Standardien PCI DSS 3.0 ja Katakri II vertailu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Standardien PCI DSS 3.0 ja Katakri II vertailu"

Transkriptio

1 Standardien PC DSS 3.0 ja Katakri vertailu Copyright Solinor Oy 2014 Solinor Oy, Teollisuuskatu 21 A, F HELSNK, FNLAND / / Business D

2 Standardien PC DSS 3.0 ja Katakri vertailu Seuraavassa tarkastellaan maksukorttitoimialan tietoturvastandardin PC DSS 3.0 ja kansallisen turvallisuusauditointikriteeristön Katakri keskinäisiä yhtenäisyyksiä ja eroja. Tarkastelu tehdään siitä lähtökohdasta, että organisaatio toimii standardin Katakri puitteissa ja että sitä kiinnostaa sertifioituminen standardiin PC DSS 3.0. Taustaa PC DSS 3.0 on kansainvälisten luottokorttiyhtiöiden yhteenliittymän, Maksukorttitoimialan tietoturvastandardineuvoston, PC SSC, kehittämä ja ylläpitämä standardi korttimaksamisen tekniikkaan ja hallintoon. Tämän kohteena ovat maksukorttisuorituksia vastanottavat kauppiaat ja kauppiaiden edustajat. Vastaavasti Katakri on suomalainen viranomaisen käyttöönsä luoma ja ylläpitämä standardi tiedon tarkastuksen suorittamiseksi sekä sen turvallisuudesta huolehtimiseksi. Katakri on siten toimialaltaan huomattavasti edellistä laajempi, mutta vain suomalaisille viranomaisille tai niiden kanssa toimijoille tärkeä. Standardissa Katakri on neljä eri tasoista toteuttamisen luokkaa, kun taas standardissa PC DSS 3.0 tällaisia ei ole. Toisaalta, eri toteuttamisen tasoilla sovelletaan täyttä PC DSS 3.0 standardia suppeampia osajoukkoja vaatimuksista. Näin ollen lähestyminen erilaisiin vaatimustasoihin on standardeissa erilainen. Jatkuva parantaminen Laatujohtamisessa jatkuva parantaminen perustuu William Edwards Demingin kehittämään Plan - Do - Check - Act - ympyrään, johon monasti viitataan Demingin ympyränä. Tämä on myös standardissa Katakri alla olevana ajatuksena, vaikka sitä ei standardissa suoraan mainitakaan. Ajatuksena kuitenkin on, että organisaation johto asettaa syklisesti uusia turvallisuuden tavoitteita ja osoittaa niille resursseja. Edelleen toiminnan tuloksia mitataan ja tarkastetaan. Johto katselmoi tulokset tietyn ajan kuluttua ja palaa Demingin ympyrän alkuun asettamaan uusia toiminnan parantamisen tavoitteita. Organisaatio omistaa täten koko jatkuvan parantamisen ympyrän standardissa Katakri. Toisin kuin edellä, standardissa PC DSS 3.0 sitä toteuttava organisaatio ei omista kuin toteuttamisen osuuden tästä jatkuvan parantamisen ympyrästä. Maksukorttitoimialan tietoturvastandardineuvosto omistaa Demingin ympyrästä suunnittelun osan. Standardia toteuttava organisaatio, tyypillisesti kauppias, siis vain toteuttaa tietoturvaa. Edelleen Demingin ympyrän tarkastustoiminnon tuottaa kolmas taho, ulkoinen tarkastaja. Toteuttava organisaatio kuitenkin näkee jatkuvan parantamisen ajan ylitse Maksukorttitoimialan tietoturvastandardineuvoston vaatimusten jatkuvana kehittymisenä. Lopputulos on molemmissa standardeissa kuitenkin sama, toiminta kehittyy pitkän ajan ylitse. Mainittakoon vielä, että halutessaan toteuttava organisaatio voi liittyä Maksukorttitoimialan tietoturvastandardi- neuvostoon ja osallistua näin myös itse standardin kehitystyöhön. Solinor Oy, Teollisuuskatu 21 A, F HELSNK, FNLAND / / Business D

3 PC DSS 3.0 Katakri 1 Suojaa tiedot asentamalla palomuuriratkaisu ja ylläpitämällä sitä. 2 Älä käytä ohjelmistotoimittajan määrittämiä oletussalasanoja tai muita oletusasetuksia. 3 Suojaa tallennetut kortinhaltijatiedot. 4 Siirrä kortinhaltijatiedot ja muut luottamukselliset tiedot julkisissa verkoissa salattuina. 5 Käytä virustorjuntaohjelmistoa ja päivitä se säännöllisesti. 6 Kehitä turvallisia järjestelmiä ja sovelluksia ja ylläpidä niitä. 7 Rajoita pääsy tietoihin koskemaan vain niitä, jotka tarvitsevat niitä liiketoiminnan tarkoituksiin. 8 Luo jokaiselle tietojärjestelmän käyttäjälle yksilöllinen käyttäjätunnus. 9 Rajoita fyysinen pääsy kortinhaltijoiden tietoihin. 10 Seuraa ja valvo kaikkea verkkoresurssien ja kortinhaltijoiden tietojen käyttöä. 11 Testaa tietoturvajärjestelmät ja - prosessit säännöllisesti. 12 Luo työntekijöitä ja alihankkijoita koskeva tietoturvakäytäntö. F, P, P, F A, P, Taulukko 1: Standardien päätasojen vertailu Solinor Oy, Teollisuuskatu 21 A, F HELSNK, FNLAND / / Business D

4 Standardien päätasojen vertailu Standardien päätasot on vertailtu Taulukossa 1. Hallinnon vaatimukset Katakri esittää osassaan A ja pitkälti samoja vaatimuksia on löydettävissä standardin PC DSS 3.0 päävaatimuksista 12. Katakri sisältää kuitenkin enemmän vaatimuksia kuin PC DSS 3.0 ja kaikille niistä ei löydy vastaavuutta viimeksi mainitusta. Toisin sanoen, siirtyminen ei tuottane organisaatiolle suuria vaikeuksia näiden vaatimusten osalta. Henkilöturvallisuuden vaatimukset Katakri luettelee osassa P. Myös siellä vaatimuksia on enemmän kuin standardissa PC DSS 3.0. Tässä vastaavia vaatimuksia on kirjoitettu päävaatimuksiin 8 ja 9. Siirtyminen standardista Katakri standardiin PC DSS 3.0 ei tuottane suuria vaikeuksia. Edelleen fyysisen turvallisuuden vaatimuksia löytyy standardissa Katakri osasta F. Vastaavia fyysisen turvallisuuden vaatimuksia löytyy standardissa PC DSS 3.0 päävaatimuksista 7 ja 9. Katakri sisältää huomattavasti enemmän vaatimuksia fyysiseen turvallisuuteen, kuin standardi PC DSS 3.0. Tietoverkon infrastruktuurin vaatimukset standardi Katakri kuvaa osassa, näitä vastaavia löytyy standardin PC DSS 3.0 miltei kaikista päävaatimuksista; 1-8 ja Nämä kaikki on tarkasteltava vaatimus vaatimukselta siirryttäessä standardista toiseen. Sovelluskehitys Sovelluskehityksen vaatimukset ovat standardin PC DSS 3.0 päävaatimuksessa 6. Nämä ovat hyvin paljon laajemmat kuin sovelluskehityksen vaatimukset standardissa Katakri. Mikäli organisaation harjoitta sovelluskehitystä ja aikoo siirtyä standardista Katakri standardin PC DSS 3.0 vaatimusten noudattamiseen, se joutuu luomaan koko tietoturvallisen sovelluskehityksen prosessin. Sen oleellisimmat osat ovat täydellinen räätälöidyn ohjelmakoodin parikatselmointi ja tietoturvatestaaminen ennen sovelluksen muutosta tai käyttöönottoa. Tietoturvatestaamisen vaatimukset on kuvattu seikkapäisesti standardissa PC DSS 3.0. Muutoksenhallintaprosessia tarvitaan myös, mutta se on jo mainittu standardissa Katkri. Tietoon pääsy ja salaaminen Tiedon käsittelyn, siirron ja tallennuksen salaamisen vaatimukset ovat standardissa PC DSS 3.0 huomattavasti yksityiskohtaisemmat kuin standardissa Katakri. Standardia Katakri toteuttava organisaatio joutuu lisäämään tiedon luottamuksellisuutta takaavia toimenpiteitä toteutukseensa siirtyessään toteuttamaan standardia PC DSS 3.0. Suora pääsy ulkoisesta verkosta kortinhaltijatietoon on kiellettyä standardissa PC DSS 3.0, toisin kuin pääsy tietoon standardissa Katakri. Tämän toteuttaminen on otettava huomioon järjestelmäsuunnittelussa. Edelleen standardin PC DSS 3.0 vaatii, että vain yhdellä palvelimella saa olla vain yksi päätoiminto, vastaavaa ei Katakri mainitse. Molemmat Solinor Oy, Teollisuuskatu 21 A, F HELSNK, FNLAND / / Business D

5 standardit viittaavat teknisiin suojausmenetelmiin: hyökkäyksen havaitsemisjärjestelmä, lokitus, eheyden valvonta ja synkronointi, mutta standardin PC DSS 3.0 vaatimukset ovat näitä koskien seikkaperäisemmät kuin standardissa Katakri. Järjestelmän ylläpito ja testaaminen Verkkoelementtien ohjelmistojen tietoturvahaavoittuvuuksien seuranta ja oikea- aikainen tietoturvapäivitysten käyttöönotto on kuvattu standardissa PC DSS 3.0 huomattavasti vaativammin kuin standardissa Katakri. Samoin muut verkon ja verkkoelementtien seurannan ja ylläpidon tehtävät., esimerkiksi palomuurien sääntöjen katselmointi. Tekniset testit on myös kuvattu standardissa PC DSS 3.0 huomattavasti yksityiskohtaisemmin kuin standardissa Katakri. Näistä mainittakoon ASV- ja tunkeutumistestaus. Molemmat standardit mainitsevat riskienhallinnan ja tietoturvatapahtuman käsittelyn ennalta suunnittelun. Standardi PC DSS 3.0 sisällyttää jatkuvuus- ja palautumissuunnittelun edelliseen. Katakri käsittelee näitä kuitenkin laajemmin. Toimenpiteet standardiin PC DSS 3.0 siirtymisessä Käytännön toimenpiteet siirryttäessä standardin Katakri noudattamisesta standardiin PC DSS 3.0 ovat seuraavat. 1. Tarvitaan ensinnäkin koulutus standardin PC DSS 3.0 perusteista sitä toteuttaville henkilöille, ja myöhemmin koko henkilöstön kattava koulutusohjelma. Seuraavat alueet on tarkasteltava myös a) sovelluskehityksen prosessi, b) jatkuvan tuotannon ylläpitoprosessi sekä c) tuotantojärjestelmän toteutus standardin PC DSS 3.0 vaatimuksia vastaan. 2. Tämän jälkeen voidaan siirtyä tekemään täydellinen eroanalyysi standardin PC DSS 3.0 kaikkia vaatimuksia vastaan, käyttämällä esimerkiksi Maksukorttitoimialan tietoturvastandardineuvoston julkaisemaa auditoijan työkirjaa. 3. Viimeisenä vaiheena tarvitaan ulkoisen auditoijan kilpailutus, valinta sekä ulkoinen auditointi, mukaan lukien tekniset tarkastukset ASV- ja tunkeutumistestaus. PC DSS yhteensopivuus ei kuitenkaan lopu ulkoiseen auditointiin, sillä tarvitaan myös jatkuva tuotannon ylläpito, seuranta ja päivittäminen. Lisätietoja Timo Tamminen, CSSP Solinor Oy Solinor Oy, Teollisuuskatu 21 A, F HELSNK, FNLAND / / Business D

Sovelluskehityksen. tietoturvaohje 1/2013 VAHTI. Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä

Sovelluskehityksen. tietoturvaohje 1/2013 VAHTI. Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä Sovelluskehityksen tietoturvaohje Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 1/2013 VAHTI Sovelluskehityksen tietoturvaohje Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 1/2013 VAHTI VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

Uudet kansainväliset maksukortit ja maksupäätteet. Jo käytössä olevat SEPA-kelpoiset maksukortit. Sirua lukevien maksupäätteiden käyttöönotto

Uudet kansainväliset maksukortit ja maksupäätteet. Jo käytössä olevat SEPA-kelpoiset maksukortit. Sirua lukevien maksupäätteiden käyttöönotto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Alkusanat Korttimaksaminen uudistuu Muistilista SEPAan siirtymiseen SEPAn käyttöönotto etenee Uudet kansainväliset maksukortit ja maksupäätteet Jo käytössä olevat SEPA-kelpoiset

Lisätiedot

Teknisen ICT-ympäristön tietoturvataso-ohje

Teknisen ICT-ympäristön tietoturvataso-ohje VALTIOVARAINMINISTERIÖ JulkICT-toiminto Ver 1.0 25.10.2011 Teknisen ICT-ympäristön tietoturvataso-ohje Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä LUONNOS x/2011 Teknisen ICT-ympäristön tietoturvataso-ohje

Lisätiedot

Tietoturvan huomioon ottaminen tietojärjestelmähankinnassa

Tietoturvan huomioon ottaminen tietojärjestelmähankinnassa Tässä Relator Oy:n tuottamassa White Paper -julkaisussa käsitellään sovellusten hankkimista sekä sovelluskehitystä tietoturvan näkökulmasta. White Paperin ovat kirjoittanut Relator Oy:n konsultit Kimmo

Lisätiedot

Tietoturvaopas sähköisen palvelun tarjoajalle

Tietoturvaopas sähköisen palvelun tarjoajalle Tietoturvaopas sähköisen palvelun tarjoajalle 1 Tietoturvaopas sähköisen palvelun tarjoajalle ISBN 952-201-788-4 (painotuote), ISBN 952-201-789-2 (verkkojulkaisu), Luoti- julkaisuja 8/2006, Helsinki 2006

Lisätiedot

Teknisen ICTympäristön

Teknisen ICTympäristön Teknisen ICTympäristön tietoturvataso-ohje Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 3/2012 VAHTI Teknisen ICT-ympäristön tietoturvataso-ohje Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 3/2012

Lisätiedot

FutuVision Media Oy, tietohallintojohtaja SamuTuomisto

FutuVision Media Oy, tietohallintojohtaja SamuTuomisto Tampereen ammattikorkeakoulu Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Maija Reponen Opinnäytetyö Verkkomaksupalveluiden valinta ja käyttöönotto suomalaisessa verkkokaupassa Työn ohjaaja Työn tilaaja Tampere

Lisätiedot

raportteja 167 tutkimuksia Jarkko Paavola & Esko Vainikka (toim.) Näkökulmia

raportteja 167 tutkimuksia Jarkko Paavola & Esko Vainikka (toim.) Näkökulmia oppimateriaaleja puheenvuoroja raportteja 167 tutkimuksia Jarkko Paavola & Esko Vainikka (toim.) Näkökulmia tietoturvaan Turun ammattikorkeakoulun raportteja 167 Turun ammattikorkeakoulu Turku 2013 ISBN

Lisätiedot

Pilvipalveluiden turvallisuus

Pilvipalveluiden turvallisuus Pilvipalveluiden turvallisuus Mitä organisaatioiden tulisi huomioida pilvipalveluja hyödyntäessä Sisällysluettelo Johdanto... 4 Määritelmät... 5 Pilvipalveluiden toimintaan liittyviä käytäntöjä... 7 1.

Lisätiedot

TIETOTURVAN TILA SUOMESSA CASE MALMIN SEUDUN YRITYKSET

TIETOTURVAN TILA SUOMESSA CASE MALMIN SEUDUN YRITYKSET HAAGA Raportteja 7 Niina Kinnunen TIETOTURVAN TILA SUOMESSA CASE MALMIN SEUDUN YRITYKSET ISBN-10: 951-865-118-3 (pdf) ISBN-13: 978-951-865-118-8 (pdf) ISSN: 1796-2536 HAAGA Raportteja 7 TIETOTURVAN TILA

Lisätiedot

Suomalainen verkkokauppa kansainvälisessä kilpailussa. Aamiaistilaisuus 15.6.2011 klo 8.30-12.00

Suomalainen verkkokauppa kansainvälisessä kilpailussa. Aamiaistilaisuus 15.6.2011 klo 8.30-12.00 Suomalainen verkkokauppa kansainvälisessä kilpailussa Aamiaistilaisuus 15.6.2011 klo 8.30-12.00 8.30-9.00 Aamiainen tarjolla 9.00-9.45 Verkkokaupan maksuliikenne ja asiakastyytyväisyys Maksuvälineet ja

Lisätiedot

Tietojärjestelmän jatkuvuudenhallinta prosessimallin avulla

Tietojärjestelmän jatkuvuudenhallinta prosessimallin avulla TEKNILLINEN KORKEAKOULU Tietotekniikan osasto Tietoliikenneohjelmistojen ja multimedian laboratorio Anna Hosia Tietojärjestelmän jatkuvuudenhallinta prosessimallin avulla Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä

Lisätiedot

Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava eurooppalainen virasto

Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava eurooppalainen virasto Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava eurooppalainen virasto Vuoden 2013 työohjelma 1. TIIVISTELMÄ... 4 1.1. Strategiset

Lisätiedot

Google-sovellusten tietoturva- ja suojausmenetelmät. Google-asiakirja, helmikuu 2007

Google-sovellusten tietoturva- ja suojausmenetelmät. Google-asiakirja, helmikuu 2007 Google-sovellusten tietoturva- ja suojausmenetelmät Google-asiakirja, helmikuu 2007 Google-sovellusten tietoturva LISÄTIETOJA Verkossa www.google.com/a Sähköposti appsenterprise@google.com Verkkopohjaisten

Lisätiedot

KATAKRI. Kansallinen turvallisuusauditointikriteeristö. versio II, 2011

KATAKRI. Kansallinen turvallisuusauditointikriteeristö. versio II, 2011 KATAKRI Kansallinen turvallisuusauditointikriteeristö versio II, 2011 Sisällysluettelo Puolustusministeriön kansliapäällikön saate KATAKRI:n ensimmäiseen versioon... 2 Kansallisen turvallisuusviranomeisen

Lisätiedot

Tietoturvapolitiikat. arvostelija. Riitta Mäkinen. Helsinki 20.4.2003. HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos

Tietoturvapolitiikat. arvostelija. Riitta Mäkinen. Helsinki 20.4.2003. HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos hyväksymispäivä arvosana arvostelija Tietoturvapolitiikat Riitta Mäkinen Helsinki 20.4.2003 HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Tietoturva nykyaikaisessa liiketoimintaympäristössä -seminaari

Lisätiedot

Tietoaineistojen turvallinen käsittely valtionhallinnossa

Tietoaineistojen turvallinen käsittely valtionhallinnossa Valtiovarainministeriö Tietoaineistojen turvallinen käsittely 1(32) Tietoaineistojen turvallinen käsittely valtionhallinnossa 11.12.2008 LUONNOS Valtiovarainministeriö Tietoaineistojen turvallinen käsittely

Lisätiedot

Tietotekniikkaosasto/tietohallinto. Korkeakoulujen kokonaisarkkitehtuurin käsikirja. Toiminnan ja tietohallinnon kokonaisvaltainen kehittäminen

Tietotekniikkaosasto/tietohallinto. Korkeakoulujen kokonaisarkkitehtuurin käsikirja. Toiminnan ja tietohallinnon kokonaisvaltainen kehittäminen Tietotekniikkaosasto/tietohallinto Korkeakoulujen kokonaisarkkitehtuurin käsikirja Toiminnan ja tietohallinnon kokonaisvaltainen kehittäminen 2 Sisällysluettelo Johdanto... 4 Kokonaisarkkitehtuurin suunnitteluprosessi...

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNGIN TIETOTURVASUUNNITELMA

JOENSUUN KAUPUNGIN TIETOTURVASUUNNITELMA JOENSUUN KAUPUNGIN Kaupunginhallitus hyväksynyt: xx.yy.2015 Hyväksytty YT-toimikunnassa: xx.yy.2015 Käsitelty tietohallintoryhmässä 10.02.2015 Päivitetty: 26.01.2015 Päivittäjä: Pekka Penttinen, tietohallintopäällikkö

Lisätiedot

Tietoturvallisuuden hallinnan suunnittelu ja toteutus. Projektiopas valtionhallinnon organisaation tietoturvallisuudesta vastaavalle

Tietoturvallisuuden hallinnan suunnittelu ja toteutus. Projektiopas valtionhallinnon organisaation tietoturvallisuudesta vastaavalle Tietoturvallisuuden hallinnan suunnittelu ja toteutus Projektiopas valtionhallinnon organisaation tietoturvallisuudesta vastaavalle Kirsi Nurmi, 2011 Kirsi Nurmi Järvenpää 2011 ISBN 978-952-92-9055-0 (PDF)

Lisätiedot

Sonera CA. Varmennepolitiikka Sonera Class 2 -varmenne. Voimassa 30.5.2005 lähtien Versio 2.2

Sonera CA. Varmennepolitiikka Sonera Class 2 -varmenne. Voimassa 30.5.2005 lähtien Versio 2.2 1 (42) 30.5.2005 Sonera CA Varmennepolitiikka Sonera Class 2 -varmenne Voimassa 30.5.2005 lähtien Versio 2.2 Varmennepolitiikan OID-tunnus: 1.3.6.1.4.1.271.2.3.1.1.2 Ohjelmistovarmenteet yksityinen avain

Lisätiedot

VAHTI 1/2012 ICT-VARAUTUMISEN VAATIMUKSET

VAHTI 1/2012 ICT-VARAUTUMISEN VAATIMUKSET LUONNOS versio 0.9 VAHTI 1/2012 ICT-VARAUTUMISEN VAATIMUKSET Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 1 (17) 1 Johdanto...3 1.1 Lukuohje...3 1.2 Perusteet...3 1.3 Turvallisuusympäristö ICT-varautumisen

Lisätiedot

Kuvaus Virvelinrannan toimintaympäristön innovaatiotoimintaa edistävistä sähköisistä järjestelmistä

Kuvaus Virvelinrannan toimintaympäristön innovaatiotoimintaa edistävistä sähköisistä järjestelmistä Virvelinrannan hyvinvointiyrittäjyyden ja innovaatiotoiminnan edistämishanke VAPA 2 Kuvaus Virvelinrannan toimintaympäristön innovaatiotoimintaa edistävistä sähköisistä järjestelmistä Kari Jääskeläinen

Lisätiedot

Vaatimusmäärittely Kuopio

Vaatimusmäärittely Kuopio Vaatimusmäärittely Kuopio Kuopio, Vaatimusmäärittely, 7.1.2002 Versiohistoria: Versio Pvm Laatija Muutokset 0.1 25.10.2001 Mikko Lampi Ensimmäinen versio 0.2 25.10.2001 Ossi Jokinen Katselmointi, lähinnä

Lisätiedot

ERP järjestelmät pilvipalveluna

ERP järjestelmät pilvipalveluna TUOTANTOTALOUDEN TIEDEKUNTA Kustannusjohtaminen ERP järjestelmät pilvipalveluna Cloud ERP systems Kandidaatintyö Jyrki Paju Antti Kiema TIIVISTELMÄ Tekijät: Antti Kiema, Jyrki Paju Työn nimi: ERP-järjestelmät

Lisätiedot

OHJE RISKIEN ARVIOINNISTA TIETOTURVALLISUUDEN EDISTÄMISEKSI VALTIONHALLINNOSSA

OHJE RISKIEN ARVIOINNISTA TIETOTURVALLISUUDEN EDISTÄMISEKSI VALTIONHALLINNOSSA OHJE RISKIEN ARVIOINNISTA TIETOTURVALLISUUDEN EDISTÄMISEKSI VALTIONHALLINNOSSA 7/2003 VALTIONHALLINNON TIETOTURVALLISUUDEN JOHTORYHMÄ OHJE RISKIEN ARVIOINNISTA TIETOTURVALLISUUDEN EDISTÄMISEKSI VALTIONHALLINNOSSA

Lisätiedot

ICT -varautumisen vaatimukset

ICT -varautumisen vaatimukset ICT -varautumisen vaatimukset Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 2/2012 VAHTI ICT-varautumisen vaatimukset Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 2/2012 VAHTI VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

ICT-ULKOISTAMISEN HAASTEET INFORMAATIOTURVALLISUUDEN NÄKÖKULMASTA

ICT-ULKOISTAMISEN HAASTEET INFORMAATIOTURVALLISUUDEN NÄKÖKULMASTA Jussi Hartikainen ICT-ULKOISTAMISEN HAASTEET INFORMAATIOTURVALLISUUDEN NÄKÖKULMASTA Tietojenkäsittelytieteiden Pro Gradu 30. tammikuuta 2012 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOS TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Vaatimusmäärittely Kuopio

Vaatimusmäärittely Kuopio Vaatimusmäärittely Kuopio Kuopio, Vaatimusmäärittely, 30.10.2001 Versiohistoria: Versio Pvm Laatija Muutokset 0.1 25.10.2001 Mikko Lampi Ensimmäinen versio 0.2 25.10.2001 Ossi Jokinen Katselmointi, lähinnä

Lisätiedot

AKI KÖSSILÄ LINUX-POHJAISEN LASKENTAPILVEN RAKENTAMINEN. Kandidaatintyö

AKI KÖSSILÄ LINUX-POHJAISEN LASKENTAPILVEN RAKENTAMINEN. Kandidaatintyö AKI KÖSSILÄ LINUX-POHJAISEN LASKENTAPILVEN RAKENTAMINEN Kandidaatintyö Tarkastaja: Tutkija, DI Jari Seppälä 9. toukokuuta 2010 II TIIVISTELMÄ TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Automaatiotekniikan koulutusohjelma

Lisätiedot