OSAAMINEN JA KOULUTUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OSAAMINEN JA KOULUTUS"

Transkriptio

1 FinnMATERIA kongressi OSAAMINEN JA KOULUTUS Elinkaari Rehtori Lauri Lajunen Oulun yliopisto

2 EU:n lupaavin malmialue Vastaavia Kanadassa, Australiassa, Etelä-Afrikassa Alitutkittua aluetta Avoin uusille toimijoille Metalli- ja teollisuusmineraaleja Fennoskandian kilpi Metallic mines and ore deposits F e N i Au Au T i Seppo Heikkilä

3

4 SUOMEN VUORIKLUSTERI Tavoite: Kaivannaisalan huippuosaamiskeskus-hankeselvitys Sisältö: Kattaa vuorialan koko elinkaaren etsinnästä kierrätykseen Aikataulu: 3/2008-3/2009 Työryhmä Ilkka Nykänen, Stone Pole Oy, puh.joht. Leena Yliniemi, Oulun yliopisto Markku Hytönen, GTK, siht. Asiantuntijat Soile Aatos, GTK Martti Palviainen, Kainuun Etu Oy Pekka Särkkä, TKK Saku Vuori, GTK Ilkka Yliniemi, Pohjois-Pohjanmaan liitto

5 Ohjausryhmä pääjohtaja Elias Ekdahl, GTK toimitusjohtaja Heikki Palin, Palin Granit Oy johtaja Martti Kärkkäinen, Rudus Oy rehtori Lauri Lajunen, Oulun yliopisto toimitusjohtaja Teuvo Jurvansuu, Pyhäsalmi Mine Oy teollisuusneuvos Alpo Kuparinen, TEM maakuntajohtaja Matti Viialainen, Etelä-Savon Maakuntaliitto kansanedustaja Hannu Hoskonen toimitusjohtaja Jarmo Roinisto, Kalliosuunnittelu Oy

6 Vuoriklusterin perustaminen osana Suomen huippuosaamista - Taloudellisesti ja yhteiskunnallisesti merkittävä ja voimakkaasti kasvava toimiala - Alalta puuttuu puuttuu kokonaisorganisaatio - Vuoriklusteri tukee muita kansallisia strategisen huippuosaamisen keskittymiä - Edustaa Suomessa kehittyvää kansainvälistä huipputeknologiaa - Suomeen tarvitaan vuoriklusteri, kaivannaistoimijoiden, tutkimuslaitosten, yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja laitevalmistajien yhteenliittymä - Kehittämään alalla kansainvälistä huippuosaamista

7

8

9

10 Selvityksiä ja OPM:n suositukset Kansainvälinen arviointi 2003 geotieteiden tasosta Suomessa Suositusten aiheuttamien jatkotoimien seuranta - OPM:n asettama seurantaryhmä 2004 Raportti 8/ tuloksena suosituksia yliopistoille, tutkimuslaitoksille, SA:lle, KTM:lle ja OPM:lle Pohjois-Suomessa Oulun geoklusteri: Oulun yliopiston sisällä geologia ja teknillisen tiedekunnan ympäristötieteet sekä prosessitekniikka toimisivat yhteistyössä. Lisäksi Oulun yliopiston ja GTK:n yhteistyötä tulee tiivistää. Geotieteiden työryhmä toteaa, että Oulun yliopisto vastaa Pohjois-Suomen mineraalivarojen tutkimuksesta. Yliopistossa alan tutkimus on hajaantunut, joten yliopiston tulee priorisoida ja profiloida geoalan tutkimustaan ja koulutustaan. Geoalan rakenteellinen kehittäminen Helsinki, Turku ja Oulu

11 Alan työnantajille keväällä 2007 GEONETin toimesta suoritettu resurssitarveselvitys (28 vastaajaa) Resurssitarve 1-2 v aikavälillä Resurssitarve 1-10 v aikana Geologit Geofyysikot Louhijat Rikastajat AMK-insinöörit

12 Geotieteiden ja vuoriteollisuusalan kansallinen koulutus Geoalan/tieteiden koulutusta Helsingin, Oulun ja Turun yliopistot sekä Åbo Akademi Vuoriteollisuusalan (DI-tasoista) koulutusta TKK: Rakennus- ja ympäristötekniikan osasto Kalliorakentamisen laboratorio - louhija/kalliorakentaja (5-7 tutkintoa/v) Geoympäristötekniikan laboratorio - geofyysikko (2-5 tutkintoa/v) TKK: Materiaalitekniikan osasto Mekaanisen prosessi- ja kierrätystekniikan laboratorio TKK: Kemiantekniikan osasto Lappeenrannan teknillinen yliopisto: Kemiantekniikan osasto Oulun yliopisto: Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto

13 Oulun geoklusteri: Vuorialan koulutus ja tutkimus verkostoitumalla ja kansainvälistymällä Koulutuksen toimenpideohjelma: Koulutuksen yhä parempi relevanssi työmarkkinoiden kehittymisen ja opiskelijoiden työllistymisen kannalta; työelämäyhteyksien tiivistäminen (yritysyliopisto-tutkimuslaitos) Perusopetuksen kansainvälinen taso taataan mm. alueen yritysten kilpailukykyinen toiminta oikea-alaisten ja korkeatasoisten osaajien kautta Yliopisto houkutteleva korkean tason oppimisympäristö opiskelijoille, antoisa työpaikka opettajille/tutkijoille ja innovatiivinen kumppani yrityksille

14 Vuoriklusterin toimijat Oulun yliopistossa Luonnontieteellinen tiedekunta: - Geotieteiden laitos (maisterikoulutus, jatkotutkinnot) - Kemian laitos - Fysikaalisten tieteiden laitos - Maantieteen laitos Teknillinen tiedekunta: - Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto (DIkoulutus, jatkotutkinnot) - Arkkitehtuurin osasto - Tuotantotalouden osasto KOTU GeoProsPD-täydennyskoulutus Taloustieteiden tiedekunta Muut koulutusalat Pohjoisuus- ja ympäristöpainoala

15 OULUN YLIOPISTO LTK TaTK TTK LuTK HuTK KTK Tuotantotalous PYO GEO Kemia Fysiikka Koulutus Oulu Oulu Mining Mining School School Koulutus ja tutkimuspalvelut Thule instituutti Tutkimus Maisteriohjelma Tohtoriohjelma NMS Kansainvälinen ohjelma EMR Täydennyskoulutusohjelma GeoProsPD NMS Nordic Mining School Luulajan teknillinen yliopisto EMR European Mineral Resources AGH University of Sciences and Technology, Krakow TU Freiberg, Germany Suomen Vuoriklusteri Yritykset Tutkimuslaitokset Yliopistot

16 Kaivoksen elinkaari PRE AKTIIVINEN KAIVOS POST Malminetsintä PROSESSITEKNIIKKA MATERIAALITEKNIIKKA PROSESSIMETALLURGIA Kaivoksen sulkeminen Kannattavuuselvitykset - Malmigeologia-kaivosgeologia-varantoselitykset - Kaivosalueen seuranta Aktiivinen kaivostoiminta YVA KAIVOSYMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖN SEURANTA

17 OPETUSMINISTERIÖ : KORKEAKOULUJEN RAKENTEELLISEN KEHITTÄMISEN SUUNTAVIIVAT VUOSILLE JA OPETUSMINISTERIÖN JA OULUN YLIOPISTON VÄLISET TULOSNEUVOTTELUT : Oulun yliopiston kehittämistä kansainvälisesti korkeatasoisena tiedeyliopistona jatketaan yhteistyössä elinkeinoelämän ja sektoritutkimuslaitosten kanssa.

18 NORNET YHTEISTY YHTEISTYÖ TAVOITTEIDEN YHTEENSOVITTAMINEN Erkki Alasaarela 2007 Yhteiskunnalliset tavoitteet - Hankkii, tuottaa ja välittää tietoa - yhteiskunnallisen päätöksenteon pohjaksi ja - yhteiskunnan kehittämiseksi Soveltavan tutkimuksen painottuminen Tieteelliset tavoitteet - Tutkinnot - Väitöskirjat - Tieteelliset artikkelit - Ulkopuolinen rahoitus Opetuksen painottuminen: korkeatasoisia ammattilaisia yhteiskunnan palvelukseen Korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja yritysten yhteisiä hankkeita lisätään ja infrastruktuuri- ja muuta yhteistyötä tiivistetään tutkimusjärjestelmän toiminnan kehittämiseksi (Valtioneuvoston periaatepäätös julkisen tutkimusjärjestelmän kehittämisestä ) Taloudelliset tavoitteet - Osaamiskeskusohjelma - SHOK - Energia ja ympäristö - Pohjoinen platform

19 Oulu Mining School Koulutus toteutetaan verkottumalla ja kansainvälistymällä Vuorialalle erikoistuneiden geologien koulutus käynnistynyt syksyllä aloittaneita 12 FM-tutkinto 2012 Vuorialalle erikoistuneiden prosessi-insinöörien koulutus käynnistynyt syksyllä aloittaneita n. 20- DI-tutkinto vuonna 2010 NMS-Nordic Mining School- yhteistyöhanke Luulajan teknillisen yliopiston kanssa käynnistynyt syksyllä opiskelijoita 5- double degree/m.sc. (Eng.) tutkinto 2010 EMR- European Mineral Resources- kansainvälinen ohjelma käynnistyy 2010 kesto 1.5 vuotta- opiskelijoita 5 - double degree/m.sc. tutkinto 2012 GeoProsPD- erikoistumis- ja täydennyskoulutusohjelma aloittaneita 12 Uusi ohjelma käynnistyy syksyllä 2009

20 Mineraalitekniikan laboratorio Tilojen suunnittelu ja toteuttaminen alkanut kesällä 2008 Yhteistyötä GTK Mineraalitekniikan laboratorion kanssa Entisiä laitteita kuten murskaimia kunnostettu Uusia laitehankintoja ( jauhin, seulasarja, vaahdotuskenno, termodesorptiolaite )syksyllä 2008, rahoitus OPM Laboratorio toiminnassa keväällä 2009 mm.opinnäytetöihin

21 Sulfidiköyhien platinaryhmän mineraalien (PGM)kestävä hyödynt dyntäminen Tutkimushanke: rahoittajat TEKES, GTK ja yritykset Aikataulu: Budjetti: n. 1,3 milj euroa Tutkitaan mm. hiilidioksidin käyttöä jauhatuksessa ja vaahdotuksessa paremman tuloksen saavuttamiseksi Toteuttajat: GTK Mineraalitekniikan laboratorio Oulun yliopisto geotieteiden laitos ( 1 tutkijaryhmä) Oulun yliopisto prosessi- ja ympäristötekniikan osasto ( 3 tutkijaryhmää) Outotec Minerals Oy Kevitsa Mining Oy Nordic Mines AB KSV Instruments Ltd FinnMATERIA

22 Tutkimuksen osa-alueet: 1. Mineralogia: selvitetään lähtömateriaalin ja rikastustuotteiden mineralogia 2. Mekaaninen aktivointi: selvitetään eri esikäsittelymenetelmien vaikutusta rikastustulokseen 3. Prosessikemia: selvitetään eri kemikaalien aiheuttamia sähkö- ja pintakemiallisia ilmiöitä lietteessä ja sen myötä kehitetään prosessia 4. Mineraalien rikastus: tavoitteena kehittää optimaalinen rikastusmenetelmä eri yksikköprosesseja hyödyntäen 5. Vaahdotusteknologia: kehitetään toimiva laite- ja mekanismiratkaisuja PGM-mineraalien rikastukseen 6. Mallinnus ja simulointi: määritetään rikastusmenetelmän tärkeimmät säädettävät, säätö- ja häiriömuuttujat sekä tutkitaan mallin parametrien herkkyyttä ja määritetään optimaaliset toimintaolosuhteet säädön kehittämiseksi. FinnMATERIA

23 Oulun yliopisto Perustettu tiedekuntaa opiskelijaa työntekijää Kokonaisrahoitus 208 Me Suomen suurimpia ja monitieteisimpiä yliopistoja

24 Kolmen korkeakoulun yliopisto 10 monitieteistä yliopistoa Helsinki, Turku (2), Tampere, Oulu, Jyväskylä, Joensuu, Vaasa, Kuopio, Rovaniemi 3 teknillistä korkeakoulua Helsinki, Tampere, Lappeenranta Oulun yliopiston teknillinen tiedekunta 3 kauppakorkeakoulua Helsinki (2), Turku Oulun yliopiston taloustieteiden tiedekunta 4 taidekorkeakoulua Vaasa Turku Helsinki Rovaniemi Oulun yliopisto OULU Jyväskylä Kuopio Tampere Lappeenranta Joensuu

25 Kampukset Linnanmaan pääkampus - 5 tiedekuntaa - Infotech Oulu - Thule-instituutti - Martti Ahtisaari Instituutti - CWC - Terästutkimuskeskus(Casr) - Mikro- ja nanoteknologian keskus - Arkkitehtuurin osasto (kaupunkikeskusta) Kontinkankaan kampus - Lääketieteellinen tiedekunta - Biocenter Oulu - Arktisen lääketieteen keskus - Kliinisen tutkimuksen keskus (CRC) - FinnTelemedicum - Welltech Oulu Kajaanin yliopistokeskus

26 Oulun yliopisto Pohjois-Suomessa Kajaanin yliopistokeskus Geofysiikan observatorio (Sodankylä) Meri-Lappi Instituutti (Kemi) Oulangan tutkimusasema (Kuusamo) Oulun Eteläisen instituutti (Nivala) Chydenius Instituutti (Kokkola) Pehr Brahen ohjelmistolaboratorio (Raahe) Kokkola Vaasa Raahe Turku Helsinki Rovaniemi Kemi OULU Nivala Iisalmi Sodankylä Kuusamo Jyväskylä Kajaani Kuopio Tampere Lappeenranta Joensuu

27 Perustehtävä Oulun yliopiston tehtävänä on edistää vapaata tutkimusta, sivistystä ja kulttuuria, Vahvistaa kansallista kilpailukykyä ja hyvinvointia edistävää osaamista sekä Turvata korkeasti koulutetun työvoiman ja tutkijakunnan saatavuus vaikutusalueellaan.

28 Visio 2012 Oulun yliopisto on kansainvälinen tiedeyliopisto, jonka tutkimus ja siihen kytkeytyvä opetus ovat korkeaa kansainvälistä tasoa. Tutkimuksen painoaloilla yliopisto osaaminen on kansainvälistä huippua. Opetus kytkeytyy tiiviisti ja systemaattisesti tutkimukseen ja on korkeatasoista ja ajanmukaista Yhteiskunnallinen vuorovaikutus luo innovaatioita ja edistää alueiden elinvoimaisuutta

29 Monitieteistä tutkimusta Tutkimusta 70 tieteenalalla Kolme tutkimuksen painoalaa: - informaatiotekniikka ja langaton viestintä - biotekniikka ja molekyylilääketiede - pohjoisuus ja ympäristö Uusia panostuksia: terästutkimus, kansainvälinen liiketoiminta, kaivos- ja kaivannaisteollisuus

30 Tiedekunnat ja koulutusalat humanistinen tdk/ka 2403 kasvatustieteiden tdk/ka 1922 luonnontieteellinen tdk/ka 4522 taloustieteiden tdk/ka 1023 teknillinen tdk/ka lääketieteellinen tdk Tiedekunnat opiskelijat humanistinen 2403 kasvatustieteiden 1922 luonnontieteellinen 4522 lääketieteellinen 1973 taloustieteiden 1023 teknillinen 4818 Koulutusaloina myös hammaslääketiede 268 terveydenhuolto 364 Koulutusohjelmia on 45

31 Yhteistyö ja vuorovaikutus Yhteiskunnallinen vuorovaikutus ja vaikuttavuus perustuu tutkimuksen ja opetuksen tuloksellisuuteen ja tiiviiseen yhteistyöhön Oulun kaupunki, kunnat ja kaupungit, OYS, Pohjois- Pohjanmaan liitto, TE-keskus, VTT, GTK, Suomen Ympäristökeskus, Nokia, Polar Electro, EB, Stora Enso, Rautaruukki, Outokumpu, Kemira, Technopolis Triple Helix Oulun kansainvälinen tutkimus- ja koulutusympäristö Oulun seudun innovaatiostrategia Osaava Pohjois-Suomimaakuntakorkeakouluyhteistyö

32 Innovaatioita ja uusia osaajia Vuosittain kymmeniä keksintöjä, patentteja, spin off yrityksiä Hyvä koulutuksen työelämävastaavuus ja työllistyminen Valmistuneista 72 prosenttia sijoittuu Pohjois-Suomeen Oulun yliopistosta valmistuneiden asuinpaikat seutukunnittain vuonna 2004

Esittely. Opetus. Oulun yliopisto. Yhteistyö. ja vuorovaikutus. Kolmen korkeakoulun yliopisto. Biotieteet ja terveys.

Esittely. Opetus. Oulun yliopisto. Yhteistyö. ja vuorovaikutus. Kolmen korkeakoulun yliopisto. Biotieteet ja terveys. Esittely Tutkimus Opetus Yhteistyö Oulun yliopisto Kolmen korkeakoulun yliopisto Kampukset OY 1958-2010 Perustehtävä Oulun yliopisto 2010 Monitieteistä tutkimusta Biotieteet ja terveys Informaatioteknologia

Lisätiedot

Oulu Mining School. Seminaari Kuusamo, 24.2.2012. Leena Yliniemi Oulun yliopisto/oulu Mining School www.oulumining.fi

Oulu Mining School. Seminaari Kuusamo, 24.2.2012. Leena Yliniemi Oulun yliopisto/oulu Mining School www.oulumining.fi Oulu Mining School vuorialan koulutusta ja tutkimusta Kaivostoiminnan kehittäminen ja ympäristö Pohjois-Suomessa Seminaari Kuusamo, 24.2.2012 Oulun yliopisto/oulu Mining School www.oulumining.fi Oulun

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO. Tulevaisuuden uutta osaamista

OULUN YLIOPISTO. Tulevaisuuden uutta osaamista OULUN YLIOPISTO Tulevaisuuden uutta osaamista OULUN YLIOPISTO TULEVAISUUDEN UUTTA OSAAMISTA Oulun yliopisto on kansainvälisesti toimiva tiedeyliopisto, joka rakentaa tulevaisuuden uutta osaamista, hyvinvointia

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO -Tutkimusta ja innovaatioita ihmisestä teknologiaan

OULUN YLIOPISTO -Tutkimusta ja innovaatioita ihmisestä teknologiaan OULUN YLIOPISTO -Tutkimusta ja innovaatioita ihmisestä teknologiaan Tutkimuksen strategiset tavoitteet Oulun yliopisto on kansainvälisesti merkittävä, vetovoimainen tiedeyliopisto, jolla on omaleimainen,

Lisätiedot

Tervetuloa. oulun yliopistoon. Uuden työntekijän opas

Tervetuloa. oulun yliopistoon. Uuden työntekijän opas Tervetuloa oulun yliopistoon Uuden työntekijän opas Tervetuloa Oulun yliopistoon Uuden työntekijän opas 5. painos 2007 Tervetuloa Oulun yliopistoon Tervetuloa Oulun yliopistoon 1. painos 1996 Toimitus:

Lisätiedot

Raportti alueellisista kuulemistilaisuuksista

Raportti alueellisista kuulemistilaisuuksista liite 3 b Kaivosviranomaistehtävien siirto Tukesiin Raportti alueellisista kuulemistilaisuuksista 31.8.2010 Net Effect Oy Petri Uusikylä Maarit Vuorela Eeva Terävä Elina Auri Sisältö 1 Yhteenveto... 3

Lisätiedot

Oulun yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Oulun yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Paavo Okko Liisa Ansala Helena Immonen Anneli Pirttilä Teuvo Uusitalo Marja-Liisa Saarilammi Oulun yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA : ISBN

Lisätiedot

KALLIOSTA KULLAKSI KUMMUSTA KLUSTERIKSI

KALLIOSTA KULLAKSI KUMMUSTA KLUSTERIKSI KALLIOSTA KULLAKSI KUMMUSTA KLUSTERIKSI Suomen mineraaliklusterin vaikuttavuusselvitys Hannu Hernesniemi Birgitta Berg-Andersson Olavi Rantala Paavo Suni Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA Kustantaja:

Lisätiedot

YLIOPISTO- KESKUKSET KESKUKSET. yliopistojen aluevaikutusten edelläkävijöinä

YLIOPISTO- KESKUKSET KESKUKSET. yliopistojen aluevaikutusten edelläkävijöinä YLIOPISTO- KESKUKSET yliopistojen aluevaikutusten edelläkävijöinä KAJAANI KOKKOLA LAHTI MIKKELI PORI SEINÄJOKI YLIOPISTO- KESKUKSET Kajaanin yliopistokeskus Seminaarinkatu 2 PL 51, 87101 Kajaani Puh. (08)

Lisätiedot

Oulun yliopiston EU-hankkeet. Pohjois-Pohjanmaan EU-hankehaku 30.10.2008 ja sitä edeltävät haut

Oulun yliopiston EU-hankkeet. Pohjois-Pohjanmaan EU-hankehaku 30.10.2008 ja sitä edeltävät haut Oulun yliopiston EU-hankkeet Pohjois-Pohjanmaan EU-hankehaku 30.10.2008 ja sitä edeltävät haut Painetun elektroniikan ja biomateriaalien tutkimusympäristö HAKIJA: Oulun yliopisto, sähkö- ja tietotekniikan

Lisätiedot

Työryhmän loppuraportti

Työryhmän loppuraportti Strategia- ja vaikuttavuushanke: Luonnontieteellisen alan koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi Työryhmän loppuraportti 27.2.2015 1 Sisällysluettelo Esipuhe... 3 1 Toimeksianto

Lisätiedot

Toimintaympäristön analyysi, Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu, Lappi. Työterveyslaitos 2006. 1

Toimintaympäristön analyysi, Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu, Lappi. Työterveyslaitos 2006. 1 Toimintaympäristön analyysi, Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu, Lappi. Työterveyslaitos 2006. 1 POHJOIS-POHJANMAAN, KAINUUN JA LAPIN TOIMINTAYMPÄRISTÖANALYYSI 2006 Toimittanut: Veikko Kujala ja Anja Hiltunen Työterveyslaitos

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2006 2009

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2006 2009 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2006 2009 Hyväksytty Jyväskylän yliopiston hallituksessa 2.2.2005 SISÄLLYS 1 Johdanto...5 2 Arvoperusta ja tehtävä...5 3 Strategiatyö...6 4 Koulutusalat...7

Lisätiedot

Kirjallinen palaute 2014, kausi 2013-2016 03.11.2014 Oulun yliopisto Sivu 1(5)

Kirjallinen palaute 2014, kausi 2013-2016 03.11.2014 Oulun yliopisto Sivu 1(5) OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE OULUN YLIOPISTOLLE SYKSYLLÄ 2014 1. YLIOPISTON TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Oulun yliopisto on kehittänyt itseään monialaisena ja kansainvälisesti toimivana tiedeyliopistona.

Lisätiedot

Tässä numerossa AKTUUMI 1

Tässä numerossa AKTUUMI 1 Tässä numerossa Yliopistot ovat alueidensa kehityksen vetureita. Alueellisuus ei voi kuitenkaan olla pelkkä itseisarvo, vaan toiminnalla pitää olla tuhdisti annettavaa alueen kehitykselle. Just in case

Lisätiedot

KORKEAKOULUJEN RAKENTEELLISEN KEHITTÄ- MISEN SUUNTAVIIVAT VUOSILLE 2008 2011

KORKEAKOULUJEN RAKENTEELLISEN KEHITTÄ- MISEN SUUNTAVIIVAT VUOSILLE 2008 2011 OPETUSMINISTERIÖ 7.3.2008 KORKEAKOULUJEN RAKENTEELLISEN KEHITTÄ- MISEN SUUNTAVIIVAT VUOSILLE 2008 2011 Opetusministeriö esittää tässä asiakirjassa valtakunnallisen korkeakoulupolitiikan linjauksiin pohjautuvat

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN, PIETARSAAREN JA OULUN ETELÄISEN ALUEEN KORKEAKOULURAKENTEEN KEHITTÄMINEN

KESKI-POHJANMAAN, PIETARSAAREN JA OULUN ETELÄISEN ALUEEN KORKEAKOULURAKENTEEN KEHITTÄMINEN KESKI-POHJANMAAN, PIETARSAAREN JA OULUN ETELÄISEN ALUEEN KORKEAKOULURAKENTEEN KEHITTÄMINEN Selvitys/kehittämisraportti Professori Jorma Rantanen 31.1.2009 Saatteeksi Keski-Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

YLIOPISTO TEKNOLOGIAKESKUKSESSA Näkökulmia keskusteluun korkeakoulujen alueellisesta vaikuttavuudesta

YLIOPISTO TEKNOLOGIAKESKUKSESSA Näkökulmia keskusteluun korkeakoulujen alueellisesta vaikuttavuudesta SPATIA Raportteja 5/2003 YLIOPISTO TEKNOLOGIAKESKUKSESSA Näkökulmia keskusteluun korkeakoulujen alueellisesta vaikuttavuudesta Timo Lautanen Pasi Saukkonen Alue- ja kuntatutkimuskeskus Joensuun yliopisto

Lisätiedot

STRATEGIAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA KAUDELLE 2007-2010

STRATEGIAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA KAUDELLE 2007-2010 1 STRATEGIAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA KAUDELLE 2007-2010 SISÄLTÖ Sivu 1. SUUNNITELMAN TAUSTA JA TARKOITUS 3 2. STRATEGIA 4 2.1. Vaasan yliopiston arvot 4 2.2. Vaasan yliopiston visio 2020 4 2.2.1. Yliopiston

Lisätiedot

YLIOPISTOKOLLEGIO. Aihe YLIOPISTOKOLLEGION KOKOUS nro 1/2012. Aika Maanantai 14.5.2012 kello 13.00. Hallituksen kokoushuone HR144

YLIOPISTOKOLLEGIO. Aihe YLIOPISTOKOLLEGION KOKOUS nro 1/2012. Aika Maanantai 14.5.2012 kello 13.00. Hallituksen kokoushuone HR144 YLIOPISTOKOLLEGIO Aihe YLIOPISTOKOLLEGION KOKOUS nro 1/2012 Aika Maanantai 14.5.2012 kello 13.00 Paikka Hallituksen kokoushuone HR144 Asialistat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Yliopistokollegion

Lisätiedot

Vuosikertomus 2008 Geologian tutkimuskeskus

Vuosikertomus 2008 Geologian tutkimuskeskus Vuosikertomus 2008 Geologian tutkimuskeskus GTK:n organisaatio 1.1.2009 TEM Johtokunta Esikunta Pääjohtaja Johtoryhmä Etelä- Suomen Maankäyttö ja ympäristö Länsi- Suomen Maankäyttö ja ympäristö Konsernipalvelut

Lisätiedot

V U O S I 2013 LEHTI P O H J O I S U U S J A Y M P Ä R I S T Ö. Ympäristötutkimusyhteistyötä Kansainvälisiä hankkeita

V U O S I 2013 LEHTI P O H J O I S U U S J A Y M P Ä R I S T Ö. Ympäristötutkimusyhteistyötä Kansainvälisiä hankkeita P O H J O I S U U S J A Y M P Ä R I S T Ö LEHTI V U O S I 2013 Ympäristötutkimusyhteistyötä Kansainvälisiä hankkeita Sisällys P O H J O I S U U S J A Y M P Ä R I S T Ö LEHTI V U O S I 2013 4 6 8 Jokikunnostuksen

Lisätiedot

Osaamiskeskusohjelman (2007-2013) Tampereen seudun alueellinen väliarviointi

Osaamiskeskusohjelman (2007-2013) Tampereen seudun alueellinen väliarviointi Osaamiskeskusohjelman (2007-2013) Tampereen seudun alueellinen väliarviointi 12.8.2010 Aino Siippainen 1 Sisällysluettelo 1. Tausta, tavoite ja menetelmät...3 1.1 Tausta ja tavoite...3 1.2 Menetelmät...3

Lisätiedot

UUSI POHJOINEN Suunta Suomelle!

UUSI POHJOINEN Suunta Suomelle! UUSI POHJOINEN Suunta Suomelle! POHJOIS-SUOMEN NEUVOTTELUKUNTA Kainuun liitto Keski-Pohjanmaan liitto Lapin liitto Pohjois-Pohjanmaan liitto SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKIJALLE... 3 2. POHJOIS-SUOMEN NÄKYMÄT...

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN, ETELÄ-SAVON JA KYMENLAAKSON TOIMINTAYMPÄRISTÖANALYYSI. Toimittanut: Irma Welling Työterveyslaitos, Lappeenrannan aluetoimipiste

ETELÄ-KARJALAN, ETELÄ-SAVON JA KYMENLAAKSON TOIMINTAYMPÄRISTÖANALYYSI. Toimittanut: Irma Welling Työterveyslaitos, Lappeenrannan aluetoimipiste ETELÄ-KARJALAN, ETELÄ-SAVON JA KYMENLAAKSON TOIMINTAYMPÄRISTÖANALYYSI Toimittanut: Irma Welling Työterveyslaitos, Lappeenrannan aluetoimipiste 2006 ESIPUHE Työterveyslaitos tähyää vuoteen 2010 uuden strategian

Lisätiedot

materia Tampereen Alihankintamessuilla kävi 16 000 messuvierasta, s. 32 Geologia Kaivos- ja prosessitekniikka Metallurgia Materiaalitekniikka

materia Tampereen Alihankintamessuilla kävi 16 000 messuvierasta, s. 32 Geologia Kaivos- ja prosessitekniikka Metallurgia Materiaalitekniikka materia 4 2011 Tampereen Alihankintamessuilla kävi 16 000 messuvierasta, s. 32 Geologia Kaivos- ja prosessitekniikka Metallurgia Materiaalitekniikka Kittilän kaivos Turvallinen ja vastuullinen kullantuottaja

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2013. Geologian tutkimuskeskus

VUOSIKATSAUS 2013. Geologian tutkimuskeskus VUOSIKATSAUS 2013 Geologian tutkimuskeskus VUOSIKATSAUS 2013 GTK Sisältö GTK lyhyesti...3 Pääjohtajan katsaus...4 Katsaus toimintavuoteen 2013...6 Geologisen tiedon merkitys yhteiskunnassa kasvaa...6 Mineraalivarat

Lisätiedot

HEALTH CAPITAL. Esiselvitys

HEALTH CAPITAL. Esiselvitys HEALTH CAPITAL Esiselvitys Life Science -alojen tutkimus, innovaatio- ja yrityskeskittymän kehittäminen Helsingissä ja Helsingin yliopistossa yhteistyössä keskeisten kumppaneiden kanssa Mikko Alkio 30.1.2015

Lisätiedot

A 4 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus A 5 Oulu Mining Schoolin asema

A 4 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus A 5 Oulu Mining Schoolin asema HALLITUS Aihe HALLITUKSEN KOKOUS nro 2/2012 Aika Maanantai 19.3.2012 kello 9.15 Paikka Hallituksen kokoushuone HR 144 Asialistat Hallintojohtaja A 4 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus A 5 Oulu Mining

Lisätiedot

Oulun korkeakoulujen kansainvälisen tunnettuuden lisääminen (EducOulu)-hanke

Oulun korkeakoulujen kansainvälisen tunnettuuden lisääminen (EducOulu)-hanke Oulun seudun ammattikorkeakoulun EU-hankkeet Oulun korkeakoulujen kansainvälisen tunnettuuden lisääminen (EducOulu)-hanke Nimi: Oulun korkeakoulujen kansainvälisen tunnettuuden lisääminen (EducOulu) Hakija:

Lisätiedot