MCS-838 MCS-434 MCS-737 MCS-333 MCS-FS232 MCS-FS131

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MCS-838 MCS-434 MCS-737 MCS-333 MCS-FS232 MCS-FS131"

Transkriptio

1 MCS-838 MCS-434 MCS-737 MCS-333 MCS-FS232 MCS-FS131 Surroundsystem Blu-ray Disc Surround för Blu-ray-skivor System Blu-ray Disc-surroundsystem Système Home-Cinéma Blu-ray Disc Blu-ray Disc -surroundjärjestelmä Blu-ray Disc Mehrkanal-System Sistema Surround con Lettore Blu-ray Disc Blu-ray Disc Multikanaals Systeem Sistema Surround de Blu-ray Disc Upptäck fördelarna med att registrera din produkt online på Oplev fordelene ved at registrere dit produkt online på Oppdag fordelene ved å registrere produktet ditt online på Tutustu tuotteesi online-rekisteröitymisen etuihin osoitteessa Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohjeet

2 Säkerhetsinformation Tack för ditt val av denna Pioneer-produkt Läs noggrant igenom denna bruksanvisning, så att du lär dig att använda apparaten på rätt sätt. Förvara sedan bruksanvisningen på lämplig plats för framtida användning. FR: FÖR TT FÖRHINDR ELEKTRISK STÖTR FÅR HÖLJET (ELLER BKSTYCKET) INTE TS BORT. INNNFÖR HÖLJET FINNS ING DELR SOM NVÄNDREN SJÄLV KN REPRER. ÖVERLÅT SERVICE TILL KVLIFICERD SERVICEPERSONL. D _B1_Sv nvändarmiljö: Temperatur och fuktighet i användarmiljön: +5 C till +35 C; mindre än 85 % luftfuktighet (kylventilationen får inte vara blockerad) Installera inte apparaten i ett dåligt ventilerat utrymme, eller på platser som utsätts för hög fuktighet eller direkt solljus (eller starkt artificiellt ljus) D c*_1_Sv FR: Denna produkt är en laserprodukt i klass 1 som klassificeras under Säkerhet för laserprodukter, IEC :2007, dock innehåller denna produkt en laserdiod som är högre än klass 1. För att säkerställa fortsatt säkerhet ska du inte ta bort några skydd eller försöka få tillgång till av produkten. Överlåt alla servicearbeten åt kvalificerad personal. CLSS 1 LSER PRODUCT Följande varningsetikett visas på din enhet. Plats: inuti enheten D _B1_Sv STNDBY/ON-brytaren stänger inte av strömmen från eluttaget helt. Eftersom strömkontakten fungerar som huvudströmbrytare för apparaten måste du dra ur den ur eluttaget för att stänga av all ström. Försäkra dig därför om att enheten har installerats så att strömkontakten lätt kan dras ut ur eluttaget om en olycka skulle inträffa. För att undvika risk för brand bör strömkontakten också dras ur när apparaten inte ska användas under en längre tid (till exempel under semestern). D a*_1_Sv Denna produkt är avsedd för privat bruk i hemmet. För eventuell reparation av fel som beror på användning för annat än hemmabruk (till exempel långvarig användning inom näringsverksamhet i en restaurang eller i en bil eller på ett fartyg) kommer betalning att utkrävas även under garantiperioden. K041_1_Sv D b*_B1_Sv VRNING: Denna apparat är inte vattentät. För att undvika risk för brand eller elektriska stötar bör du inte ställa några behållare med vätska nära apparaten (såsom vaser eller vattenkannor), eller utsätta den för regn eller fukt. D _1_Sv VIKTIGT OM VENTILTION Se till att det finns gott om ventilationsutrymme runt apparaten när denna installerats för att förbättra värmeavledningen (minst 10 cm på ovansidan, 10 cm på baksidan och 10 cm på varje sida). D _1_Sv VRNING Höljet är försett med ventilationshål och öppningar för att garantera pålitlig drift och skydda produkten mot överhettning. För att minska risk för brand får öppningarna aldrig blockeras eller täckas över (exempelvis med tidningar, dukar, gardiner), och apparaten bör aldrig användas ovanpå en tjock matta eller en säng. D _1_Sv HNTER STRÖMSLDDEN FÖRSIKTIGT Håll i stickkontakten när du hanterar strömkabeln. Dra inte ut kontakten ur eluttaget genom att hålla i kabeln. Rör aldrig kabel eller stickkontakt med våta händer, eftersom detta kan resultera i kortslutning eller elektrisk stöt. Placera inte denna apparat, möbel eller annat föremål på strömkabeln och se till att den inte blir klämd. Slå aldrig knut på kabeln och vira inte ihop den med andra sladdar. Strömkablarna ska dras så att man inte trampar på dem. Om en strömkabel skadas kan det innebära brandfara eller risk för elektriska stötar. Kontrollera strömkabeln emellanåt. Om du upptäcker att den är skadad ska du kontakta närmaste auktoriserade PIONEER serviceverkstad eller din återförsäljare för att få den utbytt. S002*_1_Sv VRNING För att minska risken för eldsvåda bör ingen öppen låga (exempelvis ett tänt stearinljus) placeras ovanpå apparaten. D a_1_Sv

3 Information till användare avseende insamling och hantering av gammal utrustning och använda batterier Information for users on collection and disposal of old equipment and used batteries Symbolerna på produkter, förpackningar och/eller medföljande dokument betyder att Symbol for för förbrukade These symbols elektriska on the och products, elektroniska packaging, produkter and/or och batterier accompanying inte ska documents blandas med mean vanliga ( utrustningen) equipment hushållsavfall. that used electrical and electronic products and batteries should not be mixed with general household waste. För korrekt hantering, återvinning och återanvändning av gamla produkter och använda batterier For proper ska du treatment, lämna dem recovery till lämpligt and recycling uppsamlingsställe of old products i enlighet and used med nationella batteries, bestämmelser. please take them to applicable collection points in accordance with your national legislation. När du kasserar dessa produkter och batterier på rätt sätt hjälper du spara värdefulla By disposing of these products and batteries correctly, you will help to save valuable resurser och förhindrar eventuella negativa effekter på människors hälsa och på miljön ( Symbolexempel examples resources and prevent any potential negative effects on human health and the som annars skulle kunna uppstå pga. otillbörlig avfallshantering. för for batterierna batteries ) environment which could otherwise arise from inappropriate waste handling. För For mer more information information om about insamling collection och återvinning and recycling av gamla of old produkter products and och batteries, batterier ska du kontakta please din contact kommun, your local din återvinningsstation municipality, your waste eller det disposal försäljningsställe service or the där point du köpte of sale dina produkter. where you purchased the items. These symbols are only valid in the European Union. Dessa symboler gäller endast inom EU. For countries outside the European Union: För länder utanför EU: If you wish to discard these items, please contact your local authorities or dealer and Om ask du for vill the kassera correct dessa method föremål of disposal. ska du kontakta de lokala myndigheterna eller din Pb återförsäljare och fråga om korrekt avfallshantering. K058a_1_En K058a_1_Sv Försiktighetsåtgärder angående 3D-visning Sluta visa 3D-bilderna om du skulle uppleva någon trötthet eller obehag när du tittar på dem. Barn, särskilt under 6 år, kan vara mer känsliga. Vårdnadshavare bör titta efter tecken på trötthet eller obehag. Vila med jämna mellanrum när du visar 3D-bilder. För lång visning av 3D-bilder utan viloperioder kan orsaka trötthet eller obehag.

4 Meddelande om trådlös produkt för försäljning inom EU PIONEER intygar härmed att denna/ dessa produkt(er) uppfyller viktiga krav och fyller andra relevanta bestämmelser i direktiv 1999/5/EC, 2004/108/ EC, 2006/95/EC och 2009/125/EC. RF-uttalande om strålningsexponering Denna utrustning ska installeras och användas med minsta avstånd på 20 cm mellan strålningskällan och din kropp. VRNING Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen har godkänts av parten som ansvarar för uppfyllande av bestämmelserna kan upphäva användarens rätt att använda utrustningen. OBS: TILLVERKREN ÄR INTE NSVRIG FÖR NÅGR RDIO- ELLER TV-STÖRNINGR SOM ORSKTS V OTILLÅTN MODIFIERINGR V UTRUSTNINGEN. SÅDN MODIFIERINGR KN OGILTIGFÖRKLR NVÄNDRENS RÄTT TT NVÄND UTRUSTNINGEN. Om Copyrights Eftersom CS (dvanced ccess Content System) är godkänt som skyddssystem för innehållet på Blu-ray Disc-formatet, som liknar användning av CSS (Content Scramble System) för DVD-formatet, finns vissa begränsningar för uppspelning, analog utsignal, etc, av CS-skyddat innehåll. nvändningen av denna produkt och restriktioner för denna produkt kan variera beroende på tidpunkten för köpet eftersom restriktionerna kan ha anpassats och/eller ändrats av CS efter tillverkningen av denna produkt. BD-ROM Mark och BD används dessutom som system för skydd av innehåll för Blu-ray Disc-formatet, vilket innebär vissa begränsningar, inklusive uppspelningsbegränsningar, för BD-ROM Mark- och/eller BD+-skyddat innehåll. För att få mer information om CS, BD-ROM Mark, BD+ eller den här produkten ska du kontakta en auktoriserad serviceverkstad. Många BD-ROM-/DVD-skivor är kodade med kopieringsskydd. Därför ska du endast ansluta din spelare direkt till din TV och inte till en VCR. Om du ansluter till en VCR kan kopieringsskyddade skivor resultera i en förvrängd bild Enligt US:s upphovsrättslagar och lagar om upphovsrätt i andra länder kan otillåten inspelning, användning, visning, distribution eller ombearbetning av TV-program, videoband, BD-ROM-skivor, dvd-skivor, cdskivor och annat material utsätta dig för civil och/eller straffrättsligt ansvar.

5 Viktigt meddelande om TVfärgsystem Denna spelarens färgsystem skiljer sig beroende på skivan som spelas. Om till exempel en skiva som spelats in med färgsystemet NTSC spelas upp på spelaren kan bilden matas ut som en NTSC-signal. Endast en TV med flerfärgsystem kan ta emot alla signaler från spelaren. Om du har en TV med PL-färgsystem, kommer du bara att se förvrängda bilder när du spelar skivor som spelats in i NTSC. En TV med flerfärgsystem ändrar färgsystem automatiskt efter insignalerna. Starta om den om färgsystemet inte ändras automatiskt, för att se normala bilder på skärmen. Även om skivan har spelats in i NTSCfärgsystem visas bra på din TV är det möjligt att den inte spelas in korrekt på din inspelare.

6 Innehållsförteckning 1 Innan du börjar 8 Inledning 8 Medföljande tillbehör 8 Tillbehör till högtalarlåda (MCS-838, MCS-737) 8 Tillbehör till högtalarlåda (MCS-434, MCS-333) 9 Tillbehör till högtalarlåda (MCS-FS232) 9 Tillbehör till högtalarlåda (MCS-FS131) 10 Sätta i batterierna i fjärrkontrollen 10 Uppdatera programvara 10 Om användning av spelaren från en mobil enhet (ipod, iphone, ipad etc.) 11 Typer av skivor/filer som kan spelas upp 18 Varumärken och licenser 20 Fjärrkontroll 22 Frontpanelen 23 Bakpanelen 23 MCS-838/MCS-434/MCS-737/MCS MCS-FS232/MCS-FS131 2 nsluter 24 Montera högtalarna 24 Högtalarinställning för MCS-838, MCS Väggmontering för högtalare för MCS-838, MCS Ytterligare information om högtalaren för MCS-838, MCS Placering av systemet för MCS-838, MCS Högtalarinställning för MCS-434, MCS Väggmontering av högtalaren för MCS- 434, MCS Ytterligare information om högtalaren för MCS-434, MCS Placering av systemet för MCS-434, MCS Högtalarinställning MCS-FS Väggmontering för högtalare MCS-FS Ytterligare information om högtalarnas placering för MCS-FS Placering av systemet för MCS-FS Högtalarinstallation för MCS-FS Väggmontering för högtalare för MCS-FS Kompletterande information om högtalare för MCS-FS Placering av systemet för MCS-FS nsluter till din TV 35 HDMI-anslutning 35 RC (udio Return Channel för ljudöverföring) 36 ntennanslutning 36 nslutningar med en extern enhet 36 UX-anslutning 37 PORTBLE IN-anslutning 37 OPTICL IN-anslutning 38 HDMI IN 1/2/3/4-anslutning 39 nsluta till ditt hemmanätverk 39 Trådbunden nätverksanslutning 40 nslutning till trådlöst nätverk (endast MCS-838/MCS-434/MCS-FS232) 40 Installation av trådlöst nätverk (endast MCS-838/MCS-434/MCS-FS232) 42 WPS-installation (Wi-Fi Protected Setup) (endast MCS-838/MCS-434/MCS-FS232) 44 nslutning av USB-enhet 44 Om USB-enheter 44 nsluta en USB-enhet 3 Komma igång 45 Göra inställningar på menyn Setup Navigator 46 Styra TV:n med spelarens fjärrkontroll 47 TV-kodlista för förinställningar 4 Uppspelning 48 Uppspelning av skivor eller filer 49 Framåt- och bakåtskanning 49 Spela olika kapitel, spår eller filer 49 Hoppa över innehåll 49 Uppspelning i slow motion 49 Gå framåt och bakåt 49 Spela en viss del av en titel eller spår flera gånger (-B Repeat) 50 Upprepad uppspelning (Repeat Play) 50 Spela upp material i önskad ordning (Programmerad uppspelning) 51 Skapa bokmärken

7 51 Zoom 51 Spela upp bilder i ett bildspel 51 Byta kameravinkel 52 Växla undertexter 52 Växla ljud 52 Omvandla en 2D-bild till en 3D-bild 52 Växlar CD/SCD-området 52 Visar skivinformation 53 Njuta av BONUSVIEW eller BD-LIVE 54 Uppspelningsfunktioner 55 nvända TOOLS-menyn 55 Spela upp från en specifik tid (tidssökning) 56 Spela en viss titel, kapitel, spår eller fil (Sök) 56 Spelar upp ett angivet intervall för skivor, titlar eller kapitel (spår/fil) i slumpmässig ordning 56 Fortsatt uppspelning från en specificerad position (Fortsatt visad uppspelning) 5 nvända Home Media Gallery för uppspelning 57 Om Home Media Gallery 57 Om uppspelning från nätverk 59 Spela upp fil på nätverket 59 Uppspelning av skiva/usb 59 Uppspelning av bildfiler 59 Ändra uppspelningsläge 60 Spela upp material i önskad ordning (Spellista) 60 Lägga till låtar/filer 60 Spela upp spellistan 60 Radera spår/filer från spellistan 61 Kopiera filer till ett USB-minne 61 Markera och kopiera en enskild fil/mapp 61 Kopiera alla filer 62 nvänd enhetens Wi-Fi Direct -funktion (endast MCS-838/MCS-434/MCS-FS232) 62 Visa skärmen för Wi-Fi Direct-läget 62 nsluta till en mobil enhet 63 nslut med WPS (Wi-Fi Protected Setup) 63 nslut med den mobila enhetens Wi-Fi Direct-funktion 63 Spela upp bild-, musik- och videofiler från en mobil enhet 64 vslutar Wi-Fi Direct-anslutningen 64 Ändra SSID och lösenord 6 Spela upp webbinnehåll 65 Tillgängligt webbinnehåll 65 Spela objekten 65 Njuta av YouTube 7 Övrig användning 66 Spela in ljud-cd på ett USB-minne 67 Uppspelning av ipod/iphone/ipad (endast MCS-838/MCS-434/MCS-FS232) 67 nsluta en ipod/iphone/ipad 68 Spela upp material från ipod/iphone/ipad 69 Radiofunktioner 69 Lyssna på radio 69 Förinställa radiostationer 69 Radera alla sparade stationer 69 Förbättra en dålig FM-mottagning 69 Se information om en radiostation 69 FM-inspelning 70 Karaoke 70 Ha kul med karaoke 72 Ljud 8 vancerade inställningar 73 Ändra inställningarna 73 nvända startinställningsskärmen 80 Uppdatera programvara 81 Återställa alla inställningar till fabriksinställningarna 82 Tabeller över språkkoder och land/område 9 Felsökning 83 Bild 84 Ljud 84 Uppspelning 85 Kontrollfunktion 85 Network 87 Trådlöst LN (endast MCS-838/MCS-434/ MCS-FS232) 87 ipod/iphone/ipad (endast MCS-838/ MCS-434/MCS-FS232) 88 Övriga 10 Bilaga 89 Specifikationer 93 Underhåll 93 Hantering av enheten 93 nmärkningar om skivor 94 Viktig information avseende nättjänster

8 8 Sv Innan du börjar 1 Innan du börjar Kapitel 1 Innan du börjar Inledning Medföljande tillbehör Tillbehör till högtalarlåda (MCS-838, MCS-737) ntiglidmattor (1) [2 cm x 2 cm] M4-skruvar x 16 (16) (De används för att sätta fast lådan till foten och den lägre kassetten.) Fjärrkontroll (1) Batteri (2) FM-antenn (1) Strömkabel Meddelande angående programlicens Garantibevis (1) Bruksanvisningar (detta dokument) M4-skruvar x 12 (8) (De används för att sätta fast den övre och lägre kassetten.) Tillbehör till högtalarlåda (MCS-434, MCS-333) ntiglidmattor (5) [2 cm x 2 cm] Skruvar M3,5x12 [Tejptyp] (4) (Dessa skruvar används för att sätta fast högtalarna på stativen.)

9 Innan du börjar 9 Sv Tillbehör till högtalarlåda (MCS-FS232) 1 ntiglidmattor (1) [5 cm x 2,5 cm] Stativfötter till högtalarna (2) Innan du börjar Stora stavar (2) Små stavar (2) Stora skruvar (4) Små skruvar (8) Tillbehör till högtalarlåda (MCS-FS131) ntiglidmattor (2) [2 cm x 2 cm] Skruvar M3,5x12 [Tejpande typ] (2) (Dessa skruvar används för att sätta fast högtalarna på stativen.) VRNING Förvara små delar utom räckhåll för spädbarn och små barn. Kontakta läkare omedelbart om någon skulle råka svälja en del.

10 10 Sv Innan du börjar 1 Innan du börjar Sätta i batterierna i fjärrkontrollen 1. Öppna batterifacket. Tryck lätt på denna del och skjut in i pilens riktning. 2. Lägg in batterier (/R03 x 2). Följ markeringarna +/* för att lägga in batterierna rätt i batterifacket. Lägg i den negativa (*) sidan först. 3. Stäng batterifacket. Stäng till det ordentligt (ett klickljud ska höras). Batterierna medföljde spelaren så att du kan kontrollera produktens drift, men varar inte länge. Vi rekommenderar alkaliska batterier som håller längre. VRNING nvänd eller förvara inte batterier i direkt solljus eller på andra mycket varma ställen, till exempel i en bil i starkt solsken eller nära ett värmeelement. Då kan batterierna börja läcka, bli överhettade, explodera eller fatta eld. Batteriernas livslängd eller prestanda kan också försämras. Försiktigt nvänd inga andra typer av batterier än de som specificeras här. nvänd aldrig nya batterier och gamla batterier tillsammans. Se till att plus- och minuspolerna på batterierna stämmer med märkningen i batterifacket (+ och *) när du lägger i dem i fjärrkontrollen. Värm inte batterierna, ta inte isär dem eller kasta dem i eld eller vatten. Batterier kan ha olika styrka även om de ser likadana ut. nvänd inte olika typer av batterier tillsammans. För att förhindra läckage av batterivätska ska batterierna tas ut om inte fjärrkontrollen kommer att användas under en längre tid (en månad eller längre). Om batterivätska skulle läcka, torka försiktigt upp den på fackets insida och lägg i nya batterier. Om ett batteri skulle läcka och vätskan kommer i kontakt med din hud, skölj omedelbart med rikligt med vatten. När förbrukade batterier kasseras ska nationella och lokala förordningar och miljöföreskrifter följas. Var noga med att du inte har sönder fjädrarna på batteriets ( )-uttag när du sätter i batterierna. Då kan batterierna börja läcka eller bli överhettade. Uppdatera programvara Produktinformation finns på Pioneers hemsida. Kolla på hemsidan för uppdateringar och serviceinformation för din Blu-ray Disc-spelare. I Europa: I Storbritannien: I Ryssland: I Hong Kong: I Singapore: I ustralien: Om användning av spelaren från en mobil enhet (ipod, iphone, ipad etc.) Spelaren kan styras från en mobil enhet genom att först installera en särskild app i den mobila enheten. Se produktinformationen på Pioneers webbplats för att veta mer. Denna särskilda app kan ändras eller avbrytas utan förvarning.

11 Innan du börjar 11 Sv Typer av skivor/filer som kan spelas upp Spelbara skivtyper Skivor som är märkta med något av nedanstående på skivetiketten, förpackningen eller uttaget kan spelas. Försiktigt Endast skivor som har slutförts kan spelas. Programformat Skivtyp Logga DVD- BDMV BDV DVD VR CD-D DT- Video DTS-CD DISC 1 BD 2 BD-R BD-ROM 1 1 BD-RE Innan du börjar DVD-ROM DVD DVD-R 2,3, DVD-RW 3, DVD+R 2, DVD+RW CD CD-D (Ljud-CDskivor) 1 8 CD-R CD-RW CD-ROM Skivor på vilka video-, bild- eller ljudfiler har spelats in. Denna spelare stöder inte skivor med flera sessioner eller multiborder recording. 2 Samma gäller för Dual Layer-skivor. 3. Färdigställ dem innan du spelar upp dem på spelaren. 4 DVD-R för uthoring-skivor (3,95 och 4,7 GB) kan inte spelas. 5. Samma gäller för VCHD-format. 6. Samma gäller för VCREC-format. 7. DVD-RW-skivor av version 1.0 kan inte spelas. 8. Samma gäller för VCD-skivor.

12 12 Sv Innan du börjar 1 Innan du börjar Logotyperna Blu-ray Disc, Blu-ray och Blu-ray Disc är varumärken som tillhör Bluray Disc ssociation. är ett varumärke som tillhör DVD Format/Logo Licensing Corporation. Skivor som inte kan spelas HD DVD DVD-RM-skivor Det är möjligt att vissa skivor utöver de som anges ovan inte heller kan spelas upp. Obs Vissa skivor kan inte spelas upp, även om de är märkta med en av logotyperna på föregående sida. För att spela 8 cm-skivor: lägg i 8 cm-skivan i fördjupningen i mitten av skivfacket. Ingen adapter behövs. 8 cm BD-ROM-skivor kan inte spelas. Om uppspelning av otillåtna kopior Cinavia-meddelande Denna produkt använder Cinavia-teknik för att begränsa användningen av otillåtna kopior av vissa kommersiellt producerade filmer och videor samt deras ljudspår. Om förbjuden användning av en otillåten kopia upptäcks, kommer ett meddelande att visas och uppspelningen eller kopieringen avbrytas. Mer information om Cinavia-teknik finns på Cinavia Online Consumer Information Center på För att få ytterligare information om Cinavia via e-post kan du skicka ett vykort med din postadress till: Cinavia Consumer Information Center, P.O. Box 86851, San Diego, C, 92138, US. Copyright Verance Corporation. Cinavia är ett varumärke som tillhör Verance Corporation. Skyddad av US Patent 7,369,677 och sökta och beviljade patent världen över under licens från Verance Corporation. Kopiering förbjuden. Om upphovsrätt Kopieringsskyddande teknik används för Bluray-skivor TM, DVD:er och för innehåll som spelas upp via Internet eller andra nätverk. Kopieringsskyddande teknik begränsar uppspelning och analoga utsignaler. På grund av uppdateringar av upphovsrättsreglerna, kan begränsningarna variera beroende på när produkten köptes. Dessutom kan begräsningarna uppdateras om programvaran uppdateras efter inköp. Om ljudfilformat Följande ljudformat stöds av den här spelaren: Dolby TrueHD Dolby Digital Plus Dolby Digital DTS-HD Master udio DTS-HD High Resolution udio DTS Digital Surround MPEG-ljud (C) Linjär PCM Tillverkad under licens från Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic och symbolen med dubbla D:n är varumärken som tillhör Dolby Laboratories. Licenstillverkad under följande amerikanska patent: 5,956,674; 5,974,380; 6,226,616; 6,487,535; 7,392,195; 7,272,567; 7,333,929; 7,212,872 samt andra utfärdade patent och patent under behandling i US och andra delar av världen. DTS och symbolen är registrerade varumärken och DTS-HD, DTS-HD Master udio Essential och DTS-logotyperna är varumärken som tillhör DTS, Inc. DTS, Inc. lla rättigheter förbehållna. Uppspelning av Blue-ray-skivor Blue-ray-skivor (BDMV) som är kompatibla med formaten nedan kan spelas. Skrivskyddad Blu-ray-skiva (ROM) Format Version 2 Inspelningsbar Blu-ray-skiva (R) Format Version 2 Omskrivbar Blu-ray-skiva (RE) Format Version 3 Den här spelaren stöder BD-ROM Profil 5. Logotyperna Blu-ray 3D och Blu-ray 3D är varumärken som tillhör Blu-ray Disc ssociation. BONUSVIEW-funktioner som uppspelning av sekundär video (Picture-in-Picture) och sekundärt ljud kan användas. Data som används med BONUSVIEW-funktionerna (data från sekundär video (Picture-in-Picture) sekundärt ljud) kan lagras i minnet. Läs skivans instruktioner för mer information om uppspelning av sekundär video och sekundärt ljud.

13 Innan du börjar 13 Sv BONUSVIEW är ett varumärke som tillhör Blu-ray Disc ssociation. BD-LIVE-funktioner som nedladdning av filmtrailers eller ytterligare ljud- och textningsspråk och onlinespel kan avnjutas via Internet. Data som hämtas med BD-LIVE-funktionen (trailers, etc.) lagras i minnet. Läs skivans instruktioner för mer information om BD-LIVE-funktionerna. BD-LIVE är ett varumärke som tillhör Blu-ray Disc ssociation. Med BD-ROM-skivor är det möjligt att använda BD-J (Java)-program för att skapa interaktiva titlar, exempelvis spel. Oracle och Java är registrerade varumärken som tillhör Oracle och/eller dess dotterbolag. ndra namn kan vara varumärken som tillhör deras respektive ägare. Blue-ray-skivor (BDV) som är kompatibla med formaten nedan kan spelas. Inspelningsbar Blu-ray-skiva (R) Format Version 1 Omskrivbar Blu-ray-skiva (RE) Format Version 2 Uppspelning från DVD:er: VCHD är ett högupplöst (HD) digitalt inspelningsformat för videokameror som kan spela in högupplöst videomaterial på vissa medier genom att använda mycket effektiv codec-teknik. Logotyperna VCHD och VCHD är varumärken som tillhör Panasonic Corporation och Sony Corporation. Om regionala nummer Blu-ray-spelare och BD-ROM- eller DVD-Videoskivor tilldelas regionens siffror enligt den region där de säljs. Spelarens regionala nummer är: BD-ROM: Modeller för Europa, ustralien och Nya Zeeland: B Modeller för Ryssland: C Övriga: DVD-Video: Modeller för Europa: 2 Modeller för Europa, ustralien och Nya Zeeland: 4 Modeller för Ryssland: 5 Övriga: 3 Skivor som inte inkluderar dessa nummer kan inte spelas upp. Uppspelningsbara skivor på den här spelaren visas nedan. Blu-ray-skivor: Modeller för Europa, ustralien och Nya Zeeland: B (inklusive B) och LL Modeller för Ryssland: C (inklusive C) och LL Övriga: (inklusive ) och LL DVD:er: Modeller för Storbritannien: 2 (inklusive 2) och LL Modeller för ustralien och Nya Zeeland: 4 (inklusive 4) och LL Modeller för Ryssland: 5 (inklusive 5) och LL Övriga: 3 (inklusive 3) och LL 1 Innan du börjar Den här etiketten anger uppspelningskompatibilitet med DVD-RW-skivor inspelade i VR-format (Video Recording-format). Men för omskrivningsskyddade skivor som spelats med ett krypteringsprogram, kan uppspelningen bara uppnås med hjälp av en CPRM-kompatibel enhet.

14 14 Sv Innan du börjar 1 Innan du börjar Spela upp CD-skivor Om kopieringsskyddade CD-skivor: denna apparat är konstruerad enligt specifikationerna för ljud-cd-formatet. pparaten kan inte spela och stödjer inte funktioner på skivor som inte följer dessa specifikationer. Uppspelning av DualDisc-skivor En DualDisc är en dubbelsidig skiva där den ena sidan innehåller DVD-innehåll, som video, ljud, etc., medan det på den andra sidan finns innehåll i andra format (ej DVD) som t.ex. digitalt ljudinnehåll. DVD-sidan på en DualDisc kan spelas på den här spelaren. Ljudsidan (den som ej innehåller DVD-material) är inte kompatibel med den här spelaren. När du laddar eller matar ut en DualDisc-skiva är det möjligt att den motsatta sidan (den som inte spelas) repas. Repiga skivor kanske inte går att spela. Vänd dig till skivtillverkaren eller skivåterförsäljaren för mer utförlig information om DualDisc-specifikationen. Uppspelning av skivor som skapats på en persondator eller av en BD-/DVDbrännare Det kanske inte är möjligt att spela upp skivor som spelats in med hjälp av en dator beroende på programinställningar och datorns inställningsmiljö. Bränn skivor i ett format som den här apparaten stöder. Kontakta din återförsäljare för mer information. Det kanske inte är möjligt att spela upp skivor som spelats in med hjälp av en dator eller en BD-/DVD-brännare, om inspelningskvaliteten är inte bra på grund av egenskaperna hos skivan, repor, smuts på skivan, smuts på spelarens lins, osv. Om video-, ljud- och bildfiler och respektive mappar Ljud- och bildfiler kan spelas på denna spelare om mapparna på skivan eller USB-enheten skapas enligt nedan. Exempel på mappstruktur: Rot Root 001.jpg/001.mp3 xxx.jpg/xxx.mp3 01 mapp Folder XX mapp Folder * Mapp Folder 001.jpg/001.mp3 xxx.jpg/xxx.mp3 001.jpg/001.mp3 xxx.jpg/xxx.mp3 * * * 001.jpg/001.mp3 xxx.jpg/xxx.mp3 * ntalet mappar och filer i en mapp (inklusive rotkatalogen) är begränsat till maximalt 256. Håll också antalet mappnivåer till maximalt 5. Obs Fil- och mappnamn som visas på denna spelare kan skilja sig från de som visas på en dator.

15 Innan du börjar 15 Sv Spelbara filformat Video-, bild- och ljudfiler inspelade på DVD-, CD- eller USB-enheter kan spelas. Bildfilformat som stöds DivX Plus HD DivX Certified för att spela DivX och DivX Plus TM HD (H.264/MKV)-video upp till 1080p HD inklusive premiuminnehåll. OM DIVX VIDEO: DivX är ett digitalt videoformat skapat av DivX, LLC, ett dotterbolag till Rovi Corporation. Detta är en DivX Certified -enhet som spelar DivX video. Besök divx.com för ytterligare information och programverktyg för att konvertera dina filer till DivX-videor. OM DIVX VIDEO-ON-DEMND: Denna DivX Certified -enhet måste registreras för att kunna spela DivX Video-on-Demand (VOD) filmer. Se avsnittet DivX VOD i din enhets inställningsmeny för att erhålla din registreringskod. Besök vod.divx.com för mer information om hur du utför din registrering. Obs Denna DivX -certifierade enhet måste registreras för att kunna spela DivX Video-on-Demand (VOD). Generera först DivX VOD-registreringskoden för din enhet och skicka den under registreringen. Viktigt: DivX VOD-innehållet skyddas av ett DivX DRM (Digital Rights Management)-system som begränsar uppspelningen till registrerade DivXcertifierade enheter. Om du försöker spela upp DivX VOD-innehåll som inte godkänts för din enhet, visas meddelandet uthorization Error och ditt innehåll kommer inte att kunna spelas. Läs mer på Spelarens DivX VOD-registreringskod visas på HOME MENU d Initial Setup d Playback d DivX VOD DRM d Registration Code (sidan 75). ntalet visningar är begränsad för vissa DivX VOD-filer. När sådana filer spelas på denna spelare är det återstående antalet visningar som visas. Filer för vilka antalet återstående visningar är 0 kan inte spelas (This DivX rental has expired visas). Filer för vilka antalet visningar inte är begränsat kan spelas hur många gånger du vill (det återstående antalet visningar visas inte). 1 Innan du börjar DivX, DivX Certified, DivX Plus TM HD och associerade logotyper är licensierade varumärken som tillhör Rovi Corporation eller dess dotterbolag.

16 16 Sv Innan du börjar Tabell över spelbara filformat 1 Innan du börjar Spelbara filformat (Filtillägg) MP3 (.mp3) WM *2 (.wma) C *3 (.m4a) WV (.wav) FLC (.flac) Monkey s udio (.ape) JPEG (.jpg/.jpeg) MPO (.mpo) PNG (.png) GIF (.gif) DivX (.avi/.divx/.mkv) MP4 (.mp4) WMV (.wmv) VI (.avi) BD-R/RE/-R DL/ RE DL/-R LTH, DVD-R/RW/-R DL/ +R/+RW/+R DL, CD-R/RW Spelbara filformat USBenheter 1 Network Filspecifikationer Samplingsfrekvenser: upp till 48 khz Bitflöde: upp till 320 kbps Ljudtyp: MPEG-1 udio Layer 3 Samplingsfrekvenser: upp till 48 khz Bitflöde: upp till 192 kbps Ljudtyp: WM version 9 Samplingsfrekvenser: upp till 96 khz Bitflöde: upp till 192 kbps Ljudtyp: MPEG4-C Samplingsfrekvenser: upp till 192 khz Kvantifiserat bitflöde: 16 bit, 24 bit Kanal: 2ch Samplingsfrekvenser: upp till 192 khz Kvantifiserat bitflöde: 16 bit, 24 bit Kanal: flera kanaler Samplingsfrekvenser: upp till 192 khz Kvantifiserat bitflöde: 16 bit Kanal: 2ch Högsta upplösning: 4000 x 3000 pixlar 3D-bild Högsta upplösning: 2048 x 1024 pixlar nimerade PNG-filer stöds inte. Högsta upplösning: 2048 x 1024 pixlar nimerade GIF-filer stöds inte. Roterande filer stöds inte. Versioner som stöds: via DivX PLUS HD Max upplösning: Upp till 1920 x 1080 (DivX PLUS HD) Upp till 1280 x 720 (MKV) Max upplösning: Upp till 1920 x 1080 Bild: MPEG4, MPEG-4 VC (nivå 4.1) Ljud: C, MP3 Max upplösning: Upp till 1280 x 720 Bild: WMV9, WMV9P (VC-1) Ljud: WM Max upplösning: Upp till 1920 x 1080 Bild: MPEG4 Ljud: MP3, C

17 Innan du börjar 17 Sv Spelbara filformat Spelbara filformat (Filtillägg) 3GP (.3gp) FLV (.flv) BD-R/RE/-R DL/ RE DL/-R LTH, DVD-R/RW/-R DL/ +R/+RW/+R DL, CD-R/RW USBenheter 1 Network Filspecifikationer Bild: H.263, MPEG4, H.264 Ljud: MPEG-4 C Bild: Sorenson H.263 (FLV1), VP6 (FLV4), H.264 Ljud: MP3, C 1 Innan du börjar 1. Den här enheten stöder filsystemen FT16, FT32 och NTFS. 2. WM Pro, Lossless och Voice stöds inte. 3. pple lossless-kodning stöds inte. Obs Beroende på filstruktur, serverkapacitet och nätverksmiljö kanske det inte är möjligt att spela upp vissa filer, även de som anges i tabellen över spelbara filformat ovan. Om du använder ett trådlöst nätverk (LN) kan uppspelningen av bilder och ljud avbrytas, beroende på miljön (störningar från radiovågor), om de spelas upp samtidigt som sändning/mottagning av en stor mängd data, t.ex. högdefinierade bildfiler och WV-/FLC 192 khz/24-bitars högkvalitativa ljudfiler. Filer som skyddas av DRM (Digital Rights Management) kan inte spelas (inkluderar inte DivX VOD-filer). VCHD-innehåll kan inte spelas upp via LN.

18 18 Sv Innan du börjar 1 Varumärken och licenser Wi-Fi, Wi-Fi Protected Setup, Wi-Fi Direct, WP, WP2 är varumärken som tillhör Wi-Fi lliance. (endast MCS-838/MCS-434/MCS-FS232) Innan du börjar HDMI, HDMI-logotypen och High-Definition Multimedia Interface är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing, LLC i US och andra länder. Märket Wi-Fi Protected Setup Identifier Mark är ett varumärke som tillhör Wi-Fi lliance. (endast MCS-838/MCS-434/MCS-FS232) Tillverkad under licens från Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic och symbolen med dubbla D:n är varumärken som tillhör Dolby Laboratories. x.v.colour, och är varumärken som tillhör Sony Corporation. Licenstillverkad under följande amerikanska patent: 5,956,674; 5,974,380; 6,226,616; 6,487,535; 7,392,195; 7,272,567; 7,333,929; 7,212,872 samt andra utfärdade patent och patent under behandling i US och andra delar av världen. DTS och symbolen är registrerade varumärken och DTS-HD, DTS-HD Master udio Essential och DTSlogotyperna är varumärken som tillhör DTS, Inc. DTS, Inc. lla rättigheter förbehållna. DLN, DLN-logotypen och DLN CERTIFIED är varumärken, servicemärken eller certifieringsmärken för Digital Living Network lliance. Logotypen Wi-Fi CERTIFIED är ett varumärke som tillhör Wi-Fi lliance. (endast MCS-838/MCS-434/MCS-FS232) YouTube är ett varumärke som tillhör Google Inc. Picasa Web lbums är ett varumärke som tillhör Google Inc. Den här produkten innehåller teknik som ägs av Microsoft Corporation och som inte får användas eller distribueras utan licens från Microsoft Licensing, Inc. Denna produkt innehåller teknik för kopieringsskydd som skyddas genom ett antal US-patent och andra immateriella rättigheter som tillhör Rovi Corporation. Baklängeskonstruktion och isärtagning är förbjuden.nslut inte enheten via en VCR. Videosignaler som matas via videobandspelare kan påverkas av upphovsrättsskyddssystem och bilden blir förvrängd på TV.

19 Innan du börjar 19 Sv 1 USB fungerar med iphone 5, iphone 4S, iphone 4, iphone 3GS, iphone 3G, ipad (4:e generationen), ipad (3:e generationen), ipad 2, ipad mini, ipad, ipod touch (1:a till 5:e generationen) samt ipod nano (2:a till 7:e generationen). Made for ipod, Made for iphone och Made for ipad betyder att ett elektroniskt tillbehör har specialtillverkats för att anslutas till en ipod, iphone eller ipad och har certifierats av konstruktören för att uppfylla pples kvalitetsstandarder. pple ansvarar inte för funktionen på denna apparat eller att den uppfyller kraven i relevanta säkerhets och regleringsstandarder. Observera att användning av detta tillbehör tillsammans med en ipod, iphone eller ipad kan påverka trådlös funktion. pple, ipad, iphone, ipod, ipod nano och ipod touch är varumärken som tillhör pple Inc., registrerade i US och andra länder. (endast MCS-838/MCS-434/MCS-FS232) Innan du börjar

20 20 Sv Innan du börjar Fjärrkontroll 1 Innan du börjar (STNDBY/ON): Tryck för att stänga av och sätta på strömmen. FUNCTION: Ändrar ingång eller funktion. Växla läge på spelarens skärm 1. Ingången ändras varje gång du trycker på FUNCTION. 2. Välj önskad ingång och tryck på ENTER. 3 4 Växla läge på TV-skärmen 1. Tryck på FUNCTION för att visa [Source Menu]. 2. Ingången ändras varje gång du trycker på FUNCTION. Du kan även använda markören för att / ändra ingång. 3. Välj önskad ingång och tryck på ENTER. * Menyn för ingångar visas även om du öppnar [HOME MENU] [Source Menu] och trycker på ENTER. FUNCTION-knappen byter ingången för [Source Menu]. Välj Home Media Gallery för att spela upp skivan. (sidan 48) OPEN/CLOSE: Öppnar eller stänger skivfacket. 2 TV-kontrollknappar: Läs på sidan 46. KROKE: Tryck på knappen för att visa skärmen för karaokeinställningar. KEY/ECHO: Växlar mellan lägena för knappkontroll och ekojustering (Läs på sidan 70). RESOLUTION: Ställer in upplösningen för HDMI (Läs på sidan 74). NET CONTENTS: Förbättrar bildkvaliteten för nätverksvideoinnehåll. YouTube: Visar YouTube-skärmen (Läs på sidan 65). MIC VOLUME: Justerar mikrofonens volym. DIMMER: Sänker ljusstyrkan på enheten. SLEEP: Ställer in en viss tidsperiod efter vilken enheten stängs av. EXIT: Läs på sidan 65.

SBX-300. Soundbarsystem Lydbjælkesystem Soundbar-kaiutinjärjestelmä. Bruksanvisning / Brugsanvisning / Käyttöohjeet

SBX-300. Soundbarsystem Lydbjælkesystem Soundbar-kaiutinjärjestelmä. Bruksanvisning / Brugsanvisning / Käyttöohjeet SBX-300 Soundbarsystem Lydbjælkesystem Soundbar-kaiutinjärjestelmä Upptäck fördelarna med att registrera din produkt online på http://www.pioneer.se Oplev fordelene ved at registrere dit produkt online

Lisätiedot

2-109-348-01. DVD- hembiosystem. Användningsinstruktioner Käyttöohjeet Brugsanvisning DAV-SB100. 2004 Sony Corporation

2-109-348-01. DVD- hembiosystem. Användningsinstruktioner Käyttöohjeet Brugsanvisning DAV-SB100. 2004 Sony Corporation 2-109-348-01 DVD- hembiosystem Användningsinstruktioner Käyttöohjeet Brugsanvisning SU FN DN DAV-SB100 2004 Sony Corporation Säkerhet VARNING: FÖRHINDRA ELDSVÅDA OCH ELEKTRISKA STÖTAR GENOM ATT INTE UTSÄTTA

Lisätiedot

Installation / Asennusohje SO-3396-V

Installation / Asennusohje SO-3396-V Installation / Asennusohje SO-3396-V SO-3396-V SO-3303 Black / Svart / Musta (0V) Connector / Skruv / Liitinruuvi 19. 0V Red / Röd / Punainen (+12V) 20. 12V Green / Grön / Vihreä (CLK) 29. CLK Yellow /

Lisätiedot

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Nr/Nro: 38-1259 Modell/Malli: S-420R SE Användningsområde Med hjälp av scartväxeln kan du ansluta fyra

Lisätiedot

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE Ver. 001-200303 USB 2.0 kort Modell/Malli FT-UPC-124V Nr/Nro: 32-4468 USB 2.0 kortti SE Läs igenom anvisningen före installation. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel

Lisätiedot

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas DVD RDS AV-MOTTAGARE DVD RDS AV-MODTAGER DVD RDS AV -VASTAANOTIN AVH-270BT AVH-170DVD Svenska Syftet med den här guiden är att leda dig genom enhetens mest

Lisätiedot

TH-U1 INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG DVD DIGITAL CINEMA SYSTEM

TH-U1 INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG DVD DIGITAL CINEMA SYSTEM DVD DIGITAL CINEMA SYSTEM DVD DIGITALT BIOGRAFSYSTEM DIGITAALINEN DVD-KOTITEATTERIJÄRJESTELMÄ DVD DIGITALT BIOGRAF SYSTEM TH-U1 Består av XV-THU1, SP-THU1W, SP-THU1F och SP-THU1C Sisältää seuraavat osat:

Lisätiedot

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Ennen Elis-korkkiruuvin ensimmäistä käyttökertaa: On suositeltavaa käydä käyttöohje huolellisesti läpi, jotta korkkiruuvisi toimisi pitkään ja hyvin. Tutki, ettei korkkiruuvisi

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi PAKKAUSSELOSTE AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä.

Lisätiedot

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

Contents. Felsökning. Dokumentation...7. Introduktion till den här handboken...8. Felsökning...10

Contents. Felsökning. Dokumentation...7. Introduktion till den här handboken...8. Felsökning...10 Contents Dokumentation...7 Tryckt dokumentation... 7 Elektronisk dokumentation... 7 Viktigt... 7 Introduktion till den här handboken...8 Felsökning Felsökning...10 Datorn... 10 Vad ska jag göra om datorn

Lisätiedot

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE Ver. 001-200303 Multiport USB 2.0 för 2.5 hdd Nr/Nro: 32-6826 Modell/Malli: BF-2043 USB 2.0 -kotelo 2.5 :n ulkoiselle kiintolevylle 1. Beskrivning Lättmonterat chassi, för

Lisätiedot

D90 Användarmanual Käyttöohje

D90 Användarmanual Käyttöohje D90 Användarmanual Käyttöohje Läs denna användarmanual och säkerhetsanvisningarna noga innan bryggaren tas i bruk! Lue nämä käyttöohjeet sekä turvaohjeet ennen kuin alat käyttää keitintä! PÅ/AV brytare

Lisätiedot

Svenska... FIN. Suomalainen... Danske...

Svenska... FIN. Suomalainen... Danske... Radio CD Bluetooth Svenska... Suomalainen... Danske... S FIN DK 1 Användningsföreskrifter................................................................... S.2 Allmän beskrivning......................................................................

Lisätiedot

Nätverkskort PCI PCI-verkkokortti

Nätverkskort PCI PCI-verkkokortti KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Nätverkskort PCI PCI-verkkokortti Modell/Malli: SOHO-FAST/RE Nr/Nro: 38-5000 Ver. 001-200503 SE Presentation 100Base-TX med överföringshastighet upp till 10/100Mbps (Full duplex)

Lisätiedot

LCD Colour TV. Snabbstartguide Bruksanvisning. Hurtig startvejledning Brugervejledning

LCD Colour TV. Snabbstartguide Bruksanvisning. Hurtig startvejledning Brugervejledning 4-102-497-31(1) LCD Colour TV Snabbstartguide Bruksanvisning Innan du använder TV:n bör du läsa avsnittet Säkerhetsinformation i den här bruksanvisningen. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. Hurtig

Lisätiedot

2-663-955-42 (1) D-NE330/NE331/NE330LIV3. Bruksanvisning. Käyttöohjeet. ATRAC CD Walkman. Portable CD Player. 2005 Sony Corporation

2-663-955-42 (1) D-NE330/NE331/NE330LIV3. Bruksanvisning. Käyttöohjeet. ATRAC CD Walkman. Portable CD Player. 2005 Sony Corporation 2-663-955-42 (1) D-NE330/NE331/NE330LIV3 Bruksanvisning SE Käyttöohjeet FI ATRAC CD Walkman Portable CD Player 2005 Sony Corporation VARNING Utsätt inte den här apparaten för regn eller fukt för att undvika

Lisätiedot

Personal Audio System

Personal Audio System 2-023-041-72 (1) Personal Audio System Bruksanvisning sidan 2 SE Den här bruksanvisningen beskriver hur du använder spelaren. För information om hur du använder den medföljande programvaran SonicStage,

Lisätiedot

LTY17, LTY17C Lisätehoyksikkö Extra effektenhet

LTY17, LTY17C Lisätehoyksikkö Extra effektenhet LTY17, LTY17 Lisätehoyksikkö Extra effektenhet 21042016/ZVR-841 Tämä asennus- ja käyttöohje on tarkoitettu saunan, kiukaan, ohjauskeskuksen ja lisätehoyksikön omistajalle tai niiden hoidosta vastaavalle

Lisätiedot

Arkeologian valintakoe 2015

Arkeologian valintakoe 2015 Sukunimi Kaikki etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Valintatoimiston merkintöjä KAR A (C) Sähköpostiosoite Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Arkeologian valintakoe 2015 Tarkista sivunumeroiden

Lisätiedot

Innehåll. Säkerhetsföreskrifter. Förberedelse. Avsedd användning. Strömkälla. Placering av TV:n. Nätsladd och kontakt

Innehåll. Säkerhetsföreskrifter. Förberedelse. Avsedd användning. Strömkälla. Placering av TV:n. Nätsladd och kontakt Innehåll Säkerhetsföreskrifter... 1 Miljöinformation... 3 TV-funktioner... 3 Inkluderade tillbehör... 3 Titta på TV... 4 TV:ns kontrollknappar och drift... 4 Fjärrkontroll... 5 Använda en modul för Common

Lisätiedot

Maksaaksesi varausmaksun sinun täytyy rekisteröityä myyjäksi. Aloita klikkaamalla linkkiä Julmarknaden Joulumarkkinat

Maksaaksesi varausmaksun sinun täytyy rekisteröityä myyjäksi. Aloita klikkaamalla linkkiä Julmarknaden Joulumarkkinat För att kunna betala en platsreservation måste du registrera dig som säljare. Börja med att klicka på länken Julmarknaden Joulumarkkinat Om du har problem med något gällande reservationen, vänligen kontakta

Lisätiedot

Personal Audio System

Personal Audio System 3-046-452-73 (2) Personal Audio System Bruksanvisning sidan 2 SE Käyttöohjeet sivu 2 FI SE FI ZS-D55 2000 Sony Corporation VARNING! Utsätt inte enheten för regn och fukt så undviker du risk för brand och/eller

Lisätiedot

TT-THERMO motorvärmare. Installation och bruksanvisning v2.0

TT-THERMO motorvärmare. Installation och bruksanvisning v2.0 TT-THERMO motorvärmare Installation och bruksanvisning v2.0 Importör: Address: Web: Email: Mob: Innehåll Leveransen innehåller: 2 Funktion OBS! Använd inte värmaren utan kylvätska. 3 Lämmittimien tekniset

Lisätiedot

2-318-768-41 (1) D-NF420/NF421. Bruksanvisning. Käyttöohjeet. ATRAC CD Walkman FM/AM. Portable CD Player. 2004 Sony Corporation

2-318-768-41 (1) D-NF420/NF421. Bruksanvisning. Käyttöohjeet. ATRAC CD Walkman FM/AM. Portable CD Player. 2004 Sony Corporation 2-38-768-4 () D-NF420/NF42 Bruksanvisning SE Käyttöohjeet FI ATRAC CD Walkman FM/AM Portable CD Player 2004 Sony Corporation VARNING För att undvika risk för brand eller elchock bör du se till att du inte

Lisätiedot

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning Tämä ohje antaa toivottavasti sellaisen kuvan, että jokainen voi asentaa itse CW-suotimen omaan QROlleen. Lähtökohtana on ollut säästää virtaa sekä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. NATRIUMKLORID BRAUN 9 mg/ml injektioneste, liuos natriumkloridi

PAKKAUSSELOSTE. NATRIUMKLORID BRAUN 9 mg/ml injektioneste, liuos natriumkloridi PAKKAUSSELOSTE NATRIUMKLORID BRAUN 9 mg/ml injektioneste, liuos natriumkloridi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

LCD Digital Colour TV

LCD Digital Colour TV 2-682-331-53(1) K LCD Digital Colour TV LCD Digital Colour TV Bruksanvisning Läs avsnittet Säkerhetsinformation i denna bruksanvisning innan TV:n används. Spara bruksanvisningen för framtida referens.

Lisätiedot

Fonte 16045SAVA 16045VAVA 16045SAVA 16045VAVA ASENNUSOHJE MONTERINGSANVISNING ASSEMBLY INSTRUCTIONS K16045VAK2 K16045SAK1 K16045K3 K16045K3

Fonte 16045SAVA 16045VAVA 16045SAVA 16045VAVA ASENNUSOHJE MONTERINGSANVISNING ASSEMBLY INSTRUCTIONS K16045VAK2 K16045SAK1 K16045K3 K16045K3 Fonte 16045SAVA 16045VAVA ASENNUSOHJE MONTERINGSANVISNING ASSEMBLY INSTRUCTIONS 16045SAVA K16045SAK1 K16045VAK2 K16045K3 16045VAVA K16045VAK1 K16045VAK2 K16045K3 1 2 900167 LE22SWL003 LE22VWL003 LE18VWL001

Lisätiedot

TRIMFENA Ultra Fin FX

TRIMFENA Ultra Fin FX BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE TRIMFENA Ultra Fin FX TASAUSSIIVEKE Ultra Fin FX Artikelnr./nro 31-1766 vers. 001-2003-03 Trimfena/Tasaussiiveke Ultra Fin FX B. Ca 6 mm avstånd till växelhuset. B. Vaihe 2, noin

Lisätiedot

LCD Colour TV PDP Colour TV

LCD Colour TV PDP Colour TV 2-021-809-34(1) LCD Colour TV/PDP Colour TV KLV-L32M1/KE-P42M1 LCD Colour TV PDP Colour TV Snabbstartguide Bruksanvisning Innan du använder TV:n bör du läsa avsnittet Säkerhetsinformation i den här bruksanvisningen.

Lisätiedot

245.20-LS1940.20WWFI Nopeudensäädin Hastighetsregulator

245.20-LS1940.20WWFI Nopeudensäädin Hastighetsregulator PEM1527 3.4.2014 245.20-LS1940.20WWFI Nopeudensäädin Hastighetsregulator FIN Käyttöohje Asennusohje SWE Bruksanvisning Installationsanvisning 1 Turvallisuusohjeet Ainoastaan sähköasennuksn perehtyneet

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 345/2013 vp Osasairauspäivärahan maksaminen vuosiloman ajalta Eduskunnan puhemiehelle Sairausvakuutuslain mukaan osasairauspäivärahaa maksetaan vähintään 12 arkipäivän yhtäjaksoiselta

Lisätiedot

Multiportti KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING. Modell/Malli: NS190. Nr/Nro: Ver:

Multiportti KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING. Modell/Malli: NS190. Nr/Nro: Ver: KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Multiport Multiportti Modell/Malli: NS190 Nr/Nro: 32-6826 Ver: 001-200510 2 SE Bruksanvisning Multiport Artikelnummer: 32-6826, modell: NS190 Läs igenom hela bruksanvisningen

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Proctosedyl rektaalivoide hydrokortisoni, sinkokaiinihydrokloridi, framysetiinisulfaatti ja aeskuliini

PAKKAUSSELOSTE. Proctosedyl rektaalivoide hydrokortisoni, sinkokaiinihydrokloridi, framysetiinisulfaatti ja aeskuliini PAKKAUSSELOSTE Proctosedyl rektaalivoide hydrokortisoni, sinkokaiinihydrokloridi, framysetiinisulfaatti ja aeskuliini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä

Lisätiedot

RX-E11S/RX-E12B INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG

RX-E11S/RX-E12B INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG Svenska HOME CINEMA CONTROL CENTER KONTROLLCENTRAL FÖR HEMMABIO KOTITEERIN OHJAUSKESKUS HJEMMEBIO RECEIVER RX-E11S/RX-E12B Suomi Dansk INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG LVT1301-003A

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN Hyvä kotiväki Koti ja perhe ovat lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö. Kodin ohella päivähoidon on oltava turvallinen paikka, jossa lapsesta sekä

Lisätiedot

Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen

Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen Ver. 00-000 Modell/Malli: AC-90 Nr/Nro: -9 SVENSKA Stege till uppblåsbar pool Artikelnummer: -9, modell AC-90 Läs

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Lung test gas CO/He AGA 0,28 %, 9,3% lääkkeellinen kaasu, puristettu. Hiilimonoksidi (CO), helium (He)

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Lung test gas CO/He AGA 0,28 %, 9,3% lääkkeellinen kaasu, puristettu. Hiilimonoksidi (CO), helium (He) Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Lung test gas CO/He AGA 0,28 %, 9,3% lääkkeellinen kaasu, puristettu Hiilimonoksidi (CO), helium (He) Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen

Lisätiedot

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 212 16.12.2014 Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 1010/05/03/00/2014 SosTe 212 Valmistelija; palvelujohtaja

Lisätiedot

Huom! 1. Kytke laite pois päältä, ennen kuin kiinnität tai irrotat näytön. 2. Älä käännä näyttöä ympäri. KÄYTTÖ

Huom! 1. Kytke laite pois päältä, ennen kuin kiinnität tai irrotat näytön. 2. Älä käännä näyttöä ympäri. KÄYTTÖ Huom! 1. Kytke laite pois päältä, ennen kuin kiinnität tai irrotat näytön. 2. Älä käännä näyttöä ympäri. KÄYTTÖ 1. Kytke laite päälle kääntämällä virtakytkintä. Virranilmaisin syttyy. Kytkin toimii nyt

Lisätiedot

P-0500 autokameran käyttöohje

P-0500 autokameran käyttöohje P-0500 autokameran käyttöohje Osat 1 LED valot 2 Linssi 3 Korttipaikka 4 Ilmaisinvalo 5 Mikrofoni 6 LCD näyttö 7 Kaiutin 8 Asennustelineen kiinnitys 9 Nollaus näppäin (Reset) 10 Päälle/pois kytkin 11 Valikko

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Addex-Natriumklorid 235 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten. Natriumkloridi

PAKKAUSSELOSTE. Addex-Natriumklorid 235 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten. Natriumkloridi PAKKAUSSELOSTE Addex-Natriumklorid 235 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten Natriumkloridi Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita

Lisätiedot

LCD Digital Colour TV

LCD Digital Colour TV 2-889-390-54(1) K LCD Digital Colour TV Bruksanvisning Läs avsnittet Säkerhetsinformation i denna bruksanvisning innan TV:n används. Spara bruksanvisningen för framtida referens. SE Betjeningsvejledning

Lisätiedot

Ketoconazol Sandoz Shampoo 20 mg/g

Ketoconazol Sandoz Shampoo 20 mg/g PAKKAUSSELOSTE Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien sairauksien hoitamiseksi ilman lääkärin apua. Tästä

Lisätiedot

SV FI. Anvisning för montering, drift och underhåll Garageportmaskineri Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Autotallin oven käyttölaite

SV FI. Anvisning för montering, drift och underhåll Garageportmaskineri Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Autotallin oven käyttölaite TR10A160-D RE / 10.2013 SV FI Anvisning för montering, drift och underhåll Garageportmaskineri Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Autotallin oven käyttölaite 2 TR10A160-D RE / 10.2013 SVENSKA.... 4 SUOMI...

Lisätiedot

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE HAE VALTIONTUKEA ANSÖK OM STATSBIDRAG Tukea hakeva organisaatio Sökande organisation Organisaationumero Organisationsnummer Osoite Adress Yhteyshenkilö

Lisätiedot

Tiedotustilaisuus PÖYTÄKIRJA 2012-05-16

Tiedotustilaisuus PÖYTÄKIRJA 2012-05-16 PÖYTÄKIRJA 2012-05-16 Tiedotustilaisuus Aika Torstai 16. toukokuuta 2013 klo 18 20 Paikka Kaupunginjohtotoimisto, Köpmansgatan 20, Informationssalen Läsnä 27 henkilöä Antti Yliselä, suunnittelupäällikkö

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1278/2010 vp Osa-aikaeläkkeellä olevien sairauspäivärahaan liittyvien ongelmien korjaaminen Eduskunnan puhemiehelle Jos henkilö sairastuu osa-aikaeläkkeelle jäätyään, putoavat hänen

Lisätiedot

XV-C3SL DVD VIDEO PLAYER DVD-SPELARE DVD-SOITIN DVD-VIDEOAFSPILLER INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING KÄYTTÖHJE INSTRUKTIONSBOG LET0213-004A [EN] XV-C3

XV-C3SL DVD VIDEO PLAYER DVD-SPELARE DVD-SOITIN DVD-VIDEOAFSPILLER INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING KÄYTTÖHJE INSTRUKTIONSBOG LET0213-004A [EN] XV-C3 DVD VIDEO ER DVD-SPELARE DVD-SOITIN DVD-VIDEOAFSPILLER XV-C3SL TOP STANDBY - AMP XV-C3 INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING KÄYTTÖHJE INSTRUKTIONSBOG LET023-004A [EN] Varningar, att observera och övrigt Varoitukset,

Lisätiedot

Car Tweeters Diskanthögtalare Diskanthøyttaler Diskanttikaiutin

Car Tweeters Diskanthögtalare Diskanthøyttaler Diskanttikaiutin Car Tweeters Diskanthögtalare Diskanthøyttaler Diskanttikaiutin Art.no. Model 38-3313 TR6000B English 3 Svenska 4 Norsk 5 Suomi 6 Ver. 200906 Car Tweeters Art.no. 38-3313 Model TR6000B ENGLISH Please

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. NATRIUMKLORID BRAUN 9 mg/ml injektioneste, liuos natriumkloridi

PAKKAUSSELOSTE. NATRIUMKLORID BRAUN 9 mg/ml injektioneste, liuos natriumkloridi PAKKAUSSELOSTE NATRIUMKLORID BRAUN 9 mg/ml injektioneste, liuos natriumkloridi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 546/2010 vp Kuljettajantutkintojen kilpailuttaminen Eduskunnan puhemiehelle Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi kilpailuttaa kuljettajantutkintojen vastaanottamisen 19 maakunnassa,

Lisätiedot

Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne. NBS Workshop Antti Paananen

Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne. NBS Workshop Antti Paananen Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne NBS Workshop Antti Paananen 22.11.2013 Sisältö 1. Mitä tähän mennessä on tehty ja missään ollaan NordREG työssä? 2. Millaista poliittista ohjausta hankkeelle on saatu?

Lisätiedot

Kehoa kutkuttava seurapeli

Kehoa kutkuttava seurapeli Kehoa kutkuttava seurapeli Pelaajia: 2-5 henkilöä tai joukkuetta Peliaika: 30 45 min Välineet: pelilauta, 112 korttia, kaksi tavallista noppaa, yksi erikoisnoppa ja viisi pelinappulaa. Kisa Pelin tarkoituksena

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA, YLEISÖTILAISUUDET RÄDDNINGSPLAN, PUBLIKTILLSTÄLLNINGAR

PELASTUSSUUNNITELMA, YLEISÖTILAISUUDET RÄDDNINGSPLAN, PUBLIKTILLSTÄLLNINGAR 1 (6) PELASTUSSUUNNITELMA, YLEISÖTILAISUUDET RÄDDNINGSPLAN, PUBLIKTILLSTÄLLNINGAR Saaristorastit Tilaisuuden nimi Tillställningens namn 11.125s Painatuspalvelut 2 (6) Pelastuslaissa (3792011) on vaatimus

Lisätiedot

1. 3 4 p.: Kansalaisjärjestöjen ja puolueiden ero: edelliset usein kapeammin tiettyyn kysymykseen suuntautuneita, puolueilla laajat tavoiteohjelmat. Puolueilla keskeinen tehtävä edustuksellisessa demokratiassa

Lisätiedot

ARM-519 ARM-520. Fixed wall mount. User guide. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukermanual

ARM-519 ARM-520. Fixed wall mount. User guide. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukermanual ARM-19 ARM-20 Fixed wall mount EN SE FI DK NO User guide Användarhandledning Käyttöohje Brugervejledning Brukermanual EN User guide SE Användarhandledning For mounting on concrete and wooden walls, please

Lisätiedot

Vihervitriinin kokoaminen Montering av Odlingsvitrin

Vihervitriinin kokoaminen Montering av Odlingsvitrin Vihervitriinin kokoaminen Montering av Odlingsvitrin Lue ohjeet huolellisesti ennen kokoamista! Läs noggrant igenom instruktionerna innan montering! Kokoamiseen tarvitaan ristipääruuvimeisseli För monteringen

Lisätiedot

ANTEN N för MOBI L TELEFON RADIOPUHELIMEN ANTENNI VOLVO 240/260-740/760 1154684-1500-PP304855-8533. Aug 85

ANTEN N för MOBI L TELEFON RADIOPUHELIMEN ANTENNI VOLVO 240/260-740/760 1154684-1500-PP304855-8533. Aug 85 AVO GRUPP NR OATUM SECTlON GAOuP NO DATE ERZEUGNIS AeT GRuPPE NR DATUM SECTlON GROUPE NO DATE P 3 39 5 Aug 85 ANTEN N för MOBI L TELEFON RADIOPUHELIMEN ANTENNI VOLVO 40/60-740/760 TAKMONTAGE 40/60 sid.

Lisätiedot

HUOLTO-/PESUPUKKI SERVICELYFT MEG44. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. Bruksanvisning Översättning av originalbruksanvisning

HUOLTO-/PESUPUKKI SERVICELYFT MEG44. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. Bruksanvisning Översättning av originalbruksanvisning Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata kaikkia annettuja ohjeita. Säilytä ohjeet myöhempää tarvetta varten. Läs noggrant igenom bruksanvisningen innan du använder apparaten och

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ NORFLEX INJEKTIONESTE ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ NORFLEX INJEKTIONESTE ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos Sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 30/2005 vp Digitaalisiin televisiolähetyksiin siirtyminen Eduskunnan puhemiehelle Analogiset tv-lähetykset loppuvat nykytiedon mukaan 31.8.2007. Kuitenkin useimmat ihmiset ovat ostaneet

Lisätiedot

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom.

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom. Kaavoitusjaosto/Planläggningssekti onen 104 21.09.2011 Aloite pysyvien päätepysäkkien rakentamisesta Eriksnäsin alueelle/linda Karhinen ym. / Motion om att bygga permanenta ändhållplatser på Eriksnäsområdet/Linda

Lisätiedot

ASENNUSOHJE KÄYTTÖVEDEN LÄMMITYKSEN OHJAUS VST 114/VST 200 MONTERINGSANVISNING VARMVATTENSTYRNING VST 114/VST 200

ASENNUSOHJE KÄYTTÖVEDEN LÄMMITYKSEN OHJAUS VST 114/VST 200 MONTERINGSANVISNING VARMVATTENSTYRNING VST 114/VST 200 ASENNUSOHJE KÄYTTÖVEDEN LÄMMITYKSEN OHJAUS VST 114/VST 200 ----------------------------------------------------------------------------------- MONTERINGSANVISNING VARMVATTENSTYRNING VST 114/VST 200 1516/MT

Lisätiedot

PSSA-8/PSSA-8UK OWNERS MANUAL

PSSA-8/PSSA-8UK OWNERS MANUAL PSSA-8/PSSA-8UK OWNERS MANUAL LED indicator Test Button Art. 36.3066 / Art. 8.40 GB Power Switch (PSSA-8 / PSSA-8UK) Identifying the parts LED indicator Test Button Getting Started Plug the Power Switch

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 399/2007 vp Kansainvälisen adoption rajoitukset Eduskunnan puhemiehelle Lapseksiottamisesta annettua lakia (153/1985) muutettiin vuonna 1996, jotta Suomessa voitiin saattaa voimaan

Lisätiedot

PIHATUOTTEET GÅRDSPRODUKTER GARDEN PRODUCTS

PIHATUOTTEET GÅRDSPRODUKTER GARDEN PRODUCTS PIHATUOTTEET GÅRDSPRODUKTER GARDEN PRODUCTS 2 PYYKINKUIVAUSTELINE 122 TORKVINDA 122 4751- PYYKINKUIVAUSTELINE 124 TORKVINDA 124 4750- PYYKINKUIVAUSTELINE 222 TORKVINDA 222 4754- Keskisalko/ mittrör n.

Lisätiedot

Monteringsanvisningar FIN Kokoamisohje SPEEDY Art. Nr. 08715-600

Monteringsanvisningar FIN Kokoamisohje SPEEDY Art. Nr. 08715-600 S Monteringsanvisningar FIN Kokoamisohje SPEEDY Art. Nr. 08715-600 HEINZ KETTLER GmbH & Co.KG Postfach 1020 D-59463 Ense-Parsit S Monteringsanvisningar Läs noggrant igenom dessa instruktioner innan du

Lisätiedot

RV-NB20B/RV-NB20W INSTRUCTIONS POWERED WOOFER CD SYSTEM CD-SYSTEM MED POWER WOOFER TEHOBASSOLLA VARUSTETTU CD-JÄRJESTELMÄ WOOFER CD SYSTEM TIL LYSNET

RV-NB20B/RV-NB20W INSTRUCTIONS POWERED WOOFER CD SYSTEM CD-SYSTEM MED POWER WOOFER TEHOBASSOLLA VARUSTETTU CD-JÄRJESTELMÄ WOOFER CD SYSTEM TIL LYSNET Svenska POWERED WOOFER CD SYSTEM CD-SYSTEM MED POWER WOOFER TEHOBASSOLLA VARUSTETTU CD-JÄRJESTELMÄ WOOFER CD SYSTEM TIL LYSNET RV-NB20B/RV-NB20W Suomi Dansk INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG

Lisätiedot

Maahanmuutto Dokumentit

Maahanmuutto Dokumentit - Yleistä Var kan jag hitta formuläret för? Kysyt, mistä löydät lomakkeen När var ditt [dokument] utfärdat? Kysyt, milloin dokumentti on myönnetty Vart var ditt [dokument] utfärdat? Kysyt, missä dokumentti

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 2-584-934-52(1) Micro HI-FI Component System Bruksanvisning SE Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-CPZ1 2005 Sony Corporation VARNING Utsätt inte den här apparaten för regn eller fukt för att undvika

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 391/2001 vp Valtiokonttorin maksamien pienten eläkkeiden maksatuksen järkeistäminen Eduskunnan puhemiehelle Useimpien eläkkeellä olevien ihmisten kokonaiseläke koostuu monien eläkelaitosten

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 413/2004 vp Asunto-osakeyhtiöiden hallitusten ja osakkeenomistajien ohjeistaminen Eduskunnan puhemiehelle Viime lokakuun alusta voimaan tullut järjestyslaki kumosi kaupunkien omat järjestyssäännöt.

Lisätiedot

Digital fotoskrivare Digitaalinen valokuvatulostin

Digital fotoskrivare Digitaalinen valokuvatulostin Digital fotoskrivare Digitaalinen valokuvatulostin DPP-FPHD1 SE FI Bruksanvisning Innan du använder den här skrivaren bör du läsa igenom den här manualen noggrant och sedan spara den som framtida referens.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET KASUTAMISJUHEND INSTRUKTIONSBOK KORKEAPAINEKYLMÄVESIPESURI KÜLMA VEE SURVEPESUR AGGREGAT FÖR KALL HÖGTRYCKSTVÄTT

KÄYTTÖOHJEET KASUTAMISJUHEND INSTRUKTIONSBOK KORKEAPAINEKYLMÄVESIPESURI KÜLMA VEE SURVEPESUR AGGREGAT FÖR KALL HÖGTRYCKSTVÄTT SF KÄYTTÖOHJEET ET KASUTAMISJUHEND S INSTRUKTIONSBOK KORKEAPAINEKYLMÄVESIPESURI KÜLMA VEE SURVEPESUR AGGREGAT FÖR KALL HÖGTRYCKSTVÄTT Koneen pääkomponentit 8 11 9 2 12 4--6 1 7 15 14 10 13 16 3 52 52 53

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 435/2003 vp Kehitysvammaisten koululaisten iltapäivähoito Eduskunnan puhemiehelle Kehitysvammaisten koululaisten iltapäivähoidon osalta on ilmennyt ongelmia ympäri Suomea. Monet kunnat

Lisätiedot

Bilaga 4 STANDARDFRASER SOM ANGER SÄKERHETSÅTGÄRDER (S-FRASER)

Bilaga 4 STANDARDFRASER SOM ANGER SÄKERHETSÅTGÄRDER (S-FRASER) Bilaga 4 STANDARDFRASER SOM ANGER SÄKERHETSÅTGÄRDER (S-FRASER) S1: Säilytettävä lukitussa tilassa. Förvaras i låst utrymme. S2: Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Förvaras oåtkomligt för barn. S3: Säilytettävä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 198/2008 vp Ensihoidon tietojärjestelmän laajennushanke Eduskunnan puhemiehelle Helsingin alueella on otettu valtioneuvoston periaatepäätöksen (siirtyminen sähköiseen potilaskertomukseen)

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 59/2012 vp Ulkomailla äänestämisen helpottaminen Eduskunnan puhemiehelle Ulkomailla äänestäminen on suomalaisissa vaaleissa äänioikeutetulle yhtä tärkeä oikeus kuin kotimaassakin oleskeleville

Lisätiedot

Bruksanvisning Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Kompakt stereosystem Kompakt stereo-system Kompakti stereojärjestelmä

Bruksanvisning Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Kompakt stereosystem Kompakt stereo-system Kompakti stereojärjestelmä Bruksanvisning Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Kompakt stereosystem Kompakt stereo-system Kompakti stereojärjestelmä Model No. SC-HC58 SVENSKA DANSK SUOMI Tack för ditt val av denna produkt. Läs igenom

Lisätiedot

LANGATON SADEMITTARI No 854

LANGATON SADEMITTARI No 854 LANGATON SADEMITTARI No 854 KÄYTTÖOHJE Huom! Ennen käyttöönottoa poista suojakalvo näytön päältä. 1. Toiminnot Ulkolämpötilan ja sademäärän langaton tiedonsiirto taajuudella 433 MHz, kantavuus 30 m vapaassa

Lisätiedot

VSX-330-K. AV-receiver AV-viritinvahvistin. Bruksanvisning Käyttöohjeet

VSX-330-K. AV-receiver AV-viritinvahvistin. Bruksanvisning Käyttöohjeet VSX-0-K AV-receiver AV-viritinvahvistin Upptäck fördelarna med att registrera din produkt online på http://www.pioneer.se Tutustu tuotteesi online-rekisteröitymisen etuihin osoitteessa http://www.pioneer.fi

Lisätiedot

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver.

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver. Torgmöte 3½ 3.3 kl. 12:30-14 i Saima, stadshuset Kim Mäenpää presenterade projektet Skede 1 av HAB och torgparkeringen Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas

Lisätiedot

T Storybook Rhymes. s Rimbok. L6699

T Storybook Rhymes. s Rimbok.  L6699 L6699 T Storybook Rhymes Säilytä käyttöohje vastaisen varalle, sillä siinä on tärkeää tietoa. Leluun tarvitaan kolme AAA-paristoa (mukana pakkauksessa). Paristojen vaihtoon tarvitaan aikuista. Siihen tarvitaan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 329/2009 vp Kasvirohdosvalmisteiden myyntikanavan määrittely lääkelaissa Eduskunnan puhemiehelle Luontaistuotealan keskusliitto ry ja Fytonomit ry ovat luovuttaneet 16.4.2009 ministeri

Lisätiedot

DEH-X8700DAB DEH-X8700BT

DEH-X8700DAB DEH-X8700BT CD RDS-RECEIVER CD RDS-RECEIVER CD RDS -VASTAANOTIN DEH-X8700DAB DEH-X8700BT Bruksanvisning Betjeningsvejledning Käyttöohje Svenska Dansk Suomi Innehållsförteckning Före användning... 3 Komma igång...

Lisätiedot

Grundläggande manual VSX AV-receiver. > Innan du börjar > Inkoppling > Inställningar > Uppspelning > Delarnas namn

Grundläggande manual VSX AV-receiver. > Innan du börjar > Inkoppling > Inställningar > Uppspelning > Delarnas namn > Innan du börjar > Inkoppling > Inställningar > Uppspelning > Delarnas namn Grundläggande manual VSX-1131 AV-receiver Inkoppling Steg 1: Välj högtalarnas placering... 3 Steg 2: Anslut högtalarna... 9

Lisätiedot

Ännu större kanalutbud för våra fiber- och kabel-tv-kunder Vieläkin laajempi kanavavalikoima kuitu- ja kaapeli-tv-asiakkaillemme

Ännu större kanalutbud för våra fiber- och kabel-tv-kunder Vieläkin laajempi kanavavalikoima kuitu- ja kaapeli-tv-asiakkaillemme Trevlig sommar! Hauskaa kesää! Ännu större kanalutbud för våra fiber- och kabel-tv-kunder Vieläkin laajempi kanavavalikoima kuitu- ja kaapeli-tv-asiakkaillemme KUNDINFORMATION ASIAKASTIEDOTE 4/2011 Snart

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 431/2001 vp Yrittäjien asema uudessa aikuiskoulutustuessa Eduskunnan puhemiehelle Työllisyyden hoito on merkittävä osa köyhyyden torjuntaa. Pienyritteliäisyyttä on siten tuettava, jotta

Lisätiedot

Bruksanvisning Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Gebruiksaanwijzing

Bruksanvisning Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Gebruiksaanwijzing Kompakt stereosystem Kompakt stereo-system Kompakti stereojärjestelmä Compact stereosysteem Model No. SC-RS52 SVENSKA DANSK SUOMI NEDERLANDS

Lisätiedot

MP3-/WMA-spelare MP3-/WMA-soitin

MP3-/WMA-spelare MP3-/WMA-soitin KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING MP3-/WMA-spelare MP3-/WMA-soitin Modell/Malli: MP562A Nr/Nro: Ver. 002-200411 38-1768 (128 MB) 38-1769 (256 MB) 38-1770 (512 MB) 38-1771 (1 GB) SE Beskrivning MP3/WMA-spelare

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD3121 E-KIRJOJEN KÄYTTÖ OPETUKSESSA: KORKEAKOULUOPET- TAJAT 2016

KYSELYLOMAKE: FSD3121 E-KIRJOJEN KÄYTTÖ OPETUKSESSA: KORKEAKOULUOPET- TAJAT 2016 KYSELYLOMAKE: FSD3121 E-KIRJOJEN KÄYTTÖ OPETUKSESSA: KORKEAKOULUOPET- TAJAT 2016 QUESTIONNAIRE: FSD3121 E-BOOKS SUPPORTING TEACHING: HIGHER EDUCATION TEAC- HER SURVEY 2016 Tämä kyselylomake on osa yllä

Lisätiedot

Missa. Mie käväsin niinku kissa kuumassa uunissa. 1 Harjotus. 2 Harjotus. Kunka Missa ellää S.4. Mikä Missa oon? ... Minkälainen Missa oon? ...

Missa. Mie käväsin niinku kissa kuumassa uunissa. 1 Harjotus. 2 Harjotus. Kunka Missa ellää S.4. Mikä Missa oon? ... Minkälainen Missa oon? ... Missa Mie käväsin niinku kissa kuumassa uunissa Kunka Missa ellää S.4 1 Harjotus Mikä Missa oon?.. Minkälainen Missa oon?.. Miksi Missa hääty olla ykshiin niin ushein?.. Missä Liinan mamma oon töissä?

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Folvite 1 mg tabletti foolihappo

PAKKAUSSELOSTE. Folvite 1 mg tabletti foolihappo PAKKAUSSELOSTE Folvite 1 mg tabletti foolihappo Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on

Lisätiedot

Hallituspohja. 1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte? 2. Kotikuntanne asukasmäärä. 3. Vastaajan sukupuoli. Vastaajien määrä: 24

Hallituspohja. 1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte? 2. Kotikuntanne asukasmäärä. 3. Vastaajan sukupuoli. Vastaajien määrä: 24 Hallituspohja 1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte? 25% 5 75% 10 Keskusta Kokoomus Kristillisdemokraatit Perussuomalaiset Ruotsalainen Kansanpuolue 10 Sosialidemokraatit Vasemmistoliitto Vihreät

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Syntocinon 8,3 mikrog/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten/injektioneste, liuos. Oksitosiini

PAKKAUSSELOSTE. Syntocinon 8,3 mikrog/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten/injektioneste, liuos. Oksitosiini PAKKAUSSELOSTE Syntocinon 8,3 mikrog/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten/injektioneste, liuos Oksitosiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä

Lisätiedot

VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD. Kauniainen - Grankulla

VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD. Kauniainen - Grankulla VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD Kauniainen - Grankulla Kauniaisissa on toiminut vuodesta 1989 lähtien vammaisneuvosto, joka edistää ja seuraa kunnallishallinnon eri aloilla tapahtuvaa toimintaa vammaisten

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 447/2010 vp Au pair -ilmoitusten välittämisen jatkaminen työministeriön MOL-palvelussa Eduskunnan puhemiehelle Työministeriön www.mol.fi on työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämä verkkopalvelu,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 34/2008 vp Ajoneuvoveron määräytyminen rekisteröitäessä huoltoauto henkilöautoksi Eduskunnan puhemiehelle Eräs pohjoiskarjalainen henkilö kirjoittaa aikovansa vaihtaa autonsa Itä-Suomen

Lisätiedot