Vanhusneuvosto Kuntoutuskeskuksen esittely Jouko Saramies

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vanhusneuvosto Kuntoutuskeskuksen esittely 27.3.2014. Jouko Saramies"

Transkriptio

1 Vanhusneuvosto Kuntoutuskeskuksen esittely Jouko Saramies

2 Eksoten visio, missio, arvot ja tavoitteet Visio Olemme valtakunnallinen edelläkävijä, joka tarjoaa laadukkaat ja riittävät sosiaali ja terveydenhuollon palvelut kustannustehokkaasti. Olemme Tuloksellisin kustannustehokkaana toimijana Paras hyvinvoinnin ja terveyshyötyjen lisäämisessä Innovatiivisin teknologian hyödyntämisessä Innostavin ja iloisin työyhteisönä Arvot Asiakaslähtöisyys Vastuullisuus Oikeudenmukaisuus Avoimuus Tuloksellisuus

3 Historiaa Paikallissairaalan kuntainliitto Paikallissairaalat terveyskeskuksiin 1977 Pitkäaikaispotilaita koska kotipalvelu kehittymätön, asunnot huonoja tai yhteydet omaisiin katkenneet Kustannukset korkeat kuntien lausuntojen mukaan alkaen vuodesta 1968 Sosiaali ja terveystoimi yhdistettiin 1974 Osastot 5 ja 6 vuonna Peruskorjaukset vanhassa osassa

4 ETELÄ KARJALAN SOSIAALI JA TERVEYSPIIRI

5 Tavoite: Suomen paras lean johdettu kuntoutussairaala

6 Enemmän toimintakykyä kuntoutujalle

7 Asiakaslähtöisyys on tavoite ja toimintatapa, jossa palvelu tai tuote pyritään tekemään mahdollisimman hyvin asiakkaiden tarpeita vastaavaksi Asiakaslähtöisissä sosiaali ja terveyspalveluissa korostetaan asiakkaan palvelu ja hoidontarpeen mukaista palveluiden tuottamista ja asiakkaan ja potilaan ohjaamista palvelujen piiriin oikeaan aikaan ja oikeaan paikkaan. Asiakaslähtöisyys tarkoittaa asiakkaan vahvaa osallisuutta palvelutapahtumassa sekä ymmärrettävän kielen käyttöä ja hyvää käytöstä asiakkaan kanssa asioitaessa. Asiakkaan ja potilaan erilaisuutta ja arvokkuutta kunnioitetaan ja palveluja kehitetään asiakkailta saadun palautteen mukaisesti.

8 Vastuullisuus on sitoutumista yhteisiin tavoitteisiin. Asiakas kantaa vastuuta oman terveytensä ja hyvinvointinsa ylläpidosta. Vastuullisuus työyhteisössä tarkoittaa yhteisiin tavoitteisiin sitoutumista ja toimimista yhteisten arvojen mukaisesti. Päättäjillä, johtajilla, esimiehillä ja työntekijöillä on yhteinen vastuu tuloksellisesta toiminnasta ja taloudesta. Jokainen kantaa vastuun itsestään, toiminnastaan päätöksentekijänä tai omassa työyhteisössään. Epäkohdat tuodaan esille avoimesti ja rakentavasti sovittujen pelisääntöjen mukaisesti ja niistä opitaan.

9 Oikeudenmukaisuus korostaa erityisesti ihmisarvoa ja oikeudenmukaista kohtelua, mikä on kaiken hoitamisen ja huolenpidon ydinasioita. Samanlaisessa hoito ja palvelutarpeessa oleville tarjotaan samalla periaatteella hoitoa ja palveluja. Toimintaa ohjaavat yhtenäiset kriteerit. Oikeudenmukaisuus on myös kustannusten tasapuolista jakamista palvelun ja hoidon toteuttamiseksi. Henkilöstön oikeudenmukainen kohtelu on yhdenmukaisten toimintatapojen noudattamista, mikä ilmenee töiden tasapuolisena jakamisena, samanlaisen palkan maksamisena samanlaisesta työstä sekä tasapuolisena rekrytointina ja henkilöstön muuna kohteluna.

10 Ihmisen arvokkuuden kunnioittaminen takaa ihmisten perustavanlaatuisen samanarvoisuuden. Sinä voit olla rikkaampi ja vaikutusvaltaisempi kuin minä ja kuulua toiseen (etniseen tai uskonnolliseen) ryhmään. Mutta jos kohtelet minua kohteliaasti ja kunnioittavasti, kerrot tunnustavasi asemani: sen, että olen yhtä paljon ihminen kuin Sinäkin. Jos kohdatessamme sekä puhut että kuuntelet, myönnät, että minullakin on kokemuksia, ajatuksia ja maailmankatsomus, että minullakin voi olla kuulemisen arvoista sanottavaa.

11 Avoimuus on toiminnan läpinäkyvyyttä, avointa viestintää ja tiedottamista sekä päätösten perustelemista. Sosiaali ja terveyspiiri on vuoropuhelun salliva työyhteisö, jossa on tilaa erilaisille mielipiteille. Avoimuuteen kuuluu myös toimiva palautejärjestelmä.

12 Tuloksellisuus on kustannusten sekä palveluiden ja hoidon vaikuttavuutta, tehokkuutta ja mittaamista, suunnitelmallisuutta ja sovittujen asioiden edistämistä. Tuloksellinen johtaminen ja työskentely edellyttävät toiminnan ja talouden periaatteiden tuntemista ja itsensä ja oman työyksikön aktiivista kehittämistä

13 Ketä hoidetaan? iäkkäät ja/tai muistisairaat henkilöt, joilla on akuutti sairaus ja joiden toipuminen edellyttää aktiivista kuntoutusta ortopedis traumatologis fysiatriset potilaat, jotka tarvitsevat ja jotka hyötyvät sairaalatasoisesta kuntoutuksesta psykogeriatriset kuntoutuspotilaat aivohalvauspotilaat ja muut neurologista kuntoutusta tarvitsevat potilaat lonkkamurtuma/proteesi potilaat polviproteesileikkausten (kuntoutus vaativaa tai komplikaatioita) ja amputaatioiden jatkokuntoutuspotilaat selkäydinvammapotilaat Palliatiivista sairaala hoitoa ja saattohoitoa tarvitsevat potilaat

14 Prosessi Kuntoutujien valinta Keskussairaalassa kuntoutuksen tiimi, joka valitsee tietyin kriteerein ne henkilöt, jotka mitä ilmeisemmin hyötyvät aktiivisesta kuntoutuksesta Honkaharjun sairaalaan lähetetään kuntouttavaan jatkohoitoon erikseen sovittavat potilasryhmät, etupäässä luonnollisesti Imatralaiset Suoraan ne henkilöt, jotka on riittävästi tutkittu ja jotka ilmeisesti hyötyvät aktiivisesta kuntoutuksesta Osasto 3 (vaativa kuntoutus) neurologin arvio ja valintapäätös Palliatiivinen hoito

15 Tavoitteet 2016

16 Johtaminen Potilaan tarpeiden täyttäminen Valmentava johtaminen Visuaalinen johtaminen Tiimitoiminta Potilaan omaiset ovat tärkeä kuntoutumisen voimavara Potilasturvallisuus on hyvällä tasolla. Haiprot 200/vuosi ja parempi toimintamalli sovittu Työturvallisuusilmoitukset. Vakavat 0. Läheltäpiti ilmoituksia 20

17 Koko kuntoutusprosessin johtaminen; potilaan ohjautuminen + kuntoutuslinjat + kotikuntoutuslinjat Kaikki mukana jatkuvassa parantamisessa Kuntoutuslinjat 5 kpl: Osastot 1,3, 5 ja 6 sekä kotikuntoutus Yhden potilaan hoito kerralla Kuntoutusprosessin yksinkertaistaminen: pois hukkakäsittelyt Lyhyet hoitoajat. Keskimäärin läpimenoaika 50% (16 vuorokaudesta 8 vuorokauteen)

18 Prosessit Tahtiaikojen määrittäminen potilaille Vakioidut työohjeet Helppo ja yksinkertainen kirjaaminen Sairaalan ja kotikuntoutuksen mittarit ja niitä tukevat linjojen mittarit Tilat edistävät omatoimista kuntoutumista Tilat virkistävät potilaita ja helpottavat liikkumista Henkilöstön yhteiset työskentelytilat rohkaisevat parempaan vuorovaikutukseen

19 Henkilöstön osaamisen kehittäminen Kuntoutushenkilöstö ottaa huomioon ensisijaisesti potilaan tarpeet Yhtenäinen käsitys potilaan kuntoutuksesta Moniosaamisen lisääminen Kaikenlaisen osaamisen hyödyntäminen Kotikuntoutuksen osaamisen kehittäminen

20 Talousjohtaminen Merkittävä tuottavuuden nosto Erinomainen kuntoutuksen vaikuttavuus 20 sairaalapaikan korvautuminen kotikuntoutuksella

21 Osasto 5 Erotettava hoitoa tarvitsevat kuntoutujat kuntoutusta tarvitsevista potilaista Perinteinen jatkohoito osasto (potilas) Hoitojaksoja alkaa ja päättyy 50 kuukaudessa

22 Kotikuntoutus Laitoskuntoutusta voidaan oleellisesti lyhentää järjestämällä kotikuntoutus laadullisesti ja määrällisesti asiallisesti Hyvä kognitio edistää kotikuntoutuksen toteutumista Kuntoutuksen tulokset paremmat kotona ja kokonaiskustannukset oleellisesti pienemmät Laitoskuntoutus ja kotikuntoutus toimivat yhteen

23 Tiimi 4 tavoitetila Osasto ja avohoito muodostavat kokonaisuuden, jossa hyvä saattohoito ja palliatiivinen hoito toteutuvat koko Eksoten alueella Toiminnassa toteutamme potilaan ja läheisen kunnioittamista sekä tietoista läsnäoloa Potilas määrittää hoidon tavoitteet ja ne kirjataan aina 100% Kotihoito on ensisijainen ja järjestetään aina potilaan ja läheisen niin haluttaessa 100% Läheisten psykososiaalinen tukeminen on osa potilaan hoitoa Läheisillä on oikeus osallistua potilaan hoitoon Fyysisiä, psyykkisiä ja hengellisiä oireita lievitämme kaikin käytettävissä olevin keinoin 100% 23

24 Autamme potilasta ja läheistä elämään mahdollisimman hyvää elämää Rohkaisemme potilasta ja läheistä käsittelemään surua, pelkoja, vihaa ja epäluuloja Palliatiivinen hoito on prosessina sujuva Asiakaspalautetta keräämme kaikilta potilailta ja/tai läheisiltä 100%. Palautteen perusteella muutamme toimintaamme Henkilökunnan osaaminen on riittävä. Puolella henkilökunnasta on palliatiivisen hoidon erikoistumiskoulutus Osasto on Eksoten palliatiivisen hoidon kehittäjä ja kouluttaja yhdessä palliatiivisen poliklinikan ja Tehosan kanssa 24

25 Viriketoiminta Henkinen ja sosiaalinen kuntoutus yhtä tärkeitä kuin somaattinen kuntoutus Piristäjäpalvelu hyvä aloitus

26 Paremmat kuntoutustilat kuntoutuskeskukseen Osastojen tilat kuntoutusta edistäviksi Muistihäiriöistä kärsiville lisää turvallista asumista Kotikuntoutuksen kehittäminen Kotona asuvien säännöllinen viikottainen kodin ulkopuolinen viriketoiminta olisi riittävästi järjestetty

Strateginen johtaminen Eksotessa

Strateginen johtaminen Eksotessa Strateginen johtaminen Eksotessa Asiakirjassa on linkkejä Eksoten intranetiin Eksonetiin, jota voivat käyttää vain henkilöt, joilla on käyttäjätunnukset. 4/2015 2 (13) SISÄLLYSLUETTELO 1 STRATEGIAN JOHTAMINEN

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelujen

Ikäihmisten palvelujen Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisuja 2008:3 Ikäihmisten palvelujen laatusuositus SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ SUOMEN KUNTALIITTO Helsinki 2008 ISSN 1236-2050 ISBN 978-952-00-2525-0 (nid.) ISBN 978-952-00-2526-7

Lisätiedot

2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS

2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS Hausjärven, Lopen ja Riihimäen vanhuspalvelulain mukainen suunnitelma 2014 2018 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 2 2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS... 3 3. VANHUSTYÖN VISIO, ARVOT JA EETTISET

Lisätiedot

KOTIHOIDON PALVELUT JA MYÖNTÄMISPERUSTEET

KOTIHOIDON PALVELUT JA MYÖNTÄMISPERUSTEET KOTIHOIDON PALVELUT JA MYÖNTÄMISPERUSTEET Hyväksytty perusturvalautakunta 20.5.2015 72 Päivitetty Sijainti http://www.nokiankaupunki.fi/ palvelut/perusturva_ja_terveys/ vanhukset/kotihoito/ 1. NOKIALAISEN

Lisätiedot

Hoiva-asumisen toimintamalli Etelä-Kymenlaakson kunnille

Hoiva-asumisen toimintamalli Etelä-Kymenlaakson kunnille Hoiva-asumisen toimintamalli Etelä-Kymenlaakson kunnille Kaakon SOTE-INTO 2 Etelä-Kymenlaakson osahanke Hyväksytty 5/ 2010 Päivitetty 23.8.2012 Kaakon SOTE-INTO 2 / Etelä-Kymenlaakson osahanke 1 Kaakon

Lisätiedot

Hyvä kuntoutumiskäytäntö

Hyvä kuntoutumiskäytäntö Hyvä kuntoutumiskäytäntö Invalidiliiton kuntoutuspalvelut 1. Johdanto 5 2. Käsitteet 6 2.1 Toimintakyky 6 2.2 Kuntoutumistarve 6 2.3 Kuntoutusjärjestelmä 7 2.4 Kuntoutuminen 7 3. Asiakkaan näkökulma hyvässä

Lisätiedot

Invalidiliiton Hyvä. kuntoutuskäytäntö. Invalidiliitto

Invalidiliiton Hyvä. kuntoutuskäytäntö. Invalidiliitto Invalidiliiton Hyvä kuntoutuskäytäntö Invalidiliitto Invalidiliiton hyvä kuntoutuskäytäntö Invalidiliiton julkaisuja M.9., 2009 ISBN 978-952-5548-28-0 ISSN 1457-8298 Kuvat: Timo Porthan Ulkoasu ja taitto:

Lisätiedot

SULKAVAN KUNTA Suunnitelma ikääntyneiden palveluista

SULKAVAN KUNTA Suunnitelma ikääntyneiden palveluista SULKAVAN KUNTA Suunnitelma ikääntyneiden palveluista (Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali-ja terveyspalveluista, 5 ) Peruspalvelulautakunta 5.2.2014 1 ELÄMÄÄ KOKO

Lisätiedot

Sisällys Tiivistelmä... 2 Johdanto... 4 Sipoon vanhuspoliittiseen ohjelmaan vaikuttavat asiakirjat... 7 Strategia ja arvot... 11

Sisällys Tiivistelmä... 2 Johdanto... 4 Sipoon vanhuspoliittiseen ohjelmaan vaikuttavat asiakirjat... 7 Strategia ja arvot... 11 Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma vuoteen 2012 Tiivistelmä Sipoon kunnan visio Sipoo Suomen halutuin on yhdessä hyväksytty tahtotila ja tämä vanhuspoliittinen ohjelma on linjausten kokonaisuus siitä, mitä

Lisätiedot

Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014 2017

Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014 2017 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014 2017 Kemiönsaaren kunnan ikääntymispoliittinen ohjelma Peruspalveluosasto, Kemiönsaaren kunta Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Hyvinvointi... 3 2.1

Lisätiedot

VÄLITTÄVÄ VAIKUTTAJA. Muistiliiton strategia 2013-2016

VÄLITTÄVÄ VAIKUTTAJA. Muistiliiton strategia 2013-2016 VÄLITTÄVÄ VAIKUTTAJA Muistiliiton strategia 2013-2016 Sisältö 1. Johdanto 2. Katsaus toimintaympäristöön 3. Missio - Muistiliiton toiminnan tarkoitus ja toimintamuodot 4. Visio 2016 - Välittävä vaikuttaja

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA PALVELURAKENTEEN KEHITTÄMISOHJELMA VUOTEEN 2012

RAUMAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA PALVELURAKENTEEN KEHITTÄMISOHJELMA VUOTEEN 2012 RAUMAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA PALVELURAKENTEEN KEHITTÄMISOHJELMA VUOTEEN 2012 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 30.1.2006 Päivitys sosiaali- ja terveyslautakunta 19.5.2009 SISÄLTÖ

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin ikääntymispoliittinen strategia. Yhteisellä työllä hyvään ikääntymiseen

Seinäjoen kaupungin ikääntymispoliittinen strategia. Yhteisellä työllä hyvään ikääntymiseen Seinäjoen kaupungin ikääntymispoliittinen strategia Yhteisellä työllä hyvään ikääntymiseen Tavoite- ja toimenpideohjelma vuoteen 2017 2 SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ...3 1. JOHDANTO... 17 2. STRATEGIAN

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA Ikäihmisten strategia ja kehittämisohjelma vuosille 2011 2015

TYRNÄVÄN KUNTA Ikäihmisten strategia ja kehittämisohjelma vuosille 2011 2015 TYRNÄVÄN KUNTA Ikäihmisten strategia ja kehittämisohjelma vuosille 2011 2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 4 03.02.2011 Kunnanhallitus 56 21.02.2011 Kunnanvaltuusto 30 15.06.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 20xx:x Työryhmän esitys

Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 20xx:x Työryhmän esitys Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 20xx:x Työryhmän esitys LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI 1 Lukijalle... 3 Tavoitteena ikäystävällinen

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNGIN VANHUSTENHUOLLON STRATEGIA VUOSILLE 2009 2020

JUANKOSKEN KAUPUNGIN VANHUSTENHUOLLON STRATEGIA VUOSILLE 2009 2020 JUANKOSKEN KAUPUNGIN VANHUSTENHUOLLON STRATEGIA VUOSILLE 2009 2020 Kuva: Iivolan palvelukeskus Käsitelty Juankosken sosiaalilautakunnassa 22.10.2009 35 Vahvistettu Juankosken kaupunginvaltuustossa 29/12.2009

Lisätiedot

Palvelujärjestelmän kehittäminen Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirissä EKSOTEALUE Loppuraportti

Palvelujärjestelmän kehittäminen Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirissä EKSOTEALUE Loppuraportti Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Palvelujärjestelmän kehittäminen Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirissä EKSOTEALUE Loppuraportti 2 (67) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ 4 2

Lisätiedot

Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi

Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi Ihminen on oman elämänsä paras asiantuntija. Tiivistelmä Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma on linjausten kokonaisuus

Lisätiedot

Rauhaniemen sairaalan ja Koukkuniemen vanhainkodin. saattohoitosuunnitelma

Rauhaniemen sairaalan ja Koukkuniemen vanhainkodin. saattohoitosuunnitelma 1 Tampereen kaupunki LAIJO 31.3.2011 38, LIITE Laitoshoito DNO TRE:2131 /06.02.00/2011 Koukkuniemen vanhainkoti (päivitetty 15.10.2012) Rauhaniemen sairaala Rauhaniemen sairaalan ja Koukkuniemen vanhainkodin

Lisätiedot

kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon Ikäpalo-hanke Kohtaa & innosta

kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon Ikäpalo-hanke Kohtaa & innosta Kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon kohtaa & innosta Ikäpalo-hanke 1 ? Katso DIA Käsikirjan tueksi koottuja konkreettisia esimerkkejä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon laadunhallinta 2000-luvulle Valtakunnallinen suositus STM Stakes Suomen Sosiaali- Sosiaali- ja terveys- Kuntaliitto ja terveysministeriö alan tutkimus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

www.hel.fi/sote Helsingin sosiaali- ja terveysviraston Strategiasuunnitelma

www.hel.fi/sote Helsingin sosiaali- ja terveysviraston Strategiasuunnitelma www.hel.fi/sote Helsingin sosiaali- ja terveysviraston Helsingin sosiaali- ja terveysviraston Sisällysluettelo 1 Lähtökohdat 3 2 Perustehtävämme (missio) 4 3 Tavoitetilamme (visio) 4 4 Sosiaali- ja terveysviraston

Lisätiedot

Ikäpoliittinen ohjelma vuosille 2011 2015

Ikäpoliittinen ohjelma vuosille 2011 2015 KUNTAYHTYMÄ KAKSINEUVOINEN PERUSTURVAN EDELLÄKÄVIJÄ Ikäpoliittinen ohjelma vuosille 2011 2015 1 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Ikäpoliittinen ohjelma 2011 2015 Evijärven kunta Kauhavan kaupunki Lappajärven

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä RAAHEN SEUDUN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄMISOHJELMA 2011-2015

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä RAAHEN SEUDUN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄMISOHJELMA 2011-2015 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä RAAHEN SEUDUN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄMISOHJELMA 2011-2015 Yhtymähallitus 3.5.2011 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ 2 SEUDULLINEN NYKYTILANNE... 2 3 VANHUSPALVELUJEN

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Helsinki 2013 Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen

Lisätiedot

TÄYTTÄ ELÄMÄÄ IKÄÄNTYNEENÄ Espoon ikääntymispoliittinen ohjelma 2009 2015

TÄYTTÄ ELÄMÄÄ IKÄÄNTYNEENÄ Espoon ikääntymispoliittinen ohjelma 2009 2015 TÄYTTÄ ELÄMÄÄ IKÄÄNTYNEENÄ Espoon ikääntymispoliittinen ohjelma 2009 2015 ESPOON IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN OHJELMA 2009 2015 Sosiaali- ja terveystoimi Vanhusten palvelujen tulosyksikkö Valmistelun koordinointi:

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018

SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018 1 SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018 - Hyvään vanhuuteen Sodankylässä Hyväksytty KVALT 24.2.2010 17 2 TIIVISTELMÄ Ikääntymispoliittinen strategia Hyvään vanhuuteen Sodankylässä

Lisätiedot

LIITE STL 35. Vanhuspalvelujen kehittämissuunnitelma 2014-2020

LIITE STL 35. Vanhuspalvelujen kehittämissuunnitelma 2014-2020 LIITE STL 35 Vanhuspalvelujen kehittämissuunnitelma 2014-2020 Kangasalan kunta Pälkäneen kunta Kansilehden kuva: Rekola-koto, toukokuu 2014 Kuvaaja: Pirjo Saloranta 2 1. JOHDANTO... 4 2. VANHUSPALVELUJEN

Lisätiedot

Keski Suomi ETELÄ KARJALAN SOSIAALI JA TERVEYSPIIRI

Keski Suomi ETELÄ KARJALAN SOSIAALI JA TERVEYSPIIRI Keski Suomi Palvelujärjestelmän kehittämisen vaiheet Erillinen hierarkia Hallinnollinen integraatio Eksote tänään Toiminnallinen integraatio Ekosysteemi KÄÄNNEKOHTA Toimintamalli Toiminta 1 Kunta 2 Kunta

Lisätiedot

Toimintakykyä edistävä työote kotihoidossa Etelä-Kymenlaakson toimintamalli

Toimintakykyä edistävä työote kotihoidossa Etelä-Kymenlaakson toimintamalli 21.08.2012 Toimintakykyä edistävä työote kotihoidossa Etelä-Kymenlaakson toimintamalli Kaakon SOTE-INTO Etelä-Kymenlaakson osahanke Kotihoidon työryhmä 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Tavoitteellisuus...

Lisätiedot