Liekki valmennus. Strategia Varjolan tila

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liekki valmennus. Strategia 9.3.2011 Varjolan tila"

Transkriptio

1 Liekki valmennus Strategia Varjolan tila

2 Fiiliskieppa Kevättä ilmassa!! Janne: onnistu strategiassa kirja luettu. Ei juurikaan kolahtanut. Plärättynä läpi puhdas taloustieteen kirja. Nopea strategia - kirja varattuna. Kehittämishanke etenee hyvin ja siellä on saatu kaikille ysiluokkalaisille kummiyritykset. Ensi viikolla oppilaat ottavat yhteyttä kummiyrityksiin tilaisuus, jossa oppilaat esittelevät kuvioita mitä saavat kummiyritysten kanssa aikaiseksi. Yritykset eri toimialoilta metalliteollisuudesta ratsastustalleihin. Susanna: Sydänmaalakka: jatkuva uudistuminen luettu. Esko Reinonpoika Alanko: bisnes menestys & maalaisjärki. Ei mitään ihmeellistä kirjassa. Helppo lukuinen. Joustavuus ja nopea päätöksenteko keskeisiä teemoja. Kumppanin kymmenen käskyä pätee bisneselämään. Tilannetaju ja päätöksenteon esimerkki ravintolasta. Voisiko sama ilmiö tapahtua kouluissa? Esimerkiksi Jaana kuuli radioista ammateista ja piti opotunnit aiheesta yhdeksännelle luokalle. Hanna: sinnikkäästi sanonut itselleen KYLLÄ! Pentti Sydänmaalakka: Jatkuva uudistuminen luettuna. Verkostot kolahdutti. Kuntatiimiverkosto on tärkeä oman työn kannalta. Kolahti miten myydä ideat ja ajatukset yrittäjyyskasvatuksesta eteenpäin. Viisauden ja älykkyyden ero ja viisaus oppiaineeksi koulussa. Massatuotannosta massayhteistyöhön! Leirikoulu menee omalla painolla ja yrittäjyysmessut ovat tärkeämpi kehittämistehtävä. Sinisen meren strategiaa on sovellettu oman koulun yrittäjyysmessut. Hanna järjestää tätä asiaa yhteistyössä 4H:n kanssa. Messuilla oppilailla on mahdollisuus toimia yksi päivä yrittäjänä. Valinnaispalkkien tekeminen on innostanut. Yritysmessut ovat toukokuun viimeinen päivä.

3 Fiiliskieppa Kevättä ilmassa! Jaana: organisaation strategian toteuttaminen kirja yritetty lukea. Todella unettava kirja. Suositellaan jokaiseen perheeseen. Kirjassa on asiaa. Kirjassa kolahdutti millaista vuorovaikusta pitäisi käydä strategian luomisen ja toteuttajan eli työntekijän kanssa. Opin mitä enemmän saa porukkaa strategiaa tekemään niin sitä parempi ja varmempaa, että tuloksia saadaan aikaiseksi. Parhaimmillaan strategia on silloin kun ihmiset kokevat oman työnsä merkitykselliseksi. Heli: Hietikko Harri V. : Management by Sauron. Sormusten herran johtamisopas. Johtajuus = herruus. Tuntemattomasta sotilaasta on tehty saman tyyppinen kirja. Yrityskylässä on vierailtu. Todistukset vielä tulostamatta mutta päivä on todella mukava. Työkirja ja CD-levy oppimateriaalina. Plustehtävänä rakentaa kaupunki. Kuudenluokkalaiset oppilaat innostuivat hirveästi tehtävästä. Kiteytyksenä pelit innostivat käyttämään tylsiäkin teorioita. Yrityskyläpäivässä oli tarkkaan laadittu ohjelma mitä piti tehdä. Muuramelaiseen tulee juttu reissusta ( juttu ilmestyy). Keuruun malli: 1-2 tavoitetta vaikkapa kuuntelen opettajan ohjeita. Sen perusteella opettaja antaa positiivista ja negatiivista palautetta. Lappujen näyttäminen sanomisen sijaan. Kouluissa ja muualla uusien mallien ottaminen. Ei malteta odottaa hedelmiä ja pitkäkestoisesti viedä asioita eteenpäin. Itsensä johtaminen nousee tässäkin asiassa.

4 Kotitehtävä: Sinisen meren strategia Hyvä vaihtoehto SWOT-analyysille: vahvuudet, heikkoudet, uhkat ja mahdollisuudet Jaana olisi tarvinnut jo 6 vuotta sitten sinisen meren strategian lapun. Sovellettu omaan työhön ja työkuvan kokonaisuuteen ja menetelmä toimi siinäkin hyvin. Poista lokero vaatii tietoista käyttöön ottoa. Oman työnkokonaisuuden arvioimiseen hyvä työkalu määrittää keskeiset toiminnot. Janne & Susanna tekivät tehtävät yhdessä yhteiseen kehittämistehtävään. Lisätä yrittäjien välistä toimintaa ja korostaa luokan ja yrityksen välistä toimintaa, oppilaan vastuuta. Supistaa opettajan merkittävää roolia toimija tukijana. Poista teoriaopetusta, sitoutumattomat yritykset. Hanna sovelsi keväällä pidettäviin yritysmessuihin. Strategia sana tulee sodankäynnistä: miten voitat koko sodan sodan? Taktiikalla tarkoitetaan miten voitetaan yksittäinen taistelu. Strategia voidaan määrittää myös yrityksen toiminnan punaisena lankana. Tyypillistä strategialle on, että se ei ole valmis vaan muuttuu ja muotoutuu matkan varrella.

5 Mitä strategia on? Visio Arvot Missio Alamutka: Strategia malli Arvot Hyvä strategia ei ole valmis strategia eli muokataan matkan varrella. Väärä tapa: johtaja tekee strategian jota muut toteuttavat. Oikein: mahdollisimman moni toteuttaja pääsee vaikuttamaan ja tekemään strategiaan Strategia

6 Menetelmiä

7 Vesi-hiekka-kivet lasissa Tarvikkeet: Vesilasi Isot kivet = isot tehtävät Hiekka = pienet tehtävät Vesi = tosi pienet tehtävät Miten lähdet miettimään projektia tai visiota eteenpäin? Case: Opettajakunnan kevätretki: Iso kivi= tiedotus Iso kivi = ohjelma, pieni kivi= aikataulu, ennakkovaraukset, teema Iso kivi= tarjoilut, pieni kivi= ennakkovaraukset kivi = kuljetukset, pieni kivi = ennakkovaraukset kivi = kohde, pieni kivi= ennakkovaraukset

8 ARCI-malli Organisaation muutosprosesseissa käytetty työkalu, jonka avulla määritetään vastuut, roolit ja vaiheet prosessissa.

9 Kuvaus Malli, jossa matriisin avulla kuvataan organisaation vastuunjakoa matriisin sarakkeiden sisältäessä neljä eri roolia: Responsible (vastuullinen), Accountable (asian omistaja, kenelle R on vastuussa), Contributor (konsultoiva rooli, tai informaatiota jakava/osallistuva seuraaja) ja Informed (informoituna pidetty)

10 ARCI -prosessin vaiheet 1. Tunnista kaikki prosessin vaiheet ja tehtävät ja kirjoita ne matriisin ensimmäiseen sarakkeeseen riveittäin 2. Määritä roolit ja henkilöt ja kirjoita ne sarakkeiden päälle. 3. Täytä matriisin solut A,R,C ja I rooleilla 1. Jokaisessa tehtävässä on mieluiten vain yksi R (usein R:iä on useampia mutta A:ta saa vain olla yksi) 4. Ratkaise ja kommunikoi matriisin roolien päällekkäisyydet ja mahdolliset puutteet (esim. ei löydy yhtään R:ää)

11 ARCI-matriisi Nimi/ tehtävä Niina Essi Maija Matti Salla tehtävä1 A R I C I tehtävä2 A R I C Tehtävä3 R A C C tehtävä4 C I R A I tehtävä5 A C R C C

12 Riippuvuuskaavio (moniste) A Dependency Chart = DC (Mackenzie Kyle: Making it Happen) Projektisuunnittelun tehokas apuväline Tärkeintä ajatella asioita lopusta alkuun Menetelmän avulla saadaan luotua aikataulu jopa viikon tarkkuudella ja voidaan paremmin hahmottaa projektin ydinprosesseja. Sillä projektihan on vain joukko peräkkäisiä tapahtumia, joiden avulla halutaan saavuttaa haluttu lopputulos. Käytännön ohjeistus Tarvitaan iso seinä tai whitebord, jonne merkitään aikajana esim. viikon tarkkuudella Työvälineiksi tarvitaan pieniä paperilappuja ja nuolia sekä tusseja tai vain whitebord tusseja Työskentelyn perustana ovat paperilaput, joista jokaiselle kirjoitetaan yksi projektiin liittyvä tehtävä ja toteuttamisen kesto viikkoina. Ensimmäisenä kirjataan viimeinen tapahtuma, joka projektissa tapahtuu. Tämän jälkeen mietitään mitä tätä ennen pitää tapahtua (riippuvuussuhde=dependency) Näin edetään projektin ensimmäiseen toimenpiteeseen saakka. Lopuksi tarkastetaan, ettei kokonaisuudesta ole unohtunut mitään oleellista.

13 Tämän jälkeen aloitetaan varsinainen riippuvuussuhteiden määrittely ja merkitseminen karttaan. Projektin tapahtumat ovat suhteessa toisiinsa ja aikatauluun eri tavoin: a) kaksi erillistä tapahtumaa, joiden toteuttaminen ei riipu toisistaan - ei merkitä mitään yhteyttä b) kaksi tapahtumaa, joilla on positiivinen riippuvuus, mutta aikataulun kannalta väliin jää ilmaa (a float) - merkitään aaltoviivanuolella c) kaksi tapahtumaa, joilla on positiivinen riippuvuus ja aikataulun kannalta aiemman toteutuminen ajallaan on äärimmäisen tärkeää - merkitään nuolella Tapahtumat liitetään toisiinsa nuolten avulla ja näin saadaan selville hankkeen kriittinen polku (the critical path) eli nähdään minkä tapahtumien on ainakin tapahduttava ajallaan jotta projekti etenee aikataulussa - merkitään kaksoisnuolella. Näitä polkuja voi tulla useitakin. Niiden avulla voidaan hahmottaa projektin ydinprosessit. Tämän jälkeen voidaan tehdä työn/tehtävien jako (jos sitä ei ole vielä tehty). Kuhunkin tapahtumaan/toimenpiteeseen (yksittäisiin paperilappuihin) kirjataan vastuuhenkilön nimi, joka on vastuussa kyseisen asian tapahtumisesta aikataulussa Lopuksi laaditaan viikkoaikataulu ja kuukausiaikataulu projektin toteuttamisesta ja työnjaosta. Apuna voi käyttää erityisiä tarkoitukseen suunniteltuja tietokoneohjelmia. Menetelmän etuja Projektin kokonaisuus ja kiireiset hetket on helppo hahmottaa kerralla Aikataulutusta on helppo muuttaa ja testata miten yhden asian aikataulumuutos vaikuttaa koko projektiin Kokonaisuuden (ja kaaoksen) hallinta on hieman helpompaa, samoin oman aikataulun laatiminen suhteessa muihin töihin Suhteellisen nopea ja erittäin konkreettinen tapa tehdä projektisuunnitelma

14 Treeni1 Valitse vesilasi, DC tai ARCI-malli ja sovella sitä omaan kehittämistehtävääsi Kaikki päätyivät kokeilemaan DC:tä omiin tehtäviin. Jaanan projektissa jo kiire, niin DC:llä pysyi katsomaan aikataulua ja lisäksi projektissa on itse ainoa toimija. Polku tuli selväksi. Hanna teki yrityspäivään DC:n. Puoli tuntia tuntui pitkältä ja sai paljon aikaiseksi Susanna ja Janne: aikataulutus toukokuun yrittäjyyspäivään ja hyvin konkretisoitui, että työ pitää aloittaa jo ensi viikolla. Oppilaiden kanssa sovelletaan ARCI-mallia tässä vappugaalakokeilussa. Heli kokeili kanssa DC:tä kevät kohaukseen, joka pidetään 7.4. Koulun puolesta on jaettu vastuut ja teemana on Afrikka. Jokainen luokka pitää jonkinlaisen afrikkalaisen pajan.

15 Välitehtävät: 20 kuvaa omasta matkastasi sähköisessä muodossa (esim. tikulla) (läppäri mukaan jos löytyy ei pakko:-) Tuo oppimissopimus mukaan ja tutkaile se läpi Oman kehittämisprojektin itsearviointi (esim motorolan avulla) Lue vähintään 1 valmentamisen kirja (YPK:sta V-merkitty kirja) tai muu itseä sytyttävä kirja

16 Seuraava ja viimeinen kerta: Taulun Kartanossa Ilmoita jos et pääse mukaan Essille

17 Yrittäjyyskasvatuksen ehjä polku projektin toteuttajaorganisaatioiden logot:

Muokkaa salibandyjoukkueestasi kokoelma tähtiä, joka treenaa ja pelaa kuin kone!

Muokkaa salibandyjoukkueestasi kokoelma tähtiä, joka treenaa ja pelaa kuin kone! Muokkaa salibandyjoukkueestasi kokoelma tähtiä, joka treenaa ja pelaa kuin kone! Kirjoittanut: Ville-Matti Hakanpää 2011 1 1. Lupaus Miten salibandyn juniorijoukkue saadaan tekemään töitä tehokkaasti harjoituksesta

Lisätiedot

HOPETTAAKO? Tilannekatsaus HOPE-hankkeesta keväällä 2009. Irma Rantonen HOPE Part 2 -hanke 28.5.2009 ISBN 978-952-99808-4-0 (PDF)

HOPETTAAKO? Tilannekatsaus HOPE-hankkeesta keväällä 2009. Irma Rantonen HOPE Part 2 -hanke 28.5.2009 ISBN 978-952-99808-4-0 (PDF) HOPETTAAKO? Tilannekatsaus HOPE-hankkeesta keväällä 2009 Irma Rantonen HOPE Part 2 -hanke 28.5.2009 ISBN 978-952-99808-4-0 (PDF) Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Haastattelujen toteutus... 3 3. Arviot

Lisätiedot

PÄIHDETIETOA JA TAITOA. Toimintamalli päihdekasvatukseen

PÄIHDETIETOA JA TAITOA. Toimintamalli päihdekasvatukseen PÄIHDETIETOA JA TAITOA Toimintamalli päihdekasvatukseen PÄIHDETIETOA JA TAITOA Toimintamalli päihdekasvatukseen Tiina Heimo, Niina Jalo, Jenni Tähkävuori, Ina Vahalahti Terveyden edistämisen yksikkö, Turun

Lisätiedot

Tuki- ja virikeaineisto

Tuki- ja virikeaineisto Osallistavat menetelmät Tuki- ja virikeaineisto Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 1 OSALLISTAVAT MENETELMÄT 2 1.1 Osallistavien menetelmien määritelmä 2 1.2 Ohjaajan rooli 3 1.3 Osallistavat menetelmät

Lisätiedot

Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä HANNA TUURI

Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä HANNA TUURI Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä HANNA TUURI 1 Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä Taitto ja grafiikat Minna Nissilä Tampereen ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja B. Raportteja

Lisätiedot

BENCHMARKING-TUTKIMUS

BENCHMARKING-TUTKIMUS Sisältö Johdanto... 3 Tarina Turku 1 -klubityön kulusta... 5 Ensimmäinen kokous syksyllä 2014... 5 Toinen kokous... 5 Kolmas kokous... 6 Seuraavat kokoukset... 7 BENCHMARKING-TUTKIMUS 1 Määrittele benchmarking-kohde...

Lisätiedot

Kotiremontin ostajan 7 askelta Ostajaksi + Ostamisen resepti

Kotiremontin ostajan 7 askelta Ostajaksi + Ostamisen resepti Riku Santti Kotiremontin ostajan 7 askelta Ostajaksi + Ostamisen resepti pikaopas Lue tästä oppaasta, miten remontin Ostajaksi opitaan ja mitkä ovat remontin ostamisen vaiheet. Jos ei osaa tehdä, voiko

Lisätiedot

Heidi Säteri. Tapahtuman järjestäminen. Case: Pirttisen konepäivät

Heidi Säteri. Tapahtuman järjestäminen. Case: Pirttisen konepäivät Heidi Säteri Tapahtuman järjestäminen Case: Pirttisen konepäivät Opinnäytetyö Kevät 2010 Liiketalouden, yrittäjyyden ja ravitsemisalan yksikkö Pienen ja keskisuuren yritystoiminnan liikkeenjohdon koulutusohjelma

Lisätiedot

Esimiehen työkalupakki osallistamiseen ja ongelmanratkaisuun

Esimiehen työkalupakki osallistamiseen ja ongelmanratkaisuun Esimiehen työkalupakki osallistamiseen ja ongelmanratkaisuun Sisällysluettelo 1. Vuorovaikutus kaiken a ja o...3 Motivointi on kuuntelua ja osallistamista...3 Oma esimerkki heijastuu koko työyhteisöön...3

Lisätiedot

Projekti ryhmäyttämisen tukena ensimmäisen vuoden opiskelijoille

Projekti ryhmäyttämisen tukena ensimmäisen vuoden opiskelijoille Versio 1.1 Projekti ryhmäyttämisen tukena ensimmäisen vuoden opiskelijoille (Pohjana on käytetty Tarja Niemisen (Villinikkarit Oy, 2012) Oppijalähtöinen projektioppiminen materiaalia sekä Jämsän ammattiopiston

Lisätiedot

KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN

KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN Pirkanmaan ammattikorkeakoulun julkaisusarja C. Oppimateriaalit. Nro 6 KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN Opas kouluttajalle karikkojen välttämiseksi Jouni Tuomi (toim.) TAMPERE 2005 PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Copyright 2014 Vihreä Sivistysliitto ja kirjan tekijät Kansi: Kaisa Leka Taitto: Meri Tennilä, Visio

Copyright 2014 Vihreä Sivistysliitto ja kirjan tekijät Kansi: Kaisa Leka Taitto: Meri Tennilä, Visio Vihreän eduskuntavaaliehdokkaan opas 2015 Valmiina vaaleihin - Vihreän eduskuntavaaliehdokkaan opas 2015 Tekijät: Samuli Lintula, Lasse Miettinen, Suvi Reijonen, Kirsi Syväri, Ville Tuominen, Ville Ylikahri

Lisätiedot

Fotonovela Tarinoita etelästä ja pohjoisesta OHJAAJAN OPAS SISÄLLYS MIKÄ ON FOTONOVELA? 5 ENNEN TYÖPAJAA 6 FOTONOVELA-TYÖPAJAN TOTEUTUS 7 1. TARINOINTIIN VIRITTÄYTYMINEN JA MOTIVOINTI 9 2. AKTIIVISUUTEEN

Lisätiedot

Kulo ry:n seminaariopas

Kulo ry:n seminaariopas Kulo ry:n seminaariopas Kuinka suunnittelet ja toteutat seminaarin Perjantaina 25.10.2013 Kulttuurintutkimuksen opiskelijat Kulo ry. järjesti kolmannen vuotuisen seminaarinsa Jyväskylässä otsikolla Toiseus

Lisätiedot

INNOVAATIOAREENAN JÄRJESTÄJÄN OPAS. Anu Raappana ja Riikka Tiitta Faktaduo

INNOVAATIOAREENAN JÄRJESTÄJÄN OPAS. Anu Raappana ja Riikka Tiitta Faktaduo INNOVAATIOAREENAN JÄRJESTÄJÄN OPAS Anu Raappana ja Riikka Tiitta Faktaduo Tätä tekstiä saa vapaasti kopioida ja julkaista muokkaamattomana kokonaan tai osittain, edellyttäen että alkuperäinen tekijä ja

Lisätiedot

Luova ympäristö lasten omaaloitteisen

Luova ympäristö lasten omaaloitteisen Luova ympäristö lasten omaaloitteisen toiminnan tukemiseksi (Miten käytimme TRIZ:a lasten TV-pelin suunnittelutyössä?) Kirjailija Karl Rautio Creavit Media Osk (Suomi) 2013 Opetusaineisto on valmistunut

Lisätiedot

Kampanjan neljä vaihetta

Kampanjan neljä vaihetta Kampanjan neljä vaihetta Ville Tuominen Kampanjointi on ammattimaistunut. Useat järjestöt ja puolueet käyttävät mainonnan ammattilaisia. Muissa puolueissa myös yksittäiset ehdokkaat hyödyntävät mainostoimistoja

Lisätiedot

Verkosto on kaiken A ja O

Verkosto on kaiken A ja O Veli-Matti Toivonen Verkosto on kaiken A ja O Hyvin onnistuvan isännöintityön mallitus Kiinko on yhteisnimi Kiinteistöalan Koulutussäätiölle ja Kiinteistöalan Koulutuskeskus Oy:lle. Kiinko tarjoaa lisä-

Lisätiedot

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU L IIKETALOUS OPINNÄYTETYÖRAPORTTI SISÄINEN VIESTINTÄ TYÖYHTEISÖSSÄ - kohti parempaa viestintää Päivi Pitkämäki Liiketalouden koulutusohjelma Joulukuu 2007 Työn ohjaaja: Riitta-Liisa

Lisätiedot

Lippukunnan viestintä on moniportaista. Johtajiston sisäinen viestintä on a ja o

Lippukunnan viestintä on moniportaista. Johtajiston sisäinen viestintä on a ja o Viestintä OIKEAA TIETOA OIKEILLE IHMISILLE Viestintä on paljon muutakin kuin yksisuuntaista tiedottamista. Viestinnällä voidaan luoda yhteisöllisyyttä, me-henkeä, ratkaista hankalia tilanteita ja jopa

Lisätiedot

Kulttuuritoimijan tiedotusopas

Kulttuuritoimijan tiedotusopas Kulttuuritoimijan tiedotusopas C. 56 Kulttuuritoimijan tiedotusopas Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan Liitto Julkaisu C:56 (päivitys joulukuussa 2010) ISBN 978-951-766-117-1 ISSN 1237-9948 Taitto: Mainostoimisto

Lisätiedot

Training. Strategian muodostaminen. Liiketoiminnan kehittäminen. www.strategy train.eu

Training. Strategian muodostaminen. Liiketoiminnan kehittäminen. www.strategy train.eu Strategy Train Moduuli IV Luku 8 Tekijät Koulutus materiaalia verkossa Small Enterprise Strategic Development Training Strategian muodostaminen Liiketoiminnan kehittäminen Rumyana Grozeva (REDA) www.strategy

Lisätiedot

PROSESSIEN MALLINNUSOHJE

PROSESSIEN MALLINNUSOHJE PROSESSIEN MALLINNUSOHJE Prosessien mallintamisen lähtökohtana on, että organisaation johto on tunnistanut prosessit ja määritellyt niille omistajat. Nämä prosessit esitetään prosessikarttana (A4). Tämä

Lisätiedot

SAMALLE VIIVALLE. Malleja monikulttuuristen nuorten ja työelämän kumppanuuteen. Kesätyöpaikka. tutuksi. Sarja. kuva. Työelämäillat.

SAMALLE VIIVALLE. Malleja monikulttuuristen nuorten ja työelämän kumppanuuteen. Kesätyöpaikka. tutuksi. Sarja. kuva. Työelämäillat. SAMALLE VIIVALLE Malleja monikulttuuristen nuorten ja työelämän kumppanuuteen Ura haaveet Hissipuhe Ideasta tuotteeksi kesätyöpaikka Tietoa myös vanhemmille Sarja kuva Verkostot tutuksi Apuun Työelämäillat

Lisätiedot

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv TOIMINTAMALLI VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN JOHTAMISEEN bnmqwertyuiopåasdfghjklöä Verkostojohtamisen JET -tutkinto zxcvbnmqwertyuiopåasdfghj

Lisätiedot

Jotos polku osallisuuteen Lasten ja nuorten osallisuuden käsikirja

Jotos polku osallisuuteen Lasten ja nuorten osallisuuden käsikirja Jotos polku osallisuuteen Lasten ja nuorten osallisuuden käsikirja NUORISOASIAINKESKUS OPETUSTOIMI Tampereen kaupunki Jotos polku osallisuuteen Lasten ja nuorten osallisuuden käsikirja Kirjoittaja ja valokuvat

Lisätiedot

Suurpelto Pop-up. Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara. Blomqvist, Korja, Kyynäräinen, Lappalainen,

Suurpelto Pop-up. Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara. Blomqvist, Korja, Kyynäräinen, Lappalainen, 1 Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara Suurpelto Pop-up Blomqvist, Korja, Kyynäräinen, Lappalainen, Vesala Liiketalous + Palvelujen tuottaminen ja johtaminen Raportti Joulukuu, 2014 2 Sisällys 1 Johdanto...

Lisätiedot

OVIA OMAISHOITAJUUTEEN

OVIA OMAISHOITAJUUTEEN OVIA OMAISHOITAJUUTEEN Käsikirja Ovet-omaishoitajavalmennuksen järjestäjille Sandra Gehring Malla Heino Merja Kaivolainen Maria Malmi Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry 2012 1 OVIA OMAISHOITAJUUTEEN

Lisätiedot

Katsaus oppaaseen. Oppaan tarkoitus on antaa selkeä kuva minimalismista ja minimalistiksi ryhtymisestä.

Katsaus oppaaseen. Oppaan tarkoitus on antaa selkeä kuva minimalismista ja minimalistiksi ryhtymisestä. Katsaus oppaaseen Oppaan tarkoitus on antaa selkeä kuva minimalismista ja minimalistiksi ryhtymisestä. Halusin antaa mahdollisimman selkeitä ohjeita, joiden avulla voit oikeasti muuttaa asioita elämässäsi.

Lisätiedot

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta Sisältö Lukijalle... 5 1 Ennen kuin vapaaehtoinen saapuu... 7 1.1. Koko yhteisö toimintaa

Lisätiedot