sisällysluettelo Julkaisu: DPD00504D Julkaisupäivämäärä:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "sisällysluettelo Julkaisu: DPD00504D Julkaisupäivämäärä: 18.4.11"

Transkriptio

1

2 vacon 0 sisällysluettelo Julkaisu: DPD00504D Julkaisupäivämäärä: Turvallisuus Hengenvaara Varoitukset Maadoitukset ja maasulkusuojaus Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC) Vastaanotto Tyyppikoodi Taajuusmuuttajan nosto pakkauksesta Kokoluokkien MR8 ja MR9 laitteiden nosto Tarvikepussi Koko MR Koko MR Koko MR Koko MR Koko MR Koko MR Product modified -tarra Asennus Taajuusmuuttajan mitat Seinäasennus Kaulusasennus Jäähdytys Tehokaapelointi Kaapelointia koskevat UL-määräykset Kaapelien mitoitus ja valinta Jarruvastuskaapelit Kaapeleiden asennusohjeet Kokoluokat MR4-MR Kokoluokat MR8 ja MR Kulmista maadoitetun verkon asentaminen Ohjausyksikkö Ohjausliitännät Ohjauskaapelien mitoitus Ohjausliittimet ja kaksirivikytkimet I/O-kaapelointi ja kenttäväyläliitäntä Kenttäväylän käyttö ethernetin välityksellä Kenttäväylän käyttö MS/TP:n kautta Akun asennus Reaaliaikakelloa (RTC) varten Galvaaninen erotus Käyttöönotto Taajuusmuuttajan käyttöönotto Moottorin käyttö Kaapeloinnin ja moottorin eristysvastusmittaukset Asennus IT-järjestelmään Rungot MR4 MR Rungot MR7 ja MR Runko MR Huolto Tekniset tiedot Päivystys +358 (0)

3 vacon AC-käytön tehoalueet Verkkojännite V Verkkojännite V Ylikuormituksen määritelmä Vacon tekniset tiedot Ohjausliitäntöihin liittyvää teknistä tietoa Tel (0) Fax +358 (0)

4 Päivystys +358 (0) vacon 2

5 vacon 3 EY:N VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS Me, Valmistajan nimi: Vacon Oyj Valmistajan osoite: P.O.Box 25 Runsorintie 7 FIN VAASA Suomi vakuutamme täten, että tuotteemme Tuotteen nimi: Vacon 100 AC-taajuusmuuttaja Malli: Vacon 100 3L L Vacon 100 3L L on suunniteltu ja valmistettu seuraavien standardien vaatimusten mukaisesti: Turvallisuus: EN (2007) EN (2009) (soveltuvin osin) EMC: EN (2004) EN ja on pienjännitedirektiivin (LVD) 2006/95/EY ja EMC-direktiivin 2004/108/EY vaatimusten mukainen. Sisäisin toimenpitein sekä laadunvalvonnan avulla varmistetaan, että tuote täyttää aina kulloinkin voimassa olevan direktiivin sekä asiaankuuluvien standardien vaatimukset. Vaasassa 7. joulukuuta 2010 Vesa Laisi Toimitusjohtaja CE-merkintä on kiinnitetty vuonna: 2009 Tel (0) Fax +358 (0)

6 Turvallisuus vacon 4 1. TURVALLISUUS Tähän käsikirjaan selvästi merkityillä varoituksilla ja muilla turvallisuuteen liittyvillä huomautuksilla pyritään ennalta ehkäisemään käyttäjälle aiheutuvia vaaratilanteita sekä tuotteen tai siihen liitettyjen laitteiden tahatonta vahingoittumista. Lue varoitukset ja turvallisuuteen liittyvät huomautukset huolellisesti! Varoitukset ja turvallisuuteen liittyvät huomautukset on merkitty seuraavasti: = VAARALLINEN JÄNNITE! = VAROITUS! Taulukko 1. Varoitusmerkit 1.1 Hengenvaara Vacon 100 -taajuusmuuttajan teho-osan komponentit ovat jännitteisiä, kun se on kytkettynä verkkoon. Jännitteisiin osiin koskeminen on erittäin vaarallista ja voi aiheuttaa kuoleman tai vakavia vammoja. Moottoriliittimet U, V, W sekä jarruvastusliittimet ovat jännitteisiä taajuusmuuttajan ollessa kytkettynä verkkoon, vaikka moottori ei olisikaan käynnissä. Odota verkosta irtikytkemisen jälkeen, kunnes paneelin merkkivalot sammuvat (jos paneelia ei ole, katso kannessa olevia merkkivaloja). Odota tämän jälkeen vielä 5 minuuttia, ennen kuin teet mitään kytkentöjä Vacon 100 -taajuusmuuttajan liitännöissä. Älä avaa taajuusmuuttajan koteloakaan, ennen kuin 5 minuuttia on kulunut. Tämän ajan kuluttua varmista mittauksin, etteivät osat varmasti ole jännitteisiä. Varmista aina jännitteettömyys ennen sähkötöitä! Ohjausliitännät on erotettu verkon potentiaalista. Relelähdöissä ja muissa I/Oliittimissä voi kuitenkin esiintyä vaarallinen ohjausjännite jopa silloin, kun Vacon 100:a ei ole kytketty verkkoon. Varmista ennen verkkoon kytkemistä, että taajuusmuuttajan etukansi ja kaapelisuoja ovat paikallaan. Kun moottori pysähtyy vapaasti pyörien (katso sovellusopas), se muodostaa yhä jännitteen käytölle. Älä tämän vuoksi koske taajuusmuuttajan komponentteihin ennen kuin moottori on kokonaan pysähtynyt. Odota, kunnes paneelin merkkivalot sammuvat (jos paneelia ei ole, katso kannessa olevia merkkivaloja). Odota tämän jälkeen vielä 5 minuuttia, ennen teet mitään toimenpiteitä taajuusmuuttajalle. Päivystys +358 (0)

7 vacon 5 Turvallisuus 1.2 Varoitukset Vacon 100 taajuusmuuttaja on tarkoitettu vain kiinteisiin asennuksiin. Älä tee mitään mittauksia, kun taajuusmuuttaja on kytkettynä verkkoon. Vacon 100 -taajuusmuuttajien maavirta on suurempi kuin 3,5 ma AC. Standardin EN mukaisesti on käytettävä vahvistettua suojamaadoitusta. Katso luku 1.3. Maadoitus kulmista on sallittu ainoastaan käytöille, joiden nimellisarvo on A jännitteellä V ja A jännitteellä V. Muista muuttaa EMC-tasoa ennen pistikkeiden poistamista. Katso luku 6.3. Mikäli taajuusmuuttajaa käytetään koneen osana, koneen valmistaja on velvollinen huolehtimaan siitä, että taajuusmuuttajalla on koneessa syötön erotuskytkin (EN ). Taajuusmuuttajassa saa käyttää vain Vacon Oyj:n toimittamia varaosia. Jos KÄY-komento on aktiivinen, moottori käynnistyy jännitteen kytkeytyessä. On myös syytä muistaa, että riviliitinten toiminnot (mukaan lukien käynnistystulot) saattavat muuttua parametriarvoja, sovellusta tai ohjelmistoa muutettaessa. Kytke tämän vuoksi moottori irti taajuusmuuttajasta, jos vahinkokäynnistyksestä saattaa aiheutua vaaratilanne. Moottori käynnistyy automaattisesti vian automaattisen kuittauksen ollessa käytössä. Lisätietoa tästä toiminnosta löytyy Sovelluskäsikirjasta. Kytke moottorikaapeli irti taajuusmuuttajasta ennen mittausten suorittamista kaapelissa tai moottorissa. Älä koske komponenttilevyillä oleviin mikropiireihin. Staattisen jännitteen purkaus voi vaurioittaa komponentteja. Tarkista, että taajuusmuuttajan EMC-taso vastaa syöttöverkon vaatimuksia. Lue kappale 6.3. Tuote saattaa kotiympäristössä aiheuttaa radiohäiriöitä. Asianmukaiset riskinhallintatoimenpiteet saattavat tällöin olla tarpeen. 1 Tel (0) Fax +358 (0)

8 Turvallisuus vacon Maadoitukset ja maasulkusuojaus VAROITUS! Vacon 100 -taajuusmuuttaja on aina maadoitettava maadoitusjohtimella maadoitusliittimeen, jonka merkkinä on. Vacon 100 -taajuusmuuttajien maavirta on suurempi kuin 3,5 ma AC. Standardin EN mukaisesti vähintään yhden seuraavista suojauspiiriä koskevista ehdoista on toteuduttava. Kiinteä kytkentä ja a) suojamaadoitusjohtimen poikkipinta-alan on oltava vähintään 10 mm 2 (Cu) tai 16 mm 2 (Al). tai b) tehonsyötön automaattinen katkaisu, jos suojamaadoitusjohdin katkeaa. Katso luku 4. tai c) laitteessa tulee olla toinen, poikkipinta-alaltaan varsinaisen suojamaadoitusjohtimen kokoinen suojamaadoitusjohdin. Vaihejohtimien poikkipinta-ala (S) [mm 2 ] S S < S Vastaavan sojamaadoitusjohtimen vähimmäispoikkipinta-ala [mm 2 ] Edellä mainitut arvot ovat kelvollisia ainoastaan, jos suojamaadoitusjohdin on valmistettu samasta metallista kuin vaihejohtimet. Jos niin ei ole, suojamaadoitusjohtimen poikkipinta-ala määritetään tavalla, jonka seurauksena syntyy samansuuruinen konduktanssi kuin tätä taulukkoa sovellettaessa. S 16 S/2 Taulukko 2. Suojamaadoitusjohtimen poikkipinta-ala Jokaisen sellaisen suojamaadoitusjohtimen, joka ei sisälly syöttökaapeliin tai kaapelikoteloon, on joka tapauksessa oltava poikkipinta-alaltaan vähintään 2,5 mm 2, jos mekaaninen suojaus on asennettu 4 mm 2, jos mekaanista suojausta ei ole asennettu. Kaapelilla kytkettävien laitteiden tapauksessa kytkennät tehdään niin, että jännityksen poistomekanismin pettäessä suojamaadoitusjohdin on viimeinen irtoava johdin. Paikallisia säädöksiä suojamaadoitusjohtimen vähimmäiskoosta tulee kuitenkin aina noudattaa. HUOM! Koska taajuusmuuttajassa on korkeita kapasitiivisia virtoja, vikavirtasuojat eivät välttämättä toimi oikein. Päivystys +358 (0)

9 vacon 7 Turvallisuus Älä tee minkäänlaisia jännitekoestuksia Vacon 100:n missään osassa. Koestusten tekoa varten on olemassa tietty ohjeisto. Mikäli tätä ohjeistoa ei noudateta, tuote voi vahingoittua. 1.4 Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC) Tämä laite on standardin IEC mukainen, jos oikosulkuteho S SC on 120 tai sitä suurempi käyttäjän virtalähteen ja julkisen järjestelmän liittymässä. Asentajan ja käyttäjän vastuulla on varmistaa kysymällä tarvittaessa sähköntoimittajalta, että laitteisto on kytketty vain virtalähteeseen, jonka oikosulkuteho S SC on vähintään Tel (0) Fax +358 (0)

10 Vastaanotto vacon 8 2. VASTAANOTTO Varmista, että vastaanottamasi lähetys on oikea vertaamalla tilausasiakirjaa ja pakkauksen päällä olevia tietoja. Jos toimitus ei vastaa tilausta, ota välittömästi yhteys laitteen toimittajaan. Kts. kappale 2.1. Vaconin type tyyppikoodi code AC DRIVE Type: VACON0100-3L HVAC Vacontilausnumero Vacon order number Serial Sarjanumero number S/N: V B.ID: Erätunnus Batch ID Code: 20-AB3L00315A02B5H1MB1C IP-luokka IP class Jarrukotkoja EMC level EMC-taso Customer s Asiakkaan order tilausnumero number Rated current: V IP21 / Type 1 EMC level C2 Firmware: Application: Cust. Ord. No: Marks: FW0065V A CUSTOMER NAME Nimellisvirta Rated current Syöttöjännite Supply voltage Application Sovelluskoodi code Kuva 1. Vaconin pakettitarra Päivystys +358 (0)

11 vacon 9 Vastaanotto 2.1 Tyyppikoodi Vacon-laitteen tyyppikoodi muodostuu 9-kohtaisesta koodista sekä optioista kertovista +- koodeista. Tyyppikoodin jokainen osa vastaa yhtä tiettyä tilauksesi mukaista tuotetta tai optiota. Koodi on seuraavanlainen: VACON0100-3L HVAC +xxxx +yyyy VACON Tämä osa on kaikkien tuotteiden tyyppikoodeille yhteinen Tuoteperhe: 0100=Vacon 100 3L Syöttö/Toiminta: 3L= Kolmivaihesyöttö +xxxx +yyyy Lisäkoodit. Esimerkkejä lisäkoodeista: +IP54 Taajuusmuuttajan kotelointiluokka on IP54 +SBF2 Kaksi relettä ja ja PTC-tulo kolmen releen sijaan 0061 Laitteen nimellisvirta ampeereissa; e.g = 61 A 4 Verkon syöttöjännite: 2 = V 4 = V HVAC -IP21/Type 1 -EMC-taso C2: -EN (2004), luokka C2 -HVAC-sovellusohjelmisto (vakiona) -HVAC-tuotedokumentaatio (vakiona) -Graafinen paneeli -Kolme relelähtöä 2 Tel (0) Fax +358 (0)

12 Vastaanotto vacon Taajuusmuuttajan nosto pakkauksesta Eri kokoluokkien taajuusmuuttajat ovat hyvin eri painoisia. Saattaa olla syytä käyttää erityistä nostinta taajuusmuuttajan nostamiseksi pakkauksesta. Alla olevassa taulukossa 3 on annettu eri kokoluokkien taajuusmuuttajien paino. Kokoluokka Paino, kg MR4 6,0 MR5 10,0 MR6 20,0 MR7 37,5 MR8 66,0 MR9 108,0 Taulukko 3. Taajuusmuuttajan paino Jos haluat käyttää nostolaitteistoa, seuraavassa kuvassa on ehdotus käytön nostamiseen Kokoluokkien MR8 ja MR9 laitteiden nosto HUOM: Irrota ensin taajuusmuuttaja kuormalavasta. HUOM: Aseta nostokoukut symmetrisesti ainakin kahteen nostoaukkoon. Varmista, että nostolaitteen kapasiteetti riittää nostamaan laitteen painon. HUOM: Suurin sallittu nostokulma on 45. Kuva 2. Suurempien kokoluokkien nosto Vacon 100 -taajuusmuuttajat ovat käyneet läpi äärimmäisen tarkat koestukset ja laatutarkastukset tehtaalla, ennen kuin ne toimitetaan asiakkaalle. Tarkista kuitenkin pakkauksen purkamisen jälkeen, että tuotteessa ei esiinny merkkejä kuljetusvaurioista ja että toimitus on tilauksesi mukainen. Mikäli laitteessa on kuljetusvaurioita, ota yhteys ensisijaisesti kuljetusvakuutuksesta huolehtivaan vakuutusyhtiöön tai laitteen huolitsijaan. Päivystys +358 (0)

13 vacon 11 Vastaanotto 2.3 Tarvikepussi Tarvikelaukun sisältö vaihtelee käytön koon ja IP-suojausluokan mukaan: Koko MR Koko MR5 Tarvike Määrä Käyttötarkoitus M4x16-ruuvi 11 Voimavirtakaapelin puristimien ruuvit (6), ohjauskaapelin puristimien ruuvit (3), maadoituspuristimien ruuvit (2) M4x8ruuvi 1 Valinnaisen maadoituksen ruuvi M5x12-ruuvi 1 Käytön ulkoisen maadoituksen ruuvi Ohjauskaapelin maadoitusliuska 3 Ohjauskaapelin maadoitus EMC-kaapelin puristimet, koko M25 3 Virtakaapeleiden puristimet Maadoituspuristin 2 Virtakaapelin maadoitus Product modified -merkki 1 Tietoja muutoksista IP21: kaapeliläpivienti 3 Kaapelin läpivientisuojus IP54: kaapeliläpivienti 6 Kaapelin läpivientisuojus Taulukko 4. Tarvikelaukun sisältö, MR4 Tarvike Määrä Käyttötarkoitus M4x16-ruuvi 13 Voimavirtakaapelin puristimien ruuvit (6), ohjauskaapelin puristimien ruuvit (3), maadoituspuristimien ruuvit (4) M4x8ruuvi 1 Valinnaisen maadoituksen ruuvi M5x12-ruuvi 1 Käytön ulkoisen maadoituksen ruuvi Ohjauskaapelin maadoitusliuska 3 Ohjauskaapelin maadoitus EMC-kaapelin puristimet, koko M25 1 Jarruvastuskaapelin puristimet EMC-kaapelin puristimet, koko M32 2 Virtakaapeleiden puristimet Maadoituspuristin 2 Virtakaapelin maadoitus Product modified -merkki 1 Tietoja muutoksista IP21: kaapeliläpivienti, reiän halkaisija 25,3 mm 1 Kaapelin läpivientisuojus IP54: kaapeliläpivienti, reiän halkaisija 25,3 mm 4 Kaapelin läpivientisuojus kaapeliläpivienti, reiän halkaisija 33,0 mm 2 Kaapelin läpivientisuojus Taulukko 5. Tarvikelaukun sisältö, MR5 2 Tel (0) Fax +358 (0)

14 Vastaanotto vacon Koko MR Koko MR7 Tarvike Määrä Käyttötarkoitus M4x20-ruuvi 10 Voimavirtakaapelin puristimien ruuvit (6) ja maadoituspuristimien ruuvit (4) M4x16-ruuvi 3 Ohjauskaapelin puristimien ruuvit M4x8ruuvi 1 Valinnaisen maadoituksen ruuvi M5x12-ruuvi 1 Käytön ulkoisen maadoituksen ruuvi Ohjauskaapelin maadoitusliuska 3 Ohjauskaapelin maadoitus EMC-kaapelin puristimet, koko M32 1 Jarruvastuskaapelin puristimet EMC-kaapelin puristimet, koko M40 2 Virtakaapeleiden puristimet Maadoituspuristin 2 Virtakaapelin maadoitus Product modified -merkki 1 Tietoja muutoksista kaapeliläpivienti, reiän halkaisija 33,0 mm 1 Kaapelin läpivientisuojus kaapeliläpivienti, reiän halkaisija 40,3 mm 2 Kaapelin läpivientisuojus IP54: kaapeliläpivienti, reiän halkaisija 25,3 mm 3 Kaapelin läpivientisuojus Taulukko 6. Tarvikelaukun sisältö, MR6 Tarvike Määrä Käyttötarkoitus M5x30-uramutteri 6 Voimavirtakaapelin puristimien mutterit M4x16-ruuvi 3 Ohjauskaapelin puristimien ruuvit M6x12-ruuvi 1 Käytön ulkoisen maadoituksen ruuvi Ohjauskaapelin maadoitusliuska 3 Ohjauskaapelin maadoitus EMC-kaapelin puristimet, koko M50 3 Virtakaapeleiden puristimet Maadoituspuristin 2 Virtakaapelin maadoitus Product modified -merkki 1 Tietoja muutoksista kaapeliläpivienti, reiän halkaisija 50,3 mm 3 Kaapelin läpivientisuojus IP54: kaapeliläpivienti, reiän halkaisija 25,3 mm 3 Kaapelin läpivientisuojus Taulukko 7. Tarvikelaukun sisältö, MR7 Päivystys +358 (0)

15 vacon 13 Vastaanotto Koko MR8 Tarvike Määrä Käyttötarkoitus M4x16-ruuvi 3 Ohjauskaapelin puristimien ruuvit Ohjauskaapelin maadoitusliuska 3 Ohjauskaapelin maadoitus Kaapelikengät KP34 3 Virtakaapeleiden puristimet Kaapelin eriste 11 Estää kaapelien välisen kontaktin kaapeliläpivienti, reiän halkaisija 25,3 mm 4 Ohjauskaapelin läpivientisuojus Taulukko 8. Tarvikelaukun sisältö, MR Koko MR9 Tarvike Määrä Käyttötarkoitus M4x16-ruuvi 3 Ohjauskaapelin puristimien ruuvit Ohjauskaapelin maadoitusliuska 3 Ohjauskaapelin maadoitus Kaapelikengät KP40 5 Virtakaapeleiden puristimet Kaapelin eriste 10 Estää kaapelien välisen kontaktin kaapeliläpivienti, reiän halkaisija 25,3 mm 4 Ohjauskaapelin läpivientisuojus Taulukko 9. Tarvikelaukun sisältö, MR9 2.4 Product modified -tarra Tuotteen mukana toimitetussa tarvikelaukussa on mukana hopeanvärinen Product modified - tarra. Tarran tarkoituksena on kertoa, mitä muutoksia taajuusmuuttajaan on jälkikäteen tehty. Liimaa tarra taajuusmuuttajan kylkeen, jotta se ei katoa. Jos taajuusmuuttajaan tehdään myöhemmin muutoksia (esim. muutetaan IP-kotelointitasoa tai EMC-suojaustasoa), merkitse muutos tähän tarraan. Product modified Date: Date: Date: Kuva 3. Product modified -tarra 2 Tel (0) Fax +358 (0)

16 Asennus vacon ASENNUS Taajuusmuuttaja täytyy asentaa pystysuoraan asentoon seinälle tai kojeistoon. Asennusalustan tulee myös olla suhteellisen tasainen. Taajuusmuuttaja kiinnitetään neljällä ruuvilla (tai pultilla, riippuen laitteen koosta). 3.1 Taajuusmuuttajan mitat Seinäasennus Ø7 Ø IP21 Ø25 IP54 Ø Kuva 4. Vacon 100 -taajuusmuuttajan mitat, kokoluokka MR4, seinäasennus Päivystys +358 (0)

17 vacon 15 Asennus Ø7 Ø14 100* Ø7 214 IP21 IP54 Ø25 Ø33 Ø25 Ø33 Ø7 100* 115 *Lisäasennusreiät (laitteen korvatessa NX-taajuusmuuttajan) *Optional mounting holes (for NX replacement) Kuva 5. Vacon 100 -taajuusmuuttajan mitat, kokoluokka MR5, seinäasennus IP Ø9 229 Ø40 Ø33 Ø40 Ø 15,5 Ø25 Ø25 IP54 Ø9 148 Kuva 6. Vacon 100 -taajuusmuuttajan mitat, kokoluokka MR6, seinäasennus Tel (0) Fax +358 (0)

18 Asennus vacon Ø Ø9 Ø16 IP21 Ø51 Ø25 IP54 Ø50 Kuva 7. Vacon 100 -taajuusmuuttajan mitat, kokoluokka MR7, seinäasennus Ø9 Ø Ø25 3 x 38 Ø60 62,5 164 Ø11 Ø Kuva 8. Vacon 100 -taajuusmuuttajan mitat, kokoluokka MR8 IP21 ja IP54, seinäasennus Päivystys +358 (0)

19 vacon 17 Asennus Kuva 9. Vacon 100 -taajuusmuuttajan mitat, kokoluokka MR9 IP21 ja IP54, seinäasennus Kaulusasennus AC-käyttö voidaan myös upottaa kaapin seinään tai vastaavaan pintaan. Tähän tarkoitukseen on saatavilla erityinen kaulusasennusvaihtoehto. Seuraavassa kuvassa on esimerkki kaulusasennetusta käytöstä. (Kuva 10.) Huomaa, että kuvaan on merkitty eri osioiden IPluokat. Kaapin seinä (tai vastaava) Kaapin Cabinet seinä wall (tai Cabinet vastaava) wall or similar (or similar) IP21 IP21 IP54 HUOMAUTUS! IP00 Kuva 10. Esimerkki kaulusasennuksesta (runko MR9) 3 Tel (0) Fax +358 (0)

20 Asennus vacon Kaulusasennus - Rungot MR4 MR6 Kuva 11. esittää kiinnitysaukon mitat ja Kuva 12. käyttöjen syvyysmitat kaulusasennusvaihtoehdossa. Käytön ääriviivat Aukon ääriviivat YLÄOSA F A C Kuva 11. Kaulusasennuksen mitat rungoille MR4 MR6 Kokoluokka A B C D E F MR MR MR Taulukko 10. Kaulusasennuksen mitat rungoille MR4 MR6 [mm] Päivystys +358 (0)

21 vacon 19 Asennus MR4 MR5 MR6 Kuva 12. MR4 MR6, kaulusasennus, syvyysmitat 3 Tel (0) Fax +358 (0)

22 Asennus vacon Kaulusasennus MR7 MR9 Kuva 13. esittää kiinnitysaukon mitat ja Kuva 14. käyttöjen syvyysmitat kaulusasennusvaihtoehdossa. Käytön ääriviivat YLÄOSA Aukon ääriviivat A C E Kuva 13. Kaulusasennuksen mitat rungoille MR7 MR9 Kokoluokka A B C D E MR ,5 MR MR Taulukko 11. Kaulusasennuksen mitat rungoille MR7 MR9 MR MR8 233 MR9 Ø22 MR7 MR9, kaulusasennus, syvyysmitat Kuva Päivystys +358 (0)

23 vacon 21 Asennus 3.2 Jäähdytys Taajuusmuuttaja tuottaa käynnissä ollessaan paljon lämpöä. Laitteen jäähdytyksestä huolehtii puhallin, joka kierrättää ilmaa taajuusmuuttajan ympärillä. Taajuusmuuttajan ympärille tulee jäädä riittävästi vapaata tilaa kunnollisen jäähdytyksen ja ilmankierron varmistamiseksi sekä huoltotoimenpiteiden helpottamiseksi. Vaaditut jäähdytysilmamäärät on annettu alla. Huomioi myös, että jäähdytysilman lämpötila ei saa olla taajuusmuuttajalle määriteltyä ympäristön maks.lämpötilaa korkeampi. A C D A B B Vähimmäisväli [mm] Kokoluokka A * B * C D MR MR MR MR MR MR *. Minimietäisyys A ja B IP54- kotelointiluokan taajuusmuuttajille on 0 mm. Taulukko 12. Min. ilmavälit taajuusmuuttajan ympärillä NK5_ 2 Kuva 15. Asennustilan mitat A = ilmaväli taajuusmuuttajan ympärillä (katso myös B) B = kahden taajuusmuuttajan tai taajuusmuuttajan ja esim. kojeistokaapin välinen etäisyys C = vapaa tila taajuusmuuttajan yläpuolella D = vapaa tila taajuusmuuttajan alapuolella 3 Tel (0) Fax +358 (0)

24 Asennus vacon 22 Huomaa, että jos useita yksiköitä on kiinnitetty päällekkäin, tarvittava tila on C + D (katso Kuva 16.). Lisäksi alemman yksikön jäähdytyksen poistoilma on suunnattava pois ylemmän yksikön ilmanotosta esimerkiksi asentamalla metallipala kaapin seinään käyttöjen väliin, kuten kuvassa Kuva 16. Ilmansuuntain C+D ETUOSA FRONT SIVU SIDE Kuva 16. Asennustila, kun käytöt on kiinnitetty päällekkäin Tarvittava Kokoluokka jäähdytysilmamäärä [m 3 /h] MR4 45 MR5 75 MR6 190 MR7 185 MR8 335 MR9 621 Taulukko 13. Tarvittava jäähdytysilmamäärä Päivystys +358 (0)

25 vacon 23 Asennus 3 Tel (0) Fax +358 (0)

26 Tehokaapelointi vacon TEHOKAAPELOINTI Virtakaapelit on kytketty liittimiin L1, L2 ja L3 ja moottorikaapelit liittimiin, joissa on merkinnät U, V ja W. Katso Kuva 17, jossa on ensisijainen kytkentäkaavio. Katso myös Taulukko 14, jossa on kaapelointisuositukset eri EMC-tasoille. Paneeli Keypad Control Ohjaus L1 L2 L3 Teho-osa Power unit U/T1 V/T2 W/T3 M Kuva 17. Ensisijainen kytkentäkaavio Käytä kaapeleita, joiden lämmönkesto on vähintään +70 C. Kaapelit ja sulakkeet on mitoitettava taajuusmuuttajan nimellisen lähtövirran mukaan, joka on merkitty arvokilpeen. EMC-tasot Kaapelityyppi 1. ympäristö 2. ympäristö Luokka C2 Luokka C3 Taso C4 Virtakaapeli Moottorikaapeli 3* 2 2 Ohjauskaapeli Taulukko 14. Standardien edellyttämät kaapelityypit 1 = Vahvavirtakaapeli, joka sopii kiinteään asennukseen ja ko. verkkojännitteelle. Suojavaippa ei ole pakollinen. (Suositellaan tyyppiä MCMK tai vastaavaa) 2 = Symmetrinen vahvavirtakaapeli, joka on varustettu konsentrisella suojajohtimella ja sopii ko. verkkojännitteelle. (Suositellaan tyyppiä MCMK tai vastaavaa). Kts. Kuva = Symmetrinen vahvavirtakaapeli, jossa on tiivis, pieni-impedanssinen suojavaippa ja joka sopii ko. verkkojännitteelle. (Suositellaan tyyppejä MCCMK, EMCMK tai vastaavia). (Suositeltu siirtoimpedanssi MHz, max. 100mohm/m]. Kts. Kuva 18. Päivystys +358 (0)

27 vacon 25 Tehokaapelointi * EMC-vaatimusten C2-luokan täyttämiseksi moottoriliitäntään tulee tehdä suojavaipan 360 asteen maadoitus maadoitusholkilla 4 = Häiriösuojattu kaapeli, joka on varustettu tiiviillä, pieni-impedanssisella suojavaipalla (Suositellaan tyyppejä JAMAK, SAB/ÖZCuY-O tai vastaavia). PE-johdin ja suojavaippa PE-johtimet Suojavaippa Kuva 18. HUOM: EMC-vaatimukset toteutuvat kytkentätaajuuksien tehdasasetuksilla (kaikissa rungoissa). HUOM: Jos käytössä on turvakytkin, tulee EMC-suojauksen oltava katkeamaton koko kaapeloinnissa. 4.1 Kaapelointia koskevat UL-määräykset UL-määräysten (Underwriters Laboratories) mukaan on käytettävä UL-hyväksyttyä kuparikaapelia, jonka lämmönkeston tulee olla vähintään +60/75 C. Kaapelina tulee käyttää vain luokan 1 (Class 1) kuparikaapelia. Laitetta voidaan käyttää virtapiirissä, jonka symmetrinen oikosulkuvirta on korkeintaan 100 ka maksimissaan 600V:n jännitteellä Kaapelien mitoitus ja valinta Taulukossa 15 on annettu tyypilliset, kyseiselle taajuusmuuttajalle sopivat kupari- ja alumiinikaapelikoot ja -tyypit sekä vastaavat sulakekoot. Suositeltavat sulaketyypit ovat gg/gl. Nämä ohjeet koskevat vain tapauksia, joissa on yksi moottori ja yksi kaapeliyhteys taajuusmuuttajalta moottorille. Pyydä kaikissa muissa tapauksissa lisätietoja tehtaalta. 4 Tel (0) Fax +358 (0)

28 Tehokaapelointi vacon Kaapeleiden ja sulakkeiden koot, kokoluokat MR4-MR6 Suositellut sulaketyypit ovat gg/gl (IEC ) tai Class T (UL & CSA). Sulakkeen jännite tulee valita syöttävän verkon jännitteen mukaan. Lopullisessa kaapelivalinnassa tulee ottaa huomioon lisäksi paikalliset säädökset, asennusolosuhteet sekä kaapelimäärittelyt. Älä käytä suositeltuja suurempia sulakekokoja. Tarkista, että sulakkeen toiminta-aika on alle 0,4 sekuntia. Toiminta-aika riippuu käytetystä sulaketyypistä sekä syöttöpiirin impedanssista. Nopeammista sulakkeista saat tietoa tehtaalta. Vacon antaa suosituksia myös nopeista sulakkeista, joiden tyyppi on J (UL & CSA ), ar (UL-hyväksytty, IEC ) tai gs (IEC ). Kokoluokka MR4 MR5 MR6 Tyyppi I L [A] 3,7 4,8 3,4 4,8 6,6 8,0 5,6 8,0 11,0 12,5 9,6 12,0 18,0 16,0 24,0 23,0 31,0 31,0 Sulake (gg/gl) [A] Verkko- ja moottorikaapeli Cu [mm 2 ] 6 3*1,5+1,5 10 3*1,5+1,5 16 3*2,5+2,5 Liittimien kaapelikoot Pääliitin [mm 2 ] 1 6 yksisäik 1 4 monisäik yksisäik 1 4 monisäik yksisäik 1 4 monisäik * Cu * Cu * Cu 1 10 Maadoitusliitin [mm 2 ] ,0 40 3* ,5 50 Cu/Al 2, ,0 46,0 62,0 61, *16+16 (Cu) 3*25+16 (Al) 3*25+16 (Cu) 3*35+10 (Al) 2,5 50 Cu/Al 2,5 35 2,5 50 Cu/Al 2,5 35 Taulukko 15. Vacon 100 -taajuusmuuttajien kaapeli- ja sulakekoot (MR4-MR6) Kaapelien mitoitukset perustuvat kansainväliseen standardiin IEC : Kaapelit on eristettävä PVC:llä; Sallittu ympäristölämpötila korkeintaan +30 C, korkein sallittu lämpötila kaapelin pinnalla +70 C; Käytä ainoastaan kaapeleita, joissa on konsentrinen kuparisuojajohdin; Suurin sallittu rinnakkaisten kaapelien määrä on 9. Jos käytetään useita rinnakkaisia kaapeleita, on vaatimukset SEKÄ kaapeleiden poikkipinta-alasta ETTÄ kaapeleiden maksimilukumäärästä täytettävä. Lisätietoja maadoitusjohtimesta on standardin luvussa Maadoitukset ja maasulkusuojaus. Kunkin lämpötilan korjauskertoimet on lueteltu kansainvälisessä standardissa IEC Päivystys +358 (0)

29 vacon 27 Tehokaapelointi Kaapeleiden ja sulakkeiden koot, kokoluokat MR7-MR9 Suositellut sulaketyypit ovat gg/gl (IEC ) tai Class T (UL & CSA). Sulakkeen jännite tulee valita syöttävän verkon jännitteen mukaan. Lopullisessa kaapelivalinnassa tulee ottaa huomioon lisäksi paikalliset säädökset, asennusolosuhteet sekä kaapelimäärittelyt. Älä käytä suositeltuja suurempia sulakekokoja. Tarkista, että sulakkeen toiminta-aika on alle 0,4 sekuntia. Toiminta-aika riippuu käytetystä sulaketyypistä sekä syöttöpiirin impedanssista. Nopeammista sulakkeista saat tietoa tehtaalta. Vacon antaa suosituksia myös nopeista sulakkeista, joiden tyyppi on J (UL & CSA ), ar (UL-hyväksytty, IEC ) tai gs (IEC ). Kokoluokka Tyyppi I L [A] Sulake (gg/gl) [A] Verkko- ja moottorikaapeli Cu [mm 2 ] Liittimien kaapelikoot Pääliitin Maadoitusliitin ,0 72,0 80 3*35+16 (Cu) 3*50+16 (Al) 6-70 mm 2 Cu/Al 6-70 mm 2 MR ,0 87, *35+16 (Cu) 3*70+21 (Al) 6-70 mm 2 Cu/Al 6-70 mm , *50+25 (Cu) 3*70+21 (Al) 6-70 mm 2 Cu/Al 6-70 mm , *70+35 (Cu) 3*95+29 (Al) Pulttikoko M8 Pulttikoko M8 MR , *95+50 (Cu) 3* (Al) Pulttikoko M8 Pulttikoko M , * (Cu) 3* (Al) Pulttikoko M8 Pulttikoko M8 MR , , * (Cu) Pulttikoko M8 Pulttikoko M8 2*3* (Al) 2*3*95+50 (Cu) Pulttikoko M8 Pulttikoko M8 2*3* (Al) Taulukko 16. Vacon 100 -taajuusmuuttajien kaapeli- ja sulakekoot Kaapelimitoitukset perustuvat kansainväliseen standardiin IEC : Kaapeleissa tulee olla PVCerotus; Sallittu ympäristölämpötila korkeintaan +30 C, korkein sallittu lämpötila kaapelin pinnalla +70 C; Käytä ainoastaan kaapeleita, joissa on konsentrinen kuparisuojajohdin; Suurin sallittu rinnakkaisten kaapelien määrä on 9. Jos käytetään useita rinnakkaisia kaapeleita, on vaatimukset SEKÄ kaapeleiden poikkipinta-alasta ETTÄ kaapeleiden maksimilukumäärästä täytettävä. Standardin kappaleessa Maadoitukset ja maasulkusuojaus on tärkeää tietoa maajohtimesta ja sille asetetuista vaatimuksista. Kansainvälinen standardi IEC määrittelee korjauskertoimet kullekin lämpötilalle. 4 Tel (0) Fax +358 (0)

30 Tehokaapelointi vacon Kaapeleiden ja sulakkeiden koot, kokoluokat MR4-MR6, Pohjoisamerikka Suositellut sulaketyypit ovat gg/gl (IEC ) tai Class T (UL & CSA). Sulakkeen jännite tulee valita syöttävän verkon jännitteen mukaan. Lopullisessa kaapelivalinnassa tulee ottaa huomioon lisäksi paikalliset säädökset, asennusolosuhteet sekä kaapelimäärittelyt. Älä käytä suositeltuja suurempia sulakekokoja. Tarkista, että sulakkeen toiminta-aika on alle 0,4 sekuntia. Toiminta-aika riippuu käytetystä sulaketyypistä sekä syöttöpiirin impedanssista. Nopeammista sulakkeista saat tietoa tehtaalta. Vacon antaa suosituksia myös nopeista sulakkeista, joiden tyyppi on J (UL & CSA ), ar (UL-hyväksytty, IEC ) tai gs (IEC ). Kokoluokka MR4 MR5 MR6 Tyyppi ,7 3,4 I L [A] Sulake (gg/gl) [A] Verkko- ja moottorikaapeli Cu Liittimien kaapelikoot Pääliitin Maadoitusliitin 6 AWG14 AWG24-AWG10 AWG17-AWG10 4,8 6 AWG14 AWG24-AWG10 AWG17-AWG10 6,6 5,6 10 AWG14 AWG24-AWG10 AWG17-AWG10 8,0 10 AWG14 AWG24-AWG10 AWG17-AWG10 11,0 9,6 12,5 12,0 18,0 16,0 24,0 23,0 15 AWG14 AWG24-AWG10 AWG17-AWG10 20 AWG14 AWG24-AWG10 AWG17-AWG10 25 AWG10 AWG20-AWG5 AWG17-AWG8 30 AWG10 AWG20-AWG5 AWG17-AWG8 31,0 40 AWG8 AWG20-AWG5 AWG17-AWG ,0 50 AWG4 AWG13-AWG0 AWG13-AWG * 48,0 46,0 62,0 61,0 60 AWG4 AWG13-AWG0 AWG13-AWG2 80 AWG4 AWG13-AWG0 AWG13-AWG2 *. 460 V:n syöttöjännitteelle tarkoitetuissa malleissa kaapelien lämmönkeston tulee olla 90, jotta ULmääräykset täyttyvät Taulukko 17. Vacon 100 -taajuusmuuttajien kaapeli- ja sulakekoot (MR4-MR6) Kaapelimitoitukset perustuvat Underwriters Laboratoriesin standardiin UL508C: Kaapeleissa täytyy olla PVC-eristys; Sallittu ympäristölämpötila korkeintaan +30 C, korkein sallittu lämpötila kaapelin pinnalla +70 C; Käytä ainoastaan kaapeleita, joissa on konsentrinen kuparisuojajohdin; Suurin sallittu rinnakkaisten kaapelien määrä on 9. Jos käytetään useita rinnakkaisia kaapeleita, on vaatimukset SEKÄ kaapeleiden poikkipinta-alasta ETTÄ kaapeleiden maksimilukumäärästä täytettävä. Underwriters Laboratoriesin standardissa UL508C on tärkeää tietoa maajohtimesta ja sille asetetuista vaatimuksista. Underwriters Laboratoriesin standardi UL508C määrittelee korjauskertoimet kullekin lämpötilalle. Päivystys +358 (0)

vacon nx -taajuusmuuttajat käyttöohje

vacon nx -taajuusmuuttajat käyttöohje vacon nx -taajuusmuuttajat käyttöohje 2 vacon NÄISSÄ PIKAOHJEISSA MAINITUT 10 TOIMENPIDETTÄ TÄYTYY KÄYDÄ LÄPI ASENNUKSEN JA KÄYTTÖÖNOTON YHTEYDESSÄ. MIKÄLI ONGELMIA ILMENEE, OTA YHTEYS PAIKALLISEEN EDUSTAJAASI.

Lisätiedot

Käyttöohje. "Five in One+" -sovellusopas. Kaikki oikeudet muutoksiin ilman etukäteisilmoitusta pidätetään.

Käyttöohje. Five in One+ -sovellusopas. Kaikki oikeudet muutoksiin ilman etukäteisilmoitusta pidätetään. T A A J U U S M U U T T A J A T Käyttöohje "Five in One+" -sovellusopas Kaikki oikeudet muutoksiin ilman etukäteisilmoitusta pidätetään. TIETOJA KÄYTTÖOHJEESTA JA "FIVE IN ONE+" -SOVELLUSOPPAASTA Tästä

Lisätiedot

taajuusmuuttajat käyttäjän käsikirja

taajuusmuuttajat käyttäjän käsikirja vacon 10 taajuusmuuttajat käyttäjän käsikirja Document code: DPD00095A Last edited: 10.10.2008 1. Turvallisuus...3 1.1 Varoitukset...3 1.2 Turvallisuusohjeet...5 1.3 Maadoitukset ja maasulkusuojaus...5

Lisätiedot

käyttäjän käsikirja nx nestejäähdytteiset taajuusmuuttajat

käyttäjän käsikirja nx nestejäähdytteiset taajuusmuuttajat käyttäjän käsikirja nx nestejäähdytteiset taajuusmuuttajat NÄISSÄ PIKAOHJEISSA MAINITUT TOIMENPITEET TÄYTYY KÄYDÄ LÄPI ASENNUKSEN JA KÄYTTÖÖNOTON YHTEYDESSÄ. MIKÄLI ONGELMIA ILMENEE, OTA YHTEYS PAIKALLISEEN

Lisätiedot

ACS350. Käyttäjän opas ACS350-taajuusmuuttajat (0,37 22 kw)

ACS350. Käyttäjän opas ACS350-taajuusmuuttajat (0,37 22 kw) ACS350 Käyttäjän opas ACS350-taajuusmuuttajat (0,37 22 kw) ACS350-taajuusmuuttajien käyttöoppaat LISÄVARUSTEOPPAAT (toimitetaan lisävarusteen mukana) FCAN-01 CANopen Adapter Module User s Manual 3AFE68615500

Lisätiedot

ACS800. Laiteopas ACS800-07-taajuusmuuttajat (45...560 kw)

ACS800. Laiteopas ACS800-07-taajuusmuuttajat (45...560 kw) ACS800 Laiteopas ACS800-07-taajuusmuuttajat (45...560 kw) ACS800 Single Drive -oppaat LAITEOPPAAT (sopiva opas toimitetaan laitteen mukana) ACS800-01 Laiteopas 0,55...160 kw 3AFE64526502 ACS800-01/U1/04/U4

Lisätiedot

VAROITUS Ilmoittaa mahdollisesti vaarallisesta tilanteesta, joka saattaisi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, ellei sitä vältetä.

VAROITUS Ilmoittaa mahdollisesti vaarallisesta tilanteesta, joka saattaisi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, ellei sitä vältetä. Turvallisuus Turvallisuus VAROITUS SUURJÄNNITE! Taajuusmuuttajissa esiintyy suuria jännitteitä, kun ne ovat kytkettyinä verkon vaihtovirran syöttötehoon. Asennus, käynnistys ja huolto tulee antaa ainoastaan

Lisätiedot

ACS800. Laiteopas ACS800-07 (+V992) -taajuusmuuttajat (500-2 800 kw)

ACS800. Laiteopas ACS800-07 (+V992) -taajuusmuuttajat (500-2 800 kw) ACS800 Laiteopas ACS800-07 (+V992) -taajuusmuuttajat (500-2 800 kw) Käyttöopasluettelo Laiteopas Koodi (englanninkielinen) Koodi (suomenkielinen) ACS800-07 (+V992) Drives (500 to 2800 kw) Hardware Manual

Lisätiedot

Drive IT Low Voltage Drives. ACS50- taajuusmuuttajat 0,18...2,2 kw

Drive IT Low Voltage Drives. ACS50- taajuusmuuttajat 0,18...2,2 kw Drive IT Low Voltage Drives Käyttäjän opas ACS50- taajuusmuuttajat 0,18...2,2 kw ACS50 Käyttäjän oppaan muut kieliversiot ja ACS50 Technical Reference löytyvät internetistä osoitteesta http:// www.abb.com.

Lisätiedot

idrive BASIC- KÄYTTÖOHJE

idrive BASIC- KÄYTTÖOHJE 20130630 MONITOIMINEN AC-TAAJUUSMUUTTAJA Suomi Julkaistu 30.06.13 R. 05 Tämä käyttöohje kuuluu tuotteen toimitussisältöön ja sitä on ehdottomasti noudatettava. Lue huolellisesti nämä käyttöohjeet, sillä

Lisätiedot

Käyttöopas. Pyörivät keskipakopumput RV3, RV5, RV8 ja RV12 A 65X-YY-ZZZ. Tyyppi Malli Moottorin kuvaus X YY ZZZ

Käyttöopas. Pyörivät keskipakopumput RV3, RV5, RV8 ja RV12 A 65X-YY-ZZZ. Tyyppi Malli Moottorin kuvaus X YY ZZZ Käyttöopas A652 01 892 Julkaisu T Pyörivät keskipakopumput RV3, RV5, RV8 ja RV12 A 65X-YY-ZZZ Tyyppi Malli Moottorin kuvaus X YY ZZZ 2 = RV3 01 99 903 = 220-240 V, 50/60 Hz, yksivaiheinen 3 = RV5 904 =

Lisätiedot

Käyttöohje. Räjähdyssuojatut, kategorian 3D mukaiset MOVIMOT -käyttölaitteet. Julkaisuajankohta 12/2005 GC310000 11407131 / FI

Käyttöohje. Räjähdyssuojatut, kategorian 3D mukaiset MOVIMOT -käyttölaitteet. Julkaisuajankohta 12/2005 GC310000 11407131 / FI Vaihdemoottorit \ Teollisuusvaihteet \ Käyttötekniikan elektroniikka \ Käyttötekniikan automaatio \ Palvelut Räjähdyssuojatut, kategorian 3D mukaiset MOVIMOT -käyttölaitteet GC310000 Julkaisuajankohta

Lisätiedot

Räjähdysvaarallisten tilojen pienjännitemoottorit Asennus-, käyttö-, kunnossapito- ja turvallisuusohje

Räjähdysvaarallisten tilojen pienjännitemoottorit Asennus-, käyttö-, kunnossapito- ja turvallisuusohje Räjähdysvaarallisten tilojen pienjännitemoottorit Asennus-, käyttö-, kunnossapito- ja turvallisuusohje Muita kieliversioita katso Web-sivu www.abb.com/motors&generators > Motors > Document library Räjähdysvaarallisten

Lisätiedot

Sähkötoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (ilman ohjausyksikköä)

Sähkötoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (ilman ohjausyksikköä) Sähkötoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (ilman ohjausyksikköä) Käyttöohje Asennus, käyttö, käyttöönotto Sisällysluettelo SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Lue ensin ohje! Noudata

Lisätiedot

Monikierrostoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 sähkötoimilaitteen ohjausyksiköllä AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1

Monikierrostoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 sähkötoimilaitteen ohjausyksiköllä AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 Monikierrostoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 sähkötoimilaitteen ohjausyksiköllä AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 Käyttöohje Asennus, käyttö, käyttöönotto Sisällysluettelo AM 01.1/AM 02.1 Lue ensin

Lisätiedot

GRUNDFOS OHJEET. SE, SL, 9-30 kw. Asennus- ja käyttöohjeet

GRUNDFOS OHJEET. SE, SL, 9-30 kw. Asennus- ja käyttöohjeet GRUNDFOS OHJEET SE, SL, 9-30 kw Asennus- ja käyttöohjeet Suomi (FI) Suomi (FI) Asennus- ja käyttöohjeet Alkuperäisen englanninkielisen version käännös. SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleinen varoitus Sivu 1. Yleinen

Lisätiedot

Sähkötoimilaitteet SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 AUMA NORM (ilman ohjausta)

Sähkötoimilaitteet SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 AUMA NORM (ilman ohjausta) Sähkötoimilaitteet SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 AUMA NORM (ilman ohjausta) Käyttöohje Asennus, käyttö, käyttöönotto Sisällysluettelo SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Lue ensin ohje! Noudata turvallisuusmääräyksiä.

Lisätiedot

Evo lu t io n EV-1, Asennusoh. Suomi Päivämäärä: 05-2013 Dokumenttinumero: 87180-2-FI 2013 Raymarine UK Limited

Evo lu t io n EV-1, Asennusoh. Suomi Päivämäärä: 05-2013 Dokumenttinumero: 87180-2-FI 2013 Raymarine UK Limited Evo lu t io n EV-1, ACU-1 0 0, ACU-2 0 0, ACU-3 0 0, ACU-4 0 0 Asennusoh Suomi Päivämäärä: 05-2013 Dokumenttinumero: 87180-2-FI 2013 Raymarine UK Limited Tuotemerkkeihin ja patentteihin liittyvä huomautus

Lisätiedot

Wilo-Stratos GIGA. Pioneering for You. sv fi pl ru

Wilo-Stratos GIGA. Pioneering for You. sv fi pl ru Pioneering for You Wilo-Stratos GIGA sv fi pl ru Monterings- och skötselanvisning Asennus- ja käyttöohje Instrukcja montażu i obsługi Инструкция по монтажу и эксплуатации 2 136 512-Ed.02 / 2013-11-Wilo

Lisätiedot

SÄHKÖASENNUKSET SAA TEHDÄ VAIN AMMATTITAI- TOINEN SÄHKÖASENTAJA!

SÄHKÖASENNUKSET SAA TEHDÄ VAIN AMMATTITAI- TOINEN SÄHKÖASENTAJA! 1 vacon turvallisuus Tässä pikaoppaassa kuvataan keskeiset vaiheet Vacon 10-taajuusmuuttajasi asentamiseksi ja perusasetusten määrittämiseksi. Lataa ja lue Vacon 10:n täydellinen käyttäjän käsikirja ennen

Lisätiedot

Tarkkuusnostin LIFTRONIC EASY. huolto-ohjeet. käyttö-ja

Tarkkuusnostin LIFTRONIC EASY. huolto-ohjeet. käyttö-ja Tarkkuusnostin LIFTRONIC EASY käyttö-ja huolto-ohjeet Tämä dokumentaatio, jonka alkuperäiskieli on italia, on laadittu direktiivin 2006/42/EY mukaisesti. "Alkuperäisten ohjeiden käännös" SERIENUMMER: L.04.

Lisätiedot

AxiChrom 300-1000 columns

AxiChrom 300-1000 columns GE Healthcare Life Sciences AxiChrom 300-1000 columns Käyttöohjeet Käännetty englannista Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Esittely... 1.1 Tärkeitä tietoja käyttäjälle... 1.2 Määräyksiä koskevat tiedot...

Lisätiedot

Tuoteturvallisuus ja säädökset Erikoistietoa GE Digital Energyn älykkäistä sivuasematuotteista

Tuoteturvallisuus ja säädökset Erikoistietoa GE Digital Energyn älykkäistä sivuasematuotteista GE Digital Energy Tuoteturvallisuus ja säädökset Erikoistietoa GE Digital Energyn älykkäistä sivuasematuotteista GE:n julkaisukoodi: GET-8566 Copyright 2014 GE Multilin Inc. GE Digital Energy 650 Markland

Lisätiedot

ASENNUSOPAS. Ilma-vesilämpöpumpun sisäyksikkö ja ilma-vesilämpöpumppujärjestelmän kuuman saniteettiveden säiliö EKHBH007A EKHBX007A

ASENNUSOPAS. Ilma-vesilämpöpumpun sisäyksikkö ja ilma-vesilämpöpumppujärjestelmän kuuman saniteettiveden säiliö EKHBH007A EKHBX007A ASENNUSOPAS Ilma-vesilämpöpumpun sisäyksikkö ja ilma-vesilämpöpumppujärjestelmän kuuman saniteettiveden säiliö EKHBH007A EKHBX007A EKSWW50V EKSWW00V EKSWW00V EKSWW00Z EKSWW00Z 5 6 7 x x x x x x x x x x

Lisätiedot

Käyttöohje GARDENA Robottikäyttöisistä R40Li

Käyttöohje GARDENA Robottikäyttöisistä R40Li Käyttöohje GARDENA Robottikäyttöisistä R40Li SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto ja turvallisuus... 5 1.1 Johdanto... 5 1.2 R40Li symbolit... 6 1.3 Käyttöohjeen symbolit... 7 1.4 Turvaohjeet... 8 2. Esittely...

Lisätiedot

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 KÄYTTÖOHJE

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 KÄYTTÖOHJE HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto ja turvallisuus... 5 1.1 Johdanto... 5 1.2 Tuotteen symbolit... 6 1.3 Käyttöohjeen symbolit... 7 1.4 Turvaohjeet... 8 2. Esittely...

Lisätiedot

RANGER 305D (CE) KÄYTTÖOHJE IM2024 05/2015 REV00 FINNISH

RANGER 305D (CE) KÄYTTÖOHJE IM2024 05/2015 REV00 FINNISH KÄYTTÖOHJE RANGER 305D (CE) IM2024 05/2015 REV00 FINNISH THE LINCOLN ELECTRIC COMPANY 22801 St. Clair Ave., Cleveland Ohio 44117-1199 USA www.lincolnelectric.eu LINCOLN ELECTRIC -YRITYS EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

Lisätiedot

vacon 10 Taajuusmuuttajat pikaopas

vacon 10 Taajuusmuuttajat pikaopas vacon 10 Taajuusmuuttajat pikaopas TURVALLISUUS Doc.: DPD01014F1, Julkaistu: Apr. 2014 vacon 1 Sw Pakettia: FW0135V010 Tämä pikaopas sisältää oleelliset vaiheet Vacon 10 -taajuusmuuttajan asennukseen

Lisätiedot

110674SF-08 2015-02. Spirit UNI 4. Asennusohjeet Ilmankäsittelylaite ja ohjausautomatiikka

110674SF-08 2015-02. Spirit UNI 4. Asennusohjeet Ilmankäsittelylaite ja ohjausautomatiikka 110674SF-08 2015-02 Spirit UNI 4 Asennusohjeet Ilmankäsittelylaite ja ohjausautomatiikka Sisällys 1 Suunnitteleminen ja valmistelutyöt 4 1.1 Asentaja 4 1.2 LVI-asentaja (jos järjestelmässä on vesipatteri)

Lisätiedot

Induktiomoottoreiden ja generaattoreiden käyttöohje

Induktiomoottoreiden ja generaattoreiden käyttöohje Induktiomoottoreiden ja generaattoreiden käyttöohje Turvallisuusohjeet AMA, AMB, AMG, AMH, AMI, AMK, AMZ, HXR, M3BM, NMI, NXR 1. Yleisiä tietoja Kaikkia turvallisuusohjeita, jotka koskevat erityisesti

Lisätiedot