EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 2/ Kirkkovaltuusto Sivu 1. AIKA Keskiviikko klo

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 2/ 2011. Kirkkovaltuusto 18.5.2011 Sivu 1. AIKA 18.5.2011 Keskiviikko klo 18.30 21.05"

Transkriptio

1 NRO 2/ 2011 Kirkkovaltuusto Sivu 1 KOKOUSTIEDOT AIKA Keskiviikko klo PAIKKA Mannilan kesäkoti SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Sulonen Ritva, puheenjohtaja Koivunen Simo, varapuheenjohtaja Helin Riikka Jalava Taina Jalonen Sanna Juhola Seppo Kerola Keiho Kiviranta Mikko Kotimaa Lauri Kylämarttila Hilkka Lallukka Terho Lähteenoja Juha Nurmi Veikko Paassilta Raimo Paavilainen Hannu Perttu Antti-Jussi, varajäsen Ranne Auli Saarinen Tuula Silvanto Anja Suomala Esko Toivonen Heimo Tuuppa Riikka Vahanen Veera Virta Kalle Virtanen Terttu POISSA Heikkilä Marjut Sihvo-Mäkelä Hille Wikström Virpi MUUT SAAPUVILLA OLLEET ASIAT Kemppainen Jukka, kirkkoneuvoston puheenjohtaja Järvinen Anneli, pöytäkirjanpitäjä

2 NRO 2 / 2011 Kirkkovaltuusto Sivu 2 ALLEKIRJOITUKSET puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä Ritva Sulonen Anneli Järvinen N TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Eurassa Sanna Jalonen Seppo Juhola OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Taloustoimistossa kirkkoherra Jukka Kemppainen Pöytäkirjan nähtävillä olosta ilmoitettu kirkkoherranviraston ilmoitustaululla viikkoa ennen nähtävillä oloa, todistaa Euran kirkkoherranvirastossa.2011 Jukka Kemppainen, kirkkoherra

3 KOKOUSKUTSU Kirkkovaltuusto 2/2011 Sivu 3 KOKOUSAIKA Keskiviikkona klo 18.30, kahvitus klo KOKOUSPAIKKA Mannilan kesäkoti Käsiteltävät asiat Asia no Liite no Asia 22 KOKOUKSEN AVAUS 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 24 N TARKASTUS 25 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 26 1 VUODEN 2010 TILINPÄÄTÖS 27 2 TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN TILIVELVOLLISILLE VUODELTA TILINTARKASTAJIEN VALINTA TOIMIKAUDEKSI SUNTION JOHTOSÄÄNTÖ 30 4 SEURAKUNNAN TALOUSSÄÄNTÖ 31 5 LAUHIANMÄEN HAUTAUSMAAN LAAJENTAMISEEN TARVIT- TAVAN MAA-ALUEEN HANKKIMINEN TILUSVAIHTONA 32 LISÄMÄÄRÄRAHA 1/2011 KIUKAISTEN KIRKON TORNINLUUK- KUJEN AUKAISUN JA KELLOJEN SOITON AUTOMATISOINTIIN 33 LISÄMÄÄRÄRAHA 2/2011 SEURAKUNTAKESKUKSEN A-OSAN SUUNNITTELUUN 34 KIRKKOVALTUUSTON PUHEENJOHTAJIEN LÄSNÄOLO- JA PUHEOIKEUS PIIRINEUVOSTOJEN, JOHTOKUNIEN JA TYÖRYHMIEN KOKOUKSISSA 35 6 KULUVAN VUODEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 36 ILMOITUSASIAT 37 ALOITTEET JA TIEDUSTELUT 38 VALITUSOSOITUS 39 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Pöytäkirjan nähtävillä pito Seurakunnan taloustoimistossa klo 9-14 Kirkkovaltuuston puheenjohtaja Ritva Sulonen

4 Kirkkovaltuusto 2/ Tark. Sivu 4 Kirkkovaltuutettu, lähetystyön johtokunnan puheenjohtaja Sanna Jalonen piti alkuhartauden. Alkuhartauden jälkeen Sanna Jalonen esitteli kirkkovaltuutetuille Euran seurakunnan lähetystyötä. Seurakunnan lähetystyöstä käytti puheenvuoron myös lähetystyöstä vastaava pappi kappalainen Timo Hämäläinen KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja julistaa kirkkovaltuuston kokouksen avatuksi. Puheenjohtaja julisti kirkkovaltuuston kokouksen avatuksi. 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokouskutsu asialuetteloineen on lähetetty kirkkovaltuuston jäsenille viikkoa ennen kokousta, , sekä pidetty nähtävänä seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta kirkkojärjestyksen 8 luvun 5 :n mukaisesti. Kokouskutsu on julkaistu Alasatakunta -lehdessä ennen kokousta, Suoritetaan nimenhuuto ja todetaan läsnäolijat. Kokous todetaan lailliseksi ja valtaiseksi. Suoritettiin nimenhuuto ja todettiin läsnäolijat. Kokous todettiin lailliseksi ja valtaiseksi. 24 N TARKASTUS Kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan. Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Sanna Jalonen ja Seppo Juhola. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. 25 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Hyväksytään kokouksen työjärjestys esityslistan mukaisena. Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys esityslistan mukaisena. Hyväksyttiin Aloitteet ja tiedostelut asiakohtaan kirkkovaltuutettu Riikka Tuupan kokoukselle tuoma asia koskien valvojien määrää nuorten toiminnassa. Hyväksyttiin Ilmoitusasiat kohtaan puheenjohtajan kaksi ilmoitusasiaa.

5 Kirkkovaltuusto 2/ Tark. Sivu 5 Kirkkoneuvosto VUODEN 2010 TILINPÄÄTÖS Euran seurakunnan vuoden 2010 tilin, tasekirja, on esityslistan liitteenä. Tasekirja eli toimintakertomus sisältää tilinlaskelmat, tilinpäätöksen liitetiedot ja tilinmerkinnät sekä kirjanpitokirjoja ja tositteita koskevat luettelot. Seurakunnan tilinpäätöksen liitetietona esitetään omana taseyksikkönä hautainhoitorahaston tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja tase. Talousarvion toteutuminen esitetään kirkkoneuvostolle kustannuspaikkatasolla. Tilinpäätöksen allekirjoittavat valtainen kirkkoneuvosto ja talouspäällikkö. Tilinpäätöksen hyväksymisen yhteydessä kirkkoneuvosto tekee esityksen tilikauden tuloksen käsittelystä. Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä seurakunnan tilinpäätöksen vuodelta 2010 liitteen 1 mukaisena sekä samalla tilinpäätöksen liitetietona esitetyn hautainhoitorahaston tilinpäätöksen vuodelta 2010, ja allekirjoittaa tilinpäätöksen. Vuoden 2010 tilinpäätöksen tuloslaskelman mukaan Toimintakate on ,27 euroa Vuosikate on ,10 euroa Poistot ovat ,10 euroa Satunnaiset tuotot ovat ,88 euroa Tilikauden tulos on ,88 euroa Kirkkoneuvosto hyväksyy tilikauden tuloksen käsittelyerät: 1. Tilikauden positiivisesta tuloksesta on tehty euron investointivaraus Euran seurakuntakeskuksen peruskorjausta varten. 2. Kauttuan seurakuntakodin peruskorjausta varten aiemmin tehty euron investointivaraus on purettu tuloslaskelmaan ja siitä on muodostettu taseeseen poistoero. Poistoeroa on purettu tuloslaskelmaan 8 694,75 euroa. 1. Honkilahden kirkon peruskorjauksen poistoeroa on purettu tuloslaskelmaan ,80 euroa. 2. Seurakuntakeskuksen taloustoimiston peruskorjauksen poistoeroa on purettu tuloslaskelmaan euroa. Edellä esitettyjen rahastosiirtojen jälkeen tilikauden ylijäämä on ,43 euroa. Tilikauden ylijäämä on kirjattuna taseen omaan pääomaan tilikauden ylijäämätilille, jossa se kasvattaa seurakunnan vapaata omaa pääomaa ,43 eurolla. Kirkkoneuvoston hyväksymä tilin vuodelta 2010 jätetään tilintarkastuksen jälkeen kirkkovaltuuston vahvistettavaksi.

6 Kirkkovaltuusto 2/ Tark. Sivu 6 Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy Euran seurakunnan tilinpäätöksen vuodelta 2010 liitteen 1 mukaisena, sekä samalla tilinpäätöksen liitetietona esitetyn hautainhoitorahaston tilinpäätöksen vuodelta LIITE 1 27 TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN TILIVELVOLLISILLE VUODELTA 2010 Euran seurakunnassa on toimitettu tilintarkastus Tilintarkastuskertomus on esityslistan liitteenä. Kirkkovaltuustolle osoitetussa tilintarkastuskertomuksessaan tilintarkastajat esittävät tilinpäätöksen hyväksymistä, sekä vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tilikaudelta Saatetaan kirkkoneuvoston tietoon Euran seurakunnassa toimitettu tilintarkastus ja siitä laadittu tilintarkastuskertomus tilikaudelta Tilintarkastuskertomus esitetään kirkkovaltuustolle tilinpäätöksen yhteydessä. Kirkkovaltuusto päättää tilintarkastuksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä Kirkkovaltuusto päättää tilintarkastuskertomuksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä tilikaudelta LIITE 2 Kirkkovaltuusto hyväksyi yksimielisesti tilintarkastajien allekirjoittaman tilintarkastuskertomuksen vuodelta Kirkkovaltuusto päätti yksimielisesti myöntää vastuuvapauden seurakunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille luottamushenkilöille ja viranhaltijoille tilikaudelta

7 Kirkkovaltuusto 2/ Tark. Sivu 7 Kirkkoneuvosto TILINTARKASTAJIEN VALINTA TOIMIKAUDEKSI Kirkkojärjestyksen 15 luvun 10 pykälään on tullut muutos, jonka mukaan vain ammattitilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö hoitaa seurakuntien tilintarkastuksen valtuustokaudesta alkaen. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tulee olla JHTT-, KHT- tai HTM- tilintarkastaja taikka JHTT-, KHT- tai HTM- tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastusyhteisön on määrättävä päävastuulliseksi tilintarkastajaksi JHTT-, KHT- tai HTM- tilintarkastaja. Tilintarkastajalta ei edellytetä seurakunnan jäsenyyttä. Tilintarkastajilta vaaditaan edellä mainittujen tutkintojen suorittamisen lisäksi mm. kirkkolain, kirkkojärjestyksen sekä kirkkohallituksen taloushallinnosta antamien ohjeiden tunteminen. Valintakriteerinä tilintarkastusyhteisön valintaan on myös yhteisön mahdollisuus tarjota erityisosaamista erilaisissa talouteen, hallintoon tai verotukseen liittyvissä kysymyksissä. Euran seurakunnan kuin myös entisen Kiukaisten seurakunnan tilintarkastusyhteisönä on toiminut vuosia Oy Audiator Ab. Päävastuullisena tilintarkastajana on toiminut JHTT, HTM Risto Pohjanpiiri. Euran seurakunnassa tilintarkastuksen palkkiot ovat pienet seurakunnan muihin hallintomenoihin verrattuna, ja hyvin hoidettu tilintarkastus on seurakunnan etujen mukaista. Talouspäällikkö on pyytänyt Oy Audiator Ab:ltä yksittäistä hintatarjousta tilintarkastuksesta valtuustokaudella Hintatarjous saadaan kokoukseen mennessä. Tilintarkastajien valinnan tekee kirkkovaltuusto. Talouspäällikkö tekee ehdotuksen kokouksessa. Oy Audiator Ab esittää vastuunalaiseksi tilintarkastajaksi JHTT, HTM Risto Pohjanpiiriä, joka on kokenut tilintarkastaja. Risto Pohjanpiiri on toiminut vastuunalaisena tilintarkastajana lukuisissa Satakunnan ja Varsinais-Suomen alueen seurakunnissa vuodesta 1993 lähtien. Varatilintarkastajaksi Audiator esittää JHTT, KHT Sari Isakssonia sekä avustavaksi tilintarkastajaksi Vesa Kesoa. Hinta vastuunalaisen tilintarkastajan osalta on 600 euroa tarkastuspäivältä tai 83 euroa tunnilta ja avustavan tarkastajan osalta 450 euroa tarkastuspäivältä tai 62 euroa tunnilta. Audiator arvioi tarkastuksen laajuudeksi viisi tilintarkastuspäivää vuodessa, joka jakaantuu tarkastajien kesken siten, että vastuunalainen tilintarkastaja toteuttaa kaksi päivää ja avustava tarkastaja kolme päivää vuodessa. Vuotuisen tilintarkastuksen hinnaksi muodostuu näin 2550 euroa. Tämän lisäksi Audiator laskuttaa matkakustannukset verohallinnon voimassa olevan matkakorvauksen mukaisesti. Edellä mainittuihin hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero. Audiator tarkistaa hintoja vuosittain 3,5 % alkaen Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy Oy Audiator Ab:n antaman tarjouksen Euran seurakunnan hallinnon ja talouden tarkastuspalveluista vuosille edellä esitetyn mukaisesti, ja valitsee toimikaudekseen tilintarkastusyhtiöksi Oy Audiator Ab:n. Veikko Nurmi kannatti talouspäällikön tekemää ta. Muita ehdotuksia ei tehty.

8 Kirkkovaltuusto 2/ Tark. Sivu 8 Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy Oy Audiator Ab:n antaman tarjouksen Euran seurakunnan hallinnon ja talouden tarkastuspalveluista vuosille edellä esitetyn mukaisesti, ja valitsee toimikaudekseen tilintarkastusyhtiöksi Oy Audiator Ab:n.

9 Kirkkovaltuusto 2/ Tark. Sivu 9 Kirkkoneuvosto SUNTION JOHTOSÄÄNTÖ Euran seurakunnassa on neljä suntion virkaa. Nyt voimassa oleva suntion johtosääntö ei vastaa kaikilta osin suntioiden nykyisiä työtehtäviä. suntion johtosäännöstä on esityslistan liitteenä. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy suntion johtosäännön. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy suntion johtosäännön. LIITE 3

10 Kirkkovaltuusto 2/ Tark. Sivu 10 Kirkkoneuvosto SEURAKUNNAN TALOUSSÄÄNTÖ Kirkkohallituksen virastokollegio hyväksyi seurakuntien taloussääntömallin. Taloussääntömalli on uudistettu edellisen kerran huhtikuussa 2004 ja sen jälkeen on tullut muutoksia mm. kirkkojärjestykseen, kirjanpitolakiin ja hankintalakiin. Myös kirkkohallituksen ohjeet toimintaja taloussuunnitelman sekä tilinpäätöksen laatimiseen on päivitetty sen jälkeen. Kirkkoneuvosto käsittelee taloussääntömallia, tekee siihen tarvittavat lisäykset, ja esittää Euran seurakunnan taloussäännön kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi. Hyväksyttiin yksimielisesti Euran seurakunnan taloussääntö ja esitetään se kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi. Päätettiin yksimielisesti, että kirkkoneuvosto seuraavassa kokouksessaan tarkistaa Euran seurakunnan voimassa olevia säännöksiä koskien käteiskassoja, investointien aktivointirajaa sekä poistosuunnitelmaa. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy Euran seurakunnan taloussäännön. LIITE 4

11 Kirkkovaltuusto 2/ Tark. Sivu 11 Kirkkoneuvosto LAUHIANMÄEN HAUTAUSMAAN LAAJENTAMISEEN TARVITTAVAN MAA-ALUEEN HANKKIMINEN TILUSVAIHTONA Samu Peren kanssa on käyty neuvotteluja Lauhianmäen hautausmaan laajentamiseen tarvittavan 1,5 hehtaarin peltoalueen ostamisesta seurakunnalle. Seurakunnan tarvitsema maa-alue kuuluu Sorkkisten kaava-alueelle. Samu Pere ei ole valmis myymään omistamaansa peltoa vaan esittää tilusvaihtoa metsätalousmaahan. Peren omistaman pellon neliöhinnaksi neuvoteltiin 1,50 /m2. Lauhianmäen lähialueelta myytyjen peltojen hinnat ovat maanmittaustoimistosta ja kunnalta saatujen tietojen mukaan liikkuneet välillä 1,00 /m2-2,20 /m2. Talouspäällikkö on pyytänyt Metsänhoitoyhdistyksen aluevastaavaa Mikko uutilaa etsimään Tuiskulan tien varressa olevasta Kappalaisvirkatalo- nimisestä metsäpalstasta RN:o 13:5 määräalan, joka vastaisi hinnaltaan 1,5 hehtaarin peltomaata. uutila ilmoittaa, että Kappalaisvirkatalon kuviot 244, 245, 248, 249, 250 sisältävän metsätalousmaan, yhteensä 8,6 ha, käypä arvo on euroa. Em. 8,6 hehtaarin metsätalousmaan vaihtaminen 1,5 hehtaarin peltomaahan tekee pellon neliöhinnaksi 1,51 /m2. Kiinteistö-, metsä- ja hautausmaatoimen vastuuryhmä pitää edellä esitettyä vaihtokauppaa kohtuullisena ja esittää em. tilusvaihtoa kirkkoneuvostolle. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy Samu Peren kanssa seuraavan tilusvaihdon: Seurakunta vaihtaa Kappalaisvirkatalo nimisestä metsätalousmaasta RN:o 13:5 8,6 hehtaarin määräalan Samu Peren omistamaan, Lauhianmäen hautausmaahan rajoittuvaan, 1,5 hehtaarin suuruiseen peltoalueeseen. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy Samu Peren kanssa seuraavan tilusvaihdon: Seurakunta vaihtaa Teikon Kappalaisvirkatalo nimisestä metsätalousmaasta RN:o 13:5 8,6 hehtaarin määräalan Samu Peren omistamaan, Lauhianmäen hautausmaahan rajoittuvaan, 1,5 hehtaarin suuruiseen peltoalueeseen. LIITE 5 Hyväksyttiin yksimielisesti Samu Peren kanssa tehtävä tilusvaihtosopimus seuraavasti: Euran seurakunta luovuttaa Samu Perelle Teikon Kappalaisvirkatalo nimisestä metsätalousmaasta RN:o 13:5 Euran kunnan Sorkkisten kylässä noin 8,6 ha:n määräalan puustoineen. Karttaliite n:o 1. Samu Pere luovuttaa Euran seurakunnalle Valli-Björni nimisestä tilasta RN:o 45:2 Euran kunnan Sorkkisten kylässä noin 1,5 ha:n, Lauhianmäen hautausmaahan rajoittuvan, peltoalueen. Karttaliite n:o 2. Vaihdettavien alueiden arvot vastaavat toisiaan.

12 Kirkkovaltuusto 2/ Tark. Sivu 12 Kirkkoneuvosto LISÄMÄÄRÄRAHA 1/2011 KIUKAISTEN KIRKON TORNINLUUKKUJEN AUKAISUN JA KELLOJEN SOITON AUTOMATISOINTIIN Kiukaisten kirkossa kellojen soittoa ei ole automatisoitu. Kiinteistö-, metsä- ja hautausmaatoimen vastuuryhmä on todennut, että suntion kellotorniin kiipeämiseen sisältyy työturvallisuusriski. Tämän vuoksi vastuuryhmä esittää kirkkoneuvostolle euron lisämäärärahaa vuoden 2011 talousarvioon Kiukaisten kirkon torninluukkujen aukaisun ja kellojen soiton automatisointiin. Kiinteistö-, metsä- ja hautausmaatoimen vastuuryhmä totesi, että myös Panelian kirkossa kellojen automatisoinnin puuttuminen aiheuttaa suntiolle työturvallisuusriskin. Panelian kirkon omistaa Panelian Rukoushuoneyhdistys ja siksi Rukoushuoneyhdistyksen hallituksen kanssa on asiasta neuvoteltava. Neuvotteluja ei ole vielä käyty. Panelian kirkon kellojen automatisointi edellyttää seurakunnalta todennäköisesti hankkeen rahoittamista. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyisi euron lisämäärärahan Kiukaisten kirkon torninluukkujen aukaisun ja kellojen soiton automatisointiin. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy euron lisämäärärahan Kiukaisten kirkon torninluukkujen aukaisun ja kellojen soiton automatisointiin.

13 Kirkkovaltuusto 2/ Tark. Sivu 13 Kirkkoneuvosto LISÄMÄÄRÄRAHA 2/2011 SEURAKUNTAKESKUKSEN A-OSAN SUUNNITTELUUN Seurakuntakeskuksen B-osan sekä katon ja keittiön etelänpuoleisen ulkoseinän pääpiirustukset sekä sähkö- ja LVIA-suunnitelmat ovat valmistuneet. Kiinteistö-, metsä- ja hautausmaatoimen vastuuryhmä esittää kirkkoneuvostolle euron lisämäärärahaa vuoden 2011 talousarvioon seurakuntakeskuksen A-osan peruskorjauksen suunnitteluun. Kirkkoneuvosto päättää lisämäärärahasta. Seppo Juhola ehdotti, että kirkkoneuvosto anoo kirkkovaltuustolta euron lisämäärärahan vuoden 2011 talousarvioon seurakuntakeskuksen A-osan peruskorjauksen suunnitteluun. Juholan ta kannatti Mikko Kiviranta. Muita kannatettuja ehdotuksia ei tehty. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy euron lisämäärärahan vuoden 2011 talousarvioon seurakuntakeskuksen A-osan peruskorjauksen suunnitteluun. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy euron lisämäärärahan vuoden 2011 talousarvioon seurakuntakeskuksen A-osan peruskorjauksen suunnitteluun.

14 Kirkkovaltuusto 2/ Tark. Sivu 14 Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto KIRKKOVALTUUSTON PUHEENJOHTAJIEN LÄSNÄOLO- JA PUHEOIKEUS PIIRINEUVOSTOJEN, JOHTOKUNTIEN JA TYÖRYHMIEN KOKOUKSISSA Voimassa olevissa johtosäännöissä (piirineuvostot, johtokunnat, työryhmät) ei ole selkeää mainintaa kirkkovaltuuston puheenjohtajien läsnäolo- ja puheoikeudesta ko. hallintoelinten kokouksissa. Kirkkoherra: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että piirineuvostojen, johtokuntien ja työryhmien johtosääntöihin lisätään kirkkovaltuuston puheenjohtajien läsnä- ja puheoikeus ko. hallintoelinten kokouksiin. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että että piirineuvostojen, johtokuntien ja työryhmien johtosääntöihin lisätään kirkkovaltuuston puheenjohtajien läsnä- ja puheoikeus ko. hallintoelinten kokouksissa.

15 Kirkkovaltuusto 2/ Tark. Sivu KULUVAN VUODEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Kuluvan vuoden talousarvion toteutuminen asti on esityslistan liitteenä. Talousarvion toteutuminen käsittää tuloslaskelman, käyttötalouden toteutumavertailun ja rahoituslaskelman. Kirkkoneuvoston tietoon saatetaan kuluvan vuoden talousarvion toteutuminen asti. Kirkkovaltuustolle talousarvion toteutuminen esitetään asti. Merkittiin kirkkoneuvoston tietoon saatetuksi. Kirkkovaltuustolle talousarvion toteutuminen esitetään asti. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle kuluvan vuoden talousarvion toteutumisen asti. Talousarvion toteutuminen käsittää tuloslaskelman, käyttötalouden toteutumavertailun ja rahoituslaskelman. LIITE 6 Merkittiin kirkkovaltuuston tietoon saatetuksi.

16 Kirkkovaltuusto 2/ Tark. Sivu ILMOITUSASIAT Kirkkovaltuuston tietoon saatetaan seuraavat asiat: 1. Kirkkoherranviraston toimistosihteeriksi on valittu Heidi Tuominen Virttaalta. 2. Diakonian viran viransijaiseksi asti on valittu diakonissa Pirjo Vapaakallio. 3. Luottamushenkilöiden neuvottelupäivät pidetään tänä vuonna Porissa ja Turussa Kirkkoneuvosto on pitämässään kokouksessaan asettanut kiinteistötointa koskevan strategiatyöryhmän. Työryhmän puheenjohtaja on Mikko Kiviranta. Muut työryhmän jäsenet ovat kiinteistö-, metsä- ja hautausmaatoimen vastuuryhmän jäsenet, kirkkopiirien puheenjohtajat, joiden varajäseninä kirkkopiirien varapuheenjohtajat, Kiukaisten kirkkopiiristä poikkeuksena kirkkopiirin varapuheenjohtaja ja kirkkopiirin valitsemana Virva Peltonen, sekä työntekijöiden valitsemat edustajat Marianna Pitkäranta ja Riikka Rantanen. Kirkkovaltuuston puheenjohtajilla on työryhmän kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Merkittiin kirkkoneuvoston tietoon saatetuksi. 37 ALOITTEET JA TIEDUSTELUT Kirkkovaltuutettu Riikka Tuuppa totesi, että Euran seurakunta tarjoaa hyvää ja mielekästä toimintaa yläasteikäisille lapsille, mutta oli huolissaan lasten turvallisuudesta leireillä. Tuuppa tiedusteli nuorten toiminnassa olevien valvojien määrästä. Kirkkoherra selvitti, että kaikista Euran seurakunnan leireistä ja retkistä laaditaan turvallisuusasiakirjat, joissa nimetään turvallisuusvastuuhenkilö. Valvojien määrissä leireillä ja retkillä seurakunnan tavoitteena on toimia kirkkohallituksen suositusten mukaisesti. 38 VALITUSOSOITUS Puheenjohtaja antoi valitusosoituksen liitettäväksi pöytäkirjaan. 39 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kirkkovaltuuston kokouksen.

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3/2014. Sivu 1 Kirkkoneuvosto 12.3.2014

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3/2014. Sivu 1 Kirkkoneuvosto 12.3.2014 NRO 3/2014 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 12.3.2014 KOKOUSTIEDOT AIKA 12.3.2014 Keskiviikko klo 18 20.20 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Paassilta

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 6/2012

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 6/2012 NRO 6/2012 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 24.9.2012 KOKOUSTIEDOT AIKA 24.9.2012 Maanantai klo 18 19.25 PAIKKA Kiukaisten seurakuntakoti SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Jalonen Sanna, varajäsen

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 6 / 2008. AIKA 10.12.2008 keskiviikkona klo 18.30 21.01

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 6 / 2008. AIKA 10.12.2008 keskiviikkona klo 18.30 21.01 NRO 6 / 2008 Sivu 1 Kirkkovaltuusto 10.12.2008 KOKOUSTIEDOT AIKA 10.12.2008 keskiviikkona klo 18.30 21.01 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Sulonen Ritva, puheenjohtaja

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 2/2012. AIKA 21.3.2012 Keskiviikko klo 18.00 20.50

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 2/2012. AIKA 21.3.2012 Keskiviikko klo 18.00 20.50 NRO 2/2012 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 21.3.2012 KOKOUSTIEDOT AIKA 21.3.2012 Keskiviikko klo 18.00 20.50 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Juhola

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 12/2011. AIKA 27.12.2011 Maanantai klo 18.00 20.31

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 12/2011. AIKA 27.12.2011 Maanantai klo 18.00 20.31 NRO 12/2011 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 27.12.2011 KOKOUSTIEDOT AIKA 27.12.2011 Maanantai klo 18.00 20.31 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Juhola

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 2/2014. Sivu 1 Kirkkoneuvosto 10.2.2014

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 2/2014. Sivu 1 Kirkkoneuvosto 10.2.2014 NRO 2/2014 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 10.2.2014 KOKOUSTIEDOT AIKA 10.2.2014 Maanantai klo 18 20.00 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Paassilta

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 1/2009

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 1/2009 NRO 1/2009 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 3.2.2009 KOKOUSTIEDOT AIKA 3.2.2009 Tiistai 19.00 21.45 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Haapanen Marketta

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 1/2010

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 1/2010 NRO 1/2010 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 19.1.2010 KOKOUSTIEDOT AIKA 19.1.2010 Tiistai 18 21.40 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Järviö Markku, puheenjohtaja Jalonen Sanna Juhola

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 6/2014. Sivu 1 Kirkkoneuvosto 1.9.2014

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 6/2014. Sivu 1 Kirkkoneuvosto 1.9.2014 NRO 6/2014 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 1.9.2014 KOKOUSTIEDOT AIKA 1.9.2014 Maanantai klo 18 19.15 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Paassilta

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 5/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 18.5.2015

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 5/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 18.5.2015 NRO 5/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 18.5.2015 KOKOUSTIEDOT AIKA 18.5.2015 Maanantai klo 18 19.50 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Koivunen

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkovaltuusto Pvm 28.04.2015 2/2015

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkovaltuusto Pvm 28.04.2015 2/2015 ESITYSLISTA N:o Kirkkovaltuusto Pvm 28.04.2015 2/2015 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 28.04.2015 1 Aika 28.04.2015 klo 18.00 19.04 OSALLISTUJAT Jäsenet Buska Matti jäsen Raappana Tauno jäsen Gammelin Pertti jäsen

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 1 ( 7 ) KIRKKOVALTUUSTO 10.4.2013

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 1 ( 7 ) KIRKKOVALTUUSTO 10.4.2013 SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 1 ( 7 ) KIRKKOVALTUUSTO 10.4.2013 Aika Keskiviikko 10.4.2013 klo 19.00 20.07 Paikka Olavin toimintakeskus, seurakuntasali Nuotta Läsnä Lauri Kirves puheenjohtaja Jarmo

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU. Kokouksessa käsiteltävät asiat:

KOKOUSKUTSU. Kokouksessa käsiteltävät asiat: KOKOUSKUTSU Kuusamon seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään tiistaina 10. päivänä toukokuuta 2011 Seurakuntatalon isossa salissa alkaen klo 18.00. Kokouksessa käsiteltävät asiat: 1. Hallinnon ja

Lisätiedot

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 2/2011 Yhteinen kirkkoneuvosto 3.3.2011 1 (14) Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 2/2011 Yhteinen kirkkoneuvosto 3.3.2011 1 (14) Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 2/2011 Yhteinen kirkkoneuvosto 3.3.2011 1 (14) AIKA Tiistai 8.3.2011 klo 16.30 PAIKKA Taloustoimisto, Kustaa Aadolfinkatu 16 KOKOUSASIAT Kokouksen avaus,

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 7.5.2015

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 7.5.2015 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) ASIALISTA 2/2015 16 Kokouksen avaus 17 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 18 Yhteisen kirkkovaltuuston sihteerin valinta 19 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2009 1 (25) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 26.11.2009

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2009 1 (25) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 26.11.2009 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2009 1 (25) ASIALISTA 5/2009 Sivu 64 Kokouksen avaus 65 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 66 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Lisätiedot

VESILAHDEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 16. Kirkkovaltuusto 21.5.2015. Aika: 21.5.2015 klo 19.00 (kokouskahvit alk. klo 18.30)

VESILAHDEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 16. Kirkkovaltuusto 21.5.2015. Aika: 21.5.2015 klo 19.00 (kokouskahvit alk. klo 18.30) VESILAHDEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 16 Aika: klo 19.00 (kokouskahvit alk. klo 18.30) Paikka: Seurakuntatalo Allekirjoitukset: Seppo Parkkila puheenjohtaja Eija Nurmi pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus:

Lisätiedot

LOPEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU Sivu 1 ( 8 ) 9 Kirkkovaltuusto 2 / 2011. Kirkon seurakuntasali, Pilpalantie 1, Loppi

LOPEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU Sivu 1 ( 8 ) 9 Kirkkovaltuusto 2 / 2011. Kirkon seurakuntasali, Pilpalantie 1, Loppi KOKOUSKUTSU Sivu 1 ( 8 ) 9 Kirkkovaltuusto 2 / 2011 KOKOUSAIKA Tiistai 12.4.2011 klo 18.30 (kahvit klo 18.00 lähtien) KOKOUSPAIKKA Asialuettelo: Kirkon seurakuntasali, Pilpalantie 1, Loppi 16 Kokouksen

Lisätiedot

KOKOUS N:o 2-2015 AIKA 18.05.2015 kello 19.00 20.35 kahvit kello 18.30 alkaen PAIKKA Parolan seurakuntatalo

KOKOUS N:o 2-2015 AIKA 18.05.2015 kello 19.00 20.35 kahvit kello 18.30 alkaen PAIKKA Parolan seurakuntatalo Hattulan seurakunta Kirkkovaltuusto KOKOUS N:o 2-2015 AIKA 18.05.2015 kello 19.00 20.35 kahvit kello 18.30 alkaen PAIKKA Parolan seurakuntatalo Valtuutetut Läsnä Poissa Kirkkoneuvosto Läsnä Poissa Ahola

Lisätiedot

Torstai 31.5.2012 klo 18.30. Kokouskahvit kello 18.00

Torstai 31.5.2012 klo 18.30. Kokouskahvit kello 18.00 Kirkkovaltuusto 2/12 Seurakuntatalo, Niuhalanraitti 6 b, 03400 Vihti Torstai 31.5.2012 klo 18.30 Kokouskahvit kello 18.00 1. Kokouksen avaus 12 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto 5/2011 Sivu 47. Torstai 29.9.2011 klo 19.00 21.05. Kalajoen seurakuntakoti, seurakuntasali, Kalajoki

Kirkkovaltuusto 5/2011 Sivu 47. Torstai 29.9.2011 klo 19.00 21.05. Kalajoen seurakuntakoti, seurakuntasali, Kalajoki KALAJOEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kirkkovaltuusto 5/2011 Sivu 47 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana) Torstai 29.9.2011 klo 19.00 21.05 Kalajoen

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 2/2012 18.4.2012

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 2/2012 18.4.2012 ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 18.4.2012 klo 17.00 19.00 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1, 37800 Toijala Päätöksentekijät Lindström Sari kirkkoherra, puheenjohtaja

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna. Anniina Iivonen Taisto Jantunen Jorma Lundström. Markku Salmisaari

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna. Anniina Iivonen Taisto Jantunen Jorma Lundström. Markku Salmisaari YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Torstai 26.3.2015 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Heikki Kilpeläinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Hartolan seurakunta Kirkkovaltuusto 2015

Hartolan seurakunta Kirkkovaltuusto 2015 Kirkkovaltuuston kokous 2/2015 KOKOUSKUTSU Kokousaika Torstaina 16.4.2015 klo 18.30 Kokouspaikka Hartolan seurakuntatalo, Sali 1 Käsiteltävät asiat 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kirkkoneuvosto 24.04.2013

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kirkkoneuvosto 24.04.2013 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 18.55 Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Hämäläinen Sari Kantola Pentti Karjalainen Esa Markkanen

Lisätiedot

AKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 3/2015 PÖYTÄKIRJA

AKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 3/2015 PÖYTÄKIRJA 1 KOKOUSAIKA Torstaina 28.05.2015 17.30 Kokous alkaa kahvittelulla 17.30, sitten siirrytään perhekirkkoon klo 18, minkä jälkeen varsinainen kokous. KOKOUSPAIKKA Viialan seurakuntasali OSALLISTUJAT Päätöksentekijät

Lisätiedot

Kirkkoherra Sanna Jukkola piti alkuhartauden, lukien tekstin Matkalla, veisattiin virsi 228 ja avasi kokouksen.

Kirkkoherra Sanna Jukkola piti alkuhartauden, lukien tekstin Matkalla, veisattiin virsi 228 ja avasi kokouksen. NIVALAN SEURAKUNTA Kokouspöytäkirja 3/2015 Kirkkoneuvosto 1 (17) KOKOUSAIKA Keskiviikkona 25.3.2015 klo 18.00-21.30 (Kahvitus klo 17:45 alkaen) KOKOUSPAIKKA Seurakuntakoti, viraston kokoushuone SAAPUVILLA

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 2/2014 Kirkkovaltuusto 30.5.2014 15 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 2/2014

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 2/2014 Kirkkovaltuusto 30.5.2014 15 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 2/2014 30.5.2014 15 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 2/2014 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA perjantaina 30. päivänä toukokuuta 2014 klo 19.00 alkaen Seurakuntatalo Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

AKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 1/2014 PÖYTÄKIRJA. Holkeri-Rokkanen Sini-Marja Hämäläinen Sirpa. Knuutila Heikki. Lahdensivu Olavi Latvanen Anneli

AKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 1/2014 PÖYTÄKIRJA. Holkeri-Rokkanen Sini-Marja Hämäläinen Sirpa. Knuutila Heikki. Lahdensivu Olavi Latvanen Anneli 1 KOKOUSAIKA 14.5.2014 kello 18.00 Kahvitarjoilu kello 17.30-18.00 KOKOUSPAIKKA Alasali, Sontulantie 1, Akaa OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aronen Hannele Haavisto Tuija Holkeri-Rokkanen Sini-Marja Hämäläinen

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 27.3.2014 N:o 3/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 24.3.2014 Sivu 21

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 27.3.2014 N:o 3/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 24.3.2014 Sivu 21 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 24.3.2014 Sivu 21 Kokousaika Torstai 27.3.2014 kello 16.30 Kokouspaikka Laukaan seurakuntatalo Päätöksen tekijät Hytönen Pauliina Kallio Marja Kuokkanen Margit Lehto Ari, saapui

Lisätiedot