YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001"

Transkriptio

1 YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 Ympäristöosaston julkaisuja 20 1 /Toimintakertomus 2001

2 Toimintakertomus 2001 /2 Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymä Ympäristöosasto Ympäristöosaston julkaisuja 20 ISBN ISSN Toimittanut: Terhi Laine Kuvat: Ympäristöosasto Kansikuva: Isokokoinen koivu Lehijärvellä Hattulan Saarenkärjessä. Kuvassa ympäristöosaston projektisuunnittelija Piia Vaininen ja vs. ympäristösuunnittelija Hannu Alén. Kuvaaja: Helene Kaarnametsä Taitto ja painatus: Ilves-Paino Oy, Hämeenlinna

3 ESIPUHE Ympäristöosasto työskentelee ympäristön tilan parantamiseksi ja meitä ympäröivän luonnon ja elinympäristön hyvinvoinnin puolesta. Työn tavoitteena on puhdas ruoka, vesi ja ympäristö sekä eläinten hyvinvointi. Ympäristön elinkelpoisuuden lisäksi huolehdimme alueen ihmisten hyvinvoinnista. Olemme kuntayhtymän asukkaita varten ja siksi kaikki yhteydenotot huomioidaan asian vaatimalla tavalla. Ympäristöosaston tehtävänä on turvata yritysten kilpailukyky tarjoamalla korkeatasoista ja ajan tasalla olevaa asiantuntemusta elintarvike-, terveydensuojelu- ja ympäristönsuojeluasioissa. Olennaista on säilyttää kuntalaisten luottamus ympäristöosaston kykyyn varmistaa terveellinen ja turvallinen elintarvike, vesi ja ympäristö sekä toimiva eläinlääkintähuolto. Ympäristöosaston valmiustason ylläpito vaatii jatkuvaa taloudellista panostusta. Valmiustason ylläpidosta ei ole erikseen laskutettu kuntia. Kuntalaskutus perustuu eläinlääkintähuollossa ja ympäristöterveydenhuollossa suoritteisiin ja ympäristönsuojelussa väestöpohjaan. Vuosi 2001 on ollut toiminnallisesti vaativa. Ympäristöosasto on vetänyt neljää EU-projektia, joiden kokonaisrahoitus on toimintavuonna ollut ,24. Hämeenlinnan maksuosuus projekteissa on ollut ,52, Hattulan 3 868,32, Hauhon 7 736,64, Kalvolan 3 868,32 ja Rengon 3 868,32. Ympäristöosaston maksuosuus projekteissa on ollut 6 979,81. Kertomusvuonna EU-projektit ovat tuoneet Hämeenlinnan seudulle kuntarahoituksen ulkopuolista rahaa ,49. Projektit ovat työllistäneet 19 henkilöä eri pituisin ajanjaksoin. Ympäristöosaston henkilökunta- ja viransijaismäärä on ollut vuonna kpl. Lisäksi tilapäistä henkilökuntaa on ollut 35 kpl. Elintarvikevalvonnassa emme ole saavuttaneet kansallisia tarkastuskäyntitiheyssuosituksia henkilökunnan vähyyden vuoksi. Toimiva elintarvikevalvonta edellyttää vähintään yhtä vuosittaista tarkastuskäyntiä. Hygienialain alaisissa laitoksissa, elintarviketuotantolaitoksissa, elintarvikemyymälöissä, koulukeittiöissä, kouluissa, päiväkodeissa ja ravintoloissa tulee käydä tiheämmin. Kiitän tuloksellisesta toimintavuodesta 2001 ympäristöosaston henkilökuntaa sekä yhteistyötahoja. Tästä on hyvä jatkaa työtä yhteisen elinympäristömme hyväksi. Sara Saari Terveysvalvonnan johtaja 3 /Toimintakertomus 2001

4 SISÄLTÖ Toimintakertomus 2001 /4 ESIPUHE...3 SISÄLTÖ...4 JOHDANTO...5 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA...6 HENKILÖKUNTA...7 SUORITETAVOITTEET JA KUSTANNUKSET...8 TALOUDEN TOTEUTUMINEN YMPÄRISTÖOSASTON TULOSALUEELLA...9 TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN...10 VIRANOMAISTEHTÄVÄT...14 Lausunnot, ilmoitukset...14 Ympäristöluvat...15 Päivystykset...16 Tutkitut näytteet...16 Työtä ja virkistystä...19 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO...20 Terveydensuojelujärjestys laadittiin...20 Elintarvikevalvonnan tarkastustiheydet vuonna Elintarvikevalvontaa...21 Elintarviketuotantolaitosten valvontaa...23 Ensisaapumispaikkoihin 103 elintarvike-erää...24 Elintarvikkeiden vierasainevalvontaa...24 Vedenottamoiden valvontatutkimusohjelmat työn alla...25 Pohjavesien suojelusuunnitelmaa laadittiin...26 Uimavesien valvontaa rannoilla ja altaissa...26 Asumis- ja ympäristöterveystarkastuksia tehtiin...28 Kemikaalivalvontaa vähittäismyymälöissä...29 YMPÄRISTÖNSUOJELU...30 Ympäristönsuojelumääräyksiä laadittiin...30 Ympäristöraportointia verkostohankkeessa...30 Kestävän kehityksen prosessi jatkui...30 Hämeenlinnalaisen ekologinen jalanjälki laadittiin...31 Ilmansuojelua mittauksin ja tarkastuksin...31 Ruoppauksia, ojituksia ja jätevesien johtamista...32 Jätehuollossa kokeilua ja suunnittelua...32 Vesi- ja maastoliikenteen lupia myönnettiin...33 Leväseurantaa koko kesän ajan...33 Vesiensuojelussa vesistötutkimuksia...34 Luonnonsuojelussa vesistö- ja jätevesitarkkailua...34 Vesiensuojeluyhdistystapaaminen järjestettiin...36 Terveysvalvonnan johtaja Kanta-Hämeen maakunnan yva-ryhmässä...36 ELÄINLÄÄKINTÄHUOLTO...37 Pieneläinvastaanotto uusiin tiloihin...37 Eläinlääkintähuollon suoritteet...37 Eläinsuojelua...38 PROJEKTIT...38 Ympäristöosaston edustus monessa projektissa...38 Ympäristöosaston EU-hankkeet käynnissä...39 JULKAISU- JA TIEDOTUSTOIMINTA...52 Luennot...52 Ympäristöosaston julkaisuja sarja...53 Ympäristöosaston monisteita sarja...53 Terveydensuojelun projekteja...54

5 JOHDANTO Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymän peruskuntia ovat Hämeenlinnan kaupunki sekä Hattulan, Hauhon, Kalvolan ja Rengon kunnat. Kuntayhtymä ylläpitää alueellaan terveyskeskuspalveluja, ympäristö- ja elintarvikelaboratoriota sekä hoitaa alueensa ympäristönsuojelun, ympäristöterveydenhuollon ja eläinlääkintähuollon viranomaistehtäviä. Kuntayhtymässä on neljä tulosaluetta, joista ympäristöosasto on yksi. Muut ovat talousosasto, terveyskeskusosasto sekä ympäristö- ja elintarvikelaboratorio. Ympäristöosaston tulosalueella on kolme tulosyksikköä: ympäristönsuojelu, ympäristöterveydenhuolto ja eläinlääkintähuolto. Tulosyksiköiden toiminta on tässä toimintakertomuksessa käsitelty omina kappaleinaan. Toimintakertomuksen yhteydessä julkaistaan nyt ensimmäistä kertaa myös ympäristöosaston ympäristöraportti. Tekstissä kunnat on eroteltu eri värein: Hattula Kalvola Hämeenlinna Hauho Renko Hämeenkylmänkukka (Anemone patens) 5 /Toimintakertomus 2001

6 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Yhtymähallituksen alainen ympäristölautakunta toimii kaikkien kuntayhtymän kuntien terveydensuojeluviranomaisena, hygienialain mukaisena viranomaisena, tuoteturvallisuusvalvontaviranomaisena, kemikaalivalvontaviranomaisena, leirintäalueviranomaisena, elintarvikevalvontaviranomaisena, ympäristönsuojeluviranomaisena ja eläinlääkintähuoltoviranomaisena. Osan tehtävistä ympäristölautakunta on delegoinut alaisilleen viranhaltijoille. Ympäristölautakunnassa on yhdeksän jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Lautakunta kokoontui kertomusvuoden aikana kolmetoista kertaa ja käsitteli 226 pykälää. Toimikaudeksi valittu ympäristölautakunta kokoontui ensimmäisen kerran heinäkuussa. Taulukko 1. Ympäristölautakunnan jäsenet vuoden 2001 alussa. Kunta Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen Hämeenlinna Pj. Sirpa Pietikäinen (kok) Ulla Murtonen (kok) Hämeenlinna Vpj. Tarja Filatov (sdp) Arja Ratava-Laine (sdp) Hämeenlinna Erkki Mahkonen (sdp) Pertti Laaksonen (sdp) Hattula Atte Peltola (sdp) Pentti Lindren (sdp) Hauho Tanja Seppänen (sdp) Kaija Pohjola (sdp) Kalvola Markku Pietilä (kok) Terttu Salminen (kok) Renko Päivi Turkki (kok) Vilho Sipilä (kok) Hämeenlinna Jukka Ojanen (kok) Timo Virola (kok) Hämeenlinna Jussi Tomminen (kesk) Elina Högel (kesk) Taulukko 2. Ympäristölautakunnan jäsenet alkaen. Kunta Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen Hämeenlinna Pj. Ritva Paulman (vas) Alice Tiainen (vas) Hämeenlinna Vpj. Antti Mikkola (kok) Juho Jokinen (kok) Hattula Kari Pakarinen (sdp) Pentti Järvinen (sdp) Hauho Katja Nurminen (sdp) Tanja Seppänen (sdp) Hämeenlinna Satu Taiveaho (sdp) Mia-Mari Norring (sdp) Kalvola Matti Aumo (kok) Markku Pietilä (kok) Renko Arja Mannila (kok) Anja Orkola (kok) Hämeenlinna Aimo Mäkinen (kesk) Erkki Viitasaari (kesk) Hattula Leila Kaikkonen (vihr) Pirjo Nieminen (vihr) Toimintakertomus 2001 /6

7 HENKILÖKUNTA Kertomusvuonna kuntayhtymässä valmisteltiin henkilöstöstrategiaa ja vuodesta 2001 valmistui henkilöstötilinpäätös. Taulukko 3. Ympäristöosaston sairaus- ja tapaturmapoissaolot sekä koulutuspäivät verrattuna koko kuntayhtymän vastaaviin (kalenteripäivää/henkilö). YMPÄRISTÖOSASTO KOKO KUNTAYHTYMÄ Vakinaiset Tilapäiset Vakinaiset Tilapäiset Sairaus- ja tapaturmapoissaoloja 6,62 4,62 17,12 3,72 Koulutuspäiviä 5,52 1,59 1,49 0,47 Taulukko 4. Henkilöstön määrän kehitys ympäristöosastolla vuosina (kunkin vuoden viimeisen päivän tilanne) Vakinaiset Määräaikaiset Yhteensä Taulukko 5. Ympäristöosaston henkilöstön ikärakenne vuonna 2001 (vuoden viimeisen päivän tilanne) yli 50 Yhteensä Vakinaiset Määräaikaiset Yhteensä Ympäristöosaston henkilökunta ja viransijaiset vuonna 2001 Alén Hannu Andersson Tiina Harkko Teija Hemilä Reijo Hälli Outi Ilivitzky-Kalliomaa Sari Jankko Minna Jutila Heli Järvinen Talvikki Karhunen Minna Kukkola Hanna Kurkela Virpi Laaja Marjut Laurell Tiina Vs. ympäristösuunnittelija Toimistosihteeri Terveystarkastaja Ympäristötarkastaja Projektisuunnittelija alkaen Vs. kunnaneläinlääkäri Vs. kunnaneläinlääkäri Kunnaneläinlääkäri saakka Ympäristösuunnittelija Vs. kunnaneläinlääkäri Vs. toimistosihteeri saakka Vs. ympäristötarkastaja alkaen Vs. kunnaneläinlääkäri Vs. kunnaneläinlääkäri Toimistosihteeri Terveystarkastaja (virkavapaalla koko vuoden) Lukkarinen Hannu Nikkanen Kimmo Saari Sara Salonen Laura Silpo Suvi Syrjälahti Sirpa Talja Raimo Tast Anssi Tast Olle Toivanen Sanna Tuohisaari Raimo Tuomenoja Elina Utriainen Sirkka-Liisa Vanninen Vesa Viholainen Sirpa Wegelius Lotta Ympäristö- ja terveysinsinööri Ympäristö- ja terveystarkastaja Terveysvalvonnan johtaja Vs. kunnaneläinlääkäri Vs. toimistosihteeri Vs. toimistosihteeri Kunnaneläinlääkäri Vs. kunnaneläinlääkäri Kunnaneläinlääkäri Vs. terveystarkastaja Vs. ympäristösihteeri Terveystarkastaja Terveystarkastaja Terveystarkastaja Ympäristösihteeri Projektipäällikkö 1.2. alkaen Vs. kunnaneläinlääkäri 7 /Toimintakertomus 2001

8 Muu tilapäinen henkilökunta vuonna 2001 Brandelin Liisa Eriksson Janne Grönholm Taija Huotari Teemu Iivonen Anniina Jokinen Katriina Jokinen Matti Jokipii Juha Kettunen Toni Kokko Marja Kopra Päivi Laine Terhi Lembidakis Katja Luostarinen Tiina Mäkelä Silja Numminen Annukka Ottelin Perttu Ympäristöinsinööriharjoittelija Ympäristöinsinööriharjoittelija Projektityöntekijä Ympäristöinsinööriharjoittelija ja projektityöntekijä Projektityöntekijä Ympäristöinsinööriharjoittelija Ympäristö- ja terveysinsinööri Ympäristöinsinööriharjoittelija Ympäristöinsinööriharjoittelija Projektisuunnittelija Ympäristöinsinööriharjoittelija Projektisuunnittelija Projektityöntekijä Ympäristöinsinööriharjoittelija Elintarviketarkastaja ja ympäristösihteeri Projektityöntekijä Ympäristöinsinööriharjoittelija Paasivaara Susanna Peijari Mari Peltola Anna-Liisa Peltonen Anne Porthan Pekka Rantanen Greta Salminen Hanna Salminen Pia Sarkki Hanna Sarkkinen Silja Selvenius Liisa Sieppi Päivi Suomalainen Mervi Sysi-Aho Janne Tanskanen Riikka Vaininen Piia Valjakka Leena Villanen Panu Kasvillisuuskartoittaja Ammattikorkeakouluharjoittelija Ympäristöinsinööriharjoittelija Ympäristöinsinööriharjoittelija Elintarviketarkastaja ja ympäristösihteeri Pieneläinavustaja Projektisuunnittelija (luontokoulunopettaja) Ympäristöinsinööriharjoittelija Ympäristöinsinööriharjoittelija Toimittaja (luontokoulu) Valtionhallinnonharjoittelija Projektipäällikkö Projektityöntekijä Korkeakouluharjoittelija Ympäristöinsinööriharjoittelija Projektisuunnittelija Ympäristöinsinööriharjoittelija Projektisuunnittelija (luontokoulunopettaja) Ympäristöosastolla oli viikoilla 43 ja 44 kaksi kaupungineläinlääkäriharjoittelijaa: Riina Tolvanen ja Tarja Väisänen. Espanjasta ympäristöosastolla vieraili kaksi opiskelijaa Christina Huertas Olivares ja Mercedes Rivas Sánchez, jotka olivat Euroopan Unionin Leonardo Da Vinci -ohjelman harjoittelijoita. He työskentelivät heinä-elokuun ajan kaksi päivää viikosta ympäristöosastolla ja kolme päivää Hämeen ammattikorkeakoulun Lepaan yksikössä. He tutustuivat ympäristöosaston toimintaan ja ympäristöasioihin sekä vierailivat monissa kohteissa Hämeenlinnan seudulla. Christina ja Mercedes pitivät ympäristöosastolaisille esitelmän harjoitteluajastaan ja kertoivat myös kotimaansa luonnonsuojelu- ja paikallisagenda-asioista. Harjoitteluajastaan he kirjoittivat englanninkielisen selostuksen Ympäristöosaston monisteita sarjaan. SUORITETAVOITTEET JA KUSTANNUKSET Kuntayhtymän toiminnan kustannukset jaetaan peruskuntien kesken suoritteisiin perustuen. Ympäristöosaston tulosalueella suoritteiksi rekisteröidään ympäristöterveydenhuollon valvontatoimenpiteet ja eläinlääkintähuollon käynnit. Ympäristönsuojelun kustannukset jaetaan peruskuntien asukaslukujen suhteessa (Taulukko 7). Ympäristöterveydenhuollon valvontatoimenpiteitä (suoritteita) ovat terveystarkastajien tekemät tarkastukset esimerkiksi kampaamoissa, toreilla, kouluissa, kahviloissa tai meluisissa musiikkitapahtumissa. Myös yksityisasunnoissa tehtävät sisäilmakartoitukset ovat tällaisia valvontatoimenpiteitä. Suoritteiden yksikköhinta oli kertomusvuonna 845,30 mk (142,17 ). Ympäristöterveydenhuollon suoritetavoitteet toteutuivat Hauholla. Eniten tavoitteesta jäätiin Kalvolassa ja Rengossa. Toteutuneet suoritteet on esitetty taulukossa 6. Eläinlääkintähuollon käynnit (suoritteet) ovat sairaskäyntejä maatiloilla, eläinsuojelutarkastuksia, alkutuotannon valvontaa ja pieneläinvastaanotolla hoidettuja eläinpotilaita. Eläinlääkintähuollon suoritteiden yksikköhinta oli 288,70 mk (48,56 ) ja suoritetavoitteet ylitettiin kaikissa kunnissa. Suurin ylitys oli Hämeenlinnassa, jossa toteutumis-% oli 228. Toteutuneet suoritteet on esitetty taulukossa 6. Toimintakertomus 2001 /8 Suoritteiden lisäksi eläinlääkintähuolto on varautunut ympärivuorokautiseen päivystykseen. Viranomaistehtävien hoitoon kuuluu myös alkutuotannon valvonta, eläinsuojelu sekä tarttuvien tautien valvonta. Kyseiset tehtävät ovat perusvalmiutta, josta ei erikseen ole laskutettu kuntia.

9 Taulukko 6. Ympäristöterveydenhuollon ja eläinlääkintähuollon suoritteet kunnittain vuonna Toteutunut Tavoite Toteutunut Toteutumis% Ympäristöterveydenhuolto/ ,24 valvontatoimenpide Hämeenlinna ,65 Hattula ,45 Hauho ,33 Kalvola ,62 Renko ,71 Eläinlääkintähuolto ,84 /käynnit Hämeenlinna ,56 Hattula ,45 Hauho ,48 Kalvola ,05 Renko ,55 Taulukko 7. Kuntayhtymän kuntien asukasluvut vuonna Kunta Asukasluku Hämeenlinna Hattula Hauho Kalvola Renko Taulukko 8. Peruskunnista laskutetut kustannukset vuonna 2001 ja ympäristöterveydenhuollon, eläinlääkintahuollon ja ympäristönsuojelun osuudet ympäristöosaston kokonaiskustannuksista. Kunta Koko kuntayhtymä Kokonaiskustannukset Eläinlääkintähuolto Ympäristöterveydenhuolto Ympäristönsuojelu Hämeenlinna , , , , ,10 Hattula , , , , ,47 Hauho , , , , ,72 Kalvola , , , , ,04 Renko , , , , ,41 Yhteensä , , , , ,74 TALOUDEN TOTEUTUMINEN YMPÄRISTÖOSASTON TULOSALUEELLA Taulukko 9. Talouden toteutuminen ympäristöosaston tulosalueella. Talousarvio 2001 Tilinpäätös 2001 Toteutumis-% 2001 Tilinpäätös 2000 Toimintatuotot , ,62 100, ,14 Toimintakulut , ,52 105, ,75 Toimintakate , ,90-3, ,39 9 /Toimintakertomus 2001

10 TOIMINNALLlSTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Ympäristöterveydenhuolto Toiminnallinen tavoite Tavoitetaso Seuranta/toteutuminen 1. Elintarvikevalvonta- Elintarvikemyymälöiden Tarkastuskäyntitiheys ollut ja neuvonta tarkastuskäyntitiheys 4-12 isoissa elintarvikemyymä- (valtuustoon nähden krt/ vuosi ja muut myymälät löissä 24 krt/vuosi, muissa sitova tavoite) vähintään kerran vuodessa. myymälöissä 2-3 krt/vuosi, Koulukeittiöt 6 krt/vuosi. laitoskeittiöissä 3 krt/vuosi, Kouluissa ja päiväkodeissa keskuskeittiöissä 5 krt/vuosi 1-4 krt/vuosi. ja ravintoloissa 3 krt/vuosi. Ravintoloissa 3 krt/vuosi. Kahviloissa, grilleissä ja kioskeissa kerran vuodessa. Hygienialain alaiset laitokset Tarkastuskäyntitiheys maa- Tarkastuskäyntitiheys ollut ja metsätalousministeriön lihankäsittelylaitoksissa 24 suositusten ja riskin- krt/vuosi, pienimuotoisissa arvioinninperusteella. liha-alan laitoksissa 26 krt/ vuosi, kala-alan laitoksissa Muut elintarviketuotanto- Tarkastuskäyntitiheys 40 krt/vuosi, pienissä mailaitokset valtakunnallisen elintarvike- toalan laitoksissa 4 krt/ ohjelman suositusten vuosi, suurissa maitoalan mukainen. laitoksissa 40 krt/vuosi ja munanpakkaamoissa 2 krt/vuosi. Leipomoissa 2 krt/vuosi, eineskeittiöissä kerran vuodessa ja muissa valmistuslaitoksissa 3 krt/vuosi. 2. Talousveden ja yleisten Vesilaitosten valvontatutkimus- Rengon, Hattulan ja Hauhon uimarantojen valvonta ohjelmien uusiminen. vesilaitosten valvontatutkimusohjelmat uusittiin. Vesilaitosten tarkastukset toteu- tuivat vuodenvaihteessa. Vesilaitosten tarkistaminen vuosittain. EU-rannoilta otetaan näyte kahden viikon välein. Muilta yleisiltä rannoilta näyte otetaan kerran kuukaudessa. Otettiin 108 uimavesinäytettä 3. Kampaamoiden, partureiden, Tarkastuskäyntitiheys vähintään Käyttöönottotarkastukset tehty. kauneushoitoloiden ja kerran vuodessa, projektit Ei hygieniatutkimusprojekteja. kuntosalien 2-3 vuoden välein. hygieniatutkimukset Tuoteturvallisuusvalvonta 2-3 projektia vuodessa. Ei toteutunut. Selvitetään melupainotteiset ympäristölupavelvolliset Laitosten määrä. Kuusi laitosta. laitokset Koulujen ja päiväkotien sisäilman laadun kartoitukset kartoitusta. Tehty 80 kartoitusta. Toimintakertomus 2001 /10 4. Ympäristön tilan seuranta Ympäristöterveysindikaattorien 11 indikaattoria. seuranta.

11 Ympäristönsuojelu Toiminnallinen tavoite Tavoitetaso Seuranta/toteutuminen 1. Ympäristölupien myöntäminen Selvitetään ympäristölupavelvolliset kohteet ja tiedoteten tekemiä ilmoituksia vastaan- sitova tavoite) taan lupaehdoista. otettiin 80 ja niiden tarkasta- Ympäristölupavelvollisten laitos- ja valvonta (valtuustoon nähden Valvotaan voimassa olevia minen aloitettiin. lupia. Tiedottamista parannettiin mm. internetsivujen sisältöä kehittämällä. Osallistuttiin Efektian koordinoimaan ympäristöraportoinnin verkostohankkeeseen. 2. Jätteiden määrän ja haitallisuuden vähentäminen ja jätehuollon kehittäminen 3. Kestävän kehityksen edistäminen ja ympäristötietoisuuden lisääminen Valtakunnallisen ja alueellisen jätehuoltosuunnitelman tavoitetaso. Kuntakohtaisten KEKE toiminta-ohjelmien hyväksyminen maalaiskuntien valtuustoissa. Luontokoulun lyhytkestoiseen toimintaan osallistuvia 1300 ja täydennyskoulutukseen osallistuvia 175. EU:n yhteisten kestävän kehityksen indikaattorien (10 kpl) kehittäminen. Jätepoliittisen toimintaohjelman laatiminen aloitettiin. Osallistuttiin Ekoverkkohankkeeseen, jonka avulla kartoitettiin jätehuoltoratkaisuja mukaan lukien kemikaalien käyttö sekä järjestettiin koulutustilaisuuksia. Kestävän kehityksen strategia hyväksyttiin Hauholla. Luontokoulu Ilveksen toimintaa on jatkettu EU-hankkeena. Vuoden aikana luontokoulu järjesti useita koulutuksia, tapahtumia, retkiä ja näyttelyitä. Luontokouluun osallistuneita on projektin kestoaikana vuosina ollut henkilöä. 4. Ympäristön tilan seuranta ja ympäristön pilaantumisen torjunta Kuusi vesiselvitystä, levätiedotus, vesilain edellyttämä val- 70 leväseurantatarkastusta. Vesistönäytteitä 11 järveltä. vonta, ympäristön Ympäristöntila- ja ympäristöterveysmittareiden kehitystyötä tila- ja ympäristöterveysindikaattoria. on jatkettu Kestävän kehityksen mittarit hankkeessa. Tehdään ympäristönsuojeluasetuksen 38 :n mukaisten Maa-alueiden pilaantumista ilmoitusten tarkastamista. selvitettiin omassa Valitaan kohteita pilaantuneiden hankkeessaan. maa-alueiden selvitystä varten. 5. Luonnon- ja maisemansuojelu 2 5 luontoselvitystä, luontoretkeä, uhanalaisten lajien selvitys, uusien luonnon monimuotoisuuteen liittyvien paikkatietokantojen luominen, kulttuuriympäristön inventoinnit. Luontoselvityksiä tehtiin viisi: Hauhon keskustan, Rengon Rautavuoren ja Renkajärven kasvillisuusselvitykset, kylmänkukkaselvitys ja Lehijärven linnuston selvitys. Luonnonmuistomerkkiasioita käsiteltiin kahdeksan. 11 /Toimintakertomus 2001

12 Eläinlääkintähuolto Toiminnallinen tavoite Tavoitetaso Seuranta/toteutuminen 1.Säilytetään eläinlääkintähuollon palvelutaso määrä nykyisellään. määrä säilytetty Praktikkoeläinlääkäreiden Praktikkoeläinlääkäreiden nykyisellään. Vastaanottojen aukioloajat nykyisellään. Vastaanottojen varustelutasoa kohennetaan. Eläinsuojeluasiat hoidetaan valtakunnallista keskitasoa paremmin. Eläinlääkärivastaanottojen aukioloajat säilytetty nykyisellään. Kesäkuussa avattiin uusi, tilavampi pieneläinvastaanotto. Vastaanottojen varustelutaso entisellään. Eläinsuojeluasiat hoidettu eläinsuojelulain ja asetuksen mukaisesti. Valtuustoon nähden sitovien tavoitteiden toteutuminen Tavoite Tavoite 1 Ympäristöosaston tehtävänä on paikallisagendatyön kautta luoda konkreettiset toimintaohjeet kestävän kehityksen saavuttamiseksi. Ympäristöosasto toimii Hämeenlinnan seutukunnan paikallisagenda 21 veturina. - Selvitetään kuntien Agenda -21-ohjelmien tilanne. - Laaditaan Hämeenlinnan kuntakohtainen ympäristöntilaraportti. - Tuetaan kuntia kehittämään tavoitteitaan vastaavaa ympäristötilintarkastus- ja laskentatoimijärjestelmää. - Tuetaan kuntia laatimaan hallintokunnittain ympäristöohjelma ja toteuttamaan niissä määriteltyjä tavoitteita. - Kehitetään ilman laadun seurantajärjestelmää. - Järjestetään ympäristöfoorumi kerran vuodessa. - Jatketaan luontokoulu Ilveksen toimintaa. Toteuma Kuntien Agenda 21-ohjelmien tilannetta selvitettiin. Hauholla hyväksyttiin kestävän kehityksen strategia. Luontokoulu Ilveksen toimintaa jatkettiin EU-hankkeena. Toimintakertomus 2001 /12 Tavoite 2 Ympäristöosaston tehtävänä on seuraa ympäristön tilaa ja sen muutoksia. Seurantatiedot julkistetaan ja niistä tiedotetaan säännöllisesti. Ympäristöosasto jatkaa alueellisten ympäristöntila- ja ympäristöterveysmittareiden päivittämistä ja kehittämistä. Edistetään ympäristöä koskevan tiedonhallinnan kehittämistä. Lisätään ympäristön tila- ja ympäristöterveystiedon päivittämistä ympäristöosaston paikkatietojärjestelmään ja kehitetään paikkatietopohjaisia analyysimalleja ympäristön tilan seurantaan. Ympäristöosasto toteuttaa omalta osaltaan EU:n tavoiteohjelmia. Vesistönäytteenottoa ja luononsuojeluselvityksiä tehtiin ja paikkatietojärjestelmää täydennettiin uusilla tiedoilla. Ympäristöntila- ja ympäristöterveysmittareiden päivittämistä ja kehittämistä jatkettiin.

13 Tavoite 3 Vastataan maankäyttö- ja rakennuslain tuomiin haasteisiin. Yhdyskuntia ja ympäristöä koskevat ratkaisut edellyttävät monipuolista asiantuntemusta pohjakseen. Laissa asetettu vuorovaikutteisuuden vaatimus koskee myös kuntien sisällä tapahtuvaa yhteistyötä. Kaavojen monipuoliset sisältövaatimuksen edellyttävät laajaa asiantuntijayhteistyötä. Kaavalausuntoja annettiin 19, joista ympäristölautakunnan antamia oli neljä. Muiden viranomaisten kanssa tehtiin yhteistyötä. Tavoite 4 Kehitetään jätehuoltoa Kiertokapula Oy:n kanssa. Lisätään yhteistyötä jätehuollon järjestämisestä vastaavan tahon kanssa tulevien hankkeiden suunnittelussa, neuvonnassa ja valvonnan tehostamisessa. Tavoite 5 Selvitetään ympäristölupavelvolliset laitokset ja pyritään valvomaan voimassa olevia lupia. Tavoite 6 Aloitetaan terveydensuojelu- ja ympäristönsuojelumääräysten laadinta. - Määräykset laaditaan siten, että ne muodostavat yhtenäisen toiminnallisen kokonaisuuden kunnissa laadittavien rakennusjärjestyksen ja järjestyssäännön kanssa. Tavoite 7 Vakiinnutetaan ympäristötoimen rooli suhteessa EU:n ympäristötavoitteisiin, sektorikohtaisiin tavoitteisiin sekä lainsäädännön velvoitteisiin. - Tiedotetaan kuntia ja kuntalaisia ympäristötoimen lakisääteisistä sekä muista johtosäännöllä yleisesti määrätyistä tehtävistä. Tavoite 8 Tehdään laatujärjestelmän ristiinauditointi toisen kunnan tai kuntayhtymän kanssa. Kannustetaan kuntayhtymän kuntia auditoimaan ympäristöosaston toimintaa. Laaditaan ympäristöraportti koko kuntayhtymän toiminnasta ja lisätään kuntayhtymän kuntia palvelevaa ympäristötiedon keruuta. Tehostetaan ympäristön tilasta ja ympäristöosaston toiminnasta tiedottamista ympäristöosaston internersivujen välityksellä. Tavoite 9 Säilytetään eläinlääkintähuollon palvelutaso. - Praktikkoeläinlääkäreiden määrä nykyisellään. - Vastaanottojen aukioloajat nykyisellään - Vastaanottojen varustelutasoa kohennetaan. - Eläinsuojeluasiat hoidetaan valtakunnallista keskitasoa paremmin. Aloitettiin neuvottelut jätepoliittisten ohjelmien saamisesta kuntiin. Ympäristölupavelvollisten laitosten tekemien ilmoitusten tarkastaminen aloitettiin. Ympäristönsuojelumääräysten laatiminen aloitettiin ja niistä pyydettiin lausunnot Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy:ltä, Hattulan ja Rengon kunnilta, Hämeen ympäristökeskukselta ja Hämeen TEkeskukselta. Terveydensuojelujärjestyksen laatiminen aloitettiin ja siitä pyydettiin lausunto Etelä-Suomen lääninhallitukselta. Ympäristötoimen tehtävistä tiedotettiin ympäristöosaston internetsivujen vällityksellä sekä viemällä lakisääteisiä ja muita tehtäviä ympäristölautakunnalle (esim. terveydensuojelun projektit). Ympäristöosasto osallistui ympäristöraportoinnin verkostohankkeeseen, jonka tuloksena laadittiin ympäristöosaston ympäristöraporttia. Ympäristöosaston toiminnasta tiedotettiin internetsivujen välityksellä. Praktikkoeläinlääkäreiden määrä säilytettiin nykyisellään. Vastaanottojen aukioloajat säilytettiin nykyisellään. Uusi, tilavampi pieneläinvastaanotto avattiin kesäkuussa Vastaanottojen varustelutaso on entisellään. Eläinsuojeluasiat hoidettiin eläinsuojelulain ja -asetuksen mukaisesti. Tavoite 10 Toteutetaan valtakunnallisen elintarvikevalvontaohjelman ja ympäristöterveysohjelman tavoitteita. Tavoitetaso: - Elintarvikealan kohteiden tarkastuskäyntitiheys valtakunnallisen elintarvikevalvontaohjelman mukainen (minimitasona jokaisessa kohteessa käynti kerran vuodessa). - Alueen elintarvikkeiden ja talousveden korkea laatutaso säilytetään valtakunnallisen ympäristöterveysohjelman tavoitteiden mukaisesti. - Aloitetaan ympäristölupavelvollisten laitosten tekemien ilmoitusten tarkistaminen uutta ympäristösuojelulakia vastaavaksi. Elintarvikealan kohteiden tarkastuskäyntitiheystavoitteet saavutettiin osittain. Liha-alan laitosten tarkastuskäyntitiheys perustui riskinarviointiin. Alueen elintarvikkeiden ja talousveden korkea laatutaso säilytettiin: elintarvikkeet ovat turvallisia ja riittävä elintarvikevalvonnan taso on turvattu. Ympäristölupavelvollisten laitosten tekemien ilmoitusten tarkastaminen aloitettiin. 13 /Toimintakertomus 2001

14 VIRANOMAISTEHTÄVÄT Lausunnot, ilmoitukset Viranhaltijalausuntoja annettiin yhteensä 244. Hämeenlinna 17 kpl Hattula 193 kpl Hauho 1 kpl Kalvola 32 kpl Renko 0 kpl Muut 1 kpl Rakennuslupalausuntoja annettiin yhteensä 97. Hämeenlinnassa 56 kpl Hattulassa 2 kpl Hauholla 39 kpl Kaavalausuntoja annettiin yhteensä 15. Hämeenlinnassa 5, joista neljä oli asemakaavalausuntoja Hattulassa 9, joista yksi oli asemakaavalausunto Hauholla 1 (ei asemakaavalausuntoja) Toiminnanharjoittajan vaihdoksia tehtiin 29. Vuoden aikana tuli 68 ilmoitusta karjan kuivalannan varastoimisesta lantapatterissa. Rengossa 4 kpl Hauholla 23 kpl Hattulassa 18 kpl Kalvolassa 23 kpl Ympäristölautakunta antoi 4 kaavalausuntoa: Lausunto Hattulan kunnalle Ventolan osayleiskaavaluonnoksesta Lausunto Hattulan kunnan Suotaalan kylän Petäyksen tilojen (1:40, 1:4, 1:6, 1:37, 1:64, 1:39, 1:60) rantakaavasta Lausunto Rengon Kuittilan kylän korttelin 57 ja Muurilan kylän korttelin 19 asemakaavaehdotuksesta Lausunto Aulangon Golfklubi ry:n ja Tawast Golf ry:n tekemästä golfkenttää koske vasta suunnittelutarvehakemuksesta Aulangon pohjoispuolelle, tiloille Pelto-Katajisto RNRO,1:62 Luhtialan kylässä Toimintakertomus 2001 /14 Ympäristölautakunta antoi 14 muuta lausuntoa: Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle Suomen Kaukokiito Oy:n valituksesta Lausunto Hämeen ympäristökeskukselle Porsas Oy:n emakkosikalan ympäristölu vasta tehtyjen valitusten johdosta Lausunto Hämeen ympäristökeskukselle hakemuksesta yksityismaalla sijaitsevan kohteen muodostamiseksi luonnonsuojelualueeksi; Ahti Vehmas, Kalvolan Muulijärvi Lausunto Hämeen ympäristökeskukselle hakemuksesta yksityismaalla sijaitsevan kohteen muodostamiseksi luonnonsuojelualueeksi; Aimo ja Pirjo Heikkinen, Kalvolan Muulijärvi Lausunto ehdotuksesta Hattulan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueeksi Lausunto soranottosuunnitelmasta Rengon kunnan Vehmaisten kylässä, Paloniittu 3:41 Lausunto koskien Hämeenlinnan vammaispoliittista toimintaohjelmaa Lausunto Hämeen tiepiirin soranottosuunnitelmasta Hauhon kunnan Juntulan kylässä tilalla Kallenharju RN:O 3:45 Lausunto Ahveniston luonnonsuojelualueen rauhoitusmääräysluonnoksesta

15 Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle luonnonmuistomerkin rauhoitusvalituksesta Lausunto Hämeen maakuntasuunnitelmasta Hauhon moottorikerhon ilmoitus endurokilpailun järjestämisestä Hauhon Mustilassa Lausunto Hämeenlinnan kansallisen kaupunkipuiston hoito- ja käyttösuunnitelmasta Hämeenlinnan moottorikerhon ilmoitus endurokilpailun järjestämisestä Hätilässä Ympäristöluvat Ympäristölautakunta antoi 8 ympäristölupapäätöstä: Päätös Mika Turusen eläinsuojaa koskevasta ympäristölupahakemuksesta Päätös Carola ja Hannu Vanhasen eläinsuojaa koskevasta ympäristölupahakemuksesta Päätös Fortum Energiatalo Oy:n D-asemaa koskevasta ympäristölupahake-muksesta Päätös Anne ja Rami Laulajaisen eläinsuojaa koskevasta ympäristölupahakemuksesta Päätös Hämeen Teräsmyynti Ay:tä koskevasta ympäristölupahakemuksesta Päätös Jarkko Tyvijärvi Oy:n ympäristöluvan muutoshakemuksesta Päätös Vattenfall Kaukolämpö Oy:n Katuman lämpökeskusta koskevasta ympäristölupahakemuksesta Päätös Vattenfall Kaukolämpö Oy:n Paroisten lämpökeskusta koskevasta ympäristölupahakemuksesta Ympäristölautakunta antoi 3 ympäristölupia koskevaa lausuntoa: Lausunto korkeimmalle hallinto-oikeudelle, koskien Vaasan hallinto-oikeuden päätöksestä tehtyyn valitukseen, Vapo Oy, Väärälammensuo Hattula ympäristölupa Lausunto Kalvolan kunnan jätevedenpuhdistamon ympäristölupahakemuksesta Lausunto Hauhon kunnan jätevedenpuhdistamon ympäristölupaan liittyvien korvausten määräämisestä Vuoden aikana vastaanotettiin 80 ympäristölupailmoitusta. Hattulassa sijaitsevan Vapo Oy:n turvetuotannon ympäristölupaa käsiteltiin kolmessa ympäristölautakunnan kokouksessa vuonna Tammikuussa päätettiin valittaa Vaasan hallinto-oikeuden päätöksestä Korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Helmikuussa päätettiin valituksen sisällöstä: Ympäristölautakunta vaati, että Vaasan hallinto-oikeuden päätös kumotaan lupaehtoja 1 ja 2 sekä päätöksen voimassaoloaikaa koskevilta osiltaan. Toukokuussa ympäristölautakunta päätti selityksestä, joka annettiin Markku Mälkösen Korkeimmalle Hallinto-oikeudelle tekemästä valituksesta. Maaliskuussa ympäristölautakunta myönsi Hämeenlinnan Käyttöosa Oy:n autopurkamolle lisäaikaa saakka markan vakuuden asettamiseen. 15 /Toimintakertomus 2001

16 Päivystykset Hämeenlinnan lisäksi kuntalaisia pyritään palvelemaan päivystämällä viikoittain Hattulan, Hauhon, Kalvolan ja Rengon toimipisteissä. Taulukossa 8 on esitetty terveydensuojelun, ympäristönsuojelun ja eläinlääkintähuollon päivystysajat kunnissa. Taulukko 10. Ympäristöosaston toimipisteet Hattulassa, Hauholla, Kalvolassa ja Rengossa ovat olleet avoinna seuraavasti: Terveydensuojelu Ympäristönsuojelu Eläinlääkintähuolto Hattula Päivystys Päivystys torstaisin Kunnaneläinlääkärin maanantaista klo ajanvaraus arkisin perjantaihin klo klo , muina aikoina eläinlääkärin on tavoittanut matkapuhelimesta Hauho Päivystys Päivystys Kunnaneläinlääkärin maanantaisin, keskiviikkoisin ajanvaraus arkisin tiistaisin, torstaisin, klo klo , perjantaisin klo muina aikoina eläinlääkärin on tavoittanut matkapuhelimesta Kalvola Päivystys Päivystys Kesäkuusta alkaen maanantaista maantaisin klo 8.00 ajanvaraus Kalvolan perjantaihin klo vastaanotolle oli arkisin klo , muina aikoina eläinlääkärin on edelleen tavoittanut matkapuhelimesta Renko Terveydensuojelun ja ympäristönsuojelun Kunnaneläinlääkärin yhteinen päivystys tiistaisin ja torstaisin ajanvaraus arkisin klo klo , muina aikoina eläinlääkärin on tavoittanut matkapuhelimesta Eläinlääkäripäivystys Eläinlääkäripäivystys hoidettiin kertomusvuonna yhteistyössä Lammin-Tuuloksen kansanterveystyön kuntayhtymän kanssa arkisin maanantaista torstaihin klo ja viikonloppuisin perjantaista klo maanantaihin klo Arkipyhinä sekä joulu- ja juhannusaattona päivystys alkoi em. päivää edeltävänä päivänä klo ja loppui pyhää seuraavana arkipäivänä klo Päivystävän eläinlääkärin yhteystiedot julkaistiin perjantain Hämeen Sanomissa edellisten vuosien tapaan. Tutkitut näytteet Kuntayhtymän omassa ympäristö- ja elintarvikelaboratorissa Toimintakertomus 2001 /16 Taulukoissa 11 ja 12 on esitetty ympäristöosaston viranhaltijoiden ottamien, valvontaa tukevien näytteiden lukumäärät. Tavallisesti suurin osa näytteistä tutkitaan kuntayhtymän ympäristö- ja elintarvikelaboratoriossa, mutta myös muita laboratorioita voidaan käyttää (katso seuraava kappale). Ympäristöterveydenhuollon näytemäärä on hieman pienentynyt aikaisemmista vuosista. Eniten näytteitä otetaan kesäisin, jolloin tutkitaan mm. uimavesien laatua. Tämä näkyy kaaviossa 1, jossa on esitetty näytteistä tehtyjen analyysien lukumäärät kuukausittain. Eniten ympäristöterveydenhuollon näytteitä on tutkittu Hämeenlinnassa (kaavio 2).

17 Taulukko 11. Ympäristöterveydenhuollon näytemäärät ja niistä tehtyjen analyysien lukumäärä. Näytteet on tutkittu kuntayhtymän omassa ympäristö- ja elintarvikelaboratoriossa. Vuosi 1999 Vuosi 2000 Vuosi 2001 Näytteet Muissa laboratorioissa Analyysit Kaavio 1. Ympäristöterveydenhuollon analyysimäärät eri kuukausina. Näytteet on tutkittu kuntayhtymän omassa ympäristö- ja elintarvikelaboratorissa. Analyysejä, kpl Tammi Ympäristöterveydenhuolto Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Kaavio 2. Ympäristöterveydenhuollon analyysien jakautuminen kunnittain vuonna Näytteet on tutkittu kuntayhtymän omassa ympäristö- ja elintarvikelaboratiossa. Ympäristöterveydenhuolto Analyysejä, kpl Hämeenlinna Hattula Hauho Kalvola Renko Yhteensä Ympäristönsuojelun näytemäärä on kasvanut aikaisemmista vuosista. Näytteiden tutkimisen painottuminen kesään on vielä selvempää kuin ympäristöterveydenhuollossa (kaavio 3). Valtaosa analyyseistä on tehty Hämeenlinnasta otetuista näytteistä (kaavio 4), joista suunnilleen kolmasosa on vesinäytteitä ja loput maaperänäytteitä. 17 /Toimintakertomus 2001

18 Taulukko 12. Ympäristönsuojelun näytemäärät ja niistä tehtyjen analyysien lukumäärä. Näytteet on tutkittu kuntayhtymän omassa ympäristö- ja elintarvikelaboratoriossa. Vuosi 1999 Vuosi 2000 Vuosi 2001 Näytteet Analyysit Kaavio 3. Ympäristönsuojelun analyysimäärät eri kuukausina. Näytteet on tutkittu kuntayhtymän omassa ympäristö- ja elintarvikelaboratorissa. Analyysejä, kpl Tammi Ympäristönsuojelu Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Kaavio 4. Ympäristönsuojelun analyysien jakautuminen kunnittain vuonna Näytteet on tutkittu kuntayhtymän omassa ympäristö- ja elintarvikelaboratiossa. Ympäristönsuojelu Analyysejä, kpl Hämeenlinna Hattula Hauho Kalvola Renko Yhteensä Toimintakertomus 2001 /18

19 Muissa laboratorioissa Leikkipuistojen ja päiväkotien hiekkalaatikkohiekan tutkimukset teetettiin Riihimäen seudun kansanterveystyön kuntayhtymän elintarvike- ja vesilaboratoriossa. Yhteensä tutkittiin 153 näytettä (ks. kappale Terveydensuojelun projekteja). Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistyksen laboratoriossa puolestaan tehtiin Alajärven-Viralanjärven velvoitetarkkailun ja Vanajaveden reitin yläosan velvoitetarkkailun tutkimukset. Edellisen näytteitä tutkittiin 22 ja jälkimmäisen 85 kappaletta. Näiden osalta tutkimuskustannukset jakautuvat velvoitetarkkailun eri osapuolten kesken. Ympäristöterveydenhuollossa osallistuttiin Elintarvikeviraston, Kotimaiset Kasvikset ry:n ja EELA:n (Eläinlääkintä- ja elintarviketutkimuslaitos) tutkimusprojekteihin, jolloin ympäristöosaston tehtävänä oli ainoastaan näytteiden ottaminen ja lähettäminen. Näytemäärät on esitetty taulukossa 13. Myös pilaantuneet maat EU-hanke on teettänyt tutkimuksia muissa laboratorioissa, katso taulukko 13. Taulukko 13. Muissa laboratorioissa teetetyt näytteet. Tutkija Laboratorio Näyte Näytemäärä Ympäristöosasto Riihimäen seudun kansan- Hiekka 153 terveystyön kuntayhtymän elintarvike- ja vesilaboratorio Vesistöjen velvoite- Kokemäenjoen vesistön Vesi 107 tarkkailut vesiensuojeluyhdistys Elintarvikevirasto Tullilaboratorio Vadelma 1 Kotimaiset Tullilaboratorio Peruna 3 Kasvikset ry Sipuli 1 Punakaali 1 Herkkusieni 1 EELA EELA Maidon vierasaine 2 Talousveden arseeni 3 Hunajan vierasaine 2 Pilaantuneet maat Hämeen Ammattikorkeakoulu Vesinäyte (ph, sähkönjoh- 292 EU-hanke tavuus, anionit, kationit, TOC/TN, ammoniumtyppi, raskasmetallit, MTBE/BTEX, COD Mn alkaliteetti, asiditeetti) Pilaantuneet maat Hämeen Ammattikorkeakoulu Maanäyte (ph, ammoni- 302 EU-hanke umtyppi, raskasmetallit, kokonaishiilivedyt, kloridi) Pilaantuneet maat Insinööritoimisto Maanäyte 10 EU-hanke Paavo Ristola Oy (kloorifenolit) Työtä ja virkistystä Ympäristöryhmä kokoontui kertomusvuonna 29 kertaa ja terveydensuojeluryhmä 33 kertaa. Kesäkuun alussa ympäristöosastolaiset tekivät liikunnallisen kesäretken Aulangon tekosaarille. Matkantekoon oli kolme vaihtoehtoa: kävely, kirkkovene tai kajakki. Perillä grillattiin makkaraa ja tutustuttiin omakohtaisesti luontokoulun toimintaan leikkimällä ekologiaa havainnollistavia leikkejä luontokoulunopettaja Panu Villasen johdolla. 19 /Toimintakertomus 2001

20 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Terveydensuojelujärjestys laadittiin Kertomusvuoden aikana laadittiin koko kuntayhtymän aluetta koskevaa terveydensuojelujärjestystä, joka perustuu terveydensuojelulain 51 :n 3 momenttiin. Vuoden mittaan pidettiin useita kokouksia. Etelä-Suomen lääninhallitukselta pyydettiin lausunto vuoden lopussa ja ympäristölautakunta hyväksyi terveydensuojelujärjestyksen vuoden 2002 alussa. Terveydensuojelujärjestyksen teksti on ollut koko valmistelun ajan luettavissa ympäristöosaston internetsivuilla. Sivun osoite on Elintarvikevalvonnan tarkastustiheydet vuonna 2001 Taulukko 14. Hygienialain mukaiset tarkastukset Hämeenlinnan seudulla vuosina 1999, 2000 ja 2001 VUOSI 1999 VUOSI 2000 VUOSI 2001 Tunnus VALVONTAKOHDE v. 1999, 2000 Suositeltu tarkastustiheys (kertaa/kohde/vuosi) Kohteiden lukumäärä Hämeenlinnan seudulla Tarkastetut kohteet Tarkastuskäynnit yhteensä Puuttuvat tarkastuskäynnit (kpl) Kohteiden lukumäärä Hämeenlinnan seudulla Tarkastetut kohteet Tarkastuskäynnit yhteensä Puuttuvat tarkastuskäynnit (kpl) Tarkastustiheys Hämeenlinnan seudulla (kertaa/kohde/vuosi) Kohteiden lukumäärä Hämeenlinnan seudulla Tarkastetut kohteet Tarkastuskäynnit yhteensä Puuttuvat tarkastuskäynnit (kpl) 1. Alkutuotanto väh. kerran kolmessa 1.1 Maidontuotantotilat vuodessa , kun teuras- Teurastuspaikat tetaan , Toimintakertomus 2001 / Liha-alan laitokset Lihankäsittelylaitokset -alle 3 milj. kg/vuosi päivittäin , Pienimuotoiset liha-alan väh.kerran laitokset kuussa , Kylmävarastot kuukausittain , Kala-alan laitokset Kala-alan laitokset väh.kerran - yli kg/vuosi kuussa , väh.joka toinen Kylmävarastot kuukausi , Maitoalan laitokset väh. joka Maitoalan laitokset toinen - alle kg/vuosi kuukausi , väh. joka Maitoalan laitokset toinen - yli 2 milj. kg/vuosi kuukausi , Kylmävarastot , Muna-alan laitokset Munapakkaamot väh , Tukkukaupat ja varastot Tukkukaupat ja varastot ,

!" # $%%&' ##&'(%' )*+&$,+&%+,(%,- )./+&,-++/ 0 102

! # $%%&' ##&'(%' )*+&$,+&%+,(%,- )./+&,-++/ 0 102 !" $%%& &(% )*+&$,+&%+,(%,- )./+&,-++/ 12 34 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 3 Lukijalle... 4 YLEISTÄ... 5 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA... 5 HENKILÖSTÖ... 5 SUORITTEIDEN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN... 5 TOIMINNALLISET

Lisätiedot

Valvontasuunnitelman toteutuman raportointi ja arviointi

Valvontasuunnitelman toteutuman raportointi ja arviointi Valvontasuunnitelman toteutuman raportointi ja arviointi Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuolto Alueen asukasluku: 75000 Vuoden 2010 toiminta Elintarvikevalvonnan valvontakohdetyyppi Alkutuotanto Maidontuotantotilat

Lisätiedot

ELINTARVIKEVALVONTA JA VALVONNAN SUORITTEET 2012

ELINTARVIKEVALVONTA JA VALVONNAN SUORITTEET 2012 LOMAKE B (1/) ELTU 01 ELINTARVIKEVALVONTA JA VALVONNAN SUORITTEET 01 Kunta/Kuntayhtymä: Valvontakohde Valvontatiedot Toimenpiteiden syyt ALKUTUOTANTOPAIKAT JA LAI- TOKSET E1 Alkutuotanto (entisen hygienialain

Lisätiedot

Ympäristölautakunnalle kuuluu kunnan ympäristöterveydenhuolto mukaan lukien eläinlääkintähuolto sekä ympäristönsuojelu. 2 Ympäristölautakunta

Ympäristölautakunnalle kuuluu kunnan ympäristöterveydenhuolto mukaan lukien eläinlääkintähuolto sekä ympäristönsuojelu. 2 Ympäristölautakunta KRISTIINANKAUPUNGIN YMPÄRISTÖTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto / 2009 1 Sisältö Ympäristölautakunnalle kuuluu kunnan ympäristöterveydenhuolto mukaan lukien eläinlääkintähuolto sekä ympäristönsuojelu.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/ (6) Ympäristölautakunta Ytp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/ (6) Ympäristölautakunta Ytp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2012 1 (6) 230 Elintarvikelain 13 pykälän mukainen hakemus liha-alan laitoksen toiminnan olennaisesta muutoksesta, Lihakonttori Oy HEL 2012-008251 T 11 02 00 Päätös Hakija

Lisätiedot

ELINTARVIKEVALVONTA JA VALVONNAN SUORITTEET 2011

ELINTARVIKEVALVONTA JA VALVONNAN SUORITTEET 2011 LOMAKE B (1/) ELTU 011 ELINTARVIKEVALVONTA JA VALVONNAN SUORITTEET 011 Kunta/Kuntayhtym: Tornion, Keminmaan ja Tervolan ympristöpalvelut, ympristöterveysvalvonta Valvontakohde Valvontatiedot Toimenpiteiden

Lisätiedot

ELINTARVIKEVALVONTA JA VALVONNAN SUORITTEET 2013

ELINTARVIKEVALVONTA JA VALVONNAN SUORITTEET 2013 LOMAKE B (1/) ELTU 01 ELINTARVIKEVALVONTA JA VALVONNAN SUORITTEET 01 Kunta/Kuntayhtym: Kalajoen kaupungin ympristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue Valvontakohde Valvontatiedot Toimenpiteiden syyt ALKUTUOTANTOPAIKAT

Lisätiedot

Johdanto... 3. 1 Tarkastukset... 3

Johdanto... 3. 1 Tarkastukset... 3 Liite I Liite I 2 (7) Sisällysluettelo Johdanto... 3 1 Tarkastukset... 3 a) Elintarvikehuoneistojen ilmoitusten ja hakemusten käsittelyyn liittyvät tarkastukset 3 b) Säännöllisen valvonnan tarkastukset...

Lisätiedot

IMATRAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI

IMATRAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI IMATRAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016 IMATRAN KAUPUNKI Kaupunginvaltuusto 30.5.2017 YMPÄRISTÖVALVONTA Vastuuhenkilö: Ympäristöjohtaja Sirpa Suur-Hamari 1. Tehtäväalueen kuvaus Ympäristövalvonnan

Lisätiedot

ELINTARVIKEVALVONTA JA VALVONNAN SUORITTEET 2014

ELINTARVIKEVALVONTA JA VALVONNAN SUORITTEET 2014 LOMAKE B ELTU 2014 ELINTARVIKEVALVONTA JA VALVONNAN SUORITTEET 2014 Kunta/Kuntayhtymä: Valvontakohde ALKUTUOTANTOPAIKAT JA LAITOKSET (entisen hygienialain mukaiset kohteet) E1 Alkutuotanto Laukaan ympäristöterveydenhuolto

Lisätiedot

ISBN 952-5251-76-4 ISSN 1455-9102

ISBN 952-5251-76-4 ISSN 1455-9102 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ Ympäristölautakunnan toimintakertomus ja ympäristöosaston ympäristöraportti 2002 Ympäristöosaston julkaisuja 25 Lähdeviite Ympäristölautakunnan toimintakertomus

Lisätiedot

LIITE KAINUUN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA 1 SOVELTAMISALA

LIITE KAINUUN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA 1 SOVELTAMISALA LIITE KAINUUN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA 1 SOVELTAMISALA Terveydensuojelulain (763/94) 50 :n, elintarvikelain (361/95) 24 :n, lain eläimistä saatavien elintarvikkeiden elintarvikehygieniasta

Lisätiedot

KÖYLIÖN KUNNAN VESILAITOKSEN VALVONTATUTKIMUSOHJELMA VUOSILLE 2007-2011

KÖYLIÖN KUNNAN VESILAITOKSEN VALVONTATUTKIMUSOHJELMA VUOSILLE 2007-2011 KÖYLIÖN KUNNAN VESILAITOKSEN VALVONTATUTKIMUSOHJELMA VUOSILLE 2007-2011 1. YLEISTÄ Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen, 461/2000 talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista, mukaan kunnan

Lisätiedot

Lupavaliokunta

Lupavaliokunta 1 Lupavaliokunta 29.6.2017 Sisällysluettelo 1 Lupavaliokunnan toimintasäännön soveltaminen... 3 2 Ympäristön ja rakentamisen valvonnan tehtävät... 3 3 Ympäristön ja rakentamisen valvonnan tulosalueen esimiesten

Lisätiedot

Elintarvikevalvonnan luokitukset ja sanastotyö - tilannekatsaus -

Elintarvikevalvonnan luokitukset ja sanastotyö - tilannekatsaus - Elintarvikevalvonnan luokitukset ja sanastotyö - tilannekatsaus - Saila Suominen 24.9.2008 Kuti = Kuntien elintarvikevalvonnan tiedonkeruun kehittäminen (kuntatiedonkeruu) Elintarvikevalvonta Yhti = Ympäristöterveydenhuollon

Lisätiedot

säännellään tekee päätöksen 13.1 :n mukaisista ilmoituksista 13.1, 15 ympäristöterveyspäällikkö velvoittaa 13.1 :n 4 kohdan mukaisen

säännellään tekee päätöksen 13.1 :n mukaisista ilmoituksista 13.1, 15 ympäristöterveyspäällikkö velvoittaa 13.1 :n 4 kohdan mukaisen Asia TERVEYDENSUOJELU toimii terveydensuojelulain 763/1994 mukaisena kunnan terveydensuojeluviranomaisena hyväksyy terveydensuojelun kunnallisen valvontasuunnitelman varautuu ennakolta erityistilanteiden

Lisätiedot

Valmistelija / lisätiedot: Bojang Merja. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija / lisätiedot: Bojang Merja. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Tampere Ote pöytäkirjasta 1/2017 1 (6) 10 Elintarvike- ja vesiepidemioiden selvitystyöryhmän nimeäminen TRE:5827/00.01.05/2017 Valmistelija / lisätiedot: Bojang Merja Valmistelijan yhteystiedot Ympäristöterveyspäällikkö

Lisätiedot

Tämän sopimuksen osapuolina ovat Hirvensalmen, Kangasniemen, Mikkelin, Mäntyharjun ja Pertunmaan kunnat.

Tämän sopimuksen osapuolina ovat Hirvensalmen, Kangasniemen, Mikkelin, Mäntyharjun ja Pertunmaan kunnat. SOPIMUS MIKKELIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUISTA (LUONNOS 11.11.2016) Hirvensalmen, Kangasniemen, Mikkelin, Mäntyharjun ja Pertunmaan kuntien valtuustot ovat hyväksyneet sopimuksen eläinlääkintähuollon, ympäristöterveydenhuollon

Lisätiedot

ELINTARVIKEVALVONTA JA VALVONNAN SUORITTEET 2012

ELINTARVIKEVALVONTA JA VALVONNAN SUORITTEET 2012 LOMAKE B (1/) ELTU 01 ELINTARVIKEVALVONTA JA VALVONNAN SUORITTEET 01 Kunta/Kuntayhtym: kohde tiedot Toimenpiteiden syyt ALKUTUOTANTOPAIKAT JA LAITOKSET (entisen hygienialain mukaiset ) E1 Alkutuotanto

Lisätiedot

YMPÄRISTÖPALVELUT HELMI TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN

YMPÄRISTÖPALVELUT HELMI TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN LIITE YMPÄRISTÖPALVELUT HELMI TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN 2017 Voimassa 1.4.2017 alkaen Hyväksytty ympäristöterveyslautakunnassa 21.3.2017 12 1 TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN HAAPAVEDEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYSLAUTA-

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 4/ (5) Ympäristölautakunta Ytp/

Helsingin kaupunki Esityslista 4/ (5) Ympäristölautakunta Ytp/ Helsingin kaupunki Esityslista 4/2017 1 (5) 3 Terveydensuojelun valvontasuunnitelman 2016 toteutumisen arviointi Helsingissä HEL 2017-001838 T 11 00 03 Päätösehdotus Tiivistelmä päättää hyväksyä esitetyn

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2015

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2015 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 401/11.02/2015 5 Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2015 Terveystarkastaja Kirsi Puola 26.1.2015: Kunnan tulee vuosittain arvioida

Lisätiedot

Mikkelin YTAKE-hankkeen tilannekatsaus Marita Savo

Mikkelin YTAKE-hankkeen tilannekatsaus Marita Savo Mikkelin YTAKE-hankkeen tilannekatsaus Marita Savo - Hankkeen seurauksena viisi kuntaa teki sopimuksen Mikkelin seudun ympäristöpalveluista. - 1.1.2005 Mikkelin seudun ympäristöpalvelut yksikkö aloitti

Lisätiedot

Heinon Tukku Oy, Vanha Talvitie 2, 00580 Helsinki

Heinon Tukku Oy, Vanha Talvitie 2, 00580 Helsinki Helsingin kaupunki Esityslista 12/2015 1 (5) 3 Elintarvikelain 13 pykälän mukainen hakemus Heinon Tukku Oy:n liha-, kala- ja maitoalan laitoksen toiminnan olennaisesta muutoksesta HEL 2015-006929 T 11

Lisätiedot

Valvonnan toteutumisen vuosiraportti

Valvonnan toteutumisen vuosiraportti Valvonnan toteutumisen vuosiraportti Toimiala: Ei rajausta Vuosi: 2015 AVI: Ei rajausta Valvontayksikkö: 394 AVI Valvontayksikkö /-koodi Toimiala Länsi- ja Sisä- Suomen aluehallintovirasto Kohteiden kohteet,

Lisätiedot

ELINTARVIKKEIDEN ENSISAAPUMISVALVONTA

ELINTARVIKKEIDEN ENSISAAPUMISVALVONTA KESKUSTELU- JA TIEDOTUSTILAISUUS ENSISAAPUMISESTA JA ELINTARVIKEKULJETUKSISTA 6.9.2007 Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Elintarvikehygieniayksikkö Ylitarkastaja Joni Haapanen SÄÄDÖKSET Elintarvikelaki

Lisätiedot

Salon seurakunnan kirkkovaltuusto. Pöytäkirja Esityslista 2/2016

Salon seurakunnan kirkkovaltuusto. Pöytäkirja Esityslista 2/2016 Salon seurakunnan kirkkovaltuusto Pöytäkirja Esityslista 2/2016 Aika: 9.2.2016 klo 19.00 19.30 Paikka: Salon seurakunta, Seurakuntatalo, Juhlasali, Kirkkokatu 6, 24100 Salo Osallistujat: Jäsenet Läsnä

Lisätiedot

Tätä taksaa sovelletaan seuraavien lakien ja asetusten nojalla perittäviin maksuihin:

Tätä taksaa sovelletaan seuraavien lakien ja asetusten nojalla perittäviin maksuihin: n seudun hyvinvointi ky. 1 (6) n seudun hyvinvointikuntayhtymän YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA Voimaantulopäivä 1.1.2018 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan seuraavien lakien ja asetusten nojalla

Lisätiedot

Ymp.ltk 27.1.2010 5 liite 3. Ympäristölautakunnan siirtämä toimivalta alaisilleen viranhaltijoille. Muutosehdotus

Ymp.ltk 27.1.2010 5 liite 3. Ympäristölautakunnan siirtämä toimivalta alaisilleen viranhaltijoille. Muutosehdotus Ymp.ltk 27.1.2010 5 liite 3 Ympäristölautakunnan siirtämä toimivalta alaisilleen viranhaltijoille Pykälä Voimassa oleva lautakunnan toimivaltaa siirtoa viranhaltijoille koskeva päätös (ympäristölautakunta

Lisätiedot

KOTKAN YMPÄRISTÖKESKUKSEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TAKSAN MAKSUTAULUKKO

KOTKAN YMPÄRISTÖKESKUKSEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TAKSAN MAKSUTAULUKKO Sivu 1 / (6) Maksutaulukko astuu voimaan 1.4.2013 Työtunnin hinta 45 SISÄLTÖ TAULUKKO 1: ELINTARVIKELAIN (23/2006) MUKAISTEN SUORITTEIDEN MAKSUT, Sivu nro. 2 TAULUKKO 2: TAULUKKO 3: TERVEYDENSUOJELULAIN

Lisätiedot

Talousvettä. lainsäädäntö. Ylitarkastaja Jari Keinänen Sosiaali- ja terveysministeriö

Talousvettä. lainsäädäntö. Ylitarkastaja Jari Keinänen Sosiaali- ja terveysministeriö Talousvettä koskeva lainsäädäntö Ylitarkastaja Jari Keinänen Sosiaali- ja terveysministeriö Vesi- ja ympäristöalan 19.5.2008 TALOUSVEDEN VALVONTA YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JA YMPÄRISTÖNSUOJELUN KOKONAISUUDESSA

Lisätiedot

Talousvesiasetuksen soveltamisohje Ylitarkastaja Jaana Kilponen, MMT

Talousvesiasetuksen soveltamisohje Ylitarkastaja Jaana Kilponen, MMT Talousvesiasetuksen soveltamisohje Ylitarkastaja Jaana Kilponen, MMT Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira jaana.kilponen@valvira.fi Aikatauluja Talousvesiasetuksen (1352/2015) soveltamisohje

Lisätiedot

toimintakertomus 2003

toimintakertomus 2003 Toimittanut Terhi Laine Ympäristölautakunnan toimintakertomus 2003 ja ympäristöosaston ympäristöraportti Ympäristöosaston julkaisuja 28 Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymä Ympäristöosasto

Lisätiedot

Imatran seudun ympäristöviranomaisen johtosääntö

Imatran seudun ympäristöviranomaisen johtosääntö Imatran seudun ympäristöviranomaisen johtosääntö 1.1.2013 IMATRAN KAUPUNKI IMATRAN SEUDUN YMPÄRISTÖVIRANOMAISEN JOHTOSÄÄNTÖ Toimielin: Imatran kaupunginvaltuusto hyväksynyt 10.12.2012 Voimaantulo: 1.1.2013

Lisätiedot

Forssan seudun hyvinvointi ky. 1 (1) Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA

Forssan seudun hyvinvointi ky. 1 (1) Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA n seudun hyvinvointi ky. 1 (1) n seudun hyvinvointikuntayhtymän YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA Voimaantulopäivä 1.1.2015 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan seuraavien lakien ja asetusten nojalla

Lisätiedot

Terveydensuojelun valvonnan maksut

Terveydensuojelun valvonnan maksut Ympäristöterveydenhuoltojaoston 28.1.2011 2 hyväksymät taksat 2 Liite 1. Terveydensuojelun valvonnan maksut 1. 2. Ilmoituksenvarainen tai hyväksymistä edellyttävä toiminta Työtila, jonka käytöstä voi aiheutua

Lisätiedot

Pöytäkirja Esityslista 1/2017

Pöytäkirja Esityslista 1/2017 1 Salon seurakunnan kirkkovaltuusto Pöytäkirja Esityslista 1/2017 Aika: keskiviikko 25.1.2017 klo 18.00 18.20 Paikka: Salon seurakunta, Seurakuntatalo, Juhlasali, Kirkkokatu 6, 24100 Salo Osallistujat:

Lisätiedot

Kurikan kaupungin terveydensuojeluviranomaisen maksutaksa

Kurikan kaupungin terveydensuojeluviranomaisen maksutaksa 1 Kurikan kaupungin terveydensuojeluviranomaisen maksutaksa Tämä taksa kumoaa kaikki Kurikan kaupungin terveydensuojeluvalvontaviranomaisen maksutaksat, lukuun ottamatta Nikotiinivalmisteiden myyntilupaa

Lisätiedot

TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JAOSTON ALAISILLE VIRANHALTIJOILLE LAKISÄÄTEISISSÄ ASIOISSA

TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JAOSTON ALAISILLE VIRANHALTIJOILLE LAKISÄÄTEISISSÄ ASIOISSA Ympäristöterveydenhuollon toimivallan siirtäminen 2.1.2017 alkaen. 1 / 8 TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JAOSTON ALAISILLE VIRANHALTIJOILLE LAKISÄÄTEISISSÄ ASIOISSA Ympäristöterveydenhuollon

Lisätiedot

Riskinhallinnan teema Vedenkäsittely

Riskinhallinnan teema Vedenkäsittely Riskinhallinnan teema Vedenkäsittely Mikkeli Terveystarkastaja Päivi Lindén Hämeenlinnan kaupunki Hämeenlinnan kaupunki Viranomaispalvelut Viranomaispalvelut sijoittuu kaupunkirakenteen toimialaan, muita

Lisätiedot

Perehdytystilaisuus Eila Kainulainen

Perehdytystilaisuus Eila Kainulainen Perehdytystilaisuus 14.3.2017 Eila Kainulainen 14.3.2017 Keski-Savon ympäristötoimi Keski-Savon ympäristötoimi aloitti toimintansa 1.1.2009 ja yksikkö toimii Keski-Savon ympäristölautakunnan alaisuudessa.

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA 7.1.2009 ALKAEN

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA 7.1.2009 ALKAEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA 7.1.2009 ALKAEN LIITE 1 NÄYTTEENOTOSTA PERITTÄVÄ TOIMENPIDEMAKSU Näytteenotto a hinta Elintarvikenäyte 29 Talousvesinäyte 29 Sisäilmanäyte 58 Muu näytteenotto Näytteenottoon

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 12/2015 1 (5) Ympäristölautakunta Etp/2 25.08.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 12/2015 1 (5) Ympäristölautakunta Etp/2 25.08.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 12/2015 1 (5) 2 Elintarvikelain 13 :n mukainen hakemus Lihakauppa Roslund Ky:n liha-alan laitoksen toiminnan olennaisesta muutoksesta HEL 2015-007493 T 11 02 02 01 Päätösehdotus

Lisätiedot

Joensuun kaupungin ympäristöterveydenhuollon jaosto 16.9.2015 12. Toimivallan siirtäminen 1.10.2015 alkaen. 1 / 7

Joensuun kaupungin ympäristöterveydenhuollon jaosto 16.9.2015 12. Toimivallan siirtäminen 1.10.2015 alkaen. 1 / 7 Toimivallan siirtäminen 1.10.2015 alkaen. 1 / 7 TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JAOSTON ALAISILLE VIRANHALTIJOILLE LAKISÄÄTEISISSÄ ASIOISSA 1. TERVEYDENSUOJELULAKI (763/1994 muutoksineen)

Lisätiedot

TUOHITUN KYLÄYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2016

TUOHITUN KYLÄYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2016 TUOHITUN KYLÄYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2016 Vuosikokouksen jälkeen kyläasiamies Henrik Hausen kertoo uudesta hankkeesta ja vastaa kysymyksiin. 28.2.2016 klo 18.00. Paikka Tuohikoto Käsiteltävät asiat: 1.

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA

KUOPION KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA KUOPIONKAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLONMAKSUTAKSA Kuopionkaupunginympäristö-jarakennuslautakunnanhyväksymä14.2.201312 Soveltamisala Tätätaksaasovelletaan A) Elintarvikelaissa(23/2006)säädettyihinkunnanviranomaisensuoritteisiin,jotkakoskevat

Lisätiedot

Eviran uusi opas elintarvikkeiden mikrobiologisista tutkimuksista Ylitarkastaja Taina Niskanen Hygieniayksikkö

Eviran uusi opas elintarvikkeiden mikrobiologisista tutkimuksista Ylitarkastaja Taina Niskanen Hygieniayksikkö Eviran uusi opas elintarvikkeiden mikrobiologisista tutkimuksista Ylitarkastaja Taina Niskanen Hygieniayksikkö Ajankohtaista laboratoriorintamalla, Helsinki 13.10.2010 Elintarvikkeiden mikrobiologiset

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN VUODEN 2007 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMAN ARVIOINTI

SIILINJÄRVEN VUODEN 2007 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMAN ARVIOINTI SIILINJÄRVEN VUODEN 2007 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMAN ARVIOINTI 19.3.2008 10 liite 9 SIILINJÄRVEN KUNTA ARVIOINTIRAPORTTI 2 (8) 1 LÄHTÖKOHDAT Siilinjärven ympäristölautakunta hyväksyi

Lisätiedot

KUNNALLISEN ELINTARVIKEVALVONNAN JA -TUTKIMUKSEN TAUSTA- JA HENKILÖSTÖTIEDOT VUONNA 2012

KUNNALLISEN ELINTARVIKEVALVONNAN JA -TUTKIMUKSEN TAUSTA- JA HENKILÖSTÖTIEDOT VUONNA 2012 LOMAKE A (1/2) ELTU 2012 KUNNALLISEN ELINTARVIKEVALVONNAN JA -TUTKIMUKSEN TAUSTA- JA HENKILÖSTÖTIEDOT VUONNA 2012 Kunta / kuntayhtymä / seudullinen valvontayksikkö: Kuntayhtymään/seudulliseen valvontayksikköön

Lisätiedot

KUNNALLISEN ELINTARVIKEVALVONNAN JA -TUTKIMUKSEN TAUSTA- JA HENKILÖSTÖTIEDOT VUONNA 2013

KUNNALLISEN ELINTARVIKEVALVONNAN JA -TUTKIMUKSEN TAUSTA- JA HENKILÖSTÖTIEDOT VUONNA 2013 LOMAKE A (1/2) ELTU 2013 KUNNALLISEN ELINTARVIKEVALVONNAN JA -TUTKIMUKSEN TAUSTA- JA HENKILÖSTÖTIEDOT VUONNA 2013 Kunta / kuntayhtymä / seudullinen valvontayksikkö: Kuntayhtymään/seudulliseen valvontayksikköön

Lisätiedot

LIITE: JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSAN MAKSUTAULUKKO

LIITE: JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSAN MAKSUTAULUKKO LIITE: JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSAN MAKSUTAULUKKO A: Elintarvikelain mukainen valvonta HYVÄKSYMISTÄ EDELLYTTÄVÄ TOIMINTA 1 Liha-alan laitokset Hakemusten käsittelymaksut Suunnitelmallinen

Lisätiedot

Valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2012

Valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2012 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 152/11.00/2013 4 Valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2012 Terveystarkastaja Kirsi Puola 4.2.2013: Kunnan tulee vuosittain arvioida valvontasuunnitelman toteutumista

Lisätiedot

TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JAOSTON ALAISILLE VIRANHALTIJOILLE LAKISÄÄTEISISSÄ ASIOISSA

TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JAOSTON ALAISILLE VIRANHALTIJOILLE LAKISÄÄTEISISSÄ ASIOISSA Toimivallan siirtäminen 1.10.2016 alkaen. 1 / 7 TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JAOSTON ALAISILLE VIRANHALTIJOILLE LAKISÄÄTEISISSÄ ASIOISSA Ympäristöterveydenhuollon jaosto päättää siirtää

Lisätiedot

Kalajoen kaupungin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue (240) Sivu 1/11. Kysely: Vuoden 2014 valvonnan toteutuminen

Kalajoen kaupungin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue (240) Sivu 1/11. Kysely: Vuoden 2014 valvonnan toteutuminen 30.03.2015 Kalajoen kaupungin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue (240) Sivu 1/11 Kysely: Vuoden 2014 valvonnan toteutuminen 30.03.2015 Kalajoen kaupungin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.1.2003 Kokouspvm 16.1.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA KESKI-UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 18.3.2009 5 Voimaantulopäivä 1.4.2009 Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 25.8.2009

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeri

Maa- ja metsätalousministeri MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 17/EEO/2010 Päivämäärä Dnro 7.5.2010 1555/14/2010 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 20.5.2010 - toistaiseksi Muuttaa Vieraista aineista eläimistä saatavissa elintarvikkeissa

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Ympäristölautakunta Ysp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Ympäristölautakunta Ysp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (5) Asia tulisi käsitellä 9.6.2015 226 Vaasan hallinto-oikeuden päätös valitusasiassa, joka koskee AVI:n ympäristölupaa maaperän puhdistamisesta HEL 2014-006858 T

Lisätiedot

KEURUSSELÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON MAKSUTAKSA

KEURUSSELÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON MAKSUTAKSA KEURUSSELÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON MAKSUTAKSA Keurusselän ympäristölautakunta 9.12.2015 1 Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät Oulu Vantaa. Terveydensuojelulain muutokset ja niiden vaikutukset

Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät Oulu Vantaa. Terveydensuojelulain muutokset ja niiden vaikutukset Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät 2016 20.-21.9. Oulu 11.-12.10. Vantaa Terveydensuojelulain muutokset ja niiden vaikutukset Valvira.fi, @ValviraViestii Valvira valvoo valtakunnallisesti

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät 2017 Oulu, Turku,

Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät 2017 Oulu, Turku, Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät 2017 Oulu, 19. 20.9. Turku, 10. 11.10. Terveydensuojelun ja tupakkalain valvontaohjelmat, päivitys 2018-2019 Valvira.fi, @ValviraViestii Valvira valvoo

Lisätiedot

Valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2014

Valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 214/11.02/2014 5 Valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2014 Terveystarkastaja Kirsi Puola 2.2.2015: Kunnan tulee vuosittain arvioida valvontasuunnitelman toteutumista

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Liite II 2(7)

Sisällysluettelo. Liite II 2(7) Liite II Liite II 2(7) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tarkastuksen sisällön määrittely... 3 3 Tarkastuskohteiden tarkastustiheys ja niihin käytettävä työaika... 4 4. Näytteenotto ja näytteiden tutkiminen...

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys (397) Sivu 1/11. Kysely: Vuoden 2016 valvonnan toteutuminen

Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys (397) Sivu 1/11. Kysely: Vuoden 2016 valvonnan toteutuminen 07.03.2017 Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys (397) Sivu 1/11 Kysely: Vuoden 2016 valvonnan toteutuminen 07.03.2017 Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys (397) Sivu 2/11 Yleiset kysymykset Tulojen kohdentaminen

Lisätiedot

ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMAN

ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMAN Liite nro: 3 KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄ Ympäristöterveydenhuolto ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMAN 2006 TOTEUTUMINEN 2 Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 21. 3 2007 69 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä

Lisätiedot

Elintarvikekioskien omavalvonnan tason arviointi ja tupakan myynnin omavalvonta

Elintarvikekioskien omavalvonnan tason arviointi ja tupakan myynnin omavalvonta RAPORTTI 3/2006 OULUN SEUDUN YMPÄRISTÖVIRASTO Elintarvikekioskien omavalvonnan tason arviointi ja tupakan myynnin omavalvonta SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. Johdanto... 1 2. Elintarvikekioskien omavalvontasuunnitelma...

Lisätiedot

Torstai klo , Ympäristötalo, Kaikutie 11, Pietarsaari

Torstai klo , Ympäristötalo, Kaikutie 11, Pietarsaari KOKOUSKUTSU Kokouskutsu Torstai klo. 14.00, Ympäristötalo, Kaikutie 11, Pietarsaari Päättäjät Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Ulrika Rönnback, puheenjohtaja Carola Sundqvist Ulf Stenman,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA 1.1.2008 ALKAEN

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA 1.1.2008 ALKAEN Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA 1.1.2008 ALKAEN Hyväksytty: 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta annetun

Lisätiedot

Terveydensuojelujaosto TERVEYDENSUOJELUN PÄÄTÖSVALLAN DELEGOINTI TERVSJST

Terveydensuojelujaosto TERVEYDENSUOJELUN PÄÄTÖSVALLAN DELEGOINTI TERVSJST Terveydensuojelujaosto 84 29.11.2016 TERVEYDENSUOJELUN PÄÄTÖSVALLAN DELEGOINTI TERVSJST 29.11.2016 84 Valmistelu ja lisätiedot: I kaupungineläinlääkäri-hygieenikko Tiina Tiainen puh. 040 7234141, tiina.tiainen(at)porvoo.fi

Lisätiedot

1/ Asunto Oy Tammelan Eskontie Henkilökohtainen varajäsen: Pääjärvi Marko

1/ Asunto Oy Tammelan Eskontie Henkilökohtainen varajäsen: Pääjärvi Marko 1/13 Asunto Oy Tammelan Eskontie 01.06.2017 - en nimi - Varsinainen jäsen: Asunto Oy Tammelan Kallela 01.06.2017 - en nimi - Varsinainen jäsen: Asunto Oy Tammelan Martinpelto 01.06.2017 - en nimi - Varsinainen

Lisätiedot

Pienmeijerit valvonnan näkökulmasta. Suvi Ranta hygieenikkoeläinlääkäri Seinäjoen alueen ympäristöterveydenhuolto

Pienmeijerit valvonnan näkökulmasta. Suvi Ranta hygieenikkoeläinlääkäri Seinäjoen alueen ympäristöterveydenhuolto Pienmeijerit valvonnan näkökulmasta Suvi Ranta hygieenikkoeläinlääkäri Seinäjoen alueen ympäristöterveydenhuolto Elintarvikelaki 23/2006 muutoksineen 10 : Elintarvikehuoneisto ja alkutuotantopaikka on

Lisätiedot

Terveydensuojelulain ja talousvesiasetuksen vaatimukset vesihuoltolaitoksille

Terveydensuojelulain ja talousvesiasetuksen vaatimukset vesihuoltolaitoksille Terveydensuojelulain ja talousvesiasetuksen vaatimukset vesihuoltolaitoksille Puhdasvesi-risteily 2016 Häiriöttömän vesihuollon turvaaminen 22.9.2016 Erja Alanen, Lounais-Suomen aluehallintovirasto Terveydensuojelulaki

Lisätiedot

Yhdyskuntalautakunnan alueellisen ympäristöterveydenhuollon jaosto, 9, Kaupunginhallitus, 365,

Yhdyskuntalautakunnan alueellisen ympäristöterveydenhuollon jaosto, 9, Kaupunginhallitus, 365, Tampere Ote pöytäkirjasta 1/2017 1 (6), 9, Kaupunginhallitus, 365, 05.06.2017 9 Alueellisen n toimivallan siirtäminen ympäristöterveyden viranhaltijoille TRE:4278/00.02.01/2017,, 9 Valmistelija / lisätiedot:

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2015 Ympäristölautakunta Sivut 73-76. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2015 Ympäristölautakunta Sivut 73-76. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2015 Ympäristölautakunta Sivut 73-76 KOKOUSAIKA Torstai 25.6.2015 klo.16.00 16.40. KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B

Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B ETELÄ KAJAANIN KYLÄT RY PÖYTÄKIRJA 1(5) VUOSIKOKOUS 31.3.2015 Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Paikka Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B Osallistujat Fordell Pertti Juntunen Raija Kauppinen Esko Kallio

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Ympäristölautakunta Sivut Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Ympäristölautakunta Sivut Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Ympäristölautakunta Sivut 18-22 KOKOUSAIKA Torstai 10.3.2016 klo.16.00 17.12 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KOUVOLAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN DELEGOINNIT

KOUVOLAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN DELEGOINNIT 1 KOUVOLAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN DELEGOINNIT Kouvolan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta 13.12.2016 128 2 Viranomaistoimiin määrääminen Rakennus- ja ympäristölautakunta määrää

Lisätiedot

TR4 Ympäristöterveydenhuolto maakunnassa tilannekatsaus

TR4 Ympäristöterveydenhuolto maakunnassa tilannekatsaus TR4 Ympäristöterveydenhuolto maakunnassa tilannekatsaus 4.5.2017 Leena Tuuri Ympäristöjohtaja, Oulun seudun ympäristötoimi Toteutuneet ja suunnitellut kartoitukset Ympäristöterveydenhuolto Aluehallintovirasto

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA

KUOPION KAUPUNKGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA KUOPIONKAUPUNKGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLONMAKSUTAKSA Kuopionkaupunginympäristö-jarakennuslautakunnanhyväksymä14.2.201312 Soveltamisala Tätätaksaasovelletaan A) Elintarvikelaissa(23/2006)säädettyihinkunnanviranomaisensuoritteisiin,jotkakoskevat

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/ (7) Kaupunginhallitus Stj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/ (7) Kaupunginhallitus Stj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (7) 238 Lausunto luonnoksesta mielenterveyslain väliaikaiseksi muuttamiseksi HEL 2013-000105 T 03 00 00 Päätös päätti antaa sosiaali- ja terveysministeriölle seuraavan

Lisätiedot

Ympäristöterveyskeskus Terveydensuojelu 22.2.2016

Ympäristöterveyskeskus Terveydensuojelu 22.2.2016 Ympäristöterveyskeskus YHTEENVETO Terveydensuojelu 22.2.2016 KALAN JÄLJITETTÄVYYS MYYNTITISKEISSÄ 2015 Johdanto Kalan jäljitettävyys myyntitiskeissä 2015 oli Kanta- ja Päijät-Hämeen valvontayksiköiden

Lisätiedot

Talousveden saastuminen ja erityistilanteissa toimiminen

Talousveden saastuminen ja erityistilanteissa toimiminen Talousveden saastuminen ja erityistilanteissa toimiminen Ylitarkastaja Jaana Kilponen, MMT Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto, Valvira jaana.kilponen@valvira.fi 27.9.2013 1 Tilannejohtaminen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunnan ympäristöjaoston delegointisääntö

Sosiaali- ja terveyslautakunnan ympäristöjaoston delegointisääntö SASTAMALAN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Sosiaali- ja terveyslautakunnan ympäristöjaoston delegointisääntö I YLEISTÄ 1 Soveltamisala Sastamalan kaupungin hallintosäännön 11

Lisätiedot

Kansallisten hygienia-asetusten uudistaminen

Kansallisten hygienia-asetusten uudistaminen Kansallisten hygienia-asetusten uudistaminen Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät Oulu 19.9.2017 Anna-Maija Grönlund, MMM Turku 10.10.2017 Maaria Hackzell, MMM Kansallisten hygienia-asetusten

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä maaliskuun 28 p:nä 2007

HELSINGIN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä maaliskuun 28 p:nä 2007 0 02 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä maaliskuun 28 p:nä 2007 Tarkastustoimi 1 Tarkastusjärjestelmä 2 Toimiala Helsingin kaupungin ulkoisessa

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VIRANOMAISTEHTÄVIEN DELEGOINTI

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VIRANOMAISTEHTÄVIEN DELEGOINTI YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VIRANOMAISTEHTÄVIEN DELEGOINTI Peruspalvelukuntayhtymä Kallion yhtymähallitus päättää siirtää toimivaltaansa ympäristöterveydenhuollon lakisääteisissä tehtävissä alaisilleen viranhaltijoille

Lisätiedot

Perusturvalautakunta esityslistan liite

Perusturvalautakunta esityslistan liite Perusturvalautakunta 10.12.2008 esityslistan liite Ympäristöterveydenhuollon taksa 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin,

Lisätiedot

Sisällysluettelo. RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN KY Ympäristöterveysosasto Liite III 2 (6)

Sisällysluettelo. RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN KY Ympäristöterveysosasto Liite III 2 (6) Liite III Ympäristöterveysosasto Liite III 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tarkastuksen sisältö... 4 3 Tarkastuskohteiden tarkastustiheys ja niihin käytettävä aika... 4 4 Näytteenotto ja tutkiminen...

Lisätiedot

ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMA

ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMA LIITE 4 KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄ Ympäristöterveydenhuolto ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2005 Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa xx.xx.2005 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ 2 2 VALVONTAKOHTEET

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan päämääränä on hyvä ja turvallinen elinympäristö.

Ympäristölautakunnan päämääränä on hyvä ja turvallinen elinympäristö. 1 ULVILAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 31.01.2011 Valt. 7 Voimaantulo: 01.02.2011 1 Toiminta-ajatus Ympäristölautakunnan päämääränä on hyvä ja turvallinen elinympäristö. Ympäristölautakunta

Lisätiedot

A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat;

A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat; Hyväksytty johtokunta 19.01.2015 9 SUUPOHJAN PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ Ympäristöterveydenhuollon taksa 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän osakaskuntien,

Lisätiedot

OHJE ELINTARVIKKEITA ULKOTILOISSA (SÄÄNNÖLLISESTI) MYYVILLE OMAVALVON- TASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI

OHJE ELINTARVIKKEITA ULKOTILOISSA (SÄÄNNÖLLISESTI) MYYVILLE OMAVALVON- TASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI KOKKOLAN KAUPUNKI 1(5) OHJE ELINTARVIKKEITA ULKOTILOISSA (SÄÄNNÖLLISESTI) MYYVILLE OMAVALVON- TASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI Omavalvonta on yrityksen omaa toimintaa, jolla se pyrkii säilyttämään käsittelemiensä

Lisätiedot

YmpäristöAgro I ja II

YmpäristöAgro I ja II YmpäristöAgro I ja II 2008-2012-> jatkohanke 2014 loppuun ProAgria Oulu Maa- ja kotitalousnaiset MTK Pohjois-Suomi Yhteistyökumppanina Pohjois-Pohjanmaan maanmittaustoimisto Suoramyyntimahdollisuudet Lampaanlihaa

Lisätiedot

Ympäristönsuojelun tehtävät. Jaana Gustafsson vs. ympäristöinsinööri

Ympäristönsuojelun tehtävät. Jaana Gustafsson vs. ympäristöinsinööri Ympäristönsuojelun tehtävät Jaana Gustafsson vs. ympäristöinsinööri 5.9.2017 Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen Kunnassa toimii ympäristönsuojeluviranomainen, joko kunnan omana toimielimenä tai kuntalain

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA 11.03.2014 1/2014. Jäsenet: Paikalla: Varajäsenet:

MERIJÄRVEN KUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA 11.03.2014 1/2014. Jäsenet: Paikalla: Varajäsenet: PÖYTÄKIRJA KOKOUSAIKA Tiistai 11.03.2014 klo 19.00 20.50 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto Jäsenet: Paikalla: Varajäsenet: Saukko Hannu pj. x Pudas Jaana Klasila Kauko vpj. x Lahti Kari Nivala Liisa x Keskikorpi

Lisätiedot

Kansanedustaja Eduskuntaryhmä Päivämäärä ja kellonaika Poissaolon peruste Aalto Touko Vihreä eduskuntaryhmä 22.4.2016 13:00 sairaus Aalto Touko

Kansanedustaja Eduskuntaryhmä Päivämäärä ja kellonaika Poissaolon peruste Aalto Touko Vihreä eduskuntaryhmä 22.4.2016 13:00 sairaus Aalto Touko Kansanedustaja Eduskuntaryhmä Päivämäärä ja kellonaika Poissaolon peruste Aalto Touko Vihreä eduskuntaryhmä 22.4.2016 13:00 sairaus Aalto Touko Vihreä eduskuntaryhmä 21.4.2016 16:00 sairaus Aalto Touko

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 21/2017 1 (5) 10 V 7.6.2017, Kaupunginhallituksen konsernijaoston jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi HEL 2017-002973 T 00 00 02 Päätösehdotus esittää kaupunginvaltuustolle

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/ (7) Ympäristölautakunta Ytp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/ (7) Ympäristölautakunta Ytp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2012 1 (7) 348 Heinon Tukku Oy, elintarvikelain mukainen hakemus liha-alan laitoksen olennaisesta muutoksesta ja kala- ja maitoalan laitoksen hyväksymisestä HEL 2012-010314

Lisätiedot