Asennus- ja käyttöohje

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asennus- ja käyttöohje"

Transkriptio

1 Asennus- ja käyttöohje FI idoil -D30 Öljynerottimen hälytin

2 Asennus- ja käyttöohje idoil-d30 2/55 Sisällysluettelo 1. Yleistä tästä ohjeesta Merkit ja symbolit Tuotteen vaatimustenmukaisuus Vastuunrajoitus Turvallisuus ja ympäristö Yleiset turvallisuusohjeet Tarkoituksenmukainen käyttö Kuljetus ja varastointi Asennus ja käyttöönotto Korjaus Käytöstä poistaminen ja hävittäminen Tuotekuvaus Laitteen toiminta Tuotteet Mitat Mitat idoil-keskusyksikkö Mitat idoil-liq yläraja-anturi Mitat idoil-oil öljyanturi Mitat idoil-slu lieteanturi Asennus Keskusyksikön asennus Antureiden asennus idoil-liq yläraja-anturin asennus idoil-oil öljyanturin asennus idoil-slu lieteanturin asennus Kytkennät Kytkentäkuvat Kytkentä yhden anturin kaapelijatkoksella Kytkentä kahden anturin kaapelinjatkoksella Kytkentä kolmen anturin kaapelinjatkoksella Kytkentäkuvien selitykset Käyttöönotto Yksinkertainen käyttöönotto idoil-keskusyksikön tehdasasetukset Käyttöönotto selainkäyttöliittymän avulla WLAN-yhteyden muodostaminen Järjestelmäasetukset Anturien tunnistus ja nimeäminen Käyttö Paikallisnäyttö ja hälytykset Hälytyksen kuittaaminen Selainkäyttöliittymän käyttäminen

3 Asennus- ja käyttöohje idoil-d30 3/ Kotinäkymä Menu-valikko Hälytysloki Huolto Huoltoloki Kieli Päivämäärä ja aika Asetukset-valikko Asiakastiedot Huoltoasetukset Hälytysasetukset Releasetukset Ohjelmiston päivitys Tehdasasetukset (Tehdasasetusten palautus) WLAN-asetukset Kunnossapito Toiminnan tarkistus Testi-toiminto Toiminnan tarkistus antureiden avulla Huoltotoimenpiteet Vianetsintä Tekniset tiedot Tekniset tiedot idoil-keskusyksikkö Tekniset tiedot idoil-liq yläraja-anturi Tekniset tiedot idoil-oil öljyanturi Tekniset tiedot idoil-slu lieteanturi Liitteet LIITE A Järjestelmäkuva LIITE B EU Vaatimustenmukaisuusvakuutus

4 Asennus- ja käyttöohje idoil-d30 4/55 1. Yleistä tästä ohjeesta 1.1. Merkit ja symbolit Tämä ohje on tärkeä osa tuotetta. Lue ohje ennen tuotteen käyttöönottoa. Säilytä ohje tuotteen koko käyttöajan ja pidä sitä valmiina esilleottoa varten. Anna ohje tuotteen seuraavalle omistajalle tai käyttäjälle. Ilmoitathan kaikista tähän ohjeeseen liittyvistä virheistä tai ristiriitaisuuksista ennen laitteen käyttöönottoa. Turvallisuuteen liittyvät merkit ja symbolit Tämä merkki varoittaa mahdollisesta vaarasta. Kyseisten turvallisuusohjeiden noudattamatta jättämisestä voi seurata käyttäjälle onnettomuus tai kuolema. Tämä merkki varoittaa mahdollisesta viasta tai vaaratilanteesta. Kyseisten turvallisuusohjeiden noudattamatta jättämisestä voi seurata joko käyttäjälle onnettomuus tai laitteen rikkoutuminen. Tämä merkki varoittaa mahdollisesta viasta. Kyseisten turvallisuuohjeiden noudattamatta jättämisestä voi seurata laitteen tai järjestelmän rikkoutuminen tai virheellinen toiminta. Tämä merkki korostaa erityisesti huomioitavaa asiaa asennettaessa ja käytettäessä laitetta räjähdysvaarallisessa tilassa. Informatiiviset merkit ja symbolit Tämä merkki korostaa olennaisen tärkeää tietoa. Tämä merkki tarkoittaa käyttäjän toimenpidettä Tuotteen vaatimustenmukaisuus 1.3. Vastuunrajoitus EU vaatimustenmukaisuusvakuutus ja tuotteen tekniset tiedot ovat kiinteä osa tätä dokumenttia. Kaikki tuotteemme on suunniteltu ja valmistettu huomioiden oleelliset eurooppalaiset standardit, asetukset ja määräykset. Labkotec Oy:llä on sertifioidut lso 9001 laatujärjestelmä ja ISO ympäristöjärjestelmä. Jatkuvan tuotekehityksen johdosta pidätämme oikeuden tämän käyttöohjeen muutoksiin. Valmistaja ei ole vastuussa välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka ovat seurausta tässä ohjeessa annettujen ohjeiden noudattamatta jättämisestä, tai asennuspaikkaa koskevien direktiivien, standardien, lakien ja määräysten noudattamatta jättämisestä. Tämän ohjeen tekijänoikeudet omistaa Labkotec Oy.

5 Asennus- ja käyttöohje idoil-d30 5/55 2. Turvallisuus ja ympäristö 2.1. Yleiset turvallisuusohjeet Laitteen asennuspaikan omistaja on vastuussa kohteen suunnittelusta, asennuksesta, käyttöönotosta, käytöstä, ylläpidosta ja purkamisesta. Vain koulutettu ammattihenkilöstö on oikeutettu asentamaan ja käyttöönottamaan laitteen. Henkilöstön ja laitteiston suojaus ei ole taattua jos laitetta käytetään muuhun kuin sen tarkoitettuun käyttöön. Laitteen käyttöön liittyviä lakeja ja määräyksiä on noudatettava. Laite on hyväksytty käytettäväksi vain sille tarkoitettuun käyttöön. Takuu ja valmistajan vastuu raukeavat jos näitä ohjeita ei ole noudatettu Tarkoituksenmukainen käyttö idoil on hälytinjärjestelmä, joka on tarkoitettu valvomaan nestepintoja erityisesti öljyn- ja hiekanerottimissa. Järjestelmä koostuu keskusyksiköstä ja siihen liitetyistä antureista, jotka on asennettu öljyntai hiekanerottimeen. Anturit voidaan sijoittaa 0- luokan räjähdysvaaralliseen tilaan, mutta keskusyksikkö tulee sijoittaa turvalliselle alueelle. Tarkempi kuvaus tuotteen toiminnasta sekä asennuksesta ja käytöstä on kuvattu myöhemmin tässä ohjeessa. Laitetta tulee käyttää tässä dokumentissa annettujen ohjeiden mukaisesti. Muunlainen käyttö on tuotteen käyttötarkoituksen vastaista. Labkotec ei vastaa käyttötarkoituksen vastaisen käytön aiheuttamista vahingoista Kuljetus ja varastointi Tarkista pakkaus ja sen sisältö mahdollisten vaurioiden varalta. Tarkista, että olet saanut kaikki tilaamasi tuotteet ja niiden oikeellisuus. Säilytä alkuperäispakkaus. Varastoi ja kuljeta laite aina alkuperäispakkauksessa. Varastoi laite puhtaassa ja kuivassa tilassa. Sallittuja varastointilämpötiloja tulee noudattaa. Jos varastointilämpötiloja ei ole erikseen esitetty, tulee tuotteet varastoida käyttölämpötilojen sallimissa olosuhteissa Asennus ja käyttöönotto Laitteessa ei ole omaa verkkokytkintä joten syöttöjännitejohtimiin, laitteen läheisyyteen, tulisi huolto- ja käyttötoimenpiteiden helpottamiseksi asentaa erotuskytkin (250 VAC / 12 VA), joka erottaa johtimet (L1, N). Kytkin on merkittävä laitteen erotuskytkimeksi. Ulkoisen kytkimen on oltava standardin IEC/EN tai IEC/EN mukainen. Syöttökaapeli 3 x 1,5-2,5 mm 2 (AWG16-AWG13). Syöttöjännitteen maksimi sulakekoko 16 A. UL/CSA: Syöttökaapeli 3 x 1,5-2,1 mm 2 (AWG16-AWG14). Syöttöjännitteen maksimi sulakekoko 10 A. Kaapelin jännitekestoisuudessa pitää ottaa huomioon syöttöjännite sekä paikalliset syöttöjännitteen toleranssit. Avoimen rakenteensa vuoksi ja sähköiskun välttämiseksi idoil-d30 keskusyksikkö on asennettava erillisen kotelon tai laitekaapin sisään.

6 Asennus- ja käyttöohje idoil-d30 6/55 Jos asennusympäristön odotettavissa oleva lämpötila ylittää +40 C, on syöttöjännite- ja releliityntäkaapelin lämpötilankeston oltava vähintään +80 C. Muuten voidaan käyttää mitä tahansa sähkömääräykset täyttävää kaapelia syöttöjännite- ja releliityntäkaapelina. Laitteen ylijännitesuojauksen vuoksi on suojamaajohdin (PE) kytkettävä syöttöjänniteliittimeen (Ks. luku Kytkennät). Laitteen sisälämpötila voi olla 10 C ympäristön lämpötilaa korkeampi. Tämä pitää ottaa huomioon laitteen kaapeloinnissa. Molempien releiden koskettimille kytkettävä jännite on oltava samaa jänniteluokkaa (ELV / LV), teknisissä tiedoissa kerrotut maksimiarvot huomioiden. idoil-keskusosaa ei saa asentaa räjähdysvaaralliseen tilaan, mutta siihen liitetty anturi voi olla asennettuna tilaluokan 0, 1 tai 2 räjähdysvaaralliseen tilaan. Räjähdysvaarallisten tilojen asennuksissa on otettava huomioon kansalliset määräykset ja asiaankuuluvat standardit IEC/EN Luonnostaan vaarattomat järjestelmät i ja/tai IEC/EN Räjähdysvaarallisten tilojen sähköasennukset. Mikäli staattinen sähkö voi aiheuttaa vaaratilanteita mittausympäristössä, tulee potentiaalintasauksesta huolehtia räjähdysvaarallisia tiloja koskevien määräysten edellyttämällä tavalla. Potentiaalintasaus tehdään kytkemällä kaikki johtavat osat samaan potentiaaliin esim. kytkentärasiassa. Potentiaalintasausjärjestelmä tulee maadoittaa. Räjähdysvaarallisten tilojen huolto-, tarkastus- ja korjaustoimintojen yhteydessä tulee noudattaa Ex-laitteiden tarkastusta ja huoltoa käsittelevien standardien IEC/EN ja IEC/EN ohjeita. Ks. Tekniset tiedot; Liityntäarvot ja Liite A Järjestelmäkuva Korjaus Laitetta ei saa korjata tai muokata ilman valmistajan lupaa. Jos laitteessa on vikaa, tulee tuote toimittaa valmistajalle ja korvata uudella tai valmistajan korjaamalla laitteella Käytöstä poistaminen ja hävittäminen Laitteen käytöstä poistaminen ja hävittäminen tulee suorittaa paikallisten lakien ja määräysten mukaisesti.

7 Asennus- ja käyttöohje idoil-d30 7/55 3. Tuotekuvaus 3.1. Laitteen toiminta idoil on hälytinjärjestelmä, joka on tarkoitettu valvomaan nestepintoja erityisesti öljyn- ja hiekanerottimissa. Järjestelmä koostuu idoil-keskusyksiköstä ja erottimeen asennettavista idoil-antureista. Anturikaapelit voidaan jatkaa kaapelijatkoksella tai kytkentärasialla. Keskusyksikköön voidaan kytkeä yhdestä kolmeen samanlaista tai eri tyyppistä digitaalista idoil-anturia. Antureilla voidaan valvoa seuraavia asioita: Liian korkea nestepinta (idoil-liq yläraja-anturi) Öljykerroksen tunnistus (idoil-oil öljyanturi) Lietekerroksen tunnistus (idoil-slu lieteanturi) 1 Keskusyksikkö idoil-d30 2 Kaapelijatkos LCJ1-3 3 Yläraja-anturi idoil-liq 4 Öljyanturi idoil-oil 5 Lieteanturi idoil-slu A B C D Ilma Öljy Vesi Liete Kuva 1. Järjestelmän kuvaus; idoil-keskusyksikkö, anturit ja kaapelijatkos Järjestelmän tila, hälytykset ja vikatilanteet on luettavissa keskusyksikön näytöltä. Hälytys- ja vikatilanteissa laitteen summeri antaa äänihälytyksen ja releet kytkeytyvät hälytysasentoon. Releet ovat failsafe-tyyppiä, eli ne menevät hälytystilaan myös käyttösähköjen katketessa. Järjestelmän asetuksia on mahdollista muuttaa laitteen selainkäyttöliittymällä WLANyhteyden kautta. Tuotteen tarkempi toiminta on kuvattu luvussa Käyttö.

8 Asennus- ja käyttöohje idoil-d30 8/ Tuotteet Keskusyksikkö: Tyyppinimi idoil -D30 Kuvaus Keskusyksikkö, V AC Anturit: Tyyppinimi idoil -LIQ idoil -OIL idoil -SLU Kuvaus Yläraja -anturi tunnistamaan liian korkea nestepinta Öljy-anturi tunnistamaan öljykerroksen paksuus Lieteanturi tunnistamaan lietekerroksen paksuus Lisätarvikkeet: Tyyppinimi LCJ1-1 LCJ1-2 LCJ1-3 LMS-SAS5 Kuvaus Kaapelijatkos yhdelle anturille Kaapelijatkos kahdelle anturille Kaapelijatkos kolmelle anturille Asennustarvikkeet antureiden mukana 3.3. Mitat Mitat idoil-keskusyksikkö Kuva 2. idoil-keskusyksikön mitat (mm)

9 Asennus- ja käyttöohje idoil-d30 9/ Mitat idoil-liq yläraja-anturi A S Anturin tunto-osa Hälytyksen kytkentäpiste Mitat idoil-oil öljyanturi Kuva 3. Yläraja-anturi idoil-liq - rakenne ja mitat (mm) A B S Mittauselektrodi Referenssielektrodi Hälytyksen kytkentäpiste Kuva 4. Öljyanturi idoil-oil - rakenne ja mitat (mm)

10 Asennus- ja käyttöohje idoil-d30 10/ Mitat idoil-slu lieteanturi T S Anturin tuntoväli Hälytyksen kytkentäpiste Kuva 5. Lieteanturi idoil-slu - rakenne ja mitat (mm)

11 Asennus- ja käyttöohje idoil-d30 11/55 4. Asennus 4.1. Keskusyksikön asennus idoil-d30 keskusyksikkö on DIN-kiskoasennettava (M36). Avoimen rakenteensa vuoksi ja sähköiskun välttämiseksi idoil-d30 keskusyksikkö on asennettava erillisen kotelon tai laitekaapin sisään. Keskusyksikkö on asennettava turvalliseen (ei-ex) tilaan. Tutustu lukuun Yleiset turvallisuusohjeet ennen asennusta Antureiden asennus Kuva 6. idoil-keskusyksikön asennus idoil-anturit voi asentaa 0-luokan räjähdysvaaralliseen tilaan. Älä poista antureiden laitemerkintöjä kaapeleista tai antureiden rungoista. Tutustu lukuun Yleiset turvallisuusohjeet ennen asennusta. Tarkista antureiden oikea asennussyvyys kyseisen erottimen ohjeista. Anturit voi asentaa esim. riippumaan kaapelinsa varassa (ks. seuraava kuva). Jätä riittävä määrä anturi- tai jatkokaapelia rullalle esim. huoltokaivon sisään, jotta voit myöhemmin nostaa anturin helposti maan pinnalle tarkistusta ja puhdistusta varten. 1 Ripustuskoukku 2 Nippuside Kuva 7. Anturin ripustusesimerkki Kuva 8. Anturin asennustarvikkeet LMS- SAS idoil-liq yläraja-anturin asennus Anturi on normaalisti ilmassa ja se antaa hälytyksen, kun tunto-osa on nesteessä. Anturi asennetaan nesteen vakiopinnan (L) yläpuolelle sopivalle korkeudelle siten, että ylivuotohälytys saadaan kun nesteen pinta saavuttaa tunto-osan. Ylivuoto on mahdollinen esimerkiksi: jos yhdyssuodatin on likainen jos automaattinen sulkulaite on tukossa tai joku muu tilanne aiheuttaa padotuksen poistoputkessa

12 Asennus- ja käyttöohje idoil-d30 12/55 1 idoil-liq yläraja-anturi A B C Ilma Öljy Vesi L S X Nesteen vakiopinta Anturin kytkentäpiste Nesteen hälytysraja (maksimi pinnankorkeus) idoil-oil öljyanturin asennus Kuva 9. idoil-liq yläraja-anturin asennus Anturi tulee upottaa haluttuun asennussyvyyteen, kun neste on erottimen vakiopinnan korkeudella (L). Tarkka asennussyvyys riippuu: erottimen tyypistä erottimen muodosta erottimen öljytilan tilavuudesta ja korkeudesta Anturi on upotettava aina nesteeseen. Hälytys aktivoituu kun öljykerroksen alapinta saavuttaa hälytyksen kytkentäpisteen (S), eli kun anturin mittauselektrodi peittyy öljyllä. Anturi aiheuttaa hälytyksen ollessaan ilmassa. Tämän vuoksi erotin on täytettävä aina vedellä tyhjennyksen jälkeen. 1 idoil-oil öljyanturi A B C Ilma Öljy Vesi L S X Nesteen vakiopinta Hälytyksen kytkentäpiste Öljykerroksen suurin sallittu paksuus Kuva 10. idoil-oil öljyanturin asennus idoil-slu lieteanturin asennus Anturi antaa hälytyksen erottimen pohjalle kertyneestä lietteestä, hiekasta tai muusta vastaavasta kiintoaineesta. Anturin tarkka asennussyvyys riippuu:

13 Asennus- ja käyttöohje idoil-d30 13/55 erottimen tyypistä erottimen muodosta suurimmasta sallitusta lietekerroksen paksuudesta Anturi on upotettava aina nesteeseen. Hälytys aktivoituu kun lietekerros saavuttaa hälytyksen kytkentäpisteen (S), joka sijaitsee anturin alaosan tuntovälissä (T). Anturi aiheuttaa hälytyksen ollessaan ilmassa. Tämän vuoksi erotin on täytettävä aina vedellä tyhjennyksen jälkeen. 1 idoil-slu lieteanturi A B C D Ilma Öljy Vesi Liete Kuva 11. idoil-slu lieteanturin asennus L S X T Nesteen vakiopinta Hälytyksen kytkentäpiste Lietekerroksen suurin sallittu korkeus Tuntoväli

14 Asennus- ja käyttöohje idoil-d30 14/55 5. Kytkennät Tutustu lukuun Yleiset turvallisuusohjeet ennen asennusta. Tee kytkennät laitteen ollessa jännitteetön. Kytkentäkuvien selitykset löydät kuvien jälkeisestä luvusta Kytkentäkuvat Kytkentä yhden anturin kaapelijatkoksella Kuva 12. Kytkentä yhden anturin kaapelijatkoksella

15 Asennus- ja käyttöohje idoil-d30 15/ Kytkentä kahden anturin kaapelinjatkoksella Kuva 13. Kytkentä kahden anturin kaapelinjatkoksella

16 Asennus- ja käyttöohje idoil-d30 16/ Kytkentä kolmen anturin kaapelinjatkoksella 5.2. Kytkentäkuvien selitykset Kuva 14. Kytkentä kolmen anturin kaapelinjatkoksella 1 Syöttöjännite V AC (Huom. laitteessa ei ole erotuskytkintä, ks. luku Yleiset turvallisuusohjeet) 1 = L, verkkolliitynnän vaihejohdin 2 = N, verkkoliitynnän nollajohdin 3 = PE, verkkoliitynnän suoja Syöttökaapeli 3 x 1,5-2,5 mm 2 (AWG16-AWG13). Syöttöjännitteen maksimi sulakekoko 16 A. UL/CSA: Syöttökaapeli 3 x 1,5-2,1 mm 2 (AWG16-AWG14). Syöttöjännitteen maksimi sulakekoko 10 A. Kaapelin jännitekestoisuudessa pitää ottaa huomioon syöttöjännite sekä paikalliset syöttöjännitteen toleranssit.

17 Asennus- ja käyttöohje idoil-d30 17/55 2 Anturiliittimet 46 = anturi 1, liityntä 1 47 = anturi 1, liityntä 2 48 = anturi 2, liityntä 1 49 = anturi 2, liityntä 2 50 = anturi 3, liityntä 1 51 = anturi 3, liityntä 2 Antureiden liityntä on polariteettivapaa, joten anturin johtimien liittämisellä ei ole merkitystä kumpaan anturin liityntään johdin liitetään. 3 Relelähdöt RELE 1 19 = Releen yhteiskontakti 20 = Hälytystilanteessa avautuva kontakti 21 = Hälytystilanteessa sulkeutuva kontakti RELE 2 22 = Releen yhteiskontakti 23 = Hälytystilanteessa avautuva kontakti 24 = Hälytystilanteessa sulkeutuva kontakti Teknisissä tiedoissa esitetyt maksimiarvot on huomioitava. 4 Kaapelinjatkos: LCJ1-1 yhdelle anturille LCJ1-2 kahdelle anturille LCJ1-3 kolmelle anturille 5 Anturit 6 Jatkokaapeli, esim. suojattu, parikierretty min. 2 x 0,5 mm 2, maksimi resistanssi 68 Ohm. Ylimääräiset johtimet ja mahdollinen suoja katkaistaan ja eristetään huolellisesti.

18 Asennus- ja käyttöohje idoil-d30 18/55 6. Käyttöönotto Laite voidaan ottaa käyttöön seuraavissa luvuissa kuvatuilla kahdella eri tavalla: Yksinkertainen käyttöönotto Käyttöönotto selainkäyttöliittymän avulla 1 Näyttö 2 Kuittaus- ja testipainike 3 Laitekilpi, josta löytyy sarjanumero Kuva 15. Käyttöliittymän kuvaus 6.1. Yksinkertainen käyttöönotto Varmista, että anturit on asennettu ja kytketty keskusyksikköön edellisten kappaleiden ohjeiden mukaisesti. Kytke keskusyksikköön sähköt päälle. Keskusyksikön näyttöön tulee ilmoitus EI ANTUREITA. Kuva 16. Ensimmäinen käynnistys Paina lyhyesti oheista antureiden tunnistuspainiketta kuvan osoittamasta rei'ästä pienellä ruuvimeisselillä tai kynällä. Keskusyksikön näytölle tulee ilmoitus: Tunnistaa antureita, 0 anturi(a) löydetty, ja näytön alalaidassa alkaa rullata kolme pistettä. Kuva 17. Antureiden tunnistuspainike. Kuva 18. Antureiden tunnistus.

19 Asennus- ja käyttöohje idoil-d30 19/55 Riippuen montako anturia keskusyksikköön on kytketty, tulee näytölle esim. ilmoitus: Tunnistaa antureita, 3 anturi(a) löydetty. Kun kaikki anturit on tunnistettu, tulee näytölle ilmoitus: JÄRJESTELMÄ OK. idoil-erotinhälytinjärjestelmä on nyt toiminnassa tehdasasetuksin. Kuva 19. Kolme anturia tunnistettu. Kuva 20. Kaikki anturit tunnistettu. Jos keskusyksikkö ei tunnista kaikkia kytkettyjä antureita. Tarkista antureiden kytkennät. Paina tarkistuksen jälkeen uudestaan antureiden tunnistuspainiketta. Keskusyksikkö etsii antureita n. 2 minuutin ajan, paitsi jos se on löytänyt kolme anturia. Antureiden tunnistuksen voi keskeyttää painamalla anturien tunnistuspainiketta 5 sekuntia idoil-keskusyksikön tehdasasetukset Järjestelmäasetukset Hälytysasetukset Kieli Päivämäärä ja aika Hälytyssummeri Hälytyksen toisto (24h) Hälytysviive kaikille antureille Hälytyksen kuittauspainike saksa ei aseteltu päällä päällä 10 s päällä Huoltoasetukset Huoltovälilaskuri ja huoltohälytys ei asetettu Releasetukset Rele 1 Rele 2 kytketyt anturit toiminta huoltoajan hälytys rele palautuu kuittauspainikkeesta kytketyt anturit toiminta huoltoajan hälytys rele palautuu kuittauspainikkeesta Tehdasasetusten palautus on kuvattu luvussa Asetukset. kaikki keskusyksikköön kytketyt anturit toimii anturin hälytyksestä ja anturin vikatilassa pois päältä ei kaikki keskusyksikköön kytketyt anturit toimii anturin hälytyksestä ja anturin vikatilassa pois päältä ei

20 Asennus- ja käyttöohje idoil-d30 20/ Käyttöönotto selainkäyttöliittymän avulla Käyttöönotto voidaan suorittaa myös keskusyksikön sisäänrakennetun selainkäyttöliittymän avulla. Tätä varten muodostetaan paikallinen WLAN-yhteys idoil-keskusyksikön ja päätelaitteen kuten älypuhelin, PC tai tabletti välille. Selainkäyttöliittymän tarkempi käyttö on kuvattu luvussa Selainkäyttöliittymän käyttäminen WLAN-yhteyden muodostaminen Kytke idoil -keskusyksikköön sähköt. Näytölle tulee esim. viereisen kuvan mukainen ilmoitus EI ANTUREITA. Paina kuittauspainiketta lyhyesti. Näytön vasempaan yläkulmaan ilmestyy symboli, joka tarkoittaa että WLANverkko on päällä. Jos laitteessa on jo sähköt päällä, painetaan kuittauspainiketta kahdesti; ensimmäinen painallus sytyttää taustavalon ja toinen painallus aktivoi WLAN-verkon. Kuva 21. WLAN-verkko päällä Muodosta WLAN-yhteys idoil-keskusyksikön ja päätelaitteen välille seuraavasti: 1. Etsi päätelaitteen verkkoasetuksista idoil-laitteen tarjoama WLAN-verkko. 2. Syötä WLAN-verkon salasana. Salasana on viisi nollaa ja laitteen sarjanumeron kahdeksan viimeistä merkkiä. idoil-laitteen sarjanumeron löydät laitekilvestä. Jos sarjanumero on esim _ J, on WLAN-salasana J. 3. Avaa päätelaitteesi internet-selain ja kirjoita osoite: Yhteys on nyt muodostettu päätelaitteen ja idoil-keskusyksikön välille. WLAN-verkko pysyy aktiivisena 10 minuuttia sen jälkeen kun mikään päätelaite ei ole enää yhteydessä siihen. Seuraavissa luvuissa on kerrottu ensimmäisen käyttöönoton toimenpiteet.

21 Asennus- ja käyttöohje idoil-d30 21/ Järjestelmäasetukset Selaimeen aukeaa oheisen kuvan mukainen Järjestelmäasetukset-näkymä. Kuva 22. Järjestelmäasetukset Tee seuraavat toimenpiteet: 1. Valitse haluamasi kieli aktiiviseksi. Oletuskieli on saksa. 2. Kirjoita Aseta päivämäärä ja aika -kenttiin: Pvm: vuosi-kuukausi-päivä Aika: tunnit-minuutit 3. Valitse Aikavyöhyke 4. Aktivoi tarvittaessa Automaattinen kesäajan päivitys. 5. Paina lopuksi Tallenna-painiketta.

22 Asennus- ja käyttöohje idoil-d30 22/ Anturien tunnistus ja nimeäminen Järjestelmäasetusten asettamisen jälkeen keskusyksikkö siirtyy anturien tunnistustilaan ja kysyy salasanaa oheisen kuvan mukaisesti. Kuva 23. Anturien tunnistus; Anna salasana Kirjoita salasanakenttään 1234 ja paina Kirjaudu-painiketta. Selaimeen tulee alla olevan kuvan mukainen näkymä, jos antureita ei ole tunnistettu aiemmin. Kuva 24. Anturien tunnistus; Ei löydettyjä antureita. Paina Tunnista anturit -painiketta. Keskusyksikkö alkaa tunnistamaan kytkettyjä antureita. Tunnistuksen jälkeen käyttöliittymään ilmestyy seuraavan kuvan mukainen ilmoitus. Kuvan tapauksessa kolme anturia on kytkettynä.

23 Asennus- ja käyttöohje idoil-d30 23/55 Kuva 25. Anturien tunnistus; Löydetyt anturit Kirjoita tarvittaessa antureille oma tunniste Kuvaus-kenttään ja paina Tallenna-painiketta. Jos keskusyksikkö ei tunnista kaikkia kytkettyjä antureita. Tarkista antureiden kytkennät. Paina tarkistuksen jälkeen uudestaan Tunnista anturit -painiketta. Keskusyksikkö etsii antureita n. 2 minuutin ajan, paitsi jos se on löytänyt kolme anturia. Etsinnän jälkeen laite ilmoittaa löydettyjen antureiden määrän selaimen näytöllä ja Järjestelmä OK -ilmoituksen keskusyksikön näytöllä. Anturien tunnistuksen voi keskeyttää painamalla Keskeytä tunnistus -painiketta.

24 Asennus- ja käyttöohje idoil-d30 24/55 Kuva 26. Anturien tunnistus; Keskeytä tunnistus Kun kaikki kytketyt anturit on tunnistettu ja niille on annettu yksilölliset kuvaukset: Paina vasemmassa yläkulmassa olevaa kotinäkymä kuvaketta: idoil-erotinhälytinjärjestelmä on nyt toiminnassa tehdasasetuksin.

25 Asennus- ja käyttöohje idoil-d30 25/55 7. Käyttö idoil-erotinhälytinjärjestelmä toimii asennuksen ja käyttöönoton jälkeen täysin omatoimisesti eikä vaadi jatkuvaa valvontaa. Järjestelmän tila, hälytykset ja vikatilanteet on luettavissa keskusyksikön näytöltä ja selainkäyttöliittymän avulla. Paikallisnäytön taustavalo on normaalisti sammuneena. Taustavalon voi aktivoida painamalla kuittaus/testipainiketta lyhyesti. Hälytystiedot on liitettävissä automaatiojärjestelmiin releiden avulla. Järjestelmän kaikki liitynnät ja toiminnot on kuvattu alla olevassa kuvassa ja tarkemmin seuraavissa luvuissa. Laitteen toiminta riippuu selainkäyttöliittymän kautta tehdyistä asetuksista. Jollei toisin mainita, on tässä luvussa kuvattu laitteen tehdasasetusten mukainen toiminta. Ks. luku Käyttöönotto. 1 Paikallisnäyttö 2 Kuittaus- ja testipainike 3 Verkkosyöttö 4 Relelähdöt 2 kpl 5 Anturiliitynnät 3 kpl Paikallinen WLAN yhteys selainkäyttöliittymän käyttöä varten Paikallisnäyttö ja hälytykset Kuva 27. idoil-keskusyksikön ominaisuudet Paikallisnäyttö Laitteen etupaneelin 4-riviseltä paikallisnäytöltä on luettavissa järjestelmän tila, mahdolliset hälytykset ja vikatilanteet. Hälytystilanteessa esitetään hälyttävän anturin tyyppi (ylärajaanturi, öljytanturi tai lieteanturi). Lisäksi näytöltä on luettavissa käyttöönoton yhteydessä määritellyt asiakastiedot; yritys ja puhelinnumero (ei tehdasasetus). Mikäli kellonaika on asetettu, kunkin hälytyksen aikaleima näkyy näytöllä. Jos huoltohälytys on käytössä (ei tehdasasetus), näytöltä on luettavissa seuraava huoltokuukausi. Huoltopäivämäärä näkyy selainkäyttöliittymässä. Mikäli esitettävät tiedot eivät mahdu kerralla näytölle, jakautuvat ne useammalle sivulle. Tällöin näytön oikeaan alareunaan ilmestyy sillä hetkellä näytettävän sivun numero, sekä sivujen kokonaismäärä, esim. 1/2. Sivu vaihtuu automaattisesti 5 sekunnin välein. Hälytykset Hälytys- ja vikatilanteissa: Paikallisnäytölle ilmestyy hälytyksen tiedot. Hälytysviiveen (10 s) jälkeen:

26 Asennus- ja käyttöohje idoil-d30 26/55 Summeri antaa äänihälytyksen ja paikallisnäytön taustavalo alkaa vilkkua. Releet kytkeytyvät hälytysasentoon. Molemmat releet päästävät sekä hälytys- että vikatilanteessa (tehdasasetus). Releet ovat failsafe-tyyppiä, eli ne menevät hälytystilaan myös käyttösähköjen katketessa. Hälytykset voidaan jakaa kolmeen ryhmään; pinta-, vika- ja huoltohälytyksiin Hälytyksen kuittaaminen Pintahälytyksessä kaivossa tai säiliössä oleva anturi on havainnut valvottavan pinnan (yläraja-anturi, öljyanturi tai lieteanturi) saavuttaneen hälytysrajan. Vikahälytyksessä keskusyksikkö on havainnut anturipiirissä vian. Valvonta kattaa keskusyksikön ja anturin välisen kommunikoinnin sekä anturikaapeloinnin oikosulut ja katkokset. Huoltohälytyksessä kuukausilaskuri on saavuttanut raja-arvon (1, 3, 6 tai 12 kk). Tämä toiminto ei ole tehdasasetuksena käytössä. Hälytyksen voi kuitata laitteen kannessa olevalla kuittauspainikkeella. Hälytyksen kuittaaminen vaientaa summerin. Summeri aktivoituu kuitenkin aina uudestaan 24 tunnin kuluttua 10 s ajaksi, kunnes hälytyksen syy on poistunut. Releet eivät vaihda tilaa kun hälytys kuitataan kuittauspainikkeesta. Summerin ja releiden toimintaa voi halutessaan muuttaa selainkäyttöliittymän avulla. Ks. luku Selainkäyttöliittymän käyttäminen Selainkäyttöliittymän käyttäminen Seuraavissa luvuissa on kuvattu idoil-laitteen selainkäyttöliittymän käyttö. Yhteyden muodostaminen laitteen selainkäyttöliittymään on kuvattu luvussa Käyttöönotto selainkäyttöliittymän avulla.

27 Asennus- ja käyttöohje idoil-d30 27/ Kotinäkymä Selainkäyttöliittymä avautuu aina oheiseen kotinäkymään. Kotinäkymään pääsee myös aina painamalla vasemmassa yläkulmassa olevaa -kuvaketta. Kuva 28. Kotinäkymä Kotinäkymässä näkyvät seuraavan taulukon mukaiset asiat. Valikot on kuvattu tarkemmin seuraavissa luvuissa.

28 Asennus- ja käyttöohje idoil-d30 28/55 idoil :45 Menu Asetukset Keskusyksikön tyyppinimi Laitteen sisäisen kellon päivämäärä ja aika Kotinäkymä-painike; klikkaamalla tätä kuvaketta pääsee palaamaan kotinäkymään Menu-valikko Asetukset-valikko. Vaatii kirjautumisen huoltokäyttäjän salasanalla. idoil-laitteessa on kaksi käyttäjätasoa: Peruskäyttäjä: Kotinäkymän yläpalkin oikeassa yläkulmassa ei ole kyseistä symbolia. Ei oikeuksia konfiguroida laitetta, pl. kellon aika ja kieliasetukset. Huoltokäyttäjä: Kotinäkymän yläpalkin oikeassa kulmassa on kyseinen lukkosymboli. Käyttäjä on kirjautunut huoltokäyttäjän salasanalla. Oikeus konfiguroida keskusyksikön asetuksia Asetukset-valikossa Tilannenäkymä Tilannenäkymä-otsikon alla näkyy laitteeseen kytkettyjen antureiden status: Vihreä väri tarkoittaa ei hälytystä. Punainen väri tarkoittaa hälytys- tai vikatilaa anturissa. Anturin alapuolella näkyy hälytyksen tai vikatilan syy ja hälytyksen ajankohta. Huolto Asiakastiedot Huolto-otsikon alla näkyy joko seuraavan ajastetun huollon ajankohta tai viimeisin huoltohälytys mikäli ajastetun huollon päivämäärä on menneisyydessä eikä sitä ole kuitattu. Kts. Asetukset. Tässä osiossa näkyy laitteelle asetetut asiakas- ja yhteystiedot Menu-valikko Menu-valikosta avautuvat alla olevan kuvan mukaiset toiminnot. Peruskäyttäjä voi käyttää Menu-valikon toimintoja.

29 Asennus- ja käyttöohje idoil-d30 29/ Hälytysloki Kuva 29. Menu-valikko Hälytyslokiin tallentuu hälytys- ja vikatilanteiden ajankohta, niiden kuittaamisen ajankohta sekä kyseisten hälytys- ja vikatilanteiden poistumisen ajankohta. Hälytyslokiin tallentuu seuraavat tapahtumat: Anturien hälytystilanne. Huom! Huollon aikana aiheutuneet hälytykset kirjautuvat Huoltolokiin. Anturien vikatilanne Anturiväylän oikosulku Koehälytys (kuittauspainiketta painettu 3 s ajan) Huom! Huollon aikana aiheutuneet hälytykset kirjautuvat Huoltolokiin. Sähköt pois / päälle (sähkökatkoksen ja sähköjen palautumisen ajankohta) Hälytyslokin alaosassa olevien painikkeiden toiminnot ovat seuraavat: Lataa lisää: Tuo näkymään aiempia hälytyksiä jos kaikki hälytys- ja vikatilanteet eivät mahdu selaimen ikkunaan kerralla. Päivitä: Hälytysloki-näkymä palaa alkutilaan, jossa näkyy uusimmat hälytykset. Tallenna raportti: Hälytyslokin tallennus.csv muodossa.

30 Asennus- ja käyttöohje idoil-d30 30/ Huolto Kuva 30. Hälytysloki Tällä toiminnolla lisätään huoltotoimi laitteen huoltolokiin. Huoltotoimen kirjaaminen nollaa huoltolaskurin. Paina Aloita huoltotoimi -painiketta aktivoidaksesi huoltolomakkeen.

31 Asennus- ja käyttöohje idoil-d30 31/55 Kirjoita Huoltomerkinnät -kenttään tekemäsi huoltotoimenpiteet ja Huollon tekijä -kenttään oma nimesi. Päätä huoltotoimi Huolto valmis painikkeella. Laite siirtyy Huoltoloki-näkymään Huoltoloki Kuva 31. Huolto Huolto voidaan suorittaa myös pikatoimintona käyttämättä selainkäyttöliittymää. Kun huoltohälytys on aktivoitunut, huolto voidaan suorittaa testi-toiminnolla (ks. Testi-toiminto). Paina etupaneelin kuittaus/testipainiketta yhtämittaisesti 3 sekunnin ajan ja päästä painike. Tällöin huoltovälilaskuri nollautuu ja huoltohälytys kuittaantuu. Huoltoloki-näkymässä esitetään ensimmäisenä uusin huoltomerkintä. Huollon aikana tapahtuneet hälytykset näkyvät huoltolokissa. Nämä hälytykset eivät näy hälytyslokissa. Uusinta huoltomerkintää on mahdollista muokata, mutta sen ajankohta ei muutu muutoksista. Vanhoja huoltomerkintöjä ei voi enää muokata. Paina Tallenna-painiketta mahdollisten muutosten jälkeen. Huoltolokin alaosassa olevien painikkeiden toiminnot ovat seuraavat: Lataa lisää: Tuo näkymään aiemmat huoltotoimet jos kaikki eivät mahdu selaimen ikkunaan kerralla. Päivitä: Huoltoloki-näkymä palaa alkutilaan, jossa näkyy uusimmat huoltotoimet. Tallenna raportti: Huoltolokin tallennus.csv muodossa.

32 Asennus- ja käyttöohje idoil-d30 32/55 Kuva 32. Huoltoloki Kieli Kieli-valikossa on valittavissa tuetut kielet. Valitse haluttu kieli ja paina Valitse-painiketta. Selainkäyttöliittymän ja paikallisnäytön kieli muuttuvat tämän jälkeen valituksi kieleksi. Kuva 33. Kielen valinta

33 Asennus- ja käyttöohje idoil-d30 33/ Päivämäärä ja aika Keskusyksikön päivämäärä, aika, aikavyöhyke ja automaattinen kesäajan päivitys voidaan asettaa ja päivittää tässä näkymässä. Tee tarvittavat asetukset ja paina Tallenna-painiketta. Päivämäärä ja aika on asetettava (pakollinen tieto) kun otetaan ensimmäinen WLAN-yhteys keskusyksikköön Asetukset-valikko Kuva 34. Päivämäärä ja aika Asetukset-valikossa olevilla toiminnoilla muutetaan keskusyksikön asetuksia. Asetuksiin pääsee huoltokäyttäjän salasanalla. Paina kotinäkymässä Asetukset-valikkoa, jolloin laite kysyy salasanaa. Huoltokäyttäjän salasana on Kuva 35. Salasanakysely Kirjoita salasana ja paina Kirjaudu painiketta. Asetukset-valikossa on alla olevan kuvan mukaiset toiminnot. Toiminnot on kuvattu tarkemmin seuraavissa kappaleissa.

34 Asennus- ja käyttöohje idoil-d30 34/ Asiakastiedot Kuva 36. Asetukset-valikko Asiakastiedot-valikossa voi antaa laitteelle seuraavat tiedot: Yritys: Esim. laitteen omistajan, toimittajan tai huoltoliikkeen nimi. Nimi tulee näkyviin kotinäkymään ja keskusyksikön näytölle. Näytölle tulee näkyviin 16 ensimmäistä merkkiä. Yhteyshenkilö: Esim. em. yrityksen yhteyshenkilön nimi. Nimi tulee näkyviin kotinäkymään, mutta ei keskusyksikön näytölle. Puhelinnumero: Yhteyshenkilön puhelinnumero. Numero tulee näkyviin kotinäkymään ja keskusyksikön näytölle. Kohteen nimi: Laitteelle voidaan antaa yksilöllinen nimi. Nimi tulee näkyviin kotinäkymään Tilannenäkymä-palkkiin ja ladattuihin raportteihin, mutta ei keskusyksikön näytölle. Kuva 37. Asiakastiedot

35 Asennus- ja käyttöohje idoil-d30 35/ Huoltoasetukset Huoltoasetukset-valikossa voi asettaa huoltovälilaskurin. Valittavana on: ei koskaan (tehdasasetus, huoltoväli ei käytössä) 1 kuukautta 3 kuukautta 6 kuukautta 12 kuukautta Valitse haluttu huoltoväli ja paina Tallenna painiketta. Valinta (pl. "ei koskaan") aktivoi huoltovälilaskurin, joka aiheuttaa huoltohälytyksen aktivoimisen valitun ajan jälkeen. Huoltoajankohta tulee näkyviin kotinäkymään (vuosikuukausi-päivä) ja keskusyksikön näytölle (vuosi-kuukausi). Huoltovälilaskuri voidaan nollata vasta, kun huoltohälytys on aktivoitunut. Toisin sanoen, huoltoa ei voi suorittaa ennen hälytyksen aktivoitumista (tämä ei nollaa laskuria) Hälytysasetukset Kuva 38. Huoltoasetukset Hälytysasetukset-valikossa on mahdollista muuttaa seuraavia hälytysasetuksia: Hälytyssummeri: Pois/Päällä. Mikäli Pois on valittuna, laitteen summeri ei soi hälytyksen tapahtuessa. Hälytyksen 24 tunnin toisto: Pois/Päällä. Mikäli Päällä on valittu, hälytys toistuu 24 tunnin kuluttua kuittauksesta jos hälytyksen syy ei ole poistunut. Hälytysviive antureille. Viive siitä kun anturi tunnistaa mitattavan asian ja hälytyssummeri sekä rele aktivoituvat. Valittavina aikayksiköinä ovat sekunnit, minuutit ja tunnit. Hälytyksen kuittauspainike: Pois päältä/päällä. Mikäli Pois päältä on valittu, hälytys ei kuittaannu painamalla keskusyksikön etupanelissa olevaa kuittauspainiketta (ts. summeri jää soimaan).

36 Asennus- ja käyttöohje idoil-d30 36/ Releasetukset Kuva 39. Hälytysasetukset Releasetukset-valikossa on mahdollista asettaa seuraavat releisiin 1 ja 2 liittyvät toiminnot: Releisiin kytketyt anturit: Pois/Päällä. Releiden toiminta anturien hälytys- ja vikatilanteissa: Pois/Päällä. Releiden toiminta huoltovälin hälytystilanteessa: Pois/Päällä. Releiden toiminta hälytyksen kuittauksen yhteydessä, palautuu kuittauspainikkeesta: Ei/Kyllä.

37 Asennus- ja käyttöohje idoil-d30 37/55 Kuva 40. Releasetukset

38 Asennus- ja käyttöohje idoil-d30 38/ Ohjelmiston päivitys Keskusyksikön ohjelmisto on mahdollista päivittää käyttöliittymän avulla. Ohjelmiston päivitys -valikossa näkyy nykyinen ohjelmistoversio ja käytettävissä olevat kielivalinnat. Kuva 41. Ohjelmiston päivitys Lataa uusi ohjelmisto seuraavasti: Paina Lataa uusi ohjelmisto -painiketta. Valitse ladattava ohjelmatiedosto (muotoa: ".pkg") päätelaitteen muistista. Ohjelmisto latautuu keskusyksikölle. Ohjelmiston lataus voi kestää useita minuutteja. Kuva 42. Ohjelmiston lataus Kun ohjelmisto on latautunut keskusyksikön muistiin, näkyy näytöllä nykyinen ohjelmisto versio ja uusi päivitettävä versio (ks. seuraava kuva).

39 Asennus- ja käyttöohje idoil-d30 39/55 Kuva 43. Ohjelmisto ladattu keskusyksikölle Paina Päivitä-painiketta. Ohjelmiston päivitys alkaa ja näytölle tulee alla olevan kuvan mukainen ilmoitus. Ohjelmiston päivityksen eri vaiheet näkyvät keskusyksikön näytöllä. Kuva 44. Ohjelmiston päivitys aloitettu Kun ohjelmointi on suoritettu, käynnistyy keskusyksikkö uudelleen. WLAN-yhteys laitteeseen katkeaa ohjelmiston päivityksen yhteydessä. Muodosta WLAN-yhteys laitteeseen uudelleen luvun Käyttöönotto selainkäyttöliittymän avulla mukaan Tehdasasetukset (Tehdasasetusten palautus) Tehdasasetukset-valikossa on mahdollista palauttaa keskusyksikköön alkuperäiset tehdasasetukset. idoil-laitteen tehdasasetukset on kuvattu luvussa Käyttöönotto. Tehdasasetusten palautus tyhjentää hälytys- ja huoltolokin. Myös keskusyksikköön kytketyt anturit on tunnistettava uudestaan. Tehdasasetusten palautus tehdään seuraavasti: Laita ruksi kohtaan Palauta tehdasasetukset ja paina Aloita palautus -painiketta (ks. seuraava kuva).

40 Asennus- ja käyttöohje idoil-d30 40/55 Kuva 45. Tehdasasetusten palautus Vahvista tehdasasetusten palautus painamalla Jatka-painiketta WLAN-asetukset Kuva 46. Tehdasasetukset - vahvista palautus Tämän jälkeen käyttöliittymään tulee ilmoitus: Tehdasasetusten palautus aloitettu. Lataa hetken kuluttua web-sivu uudelleen. Jos WLAN-yhteys katkeaa, yhdistä laite uudelleen. Muodosta WLAN-yhteys tarvittaessa uudestaan luvun WLAN-yhteyden muodostaminen mukaisesti. Tee järjestelmäasetukset ja suorita antureiden tunnistus. Jos WLAN-yhteys on huono, saattaa WLAN-kanavalla olla useampia laitteita. Vaihda WLAN-kanava valitsemalla WLAN-asetukset -valikosta toinen kanava ja paina Tallenna-painiketta. Kuva 47. WLAN-asetukset Muodosta WLAN-yhteys uudestaan luvun WLAN-yhteyden muodostaminen mukaisesti.

41 Asennus- ja käyttöohje idoil-d30 41/55 8. Kunnossapito Erotinjärjestelmän ja hälytinlaitteen toiminnan tarkistus tulee suorittaa vähintään 6 kk välein kokeneiden henkilöiden toimesta. Kyseisen toimenpiteen yhteydessä on suoritettava: idoil-hälytinlaitteen toiminnan tarkistus sekä Testi-toiminnolla että antureiden avulla (ks. luku Toiminnan tarkistus) antureiden puhdistus (ks. luku Huoltotoimenpiteet) 8.1. Toiminnan tarkistus Testi-toiminto idoil-keskusyksikkö on syytä asettaa Huolto-tilaan selainkäyttöliittymän avulla ennen toiminnan tarkistusta ja antureiden puhdistusta, jotta testauksen aikaiset hälytykset kirjautuisivat laitteen huoltolokiin eivätkä hälytyslokiin. Ks. lisätietoja luvusta Selainkäyttöliittymän käyttäminen / Huolto. idoil-keskusyksikössä ja -antureissa ei ole kuluvia eikä vaihdettavia osia. Laitteessa ei ole vaihdettavaa sulaketta. Toiminnan tarkistus tulee suorittaa seuraavasti: Avaa päätelaitteellasi keskusosan selainkäyttöliittymä. Siirry valikkoon Menu -> Huolto ja klikkaa painiketta Aloita huoltotoimi. Suorita toiminnan tarkistus sekä painamalla testipainiketta että antureiden avulla (ks. seuraavat kappaleet). Kirjaa haluamasi merkinnät Huolto-sivun tekstikenttiin. Lopeta huolto painamalla Huolto valmis -painiketta. Testi-toiminnolla aikaansaadaan koehälytys, jolla varmistetaan idoil-laitteen sekä sen releiden kautta mahdollisesti ohjautuvien muiden laitteiden tai järjestelmien oikea toiminta hälytystilanteessa. Toiminto voidaan suorittaa vain, jos hälytyksiä ei ole päällä. Tällöin näytöllä lukee JÄRJESTELMÄ OK. Testi-toiminnon käynnistäminen: Paina kuittaus/testipainiketta yhtämittaisesti 3 sekunnin ajan. Näytölle tulee ilmoitus KOEHÄLYTYS, näytön taustavalo vilkkuu ja releet ohjautuvat hälytystilaan 3 sekunnin ajaksi. Mikäli laitteessa on huoltohälytys aktiivisena, tämä toiminto suorittaa huollon pikatoimintona. Tällöin testi-toiminto kuittaa huoltohälytyksen ja huoltovälilaskuri nollautuu (ks. myös Huolto) Toiminnan tarkistus antureiden avulla idoil-laitteen ja antureiden toiminta voidaan varmistaa kattavasti vain simuloimalla todellista hälytystilannetta. Anturityypistä riippuen toiminnan tarkistus tapahtuu seuraavasti:

42 Asennus- ja käyttöohje idoil-d30 42/55 1. idoil-liq (yläraja-anturi): Upota anturi öljyyn tai veteen. 2. idoil-oil (öljyanturi): Upota anturi öljyyn. Ellei tämä ole mahdollista, nosta anturi ilmaan. 3. idoil-slu (lieteanturi): Upota anturi hiekkaan tai lietteeseen. Ellei tämä ole mahdollista, nosta anturi ilmaan Huoltotoimenpiteet Hälytys kytkeytyy vasta asetetun viiveen kuluttua (tehdasasetus: 10 s). Muista asettaa laite huoltotilaan, jotta huoltotoimen aikana tehdyt hälytykset tallentuisivat huoltolokiin eikä hälytyslokiin. Anturit tulee puhdistaa huoltotarkastusten yhteydessä. Antureiden puhdistukseen voi käyttää esim. astianpesuainetta ja -harjaa. Älä käytä syövyttäviä aineita antureiden puhdistamiseen. Merkitse huoltotoimenpiteet keskusyksikön huoltolokiin.

43 Asennus- ja käyttöohje idoil-d30 43/ Vianetsintä SÄHKÖISKUN VAARA! Noudata sähköturvallisuusmääräyksiä! ONGELMA: Selitys: Toimi seuraavasti: Näyttö on pimeänä Laitteen saama jännite on joko liian alhainen tai laite on rikki. 1. Tarkista ensin, ettei jännite ole katkaistu erotuskytkimellä. 2. Mittaa jännite liittimistä N ja L1. Sen tulisi olla V AC. RÄJÄHDYSVAARA! Noudata räjähdysvaarallisten tilojen asennus- ja huolto-ohjeita! Mittalaitteen tulee olla Exi-luokilteltu, jos anturi on räjähdysvaarallisessa tilassa. ONGELMA: Selitys: Vikahälytys päällä (näytön taustavalo vilkkuu) Anturikaapeli on joko oikosulussa, poikki tai irti liittimestä. Syynä voi olla myös rikkoutunut anturi. Toimi seuraavasti: 1. Mittaa jännite erikseen kyseisen anturin anturiliittimiltä. Jännitteen tulisi olla välillä 9,0-11,5 V. 2. Jos jännite on oikea, mittaa anturin ottama virta. Sen tulee asettua 10 sekunnin kuluessa välille 6,0-8,0 ma. 3. Kytke irrotettu johdin takaisin liittimeen mittausten jälkeen. Anturikaapelin johtimia ei ole numeroitu, koska jännitteen polariteetilla (+ tai -) ei ole väliä. ONGELMA: Selitys: Toimi seuraavasti: Selainkäyttöliittymä ei aukea mobiilipäätelaitteen internetselaimessa osoitteessa: Mobiilipäätelaitteen internet-selain yrittää käyttää mobiilidata ominaisuutta. 1. Kytke mobiilipäätelaitteen asetuksista mobiilidata ominaisuus pois päältä tai 2. Kytke mobiilipäätelaite lentotilaan. Varmista, että WLAN jää päälle. Ongelmatapauksissa, ota yhteys Labkotec Oy:n huoltoon.

44 Asennus- ja käyttöohje idoil-d30 44/55 9. Tekniset tiedot 9.1. Tekniset tiedot idoil-keskusyksikkö TEKNISET TIEDOT idoil-d30 Mitat 157 mm x 86 mm x 58 mm (l x k x s) Kotelointi Paino IP20, materiaali polykarbonaatti (kansi) ja Noryl (pohjaosa) 380 g Toimintaympäristö Lämpötila: -30 ºC +60 ºC Maks. korkeus merenpinnasta m Suhteellinen kosteus RH 100 % Syöttöjännite V AC ± 10 %, 50/60 Hz Laitteessa ei ole verkkokytkintä. Tehonkulutus Anturit Relelähdöt Syöttökaapeli 3 x 1,5-2,5 mm 2 (AWG16- AWG13). Syöttöjännitteen maksimi sulakekoko 16 A. UL/CSA: Syöttökaapeli 3 x 1,5-2,1 mm 2 (AWG16-AWG14). Syöttöjännitteen maksimi sulakekoko 10 A. Laitteen sisäiset sulakkeet eivät ole vaihdettavissa. Max. 12 VA Digitaaliset Labkotec idoil-anturit 5 A, 250 V AC / 30 V DC, 100 VA Potentiaalivapaat vaihtokoskettimet. Näyttö Merkkipohjainen 20x4 LCD näyttö hälytys- ja vikatilojen näyttöön. Käyttöliittymä Selainpohjainen käyttöliittymä hälytys- ja vikatilojen näyttöön sekä laitteen konfigurointiin WIFI-yhteydellä (2.4GHz; b/g/n) IP-osoite: Sähköturvallisuus Class I, CAT II IEC/EN UL CAN/CSA-C22.2 NO EMC IEC/EN IEC/EN RED EN

45 Asennus- ja käyttöohje idoil-d30 45/55 ATEX ja IECEx Ex-luokitus Erityisehdot (X) Exi-liityntäarvot VTT 16 ATEX 018X IECEx VTT X II (1) G [Ex ia Ga] IIB Ta = -30 C +60 C Uo = 14,5 V, Io = 78 ma, Po = 367 mw, R = 243 Ω, Co = 4,0 µf, Lo = 16,7 mh Lähtöjännitteen ominaiskäyrä on puolisuunnikas (Trapezoidal). Ks. Järjestelmäkuva Liite A Valmistusvuosi: Ks. sarjanumero tyyppikilvestä xxxxxxx x xxx xx YY x jossa YY = valmistusvuosi (esim. 18 = 2018) 9.2. Tekniset tiedot idoil-liq yläraja-anturi TEKNISET TIEDOT idoil-liq Toimintaperiaate Kotelointi Värähtelijä Tiiveysluokka: IP 68 Materiaalit: PVC, alumiini, PA, CR, Viton Paino 240 g (sis. 5 m kaapeli) Lämpötila Käyttö: 0 ºC +60 ºC Ympäristö: -30 ºC +60 ºC Syöttöjännite Kaapeli 7, V DC 2 x 0,75 mm 2 PUR EMC IEC/EN IEC/EN ATEX ja IECEx EESF 19 ATEX 002X IECEx EESF X Ex-luokitus Erityisehdot (X) Exi-liityntäarvot Ks. Järjestelmäkuva Liite A Valmistusvuosi: Ks. sarjanumero tyyppikilvestä II 1 G Ex ia IIB T5 Ga Ta = -25 C +60 C Ui = 16 V, Ii = 80 ma, Pi = 400 mw Ci < 5,2 nf, Li < 1,6 mh xxxxxxx x xxx xx YY x jossa YY = valmistusvuosi (esim. 18 = 2018)

46 Asennus- ja käyttöohje idoil-d30 46/ Tekniset tiedot idoil-oil öljyanturi TEKNISET TIEDOT idoil-oil Toimintaperiaate Kotelointi Johtokyky Tiiveysluokka: IP 68 Materiaalit: PVC, AISI 316, PA, CR, NBR Paino 395 g (sis. 5 m kaapeli) Lämpötila Käyttö: 0 ºC +60 ºC Ympäristö: -30 ºC +60 ºC Syöttöjännite Kaapeli 7, V DC 2 x 0,75 mm 2 PUR EMC IEC/EN IEC/EN ATEX ja IECEx EESF 19 ATEX 001X IECEx EESF X Ex-luokitus Erityisehdot (X) Exi-liityntäarvot Ks. Järjestelmäkuva Liite A Valmistusvuosi: Ks. sarjanumero tyyppikilvestä II 1 G Ex ia IIA T5 Ga (idoil-oil) II 1 G Ex ia IIB T5 Ga (idoil-oil-s) Ta = -30 C +60 C Ui = 16 V, Ii = 80 ma, Pi = 400 mw Ci < 5,2 nf, Li < 1,6 mh xxxxxxx x xxx xx YY x jossa YY = valmistusvuosi (esim. 18 = 2018) 9.4. Tekniset tiedot idoil-slu lieteanturi TEKNISET TIEDOT idoil-slu Toimintaperiaate Ultraääni Kotelointi Tiiveysluokka: IP 68 Materiaalit: PP, AISI 304/316, PA, NBR, CR, Silicon Paino 530 g (sis. 5 m kaapeli) Lämpötila Käyttö: 0 ºC +60 ºC Ympäristö: -25 ºC +60 ºC Syöttöjännite Kaapeli 7, V DC 2 x 0,75 mm 2 PUR EMC IEC/EN IEC/EN

47 Asennus- ja käyttöohje idoil-d30 47/55 ATEX ja IECEx Ex-luokitus Erityisehdot (X) Exi-liityntäarvot Ks. Järjestelmäkuva Liite A Valmistusvuosi: Ks. sarjanumero tyyppikilvestä EESF 19 ATEX 003X IECEx EESF X II 1 G Ex ia IIB T5 Ga Ta = -25 C +60 C Ui = 16 V, Ii = 80 ma, Pi = 400 mw Ci < 4,0 nf, Li < 1,6 mh xxxxxxx x xxx xx YY x jossa YY = valmistusvuosi (esim. 18 = 2018)

48 Asennus- ja käyttöohje idoil-d30 48/ Liitteet LIITE A Järjestelmäkuva

49 Asennus- ja käyttöohje idoil-d30 49/55

50 Asennus- ja käyttöohje idoil-d30 50/55

51 Asennus- ja käyttöohje idoil-d30 51/ LIITE B EU Vaatimustenmukaisuusvakuutus

52 Asennus- ja käyttöohje idoil-d30 52/55

53 Asennus- ja käyttöohje idoil-d30 53/55

54 Asennus- ja käyttöohje idoil-d30 54/55

55 Asennus- ja käyttöohje idoil-d30 55/55

Asennus- ja käyttöohje

Asennus- ja käyttöohje Asennus- ja käyttöohje FI idoil -20 Öljynerottimen hälytin 15.2.2019 Asennus- ja käyttöohje idoil-20 2/34 Sisällysluettelo 1. Yleistä tästä ohjeesta................................................................

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje

Asennus- ja käyttöohje Asennus- ja käyttöohje FI idoil -30 idoil -30 3G Öljynerottimen hälytin 4.3.2019 Asennus- ja käyttöohje idoil-30, idoil-30 3G 2/57 Sisällysluettelo 1. Yleistä tästä ohjeesta................................................................

Lisätiedot

Erotinhälytin idoil-20

Erotinhälytin idoil-20 Erotinhälytin idoil-20 DOC001713-FI-0 Pikaopas Toimitussisältö idoil-20 -erotinhälytin Kaapelijatkokset LCJ1-1, LCJ1-2 ja LCJ1-3 idoil-liq yläraja-anturi idoil-oil öljyanturi idoil-slu lieteanturi LMS-SAS5

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje

Asennus- ja käyttöohje Asennus- ja käyttöohje FI idoil -30 Battery idoil -30 Battery 3G Öljynerottimen hälytin 13.3.2019 Asennus- ja käyttöohje idoil-30 Battery, idoil-30 Battery 3G 2/60 Sisällysluettelo 1. Yleistä tästä ohjeesta................................................................

Lisätiedot

GA-2 Rasvanerottimen hälytin kahdella anturilla Käyttö- ja asennusohje

GA-2 Rasvanerottimen hälytin kahdella anturilla Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Puh: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.fi 1/11 GA-2 Rasvanerottimen hälytin kahdella anturilla Copyright 2014 Labkotec Oy Varaamme

Lisätiedot

GA-1 Rasvanerottimen hälytin Käyttö- ja asennusohje

GA-1 Rasvanerottimen hälytin Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 08.01.2019 Internet: www.labkotec.fi 1/11 GA-1 Rasvanerottimen hälytin Copyright 2019 Labkotec Oy Varaamme oikeuden muutoksiin

Lisätiedot

OMS-1 Öljynerottimen hälytin Käyttö- ja asennusohje

OMS-1 Öljynerottimen hälytin Käyttö- ja asennusohje Nestekniikka Oy Monsaksenkuja 1 01620 VANTAA Vaihde: 010 622 1600 Fax: 010 622 1601 16.3.2012 Internet: www.nestekniikka.fi 1/12 OMS-1 Öljynerottimen hälytin Varaamme oikeuden muutoksiin SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

SET/S2. Lietehälyttimen anturi KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE

SET/S2. Lietehälyttimen anturi KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Puh. 029 006 260 Fax 029 006 1260 Internet: www.labkotec.fi 8.8.2019 Lietehälyttimen anturi KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE 1(5) 1. YLEISTÄ on anturi, joka antaa hälytyksen

Lisätiedot

SET/OSK2 Kapasitiivinen anturi Käyttö- ja asennusohje

SET/OSK2 Kapasitiivinen anturi Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 18.2.2013 Internet: www.labkotec.fi 1/7 SET/OSK2 Kapasitiivinen anturi Copyright 2013 Labkotec Oy Varaamme oikeuden muutoksiin

Lisätiedot

SET/OS2 Kapasitiivinen anturi Käyttö- ja asennusohje

SET/OS2 Kapasitiivinen anturi Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 18.7.2016 Internet: www.labkotec.fi 1/7 SET/OS2 Kapasitiivinen anturi Copyright 2016 Labkotec Oy Varaamme oikeuden muutoksiin

Lisätiedot

SET/V. Yläraja-anturi KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE

SET/V. Yläraja-anturi KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Puh. 029 006 260 Fax 029 006 1260 Internet: www.labkotec.fi 7.1.2013 SET/V Yläraja-anturi KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE 1(5) SYMBOLIEN MERKITYS 2. TEKNISET TIEDOT Huomioitava

Lisätiedot

SET/V. Yläraja-anturi KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE

SET/V. Yläraja-anturi KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Puh. 029 006 260 Fax 029 006 1260 Internet: www.labkotec.fi 1.2.2019 Yläraja-anturi KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE 1(5) SYMBOLIEN MERKITYS 2. TEKNISET TIEDOT Huomioitava

Lisätiedot

SET/OELO2 Kapasitiivinen vuotovalvonta-anturi Käyttö- ja asennusohje

SET/OELO2 Kapasitiivinen vuotovalvonta-anturi Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 5.6.2014 Internet: www.labkotec.fi 1/6 SET/OELO2 Kapasitiivinen vuotovalvonta-anturi Copyright 2014 Labkotec Oy Varaamme

Lisätiedot

OilSET-1000 Öljyhälytin SET/DM3AL-anturilla Käyttö- ja asennusohje

OilSET-1000 Öljyhälytin SET/DM3AL-anturilla Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 7.11.2013 Internet: www.labkotec.fi 1/12 OilSET-1000 Öljyhälytin SET/DM3AL-anturilla Copyright 2013 Labkotec Oy Varaamme

Lisätiedot

SET/SA2 Kapasitiivinen anturi Käyttö- ja asennusohje

SET/SA2 Kapasitiivinen anturi Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 27.7.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/7 SET/SA2 Kapasitiivinen anturi Copyright 2015 Labkotec Oy Varaamme oikeuden muutoksiin

Lisätiedot

SET/S2. Lietehälyttimen anturi KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE

SET/S2. Lietehälyttimen anturi KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Puh. 029 006 260 Fax 029 006 1260 Internet: www.labkotec.fi 10.06.2010 SET/S2 Lietehälyttimen anturi KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE 1(4) 1. YLEISTÄ SET/S2 on anturi, joka

Lisätiedot

SET-100 Rajakytkinyksikkö Käyttö- ja asennusohje

SET-100 Rajakytkinyksikkö Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 7.5.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/9 SET-100 Rajakytkinyksikkö Copyright 2015 Labkotec Oy Varaamme oikeuden muutoksiin

Lisätiedot

SET/DM3AL Rajapinta-anturi KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE

SET/DM3AL Rajapinta-anturi KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Puh. 029 006 260 Fax 029 006 1260 Internet: www.labkotec.fi 10.10.2013 SET/DM3AL Rajapinta-anturi KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE 1(5) SYMBOLIEN MERKITYS 1. YLEISTÄ Huomioitava

Lisätiedot

SET/TSH2 ja SET/TSHS2

SET/TSH2 ja SET/TSHS2 Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 6.2.2013 Internet: www.labkotec.fi 1/7 SET/TSH2 ja SET/TSHS2 Kapasitiiviset anturit Copyright 2013 Labkotec Oy Varaamme oikeuden

Lisätiedot

SET-2000 Öljyhälytin

SET-2000 Öljyhälytin Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Puh: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 23.8.2019 Internet: www.labkotec.fi 1/15 Öljynerottimen hälytin SET/DM3AL ja SET/V antureilla Copyright 2019 Labkotec Oy Varaamme

Lisätiedot

SET/TSSH2 ja SET/TSSHS2

SET/TSSH2 ja SET/TSSHS2 Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 20.9.2012 Internet: www.labkotec.fi 1/7 SET/TSSH2 ja SET/TSSHS2 Kapasitiiviset anturit Copyright 2012 Labkotec Oy Varaamme

Lisätiedot

SandSET Käyttö- ja asennusohje. Lietehälytin

SandSET Käyttö- ja asennusohje. Lietehälytin Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 7.11.2013 Sähköposti: info@labkotec.fi Internet: www.labkotec.fi 1/12 SandSET-1000 Lietehälytin Copyright 2013 Labkotec Oy

Lisätiedot

SandSET Käyttö- ja asennusohje. Lietehälytin

SandSET Käyttö- ja asennusohje. Lietehälytin Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 7.11.2013 Sähköposti: info@labkotec.fi Internet: www.labkotec.fi 1/12 SandSET-1000 Lietehälytin Copyright 2013 Labkotec Oy

Lisätiedot

SandSET-1000 Lietehälytin Käyttö- ja asennusohje

SandSET-1000 Lietehälytin Käyttö- ja asennusohje Nestekniikka Oy Monsaksenkuja 1 01620 VANTAA Vaihde: 010 622 1600 Fax: 010 622 1601 16.3.2012 Internet: www.nestekniikka.fi D15530_s 1/12 SandSET-1000 Lietehälytin Varaamme oikeuden muutoksiin SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Labko OilSET-1000. Käyttö- ja asennusohje. Öljyhälytin yhdellä anturilla

Labko OilSET-1000. Käyttö- ja asennusohje. Öljyhälytin yhdellä anturilla Wavin-Labko Oy Labkotie 1 36240 KANGASALA Vaihde: 020 1285 200 Fax: 020 1285 530 2.6.2004 Sähköposti: level@wavin-labko.fi Internet: www.wavin-labko.fi 1/10 Labko OilSET-1000 Öljyhälytin yhdellä anturilla

Lisätiedot

Labko SET-1000. Käyttö- ja asennusohje. Pintakytkin yhdelle anturille

Labko SET-1000. Käyttö- ja asennusohje. Pintakytkin yhdelle anturille Wavin-Labko Oy Labkotie 1 36240 KANGASALA Vaihde: 020 1285 200 Fax: 020 1285 530 9.3.2005 Sähköposti: level@wavin-labko.fi Internet: www.wavin-labko.fi 1/12 Labko SET-1000 Pintakytkin yhdelle anturille

Lisätiedot

SET-2000 Rasvahälytin

SET-2000 Rasvahälytin Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Puh: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 30.1.2014 Internet: www.labkotec.fi 1/13 SET-2000 Rasvahälytin Rasvanerottimen hälytin SET/DM3AL ja SET/OS2 antureilla Copyright

Lisätiedot

MINI 240 Pinnakorkeusmittari Käyttö- ja asennusohje

MINI 240 Pinnakorkeusmittari Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 22.7.2014 Internet: www.labkotec.fi 1/9 MINI 240 Pinnakorkeusmittari Copyright 2014 Labkotec Oy Varaamme oikeuden muutoksiin

Lisätiedot

SET-61. Käyttö- ja asennusohje

SET-61. Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 Pirkkala Vaihde 029 006 260 Fax 029 006 1260 Internet: www.labkotec.fi 23.9.2009 D17016Ds SET-61 Käyttö- ja asennusohje 1. TEKNISET TIEDOT SET-61 laitteisto Käyttöjännite

Lisätiedot

LOKASET 20 LOKASÄILIÖN TÄYTTYMISHÄLYTIN

LOKASET 20 LOKASÄILIÖN TÄYTTYMISHÄLYTIN Wavin-Labko Oy Labkotie 1 36240 KANGASALA Vaihde 020 1285 200 Fax 020 1285 530 E-mail level@wavin-labko.fi 13.10.2004 LOKASET 20 LOKASÄILIÖN TÄYTTYMISHÄLYTIN WAVIN-LABKO OY S I S Ä L L Y S L U E T T E

Lisätiedot

SET-61. Käyttö- ja asennusohje. Oy Labkotec Ab Labkotie Kangasala Vaihde Fax Sähköposti

SET-61. Käyttö- ja asennusohje. Oy Labkotec Ab Labkotie Kangasala Vaihde Fax Sähköposti Oy Labkotec Ab Labkotie 1 36240 Kangasala Vaihde 020 1285 200 Fax 020 1285 530 Sähköposti labkotec@labko.fi 02.01.2003 D17016Cs SET-61 Käyttö- ja asennusohje S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1. TEKNISET

Lisätiedot

20 LOKASÄILIÖN TÄYTTYMISHÄLYTIN

20 LOKASÄILIÖN TÄYTTYMISHÄLYTIN Wavin-Labko Oy Labkotie 1 36240 KANGASALA Vaihde 020 1285 200 Fax 020 1285 530 E-mail level@wavin-labko.fi 23.11.2006 D18016Fs Lokaset 20 LOKASÄILIÖN TÄYTTYMISHÄLYTIN Käyttö- ja asennusohje Käyttö- ja

Lisätiedot

Lokaset 20. Käyttö- ja asennusohje. Lokasäiliön täyttymishälytin

Lokaset 20. Käyttö- ja asennusohje. Lokasäiliön täyttymishälytin Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 03.06.2010 Sähköposti: info@labkotec.fi Internet: www.labkotec.fi 1/7 Lokaset 20 Lokasäiliön täyttymishälytin Copyright 2010

Lisätiedot

SET Käyttö- ja asennusohje. Pintakytkin kahdelle anturille

SET Käyttö- ja asennusohje. Pintakytkin kahdelle anturille Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Tel: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 20.2.2013 Internet: www.labkotec.fi 1/14 SET-2000 Pintakytkin kahdelle anturille Copyright 2013 Labkotec Oy Varaamme oikeuden

Lisätiedot

PEK - 3001 öljyhälytin

PEK - 3001 öljyhälytin Labkotie 1 36240 KANGASALA Puh: (03) 2855 111 Fax: (03) 2855 300 1(6) 23.3.1998 SH/jh PEK - 3001 öljyhälytin PEK-, SUPERPEK-, EUROPEK-ÖLJYNEROTTIMET SEKÄ MINIPEK A, ST, 0,3 ÖLJYNEROTTIMET Asennus- ja käyttöohje

Lisätiedot

MD-1 ASENNUSOHJE. 20 ma virtasilmukka / RS-232 muunnin

MD-1 ASENNUSOHJE. 20 ma virtasilmukka / RS-232 muunnin Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 11.02.2010 Sähköposti: info@labkotec.fi Internet: www.labkotec.fi 1/5 20 ma virtasilmukka / RS-232 muunnin ASENNUSOHJE Copyright

Lisätiedot

SET Käyttö- ja asennusohje. Pintakytkin yhdelle anturille

SET Käyttö- ja asennusohje. Pintakytkin yhdelle anturille Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 7.11.2013 Internet: www.labkotec.fi 1/14 SET-1000 Pintakytkin yhdelle anturille Copyright 2013 Labkotec Oy Varaamme oikeuden

Lisätiedot

Labkotecerotinhälyttimet

Labkotecerotinhälyttimet Labkotecerotinhälyttimet öljyn- ja rasvanerottimiin FIN Nestetason ylärajan sekä öljy- ja lietekerrosten paksuuden valvonta Hälytys erottimen tyhjennystarpeesta - ei enää turhia erottimen tyhjennyksiä

Lisätiedot

Käyttöohjeet Vahvistinyksikkö VS2000 Exi PTB 01 ATEX 2075

Käyttöohjeet Vahvistinyksikkö VS2000 Exi PTB 01 ATEX 2075 Käyttöohjeet Vahvistinyksikkö VS000 Exi PTB 0 ATEX 075 70496/00 0/007 Sisältö Turvaohjeet... Toiminnot ja ominaisuudet... Asennus... 4. Antureiden asennus... 5 4 Sähköinen liitäntä... 5 4. Liitinjärjestys...

Lisätiedot

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7 ja Kosketusnäyttö)

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7 ja Kosketusnäyttö) ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7 ja Kosketusnäyttö) MEV-7 on tarkoitettu suojaerotusmuuntajan jälkeisen ns. Kelluvan verkon eristystilan- ja muuntajan ylikuormituksen-valvontaan. KYTKENTÄOHJE APUJÄNNITE:

Lisätiedot

m2 ja Micromon erot Sami Tikkanen 0400 779591 sami.tikkanen@combicool.fi Micromon Ei laajennettavissa Laajennettavissa 99 pisteeseen m2 + yksiköllä

m2 ja Micromon erot Sami Tikkanen 0400 779591 sami.tikkanen@combicool.fi Micromon Ei laajennettavissa Laajennettavissa 99 pisteeseen m2 + yksiköllä Micromon käyttöohje Sami Tikkanen 0400 779591 sami.tikkanen@combicool.fi Oy Combi Cool Ab 1 m2 ja Micromon erot m2 Laajennettavissa 99 pisteeseen m2 + yksiköllä Ohjelmointi valikoista Micromon Ei laajennettavissa

Lisätiedot

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7/6)

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7/6) ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7/6) MEV-7 on tarkoitettu suojaerotusmuuntajan jälkeisen ns. Kelluvan verkon eristystilan- ja muuntajan ylikuormituksen-valvontaan. KYTKENTÄOHJE APUJÄNNITE: Liitin N:

Lisätiedot

Käyttöohje. Kytkentävahvistin N00..A N05..A 701692/01 06/03 SUOMI

Käyttöohje. Kytkentävahvistin N00..A N05..A 701692/01 06/03 SUOMI Käyttöohje SUOMI Kytkentävahvistin N00..A N0..A 7069/0 06/03 Ohjeet turvallista käyttöä varten räjähdysvaarallisilla alueilla Käyttö Luonnostaan vaarattomia virtapiirejä sisältäviä laitteita on tarkoitus

Lisätiedot

HYDROSET ENT 20-3 F PINNANVALVONTAJÄRJESTELMÄ YLEISTÄ

HYDROSET ENT 20-3 F PINNANVALVONTAJÄRJESTELMÄ YLEISTÄ YLEISTÄ ENT 20-3F valvontajärjestelmä on tarkoitettu höyrykattiloihin, joiden paine on alle 60 bar ja syöttöveden säätö tapahtuu jaksottaisella syöttövesipumpun käytöllä. Järjestelmä koostuu elektrodilaipasta,

Lisätiedot

Superintend VR-16 Vikavirtarele 5-johdinverkkoihin Lyhyt käyttöohje

Superintend VR-16 Vikavirtarele 5-johdinverkkoihin Lyhyt käyttöohje Superintend VR-16 Vikavirtarele 5-johdinverkkoihin Lyhyt käyttöohje Revisio Historia: Versio 1.0 Uusi dokumentti Versio 1.1 - Sisällysluettelo 1 Johdanto... 2 2 Menu valinnat... 2 2.1 Limit Menu ( L )...

Lisätiedot

SAVUKAASUJEN VALVONTAKESKUS 1/6 HYDROSET ER - O2

SAVUKAASUJEN VALVONTAKESKUS 1/6 HYDROSET ER - O2 SAVUKAASUJEN VALVONTAKESKUS /6 ER-O2- valvontakeskus on tarkoitettu höyry- ja vesikattiloiden savukaasujen valvontaan ja säätöön. Keskus tunnustelee savukaasuja Lambda-anturin ja Pt - anturin välityksellä.

Lisätiedot

JOHNSON CONTROLS. Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE

JOHNSON CONTROLS. Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE JOHNSON CONTROLS Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE Ohjekirjassa perehdytään tarkemmin maalämpökoneen toimintaan ja asetuksiin. Noudattamalla ohjekirjan ohjeita saatte parhaimman hyödyn laitteestanne, sekä varmistatte

Lisätiedot

Reolink WiFi valvontakameran käyttöohje

Reolink WiFi valvontakameran käyttöohje 1 Reolink WiFi valvontakameran käyttöohje Sisällysluettelo 1 Ennen käyttöä... 3 1.1 Käyttöehdot... 3 1.2 Huomioitavaa... 3 2 Valvontakameran käyttöönotto älypuhelimella... 4 2.1 Asenna Reolink ohjelmisto...

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE

KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE Labkotec Oy Labkotie 1 36240 KANGASALA Puh. 029 006 260 Fax 029 006 1260 Internet: www.labkotec.fi 26.09.2086 1 / 5 Kapasitiivinen pinnankorkeusanturi SA/FEP/3W KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE SA/FEP/3W on mataliin

Lisätiedot

TUTA Q2 Tallentava valvontakamera Asennusohje

TUTA Q2 Tallentava valvontakamera Asennusohje TUTA Q2 Tallentava valvontakamera Asennusohje 1.02 Version 1.8.2011 Uusin versio tästä käsirkirjasta löytyy internet-osoitteesta: http://www.microdata.fi/pdf/tuta/tuta-q2_kasikirja.pdf Copyright 2011 Microdata

Lisätiedot

Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN. Asennus- ja käyttöohje

Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN. Asennus- ja käyttöohje Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN Asennus- ja käyttöohje 1. Symbolien selitykset 2. Sisällysluettelo Ohje 1. Symbolien selitykset.........2 2. Sisällysluettelo..............2 3. Yleisiä turvallisuusohjeita.....3

Lisätiedot

PALOVAROITINKESKUS ICAS. Käyttö- ja asennusohje ICAS. Zone 1. Zone 2. Relay/Siren. Mains. BL-Palontorjunta Oy. Snro: 71 231 40.

PALOVAROITINKESKUS ICAS. Käyttö- ja asennusohje ICAS. Zone 1. Zone 2. Relay/Siren. Mains. BL-Palontorjunta Oy. Snro: 71 231 40. ver.1/9.11.2001/ms PALOVAROITINKESKUS IMC-M Käyttö- ja asennusohje Snro: 71 231 40 BL-Palontorjunta Oy PALOVAROITINKESKUS IMC-M ovi ovi YLEISTÄ IMC-M palovaroitinkeskus on kaksisilmukkainen palovaroitinkeskus

Lisätiedot

PEM1123/ 410993A. Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello. ABB i-bus KNX. SW/S2.5 Viikkokello

PEM1123/ 410993A. Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello. ABB i-bus KNX. SW/S2.5 Viikkokello PEM1123/ 410993A Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello ABB i-bus KNX SW/S2.5 Viikkokello Sisällysluettelo 1.0 Kuvaus 1.1 Laitteen käyttö...3 1.2 Ominaisuudet...3 1.3 Näppäimet ja osat...4 1.4 Tekniset

Lisätiedot

Akkulaturit OMISTAJAN KÄSIKIRJA

Akkulaturit OMISTAJAN KÄSIKIRJA Akkulaturit OMISTAJAN KÄSIKIRJA SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSIA 2 LATAUS 2 VIANETSINTÄ JA HUOLTO 3 TAKUU 5 VAROITUKSIA Älä käytä laturin seinäpistokkeessa jatkojohtoa, jos mahdollista. Jos joudut käyttämään

Lisätiedot

VSP webmail palvelun ka yttö öhje

VSP webmail palvelun ka yttö öhje VSP webmail palvelun ka yttö öhje Kirjaudu webmailiin osoitteessa https://webmail.net.vsp.fi Webmailin kirjautumissivu, kirjoita sähköpostiosoitteesi ja salasanasi: Sähköpostin päänäkymä: 1: Kansiolistaus

Lisätiedot

YTE-101 SÄILIÖN YLITÄYTÖNESTIN

YTE-101 SÄILIÖN YLITÄYTÖNESTIN Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 31.5.2016 Fax: 029 006 1260 D44022_S-1 Internet: www.labkotec.fi 1/7 SÄILIÖN YLITÄYTÖNESTIN ASENNUSOHJE Copyright 2016 Labkotec Oy Varaamme

Lisätiedot

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 ver.2.3.3

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 ver.2.3.3 ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 ver.2.3.3 HUOM! 500 V Eristysvastus mittaus MEV-7 valvomissa piireissä kielletty! MEV-7 mittausjohtimet irrotettava mittauksen ajaksi. LC-7 jatkuvuusmittauksen ajaksi valvottavien

Lisätiedot

Käyttöohje. Aura Remote App v1.6.0

Käyttöohje. Aura Remote App v1.6.0 Käyttöohje Aura Remote App v0 Kirjautuminen Applikaation version numero Mahdollisuus testata sovelluksen Demo versiota. Tähän voit syöttää koodin, jonka löydät Aura Remoten keskusyksikön takaa. Valitse

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE JÄNNITTEENKOESTIN BT-69. v 1.0

KÄYTTÖOHJE JÄNNITTEENKOESTIN BT-69. v 1.0 KÄYTTÖOHJE JÄNNITTEENKOESTIN BT-69 v 1.0 S&A MATINTUPA - WWW.MITTARIT.COM - 2009 1 1) 2/4mm testimittapäät (4mm mittapäät irroitettavissa) 2) Punainen mittapää, ( + / L ) kaikissa toiminnoissa 3) Musta

Lisätiedot

Käyttöohje CRL Ennen tämän tuotteen käyttöä lue tämä käyttöohje huolellisesti ja kokonaan.

Käyttöohje CRL Ennen tämän tuotteen käyttöä lue tämä käyttöohje huolellisesti ja kokonaan. Käyttöohje Kelloradio CRL-340 www.denver-electronics.com Ennen tämän tuotteen käyttöä lue tämä käyttöohje huolellisesti ja kokonaan. 1. Toiminto 1.1 LED-aikanäyttö 12 tuntia tai 24 tuntia 1.2 Valkoinen

Lisätiedot

1-Suuntainen Moottoripyörähälytin. Käyttö- ja asennusohje

1-Suuntainen Moottoripyörähälytin. Käyttö- ja asennusohje 1-Suuntainen Moottoripyörähälytin Käyttö- ja asennusohje Sisällysluettelo Käyttöohje 2. Huomattavaa 2. Tekniset tiedot 3. Tärkeimmät ominaisuudet 3. Pikaohje 4. Toiminnot Asennusohje 7. Asennusopas 9.

Lisätiedot

LOKASET R Langaton säiliön täyttymishälytin

LOKASET R Langaton säiliön täyttymishälytin www.wavin-labko.fi WAVIN-LABKO OY Labkotie 1 FIN-3640 KANGASALA Tel: +358 (0)0 185 10 Fax: +358 (0)0 185 80 E-mail: tanks@wavin-labko.fi LOKASET R Langaton säiliön täyttymishälytin Asennus-, käyttö- ja

Lisätiedot

WLAN-laitteen asennusopas

WLAN-laitteen asennusopas 1 WLAN-laitteen asennusopas Ohje Inteno DG200 käyttöön WLAN-tukiasemana Tässä ohjeessa WLAN ja WIFI tarkoittavat samaa asiaa. 2 1. Myyntipaketin sisältö: -Inteno-modeemireititin (malli DG200) -Virtajohto

Lisätiedot

Myllyhaantie PIRKKALA Puh.: Internet: 1/7 YTE-101

Myllyhaantie PIRKKALA Puh.: Internet:  1/7 YTE-101 Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Puh.: 029 006 260 22.11.2012 Fax.: 029 006 1260 E-mail: info@labkotec.fi Internet: www.labkotec.fi 1/7 YTE-101 SÄILIÖN YLITÄYTÖNESTIN ASENNUSOHJE Copyright Labkotec Oy, 2012

Lisätiedot

Omahallinta.fi itsepalvelusivusto

Omahallinta.fi itsepalvelusivusto Turvapaketti Asennusohje 04/2016 Omahallinta.fi itsepalvelusivusto Kirjautuminen Palveluun kirjaudutaan osoitteessa https://oma.ipp.fi/ Palvelun käyttökielien valintapainikkeet (suomi/ruotsi) Käyttäjätunnus

Lisätiedot

HYDROSET EN 8-4 F PINNANSÄÄTÖ- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄ

HYDROSET EN 8-4 F PINNANSÄÄTÖ- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄ KESKUSYKSIKKÖ Keskusyksikkö on laitekotelon sisään työnnettävää mallia ja laitetta voidaan käyttää seinä- tai paneeliasenteisena. Keskusyksikkö sisältää virransyötön, toimintojen viiveet, releet, merkkivalot,

Lisätiedot

HYDROSET ENT 40-5 F PINNANSÄÄTÖ-JA VALVON- TAJÄRJESTELMÄ YLEISTÄ

HYDROSET ENT 40-5 F PINNANSÄÄTÖ-JA VALVON- TAJÄRJESTELMÄ YLEISTÄ YLEISTÄ ENT 40-5F valvontajärjestelmä on tarkoitettu höyrykattiloihin, joiden paine on alle 60 bar ja syöttöveden säätö tapahtuu jaksottaisella syöttövesipumpun käytöllä. Järjestelmä koostuu elektrodilaipasta,

Lisätiedot

HYDROSET ERK-S ITSEVALVOVA KUIVAKIEHUNTASUOJA

HYDROSET ERK-S ITSEVALVOVA KUIVAKIEHUNTASUOJA 1. Kuivakiehuntasuojan elektrodi ENT 220. 2. Käytön merkkivalo, joka ilmoittaa että molemmat kattilaa ohjaavat releet ovat kiinni. Häiriötapauksissa vihreä merkkivalo sammuu, ja releet avautuvat. 3. Syöttöjännitteen

Lisätiedot

Aurinkopaneelin lataussäädin 12/24V 30A. Käyttöohje

Aurinkopaneelin lataussäädin 12/24V 30A. Käyttöohje Aurinkopaneelin lataussäädin 12/24V 30A Käyttöohje 1 Asennuskaavio Aurinkopaneeli Matalajännitekuormitus Akku Sulake Sulake Invertterin liittäminen Seuraa yllä olevaa kytkentäkaaviota. Sulakkeet asennetaan

Lisätiedot

Sonera Yritysvartija. Käyttöohje

Sonera Yritysvartija. Käyttöohje Sonera Yritysvartija Käyttöohje 1/15 Sonera Yritysvartija Käyttöohje 05/2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. Päänäkymä... 4 2. Arkisto... 5 3. Asetukset... 6 3.1. Kamera-asetukset... 7 3.1.1. Yleistä... 7 3.1.2. Tallennus...

Lisätiedot

FullHD herätyskello-valvontakamera

FullHD herätyskello-valvontakamera FullHD herätyskello-valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, näytöllä näkyy nyt vuosi aseta oikea aika UP ja DOWNnäppäimillä ja paina SET uudelleen. Aset kuukausi, päivä,

Lisätiedot

PIKAKÄYTTÖOHJE V S&A Matintupa

PIKAKÄYTTÖOHJE V S&A Matintupa PIKAKÄYTTÖOHJE V1.0 2007 S&A Matintupa MITTALAITE; PAINIKKEET, PORTIT, OSAT PAIKALLINEN portti (local, L) PÄÄPORTTI (master, M) LCD NÄYTTÖ PÄÄTETUNNISTIN VIRTAKYTKIN FUNKTIONÄPPÄIN Jännitteen syöttö VAHVISTUS/

Lisätiedot

Kapasitiivinen pinnankorkeusanturi KAR/SA/3W ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

Kapasitiivinen pinnankorkeusanturi KAR/SA/3W ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Labkotec Oy Labkotie 1 36240 KANGASALA Puh. 029 006 260 Fax 029 006 1260 Internet: www.labkotec.fi 28.06.2008 1 / 5 Kapasitiivinen pinnankorkeusanturi KAR/SA/3W ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE KAR/SA/3W on paineellisiin

Lisätiedot

T-Cam IPC800 HD valvontakamera

T-Cam IPC800 HD valvontakamera T-Cam IPC800 HD valvontakamera Sisällysluettelo Ennen käyttöä... 1 Käyttöehdot... 1 Huomioitavaa... 1 Valvontakameran käyttöönotto... 2 Kameran etäkäyttö... 2 Kameran kytkeminen... 2 Asetusten nollaus...

Lisätiedot

Office 2013 - ohjelmiston asennusohje

Office 2013 - ohjelmiston asennusohje Office 2013 - ohjelmiston asennusohje Tämän ohjeen kuvakaappaukset on otettu asentaessa ohjelmistoa Windows 7 käyttöjärjestelmää käyttävään koneeseen. Näkymät voivat hieman poiketa, jos sinulla on Windows

Lisätiedot

Fortum Fiksu Etäohjattava roiskeveden kestävä sähkökytkin (IP44) Käyttöohjeet

Fortum Fiksu Etäohjattava roiskeveden kestävä sähkökytkin (IP44) Käyttöohjeet Fortum Fiksu Etäohjattava roiskeveden kestävä sähkökytkin (IP) Käyttöohjeet Sisällys 1 Fortum Fiksu -järjestelmään liitettävä sähkökytkin 2 Asentaminen 2.1 Kytkimen liittäminen Fortum Fiksu -järjestelmään

Lisätiedot

Wi-Fi Direct -opas. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla. Vianmääritys. Liite

Wi-Fi Direct -opas. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla. Vianmääritys. Liite Wi-Fi Direct -opas Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla Vianmääritys Liite Sisällys Tietoja oppaasta... 2 Oppaassa käytetyt symbolit... 2 Vastuuvapauslauseke... 2 1. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla

Lisätiedot

Visma Avendon asennusohje

Visma Avendon asennusohje Visma Avendon asennusohje 1 Versio 5.21 On tärkeää, että käytössäsi on aina uusin toimittamamme versio ohjelmistosta. Asentamalla viimeisimmän version saat käyttöösi ohjelman tuoreimmat ominaisuudet ja

Lisätiedot

Käyttöohje (lyhyt versio) Sulatuksen ohjauslaite EBERLE EM

Käyttöohje (lyhyt versio) Sulatuksen ohjauslaite EBERLE EM Käyttöohje (lyhyt versio) Sulatuksen ohjauslaite EBERLE EM 524 89 Versio 0209/fi Toimintatila Menu Tässä tilassa näkyy ylemmällä rivillä toimintatila ja alemmalla aseteltu arvo. Kun painaa painiketta MENU,

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE

KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 12.4.2012 Sähköposti: info@labkotec.fi Internet: www.labkotec.fi 1/6 Tehonsyöttö- ja rajoitinyksikkö Labko 3000 sarjan anturille

Lisätiedot

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR289)

Lisätiedot

Skype for Business ohjelman asennus- ja käyttöohje Sisällys

Skype for Business ohjelman asennus- ja käyttöohje Sisällys Skype for Business ohjelman asennus- ja käyttöohje Sisällys Kirjautuminen Office 365 -palveluun... 2 Skype for Business ohjelman asentaminen... 3 Yhteyshenkilöiden lisääminen Skype for Business ohjelmassa...

Lisätiedot

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt G5996.3 Fi Asennusohjeet Valvonta- ja liikuttelujärjestelmä 1 Kytkentäohje 1.1 Yleistä Ohjausyksikkö sisältää elektronisia komponentteja, jotka voivat vahingoittua, jos niitä käsitellään väärin. Kaikkien

Lisätiedot

Uutiskirjesovelluksen käyttöohje

Uutiskirjesovelluksen käyttöohje Uutiskirjesovelluksen käyttöohje Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com 2 Sisällys Johdanto... 1 Päänavigointi...

Lisätiedot

VALOKUITULIITTYMÄN PÄÄTELAITE KÄYTTÖOHJE CTS FWR5-3105

VALOKUITULIITTYMÄN PÄÄTELAITE KÄYTTÖOHJE CTS FWR5-3105 VALOKUITULIITTYMÄN PÄÄTELAITE KÄYTTÖOHJE CTS FWR5-3105 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 2 2 MERKKIVALOT... 3 3 TAKAPANEELIN KUITULIITÄNTÄ... 4 4 ETUPANEELIN LIITTIMET JA LED-PAINIKE... 4 5 OIKEAN SIVUPANEELIN RESET-PAINIKE...

Lisätiedot

FORMULA 1 RACE MASTER

FORMULA 1 RACE MASTER FORMULA 1 RACE MASTER Käyttöohje Versio 1.0 Tekijänoikeus Tätä käsikirjaa ei saa miltään osin kopioida tai luovuttaa missään muodossa tai millään tavalla: sähköisesti, mekaanisesti, valokopiona tai äänitteenä

Lisätiedot

Verkkoasetusten ohjeet

Verkkoasetusten ohjeet Älyvaraajan ohjaus 1 Älyvaraajan liittäminen kodin internet-reitittimeen... 2 1.1 Älyvaraajan liittäminen internetiin Ethernet-kaapelilla... 2 1.2 Älyvaraajan liittäminen internetiin langattomasti WPS

Lisätiedot

Älykäs huoneyksikkö. Tekniset tiedot: Mittaustarkkuus Mittauselementti Näyttö Käyttöjännite Virrankulutus Tiiveysluokka Mitat

Älykäs huoneyksikkö. Tekniset tiedot: Mittaustarkkuus Mittauselementti Näyttö Käyttöjännite Virrankulutus Tiiveysluokka Mitat Tekniset tiedot: Mittaustarkkuus Mittauselementti Näyttö Käyttöjännite Virrankulutus Tiiveysluokka Mitat +0.5 C NTC-10 LCD 24 VAC +10%, 50 Hz / 60 Hz 1 VA IP 20 (kuivat tilat) K = 86 mm S = 23 mm L = 86

Lisätiedot

DNA Prepaid WLAN Mokkula

DNA Prepaid WLAN Mokkula DNA Prepaid WLAN Mokkula Mokkula käyttää normaalikokoista / suurempaa SIM-korttia. Irrota SIM-kortti kokonaisena ja laita se Mokkulaan alla olevan kuvan mukaisesti. Jos irrotat vahingossa pienemmän SIM-kortin,

Lisätiedot

135 & 145 sarja. Väärennetyn rahan tunnistin. Manuaalinen

135 & 145 sarja. Väärennetyn rahan tunnistin. Manuaalinen 135 & 145 sarja Väärennetyn rahan tunnistin Manuaalinen Käyttöohje Safescan 135i, 135ix & 145ix Väärennetyn rahan tunnistin Onnittelut Safescan 135i, 135ix tai 145ix väärennetyn rahan tunnistimen hankinnan

Lisätiedot

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4.

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR283)

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet TARJOILUPATA ESK Asennus- ja käyttöohjeet 4239100, 4239101 YLEISTÄ Tutustu huolellisesti tämän ohjeen sisältöön, koska siinä on tärkeää tietoa laitteen oikeasta ja turvallisesta asentamisesta, käytöstä

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE EC-VOIMALASÄÄTIMET. FinnPropOy Puhelin: 040-773 4499 Y-tunnus: 2238817-3

KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE EC-VOIMALASÄÄTIMET. FinnPropOy Puhelin: 040-773 4499 Y-tunnus: 2238817-3 KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE EC-VOIMALASÄÄTIMET KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE Sivu 2/7 JOHDANTO Hyvä asiakas! Kiitos, että olette valinneet laadukkaan suomalaisen FinnProp pientuulivoimalasäätimen. Tästä käyttö- ja

Lisätiedot

Potilasopas. Tämän oppaan omistaa:

Potilasopas. Tämän oppaan omistaa: Potilasopas Tämän oppaan omistaa: Icare HOME (Malli: TA022) POTILASOPAS TA022-035 FI-3.1 3 Johdanto Tämä opas sisältää Icare HOME -tonometrin käyttöohjeet. Lue ohjeet huolellisesti, ennen kuin alat käyttää

Lisätiedot

NOOX xperio herätyskello valvontakamera

NOOX xperio herätyskello valvontakamera NOOX xperio herätyskello valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, ruudulla lukee nyt "2010" Aseta oikea aika UP ja DOWN näppäimillä ja paina SET uudelleen vahvistaakseni

Lisätiedot

Wi-Heat app. Wifi-Ohjaus ilma/ilma

Wi-Heat app. Wifi-Ohjaus ilma/ilma Wi-Heat app Wifi-Ohjaus ilma/ilma IVT Värmepumpar reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties.

Lisätiedot

Webmailin käyttöohje. Ohjeen sisältö. Sähköpostin peruskäyttö. Lomavastaajan asettaminen sähköpostiin. Sähköpostin salasanan vaihtaminen

Webmailin käyttöohje. Ohjeen sisältö. Sähköpostin peruskäyttö. Lomavastaajan asettaminen sähköpostiin. Sähköpostin salasanan vaihtaminen Webmailin käyttöohje https://mail.webhotelli.net sekä https://webmail.netsor.fi Ohjeen sisältö Sähköpostin peruskäyttö Lukeminen Lähettäminen Vastaaminen ja välittäminen Liitetiedoston lisääminen Lomavastaajan

Lisätiedot

Comet pysäköintimittarin asennus ja kytkeminen tietokoneeseesi (Windows XP) USB-kaapelilla.

Comet pysäköintimittarin asennus ja kytkeminen tietokoneeseesi (Windows XP) USB-kaapelilla. Comet pysäköintimittarin asennus ja kytkeminen tietokoneeseesi (Windows XP) USB-kaapelilla. HUOM! TÄMÄ OHJE ON COMET LAITTEEN ENSIMMÄISTÄ ASENNUSKERTAA VARTEN. Ladataksesi rahaa Comet pysäköintimittariisi

Lisätiedot

Ulkoasu. 1.Objektiivi 2.Tallennuspainike 3.Kuvien ottopainike _ FIN 01

Ulkoasu. 1.Objektiivi 2.Tallennuspainike 3.Kuvien ottopainike _ FIN 01 Ulkoasu 3 2 1 1.Objektiivi 2.Tallennuspainike 3.Kuvien ottopainike FIN 01 13 4.Micro-USB-portti 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Akun virtakytkin 6.Sivu ylös -painike 7.Virtapainike 8.OK-painike 9.Sivu alas -painike

Lisätiedot

Tuplaturvan tilaus ja asennusohje

Tuplaturvan tilaus ja asennusohje Tuplaturvan tilaus ja asennusohje 1. Kirjaudu lähiverkkokauppaan omilla tunnuksillasi tai luo itsellesi käyttäjätunnus rekisteröitymällä Lähiverkkokaupan käyttäjäksi. a. Käyttäjätunnus on aina sähköpostiosoitteesi.

Lisätiedot