PINTAKYTKIN EROTINJÄRJESTELMIIN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PINTAKYTKIN EROTINJÄRJESTELMIIN"

Transkriptio

1 Labkotec Oy Myllyhaantie PIRKKALA Tel: Fax: Internet: LevelSET S PINTAKYTKIN EROTINJÄRJESTELMIIN Copyright 2012 Labkotec Oy 1/23 Varaamme oikeuden muutoksiin

2 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ Tekijänoikeudet (copyright) Kohderyhmä Symbolien merkitys Turvallisuusohjeet Ympäristöolosuhteet JOHDANTO ASENNUS Anturit samassa tilassa ja tilaluokassa Anturit eri tiloissa ja tilaluokissa TOIMINTA JA ASETUKSET Laitteen käyttöönottoon liittyviä erityishuomioita Toiminta Testi-toiminto ASETUSTEN MUUTTAMINEN Käytössä olevien antureiden valinta Antureiden osoitteenhaku ja anturipaikan valinta Anturikombinaation tehdasasetusten palauttaminen Toimisuunnan asettaminen (MODE) Toimintaviiveen asettaminen (DELAY) Reletoiminnan asettaminen Huoltohälytyksen kuittaus ja laskurin nollaus GSM-modeemin käyttöönotto KORJAUS- JA HUOLTOTOIMENPITEET Vianetsintä Vioittuneen anturin korvaaminen uudella LIITTEET Liite 1 Tekniset tiedot Liite 2 Laitekilven tyyppimerkintä Liite 3 Liityntäarvot Copyright 2012 Labkotec Oy 2/23 Varaamme oikeuden muutoksiin

3 1 YLEISTÄ 1.1 Tekijänoikeudet (copyright) Copyright Labkotec Oy. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, jakeleminen tai tallentaminen kokonaan tai osittain on kielletty ilman Labkotecin myöntämää kirjallista lupaa. Labkotec kehittää tuotteitaan jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden tehdä muutoksia ja parannuksia mihin tahansa tässä asiakirjassa mainittuun tuotteeseen ilman ennakkoilmoitusta. Labkotec ei vastaa välittömistä tai välillisistä vahingoista, mukaan lukien tietojen tai tulojen menetys. Tämän asiakirjan sisältö tarjotaan "sellaisenaan". Sen tarkkuudesta, luotettavuudesta tai sisällöstä ei anneta mitään suoraa tai epäsuoraa takuuta eikä nimenomaisesti taata sen markkinoitavuutta tai sopivuutta tiettyyn tarkoitukseen, ellei pakottavalla lainsäädännöllä ole toisin määrätty. Labkotec varaa itselleen oikeuden muuttaa tätä asiakirjaa tai poistaa sen jakelusta milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta. LabkoNet on Labkotec Oy:n rekisteröimä tavaramerkki. 1.2 Kohderyhmä LevelSET S käyttö- ja asennusohje on suunnattu laitteen asentajalle sekä käyttäjälle. 1.3 Symbolien merkitys Symboli Selitys Varoitus / Huomio Huomioitava erityisesti räjähdysvaarallisten tilojen asennuksissa. Laite on suojattu kaksois- tai vahvistetulla eristyksellä. Copyright 2012 Labkotec Oy 3/23 Varaamme oikeuden muutoksiin

4 1.4 Turvallisuusohjeet LevelSET S -mittauskeskusta ei saa asentaa räjähdysvaaralliseen tilaan, mutta siihen liitetty anturi voi olla asennettuna tilaluokan 0, 1 tai 2 räjähdysvaaralliseen tilaan. Räjähdysvaarallisten tilojen asennuksissa on otettava huomioon kansalliset määräykset ja asiaankuuluvat standardit IEC/EN Luonnostaan vaarattomat järjestelmät i ja/tai IEC/EN Räjähdysvaarallisten tilojen sähköasennukset. Mikäli staattinen sähkö voi aiheuttaa vaaratilanteita mittausympäristössä, tulee potentiaalintasauksesta huolehtia räjähdysvaarallisia tiloja koskevien määräysten edellyttämällä tavalla. Potentiaalintasaus tehdään kytkemällä kaikki johtavat osat samaan potentiaaliin esim. kytkentärasiassa. Potentiaalintasausjärjestelmä tulee maadoittaa. Laitteessa ei ole omaa verkkokytkintä joten syöttöjännitejohtimiin, laitteen läheisyyteen, tulisi huolto- ja käyttötoimenpiteiden helpottamiseksi asentaa erotuskytkin (250 VAC / 1 A), joka erottaa molemmat johtimet (L1, N). Kytkin on merkittävä laitteen erotuskytkimeksi. Räjähdysvaarallisten tilojen huolto-, tarkastus- ja korjaustoimintojen yhteydessä tulee noudattaa Ex-laitteiden tarkastusta ja huoltoa käsittelevien standardien IEC/EN ja IEC/EN ohjeita. Ks. liitteet 1 ja 3. Liityntäarvot. 1.5 Ympäristöolosuhteet LevelSET S ja LevelSET S GSM Mitat Kotelointi 175 mm x 125 mm x 75 mm (l x k x s) IP 65, materiaali polykarbonaatti Käyttölämpötila -30 ºC +50 ºC Syöttöjännite Tehonkulutus Anturit Tiedonsiirto (vain LevelSET S GSM mallissa) 230 VAC ± 10 %, 50/60 Hz Sulake 5 x 20 mm 160 mat (EN /3) Laitteessa ei ole verkkokytkintä 4,5 VA Digitaaliset Labkotec SET -anturit GSM-tekstiviesti (SMS) Sisäänrakennettu GSM-modeemi 850/900/1800/1900 MHz LevelSET S soveltuu räjähdysvaarallisessa tilassa (tilaluokka 0, 1 tai 2) sijaitsevien anturien virtalähteeksi. Laitteen tuloliitynnät ovat luonnostaan vaaratonta (intrinsic safety) rakennetta. LevelSET S tulee asentaa turvalliselle alueelle. Copyright 2012 Labkotec Oy 4/23 Varaamme oikeuden muutoksiin

5 2 JOHDANTO LevelSET S on nesteiden rajapintojen valvontaan kehitetty monipuolinen mittaus- ja ohjauskeskus. Laitteen yleisimpiä käyttökohteita ovat: öljyn- ja hiekanerottimien hälytykset säiliöiden ylä- ja alarajahälytykset kondenssivesihälytykset pinnankorkeuden ohjaus Laitteessa on tilauksesta riippuen yksi tai kaksi toisistaan galvaanisesti erotettua digitaalista mittausväylää (CHANNEL), joihin on kytkettävissä yhteensä enintään kolme Labkotec Oy:n digitaalista SET-anturia. Laitteen toiminnan kannalta mittausväylät ja väylän riviliittimet ovat keskenään samanarvoiset, joten anturit voidaan kytkeä laitteen liittimiin asennuskohteen vaatimalla tavalla. Väylässä 1 on kolme riviliitintä antureiden erilliskaapeloinnin helpottamiseksi. Väylään 2 on tarkoitus liittää vain yksi anturi. LevelSET S on saatavana myös integroidulla GSM-modeemilla varustettuna. Laite lähettää hälytykset tekstiviesteinä joko suoraan käyttäjän GSM-puhelimeen tai LabkoNet -palvelimelle tallennettavaksi ja jaettavaksi muille asianosaisille. GSM-version käyttöasetuksia voidaan muuttaa käyttäjän omalla matkapuhelimella (katso erillinen ohje LevelSET S GSM toimintojen käyttöönotosta ja käytöstä). Laitteen merkkivalot, painikkeet ja liitynnät on esitetty kuvassa 1. Kuva 1. LevelSET S -pintakytkimen ominaisuudet LevelSET S soveltuu räjähdysvaarallisessa tilassa (tilaluokka 0, 1 tai 2) sijaitsevien anturien virtalähteeksi. Laitteen tuloliitynnät ovat luonnostaan vaaratonta (intrinsic safety) rakennetta. LevelSET S tulee asentaa turvalliselle alueelle. Copyright 2012 Labkotec Oy 5/23 Varaamme oikeuden muutoksiin

6 Kahdella mittausväylällä varustettu laite mahdollistaa mittaukset eri tilaluokista, koska väylät ovat galvaanisesti erotetut toisistaan. Yhdellä väylällä varustettuun laitteeseen liitettyjen antureiden tulee olla samassa tilassa. Kuva 2. Sovellusesimerkki: Öljyn- ja hiekanerottimien hälytykset Copyright 2012 Labkotec Oy 6/23 Varaamme oikeuden muutoksiin

7 3 ASENNUS HUOM: Tutustu kappaleen 1.4 turvallisuusohjeisiin ennen asennusta! Kuva 3. LevelSET S -asennus ja liitynnät erilliskaapeloinnilla 1. Kiinnitä LevelSET S laite ruuveilla seinään. Kiinnitysreiät sijaitsevat kotelon pohjaosassa kannen kiinnitysreikien alla. HUOM: Ulkoisten liityntöjen liittimet on erotettu väliseinämillä. Väliseinämiä ei saa poistaa. Liittimiä peittävä suojalevy on asennettava paikalleen kaapelien kytkennän jälkeen. Copyright 2012 Labkotec Oy 7/23 Varaamme oikeuden muutoksiin

8 2. Kytke anturit mittausväyliin joko suoraa omilla kaapeleillaan (kuvan 3 mukaisesti) tai yhdistä anturikaapelit samaan väylään kytkentärasialla (ks. kappaleet 3.1 ja 3.2). HUOM: Kirjaa asennusvaiheessa antureiden laitekilpien Code-kentistä 5-numeroiset osoitteet muistiin myöhempää käyttöä varten. Niitä tarvitaan jos anturi joudutaan liittämään uudestaan joko nykyiseen järjestelmään tai toiseen mittauskeskukseen. Jos anturikaapeleita on jatkettava tai kohteessa on tarpeen tehdä potentiaalintasaus, voidaan se tehdä kytkentärasian avulla. LevelSET S -pintakytkimen ja kytkentärasian välisenä kaapelina voidaan käyttää suojattua parikierrettyä instrumentointikaapelia. Mm. kytkentärasiat LJB2, LJB3, LJB-D ja LJB- DE mahdollistavat kaapelin jatkamisen räjähdysvaarallisissa tiloissa. Anturikaapelin voi myös lyhentää. LevelSET S -anturitulot ovat digitaalisia väyliä, jotka ovat galvaanisesti erotettu toisistaan. Tämä mahdollistaa eri Extiloissa ja -tilaluokissa olevien antureiden kytkennän laitteeseen. Digitaalisten antureiden tunnistus ja anturipaikan valinta LevelSET S -käyttöliittymässä on kuvattu luvussa 5. HUOM: Varmista asennuksessa etteivät anturikaapelin ja anturin sähköiset arvot ylitä annettuja liityntäarvoja. Liityntäarvot on esitetty liitteessä 3. HUOM: Tiivistä kytkentärasia huolellisesti! 3. Tulppaa käyttämättömien läpivientiholkkien reiät, jos on oletettavissa, että laite altistuu pölylle ja höyryille. 4. Kiristä kotelon kansi siten, että sen reunat koskettavat pohjaosaa. Tällöin painikkeet toimivat hyvin ja kotelo on tiivis. Copyright 2012 Labkotec Oy 8/23 Varaamme oikeuden muutoksiin

9 3.1 Anturit samassa tilassa ja tilaluokassa Esimerkkikuvassa 4. kaapelien vaipat ja ylimääräiset johtimet kytketään samaan pisteeseen kytkentärasiassa. Tämä piste yhdistetään potentiaalintasaukseen kytkentärasian LJB2, LJB3 tai LJB-DE kyljessä olevan maadoitusruuvin välityksellä (Kuvan 4 oikeanpuoleinen esimerkki). Maadoitusruuviin voidaan kytkeä myös muita potentiaalintasaukseen liitettäviä johtavia osia. Kuva 4. Kaapelointi kytkentärasioiden LJB-D ja LJB-DE avulla Yhden kaapelin jatkamiseen voi käyttää myös kaapelijatkoa SK Ellei potentiaalintasausjärjestelmää ole, kytketään kaapelin vaippa syöttävässä laitteessa liittimeen (G). Tällöin kytkentärasiaan ei tuoda potentiaalintasausta ja kytkentärasia on sähköisesti eristettävä mitattavasta nesteestä ja johtavista osista. Tällöin on suositeltavaa käyttää Labkotecin muovista LJB- D rasiaa (Kuvan 4 vasemmanpuoleinen esimerkki). Jälkimmäisessä tapauksessa (ei potentiaalintasausjärjestelmää) on erityisesti huomioitava, etteivät staattiset varaukset aiheuta vaaraa. Asennus on tehtävä niin, etteivät laite ja kaapelointi ole lähellä vahvavirta- ja muita asennuksia, ja ettei niihin kohdistu voimakkaita nestevirtauksia tai mekaanista hankausta ja iskuja. Huoltotoimenpiteiden yhteydessä (esim. polttonesteiden erotinjärjestelmät) älä nosta anturia pois erotinsäiliöstä tai aseta sitä takaisin ennen kuin säiliössä on vettä. Staattisen sähkön vaara! Copyright 2012 Labkotec Oy 9/23 Varaamme oikeuden muutoksiin

10 Kytkentärasiat LJB2 ja LJB3 sisältävät kevytmetalliosia. Asennettaessa räjähdysvaaralliseen tilaan, valitse kytkentärasian sijoituspaikka siten, ettei rasiaa vaurioiteta eikä se joudu alttiiksi metalliesineillä kohdistuville iskuille, kitkalle tms. mikä voisi aiheuttaa kipinöintiä. Potentiaalintasausjohtimen tulee olla 2,5 mm 2 mekaanisesti suojattua tai 4 mm 2 mekaanisesti suojaamatonta johdinta. HUOM: Varmista asennuksessa etteivät anturikaapelin ja anturin sähköiset arvot ylitä annettuja liityntäarvoja. Liityntäarvot on esitetty liitteessä Anturit eri tiloissa ja tilaluokissa HUOM: Tiivistä kytkentärasia huolellisesti! Tutustu myös anturikohtaisiin kaapelointiohjeisiin Labkotec SET-anturien käyttö- ja asennusohjeissa. Kuvien 5A ja 5B esimerkeissä anturit sijaitsevat eri tiloissa ja tilaluokissa, jolloin anturit on liitettävä erillisiin väyliin LevelSET S - mittauskeskuksessa. Eri tilojen potentiaalintasausjärjestelmät voivat myös olla erillisiä. Kuva 5A. Kaapelointi kytkentärasian avulla, kun anturit sijaitsevat eri tiloissa ja tilaluokissa Kuva 5B. Kaapelointi kytkentärasian avulla, kun potentiaalintasausta ei ole käytettävissä Copyright 2012 Labkotec Oy 10/23 Varaamme oikeuden muutoksiin

11 4 TOIMINTA JA ASETUKSET LevelSET S -mittauskeskus asetetaan tehtaalla oletusarvoisesti toimimaan öljynerottimen hälyttimenä alla kuvatulla tavalla. HUOM: Anturi 1 tarkoittaa anturia, joka ohjaa ylimpiä anturikohtaisia merkkivaloja, anturi 2 ohjaa keskimmäisiä merkkivaloja ja anturi 3 ohjaa alimmaisia merkkivaloja (Ks. kuva 1). Mittausväylän numero tai väylän riviliitin ei vaikuta anturin numerointiin laitteella. Ks. kappale 5.2 Antureiden osoitteenhaku ja anturipaikan valinta. Väylä 1 - Anturi 1 (*) Väylä 1 - Anturi 2 Väylä 1 - Anturi 3 Hälytys tapahtuu kun lietteen pinta saavuttaa anturin (lietehälytys). Hälytys tapahtuu kun nesteen pinta saavuttaa anturin (padotushälytys). Hälytys tapahtuu kun vesipinta jättää anturin (öljyhälytys). Releet 1, 2 ja 3 Releet päästävät vastaavien anturien hälytys- ja vikatilanteissa (ns. fail safe -toiminto). Toimintaviiveeksi on asetettu 30 sekuntia. (*) Kaksiväyläisessä laitteessa Anturi 1 asetetaan oletuksena väylään 2. Katso myös tarkempi kuvaus kohdasta 4.2 Toiminta. 4.1 Laitteen käyttöönottoon liittyviä erityishuomioita Laitteen asetuksiin ei ole välttämättä tarpeen tehdä mitään muutoksia asennuksen jälkeen jos laitetta käytetään öljynerottimen hälyttimenä edellä esitetyn mukaisesti. Mikäli laitteistoa ei ole tilattu ja toimitettu kokonaisjärjestelmänä tai kun huolto- ja korjaustoimenpiteiden yhteydessä joudutaan vaihtamaan yksi tai useampia antureita, tulee laitteen asetuksia muuttaa. Asetusten muuttaminen on kuvattu luvussa 5. HUOM: Kirjaa asennusvaiheessa antureiden laitekilpien Code -kentistä 5-numeroiset osoitteet muistiin myöhempää käyttöä varten. Niitä tarvitaan jos anturi joudutaan liittämään uudestaan joko nykyiseen järjestelmään tai toiseen mittauskeskukseen. GSM-modeemin ja toimintojen käyttöön liittyvät toimenpiteet on kuvattu erillisessä ohjeessa. Copyright 2012 Labkotec Oy 11/23 Varaamme oikeuden muutoksiin

12 4.2 Toiminta Normaalitilanne Ylärajahälytys Öljyhälytys Lietehälytys Hälytys poistunut Vikahälytys Hälytyksen kuittaus Huoltohälytys Huoltohälytyksen aikalaskurin nollaus Tässä kappaleessa on kuvattu tehdasasetellun LevelSET S - pintakytkimen toiminta eri tilanteissa. Ellei toiminta ole kuvatun mukainen, tarkista laitteen asetukset (luku 5) tai ota yhteys valmistajan edustajaan. Mitattavan nesteen pinta on yläraja-anturin (HIGH LEVEL) alapuolella, öljyanturi (OIL) on vedessä ja lieteanturi (SLUDGE) on vedessä. Jännitesyötön merkkivalo, sekä ACTIVE-merkkivalot palavat. Muut merkkivalot eivät pala. Releet 1, 2 ja 3 ovat vetäneinä. Nesteen pinta on saavuttanut yläraja-anturin (HIGH LEVEL). Jännitesyötön merkkivalo ja ACTIVE-merkkivalot palavat. Yläraja-anturin hälytysmerkkivalo (ALARM) syttyy. Summeri soi 30 sekunnin viiveen jälkeen. Rele 2 päästää 30 sekunnin viiveen jälkeen. Releet 1 ja 3 pysyvät vetäneinä. Öljyanturi on kokonaan öljyssä (OIL). Jännitesyötön merkkivalo ja ACTIVE-merkkivalot palavat. Öljyanturin hälytysmerkkivalo (ALARM) syttyy. Summeri soi 30 sekunnin viiveen jälkeen. Rele 3 päästää 30 sekunnin viiveen jälkeen. Releet 1 ja 2 pysyvät vetäneinä. Lietepatja on saavuttanut lieteanturin (SLUDGE). Jännitesyötön merkkivalo ja ACTIVE-merkkivalot palavat. Lieteanturin hälytysmerkkivalo (ALARM) syttyy. Summeri soi 30 sekunnin viiveen jälkeen. Rele 1 päästää 30 sekunnin viiveen jälkeen. Releet 2 ja 3 pysyvät vetäneinä. Hälytysten poistuttua ALARM-merkkivalot sammuvat, summeri vaimenee ja releet vetävät 30 sekunnin viiveen kuluttua. Anturissa tai antureiden kaapeloinnissa on vikaa. Jännitesyötön merkkivalo ja ACTIVE-merkkivalot palavat. Viallisen anturipiirin ALARM/FAULT-merkkivalo alkaa vilkkua 5 sekunnin kiinteän viiveen jälkeen. Summeri soi 5 sekunnin viiveen jälkeen. Kyseistä anturia vastaava rele päästää 5 sekunnin viiveen jälkeen. Hälytys kuitataan painamalla RESET-painiketta. Summeri vaimenee. Releet eivät muuta tilaansa ennen kuin hälytys- tai vikatilanne poistuu. Laite antaa ilmoituksen koko järjestelmän huoltotarpeesta automaattisesti n. kuuden kuukauden (6 kk) välein MAINTENANCE-merkkivalolla. Huoltoilmoituksen tarkoituksena on muistuttaa käyttäjää, että anturit on puhdistettava ja niiden toiminta on tarkastettava riittävän usein. Huoltohälytyksen aikalaskurin voi nollata huollon jälkeen painamalla RESET-painiketta 10 sekunnin ajan. Nollaus on tapahtunut kun MAINTENANCE-valo vilkkuu 2 sekunnin ajan. Huoltoilmoituksen merkkivalo syttyy seuraavan kerran taas kuuden kuukauden kuluttua. Copyright 2012 Labkotec Oy 12/23 Varaamme oikeuden muutoksiin

13 4.2.1 Testi-toiminto Testi-toiminnolla aikaansaadaan keinotekoinen hälytys, jolla varmistetaan LevelSET S -pintakytkimen sekä sen releiden kautta mahdollisesti ohjautuvien muiden laitteiden tai järjestelmien oikea toiminta todellisessa hälytystilanteessa. HUOM: Ennen kuin painat TEST-painiketta, varmista ettei releiden toiminta aiheuta vaaratilanteita ohjattavien järjestelmien kautta! Testitoiminto normaalitilanteessa Painettaessa TEST-painiketta: ALARM -merkkivalot syttyvät heti. Summeri hälyttää heti. Releet päästävät vasta 2 sekunnin yhtämittaisen painamisen jälkeen. Kun TEST-painike vapautetaan: ALARM -merkkivalot ja summeri sammuvat heti. Releet vetävät heti. Testitoiminto kun hälytys on jo päällä Painettaessa TEST-painiketta: ALARM-merkkivalot syttyvät heti. Hälyttävän anturin ALARM-valo palaa yhä ja rele pysyy päästäneenä. Muut ALARM-merkkivalot syttyvät ja releet päästävät 2 sekunnin kuluttua. Summeri hälyttää yhä. Aiemmin kuitattu summeri hälyttää uudelleen. Kun TEST-painike vapautetaan: Laite palautuu testiä edeltäneeseen tilaan. Testitoiminto kun vikahälytys on päällä Painettaessa TEST-painiketta: Laite ei reagoi viallisen anturin osalta testiin mitenkään. Toimivien antureiden osalta toiminta on yllä kuvatun mukainen. Mikäli LevelSET S sisältää GSM-modeemin, lähettää se käyttäjälle tekstiviestin kun testipainiketta on painettu hieman yli 5 sekunnin ajan. Laite vilkuttaa kaikkia Active- ja Alarm-ledejä testihälytyksen merkiksi. Copyright 2012 Labkotec Oy 13/23 Varaamme oikeuden muutoksiin

14 5 ASETUSTEN MUUTTAMINEN Tässä luvussa olevat käyttöönottotoimenpiteet ovat tarpeen, mikäli halutaan muuttaa vakiotoimituspaketin anturijärjestystä tai käyttää siitä poikkeavia antureita. Tehtaalla asetettu anturikombinaatio ja niiden järjestys on seuraava: Anturipaikka Anturi 1 Lieteanturi SET/S2 (SLUDGE) 2 Yläraja-anturi SET/V (HIGH LEVEL) 3 Öljyanturi SET/DM3D tai SET/DM3DL (OIL) Seuraavat toimenpiteet saa suorittaa vain Ex i - laitteisiin perehtynyt ja koulutettu henkilö. HUOM: On suositeltavaa, että asetuksia tehtäessä laite on jännitteetön tai että asetukset tehdään ennen antureiden asennusta räjähdysvaaralliseen tilaan. Kuva 6. LevelSET S asetusten muuttaminen Asetukset tehdään ylemmän elektroniikkakortin (kuva 6) painikkeilla S3, S5 ja S6 sekä DIL -kytkinrivistöillä S4 ja S7. Kuvassa 6 kytkimet ovat kaksiväyläisen ei-gsm version (Laitetyyppi A2M. Ks. Liite 2) mukaisesti. Copyright 2012 Labkotec Oy 14/23 Varaamme oikeuden muutoksiin

15 5.1 Käytössä olevien antureiden valinta Koska LevelSET S keskusyksikköön voi liittää 1-3 anturia, on laitteelle kerrottava mitkä anturipaikat ovat käytössä. 1. Valitse anturi käyttöön asettamalla DIL-kytkin ON-asentoon (vasemmalle): Anturi 1: S4/3 (kolmanneksi alin kytkin) Anturi 2: S4/2 (toiseksi alin kytkin) Anturi 3: S4/1 (alin kytkin) Kyseinen anturi on käytössä kytkimen ollessa ON-asennossa (vasemmalla). Sillä ei ole merkitystä kumpaan väylään anturi on kytketty. 5.2 Antureiden osoitteenhaku ja anturipaikan valinta HUOM: LevelSET S -keskusyksikköön kytkettävän digitaalisesti kommunikoivan SET-sarjan anturin laitekilven Code-kentässä on vähintään 5-numeroinen anturiosoite. Kirjoita Code-kentässä oleva osoite muistiin! LevelSET S -keskusyksiköissä on kotelon kannessa sisäpuolella tarra, johon osoitteen voi kirjata. Esim. 1. Aseta S4/6 DIL -kytkin ON-asentoon (vasemmalle). 2. Paina painiketta S3. Tämän toiminnon ajan kaikkien käytössä olevien anturipaikkojen ACTIVE- ja ALARM/FAULT-valot vilkkuvat. Haku kestää s. Kun kaikilta antureilta on tullut vastaus, sammuvat muut, paitsi ensimmäisenä käytössä olevan anturipaikan valot. Laite ehdottaa näin, että pienimmän osoitteen omaava anturi asetettaisiin siihen. 3. Hyväksy laitteen ehdottama anturipaikka TEST-painikkeella (S6) tai valitse jokin muu anturipaikka. a. Mikäli ko. anturi halutaan näytöllä johonkin muuhun anturipaikkaan, askella se haluttuun kohtaan RESET-painikkeella (S5). Copyright 2012 Labkotec Oy 15/23 Varaamme oikeuden muutoksiin

16 ACTIVE- ja ALARM/FAULT-valot ilmaisevat minkä anturipaikan kohdalla kulloinkin ollaan. b. Kun ollaan halutun anturipaikan kohdalla, suorita valinta painamalla TEST-painiketta (S6). Tämän jälkeen laite ehdottaa anturipaikkaa seuraavaksi suurimman osoitteen omaavalle anturille, jne. Valinta tehdään kuten yllä Anturikombinaation tehdasasetusten palauttaminen 5.3 Toimisuunnan asettaminen (MODE) HUOM: Mikäli joltain anturilta ei saada vastausta, syttyvät kaikki ALARM-valot. Epäonnistunut haku voi johtua siitä, että antureita on kytkettynä eri määrä, kuin niitä on valittu käyttöön DIL-kytkimillä S4/1, S4/2 ja S4/3, tai siitä että antureiden kaapeloinnissa on vikaa. Tarkista kaapelointi sekä antureiden valinta ja käynnistä toiminto uudelleen. Käynnistä osoitteenhaku normaalisti S3-painikkeella, jolloin käytössä olevien anturitulojen ACTIVE- ja ALARM/FAULT-valot alkavat vilkkua. Paina 5 s kuluessa RESET-painiketta (S5). Nyt tehdasasetukset on palautettu ja laite toimii luvun 5 (Asetusten muuttaminen) alussa kuvatulla anturikombinaatiolla. 1. Aseta anturin toimisuunta DIL-kytkimellä S7/1, S7/2 ja/tai S7/3 OFF- tai ON-asentoon. OFF-asento (oikealla): hälytyksen merkkivalo syttyy, summeri soi ja rele päästää kun mitattavan aineen pinta on anturin kytkentärajan alapuolella (alarajatoiminto). Tätä asetusta käytetään myös kun halutaan hälytys öljykerroksesta veden pinnalla (öljynerotintoiminto). ON-asento (vasemmalla): hälytyksen merkkivalo syttyy, summeri soi ja rele päästää kun mitattavan aineen pinta on anturin kytkentärajan yläpuolella (esim. ylärajatoiminto sekä lietehälytys). 5.4 Toimintaviiveen asettaminen (DELAY) 1. Määritä laitteen toimintaviive hälytystilanteessa asettamalla DIL-kytkin S7/4 OFF- tai ON-asentoon. Viive toimii molempiin suuntiin (päästö/veto). OFF-asento (oikealla): releet toimivat ja summeri soi n. 5 sekunnin kuluttua kytkentärajan ohituksesta, mikäli nestepinta on ollut yhtäjaksoisesti samalla puolen anturin kytkentärajaa koko viiveen ajan. ON-asento (vasemmalla): toimintaviive on 30 s. Copyright 2012 Labkotec Oy 16/23 Varaamme oikeuden muutoksiin

17 Mikäli lieteanturi SET/S2 on kytketty LevelSET S keskusosaan, on mittauksen luonteen vuoksi suositeltavaa käyttää 30 s viivettä. Muissa tapauksissa 5 s viive on useimmiten riittävä. HUOM: Hälytyksen merkkivalot seuraavat anturiviestiä ja kytkentärajaa ilman viivettä. 5.5 Reletoiminnan asettaminen 1. Valitse releiden toiminta hälytystilanteessa asettamalla DILkytkin S7/5 OFF- tai ON-asentoon. OFF-asento (oikealla): releet toimivat anturikohtaisesti päästäen sekä hälytys- että vikatilanteessa. ON-asento (vasemmalla): releet ovat kaikille antureille yhteisiä. Rele 1 on tällöin yhteinen hälytysrele, rele 2 on kuitattava hälytysrele ja rele 3 on yhteinen vikahälytysrele. 5.6 Huoltohälytyksen kuittaus ja laskurin nollaus Etenkin öljynerottimen anturit tulisi puhdistaa ja niiden toiminta tulisi tarkastaa riittävän usein. LevelSET S muistuttaa käyttäjää 6 kuukauden välein huoltotarpeesta MAINTENANCE-merkkivalolla. Huoltohälytys on käytössä DIL -kytkimen S7/6 ollessa ON-asennossa (vasemmalla). 1. Kuittaa huoltohälytys painamalla RESET-painiketta. 2. Nollaa laskuri painamalla RESET-painiketta 10 sekunnin ajan. MAINTENANCE-valo vilkkuu 2 s ajan, kun huoltolaskuri on nollattu. 5.7 GSM-modeemin käyttöönotto 1. Valitse GSM-modeemi käyttöön asettamalla DIL-kytkin S4/4 ON-asentoon. HUOM: Älä aseta kytkintä ON-asentoon, mikäli laitetta ei ole varustettu GSM-modeemilla. Modeemilla varustetun laitteen tunnistaa kannessa näkyvästä GSM-valosta ja laitekilvestä. Copyright 2012 Labkotec Oy 17/23 Varaamme oikeuden muutoksiin

18 6 KORJAUS- JA HUOLTOTOIMENPITEET 6.1 Vianetsintä Verkkosulake (merkitty 160 mat) voidaan vaihtaa toiseen EN /3 mukaiseen 5 x 20 mm / 160 mat lasiputkisulakkeeseen. HUOM: Muita laitteeseen liittyviä korjaustoimenpiteitä saa tehdä vain Exi-laitteisiin koulutettu henkilö Labkotec Oy:n valtuutuksella. Ongelmatilanteissa ota yhteys Labkotec Oy:n huoltoon Ongelma: Selitys: Toimi seuraavasti: Ongelma: Selitys: Toimi seuraavasti: JÄNNITESYÖTÖN MERKKIVALO EI PALA Laitteen saama jännite on joko liian alhainen tai sulake on palanut. 1. Tarkista ensin onko jännite katkaistu erotuskytkimellä. 2. Tarkista sulake. 3. Mittaa jännite liittimistä N ja L1. Jännitteen tulisi olla 230 VAC ± 10 %. ALARM/FAULT-MERKKIVALO(T) VILKKUU Anturien viestiyhteydessä on vikaa. Kaapeli on joko oikosulussa, poikki tai irti liittimestä. Syynä voi olla myös rikkoutunut anturi. 1. Varmista, että anturi on kytketty keskusosaan oikein. Katso anturikohtaiset kytkentäohjeet kyseisen anturin käyttöohjeesta. 2. Mittaa jännite erikseen kyseisen anturin anturiliittimiltä. Jännitteen tulisi olla välillä 10,1 10,3 V. 3. Jos jännite on oikea, mittaa anturipiiriltä tuleva virta yksi väylä ja riviliitin kerrallaan. Toimi seuraavasti: 3.1 Irrota anturin [+] johdin anturiliittimestä. 3.2 Mittaa oikosulkuvirta anturiliittimen [+] ja [-] liittimien väliltä. 3.3 Kytke ma-mittari anturipiiriin Kuvan 7 mukaisesti. Vertaa arvoja alla olevan Taulukon 1 ohjeellisiin arvoihin 3.4 Mittausten jälkeen kytke irrotettu johdin takaisin liittimeen. Ongelmatapauksissa ota yhteys Labkotec Oy:n huoltoon. HUOM: Jos anturi on räjähdysvaarallisessa tilassa, tulee mittalaitteenkin olla Exi-luokiteltu! DC ma LevelSET S ANTURILIITIN + - ANTURILLE Väylä 1 Esim. liittimet 13 [+] ja 14 [-] Oikosulkuvirta 30 ma 40 ma Väylä 2 Liittimet 22 [+] ja 23 [-] 17 ma 22 ma Virta / Anturi 6 ma 7 ma 6 ma 7 ma Kuva 7. Anturivirran mittaus Taulukko 1. Anturivirrat Copyright 2012 Labkotec Oy 18/23 Varaamme oikeuden muutoksiin

19 6.2 Vioittuneen anturin korvaaminen uudella Mikäli kyseessä on luvun 5 (Asetusten muuttaminen) alussa olevan taulukon mukainen perusanturikombinaatio, voidaan vioittunut anturi yksinkertaisesti korvata uudella ja laitteisto on toimintavalmis. Mikäli kyseessä on jokin muu anturikombinaatio, täytyy uuden anturin osoite opettaa LevelSET S -keskusosalle. Tämä voidaan tehdä kahdella vaihtoehtoisella tavalla. Vaihtoehto 1: Suorita osoitteen määritys luvun 5.2. (Antureiden osoitteenhaku ja anturipaikan valinta) mukaisesti. Tämä edellyttää, että kaikkien keskusosaan kytkettyjen antureiden laitekilven Code-kentän anturiosoite on tiedossa. Vaihtoehto 2: Ota muut anturipaikat pois käytöstä luvun 5.1 (Käytössä olevien antureiden valinta) mukaisesti, lukuun ottamatta paikkaa, jossa korvattava anturi on ollut. Lisäksi muodosta tilapäinen kytkentä, jossa vain uusi anturi on kytketty LevelSET S -keskusosaan. Osoitteen määritys tehdään luvun 5.2 (Antureiden osoitteenhaku ja anturipaikan valinta) mukaisesti, mutta tässä tapauksessa anturia ei ole mahdollista asettaa muuhun kuin käytössä olevaan anturipaikkaan. Tällöin ei tarvitse tietää antureiden osoitteita. Kun osoite on opetettu keskusosalle, palauta kytkentä ja kytkimen S4 asetukset ennalleen. Copyright 2012 Labkotec Oy 19/23 Varaamme oikeuden muutoksiin

20 LIITTEET Liite 1 Tekniset tiedot LevelSET S Mitat 175 mm x 125 mm x 75 mm (l x k x s) Kotelointi IP 65, materiaali polykarbonaatti Käyttölämpötila -30 ºC +50 ºC Syöttöjännite Tehonkulutus Tiedonsiirto (vain LevelSET S GSM mallissa) Anturit Keskusosan ja anturin välinen maksimi silmukkavastus Relelähdöt 230 VAC ± 10 %, 50/60 Hz Sulake 5 x 20 mm 160 mat (EN /3) Laitteessa ei ole verkkokytkintä 4,5 VA GSM-tekstiviesti (SMS) (Sisäänrakennettu GSMmodeemi 900/1800 MHz) Digitaaliset Labkotec SET -anturit 75 Ω. Ks. kaapelointilaskelma liitteessä V, 5 A, 100 VA Potentiaalivapaat vaihtokoskettimet. Toimintaviive 5 tai 30 sekuntia. Releet on aseteltu päästämään kytkentärajalla. Toiminta on aseteltavissa joko nousevalle tai laskevalle pinnalle. Sähköturvallisuus EN , Class II, CAT II Eristystaso 375V (EN ) Mittausväylä / Verkkojännite Mittausväylä 1 / Mittausväylä 2 EMC Ex-luokitus Emissio (päästöt) Immuniteetti (sieto) Erityisehdot (X) ATEX IECEx EN EN II (1) G [Ex ia] IIB (Ta = -30 C +50 C) VTT 09 ATEX 027X IECEx VTT X Liityntäarvot / mittausväylä Lähtöjännitteen ominaiskäyrä on puolisuunnikas (Trapezoidal) HUOM! Ks. Liite 3 Valmistusvuosi Suurin sallittu IIB Ks. sarjanumero tyyppikilvestä U o = 14,5 V I o = 78 ma P o = 370 mw R = 244 Ω C o = 4,0 µf L o = 20 mh xxx x xxxxx xx YY x jossa YY = valmistusvuosi (esim. 10=2010) Copyright 2012 Labkotec Oy 20/23 Varaamme oikeuden muutoksiin

21 Liite 2 Laitekilven tyyppimerkintä Yllä oleva laitekilpi on laitteesta, jossa on 230 Vac syöttöjännite, kaksi toisistaan erotettua mittausväylää (CHANNEL), GSM-modeemi ja huoltovälihälytys. Copyright 2012 Labkotec Oy 21/23 Varaamme oikeuden muutoksiin

22 Liite 3 Liityntäarvot Asennuksissa tulee varmistua, etteivät anturikaapelin ja anturin sähköiset arvot ylitä annettuja liityntäarvoja. Mittauskeskuksen ja kytkentärasian kaapelointi voidaan tehdä kuvien 4, 5A tai 5B mukaisesti. Kaapelointiin voidaan käyttää suojattua parikierrettyä instrumentointikaapelia. LevelSET S -anturiliitännän kaapelin parametreissa on otettava huomioon kapasitanssin ja induktanssin yhteisvaikutus. Alla oleva taulukko ilmoittaa liityntäarvot syttymisryhmässä IIB. Ryhmässä IIA voidaan noudattaa IIBarvoja. U o = 14,5 V I o = 78 ma P o = 370 mw R = 244 Ω Lähtöjännitteen ominaiskäyrä on muodoltaan puolisuunnikas. Sallittu maksimiarvo Co ja Lo yhdessä Co Lo Co Lo II B 4,0µF 20 mh 3,48 µf 3,00 µf 2,40 µf 1,85 µf 1,65 µf 0,08 mh 0,43 mh 1,00 mh 2,00 mh 5,00 mh Taulukko 2. Liityntäarvot Kaapelin pituus määräytyy suurimman sallitun anturisilmukan vastuksen, 75 Ω (tekniset tiedot), ja muiden anturipiirin liityntäarvojen (Co, Lo) perusteella. Esimerkkilaskelma välikaapelin maksimipituuden selvittämiseksi - kolme anturia yhdessä väylässä Väylässä 1. on kolme anturia joiden Ci = 3,5 nf ja Li = 85 µh. Kaapelointi suoritetaan yhdellä instrumentointikaapelilla, jonka ominaisuudet ovat: - Johdinparin tasavirtaresistanssi on n. 81 Ω/km. - Induktanssi on 3 µh/m. - Parikapasitanssi on 70 nf/km. Resistanssin vaikutus Kun muiksi ylimenovastuksiksi arvioidaan 10 Ω, saadaan välikaapelin maksimipituudeksi tämän perusteella: (75 Ω 10 Ω) / (81 Ω/km) = 800 m Induktanssin vaikutus 800 metrin kaapelin kokonaisinduktanssi 0,8 km x 3 µh/m = 2,4 mh. Kaapelin ja anturien 3 x [Li = 85 µh] yhteisinduktanssi on 2,66 mh. Kapasitanssin vaikutus 800 metrin kaapelin kapasitanssi 0,8 km x 70 nf/km = 56 nf. Kaapelin ja anturien 3 x [Ci = 3,5 nf] yhteiskapasitanssi on 66,5 nf. Taulukon 2. (sävytetyt arvot) mukaan voidaan todeta, että arvot eivät aseta rajoituksia 800 m kaapelipituudelle räjähdysryhmässä IIB. Esimerkkilaskelma kaapelien maksimipituuden selvittämiseksi - kolme anturia erilliskaapeloituna Yhtä pitkien erilliskaapeleiden summa-arvot eivät saa ylittää taulukon 2 arvoja. Induktanssin vaikutus Anturien 3 x [Li = 85 µh] yhteisinduktanssi on 0,255 mh. Kaapeleille saa näin ollen jäädä 5 mh - 0,255 mh = 4,745 mh, jolloin yhden kaapelin pituudeksi saadaan (4,74 mh / 3 µh) / 3 = 526,6 m. Kapasitanssin vaikutus Kaapelien ja antureiden yhteiskapasitanssiksi saadaan (3 x 36,86 nf) + 10,5 nf = 121,1 nf, joka on pienempi kuin 1,65 µf. Anturikaapelin maksimipituus tässä tapauksessa on siis 526,6 metriä. Copyright 2012 Labkotec Oy 22/23 Varaamme oikeuden muutoksiin

23

SET Käyttö- ja asennusohje. Pintakytkin kahdelle anturille

SET Käyttö- ja asennusohje. Pintakytkin kahdelle anturille Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Tel: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 20.2.2013 Internet: www.labkotec.fi 1/14 SET-2000 Pintakytkin kahdelle anturille Copyright 2013 Labkotec Oy Varaamme oikeuden

Lisätiedot

SET-100 Rajakytkinyksikkö Käyttö- ja asennusohje

SET-100 Rajakytkinyksikkö Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 7.5.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/9 SET-100 Rajakytkinyksikkö Copyright 2015 Labkotec Oy Varaamme oikeuden muutoksiin

Lisätiedot

Labko SET-1000. Käyttö- ja asennusohje. Pintakytkin yhdelle anturille

Labko SET-1000. Käyttö- ja asennusohje. Pintakytkin yhdelle anturille Wavin-Labko Oy Labkotie 1 36240 KANGASALA Vaihde: 020 1285 200 Fax: 020 1285 530 9.3.2005 Sähköposti: level@wavin-labko.fi Internet: www.wavin-labko.fi 1/12 Labko SET-1000 Pintakytkin yhdelle anturille

Lisätiedot

SET/V. Yläraja-anturi KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE

SET/V. Yläraja-anturi KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Puh. 029 006 260 Fax 029 006 1260 Internet: www.labkotec.fi 7.1.2013 SET/V Yläraja-anturi KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE 1(5) SYMBOLIEN MERKITYS 2. TEKNISET TIEDOT Huomioitava

Lisätiedot

OMS-1 Öljynerottimen hälytin Käyttö- ja asennusohje

OMS-1 Öljynerottimen hälytin Käyttö- ja asennusohje Nestekniikka Oy Monsaksenkuja 1 01620 VANTAA Vaihde: 010 622 1600 Fax: 010 622 1601 16.3.2012 Internet: www.nestekniikka.fi 1/12 OMS-1 Öljynerottimen hälytin Varaamme oikeuden muutoksiin SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

GA-1 Rasvanerottimen hälytin Käyttö- ja asennusohje

GA-1 Rasvanerottimen hälytin Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 08.01.2019 Internet: www.labkotec.fi 1/11 GA-1 Rasvanerottimen hälytin Copyright 2019 Labkotec Oy Varaamme oikeuden muutoksiin

Lisätiedot

SET/V. Yläraja-anturi KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE

SET/V. Yläraja-anturi KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Puh. 029 006 260 Fax 029 006 1260 Internet: www.labkotec.fi 1.2.2019 Yläraja-anturi KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE 1(5) SYMBOLIEN MERKITYS 2. TEKNISET TIEDOT Huomioitava

Lisätiedot

GA-2 Rasvanerottimen hälytin kahdella anturilla Käyttö- ja asennusohje

GA-2 Rasvanerottimen hälytin kahdella anturilla Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Puh: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.fi 1/11 GA-2 Rasvanerottimen hälytin kahdella anturilla Copyright 2014 Labkotec Oy Varaamme

Lisätiedot

SET Käyttö- ja asennusohje. Pintakytkin yhdelle anturille

SET Käyttö- ja asennusohje. Pintakytkin yhdelle anturille Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 7.11.2013 Internet: www.labkotec.fi 1/14 SET-1000 Pintakytkin yhdelle anturille Copyright 2013 Labkotec Oy Varaamme oikeuden

Lisätiedot

OilSET-1000 Öljyhälytin SET/DM3AL-anturilla Käyttö- ja asennusohje

OilSET-1000 Öljyhälytin SET/DM3AL-anturilla Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 7.11.2013 Internet: www.labkotec.fi 1/12 OilSET-1000 Öljyhälytin SET/DM3AL-anturilla Copyright 2013 Labkotec Oy Varaamme

Lisätiedot

Labko OilSET-1000. Käyttö- ja asennusohje. Öljyhälytin yhdellä anturilla

Labko OilSET-1000. Käyttö- ja asennusohje. Öljyhälytin yhdellä anturilla Wavin-Labko Oy Labkotie 1 36240 KANGASALA Vaihde: 020 1285 200 Fax: 020 1285 530 2.6.2004 Sähköposti: level@wavin-labko.fi Internet: www.wavin-labko.fi 1/10 Labko OilSET-1000 Öljyhälytin yhdellä anturilla

Lisätiedot

SandSET-1000 Lietehälytin Käyttö- ja asennusohje

SandSET-1000 Lietehälytin Käyttö- ja asennusohje Nestekniikka Oy Monsaksenkuja 1 01620 VANTAA Vaihde: 010 622 1600 Fax: 010 622 1601 16.3.2012 Internet: www.nestekniikka.fi D15530_s 1/12 SandSET-1000 Lietehälytin Varaamme oikeuden muutoksiin SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

SET-2000 Öljyhälytin

SET-2000 Öljyhälytin Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Puh: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 23.8.2019 Internet: www.labkotec.fi 1/15 Öljynerottimen hälytin SET/DM3AL ja SET/V antureilla Copyright 2019 Labkotec Oy Varaamme

Lisätiedot

SandSET Käyttö- ja asennusohje. Lietehälytin

SandSET Käyttö- ja asennusohje. Lietehälytin Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 7.11.2013 Sähköposti: info@labkotec.fi Internet: www.labkotec.fi 1/12 SandSET-1000 Lietehälytin Copyright 2013 Labkotec Oy

Lisätiedot

SandSET Käyttö- ja asennusohje. Lietehälytin

SandSET Käyttö- ja asennusohje. Lietehälytin Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 7.11.2013 Sähköposti: info@labkotec.fi Internet: www.labkotec.fi 1/12 SandSET-1000 Lietehälytin Copyright 2013 Labkotec Oy

Lisätiedot

SET/DM3AL Rajapinta-anturi KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE

SET/DM3AL Rajapinta-anturi KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Puh. 029 006 260 Fax 029 006 1260 Internet: www.labkotec.fi 10.10.2013 SET/DM3AL Rajapinta-anturi KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE 1(5) SYMBOLIEN MERKITYS 1. YLEISTÄ Huomioitava

Lisätiedot

SET/SA2 Kapasitiivinen anturi Käyttö- ja asennusohje

SET/SA2 Kapasitiivinen anturi Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 27.7.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/7 SET/SA2 Kapasitiivinen anturi Copyright 2015 Labkotec Oy Varaamme oikeuden muutoksiin

Lisätiedot

SET/OS2 Kapasitiivinen anturi Käyttö- ja asennusohje

SET/OS2 Kapasitiivinen anturi Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 18.7.2016 Internet: www.labkotec.fi 1/7 SET/OS2 Kapasitiivinen anturi Copyright 2016 Labkotec Oy Varaamme oikeuden muutoksiin

Lisätiedot

SET/OSK2 Kapasitiivinen anturi Käyttö- ja asennusohje

SET/OSK2 Kapasitiivinen anturi Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 18.2.2013 Internet: www.labkotec.fi 1/7 SET/OSK2 Kapasitiivinen anturi Copyright 2013 Labkotec Oy Varaamme oikeuden muutoksiin

Lisätiedot

SET-2000 Rasvahälytin

SET-2000 Rasvahälytin Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Puh: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 30.1.2014 Internet: www.labkotec.fi 1/13 SET-2000 Rasvahälytin Rasvanerottimen hälytin SET/DM3AL ja SET/OS2 antureilla Copyright

Lisätiedot

SET/TSSH2 ja SET/TSSHS2

SET/TSSH2 ja SET/TSSHS2 Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 20.9.2012 Internet: www.labkotec.fi 1/7 SET/TSSH2 ja SET/TSSHS2 Kapasitiiviset anturit Copyright 2012 Labkotec Oy Varaamme

Lisätiedot

SET/S2. Lietehälyttimen anturi KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE

SET/S2. Lietehälyttimen anturi KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Puh. 029 006 260 Fax 029 006 1260 Internet: www.labkotec.fi 8.8.2019 Lietehälyttimen anturi KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE 1(5) 1. YLEISTÄ on anturi, joka antaa hälytyksen

Lisätiedot

SET/OELO2 Kapasitiivinen vuotovalvonta-anturi Käyttö- ja asennusohje

SET/OELO2 Kapasitiivinen vuotovalvonta-anturi Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 5.6.2014 Internet: www.labkotec.fi 1/6 SET/OELO2 Kapasitiivinen vuotovalvonta-anturi Copyright 2014 Labkotec Oy Varaamme

Lisätiedot

SET/TSH2 ja SET/TSHS2

SET/TSH2 ja SET/TSHS2 Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 6.2.2013 Internet: www.labkotec.fi 1/7 SET/TSH2 ja SET/TSHS2 Kapasitiiviset anturit Copyright 2013 Labkotec Oy Varaamme oikeuden

Lisätiedot

SET/S2. Lietehälyttimen anturi KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE

SET/S2. Lietehälyttimen anturi KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Puh. 029 006 260 Fax 029 006 1260 Internet: www.labkotec.fi 10.06.2010 SET/S2 Lietehälyttimen anturi KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE 1(4) 1. YLEISTÄ SET/S2 on anturi, joka

Lisätiedot

MINI 240 Pinnakorkeusmittari Käyttö- ja asennusohje

MINI 240 Pinnakorkeusmittari Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 22.7.2014 Internet: www.labkotec.fi 1/9 MINI 240 Pinnakorkeusmittari Copyright 2014 Labkotec Oy Varaamme oikeuden muutoksiin

Lisätiedot

MD-1 ASENNUSOHJE. 20 ma virtasilmukka / RS-232 muunnin

MD-1 ASENNUSOHJE. 20 ma virtasilmukka / RS-232 muunnin Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 11.02.2010 Sähköposti: info@labkotec.fi Internet: www.labkotec.fi 1/5 20 ma virtasilmukka / RS-232 muunnin ASENNUSOHJE Copyright

Lisätiedot

SET-61. Käyttö- ja asennusohje

SET-61. Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 Pirkkala Vaihde 029 006 260 Fax 029 006 1260 Internet: www.labkotec.fi 23.9.2009 D17016Ds SET-61 Käyttö- ja asennusohje 1. TEKNISET TIEDOT SET-61 laitteisto Käyttöjännite

Lisätiedot

Erotinhälytin idoil-20

Erotinhälytin idoil-20 Erotinhälytin idoil-20 DOC001713-FI-0 Pikaopas Toimitussisältö idoil-20 -erotinhälytin Kaapelijatkokset LCJ1-1, LCJ1-2 ja LCJ1-3 idoil-liq yläraja-anturi idoil-oil öljyanturi idoil-slu lieteanturi LMS-SAS5

Lisätiedot

Lokaset 20. Käyttö- ja asennusohje. Lokasäiliön täyttymishälytin

Lokaset 20. Käyttö- ja asennusohje. Lokasäiliön täyttymishälytin Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 03.06.2010 Sähköposti: info@labkotec.fi Internet: www.labkotec.fi 1/7 Lokaset 20 Lokasäiliön täyttymishälytin Copyright 2010

Lisätiedot

SET-61. Käyttö- ja asennusohje. Oy Labkotec Ab Labkotie Kangasala Vaihde Fax Sähköposti

SET-61. Käyttö- ja asennusohje. Oy Labkotec Ab Labkotie Kangasala Vaihde Fax Sähköposti Oy Labkotec Ab Labkotie 1 36240 Kangasala Vaihde 020 1285 200 Fax 020 1285 530 Sähköposti labkotec@labko.fi 02.01.2003 D17016Cs SET-61 Käyttö- ja asennusohje S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1. TEKNISET

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE

KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 12.4.2012 Sähköposti: info@labkotec.fi Internet: www.labkotec.fi 1/6 Tehonsyöttö- ja rajoitinyksikkö Labko 3000 sarjan anturille

Lisätiedot

PEK - 3001 öljyhälytin

PEK - 3001 öljyhälytin Labkotie 1 36240 KANGASALA Puh: (03) 2855 111 Fax: (03) 2855 300 1(6) 23.3.1998 SH/jh PEK - 3001 öljyhälytin PEK-, SUPERPEK-, EUROPEK-ÖLJYNEROTTIMET SEKÄ MINIPEK A, ST, 0,3 ÖLJYNEROTTIMET Asennus- ja käyttöohje

Lisätiedot

20 LOKASÄILIÖN TÄYTTYMISHÄLYTIN

20 LOKASÄILIÖN TÄYTTYMISHÄLYTIN Wavin-Labko Oy Labkotie 1 36240 KANGASALA Vaihde 020 1285 200 Fax 020 1285 530 E-mail level@wavin-labko.fi 23.11.2006 D18016Fs Lokaset 20 LOKASÄILIÖN TÄYTTYMISHÄLYTIN Käyttö- ja asennusohje Käyttö- ja

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE

KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE Labkotec Oy Labkotie 1 36240 KANGASALA Puh. 029 006 260 Fax 029 006 1260 Internet: www.labkotec.fi 26.09.2086 1 / 5 Kapasitiivinen pinnankorkeusanturi SA/FEP/3W KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE SA/FEP/3W on mataliin

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje

Asennus- ja käyttöohje Asennus- ja käyttöohje FI idoil -20 Öljynerottimen hälytin 15.2.2019 Asennus- ja käyttöohje idoil-20 2/34 Sisällysluettelo 1. Yleistä tästä ohjeesta................................................................

Lisätiedot

Myllyhaantie PIRKKALA Puh.: Internet: 1/7 YTE-101

Myllyhaantie PIRKKALA Puh.: Internet:  1/7 YTE-101 Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Puh.: 029 006 260 22.11.2012 Fax.: 029 006 1260 E-mail: info@labkotec.fi Internet: www.labkotec.fi 1/7 YTE-101 SÄILIÖN YLITÄYTÖNESTIN ASENNUSOHJE Copyright Labkotec Oy, 2012

Lisätiedot

LOKASET 20 LOKASÄILIÖN TÄYTTYMISHÄLYTIN

LOKASET 20 LOKASÄILIÖN TÄYTTYMISHÄLYTIN Wavin-Labko Oy Labkotie 1 36240 KANGASALA Vaihde 020 1285 200 Fax 020 1285 530 E-mail level@wavin-labko.fi 13.10.2004 LOKASET 20 LOKASÄILIÖN TÄYTTYMISHÄLYTIN WAVIN-LABKO OY S I S Ä L L Y S L U E T T E

Lisätiedot

YTE-101 SÄILIÖN YLITÄYTÖNESTIN

YTE-101 SÄILIÖN YLITÄYTÖNESTIN Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 31.5.2016 Fax: 029 006 1260 D44022_S-1 Internet: www.labkotec.fi 1/7 SÄILIÖN YLITÄYTÖNESTIN ASENNUSOHJE Copyright 2016 Labkotec Oy Varaamme

Lisätiedot

Kapasitiivinen pinnankorkeusanturi KAR/SA/3W ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

Kapasitiivinen pinnankorkeusanturi KAR/SA/3W ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Labkotec Oy Labkotie 1 36240 KANGASALA Puh. 029 006 260 Fax 029 006 1260 Internet: www.labkotec.fi 28.06.2008 1 / 5 Kapasitiivinen pinnankorkeusanturi KAR/SA/3W ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE KAR/SA/3W on paineellisiin

Lisätiedot

LevelSET S GSM-toiminnallisuudet Käyttöönotto ja käyttö

LevelSET S GSM-toiminnallisuudet Käyttöönotto ja käyttö Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Tel: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 12.1.2011 Internet: www.labkotec.fi LevelSET S GSM-toiminnallisuudet Käyttöönotto ja käyttö Copyright 2011 Labkotec Oy 1/39

Lisätiedot

Käyttöohjeet Vahvistinyksikkö VS2000 Exi PTB 01 ATEX 2075

Käyttöohjeet Vahvistinyksikkö VS2000 Exi PTB 01 ATEX 2075 Käyttöohjeet Vahvistinyksikkö VS000 Exi PTB 0 ATEX 075 70496/00 0/007 Sisältö Turvaohjeet... Toiminnot ja ominaisuudet... Asennus... 4. Antureiden asennus... 5 4 Sähköinen liitäntä... 5 4. Liitinjärjestys...

Lisätiedot

KAS/3W Kapasitiivinen pinnankorkeusanturi Käyttö- ja asennusohje

KAS/3W Kapasitiivinen pinnankorkeusanturi Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 9.1.2013 Internet: www.labkotec.fi 1/8 KAS/3W Kapasitiivinen pinnankorkeusanturi Copyright 2013 Labkotec Oy Varaamme oikeuden

Lisätiedot

SET-2000. Käyttö- ja asennusohje. Pintakytkin kahdelle anturille

SET-2000. Käyttö- ja asennusohje. Pintakytkin kahdelle anturille Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Tel: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 20.2.2013 Internet: www.labkotec.fi 1/14 SET-2000 Pintakytkin kahdelle anturille Copyright 2013 Labkotec Oy Varaamme oikeuden

Lisätiedot

MINI 240 PINNANKORKEUSMITTARI

MINI 240 PINNANKORKEUSMITTARI Wavin-Labko Oy Labkotie 1 36240 Kangasala Vaihde: 020 1285 200 Fax: 020 1285 530 Sähköposti: level@wavin-labko.fi 09.06.2005 MINI 240 PINNANKORKEUSMITTARI S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1. TEKNISET TIEDOT...

Lisätiedot

MINI 240 PINNANKORKEUSMITTARI

MINI 240 PINNANKORKEUSMITTARI Oy Labko Ab Labkotie 1 36240 Kangasala Vaihde: 020 1285 200 Fax: 020 1285 530 Sähköposti: labko@labko.fi 03.06.2003 PINNANKORKEUSMITTARI S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1. TEKNISET TIEDOT... 3 2. YLEISTÄ...

Lisätiedot

Käyttöohje. Kytkentävahvistin N00..A N05..A 701692/01 06/03 SUOMI

Käyttöohje. Kytkentävahvistin N00..A N05..A 701692/01 06/03 SUOMI Käyttöohje SUOMI Kytkentävahvistin N00..A N0..A 7069/0 06/03 Ohjeet turvallista käyttöä varten räjähdysvaarallisilla alueilla Käyttö Luonnostaan vaarattomia virtapiirejä sisältäviä laitteita on tarkoitus

Lisätiedot

SAVUKAASUJEN VALVONTAKESKUS 1/6 HYDROSET ER - O2

SAVUKAASUJEN VALVONTAKESKUS 1/6 HYDROSET ER - O2 SAVUKAASUJEN VALVONTAKESKUS /6 ER-O2- valvontakeskus on tarkoitettu höyry- ja vesikattiloiden savukaasujen valvontaan ja säätöön. Keskus tunnustelee savukaasuja Lambda-anturin ja Pt - anturin välityksellä.

Lisätiedot

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7 ja Kosketusnäyttö)

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7 ja Kosketusnäyttö) ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7 ja Kosketusnäyttö) MEV-7 on tarkoitettu suojaerotusmuuntajan jälkeisen ns. Kelluvan verkon eristystilan- ja muuntajan ylikuormituksen-valvontaan. KYTKENTÄOHJE APUJÄNNITE:

Lisätiedot

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7/6)

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7/6) ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7/6) MEV-7 on tarkoitettu suojaerotusmuuntajan jälkeisen ns. Kelluvan verkon eristystilan- ja muuntajan ylikuormituksen-valvontaan. KYTKENTÄOHJE APUJÄNNITE: Liitin N:

Lisätiedot

SET-pintakytkimet. SET-anturit. nestepintojen valvontaan ja ohjaukseen. Measure your success with Labkotec. Pintakytkimet.

SET-pintakytkimet. SET-anturit. nestepintojen valvontaan ja ohjaukseen. Measure your success with Labkotec. Pintakytkimet. SET-anturit SET-pintakytkimet nestepintojen valvontaan ja ohjaukseen Measure your success with Labkotec Erikoisanturi nesteille, joiden lämpötila voi olla jopa 120 C. Niitä voidaan käyttää ala- tai yläraja-antureina,

Lisätiedot

PIKAOPAS MODEM SETUP FOR NOKIA 6310. Copyright Nokia Oyj 2002. Kaikki oikeudet pidätetään.

PIKAOPAS MODEM SETUP FOR NOKIA 6310. Copyright Nokia Oyj 2002. Kaikki oikeudet pidätetään. PIKAOPAS MODEM SETUP FOR NOKIA 6310 Copyright Nokia Oyj 2002. Kaikki oikeudet pidätetään. Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. MODEM SETUP FOR NOKIA 6310 -OHJELMAN ASENTAMINEN...1 3. PUHELIMEN VALITSEMINEN

Lisätiedot

Labcom LoRa-A1. Asennus- ja käyttöohje. LoRa-tiedonsiirtoyksikkö

Labcom LoRa-A1. Asennus- ja käyttöohje. LoRa-tiedonsiirtoyksikkö Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Internet: www.labkotec.fi 15.1.2019 1/6 Labcom LoRa-A1 LoRa-tiedonsiirtoyksikkö Copyright 2019 Labkotec Oy Pidätämme oikeuden muutoksiin SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Finnish. Osien nimet. Tarkistuslaiteyksikkö. Sähkökaapelin tarkistuslaite. Vaihtokytkimen tarkistuslaite SM-EC79 HAKEMISTO

Finnish. Osien nimet. Tarkistuslaiteyksikkö. Sähkökaapelin tarkistuslaite. Vaihtokytkimen tarkistuslaite SM-EC79 HAKEMISTO SM-EC79 HAKEMISTO Tarkistuslaitteen käyttö Ongelman sijainnin määritys tarkistuslaitteella 136 Ongelma etuvaihtajassa tai takavaihtajassa 137 Ongelma SM-EW79A + ST-7970:n toiminnassa 139 SM-EW79A tarkistus

Lisätiedot

LOKASET R Langaton säiliön täyttymishälytin

LOKASET R Langaton säiliön täyttymishälytin www.wavin-labko.fi WAVIN-LABKO OY Labkotie 1 FIN-3640 KANGASALA Tel: +358 (0)0 185 10 Fax: +358 (0)0 185 80 E-mail: tanks@wavin-labko.fi LOKASET R Langaton säiliön täyttymishälytin Asennus-, käyttö- ja

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje

Asennus- ja käyttöohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Internet: www.labkotec.fi 15.1.2019 1/8 Labcom LoRa-D2 LoRa-tiedonsiirtoyksikkö Copyright 2019 Labkotec Oy Pidätämme oikeuden muutoksiin SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

HYDROSET EN 8-4 F PINNANSÄÄTÖ- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄ

HYDROSET EN 8-4 F PINNANSÄÄTÖ- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄ KESKUSYKSIKKÖ Keskusyksikkö on laitekotelon sisään työnnettävää mallia ja laitetta voidaan käyttää seinä- tai paneeliasenteisena. Keskusyksikkö sisältää virransyötön, toimintojen viiveet, releet, merkkivalot,

Lisätiedot

m2 ja Micromon erot Sami Tikkanen 0400 779591 sami.tikkanen@combicool.fi Micromon Ei laajennettavissa Laajennettavissa 99 pisteeseen m2 + yksiköllä

m2 ja Micromon erot Sami Tikkanen 0400 779591 sami.tikkanen@combicool.fi Micromon Ei laajennettavissa Laajennettavissa 99 pisteeseen m2 + yksiköllä Micromon käyttöohje Sami Tikkanen 0400 779591 sami.tikkanen@combicool.fi Oy Combi Cool Ab 1 m2 ja Micromon erot m2 Laajennettavissa 99 pisteeseen m2 + yksiköllä Ohjelmointi valikoista Micromon Ei laajennettavissa

Lisätiedot

LOKASET R. Käyttö- ja asennusohje LANGATON SÄILIÖN TÄYTTYMISHÄLYTIN. D18067Cs

LOKASET R. Käyttö- ja asennusohje LANGATON SÄILIÖN TÄYTTYMISHÄLYTIN. D18067Cs LOKASET R LANGATON SÄILIÖN TÄYTTYMISHÄLYTIN Käyttö- ja asennusohje D18067Cs Sisällysluettelo 1. Toimintatapa 3 2. Käyttö 4 3. Asennus 5 4. Toimintatila 9 5. Huolto 10 6. Lähettimen ja keskusyksikön yhdistäminen

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje. Neutron12-LAN etäluentalaite

Käyttö- ja asennusohje. Neutron12-LAN etäluentalaite NEUTRON12-LAN ETÄLUENTALAITE 1 Yleistä Neutron LAN on tarkoitettu käytettäväksi pulssitietojen tuntikohtaiseen keräämiseen sekä raportointiin erilaisista pulssitietoja lähettävistä laitteista, kuten energia-,

Lisätiedot

PALOVAROITINKESKUS ICAS. Käyttö- ja asennusohje ICAS. Zone 1. Zone 2. Relay/Siren. Mains. BL-Palontorjunta Oy. Snro: 71 231 40.

PALOVAROITINKESKUS ICAS. Käyttö- ja asennusohje ICAS. Zone 1. Zone 2. Relay/Siren. Mains. BL-Palontorjunta Oy. Snro: 71 231 40. ver.1/9.11.2001/ms PALOVAROITINKESKUS IMC-M Käyttö- ja asennusohje Snro: 71 231 40 BL-Palontorjunta Oy PALOVAROITINKESKUS IMC-M ovi ovi YLEISTÄ IMC-M palovaroitinkeskus on kaksisilmukkainen palovaroitinkeskus

Lisätiedot

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt G5996.3 Fi Asennusohjeet Valvonta- ja liikuttelujärjestelmä 1 Kytkentäohje 1.1 Yleistä Ohjausyksikkö sisältää elektronisia komponentteja, jotka voivat vahingoittua, jos niitä käsitellään väärin. Kaikkien

Lisätiedot

PIKAOPAS. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen

PIKAOPAS. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen PIKAOPAS Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen Sisällysluettelo 1. Johdanto...1 2. Mitä tarvitaan...1 3. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen...2 3.1 Ennen asennusta...2

Lisätiedot

Nokia Muunnin (CA-55) Asennusopas. 9238687 1. painos

Nokia Muunnin (CA-55) Asennusopas. 9238687 1. painos Nokia Muunnin (CA-55) Asennusopas 9238687 1. painos Copyright 2005 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, jakeleminen tai tallentaminen kokonaan tai osittain on kielletty

Lisätiedot

Labcom 800. Mittaus- ja tiedonsiirtolaite. Käyttö- ja asennusohje

Labcom 800. Mittaus- ja tiedonsiirtolaite. Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde 029 006 260 Fax 029 006 1260 Internet www.labkotec.fi 29.01.2009 D04063Es Labcom 800 Käyttö- ja asennusohje Käyttö- ja asennusohje 2 (13) D04063Es SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje

Asennus- ja käyttöohje Asennus- ja käyttöohje FI idoil -D30 Öljynerottimen hälytin 12.3.2019 Asennus- ja käyttöohje idoil-d30 2/55 Sisällysluettelo 1. Yleistä tästä ohjeesta................................................................

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE

KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Puh. 029 006 260 Fax 029 006 1260 Internet: www.labkotec.fi 22.09.2010 1 / 5 D23122Cs Kapasitiivinen pinnankorkeusanturi PA/3W ja PAH/3W KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE

Lisätiedot

TALOMAT Easy. asennus- ja käyttöohje T91

TALOMAT Easy. asennus- ja käyttöohje T91 TALOMAT Easy asennus- ja käyttöohje T91 Talomat Easy -järjestelmä sisältää seuraavat komponentit: ohjausyksikkö 4-os talomat-painike x 2 2-os kytkinten asennuskehys kytkinten yhdyskaapeli kosteusteippianturi

Lisätiedot

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 ver.2.3.3

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 ver.2.3.3 ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 ver.2.3.3 HUOM! 500 V Eristysvastus mittaus MEV-7 valvomissa piireissä kielletty! MEV-7 mittausjohtimet irrotettava mittauksen ajaksi. LC-7 jatkuvuusmittauksen ajaksi valvottavien

Lisätiedot

TALOMAT Light. asennus- ja käyttöohje T104

TALOMAT Light. asennus- ja käyttöohje T104 TALOMAT Light asennus- ja käyttöohje T104 Talomat Light -järjestelmä sisältää seuraavat komponentit: ohjausyksikkö 1 kpl kytkinsovitin 2 kpl 4-os talomat -painike 1 kpl 1-os kytkimen asennuskehys 1 kpl

Lisätiedot

lokasäiliön langaton pintavahti

lokasäiliön langaton pintavahti 03/15 Labko LOKA alarm lokasäiliön langaton pintavahti Asennus- ja käyttöohjeet Luotettavat ratkaisut Jätevesien käsittelyjärjestelmät Sisällysluettelo 1 ASENNUSOHJE... 3 1.1 RADIOLINKIN JA ANTURIN TESTITOIMINTO...

Lisätiedot

SET-2000 Öljyhälytin

SET-2000 Öljyhälytin Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Puh: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 13.11.2014 Internet: www.labkotec.fi 1/15 SET-2000 Öljyhälytin Öljynerottimen hälytin SET/DM3AL ja SET/V antureilla Copyright

Lisätiedot

1-Suuntainen Moottoripyörähälytin. Käyttö- ja asennusohje

1-Suuntainen Moottoripyörähälytin. Käyttö- ja asennusohje 1-Suuntainen Moottoripyörähälytin Käyttö- ja asennusohje Sisällysluettelo Käyttöohje 2. Huomattavaa 2. Tekniset tiedot 3. Tärkeimmät ominaisuudet 3. Pikaohje 4. Toiminnot Asennusohje 7. Asennusopas 9.

Lisätiedot

Telecrane F24 Käyttö-ohje

Telecrane F24 Käyttö-ohje 1 Telecrane F24 Käyttö-ohje Sisällysluettelo - F24 Takuu & turvallisuusohjeet 3 - Käyttöönotto / paristot / vastaanottimen virtalähde 4 - Tunnistuskoodin vaihto 6 - Vastaanottimen virtalähteen jännitteen

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1

Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1 Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote AD-42W noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY määräyksiä. Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta

Lisätiedot

C-Lynx pinnanvalvontareleet HNM ja HNE

C-Lynx pinnanvalvontareleet HNM ja HNE Keskus Releet Valvontareleet Pinnanvalvontareleet C-Lynx pinnanvalvontareleet HNM ja HNE Automaattinen säätö yhdelle tai kahdelle pinnalle Tyhjennys tai täyttö HNM - mittaus johtavilla elektrodeilla HNE

Lisätiedot

PROBYTE CONTROL GSM GSM/SMS-hälytys- ja ohjauslaite

PROBYTE CONTROL GSM GSM/SMS-hälytys- ja ohjauslaite PROBYTE CONTROL GSM GSM/SMS-hälytys- ja ohjauslaite GSM Control 3/5/03 sivu 1/6 Yleistä l - PROBYTE CONTROL GSM on hälytys- ja kauko-ohjauslaite, joka käyttää GSM/SMStekniikkaa viestien välitykseen GSM

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE JÄNNITTEENKOESTIN BT-69. v 1.0

KÄYTTÖOHJE JÄNNITTEENKOESTIN BT-69. v 1.0 KÄYTTÖOHJE JÄNNITTEENKOESTIN BT-69 v 1.0 S&A MATINTUPA - WWW.MITTARIT.COM - 2009 1 1) 2/4mm testimittapäät (4mm mittapäät irroitettavissa) 2) Punainen mittapää, ( + / L ) kaikissa toiminnoissa 3) Musta

Lisätiedot

ASENNUSOHJE DIN-kiskotermostaatti ETV-1991

ASENNUSOHJE DIN-kiskotermostaatti ETV-1991 ASENNUSOHJE DIN-kiskotermostaatti ETV-1991 KÄYTTÖKOHTEET Lämmityksen tai sulanapidon ohjaus ETV termostaattia käytetään sähkölämmityksen sekä sulanapidon ohjaukseen. Termostaatti on DIN-kisko -asenteinen

Lisätiedot

Asennusopas. DEVIreg 610. Elektroninen termostaatti.

Asennusopas. DEVIreg 610. Elektroninen termostaatti. Asennusopas DEVIreg 610 Elektroninen termostaatti www.devi.com Sisällysluettelo 1 Johdanto................. 3 1.1 Tekniset tiedot.......... 4 1.2 Turvaohjeet............ 5 2 Asennusohjeet.............

Lisätiedot

PIKAOPAS MODEM SETUP

PIKAOPAS MODEM SETUP PIKAOPAS MODEM SETUP Copyright Nokia Oyj 2003. Kaikki oikeudet pidätetään. Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. MODEM SETUP FOR NOKIA 6310i -OHJELMAN ASENTAMINEN...1 3. PUHELIMEN VALITSEMINEN MODEEMIKSI...2

Lisätiedot

HYDROSET ENT 20-3 F PINNANVALVONTAJÄRJESTELMÄ YLEISTÄ

HYDROSET ENT 20-3 F PINNANVALVONTAJÄRJESTELMÄ YLEISTÄ YLEISTÄ ENT 20-3F valvontajärjestelmä on tarkoitettu höyrykattiloihin, joiden paine on alle 60 bar ja syöttöveden säätö tapahtuu jaksottaisella syöttövesipumpun käytöllä. Järjestelmä koostuu elektrodilaipasta,

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. DIN-kiskoon asennettava termostaatti ETI-1551

ASENNUSOHJE. DIN-kiskoon asennettava termostaatti ETI-1551 ASENNUSOHJE DIN-kiskoon asennettava termostaatti ETI-1551 KÄYTTÖKOHTEET Sulanapidon tai lämmityksen ohjaus ETI-1551 termostaattia käytetään saattolämmityksen ja sulanapidon ohjaukseen. Termostaatti soveltuu

Lisätiedot

JOHNSON CONTROLS. Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE

JOHNSON CONTROLS. Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE JOHNSON CONTROLS Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE Ohjekirjassa perehdytään tarkemmin maalämpökoneen toimintaan ja asetuksiin. Noudattamalla ohjekirjan ohjeita saatte parhaimman hyödyn laitteestanne, sekä varmistatte

Lisätiedot

Superintend VR-16 Vikavirtarele 5-johdinverkkoihin Lyhyt käyttöohje

Superintend VR-16 Vikavirtarele 5-johdinverkkoihin Lyhyt käyttöohje Superintend VR-16 Vikavirtarele 5-johdinverkkoihin Lyhyt käyttöohje Revisio Historia: Versio 1.0 Uusi dokumentti Versio 1.1 - Sisällysluettelo 1 Johdanto... 2 2 Menu valinnat... 2 2.1 Limit Menu ( L )...

Lisätiedot

PROBYTE CONTROL GSM. GSM/SMS-hälytys- ja ohjauslaite. GSM Control 7/11/01 sivu 1/5

PROBYTE CONTROL GSM. GSM/SMS-hälytys- ja ohjauslaite. GSM Control 7/11/01 sivu 1/5 PROBYTE CONTROL GSM GSM/SMS-hälytys- ja ohjauslaite GSM Control 7/11/01 sivu 1/5 Yleistä l - PROBYTE CONTROL GSM on hälytys- ja kauko-ohjauslaite, joka käyttää GSM/SMStekniikkaa viestien välitykseen GSM

Lisätiedot

Asennusohje DEVIlink RU Elektroninen toistin

Asennusohje DEVIlink RU Elektroninen toistin DEVIlink RU Elektroninen toistin www.devi.fi Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Tekniset tiedot 4 3 Turvaohjeet 6 4 et 7 5 Asetukset 8 5.1 Käynnistä lähetystesti toistimella................8 5.2 Tehdasasetusten

Lisätiedot

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Link SCM Simple Communication Module Asennusohje. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Link SCM Simple Communication Module Asennusohje. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Simple Communication Module Asennusohje Danfoss Heating Solutions Sisällysluettelo Johdanto.... 29 Asennus.... 29 Kiinnitys.... 29 Johdotus... 30 Laitteen lisääminen.... 30

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. Tehovahti Effekt 103RX

ASENNUSOHJE. Tehovahti Effekt 103RX ASENNUSOHJE Tehovahti Effekt 103RX YLEISTÄ Toiminta: Tehovahti mittaa yksittäisten vaiheiden virrankulutusta virtamuuntimien avulla ja kytkee tarvittaessa päälle / pois päältä osan kuormasta, ettei säädetty

Lisätiedot

Nokia autoluuri Asennusohje Käyttöopas

Nokia autoluuri Asennusohje Käyttöopas Nokia autoluuri Asennusohje Käyttöopas HSU-4 CUW-3 9232831 2. painos 2004-2006 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, jakeleminen tai tallentaminen kokonaan tai osittain

Lisätiedot

Exi-laitteet ja niiden asennus. Risto Sulonen VTT Expert Services Oy

Exi-laitteet ja niiden asennus. Risto Sulonen VTT Expert Services Oy Exi-laitteet ja niiden asennus Risto Sulonen VTT Expert Services Oy 25.4.2013 2 Perusperiaate Piiriin menevä energia < MIE Piirissä varastoituva tai syntyvä energia < MIE Laitteiden ja komponenttien pintalämpötilat

Lisätiedot

CO 2 -anturi. Langaton. Käyttöohje. -fi. Englannin kielestä käännetty asiakirja 2014-04-22 A001

CO 2 -anturi. Langaton. Käyttöohje. -fi. Englannin kielestä käännetty asiakirja 2014-04-22 A001 CO 2 -anturi Langaton Englannin kielestä käännetty asiakirja -fi 2014-04-22 A001 Sisällysluettelo 1 Tuotteen kuvaus... 1 1.1 CO 2-mittaus... 1 2 Asennusohjeet... 2 3 Käyttöliittymän kuvaus... 3 3.1 Liitännät...

Lisätiedot

Hegetest Wire Detector Pulssitesteri

Hegetest Wire Detector Pulssitesteri Hegetest Wire Detector Pulssitesteri Toiminta- ja käyttöohje: Hegetest Wire Detector on uusi laite johtimien tutkimiseen. Tällä laitteella voit yhdellä kytkennällä todeta kaapelista kuusi sen eri tilaa:

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen käyttölaite AME 435 QM

Modulaatio-ohjauksen käyttölaite AME 435 QM Modulaatio-ohjauksen käyttölaite AME 435 QM Kuvaus Venttiilin virtauksen säätöominaisuus, jolla säätöasetusta voidaan muuttaa lineaarisesta logaritmiseksi tai päinvastoin. Uudenaikainen rakenne, jossa

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. DIN-kiskoon asennettava kaksoistermostaatti ETR/F 1447

ASENNUSOHJE. DIN-kiskoon asennettava kaksoistermostaatti ETR/F 1447 ASENNUSOHJE DIN-kiskoon asennettava kaksoistermostaatti ETR/F 1447 KÄYTTÖKOHTEET Sulanapidon ohjaus ETR/F 1447 termostaattia käytetään esimerkiksi ulkoalueiden ja vesikourujen sulanapidon ohjaukseen. Termostaatti

Lisätiedot

PALOVAROITINKESKUS ICAS IMC ME

PALOVAROITINKESKUS ICAS IMC ME BL-Palontorjunta Oy ICAS PALOVAROITINKESKUS ICAS IMC ME Snro: 71 231 40 Käyttö- ja asennusohje Huom: Päätevastukset 2 kpl 22 kohm kotelon sisällä PALOVAROITINKESKUS ICAS IMC ME YLEISTÄ: ICAS IMC ME on

Lisätiedot

OHJAUSKESKUKSET ESMART 310 JA ESMART 320

OHJAUSKESKUKSET ESMART 310 JA ESMART 320 KÄYTTÖOHJE PEM 248 20.02.2006 OHJAUSKESKUKSET ESMART 310 JA ESMART 320 Ohjauskeskukset ESMART 310 ja ESMART 320 Ohjauskeskuksia ESMART 310 ja 320 käytetään ohjauslaitteen ESMART 100 laajennusyksikkönä.

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje

Käyttö- ja asennusohje V1.5 Käyttö- ja asennusohje Etäluentalaite ionsign Oy PL 246, Paananvahe 4, 26100 Rauma ionsign.fi, ionsign@ionsign.fi, p. 02 822 0097 Y-tunnus 2117449-9, VAT FI21174499 NEUTRON12-LAN ETÄLUENTALAITE 1

Lisätiedot

PINTAKYTKIN DREXELBROOK Z-TRON IV ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

PINTAKYTKIN DREXELBROOK Z-TRON IV ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE PINTAKYTKIN DREXELBROOK Z-TRON IV ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Myynti ja huolto: Sintrol Oy Ruosilantie 15 00390 HELSINKI Puh: 09 561 73 69 Fax: 09 5617 3680 Z-Tron 04/15 SISÄLLYSLUETTELO 1 1. ESITTELY... 2

Lisätiedot