Hallintotieteiden opinto-opas lkv / Opintojaksot oppiaineittain ok

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hallintotieteiden opinto-opas lkv 2014 15 / Opintojaksot oppiaineittain ok 16.4.14"

Transkriptio

1 HTK 180 op / ALUETIEDE Aluetieteen pääaineopinnot 73 op: ALUE2021 Aluetalous ja liikennejärjestelmät 5 op ALUE2017 Aluekehittämisen ammatilliset käytännöt 5 op ALUE2018 Luonto, yhteiskunta ja ympäristönsuojelu 5 op Valitaan kaksi seuraavista: ALUE2019 Eurooppa 5 op / ALUE2005 Kulttuuri- ja väestömaantiede 5 op / ALUE2019 Yritys, alue ja kansainvälistyminen 5 op / ALUE2020 Regional Development Policies 5 op HALL2024 Tutkimusmenetelmät 5 op STAT2100 Tilastollinen tietojenkäsittely SPSS 5 op ALUE2013 Tutkimuksen tekeminen käytännössä 3 op ALUE2008/2009 Kandidaattiseminaari ja kandidaatintutkielma 10 op sekä kypsyysnäyte Muita opintoja 9 op, jotta 180 op tulee täyteen HTM 120 op / ALUETIEDE Aluetieteen syventävät opinnot 83 op: ALUE3012 Aluetalouden tutkimuksen teoriaperintö ja nykysuuntauksia 10 op ALUE3015 Aluekehittämisen kenttäkurssi 10 op ALUE3016 Aluetutkimuksen menetelmät 5 op Valinnaiset erityisalat, valitse näistä yht. 10 op: ALUE3017 GIS-perusteet ja kartografia 5 op / ALUE3018 Transnational Learning and Regional Development 10 op / ALUE3019 Alueellinen ja paikallinen kehitys 10 op / ALUE3003 Aluetieteen erikoiskurssi 5 op ALUE3014 Aluetieteen metodologia 3 op ALUE3010 Gradupajat 5 op ALUE3008 Pro gradu -tutkielma 40 op Muita opintoja 32 op, jotta 120 op tulee täyteen 1

2 HTK 180 op / JULKISJOHTAMINEN Julkisjohtamisen pääaineopinnot op: HALL2018 Julkisen toiminnan ulkoistaminen 5 op HALL2021 Talous johtamisen välineenä 5 op HALL2015 Johtamisen etiikka 5 op Valitaan kaksi seuraavista: HALL2020 Palvelujohtaminen ja kehittäminen 6 op / HALL2028 Eettisten dilemmojen case-kurssi 5 op / HALL2029 Manageriaalinen päätöksenteko ja strategiat julkisella sektorilla 5 op / HALL2030 Managing Hybridity 5 op HALL2024 Tutkimusmenetelmät 5 op STAT2100 Tilastollinen tietojenkäsittely SPSS 5 op HALL2005/2006 Kandidaattiseminaari ja kandidaatintutkielma 10 op sekä kypsyysnäyte Muita opintoja op, jotta 180 op tulee täyteen HTM 120 op / JULKISJOHTAMINEN Julkisjohtamisen syventävät opinnot 89 op: HALL3011 Public Ethics 8 op HALL3018 Culture and Management 5 op HALL3019 Vertailu tutkimustapana ja uudistamiskeinona 6 op HALL3020 Julkinen johtaminen syventäen 8 op HALL3021 Kehittäminen ja konsultointi 6 op HALL3022 Vuorovaikutteinen johtaminen 6 op HALL3005 Tutkimusseminaari 10 op HALL3006 Pro gradu -tutkielma 40 op Muita opintoja 26 op, jotta 120 op tulee täyteen 2

3 HTK 180 op / JULKISOIKEUS Julkisoikeuden pääaineopinnot op: JOIK2019 Oikeudellisen tiedon haku 1 op JOIK2020 Oikeussuoja hallinnossa 5 op JOIK2021 Kunnallisoikeus 6 op JOIK2022 Henkilöstöoikeus 6 op JOIK2014 Perus- ja ihmisoikeudet 5 op Valitaan kaksi seuraavista: JOIK2004 Ympäristöoikeus 6 op / JOIK2005 Sosiaali- ja terveysoikeus 6 op / TOIK2039 Markkinaoikeus 7 op / TOIK1011 Organisaatio-oikeus 6 op / TOIK1009 Sopimus- ja korvausoikeus 6 op / TOIK1012Vero-oikeus 6 op JOIK2016 Oikeusteoria 6 op JOIK2011/2012 Kandidaattiseminaari ja kandidaatintutkielma 10 op sekä kypsyysnäyte Muita opintoja 5 6 op, jotta 180 op tulee täyteen 3

4 HTM 120 op / JULKISOIKEUS, yleisen hallintojuridiikan linja Julkisoikeuden syventävät opinnot 87 op: JOIK3015 Eurooppalainen julkisoikeus 5 op JOIK3019 Perus- ja ihmisoikeuksien syventävät opinnot 5 op JOIK3021 Syventävä teemakurssi: hallinto-oikeuden erityiskysymykset 5 op JOIK3023 Oikeuden systematiikka ja oikeustiede 6 op JOIK3017 Hallintolainkäytön oikeustapausanalyysikurssi 6 op JOIK3012 Oikeusvertailu 5 op* JOIK3013 Oikeussosiologia 5 op* JOIK3006 Tutkimusseminaari 10 op JOIK3007 Pro gradu -tutkielma 40 op Muita opintoja 28 op, jotta 120 op tulee täyteen HTM 120 op / JULKISOIKEUS, julkistalouden juridiikan linja Julkisoikeuden syventävät opinnot 87 op: JOIK3015 Eurooppalainen julkisoikeus 5 op JOIK3020 Perus- ja ihmisoikeuksien syventävät opinnot 5 op JOIK3016 Julkisten varojen käyttö 5 op JOIK3022 Syventävä teemakurssi: julkiset hankinnat, valtiontuki 5 op JOIK3023 Oikeuden systematiikka ja oikeustiede 6 op JOIK3018 Hallintolainkäytön oikeustapausanalyysikurssi 6 op JOIK3012 Oikeusvertailu 5 op JOIK3006 Tutkimusseminaari 10 op JOIK3007 Pro gradu -tutkielma 40 op Muita opintoja 28 op, jotta 120 op tulee täyteen * Opintojakso Julkisten varojen käyttö 5 op on vapaasti valittava opintojakso tai sillä voi korvata joko Oikeusvertailun tai Oikeussosiologian. 4

5 HTK 180 op / SOSIAALI- JA TERVEYSHALLINTOTIEDE Sosiaali- ja terveyshallintotieteen pääaineopinnot 76 op: SOTE2008 Vintagesta moderniin johtamiseen 6 op SOTE2010 Ihmisen ääni hyvinvointiyhteiskunnassa 6 op SOTE2011 Hankintaosaaminen ja yrittäjyys hyvinvointipalveluissa 7 op SOTE2012 Sosiaali- ja terveystalous 6 op SOTE2013 Laatu ja vaikuttavuus 6 op HALL2024 Tutkimusmenetelmät 5 op STAT2100 Tilastollinen tietojenkäsittely SPSS 5 op SOTE2005/2006 Kandidaattiseminaari ja kandidaatintutkielma 10 op sekä kypsyysnäyte Muita opintoja 6 op, jotta 180 op tulee täyteen HTM 120 op / SOSIAALI- JA TERVEYSHALLINTOTIEDE Sosiaali- ja terveyshallintotieteen syventävät opinnot 86 op: HAL3019 Vertailu tutkimustapana ja uudistamiskeinona 6 op SOTE3012 Sosiaali- ja terveydenhuollon organisoituminen kansainvälisessä kontekstissa 6 op SOTE3013 Arviointi demokratian ja johtamisen välineenä 6 op SOTE3014 Johtajana kaaoksen reunalla 6 op SOTE3015 Hyvinvointijohtaminen 6 op SOTE3016 Projekti-innovaatiot käytännön uudistajina 6 op SOTE3005 Tutkimusseminaari 10 op SOTE3006 Pro gradu -tutkielma 40 op Muita opintoja 29 op, jotta 120 op tulee täyteen 5

6 FILOSOFIA Filosofian perusopinnot 25 op: FILO1010 Johdatus filosofian historiaan 5 op FILO1002 Tieto, informaatio ja tiede 5 op FILO1004 Kriittinen ajattelu ja argumentaatio 5 op FILO1005 Etiikka ja yhteiskuntafilosofia 5 op Filosofian aineopintoja 40 op: FILO2001 Filosofian historia 5 op FILO2002 Filosofian alkuperäisteoksia 5 op FILO2003 Metafysiikka 5 op FILO2004 Tieto-oppi 5 op FILO2005 Etiikka 5 op Teoreettisen filosofian erityisalat 5 op tai 10 op: FILO2101 Tieteenfilosofia 5 op FILO2102 Logiikka 5 op FILO2103 Kielifilosofia 5 op FILO2104 Mielenfilosofia 5 op FILO2105 Uskonnonfilosofia 5 op FILO2106 Taiteenfilosofia 5 op FILO2107 Mannermainen filosofia 5 op FILO2108 Feministinen filosofia 5 op FILO2109 Intialainen filosofia 5 op Käytännöllisen filosofian erityisalat 5 op tai 10 op: FILO2201 Yhteiskuntafilosofia 5 op FILO2202 Oikeusfilosofia 5 op FILO2203 Ympäristöfilosofia 5 op FILO2204 Tieteen etiikka 5 op FILO2205 Soveltava etiikka 5 op FILO2206 Ammattien etiikka 5 op FILO2207 Hallinnon etiikka 5 op Filosofisia näkökulmia kulttuuriin 15 op: FILO2301 Kulttuurifilosofia 5 op FILO2302 Monikulttuurisuuden filosofia 5 op FILO2303 Filosofia ja kirjallisuus 5 op ** KTM-tutkintoon sisältyvä jakso: FILO1009 Tieteenfilosofia 3 op Kansainvälisiin maisteriohjelmiin sisältyvä jakso: FILO1011 Philosophy of Science 3 ECTS 6

LIITE. Tietokone työvälineenä 3 op: word, excel, powerpoint, unix Johdatus liiketoimintaosaamiseen 5 op Kansainvälistymisopinnot 10 op

LIITE. Tietokone työvälineenä 3 op: word, excel, powerpoint, unix Johdatus liiketoimintaosaamiseen 5 op Kansainvälistymisopinnot 10 op Hallintotieteiden kandidaatin tutkinto (180 op) / ALUETIEDE Aluetieteen pääaineopinnot 82 op: Aluetieteen perusteet 5 op Julkinen johtaminen 5 op Oikeus yhteiskunnassa 5 op Hyvinvointipalvelujen hallinto

Lisätiedot

Opintojen vastaavuudet (ohjeellinen)

Opintojen vastaavuudet (ohjeellinen) Filosofinen tiedekunta / Hallintotieteet Opintojen vastaavuudet (ohjeellinen) päivitetty 30.6.2015/mrv lkv 2014-15 muutokset / lkv 2015-16 muutokset ORIENTOIVAT OPINNOT, YLEISOPINNOT, VIESTINTÄ- JA KIELIOPINNOT

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyshallintotieteen aineopinnot 51 op

Sosiaali- ja terveyshallintotieteen aineopinnot 51 op Sosiaali- ja terveyshallintotieteen aineopinnot 51 op Sosiaali- ja terveyshallintotieteen opetus ja tutkimus analysoi hyvinvointiyhteiskuntaa sekä sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmiä organisaatioja

Lisätiedot

Aluetieteen aineopinnot 48 op

Aluetieteen aineopinnot 48 op Aluetieteen aineopinnot 48 op Aluetiede on soveltavaa maantiedettä, jossa tarkastellaan yhteiskunnan alueellista organisoitumista. Aluetieteen opetuksen ja tutkimuksen painopisteet ovat aluetalous ja aluekehittäminen.

Lisätiedot

KANSANTERVEYSTIETEEN KOULUTUS

KANSANTERVEYSTIETEEN KOULUTUS KANSANTERVEYSTIETEEN KOULUTUS KANSANTERVEYSTIETEEN TUTKINTOJEN TAVOITTEET Koulutus tähtää terveystieteiden kandidaatin (TtK, alempi korkeakoulututkinto) ja terveystieteiden maisterin (TtM, ylempi korkeakoulututkinto)

Lisätiedot

OIKEUSTIETEELLISTEN TUTKINTOJEN KEHITTÄMINEN JOENSUUN YLIOPIS- TOSSA

OIKEUSTIETEELLISTEN TUTKINTOJEN KEHITTÄMINEN JOENSUUN YLIOPIS- TOSSA JOENSUUN YLIOPISTO 21.10.2002 OIKEUSTIETEELLISTEN TUTKINTOJEN KEHITTÄMINEN JOENSUUN YLIOPIS- TOSSA Tämä muistio on tiivistelmä Joensuun yliopiston oikeustieteiden laitoksen tutkintojen kehittämistä koskevasta

Lisätiedot

Maisterivalintaopas 2014. Magisterurvalsguide

Maisterivalintaopas 2014. Magisterurvalsguide Maisterivalintaopas 2014 Magisterurvalsguide Sisältö/Innehåll Hakijalle... 4 Vaasan yliopisto... 4 Koulutusalat ja tutkinnot... 6 Hakijoille yhteiset ohjeet...10 Kuka voi hakea maisterivalinnassa?...10

Lisätiedot

Valmistuneiden opinto- ja työelämäpalaute vuodelta 2012: hallintotieteiden maisterit

Valmistuneiden opinto- ja työelämäpalaute vuodelta 2012: hallintotieteiden maisterit Valmistuneiden opinto- ja työelämäpalaute vuodelta 2012: hallintotieteiden maisterit Urapalvelut/ Susan Blomberg Valmistuvilta kerätään vuosittain palautetta opinnoista ja opintoihin liittyvistä palveluista.

Lisätiedot

Yleisopinnot 2009 2010 1

Yleisopinnot 2009 2010 1 Yleisopinnot 2009 2010 1 Yleisopinnot Kandidaattiopinnot Pääaine englanti, nykysuomi, modern finska tai saksan kieli ja kirjallisuus (yht. 13 op) Johdatus yliopisto-opiskeluun, 2 op Henkilökohtainen opintosuunnitelma

Lisätiedot

Yleisopinnot 2011 2012 1

Yleisopinnot 2011 2012 1 Yleisopinnot 2011 2012 1 Yleisopinnot Kandidaattiopinnot Pääaine englanti, nykysuomi, modern finska tai saksan kieli ja kirjallisuus (yht. 18 op) Johdatus yliopisto-opiskeluun, 2 op Henkilökohtainen opintosuunnitelma

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2012-2013

OPINTO-OPAS 2012-2013 OPINTO-OPAS 2012-2013 SISÄLLYSLUETTELO Opinto-oppaan käyttäjälle... 5 Vaasan yliopisto... 5 Kauppatieteellinen tiedekunta... 6 Kauppatieteellisen tiedekunnan hallinto... 6 Tiedekunnan oppiaineet ja koulutusohjelmat...

Lisätiedot

Valmistuneiden opinto- ja työelämäpalaute vuodelta 2014: hallintotieteiden maisterit

Valmistuneiden opinto- ja työelämäpalaute vuodelta 2014: hallintotieteiden maisterit Valmistuneiden opinto- ja työelämäpalaute vuodelta 2014: hallintotieteiden maisterit Urapalvelut/ Susan Blomberg Valmistuvilta kerätään vuosittain palautetta opinnoista ja opintoihin liittyvistä palveluista.

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2013-2014

Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2013-2014 Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2013-2014 1 SISÄLTÖ Opinto-oppaan käyttäjälle... 3 Vaasan yliopisto... 3 Kauppatieteellinen tiedekunta... 3 Kauppatieteellisen tiedekunnan hallinto... 4 Tiedekunnan

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2015-16

Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2015-16 Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2015-16 1 CONTENTS Opinto-oppaan käyttäjälle... 2 Vaasan yliopisto... 2 Kauppatieteellinen tiedekunta... 2 Tiedekunnan oppiaineet ja koulutusohjelmat... 3 Kauppatieteiden

Lisätiedot

Valintaopas 2014. Urvalsguide

Valintaopas 2014. Urvalsguide Valintaopas 0 Urvalsguide Sisältö/Innehåll Hakijalle... Vaasan yliopisto... Koulutusalat ja tutkinnot... 6 Opiskelijaksi hakeminen 0...0 Kelpoisuus korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin...0 Tärkeät

Lisätiedot

FINANSSIHALLINTO JA JULKISYHTEISÖJEN LASKENTATOIMI Financial Management and Public Accounting

FINANSSIHALLINTO JA JULKISYHTEISÖJEN LASKENTATOIMI Financial Management and Public Accounting 30 Finanssihallinto ja julkisyhteisöjen laskentatoimi FINANSSIHALLINTO JA JULKISYHTEISÖJEN LASKENTATOIMI Financial Management and Public Accounting HALLINTOTIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTOJEN

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2014-2015

Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2014-2015 1 Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2014-2015 2 Opinto-oppaan käyttäjälle... 3 Vaasan yliopisto... 3 Kauppatieteellinen tiedekunta... 3 Tiedekunnan oppiaineet ja koulutusohjelmat... 4 Kauppatieteiden

Lisätiedot

Oletko aloittanut kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) opinnot ennen 1.8.2012 ja haluat jatkaa opintojasi?

Oletko aloittanut kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) opinnot ennen 1.8.2012 ja haluat jatkaa opintojasi? Oletko aloittanut kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) opinnot ennen 1.8.2012 ja haluat jatkaa opintojasi? Uudet tutkintovaatimukset tulevat voimaan 1.8.12. Lue, miten jatkat opintojasi.

Lisätiedot

Avoin yliopisto Opinnot 2009 2010

Avoin yliopisto Opinnot 2009 2010 Avoin yliopisto Opinnot 2009 2010 Öppna universitetet Studier 2009 2010 Open University Studies 2009 2010 Avoin yliopisto Öppna universitetet Open University Tervetuloa opiskelemaan Helsingin yliopiston

Lisätiedot

FINANSSIHALLINTO JA JULKISYHTEISÖJEN LASKENTATOIMI Financial Management and Public Accounting

FINANSSIHALLINTO JA JULKISYHTEISÖJEN LASKENTATOIMI Financial Management and Public Accounting FINANSSIHALLINTO JA JULKISYHTEISÖJEN LASKENTATOIMI Financial Management and Public Accounting HALLINTOTIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTOJEN TAVOITTEET Finanssihallinto- ja julkisyhteisöjen laskentatoimi

Lisätiedot

Pirullisista ongelmista hyvään hallintoon

Pirullisista ongelmista hyvään hallintoon KIRSI LEHTO (Toim.) Pirullisista ongelmista hyvään hallintoon VAASAN YLIOPISTON JULKAISUJA OPETUSJULKAISUJA 65 HALLINTOTIETEET 2 III Kirjoittajat Hyyryläinen, Esa Katajamäki, Hannu Lehto, Kirsi Lindell,

Lisätiedot

Opinto-opas 2009 2010

Opinto-opas 2009 2010 Opinto-opas 2009 2010 Vaasan yliopisto Kauppatieteellinen tiedekunta Postiosoite: PL 700, 65101 VAASA Käyntiosoite: Wolffintie 34, 65200 VAASA Puhelinvaihde (06) 324 811 Telekopio (06) 324 8179 http://www.uwasa.fi/opiskelu/oppaat/

Lisätiedot

Liiketalouden koulutusohjelma Julkisten palveluiden johtaminen

Liiketalouden koulutusohjelma Julkisten palveluiden johtaminen Päivitetty 1.9.2008 1 OPINTO-OPAS 2007 2008 Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden laitos Liiketalouden koulutusohjelma Julkisten palveluiden johtaminen Päivitetty 1.9.2008 2 Lahden ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Tervetuloa opiskelemaan Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon!

Sisällysluettelo. Tervetuloa opiskelemaan Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon! 2 Tervetuloa opiskelemaan Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon! Helsingin yliopiston Avoin yliopisto tarjoaa Helsingin yliopiston tutkintovaatimusten mukaista, korkealaatuista ja tutkimukseen perustuvaa

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2015-16

Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2015-16 Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2015-16 1 CONTENTS Opinto-oppaan käyttäjälle... 2 Vaasan yliopisto... 2 Kauppatieteellinen tiedekunta... 2 Tiedekunnan oppiaineet ja koulutusohjelmat... 3 Kauppatieteiden

Lisätiedot

Sosiaalitieteiden opintoinfo. Marja Andersson, Antti Kouvo, Tuukka Kaidesoja, Päivi Naumanen, Milla Salin & Outi Sarpila 27.11.

Sosiaalitieteiden opintoinfo. Marja Andersson, Antti Kouvo, Tuukka Kaidesoja, Päivi Naumanen, Milla Salin & Outi Sarpila 27.11. Sosiaalitieteiden opintoinfo Marja Andersson, Antti Kouvo, Tuukka Kaidesoja, Päivi Naumanen, Milla Salin & Outi Sarpila 27.11.2014 VTK- ja VTM-tutkinnon rakenne KAIKKI suorittavat ensin VTK-tutkinnon (180

Lisätiedot

Avoin yliopisto-opetus

Avoin yliopisto-opetus Avoin yliopisto-opetus Opinto-opas 2014 2015 Tervetuloa opiskelemaan avoimeen yliopistoon! Kädessäsi on Turun yliopiston avoimen yliopisto-opetuksen opinto-opas. Tämä opas sisältää tietoa lukuvuonna 2014

Lisätiedot

Valmistuneiden opinto- ja työelämäpalaute 2010: HTM

Valmistuneiden opinto- ja työelämäpalaute 2010: HTM Valmistuneiden opinto- ja työelämäpalaute 2010: HTM Opintoasiat/ Susan Blomberg Kysely toteutettiin e-lomakkeella ajalla 1.1. 31.12.2010 ja siihen vastasi 18 hallintotieteiden maisteriksi valmistuvaa.

Lisätiedot

Avoimen yliopiston opetus lukuvuonna 2011 2012

Avoimen yliopiston opetus lukuvuonna 2011 2012 ILMOITTAUDUN Etelä-Pohjanmaan Opistossa lukuvuonna 2011 2012 järjestettävään avoimen yliopiston opetukseen seuraavissa aineissa: Kieli- ja viestintäopinnot, yleisopinnot sekä yksittäiskurssit (aakkosjärjestys)

Lisätiedot

Valintaopas 2015. Urvalsguide

Valintaopas 2015. Urvalsguide Valintaopas 2015 Urvalsguide Sisältö/Innehåll Hakijalle... Vaasan yliopisto... Koulutusalat ja tutkinnot... 6 Opiskelijaksi hakeminen 2015... 10 Kelpoisuus korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin...10

Lisätiedot