LC-32LE351E-BK LC-32LE351E-WH LC-39LE351E-BK LC-39LE351E-WH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LC-32LE351E-BK LC-32LE351E-WH LC-39LE351E-BK LC-39LE351E-WH"

Transkriptio

1 LC-32LE351E-BK LC-32LE351E-WH LC-39LE351E-BK LC-39LE351E-WH NORSK SUOMI LCD FÄRG-TV BRUKSANVISNING SVENSKA LCD FARGE TV LCDVÄRI-TV BRUKERVEILEDNING KÄYTTÖOHJE

2 Innehåll TV-funktioner... 3 Kära SHARP-kund... 3 Inledning... 3 Viktiga säkerhetsföreskrifter... 4 Säkerhetsföreskrifter... 5 Anslutning till ett TV-distributionssystem (kabel-tv osv.) från tuner:... 6 Miljöinformation... 7 Innehåll i förpackning... 7 Titta på TV... 8 Visa TV fjärrkontrollen... 9 Använda en modul för villkorlig åtkomst...11 Standbymeddelanden...11 Sätta in batterier i fjärrkontrollen Anslut ström och antenn/kabel Sätta på/stänga av För att sätta på TV:n Att ändra TV:n till viloläge (standby) För att stänga av TV:n Förstagångsinstallation Antenninstallation Kabelinstallation Uppspelning via USB-ingång Mediabläddrarmeny Använda MENY-knappen i mediabläddrarläge Ändra bildstorlek: Bildformat Använda kanallistan Sortera kanallista Snabbmeny Menyegenskaper och funktioner Menyegenskaper och funktioner Menyegenskaper och funktioner Elektronisk programguide (EPG) Programalternativ Spela in ett program Time shift-inspelning Direktinspelning Titta på inspelade program Inspelningsbibliotek Inspelningskonfiguration Anslutningfunktioner Ansluta till ett trådbundet nätverk Ansluta till ett trådlösa nätverk Konfigurering av nätverksinställningar Konfigurering av inställningar för trådbunden enhet Nätverkstyp Konfigureringsstatus IP-adress Konfigurering av det trådbundna nätverkets Svenska inställningar i avancerat läge Konfigurera inställningar för trådlösa enheter (valfritt) Information Ansluta till din mobiltelefon via WiFi (tillval) Anslutning Felsökning Trådlöst nätverk är inte tillgängligt Anslutningen är långsam Avbrott under uppspelning eller långsamma reaktioner Använda DLNA nätverkstjänst Steg 1: Installation av Nero Media Home Steg 2: Ansluta till ett trådbundet eller trådlöst nätverk Steg 3: Spela delade filer via mediabläddraren Internetportal HBBTV System Text-TV Digital Text-TV (för sändningar i Storbritannien) Uppgradering av mjukvara Felsökning och tips Spökbild Ingen ström Dålig bild Ingen bild Inget ljud Fjärrkontrollen svarar inte Indatakällor kan inte väljas Inspelning ej tillgänglig USB-enheten är för långsam Internetuppkoppling saknas / DLNA-läge inte är verksamt Ogiltig domän PC-typiska visningslägen Specifikationer Licensinformation Filformat för USB Mediabläddrare som stöds DVI-upplösningar som stöds Bilaga Installation av Nero MediaHome Dimensionella ritningar (LC-32LE351E) Dimensionella ritningar (LC-39LE351E) Avyttring efter uttjänthet Installera fästet (LC-32LE351E) Installera fästet (LC-39LE351E) Montera ner hållaren Skruvdimensioner för väggfäste... 41

3 SPECIALNOTERINGA FÖR BRITTISKA ANVÄNDARE Strömkabeln för den här produkten är försedd med en ej utbytbar (gjuten) kontakt som innehåller en 5A-säkring. Om säkringen skulle behöva bytas ut måste en BSI- eller ASTA-godkänd BS 1362-säkring, märkt eller med samma klassning som ovan, vilket också anges på kontaktens isättssida. Sätt alltid tillbaka säkringsskyddet efter att du har bytt säkring. Använd aldrig kontakten utan säkringsskyddet. I den osannolika händelse att eluttaget i ditt hem inte är kompatibelt med den tillhandahållna kontakten skär du loss kontakten och sätter dit en lämplig sådan. VARNING: Säkringen från den avskurna kontakten ska tas ur och kontakten ska omedelbart förstöras och avyttras på lämligt sätt. Den avskurna kontakten får inte under några omständigheter sättas in någon annan stans i ett 5A-uttag eftersom det kan ge allvarlig elschock. Flj instruktionerna nedan för att sätta fast en lämplig kontakt på strömkabeln: VIKTIGT: Kablarna i strömkabeln är färgade enligt följande kod: Blå: Neutral Brun: Strömförande Då färgerna på kablarna i produktens strömkabel kanske inte överensstämmer med de färgade markeringarna som identifierar polerna i kontakten, gör följande: Den blå sladden måste anslutas till polen märkt med bokstaven N, eller som är svart. Den bruna sladden måste anslutas till polen märkt med bokstaven L, eller som är röd. Säkerställ att varken den bruna eller blå sladden är ansluten till jordningspolen i en kontakt med tre poler. Innan du sätter tillbaka kontaktens hölje ska du se till att: Att värdet är samma som det hos den borttagna kontakten om den nyinstallerade kontakten innehåller en säkring. Att sladdklämman går över höljet för de strömförande kablarna och inte bara över de strömförande kablarna. OM DU ÄR TVEKSAM GÄLLANDE NÅGOT SKA DU KONTAKTA EN ELEKTRIKER. Svenska - 2 -

4 TV-funktioner Färg-LED TV med fjärrkontroll. Fullt integrerad digital/kabel (DVB-T-T2/C). HDMI-kontakter för digital video och audio. Denna anslutning kan även acceptera HD-signaler. USB-ingång. Inspelning av program Time shifting av program program. OSD-menysystem. Scart-uttag för externa enheter (video, videospel, ljudanläggning, m.m). Stereoljudsystem. Text-TV, Fastext, TOP-text. Anslutning for hörlurar. Automatiskt programmeringssystem (APS). Manuell inställning framåt eller bakåt. Automatisk avstängning av strömmen efter upp till sex timmar. Insomningstimer. Barnlås. Automatisk ljudavstängning vid ingen sändning. NTSC-uppspelning. AVL (automatisk Ijudnivåanpassning). PLL (frekvenssökning). PC-ingång. Plug-and-play för Windows 98, ME, 2000, XP, Vista och Windows 7. Spelläge (tillval). Funktionen Bild av. Ethernet (LAN) för anslutningsbarhet till Internet och Internettjänster n WIFI-stöd (tillval). HbbTV DLNA. Kära SHARP-kund Tack för att du har köpt en SHARP LCD färg-tv. För att säkerställa många års problemfri funktion hos din produkt, läs viktiga säkerhetsföreskrifter noga innan du använder denna produkt. Inledning Var vänlig läs igenom motsvarande anvisningar för denna handbok innan produkten används för första gången, även om du är förtrogen med hur man använder elektroniska produkter. Vänligen läs kapitlet SÄKERHETSFÖRESKRIFTER, noga. Förvara handboken säkert för framtida referens. Dessa anvisningar måste åtföljas produkten om den säljs eller ges bort. Tack för att du har valt denna produkt. Instruktionsboken innehåller anvisningar om hur du ska använda TV:n. Innan du använder TV:n bör du läsa instruktionerna noga. Spara instruktionsboken så att du kan kolla upp saker i den i framtiden. Apparaten är avsedd att ta emot och visa TV-program. De olika anslutningsalternativen lägger till ytterligare möjligheter för mottagning och visning (mottagare, DVD-spelare, DVD-inspelare, videobandspelare,vcr, PC, osv). Denna enhet är endast lämpad för användning i torra inomhusmiljöer. Apparaten får endast användas i privata hushåll och inte i industriellt eller kommersiellt syfte. Vi frånsäger oss i princip ansvar om apparaten inte använts på avsett sätt eller om ej auktoriserade modifieringar har utförts. Om LCD-TV:n används i extrema miljöer kan det orsaka skador på apparaten. Illustrationerna och OSD:n i denna användarmanual är i förklarande syfte och kan skilja sig lite från de faktiska procedurerna. De exempel som används i den här manualen är baserade på modellen LC-32LE351E / LC- 39LE351E. Svenska - 3 -

5 Viktiga säkerhetsföreskrifter Rengöring - dra ut elkontakten ur uttaget innan du rengör produkten. Använd en fuktig trasa för att rengöra produkten. Använd inte vätske- eller spraybaserade rengörare. Använd en mjuk och fuktig trasa för att torka av panelen när den är smutsig. Använd inga kemikalier när du rengör panelen. Kemikalier kan skada och orsaka sprickor i TV:ns hölje. Vatten och fukt - använd inte produkten i närheten av vatten såsom badkar, tvättho, diskho, tvättbalja, swimmingpool eller i en fuktig källare. Placera aldrig vaser eller andra vattenfyllda behållare på denna produkt. Vattnet kan spillas ut på produkten och orsaka brand eller elschock. Stäälning - placera inte produkten på en instabil vagn, ställning, stativ eller bord. Om du gör det riskerar produkten att tippa vilket kan orsaka allvarliga personskador och även skador på produkten. Använd endast vagn, ställning, stativ, fäste eller bord som rekommenderats av tillverkaren eller som säljs med produkten. När produkten monteras på väggen ska du alltid följa tillverkarens instruktioner. Använd den monteringshårdvara som tillverkaren rekommenderar. När du flyttar produkten med hjälp av en vagn måste detta göras med största försiktighet. Plötsliga stopp, överdriven kraft och ojämna golvytor kan göra att produkten faller av vagnen. Ventilation - ventiler och andra öppningar i höljet är gjorda för ventilation. Täck inte över dessa ventiler och öppningar eftersom otillräcklig ventilation kan orsaka överhettning och/ eller förkorta produktens livslängd. Placera inte produkten på en säng, soffa, matta eller liknande yta eftersom de kan blockera ventilationsöppningarna. Denna produkt är inte gjord för inbyggnadsinstallation; placera inte produkten i ett slutet utrymme såsom en bokhylla eller skåp om inte lämplig ventilation finns eller tillverkarens instruktioner har följs. LCD-panelen som används i den här produkten är gjord av glas. Därför kan den gå sönder när produkten tappas eller får ett slag. Var försiktig så att du inte skär dig på gglaset om LCD-panelen går sönder. Värmekällor - håll produkten borta från alla värmekällor såsom element, värmare, spisar och andra värmealstrande produkter (inklusive förstärkare). För att förhindra brand ska du aldrig placera ljus eller något med öppen låga på eller nära TV:n. För att förhindra risk för elschock ska strömkabeln eller TV:n placeras under andra tunga saker. Hörlurar - skruva inte upp volymen för högt. Hörselexperter avråder från att man lyssnar på hög volym. Visa inte stillbilder för länge eftersom detta kan orsaka att en efterbild kvarstår. TV:n drar alltis ström då kontakten sitter i uttaget. Service - Försök inte att utföra underhåll på produkten på egen hand. Om du tar bort höljet kan du utsättas för stark ström och farliga omständigheter. Anlita en kvalificerad person för att utföra servicen. LCD-panelen är en högteknologisk produkt som återskapar fina bilddetaljer.. Ibland kan några inaktiva pixlar, på grund av det stora antalet pixlar, synas på skärmen med en fast blå, grön eller röd punkt. Detta överensstämmer med produktens specifikationer och är inte något fel. Försiktighetsåtgärder vid transport av TV:n När du bär TV:n får du aldrig hålla i högtalarna. Se till att alltid hålla TV:n med två händer när du bär TV:n - en på var sida om TV:n. VARNING För att förhindra brandspridning, håll ljus eller andra öppna lågor borta från denna produkt vid varje tidpunkt. Svenska - 4 -

6 Säkerhetsföreskrifter Läs igenom följande säkerhetsföreskrifter noga för din egen säkerhet. Strömkälla Denna spelare får endast användas vid anslutning till eluttag på V AC, 50Hz. Kontrollera att du valt rätt inställning för spänning. Nätsladd Placera inte enheten, en möbel, etc. direkt på sladden (strömkabeln) och se till att den inte blir klämd. Håll i sladdens stickpropp. Dra aldrig ur kontakten genom att dra i sladden och rör aldrig sladden med våta händer, då detta kan orsaka kortslutning eller elektriska stötar. Slå aldrig knut på sladden och knyt inte samman den med andra sladdar. Elsladdarna bör dras på ett sätt så att de inte riskerar att bli trampade på. En skadad elsladd kan orsaka brand eller en elektrisk stöt. När sladden är skadad och därför måste bytas, ska bytet utföras av kvalificerad personal. Fukt och vatten Använd inte apparaten i våt eller fuktig omgivning (undvik badrum, köksvask, nära tvättmaskin och liknande). Utsätt inte apparaten för regn eller vatten, eftersom detta kan vara farligt, och ställ inga föremål fyllda med någon form av vätska, som blomvaser, ovanpå den. Undvik droppar och stänk. Om ett fast föremål eller någon vätska skulle hamna i apparaten, stänger du av apparaten och ser till att den kontrolleras av kvalificerad personal innan du använder den igen. Rengöring Före rengöring ska du koppla ur TV:n från vägguttaget. Använd inte vätskeeller spraybaserade rengörare. Använd en mjuk och torr trasa. Ventilation Springorna och öppningarna på TV:n är avsedda för ventilation och för att garantera en säker användning. För att förhindra överhettning får dessa öppningar inte på något sätt blockeras eller täckas över. Värme och eld Apparaten bör inte placeras i närheten av öppna lågor eller intensiva värmekällor som ett element. Se till att inga ljus- eller värmekällor med öppna lågor, t.ex. stearinljus, står på TV:n. Batterier får inte utsättas för extrem värme från solljus, eld eller liknande. Åskväder Vid storm, åskväder eller när du är bortrest ska du dra ur nätkabeln från vägguttaget Reservdelar När reservdelar behövs, ska du kontrollera att serviceteknikern har använt de reservdelar som specificeras av tillverkaren eller har samma specifikationer som originaldelarna. Icke auktoriserade utbyten av delar kan resultera i brand, elektriska stötar eller annan fara. Service Överlåt alla servicearbeten åt kvalificerad personal. Ta inte bort höljet på egen hand, då detta kan förorsaka elstötar. Avfallshantering Förpackningsmaterialet är återvinningsbart och bör i princip återvinnas. Förpackningsmaterial som t.ex. plastpåsar måste förvaras oåtkomligt för barn. Batterier, även sådana som inte innehåller tungmetaller, ska inte kastas tillsammans med hushållsavfall. Var god kasta förbrukade batterier på ett miljövänligt sätt. Undersök vilka bestämmelser som gäller i ditt område. Försök inte att ladda om batterierna, det kan orsaka explosion. Ersätt endast batterierna med samma eller motsvarande typ. Denna symbol på apparaten eller på dess förpackning betyder att elektrisk och elektronisk utrustning ska kasseras avskilt från hushållsavfall efter dess livstid. Inom EU används olika återvinningssystem. Kontakta de lokala myndigheterna eller din återförsäljare för ytterligare information. Koppla bort enheten För att koppla bort TV:n helt används nätkontakten, och den ska därför alltid vara lätt åtkomlig. Volym i hörlurar Överdrivet ljudtryck från öronsnäckor eller hörlurar kan skada hörseln. Installation För att förhindra skador måste apparaten, vid montering på vägg, vara säkert fäst vid väggen enligt installationsanvisningarna (om detta tillval finns) LCD-skärm LCD-skärmen är en högteknologisk produkt som med cirka en miljon transistorer i en tunn film ger extremt god detaljupplösning. Ibland kan några inaktiva pixlar uppstå på skärmen och visas som en fast blå, grön eller röd punkt. Observera att detta inte påverkar produktens prestanda. Varning! Lämna inte TV:n i vänteläget eller påslagen när du lämnar bostaden. Svenska - 5 -

7 Anslutning till ett TV-distributionssystem (kabel-tv osv.) från tuner: Apparater som är kopplade till byggnadens skyddsjordning genom nätanslutning eller genom andra apparater med en anslutning till skyddsjordning, och till ett TV-distributionssystem med koaxialkabel, kan under vissa omständigheter utgöra en brandrisk. Anslutning till ett kabeldistributionssystem måste därför ske genom en apparat som erbjuder elektrisk isolering nedanför ett visst frekvensområde (galvanisk isolator, se EN ). Anm.:HDMI-anslutningen mellan datorn och TV:n kan alstra radiostörningar, och om så sker rekommenderar vi att du använder en VGA(DSUB-15)-anslutning. Elektriska apparater får aldrig användas av barn utan övervakning. Låt aldrig barn använda elektriska apparater utan att övervakas. Barn ser inte alltid möjliga faror. Batterier/ackumulatorer kan vara livshotande om de sväljs. Förvara batterier utom räckhåll för barn. Om ett batteri har svalts sök omedelbart läkarhjälp. Håll även förpackningsmaterial borta från barn p.g.a. kvävningsrisken. Knappen för vänteläge/på isolerar inte apparaten helt från elnätet. Dessutom förbrukar apparaten ström i vänteläget. För att helt skilja apparaten från elnätet måste kontakten dras ur från nätuttaget. På grund av detta skall apparaten installeras på ett sådant sätt att nätuttaget inte blockeras. Vid en nödsituation skall kontakten kunna dras ut omedelbart. För att förhindra risken för brand skall nätsladden helst separeras från nätuttaget om inte apparaten kommer att användas under en längre period, t.ex. under semestrar. HDMITM, HDMITM logon och High-Definition Multimedia Interface är varumärken eller registererade varumärken som tillhör HDMITM Licensing LLC. Logon HD TV 1080P är ett varumärke för DIGITALEUROPE. DVB-logon är ett registrerat varumärke för Digital Video Broadcasting DVB project. Svenska - 6 -

8 Miljöinformation Denna TV är utformad för att konsumera mindre energi och är därför mer miljövänlig. Du hjälper inte bara till med att rädda miljön utan kan även spara pengar på lägre elräkningar tack vare att TV:n är energieffektiv. För att minska på energikonsumtionen kan du göra följande: Du kan använda inställningen energisparläge som finns i bildinställningsmenyn. Om du ställer in energisparläget till Eko, växlar TV:n till detta läge och TV:ns luminans minskas till en optimal nivå. Observera att en del bildinställningar inte är möjliga att ändra när TV:n är i energisparläget. Innehåll i förpackning LED TV Om bilden Av är vald, kommer -skärmen att vara avstängd efter 15 sekunder. meddelande visas på skärmen. Välj FORTSÄTT och tryck på OK för att fortsätta. Skärmen kommer att vara avstängd efter 15 sekunder. Om du inaktiverar Strömsparläge, kommer Bildläge automatiskt ställas in på Dynamisk. När TV:n inte används, stäng av den eller dra ur nätsladden från vägguttaget. Detta kommer även att minska energiförbrukningen. Koppla bort strömmen om du är borta under en längre tid. Därför rekommenderar vi starkt att du aktiverar Energisparläge för att minska din årliga elförbrukning. Det rekommenderas också att du drar ur TV:n ur eluttaget för att spara energi då den inte används. Hjälp oss att rädda miljön genom att följa dessa steg. Reparationsinformation Överlåt alla servicearbeten åt kvalificerad personal. Endast utbildad personal får reparera TV:n. Kontakta den lokala återförsäljare där du köpte denna TV för mer information. Fjärrkontroll Batterier: 2 X AAA Instruktionsbok Snabbguide 1 X kabel för anslutning av video och ljud Nero media home CD Obs: Du bör kontrollera tillbehören efter inköp. Se till att varje tillbehör finns med. Eftersom kommunikation stöds enligt tillverkarens specifikationer, ska kabellängder vara kortare än 3 m. Svenska - 7 -

9 Titta på TV LC-32LE351E LC-39LE351E TV:ns kontrollknappar och drift LC-32LE351E / LC-39LE351E TV/AV + P/CH + 1. Standby-knapp 2. TV/AV-knapp 3. Program upp/ned-knappar 4. Volym upp/ned-knappar, Omkopplaren för vänteläge (standby) används för att slå på eller av TV:n. Svenska - 8 -

10 Visa TV fjärrkontrollen 1. Standby/På 2. Kanallista 3. Volym upp/ned 4. Meny på/av 5. Ok/Bekräfta 6. Återgå/Bakåt: 7. Internetportal 8. Min knapp 1 / Youtube(*) 9. Min knapp 2(**) 10. Färgknappar (Röd/Grön/Gul/Blå) 11. Mono/stereo - Dual I-II / Valt språk 12. Snabb återspolning (i läget mediabläddrare) 13. Paus (i mediabläddrarläge)/time shiftinspelning 14. Inspelning av program 15. Spela (i mediabläddrarläge) 16. Stopp (i mediabläddrarläge) 17. Snabb framspolning (i läget mediabläddrare) 18. Textning på-av/textning (i mediabläddrarens videoläge) 19. Bildstorlek 20. Text-TV - Mix 21. Mediabläddrare 22. Elektronisk programguide 23. Avbryt 24. Navigeringsknappar 25. Snabbmeny På-Av 26. Info/visa (i TXT-läge) 27. Program upp/ned 28. Ljudlöst 29. Tidigare program / Nu (i EPG-läge) 30. Sifferknappar 31. AV/källa ANM.: Fjärrkontrollens räckvidd är cirka 7 meter/23 ft. Använda Min knapp 1 (*) This button s main function is to run YouTube link. Men om du vill ändra denna funktion kan du trycka på MIN KNAPP 1 i fem sekunder när du använder en önskad källa, kanal eller länk, tills meddelandet MIN-knappen är installerad visas på skärmen. Detta bekräftar att den valda MIN KNAPP har kopplats ihop med den valda funktionen. Notera att om du gör en förstagångsinstallation kommer MIN KNAPP 1 återgå till sin standardfunktion. Använda Min knapp 2 (**) Tryck på MIN KNAPP 2 i fem sekunder när den är på önskad källa, kanal eller länk tills meddelandet MIN KNAPP ÄR INSTÄLLD visas på skärmen. Detta bekräftar att den valda MIN KNAPP har kopplats ihop med den valda funktionen. Svenska - 9 -

11 Överblick av anslutningarna Kontakt Typ Kablar Enhet Scartanslutning (baksida) VGAanslutning (baksida) SIDO-AV PC/YPbPr ljudanslutning (sida) Anslutning för Side Audio/Video (medföljer) PC Ljudkabel (medföljer ej) HDMIanslutning (baksida) SPDIF anslutning (baksida) SIDO-AV Sido-AVanslutning (sida) AV anslutningskabel (medföljer) HÖRLURAR Hörlurar anslutning (sida) USBanslutning (sida) CIanslutning (sida) ANM.: Då enheten ansluts via sido_av-ingång måste du använda de tillhandahållna anslutningskalblarna för anslutningen. Se bild ovan. YPbPr kan bara användas när du ansluter en enhet som har en YPbPr-utgång över PC-ingången med en YPbPr-till-PC-kabel (YPbPr-till-PC-kabel medföljer ej). När anslutningen är klar växlar du till YPbPr-källan. För att aktivera PC-ljud, måste du använda PC/YPBPR ANSLUTNINGAR FÖR LJUD, VITA OCH RÖDA ingångar. Om en extern enhet ansluts via SCART-uttaget kommer TV:n automatiskt att växla till AV-läge. Vid mottagning av DTV-kanaler (Mpeg4 H.264), eller I mediabläddrarläge, kommer inte utdata att vara tillgängliga via scratuttaget. När du använder väggmonteringssatsen (valfritt), rekommenderar vi att du ansluter alla kablar på TV:ns baksida före montering på väggen. Sätt endast in eller ta ut CI-modulen när TV:n är AVSTÄNGD. Se instruktionsmanualen för modulen för närmare information om inställningarna. Sätt i modulen för programåtkomst och sedan programkortet i uttaget vid uttagspanelen på TV:ns baksida. Module bör sitta i ordentligt, den går inte att sätta i ordentligt om den är vänd åt fel håll. CAM-modulen eller uttaget kan skadas om man använder onödigt våld när modulen sätts i. Svenska

12 Använda en modul för villkorlig åtkomst VIKTIGT: Sätt endast in eller ta ut CI-modulen när TV:n är AVSTÄNGD. För att titta på vissa digitala kanaler kan det behövas en modul för villkorad tillgång (CAM). Modulen måste sättas in i CI-uttaget i TV:n. 1. När du fått en modul för villkorad tillgång (CAM) samt ett programkort från betalkanalsföretaget, ansluter du dessa i TV:n på följande sätt. 2. Sätt i modulen för programåtkomst och sedan programkortet i uttaget vid uttagspanelen på TV:ns baksida. 3. CAM-modulen bör sitta i ordentligt, den går inte att sätta i ordentligt om den är vänd åt fel håll. CAMmodulen eller uttaget kan skadas om man använder onödigt våld när modulen sätts i. 4. Anslut TV:n till nätuttaget, slå på den och vänta en stund tills kortet aktiverats. 5. Om ingen modul satts i visas meddelandet Ingen Common Interface-modul har upptäckts på skärmen. Se instruktionsmanualen för modulen för närmare information om inställningarna Standbymeddelanden Om TV: n inte får någon insignal (t.ex. från en antenn eller HDMI-källa) i 5 minuter, kommer TV: n försättas i väntläge. Nästa gång du startar TV:n, kommer följande meddelande att visas: Om det inte finns något ljud så kommer följande varningsmeddelande visas på skärmen. Välj JA för att stänga av TV:n. Välj NEJ för att avbryta. TV:n kommer också att stängas av, om du inte gör en markering på den här skärmen. Om TV: n har lämnats på och inte används under 4 timmar, kommer TV att försättas i väntläge. Nästa gång du startar TV:n, kommer följande meddelande att visas: Svenska

13 Sätta in batterier i fjärrkontrollen 1. Lyft försiktigt upp locket på baksidan av fjärrkontrollen. 2. Sätt i två AAA-batterier. Se till att matcha batteriernas + och - i batterifacket (notera polariteten). 3. Sätt tillbaka locket. För att stänga av TV:n Ställ knappen på den nedre högra sidan under skärmen till läge 2 såsom visas för att separeratv:n från strömförsörjningen,, Lysdioden slocknar. Förstagångsinstallation När TV:n slås på första gången visas menyn språkval. Meddelandet Välkommen, välj ett språk! visas i alfabetisk ordning på alla tillgängliga språk. Anslut ström och antenn/kabel VIKTIGT: TV:n är avsedd för drift från ett uttag på V växelström, 50 Hz. Låt TV:n stå tills den anpassats till rumstemperatur efter uppackning innan du ansluter den till nätuttaget. Anslut strömkabeln till elnätet. Antenn / kabel SPDIF HDMI2 VGA Sätta på/stänga av För att sätta på TV:n HDMI3 Anslut till ett eluttag på V AC, 50 Hz. Ställ om knappen på den nedre högra sidan under skärmen till läget så att TV:n går över till viloläget (standby). Lysdioden för viloläget tänds. För att sätta på TV:n från väntläget kan du antingen: Trycka på knappen, P+/P- eller en sifferknapp på fjärrkontrollen. Tryck på knappen eller P/CH+/- på TV:n. Din TV slås på. Anm.: Om du slår på din TV med knapparna P+ / P- på fjärrkontrollen eller på TV:n, startar TV:n med den kanal som du senast tittade på. Att ändra TV:n till viloläge (standby) För att ställa TV:n i viloläge klickar du på knappen på fjärrkontrollen eller på högra sidan av TV:n. Anm.: När TV:n är i viloläge blinkar lampan för vänteläge och indikerar att funktioner som sökning i vänteläge, nedladdning eller Timer är aktiverat. Tryck på eller knappen för att markera språket. Tryck på OK-knappen för att välja. Förstagångsinstallation visas. Använd eller knappen för att ställa in land, och tryck på knappen för att välja söktyp. Använd eller för att ställa in önskad söktyp. Tillgängliga söktyper är digital och analog, endast digital och endast analog. När det är inställt, tryck på för att välja språk för text-tv. Använd eller knappen för att ställa in Text-TVspråk och välj Avsök kodade med hjälp av eller knappen. Du kan ställa in Avsök kodade till Ja om du vill avsöka kodade stationer. Svenska

14 Standard PIN-kod kan förändras beroende på det valda landet. Om du ombedds att ange en PIN-kod för att se ett menyalternativ, använd då följande koder: 4725, 0000 eller Tryck på OK-knappen på fjärrkontrollen för att fortsätta, och följande meddelande kommer att visas på skärmen: Du kan aktivera butiksläge genom att använda höger eller vänsterknappen. Om Store-läge väljs kommer alternativet Store finnas tillgängligt i menyn för andra inställningar och TV: ns funktioner kommer att illustreras på den övre delen av skärmen. En bekräftelseskärm visas efter att ha valt Store-läge. Välj JA för att fortsätta. Tryck på OK-knappen för att lämna kanallistan och titta på TV. (*) LCNär det logiska kanalnummersystemet som sorterar tillgängliga sändningar i enlighet med en igenkänlig kanalsekvens. Kabelinstallation Om du väljer alternativet KABEL och trycker på OK-knappen på fjärrkontrollen för att fortsätta, visas följande meddelande på skärmen: Om det avaktiveras kommer butiksläge inte vara tillgängligt efter förstagångsinstallationen. Tryck på OK-knappen på fjärrkontrollen för att fortsätta, och följande meddelande kommer att visas på skärmen: Välj Ja och tryck på OK för att fortsätta. Välj Nej och tryck på OK för att avbryta. Du måste välja en typ av sökning för att söka och lagra utsändningar från önskad källa. Antenninstallation Om du väljer söktypen ANTENN kommer TV:n att söka efter digitala, markbundna sändningar: * ANM.: Du kan trycka på knappen MENU för att avbryta. Efter att alla tillgängliga stationer sparats kommer kanallistan att visas på skärmen. Om du vill sortera kanalerna, i enlighet med LCN, välj Ja och tryck sedan på OK. Du kan välja frekvensomfång på den här skärmen. Du markerar altermativ med knappen eller. Frekvenser kan även anges med nummerknapparna på fjärrkontrollen. Ställ in start- och stoppfrekvens genom att använda sifferknapparna på fjärrkontrollen. Du kan sedan ange sökintervallen till 8000 KHz eller 1000 KHz. Svenska

15 Om du väljer 1000 KHz gör TV:n en noggrann frekvenssökning. Det innebär också att sökningen tar längre tid. Tryck på OK när du är klar, så att den automatiska sökningen kan börja. TV:n söker efter och lagrar tillgängliga sändningar. (*) Nätverksfunktionen kommer inte att vara tillgänglig för Storbritannien. Uppspelning via USB-ingång Via TV:ns USB-portar kan du ansluta en extern hårddisk eller ett USB-minne. Denna funktion låter dig spela upp filer lagrade på USB-enheter. Hårddiskar (med egen strömförsörjning) i formaten 2,5 och 3.5 tum stöds. VIKTIGT! Säkerhetskopiera filerna innan anslutning till TV:n för att förhindra möjlig förlust av data. Notera att tillverkaren inte är ansvarig för korrupta filer eller förlorad data. Vissa typer av USB-enheter (t.ex. MP3-spelare) eller USB-hårddiskar/USB-minnen är inte kompatibla med denna TV. TV:n stöder diskformatering med FAT32 och NTFS, men det går inte att spela in på diskar formaterade med NTFS. Anm.: Problem kan uppstå vid formatering av USB-hårddiskar med en lagringskapacitet på 1 TB eller högre. Att snabbt koppla in eller ur USB-enheter är förenat med risker. Speciellt otillrådligt är det att koppla in och ur enheten upprepade gånger. Detta kan fysiskt skada USB-spelaren och själva USB-enheten. Ryck inte ut USB-modulen under uppspelning av en fil. Mediabläddrarmeny Du kan spela upp musik, foton och filmfiler som är lagrade på en USB-disk genom att ansluta den till TV:n och använda mediabläddraren. För att göra det, gör följande: Anslut en USB-enhet till en av USBingångarna på sidan av TV:n. Du kan ansluta två USB-enheter till din TV. Om bägge USB-enheterna innehåller musik, bilder eller videofiler, visas OSD för val av USB på skärmen. Den första USB-enheten som är ansluten till TV:n får benämningen USB Enhet 1. Välj en enhet genom att använda knappen eller och tryck på OK. Tryck på knappen MENU och välj mediabläddrarens flik genom att använda vänster/höger-knappen och OK-knappen. Mediabläddrarens huvudskärm visas. Du kan visa relaterat innehåll genom att välja fliken video, musik eller bilder. Följ knappangivelserna under varje skärmmeny för mediauppspelningsfunktioner. Du kan ställa in preferenserna för mediabläddraren med dialogrutan för inställningar Använda MENY-knappen i mediabläddrarläge Genom att trycka på MENU-knappen i mediabläddrarläge visas följande meny: Du kan komma åt Bilder Ljud och Inställningsmenyalternativ med hjälp av denna skärm. Tryck MENU igen för att avsluta den här skärmen. Du kan komma åt Bilder, Ljud och Inställningsmenyalternativ med hjälp av denna skärm. Tryck MENU igen för att avsluta den här skärmen. Ändra bildstorlek: Bildformat Programmen kan ses i olika bildformat beroende på den mottagna överföringen. Du kan ändra bildproportion (bildformat) för TV-bilden om du vill se den i olika zoomlägen. Tryck på knappen upprepade gånger för att ändra bildstorlek. Du kan skifta skärmbilden upp eller ned genom att använda eller knapparna i 14:9 Zoom, Biograf eller Textning. Använda kanallistan TV:n sorterar alla lagrade stationer i kanallistan. Du kan redigera kanallistan, ställa in favoriter eller aktiva stationer som ska listas med hjälp av valen i kanallistan. Tryck på knappen MENU för att se huvudmenyn. Välj alternativ i kanallistan med hjälp av vänster- eller höger-knappen. Tryck på OK för att visa menyinnehåll. Välj Redigera kanallista för att hantera alla lagrade kanaler. Använd upp- eller ned- och OKknapparna för att välja Redigera kanallista. Tryck på upp- eller ned-knapparna för att välja kanal som ska hanteras. Tryck på vänster- eller höger-knappen för att välja en funktion på kanallistans meny. Använd knapparna P+/P- för att flytta sidvis upp eller ned. Tryck på MENU-knappen för att gå ur. Svenska

16 Sortera kanallista Du kan välja de utsändningar som ska visas i kanallistan. För att visa särskilda typer av utsändningar ska du använda listinställning för aktiv kanal. Välj Aktiv kanallista från menyn Kanallista med knappen eller Tryck på OK-knappen för att fortsätta. Du kan välja typ av nätverk från listan genom att trycka på eller knappen och OK. Snabbmeny I snabbmenyn menyn får du tillgång till somliga alternativ snabbt. Denna meny innehåller alternativen Energisparläge, Bildläge, Equalizer-inställningar, favoriter och Insomningstimer. Tryck på MENUknappen på fjärrkontrollen för att se menyerna. Se följande kapitel för detaljer om funktionerna i listorna. Svenska

17 Menyegenskaper och funktioner Bildmenyinnehåll Läge Kontrast Ljus Skärpa Färg Energisparläge Bakbelysning (tillval) För att bilden ska bli så bra som möjligt kan du ställa in tillhörande läge. Bildläget kan ställas in till ett av följande alternativ: Bio, Spel, Sport, Dynamisk, och Naturlig. Ställer in ljus- och mörkhetsvärden på skärmen. Ställer in värdet på skärmens ljusstyrka. Ställer in värdet på skärpan för detaljer som visas på skärmen. Ställer in färgvärdet, justerar färgerna. För att ställa in energisparläge till eko, bild av och avaktiverad. Se avsnittet Miljöinformation i denna handbok för mer information om energisparläge. Denna inställning kontrollerar bakgrundljusets nivå och kan ställas in till Auto, Maximal, Minimal och Ekoläge. Funktionen för bakbelysning kommer att vara inaktiv om energisparläge är inställt på På. Bakgrundsljus kan inte aktiveras i VGA- eller Mediabläddrarläge eller när bilden är inställd på Spel. Brusreducering Om signalen är svag och bilden brusig kan du använda inställningen brusreducering för att minska på bruset. Brusreducering kan ställas in till ett av följande alternativ: Låg, Medel, Hög eller Av. Avancerade inställningar Dynamisk kontrast Färgtemp Bildzoom HDMI sann svart Filmläge Hudton Färgjustering: RGB-förstärkning Återställning Autoposition (i PC-läge) H-position (i PC-läge) V-position (i PC-läge) Pixelfrekvens (i PC-läge) Du kan ändra kontrastgrad med funktionen dynamisk kontrast. Dynamisk kontrast kan ställas in till ett av följande alternativ: Låg, Medel, Hög eller Av. Ställer in önskad färgton. Ställer in bildstorleken till Auto, 16:9, Undertext, 14:9, 14:9 zoom, 4:3, eller Bio. När du tittar från HDMI-källor är denna funktion synlig i bildinställningsmenyn. Du kan använda denna funktion för att förbättra bildens svarthet. Filmerna spelas in med olika antal bilder per sekund för vanliga tv-program. Aktivera denna funktion när du ser på film och vill se snabba scener tydligare. Ställer in önskad hudton. Ställer in önskad färgton. Tryck på OK-knappen för att redigera inställningar: Du kan konfigurera värdena på färgtemperatur med funktionen RGB-förstärkning. Återställer bildinställningarna till de förvalda fabriksinställningarna. Optimerar automatiskt skärmbilden. Tryck på OK för att optimera. Detta alternativ flyttar bilden horisontellt antingen till höger eller vänster på skärmen. Detta alternativ flyttar bilden vertikalt upp eller ned på skärmen.. Pixelfrekvensinställningarna korrigerar störningar som uppstår i form av vertikala band i pixelintensiva presentationer som kalkylprogram eller text med litet typsnitt. Fas (i PC-läge) Beroende på upplösningen och sökningsfrekvensen på TV:n kan bilden på skärmen vara otydlig eller ha brus. I så fall kan denna funktion användas för att förtydliga bilden genom att pröva sig fram. I VGA (PC)-läge kommer en del alternativ i bildmenyn inte gå att komma åt. Istället kommer inställningarna för VGA-läge att läggas till i bildinställningar (under PC-läget). Svenska

18 Menyegenskaper och funktioner Ljudmenyinnehåll Volym Ljudutjämning: Balans Hörlurar Ljudläge AVL Hörlurar/linje ut Dynamisk bas Surroun-ljud Digital out Justera volym. I menyn för ljudutjämning kan förinställningen ändras till Musik, Film, Tal, Platt, Klassiskt och Personlig inställning. Tryck på MENU-knappen för att återgå till föregående meny. Inställningarna i menyn för ljudutjämning kan bara ändras när Ljudutjämningsläget är i läget Personliga inställningar. Denna inställning används för att justera balansen mellan vänster och höger högtalare. Ställer in volym i hörlurar. Du kan endast välja mellan lägena Mono, Stereo, Dual I eller Dual II om den valda kanalen stödjer läget. Funktionen AVL (automatisk volymbegränsning; Automatic Volume Limiting) justerar ljudet för att uppnå en stadig och jämn nivå mellan programmen (t.ex. tenderar ljudnivån på reklaminslag att vara högre än själva programmen). När du ansluter en extern förstärkare till din TV med hjälp av hörlursuttaget kan du välja detta alternativ som Linje ut. Om du har anslutit hörlurar till TV:n, ställ in detta alternativ som Hörlurar. Aktiverar eller inaktiverar Dynamic Bass. Surround-ljudläge kan ställas in som Pä eller av. Ställer in ljudtyp för digital ut. Menyinnehåll vid installation och inställning på nytt Visar auomatiska inställningsalternativ. Digital antenn: Söker och lagrar antennbaserade DVB-stationer. Automatisk kanalsökning (ställ in på nytt) Digital kabel: Söker och lagrar antennbaserade DVB-stationer. Analog: Söker och lagrar analoga stationer. Digital antenn och analog: Söker och lagrar antennbaserade DVB-stationer och analoga stationer. Digital kabel och analog: Söker och lagrar kabelbaserade DVB-stationer och analoga stationer. Manual kanalsökning Denna funktion kan användas för att ställa in sändande station direkt. Nätverkskanalsökning Analog fininställning Söker efter länkade kanaler i utsändande system. Du kan använda denna inställning för att fininställa analoga kanaler. Den här funktionen är inte tillgänglig om inga analoga kanaler är lagrade. Förstagångsinstallation Tar bort alla lagrade kanaler och inställningar, återställer TV:n till fabriksinställningar och startar förstagångsinstallation. Du kan följa instruktionerna i avsnittet Inledande installation för mer information om denna process. Rensa servicelista (*) Denna inställning visas bara om valt land är Danmark, Sverige, Norge eller Finland. Använd inställningen för att radera lagrade kanaler. Svenska

19 Menyegenskaper och funktioner Villkorlig åtkomst Språk Föräldrakontroll Tidräknare Inspelningskonfiguration Datum/tid: Källor: Satellitinställningar Nätverksinställningar Meny Timeout Skanna krypterade HbbTV Blue Background Uppgradering av mjukvara Programversion Textning Mode Hard of Hearing Ljudbeskrivning Auto TV Av: Standby-sökning (valfritt) Butiksläge DLNA Renderer Uppstartsläge Virtuell fjärrkontroll Inställningar menyinnehåll Kontrollerar moduler för villkorlig åtkomst om tillgängligt. Konfigurerar språkinställningar. Konfigurerar föräldrainställningar. Standard-pinkoden kan ändras beroende på det valda landet. Använd en av följande koder om du ombeds att ange en Pinkod för att se menyalternativen: 4725, 0000 eller Anm.: När barnlås har valts kan TV: n endast manövreras via fjärrkontrollen. I detta fall kommer därför inte knapparna på frontpanelen att fungera. Ställer in tidräknare för valda program. Visar menyn för inspelningskonfiguration. Ställer in datum och tid. Aktiverar eller avaktiverar valda alternativ för källor. Visar satellitinställningar. Visar skärmen för nätverksinställningar. Andra inställningar: Visar andra inställningsval för TV:n. Ändrar tidsutlösningens varaktighet för menyskärmar. När denna inställning är på letar sökningsfunktionen även efter kodade kanaler. Om den ställts in på Av, söks inte kodade kanaler automatiskt eller manuellt. Denna funktion aktiveras / avaktiveras genom att välja ON / OFF. Aktiverar eller avaktiverar blått bakgrundssystem när signalen är svag eller saknas. För att försäkra dig om att TV:n alltid är uppdaterad använder du detta alternativ. För att säkerställa riktig drift, var noga med att TV:n är i vänteläge. Visar programversion. Med detta alternativ väljs undertext läge som kommer att visas på skärmen (DVB textning/ TXT undertext) om båda är väljbara. Standardvärdet är DVB-textning. Detta finns enbart i Norge. Om kanalen sänder ut en specialsignal med avseende på ljudet kan du ställa in denna inställning till På för att ta emot sådana signaler. Ljudbeskrivning är ett beskrivningsljud för blinda och synskadade tittare av visuell media, inklusive TV och filmer. Funktionen kan användas bara on sändningen stödjer det. Du kan ställa in värdet för funktionen Auto OFF:s tidsutlösning. Efter att värdet för tidsutlösningen har uppnåtts och TV:n inte använts under den valda tiden, så stängs TV:n av. Om du ändrar Standby-sökning till Av, blir funktionen ej tillgänglig. För att använda Standbysökning, se till att du valt Standby-sökning På. Om Standbysökning är inställd till På så kommer tillgängliga sändningar sökas när TV:n är i vänteläge. Om TV:n hittar nya eller saknade utsändningar visas en menyskärm som frågar dig om du vill använda dessa ändringar eller inte. Kanallistan uppdateras och ändras efter denna process. Aktivera inställningen Standby-sökning så att din TV automatiskt kan uppdatera sändningsfrekvensen, sändningsdefinitionen och utföra liknande ändringar. Om ni ska använda detta TV som visningsprodukt i en butik, kan ni aktivera detta läge. Då Store Mode är aktiverat, är vissa funktioner i TV-menyn ej tillgängliga för inställning. Med DLNA-renderar-funktionen kan du dela filer som lagras på din smartphone. Om du har en DLNA-renderar-kompatibel smartphone och programvara installerad, kan du dela/spela visa foton med din TV. Se anvisningarna för din programvara för mer information om delning. Denna inställning konfigurerar önslemålen för uppstartsläget. Alltid på: TV: n stängs alltid av när huvudströmmen på/av-knappen trycks in. / Vänteläge (Standby) TV:n startar alltid upp i standbyläge. / Senaste tillstånd: Den TV: n startas alltid upp med den senast valda kanalen/källan. Aktiverar eller inaktiverar funktionen för den virtuella fjärrkontrollen. Svenska

20 Elektronisk programguide (EPG) Vissa, men inte alla, kanaler skickar information om aktuella och kommande program. Tryck på knappen för att visa EPG-menyn. Upp/Ned/Höger/Vänster: Navigera I EPG. OK: Visar programalternativ. INFO: Visar detaljerad information om valt program. GRÖN: Växlar till listschema EPG. GUL: Växlar till tidsschema EPG. BLÅ: visar filtreringsalternativ. (Spela in): TV:n spelar in valt program. Du kan trycka på nytt för att stoppa inspelningen. VIKTIGT: För att spela in ett program måste du först ansluta ett USB-minne till din TV medan TV:n är avstängd. Du ska därefter slå på TV:n för att aktivera inspelningsfunktionen. I annat fall kommer inte inspelningsfunktionen att vara tillgänglig. Anm.: Du kan inte växla till en annan sändning eller källa under inspelningen. Programalternativ I programguidemenyn (EPG), tryck på knappen OK för att öppna menyn Programval. Kanalval Med hjälp av detta alternativ kan du växla över till vald kanal i EPG-menyn. Spela in/ta bort inspelningstimer Sedan du har valt program i EPG-menyn trycker du på OK så att skärmen Options (Alternativ) visas. Välj alternativet Spela in och tryck på OK. Programmet är nu valt för inspelning. Om du ångrar dig kan du ta bort programmet genom att markera det, trycka på knappen OK och välja Delete Rec. Timer. Inspelningen tas bort. Ange timer/ta bort timer Sedan du har valt program i EPG-menyn trycker du på OK så att skärmen Alternativ visas. Välj alternativet Ställ timer på händelse och tryck på OK. Du kan ange klockslag för kommande program. Om du ångrar dig kan du ta bort tidräknaren genom att markera den och trycka på knappen OK. Välj sedan Ta bort timer. Timer-inställningen tas då bort. Anm.: Du kan inte spela in eller ange timer för två eller flera program inom samma intervall. Spela in ett program VIKTIGT: Om du använder en ny USB-hårddisk bör du först formatera den med TV:ns alternativ för diskformatering. För att spela in ett program måste du först ansluta ett USB-minne till din TV medan TV:n är avstängd. Du ska därefter slå på TV:n för att aktivera inspelningsfunktionen. Om du vill använda inspelningsfunktionen ansluter du USB-enheten till TV:n: enheten bör ha minst 1 GB kapacitet och stödja USB 2.0. Om enheten inte stöder USB 2.0 visas ett felmeddelande. Anm.: Inspelade program sparas på det anslutna USBminnet. Om du vill kan du lagra/kopiera inspelningar på en dator. Dessa filer kommer dock inte att kunna spelas på en dator. Du kan bara spela upp inspelningarna via din TV. Anm.: Fördröjning i läppsynkronisering kan ske under timeshifting. Radioinspelning stöds inte. TV:n kan spela in program i upp till tio timmar. Inspelade program delas upp i 4GB partitioner. Om skrivhastigheten för den anslutna USB-disken inte räcker till, kan inspelningen misslyckas och time shifting-funktionen finns eventuellt inte. Inspelningar av högupplösta program (HD) kan ta upp mer utrymme på USB-minnet beroende på den utsända upplösningen. Av detta skäl bör en USB-hårddisk användas för att spela in högupplösta program. Ta inte bort USB:n/hårddisken under inspelning. Detta kan skada den anslutna USB:n/hårddisken. Stöd för flera partitioner finns. Högst två olika partitioner stöds. Om disken har fler än två partioner kan den krascha. Den första partitionen på USBminnet används för PVR-förberedande funktioner. Den måste även formateras som en primär partition och användas för PVR-förberedande funktioner. Vissa strömpaket spelas eventuellt inte in på grund av signalproblem. I en del fall kan därför videon frysa under uppspelning. Tangenterna för Inspelning, Spela, Visa (för PlayListDialog) kan inte användas när text-tv är På. Om en inspelning startar via timer när text-tv är på, stängs text-tv automatiskt av. Användning av text-tv avaktiveras även när det pågår en inspelning eller uppspelning. Time shift-inspelning Tryck på kanppen (PAUS) när du ser ett TVprogram och vill växla till timeshifting-läge. I timeshifting-läget pausas programmet och spelas samtidigt in på USB-disken. Tryck på knappen (SPELA) igen när du vill återgå till det pausade TVprogrammet där du avbröt det. Du ser tidsskillnaden mellan programmet i realtid och i time shifting-läge i informationsfältet. Svenska

21 Direktinspelning Tryck på knappen (INSPELNING) för att starta inspelningen direkt medan du tittar på ett program. Du kan trycka på knappen (SPELA IN) på fjärrkontrollen igen för att spela in nästa program i programguiden. Då visas på skärmen det valda alternativet för inspelning. Tryck på knappen (STOPP) för att avbryta direkt inspelning. Du kan inte växla till en annan sändning eller källa eller visa Media Browser under inspelningen. Titta på inspelade program Använd eller knapparna för att välja mediabläddrare. Markera alternativet Recordings Library (Inspelningsbibliotek) i huvudmenyn genom att använda knappen eller och tryck på knappen OK får att bekräfta. Inspelningsbiblioteket visas. Välj en inspelning från listan (om någon redan finns inspelad) genom att använda knappen / Tryck på knappen OK för att se uppspelningsalternativ. Välj alternativ med knapparna / eller OK. Tillgängliga uppspelningsalternativ: Spela från start: Spelar upp från början av inspelningen. Återuppta: Återtar uppspelningen. Spela upp härifrån: Anger en punkt som uppspelningen ska börja från. Anm.: Du kan inte visa huvudmenyn och dess alternativ under uppspelningen. Tryck på knappen (STOPP) för att stoppa en uppspelning och återgå till inspelningsbiblioteket. Långsamt framåt Om du trycker på (PAUS) medan du tittar på ett inspelat program kan du spola långsamt framåt. Du använder då knappen medan du tittar på ett inspelat program kan du spola långsamt framåt. Du använder då knappen. Genom att trycka flera gånger på knappen X ändrar du hastigheten. Inspelningsbibliotek För att se listan över inspelningar, välj Inspelningsbibliotek och tryck på knappen OK. Inspelningsbiblioteket visas när det finns lagrade inspelningar. Alla inspelningar visas i en lista i biblioteket (Resume) (Återuppta): Återtar uppspelningen. Svenska RÖD knapp (Radera): Raderar vald inspelning. GRÖN knapp (Redigera): Genomför åtgärden på markerad inspelning. BLÅ knapp (Sortera): Ändrar ordningsföljden. Du kan välja från ett stort urval av sorteringsalternativ. OK-knapp: Aktiverar menyn för spelalternativ: INFO (Detaljer): visar utökad information om programmen. Inspelningskonfiguration Välj Inspelningskonfiguration på inställningsmenyn när du vill ändra inställningarna för inspelningar. Formatera disk: Du kan använda funktionen formatera disk för att formatera den anslutna USBenheten. VIKTIGT: Observera att formateringen med det här alternativet innebär att alla lagrade data försvinner och att disken konverteras till filformatet FAT32. Om en USB-enheten inte fungerar korrekt kan du pröva att formatera den. Ofta gör formateringen att enheten fungerar korrekt igen. Tänk bara på att ALL information på USB-enheten tas bort. Anm.: Om ett meddelande anger att USB-enheten är för långsam när du startar en inspelning testar du först med att starta om inspelningen. Om detta inte hjälper kanske den externa enheten inte uppfyller hastighetskraven. Du bör då ansluta en annan USB-disk Anslutningfunktioner Ansluta till ett trådbundet nätverk För att ansluta till ett kabel-lan (lokalt nätverk) ska du utföra följande steg: Anslut bredbandsleverantörens ethernetkabel till ditt modems ETHERNETINGÅNG. Se till att Nero Media Home är installerat på din dator. (För DLNA funktion). Se Bilaga G för mer information om installationsprocessen. Efteråt ska du ansluta din dator till en av ditt modems LAN-kontakter (t.ex. LAN 1) genom att använda en lämplig LAN-kabel. Använd en annan LAN-utgång på ditt modem (t.ex. LAN 2) för att aktivera anslutningen till din TV. Du kan lägga till din TV till LAN:et genom att ansluta LAN-porten på baksidan av din TV till ditt modems LAN-kontakt (se figuren nedan).

22 1. Anslut bredbandsleverantörens ethernetkabel till ditt modems ETHERNETINGÅNG. 2. Se till att Nero Media Home är installerat på din dator. (För DLNA funktion). 3. Efteråt ska du ansluta en trådlös adapter till en av USB-ingångarna på TV:n. 4. För att konfigurera de trådlösa inställningarna, se delen om nätverksinställningar i följande avsnitt. För att komma åt och spela delade filer måste du välja mediabläddraren. Tryck på knappen Meny och välj mediabläddraren genom att använda vänstereller högerknappen. Tryck på OK för att fortsätta. Välj önskad filtyp och tryck på OK. Du måste alltid använda mediabläddrarens skärm för att komma åt och spela delade nätverksfiler. PC/HDD/Mediaspelare eller andra enheter som är kompatibla med DLNA 1.5 ska användas med trådbunden anslutning för bättre kvalitet på uppspelningen. För att konfigurera trådbundna inställningar, se sektionen Nätverksinställningar i Inställningsmenyn. Eventuellt kan du ansluta din TV till ditt LAN-nätverk beroende på nätverkets konfigurering. i ett sådant fall använder du en ethernetkabel för att ansluta din TV direkt till nätverksuttaget i väggen. Ansluta till ett trådlösa nätverk VIKTIGT: AN-WUD350 USB-dongel (säljs separat) krävs för att använda den trådlösa nätverksfunktionen. För att använda din TV med ett trådlöst nätverk behöver du en AN-WUD350 trådlös USB-dongel. För att göra ditt modem SSID synligt bör du ändra dina SSID inställningarna via modem-programvaran. TV: n kan inte ansluta till nätverk med dold SSID. För att ansluta till ett trådlöst LAN ska du utföra följande steg: Svenska En Wireless-N-router (IEEE a/b/g/n) med samtidiga 2,4 och 5 GHz-band utformade för att öka bandbredden. Optimerad för jämnare och snabbare videoströmning i HD, filöverföringar och trådlöst spelande. Använd LAN-anslutning för snabbare fildelning med andra enheter som datorer. Frekvensen och kanalen skiljer sig beroende på området. Överföringshastigheten är olika beroende på avståndet och antalet hinder mellan transmissionsprodukterna, konfigureringen av dessa produkter, radiovågsförhållandena, linjetrafiken och på vilka produkter du använder. Överföringarna kan också stängas av eller avbrytas beroende på radiovågsförhållandena för DECT-telefoner eller någon annan WiFi 11b-apparat. Standardvärdena för överföringshastigheten är de teoretiska maxvärdena för de trådlösa standarderna. De är inte dataöverföringens aktuella hastigheter. Den mest effektiva platsen för överföringen skiljer sig beroende på användningsmiljön. Den trådlösa LAN-adaptern ska anslutas direkt till TV:ns USB-port. USB-hubbar stöds inte. För att konfigurera trådlösa inställningar, se sektionen Nätverksinställningar i Inställningsmenyn. Trådlös-LAN-adapter stöder 802,11 a, b, g och n-modemtyp. Det rekommenderas starkt att du bör använda IEEE n kommunikationsprotokoll för att undvika eventuella problem när du tittar på video.

23 Använd den andra USB-ingången om du upplever problem med ljud/videoprestandan. Du måste ändra modemets SSID när det finns andra modem runt med samma SSID. Du kan annars stöta på problem med anslutningen. Använd i stället trådbunden anslutning om du upplever problem med trådlös anslutning. Konfigurering av nätverksinställningar I din TV:s nätverksinställningar ingår alternativ för trådbunden och trådlös anslutning. Om din TV emellertid inte har en USB WiFi-dongel ska du använda trådbunden anslutning. Om du försöker ansluta via trådlös anslutning när din TV inte har en USB WiFi-dongel, visas en varningsskärm och TV:n får inte någon IP-adress. Försök ansluta LAN-kabeln efter detta och TV:n kommer att kunna hämta en IP-adress. Konfigurering av inställningar för trådbunden enhet Om du ansluter TV:n via ETHERNETINGÅNG, välj nätverkstypen som Trådbunden enhet att konfigurera. Konfigurera inställningar för trådlösa enheter (valfritt) VIKTIGT: AN-WUD350 USB-dongel krävs för att använda den trådlösa nätverksfunktionen. För att använda din TV med ett trådlöst nätverk behöver du en AN-WUD350 trådlös USB-dongel. WiFi-funktionen kan användas för en trådlös nätverksanslutning. Denna funktion används enbart för infrastruktursyften, som att ansluta till webben, HBB-webbplatser och DLNA-servrar (tillval). Om du har en AN-WUD350 Wifi-Dongel (säljs separat), välj Nätverkstyp som Trådlös enhet för att starta anslutningsprocessen. Nätverkstyp Nätverkstypen kan väljas som Trådbunden eller Trådlös enhet i överensstämmelse med den aktiva anslutningen till TV:n. Välj denna som Trådbunden om du har anslutit en LAN-kabel till TV:n. Välj Trådlös om du har anslutit via den trådlösa USB-dongeln (säljs separat). Konfigureringsstatus Denna sektion visar anslutningens status. Välj Ansluten om du vill aktivera anslutning. Välj Ansluten om du vill aktivera anslutning. IP-adress Om en aktiv anslutning är tillgänglig, visas IPadressen i denna sektion. Om du vill konfigurera IPadresspreferenser, trycker du på den GRÖN knappen och växlar till avancerat läge. Konfigurering av det trådbundna nätverkets inställningar i avancerat läge Efter att den GRÖN knappen tryckts in är det avancerade läget tillgängligt. När du är i det avancerade läget, tryck RÖD knapp för att redigera inställningarna. När du är klar, tryck OK för att spara, Tryck ÅTERGÅ/TILLBAKA för att avsluta. För att aktivera WiFi-funktionen bör profilerna konfigureras på lämpligt sätt. Koppla in Wi-Fi-dongeln (Säljs separat) till en av USB-portarna. Tryck på GUL knapp för att söka igenom det trådlösa nätverket från inställningsmenyn för nätverk. Efteråt visas tillgänglig nätverkslista. Välj det önskade nätverket från listan. Om det valda nätverket skyddas av ett lösenord, ange rätt nyckel med det virtuella tangenbordet. Du kan använda detta tangentbord via navigeringsknapparna (Vänster/Höger/Upp/Ned) och OK-knappen på fjärrkontrollen. Vänta tills IP-adressen visas på skärmen. Detta betyder att anslutningen nu har upprättats. För att avbryta anslutningen till ett trådlöst nätverk ska du markera Konfigureringsstatus och trycka på OK. Svenska

24 Du kan navigera mellan menyflikarna genom att trycka på vänster-/högerknapparna. Hjälpraden längst ner i dialogen visar funktioner som du kan använda. Tryck på den BLÅ knappen för att kontrollera din Internetanslutningshastighet. Du kan kontrollera signalstyrkan med hjälp av menyn för nätverksinställningar för den trådlösa enhetens läge. Information Konfigureringsstatus: Visar WiFi-status som ansluten eller inte ansluten. IP-adress: Visar aktuell IP-adress. Nätverksnamn: Det anslutna nätverkets namn visas. Tryck på den GRÖN knappen för att växla till avancerat läge och därefter på OK-knappen för att redigera inställningar. Radera sparade WiFi-profiler Sparade profiler tas bort om du trycker på den röda knappen medan OSD:n för val av trådlös enhet visas på skärmen. Ansluta till din mobiltelefon via WiFi (tillval) Om din mobiltelefon har WiFi-funktion kan du ansluta din mobiltelefon till TV:n med hjälp av WiFi-anslutning över en router, och på så vis spela upp innehåll från din telefon. För detta behöver din mobiltelefon ett lämpligt delningsprogram. Anslut till din router genom att följa stegen ovan under avsnittet Trådlös anslutning. Koppla därefter ihop din mobiltelefon med routern och aktivera delningsprogrammet på din mobiltelefon. Välj sedan filerna som du vill dela med din TV. Svenska Om anslutningen har upprättats korrekt ska du nu komma åt de delade filerna på din mobiltelefon via TV:ns mediabläddrare. Gå in i mediabläddrarens meny och OSD:n för att välja uppspelningsenhet visas. Välj din mobiltelefons ID och tryck på OK för att fortsätta. Anm.: Denna funktion stöds kanske inte av vissa mobiltelefoner. Anslutning Felsökning Trådlöst nätverk är inte tillgängligt Se till att brandväggarna i ditt nätverk tillåter trådlös anslutning till TV:n. AN-WUD350 usb wifi-dongel(säljs separat) ska anslutas korrekt (om tillgänglig). Om det trådlösa nätverket inte fungerar som det ska, försök använda det trådbundna nätverket hemma. Se avsnittet Trådbundet nätverk för mer information om förfarandet. Om Nät-TV:n inte fungerar, kontrollera först modemet (routern). Om det inte är något problem med routern, kontrollera modemets internetanslutning. Försök att söka efter trådlösa nätverk igen med hjälp av menyskärmen för nätverksinställningar. Anslutningen är långsam Se instruktionsboken för ditt trådlösa modem för att få information om det interna serviceområdet, anslutningshastigheten, signalkvaliteten och andra inställningar. Ditt modem måste ha en höghastighetsanslutning. Avbrott under uppspelning eller långsamma reaktioner Du kan försöka med följande i ett sådant fall: Låt det åtminstone vara tre meter till mikrovågsugnar, mobiltelefoner, Bluetooth-enheter eller andra WiFikompatibla enheter. Försök med att ändra den aktiva kanalen på WLAN-routern. Använda DLNA nätverkstjänst DLNA (Digital Living Network Alliance) är en standard som förenklar visning från digital elektronik och gör den digitala elektroniken smidigare att använda på ett hemnätverk. Besök för ytterligare information. DLNA-standarden gör det möjligt för dig att visa och spela upp foton, musik och videor som lagrats på DLNA mediaservern som är ansluten till ditt hemnätverk. Steg 1: Installation av Nero Media Home DLNA-funktionen kan inte användas om serverprogrammet inte har installerats på din dator. Se till att det medföljande programmet Nero Media Home finns på din dator. Se bilaga G för mer information om installationen. Steg 2: Ansluta till ett trådbundet eller trådlöst nätverk Se kapitlet Nätverksinställningar för detaljerad konfigureringsinformation.

25 Steg 3: Spela delade filer via mediabläddraren Välj Mediabläddrare med Vänster eller Höger knapp från huvudmenyn, och tryck på OK-knappen. Mediabläddraren visas nu. DLNA-stöd kan enbart fås med mediabläddrarens mappläge. För att aktivera mappläge, gå till fliken Inställningar i mediabläddrarens huvudskärm och tryck på OK. I alternativen för inställningar, markera Visningssätt och ändra till Mapp med vänster eller höger knapp. Välj önskad mediatyp och tryck på OK. Om konfigureringarna för delning är rätt inställda, visas följande OSD-meddelande efter att den önskade mediatypen har valts. Välj OK för att visa valt nätverk eller innehållet på USB-minnet. Om du vill uppdatera enhetslistan, tryck på GRÖN knapp. Du kan trycka på MENU för att gå ur. Om tillgängliga nätverk hittas, listas de på denna skärm. Välj den mediaserver eller det nätverk som du vill ansluta med eller knapparna, och tryck på OK-knappen. Om du väljer mediatyp som Video och väljer en enhet från valmenyn, visas en ny menyskärm (se nedan): Välj Videor från denna skärm för att lista alla tillgängliga videofiler från det valda nätverket. För att spela andra mediatyper från denna skärm måste du gå tillbaka mediabläddrarens huvudskärm och välja önskad mediatyp, och därefter välja nätverket på nytt. Se avsnittet om mediabläddrarens USB-uppspelning för ytterligare information om uppspelning från fil. Filer med textning fungerar inte om du tittar på video från nätverket genom DLNA. Du kan bara ansluta en (1) TV med DLNA till samma nätverk. Om det uppstår ett problem med DLNAnätverk, slå på/av din TV. Trick- och hoppläget stöds inte med DLNA-funktionen. FÖRSIKTIGHET: Det kan finnas vissa datorer som inte kommer att kunna använda DLNA-funktionen på grund av administratörs- och säkerhetsinställningar. (som t.ex. datorer för affärsverksamhet) För bästa hemnätverksströmning med denna TV bör det medföljande Nero-programmet installeras. Internetportal Du kan komma åt läget PORTAL med din TV. För att göra detta behövs en aktiv Internetanslutning. Följ stegen i avsnittet Anslut till ett trådbundet/trådlöst (valfritt) nätverk för att ansluta din TV till Internet. Efter att anslutningen har upprättats, kan du välja eller visa portalalternativ. Anm.: Bredbandsanslutning till Internet behövs för hög visningskvalitet. Se till att Internetanslutningen har utförts på rätt sätt. Du måste ställa in rätt data för land och språk vid förstagångsinstallationen för att Internetportalen ska fungera korrekt. Tryck på knappen på din fjärrkontroll så visas alternativen i portalprogrammet. Programalternativen visas som i mallen nedan. Tillgängligt programinnehåll kan ändras beroende på programmets innehållsleverantör. Svenska

26 Välj en länk eller ett program med vänster- och högerknappen eller upp- och nedknappen, och tryck på OK för att aktivera. Använd upp-/ned- och vänster-/högerknapparna för att navigera mellan alternativen på portalskärmen. Tryck på OK-knappen för att bekräfta ditt val. Tryck på BACK för att gå till den föregående skärmen. Tryck på EXIT för att gå ur läget Internetportal. Anm.: Eventuella programberoende problem kan orsakas av innehållsleverantören. HBBTV System HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) är en ny industristandard som på ett sömlöst sätt kombinerar TV-tjänster som levereas med sänningar med tjänster som levereras med bredband och också möjliggör åtkomst till internettjänster för konsumenter som använder anslutna tv-apparater och boxar. Tjänsterna som levereras via HbbTV inkluderar traditionella tvkanelaer, fördröjningstjänster, video-on-demand, EPG, interaktiv reklam, personlig anpassning, valomröstningar, spel, sociala nätverk och andra multimediaprogram. HbbTV-progran finns tillgängliga på tv-apprater som har sändningsmottagare (just nu i olika kanaler på Astras HbbTV-sändningsprogram). Sändaren markerar ett progra som autostart och den startas automatiskt på plattofrmen. Programmet autostart startas generellt via en liten röd knappikon för att visa för användaren att det finns möjlighet att använda HbbTV-program på kanalen, tryck på den röda knappen för att öppna programsidan. Den röda knappen visas för vissa och kan sedan försvinna. Användaren ska trycka på den röda knappen för att öppna programsidan. Efter att sidan visas kan du gå till baka till den första röda knappikonen genom att trycka på den röda knappen igen. Du kan växla mellan den röda knappikonen och läget för UI i programmet, genom att trycka på den röda knappen. Det ska noteras att den röda knappen har växelfunktionen medan andra inte har den och kan därför beté sig annorlunda. Bild x: Tjänster med den röda-knapprogrammet (taget från HbbTV-specifikationer) Om användaren växlar till en annan kanal medan ett HbbTV-program är aktivt (antingen i läget för den röda knappikonen eller i UI-läge), kan följande scenrion utspelas. - Programmet kan fortsätta att köras. - Programmet kan stängas av. - Programmet kan avslutas och en annan autostart knapp kan startas. HbbTv tillåter att programmet hämdast från både bredband eller sändning. Sändningen kan aktiveras på båda håll, eller på ett av hållen. Om plattformen inte har en fungerade bredbandsanslutning, kan plattformen fortfarande starta program som sänds i en sändning. Den röda programknappen ger generellt länkar till andra program. Ett exempel visas nedan. Användaren kan växla till andra applikationer genom att använda länkarna som anges. Applikationerna ska gå att stänga av sig själva, oftast är knappen 0 använd för detta ändamål. Bild a: Startmeny för programmet a Svenska b Bild b: EPG-program, sändningsvideo visas längst ner till vänster, kan avslutas genom att trycka på 0.

27 HbbTv-program använder knapparna på fjärrkontrollen för att kommunicera med användaren. När ett HbbTVprogram startas tas en del funktioner av fjärrkontrollen över av programmet. Till exempel, den numeriska kanalväljaren kanske inte fungerar i ett texttv-program där siffrorna anger sidorna. HbbTv kräver att plattformen har AVströmningskapacitet. Ett flertal program erbjuder VOD (Video on demand) fördröjningstjänster av TVtjänster. Användaren kan spela, pausa, avsluta, spela fram och spela tillbaka, med hjälp av knapparna på fjärrkontrollen för att kommunicera med AV-innehållet. Text-TV Text-TV/Mix: Aktiverar videotextläget när den trycks in en gång (om tillgängig för din sändning). Tryck en gång till för att se den analoga texttvsidan. Tryck en gång till för att placera text-tv-bilden över programmet. Genom att trycka igen lämnar du texttv-läget. BACK -index: Visar text-tv:ns innehållsförteckning. İ visa: Visar dold information (spellösningar till exempel). OK Håll: Håller (pausar) en textsida vid behov. Tryck igen för att återuppta. / Underkodade sidor: Väljer underkodade sidor om de finns tillgängliga när text-tv är aktiverad. P+/ P- och siffror (0-9): Tryck för att välja sida. Anm.: De flesta TV-kanalerna använder kod 100 för innehållssidan. Din tv stödjer både systemen FASTEXT och TOPtext. När dessa system finns tillgängliga är sidorna uppdelade i grupper eller ämnen. När FASTEXTsystemet finns tillgängligt färgas avsnitten på textsidan och kan väljas med färgknapparna. Tryck på en färgknapp som motsvarar dina intressen. Det färgade avsnittet visas, och informerar om vilken färgknapp du ska använda när TOP text sänds. Tryck på eller för att visa nästa eller föregående sida. Digital Text-TV (för sändningar i Storbritannien) Tryck på knappen Digital text-tv-information visas. Använd de färgade knapparna, markörknapparna och OK-knappen. Användningsmetoden varierar beroende på innehållet i den digitala text-tv: n. Följ instruktionerna som visas på det digitala text-tv fönstret. När du trycker på knappen TV-sändning. igen återgår TV:n till Uppgradering av mjukvara Din TV kan hitta och uppdatera med nya mjukvara över TV-kanaler. För sökning via kanalsändning, söker TV:n genom kanalerna som sparats i inställningarna. Vi rekommenderar automatisk sökning av kanalerna innan man söker programuppdateringar. 1) Sökning av programuppdateringar via användargränssnitt Det går att kontrollera eventuella programuppdateringar för TV:n manuellt. Gå till huvudmenyn. Välj Inställningar och sedan menyn för Övriga Inställningar. I Övriga inställningar, gå till Programuppdateringar och tryck på OK-knappen för att öppna menyn för Uppdateringsval. I Uppdateringsval, välj Sök uppdateringar och tryck på OK. Om en ny uppdatering hittas, börjar laddning av denna. Förloppsindikatorn visar kvarvarande tid av nedladdningen. När nedladdningen avslutats visas ett meddelande för omstart för aktivering av programvaran. Tryck på OK för att fortsätta med omstarten. 2) Sökning I bakgrunden och uppdateringsläge När TV:n är ansluten till Internet, söker den efter programuppdateringar I bakgrunden. Om en uppgradering hittas laddas den ner i bakgrunden. När nedladdningen avslutats visas ett meddelande för omstart för aktivering av programvaran. Tryck på OK för att fortsätta med omstarten. 3) Sökning på natten (03:00) och uppdateringsläge Om Automatisk sökning är vald i Ippdateringsalternativ-menyn, TV:n aktiveras kl och söker efter programuppdateringar. Om en ny uppdatering hittas och laddats ner, öppnas TV:n i den nya programversionen när TV:n slås på nästa gång. Att observera vid omstart: Omstart är den sista fasen i mjukvaruuppgraderingen om nedladdningen av den nya programvaran lyckades. TV:n gör slutgiltiga inställningar under omstarten. Strömmen till panelen är avbruten under omstarten och lysdioden visar aktiviteten genom att blinka. TV:n startar med med den nya programvaran efter cirka 5 minuter. Om TV:n inte startar efter 10 minuter, stäng av strömmen i 10 minuter och slå på den igen. TV:n borde öppnas med den nya programvaran. Om TV:n fortfarande inte öppnas, repetera avstängnings- och öppningsproceduren några gånger. Om detta inte hjälper, ta kontakt med servidepersonal. Varning: Koppla inte ur TV:ns ström medan lysdioden blinkar under omstarten. Detta kan leda till att TV:n inte kan öppnas igen och servicepersonal måste tillkallas. Manuell programuppdatering Se till att ethernetkabeln är ansluten till din TV. Om Ethernet-kabel är ansluten till TV: n, se till att att TV:n har mottagning. Kontrollera att Bra finns med i följande menysökväg: Svenska

28 Meny -> Inställningar -> Nätverksinställningar -> Konfigureringsstatus -> Ansluten Gå till inställningsfliken från huvudmenyn och välj Övriga inställningar. Markera Programuppgradering och tryck på OK. Välj Sök efter uppgradering och tryck på OK-knappen. En OSD-skärm som innehåller förloppsindiktorn visas under programuppgraderingsrubriken. En varningsskärm visas som meddelar att TV:n kommer att startas om: Tryck på OK-knappen för att avsluta uppgraderingen och starta om TV:n. Felsökning och tips Spökbild En spökbild kan uppstå när samma bild visas under lång tid (stillbild eller pausad bild). Den försvinner i regel efter ett litet tag. Testa med att stänga av TV:n en stund. För att undvika problemet bör du inte låta skärmen vara på i stillbildsläge under längre tid. Ingen ström Om din TV inte har ström kontrollerar du att nätsladden är anluten till vägguttaget. Dålig bild 1. Har du valt rätt TV-system? 2. Är TV:n eller antennkabeln för nära icke-jordad ljudutrustning eller lysrör osv.? 3. Höga byggnader och berg kan orsaka fantombilder eller dubbelbild. Ibland kan kvaliteten förbättras genom att antennen riktas om. Är bilden dålig eller text-tv-mottagningen oläslig? 4. Kontrollera att rätt frekvens är inlagd. 5. Ställ in kanalerna på nytt. 6. Bildkvaliteten kan försämras om två enheter är kopplade till TV:n samtidigt. Pröva med att koppla ur en av enheterna. Ingen bild 1. Ingen bild betyder att TV:n inte tar emot några signaler. Har du tryckt på rätt knapp på fjärrkontrollen? Försök en gång till. Kontrollera också att rätt bildkälla är vald. 2. Är antennkabeln rätt inkopplad? 3. Sitter kontakterna i ordentligt i antennuttaget? 4. Är antennkabeln skadad? 5. Används rätt kontakter för att koppla antennkabeln? 6. Om du är osäker, rådgör med din återförsäljare. Inget ljud 1. Har TV:n ställts in på tyst läge? För att avbryta det tysta läget, tryck på knappen eller öka volymen. 2. Ljudet kommer från endast en högtalare. Är balansen inställd på bara ena sidan? Se avsnittet Ljudmenyn. Fjärrkontrollen svarar inte TV:n reagerar inte längre på fjärrkontrollens kommandon. Kanske är batterierna slut. Om så är fallet, kan TV:ns knappar användas. (* Är endast möjligt om de inte blockerats genom föräldrakontroll) Indatakällor kan inte väljas 1. Om du inte kan välja inkälla kanske ingen enhet är ansluten. 2. Kontrollera AV-kablar och anslutningar om du har försökt ansluta en enhet. Inspelning ej tillgänglig För att spela in ett program måste du först ansluta ett USB-minne till din TV medan TV:n är avstängd. Du ska därefter slå på TV:n för att aktivera inspelningsfunktionen. I annat fall kommer inte inspelningsfunktionen att vara tillgänglig. Om du inte kan spela in, pröva med att stänga av TV:n och sedan sätta in USB:n på nytt då apparaten är avstängd. USB-enheten är för långsam Om ett meddelande anger att USB-enheten är för långsam när du startar en inspelning testar du först med att starta om inspelningen. Om detta inte hjälper kanske den externa enheten inte uppfyller hastighetskraven. Du bör då ansluta en annan USBdisk Internetuppkoppling saknas / DLNA-läge inte är verksamt Om MAC-adressen (ett unikt identifierarnummer) på din PC eller modem har permanent-registrerats, är det möjligt att din TV inte kan ansluta till Internet. I ett sådant fall verifieras MAC-adressen varje gång när du ansluter till Internet. Detta är en försiktighetsåtgärd mot obehörig åtkomst. Eftersom din TV har en egen MAC-adress, kan din internetleverantör inte validera MAC-adressen för din TV. Av denna anledning kan din TV inte ansluta till internet. Kontakta din Internetleverantör och be om information om hur du ansluter en annan enhet, t.ex. din TV, till Internet. Det är också möjligt att anslutningen inte är tillgänglig på grund av en brandväggsproblem. Om du tror att detta orsakar ditt problem, kontakta din internetleverantör. En brandvägg kan vara grunden till en uppkoppling och upptäckt av ett problem när du använder TV:n i DLNA-läge eller när du surfar via DLNA. Ogiltig domän Se till att du redan har loggat in på datorn med ett auktoriserat användarnamn / lösenord och kontrollera även att din domän är aktiv, före att dela filer i ditt DLNA-serverprogram på din dator. Om domänen är ogiltigt, kan detta orsaka problem när du surfar filer i DLNA-läget. Svenska

29 PC-typiska visningslägen Följande tabell anger några typiska bildvisningslägen: Din TV kanske inte stöder alla upplösningar. Din TV stödjer upp till 1920x1200. Index Upplösn. Frekvens 1 640x400 70Hz 2 640x350 85Hz 3 640x400 85Hz 4 640x480 60Hz 5 640x480 66Hz 6 640x480 72Hz 7 640x480 75Hz 8 640x480 85Hz 9 800x600 56Hz x600 60Hz x600 70Hz x600 72Hz x600 75Hz x600 85Hz x624 75Hz x768 60Hz x768 66Hz x768 70Hz x768 72Hz x768 75Hz x768 85Hz x864 60Hz x864 70Hz x864 75Hz x864 85Hz x870 75Hz x768 60Hz x768 60Hz x768 75Hz x768 85Hz x960 60Hz x960 75Hz x960 85Hz x Hz x Hz x Hz x900 60Hz x900 75Hz x Hz x Hz x Hz x Hz Specifikationer TV-SÄNDNING PAL/SECAM B/G D/K K I/I L/L DIGITAL MOTTAGNING DVB-T MPEG2 DVB-T MPEG2 HD DVB-T2 MPEG2 DVB-T2 MPEG4 HD DVB-T MHEG-5 MOTOR (endast Storbritannien) DVB-C MPEG2 DVB-C MPEG4 HD MOTTAGNA KANALER VHF (BAND I/III) UHF (BAND U) HYPERBAND ANTAL FÖRINSTÄLLDA KANALER KANALINDIKATOR OSD-system RF ANTENNINGÅNG 75 ohm (obalanserad) DRIFTSPÄNNING V AC, 50 Hz. LJUD Tyskt + Nicam Stereo Modell LC-32LE351E LJUDUTGÅNGSEFFEKT (W RMS. ) (10% THD) 2 x 6 STRÖMFÖRBRUKNING (W) 65 W (max) PANEL 16:9 Modell LC-39LE351E LJUDUTGÅNGSEFFEKT (W RMS. ) (10% THD) 2 x 8 STRÖMFÖRBRUKNING (W) 100 W (max) PANEL 16: x Hz x Hz x Hz Svenska

30 Licensinformation Tillverkad under licens från Dolby Laboratories. VARUMÄRKESERKÄNNANDE och den dubbla D-symbolen är varumärken som tillhör Dolby Laboratories. DLNA, DLNA-logotypen och DLNA CERTIFIED är varumärken, servicemärken eller kvalitetsmärken som tillhör Digital Living Network Alliance. HDMITM, HDMITM logon och High-Definition Multimedia Interface är varumärken eller registererade varumärken som tillhör HDMITM Licensing LLC. YouTube och YouTubes logotyp är varumärken, tillhörande Google Inc. Svenska

31 Filformat för USB Mediabläddrare som stöds Media Ändelse Format Anteckningar Film Musik dat, mpg, mpeg dat, mpg, mpeg Video Mpeg1,2 MPEG2,H.264, VC1, AVS, MVC Ljud MPEG1/2 Layer 1/2/3, AAC/HEAAC, AC3/EAC3, LPCM/ADPCM MPEG1/2 Layer 1/2/3, AAC/HEAAC, AC3/EAC3, LPCM/ADPCM 30fps 50Mbit/ sek 50fps MVC: 24fps Övriga: 30fps 50Mbit/ sek.vob MPEG2 MPEG1/2 Layer 1/2/3, AC3, LPCM 30fps 50Mbit/ sek.mkv.mp4.mov.avi flv MPEG1,2,4, XviD, H.264, VC1,WMV3, Motion JPEG MPEG1,2,4 Xvid H.264, VC1,WMV3, Sorenson H.263 Motion JPEG H.264, Sorenson H.263 MPEG1/2 Layer 1/2/3, AAC/HEAAC, AC3/EAC3, LPCM MPEG1/2 Layer 3, AAC/HEAAC, AC3/EAC3, LPCM/ADPCM MPEG1/2 Layer 1/2/3, AAC/HEAAC, AC3/EAC3, LPCM/ADPCM, WMA MPEG1/2 Layer 3, AAC/HEAAC, LPCM/ADPCM 50fps 30fps 50Mbit/sek H.264: 50fps Övriga: 30fps 50Mbit/sek H.264: 50fps Övriga: 30fps 50Mbit/sek H.264: 50fps Övriga: 30fps 50Mbit/ sek 3gp,3g2 MPEG4, H P 20Mbit/sek asf, wmv.mp3 MPEG2,4, XviD, H.264, VC1,WMV3 MPEG1/2 Layer 1/2/3, AAC/HEAAC, AC3/EAC3, LPCM, WMA MPEG1 Layer 1/2/3 (MP3) 30fps 50Mbit/sek.wav WMA / ASF.m4a/.aac - LPCM WMA, WMA Pro AAC, HEAAC Photo.jpg.jpeg Grund-JPEG MAX WxH =.png Progressiv JPEG 14592x12288 Upp till 8 megabyte.bmp ej-interlaced.png interlaced Undertext sub - - srt - - Svenska

32 DVI-upplösningar som stöds När du ansluter enheter till din TV:s kontakter genom att använda DVI konverteringskablar (medföljer ej) kan du använda följande information. 56Hz 60Hz 66Hz 70Hz 72Hz 75Hz 640x400 þ 640x480 þ þ þ þ 800x600 þ þ þ þ þ 832x624 þ 1024x768 þ þ þ þ þ 1152x864 þ þ þ 1152x870 þ 1280x768 þ 1360x768 þ þ 1280x960 þ þ 1280x1024 þ þ 1400x1050 þ þ 1440x900 þ þ 1600x1200 þ 1680x1050 þ 1920x1080 þ 1920x1200 þ Svenska

33 Bilaga Installation av Nero MediaHome Fortsätt på följande sätt för att installera Nero MediaHome: Anm.: För att använda DLNA-funktionen måste detta program installeras på din dator. 1. Sätt in Nero MediaHome installationsskiva i din optiska diskenhet. Skärmen Nero MultiInstaller med en knapp för att starta installationen öppnas automatiskt. Om fönstret nedan inte visas automatiskt, dubbelklicka på filen SetupX som finns på 4. Klicka på knappen Nästa. Skärmen för licensvillkoren (EULA) visas.. 2. Klicka på knappen med etiketten Nero MediaHome Essentials för att starta installationen. Installationsguiden för Nero MediaHome visas. Ändra installationsspråk i menyn där språket väljs, innan du fortsätter. 5. Läs igenom licensavtalet noggrant, och klicka i tillämplig kryssruta om du samtycker till avtalsvillkoren. Det går inte att installera utan detta avtal. 6. Klicka på knappen Nästa. Skärmen Välj typ av installation visas. Det går att välja mellan Typisk, som innebär standardinstallation, eller Anpassad installation. Om du väljer användardefinierad installation kan du bestämma vilka språk som ska installeras och välja installationssökvägen. 3. Klicka på knappen Nästa. Det integrerade serienumret visas. Ändra inte det visade serienumret. Svenska

34 7. Välj Typisk installation och klicka på knappen Nästa. Skärmen Förutsättningar visas. Installationsguiden för Nero MediaHome kontrollerar om den fordrade tredjepartsprogramvaran finns tillgänglig på din dator. Om program saknas, listas de, och måste installeras innan installationen fortsätter. 10. Installationen avslutas. Skärmen Hjälp oss att förbättra Neros program visas. För att kunna ge bättre service, samlar Nero anonymt in uppgifter för att se vilka funktioner som används och vilka typer av problem som eventuelllt uppstår. 8. Klicka på knappen Installera. När alla fordrade program har installerats, ändras knappen Installera till knappen Nästa. 11. Om du vill delta i det anonyma insamlandet av användardata, markera i kryssrutan och klicka på knappen Nästa. Den sista skärmen i installationsguiden visas. 12. Klicka på knappen Lämna (Exit). 9. Klicka på knappen Nästa. Skärmen Klar att börja installera visas och installationen startar och färdigställs automatiskt. En förloppsindikator visar hur installationen framskrider. 13. En genväg med namnet Nero MediaHome 4 placeras nu på ditt skrivbord. Gratulerar! Du har installerat Nero MediaHome 4 på din dator. Svenska

35 14. Kör Nero MediaHome genom att klicka på genvägsikonen. Klicka på ikonen LÄGG TILL från LOKALA MAPPAR för att lägga till den mapp du vill dela med nätverket. Välj den mapp du vill dela och klicka på STARTA SERVER. 15. Du kan visa alla typer av media från biblioteket. Klicka på ikonen Uppdatera för att uppdatera. Klicka på ikonen STOPPA SERVER för att stoppa servern. Svenska

36 Dimensionella ritningar (LC-32LE351E) Svenska

37 Dimensionella ritningar (LC-39LE351E) Svenska

38 Avyttring efter uttjänthet Svenska

39 Installera fästet (LC-32LE351E) Montera hållaren VIKTIGT Läs följande information noga innan du fäster hållaren på din nya Sharp-TV. Innan du fäster hållaren, se till att TV:n är bortkopplad från sin strömförsörjning. Placera din Sharp-TV (1) på en mjuk, stabil och slät yta med skärmen neråt. Placera hållaren (3) på monteringsmönstret på TV:ns baksida. Säkerställ att hållaren (3) är korrekt placerad och att du kan se skruvhålen på baksidan av din Sharp-TV. Placera hållarskyddet (2) på hållaren (3). Säkerställ att hållarskyddet (2) är korrekt placerad och att du kan se skruvhålen på baksidan av din Sharp-TV. SÄTT INTE i skruvarna förrän du har satt dit plasthöljet. Sätt i de fyra medföljande skruvarna och dra försiktigt åt dem tills hållaren sitter ordentligt fast. 1. Sharp-TV 2. Hållarskydd 3. Hållare Svenska

40 Installera fästet (LC-39LE351E) Montera hållaren VIKTIGT Läs följande information noga innan du fäster hållaren på din nya Sharp-TV. Innan du fäster hållaren, se till att TV:n är bortkopplad från sin strömförsörjning. Placera din Sharp-TV (1) på en mjuk, stabil och slät yta med skärmen neråt. Placera hållaren (3) på monteringsmönstret på TV:ns baksida. Säkerställ att hållaren (3) är korrekt placerad och att du kan se skruvhålen på baksidan av din Sharp-TV. Placera hållarskyddet (2) på hållaren (3). Säkerställ att hållarskyddet (2) är korrekt placerad och att du kan se skruvhålen på baksidan av din Sharp-TV. SÄTT INTE i skruvarna förrän du har satt dit plasthöljet. Sätt i de fyra medföljande skruvarna och dra försiktigt åt dem tills hållaren sitter ordentligt fast. 1. Sharp-TV 2. Hållarskydd 3. Hållare Svenska

41 Montera ner hållaren VIKTIGT Läs följande information noga innan du tar loss hållaren från din Sharp-TV Montera ner hållaren Innan du tar loss hållaren, se till att TV:n är bortkopplad från sin strömförsörjning. Placera din Sharp-TV på en mjuk, stabil och slät yta med skärmen neråt. Skruva försiktigt loss de fyra skruvarna som håller ihop ställningen och ta bort skruvarna när de är helt urskruvade. Ta försiktigt bort hållaren och plasthöljet från panelen. LC-32LE351E LC-39LE351E Svenska

42 Skruvmått på väggfästet Skruvlängd = A+B Skruv Skåp Vinkeln för väggfästet MODELL VESA TILL PRODUKTEN MIN. / MAX. SKRUVLÄNGD (EN LÄNGDENHET) LC-22LE250E/V/K 75 x 75 (W x H) M4 X 6 / M4 X 10 LC-24LE250E/V/K-BK LC-24LE250E/V/K-WH 75 x 75 (W x H) M4 X 6 / M4 X 10 LC-24DV250E/V/K 75 x 75 (W x H) M4 X 6 / M4 X 10 LC-32LE350E/V-BK LC-32LE350E/V-WH LC-32LE351E/K-BK LC-32LE351E/K-WH LC-32LE352E-BK LC-32LE352E-WH 200 x 100 (W x H) M4 X 6 / M4 X 10 LC-39LE350E/V-BK LC-39LE350E/V-WH LC-39LE351E/K-BK LC-39LE351E/K-WH LC-39LE352E-BK LC-39LE352E-WH 400 x 200 (W x H) M6 X 10 / M6 X 14 Svenska

43 Innholdsfortegnelse TV - Funksjoner Kjære SHARP-kunde Introduksjon Viktige sikkerhetsregler Sikkerhetshensyn Miljø Informasjon Pakkens innhold Visning av TV TV Kontrollknapper & drift Se på fjernkontrollen- TV Bruke en betinget adgangsmodul (CAM) Hvilemodus varsel Installering av Batterier på Fjernkontrollen Koble Strøm & Antenne/Kabel Slå På/Av For å slå på TV Skifte TV-en til Standby For å slå TVen Av Førstegangs installasjon Antenne Installasjon Kabelinstallasjon Media avspilling via USB inngang Media Browser Meny Bruk MENY knappen i Media Browser Tilstand Endre bildestørrelse: Bildeformat Bruke av Kanallisten Sortere Kanalliste Rask Meny Meny Egenskaper og Funksjoner Meny Egenskaper og Funksjoner Meny Egenskaper og Funksjoner Elektronisk Program Guide (EPG) Program Muligheter Spille inn en Program Timeshift Opptak Øyeblikkelig Opptak Ser Innspilte Programmer Opptak Bibliotek Opptak Konfigurasjon Tilkobling Funksjoner Tilkopling til et Trådløst Nettverk Tilkopling til ett Trådløst Nettverk Konfigurering av Nettverk Innstillinger Konfigurere Kablet Enhets innstillinger Nettverk Type Konfigurasjon Status IP Adresse Konfigurere Kablet Nettverk Innstillinger i Avansert Tilstand Konfigurering av Trådløs Enhet Innstillinger (valgfritt) Norsk Informasjon Koble til din Mobiltelefon via WiFi (valgfritt) Tilkobling Feilsøking Trådløst Nettverk Ikke Tilgjengelig Tilkobling er Treg Forstyrrelse under avspilling eller sakte reaksjoner Bruk DLNA Nettverk Tjeneste Trinn 1: Nero Media Hjem Installasjon Trinn 2: Koble til et Kablet eller Trådløst Nettverk Trinn 3: Spill Delte Filer via Media Browser Internett portal HBBTV System Tekst-TV Digital Tekst TV (Bare Storbritannia) Programvareoppgradering Feilsøking og Tips Bilde utholdenhet - ghosting Ingen strøm Ingen bilde Ingen bilde Ingen lyd Fjernkontroll - fungerer ikke Inngangkilder - kan ikke velges Opptak Utilgjengelig USB er for treg Internett-tilkobling Ikke Tilgjengelig / DLNA Tilstand Fungerer Ikke Ugyldig Domene PC Typiske Visning Tilstander Spesifikasjoner...70 Lisens Påminnelser Filformater som støttes for USB Media Browser Støttede DVI-oppløsninger Vedlegg: Nero Media Hjem Installasjon Dimensjonale tegninger (LC-32LE351E) Dimensjonale tegninger (LC-39LE351E) Avhending etter endt levetid Installasjon av stativet (LC-32LE351E) Installasjon av stativet (LC-39LE351E) Installasjon av stativet Skrue Dimensjoner Veggmontering... 83

44 SPESIELL MERKNAD FOR BRUKERE I STORBRITANNIA. Strømledningen på dette produktet er utstyrt med støpt kontakt som inneholder en 5A sikring. Hvis sikringen må skiftes, må en BSI eller ASTA godkjent BS 1362 sikring og med samme styrke som angitt på støpselets side. Sett alltid tilbake sikringsdekselet på plass etter at sikringen er skiftet. Bruk aldri denne kontakten uten sikringsdekslet på plass. I det usannsynlige tilfelle at stikkontaktene i ditt hjem ikke er kompatibel med medfølgende støpsel, fjern så støpselet og montere en passende type støpsel. FARE: Sikringen fra den det støpsel som er fjernet må ødelegges og avhendes på en sikker måte. Under ingen omstendigheter bør det fjernete støpselet settes inn i andre steder med en 5A stikkontakt, da det fins risiko at en alvorlig elektrisk støt kan oppstå. For å montere støpselet korrekt på strømkabelen, følg instruksjonene her nede: VIKTIGT: Ledningene i strømkabelen har farger i forhold til den følgende koden: Blå Nøytral Brun: Direkte Dersom fargene på ledningene I nettkabelen på dette produktet ikke med de fargede markeringene som identifiserer terminalene på ditt støpsel, må du gjøre på følgende måte: Ledningen med blå farge må kobles til terminalen som er markert med bokstaven N eller er farget svart. Ledningen med brun farge må kobles til terminalen som er markert med bokstaven L eller er farget rød. Sørg for at verken den brune eller den blå ledningen er koblet til jord, på ditt støpsel med tre pinner. Før du setter tilbake dekselet kontroller at: At den nye monterte støpselet inneholder en sikring med verdi samme som på den som er blitt fjernet. At kabelens klemme er festet over den isolerende kappen på kabelen, og ikke bare over ledningene. HVIS DU ER I TVIL, TA KONTAKT MED EN KVALIFISERT ELEKTRIKER. Norsk

45 TV - Funksjoner LCD farge-tv med fjernkontroll. Fullt integrert digital / kabel TV (DVB-T- T2/C). HDMI kontakter for digital video og audio. Denne tilkobling er også utviklet for å godta HD signaler. USB inngang. Opptak program Programtidsskifte programmer. OSD meny system. Skart kontakt for eksterne enheter (som video, videospill, lydanlegg osv.). Stereo lyd system. Tekst-TV, FASTEXT, TOP tekst. Hodetelefontilkobling. Automatisk programmering system. Fremover eller bakover manuell tuning. Automatisk steng av etter opptil seks timer. Tidsur Barn lås Automatisk lyd demping når sending. NTSC-avspilling. AVL (Automatisk Volum Limiting). PLL (Frekvens Søk). PC-inngang. Plug & Play til Windows 98, ME, 2000, XP, Vista, Windows 7. Spillmodus (valgfritt). Bilde av-funksjon. Ethernet (LAN) for Internett-tilkobling og service n WIFI Understøttelse (Valgfritt). HbbTV. DLNA. Kjære SHARP-kunde Takk for ditt kjøp av denne SHARP LCD farge-tv. For å garantere sikkerhet og mange års problemfri drift av ditt produkt, må du nøye lese Viktige sikkerhetsregler før du begynner å bruke dette produktet. Introduksjon Vennligst les korresponderende instruksjoner i denne håndboken før apparatet brukes for første gang, dette selv om bruk av elektronisk utstyr er kjent for deg. Merk særlig kapittelet SIKKERHETSREGLER. Behold håndboken for fremtidige referanse. Hvis du selger eller gir bort apparatet må denne bruksanvisningen medfølge. Takk for at du valgte dette produktet. Denne brukerhåndboken vil vise deg hvordan du bruker TV-en riktig. Les håndboken nøye før du bruker TV-en. Bevar denne håndboken på et sikkert sted for fremtidig bruk. Denne apparatet er beregnet for mottak og fremvisning av TV-programmer. De ulike tilkoblingsvalgene gjør det mulig med en ytterligere utvidelse av mottaks og visningskilder (mottaker, DVD-spiller, DVD-opptaker, VCR, PC etc.). Denne enheten er kun egnet til drift i tørt interiør. Dette apparatet er kun beregnet for privat bruk og kan ikke brukes til industrielle og kommersielle formål. Vi utelukker ansvar i prinsippet, hvis enheten ikke brukes som tiltenkt, eller uautoriserte endringer har blitt gjort. Bruk av din LCD TV under forhold med svært høy luftfuktighet kan skade apparatet. Illustrasjonene og skjermevisningene (OSD) i denne brukerhåndboken er ment for beskrivelse og kan variere noe fra virkelig drift. Eksemplene i denne håndboken er basert på modellen LC-32LE351E / LC-39LE351E. Norsk

46 Viktige sikkerhetsregler Rengjøring Koble bort strømledningen fra stikkontakten før du rengjør dette produktet. Bruk en fuktig klut til å rengjøre produktet. Ikke bruk rengjøringsmiddel i væske- eller sprayform. Bruk en myk. Fuktig klut til å tørke av panelet når det et skittent. For å beskytte panelet, må du ikke bruke en kjemisk klut til å rengjøre det. Kjemikalier kan forårsake skader eller sprekker i kabinettet på TV-en. Vann og fuktighet Ikke bruk produktet i nærheten av vann, for eksempel badekar, servant, kjøkkenvask, vaskerom, svømmebasseng eller i fuktige kjellere. Ikke plasser vaser eller andre vannfylte beholdere på dette produktet. Vannet kan renne ned i produktet og forårsake brann eller elektrisk støt. Stativ Ikke plasser produktet på ett ustabilt stativ, benk, tripod eller bord. Dette kan medf 5re at produktet faller ned, noe som kan resultere i alvorlige personskader og skader på produktet. Bruk kun en vogn, et stativ, feste eller bord som er anbefalt av produsenten eller solgt sammen med produktet. Ved montering av produktet på en vegg må du følge produsentens anvisninger. Bruk kun monteringsutstyr som er anbefalt av produsenten. Når du flytter produktet plasser det så på en vogn, du må flytte det med største forsiktighet. Bråstopp, overdreven kraft og ujevnt underlag kan føre til at produktet faller fra vognen. Ventilasjon Ventilene og andre åpningen i kabinettet er laget for ventilasjon. Ikke dekk eller blokkere disse åpningene siden utilstrekkelig ventilasjon kan føre til overoppheting og/eller forkorte levetiden på produktet. Ikke plasser produktet på en seng, sofa, teppe eller lignende overflate, siden de kan blokkere ventilasjonsåpningene. Dette produktet er ikke beregnet for å bygges in, ikke plasser produktet på et kullet sted for eksempel en bokhylle eller stativ uten tilstrekkelig ventilasjon og produsentens anvisninger kan følges. LCD-panelet som er brukt till dette produktet er laget av glass. Det kan derfor gå i stykker når produktet faller eller får en støt. Hvis LCD-panelet går i stykker, vær forsiktig så du ikke blir skadet av knust glass. Varmekilder Produktet må holdes borte fare fra varmekilder som radiatorer, varmeovner, komfyrer og andre varmegenererende produkter (inklusive forsterkere). For å unngå brann, plasser aldri noen form for stearinlys eller åpen ild oppå eller i nærheten av TV-en. For å unngå brann eller elektrisk støt, ikke plassere strømledningen under tv-en eller andre tunge gjenstander. Hodetelefoner Ikke still volumet på høy nivå. Hørselseksperter fraråder fra lang lytting med høy volum. Ikke vis et stillbilde over lengre tid da dette kan føre til at et etterbilde blir igjen. Strømforbruk skjer alltid hvis stikkontakten er tilkoblet. Service Ikke prøv å reparere produktet selv. Å fjerne deksler kan resultere i eksponering av høyspenning og andre farlige forhold. Be en kvalifisert person til å utføre service. LCD panelet er et meget høyteknologisk produkt som gir deg fine bildedetaljer. På grunn av det svært store antallet piksler, kan Ibland noen få ikke-aktive piksler forekomme på skjermen som faste punkter i blått, grønt eller rødt. Dette er innfor produktspesifikasjonene og er ikke noen feil. Forholdsregler ved transport av TV-en Når du transporterer TV-en, må du aldri bære den ved å holde i høytalerne. Pass på at alltid to personer bærer TV-en og holder den med to hender en hånd på hver side av TV-en. ADVARSEL For å forhindre spredning av brann, hold lys og andre åpne flammer fra dette produktet til enhver tid. Norsk

47 Sikkerhetshensyn Les disse sikkerhetsforanstaltningene nøye av hensyn til din egen sikkerhet. Strømkilde TV-apparatet skal kun brukes fra et V AC, 50Hz-uttak. Kontroller at du velger korrekt spenningsinnstilling for ditt bruk. Strømledning Ikke sett apparatet, møbler etc. på strømledningen, og sørg for at den ikke kommer i klem. Hold strømledningen i støpselet. Ikke trekk ut støpselet ved å rykke i ledningen, og rør aldri strømledningen når du er våt på hendene, da dette kan føre til kortslutning eller elektrisk sjokk. Lag aldri knute på ledningen, og bind den aldri sammen med andre ledninger. Strømledningene bør plasseres på en slik måte at de ikke risikerer å bli tråkket på. En skadet strømkabel kan forårsake brann eller gi deg elektrisk støt. Hvis ledningen er skadet og må skiftes, må dette utføres av en kvalifisert fagperson. Fukt og Vann Ikke bruk dette utstyret på et klamt og fuktig sted (unngå badet, vasken på kjøkkenet, og i nærheten av vaskemaskinen). Ikke utsett utstyret for regn eller vann, siden det kan være farlig. Ikke plasser væskefylte beholdere, for eksempel blomstervaser, oppå utstyret. Unngå drypping eller spruting. Dersom en gjenstand eller væske skulle komme inn i apparatet, trekk ut strømkontakten av TV-en og få den undersøkt av kvalifisert personell før du forsøker å bruke den igjen. Rengjøring Før rengjøring, trekk ut strømledningen fra kontakten. Ikke bruk rengjøringsmiddel i væske- eller sprayform. Bruk en myk og tørr klut. Ventilasjon Luker og åpninger på mottakeren er kun ment for ventilasjon og for å forsikre pålitelig ytelse. Disse åpningene må ikke blokkeres eller dekkes til på noen måte, da dette kan føre til overoppheting. Varme og ild Apparatet må ikke plasseres i nærheten av åpen flamme eller intens varme, for eksempel en elektrisk varmeovn. Sørg for at det er ingen naken flamme, som tente stearinlys, plassert oppå TVen. Batteriene må ikke utsettes for sterk varme, f.eks. sollys, ild og lignende. Norsk Lynnedslag Ta alltid støpselet ut av stikkontakten ved tordenvær/lynnedslag, eller dersom apparatet skal stå i lengre perioder uten å være i bruk. Reservedeler Når du må bytte deler, sørg for at serviceteknikeren benytter deler som er godkjent av produsenten og har de samme spesifikasjonene som de originale. Uautorisert bytting av deler kan resultere i brann, elektrisk støt eller andre farer. Service Vennligst overlat all service til kvalifisert personell. Ikke fjern bakdekselet, dette kan føre til elektrisk støt. Avfallshåndtering Emballasje og emballasjerester er resirkulerbare og skal i prinsippet resirkuleres. Pakkematerialer, som folieposer, bør holdes borte fra barn. Batterier, inklusive de som er fri for tungmetaller, må ikke kastes i søppelbøtta. Vennligst kvitt deg med batteriene på en miljøvennlig måte. Finn ut hvilke bestemmelser som gjelder der du bor. Ikke prøv å lade batteriene, det fins fare for eksplosjon. Bytt kun ut batterier med samme eller tilsvarende type. Dette symbolet på produktet eller på emballasjen betyr at dette er elektronisk og elektrisk utstyr som etter endt levetid bør kastes separat fra husholdningsavfallet. EU har forskjellige innsamlingsordninger for resirkulering. For mer informasjon, kontakt de lokale myndighetene eller forhandleren du kjøpte produktet hos. Koble fra enheten Støpselet brukes til å koble apparatet fra strømnettet, og bør derfor være lett tilgjengelig. Hode tlf. Volum For stort lydtrykk fra øretelefoner og hodetelefoner kan forårsake hørselskader. Installasjon Dersom apparatet kan festes til veggen, må dette gjøres ifølge vedlagte instruksjoner for å forhindre ulykker. LCD Skjerm LCD-skjermen er et produkt med meget høy teknologi, med omkring en million tynne filmtransistorer som gir deg fine bildedetaljer. Av og til kan noen få ikke-aktive piksler vises på skjermen som faste blå, grønn eller rød punkt. Vennligst merk at dette ikke vil påvirke ditt produkts yteevne.

48 Advarsel! Ikke la fjernsynsapparatet være påslått eller i standbymodus når du forlater huset. Koble til et TV-distribusjonssystem (f.eks. kabel-tv) med tuner: En enhet som er koblet til byggets jordingssystem via strømnettet (eller koblet til et annet apparat som igjen er koblet til jording) og som er koblet til et TV-apparat med en koaksialkabel, kan utgjøre en brannfare. Tilkobling til et kabel-distribusjonssystem har derfor gis gjennom en enhet som gir elektrisk isolering under et visst frekvensområde (galvanisk isolator, se EN ). Merk: HDMI tilkoblingen mellom PC og TV kan forårsake radioforstyrrelser og i slike tilfeller anbefales det å bruke VGA (-15 DSUB) tilkobling. Elektriske apparater skal ikke overlates til barn La aldri barn bruke noen elektriske apparater uten tilsyn. Barn kjenner ikke alltid igjen mulige farer Batterier/akkumulatorer kan være livsfarlige hvis svelget. Oppbevare batteriene utilgjengelig for små barn. I tilfelle svelging av batterier må medisinsk hjelp søkes umiddelbart. Hold også forpakningen utilgjengelig for barn da det kan være fare for kvelning. Standby Off/On-knappen skiller ikke apparatet fullstendig fra strømnettet. Videre forbruker apparatet strøm når det står på Standby. For å skille apparatet fullstendig fra strømnettet må strømkontakten trekkes ut fra støpslet. På grunn av dette bør apparatet plasseres på en slik måte at det er uhindret adgang til støpslet, slik at strømkontakten kan trekkes ut umiddelbart i tilfelle en nødsituasjon. For å redusere fare for brann bør strømledningen trekkes ut fra kontakten for lengre perioder uten bruk, f.eks. under ferier. HDMI, HDMI-logoen og High-Definition Multimedia Interface er varemerker eller registrerte varemerker for HDMI Licensing LLC. HD TV 1080p logoen er et varemerke for DIGITALEUROPE. DVB-logoen er registrert varemerke av Digital Video Broadcasting DVB-prosjekt. Norsk

49 Miljø Informasjon Dette TV-apparatet er utviklet for å forbruke mindre energi. Du ikke bare bidra til å spare miljøet, men også du kan spare penger ved å redusere strømregningen, takket være energieffektiviteten av denne TVen. For å redusere energiforbruket, bør du gjøre følgende: Du kan bruke innstillingen Strømsparemodus, som fins i menyen Bildeinnstillinger. Hvis du setter Strømsparing Tilstand til Øko, vil TV endre til energispare tilstand og luminans nivå for TVen vil endre til et optimum nivå. Merk at noen bildeinnstillinger vil være utilgjengelige for endringer når TV-en er i strømsparemodus. Pakkens innhold LED TV Hvis Bilde Av er valgt, Skjermen vil være av i 15 sekunder. meldingen vises på skjermen. Velg FORTSETT og trykk OK for å fortsette. Skjermen vil være av i 15 sekunder. Hvis du deaktiverer Strømsparing Tilstand, vil Bilde Tilstand bli automatisk satt til Dynamisk. Når TV-en ikke er i bruk, kan du slå av eller koble den fra støpselet. Dette vil redusere energiforbruket. Koble strøm når du går bort for lengre tid. Det anbefales sterkt å aktivere innstillingen Strømsparingsmodus for å redusere det årlige strømforbruket. Det anbefales også å koble TV fra nettet for å spare mer energi når du ikke bruker den. Vennligst hjelper oss å spare miljøet ved å følge disse trinnene. Reparasjon Informasjon Vennligst overlat all service til kvalifisert personell. Bare kvalifisert personale må reparere TVen. Ta kontakt med din lokal forhandler, der du har kjøpt denne TV-en for ytterligere informasjon. Fjernkontroll Batterier: 2 X AAA Instruksjon Bok Hurtigguide Nero Media Hjem CD 1 x video- & audiokabel Merk: Du bør undersøke tilbehøret etter kjøp. Pass på at alt tilbehør er inkludert. As the manufacturer s specification supports communication on cable lengths shall be smaller than 3m. Norsk

50 Visning av TV LC-32LE351E LC-39LE351E TV Kontrollknapper & drift LC-32LE351E / LC-39LE351E TV/AV + P/CH + 1. Standby-knapp 2. TV/AV-knapp 3. Knapp for program opp/ned 4. Volum opp/volum ned, bryteren er brukt for å slå TVen på eller av. Norsk

51 Se på fjernkontrollen- TV 1. Standby / På 2. Kanalliste 3. Volum opp-ned 4. Meny på / av 5. OK / Bekreft 6. Tilbake / Back 7. Internett portal 8. Min knapp 1 / YouTube (*) 9. Min knapp 2 (**) 10. Fargede knappene (rød, grønn, gul, blå) 11. Mono-Stereo Dual I-II / Gjeldende språk 12. Spole bakover (i media nettleser-modus) 13. Pause(i media browser tilstand) / Timeshift opptak 14. Opptak program 15. Spill (i media nettleser-modus) 16. Stopp (i media browser tilstand) 17. Spole frem (i media nettleser-modus) 18. Undertittelen til-fra / Undertittel (i media nettleser-modus) 19. Bilde Størrelse 20. Tekst-TV - Mix 21. Medieleser 22. Elektronisk programguide 23. Avslutt 24. Navigering knapper 25. Meny På-av 26. Info / Avslør (I tekst tilstand) 27. Program opp/ned 28. Demp 29. Forrige program / Nå (i EPG-modus) 30. Numeriske knapper 31. AV / kilde MERK: Rekkevidden er på rundt 7meter / 23ft. Bruke Min knapp 1 (*) Denne knappen hovedfunksjon er å kjøre Youtube link. Men hvis du ønsker å endre denne funksjonen, kan du trykke MIN KNAPP 1 for fem sekunder når den er på et ønsket kilde, kanal eller lenke, til "MIN KNAPPEN ER SATT" vises på skjermen. Dette bekrefter at den valgte MIN KNAPP er nå knyttet til den valgte funksjonen. Merk at hvis du utfører første gang installasjonen vil MIN KNAPP 1 vende tilbake til standard funksjon. Bruke Min knapp 2 (**) Trykk på MIN KNAPP 2 i fem sekunder når den er på ønsket kilde, kanal eller lenk, inntil meldingen MIN KNAPP ER INNSTILT vises på skjermen. Dette bekrefter at valgt MIN KNAPP er nå koblet til valgt funksjon. Norsk

52 Visning av Tilkoplinger Forbinder Type Kabler Enhet Skart Forbindelse (tilbake) VGA Forbindelse (tilbake) SIDE AV PC/YPbPr Audio Forbindelse (side) HDMI Forbindelse (tilbake) SPDIF Forbindelse (tilbake) Video/audio koblingskabelen på siden (inkludert) PC RGB kabel (ikke inkludert) SIDE AV Side AV Forbindelse (side) AV tilkoplingskabel (inkludert) HODETELEFON Hodetelefon Forbindelse (side) USB Forbindelse (side) CI Forbindelse (side) MERK: Når du kobler en enhet via Side AV-inngang, må du bruke de medfølgende kabler for å aktivere tilkobling. Se illustrasjonene ovenfor. YPbPr kan brukes bare når du kobler til en enhet som har en YPbPr utgang via PC-inngang med YPbPr til PC-kabel (YPbPr til PC-kabel følger ikke). Når tilkoblingen er gjort, endre til YPbPr kilde. For å aktivere PC-lyd, må du bruke PC / YPBPR LYD TILKOBLING HVIT & RØD innganger. Hvis et eksternt apparat kobles til via SKART-kontakten, vil TV automatisk bytte til AV-modus. Ved mottak av DTV kanaler (MPEG4 H.264) eller mens i media navigering modus, vil produksjonen ikke være tilgjengelig via skart kontakten. Når du bruker veggmontering settet (valgfritt), anbefaler vi at du setter alle kablene inn på baksiden av TV før montering på vegg. Sett inn eller fjern CI modulen kun når TV er slått av. Du bør se modulen bruksanvisningen for detaljer om innstillingene. Sett inn CAM, og deretter vise kortet til sporet som ligger i terminalen dekselet på baksiden av TVen. Modulen skal være korrekt satt, er det umulig å sette inn fullt hvis reversert. CAMen eller TV-apparat kan skades hvis du tvinger CAM-en på plass. Norsk

53 Bruke en betinget adgangsmodul (CAM) VIKTIG: Sett i eller fjern CI-modulen kun når TV-en er SLÅTT AV. For å kunne se bestemte digitale kanaler, kan en betinget tilgagnsmodul (CAM) være nødvendig. Denne modulen må settes inn i CI-sporet på din TV. 1.Skaff Betinget Tilgang Modul (CAM) og visning kortet ved å abonnere på en lønn kanal selskap, og sett dem til TVen med følgende prosedyre. 2.Sett inn CAM, og deretter vise kortet til sporet som ligger i terminalen dekselet på baksiden av TVen. 3.CAM må settes i korrekt, det er umulig å sette den feil vei. CAM-en eller TV-apparat kan skades hvis du tvinger CAM-en på plass. 4.Koble TV til strømnettet, slå på og deretter vente noen minutter til kortet blir aktivert. 5.Når ingen modul er satt inn, vises meldingen Ingen felles grensesnittsmodul funnet på skjermen. Du kan referere til modulen bruksanvisningen for detaljer om innstillingene. Hvilemodus varsel Hvis TVen ikke mottar noen innspill signal (for eksempel fra en antenne eller HDMI kilde) i 5 minutter, vil TV gå i stand by. Når du neste slås på TV, vil følgende melding vises: Når Auto Tv Av timeout er nådd, vil følgende melding vises på skjermen. Velg JA for å stenge TV. Velg NEI for å avbryte. TVen slår seg av også, hvis du ikke gjør et valg på denne skjermen. Hvis TV har stått på og ikke blitt brukt for 4 timer, vil TV gå i stand by. Når du neste slås på, vil følgende melding vises: Norsk

54 Installering av Batterier på Fjernkontrollen 1. Løft forsiktig opp dekselet på baksiden av fjernkontrollen. 2.Sett inn to AAA batterier. Sørg for å matche at + og - på batteriene er korrekt i batteriavlukket (sjekk korrekt polariteten. 3.Sett dekselet tilbake på plass. Merk: Når TV-en er satt i hvilemodus, kan indikatorlampen for dette angi at funksjonene som hvilemodussøk, nedlasting eller timeren er aktive. For å slå TVen Av Slå på -knappen på venstre bak til posisjon 2 som vist, lampen for å isolere T-en fra strømnettet og LED vil slukne. Førstegangs installasjon Når den slås på før første gang, vises menyen for språkvalg. Meldingen Velkommen! Velg språk! vises på alle tilgjengelige språkalternativer og er oppført alfabetisk. Koble Strøm & Antenne/Kabel VIKTIGT: TV-apparatet er designet for å operere på V AC, 50 Hz sokkel. Etter utpakking av TVapparatet; la det nå romtemperatur før du kobler det til. Koble strømkabelen til en stikkontakt. SPDIF Slå På/Av HDMI2 VGA For å slå på TV HDMI3 Koble strømledningen til et uttak med V AC, 50 Hz. Slå knappen til på venstre bakerste side for å posisjonere så TV vil skifte til stand by innstilling. Da tennes LED-lampen for standby. For å slå på TVen fra stand by tilstand enten: Trykk på knappen, P+ / P- eller en numerisk knapp på fjernkontrollen. Trykk på TV-en slås på. ellerp/ch+/--knappen på TV-en. Merk: Skrur du på TVen via P+ / P- knappene på fjernkontrollen P/CH+/- på TV apparatet. programmet som du så på sist vil bli gjenvalgt. Skifte TV-en til Standby For å slå TV-en til lavt strømforbruk Standby, ved å trykke på knappen på fjernkontrollen eller høyre side av TV-en. Trykk på eller knappen for å fremheve det krevde språk, og trykk på OK knappen for å velge. Førstegangs installasjon kommer opp. Bruk eller knappen for å sette det krevde land, og trykk på knappen for å sette Søk Typen. Bruk eller for å sette den ønskede søk type. Tilgjengelige søketyper er Digital og analog, digital bare og analog bare. Når satt, trykk på for å sette Tekst TV Språket. Bruk eller knappen for å velge det ønskede "Tekst TV Språk" og velg "Skanne Kryptert" ved å bruke eller knappen. Du kan velge Skan Kryptert som Ja hvis du skanner kodede stasjoner. Norsk

55 Den standarde PIN-koden kan endres avhengig av landet som er valgt Hvis du blir bedt om å angi en PIN-kode for å vise en meny alternativet, bruker du en av følgende koder: 4725, 0000 eller1234. Trykk på OK knappen på fjernkontrollen for å fortsette og følgende meldingen vil bli vist på skjermen. Du kan aktivere Lagre tilstand ved å bruke eller knappen. Dersom Lagre Tilstand er valgt, vil Butikk tilstand muligheten være tilgjengelig i andre innstillinger menyen, og TV funksjonene vil bli illustrert på toppen av skjermen. En bekreftelse vil bli vist etter å ha valgt Lagre Tilstand. Velg JA for å fortsette. Trykk på OK knappen for å avslutte kanallisten og se på TV. (*) LCN er den logiske Kanalnummer system som organiserer tilgjengelige sendinger i samsvar med en gjenkjennelig kanal sekvens. Kabelinstallasjon Hvis du velger KABEL muligheten og trykker OK knappen på fjernkontrollen for å fortsette, vil følgende melding vises på skjermen: Hvis Hjem-modus er valgt, vil Butikk modus ikke være tilgjengelig etter første installering. Trykk OK knappen på fjernkontrollen for å fortsette og følgende melding vises på skjermen. For å fortsette må du velge JA og trykke på OK. For å avbryte velg NEI og trykk OK. Du må velge søketype for å søke og lagre sendinger fra ønsket kilde. Antenne Installasjon Hvis du velger ANTENNE muligheten fra Søk Type skjermen, vil TV søke etter digitale TV-sendinger i området. * MERK: Du kan trykke på MENU knappen for å avbryte. Etter alle tilgjengelige stasjoner lagret, vil Kanallisten bli vist på skjermen. Hvis du liker sortere kanalene, ifølge LCN (*), velg "Ja" og trykk på OK. Norsk Du kan velge frekvensområder på denne skjermen. For å fremheve linjer ser du, bruk eller knappen. Du kan legge inn frekvensområdet manuelt med tallknappene på fjernkontrollen. Velg Start og Stopp Frekvens som ønsket ved hjelp av talltastene på fjernkontrollen.

56 Etter denne operasjonen, kan du sette Søk Trinn som 8000 KHz eller 1000 KHz. Hvis 1000 KHz velges, foretar TVen et detaljert søk. Søk varighet vil dermed øke tilsvarende. Når du er ferdig, trykk på OKfor å fortsette. TV-en vil søke og lagre tilgjengelige sendinger. (*) Nettverk muligheten ikke vil være tilgjengelig for Storbritannia. Media avspilling via USB inngang Du kan koble en USB-harddisk eller et USB-minnekort til din TV ved å bruke USB-inngangene på TV-en. Denne funksjonen lar deg spille filer som er lagret i en USB stasjon. 2.5 og 3.5 tommer ( hdd med ekstern strømforsyning) ekstern harddisker er støttet. VIKTIG!Det er best å ta en sikkerhetskopi av filene før du kobler til TV-apparatet for å unngå mulige tap av data. Produsenten er ikke ansvarlig for enhver fil skader eller tap av data. Det er mulig at enkelte typer USB enheter (f.eks MP3 spillere) eller USB harddisker / minnebrikker ikke kan være kompatible med denne TV. TVen støtter FAT32 og NTFS disk formatering, men opptak vil ikke være tilgjengelig med NTFS formaterte disker. Merk: Mens du formaterer en USB harddisk som har 1TB (TeraByte) eller mer fil kapasitet, kan du oppleve problemer med formateringen prosessen. Det er meget risikofylt å trekke raskt ut eller sette inn USB-enheter. Ikke gjentatte ganger raskt plugge og koble stasjonen. Dette kan forårsake fysisk skade på USB spilleren og USB enheten selv. Trekk ikke USBenheten ut mens du spiller av en fil. Media Browser Meny Du kan spille opp foto, musikk og filmfiler som er lagret på en USB-disk ved å koble den til din TV og bruke medieleser-skjermen. For å gjøre dette ved å utføre følgende: Koble en USB disk til en av USB inngangene er plassert på siden av TVen. Du kan koble to USB-enheter til din TV. Hvis begge USB enheter inkluderer musikk, bilde-eller videofiler, vil USB OSD vises på skjermen. Den første USB enhet koblet til TV, vil ha navnet USB Drive 1. Velg en enhet ved hjelp av eller knappen og trykk på OK. Trykk på MENU knappen og velg Media Browser fanen ved å bruke Venstre/Høyre og OK knappene. Hoved media browser skjermen vises. Du kan vise relatert innhold ved å velge Video, Musikk eller kategorien Bilde. Følg knappeindikasjonene under hver menyskjermen for funksjoner av medieavspilling. Du kan stille inn dine Media Browser-preferanser ved å bruke Innstillinger-dialogen. Bruk MENY knappen i Media Browser Tilstand Ved å trykke på MENU knappen i Media Browser tilstand vil følgende skjermen bli vist: Du kan se Bilde, Lyd og Innstillinger meny muligheter ved å bruke denne skjerm. Trykk på MENU igjen for å avslutte skjermen. Endre bildestørrelse: Bildeformat Det er mulig å se programmer i ulike bildeformater, avhengig av sending mottatt. Du kan endre sideforholdet (bildestørrelse) til TV for visning av bildet i forskjellige zoom tilstand. Trykk på knappen gjentatte ganger for å endre skjerm størrelsen. Du kan flytte skjermen opp eller ned ved hjelp av eller knappene imens du er i, 14:9 Zoom, Biograf eller Undertittel. Bruke av Kanallisten TV-en sortere alle lagrede stasjoner i Kanallisten. Du kan redigere denne kanallisten, stille inn favoritter eller stille inn aktive stasjoner som skal lsitet opp ved bruk av valget Kanalliste. Klikk knappen MENU for å se hovedmenyen. Velg Kanal Listen ved å bruke Venstre eller Høyre knappen. Trykk på OK for å få vist meny innhold. Velg Rediger kanallistefor å administrere alle lagrede kanaler. Bruk Opp eller Ned og OK knappene for å velge Endre Kanalliste. Trykk Opp eller Ned knappen for å velge kanalen der skal brukes. Trykk Venstre eller Høyre knappene for å velge en funksjon i menyen Kanalliste. Bruk P+/P- for å flytte side opp eller ned. Trykk på knappen MENU for å avslutte. Norsk

57 Sortere Kanalliste Du kan velge hvilke sendere som skal listet opp i kanallisten. For å vise bestemte typer sendinger, bør du bruke Aktiv kanalliste innstillingen. Velg aktiv kanal liste fra kanallisten menyen ved å bruke eller knappen. Trykk på OK for å fortsette. Du kan velge et nettverk typen alternativ fra listen ved hjelp av eller og OK knappene. Rask Meny Rask meny tillater deg å få adgang til noen muligheter raskere. Denne menyen inneholder Strømsparing Tilstand, Bilde Tilstand, Equalizer Innstillinger, Favoritter og Tidsur mulighetene. Trykk på Q.MENU knappen på fjernkontrollen for å vise hurtigmenyen. Se følgende kapitler for detaljer om de oppførte funksjoner. Norsk

58 Modus Kontrast Klarhet Skarphet Farge Strømsparingmodus Baklys (valgfritt): Støyreduksjon Dynamisk kontrast: Fargetemperatur Bildezoom HDMI True Black (ekte sort) Filmmodus Meny Egenskaper og Funksjoner Bildemenyinnhold Du kan stille inn det riktige modusvalget til dine behov. Bildemodus kan stilles inn til et av følgende valg: Kino, Spill, Sport, Dynamisk og Naturlig. Stiller inn verdier for lyshet og mørke på skjermen. Stiller inn klarhetsverdiene på skjermen. Stiller inn verdiene for skarphet for objektene vist på skjermen. Stiller inn fargeverdier, justerer fargene. For å stille Strømsparingsmodus til Spare, Bilde Av og Deaktivert. Se avsnittet Miljømessig informasjon i denne håndboken for mer informasjon om Strømsparingsmodus. Denne innstillingen av bakgrunnbelysning kan settes til Automatisk, Maksimum, Minimum, og Øko modus. Bakgrunnfunksjonen vil deaktiveres hvis Strømsparingsmodus et skrudd på. Bakgrunnbelysningen kan ikke aktiveres i VGA eller medieleser- modus eller mens bildemodus er satt som Spill. Hvis kringkastingssignalet er svakt og det er støy på bildet, kan du bruke innstillingen Støyreduksjon for å redusere støynivået. Støyreduksjon kan stilles inn til et av følgende valg: Lav, Middels, Høy eller Av. Avanserte innstillinger Du kan endre kontrast hastighet ved å bruke funksjonen Dynamisk kontrast. Dynamisk kontrast kan stilles til en av disse alternativene: Lav, Middels, Høy eller Av. Stiller inn ønsket fargetone. Sett bildestørrelsen to Auto, 16:9, Teksting, 14:9, 14:9 zoom, 4:3, Panoramisk eller Kino. Mens du ser fra HDMI-kilde, vil denne funksjonen være synlig i menyen Bildeinnstillinger. Du kan benytte denne funksjonen til å forsterke sorthet i bildet. Filmer spilles inn med et variabelt antall bilder per sekund for normale TV-programmer. Slå på denne funksjonen når du ser filmer for å se høyhastighetsscenene klart. Hud toner Fargeinnstillinger RGB økning Tilbakestill Autoposisjon (i PC modus) H posisjon (i PC modus) V posisjon (i PC modus) Punktklokke (i PC modus) Fase (i PC modus) Stiller inn ønskede hud toner. Stiller inn ønsket fargetone. Trykk OK -knappen for å redigere RGB økning. du kan konfigurere fargetemperaturens verdier ved å bruke funksjonen RGB økning. Tilbakestiller bildeinnstillinger til fabrikkinnstillinger. Optimaliserer automatisk skjermen for å optimalisere. Dette elementet dytter bildet horisontalt til høyre eller venstre side av skjermen. Dette elementet dytter bildet vertikalt mot toppen eller bunnen av skjermen. Punktklokkefrekvensen retter opp forstyrrelser som vises som vertikale bånd i presentasjoner med mange prikker, som regneark eller paragrafer, eller tekst i mindre skrifttype. Avhengig av oppløsningen og fremløpe frekvensen du setter TV-apparatet til, kan du se et tåkete eller prangende bilde på skjermen. Hvis dette er tilfelle, kan du bruke dette elementet for å få et rent bilde etter prøve-og-feile metoden. Mens vil VGA (PC)-modus vil noen elementer i Bildemenyen være utilgjengelige. Isteden vil VGAmodusinnstillinger bli lagt til Bildeinnstillinger mens i PC-modus. Norsk

59 Volum Forsterker Balanse Hodetelefon Lydmodus AVL Hodetelefon/Linje Ut Dynamisk Bass Surround lyd Digital ut Meny Egenskaper og Funksjoner Justerer volumnivå. Lydmenyinnhold I Equalizer-menyen kan modus endres til Musikk, Film, Tale, Flat, Klassisk og Brukerdefinert. Trykk på MENU for å gå til forrige meny. Innstillingene for Equalizer-menyen kan kun endres når Equalizer-modus er satt til Bruker. Denne innstillingen brukes for å stille balansen mellom venstre og høyre høyttaler. Stiller inn hodetelefonvolum. Du kan velge MONO, STEREO, DUAL-I eller DUAL-II bare dersom den valgte kanalen støtter dette. Automatisk Volumkontroll (AVL) stiller inn lyden slik at den oppnår et balansert nivå fra program til program. (Lydnivået på for eksempel reklamer pleier ofte å være høyere enn programmer). Når du kobler en ekstern forsterker til TV ved hjelp av hodetelefonkontakten, kan du velge dette mulighet som linje ut. Hvis du har koblet hodetelefoner til TV, sette dette mulighet som Hodetelefoner. Slår Dynamisk Bass Av/Til Surround lyd tilstand kan endres til På eller Av. Stiller inn digital lydtype ut. Menyinnhold for installasjon og omstilling Viser automatiske omstillingalternativer. Digital antenne: Søker etter og lagrer antenne DVB stasjoner. Automatisk kanalsøk (still om) Digital Kabel: Søker etter og lagrer kabel DVB stasjoner. Analog: Søker og lagrer analoge stasjoner Digital Aerial & Analog: Søker etter og lagrer antenne DVB og analoge stasjoner. Digital Kabel & Analog: Søker etter og lagrer kabel DVB og analoge stasjoner. Manuelt kanalsøk Denne funksjonen kan brukes for innlegging av direktesendinger. Kanalsøk nettverk Analog fininnstilling Søker lenkede kanaler i sendingsystemet. Du kan bruke denne innstillingen for å finjustere analoge kanaler. Denne funksjonen er ikke tilgjengelig hvis det ikke fins noen lagrede analoge kanaler. Førstegangs installasjon Sletter alle lagrede kanaler og innstillinger, TVen tilbakestilles til fabrikkinnstillingene og starter førstegangsinstallasjon. Du kan følge instruksjonene i seksjonen Første Installasjon for videre informasjon om denne prosessen. Klar Listevisning (*) Denne innstillingen er bare synlig når landet er satt til Danmark, Sverige, Norge eller Finland. Bruk denne innstillingen for å fjerne kanalene som er lagret. Norsk

60 Meny Egenskaper og Funksjoner Betinget adgang Språk Foreldrekontroll Tidsinnstilling Innstillinger bildemenyinnhold Kontrollerer betingede tilgangsmoduler når tilgjengelig. Konfigurerer språkinnstillinger. Konfigurerer foreldreinnstillinger. Den standarde PIN-koden kan endres avhengig av landet som er valgt.hvis du blir bedt om å angi en PIN-kode for å vise en meny alternativet, bruker du en av følgende koder: 4725, 0000 eller Merk : Når Barnelås er valgt, vil det kun være mulig å betjene TV-apparatet ved hjelp av fjernkontroll. Da vil ikke kontrollpanel knappene fungere Stiller inn timer for valgte programmer. Opptak Konfigurasjon Viser menyen opptakkonfigurasjon Dato/tid Stiller inn dato og tid. Kilder: Aktiverer eller deaktiverer valgte kildevalg. Satellitt innstillinger Viser satellitt innstillinger Nettverk Innstillinger: Skkerminnstillingene Andre innstillinger: Viser andre innstillinger for TV-apparatet: Meny-tidsavbrudd Endrer tidsavbrudd for menyskjermer. Søk etter krypterte kanaler HbbTV Blå bakgrunn Programvareop pgradering Når denne innstillingen er på, vil det også søkes etter de krypterte kanalene også. Hvis søket stilles inn til Av, søkes det ikke etter krypterte kanaler under automatisk eller manuelt søk. Denne funksjonen aktiveres / deaktiveres ved å velge ON / OFF Aktiverer eller deaktiverer blå bakgrunn når signalet er svakt eller fraværende. Bruk denne innstillingen for å sikre at TV-en din alltid er oppdatert med den nyeste informasjonen. For å sikre riktig funksjon, vennligst sikre at TVen er stilt i standby-modus. Applikasjonversjon Undertitler: Hørselsvake Lydbeskrivelse Auto TV av Standbysøk (valgfritt) Lagre Tilstand DLNA Gjengivelse Strømsparingsmodus: Virtual Fjern Viser applikasjonversjon Dette alternativet brukes til å velge hvilken tekstingsmodusen vil vises på skjermen (DVB teksting / TXT teksting) hvis begge er tilgjengelige. Standardverdien er DVB teksting. Kun tilgjengelig i Norge. Hvis kanalen aktiverer et eller annet spesielt signal som gjelder lyd, kan du sette innstillingen på for å motta slike signaler. Lydbeskrivelsen viser til ekstra lydspor for blinde og synshemmede seere av visuelle medier, inkludert fjernsyn og filmer. Du kan bruke denne funksjonen bare hvis kringkasteren støtter dette ekstra fortellersporet. Du kan sette timeout-verdien for auto TV av. Etter timeout-verdien er registrert og TV-en ikke registrerer bruk i den valgte tidsperioden, vil den slå seg av. Hvis du endrer Beredskapsøket til Av, vil denne funksjonen ikke være tilgjengelig. For å bruke Beredskapspøk, sørg for at du velger Beredskapspøk På. Hvis Beredskapspøk er satt til På når TV-en er i Standby, vil det bli søkt på tilgjengelige sendinger. Hvis TV-en finner nye eller manglende sendinger vil en meny komme til syne for å spørre deg om du ønsker å utføre endringer. Kanallisten vil bli oppdatert og endret etter denne prosessen. Aktivere innstillingen Hvilemodus-søk or å aktivere TV-en din for automatisk oppdatering av kringkastingfrekvenser, definisjon og andre endringer for kringkastingen. Hvis du viser TV i en butikk, kan du aktivere denne tilstand. Mens Lagre tilstand er aktivert, kan enkelte elementer i TV-menyen ikke være tilgjengelig til å bli stille. DLNA gjengivelse egenskap gir mulighet til å deler filer lagret på din smartphone. Hvis du har en DNLA gjengivelse kompatibel smartphone og programvare installert, kan du dele/ vise bilder med din TV. Se bruksanvisning til din delings programvare for mer informasjon. Denne instilling konfigureres oppstart preferansene. Alltid på: TV'en alltid slås på når hoved på/av knapp er trykket. Stand by: TV'en alltid slås på i ventemodus. / Siste tilstand TV'en alltid slås på med sist valgt kanal / kilde. Aktiverer eller deaktiverers virtual fjern egenskap. Norsk

61 Elektronisk Program Guide (EPG) Noen, men ikke alle kanaler sender informasjon om nåværende og kommende programmer. Trykk på knappen for å se EPG menyen. Opp/Ned/Venstre/Høyre: Navigere EPG. OK: Viser program muligheter. INFO: Viser, i detalj informasjon om program valgt. GREEN: Endrer til listen planlagt EPG. GUL: Endrer til tidslinje planlagt EPG. BLÅ: Viser alternativer for filtrering. (OPPTAK): TV-en vil begynne å ta opp valgt program. Du kan trykke igjen for å stoppe opptaket. VIKTIG: Hvis du vil spille et program, bør du først koble en USB disk til TVen mens TVen er slått av. Du skal da slå på TVen for å aktivere opptaks funksjonen. Hvis ikke vil opptak ikke være tilgjengelig. Merk: Bytting til en annen TV-kanal eller kilde er ikke tilgjengelig under opptak. Program Muligheter I menyen EPG, trykk på OK knappen for at se Hendelse Muligheter menyen. Velg Kanal I EPG menyen, ved å bruke denne muligheten, kan du endre til den valgte kanalen. Spill Inn / Slett Opptakstimer Etter at du har valgt et program i EPG menyen, trykker du på OK knappen og Muligheter skjermen vil bli vist. Velg Opptak muligheten og trykk på OK knappen. Etter denne handlingen, blir en innspilling satt til det valgte programmet. Hvis du vil avbryte en allerede satt opptak, markere at program og trykk OK knappen og velg muligheten Slet Opptak. Timer. Opptaket vil bli avbrutt. Sett Timer / Slett Timer Etter at du har valgt et program i EPG menyen, trykker du på OK knappen og Muligheter skjermen vil bli avspilling. Norsk vist. Velg Set Timer ved Hendelse muligheten og trykk på OK knappen. Du kan angi et tidsur for fremtidige programmer. Hvis du vil avbryte en allerede satt timeren, markere at program og trykk på OK knappen. Velg da Slet Timer muligheten. Timeren vil bli avbrutt. Merk: Det er ikke mulig å ta opp eller stile inn timeren for to eller flere individuelle hendelser innen det samme tidsintervallet. Spille inn en Program VIKTIG: Når du bruker en ny USB-harddiskstasjon anbefales det at du først formaterer disken ved hjelp av din TVs Format disk valg. For å ta opp et program må du først koble en USB-disk til din TV mens den er slått av. Du skal deretter skru på TV-en for å aktivere opptakfunksjonen. For å bruke opptakfunksjonen bør du koble en USBdisk eller en ekstern harddisk til TV-en og tilkoblet USB-disk bør ha minst 1 GB kapasitet og være kompatibel med 2.0-hastighet. Hvis den tilkoblede USB-enheten ikke støtter 2.0-hastighet vil det vises en feilmelding. Merk: Innspilte programmer er lagret i den tilkoblede USB disk. Hvis ønskelig, kan du lagre kopiere opptak på en computer, men vil disse filene ikke være tilgjengelig for å bli spilt på en computer. Du kan spille opp innspillingene kun via TV-en din. Merk: Leppe synk forsinkelse kan oppstå under pausefunksjon. Radio opptak understøttes ikke. TV-en kan ta opp programmer i inntil ti timer. Innspilte programmer er delt opp i deler på 4GB. Hvis skrivehastigheten av tilkoblede USB disk er ikke tilstrekkelig, kan opptak mislykkes og pausefunksjon er kanskje ikke tilgjengelig. Opptaket av HD-programmer kan oppta en større størrelse på USB-disken avhengig av kringkastingens vedtak. Av denne grunn anbefales det å bruke USBharddisker for å ta opp HD-programmer. Ikke koble ut USB/HDD under opptaket. Dette kan skade den tilkoblede USB/harddisken. Multipartisjon støtte er tilgjengelig. Maksimalt to forskjellige partisjoner er støttet. Hvis disken har mer enn to partisjoner, kan krasje. Første partisjonen på USB disken brukes til PVR klare funksjoner. Den må også være formatert som primær partisjon for å brukes til PVR-ferdige funksjoner. Noen stream-pakker kan ikke bli tatt opp på grunn av signalproblemer, så noen ganger video kan fryses under avspilling. Knappene Ta opp, Avspille, Pause, Skjerm(for PlayListDialog) kan ikke brukes når tekst-tv er på. Hvis en innspilling starter fra timeren når Tekst TV er ON, blir tekst-tv automatisk slått av. Også Tekst TV bruk er deaktivert når det er pågående opptak eller

62 Timeshift Opptak Trykk på (PAUSE) knappen imens du ser på en utsending for å endre til timeshifting tilstand. I pausefunksjon tilstand, er programmet stoppet og samtidig registrert til den tilkoblede USB disk. Trykk på (AVSPILLE ) knappen igjen for å se det pausene programmet fra stopp tidspunktet. Du vil se timeshift mellomrommet mellom det virkelige og timeshift programmet i info linjen. Øyeblikkelig Opptak Trykk på (OPPTAK) knappen for å begynne opptak av en hendelse umiddelbart mens du ser et program. Du kan trykke på (OPPTAK) knappen på fjernkontrollen igjen for å opptak neste hendelse på EPG. I dette tilfellet vil OSD vise programmerte arrangement for opptak. Trykk på (STOPP) knappen for å avbryte en opptaking. Bytte til en annen sender eller kilde; og visning av Medieleser er ikke tilgjengelig under opptaket. Ser Innspilte Programmer I hovedmenyen, bruk eller knappene for å velge Media Browser. Velg Opptak Bibliotek ved å bruke eller knappen og trykk på OK knappen for å gå inn. Opptak Bibliotek vil da bli vist. Velg en innspilt element fra listen (hvis tidligere innspilt) ved hjelp av / knappen. Trykk påok knappen for å se Avspille Muligheter. Velg en mulighet ved å bruke / eller OK knappene. Opptak Bibliotek Hvis du vil vise listen over innspillinger, velg Opptak Bibliotek og trykk på OK knappen. Opptak Bibliotek vil da vises med tilgjengelige opptak. Alle opptakene lagres i en liste i innspillinger biblioteket. (Gjenoppta): Fortsetter opptakene RØD knapp (Slet) :Sletter valgte opptaking. GRØNN knapp (Endre): Gjør endringer på det valgte opptaket. BLÅ knapp (Sorter): Endrer rekkefølgen på opptakene. Du kan velge fra et bredt utvalg av sorteringsmuligheter, OK knapp: Aktiverer spille valgmenyen: INFO (Detaljer): Viser de korte utvidede programmene i detalj. Opptak Konfigurasjon Velg Opptakkonfigurasjon i innstillingsmenyen for å konfigurere opptaksinnstillingene. Formater Disk: Du kan bruke Format-disken for formatering av tilkoblede USB disk. VIKTIGT: Merk at alle data som er lagret på USB disken vil gå tapt, og deretter disken formatet vil bli konvertert til FAT32 hvis du aktiverer denne funksjonen. Hvis USB disken fungerer dårlig, kan du prøve å formatere USB disk. I de fleste tilfeller formaterer USB disken vil gjenopprette normal drift, men vil alle data som er lagret på USB disken gå tapt i et slikt tilfelle. Merk: Vis meldingen USB er for sen vises på skjermen ved start av et opptak, prøv å start opptaket på nytt. Hvis du fremdeles får samme feil, er det mulig at din USB disken ikke oppfyller hastighet. Prøv å koble til en annen USB-disk. Tilgjengelige avspilling muligheter: Spill av fra start: Spiller av opptaket fra begynnelsen. Gjenoppta: Fortsetter opptakene Spill av fra forskyvning: Spesifiserer et avspillingspunkt. Merk: Visning av hovedmeny og menyelementer vill ikke være tilgjengelig under tilbakespillingen. Trykk på (STOPP) knappen for å stoppe en avspilling og venne tilbake til Opptak Biblioteket. Sakte fremover Hvis du trykker på (PAUSE) knappen mens du ser på innspilte programmer, vil sakte fremover funksjonen være tilgjengelig. Du kan bruke knappen for å gå sakte fremover. Ved å trykke knappen flere ganger vil sakte hastigheten. Norsk

63 Tilkobling Funksjoner Tilkopling til et Trådløst Nettverk For å tilkoble til et kablet LAN nettverk, bør du utføre følgende trinn: Koble bredbånd ISP forbindelse Ethernet-kabelen til ETHERNET INNGANG av modemet. Sørg for at Nero Media Hjem software er installert på PCen. (For DLNA funksjon). Se vedlegg G for mer informasjon om installasjonen. Etterpå bør du koble PCen til den ene av modemet LAN kontakter (f.eks LAN 1) ved hjelp av en skikkelig LAN kabel. Bruk en annen LAN utgangen på modemet (f.eks LAN 2) for å aktivere tilkobling til TVen. Du kan legge inn TVen til lokalnettet ved å koble LAN porten på baksiden av TV-en til modem LAN kontakten som vist. Tilkopling til ett Trådløst Nettverk VIKTIG: AN-WUD350 USB dongle (selges separat) kreves for å bruke trådløse nettverk funksjonen. Å bruke TV med trådløst nettverk, trenger du en AN- WUD350 Trådløs USB dongle. For å gjøre modemet 's SSID synlig, bør du endre SSID innstillinger via modem programvare. TVen kan ikke koble til nettverk med skjult SSID. For tilkobling til et trådløst LAN nettverk, bør du utføre følgende trinn: 1. Koble bredbånd ISP forbindelse Ethernet-kabelen til ETHERNET INNGANG av modemet. 2. Sørg for at Nero Media Hjem software er installert på PC-en (for DLNA funksjon) 3. Etterpå bør du koble trådløs adapter til en av USB inngangene på TVen. 4. For å konfigurere trådløse innstillinger henvises Nettverk Innstillinger i de følgende avsnittene. Tilgang til og spille delte filer, må du velge Media Browser. Trykk Meny knappen og velg Media Browser ved å bruke Venstre eller Høyre knapp. Trykk på OK for å fortsette. Velg ønsket filtype og trykk på OK. Du må alltid bruke Media Browser skjermen for å få tilgang til og spille fellesdisker filer. PC/HDD/Media Avspiller eller andre enheter som er DLNA 1.5 kompatibel bør brukes med kablet tilkobling for høyere avspilling kvalitet. Slik konfigurerer kablet innstillinger henvises Nettverk Innstillinger i menyen Innstillinger. Du kan kanskje koble TVen til lokalnettet avhengig av nettverkets konfigurasjon. I et slikt tilfelle, bruk en Ethernet kabel for å koble TV-en direkte til nettverket stikkontakten. En Trådløs-N-ruter (IEEE a/b/g/n) med samtidige 2,4 og 5 GHz båndene laget for å øke båndbredden. Optimalisert for jevnere og raskere HD video streaming, fil overføringer og trådløs spilling. Norsk

64 Bruk LAN tilkobling for raskere fil deling mellom andre enheter som datamaskiner. Frekvensen og kanalen variere avhengig av området. Overføringshastigheten varierer avhengig av avstand og antall hindringer mellom overføring produkter, konfigurering av disse produktene, radio bølgeforhold, linjen trafikk, og produktene du bruker Overføringen kan også bli kuttet ut eller mister avhengig av radio bølgeforhold DECT telefoner eller andre WiFi 11b apparater. Standardverdiene av overføringshastigheten er de teoretiske maksimale verdiene for trådløse standarder. De er ikke de faktiske hastigheter på dataoverføring. Stedet der overføringen er mest effektive varierer avhengig av bruken miljøet. Trådløs LAN adapter bør kobles direkte til TV-ens USB port. USB huber er ikke understøttet. For å konfigurere trådløse innstillinger henvises wifi delen i Innstillinger-menyen. Trådløs LAN adapter støtter a, b, g og n type modemer. Det anbefales sterkt at du bør bruke IEEE n kommunikasjons protokoll for å unngå eventuelle problemer mens du ser på videoer. Bruk den andre USB inngang, hvis du opplever problemer med lyd / video ytelse. Du må endre modemets SSID når det er noen andre modemer i nærheten med samme SSID. Du kan støte på problemer med tilkobling ellers. Bruk kablet tilkobling i stedet hvis du opplever problemer med trådløs tilkobling. Konfigurering av Nettverk Innstillinger Din TV nettverksinnstillinger inkluderer kabel og trådløse tilkobling muligheter. Men hvis TVen ikke har USB Wi-Fi dongle (selges separat), bør du bruke Kablet Tilkobling Type. Hvis du prøver å koble til via trådløs tilkobling når TVen ikke har en USB Wi-Fi dongle, vil en advarsel skjermen vises og TV vil ikke få en IP adresse. Prøv å koble LAN kabelen etter dette og da TV vil kunne få en IP adresse. Konfigurere Kablet Enhets innstillinger Hvis du kobler TV-en via ETHERNET INNGANG, velg Nettverk Type somkablet Enhet for å konfigurere. Nettverk Type Nettverk typen kan velges som Kablet eller Trådløs enhet, i samsvar med den aktive tilkoblingen til TVapparatet. Velg dette som Kablet hvis du har koblet TVen til LAN kabel. Velg som Trådløs hvis du kobler til via det trådløse USB dongle(selges separat). Konfigurasjon Status Denne delen viser status for forbindelsen. Velg Tilkoblet hvis du ønsker å aktivere tilkobling. Velg Ikke Tilkoblet å avslutte en aktiv tilkobling. IP Adresse Hvis en aktiv tilkobling er tilgjengelig, skal IP adressen vises på denne delen. Hvis du ønsker å konfigurere IP adresse preferanser, trykk på GRØNN knapp å endre til avansert tilstand. Konfigurere Kablet Nettverk Innstillinger i Avansert Tilstand Etter å ha trykket på GRØNN knapp, vil Avansert Tilstand være tilgjengelig. Mens i Avansert Tilstand, Trykk på RØD knappen for å endre innstillinger. Når du er ferdig, trykk påok for å lagre, og trykk RETUR/ TILBAKE for å avbryte. Konfigurering av Trådløs Enhet Innstillinger (valgfritt) VIKTIG: AN-WUD350 USB dongle kreves for å bruke trådløse nettverk funksjonen. Å bruke TV med trådløst nettverk, trenger du en AN-WUD350 Trådløs USB dongle. Wi-Fi-funksjonen kan brukes til en trådløs nettverkstilkobling. Funksjonen brukes til infrastruktur hensikt bare, slik som å koble til Internett, hbb nettsteder og forbinder med DLNA servere (valgfritt). Hvis du har AN-WUD350 Wifi Dongle (selges separat), velg Nettverk Type som Trådløs Enhet å starte tilkobling prosessen Norsk Slik aktiverer Wi-Fi-funksjonen, bør profiler riktig konfigurert. Vennligst plugg i Wi-Fi dongle (selges separat) i en av dine USB porter. Trykk GUL knappen for å skanne trådløse nettverk fra nettverks innstillinger menyen. Etterpå vil tilgjengelig nettverk liste vises. Velg ønsket nettverk fra listen.

65 Dersom det valgte nettverket er beskyttet med et passord, vennligst skriv riktig nøkkel ved å bruke det virtuelle tastaturet. Du kan bruke dette tastaturet via navigasjons knappene (Venstre/Høyre/Opp/Ned) og OK knappen på fjernkontrollen. Vent til IP adressen vises på skjermen. Dette betyr at tilkoblingen er nå etablert. Slik kobler du fra et trådløst nettverk, bør du fremheve Konfigurasjon Status og trykk på OK. Du kan navigere mellom menyene faner ved å trykke venstre/høyre knappene. Hjelpen bar på bunnen av dialogboksen viser funksjoner som du kan bruke. Trykk på BLÅ knappen for å sjekke din Internett tilkoblingen. Du kan sjekke signal styrken ved å bruke nettverket innstillings menyen for den trådløse enhets tilstand. Informasjon Konfigurasjon Status : Viser wi-fi status som tilkoplet eller ikke tilkoplet. IP Adresse: Viser nåværende IP adresse. Nettverk Navn: Tilkoblede nettverks navn vises. Trykk på GRØNN knappen for å endre til avansert tilstand og trykk på OK knappen for å redigere innstillingene. Slett Lagrede Wifi Profiler Lagrede profiler vil bli slettet hvis du trykker rød knapp mens trådløse enheten OSD er på skjermen. Koble til din Mobiltelefon via WiFi (valgfritt) Hvis telefonen har WiFi funksjonen, kan du koble mobiltelefonen til TVen ved hjelp av WiFi forbindelse via en ruter, for å spille av innhold fra telefonen. For dette, må mobiltelefonen din ha en hensiktsmessig deling av software. Koble til ruteren følge trinnene nevnt ovenfor i Trådløs Tilkobling delen. Etterpå engasjere din mobiltelefon med ruteren, og deretter aktivere deling software på mobiltelefonen din. Deretter velger du filer du ønsker å dele med TVen. Hvis tilkoblingen er opprettet riktig, bør du nå tilgang til de delte filene til din mobiltelefon via Media Browser på din TV. Tast Media Browser menyen og avspilling enhet OSD vil vises. Velg din mobiltelefon identitet og trykkok for å fortsette. Merk: Denne funksjonen støttes kanskje ikke av noen mobiltelefoner. Tilkobling Feilsøking Trådløst Nettverk Ikke Tilgjengelig Sørg for at brannmurene i nettverket tillater trådløse tilkoblingen. AN-WUD350 usb wifi dongle(selges separat) bør være koblet riktig (hvis tilgjengelig). Hvis det trådløse nettverket ikke fungerer, prøv å bruke kablet nettverk hjemme. Referer til Trådløs Tilkobling delen for mer informasjon om prosessen. Hvis Net TV ikke fungerer, sjekk modem (ruteren) først. Hvis ruteren ikke har et problem, sjekk Internett tilkobling av modemet. Prøv å søke etter trådløse nettverk på nytt, med Nettverk Innstillinger menyskjermen. Norsk

66 Tilkobling er Treg Se instruksjonsboken for din trådløse modem for å få informasjon om den interne serviceområdet, tilkobling hastighet, signalkvaliteten og andre innstillinger. Du må ha en høy hastighet tilkobling for modemet. Forstyrrelse under avspilling eller sakte reaksjoner Du kan prøve følgende i et slikt tilfelle: Hold minst tre meter avstand fra mikrobølgeovner, mobiltelefoner, bluetooth enheter eller andre Wi-Fikompatible enheter. Prøv å endre den aktive kanalen på WLAN-ruter. Bruk DLNA Nettverk Tjeneste DLNA (Digital Living Network Alliance) er en standard som gjør det enklere visning prosessen med digital elektronikk og gjør dem mer praktisk å bruke på et hjemmenettverk. For ytterligere informasjon, besøk DLNA standarden gjør det mulig å vise og spille av bilder, musikk og videoer lagret i DLNA media server koblet til hjemmenettverket. Trinn 1: Nero Media Hjem Installasjon DLNA funksjonen kan ikke brukes hvis serveren programmet ikke er installert på PCen. Vennligst forberede PCen med den medfølgende Nero Media Hjem software. For mer informasjon om installasjonen, vennligst se vedlegg H. Trinn 2: Koble til et Kablet eller Trådløst Nettverk Se kapittelet Nettverks innstillinger for detaljert konfigurasjon informasjon. Trinn 3: Spill Delte Filer via Media Browser Velg Media Browser ved å bruke Venstre eller Høyre knappene på hodemenyen og trykk på OK knappen. Media Browser vil da vises. DLNA er kun tilgjengelig med Media Browser mappe tilstand. For å aktivere mappe tilstand, går du til Innstillinger fanen i hovedvinduet media browser skjermen og trykker OK. I innstillings muligheter fremheve Vis Stil og endre til Mappe ved å bruke Venstre eller Høyre knappen. Velg ønsket medietype og trykk OK. Dersom deling konfigurasjoner er riktig innstilt, vil følgende OSD meldingen vises etter å ha valgt ønsket medietype. Trykk på OK å vise det valgte nettverket eller USB minne innhold. Hvis du ønsker å oppdatere listen over enheter, trykk på GRØNN knappen. Du kan trykke på MENU for å avslutte. Dersom tilgjengelige nettverk blir funnet, vil de bli listet på denne skjermen. Velg media server eller et nettverk som du vil koble til ved hjelp av or knappene og trykk på OK knappen. Hvis du velger media type som Video og velg en enhet fra menyen for valg, vil en ny meny skjermbilde vises på skjermen som under: Velg Videoer fra denne skjermen for å liste opp alle tilgjengelige videofiler fra det valgte nettverket. For å spille andre media typer fra denne skjermen, må du gå tilbake til hovedsiden Media Browser skjermen og velge medietype som ønsket, og deretter utføre valg av nettverk igjen. Referer til Media Browser USB Avspilling seksjon for mer informasjon om filen avspilling. Undertekst filer fungerer ikke hvis du ser video fra nettverk via DLNA. Du kan bare koble en TV med DLNA til samme nettverk. Hvis det oppstår et problem med DLNA nettverk, må du slå på/av TVen. Trikk tilstand og hopp støttes ikke med DLNA funksjon. FORSIKTIG: Det kan være noen PC-er som ikke kan være i stand til å utnytte den DLNA funksjon på grunn av administrator og sikkerhetsinnstillinger. (for eksempel kontor PCer). Norsk

67 For beste hjemme nettverk streaming med dette settet, bør den medfølgende Nero software bli installert. Internett portal Du kan få tilgang til PORTAL modus ved hjelp av din TV. For å gjøre dette, krever det en aktiv Internettforbindelse. Følg trinnene på Koble til et Kablet/ Trådløst (valgfri) Nettverk avsnittet for å koble din TV til Internett. Når forbindelsen er opprettet, kan du velge eller se portal muligheter. Merk: Bredbånd internett tilkobling er nødvendig for høy kvalitet visning. Sørg for at internett tilkoblingen gjøres ordentlig. Du må angi Land og Språk data korrekt i Første Gangs Installering, for riktig drift av internett portal. Trykk på knappen på fjernkontrollen og portal alternativer for programmet vises. Programvalg vises som malen nedenfor. Tilgjengelige programmenes innhold kan endres avhengig av programmet innholdsleverandøren. HBBTV System HbbTV (Hybrid Broadcast Bredbånd TV) er en ny industristandard som sømløst kombinerer TVtjenester levert via kringkasting med tjenester levert via bredbånd, og også gir tilgang til Internett bare tjenester for forbrukerne ved hjelp tilkoblede TV og set-top-bokser.tjenester levert via HbbTV inkluderer tradisjonelle broadcast TV-kanaler, fange opp tjenester, video-on-demand, EPG, interaktiv reklame, personalisering, stemmegivning, spill, sosiale nettverk og andre multimedia applikasjoner. HbbTV programmer er tilgjengelig på kanaler hvor de er signalisert av kringkasteren (for tiden ulike kanaler på Astra broadcast HbbTV programmer). Kringkasteren markerer ett program som autostart og dette er startet av plattformen automatisk. Autostart programmer er generelt lansert med en liten rød knapp ikonet for å varsle brukeren om at det er en HbbTV program på den kanalen (Formen og plasseringen av den røde knappen avhenger av programmet). Den røde knappen vises for noen og deretter kan forsvinne. Brukeren deretter skal trykke på den røde knappen for å åpne programmet siden. Etter at siden vises brukeren kan gå tilbake til den opprinnelige røde knappen ikonet tilstand ved å trykke på den røde knappen igjen. Brukeren kan veksle mellom den røde knappen ikonet modus og full UI-modus av søknaden via trykke rød knapp. Det bør bemerkes at den røde knappen veksling evne er gitt av applikasjonen og noen applikasjon kan oppføre seg annerledes. Velg en link eller program som bruker Venstre og Høyre eller Opp eller Ned knappene, og trykk OK for å aktivere. Bruk Opp/Ned og Venstre/Høyre for å navigere mellom elementene på Portal skjermen. Trykk OK knappen for å bekrefte ditt valg. Trykk BACK for å gå til forrige skjermen. Trykk EXIT for å avslutte Internett portal tilstand. Merk: Mulig anvendelse avhengige problemer kan være forårsaket av innhold tjeneste leverandøren. Service med røde knappen søknad (hentet fra HbbTV spesifikasjon) Hvis brukeren swicthes til en annen kanal mens en HbbTV program er aktivt (enten i rød knapp ikonet modus eller full UI-modus), kan følgende scenarier oppstå. - Søknaden kan fortsette å kjøre. - Søknaden kan sies opp. - Søknaden kan sies opp og en annen autostart rød knapp programmet kan bli lansert. Norsk HbbTV gjør programmene skal hentes både fra bredbånd eller kringkasting. Kringkasteren kan aktivere begge veier eller en av dem. Hvis platfrom ikke har et operativt bredbåndsforbindelse, kan plattformen fortsatt starte programmer overføres på kringkasting.

68 Autostart røde knappen programmer generelt gi linker til andre programmer. Et eksempel på dette er vist nedenfor. Brukeren deretter kan bytte til andre programmer ved hjelp av lenkene. Søknadene bør gi en måte å avslutte seg selv, er vanligvis knapp 0 brukes til dette. Figur A: Start-bar program a b Figur b: EPG-programmet, er kringkasting video vises nederst til venstre, kan sies opp ved å trykke på 0. HbbTV programmer bruker tastene på fjernkontrollen for å samhandle med brukeren. Når en HbbTV applikasjoner er lansert, er kontroll av noen taster eid av programmet. For eksempel kan numerisk kanalvalg ikke fungere på en teletect program der tallene indikerer tekst-tv-sider. HbbTV krever AV streaming mulighet for plattformen. Det er mange programmer som gir VOD (video på etterspørsel) og reprise-tv-tjenester. Brukeren kan bruke spill, pause, stopp, forover og bakover tastene på fjernkontrollen for å samhandle med AV innhold. Tekst-TV Tekst-TV / Mix: Aktiverer video tekstmodus når du trykker én gang (hvis tilgjengelig på din sending). Trykk X for å se siden. Trykk igjen for å plassere Tekst TV skjermen over programmet (miks). Trykk én gang til for å gå ut av tekst-tv. BACK Indeks: Velger indekssiden for tekst-tv. İ Avslør : Viser skjult informasjon (f.eks. spill løsninger). OK Hold: Holder en tekstside når det passer. Trykk én gang til for å gå videre. / Dele sider: Velger dele sider hvis tilgjengelig når tekst TV er aktivert. P+ / P- og tall (0-9): Trykk for å velge en side. Merk: De fleste TV-stasjoner bruker kode 100 til indeksside. Ditt TV støtter både FASTEKST og TOP tekst systemer. Når disse systemene er tilgjengelige, er sidene delt inn i grupper eller emner. Når FASTEKST systemet er tilgjengelig, vil deler av en Tekst TV side fargekodes og kan velges ved å trykke på de fargede knappene. Trykk på en farget knapp som tilsvarer med dine behov. Fargede skrifter skal vises, og viser deg hvilke fargede knapper som skal brukes når TOP tekst er tilstede. Ved å trykke på eller kommandoer vil be om neste eller forrige side. Digital Tekst TV (Bare Storbritannia) Trykk på knappen. Informasjonen om digital tekst tv vises. Betjene den med fargede knappene, markør knappene å OK knappen. Bruken kan variere noe, avhengig av innholdet av digital tekst-tv. Følg instruksjonene som vises på tekst-tv-skjermen. Når knappen er trykket igjen, vil TV venne tilbake til TV utsending. Norsk

69 Programvareoppgradering TV-en din er i stand til å finne og oppdatere ny programvare gjennom sendingene som blir kringkastet. For utsending kanaler søk, ser tv de tilgjengelige kanalene som er lagret i innstillingene dine. Før programvareoppdatering er det anbefalt å foreta autosøk og oppdatere alle kanaler. 1) Software oppgradering søk via brukergrensesnittet Det er mulig manuelt å sjekke om det er en ny software oppgradering for TV-apparatet. Navigere deg fram gjennom hovedmenyen. Velg Innstillinger og velge Andre Innstillinger menyen. I Andre Innstillinger menyen navigere da til Software Oppgradering og trykk på OK knappen for å åpne Oppgradering Muligheter menyen. I Oppgradering Innstillinger menyen velg Skann etter oppgradering og trykk på OK knappen. Hvis nye oppdateringer blir funnet vil nedlastingen av programvaren ta til. En fremdrifts indikator angir gjenværende nedlastingen pågår. Når nedlastingen er fullført med suksess en melding vises for omstart for å aktivere ny software. Trykk OK for å fortsette med igjenoppstartsprosedyren. 2) Bakgrunn søk å oppgradering tilstand Når TV-en er koblet til Internett, søker den i bakgrunnen for viktige oppgraderinger av programvare. Hvis en kritisk software oppgradering blir funnet laster den ned oppgraderingen lydløst. Når nedlastingen er fullført med suksess vil en melding vises for omstart for å aktivere ny software. Trykk OK for å fortsette med igjenoppstartsprosedyren. 3) 03:00 søk og oppgradering tilstand Hvis Automatisk skanning i Oppgrader Innstillinger menyen er slått til, vil TVen starte opp klokken 03:00 å søke etter utsending kanaler for nyt software oppgradering. Hvis ny programvare blir funnet og lastet ned, vil TVen ha denne neste gang den blir slått på. Merknad om omstart drift: Omstart er det siste trinnet i software oppgradering drift dersom nedlasting av ny programvare er fullført. Under omstarten TV gjør endelig initialisering. I omstart sekvens panel makt er lukket og foran lampen angir aktivitet med å blinke. Etter ca 5 minutter starter TVen opp igjen. Hvis TV-en ikke starter av seg selv etter ca 10 minutter, trekk ut strømtilførselen i ca 10 minutter, og sett den i igjen. TV bør åpne med ny programvare trygt. Hvis du fortsatt ikke kan få TV-jobber, kan du vennligst gjenta trekk og plugge sekvens noen ganger mer. Virker det fremdeles ikke, ta kontakt med servicepersonell. Forsiktig: Mens led blinker under gjennoppstart, ikke plugg ut kontakten på TVen. Dette kan føre til at TVen ikke vil skru seg på igjen, og bare kan behjelpes med servicepersonell. Manuell Software Oppgradering Kontroller at Ethernet kabelen er koblet til TVen. Dersom Ethernet kabelen er koblet til TV, sikre at TVen mottar. Sjekk at det gode er til stede i følgende meny bane: Meny -> Innstillinger -> Nettverk Innstillinger -> Konfigurering Status -> Tilkoplet Gå til fanen Innstillinger fra hovedmenyen og velg Andre innstillinger. Marker software oppgradering og trykk OK. Velg Skann for oppgradering og trykk OK. En OSD skjermen inkludert på fremdrifts linjen vil være synlig under Software oppgradering tittelen. En advarsel vil bli vist på skjermen, om at TV vil bli omstartet. Trykk OK for å ferdigstille oppgraderingen og omstarte TV. Feilsøking og Tips Bilde utholdenhet - ghosting Vennligst merk att innbrenning kan oppstå ved visning av en vedvarende bilde (stillbilde eller pauserte bilder). LCD TVs bilde utholdenhet kan forsvinne etter kort tid. Prøv å slå av TVen for en stund. For å unngå innbrenning, ikke la TV-en vise stillbilde-modus i lengre perioder. Ingen strøm Hvis din TV har ingen strøm, sjekk strømledningen pluggen er koble til strømkontakten. Ingen bilde 1. Har du valgt riktig TV-system? 2. Er TV-apparatet eller antennen plassert i nærheten av eonlys, lydutstyr uten jording, etc.? 3. Fjell eller høye bygninger kan forårsake dobbelt bilde eller "spøkelsebilder". Noen ganger kan bildekvaliteten forbedres ved endre retning på antennen. Er bildet eller Tekst TV ugjenkjennelig? 4. Sjekk om du har lagt inn riktig frekvens. 5. Vennligst still om kanalene. 6. Bildekvaliteten kan bli dårligere når to apparater er koblet til TV-en samtidig. I slike tilfeller bør du koble fra ett av apparatene. Norsk

70 Ingen bilde 1. Manglende bilde betyr at TV-en din ikke mottar noen signaler. Har du valgt riktig knapp på fjernkontrollen? Prøv en gang til. Sørg også for at du har valgt korrekt inngangskilde. 2. Sitter antennen ordentlig i? 3. Er pluggene koblet skikkelig til antennekontakten? 4. Er antennekabelen skadet? 5. Bruker du riktige plugger for å koble til antennen? 6. Dersom du er i tvil, ta kontakt med leverandøren. Ingen lyd 1. Har TV-en blitt satt til dempet lyd? For å avbryte dempning, trykk på knappen eller øke volumet. 2. Lyd kommer kun fra én høyttaler. Er balansen innstilt på en ekstrem? Se avsnittet Lydmeny. Fjernkontroll - fungerer ikke TV-en reagerer ikke lenger på fjernkontrollen. Batteriene kan være oppbrukt, dersom så du kan fortsatt bruke kontrollknappene på TV. ( * Er kun mulig hvis den ikke er blokkert av foreldrekontroll.) Inngangkilder - kan ikke velges 1. Hvis du ikke kan velge en inngangkilde, er det mulig at du ikke har noen enheter koblet til. 2. Kontroller AV-kablene og kontaktene hvis du har prøvd å koble til en enhet. Opptak Utilgjengelig For å ta opp et program må du først koble en USBdisk til din TV mens den er slått av. Du skal da slå på TVen for å aktivere opptaks funksjonen. Ellers vil innspillingen funksjonen ikke er tilgjengelig. Hvis du ikke kan ta opp kan du prøve å slå av TV-en og deretter sette inn USB-enheten enhet mens TV-en er slått av. USB er for treg Vis meldingen USB er for sen vises på skjermen ved start av et opptak, prøv å start opptaket på nytt. Hvis du fremdeles får samme feil, er det mulig at din USB disken ikke oppfyller hastighet. Prøv å koble til en annen USB-disk. Internett-tilkobling Ikke Tilgjengelig / DLNA Tilstand Fungerer Ikke Hvis MAC adressen (en unik identifikator nummer) på din PC eller modemet har blitt permanent registrert, er det mulig at TV ikke kan koble til Internett. I et slikt tilfelle, er MAC adressen autentisert hver gang du kobler til Internett. Dette er en forholdsregel mot uautorisert tilgang. Siden TVen har sin egen MAC adresse, kan Internett-leverandøren ikke validere MAC adressen på din TV. Av denne grunn kan din TV ikke koble til Internett. Kontakt Internett-leverandøren og be om informasjon om hvordan du kobler en annen enhet, for eksempel TV-en, til Internett. Det er også mulig at forbindelsen ikke kan være tilgjengelig på grunn av en brannmur problem. Hvis du tror dette fører til problemet ditt, kan du kontakte internettleverandøren. En brannmur kan være årsaken til en tilkopling og oppdagelses problem mens du bruker TV i DLNA tilstand eller mens du surfer via DLNA. Ugyldig Domene Sørg for at du allerede har logget på din PC med en autorisert brukernavn / passord, og også sørge for at ditt domene er aktivt, før deling av noen filer på ditt DLNA server program på din PC. Hvis domenet er ugyldig, kan dette skape problemer mens du surfer filer i DLNA tilstand. Norsk

71 PC Typiske Visning Tilstander Følgende tabell er en illustrasjon av noen typiske videovisningsmoduser. Din TV støtter kanskje ikke alle oppløsninger. Ditt TV understøtter opp til 1920x1200. Indeks Oppløsning Frekvens 1 640x400 70Hz 2 640x350 85Hz 3 640x400 85Hz 4 640x480 60Hz 5 640x480 66Hz 6 640x480 72Hz 7 640x480 75Hz 8 640x480 85Hz 9 800x600 56Hz x600 60Hz x600 70Hz x600 72Hz x600 75Hz x600 85Hz x624 75Hz x768 60Hz x768 66Hz x768 70Hz x768 72Hz x768 75Hz x768 85Hz x864 60Hz x864 70Hz x864 75Hz x864 85Hz x870 75Hz x768 60Hz x768 60Hz x768 75Hz x768 85Hz x960 60Hz x960 75Hz x960 85Hz x Hz x Hz x Hz x Hz x Hz x Hz x900 60Hz x900 75Hz x Hz x Hz x Hz x Hz Spesifikasjoner TV UTSENDING PAL/SECAM B/G D/K K I/I L/L DIGITAL MOTTAK DVB-T MPEG2 DVB-T MPEG4 HD DVB-T2 MPEG2 DVB-T2 MPEG4 HD DVB-T MHEG-5 Motor (Storbritannia bare) DVB-C MPEG2 DVB-C MPEG4 HD MOTTAR KANALER VHF (BAND I/III) UHF (BAND U) HYPERBAND ANTALL FORINNSTILTE KANALER KANAL INDIKATOR På-Skjerm display RF ANTENNE INNGANG 75 Ohm (ubalansert) DRIFTSPENNING V AC, 50 Hz. LYD Tysk + Nicam Stereo Modell LC-32LE351E LYDUTGANGSKRAFT (W RMS. ) (% 10 THD)2 x 6 STRØMFORBRUK (W) 65 W (maks) PANEL 16:9 Modell LC-39LE351E LYDUTGANGSKRAFT (W RMS. ) (% 10 THD)2 x 8 STRØMFORBRUK (W) 100 W (maks) PANEL 16:9 Norsk

72 Lisens Påminnelser Produsert under lisens fra Dolby Laboratorier. VAREMERKE ERKJENNELSE og dobbel-d-symbolet er varemerker for Dolby Laboratorier. DLNA, DLNA Logo og DLNA CERTIFISERT er varemerker, service merker eller sertifikat merker for Digital Living Network Alliance. "HDMI, HDMI-logoen og High-Definition Multimedia Interface er varemerker eller registrerte varemerker for HDMI Licensing LLC." YouTube og YouTube-logoen er varemerker for Google Inc. Norsk

73 Filformater som støttes for USB Media Browser Media Utvidelse Format Noter Film Musikk dat, mpg, mpeg dat, mpg, mpeg Video Mpeg1,2 MPEG2,H.264, VC1, AVS, MVC Lyd MPEG1/2 Layer 1/2/3, AAC/ HEAAC, AC3/EAC3, LPCM/ ADPCM MPEG1/2 Layer 1/2/3, AAC/ HEAAC, AC3/EAC3, LPCM/ ADPCM.vob MPEG2 MPEG1/2 Layer 1/2/3, AC3, LPCM.mkv.mp4.mov.avi flv MPEG1,2,4, XviD, H.264, VC1,WMV3, Motion JPEG MPEG1,2,4 Xvid H.264, VC1,WMV3, Sorenson H.263 Motion JPEG H.264, Sorenson H.263 MPEG1/2 Layer 1/2/3, AAC/ HEAAC, AC3/EAC3, LPCM MPEG1/2 Layer 1/2/3, AAC/ HEAAC, AC3/EAC3, LPCM/ ADPCM MPEG1/2 Layer 1/2/3, AAC/ HEAAC, AC3/EAC3, LPCM/ ADPCM, WMA MPEG1/2 Layer 1/2/3, AAC/ HEAAC, LPCM/ADPCM 30fps 50Mbit/sec 50fps MVC: 24fps Andre: 30fps 50Mbit/ sec 30fps 50Mbit/sek 50fps 30fps 50Mbit/sec H.264: 50fps Andre: 30fps 50Mbit/sec H.264: 50fps Other: 30fps 50Mbit/ sec H.264: 50fps Other: 30fps 50Mbit/ sec 3gp,3g2 MPEG4, H P 20Mbit/sec asf, wmv.mp3.wav WMA/ASF.m4a/.aac MPEG2,4, XviD, H.264, VC1,WMV3 - MPEG1/2 Layer 1/2/3, AAC/ HEAAC, AC3/EAC3, LPCM, WMA MPEG1 Layer 1/2/3 (MP3) LPCM WMA, WMA Pro AAC, HEAAC 30fps 50Mbit/ sec Foto.jpg.jpeg Standard JPEG MAX WxH = 14592x12288.png.bmp.png Undertittel sub - - srt - - Progressiv JPEG ikke-interlace interlace Opp til 8 MegaByte Norsk

74 Støttede DVI-oppløsninger Når du kobler enheter til TV-kontaktene ved å bruke DVI konverter kabler (medfølger ikke), kan du se følgende informasjon om oppløsning. 56Hz 60Hz 66Hz 70Hz 72Hz 75Hz 640x400 þ 640x480 þ þ þ þ 800x600 þ þ þ þ þ 832x624 þ 1024x768 þ þ þ þ þ 1152x864 þ þ þ 1152x870 þ 1280x768 þ 1360x768 þ þ 1280x960 þ þ 1280x1024 þ þ 1400x1050 þ þ 1440x900 þ þ 1600x x x x1200 þ þ þ þ Norsk

75 Vedlegg: Nero Media Hjem Installasjon For å installere Nero Media Hjem, vennligst gjør som følger: Merk: For å bruke DLNA-funksjon, bør denne software installeres på din PC. 1. Sett Nero Media Hjem installasjons disken i den optiske drev. Nero Multi Installer skjermen med en knapp for å starte installasjonen åpnes automatisk. Hvis nedenfor vinduet vises ikke automatisk, dobbeltklikker du på filen SetupX plassert på Nero Media Hjem installasjons disken. 3. Klikk på Neste knappen. Den integrerte kode vises. Du må ikke endre viste kode. 4. Klikk på Neste knappen. Konsesjonsvilkårene (EULA) vises. 2. Klikk på knappen merket Nero Media Hjem Essentials for å starte installasjonen. Nero Media Hjem installasjons veiviseren vises. Om nødvendig endre installasjons språket fra språkvalgmenyen før du fortsetter. 5. Vennligst les lisensavtalen nøye og velger riktig boksen hvis du godtar betingelsene i avtalen. Installasjonen er ikke mulig uten denne avtalen. 6. Klikk på Neste knappen. Skjermen Velg Installasjons Type vises. Det er mulig å velge mellom Typisk, mening standard installasjon eller Egendefinert installasjon. Brukerdefinert installasjon lar deg bestemme hvilke språk som skal installeres og å velge installasjonen banen. Norsk

76 7. Bruk Vanlig installasjon og klikk på Nesteknappen. Forutsetningene vises. Nero Media Hjem Installasjons veiviseren sjekker tilgjengeligheten av nødvendig tredjeparts programvare på PCen. Dersom søknader mangler de er oppført, og må installeres før du fortsetter installasjonen. 9. Klikk på Neste knappen. Klar for å Starte installasjonen prosessen vises, installasjonen starter og avslutter automatisk. En fremdrifts indikator informerer om fremdriften av installasjonen. 8. Klikk på Installer knappen. Så snart alle forutsetninger er installert, vil Installerknappen endre til en Neste-knappen. 10. Installasjonen er ferdig. Skjermen Hjelp oss å forbedre Nero Software vises. For å kunne tilby en bedre tjeneste, er Nero samle anonyme data til å bestemme hvilke funksjoner som er brukt og hvilke problemer som eventuelt oppstår. 11. Hvis du ønsker å hjelpe ved å delta i den anonyme innsamling av bruks data, velg boksen og klikk på Neste-knappen. Det siste skjermbildet av installasjons veiviseren vises. Norsk

77 12. Klikk på Avslutt knappen. 13. En snarvei som heter Nero Media Hjem 4 er nå plassert på skrivebordet ditt Gratulerer! Du har vellykket installert Nero Media Hjem 4 på PCen. 14. Kør Nero Media Hjem ved å bruke snarveis ikonet. Klikk på Legg til ikonet fra LOKALE MAPPER for å legge mappen du vil dele med nettverket. Velg mappen du vil dele, og klikk START SERVER. 15. Du kan vise alle media typer fra biblioteket. Klikk Oppdater ikonet for å oppdatere. Klikk på STOP SERVER ikonet for å stoppe serveren. Norsk

78 Dimensjonale tegninger (LC-32LE351E) Norsk

79 Dimensjonale tegninger (LC-39LE351E) Norsk

80 Avhending etter endt levetid Norsk

81 Installasjon av stativet (LC-32LE351E) VIKTIG Vennligst les følgende informasjon nøye før du fester stativet til din nye Sharp TV. Installasjon av stativet Før du monterer sammen stativet, kontroller at TV-en ikke er koblet til strømkilden. Legg Sharp TV-en (1) på et mykt, stabilt og flatt underlag, vendt nedover. Plasser stativet (3) på mønstret for monteringen på baksiden av TV-en. Sikre at stativdekselet (3) sitter korrekt og at du kan se skruehullene på baksiden av Sharp TV-en. Plasser stativdekselet (2) på stativet (3). Sikre at stativdekselet (3) sitter korrekt og at du kan se skruehullene på baksiden av Sharp TV-en. Sett IKKE inn skruene før du har festet plastikk formen. Sett inn de fire skruene som følger med og stram dem forsiktig fest inntil stativet er korrekt montert 1. Sharp TV 2. Stativdeksel 3. Stativ Norsk

82 Installasjon av stativet (LC-39LE351E) VIKTIG Vennligst les følgende informasjon nøye før du fester stativet til din nye Sharp TV. Installasjon av stativet Før du monterer sammen stativet, kontroller at TV-en ikke er koblet til strømkilden. Legg Sharp TV-en (1) på et mykt, stabilt og flatt underlag, vendt nedover. Plasser stativet (3) på mønstret for monteringen på baksiden av TV-en. Sikre at stativdekselet (3) sitter korrekt og at du kan se skruehullene på baksiden av Sharp TV-en. Plasser stativdekselet (2) på stativet (3). Sikre at stativdekselet (3) sitter korrekt og at du kan se skruehullene på baksiden av Sharp TV-en. Sett IKKE inn skruene før du har festet plastikk formen. Sett inn de fire skruene som følger med og stram dem forsiktig fest inntil stativet er korrekt montert 1. Sharp TV 2. Stativdeksel 3. Stativ Norsk

83 Installasjon av stativet VIKTIG Vennligst les følgende informasjon nøye før du fjerner stativet fra din Sharp TV. Installasjon av stativet Før du fjerner stativet, kontroller at TV-en ikke er koblet til strømkilden. Legg Sharp TV-en på et mykt, stabilt og flatt underlag, vendt nedover. Skru forsiktig de fire skruene som fester foten og fjerne skruene når de er helt skruet ut. Fjern stativet og plastikkstøpingen forsiktig fra panelet LC-32LE351E LC-39LE351E Norsk

84 Skrue Dimensjoner Veggmontering Skruens lengde = A+B Skru Skap Veggmontering vinkel MODELL VESA TIL PRODUKTET MIN. / MAX. Skruelengde (en lengde) LC-22LE250E/V/K 75 x 75 (W x H) M4 X 6 / M4 X 10 LC-24LE250E/V/K-BK LC-24LE250E/V/K-WH 75 x 75 (W x H) M4 X 6 / M4 X 10 LC-24DV250E/V/K 75 x 75 (W x H) M4 X 6 / M4 X 10 LC-32LE350E/V-BK LC-32LE350E/V-WH LC-32LE351E/K-BK LC-32LE351E/K-WH LC-32LE352E-BK LC-32LE352E-WH 200 x 100 (W x H) M4 X 6 / M4 X 10 LC-39LE350E/V-BK LC-39LE350E/V-WH LC-39LE351E/K-BK LC-39LE351E/K-WH LC-39LE352E-BK LC-39LE352E-WH 400 x 200 (W x H) M6 X 10 / M6 X 14 Norsk

85 Sisältö TV - Toiminnot Arvoisa SHARP-asiakas Esittely Tärkeitä turvallisuusohjeita Turvallisuusohjeet Ympäristötietoa Pakkauksen sisältö TV:n katselu TV:n ohjauspainikkeet ja sen käyttö TV.n kaukosäätimen tarkasteleminen Ehdollisen pääsymoduulin käyttö Valmiustilan huomautukset Kaukosäätimen paristojen asentaminen Kytke virta & antenni/kaapeli Päälle/Pois kytkeminen TV:n kytkeminen päälle TV:n kytkeminen valmiustilaan TV:n kytkeminen pois päältä Ensiasetus Antenniasennus Kaapeliasennus Media-toisto USB-tulon kautta Mediaselainvalikko VALIKKO-painikkeen käyttö Mediaselain-tilassa Kuvakoon muuttaminen: Kuvan formaatit Kanavalistan käyttäminen Kanavalistan lajittelu Pikavalikko Valikko-ominaisuudet ja -toiminnot Valikko-ominaisuudet ja -toiminnot Valikko-ominaisuudet ja -toiminnot Elektroninen ohjelmaopas (EPG) Ohjelmavalinnat Ohjelman tallennus Ajanvaihtotallennus Välitön tallennus Tallennettujen ohjelmien katsominen Tallennusten kirjasto Tallennuskokoonpano Liitäntään toiminnot Liittäminen lankaverkkoon Liittäminen langattomaan verkkoon Verkkoasetusten mukauttaminen Langallisen laitteen asetukset Verkkotyyppi Kokoonpanon tila IP-osoite Lankaverkkoasetusten konfigurointi lisäasetukset-tilassa Langattoman laitteen asetusten muuttaminen (lisävalinta) Suomi Tiedot Liittäminen matkapuhelimeen WiFi:n kautta (lisävaruste) Liitäntään Vianetsintä Langaton verkko ei käytettävissä Yhteys on hidas Keskeytyksiä toiston aikana tai hidas liike DLNA-verkkopalvelun käyttö Vaihe 1: Nero Media Home -asennus Vaihe 2: Liittäminen lanka- tai langattomaan verkkoon Vaihe 3: Jaettujen tiedostojen toisto Mediaselaimella Internet portaali HBBTV-järjestelmä Teksti-TV Digitaalinen Teksti-TV (vain Iso-Britannia) Ohjelmapäivitys Vianmääritys ja vihjeitä Kuvan pysyvyys - haamukuva Ei virtaa Heikko kuvalaatu Ei kuvaa Ei ääntä Kaukosäädin - ei toimi Sisääntulo lähteitä - ei voi valita Tallennus ei käytettävissä USB on liian hidas Internet-yhteys ei ole käytettävissä / DLNA-tila ei toimi Virheellinen toimialue PC tyypilliset näyttötilat Tekniset tiedot Lisenssitiedot Tuetut tiedostomuodot USB-Mediaselaimessa Tuetut DVI Resoluutiot Liite: Nero MediaHome -asennus Mittapiirrokset (LC-32LE351E) Mittapiirrokset (LC-39LE351E) Loppuhävittäminen Jalustan asennus (LC-32LE351E) Jalustan asennus (LC-39LE351E) Jalustan irrotus Ruuvi Mitat Seinäkiinnitys

86 ERITYISHUOMAUTUS U.K.:SSA OLEVILLE KÄYTTÄJILLE Tämän tuotteen verkkojännitejohtoon on liitetty ei-uudelleenjohdotettava (puristettu) pistotulppa sisältäen 5 A sulakkeen. Jos sulake tulee vaihtaa, täytyy käyttää BSI- tai ASTA-hyväksyttyä BS 1362 merkittyä sulaketta tai ja saman arvoista kuin yllä, mikä myös osoitetaan pistotulpan nastan etupuolella. Kiinnitä sulakkeen suoja aina sulakkeen vaihtamisen jälkeen. Älä käytä pistoketta sulakesuojan ollessa poissa. Jos epätodennäköisessä tapauksessa kodissasi oleva pistorasia ei ole yhteensopiva toimitetun pistokkeen kanssa, katkaise verkkovirtapistoke ja asenna sopivan tyyppinen pistoke. VAARA: Poisleikatussa pistokkeessa oleva sulake tulee poistaa ja poisleikattu pistoke tuhota välittömästi sekä hävittää turvallisella tavalla. Missään tapauksessa poisleikattua pistoketta ei saa laittaa sisään mihinkään 5 A pistorasiaan, jolloin voi tapahtua vakava sähköisku. Sopivan pistokkeen verkkojohtoon asentamista varten noudata alla olevia ohjeita: IMPORTANT: Virtajohdon johdot ovat väriltään seuraavat: Sininen: Neutraali Ruskea: Jännitteellinen Koska johtojen värit tuotteen verkkovirtajohdossa eivät ehkä vastaa värillisiä merkkauksia pistokkeessasi olevien liittimien kanssa, etene seuraavasti: Sininen johto on liitettävä liittimeen joka on merkitty N tai on musta. Ruskea johto on liitettävä liittimeen, joka on merkitty L tai on punainen. Varmista, että ei ruskea eikä sininen johto ole liitetty maaliittimeen kolminapaisessa pistokkeessasi. Ennen pistokkeen suojan vaihtamista, että: Jos uusi asennettu pistoke sisältää sulakkeen, sen arvo on sama kuin poisleikatusta pistokkeesta irrotetetulla sulakkeella. Punoksen nauhapinne on kiinnitetty verkkovirtajohdon vaipan yli, eikä yksinkertaisesti vaippajohtimen yli. JOS ON VAIKEUKSIA, OTA YHTEYS PÄTEVÄÄN SÄHKÖASENTAJAAN. Suomi

87 TV - Toiminnot Kauko-ohjaimella varustettu väri LCD-TV. Täysin integroitu digitaali(dvb-t-t2/c). HDMI-liittimet digitaalivideolle ja -äänelle.tämä liitäntä on suunniteltu myös teräväpiirtosignaalien käyttöön. USB sisääntulo. Ohjelmoi tallennus. Ohjelmoi ajanvaihto ohjelmaa. OSD-valikkojärjestelmä. Scart-liitin ulkoisille laitteille (kuten video, videopelit, äänijärjestelmät jne.) Stereoäänijärjestelmä. Teksti-TV, pikateksti, TOP-teksti. Kuulokkeiden liitäntä Automaattinen ohjelmointijärjestelmä. Manuaalinen eteenpäin- ja taaksepäinviritys. Automaattinen virrankatkaisu kuuden tunnin jälkeen. Uniajastin. Lapsilukko. Automaattinen mykistys kun ei lähetystä. NTSC-toisto. AVL (Automaattinen äänenvoimakkuuden rajoitus). PLL (Taajuushaku). Tietokoneen syöttö. Plug&Play Windows 98:lle, ME:lle, 2000:lle, XP:lle, Vista:lle, Windows 7:lle. Pelitila (lisävaruste). Kuva pois -toiminto. Ethernet (LAN) Internetin liitäntään ja palveluihin n WiFi-tuki (lisävaruste). HbbTV. DLNA Arvoisa SHARP-asiakas Kiitoksia SHARP LCD-väri-TV-tuotteen ostamisesta. Varmistaaksesi tuotteesi turvallisen ja moitteettoman toiminnan, lue huolellisesti Tärkeitä turvallisuusohjeita ennen tämän tuotteen käyttämistä. Esittely Lue käyttöohje ennen laitteen käyttöä, vaikka olisit tottunut käyttämään sähkölaitteita. Huomioi etenkin TURVALLISUUSOHJEET. Säilytä käyttöohje tulevia tarpeita varten. Kun laite myydään tai annetaan pois, on käyttöohjeet myös annettava mukaan. Kiitos tämän tuotteen valinnasta. Käyttöohje auttaa TV:n käytössä. Lue käyttöohje huolellisesti ennen TV:n käyttöä. Säilytä käyttöohje turvallisessa paikassa, jotta voisit katsoa ohjeita tulevaisuudessa. Tämä laite on tarkoitettu TV-ohjelmien vastaanottamiseen ja näyttämiseen. Eri liitännät tekevät lisänäyttölaitteiden, kuten (vastaanotin, DVDsoitin, DVD-tallennin, Videonauhuri, tietokone, jne.) liittämisestä mahdollista. Laitetta tulee käyttää vain sisätiloissa. Laite on tarkoitettu vain kotikäyttöön eikä sitä tule käyttää teollisiin tai kaupallisiin tarkoituksiin. Emme ota vastuuta periaatteessa, jos laitetta ei ole käytetty sen käyttötarkoitukseen tai sitä on muokattu luvattomalla tavalla. LCD TV:n käyttö ääriolosuhteissa voi vaurioittaa laitetta. Piirrokset ja OSD tässä käyttöohjekirjassa ovat selitystarkoituksiin, ja ne voivat hiukan poiketa todellisista toiminnoista. Tässä käyttöohjessa käytetyt esimerkit perustuvat kokonaan malliin LC-32LE351E / LC-39LE351E. Suomi

88 Tärkeitä turvallisuusohjeita Puhdistaminen Irrota verkkovirtajohto pistorasiasta ennen tuotteen puhdistamista. Käytä kosteaa liinaa tuotteen puhdistamiseen. Älä käytä nestemäisiä tai suihkepesuaineita. Käytä pehmeää kosteaa liinaa näyttöruudun kevyeeseen pyyhkimiseen sen ollessa likainen. Kuvaruudun suojaamiseksi älä käytä kemiallisia aineita sisältävää liinaa puhdistamisessa. Kemikaalit voisivat aiheuttaa vaurion tai säröjä TV-vastaanottimeen. Vesi ja kosteus Älä käytä tuotetta veden läheisyydessä kuten kylpyamme, pesuallas, astianpesuallas, pyykin pesuvati, uima-allas eikä kosteassa kellarikerroksessa. Älä laita maljakoita tai mitään muita vedellä täytettyjä astioita tämän tuotteen päälle. Vettä voi roiskua tuotteen päälle aiheuttaen tulipalon tai sähköiskun. Jalusta Älä laita tuotetta epävakaaseen kärryyn, jalustalle, kolmijalalle tai pöydälle. Näin tekeminen aiheuttaa tuotteen putoamisen, mikä johtaa vakaviin henkilövammoihin sekä tuotteen vaurioitumiseen. Käytä valmistajan suosittelemaa tai tuotteen mukana myytyä kärryä, jalustaa, kolmijalkaa, telinettä tai pöytää. Kun tuote asennetaan seinälle, varmista, että noudatat valmistajan ohjeita. Käytä vain valmistajan suosittelemaa laitteistoa. Kun kärryyn laitettu tuote sijoitetaan uudestaan, se täytyy siirtää äärimmäisen varovasti. Äkilliset pysäytykset, liiallinen voima ja epätasainen lattiapinta voivat aiheuttaa tuotteen putoamisen kärrystä. Tuuletus Tuuletusaukot ja muut kotelossa olevat reiät on suunniteltu tuuletusta varten. Älä peitä tai tuki näitä aukkoja ja reikiä, koska riittämätön tuuletus voi aiheuttaa ylikuumenemista ja/tai lyhentää tuotteen kestoikää. Älä laita tuotetta vuoteeseen, sohvalle, matolle tai samanlaiselle pinnalle, koska ne voivat tukkia tuuletusaukkoja. Tätä tuotetta ei ole suunniteltu sisään asennettavaksi; älä laita tuotetta suljettuun paikkaan kuten kirjahylly tai teline, ellei kunnollista tuuletusta järjestetä tai valmistajan ohjeita ei noudateta. Tässä tuotteessa käytetty LCD-paneeli on tehty lasista. Siksi se voi rikkoutua, kun tuote pudotetaan tai siihen kohdistuu isku. Jos LCD-paneeli on rikkoutunut, ole huolellinen, ettei rikkoutunut lasi aiheuta vammoja. Lämmönlähteet Pidä tuote poissa lämmönlähteistä kuten patterit, lämmittimet, uunit ja muut lämpöä kehittävät tuotteet (mukaan lukien vahvistimet). Tulipalon estämiseksi älä milloinkaan laita minkään tyyppistä kynttilää tai avoimia liekkejä TVvastaanottimen päälle tai lähelle. Tulipalon tai iskun vaaran estämiseksi älä laita verkkovirtajohtoa TV-vastaanottimen tai muiden raskaiden esineiden alle. Kuulokkeet Älä aseta äänenvoimakkuutta korkealle tasolle. Kuuloasiantuntijat neuvovat olemaan pitkän ajan kuuntelemista vastaan korkeilla äänenvoimakkuuden tasoilla. Älä näytä pysäytyskuvaa pitkää aikaa, koska tämä voisi aiheuttaa jälkikuvan jäämisen. Virrankulutusta tapahtuu aina pääpistokkeen ollessa liitettynä. Huolto Älä yritä itse huoltaa laitetta. Suojien poistaminen voi altistaa sinut korkealle jännitteelle ja muihin vaarallisiin olosuhteisiin. Pyydä pätevää henkilöä suorittamaan huollon. LCD-TV on korkeateknologinen laite tarjoten loistavan kuvalaadun. Suuresta pikselimäärästä johtuen joskus muutama toimimaton pikseli voi näkyä ruudulla kiinteänä sinisenä, punaisena tai vihreänä pisteenä. Tämä on tuotteen määrittelyjen sisällä, eikä se muodosta vikaa. Varotoimet TV:tä kuljetettaessa TV:tä kuljetettaessa älä milloinkaan kanna sitä kaiuttimista kiinni pitämällä. Varmista aina, että kaksi henkilöä kantaa TV:tä pitäen kiinni kaksin käsin käsi TV:n kummallakin puolella. VAROITUS Tulipalon ehkäisemiseksi pidä kynttilät tai muut avotulet poissa tästä tuotteesta aina. Suomi

89 Turvallisuusohjeet Lue seuraavat turvallisuusohjeet huolellisesti. Virtalähde TV-vastaanotinta tulee käyttää vain V AC, 50Hz pistorasiasta. Varmista, että olet valinnut oikean jännitteen. Virtajohto Älä aseta laitetta, huonekalua jne. virtajohdon päälle, tai litistä johtoa. Käsittele johtoa pistokkeesta. Älä irrota vetämällä johdosta, äläkä koskaan koske johtoon märillä käsillä, koska tämä voi johtaa oikosulkuun tai sähköiskuun. Älä tee solmua johtoon tai sido sitä yhteen muiden johtojen kanssa. Virtajohto tulee sijoittaa siten, ettei sen päälle astuta. Viallinen virtajohto voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. Jos johto on vioittunut ja se täytyy vaihtaa, vain ammattitaitoinen henkilö saa suorittaa vaihdon. Kosteus ja vesi Älä käytä laitetta kosteissa tiloissa (vältä käyttämästä kylpyhuoneessa, keittiön tiskialtaan tai pesukoneen lähellä). Älä altista laitetta sateelle tai vedelle, koska tämä voi olla vaarallista, äläkä myöskään aseta nesteellä täytettyjä esineitä, kuten kukkamaljakoita sen päälle. Vältä valumia tai roiskeita. Jos jokin kova esine tai nestettä kaatuu TV:n päälle, irrota virtajohto ja anna pätevöityneen huoltohenkilön tarkastaa laite ennen käyttöä.. Puhdistaminen Irrota TV verkkovirrasta ennen puhdistamista. Älä käytä nestemäisiä tai suihkepesuaineita. Käytä pehmeää kuivaa kangasta. Tuuletus Vastaanottimessa olevat raot ja aukot on tarkoitettu tuuletukseen ja luotettavan toiminnan takaamiseen. Estääksesi ylikuumentumisen, älä peitä näitä aukkoja millään tavalla. Kuumuus ja liekit Vastaanotinta ei tule asettaa tulen tai erittäin kuumien lämpölähteiden, kuten sähkölämmittimien lähelle. Varmista, ettei avotulta, kuten kynttilöitä, aseteta TV:n päälle. Paristoja ei saa altistaa kuumuudelle, kuten auringonvalolle, tulelle, jne. Ukonilma Irrota laite verkkovirrasta ukonilmalla ja laitteen ollessa pois käytöstä pidemmän aikaa. Varaosat Varaosia vaihdettaessa varmista, että korjausta suorittava henkilö käyttää valmistajan määrittämiä osia tai osia joiden tekniset ominaisuudet ovat samat kuin alkuperäisten osien. Väärät varaosat voivat johtaa tulipaloon, sähköiskuun tai muihin vaaroihin. Huolto Jätä kaikki huoltotoimet ammattitaitoiselle henkilölle. Älä avaa kantta itse, koska tämä voi johtaa sähköiskuun Hävittäminen Pakkausmateriaali on kierrätyskelpoista. Pakkausmateriaalit, esimerkiksi muovikelmu, tulee pitää lasten ulottumattomissa. Mitään paristoja, mukaan lukien paristot, jotka eivät sisällä raskasmetalleja, ei saa hävittää kotitalousjätteiden mukana. Hävitä paristot ympäristöystävällisesti. Ota selvää aluettasi koskevista laillisista seikoista. Älä yritä ladata paristoja uudellee, siinä on räjähdysvaara. Vaihda vain samantyyppisiin tai vastaaviin paristoihin. Tämä merkki tuotteessa tai sen pakkauksessa tarkoittaa, että sähkö- ja elektroniikkaosat, niiden käyttöiän jälkeen, tulee hävittää erillään kotitalousjätteistä. Euroopan unionissa on erilliset kierrätysjärjestelmät. Kysy lisätietoja paikalliselta viranomaiselta tai liikkeestä josta ostit tuotteen. Laitteen irrottaminen TV kytketään irti verkkovirrasta irrottamalla virtajohto, joten tämän tulee olla helposti käytettävissä. Kuulokkeiden äänenvoimakkuus Liiallinen äänenpaine kuulokkeista voi heikentää kuuloa. Asennus Loukkaantumisien välttämiseksi laite on asennettava kunnolla seinään asennusohjeiden mukaisesti (jos tämä vaihtoehto on käytettävissä). LCD-ruutu LCD-paneeli on korkeateknologinen tuote, jonka noin miljoona transistoria tarjoaa erinomaisen kuvanlaadun. Joskus muutama toimimaton pikseli voi näkyä ruudulla kiinteänä sinisenä, punaisena tai vihreänä pisteenä. Huomaa ettei tämä vaikuta laitteen toimintaan. Varoitus! Älä jätä TV:tä valmiustilaan tai päälle lähtiessäsi ulos. Suomi

90 Liittäminen TV:n jakeluverkkoon (Kaapeli- TV jne.) virittimestä Rakennuksen verkkovirtaan tai toisen laitteen kautta suojamaadoitettuun pistokkeeseen ja koaksiaalikaapelin kautta TV:n jakelujärjestelmään liitetty laite, voi jossakin tapauksissa muodostaa tulipalovaaran. Liitäntä kaapeliverkkoon on siksi suoritettu sähköeristyksen antavan laitteen kautta tietyn taajuusalueen alla (galvaaninen eristin, katso EN ). Huomautus: HDMI-liitäntä PC:n ja TV:n välillä voi aiheuttaa radiohäirintää missä tapauksessa suositellaan VGA(DSUB-15)-liitännän käyttämistä. Sähkölaitteet eivät ole lasten leikkikaluja. Älä koskaan anna lasten käyttää mitään sähkölaittetta yksin. Lapset eivät aina osaa tiedostaa mahdollisia vaaroja. Paristot / akut voivat olla hengenvaarallisia nieltyinä. Säilytä paristot pienten lasten ulottumattomissa. Jos paristo niellään, ota yhteyttä lääkäriin välittömästi. Pidä myös pakkausmuovit lasten ulottumattomissa. Tukehtumisvaara. Valmiustila-/virtapainike ei kytke laitetta irti verkkovirrasta. Tämän lisäksi laite kuluttaa virtaa valmiustilassa. Laitteen irrottamiseksi verkkovirrasta, on virtapistoke irrotettava pistorasiasta. Laite on asennettava niin, että virtapistoke voidaan irrottaa helposti hätätilanteessa. Tulipalovaaran ehkäisemiseksi, tulee virtajohto irrottaa, jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan, esim. loman aikana. HDMI, HDMI logo, ja High Definition Multi Media Interface ovat HDMI licensing, LLC. -tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä HD TV 1080p Logo on DIGITALEUROPE :n tavaramerkki.. DVB logo on Digital Video Broadcasting DVB project:in rekisteröity tavaramerkki. Suomi

91 Ympäristötietoa Tämä televisio on suunniteltu kuluttamaan vähemmän energiaa ympäristön säästämiseksi. Autat säästämään luontoa ja rahaa sähkölaskussa, tämän TV:n tehokkaiden energiansäästötoimintojen avulla. Vähentääksesi energiankulutusta sinun tulee suorittaa seuraavat vaiheet: Käytä Virransäästötilaa, joka sijaitsee Kuvaasetusvalikossa. Jos asetat Virransäästötilaksi Eco, TV kytkeytyy energiansäästötilaan ja sen valotaso alenee optimitasolle. Huomaa, että osa kuva-asetuksista ei ole käytössä TV:n ollessa Virransäästötilassa. Pakkauksen sisältö LED TV Jos valitaan Kuva pois päältä, Kuvaruutu on pois päältä 15 sekunnin ajan. viesti ilmestyy kuvaruutuun. Valitse PROCEED ja paina OK jatkamiseksi. Kuvaruutu on pois päältä 15 sekunnin ajan. Jos kytket Virransäästötilan pois, Kuva-tila asettuu automaattisesti Dynaaminen-tilaan. Kun TV ei ole käytössä, sammuta se virtakytkimestä tai irrota TV:n pistoke. Tämä vähentää energian kulutusta. Kytke virta pois, jos matkustat pidemmäksi ajaksi pois. Suosittelemme virransäästötilan käyttöä virrankulutuksen vähentämiseksi.. Suosittelemme myös, että irrotat TV:n virtapistokkeesta säästääksesi enemmän energiaa, kun et käytä TV:tä. Auta ympäristön pelastamisessa seuraavalla tavalla. Korjaustiedot Jätä kaikki huoltotoimet ammattitaitoiselle henkilölle. Vain valtuutettu huoltomies saa korjata TV:n. Kysy lisätietoja paikallisesta liikkeestä josta ostit tuotteen. Kaukosäädin Paristot: 2 X AAA Käyttöohje Pikaopas Nero media home CD 1 X Video & ääniliitäntäkaapeli Huom.: Tarkasta lisävarusteet oston jälkeen. Tarkasta, että kaikki lisävarusteet ovat mukana. Valmistajan spesifikaatio tukee tiedonvaihtoa kaapelipituudet pitää olla lyhyemmät kuin 3 m. Suomi

92 TV:n katselu LC-32LE351E LC-39LE351E TV:n ohjauspainikkeet ja sen käyttö LC-32LE351E / LC-39LE351E TV/AV + P/CH + 1. Valmiustilanäppäin 2. TV/AV-painike 3. Ohjelma ylös/alas painikkeet 4. Äänenvoimakkuus ylös/alas -painikkeet, katkaisinta käytetään TV:n avaamiseen ja sammuttamiseen Suomi

93 TV.n kaukosäätimen tarkasteleminen 1. Valmiustila / On 2. Kanavalista 3. Äänenvoimakkuus Ylös/Alas 4. Valikko Päällä/Pois 5. Ok / Vahvista 6. Palaa/takaisin 7. Internet portaali 8. Oma painike 1 / YouTube (*) 9. Oma painike 2(**) 10. Väripainikkeet (Punainen/vihreä/keltainen/ sininen) 11. Mono-Stereo Dual I-II / Nykyinen kieli 12. Pikakelaus (Mediaselaimen videotilassa) 13. Tauko (Mediaselaimen tilassa) / Ajanvaihtotallennus 14. Ohjelman tallennus 15. Toisto, (Mediaselaimen videotilassa) 16. Pysäytä (Mediaselaintilassa) 17. Pikakelaus eteenpäin (Mediaselaimen videotilassa) 18. Tekstitys päällä-pois/tekstitys (Mediaselaimen videotilassa) 19. Kuvakoko 20. Teksti-TV - Sekoita 21. Mediaselain 22. Elektroninen ohjelmaopas 23. Poistu 24. Navigointinäppäimillä 25. Ponuka zapnutá/vypnutá 26. Ohje / Näytä (Teksti-TV tilassa) 27. Ohjelma ylös/alas 28. Mykistä 29. Edellinen ohjelma / Nyt (EPG-tilassa) 30. Numeropainikkeet 31. AV/ lähde HUOM: Kaukosäätimen käyttöalue on noin 7 m / 23 ft. Oman painikkeen käyttö 1(*) Tämän painikkeen päätoiminto on ajaa YouTube-linkki. Jos kuitenkin haluat muuttaa tämän toiminnon, voit painaa PAINIKKEENI 1 viiden sekunnin ajan, kun olet haluamallasi lähteellä, kanavalla tai linkillä, kunnes "PAINIKKEENI ON ASETETTU" viesti näkyy näytöllä. Tämä vahvistaa, että valittu OMA PAINIKE on nyt liitetty valittuun toimintoon. Huomaa, että jos suoritat asennuksen ensimmäistä kertaa, PAINIKKEENI 1 palaa oletustoimintaan. Oman painikkeen käyttö 2(**) Paina MY BUTTON 2:ta viiden sekunnin ajan ollessasi haluamallasi lähteellä, kanavalla tai linkillä, kunnes MY BUTTON IS SET (MY BUTTON ON ASETETTU)-viesti näkyy kuvaruudulla. Tämä vahvistaa sen, että valittu MY BUTTON on nyt liitetty valittuun toimintoon. Suomi

94 Yhteyksien tarkasteleminen Liitin Tyyppi Kaapelit Laite Scart Liittäminen (takaisin) VGA Liittäminen (takaisin) AV SIVULLA PC/YPbPr Audio Liittäminen (sivu) Video/ ääniliitäntäkaapelin sisääntuloliittimiin (Mukana tullut) PC-äänikaapeli (ei sisälly toimitukseen) HDMI Liittäminen (takaisin) SPDIF Liittäminen (takaisin) AV SIVULLA Sivu AV Liittäminen (sivu) AV-liitäntäkaapeli (sisältyy) KUULOKKEET Kuulokkeet Liittäminen (sivu) USB Liittäminen (sivu) CI Liittäminen (sivu) HUOM: Kytkiessä laitetta Side AV-sisääntulon kautta, on käytettävä mukana tulevat liitäntäkaapelit jotta yhteys toimii. Katso yllä olevat kuvat. YPbPr-tilaa voidaan käyttää YPbPr-ulostuloon sisältävän laitteen liittämiseen PC-sisääntulon kautta YPbPr - PC kaapelilla. (YPbPr-PC kaapeli ei sisälly toimitukseen) Kun liitännät ovat valmiit, siirry YPbPr-lähteeseen. Kytket tietokoneen äänen päälle käyttämällä PC/YPBPR AUDIO CONNECTION WHITE & RED-tuloja. Jos ulkoinen laite on kytketty SCART-liittimeen, TV siirtyy automaattisesti AV-tilaan. Kun DTV-kanavia vastaanotetaan (Mpeg4 H.264)tai Mediaselaintilassa, ei ulostulo ole käytettävissä scart-liitännästä. Käytettäessä seinäasennussarjaa (lisävaruste) suosittelemme, että liität kaikki johdot takaliitäntöihin ennen asennusta seinälle. Liitä tai poista CI-moduuli vain, kun TV on POIS PÄÄLTÄ. Katso moduulin ohjekäsikirjaa asetustietojen vuoksi. Liitä CAM ja sitten katselukortti korttipaikkaan, joka löytyy TV:n takaosan liitäntäsuojasta. Tulee liittää oikein, sitä ei voida laittaa täysin väärin päin. CAM tai TV voivat vaurioitua, jos CAM työnnetään sisään liian voimakkaasrti. Suomi

95 Ehdollisen pääsymoduulin käyttö TÄRKEÄÄ: Liitä tai poista CI-moduuli vain, kun TV on POIS PÄÄLTÄ. Voidaksesi katsoa määrättyjä digitaalikanavia, ehdollinen pääsymoduuli (CAM) saattaa olla tarpeen. Tämä moduuli on liitettävä TV:n CI-korttipaikkaan. 1. Hanki salauksenpurkumoduuli (CAM) ja kortti lähetysyhtiöltä ja asenna ne TV-vastaanottimeen seuraavalla tavalla. 2. Liitä CAM ja sitten katselukortti korttipaikkaan, joka löytyy TV:n takaosan liitäntäsuojasta. 3. CAM tulee liittää oikein, sitä ei voida laittaa täysin väärin päin. CAM tai TV voivat vaurioitua, jos CAM työnnetään sisään liian voimakkaasti. 4. Liitä virtajohto, kytke TV päälle ja odota hetki kortin aktivoitumista. 5. Jos moduulia ei ole asennettu, Ei tavallisen käyttöliittymän moduulia havaittu viesti tulee ruutuun. Katso moduulin ohjekäsikirjaa asetustietojen vuoksi. Valmiustilan huomautukset Jos televisio ei ota vastaan mitään tulosignaalia (esim. antenni- tai HDMI-lähteestä) 5 minuutin ajan, televisio kytkeytyy valmiustilaan. Kun kytket television seuraavan kerran päälle, seuraava viesti tulee näyttöön: Kun aika täyttyy, ja TV:tä ei käytetä kyseisenä aikana, TV sammuu. Sammuta TV valitsemalla KYLLÄ. Valitse EI perumiseksi. jos valikossa on kyseinen vaihtoehto Kuva siirtyy TV-tilaan. Jos televisio on jätetty päälle eikä siihen ole koskettu 4 tuntiin, laite kytkeytyy valmiustilaan. Kun kytket seuraavan kerran päälle, seuraava viesti tulee näyttöön: Suomi

96 Kaukosäätimen paristojen asentaminen. 1. Nosta kaukosäätimen takapuolella oleva kansi varovasti ylöspäin. 2. Asenna kaksi AAA-paristoa. Varmista että pariston + ja merkinnät ovat samalla puolella (huomioi oikea napaisuus). 3. Asenna kansi paikalleen. TV:n kytkeminen valmiustilaan Kytkeäksesi TV:n matalalle teholle valmiustilaan paina painiketta kauko-ohjaimesta tai TV:stä. Huomautus: Kun TV on valmiustilassa, valmiustilan LED-valo voi vilkkua ilmaisten, että toiminnot kuten Valmiustilahaku, Päivityslataus tai Ajastin ovat aktivoituja. TV:n kytkeminen pois päältä Kytke painike näytön alla oikealla puolella asentoon 2 kuvan mukaisesti verkkovirrasta, LED sammuu. Ensiasetus, eristääksesi TV:n Kun TV kytketään päälle ensimmäistä kertaa, "Kielen valinta"-valikko ilmestyy kuvaruutuun. Viesti "Tervetuloa, ole hyvä ja valitse kieli! on näkyy kaikilla kielillä aakkosjärjestyksessä. Kytke virta & antenni/kaapeli IMPORTANT: TV on suunniteltu käytettäväksi V AC, 50 Hz pistorasiassa. Otettuasi TV:n ulos pakkauksesta, anna sen saavuttaa huonelämpötila ennen kuin kytket sen verkkovirtaan. Liitä virtakaapeli päävirtaistukan ulostuloon. Antenni / Kaapeli HDMI2 HDMI3 SPDIF VGA Päälle/Pois kytkeminen TV:n kytkeminen päälle Liitä virtapistoke V AC, 50 Hz pistorasiaan. Siirrä -painike näytön alla oikealla asentoon niin, että TV kytkeytyy valmiustilaan. Valmiustilan LED-valo syttyy. Kytkeäksesi TV:n valmiustilasta päälle suorita jokin seuraavista: Paina -näppäintä, P+ / P- tai numeronäppäintä kauko-ohjaimessa. Paina TV:n TV kytkeytyy päälle. tai P/CH+/- painiketta. Huomautus: Paina joko P+ / P- painikkeet kaukosäätimestä tai P/CH+/- -näppäintä kaukosäätimestä tai TV:stä, jolloin viimeksi käytössä ollut tila kytkeytyy päälle. Paina tai painiketta valitaksesi haluamasi kieli, valitse OK-painikkeella. Ensiasetus ilmestyy kuvaruutuun. Paina tai painiketta ja valitse haluamasi maa ja paina painiketta ja valitse Hakutyyppi. Käytä tai -painiketta halutun hakutyypin asettamiseksi. Käytettävissä olevat hakutyypit ovat digitaali ja analogi, vain digitaali ja vain analogi. Asetuksen jälkeen, paina valitaksesi Teksti-TV:n kieli. Käytä tai painiketta Teksti- TV:n kielen asettamiseksi ja valitse Skannaa salattu tai painikkeen avulla. Voit asettaa Etsi salattuja kanavia Kyllä-kohtaan, jos haluat kartoittaa salakoodattuja asemia. Suomi

97 Antenniasennus Jos valitset ANTENNI valinnan hakutyyppivalikosta, TV etsii maanpäällisiä digitaalisia TV-lähetyksiä. HUOM: Voit peruuttaa painamalla MENU-painiketta. Kun kaikki saatavilla olevat asemat on tallennettu, Kanavalista tulee näyttöön kuvaruudulle. Jos haluat järjestää kanavat LCN (*) mukaan, valitse Kyllä ja paina OK. Oletus PIN-koodi voi vaihtua valitun maan mukaan. Jos sinua pyydetään antamaan PIN-koodia katsellaksesi valikkovaihtoehtoa, käytä yhtä seuraavista koodeista: 4725, 0000 tai Paina kaukosäätimessä olevaa OK-painiketta jatkaaksesi, ja seuraava viesti näkyy kuvaruudulla. Voit aktivoida Tallennustilan vasemmalle tai oikealle näppäimellä. Jos Tallennus-tila on valittuna, Tallennus-tilan optiot ovat käytettävissä muiden asetusten valikoissa ja TV:si ominaisuudet näkyvät näytön yläosassa. Vahvistusruutu tulee näyttöön Tallennus-tilan valinnan jälkeen. Jatka painamalla KYLLÄ. Paina OK-painiketta poistuaksesi kanavaluettelosta ja katsoaksesi TV:tä. (*) LCN on Kanavan numero, joka lajittelee käytettävissä olevia lähetyksiä tunnistettavan kanavasekvenssin mukaisesti. Kaapeliasennus Jos valitset KAAPELI-option, jatka painamalla OK kaukosäätimessä ja noudata ohjeita ruudussa: Jos Koti-tila on valittuna, Tallennus-tila ei ole käytettävissä alkuasetuksen jälkeen. Paina kaukosäätimessä olevaa OK-painiketta jatkaaksesi, ja seuraava viesti näkyy kuvaruudulla. Jatka valitsemalla KYLLÄ ja paina OK. Peruuta valitsemalla EI ja paina OK. Sinun täytyy valita hakutyyppi etsiäksesi ja tallentaaksesi lähetyksiä halutusta lähteestä. Suomi

98 * Voit valita taajuusalueet tästä ruudusta. Korosta näkyvät rivit tai -painikkeella. Voit syöttää taajuuden manuaalisesti numeronäppäimillä kauko-ohjaimessa. Aseta aloitus- ja lopetustaajuus numeropainikkeita käyttämällä kauko-ohjaimessa. Tämän toiminnon jälkeen voit asettaa hakuaskeleeksi 8000 khz tai 1000 khz. Jos valitset 1000 KHz, TV suorittaa hakuprosessin yksityiskohtaisella tavalla. Hakuaika lisääntyy vastaavasti. Kun olet valmis, paina OK-näppäintä ja automaattihaku käynnistyy. Televisio etsii ja tallentaa käytettävissä olevat lähetykset. (*) Verkkovalinta ei ole käytettävissä Iso-britanniassa. Media-toisto USB-tulon kautta Voit liittää USB-kovalevyaseman tai USB-muistitikun TV-vastaanottimeen TV:n USB-sisääntulojen avulla. Tämän ominaisuuden avulla voit toistaa USB-muistiin tallennettuja tiedostoja. 2.5 ja 3.5 tuumaisia (hdd ulkoisella virransyötöllä varustettuna) tuetaan ulkoisilla kovalevyasemilla. TÄRKEÄÄ! Varmuuskopioi tiedostot ennen liitäntöjen suorittamista mahdollisten tietojen katoamisen välttämiseksi. Valmistaja ei vastaa mistään tiedostojen vahingoittumisesta tai tietojen katoamisesta. On mahdollista, että tietyn tyyppiset USB-laitteet (esim. MP3-soittimet) tai USB-kovalevyasemat/ muistitikut eivät ole yhteensopivia tämän TV:n kanssa. TV tukee FAT32 ja NTFS levyjen alustusta mutta nauhoittaminen ei ole mahdollista NTFSalustetuilla levyillä. Huom.: USB-kovalevyä formatoitaessa, jolla on 1Tt (Tera-tavu) tai enemmän tiedostokapasiteettia, voit kokea ongelmia formatointitoimenpiteen aikana. USB-laitteen kytkeminen ja irtikytkeminen nopeasti on vaarallista. Älä toistuvasti nopeasti kytke ja irtikytke kovalevyä. Tämä voi aiheuttaa fyysisiä vaurioita USBsoittimelle ja USB-laitteelle. Älä vedä USB-moduulia ulos tiedostoa soitettaessa. Suomi Mediaselainvalikko Voit toistaa kuva-, musiikki- ja videotiedostot jotka ovat tallennettu USB-levylle liittämällä se televisioon ja käyttämällä mediaselainnäyttöä. Tee näin: Liitä USB levy yhteen television sivulla sijaitsevaan USB-tuloon. Voit liittää kaksi USB-laitetta TV-seen. Jos molemmat USB-laitteet sisältävät musiikkia, valokuvia tai videotiedostoja, tulee USB-laitteiden valintaruutu esiin. Ensimmäisen TV:seen liitetyn USB-laitteen nimeksi tulee USB-asema 1. Valitse laite painamalla tai -painiketta ja paina OK. Paina MENU-painiketta ja valitse Mediaselainvälilehteä käyttämällä Vasen/Oikea ja OK-painikkeita. Mediaselaimen päävalikko tulee esiin. Voit näyttää sisältöä valitsemalla video-, musiikki- tai kuvavälilehteä. Seuraa painikkeiden ohjeet toistoominaisuuksista jokaisen näyttövalikon alla. Voit asettaa Mediaselaimen mieltymykset Asetuksetdialogia käyttämällä. VALIKKO-painikkeen käyttö Mediaselaintilassa Painamalla MENU -painiketta Mediaselain-tilassa näyttää seuraavaa valikkoa: Voit astua Kuva, ääni ja Asetukset valikkoon tätä kuvaruutua käyttämällä. Paina MENU uudestaan sulkeaksesi tämä näyttö. Kuvakoon muuttaminen: Kuvan formaatit Ohjelmia voidaan katsoa eri kuvakoolla, lähetyksestä riippuen. Voit muuttaa TV:n kuvasuhdetta (kuvan koko) näyttääksesi kuvan eri zoom-tiloissa. Paina painiketta toistuvasti kuvakoon vaihtamiseksi. Voit siirtää näyttöä ylös tai alas käyttämällä tai painiketta, kun käytössä ovat 14:9 Zoom, Cinema tai Tekstitys.

99 Kanavalistan käyttäminen Pikavalikko Pika-asetusten valikon avulla pääset joihinkin valintoihin nopeasti. Tähän valikkoon sisältyy Virransäästötila, Kuvatila, Taajuuskorjain-asetukset, Suosikit ja Uniajastin optiot. Paina kaukosäätimen Q.MENUpainiketta näyttääksesi pikavalikon. Katso seuraavista kappaleista listattujen ominaisuuksien tarkemmat tiedot. TV lajittelee kaikki tallennetut asemat Kanavalistassa. Voit muokata tätä kanavalistaa, asettaa suosikit tai asettaa aktiiviset asemat listatuiksi Kanavalistan valintoja käyttämällä. Paina MENU-painiketta päävalikon tarkastelemiseksi. Valitse Kanavalista käyttämällä vasen tai oikea -painiketta. Paina OK valikon sisällön katsomiseksi. Valitse Muokkaa kanavaluetteloahallitaksesi kaikkia tallennettuja kanavia. Käytä Ylös tai Alas ja OK-painikkeita valitaksesi Muokkaa kanavaluetteloa. Paina Ylös tai Alas painiketta valitsemaan käsiteltävä kanava. Paina Vasen tai Oikea-painike Kanavalistan valikossa olevan toiminnon valitsemiseksi. Käytä P+/P--painikkeita siitämään sivu ylös tai alas. Poistu painamalla MENU-painiketta. Kanavalistan lajittelu Voit valita lähetykset listattavaksi kanavalistassa. Tietynlaisen lähetyksen näyttämiseksi käytä Aktiivista kanavalistan asetusta. Valitse Aktiivinen kanavalista Kanavalistavalikosta käyttämällä tai painiketta. Paina OK-painiketta jatkamiseksi. Voit valita verkkotyyppi-valinnan listasta käyttämällä tai ja OK-painiketta. Suomi

100 Tila Kontrasti Kirkkaus Terävyys Väri Virransäästötila Taustavalo (lisävaruste) Kohinanvaimennus Dynaaminen kontrasti Värilämpötila Kuvan zoomaus HDMI True Black Filmitila Ihonsävy Värinsäätö RGB-vahvistus Nollaa Automaattiasema (tietokonetilassa) Vaaka-asema (tietokonetilassa) Pystyasema (tietokonetilassa) Pistekello (tietokonetilassa) Vaihe (tietokonetilassa) Valikko-ominaisuudet ja -toiminnot Kuvavalikon sisältö Voit asettaa haluamasi tila-vaihtoehdon. Kuvatila voidaan asettaa yhteen seuraavista valinnoista: Elokuva,Peli,Urheilu, Dynaaminen ja Luonnollinen. Asettaa kuvaruudun valo- ja tummuusarvot. Asettaa kuvaruudun kirkkausarvot. Asettaa kirkkausarvot kuvaruudulla oleville kohteille. Asettaa väriarvot, säätää värit. Virransäästötilan asettaminen seuraaville tiloille Eko, Kuva pois ja Ei käytössä. Katso jaksoa, Ympäristötietoa tässä käsikirjassa saadaksesi lisätietoja Virransäästötilasta. Tämä asetus ohjaa taustavalon tasoa ja voidaan asettaa Auto, Maksimi, Minimi ja Eko-tilaan (lisävaruste). Taustavalo-toiminto on deaktivoitu, kun Virransäästötila on päällä. Taustavaloa ei voida aktivoida VGA- tai mediaselaintilassa tai kun Kuvatilan asetuksena on Peli. Jos lähetyssignaali on heikko tai kuvassa on häiriöitä, käytä Kohinanvaimennusta häiriöiden vähentämiseksi. Kohinanvaimennus voidaan asettaa yhteen seuraavista valinnoista: Matala, Keskitaso, Korkea tai Pois. Lisäasetukset Voit muuttaa kontrastin tasoa dynaamisella kontrastilla. Dynaaminen kontrasti voidaan asettaa yhteen seuraavista optioista: Matala, Keskitaso, Korkea tai Pois. Asettaa haluamasi värisävyn. Asettaa kuvan koon Automaattiseen, 16:9, Tekstitykseen 4:3, 14:9,14:9 Zoomaukseen, 4:3, tai Elokuvaan. Kun HDMI-lähdettä katsotaan, on tämä toiminto käytettävissä Kuva-asetusvalikosta. Voit käyttää toimintoa kuvan mustuuden korostamiseksi. Normaalien TV-ohjelmien filmit äänitetään eri kuvanopeudella. Kun asetat tämän toiminnon päälle, näet nopeat kohtaukset elokuvissa selvästi. Asettaa haluamasi ihonsävyn. Asettaa haluamasi värisävyn. Paina OK-painiketta muokataksesi RGB vahvistusta. Voit mukauttaa värilämpötilan arvoja RGBvahvistustoiminnolla. Asettaa kuvan asetukset tehtaan asettamiin oletusasetuksiin. Optimoi automaattisesti näytön. Paina OK-painiketta optimoimiseksi. Tämä toiminto siirtää kuvaa vaakatasossa ruudussa vasemmalle ja oikealle. Tämä toiminto siirtää kuvaa pystysuorassa ylös- tai alaspäin ruudulla. Dot Clock -säädöt korjaavat häiriöitä, joita esiintyy pystyraidoituksen muodossa Dot Intensive -esityksissä, kuten taulukkolaskentaohjelmissa tai kappaleissa tai pienikokoisessa tekstissä. TV:seen sisään tulevasta resoluutiosta ja skannaustaajuudesta riippuen voit nähdä epäselvän tai kohinaa sisältävän kuvan. Näissä tapauksissa voit käyttää tätä toimintoa kuvan parantamiseksi kokeilu ja virhe menetelmällä. Kun VGA (Tietokone) -tila on päällä, jotkut Kuva-valikon kohdat eivät ole käytettävissä. Sen sijaan VGA-tilan asetukset tulevat lisätyiksi Kuvaasetuksiin tietokone-tilan aikana. Suomi

101 Äänenvoimakkuus Taajuuskorjain: Balanssi Kuulokkeet Äänitila AVL Kuulokkeet/linjalähtö: Dynaaminen basso Tilaäänen: Digitaaliulostulo Automaattinen kanavahaku (uudelleenviritys) Manuaalinen kanavahaku Verkon kanavakartoitus Analoginen hienoviritys Valikko-ominaisuudet ja -toiminnot Säätää äänenvoimakkuutta. Äänivalikon sisältö Taajuuskorjainvalikossa, tilaksi voidaan valita tasainen, Musiikki, Elokuva, Puhe Matala, Klassinen ja Käyttäjä,. Paina MENU-näppäintä palataksesi edelliseen valikkoon. Taajuuskorjaimen valikon asetuksia voidaan muuttaa manuaalisesti vain kun Taajuuskorjaintila on Käyttäjä. Tätä asetusta käytetään vasemman tai oikean kaiuttimen tasapainon korostamiseen. Asettaa kuulokkeiden äänenvoimakkuuden. Voit valita Mono, Stereo, Dual I tai Dual II tilan, vain jos valittu kanava tukee kyseistä tilaa. Automaattinen äänitason rajoitin (AVL) -toiminto asettaa äänen kiinteään ulostulotasoon ohjelmien välillä, joissa on eri äänitasot (Esimerkiksi mainosten äänenvoimakkuus on tavallisesti korkeampi kuin ohjelmien). Jos liität ulkoisen vahvistimen TV:seen kuulokeliittimen kautta, voit asettaa tämän vaihtoehdon tilaan Linjalähtö. Jos olet liittänyt kuulokkeet TV:see,. aseta tämä vaihtoehto tilaan Kuulokkeet. Ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä dynaamisen basson. Surround-äänitila voidaan asettaa päälle tai pois. Asettaa digitaalisen lähdön äänityypin. Asenna ja uudelleenviritä valikon sisältö Näyttää automaattiset viritysvaihtoehdot. Digitaaliantenni: Hakee ja tallentaa antennilliset DVB-asemat. Digitaalikaapeli: Hakee ja tallentaa kaapeli-dvb-asemat. Analoginen: Hakee ja tallentaa analogiset kanavat. Digitaaliantenni ja analoginen: Hakee ja tallentaa antennilliset DVB-asemat ja analogiset asemat. Digitaalikaapeli ja analoginen: Hakee ja tallentaa kaapeli-dvb-asemat ja analogiset asemat. Tätä ominaisuutta voidaan käyttää suoraan lähetykseen pääsemiseksi. Hakee linkitetyt kanavat lähetysjärjestelmästä. Voit käyttää tätä asetusta analogisten kanavien hienosäätämiseen. Tämä ominaisuus ei ole käytettävissä, jos analogisia kanavia ei ole tallennettu. Ensiasetus Poistaa kaikki tallennetut kanavat ja asetukset, nollaa TV:n tehdasasetuksiin ja käynnistää ensiasetuksen. Voit seurata ohjeet Alkuasennus-jakso lukeaksesi lisää tästä prosessista. Tyhjennä palvelulista (*) Tämä asetus näkyy vain, jos Maa-vaihtoehto on asetettu valintaan Tanska, Ruotsi, Norja tai Suomi. Käytä tätä asetusta, kun haluat tyhjentää tallennetut kanavat. Suomi

102 Valikko-ominaisuudet ja -toiminnot Ehdollinen käyttö Kieli Lapsilukko Asetusvalikon sisältö Ohjaa vaihtoehtoisia pääsymoduuleja, kun käytettävissä. Konfiguroi kieliasetukset. Konfiguroi lapsilukkoasetukset. Oletus PIN-koodi voi vaihtua valitun maan mukaan.jos sinua pyydetään antamaan Ajastimet PIN-koodia katsellaksesi valikkovaihtoehtoa, käytä yhtä seuraavista koodeista: 4725, 0000 tai Tallennuskokoonpano Huomautus: Kun Lapsilukko on asetettu, TV voidaan ohjata kauko-ohjaimen avulla. Tässä tapauksessa eivät painikkeet ole käytössä. Päivämäärä/Aika Asettaa ajastimet valituille ohjelmille. Lähteet Näyttää tallennusasetusvalikon. Satelliitin asetukset Asettaa päivämäärän ja ajan. Verkkoasetukset: Mahdollistaa tai lamauttaa valitut lähteiden optiot. Muut asetukset: Näyttää muita TV-vastaanottimen asetusvalintoja: Valikon viive Näyttää verkkoasetukset. Etsi salattuja kanavia Kun tämä asetus on päällä, löytää hakutoiminto myös nämä kanavat. Jos se on asetettu Pois, koodatut kanavat eivät löydy automaattisessa haussa tai manuaalihaussa. HbbTV Tämä ominaisuus aktivoituu/deaktivoituu valitsemalla PÄÄLLÄ/POIS PÄÄLTÄ. Sininen tausta Aktivoi tai deaktivoi sinisen taustavalon, kun signaali on heikko tai sitä ei ole ollenkaan. Ohjelmapäivitys Varmistaaksesi, että TV:llä on kaikkein päivitetyimmät tiedot, voit käyttää tätä asetusta. Voidaksesi suorittaa oikean toimenpiteen varmista, että TV on asetettu valmiustilaan. Sovelluksen versio Tekstitys: Huonokuuloisille Äänen kuvaus Automaattinen TV:n poiskytkentä Valmiustilahaku (lisävaruste) Tallennustila DLNA Tila Päällekytkemistila Virtual Remote Näyttää sovelluksen versio. Näytössä käytettävä tekstitystila valitaan tällä vaihtoehdolla (DVB-tekstitys / TXT-tekstitys) jos molemmat on käytettävissä. Oletusarvo on DVB-tekstitys. Käytettävissä vain Norjassa. Jos lähetyksessä on ääntä koskeva erikoissignaali, voit ottaa tämän asetuksen käyttöön kuullaksesi tämän signaalin. Äänen kuvaus on lisäselostus sokeille ja näkövammaisille, visuaalisen median, kuten TV ja elokuvat, katsojille. Voit käyttää toimintoa vain jos lähetys tukee tätä toimintoa. Voit asettaa Automaattisen poiskytkennän aikavälin. Kun aika täyttyy, ja TV:tä ei käytetä kyseisenä aikana, TV sammuu. Jos asetat Valmiustilahaun pois päältä ei tämä toiminto ole käytettävissä. Käyttääksesi Valmiustilahakua tarkasta että se on käytössä. Jos valmiustilahaku on päällä, haetaan käytettävissä olevia kanavia TV:n ollessa valmiustilassa. Jos TV löytää uusia tai puuttuvia lähetyksiä, tulee valikkoruutu esiin ja voit hyväksyä tai hylätä muutokset. Kanavaluettelo päivitetään ja on tämän toimenpiteen jälkeen muuttunut. Aktivoi Valmiustilahaku-asetukset jotta televisio voi automaattisesti päivittää televisioyhtiön lähetystaajuus, lähetyksen määritys ja muita vastaavia muutoksia. Voit ottaa tämä tila käyttöön jos TV on myymälässä esillä. Vaikka Tallennus-tila on käytössä, jotkut kohteet TV-valikossa saattavat olla poissa käytöstä. DLNA renderointiominasuuden avulla voit jakaa älypuhelimessa olevia tiedostoja. Jos sinulla on DLNA-yhteensopiva älypuhelin ja tarvittava ohjelmisto asennettuna, voit jakaa/toistaa valokuvia television avulla. Katso lisätietoja jako-ohjelmiston ohjeista. Tämä asetus määrittää päällekytkemistilan valinnat. Aina päällä: TV kytkeytyy aina päälle kun päällä/päältä pois -painiketta painetaan. / Valmiustila: TV on aina valmiustilassa kun se kytkeytyy päälle. / Viimeisin tila: TV aina kytkeytyy aina päälle viimeisellä valitulla kanavalla / lähteellä. Sallii tai ei salli virtuaalisen kaukosäätimen käyttöä. Suomi

103 Elektroninen ohjelmaopas (EPG) Jotkut kanavat lähettävät tietoja nykyisestä ja seuraavasta tapahtumasta. Paina -näppäintä nähdäksesi EPG-valikon. Ylös/Alas/Vasen/Oikea -painikkeet: Navigoi EPG. OK: Näyttää ohjelmavaihtoehdot. INFO: Näyttää tarkempaa tietoa valitusta ohjelmasta. VIHREÄ: Vaihtaa EPG Ohjelmistoluetteloon. KELTAINEN: Vaihtaa EPG Ohjelmistoaikajanaan. SININEN: näyttää suodatusvalinnat. (TALLENNA): TV aloittaa valitun ohjelman tallennuksen. Paina pysäytyspainiketta tallennuksen lopettamiseksi. TÄRKEÄÄ: Ohjelman tallentamiseksi sinun tulisi kytkeä USBlevysi ensin TV:seen, kun TV on pois päältä. Kytke sitten TV päälle tallennusominaisuuden mahdollistamiseksi. Muuten ei tallennusominaisuus ole käytettävissä. Huomautus: Eri lähetykselle tai lähteeseen vaihtamisen mahdollisuus ei ole käytettävissä tallennuksen aikana. Ohjelmavalinnat EPG-valikossa paina OK-painiketta Tapahtumavalinnat-valikkoon astumiseksi. Valitse kanava EPG-valikossa tämän valinnan käytön avulla voit vaihtaa valitulle kanavalle. Tallenna / Poista tallennusajastin Kun olet valinnut ohjelman EPG-valikossa, paina OK-painiketta ja Valinnat-kuvaruutu tulee näyttöön. Valitse Tallennus -valinta ja paina OK-painiketta. Tämän toimenpiteen jälkeen tallennus asettuu valittuun ohjelmaan. Peruuttaaksesi jo asetetun tallennuksen voit korostaa sen ohjelman ja painaa OK-painiketta, valita sitten "Pyyhi Tall. ajastin. Tallennus peruuntuu. Aseta ajastin / Poista ajastin Kun olet valinnut ohjelman EPG-valikossa, paina OK-painiketta ja Valinnat-kuvaruutu tulee näyttöön. Valitse Aseta tapahtuman ajastin -valinta ja paina OK-painiketta. Voit asettaa ajastimen tallentamaan tulevia ohjelmia. Voit peruuttaa jo asetetun ajastimen, korostamalla kyseistä ohjelmaa ja painamalla OKpainiketta. Valitse sitten Poista ajastin -valinta. Ajastin peruuntuu. Huomautus: Ei ole mahdollista tallentaa tai asettaa ajastin kahdelle tai useammalle tapahtumalle samaan aikaan. Ohjelman tallennus TÄRKEÄÄ: Uutta USB-kovalevyasemaa käytettäessä on suositeltua, että formatoit ensin levyn TV:n "Levyn formatointi"-valintaa käyttämällä. Ohjelman tallentamiseksi sinun tulisi kytkeä USBlevysi ensin TV:seen, kun TV on pois päältä. Kytke sitten TV päälle tallennusominaisuuden mahdollistamiseksi. Tallennustoiminnan käyttämiseksi sinun tulee liittää USB-levy tai ulkoinen kovalevyasema TV-vastaanottimeen ja liitetyn USB-levyn tulee olla kapasiteetiltaan ainakin 1 Gt ja sen tulee mukautua 2.0-nopeuteen. Jos liitetty USB-laite ei tue 2.0-nopeutta, virheviesti tulee näyttöön. Huomautus: Tallennetut ohjelmat tallennetaan liitettyyn USB-levyyn. Voit halutessasi tallentaa/kopioida tallenteet tietokoneelle, mutta näitä tiedostoja ei voida toistaa tietokoneella. Voit toistaa ne vain TV:n kautta. Huomautus: Huulien liikutuksen viive voi ilmetä ajanvaihdon aikana. Radiotallennusta ei tueta. TV voi tallentaa ohjelmia kymmenen tuntia. Tallennetut ohjelmat jaetaan 4 Gt:n osioihin. Jos liitetyn USB-levyn kirjoitusnopeus ei ole riittävä, tallennus voi epäonnistua ja ajanvaihtotoiminto ei ehkä toimi. HD-ohjelmien tallennus voi viedä enemmän tilaa USB-levyllä lähetyksen resoluutiosta riippuen. Siksi suosittelemme USB-kiintolevyasemien käyttämistä HD-ohjelmien tallennuksessa. Älä irrota USB-muistia/kiintolevyä tallennuksen aikana. Tämä voi vaurioittaa liitettyä USB-muistia/ kiintolevyä. Ajanvaihto ja nauhoitusominaisuudet eivät toimi radiokanavissa Korkeintaan kahta osiota tuetaan. Jos levyllä on useampi kuin kaksi osiota, voi se johtaa virheeseen. USB-levyn ensimmäistä osiota käytetään PVR-valmiustoiminnoille. Se on myös formatoitava samoin kuin PVR-valmiustoiminnoille käytettävä ensimmäinen osio. Osaa virtauksesta ei ehkä tallenneta signaaliongelmista johtuen, joten video voi pysähdellä toiston aikana. Suomi

104 Tallennus, Toisto, Tauko, näyttö (PlayListDialog) näppäimet eivät ole käytettävissä Teksti-TV:n ollessa päällä. Jos tallennus alkaa Teksti-TV:n ollessa päällä, Teksti-TV sammuu automaattisesti. Teksti-TV ei myöskään ole käytössä tallennuksen tai toiston aikana. Ajanvaihtotallennus Paina (TAUKO) -painiketta kun katsot lähetystä ajanvaihto-tilan kytkemiseksi. Ohjelma keskeytetään ajanvaihto-tilassa ja tallennetaan samanaikaisesti liitettyyn USB-levyyn. Paina (TOISTO) painiketta uudelleen keskeytetyn ohjelman katsomiseksi pysäytetystä hetkestä. Näet ajanvaihtoraon oikean ja aikavaihdetun ohjelman välillä infopalkilla. Välitön tallennus Paina (TALLENNA) -painiketta tapahtuman välittömän tallennuksen aloittamiseksi ohjelman katsomisen aikana. Paina (TALLENNA) painiketta kauko-ohjaimesta uudelleen seuraavan tapahtuman tallentamiseksi EPG:llä. Tässä tapauksessa OSD näyttää tallennusta varten ohjelmoidut tapahtumat. Paina (STOP)-painiketta välittömän tallennuksen peruuttamiseksi. Eri lähetykselle tai lähteelle vaihtaminen ja Mediaselaimen katsominen eivät ole käytettävissä tallennuksen aikana. Tallennettujen ohjelmien katsominen Valitse tai -painikkeella Mediaselain päävalikosta. Korosta Tallennusten kirjasto -kohde käyttämällä tai painiketta ja paina OKpainiketta. Tallennuksen kirjasto tulee sitten näyttöön. Valitse tallennettu kohta listasta (jos aikaisemmin tallennettu) " / painikkeella. Paina OK -painiketta Toistovalintojennäyttämiseksi. Valitse valinta " "/" " tai OK-painikkeen avulla. Hidas eteenpäin Jos painat (PAUSE) -painiketta tallennettua ohjelmaa katsoessasi, hitaasti eteenpäin -toiminto on käytettävissä. Voit käyttää -painiketta siirtymään hitaasti eteenpäin. Painamalla painiketta toistuvasti peräkkäin voit muuttaa hitaan eteenpäinsiirtymisen nopeutta. Tallennusten kirjasto Tallennusluettelon katsomiseksi, valitse Tallennusten kirjasto ja paina OK-painiketta. Tallennusten kirjasto tulee sitten näyttöön käytettävissä olevien tallennusten kanssa. Kaikki tallennukset pidetään listassa tallennusten kirjastossa. (Jatka): Aloittaa tallenteet uudelleen. PUNAINEN-painike (Delete): Pyyhkii valitut tallennukset. VIHREÄ painike (Muokkaa): Tekee muutoksia valitussa tallennuksessa. SININEN painike (Lajittele): Muuttaa tallennusten järjestystä. Voit valita laajasta lajitteluvalintojen valikoimasta. OK-painike: Aktivoi toistovalintojen valikon: INFO (Tiedot): Näyttää ohjelman lisätiedot. Tallennuskokoonpano Valitse kohta Tallennuskokoonpano Asetus-valikossa tallennusasetusten konfiguroimiseksi. Levyn formatointi: Voit käyttää Levyn formatointi -toimintoa USB-levyn formatointiin. IMPORTANT: Ota huomioon, että KAIKKI USB-levyllä tallennetut tiedot hukkuvat, ja levyn formaatti muuntuu FAT32:een, jos aktivoit tämän piirteen. Jos USB-levy ei toimi, voit yrittää formatoida se. Useimmissa tapauksissa USB-levyn formatointi palauttaa normaalin toiminnan; KAIKKI USB-levylle tallennetut tiedot kuitenkin hukkuvat tässä tapauksessa. Huom.: Jos "USB on liian hidas" viesti tulee näyttöön tallennusta aloitettaessa, yritä käynnistää tallennus uudelleen. Jos saat vieläkin saman virheen, on mahdollista, että USB-levysi ei täytä nopeusvaatimuksia. Yritä liittää toinen USB-levy. Käytettävissä olevat toistovalinnat: Toista alusta: Toistaa tallennuksen alusta. Jatka: Aloittaa tallenteet uudelleen. Offset-toisto: Määrittää toistopisteen. Huom.: Päävalikon ja valikon kohtien katsomismahdollisuus ei ole käytettävissä toiston aikana. Paina (STOP) -painiketta toiston pysäyttämiseksi ja palaa Tallennusten kirjastoon. Suomi

105 Liitäntään toiminnot Liittäminen lankaverkkoon Liittämiseksi langalliseen LAN-verkkoon, tulee seuraavat toiminnot suorittaa: Liitä laajakaista ISP-liitännän ethernet-kaapeli ETHERNET INPUT -liitäntään modeemissa. Varmista, että Nero Media Home -ohjelma on asennettu tietokoneeseen (DNLA toiminnolle) Katso lisätietoja asennuksesta Liitteestä G. Liitä tämän jälkeen tietokone yhteen modeemin LAN-liittimiin (esim. LAN 1) käyttämällä sopivaa LAN-kaapelia. Käytä toista modeemin LAN-ulostuloa (esim. LAN 2) TV:n liittämiseksi. Voit lisätä TV:n lähiverkkoon, liittämällä LAN-portin TV:n takaosassa modeemin LAN-liittimeen alla kuvatulla tavalla. Laajakaista ISP-liitäntä Lan (Ethernet-kaapeli) Liittäminen langattomaan verkkoon TÄRKEÄÄ: AN-WUD350 USB-tikku (myydään erikseen) tarvitaan langattoman verkon käyttämiseksi. TV:n käyttämiseksi langattomassa verkossa tarvitset AN-WUD350 langattoman USB-tikun. Modeemin SSID:n näyttämiseksi, tulee se vaihtaa modeemin ohjelma-asetusten kautta. TV ei voi muodostaa yhteyttä verkkoon, jos SSID on piilotettu Liittämiseksi langattomaan LAN-verkkoon, tulee seuraavat toiminnot suorittaa: 1. Liitä laajakaista ISP-liitännän ethernet-kaapeli ETHERNET INPUT -liitäntään modeemissa. 2. Varmista, että Nero Media Home -ohjelma on asennettu tietokoneeseen (DNLA toiminnolle). 3. Tämän jälkeen voit liittää langattoman sovittimen yhteen TV: USB-sisääntuloista. 4. Katso lisätietoja langattoman yhteyden asetuksista Asetusvalikosta kohdasta seuraavissa jaksoissa. Laajakaista ISP-liitäntä TV:n takaosa Jaettujen tiedostojen avaamiseksi ja toistamiseksi, sinun on valittava Mediaselain. Paina Menupainiketta ja valitse Mediaselain Vasen- tai Oikea -painiketta käyttäen. Paina OK jatkaaksesi. Valitse haluamasi tiedostotyyppi ja paina OK. Jaettujen tiedostojen avaamiseksi ja toistamiseksi, on aina käytettävä Mediaselainnäyttöä. PC/HDD/Mediasoitin tai muita DLNA 1.5 -yhteensopivia laitteita tulee käyttää langallisen yhteyden kanssa paremman toistolaadun saamiseksi. Katso lisätietoja lankayhteyden asetuksista Asetusvalikosta kohdasta Verkkoasetukset. Voit ehkä liittää TV:n LAN-verkkoon verkkoasetuksista riippuen. Käytä tässä tapauksessa ethernetkaapelia TV:n liittämiseksi suoraan verkon seinäpistokkeeseen. Langaton Lan-sovitin USB-liitännät (TV:n laidassa) Langaton-N-reititin (IEEE a/b/g/n) samanaikaisella 2.4 ja 5 GHz kaistalla kaistaleveyden suurentamiseksi. Optimoitu tasaisempaan ja nopeampaan HD-videovirtaukseen, kuvansiirtoon ja langattomaan pelaamiseen. Suomi

106 Käytä LAN-liitäntää nopeampaan jakamiseen muiden laitteiden, kuten tietokoneiden, kanssa. Taajuus ja kanava eroaa alueittain. Siirtonopeus eroaa etäisyydestä ja esteiden määrästä lähetyslaitteen, näiden laitteiden asetuksen, radioaalto-olosuhteiden, linjaliikenteen ja käyttämiesi tuotteiden mukaan. Lähetys voi myös pätkiä tai katketa johtuen radioaaltojen olosuhteissa, DECT-puhelimista tai muista WiFi 11b -laitteista. Lähetysnopeuden vakioarvot ovat teoreettisia maksimiarvoja langattomalle standardille. Ne eivät edusta tiedonsiirron todellista nopeutta. Paikka, jossa lähetys on nopein, vaihtelee käyttöympäristön mukaan. Langaton LAN-sovitin tulee liittää suoraan TV:n USB-porttiin. USB-väyliä ei tueta. Katso lisätietoja langattoman yhteyden asetuksista Asetusvalikosta kohdasta Verkkoasetukset. Langaton LAN-sovitin tukee a, b, g & n tyyppisiä modeemeja. Suosittelemme, että käytät IEEE a/b/g/n modeemia mahdollisten ongelmien välttämiseksi, kun katsot HD-videoita. Käytä toista usb-sisääntuloa, jos ääni-/videoongelmia esiintyy. Modeemin SSID on muutettava, jos lähistöllä on muita modeemeja samalla SSID:llä. Muussa tapauksessa voit kokea ongelmia liitännässä. Käytä langallista yhteyttä jos koet ongelmia langattomassa yhteydessä. Verkkoasetusten mukauttaminen TV:n verkkoasetukset sisältävät lanka- ja langattoman verkon liitäntämahdollisuuden. Jos TV:ssä ei ole USB Wi- Fi tikkua (myydään erikseen), tulee lankaverkkoa käyttää. Jos yrität käyttää langatonta liitäntää, kun TV:ssä ei ole USB Wi-Fi avainlukkoa, tulee varoitusviesti esiin ja TV ei hae IPosoitetta. Yritä liittää LAN-kaapeli ja TV hakee IP-osoitteen tämän jälkeen. Langallisen laitteen asetukset Jos liität TV:n ETHERNET INPUT -kautta, valitse verkkotyypiksi Langallinen laite. Verkkotyyppi Verkkotyypiksi voidaan valita Langallinen tai Langaton laite, TN:n aktiivisen yhteyden mukaan. Valitse tässä tilaksi Langallinen, jos TV on liitetty LAN-kaapeliin. Valitse Langaton, jos käytät langatonta USB-avainlukkoa (myydään erikseen).. Kokoonpanon tila Tässä osassa näytetään yhteyden tila. Valitse Yhdistetty, jos haluat aktivoida yhteyden. Valitse Ei yhdistetty, jos haluat lopettaa aktiivisen yhteyden. IP-osoite Jos aktiivinen yhteys on käytettävissä, näytetään IP-osoite tässä osassa. Jos haluat mukauttaa IPosoitteen ominaisuuksia, painavihreää painiketta ja vaihda lisäasetukset-tilaan. Lankaverkkoasetusten konfigurointi lisäasetukset-tilassa Kun KELTAISTA painiketta on painettu, tulee Lisätila esiin. Paina Lisäasetukset-tilassa PUNAISTA painiketta ja muokkaa asetukset. Kun olet valmis, tallenna painamalla OK-painiketta tallentaaksesi tai PALAA//TAAKSE peruuttaaksesi. Langattoman laitteen asetusten muuttaminen (lisävalinta) TÄRKEÄÄ: AN-WUD350 USB-tikku tarvitaan langattoman verkon käyttämiseksi. TV:n käyttämiseksi langattomassa verkossa tarvitset AN-WUD350 langattoman USB-tikun. Wi-Fi -toimintoa voidaan käyttää langattoman verkon liitännässä. Tätä toimintoa käytetään vain rakenteellisessa tarkoituksessa, kuten liitäntään verkkoon,hbb-sivuille ja liitäntään DLNA-palvelimiin (lisävaruste). Jos sinulla on AN-WUD350 Wifitikku (myydään erikseen), valitse Verkkotyypiksi Langaton laite ja käynnistä yhdistäminen. Suomi Wi-Fi -toiminnon käyttämiseksi, tulee profiilit asettaa oikein. Liitä Wi-Fi -avainlukko yhteen USB-porteista (myydään erikseen). Paina KELTAISTA painiketta verkkojen etsimiseksi verkkoasetukset-valikosta. Käytettävissä olevien verkkojen lista tulee esiin. Valitse haluamasi verkko luettelosta.

107 Jos valittu verkko on suojattu salasanalla, syötä oikea koodi virtuaalisella näppäimistöllä. Voit käyttää tätä painiketta navigointipainikkeilla (vasen/oikea/ylös/ alas) ja OK painikkeella kaukosäätimessä. Odota, kunnes IP-osoite näkyy näytöllä. Tämä tarkoittaa, että yhteys on muodostettu. Langattoman verkon kytkemiseksi irti, korosta Kokoonpanon tila ja paina OK. Voit navigoida valikon välilehtien välillä painamalla vasemmalle/oikealle painikkeita. Ohjerivi valintaruudun alaosassa näyttää käytettävissä olevat toiminnot. Voit testata Internetin nopeuden painamalla SINISTÄ painiketta. Voit tarkastaa signaalin vahvuuden käyttämällä langattoman laitteen verkkoasetukset-valikkoa. Tiedot Kokoonpanon tila: näyttää wi-fi -tilana yhdistetty tai yhdistämätön. IP-osoite: Näyttää nykyisen IP-osoitteen. Verkon nimi: Yhdistetyn verkon nimi näytetään. Paina VIHREÄ painiketta vaihtaaksesi lisätilaan ja paina OK painiketta asetusten muokkaamiseksi. Poista tallennetut Wifi-profiilit Tallennetut profiilit poistetaan jos painat punaista painiketta, kun langattoman verkon valintaruutu on esillä. Liittäminen matkapuhelimeen WiFi:n kautta (lisävaruste) Jos matkapuhelimessasi on WiFi-toiminto, voit liittää puhelimen TV:seen WiFi-liitännällä reitittimen kautta, sisällön toistamiseksi puhelimessa. Puhelimessa on oltava sopiva jako-ohjelma. Liitä reititin yllä kuvattujen langattoman verkon liitäntäohjeiden mukaisesti. Liitä sitten puhelin reitittimeen ja aktivoi puhelimen jako-ohjelma. Valitse sitten tiedostot, jotka haluat jakaa TV:ssä. Jos liitännät on suoritettu oikein, tulisit päästä matkapuhelimen jaettuihin tiedostoihin TV:n mediaselaimen kautta. Avaa mediaselaimen valikko ja toistolaitteiden valintaruutu tulee esiin. Valitse matkapuhelimen tunnus ja paina OK jatkaaksesi. Huom.: Matkapuhelin ei ehkä tue kaikkia toimintoja. Liitäntään Vianetsintä Langaton verkko ei käytettävissä Varmista, että palomuurit eivät estä TV:n langatonta yhteyttä. AN-WUD350 USB WiFi -tikku(myydään erikseen) on oltava oikein liitetty (jos sellainen on). Jos langaton verkko ei toimi kunnolla, yritä käyttää kodin lankaverkkoa. Katso liitäntäohjeet Langallisen verkon osasta. Jos verkko-tv ei toimi, tarkasta modeemi (reititin) ensin. Jos reititin on kunnossa, tarkasta modeemin internet.yhteys. Yritä etsiä langaton verkko uudestaan, käyttämällä Verkkoasetukset-valikkoa. Yhteys on hidas Katso langattoman modeemin käyttöohjeesta lisätietoja sisäisestä palvelualueesta, yhteysnopeudesta, signaalin laadusta ja muista asetuksista. Modeemissa on oltava laajakaistayhteys. Suomi

108 Keskeytyksiä toiston aikana tai hidas liike Kokeile seuraavia toimenpiteitä tässä tilanteessa: Pidä vähintään kolmen metrin etäisyys mikroaaltouuneihin, matkapuhelimiin, bluetoothlaitteisiin ja muihin, Wi-Fi -yhteensopiviin laitteisiin. Yritä vaihtaa aktiivista kanavaa WLAN-reitittimessä. DLNA-verkkopalvelun käyttö DLNA (Digital Living Network Alliance) on standardi, joka helpottaa digitaalielektroniikan näyttötoimintoa ja tekee niistä miellyttävämmät käyttää kotiverkossa. Lisätietoja saat osoitteessa DLNA-standardi mahdollistaa valokuvien, musiikin ja videoiden toiston kotiverkkoon liitetyltä DLNAmediapalvelimelta. Vaihe 1: Nero Media Home -asennus DLNA-toimintoa ei voida käyttää, ellei palvelinohjelmaa ole liitetty tietokoneeseen. Asenna Nero Media Home -ohjelma tietokoneeseen. Lisätietoja asennuksesta saat Liitteestä G. Vaihe 2: Liittäminen lanka- tai langattomaan verkkoon Katso lisätietoja asetuksista kappaleesta Verkkoasetukset. Vaihe 3: Jaettujen tiedostojen toisto Mediaselaimella Valitse Mediaselain vasen tai oikea painikkeella päävalikosta ja paina OK painiketta. Mediaselain näytetään. DLNA-tuki on käytössä vain Mediaselaimen kansiotilassa. Ota kansio käyttöön avaamalla Asetukset-välilehti mediaselaimen pääikkunasta ja paina OK. Korosta asetukset-vaihtoehdossa Näyttötyyli ja vaihda se tilaan Kansio käyttämällävasen taioikea -painike. Valitse haluamasi mediatyyppi ja paina OK Jos jakoasetukset on asetettu oikein, tulee seuraava viesti esiin, kun mediatyyppi on valittu. Valitse OK valitun verkon tai USB-muistin sisällön näyttämiseksi. Jos haluat päivittää laitelistan, paina VIHREÄÄ painiketta. Voit poistua painamalla MENU-painiketta. Suomi Jos verkkoja löytyy, tulee niiden luettelo esiin. Valitse mediapalvelin tai verkko johon haluat yhdistää tai painikkeella ja paina OK painiketta. Jos valitset mediatyypin Video ja valitset laitteen valikosta, tulee uusi, alla esitetyn näköinen, valikko ruutuun: Valitse Videot tästä näytöstä, nähdäksesi kaikki videotiedostot tässä verkossa. Toistaaksesi muita mediatyyppejä tältä näytöltä, sinun on palattava Mediaselaimen päänäytölle ja valittava haluttu mediatyyppi ja suoritettava verkon valinta uudelleen (Katso vaihe 3). Katso lisätietoja tiedostojen toistosta kohdasta Mediaselaimen USB-toisto. Tekstitystiedostot eivät toimi, jos katsot videoita verkosta DLNA:n kautta. Voit liittää vain yhden TV:n DLNA:lla samaan verkkoon. Jos DLNA-verkossa tapahtuu virhe, kytke TV pois/päälle. Trikkitilaa ja siirtymistä ei tueta DLNAtoiminnossa. HUOMAUTUS: Jotkin tietokoneet eivät pysty käyttämään DLNAtoimintoa pääkäyttäjä- tai turva-asetuksista johtuen. (Kuten yritystietokoneet). Parhaan kuvan saamiseksi kotiverkossa, tulee mukana toimitettu Nero-ohjelma asentaa. Internet portaali Voit avata PORTAALI-tilan TV:stä. Tähän vaaditaan aktiivinen internet-yhteys. Noudata kohdan langallisen/ langattoman (lisävaruste) verkon liittäminen, TV:n liittämiseksi internetiin. Kun yhteys on muodostettu, voit valita tai näyttää portaalivaihtoehdot.

109 Huom.: hyvän kuvan saamiseksi vaaditaan laajakaistayhteys. Varmista, että internet.yhteys on muodostettu oikein. Ensiasetuksessa on asetettava Maa- ja Kieliasetukset oikein, jotta internet-portaali toimisi kunnolla. Paina - painiketta kaukosäätimessä ja portaalisovelluksen vaihtoehdot tulevat esiin. Sovellusvaihtoehdot näytetään alla olevan mallin mukaan. Sovellusten sisältö voi vaihdella sen toimittajan mukaan. Valitse linkki tai sovellus vasemmalle ja oikealle tai ylös- tai alaspainikkeilla ja paina OK. Käytä Ylös/alas ja vasen/oikea painikkeita kohteiden selaamiseksi Portaalinäytöllä. Vahvista valinta painamalla OK-painiketta. Palaa edelliseen näyttöön painamalla TAAKSE. Lopeta portaalitila painamalla SULJE. Huom.: Mahdolliset sovelluskohtaiset ongelmat voivat johtua sisältöpalveluiden tarjoajasta. HBBTV-järjestelmä HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) on uusi teollisuuden standardi, joka yhdistää TV-lähetysten palvelut ja laajakaistapalvelut saumattomasti ja mahdollistaa Internet-palveluiden käytön liitetystä TV:stä ja digi-bokseista. HbbTV:n kautta toimitetut palvelut sisältävät perinteiset TV-lähetykset, tilauspalvelut, video-on-demand, EPG, interaktiivisen maimonnan, mukauttamisen, äänestyksen, pelit, sosiaaliset verkostot, ja muita multimediasovelluksia. HbbTV-sovellukset ovat käytettävissä kanavilla, jotka lähettäjät ovat valinneet (tällä hetkellä eri kanavat Astra-lähetysten HbbTV sovelluksissa). Lähettäjät merkitsevät sovelluksen tilaan autostart ja se käynnistyy automaattisesti. Autostartsovellukset avautuvat yleensä pienellä punaisella painikekuvakkeella, jolloin käyttäjät näkevät, että HbbTV-sovellus on olemassa kanavassa (Painikkeen ulkomuoto ja paikka riippuu sovelluksesta). Punainen painike näkyy hetken aikaa ja katoaa sen jälkeen. Käyttäjän tulee painaa painiketta sovellussivun avaamiseksi. Kun sivu avautuu, käyttäjä voi palauttaa punaisen painikkeen kuvaketilan painamalla sitä uudelleen. Käyttäjä voi vaihtaa punaisen painikkeen kuvaketilan ja tavallisen käyttötilan välillä painamalla punaista painiketta. Huomaa, että punaisen painikkeen kytkentä on sovelluksen määrittämä, ja se voi vaihdella sovellusten välillä. Kuva X: Palvelu punaisen painikkeen sovelluksella (otettu HbbTv määrityksistä) Jos käyttäjä vaihtaa toiseen kanavaan HbbTV:n ollessa aktiivinen (punaisen painikkeen kuvaketilassa tai täydessä käyttötilassa), voi seuraavat tilanteet tapahtua: - Sovellus voi jatkaa toimintaa. - Sovellus voi sulkeutua. - Sovellus voi sulkeutua ja toinen autostart punainen painike sovellus voi avautua. HbbTv mahdollistaa sovellusten haun laajakaistalta ja lähetyksistä. Lähettäjät voivat mahdollistaa molemmat tai vain yhden menetelmän. Jos alustalla ei ole toimivaa laajakaistayhteyttä, voi se kuitenkin avata lähetyksien kautta saatavat sovellukset. Autostart-sovellukset tarjoavat yleensä yhteyden toisiin sovelluksiin. Alla on esimerkki tästä. Käyttäjä voi vaihtaa sovellusta kyseisistä linkeistä. Sovellusten tulee tarjota mahdollisuus sulkea sen, yleensä painikkeesta 0. Suomi

110 Kuva a: Käynnistyspalkin sovellus a b Kuva b: EPG sovelluksessa, lähetettävä video näkyy alavasemmalla ja voidaan sulkea painamalla 0. HbbTv-sovelluksissa käytetään kaukosäätimen painikkeita. Kun HbbTv-sovellus avataan, kuuluu osa näppäimien toiminnoista sovellukselle. Esimerkiksi numeropainikkeet eivät ehkä toimi teletectsovelluksessa, jossa numerot ilmaisevat Teksti-TV sivua. HbbTv vaatii AV-virtauksen alustalle. Olemassa on useita sovelluksia, jotka tarjoavat VOD (video on demand) ja tilauspalveluita. Käyttäjä voi toistaa, pysäyttää, keskeyttää, kelata eteen- ja taaksepäin kaukosäätimellä AV-sisältöä. Teksti-TV Teksti-TV / Sekoita: Aktivoi teksti-tv tilan, kun painiketta painetaan kerran (jos lähetys on käytettävissä). Paina X sivun näyttämiseksi. Paina uudelleen Teksti-TV:n asettamiseksi ohjelman päälle (sekoita). Painamalla uudestaan lopetat teksti-tv tilan. BACK Hakemisto: Valitsee Teksti-TV:n hakemistosivun. Näytä İ : Näyttää piilotetut tiedot (esimerkiksi pelien ratkaisut). OK PIDÄ: Pitää tekstisivun. Paina uudestaan jatkaaksesi. / Alisivut: Valitsee mahdolliset alisivut kun Teksti-TV on käytössä. P+ / P- ja numerot (0-9): Paina valitaksesi sivu. Huomautus: Useimmilla TV-asemilla sivu 100 on hakemistosivu. TV tukee sekä FASTEXT että TOP text -järjestelmiä. Kun nämä järjestelmät ovat käytössä, jaetaan sivut ryhmiin tai aiheisiin. Kun FASTEXT-järjestelmä on käytössä, on osa Teksti-TV:n sivusta värillinen ja se voidaan valita vastaavilla värinäppäimillä. Paina värinäppäintä joka vastaa haluamaasi aihetta. Värillinen kirjoitus tulee esiin näyttäen, mitä värinäppäintä käyttää kun TOP text-lähetys on käytössä. Painamalla " " tai " " -näppäintä siirryt seuraavalle tai edelliselle sivulle. Digitaalinen Teksti-TV (vain Iso-Britannia) Paina painiketta. Digitaalisen teksti-tv:n tiedot tulevat esiin. Käytä värinäppäimillä, osoitinnäppäimillä ja OK painikkeella. Käyttötapa voi erota riippuen digitaalisen teksti-tv:n sisällöstä. Noudata digitaalisen teksti-tv:n ruudussa olevia ohjeita. Kun -näppäintä painetaan, palaa TV televisiolähetykseen. Suomi

111 Ohjelmapäivitys TV voi etsiä ohjelmistopäivityksiä ja päivittää ohjelmat lähetysohjelmien kautta. Kanavalähetysten hakemiseksi, TV-etsii asetuksiin tallennettuja kanavia. Joten suosittelemme kanavien hakemista ja päivittämistä ennen ohjelmistopäivitysten hakua. 1) Ohjelmapäivitysten haku käyttöliittymän kautta On mahdollista tarkistaa manuaalisesti, onko uusi ohjelmistopäivitys olemassa. Navigoi päävalikossa. Valitse Asetukset ja valitse Muut asetukset valikko. Muut asetukset valikossa, siirry Ohjelmapäivitys-kohtaan ja paina OK-painiketta avataksesi Päivitysvaihtoehdotvalikon. Valitse Päivitysvaihtoehdot valikossa Etsi päivityksiä ja paina OK-painiketta. Jos uusi päivitys löytyy, sen lataaminen käynnistyy. Edistymispalkki näyttää latauksen edistymisen. Kun lataus on valmis, tulee uudelleenkäynnistämisen viesti esiin ohjelman käyttöönottamiseksi. Paina OK jatkaaksesi uudelleenkäynnistystä. 2) Taustalla haku ja päivitystila Kun TV on liitetty Internetiin, etsii se taustalla tärkeitä ohjelmapäivityksiä.. Jos tärkeä päivitys löytyy, ladataan se huomaamattomasti taustalla. Kun lataus on valmis, tulee uudelleenkäynnistämisen viesti esiin ohjelman käyttöönottamiseksi. Paina OK jatkaaksesi uudelleenkäynnistystä. 3) Haku kello ja päivitystila Jos Automaattipäivitys Päivitysvaihtoehdoissa on käytössä, TV avautuu ja etsii kanavalähetyksistä ohjelmapäivityksiä. Jos uusi päivitys löytyy ja sen lataus onnistuu, avautuu TV seuraavan kerran uudella ohjelmaversiolla. Huomautus uudelleenkäynnistyksestä: Uudelleenkäynnistys on päivitystoiminnon viimeinen vaihe jos uuden ohjelman lataaminen onnistui. TV suorittaa viimeiset alustukset uudelleenkäynnistyksen yhteydessä. Paneelin virta on kytketty pois päältä uudelleenkäynnistyksen aikana ja LED-valo ilmaisee toiminnan vilkkumalla. TV käynnistyy uudella ohjelmaversiolla noin 5 minuutin kuluttua. Jos TV ei käynnisty 10 minuutin kuluessa, kytke virta pois päältä 10 minuutiksi ja kytke se uudelleen päälle. TV:n tulisi avautua uudella ohjelmalla. Jos TV ei vieläkään toimi, suorita päältäkytkentä ja kytkentä uudelleen. Jos laite ei vieläkään toimi, ota yhteyttä huoltohenkilöön. Varoitus: Älä kytke TV:n virtaa pois päältä led-valon vilkkuessa. Jos näin tehdään, TV ei ehkä enää avaudu ja vain huoltomies voi käynnistää sen uudestaan. Manuaalinen ohjelmapäivitys Varmista, että ethernet-kaapeli on liitetty TV:seen. Jos ethernet-kaapeli on liitetty TV:seen, tarkasta TV:n vastaanotto. Tarkasta, että Hyvä näkyy seuraavalla valikkopolulla: Valikko -> Asetukset -> Verkkoasetukset -> Kokoonpanon tila -> Liitetty Siirry Asetukset-välilehteen päävalikossa ja valitse Muut asetukset. Korosta Ohjelmapäivitys ja paina OK. Valitse Etsi päivityksiä ja paina OK-painiketta. Ruutunäyttö edistymispalkilla näkyy Ohjelmapäivityksen otsikossa. Ruutuun tuleva varoitusruutu ilmoittaa, että TV käynnistetään uudestaan. Paina OK-painiketta päivityksen suorittamiseksi ja TV:käynnistämiseksi uudestaan. Vianmääritys ja vihjeitä Kuvan pysyvyys - haamukuva Huomaa, että haamukuva voi ilmestyä, kun pysyvä kuva näytetään (pysäytyskuva tai taukokuva). LCD-TV:n pysyvä kuva saattaa hävitä lyhyen ajan jälkeen. Yritä sammuttamalla TV hetkeksi. Älä jätä pysäytyskuvia ruudulle pitkäksi ajaksi. Ei virtaa Jos televisiossa ei ole virtaa, tarkista että virtajohdon pistoke on kytketty pistorasiaan. Heikko kuvalaatu 1. Oletko valinnut oikean TV järjestelmän? 2. Onko TV tai talon antenni liian lähellä maadoittamatonta äänilaitetta tai neon-valoja, jne.? 3. Korkeat rakennukset ja vuoret voivat aiheuttaa haamukuvaa tai kaksoiskuvaa. Joskus voit parantaa kuvanlaatua kohdistamalla antennia. Onko kuva tai Teksti-TV epäselvä? 4. Tarkista, oletko syöttänyt oikean taajuuden. 5. Viritä kanavat uudestaan. 6. Kuvanlaatu voi heiketä, jos kaksi oheislaitetta kytketään TV:seen yhtä aikaa. Irrota yksi oheislaitteista. Ei kuvaa 1. Ei kuvaa tarkoittaa, ettei TV vastaanota lähetyksiä. Oletko painanut oikeita näppäimiä kauko-ohjaimessa? Yritä uudestaan. Tarkasta myös, että oikea sisääntulolähde on valittu. 2. Onko antenni liitetty oikein? 3. Onko liittimet kunnolla kiinnitetty antenniliittimeen? 4. Onko antennijohto viallinen? 5. Käytetäänkö antennin liittämiseen oikeita liittimiä? 6. Jos olet epävarma, kysy lisätietoja jälleenmyyjältä. Suomi

112 Ei ääntä 1. Onko TV mykkätilassa? Peruuta mykkätila painamalla -painiketta tai lisää äänenvoimakkuutta. 2. Vain toisesta kaiuttimesta kuuluu ääni.. Onko tasapaino säädetty yhdelle puolelle? Katso Äänivalikko-jakso. Kaukosäädin - ei toimi TV ei enää tottele kauko-ohjaimen painikkeita. Paristot voivat olla loppuunkäytetty, jos näin on voit silti käyttää TV:n ohjauspainikkeet. (* Ne toimivat vain jos lapsilukko ei ole päällä.) Sisääntulo lähteitä - ei voi valita 1. Jos et voi valita sisääntulolähdettä, mitään laitetta ei ehkä ole liitettynä. 2. Tarkasta AV-kaapelit ja liitännät jos olet yrittänyt liittää laitteen. Tallennus ei käytettävissä Ohjelman tallentamiseksi sinun tulisi kytkeä USBlevysi ensin TV:seen, kun TV on pois päältä. Kytke sitten TV päälle tallennusominaisuuden mahdollistamiseksi. Muuten ei tallennusominaisuus ole käytettävissä. Jos et voi tallentaa, kokeile sammuttaa televisio ja liitä sitten USB-levy uudestaan kun TV on sammutettuna. USB on liian hidas Jos "USB on liian hidas" viesti tulee näyttöön tallennusta aloitettaessa, yritä käynnistää tallennus uudelleen. Jos saat vieläkin saman virheen, on mahdollista, että USB-levysi ei täytä nopeusvaatimuksia. Yritä liittää toinen USB-levy. Internet-yhteys ei ole käytettävissä / DLNA-tila ei toimi Jos MAC-osoite (yksilöllinen tunnistenumero) on pysyvästi rekisteröity, on mahdollista että TV ei kytkeydy internetiin. Tällaisessa tapauksessa MACosoite todennetaan aina, kun muodostat yhteyden internetiin. Tämä on varotoimenpide luvatonta käyttöä vastaan. Koska TV:llä on oma MAC-osoite, internet-palveluntarjoaja ei voi vahvistaa TV:n MACosoitetta. Tästä syystä TV ei voi muodostaa yhteyttä internetiin. Ota yhteyttä internet-palveluntarjoajaan ja pyydä tietoja miten kytket toisen laitteen, kuten TV:si, internetiin. On myös mahdollista että yhteys ei ole käytettävissä palomuuriongelman takia. Jos luulet, että tämä aiheuttaa ongelman, ota yhteyttä internetpalveluntarjoajaan. Palomuuri saattaa olla syy yhteysongelmaan kun TV:tä käytetään DLNA-tilassa tai kun selataan DLNA:n kautta. Virheellinen toimialue Varmista, että olet jo kirjautunut tietokoneeseen valtuutetulla käyttäjänimellä/salasanalla ja varmista myös että toimialueesi on aktiivinen ennen kuin jaat tiedostoja tietokoneen DLNA-palvelinohjelmassa. Jos toimialue on virheellinen, tämä saattaa aiheuttaa ongelmia tiedostojen selaamisessa DLNA-tilassa. Suomi

113 PC tyypilliset näyttötilat Seuraava taulukko on esimerkki joistakin tyypillisistä videon näyttötiloista. Televisio ei ehkä tue kaikkia resoluutioita. TV tukee jopa 1920x1200. Hakemisto Resoluutio Taajuus 1 640x400 70Hz 2 640x350 85Hz 3 640x400 85Hz 4 640x480 60Hz 5 640x480 66Hz 6 640x480 72Hz 7 640x480 75Hz 8 640x480 85Hz 9 800x600 56Hz x600 60Hz x600 70Hz x600 72Hz x600 75Hz x600 85Hz x624 75Hz x768 60Hz x768 66Hz x768 70Hz x768 72Hz x768 75Hz x768 85Hz x864 60Hz x864 70Hz x864 75Hz x864 85Hz x870 75Hz x768 60Hz x768 60Hz x768 75Hz x768 85Hz x960 60Hz x960 75Hz x960 85Hz x Hz x Hz x Hz x Hz x Hz x Hz x900 60Hz x900 75Hz x Hz x Hz x Hz x Hz Tekniset tiedot TV-LÄHETYS PAL/SECAM B/G D/K K I/I L/L DIGITAALINEN VASTAANOTTO DVB-T MPEG2 DVB-T MPEG4 HD DVB-T2 MPEG2 DVB-T2 MPEG4 HD DVB-T MHEG-5 Engine (vain Iso-Britannia) DVB-C MPEG2 DVB-C MPEG4 HD KANAVIEN VASTAANOTTO VHF (BAND I/III) UHF (BAND U) HYPERBAND ESIASETETTUJEN KANAVIEN MÄÄRÄ KANAVAILMAISIN Ruutunäyttö RF-ANTENNITULO 75 ohm (epäsymmetrinen) KÄYTTÖJÄNNITE V AC, 50 Hz. ÄÄNI Saksalainen + Nicam Stereo Malli LC-32LE351E ÄÄNEN LÄHTÖTEHO (W RMS. ) (10% THD) 2 x 6 VIRRANKULUTUS (W) 65 W (max) PANEELI 16:9 Malli LC-39LE351E ÄÄNEN LÄHTÖTEHO (W RMS. ) (10% THD) 2 x 8 VIRRANKULUTUS (W) 100 W (max) PANEELI 16:9 Suomi

114 Lisenssitiedot Valmistettu Dolby Laboratories lisenssillä. TAVARAMERKKITIEDOT ja kaksois-d -symboli ovat Dolby Laboratoriesin tavaramerkkejä. DLNA, DLNA Logo ja DLNA CERTIFIED Digital Living Network Alliance. tavaramerkkejä, palvelumerkkejä tai sertifiointimerkkejä. HDMI, HDMI logo, ja High Definition Multi Media Interface ovat HDMI licensing, LLC. -tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä "YouTube ja YouTube-logo ovat Google Inc.:n tavaramerkkejä." Suomi

115 Tuetut tiedostomuodot USB-Mediaselaimessa Media Jatke Formaatti Muistiinpanot Elokuva Musiikki dat, mpg, mpeg dat, mpg, mpeg Video Mpeg1,2 MPEG2,H.264, VC1, AVS, MVC Ääni MPEG1/2 Layer 1/2/3, AAC/ HEAAC, AC3/EAC3, LPCM/ ADPCM MPEG1/2 Layer 1/2/3, AAC/ HEAAC, AC3/EAC3, LPCM/ ADPCM.vob MPEG2 MPEG1/2 Layer 1/2/3, AC3, LPCM.mkv.mp4.mov.avi flv MPEG1,2,4, XviD, H.264, VC1,WMV3, Motion JPEG MPEG1,2,4 Xvid H.264, VC1,WMV3, Sorenson H.263 Motion JPEG H.264, Sorenson H.263 MPEG1/2 Layer 1/2/3, AAC/ HEAAC, AC3/EAC3, LPCM,OGG MPEG1/2 Layer 3, AAC/ HEAAC, AC3/EAC3, LPCM/ ADPCM MPEG1/2 Layer 1/2/3, AAC/ HEAAC, AC3/EAC3, LPCM/ ADPCM, WMA MPEG1/2 Layer 3, AAC/ HEAAC, LPCM/ADPCM 30fps 50Mbittiä/s 50fps MVC: 24fps Muut: 30fps 50Mbittiä/s 30fps 50Mbittiä/s 50fps 30fps 50Mbittiä/s H.264: 50fps Muut: 30fps 50Mbittiä/s H.264: 50fps Muut: 30fps 50Mbittiä/s H.264: 50fps Muut: 30fps 50Mbittiä/s 3gp,3g2 MPEG4, H P 20Mbittiä/s asf, wmv.mp3.wav WMA / ASF.m4a/.aac MPEG2,4, XviD, H.264, VC1,WMV3 - MPEG1/2 Layer 1/2/3, AAC/ HEAAC, AC3/EAC3, LPCM, WMA MPEG1 Layer 1/2/3 (MP3) LPCM WMA, WMA Pro AAC, HEAAC 30fps 50Mbittiä/s Valokuvat.jpg.jpeg Kantavektori JPEG MAX WxH = 14592x12288.png.bmp.png Tekstitys sub - - srt - - Progressiivinen JPEG ei-lomitettu lomitus Enintään 8 Mt Suomi

116 Tuetut DVI Resoluutiot Kun liität laitteita TV:n liittimiin käyttämällä DVI-muuntokaapeleita (eivät sisälly toimitukseen), katso seuraavat resoluutiotiedot. 56Hz 60Hz 66Hz 70Hz 72Hz 75Hz 640x400 þ 640x480 þ þ þ þ 800x600 þ þ þ þ þ 832x624 þ 1024x768 þ þ þ þ þ 1152x864 þ þ þ 1152x870 þ 1280x768 þ 1360x768 þ þ 1280x960 þ þ 1280x1024 þ þ 1400x1050 þ þ 1440x900 þ þ 1600x x x x1200 þ þ þ þ Suomi

117 Liite: Nero MediaHome -asennus Asenna Nero MediaHome seuraavasti: Huomautus: DLNA-toiminnon käyttämiseksi, on tämän ohjelman oltava asennettu tietokoneeseen. 1. Aseta Nero MediaHome -asennuslevy optiseen levyasemaan. Nero MultiInstaller -näyttä asennuksen käynnistyspainikkeella avautuu automaattisesti. Jos alla oleva ikkuna ei tule esiin automaattisesti, kaksoisnapsauta tiedostoa SetupX joka löytyy Nero MediaHome asennuslevykkeeltä. 3. Napsauta Seuraava-painiketta. Integroitu sarjanumero tulee esiin. Älä muuta tätä numeroa. 4. Napsauta Seuraava-painiketta. käyttöoikeussopimus (EULA) tulee esiin. 2. Napsauta painiketta Nero MediaHome Essentials asennuksen käynnistämiseksi. Nero MediaHome ohjattu asennustoiminto käynnistyy. Vaihda halutessasi asennuskieli kielivalikosta ennen jatkamista. 5. Lue käyttöoikeussopimus huolellisesti ja valitse sopiva ruutu, jos hyväksyt sen ehdot. Asennus ei jatku, ellei sopimusta hyväksytä. Suomi

118 6. Napsauta Seuraava-painiketta. Valitse asennustyyppi -ruutu tulee esiin. Voit valita Tyypillinen, joka on vakioasennus, tai Mukautettu asennus välillä. Käyttäjän määrittämä asennus mahdollistaa asennettavien kielien määrityksen ja asennuspolun valinnan. 9. Napsauta Seuraava-painiketta. Valmis aloittamaan asennuksen. ruutu tulee esiin, asennus käynnistyy ja päättyy automaattisesti. Edistymisrivi näyttää asennuksen edistymisen. 7. Käytä Tyypillinen-asennusta ja napsauta Seuraava-painiketta. Esivaatimukset-ruutu tulee esiin. Nero MediaHome -ohjattu asennus tarkastaa kolmannen osapuolen ohjelmien saatavuuden tietokoneella. Jos sovelluksia puuttuu, tulee niiden luettelo esiin ja ne on asennettava ennen jatkamista. 10. Asennus päättyy. Auta meitä parantamaan Nero-ohjelmaa -ruutu tulee esiin. Paremman palvelun tarjoamiseksi, Nero kerää tietoja anonyymisti määrittääkseen, mitä toimintoja käytetään ja mitä ongelmia mahdollisesti esiintyy. 8. Napsauta Asenna-painiketta. Kun esivaatimukset on asennettu, muuttuu Asennapainike Seuraava-painikkeeksi. 11. Jos haluat osallistua tietojen keruuseen, valitse valintaruutu ja napsauta Seuraavapainiketta. Ohjatun asennuksen viimeinen ruutu tulee esiin. 12. Napsauta Sulje-painiketta. Suomi

119 13. Oikotie nimeltään Nero MediaHome 4 on sijoitettu työpöydälle Onneksi olkoon! Olet asentanut Nero MediaHome 4 -ohjelman tietokoneeseen. 14. Avaa Nero MediaHome painamalla oikotiekuvaketta. Napsauta LISÄÄ-kuvaketta PAIKALLISET KANSIOT -kohdassa, lisätäksesi verkossa jaettavat kansiot. Valitse kansio jonka haluat jakaa ja napsauta KÄYNNISTÄ PALVELIN. 15. Voit näyttää kaikki mediatyypit kirjastossa. Napsauta Päivitä-kuvaketta. Sulje palvelin napsauttamalla PYSÄYTÄ PALVELIN -kuvaketta. Suomi

Innehåll. Säkerhetsföreskrifter. Förberedelse. Avsedd användning. Strömkälla. Placering av TV:n. Nätsladd och kontakt

Innehåll. Säkerhetsföreskrifter. Förberedelse. Avsedd användning. Strömkälla. Placering av TV:n. Nätsladd och kontakt Innehåll Säkerhetsföreskrifter... 1 Miljöinformation... 3 TV-funktioner... 3 Inkluderade tillbehör... 3 Titta på TV... 4 TV:ns kontrollknappar och drift... 4 Fjärrkontroll... 5 Använda en modul för Common

Lisätiedot

Innehåll. Säkerhetsföreskrifter. Förberedelse. Intended Use. Strömkälla. Placering av TV:n. Innan du använder TV:n bör du läsa instruktionerna noga.

Innehåll. Säkerhetsföreskrifter. Förberedelse. Intended Use. Strömkälla. Placering av TV:n. Innan du använder TV:n bör du läsa instruktionerna noga. Innehåll Säkerhetsföreskrifter... 1 Miljöinformation... 3 TV-funktioner... 3 Inkluderade tillbehör... 3 Titta på TV... 4 TV:ns kontrollknappar och drift... 4 Fjärrkontroll... 5 Använda en modul för villkorlig

Lisätiedot

Funktioner. Förberedelse

Funktioner. Förberedelse Innehåll Funktioner... 2 Inledning... 2 Förberedelse... 2 Säkerhetsföreskrifter... 3 Innehåll i förpackning... 4 Miljöinformation... 5 Reparationsinformation... 5 Fjärrkontrollens knappar... 6 LCD TV:ns

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 003-200311 Nr/Nro: 32-6826 Multiport USB-2.0 för 2,5 HDD USB 2.0 Multiportti 2,5 HDD -asemille Modell/Malli: FT-KUH-K36G SE Beskrivning: Du har nu köpt en produkt som står

Lisätiedot

Innehåll. Svenska - 1 -

Innehåll. Svenska - 1 - Innehåll Funktioner... 2 Inledning... 2 Förberedelse... 2 Säkerhetsföreskrifter... 3 Innehåll i förpackning... 4 Miljöinformation... 5 Reparationsinformation... 5 Fjärrkontrollens knappar... 6 LCD TV:ns

Lisätiedot

Headset med USB-anslutning Kuulokkeet, USB-liitäntä

Headset med USB-anslutning Kuulokkeet, USB-liitäntä KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Headset med USB-anslutning Kuulokkeet, USB-liitäntä Modell/Malli: HS-819USB Nr/Nro: 38-1601 Ver. 001-200506 SE Headset med USB-anslutning lämplig för Internet-chat, videokonferans

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 002-200412 Infraröd sändare/mottagare Langaton infrapunasovitin Modell/Malli: MII-890 Nr/Nro: 38-1034 SE Introduktion USB till IrDA adapter för trådlös kommunikation genom

Lisätiedot

Inledning. Funktioner. Förberedelse

Inledning. Funktioner. Förberedelse Innehåll Funktioner... 2 Förberedelse... 2 3D-läge och 3D-bilder... 3 Obs... 4 Anslutning till ett TV-distributionssystem (kabel- TV osv.) från tuner:... 5 Licensinformation (tillval)... 5 VARUMÄRKESERKÄNNANDE...

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 001-200504 Firewirekort IEEE 1394 PCI Firewirekortti IEEE 1394 PCI Nr/Nro: 32-7172 Modell/Malli: FW3010 SE Presentation Firewirekort (IEEE 1394), snabb överföring upp till

Lisätiedot

Nätverkskabel USB 2.0 Verkkokaapeli USB 2.0

Nätverkskabel USB 2.0 Verkkokaapeli USB 2.0 KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Nätverkskabel USB 2.0 Verkkokaapeli USB 2.0 Modell/Malli: USB-NL2 Nr/Nro: 32-8825 Vers: 002-200312 SE Beskrivning Nätverkskabel för enkel filöverföring mellan datorer med USB

Lisätiedot

Trinitron Digital TV

Trinitron Digital TV AEPcover.fm Page 1 Tuesday, May 14, 2002 8:44 AM 4-206-381-52(1) R Trinitron Digital TV Styrfunktioner Kayttöohje SE FI KD-32NX100AEP 2002 by Sony Corporation Printed in UK AEPcover.fm Page 2 Tuesday,

Lisätiedot

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE Ver. 001-200303 USB 2.0 kort Modell/Malli FT-UPC-124V Nr/Nro: 32-4468 USB 2.0 kortti SE Läs igenom anvisningen före installation. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel

Lisätiedot

LCD Colour TV. Snabbstartguide Bruksanvisning. Hurtig startvejledning Brugervejledning

LCD Colour TV. Snabbstartguide Bruksanvisning. Hurtig startvejledning Brugervejledning 4-102-497-31(1) LCD Colour TV Snabbstartguide Bruksanvisning Innan du använder TV:n bör du läsa avsnittet Säkerhetsinformation i den här bruksanvisningen. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. Hurtig

Lisätiedot

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Nr/Nro: 38-1259 Modell/Malli: S-420R SE Användningsområde Med hjälp av scartväxeln kan du ansluta fyra

Lisätiedot

Installation / Asennusohje SO-3396-V

Installation / Asennusohje SO-3396-V Installation / Asennusohje SO-3396-V SO-3396-V SO-3303 Black / Svart / Musta (0V) Connector / Skruv / Liitinruuvi 19. 0V Red / Röd / Punainen (+12V) 20. 12V Green / Grön / Vihreä (CLK) 29. CLK Yellow /

Lisätiedot

BRUKSANVISNING FÖR KÄYTTÖOHJE OPERATING INSTRUCTIONS SMART65LED

BRUKSANVISNING FÖR KÄYTTÖOHJE OPERATING INSTRUCTIONS SMART65LED BRUKSANVISNING FÖR KÄYTTÖOHJE OPERATING INSTRUCTIONS SMART65LED FÄRG TV MED FJÄRRKONTROLL VÄRI - TV KAUKOSÄÄDÖLLÄ COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL Innehåll Säkerhetsinformation...2 Märkning av Produkten...2

Lisätiedot

Nätverkskort PCI PCI-verkkokortti

Nätverkskort PCI PCI-verkkokortti KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Nätverkskort PCI PCI-verkkokortti Modell/Malli: SOHO-FAST/RE Nr/Nro: 38-5000 Ver. 001-200503 SE Presentation 100Base-TX med överföringshastighet upp till 10/100Mbps (Full duplex)

Lisätiedot

ver. 001-2006 -11 INSTALLATIONSANVISNING/ ASENNUSOHJE Firewire PC-card Tiedonsiirto-ohjain Artikelnr/nro 32-4968

ver. 001-2006 -11 INSTALLATIONSANVISNING/ ASENNUSOHJE Firewire PC-card Tiedonsiirto-ohjain Artikelnr/nro 32-4968 ver. 001-2006 -11 INSTALLATIONSANVISNING/ ASENNUSOHJE Firewire PC-card Tiedonsiirto-ohjain Artikelnr/nro 32-4968 SE Firewire PC-card 32-4968 Introduktion CardBus (Firewire) håller en säker plats som högeffektiv

Lisätiedot

LCD Colour TV PDP Colour TV

LCD Colour TV PDP Colour TV 2-021-809-34(1) LCD Colour TV/PDP Colour TV KLV-L32M1/KE-P42M1 LCD Colour TV PDP Colour TV Snabbstartguide Bruksanvisning Innan du använder TV:n bör du läsa avsnittet Säkerhetsinformation i den här bruksanvisningen.

Lisätiedot

BRUKSANVISNING FÖR KÄYTTÖOHJE OPERATING INSTRUCTIONS CHLED55EUNB4K

BRUKSANVISNING FÖR KÄYTTÖOHJE OPERATING INSTRUCTIONS CHLED55EUNB4K BRUKSANVISNING FÖR KÄYTTÖOHJE OPERATING INSTRUCTIONS CHLED55EUNB4K FÄRG TV MED FJÄRRKONTROLL VÄRI - TV KAUKOSÄÄDÖLLÄ COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL 50376715 Innehåll Säkerhetsinformation...2 Märkning

Lisätiedot

HUOMAUTUS. Turvallisuustiedot. TÄRKEÄÄ -Lue nämä ohjeet kokonaan ennen asennusta tai käyttöä.

HUOMAUTUS. Turvallisuustiedot. TÄRKEÄÄ -Lue nämä ohjeet kokonaan ennen asennusta tai käyttöä. Sisältö Sisältö... 1 Turvallisuustiedot... 2 TÄRKEÄÄ -Lue nämä ohjeet kokonaan ennen asennusta tai käyttöä... 2 Aloittaminen... 3 Ilmoitukset & ominaisuudet & varusteet... 3 Ympäristötietoa... 3 Valmiustilan

Lisätiedot

Contents. Felsökning. Dokumentation...7. Introduktion till den här handboken...8. Felsökning...10

Contents. Felsökning. Dokumentation...7. Introduktion till den här handboken...8. Felsökning...10 Contents Dokumentation...7 Tryckt dokumentation... 7 Elektronisk dokumentation... 7 Viktigt... 7 Introduktion till den här handboken...8 Felsökning Felsökning...10 Datorn... 10 Vad ska jag göra om datorn

Lisätiedot

LCD Digital Colour TV

LCD Digital Colour TV 3-096-727-41(4) K LCD Digital Colour TV Bruksanvisning Läs avsnittet Säkerhetsinformation i denna bruksanvisning innan TV:n används. Spara bruksanvisningen för framtida referens. SE Betjeningsvejledning

Lisätiedot

Smart Center Svenska - 1 -

Smart Center Svenska - 1 - Innehåll Säkerhetsinformation...2 Märkning på produkten...2 Miljöinformation...3 Funktioner...4 Inkluderade tillbehör...4 Standby-meddelanden...4 TV:ns Kontrollknappar Och Drift...5 Sätt in batterierna

Lisätiedot

LCD Colour TV KLV-17HR2 KLV-15SR2. Snabbstartguide Bruksanvisning. Hurtig startvejledning Brugervejledning. Pikaopas Käyttöohjeet 4-096-790-31 (1)

LCD Colour TV KLV-17HR2 KLV-15SR2. Snabbstartguide Bruksanvisning. Hurtig startvejledning Brugervejledning. Pikaopas Käyttöohjeet 4-096-790-31 (1) 4-096-790-31 (1) LCD Colour TV Snabbstartguide Bruksanvisning Innan du använder TV:n bör du läsa avsnittet Säkerhetsinformation i den här bruksanvisningen. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. Hurtig

Lisätiedot

Quick Start Guide. To switch the TV on. cable to connect the two units together. To select the TV broadcasts. To HDMI connection on.

Quick Start Guide. To switch the TV on. cable to connect the two units together. To select the TV broadcasts. To HDMI connection on. Quick Start Guide Insert the batteries into the remote control Lift the cover on the back of the remote upward gently. Install two AAA batteries. Make sure to match the + and - ends of the batteries in

Lisätiedot

LCD Colour TV KLV-23HR2 KLV-21SR2. Snabbstartguide Bruksanvisning. Hurtig startvejledning Brugervejledning. Pikaopas Käyttöohjeet 4-096-367-32 (1)

LCD Colour TV KLV-23HR2 KLV-21SR2. Snabbstartguide Bruksanvisning. Hurtig startvejledning Brugervejledning. Pikaopas Käyttöohjeet 4-096-367-32 (1) 4-096-367-32 (1) LCD Colour TV Snabbstartguide Bruksanvisning Innan du använder TV:n bör du läsa avsnittet Säkerhetsinformation i den här bruksanvisningen. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. Hurtig

Lisätiedot

HUOMAUTUS. Turvallisuustiedot. TÄRKEÄÄ -Lue nämä ohjeet kokonaan ennen asennusta tai käyttöä.

HUOMAUTUS. Turvallisuustiedot. TÄRKEÄÄ -Lue nämä ohjeet kokonaan ennen asennusta tai käyttöä. Sisältö Sisältö... 1 Turvallisuustiedot... 2 TÄRKEÄÄ -Lue nämä ohjeet kokonaan ennen asennusta tai käyttöä... 2 Aloittaminen... 3 Ilmoitukset & ominaisuudet & varusteet... 3 Ympäristötietoa... 3 Valmiustilan

Lisätiedot

SMART48LED-Wifi(580006)

SMART48LED-Wifi(580006) BRUKSANVISNING FÖR KÄYTTÖOHJE OPERATING INSTRUCTIONS SMART48LED-Wifi(580006) FÄRG TV MED FJÄRRKONTROLL VÄRI - TV KAUKOSÄÄDÖLLÄ COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL Innehåll Innehåll...1 Säkerhetsinformation...2

Lisätiedot

Porejärjestelmä. POREJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ TALVELLA (ei koskee Polaria)

Porejärjestelmä. POREJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ TALVELLA (ei koskee Polaria) Porejärjestelmä Tehokas porejärjestelmä jossa on myös hyvää tekevä hieromatoiminto. Sopii myös muihin markkinoilla oleviin kylpytynnyreihin, mutta tällöin meille tulee ilmoittaa tynnyrin halkaisija, istuimien

Lisätiedot

Svenska... FIN. Suomalainen... Danske...

Svenska... FIN. Suomalainen... Danske... Radio CD Bluetooth Svenska... Suomalainen... Danske... S FIN DK 1 Användningsföreskrifter................................................................... S.2 Allmän beskrivning......................................................................

Lisätiedot

HELPPOKÄYTTÖINEN LANGATON N 150 REITITIN GO-RT-N150 PIKA- ASENNUSOPAS SNABBINSTALLATIONSGUIDE

HELPPOKÄYTTÖINEN LANGATON N 150 REITITIN GO-RT-N150 PIKA- ASENNUSOPAS SNABBINSTALLATIONSGUIDE HELPPOKÄYTTÖINEN LANGATON N 150 REITITIN PIKA- ASENNUSOPAS SNABBINSTALLATIONSGUIDE SUOMI PAKKAUKSEN SISÄLTÖ SISÄLTÖ HELPPOKÄYTTÖINEN LANGATON N 150 REITITIN VERKKOVIRTA-ADAPTERI 5V 1A ETHERNETKAAPELI (CAT5

Lisätiedot

P-0500 autokameran käyttöohje

P-0500 autokameran käyttöohje P-0500 autokameran käyttöohje Osat 1 LED valot 2 Linssi 3 Korttipaikka 4 Ilmaisinvalo 5 Mikrofoni 6 LCD näyttö 7 Kaiutin 8 Asennustelineen kiinnitys 9 Nollaus näppäin (Reset) 10 Päälle/pois kytkin 11 Valikko

Lisätiedot

HUOMAUTUS. Turvallisuustiedot. TÄRKEÄÄ -Lue nämä ohjeet kokonaan ennen asennusta tai käyttöä.

HUOMAUTUS. Turvallisuustiedot. TÄRKEÄÄ -Lue nämä ohjeet kokonaan ennen asennusta tai käyttöä. Sisältö Sisältö... 1 Turvallisuustiedot... 2 TÄRKEÄÄ -Lue nämä ohjeet kokonaan ennen asennusta tai käyttöä... 2 Aloittaminen... 3 Ilmoitukset & ominaisuudet & varusteet... 3 Ympäristötietoa... 3 Valmiustilan

Lisätiedot

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia - VALREKLAM INFÖR RIKSDAGSVALET 2015 - VAALIMAI- NONTA ENNEN EDUSKUNTAVAALEJA 2015, TILLÄGG / LISÄYS Det finns tomma reklamplatser kvar i stadens valställningar och

Lisätiedot

Contents. Felsökning. Dokumentation...7. Introduktion till den här handboken...8. Felsökning...10

Contents. Felsökning. Dokumentation...7. Introduktion till den här handboken...8. Felsökning...10 Contents Dokumentation...7 Tryckt dokumentation... 7 Elektronisk dokumentation... 7 Viktigt... 7 Introduktion till den här handboken...8 Felsökning Felsökning...10 Datorn... 10 Vad ska jag göra om datorn

Lisätiedot

SBX-300. Soundbarsystem Lydbjælkesystem Soundbar-kaiutinjärjestelmä. Bruksanvisning / Brugsanvisning / Käyttöohjeet

SBX-300. Soundbarsystem Lydbjælkesystem Soundbar-kaiutinjärjestelmä. Bruksanvisning / Brugsanvisning / Käyttöohjeet SBX-300 Soundbarsystem Lydbjælkesystem Soundbar-kaiutinjärjestelmä Upptäck fördelarna med att registrera din produkt online på http://www.pioneer.se Oplev fordelene ved at registrere dit produkt online

Lisätiedot

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk SmartWi II Installation Guide 中 文 Svenska Suomalainen Dansk 1 4 10-15 M 2 5 3 6 1 请 将 斯 马 特 维 主 机 安 置 在 你 家 的 中 心 位 置 斯 马 特 维 主 机 距 机 顶 盒 / 斯 马 特 维 客 戶 卡 之 间 的 最 大 距 离 为 10 至 15 米 2 斯 马 特 维 机 可 以 使 用 12v

Lisätiedot

LCD Digital Colour TV

LCD Digital Colour TV 2-889-390-54(1) K LCD Digital Colour TV Bruksanvisning Läs avsnittet Säkerhetsinformation i denna bruksanvisning innan TV:n används. Spara bruksanvisningen för framtida referens. SE Betjeningsvejledning

Lisätiedot

Gigabit nätverkskort Gigabit verkkokortti

Gigabit nätverkskort Gigabit verkkokortti KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Gigabit nätverkskort Gigabit verkkokortti Nr/Nro: 38-1505 Modell/Malli: SOHO-GA1200T Ver: 001-200510 2 BRUKSANVISNING Läs igenom hela bruksanvisningen fö re användning och spara

Lisätiedot

Infraröd sändare/ mottagare. Infrapunalähetin/- vastaanotin KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING. Modell/Malli: CT-M06 Nr/Nro: 38-1034. Ver.

Infraröd sändare/ mottagare. Infrapunalähetin/- vastaanotin KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING. Modell/Malli: CT-M06 Nr/Nro: 38-1034. Ver. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Infraröd sändare/ mottagare Infrapunalähetin/- vastaanotin Modell/Malli: CT-M06 Nr/Nro: 38-1034 Ver. 001-200510 Bruksanvisningen Läs igenom hela bruksanvisningen före användning

Lisätiedot

LCD Digital Colour TV

LCD Digital Colour TV 2-682-331-53(1) K LCD Digital Colour TV LCD Digital Colour TV Bruksanvisning Läs avsnittet Säkerhetsinformation i denna bruksanvisning innan TV:n används. Spara bruksanvisningen för framtida referens.

Lisätiedot

FI KÄYTTÖ-JA ASENNUSOHJE

FI KÄYTTÖ-JA ASENNUSOHJE FI KÄYTTÖ-JA ASENNUSOHJE TUOTENUMERO: 46324 SAUNIA SAUNAVALAISIN LYHTY LÄMPÖKÄSITELTY PUU MUUNTAJA LED Model: GOOBAY SET 12-15 LED TYPE 5050 Smd WW Input AC 200-240V, 50 Hz 2,9 WATTS, 0,24A Output DC 12V

Lisätiedot

XW-LF3-T/-K XW-LF1-L/-K/-W

XW-LF3-T/-K XW-LF1-L/-K/-W XW-LF3-T/-K XW-LF1-L/-K/-W TRÅDLÖST HÖGTALARSYSTEM TRÅDLØST HØJTTALERSYSTEM LANGATON KAIUTINJÄRJESTELMÄ Upptäck fördelarna med att registrera din produkt online på http://www.pioneer.se Oplev fordelene

Lisätiedot

Turvallisuusvarotoimet

Turvallisuusvarotoimet Sisältö Turvallisuusvarotoimet... 2 Ympäristötietoa... 3 Sisältyvät lisäosat... 3 TV - Toiminnot... 3 TV:n katselu... 4 TV:n ohjauspainikkeet ja sen käyttö... 4 TV.n kaukosäätimen tarkasteleminen... 5

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi PAKKAUSSELOSTE AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä.

Lisätiedot

Multiportti KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING. Modell/Malli: NS190. Nr/Nro: Ver:

Multiportti KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING. Modell/Malli: NS190. Nr/Nro: Ver: KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Multiport Multiportti Modell/Malli: NS190 Nr/Nro: 32-6826 Ver: 001-200510 2 SE Bruksanvisning Multiport Artikelnummer: 32-6826, modell: NS190 Läs igenom hela bruksanvisningen

Lisätiedot

D90 Användarmanual Käyttöohje

D90 Användarmanual Käyttöohje D90 Användarmanual Käyttöohje Läs denna användarmanual och säkerhetsanvisningarna noga innan bryggaren tas i bruk! Lue nämä käyttöohjeet sekä turvaohjeet ennen kuin alat käyttää keitintä! PÅ/AV brytare

Lisätiedot

www.rosknroll.fi 0201 558 334

www.rosknroll.fi 0201 558 334 www.rosknroll.fi 0201 558 334 Rollella ei ole peukalo keskellä kämmentä, joten lähes kaikki rikki menneet tavarat Rolle korjaa eikä heitä pois. Etsi kuvista 5 eroavaisuutta! Rolle har inte tummen mitt

Lisätiedot

Contents. Felsökning. Hitta information om din dator...9 Introduktion till den här handboken...10. Felsökning...12

Contents. Felsökning. Hitta information om din dator...9 Introduktion till den här handboken...10. Felsökning...12 Contents Hitta information om din dator...9 Introduktion till den här handboken...10 Felsökning Felsökning...12 Vad ska jag göra om datorn inte startar?... 12 Vad ska jag göra om ett BIOS-fel visas när

Lisätiedot

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas DVD RDS AV-MOTTAGARE DVD RDS AV-MODTAGER DVD RDS AV -VASTAANOTIN AVH-270BT AVH-170DVD Svenska Syftet med den här guiden är att leda dig genom enhetens mest

Lisätiedot

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Ennen Elis-korkkiruuvin ensimmäistä käyttökertaa: On suositeltavaa käydä käyttöohje huolellisesti läpi, jotta korkkiruuvisi toimisi pitkään ja hyvin. Tutki, ettei korkkiruuvisi

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING. Ver. 001-200501

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING. Ver. 001-200501 KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Infraröd sändare/ mottagare Infrapunalähetin/- vastaanotin Modell/Malli: CT-M04 Nr/Nro: 38-1034 Ver. 001-200501 SE FI Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spar

Lisätiedot

RF Dynamisk Fjärrkontroll. RF Dynaaminen Kaukosäädin

RF Dynamisk Fjärrkontroll. RF Dynaaminen Kaukosäädin Modell / Malli / Model: Art. no: 99 170 20 SE BRUKSANVISNING RF Dynamisk Fjärrkontroll FI KÄYTTÖOHJEET RF Dynaaminen Kaukosäädin EN INSTRUCTION MANUAL RF Dual Color Remote Controller SE Indikator Tryck

Lisätiedot

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE Ver. 001-200303 Multiport USB 2.0 för 2.5 hdd Nr/Nro: 32-6826 Modell/Malli: BF-2043 USB 2.0 -kotelo 2.5 :n ulkoiselle kiintolevylle 1. Beskrivning Lättmonterat chassi, för

Lisätiedot

Innehåll. Felsökning. Hitta information om din dator...9 Introduktion till den här handboken...10. Felsökning...12

Innehåll. Felsökning. Hitta information om din dator...9 Introduktion till den här handboken...10. Felsökning...12 Innehåll Hitta information om din dator...9 Introduktion till den här handboken...10 Felsökning Felsökning...12 Vad ska jag göra om datorn inte startar?... 12 Vad ska jag göra om ett BIOS-fel visas när

Lisätiedot

Maksaaksesi varausmaksun sinun täytyy rekisteröityä myyjäksi. Aloita klikkaamalla linkkiä Julmarknaden Joulumarkkinat

Maksaaksesi varausmaksun sinun täytyy rekisteröityä myyjäksi. Aloita klikkaamalla linkkiä Julmarknaden Joulumarkkinat För att kunna betala en platsreservation måste du registrera dig som säljare. Börja med att klicka på länken Julmarknaden Joulumarkkinat Om du har problem med något gällande reservationen, vänligen kontakta

Lisätiedot

Viktigt! Tärkeää. Vigtigt

Viktigt! Tärkeää. Vigtigt Viktigt! Skapa återställningsskivor direkt när datorn är klar för användning eftersom det inte medföljer några återställningsskivor med datorn. Instruktioner om hur du skapar återställningsskivor finns

Lisätiedot

X-EM22 X-EM12 CD-receiver

X-EM22 X-EM12 CD-receiver X-EM22 X-EM12 CD-receiver CD-viritinvahvistinjärjestelmä Upptäck fördelarna med att registrera din produkt online på http://www.pioneer.se Tutustu tuotteesi online-rekisteröitymisen etuihin osoitteessa

Lisätiedot

Personal Audio System

Personal Audio System 3-046-452-73 (2) Personal Audio System Bruksanvisning sidan 2 SE Käyttöohjeet sivu 2 FI SE FI ZS-D55 2000 Sony Corporation VARNING! Utsätt inte enheten för regn och fukt så undviker du risk för brand och/eller

Lisätiedot

Arkeologian valintakoe 2015

Arkeologian valintakoe 2015 Sukunimi Kaikki etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Valintatoimiston merkintöjä KAR A (C) Sähköpostiosoite Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Arkeologian valintakoe 2015 Tarkista sivunumeroiden

Lisätiedot

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning Tämä ohje antaa toivottavasti sellaisen kuvan, että jokainen voi asentaa itse CW-suotimen omaan QROlleen. Lähtökohtana on ollut säästää virtaa sekä

Lisätiedot

VARNING: VIKTIGT OM VENTILATION

VARNING: VIKTIGT OM VENTILATION VARNING: FÖR ATT FÖRHINDRA ELEKTRISKA STÖTAR FÅR HÖLJET (ELLER BAKSTYCKET) INTE TAS BORT. INNANFÖR HÖLJET FINNS INGA DELAR SOM ANVÄNDAREN SJÄLV KAN REPARERA. ÖVERLÅT SERVICE TILL KVALIFICERAD SERVICEPERSONAL.

Lisätiedot

Kuvaile tai piirrä, millainen on sinun kotiovesi. Beskriv eller rita dörren till ditt hem.

Kuvaile tai piirrä, millainen on sinun kotiovesi. Beskriv eller rita dörren till ditt hem. Yllättävät ympäristökysymykset Överraskande frågor om omgivningen Miltä ympäristösi tuntuu, kuulostaa tai näyttää? Missä viihdyt, mitä jää mieleesi? Tulosta, leikkaa suikaleiksi, valitse parhaat ja pyydä

Lisätiedot

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

Contents. Felsökning. Dokumentation...7. Introduktion till den här handboken...8. Felsökning...10

Contents. Felsökning. Dokumentation...7. Introduktion till den här handboken...8. Felsökning...10 Contents Dokumentation...7 Tryckt dokumentation... 7 Elektronisk dokumentation... 7 Viktigt... 7 Introduktion till den här handboken...8 Felsökning Felsökning...10 Datorn... 10 Vad ska jag göra om datorn

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Lung test gas CO/He AGA 0,28 %, 9,3% lääkkeellinen kaasu, puristettu. Hiilimonoksidi (CO), helium (He)

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Lung test gas CO/He AGA 0,28 %, 9,3% lääkkeellinen kaasu, puristettu. Hiilimonoksidi (CO), helium (He) Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Lung test gas CO/He AGA 0,28 %, 9,3% lääkkeellinen kaasu, puristettu Hiilimonoksidi (CO), helium (He) Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen

Lisätiedot

Personal Component System

Personal Component System 3-044-713-53 (1) Personal Component System Bruksanvisning sidan 2 SE Käyttöohjeet sivu 2 FI SE FI PMC-DR45L 2000 Sony Corporation VARNING! Utsätt inte enheten för regn och fukt så undviker du risk för

Lisätiedot

245.20-LS1940.20WWFI Nopeudensäädin Hastighetsregulator

245.20-LS1940.20WWFI Nopeudensäädin Hastighetsregulator PEM1527 3.4.2014 245.20-LS1940.20WWFI Nopeudensäädin Hastighetsregulator FIN Käyttöohje Asennusohje SWE Bruksanvisning Installationsanvisning 1 Turvallisuusohjeet Ainoastaan sähköasennuksn perehtyneet

Lisätiedot

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE Ver. 001-200303 Multiport USB 2.0 för 3.5 hdd Nr/Nro: 32-6650 Modell/Malli: BF-2003 USB 2.0 -kotelo 3.5 :n ulkoiselle kiintolevylle 1. Beskrivning Lättmonterat chassi, för

Lisätiedot

X-CM52BT-K/-W. http://www.pioneer.se. http://www.pioneer.fi. DVD-receiver DVD-viritinvahvistinjärjestelmä

X-CM52BT-K/-W. http://www.pioneer.se. http://www.pioneer.fi. DVD-receiver DVD-viritinvahvistinjärjestelmä X-CM52BT-K/-W DVD-receiver DVD-viritinvahvistinjärjestelmä Upptäck fördelarna med att registrera din produkt online på http://www.pioneer.se Tutustu tuotteesi online-rekisteröitymisen etuihin osoitteessa

Lisätiedot

Filmhandledning från Svenska nu för svenskundervisningen Rekommenderas för åk 7-10

Filmhandledning från Svenska nu för svenskundervisningen Rekommenderas för åk 7-10 Medan vi lever Filmhandledning från Svenska nu för svenskundervisningen Rekommenderas för åk 7-10 Till läraren Filmen och övningarna är främst avsedda för eleverna på högstadiet, men övningarna kan också

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING USB till serieportsadapter USB til serieportadapter USB-sarjaporttisovitin Modell/Malli: UN8BE Nr/Nro: 38-2150 Ver. 001-200607 SVENSKA USB till serieportsadapter Artikelnummer:

Lisätiedot

IP-adapter IP-sovitin

IP-adapter IP-sovitin KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING IP-adapter IP-sovitin Nr/Nro: 36-2249 Ver: 001-200603 SVENSKA IP-adapter, art.nr 36-2249 Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk.

Lisätiedot

X-SMC22-S X-SMC11-S. http://www.pioneer.se. http://www.pioneer.fi. Slimmat mikrosystem Kapea mikrojärjestelmä

X-SMC22-S X-SMC11-S. http://www.pioneer.se. http://www.pioneer.fi. Slimmat mikrosystem Kapea mikrojärjestelmä X-SMC22-S X-SMC11-S Slimmat mikrosystem Kapea mikrojärjestelmä Upptäck fördelarna med att registrera din produkt online på http://www.pioneer.se Tutustu tuotteesi online-rekisteröitymisen etuihin osoitteessa

Lisätiedot

Television. Bruksanvisning SE. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Bruksanvisning. KDL-49WD75x / 43WD75x / 32WD75x

Television. Bruksanvisning SE. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Bruksanvisning. KDL-49WD75x / 43WD75x / 32WD75x Television Bruksanvisning SE Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet Bruksanvisning FI NO KDL-49WD75x / 43WD75x / 32WD75x Innehållsförteckning VIKTIGT MEDDELANDE.................. 3 Säkerhetsinformation...................

Lisätiedot

LTY17, LTY17C Lisätehoyksikkö Extra effektenhet

LTY17, LTY17C Lisätehoyksikkö Extra effektenhet LTY17, LTY17 Lisätehoyksikkö Extra effektenhet 21042016/ZVR-841 Tämä asennus- ja käyttöohje on tarkoitettu saunan, kiukaan, ohjauskeskuksen ja lisätehoyksikön omistajalle tai niiden hoidosta vastaavalle

Lisätiedot

Webee Wireless N Router

Webee Wireless N Router Pika-asennusohje v1.1 Wireless N Router (Laiteversio 2) Pikaopas auttaa sinua pääsemään alkuun laitteen käytössä. Tässä neuvotaan perustoiminnot kuten laitteen kytkeminen tietokoneeseen ja laajakaistamodeemiin

Lisätiedot

LINC Niagara. sanka.fi 130625A

LINC Niagara. sanka.fi 130625A LINC Niagara 130625A SANKA takaa tuotteen toimivuuden kun asennus tapahtuu ohjeiden mukaisesti. SANKA garanterar produktens funktion då monteringsanvisningen följs. sanka.fi Tarvittaessa. Vid behov. Vaihtoehto.

Lisätiedot

Personal Audio System

Personal Audio System 3-046-451-53 (2) Personal Audio System Bruksanvisning sidan 2 SE Käyttöohjeet sivu 2 FI SE FI ZS-2000 2000 Sony Corporation VARNING! Utsätt inte enheten för regn och fukt så undviker du risk för brand

Lisätiedot

TT-THERMO motorvärmare. Installation och bruksanvisning v2.0

TT-THERMO motorvärmare. Installation och bruksanvisning v2.0 TT-THERMO motorvärmare Installation och bruksanvisning v2.0 Importör: Address: Web: Email: Mob: Innehåll Leveransen innehåller: 2 Funktion OBS! Använd inte värmaren utan kylvätska. 3 Lämmittimien tekniset

Lisätiedot

Kommunal verksamhet och service nu på finska! Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet

Kommunal verksamhet och service nu på finska! Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet Kommunal verksamhet och service nu på finska! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosan kunta osa suomen kielen hallintoaluetta Kommunal

Lisätiedot

HUOMAUTUS. Turvallisuustiedot. LCD TV:n käyttö ääriolosuhteissa voi vaurioittaa laitetta.

HUOMAUTUS. Turvallisuustiedot. LCD TV:n käyttö ääriolosuhteissa voi vaurioittaa laitetta. Sisältö Sisältö... 1 Turvallisuustiedot... 2 TÄRKEÄÄ -Lue nämä ohjeet kokonaan ennen asennusta tai käyttöä... 2 Aloittaminen... 3 Ilmoitukset & ominaisuudet & varusteet... 3 Ympäristötietoa... 3 Valmiustilan

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ NORFLEX INJEKTIONESTE ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ NORFLEX INJEKTIONESTE ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos Sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

BDP-170 BDP-170-K BDP-170-S BDP-170-W

BDP-170 BDP-170-K BDP-170-S BDP-170-W BDP-170 BDP-170-K BDP-170-S BDP-170-W Blu-ray 3D TM -SPELARE Blu-ray 3D TM PLAYER Blu-ray 3D TM -soitin Upptäck fördelarna med att registrera din produkt online på http://www.pioneer.se Oplev fordelene

Lisätiedot

Digital HD Video Camera Recorder

Digital HD Video Camera Recorder 4-271-155-53(1) Digital HD Video Camera Recorder Bruksanvisning Betjeningsvejledning Käyttöohjeet SE DK FI Ghid de acţionare RO SE/DK/FI/RO http://www.sony.net/ 2011 Sony Corporation Printed in Japan HDR-CX560E/CX560VE/CX690E/CX700E/CX700VE

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 345/2013 vp Osasairauspäivärahan maksaminen vuosiloman ajalta Eduskunnan puhemiehelle Sairausvakuutuslain mukaan osasairauspäivärahaa maksetaan vähintään 12 arkipäivän yhtäjaksoiselta

Lisätiedot

Upphovsrättslig information

Upphovsrättslig information Användarhandbok Upphovsrättslig information De enda garantierna för produkter och tjänster från Hewlett-Packard definieras i de uttryckliga uttalanden som medföljer sådana produkter och tjänster. Ingenting

Lisätiedot

LANGATON SADEMITTARI No 854

LANGATON SADEMITTARI No 854 LANGATON SADEMITTARI No 854 KÄYTTÖOHJE Huom! Ennen käyttöönottoa poista suojakalvo näytön päältä. 1. Toiminnot Ulkolämpötilan ja sademäärän langaton tiedonsiirto taajuudella 433 MHz, kantavuus 30 m vapaassa

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA Fresenius Kabi injektioneste, liuos. injektionesteisiin käytettävä vesi

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA Fresenius Kabi injektioneste, liuos. injektionesteisiin käytettävä vesi PAKKAUSSELOSTE AQUA STERILISATA Fresenius Kabi injektioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää Sinulle tärkeitä tietoja. Tämä lääkevalmiste on

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN Hyvä kotiväki Koti ja perhe ovat lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö. Kodin ohella päivähoidon on oltava turvallinen paikka, jossa lapsesta sekä

Lisätiedot

CXHD-5000C Quick Start Guide

CXHD-5000C Quick Start Guide Digital Cable Receiver Kaapeliverkon digisovitin Digital kabel-tvmottagare Quick Start Guide The default password is 0000. Oletussalasana on 0000. Standardlösenordet är 0000. ROHS/Q-GUIDE/CXHD5000C/100GBFISV(TELE2)

Lisätiedot

LCD Digital Colour TV

LCD Digital Colour TV 2-678-258-42(3) LCD Digital Colour TV Bruksanvisning Läs avsnittet Säkerhetsinformation i denna bruksanvisning innan TV:n används. Spara bruksanvisningen för framtida referens. SE Betjeningsvejledning

Lisätiedot

4-181-486-41(1) Home Theatre System. Bruksanvisning. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisninger HT-CT350. 2010 Sony Corporation

4-181-486-41(1) Home Theatre System. Bruksanvisning. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisninger HT-CT350. 2010 Sony Corporation 4-181-486-41(1) Home Theatre System Bruksanvisning Betjeningsvejledning Käyttöohje Bruksanvisninger SE GB DK FI NO HT-CT350 2010 Sony Corporation 3 VARNING Installera inte enheten där den blir innesluten,

Lisätiedot

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver.

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver. Torgmöte 3½ 3.3 kl. 12:30-14 i Saima, stadshuset Kim Mäenpää presenterade projektet Skede 1 av HAB och torgparkeringen Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas

Lisätiedot

Kompassin käyttöohjeet - Hur används Kompass? - How to use Kompass?

Kompassin käyttöohjeet - Hur används Kompass? - How to use Kompass? Kompassin käyttöohjeet - Hur används Kompass? - How to use Kompass? Kompassin käyttöohjeet Kompassia voi käyttää 25 eri kielellä. Oletuskielenä on suomi, mutta kielen voi vaihtaa alareunasta Kieli- kohdasta.

Lisätiedot

X-CM32BT-K/-W/-R/-L X-CM42BT-K/-W/-R/-L

X-CM32BT-K/-W/-R/-L X-CM42BT-K/-W/-R/-L X-CM32BT-K/-W/-R/-L X-CM42BT-K/-W/-R/-L CD-receiver CD-vastaanotinjärjestelmä Upptäck fördelarna med att registrera din produkt online på http://www.pioneer.se Tutustu tuotteesi online-rekisteröitymisen

Lisätiedot

Työn jälki ja laatu Utseende och kvalitet

Työn jälki ja laatu Utseende och kvalitet Työn jälki ja laatu Utseende och kvalitet Mekaaninen asennus / Mekanisk montering PP- Nr. ok not ok M - 10 Sähkökaapelit asennetaan erilleen pneumatiikkajohdoista Elkablar monteras skilt från pneumatikslangar

Lisätiedot

Webbkamera Webb-kamera

Webbkamera Webb-kamera KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Ver. 001-200503 Webbkamera Webb-kamera Modell/Malli: TWC-30XOP Nr/Nro: 38-1504 SE Beskrivning 3 funktioner: Videokonferens, Videomail, Chattning Bildsensor: CMOS sensor Upplösning:

Lisätiedot

TRIMFENA Ultra Fin FX

TRIMFENA Ultra Fin FX BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE TRIMFENA Ultra Fin FX TASAUSSIIVEKE Ultra Fin FX Artikelnr./nro 31-1766 vers. 001-2003-03 Trimfena/Tasaussiiveke Ultra Fin FX B. Ca 6 mm avstånd till växelhuset. B. Vaihe 2, noin

Lisätiedot