YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001"

Transkriptio

1 YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 Ympäristöosaston julkaisuja 20 1 /Toimintakertomus 2001

2 Toimintakertomus 2001 /2 Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymä Ympäristöosasto Ympäristöosaston julkaisuja 20 ISBN ISSN Toimittanut: Terhi Laine Kuvat: Ympäristöosasto Kansikuva: Isokokoinen koivu Lehijärvellä Hattulan Saarenkärjessä. Kuvassa ympäristöosaston projektisuunnittelija Piia Vaininen ja vs. ympäristösuunnittelija Hannu Alén. Kuvaaja: Helene Kaarnametsä Taitto ja painatus: Ilves-Paino Oy, Hämeenlinna

3 ESIPUHE Ympäristöosasto työskentelee ympäristön tilan parantamiseksi ja meitä ympäröivän luonnon ja elinympäristön hyvinvoinnin puolesta. Työn tavoitteena on puhdas ruoka, vesi ja ympäristö sekä eläinten hyvinvointi. Ympäristön elinkelpoisuuden lisäksi huolehdimme alueen ihmisten hyvinvoinnista. Olemme kuntayhtymän asukkaita varten ja siksi kaikki yhteydenotot huomioidaan asian vaatimalla tavalla. Ympäristöosaston tehtävänä on turvata yritysten kilpailukyky tarjoamalla korkeatasoista ja ajan tasalla olevaa asiantuntemusta elintarvike-, terveydensuojelu- ja ympäristönsuojeluasioissa. Olennaista on säilyttää kuntalaisten luottamus ympäristöosaston kykyyn varmistaa terveellinen ja turvallinen elintarvike, vesi ja ympäristö sekä toimiva eläinlääkintähuolto. Ympäristöosaston valmiustason ylläpito vaatii jatkuvaa taloudellista panostusta. Valmiustason ylläpidosta ei ole erikseen laskutettu kuntia. Kuntalaskutus perustuu eläinlääkintähuollossa ja ympäristöterveydenhuollossa suoritteisiin ja ympäristönsuojelussa väestöpohjaan. Vuosi 2001 on ollut toiminnallisesti vaativa. Ympäristöosasto on vetänyt neljää EU-projektia, joiden kokonaisrahoitus on toimintavuonna ollut ,24. Hämeenlinnan maksuosuus projekteissa on ollut ,52, Hattulan 3 868,32, Hauhon 7 736,64, Kalvolan 3 868,32 ja Rengon 3 868,32. Ympäristöosaston maksuosuus projekteissa on ollut 6 979,81. Kertomusvuonna EU-projektit ovat tuoneet Hämeenlinnan seudulle kuntarahoituksen ulkopuolista rahaa ,49. Projektit ovat työllistäneet 19 henkilöä eri pituisin ajanjaksoin. Ympäristöosaston henkilökunta- ja viransijaismäärä on ollut vuonna kpl. Lisäksi tilapäistä henkilökuntaa on ollut 35 kpl. Elintarvikevalvonnassa emme ole saavuttaneet kansallisia tarkastuskäyntitiheyssuosituksia henkilökunnan vähyyden vuoksi. Toimiva elintarvikevalvonta edellyttää vähintään yhtä vuosittaista tarkastuskäyntiä. Hygienialain alaisissa laitoksissa, elintarviketuotantolaitoksissa, elintarvikemyymälöissä, koulukeittiöissä, kouluissa, päiväkodeissa ja ravintoloissa tulee käydä tiheämmin. Kiitän tuloksellisesta toimintavuodesta 2001 ympäristöosaston henkilökuntaa sekä yhteistyötahoja. Tästä on hyvä jatkaa työtä yhteisen elinympäristömme hyväksi. Sara Saari Terveysvalvonnan johtaja 3 /Toimintakertomus 2001

4 SISÄLTÖ Toimintakertomus 2001 /4 ESIPUHE...3 SISÄLTÖ...4 JOHDANTO...5 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA...6 HENKILÖKUNTA...7 SUORITETAVOITTEET JA KUSTANNUKSET...8 TALOUDEN TOTEUTUMINEN YMPÄRISTÖOSASTON TULOSALUEELLA...9 TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN...10 VIRANOMAISTEHTÄVÄT...14 Lausunnot, ilmoitukset...14 Ympäristöluvat...15 Päivystykset...16 Tutkitut näytteet...16 Työtä ja virkistystä...19 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO...20 Terveydensuojelujärjestys laadittiin...20 Elintarvikevalvonnan tarkastustiheydet vuonna Elintarvikevalvontaa...21 Elintarviketuotantolaitosten valvontaa...23 Ensisaapumispaikkoihin 103 elintarvike-erää...24 Elintarvikkeiden vierasainevalvontaa...24 Vedenottamoiden valvontatutkimusohjelmat työn alla...25 Pohjavesien suojelusuunnitelmaa laadittiin...26 Uimavesien valvontaa rannoilla ja altaissa...26 Asumis- ja ympäristöterveystarkastuksia tehtiin...28 Kemikaalivalvontaa vähittäismyymälöissä...29 YMPÄRISTÖNSUOJELU...30 Ympäristönsuojelumääräyksiä laadittiin...30 Ympäristöraportointia verkostohankkeessa...30 Kestävän kehityksen prosessi jatkui...30 Hämeenlinnalaisen ekologinen jalanjälki laadittiin...31 Ilmansuojelua mittauksin ja tarkastuksin...31 Ruoppauksia, ojituksia ja jätevesien johtamista...32 Jätehuollossa kokeilua ja suunnittelua...32 Vesi- ja maastoliikenteen lupia myönnettiin...33 Leväseurantaa koko kesän ajan...33 Vesiensuojelussa vesistötutkimuksia...34 Luonnonsuojelussa vesistö- ja jätevesitarkkailua...34 Vesiensuojeluyhdistystapaaminen järjestettiin...36 Terveysvalvonnan johtaja Kanta-Hämeen maakunnan yva-ryhmässä...36 ELÄINLÄÄKINTÄHUOLTO...37 Pieneläinvastaanotto uusiin tiloihin...37 Eläinlääkintähuollon suoritteet...37 Eläinsuojelua...38 PROJEKTIT...38 Ympäristöosaston edustus monessa projektissa...38 Ympäristöosaston EU-hankkeet käynnissä...39 JULKAISU- JA TIEDOTUSTOIMINTA...52 Luennot...52 Ympäristöosaston julkaisuja sarja...53 Ympäristöosaston monisteita sarja...53 Terveydensuojelun projekteja...54

5 JOHDANTO Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymän peruskuntia ovat Hämeenlinnan kaupunki sekä Hattulan, Hauhon, Kalvolan ja Rengon kunnat. Kuntayhtymä ylläpitää alueellaan terveyskeskuspalveluja, ympäristö- ja elintarvikelaboratoriota sekä hoitaa alueensa ympäristönsuojelun, ympäristöterveydenhuollon ja eläinlääkintähuollon viranomaistehtäviä. Kuntayhtymässä on neljä tulosaluetta, joista ympäristöosasto on yksi. Muut ovat talousosasto, terveyskeskusosasto sekä ympäristö- ja elintarvikelaboratorio. Ympäristöosaston tulosalueella on kolme tulosyksikköä: ympäristönsuojelu, ympäristöterveydenhuolto ja eläinlääkintähuolto. Tulosyksiköiden toiminta on tässä toimintakertomuksessa käsitelty omina kappaleinaan. Toimintakertomuksen yhteydessä julkaistaan nyt ensimmäistä kertaa myös ympäristöosaston ympäristöraportti. Tekstissä kunnat on eroteltu eri värein: Hattula Kalvola Hämeenlinna Hauho Renko Hämeenkylmänkukka (Anemone patens) 5 /Toimintakertomus 2001

6 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Yhtymähallituksen alainen ympäristölautakunta toimii kaikkien kuntayhtymän kuntien terveydensuojeluviranomaisena, hygienialain mukaisena viranomaisena, tuoteturvallisuusvalvontaviranomaisena, kemikaalivalvontaviranomaisena, leirintäalueviranomaisena, elintarvikevalvontaviranomaisena, ympäristönsuojeluviranomaisena ja eläinlääkintähuoltoviranomaisena. Osan tehtävistä ympäristölautakunta on delegoinut alaisilleen viranhaltijoille. Ympäristölautakunnassa on yhdeksän jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Lautakunta kokoontui kertomusvuoden aikana kolmetoista kertaa ja käsitteli 226 pykälää. Toimikaudeksi valittu ympäristölautakunta kokoontui ensimmäisen kerran heinäkuussa. Taulukko 1. Ympäristölautakunnan jäsenet vuoden 2001 alussa. Kunta Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen Hämeenlinna Pj. Sirpa Pietikäinen (kok) Ulla Murtonen (kok) Hämeenlinna Vpj. Tarja Filatov (sdp) Arja Ratava-Laine (sdp) Hämeenlinna Erkki Mahkonen (sdp) Pertti Laaksonen (sdp) Hattula Atte Peltola (sdp) Pentti Lindren (sdp) Hauho Tanja Seppänen (sdp) Kaija Pohjola (sdp) Kalvola Markku Pietilä (kok) Terttu Salminen (kok) Renko Päivi Turkki (kok) Vilho Sipilä (kok) Hämeenlinna Jukka Ojanen (kok) Timo Virola (kok) Hämeenlinna Jussi Tomminen (kesk) Elina Högel (kesk) Taulukko 2. Ympäristölautakunnan jäsenet alkaen. Kunta Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen Hämeenlinna Pj. Ritva Paulman (vas) Alice Tiainen (vas) Hämeenlinna Vpj. Antti Mikkola (kok) Juho Jokinen (kok) Hattula Kari Pakarinen (sdp) Pentti Järvinen (sdp) Hauho Katja Nurminen (sdp) Tanja Seppänen (sdp) Hämeenlinna Satu Taiveaho (sdp) Mia-Mari Norring (sdp) Kalvola Matti Aumo (kok) Markku Pietilä (kok) Renko Arja Mannila (kok) Anja Orkola (kok) Hämeenlinna Aimo Mäkinen (kesk) Erkki Viitasaari (kesk) Hattula Leila Kaikkonen (vihr) Pirjo Nieminen (vihr) Toimintakertomus 2001 /6

7 HENKILÖKUNTA Kertomusvuonna kuntayhtymässä valmisteltiin henkilöstöstrategiaa ja vuodesta 2001 valmistui henkilöstötilinpäätös. Taulukko 3. Ympäristöosaston sairaus- ja tapaturmapoissaolot sekä koulutuspäivät verrattuna koko kuntayhtymän vastaaviin (kalenteripäivää/henkilö). YMPÄRISTÖOSASTO KOKO KUNTAYHTYMÄ Vakinaiset Tilapäiset Vakinaiset Tilapäiset Sairaus- ja tapaturmapoissaoloja 6,62 4,62 17,12 3,72 Koulutuspäiviä 5,52 1,59 1,49 0,47 Taulukko 4. Henkilöstön määrän kehitys ympäristöosastolla vuosina (kunkin vuoden viimeisen päivän tilanne) Vakinaiset Määräaikaiset Yhteensä Taulukko 5. Ympäristöosaston henkilöstön ikärakenne vuonna 2001 (vuoden viimeisen päivän tilanne) yli 50 Yhteensä Vakinaiset Määräaikaiset Yhteensä Ympäristöosaston henkilökunta ja viransijaiset vuonna 2001 Alén Hannu Andersson Tiina Harkko Teija Hemilä Reijo Hälli Outi Ilivitzky-Kalliomaa Sari Jankko Minna Jutila Heli Järvinen Talvikki Karhunen Minna Kukkola Hanna Kurkela Virpi Laaja Marjut Laurell Tiina Vs. ympäristösuunnittelija Toimistosihteeri Terveystarkastaja Ympäristötarkastaja Projektisuunnittelija alkaen Vs. kunnaneläinlääkäri Vs. kunnaneläinlääkäri Kunnaneläinlääkäri saakka Ympäristösuunnittelija Vs. kunnaneläinlääkäri Vs. toimistosihteeri saakka Vs. ympäristötarkastaja alkaen Vs. kunnaneläinlääkäri Vs. kunnaneläinlääkäri Toimistosihteeri Terveystarkastaja (virkavapaalla koko vuoden) Lukkarinen Hannu Nikkanen Kimmo Saari Sara Salonen Laura Silpo Suvi Syrjälahti Sirpa Talja Raimo Tast Anssi Tast Olle Toivanen Sanna Tuohisaari Raimo Tuomenoja Elina Utriainen Sirkka-Liisa Vanninen Vesa Viholainen Sirpa Wegelius Lotta Ympäristö- ja terveysinsinööri Ympäristö- ja terveystarkastaja Terveysvalvonnan johtaja Vs. kunnaneläinlääkäri Vs. toimistosihteeri Vs. toimistosihteeri Kunnaneläinlääkäri Vs. kunnaneläinlääkäri Kunnaneläinlääkäri Vs. terveystarkastaja Vs. ympäristösihteeri Terveystarkastaja Terveystarkastaja Terveystarkastaja Ympäristösihteeri Projektipäällikkö 1.2. alkaen Vs. kunnaneläinlääkäri 7 /Toimintakertomus 2001

8 Muu tilapäinen henkilökunta vuonna 2001 Brandelin Liisa Eriksson Janne Grönholm Taija Huotari Teemu Iivonen Anniina Jokinen Katriina Jokinen Matti Jokipii Juha Kettunen Toni Kokko Marja Kopra Päivi Laine Terhi Lembidakis Katja Luostarinen Tiina Mäkelä Silja Numminen Annukka Ottelin Perttu Ympäristöinsinööriharjoittelija Ympäristöinsinööriharjoittelija Projektityöntekijä Ympäristöinsinööriharjoittelija ja projektityöntekijä Projektityöntekijä Ympäristöinsinööriharjoittelija Ympäristö- ja terveysinsinööri Ympäristöinsinööriharjoittelija Ympäristöinsinööriharjoittelija Projektisuunnittelija Ympäristöinsinööriharjoittelija Projektisuunnittelija Projektityöntekijä Ympäristöinsinööriharjoittelija Elintarviketarkastaja ja ympäristösihteeri Projektityöntekijä Ympäristöinsinööriharjoittelija Paasivaara Susanna Peijari Mari Peltola Anna-Liisa Peltonen Anne Porthan Pekka Rantanen Greta Salminen Hanna Salminen Pia Sarkki Hanna Sarkkinen Silja Selvenius Liisa Sieppi Päivi Suomalainen Mervi Sysi-Aho Janne Tanskanen Riikka Vaininen Piia Valjakka Leena Villanen Panu Kasvillisuuskartoittaja Ammattikorkeakouluharjoittelija Ympäristöinsinööriharjoittelija Ympäristöinsinööriharjoittelija Elintarviketarkastaja ja ympäristösihteeri Pieneläinavustaja Projektisuunnittelija (luontokoulunopettaja) Ympäristöinsinööriharjoittelija Ympäristöinsinööriharjoittelija Toimittaja (luontokoulu) Valtionhallinnonharjoittelija Projektipäällikkö Projektityöntekijä Korkeakouluharjoittelija Ympäristöinsinööriharjoittelija Projektisuunnittelija Ympäristöinsinööriharjoittelija Projektisuunnittelija (luontokoulunopettaja) Ympäristöosastolla oli viikoilla 43 ja 44 kaksi kaupungineläinlääkäriharjoittelijaa: Riina Tolvanen ja Tarja Väisänen. Espanjasta ympäristöosastolla vieraili kaksi opiskelijaa Christina Huertas Olivares ja Mercedes Rivas Sánchez, jotka olivat Euroopan Unionin Leonardo Da Vinci -ohjelman harjoittelijoita. He työskentelivät heinä-elokuun ajan kaksi päivää viikosta ympäristöosastolla ja kolme päivää Hämeen ammattikorkeakoulun Lepaan yksikössä. He tutustuivat ympäristöosaston toimintaan ja ympäristöasioihin sekä vierailivat monissa kohteissa Hämeenlinnan seudulla. Christina ja Mercedes pitivät ympäristöosastolaisille esitelmän harjoitteluajastaan ja kertoivat myös kotimaansa luonnonsuojelu- ja paikallisagenda-asioista. Harjoitteluajastaan he kirjoittivat englanninkielisen selostuksen Ympäristöosaston monisteita sarjaan. SUORITETAVOITTEET JA KUSTANNUKSET Kuntayhtymän toiminnan kustannukset jaetaan peruskuntien kesken suoritteisiin perustuen. Ympäristöosaston tulosalueella suoritteiksi rekisteröidään ympäristöterveydenhuollon valvontatoimenpiteet ja eläinlääkintähuollon käynnit. Ympäristönsuojelun kustannukset jaetaan peruskuntien asukaslukujen suhteessa (Taulukko 7). Ympäristöterveydenhuollon valvontatoimenpiteitä (suoritteita) ovat terveystarkastajien tekemät tarkastukset esimerkiksi kampaamoissa, toreilla, kouluissa, kahviloissa tai meluisissa musiikkitapahtumissa. Myös yksityisasunnoissa tehtävät sisäilmakartoitukset ovat tällaisia valvontatoimenpiteitä. Suoritteiden yksikköhinta oli kertomusvuonna 845,30 mk (142,17 ). Ympäristöterveydenhuollon suoritetavoitteet toteutuivat Hauholla. Eniten tavoitteesta jäätiin Kalvolassa ja Rengossa. Toteutuneet suoritteet on esitetty taulukossa 6. Eläinlääkintähuollon käynnit (suoritteet) ovat sairaskäyntejä maatiloilla, eläinsuojelutarkastuksia, alkutuotannon valvontaa ja pieneläinvastaanotolla hoidettuja eläinpotilaita. Eläinlääkintähuollon suoritteiden yksikköhinta oli 288,70 mk (48,56 ) ja suoritetavoitteet ylitettiin kaikissa kunnissa. Suurin ylitys oli Hämeenlinnassa, jossa toteutumis-% oli 228. Toteutuneet suoritteet on esitetty taulukossa 6. Toimintakertomus 2001 /8 Suoritteiden lisäksi eläinlääkintähuolto on varautunut ympärivuorokautiseen päivystykseen. Viranomaistehtävien hoitoon kuuluu myös alkutuotannon valvonta, eläinsuojelu sekä tarttuvien tautien valvonta. Kyseiset tehtävät ovat perusvalmiutta, josta ei erikseen ole laskutettu kuntia.

9 Taulukko 6. Ympäristöterveydenhuollon ja eläinlääkintähuollon suoritteet kunnittain vuonna Toteutunut Tavoite Toteutunut Toteutumis% Ympäristöterveydenhuolto/ ,24 valvontatoimenpide Hämeenlinna ,65 Hattula ,45 Hauho ,33 Kalvola ,62 Renko ,71 Eläinlääkintähuolto ,84 /käynnit Hämeenlinna ,56 Hattula ,45 Hauho ,48 Kalvola ,05 Renko ,55 Taulukko 7. Kuntayhtymän kuntien asukasluvut vuonna Kunta Asukasluku Hämeenlinna Hattula Hauho Kalvola Renko Taulukko 8. Peruskunnista laskutetut kustannukset vuonna 2001 ja ympäristöterveydenhuollon, eläinlääkintahuollon ja ympäristönsuojelun osuudet ympäristöosaston kokonaiskustannuksista. Kunta Koko kuntayhtymä Kokonaiskustannukset Eläinlääkintähuolto Ympäristöterveydenhuolto Ympäristönsuojelu Hämeenlinna , , , , ,10 Hattula , , , , ,47 Hauho , , , , ,72 Kalvola , , , , ,04 Renko , , , , ,41 Yhteensä , , , , ,74 TALOUDEN TOTEUTUMINEN YMPÄRISTÖOSASTON TULOSALUEELLA Taulukko 9. Talouden toteutuminen ympäristöosaston tulosalueella. Talousarvio 2001 Tilinpäätös 2001 Toteutumis-% 2001 Tilinpäätös 2000 Toimintatuotot , ,62 100, ,14 Toimintakulut , ,52 105, ,75 Toimintakate , ,90-3, ,39 9 /Toimintakertomus 2001

10 TOIMINNALLlSTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Ympäristöterveydenhuolto Toiminnallinen tavoite Tavoitetaso Seuranta/toteutuminen 1. Elintarvikevalvonta- Elintarvikemyymälöiden Tarkastuskäyntitiheys ollut ja neuvonta tarkastuskäyntitiheys 4-12 isoissa elintarvikemyymä- (valtuustoon nähden krt/ vuosi ja muut myymälät löissä 24 krt/vuosi, muissa sitova tavoite) vähintään kerran vuodessa. myymälöissä 2-3 krt/vuosi, Koulukeittiöt 6 krt/vuosi. laitoskeittiöissä 3 krt/vuosi, Kouluissa ja päiväkodeissa keskuskeittiöissä 5 krt/vuosi 1-4 krt/vuosi. ja ravintoloissa 3 krt/vuosi. Ravintoloissa 3 krt/vuosi. Kahviloissa, grilleissä ja kioskeissa kerran vuodessa. Hygienialain alaiset laitokset Tarkastuskäyntitiheys maa- Tarkastuskäyntitiheys ollut ja metsätalousministeriön lihankäsittelylaitoksissa 24 suositusten ja riskin- krt/vuosi, pienimuotoisissa arvioinninperusteella. liha-alan laitoksissa 26 krt/ vuosi, kala-alan laitoksissa Muut elintarviketuotanto- Tarkastuskäyntitiheys 40 krt/vuosi, pienissä mailaitokset valtakunnallisen elintarvike- toalan laitoksissa 4 krt/ ohjelman suositusten vuosi, suurissa maitoalan mukainen. laitoksissa 40 krt/vuosi ja munanpakkaamoissa 2 krt/vuosi. Leipomoissa 2 krt/vuosi, eineskeittiöissä kerran vuodessa ja muissa valmistuslaitoksissa 3 krt/vuosi. 2. Talousveden ja yleisten Vesilaitosten valvontatutkimus- Rengon, Hattulan ja Hauhon uimarantojen valvonta ohjelmien uusiminen. vesilaitosten valvontatutkimusohjelmat uusittiin. Vesilaitosten tarkastukset toteu- tuivat vuodenvaihteessa. Vesilaitosten tarkistaminen vuosittain. EU-rannoilta otetaan näyte kahden viikon välein. Muilta yleisiltä rannoilta näyte otetaan kerran kuukaudessa. Otettiin 108 uimavesinäytettä 3. Kampaamoiden, partureiden, Tarkastuskäyntitiheys vähintään Käyttöönottotarkastukset tehty. kauneushoitoloiden ja kerran vuodessa, projektit Ei hygieniatutkimusprojekteja. kuntosalien 2-3 vuoden välein. hygieniatutkimukset Tuoteturvallisuusvalvonta 2-3 projektia vuodessa. Ei toteutunut. Selvitetään melupainotteiset ympäristölupavelvolliset Laitosten määrä. Kuusi laitosta. laitokset Koulujen ja päiväkotien sisäilman laadun kartoitukset kartoitusta. Tehty 80 kartoitusta. Toimintakertomus 2001 /10 4. Ympäristön tilan seuranta Ympäristöterveysindikaattorien 11 indikaattoria. seuranta.

11 Ympäristönsuojelu Toiminnallinen tavoite Tavoitetaso Seuranta/toteutuminen 1. Ympäristölupien myöntäminen Selvitetään ympäristölupavelvolliset kohteet ja tiedoteten tekemiä ilmoituksia vastaan- sitova tavoite) taan lupaehdoista. otettiin 80 ja niiden tarkasta- Ympäristölupavelvollisten laitos- ja valvonta (valtuustoon nähden Valvotaan voimassa olevia minen aloitettiin. lupia. Tiedottamista parannettiin mm. internetsivujen sisältöä kehittämällä. Osallistuttiin Efektian koordinoimaan ympäristöraportoinnin verkostohankkeeseen. 2. Jätteiden määrän ja haitallisuuden vähentäminen ja jätehuollon kehittäminen 3. Kestävän kehityksen edistäminen ja ympäristötietoisuuden lisääminen Valtakunnallisen ja alueellisen jätehuoltosuunnitelman tavoitetaso. Kuntakohtaisten KEKE toiminta-ohjelmien hyväksyminen maalaiskuntien valtuustoissa. Luontokoulun lyhytkestoiseen toimintaan osallistuvia 1300 ja täydennyskoulutukseen osallistuvia 175. EU:n yhteisten kestävän kehityksen indikaattorien (10 kpl) kehittäminen. Jätepoliittisen toimintaohjelman laatiminen aloitettiin. Osallistuttiin Ekoverkkohankkeeseen, jonka avulla kartoitettiin jätehuoltoratkaisuja mukaan lukien kemikaalien käyttö sekä järjestettiin koulutustilaisuuksia. Kestävän kehityksen strategia hyväksyttiin Hauholla. Luontokoulu Ilveksen toimintaa on jatkettu EU-hankkeena. Vuoden aikana luontokoulu järjesti useita koulutuksia, tapahtumia, retkiä ja näyttelyitä. Luontokouluun osallistuneita on projektin kestoaikana vuosina ollut henkilöä. 4. Ympäristön tilan seuranta ja ympäristön pilaantumisen torjunta Kuusi vesiselvitystä, levätiedotus, vesilain edellyttämä val- 70 leväseurantatarkastusta. Vesistönäytteitä 11 järveltä. vonta, ympäristön Ympäristöntila- ja ympäristöterveysmittareiden kehitystyötä tila- ja ympäristöterveysindikaattoria. on jatkettu Kestävän kehityksen mittarit hankkeessa. Tehdään ympäristönsuojeluasetuksen 38 :n mukaisten Maa-alueiden pilaantumista ilmoitusten tarkastamista. selvitettiin omassa Valitaan kohteita pilaantuneiden hankkeessaan. maa-alueiden selvitystä varten. 5. Luonnon- ja maisemansuojelu 2 5 luontoselvitystä, luontoretkeä, uhanalaisten lajien selvitys, uusien luonnon monimuotoisuuteen liittyvien paikkatietokantojen luominen, kulttuuriympäristön inventoinnit. Luontoselvityksiä tehtiin viisi: Hauhon keskustan, Rengon Rautavuoren ja Renkajärven kasvillisuusselvitykset, kylmänkukkaselvitys ja Lehijärven linnuston selvitys. Luonnonmuistomerkkiasioita käsiteltiin kahdeksan. 11 /Toimintakertomus 2001

12 Eläinlääkintähuolto Toiminnallinen tavoite Tavoitetaso Seuranta/toteutuminen 1.Säilytetään eläinlääkintähuollon palvelutaso määrä nykyisellään. määrä säilytetty Praktikkoeläinlääkäreiden Praktikkoeläinlääkäreiden nykyisellään. Vastaanottojen aukioloajat nykyisellään. Vastaanottojen varustelutasoa kohennetaan. Eläinsuojeluasiat hoidetaan valtakunnallista keskitasoa paremmin. Eläinlääkärivastaanottojen aukioloajat säilytetty nykyisellään. Kesäkuussa avattiin uusi, tilavampi pieneläinvastaanotto. Vastaanottojen varustelutaso entisellään. Eläinsuojeluasiat hoidettu eläinsuojelulain ja asetuksen mukaisesti. Valtuustoon nähden sitovien tavoitteiden toteutuminen Tavoite Tavoite 1 Ympäristöosaston tehtävänä on paikallisagendatyön kautta luoda konkreettiset toimintaohjeet kestävän kehityksen saavuttamiseksi. Ympäristöosasto toimii Hämeenlinnan seutukunnan paikallisagenda 21 veturina. - Selvitetään kuntien Agenda -21-ohjelmien tilanne. - Laaditaan Hämeenlinnan kuntakohtainen ympäristöntilaraportti. - Tuetaan kuntia kehittämään tavoitteitaan vastaavaa ympäristötilintarkastus- ja laskentatoimijärjestelmää. - Tuetaan kuntia laatimaan hallintokunnittain ympäristöohjelma ja toteuttamaan niissä määriteltyjä tavoitteita. - Kehitetään ilman laadun seurantajärjestelmää. - Järjestetään ympäristöfoorumi kerran vuodessa. - Jatketaan luontokoulu Ilveksen toimintaa. Toteuma Kuntien Agenda 21-ohjelmien tilannetta selvitettiin. Hauholla hyväksyttiin kestävän kehityksen strategia. Luontokoulu Ilveksen toimintaa jatkettiin EU-hankkeena. Toimintakertomus 2001 /12 Tavoite 2 Ympäristöosaston tehtävänä on seuraa ympäristön tilaa ja sen muutoksia. Seurantatiedot julkistetaan ja niistä tiedotetaan säännöllisesti. Ympäristöosasto jatkaa alueellisten ympäristöntila- ja ympäristöterveysmittareiden päivittämistä ja kehittämistä. Edistetään ympäristöä koskevan tiedonhallinnan kehittämistä. Lisätään ympäristön tila- ja ympäristöterveystiedon päivittämistä ympäristöosaston paikkatietojärjestelmään ja kehitetään paikkatietopohjaisia analyysimalleja ympäristön tilan seurantaan. Ympäristöosasto toteuttaa omalta osaltaan EU:n tavoiteohjelmia. Vesistönäytteenottoa ja luononsuojeluselvityksiä tehtiin ja paikkatietojärjestelmää täydennettiin uusilla tiedoilla. Ympäristöntila- ja ympäristöterveysmittareiden päivittämistä ja kehittämistä jatkettiin.

13 Tavoite 3 Vastataan maankäyttö- ja rakennuslain tuomiin haasteisiin. Yhdyskuntia ja ympäristöä koskevat ratkaisut edellyttävät monipuolista asiantuntemusta pohjakseen. Laissa asetettu vuorovaikutteisuuden vaatimus koskee myös kuntien sisällä tapahtuvaa yhteistyötä. Kaavojen monipuoliset sisältövaatimuksen edellyttävät laajaa asiantuntijayhteistyötä. Kaavalausuntoja annettiin 19, joista ympäristölautakunnan antamia oli neljä. Muiden viranomaisten kanssa tehtiin yhteistyötä. Tavoite 4 Kehitetään jätehuoltoa Kiertokapula Oy:n kanssa. Lisätään yhteistyötä jätehuollon järjestämisestä vastaavan tahon kanssa tulevien hankkeiden suunnittelussa, neuvonnassa ja valvonnan tehostamisessa. Tavoite 5 Selvitetään ympäristölupavelvolliset laitokset ja pyritään valvomaan voimassa olevia lupia. Tavoite 6 Aloitetaan terveydensuojelu- ja ympäristönsuojelumääräysten laadinta. - Määräykset laaditaan siten, että ne muodostavat yhtenäisen toiminnallisen kokonaisuuden kunnissa laadittavien rakennusjärjestyksen ja järjestyssäännön kanssa. Tavoite 7 Vakiinnutetaan ympäristötoimen rooli suhteessa EU:n ympäristötavoitteisiin, sektorikohtaisiin tavoitteisiin sekä lainsäädännön velvoitteisiin. - Tiedotetaan kuntia ja kuntalaisia ympäristötoimen lakisääteisistä sekä muista johtosäännöllä yleisesti määrätyistä tehtävistä. Tavoite 8 Tehdään laatujärjestelmän ristiinauditointi toisen kunnan tai kuntayhtymän kanssa. Kannustetaan kuntayhtymän kuntia auditoimaan ympäristöosaston toimintaa. Laaditaan ympäristöraportti koko kuntayhtymän toiminnasta ja lisätään kuntayhtymän kuntia palvelevaa ympäristötiedon keruuta. Tehostetaan ympäristön tilasta ja ympäristöosaston toiminnasta tiedottamista ympäristöosaston internersivujen välityksellä. Tavoite 9 Säilytetään eläinlääkintähuollon palvelutaso. - Praktikkoeläinlääkäreiden määrä nykyisellään. - Vastaanottojen aukioloajat nykyisellään - Vastaanottojen varustelutasoa kohennetaan. - Eläinsuojeluasiat hoidetaan valtakunnallista keskitasoa paremmin. Aloitettiin neuvottelut jätepoliittisten ohjelmien saamisesta kuntiin. Ympäristölupavelvollisten laitosten tekemien ilmoitusten tarkastaminen aloitettiin. Ympäristönsuojelumääräysten laatiminen aloitettiin ja niistä pyydettiin lausunnot Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy:ltä, Hattulan ja Rengon kunnilta, Hämeen ympäristökeskukselta ja Hämeen TEkeskukselta. Terveydensuojelujärjestyksen laatiminen aloitettiin ja siitä pyydettiin lausunto Etelä-Suomen lääninhallitukselta. Ympäristötoimen tehtävistä tiedotettiin ympäristöosaston internetsivujen vällityksellä sekä viemällä lakisääteisiä ja muita tehtäviä ympäristölautakunnalle (esim. terveydensuojelun projektit). Ympäristöosasto osallistui ympäristöraportoinnin verkostohankkeeseen, jonka tuloksena laadittiin ympäristöosaston ympäristöraporttia. Ympäristöosaston toiminnasta tiedotettiin internetsivujen välityksellä. Praktikkoeläinlääkäreiden määrä säilytettiin nykyisellään. Vastaanottojen aukioloajat säilytettiin nykyisellään. Uusi, tilavampi pieneläinvastaanotto avattiin kesäkuussa Vastaanottojen varustelutaso on entisellään. Eläinsuojeluasiat hoidettiin eläinsuojelulain ja -asetuksen mukaisesti. Tavoite 10 Toteutetaan valtakunnallisen elintarvikevalvontaohjelman ja ympäristöterveysohjelman tavoitteita. Tavoitetaso: - Elintarvikealan kohteiden tarkastuskäyntitiheys valtakunnallisen elintarvikevalvontaohjelman mukainen (minimitasona jokaisessa kohteessa käynti kerran vuodessa). - Alueen elintarvikkeiden ja talousveden korkea laatutaso säilytetään valtakunnallisen ympäristöterveysohjelman tavoitteiden mukaisesti. - Aloitetaan ympäristölupavelvollisten laitosten tekemien ilmoitusten tarkistaminen uutta ympäristösuojelulakia vastaavaksi. Elintarvikealan kohteiden tarkastuskäyntitiheystavoitteet saavutettiin osittain. Liha-alan laitosten tarkastuskäyntitiheys perustui riskinarviointiin. Alueen elintarvikkeiden ja talousveden korkea laatutaso säilytettiin: elintarvikkeet ovat turvallisia ja riittävä elintarvikevalvonnan taso on turvattu. Ympäristölupavelvollisten laitosten tekemien ilmoitusten tarkastaminen aloitettiin. 13 /Toimintakertomus 2001

14 VIRANOMAISTEHTÄVÄT Lausunnot, ilmoitukset Viranhaltijalausuntoja annettiin yhteensä 244. Hämeenlinna 17 kpl Hattula 193 kpl Hauho 1 kpl Kalvola 32 kpl Renko 0 kpl Muut 1 kpl Rakennuslupalausuntoja annettiin yhteensä 97. Hämeenlinnassa 56 kpl Hattulassa 2 kpl Hauholla 39 kpl Kaavalausuntoja annettiin yhteensä 15. Hämeenlinnassa 5, joista neljä oli asemakaavalausuntoja Hattulassa 9, joista yksi oli asemakaavalausunto Hauholla 1 (ei asemakaavalausuntoja) Toiminnanharjoittajan vaihdoksia tehtiin 29. Vuoden aikana tuli 68 ilmoitusta karjan kuivalannan varastoimisesta lantapatterissa. Rengossa 4 kpl Hauholla 23 kpl Hattulassa 18 kpl Kalvolassa 23 kpl Ympäristölautakunta antoi 4 kaavalausuntoa: Lausunto Hattulan kunnalle Ventolan osayleiskaavaluonnoksesta Lausunto Hattulan kunnan Suotaalan kylän Petäyksen tilojen (1:40, 1:4, 1:6, 1:37, 1:64, 1:39, 1:60) rantakaavasta Lausunto Rengon Kuittilan kylän korttelin 57 ja Muurilan kylän korttelin 19 asemakaavaehdotuksesta Lausunto Aulangon Golfklubi ry:n ja Tawast Golf ry:n tekemästä golfkenttää koske vasta suunnittelutarvehakemuksesta Aulangon pohjoispuolelle, tiloille Pelto-Katajisto RNRO,1:62 Luhtialan kylässä Toimintakertomus 2001 /14 Ympäristölautakunta antoi 14 muuta lausuntoa: Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle Suomen Kaukokiito Oy:n valituksesta Lausunto Hämeen ympäristökeskukselle Porsas Oy:n emakkosikalan ympäristölu vasta tehtyjen valitusten johdosta Lausunto Hämeen ympäristökeskukselle hakemuksesta yksityismaalla sijaitsevan kohteen muodostamiseksi luonnonsuojelualueeksi; Ahti Vehmas, Kalvolan Muulijärvi Lausunto Hämeen ympäristökeskukselle hakemuksesta yksityismaalla sijaitsevan kohteen muodostamiseksi luonnonsuojelualueeksi; Aimo ja Pirjo Heikkinen, Kalvolan Muulijärvi Lausunto ehdotuksesta Hattulan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueeksi Lausunto soranottosuunnitelmasta Rengon kunnan Vehmaisten kylässä, Paloniittu 3:41 Lausunto koskien Hämeenlinnan vammaispoliittista toimintaohjelmaa Lausunto Hämeen tiepiirin soranottosuunnitelmasta Hauhon kunnan Juntulan kylässä tilalla Kallenharju RN:O 3:45 Lausunto Ahveniston luonnonsuojelualueen rauhoitusmääräysluonnoksesta

15 Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle luonnonmuistomerkin rauhoitusvalituksesta Lausunto Hämeen maakuntasuunnitelmasta Hauhon moottorikerhon ilmoitus endurokilpailun järjestämisestä Hauhon Mustilassa Lausunto Hämeenlinnan kansallisen kaupunkipuiston hoito- ja käyttösuunnitelmasta Hämeenlinnan moottorikerhon ilmoitus endurokilpailun järjestämisestä Hätilässä Ympäristöluvat Ympäristölautakunta antoi 8 ympäristölupapäätöstä: Päätös Mika Turusen eläinsuojaa koskevasta ympäristölupahakemuksesta Päätös Carola ja Hannu Vanhasen eläinsuojaa koskevasta ympäristölupahakemuksesta Päätös Fortum Energiatalo Oy:n D-asemaa koskevasta ympäristölupahake-muksesta Päätös Anne ja Rami Laulajaisen eläinsuojaa koskevasta ympäristölupahakemuksesta Päätös Hämeen Teräsmyynti Ay:tä koskevasta ympäristölupahakemuksesta Päätös Jarkko Tyvijärvi Oy:n ympäristöluvan muutoshakemuksesta Päätös Vattenfall Kaukolämpö Oy:n Katuman lämpökeskusta koskevasta ympäristölupahakemuksesta Päätös Vattenfall Kaukolämpö Oy:n Paroisten lämpökeskusta koskevasta ympäristölupahakemuksesta Ympäristölautakunta antoi 3 ympäristölupia koskevaa lausuntoa: Lausunto korkeimmalle hallinto-oikeudelle, koskien Vaasan hallinto-oikeuden päätöksestä tehtyyn valitukseen, Vapo Oy, Väärälammensuo Hattula ympäristölupa Lausunto Kalvolan kunnan jätevedenpuhdistamon ympäristölupahakemuksesta Lausunto Hauhon kunnan jätevedenpuhdistamon ympäristölupaan liittyvien korvausten määräämisestä Vuoden aikana vastaanotettiin 80 ympäristölupailmoitusta. Hattulassa sijaitsevan Vapo Oy:n turvetuotannon ympäristölupaa käsiteltiin kolmessa ympäristölautakunnan kokouksessa vuonna Tammikuussa päätettiin valittaa Vaasan hallinto-oikeuden päätöksestä Korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Helmikuussa päätettiin valituksen sisällöstä: Ympäristölautakunta vaati, että Vaasan hallinto-oikeuden päätös kumotaan lupaehtoja 1 ja 2 sekä päätöksen voimassaoloaikaa koskevilta osiltaan. Toukokuussa ympäristölautakunta päätti selityksestä, joka annettiin Markku Mälkösen Korkeimmalle Hallinto-oikeudelle tekemästä valituksesta. Maaliskuussa ympäristölautakunta myönsi Hämeenlinnan Käyttöosa Oy:n autopurkamolle lisäaikaa saakka markan vakuuden asettamiseen. 15 /Toimintakertomus 2001

16 Päivystykset Hämeenlinnan lisäksi kuntalaisia pyritään palvelemaan päivystämällä viikoittain Hattulan, Hauhon, Kalvolan ja Rengon toimipisteissä. Taulukossa 8 on esitetty terveydensuojelun, ympäristönsuojelun ja eläinlääkintähuollon päivystysajat kunnissa. Taulukko 10. Ympäristöosaston toimipisteet Hattulassa, Hauholla, Kalvolassa ja Rengossa ovat olleet avoinna seuraavasti: Terveydensuojelu Ympäristönsuojelu Eläinlääkintähuolto Hattula Päivystys Päivystys torstaisin Kunnaneläinlääkärin maanantaista klo ajanvaraus arkisin perjantaihin klo klo , muina aikoina eläinlääkärin on tavoittanut matkapuhelimesta Hauho Päivystys Päivystys Kunnaneläinlääkärin maanantaisin, keskiviikkoisin ajanvaraus arkisin tiistaisin, torstaisin, klo klo , perjantaisin klo muina aikoina eläinlääkärin on tavoittanut matkapuhelimesta Kalvola Päivystys Päivystys Kesäkuusta alkaen maanantaista maantaisin klo 8.00 ajanvaraus Kalvolan perjantaihin klo vastaanotolle oli arkisin klo , muina aikoina eläinlääkärin on edelleen tavoittanut matkapuhelimesta Renko Terveydensuojelun ja ympäristönsuojelun Kunnaneläinlääkärin yhteinen päivystys tiistaisin ja torstaisin ajanvaraus arkisin klo klo , muina aikoina eläinlääkärin on tavoittanut matkapuhelimesta Eläinlääkäripäivystys Eläinlääkäripäivystys hoidettiin kertomusvuonna yhteistyössä Lammin-Tuuloksen kansanterveystyön kuntayhtymän kanssa arkisin maanantaista torstaihin klo ja viikonloppuisin perjantaista klo maanantaihin klo Arkipyhinä sekä joulu- ja juhannusaattona päivystys alkoi em. päivää edeltävänä päivänä klo ja loppui pyhää seuraavana arkipäivänä klo Päivystävän eläinlääkärin yhteystiedot julkaistiin perjantain Hämeen Sanomissa edellisten vuosien tapaan. Tutkitut näytteet Kuntayhtymän omassa ympäristö- ja elintarvikelaboratorissa Toimintakertomus 2001 /16 Taulukoissa 11 ja 12 on esitetty ympäristöosaston viranhaltijoiden ottamien, valvontaa tukevien näytteiden lukumäärät. Tavallisesti suurin osa näytteistä tutkitaan kuntayhtymän ympäristö- ja elintarvikelaboratoriossa, mutta myös muita laboratorioita voidaan käyttää (katso seuraava kappale). Ympäristöterveydenhuollon näytemäärä on hieman pienentynyt aikaisemmista vuosista. Eniten näytteitä otetaan kesäisin, jolloin tutkitaan mm. uimavesien laatua. Tämä näkyy kaaviossa 1, jossa on esitetty näytteistä tehtyjen analyysien lukumäärät kuukausittain. Eniten ympäristöterveydenhuollon näytteitä on tutkittu Hämeenlinnassa (kaavio 2).

17 Taulukko 11. Ympäristöterveydenhuollon näytemäärät ja niistä tehtyjen analyysien lukumäärä. Näytteet on tutkittu kuntayhtymän omassa ympäristö- ja elintarvikelaboratoriossa. Vuosi 1999 Vuosi 2000 Vuosi 2001 Näytteet Muissa laboratorioissa Analyysit Kaavio 1. Ympäristöterveydenhuollon analyysimäärät eri kuukausina. Näytteet on tutkittu kuntayhtymän omassa ympäristö- ja elintarvikelaboratorissa. Analyysejä, kpl Tammi Ympäristöterveydenhuolto Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Kaavio 2. Ympäristöterveydenhuollon analyysien jakautuminen kunnittain vuonna Näytteet on tutkittu kuntayhtymän omassa ympäristö- ja elintarvikelaboratiossa. Ympäristöterveydenhuolto Analyysejä, kpl Hämeenlinna Hattula Hauho Kalvola Renko Yhteensä Ympäristönsuojelun näytemäärä on kasvanut aikaisemmista vuosista. Näytteiden tutkimisen painottuminen kesään on vielä selvempää kuin ympäristöterveydenhuollossa (kaavio 3). Valtaosa analyyseistä on tehty Hämeenlinnasta otetuista näytteistä (kaavio 4), joista suunnilleen kolmasosa on vesinäytteitä ja loput maaperänäytteitä. 17 /Toimintakertomus 2001

18 Taulukko 12. Ympäristönsuojelun näytemäärät ja niistä tehtyjen analyysien lukumäärä. Näytteet on tutkittu kuntayhtymän omassa ympäristö- ja elintarvikelaboratoriossa. Vuosi 1999 Vuosi 2000 Vuosi 2001 Näytteet Analyysit Kaavio 3. Ympäristönsuojelun analyysimäärät eri kuukausina. Näytteet on tutkittu kuntayhtymän omassa ympäristö- ja elintarvikelaboratorissa. Analyysejä, kpl Tammi Ympäristönsuojelu Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Kaavio 4. Ympäristönsuojelun analyysien jakautuminen kunnittain vuonna Näytteet on tutkittu kuntayhtymän omassa ympäristö- ja elintarvikelaboratiossa. Ympäristönsuojelu Analyysejä, kpl Hämeenlinna Hattula Hauho Kalvola Renko Yhteensä Toimintakertomus 2001 /18

19 Muissa laboratorioissa Leikkipuistojen ja päiväkotien hiekkalaatikkohiekan tutkimukset teetettiin Riihimäen seudun kansanterveystyön kuntayhtymän elintarvike- ja vesilaboratoriossa. Yhteensä tutkittiin 153 näytettä (ks. kappale Terveydensuojelun projekteja). Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistyksen laboratoriossa puolestaan tehtiin Alajärven-Viralanjärven velvoitetarkkailun ja Vanajaveden reitin yläosan velvoitetarkkailun tutkimukset. Edellisen näytteitä tutkittiin 22 ja jälkimmäisen 85 kappaletta. Näiden osalta tutkimuskustannukset jakautuvat velvoitetarkkailun eri osapuolten kesken. Ympäristöterveydenhuollossa osallistuttiin Elintarvikeviraston, Kotimaiset Kasvikset ry:n ja EELA:n (Eläinlääkintä- ja elintarviketutkimuslaitos) tutkimusprojekteihin, jolloin ympäristöosaston tehtävänä oli ainoastaan näytteiden ottaminen ja lähettäminen. Näytemäärät on esitetty taulukossa 13. Myös pilaantuneet maat EU-hanke on teettänyt tutkimuksia muissa laboratorioissa, katso taulukko 13. Taulukko 13. Muissa laboratorioissa teetetyt näytteet. Tutkija Laboratorio Näyte Näytemäärä Ympäristöosasto Riihimäen seudun kansan- Hiekka 153 terveystyön kuntayhtymän elintarvike- ja vesilaboratorio Vesistöjen velvoite- Kokemäenjoen vesistön Vesi 107 tarkkailut vesiensuojeluyhdistys Elintarvikevirasto Tullilaboratorio Vadelma 1 Kotimaiset Tullilaboratorio Peruna 3 Kasvikset ry Sipuli 1 Punakaali 1 Herkkusieni 1 EELA EELA Maidon vierasaine 2 Talousveden arseeni 3 Hunajan vierasaine 2 Pilaantuneet maat Hämeen Ammattikorkeakoulu Vesinäyte (ph, sähkönjoh- 292 EU-hanke tavuus, anionit, kationit, TOC/TN, ammoniumtyppi, raskasmetallit, MTBE/BTEX, COD Mn alkaliteetti, asiditeetti) Pilaantuneet maat Hämeen Ammattikorkeakoulu Maanäyte (ph, ammoni- 302 EU-hanke umtyppi, raskasmetallit, kokonaishiilivedyt, kloridi) Pilaantuneet maat Insinööritoimisto Maanäyte 10 EU-hanke Paavo Ristola Oy (kloorifenolit) Työtä ja virkistystä Ympäristöryhmä kokoontui kertomusvuonna 29 kertaa ja terveydensuojeluryhmä 33 kertaa. Kesäkuun alussa ympäristöosastolaiset tekivät liikunnallisen kesäretken Aulangon tekosaarille. Matkantekoon oli kolme vaihtoehtoa: kävely, kirkkovene tai kajakki. Perillä grillattiin makkaraa ja tutustuttiin omakohtaisesti luontokoulun toimintaan leikkimällä ekologiaa havainnollistavia leikkejä luontokoulunopettaja Panu Villasen johdolla. 19 /Toimintakertomus 2001

20 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Terveydensuojelujärjestys laadittiin Kertomusvuoden aikana laadittiin koko kuntayhtymän aluetta koskevaa terveydensuojelujärjestystä, joka perustuu terveydensuojelulain 51 :n 3 momenttiin. Vuoden mittaan pidettiin useita kokouksia. Etelä-Suomen lääninhallitukselta pyydettiin lausunto vuoden lopussa ja ympäristölautakunta hyväksyi terveydensuojelujärjestyksen vuoden 2002 alussa. Terveydensuojelujärjestyksen teksti on ollut koko valmistelun ajan luettavissa ympäristöosaston internetsivuilla. Sivun osoite on Elintarvikevalvonnan tarkastustiheydet vuonna 2001 Taulukko 14. Hygienialain mukaiset tarkastukset Hämeenlinnan seudulla vuosina 1999, 2000 ja 2001 VUOSI 1999 VUOSI 2000 VUOSI 2001 Tunnus VALVONTAKOHDE v. 1999, 2000 Suositeltu tarkastustiheys (kertaa/kohde/vuosi) Kohteiden lukumäärä Hämeenlinnan seudulla Tarkastetut kohteet Tarkastuskäynnit yhteensä Puuttuvat tarkastuskäynnit (kpl) Kohteiden lukumäärä Hämeenlinnan seudulla Tarkastetut kohteet Tarkastuskäynnit yhteensä Puuttuvat tarkastuskäynnit (kpl) Tarkastustiheys Hämeenlinnan seudulla (kertaa/kohde/vuosi) Kohteiden lukumäärä Hämeenlinnan seudulla Tarkastetut kohteet Tarkastuskäynnit yhteensä Puuttuvat tarkastuskäynnit (kpl) 1. Alkutuotanto väh. kerran kolmessa 1.1 Maidontuotantotilat vuodessa , kun teuras- Teurastuspaikat tetaan , Toimintakertomus 2001 / Liha-alan laitokset Lihankäsittelylaitokset -alle 3 milj. kg/vuosi päivittäin , Pienimuotoiset liha-alan väh.kerran laitokset kuussa , Kylmävarastot kuukausittain , Kala-alan laitokset Kala-alan laitokset väh.kerran - yli kg/vuosi kuussa , väh.joka toinen Kylmävarastot kuukausi , Maitoalan laitokset väh. joka Maitoalan laitokset toinen - alle kg/vuosi kuukausi , väh. joka Maitoalan laitokset toinen - yli 2 milj. kg/vuosi kuukausi , Kylmävarastot , Muna-alan laitokset Munapakkaamot väh , Tukkukaupat ja varastot Tukkukaupat ja varastot ,

toimintakertomus 2003

toimintakertomus 2003 Toimittanut Terhi Laine Ympäristölautakunnan toimintakertomus 2003 ja ympäristöosaston ympäristöraportti Ympäristöosaston julkaisuja 28 Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymä Ympäristöosasto

Lisätiedot

FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTY- MÄN YMPÄRISTÖTERVEYSOHJELMA

FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTY- MÄN YMPÄRISTÖTERVEYSOHJELMA FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTY- MÄN YMPÄRISTÖTERVEYSOHJELMA Forssassa 8.1.2004 SISÄLLYS 2 ALKUSANAT...4 1 JOHDANTO...5 2 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO FORSSAN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄN ALUEELLA...5

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2011 2014

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2011 2014 KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2011 2014 Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 8.12.2010 331 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON

Lisätiedot

1. YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSVALVONTALAUTAKUNTA...1 2. YMPÄRISTÖTOIMI...3 2.1. JOHTOPÄÄTÖKSET YMPÄRISTÖTOIMEN TALOUDEN TOTEUTUMASTA 2005 SEKÄ

1. YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSVALVONTALAUTAKUNTA...1 2. YMPÄRISTÖTOIMI...3 2.1. JOHTOPÄÄTÖKSET YMPÄRISTÖTOIMEN TALOUDEN TOTEUTUMASTA 2005 SEKÄ YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2005 1. YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSVALVONTALAUTAKUNTA...1 2. YMPÄRISTÖTOIMI...3 2.1. JOHTOPÄÄTÖKSET YMPÄRISTÖTOIMEN TALOUDEN TOTEUTUMASTA 2005 SEKÄ TAPAHTUNEISTA TOIMINNALLISISTA

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015-2019 KOUVOLAN KAUPUNKI

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015-2019 KOUVOLAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015-2019 KOUVOLAN KAUPUNKI 2 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1 JOHDANTO... 3 2 KOUVOLAN KAUPUNGIN TERVEYDEN- JA YMPÄRISTÖNSUOJELU3 2.1 Toimialue... 4 2.2 Valvonnan

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEUDUN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEEN VALVONTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE 2014

JYVÄSKYLÄN SEUDUN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEEN VALVONTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE 2014 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Ympäristöterveydenhuolto JYVÄSKYLÄN SEUDUN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEEN VALVONTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE 2014 Jyväskylä, Hankasalmi,

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUIDEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013

MIKKELIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUIDEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 MIKKELIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUIDEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 Mikkelin kaupungin julkaisuja 2014 Tilaukset Mikkelin Seudun Ympäristöpalvelut Kiiskinmäenkatu 5-7, 50130 Mikkeli johanna.hurmalainen

Lisätiedot

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRIS- TÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUN- NITELMA VUOSILLE 2011 2014 Päivitys vuodelle 2013

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRIS- TÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUN- NITELMA VUOSILLE 2011 2014 Päivitys vuodelle 2013 Ymp.jaosto 14.12.2012, 29 Liite 1. ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRIS- TÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUN- NITELMA VUOSILLE 2011 2014 Päivitys vuodelle 2013 Enonkoski Juva - Puumala Rantasalmi Savonlinna

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015-2019 KUOPION KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO 2 KUOPION KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE Ympäristöterveydenhuolto

Lisätiedot

TUNTURI LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO SODANKYLÄN KUNTA 2.1.2014 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

TUNTURI LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO SODANKYLÄN KUNTA 2.1.2014 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 TUNTURI LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO SODANKYLÄN KUNTA 2.1.2014 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1 YLEINEN OSA... 4 1.1. Valvontasuunnitelman laatiminen ja hyväksyminen... 4

Lisätiedot

Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalveluiden ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019

Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalveluiden ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019 Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalveluiden ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 15-19 1 Esipuhe Ympäristöterveydenhuolto on osa ennaltaehkäisevää kansanterveystyötä, jonka tehtävänä

Lisätiedot

ELTU -lomakkeiden täyttöohje 2011 SISÄLLYS

ELTU -lomakkeiden täyttöohje 2011 SISÄLLYS ELTU -lomakkeiden täyttöohje 2011 SISÄLLYS 1. Yleistä kunnallisen elintarvikevalvonnan ja -tutkimuksen tiedonkeruusta... 2 1.1 Ohjeen ja lomakkeiden muutokset 2011... 2 1.2 Elintarvikevalvonnan tiedonkeruun

Lisätiedot

Toimialue: Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Pornainen, Porvoo ja Sipoo

Toimialue: Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Pornainen, Porvoo ja Sipoo 1 TERVEYDENSUOJELUN VALVONTASUUNNITELMA 2015 Toimialue: Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Pornainen, Porvoo ja Sipoo 2 Sisältö innehåll 1 Johdanto... 2 2 Suunnitelman rakenne...3 3 Terveydensuojelun tehtäväalueiden

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA

KITTILÄN KUNTA YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA KITTILÄN KUNTA YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2014 1 YHTEISEN VALVONTAOHJELMAN JA KUNNAN VALVONTASUUNNITELMAN SISÄL- TÖ 4 1.1 TARKASTUSTEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

PYHÄJÄRVISEUDUN YMPÄRISTÖTOIMISTON YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

PYHÄJÄRVISEUDUN YMPÄRISTÖTOIMISTON YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 PYHÄJÄRVISEUDUN YMPÄRISTÖTOIMISTON YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 PYHÄJÄRVISEUDUN YMPÄRISTÖTOIMISTO EURA HUITTINEN KOKEMÄKI KÖYLIÖ SÄKYLÄ SISÄLLYSLUETTELO OSA I: VALVONTASUUNNITELMAN

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2008-2010

VARKAUDEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2008-2010 1 Sisältö VARKAUDEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2008-2010 1. OSA I VALVONTASUUNNITELMA. Johdanto... 2 2. Varkauden kaupungin ympäristöterveydenhuolto... 3 2.1 Toimialue...

Lisätiedot

ETELÄKÄRJEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019

ETELÄKÄRJEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 ETELÄKÄRJEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 Sisältö 1. YLEISTÄ... 3 OSA I: YMPÄRISTÖNTERVEYDENHUOLTO... 3 1.1 LAINSÄÄDÄNTÖ JA VALVONNAN TARKOITUS... 3 1.2 VALVONNAN VOIMAVARAT

Lisätiedot

Liite 17: Kuluttajaturvallisuusvalvonnan kohteiden lukumäärät kunnittain 2010

Liite 17: Kuluttajaturvallisuusvalvonnan kohteiden lukumäärät kunnittain 2010 Pirkkalan ympäristöterveydenhuollon valvontayksikön (Pirteva) ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2011-2014 Sisältö 1. Johdanto... 4 2. Pirkkalan ympäristöterveydenhuollon valvontayksikkö Pirteva...

Lisätiedot

**!$!!! *#+#! %!!*,*--! %#! -.-! - " *##%*%# - *

**!$!!! *#+#! %!!*,*--! %#! -.-! -  *##%*%# - * ! "#$% #" && '(() **!$!!! *#+#! %!!*,*--! %#! -.-! - " *##%*%# - * Lähdeviite Laine, Terhi 2004: JUPA-projektin I-vaiheen loppuraportti. Rakennus- ja ympäristövalvonta palvelukokonaisuus. Hämeenlinnan

Lisätiedot

Turun kaupungin ympäristötoimialan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2015-2019. Päivitys 2015

Turun kaupungin ympäristötoimialan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2015-2019. Päivitys 2015 1 Turun kaupungin ympäristötoimialan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2015-2019 Päivitys 2015 2 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Ympäristöterveydenhuollon valvontayksikkö... 3 2.1 Toimialue...

Lisätiedot

Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut

Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut Ymptltk 17.12.2014 24 liite Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut Juankosken, Kaavin, Lapinlahden, Rautavaaran, Siilinjärven ja Tuusniemen ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue VALVONTASUUNNITELMA

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010

KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 SISÄLLYS 1 LYHENTEET... 4 2 TAUSTAA... 6 3 VALVONNAN JÄRJESTÄMINEN KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA...

Lisätiedot

Kotkan kaupungin ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2013

Kotkan kaupungin ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2013 Kotkan kaupungin ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2013 Kotkan ympäristökeskus, ympäristöterveydenhuollon palvelualue 21.3.2013 Kotka 2 Sisältö Osa I 1. Johdanto... 3 2. Yhteinen osa... 4 3.

Lisätiedot

Porin seudun yhteistoiminta-alueen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019

Porin seudun yhteistoiminta-alueen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019 Yhteistoiminta-alue: Eurajoki, Harjavalta, Luvia, Nakkila, Pori, Ulvila Porin seudun yhteistoiminta-alueen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019 31.12.2014 Hyväksytty 29.1.2015

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 JYVÄSKYLÄN SEUDUN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUE Jyväskylä, Hankasalmi, Joutsa, Luhanka, Multia, Muurame, Petäjävesi, Toivakka

Lisätiedot

Ympäristöpalvelut Helmen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019

Ympäristöpalvelut Helmen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019 1 Ympäristöpalvelut Helmen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019 Hyväksytty ympäristöterveyslautakunnassa 19.2.2015 7 2 Sisältö Sivu 1 Yleistä ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmasta

Lisätiedot

KOILLIS-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015 2019

KOILLIS-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015 2019 KOILLIS-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015 2019 LUONNOS 2(48) Sisällysluettelo A. JOHDANTO... 4 B. YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA... 5 1. VALVONTASUUNNITELMAN

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2012

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 1 SALLAN KUNTA POSTIPOLKU 3 98900 SALLA YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 2 Ympäristöterveydenhuoltoa koskevaa lainsäädäntöä 1. Elintarvikelaki (23/2006 ja muutos 352/2011) 2.

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNGIN, VIROLAHDEN JA MIEHIKKÄLÄN KUNNAN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015-2019

HAMINAN KAUPUNGIN, VIROLAHDEN JA MIEHIKKÄLÄN KUNNAN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015-2019 HAMINAN KAUPUNGIN, VIROLAHDEN JA MIEHIKKÄLÄN KUNNAN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015-2019 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEINEN OSA... 5 1.1 Johdanto... 5 1.2 Toimialue... 5 1.3 Valvonnan voimavarat

Lisätiedot

Raision ympäristöterveydenhuollonvalvontayksikön

Raision ympäristöterveydenhuollonvalvontayksikön Raision ympäristöterveydenhuollonvalvontayksikön VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 2 SÄÄDÖSPERUSTEET VALVONTAOHJELMALLE... 1 3 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTOON KUULUVAT LAIT... 1

Lisätiedot