Yhteiskuntatieteet ja filosofia (YFIKA) Opas uudelle opiskelijalle 2019

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yhteiskuntatieteet ja filosofia (YFIKA) Opas uudelle opiskelijalle 2019"

Transkriptio

1 Yhteiskuntatieteet ja filosofia (YFIKA) Opas uudelle opiskelijalle 2019

2 SISÄLLYS SANASTO... 2 YHTEISKUNTATIETEIDEN JA FILOSOFIAN KANDIDAATTIOHJELMA... 2 OPINTOJEN SUUNNITTELU... 3 HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA (HOPS)... 3 OPINTOJEN AJOITUS JA TYÖMÄÄRÄ... 4 MALLIAJOITUSSUUNNITELMAT... 6 OPINTOJEN ALOITUS ESIMERKKEJÄ OPINTOJEN ALOITTAMISESTA KORKEAKOULUTUTKINNON SUORITTANEET

3 SANASTO Opetussuunnitelma (OPS): Yliopistossa opetussuunnitelma sisältää kuvauksen tutkinnon sisällöstä ja koulutuksen toteutuksesta. Opetussuunnitelmassa määritellään tutkinnon tavoitteet, tutkinnon rakenne, tutkintoon vaadittavat opinnot ja niiden sisältö, opintojen laajuus, suoritustavat, opetusmenetelmät, oppimateriaalit, osaamistavoitteet ja arviointitavat. Opetussuunnitelmat hyväksytään tiedekunnissa kolmeksi lukuvuodeksi kerrallaan, ja ne julkaistaan verkossa ( Opetussuunnitelmasta käytettiin aiemmin myös nimeä tutkintovaatimukset. Opintojakso: Opintojakso on opetuksen suunnittelun ja opintojen suorittamisen perusyksikkö. Opintokokonaisuudet koostuvat opintojaksoista. Opintojakson nimi kertoo sen sisällön, ja opintopistemäärä (op) sen laajuuden. Tavallisesti opintojakso käsittelee yhtä asiakokonaisuutta. Opintojakso voi olla esimerkiksi luento- verkkokurssi kuulusteluineen, kirjatentti, essee seminaari. Opintokokonaisuus: Opintojaksoista muodostetaan laajempia asiakokonaisuuksia, joita kutsutaan opintokokonaisuuksiksi. Ne koostuvat useammasta opintojaksosta, jotka käsittelevät samaa aihepiiriä ongelma-aluetta muodostavat järkevän kokonaisuuden esimerkiksi jonkun tieteenalan perusteista. Perusopintokokonaisuuden laajuus on vähintään 25 op, aineopintokokonaisuuden laajuus on vähintään 35 op. On myös olemassa erillisiä opintokokonaisuuksia, esim. etiikan kestävän kehityksen opintokokonaisuus. Opetusohjelma: Lukuvuositnen opetusohjelma sisältää opintojen kuvauksen (opintojen sisältö ja tavoitteet, rakenne, suoritustavat, oppimateriaalit) sekä tiedot opettajista, opetuksesta ja opintoihin liittyvästä muusta työskentelystä aikatauluineen. HOPS: Henkilökohnen opintosuunnitelma, jonka laatiminen on pakollista kaikille vuonna 2005 ja sen jälkeen aloittaneille opiskelijoille. Se tarkoittaa opintojen etenemiselle tehtyä aikataulua, joka sopii opiskelijan omaan elämäntilanteeseen. Hopsin tekeminen ja sen päivittäminen auttaa hahmottamaan konkreettisesti opiskeluun menevää aikaa. YHTEISKUNTATIETEIDEN JA FILOSOFIAN KANDIDAATTIOHJELMA Tutkintorakenne, YTK-tutkinto, 180 op: Yhteiskuntatieteiden ja filosofian perusopinnot (25 op) Yhteiskuntatieteiden ja filosofian aineopinnot (min. 60 op) o Opintosuuntakohset menetelmäopinnot (15 op) o Opintosuuntakohset sisältöopinnot (20 op) o Valinnaiset opinnot (15 op) o Tutkielmaopinnot (10 op) 2

4 Muut opinnot: o Yleisopinnot (13 op) o Viestintä- ja kieliopinnot (15 op), joita suoritetaan niin paljon, että tutkinnon minimilaajuus 180 op tulee täyteen Koko tutkintorakenteen, sen kuvauksen, osaamistavoitteet ja tutkintoon kuuluvat pakolliset opintojaksot ja tarkemmat ohjeet näet opetussuunnitelmasta: Opintosuuntia on neljä, joista voit suorittaa yhden useamman: Filosofian opintosuunta Politiikan opintosuunta Sosiologian opintosuunta Yhteiskuntapolitiikan opintosuunta Käytännössä esimerkiksi kahden opintosuunnan suorittaminen kandidaattitutkintoon tarkoittaa kahden opintosuunnan menetelmä- ja sisältöopintojaksojen suorittamista yhteiskuntatieteiden ja filosofian aineopinnoissa. Tällöin toisesta opintosuunnasta voi sijoittaa kolme opintojaksoa aineopintojen valinnaiset opinnot -kohtaan. Näiden lisäksi suoritetaan yksi kandidaattiseminaari, jolla kirjoitetaan yksi kandidaatintutkielma sekä kypsyysnäyte. YFI-aineopinnoista tulee tällöin laajemmat kuin vaaditut 60 op. Aineopintojen minimilaajuuden (60 op) ylittävät opintopisteet sijoittuvat laskennallisesti tutkinnon vapaasti valittaviin opintoihin. Yhteiskuntatieteiden ja filosofian maisteriohjelman opintosuunnissa syventävien opintojen esitietovaatimuksina ovat oppiaineen perus- ja aineopinnot siinä opintosuunnassa, jossa aikoo jatkaa syventävissä opinnoissa. Myös maisterivaiheessa on mahdollista suorittaa useamman kuin yhden opintosuunnan opinnot. OPINTOJEN SUUNNITTELU Yliopistossa omien opintojen suunnittelu kannattaa tehdä huolella, sillä se on ensiarvoisen tärkeää opintojen sujuvuuden varmistamiseksi. Siinä laadit suunnitelman, HOPSin, tutkinnon suorittamiselle ja siihen sisältyville opinnoille sekä suunnittelet opintojen suoritusaikataulua opinto-opasta apuna käyttäen. Suunnitelmaa on hyvä ylläpitää koko opintojen ajan. HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA (HOPS) HOPS eli henkilökohnen opintosuunnitelma on opintojesi suunnittelun työkalu. Jyväskylän yliopistossa on opintojen suunnittelussa käytössä elektroninen 3

5 opintosuunnitelma (ehops) SISU-opintotietojärjestelmässä, jonne opiskelija syöttää oman opintosuunnitelmansa. ehops perustuu opiskelijan tutkinto-ohjelman tutkintorakenteeseen. ehopsissa valmiina olevien tutkinnon (pakollisten) opintojen lisäksi ehopsiin voidaan liittää vapaasti valittavia opintoja, kuten valinnaisia opintokokonaisuuksia toisessa yliopistossa suoritettuja opintoja. Uudet kandidaatin opinnoista opintonsa aloittavat opiskelijat aloittavat opintosuunnitelman laatimisen ensimmäisen opiskeluvuoden syksynä heti opintojen alussa. Kandidaattivaiheen opintosuunnitelmat tarkastetaan ensimmäisen opintovuoden syyslukukauden loppupuolella. Maisterivaiheen HOPS tarkastetaan ennen maisterivaiheen opintojen alkua, pääsääntöisesti kolmantena lukuvuonna. Oman opintosuunnitelman laatimiseen saa apua ensimmäisenä syksynä suoritettavalla YFIY1101 HOPS kandidaattivaihe -kurssilla. Myös tarkemmat ohjeet ehopsin tekoon saat kurssin aikana. OPINTOJEN AJOITUS JA TYÖMÄÄRÄ Opintojen opetus- ja suorituskieli Yhteiskuntatieteiden ja filosofian kandidaattiopinnoissa kurssien opetus- ja suorituskieli on pääsääntöisesti suomi. Opintojakson lukuvuosikohnen opetus- ja suorituskieli saattaa vaihdella ollen joko suomi englanti, minkä näet opetusohjelmasta. Opintojen ajoitus Perusopinnot suoritetaan ensimmäisenä syksynä 1. ja 2. periodilla Aineopinnot aloitetaan pääsääntöisesti ensimmäisen lukuvuoden keväällä 3. periodissa, ja ne suoritetaan 1. lukuvuoden kevään, 2. lukuvuoden ja 3. lukuvuoden aikana Kandidaattitutkintoon kuuluvien pakolliset viestintä- ja kieliopinnot on integroitu tiettyihin perus- ja aineopintojaksoihin. VIEKIE-opintojen ajoituksen näet malliajoitussuunnitelmasta Kandidaatti- ja maisterivaiheen nivelkohdassa opiskelija suorittaa limittäin molempien vaiheiden opintoja, mutta pääsääntöisesti maisterivaiheen syventävät opinnot suoritetaan 4. ja 5. vuoden aikana Kandidaattitutkinnolle säädetty tavoiteaika on kolme lukuvuotta ja maisteritutkinnon tavoiteaika on kaksi lukuvuotta 4

6 Opintojen työmäärä Opintojen laajuutta mitataan opintopisteillä. Yksi opintopiste (1 op) vastaa n. 27 tunnin työpanosta, johon sisältyvät sekä kontaktiopetuksen tunnit että itsenäinen työskentely (kirjalliset työt, ryhmätyöt, valmistautuminen luennolle, tenttiin lukeminen jne.) Yhden lukuvuoden laskennallinen työmäärä on n. 60 op, jos haluaa suorittaa kandidaatti- ja maisteritutkinnot yhteenlasketussa viiden vuoden tavoiteajassa Kelan vaatimusten mukaisesti opiskelijoiden täytyy suorittaa vähintään 55 op opintoja lukuvuoden aikana, jotta voi nostaa opintotukea syyskuusta toukokuuhun Opetusperiodit lukuvuonna Ajoitukset pohjautuvat yliopiston rehtorin päätökseen opetusjaksoista. Syyslukukausi periodi periodi Kevätlukukausi periodi periodi Opetuksen pääsiäistauko on Opetus alkaa heti toisen pääsiäispäivän jälkeen tiisna

7 MALLIAJOITUSSUUNNITELMAT Kandidaatti- ja maisteritutkinnot 6

8 Yhteiskuntatieteiden ja filosofian kandidaattiopintojen opintosuuntakohset malliajoitussuunnitelmat (OPS ). Opintojaksokoodin avulla löydät opintojakson opetusohjelmasta, missä tarkemmin suoritustavoista ja aikatauluista.. Filosofian opintosuunta 1. vuosi, syksy 1. vuosi, kevät 2. vuosi, syksy 2. vuosi, kevät 3. vuosi, syksy 3. vuosi, kevät YFIP1001 YFIP1002 YFIP1003 YFIP250 FILA2011 FILA2013 FILA140 FILA2012 FILA170 FILA164 XYHY1000 XYHY1001 XYHY1002 XYHY1003 (kandiseminaarin rinnalla) FILA2003 HYTP1001 YFIY1101 YFIY100 YFIY1102 (kandiseminaarin rinnalla) TILP150 LIB1THP HYVY001 *Jos suoritat kandiseminaarin syksyllä, niin vaihdon voi aikatauluttaa keväälle. Ja päinvastoin: jos syksyllä, kandiseminaari aikataulutetaan keväälle. YFI perusopinnot YFI aineopinnot Yleisopinnot Viestintä- ja kieliopinnot Muut suositeltavat opinnot HYTP1001 Tieto- ja viestintäteknologian perusteet 1 (3 op): 1. periodi HYVY001 Akateeminen opiskelukyky - muutakin kuin pisteitä (2 op): 3. periodi LIB1THP Tiedonhankinnan perusteet (1 op): syyslukukausi, verkkokurssi 7

9 Yhteiskuntatieteiden ja filosofian kandidaattiopintojen opintosuuntakohset malliajoitussuunnitelmat (OPS ). Opintojaksokoodin avulla löydät opintojakson opetusohjelmasta, missä tarkemmin suoritustavoista ja aikatauluista. Politiikan opintosuunta 1. vuosi, syksy 1. vuosi, kevät 2. vuosi, syksy 2. vuosi, kevät 3. vuosi, syksy 3. vuosi, kevät YFIP1001 YFIP1002 YFIP1003 YFIP250 POLA2011 POLA2005 POLA2012 POLA2004 VALA300 POLA2013 XYHY1000 XYHY1001 XYHY1002 XYHY1003 (kandiseminaarin rinnalla) HYTP1001 YFIY1101 YFIY100 YFIY1102 (kandiseminaarin rinnalla) TILP150 LIB1THP HYVY001 *Jos suoritat kandiseminaarin syksyllä, niin vaihdon voi aikatauluttaa keväälle. Ja päinvastoin: jos syksyllä, kandiseminaari aikataulutetaan keväälle. YFI perusopinnot YFI aineopinnot Yleisopinnot Viestintä- ja kieliopinnot Muut suositeltavat opinnot HYTP1001 Tieto- ja viestintäteknologian perusteet 1 (3 op): 1. periodi HYVY001 Akateeminen opiskelukyky - muutakin kuin pisteitä (2 op): 3. periodi LIB1THP Tiedonhankinnan perusteet (1 op): syyslukukausi, verkkokurssi 8

10 Yhteiskuntatieteiden ja filosofian kandidaattiopintojen opintosuuntakohset malliajoitussuunnitelmat (OPS ). Opintojaksokoodin avulla löydät opintojakson opetusohjelmasta, missä tarkemmin suoritustavoista ja aikatauluista. Sosiologian opintosuunta 1. vuosi, syksy 1. vuosi, kevät 2. vuosi, syksy 2. vuosi, kevät 3. vuosi, syksy 3. vuosi, kevät YFIP1001 YFIP1002 YFIP1003 YFIP250 SOSA2011 SOSA121 SOSA115 YFIA200** YFIA2001** KANS017 YFIA2002** XYHY1000 XYHY1001 XYHY1002 XYHY1003 (kandiseminaarin rinnalla) HYTP1001 YFIY1101 YFIY100 YFIY1102 (kandiseminaarin rinnalla) TILP150 LIB1THP HYVY001 *Jos suoritat kandiseminaarin syksyllä, niin vaihdon voi aikatauluttaa keväälle. Ja päinvastoin: jos syksyllä, kandiseminaari aikataulutetaan keväälle. **Yksi tapa aikatauluttaa sosiologian ja yhteiskuntapolitiikan menetelmäopinnot. YFI perusopinnot YFI aineopinnot Yleisopinnot Viestintä- ja kieliopinnot Muut suositeltavat opinnot HYTP1001 Tieto- ja viestintäteknologian perusteet 1 (3 op): 1. periodi HYVY001 Akateeminen opiskelukyky - muutakin kuin pisteitä (2 op): 3. periodi LIB1THP Tiedonhankinnan perusteet (1 op): syyslukukausi, verkkokurssi 9

11 Yhteiskuntatieteiden ja filosofian kandidaattiopintojen opintosuuntakohset malliajoitussuunnitelmat (OPS ). Opintojaksokoodin avulla löydät opintojakson opetusohjelmasta, missä tarkemmin suoritustavoista ja aikatauluista. Yhteiskuntapolitiikan opintosuunta 1. vuosi, syksy 1. vuosi, kevät 2. vuosi, syksy 2. vuosi, kevät 3. vuosi, syksy 3. vuosi, kevät YFIP1001 YFIP1002 YFIP1003 YFIP250 YKPA2011 YKPA2012 STOA2001 YFIA200** YFIA2001** YFIA2002** YKPA165 XYHY1000 XYHY1001 XYHY1002 XYHY1003 (kandiseminaarin rinnalla) HYTP1001 YFIY1101 YFIY100 YFIY1102 (kandiseminaarin rinnalla) TILP150 LIB1THP HYVY001 *Jos suoritat kandiseminaarin syksyllä, niin vaihdon voi aikatauluttaa keväälle. Ja päinvastoin: jos syksyllä, kandiseminaari aikataulutetaan keväälle. **Yksi tapa aikatauluttaa sosiologian ja yhteiskuntapolitiikan menetelmäopinnot. YFI perusopinnot YFI aineopinnot Yleisopinnot Viestintä- ja kieliopinnot Muut suositeltavat opinnot HYTP1001 Tieto- ja viestintäteknologian perusteet 1 (3 op): 1. periodi HYVY001 Akateeminen opiskelukyky - muutakin kuin pisteitä (2 op): 3. periodi LIB1THP Tiedonhankinnan perusteet (1 op): syyslukukausi, verkkokurssi 10

12 OPINTOJEN ALOITUS ESIMERKKEJÄ OPINTOJEN ALOITTAMISESTA Jos sinulla ei ole aikaisempia yhteiskuntatieteiden ja filosofian opintoja, aloitat opintosi syksyllä tästä: YFIY1101 HOPS kandidaattivaihe (1 op) o Info- ja muita tilaisuuksia, kotiryhmät, luennot, periodi YFIP1001 Maailman tila. Johdatusta yhteiskunnallisten ilmiöiden tarkasteluun (5 op) o Luento-opetus, pienryhmät 1. periodi YFIP1002 Valtio ja yhteiskunta (5 op) o Luento-opetus, 1. periodi XYHY1000 Akateemiset tekstidot (3 op) o Pienryhmäopetus, periodi YFIP1003 Yhteiskuntateoriat (5 op) o Luento-opetus, 2. periodi YFIP250 Kriittinen ajattelu ja tieteellinen kommunikaatio (5 op) o Luento-opetus, pienryhmät, 2. periodi Lisäksi sinun suositellaan suorittavan syksyn aikana seuraavia opintojaksoja: HYTP1001 Tieto- ja viestintäteknologian perusteet 1 (3 op) o Luento-opetus ja harjoitusryhmät, 1. periodi LIB1THP Tiedonhankinnan perusteet (1 op) o syyslukukausi, verkkokurssi Kevätlukukaudelle tulee lukujärjestykseen aikatauluttaa: Yhteiskuntatieteiden ja filosofian aineopintojen kursseja (ks. opetussuunnitelma) XYHY1001 Akateeminen vuorovaikutus (3 op) o Pienryhmäopetus, periodi Keväälle suosittelemme myös: HYVY001 Akateeminen opiskelukyky - muutakin kuin pisteitä (2 op) o Luento-opetus, 3. periodi TILP150 Tilastomenetelmien peruskurssi (6 op) o Luento-opetus, harjoitukset ja tentti itsenäinen työskentely ja tentti Ensimmäisenä lukuvuonna on ajankohsta miettiä myös seuraavia opintoja: 11

13 Valinnaisen opintokokonaisuuden aloittaminen Uuden kielen aloittaminen alkeista, jos olet innokas opiskelemaan uutta kieltä ja/ aikaisemman kielidon syventäminen kielikursseilla Ruotsin ja/ englannin kielidon vahvistaminen kannattaa tarvittaessa aloittaa hyvissä ajoin viimeistään ensimmäisen lukuvuoden keväällä, jotta ehtii saada sen akateemisen tason kielikurssin edellyttämälle tasolle Jos sinulla on sopivat perusopinnot* suoritettuna tutkintoon, aloitat opintosi syksyllä tästä: *Esim. valtio-opin perusopinnot YFIY1101 HOPS kandidaattivaihe (1 op) o Info- ja muita tilaisuuksia, kotiryhmät, luennot, periodi XYHY1000 Akateemiset tekstidot (3 op) o Pienryhmäopetus, periodi Mahdolliset täydentävät perusopintojaksot Opintosuunnat tarjoavat syksyllä luento-opetuksena seuraavat aineopintojaksot: Filosofian opintosuunta: o FILA2003 Praktikum (5 op) o FILA140 Filosofinen etiikka (5 op) o FILA2012 Metafysiikka (5 op) Politiikan opintosuunta: o POLA2004 Poliittisten käsitteiden tutkimus (5 op) o POLA2005 Retoriikka (5 op) o POLA2012 Klassinen poliittinen ajattelu (5 op) o VALA300 Maailmanpolitiikka (5 op) (verkkokurssi) Sosiologian opintosuunta: o SOSA115 Sosiologian historia (5 op) o YFIA200 Kvalitatiiviset ja kvantitatiiviset menetelmät (5 op) o YFIA2001 Kvalitatiivisten menetelmien tutkimusharjoitukset (5 op) o YFIA2002 Kvantitatiivisten menetelmien tutkimusharjoitukset (5 op) Yhteiskuntapolitiikan opintosuunta: o STOA2001 Sosiaaliset ongelmat ja eriarvoisuus (5 op) o YFIA200 Kvalitatiiviset ja kvantitatiiviset menetelmät (5 op) o YFIA2001 Kvalitatiivisten menetelmien tutkimusharjoitukset (5 op) o YFIA2002 Kvantitatiivisten menetelmien tutkimusharjoitukset (5 op) 12

14 Lisäksi sinun suositellaan suorittavan syksyn aikana seuraavia opintojaksoja: HYTP1001 Tieto- ja viestintäteknologian perusteet 1 (3 op) o Luento-opetus ja harjoitusryhmät, 1. periodi LIB1THP Tiedonhankinnan perusteet (1 op) o syyslukukausi, verkkokurssi Kevätlukukaudelle tulee lukujärjestykseen aikatauluttaa: Yhteiskuntatieteiden ja filosofian aineopintojen kursseja (ks. opetussuunnitelma) XYHY1001 Akateeminen vuorovaikutus (3 op) o Pienryhmäopetus, periodi Keväälle suosittelemme myös: HYVY001 Akateeminen opiskelukyky - muutakin kuin pisteitä (2 op) o Luento-opetus, 3. periodi TILP150 Tilastomenetelmien peruskurssi (6 op) o Luento-opetus, harjoitukset ja tentti itsenäinen työskentely ja tentti YFIY100 Tieteen teoria (5 op) o Luento-opetus, 4. periodi Kannattaa miettiä myös seuraavia opintoja: Valinnaisen opintokokonaisuuden aloittaminen Uuden kielen aloittaminen alkeista, jos olet innokas opiskelemaan uutta kieltä ja/ aikaisemman kielidon syventäminen kielikursseilla Ruotsin ja/ englannin kielidon vahvistaminen kannattaa tarvittaessa aloittaa hyvissä ajoin viimeistään ensimmäisen lukuvuoden keväällä, jotta ehtii saada sen pakollisen akateemisen tason kielikurssin edellyttämälle tasolle Jos sinulla on suoritettuna soveltuvat perus- ja aineopinnot*, jatkat opintojasi tästä: *Esim. sosiaalitieteiden perusopinnot ja sosiologian aineopinnot YFIY1101 HOPS kandidaattivaihe (1 op) YFIY1102 HOPS maisterivaihe (1 op) Kandidaattiseminaari ja kandidaatintutkielma (10 op) XYHY1003 Tutkimusviestintä (3 op) Lisäksi sinun suositellaan suorittavan syksyn aikana seuraavia opintojaksoja: HYTP1001 Tieto- ja viestintäteknologian perusteet 1 (3 op) o Luento-opetus ja harjoitusryhmät, 1. periodi 13

15 LIB1THP Tiedonhankinnan perusteet (1 op) o syyslukukausi, verkkokurssi Valinnainen opintokokonaisuus, viestintä- ja kieliopintoja Tarkista mitä valinnaisia opintoja, kieli-, viestintä- yleisopintoja sinulta vielä puuttuu kandidaatin tutkinnosta. KORKEAKOULUTUTKINNON SUORITTANEET Opiskelija, jolle on valintamenettelyssä myönnetty oikeus kandidaatin- ja maisterintutkinnon suorittamiseen, voi hakea siirtymistä suorittamaan pelkkää maisterintutkintoa silloin kun hänellä on jo aiemmin suoritettu alempi ylempi korkeakoulututkinto ammattikorkeakoulututkinto. Hyväksyttyjen täytyy tilanteesta riippuen suorittaa täydentäviä opintoja. A. Jos sinulla on suoritettuna korkeakoulututkinto, mutta EI yhteiskuntatieteiden ja filosofian perus- ja/ aineopintoja ( muita tutkintoon soveltuvia perus- ja/ aineopintoja) ja muita edellytettäviä täydentäviä opintoja, tulee sinun suorittaa ensin ne ja sen jälkeen voit siirtyä suorittamaan yhteiskuntatieteiden ja filosofian maisterin tutkintoa. Katso lisätietoja täydentävistä opinnoista ja siirtymisestä suorittamaan suoraan maisteritutkintoa B. Jos sinulla on suoritettuna korkeakoulututkinto sekä yhteiskuntatieteiden ja filosofian perusja aineopinnot ( muut tutkintoon soveltuva perus- ja aineopinnot) ja muut edellytettävät täydentävät opinnot, voit alkaa suorittamaan pelkkää yhteiskuntatieteiden ja filosofian maisterin tutkintoa. 14

YHTEISKUNTATIETEIDEN JA FILOSOFIAN AINEOPINNOT, YHTEISKUNTAPOLITIIKAN OPINTOSUUNTA. 60 op. 15 op

YHTEISKUNTATIETEIDEN JA FILOSOFIAN AINEOPINNOT, YHTEISKUNTAPOLITIIKAN OPINTOSUUNTA. 60 op. 15 op 1 VASTAAVUUSTAULUKOT YHTEISKUNTAPOLITIIKKA AINEOPINNOT UUTEEN OPSIIN SIIRTYVILLE OPISKELIJOILLE YHTEISKUNTATIETEIDEN JA FILOSOFIAN AINEOPINNOT, YHTEISKUNTAPOLITIIKAN OPINTOSUUNTA OPS 2017-2020 OPS 2014-2017

Lisätiedot

UUTEEN OPSIIN SIIRTYVILLE OPISKELIJOILLE YHTEISKUNTATIETEIDEN JA FILOSOFIAN AINEOPINNOT, FILOSOFIAN OPINTOSUUNTA. 60 op

UUTEEN OPSIIN SIIRTYVILLE OPISKELIJOILLE YHTEISKUNTATIETEIDEN JA FILOSOFIAN AINEOPINNOT, FILOSOFIAN OPINTOSUUNTA. 60 op 1 VASTAAVUUSTAULUKOT FILOSOFIA AINEOPINNOT UUTEEN OPSIIN SIIRTYVILLE OPISKELIJOILLE YHTEISKUNTATIETEIDEN JA FILOSOFIAN AINEOPINNOT, FILOSOFIAN OPINTOSUUNTA OPS 2017-2020 OPS 2014-2017 Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

UUTEEN OPSIIN SIIRTYVILLE OPISKELIJOILLE YHTEISKUNTATIETEIDEN JA FILOSOFIAN AINEOPINNOT, SOSIOLOGIAN OPINTOSUUNTA. 60 op. 15 op

UUTEEN OPSIIN SIIRTYVILLE OPISKELIJOILLE YHTEISKUNTATIETEIDEN JA FILOSOFIAN AINEOPINNOT, SOSIOLOGIAN OPINTOSUUNTA. 60 op. 15 op 1 VASTAAVUUSTAULUKOT SOSIOLOGIA AINEOPINNOT UUTEEN OPSIIN SIIRTYVILLE OPISKELIJOILLE YHTEISKUNTATIETEIDEN JA FILOSOFIAN AINEOPINNOT, SOSIOLOGIAN OPINTOSUUNTA OPS 217-22 OPS 214-217 Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

60 op. STOA2001 Sosiaaliset ongelmat ja eriarvoisuus 5 STOA094 Sosiaalisten ongelmien teoreettisia jäsennyksiä

60 op. STOA2001 Sosiaaliset ongelmat ja eriarvoisuus 5 STOA094 Sosiaalisten ongelmien teoreettisia jäsennyksiä 1 VASTAAVUUSTAULUKOT SOSIAALITYÖN AINEOPINNOT UUTEEN OPSIIN SIIRTYVILLE OPISKELIJOILLE SOSIAALITYÖN AINEOPINNOT OPS 2017-2020 OPS 2014-2017 Sosiaalityön aineopinnot 60 op Sosiaalityön toimintaympäristö

Lisätiedot

Tietojenkäsittelytieteet Tutkinto-ohjelman info. Henrik Hedberg (Heli Alatalo)

Tietojenkäsittelytieteet Tutkinto-ohjelman info. Henrik Hedberg (Heli Alatalo) Tietojenkäsittelytieteet Tutkinto-ohjelman info Henrik Hedberg (Heli Alatalo) Orientoivat opinnot 810020Y, 2 op Orientaatioviikko Teemaluennot Pienryhmätoiminta Omaopettajatapaamiset Henkilökohtainen opintosuunnitelma

Lisätiedot

TEKNILLINEN TIEDEKUNTA KAUPPATIETEEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTO Ohjeita teknisen viestinnän opiskelijoille tutkintojen suorittamiseen

TEKNILLINEN TIEDEKUNTA KAUPPATIETEEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTO Ohjeita teknisen viestinnän opiskelijoille tutkintojen suorittamiseen 7.3.2014 LL TEKNILLINEN TIEDEKUNTA KAUPPATIETEEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTO Ohjeita teknisen viestinnän opiskelijoille tutkintojen suorittamiseen SISÄLTÖ 1. KTK Giga - kandidaatintutkinnon suorittaminen

Lisätiedot

Tietojenkäsittelytieteet Tutkinto-ohjelman info. Henrik Hedberg Heli Alatalo

Tietojenkäsittelytieteet Tutkinto-ohjelman info. Henrik Hedberg Heli Alatalo Tietojenkäsittelytieteet Tutkinto-ohjelman info Henrik Hedberg Heli Alatalo Orientoivat opinnot 810020Y, 2 op Orientaatioviikko Teemaluennot Pienryhmätoiminta Omaopettajatapaamiset Henkilökohtainen opintosuunnitelma

Lisätiedot

Tieto- ja palvelujohtamisen erikoistumisalue opintojen suunnittelu

Tieto- ja palvelujohtamisen erikoistumisalue opintojen suunnittelu Tieto- ja palvelujohtamisen erikoistumisalue opintojen suunnittelu 2019-2020 Tästä löydät ohjeita opintojen ajoittamiseen ja suunnitteluun kandidaattiopintojen 2. ja 3. lukuvuodelle. Tutkinnon suorittamiseksi

Lisätiedot

Maisteriopiskelijan infopaketti. Internet- ja pelitutkimuksen opintosuunta

Maisteriopiskelijan infopaketti. Internet- ja pelitutkimuksen opintosuunta Maisteriopiskelijan infopaketti Internet- ja pelitutkimuksen opintosuunta 28.8.2012 Maisterintutkinnon eri opintosuunnat 1. Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median opintosuunta 2. Asiakirjahallinnan

Lisätiedot

OIKEUSTIETEEN MAISTERIN TUTKINTO

OIKEUSTIETEEN MAISTERIN TUTKINTO OIKEUSTIETEEN MAISTERIN TUTKINTO Osaamistavoitteet Oikeustieteen maisterin tutkinnon (120 op) suorittanut henkilö: - on syventänyt ja laajentanut oikeusnotaarin tutkinnossa hankkimaansa oikeudellista osaamista

Lisätiedot

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013 1 SIIRTYMÄSÄÄNNÖT AALTO-YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN KTK- JA KTM-TUTKINTOJA SUORITTAVILLE Nämä siirtymäsäännöt sisältävät periaatteet, joita sovelletaan, kun ennen 1.8.2013 opintooikeuden saanut opiskelija

Lisätiedot

Infoa voimaan astuneesta uudesta opetussuunnitelmasta, uudistetuista säädöksistä ja opintoja koskevista ohjeista

Infoa voimaan astuneesta uudesta opetussuunnitelmasta, uudistetuista säädöksistä ja opintoja koskevista ohjeista Infoa 1.8.2015 voimaan astuneesta uudesta opetussuunnitelmasta, uudistetuista säädöksistä ja opintoja koskevista ohjeista Kasvatustieteiden yksikkö 10.9.2015 Arja Tahvola PÄÄAINEPOHJAISTEN KOULUTUSTEN

Lisätiedot

Matematiikka. Orientoivat opinnot /

Matematiikka. Orientoivat opinnot / Matematiikka Orientoivat opinnot / 30.8.2011 Tutkinnot Kaksi erillistä ja peräkkäistä tutkintoa: LuK + FM Laajuudet 180 op + 120 op = 300 op Ohjeellinen suoritusaika 3 v + 2 v = 5 v Tutkinnot erillisiä

Lisätiedot

Korvataan uuden ohjelman opintojaksolla. Suorittamatta jäänyt YPATperuskurssi. tutkinto-ohjelman peruskurssilla, á 5 op

Korvataan uuden ohjelman opintojaksolla. Suorittamatta jäänyt YPATperuskurssi. tutkinto-ohjelman peruskurssilla, á 5 op Siirtymäsäännökset 2010 YPAT KOULUTUSOHJELMASSA JATKAVILLE (YPATohjelman uusilla YAP-opintosuunnan opintojaksoilla suorittaville) Ohje siitä miten uuden ohjelman opintojaksot korvaavat vanhan koulutusohjelman

Lisätiedot

Antropologian vaatimukset vanhoissa ja uusissa koulutusohjelmissa: mikä eroaa?

Antropologian vaatimukset vanhoissa ja uusissa koulutusohjelmissa: mikä eroaa? Antropologian vaatimukset vanhoissa ja uusissa koulutusohjelmissa: mikä eroaa? Uusi maisteriohjelma Maisteritutkielma 30 op, vanhassa ohjelmassa 40 op Antropologian kurssimuotoisten opintojen laajuus 50-75

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP VARHAISERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (VEO) (Opintonsa 2009-2010 aloittaneet opiskelijat, opetussuunnitelma 2009-2010) 1 KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP I KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT SEKÄ ORIENTOIVAT

Lisätiedot

YRITYSJURIDIIKAN ERIKOISTUMISALUE

YRITYSJURIDIIKAN ERIKOISTUMISALUE Esimerkkilukujärjestys Yritysjuridiikka 2019-2020 YRITYSJURIDIIKAN ERIKOISTUMISALUE Tästä löydät ohjeita opintojen ajoittamiseen ja suunnitteluun kandidaattiopintojen 2. ja 3. lukuvuonna. Tutkinnon suorittamiseksi

Lisätiedot

Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat opinnot Ia 2014 Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 2 Tutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto,

Lisätiedot

KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Orientoivat opinnot, syksy 2011. Tampereen yliopiston organisaatio

KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Orientoivat opinnot, syksy 2011. Tampereen yliopiston organisaatio 1 Tampereen yliopiston organisaatio 2 Tieteenalayksiköt (9 kpl) Biolääketieteellisen teknologian yksikkö Informaatiotieteiden yksikkö Johtamiskorkeakoulu Kasvatustieteiden yksikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden

Lisätiedot

Siirtymäsäännökset pääaineopiskelijoille Lukuvuosien tutkintovaatimukset

Siirtymäsäännökset pääaineopiskelijoille Lukuvuosien tutkintovaatimukset Helsingin yliopisto / Käyttäytymistieteiden laitos Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) koulutus Siirtymäsäännökset pääaineopiskelijoille Lukuvuosien 2012-2013 - 2014-2015 tutkintovaatimukset

Lisätiedot

Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset

Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset Filosofinen tiedekunta / Hallintotieteet Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset Tutkintojen järjestämistä ja suorittamista koskevat määräykset tarkentavat opetusta ja tutkintoja sääteleviä lakeja,

Lisätiedot

OPINTONSA ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman muutokset näkyvät vahvennetulla fontilla.

OPINTONSA ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman muutokset näkyvät vahvennetulla fontilla. 1 VARHAISERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (VEO) (Opetussuunnitelma 2009-2010) OPINTONSA 2005-2008 ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET 2009-2010 OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman 2009-2010 muutokset näkyvät vahvennetulla

Lisätiedot

Miten suunnittelen opintoni?

Miten suunnittelen opintoni? Humanistinen tiedekunta Jyväskylän yliopisto Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos Miten suunnittelen opintoni? PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto 2 SISÄLLYSLUETTELO Opintojen suunnittelu... 3 Tärkeitä

Lisätiedot

Viestintätieteiden kandidaattiohjelma

Viestintätieteiden kandidaattiohjelma Viestintätieteiden kandidaattiohjelma - tutkinnon sisältö ja rakenne - 30.8.2018 Hanna Korpela Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi korkeakoulututkinto,

Lisätiedot

AINEENOPETTAJANKOULUTUS. historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi

AINEENOPETTAJANKOULUTUS. historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi AINEENOPETTAJANKOULUTUS historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi SOVELTUVUUSKOE - - OPINTOMENESTYS Soveltuvuuskoe Soveltuvuuskokeesta voi saada 15 pistettä; alin hyväksytty

Lisätiedot

Orientoivat opinnot 1a Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Orientoivat opinnot 1a Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 2 Tutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto, 180 op (tavoiteaika 3 vuotta)

Lisätiedot

694661P Lukutaidot erilaisissa informaatioympäristöissä 5 op, periodi 2

694661P Lukutaidot erilaisissa informaatioympäristöissä 5 op, periodi 2 1 TIETOJA AIEMPIEN VUOSIEN OPINTOJAKSOISTA Informaatiotutkimuksen opintojaksot 2015-2016 Opintosuunnitelman uudistuksen myötä erityisesti perus- ja aineopinnot ovat muuttuneet (opintojaksojen nimet ja

Lisätiedot

LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN JA FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET

LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN JA FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET Johtokunta 7/2013, Asia4 Korjattu liite 1 LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN JA FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET 1. Tutkintojen yleisrakenne, vaadittavat opintosuoritukset ja mitoitus

Lisätiedot

Maisteriopiskelijan infopaketti. Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median opintosuunta

Maisteriopiskelijan infopaketti. Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median opintosuunta Maisteriopiskelijan infopaketti Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median opintosuunta 27.8.2013 Maisterintutkinnon eri opintosuunnat 1. Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median opintosuunta

Lisätiedot

Ohjeet tutkinnonuudistuksesta ennen aloittaneille opiskelijoille

Ohjeet tutkinnonuudistuksesta ennen aloittaneille opiskelijoille Ohjeet tutkinnonuudistuksesta ennen 1.8.2005 aloittaneille opiskelijoille Kaikki ennen 1.8.2005 aloittaneet opiskelijat on siirretty uuden tutkintosäännön piiriin. Uuteen tutkintosääntöön siirtyvien opiskelijoiden

Lisätiedot

Opintojen suunnittelu ja HOPS. Orientoivat opinnot - osa II Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma Opintokoordinaattori Aino Nordling 19.3.

Opintojen suunnittelu ja HOPS. Orientoivat opinnot - osa II Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma Opintokoordinaattori Aino Nordling 19.3. Opintojen suunnittelu ja HOPS Orientoivat opinnot - osa II Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma Opintokoordinaattori Aino Nordling 19.3.2015 Iltapäivän ohjelma Opintokoordinaattori Aino Nordling - Mikä HOPS

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2015 tai keväällä 2016 aloittaville. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP 1 ERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (EO) (Opetussuunnitelma 2007-2009) KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP I KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT SEKÄ ORIENTOIVAT OPINNOT (20 op) KTKO101 Johdatus yliopisto-opiskeluun

Lisätiedot

HOPS ja opintojen suunnittelu

HOPS ja opintojen suunnittelu HOPS ja opintojen suunnittelu Hanna-Mari Kivinen, 8.12.2010 Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Fysiikan laitos Mikä ihmeen HOPS? HOPS eli Henkilökohtainen OPintoSuunnitelma HOPS kuuluu 1.8.2005

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP 1 ERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (EO) (Opetussuunnitelma 2009-2010) OPINTONSA 2005-2008 ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET 2009-2010 OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelma 2009-2010 muutokset näkyvät vahvennetulla

Lisätiedot

LUKUJÄRJESTYKSEN SUUNNITTELU

LUKUJÄRJESTYKSEN SUUNNITTELU LUKUJÄRJESTYKSEN SUUNNITTELU Kieli- ja viestintätieteiden laitos Englannin kieli JYU. Since 1863. 4.9.2018 1 Opintojen työmäärä 1 op vastaa n. 27 tunnin työpanosta, johon sisältyvät sekä kontaktiopetuksen

Lisätiedot

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea 30.8.2011 Alkaneen lukuvuoden aikana suunnitellaan yliopiston perustutkintojen opetussuunnitelmat ja tutkintovaatimukset

Lisätiedot

Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa.

Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa. Asetus teologisista tutkinnoista 7.4.1995/517 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Koulutusvastuu Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa. 2 Tutkinnot

Lisätiedot

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot /

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot / Matematiikka ja tilastotiede Orientoivat opinnot / 27.8.2013 Tutkinnot Kaksi erillistä ja peräkkäistä tutkintoa: LuK + FM Laajuudet 180 op + 120 op = 300 op Ohjeellinen suoritusaika 3 v + 2 v = 5 v Tutkinnot

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2014 tai keväällä 2015 aloittaneille. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot

Lisätiedot

Orientoivat opinnot osa III opintojen suunnittelu ja HOPS

Orientoivat opinnot osa III opintojen suunnittelu ja HOPS Orientoivat opinnot osa III opintojen suunnittelu ja HOPS Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö 21.10.2013 YKYY0 Orientoivat opinnot ja HOPS 2 op 1. Orientoivat I: Tutkinto- ja opintoasiat Ma 2.9

Lisätiedot

Viestintätieteiden kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne Hanna Korpela

Viestintätieteiden kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne Hanna Korpela Viestintätieteiden kandidaattiohjelma - tutkinnon sisältö ja rakenne - 31.8.2017 Hanna Korpela Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi korkeakoulututkinto,

Lisätiedot

OPINTOPOLKU Varhaiskasvatuksen opintosuunnan opiskelijoille kasvatustieteen maisteriohjelmassa Opintojen jakautuminen periodeihin lukuvuonna

OPINTOPOLKU Varhaiskasvatuksen opintosuunnan opiskelijoille kasvatustieteen maisteriohjelmassa Opintojen jakautuminen periodeihin lukuvuonna OPINTOPOLKU Varhaiskasvatuksen opintosuunnan opiskelijoille kasvatustieteen maisteriohjelmassa Opintojen jakautuminen periodeihin lukuvuonna 2019-2020 KASVATUSTIETEEN MAISTERIN TUTKINTO (Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Infotilaisuus koulutusuudistuksen siirtymäajan päättymisestä

Infotilaisuus koulutusuudistuksen siirtymäajan päättymisestä 8.10.2014 Infotilaisuus koulutusuudistuksen siirtymäajan päättymisestä 8.10.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 2 Koulutusuudistuksen siirtymäaika Tampereen

Lisätiedot

Tervetuloa johtamiskorkeakouluun! Tilaisuus erillisvalinnassa hyväksytyille ma 2.9. kello Opintokoordinaattori Heli Tontti

Tervetuloa johtamiskorkeakouluun! Tilaisuus erillisvalinnassa hyväksytyille ma 2.9. kello Opintokoordinaattori Heli Tontti Tervetuloa johtamiskorkeakouluun! Tilaisuus erillisvalinnassa hyväksytyille ma 2.9. kello 11-12 Opintokoordinaattori Heli Tontti KTM, tutkinnon rakenne laajuus 120 op tutkinnon suorittamisaika tavoiteaika

Lisätiedot

694661P Lukutaidot erilaisissa informaatioympäristöissä 5 op, periodi 2

694661P Lukutaidot erilaisissa informaatioympäristöissä 5 op, periodi 2 1 TIETOJA AIEMPIEN VUOSIEN OPINTOJAKSOISTA Informaatiotutkimuksen opintojaksot 2016-2017 Opintosuunnitelman uudistuksen myötä erityisesti perus- ja aineopinnot ovat muuttuneet (opintojaksojen nimet ja

Lisätiedot

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN 2012 2015 ja 2008 2012 VÄLILLÄ

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN 2012 2015 ja 2008 2012 VÄLILLÄ 1 (9) JOHTAMISKORKEAKOULU Huom.! Päivitetty 19.12.2013 SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN 2012 2015 ja 2008 2012 VÄLILLÄ talousjohtamisen opintosuunta (oppiaineet finanssihallinto ja julkisyhteisöjen laskentatoimi

Lisätiedot

Siirtymäsäännökset Avoimen yliopiston sivuaineopiskelijoille

Siirtymäsäännökset Avoimen yliopiston sivuaineopiskelijoille Oletko aloittanut kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) opinnot ennen 1.8.2016 ja haluat jatkaa opintojasi 1.8.2016 jälkeen? Uudet tutkintovaatimukset tulevat voimaan 1.8.2016. Lue, miten

Lisätiedot

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA LV 2013 2014 1 Sisällysluettelo OPISKELU KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA... 3 KOULUTUSOHJELMAN

Lisätiedot

Korvaavuustaulukot Valtio-oppi

Korvaavuustaulukot Valtio-oppi Korvaavuustaulukot Valtio-oppi Uuteen tutkintorakenteeseen vaihtava opiskelija Perusopinnot POLPOP00 Politiikan tutkimuksen perusopinnot POLPOP01 Kansainvälisen politiikan johdantokurssi * POLPOP02 Valtio-opin

Lisätiedot

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset 3 TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT Kielipalvelut-yksikkö Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset Valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (794/2004) 6 määrätään kielitaidosta, että opiskelijan

Lisätiedot

Vastaavuudet ja siirtymäsäännöt opetussuunnitelmien sekä välillä

Vastaavuudet ja siirtymäsäännöt opetussuunnitelmien sekä välillä Vastaavuudet ja siirtymäsäännöt opetussuunnitelmien 2012 2015 sekä 2015 2018 välillä PERUS- JA AINEOPINNOT Perus- ja aineopintojen suurin muutos on se, että jaksot Suomen kielen ja sen tutkimuksen historia

Lisätiedot

Perustutkintojen suorittamista koskevat määräykset

Perustutkintojen suorittamista koskevat määräykset 109 Hallintotieteiden tiedekunta Hyväksytty hallintotieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 5.6.2007. 1. Tutkintoja ja opiskelua koskevat määräykset Tutkintojen suorittamisessa noudatetaan

Lisätiedot

Johdatus yliopisto-opiskeluun Aino Sipari. opintokoordinaattori

Johdatus yliopisto-opiskeluun Aino Sipari. opintokoordinaattori Johdatus yliopisto-opiskeluun 30.8.2016 Aino Sipari opintokoordinaattori OPISKELU KAUPPATIETEIDEN TUTKINTO-OHJELMASSA OPINNOT HALTUUN Opintojen suunnittelun työkalupakki: Opinto-opas -> resepti tutkintoon

Lisätiedot

Alkuorientaation tavoitteet

Alkuorientaation tavoitteet Informaatiotieteiden yksikkö School of Information Sciences SIS Alkuorientaatio Orientoivat opinnot 1 2014 Alkuorientaation tavoitteet tutustuttaa yliopisto-opiskeluun tutustuttaa opiskelijoita Tampereen

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan!

Tervetuloa opiskelemaan! Tervetuloa opiskelemaan! Kandidaatin- ja maisterintutkinnon opiskelijan infopaketti Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkintoohjelma 28.8.2012 Sisältö Opinto-oikeus Onko sinulla aiempi

Lisätiedot

LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN JA FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET

LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN JA FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET BioMediTech Johtokunta hyväksynyt 25.8.2015 LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN JA FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET 2015-2018 1. Tutkintojen yleisrakenne, vaadittavat opintosuoritukset

Lisätiedot

AINEENOPETTAJANKOULUTUS. historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi

AINEENOPETTAJANKOULUTUS. historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi AINEENOPETTAJANKOULUTUS historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi Aineenopettajainfo 15.9.2017 - SOVELTUVUUSKOE - - OPINTOMENESTYS - Soveltuvuuskoe Soveltuvuuskokeesta

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTO

KASVATUSTIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTO ERITYISKASVATUKSEN ASIANTUNTIJAKOULUTUS (EA) (Opetussuunnitelma 2009-2010) OPINTONSA 2008 ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET 2009-2010 OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman 2009-2010 muutokset näkyvät vahvennetulla

Lisätiedot

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset 3 TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT Kielipalvelut-yksikkö Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset Valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (794/2004) 6 määrätään kielitaidosta, että opiskelijan

Lisätiedot

v OPINTONSA ALOITTANEIDEN HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto 180 op

v OPINTONSA ALOITTANEIDEN HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto 180 op Tampereen yliopisto Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma v. 201 OPINTONSA ALOITTANEIDEN HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA Humanististen

Lisätiedot

TIETOTEKNIIKAN OPS

TIETOTEKNIIKAN OPS TIETOTEKNIIKAN OPS 2017-2020 Infotilaisuus nykyisille opiskelijoille Raino Mäkinen, Sanna Mönkölä & Ilona Lapinkylä OPS-infon sisältö OPS 2017-2020 mikä, miksi? Miten uusi eroaa nykyisistä ja vanhoista?

Lisätiedot

Alkuorientaatio Orientoivat opinnot Yliopisto, yksikkö, tutkinnot SIS-uuden opiskelijan opas (s. 8-18)

Alkuorientaatio Orientoivat opinnot Yliopisto, yksikkö, tutkinnot SIS-uuden opiskelijan opas (s. 8-18) Alkuorientaatio Orientoivat opinnot 1 24.8.2015 Yliopisto, yksikkö, tutkinnot SIS-uuden opiskelijan opas 2015-2016 (s. 8-18) Informaatiotieteiden yksikkö School of Information Sciences - SIS Opintopäällikkö

Lisätiedot

Kotimaisten kielten kandidaattiohjelma

Kotimaisten kielten kandidaattiohjelma ssa opiskellaan suomea ja ruotsia aidosti kaksikielisessä ympäristössä. Ohjelmaan sisältyy kolme pääainetta: suomenkieliset opiskelevat pääaineenaan ruotsia, ruotsinkieliset joko ruotsia äidinkielenä tai

Lisätiedot

Oletko aloittanut kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) opinnot ennen 1.8.2012 ja haluat jatkaa opintojasi?

Oletko aloittanut kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) opinnot ennen 1.8.2012 ja haluat jatkaa opintojasi? Oletko aloittanut kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) opinnot ennen 1.8.2012 ja haluat jatkaa opintojasi? Uudet tutkintovaatimukset tulevat voimaan 1.8.12. Lue, miten jatkat opintojasi.

Lisätiedot

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA LV 2013 2014 1 Sisällysluettelo OPISKELU KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA... 3 KOULUTUSOHJELMAN

Lisätiedot

Aino Nordling. Opintokoordinaattori

Aino Nordling. Opintokoordinaattori 26.1.2017 Aino Nordling Opintokoordinaattori OPINTOJEN SUUNNITTELU JA HOPS Mukana keskustelemassa hallintotieteiden alumneja ILTAPÄIVÄN OHJELMA Mikä HOPS on ja mitä sen teossa tulee ottaa huomioon? Vaihto,

Lisätiedot

Vastaavuustaulukot aiemmin aloittaneille eli siirtymäsäännöt

Vastaavuustaulukot aiemmin aloittaneille eli siirtymäsäännöt Vastaavuustaulukot aiemmin aloittaneille eli siirtymäsäännöt 2017-20 Poliittinen historia & talous- ja sosiaalihistoria Ohjeet siitä, miten aiemmin aloittaneet opiskelijat suorittavat tutkintoaan, jos

Lisätiedot

AINEENOPETTAJANKOULUTUS. historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi

AINEENOPETTAJANKOULUTUS. historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi AINEENOPETTAJANKOULUTUS historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi - SOVELTUVUUSKOE - - OPINTOMENESTYS - Soveltuvuuskoe Soveltuvuuskokeesta voi saada 15 pistettä; alin

Lisätiedot

Ulkomaan vaihto-opinnot

Ulkomaan vaihto-opinnot Info 20.4.2017 Ulkomaan vaihto-opinnot LUT School of Business and Management Kauppatieteiden koulutusohjelma Kaija Huotari Opintojen ohjaaja Vaihto-opinnot kauppatieteiden koulutusohjelmassa Suosittelemme

Lisätiedot

TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET

TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET 1. Terveystieteiden tutkinto-ohjelman yleisrakenne ja vaadittavat opintosuoritukset Terveystieteiden tutkinto-ohjelmassa kandidaatin tutkinto

Lisätiedot

Tärkeää huomioitavaa:

Tärkeää huomioitavaa: Siirtymäohjeistus tuotantotalouden kandidaattivaiheen opiskelijoille 2005 tutkintorakenteesta 2013 Teknistieteellisen kandidaattiohjelman tuotantotalouden pääaineeseen Tärkeää huomioitavaa: Pääsääntöisesti

Lisätiedot

ENGLANNIN OPPIAINEEN INFO

ENGLANNIN OPPIAINEEN INFO ENGLANNIN OPPIAINEEN INFO kaikille englannin opiskelijoille to 21.4.2016 klo 16.00 Paikalla englannin oppiaineen pääedustaja professori Paula Kalaja, yliopistonopettaja Jaana Toomar ja amanuenssi Anna-Maria

Lisätiedot

Opintojen suunnittelu ja HOPS

Opintojen suunnittelu ja HOPS Opintojen suunnittelu ja HOPS Orientoivat opinnot - osa II Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma Opintokoordinaattori Aino Nordling 17.2.2015 klo 15-16.30, Väinö Linna-sali Iltapäivän ohjelma Ohjausvastaava

Lisätiedot

Mitä 1. vuoden jälkeen? 20A00510 Opinnot haltuun Marja Elonheimo & Salla Mäkinen

Mitä 1. vuoden jälkeen? 20A00510 Opinnot haltuun Marja Elonheimo & Salla Mäkinen Mitä 1. vuoden jälkeen? 20A00510 Opinnot haltuun Marja Elonheimo & Salla Mäkinen opintotutor-biz@aalto.fi 21.4.2017 Sisältö Kandiopinnot Maisterin tutkinto Mitä on muistettava kesällä ennen syyslukukauden

Lisätiedot

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN ja VÄLILLÄ

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN ja VÄLILLÄ 1 / 8 JOHTAMISKORKEAKOULU päivitetty 21.8.2013 SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN 2012 2015 ja 2008 2012 VÄLILLÄ Siirtymäsäännökset on pääasiassa tarkoitettu vuonna 2008 2011 aloittaneille opiskelijoille.

Lisätiedot

Info Ulkomaan vaihto-opinnot. LUT School of Business and Management Kauppatieteiden koulutusohjelma

Info Ulkomaan vaihto-opinnot. LUT School of Business and Management Kauppatieteiden koulutusohjelma Info 18.4.2018 Ulkomaan vaihto-opinnot LUT School of Business and Management Kauppatieteiden koulutusohjelma Kaija Huotari Opintojen ohjaaja, maisteriopiskelijat Kirsti Tiainen Opintojen ohjaaja, kandidaattiopiskelijat

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2013 tai keväällä 2014 aloittaneille. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan suomen kieltä

Tervetuloa opiskelemaan suomen kieltä Tervetuloa opiskelemaan suomen kieltä Henkilökunnan esittely Perus- ja aineopintojen rakenne Yleisen kielitieteen ja Fonetiikan peruskurssit ja Suomen kielen rakenne Luokanopettajien korvaavuudet Opettajan

Lisätiedot

TUTKINTORAKENNE TUTKINTOVAATIMUKSET OPETUSOHJELMA OPETUKSESTA KAIKENMOISTA HOPS

TUTKINTORAKENNE TUTKINTOVAATIMUKSET OPETUSOHJELMA OPETUKSESTA KAIKENMOISTA HOPS 1 TUTKINTORAKENNE TUTKINTOVAATIMUKSET OPETUSOHJELMA OPETUKSESTA KAIKENMOISTA HOPS Reija Satokangas FT, yliopistonlehtori RS 2012 2 OPINTOTUKI 3 + 2 Tummennetulla merkityt on pakko olla. Loput 70 pistettä

Lisätiedot

Vaihto-opinnot ulkomailla. Mari Trinidad & opintojen ohjaajat Info

Vaihto-opinnot ulkomailla. Mari Trinidad & opintojen ohjaajat Info Vaihto-opinnot ulkomailla Mari Trinidad & opintojen ohjaajat Info 10.4.2019 Vaihto-opinnoista yleisesti Vaihdossa suoritetut opinnot hyväksytään joko kandidaatin tai maisterin tutkintoihin (ainakin vähintään

Lisätiedot

Kasvatustieteen kandidaatin tutkinto (Lastentarhanopettajan opintosuunta) Opetussuunnitelma OPETUSPERIODIT, lukuvuosi

Kasvatustieteen kandidaatin tutkinto (Lastentarhanopettajan opintosuunta) Opetussuunnitelma OPETUSPERIODIT, lukuvuosi OPINTOPOLKU Tutkintovaatimusten 2017-2020 (1.8.2017 aloittaneet) mukaan meneville (3.vsk viimeinen sivu ennen 1.8.2015 aloittaneille eli tutkintovaatimusten 2012-2016 mukaan eteneville) Opintojen jakautuminen

Lisätiedot

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma. sisältö ja rakenne Eija Heinonen-Özdemir

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma. sisältö ja rakenne Eija Heinonen-Özdemir Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma sisältö ja rakenne 26.8.2016 Eija Heinonen-Özdemir Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi korkeakoulututkinto,

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus Maanpuolustuskorkeakoulusta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2008 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty puolustusministeriön esittelystä, säädetään Maanpuolustuskorkeakoulusta

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2013 tai keväällä 2014 aloittaneille. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot

Lisätiedot

Fukseille TUTKINTORAKENNE TUTKINTOVAATIMUKSET OPETUSOHJELMA OPETUKSESTA KAIKENMOISTA HOPS. Reija Satokangas. FT, yliopistonlehtori

Fukseille TUTKINTORAKENNE TUTKINTOVAATIMUKSET OPETUSOHJELMA OPETUKSESTA KAIKENMOISTA HOPS. Reija Satokangas. FT, yliopistonlehtori Fukseille 4.9.2014 TUTKINTORAKENNE TUTKINTOVAATIMUKSET OPETUSOHJELMA OPETUKSESTA KAIKENMOISTA HOPS Reija Satokangas FT, yliopistonlehtori RS 2014 HuK-tutkinto (kaaviot Manuaalissa) OPINTOTUKI 3 + 2 Tummennetulla

Lisätiedot

Erilliset opintokokonaisuudet teologisissa oppiaineissa

Erilliset opintokokonaisuudet teologisissa oppiaineissa Erilliset opintokokonaisuudet teologisissa oppiaineissa Oppiainekohtainen erillinen opintokokonaisuus 25 op Oppiainekohtainen erillinen opintokokonaisuus koostuu oppiaineen perusopinnoista (12 op), oppiaineen

Lisätiedot

Vaihto-opinnot ulkomailla. Mari Trinidad Info

Vaihto-opinnot ulkomailla. Mari Trinidad Info Vaihto-opinnot ulkomailla Mari Trinidad Info 20.4.2017 Vaihto-opinnoista yleisesti Vaihdossa suoritetut opinnot hyväksytään joko kandidaatin tai maisterin tutkintoihin (ainakin vähintään vapaasti valittaviin

Lisätiedot

YHTEISKUNTA- JA KULTTUURITIETEIDEN YKSIKKÖ 7.7.2015

YHTEISKUNTA- JA KULTTUURITIETEIDEN YKSIKKÖ 7.7.2015 1 YHTEISKUNTA- JA KULTTUURITIETEIDEN YKSIKKÖ 7.7.2015 HUMANISTISTEN TIETEIDEN, PSYKOLOGIAN JA YHTEISKUNTATIETEIDEN KANDIDAATIN, SEKÄ FILOSOFIAN, PSYKOLOGIAN JA YHTEISKUNTATIETEIDEN MAISTERIN TUTKINTOJA

Lisätiedot

Juha Tervala Materiaali:

Juha Tervala Materiaali: Juha Tervala 13.6.2017 Materiaali: http://blogs.helsinki.fi/jtervala/taloustieteen-kandiohjelma/ Iso pyörä on Helsingin yliopiston koulutusohjelmauudistus, jonka tavoitteena on aito kolmiportaisuus: ensin

Lisätiedot

AINEENOPETTAJANKOULUTUS. historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi

AINEENOPETTAJANKOULUTUS. historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi AINEENOPETTAJANKOULUTUS historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi - SOVELTUVUUSKOE - - OPINTOMENESTYS - Soveltuvuuskoe Soveltuvuuskokeesta voi saada 15 pistettä; alin

Lisätiedot

Opintojen mallipolut

Opintojen mallipolut Opintojen mallipolut 1.0 20.12.2016 Opintojen mallipolut TOPSI-projekti Tietotekniikan laitos Jyväskylän yliopisto Jyväskylä Tekijät: Marianne Laapio Hannes Laukkanen Jaana Oinonen Jutta Tolvanen Tiivistelmä:

Lisätiedot

TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET

TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET 1. Terveystieteiden tutkinto-ohjelman yleisrakenne ja vaadittavat opintosuoritukset Terveystieteiden tutkinto-ohjelmassa kandidaatin tutkinto

Lisätiedot

LUT Highway. Avoimen yliopiston väyläopintojen mukaiset opinnot mennessä. Elokuu 2018 LUT Highway 2

LUT Highway. Avoimen yliopiston väyläopintojen mukaiset opinnot mennessä. Elokuu 2018 LUT Highway 2 Avoimen yliopiston väyläopintojen mukaiset opinnot 31.5.2019 mennessä 2 väyläohjelma Ohjelmassa aloittaa opiskelijoita Kauppatiede 39 Tuotantotalous 26 Tietotekniikka 14 Energiatekniikka 3 Ympäristötekniikka

Lisätiedot

Siirtymäsäännökset Uudesta tutkintoasetuksesta johtuvia muutoksia

Siirtymäsäännökset Uudesta tutkintoasetuksesta johtuvia muutoksia 1 Siirtymäsäännökset Uusi tutkintoasetus (794/2004) tulee voimaan 1.8.2005. Tätä ennen oikeustieteelliseen tiedekuntaan tutkinnonsuoritusoikeuden saaneet ja opintonsa aloittaneet opiskelijat voivat valita,

Lisätiedot

HOPS-tilaisuudet 8.4. ja 10.4.

HOPS-tilaisuudet 8.4. ja 10.4. HOPS-tilaisuudet 8.4. ja 10.4. Koulutusohjelmakohtainen aineisto Graafisen suunnittelun koulutusohjelma Taiteen kandidaatin tutkinto ->2014 Taiteen kandidaatin tutkinto 2014-> Kandidaatin tutkinto 180

Lisätiedot

Opetuksen järjestämisoikeuden haku lukuvuodelle

Opetuksen järjestämisoikeuden haku lukuvuodelle Opetuksen järjestämisoikeuden haku lukuvuodelle 2019 2020 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON AVOIMEN YLIOPISTON YHTEISTYÖOPPILAITOKSILLE JYU. Since 1863. OPINTOMME SOPIVAT: OPINTOJAKSOT PERUSOPINTOTASO / yliopistojen

Lisätiedot

Kieliopinnot KTM-tutkinnossa Hanna Snellman/Opintoasiat Kielipalvelut-yksikkö

Kieliopinnot KTM-tutkinnossa Hanna Snellman/Opintoasiat Kielipalvelut-yksikkö Kieliopinnot KTM-tutkinnossa 4.9.2017 Hanna Snellman/Opintoasiat Kielipalvelut-yksikkö Kielipalvelut: kielten opetusta kaikille tiedekunnille suunnittelee ja toteuttaa tutkintoon vaadittavat kotimaisten

Lisätiedot

Orientoivat opinnot osa III opintojen suunnittelu ja HOPS

Orientoivat opinnot osa III opintojen suunnittelu ja HOPS Orientoivat opinnot osa III opintojen suunnittelu ja HOPS Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö 24.10.2016 YKYY0 Orientoivat opinnot ja HOPS 2 op 1. Orientoivat I: Ti 23.8. klo 9-11, Linna ls. Väinö

Lisätiedot

ehops-opastus 2015-2016 Sisältö Opintosuunnitelman luominen askeleittain Opintosuunnitelman muokkaus Opintojen aikatauluttaminen

ehops-opastus 2015-2016 Sisältö Opintosuunnitelman luominen askeleittain Opintosuunnitelman muokkaus Opintojen aikatauluttaminen ehops-opastus 2015-2016 Sisältö Opintosuunnitelman luominen askeleittain Opintosuunnitelman muokkaus Opintojen aikatauluttaminen Perustelujen lisäys Kyselyt: kv- ja oppiainetason kysely Opintosuunnitelman

Lisätiedot