YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001"

Transkriptio

1 YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 Ympäristöosaston julkaisuja 20 1 /Toimintakertomus 2001

2 Toimintakertomus 2001 /2 Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymä Ympäristöosasto Ympäristöosaston julkaisuja 20 ISBN ISSN Toimittanut: Terhi Laine Kuvat: Ympäristöosasto Kansikuva: Isokokoinen koivu Lehijärvellä Hattulan Saarenkärjessä. Kuvassa ympäristöosaston projektisuunnittelija Piia Vaininen ja vs. ympäristösuunnittelija Hannu Alén. Kuvaaja: Helene Kaarnametsä Taitto ja painatus: Ilves-Paino Oy, Hämeenlinna

3 ESIPUHE Ympäristöosasto työskentelee ympäristön tilan parantamiseksi ja meitä ympäröivän luonnon ja elinympäristön hyvinvoinnin puolesta. Työn tavoitteena on puhdas ruoka, vesi ja ympäristö sekä eläinten hyvinvointi. Ympäristön elinkelpoisuuden lisäksi huolehdimme alueen ihmisten hyvinvoinnista. Olemme kuntayhtymän asukkaita varten ja siksi kaikki yhteydenotot huomioidaan asian vaatimalla tavalla. Ympäristöosaston tehtävänä on turvata yritysten kilpailukyky tarjoamalla korkeatasoista ja ajan tasalla olevaa asiantuntemusta elintarvike-, terveydensuojelu- ja ympäristönsuojeluasioissa. Olennaista on säilyttää kuntalaisten luottamus ympäristöosaston kykyyn varmistaa terveellinen ja turvallinen elintarvike, vesi ja ympäristö sekä toimiva eläinlääkintähuolto. Ympäristöosaston valmiustason ylläpito vaatii jatkuvaa taloudellista panostusta. Valmiustason ylläpidosta ei ole erikseen laskutettu kuntia. Kuntalaskutus perustuu eläinlääkintähuollossa ja ympäristöterveydenhuollossa suoritteisiin ja ympäristönsuojelussa väestöpohjaan. Vuosi 2001 on ollut toiminnallisesti vaativa. Ympäristöosasto on vetänyt neljää EU-projektia, joiden kokonaisrahoitus on toimintavuonna ollut ,24. Hämeenlinnan maksuosuus projekteissa on ollut ,52, Hattulan 3 868,32, Hauhon 7 736,64, Kalvolan 3 868,32 ja Rengon 3 868,32. Ympäristöosaston maksuosuus projekteissa on ollut 6 979,81. Kertomusvuonna EU-projektit ovat tuoneet Hämeenlinnan seudulle kuntarahoituksen ulkopuolista rahaa ,49. Projektit ovat työllistäneet 19 henkilöä eri pituisin ajanjaksoin. Ympäristöosaston henkilökunta- ja viransijaismäärä on ollut vuonna kpl. Lisäksi tilapäistä henkilökuntaa on ollut 35 kpl. Elintarvikevalvonnassa emme ole saavuttaneet kansallisia tarkastuskäyntitiheyssuosituksia henkilökunnan vähyyden vuoksi. Toimiva elintarvikevalvonta edellyttää vähintään yhtä vuosittaista tarkastuskäyntiä. Hygienialain alaisissa laitoksissa, elintarviketuotantolaitoksissa, elintarvikemyymälöissä, koulukeittiöissä, kouluissa, päiväkodeissa ja ravintoloissa tulee käydä tiheämmin. Kiitän tuloksellisesta toimintavuodesta 2001 ympäristöosaston henkilökuntaa sekä yhteistyötahoja. Tästä on hyvä jatkaa työtä yhteisen elinympäristömme hyväksi. Sara Saari Terveysvalvonnan johtaja 3 /Toimintakertomus 2001

4 SISÄLTÖ Toimintakertomus 2001 /4 ESIPUHE...3 SISÄLTÖ...4 JOHDANTO...5 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA...6 HENKILÖKUNTA...7 SUORITETAVOITTEET JA KUSTANNUKSET...8 TALOUDEN TOTEUTUMINEN YMPÄRISTÖOSASTON TULOSALUEELLA...9 TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN...10 VIRANOMAISTEHTÄVÄT...14 Lausunnot, ilmoitukset...14 Ympäristöluvat...15 Päivystykset...16 Tutkitut näytteet...16 Työtä ja virkistystä...19 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO...20 Terveydensuojelujärjestys laadittiin...20 Elintarvikevalvonnan tarkastustiheydet vuonna Elintarvikevalvontaa...21 Elintarviketuotantolaitosten valvontaa...23 Ensisaapumispaikkoihin 103 elintarvike-erää...24 Elintarvikkeiden vierasainevalvontaa...24 Vedenottamoiden valvontatutkimusohjelmat työn alla...25 Pohjavesien suojelusuunnitelmaa laadittiin...26 Uimavesien valvontaa rannoilla ja altaissa...26 Asumis- ja ympäristöterveystarkastuksia tehtiin...28 Kemikaalivalvontaa vähittäismyymälöissä...29 YMPÄRISTÖNSUOJELU...30 Ympäristönsuojelumääräyksiä laadittiin...30 Ympäristöraportointia verkostohankkeessa...30 Kestävän kehityksen prosessi jatkui...30 Hämeenlinnalaisen ekologinen jalanjälki laadittiin...31 Ilmansuojelua mittauksin ja tarkastuksin...31 Ruoppauksia, ojituksia ja jätevesien johtamista...32 Jätehuollossa kokeilua ja suunnittelua...32 Vesi- ja maastoliikenteen lupia myönnettiin...33 Leväseurantaa koko kesän ajan...33 Vesiensuojelussa vesistötutkimuksia...34 Luonnonsuojelussa vesistö- ja jätevesitarkkailua...34 Vesiensuojeluyhdistystapaaminen järjestettiin...36 Terveysvalvonnan johtaja Kanta-Hämeen maakunnan yva-ryhmässä...36 ELÄINLÄÄKINTÄHUOLTO...37 Pieneläinvastaanotto uusiin tiloihin...37 Eläinlääkintähuollon suoritteet...37 Eläinsuojelua...38 PROJEKTIT...38 Ympäristöosaston edustus monessa projektissa...38 Ympäristöosaston EU-hankkeet käynnissä...39 JULKAISU- JA TIEDOTUSTOIMINTA...52 Luennot...52 Ympäristöosaston julkaisuja sarja...53 Ympäristöosaston monisteita sarja...53 Terveydensuojelun projekteja...54

5 JOHDANTO Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymän peruskuntia ovat Hämeenlinnan kaupunki sekä Hattulan, Hauhon, Kalvolan ja Rengon kunnat. Kuntayhtymä ylläpitää alueellaan terveyskeskuspalveluja, ympäristö- ja elintarvikelaboratoriota sekä hoitaa alueensa ympäristönsuojelun, ympäristöterveydenhuollon ja eläinlääkintähuollon viranomaistehtäviä. Kuntayhtymässä on neljä tulosaluetta, joista ympäristöosasto on yksi. Muut ovat talousosasto, terveyskeskusosasto sekä ympäristö- ja elintarvikelaboratorio. Ympäristöosaston tulosalueella on kolme tulosyksikköä: ympäristönsuojelu, ympäristöterveydenhuolto ja eläinlääkintähuolto. Tulosyksiköiden toiminta on tässä toimintakertomuksessa käsitelty omina kappaleinaan. Toimintakertomuksen yhteydessä julkaistaan nyt ensimmäistä kertaa myös ympäristöosaston ympäristöraportti. Tekstissä kunnat on eroteltu eri värein: Hattula Kalvola Hämeenlinna Hauho Renko Hämeenkylmänkukka (Anemone patens) 5 /Toimintakertomus 2001

6 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Yhtymähallituksen alainen ympäristölautakunta toimii kaikkien kuntayhtymän kuntien terveydensuojeluviranomaisena, hygienialain mukaisena viranomaisena, tuoteturvallisuusvalvontaviranomaisena, kemikaalivalvontaviranomaisena, leirintäalueviranomaisena, elintarvikevalvontaviranomaisena, ympäristönsuojeluviranomaisena ja eläinlääkintähuoltoviranomaisena. Osan tehtävistä ympäristölautakunta on delegoinut alaisilleen viranhaltijoille. Ympäristölautakunnassa on yhdeksän jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Lautakunta kokoontui kertomusvuoden aikana kolmetoista kertaa ja käsitteli 226 pykälää. Toimikaudeksi valittu ympäristölautakunta kokoontui ensimmäisen kerran heinäkuussa. Taulukko 1. Ympäristölautakunnan jäsenet vuoden 2001 alussa. Kunta Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen Hämeenlinna Pj. Sirpa Pietikäinen (kok) Ulla Murtonen (kok) Hämeenlinna Vpj. Tarja Filatov (sdp) Arja Ratava-Laine (sdp) Hämeenlinna Erkki Mahkonen (sdp) Pertti Laaksonen (sdp) Hattula Atte Peltola (sdp) Pentti Lindren (sdp) Hauho Tanja Seppänen (sdp) Kaija Pohjola (sdp) Kalvola Markku Pietilä (kok) Terttu Salminen (kok) Renko Päivi Turkki (kok) Vilho Sipilä (kok) Hämeenlinna Jukka Ojanen (kok) Timo Virola (kok) Hämeenlinna Jussi Tomminen (kesk) Elina Högel (kesk) Taulukko 2. Ympäristölautakunnan jäsenet alkaen. Kunta Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen Hämeenlinna Pj. Ritva Paulman (vas) Alice Tiainen (vas) Hämeenlinna Vpj. Antti Mikkola (kok) Juho Jokinen (kok) Hattula Kari Pakarinen (sdp) Pentti Järvinen (sdp) Hauho Katja Nurminen (sdp) Tanja Seppänen (sdp) Hämeenlinna Satu Taiveaho (sdp) Mia-Mari Norring (sdp) Kalvola Matti Aumo (kok) Markku Pietilä (kok) Renko Arja Mannila (kok) Anja Orkola (kok) Hämeenlinna Aimo Mäkinen (kesk) Erkki Viitasaari (kesk) Hattula Leila Kaikkonen (vihr) Pirjo Nieminen (vihr) Toimintakertomus 2001 /6

7 HENKILÖKUNTA Kertomusvuonna kuntayhtymässä valmisteltiin henkilöstöstrategiaa ja vuodesta 2001 valmistui henkilöstötilinpäätös. Taulukko 3. Ympäristöosaston sairaus- ja tapaturmapoissaolot sekä koulutuspäivät verrattuna koko kuntayhtymän vastaaviin (kalenteripäivää/henkilö). YMPÄRISTÖOSASTO KOKO KUNTAYHTYMÄ Vakinaiset Tilapäiset Vakinaiset Tilapäiset Sairaus- ja tapaturmapoissaoloja 6,62 4,62 17,12 3,72 Koulutuspäiviä 5,52 1,59 1,49 0,47 Taulukko 4. Henkilöstön määrän kehitys ympäristöosastolla vuosina (kunkin vuoden viimeisen päivän tilanne) Vakinaiset Määräaikaiset Yhteensä Taulukko 5. Ympäristöosaston henkilöstön ikärakenne vuonna 2001 (vuoden viimeisen päivän tilanne) yli 50 Yhteensä Vakinaiset Määräaikaiset Yhteensä Ympäristöosaston henkilökunta ja viransijaiset vuonna 2001 Alén Hannu Andersson Tiina Harkko Teija Hemilä Reijo Hälli Outi Ilivitzky-Kalliomaa Sari Jankko Minna Jutila Heli Järvinen Talvikki Karhunen Minna Kukkola Hanna Kurkela Virpi Laaja Marjut Laurell Tiina Vs. ympäristösuunnittelija Toimistosihteeri Terveystarkastaja Ympäristötarkastaja Projektisuunnittelija alkaen Vs. kunnaneläinlääkäri Vs. kunnaneläinlääkäri Kunnaneläinlääkäri saakka Ympäristösuunnittelija Vs. kunnaneläinlääkäri Vs. toimistosihteeri saakka Vs. ympäristötarkastaja alkaen Vs. kunnaneläinlääkäri Vs. kunnaneläinlääkäri Toimistosihteeri Terveystarkastaja (virkavapaalla koko vuoden) Lukkarinen Hannu Nikkanen Kimmo Saari Sara Salonen Laura Silpo Suvi Syrjälahti Sirpa Talja Raimo Tast Anssi Tast Olle Toivanen Sanna Tuohisaari Raimo Tuomenoja Elina Utriainen Sirkka-Liisa Vanninen Vesa Viholainen Sirpa Wegelius Lotta Ympäristö- ja terveysinsinööri Ympäristö- ja terveystarkastaja Terveysvalvonnan johtaja Vs. kunnaneläinlääkäri Vs. toimistosihteeri Vs. toimistosihteeri Kunnaneläinlääkäri Vs. kunnaneläinlääkäri Kunnaneläinlääkäri Vs. terveystarkastaja Vs. ympäristösihteeri Terveystarkastaja Terveystarkastaja Terveystarkastaja Ympäristösihteeri Projektipäällikkö 1.2. alkaen Vs. kunnaneläinlääkäri 7 /Toimintakertomus 2001

8 Muu tilapäinen henkilökunta vuonna 2001 Brandelin Liisa Eriksson Janne Grönholm Taija Huotari Teemu Iivonen Anniina Jokinen Katriina Jokinen Matti Jokipii Juha Kettunen Toni Kokko Marja Kopra Päivi Laine Terhi Lembidakis Katja Luostarinen Tiina Mäkelä Silja Numminen Annukka Ottelin Perttu Ympäristöinsinööriharjoittelija Ympäristöinsinööriharjoittelija Projektityöntekijä Ympäristöinsinööriharjoittelija ja projektityöntekijä Projektityöntekijä Ympäristöinsinööriharjoittelija Ympäristö- ja terveysinsinööri Ympäristöinsinööriharjoittelija Ympäristöinsinööriharjoittelija Projektisuunnittelija Ympäristöinsinööriharjoittelija Projektisuunnittelija Projektityöntekijä Ympäristöinsinööriharjoittelija Elintarviketarkastaja ja ympäristösihteeri Projektityöntekijä Ympäristöinsinööriharjoittelija Paasivaara Susanna Peijari Mari Peltola Anna-Liisa Peltonen Anne Porthan Pekka Rantanen Greta Salminen Hanna Salminen Pia Sarkki Hanna Sarkkinen Silja Selvenius Liisa Sieppi Päivi Suomalainen Mervi Sysi-Aho Janne Tanskanen Riikka Vaininen Piia Valjakka Leena Villanen Panu Kasvillisuuskartoittaja Ammattikorkeakouluharjoittelija Ympäristöinsinööriharjoittelija Ympäristöinsinööriharjoittelija Elintarviketarkastaja ja ympäristösihteeri Pieneläinavustaja Projektisuunnittelija (luontokoulunopettaja) Ympäristöinsinööriharjoittelija Ympäristöinsinööriharjoittelija Toimittaja (luontokoulu) Valtionhallinnonharjoittelija Projektipäällikkö Projektityöntekijä Korkeakouluharjoittelija Ympäristöinsinööriharjoittelija Projektisuunnittelija Ympäristöinsinööriharjoittelija Projektisuunnittelija (luontokoulunopettaja) Ympäristöosastolla oli viikoilla 43 ja 44 kaksi kaupungineläinlääkäriharjoittelijaa: Riina Tolvanen ja Tarja Väisänen. Espanjasta ympäristöosastolla vieraili kaksi opiskelijaa Christina Huertas Olivares ja Mercedes Rivas Sánchez, jotka olivat Euroopan Unionin Leonardo Da Vinci -ohjelman harjoittelijoita. He työskentelivät heinä-elokuun ajan kaksi päivää viikosta ympäristöosastolla ja kolme päivää Hämeen ammattikorkeakoulun Lepaan yksikössä. He tutustuivat ympäristöosaston toimintaan ja ympäristöasioihin sekä vierailivat monissa kohteissa Hämeenlinnan seudulla. Christina ja Mercedes pitivät ympäristöosastolaisille esitelmän harjoitteluajastaan ja kertoivat myös kotimaansa luonnonsuojelu- ja paikallisagenda-asioista. Harjoitteluajastaan he kirjoittivat englanninkielisen selostuksen Ympäristöosaston monisteita sarjaan. SUORITETAVOITTEET JA KUSTANNUKSET Kuntayhtymän toiminnan kustannukset jaetaan peruskuntien kesken suoritteisiin perustuen. Ympäristöosaston tulosalueella suoritteiksi rekisteröidään ympäristöterveydenhuollon valvontatoimenpiteet ja eläinlääkintähuollon käynnit. Ympäristönsuojelun kustannukset jaetaan peruskuntien asukaslukujen suhteessa (Taulukko 7). Ympäristöterveydenhuollon valvontatoimenpiteitä (suoritteita) ovat terveystarkastajien tekemät tarkastukset esimerkiksi kampaamoissa, toreilla, kouluissa, kahviloissa tai meluisissa musiikkitapahtumissa. Myös yksityisasunnoissa tehtävät sisäilmakartoitukset ovat tällaisia valvontatoimenpiteitä. Suoritteiden yksikköhinta oli kertomusvuonna 845,30 mk (142,17 ). Ympäristöterveydenhuollon suoritetavoitteet toteutuivat Hauholla. Eniten tavoitteesta jäätiin Kalvolassa ja Rengossa. Toteutuneet suoritteet on esitetty taulukossa 6. Eläinlääkintähuollon käynnit (suoritteet) ovat sairaskäyntejä maatiloilla, eläinsuojelutarkastuksia, alkutuotannon valvontaa ja pieneläinvastaanotolla hoidettuja eläinpotilaita. Eläinlääkintähuollon suoritteiden yksikköhinta oli 288,70 mk (48,56 ) ja suoritetavoitteet ylitettiin kaikissa kunnissa. Suurin ylitys oli Hämeenlinnassa, jossa toteutumis-% oli 228. Toteutuneet suoritteet on esitetty taulukossa 6. Toimintakertomus 2001 /8 Suoritteiden lisäksi eläinlääkintähuolto on varautunut ympärivuorokautiseen päivystykseen. Viranomaistehtävien hoitoon kuuluu myös alkutuotannon valvonta, eläinsuojelu sekä tarttuvien tautien valvonta. Kyseiset tehtävät ovat perusvalmiutta, josta ei erikseen ole laskutettu kuntia.

9 Taulukko 6. Ympäristöterveydenhuollon ja eläinlääkintähuollon suoritteet kunnittain vuonna Toteutunut Tavoite Toteutunut Toteutumis% Ympäristöterveydenhuolto/ ,24 valvontatoimenpide Hämeenlinna ,65 Hattula ,45 Hauho ,33 Kalvola ,62 Renko ,71 Eläinlääkintähuolto ,84 /käynnit Hämeenlinna ,56 Hattula ,45 Hauho ,48 Kalvola ,05 Renko ,55 Taulukko 7. Kuntayhtymän kuntien asukasluvut vuonna Kunta Asukasluku Hämeenlinna Hattula Hauho Kalvola Renko Taulukko 8. Peruskunnista laskutetut kustannukset vuonna 2001 ja ympäristöterveydenhuollon, eläinlääkintahuollon ja ympäristönsuojelun osuudet ympäristöosaston kokonaiskustannuksista. Kunta Koko kuntayhtymä Kokonaiskustannukset Eläinlääkintähuolto Ympäristöterveydenhuolto Ympäristönsuojelu Hämeenlinna , , , , ,10 Hattula , , , , ,47 Hauho , , , , ,72 Kalvola , , , , ,04 Renko , , , , ,41 Yhteensä , , , , ,74 TALOUDEN TOTEUTUMINEN YMPÄRISTÖOSASTON TULOSALUEELLA Taulukko 9. Talouden toteutuminen ympäristöosaston tulosalueella. Talousarvio 2001 Tilinpäätös 2001 Toteutumis-% 2001 Tilinpäätös 2000 Toimintatuotot , ,62 100, ,14 Toimintakulut , ,52 105, ,75 Toimintakate , ,90-3, ,39 9 /Toimintakertomus 2001

10 TOIMINNALLlSTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Ympäristöterveydenhuolto Toiminnallinen tavoite Tavoitetaso Seuranta/toteutuminen 1. Elintarvikevalvonta- Elintarvikemyymälöiden Tarkastuskäyntitiheys ollut ja neuvonta tarkastuskäyntitiheys 4-12 isoissa elintarvikemyymä- (valtuustoon nähden krt/ vuosi ja muut myymälät löissä 24 krt/vuosi, muissa sitova tavoite) vähintään kerran vuodessa. myymälöissä 2-3 krt/vuosi, Koulukeittiöt 6 krt/vuosi. laitoskeittiöissä 3 krt/vuosi, Kouluissa ja päiväkodeissa keskuskeittiöissä 5 krt/vuosi 1-4 krt/vuosi. ja ravintoloissa 3 krt/vuosi. Ravintoloissa 3 krt/vuosi. Kahviloissa, grilleissä ja kioskeissa kerran vuodessa. Hygienialain alaiset laitokset Tarkastuskäyntitiheys maa- Tarkastuskäyntitiheys ollut ja metsätalousministeriön lihankäsittelylaitoksissa 24 suositusten ja riskin- krt/vuosi, pienimuotoisissa arvioinninperusteella. liha-alan laitoksissa 26 krt/ vuosi, kala-alan laitoksissa Muut elintarviketuotanto- Tarkastuskäyntitiheys 40 krt/vuosi, pienissä mailaitokset valtakunnallisen elintarvike- toalan laitoksissa 4 krt/ ohjelman suositusten vuosi, suurissa maitoalan mukainen. laitoksissa 40 krt/vuosi ja munanpakkaamoissa 2 krt/vuosi. Leipomoissa 2 krt/vuosi, eineskeittiöissä kerran vuodessa ja muissa valmistuslaitoksissa 3 krt/vuosi. 2. Talousveden ja yleisten Vesilaitosten valvontatutkimus- Rengon, Hattulan ja Hauhon uimarantojen valvonta ohjelmien uusiminen. vesilaitosten valvontatutkimusohjelmat uusittiin. Vesilaitosten tarkastukset toteu- tuivat vuodenvaihteessa. Vesilaitosten tarkistaminen vuosittain. EU-rannoilta otetaan näyte kahden viikon välein. Muilta yleisiltä rannoilta näyte otetaan kerran kuukaudessa. Otettiin 108 uimavesinäytettä 3. Kampaamoiden, partureiden, Tarkastuskäyntitiheys vähintään Käyttöönottotarkastukset tehty. kauneushoitoloiden ja kerran vuodessa, projektit Ei hygieniatutkimusprojekteja. kuntosalien 2-3 vuoden välein. hygieniatutkimukset Tuoteturvallisuusvalvonta 2-3 projektia vuodessa. Ei toteutunut. Selvitetään melupainotteiset ympäristölupavelvolliset Laitosten määrä. Kuusi laitosta. laitokset Koulujen ja päiväkotien sisäilman laadun kartoitukset kartoitusta. Tehty 80 kartoitusta. Toimintakertomus 2001 /10 4. Ympäristön tilan seuranta Ympäristöterveysindikaattorien 11 indikaattoria. seuranta.

11 Ympäristönsuojelu Toiminnallinen tavoite Tavoitetaso Seuranta/toteutuminen 1. Ympäristölupien myöntäminen Selvitetään ympäristölupavelvolliset kohteet ja tiedoteten tekemiä ilmoituksia vastaan- sitova tavoite) taan lupaehdoista. otettiin 80 ja niiden tarkasta- Ympäristölupavelvollisten laitos- ja valvonta (valtuustoon nähden Valvotaan voimassa olevia minen aloitettiin. lupia. Tiedottamista parannettiin mm. internetsivujen sisältöä kehittämällä. Osallistuttiin Efektian koordinoimaan ympäristöraportoinnin verkostohankkeeseen. 2. Jätteiden määrän ja haitallisuuden vähentäminen ja jätehuollon kehittäminen 3. Kestävän kehityksen edistäminen ja ympäristötietoisuuden lisääminen Valtakunnallisen ja alueellisen jätehuoltosuunnitelman tavoitetaso. Kuntakohtaisten KEKE toiminta-ohjelmien hyväksyminen maalaiskuntien valtuustoissa. Luontokoulun lyhytkestoiseen toimintaan osallistuvia 1300 ja täydennyskoulutukseen osallistuvia 175. EU:n yhteisten kestävän kehityksen indikaattorien (10 kpl) kehittäminen. Jätepoliittisen toimintaohjelman laatiminen aloitettiin. Osallistuttiin Ekoverkkohankkeeseen, jonka avulla kartoitettiin jätehuoltoratkaisuja mukaan lukien kemikaalien käyttö sekä järjestettiin koulutustilaisuuksia. Kestävän kehityksen strategia hyväksyttiin Hauholla. Luontokoulu Ilveksen toimintaa on jatkettu EU-hankkeena. Vuoden aikana luontokoulu järjesti useita koulutuksia, tapahtumia, retkiä ja näyttelyitä. Luontokouluun osallistuneita on projektin kestoaikana vuosina ollut henkilöä. 4. Ympäristön tilan seuranta ja ympäristön pilaantumisen torjunta Kuusi vesiselvitystä, levätiedotus, vesilain edellyttämä val- 70 leväseurantatarkastusta. Vesistönäytteitä 11 järveltä. vonta, ympäristön Ympäristöntila- ja ympäristöterveysmittareiden kehitystyötä tila- ja ympäristöterveysindikaattoria. on jatkettu Kestävän kehityksen mittarit hankkeessa. Tehdään ympäristönsuojeluasetuksen 38 :n mukaisten Maa-alueiden pilaantumista ilmoitusten tarkastamista. selvitettiin omassa Valitaan kohteita pilaantuneiden hankkeessaan. maa-alueiden selvitystä varten. 5. Luonnon- ja maisemansuojelu 2 5 luontoselvitystä, luontoretkeä, uhanalaisten lajien selvitys, uusien luonnon monimuotoisuuteen liittyvien paikkatietokantojen luominen, kulttuuriympäristön inventoinnit. Luontoselvityksiä tehtiin viisi: Hauhon keskustan, Rengon Rautavuoren ja Renkajärven kasvillisuusselvitykset, kylmänkukkaselvitys ja Lehijärven linnuston selvitys. Luonnonmuistomerkkiasioita käsiteltiin kahdeksan. 11 /Toimintakertomus 2001

12 Eläinlääkintähuolto Toiminnallinen tavoite Tavoitetaso Seuranta/toteutuminen 1.Säilytetään eläinlääkintähuollon palvelutaso määrä nykyisellään. määrä säilytetty Praktikkoeläinlääkäreiden Praktikkoeläinlääkäreiden nykyisellään. Vastaanottojen aukioloajat nykyisellään. Vastaanottojen varustelutasoa kohennetaan. Eläinsuojeluasiat hoidetaan valtakunnallista keskitasoa paremmin. Eläinlääkärivastaanottojen aukioloajat säilytetty nykyisellään. Kesäkuussa avattiin uusi, tilavampi pieneläinvastaanotto. Vastaanottojen varustelutaso entisellään. Eläinsuojeluasiat hoidettu eläinsuojelulain ja asetuksen mukaisesti. Valtuustoon nähden sitovien tavoitteiden toteutuminen Tavoite Tavoite 1 Ympäristöosaston tehtävänä on paikallisagendatyön kautta luoda konkreettiset toimintaohjeet kestävän kehityksen saavuttamiseksi. Ympäristöosasto toimii Hämeenlinnan seutukunnan paikallisagenda 21 veturina. - Selvitetään kuntien Agenda -21-ohjelmien tilanne. - Laaditaan Hämeenlinnan kuntakohtainen ympäristöntilaraportti. - Tuetaan kuntia kehittämään tavoitteitaan vastaavaa ympäristötilintarkastus- ja laskentatoimijärjestelmää. - Tuetaan kuntia laatimaan hallintokunnittain ympäristöohjelma ja toteuttamaan niissä määriteltyjä tavoitteita. - Kehitetään ilman laadun seurantajärjestelmää. - Järjestetään ympäristöfoorumi kerran vuodessa. - Jatketaan luontokoulu Ilveksen toimintaa. Toteuma Kuntien Agenda 21-ohjelmien tilannetta selvitettiin. Hauholla hyväksyttiin kestävän kehityksen strategia. Luontokoulu Ilveksen toimintaa jatkettiin EU-hankkeena. Toimintakertomus 2001 /12 Tavoite 2 Ympäristöosaston tehtävänä on seuraa ympäristön tilaa ja sen muutoksia. Seurantatiedot julkistetaan ja niistä tiedotetaan säännöllisesti. Ympäristöosasto jatkaa alueellisten ympäristöntila- ja ympäristöterveysmittareiden päivittämistä ja kehittämistä. Edistetään ympäristöä koskevan tiedonhallinnan kehittämistä. Lisätään ympäristön tila- ja ympäristöterveystiedon päivittämistä ympäristöosaston paikkatietojärjestelmään ja kehitetään paikkatietopohjaisia analyysimalleja ympäristön tilan seurantaan. Ympäristöosasto toteuttaa omalta osaltaan EU:n tavoiteohjelmia. Vesistönäytteenottoa ja luononsuojeluselvityksiä tehtiin ja paikkatietojärjestelmää täydennettiin uusilla tiedoilla. Ympäristöntila- ja ympäristöterveysmittareiden päivittämistä ja kehittämistä jatkettiin.

13 Tavoite 3 Vastataan maankäyttö- ja rakennuslain tuomiin haasteisiin. Yhdyskuntia ja ympäristöä koskevat ratkaisut edellyttävät monipuolista asiantuntemusta pohjakseen. Laissa asetettu vuorovaikutteisuuden vaatimus koskee myös kuntien sisällä tapahtuvaa yhteistyötä. Kaavojen monipuoliset sisältövaatimuksen edellyttävät laajaa asiantuntijayhteistyötä. Kaavalausuntoja annettiin 19, joista ympäristölautakunnan antamia oli neljä. Muiden viranomaisten kanssa tehtiin yhteistyötä. Tavoite 4 Kehitetään jätehuoltoa Kiertokapula Oy:n kanssa. Lisätään yhteistyötä jätehuollon järjestämisestä vastaavan tahon kanssa tulevien hankkeiden suunnittelussa, neuvonnassa ja valvonnan tehostamisessa. Tavoite 5 Selvitetään ympäristölupavelvolliset laitokset ja pyritään valvomaan voimassa olevia lupia. Tavoite 6 Aloitetaan terveydensuojelu- ja ympäristönsuojelumääräysten laadinta. - Määräykset laaditaan siten, että ne muodostavat yhtenäisen toiminnallisen kokonaisuuden kunnissa laadittavien rakennusjärjestyksen ja järjestyssäännön kanssa. Tavoite 7 Vakiinnutetaan ympäristötoimen rooli suhteessa EU:n ympäristötavoitteisiin, sektorikohtaisiin tavoitteisiin sekä lainsäädännön velvoitteisiin. - Tiedotetaan kuntia ja kuntalaisia ympäristötoimen lakisääteisistä sekä muista johtosäännöllä yleisesti määrätyistä tehtävistä. Tavoite 8 Tehdään laatujärjestelmän ristiinauditointi toisen kunnan tai kuntayhtymän kanssa. Kannustetaan kuntayhtymän kuntia auditoimaan ympäristöosaston toimintaa. Laaditaan ympäristöraportti koko kuntayhtymän toiminnasta ja lisätään kuntayhtymän kuntia palvelevaa ympäristötiedon keruuta. Tehostetaan ympäristön tilasta ja ympäristöosaston toiminnasta tiedottamista ympäristöosaston internersivujen välityksellä. Tavoite 9 Säilytetään eläinlääkintähuollon palvelutaso. - Praktikkoeläinlääkäreiden määrä nykyisellään. - Vastaanottojen aukioloajat nykyisellään - Vastaanottojen varustelutasoa kohennetaan. - Eläinsuojeluasiat hoidetaan valtakunnallista keskitasoa paremmin. Aloitettiin neuvottelut jätepoliittisten ohjelmien saamisesta kuntiin. Ympäristölupavelvollisten laitosten tekemien ilmoitusten tarkastaminen aloitettiin. Ympäristönsuojelumääräysten laatiminen aloitettiin ja niistä pyydettiin lausunnot Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy:ltä, Hattulan ja Rengon kunnilta, Hämeen ympäristökeskukselta ja Hämeen TEkeskukselta. Terveydensuojelujärjestyksen laatiminen aloitettiin ja siitä pyydettiin lausunto Etelä-Suomen lääninhallitukselta. Ympäristötoimen tehtävistä tiedotettiin ympäristöosaston internetsivujen vällityksellä sekä viemällä lakisääteisiä ja muita tehtäviä ympäristölautakunnalle (esim. terveydensuojelun projektit). Ympäristöosasto osallistui ympäristöraportoinnin verkostohankkeeseen, jonka tuloksena laadittiin ympäristöosaston ympäristöraporttia. Ympäristöosaston toiminnasta tiedotettiin internetsivujen välityksellä. Praktikkoeläinlääkäreiden määrä säilytettiin nykyisellään. Vastaanottojen aukioloajat säilytettiin nykyisellään. Uusi, tilavampi pieneläinvastaanotto avattiin kesäkuussa Vastaanottojen varustelutaso on entisellään. Eläinsuojeluasiat hoidettiin eläinsuojelulain ja -asetuksen mukaisesti. Tavoite 10 Toteutetaan valtakunnallisen elintarvikevalvontaohjelman ja ympäristöterveysohjelman tavoitteita. Tavoitetaso: - Elintarvikealan kohteiden tarkastuskäyntitiheys valtakunnallisen elintarvikevalvontaohjelman mukainen (minimitasona jokaisessa kohteessa käynti kerran vuodessa). - Alueen elintarvikkeiden ja talousveden korkea laatutaso säilytetään valtakunnallisen ympäristöterveysohjelman tavoitteiden mukaisesti. - Aloitetaan ympäristölupavelvollisten laitosten tekemien ilmoitusten tarkistaminen uutta ympäristösuojelulakia vastaavaksi. Elintarvikealan kohteiden tarkastuskäyntitiheystavoitteet saavutettiin osittain. Liha-alan laitosten tarkastuskäyntitiheys perustui riskinarviointiin. Alueen elintarvikkeiden ja talousveden korkea laatutaso säilytettiin: elintarvikkeet ovat turvallisia ja riittävä elintarvikevalvonnan taso on turvattu. Ympäristölupavelvollisten laitosten tekemien ilmoitusten tarkastaminen aloitettiin. 13 /Toimintakertomus 2001

14 VIRANOMAISTEHTÄVÄT Lausunnot, ilmoitukset Viranhaltijalausuntoja annettiin yhteensä 244. Hämeenlinna 17 kpl Hattula 193 kpl Hauho 1 kpl Kalvola 32 kpl Renko 0 kpl Muut 1 kpl Rakennuslupalausuntoja annettiin yhteensä 97. Hämeenlinnassa 56 kpl Hattulassa 2 kpl Hauholla 39 kpl Kaavalausuntoja annettiin yhteensä 15. Hämeenlinnassa 5, joista neljä oli asemakaavalausuntoja Hattulassa 9, joista yksi oli asemakaavalausunto Hauholla 1 (ei asemakaavalausuntoja) Toiminnanharjoittajan vaihdoksia tehtiin 29. Vuoden aikana tuli 68 ilmoitusta karjan kuivalannan varastoimisesta lantapatterissa. Rengossa 4 kpl Hauholla 23 kpl Hattulassa 18 kpl Kalvolassa 23 kpl Ympäristölautakunta antoi 4 kaavalausuntoa: Lausunto Hattulan kunnalle Ventolan osayleiskaavaluonnoksesta Lausunto Hattulan kunnan Suotaalan kylän Petäyksen tilojen (1:40, 1:4, 1:6, 1:37, 1:64, 1:39, 1:60) rantakaavasta Lausunto Rengon Kuittilan kylän korttelin 57 ja Muurilan kylän korttelin 19 asemakaavaehdotuksesta Lausunto Aulangon Golfklubi ry:n ja Tawast Golf ry:n tekemästä golfkenttää koske vasta suunnittelutarvehakemuksesta Aulangon pohjoispuolelle, tiloille Pelto-Katajisto RNRO,1:62 Luhtialan kylässä Toimintakertomus 2001 /14 Ympäristölautakunta antoi 14 muuta lausuntoa: Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle Suomen Kaukokiito Oy:n valituksesta Lausunto Hämeen ympäristökeskukselle Porsas Oy:n emakkosikalan ympäristölu vasta tehtyjen valitusten johdosta Lausunto Hämeen ympäristökeskukselle hakemuksesta yksityismaalla sijaitsevan kohteen muodostamiseksi luonnonsuojelualueeksi; Ahti Vehmas, Kalvolan Muulijärvi Lausunto Hämeen ympäristökeskukselle hakemuksesta yksityismaalla sijaitsevan kohteen muodostamiseksi luonnonsuojelualueeksi; Aimo ja Pirjo Heikkinen, Kalvolan Muulijärvi Lausunto ehdotuksesta Hattulan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueeksi Lausunto soranottosuunnitelmasta Rengon kunnan Vehmaisten kylässä, Paloniittu 3:41 Lausunto koskien Hämeenlinnan vammaispoliittista toimintaohjelmaa Lausunto Hämeen tiepiirin soranottosuunnitelmasta Hauhon kunnan Juntulan kylässä tilalla Kallenharju RN:O 3:45 Lausunto Ahveniston luonnonsuojelualueen rauhoitusmääräysluonnoksesta

15 Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle luonnonmuistomerkin rauhoitusvalituksesta Lausunto Hämeen maakuntasuunnitelmasta Hauhon moottorikerhon ilmoitus endurokilpailun järjestämisestä Hauhon Mustilassa Lausunto Hämeenlinnan kansallisen kaupunkipuiston hoito- ja käyttösuunnitelmasta Hämeenlinnan moottorikerhon ilmoitus endurokilpailun järjestämisestä Hätilässä Ympäristöluvat Ympäristölautakunta antoi 8 ympäristölupapäätöstä: Päätös Mika Turusen eläinsuojaa koskevasta ympäristölupahakemuksesta Päätös Carola ja Hannu Vanhasen eläinsuojaa koskevasta ympäristölupahakemuksesta Päätös Fortum Energiatalo Oy:n D-asemaa koskevasta ympäristölupahake-muksesta Päätös Anne ja Rami Laulajaisen eläinsuojaa koskevasta ympäristölupahakemuksesta Päätös Hämeen Teräsmyynti Ay:tä koskevasta ympäristölupahakemuksesta Päätös Jarkko Tyvijärvi Oy:n ympäristöluvan muutoshakemuksesta Päätös Vattenfall Kaukolämpö Oy:n Katuman lämpökeskusta koskevasta ympäristölupahakemuksesta Päätös Vattenfall Kaukolämpö Oy:n Paroisten lämpökeskusta koskevasta ympäristölupahakemuksesta Ympäristölautakunta antoi 3 ympäristölupia koskevaa lausuntoa: Lausunto korkeimmalle hallinto-oikeudelle, koskien Vaasan hallinto-oikeuden päätöksestä tehtyyn valitukseen, Vapo Oy, Väärälammensuo Hattula ympäristölupa Lausunto Kalvolan kunnan jätevedenpuhdistamon ympäristölupahakemuksesta Lausunto Hauhon kunnan jätevedenpuhdistamon ympäristölupaan liittyvien korvausten määräämisestä Vuoden aikana vastaanotettiin 80 ympäristölupailmoitusta. Hattulassa sijaitsevan Vapo Oy:n turvetuotannon ympäristölupaa käsiteltiin kolmessa ympäristölautakunnan kokouksessa vuonna Tammikuussa päätettiin valittaa Vaasan hallinto-oikeuden päätöksestä Korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Helmikuussa päätettiin valituksen sisällöstä: Ympäristölautakunta vaati, että Vaasan hallinto-oikeuden päätös kumotaan lupaehtoja 1 ja 2 sekä päätöksen voimassaoloaikaa koskevilta osiltaan. Toukokuussa ympäristölautakunta päätti selityksestä, joka annettiin Markku Mälkösen Korkeimmalle Hallinto-oikeudelle tekemästä valituksesta. Maaliskuussa ympäristölautakunta myönsi Hämeenlinnan Käyttöosa Oy:n autopurkamolle lisäaikaa saakka markan vakuuden asettamiseen. 15 /Toimintakertomus 2001

16 Päivystykset Hämeenlinnan lisäksi kuntalaisia pyritään palvelemaan päivystämällä viikoittain Hattulan, Hauhon, Kalvolan ja Rengon toimipisteissä. Taulukossa 8 on esitetty terveydensuojelun, ympäristönsuojelun ja eläinlääkintähuollon päivystysajat kunnissa. Taulukko 10. Ympäristöosaston toimipisteet Hattulassa, Hauholla, Kalvolassa ja Rengossa ovat olleet avoinna seuraavasti: Terveydensuojelu Ympäristönsuojelu Eläinlääkintähuolto Hattula Päivystys Päivystys torstaisin Kunnaneläinlääkärin maanantaista klo ajanvaraus arkisin perjantaihin klo klo , muina aikoina eläinlääkärin on tavoittanut matkapuhelimesta Hauho Päivystys Päivystys Kunnaneläinlääkärin maanantaisin, keskiviikkoisin ajanvaraus arkisin tiistaisin, torstaisin, klo klo , perjantaisin klo muina aikoina eläinlääkärin on tavoittanut matkapuhelimesta Kalvola Päivystys Päivystys Kesäkuusta alkaen maanantaista maantaisin klo 8.00 ajanvaraus Kalvolan perjantaihin klo vastaanotolle oli arkisin klo , muina aikoina eläinlääkärin on edelleen tavoittanut matkapuhelimesta Renko Terveydensuojelun ja ympäristönsuojelun Kunnaneläinlääkärin yhteinen päivystys tiistaisin ja torstaisin ajanvaraus arkisin klo klo , muina aikoina eläinlääkärin on tavoittanut matkapuhelimesta Eläinlääkäripäivystys Eläinlääkäripäivystys hoidettiin kertomusvuonna yhteistyössä Lammin-Tuuloksen kansanterveystyön kuntayhtymän kanssa arkisin maanantaista torstaihin klo ja viikonloppuisin perjantaista klo maanantaihin klo Arkipyhinä sekä joulu- ja juhannusaattona päivystys alkoi em. päivää edeltävänä päivänä klo ja loppui pyhää seuraavana arkipäivänä klo Päivystävän eläinlääkärin yhteystiedot julkaistiin perjantain Hämeen Sanomissa edellisten vuosien tapaan. Tutkitut näytteet Kuntayhtymän omassa ympäristö- ja elintarvikelaboratorissa Toimintakertomus 2001 /16 Taulukoissa 11 ja 12 on esitetty ympäristöosaston viranhaltijoiden ottamien, valvontaa tukevien näytteiden lukumäärät. Tavallisesti suurin osa näytteistä tutkitaan kuntayhtymän ympäristö- ja elintarvikelaboratoriossa, mutta myös muita laboratorioita voidaan käyttää (katso seuraava kappale). Ympäristöterveydenhuollon näytemäärä on hieman pienentynyt aikaisemmista vuosista. Eniten näytteitä otetaan kesäisin, jolloin tutkitaan mm. uimavesien laatua. Tämä näkyy kaaviossa 1, jossa on esitetty näytteistä tehtyjen analyysien lukumäärät kuukausittain. Eniten ympäristöterveydenhuollon näytteitä on tutkittu Hämeenlinnassa (kaavio 2).

17 Taulukko 11. Ympäristöterveydenhuollon näytemäärät ja niistä tehtyjen analyysien lukumäärä. Näytteet on tutkittu kuntayhtymän omassa ympäristö- ja elintarvikelaboratoriossa. Vuosi 1999 Vuosi 2000 Vuosi 2001 Näytteet Muissa laboratorioissa Analyysit Kaavio 1. Ympäristöterveydenhuollon analyysimäärät eri kuukausina. Näytteet on tutkittu kuntayhtymän omassa ympäristö- ja elintarvikelaboratorissa. Analyysejä, kpl Tammi Ympäristöterveydenhuolto Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Kaavio 2. Ympäristöterveydenhuollon analyysien jakautuminen kunnittain vuonna Näytteet on tutkittu kuntayhtymän omassa ympäristö- ja elintarvikelaboratiossa. Ympäristöterveydenhuolto Analyysejä, kpl Hämeenlinna Hattula Hauho Kalvola Renko Yhteensä Ympäristönsuojelun näytemäärä on kasvanut aikaisemmista vuosista. Näytteiden tutkimisen painottuminen kesään on vielä selvempää kuin ympäristöterveydenhuollossa (kaavio 3). Valtaosa analyyseistä on tehty Hämeenlinnasta otetuista näytteistä (kaavio 4), joista suunnilleen kolmasosa on vesinäytteitä ja loput maaperänäytteitä. 17 /Toimintakertomus 2001

18 Taulukko 12. Ympäristönsuojelun näytemäärät ja niistä tehtyjen analyysien lukumäärä. Näytteet on tutkittu kuntayhtymän omassa ympäristö- ja elintarvikelaboratoriossa. Vuosi 1999 Vuosi 2000 Vuosi 2001 Näytteet Analyysit Kaavio 3. Ympäristönsuojelun analyysimäärät eri kuukausina. Näytteet on tutkittu kuntayhtymän omassa ympäristö- ja elintarvikelaboratorissa. Analyysejä, kpl Tammi Ympäristönsuojelu Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Kaavio 4. Ympäristönsuojelun analyysien jakautuminen kunnittain vuonna Näytteet on tutkittu kuntayhtymän omassa ympäristö- ja elintarvikelaboratiossa. Ympäristönsuojelu Analyysejä, kpl Hämeenlinna Hattula Hauho Kalvola Renko Yhteensä Toimintakertomus 2001 /18

19 Muissa laboratorioissa Leikkipuistojen ja päiväkotien hiekkalaatikkohiekan tutkimukset teetettiin Riihimäen seudun kansanterveystyön kuntayhtymän elintarvike- ja vesilaboratoriossa. Yhteensä tutkittiin 153 näytettä (ks. kappale Terveydensuojelun projekteja). Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistyksen laboratoriossa puolestaan tehtiin Alajärven-Viralanjärven velvoitetarkkailun ja Vanajaveden reitin yläosan velvoitetarkkailun tutkimukset. Edellisen näytteitä tutkittiin 22 ja jälkimmäisen 85 kappaletta. Näiden osalta tutkimuskustannukset jakautuvat velvoitetarkkailun eri osapuolten kesken. Ympäristöterveydenhuollossa osallistuttiin Elintarvikeviraston, Kotimaiset Kasvikset ry:n ja EELA:n (Eläinlääkintä- ja elintarviketutkimuslaitos) tutkimusprojekteihin, jolloin ympäristöosaston tehtävänä oli ainoastaan näytteiden ottaminen ja lähettäminen. Näytemäärät on esitetty taulukossa 13. Myös pilaantuneet maat EU-hanke on teettänyt tutkimuksia muissa laboratorioissa, katso taulukko 13. Taulukko 13. Muissa laboratorioissa teetetyt näytteet. Tutkija Laboratorio Näyte Näytemäärä Ympäristöosasto Riihimäen seudun kansan- Hiekka 153 terveystyön kuntayhtymän elintarvike- ja vesilaboratorio Vesistöjen velvoite- Kokemäenjoen vesistön Vesi 107 tarkkailut vesiensuojeluyhdistys Elintarvikevirasto Tullilaboratorio Vadelma 1 Kotimaiset Tullilaboratorio Peruna 3 Kasvikset ry Sipuli 1 Punakaali 1 Herkkusieni 1 EELA EELA Maidon vierasaine 2 Talousveden arseeni 3 Hunajan vierasaine 2 Pilaantuneet maat Hämeen Ammattikorkeakoulu Vesinäyte (ph, sähkönjoh- 292 EU-hanke tavuus, anionit, kationit, TOC/TN, ammoniumtyppi, raskasmetallit, MTBE/BTEX, COD Mn alkaliteetti, asiditeetti) Pilaantuneet maat Hämeen Ammattikorkeakoulu Maanäyte (ph, ammoni- 302 EU-hanke umtyppi, raskasmetallit, kokonaishiilivedyt, kloridi) Pilaantuneet maat Insinööritoimisto Maanäyte 10 EU-hanke Paavo Ristola Oy (kloorifenolit) Työtä ja virkistystä Ympäristöryhmä kokoontui kertomusvuonna 29 kertaa ja terveydensuojeluryhmä 33 kertaa. Kesäkuun alussa ympäristöosastolaiset tekivät liikunnallisen kesäretken Aulangon tekosaarille. Matkantekoon oli kolme vaihtoehtoa: kävely, kirkkovene tai kajakki. Perillä grillattiin makkaraa ja tutustuttiin omakohtaisesti luontokoulun toimintaan leikkimällä ekologiaa havainnollistavia leikkejä luontokoulunopettaja Panu Villasen johdolla. 19 /Toimintakertomus 2001

20 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Terveydensuojelujärjestys laadittiin Kertomusvuoden aikana laadittiin koko kuntayhtymän aluetta koskevaa terveydensuojelujärjestystä, joka perustuu terveydensuojelulain 51 :n 3 momenttiin. Vuoden mittaan pidettiin useita kokouksia. Etelä-Suomen lääninhallitukselta pyydettiin lausunto vuoden lopussa ja ympäristölautakunta hyväksyi terveydensuojelujärjestyksen vuoden 2002 alussa. Terveydensuojelujärjestyksen teksti on ollut koko valmistelun ajan luettavissa ympäristöosaston internetsivuilla. Sivun osoite on Elintarvikevalvonnan tarkastustiheydet vuonna 2001 Taulukko 14. Hygienialain mukaiset tarkastukset Hämeenlinnan seudulla vuosina 1999, 2000 ja 2001 VUOSI 1999 VUOSI 2000 VUOSI 2001 Tunnus VALVONTAKOHDE v. 1999, 2000 Suositeltu tarkastustiheys (kertaa/kohde/vuosi) Kohteiden lukumäärä Hämeenlinnan seudulla Tarkastetut kohteet Tarkastuskäynnit yhteensä Puuttuvat tarkastuskäynnit (kpl) Kohteiden lukumäärä Hämeenlinnan seudulla Tarkastetut kohteet Tarkastuskäynnit yhteensä Puuttuvat tarkastuskäynnit (kpl) Tarkastustiheys Hämeenlinnan seudulla (kertaa/kohde/vuosi) Kohteiden lukumäärä Hämeenlinnan seudulla Tarkastetut kohteet Tarkastuskäynnit yhteensä Puuttuvat tarkastuskäynnit (kpl) 1. Alkutuotanto väh. kerran kolmessa 1.1 Maidontuotantotilat vuodessa , kun teuras- Teurastuspaikat tetaan , Toimintakertomus 2001 / Liha-alan laitokset Lihankäsittelylaitokset -alle 3 milj. kg/vuosi päivittäin , Pienimuotoiset liha-alan väh.kerran laitokset kuussa , Kylmävarastot kuukausittain , Kala-alan laitokset Kala-alan laitokset väh.kerran - yli kg/vuosi kuussa , väh.joka toinen Kylmävarastot kuukausi , Maitoalan laitokset väh. joka Maitoalan laitokset toinen - alle kg/vuosi kuukausi , väh. joka Maitoalan laitokset toinen - yli 2 milj. kg/vuosi kuukausi , Kylmävarastot , Muna-alan laitokset Munapakkaamot väh , Tukkukaupat ja varastot Tukkukaupat ja varastot ,

!" # $%%&' ##&'(%' )*+&$,+&%+,(%,- )./+&,-++/ 0 102

! # $%%&' ##&'(%' )*+&$,+&%+,(%,- )./+&,-++/ 0 102 !" $%%& &(% )*+&$,+&%+,(%,- )./+&,-++/ 12 34 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 3 Lukijalle... 4 YLEISTÄ... 5 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA... 5 HENKILÖSTÖ... 5 SUORITTEIDEN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN... 5 TOIMINNALLISET

Lisätiedot

Ympäristölautakunnalle kuuluu kunnan ympäristöterveydenhuolto mukaan lukien eläinlääkintähuolto sekä ympäristönsuojelu. 2 Ympäristölautakunta

Ympäristölautakunnalle kuuluu kunnan ympäristöterveydenhuolto mukaan lukien eläinlääkintähuolto sekä ympäristönsuojelu. 2 Ympäristölautakunta KRISTIINANKAUPUNGIN YMPÄRISTÖTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto / 2009 1 Sisältö Ympäristölautakunnalle kuuluu kunnan ympäristöterveydenhuolto mukaan lukien eläinlääkintähuolto sekä ympäristönsuojelu.

Lisätiedot

Johdanto... 3. 1 Tarkastukset... 3

Johdanto... 3. 1 Tarkastukset... 3 Liite I Liite I 2 (7) Sisällysluettelo Johdanto... 3 1 Tarkastukset... 3 a) Elintarvikehuoneistojen ilmoitusten ja hakemusten käsittelyyn liittyvät tarkastukset 3 b) Säännöllisen valvonnan tarkastukset...

Lisätiedot

Tämän sopimuksen osapuolina ovat Hirvensalmen, Kangasniemen, Mikkelin, Mäntyharjun ja Pertunmaan kunnat.

Tämän sopimuksen osapuolina ovat Hirvensalmen, Kangasniemen, Mikkelin, Mäntyharjun ja Pertunmaan kunnat. SOPIMUS MIKKELIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUISTA (LUONNOS 11.11.2016) Hirvensalmen, Kangasniemen, Mikkelin, Mäntyharjun ja Pertunmaan kuntien valtuustot ovat hyväksyneet sopimuksen eläinlääkintähuollon, ympäristöterveydenhuollon

Lisätiedot

Imatran seudun ympäristöviranomaisen johtosääntö

Imatran seudun ympäristöviranomaisen johtosääntö Imatran seudun ympäristöviranomaisen johtosääntö 1.1.2013 IMATRAN KAUPUNKI IMATRAN SEUDUN YMPÄRISTÖVIRANOMAISEN JOHTOSÄÄNTÖ Toimielin: Imatran kaupunginvaltuusto hyväksynyt 10.12.2012 Voimaantulo: 1.1.2013

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2015

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2015 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 401/11.02/2015 5 Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2015 Terveystarkastaja Kirsi Puola 26.1.2015: Kunnan tulee vuosittain arvioida

Lisätiedot

TUOHITUN KYLÄYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2016

TUOHITUN KYLÄYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2016 TUOHITUN KYLÄYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2016 Vuosikokouksen jälkeen kyläasiamies Henrik Hausen kertoo uudesta hankkeesta ja vastaa kysymyksiin. 28.2.2016 klo 18.00. Paikka Tuohikoto Käsiteltävät asiat: 1.

Lisätiedot

ELINTARVIKEVALVONTA JA VALVONNAN SUORITTEET 2012

ELINTARVIKEVALVONTA JA VALVONNAN SUORITTEET 2012 LOMAKE B (1/) ELTU 01 ELINTARVIKEVALVONTA JA VALVONNAN SUORITTEET 01 Kunta/Kuntayhtym: kohde tiedot Toimenpiteiden syyt ALKUTUOTANTOPAIKAT JA LAITOKSET (entisen hygienialain mukaiset ) E1 Alkutuotanto

Lisätiedot

Ymp.ltk 27.1.2010 5 liite 3. Ympäristölautakunnan siirtämä toimivalta alaisilleen viranhaltijoille. Muutosehdotus

Ymp.ltk 27.1.2010 5 liite 3. Ympäristölautakunnan siirtämä toimivalta alaisilleen viranhaltijoille. Muutosehdotus Ymp.ltk 27.1.2010 5 liite 3 Ympäristölautakunnan siirtämä toimivalta alaisilleen viranhaltijoille Pykälä Voimassa oleva lautakunnan toimivaltaa siirtoa viranhaltijoille koskeva päätös (ympäristölautakunta

Lisätiedot

KOTKAN YMPÄRISTÖKESKUKSEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TAKSAN MAKSUTAULUKKO

KOTKAN YMPÄRISTÖKESKUKSEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TAKSAN MAKSUTAULUKKO Sivu 1 / (6) Maksutaulukko astuu voimaan 1.4.2013 Työtunnin hinta 45 SISÄLTÖ TAULUKKO 1: ELINTARVIKELAIN (23/2006) MUKAISTEN SUORITTEIDEN MAKSUT, Sivu nro. 2 TAULUKKO 2: TAULUKKO 3: TERVEYDENSUOJELULAIN

Lisätiedot

Terveydensuojelun valvonnan maksut

Terveydensuojelun valvonnan maksut Ympäristöterveydenhuoltojaoston 28.1.2011 2 hyväksymät taksat 2 Liite 1. Terveydensuojelun valvonnan maksut 1. 2. Ilmoituksenvarainen tai hyväksymistä edellyttävä toiminta Työtila, jonka käytöstä voi aiheutua

Lisätiedot

TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JAOSTON ALAISILLE VIRANHALTIJOILLE LAKISÄÄTEISISSÄ ASIOISSA

TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JAOSTON ALAISILLE VIRANHALTIJOILLE LAKISÄÄTEISISSÄ ASIOISSA Toimivallan siirtäminen 1.10.2016 alkaen. 1 / 7 TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JAOSTON ALAISILLE VIRANHALTIJOILLE LAKISÄÄTEISISSÄ ASIOISSA Ympäristöterveydenhuollon jaosto päättää siirtää

Lisätiedot

Terveydensuojelujaosto TERVEYDENSUOJELUN PÄÄTÖSVALLAN DELEGOINTI TERVSJST

Terveydensuojelujaosto TERVEYDENSUOJELUN PÄÄTÖSVALLAN DELEGOINTI TERVSJST Terveydensuojelujaosto 84 29.11.2016 TERVEYDENSUOJELUN PÄÄTÖSVALLAN DELEGOINTI TERVSJST 29.11.2016 84 Valmistelu ja lisätiedot: I kaupungineläinlääkäri-hygieenikko Tiina Tiainen puh. 040 7234141, tiina.tiainen(at)porvoo.fi

Lisätiedot

KEURUSSELÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON MAKSUTAKSA

KEURUSSELÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON MAKSUTAKSA KEURUSSELÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON MAKSUTAKSA Keurusselän ympäristölautakunta 9.12.2015 1 Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Ympäristölautakunta Ysp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Ympäristölautakunta Ysp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (5) Asia tulisi käsitellä 9.6.2015 226 Vaasan hallinto-oikeuden päätös valitusasiassa, joka koskee AVI:n ympäristölupaa maaperän puhdistamisesta HEL 2014-006858 T

Lisätiedot

Kalajoen kaupungin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue (240) Sivu 1/11. Kysely: Vuoden 2014 valvonnan toteutuminen

Kalajoen kaupungin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue (240) Sivu 1/11. Kysely: Vuoden 2014 valvonnan toteutuminen 30.03.2015 Kalajoen kaupungin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue (240) Sivu 1/11 Kysely: Vuoden 2014 valvonnan toteutuminen 30.03.2015 Kalajoen kaupungin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue

Lisätiedot

Kansanedustaja Eduskuntaryhmä Päivämäärä ja kellonaika Poissaolon peruste Aalto Touko Vihreä eduskuntaryhmä 22.4.2016 13:00 sairaus Aalto Touko

Kansanedustaja Eduskuntaryhmä Päivämäärä ja kellonaika Poissaolon peruste Aalto Touko Vihreä eduskuntaryhmä 22.4.2016 13:00 sairaus Aalto Touko Kansanedustaja Eduskuntaryhmä Päivämäärä ja kellonaika Poissaolon peruste Aalto Touko Vihreä eduskuntaryhmä 22.4.2016 13:00 sairaus Aalto Touko Vihreä eduskuntaryhmä 21.4.2016 16:00 sairaus Aalto Touko

Lisätiedot

Eviran uusi opas elintarvikkeiden mikrobiologisista tutkimuksista Ylitarkastaja Taina Niskanen Hygieniayksikkö

Eviran uusi opas elintarvikkeiden mikrobiologisista tutkimuksista Ylitarkastaja Taina Niskanen Hygieniayksikkö Eviran uusi opas elintarvikkeiden mikrobiologisista tutkimuksista Ylitarkastaja Taina Niskanen Hygieniayksikkö Ajankohtaista laboratoriorintamalla, Helsinki 13.10.2010 Elintarvikkeiden mikrobiologiset

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät Oulu Vantaa. Terveydensuojelulain muutokset ja niiden vaikutukset

Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät Oulu Vantaa. Terveydensuojelulain muutokset ja niiden vaikutukset Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät 2016 20.-21.9. Oulu 11.-12.10. Vantaa Terveydensuojelulain muutokset ja niiden vaikutukset Valvira.fi, @ValviraViestii Valvira valvoo valtakunnallisesti

Lisätiedot

Elintarvikekioskien omavalvonnan tason arviointi ja tupakan myynnin omavalvonta

Elintarvikekioskien omavalvonnan tason arviointi ja tupakan myynnin omavalvonta RAPORTTI 3/2006 OULUN SEUDUN YMPÄRISTÖVIRASTO Elintarvikekioskien omavalvonnan tason arviointi ja tupakan myynnin omavalvonta SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. Johdanto... 1 2. Elintarvikekioskien omavalvontasuunnitelma...

Lisätiedot

Terveydensuojelulain ja talousvesiasetuksen vaatimukset vesihuoltolaitoksille

Terveydensuojelulain ja talousvesiasetuksen vaatimukset vesihuoltolaitoksille Terveydensuojelulain ja talousvesiasetuksen vaatimukset vesihuoltolaitoksille Puhdasvesi-risteily 2016 Häiriöttömän vesihuollon turvaaminen 22.9.2016 Erja Alanen, Lounais-Suomen aluehallintovirasto Terveydensuojelulaki

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUIDEN TAKSAN PERUSTEET

YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUIDEN TAKSAN PERUSTEET 1 Soveltamisala Juankosken ja Nilsiän kaupunkien sekä Kaavin, Lapinlahden, Maaningan, Rautavaaran, Siilinjärven, Tuusniemen ja Varpaisjärven kuntien muodostamalla ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueella

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Ympäristölautakunta Sivut Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Ympäristölautakunta Sivut Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Ympäristölautakunta Sivut 18-22 KOKOUSAIKA Torstai 10.3.2016 klo.16.00 17.12 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan päämääränä on hyvä ja turvallinen elinympäristö.

Ympäristölautakunnan päämääränä on hyvä ja turvallinen elinympäristö. 1 ULVILAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 31.01.2011 Valt. 7 Voimaantulo: 01.02.2011 1 Toiminta-ajatus Ympäristölautakunnan päämääränä on hyvä ja turvallinen elinympäristö. Ympäristölautakunta

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen 1 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179 Annettu julkipanon jälkeen 5.8.2005 ASIA HAKIJA Yksityiskohtaiselle suunnitelmalle jäte- ym. vesien käsittelyssä toteutettavista

Lisätiedot

ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMAN

ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMAN Liite nro: 3 KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄ Ympäristöterveydenhuolto ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMAN 2006 TOTEUTUMINEN 2 Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 21. 3 2007 69 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä

Lisätiedot

A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat;

A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat; Hyväksytty johtokunta 19.01.2015 9 SUUPOHJAN PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ Ympäristöterveydenhuollon taksa 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän osakaskuntien,

Lisätiedot

LIITE: JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSAN MAKSUTAULUKKO

LIITE: JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSAN MAKSUTAULUKKO LIITE: JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSAN MAKSUTAULUKKO A: Elintarvikelain mukainen valvonta HYVÄKSYMISTÄ EDELLYTTÄVÄ TOIMINTA 1 Liha-alan laitokset Hakemusten käsittelymaksut Suunnitelmallinen

Lisätiedot

Sisällysluettelo. RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN KY Ympäristöterveysosasto Liite III 2 (6)

Sisällysluettelo. RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN KY Ympäristöterveysosasto Liite III 2 (6) Liite III Ympäristöterveysosasto Liite III 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tarkastuksen sisältö... 4 3 Tarkastuskohteiden tarkastustiheys ja niihin käytettävä aika... 4 4 Näytteenotto ja tutkiminen...

Lisätiedot

FORSSAN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimi

FORSSAN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimi 18.1.2012 1(4) YMPÄRISTÖVALVONTASUUNNITELMA Valvontasuunnitelmassa kuvataan Ympäristönsuojelulain (86/2000) mukaiset valvonnan tarpeet, valvontaan käytettävät resurssit ja valvonnan tavoitteet sekä raportoidaan

Lisätiedot

Ilmoituksenvaraisen yksityisen varhaiskasvatuksen rekisteröinti ja omavalvontasuunnitelma

Ilmoituksenvaraisen yksityisen varhaiskasvatuksen rekisteröinti ja omavalvontasuunnitelma Ilmoituksenvaraisen yksityisen varhaiskasvatuksen rekisteröinti ja omavalvontasuunnitelma Jyväskylä 25.10.2016 Marja-Liisa Keski-Rauska Ylitarkastaja (varhaiskasvatus) 1 Ilmoitus yksityisestä sosiaalipalvelutoiminnasta

Lisätiedot

OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN TARJOILUPAIKOILLE Elintarvikelaki 2006/23 20 Omavalvontasuunnitelmavelvollisuus

OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN TARJOILUPAIKOILLE Elintarvikelaki 2006/23 20 Omavalvontasuunnitelmavelvollisuus 1 OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN TARJOILUPAIKOILLE Elintarvikelaki 2006/23 20 Omavalvontasuunnitelmavelvollisuus Omavalvontasuunnitelmassa pyritään kuvailemaan elintarvikehuoneiston toimintaa mahdollisimman

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Perusturvalautakunta esityslistan liite

Perusturvalautakunta esityslistan liite Perusturvalautakunta 10.12.2008 esityslistan liite Ympäristöterveydenhuollon taksa 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin,

Lisätiedot

3 MALLASVEDEN PINNAN KORKEUS

3 MALLASVEDEN PINNAN KORKEUS 1 TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 26.4.2010 1 YLEISTÄ Tavase Oy toteuttaa tekopohjavesihankkeen imeytys- ja merkkiainekokeen tutkimusalueellaan Syrjänharjussa Pälkäneellä.

Lisätiedot

Torstai klo , Ympäristötalo, Kaikutie 11, Pietarsaari

Torstai klo , Ympäristötalo, Kaikutie 11, Pietarsaari KOKOUSKUTSU Kokouskutsu Torstai klo. 14.00, Ympäristötalo, Kaikutie 11, Pietarsaari Päättäjät Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Ulrika Rönnback, puheenjohtaja Carola Sundqvist Ulf Stenman,

Lisätiedot

Ympäristöterveyskeskus Terveydensuojelu 22.2.2016

Ympäristöterveyskeskus Terveydensuojelu 22.2.2016 Ympäristöterveyskeskus YHTEENVETO Terveydensuojelu 22.2.2016 KALAN JÄLJITETTÄVYYS MYYNTITISKEISSÄ 2015 Johdanto Kalan jäljitettävyys myyntitiskeissä 2015 oli Kanta- ja Päijät-Hämeen valvontayksiköiden

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA Ympäristöterveydenhuollon maksutaksa Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 12.3.2013 Voimaantulopäivä 1.4.2013 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan elintarvikelaissa 23/2006,

Lisätiedot

Ajankohtaiset elintarvikelainsäädännön muutokset ja niiden toimeenpano

Ajankohtaiset elintarvikelainsäädännön muutokset ja niiden toimeenpano Ajankohtaiset elintarvikelainsäädännön muutokset ja niiden toimeenpano Ylitarkastaja Mia Piipari Elintarvikehygieniayksikkö 6.3.2012 Uudistunut elintarvikelaisäädäntö Elintarvikelaki (23/2006) muutos 352/2011

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA KESKI-UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 18.3.2009 5 Voimaantulopäivä 1.4.2009 Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 25.8.2009

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma

Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma Tekninen lautakunta 43 18.11.2015 Tekninen lautakunta 4 03.02.2016 Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma Tekla 43 Vetelin kunnan alueella sijaitsee yhteensä 11 pohjavesialuetta. Vedenhankinnan kannalta

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA 1.1.2008 ALKAEN

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA 1.1.2008 ALKAEN Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA 1.1.2008 ALKAEN Hyväksytty: 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta annetun

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 20.12.1999 190 Voimaan 1.1.2000 Valtuusto 21.3.2011 26 Voimaan 25.3.2011 Valtuusto 3.9.2012 81 Voimaan 7.9.2012 Valtuusto 7.12.2015

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon maksutaulukko, Keski-Uudenmaan ympäristökeskus 2013.xlsx. Keskimääräiset Lisätar tarkastusmaksut, tarkastusajat eri

Ympäristöterveydenhuollon maksutaulukko, Keski-Uudenmaan ympäristökeskus 2013.xlsx. Keskimääräiset Lisätar tarkastusmaksut, tarkastusajat eri Elintarvikelaki Lisätar kastus toiminnoille Ravintolat ja keittiöt Ruokaravintola Ruokaravintola jossa catering toimintaa Kahvila, pizzakebabravintola, pikaruokaravintola, jakelukeittiö Pub 2 100 1,5 75

Lisätiedot

KUNNALLISEN ELINTARVIKEVALVONNAN JA -TUTKIMUKSEN TAUSTA- JA HENKILÖSTÖTIEDOT VUONNA 2012

KUNNALLISEN ELINTARVIKEVALVONNAN JA -TUTKIMUKSEN TAUSTA- JA HENKILÖSTÖTIEDOT VUONNA 2012 LOMAKE A (1/2) ELTU 2012 KUNNALLISEN ELINTARVIKEVALVONNAN JA -TUTKIMUKSEN TAUSTA- JA HENKILÖSTÖTIEDOT VUONNA 2012 Kunta / kuntayhtymä / seudullinen valvontayksikkö: Kuntayhtymään/seudulliseen valvontayksikköön

Lisätiedot

Ympäristönsuojeluviranomaisen valvontaohjelma vuodelle Rakennus- ja ympäristölautakunta (8)

Ympäristönsuojeluviranomaisen valvontaohjelma vuodelle Rakennus- ja ympäristölautakunta (8) Ympäristönsuojeluviranomaisen valvontaohjelma vuodelle 2017 Rakennus- ja ympäristölautakunta 13.12.2016 147 1 (8) Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Ympäristölupalaitosten valvonta... 3 3 Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Salon seurakunnan kirkkovaltuusto Pöytäkirja Esityslista 1/2012

Salon seurakunnan kirkkovaltuusto Pöytäkirja Esityslista 1/2012 Salon seurakunnan kirkkovaltuusto Pöytäkirja Esityslista 1/2012 Aika: Maanantaina 13.2.2012 klo 18.00 18.55 Paikka: Salon seurakunta, Juhlasali, Torikatu 6, Salo Osallistujat: Jäsenet Läsnä Poissa Varajäsenet

Lisätiedot

Pakkausmerkintöjen valvonta ja Oiva?

Pakkausmerkintöjen valvonta ja Oiva? Pakkausmerkintöjen valvonta ja Oiva? Toimijan omavalvonta Viranomaisvalvonta Kuluttajat 16.10.2014 Toimijan omavalvonta Lähtökohta: Toimiva omavalvontasuunnitelma Toimija varmistaa vaatimusten toteutumisen

Lisätiedot

Sote ja ikääntyneet Pentti Itkonen

Sote ja ikääntyneet Pentti Itkonen Sote ja ikääntyneet Pentti Itkonen Sote- uudistus ja Eksote Perustetaan erillisellä lailla 18 maakuntaa, joille kuuluu soten järjestäminen; Etelä-Karjalassa vapaaehtoinen perustaminen ja toiminnan käynnistyminen

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristötoimi Yhteystiedot

Lappeenrannan seudun ympäristötoimi Yhteystiedot Lappeenrannan seudun ympäristötoimi Yhteystiedot Lappeenrannan seudun ympäristötoimi vastaa Lappeenrannan, Lemin, Savitaipaleen ja Taipalsaaren eläinlääkintähuollon, ympäristöterveysvalvonnan ja ympäristönsuojelun

Lisätiedot

Vuosikellot: kunnan talouden ja toiminnan suunnittelu ja hyvinvointikertomusprosessi Suvi Helanen, hankesuunnittelija, TerPS2

Vuosikellot: kunnan talouden ja toiminnan suunnittelu ja hyvinvointikertomusprosessi Suvi Helanen, hankesuunnittelija, TerPS2 Vuosikellot: kunnan talouden ja toiminnan suunnittelu ja hyvinvointikertomusprosessi Suvi Helanen, hankesuunnittelija, TerPS2 TerPS2 - SH - 2013-2014 1 Kuinka edetään Osio 1. Osio 2. Osio 3. taustoitusta,

Lisätiedot

Perjantai 12.12.2003 kello 14.00-14.54. Läsnä nimenhuudossa

Perjantai 12.12.2003 kello 14.00-14.54. Läsnä nimenhuudossa SUURI VALIOKUNTA Valiokunnan kokous 46/2003 vp Perjantai 12.12.2003 kello 14.00-14.54 Läsnä nimenhuudossa pj. vpj. vpj. jäs. Ville Itälä /kok Kimmo Kiljunen /sd Hannu Takkula /kesk Arja Alho /sd Mikko

Lisätiedot

Vestia Oy esittää, että vakuuden määrä olisi 312 000 euroa.

Vestia Oy esittää, että vakuuden määrä olisi 312 000 euroa. PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 28.8.2008 Dnro PPO 2005 Y 294 111 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee kaatopaikkatoimintaa. Vestia Oy PL 66, 84101

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUSOSA Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma Palvelualueen perustiedot Palvelualue ja vastuuhenkilö

KÄYTTÖTALOUSOSA Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma Palvelualueen perustiedot Palvelualue ja vastuuhenkilö LIITE 1: perustiedot KÄYTTÖTALOUSOSA Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019 perustiedot Palvelualue ja vastuuhenkilö Tekniset palvelut Markus Kannala arvot visio toiminta-ajatus Asiakaslähtöisyys,

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN VALVONTAOHJELMA VUODELLE 2016 Ympäristölautakunta

YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN VALVONTAOHJELMA VUODELLE 2016 Ympäristölautakunta YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN VALVONTAOHJELMA VUODELLE 2016 Ympäristölautakunta 8.12.2015 163 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Ympäristölupalaitosten valvonta... 3 3 Ympäristönsuojelulain mukaisti rekisteröitävien

Lisätiedot

Vasikoita koskeva eläinsuojelulainsäädäntö

Vasikoita koskeva eläinsuojelulainsäädäntö Vasikoita koskeva eläinsuojelulainsäädäntö Ylitarkastaja Helena Hepola Eläinten terveys ja hyvinvointi -yksikkö Eläinsuojelusäädökset Eläinsuojelusäädösten tarkoituksena on suojella eläimiä kärsimykseltä,

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan hyväksymä tammikuun 10 p:nä 1995. (Ympäristölautakunta hyväksynyt muutokset 18.4.2006)

Ympäristölautakunnan hyväksymä tammikuun 10 p:nä 1995. (Ympäristölautakunta hyväksynyt muutokset 18.4.2006) Helsingin kaupungin terveydensuojelujärjestys Ympäristölautakunnan hyväksymä tammikuun 10 p:nä 1995. (Ympäristölautakunta hyväksynyt muutokset 18.4.2006) 1 Ympäristölautakunta kumonnut 1.1.2005 2 Lintujen

Lisätiedot

Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy on toimittanut18.12.2007 ympäristölautakunnalle pakkausjätteen erilliskeräyksestä selvityspyynnön, joka on liitteenä.

Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy on toimittanut18.12.2007 ympäristölautakunnalle pakkausjätteen erilliskeräyksestä selvityspyynnön, joka on liitteenä. Ympäristölautakunta 46 17.06.2008 Ympäristölautakunta 32 14.04.2009 Ympäristölautakunta 36 12.05.2009 Ympäristölautakunta 53 23.06.2009 Pakkausjätteen keräilyä koskeva kielto 340/11.02.04/2008 YMLA 46

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtosääntö

Oulun kaupunki. Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtosääntö Oulun kaupunki Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Kaupunginhallitus 4.12.2012 47 Kaupunginvaltuusto 17.12.2012 30 1.1.2013 Kaupunginvaltuusto 7.9.2015 72 7.9.2015

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 3 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 3 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 3 Ympäristölautakunta sivu 1 Kokousaika 8.3.2011, kello 17.30 18.00 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Ilkanrati, kokoushuone Hahtola Aulis, puheenjohtaja Hannuksela

Lisätiedot

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 24.6.2010

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 24.6.2010 1 TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 24.6.2010 1 YLEISTÄ Tavase Oy toteuttaa tekopohjavesihankkeen imeytys- ja merkkiainekokeen tutkimusalueellaan Syrjänharjussa Pälkäneellä.

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 77 HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN Khs 2006-1644 Esityslistan asia Kj/6 Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

Lisätiedot

Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(7) KITTILÄN KUNTA, 2. KUNNANOSA, LEVI Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 2(7) 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan

Lisätiedot

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70 100 m: 10,93 Tero Heikkinen -94 11,18 Hannu Hokkanen -84 11,1 Tapani Nykänen -80 11,44 Pasi Tervonen -90 11,2 Kalevi Vauhkonen -70 11,54 Jari Pynnönen -87 11,57 Reijo Erkkilä -84 11,4 Seppo Kupila -56

Lisätiedot

Kirkonkylän osayleiskaava

Kirkonkylän osayleiskaava Kirkonkylän osayleiskaava Yleiskaavapäällikkö Anita Pihala 8.6.2016 1 Osayleiskaavatyö alkaa... Miksi? Kirkonkylän kehittämistä varten laaditaan osayleiskaava, jossa ratkaistaan alueen maankäytölliset

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 23.8.2004 Kokouspvm 19.8.2004 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 2/2016 Ympäristönsuojelulautakunta

Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 2/2016 Ympäristönsuojelulautakunta 97 36 Päätös ympäristöluvan raukeamisesta Ritva Haarala, Pöytyä Asia Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöjaoston Ritva Haaralalle 6.9.2006 myöntämän broilerikasvattamon ympäristöluvan ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen 17.4.2009 ASIA HAKIJA Kaitasuon turvetuotantoa koskeva ympäristölupa (korkeimman hallinto-oikeuden

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Pöytäkirja nro 2 / 2014 Sivistyslautakunta

Kosken Tl kunta Pöytäkirja nro 2 / 2014 Sivistyslautakunta Kosken Tl kunta Pöytäkirja nro 2 / 2014 21 Kokousaika Keskiviikko 5.3.2014 klo 18-19.40 Kokouspaikka Kosken Tl kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet varajäsenet Jalli Marja pj.

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti Ympäristönsuojelulain 58 :n 1 momentti Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 6 b

Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti Ympäristönsuojelulain 58 :n 1 momentti Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 6 b 1(6) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 35 YLO LOS-2003-Y-1335-111 Annettu julkipanon jälkeen 4.4.2008 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös Wipro Infrastructure Engineering Oy:n ympäristönsuojelulain 58 :n mukaisesta muutoshakemuksesta,

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Luonnos 24.2.2017 Valtioneuvoston asetus maankäyttö- ja rakennusasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti kumotaan maankäyttö- ja rakennusasetuksen 31 ja 34 :n 2 momentti, sellaisena

Lisätiedot

Terveydensuojelun valvontasuunnitelma vuosille

Terveydensuojelun valvontasuunnitelma vuosille KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Terveydensuojelun valvontasuunnitelma vuosille 2008 2010 Luonnos 29.10.07 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...3 1.1 KUNNAN TERVEYDENSUOJELUVIRANOMAISEN

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4 N:o 2/2016 Sivu 4 _ TILINPÄÄTÖKSEN 2015 HYVÄKSYMINEN 6.4.2016 10 Seurakunnan tilinpäätöksen laatimista ja käsittelyä koskevat säännökset ovat kirkkojärjestyksen15 luvun 9 :ssä. Seurakunnan on laadittava

Lisätiedot

Liikkuvat elintarvikehuoneistot ja kotivalmistus Oivassa. Ympäristöterveyden valtakunnalliset koulutuspäivät Kotka Pirjo Korpela Evira

Liikkuvat elintarvikehuoneistot ja kotivalmistus Oivassa. Ympäristöterveyden valtakunnalliset koulutuspäivät Kotka Pirjo Korpela Evira Liikkuvat elintarvikehuoneistot ja kotivalmistus Oivassa Ympäristöterveyden valtakunnalliset koulutuspäivät 18.5.2016 Kotka Pirjo Korpela Evira Liikkuvat elintarvikehuoneistot Elintarvikelaki 6 kohta 18a

Lisätiedot

Vierasainevalvontaprosessi. OSA: 1 Elintarvikkeiden kasvinsuojeluainejäämävalvontaohjelma

Vierasainevalvontaprosessi. OSA: 1 Elintarvikkeiden kasvinsuojeluainejäämävalvontaohjelma Vierasainevalvontaprosessi OSA: 1 Elintarvikkeiden kasvinsuojeluainejäämävalvontaohjelma Evira/843/0411/2014 Eviran raportti Hyväksymispäivä X.X.2014 Tuoteturvallisuus Hyväksyjä Esittelijä Lisätietoja

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (8) Kirkkovaltuusto Kokous Maanantai klo

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (8) Kirkkovaltuusto Kokous Maanantai klo NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2010 1 (8) KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 4.1.2010 klo 17.00-17.27 Paikka Seurakuntakeskus KÄSITELTÄVÄT ASIAT KV 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 KV 2 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON KEMIKAALI-, KULUTTAJATURVALLISUUS-, TERVEY- DENSUOJELU- JA TUPAKKAVALVONNAN VUODEN 2012 TOTEUMAN ARVIOINTI

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON KEMIKAALI-, KULUTTAJATURVALLISUUS-, TERVEY- DENSUOJELU- JA TUPAKKAVALVONNAN VUODEN 2012 TOTEUMAN ARVIOINTI Arviointi ISAVI/1343/05.14.02/2014 Itä-Suomi Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue 31.3.2014 Kuopion kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunta YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON KEMIKAALI-, KULUTTAJATURVALLISUUS-,

Lisätiedot

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän.

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. TAIVALKOSKEN KUNTA TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 15.11.1996 57 Voimaantulo 1.1.1997 1 luku Valvontajärjestelmä 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään

Lisätiedot

142 02.10.2012 104 25.06.2013 137 27.08.2013 71 20.05.2014

142 02.10.2012 104 25.06.2013 137 27.08.2013 71 20.05.2014 EURAJOEN JOKIVEDEN KÄYTTÖKIELTO 64/64.641/2013, 280/62.623/2013 PJSYMPLK 02.10.2012 142 JVP-Eura Oy:n jätevesipuhdistamolla tapahtuneiden laiterikkojen seurauksena Eurajokeen on päässyt puutteellisesti

Lisätiedot

Asiantuntijat: Lotta Mikkola hallintojohtaja, klo 15.00-15.13/79

Asiantuntijat: Lotta Mikkola hallintojohtaja, klo 15.00-15.13/79 OTE PÖYTÄKIRJASTA Kaupunginhallitus 14.03.2016 80 Kaupunginhallitus Pöytäkirja n:o 8/2016 Aika: 14.03.2016 klo 15.00 15.45 Paikka: Kaupunginhallituksen sali Läsnä: Varsinaiset jäsenet: Juha Rostedt, puheenjohtaja

Lisätiedot

Riskinarviointiseminaari Ajankohtaista riskinarvioinnista - Raskasmetallit ympäristössä ja elintarvikkeissa Vierasainevalvonta Suomessa

Riskinarviointiseminaari Ajankohtaista riskinarvioinnista - Raskasmetallit ympäristössä ja elintarvikkeissa Vierasainevalvonta Suomessa Riskinarviointiseminaari 6.11.2015 Ajankohtaista riskinarvioinnista - Raskasmetallit ympäristössä ja elintarvikkeissa Vierasainevalvonta Suomessa Kaija-Leena Saraste Evira/Elintarvikehygienia 06.11.2015

Lisätiedot

ATERIOIDEN KULJETUKSET -VALVONTAHANKE. Selvitys aterioiden kuljetusolosuhteista ja kuljetettavien aterioiden laadusta HANKESUUNNITELMA

ATERIOIDEN KULJETUKSET -VALVONTAHANKE. Selvitys aterioiden kuljetusolosuhteista ja kuljetettavien aterioiden laadusta HANKESUUNNITELMA 1 (10) ATERIOIDEN KULJETUKSET -VALVONTAHANKE Selvitys aterioiden kuljetusolosuhteista ja kuljetettavien aterioiden laadusta HANKESUUNNITELMA Tekijät: Jaana Valkama, Pirjo Kosonen, Merja Seppälä, Lea Ursin

Lisätiedot

ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ

ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 1.1.2005 - ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ P E R U S S O P I M U S 1. Luku SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 1 Nimi ja kotipaikka Kuntayhtymän nimi on Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Lisätiedot

Ryhtyisinkö elintarvikealan yrittäjäksi?

Ryhtyisinkö elintarvikealan yrittäjäksi? Ryhtyisinkö elintarvikealan yrittäjäksi? Salon kaupunki Ympäristöterveydenhuolto Hornintie 2-4, 24800 Halikko, terveystarkastaja p. 02 778 4608, marjo.harkonen@salo.fi Tarvittavat ilmoitukset/hakemukset

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1 Kokousaika 14.3.2012, kello 16.30 18.25 Kokouspaikka Erkin Haussi, Nikkolantie 114 Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Lahti Tapani, puheenjohtaja

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013. torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo alkaen

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013. torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo alkaen 3.10.2013 33 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA JÄSENET torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo 19.00 alkaen Seurakuntatalo Eskelinen Sanna Haataja Markku Huuskonen Erkki Karppinen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/ (5) Ympäristökeskus Elintarviketurvallisuusosasto Elintarviketurvallisuuspäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/ (5) Ympäristökeskus Elintarviketurvallisuusosasto Elintarviketurvallisuuspäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2014 1 (5) 23 Reinin Liha Oy:n elintarvikelain 56 :n mukaisen väliaikaisen käyttökiellon purkua koskeva päätös HEL 2014-007565 T 11 02 00 Päätös Toimija Kohde Elintarviketurvallisuuspäällikön

Lisätiedot

Vastuuvapauden myöntäminen vuosien 2011-2012 aikana toimineelle kunnanhallitukselle ja kunnanjohtajalle sekä muille tilivelvollisille

Vastuuvapauden myöntäminen vuosien 2011-2012 aikana toimineelle kunnanhallitukselle ja kunnanjohtajalle sekä muille tilivelvollisille Kunnanvaltuusto 65 25.06.2013 Vastuuvapauden myöntäminen vuosien 2011-2012 aikana toimineelle kunnanhallitukselle ja kunnanjohtajalle sekä muille tilivelvollisille KVALT 65 Khsal 31 Tarkastuslautakunta

Lisätiedot

M35. Poliisien SM suunnistuskilpailut Raaseporissa. Lähtöluettelo. N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos:

M35. Poliisien SM suunnistuskilpailut Raaseporissa. Lähtöluettelo. N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos: Poliisien SM suunnistuskilpailut 22.8.2013 Raaseporissa Lähtöluettelo N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos: M 61 10:30 Risto Vesaluoma 97688 Jokilaaksojen poliisilaitos 62 10:32 Janne Vasenius

Lisätiedot

JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 9/2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(4)

JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 9/2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(4) JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 9/2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(4) Aika tiistaina 29.11.2016 klo 18.30 21.40 Paikka seurakuntatalo Läsnä: Jyrki Koivisto kirkkoherra pj. Sanni Junnila agronomi,

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja 2 momentin kohta 4 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 f

Päätös. Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja 2 momentin kohta 4 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 f Päätös Etelä-Suomi Nro 55/2013/1 Dnro ESAVI/78/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.3.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus ongelmajätteiden vastaanottokeskuksen toimintaa koskevan ympäristölupapäätöksen

Lisätiedot

Tampereen kaupungin ympäristöterveydenhuollon toiminta-alueen taksa

Tampereen kaupungin ympäristöterveydenhuollon toiminta-alueen taksa Tampereen kaupungin ympäristöterveydenhuollon toiminta-alueen taksa 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat

Lisätiedot

1/8. Ehdokaslistan numero 2: listan allekirjoittaja Timo Palenius ja Raino Velin. XX_lautakunnan pk suhtvaali_kla.doc

1/8. Ehdokaslistan numero 2: listan allekirjoittaja Timo Palenius ja Raino Velin. XX_lautakunnan pk suhtvaali_kla.doc 1/8 Pöytäkirja Karkkilan kaupunginvaltuuston vaalilautakunnan kokouksesta, joka pidettiin maanantaina tammikuun 26. päivänä 2015 klo 19.10-19.30, 19.50-20.00, 20.20-20.30, 20.35 20.45, 20.55 21.05 ja 21.09

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN POLIITTINEN OHJAUSRYHMÄ

VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN POLIITTINEN OHJAUSRYHMÄ VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN POLIITTINEN OHJAUSRYHMÄ aika Maanantai 19.12.2016 klo 14.05 15.33 paikka Varsinais-Suomen liitto (Ratapihankatu 36, Turku), nh. Tammi läsnäolijat Pöytäkirjan

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN TEKNISEN JA YMPÄRISTÖTOIMEN LAUTAKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN TEKNISEN JA YMPÄRISTÖTOIMEN LAUTAKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ Teknisen ja ympäristötoimen 4.1 1 (6) ESPOON KAUPUNGIN TEKNISEN JA YMPÄRISTÖTOIMEN LAUTAKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 12.12.2011 Viimeksi muutettu Valtuusto 26.1.2015 Voimaan 26.1.2015 Viimeksi muutettu

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 15.8.2016 KUNTA Euran kunta 050 KYLÄ Kauttua 406 KORTTELI 658 TONTTI 3 KIINTEISTÖT 2:574 (osa) 2:261 Kaavan laatija

Lisätiedot

o o o 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 1. 2. 1. Liite 1. Suunnitelmallisen valvonnan kohdetyypit, niiden riskiluokat, tarkastustiheys ja tarkastuksen keskimääräinen kesto Suunnitelmallisen

Lisätiedot

PROVINSSIROCK 2008 PERJANTAI

PROVINSSIROCK 2008 PERJANTAI PERJANTAI 13.06.2008 15. 21.00 1 Joni Renko H 2 Janna Renko H 3 Laura Raninen H 4 Antti-Pekka Valli H 5 Riina Yli-Ojanperä H 6 Sanna Peltoniemi H 7 Reijo Pulli H 8 Tiina Korkonen H 9 Kari Hautamäki H 10

Lisätiedot

Salon seurakunnan kirkkovaltuusto. Pöytäkirja Esityslista 6/2015

Salon seurakunnan kirkkovaltuusto. Pöytäkirja Esityslista 6/2015 Salon seurakunnan kirkkovaltuusto Pöytäkirja Esityslista 6/2015 Aika: 2.9.2015 klo 18.00 18.20 Paikka: Salon seurakunta, Seurakuntatalo, Juhlasali, Kirkkokatu 6, 24100 Salo Osallistujat: Jäsenet Läsnä

Lisätiedot