sisällysluettelo Julkaisu: DPD00504D Julkaisupäivämäärä:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "sisällysluettelo Julkaisu: DPD00504D Julkaisupäivämäärä: 18.4.11"

Transkriptio

1

2 vacon 0 sisällysluettelo Julkaisu: DPD00504D Julkaisupäivämäärä: Turvallisuus Hengenvaara Varoitukset Maadoitukset ja maasulkusuojaus Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC) Vastaanotto Tyyppikoodi Taajuusmuuttajan nosto pakkauksesta Kokoluokkien MR8 ja MR9 laitteiden nosto Tarvikepussi Koko MR Koko MR Koko MR Koko MR Koko MR Koko MR Product modified -tarra Asennus Taajuusmuuttajan mitat Seinäasennus Kaulusasennus Jäähdytys Tehokaapelointi Kaapelointia koskevat UL-määräykset Kaapelien mitoitus ja valinta Jarruvastuskaapelit Kaapeleiden asennusohjeet Kokoluokat MR4-MR Kokoluokat MR8 ja MR Kulmista maadoitetun verkon asentaminen Ohjausyksikkö Ohjausliitännät Ohjauskaapelien mitoitus Ohjausliittimet ja kaksirivikytkimet I/O-kaapelointi ja kenttäväyläliitäntä Kenttäväylän käyttö ethernetin välityksellä Kenttäväylän käyttö MS/TP:n kautta Akun asennus Reaaliaikakelloa (RTC) varten Galvaaninen erotus Käyttöönotto Taajuusmuuttajan käyttöönotto Moottorin käyttö Kaapeloinnin ja moottorin eristysvastusmittaukset Asennus IT-järjestelmään Rungot MR4 MR Rungot MR7 ja MR Runko MR Huolto Tekniset tiedot Päivystys +358 (0)

3 vacon AC-käytön tehoalueet Verkkojännite V Verkkojännite V Ylikuormituksen määritelmä Vacon tekniset tiedot Ohjausliitäntöihin liittyvää teknistä tietoa Tel (0) Fax +358 (0)

4 Päivystys +358 (0) vacon 2

5 vacon 3 EY:N VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS Me, Valmistajan nimi: Vacon Oyj Valmistajan osoite: P.O.Box 25 Runsorintie 7 FIN VAASA Suomi vakuutamme täten, että tuotteemme Tuotteen nimi: Vacon 100 AC-taajuusmuuttaja Malli: Vacon 100 3L L Vacon 100 3L L on suunniteltu ja valmistettu seuraavien standardien vaatimusten mukaisesti: Turvallisuus: EN (2007) EN (2009) (soveltuvin osin) EMC: EN (2004) EN ja on pienjännitedirektiivin (LVD) 2006/95/EY ja EMC-direktiivin 2004/108/EY vaatimusten mukainen. Sisäisin toimenpitein sekä laadunvalvonnan avulla varmistetaan, että tuote täyttää aina kulloinkin voimassa olevan direktiivin sekä asiaankuuluvien standardien vaatimukset. Vaasassa 7. joulukuuta 2010 Vesa Laisi Toimitusjohtaja CE-merkintä on kiinnitetty vuonna: 2009 Tel (0) Fax +358 (0)

6 Turvallisuus vacon 4 1. TURVALLISUUS Tähän käsikirjaan selvästi merkityillä varoituksilla ja muilla turvallisuuteen liittyvillä huomautuksilla pyritään ennalta ehkäisemään käyttäjälle aiheutuvia vaaratilanteita sekä tuotteen tai siihen liitettyjen laitteiden tahatonta vahingoittumista. Lue varoitukset ja turvallisuuteen liittyvät huomautukset huolellisesti! Varoitukset ja turvallisuuteen liittyvät huomautukset on merkitty seuraavasti: = VAARALLINEN JÄNNITE! = VAROITUS! Taulukko 1. Varoitusmerkit 1.1 Hengenvaara Vacon 100 -taajuusmuuttajan teho-osan komponentit ovat jännitteisiä, kun se on kytkettynä verkkoon. Jännitteisiin osiin koskeminen on erittäin vaarallista ja voi aiheuttaa kuoleman tai vakavia vammoja. Moottoriliittimet U, V, W sekä jarruvastusliittimet ovat jännitteisiä taajuusmuuttajan ollessa kytkettynä verkkoon, vaikka moottori ei olisikaan käynnissä. Odota verkosta irtikytkemisen jälkeen, kunnes paneelin merkkivalot sammuvat (jos paneelia ei ole, katso kannessa olevia merkkivaloja). Odota tämän jälkeen vielä 5 minuuttia, ennen kuin teet mitään kytkentöjä Vacon 100 -taajuusmuuttajan liitännöissä. Älä avaa taajuusmuuttajan koteloakaan, ennen kuin 5 minuuttia on kulunut. Tämän ajan kuluttua varmista mittauksin, etteivät osat varmasti ole jännitteisiä. Varmista aina jännitteettömyys ennen sähkötöitä! Ohjausliitännät on erotettu verkon potentiaalista. Relelähdöissä ja muissa I/Oliittimissä voi kuitenkin esiintyä vaarallinen ohjausjännite jopa silloin, kun Vacon 100:a ei ole kytketty verkkoon. Varmista ennen verkkoon kytkemistä, että taajuusmuuttajan etukansi ja kaapelisuoja ovat paikallaan. Kun moottori pysähtyy vapaasti pyörien (katso sovellusopas), se muodostaa yhä jännitteen käytölle. Älä tämän vuoksi koske taajuusmuuttajan komponentteihin ennen kuin moottori on kokonaan pysähtynyt. Odota, kunnes paneelin merkkivalot sammuvat (jos paneelia ei ole, katso kannessa olevia merkkivaloja). Odota tämän jälkeen vielä 5 minuuttia, ennen teet mitään toimenpiteitä taajuusmuuttajalle. Päivystys +358 (0)

7 vacon 5 Turvallisuus 1.2 Varoitukset Vacon 100 taajuusmuuttaja on tarkoitettu vain kiinteisiin asennuksiin. Älä tee mitään mittauksia, kun taajuusmuuttaja on kytkettynä verkkoon. Vacon 100 -taajuusmuuttajien maavirta on suurempi kuin 3,5 ma AC. Standardin EN mukaisesti on käytettävä vahvistettua suojamaadoitusta. Katso luku 1.3. Maadoitus kulmista on sallittu ainoastaan käytöille, joiden nimellisarvo on A jännitteellä V ja A jännitteellä V. Muista muuttaa EMC-tasoa ennen pistikkeiden poistamista. Katso luku 6.3. Mikäli taajuusmuuttajaa käytetään koneen osana, koneen valmistaja on velvollinen huolehtimaan siitä, että taajuusmuuttajalla on koneessa syötön erotuskytkin (EN ). Taajuusmuuttajassa saa käyttää vain Vacon Oyj:n toimittamia varaosia. Jos KÄY-komento on aktiivinen, moottori käynnistyy jännitteen kytkeytyessä. On myös syytä muistaa, että riviliitinten toiminnot (mukaan lukien käynnistystulot) saattavat muuttua parametriarvoja, sovellusta tai ohjelmistoa muutettaessa. Kytke tämän vuoksi moottori irti taajuusmuuttajasta, jos vahinkokäynnistyksestä saattaa aiheutua vaaratilanne. Moottori käynnistyy automaattisesti vian automaattisen kuittauksen ollessa käytössä. Lisätietoa tästä toiminnosta löytyy Sovelluskäsikirjasta. Kytke moottorikaapeli irti taajuusmuuttajasta ennen mittausten suorittamista kaapelissa tai moottorissa. Älä koske komponenttilevyillä oleviin mikropiireihin. Staattisen jännitteen purkaus voi vaurioittaa komponentteja. Tarkista, että taajuusmuuttajan EMC-taso vastaa syöttöverkon vaatimuksia. Lue kappale 6.3. Tuote saattaa kotiympäristössä aiheuttaa radiohäiriöitä. Asianmukaiset riskinhallintatoimenpiteet saattavat tällöin olla tarpeen. 1 Tel (0) Fax +358 (0)

8 Turvallisuus vacon Maadoitukset ja maasulkusuojaus VAROITUS! Vacon 100 -taajuusmuuttaja on aina maadoitettava maadoitusjohtimella maadoitusliittimeen, jonka merkkinä on. Vacon 100 -taajuusmuuttajien maavirta on suurempi kuin 3,5 ma AC. Standardin EN mukaisesti vähintään yhden seuraavista suojauspiiriä koskevista ehdoista on toteuduttava. Kiinteä kytkentä ja a) suojamaadoitusjohtimen poikkipinta-alan on oltava vähintään 10 mm 2 (Cu) tai 16 mm 2 (Al). tai b) tehonsyötön automaattinen katkaisu, jos suojamaadoitusjohdin katkeaa. Katso luku 4. tai c) laitteessa tulee olla toinen, poikkipinta-alaltaan varsinaisen suojamaadoitusjohtimen kokoinen suojamaadoitusjohdin. Vaihejohtimien poikkipinta-ala (S) [mm 2 ] S S < S Vastaavan sojamaadoitusjohtimen vähimmäispoikkipinta-ala [mm 2 ] Edellä mainitut arvot ovat kelvollisia ainoastaan, jos suojamaadoitusjohdin on valmistettu samasta metallista kuin vaihejohtimet. Jos niin ei ole, suojamaadoitusjohtimen poikkipinta-ala määritetään tavalla, jonka seurauksena syntyy samansuuruinen konduktanssi kuin tätä taulukkoa sovellettaessa. S 16 S/2 Taulukko 2. Suojamaadoitusjohtimen poikkipinta-ala Jokaisen sellaisen suojamaadoitusjohtimen, joka ei sisälly syöttökaapeliin tai kaapelikoteloon, on joka tapauksessa oltava poikkipinta-alaltaan vähintään 2,5 mm 2, jos mekaaninen suojaus on asennettu 4 mm 2, jos mekaanista suojausta ei ole asennettu. Kaapelilla kytkettävien laitteiden tapauksessa kytkennät tehdään niin, että jännityksen poistomekanismin pettäessä suojamaadoitusjohdin on viimeinen irtoava johdin. Paikallisia säädöksiä suojamaadoitusjohtimen vähimmäiskoosta tulee kuitenkin aina noudattaa. HUOM! Koska taajuusmuuttajassa on korkeita kapasitiivisia virtoja, vikavirtasuojat eivät välttämättä toimi oikein. Päivystys +358 (0)

9 vacon 7 Turvallisuus Älä tee minkäänlaisia jännitekoestuksia Vacon 100:n missään osassa. Koestusten tekoa varten on olemassa tietty ohjeisto. Mikäli tätä ohjeistoa ei noudateta, tuote voi vahingoittua. 1.4 Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC) Tämä laite on standardin IEC mukainen, jos oikosulkuteho S SC on 120 tai sitä suurempi käyttäjän virtalähteen ja julkisen järjestelmän liittymässä. Asentajan ja käyttäjän vastuulla on varmistaa kysymällä tarvittaessa sähköntoimittajalta, että laitteisto on kytketty vain virtalähteeseen, jonka oikosulkuteho S SC on vähintään Tel (0) Fax +358 (0)

10 Vastaanotto vacon 8 2. VASTAANOTTO Varmista, että vastaanottamasi lähetys on oikea vertaamalla tilausasiakirjaa ja pakkauksen päällä olevia tietoja. Jos toimitus ei vastaa tilausta, ota välittömästi yhteys laitteen toimittajaan. Kts. kappale 2.1. Vaconin type tyyppikoodi code AC DRIVE Type: VACON0100-3L HVAC Vacontilausnumero Vacon order number Serial Sarjanumero number S/N: V B.ID: Erätunnus Batch ID Code: 20-AB3L00315A02B5H1MB1C IP-luokka IP class Jarrukotkoja EMC level EMC-taso Customer s Asiakkaan order tilausnumero number Rated current: V IP21 / Type 1 EMC level C2 Firmware: Application: Cust. Ord. No: Marks: FW0065V A CUSTOMER NAME Nimellisvirta Rated current Syöttöjännite Supply voltage Application Sovelluskoodi code Kuva 1. Vaconin pakettitarra Päivystys +358 (0)

11 vacon 9 Vastaanotto 2.1 Tyyppikoodi Vacon-laitteen tyyppikoodi muodostuu 9-kohtaisesta koodista sekä optioista kertovista +- koodeista. Tyyppikoodin jokainen osa vastaa yhtä tiettyä tilauksesi mukaista tuotetta tai optiota. Koodi on seuraavanlainen: VACON0100-3L HVAC +xxxx +yyyy VACON Tämä osa on kaikkien tuotteiden tyyppikoodeille yhteinen Tuoteperhe: 0100=Vacon 100 3L Syöttö/Toiminta: 3L= Kolmivaihesyöttö +xxxx +yyyy Lisäkoodit. Esimerkkejä lisäkoodeista: +IP54 Taajuusmuuttajan kotelointiluokka on IP54 +SBF2 Kaksi relettä ja ja PTC-tulo kolmen releen sijaan 0061 Laitteen nimellisvirta ampeereissa; e.g = 61 A 4 Verkon syöttöjännite: 2 = V 4 = V HVAC -IP21/Type 1 -EMC-taso C2: -EN (2004), luokka C2 -HVAC-sovellusohjelmisto (vakiona) -HVAC-tuotedokumentaatio (vakiona) -Graafinen paneeli -Kolme relelähtöä 2 Tel (0) Fax +358 (0)

12 Vastaanotto vacon Taajuusmuuttajan nosto pakkauksesta Eri kokoluokkien taajuusmuuttajat ovat hyvin eri painoisia. Saattaa olla syytä käyttää erityistä nostinta taajuusmuuttajan nostamiseksi pakkauksesta. Alla olevassa taulukossa 3 on annettu eri kokoluokkien taajuusmuuttajien paino. Kokoluokka Paino, kg MR4 6,0 MR5 10,0 MR6 20,0 MR7 37,5 MR8 66,0 MR9 108,0 Taulukko 3. Taajuusmuuttajan paino Jos haluat käyttää nostolaitteistoa, seuraavassa kuvassa on ehdotus käytön nostamiseen Kokoluokkien MR8 ja MR9 laitteiden nosto HUOM: Irrota ensin taajuusmuuttaja kuormalavasta. HUOM: Aseta nostokoukut symmetrisesti ainakin kahteen nostoaukkoon. Varmista, että nostolaitteen kapasiteetti riittää nostamaan laitteen painon. HUOM: Suurin sallittu nostokulma on 45. Kuva 2. Suurempien kokoluokkien nosto Vacon 100 -taajuusmuuttajat ovat käyneet läpi äärimmäisen tarkat koestukset ja laatutarkastukset tehtaalla, ennen kuin ne toimitetaan asiakkaalle. Tarkista kuitenkin pakkauksen purkamisen jälkeen, että tuotteessa ei esiinny merkkejä kuljetusvaurioista ja että toimitus on tilauksesi mukainen. Mikäli laitteessa on kuljetusvaurioita, ota yhteys ensisijaisesti kuljetusvakuutuksesta huolehtivaan vakuutusyhtiöön tai laitteen huolitsijaan. Päivystys +358 (0)

13 vacon 11 Vastaanotto 2.3 Tarvikepussi Tarvikelaukun sisältö vaihtelee käytön koon ja IP-suojausluokan mukaan: Koko MR Koko MR5 Tarvike Määrä Käyttötarkoitus M4x16-ruuvi 11 Voimavirtakaapelin puristimien ruuvit (6), ohjauskaapelin puristimien ruuvit (3), maadoituspuristimien ruuvit (2) M4x8ruuvi 1 Valinnaisen maadoituksen ruuvi M5x12-ruuvi 1 Käytön ulkoisen maadoituksen ruuvi Ohjauskaapelin maadoitusliuska 3 Ohjauskaapelin maadoitus EMC-kaapelin puristimet, koko M25 3 Virtakaapeleiden puristimet Maadoituspuristin 2 Virtakaapelin maadoitus Product modified -merkki 1 Tietoja muutoksista IP21: kaapeliläpivienti 3 Kaapelin läpivientisuojus IP54: kaapeliläpivienti 6 Kaapelin läpivientisuojus Taulukko 4. Tarvikelaukun sisältö, MR4 Tarvike Määrä Käyttötarkoitus M4x16-ruuvi 13 Voimavirtakaapelin puristimien ruuvit (6), ohjauskaapelin puristimien ruuvit (3), maadoituspuristimien ruuvit (4) M4x8ruuvi 1 Valinnaisen maadoituksen ruuvi M5x12-ruuvi 1 Käytön ulkoisen maadoituksen ruuvi Ohjauskaapelin maadoitusliuska 3 Ohjauskaapelin maadoitus EMC-kaapelin puristimet, koko M25 1 Jarruvastuskaapelin puristimet EMC-kaapelin puristimet, koko M32 2 Virtakaapeleiden puristimet Maadoituspuristin 2 Virtakaapelin maadoitus Product modified -merkki 1 Tietoja muutoksista IP21: kaapeliläpivienti, reiän halkaisija 25,3 mm 1 Kaapelin läpivientisuojus IP54: kaapeliläpivienti, reiän halkaisija 25,3 mm 4 Kaapelin läpivientisuojus kaapeliläpivienti, reiän halkaisija 33,0 mm 2 Kaapelin läpivientisuojus Taulukko 5. Tarvikelaukun sisältö, MR5 2 Tel (0) Fax +358 (0)

14 Vastaanotto vacon Koko MR Koko MR7 Tarvike Määrä Käyttötarkoitus M4x20-ruuvi 10 Voimavirtakaapelin puristimien ruuvit (6) ja maadoituspuristimien ruuvit (4) M4x16-ruuvi 3 Ohjauskaapelin puristimien ruuvit M4x8ruuvi 1 Valinnaisen maadoituksen ruuvi M5x12-ruuvi 1 Käytön ulkoisen maadoituksen ruuvi Ohjauskaapelin maadoitusliuska 3 Ohjauskaapelin maadoitus EMC-kaapelin puristimet, koko M32 1 Jarruvastuskaapelin puristimet EMC-kaapelin puristimet, koko M40 2 Virtakaapeleiden puristimet Maadoituspuristin 2 Virtakaapelin maadoitus Product modified -merkki 1 Tietoja muutoksista kaapeliläpivienti, reiän halkaisija 33,0 mm 1 Kaapelin läpivientisuojus kaapeliläpivienti, reiän halkaisija 40,3 mm 2 Kaapelin läpivientisuojus IP54: kaapeliläpivienti, reiän halkaisija 25,3 mm 3 Kaapelin läpivientisuojus Taulukko 6. Tarvikelaukun sisältö, MR6 Tarvike Määrä Käyttötarkoitus M5x30-uramutteri 6 Voimavirtakaapelin puristimien mutterit M4x16-ruuvi 3 Ohjauskaapelin puristimien ruuvit M6x12-ruuvi 1 Käytön ulkoisen maadoituksen ruuvi Ohjauskaapelin maadoitusliuska 3 Ohjauskaapelin maadoitus EMC-kaapelin puristimet, koko M50 3 Virtakaapeleiden puristimet Maadoituspuristin 2 Virtakaapelin maadoitus Product modified -merkki 1 Tietoja muutoksista kaapeliläpivienti, reiän halkaisija 50,3 mm 3 Kaapelin läpivientisuojus IP54: kaapeliläpivienti, reiän halkaisija 25,3 mm 3 Kaapelin läpivientisuojus Taulukko 7. Tarvikelaukun sisältö, MR7 Päivystys +358 (0)

15 vacon 13 Vastaanotto Koko MR8 Tarvike Määrä Käyttötarkoitus M4x16-ruuvi 3 Ohjauskaapelin puristimien ruuvit Ohjauskaapelin maadoitusliuska 3 Ohjauskaapelin maadoitus Kaapelikengät KP34 3 Virtakaapeleiden puristimet Kaapelin eriste 11 Estää kaapelien välisen kontaktin kaapeliläpivienti, reiän halkaisija 25,3 mm 4 Ohjauskaapelin läpivientisuojus Taulukko 8. Tarvikelaukun sisältö, MR Koko MR9 Tarvike Määrä Käyttötarkoitus M4x16-ruuvi 3 Ohjauskaapelin puristimien ruuvit Ohjauskaapelin maadoitusliuska 3 Ohjauskaapelin maadoitus Kaapelikengät KP40 5 Virtakaapeleiden puristimet Kaapelin eriste 10 Estää kaapelien välisen kontaktin kaapeliläpivienti, reiän halkaisija 25,3 mm 4 Ohjauskaapelin läpivientisuojus Taulukko 9. Tarvikelaukun sisältö, MR9 2.4 Product modified -tarra Tuotteen mukana toimitetussa tarvikelaukussa on mukana hopeanvärinen Product modified - tarra. Tarran tarkoituksena on kertoa, mitä muutoksia taajuusmuuttajaan on jälkikäteen tehty. Liimaa tarra taajuusmuuttajan kylkeen, jotta se ei katoa. Jos taajuusmuuttajaan tehdään myöhemmin muutoksia (esim. muutetaan IP-kotelointitasoa tai EMC-suojaustasoa), merkitse muutos tähän tarraan. Product modified Date: Date: Date: Kuva 3. Product modified -tarra 2 Tel (0) Fax +358 (0)

16 Asennus vacon ASENNUS Taajuusmuuttaja täytyy asentaa pystysuoraan asentoon seinälle tai kojeistoon. Asennusalustan tulee myös olla suhteellisen tasainen. Taajuusmuuttaja kiinnitetään neljällä ruuvilla (tai pultilla, riippuen laitteen koosta). 3.1 Taajuusmuuttajan mitat Seinäasennus Ø7 Ø IP21 Ø25 IP54 Ø Kuva 4. Vacon 100 -taajuusmuuttajan mitat, kokoluokka MR4, seinäasennus Päivystys +358 (0)

17 vacon 15 Asennus Ø7 Ø14 100* Ø7 214 IP21 IP54 Ø25 Ø33 Ø25 Ø33 Ø7 100* 115 *Lisäasennusreiät (laitteen korvatessa NX-taajuusmuuttajan) *Optional mounting holes (for NX replacement) Kuva 5. Vacon 100 -taajuusmuuttajan mitat, kokoluokka MR5, seinäasennus IP Ø9 229 Ø40 Ø33 Ø40 Ø 15,5 Ø25 Ø25 IP54 Ø9 148 Kuva 6. Vacon 100 -taajuusmuuttajan mitat, kokoluokka MR6, seinäasennus Tel (0) Fax +358 (0)

18 Asennus vacon Ø Ø9 Ø16 IP21 Ø51 Ø25 IP54 Ø50 Kuva 7. Vacon 100 -taajuusmuuttajan mitat, kokoluokka MR7, seinäasennus Ø9 Ø Ø25 3 x 38 Ø60 62,5 164 Ø11 Ø Kuva 8. Vacon 100 -taajuusmuuttajan mitat, kokoluokka MR8 IP21 ja IP54, seinäasennus Päivystys +358 (0)

19 vacon 17 Asennus Kuva 9. Vacon 100 -taajuusmuuttajan mitat, kokoluokka MR9 IP21 ja IP54, seinäasennus Kaulusasennus AC-käyttö voidaan myös upottaa kaapin seinään tai vastaavaan pintaan. Tähän tarkoitukseen on saatavilla erityinen kaulusasennusvaihtoehto. Seuraavassa kuvassa on esimerkki kaulusasennetusta käytöstä. (Kuva 10.) Huomaa, että kuvaan on merkitty eri osioiden IPluokat. Kaapin seinä (tai vastaava) Kaapin Cabinet seinä wall (tai Cabinet vastaava) wall or similar (or similar) IP21 IP21 IP54 HUOMAUTUS! IP00 Kuva 10. Esimerkki kaulusasennuksesta (runko MR9) 3 Tel (0) Fax +358 (0)

20 Asennus vacon Kaulusasennus - Rungot MR4 MR6 Kuva 11. esittää kiinnitysaukon mitat ja Kuva 12. käyttöjen syvyysmitat kaulusasennusvaihtoehdossa. Käytön ääriviivat Aukon ääriviivat YLÄOSA F A C Kuva 11. Kaulusasennuksen mitat rungoille MR4 MR6 Kokoluokka A B C D E F MR MR MR Taulukko 10. Kaulusasennuksen mitat rungoille MR4 MR6 [mm] Päivystys +358 (0)

21 vacon 19 Asennus MR4 MR5 MR6 Kuva 12. MR4 MR6, kaulusasennus, syvyysmitat 3 Tel (0) Fax +358 (0)

22 Asennus vacon Kaulusasennus MR7 MR9 Kuva 13. esittää kiinnitysaukon mitat ja Kuva 14. käyttöjen syvyysmitat kaulusasennusvaihtoehdossa. Käytön ääriviivat YLÄOSA Aukon ääriviivat A C E Kuva 13. Kaulusasennuksen mitat rungoille MR7 MR9 Kokoluokka A B C D E MR ,5 MR MR Taulukko 11. Kaulusasennuksen mitat rungoille MR7 MR9 MR MR8 233 MR9 Ø22 MR7 MR9, kaulusasennus, syvyysmitat Kuva Päivystys +358 (0)

23 vacon 21 Asennus 3.2 Jäähdytys Taajuusmuuttaja tuottaa käynnissä ollessaan paljon lämpöä. Laitteen jäähdytyksestä huolehtii puhallin, joka kierrättää ilmaa taajuusmuuttajan ympärillä. Taajuusmuuttajan ympärille tulee jäädä riittävästi vapaata tilaa kunnollisen jäähdytyksen ja ilmankierron varmistamiseksi sekä huoltotoimenpiteiden helpottamiseksi. Vaaditut jäähdytysilmamäärät on annettu alla. Huomioi myös, että jäähdytysilman lämpötila ei saa olla taajuusmuuttajalle määriteltyä ympäristön maks.lämpötilaa korkeampi. A C D A B B Vähimmäisväli [mm] Kokoluokka A * B * C D MR MR MR MR MR MR *. Minimietäisyys A ja B IP54- kotelointiluokan taajuusmuuttajille on 0 mm. Taulukko 12. Min. ilmavälit taajuusmuuttajan ympärillä NK5_ 2 Kuva 15. Asennustilan mitat A = ilmaväli taajuusmuuttajan ympärillä (katso myös B) B = kahden taajuusmuuttajan tai taajuusmuuttajan ja esim. kojeistokaapin välinen etäisyys C = vapaa tila taajuusmuuttajan yläpuolella D = vapaa tila taajuusmuuttajan alapuolella 3 Tel (0) Fax +358 (0)

24 Asennus vacon 22 Huomaa, että jos useita yksiköitä on kiinnitetty päällekkäin, tarvittava tila on C + D (katso Kuva 16.). Lisäksi alemman yksikön jäähdytyksen poistoilma on suunnattava pois ylemmän yksikön ilmanotosta esimerkiksi asentamalla metallipala kaapin seinään käyttöjen väliin, kuten kuvassa Kuva 16. Ilmansuuntain C+D ETUOSA FRONT SIVU SIDE Kuva 16. Asennustila, kun käytöt on kiinnitetty päällekkäin Tarvittava Kokoluokka jäähdytysilmamäärä [m 3 /h] MR4 45 MR5 75 MR6 190 MR7 185 MR8 335 MR9 621 Taulukko 13. Tarvittava jäähdytysilmamäärä Päivystys +358 (0)

25 vacon 23 Asennus 3 Tel (0) Fax +358 (0)

26 Tehokaapelointi vacon TEHOKAAPELOINTI Virtakaapelit on kytketty liittimiin L1, L2 ja L3 ja moottorikaapelit liittimiin, joissa on merkinnät U, V ja W. Katso Kuva 17, jossa on ensisijainen kytkentäkaavio. Katso myös Taulukko 14, jossa on kaapelointisuositukset eri EMC-tasoille. Paneeli Keypad Control Ohjaus L1 L2 L3 Teho-osa Power unit U/T1 V/T2 W/T3 M Kuva 17. Ensisijainen kytkentäkaavio Käytä kaapeleita, joiden lämmönkesto on vähintään +70 C. Kaapelit ja sulakkeet on mitoitettava taajuusmuuttajan nimellisen lähtövirran mukaan, joka on merkitty arvokilpeen. EMC-tasot Kaapelityyppi 1. ympäristö 2. ympäristö Luokka C2 Luokka C3 Taso C4 Virtakaapeli Moottorikaapeli 3* 2 2 Ohjauskaapeli Taulukko 14. Standardien edellyttämät kaapelityypit 1 = Vahvavirtakaapeli, joka sopii kiinteään asennukseen ja ko. verkkojännitteelle. Suojavaippa ei ole pakollinen. (Suositellaan tyyppiä MCMK tai vastaavaa) 2 = Symmetrinen vahvavirtakaapeli, joka on varustettu konsentrisella suojajohtimella ja sopii ko. verkkojännitteelle. (Suositellaan tyyppiä MCMK tai vastaavaa). Kts. Kuva = Symmetrinen vahvavirtakaapeli, jossa on tiivis, pieni-impedanssinen suojavaippa ja joka sopii ko. verkkojännitteelle. (Suositellaan tyyppejä MCCMK, EMCMK tai vastaavia). (Suositeltu siirtoimpedanssi MHz, max. 100mohm/m]. Kts. Kuva 18. Päivystys +358 (0)

27 vacon 25 Tehokaapelointi * EMC-vaatimusten C2-luokan täyttämiseksi moottoriliitäntään tulee tehdä suojavaipan 360 asteen maadoitus maadoitusholkilla 4 = Häiriösuojattu kaapeli, joka on varustettu tiiviillä, pieni-impedanssisella suojavaipalla (Suositellaan tyyppejä JAMAK, SAB/ÖZCuY-O tai vastaavia). PE-johdin ja suojavaippa PE-johtimet Suojavaippa Kuva 18. HUOM: EMC-vaatimukset toteutuvat kytkentätaajuuksien tehdasasetuksilla (kaikissa rungoissa). HUOM: Jos käytössä on turvakytkin, tulee EMC-suojauksen oltava katkeamaton koko kaapeloinnissa. 4.1 Kaapelointia koskevat UL-määräykset UL-määräysten (Underwriters Laboratories) mukaan on käytettävä UL-hyväksyttyä kuparikaapelia, jonka lämmönkeston tulee olla vähintään +60/75 C. Kaapelina tulee käyttää vain luokan 1 (Class 1) kuparikaapelia. Laitetta voidaan käyttää virtapiirissä, jonka symmetrinen oikosulkuvirta on korkeintaan 100 ka maksimissaan 600V:n jännitteellä Kaapelien mitoitus ja valinta Taulukossa 15 on annettu tyypilliset, kyseiselle taajuusmuuttajalle sopivat kupari- ja alumiinikaapelikoot ja -tyypit sekä vastaavat sulakekoot. Suositeltavat sulaketyypit ovat gg/gl. Nämä ohjeet koskevat vain tapauksia, joissa on yksi moottori ja yksi kaapeliyhteys taajuusmuuttajalta moottorille. Pyydä kaikissa muissa tapauksissa lisätietoja tehtaalta. 4 Tel (0) Fax +358 (0)

28 Tehokaapelointi vacon Kaapeleiden ja sulakkeiden koot, kokoluokat MR4-MR6 Suositellut sulaketyypit ovat gg/gl (IEC ) tai Class T (UL & CSA). Sulakkeen jännite tulee valita syöttävän verkon jännitteen mukaan. Lopullisessa kaapelivalinnassa tulee ottaa huomioon lisäksi paikalliset säädökset, asennusolosuhteet sekä kaapelimäärittelyt. Älä käytä suositeltuja suurempia sulakekokoja. Tarkista, että sulakkeen toiminta-aika on alle 0,4 sekuntia. Toiminta-aika riippuu käytetystä sulaketyypistä sekä syöttöpiirin impedanssista. Nopeammista sulakkeista saat tietoa tehtaalta. Vacon antaa suosituksia myös nopeista sulakkeista, joiden tyyppi on J (UL & CSA ), ar (UL-hyväksytty, IEC ) tai gs (IEC ). Kokoluokka MR4 MR5 MR6 Tyyppi I L [A] 3,7 4,8 3,4 4,8 6,6 8,0 5,6 8,0 11,0 12,5 9,6 12,0 18,0 16,0 24,0 23,0 31,0 31,0 Sulake (gg/gl) [A] Verkko- ja moottorikaapeli Cu [mm 2 ] 6 3*1,5+1,5 10 3*1,5+1,5 16 3*2,5+2,5 Liittimien kaapelikoot Pääliitin [mm 2 ] 1 6 yksisäik 1 4 monisäik yksisäik 1 4 monisäik yksisäik 1 4 monisäik * Cu * Cu * Cu 1 10 Maadoitusliitin [mm 2 ] ,0 40 3* ,5 50 Cu/Al 2, ,0 46,0 62,0 61, *16+16 (Cu) 3*25+16 (Al) 3*25+16 (Cu) 3*35+10 (Al) 2,5 50 Cu/Al 2,5 35 2,5 50 Cu/Al 2,5 35 Taulukko 15. Vacon 100 -taajuusmuuttajien kaapeli- ja sulakekoot (MR4-MR6) Kaapelien mitoitukset perustuvat kansainväliseen standardiin IEC : Kaapelit on eristettävä PVC:llä; Sallittu ympäristölämpötila korkeintaan +30 C, korkein sallittu lämpötila kaapelin pinnalla +70 C; Käytä ainoastaan kaapeleita, joissa on konsentrinen kuparisuojajohdin; Suurin sallittu rinnakkaisten kaapelien määrä on 9. Jos käytetään useita rinnakkaisia kaapeleita, on vaatimukset SEKÄ kaapeleiden poikkipinta-alasta ETTÄ kaapeleiden maksimilukumäärästä täytettävä. Lisätietoja maadoitusjohtimesta on standardin luvussa Maadoitukset ja maasulkusuojaus. Kunkin lämpötilan korjauskertoimet on lueteltu kansainvälisessä standardissa IEC Päivystys +358 (0)

29 vacon 27 Tehokaapelointi Kaapeleiden ja sulakkeiden koot, kokoluokat MR7-MR9 Suositellut sulaketyypit ovat gg/gl (IEC ) tai Class T (UL & CSA). Sulakkeen jännite tulee valita syöttävän verkon jännitteen mukaan. Lopullisessa kaapelivalinnassa tulee ottaa huomioon lisäksi paikalliset säädökset, asennusolosuhteet sekä kaapelimäärittelyt. Älä käytä suositeltuja suurempia sulakekokoja. Tarkista, että sulakkeen toiminta-aika on alle 0,4 sekuntia. Toiminta-aika riippuu käytetystä sulaketyypistä sekä syöttöpiirin impedanssista. Nopeammista sulakkeista saat tietoa tehtaalta. Vacon antaa suosituksia myös nopeista sulakkeista, joiden tyyppi on J (UL & CSA ), ar (UL-hyväksytty, IEC ) tai gs (IEC ). Kokoluokka Tyyppi I L [A] Sulake (gg/gl) [A] Verkko- ja moottorikaapeli Cu [mm 2 ] Liittimien kaapelikoot Pääliitin Maadoitusliitin ,0 72,0 80 3*35+16 (Cu) 3*50+16 (Al) 6-70 mm 2 Cu/Al 6-70 mm 2 MR ,0 87, *35+16 (Cu) 3*70+21 (Al) 6-70 mm 2 Cu/Al 6-70 mm , *50+25 (Cu) 3*70+21 (Al) 6-70 mm 2 Cu/Al 6-70 mm , *70+35 (Cu) 3*95+29 (Al) Pulttikoko M8 Pulttikoko M8 MR , *95+50 (Cu) 3* (Al) Pulttikoko M8 Pulttikoko M , * (Cu) 3* (Al) Pulttikoko M8 Pulttikoko M8 MR , , * (Cu) Pulttikoko M8 Pulttikoko M8 2*3* (Al) 2*3*95+50 (Cu) Pulttikoko M8 Pulttikoko M8 2*3* (Al) Taulukko 16. Vacon 100 -taajuusmuuttajien kaapeli- ja sulakekoot Kaapelimitoitukset perustuvat kansainväliseen standardiin IEC : Kaapeleissa tulee olla PVCerotus; Sallittu ympäristölämpötila korkeintaan +30 C, korkein sallittu lämpötila kaapelin pinnalla +70 C; Käytä ainoastaan kaapeleita, joissa on konsentrinen kuparisuojajohdin; Suurin sallittu rinnakkaisten kaapelien määrä on 9. Jos käytetään useita rinnakkaisia kaapeleita, on vaatimukset SEKÄ kaapeleiden poikkipinta-alasta ETTÄ kaapeleiden maksimilukumäärästä täytettävä. Standardin kappaleessa Maadoitukset ja maasulkusuojaus on tärkeää tietoa maajohtimesta ja sille asetetuista vaatimuksista. Kansainvälinen standardi IEC määrittelee korjauskertoimet kullekin lämpötilalle. 4 Tel (0) Fax +358 (0)

30 Tehokaapelointi vacon Kaapeleiden ja sulakkeiden koot, kokoluokat MR4-MR6, Pohjoisamerikka Suositellut sulaketyypit ovat gg/gl (IEC ) tai Class T (UL & CSA). Sulakkeen jännite tulee valita syöttävän verkon jännitteen mukaan. Lopullisessa kaapelivalinnassa tulee ottaa huomioon lisäksi paikalliset säädökset, asennusolosuhteet sekä kaapelimäärittelyt. Älä käytä suositeltuja suurempia sulakekokoja. Tarkista, että sulakkeen toiminta-aika on alle 0,4 sekuntia. Toiminta-aika riippuu käytetystä sulaketyypistä sekä syöttöpiirin impedanssista. Nopeammista sulakkeista saat tietoa tehtaalta. Vacon antaa suosituksia myös nopeista sulakkeista, joiden tyyppi on J (UL & CSA ), ar (UL-hyväksytty, IEC ) tai gs (IEC ). Kokoluokka MR4 MR5 MR6 Tyyppi ,7 3,4 I L [A] Sulake (gg/gl) [A] Verkko- ja moottorikaapeli Cu Liittimien kaapelikoot Pääliitin Maadoitusliitin 6 AWG14 AWG24-AWG10 AWG17-AWG10 4,8 6 AWG14 AWG24-AWG10 AWG17-AWG10 6,6 5,6 10 AWG14 AWG24-AWG10 AWG17-AWG10 8,0 10 AWG14 AWG24-AWG10 AWG17-AWG10 11,0 9,6 12,5 12,0 18,0 16,0 24,0 23,0 15 AWG14 AWG24-AWG10 AWG17-AWG10 20 AWG14 AWG24-AWG10 AWG17-AWG10 25 AWG10 AWG20-AWG5 AWG17-AWG8 30 AWG10 AWG20-AWG5 AWG17-AWG8 31,0 40 AWG8 AWG20-AWG5 AWG17-AWG ,0 50 AWG4 AWG13-AWG0 AWG13-AWG * 48,0 46,0 62,0 61,0 60 AWG4 AWG13-AWG0 AWG13-AWG2 80 AWG4 AWG13-AWG0 AWG13-AWG2 *. 460 V:n syöttöjännitteelle tarkoitetuissa malleissa kaapelien lämmönkeston tulee olla 90, jotta ULmääräykset täyttyvät Taulukko 17. Vacon 100 -taajuusmuuttajien kaapeli- ja sulakekoot (MR4-MR6) Kaapelimitoitukset perustuvat Underwriters Laboratoriesin standardiin UL508C: Kaapeleissa täytyy olla PVC-eristys; Sallittu ympäristölämpötila korkeintaan +30 C, korkein sallittu lämpötila kaapelin pinnalla +70 C; Käytä ainoastaan kaapeleita, joissa on konsentrinen kuparisuojajohdin; Suurin sallittu rinnakkaisten kaapelien määrä on 9. Jos käytetään useita rinnakkaisia kaapeleita, on vaatimukset SEKÄ kaapeleiden poikkipinta-alasta ETTÄ kaapeleiden maksimilukumäärästä täytettävä. Underwriters Laboratoriesin standardissa UL508C on tärkeää tietoa maajohtimesta ja sille asetetuista vaatimuksista. Underwriters Laboratoriesin standardi UL508C määrittelee korjauskertoimet kullekin lämpötilalle. Päivystys +358 (0)

Honeywell. Asennusopas. SmartDrive HVAC HVAC-taajuusmuuttajat

Honeywell. Asennusopas. SmartDrive HVAC HVAC-taajuusmuuttajat Honeywell Asennusopas SmartDrive HVAC HVAC-taajuusmuuttajat Honeywell 0 SISÄLLYSLUETTELO Julkaisu: DPD00868D Julkaisupäivämäärä: 4.1.12 1. Turvallisuus...2 1.1 Hengenvaara...2 1.2 Varoitukset... 3 1.3

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Kuvaus AME 85QM -toimimoottoria käytetään AB-QM DN 200- ja DN 250 -automaattiisissa virtauksenrajoitin ja säätöventtiileissä. Ominaisuudet: asennon ilmaisu automaattinen

Lisätiedot

SET-100 Rajakytkinyksikkö Käyttö- ja asennusohje

SET-100 Rajakytkinyksikkö Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 7.5.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/9 SET-100 Rajakytkinyksikkö Copyright 2015 Labkotec Oy Varaamme oikeuden muutoksiin

Lisätiedot

1. Tarkista, että toimitus on tilauksesi mukainen, katso kappale 3. 2. Lue tarkoin kappaleen 1 turvallisuusohjeet ennen käyttöönoton aloittamista.

1. Tarkista, että toimitus on tilauksesi mukainen, katso kappale 3. 2. Lue tarkoin kappaleen 1 turvallisuusohjeet ennen käyttöönoton aloittamista. NÄISSÄ PIKAOHJEISSA MAINITUT 11 TOIMENPIDETTÄ TÄYTYY KÄYDÄ LÄPI ASENNUKSEN JA KÄYTTÖÖNOTON YHTEYDESSÄ. MIKÄLI ONGELMIA ILMENEE, OTA YHTEYS PAIKALLISEEN EDUSTAJAASI. Käyttöönoton pikaohjeet 1. Tarkista,

Lisätiedot

I/O-laajennuskortin. asennusohje. (CXS-sarja) F O R S M O O T H C O N T R O L. Kaikki oikeudet muutoksiin ilman etukäteisilmoitusta pidätetään.

I/O-laajennuskortin. asennusohje. (CXS-sarja) F O R S M O O T H C O N T R O L. Kaikki oikeudet muutoksiin ilman etukäteisilmoitusta pidätetään. V A C O N C X / C X L / C X S T A A J U U S M U U T T A J A T I/O-laajennuskortin asennusohje (CXS-sarja) Kaikki oikeudet muutoksiin ilman etukäteisilmoitusta pidätetään. F O R S M O O T H C O N T R O

Lisätiedot

VLT HVAC Drive. VLT HVAC Drive 102 pikaohjeita

VLT HVAC Drive. VLT HVAC Drive 102 pikaohjeita VLT HVAC Drive 102 pikaohjeita VLT HVAC Drive 102 pikaohjeita s. 1-4 1. VLT HVAC Drive 102 ohjaus ulkopuolisella säätimellä s. 5 4. Huomioitavaa asennuksessa 1. HVAC Drive 102 ohjaus ulkopuolisella säätimellä

Lisätiedot

Asennusja käyttöohje. Agrosec Optivol M11. 408107 (fi)

Asennusja käyttöohje. Agrosec Optivol M11. 408107 (fi) Asennusja käyttöohje Agrosec Optivol M11 408107 (fi) ANTTI-TEOLLISUUS OY Koskentie 89 25340 Kanunki, Salo Puh. +358 2 774 4700 Fax +358 2 774 4777 E-mail: antti@antti-teollisuus.fi www.antti-teollisuus.fi

Lisätiedot

Emolevyn kannen poistaminen

Emolevyn kannen poistaminen Aiemmin asennetut muisti- ja liitäntäkortit voidaan helposti poistaa seuraavilla sivuilla olevien ohjeiden mukaisesti. 1 Katkaise tulostimen virta. 2 Irrota virtajohto. 3 Irrota rinnakkais- tai Ethernet-kaapeli

Lisätiedot

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R Järjestelmävalaisin Turvallisuus fin EN 1 Turvallisuus Valaisin on suunniteltu viimeisintä tekniikkaa hyväksi käyttäen Valmistettu ja testattu erittäin

Lisätiedot

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas Printed in Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen Ominaisuudet voivat vaihdella malleittain. Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen 20 40 minuuttia Ennen

Lisätiedot

Asennusopas. DEVIreg 132. Elektroninen termostaatti. www.devi.com

Asennusopas. DEVIreg 132. Elektroninen termostaatti. www.devi.com Asennusopas DEVIreg 132 Elektroninen termostaatti www.devi.com Sisällysluettelo 1 Johdanto................. 3 1.1 Tekniset tiedot.......... 4 1.2 Turvaohjeet............ 6 2 Asennusohjeet.............

Lisätiedot

Kiinteistön sisäverkon suojaaminen ja

Kiinteistön sisäverkon suojaaminen ja Kiinteistön sisäverkon suojaaminen ja maadoitukset Viestintäverkkojen sähköinen suojaaminen ja maadoitukset Antenniverkon potentiaalintasaus ja maston maadoitus Yleiskaapelointijärjestelmän ylijännitesuojaus

Lisätiedot

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Käytettäväksi ainoastaan käyttöohjeen yhteydessä! Tämä pikaopas EI korvaa käyttöohjetta! Pikaopas on tarkoitettu ainoastaan henkilöille,

Lisätiedot

HQ-PURE150/12 (F) HQ-PURE150/24 (F) 150 WATIN DC-AC SINIAALTOINVERTTERI

HQ-PURE150/12 (F) HQ-PURE150/24 (F) 150 WATIN DC-AC SINIAALTOINVERTTERI SUOMI KÄYTTÖOPAS HQ-PURE150/12 (F) HQ-PURE150/24 (F) 150 WATIN DC-AC SINIAALTOINVERTTERI LUE OHJEET ENNEN KÄYTTÖÄ! Hyödylliset sovellukset Kannettavat, radiot, pienet televisiot, VCR-nauhurit, DVD-soittimet,

Lisätiedot

GA-2 Rasvanerottimen hälytin kahdella anturilla Käyttö- ja asennusohje

GA-2 Rasvanerottimen hälytin kahdella anturilla Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Puh: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.fi 1/11 GA-2 Rasvanerottimen hälytin kahdella anturilla Copyright 2014 Labkotec Oy Varaamme

Lisätiedot

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 ASENNUSOHJE GOLD LP Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 1. ASENNUS 1.4 Koneen asennus 1.1 Yleistä Henkilöstön on tutustuttava näihin ohjeisiin ennen koneelle

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Vetokoukku, kiinteä. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden , ,

Installation instructions, accessories. Vetokoukku, kiinteä. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden , , Installation instructions, accessories Ohje nro 31414772 Versio 1.3 Osa nro 31454698, 31373543, 31435945 Vetokoukku, kiinteä IMG-381926 Volvo Car Corporation Vetokoukku, kiinteä- 31414772 - V1.3 Sivu 1

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE EC-VOIMALASÄÄTIMET. FinnPropOy Puhelin: 040-773 4499 Y-tunnus: 2238817-3

KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE EC-VOIMALASÄÄTIMET. FinnPropOy Puhelin: 040-773 4499 Y-tunnus: 2238817-3 KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE EC-VOIMALASÄÄTIMET KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE Sivu 2/7 JOHDANTO Hyvä asiakas! Kiitos, että olette valinneet laadukkaan suomalaisen FinnProp pientuulivoimalasäätimen. Tästä käyttö- ja

Lisätiedot

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE OPAS 10, TW802, TW844 JA TW850 TUOTEPERHEEN TURVAVALAISIMET

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE OPAS 10, TW802, TW844 JA TW850 TUOTEPERHEEN TURVAVALAISIMET VO80281/ S / H - 1 - ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE OPAS 10, TW802, TW844 JA TW850 TUOTEPERHEEN TURVAVALAISIMET Tuotekuvaus Yleistä huomioitavaa Tekniset tiedot Valaisin on tarkoitettu jatkuvatoimiseksi turvavalaisimeksi,

Lisätiedot

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt G5996.3 Fi Asennusohjeet Valvonta- ja liikuttelujärjestelmä 1 Kytkentäohje 1.1 Yleistä Ohjausyksikkö sisältää elektronisia komponentteja, jotka voivat vahingoittua, jos niitä käsitellään väärin. Kaikkien

Lisätiedot

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7... 9 GB... 11 NO FR... 13 RU... 15... 17 DE... 19 PL FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELV3333, ELV3344, ELV5333, ELV6344 375 300 340 min 300 mm c-c 277 24 9 16 min 300 mm min 500 mm Fig. 1 10

Lisätiedot

ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak

ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak 5040XXXXXX ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak SARJA SISÄLTÄÄ FI TVM110 KESKUSYKSIKKÖ JOHTOSARJA IRROTA AJONEUVON AKKU GPS ANTENNI GSM ANTENNI KIIHTYVYYSANTURI TARVIKEPUSSI TEKNISET TIEDOT Mitat...104 x 75 x 27

Lisätiedot

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA 2 KÄYTTÖ SWEPAC F75E Koneella tiivistetään soraa ja hiekkaa pienissä rakennustöissä, kuten valmistaessa alustaa betonikiville tai puutarhojen kivilaatoille. Koneen kompakti muotoilu

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

ASENNUSOHJE PEM1747FIN SUOMI

ASENNUSOHJE PEM1747FIN SUOMI ASENNUSOHJE PEM1747FIN 2016-03 SUOMI KOSKETUSSUOJATTU KULMAPISTOKEPÄÄTE 250 A, 1-JOHDINMUOVIKAAPELEILLE KUPARILANKASUOJALLA Uo/U = 6/10 kv, Um = 12 kv Uo/U = 12.7/22 kv, Um = 24 kv ULKO- JA SISÄPÄÄTE 2/10

Lisätiedot

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002 TAC 2112 0FL-3664-002 Asennusohje 1. Asennus 1.1 Säädin Sijoita säädin sellaiseen paikkaan, että säätimen arvot on helppo lukea ja asetella ja että sen luukulle jää avautumistilaa. Sallittua ympäristönlämpötilaa

Lisätiedot

VLT HVAC Drive FC-102 Pikaohje ulkopuoliselle ohjaukselle

VLT HVAC Drive FC-102 Pikaohje ulkopuoliselle ohjaukselle HVAC Drive - Pikaohjeita VLT HVAC Drive FC-102 Pikaohje ulkopuoliselle ohjaukselle 1 HVAC Drive ohjaus ulkopuolisella säätimellä... 2 1.1 Parametrit Quick Menun alta (02 quick set-up)... 3 1.2 Parametrit

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE JA TUOTETIEDOT LUE KOKO KÄYTTÖOHJE ENNEN KÄYTTÖÄ -Säilytä ohje myöhempää käyttöä vartenv.1.0

KÄYTTÖOHJE JA TUOTETIEDOT LUE KOKO KÄYTTÖOHJE ENNEN KÄYTTÖÄ -Säilytä ohje myöhempää käyttöä vartenv.1.0 KÄYTTÖOHJE JA TUOTETIEDOT LUE KOKO KÄYTTÖOHJE ENNEN KÄYTTÖÄ -Säilytä ohje myöhempää käyttöä vartenv.1.0 Mitat P x L x K 480x289x100 DC / AC INVERTTERI 12V 2500W 230V AC 50Hz 1702-8571 Matkailuautot Husbilar

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖARILA OFTE 40B OFTE 40C OFTE 60B OFTE 60BR Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO...

Lisätiedot

Sähkötoiminen moottorinlämmitin, 230 V, (R-design)

Sähkötoiminen moottorinlämmitin, 230 V, (R-design) Installation instructions, accessories Ohje nro 31399510 Versio 1.0 Osa nro 31260698 Sähkötoiminen moottorinlämmitin, 230 V, (R-design) IMG-378205 Volvo Car Corporation Sähkötoiminen moottorinlämmitin,

Lisätiedot

TEHOYKSIKKÖ. Innova Ohjauskeskusten Esittely. Onnittelut uudesta Innova-ohjauskeskuksestasi

TEHOYKSIKKÖ. Innova Ohjauskeskusten Esittely. Onnittelut uudesta Innova-ohjauskeskuksestasi TEHOYKSIKKÖ Innova Ohjauskeskusten Esittely Onnittelut uudesta Innova-ohjauskeskuksestasi Innova-ohjauskeskus on kehitetty tekemään saunomisesta mahdollisimman nautinnollista. Voit säätää saunasi lämpötilaa,

Lisätiedot

ELECTROTORQUE MOMENTTIVÄÄNTIMET

ELECTROTORQUE MOMENTTIVÄÄNTIMET PAGE 19 ELECTROTORQUE MOMENTTIVÄÄNTIMET KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA (OSA N:O 34131) EMC direktiivi 89/336/EEC ja korjattu 91/263/EEC & 92/31/EEC Standardit EN55014:1987, IEC 801-2, IEC 801-4, IEC 801-3 Matalajännite

Lisätiedot

MINI 240 Pinnakorkeusmittari Käyttö- ja asennusohje

MINI 240 Pinnakorkeusmittari Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 22.7.2014 Internet: www.labkotec.fi 1/9 MINI 240 Pinnakorkeusmittari Copyright 2014 Labkotec Oy Varaamme oikeuden muutoksiin

Lisätiedot

JÄNNITETYÖOHJE PEM279FIN

JÄNNITETYÖOHJE PEM279FIN JÄNNITETYÖOHJE ENSTON E-KSE KAAPELIJAKOKAAPEILLE YLEISTÄ - Tarkista, että olet valinnut oikean tuotteen ja että se sopii kyseiseen käyttöön. - Lue asennusohje huolellisesti ennen työn aloittamista. - Tee

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

SET-61. Käyttö- ja asennusohje

SET-61. Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 Pirkkala Vaihde 029 006 260 Fax 029 006 1260 Internet: www.labkotec.fi 23.9.2009 D17016Ds SET-61 Käyttö- ja asennusohje 1. TEKNISET TIEDOT SET-61 laitteisto Käyttöjännite

Lisätiedot

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje EI NÄIN ESIM NÄIN Aurinko-R10 Aurinkopaneelin asennus ja kytkentä Asenna aurinkopaneeli avoimelle paikalle kohti etelää (välillä itä länsi) ja kallista kohti keskipäivän aurinkoa. Tuoton kannalta 25..

Lisätiedot

Suojaus sähköiskulta Pekka Rantala

Suojaus sähköiskulta Pekka Rantala Suojaus sähköiskulta 15.9.2016 Pekka Rantala Lähtökohtana jännitteellinen johto Miten tilanne tehdään turvalliseksi, kun 1. Sähkölaite (asennus) on täysin ehjä tarvitaan perussuojaus 2. Kun sähkölaitteeseen

Lisätiedot

Nokeval. Pikaohje. Malli 2072 Sarjaviestille RS232 / RS485. No 090417 v1.0

Nokeval. Pikaohje. Malli 2072 Sarjaviestille RS232 / RS485. No 090417 v1.0 No 0907 v.0 Nokeval Pikaohje Malli 07 Sarjaviestille RS / RS8 Johdanto 07 on SCL sarjaliikenneprotokollalla toimiva näyttö, joka hakee mittaustuloksia toisilta sarjaliikennelaitteilta. Laitteessa on 9

Lisätiedot

Small craft - Electric Propulsion Systems

Small craft - Electric Propulsion Systems Small craft - Electric Propulsion Systems ISO/TC 188 / SC N 1055 ABYC TE-30 ELECTRIC PROPULSION SYSTEMS American Boat and Yacht Council (ABYC) Scope Tarkoitettu AC ja DC venesähköjärjestelmille, joissa

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 1. JOHDANTO 1.1. Turvallisuus Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ja noudata sen sisältämiä ohjeita. Muuten mittarin käyttö voi olla vaarallista käyttäjälle ja mittari voi vahingoittua.

Lisätiedot

I/O-laajennuskortin. asennusohje. (CX/CXL-sarja) F O R S M O O T H C O N T R O L. Kaikki oikeudet muutoksiin ilman etukäteisilmoitusta pidätetään.

I/O-laajennuskortin. asennusohje. (CX/CXL-sarja) F O R S M O O T H C O N T R O L. Kaikki oikeudet muutoksiin ilman etukäteisilmoitusta pidätetään. V A C O N C X / C X L / C X S T A A J U U S M U U T T A J A T I/O-laajennuskortin asennusohje (CX/CXL-sarja) Kaikki oikeudet muutoksiin ilman etukäteisilmoitusta pidätetään. F O R S M O O T H C O N T R

Lisätiedot

Energian hallinta Energiamittari Tyyppi EM110

Energian hallinta Energiamittari Tyyppi EM110 Energian hallinta Energiamittari Tyyppi EM110 Yksivaihe energiamittari Luokka 1 (kwh) EN62053-21 mukaan Luokka B (kwh) EN50470-3 mukaan Sähkömekaaninen näyttö Energialukema näytössä: 6+1 numeroa Mittaukset

Lisätiedot

Laajennusyksiköiden asennus. Yleistä. Laajennusyksikkö. IP-luokitus PGRT

Laajennusyksiköiden asennus. Yleistä. Laajennusyksikkö. IP-luokitus PGRT 1 4 7 10 13 19 22 25 28 31 34 37 2 38 3 6 9 12 15 21 24 27 30 31 36 39 PGRT Yleistä Yleistä Tiedonsiirto alustan ja päällirakenteen välillä hoidetaan liittimen C259 konfiguroitavilla tuloilla ja lähdöillä.

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

Energian hallinta. Energiamittari. Malli EM23 DIN. Tuotekuvaus. Tilausohje EM23 DIN AV9 3 X O1 PF. Mallit. Tarkkuus ±0.5 RDG (virta/jännite)

Energian hallinta. Energiamittari. Malli EM23 DIN. Tuotekuvaus. Tilausohje EM23 DIN AV9 3 X O1 PF. Mallit. Tarkkuus ±0.5 RDG (virta/jännite) Energian hallinta Energiamittari Malli EM23 DIN Tuotekuvaus Tarkkuus ±0.5 RDG (virta/jännite) Energiamittari Hetkellissuureiden näyttö: 3 numeroa Energiamittaukset: 7 numeroa 3-vaihesuureet: W, var, vaihejärjestys

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19 Tyypit W 088, 110, 16,156, 199 ja 260 Välitykset 1:1, 2:1, :1 ja 4:1 Suurin lähtevä vääntömomentti 2419 Nm. Suurin tuleva pyörimisnopeus 000 min -1 IEC-moottorilaippa valinnaisena. Yleistä Tyyppi W on

Lisätiedot

DiBos 8, SCSI Upgrade Kit DBEK061. Asennusopas

DiBos 8, SCSI Upgrade Kit DBEK061. Asennusopas DiBos 8, SCSI Upgrade Kit DBEK061 fi Asennusopas DiBos 8, SCSI Upgrade Kit Sisällysluettelo fi 3 Sisällysluettelo 1 Johdanto 4 2 Turvallisuusohjeita 4 3 Upgrade Kit DBEK061 4 4 DiBos-videotallentimen

Lisätiedot

PEM1173FIN SUOMI KYLMÄKUTISTESUOJA KOSKETUSSUOJATULLE PISTOKEPÄÄTTEELLE 630 A STEC10 ASENNUSOHJE

PEM1173FIN SUOMI KYLMÄKUTISTESUOJA KOSKETUSSUOJATULLE PISTOKEPÄÄTTEELLE 630 A STEC10 ASENNUSOHJE ASENNUSOHJE PEM1173FIN 2008-11 KYLMÄKUTISTESUOJA KOSKETUSSUOJATULLE PISTOKEPÄÄTTEELLE 630 A SUOMI 2/12 PEM1173FIN 2008-11 KYLMÄKUTISTESUOJA KOSKETUSSUOJATULLE PISTOKEPÄÄTTEELLE 630 A 12 kv 50-300 mm² 24

Lisätiedot

EC-Huippuimurit. Vallox. Asennus-, huolto- ja käyttöohjeet. Mallit. Vallox. 1.09.606 F Voimassa alkaen 16.6.2014

EC-Huippuimurit. Vallox. Asennus-, huolto- ja käyttöohjeet. Mallit. Vallox. 1.09.606 F Voimassa alkaen 16.6.2014 Mallit 15P-EC 0P-EC 5P-EC 31P-EC 40P-EC 50P-EC 56P-EC Vallox 1.09.606 F Voimassa alkaen 16.6.014 Asennus-, huolto- ja käyttöohjeet Vallox- huippuimurit on tarkoitettu poistoilmajärjestelmien puhaltimiksi,

Lisätiedot

vacon 10 machinery millaisena haluaisit taajuusmuuttajasi tänään?

vacon 10 machinery millaisena haluaisit taajuusmuuttajasi tänään? vacon 0 machinery millaisena haluaisit taajuusmuuttajasi tänään? helppo muunnella asiakkaan tarpeiden mukaan Vacon 0 Machinery on erityisesti kone ja laitevalmistajien tarpeisiin soveltuva, erittäin kompakti

Lisätiedot

Korjaus MOVITRAC LTP-B * _1114*

Korjaus MOVITRAC LTP-B * _1114* Käyttötekniikka \ Käyttölaiteautomatisointi \ Järjestelmäintegrointi \ Palvelut *21353514_1114* Korjaus SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 76642 Bruchsal/Germany Phone +49 7251 75-0 Fax +49 7251-1970

Lisätiedot

250 arkin vakiolokeron täyttäminen

250 arkin vakiolokeron täyttäminen Pikaopas Paperin ja erikoismateriaalin lisääminen Tässä osassa kerrotaan, miten 250 ja 550 arkin lokerot sekä käsinsyöttölokero täytetään.lisäksi siinä on tietoja Paperikoko- ja Paperilaji-asetuksista.

Lisätiedot

Teollisuuslaatua olevat SMD radio-ohjauslaitteet SMD järjestelmät. 40MHz ja 433MHz sarjat. Typ: LW Taajuus 40,685MHz Frekv. 433.

Teollisuuslaatua olevat SMD radio-ohjauslaitteet SMD järjestelmät. 40MHz ja 433MHz sarjat. Typ: LW Taajuus 40,685MHz Frekv. 433. s. 1 (5) Teollisuuslaatua olevat SMD radio-ohjauslaitteet SMD järjestelmät. 40MHz ja 433MHz sarjat Käsilähettimet Vastaanottimet Teollisuus-käsilähettimet Ajoneuvolähettimet SMD radiolähetin / -sändare

Lisätiedot

ASENNUS JA LIITÄNNÄT, NÄYTTÖTAULU EFI-TAF

ASENNUS JA LIITÄNNÄT, NÄYTTÖTAULU EFI-TAF ASENNUS JA LIITÄNNÄT, NÄYTTÖTAULU EFI-TAF YLEISTÄ Digitaalinen näyttötaulu on elektroninen alusta, joka korvaa paperille merkityt tiedot kerrostalojen auloissa. Kolme : - Kaksi mallia asennettavaksi sisälle:

Lisätiedot

Dresden RCR 128 Boston RCR 128

Dresden RCR 128 Boston RCR 128 Radio / Cassette Dresden RCR 128 Boston RCR 128 Asennusohje Asennusohje Turvallisuusohjeita Ennen kuin aloitat autoradion asennuksen, lue asennus ja liitäntäohjeet. Asennus ja liitäntätöiden ajaksi on

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero:

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero: LevelControl Basic 2 Akun huoltosarja: tyyppi BC Liite Materiaalinumero: 19 074 194 Julkaisutiedot Liite LevelControl Basic 2 Alkuperäinen käyttöohje Kaikki oikeudet pidätetään. Sisältöä ei saa levittää,

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP PAVILION T200 http://fi.yourpdfguides.com/dref/850656

Käyttöoppaasi. HP PAVILION T200 http://fi.yourpdfguides.com/dref/850656 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Käyttöohjeet DVC-P. sisäänrakennetulla paineanturilla- Art-Nr.: 30588

Käyttöohjeet DVC-P. sisäänrakennetulla paineanturilla- Art-Nr.: 30588 Käyttöohjeet DVC-P sisäänrakennetulla paineanturilla- Art-Nr.: 30588 Systemair Oy Nietostie 2 FI-01390 VANTAA Phu: +358 (0)20 7920 520 Fax: +358 (0)20 7920 530 mailbox@systemair.fi www.systemair.de Sisältö

Lisätiedot

Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja ED02. Luetteloesite

Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja ED02. Luetteloesite Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja ED0 Luetteloesite Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja ED0 E/P-paineensäätöventtiili, Sarja ED0 Qn= 10 l/min Paineilmaliitäntä

Lisätiedot

MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE

MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE 900 Moottorinlämmitin Accessories Part No. Group Date Instruction Part No. Replaces 400 110 375 9:87-12 Jan 00 47

Lisätiedot

ULTRAÄÄNIVIRTAUSMITTARI SHARKY 474 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ULTRAÄÄNIVIRTAUSMITTARI SHARKY 474 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ULTRAÄÄNIVIRTAUSMITTARI SHARKY 474 Saint-Gobain Pipe Systems Oy Merstolantie 16 29200 Harjavalta Finland Tel. +358 (0) 207 424 600 Fax +358 (0) 207 424 601 www.sgps.fi Nuijamiestentie 3 A 00400 Helsinki

Lisätiedot

Ontech Teleswitch 9001A Ontech Teleswitch 9003

Ontech Teleswitch 9001A Ontech Teleswitch 9003 Ontech Teleswitch 9001A Ontech Teleswitch 9003 Käyttöohjeet Tervetuloa! Onnittelut laitteen Ontech Teleswitch 9001A valinnasta. Toivomme, että sinulle on tästä tuotteesta paljon iloa ja hyötyä, että sen

Lisätiedot

Käyttöohje Busch-AudioWorld. Asennettava kaiutin 8222 EB-500 Busch-AudioWorld. 1673-1-8321 Rev.01 17.12.2012

Käyttöohje Busch-AudioWorld. Asennettava kaiutin 8222 EB-500 Busch-AudioWorld. 1673-1-8321 Rev.01 17.12.2012 Pos: 2 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KN)/Titelblätter/AudioVideo/Titelblatt - 8222 - BJE @ 22\mod_1332499447043_174011.docx @ 206077 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover === 1673-1-8321

Lisätiedot

KYTKENTÄOHJEET. MicroMax370

KYTKENTÄOHJEET. MicroMax370 KYTKENTÄOHJEET ROTAATIOLÄMMÖNVAIHTIMEN OHJAUSYKSIKKÖ MicroMax370 Tarkistettu 04-12-13 1.1 F21037902FI Valmistajan seloste Valmistajan vakuutus siitä, että tuote on EMC-DIREKTIIVIN 89/336/EEG ja sen lisäysten

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje. Kuormalavahylly

Asennus- ja käyttöohje. Kuormalavahylly Asennus- ja käyttöohje Kuormalavahylly PÄÄDYN KOKOAMINEN Kiristysmomentti, ruuviliitos Ruuvi M0 8.8 Maks. kiristysmomentti 7 Nm Ruuviliitoksiin on käytettävä lukitusmuttereita M0 luokka 8 Taptite M6 Maks.

Lisätiedot

TEB-3 / TN-3 Asennusohje

TEB-3 / TN-3 Asennusohje TEB-3 / TN-3 Asennusohje Sivu 2 A B TEB-3 1 6.3 mm 1 1 18 24 1 24 26 24 26 18 C 10 Ø 55 mm 9 D TN-3 18 L1 N 23 19 22 12 23 20 22 11 13 10 21 2 Puhallin TEB-3 / TN-3 Käytetyt symbolit Symboli kiinnittää

Lisätiedot

Ohjeita FZVD2PMU Flex maavalokaapelin päättämiseen ODF-telineisiin ja kytkentäkaappeihin

Ohjeita FZVD2PMU Flex maavalokaapelin päättämiseen ODF-telineisiin ja kytkentäkaappeihin Seppo Marttila 17.11.2015 1/9 Ohjeita FZVD2PMU Flex maavalokaapelin päättämiseen ODF-telineisiin ja kytkentäkaappeihin Kaapelin rakenne FZVD2PMU Flex 2 / 4 / 8 / 16 / 24 x 12 x SML Seppo Marttila 17.11.2015

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

AquaPro IP 54. Laser 635 nm. auto man man DE 02 GB 09 NL 16 DK 23 FR 30 ES 37 IT 44 PL 51 FI 58 PT 65 SE 72 NO 79 TR 86 RU 93 UA 100 CZ 107 EE 114

AquaPro IP 54. Laser 635 nm. auto man man DE 02 GB 09 NL 16 DK 23 FR 30 ES 37 IT 44 PL 51 FI 58 PT 65 SE 72 NO 79 TR 86 RU 93 UA 100 CZ 107 EE 114 Laser 635 nm IP 54 auto man man AquaPro DE 02 GB 09 NL 16 DK 23 FR 30 ES 37 IT 44 PL 51 58 PT 65 SE 72 NO 79 TR 86 RU 93 UA 100 CZ 107 EE 114 LV 121 LT 128 RO 135 BG 142 GR 149 58 Lue käyttöohje kokonaan.

Lisätiedot

ASENTAJAN KÄSIKIRJA. Jäspi Basic jäähdytyspaketti. Kaukora Oy. MCU 40 ohjausautomatiikalla varustettuihin järjestelmiin.

ASENTAJAN KÄSIKIRJA. Jäspi Basic jäähdytyspaketti. Kaukora Oy. MCU 40 ohjausautomatiikalla varustettuihin järjestelmiin. ASENTAJAN KÄSIKIRJA Jäspi Basic jäähdytyspaketti MCU 40 ohjausautomatiikalla varustettuihin järjestelmiin. Kaukora Oy 1 Sisällys Turvallisuustiedot... 3 1. Toimitus... 4 Toimitussisältö... 4 2. Muut asennuksessa

Lisätiedot

Ohjekirja Palax Log rankateline, lisäsyöttörulla

Ohjekirja Palax Log rankateline, lisäsyöttörulla Ohjekirja Palax Log rankateline, lisäsyöttörulla Ohjeisiin on tutustuttava aina ennen laitteen käyttöä Sarjanumero Valmistusvuosi PALAX Lahdentie 9 61400 Ylistaro, FINLAND Tel. +358 6 4745100 Fax. +358

Lisätiedot

Energianhallinta. Energiamittari. Malli EM10 DIN. Tuotekuvaus. Tilausohje EM10 DIN AV8 1 X O1 PF. Mallit

Energianhallinta. Energiamittari. Malli EM10 DIN. Tuotekuvaus. Tilausohje EM10 DIN AV8 1 X O1 PF. Mallit Energianhallinta Energiamittari Malli EM10 DIN Luokka 1 (kwh) EN62053-21 mukaan Luokka B (kwh) EN50470-3 mukaan Energiamittari Energia: 6 numeroa Energian mittaukset: kokonais kwh TRMS mittaukset vääristyneelle

Lisätiedot

Hierova poreallas Bamberg

Hierova poreallas Bamberg 1500 x 1000 x 570 mm Hierova poreallas Bamberg Hyvä asiakas, Kiitos, että valitsit tuotteemme. Turvallisuutesi vuoksi pyydämme Sinua perehtymään näihin ohjeisiin ennen ammeen asennusta ja käyttöä. Varoitus

Lisätiedot

HotSwap MBP Huolto-Bypass

HotSwap MBP Huolto-Bypass SUOMI HotSwap MBP Huolto-Bypass MBP6Ki MBP11Ki MBP11Ki1 Asennusja käyttöopas Copyright 201 EATON Kaikki oikeudet pidätetään. Huolto ja tuki: Ota yhteys paikalliseen huoltoedustajaasi TURVALLISUUSOHJEET

Lisätiedot

ASENNUSOHJE PEM1041FIN SUOMI. KOSKETUSSUOJATTU KULMAPISTOKEPÄÄTE 250 A, 1-JOHDINKAAPELEILLE 12/24 kv URZJ250

ASENNUSOHJE PEM1041FIN SUOMI. KOSKETUSSUOJATTU KULMAPISTOKEPÄÄTE 250 A, 1-JOHDINKAAPELEILLE 12/24 kv URZJ250 ASENNUSOHJE PEM1041FIN 2013-12 SUOMI KOSKETUSSUOJATTU KULMAPISTOKEPÄÄTE 250 A, 1-JOHDINKAAPELEILLE 12/24 kv 2/8 PEM1041FIN 2013-12 YLEISTÄ - Tarkista, että olet valinnut oikean pakkauksen ja että se sopii

Lisätiedot

Mark Summary Form. Tulospalvelu. Competitor No Competitor Name Member

Mark Summary Form. Tulospalvelu. Competitor No Competitor Name Member Summary Form Skill Number 406 Skill Sähköasennus Criterion Criterion Description s Day 1 Day 2 Day 3 Day 4 Total Award A B C D E F Työ- ja sähkötyöturvallisuus Käyttöönotto, testaus ja toiminta Mitat ja

Lisätiedot

IPC3 1.3 Mega-Pixel / Moniprofiili IP -kamera

IPC3 1.3 Mega-Pixel / Moniprofiili IP -kamera IPC3 1.3 Mega-Pixel / Moniprofiili IP -kamera Ver. 1.0 Pika-asennusohje Sisältö 1. Laitevaatimukset...3 2. Laitteen Asennus...4 2.1 IP kameran Liitännät...4 2.2 IP kameran asennus...4 3. IP -Kameran hallinta...6

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖPAISTINPANNU OBRE 40 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO... 2 KÄYTTÖ... 2 PUHDISTUS

Lisätiedot

Matkustamon pistorasia 230 V

Matkustamon pistorasia 230 V Installation instructions, accessories Ohje nro 8688353 Versio 1.0 Osa nro Matkustamon pistorasia 230 V Volvo Car Corporation Matkustamon pistorasia 230 V- 8688353 - V1.0 Sivu 1 / 22 Varuste A0000162 A0000161

Lisätiedot

Handsfree, asennussarja (Ericsson & Nokia)

Handsfree, asennussarja (Ericsson & Nokia) Ohje nro Versio Osa nro 8682402 1.0 Handsfree, asennussarja (Ericsson & Nokia) A3602095 Sivu 1 / 16 Varuste A0000162 A3901819 Sivu 2 / 16 A3903163 Sivu 3 / 16 M3602626 Sivu 4 / 16 M3903606 Sivu 5 / 16

Lisätiedot

Versio 5 FIN 06-2015 ROHS. Sähkönumero 71 660 10. teknisen tukkukaupan asiantuntija

Versio 5 FIN 06-2015 ROHS. Sähkönumero 71 660 10. teknisen tukkukaupan asiantuntija Asennus- ja käyttöohje vuoto- ja kosteushälytin Vahinkovakuutusyhtiöiden hyväksymä 2 ROHS Vakuutusyhtiöt suosittavat sekä voivat antaa maksu- tai muita etuja. Sähkönumero 71 660 10 teknisen tukkukaupan

Lisätiedot

Samsung tarakka-akku Asennusohje

Samsung tarakka-akku Asennusohje Samsung tarakka-akku Asennusohje (voidaan soveltaa myös muihin tarakka-akkuihin) Kiinnitysosat: Asennus: Huom. Koska pyöriä on erilaisia, on nämä ohjeet suuntaa antavia. Lue ohjeet läpi ennen asennusta.

Lisätiedot

BeoLab 7 1. Opaskirja

BeoLab 7 1. Opaskirja BeoLab 7 1 Opaskirja Päivittäinen käyttö 3 Kun kaiutin on asennettu seuraavilla sivuilla kuvatulla tavalla, kytke koko järjestelmä sähköverkkoon. Kaiuttimen suojaus Kaiuttimessa on lämpösuojausjärjestelmä,

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

Kokoaminen. Pura kone pakkauksesta. Renkaat Asenna takapyörät napoihin asennettujen pyörämuttereiden avulla.

Kokoaminen. Pura kone pakkauksesta. Renkaat Asenna takapyörät napoihin asennettujen pyörämuttereiden avulla. Kokoamisohjeet: 9689995/BZ7C and 9689996/BZ4C Koneet, joissa on jokin seuraavista leikkuulaitteista: 96899945 TRD6B TunnelRam-leikkuulaite 96899946 TRD7B TunnelRam-leikkuulaite 96899950 CD6B Combi-leikkuulaite

Lisätiedot

SET/S2. Lietehälyttimen anturi KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE

SET/S2. Lietehälyttimen anturi KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Puh. 029 006 260 Fax 029 006 1260 Internet: www.labkotec.fi 10.06.2010 SET/S2 Lietehälyttimen anturi KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE 1(4) 1. YLEISTÄ SET/S2 on anturi, joka

Lisätiedot

Sähköiset kiertotoimilaitteet AMB 162, AMB 182

Sähköiset kiertotoimilaitteet AMB 162, AMB 182 Sähköiset kiertotoimilaitteet AMB 162, AMB 182 Kuvaus AMB toimilaitteet on tarkoitettu sekoittaville sekä jakaville kääntöluistiventtiileille. AMB 162- ja AMB 182 -toimilaitteita käytetään lämmitysjärjestelmien

Lisätiedot

SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT

SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEEN KÄÄNNÖS SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT LAUHTEIDEN ÖLJYNEROTUSYKSIKÖILLE TOIMINTA 04/13 SEPREMIUM sarjan öljynerotusyksiköllä puhdistetaan paineilmajärjestelmän öljyä sisältäviä lauhteita

Lisätiedot

Huonelämpötilan säädin

Huonelämpötilan säädin 336 Synco 100 Huonelämpötilan säädin 2 lähtöä 0 10 VDC ja käyttötavan valintakytkin RLA162.1 Huonelämpötilan säädin yksinkertaisiin ilmanvaihto- ja ilmastointi- sekä lämmityslaitoksiin. Kompakti rakenne.

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP PAVILION ELITE M9000 http://fi.yourpdfguides.com/dref/856406

Käyttöoppaasi. HP PAVILION ELITE M9000 http://fi.yourpdfguides.com/dref/856406 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP PAVILION ELITE M9000. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP PAVILION ELITE M9000 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot,

Lisätiedot

Side decor -sarja, Running board

Side decor -sarja, Running board Installation instructions, accessories Ohje nro Versio 31399042 1.10 Osa nro 39836514, 39836505, 39836478, 39836469, 39836460, 39836451, 31439050, 39836541, 39836532, 39836523, 39836487, 39836442, 39836686

Lisätiedot

Tämän sybolin esiintyessä, käyttäjän tulee lukea käyttöohje, josta lisätietoa. Tämä symboli normaalikäytössä indikoi vaarallisesta mittausjännitteestä

Tämän sybolin esiintyessä, käyttäjän tulee lukea käyttöohje, josta lisätietoa. Tämä symboli normaalikäytössä indikoi vaarallisesta mittausjännitteestä Esittely VT30 mittaa AC-jännitteitä 690 V ja DC-jännitteitä 690 V asti, LCD-näyttö, portaittainen jännitenäyttö, positiivisen ja negatiivisen napaisuuden näyttö, sekä kiertosuunnan osoitus. Lisäksi jatkuvuuden

Lisätiedot

Asennus. Johdinsarja Workman HDX-D -työajoneuvo, nelipyöräveto ja lava VAARA. Irralliset osat. Asennusohjeet

Asennus. Johdinsarja Workman HDX-D -työajoneuvo, nelipyöräveto ja lava VAARA. Irralliset osat. Asennusohjeet Form No. Johdinsarja Workman HDX-D -työajoneuvo, nelipyöräveto ja lava Mallinro: 132-6774 3405-657 Rev B Asennusohjeet VAARA KALIFORNIA Lakiesityksen 65 mukainen varoitus Tämä tuote sisältää kemikaaleja,

Lisätiedot

Hätäkutsujärjestelmä on kaapeloitu kutsujärjestelmä joka koostuu seuraavista laitteista: Merkkivalo (LS)

Hätäkutsujärjestelmä on kaapeloitu kutsujärjestelmä joka koostuu seuraavista laitteista: Merkkivalo (LS) Hätäkutsupakkaus Tyyppi: 5200 xx Pakkaus koostuu: erkkivalo Tyyppi: 5203 xx Vetonarupainike Tyyppi: 5202 xx Sammutuspainike Tyyppi: 5201 xx Teholähde Tyyppi: 5204 xx Täydentävät tuotteet (eivät kuulu toimitukseen):

Lisätiedot