sisällysluettelo Julkaisu: DPD00504D Julkaisupäivämäärä:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "sisällysluettelo Julkaisu: DPD00504D Julkaisupäivämäärä: 18.4.11"

Transkriptio

1

2 vacon 0 sisällysluettelo Julkaisu: DPD00504D Julkaisupäivämäärä: Turvallisuus Hengenvaara Varoitukset Maadoitukset ja maasulkusuojaus Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC) Vastaanotto Tyyppikoodi Taajuusmuuttajan nosto pakkauksesta Kokoluokkien MR8 ja MR9 laitteiden nosto Tarvikepussi Koko MR Koko MR Koko MR Koko MR Koko MR Koko MR Product modified -tarra Asennus Taajuusmuuttajan mitat Seinäasennus Kaulusasennus Jäähdytys Tehokaapelointi Kaapelointia koskevat UL-määräykset Kaapelien mitoitus ja valinta Jarruvastuskaapelit Kaapeleiden asennusohjeet Kokoluokat MR4-MR Kokoluokat MR8 ja MR Kulmista maadoitetun verkon asentaminen Ohjausyksikkö Ohjausliitännät Ohjauskaapelien mitoitus Ohjausliittimet ja kaksirivikytkimet I/O-kaapelointi ja kenttäväyläliitäntä Kenttäväylän käyttö ethernetin välityksellä Kenttäväylän käyttö MS/TP:n kautta Akun asennus Reaaliaikakelloa (RTC) varten Galvaaninen erotus Käyttöönotto Taajuusmuuttajan käyttöönotto Moottorin käyttö Kaapeloinnin ja moottorin eristysvastusmittaukset Asennus IT-järjestelmään Rungot MR4 MR Rungot MR7 ja MR Runko MR Huolto Tekniset tiedot Päivystys +358 (0)

3 vacon AC-käytön tehoalueet Verkkojännite V Verkkojännite V Ylikuormituksen määritelmä Vacon tekniset tiedot Ohjausliitäntöihin liittyvää teknistä tietoa Tel (0) Fax +358 (0)

4 Päivystys +358 (0) vacon 2

5 vacon 3 EY:N VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS Me, Valmistajan nimi: Vacon Oyj Valmistajan osoite: P.O.Box 25 Runsorintie 7 FIN VAASA Suomi vakuutamme täten, että tuotteemme Tuotteen nimi: Vacon 100 AC-taajuusmuuttaja Malli: Vacon 100 3L L Vacon 100 3L L on suunniteltu ja valmistettu seuraavien standardien vaatimusten mukaisesti: Turvallisuus: EN (2007) EN (2009) (soveltuvin osin) EMC: EN (2004) EN ja on pienjännitedirektiivin (LVD) 2006/95/EY ja EMC-direktiivin 2004/108/EY vaatimusten mukainen. Sisäisin toimenpitein sekä laadunvalvonnan avulla varmistetaan, että tuote täyttää aina kulloinkin voimassa olevan direktiivin sekä asiaankuuluvien standardien vaatimukset. Vaasassa 7. joulukuuta 2010 Vesa Laisi Toimitusjohtaja CE-merkintä on kiinnitetty vuonna: 2009 Tel (0) Fax +358 (0)

6 Turvallisuus vacon 4 1. TURVALLISUUS Tähän käsikirjaan selvästi merkityillä varoituksilla ja muilla turvallisuuteen liittyvillä huomautuksilla pyritään ennalta ehkäisemään käyttäjälle aiheutuvia vaaratilanteita sekä tuotteen tai siihen liitettyjen laitteiden tahatonta vahingoittumista. Lue varoitukset ja turvallisuuteen liittyvät huomautukset huolellisesti! Varoitukset ja turvallisuuteen liittyvät huomautukset on merkitty seuraavasti: = VAARALLINEN JÄNNITE! = VAROITUS! Taulukko 1. Varoitusmerkit 1.1 Hengenvaara Vacon 100 -taajuusmuuttajan teho-osan komponentit ovat jännitteisiä, kun se on kytkettynä verkkoon. Jännitteisiin osiin koskeminen on erittäin vaarallista ja voi aiheuttaa kuoleman tai vakavia vammoja. Moottoriliittimet U, V, W sekä jarruvastusliittimet ovat jännitteisiä taajuusmuuttajan ollessa kytkettynä verkkoon, vaikka moottori ei olisikaan käynnissä. Odota verkosta irtikytkemisen jälkeen, kunnes paneelin merkkivalot sammuvat (jos paneelia ei ole, katso kannessa olevia merkkivaloja). Odota tämän jälkeen vielä 5 minuuttia, ennen kuin teet mitään kytkentöjä Vacon 100 -taajuusmuuttajan liitännöissä. Älä avaa taajuusmuuttajan koteloakaan, ennen kuin 5 minuuttia on kulunut. Tämän ajan kuluttua varmista mittauksin, etteivät osat varmasti ole jännitteisiä. Varmista aina jännitteettömyys ennen sähkötöitä! Ohjausliitännät on erotettu verkon potentiaalista. Relelähdöissä ja muissa I/Oliittimissä voi kuitenkin esiintyä vaarallinen ohjausjännite jopa silloin, kun Vacon 100:a ei ole kytketty verkkoon. Varmista ennen verkkoon kytkemistä, että taajuusmuuttajan etukansi ja kaapelisuoja ovat paikallaan. Kun moottori pysähtyy vapaasti pyörien (katso sovellusopas), se muodostaa yhä jännitteen käytölle. Älä tämän vuoksi koske taajuusmuuttajan komponentteihin ennen kuin moottori on kokonaan pysähtynyt. Odota, kunnes paneelin merkkivalot sammuvat (jos paneelia ei ole, katso kannessa olevia merkkivaloja). Odota tämän jälkeen vielä 5 minuuttia, ennen teet mitään toimenpiteitä taajuusmuuttajalle. Päivystys +358 (0)

7 vacon 5 Turvallisuus 1.2 Varoitukset Vacon 100 taajuusmuuttaja on tarkoitettu vain kiinteisiin asennuksiin. Älä tee mitään mittauksia, kun taajuusmuuttaja on kytkettynä verkkoon. Vacon 100 -taajuusmuuttajien maavirta on suurempi kuin 3,5 ma AC. Standardin EN mukaisesti on käytettävä vahvistettua suojamaadoitusta. Katso luku 1.3. Maadoitus kulmista on sallittu ainoastaan käytöille, joiden nimellisarvo on A jännitteellä V ja A jännitteellä V. Muista muuttaa EMC-tasoa ennen pistikkeiden poistamista. Katso luku 6.3. Mikäli taajuusmuuttajaa käytetään koneen osana, koneen valmistaja on velvollinen huolehtimaan siitä, että taajuusmuuttajalla on koneessa syötön erotuskytkin (EN ). Taajuusmuuttajassa saa käyttää vain Vacon Oyj:n toimittamia varaosia. Jos KÄY-komento on aktiivinen, moottori käynnistyy jännitteen kytkeytyessä. On myös syytä muistaa, että riviliitinten toiminnot (mukaan lukien käynnistystulot) saattavat muuttua parametriarvoja, sovellusta tai ohjelmistoa muutettaessa. Kytke tämän vuoksi moottori irti taajuusmuuttajasta, jos vahinkokäynnistyksestä saattaa aiheutua vaaratilanne. Moottori käynnistyy automaattisesti vian automaattisen kuittauksen ollessa käytössä. Lisätietoa tästä toiminnosta löytyy Sovelluskäsikirjasta. Kytke moottorikaapeli irti taajuusmuuttajasta ennen mittausten suorittamista kaapelissa tai moottorissa. Älä koske komponenttilevyillä oleviin mikropiireihin. Staattisen jännitteen purkaus voi vaurioittaa komponentteja. Tarkista, että taajuusmuuttajan EMC-taso vastaa syöttöverkon vaatimuksia. Lue kappale 6.3. Tuote saattaa kotiympäristössä aiheuttaa radiohäiriöitä. Asianmukaiset riskinhallintatoimenpiteet saattavat tällöin olla tarpeen. 1 Tel (0) Fax +358 (0)

8 Turvallisuus vacon Maadoitukset ja maasulkusuojaus VAROITUS! Vacon 100 -taajuusmuuttaja on aina maadoitettava maadoitusjohtimella maadoitusliittimeen, jonka merkkinä on. Vacon 100 -taajuusmuuttajien maavirta on suurempi kuin 3,5 ma AC. Standardin EN mukaisesti vähintään yhden seuraavista suojauspiiriä koskevista ehdoista on toteuduttava. Kiinteä kytkentä ja a) suojamaadoitusjohtimen poikkipinta-alan on oltava vähintään 10 mm 2 (Cu) tai 16 mm 2 (Al). tai b) tehonsyötön automaattinen katkaisu, jos suojamaadoitusjohdin katkeaa. Katso luku 4. tai c) laitteessa tulee olla toinen, poikkipinta-alaltaan varsinaisen suojamaadoitusjohtimen kokoinen suojamaadoitusjohdin. Vaihejohtimien poikkipinta-ala (S) [mm 2 ] S S < S Vastaavan sojamaadoitusjohtimen vähimmäispoikkipinta-ala [mm 2 ] Edellä mainitut arvot ovat kelvollisia ainoastaan, jos suojamaadoitusjohdin on valmistettu samasta metallista kuin vaihejohtimet. Jos niin ei ole, suojamaadoitusjohtimen poikkipinta-ala määritetään tavalla, jonka seurauksena syntyy samansuuruinen konduktanssi kuin tätä taulukkoa sovellettaessa. S 16 S/2 Taulukko 2. Suojamaadoitusjohtimen poikkipinta-ala Jokaisen sellaisen suojamaadoitusjohtimen, joka ei sisälly syöttökaapeliin tai kaapelikoteloon, on joka tapauksessa oltava poikkipinta-alaltaan vähintään 2,5 mm 2, jos mekaaninen suojaus on asennettu 4 mm 2, jos mekaanista suojausta ei ole asennettu. Kaapelilla kytkettävien laitteiden tapauksessa kytkennät tehdään niin, että jännityksen poistomekanismin pettäessä suojamaadoitusjohdin on viimeinen irtoava johdin. Paikallisia säädöksiä suojamaadoitusjohtimen vähimmäiskoosta tulee kuitenkin aina noudattaa. HUOM! Koska taajuusmuuttajassa on korkeita kapasitiivisia virtoja, vikavirtasuojat eivät välttämättä toimi oikein. Päivystys +358 (0)

9 vacon 7 Turvallisuus Älä tee minkäänlaisia jännitekoestuksia Vacon 100:n missään osassa. Koestusten tekoa varten on olemassa tietty ohjeisto. Mikäli tätä ohjeistoa ei noudateta, tuote voi vahingoittua. 1.4 Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC) Tämä laite on standardin IEC mukainen, jos oikosulkuteho S SC on 120 tai sitä suurempi käyttäjän virtalähteen ja julkisen järjestelmän liittymässä. Asentajan ja käyttäjän vastuulla on varmistaa kysymällä tarvittaessa sähköntoimittajalta, että laitteisto on kytketty vain virtalähteeseen, jonka oikosulkuteho S SC on vähintään Tel (0) Fax +358 (0)

10 Vastaanotto vacon 8 2. VASTAANOTTO Varmista, että vastaanottamasi lähetys on oikea vertaamalla tilausasiakirjaa ja pakkauksen päällä olevia tietoja. Jos toimitus ei vastaa tilausta, ota välittömästi yhteys laitteen toimittajaan. Kts. kappale 2.1. Vaconin type tyyppikoodi code AC DRIVE Type: VACON0100-3L HVAC Vacontilausnumero Vacon order number Serial Sarjanumero number S/N: V B.ID: Erätunnus Batch ID Code: 20-AB3L00315A02B5H1MB1C IP-luokka IP class Jarrukotkoja EMC level EMC-taso Customer s Asiakkaan order tilausnumero number Rated current: V IP21 / Type 1 EMC level C2 Firmware: Application: Cust. Ord. No: Marks: FW0065V A CUSTOMER NAME Nimellisvirta Rated current Syöttöjännite Supply voltage Application Sovelluskoodi code Kuva 1. Vaconin pakettitarra Päivystys +358 (0)

11 vacon 9 Vastaanotto 2.1 Tyyppikoodi Vacon-laitteen tyyppikoodi muodostuu 9-kohtaisesta koodista sekä optioista kertovista +- koodeista. Tyyppikoodin jokainen osa vastaa yhtä tiettyä tilauksesi mukaista tuotetta tai optiota. Koodi on seuraavanlainen: VACON0100-3L HVAC +xxxx +yyyy VACON Tämä osa on kaikkien tuotteiden tyyppikoodeille yhteinen Tuoteperhe: 0100=Vacon 100 3L Syöttö/Toiminta: 3L= Kolmivaihesyöttö +xxxx +yyyy Lisäkoodit. Esimerkkejä lisäkoodeista: +IP54 Taajuusmuuttajan kotelointiluokka on IP54 +SBF2 Kaksi relettä ja ja PTC-tulo kolmen releen sijaan 0061 Laitteen nimellisvirta ampeereissa; e.g = 61 A 4 Verkon syöttöjännite: 2 = V 4 = V HVAC -IP21/Type 1 -EMC-taso C2: -EN (2004), luokka C2 -HVAC-sovellusohjelmisto (vakiona) -HVAC-tuotedokumentaatio (vakiona) -Graafinen paneeli -Kolme relelähtöä 2 Tel (0) Fax +358 (0)

12 Vastaanotto vacon Taajuusmuuttajan nosto pakkauksesta Eri kokoluokkien taajuusmuuttajat ovat hyvin eri painoisia. Saattaa olla syytä käyttää erityistä nostinta taajuusmuuttajan nostamiseksi pakkauksesta. Alla olevassa taulukossa 3 on annettu eri kokoluokkien taajuusmuuttajien paino. Kokoluokka Paino, kg MR4 6,0 MR5 10,0 MR6 20,0 MR7 37,5 MR8 66,0 MR9 108,0 Taulukko 3. Taajuusmuuttajan paino Jos haluat käyttää nostolaitteistoa, seuraavassa kuvassa on ehdotus käytön nostamiseen Kokoluokkien MR8 ja MR9 laitteiden nosto HUOM: Irrota ensin taajuusmuuttaja kuormalavasta. HUOM: Aseta nostokoukut symmetrisesti ainakin kahteen nostoaukkoon. Varmista, että nostolaitteen kapasiteetti riittää nostamaan laitteen painon. HUOM: Suurin sallittu nostokulma on 45. Kuva 2. Suurempien kokoluokkien nosto Vacon 100 -taajuusmuuttajat ovat käyneet läpi äärimmäisen tarkat koestukset ja laatutarkastukset tehtaalla, ennen kuin ne toimitetaan asiakkaalle. Tarkista kuitenkin pakkauksen purkamisen jälkeen, että tuotteessa ei esiinny merkkejä kuljetusvaurioista ja että toimitus on tilauksesi mukainen. Mikäli laitteessa on kuljetusvaurioita, ota yhteys ensisijaisesti kuljetusvakuutuksesta huolehtivaan vakuutusyhtiöön tai laitteen huolitsijaan. Päivystys +358 (0)

13 vacon 11 Vastaanotto 2.3 Tarvikepussi Tarvikelaukun sisältö vaihtelee käytön koon ja IP-suojausluokan mukaan: Koko MR Koko MR5 Tarvike Määrä Käyttötarkoitus M4x16-ruuvi 11 Voimavirtakaapelin puristimien ruuvit (6), ohjauskaapelin puristimien ruuvit (3), maadoituspuristimien ruuvit (2) M4x8ruuvi 1 Valinnaisen maadoituksen ruuvi M5x12-ruuvi 1 Käytön ulkoisen maadoituksen ruuvi Ohjauskaapelin maadoitusliuska 3 Ohjauskaapelin maadoitus EMC-kaapelin puristimet, koko M25 3 Virtakaapeleiden puristimet Maadoituspuristin 2 Virtakaapelin maadoitus Product modified -merkki 1 Tietoja muutoksista IP21: kaapeliläpivienti 3 Kaapelin läpivientisuojus IP54: kaapeliläpivienti 6 Kaapelin läpivientisuojus Taulukko 4. Tarvikelaukun sisältö, MR4 Tarvike Määrä Käyttötarkoitus M4x16-ruuvi 13 Voimavirtakaapelin puristimien ruuvit (6), ohjauskaapelin puristimien ruuvit (3), maadoituspuristimien ruuvit (4) M4x8ruuvi 1 Valinnaisen maadoituksen ruuvi M5x12-ruuvi 1 Käytön ulkoisen maadoituksen ruuvi Ohjauskaapelin maadoitusliuska 3 Ohjauskaapelin maadoitus EMC-kaapelin puristimet, koko M25 1 Jarruvastuskaapelin puristimet EMC-kaapelin puristimet, koko M32 2 Virtakaapeleiden puristimet Maadoituspuristin 2 Virtakaapelin maadoitus Product modified -merkki 1 Tietoja muutoksista IP21: kaapeliläpivienti, reiän halkaisija 25,3 mm 1 Kaapelin läpivientisuojus IP54: kaapeliläpivienti, reiän halkaisija 25,3 mm 4 Kaapelin läpivientisuojus kaapeliläpivienti, reiän halkaisija 33,0 mm 2 Kaapelin läpivientisuojus Taulukko 5. Tarvikelaukun sisältö, MR5 2 Tel (0) Fax +358 (0)

14 Vastaanotto vacon Koko MR Koko MR7 Tarvike Määrä Käyttötarkoitus M4x20-ruuvi 10 Voimavirtakaapelin puristimien ruuvit (6) ja maadoituspuristimien ruuvit (4) M4x16-ruuvi 3 Ohjauskaapelin puristimien ruuvit M4x8ruuvi 1 Valinnaisen maadoituksen ruuvi M5x12-ruuvi 1 Käytön ulkoisen maadoituksen ruuvi Ohjauskaapelin maadoitusliuska 3 Ohjauskaapelin maadoitus EMC-kaapelin puristimet, koko M32 1 Jarruvastuskaapelin puristimet EMC-kaapelin puristimet, koko M40 2 Virtakaapeleiden puristimet Maadoituspuristin 2 Virtakaapelin maadoitus Product modified -merkki 1 Tietoja muutoksista kaapeliläpivienti, reiän halkaisija 33,0 mm 1 Kaapelin läpivientisuojus kaapeliläpivienti, reiän halkaisija 40,3 mm 2 Kaapelin läpivientisuojus IP54: kaapeliläpivienti, reiän halkaisija 25,3 mm 3 Kaapelin läpivientisuojus Taulukko 6. Tarvikelaukun sisältö, MR6 Tarvike Määrä Käyttötarkoitus M5x30-uramutteri 6 Voimavirtakaapelin puristimien mutterit M4x16-ruuvi 3 Ohjauskaapelin puristimien ruuvit M6x12-ruuvi 1 Käytön ulkoisen maadoituksen ruuvi Ohjauskaapelin maadoitusliuska 3 Ohjauskaapelin maadoitus EMC-kaapelin puristimet, koko M50 3 Virtakaapeleiden puristimet Maadoituspuristin 2 Virtakaapelin maadoitus Product modified -merkki 1 Tietoja muutoksista kaapeliläpivienti, reiän halkaisija 50,3 mm 3 Kaapelin läpivientisuojus IP54: kaapeliläpivienti, reiän halkaisija 25,3 mm 3 Kaapelin läpivientisuojus Taulukko 7. Tarvikelaukun sisältö, MR7 Päivystys +358 (0)

15 vacon 13 Vastaanotto Koko MR8 Tarvike Määrä Käyttötarkoitus M4x16-ruuvi 3 Ohjauskaapelin puristimien ruuvit Ohjauskaapelin maadoitusliuska 3 Ohjauskaapelin maadoitus Kaapelikengät KP34 3 Virtakaapeleiden puristimet Kaapelin eriste 11 Estää kaapelien välisen kontaktin kaapeliläpivienti, reiän halkaisija 25,3 mm 4 Ohjauskaapelin läpivientisuojus Taulukko 8. Tarvikelaukun sisältö, MR Koko MR9 Tarvike Määrä Käyttötarkoitus M4x16-ruuvi 3 Ohjauskaapelin puristimien ruuvit Ohjauskaapelin maadoitusliuska 3 Ohjauskaapelin maadoitus Kaapelikengät KP40 5 Virtakaapeleiden puristimet Kaapelin eriste 10 Estää kaapelien välisen kontaktin kaapeliläpivienti, reiän halkaisija 25,3 mm 4 Ohjauskaapelin läpivientisuojus Taulukko 9. Tarvikelaukun sisältö, MR9 2.4 Product modified -tarra Tuotteen mukana toimitetussa tarvikelaukussa on mukana hopeanvärinen Product modified - tarra. Tarran tarkoituksena on kertoa, mitä muutoksia taajuusmuuttajaan on jälkikäteen tehty. Liimaa tarra taajuusmuuttajan kylkeen, jotta se ei katoa. Jos taajuusmuuttajaan tehdään myöhemmin muutoksia (esim. muutetaan IP-kotelointitasoa tai EMC-suojaustasoa), merkitse muutos tähän tarraan. Product modified Date: Date: Date: Kuva 3. Product modified -tarra 2 Tel (0) Fax +358 (0)

16 Asennus vacon ASENNUS Taajuusmuuttaja täytyy asentaa pystysuoraan asentoon seinälle tai kojeistoon. Asennusalustan tulee myös olla suhteellisen tasainen. Taajuusmuuttaja kiinnitetään neljällä ruuvilla (tai pultilla, riippuen laitteen koosta). 3.1 Taajuusmuuttajan mitat Seinäasennus Ø7 Ø IP21 Ø25 IP54 Ø Kuva 4. Vacon 100 -taajuusmuuttajan mitat, kokoluokka MR4, seinäasennus Päivystys +358 (0)

17 vacon 15 Asennus Ø7 Ø14 100* Ø7 214 IP21 IP54 Ø25 Ø33 Ø25 Ø33 Ø7 100* 115 *Lisäasennusreiät (laitteen korvatessa NX-taajuusmuuttajan) *Optional mounting holes (for NX replacement) Kuva 5. Vacon 100 -taajuusmuuttajan mitat, kokoluokka MR5, seinäasennus IP Ø9 229 Ø40 Ø33 Ø40 Ø 15,5 Ø25 Ø25 IP54 Ø9 148 Kuva 6. Vacon 100 -taajuusmuuttajan mitat, kokoluokka MR6, seinäasennus Tel (0) Fax +358 (0)

18 Asennus vacon Ø Ø9 Ø16 IP21 Ø51 Ø25 IP54 Ø50 Kuva 7. Vacon 100 -taajuusmuuttajan mitat, kokoluokka MR7, seinäasennus Ø9 Ø Ø25 3 x 38 Ø60 62,5 164 Ø11 Ø Kuva 8. Vacon 100 -taajuusmuuttajan mitat, kokoluokka MR8 IP21 ja IP54, seinäasennus Päivystys +358 (0)

19 vacon 17 Asennus Kuva 9. Vacon 100 -taajuusmuuttajan mitat, kokoluokka MR9 IP21 ja IP54, seinäasennus Kaulusasennus AC-käyttö voidaan myös upottaa kaapin seinään tai vastaavaan pintaan. Tähän tarkoitukseen on saatavilla erityinen kaulusasennusvaihtoehto. Seuraavassa kuvassa on esimerkki kaulusasennetusta käytöstä. (Kuva 10.) Huomaa, että kuvaan on merkitty eri osioiden IPluokat. Kaapin seinä (tai vastaava) Kaapin Cabinet seinä wall (tai Cabinet vastaava) wall or similar (or similar) IP21 IP21 IP54 HUOMAUTUS! IP00 Kuva 10. Esimerkki kaulusasennuksesta (runko MR9) 3 Tel (0) Fax +358 (0)

20 Asennus vacon Kaulusasennus - Rungot MR4 MR6 Kuva 11. esittää kiinnitysaukon mitat ja Kuva 12. käyttöjen syvyysmitat kaulusasennusvaihtoehdossa. Käytön ääriviivat Aukon ääriviivat YLÄOSA F A C Kuva 11. Kaulusasennuksen mitat rungoille MR4 MR6 Kokoluokka A B C D E F MR MR MR Taulukko 10. Kaulusasennuksen mitat rungoille MR4 MR6 [mm] Päivystys +358 (0)

21 vacon 19 Asennus MR4 MR5 MR6 Kuva 12. MR4 MR6, kaulusasennus, syvyysmitat 3 Tel (0) Fax +358 (0)

22 Asennus vacon Kaulusasennus MR7 MR9 Kuva 13. esittää kiinnitysaukon mitat ja Kuva 14. käyttöjen syvyysmitat kaulusasennusvaihtoehdossa. Käytön ääriviivat YLÄOSA Aukon ääriviivat A C E Kuva 13. Kaulusasennuksen mitat rungoille MR7 MR9 Kokoluokka A B C D E MR ,5 MR MR Taulukko 11. Kaulusasennuksen mitat rungoille MR7 MR9 MR MR8 233 MR9 Ø22 MR7 MR9, kaulusasennus, syvyysmitat Kuva Päivystys +358 (0)

23 vacon 21 Asennus 3.2 Jäähdytys Taajuusmuuttaja tuottaa käynnissä ollessaan paljon lämpöä. Laitteen jäähdytyksestä huolehtii puhallin, joka kierrättää ilmaa taajuusmuuttajan ympärillä. Taajuusmuuttajan ympärille tulee jäädä riittävästi vapaata tilaa kunnollisen jäähdytyksen ja ilmankierron varmistamiseksi sekä huoltotoimenpiteiden helpottamiseksi. Vaaditut jäähdytysilmamäärät on annettu alla. Huomioi myös, että jäähdytysilman lämpötila ei saa olla taajuusmuuttajalle määriteltyä ympäristön maks.lämpötilaa korkeampi. A C D A B B Vähimmäisväli [mm] Kokoluokka A * B * C D MR MR MR MR MR MR *. Minimietäisyys A ja B IP54- kotelointiluokan taajuusmuuttajille on 0 mm. Taulukko 12. Min. ilmavälit taajuusmuuttajan ympärillä NK5_ 2 Kuva 15. Asennustilan mitat A = ilmaväli taajuusmuuttajan ympärillä (katso myös B) B = kahden taajuusmuuttajan tai taajuusmuuttajan ja esim. kojeistokaapin välinen etäisyys C = vapaa tila taajuusmuuttajan yläpuolella D = vapaa tila taajuusmuuttajan alapuolella 3 Tel (0) Fax +358 (0)

24 Asennus vacon 22 Huomaa, että jos useita yksiköitä on kiinnitetty päällekkäin, tarvittava tila on C + D (katso Kuva 16.). Lisäksi alemman yksikön jäähdytyksen poistoilma on suunnattava pois ylemmän yksikön ilmanotosta esimerkiksi asentamalla metallipala kaapin seinään käyttöjen väliin, kuten kuvassa Kuva 16. Ilmansuuntain C+D ETUOSA FRONT SIVU SIDE Kuva 16. Asennustila, kun käytöt on kiinnitetty päällekkäin Tarvittava Kokoluokka jäähdytysilmamäärä [m 3 /h] MR4 45 MR5 75 MR6 190 MR7 185 MR8 335 MR9 621 Taulukko 13. Tarvittava jäähdytysilmamäärä Päivystys +358 (0)

25 vacon 23 Asennus 3 Tel (0) Fax +358 (0)

26 Tehokaapelointi vacon TEHOKAAPELOINTI Virtakaapelit on kytketty liittimiin L1, L2 ja L3 ja moottorikaapelit liittimiin, joissa on merkinnät U, V ja W. Katso Kuva 17, jossa on ensisijainen kytkentäkaavio. Katso myös Taulukko 14, jossa on kaapelointisuositukset eri EMC-tasoille. Paneeli Keypad Control Ohjaus L1 L2 L3 Teho-osa Power unit U/T1 V/T2 W/T3 M Kuva 17. Ensisijainen kytkentäkaavio Käytä kaapeleita, joiden lämmönkesto on vähintään +70 C. Kaapelit ja sulakkeet on mitoitettava taajuusmuuttajan nimellisen lähtövirran mukaan, joka on merkitty arvokilpeen. EMC-tasot Kaapelityyppi 1. ympäristö 2. ympäristö Luokka C2 Luokka C3 Taso C4 Virtakaapeli Moottorikaapeli 3* 2 2 Ohjauskaapeli Taulukko 14. Standardien edellyttämät kaapelityypit 1 = Vahvavirtakaapeli, joka sopii kiinteään asennukseen ja ko. verkkojännitteelle. Suojavaippa ei ole pakollinen. (Suositellaan tyyppiä MCMK tai vastaavaa) 2 = Symmetrinen vahvavirtakaapeli, joka on varustettu konsentrisella suojajohtimella ja sopii ko. verkkojännitteelle. (Suositellaan tyyppiä MCMK tai vastaavaa). Kts. Kuva = Symmetrinen vahvavirtakaapeli, jossa on tiivis, pieni-impedanssinen suojavaippa ja joka sopii ko. verkkojännitteelle. (Suositellaan tyyppejä MCCMK, EMCMK tai vastaavia). (Suositeltu siirtoimpedanssi MHz, max. 100mohm/m]. Kts. Kuva 18. Päivystys +358 (0)

27 vacon 25 Tehokaapelointi * EMC-vaatimusten C2-luokan täyttämiseksi moottoriliitäntään tulee tehdä suojavaipan 360 asteen maadoitus maadoitusholkilla 4 = Häiriösuojattu kaapeli, joka on varustettu tiiviillä, pieni-impedanssisella suojavaipalla (Suositellaan tyyppejä JAMAK, SAB/ÖZCuY-O tai vastaavia). PE-johdin ja suojavaippa PE-johtimet Suojavaippa Kuva 18. HUOM: EMC-vaatimukset toteutuvat kytkentätaajuuksien tehdasasetuksilla (kaikissa rungoissa). HUOM: Jos käytössä on turvakytkin, tulee EMC-suojauksen oltava katkeamaton koko kaapeloinnissa. 4.1 Kaapelointia koskevat UL-määräykset UL-määräysten (Underwriters Laboratories) mukaan on käytettävä UL-hyväksyttyä kuparikaapelia, jonka lämmönkeston tulee olla vähintään +60/75 C. Kaapelina tulee käyttää vain luokan 1 (Class 1) kuparikaapelia. Laitetta voidaan käyttää virtapiirissä, jonka symmetrinen oikosulkuvirta on korkeintaan 100 ka maksimissaan 600V:n jännitteellä Kaapelien mitoitus ja valinta Taulukossa 15 on annettu tyypilliset, kyseiselle taajuusmuuttajalle sopivat kupari- ja alumiinikaapelikoot ja -tyypit sekä vastaavat sulakekoot. Suositeltavat sulaketyypit ovat gg/gl. Nämä ohjeet koskevat vain tapauksia, joissa on yksi moottori ja yksi kaapeliyhteys taajuusmuuttajalta moottorille. Pyydä kaikissa muissa tapauksissa lisätietoja tehtaalta. 4 Tel (0) Fax +358 (0)

28 Tehokaapelointi vacon Kaapeleiden ja sulakkeiden koot, kokoluokat MR4-MR6 Suositellut sulaketyypit ovat gg/gl (IEC ) tai Class T (UL & CSA). Sulakkeen jännite tulee valita syöttävän verkon jännitteen mukaan. Lopullisessa kaapelivalinnassa tulee ottaa huomioon lisäksi paikalliset säädökset, asennusolosuhteet sekä kaapelimäärittelyt. Älä käytä suositeltuja suurempia sulakekokoja. Tarkista, että sulakkeen toiminta-aika on alle 0,4 sekuntia. Toiminta-aika riippuu käytetystä sulaketyypistä sekä syöttöpiirin impedanssista. Nopeammista sulakkeista saat tietoa tehtaalta. Vacon antaa suosituksia myös nopeista sulakkeista, joiden tyyppi on J (UL & CSA ), ar (UL-hyväksytty, IEC ) tai gs (IEC ). Kokoluokka MR4 MR5 MR6 Tyyppi I L [A] 3,7 4,8 3,4 4,8 6,6 8,0 5,6 8,0 11,0 12,5 9,6 12,0 18,0 16,0 24,0 23,0 31,0 31,0 Sulake (gg/gl) [A] Verkko- ja moottorikaapeli Cu [mm 2 ] 6 3*1,5+1,5 10 3*1,5+1,5 16 3*2,5+2,5 Liittimien kaapelikoot Pääliitin [mm 2 ] 1 6 yksisäik 1 4 monisäik yksisäik 1 4 monisäik yksisäik 1 4 monisäik * Cu * Cu * Cu 1 10 Maadoitusliitin [mm 2 ] ,0 40 3* ,5 50 Cu/Al 2, ,0 46,0 62,0 61, *16+16 (Cu) 3*25+16 (Al) 3*25+16 (Cu) 3*35+10 (Al) 2,5 50 Cu/Al 2,5 35 2,5 50 Cu/Al 2,5 35 Taulukko 15. Vacon 100 -taajuusmuuttajien kaapeli- ja sulakekoot (MR4-MR6) Kaapelien mitoitukset perustuvat kansainväliseen standardiin IEC : Kaapelit on eristettävä PVC:llä; Sallittu ympäristölämpötila korkeintaan +30 C, korkein sallittu lämpötila kaapelin pinnalla +70 C; Käytä ainoastaan kaapeleita, joissa on konsentrinen kuparisuojajohdin; Suurin sallittu rinnakkaisten kaapelien määrä on 9. Jos käytetään useita rinnakkaisia kaapeleita, on vaatimukset SEKÄ kaapeleiden poikkipinta-alasta ETTÄ kaapeleiden maksimilukumäärästä täytettävä. Lisätietoja maadoitusjohtimesta on standardin luvussa Maadoitukset ja maasulkusuojaus. Kunkin lämpötilan korjauskertoimet on lueteltu kansainvälisessä standardissa IEC Päivystys +358 (0)

29 vacon 27 Tehokaapelointi Kaapeleiden ja sulakkeiden koot, kokoluokat MR7-MR9 Suositellut sulaketyypit ovat gg/gl (IEC ) tai Class T (UL & CSA). Sulakkeen jännite tulee valita syöttävän verkon jännitteen mukaan. Lopullisessa kaapelivalinnassa tulee ottaa huomioon lisäksi paikalliset säädökset, asennusolosuhteet sekä kaapelimäärittelyt. Älä käytä suositeltuja suurempia sulakekokoja. Tarkista, että sulakkeen toiminta-aika on alle 0,4 sekuntia. Toiminta-aika riippuu käytetystä sulaketyypistä sekä syöttöpiirin impedanssista. Nopeammista sulakkeista saat tietoa tehtaalta. Vacon antaa suosituksia myös nopeista sulakkeista, joiden tyyppi on J (UL & CSA ), ar (UL-hyväksytty, IEC ) tai gs (IEC ). Kokoluokka Tyyppi I L [A] Sulake (gg/gl) [A] Verkko- ja moottorikaapeli Cu [mm 2 ] Liittimien kaapelikoot Pääliitin Maadoitusliitin ,0 72,0 80 3*35+16 (Cu) 3*50+16 (Al) 6-70 mm 2 Cu/Al 6-70 mm 2 MR ,0 87, *35+16 (Cu) 3*70+21 (Al) 6-70 mm 2 Cu/Al 6-70 mm , *50+25 (Cu) 3*70+21 (Al) 6-70 mm 2 Cu/Al 6-70 mm , *70+35 (Cu) 3*95+29 (Al) Pulttikoko M8 Pulttikoko M8 MR , *95+50 (Cu) 3* (Al) Pulttikoko M8 Pulttikoko M , * (Cu) 3* (Al) Pulttikoko M8 Pulttikoko M8 MR , , * (Cu) Pulttikoko M8 Pulttikoko M8 2*3* (Al) 2*3*95+50 (Cu) Pulttikoko M8 Pulttikoko M8 2*3* (Al) Taulukko 16. Vacon 100 -taajuusmuuttajien kaapeli- ja sulakekoot Kaapelimitoitukset perustuvat kansainväliseen standardiin IEC : Kaapeleissa tulee olla PVCerotus; Sallittu ympäristölämpötila korkeintaan +30 C, korkein sallittu lämpötila kaapelin pinnalla +70 C; Käytä ainoastaan kaapeleita, joissa on konsentrinen kuparisuojajohdin; Suurin sallittu rinnakkaisten kaapelien määrä on 9. Jos käytetään useita rinnakkaisia kaapeleita, on vaatimukset SEKÄ kaapeleiden poikkipinta-alasta ETTÄ kaapeleiden maksimilukumäärästä täytettävä. Standardin kappaleessa Maadoitukset ja maasulkusuojaus on tärkeää tietoa maajohtimesta ja sille asetetuista vaatimuksista. Kansainvälinen standardi IEC määrittelee korjauskertoimet kullekin lämpötilalle. 4 Tel (0) Fax +358 (0)

30 Tehokaapelointi vacon Kaapeleiden ja sulakkeiden koot, kokoluokat MR4-MR6, Pohjoisamerikka Suositellut sulaketyypit ovat gg/gl (IEC ) tai Class T (UL & CSA). Sulakkeen jännite tulee valita syöttävän verkon jännitteen mukaan. Lopullisessa kaapelivalinnassa tulee ottaa huomioon lisäksi paikalliset säädökset, asennusolosuhteet sekä kaapelimäärittelyt. Älä käytä suositeltuja suurempia sulakekokoja. Tarkista, että sulakkeen toiminta-aika on alle 0,4 sekuntia. Toiminta-aika riippuu käytetystä sulaketyypistä sekä syöttöpiirin impedanssista. Nopeammista sulakkeista saat tietoa tehtaalta. Vacon antaa suosituksia myös nopeista sulakkeista, joiden tyyppi on J (UL & CSA ), ar (UL-hyväksytty, IEC ) tai gs (IEC ). Kokoluokka MR4 MR5 MR6 Tyyppi ,7 3,4 I L [A] Sulake (gg/gl) [A] Verkko- ja moottorikaapeli Cu Liittimien kaapelikoot Pääliitin Maadoitusliitin 6 AWG14 AWG24-AWG10 AWG17-AWG10 4,8 6 AWG14 AWG24-AWG10 AWG17-AWG10 6,6 5,6 10 AWG14 AWG24-AWG10 AWG17-AWG10 8,0 10 AWG14 AWG24-AWG10 AWG17-AWG10 11,0 9,6 12,5 12,0 18,0 16,0 24,0 23,0 15 AWG14 AWG24-AWG10 AWG17-AWG10 20 AWG14 AWG24-AWG10 AWG17-AWG10 25 AWG10 AWG20-AWG5 AWG17-AWG8 30 AWG10 AWG20-AWG5 AWG17-AWG8 31,0 40 AWG8 AWG20-AWG5 AWG17-AWG ,0 50 AWG4 AWG13-AWG0 AWG13-AWG * 48,0 46,0 62,0 61,0 60 AWG4 AWG13-AWG0 AWG13-AWG2 80 AWG4 AWG13-AWG0 AWG13-AWG2 *. 460 V:n syöttöjännitteelle tarkoitetuissa malleissa kaapelien lämmönkeston tulee olla 90, jotta ULmääräykset täyttyvät Taulukko 17. Vacon 100 -taajuusmuuttajien kaapeli- ja sulakekoot (MR4-MR6) Kaapelimitoitukset perustuvat Underwriters Laboratoriesin standardiin UL508C: Kaapeleissa täytyy olla PVC-eristys; Sallittu ympäristölämpötila korkeintaan +30 C, korkein sallittu lämpötila kaapelin pinnalla +70 C; Käytä ainoastaan kaapeleita, joissa on konsentrinen kuparisuojajohdin; Suurin sallittu rinnakkaisten kaapelien määrä on 9. Jos käytetään useita rinnakkaisia kaapeleita, on vaatimukset SEKÄ kaapeleiden poikkipinta-alasta ETTÄ kaapeleiden maksimilukumäärästä täytettävä. Underwriters Laboratoriesin standardissa UL508C on tärkeää tietoa maajohtimesta ja sille asetetuista vaatimuksista. Underwriters Laboratoriesin standardi UL508C määrittelee korjauskertoimet kullekin lämpötilalle. Päivystys +358 (0)

vacon 100 hvac-taajuusmuuttajat asennusopas

vacon 100 hvac-taajuusmuuttajat asennusopas vacon 100 hvac-taajuusmuuttajat asennusopas vacon 1 SISÄLLYS Asiakirja: DPD00504G Tilauskoodi: DOC-INS02234+DLFI Versio G Version julkaisupäivä: 30.1.13 1. Turvallisuus... 4 1.1 Hengenvaara... 4 1.2 Varoitukset...

Lisätiedot

Honeywell. Asennusopas. SmartDrive HVAC HVAC-taajuusmuuttajat

Honeywell. Asennusopas. SmartDrive HVAC HVAC-taajuusmuuttajat Honeywell Asennusopas SmartDrive HVAC HVAC-taajuusmuuttajat Honeywell 0 SISÄLLYSLUETTELO Julkaisu: DPD00868D Julkaisupäivämäärä: 4.1.12 1. Turvallisuus...2 1.1 Hengenvaara...2 1.2 Varoitukset... 3 1.3

Lisätiedot

vacon 100 vacon 100 flow -taajuusmuuttajat asennusopas

vacon 100 vacon 100 flow -taajuusmuuttajat asennusopas vacon 100 vacon 100 flow -taajuusmuuttajat asennusopas vacon 1 SISÄLLYS Asiakirja: DPD01001D Tilauskoodi: DOC-INS04123+DLFI Versio D Version julkaisupäivä: 5.2.13 1. Hyväksynnät... 3 1.1 EY:n vaatimustenmukaisuusilmoitus...

Lisätiedot

vacon 100 vacon 100 flow vacon 100 hvac taajuusmuuttajat asennusopas seinäkiinnitteiset taajuusmuuttajat

vacon 100 vacon 100 flow vacon 100 hvac taajuusmuuttajat asennusopas seinäkiinnitteiset taajuusmuuttajat vacon 100 vacon 100 flow vacon 100 hvac taajuusmuuttajat asennusopas seinäkiinnitteiset taajuusmuuttajat ESIPUHE VACON 3 ESIPUHE Asiakirjatunnus: DPD01714F Päivämäärä: 8.7.2015 TIETOJA TÄSTÄ OPPAASTA

Lisätiedot

1. Tarkista, että toimitus on tilauksesi mukainen, katso kappale 3. 2. Lue tarkoin kappaleen 1 turvallisuusohjeet ennen käyttöönoton aloittamista.

1. Tarkista, että toimitus on tilauksesi mukainen, katso kappale 3. 2. Lue tarkoin kappaleen 1 turvallisuusohjeet ennen käyttöönoton aloittamista. NÄISSÄ PIKAOHJEISSA MAINITUT 11 TOIMENPIDETTÄ TÄYTYY KÄYDÄ LÄPI ASENNUKSEN JA KÄYTTÖÖNOTON YHTEYDESSÄ. MIKÄLI ONGELMIA ILMENEE, OTA YHTEYS PAIKALLISEEN EDUSTAJAASI. Käyttöönoton pikaohjeet 1. Tarkista,

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Kuvaus AME 85QM -toimimoottoria käytetään AB-QM DN 200- ja DN 250 -automaattiisissa virtauksenrajoitin ja säätöventtiileissä. Ominaisuudet: asennon ilmaisu automaattinen

Lisätiedot

vacon nxl taajuusmuuttajat käyttöopas

vacon nxl taajuusmuuttajat käyttöopas vacon nxl taajuusmuuttajat käyttöopas NÄISSÄ PIKAOHJEISSA MAINITUT 11 TOIMENPIDETTÄ TÄYTYY KÄYDÄ LÄPI ASENNUKSEN JA KÄYTTÖÖNOTON YHTEYDESSÄ. MIKÄLI ONGELMIA ILMENEE, OTA YHTEYS PAIKALLISEEN EDUSTAJAASI.

Lisätiedot

vacon nx -taajuusmuuttajat käyttöohje

vacon nx -taajuusmuuttajat käyttöohje vacon nx -taajuusmuuttajat käyttöohje 2 vacon NÄISSÄ PIKAOHJEISSA MAINITUT 10 TOIMENPIDETTÄ TÄYTYY KÄYDÄ LÄPI ASENNUKSEN JA KÄYTTÖÖNOTON YHTEYDESSÄ. MIKÄLI ONGELMIA ILMENEE, OTA YHTEYS PAIKALLISEEN EDUSTAJAASI.

Lisätiedot

I/O-laajennuskortin. asennusohje. (CXS-sarja) F O R S M O O T H C O N T R O L. Kaikki oikeudet muutoksiin ilman etukäteisilmoitusta pidätetään.

I/O-laajennuskortin. asennusohje. (CXS-sarja) F O R S M O O T H C O N T R O L. Kaikki oikeudet muutoksiin ilman etukäteisilmoitusta pidätetään. V A C O N C X / C X L / C X S T A A J U U S M U U T T A J A T I/O-laajennuskortin asennusohje (CXS-sarja) Kaikki oikeudet muutoksiin ilman etukäteisilmoitusta pidätetään. F O R S M O O T H C O N T R O

Lisätiedot

MD-1 ASENNUSOHJE. 20 ma virtasilmukka / RS-232 muunnin

MD-1 ASENNUSOHJE. 20 ma virtasilmukka / RS-232 muunnin Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 11.02.2010 Sähköposti: info@labkotec.fi Internet: www.labkotec.fi 1/5 20 ma virtasilmukka / RS-232 muunnin ASENNUSOHJE Copyright

Lisätiedot

VLT HVAC Drive. VLT HVAC Drive 102 pikaohjeita

VLT HVAC Drive. VLT HVAC Drive 102 pikaohjeita VLT HVAC Drive 102 pikaohjeita VLT HVAC Drive 102 pikaohjeita s. 1-4 1. VLT HVAC Drive 102 ohjaus ulkopuolisella säätimellä s. 5 4. Huomioitavaa asennuksessa 1. HVAC Drive 102 ohjaus ulkopuolisella säätimellä

Lisätiedot

Fibox Piharasiat Uusi laajempi valikoima

Fibox Piharasiat Uusi laajempi valikoima Fibox Piharasiat Uusi laajempi valikoima FIBOX PIHARASIAT Nopeasti asennettavilla Fibox-piharasioilla suuretkin sähköistysprojektit hoituvat vaivattomasti. Fibox-piharasiat ovat oikea ratkaisu piha-alueiden

Lisätiedot

SET-100 Rajakytkinyksikkö Käyttö- ja asennusohje

SET-100 Rajakytkinyksikkö Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 7.5.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/9 SET-100 Rajakytkinyksikkö Copyright 2015 Labkotec Oy Varaamme oikeuden muutoksiin

Lisätiedot

Emolevyn kannen poistaminen

Emolevyn kannen poistaminen Aiemmin asennetut muisti- ja liitäntäkortit voidaan helposti poistaa seuraavilla sivuilla olevien ohjeiden mukaisesti. 1 Katkaise tulostimen virta. 2 Irrota virtajohto. 3 Irrota rinnakkais- tai Ethernet-kaapeli

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen käyttölaite AME 435 QM

Modulaatio-ohjauksen käyttölaite AME 435 QM Modulaatio-ohjauksen käyttölaite AME 435 QM Kuvaus Venttiilin virtauksen säätöominaisuus, jolla säätöasetusta voidaan muuttaa lineaarisesta logaritmiseksi tai päinvastoin. Uudenaikainen rakenne, jossa

Lisätiedot

Kiinteistön sisäverkon suojaaminen ja

Kiinteistön sisäverkon suojaaminen ja Kiinteistön sisäverkon suojaaminen ja maadoitukset Viestintäverkkojen sähköinen suojaaminen ja maadoitukset Antenniverkon potentiaalintasaus ja maston maadoitus Yleiskaapelointijärjestelmän ylijännitesuojaus

Lisätiedot

Nokeval. FD100-sarja. Käyttöohje

Nokeval. FD100-sarja. Käyttöohje Nokeval FD100-sarja Käyttöohje Sisällysluettelo Dokumentin tiedot... 2 FD100A4 and FD100A6 kenttänäytöt... 3 Käyttöjännitteen kytkeminen... 4 Asettelu... 5 Tekniset tiedot... 7 Dokumentin tiedot Soveltuvuus

Lisätiedot

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R Järjestelmävalaisin Turvallisuus fin EN 1 Turvallisuus Valaisin on suunniteltu viimeisintä tekniikkaa hyväksi käyttäen Valmistettu ja testattu erittäin

Lisätiedot

Asennusja käyttöohje. Agrosec Optivol M11. 408107 (fi)

Asennusja käyttöohje. Agrosec Optivol M11. 408107 (fi) Asennusja käyttöohje Agrosec Optivol M11 408107 (fi) ANTTI-TEOLLISUUS OY Koskentie 89 25340 Kanunki, Salo Puh. +358 2 774 4700 Fax +358 2 774 4777 E-mail: antti@antti-teollisuus.fi www.antti-teollisuus.fi

Lisätiedot

I/O-laajennuskortin. asennusohje. (CX/CXL-sarja) F O R S M O O T H C O N T R O L. Kaikki oikeudet muutoksiin ilman etukäteisilmoitusta pidätetään.

I/O-laajennuskortin. asennusohje. (CX/CXL-sarja) F O R S M O O T H C O N T R O L. Kaikki oikeudet muutoksiin ilman etukäteisilmoitusta pidätetään. V A C O N C X / C X L / C X S T A A J U U S M U U T T A J A T I/O-laajennuskortin asennusohje (CX/CXL-sarja) Kaikki oikeudet muutoksiin ilman etukäteisilmoitusta pidätetään. F O R S M O O T H C O N T R

Lisätiedot

Asennus. CE-valosarja Groundsmaster 4000-D/4100-D -sarjan ajoyksikkö Mallinro: Irralliset osat. Ohjeet, oppaat ja muut osat.

Asennus. CE-valosarja Groundsmaster 4000-D/4100-D -sarjan ajoyksikkö Mallinro: Irralliset osat. Ohjeet, oppaat ja muut osat. Asennus Irralliset osat Form No. CE-valosarja Groundsmaster 4000-D/4100-D -sarjan ajoyksikkö Mallinro: 30454 Tarkista alla olevasta taulukosta, että kaikki osat on toimitettu. Kuvaus Määrä Käyttökohde

Lisätiedot

Asennusopas. DEVIreg 610. Elektroninen termostaatti.

Asennusopas. DEVIreg 610. Elektroninen termostaatti. Asennusopas DEVIreg 610 Elektroninen termostaatti www.devi.com Sisällysluettelo 1 Johdanto................. 3 1.1 Tekniset tiedot.......... 4 1.2 Turvaohjeet............ 5 2 Asennusohjeet.............

Lisätiedot

CISCO AIRONET 1242AG -TUKIASEMA

CISCO AIRONET 1242AG -TUKIASEMA CISCO AIRONET 1242AG -TUKIASEMA Asennus ja käyttöönotto -ohjeet 4.11.2010 Jaakko Helskyaho CISCO AIRONET 1242AG 2 (10) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Tukiaseman liitännät... 3 1.2 Virransyöttösovitin...

Lisätiedot

Korjausvedos. MOVIDRIVE MDX61B -ohjainkortti MOVI-PLC DHP11B. Julkaisuajankohta 09/2005 FA361510 11456744 / FI

Korjausvedos. MOVIDRIVE MDX61B -ohjainkortti MOVI-PLC DHP11B. Julkaisuajankohta 09/2005 FA361510 11456744 / FI Vaihdemoottorit \ Teollisuusvaihteet \ Käyttötekniikan elektroniikka \ Käyttötekniikan automaatio \ Palvelut MOVIDRIVE MDX61B -ohjainkortti MOVI-PLC DHP11B FA361510 Julkaisuajankohta 09/2005 11456744 /

Lisätiedot

Asennusopas. DEVIreg 132. Elektroninen termostaatti. www.devi.com

Asennusopas. DEVIreg 132. Elektroninen termostaatti. www.devi.com Asennusopas DEVIreg 132 Elektroninen termostaatti www.devi.com Sisällysluettelo 1 Johdanto................. 3 1.1 Tekniset tiedot.......... 4 1.2 Turvaohjeet............ 6 2 Asennusohjeet.............

Lisätiedot

Lisäkontaktoriyksikkö

Lisäkontaktoriyksikkö Lisäkontaktoriyksikkö S2-18 / S2-18S / S2-30 Asennusohjeet Versio 09/2015 Sisällysluettelo 1. Tietoa asennusohjeesta 2. Tärkeää tietoa turvallisuudesta 2.1. Käyttötarkoitus 2.2. Turvallisuuteen liittyvää

Lisätiedot

VLT HVAC Drive FC-102 Pikaohje ulkopuoliselle ohjaukselle

VLT HVAC Drive FC-102 Pikaohje ulkopuoliselle ohjaukselle HVAC Drive - Pikaohjeita VLT HVAC Drive FC-102 Pikaohje ulkopuoliselle ohjaukselle 1 HVAC Drive ohjaus ulkopuolisella säätimellä... 2 1.1 Parametrit Quick Menun alta (02 quick set-up)... 3 1.2 Parametrit

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 438 SU jousipalautustoiminto (jousinosteinen)

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 438 SU jousipalautustoiminto (jousinosteinen) Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 438 SU jousipalautustoiminto (jousinosteinen) Kuvaus Toimimoottori mukauttaa iskunsa: Automaattisesti venttiilin päätesijainteihin, mikä alentaa käyttöönottoaikaa

Lisätiedot

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas Printed in Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen Ominaisuudet voivat vaihdella malleittain. Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen 20 40 minuuttia Ennen

Lisätiedot

PIENJÄNNITELASKUTUSMITTARIN MITTAROINTIOHJEET

PIENJÄNNITELASKUTUSMITTARIN MITTAROINTIOHJEET Ohje SUM6 1 (9) PIENJÄNNITELASKUTUSMITTARIN MITTAROINTIOHJEET Ohje SUM6 2 (9) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Vastuut... 3 2.1 Liittyjän vastuut... 3 2.2 Vantaan Energian vastuut... 3 3 Tekniset ohjeet...

Lisätiedot

HQ-PURE300/12 (F) HQ-PURE300/24 (F) 300 WATIN DC-AC SINIAALTOINVERTTERI

HQ-PURE300/12 (F) HQ-PURE300/24 (F) 300 WATIN DC-AC SINIAALTOINVERTTERI SUOMI KÄYTTÖOPAS HQ-PURE300/12 (F) HQ-PURE300/24 (F) 300 WATIN DC-AC SINIAALTOINVERTTERI LUE OHJEET ENNEN KÄYTTÖÄ! Hyödylliset sovellukset Kannettavat, radiot, pienet televisiot, VCR-nauhurit, DVD-soittimet,

Lisätiedot

ASENNUSOHJE PEM1043FIN SUOMI. USQJ630 KOSKETUSSUOJATTU PISTOKEPÄÄTE 630A, 1-JOHDINMUOVIKAAPELEILLE kv

ASENNUSOHJE PEM1043FIN SUOMI. USQJ630 KOSKETUSSUOJATTU PISTOKEPÄÄTE 630A, 1-JOHDINMUOVIKAAPELEILLE kv ASENNUSOHJE PEM1043FIN 2014-03 SUOMI KOSKETUSSUOJATTU PISTOKEPÄÄTE 630A, 1-JOHDINMUOVIKAAPELEILLE 12-24 kv HUOM! AHXAMK-W KAAPELIN OHJE MAADOITUSPAKKAUKSEN MUKANA. PEM1390FIN 2/8 PEM1043FIN 2014-03 YLEISTÄ

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Vetokoukku, kiinteä. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden , ,

Installation instructions, accessories. Vetokoukku, kiinteä. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden , , Installation instructions, accessories Ohje nro 31414772 Versio 1.3 Osa nro 31454698, 31373543, 31435945 Vetokoukku, kiinteä IMG-381926 Volvo Car Corporation Vetokoukku, kiinteä- 31414772 - V1.3 Sivu 1

Lisätiedot

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 ASENNUSOHJE GOLD LP Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 1. ASENNUS 1.4 Koneen asennus 1.1 Yleistä Henkilöstön on tutustuttava näihin ohjeisiin ennen koneelle

Lisätiedot

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt G5996.3 Fi Asennusohjeet Valvonta- ja liikuttelujärjestelmä 1 Kytkentäohje 1.1 Yleistä Ohjausyksikkö sisältää elektronisia komponentteja, jotka voivat vahingoittua, jos niitä käsitellään väärin. Kaikkien

Lisätiedot

KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL. Asennusohjeet

KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL. Asennusohjeet KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL Asennusohjeet Ennen jääkaapin asentamista 4 Vesiliitäntä 4 Sähköliitäntä 5 Jääkaapin sijoitus ja tasapainottaminen 6 Asennusmitat ja -vaatimukset 7 Pakastimen

Lisätiedot

vacon 100 hvac korkealaatuinen taajuusmuuttaja kiinteistöjen lvi-ratkaisuihin

vacon 100 hvac korkealaatuinen taajuusmuuttaja kiinteistöjen lvi-ratkaisuihin vacon 100 hvac korkealaatuinen taajuusmuuttaja kiinteistöjen lvi-ratkaisuihin teho ratkaisee VACON 100 HVAC -taajuusmuuttaja on suunniteltu täyttämään, jopa ylittämään, rakennusautomaatioalan tiukimmatkin

Lisätiedot

GA-2 Rasvanerottimen hälytin kahdella anturilla Käyttö- ja asennusohje

GA-2 Rasvanerottimen hälytin kahdella anturilla Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Puh: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.fi 1/11 GA-2 Rasvanerottimen hälytin kahdella anturilla Copyright 2014 Labkotec Oy Varaamme

Lisätiedot

HQ-PURE150/12 (F) HQ-PURE150/24 (F) 150 WATIN DC-AC SINIAALTOINVERTTERI

HQ-PURE150/12 (F) HQ-PURE150/24 (F) 150 WATIN DC-AC SINIAALTOINVERTTERI SUOMI KÄYTTÖOPAS HQ-PURE150/12 (F) HQ-PURE150/24 (F) 150 WATIN DC-AC SINIAALTOINVERTTERI LUE OHJEET ENNEN KÄYTTÖÄ! Hyödylliset sovellukset Kannettavat, radiot, pienet televisiot, VCR-nauhurit, DVD-soittimet,

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE EC-VOIMALASÄÄTIMET. FinnPropOy Puhelin: 040-773 4499 Y-tunnus: 2238817-3

KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE EC-VOIMALASÄÄTIMET. FinnPropOy Puhelin: 040-773 4499 Y-tunnus: 2238817-3 KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE EC-VOIMALASÄÄTIMET KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE Sivu 2/7 JOHDANTO Hyvä asiakas! Kiitos, että olette valinneet laadukkaan suomalaisen FinnProp pientuulivoimalasäätimen. Tästä käyttö- ja

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE OPAS 10, TW802, TW844 JA TW850 TUOTEPERHEEN TURVAVALAISIMET

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE OPAS 10, TW802, TW844 JA TW850 TUOTEPERHEEN TURVAVALAISIMET VO80281/ S / H - 1 - ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE OPAS 10, TW802, TW844 JA TW850 TUOTEPERHEEN TURVAVALAISIMET Tuotekuvaus Yleistä huomioitavaa Tekniset tiedot Valaisin on tarkoitettu jatkuvatoimiseksi turvavalaisimeksi,

Lisätiedot

ASENNUS GOLDen GATE, TBLZ-1/2-1-3-41

ASENNUS GOLDen GATE, TBLZ-1/2-1-3-41 ASENNUS GOLDen GATE, TBLZ-1/2-1-3-41 1. YLEISTÄ Tiedonsiirtoyksikkö TBLZ-1/2-1-3-41 on tarkoitettu GOLDilmankäsittelykoneeseen malleihin 4, A ja B. Yksikkö koostuu seuraavista osista: 1. 4-moduulinen standardikotelo

Lisätiedot

ASENNUSOHJE PEM1747FIN SUOMI

ASENNUSOHJE PEM1747FIN SUOMI ASENNUSOHJE PEM1747FIN 2016-03 SUOMI KOSKETUSSUOJATTU KULMAPISTOKEPÄÄTE 250 A, 1-JOHDINMUOVIKAAPELEILLE KUPARILANKASUOJALLA Uo/U = 6/10 kv, Um = 12 kv Uo/U = 12.7/22 kv, Um = 24 kv ULKO- JA SISÄPÄÄTE 2/10

Lisätiedot

Nokeval. FD200-sarja. Käyttöohje

Nokeval. FD200-sarja. Käyttöohje Nokeval FD200-sarja Käyttöohje 1 Sisällysluettelo Dokumentin tiedot... 2 FD200A4 ja FD200A6 kenttänäytöt... 3 Käyttöjännitteen kytkeminen... 4 Asettelu... 5 Tekniset tiedot... 6 Dokumentin tiedot Soveltuvuus

Lisätiedot

3 Seisontavalo 2 Valon kannatin (vain sarja ) 2 Lukkopultti (#10 1/2 tuumaa) (vain 4 sarja ) 4 Seisontavalojen asennus.

3 Seisontavalo 2 Valon kannatin (vain sarja ) 2 Lukkopultti (#10 1/2 tuumaa) (vain 4 sarja ) 4 Seisontavalojen asennus. Form No. Ajovalo- ja katsastusvarustussarja 202-malli ja uudempi Workman HD -työajoneuvo Mallinro: 20-5030 Mallinro: 20-5045 3386-909 Rev A Asennusohjeet VAARA KALIFORNIA Lakiesityksen 65 mukainen varoitus

Lisätiedot

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Käytettäväksi ainoastaan käyttöohjeen yhteydessä! Tämä pikaopas EI korvaa käyttöohjetta! Pikaopas on tarkoitettu ainoastaan henkilöille,

Lisätiedot

ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak

ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak 5040XXXXXX ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak SARJA SISÄLTÄÄ FI TVM110 KESKUSYKSIKKÖ JOHTOSARJA IRROTA AJONEUVON AKKU GPS ANTENNI GSM ANTENNI KIIHTYVYYSANTURI TARVIKEPUSSI TEKNISET TIEDOT Mitat...104 x 75 x 27

Lisätiedot

SPA-ZC22 Väyläliitäntämoduuli

SPA-ZC22 Väyläliitäntämoduuli SPA-ZC Väyläliitäntämoduuli Käyttöohje ja tekninen selostus ON ON 3 4 6 7 8 3 4 RS Ser. No POWER UAUX 0//0 V DC 0/0/30/40 V AC 4/48/60 V DC AUX INT Tx 3 4 SPA-ZC B0M 4BM 3BM B3M B4M SC RS 48 SPA OPTICAL

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

Moottorin lämpötilan mittauksen kytkeminen taajuusmuuttajaan

Moottorin lämpötilan mittauksen kytkeminen taajuusmuuttajaan Moottorin lämpötilan mittauksen kytkeminen taajuusmuuttajaan IEC standardin asettama vaatimus: IEC 60664-1:2007 Pienjänniteverkon laitteiden eristyskoordinaatio. Osa 1:Periaatteet, vaatimukset ja testit.

Lisätiedot

Matkustamon pistorasia

Matkustamon pistorasia Ohje nro Versio Osa nro 30664329 1.0 Matkustamon pistorasia M3603136 Sivu 1 / 9 Varuste A0000162 A0000163 A0000161 M8703902 Sivu 2 / 9 JOHDANTO Lue läpi koko ohje ennen asennuksen aloittamista. Huomautukset

Lisätiedot

SET-61. Käyttö- ja asennusohje

SET-61. Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 Pirkkala Vaihde 029 006 260 Fax 029 006 1260 Internet: www.labkotec.fi 23.9.2009 D17016Ds SET-61 Käyttö- ja asennusohje 1. TEKNISET TIEDOT SET-61 laitteisto Käyttöjännite

Lisätiedot

Sähkötoiminen moottorinlämmitin, 230 V, (R-design)

Sähkötoiminen moottorinlämmitin, 230 V, (R-design) Installation instructions, accessories Ohje nro 31399510 Versio 1.0 Osa nro 31260698 Sähkötoiminen moottorinlämmitin, 230 V, (R-design) IMG-378205 Volvo Car Corporation Sähkötoiminen moottorinlämmitin,

Lisätiedot

Korjaus MOVITRAC LTP-B * _1114*

Korjaus MOVITRAC LTP-B * _1114* Käyttötekniikka \ Käyttölaiteautomatisointi \ Järjestelmäintegrointi \ Palvelut *21353514_1114* Korjaus SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 76642 Bruchsal/Germany Phone +49 7251 75-0 Fax +49 7251-1970

Lisätiedot

JÄNNITETYÖOHJE PEM279FIN

JÄNNITETYÖOHJE PEM279FIN JÄNNITETYÖOHJE ENSTON E-KSE KAAPELIJAKOKAAPEILLE YLEISTÄ - Tarkista, että olet valinnut oikean tuotteen ja että se sopii kyseiseen käyttöön. - Lue asennusohje huolellisesti ennen työn aloittamista. - Tee

Lisätiedot

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7... 9 GB... 11 NO FR... 13 RU... 15... 17 DE... 19 PL FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELV3333, ELV3344, ELV5333, ELV6344 375 300 340 min 300 mm c-c 277 24 9 16 min 300 mm min 500 mm Fig. 1 10

Lisätiedot

SET/TSSH2 ja SET/TSSHS2

SET/TSSH2 ja SET/TSSHS2 Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 20.9.2012 Internet: www.labkotec.fi 1/7 SET/TSSH2 ja SET/TSSHS2 Kapasitiiviset anturit Copyright 2012 Labkotec Oy Varaamme

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE JA TUOTETIEDOT LUE KOKO KÄYTTÖOHJE ENNEN KÄYTTÖÄ -Säilytä ohje myöhempää käyttöä vartenv.1.0

KÄYTTÖOHJE JA TUOTETIEDOT LUE KOKO KÄYTTÖOHJE ENNEN KÄYTTÖÄ -Säilytä ohje myöhempää käyttöä vartenv.1.0 KÄYTTÖOHJE JA TUOTETIEDOT LUE KOKO KÄYTTÖOHJE ENNEN KÄYTTÖÄ -Säilytä ohje myöhempää käyttöä vartenv.1.0 Mitat P x L x K 480x289x100 DC / AC INVERTTERI 12V 2500W 230V AC 50Hz 1702-8571 Matkailuautot Husbilar

Lisätiedot

ASENNUSOPAS. Digitaalinen painemittari BHGP26A1

ASENNUSOPAS. Digitaalinen painemittari BHGP26A1 ASENNUSOPAS Digitaalinen painemittari BHGP6A BHGP6A Digitaalinen painemittari Asennusopas SISÄLLYS Sivu ASENNUS Varusteet... Asennus... Asennustoimenpiteet... Käyttötarkistus... 3 Vianetsintä... 3 LUE

Lisätiedot

Vinkkejä Danfoss VLT Taajuusmuuttajan käyttöön

Vinkkejä Danfoss VLT Taajuusmuuttajan käyttöön Danfoss Vinkkejä Vinkkejä Danfoss VLT Taajuusmuuttajan käyttöön 1 Vinkkejä Danfoss VLT taajuusmuuttajien käyttöön... 2 1.1 Pikanäppäimet... 2 1.2 Helppokäyttö toiminnot... 3 1.3 Q1 Oma valikon käyttö...

Lisätiedot

HYDROSET EN 8-4 F PINNANSÄÄTÖ- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄ

HYDROSET EN 8-4 F PINNANSÄÄTÖ- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄ KESKUSYKSIKKÖ Keskusyksikkö on laitekotelon sisään työnnettävää mallia ja laitetta voidaan käyttää seinä- tai paneeliasenteisena. Keskusyksikkö sisältää virransyötön, toimintojen viiveet, releet, merkkivalot,

Lisätiedot

vacon 10 machinery millaisena haluaisit taajuusmuuttajasi tänään?

vacon 10 machinery millaisena haluaisit taajuusmuuttajasi tänään? vacon 0 machinery millaisena haluaisit taajuusmuuttajasi tänään? helppo muunnella asiakkaan tarpeiden mukaan Vacon 0 Machinery on erityisesti kone ja laitevalmistajien tarpeisiin soveltuva, erittäin kompakti

Lisätiedot

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002 TAC 2112 0FL-3664-002 Asennusohje 1. Asennus 1.1 Säädin Sijoita säädin sellaiseen paikkaan, että säätimen arvot on helppo lukea ja asetella ja että sen luukulle jää avautumistilaa. Sallittua ympäristönlämpötilaa

Lisätiedot

ELECTROTORQUE MOMENTTIVÄÄNTIMET

ELECTROTORQUE MOMENTTIVÄÄNTIMET PAGE 19 ELECTROTORQUE MOMENTTIVÄÄNTIMET KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA (OSA N:O 34131) EMC direktiivi 89/336/EEC ja korjattu 91/263/EEC & 92/31/EEC Standardit EN55014:1987, IEC 801-2, IEC 801-4, IEC 801-3 Matalajännite

Lisätiedot

JÄNNITETYÖOHJE PEM1764FIN 2015-09

JÄNNITETYÖOHJE PEM1764FIN 2015-09 JÄNNITETYÖOHJE ENSTO RAPID KAAPELIJAKOKAAPEILLE YLEISTÄ - Tarkista, että olet valinnut oikean tuotteen ja että se sopii kyseiseen käyttöön. - Lue asennusohje huolellisesti ennen työn aloittamista. - Tee

Lisätiedot

Telecrane F24 Käyttö-ohje

Telecrane F24 Käyttö-ohje 1 Telecrane F24 Käyttö-ohje Sisällysluettelo - F24 Takuu & turvallisuusohjeet 3 - Käyttöönotto / paristot / vastaanottimen virtalähde 4 - Tunnistuskoodin vaihto 6 - Vastaanottimen virtalähteen jännitteen

Lisätiedot

19 RISTIKYTKENTÄKAAPIT MetalliovelLA

19 RISTIKYTKENTÄKAAPIT MetalliovelLA TIETOVERKOT HETEL 1 19 RISTIKYTKENTÄKAAPIT MetalliovelLA Kaapin leveys 600 mm Kaapin leveys 800mm Kaappirunko, jossa katto, sivut/takaseinä, ovi ja sokkelikulmat. Kaapin ovi on standardina varustettu lukolla.

Lisätiedot

SET/SA2 Kapasitiivinen anturi Käyttö- ja asennusohje

SET/SA2 Kapasitiivinen anturi Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 27.7.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/7 SET/SA2 Kapasitiivinen anturi Copyright 2015 Labkotec Oy Varaamme oikeuden muutoksiin

Lisätiedot

Small craft - Electric Propulsion Systems

Small craft - Electric Propulsion Systems Small craft - Electric Propulsion Systems ISO/TC 188 / SC N 1055 ABYC TE-30 ELECTRIC PROPULSION SYSTEMS American Boat and Yacht Council (ABYC) Scope Tarkoitettu AC ja DC venesähköjärjestelmille, joissa

Lisätiedot

MINI 240 Pinnakorkeusmittari Käyttö- ja asennusohje

MINI 240 Pinnakorkeusmittari Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 22.7.2014 Internet: www.labkotec.fi 1/9 MINI 240 Pinnakorkeusmittari Copyright 2014 Labkotec Oy Varaamme oikeuden muutoksiin

Lisätiedot

Lue huolella koko käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa. Muista säästää käyttöohje tulevaisuuden varalle TURVALLISUUSTIETOJA

Lue huolella koko käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa. Muista säästää käyttöohje tulevaisuuden varalle TURVALLISUUSTIETOJA Lue huolella koko käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa. Muista säästää käyttöohje tulevaisuuden varalle Pidätämme kaikki oikeudet teknisten tietojen muutoksiin, emme myöskään vastaa mahdollisista teksti

Lisätiedot

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA 2 KÄYTTÖ SWEPAC F75E Koneella tiivistetään soraa ja hiekkaa pienissä rakennustöissä, kuten valmistaessa alustaa betonikiville tai puutarhojen kivilaatoille. Koneen kompakti muotoilu

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Handsfree, Bluetooth. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 41

Installation instructions, accessories. Handsfree, Bluetooth. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 41 Installation instructions, accessories Ohje nro 31310099 Versio 1.2 Osa nro 31285547 Handsfree, Bluetooth Volvo Car Corporation Handsfree, Bluetooth- 31310099 - V1.2 Sivu 1 / 41 Varuste IMG-242205 A0000162

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖARILA OFTE 40B OFTE 40C OFTE 60B OFTE 60BR Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO...

Lisätiedot

Nokeval. Pikaohje. Malli 2072 Sarjaviestille RS232 / RS485. No 090417 v1.0

Nokeval. Pikaohje. Malli 2072 Sarjaviestille RS232 / RS485. No 090417 v1.0 No 0907 v.0 Nokeval Pikaohje Malli 07 Sarjaviestille RS / RS8 Johdanto 07 on SCL sarjaliikenneprotokollalla toimiva näyttö, joka hakee mittaustuloksia toisilta sarjaliikennelaitteilta. Laitteessa on 9

Lisätiedot

PEM1173FIN SUOMI KYLMÄKUTISTESUOJA KOSKETUSSUOJATULLE PISTOKEPÄÄTTEELLE 630 A STEC10 ASENNUSOHJE

PEM1173FIN SUOMI KYLMÄKUTISTESUOJA KOSKETUSSUOJATULLE PISTOKEPÄÄTTEELLE 630 A STEC10 ASENNUSOHJE ASENNUSOHJE PEM1173FIN 2008-11 KYLMÄKUTISTESUOJA KOSKETUSSUOJATULLE PISTOKEPÄÄTTEELLE 630 A SUOMI 2/12 PEM1173FIN 2008-11 KYLMÄKUTISTESUOJA KOSKETUSSUOJATULLE PISTOKEPÄÄTTEELLE 630 A 12 kv 50-300 mm² 24

Lisätiedot

PULLEY-MAN porakonevinssi. Käyttö- ja huolto-ohje

PULLEY-MAN porakonevinssi. Käyttö- ja huolto-ohje PULLEY-MAN porakonevinssi Käyttö- ja huolto-ohje SISÄLLYSLUETTELO 3 4 SUORITUSARVOT JA TIEDOT TURVALLINEN KÄYTTÖ 5 7 8 10 11 LAITTEEN OSAT JA VAIJERIN ASENNUS LAITTEEN KÄYTTÖ NOSTOISSA LAITTEEN HUOLTO

Lisätiedot

INFRASAUNAN ASENNUSOHJE. Lisätiedot: HL-Heat Oy Vesijärvenkatu 4 M 3 15100 Lahti 0400 871 611 03-734 5830 www.hl-heat.fi e-mail: info@hl-heat.

INFRASAUNAN ASENNUSOHJE. Lisätiedot: HL-Heat Oy Vesijärvenkatu 4 M 3 15100 Lahti 0400 871 611 03-734 5830 www.hl-heat.fi e-mail: info@hl-heat. INFRASAUNAN ASENNUSOHJE Lisätiedot: HL-Heat Oy Vesijärvenkatu 4 M 3 15100 Lahti 0400 871 611 03-734 5830 www.hl-heat.fi e-mail: info@hl-heat.fi INFRASAUNA + YHDISTELMÄSAUNA INFRASAUNAN ASENNUS JA KÄYTTÖOHJEET

Lisätiedot

MOOTTORIVENTTIILI. Käsikirja

MOOTTORIVENTTIILI. Käsikirja MOOTTORIVENTTIILI Käsikirja Tutustu käsikirjaan huolella ennen järjestelmän käyttöönottoa. Ainoastaan valtuutettu huoltohenkilökunta on oikeutettu suorittamaan säätöja korjaustoimenpiteitä. Korjauksessa

Lisätiedot

ACS 400 Tekniset tiedot Sivu 1/5. Pienitehoisten ACS 400 -vaihtovirtakäyttöjen tekniset tiedot ==================================================

ACS 400 Tekniset tiedot Sivu 1/5. Pienitehoisten ACS 400 -vaihtovirtakäyttöjen tekniset tiedot ================================================== ACS 400 Tekniset tiedot Sivu 1/5 Pienitehoisten ACS 400 -vaihtovirtakäyttöjen tekniset tiedot ================================================== Yleistä ------------ ACS 400 on mikroprosessoripohjainen,

Lisätiedot

Asennusohje aurinkopaneeliteline

Asennusohje aurinkopaneeliteline Asennusohje aurinkopaneeliteline Sisällysluettelo 1. Kehikon kokoonpano ja kiinnitys kattoon...3 2. Aurinkopaneelien asennus...4 3. Aurinkopaneelien sähköinen kytkentä...7 3.1 Kytkentä pienjänniteverkkoon...7

Lisätiedot

Vetokoukku, johdinkimppu, 13-napainen

Vetokoukku, johdinkimppu, 13-napainen Installation instructions, accessories Ohje nro 31285786 Versio 1.3 Osa nro 30763865, 31324672, 31346164, 31346526 Vetokoukku, johdinkimppu, 13-napainen IMG-264110 Volvo Car Corporation Vetokoukku, johdinkimppu,

Lisätiedot

5 Muut kiinnitystavat SISÄLLYS

5 Muut kiinnitystavat SISÄLLYS 5 Muut kiinnitystavat SISÄLLYS UUVI UUVILIITOS JOUSILIITOS 7 0 N T05005 06_ iviliittimet profiilille EN 50045 (DIN 4677/) Silmukkaliitin - Silmukkaliitin Jaotus 4 mm (0,57") D,5/4 8 4 mm vakiolohko. Väri

Lisätiedot

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje EI NÄIN ESIM NÄIN Aurinko-R10 Aurinkopaneelin asennus ja kytkentä Asenna aurinkopaneeli avoimelle paikalle kohti etelää (välillä itä länsi) ja kallista kohti keskipäivän aurinkoa. Tuoton kannalta 25..

Lisätiedot

Energian hallinta Energiamittari Tyyppi EM110

Energian hallinta Energiamittari Tyyppi EM110 Energian hallinta Energiamittari Tyyppi EM110 Yksivaihe energiamittari Luokka 1 (kwh) EN62053-21 mukaan Luokka B (kwh) EN50470-3 mukaan Sähkömekaaninen näyttö Energialukema näytössä: 6+1 numeroa Mittaukset

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

Asennus. 12 V:n pistokesovitinsarja Workman MDE Apuajoneuvo Mallinro: Sarjanro: tai suurempi. Koneen valmistelu.

Asennus. 12 V:n pistokesovitinsarja Workman MDE Apuajoneuvo Mallinro: Sarjanro: tai suurempi. Koneen valmistelu. 12 V:n pistokesovitinsarja Workman MDE Apuajoneuvo Mallinro: 07318 Sarjanro: 310000001 tai suurempi Form No. 3363-444 Rev A Asennusohjeet Asennus Irralliset osat Tarkista alla olevasta taulukosta, että

Lisätiedot

SET-61. Käyttö- ja asennusohje. Oy Labkotec Ab Labkotie Kangasala Vaihde Fax Sähköposti

SET-61. Käyttö- ja asennusohje. Oy Labkotec Ab Labkotie Kangasala Vaihde Fax Sähköposti Oy Labkotec Ab Labkotie 1 36240 Kangasala Vaihde 020 1285 200 Fax 020 1285 530 Sähköposti labkotec@labko.fi 02.01.2003 D17016Cs SET-61 Käyttö- ja asennusohje S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1. TEKNISET

Lisätiedot

I-Vinssi LM.60i 24V / I/O-net / 60NM. Sisältö Sovellukset 1 Ominaisuudet 1 Mitoitus 3 Varavirtalähde 3 Varusteet 4 Johdotus 5 Tekninen erittely 5

I-Vinssi LM.60i 24V / I/O-net / 60NM. Sisältö Sovellukset 1 Ominaisuudet 1 Mitoitus 3 Varavirtalähde 3 Varusteet 4 Johdotus 5 Tekninen erittely 5 I-Vinssi LM.60i 24V / I/O-net / 60NM A5332020 Sisältö Sovellukset 1 Ominaisuudet 1 Mitoitus 3 Varavirtalähde 3 Varusteet 4 Johdotus 5 Tekninen erittely 5 Sovellukset Käyttölaite ohjaa ilman sisääntuloluukkuja.

Lisätiedot

Vetokoukku, johdinkimppu, 13-napainen

Vetokoukku, johdinkimppu, 13-napainen Installation instructions, accessories Ohje nro 31324634 Versio 1.0 Osa nro 31414859, 31373184 Vetokoukku, johdinkimppu, 13-napainen Volvo Car Corporation Vetokoukku, johdinkimppu, 13-napainen- 31324634

Lisätiedot

Muistin ja valinnaisten lisäkorttien asennus

Muistin ja valinnaisten lisäkorttien asennus Näiden ohjeiden avulla voit poistaa muisti- tai valinnaisia lisäkortteja. Katso alla olevasta kuvasta, missä on poistettavan kortin liitin. Kiintolevyn liitin 1 Lisäkortin liitin Laiteohjelmakortin liitin

Lisätiedot

Laajennusyksiköiden asennus. Yleistä. Laajennusyksikkö. IP-luokitus PGRT

Laajennusyksiköiden asennus. Yleistä. Laajennusyksikkö. IP-luokitus PGRT 1 4 7 10 13 19 22 25 28 31 34 37 2 38 3 6 9 12 15 21 24 27 30 31 36 39 PGRT Yleistä Yleistä Tiedonsiirto alustan ja päällirakenteen välillä hoidetaan liittimen C259 konfiguroitavilla tuloilla ja lähdöillä.

Lisätiedot

Energian hallinta. Energiamittari. Malli EM23 DIN. Tuotekuvaus. Tilausohje EM23 DIN AV9 3 X O1 PF. Mallit. Tarkkuus ±0.5 RDG (virta/jännite)

Energian hallinta. Energiamittari. Malli EM23 DIN. Tuotekuvaus. Tilausohje EM23 DIN AV9 3 X O1 PF. Mallit. Tarkkuus ±0.5 RDG (virta/jännite) Energian hallinta Energiamittari Malli EM23 DIN Tuotekuvaus Tarkkuus ±0.5 RDG (virta/jännite) Energiamittari Hetkellissuureiden näyttö: 3 numeroa Energiamittaukset: 7 numeroa 3-vaihesuureet: W, var, vaihejärjestys

Lisätiedot

Lisävaruste-elektroniikan ohjausyksikkö

Lisävaruste-elektroniikan ohjausyksikkö Installation instructions, accessories Ohje nro 30660544 Versio 1.0 Osa nro Lisävaruste-elektroniikan ohjausyksikkö Volvo Car Corporation Lisävaruste-elektroniikan ohjausyksikkö- 30660544 - V1.0 Sivu 1

Lisätiedot

Moninapapistoliittimet Sarja Han

Moninapapistoliittimet Sarja Han Moninapapistoliittimet Sarja LUETTELO-OSIO: 01 KOMPONENTIT J ERIKOISKPELIT 1 3 Sisältö Sivu Tekniset tiedot......................................... 01.10 Tekniset tiedot 3 HRX -tekniikalla.......................

Lisätiedot

Käämikytkimet tyyppiä UZE ja UZF varustettuna moottoriohjaimella tyyppiä BUF 3 Asennus- ja käyttöönotto-ohje

Käämikytkimet tyyppiä UZE ja UZF varustettuna moottoriohjaimella tyyppiä BUF 3 Asennus- ja käyttöönotto-ohje Käämikytkimet tyyppiä UZE ja UZF varustettuna moottoriohjaimella tyyppiä BUF 3 Asennus- ja käyttöönotto-ohje 1ZSE 5492-115 fi, Rev. 3, 1997-01-30 Tätä dokumenttia ei saa kopioida ilman kirjallista lupaamme,

Lisätiedot

Asennus GOLDen GATE Lonworks FTT-10,

Asennus GOLDen GATE Lonworks FTT-10, Asennus GOLDen GATE Lonworks FTT10, TBLZ31141 ja TBLZ12141 1. Yleistä Tiedonsiirtoyksiköstä GOLDen GATE Lonworks on saatavana sarjoja eri GOLD ja COMPACTkoneversioiden liittämistä varten. Sarjoihin sisältyvät

Lisätiedot