan arpea perusterveydenhuollon lääkärin tulee selvittää arven syntymekanismi, anatominen sijainti, koko, väri, muoto, suunta ja monilukuisuus. Myös arven aiheuttama toiminnallinen haitta ja oireet, ku- 1655

2 Kirjallisuutta 1 Ollikainen H. Valinnanvapaus aiheuttaa valintoja. Suom Lääkäril 2013;68: Monstrey S, Middelkoop E, Vranckx JJ ym. Updated scar management practical guidelines: non-invasive and invasive measures. J Plast Reconstr Aesthet Surg 2014;67: Arno AI, Gauglitz GG, Barret JP, Jeschke MG. Up-to-date approach to manage keloids and hypertrophic scars: a useful guide. Burns 2014;40: Sarmela J, Leivo T, Uusitalo M. Silmäluomien kirurgisesti hoidettavat sairaudet. Suom Lääkäril 2006;61: Greydanus DE, Matytsina L, Gains M. Breast disorders in children and adolescents. Prim Care Clin Office Pract 2006;33: Clarkson P. Poland s syndactyly. Guys Hosp Rep 1962;111: Kolker AR, Collins MS. Tuberous breast deformity: classification and treatment strategy for improving consistency in aesthetic correction. Plast Reconstr Surg 2015;135: van der Meer M. Työnohjaus ja esteettinen kirurgia arvonlisäveron piiriin. Suom Lääkäril 2014;69:581. Sidonnaisuudet Kirjoittaja on ilmoittanut sidonnaisuutensa seuraavasti (ICMJE:n lomake): Ilkka Koskivuo: ei sidonnaisuuksia. Taulukko 1. ten kiristys, nivelen liikerajoitus, arven kutina ja kirvely on selvitettävä. Arven iälläkin on merkitystä. Jos arpi on tuore, se todennäköisesti tulee lähimmän 1 2 vuoden aikana spontaanisti vaalenemaan ja madaltumaan. Hypertrofia eli arven paksuuntuminen kuuluu normaaliin paranemisprosessiin ja tulee erottaa keloidista, joka tarkoittaa arven patologista liikakasvua. Tapaturmassa tulleen arven aiheuttama pysyvä kosmeettinen haitta voidaan useimmiten arvioida aikaisintaan vuoden kuluttua. Julkisella sektorilla voidaan korjata arpi, jonka kosmeettinen haitta on merkittävä. Korjattava arpi on iso, monilukuinen, aiheuttaa epämuotoisuutta tai sijaitsee huomiota herättävässä paikassa, kuten kasvoissa. Arven aiheuttama toiminnallinen haitta, kuten kiristys nivelen lähellä, on aina selvä leikkausaihe. Potilaalla voi olla joskus epärealistinen käsitys arven korjausmahdollisuudesta. Korjaavalla kirurgialla voidaan tapaturman aiheuttama arpi muuttaa kirurgiseksi leikkausarveksi, leveää arpea voidaan kaventaa tai arven suuntaa muuttaa edullisemmaksi, mutta plastiikkakirurgi ei osaa taikoa arpea näkymättömäksi. Arpiongelmissa on hyvä muistaa myös ei-kirurgiset hoitomahdollisuudet, joista monet ovat perusterveydenhuollon lääkärin toteutettavissa (2,3). Esimerkkiongelmat ja seikat, jotka puoltavat leikkaushoitoa julkisella sektorilla. Ongelma Arpiongelma Roikkuvat silmäluomet Rintoihin liittyvä ongelma Hoitoa julkisella sektorilla puoltaa arpi kiristää ja aiheuttaa liikerajoitusta Muu toiminnallinen haitta, esim. ektropium oireileva keloidiarpi Merkittävä kosmeettinen haitta Näkökenttäpuutos Silmäluomen ihon hiertymät tai haavaumat Sarveiskalvoärsytys Merkittävä epäsymmetria Muu vaikea-asteinen kehityshäiriö Jättirintaisuus, joka aiheuttaa hartiakipuja Roikkuvat silmäluomet Roikkuvat yläluomet (lippaluomet) ovat ikääntymiseen liittyvä yleinen ilmiö, jonka haitta on useimmiten ulkonäöllinen. Tällöin sen korjaus ei kuulu julkiseen terveydenhuoltoon. Pelkästään silmien väsähtänyt ulkonäkö ja potilaan kokemus masentavasta kuvasta aamulla kylpyhuoneen peilissä eivät ole riittävä leikkausaihe. Lippaluomisuus katsotaan julkisella sektorilla kirurgista hoitoa vaativaksi sairaudeksi silloin, jos voidaan osoittaa roikkuvien silmäluomien ja sisäänpäin kääntyneiden ripsien aiheuttama sarveiskalvoärsytys, ihon hiertymät tai ylänäkökentän rajoittuminen (4). Myös oikea diagnoosi on tärkeä. Perusterveydenhuollon lääkärin tulee erottaa toisistaan lippaluomi, riippuluomi ja laskeutunut kulmakarva sekä arvioida, onko haitta toiminnallinen vai ulkonäöllinen (kuva 1). Riippuluomi voi olla synnynnäinen ja hankittuna joskus akuutti, jolloin siihen mahdollisesti liittyvä akuutti neurologinen ongelma tulee selvittää. Riippuluomi voi olla myös lihassairauden, esimerkiksi myasthenia graviksen, ensioire (4). Potilaan tutkimiseen kuuluu siksi aina myös mustuaisen koon ja valoreaktion sekä silmien liikkeiden tutkiminen. Myös kulmakarvan laskeutuminen saattaa olla sekundaarinen oire, ja sen taustalla voi olla esimerkiksi Meretojan tauti, kasvohermohalvaus tai aikaisempi trauma (4). Silmäluomileikkauksia tekevät sekä plastiikkakirurgit että silmälääkärit, ja eri sairaanhoitopiireissä voi olla vaihtelevia käytäntöjä siinä, kummalle erikoisalalle potilas kulloinkin tulee lähettää. Rintojen poikkeava ulkonäkö Naisen rinnoissa tunnetaan runsaasti erilaisia ja eriasteisia kehityshäiriöitä (5). Tavallisin on idiopaattinen rintojen epäsymmetria. Vain harvalla naisella rinnat ovat täydellisen symmetriset koon ja muodon suhteen, mutta merkittävä puoliero voidaan katsoa kehityshäiriöksi. Normaalin ja kehityshäiriön välinen raja on kuitenkin häilyvä, ja siihen vaikuttaa rintojen koko. Pienissä rinnoissa näkyvä kokoero voi olla suurissa rinnoissa tuskin havaittava. Myös potilaan suhtautuminen rintojen epäsymmetriaan ei aina ole suhteessa sen vaikeusasteeseen. Joskus tärkeintä on saada potilas vakuuttuneeksi siitä, että hänen rintansa ovat lievästä kokoerosta huolimatta täysin normaalit, ja leikkaushoitoon liittyvä haitta voi olla suurempi kuin siitä saatava hyöty. Todelliseksi kehityshäiriöksi määriteltävä epäsymmetria on huomiota herättävän selvä. Liiveissä rinnat tuntuvat epämukavilta, ja poti- 1656

3 Kuva 1. Silmäluomien korjausleikkauksen aiheita. A B A. Räystäsmäisesti laskeutuvat lippaluomet, jotka aiheuttavat ylänäkökentän puutoksen. Voidaan hoitaa julkisella sektorilla, ja yksityissektorilla potilas on oikeutettu Kela-korvaukseen ja alv-vapautukseen. B. Silmäluomiongelma on kosmeettinen. Hoito mahdollinen vain yksityissektorilla, missä ei oikeutta Kela-korvaukseen. Leikkauksen hintaan lisätään arvonlisävero. C D C. Toispuolinen synnynnäinen riippuluomi. D. Potilaan katsoessa ylöspäin luomi rajoittaa näkökenttää. Voidaan hoitaa julkisella sektorilla. laalla saattaa olla ryhtihäiriöstä johtuvia niskahartiakipuja. Joskus rintojen epäsymmetria voi liittyä laajempaan ongelmaan, kuten Polandin oireyhtymään, johon kuuluu eriasteisia vartalon ja yläraajan tukirakenteisiin ja lihaksistoon liittyviä anomalioita (6). Jos rintojen kokoero kehittyy vasta myöhemmin aikuisiällä, tulee muistaa rintakasvaimen mahdollisuus. Joskus nopeasti kasvava jättimäinen fylloidituumori Vain harvalla rinnat ovat täydellisen symmetriset, mutta merkittävä puoliero voidaan katsoa kehityshäiriöksi. voi lähes täyttää koko rinnan ja synnyttää vaikutelman toispuolisesta hypertrofiasta. Myös rintasyöpä voi ilmetä samoin. Mammografia ja kaikukuvaus tulee aina tehdä herkästi, jos epäilee kasvaimen mahdollisuutta. Rintojen muotoanomalioista tavallisin on tubulaarinen rintadeformiteetti, missä rinnat ovat pienet, kapeat ja muodoltaan putkimaiset. Myös muotoanomalioissa raja normaalin variaation ja kehityshäiriön välillä on liukuva. Vaikeat tapaukset kuuluvat julkiselle sektorille. Arvioinnin apuna on erilaisia luokituksia (7), mutta perusterveydenhuollon lääkärin on lupa käyttää tervettä maalaisjärkeä: jos huolestuneen potilaan rinnat näyttävät jokseenkin normaaleilta, todennäköisesti ne myös ovat sitä. Tässä mielessä myöskään pienirintaisuutta ei katsota terveydelliseksi haitaksi, jos rintarauhaset, nänni ja nännipiha ovat muuten normaalit. Pienirintaisuuden vastakohta, kookasrintaisuus, on puolestaan leikkausaihe julkisella sektorilla vain silloin, kun se on syynä kroonisiin niskahartiaseudun lihaskipuihin ja heikentyneeseen toimintakykyyn. Yhteenveto Edellä kuvatut esimerkit osoittavat, että esteettisen ja korjaavan plastiikkakirurgian välinen raja on usein kuin veteen piirretty viiva. On potilaan etu, että yhteiskunnassa sekä yksityinen että julkinen terveydenhuolto ovat määritelleet sai- 1657

4 rauksille yhdenmukaiset kriteerit ja hoitokäytännöt. Jos plastiikkakirurginen hoito on aiheellinen terveydellisin perustein, hoito on järjestettävä julkisessa erikoissairaanhoidossa. Perusterveydenhuollon lääkäri ottaa usein ensimmäisenä kantaa siihen, onko kyse sairauden hoidosta. Tärkeintä on selvittää potilaan ongelma huolella ja tehdä hyvä kliininen perustutkimus. Esteettiseltä vaikuttavan ongelman taustalla voi joskus olla merkittävä sairaus. Oleellinen kysymys on, liittyykö potilaan ulkonäölliseen ongelmaan toiminnallista haittaa. Rajatapauksissa lopullisen päätöksen tekee asiantuntija, julkisessa erikoissairaanhoidossa toimiva plastiikkakirurgi. Myös yksityissektorilla plastiikkakirurginen leikkaus voi olla sairauden hoitoa, jolloin potilas on oikeutettu Kela-korvaukseen, palkalliseen sairauslomaan ja on myös vapautettu vuonna 2014 esteettiselle kirurgialle säädetystä arvonlisäverosta (8). Ainoastaan hoitavalla plastiikkakirurgilla on riittävä asiantuntemus asian arvioimiseen. Myös yksityissektorilla sairauden määrittely tulee tehdä rehellisesti ja johdonmukaisesti sekä potilaan että yhteiskunnan etua ajatellen. English summary in english When should a patient be referred to a plastic surgery unit? KIINNOSTAAKO YRITTÄJYYS? Suomessa yhä useampi lääkäri valitsee urakseen yrittäjyyden. Jos harkitset oman yrityksen perustamista, on Lääkärikompassin Lääkäri yrittäjänä -verkkokoulutus sinulle juuri omiaan. Koulutuksessa perehdyt osakeyhtiön perustamiseen ja lainsäädäntöön talouden raportteihin ja tilinpäätökseen verotukseen tulonmuodostukseen ja osingonjakoon sijoitustoimintaan. Katso lisätietoja uudistuneelta sivustoltamme, niin pääset tutustumaan yrittäjän maailmaan! 1658

5 English summary Ilkka Koskivuo M.D., Ph.D., Plastic Surgeon, Head of Section Turku University Hospital, Department of Plastic and General Surgery When should a patient be referred to a plastic surgery unit? In Finland, plastic surgery is performed in both public and private hospitals. The public health care system is responsible for reconstructive surgery while aesthetic operations are performed only in private hospitals. For a general practioner it may be challenging to decide whether the patient should be referred to a public or to a private hospital. In this review, three common disorders are presented: scar problems, droopy eyelids, and breast anomalies. Amongst patients with these conditions, there may be some with mild symptoms and borderline status findings. After a meticulous clinical evaluation, even these patients should be referred to a public plastic surgery unit. The decision whether or not to operate is always individual and should be made by a plastic surgeon. 1658a

Postbariatrinen kirurgia Pohjoismaissa

Postbariatrinen kirurgia Pohjoismaissa katsaus Leena Setälä LT, plastiikkakirurgian erikoislääkäri, palveluyksikköjohtaja KYS, kirurgian palveluyksikkö leena.setala@kuh.fi Outi Kaarela dosentti, plastiikkakirurgian erikoislääkäri OYS Postbariatrinen

Lisätiedot

Lapsen kallon poikkeavan muodon diagnostiikka

Lapsen kallon poikkeavan muodon diagnostiikka Katsaus tieteessä Jyri Hukki dosentti, osastonylilääkäri jyri.hukki@hus.fi Pia Vuola LL, erikoislääkäri Junnu Leikola LKT, erikoislääkäri HUS, plastiikkakirurgian klinikka, kraniofakiaalikeskus, Töölön

Lisätiedot

RINTOJEN KAUNEUDEKSI Rintojen muodon korjaus, suurentaminen ja pienentäminen Sairaala Siluetissa

RINTOJEN KAUNEUDEKSI Rintojen muodon korjaus, suurentaminen ja pienentäminen Sairaala Siluetissa RINTOJEN KAUNEUDEKSI Rintojen muodon korjaus, suurentaminen ja pienentäminen Sairaala Siluetissa Rinnat ovat kautta aikojen olleet tärkeä osa naisen vartaloa ja identiteettiä. Rinnoilla on varsinaisen

Lisätiedot

Potilaan esite. CEREFORM Rintaimplantit

Potilaan esite. CEREFORM Rintaimplantit Potilaan esite CEREFORM Rintaimplantit Rinnoilla on hyvin vahva emotionaalinen ja symbolinen arvo: ne ovat naiseuden tunnus ja niillä on tärkeä merkitys naisen kehonkuvaan sekä itsetuntoon. Rinnat luovat

Lisätiedot

KASVOT KOHTI KAUNEUTTA

KASVOT KOHTI KAUNEUTTA KASVOT KOHTI KAUNEUTTA - kasvojen alueen esteettinen kirurgia ikämuutoksiin ja ulkonäköhaittojen hoitoon Kasvot ovat ulkonäkömme perusta. Kasvoistaan ihminen tunnistetaan ja muistetaan. Olemme kaikki yksilöitä

Lisätiedot

Akillesjänteen repeämän diagnostiikka ja hoito

Akillesjänteen repeämän diagnostiikka ja hoito Katsaus tieteessä Heidi Haapasalo LT, liikuntalääketieteen, ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri, kliininen opettaja Tampereen yliopisto heidi.haapasalo@uta.fi Ville M. Mattila LT, dosentti, ortopedian

Lisätiedot

Huimauspotilaan kliininen tutkiminen

Huimauspotilaan kliininen tutkiminen Katsaus tieteessä Jaana Korpela LT, neurologian erikoislääkäri, TYKS, neurotoimialue Riina Niemensivu LT, korva-, nenä- ja kurkkutautien erikoislääkäri, audiologian lisäpätevyys HUS, korva-, nenä- ja kurkkutautien

Lisätiedot

Mitä uutta vaikeiden palovammojen hoidossa?

Mitä uutta vaikeiden palovammojen hoidossa? Katsaus Jyrki Vuola plastiikkakirurgian dosentti, osastonylilääkäri HYKS, Töölön sairaala, plastiikkakirurgian klinikka, palovammakeskus jyrki.vuola@hus.fi Mitä uutta vaikeiden palovammojen hoidossa? Vaikeita

Lisätiedot

Olkahermopunoksen syntymävaurio Erbin pareesi. Invalidiliiton Harvinaiset-yksikkö

Olkahermopunoksen syntymävaurio Erbin pareesi. Invalidiliiton Harvinaiset-yksikkö Olkahermopunoksen syntymävaurio Erbin pareesi Invalidiliiton Harvinaiset-yksikkö Invalidiliiton julkaisuja O. 56., 2013 ISBN 978-952-5548-52-5 ISSN 1457-1471 Painopaikka: N-Paino Oy 2013 HARVINAISET- OPASSARJA

Lisätiedot

Gynekomastian syy ei aina selviä

Gynekomastian syy ei aina selviä kättä pidempää tieteessä Varpu Ranta LKT, erikoislääkäri HYKS, naistenklinikka, hormonipoliklinikka varpu.ranta@hus.fi Gynekomastian syy ei aina selviä Gynekomastialla tarkoitetaan miehen rintarauhaskudoksen

Lisätiedot

Olkapään kiertäjäkalvosimen repeämän hoito

Olkapään kiertäjäkalvosimen repeämän hoito Katsaus tieteessä Ville Äärimaa LT ville.aarimaa@tyks.fi Juha Kukkonen LL Juho Rantakokko LT Keijo Mäkelä LT Kari Isotalo LL Petri Virolainen dosentti Olkapään kiertäjäkalvosimen repeämän hoito Kiertäjäkalvosimen

Lisätiedot

Hetkellinen toispuoleinen näönmenetys

Hetkellinen toispuoleinen näönmenetys Katsaus tieteessä Jukka Putaala dosentti, neurologian erikoislääkäri HYKS, neurologian klinikka ja Helsingin yliopisto, neurotieteiden osasto jukka.putaala@hus.fi Petra Ijäs LT, neurologian erikoislääkäri

Lisätiedot

Aivopuoliskon hermoyhteyksien katkaisu lasten ja nuorten vaikean epilepsian hoidossa

Aivopuoliskon hermoyhteyksien katkaisu lasten ja nuorten vaikean epilepsian hoidossa tieteessä Eija Gaily lastenneurologian dosentti, osastonylilääkäri HYKS, Lasten ja nuorten sairaala eija.gaily@hus.fi Hanna Hellén LL, sisätautien erikoistuva lääkäri HUS, Porvoon sairaala Liisa Metsähonkala

Lisätiedot

Veitsenterävää kauneutta - ikääntymisen merkkien hoito ja esteettinen kirurgia

Veitsenterävää kauneutta - ikääntymisen merkkien hoito ja esteettinen kirurgia Veitsenterävää kauneutta - ikääntymisen merkkien hoito ja esteettinen kirurgia Suomessa Peltonen, Outi 2010 Laurea Tikkurila Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Tikkurila Veitsenterävää kauneutta - ikääntymisen

Lisätiedot

Milloin antibioottihoito ei ole tarpeen?

Milloin antibioottihoito ei ole tarpeen? Tieteessä katsaus Reetta Huttunen LT, dosentti, sisätautien ja infektiosairauksien erikoislääkäri, apulaisylilääkäri TAYS, Toimialue 1, sisätaudit, infektioyksikkö reetta.huttunen@pshp.fi Jaana Syrjänen

Lisätiedot

Milloin vanhus tarvitsee psykiatrista sairaalahoitoa?

Milloin vanhus tarvitsee psykiatrista sairaalahoitoa? TIETEESSÄ HANNA-MARI ALANEN LT, ylilääkäri TAYS, Toimialue 5, Neuro- ja vanhuspsykiatria Pitkäniemen sairaala hanna-mari.alanen@pshp.fi ESA LEINONEN psykiatrian professori, ylilääkäri Tampereen yliopisto

Lisätiedot

Alzheimerin tauti työikäisellä

Alzheimerin tauti työikäisellä Tieteessä katsaus Merja Hallikainen LT, kliininen tutkimusjohtaja Itä-Suomen yliopisto, terveystieteiden tiedekunta, lääketieteen laitos, kliinisen lääketieteen yksikkö, neurologia Anne M. Remes professori,

Lisätiedot

Yksinkertaiset kraniosynostoosit

Yksinkertaiset kraniosynostoosit Plastiikkakirurgia Jyrki Hukki, Pia Saarinen, Marko Kangasniemi ja Mika Niemelä Yksinkertaiset kraniosynostoosit Kallon saumojen luutumishäiriöt ovat huuli- ja suulakihalkioiden jälkeen yleisimpiä pään

Lisätiedot

Tärkeimmät hoitokäytännöt silmätautien alalla

Tärkeimmät hoitokäytännöt silmätautien alalla HYKS Silmätautien klinikka HUOM: Meilahden sairaala Luentosali 4 Perjantai 24.9.2010 klo 12.30-15.50 Tärkeimmät hoitokäytännöt silmätautien alalla 12.30 Avaus Silmän etuosan ja silmän apuelinten taudit

Lisätiedot

Miehestä johtuva tahaton lapsettomuus

Miehestä johtuva tahaton lapsettomuus Katsaus tieteessä Seija Kaukoranta LL, gynekologisen endokrinologian erikoislääkäri Väestöliiton klinikat Oy, Helsingin klinikka seija.kaukoranta@vaestoliitto.fi Anne-Maria Suikkari dosentti, gynekologisen

Lisätiedot

Sukupuolen korjausleikkauksista. Yleistä

Sukupuolen korjausleikkauksista. Yleistä 1 Sukupuolen korjausleikkauksista Yleistä Sosiaalista sukupuolen korjausta helpottaa se, että fyysinen olemus muistuttaa sitä sukupuolta, jossa ihminen elää. Potilaan on tärkeä olla hyvin informoitu sukupuolen

Lisätiedot

Käypä hoito -suositus

Käypä hoito -suositus Käypä hoito -suositus Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Verisuonikirurgisen Yhdistyksen asettama työryhmä Päivitetty 11.3.2010 Käypä hoito -suositus perustuu systemaattisesti koottuun tutkimustietoon,

Lisätiedot

Rinnankorjausleikkauksen

Rinnankorjausleikkauksen Rinnankorjausleikkauksen KÄSIKIRJA Työryhmässä Syöpäjärjestöt, Chirurgi Plastici Fenniae, Suomen kirurgiyhdistyksen rintarauhaskirurginen sektio ja Mainostoimisto Contra. SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKIJALLE...4

Lisätiedot

Miten tunnistan ja hoidan aurinkokeratoosin

Miten tunnistan ja hoidan aurinkokeratoosin tieteessä Atte Kivisaari LT, ihotautien ja allergologian erikoislääkäri TYKS Ihoklinikka, Lääkäriasema Eloni atte.kivisaari@eloni.fi Veli-Matti Kähäri professori, ylilääkäri, iho- ja sukupuolitautien erikoislääkäri

Lisätiedot

Neuromuskulaarisairauksiin luetaan varsin laaja. Neuromuskulaaritautien diagnostiikka ja hoitoketjut. lääketiede. Katsausartikkeli.

Neuromuskulaarisairauksiin luetaan varsin laaja. Neuromuskulaaritautien diagnostiikka ja hoitoketjut. lääketiede. Katsausartikkeli. Katsausartikkeli Mari Korpela, Mervi Löfberg, Helena Pihko, Tuula Lönnqvist, Anders Paetau, Tapani Salmi, Antti Lamminen, Tuula Kock, Sari Kiuru-Enari Neuromuskulaaritautien diagnostiikka ja hoitoketjut

Lisätiedot

Päivystyspotilaiden kiireellisyysluokittelut Suomessa erilaiset kuin Ruotsissa

Päivystyspotilaiden kiireellisyysluokittelut Suomessa erilaiset kuin Ruotsissa tieteessä Raija Malmström vastaava ylilääkäri, klinikkaryhmän johtaja HYKS päivystys ja valvonta -klinikkaryhmä raija.malmstrom@hus.fi Eva Kiura tieteellinen toimittaja THL, Terveydenhuollon menetelmien

Lisätiedot

Sisällysluettelo (Erikoisalayhdistysten esitykset ja niiden allekirjoittajat)

Sisällysluettelo (Erikoisalayhdistysten esitykset ja niiden allekirjoittajat) KIRURGIAN TYÖNJAKO Suomen Kirurgiyhdistyksen työryhmä: Mauri Lepäntalo, Timo Raatikainen, Ulla-Stina Salminen, Helena Isoniemi, Ilari Airo, Markku Alanen, Maarit Heikkinen, Tatu Juvonen, Outi Kaarela,

Lisätiedot

Tenniskyynärpää pitkällinen ja kivulias vaiva

Tenniskyynärpää pitkällinen ja kivulias vaiva TIETEESSÄ MARTTI VASTAMÄKI LKT, käsikirurgian dosentti Tieteellinen tutkimus ORTON, Invalidisäätiö Bulevardin klinikka, Helsinki martti.vastamaki@orton.fi PASI PAAVILAINEN LT, käsikirurgian erikoislääkäri

Lisätiedot

Diabeteksen hoidon laatu

Diabeteksen hoidon laatu DIABETEKSEN HOIDON LAATU 1 DEHKO-raportti 2005:4 Diabeteksen hoidon laatu Klas Winell Tampere 2006 2 DIABETEKSEN HOIDON LAATU DIABETEKSEN HOIDON LAATU 3 SISÄLLYSLUETTELO 1. Esipuhe... 5 2. Yhteenveto...

Lisätiedot

Puberteetti. matkalla kohti aikuisuutta

Puberteetti. matkalla kohti aikuisuutta Puberteetti matkalla kohti aikuisuutta 3 Esipuhe Murrosikä on monenlaisten muutosten aikaa. Sekä kasvuun että sukupuoliseen kehittymiseen liittyvät kysymykset askarruttavat usein nuoria ja heidän vanhempiaan.

Lisätiedot