BDP-170 BDP-170-K BDP-170-S BDP-170-W

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "BDP-170 BDP-170-K BDP-170-S BDP-170-W"

Transkriptio

1 BDP-170 BDP-170-K BDP-170-S BDP-170-W Blu-ray 3D TM -SPELARE Blu-ray 3D TM PLAYER Blu-ray 3D TM -soitin Upptäck fördelarna med att registrera din produkt online på Oplev fordelene ved at registrere dit produkt online på Oppdag fordelene ved å registrere produktet ditt online på Tutustu tuotteesi online-rekisteröitymisen etuihin osoitteessa Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohjeet

2 Tack för ditt val av denna Pioneer-produkt. Läs noggrant igenom denna bruksanvisning, så att du lär dig att använda produkten på rätt sätt. Förvara sedan bruksanvisningen på lämplig plats för framtida användning. VIKTIGT FÖR ATT FÖRHINDRA ELEKTRISKA STÖTAR FÅR HÖLJET (ELLER BAKSTYCKET) INTE TAS BORT. INNANFÖR HÖLJET FINNS INGA DELAR SOM ANVÄNDAREN SJÄLV KAN REPARERA. ÖVERLÅT SERVICE TILL KVALIFICERAD SERVICEPERSONAL. D _B1_Sv VARNING Denna produkt är en laserprodukt i klass 1 som klassificeras under Säkerhet för laserprodukter, IEC :2007, dock innehåller denna produkt en laserdiod som är högre än klass 1. För att säkerställa fortsatt säkerhet ska du inte ta bort några skydd eller försöka få tillgång till av produkten. Överlåt alla servicearbeten åt kvalificerad personal. CLASS 1 LASER PRODUCT Följande varningsetikett visas på din enhet. Plats: inuti enheten Användarmiljö Temperatur och fuktighet i användarmiljön: +5 C till +35 C; mindre än 85 % luftfuktighet (kylventilationen får inte vara blockerad). Installera inte apparaten i ett dåligt ventilerat utrymme, eller på platser som utsätts för hög fuktighet eller direkt solljus (eller starkt artificiellt ljus). D c*_A1_Sv VARNING Denna apparat är inte vattentät. För att undvika risk för brand eller elektriska stötar bör du inte ställa några behållare med vätska nära apparaten (såsom vaser eller vattenkannor), eller utsätta den för regn eller fukt. D _A1_Sv VIKTIGT STANDBY/ON brytaren stänger inte av strömmen från eluttaget helt. Eftersom strömkabeln fungerar som huvudströmbrytare för apparaten måste du dra ur den ur eluttaget för att stänga av all ström. Försäkra dig därför om att enheten har installerats så att strömkabeln lätt kan dras ut ur eluttaget om en olycka skulle inträffa. För att undvika risk för brand bör strömkabeln också dras ur när apparaten inte ska användas under en längre tid (till exempel under semestern). D a*_A1_Sv D b*_B1_Sv VARNING För att minska risken för eldsvåda bör ingen öppen låga (exempelvis ett tänt stearinljus) placeras ovanpå apparaten. D a_A1_Sv Denna produkt är avsedd för privat bruk i hemmet. För eventuell reparation av fel som beror på användning för annat än hemmabruk (till exempel långvarig användning inom näringsverksamhet en restaurang eller i en bil eller på ett fartyg) kommer betalning att utkrävas även under garantiperioden. K041_A1_Sv VIKTIGT OM VENTILATION Se till att det finns gott om ventilationsutrymme runt apparaten när denna installerats för att förbättra värmeavledningen (minst 10 cm på ovansidan, 10 cm på baksidan och 10 cm på varje sida). VARNING Höljet är försett med ventilationshål och öppningar för att garantera pålitlig drift och skydda produkten mot överhettning. För att minska risk för brand får öppningarna aldrig blockeras eller täckas över (exempelvis med tidningar, dukar, gardiner), och apparaten bör aldrig användas ovanpå en tjock matta eller en säng. D b*_A1_Sv

3 HANTERA STRÖMKABELN FÖRSIKTIGT Håll i stickkontakten när du hanterar strömkabeln. Dra inte ut kontakten genom att dra i kabeln, och rör aldrig nätkabeln när du är våt om händerna, eftersom detta kan förorsaka kortslutning eller elektrisk stöt. Placera inte denna receiver, möbel eller annat föremål på nätkabeln och se till att den inte blir klämd. Slå aldrig knut på kabeln och knyt inte ihop den med andra sladdar. Nätkablarna ska dras så att man inte trampar på dem. En skadad nätkabel kan leda till eldsvåda eller elektriska stötar. Kontrollera nätkabeln emellanåt. Om du upptäcker att den är skadad ska du kontakta närmaste auktoriserade PIONEER serviceverkstad eller din återförsäljare för att få den utbytt. S002*_A1_Sv Kondens Om spelaren plötsligt flyttas från en kall plats in i ett varmt rum (på vintern till exempel) eller om temperaturen plötsligt höjs i det rum där enheten står, till exempel på grund av ett värmeelement, kan vattendroppar (kondens) bildas inuti spelaren (på mekaniska delar och linsen). När kondens har bildats fungerar inte spelaren korrekt och uppspelning är inte möjlig. Låt spelaren stå i rumstemperatur i 1 eller 2 timmar med strömmen påslagen (hur lång tid som krävs beror på hur mycket kondens som bildats). Vattendropparna kommer att dunsta bort och sedan fungerar enheten igen. Kondens kan också förekomma på sommaren om spelaren till exempel står i luftströmmen från ett luftkonditioneringsaggregat. I så fall ska du flytta på spelaren. S005_A1_Sv Information till användare om insamling och hantering av uttjänt utrustning och förbrukade batterier Symbol produkter Symbol batterier Pb När dessa symboler finns på produkter, förpackningar och/eller medföljande dokument innebär det att förbrukad elektrisk och elektronisk utrustning och batterier inte får blandas med vanligt hushållsavfall. För korrekt behandling, återvinning och återanvändning av uttjänta produkter och förbrukade batterier ska dessa lämnas på särskilda insamlingsställen enligt landets lagar och förordningar. Genom att behandla dessa produkter och batterier korrekt bidrar du till att skydda värdefulla resurser och förhindra framtida negativa effekter på miljön och människors hälsa, vilka i annat fall kan komma att öka till följd av felaktig avfallshantering. För mer information om insamling och återvinning av uttjänta produkter och batterier, kontakta ditt kommunkontor, lokal återvinningscentral eller den butik där du köpte produkterna. Dessa symboler är endast giltiga inom Europeiska Unionen. För länder utanför EU: Om du vill kasta dessa produkter ska du kontakta de lokala myndigheterna eller återförsäljaren och ta reda på vad du ska göra med dem. K058a_A1_Sv Varning vid 3D-visning Sluta visa 3D-bilderna om du skulle uppleva någon trötthet eller obehag när du tittar på dem. Barn, särskilt under 6 år, kan vara mer känsliga. Vårdnadshavare bör titta efter tecken på trötthet eller obehag. Vila med jämna mellanrum när du visar 3D-bilder. För lång visning av 3D-bilder utan viloperioder kan orsaka trötthet eller obehag.

4 Innehållsförteckning 01 Före användning Kontrollera innehållet i lådan Sätta i batterierna i fjärrkontrollen Uppdatera programvara Om användning av spelaren från en mobil enhet (ipod, iphone, ipad etc.) Skiv- och filtyper som går att spela upp Spelbara skivor Spelbara filformat Namn på delar och funktioner Fjärrkontroll Frontpanel Bakre panel Anslutning Ansluta med hjälp av en HDMI-kabel Om HDMI Om styrningsfunktion med HDMI Ansluta en TV Ansluta en AV-receiver eller förstärkare Ansluta ljudkablarna Ansluta en AV-receiver eller förstärkare med en koaxial digital ljudkabel Ansluta komponenter till USB-porten Om USB-enheter Ansluta en USB-enhet Ansluta till nätverket via LAN-uttaget Ansluta med nätverkskabel (trådbundet nätverk) Ansluta till ett trådlöst lokalt nätverk Anslut strömkabeln Komma igång Göra inställningar på menyn Setup Navigator Uppspelning Spela upp skivor eller filer Snabbvisning (Snabbvisning med ljud) Framåt- och bakåtskanning Spela vissa kapitel, spår eller filer Hoppa över innehåll Återgå till en position för en kort tid sedan Gå framåt en aning Uppspelning i slow motion Gå framåt och bakåt Spela en viss del av en titel eller ett spår flera gånger (A-B Repeat) Repeterad uppspelning (Repeat Play) Spela upp material i önskad ordning (Programmerad uppspelning) Skapa bokmärken Zoom Spela upp bilder i ett bildspel Byta kameravinkel Växla undertexter Flytta undertexter Växla ljud Växla CD/SACD uppspelningsområde Visa skivinformationen Använda BONUSVIEW eller BD-LIVE Uppspelningsfunktioner Använda FUNCTION-menyn Spela upp från en specifik tid (tidssökning) Spela en viss titel, kapitel, spår eller fil (Sök) Spelar upp ett angivet intervall för skivor, titlar eller kapitel (spår/fil) i slumpmässig ordning Fortsatt uppspelning från en angiven position (Fortsatt visad uppspelning) Uppspelning från Home Media Gallery Om Home Media Gallery Om nätverksuppspelning Spela upp fil på nätverket Uppspelning av skiva/usb Uppspelning av bildfiler Spela upp material i önskad ordning (Spellista) Lägga till låtar/filer Spela upp spellistan Radera spår/filer från spellistan Ansluta med Miracast TM /Wi-Fi Direct TM Om Wi-Fi Använda enhetens Miracast/Wi-Fi Direct-funktioner Visa skärmen i Miracast/Wi-Fi Direct-läget Ansluta med Miracast Ansluta till en produkt som inte är kompatibel med Miracast/Wi-Fi Direct Ansluta med WPS Ändra SSID och lösenord Avbryta Miracast/Wi-Fi Direct-anslutningen Spela upp foton, musik- eller videofiler på en mobil enhet Spela upp webbinnehåll Tillgängligt webbinnehåll Spela objekten Avancerade inställningar Ändra inställningarna Använda startinställningsskärmen Uppdatera programvara Återställa alla inställningar till grundinställningarna Trådlös nätverksanslutning Trådlös nätverksinställning WPS-inställning (Wi-Fi Protected Setup) Inställningar för WPS-anslutning Om hur digitala format spelas Tabeller över språkkoder och koder för land/område Tabell över språkkoder Tabell över koder för land/område Ytterligare information Försiktighetsåtgärder vid användning Flytta spelaren Placering Stäng av strömmen när spelaren inte används Kondens Rengöra spelaren Varning när enheten installeras i ett rack med glasdörr Rengöra linsen Hantering av skivor Felsökning Uppspelning Control-funktion Network Trådlöst LAN Övrigt Ordlista Specifikationer Sv

5 Kapitel 1 Före användning Kontrollera innehållet i lådan Fjärrkontroll x 1 AAA 700 alkaliska batterier x 2 Strömkabel Garantibevis (endast europeiska modeller) Meddelande om programvarulicens Bruksanvisningar (det här dokumentet) Sätta i batterierna i fjärrkontrollen Batterierna medföljde spelaren så att du kan kontrollera produktens drift, men varar inte länge. Vi rekommenderar alkaliska batterier som håller längre. 1 Öppna batterifacket. 2 Sätt in (2 x AAA 700) de medföljande batterierna. Sätt in -sidan först. 01 Svenska Dansk Suomi VARNING Använd eller förvara inte batterier i direkt solljus eller på andra mycket varma ställen, till exempel i en bil i starkt solsken eller nära ett värmeelement. Då kan batterierna börja läcka, bli överhettade, explodera eller fatta eld. Batteriernas livslängd eller prestanda kan också minskas. Viktigt Använd aldrig nya och gamla batterier tillsammans. Kontrollera att plus- och minuspolerna på batterierna stämmer med märkningen i batterifacket ( och ) när du sätter i dem i fjärrkontrollen. Var noga med att du inte har sönder fjädrarna på batteriets -uttag när du sätter i batterierna. Då kan batterierna börja läcka eller bli överhettade. Värm inte batterierna, ta inte isär dem och kasta dem inte i eld eller vatten. Batterier kan ha olika styrka även om de ser likadana ut. Använd inte olika typer av batterier tillsammans. För att förhindra läckage av batterivätska ska batterierna tas ut om inte fjärrkontrollen kommer att användas under en längre tid (en månad eller längre). Om batterivätska skulle läcka, torka försiktigt upp den på fackets insida och sätt i nya batterier. Om ett batteri skulle läcka och vätskan kommer i kontakt med din hud, skölj omedelbart med rikligt med vatten. När förbrukade batterier kasseras ska nationella och lokala förordningar och miljöföreskrifter följas. 3 Stäng batterifacket. Stäng det ordentligt (ett klickljud ska höras). Om funktionen som begränsar åtkomst till skadligt innehåll på internet. Den här enheten har en funktion för begränsning av visning av webbinnehåll osv., som du inte vill att dina barn eller andra ser. Använd den här begränsningsfunktionen genom att ändra internetinställningarna (sidan 39). 5 Sv

6 01 Uppdatera programvara Produktinformation om den här spelaren finns på Pioneers hemsida. Kolla på hemsidan för uppdateringar och serviceinformation för din Blu-ray Disc-spelare. I Europa: I Storbritannien: I Hongkong: I Singapore: I Australien: Om användning av spelaren från en mobil enhet (ipod, iphone, ipad etc.) Spelaren kan styras från en mobil enhet genom att först installera en särskild app i den mobila enheten. Se produktinformationen på Pioneers webbplats för att veta mer. Denna särskilda app kan förändras eller tas bort utan förvarning. 6 Sv

7 Skiv- och filtyper som går att spela upp 01 Spelbara skivor Skivor som är märkta med något av nedanstående på skivetiketten, förpackningen eller uttaget kan spelas. Viktigt Endast skivor som har stängts kan spelas. Programformat Skivtyp Logga DVD- CD-DA DATA- BDMV BDAV DVD VR Video DTS-CD DISC 1 BD-ROM BD 2 BD-R BD-RE Svenska Dansk Suomi DVD-ROM DVD DVD-R 2,3,4 5 6 DVD-RW 3,7 5 6 DVD+R 2,3 DVD+RW 3 CD-DA (ljud-cd) 8 CD CD-R 3 CD-RW 3 CD-ROM 1. Skivor på vilka video-, bild- eller ljudfiler har spelats in. 2. Samma gäller för Dual Layer-skivor. 3. Färdigställ dem innan du spelar upp dem på spelaren. 4. DVD-R för Authoring-skivor (3,95 GB och 4,7 GB) går inte att spela. 5. Samma gäller för AVCHD-format. 6. Samma gäller för AVCREC-format. 7. DVD-RW-skivor av version 1.0 kan inte spelas. 8. Samma gäller för VCD-skivor. Logotyperna Blu-ray Disc, Blu-ray och Blu-ray Disc är varumärken som tillhör Blu-ray Disc Association. är ett varumärke som tillhör DVD Format/ Logo Licensing Corporation. 7 Sv

8 01 8 Sv Skivor som inte går att spela HD DVD-skivor DVD-RAM-skivor Det är möjligt att vissa skivor utöver de som anges ovan inte heller kan spelas upp. Obs! Vissa skivor kan inte spelas upp, även om de är märkta med en av logotyperna på föregående sida. För att spela 8 cm-skivor: lägg i 8 cm-skivan i fördjupningen i mitten av skivfacket. Ingen adapter behövs. 8 cm BD-ROM-skivor kan inte spelas. Om uppspelning av otillåtna kopior Cinavia-meddelande Den här produkten använder Cinavia-teknik för att begränsa användningen av otillåtna kopior av vissa kommersiellt producerade filmer och videor samt deras ljudspår. Om förbjuden användning av en otillåten kopia upptäcks, kommer ett meddelande att visas och uppspelningen eller kopieringen avbrytas. Mer information om Cinavia-teknik finns på Cinavia Online Consumer Information Center på För att få ytterligare information om Cinavia via e-post kan du skicka ett vykort med din postadress till: Cinavia Consumer Information Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA. Copyright Verance Corporation. Cinavia är ett varumärke som tillhör Verance Corporation. Skyddad av US Patent 7,369,677 och sökta och beviljade patent världen över under licens från Verance Corporation. Kopiering förbjuden. Om upphovsrätt Kopieringsskyddande teknik används för Blu-rayskivor TM, DVD:er och för innehåll som spelas upp via Internet eller andra nätverk. Kopieringsskyddande teknik begränsar uppspelning och analoga utsignaler. På grund av uppdateringar av upphovsrättsreglerna, kan begränsningarna variera beroende på när produkten köptes. Dessutom kan begränsningarna uppdateras om programvaran uppdateras efter inköp. Om ljudfilformat Följande ljudformat stöds av den här spelaren: Dolby TrueHD Dolby Digital Plus Dolby Digital DSD DTS-HD Master Audio DTS-HD High Resolution Audio DTS Digital Surround MPEG-ljud (AAC) Linjär PCM Spela ljud med Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, DSD, DTS-HD Master Audio och DTS-HD High Resolution Audio, rekommenderar vi att ansluta spelaren med en HDMI-kabel till en AV-receiver eller förstärkare som är kompatibel med dessa format. Efter iläggning av en BD med ljud i något av dessa format, välj ljudformatet på menyskärmen. Tillverkad under licens från Dolby Laboratories. Dolby och symbolen med dubbla D:n är varumärken som tillhör Dolby Laboratories. Licenstillverkad under följande amerikanska patent: 5,956,674; 5,974,380; 6,226,616; 6,487,535; 7,392,195; 7,272,567; 7,333,929; 7,212,872 samt andra utfärdade patent och patent under behandling i USA och andra delar av världen. DTS och symbolen är registrerade varumärken och DTS-HD, DTS-HD Master Audio Essential och DTSlogotyperna är varumärken som tillhör DTS, Inc. DTS, Inc. Alla rättigheter förbehållna. Spela Blue-ray-skivor Blue-ray-skivor (BDMV) som är kompatibla med formaten nedan kan spelas. Skrivskyddad Blu-ray-skiva (ROM) Format Version 2 Inspelningsbar Blu-ray-skiva (R) Format Version 2 Omskrivbar Blu-ray-skiva (RE) Format Version 3 Den här spelaren stöder BD-ROM Profil 5. Logotyperna Blu-ray 3D och Blu-ray 3D är varumärken som tillhör Blu-ray Disc Association. BONUSVIEW-funktioner såsom uppspelning av sekundär video (Picture-in-Picture) och sekundärt ljud kan användas. Data som används med BONUSVIEW-funktionerna (data från sekundär video (Picture-in-Picture) sekundärt ljud) kan lagras i minnet. Läs skivans instruktioner för mer information om uppspelning av sekundär video och sekundärt ljud. BONUSVIEW är ett varumärke som tillhör Blu-ray Disc Association.

9 BD-LIVE-funktioner som hämtning av filmtrailers eller ytterligare ljud- och textningsspråk och onlinespel kan avnjutas via Internet. Data som hämtas med BD- LIVE-funktionen (trailers, etc.) lagras i minnet. Läs skivans instruktioner för mer information om BD- LIVE-funktionerna. BD-LIVE är ett varumärke som tillhör Blu-ray Disc Association. Med BD-ROM-skivor är det möjligt att använda BD-J (Java)-program för att skapa interaktiva titlar, exempelvis spel. Oracle och Java är registrerade varumärken som tillhör Oracle och/eller dess dotterbolag. Andra namn kan vara varumärken som tillhör deras respektive ägare. Blue-ray-skivor (BDAV) som är kompatibla med formaten nedan kan spelas. Inspelningsbar Blu-ray-skiva (R) Format Version 1 Omskrivbar Blu-ray-skiva (RE) Format Version 2 Spela DVD-skivor Den här etiketten anger uppspelningskompatibilitet med DVD-RW-skivor inspelade i VR-format (Video Recordingformat). Men för omskrivningsskyddade skivor som spelats med ett krypteringsprogram, kan uppspelningen bara uppnås med hjälp av en CPRM-kompatibel enhet. AVCHD är ett högupplöst (HD) digitalt inspelningsformat för videokameror som kan spela in högupplöst videomaterial på vissa medier genom att använda mycket effektiv codec-teknik. Logotyperna AVCHD och AVCHD är varumärken som tillhör Panasonic Corporation och Sony Corporation. Om regionkoder Blu-ray-spelare och BD-ROM- eller DVD-Video-skivor tilldelas regionens siffror enligt den region där de säljs. Spelarens regionala nummer är: BD-ROM: Modeller för Europa, Australien och Nya Zeeland: B Övriga: A DVD-Video: Modeller för Europa: 2 Modeller för Australien och Nya Zeeland: 4 Övriga: 3 Skivor som inte har denna kod kan inte spelas upp. Uppspelningsbara skivor på den här spelaren visas nedan. Blu-ray-skivor: Modeller för Europa, Australien och Nya Zeeland: B (inklusive B) och ALLA Övriga: A (inklusive A) och ALLA DVD:er: Modeller för Europa: 2 (inklusive 2) och ALLA Modeller för Australien och Nya Zeeland: 4 (inklusive 4) och ALLA Övriga: 3 (inklusive 3) och ALLA Spela upp CD-skivor Om kopieringsskyddade CD-skivor: denna apparat är konstruerad enligt specifikationerna för ljud-cd-formatet. Apparaten kan inte spela och stödjer inte funktioner på skivor som inte följer dessa specifikationer. Uppspelning av DualDisc-skivor En DualDisc är en dubbelsidig skiva där den ena sidan innehåller DVD-innehåll, såsom video, ljud osv., medan den andra sidan innehåller andra format (ej DVD) som t.ex. digitalt ljudinnehåll. DVD-sidan på en DualDisc kan spelas på den här spelaren. Ljudsidan (den som ej innehåller DVD-material) är inte kompatibel med den här spelaren. När du laddar eller matar ut en DualDisc-skiva är det möjligt att den motsatta sidan (den som inte spelas) repas. Repiga skivor kanske inte går att spela. Vänd dig till skivtillverkaren eller skivåterförsäljaren för mer utförlig information om DualDisc-specifikationen. Uppspelning av skivor som skapats på persondatorer eller med BD-/DVDbrännare Det kanske inte är möjligt att spela upp skivor som spelats in med hjälp av en dator beroende på programinställningar och datorns inställningsmiljö. Bränn skivor i ett format som den här apparaten stöder. Kontakta din återförsäljare för mer information. 01 Svenska Dansk Suomi 9 Sv

10 01 Det kanske inte är möjligt att spela upp skivor som spelats in med hjälp av en dator eller en BD-/DVDbrännare, om inspelningskvaliteten inte är bra på grund av egenskaperna hos skivan, repor, smuts på skivan, smuts på spelarens lins etc. Om video-, ljud- och bildfiler och respektive mappar Ljud- och bildfiler kan spelas på denna spelare om mapparna på skivan eller USB-enheten skapas enligt nedan. Exempel på mappstruktur: Root OM DIVX VIDEO: DivX är ett digitalt videoformat skapat av DivX, LLC, ett dotterbolag till Rovi Corporation. Detta är en DivX Certified -enhet som kan spela DivX-video. Besök divx.com för ytterligare information och programverktyg för att konvertera dina filer till DivX-videor. OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Denna DivX Certified -enhet måste registreras för att kunna spela DivX VOD-filmer (Video-on-Demand). Ta fram DivX VOD i din enhets inställningsmeny för att erhålla din registreringskod. Besök vod.divx.com för mer information om hur du utför din registrering. 001.jpg/001.mp3 * xxx.jpg/xxx.mp3 01 Folder Folder 001.jpg/001.mp3 * 001.jpg/001.mp3 xxx.jpg/xxx.mp3 DivX, DivX Certified, DivX Plus TM HD och associerade logotyper är licensierade varumärken som tillhör Rovi Corporation eller dess dotterbolag. XX Folder xxx.jpg/xxx.mp3 001.jpg/001.mp3 xxx.jpg/xxx.mp3 * Antalet mappar och filer i en mapp (inklusive rotkatalogen) är begränsat till maximalt 256. Håll också antalet mappnivåer till maximalt 5. Obs! Fil- och mappnamn som visas på denna enhet kan skilja sig från de som visas på en dator. Spelbara filformat Video-, bild- och ljudfiler inspelade på DVD-, CD- eller USB-enheter går att spela. Videofilformat som stöds Real RMVB (Endast modeller för ASEAN och Taiwan) Real RMVB-logotypen är ett varumärken eller ett registrerat varumärke som tillhör RealNetworks, Inc. DivX Plus HD DivX Certified för att spela DivX och DivX Plus TM HD (H.264/MKV)-video upp till 1080p HD inklusive premiuminnehåll. * * Obs! Den här DivX -certifierade enheten måste registreras för att kunna spela DivX Video-on-Demand (VOD). Generera först DivX VOD-registreringskoden för din enhet och skicka in den under registreringen. Viktigt: DivX VOD-innehållet skyddas av ett DivX DRM (Digital Rights Management)-system som begränsar uppspelningen till registrerade DivX-certifierade enheter. Om du försöker spela upp DivX VOD-innehåll som inte godkänts för din enhet, visas meddelandet Authorization Error och ditt innehåll kommer inte att kunna spelas. Läs mer på Spelarens DivX VOD-registreringskod visas på HOME MENU Initial Setup Playback DivX VOD DRM Registration Code (sidan 39). Antalet visningar är begränsat för vissa DivX VODfiler. När sådana filer spelas på denna spelare är det återstående antalet visningar som visas. Filer för vilka antalet återstående visningar är 0 kan inte spelas (This DivX rental has expired visas). Filer för vilka antalet visningar inte är begränsat kan spelas hur många gånger du vill (det återstående antalet visningar visas inte). YouTube YouTube TM är ett varumärke som tillhör Google Inc. 10 Sv

11 Tabell över spelbara filformat Spelbara filformat (Filnamnstillägg) MP3 (.mp3) WMA 2 (.wma) AAC 3 (.m4a) WAV (.wav) FLAC (.flac) Monkey's Audio (.ape) JPEG (.jpg/.jpeg) MPO (.mpo) PNG (.png) GIF (.gif) BD-R/RE/-R DL/ RE DL/-R LTH, DVD-R/RW/-R DL/ +R/+RW/+R DL, CD-R/RW Spelbara medier USB-enheter 1 Nätverk Filspecifikationer Samplingsfrekvenser: upp till 48 khz Bitflöde: upp till 320 kbps Ljudtyp: MPEG-1 Audio Layer 3 Samplingsfrekvenser: upp till 48 khz Bitflöde: upp till 192 kbps Ljudtyp: WMA version 9 Samplingsfrekvenser: upp till 96 khz Bitflöde: upp till 192 kbps Ljudtyp: MPEG4-AAC Samplingsfrekvenser: upp till 192 khz Kvantifierat bitflöde: 16 bit, 24 bit Kanal: 2ch Samplingsfrekvenser: upp till 192 khz Kvantifierat bitflöde: 16 bit, 24 bit Kanal: flera kanaler Samplingsfrekvenser: upp till 192 khz Kvantifierat bitflöde: 16 bit Kanal: 2ch Högsta upplösning: 4000 x 3000 pixlar 3D-bild Högsta upplösning: 2048 x 1024 pixlar Animerade PNG-filer stöds inte. Högsta upplösning: 2048 x 1024 pixlar Animerade GIF-filer stöds inte. Roterande filer stöds inte. 01 Svenska Dansk Suomi DivX (.avi/.divx/.mkv) MP4 (.mp4) WMV (.wmv) AVI (.avi) 3GP (.3gp) FLV (.flv) Versioner som stöds: via DivX PLUS HD Maximal upplösning: Upp till 1920 x 1080 (DivX PLUS HD) Upp till 1280 x 720 (MKV) Maximal upplösning: Upp till 1920 x 1080 Video: MPEG4, MPEG-4 AVC (nivå 4.1) Ljud: AAC, MP3 Maximal upplösning: Upp till 1280 x 720 Video: WMV9, WMV9AP (VC-1) Ljud: WMA Maximal upplösning: Upp till 1920 x 1080 Video: MPEG4 Ljud: MP3, AAC Video: H.263, MPEG4, H.264 Ljud: MPEG-4 AAC Video: Sorenson H.263 (FLV1), VP6 (FLV4), H.264 Ljud: MP3, AAC 11 Sv

12 01 Spelbara filformat (Filnamnstillägg) RMVB 4 (.rm/.rmvb) Obs! BD-R/RE/-R DL/ RE DL/-R LTH, DVD-R/RW/-R DL/ +R/+RW/+R DL, CD-R/RW Spelbara medier USB-enheter 1 1. Den här enheten stöder filsystemen FAT16, FAT32 och NTFS. 2. WMA Pro, Lossless och Voice stöds inte. 3. Apple lossless-kodning stöds inte. 4. Endast modeller för ASEAN och Taiwan. Nätverk Filspecifikationer Maximal upplösning: Upp till 1280 x 720 Video: RealVideo Ljud: RealAudio, AAC Beroende på filstruktur, serverkapacitet och nätverksmiljö kanske det inte är möjligt att spela upp vissa filer, även de som anges i tabellen över spelbara filformat ovan. Med trådlösa nätverksanslutningar kan bilden beroende på användarmiljön (radiostörningar osv.) avbrytas vid uppspelning av videofiler med hög kvalitet (såsom filen med HD-kvalitet) eller musikfiler med hög kvalitet (såsom 192 khz/24-bitars WAV-filer) på grund av de stora datamängderna som måste överföras. Filer som skyddas av DRM (Digital Rights Management) kan inte spelas (inkluderar inte DivX VOD-filer). AVCHD-innehåll kan inte spelas upp via LAN. 12 Sv

13 Namn på delar och funktioner 01 Fjärrkontroll STANDBY/ON Tryck för att stänga av och slå på strömmen. 2 CONTINUED Används för att fortsätta uppspelningen från ett visst läge. (sidan 28) 3 AUDIO (sidan 24) 4 SUBTITLE (sidan 24) 5 CD/SACD För hybridskivor, tryck för att växla mellan CD- och SACD-lagren. (sidan 24) 6 REPEAT (sidan 22) 7 A-B (sidan 22) 8 YouTube Spela videon på YouTube. (sidan 35) 9 (sidan 22) STOP (sidan 21) 11 REV (sidan 22) 12 TOP MENU Tryck för att visa den översta menyn för BD-ROM eller DVD-Video. 13 / / / Välj objekt, ändra inställningar och flytta markören. ENTER Tryck för att utföra det valda objektet eller ange en ändrad inställning osv. 14 HOME MENU (sidan 36) 15 Färgknappar Använd dessa för att navigera i BD- ROM-menyerna. PROGRAM (sidan 23) BOOK MARK (sidan 23) ZOOM (sidan 23) INDEX (sidan 23) 16 Sifferknappar Välj och spela titeln/kapitlet/spåret du vill visa eller lyssna på och välj objekt på menyer. 17 CLEAR Tryck för att ta bort siffra osv. 18 OPEN/CLOSE Öppnar eller stänger skivfacket. 19 DISPLAY (sidan 24) 20 Miracast Visa skärmen i Miracast/Wi-Fi Directläget (sidan 32) 21 FL DIMMER Tryck för att ändra ljusstyrkan på frontpanelens skärm (fyra nivåer). 22 SHORT SKIP Tryck under uppspelning för att flytta fram 30 sekunder. (sidan 22) 23 REPLAY Tryck under uppspelning för att flytta tillbaka 10 sekunder. (sidan 22) 24 HDMI Växla upplösning på videosignalerna från uttaget HDMI OUT terminal (sidan 37). 25 / / (sidan 22) 26 (sidan 21) 27 FWD (sidan 22) 28 POP UP MENU/MENU Tryck för att visa menyerna för BD-ROM eller DVD-Video. 29 RETURN Tryck för att återgå till föregående skärm. 30 FUNCTION (sidan 27) Svenska Dansk Suomi 13 Sv

14 01 Frontpanel STANDBY/ON Tryck för att stänga av och slå på strömmen. 2 Skivfack 3 Frontpanelens skärm 4 Återställningsknapp Om det inte går att stänga av strömmen (ställa på standby), tryck in den här knappen med en smal pinne. Enheten startar om och fungerar igen. 5 Fjärrstyrningssensor Rikta fjärrkontrollen mot denna och använd den inom cirka 7 meters avstånd. Spelaren kan ha svårt att fånga upp signaler från fjärrkontrollen om det finns lysrörsbelysning i närheten. Flytta då spelaren en bit bort från lysrörsbelysningen. 6 OPEN/CLOSE Öppnar eller stänger skivfacket. 7 Stoppa uppspelningen. 8 USB-anslutning (sidan 18) 9 Starta uppspelning. Bakre panel Uttaget DIGITAL OUT (COAXIAL) (sidan 18) 2 Uttagen AUDIO OUT (sidan 18) 3 Uttaget HDMI OUT (sidan 15) 4 Uttaget LAN (10/100) (sidan 19) 5 USB-anslutning (sidan 18) 6 AC IN (sidan 19) 14 Sv

15 Kapitel 2 Anslutning Se till att du stänger av strömmen och drar ut strömkabeln ur eluttaget innan du ansluter eller ändrar anslutningarna. Efter anslutning utförs inställningarna på menyn Setup Navigator eller Initial Setup enligt ansluten kabeltyp (sidan 20). Se även bruksanvisningen för den enhet som ansluts. Ansluta med hjälp av en HDMI-kabel Ljud- och bildsignalerna går att överföra till HDMIkompatibla enheter som digitala signaler utan att förlora ljud- eller bildkvalitet. Obs! Utför inställningarna på menyn Setup Navigator enligt ansluten HDMI-kompatibel enhet (sidan 20). 1080p-videosignaler kanske inte skickas ut beroende på använd HDMI-kabel. Om HDMI Den här använder har HDMI -teknik (High-Definition Multimedia Interface). HDMI, HDMI-logotypen och HDMI High-Definition Multimedia Interface är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing, LLC i USA och andra länder. Spelaren stöder Deep Color. Vanliga spelare kan överföra en videosignal med 8-bitars djup i formatet YCbCr 4:4:4 eller RGB, medan spelare som stöder Deep Color kan överföra en videosignal med över 8-bitars färgbitdjup per färgkomponent. Det går att återge finare färgnyanser när den här spelaren är ansluten till en TV som stöder Deep Color. Den här produkten är kompatibel med x.v.color som kan återge ett färgområde med bred gamut baserat på xvycc-specifikationerna. Spelas videosignaler som uppfyller xvycc -standarden på den här spelaren när den är ansluten till en x.v.color - kompatibel TV osv., förbättras färgåtergivningen och gör det möjligt att återge färger med naturtroget än någonsin tidigare. x.v.color är ett marknadsföringsnamn som ges till produkter som kan återge ett färgområde med bred gamut enligt internationella standarder definierade som xvycc. x.v.color och Sony Corporation. är varumärken som tillhör Spelbara ljudsignaler genom HDMIuttaget Dolby TrueHD Dolby Digital Plus Dolby Digital DTS-HD Master Audio DTS-HD High Resolution Audio DTS Digital Surround Linjär PCM Linjära PCM-ljudsignaler som uppfyller följande krav går att spela: Samplingsfrekvens: 32 khz till 192 khz Antal kanaler: upp till 8 (upp till 6 för 192 khz samplingsfrekvens) DSD-ljud AAC Vid anslutning till en DVI-enhet Det är inte möjligt att ansluta DVI-enheter (bildskärmar, till exempel) som inte är kompatibla med HDCP. HDCP är en specifikation för att skydda audiovisuellt innehåll över DVI-/HDMIgränssnittet. Inga ljudsignaler matas ut. Den här spelaren är utformad för anslutning med HDMI-kompatibla enheter. När du är ansluten till en DVI-enhet kanske den inte fungerar korrekt beroende på DVI-enheten. 02 Svenska Dansk Suomi 15 Sv

16 02 Om styrningsfunktion med HDMI Funktionerna fungerar när en styrfunktion med en HDMIkompatibel Pioneer-TV eller AV-system (AV-receiver eller förstärkare osv.) ansluts till spelaren med en HDMI-kabel. Se även TV:ns och AV-systemets bruksanvisning (AVreceiver eller förstärkare osv.). Använda styrningsfunktionen med HDMI Styrningsfunktionen med HDMI fungerar när styrningsfunktionen med HDMI är inställd på On för alla enheter anslutna med HDMI-kablar. När anslutningarna och inställningarna för alla produkter är klara, kontrollera att spelarens bild skickas till TV:n. (Kontrollera även efter byte av de anslutna enheterna och vid in- och/eller urkoppling av HDMI-kablarna.) Styrningsfunktionen med HDMI kanske inte fungerar ordentligt och spelarens bild inte skickas till TV:n korrekt. Anslut en High Speed HDMI / TM -kabel när du använder ARC-funktionen. Styrningsfunktionen med HDMI kanske inte fungerar ordentligt om andra HDMI-kablar används. På en del modeller kallas styrningsfunktionen med HDMI för KURO LINK eller HDMI Control. Styrningsfunktionen med HDMI fungerar inte med enheter från andra tillverkare, även om den här spelaren är ansluten med en HDMI-kabel. Vad styrningsfunktionen med HDMI kan göra Styra spelaren med TV:ns fjärrkontroll Spelarfunktioner såsom starta och stoppa uppspelning och visa menyerna går att utföra från TV:n. Spelaren uppspelningsbild visas på TV-skärmen. (Funktionen Auto-select) Ingången växlar automatiskt på TV:n och AV-systemet (AV-receivern eller förstärkaren osv.) när uppspelning startat på spelaren eller om HOME MENU visas. När ingången växlar visas uppspelningsbilden, HOME MENU på TV:n. Strömmen till TV:n och spelaren stångs av och slås på automatiskt. (Samtidig strömfunktion) När uppspelning startas på spelaren eller om HOME MENU visas när TV:ns ström är avstängd, slås den på automatiskt. När TV:ns ström stängs av, stängs spelaren ström av automatiskt. Sound Retriever Link Sound Retriever Link Sound Retriever Link är en funktion för förbättring av ljudkvaliteten som automatiskt justerar komprimerad ljudkvalitet för den anslutna AV-receivern med styrningsfunktionen med HDMI. Funktionen Sound Retriever Link ger ljud med bättre kvalitet genom att ställa in den anslutna AV-receiverns Sound Retriever-funktion automatiskt. Funktionen Sound Retriever Link på den här spelaren fungerar endast i följande situationer. Vid uppspelning över ett nätverk eller innehåll på en USB-enhet genom en dator. En Pioneer AV-receiver kompatibel med funktionen Sound Retriever Link är ansluten med en HDMI-kabel och spelaren är inställd enligt nedan (sidan 38). Control: On Se även AV-receiverns bruksanvisning. Se på Pioneers webbplats vilka AV-receivrar som är kompatibla med funktionen Sound Retriever Link. Viktigt Anslut spelaren direkt till en Pioneer AV-receiver som är kompatibel med Sound Retriever Link. Funktionsfel kan uppstå om du bryter en direktanslutning till en förstärkare eller en AV-konverter (som t.ex. en HDMIomkopplare). Stream Smoother Link Om Stream Smoother Link Stream Smoother Link är en funktion som förbättrar bildkvaliteten för videoinnehåll på nätverk med styrningsfunktionen med HDMI. Funktionen Stream Smoother Link ger en hög bildkvalitet med mindre brus genom att ställa in den anslutna AV-receiverns Stream Smoother-funktion automatiskt. Funktionen Stream Smoother Link på den här spelaren fungerar endast i följande situationer. Vid uppspelning av en videoströmningstjänst på ett nätverk eller datorinnehåll lagrat på ett medium. En Pioneer AV-receiver kompatibel med funktionen Stream Smoother Link är ansluten med en HDMIkabel och spelaren är inställd enligt nedan (sidan 38). Se även AV-receiverns bruksanvisning. Control: On Se på Pioneers webbplats vilka AV-receivrar som är kompatibla med funktionen Stream Smoother Link. Viktigt Anslut spelaren direkt till en Pioneer AV-receiver som är kompatibel med Stream Smoother Link. Funktionsfel kan uppstå om du bryter en direktanslutning till en förstärkare eller en AVkonverter (som t.ex. en HDMI-omkopplare). 16 Sv

17 Ansluta en TV Läs Ansluta en AV-receiver eller förstärkare på sidan 17 om att ansluta en AV-receiver eller förstärkare med en HDMIkabel. Viktigt Håll i kontakten när du tar ut och sätter i kabeln. Är kontakten belastad kan detta leda till felaktig kontakt och bortfall av videosignalen. Den bakre panelen HDMI-kabel (finns i fackhandeln) Till HDMIingången TV Vänd kontakten rätt och för den rakt in i uttaget. Det går även att ansluta en AVreceiver eller förstärkare med en HDMI-kabel. Signalens riktning Ansluta en AV-receiver eller förstärkare Anslut till en AV-receiver eller förstärkare för surroundljud med Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, Dolby Digital, DTS-HD Master Audio, DTS-HD High Resolution Audio, DTS Digital Surround, LPCM, AAC eller DSD. Se även AVreceiverns eller förstärkarens bruksanvisning för anvisningar om anslutning av TV:n och högtalarna till AVreceivern eller förstärkaren. Viktigt Håll i kontakten när du tar ut och sätter i kabeln. Är kontakten belastad kan detta leda till felaktig kontakt och bortfall av videosignalen. HDMI-kabel (finns i fackhandeln) HDMI-kabel (finns i fackhandeln) Till HDMIingången Från HDMIutgången Den bakre panelen AV-receiver eller förstärkare Till HDMIingången Vänd kontakten rätt och för den rakt in i uttaget. TV Signalens riktning 02 Svenska Dansk Suomi 17 Sv

18 UT 02 Ansluta ljudkablarna Ansluta en AV-receiver eller förstärkare med en koaxial digital ljudkabel Koaxial digital ljudkabel (finns i fackhandeln) Signalens riktning Till koaxial digital ljudingång Den bakre panelen Vit Röd Det går även att ansluta 2-kanals analogt ljud. Ljudkabel (finns i fackhandeln) Till ljudingången Ansluta en USB-enhet Viktigt Var noga med att stänga av spelaren innan du ansluter eller kopplar bort USB-enheter. Om du använder en extern hårddisk som extern lagringsenhet ska hårddisken vara påslagen innan spelaren startas. Om USB-enheten är skrivskyddad, se till att inaktivera skrivskyddet. När du ansluter USB-kabeln ska du hålla i kontakten, vända den rätt i förhållande till uttaget, och föra in den rakt. Om kontakten belastas för mycket kan det leda till dålig kontakt vilket kan innebära att data inte kan skrivas på USB-enheten. Dra inte ut nätsladden om en USB-enhet är ansluten och spelaren slås på. Spelarens frontpanel AV-receiver eller förstärkare Ansluta komponenter till USB-porten Om USB-enheter USB-enheter som kan anslutas till spelaren anges nedan. USB 2.0-kompatibel USB-enhet (kapacitet på 1 GB eller mer, 2 GB eller mer rekommenderas) eller HDD (kapacitet på 2 TB eller mindre) Filsystem: FAT16, FAT32 eller NTFS USB-enhet Hårddisk etc. USB-kabel (finns att köpa i fackhandeln) Den bakre panelen Obs! Enheter formaterade med ett annat filsystem än ovanstående kan inte användas. USB-enheter kanske inte känns igen om de innehåller flera partitioner. Vissa USB-enheter kanske inte fungerar med den här spelaren. Funktion kan inte garanteras för USB-enheter. USB-enhet Hårddisk etc. USB-kabel (finns att köpa i fackhandeln) Obs! Enheten kanske inte fungerar om den är ansluten till en USB-port med en minneskortläsare eller en USBhubb. Använd en USB-kabel med en längd på 2 meter eller mindre. 18 Sv

19 Ansluta till nätverket via LAN-uttaget Genom att ansluta den här spelaren till nätverket via LANuttaget eller trådlöst går det att spela upp bild-, ljud- och videofiler som är lagrade på komponenter i nätverket, inklusive datorn, med HOME MEDIA GALLERY-uttagen. Sätt på DHCP-serverfunktionen på din router. Om din router inte har den inbyggda DHCP-serverfunktionen, måste du göra nätverksinställningarna manuellt. Se Ställa in IP-adressen på sidan 40 för mer information. Obs! Se bruksanvisningen till den utrustning du har anslutit. Anslutningsmetoderna kan variera för olika internetinstallationer. För bredbandsuppkoppling krävs ett avtal med en internetleverantör. För ytterligare information, kontakta närmaste internetleverantör. Observera att Pioneer inte ansvarar för kommunikationsfel eller -problem i relaterade till användarens nätverksanslutning eller anslutna enheter. Kontakta leverantören eller tillverkaren av de anslutna enheterna. Ansluta med nätverkskabel (trådbundet nätverk) Anslut receiverns LAN-uttag till LAN-uttaget på routern (med eller utan inbyggd DHCP-serverfunktion) med en vanlig LAN-kabel (CAT 5 eller högre). Den bakre panelen Specifikationer för LAN-uttaget LAN-uttag: Ethernetuttag (10BASE-T/100BASE-TX) Ansluta till ett trådlöst lokalt nätverk Anslutningen till det trådlösa nätverket måste ske manuellt Se Trådlös nätverksanslutning på sidan 43 för mer information. Dator Internet WAN Anslut strömkabeln Strömkabeln ska sättas i sist av allt, efter att alla anslutningar mellan enheter har slutförts. Den bakre panelen Modem Router 02 Svenska Dansk Suomi Nätverkskabel (finns att köpas i fackhandeln) Modem Internet Till vägguttaget. Strömkabel (medföljer) Dator LAN WAN Router Nätverkskabel (finns att köpas i fackhandeln) 19 Sv

20 03 Kapitel 3 Komma igång Göra inställningar på menyn Setup Navigator Var noga med att utföra dessa inställningar när du använder spelaren i följande situationer. När du använder spelaren för första gången. Efter Initial Setup-format. Viktigt Innan du slår på strömmen, kontrollera att anslutningarna mellan spelaren och andra enheter är korrekta. Också, slå på strömmen till de enheter som är anslutna till spelaren innan du slår på strömmen till spelaren. När du använder en Pioneer TV eller frontprojektor som är kompatibel med Control-funktionen ska du aktivera Control på den anslutna enheten innan du sätter på spelaren. Om Setup Navigator-menyn inte visas Tryck på HOME MENU för att visa Home Menu, välj Initial Setup Setup Navigator Starta och tryck sedan på ENTER. 3 Starta Setup Navigator. Tryck på ENTER. Setup Navigator startar. 4 Välj önskat menyspråk. Använd / för att välja, tryck sedan på ENTER. När en Pioneer TV, som är kompatibel med styrfunktionen, är ansluten till spelarens HDMI OUTuttag importeras språkinställningarna från Pioneer TV:ns språkinställningar innan Setup Navigator startar. 5 Välj lämplig upplösning för den anslutna TV:n. Använd / för att välja, tryck sedan på ENTER. 6 Välj lämplig aspekt för den anslutna TV:n. Använd / för att välja, tryck sedan på ENTER. 7 Stäng menyn Setup Navigator. Tryck på ENTER. Setup Navigator avslutas och inställningen sparas. Tryck på RETURN för att gå tillbaka till föregående skärm. 1 Sätt på TV:n och ändra inmatning. Se TV:ns bruksanvisning för detaljer om du använder TV:n. 2 Slå på spelarens ström. Tryck på STANDBY/ON. Kontrollera att menyn Setup Navigator visas. 20 Sv

SBX-300. Soundbarsystem Lydbjælkesystem Soundbar-kaiutinjärjestelmä. Bruksanvisning / Brugsanvisning / Käyttöohjeet

SBX-300. Soundbarsystem Lydbjælkesystem Soundbar-kaiutinjärjestelmä. Bruksanvisning / Brugsanvisning / Käyttöohjeet SBX-300 Soundbarsystem Lydbjælkesystem Soundbar-kaiutinjärjestelmä Upptäck fördelarna med att registrera din produkt online på http://www.pioneer.se Oplev fordelene ved at registrere dit produkt online

Lisätiedot

2-109-348-01. DVD- hembiosystem. Användningsinstruktioner Käyttöohjeet Brugsanvisning DAV-SB100. 2004 Sony Corporation

2-109-348-01. DVD- hembiosystem. Användningsinstruktioner Käyttöohjeet Brugsanvisning DAV-SB100. 2004 Sony Corporation 2-109-348-01 DVD- hembiosystem Användningsinstruktioner Käyttöohjeet Brugsanvisning SU FN DN DAV-SB100 2004 Sony Corporation Säkerhet VARNING: FÖRHINDRA ELDSVÅDA OCH ELEKTRISKA STÖTAR GENOM ATT INTE UTSÄTTA

Lisätiedot

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Nr/Nro: 38-1259 Modell/Malli: S-420R SE Användningsområde Med hjälp av scartväxeln kan du ansluta fyra

Lisätiedot

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE Ver. 001-200303 USB 2.0 kort Modell/Malli FT-UPC-124V Nr/Nro: 32-4468 USB 2.0 kortti SE Läs igenom anvisningen före installation. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel

Lisätiedot

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas DVD RDS AV-MOTTAGARE DVD RDS AV-MODTAGER DVD RDS AV -VASTAANOTIN AVH-270BT AVH-170DVD Svenska Syftet med den här guiden är att leda dig genom enhetens mest

Lisätiedot

Installation / Asennusohje SO-3396-V

Installation / Asennusohje SO-3396-V Installation / Asennusohje SO-3396-V SO-3396-V SO-3303 Black / Svart / Musta (0V) Connector / Skruv / Liitinruuvi 19. 0V Red / Röd / Punainen (+12V) 20. 12V Green / Grön / Vihreä (CLK) 29. CLK Yellow /

Lisätiedot

Contents. Felsökning. Dokumentation...7. Introduktion till den här handboken...8. Felsökning...10

Contents. Felsökning. Dokumentation...7. Introduktion till den här handboken...8. Felsökning...10 Contents Dokumentation...7 Tryckt dokumentation... 7 Elektronisk dokumentation... 7 Viktigt... 7 Introduktion till den här handboken...8 Felsökning Felsökning...10 Datorn... 10 Vad ska jag göra om datorn

Lisätiedot

XV-C3SL DVD VIDEO PLAYER DVD-SPELARE DVD-SOITIN DVD-VIDEOAFSPILLER INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING KÄYTTÖHJE INSTRUKTIONSBOG LET0213-004A [EN] XV-C3

XV-C3SL DVD VIDEO PLAYER DVD-SPELARE DVD-SOITIN DVD-VIDEOAFSPILLER INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING KÄYTTÖHJE INSTRUKTIONSBOG LET0213-004A [EN] XV-C3 DVD VIDEO ER DVD-SPELARE DVD-SOITIN DVD-VIDEOAFSPILLER XV-C3SL TOP STANDBY - AMP XV-C3 INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING KÄYTTÖHJE INSTRUKTIONSBOG LET023-004A [EN] Varningar, att observera och övrigt Varoitukset,

Lisätiedot

Innehåll. Säkerhetsföreskrifter. Förberedelse. Avsedd användning. Strömkälla. Placering av TV:n. Nätsladd och kontakt

Innehåll. Säkerhetsföreskrifter. Förberedelse. Avsedd användning. Strömkälla. Placering av TV:n. Nätsladd och kontakt Innehåll Säkerhetsföreskrifter... 1 Miljöinformation... 3 TV-funktioner... 3 Inkluderade tillbehör... 3 Titta på TV... 4 TV:ns kontrollknappar och drift... 4 Fjärrkontroll... 5 Använda en modul för Common

Lisätiedot

Personal Audio System

Personal Audio System 2-023-041-72 (1) Personal Audio System Bruksanvisning sidan 2 SE Den här bruksanvisningen beskriver hur du använder spelaren. För information om hur du använder den medföljande programvaran SonicStage,

Lisätiedot

TH-U1 INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG DVD DIGITAL CINEMA SYSTEM

TH-U1 INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG DVD DIGITAL CINEMA SYSTEM DVD DIGITAL CINEMA SYSTEM DVD DIGITALT BIOGRAFSYSTEM DIGITAALINEN DVD-KOTITEATTERIJÄRJESTELMÄ DVD DIGITALT BIOGRAF SYSTEM TH-U1 Består av XV-THU1, SP-THU1W, SP-THU1F och SP-THU1C Sisältää seuraavat osat:

Lisätiedot

Svenska... FIN. Suomalainen... Danske...

Svenska... FIN. Suomalainen... Danske... Radio CD Bluetooth Svenska... Suomalainen... Danske... S FIN DK 1 Användningsföreskrifter................................................................... S.2 Allmän beskrivning......................................................................

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi PAKKAUSSELOSTE AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä.

Lisätiedot

Maksaaksesi varausmaksun sinun täytyy rekisteröityä myyjäksi. Aloita klikkaamalla linkkiä Julmarknaden Joulumarkkinat

Maksaaksesi varausmaksun sinun täytyy rekisteröityä myyjäksi. Aloita klikkaamalla linkkiä Julmarknaden Joulumarkkinat För att kunna betala en platsreservation måste du registrera dig som säljare. Börja med att klicka på länken Julmarknaden Joulumarkkinat Om du har problem med något gällande reservationen, vänligen kontakta

Lisätiedot

P-0500 autokameran käyttöohje

P-0500 autokameran käyttöohje P-0500 autokameran käyttöohje Osat 1 LED valot 2 Linssi 3 Korttipaikka 4 Ilmaisinvalo 5 Mikrofoni 6 LCD näyttö 7 Kaiutin 8 Asennustelineen kiinnitys 9 Nollaus näppäin (Reset) 10 Päälle/pois kytkin 11 Valikko

Lisätiedot

2-663-955-42 (1) D-NE330/NE331/NE330LIV3. Bruksanvisning. Käyttöohjeet. ATRAC CD Walkman. Portable CD Player. 2005 Sony Corporation

2-663-955-42 (1) D-NE330/NE331/NE330LIV3. Bruksanvisning. Käyttöohjeet. ATRAC CD Walkman. Portable CD Player. 2005 Sony Corporation 2-663-955-42 (1) D-NE330/NE331/NE330LIV3 Bruksanvisning SE Käyttöohjeet FI ATRAC CD Walkman Portable CD Player 2005 Sony Corporation VARNING Utsätt inte den här apparaten för regn eller fukt för att undvika

Lisätiedot

Personal Audio System

Personal Audio System 3-046-452-73 (2) Personal Audio System Bruksanvisning sidan 2 SE Käyttöohjeet sivu 2 FI SE FI ZS-D55 2000 Sony Corporation VARNING! Utsätt inte enheten för regn och fukt så undviker du risk för brand och/eller

Lisätiedot

D90 Användarmanual Käyttöohje

D90 Användarmanual Käyttöohje D90 Användarmanual Käyttöohje Läs denna användarmanual och säkerhetsanvisningarna noga innan bryggaren tas i bruk! Lue nämä käyttöohjeet sekä turvaohjeet ennen kuin alat käyttää keitintä! PÅ/AV brytare

Lisätiedot

Multiportti KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING. Modell/Malli: NS190. Nr/Nro: Ver:

Multiportti KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING. Modell/Malli: NS190. Nr/Nro: Ver: KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Multiport Multiportti Modell/Malli: NS190 Nr/Nro: 32-6826 Ver: 001-200510 2 SE Bruksanvisning Multiport Artikelnummer: 32-6826, modell: NS190 Läs igenom hela bruksanvisningen

Lisätiedot

Arkeologian valintakoe 2015

Arkeologian valintakoe 2015 Sukunimi Kaikki etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Valintatoimiston merkintöjä KAR A (C) Sähköpostiosoite Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Arkeologian valintakoe 2015 Tarkista sivunumeroiden

Lisätiedot

Nätverkskort PCI PCI-verkkokortti

Nätverkskort PCI PCI-verkkokortti KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Nätverkskort PCI PCI-verkkokortti Modell/Malli: SOHO-FAST/RE Nr/Nro: 38-5000 Ver. 001-200503 SE Presentation 100Base-TX med överföringshastighet upp till 10/100Mbps (Full duplex)

Lisätiedot

2-318-768-41 (1) D-NF420/NF421. Bruksanvisning. Käyttöohjeet. ATRAC CD Walkman FM/AM. Portable CD Player. 2004 Sony Corporation

2-318-768-41 (1) D-NF420/NF421. Bruksanvisning. Käyttöohjeet. ATRAC CD Walkman FM/AM. Portable CD Player. 2004 Sony Corporation 2-38-768-4 () D-NF420/NF42 Bruksanvisning SE Käyttöohjeet FI ATRAC CD Walkman FM/AM Portable CD Player 2004 Sony Corporation VARNING För att undvika risk för brand eller elchock bör du se till att du inte

Lisätiedot

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

Webee Wireless N Router

Webee Wireless N Router Pika-asennusohje v1.1 Wireless N Router (Laiteversio 2) Pikaopas auttaa sinua pääsemään alkuun laitteen käytössä. Tässä neuvotaan perustoiminnot kuten laitteen kytkeminen tietokoneeseen ja laajakaistamodeemiin

Lisätiedot

Smartphone-mottagare / Smartphone Receiver / Smartphone Receiver

Smartphone-mottagare / Smartphone Receiver / Smartphone Receiver Bruksanvisning Brugervejledning Käyttöopas Smartphone-mottagare / Smartphone Receiver / Smartphone Receiver SPH-DA120 Glöm inte att registrera produkten på www.pioneer.se (eller www.pioneer.eu) Glem ikke

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Lung test gas CO/He AGA 0,28 %, 9,3% lääkkeellinen kaasu, puristettu. Hiilimonoksidi (CO), helium (He)

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Lung test gas CO/He AGA 0,28 %, 9,3% lääkkeellinen kaasu, puristettu. Hiilimonoksidi (CO), helium (He) Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Lung test gas CO/He AGA 0,28 %, 9,3% lääkkeellinen kaasu, puristettu Hiilimonoksidi (CO), helium (He) Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Addex-Natriumklorid 235 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten. Natriumkloridi

PAKKAUSSELOSTE. Addex-Natriumklorid 235 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten. Natriumkloridi PAKKAUSSELOSTE Addex-Natriumklorid 235 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten Natriumkloridi Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita

Lisätiedot

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Ennen Elis-korkkiruuvin ensimmäistä käyttökertaa: On suositeltavaa käydä käyttöohje huolellisesti läpi, jotta korkkiruuvisi toimisi pitkään ja hyvin. Tutki, ettei korkkiruuvisi

Lisätiedot

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE Ver. 001-200303 Multiport USB 2.0 för 2.5 hdd Nr/Nro: 32-6826 Modell/Malli: BF-2043 USB 2.0 -kotelo 2.5 :n ulkoiselle kiintolevylle 1. Beskrivning Lättmonterat chassi, för

Lisätiedot

Kehoa kutkuttava seurapeli

Kehoa kutkuttava seurapeli Kehoa kutkuttava seurapeli Pelaajia: 2-5 henkilöä tai joukkuetta Peliaika: 30 45 min Välineet: pelilauta, 112 korttia, kaksi tavallista noppaa, yksi erikoisnoppa ja viisi pelinappulaa. Kisa Pelin tarkoituksena

Lisätiedot

TT-THERMO motorvärmare. Installation och bruksanvisning v2.0

TT-THERMO motorvärmare. Installation och bruksanvisning v2.0 TT-THERMO motorvärmare Installation och bruksanvisning v2.0 Importör: Address: Web: Email: Mob: Innehåll Leveransen innehåller: 2 Funktion OBS! Använd inte värmaren utan kylvätska. 3 Lämmittimien tekniset

Lisätiedot

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver.

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver. Torgmöte 3½ 3.3 kl. 12:30-14 i Saima, stadshuset Kim Mäenpää presenterade projektet Skede 1 av HAB och torgparkeringen Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas

Lisätiedot

RX-E11S/RX-E12B INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG

RX-E11S/RX-E12B INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG Svenska HOME CINEMA CONTROL CENTER KONTROLLCENTRAL FÖR HEMMABIO KOTITEERIN OHJAUSKESKUS HJEMMEBIO RECEIVER RX-E11S/RX-E12B Suomi Dansk INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG LVT1301-003A

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Proctosedyl rektaalivoide hydrokortisoni, sinkokaiinihydrokloridi, framysetiinisulfaatti ja aeskuliini

PAKKAUSSELOSTE. Proctosedyl rektaalivoide hydrokortisoni, sinkokaiinihydrokloridi, framysetiinisulfaatti ja aeskuliini PAKKAUSSELOSTE Proctosedyl rektaalivoide hydrokortisoni, sinkokaiinihydrokloridi, framysetiinisulfaatti ja aeskuliini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä

Lisätiedot

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE HAE VALTIONTUKEA ANSÖK OM STATSBIDRAG Tukea hakeva organisaatio Sökande organisation Organisaationumero Organisationsnummer Osoite Adress Yhteyshenkilö

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN Hyvä kotiväki Koti ja perhe ovat lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö. Kodin ohella päivähoidon on oltava turvallinen paikka, jossa lapsesta sekä

Lisätiedot

LCD Colour TV. Snabbstartguide Bruksanvisning. Hurtig startvejledning Brugervejledning

LCD Colour TV. Snabbstartguide Bruksanvisning. Hurtig startvejledning Brugervejledning 4-102-497-31(1) LCD Colour TV Snabbstartguide Bruksanvisning Innan du använder TV:n bör du läsa avsnittet Säkerhetsinformation i den här bruksanvisningen. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. Hurtig

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 345/2013 vp Osasairauspäivärahan maksaminen vuosiloman ajalta Eduskunnan puhemiehelle Sairausvakuutuslain mukaan osasairauspäivärahaa maksetaan vähintään 12 arkipäivän yhtäjaksoiselta

Lisätiedot

LCD Digital Colour TV

LCD Digital Colour TV 2-682-331-53(1) K LCD Digital Colour TV LCD Digital Colour TV Bruksanvisning Läs avsnittet Säkerhetsinformation i denna bruksanvisning innan TV:n används. Spara bruksanvisningen för framtida referens.

Lisätiedot

LCD Digital Colour TV

LCD Digital Colour TV 2-889-390-54(1) K LCD Digital Colour TV Bruksanvisning Läs avsnittet Säkerhetsinformation i denna bruksanvisning innan TV:n används. Spara bruksanvisningen för framtida referens. SE Betjeningsvejledning

Lisätiedot

Bruksanvisning Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Kompakt stereosystem Kompakt stereo-system Kompakti stereojärjestelmä

Bruksanvisning Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Kompakt stereosystem Kompakt stereo-system Kompakti stereojärjestelmä Bruksanvisning Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Kompakt stereosystem Kompakt stereo-system Kompakti stereojärjestelmä Model No. SC-HC58 SVENSKA DANSK SUOMI Tack för ditt val av denna produkt. Läs igenom

Lisätiedot

Huom! 1. Kytke laite pois päältä, ennen kuin kiinnität tai irrotat näytön. 2. Älä käännä näyttöä ympäri. KÄYTTÖ

Huom! 1. Kytke laite pois päältä, ennen kuin kiinnität tai irrotat näytön. 2. Älä käännä näyttöä ympäri. KÄYTTÖ Huom! 1. Kytke laite pois päältä, ennen kuin kiinnität tai irrotat näytön. 2. Älä käännä näyttöä ympäri. KÄYTTÖ 1. Kytke laite päälle kääntämällä virtakytkintä. Virranilmaisin syttyy. Kytkin toimii nyt

Lisätiedot

TRIMFENA Ultra Fin FX

TRIMFENA Ultra Fin FX BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE TRIMFENA Ultra Fin FX TASAUSSIIVEKE Ultra Fin FX Artikelnr./nro 31-1766 vers. 001-2003-03 Trimfena/Tasaussiiveke Ultra Fin FX B. Ca 6 mm avstånd till växelhuset. B. Vaihe 2, noin

Lisätiedot

245.20-LS1940.20WWFI Nopeudensäädin Hastighetsregulator

245.20-LS1940.20WWFI Nopeudensäädin Hastighetsregulator PEM1527 3.4.2014 245.20-LS1940.20WWFI Nopeudensäädin Hastighetsregulator FIN Käyttöohje Asennusohje SWE Bruksanvisning Installationsanvisning 1 Turvallisuusohjeet Ainoastaan sähköasennuksn perehtyneet

Lisätiedot

DEH-X8700DAB DEH-X8700BT

DEH-X8700DAB DEH-X8700BT CD RDS-RECEIVER CD RDS-RECEIVER CD RDS -VASTAANOTIN DEH-X8700DAB DEH-X8700BT Bruksanvisning Betjeningsvejledning Käyttöohje Svenska Dansk Suomi Innehållsförteckning Före användning... 3 Komma igång...

Lisätiedot

Mobile HD Snap Camera

Mobile HD Snap Camera Mobile HD Snap Camera Ytterligare information om den här produkten och svar på vanliga frågor återfinns på vår kundtjänsts webbplats. Tätä tuotetta koskevia lisätietoja ja usein esitettyjä kysymyksiä on

Lisätiedot

Ännu större kanalutbud för våra fiber- och kabel-tv-kunder Vieläkin laajempi kanavavalikoima kuitu- ja kaapeli-tv-asiakkaillemme

Ännu större kanalutbud för våra fiber- och kabel-tv-kunder Vieläkin laajempi kanavavalikoima kuitu- ja kaapeli-tv-asiakkaillemme Trevlig sommar! Hauskaa kesää! Ännu större kanalutbud för våra fiber- och kabel-tv-kunder Vieläkin laajempi kanavavalikoima kuitu- ja kaapeli-tv-asiakkaillemme KUNDINFORMATION ASIAKASTIEDOTE 4/2011 Snart

Lisätiedot

Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne. NBS Workshop Antti Paananen

Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne. NBS Workshop Antti Paananen Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne NBS Workshop Antti Paananen 22.11.2013 Sisältö 1. Mitä tähän mennessä on tehty ja missään ollaan NordREG työssä? 2. Millaista poliittista ohjausta hankkeelle on saatu?

Lisätiedot

LTY17, LTY17C Lisätehoyksikkö Extra effektenhet

LTY17, LTY17C Lisätehoyksikkö Extra effektenhet LTY17, LTY17 Lisätehoyksikkö Extra effektenhet 21042016/ZVR-841 Tämä asennus- ja käyttöohje on tarkoitettu saunan, kiukaan, ohjauskeskuksen ja lisätehoyksikön omistajalle tai niiden hoidosta vastaavalle

Lisätiedot

MP3-/WMA-spelare MP3-/WMA-soitin

MP3-/WMA-spelare MP3-/WMA-soitin KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING MP3-/WMA-spelare MP3-/WMA-soitin Modell/Malli: MP562A Nr/Nro: Ver. 002-200411 38-1768 (128 MB) 38-1769 (256 MB) 38-1770 (512 MB) 38-1771 (1 GB) SE Beskrivning MP3/WMA-spelare

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ NORFLEX INJEKTIONESTE ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ NORFLEX INJEKTIONESTE ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos Sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

Maahanmuutto Dokumentit

Maahanmuutto Dokumentit - Yleistä Var kan jag hitta formuläret för? Kysyt, mistä löydät lomakkeen När var ditt [dokument] utfärdat? Kysyt, milloin dokumentti on myönnetty Vart var ditt [dokument] utfärdat? Kysyt, missä dokumentti

Lisätiedot

Ketoconazol Sandoz Shampoo 20 mg/g

Ketoconazol Sandoz Shampoo 20 mg/g PAKKAUSSELOSTE Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien sairauksien hoitamiseksi ilman lääkärin apua. Tästä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. NATRIUMKLORID BRAUN 9 mg/ml injektioneste, liuos natriumkloridi

PAKKAUSSELOSTE. NATRIUMKLORID BRAUN 9 mg/ml injektioneste, liuos natriumkloridi PAKKAUSSELOSTE NATRIUMKLORID BRAUN 9 mg/ml injektioneste, liuos natriumkloridi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

Digital HD Video Camera Recorder

Digital HD Video Camera Recorder 4-424-097-52(1) Digital HD Video Camera Recorder Mer information finns på: Se også: Katso lisätietoja myös osoitteesta: De asemenea, consultaţi: http://www.sony.net/sonyinfo/support/ Bruksanvisning Betjeningsvejledning

Lisätiedot

LCD Colour TV PDP Colour TV

LCD Colour TV PDP Colour TV 2-021-809-34(1) LCD Colour TV/PDP Colour TV KLV-L32M1/KE-P42M1 LCD Colour TV PDP Colour TV Snabbstartguide Bruksanvisning Innan du använder TV:n bör du läsa avsnittet Säkerhetsinformation i den här bruksanvisningen.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1278/2010 vp Osa-aikaeläkkeellä olevien sairauspäivärahaan liittyvien ongelmien korjaaminen Eduskunnan puhemiehelle Jos henkilö sairastuu osa-aikaeläkkeelle jäätyään, putoavat hänen

Lisätiedot

RV-NB20B/RV-NB20W INSTRUCTIONS POWERED WOOFER CD SYSTEM CD-SYSTEM MED POWER WOOFER TEHOBASSOLLA VARUSTETTU CD-JÄRJESTELMÄ WOOFER CD SYSTEM TIL LYSNET

RV-NB20B/RV-NB20W INSTRUCTIONS POWERED WOOFER CD SYSTEM CD-SYSTEM MED POWER WOOFER TEHOBASSOLLA VARUSTETTU CD-JÄRJESTELMÄ WOOFER CD SYSTEM TIL LYSNET Svenska POWERED WOOFER CD SYSTEM CD-SYSTEM MED POWER WOOFER TEHOBASSOLLA VARUSTETTU CD-JÄRJESTELMÄ WOOFER CD SYSTEM TIL LYSNET RV-NB20B/RV-NB20W Suomi Dansk INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG

Lisätiedot

Scheriproct Neo peräpuikko

Scheriproct Neo peräpuikko 1 PAKKAUSSELOSTE Scheriproct Neo peräpuikko Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin alat käyttää Scheriproct Neo -valmistetta. Pakkausseloste sisältää tietoa valmisteen käytön eduista ja siihen

Lisätiedot

Bruksanvisning Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Gebruiksaanwijzing

Bruksanvisning Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Gebruiksaanwijzing Kompakt stereosystem Kompakt stereo-system Kompakti stereojärjestelmä Compact stereosysteem Model No. SC-RS52 SVENSKA DANSK SUOMI NEDERLANDS

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 2-584-934-52(1) Micro HI-FI Component System Bruksanvisning SE Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-CPZ1 2005 Sony Corporation VARNING Utsätt inte den här apparaten för regn eller fukt för att undvika

Lisätiedot

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom.

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom. Kaavoitusjaosto/Planläggningssekti onen 104 21.09.2011 Aloite pysyvien päätepysäkkien rakentamisesta Eriksnäsin alueelle/linda Karhinen ym. / Motion om att bygga permanenta ändhållplatser på Eriksnäsområdet/Linda

Lisätiedot

Personal Audio System

Personal Audio System 2-593-810-72 (1) Personal Audio System Bruksanvisning sidan 2 SE Den här bruksanvisningen beskriver hur du använder spelaren. För information om hur du använder den medföljande programvaran SonicStage,

Lisätiedot

DVD VIDEO PLAYER DVP5140 DVP5142. User manual. Thank you for choosing Philips.

DVD VIDEO PLAYER DVP5140 DVP5142. User manual. Thank you for choosing Philips. DVD VIDEO PLAYER DVP5140 DVP5142 User manual Thank you for choosing Philips. Need help fast? Read your User s Manual first for quick tips that make using your Philips product more enjoyable. If you have

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 399/2007 vp Kansainvälisen adoption rajoitukset Eduskunnan puhemiehelle Lapseksiottamisesta annettua lakia (153/1985) muutettiin vuonna 1996, jotta Suomessa voitiin saattaa voimaan

Lisätiedot

Missa. Mie käväsin niinku kissa kuumassa uunissa. 1 Harjotus. 2 Harjotus. Kunka Missa ellää S.4. Mikä Missa oon? ... Minkälainen Missa oon? ...

Missa. Mie käväsin niinku kissa kuumassa uunissa. 1 Harjotus. 2 Harjotus. Kunka Missa ellää S.4. Mikä Missa oon? ... Minkälainen Missa oon? ... Missa Mie käväsin niinku kissa kuumassa uunissa Kunka Missa ellää S.4 1 Harjotus Mikä Missa oon?.. Minkälainen Missa oon?.. Miksi Missa hääty olla ykshiin niin ushein?.. Missä Liinan mamma oon töissä?

Lisätiedot

Grundläggande manual VSX AV-receiver. > Innan du börjar > Inkoppling > Inställningar > Uppspelning > Delarnas namn

Grundläggande manual VSX AV-receiver. > Innan du börjar > Inkoppling > Inställningar > Uppspelning > Delarnas namn > Innan du börjar > Inkoppling > Inställningar > Uppspelning > Delarnas namn Grundläggande manual VSX-1131 AV-receiver Inkoppling Steg 1: Välj högtalarnas placering... 3 Steg 2: Anslut högtalarna... 9

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 59/2012 vp Ulkomailla äänestämisen helpottaminen Eduskunnan puhemiehelle Ulkomailla äänestäminen on suomalaisissa vaaleissa äänioikeutetulle yhtä tärkeä oikeus kuin kotimaassakin oleskeleville

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ NATRIUMKLORID FRESENIUS KABI 9 MG/ML INFUUSIONESTE ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ NATRIUMKLORID FRESENIUS KABI 9 MG/ML INFUUSIONESTE ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. Jos Sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin puoleen.

Lisätiedot

1. 3 4 p.: Kansalaisjärjestöjen ja puolueiden ero: edelliset usein kapeammin tiettyyn kysymykseen suuntautuneita, puolueilla laajat tavoiteohjelmat. Puolueilla keskeinen tehtävä edustuksellisessa demokratiassa

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 546/2010 vp Kuljettajantutkintojen kilpailuttaminen Eduskunnan puhemiehelle Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi kilpailuttaa kuljettajantutkintojen vastaanottamisen 19 maakunnassa,

Lisätiedot

Bruksanvisning Brugervejledning Käyttöopas DEH-X6600DAB

Bruksanvisning Brugervejledning Käyttöopas DEH-X6600DAB CD RDS-MOTTAGARE CD RDS-MODTAGER CD RDS -RADIOVASTAANOTIN Bruksanvisning Brugervejledning Käyttöopas DEH-X6600DAB Glöm inte att registrera produkten på www.pioneer.se (eller www.pioneer.eu) Glem ikke at

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE Weather Station

KÄYTTÖOHJE Weather Station KN-WS500N A KÄYTTÖOHJE Weather Station Osa I Tässä sääasemassa on 7 eri kielivaihtoehtoa: Englanti, saksa, ranska, italia, espanja, hollanti ja tanska. Sääasemassa on kuusi painiketta: CH, ALERT, MAX/MIN,

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. NATRIUMKLORID BRAUN 9 mg/ml injektioneste, liuos natriumkloridi

PAKKAUSSELOSTE. NATRIUMKLORID BRAUN 9 mg/ml injektioneste, liuos natriumkloridi PAKKAUSSELOSTE NATRIUMKLORID BRAUN 9 mg/ml injektioneste, liuos natriumkloridi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

Portable CD Player. Atrac CD Walkman D-NE (1) Bruksanvisning. Käyttöohjeet

Portable CD Player. Atrac CD Walkman D-NE (1) Bruksanvisning. Käyttöohjeet 2-541-629-42 (1) D-NE520 Bruksanvisning SE Käyttöohjeet FI Atrac CD Walkman Portable CD Player Printed on 100 % recycled paper using VOC (Volatile Organic Compound)-free vegetable oil based ink. Sony Corporation

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Panadol 60 mg, 125 mg ja 250 mg peräpuikko parasetamoli

PAKKAUSSELOSTE. Panadol 60 mg, 125 mg ja 250 mg peräpuikko parasetamoli PAKKAUSSELOSTE Panadol 60 mg, 125 mg ja 250 mg peräpuikko parasetamoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun

Lisätiedot

Miten tehdä tästä tilasta.. joustava ja innostava oppimisympäristö?

Miten tehdä tästä tilasta.. joustava ja innostava oppimisympäristö? Miten tehdä tästä tilasta.. joustava ja innostava oppimisympäristö? Kuva: Kristian Roos Kuva: Arkkitehtitoimisto Kouvo & Partanen Arkkitehdin ensimmäinen luonnos Pictures by Loop.bz - Mie Guldbaek Broens

Lisätiedot

ASENNUSOHJE KÄYTTÖVEDEN LÄMMITYKSEN OHJAUS VST 114/VST 200 MONTERINGSANVISNING VARMVATTENSTYRNING VST 114/VST 200

ASENNUSOHJE KÄYTTÖVEDEN LÄMMITYKSEN OHJAUS VST 114/VST 200 MONTERINGSANVISNING VARMVATTENSTYRNING VST 114/VST 200 ASENNUSOHJE KÄYTTÖVEDEN LÄMMITYKSEN OHJAUS VST 114/VST 200 ----------------------------------------------------------------------------------- MONTERINGSANVISNING VARMVATTENSTYRNING VST 114/VST 200 1516/MT

Lisätiedot

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning Tämä ohje antaa toivottavasti sellaisen kuvan, että jokainen voi asentaa itse CW-suotimen omaan QROlleen. Lähtökohtana on ollut säästää virtaa sekä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1012/2010 vp Eläkkeiden maksun myöhästymiset Eduskunnan puhemiehelle Eläkkeiden maksuissa on ollut paljon ongelmia tänä vuonna. Osa eläkeläisistä on saanut eläkkeensä tililleen myöhässä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 435/2003 vp Kehitysvammaisten koululaisten iltapäivähoito Eduskunnan puhemiehelle Kehitysvammaisten koululaisten iltapäivähoidon osalta on ilmennyt ongelmia ympäri Suomea. Monet kunnat

Lisätiedot

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 212 16.12.2014 Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 1010/05/03/00/2014 SosTe 212 Valmistelija; palvelujohtaja

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 816/2006 vp Yrittäjän sosiaaliturva EU-maissa Eduskunnan puhemiehelle Euroopan unionin alueella työskentelevä yrittäjä (KK-Communication Ltd FI1839803-7 Lappeenranta Finland) ei kuulu

Lisätiedot

Framykoin 3300 IU/g + 250 IU/g puuteri

Framykoin 3300 IU/g + 250 IU/g puuteri Framykoin 3300 IU/g + 250 IU/g puuteri Vaikuttava aine: Basitrasiinisinkki 250 IU/g, neomysiinisulfaatti 3300 IU/g. Pakkauskoko: 20 g. Määräaikainen erityislupavalmiste. Lue tämä pakkausseloste huolellisesti,

Lisätiedot

VSX-330-K. AV-receiver AV-viritinvahvistin. Bruksanvisning Käyttöohjeet

VSX-330-K. AV-receiver AV-viritinvahvistin. Bruksanvisning Käyttöohjeet VSX-0-K AV-receiver AV-viritinvahvistin Upptäck fördelarna med att registrera din produkt online på http://www.pioneer.se Tutustu tuotteesi online-rekisteröitymisen etuihin osoitteessa http://www.pioneer.fi

Lisätiedot

Portable CD Player D-NE270. Bruksanvisning Käyttöohjeet (1) 2004 Sony Corporation

Portable CD Player D-NE270. Bruksanvisning Käyttöohjeet (1) 2004 Sony Corporation 2-023-885-41 (1) Portable CD Player Bruksanvisning Käyttöohjeet FI SE FI WALKMAN is a registered trademark of Sony Corporation to represent Headphone Stereo products. is a trademark of Sony Corporation.

Lisätiedot

WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014

WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014 WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014 Kansainvälinen pitkäkestoinen koulukyselytutkimus, jossa tarkastellaan kouluikäisten lasten ja nuorten terveyskäyttäytymistä ja elämäntyylejä eri konteksteissa.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 767/2001 vp Postinjakelu Kangasalan Kuohenmaalla Eduskunnan puhemiehelle Postin toiminta haja-asutusalueilla on heikentynyt. Postin jakaminen myöhään iltapäivällä ei ole kohtuullista.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 391/2001 vp Valtiokonttorin maksamien pienten eläkkeiden maksatuksen järkeistäminen Eduskunnan puhemiehelle Useimpien eläkkeellä olevien ihmisten kokonaiseläke koostuu monien eläkelaitosten

Lisätiedot

VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD. Kauniainen - Grankulla

VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD. Kauniainen - Grankulla VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD Kauniainen - Grankulla Kauniaisissa on toiminut vuodesta 1989 lähtien vammaisneuvosto, joka edistää ja seuraa kunnallishallinnon eri aloilla tapahtuvaa toimintaa vammaisten

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 34/2008 vp Ajoneuvoveron määräytyminen rekisteröitäessä huoltoauto henkilöautoksi Eduskunnan puhemiehelle Eräs pohjoiskarjalainen henkilö kirjoittaa aikovansa vaihtaa autonsa Itä-Suomen

Lisätiedot

LANGATON SADEMITTARI No 854

LANGATON SADEMITTARI No 854 LANGATON SADEMITTARI No 854 KÄYTTÖOHJE Huom! Ennen käyttöönottoa poista suojakalvo näytön päältä. 1. Toiminnot Ulkolämpötilan ja sademäärän langaton tiedonsiirto taajuudella 433 MHz, kantavuus 30 m vapaassa

Lisätiedot

Upphovsrättslig information

Upphovsrättslig information Användarhandbok Upphovsrättslig information De enda garantierna för produkter och tjänster från Hewlett-Packard definieras i de uttryckliga uttalanden som medföljer sådana produkter och tjänster. Ingenting

Lisätiedot

SVENSKA. FM-radio. FM-radio NORSK SUOMI. Art.no. Model 38-3244 H5021A. Ver. 200902. www.clasohlson.com

SVENSKA. FM-radio. FM-radio NORSK SUOMI. Art.no. Model 38-3244 H5021A. Ver. 200902. www.clasohlson.com FM-radio FM-radio SUOMI SVENSKA NORSK Art.no. Model 38-3244 H5021A Ver. 200902 www.clasohlson.com SVENSKA FM-radio Art.nr: 38-3244 Model: H5021A Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara

Lisätiedot

SV FI. Anvisning för montering, drift och underhåll Garageportmaskineri Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Autotallin oven käyttölaite

SV FI. Anvisning för montering, drift och underhåll Garageportmaskineri Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Autotallin oven käyttölaite TR10A160-D RE / 10.2013 SV FI Anvisning för montering, drift och underhåll Garageportmaskineri Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Autotallin oven käyttölaite 2 TR10A160-D RE / 10.2013 SVENSKA.... 4 SUOMI...

Lisätiedot

Användarhandbok. User manual Käyttöopas. DVD Recorder. Visit us at for service support. Gör din egen DVD Oman DVD-levyn luominen

Användarhandbok. User manual Käyttöopas. DVD Recorder. Visit us at  for service support. Gör din egen DVD Oman DVD-levyn luominen DVD Recorder DVDR610 DVDR615 DVDR616 Användarhandbok User manual Käyttöopas Visit us at www.p4c.philips.com for service support Gör din egen DVD Oman DVD-levyn luominen 1 1DVDR6xx_Cover_14084 1 9/28/04,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 413/2004 vp Asunto-osakeyhtiöiden hallitusten ja osakkeenomistajien ohjeistaminen Eduskunnan puhemiehelle Viime lokakuun alusta voimaan tullut järjestyslaki kumosi kaupunkien omat järjestyssäännöt.

Lisätiedot

Vihervitriinin kokoaminen Montering av Odlingsvitrin

Vihervitriinin kokoaminen Montering av Odlingsvitrin Vihervitriinin kokoaminen Montering av Odlingsvitrin Lue ohjeet huolellisesti ennen kokoamista! Läs noggrant igenom instruktionerna innan montering! Kokoamiseen tarvitaan ristipääruuvimeisseli För monteringen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 845/2006 vp Internetin hankkiminen yhteydenpitoon työvoimaviranomaisten kanssa Eduskunnan puhemiehelle Työttömän työnhakijan piti lähettää työvoimaviranomaiselle kuittaus sähköisen

Lisätiedot

MYYNTILUVAN HALTIJA FERRING LÄÄKKEET OY, PL 23, 02241 Espoo, puhelin 0207 401 440

MYYNTILUVAN HALTIJA FERRING LÄÄKKEET OY, PL 23, 02241 Espoo, puhelin 0207 401 440 PAKKAUSSELOSTE MINIRIN 0,1 mg/ml nenätipat, liuos MINIRIN SISÄLTÄÄ: 1 ml nenätippoja sisältää: desmopressiiniasetaattia 0,1 mg vastaten desmopressiinia 0,089 mg sekä apuaineina klooributanolihemihydraattia

Lisätiedot