Sertifiointitutkinto ITIL PALVELUNHALLINNAN KÄYTÄNNÖT. ITIL Perustason sertifikaatti IT-palvelunhallinnassa TUTKINTOVAATIMUKSET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sertifiointitutkinto ITIL PALVELUNHALLINNAN KÄYTÄNNÖT. ITIL Perustason sertifikaatti IT-palvelunhallinnassa TUTKINTOVAATIMUKSET"

Transkriptio

1 Sertifiointitutkinto ITIL PALVELUNHALLINNAN KÄYTÄNNÖT ITIL Perustason sertifikaatti IT-palvelunhallinnassa TUTKINTOVAATIMUKSET Page 1 of 10

2 ITIL PERUSTASON SERTIFIKAATTI IT-PALVELUNHALLINNASSA IT-palvelunhallinnan ITIL perustason sertifikaatin on tarkoitus todistaa, että osallistuja hallitsee ITILterminologian, rakenteen ja peruskäsitteet. Lisäksi sertifikaatin tarkoituksena on varmistaa, että osallistuja on ymmärtänyt ITIL-käytäntöjen keskeiset periaatteet IT-palvelunhallinnassa. Sertifikaatin suorittaminen ei takaa riittäviä tietoja tai taitoja IT-palvelunhallinnan käytäntöjen soveltamiseen ilman lisäohjausta. Kohderyhmä IT-palvelunhallinnan ITIL perustason sertifikaatin kohderyhmä koostuu: Henkilöistä, jotka tarvitsevat perusymmärrystä ITIL-viitekehyksestä ja siitä, kuinka sitä voi käyttää parantamaan organisaation IT-palvelunhallinnan laatua. IT-ammattilaisista, jotka työskentelevät organisaatiossa, joka on ottanut käyttöön ja soveltanut ITILiä, ja jotka tarvitsevat tietoa ja tukea meneillään olevassa palvelun kehittämisohjelmassa. Kohderyhmä voi sisältää, mutta ei ole rajattu IT-ammattilaisiin, liiketoimintajohtoon ja liiketoimintaprosessin omistajiin. Oppimistavoitteet Osallistujat saavat tietoa ja ymmärtämystä seuraavista aihealueista osallistuessaan sertifikaattiin liittyvään opetukseen ja kokeeseen. Palvelunhallinta käytäntönä (ymmärrys) ITIL palvelun elinkaari (ymmärrys) Yleiset käsitteet ja määritelmät (tietoisuus) Peruskäsitteet ja mallit (ymmärrys) Valikoidut prosessit (tietoisuus) Valikoidut toiminnot (tietoisuus) Valikoidut roolit (tietoisuus) Teknologia ja arkkitehtuuri (tietoisuus) Pätevyys ja koulutus (tietoisuus) Page 2 of 10

3 Perustason tutkintovaatimukset Tutkintovaatimukset on tarkoitettu ohjaamaan opetusmateriaalien suunnittelua, kehittämistä ja käyttöä sekä valmennusta, jonka tavoitteena on lisätä ymmärrystä ja osaamista IT-palvelunhallinnassa, joka on kuvattu ITIL-julkaisuissa: ITIL Palvelustrategia, ITIL Palvelusuunnittelu, ITIL Palvelutransitio, ITIL Palvelutuotanto, ITIL Jatkuva palvelun parantaminen, ITIL johdanto ja ITIL sanasto. Tutkintovaatimukset on suunniteltu pitäen mielessä referenssien, laajennusten ja ylläpidon helppous. IT-palvelunhallinnan ITIL perustason sertifikaatin hakijoiden tulee suorittaa kaikki opetusjaksot, ja läpäistä vastaava tentti hyväksytysti saadakseen sertifikaatin. Kouluttajat voivat jäsentää ja järjestää koulutuksen haluamallaan tavalla, kunhan alla esitetyt jaksot tulevat riittävästi käsitellyiksi. On toivottavaa, että kouluttajat eivät suunnittele kurssejaan käyttäen suoraan mallina tässä dokumentissa esitettyä opetusjaksojen järjestystä. Opetusjärjestys on suunniteltu joustavaksi, jotta kurssin järjestäjät voivat lisätä painoarvoa sopiviin kohtiin. Suositeltu opetusaika on 3 päivää luokkaopetusta, johon voi sisältyä lopputentti. Jaksot sisältävät alla esitetyt aiheet. Jakso ITILFND01 Palvelunhallinta käytäntönä Tämän jakson tarkoitus on auttaa osallistujaa määrittämään palvelun käsite, ja ymmärtämään sekä selittämään, mitä tarkoittaa käsite palvelunhallinta käytäntönä. Osallistujien tulee erityisesti osata: Kuvailla käsite yleisesti käytössä olevat parhaat käytännöt (SS 2.1.7, Kuva 2.3) Kuvailla ja selittää, miksi ITIL on ollut menestyksellinen (SS 1.4) Määritellä ja selittää käsite palvelu (SS 2.1.1) Määritellä ja selittää käsite sisäiset ja ulkoiset asiakkaat (SS ) Määritellä ja selittää käsite sisäiset ja ulkoiset palvelut (SS ) Määritellä ja selittää käsite palvelunhallinta (SS 2.1.2) Määritellä ja selittää käsite IT-palvelunhallinta (SS 2.1.3) Määritellä ja selittää käsite palvelunhallinnan sidosryhmät (SS 2.1.5) Määritellä prosessit ja funktiot (SS 2.2.2, ) Selittää prosessimalli ja prosessien ominaisuudet (SS 2.2.2, Kuva 2.5) Suositeltu opetusaika tälle jaksolle on vähintään 1 tunti ja 30 minuuttia. ITILFND02 ITIL palvelun elinkaari Tämän jakson tarkoitus on auttaa osallistujaa ymmärtämään ITIL palvelun elinkaaren arvo, kuinka prosessit liittyvät toisiinsa elinkaaren aikana ja selittämään jokaisen elinkaaren vaiheen tavoitteet, laajuus ja liiketoiminta-arvo. Osallistujien tulee erityisesti: Kuvailla ITIL palvelujen elinkaaren rakenne (SS 1. Johdanto 1.1 asti, SS 1.2, Kuva 1.1) Selittää palvelustrategian tarkoitus, tavoitteet ja laajuus (SS 1.1.1, 1.1.2) Lyhyesti selittää, mitä arvoa palvelustrategia tuo liiketoiminnalle (SS 1.1.4) Page 3 of 10

4 02-5. Selittää palvelusuunnittelun tarkoitus, tavoitteet ja laajuus (SD 1.1.1, 1.1.2) Lyhyesti selittää, mitä arvoa palvelusuunnittelu tuo liiketoiminnalle (SD 1.1.4) Selittää palvelutransition tarkoitus, tavoitteet ja laajuus (ST 1.1.1, 1.1.2) Lyhyesti selittää, mitä arvoa palvelutransitio tuo liiketoiminnalle (ST 1.1.4) Selittää palvelutuotannon tarkoitus, tavoitteet ja kattavuus (SO 1.1.1, 1.1.2) Lyhyesti selittää, mitä arvoa palvelutuotanto tuo liiketoiminnalle (SO 1.1.4) Selittää jatkuvan palvelun parantamisen päätarkoitus, tavoitteet ja laajuus (CSI 1.1.1, 1.1.2) Lyhyesti selittää, mitä arvoa jatkuva palvelun parantaminen tuo liiketoiminnalle (CSI 1.1.4) On suositeltavaa, että tämän jakson opetus sisällytetään muiden jaksojen opetukseen. Suositeltu opetusaika tälle jaksolle on vähintään yksi tunti. ITILFND03 Yleiset käsitteet ja määritelmät Tämän jakson tarkoitus on auttaa osallistujaa määrittelemään avaintermistöä ja selittämään palvelunhallinnan peruskäsitteet. Osallistujien tulee erityisesti osata määritellä ja selittää seuraavat peruskäsitteet: Hyöty ja takuu (SS ) Omaisuudet, resurssit ja kyvykkyydet (SS 2.2.1) Palveluportfolio (SS , Kuva 4.14) Palveluluettelo (sekä kaksi- että kolmi-näkymätyypit) (SD , Kuva 4.4, Kuva 4.5) Hallintatapa (SS 2.3.1) Liiketoimintaperuste (SS ) Riskien hallinta (SS , ) Palvelutuottaja (SS 2.1.4) Toimittaja (SS 2.1.5) Palvelutasosopimus (SLA) (SD 4.3.4) Sisäinen hankintasopimus (OLA) (SD 4.3.4) Ulkoinen hankintasopimus (SD ) Palvelusuunnittelupaketti (SD Appendix A) Saatavuus (SD ) Palvelutietämyksen hallintajärjestelmä (SKMS) (ST ) Konfiguraation rakenneosa (CI) (ST ) Konfiguraationhallintajärjestelmä (ST ) Definitiivinen mediakirjasto (DML) (ST ) Muutos (ST ) Muutostyypit (standardi-, hätä- ja normaali-) (ST , , ) Heräte (SO 4.1 ensimmäinen kappale) Hälytys (Sanasto) Häiriö (SO 4.2 ensimmäinen kappale) Vaikutus, kiireellisyys ja prioriteetti (SO ) Palvelupyyntö (SO 4.3 ensimmäinen kappale) Ongelma (SO 4.4 ensimmäinen kappale) Väliaikaisratkaisu (SO ) Page 4 of 10

5 Tunnettu virhe (SO ) Tunnettujen virheiden tietokanta (KEDB) (SO ) Viestinnän rooli palvelutuotannossa (SO 3.6) Julkaisupolitiikka (ST ) Palvelutyypit (SS , Taul. 3.5) Muutosehdotukset (ST ) CSI-rekisteri (CSI 3.4) Tulokset (SS 2.1.1) Liiketoiminta-aktiivisuusmalli (SS ) Asiakkaat ja käyttäjät (SS 2.1.5) Demingin ympyrä (suunnittele, toteuta, tarkasta, toimi) (CSI 3.8, Kuva 2.8) On suositeltavaa, että tämän jakson opetus tapahtuu muiden yksiköiden yhteydessä. ITILFND04 Peruskäsitteet ja mallit Tämän jakson tarkoitus on auttaa osallistujaa ymmärtämään ja selittämään palvelunhallinnan peruskäsitteet ja mallit, ja arvioimaan joitakin palvelunhallintaan liittyviä vastakkaisia voimia. Osallistujien tulee erityisesti osata: Palvelustrategia Kuvata arvon muodostaminen palvelujen avulla (SS 3.2.3, , Kuva 3.6, Kuva 3.7, ei kohtaa Marketing mindset ) Service design Ymmärtää ihmisten, prosessien, tuotteiden ja kumppanien tärkeys palvelunhallinnassa (SD 3.1.5, Kuva 3.3) Ymmärtää viisi tärkeintä palvelusuunnittelun näkökohtaa (SD 3.1.1): Palveluratkaisut uusille tai muutetuille palveluille Hallintatietojärjestelmät ja työkalut Teknologia- ja hallinta-arkkitehtuurit Tarvittavat prosessit Mittaamismenetelmät ja mittarit Jatkuva palvelun parantaminen Selittää jatkuvan palvelun parantamisen lähestymistapaa (CSI 3.1, CSI 3.1.1, Kuva 3.1) Ymmärtää mittaamisen rooli jatkuvassa palvelun parantamisessa, ja selittää seuraavat tärkeät elementit: Kriittisten menestystekijöiden (CSF) ja keskeisten suorituskykymittareiden (KPI) välinen suhde (CSI 5.5.1) Perustasot (CSI 3.9.1) Mittareiden tyypit (teknologiamittarit, prosessimittarit, palvelumittarit (CSI 5.5) Page 5 of 10

6 Suositeltava opetusaika tälle jaksolle on 1 tunti ja 30 minuuttia. ITILFND05 Prosessit Tämän jakson tarkoitus on auttaa osallistujaa ymmärtämään, millainen rooli palvelunhallinnan prosesseilla on ITIL palvelunhallinnan elinkaaressa, selittää neljän ydinprosessin tarkoitus, tavoitteet, laajuus, peruskäsitteet, aktiviteetit ja yhteydet, sekä esittää kahdeksantoista muun prosessin tarkoitus, tavoitteet ja laajuus. Lista toiminnoista, joita kuhunkin prosessiin kuuluu, on vähimmäisvaatimus, eikä sitä pitäisi ottaa kaiken kattavana listana. Osallistujien tulee erityisesti osata: Palvelustrategia Esittää tarkoitus, tavoitteet ja laajuus seuraavista: Palveluportfolionhallinta (SS 4.2.1, ) Palveluportfolio (SS , Kuva 4.14) IT-palvelujen taloushallinta (SS 4.3.1, 4.3.2) Liiketoimintaperuste (SS ) Liiketoimintasuhteiden hallinta (SS 4.5.1, 4.5.2, Taul. 4.10) Palvelusuunnittelu Selittää tarkoitus, tavoitteet, laajuus, peruskäsitteet, prosessiaktiviteetit ja yhteydet seuraaville: Palvelutasonhallinta (SLM) (SD , ) Seuraava luettelo pitää kattaa: Palvelukohtainen palvelutasosopimus (SLA) (SD ) Monitasoiset palvelutasosopimukset (SLA) (SD , Kuva 4.7) Palvelutasovaatimukset (SLRs) (SD ) SLA-seuranta (SLAM) -kaavio (SD , CSI, Kuva 4.4) Palvelun katselmointi (SD ) Palvelun kehittämissuunnitelma (SIP) (SD ) Palvelutasonhallinnan (SLM) ja liiketoimintasuhteiden hallinnan (BRM) välinen suhde (SD ) Esittää tarkoitus, tavoitteet ja laajuus seuraaville: Palveluluettelonhallinta (SD 4.2.1, 4.2.2) Saatavuudenhallinta (SD 4.4.1, 4.4.2) Page 6 of 10

7 Palvelun saatavuus (SD ) Komponentin saatavuus (SD ) Luotettavuus (SD ) Ylläpidettävyys (SD ) Huoltovarmuus (SD ) Ydinliiketoiminnot (VBF) (SD ) Tietoturvan hallinta (ISM) (SD 4.7.1, ) Tietoturvapolitiikka (SD ) Toimittajahallinta (SD 4.8.1, ) Toimittajakategoriat (SD , Kuva 4.28) Kapasiteetinhallinta (SD 4.5.1, 4.5.2) Kapasiteettisuunnitelma (SD ) Liiketoiminnan kapasiteetinhallinta (SD ) Palvelun kapasiteetinhallinta (SD ) Komponentin kapasiteetinhallinta (SD ) IT-palvelun jatkuvuudenhallinta (SD 4.6.1, 4.6.2) Liiketoiminnan vaikutusanalyysin (BIA) tarkoitus (SD ) Riskien arviointi (SD ) Suunnittelun koordinointi (SD 4.1.1, 4.1.2) Palvelutransitio Selittää tarkoitus, tavoite, laajuus, peruskäsitteet, prosessiaktiviteetit ja yhteydet seuraaville: Muutoksenhallinta (ST 4.2.1, 4.2.2, , , ) Muutospyynnön tyypit (ST ) Muutosmallit (ST ) Palautumissuunnittelu (ST ) Muutoskomitea / hätämuutoskomitea (ST , ) Normaalimuutoksen elinkaari (ST 4.2.5, Kuva 4.2) Esittää tarkoitus, tavoitteet ja laajuus seuraaville: Julkaisun- ja käyttöönotonhallinta (ST 4.4.1, 4.4.2) Julkaisun ja käyttöönoton neljä vaihetta (ST 4.4.5, Kuva 4.23) Tietämyksenhallinta (ST 4.7.1, 4.7.2) Tiedosta-Informaatioon-Tietämykseen-Viisauteen (DIKW) & SKMS (ST , , Kuva 4.36) Page 7 of 10

8 05-63 Palveluomaisuuden- ja konfiguraationhallinta (SACM) (ST 4.3.1, 4.3.2,) Transition suunnittelu ja tuki (ST 4.1.1, 4.1.2) Palelutuotanto Selittää tarkoitus, tavoite, laajuus, peruskäsitteet, prosessiaktiviteetit ja yhteydet seuraaville: Häiriönhallinta (SO 4.2.1, 4.2.2, , 4.2.5, ) Ongelmanhallinta (SO 4.4.1, 4.4.2, , 4.4.5, ), ei ongelmanhallintatekniikoita käsittelevää kohtaa ( ) Esittää tarkoitus, tavoitteet ja laajuus seuraaville: Herätteidenhallinta (SO 4.1.1, 4.1.2) Palvelupyyntöprosessi (SO 4.3.1, 4.3.2) Pääsynhallinta (SO 4.5.1, 4.5.2) Jatkuva palvelun parantaminen Esittää tarkoitus, tavoitteet ja laajuus seuraavalle: Seitsemän askeleen kehittämisprosessi (CSI , 4.1, 4.1.1, 4.1.2, Kuva 3.4) Suositeltu opetusaika tälle jaksolle on vähintään 10 tuntia ja 45 minuuttia. ITILFND06 Toiminnot Tämän jakson tarkoitus on auttaa osallistujaa selittämään palvelupistetoiminnon rooli, tavoitteet ja organisatoriset rakenteet, sekä esittää kolmen muun toiminnon rooli, tavoitteet ja limittyminen. Osallistujien tulee erityisesti osata: Selittää rooli, tavoitteet ja organisatoriset rakenteet: Palvelupiste-toiminto (SO 6.3, 6.3.1, 6.3.2, 6.3.3, Kuvat 6.2, 6.3, 6.4) Esittää rooli ja tavoitteet seuraaville: Tekninen hallinta -toiminto (SO 6.4.1, 6.4.2) Sovellushallinta-toiminto (SO 6.6.1, 6.6.2) mukaan lukien sovelluskehitys (SO , Taul. 6.2) IT-käyttöpalvelun hallinta -toiminto (IT-käyttöpalvelun valvomo ja fyysisen käyttöympäristön hallinta) (SO 6.5.1, 6.5.2) Page 8 of 10

9 Suositeltu opetusaika tälle jaksolle on vähintään yksi tunti. ITILFND07 Roolit Tämän jakson tarkoitus on auttaa osallistujaa selittämään ja olemaan tietoinen tärkeimpien palvelunhallinnan roolien vastuista. Osallistujien tulee erityisesti osata: Esittää seuraavien roolit ja vastuut Prosessinomistaja (SD 6.3.2) Prosessipäällikkö (SD 6.3.3) Prosessin toimija (SD 6.3.4) Palvelun omistaja (SD 6.3.1) Tunnistaa vastuullinen, tulosvastuullinen, konsultoitava ja tiedotettava (RACI) -vastuumalli ja selittää sen rooli organisaatiorakenteen määrittelyssä. (SD , taul. 3.2, ei RACI-VS eikä RASCI) Tämän jakson suositeltu opetusaika on vähintään 45 minuuttia. ITILFND08 Teknologia ja arkkitehtuuri Tämän jakson tarkoitus on auttaa osallistujaa Ymmärtämään, kuinka palveluautomaatio auttaa palvelunhallinnan prosessien nopeuttamisessa (SS 7.1) On suositeltavaa, että tämän jakson opetus sisällytetään muiden jaksojen opetukseen. ITILFND09 Pätevyys ja koulutus Palvelunhallinnan pätevyys ja taidot (SD 6.5.1) Pätevyyden ja taitojen viitekehys (SD 6.5.2) Koulutus (SD 6.5.3) Tätä osaa ei testata. Suositeltu opetusaika on vähintään 15 minuuttia. ITILFND10 Harjoitustentti Tämän jakson tarkoitus on auttaa osallistujaa läpäisemään ITIL Perustason tentti. Osallistujien tulee erityisesti: Osallistua vähintään yhteen ITIL Perustason harjoituskokeeseen. Suositeltu opetusaika tälle jaksolle on vähintään 2 tuntia sisältäen harjoitustentin tarkistuksen. Page 9 of 10

10 Page 10 of 10

11 Kokeen muoto Tähän tutkintojärjestelmään kuuluu tentti, joka osallistujan tulee läpäistä saadakseen ITIL perustason sertifikaatin IT-palvelunhallinnassa. Tyyppi Monivalinta, 40 kysymystä. Kysymykset valitaan koko IT-palveluhallinnan ITIL perustason sertifikaatin kysymyspankista. Kesto Tentin kestoaika on 60 minuuttia osallistujan omalla kielellä Kieleen liittyvä lisä-aika Edellytykset Valvottu Lähdemateriaalin käyttö Hyväksytyn tuloksen raja Toimitus Kun osallistuja suorittaa tentin kielellä, joka ei ole hänen äidinkielensä kokeen maksimi kestoaika on 75 minuuttia, ja hänellä on oikeus käyttää sanakirjaa Vahvana suosituksena on akkreditoidun koulutusorganisaation ITIL Perustason koulutus, mutta koulutus ei ole edellytyksenä Kyllä Ei 26/40 eli 65% Tämä tentti on saatavilla sähköisessä muodossa tai paperisena. Page 11 of 10

ITIL. Perustason tentti. Esimerkkitentti A, versio 5.1. Monivalinta. Ohjeet

ITIL. Perustason tentti. Esimerkkitentti A, versio 5.1. Monivalinta. Ohjeet ITIL Perustason tentti Esimerkkitentti A, versio 5.1 Monivalinta Ohjeet 1. Vastaa kaikkiin 40 kysymykseen. 2. Kaikki vastaukset on merkittävä oheiseen vastaustaulukkoon. 3. Vastausaikaa on 60 minuuttia.

Lisätiedot

Tietoliikennepalveluiden palvelutasonhallinnan kehittäminen kohdeyrityksessä

Tietoliikennepalveluiden palvelutasonhallinnan kehittäminen kohdeyrityksessä S-38.3310 Tietoverkkotekniikan diplomityöseminaari Tietoliikennepalveluiden palvelutasonhallinnan kehittäminen kohdeyrityksessä Tuomas Laajanen Työn ohjaaja: Prof. Heikki Hämmäinen Työn valvoja: DI Tom

Lisätiedot

Palvelun elinkaari käytännön toimintana

Palvelun elinkaari käytännön toimintana Palvelun elinkaari käytännön toimintana Case HUS Sententium Oy 2016 www.sententium.fi 1 Yhteistyössä Sententium Oy 2016 www.sententium.fi 2 Take away Yksittäisten prosessien jalkautumattomuus johtuu usein

Lisätiedot

Muutoksen nopeudesta New York 1903 New York 1913

Muutoksen nopeudesta New York 1903 New York 1913 Muutoksen nopeudesta New York 1903 New York 1913 Perusedellytys uskaltamaan kannustava työilmapiiri Mitä tavoittelemme? Kuntalaisen kokema Digitaalinen Vantaa 2025 Millä keinoin? 1 2 3 WOW-asenne: Innostumme

Lisätiedot

ITIL v3:n hyödyntäminen IT-yrityksen palvelutasonhallinnan suunnittelussa

ITIL v3:n hyödyntäminen IT-yrityksen palvelutasonhallinnan suunnittelussa ITIL v3:n hyödyntäminen IT-yrityksen palvelutasonhallinnan suunnittelussa Lindén, Eemeli 2017 Laurea Laurea-ammattikorkeakoulu ITIL v3:n hyödyntäminen IT-yrityksen palvelutasonhallinnan suunnittelussa

Lisätiedot

ITIL Foundation Certificate in IT Service Management. ITIL peruskurssi

ITIL Foundation Certificate in IT Service Management. ITIL peruskurssi ITIL Foundation Certificate in IT Service Management ITIL peruskurssi Tekijänoikeudet Tämä materiaali on Management Institute of Finland MIF Oy:n tekemä ja se perustuu ITIL Service Lifecycle kirjojen 2011

Lisätiedot

Bimodaalisuus IT Palvelunhallinnassa Case UPM

Bimodaalisuus IT Palvelunhallinnassa Case UPM Bimodaalisuus IT Palvelunhallinnassa Case UPM Kuka on Johanna Manager, IT Service Managmement UPM:lla ja osana IT Strategy and Governance tiimiä Vastuulla Palvelunhallinnan maturiteetti UPM IT:ssä BBA

Lisätiedot

Jukka Alapiha IT-PALVELUNHALLINNAN PROSESSIEN KYVYK- KYYSTASON MITTAAMINEN

Jukka Alapiha IT-PALVELUNHALLINNAN PROSESSIEN KYVYK- KYYSTASON MITTAAMINEN Jukka Alapiha IT-PALVELUNHALLINNAN PROSESSIEN KYVYK- KYYSTASON MITTAAMINEN JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOS 2014 TIIVISTELMÄ Alapiha, Jukka IT-palvelunhallinnan prosessien kyvykkyyden

Lisätiedot

Palvelutoimisto. Prosessit ja ihmiset rokkaamaan yhdessä. itsmf TOP10 @Kalastajatorppa 3.-4.10.2013 Hanna Nyéki-Niemi ja Mika Lindström 3.10.

Palvelutoimisto. Prosessit ja ihmiset rokkaamaan yhdessä. itsmf TOP10 @Kalastajatorppa 3.-4.10.2013 Hanna Nyéki-Niemi ja Mika Lindström 3.10. Palvelutoimisto Prosessit ja ihmiset rokkaamaan yhdessä itsmf TOP10 @Kalastajatorppa 3.-4.10.2013 Hanna Nyéki-Niemi ja Mika Lindström 3.10.2013 Keitä olemme? Mika Lindström Hanna Nyéki-Niemi Ei anneta

Lisätiedot

Liiketoimintaprosessien ja IT -palvelujen kytkentä Palveluntarjoaja katalysaattorina

Liiketoimintaprosessien ja IT -palvelujen kytkentä Palveluntarjoaja katalysaattorina Liiketoimintaprosessien ja IT -palvelujen kytkentä Palveluntarjoaja katalysaattorina Mikko Pulkkinen TietoEnator Oyj 6.9.2007, Helsinki Tavoitteiden kehittyminen ICT Palveluhallinnassa Primääritavoite

Lisätiedot

Tietotekniikkapalveluiden saatavuudenhallinnan kehittäminen

Tietotekniikkapalveluiden saatavuudenhallinnan kehittäminen Tietotekniikkapalveluiden saatavuudenhallinnan kehittäminen Diplomityöseminaari 4.3.2009 Tekijä: Jussi Repo Valvoja: Prof. Raimo Kantola Ohjaaja: DI Jari Alasuvanto, Noval Networks Esityksen sisältö Työn

Lisätiedot

Susanna Syrjänen, Tiimiesimies Jaakko Marin, Service Consultant

Susanna Syrjänen, Tiimiesimies Jaakko Marin, Service Consultant Susanna Syrjänen, Tiimiesimies Jaakko Marin, Service Consultant Keravan kaupungin tietotekniikan palvelukeskus Henkilöstö: noin 30 hlö Asiakkaat: Järvenpään, Keravan ja Mäntsälän kunnat Työasemia: noin

Lisätiedot

Työmääräinjärjestelmän käyttö tapahtumanhallinnassa

Työmääräinjärjestelmän käyttö tapahtumanhallinnassa Case Vattenfall Oy Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Visamäki 7.11.2011 Elina Dauchy OPINNÄYTETYÖ Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Visamäki, Hämeenlinna Työn nimi Työmääräinjärjestelmän

Lisätiedot

IT-palvelunhallinnan kehittäminen ja laatusertifiointiselvitys. Tiia Vesterinen

IT-palvelunhallinnan kehittäminen ja laatusertifiointiselvitys. Tiia Vesterinen IT-palvelunhallinnan kehittäminen ja laatusertifiointiselvitys Tiia Vesterinen Opinnäytetyö Tietojärjestelmäosaamisen koulutusohjelma 2012 Tiivistelmä 14.5.2012 Ylempi Ammattikorkeakoulu Tietojärjestelmäosaamisen

Lisätiedot

ITIL-MALLI KÄYTÄNNÖSSÄ

ITIL-MALLI KÄYTÄNNÖSSÄ ITIL-MALLI KÄYTÄNNÖSSÄ Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Visamäki, syksy 2014 Erika Salomäki TIIVISTELMÄ Visamäki Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Systeemityö Tekijä

Lisätiedot

HP OpenView ratkaisut toiminnan jatkuvuuden turvaajina

HP OpenView ratkaisut toiminnan jatkuvuuden turvaajina HP OpenView ratkaisut toiminnan jatkuvuuden turvaajina - Käytännön esimerkkejä ITIL ja ITSM mukaisista IT palveluhallinnan toteutuksista ja mahdollisuuksista Ville Koskinen Sales Specialist, HP Software

Lisätiedot

Ongelmatilanteiden selvitysmenetelmän kehitys sairaanhoitopiirin IT-infrastruktuurissa

Ongelmatilanteiden selvitysmenetelmän kehitys sairaanhoitopiirin IT-infrastruktuurissa Ongelmatilanteiden selvitysmenetelmän kehitys sairaanhoitopiirin IT-infrastruktuurissa Medi-IT Oy Erik Saloheimo Opinnäytetyö Marraskuu 2014 Tietotekniikka Tekniikan ja liikenteen ala Kuvailulehti Tekijä(t)

Lisätiedot

Muutoshallinnan käyttöönoton arviointi

Muutoshallinnan käyttöönoton arviointi Muutoshallinnan käyttöönoton arviointi Ehtamo, Noora 2012 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Muutoshallinnan käyttöönoton arviointi Ehtamo, Noora Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma

Lisätiedot

Keskisuuren yrityksen tiketöintijärjestelmän käyttöönoton hyödyt ITIL:n näkökulmasta. Susanna Salmi

Keskisuuren yrityksen tiketöintijärjestelmän käyttöönoton hyödyt ITIL:n näkökulmasta. Susanna Salmi Keskisuuren yrityksen tiketöintijärjestelmän käyttöönoton hyödyt ITIL:n näkökulmasta Susanna Salmi Opinnäytetyö Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma 2016 Tiivistelmä 4.11.2016 Tekijä Susanna Salmi Koulutusohjelma

Lisätiedot

SFS-ISO/IEC 27002:2014 Tietoturvallisuuden hallintakeinojen menettelyohjeet

SFS-ISO/IEC 27002:2014 Tietoturvallisuuden hallintakeinojen menettelyohjeet SFS-ISO/IEC 27002:2014 Tietoturvallisuuden hallintakeinojen menettelyohjeet Yleisesittely Julkaisutilaisuus 12.6.2014 Teknologiajohtaja Aki Siponen, Microsoft Oy SFS-ISO/IEC 27002:2013 tietoturvallisuuden

Lisätiedot

ITIL V3:N HYÖDYNTÄMINEN PK-YRITYKSEN STRATEGISESSA SUUNNITTELUSSA

ITIL V3:N HYÖDYNTÄMINEN PK-YRITYKSEN STRATEGISESSA SUUNNITTELUSSA Opinnäytetyö (YAMK) Teknologia osaamisen johtamisen koulutusohjelma 2013 Pekka Heikkonen ITIL V3:N HYÖDYNTÄMINEN PK-YRITYKSEN STRATEGISESSA SUUNNITTELUSSA OPINNÄYTETYÖ (YAMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

IT Service Desk palvelun käyttöönotto palvelukeskuksissa

IT Service Desk palvelun käyttöönotto palvelukeskuksissa IT Service Desk palvelun käyttöönotto palvelukeskuksissa ValtioExpo 7.5.2009 Antti Karjalainen, Johtaja Hankkeen taustaa Tavoitteena yhden talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen perustaminen vuonna

Lisätiedot

Pyhä ITIL - mikä toimii ja mikä ei. Aale Roos www.pohjoisviitta.fi @aalem

Pyhä ITIL - mikä toimii ja mikä ei. Aale Roos www.pohjoisviitta.fi @aalem Pyhä ITIL - mikä toimii ja mikä ei Aale Roos www.pohjoisviitta.fi @aalem ITILIN lyhyt historia 1980 luku brittiläinen julkishallinto sisäinen => mainframe => luokkayhteiskunta => byrokratia => ei asiakkuuksia

Lisätiedot

ITIL-PROSESSIEN SOVELTAMINEN TIETOLIIKENNEOPERAAT- TORIN TOIMINNASSA

ITIL-PROSESSIEN SOVELTAMINEN TIETOLIIKENNEOPERAAT- TORIN TOIMINNASSA LAURI AHO-PYNTTÄRI ITIL-PROSESSIEN SOVELTAMINEN TIETOLIIKENNEOPERAAT- TORIN TOIMINNASSA Diplomityö Tarkastaja: professori Jarmo Harju Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

Marko Jäntti. Palveluiden hallinnan ja standardien maailma ja kehittyminen tutkimuksen näkökulmasta

Marko Jäntti. Palveluiden hallinnan ja standardien maailma ja kehittyminen tutkimuksen näkökulmasta Marko Jäntti Palveluiden hallinnan ja standardien maailma ja kehittyminen tutkimuksen näkökulmasta 1. Johdanto Tietojenkäsittelytieteen laitoksen tutkimuksen painopistealueet: Älykäs medialaskenta Opetus-

Lisätiedot

ISO Standardisarja Eräitä ulottuvuuksia Kari Komonen

ISO Standardisarja Eräitä ulottuvuuksia Kari Komonen ISO 55000 Standardisarja Eräitä ulottuvuuksia 6.11.2014 Kari Komonen Eräitä käsitteitä omaisuus, omaisuuserä kohteet, asiat tai kokonaisuudet, joilla on tai voi olla arvoa organisaatiolle omaisuudenhallinta

Lisätiedot

Valtori Kehittäminen ja laatu

Valtori Kehittäminen ja laatu Valtori Kehittäminen ja laatu Kehitysjohtaja Sari-Anne Hannula Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori Valtio Expo 2014 Kehittäminen ja laatu Tavoite ja tarkoitus: Kehittämisen systematisointi

Lisätiedot

ServiceNow - ITSM ja CMDB-ratkaisu

ServiceNow - ITSM ja CMDB-ratkaisu ServiceNow - ITSM ja CMDB-ratkaisu Valtorin toiminnanohjausjärjestelmä TOP:in asiakasinfo 15.10.2015 Jori Kanerva toimitusjohtaja, Sofigate Services Oy Tavoite ja sisältö Antaa tietoa ServiceNow-tuotteesta

Lisätiedot

Miten kuvaat ja kehität organisaation kokonaisarkkitehtuuria?

Miten kuvaat ja kehität organisaation kokonaisarkkitehtuuria? Miten kuvaat ja kehität organisaation kokonaisarkkitehtuuria? Kuntamarkkinat Tietoisku 10. ja 11.9.2014 1 Mitä on kokonaisarkkitehtuuri? Kokonaisarkkitehtuuri on organisaation johtamis- ja kehittämismenetelmä,

Lisätiedot

STANDARDI SFS-EN ISO 14006, YMPÄRISTÖNÄKÖKOHDAT HUOMIOON OTTAVAN SUUNNITTELUN SISÄLLYTTÄMINEN YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄÄN

STANDARDI SFS-EN ISO 14006, YMPÄRISTÖNÄKÖKOHDAT HUOMIOON OTTAVAN SUUNNITTELUN SISÄLLYTTÄMINEN YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄÄN EKOSUUNNITTELU STANDARDI SFS-EN ISO 14006, YMPÄRISTÖNÄKÖKOHDAT HUOMIOON OTTAVAN SUUNNITTELUN SISÄLLYTTÄMINEN YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄÄN 30.1.2013, Riitta Lempiäinen, Motiva Oy 30.1.2013 RTL JOHDANTO EKOSUUNNITTELU

Lisätiedot

SFS-ISO/IEC 20000-1 (2013): palvelunhallintajärjestelmän vaatimukset Standardin julkaisutilaisuus 2014-01-22. Jyrki Lahnalahti 2014-01-17 Versio 1.

SFS-ISO/IEC 20000-1 (2013): palvelunhallintajärjestelmän vaatimukset Standardin julkaisutilaisuus 2014-01-22. Jyrki Lahnalahti 2014-01-17 Versio 1. SFS-ISO/IEC 20000-1 (2013): palvelunhallintajärjestelmän vaatimukset Standardin julkaisutilaisuus 2014-01-22 Jyrki Lahnalahti 2014-01-17 Versio 1.0 Palvelunhallinta? Hallintajärjestelmä? Standardi SFS-ISO/IEC

Lisätiedot

Jari Salomaa. ITIL V3:n hyödyntäminen aloittavan yrityksen strategian suunnittelussa

Jari Salomaa. ITIL V3:n hyödyntäminen aloittavan yrityksen strategian suunnittelussa Jari Salomaa ITIL V3:n hyödyntäminen aloittavan yrityksen strategian suunnittelussa Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Tietotekniikan koulutusohjelma Insinöörityö 6.5.2011 Tiivistelmä Tekijä(t)

Lisätiedot

Reflektoiva oppiminen harjoittelussa Insinööritieteiden korkeakoulu

Reflektoiva oppiminen harjoittelussa Insinööritieteiden korkeakoulu Reflektoiva oppiminen harjoittelussa 15.9.2016 Insinööritieteiden korkeakoulu Minna Nevala, psykologi Materiaalit: psykologi, uraohjaaja Seija Leppänen Mitä hyötyä on itsetuntemuksesta? Reflektointiprosessi

Lisätiedot

Reflektoiva oppiminen harjoittelussa Insinööritieteiden korkeakoulu

Reflektoiva oppiminen harjoittelussa Insinööritieteiden korkeakoulu Reflektoiva oppiminen harjoittelussa 17.9.2015 Insinööritieteiden korkeakoulu Psykologi, uraohjaaja Seija Leppänen Reflektointiprosessi aloittaa oppimisen 1. Orientoituminen ja suunnittelu: millainen tehtävä

Lisätiedot

Kieku tuki ja ylläpito

Kieku tuki ja ylläpito Kieku tuki ja ylläpito Kiekun tuen ja ylläpidon toimintamalli Kieku-infotilaisuus Mitä tuki ja ylläpito on? Käyttäjätukea Sovellusylläpitoa Järjestelmän toimivuuden valvontaa ja reagointia ongelmatilanteisiin

Lisätiedot

IT-palvelujohtamisen kehittyminen Suomessa vuosina 2003 2013

IT-palvelujohtamisen kehittyminen Suomessa vuosina 2003 2013 Ville Mäkynen, Pietari Pöntinen IT-palvelujohtamisen kehittyminen Suomessa vuosina 2003 2013 Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Tuotantotalous Insinöörityö 15.1.2014 Tiivistelmä Tekijä(t) Otsikko

Lisätiedot

IT-PALVELUMALLIN HYÖDYNTÄMINEN ASIAKASTUESSA

IT-PALVELUMALLIN HYÖDYNTÄMINEN ASIAKASTUESSA IT-PALVELUMALLIN HYÖDYNTÄMINEN ASIAKASTUESSA Ylemmän ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Teknologiaosaamisen johtaminen Visamäki, syksy 2017 Pekka Hytönen Pekka Hytönen TIIVISTELMÄ Teknologiaosaamisen johtaminen

Lisätiedot

SFS-ISO/IEC 20000-2 (2014): Ohjeistusta palvelunhallintajärjestelmien toteuttamiseen Standardin julkaisutilaisuus 2014-09-04

SFS-ISO/IEC 20000-2 (2014): Ohjeistusta palvelunhallintajärjestelmien toteuttamiseen Standardin julkaisutilaisuus 2014-09-04 SFS-ISO/IEC 20000-2 (2014): Ohjeistusta palvelunhallintajärjestelmien toteuttamiseen Standardin julkaisutilaisuus 2014-09-04 Jyrki Lahnalahti 2014-09-02 Versio 1.0 Palvelunhallintajärjestelmä Standardi

Lisätiedot

Palvelunhallinta monitoimittajaympäristössä Sami Merovuo, Service Manager, HiQ Finland Oy sami.merovuo@hiq.fi, +358 45 133 5883

Palvelunhallinta monitoimittajaympäristössä Sami Merovuo, Service Manager, HiQ Finland Oy sami.merovuo@hiq.fi, +358 45 133 5883 itsmf Finland Conference 2013 TOP10 The Sounds of IT Service Management Palvelunhallinta monitoimittajaympäristössä Sami Merovuo, Service Manager, HiQ Finland Oy sami.merovuo@hiq.fi, +358 45 133 5883 #monitoimittajaympäristö

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto 2017 Laatupalkintokilpailun prosessi ja hakemuksen laatiminen

Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto 2017 Laatupalkintokilpailun prosessi ja hakemuksen laatiminen Informaatiotilaisuus 1.3.2017, OPH Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto 2017 Laatupalkintokilpailun prosessi ja hakemuksen laatiminen Leena Koski Opetusneuvos Leena.koski@oph.fi Laatupalkinnon tavoitteet

Lisätiedot

Kysynnänhallintaprosessin kehittäminen ITIL viitekehyksen mukaiseksi. Satu Kiuru

Kysynnänhallintaprosessin kehittäminen ITIL viitekehyksen mukaiseksi. Satu Kiuru Kysynnänhallintaprosessin kehittäminen ITIL viitekehyksen mukaiseksi Satu Kiuru Kehittämistehtävä Liiketoiminnan kehittäminen 2017 Tiivistelmä Tekijä Satu Kiuru Koulutusohjelma Liiketoiminnan kehittämisen

Lisätiedot

Pilvipalvelut Palvelutasosopimus

Pilvipalvelut Palvelutasosopimus Pilvipalvelut Palvelutasosopimus Sivu 2/9 Sisällysluettelo 1. Palvelutasosopimus... 3 2. Määritelmät... 3 3. Yleistä... 6 3.1. Palvelun kohteen Palvelutaso... 6 3.2. Palvelutasosopimuksen voimaantulo...

Lisätiedot

IT-palvelun kehittäminen Veljekset Keskinen Oy:ssä

IT-palvelun kehittäminen Veljekset Keskinen Oy:ssä IT-palvelun kehittäminen Veljekset Keskinen Oy:ssä Satu Hautamäki Opinnäytetyö Joulukuu 2013 Tietojärjestelmäosaamisen koulutusohjelma TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Tietojärjestelmäosaamisen

Lisätiedot

Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma. Finland

Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma. Finland Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma Finland 2012 Finland Toimintasuunnitelma 2012 2 (6) Sisällysluettelo 1 Yhdistyksen tehtävä... 3 1.1 Yhdistyksen tarkoitus... 3 1.2 Yhdistyksen

Lisätiedot

Standardien PCI DSS 3.0 ja Katakri II vertailu

Standardien PCI DSS 3.0 ja Katakri II vertailu Standardien PC DSS 3.0 ja Katakri vertailu Copyright Solinor Oy 2014 Solinor Oy, Teollisuuskatu 21 A, F-00510 HELSNK, FNLAND +358 10 279 2940 / www.solinor.com / Business D 17967170 Standardien PC DSS

Lisätiedot

FiSMA PÄTEVÄN ARVIOIJAN NIMIKKEEN HAKEMUSOHJE

FiSMA PÄTEVÄN ARVIOIJAN NIMIKKEEN HAKEMUSOHJE FISMA ry FiSMA Pätevän Arvioijan yleisohje Sivu 1(2) Prosessijohtaminen Hakemuksen tekeminen ja uusiminen FiSMA PÄTEVÄN ARVIOIJAN NIMIKKEEN HAKEMUSOHJE 1. Yleistä FiSMA Pätevän Arvioijan (FiSMA Competent

Lisätiedot

Koulutuksen nimi Koulutuksen kuvaus Tavoite Esitiedot Alkaa Päättyy Viim.ilm.päivä

Koulutuksen nimi Koulutuksen kuvaus Tavoite Esitiedot Alkaa Päättyy Viim.ilm.päivä Tulevat ITIL Service Design (jatkokoulutus) paikka Jyväskylän yliopisto, Agora (Mattilanniemi 2) agb301 tausta ja tavoitteet ITIL on globaalisti hyödynnetty, ITalan parhaista käytännöistä

Lisätiedot

Monitoimittajaympäristö ja SIAM, haasteet eri toimijoiden näkökulmasta

Monitoimittajaympäristö ja SIAM, haasteet eri toimijoiden näkökulmasta Monitoimittajaympäristö ja SIAM, haasteet eri toimijoiden näkökulmasta itsmf Finalnd 21.09.2017 Jaana Nurmi Delivery Executive, SIAM & ITSM Tieto jaana.nurmi@tieto.com Jaanan historia Ovi Store Nokia Maps

Lisätiedot

Opetuksen suunnittelu

Opetuksen suunnittelu Asio-Tilavarausohjelmisto/ Opetuksen suunnittelu Ylläpito Opetuksen suunnittelu Suljettujen aikojen määritys Kiinteiden opetusaikojen määritys Opetuperiodit Kaikissa vaiheissa tilanteen mukainen yhteys

Lisätiedot

ITIL-sanasto ja lyhenteet. Suomenkielinen

ITIL-sanasto ja lyhenteet. Suomenkielinen ITIL Suomenkielinen sanasto, v1.0, 29 heinäkuuta 2011 perustuu englanninkieliseen sanastoon v1.0, 29 heinäkuuta 2011 ITIL-sanasto ja lyhenteet Suomenkielinen 1 Kiitokset Haluamme osoittaa kiitoksemme Ashley

Lisätiedot

Timo Drachman. Patjanen: saumaton palvelumalli keskisuurille yrityksille

Timo Drachman. Patjanen: saumaton palvelumalli keskisuurille yrityksille Timo Drachman Patjanen: saumaton palvelumalli keskisuurille yrityksille Mitkä tehtävät työllistävät yrityksen IThenkilöstöä eniten (Market Visio) Ylläpito (työasemat, palvelimet, sovellukset) 41 Käyttäjätuki

Lisätiedot

Keskitetyn integraatiotoiminnon hyödyt

Keskitetyn integraatiotoiminnon hyödyt Keskitetyn integraatiotoiminnon hyödyt Janne Kangasluoma / Chief Enterprise Architect, Ilmarinen Teemu O. Virtanen / Director, Information Logistics, Digia 2013 IBM Corporation HUOLEHDIMME NOIN 900 000

Lisätiedot

ITIL-sanasto ja lyhenteet Suomenkielinen

ITIL-sanasto ja lyhenteet Suomenkielinen ITIL Suomenkielinen sanasto, v1.0, 29 heinäkuuta 2011 perustuu englanninkieliseen sanastoon v1.0, 29 heinäkuuta 2011 ITIL-sanasto ja lyhenteet Suomenkielinen Tämä sanasto on vapaasti ladattavissa. Katso

Lisätiedot

Constech Oy. Liiketoimintalähtöisten ICT- palveluiden kehittäminen ja johtaminen

Constech Oy. Liiketoimintalähtöisten ICT- palveluiden kehittäminen ja johtaminen Constech Oy Liiketoimintalähtöisten ICT- palveluiden kehittäminen ja johtaminen Päiväys: 19.4.2016 Esitys: JuhaTujula, CEO Yhteystiedot: juha.tujula@constech.fi: 044-981 2750 Yritysesittelyt CONSTECH OY

Lisätiedot

Miten suojautua nykyisiltä tieto- ja kyberuhilta? Petri Vilander, Kyberturvallisuuspäällikkö, Elisa Oyj

Miten suojautua nykyisiltä tieto- ja kyberuhilta? Petri Vilander, Kyberturvallisuuspäällikkö, Elisa Oyj Miten suojautua nykyisiltä tieto- ja kyberuhilta? Petri Vilander, Kyberturvallisuuspäällikkö, Elisa Oyj Kyberturvallisuus toiminta Valtio Kyberturvallisuuden poliittinen ohjaus kuuluu valtioneuvostolle,

Lisätiedot

Kokonaisuuksien, riippuvuuksien ja synergioiden hahmottaminen helpottuvat

Kokonaisuuksien, riippuvuuksien ja synergioiden hahmottaminen helpottuvat Johtaminen voidaan jakaa karkeasti kolmeen osaan: 1. Arvojohtaminen (Leadership) 2. Työn(kulun) johtaminen (Process management) 3. Työn sisällön ja tulosten/ tuotosten johtaminen (esim. Product management)

Lisätiedot

Suomen Ekonomien hallitukseen Hallitushaastattelut Taitavaksi haastattelijaksi

Suomen Ekonomien hallitukseen Hallitushaastattelut Taitavaksi haastattelijaksi Suomen Ekonomien hallitukseen 2018-2020 Hallitushaastattelut Taitavaksi haastattelijaksi Infoa haastattelijalle Nina Juhava, 29.8.2017 5.9.2017 Hallitushaastattelut Hallitushaastattelut 1. Esityö: Tehtävän

Lisätiedot

ASIAKASPALVELUKESKUKSEN TIKETÖINTIJÄRJESTELMÄ

ASIAKASPALVELUKESKUKSEN TIKETÖINTIJÄRJESTELMÄ Opinnäytetyö (AMK) Tietojenkäsittely Sähköisen liiketoiminnan järjestelmät 2013 Samuli Sulkko ASIAKASPALVELUKESKUKSEN TIKETÖINTIJÄRJESTELMÄ Case ISS Palvelut OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto 2014

Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto 2014 Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto 2014 EFQM-malli ja ammatillisen koulutuksen laatupalkinto - hakemuksen laatiminen, kokemuksia aiempien hakukierrosten prosessista ja arvioinnista Tiedotustilaisuus

Lisätiedot

Tietoisku ISO 14001:n ja OHSAS 18001:n tulevista muutoksista. Tuulikki Lammi Versio1,0 2014-09-03

Tietoisku ISO 14001:n ja OHSAS 18001:n tulevista muutoksista. Tuulikki Lammi Versio1,0 2014-09-03 Tietoisku ISO 14001:n ja OHSAS 18001:n tulevista muutoksista Tuulikki Lammi Versio1,0 2014-09-03 Uutta Yhteinen rakenne Rakenne ja termit ovat harmonisoitu Uusitut ISO 14001 ja ISO 45001 tulevat olemaan

Lisätiedot

Tietohallinnon arvo liiketoiminnalle

Tietohallinnon arvo liiketoiminnalle Tietohallinnon arvo liiketoiminnalle Viikko-seminaari 27.9.2007 Lauri Byckling, Deloitte Mitä on arvo Arvon määritelmiä: Hyöty suhteessa hintaan Laatu suhteessa odotuksiin Saatu lisähyöty Tietohallinnon

Lisätiedot

Kirja on jaettu kahteen osaan: varsinaiseen- ja lisätieto-osioon. Varsinainen

Kirja on jaettu kahteen osaan: varsinaiseen- ja lisätieto-osioon. Varsinainen Alkusanat Tämän tieto- ja viestintätekniikan oppikirjan ensimmäinen versio (1. painos) syntyi vuonna 2006 Jyväskylän yliopiston tietotekniikan laitokselle tekemäni pro gradu -tutkielmani yhteydessä. Tutkimuksessani

Lisätiedot

OSA I: NPDL ja 21. askeleen ohjelma

OSA I: NPDL ja 21. askeleen ohjelma Yhteistyöehdotus NPDLohjelmaan osallistumisesta OSA I: NPDL ja 21. askeleen ohjelma Kehitysjohtaja Mika Silvennoinen Ohjelmajohtaja Vesa Äyräs New Pedagogies for Deep Learning oppimisen muutoksen tukena

Lisätiedot

Palvelukatalogi liiketoiminnan tukena

Palvelukatalogi liiketoiminnan tukena Palvelukatalogi liiketoiminnan tukena itsmf risteily 10.2.2011, Eija Hallikainen DataCenter Finland Oy:n palvelutarjooma Korkean käytettävyyden energiatehokkaat konesalipalvelut Laadukkaat etä- ja lähitukipalvelut,

Lisätiedot

Vuosi ISO 9001 ja 14001:2015 julkaisusta sertifioijan kokemuksia Sertifioinnilla kilpailuetua - Inspectan tietopäivä

Vuosi ISO 9001 ja 14001:2015 julkaisusta sertifioijan kokemuksia Sertifioinnilla kilpailuetua - Inspectan tietopäivä Sertifioinnilla kilpailuetua - Inspectan tietopäivä 7.9.2016 Seppo Salo, Pääarvioija 1 Tänään iskemme käsiksi näihin Agenda Siirtymäajan toimenpiteet ja mitä päivittäminen vaatii Tärkeimmät muutokset ja

Lisätiedot

itsmf Finland Conference 2016 Focus Markus Leinonen COBIT ja governance

itsmf Finland Conference 2016 Focus Markus Leinonen COBIT ja governance itsmf Finland Conference 2016 Focus Markus Leinonen COBIT ja governance Markus Leinonen M.Sc. (Econ.), CIA, CISA Senior Manager, Internal Controls Cargotec Oyj 1984 1986 1992 1995 1997 1997 2002 2002 2008

Lisätiedot

TETRA-laajakaistatoistin Kuvaus ja vaatimukset

TETRA-laajakaistatoistin Kuvaus ja vaatimukset Liite 1 10.2.2010 Liite 1 2(6) Sisällysluettelo 1. Hankinnan kohteen määrittely... 3 2. Sähkötekniset vaatimukset... 3 3. Käyttöympäristö... 4 4. Mekaaniset vaatimukset... 4 5. Huoltoliitäntä [local maintenance

Lisätiedot

EU-tietosuoja-asetuksen toimeenpanon tukeminen Verkkokoulutus ja työpajat JUHTA Tuula Seppo erityisasiantuntija

EU-tietosuoja-asetuksen toimeenpanon tukeminen Verkkokoulutus ja työpajat JUHTA Tuula Seppo erityisasiantuntija EU-tietosuoja-asetuksen toimeenpanon tukeminen Verkkokoulutus ja työpajat JUHTA 7.2.2017 Tuula Seppo erityisasiantuntija EU-tietosuoja-asetus Astuu voimaan 25.5.2018 Edellyttää koko henkilöstön ja henkilötietoja

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Yritysarkkitehtuuri. Muutostarpeet

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Yritysarkkitehtuuri. Muutostarpeet Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Ympäristö Muutostarpeet ja niihin vastaaminen Yritysarkkitehtuuri Liiketoiminta-arkkitehtuuri Tavoitteet, Palvelut, Prosessit Informaatioarkkitehtuuri Tietotarpeet,

Lisätiedot

IT -palvelunhallintasuunnitelma

IT -palvelunhallintasuunnitelma IT -palvelunhallintasuunnitelma Saana Pyökkilehto Opinnäytetyö Tammikuu 2011 Tietoverkkotekniikka Tekniikka ja Liikenne OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) PYÖKKILEHTO, Saana Työn nimi IT-PALVELUNHALLINTASUUNNITELMA

Lisätiedot

HILMA: Energialiiketoiminnan asiakastietohallintajärjestelmä, sen käyttöönotto ja konv...

HILMA: Energialiiketoiminnan asiakastietohallintajärjestelmä, sen käyttöönotto ja konv... Sivu 1/5 Hankintailmoitus, erityisalat: : Energialiiketoiminnan asiakastietohallintajärjestelmä, sen käyttöönotto ja konversio sekä ohjelmiston asiakastuki ja ylläpito Hankintailmoitus, erityisalat I.1

Lisätiedot

Palveluiden johtamisen viitekehykset

Palveluiden johtamisen viitekehykset Palveluiden johtamisen viitekehykset Tietämyksenhallinta kehittäminen Yhteys-seminaari 8.9.2016 9/7/16 V1.0 - Wakaru 2016 - www.wakaru.fi 1 Esittely 7.1.2016 V1.0 - Wakaru 2016 - www.wakaru.fi 2 Lari Peltoniemi

Lisätiedot

ISO 9001:2015 JÄRJESTELMÄ- JA PROSESSIAUDITOIN- NIN KYSYMYKSIÄ

ISO 9001:2015 JÄRJESTELMÄ- JA PROSESSIAUDITOIN- NIN KYSYMYKSIÄ ISO 9001:2015 JÄRJESTELMÄ- JA PROSESSIAUDITOIN- NIN KYSYMYKSIÄ IMS Business Solutions Oy, J Moisio 10/ 2016 2.10.2016 IMS Business Solutions Oy 2 ISO 9001:2015 PROSESSIEN AUDITOINTIKYSYMYKSIÄ ISO 9001:2015

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Työkäytäntöjen kehittäminen

Reilun Pelin työkalupakki: Työkäytäntöjen kehittäminen Reilun Pelin työkalupakki: Työkäytäntöjen kehittäminen Tavoite Oppia menetelmä, jonka avulla työyhteisöt voivat yhdessä kehittää työkäytäntöjään. Milloin työkäytäntöjä kannattaa kehittää? Työkäytäntöjä

Lisätiedot

TOIMINNALLINEN MÄÄRITTELY MS

TOIMINNALLINEN MÄÄRITTELY MS TOIMINNALLINEN MÄÄRITTELY 11.11.2015 MS YLEISTÄ 1/2 jäsennelty etenee yleiskuvauksesta yksityiskohtiin kieliasultaan selkeä kuvaa myös tulevan järjestelmän ympäristöä tarpeellisella tarkkuudella kuvaa

Lisätiedot

Palvelupisteen rooli osana tuotantopalvelua Case: Tieto Oyj. Pekka Etelä

Palvelupisteen rooli osana tuotantopalvelua Case: Tieto Oyj. Pekka Etelä Palvelupisteen rooli osana tuotantopalvelua Case: Tieto Oyj Pekka Etelä Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2014 Tiivistelmä Liiketalouden koulutusohjelma 3.11.2014 Tekijä tai tekijät Pekka Etelä

Lisätiedot

Kuinka ITSM-projekti kesytetään? Omia kokemuksia ITSM-projekteista. Marko Salonen, Prestantia Oy

Kuinka ITSM-projekti kesytetään? Omia kokemuksia ITSM-projekteista. Marko Salonen, Prestantia Oy Kuinka ITSM-projekti kesytetään? Omia kokemuksia ITSM-projekteista Marko Salonen, 1 h 45 min Itseni esittely Yritysesittely Kokemuksia ITSM-käyttöönottoprojekteista Projektin käynnistäminen Suunnittelu

Lisätiedot

Suuret Hyödyt Suuri IT-palveluiden tehokkuus

Suuret Hyödyt Suuri IT-palveluiden tehokkuus Ratkaisukeskeiset Toimialojen kehittäjät ja IT-osaajat vertaiskehittämisen mallit OY - ja yhteistyössä it -yhteistyössä Suuret Hyödyt Suuri IT-palveluiden tehokkuus OPPIMISYMPÄRISTÖKEHITTÄJIEN JA IT OSAAJIEN

Lisätiedot

Tietoturvapolitiikka

Tietoturvapolitiikka Valtiokonttori Ohje 1 (6) Tietoturvapolitiikka Valtion IT -palvelukeskus Valtiokonttori Ohje 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tietoturvallisuuden kattavuus ja rajaus Valtion IT-palvelukeskuksessa...

Lisätiedot

Toimintaja rjestelma (johtamisja rjestelma ) opas

Toimintaja rjestelma (johtamisja rjestelma ) opas 1 (6) Toimintaja rjestelma (johtamisja rjestelma ) opas Sisällys Mikä on toimintajärjestelmä... 2 Hyvä toimintajärjestelmä... 3 Hyödyt... 3 Toimintajärjestelmän rakentaminen... 4 Autamme sinua... 6 Business

Lisätiedot

Palvelunohjaus tehostamaan julkisten palveluiden tuottamista. LapIT-päivät Markus Junttila

Palvelunohjaus tehostamaan julkisten palveluiden tuottamista. LapIT-päivät Markus Junttila Palvelunohjaus tehostamaan julkisten palveluiden tuottamista LapIT-päivät 19.8.2016 Markus Junttila Sofigate on ICT-johtamisen edelläkävijä- + + Me suunnittelemme, johdamme ja kehitämme parhaiten toimivia

Lisätiedot

SFS, 27.11 2014 STANDARDIEHDOTUKSEN ISO/DIS 14001 ESITTELY

SFS, 27.11 2014 STANDARDIEHDOTUKSEN ISO/DIS 14001 ESITTELY SFS, 27.11 2014 STANDARDIEHDOTUKSEN ISO/DIS 14001 ESITTELY Anna-Liisa Koskinen SISÄLTÖ Uusi rakenne Uusia määritelmiä Keskeisistä muutoksista 2 ISO 14001 ympäristöjohtamisjärjestelmä ISO 14001 on tunnettu

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE (pikaohje) KUNNAN JOHTAMISEN VIITEARKKITEHTUURI

KÄYTTÖOHJE (pikaohje) KUNNAN JOHTAMISEN VIITEARKKITEHTUURI KÄYTTÖOHJE (pikaohje) KUNNAN JOHTAMISEN VIITEARKKITEHTUURI ASIAKKAAT SIDOSRYHMÄT TIETOJÄRJESTELMÄ- PALVELUT TEHTÄVÄT JA PALVELUT MITTARIT KÄSITTEET TIEDOT ROOLIT JA VASTUUT JOHTAMISEN PROSESSIT KYVYKKYYDET

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan tukirakenne: laatu akkreditointi. Jyväskylä, 6.5.2010 Dipl. Social Scientist Peter Hilger peter.hilger@helsinki.

Vapaaehtoistoiminnan tukirakenne: laatu akkreditointi. Jyväskylä, 6.5.2010 Dipl. Social Scientist Peter Hilger peter.hilger@helsinki. Vapaaehtoistoiminnan tukirakenne: Eurooppalaisia esimerkkejä ja laatu akkreditointi Jyväskylä, 6.5.2010 Dipl. Social Scientist Peter Hilger peter.hilger@helsinki.fi Vapaaehtoistoiminta ja sen tukirakenne

Lisätiedot

Eurooppalaisia esimerkkejä ja laatu akkreditointi

Eurooppalaisia esimerkkejä ja laatu akkreditointi Vapaaehtoistoiminnan tukirakenne: Eurooppalaisia esimerkkejä ja laatu akkreditointi Jyväskylä, 6.5.2010 Dipl. Social Scientist Peter Hilger peter.hilger@helsinki.fi Vapaaehtoistoiminta ja sen tukirakenne

Lisätiedot

Ohjelmistotekniikka - Luento 2

Ohjelmistotekniikka - Luento 2 Ohjelmistotekniikka - Luento 2 Luku 2: Prosessimallit - miten spiraalimalliin päädyttiin - spiraalimallista (R)UP malliin - oman ammattitaidon kehittäminen; PSP ja TSP mallit 1 Luento 2: Prosessimallit

Lisätiedot

Vastausten ja tulosten luotettavuus. 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen

Vastausten ja tulosten luotettavuus. 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen Vastausten ja tulosten luotettavuus Vastaukset 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen Kansainväliset IT:n hallinnan hyvät käytännöt. Luotettavuusnäkökohdat Kokemukset ja soveltamisesimerkit

Lisätiedot

Häiriötilanteisiin varautuminen korkeakoulukentässä. Kari Wirman IT Valtakunnalliset IT-päivät Rovaniemi

Häiriötilanteisiin varautuminen korkeakoulukentässä. Kari Wirman IT Valtakunnalliset IT-päivät Rovaniemi Häiriötilanteisiin varautuminen korkeakoulukentässä Kari Wirman IT2012 - Valtakunnalliset IT-päivät 31.10.2012 Rovaniemi Jatkuvuudenhallinta Jatkuvuudenhallinnalla tarkoitetaan kaikkia niitä toimenpiteitä,

Lisätiedot

Hankesuunnitelma. Novus-Hanke. Novus-Hanke. YYL:n tietojärjestelmien kokonaisuudistus HANKESUUNNITELMA. www.prh.fi LIITE 1

Hankesuunnitelma. Novus-Hanke. Novus-Hanke. YYL:n tietojärjestelmien kokonaisuudistus HANKESUUNNITELMA. www.prh.fi LIITE 1 Hankesuunnitelma YYL:n tietojärjestelmien kokonaisuudistus HANKESUUNNITELMA Hankesuunnitelma - Sisältö Tausta Hankkeen tavoitteet, hyödyt, riskit ja laadunvarmistus Arkkitehtuurit Kustannukset Organisaatio

Lisätiedot

Miten näkökulmat ovat syventyneet ISO ja välillä? Lassi Väisänen

Miten näkökulmat ovat syventyneet ISO ja välillä? Lassi Väisänen Miten näkökulmat ovat syventyneet ISO 31000 ja 31004 välillä? Lassi Väisänen ISO Riskienhallintamaailma Riskien johtaminen ja johtopäätösten teko (ISO 31000) Erityisosa-alueet Riskianalyysit ISO xxx Riskianalyysit

Lisätiedot

Ohjelmistotekniikka - Luento 2 Jouni Lappalainen

Ohjelmistotekniikka - Luento 2 Jouni Lappalainen Ohjelmistotekniikka - Luento 2 Jouni Lappalainen Luku 2: Prosessimallit - miten spiraalimalliin päädyttiin - spiraalimallista (R)UP malliin - oman ammattitaidon kehittäminen; PSP ja TSP mallit 1 Luento

Lisätiedot

IT-palvelupisteen palvelutason mittaaminen

IT-palvelupisteen palvelutason mittaaminen IT-palvelupisteen palvelutason mittaaminen Diplomityöseminaari, 16.2.2010 Kaisa Vuorensola Ohjaaja: KTM Minna Metsänvuori Valvoja: Dos. Kalevi Kilkki Esityksen sisältö Tutkimuksen lähtökohta Tutkimuskysymys

Lisätiedot

TIETOTURVAPOLITIIKKA

TIETOTURVAPOLITIIKKA TIETOTURVAPOLITIIKKA Lapin ammattikorkeakoulun rehtori on hyväksynyt tietoturvapolitiikan 18.3.2014. Voimassa toistaiseksi. 2 Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 1.1 Tietoturvallisuuden kolme ulottuvuutta...

Lisätiedot

Arkkitehtuuri muutosagenttina

Arkkitehtuuri muutosagenttina Arkkitehtuuri muutosagenttina Smarter Processes, Development & Integration Hannu Salminen CTO OP-Pohjola 2013 IBM Corporation Taustaa Nykyinen IT-arkkitehtuuri ja liiketoimintatarpeet eivät kohtaa OP-Pohjolan

Lisätiedot

2. päivä. Etätehtävien purku Poikkeamat. Poikkeamat Auditoinnin raportointi Hyvän auditoijan ominaisuudet Harjoituksia

2. päivä. Etätehtävien purku Poikkeamat. Poikkeamat Auditoinnin raportointi Hyvän auditoijan ominaisuudet Harjoituksia OAMK / Luova 4.5. ja 11.5. Sisäinen auditointi osa Oamkin ympäristöohjelmatyötä Sisältö 1. päivä Johdanto Auditoinnin tavoitteet Ympäristöstandardin (ISO 14001) pääkohdat Alustava ympäristökatselmus Auditoinnin

Lisätiedot

Espoon projekti- ja ohjelmajohtamisen malli EsPro

Espoon projekti- ja ohjelmajohtamisen malli EsPro Espoon projekti- ja ohjelmajohtamisen malli EsPro EU- ja kv-verkoston tapaaminen Kuntatalo 2.10.2013 Strategiajohtaja Jorma Valve, Espoon kaupunki Mikä on projektimalli? Projektimalli on projektimuotoisen

Lisätiedot

Kehmet. Yleisesittely

Kehmet. Yleisesittely Kehmet Yleisesittely 1 1 2 3 4 5 KONSEPTI RAKENNE KETTERÄ KOKEILU JA TOTEUTUS PERINTEINEN TOTEUTUS TULEVAISUUS JA MAHDOLLISUUDET 22.6.2017 Ilkka Kautto 2 KEHMET KONSEPTI 22.6.2017 Ilkka Kautto 3 Sulautettu

Lisätiedot

Mittaaminen projektipäällikön ja prosessinkehittäjän työkaluna

Mittaaminen projektipäällikön ja prosessinkehittäjän työkaluna Mittaaminen projektipäällikön ja prosessinkehittäjän työkaluna Finesse-seminaari 22.03.00 Matias Vierimaa 1 Mittauksen lähtökohdat Mittauksen tulee palvella sekä organisaatiota että projekteja Organisaatiotasolla

Lisätiedot

IPT-hanke: Kehitysvaihe -työpaja Työpaja 5: Kokoushotelli Gustavelund 26.-27.5.2015

IPT-hanke: Kehitysvaihe -työpaja Työpaja 5: Kokoushotelli Gustavelund 26.-27.5.2015 Integroitujen projektitoimitusten kehittäminen johtavien tilaajien ryhmähankkeena (IPT-hanke) IPT-hanke: Kehitysvaihe -työpaja Työpaja 5: Kokoushotelli Gustavelund 26.-27.5.2015 IPT-hanke; kehitysvaihe-työpaja

Lisätiedot