Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohjeet. AV-receiver AV-receiver AV-viritinvahvistin VSX-924-K/-S

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohjeet. AV-receiver AV-receiver AV-viritinvahvistin VSX-924-K/-S"

Transkriptio

1 Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohjeet AV-receiver AV-receiver AV-viritinvahvistin VSX-924-K/-S

2 VIKTIGT FÖR ATT FÖRHINDRA ELEKTRISKA STÖTAR FÅR HÖLJET (ELLER BAKSTYCKET) INTE TAS BORT. INNANFÖR HÖLJET FINNS INGA DELAR SOM ANVÄNDAREN SJÄLV KAN REPARERA. ÖVERLÅT SERVICE TILL KVALIFICERAD SERVICEPERSONAL. D _B1_Sv VARNING Denna apparat är inte vattentät. För att undvika risk för brand eller elektriska stötar bör du inte ställa några behållare med vätska nära apparaten (såsom vaser eller vattenkannor), eller utsätta den för regn eller fukt. D _A1_Sv VARNING För att minska risken för eldsvåda bör ingen öppen låga (exempelvis ett tänt stearinljus) placeras ovanpå apparaten. D a_A1_Sv VIKTIGT OM VENTILATION Se till att det finns gott om ventilationsutrymme runt apparaten när denna installerats för att förbättra värmeavledningen (minst 40 cm på ovansidan, 10 cm på baksidan och 20 cm på varje sida). VARNING Höljet är försett med ventilationshål och öppningar för att garantera pålitlig drift och skydda produkten mot överhettning. För att minska risk för brand får öppningarna aldrig blockeras eller täckas över (exempelvis med tidningar, dukar, gardiner), och apparaten bör aldrig användas ovanpå en tjock matta eller en säng. D b*_A1_Sv Användarmiljö Temperatur och fuktighet i användarmiljön: +5 C till +35 C; mindre än 85 % luftfuktighet (kylventilationen får inte vara blockerad). Installera inte apparaten i ett dåligt ventilerat utrymme, eller på platser som utsätts för hög fuktighet eller direkt solljus (eller starkt artificiellt ljus). D c*_A2_Sv VIKTIGT STANDBY/ON brytaren stänger inte av strömmen från eluttaget helt. Eftersom strömkabeln fungerar som huvudströmbrytare för apparaten måste du dra ur den ur eluttaget för att stänga av all ström. Försäkra dig därför om att enheten har installerats så att strömkabeln lätt kan dras ut ur eluttaget om en olycka skulle inträffa. För att undvika risk för brand bör strömkabeln också dras ur när apparaten inte ska användas under en längre tid (till exempel under semestern). D a*_A1_Sv Denna produkt är avsedd för privat bruk i hemmet. För eventuell reparation av fel som beror på användning för annat än hemmabruk (till exempel långvarig användning inom näringsverksamhet en restaurang eller i en bil eller på ett fartyg) kommer betalning att utkrävas även under garantiperioden. K041_A1_Sv VARNING Förvara små delar utom räckhåll för barn och spädbarn. Om en del har svalts av misstag ska en läkare kontaktas omedelbart. D41-6-4_A1_Sv Information till användare om insamling och hantering av uttjänt utrustning och förbrukade batterier Symbol produkter Symbol batterier Pb Varning beträffande radiovågor Denna enhet använder radiovågor på 2,4 GHz, vilket är ett band som används av andra trådlösa system (t.ex. mikrovågsugnar och trådlösa telefoner). Om det uppstår störningar i bilden från din TV, är det möjligt att denna enhet (inklusive produkter som stöds av den här enheten) orsakar signalstörningar för antenningången på din TV, video, satellitmottagare etc. Öka i så fall avståndet mellan antenningången och enheten (inklusive produkter som stöds av den här enheten). Pioneer ansvarar inte får några funktionsfel som uppstår på den kompatibla Pioneer-produkten på grund av kommunikationsfel/funktionsfel som orsakats av din nätverksanslutning och/eller din dator eller annan ansluten utrustning. Kontakta din Internetleverantör eller tillverkaren av nätverksenheten. Ett separat avtal med/betalning till en Internetleverantör krävs för att använda Internet. När dessa symboler finns på produkter, förpackningar och/eller medföljande dokument innebär det att förbrukad elektrisk och elektronisk utrustning och batterier inte får blandas med vanligt hushållsavfall. För korrekt behandling, återvinning och återanvändning av uttjänta produkter och förbrukade batterier ska dessa lämnas på särskilda insamlingsställen enligt landets lagar och förordningar. Genom att behandla dessa produkter och batterier korrekt bidrar du till att skydda värdefulla resurser och förhindra framtida negativa effekter på miljön och människors hälsa, vilka i annat fall kan komma att öka till följd av felaktig avfallshantering. För mer information om insamling och återvinning av uttjänta produkter och batterier, kontakta ditt kommunkontor, lokal återvinningscentral eller den butik där du köpte produkterna. Dessa symboler är endast giltiga inom Europeiska Unionen. För länder utanför EU: Om du vill kasta dessa produkter ska du kontakta de lokala myndigheterna eller återförsäljaren och ta reda på vad du ska göra med dem. K058a_A1_Sv 2 Sv

3 Tack för ditt val av denna Pioneer-produkt. Läs noggrant igenom denna bruksanvisning, så att du lär dig att använda produkten på rätt sätt. Innehåll 01 Innan du börjar Funktioner...7 Kontrollera innehållet i lådan...9 Installera receivern...9 Sätta i batterierna...9 Fjärrkontrollens räckvidd Knappar och displayer Fjärrkontroll...12 Display...14 Frontpanel Ansluta andra apparater Ansluta andra apparater...17 Den bakre panelen...17 Bestämma hur högtalarna ska användas...18 Placering av högtalarna...20 Ansluta högtalarna...20 Installera ditt högtalarsystem...21 Välja högtalarsystem...22 Om ljudanslutningen...22 Om konvertern för digital bild...23 Om HDMI...23 Ansluta TV:n och apparater för uppspelning...24 Ansluta en satellit-/kabelmottagare eller andra digitalboxar...27 Ansluta andra ljudenheter...28 Ansluta fler förstärkare...28 Ansluta AM/FM-antenner...29 Anslutningar till flera rum (MULTI-ZONE)...30 Ansluta till nätverket via nätverksuttaget...32 Ansluta en ipod...32 Ansluta en USB-enhet...32 Ansluta en MHL-kompatibel enhet...33 Ansluta en HDMI-apparat till ingången på frontpanelen...33 Ansluta till ett trådlöst lokalt nätverk (WLAN)...33 Ansluta en IR-mottagare...34 Ansluta receivern till strömkällan Grundinställning Så här används den inbyggda AVNavigatorn...36 Ställa in optimalt ljud automatiskt (Fullständig automatisk MCACC-inställning)...37 Ingångsmenyn...39 Inställning av funktionsläge...40 Byta språk på skärmmenyer (Menyspråk)...40 Om hemmenyn Vanlig uppspelning Uppspelning...43 Spela material från en ipod...44 Spela material från en USB-enhet...45 Spela material från en MHL-kompatibel enhet...46 Lyssna på radio...47 Musikuppspelning med trådlös Bluetooth-teknik Lyssna på anläggningen Använda lyssnarfunktionerna för att olika sorters ljudeffekter...52 Välja MCACC-minnen...54 Välja insignal...54 Bättre ljud med faskontroll Uppspelning med nätverksfunktioner Inledning...56 Uppspelning med nätverksfunktioner...57 Om nätverksuppspelning...60 Om spelbara filformat Funktionen med HDMI-kontroll Om funktionen med HDMI-kontroll...63 Ansluta för HDMI-kontroll...63 HDMI-inställning...63 Förbereda synkronisering...64 Om synkroniserade kommandon...64 Ställa in PQLS-funktionen...64 Om funktionerna Auto Sound Retriever Link och Stream Smoother Link...64 Varningar och råd i samband med HDMI-kontroll Använda andra funktioner Ställa in ljudalternativ...67 Ställa in videoalternativ...69 Ändra utmatning (OUTPUT PARAMETER)...71 Ändra kanalnivå medan du lyssnar...71 Kontroll av andra rum (MULTI-ZONE)...72 Nätverksinställningar från en webbläsare...73 Använda avstängningstimern...73 Sänka ljusstyrkan på displayen...73 Kontrollera dina systeminställningar...73 Återställa systemet Sv

4 10 Styra övriga apparater i anläggningen Om inställningsmenyn för fjärrkontrollen...76 Styra flera receivrar...76 Ställa in fjärrkontrollen för att styra andra apparater...76 Välja förinställd kod direkt...76 Programmera signaler från andra fjärrkontroller...77 Radera ett inlärt kommando på fjärrkontrollen...77 Radera alla inlärda inställningar för en ingång...78 Använda All Zone Standby...78 Ställa in växlingstiden för funktionsläget AV-förstärkare...78 Återställa fjärrkontrollens inställningar...78 Styra anslutna apparater Menyn för avancerad MCACC-inställning Ställa in receivern från menyn för avancerad MCACC-inställning...82 Automatisk MCACC-inställning (Expert)...82 Manuell MCACC-inställning...84 Kontrollera MCACC-data...86 Datahantering Menyerna för systeminställning och övriga inställningar Göra receiverinställningar från systeminställningsmenyn...89 Manuell högtalarinställning...89 Nätverksinställningsmeny...91 Kontrollera nätverksinformationen...92 MHL-inställning...92 Menyn för övriga inställningar...92 Göra nätverksinställningar med hjälp av Safari...95 Använda Safari för att ställa in receiverns nätverksnamn...95 Använda Safari för att uppdatera den fasta programvaran Ytterligare information Surroundljudformat SABRE DAC TM Om HDMI HTC Connect Om ipod Windows MHL Om aptx Om trådlös Bluetooth-teknik Meddelande om programvarulicens Auto Surround, ALC och Stream Direct med olika typer av insignaler Installationsguide för högtalare Om meddelanden som visas vid användning av nätverksfunktionerna Viktig information om HDMI-anslutningen Rengöring av enheten Deklaration om överensstämmelse med hänseende till R&TTE-direktivet 1999/5/EC Ordlista Funktionsindex Specifikationer Kodlista för förinställningar Vanliga frågor Felsökning...98 Ström...98 Inget ljud...98 Andra problem med ljudet...99 BT AUDIO-ingång Video Inställningar Diagram för kalibrering med EQ Professional Display Fjärrkontroll HDMI MHL Inbyggd AVNavigator USB-uttag ipod Nätverk Trådlöst lokalt nätverk Sv

5 Inställningar på receivern Instruktioner för att ansluta och ställa in receivern Receivern är en avancerad AV-receiver med en mängd funktioner och uttag. Den är lätt att använda när nedanstående anslutningar och inställningar är klara. Obligatoriska inställningar och förberedelser: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10 Inställningar vid behov: 6, 7, 9, 11, 12, 13 Viktigt Med Wiring Navi i receiverns AVNavigator kan du göra receiverns startinställningar på datorn eller en mobil enhet. I så fall kan du använda Wiring Navi för att göra samma anslutningar eller inställningar som utförs i steg 2, 3, 4, 5, 6, 8 och 9. Mer information om hur AVNavigatorn används finns i Så här används den inbyggda AVNavigatorn på sidan Innan du börjar! Kontrollera innehållet i lådan på sidan 9! Sätta i batterierna på sidan 9 j 2 Bestämma hur högtalarna ska användas (sidan 18)! 7.2-kanaligt surroundsystem (främre höjdhögtalare)! 7.2-kanaligt surroundsystem (främre breddhögtalare)! 7.2-kanaligt surroundsystem och anslutning av högtalarsystem B! 5.2-kanaligt surroundsystem och bi-amp av de främre högtalarna (högkvalitativt surroundljud)! 5.2-kanaligt surroundsystem och ZONE 2-anslutning (Multi-Zone)! 5.2-kanaligt surroundsystem och HDZONE-anslutning (Multi-Zone) j 3 Ansluta högtalarna! Placering av högtalarna på sidan 20! Ansluta högtalarna på sidan 20! Installera ditt högtalarsystem på sidan 21! Bi-ampa högtalarna på sidan 21 j 4 Ansluta andra produkter! Om ljudanslutningen på sidan 22! Om konverter för digital bild på sidan 23! Ansluta TV:n och apparater för uppspelning på sidan 24! Ansluta AM/FM-antenner på sidan 29! Ansluta receivern till strömkällan på sidan 34 j 5 Sätta på strömmen j 6 Byta språk på skärmmenyer (menyspråk) (sidan 40) j 7 Använda AVNavigator-funktioner (sidan 36) j 8 Ställa in högtalarna med MCACC-funktionen! Ställa in optimalt ljud automatiskt (Fullständig automatisk MCACC-inställning) på sidan 37 j 9 Ingångsmenyn (sidan 39) (Om du har anslutit på annat sätt än det som rekommenderas) j 10 Vanlig uppspelning (sidan 42) j 11 Personlig inställning av ljud- och bildkvalitet! Använda lyssnarfunktionerna (sidan 51)! Bättre ljud med faskontroll (sidan 54)! Mätning av alla EQ-typer (SYMMETRY/ALL CH ADJ/FRONT ALIGN) (sidan 82)! Ändra kanalnivå medan du lyssnar (sidan 90)! Aktivera/inaktivera akustisk EQ-kalibrering, automatisk ljudåterskapare eller dialogförstärkning (sidan 67)! Ställa in PQLS-funktionen (sidan 64)! Ställa in ljudalternativ (sidan 67)! Ställa in videoalternativ (sidan 69) j 12 Andra valfria justeringar och inställningar! Funktionen med HDMI-kontroll (sidan 62)! Menyn för avancerad MCACC-inställning (sidan 81)! Menyerna för systeminställning och övriga inställningar (sidan 88) j 13 Utnyttja fjärrkontrollen maximalt! Styra flera receivrar (sidan 76)! Ställa in fjärrkontrollen för att styra andra apparater (sidan 76) Svenska 5 Sv

6 Innan du börjar Funktioner...7 Kontrollera innehållet i lådan...9 Installera receivern...9 Sätta i batterierna...9 Fjärrkontrollens räckvidd Sv

7 01 Innan du börjar Funktioner Audio % ESS 24-bitars digital-analog-omvandlare Alla kanaler har ESS SABRE Premier Audio digital-analog-omvandlare. Jitter Eliminator ger klarare ljud. % Ljudbehandling med Hi-bit 24 Skapar ett större dynamiskt omfång med digitalt material som CD- eller DVD-skivor. 16- och 20-bitars PCM, samt komprimerat ljud, återkvantiseras till 24 bitar. Högfrekvenskomponenten interpoleras efter databehandlingen för ett jämnare och mer subtilt musikaliskt uttryck. % Enkel inställning med Advanced MCACC Den automatiska MCACC-inställningen, vilken även omfattar de avancerade Professional Acoustic Calibration EQ-funktionerna, ger en snabb men ändå korrekt inställning av surroundljudet. % Automatisk faskontroll plus För skivor som följer andra standarder än Phase Control får LFE-kanalen en fördröjning vid inspelningen. Denna funktion korrigerar faserna automatiskt på sådana skivor och sändningar. Funktionen är särskilt effektiv vid uppspelning av flerkanalig musik med LFE-signaler (Low Frequency Effects). % Faskontroll Faskontroll eliminerar effektivt fasförskjutning som gör att ljudet saknar synkronisering och förbättrar flerkanalsljudet avsevärt utan några extra åtgärder. % PQLS Bit-stream Genom att ansluta en PQLS-kompatibel spelare via en HDMI-kabel kan du få högkvalitativt ljud utan digitalt brus (jitter). Denna funktion är endast tillgänglig när den anslutna Blu-ray Disc-spelare Pioneer stöder PQLS-funktionen. Video % Ultra HD (med stöd för 4K/60p-video) Genomströmning och uppskalning Bilder med en upplösning 4K/60p kan genomströmmas och visas utan att omvandlas, och HD (High Definition)- eller Full HD-bilder från DVD-skivor, Blu-ray-skivor och HD-utsändningar kan skalas upp till 4K/60p-upplösning och visas. Det krävs en separat bildskärm som stödjer Ultra HD (4K-video). % HDMI (4K60p, 3D, Audio Return Channel) 7 in/2 out (För 2 out; du kan välja Dual out eller HDZONE out ) För att använda denna funktion krävs en kompatibel apparat. Nätverk % Förberedd för Spotify Spotify är en digital musikstreamingtjänst som ger dig åtkomst till miljontals låtar. Denna receiver är förberedd för Spotify Connect som gör att du kan välja låtar på din Spotify-app och lyssna på dem med din ljudanläggning. Kontrollera för att få reda på tillgängligheten för tjänsten i ditt land. % Kompatibel med Windows 8.1 Receivern är kompatibel med Windows 8.1 vilket gör att du lätt kan streama musik från kompatibla datorer på ditt nätverk hemma. % Apple AirPlay Med AirPlay kan du streama musik från itunes till denna receiver och spela upp den på din hemmabioanläggning. Du kan till och med använda receivern för att titta på metadata på en ansluten bildskärm, till exempel låttitlar, artister samt skivomslag. Du kan lätt lyssna på itunes-musik i alla rum i ett hus. % DLNA-certifierad (1.5) Denna receiver är en DLNA-certifierad (1.5) enhet som gör det möjligt att arbeta inte endast med en DMP (digital mediaspelare) för att spela DMS (digital mediaserver)-ljudfiler utan även som en DMR (digital mediarenderare) som kan fjärrstyras via en enhet som t.ex. en smartphone eller dator. % Internetradio Genom att ansluta denna receiver till nätverket via nätverksuttaget kan du lyssna på Internetradiostationer. Anslutningsmöjligheter % Enkel nätverksanslutning med WLAN-adaptern Med WLAN-adaptern AS-WL300 kan du använda en WLAN-anslutning för AV-receivrar. AS-WL300 fungerar med strömmatning från AV-receiverns USB-uttag så ingen nätadapter erfordras. % Inbyggd trådlös Bluetooth-teknik Denna receiver med trådlös Bluetooth-teknik kan användas till att lyssna på musikfiler på en iphone eller en annan enhet med trådlös Bluetooth-teknik. % Uppspelning på enheter som är kompatibla med MHL TM (Mobile High-definition Link) En MHL 2-kompatibel mobil enhet kan anslutas för att kunna spela upp 3D-video, video i full HD-upplösning, högkvalitativt flerkanaligt ljud och bilder osv., samtidigt som den mobila enheten laddas från receivern. % HTC Connect Med HTC Connect är det enkelt att trådlöst streama din favoritmusik direkt från din HTC-telefon. Ingen separat app krävs; HTC Connect finns inbyggd i din telefons musikspelare. % ipod-uppspelning Din ipod och iphone kan anslutas till receiverns USB-uttag för att spela musikfiler på din ipod eller iphone. Dessutom laddas din ipod eller iphone när den är ansluten till receivern. Svenska 7 Sv

8 01 Innan du börjar Uppspelning/bearbetning % Uppspelning av flerkanaliga musikfiler Receivern kan spela upp flerkanaliga musikfiler med en upplösning på upp till 96 khz/24 bitar. Uppspelning av WAV och FLAC-filer stöds via den främre USB-porten och nätverket. % Uppspelning av DSD-musikfiler (via nätverket, främre USB-porten och HDMI-uttaget) Uppspelning av DSD-musik med hög kvalitet (DSD-filer och DSD-skivor (SACD-skivor)) stöds. % Musikuppspelning med hög upplösning Det går att spela musikfiler med hög upplösning på mellan 96 khz/24 bitar och 192 khz/24 bitar. Uppspelning av AIFF-, Apple Lossless-, WAV- och FLAC-filer via USB-porten på frontpanelen och via nätverket stöds. % Uppspelning utan tysta avsnitt Receivern hoppar över de tysta avsnitten mellan spår när den spelar upp musikfiler, vilket eliminerar de avbrott som vanligtvis uppstår vid uppspelning av livematerial eller material från konserter. Receivern spelar upp filer i AAC- eller MP3-format med minimala tysta avsnitt även om det i grunden är omöjligt att spela upp dem utan tysta avsnitt. % Virtuella högtalare Genom att aktivera lägena Virtual Surround Back, Virtual Height och Virtual Wide går det att realisera maximalt 11.1 kanaler genom att kombinera de installerade högtalarna och de virtuella högtalarna. Detta innebär en jämnare koppling mellan ljuden och en förbättrad 3D-känsla. % Kompatibel med dts Neo:X Receivern stödjer det senaste DTS-formatet. Neo:X utformades ursprungligen för 9 kanaler eller mer men dess kvalitet kan nu upplevas i en 7-kanalsmiljö. % Kompatibel med Dolby Pro Logic llz Genom att ansluta ett extra högtalarpar installerade ovanför främre vänster och höger högtalare får du ett vertikalt ljudfält utöver det tidigare horisontella ljudfältet. Höjdkanalen ger en starkare känsla av tredimensionellt ljud och rymd samt närvaro och amplitud. Installation % Inbyggd AVNavigator När receivern styrs via en webbläsare på din smartphone, surfplatta Windows-dator eller Mac kan du använda Wiring Navi som förklarar hur du ansluter eller Interactive Operation Guide som på ett visuellt och begripligt sätt förklarar hur du går till väga. % Fjärrkontrollappen icontrolav5 Detta är en app som gör det möjligt att styra många av receiverns funktioner på ett intuitivt sätt. Appen finns tillgänglig på App Store för iphone, ipod touch och ipad. Det går även att hämta den på Google Play för en smartphone med Android. Appen kan laddas ner gratis. % HDZONE-utmatning Receivern stödjer utmatning via HDMI-utgången till ett rum i en underzon. Du kan uppleva effektfulla bilder genom att ansluta receivern till en TV som stödjer 4K/Full-HD/3D. Det går dessutom att skapa en flerkanalsmiljö genom att ansluta denna receiver till en annan AV-receiver i rummet i underzonen. % Förberedd för ZONE Receivern har HDZONE- och ZONE 2-funktion. HDZONE stödjer streaming av HD-ljud/video till ett separat rum via HDMI. Med Multi-Zone går det att samtidigt spela upp musik och film från olika källor i tre zoner. Med HDZONE kan du inte enbart välja HDMI-ingång utan även INTERNET RADIO eller ipod/usb och liknande. % Strömsnål utformning Denna AV-receiver har en ekologisk utformning. Utöver ännu lägre strömförbrukning i standbyläget har receivern en ekonomifunktion för låg strömförbrukning även vid uppspelning av innehåll. Det är dessutom enkelt att aktivera ekonomifunktionen med hjälp av en särskild knapp på fjärrkontrollen med hjälp av icontrolav5. 8 Sv

9 01 Innan du börjar Kontrollera innehållet i lådan Kontrollera att du har fått alla tillbehör som ska medfölja:! Inställningsmikrofon (kabel: 5 m)! Fjärrkontroll! AAA/R03 torrbatterier (för fjärrkontrollen) x 2! AM-ramantenn! FM-antenn! Strömkabel! CD-ROM! Snabbguide! Säkerhetsblad! Garantiblad Hantering av CD-ROM-skivan Försiktighetsåtgärder vid användning! Denna CD-ROM-skiva är avsedd för användning på en persondator. Den kan inte användas på en DVD-spelare eller CD-spelare. Om du försöker spela den här CD-ROM-skivan på en DVD-spelare eller CD-spelare kan högtalarna skadas eller hörselskada uppstå på grund av hög volym. Licens! Acceptera användarvillkoren nedan innan du använder CD-ROM-skivan. Du får inte använda den utan att ha accepterat användarvillkoren. Användarvillkor! Upphovsrätten till innehållet på denna CD-ROM-skiva tillhör PIONEER HOME ELECTRONICS CORPORATION. Otillåten överföring, kopiering, sändning, offentlig spridning, översättning, försäljning, utlåning eller liknande som inte är att betrakta som personlig användning eller citat enligt definitionen i upphovsrättslagen kan leda till åtal. Tillåtelse att använda denna CD-ROM-skiva ges under licens från PIONEER HOME ELECTRONICS CORPORATION. Allmän friskrivning! PIONEER HOME ELECTRONICS CORPORATION garanterar inte att denna CD-ROM-skiva fungerar på alla datorer även om de har de operativsystem som krävs. PIONEER HOME ELECTRONICS CORPORATION ansvarar inte heller för skada som inträffar till följd av att denna CD-ROM-skiva har använts och är inte skyldigt att lämna någon ersättning eller kompensation. Namnen på privata företag, produkter och liknande som beskrivs i denna bruksanvisning är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör respektive företag. Installera receivern! När du installerar denna apparat ska du vara noga med att placera den på en jämn, stabil yta.! Placera den inte: på en färg-tv (bilden kan bli förvrängd) nära ett kassettdäck (eller nära en apparat som avger ett magnetiskt fält). Detta kan ge ljudstörningar. i direkt solljus på fuktiga eller våta ställen på extremt varma eller kalla ställen på platser där det förekommer vibrationer eller andra rörelser på mycket dammiga ställen på ställen där varma ångor eller oljor förekommer (till exempel i ett kök)! Rör inte undersidan på receivern medan strömmen är på eller direkt efter avstängning. Undersidan blir varm när strömmen är på (och en stund efter avstängning) och kan förorsaka brännskador vid beröring. Sätta i batterierna De medföljande batterierna är bara till för den inledande installationen. De räcker eventuellt inte särskilt länge. Vi rekommenderar alkaliska batterier som håller längre. VARNING! Använd eller förvara inte batterier i direkt solljus eller på andra mycket varma ställen, till exempel i en bil i starkt solsken eller nära ett värmeelement. Då kan batterierna börja läcka, bli överhettade, explodera eller fatta eld. Batteriernas livslängd eller prestanda kan också minskas. VIKTIGT Felaktig batterianvändning kan t.ex. leda till att batterierna börjar läcka eller spricker. Iaktta följande försiktighetsåtgärder:! Använd aldrig nya och gamla batterier tillsammans.! Se till att plus- och minuspolerna på batterierna stämmer med märkningen i batterifacket.! Var noga med att du inte har sönder fjädrarna vid batteriets minuspol ( ) när du sätter i batterierna. Då kan batterierna börja läcka eller bli överhettade.! Batterier med samma form kan ha olika spänning. Använd därför inte olika typer av batterier tillsammans.! När förbrukade batterier kasseras ska nationella och lokala förordningar och miljöföreskrifter följas. Svenska 9 Sv

10 01 Innan du börjar Fjärrkontrollens räckvidd Fjärrkontrollen kan fungera dåligt om:! Det finns föremål mellan fjärrkontrollen och receiverns fjärrstyrningssensor.! Direkt solljus eller lysrörsbelysning lyser på fjärrkontrollsensorn.! Receivern står nära en apparat som sänder ut infraröda strålar.! Receivern manövreras samtidigt som en annan fjärrkontroll med infraröd strålning används m 10 Sv

11 Knappar och displayer Fjärrkontroll...12 Display...14 Frontpanel...15 Svenska 11 Sv

12 02 Knappar och displayer Fjärrkontroll I det här avsnittet förklaras hur man använder receiverns fjärrkontroll STANDBY/ON RECEIVER MAIN BD USB ADPT ROKU ipod TUNER TV INPUT STATUS TOP MENU HOME MENU AUTO MPX PRESET D.ACCESS CLR DVD BT TV DIMMER SLEEP ALL ZONE STBY OUT P. BAND SAT MHL CD RECEIVER TUNE SOURCE SUB ZONE CONTROL Z2 Z3 HDZ SOURCE CONTROL SURR VOL ENTER ADV CLASS ENTER VOLUME MUTE AUDIO P. VIDEO P. LISTENING MODE HDMI NET ALL TOOLS MENU RETURN CH LV. PTY AUDIO DISP CH CH Fav RCU SETUP För att du enkelt ska se vilken apparat knapparna styr är knapparna på fjärrkontrollen färgkodade enligt följande system:! Vit Knappar för receivern och en TV! Blå Användning av andra enheter och varje ingång (TUNER etc.) (Se sidorna 44, 45, 47, 48 och 79.) 1 u STANDBY/ON Används för att sätta på receivern eller ställa den i standbyläge. 2 ALL ZONE STBY Använd den här knappen för att välja unika kommandon (sidan 78). 3 MAIN RECEIVER Gör så att fjärrkontrollen växlar till att styra receivern (används för att välja de kommandon som står i vitt). Växlar så att fjärrkontrollen styr huvudzonen. 4 SOURCE CONTROL-knappar Växlar ingången. Växlar även fjärrkontrollens funktionsläge för att använda andra enheter eller varje ingång (TUNER etc.) (sidan 76). Ingången för HDMI, NET och ALL växlar varje gång du trycker på dessa knappar. 5 Kontrollknappar för TV:n Dessa knappar är avsedda för fjärrstyrning av den TV som knappen TV INPUT har ställts in för. TV:n kan styras med dessa knappar oavsett fjärrkontrollens ingångsinställningar (sidan 76). 6 Kontrollknappar för receivern! STATUS Visar IP-adressen och information t.ex. valda/inställda funktioner och insignaler på displayen (sidan 73).! OUT P. (OUTPUT PARAMETER) Växlar utgången för HDMI-signalen eller högtalaruttagen som ska spelas (sidan 71).! RETURN Tryck på knappen för att bekräfta och stänga aktuell skärmmeny.! CH LV. (CHANNEL LEVEL) Tryck flera gånger för att välja en kanal och använd därefter k/l för att justera nivån (sidorna 71 och 90). 7 Inställningsknappar för receivern Tryck först på MAIN RECEIVER för att använda:! AUDIO P. (AUDIO PARAMETER) Används för att komma till ljudinställningarna (sidan 67).! VIDEO P. (VIDEO PARAMETER) Används för att komma till videoalternativen (sidan 69).! HOME MENU Används för att komma till hemmenyn (sidorna 39, 40, 63, 82 och 89). 8 i/j/k/l/enter Använd pilknapparna när du ska ställa in surroundsystemet (se sidan 82) och ljud-/videoalternativen (sidan 67 eller 69). 9 Knappar för LISTENING MODE! AUTO (AUTO SURROUND/ALC/STREAM DIRECT) Växlar mellan uppspelningsfunktionerna Auto Surround (sidan 52), Auto Level Control och Stream Direct (sidan 53).! SURR (STANDARD SURROUND) Tryck på knappen för att få standardavkodning och för att växla mellan olika funktioner ( Pro Logic, Neo:X etc.) (sidan 52).! ADV (ADVANCED SURROUND) Används för att växla mellan de olika surroundfunktionerna (sidan 53). 10 Funktionsknappar för apparater Styr andra apparater eller varje ingång (TUNER etc.). 11 DIMMER Minskar eller ökar displayens ljusstyrka (sida 73). 12 SLEEP Används för att sätta på avstängningstimern och ställa in när receivern ska stängas av (sidan 73). 12 Sv

13 02 Knappar och displayer 13 Fjärrkontrollens indikatorlampa Denna tänds när ett kommando skickas från fjärrkontrollen. 14 Knappar för SUB ZONE CONTROL! Z2 (ZONE 2) Genom att hålla ner denna knapp (i 1,5 sekund) tills fjärrkontrollens lysdiod blinkar en gång, ändras läget till Zone 2-funktion.! Z3 (ZONE 3) Används inte med denna receiver.! HDZ (HDZONE) Genom att hålla ner denna knapp (i 1,5 sekund) tills fjärrkontrollens lysdiod blinkar en gång ändras läget till HDZONE-funktion. 15 VOLUME +/ Används för att ställa in volymen. För att justera ljudvolymen för huvudzonen ska du först trycka på MAIN RECEIVER och därefter på denna knapp. När du befinner dig i underzonen ska du först trycka på knappen SUB ZONE CONTROL och därefter trycka på denna knapp. 16 MUTE Stänger av ljudet eller sätter på det igen om det har varit avstängt (du kan också sätta på ljudet genom att justera volymen). För att stänga av ljudet i huvudzonen ska du först trycka på MAIN RECEIVER och därefter på denna knapp. När du befinner dig i underzonen ska du först trycka på knappen SUB ZONE CONTROL och därefter trycka på denna knapp. 17 RCU SETUP Används för att ställa in fjärrkontrollen (sidan 76). Svenska 13 Sv

14 02 Knappar och displayer Display AUTO L C R DIGITAL PLUS DSD PCM TUNED RDS TrueHD MULTI-ZONE PQLS ALC ATT STEREO HDMI SL SR DTS HD ES 96/24 S.RTRV SOUND UP MIX MONO db DIGITAL XL XC XR ANALOG LFE MSTR CD TUNER DVD TV USB AUTO SURROUND ipod BD DVR HDMI [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] STREAM DIRECT PROLOGIC x ADV.SURROUND STANDARD SP AB SLEEP Indikatorlampor för olika signaltyper Tänds för att visa vilken insignal som valts. AUTO lyser när receivern är inställd på att välja insignal automatiskt (sidan 54). 2 Kanalindikatorer Tänds för att visa vilka digitala kanaler som spelas.! L/R Främre vänster/höger kanal! C Centerkanalen! SL/SR Vänster/höger surroundkanal! LFE Low frequency effects ((( ))-indikatorn tänds när receivern känner av en LFE-signal)! XL/XR Två andra kanaler än de som nämns ovan! XC Antingen en annan kanal än de som nämns ovan, surroundkanalen i mono eller flaggning för matriskodning 3 Indikatorer för digitalt format Tänds när en signal i respektive format identifieras.! DIGITAL Tänds under Dolby Digital-avkodning.! DIGITAL PLUS Tänds under Dolby Digital Plus-avkodning.! TrueHD Tänds under Dolby TrueHD-avkodning.! DTS Tänds under DTS-avkodning.! DTS HD Tänds under DTS-HD-avkodning.! 96/24 Tänds under DTS 96/24-avkodning.! DSD Tänds under uppspelning av DSD-signaler (Direct Stream Digital).! DSD PCM Tänds under konvertering från DSD (Direct Stream Digital) till PCM.! PCM Lyser när PCM-signaler spelas.! MSTR Lyser när ljudsignaler i DTS-HD Master Audio-format spelas. 4 MULTI-ZONE Lyser när MULTI-ZONE-funktionen är aktiv (sidan 72). 5 SOUND Lyser när DIALOG E (Dialog Enhancement) eller tonkontrollerna TONE har valts (sidan 67). 6 PQLS Tänds när funktionen PQLS är aktiv (sidan 64). 7 S.RTRV Tänds när den automatisk ljudåterskaparen är aktiv (sidan 67). 8 Indikatorer för olika lyssnarfunktioner! ALC Lyser när ALC-funktionen (automatisk volymkontroll) har valts (sidan 52).! AUTO SURROUND Lyser när den automatiska surroundfunktionen aktiveras (sidan 52).! STREAM DIRECT Lyser när Direct/Pure Direct har valts (sidan 53).! ADV.SURROUND Lyser när en av de avancerade surroundfunktionerna är vald (sidan 53).! STANDARD Lyser när någon av standardfunktionerna för surroundljud är aktiverad (sidan 52). 9 (PHASE CONTROL) Lyser när faskontroll aktiveras (sidan 54). 10 ATT Lyser när insignalen sänks för att reducera störningar (sidan 67). 11 Radioindikatorer! TUNED Lyser när en utsändning tas emot.! STEREO Lyser när en FM-utsändning i stereo tas emot i automatiskt stereoläge.! MONO Lyser när monofunktionen har ställts in med hjälp av MPX.! RDS Lyser under RDS-utsändning. 12 Lyser när ljudet är avstängt. 13 Volymnivå Visar den totala ljudnivån. --- visar lägsta nivån, och +12dB visar maximal nivå. 14 Indikatorlampor för olika apparater/ingångar Lyser för att visa vilken apparat/ingång du har valt. 15 Rullningsindikatorer Lyser när du gör olika inställningar och det finns fler valbara alternativ som inte syns. 16 Högtalarindikatorer Lyser för att visa vilket högtalarsystem som för tillfället har valts med OUT P. (sidan 71). 17 SLEEP Lyser när receivern är i viloläge (sidan 73). 18 Formatindikatorer för matrisavkodning! PRO LOGIC IIx Denna indikator lyser för att ange att Pro Logic II/ Pro Logic IIx-avkodning pågår (sidan 52). 19 Teckendisplay Visar systeminformation av olika slag. 20 Indikator för fjärrkontrollens funktion Tänds för att visa vilken receiver (funktion) fjärrkontrollen är inställd på att styra. (Tänds inte när fjärrkontrollen är inställd på 1.) (sidan 93) 14 Sv

15 02 Knappar och displayer Frontpanel INPUT SELECTOR STANDBY/ON PHONES ADVANCED MCACC FL OFF SPEAKERS CONTROL MULTI-ZONE ON / OFF BAND TUNER EDIT TUNE PRESET ENTER AUTO SURR/ALC/ STREAM DIRECT STANDARD SURROUND ADVANCED SURROUND STATUS ipod iphone DIRECT CONTROL MCACC SETUP MIC 5V 1 A HDMI 5 INPUT u STANDBY/ON Används för att sätta på receivern eller ställa den i standbyläge. 2 INPUT SELECTOR-ratt Används för att välja apparat/ingång. 3 Indikatorer! ADVANCED MCACC Lyser när EQ är inställd på ON i AUDIO PARAMETER-menyn (sidan 67).! FL OFF Tänds när displayen har stängts av (ingenting visas) (sidan 73).! HDMI Blinkar när en HDMI-apparat ansluts; lyser när apparaten är ansluten (sidan 24).! ipod iphone Lyser för att visa att en ipod/iphone/ipad är ansluten (sidan 32). 4 MULTI-ZONE-kontroller Om du har gjort MULTI-ZONE-anslutningar (sidan 30) använder du dessa kontroller för att styra underzonen från huvudzonen (sidan 72). 5 Teckendisplay Se Display på sidan Radioknappar (TUNER)! BAND Växlar mellan radiobanden AM, FM ST (stereo) och FM MONO (sidan 47).! TUNER EDIT Använd med TUNE i/j, PRESET k/l och ENTER för att lagra och namnge stationer som senare kan ställas in (sidan 47).! TUNE i/j Används för att hitta radiofrekvenser (sidan 47).! PRESET k/l Används för att hitta förinställda stationer (sidan 47). 7 Fjärrstyrningssensor Tar emot signaler från fjärrkontrollen (sidan 10). 8 Volymkontroll (MASTER VOLUME) 9 PHONES uttag för hörlurar Används för att ansluta hörlurar. När hörlurar är anslutna kommer inget ljud från högtalarna. HDMI ipod iphone MASTER VOLUME 10 MCACC SETUP MIC uttag för inställningsmikrofonen Här ansluts den medföljande mikrofonen (sidan 37). 11 SPEAKERS Används för att ändra högtalaruttag (sidan 71). 12 Knappar för olika lyssnarfunktioner! AUTO SURR/ALC/STREAM DIRECT Växlar mellan uppspelningsfunktionerna Auto Surround (sidan 52), Auto Level Control och Stream Direct (sidan 53).! STANDARD SURROUND Tryck på knappen för att få standardavkodning och för att växla mellan olika funktioner ( Pro Logic, Neo:X, Stereo etc.) (sidan 52).! ADVANCED SURROUND Används för att växla mellan de olika surroundfunktionerna (sidan 53). 13 STATUS Visar IP-adressen och information t.ex. valda/inställda funktioner och insignaler på displayen (sidan 73). 14 ipod iphone DIRECT CONTROL Ändrar receiverns ingång till ipod och aktiverar ipod-funktionerna på din ipod (sidan 44). 15 ipod/iphone-uttag Används för att ansluta och spela upp ljud från en Apple ipod/iphone (sidan 32) eller ansluta och spela upp ljud och foton från en USB-enhet (sidan 32). 16 HDMI 5 INPUT-uttag Används för anslutning till kompatibla HDMI-apparater (videokamera etc.) (sidan 33). Svenska 15 Sv

16 Ansluta andra apparater Ansluta andra apparater...17 Den bakre panelen...17 Bestämma hur högtalarna ska användas...18 Placering av högtalarna...20 Ansluta högtalarna...20 Installera ditt högtalarsystem...21 Välja högtalarsystem...22 Om ljudanslutningen...22 Om konvertern för digital bild...23 Om HDMI...23 Ansluta TV:n och apparater för uppspelning...24 Ansluta en satellit-/kabelmottagare eller andra digitalboxar...27 Ansluta andra ljudenheter...28 Ansluta fler förstärkare...28 Ansluta AM/FM-antenner...29 Anslutningar till flera rum (MULTI-ZONE)...30 Ansluta till nätverket via nätverksuttaget...32 Ansluta en ipod...32 Ansluta en USB-enhet...32 Ansluta en MHL-kompatibel enhet...33 Ansluta en HDMI-apparat till ingången på frontpanelen...33 Ansluta till ett trådlöst lokalt nätverk (WLAN) Ansluta en IR-mottagare...34 Ansluta receivern till strömkällan Sv

17 03 Ansluta andra apparater Ansluta andra apparater Denna receiver erbjuder ett stort antal anslutningsmöjligheter, men det behöver inte vara svårt att ansluta. I det här kapitlet redogörs för vilka sorters apparater du kan ansluta till din hemmabioanläggning. VIKTIGT! Innan du ansluter eller ändrar anslutningarna ska strömmen stängas av och strömkabeln dras ur. Strömkontakten ska sättas i sist av allt.! Se till att strömkontakterna på de apparater du ska ansluta är urdragna medan du gör anslutningar.! Hur du ska ansluta samt namnen på uttag varierar från produkt till produkt (förstärkare, receiver etc.) och kan skilja sig från beskrivningarna i denna handbok. Se även bruksanvisningarna till respektive produkt. Anmärkning Ingångarna nedan har ställts in för olika sorters apparater/insignaler på fabriken. Se Ingångsmenyn på sidan 39 för att ändra inställningarna om du har anslutit på något annat sätt. Apparater/ingångar BD Ingångar HDMI Audio Komponent (BD) DVD IN 1 COAX-1 IN 1 SAT/CBL IN 2 TV OPT-1 Den bakre panelen HDMI 3 IN 3 HDMI 4 IN 4 HDMI ASSIGNABLE 1-6 IR IN OUT OUT 2 (HDZONE) SELECTABLE VIDEO OUT 1 (CONTROL) MONITOR OUT SAT/CBL IN DVD IN IN 1 (DVD) PRE OUT FRONT L R BD IN LAN (10/100) IN 2 IN 3 IN 4 IN 6 /MHL DC OUTPUT for WIRELESS LAN (SAT/CBL) SUB WOOFER 1 2 (OUTPUT 5 V 0.9 A MAX) (OUTPUT 5 V 0.6 A MAX) OPTICAL IN 1 (TV) ASSIGNABLE COAXIAL IN 1 (DVD) ASSIGNABLE AC IN HDMI 5 (frontpanel) IN 5 HDMI 6/MHL IN 6 CD ANALOG-1 AM LOOP FM UNBAL 75 ANTENNA IN 1 (DVD) ASSIGNABLE Y PB PR COMPONENT VIDEO L ZONE 2 OUT R L SAT/CBL IN R AUDIO DVD IN ANALOG IN 1 (CD) ASSIGNABLE A FRONT CENTER SURROUND SURROUND BACK / HDZONE R L R L R L(Single) SPEAKERS FRONT HEIGHT / WIDE / B R L Svenska 17 Sv

18 03 Ansluta andra apparater Bestämma hur högtalarna ska användas Med denna receiver kan du skapa olika surroundsystem utifrån hur många högtalare du har.! Högtalare måste anslutas till främre vänster och höger högtalaruttag (L och R).! Det går också att ansluta enbart en eller ingen bakre surroundhögtalare (SB).! Om du har två subwoofrar kan den andra subwoofern anslutas till uttaget SUBWOOFER 2. Genom att ansluta två subwoofrar får du starkare basljud och en mer kraftfull ljudåtergivning. Samma ljud matas ut från båda subwoofrarna. Välj en av installationerna [A] till [E] nedan. Viktigt! Högtalarsystemet (Speaker System) måste ställas in om du ansluter på något annat sätt än enligt alternativ [A] nedan (se Högtalarinställning på sidan 89).! Högtalarna från vilka ljudet avges kan växlas beroende på högtalarinstallation/användningsmönster (ljudet kommer inte nödvändigtvis från alla anslutna högtalare). Använd knappen OUT P. för att växla mellan högtalare från vilka ljudet avges. Läs mer under Växla mellan högtalarsystemen på sidan 71. [A]7.2-kanaligt surroundsystem (främre höjdhögtalare) *Grundinställning! Högtalarinställning: Normal(SB/FH) [B] 7.2-kanaligt surroundsystem (främre breddhögtalare)! Högtalarinställning: Normal(SB/FW) FWL L SW 2 SL R SW 1 C Denna installation ersätter vänster och höger höjdhögtalare i [A] med vänster och höger främre breddhögtalare (FWL/FWR). Det går inte att få ljud från de främre höjdhögtalarna eller främre breddhögtalarna och de bakre surroundhögtalarna samtidigt. Detta surroundsystem ger ett mer verklighetstroget ljud över ett bredare fält. SBL FWR SR SBR FHL FHR R [B] 7.2-kanaligt surroundsystem och anslutning av högtalarsystem B! Högtalarinställning: högtalarsystem B L SW 2 SW 1 C SR FHL FHR R SL SBL SBR L SW 2 SW 1 C SR L R I ett 7.2-kanaligt surroundsystem ansluts främre vänster och höger högtalare (L/R), centerhögtalaren (C), främre vänster och höger höjdhögtalare (FHL/FHR), vänster och höger främre surroundhögtalare (SL/SR), de vänstra och högra surroundhögtalarna (SBL/SBR) samt subwoofrarna (SW 1/SW 2). Det går inte att få ljud från de främre höjdhögtalarna och de bakre surroundhögtalarna samtidigt. Detta surroundsystem ger ett mer verklighetstroget ljud som tycks komma ovanifrån. SL SBL SBR Högtalare B Med dessa anslutningar kan du lyssna på 5.2-kanaligt surroundljud i huvudzonen och samtidigt spela upp samma ljud i stereo på högtalarsystem B. Med samma anslutningar kan du också få 7.2-kanaligt surroundljud i huvudzonen om du inte använder B-högtalarna. 18 Sv

19 03 Ansluta andra apparater [D] 5.2-kanaligt surroundsystem & bi-amp av de främre högtalarna (högkvalitativt surroundljud)! Högtalarinställning: Bi-amp av främre högtalare Att bi-ampa de främre högtalarna ger 5.2-kanaligt surroundljud med hög ljudkvalitet. Bi-Amp av främre högtalare R [F] 5.2-kanaligt surroundsystem och HDZONE-anslutning (Multi-Zone)! Högtalarinställning: HDZONE Med dessa anslutningar kan du lyssna på 5.2-kanaligt surroundljud i huvudzonen och samtidigt spela upp samma ljud från en annan apparat i HDZONE. (Valet av apparater är begränsat.) L R Huvudområde HDZONE Annat rum L SW 2 SW 1 C SW 2 SW 1 C R SR L SR SL SL [E] 5.2-kanaligt surroundsystem och ZONE 2-anslutning (Multi-Zone)! Högtalarinställning: ZONE 2 (rum 2) Med dessa anslutningar kan du lyssna på 5.2-kanaligt surroundljud i huvudzonen och samtidigt spela upp samma ljud från en annan apparat i ett annat rum (ZONE 2). (Valet av apparater är begränsat.) L R Huvudområde ZONE 2 Annat rum Andra högtalaranslutningar! Dina favoritanslutningar kan väljas även om du har färre än 5.2 högtalare (men främre vänster/höger högtalare måste vara anslutna).! Om du inte ansluter någon subwoofer ska du ansluta högtalare med kapacitet att återge låga frekvenser för de främre kanalerna. (Subwooferkanalens låga frekvenser spelas genom de främre högtalarna, så högtalarna kan skadas.)! När du är klar med anslutningarna ska du köra den fullständiga automatiska MCACC-inställningen (Full Auto MCACC, ställer in högtalarna för den aktuella rumsmiljön). Se Ställa in optimalt ljud automatiskt (Fullständig automatisk MCACC-inställning) på sidan 37. Svenska SW 2 SW 1 C R SR L SL 19 Sv

20 03 Ansluta andra apparater Placering av högtalarna Illustrationen nedan visar hur du ska placera de högtalare du tänker ansluta. FWL SL FHL L SBL SW 2 SW 1 C SB! Placera surroundhögtalarna i minst 120 vinkel från centerhögtalaren. Om du (1) använder bakre surroundhögtalare och (2) inte använder främre höjdhögtalare/breddhögtalare rekommenderas att du placerar surroundhögtalarna bredvid dig.! Om du bara tänker ansluta en bakre surroundhögtalare ska den placeras rakt bakom dig.! Placera främre vänstra och högra höjdhögtalarna minst en meter rakt ovanför främre vänster respektive höger högtalare. Några tips för att förbättra ljudkvaliteten Var i rummet högtalarna placeras har stor betydelse för ljudkvaliteten. Följ nedanstående riktlinjer för att få bästa ljud från anläggningen.! Subwoofern kan placeras på golvet. För bästa resultat bör de andra högtalarna placeras ungefär i öronhöjd under användning. Att placera högtalare på golvet (förutom subwoofern) eller högt upp på en vägg är inte att rekommendera.! För bästa stereoeffekt ska de främre högtalarna placeras 2 till 3 meter ifrån varandra och på samma avstånd från TV:n.! Om du ska installera högtalare runt en CRT-TV (tjock-tv med katodstrålerör) ska du använda magnetiskt skärmade högtalare eller placera högtalarna så långt från CRT-TV:n att störningar undviks.! Om du använder en centerhögtalare, placera de främre högtalarna längre ifrån varandra. Om inte, placera dem närmare varandra.! Placera centerhögtalaren ovanför eller under TV:n så att ljudet från centerkanalen kommer från TV-skärmsområdet. Se också till att centerhögtalaren inte är placerad närmare lyssnaren än den främre vänstra och högra högtalaren.! Det optimala är att rikta in högtalarna mot lyssnarpositionen. Vinkeln beror på rummets storlek. Ju större rum desto mindre vinkel.! Surroundhögtalare och bakre surroundhögtalare bör placeras 60 cm till 90 cm över öronhöjd och luta en aning nedåt. Se till att högtalarna inte står vända mot varandra. För DVD-Audio är det en fördel om högtalarna står mer direkt bakom lyssnaren än vad de gör för hemmabio.! Undvik att placera surroundhögtalarna på längre avstånd från lyssnarplatsen än de främre högtalarna och centerhögtalaren, för då kan surroundeffekten försvagas. SBR FHR R FWR SR Ansluta högtalarna Varje högtalarkontakt på receivern består av ett positivt (+) och ett negativt ( ) uttag. Kontrollera att dessa stämmer överens med uttagen på högtalarna. Receivern stöder högtalare med en nominell impedans på 6 W till 16 W. VIKTIGT! Dessa högtalarkontakter är strömförande och innehåller FARLIG SPÄNNING. För att minska risken för elektriska stötar när du ansluter eller kopplar bort högtalarkablarna ska strömkabeln kopplas bort innan du vidrör någon oisolerad del.! Se till att hela den oisolerade högtalarledningen är hoptvinnad och helt instucken i högtalarkontakten. Om en frilagd del av en kabeltråd nuddar den bakre panelen kan detta medföra att strömmen som en säkerhetsåtgärd slås av. Anslutning av skalade kablar VIKTIGT Se till att alla högtalare installeras och monteras på ett säkert sätt. Detta förbättrar inte enbart ljudkvaliteten utan minskar också risken för att en högtalare ska välta eller falla ned och skada något eller någon om den knuffas omkull, eller i händelse av jordbävning eller annan yttre påverkan. 1 Tvinna ihop de frilagda trådarna. 2 Skruva upp kontakten och stick in den frilagda tråden. 3 Dra åt kontakten mm Anmärkningar! Läs igenom manualen som medföljde högtalarna för att få mer information om hur man ansluter den andra ändan av kabeln till högtalarna.! Använd en RCA-kabel för att ansluta subwoofern. Det går inte att ansluta med högtalarkablar.! Om du har två subwoofrar kan den andra subwoofern anslutas till uttaget SUBWOOFER 2. Genom att ansluta två subwoofrar får du starkare basljud och en mer kraftfull ljudåtergivning. Samma ljud matas ut från båda subwoofrarna. 20 Sv

LC-32LE351E-BK LC-32LE351E-WH LC-39LE351E-BK LC-39LE351E-WH

LC-32LE351E-BK LC-32LE351E-WH LC-39LE351E-BK LC-39LE351E-WH LC-32LE351E-BK LC-32LE351E-WH LC-39LE351E-BK LC-39LE351E-WH NORSK SUOMI LCD FÄRG-TV BRUKSANVISNING 50245017 SVENSKA LCD FARGE TV LCDVÄRI-TV BRUKERVEILEDNING KÄYTTÖOHJE Innehåll TV-funktioner... 3 Kära

Lisätiedot

RX-E5S/RX-E51B XV-N312S/XV-N310B

RX-E5S/RX-E51B XV-N312S/XV-N310B HOME CINEMA CONTROL CENTER KONTROLLCENTRAL FÖR HEMMABIO KOTITEATTERIN OHJAUSKESKUS HJEMMEBIO RECEIVER DVD PLAYER DVD SPELARE DVD SOITIN DVD AFSPILLER RX-E5S/RX-E51B XV-N312S/XV-N310B Svenska Suomi Dansk

Lisätiedot

Funktioner. Förberedelse

Funktioner. Förberedelse Innehåll Funktioner... 2 Inledning... 2 Förberedelse... 2 Säkerhetsföreskrifter... 3 Innehåll i förpackning... 4 Miljöinformation... 5 Reparationsinformation... 5 Fjärrkontrollens knappar... 6 LCD TV:ns

Lisätiedot

Bruksanvisning Betjeningsvejledning Bruksanvisning DEH-P9800BT

Bruksanvisning Betjeningsvejledning Bruksanvisning DEH-P9800BT MAN-DEHP9800BTSDNF.book Page 1 Wednesday, May 24, 2006 2:51 PM Högeffekts DSP CD/MP3/WMA/AAC-spelare med trådlös Bluetooth-teknik, RDS-tuner och multi-cd-styrning Højeffekt DSP CD/MP3/WMA/AAC-afspiller

Lisätiedot

Bruksanvisning Betjeningsvejledning Bruksanvisning DEX-P99RS

Bruksanvisning Betjeningsvejledning Bruksanvisning DEX-P99RS MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 1 Monday, August 17, 2009 3:26 PM CD-SPELARE CD-AFSPILLER CD-SPILLER CD-SOITIN Bruksanvisning Betjeningsvejledning Bruksanvisning Käyttöopas DEX-P99RS Glöm inte att registrera

Lisätiedot

Innehåll. Säkerhetsföreskrifter. Förberedelse. Intended Use. Strömkälla. Placering av TV:n. Innan du använder TV:n bör du läsa instruktionerna noga.

Innehåll. Säkerhetsföreskrifter. Förberedelse. Intended Use. Strömkälla. Placering av TV:n. Innan du använder TV:n bör du läsa instruktionerna noga. Innehåll Säkerhetsföreskrifter... 1 Miljöinformation... 3 TV-funktioner... 3 Inkluderade tillbehör... 3 Titta på TV... 4 TV:ns kontrollknappar och drift... 4 Fjärrkontroll... 5 Använda en modul för villkorlig

Lisätiedot

DVD VIDEO PLAYER DVD-SPELARE DVD-SOITIN DVD-VIDEOAFSPILLER XV-C5SL VIDEO INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING KÄYTTÖHJE INSTRUKTIONSBOG LET0227-007A [EN]

DVD VIDEO PLAYER DVD-SPELARE DVD-SOITIN DVD-VIDEOAFSPILLER XV-C5SL VIDEO INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING KÄYTTÖHJE INSTRUKTIONSBOG LET0227-007A [EN] DVD VIDEO PLAYER DVD-SPELARE DVD-SOITIN DVD-VIDEOAFSPILLER XV-C5SL VIDEO INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING KÄYTTÖHJE INSTRUKTIONSBOG LET0227-007A [EN] Varningar, att observera och övrigt Varoitukset, huomautukset,

Lisätiedot

SVENSKA. Användarhandbok Brukerhåndbok Brugermanual Käyttöopas LG-V500. www.lg.com MFL67986002 (1.0)

SVENSKA. Användarhandbok Brukerhåndbok Brugermanual Käyttöopas LG-V500. www.lg.com MFL67986002 (1.0) SVENSKA N O R S K D A N S K S U O M I Användarhandbok Brukerhåndbok Brugermanual Käyttöopas LG-V500 MFL67986002 (1.0) www.lg.com SVENSKA Användarhandbok Bilder på skärmkonfigurationer och illustrationer

Lisätiedot

Digital HD Video Camera Recorder

Digital HD Video Camera Recorder 4-416-299-51(1) Digital HD Video Camera Recorder Mer information finns på: Se også: Katso lisätietoja myös osoitteesta: De asemenea, consultaţi: http://www.sony.net/sonyinfo/support/ Bruksanvisning Betjeningsvejledning

Lisätiedot

COMPACT COMPONENT SYSTEM KOMPAKT KOMPONENTSYSTEM KOMPAKTI KOMPONENTTIJÄRJESTELMÄ KOMPAKT KOMPONENTSYSTEM

COMPACT COMPONENT SYSTEM KOMPAKT KOMPONENTSYSTEM KOMPAKTI KOMPONENTTIJÄRJESTELMÄ KOMPAKT KOMPONENTSYSTEM COMPACT COMPONENT SYSTEM KOMPAKT KOMPONENTSYSTEM KOMPAKTI KOMPONENTTIJÄRJESTELMÄ KOMPAKT KOMPONENTSYSTEM EX-AK1 Consists of CA-EXAK1 and SP-EXAK1 Består av CA-EXAK1 och SP-EXAK1 Koostuu CA-EXAK1 stä ja

Lisätiedot

Bruksanvisning Interaktiv plasmaskärm TH-65PB1E. Svenska. Norsk. Suomi. Se bruksanvisningen på DVD-ROM-skivan för mer detaljerade anvisningar.

Bruksanvisning Interaktiv plasmaskärm TH-65PB1E. Svenska. Norsk. Suomi. Se bruksanvisningen på DVD-ROM-skivan för mer detaljerade anvisningar. Svenska Norsk Modellnummer TH-65PB1E Suomi Bruksanvisning Interaktiv plasmaskärm Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter...2 Säkerhetsföreskrifter...3 Tillbehör...10 Anslutningar...12 Att slå strömmen på

Lisätiedot

UX-G49 Består av CA-UXG49 och SP-UXG49. UX-G48 Består av CA-UXG48 och SP-UXG48 MICRO COMPONENT SYSTEM

UX-G49 Består av CA-UXG49 och SP-UXG49. UX-G48 Består av CA-UXG48 och SP-UXG48 MICRO COMPONENT SYSTEM MICRO COMPONENT SYSTEM MIKROKOMPONENTSYSTEM MIKROKOMPONENTTIJÄEJESTELMÄ MIKROKOMPONENTSYSTEM SISTEMAS DE MICROCOMPONENTES MICROSISTEMA DE COMPONENTES UX-G49 Består av CA-UXG49 och SP-UXG49 CA-UXG49 ja

Lisätiedot

UX-G950V MICRO COMPONENT SYSTEM

UX-G950V MICRO COMPONENT SYSTEM MICRO COMPONENT SYSTEM MIKROKOMPONENTSYSTEM MIKROKOMPONENTTIJÄEJESTELMÄ MIKROKOMPONENTSYSTEM SISTEMAS DE MICROCOMPONENTES MICROSISTEMA DE COMPONENTES UX-G950V Består av CA-UXG950V och SP-UXG950V CA-UXG950V

Lisätiedot

Kylskåp. Bruksanvisning. tänk dig möjligheterna

Kylskåp. Bruksanvisning. tänk dig möjligheterna SENA RS7* RS54H* RS57H* Kylskåp Bruksanvisning tänk dig möjligheterna Tack för att du köpt en produkt från Samsung. Registrera produkten på www.samsung. se för att få en mer komplett service. www.samsung.com/register

Lisätiedot

RTI95 ON DEMAND. Installationsguide Installationsvejledning Asennusopas. Inspelningsbar HD-box för TV via antenn

RTI95 ON DEMAND. Installationsguide Installationsvejledning Asennusopas. Inspelningsbar HD-box för TV via antenn RTI95 ON DEMAND Inspelningsbar HD-box för TV via antenn Digitalboks med optagefunktion til HD modtagelse Kirjoitettavien digitaalisten laatikko TV antennin kautta Installationsguide Installationsvejledning

Lisätiedot

Contents. Felsökning. Dokumentation...7. Introduktion till den här handboken...8. Felsökning...10

Contents. Felsökning. Dokumentation...7. Introduktion till den här handboken...8. Felsökning...10 Contents Dokumentation...7 Tryckt dokumentation... 7 Elektronisk dokumentation... 7 Viktigt... 7 Introduktion till den här handboken...8 Felsökning Felsökning...10 Datorn... 10 Vad ska jag göra om datorn

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING. Low radiation DECT-phone DECT-puhelin

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING. Low radiation DECT-phone DECT-puhelin KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Low radiation DECT-phone DECT-puhelin Modell/Malli: idect K1 Nr/Nro: 36-2708 Viktig information: Läs hela bruksanvisningen noggrant och försäkra dig om att du har förstått den

Lisätiedot

Contents. Felsökning. Dokumentation...7. Introduktion till den här handboken...8. Felsökning...10

Contents. Felsökning. Dokumentation...7. Introduktion till den här handboken...8. Felsökning...10 Contents Dokumentation...7 Tryckt dokumentation... 7 Elektronisk dokumentation... 7 Viktigt... 7 Introduktion till den här handboken...8 Felsökning Felsökning...10 Datorn... 10 Vad ska jag göra om datorn

Lisätiedot

Before operating your Samsung TV, please read this user manual carefully and retain it for future reference.

Before operating your Samsung TV, please read this user manual carefully and retain it for future reference. Contact SAMSUNG WORLD WIDE If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care centre. Country Customer Care Centre Web Site AUSTRIA 0800 - SAMSUNG

Lisätiedot

HUOMAUTUS. Turvallisuustiedot. TÄRKEÄÄ -Lue nämä ohjeet kokonaan ennen asennusta tai käyttöä.

HUOMAUTUS. Turvallisuustiedot. TÄRKEÄÄ -Lue nämä ohjeet kokonaan ennen asennusta tai käyttöä. Sisältö Sisältö... 1 Turvallisuustiedot... 2 TÄRKEÄÄ -Lue nämä ohjeet kokonaan ennen asennusta tai käyttöä... 2 Aloittaminen... 3 Ilmoitukset & ominaisuudet & varusteet... 3 Ympäristötietoa... 3 Valmiustilan

Lisätiedot

Kap- och geringssåg Kap-/gerringssav Kapp og gjæringsag Katkaisu-ja jiirisaha liukutoiminnolla Slide Compound Miter Saw

Kap- och geringssåg Kap-/gerringssav Kapp og gjæringsag Katkaisu-ja jiirisaha liukutoiminnolla Slide Compound Miter Saw Kap- och geringssåg Kap-/gerringssav Kapp og gjæringsag Katkaisu-ja jiirisaha liukutoiminnolla Slide Compound Miter Saw C12LSH C12RSH Läs bruksanvisningen noga igenom före verktygets användning. Læs instruktionerne

Lisätiedot

TVÄTTMASKIN PYYKINPESUKONE

TVÄTTMASKIN PYYKINPESUKONE HYDROLINE rpm 1400 95 C 60 C 40 C 30 C 1400 900 700 500 AA 40º ZWF 1440 TVÄTTMASKIN PYYKINPESUKONE СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА ZWF 1440 132981480 BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ S FIN RUS Bästa

Lisätiedot

USER GUIDE MOBILE TELEPHONE M300

USER GUIDE MOBILE TELEPHONE M300 USER GUIDE UK SW NW FIN MOBILE TELEPHONE M300 V1 2 3 1 BECAUSE WE CARE Thank you for purchasing this product. This product has been designed and assembled with utmost care for you and the environment.

Lisätiedot

MARINStEREo/CD MARINStEREo/CD-SPILLER VENEStEREot/CD MARINStEREo/CD

MARINStEREo/CD MARINStEREo/CD-SPILLER VENEStEREot/CD MARINStEREo/CD MARINStEREo/CD MARINStEREo/CD-SPILLER VENEStEREot/CD MARINStEREo/CD FM/AM(RDS)/CD/USB/MP3/WMA 2011 Biltema Nordic Services AB Marinstereo/CD Denna manual innehåller viktig information om hur produkten

Lisätiedot

MANUAL/ BRUKSANVISNING/ KÄYTTÖOHJE/ INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA

MANUAL/ BRUKSANVISNING/ KÄYTTÖOHJE/ INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA MANUAL/ BRUKSANVISNING/ KÄYTTÖOHJE/ INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA INNOVA X90NI (Indoor unit) INNOVA X90NO (Outdoor unit) INNOVA X120NI (Indoor unit) INNOVA X120NO (Outdoor unit) Thank you for choosing INNOVA

Lisätiedot

Ultralight 403. Användarhandbok (svenska) Käyttöohje (suomi) svenska. suomi

Ultralight 403. Användarhandbok (svenska) Käyttöohje (suomi) svenska. suomi Ultralight 403 Användarhandbok () Käyttöohje () 1. Innehåll 2. Viktiga säkerhets- och användningsanvisningar...4 3. Inledning...6 4. Gällande föreskrifter...7 4.1 Identifiering och tekniska data...7 4.2

Lisätiedot

CD/MP3 Record Player with cassette and radio

CD/MP3 Record Player with cassette and radio CD/MP3 Record Player with cassette and radio Skivspelare med CD, MP3, kassettdäck och radio Platespiller med cd, mp3, kassett-spiller og radio Levysoitin, jossa on CD-, MP3- ja kasettisoitin sekä radio

Lisätiedot

Cable sender CS185. Transmitter VT30CT and Reciver VR50E 5 in 1 remote UR81SCT. User guide Användarmanual Manuaali. Modell/Malli: CS185 Art: 38.

Cable sender CS185. Transmitter VT30CT and Reciver VR50E 5 in 1 remote UR81SCT. User guide Användarmanual Manuaali. Modell/Malli: CS185 Art: 38. Cable sender CS185 Transmitter VT30CT and Reciver VR50E 5 in 1 remote UR81SCT UK SE FI User guide Användarmanual Manuaali Modell/Malli: CS185 Art: 38.1655 ENGLISH Thank you very much! You have acquired

Lisätiedot

English. Speakeasy GSM. Svenska. Norsk. Suomi. Art.no. Model 36-3691 Speakeasy GSM Ver. 201102

English. Speakeasy GSM. Svenska. Norsk. Suomi. Art.no. Model 36-3691 Speakeasy GSM Ver. 201102 Svenska Suomi Norsk English Speakeasy GSM Art.no. Model 36-3691 Speakeasy GSM Ver. 201102 2 Binatone Speakeasy GSM Art. no 36-3691 Model Speakeasy Please read the entire instruction manual before use and

Lisätiedot

bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning brugsanvisning

bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning brugsanvisning bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning brugsanvisning Kylskåp Jääkaappi Kjøleskap Køleskab ERC37302W ERC37302X 2 electrolux Innehåll Electrolux. Thinking of you. Ta del av våra tankegångar på www.electrolux.com

Lisätiedot