BDP-170 BDP-170-K BDP-170-S BDP-170-W

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "BDP-170 BDP-170-K BDP-170-S BDP-170-W"

Transkriptio

1 BDP-170 BDP-170-K BDP-170-S BDP-170-W Blu-ray 3D TM -SPELARE Blu-ray 3D TM PLAYER Blu-ray 3D TM -soitin Upptäck fördelarna med att registrera din produkt online på Oplev fordelene ved at registrere dit produkt online på Oppdag fordelene ved å registrere produktet ditt online på Tutustu tuotteesi online-rekisteröitymisen etuihin osoitteessa Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohjeet

2 Tack för ditt val av denna Pioneer-produkt. Läs noggrant igenom denna bruksanvisning, så att du lär dig att använda produkten på rätt sätt. Förvara sedan bruksanvisningen på lämplig plats för framtida användning. VIKTIGT FÖR ATT FÖRHINDRA ELEKTRISKA STÖTAR FÅR HÖLJET (ELLER BAKSTYCKET) INTE TAS BORT. INNANFÖR HÖLJET FINNS INGA DELAR SOM ANVÄNDAREN SJÄLV KAN REPARERA. ÖVERLÅT SERVICE TILL KVALIFICERAD SERVICEPERSONAL. D _B1_Sv VARNING Denna produkt är en laserprodukt i klass 1 som klassificeras under Säkerhet för laserprodukter, IEC :2007, dock innehåller denna produkt en laserdiod som är högre än klass 1. För att säkerställa fortsatt säkerhet ska du inte ta bort några skydd eller försöka få tillgång till av produkten. Överlåt alla servicearbeten åt kvalificerad personal. CLASS 1 LASER PRODUCT Följande varningsetikett visas på din enhet. Plats: inuti enheten Användarmiljö Temperatur och fuktighet i användarmiljön: +5 C till +35 C; mindre än 85 % luftfuktighet (kylventilationen får inte vara blockerad). Installera inte apparaten i ett dåligt ventilerat utrymme, eller på platser som utsätts för hög fuktighet eller direkt solljus (eller starkt artificiellt ljus). D c*_A1_Sv VARNING Denna apparat är inte vattentät. För att undvika risk för brand eller elektriska stötar bör du inte ställa några behållare med vätska nära apparaten (såsom vaser eller vattenkannor), eller utsätta den för regn eller fukt. D _A1_Sv VIKTIGT STANDBY/ON brytaren stänger inte av strömmen från eluttaget helt. Eftersom strömkabeln fungerar som huvudströmbrytare för apparaten måste du dra ur den ur eluttaget för att stänga av all ström. Försäkra dig därför om att enheten har installerats så att strömkabeln lätt kan dras ut ur eluttaget om en olycka skulle inträffa. För att undvika risk för brand bör strömkabeln också dras ur när apparaten inte ska användas under en längre tid (till exempel under semestern). D a*_A1_Sv D b*_B1_Sv VARNING För att minska risken för eldsvåda bör ingen öppen låga (exempelvis ett tänt stearinljus) placeras ovanpå apparaten. D a_A1_Sv Denna produkt är avsedd för privat bruk i hemmet. För eventuell reparation av fel som beror på användning för annat än hemmabruk (till exempel långvarig användning inom näringsverksamhet en restaurang eller i en bil eller på ett fartyg) kommer betalning att utkrävas även under garantiperioden. K041_A1_Sv VIKTIGT OM VENTILATION Se till att det finns gott om ventilationsutrymme runt apparaten när denna installerats för att förbättra värmeavledningen (minst 10 cm på ovansidan, 10 cm på baksidan och 10 cm på varje sida). VARNING Höljet är försett med ventilationshål och öppningar för att garantera pålitlig drift och skydda produkten mot överhettning. För att minska risk för brand får öppningarna aldrig blockeras eller täckas över (exempelvis med tidningar, dukar, gardiner), och apparaten bör aldrig användas ovanpå en tjock matta eller en säng. D b*_A1_Sv

3 HANTERA STRÖMKABELN FÖRSIKTIGT Håll i stickkontakten när du hanterar strömkabeln. Dra inte ut kontakten genom att dra i kabeln, och rör aldrig nätkabeln när du är våt om händerna, eftersom detta kan förorsaka kortslutning eller elektrisk stöt. Placera inte denna receiver, möbel eller annat föremål på nätkabeln och se till att den inte blir klämd. Slå aldrig knut på kabeln och knyt inte ihop den med andra sladdar. Nätkablarna ska dras så att man inte trampar på dem. En skadad nätkabel kan leda till eldsvåda eller elektriska stötar. Kontrollera nätkabeln emellanåt. Om du upptäcker att den är skadad ska du kontakta närmaste auktoriserade PIONEER serviceverkstad eller din återförsäljare för att få den utbytt. S002*_A1_Sv Kondens Om spelaren plötsligt flyttas från en kall plats in i ett varmt rum (på vintern till exempel) eller om temperaturen plötsligt höjs i det rum där enheten står, till exempel på grund av ett värmeelement, kan vattendroppar (kondens) bildas inuti spelaren (på mekaniska delar och linsen). När kondens har bildats fungerar inte spelaren korrekt och uppspelning är inte möjlig. Låt spelaren stå i rumstemperatur i 1 eller 2 timmar med strömmen påslagen (hur lång tid som krävs beror på hur mycket kondens som bildats). Vattendropparna kommer att dunsta bort och sedan fungerar enheten igen. Kondens kan också förekomma på sommaren om spelaren till exempel står i luftströmmen från ett luftkonditioneringsaggregat. I så fall ska du flytta på spelaren. S005_A1_Sv Information till användare om insamling och hantering av uttjänt utrustning och förbrukade batterier Symbol produkter Symbol batterier Pb När dessa symboler finns på produkter, förpackningar och/eller medföljande dokument innebär det att förbrukad elektrisk och elektronisk utrustning och batterier inte får blandas med vanligt hushållsavfall. För korrekt behandling, återvinning och återanvändning av uttjänta produkter och förbrukade batterier ska dessa lämnas på särskilda insamlingsställen enligt landets lagar och förordningar. Genom att behandla dessa produkter och batterier korrekt bidrar du till att skydda värdefulla resurser och förhindra framtida negativa effekter på miljön och människors hälsa, vilka i annat fall kan komma att öka till följd av felaktig avfallshantering. För mer information om insamling och återvinning av uttjänta produkter och batterier, kontakta ditt kommunkontor, lokal återvinningscentral eller den butik där du köpte produkterna. Dessa symboler är endast giltiga inom Europeiska Unionen. För länder utanför EU: Om du vill kasta dessa produkter ska du kontakta de lokala myndigheterna eller återförsäljaren och ta reda på vad du ska göra med dem. K058a_A1_Sv Varning vid 3D-visning Sluta visa 3D-bilderna om du skulle uppleva någon trötthet eller obehag när du tittar på dem. Barn, särskilt under 6 år, kan vara mer känsliga. Vårdnadshavare bör titta efter tecken på trötthet eller obehag. Vila med jämna mellanrum när du visar 3D-bilder. För lång visning av 3D-bilder utan viloperioder kan orsaka trötthet eller obehag.

4 Innehållsförteckning 01 Före användning Kontrollera innehållet i lådan Sätta i batterierna i fjärrkontrollen Uppdatera programvara Om användning av spelaren från en mobil enhet (ipod, iphone, ipad etc.) Skiv- och filtyper som går att spela upp Spelbara skivor Spelbara filformat Namn på delar och funktioner Fjärrkontroll Frontpanel Bakre panel Anslutning Ansluta med hjälp av en HDMI-kabel Om HDMI Om styrningsfunktion med HDMI Ansluta en TV Ansluta en AV-receiver eller förstärkare Ansluta ljudkablarna Ansluta en AV-receiver eller förstärkare med en koaxial digital ljudkabel Ansluta komponenter till USB-porten Om USB-enheter Ansluta en USB-enhet Ansluta till nätverket via LAN-uttaget Ansluta med nätverkskabel (trådbundet nätverk) Ansluta till ett trådlöst lokalt nätverk Anslut strömkabeln Komma igång Göra inställningar på menyn Setup Navigator Uppspelning Spela upp skivor eller filer Snabbvisning (Snabbvisning med ljud) Framåt- och bakåtskanning Spela vissa kapitel, spår eller filer Hoppa över innehåll Återgå till en position för en kort tid sedan Gå framåt en aning Uppspelning i slow motion Gå framåt och bakåt Spela en viss del av en titel eller ett spår flera gånger (A-B Repeat) Repeterad uppspelning (Repeat Play) Spela upp material i önskad ordning (Programmerad uppspelning) Skapa bokmärken Zoom Spela upp bilder i ett bildspel Byta kameravinkel Växla undertexter Flytta undertexter Växla ljud Växla CD/SACD uppspelningsområde Visa skivinformationen Använda BONUSVIEW eller BD-LIVE Uppspelningsfunktioner Använda FUNCTION-menyn Spela upp från en specifik tid (tidssökning) Spela en viss titel, kapitel, spår eller fil (Sök) Spelar upp ett angivet intervall för skivor, titlar eller kapitel (spår/fil) i slumpmässig ordning Fortsatt uppspelning från en angiven position (Fortsatt visad uppspelning) Uppspelning från Home Media Gallery Om Home Media Gallery Om nätverksuppspelning Spela upp fil på nätverket Uppspelning av skiva/usb Uppspelning av bildfiler Spela upp material i önskad ordning (Spellista) Lägga till låtar/filer Spela upp spellistan Radera spår/filer från spellistan Ansluta med Miracast TM /Wi-Fi Direct TM Om Wi-Fi Använda enhetens Miracast/Wi-Fi Direct-funktioner Visa skärmen i Miracast/Wi-Fi Direct-läget Ansluta med Miracast Ansluta till en produkt som inte är kompatibel med Miracast/Wi-Fi Direct Ansluta med WPS Ändra SSID och lösenord Avbryta Miracast/Wi-Fi Direct-anslutningen Spela upp foton, musik- eller videofiler på en mobil enhet Spela upp webbinnehåll Tillgängligt webbinnehåll Spela objekten Avancerade inställningar Ändra inställningarna Använda startinställningsskärmen Uppdatera programvara Återställa alla inställningar till grundinställningarna Trådlös nätverksanslutning Trådlös nätverksinställning WPS-inställning (Wi-Fi Protected Setup) Inställningar för WPS-anslutning Om hur digitala format spelas Tabeller över språkkoder och koder för land/område Tabell över språkkoder Tabell över koder för land/område Ytterligare information Försiktighetsåtgärder vid användning Flytta spelaren Placering Stäng av strömmen när spelaren inte används Kondens Rengöra spelaren Varning när enheten installeras i ett rack med glasdörr Rengöra linsen Hantering av skivor Felsökning Uppspelning Control-funktion Network Trådlöst LAN Övrigt Ordlista Specifikationer Sv

5 Kapitel 1 Före användning Kontrollera innehållet i lådan Fjärrkontroll x 1 AAA 700 alkaliska batterier x 2 Strömkabel Garantibevis (endast europeiska modeller) Meddelande om programvarulicens Bruksanvisningar (det här dokumentet) Sätta i batterierna i fjärrkontrollen Batterierna medföljde spelaren så att du kan kontrollera produktens drift, men varar inte länge. Vi rekommenderar alkaliska batterier som håller längre. 1 Öppna batterifacket. 2 Sätt in (2 x AAA 700) de medföljande batterierna. Sätt in -sidan först. 01 Svenska Dansk Suomi VARNING Använd eller förvara inte batterier i direkt solljus eller på andra mycket varma ställen, till exempel i en bil i starkt solsken eller nära ett värmeelement. Då kan batterierna börja läcka, bli överhettade, explodera eller fatta eld. Batteriernas livslängd eller prestanda kan också minskas. Viktigt Använd aldrig nya och gamla batterier tillsammans. Kontrollera att plus- och minuspolerna på batterierna stämmer med märkningen i batterifacket ( och ) när du sätter i dem i fjärrkontrollen. Var noga med att du inte har sönder fjädrarna på batteriets -uttag när du sätter i batterierna. Då kan batterierna börja läcka eller bli överhettade. Värm inte batterierna, ta inte isär dem och kasta dem inte i eld eller vatten. Batterier kan ha olika styrka även om de ser likadana ut. Använd inte olika typer av batterier tillsammans. För att förhindra läckage av batterivätska ska batterierna tas ut om inte fjärrkontrollen kommer att användas under en längre tid (en månad eller längre). Om batterivätska skulle läcka, torka försiktigt upp den på fackets insida och sätt i nya batterier. Om ett batteri skulle läcka och vätskan kommer i kontakt med din hud, skölj omedelbart med rikligt med vatten. När förbrukade batterier kasseras ska nationella och lokala förordningar och miljöföreskrifter följas. 3 Stäng batterifacket. Stäng det ordentligt (ett klickljud ska höras). Om funktionen som begränsar åtkomst till skadligt innehåll på internet. Den här enheten har en funktion för begränsning av visning av webbinnehåll osv., som du inte vill att dina barn eller andra ser. Använd den här begränsningsfunktionen genom att ändra internetinställningarna (sidan 39). 5 Sv

6 01 Uppdatera programvara Produktinformation om den här spelaren finns på Pioneers hemsida. Kolla på hemsidan för uppdateringar och serviceinformation för din Blu-ray Disc-spelare. I Europa: I Storbritannien: I Hongkong: I Singapore: I Australien: Om användning av spelaren från en mobil enhet (ipod, iphone, ipad etc.) Spelaren kan styras från en mobil enhet genom att först installera en särskild app i den mobila enheten. Se produktinformationen på Pioneers webbplats för att veta mer. Denna särskilda app kan förändras eller tas bort utan förvarning. 6 Sv

7 Skiv- och filtyper som går att spela upp 01 Spelbara skivor Skivor som är märkta med något av nedanstående på skivetiketten, förpackningen eller uttaget kan spelas. Viktigt Endast skivor som har stängts kan spelas. Programformat Skivtyp Logga DVD- CD-DA DATA- BDMV BDAV DVD VR Video DTS-CD DISC 1 BD-ROM BD 2 BD-R BD-RE Svenska Dansk Suomi DVD-ROM DVD DVD-R 2,3,4 5 6 DVD-RW 3,7 5 6 DVD+R 2,3 DVD+RW 3 CD-DA (ljud-cd) 8 CD CD-R 3 CD-RW 3 CD-ROM 1. Skivor på vilka video-, bild- eller ljudfiler har spelats in. 2. Samma gäller för Dual Layer-skivor. 3. Färdigställ dem innan du spelar upp dem på spelaren. 4. DVD-R för Authoring-skivor (3,95 GB och 4,7 GB) går inte att spela. 5. Samma gäller för AVCHD-format. 6. Samma gäller för AVCREC-format. 7. DVD-RW-skivor av version 1.0 kan inte spelas. 8. Samma gäller för VCD-skivor. Logotyperna Blu-ray Disc, Blu-ray och Blu-ray Disc är varumärken som tillhör Blu-ray Disc Association. är ett varumärke som tillhör DVD Format/ Logo Licensing Corporation. 7 Sv

8 01 8 Sv Skivor som inte går att spela HD DVD-skivor DVD-RAM-skivor Det är möjligt att vissa skivor utöver de som anges ovan inte heller kan spelas upp. Obs! Vissa skivor kan inte spelas upp, även om de är märkta med en av logotyperna på föregående sida. För att spela 8 cm-skivor: lägg i 8 cm-skivan i fördjupningen i mitten av skivfacket. Ingen adapter behövs. 8 cm BD-ROM-skivor kan inte spelas. Om uppspelning av otillåtna kopior Cinavia-meddelande Den här produkten använder Cinavia-teknik för att begränsa användningen av otillåtna kopior av vissa kommersiellt producerade filmer och videor samt deras ljudspår. Om förbjuden användning av en otillåten kopia upptäcks, kommer ett meddelande att visas och uppspelningen eller kopieringen avbrytas. Mer information om Cinavia-teknik finns på Cinavia Online Consumer Information Center på För att få ytterligare information om Cinavia via e-post kan du skicka ett vykort med din postadress till: Cinavia Consumer Information Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA. Copyright Verance Corporation. Cinavia är ett varumärke som tillhör Verance Corporation. Skyddad av US Patent 7,369,677 och sökta och beviljade patent världen över under licens från Verance Corporation. Kopiering förbjuden. Om upphovsrätt Kopieringsskyddande teknik används för Blu-rayskivor TM, DVD:er och för innehåll som spelas upp via Internet eller andra nätverk. Kopieringsskyddande teknik begränsar uppspelning och analoga utsignaler. På grund av uppdateringar av upphovsrättsreglerna, kan begränsningarna variera beroende på när produkten köptes. Dessutom kan begränsningarna uppdateras om programvaran uppdateras efter inköp. Om ljudfilformat Följande ljudformat stöds av den här spelaren: Dolby TrueHD Dolby Digital Plus Dolby Digital DSD DTS-HD Master Audio DTS-HD High Resolution Audio DTS Digital Surround MPEG-ljud (AAC) Linjär PCM Spela ljud med Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, DSD, DTS-HD Master Audio och DTS-HD High Resolution Audio, rekommenderar vi att ansluta spelaren med en HDMI-kabel till en AV-receiver eller förstärkare som är kompatibel med dessa format. Efter iläggning av en BD med ljud i något av dessa format, välj ljudformatet på menyskärmen. Tillverkad under licens från Dolby Laboratories. Dolby och symbolen med dubbla D:n är varumärken som tillhör Dolby Laboratories. Licenstillverkad under följande amerikanska patent: 5,956,674; 5,974,380; 6,226,616; 6,487,535; 7,392,195; 7,272,567; 7,333,929; 7,212,872 samt andra utfärdade patent och patent under behandling i USA och andra delar av världen. DTS och symbolen är registrerade varumärken och DTS-HD, DTS-HD Master Audio Essential och DTSlogotyperna är varumärken som tillhör DTS, Inc. DTS, Inc. Alla rättigheter förbehållna. Spela Blue-ray-skivor Blue-ray-skivor (BDMV) som är kompatibla med formaten nedan kan spelas. Skrivskyddad Blu-ray-skiva (ROM) Format Version 2 Inspelningsbar Blu-ray-skiva (R) Format Version 2 Omskrivbar Blu-ray-skiva (RE) Format Version 3 Den här spelaren stöder BD-ROM Profil 5. Logotyperna Blu-ray 3D och Blu-ray 3D är varumärken som tillhör Blu-ray Disc Association. BONUSVIEW-funktioner såsom uppspelning av sekundär video (Picture-in-Picture) och sekundärt ljud kan användas. Data som används med BONUSVIEW-funktionerna (data från sekundär video (Picture-in-Picture) sekundärt ljud) kan lagras i minnet. Läs skivans instruktioner för mer information om uppspelning av sekundär video och sekundärt ljud. BONUSVIEW är ett varumärke som tillhör Blu-ray Disc Association.

9 BD-LIVE-funktioner som hämtning av filmtrailers eller ytterligare ljud- och textningsspråk och onlinespel kan avnjutas via Internet. Data som hämtas med BD- LIVE-funktionen (trailers, etc.) lagras i minnet. Läs skivans instruktioner för mer information om BD- LIVE-funktionerna. BD-LIVE är ett varumärke som tillhör Blu-ray Disc Association. Med BD-ROM-skivor är det möjligt att använda BD-J (Java)-program för att skapa interaktiva titlar, exempelvis spel. Oracle och Java är registrerade varumärken som tillhör Oracle och/eller dess dotterbolag. Andra namn kan vara varumärken som tillhör deras respektive ägare. Blue-ray-skivor (BDAV) som är kompatibla med formaten nedan kan spelas. Inspelningsbar Blu-ray-skiva (R) Format Version 1 Omskrivbar Blu-ray-skiva (RE) Format Version 2 Spela DVD-skivor Den här etiketten anger uppspelningskompatibilitet med DVD-RW-skivor inspelade i VR-format (Video Recordingformat). Men för omskrivningsskyddade skivor som spelats med ett krypteringsprogram, kan uppspelningen bara uppnås med hjälp av en CPRM-kompatibel enhet. AVCHD är ett högupplöst (HD) digitalt inspelningsformat för videokameror som kan spela in högupplöst videomaterial på vissa medier genom att använda mycket effektiv codec-teknik. Logotyperna AVCHD och AVCHD är varumärken som tillhör Panasonic Corporation och Sony Corporation. Om regionkoder Blu-ray-spelare och BD-ROM- eller DVD-Video-skivor tilldelas regionens siffror enligt den region där de säljs. Spelarens regionala nummer är: BD-ROM: Modeller för Europa, Australien och Nya Zeeland: B Övriga: A DVD-Video: Modeller för Europa: 2 Modeller för Australien och Nya Zeeland: 4 Övriga: 3 Skivor som inte har denna kod kan inte spelas upp. Uppspelningsbara skivor på den här spelaren visas nedan. Blu-ray-skivor: Modeller för Europa, Australien och Nya Zeeland: B (inklusive B) och ALLA Övriga: A (inklusive A) och ALLA DVD:er: Modeller för Europa: 2 (inklusive 2) och ALLA Modeller för Australien och Nya Zeeland: 4 (inklusive 4) och ALLA Övriga: 3 (inklusive 3) och ALLA Spela upp CD-skivor Om kopieringsskyddade CD-skivor: denna apparat är konstruerad enligt specifikationerna för ljud-cd-formatet. Apparaten kan inte spela och stödjer inte funktioner på skivor som inte följer dessa specifikationer. Uppspelning av DualDisc-skivor En DualDisc är en dubbelsidig skiva där den ena sidan innehåller DVD-innehåll, såsom video, ljud osv., medan den andra sidan innehåller andra format (ej DVD) som t.ex. digitalt ljudinnehåll. DVD-sidan på en DualDisc kan spelas på den här spelaren. Ljudsidan (den som ej innehåller DVD-material) är inte kompatibel med den här spelaren. När du laddar eller matar ut en DualDisc-skiva är det möjligt att den motsatta sidan (den som inte spelas) repas. Repiga skivor kanske inte går att spela. Vänd dig till skivtillverkaren eller skivåterförsäljaren för mer utförlig information om DualDisc-specifikationen. Uppspelning av skivor som skapats på persondatorer eller med BD-/DVDbrännare Det kanske inte är möjligt att spela upp skivor som spelats in med hjälp av en dator beroende på programinställningar och datorns inställningsmiljö. Bränn skivor i ett format som den här apparaten stöder. Kontakta din återförsäljare för mer information. 01 Svenska Dansk Suomi 9 Sv

10 01 Det kanske inte är möjligt att spela upp skivor som spelats in med hjälp av en dator eller en BD-/DVDbrännare, om inspelningskvaliteten inte är bra på grund av egenskaperna hos skivan, repor, smuts på skivan, smuts på spelarens lins etc. Om video-, ljud- och bildfiler och respektive mappar Ljud- och bildfiler kan spelas på denna spelare om mapparna på skivan eller USB-enheten skapas enligt nedan. Exempel på mappstruktur: Root OM DIVX VIDEO: DivX är ett digitalt videoformat skapat av DivX, LLC, ett dotterbolag till Rovi Corporation. Detta är en DivX Certified -enhet som kan spela DivX-video. Besök divx.com för ytterligare information och programverktyg för att konvertera dina filer till DivX-videor. OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Denna DivX Certified -enhet måste registreras för att kunna spela DivX VOD-filmer (Video-on-Demand). Ta fram DivX VOD i din enhets inställningsmeny för att erhålla din registreringskod. Besök vod.divx.com för mer information om hur du utför din registrering. 001.jpg/001.mp3 * xxx.jpg/xxx.mp3 01 Folder Folder 001.jpg/001.mp3 * 001.jpg/001.mp3 xxx.jpg/xxx.mp3 DivX, DivX Certified, DivX Plus TM HD och associerade logotyper är licensierade varumärken som tillhör Rovi Corporation eller dess dotterbolag. XX Folder xxx.jpg/xxx.mp3 001.jpg/001.mp3 xxx.jpg/xxx.mp3 * Antalet mappar och filer i en mapp (inklusive rotkatalogen) är begränsat till maximalt 256. Håll också antalet mappnivåer till maximalt 5. Obs! Fil- och mappnamn som visas på denna enhet kan skilja sig från de som visas på en dator. Spelbara filformat Video-, bild- och ljudfiler inspelade på DVD-, CD- eller USB-enheter går att spela. Videofilformat som stöds Real RMVB (Endast modeller för ASEAN och Taiwan) Real RMVB-logotypen är ett varumärken eller ett registrerat varumärke som tillhör RealNetworks, Inc. DivX Plus HD DivX Certified för att spela DivX och DivX Plus TM HD (H.264/MKV)-video upp till 1080p HD inklusive premiuminnehåll. * * Obs! Den här DivX -certifierade enheten måste registreras för att kunna spela DivX Video-on-Demand (VOD). Generera först DivX VOD-registreringskoden för din enhet och skicka in den under registreringen. Viktigt: DivX VOD-innehållet skyddas av ett DivX DRM (Digital Rights Management)-system som begränsar uppspelningen till registrerade DivX-certifierade enheter. Om du försöker spela upp DivX VOD-innehåll som inte godkänts för din enhet, visas meddelandet Authorization Error och ditt innehåll kommer inte att kunna spelas. Läs mer på Spelarens DivX VOD-registreringskod visas på HOME MENU Initial Setup Playback DivX VOD DRM Registration Code (sidan 39). Antalet visningar är begränsat för vissa DivX VODfiler. När sådana filer spelas på denna spelare är det återstående antalet visningar som visas. Filer för vilka antalet återstående visningar är 0 kan inte spelas (This DivX rental has expired visas). Filer för vilka antalet visningar inte är begränsat kan spelas hur många gånger du vill (det återstående antalet visningar visas inte). YouTube YouTube TM är ett varumärke som tillhör Google Inc. 10 Sv

11 Tabell över spelbara filformat Spelbara filformat (Filnamnstillägg) MP3 (.mp3) WMA 2 (.wma) AAC 3 (.m4a) WAV (.wav) FLAC (.flac) Monkey's Audio (.ape) JPEG (.jpg/.jpeg) MPO (.mpo) PNG (.png) GIF (.gif) BD-R/RE/-R DL/ RE DL/-R LTH, DVD-R/RW/-R DL/ +R/+RW/+R DL, CD-R/RW Spelbara medier USB-enheter 1 Nätverk Filspecifikationer Samplingsfrekvenser: upp till 48 khz Bitflöde: upp till 320 kbps Ljudtyp: MPEG-1 Audio Layer 3 Samplingsfrekvenser: upp till 48 khz Bitflöde: upp till 192 kbps Ljudtyp: WMA version 9 Samplingsfrekvenser: upp till 96 khz Bitflöde: upp till 192 kbps Ljudtyp: MPEG4-AAC Samplingsfrekvenser: upp till 192 khz Kvantifierat bitflöde: 16 bit, 24 bit Kanal: 2ch Samplingsfrekvenser: upp till 192 khz Kvantifierat bitflöde: 16 bit, 24 bit Kanal: flera kanaler Samplingsfrekvenser: upp till 192 khz Kvantifierat bitflöde: 16 bit Kanal: 2ch Högsta upplösning: 4000 x 3000 pixlar 3D-bild Högsta upplösning: 2048 x 1024 pixlar Animerade PNG-filer stöds inte. Högsta upplösning: 2048 x 1024 pixlar Animerade GIF-filer stöds inte. Roterande filer stöds inte. 01 Svenska Dansk Suomi DivX (.avi/.divx/.mkv) MP4 (.mp4) WMV (.wmv) AVI (.avi) 3GP (.3gp) FLV (.flv) Versioner som stöds: via DivX PLUS HD Maximal upplösning: Upp till 1920 x 1080 (DivX PLUS HD) Upp till 1280 x 720 (MKV) Maximal upplösning: Upp till 1920 x 1080 Video: MPEG4, MPEG-4 AVC (nivå 4.1) Ljud: AAC, MP3 Maximal upplösning: Upp till 1280 x 720 Video: WMV9, WMV9AP (VC-1) Ljud: WMA Maximal upplösning: Upp till 1920 x 1080 Video: MPEG4 Ljud: MP3, AAC Video: H.263, MPEG4, H.264 Ljud: MPEG-4 AAC Video: Sorenson H.263 (FLV1), VP6 (FLV4), H.264 Ljud: MP3, AAC 11 Sv

12 01 Spelbara filformat (Filnamnstillägg) RMVB 4 (.rm/.rmvb) Obs! BD-R/RE/-R DL/ RE DL/-R LTH, DVD-R/RW/-R DL/ +R/+RW/+R DL, CD-R/RW Spelbara medier USB-enheter 1 1. Den här enheten stöder filsystemen FAT16, FAT32 och NTFS. 2. WMA Pro, Lossless och Voice stöds inte. 3. Apple lossless-kodning stöds inte. 4. Endast modeller för ASEAN och Taiwan. Nätverk Filspecifikationer Maximal upplösning: Upp till 1280 x 720 Video: RealVideo Ljud: RealAudio, AAC Beroende på filstruktur, serverkapacitet och nätverksmiljö kanske det inte är möjligt att spela upp vissa filer, även de som anges i tabellen över spelbara filformat ovan. Med trådlösa nätverksanslutningar kan bilden beroende på användarmiljön (radiostörningar osv.) avbrytas vid uppspelning av videofiler med hög kvalitet (såsom filen med HD-kvalitet) eller musikfiler med hög kvalitet (såsom 192 khz/24-bitars WAV-filer) på grund av de stora datamängderna som måste överföras. Filer som skyddas av DRM (Digital Rights Management) kan inte spelas (inkluderar inte DivX VOD-filer). AVCHD-innehåll kan inte spelas upp via LAN. 12 Sv

13 Namn på delar och funktioner 01 Fjärrkontroll STANDBY/ON Tryck för att stänga av och slå på strömmen. 2 CONTINUED Används för att fortsätta uppspelningen från ett visst läge. (sidan 28) 3 AUDIO (sidan 24) 4 SUBTITLE (sidan 24) 5 CD/SACD För hybridskivor, tryck för att växla mellan CD- och SACD-lagren. (sidan 24) 6 REPEAT (sidan 22) 7 A-B (sidan 22) 8 YouTube Spela videon på YouTube. (sidan 35) 9 (sidan 22) STOP (sidan 21) 11 REV (sidan 22) 12 TOP MENU Tryck för att visa den översta menyn för BD-ROM eller DVD-Video. 13 / / / Välj objekt, ändra inställningar och flytta markören. ENTER Tryck för att utföra det valda objektet eller ange en ändrad inställning osv. 14 HOME MENU (sidan 36) 15 Färgknappar Använd dessa för att navigera i BD- ROM-menyerna. PROGRAM (sidan 23) BOOK MARK (sidan 23) ZOOM (sidan 23) INDEX (sidan 23) 16 Sifferknappar Välj och spela titeln/kapitlet/spåret du vill visa eller lyssna på och välj objekt på menyer. 17 CLEAR Tryck för att ta bort siffra osv. 18 OPEN/CLOSE Öppnar eller stänger skivfacket. 19 DISPLAY (sidan 24) 20 Miracast Visa skärmen i Miracast/Wi-Fi Directläget (sidan 32) 21 FL DIMMER Tryck för att ändra ljusstyrkan på frontpanelens skärm (fyra nivåer). 22 SHORT SKIP Tryck under uppspelning för att flytta fram 30 sekunder. (sidan 22) 23 REPLAY Tryck under uppspelning för att flytta tillbaka 10 sekunder. (sidan 22) 24 HDMI Växla upplösning på videosignalerna från uttaget HDMI OUT terminal (sidan 37). 25 / / (sidan 22) 26 (sidan 21) 27 FWD (sidan 22) 28 POP UP MENU/MENU Tryck för att visa menyerna för BD-ROM eller DVD-Video. 29 RETURN Tryck för att återgå till föregående skärm. 30 FUNCTION (sidan 27) Svenska Dansk Suomi 13 Sv

14 01 Frontpanel STANDBY/ON Tryck för att stänga av och slå på strömmen. 2 Skivfack 3 Frontpanelens skärm 4 Återställningsknapp Om det inte går att stänga av strömmen (ställa på standby), tryck in den här knappen med en smal pinne. Enheten startar om och fungerar igen. 5 Fjärrstyrningssensor Rikta fjärrkontrollen mot denna och använd den inom cirka 7 meters avstånd. Spelaren kan ha svårt att fånga upp signaler från fjärrkontrollen om det finns lysrörsbelysning i närheten. Flytta då spelaren en bit bort från lysrörsbelysningen. 6 OPEN/CLOSE Öppnar eller stänger skivfacket. 7 Stoppa uppspelningen. 8 USB-anslutning (sidan 18) 9 Starta uppspelning. Bakre panel Uttaget DIGITAL OUT (COAXIAL) (sidan 18) 2 Uttagen AUDIO OUT (sidan 18) 3 Uttaget HDMI OUT (sidan 15) 4 Uttaget LAN (10/100) (sidan 19) 5 USB-anslutning (sidan 18) 6 AC IN (sidan 19) 14 Sv

15 Kapitel 2 Anslutning Se till att du stänger av strömmen och drar ut strömkabeln ur eluttaget innan du ansluter eller ändrar anslutningarna. Efter anslutning utförs inställningarna på menyn Setup Navigator eller Initial Setup enligt ansluten kabeltyp (sidan 20). Se även bruksanvisningen för den enhet som ansluts. Ansluta med hjälp av en HDMI-kabel Ljud- och bildsignalerna går att överföra till HDMIkompatibla enheter som digitala signaler utan att förlora ljud- eller bildkvalitet. Obs! Utför inställningarna på menyn Setup Navigator enligt ansluten HDMI-kompatibel enhet (sidan 20). 1080p-videosignaler kanske inte skickas ut beroende på använd HDMI-kabel. Om HDMI Den här använder har HDMI -teknik (High-Definition Multimedia Interface). HDMI, HDMI-logotypen och HDMI High-Definition Multimedia Interface är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing, LLC i USA och andra länder. Spelaren stöder Deep Color. Vanliga spelare kan överföra en videosignal med 8-bitars djup i formatet YCbCr 4:4:4 eller RGB, medan spelare som stöder Deep Color kan överföra en videosignal med över 8-bitars färgbitdjup per färgkomponent. Det går att återge finare färgnyanser när den här spelaren är ansluten till en TV som stöder Deep Color. Den här produkten är kompatibel med x.v.color som kan återge ett färgområde med bred gamut baserat på xvycc-specifikationerna. Spelas videosignaler som uppfyller xvycc -standarden på den här spelaren när den är ansluten till en x.v.color - kompatibel TV osv., förbättras färgåtergivningen och gör det möjligt att återge färger med naturtroget än någonsin tidigare. x.v.color är ett marknadsföringsnamn som ges till produkter som kan återge ett färgområde med bred gamut enligt internationella standarder definierade som xvycc. x.v.color och Sony Corporation. är varumärken som tillhör Spelbara ljudsignaler genom HDMIuttaget Dolby TrueHD Dolby Digital Plus Dolby Digital DTS-HD Master Audio DTS-HD High Resolution Audio DTS Digital Surround Linjär PCM Linjära PCM-ljudsignaler som uppfyller följande krav går att spela: Samplingsfrekvens: 32 khz till 192 khz Antal kanaler: upp till 8 (upp till 6 för 192 khz samplingsfrekvens) DSD-ljud AAC Vid anslutning till en DVI-enhet Det är inte möjligt att ansluta DVI-enheter (bildskärmar, till exempel) som inte är kompatibla med HDCP. HDCP är en specifikation för att skydda audiovisuellt innehåll över DVI-/HDMIgränssnittet. Inga ljudsignaler matas ut. Den här spelaren är utformad för anslutning med HDMI-kompatibla enheter. När du är ansluten till en DVI-enhet kanske den inte fungerar korrekt beroende på DVI-enheten. 02 Svenska Dansk Suomi 15 Sv

16 02 Om styrningsfunktion med HDMI Funktionerna fungerar när en styrfunktion med en HDMIkompatibel Pioneer-TV eller AV-system (AV-receiver eller förstärkare osv.) ansluts till spelaren med en HDMI-kabel. Se även TV:ns och AV-systemets bruksanvisning (AVreceiver eller förstärkare osv.). Använda styrningsfunktionen med HDMI Styrningsfunktionen med HDMI fungerar när styrningsfunktionen med HDMI är inställd på On för alla enheter anslutna med HDMI-kablar. När anslutningarna och inställningarna för alla produkter är klara, kontrollera att spelarens bild skickas till TV:n. (Kontrollera även efter byte av de anslutna enheterna och vid in- och/eller urkoppling av HDMI-kablarna.) Styrningsfunktionen med HDMI kanske inte fungerar ordentligt och spelarens bild inte skickas till TV:n korrekt. Anslut en High Speed HDMI / TM -kabel när du använder ARC-funktionen. Styrningsfunktionen med HDMI kanske inte fungerar ordentligt om andra HDMI-kablar används. På en del modeller kallas styrningsfunktionen med HDMI för KURO LINK eller HDMI Control. Styrningsfunktionen med HDMI fungerar inte med enheter från andra tillverkare, även om den här spelaren är ansluten med en HDMI-kabel. Vad styrningsfunktionen med HDMI kan göra Styra spelaren med TV:ns fjärrkontroll Spelarfunktioner såsom starta och stoppa uppspelning och visa menyerna går att utföra från TV:n. Spelaren uppspelningsbild visas på TV-skärmen. (Funktionen Auto-select) Ingången växlar automatiskt på TV:n och AV-systemet (AV-receivern eller förstärkaren osv.) när uppspelning startat på spelaren eller om HOME MENU visas. När ingången växlar visas uppspelningsbilden, HOME MENU på TV:n. Strömmen till TV:n och spelaren stångs av och slås på automatiskt. (Samtidig strömfunktion) När uppspelning startas på spelaren eller om HOME MENU visas när TV:ns ström är avstängd, slås den på automatiskt. När TV:ns ström stängs av, stängs spelaren ström av automatiskt. Sound Retriever Link Sound Retriever Link Sound Retriever Link är en funktion för förbättring av ljudkvaliteten som automatiskt justerar komprimerad ljudkvalitet för den anslutna AV-receivern med styrningsfunktionen med HDMI. Funktionen Sound Retriever Link ger ljud med bättre kvalitet genom att ställa in den anslutna AV-receiverns Sound Retriever-funktion automatiskt. Funktionen Sound Retriever Link på den här spelaren fungerar endast i följande situationer. Vid uppspelning över ett nätverk eller innehåll på en USB-enhet genom en dator. En Pioneer AV-receiver kompatibel med funktionen Sound Retriever Link är ansluten med en HDMI-kabel och spelaren är inställd enligt nedan (sidan 38). Control: On Se även AV-receiverns bruksanvisning. Se på Pioneers webbplats vilka AV-receivrar som är kompatibla med funktionen Sound Retriever Link. Viktigt Anslut spelaren direkt till en Pioneer AV-receiver som är kompatibel med Sound Retriever Link. Funktionsfel kan uppstå om du bryter en direktanslutning till en förstärkare eller en AV-konverter (som t.ex. en HDMIomkopplare). Stream Smoother Link Om Stream Smoother Link Stream Smoother Link är en funktion som förbättrar bildkvaliteten för videoinnehåll på nätverk med styrningsfunktionen med HDMI. Funktionen Stream Smoother Link ger en hög bildkvalitet med mindre brus genom att ställa in den anslutna AV-receiverns Stream Smoother-funktion automatiskt. Funktionen Stream Smoother Link på den här spelaren fungerar endast i följande situationer. Vid uppspelning av en videoströmningstjänst på ett nätverk eller datorinnehåll lagrat på ett medium. En Pioneer AV-receiver kompatibel med funktionen Stream Smoother Link är ansluten med en HDMIkabel och spelaren är inställd enligt nedan (sidan 38). Se även AV-receiverns bruksanvisning. Control: On Se på Pioneers webbplats vilka AV-receivrar som är kompatibla med funktionen Stream Smoother Link. Viktigt Anslut spelaren direkt till en Pioneer AV-receiver som är kompatibel med Stream Smoother Link. Funktionsfel kan uppstå om du bryter en direktanslutning till en förstärkare eller en AVkonverter (som t.ex. en HDMI-omkopplare). 16 Sv

17 Ansluta en TV Läs Ansluta en AV-receiver eller förstärkare på sidan 17 om att ansluta en AV-receiver eller förstärkare med en HDMIkabel. Viktigt Håll i kontakten när du tar ut och sätter i kabeln. Är kontakten belastad kan detta leda till felaktig kontakt och bortfall av videosignalen. Den bakre panelen HDMI-kabel (finns i fackhandeln) Till HDMIingången TV Vänd kontakten rätt och för den rakt in i uttaget. Det går även att ansluta en AVreceiver eller förstärkare med en HDMI-kabel. Signalens riktning Ansluta en AV-receiver eller förstärkare Anslut till en AV-receiver eller förstärkare för surroundljud med Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, Dolby Digital, DTS-HD Master Audio, DTS-HD High Resolution Audio, DTS Digital Surround, LPCM, AAC eller DSD. Se även AVreceiverns eller förstärkarens bruksanvisning för anvisningar om anslutning av TV:n och högtalarna till AVreceivern eller förstärkaren. Viktigt Håll i kontakten när du tar ut och sätter i kabeln. Är kontakten belastad kan detta leda till felaktig kontakt och bortfall av videosignalen. HDMI-kabel (finns i fackhandeln) HDMI-kabel (finns i fackhandeln) Till HDMIingången Från HDMIutgången Den bakre panelen AV-receiver eller förstärkare Till HDMIingången Vänd kontakten rätt och för den rakt in i uttaget. TV Signalens riktning 02 Svenska Dansk Suomi 17 Sv

18 UT 02 Ansluta ljudkablarna Ansluta en AV-receiver eller förstärkare med en koaxial digital ljudkabel Koaxial digital ljudkabel (finns i fackhandeln) Signalens riktning Till koaxial digital ljudingång Den bakre panelen Vit Röd Det går även att ansluta 2-kanals analogt ljud. Ljudkabel (finns i fackhandeln) Till ljudingången Ansluta en USB-enhet Viktigt Var noga med att stänga av spelaren innan du ansluter eller kopplar bort USB-enheter. Om du använder en extern hårddisk som extern lagringsenhet ska hårddisken vara påslagen innan spelaren startas. Om USB-enheten är skrivskyddad, se till att inaktivera skrivskyddet. När du ansluter USB-kabeln ska du hålla i kontakten, vända den rätt i förhållande till uttaget, och föra in den rakt. Om kontakten belastas för mycket kan det leda till dålig kontakt vilket kan innebära att data inte kan skrivas på USB-enheten. Dra inte ut nätsladden om en USB-enhet är ansluten och spelaren slås på. Spelarens frontpanel AV-receiver eller förstärkare Ansluta komponenter till USB-porten Om USB-enheter USB-enheter som kan anslutas till spelaren anges nedan. USB 2.0-kompatibel USB-enhet (kapacitet på 1 GB eller mer, 2 GB eller mer rekommenderas) eller HDD (kapacitet på 2 TB eller mindre) Filsystem: FAT16, FAT32 eller NTFS USB-enhet Hårddisk etc. USB-kabel (finns att köpa i fackhandeln) Den bakre panelen Obs! Enheter formaterade med ett annat filsystem än ovanstående kan inte användas. USB-enheter kanske inte känns igen om de innehåller flera partitioner. Vissa USB-enheter kanske inte fungerar med den här spelaren. Funktion kan inte garanteras för USB-enheter. USB-enhet Hårddisk etc. USB-kabel (finns att köpa i fackhandeln) Obs! Enheten kanske inte fungerar om den är ansluten till en USB-port med en minneskortläsare eller en USBhubb. Använd en USB-kabel med en längd på 2 meter eller mindre. 18 Sv

19 Ansluta till nätverket via LAN-uttaget Genom att ansluta den här spelaren till nätverket via LANuttaget eller trådlöst går det att spela upp bild-, ljud- och videofiler som är lagrade på komponenter i nätverket, inklusive datorn, med HOME MEDIA GALLERY-uttagen. Sätt på DHCP-serverfunktionen på din router. Om din router inte har den inbyggda DHCP-serverfunktionen, måste du göra nätverksinställningarna manuellt. Se Ställa in IP-adressen på sidan 40 för mer information. Obs! Se bruksanvisningen till den utrustning du har anslutit. Anslutningsmetoderna kan variera för olika internetinstallationer. För bredbandsuppkoppling krävs ett avtal med en internetleverantör. För ytterligare information, kontakta närmaste internetleverantör. Observera att Pioneer inte ansvarar för kommunikationsfel eller -problem i relaterade till användarens nätverksanslutning eller anslutna enheter. Kontakta leverantören eller tillverkaren av de anslutna enheterna. Ansluta med nätverkskabel (trådbundet nätverk) Anslut receiverns LAN-uttag till LAN-uttaget på routern (med eller utan inbyggd DHCP-serverfunktion) med en vanlig LAN-kabel (CAT 5 eller högre). Den bakre panelen Specifikationer för LAN-uttaget LAN-uttag: Ethernetuttag (10BASE-T/100BASE-TX) Ansluta till ett trådlöst lokalt nätverk Anslutningen till det trådlösa nätverket måste ske manuellt Se Trådlös nätverksanslutning på sidan 43 för mer information. Dator Internet WAN Anslut strömkabeln Strömkabeln ska sättas i sist av allt, efter att alla anslutningar mellan enheter har slutförts. Den bakre panelen Modem Router 02 Svenska Dansk Suomi Nätverkskabel (finns att köpas i fackhandeln) Modem Internet Till vägguttaget. Strömkabel (medföljer) Dator LAN WAN Router Nätverkskabel (finns att köpas i fackhandeln) 19 Sv

20 03 Kapitel 3 Komma igång Göra inställningar på menyn Setup Navigator Var noga med att utföra dessa inställningar när du använder spelaren i följande situationer. När du använder spelaren för första gången. Efter Initial Setup-format. Viktigt Innan du slår på strömmen, kontrollera att anslutningarna mellan spelaren och andra enheter är korrekta. Också, slå på strömmen till de enheter som är anslutna till spelaren innan du slår på strömmen till spelaren. När du använder en Pioneer TV eller frontprojektor som är kompatibel med Control-funktionen ska du aktivera Control på den anslutna enheten innan du sätter på spelaren. Om Setup Navigator-menyn inte visas Tryck på HOME MENU för att visa Home Menu, välj Initial Setup Setup Navigator Starta och tryck sedan på ENTER. 3 Starta Setup Navigator. Tryck på ENTER. Setup Navigator startar. 4 Välj önskat menyspråk. Använd / för att välja, tryck sedan på ENTER. När en Pioneer TV, som är kompatibel med styrfunktionen, är ansluten till spelarens HDMI OUTuttag importeras språkinställningarna från Pioneer TV:ns språkinställningar innan Setup Navigator startar. 5 Välj lämplig upplösning för den anslutna TV:n. Använd / för att välja, tryck sedan på ENTER. 6 Välj lämplig aspekt för den anslutna TV:n. Använd / för att välja, tryck sedan på ENTER. 7 Stäng menyn Setup Navigator. Tryck på ENTER. Setup Navigator avslutas och inställningen sparas. Tryck på RETURN för att gå tillbaka till föregående skärm. 1 Sätt på TV:n och ändra inmatning. Se TV:ns bruksanvisning för detaljer om du använder TV:n. 2 Slå på spelarens ström. Tryck på STANDBY/ON. Kontrollera att menyn Setup Navigator visas. 20 Sv

Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohjeet. AV-receiver AV-receiver AV-viritinvahvistin VSX-924-K/-S

Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohjeet. AV-receiver AV-receiver AV-viritinvahvistin VSX-924-K/-S Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohjeet AV-receiver AV-receiver AV-viritinvahvistin VSX-924-K/-S VIKTIGT FÖR ATT FÖRHINDRA ELEKTRISKA STÖTAR FÅR HÖLJET (ELLER BAKSTYCKET) INTE TAS BORT. INNANFÖR HÖLJET

Lisätiedot

LC-32LE351E-BK LC-32LE351E-WH LC-39LE351E-BK LC-39LE351E-WH

LC-32LE351E-BK LC-32LE351E-WH LC-39LE351E-BK LC-39LE351E-WH LC-32LE351E-BK LC-32LE351E-WH LC-39LE351E-BK LC-39LE351E-WH NORSK SUOMI LCD FÄRG-TV BRUKSANVISNING 50245017 SVENSKA LCD FARGE TV LCDVÄRI-TV BRUKERVEILEDNING KÄYTTÖOHJE Innehåll TV-funktioner... 3 Kära

Lisätiedot

Innehåll. Säkerhetsföreskrifter. Förberedelse. Intended Use. Strömkälla. Placering av TV:n. Innan du använder TV:n bör du läsa instruktionerna noga.

Innehåll. Säkerhetsföreskrifter. Förberedelse. Intended Use. Strömkälla. Placering av TV:n. Innan du använder TV:n bör du läsa instruktionerna noga. Innehåll Säkerhetsföreskrifter... 1 Miljöinformation... 3 TV-funktioner... 3 Inkluderade tillbehör... 3 Titta på TV... 4 TV:ns kontrollknappar och drift... 4 Fjärrkontroll... 5 Använda en modul för villkorlig

Lisätiedot

Funktioner. Förberedelse

Funktioner. Förberedelse Innehåll Funktioner... 2 Inledning... 2 Förberedelse... 2 Säkerhetsföreskrifter... 3 Innehåll i förpackning... 4 Miljöinformation... 5 Reparationsinformation... 5 Fjärrkontrollens knappar... 6 LCD TV:ns

Lisätiedot

Digital HD Video Camera Recorder

Digital HD Video Camera Recorder 4-416-299-51(1) Digital HD Video Camera Recorder Mer information finns på: Se også: Katso lisätietoja myös osoitteesta: De asemenea, consultaţi: http://www.sony.net/sonyinfo/support/ Bruksanvisning Betjeningsvejledning

Lisätiedot

COMPACT COMPONENT SYSTEM KOMPAKT KOMPONENTSYSTEM KOMPAKTI KOMPONENTTIJÄRJESTELMÄ KOMPAKT KOMPONENTSYSTEM

COMPACT COMPONENT SYSTEM KOMPAKT KOMPONENTSYSTEM KOMPAKTI KOMPONENTTIJÄRJESTELMÄ KOMPAKT KOMPONENTSYSTEM COMPACT COMPONENT SYSTEM KOMPAKT KOMPONENTSYSTEM KOMPAKTI KOMPONENTTIJÄRJESTELMÄ KOMPAKT KOMPONENTSYSTEM EX-AK1 Consists of CA-EXAK1 and SP-EXAK1 Består av CA-EXAK1 och SP-EXAK1 Koostuu CA-EXAK1 stä ja

Lisätiedot

DVD VIDEO PLAYER DVD-SPELARE DVD-SOITIN DVD-VIDEOAFSPILLER XV-C5SL VIDEO INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING KÄYTTÖHJE INSTRUKTIONSBOG LET0227-007A [EN]

DVD VIDEO PLAYER DVD-SPELARE DVD-SOITIN DVD-VIDEOAFSPILLER XV-C5SL VIDEO INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING KÄYTTÖHJE INSTRUKTIONSBOG LET0227-007A [EN] DVD VIDEO PLAYER DVD-SPELARE DVD-SOITIN DVD-VIDEOAFSPILLER XV-C5SL VIDEO INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING KÄYTTÖHJE INSTRUKTIONSBOG LET0227-007A [EN] Varningar, att observera och övrigt Varoitukset, huomautukset,

Lisätiedot

SVENSKA. Användarhandbok Brukerhåndbok Brugermanual Käyttöopas LG-V500. www.lg.com MFL67986002 (1.0)

SVENSKA. Användarhandbok Brukerhåndbok Brugermanual Käyttöopas LG-V500. www.lg.com MFL67986002 (1.0) SVENSKA N O R S K D A N S K S U O M I Användarhandbok Brukerhåndbok Brugermanual Käyttöopas LG-V500 MFL67986002 (1.0) www.lg.com SVENSKA Användarhandbok Bilder på skärmkonfigurationer och illustrationer

Lisätiedot

Bruksanvisning Betjeningsvejledning Käyttöohjeet

Bruksanvisning Betjeningsvejledning Käyttöohjeet 3-280-870-71(1) Digital Video Camera Recorder Bruksanvisning Betjeningsvejledning Käyttöohjeet SE DK FI DCR-SR35E/SR36E/SR45E/SR46E/SR55E/ SR65E/SR75E/SR85E Mer information om de avancerade funktionerna

Lisätiedot

Bruksanvisning Betjeningsvejledning Bruksanvisning DEX-P99RS

Bruksanvisning Betjeningsvejledning Bruksanvisning DEX-P99RS MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 1 Monday, August 17, 2009 3:26 PM CD-SPELARE CD-AFSPILLER CD-SPILLER CD-SOITIN Bruksanvisning Betjeningsvejledning Bruksanvisning Käyttöopas DEX-P99RS Glöm inte att registrera

Lisätiedot

Bruksanvisning Betjeningsvejledning Bruksanvisning DEH-P9800BT

Bruksanvisning Betjeningsvejledning Bruksanvisning DEH-P9800BT MAN-DEHP9800BTSDNF.book Page 1 Wednesday, May 24, 2006 2:51 PM Högeffekts DSP CD/MP3/WMA/AAC-spelare med trådlös Bluetooth-teknik, RDS-tuner och multi-cd-styrning Højeffekt DSP CD/MP3/WMA/AAC-afspiller

Lisätiedot

RX-E5S/RX-E51B XV-N312S/XV-N310B

RX-E5S/RX-E51B XV-N312S/XV-N310B HOME CINEMA CONTROL CENTER KONTROLLCENTRAL FÖR HEMMABIO KOTITEATTERIN OHJAUSKESKUS HJEMMEBIO RECEIVER DVD PLAYER DVD SPELARE DVD SOITIN DVD AFSPILLER RX-E5S/RX-E51B XV-N312S/XV-N310B Svenska Suomi Dansk

Lisätiedot

UX-G49 Består av CA-UXG49 och SP-UXG49. UX-G48 Består av CA-UXG48 och SP-UXG48 MICRO COMPONENT SYSTEM

UX-G49 Består av CA-UXG49 och SP-UXG49. UX-G48 Består av CA-UXG48 och SP-UXG48 MICRO COMPONENT SYSTEM MICRO COMPONENT SYSTEM MIKROKOMPONENTSYSTEM MIKROKOMPONENTTIJÄEJESTELMÄ MIKROKOMPONENTSYSTEM SISTEMAS DE MICROCOMPONENTES MICROSISTEMA DE COMPONENTES UX-G49 Består av CA-UXG49 och SP-UXG49 CA-UXG49 ja

Lisätiedot

Bruksanvisning Interaktiv plasmaskärm TH-65PB1E. Svenska. Norsk. Suomi. Se bruksanvisningen på DVD-ROM-skivan för mer detaljerade anvisningar.

Bruksanvisning Interaktiv plasmaskärm TH-65PB1E. Svenska. Norsk. Suomi. Se bruksanvisningen på DVD-ROM-skivan för mer detaljerade anvisningar. Svenska Norsk Modellnummer TH-65PB1E Suomi Bruksanvisning Interaktiv plasmaskärm Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter...2 Säkerhetsföreskrifter...3 Tillbehör...10 Anslutningar...12 Att slå strömmen på

Lisätiedot

UX-G950V MICRO COMPONENT SYSTEM

UX-G950V MICRO COMPONENT SYSTEM MICRO COMPONENT SYSTEM MIKROKOMPONENTSYSTEM MIKROKOMPONENTTIJÄEJESTELMÄ MIKROKOMPONENTSYSTEM SISTEMAS DE MICROCOMPONENTES MICROSISTEMA DE COMPONENTES UX-G950V Består av CA-UXG950V och SP-UXG950V CA-UXG950V

Lisätiedot

Contents. Felsökning. Dokumentation...7. Introduktion till den här handboken...8. Felsökning...10

Contents. Felsökning. Dokumentation...7. Introduktion till den här handboken...8. Felsökning...10 Contents Dokumentation...7 Tryckt dokumentation... 7 Elektronisk dokumentation... 7 Viktigt... 7 Introduktion till den här handboken...8 Felsökning Felsökning...10 Datorn... 10 Vad ska jag göra om datorn

Lisätiedot

Kylskåp. Bruksanvisning. tänk dig möjligheterna

Kylskåp. Bruksanvisning. tänk dig möjligheterna SENA RS7* RS54H* RS57H* Kylskåp Bruksanvisning tänk dig möjligheterna Tack för att du köpt en produkt från Samsung. Registrera produkten på www.samsung. se för att få en mer komplett service. www.samsung.com/register

Lisätiedot

Contents. Felsökning. Dokumentation...7. Introduktion till den här handboken...8. Felsökning...10

Contents. Felsökning. Dokumentation...7. Introduktion till den här handboken...8. Felsökning...10 Contents Dokumentation...7 Tryckt dokumentation... 7 Elektronisk dokumentation... 7 Viktigt... 7 Introduktion till den här handboken...8 Felsökning Felsökning...10 Datorn... 10 Vad ska jag göra om datorn

Lisätiedot

Smartphone-mottagare / Smartphone Receiver / Smartphone Receiver

Smartphone-mottagare / Smartphone Receiver / Smartphone Receiver Viktig användarinformation Vigtige oplysninger for brugeren Tärkeää tietoa käyttäjälle Smartphone-mottagare / Smartphone Receiver / Smartphone Receiver SPH-DA120 Glöm inte att registrera produkten på www.pioneer.se

Lisätiedot

Before operating your Samsung TV, please read this user manual carefully and retain it for future reference.

Before operating your Samsung TV, please read this user manual carefully and retain it for future reference. Contact SAMSUNG WORLD WIDE If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care centre. Country Customer Care Centre Web Site AUSTRIA 0800 - SAMSUNG

Lisätiedot

Bruksanvisning TORKTUMLARE. Innehållsförteckning IDCE 8454X A

Bruksanvisning TORKTUMLARE. Innehållsförteckning IDCE 8454X A Bruksanvisning TORKTUMLARE Innehållsförteckning SE SE Svenska,1 FI Suomi,17 DK Dansk,33 Viktig information, 2-3 Installation, 4 Var torktumlaren ska installeras Ventilation Elektrisk anslutning Förberedande

Lisätiedot

HUOMAUTUS. Turvallisuustiedot. TÄRKEÄÄ -Lue nämä ohjeet kokonaan ennen asennusta tai käyttöä.

HUOMAUTUS. Turvallisuustiedot. TÄRKEÄÄ -Lue nämä ohjeet kokonaan ennen asennusta tai käyttöä. Sisältö Sisältö... 1 Turvallisuustiedot... 2 TÄRKEÄÄ -Lue nämä ohjeet kokonaan ennen asennusta tai käyttöä... 2 Aloittaminen... 3 Ilmoitukset & ominaisuudet & varusteet... 3 Ympäristötietoa... 3 Valmiustilan

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING. Low radiation DECT-phone DECT-puhelin

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING. Low radiation DECT-phone DECT-puhelin KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Low radiation DECT-phone DECT-puhelin Modell/Malli: idect K1 Nr/Nro: 36-2708 Viktig information: Läs hela bruksanvisningen noggrant och försäkra dig om att du har förstått den

Lisätiedot

Kap- och geringssåg Kap-/gerringssav Kapp og gjæringsag Katkaisu-ja jiirisaha liukutoiminnolla Slide Compound Miter Saw

Kap- och geringssåg Kap-/gerringssav Kapp og gjæringsag Katkaisu-ja jiirisaha liukutoiminnolla Slide Compound Miter Saw Kap- och geringssåg Kap-/gerringssav Kapp og gjæringsag Katkaisu-ja jiirisaha liukutoiminnolla Slide Compound Miter Saw C12LSH C12RSH Läs bruksanvisningen noga igenom före verktygets användning. Læs instruktionerne

Lisätiedot

RTI95 ON DEMAND. Installationsguide Installationsvejledning Asennusopas. Inspelningsbar HD-box för TV via antenn

RTI95 ON DEMAND. Installationsguide Installationsvejledning Asennusopas. Inspelningsbar HD-box för TV via antenn RTI95 ON DEMAND Inspelningsbar HD-box för TV via antenn Digitalboks med optagefunktion til HD modtagelse Kirjoitettavien digitaalisten laatikko TV antennin kautta Installationsguide Installationsvejledning

Lisätiedot

TVÄTTMASKIN PYYKINPESUKONE

TVÄTTMASKIN PYYKINPESUKONE HYDROLINE rpm 1400 95 C 60 C 40 C 30 C 1400 900 700 500 AA 40º ZWF 1440 TVÄTTMASKIN PYYKINPESUKONE СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА ZWF 1440 132981480 BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ S FIN RUS Bästa

Lisätiedot

CD/MP3 Record Player with cassette and radio

CD/MP3 Record Player with cassette and radio CD/MP3 Record Player with cassette and radio Skivspelare med CD, MP3, kassettdäck och radio Platespiller med cd, mp3, kassett-spiller og radio Levysoitin, jossa on CD-, MP3- ja kasettisoitin sekä radio

Lisätiedot

Turvallisuusvarotoimet

Turvallisuusvarotoimet Sisältö Turvallisuusvarotoimet... 2 Ympäristötietoa... 3 Sisältyvät lisäosat... 3 TV - Toiminnot... 3 TV:n katselu... 4 TV:n ohjauspainikkeet ja sen käyttö... 4 TV.n kaukosäätimen tarkasteleminen... 5

Lisätiedot

Ultralight 403. Användarhandbok (svenska) Käyttöohje (suomi) svenska. suomi

Ultralight 403. Användarhandbok (svenska) Käyttöohje (suomi) svenska. suomi Ultralight 403 Användarhandbok () Käyttöohje () 1. Innehåll 2. Viktiga säkerhets- och användningsanvisningar...4 3. Inledning...6 4. Gällande föreskrifter...7 4.1 Identifiering och tekniska data...7 4.2

Lisätiedot

bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning brugsanvisning

bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning brugsanvisning bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning brugsanvisning Kylskåp Jääkaappi Kjøleskap Køleskab ERC37302W ERC37302X 2 electrolux Innehåll Electrolux. Thinking of you. Ta del av våra tankegångar på www.electrolux.com

Lisätiedot