Sertifiointitutkinto ITIL PALVELUNHALLINNAN KÄYTÄNNÖT. ITIL Perustason sertifikaatti IT-palvelunhallinnassa TUTKINTOVAATIMUKSET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sertifiointitutkinto ITIL PALVELUNHALLINNAN KÄYTÄNNÖT. ITIL Perustason sertifikaatti IT-palvelunhallinnassa TUTKINTOVAATIMUKSET"

Transkriptio

1 Sertifiointitutkinto ITIL PALVELUNHALLINNAN KÄYTÄNNÖT ITIL Perustason sertifikaatti IT-palvelunhallinnassa TUTKINTOVAATIMUKSET Page 1 of 10

2 ITIL PERUSTASON SERTIFIKAATTI IT-PALVELUNHALLINNASSA IT-palvelunhallinnan ITIL perustason sertifikaatin on tarkoitus todistaa, että osallistuja hallitsee ITILterminologian, rakenteen ja peruskäsitteet. Lisäksi sertifikaatin tarkoituksena on varmistaa, että osallistuja on ymmärtänyt ITIL-käytäntöjen keskeiset periaatteet IT-palvelunhallinnassa. Sertifikaatin suorittaminen ei takaa riittäviä tietoja tai taitoja IT-palvelunhallinnan käytäntöjen soveltamiseen ilman lisäohjausta. Kohderyhmä IT-palvelunhallinnan ITIL perustason sertifikaatin kohderyhmä koostuu: Henkilöistä, jotka tarvitsevat perusymmärrystä ITIL-viitekehyksestä ja siitä, kuinka sitä voi käyttää parantamaan organisaation IT-palvelunhallinnan laatua. IT-ammattilaisista, jotka työskentelevät organisaatiossa, joka on ottanut käyttöön ja soveltanut ITILiä, ja jotka tarvitsevat tietoa ja tukea meneillään olevassa palvelun kehittämisohjelmassa. Kohderyhmä voi sisältää, mutta ei ole rajattu IT-ammattilaisiin, liiketoimintajohtoon ja liiketoimintaprosessin omistajiin. Oppimistavoitteet Osallistujat saavat tietoa ja ymmärtämystä seuraavista aihealueista osallistuessaan sertifikaattiin liittyvään opetukseen ja kokeeseen. Palvelunhallinta käytäntönä (ymmärrys) ITIL palvelun elinkaari (ymmärrys) Yleiset käsitteet ja määritelmät (tietoisuus) Peruskäsitteet ja mallit (ymmärrys) Valikoidut prosessit (tietoisuus) Valikoidut toiminnot (tietoisuus) Valikoidut roolit (tietoisuus) Teknologia ja arkkitehtuuri (tietoisuus) Pätevyys ja koulutus (tietoisuus) Page 2 of 10

3 Perustason tutkintovaatimukset Tutkintovaatimukset on tarkoitettu ohjaamaan opetusmateriaalien suunnittelua, kehittämistä ja käyttöä sekä valmennusta, jonka tavoitteena on lisätä ymmärrystä ja osaamista IT-palvelunhallinnassa, joka on kuvattu ITIL-julkaisuissa: ITIL Palvelustrategia, ITIL Palvelusuunnittelu, ITIL Palvelutransitio, ITIL Palvelutuotanto, ITIL Jatkuva palvelun parantaminen, ITIL johdanto ja ITIL sanasto. Tutkintovaatimukset on suunniteltu pitäen mielessä referenssien, laajennusten ja ylläpidon helppous. IT-palvelunhallinnan ITIL perustason sertifikaatin hakijoiden tulee suorittaa kaikki opetusjaksot, ja läpäistä vastaava tentti hyväksytysti saadakseen sertifikaatin. Kouluttajat voivat jäsentää ja järjestää koulutuksen haluamallaan tavalla, kunhan alla esitetyt jaksot tulevat riittävästi käsitellyiksi. On toivottavaa, että kouluttajat eivät suunnittele kurssejaan käyttäen suoraan mallina tässä dokumentissa esitettyä opetusjaksojen järjestystä. Opetusjärjestys on suunniteltu joustavaksi, jotta kurssin järjestäjät voivat lisätä painoarvoa sopiviin kohtiin. Suositeltu opetusaika on 3 päivää luokkaopetusta, johon voi sisältyä lopputentti. Jaksot sisältävät alla esitetyt aiheet. Jakso ITILFND01 Palvelunhallinta käytäntönä Tämän jakson tarkoitus on auttaa osallistujaa määrittämään palvelun käsite, ja ymmärtämään sekä selittämään, mitä tarkoittaa käsite palvelunhallinta käytäntönä. Osallistujien tulee erityisesti osata: Kuvailla käsite yleisesti käytössä olevat parhaat käytännöt (SS 2.1.7, Kuva 2.3) Kuvailla ja selittää, miksi ITIL on ollut menestyksellinen (SS 1.4) Määritellä ja selittää käsite palvelu (SS 2.1.1) Määritellä ja selittää käsite sisäiset ja ulkoiset asiakkaat (SS ) Määritellä ja selittää käsite sisäiset ja ulkoiset palvelut (SS ) Määritellä ja selittää käsite palvelunhallinta (SS 2.1.2) Määritellä ja selittää käsite IT-palvelunhallinta (SS 2.1.3) Määritellä ja selittää käsite palvelunhallinnan sidosryhmät (SS 2.1.5) Määritellä prosessit ja funktiot (SS 2.2.2, ) Selittää prosessimalli ja prosessien ominaisuudet (SS 2.2.2, Kuva 2.5) Suositeltu opetusaika tälle jaksolle on vähintään 1 tunti ja 30 minuuttia. ITILFND02 ITIL palvelun elinkaari Tämän jakson tarkoitus on auttaa osallistujaa ymmärtämään ITIL palvelun elinkaaren arvo, kuinka prosessit liittyvät toisiinsa elinkaaren aikana ja selittämään jokaisen elinkaaren vaiheen tavoitteet, laajuus ja liiketoiminta-arvo. Osallistujien tulee erityisesti: Kuvailla ITIL palvelujen elinkaaren rakenne (SS 1. Johdanto 1.1 asti, SS 1.2, Kuva 1.1) Selittää palvelustrategian tarkoitus, tavoitteet ja laajuus (SS 1.1.1, 1.1.2) Lyhyesti selittää, mitä arvoa palvelustrategia tuo liiketoiminnalle (SS 1.1.4) Page 3 of 10

4 02-5. Selittää palvelusuunnittelun tarkoitus, tavoitteet ja laajuus (SD 1.1.1, 1.1.2) Lyhyesti selittää, mitä arvoa palvelusuunnittelu tuo liiketoiminnalle (SD 1.1.4) Selittää palvelutransition tarkoitus, tavoitteet ja laajuus (ST 1.1.1, 1.1.2) Lyhyesti selittää, mitä arvoa palvelutransitio tuo liiketoiminnalle (ST 1.1.4) Selittää palvelutuotannon tarkoitus, tavoitteet ja kattavuus (SO 1.1.1, 1.1.2) Lyhyesti selittää, mitä arvoa palvelutuotanto tuo liiketoiminnalle (SO 1.1.4) Selittää jatkuvan palvelun parantamisen päätarkoitus, tavoitteet ja laajuus (CSI 1.1.1, 1.1.2) Lyhyesti selittää, mitä arvoa jatkuva palvelun parantaminen tuo liiketoiminnalle (CSI 1.1.4) On suositeltavaa, että tämän jakson opetus sisällytetään muiden jaksojen opetukseen. Suositeltu opetusaika tälle jaksolle on vähintään yksi tunti. ITILFND03 Yleiset käsitteet ja määritelmät Tämän jakson tarkoitus on auttaa osallistujaa määrittelemään avaintermistöä ja selittämään palvelunhallinnan peruskäsitteet. Osallistujien tulee erityisesti osata määritellä ja selittää seuraavat peruskäsitteet: Hyöty ja takuu (SS ) Omaisuudet, resurssit ja kyvykkyydet (SS 2.2.1) Palveluportfolio (SS , Kuva 4.14) Palveluluettelo (sekä kaksi- että kolmi-näkymätyypit) (SD , Kuva 4.4, Kuva 4.5) Hallintatapa (SS 2.3.1) Liiketoimintaperuste (SS ) Riskien hallinta (SS , ) Palvelutuottaja (SS 2.1.4) Toimittaja (SS 2.1.5) Palvelutasosopimus (SLA) (SD 4.3.4) Sisäinen hankintasopimus (OLA) (SD 4.3.4) Ulkoinen hankintasopimus (SD ) Palvelusuunnittelupaketti (SD Appendix A) Saatavuus (SD ) Palvelutietämyksen hallintajärjestelmä (SKMS) (ST ) Konfiguraation rakenneosa (CI) (ST ) Konfiguraationhallintajärjestelmä (ST ) Definitiivinen mediakirjasto (DML) (ST ) Muutos (ST ) Muutostyypit (standardi-, hätä- ja normaali-) (ST , , ) Heräte (SO 4.1 ensimmäinen kappale) Hälytys (Sanasto) Häiriö (SO 4.2 ensimmäinen kappale) Vaikutus, kiireellisyys ja prioriteetti (SO ) Palvelupyyntö (SO 4.3 ensimmäinen kappale) Ongelma (SO 4.4 ensimmäinen kappale) Väliaikaisratkaisu (SO ) Page 4 of 10

5 Tunnettu virhe (SO ) Tunnettujen virheiden tietokanta (KEDB) (SO ) Viestinnän rooli palvelutuotannossa (SO 3.6) Julkaisupolitiikka (ST ) Palvelutyypit (SS , Taul. 3.5) Muutosehdotukset (ST ) CSI-rekisteri (CSI 3.4) Tulokset (SS 2.1.1) Liiketoiminta-aktiivisuusmalli (SS ) Asiakkaat ja käyttäjät (SS 2.1.5) Demingin ympyrä (suunnittele, toteuta, tarkasta, toimi) (CSI 3.8, Kuva 2.8) On suositeltavaa, että tämän jakson opetus tapahtuu muiden yksiköiden yhteydessä. ITILFND04 Peruskäsitteet ja mallit Tämän jakson tarkoitus on auttaa osallistujaa ymmärtämään ja selittämään palvelunhallinnan peruskäsitteet ja mallit, ja arvioimaan joitakin palvelunhallintaan liittyviä vastakkaisia voimia. Osallistujien tulee erityisesti osata: Palvelustrategia Kuvata arvon muodostaminen palvelujen avulla (SS 3.2.3, , Kuva 3.6, Kuva 3.7, ei kohtaa Marketing mindset ) Service design Ymmärtää ihmisten, prosessien, tuotteiden ja kumppanien tärkeys palvelunhallinnassa (SD 3.1.5, Kuva 3.3) Ymmärtää viisi tärkeintä palvelusuunnittelun näkökohtaa (SD 3.1.1): Palveluratkaisut uusille tai muutetuille palveluille Hallintatietojärjestelmät ja työkalut Teknologia- ja hallinta-arkkitehtuurit Tarvittavat prosessit Mittaamismenetelmät ja mittarit Jatkuva palvelun parantaminen Selittää jatkuvan palvelun parantamisen lähestymistapaa (CSI 3.1, CSI 3.1.1, Kuva 3.1) Ymmärtää mittaamisen rooli jatkuvassa palvelun parantamisessa, ja selittää seuraavat tärkeät elementit: Kriittisten menestystekijöiden (CSF) ja keskeisten suorituskykymittareiden (KPI) välinen suhde (CSI 5.5.1) Perustasot (CSI 3.9.1) Mittareiden tyypit (teknologiamittarit, prosessimittarit, palvelumittarit (CSI 5.5) Page 5 of 10

6 Suositeltava opetusaika tälle jaksolle on 1 tunti ja 30 minuuttia. ITILFND05 Prosessit Tämän jakson tarkoitus on auttaa osallistujaa ymmärtämään, millainen rooli palvelunhallinnan prosesseilla on ITIL palvelunhallinnan elinkaaressa, selittää neljän ydinprosessin tarkoitus, tavoitteet, laajuus, peruskäsitteet, aktiviteetit ja yhteydet, sekä esittää kahdeksantoista muun prosessin tarkoitus, tavoitteet ja laajuus. Lista toiminnoista, joita kuhunkin prosessiin kuuluu, on vähimmäisvaatimus, eikä sitä pitäisi ottaa kaiken kattavana listana. Osallistujien tulee erityisesti osata: Palvelustrategia Esittää tarkoitus, tavoitteet ja laajuus seuraavista: Palveluportfolionhallinta (SS 4.2.1, ) Palveluportfolio (SS , Kuva 4.14) IT-palvelujen taloushallinta (SS 4.3.1, 4.3.2) Liiketoimintaperuste (SS ) Liiketoimintasuhteiden hallinta (SS 4.5.1, 4.5.2, Taul. 4.10) Palvelusuunnittelu Selittää tarkoitus, tavoitteet, laajuus, peruskäsitteet, prosessiaktiviteetit ja yhteydet seuraaville: Palvelutasonhallinta (SLM) (SD , ) Seuraava luettelo pitää kattaa: Palvelukohtainen palvelutasosopimus (SLA) (SD ) Monitasoiset palvelutasosopimukset (SLA) (SD , Kuva 4.7) Palvelutasovaatimukset (SLRs) (SD ) SLA-seuranta (SLAM) -kaavio (SD , CSI, Kuva 4.4) Palvelun katselmointi (SD ) Palvelun kehittämissuunnitelma (SIP) (SD ) Palvelutasonhallinnan (SLM) ja liiketoimintasuhteiden hallinnan (BRM) välinen suhde (SD ) Esittää tarkoitus, tavoitteet ja laajuus seuraaville: Palveluluettelonhallinta (SD 4.2.1, 4.2.2) Saatavuudenhallinta (SD 4.4.1, 4.4.2) Page 6 of 10

7 Palvelun saatavuus (SD ) Komponentin saatavuus (SD ) Luotettavuus (SD ) Ylläpidettävyys (SD ) Huoltovarmuus (SD ) Ydinliiketoiminnot (VBF) (SD ) Tietoturvan hallinta (ISM) (SD 4.7.1, ) Tietoturvapolitiikka (SD ) Toimittajahallinta (SD 4.8.1, ) Toimittajakategoriat (SD , Kuva 4.28) Kapasiteetinhallinta (SD 4.5.1, 4.5.2) Kapasiteettisuunnitelma (SD ) Liiketoiminnan kapasiteetinhallinta (SD ) Palvelun kapasiteetinhallinta (SD ) Komponentin kapasiteetinhallinta (SD ) IT-palvelun jatkuvuudenhallinta (SD 4.6.1, 4.6.2) Liiketoiminnan vaikutusanalyysin (BIA) tarkoitus (SD ) Riskien arviointi (SD ) Suunnittelun koordinointi (SD 4.1.1, 4.1.2) Palvelutransitio Selittää tarkoitus, tavoite, laajuus, peruskäsitteet, prosessiaktiviteetit ja yhteydet seuraaville: Muutoksenhallinta (ST 4.2.1, 4.2.2, , , ) Muutospyynnön tyypit (ST ) Muutosmallit (ST ) Palautumissuunnittelu (ST ) Muutoskomitea / hätämuutoskomitea (ST , ) Normaalimuutoksen elinkaari (ST 4.2.5, Kuva 4.2) Esittää tarkoitus, tavoitteet ja laajuus seuraaville: Julkaisun- ja käyttöönotonhallinta (ST 4.4.1, 4.4.2) Julkaisun ja käyttöönoton neljä vaihetta (ST 4.4.5, Kuva 4.23) Tietämyksenhallinta (ST 4.7.1, 4.7.2) Tiedosta-Informaatioon-Tietämykseen-Viisauteen (DIKW) & SKMS (ST , , Kuva 4.36) Page 7 of 10

8 05-63 Palveluomaisuuden- ja konfiguraationhallinta (SACM) (ST 4.3.1, 4.3.2,) Transition suunnittelu ja tuki (ST 4.1.1, 4.1.2) Palelutuotanto Selittää tarkoitus, tavoite, laajuus, peruskäsitteet, prosessiaktiviteetit ja yhteydet seuraaville: Häiriönhallinta (SO 4.2.1, 4.2.2, , 4.2.5, ) Ongelmanhallinta (SO 4.4.1, 4.4.2, , 4.4.5, ), ei ongelmanhallintatekniikoita käsittelevää kohtaa ( ) Esittää tarkoitus, tavoitteet ja laajuus seuraaville: Herätteidenhallinta (SO 4.1.1, 4.1.2) Palvelupyyntöprosessi (SO 4.3.1, 4.3.2) Pääsynhallinta (SO 4.5.1, 4.5.2) Jatkuva palvelun parantaminen Esittää tarkoitus, tavoitteet ja laajuus seuraavalle: Seitsemän askeleen kehittämisprosessi (CSI , 4.1, 4.1.1, 4.1.2, Kuva 3.4) Suositeltu opetusaika tälle jaksolle on vähintään 10 tuntia ja 45 minuuttia. ITILFND06 Toiminnot Tämän jakson tarkoitus on auttaa osallistujaa selittämään palvelupistetoiminnon rooli, tavoitteet ja organisatoriset rakenteet, sekä esittää kolmen muun toiminnon rooli, tavoitteet ja limittyminen. Osallistujien tulee erityisesti osata: Selittää rooli, tavoitteet ja organisatoriset rakenteet: Palvelupiste-toiminto (SO 6.3, 6.3.1, 6.3.2, 6.3.3, Kuvat 6.2, 6.3, 6.4) Esittää rooli ja tavoitteet seuraaville: Tekninen hallinta -toiminto (SO 6.4.1, 6.4.2) Sovellushallinta-toiminto (SO 6.6.1, 6.6.2) mukaan lukien sovelluskehitys (SO , Taul. 6.2) IT-käyttöpalvelun hallinta -toiminto (IT-käyttöpalvelun valvomo ja fyysisen käyttöympäristön hallinta) (SO 6.5.1, 6.5.2) Page 8 of 10

9 Suositeltu opetusaika tälle jaksolle on vähintään yksi tunti. ITILFND07 Roolit Tämän jakson tarkoitus on auttaa osallistujaa selittämään ja olemaan tietoinen tärkeimpien palvelunhallinnan roolien vastuista. Osallistujien tulee erityisesti osata: Esittää seuraavien roolit ja vastuut Prosessinomistaja (SD 6.3.2) Prosessipäällikkö (SD 6.3.3) Prosessin toimija (SD 6.3.4) Palvelun omistaja (SD 6.3.1) Tunnistaa vastuullinen, tulosvastuullinen, konsultoitava ja tiedotettava (RACI) -vastuumalli ja selittää sen rooli organisaatiorakenteen määrittelyssä. (SD , taul. 3.2, ei RACI-VS eikä RASCI) Tämän jakson suositeltu opetusaika on vähintään 45 minuuttia. ITILFND08 Teknologia ja arkkitehtuuri Tämän jakson tarkoitus on auttaa osallistujaa Ymmärtämään, kuinka palveluautomaatio auttaa palvelunhallinnan prosessien nopeuttamisessa (SS 7.1) On suositeltavaa, että tämän jakson opetus sisällytetään muiden jaksojen opetukseen. ITILFND09 Pätevyys ja koulutus Palvelunhallinnan pätevyys ja taidot (SD 6.5.1) Pätevyyden ja taitojen viitekehys (SD 6.5.2) Koulutus (SD 6.5.3) Tätä osaa ei testata. Suositeltu opetusaika on vähintään 15 minuuttia. ITILFND10 Harjoitustentti Tämän jakson tarkoitus on auttaa osallistujaa läpäisemään ITIL Perustason tentti. Osallistujien tulee erityisesti: Osallistua vähintään yhteen ITIL Perustason harjoituskokeeseen. Suositeltu opetusaika tälle jaksolle on vähintään 2 tuntia sisältäen harjoitustentin tarkistuksen. Page 9 of 10

10 Page 10 of 10

11 Kokeen muoto Tähän tutkintojärjestelmään kuuluu tentti, joka osallistujan tulee läpäistä saadakseen ITIL perustason sertifikaatin IT-palvelunhallinnassa. Tyyppi Monivalinta, 40 kysymystä. Kysymykset valitaan koko IT-palveluhallinnan ITIL perustason sertifikaatin kysymyspankista. Kesto Tentin kestoaika on 60 minuuttia osallistujan omalla kielellä Kieleen liittyvä lisä-aika Edellytykset Valvottu Lähdemateriaalin käyttö Hyväksytyn tuloksen raja Toimitus Kun osallistuja suorittaa tentin kielellä, joka ei ole hänen äidinkielensä kokeen maksimi kestoaika on 75 minuuttia, ja hänellä on oikeus käyttää sanakirjaa Vahvana suosituksena on akkreditoidun koulutusorganisaation ITIL Perustason koulutus, mutta koulutus ei ole edellytyksenä Kyllä Ei 26/40 eli 65% Tämä tentti on saatavilla sähköisessä muodossa tai paperisena. Page 11 of 10

Tietoturvallisuuden hallinnan suunnittelu ja toteutus. Projektiopas valtionhallinnon organisaation tietoturvallisuudesta vastaavalle

Tietoturvallisuuden hallinnan suunnittelu ja toteutus. Projektiopas valtionhallinnon organisaation tietoturvallisuudesta vastaavalle Tietoturvallisuuden hallinnan suunnittelu ja toteutus Projektiopas valtionhallinnon organisaation tietoturvallisuudesta vastaavalle Kirsi Nurmi, 2011 Kirsi Nurmi Järvenpää 2011 ISBN 978-952-92-9055-0 (PDF)

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

OSA I. oppiscrum-opas

OSA I. oppiscrum-opas OSA I oppiscrum-opas Pedagogisia keinoja yrittäjämäiseen oppimiseen, oppimisen omistajuuteen sekä oppimisen iloon yrittäjämäistä toimintaa tukevassa oppimisympäristössä Oppimisen kehä kiertyy ja oppimisen

Lisätiedot

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola, Markus Orava, Virpi Varjonen Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola Markus Orava Virpi Varjonen

Lisätiedot

KANSAINVÄLISET TOIMINTATAVAT

KANSAINVÄLISET TOIMINTATAVAT KANSAINVÄLISET TOIMINTATAVAT Project No. 505710-CZ-2009-KA4-KA4MP Hanke on rahoitettu Euroopan komission tuella. Tästä julkaisusta (tiedotteesta) vastaa ainoastaan sen laatija, eikä komissio ole vastuussa

Lisätiedot

ISO 9000 -sarjan. www.sfs.fi. Valinta ja käyttö

ISO 9000 -sarjan. www.sfs.fi. Valinta ja käyttö ISO 9000 -sarjan standardit www.sfs.fi Valinta ja käyttö ISO 9000 -sarjan standardien valinta ja käyttö Laadunhallintaa käsittelevien kansainvälisten standardien ja ohjeiden ISO 9000 -sarja on saavuttanut

Lisätiedot

Palveluarkkitehtuurin soveltaminen terveydenhuollossa. Osa 2: prosessien ja palvelujen määrittely ja suunnittelu

Palveluarkkitehtuurin soveltaminen terveydenhuollossa. Osa 2: prosessien ja palvelujen määrittely ja suunnittelu Palveluarkkitehtuurin soveltaminen terveydenhuollossa Osa 2: prosessien ja palvelujen määrittely ja suunnittelu Tekijät Päiväys 31.8.2007 Juha Mykkänen, Heli Luostarinen, Assi Pöyhölä, Esa Paakkanen, Marko

Lisätiedot

Toiminnan ja prosessien mallintaminen

Toiminnan ja prosessien mallintaminen Irmeli Luukkonen, Juha Mykkänen, Timo Itälä, Saara Savolainen, Maarit Tamminen Toiminnan ja prosessien mallintaminen Tasot, näkökulmat ja esimerkit SOLEA-hanke Itä-Suomen yliopisto Aalto-yliopisto Irmeli

Lisätiedot

VirtuaaliAMK-koulutustuotteiden laadunvarmistus (LUONNOS 5.11.2002)

VirtuaaliAMK-koulutustuotteiden laadunvarmistus (LUONNOS 5.11.2002) copyright VirtuaaliAMK-kehittämisyksikkö/OVa 1(26) VirtuaaliAMK-koulutustuotteiden laadunvarmistus (LUONNOS 5.11.2002) Johdanto VirtuaaliAMK-sisällöntuotannon kokonaisuus perustuu systemaattiseen, vaiheistettuun

Lisätiedot

Sähköisten palvelujen kehittäminen

Sähköisten palvelujen kehittäminen Sähköisten palvelujen kehittäminen Toimintamalli ja käsikirja Esipuhe... 4 Sähköisten palveluiden kehittämisen toimintamallin käsikirja... 7 Liite 1: Toimintamalli kalvoesitys... 39 Liite 2: Linkkiosio

Lisätiedot

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla 2013 Yhteinen arviointimalli The Common Assessment Framework (CAF) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla CAF 2013 Sisällysluettelo Mallin keskeinen

Lisätiedot

Kohti Euroopan e-skills laatumerkkejä tieto- ja viestintäteknologian (ICT) teollisuuden koulutusohjelmille ja sertifioinneille

Kohti Euroopan e-skills laatumerkkejä tieto- ja viestintäteknologian (ICT) teollisuuden koulutusohjelmille ja sertifioinneille Kohti Euroopan e-skills laatumerkkejä tieto- ja viestintäteknologian (ICT) teollisuuden koulutusohjelmille ja sertifioinneille Ehdotukset laatumerkeistä, liittyvistä palveluista ja työkaluista Valmisteltu

Lisätiedot

Teknisen ICTympäristön

Teknisen ICTympäristön Teknisen ICTympäristön tietoturvataso-ohje Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 3/2012 VAHTI Teknisen ICT-ympäristön tietoturvataso-ohje Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 3/2012

Lisätiedot

Käytettävyystutkimuksen yksiselitteisyys

Käytettävyystutkimuksen yksiselitteisyys TEKNILLINEN KORKEAKOULU Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta Ilari Pulkkinen Käytettävyystutkimuksen yksiselitteisyys Kandidaatin työ Espoo 10.12.2008 Työn ohjaaja: Dosentti Timo Korhonen

Lisätiedot

VTT WORKING PAPERS 137. Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne. Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista

VTT WORKING PAPERS 137. Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne. Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista VTT WORKING PAPERS 137 Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista ISBN 978-951-38-7476-6 (URL: http://www.vtt.fi/publications/index.jsp) ISSN 1459-7683

Lisätiedot

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen...

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen... Sisältö 1 Johdanto... 3 1.1 Työkirjan sisällöstä... 3 1.2 Yleistä tuotteistamisesta... 3 2 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 2.1 Valmennuspalvelun perusrunko... 5 2.2 Palvelun vaiheiden perustietolomake...

Lisätiedot

EUSE Toolkit. Tuetun työllistymisen työkalupakki

EUSE Toolkit. Tuetun työllistymisen työkalupakki EUSE Toolkit Tuetun työllistymisen työkalupakki EUSE Toolkit Tuetun työllistymisen työkalupakki Alkuperäisteos: EUSE TOOLKIT Alkuperäisteoksen suomennettu versio: EUSE Tuetun työllistymisen työkalupakki

Lisätiedot

Projektin suunnittelu - TIE TULOKSIIN

Projektin suunnittelu - TIE TULOKSIIN - TIE TULOKSIIN Urpo Jalava & Kari J Keinonen 2008 Koulutus Käyttöoikeustiedot Tämän materiaalin sisältö on suojattu tekijänoikeuslain, muiden asiaa käsittelevien lakien ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti.

Lisätiedot

Palvelusetelin käyttöönotto kunnissa

Palvelusetelin käyttöönotto kunnissa Sitran selvityksiä 9 1 Sitran selvityksiä 9 Palvelusetelin käyttöönotto kunnissa Minna Tuominen-Thuesen KPMG Sitran selvityksiä 9 2 Sisällysluettelo Esipuhe 3 1. Yleistä 4 2. Nykytila 5 2.1. Kokemuksia

Lisätiedot

Tietoturvallisuus. on asenne! 6/2008. Selvitys julkishallinnon tietoturvakoulutustarpeista VAHTI. Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä

Tietoturvallisuus. on asenne! 6/2008. Selvitys julkishallinnon tietoturvakoulutustarpeista VAHTI. Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä Tietoturvallisuus on asenne! Selvitys julkishallinnon tietoturvakoulutustarpeista Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 6/2008 VAHTI Tietoturvallisuus on asenne! Selvitys julkishallinnon tietoturvakoulutustarpeista

Lisätiedot

12 EI-TOIMINNALLISET VAATIMUKSET. 12.1 Avainkäsitteet. 12.1.1 Moreqin ei-toiminnalliset vaatimukset

12 EI-TOIMINNALLISET VAATIMUKSET. 12.1 Avainkäsitteet. 12.1.1 Moreqin ei-toiminnalliset vaatimukset 12 EI-TOIMINNALLISET VAATIMUKSET 12.1 Avainkäsitteet 12.1.1 Moreqin ei-toiminnalliset vaatimukset Alkuperäisen Moreqin julkaisemisesta lähtien vuodesta 2001 lähtien ei-toiminnalliset vaatimukset ovat olleet

Lisätiedot

Kaarlo Kärkkäinen LÄHTÖTILA-ANALYYSIT JA LAADUNHALLINTA- OHJELMIEN VERTAILU

Kaarlo Kärkkäinen LÄHTÖTILA-ANALYYSIT JA LAADUNHALLINTA- OHJELMIEN VERTAILU 1 Kaarlo Kärkkäinen LÄHTÖTILA-ANALYYSIT JA LAADUNHALLINTA- OHJELMIEN VERTAILU Opinnäytetyö Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu Sähkötekniikka Tammikuu 2008 2 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ ABSTRACT LYHENTEET 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy HELSINKI 2007 raportteja 57 Suorituskyky nousuun! Hyödynnä henkilöstösi osaaminen Juhani Ukko Jussi Karhu Sanna Pekkola Hannu Rantanen Jarkko Tenhunen Juhani Ukko, Jussi Karhu, Sanna Pekkola, Hannu Rantanen,

Lisätiedot

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI Tilannekuva elinikäisen ohjauksen kehittämisestä ELY-alueilla Syksy 2012 Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia LAITURI-projekti

Lisätiedot

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI Tilannekuva elinikäisen ohjauksen kehittämisestä ELY-alueilla Syksy 2012 Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia Laituri-projekti

Lisätiedot

Inklusiivisen arvioinnin yleisiä tunnusmerkkejä

Inklusiivisen arvioinnin yleisiä tunnusmerkkejä ARVIOINTI INKLUSIIVISISSA OPPIMISYMPÄRISTÖISSÄ FI Inklusiivisen arvioinnin yleisiä tunnusmerkkejä Esipuhe Inklusiivinen arviointi on arviointia yleisopetuksen oppimisympäristössä tavalla, jossa periaatteet

Lisätiedot

COACHINGIN MERKITYS ORGANISAATION MUUTOKSEN TUKEMISESSA

COACHINGIN MERKITYS ORGANISAATION MUUTOKSEN TUKEMISESSA Aalto, AvoinYliopisto TKK, Tuotantotalouden laitos Johtamisen opinnot Muutosjohtamisen seminaari Espoo, 2011 COACHINGIN MERKITYS ORGANISAATION MUUTOKSEN TUKEMISESSA Mari Laukkanen laukkanen.mari@gmail.com

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona Oppaat ja käsikirjat 2012:10 Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2012:10 ISBN 978-952-13-5196-9

Lisätiedot

Hyvä kuntoutumiskäytäntö

Hyvä kuntoutumiskäytäntö Hyvä kuntoutumiskäytäntö Invalidiliiton kuntoutuspalvelut 1. Johdanto 5 2. Käsitteet 6 2.1 Toimintakyky 6 2.2 Kuntoutumistarve 6 2.3 Kuntoutusjärjestelmä 7 2.4 Kuntoutuminen 7 3. Asiakkaan näkökulma hyvässä

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA 2013 KOLMIVAIHEINEN KULJETTAJAOPETUS B-LUOKAN AJO-OIKEUTTA VARTEN JOHDANTO

OPETUSSUUNNITELMA 2013 KOLMIVAIHEINEN KULJETTAJAOPETUS B-LUOKAN AJO-OIKEUTTA VARTEN JOHDANTO OPETUSSUUNNITELMA 2013 KOLMIVAIHEINEN KULJETTAJAOPETUS B-LUOKAN AJO-OIKEUTTA VARTEN JOHDANTO Tämä opetussuunnitelma perustuu Ajoneuvohallintokeskuksen ja Autokoululiiton tilaamaan tutkimukseen Turun yliopiston

Lisätiedot