KUPONKI AUTOCALL SUOMI II

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUPONKI AUTOCALL SUOMI II"

Transkriptio

1 KUPONKI AUTOCALL SUOMI II Osakeindeksisidonnainen joukkovelkakirjalaina Tarjousaika päättyy Suomen osakemarkkinaan sidottu pääomasuojaamaton sijoitus Tavoitteena vuosittainen 8,0 % korkotuotto Korkotuotto maksetaan nousevassa, sivuttaisessa ja tuottoehdon täyttyessä laskevassa markkinassa Sijoitusaika 1-5 vuotta, vuosittainen mahdollisuus tuotonvarmistukseen ja ennenaikaiseen lunastukseen Liikkeeseenlaskija Nordea Pankki Suomi Oyj Suomalainen pankki. Oman tiensä tekijöille.

2 Yleiskuva lainasta Kuponki Autocall Suomi II on suunniteltu vaihtoehdoksi epävarmaan markkinaan joukkovelkakirjalaina ( laina ) tarjoaa mahdollisuuden vuosittaiseen korkotuottoon nou sevassa, sivuttaisessa sekä tuottoehdon täyttyessä myös laskevassa osakemarkkinassa. Lainan tuotto perustuu OMX Helsinki 25 -indeksin ( indeksi ) kehitykseen eikä se ole pääomasuojattu. Tuotto-ominaisuus myös laskevassa markkinassa. Laina maksaa vuosittain 8,0 % korkotuoton (alustava 1 ), jos vuosittaisena havaintopäivänä indeksi ei ole laskenut yli 30 % lähtötasostaan. Muutoin laina ei kyseisenä vuonna maksa korkotuottoa. Ennenaikainen lunastus ja tuotonvarmistus. Jos indek si jonakin vuosittaisena havaintopäivänä on vähintään lähtötasollaan, erääntyy laina ennenaikaisesti tuoton kera. Suoja 30 % hinnanlaskua vastaan. Sijoituksen riskiä pienentää suoja indeksin 30 % kurssilaskua vastaan. Indeksi saa laskea enemmänkin ennen viimeistä havaintopäivää il man vaikutusta lainan erääntymisarvoon. Ei pääomasuojaa. Jos laina ei ole erääntynyt ennenaikaisesti ja indeksi on viimeisenä havaintopäivänä laskenut yli 30 %, sijoittaja menettää pääomaa suhteessa saman ver ran kuin vastaavan juoksuajan indeksisijoituksessa. Lainaan liittyy riski liikkeeseenlaskijan takaisinmaksu kyvystä (katso Liikkeeseenlaskijariski ) eikä merkintäpalkkio kuulu edellä kuvatun kurssilaskulle ehdollisen suojan piiriin. OMX Helsinki 25, indeksin historiallinen kehitys OMX Helsinki 25 Suojataso 70 % viimeisestä sulkemisarvosta /02 05/03 05/04 05/05 05/06 05/07 05/08 05/09 05/10 05/11 05/12 Bloomberg, 10 vuoden aikasarja Sijoitus lainaan ei ole sama asia kuin suora sijoitus indeksiin eikä kuvan suojata so ole sama kuin lainalle määräytyvä suojataso. Huomaa, että historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta kehityksestä. 1 Korkotuotto 8,0 % on alustava ja se vahvistetaan vähintään tasoon 6,5 %. Yleiskuva lainasta (jatkuu sivulla 9) Tyyppi Sijoitusaika Liikkeeseenlaskija Kohde-etuus Pääomasuojaamaton osakeindeksisidonnainen joukkovelkakirjalaina 1-5 vuotta, vuosittainen ennenaikaisen lunastuksen mahdollisuus Nordea Pankki Suomi Oyj (luottoluokitus: Moody s Aa3 / S&P AA- / Fitch AA-) OMX Helsinki 25 -osakeindeksi Korkotuotto 8,0 % tuottoehdon täyttyessä (korkotuotto on alustava ja se vahvistetaan vähintään tasoon 6,5 %) Merkintähinta Merkintäpalkkio Vähimmäissijoitus 100 % nimellisarvosta 2 % nimellisarvosta euroa, tätä suuremmat sijoitukset euron erissä Aikataulu Tarjousaika Maksupäivä

3 Kohde-etuus Sijoituksen tuotto määräytyy OMX Helsinki 25 indeksin kehityksen perusteella. OMX Helsinki 25 koostuu Helsingin pörssin 25 vaihdetuimmasta osakkeesta. Indeksissä yhden yhtiön maksimipaino on rajoitettu 10 %:iin indeksin uudelleenpainotus hetkellä, mutta muuten yhtiöt ovat markkina-arvojensa mukaisin painoin edustettuina. Indeksin koostumusta tarkistetaan kahdesti vuodessa ja markkina-arvon laskennassa käytettävi en osakkeiden määrät määritetään neljännesvuosittain. Indeksin laskenta on aloitettu Lainan tuotonlaskennassa indeksin osakkeiden osinkoja ei huomi oida, mutta indeksin osakkeiden odotettu osinkotuotto huomioidaan eh doissa korkotuottoa nostavana tekijänä. OMX Helsinki 25, indeksin perustietoja Toimiala ja alue Kaikki toimialat, Suomi Alkupäivä Yhtiöitä, kpl 25 Yhtiöt, painotus Markkina-arvon mukaan, uudelleenpainotushetkellä enintään 10 % Yhtiöt, 5 suurinta Kone Oyj painoarvolla Sampo Oyj Fortum Oyj Nokia Oyj Wärtsilä Oyj OMX Helsinki 25, indeksin toimialapainot Teoll.tuotteet-/palvelut 30 % Rahoitus 16 % Perusteollisuus 13 % Yhteiskuntapalvelut 9 % Tietoliikennepalvelut 9 % Informaatioteknologia 9 % Kulutustavarat- ja palvelut 8 % Muut yhteensä 5 % Bloomberg , perustuen GICS-toimialaluokitukseen. Noteerausvaluutta Lisätietoja Euro Bloomberg, Nasdaq OMX OMX Helsinki 25, indeksin osakkeiden korjausliikkeet suhteessa 12kk huippuihin Outokumpu -68 % Rautaruukki -64 % Nokia -61 % Sanoma -49 % Kesko -42 % Stora Enso -42 % Cargotec -40 % Neste Oil -36 % UPM-Kymmene -36 % Fortum -34 % Kemira -32 % Metso -31 % Konecranes -30 % Outotec -29 % YIT -28 % Nordea -26 % Amer Sports -21 % Orion -20 % Nokian Renkaat -18 % Sampo -17 % Pohjola -12 % Wärtsilä -12 % Elisa -11 % TeliaSonera -11 % Kone -4 % Bloomberg Kurssimuutos laskettu kunkin osakkeen osalta erikseen osakkeen viimeisen 12kk huippukurssin ja kurssitason välisenä muutoksena. Kurssihuiput voivat siis ajoittua eri aikoihin eri osakkeilla. Huomaa, että historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta. 3

4 Tuoton määräytyminen Ennen viimeistä havaintopäivää Vuosittaisina havaintopäivinä (vuodet 1-4) on kolme mahdollista loppu tulemaa: 1. Ennenaikainen lunastus korkotuoton kera: Jos indeksin arvo on havaintopäivänä vähintään lähtötasollaan, lunas taa liikkeeseenlaskija lainan ennenaikaisesti takaisin ja maksaa nimellisarvon 1 lisäksi viimeisen 8,0 % korkotuoton. 2. Sijoitus jatkuu ja korkotuotto maksetaan: Jos indeksi on havaintopäivänä laskenut enintään 30 % lähtötasostaan, laina maksaa 8,0 % korkotuoton ja sijoitus jatkuu. 3. Sijoitus jatkuu ja korkotuottoa ei makseta: Jos indeksi on havaintopäivänä laskenut yli 30 % lähtötasostaan, laina ei kyseisenä vuonna maksa korkotuottoa ja sijoitus jatkuu. Viimeisenä havaintopäivänä Jos laina ei ole erääntynyt ennenaikaisesti, on viimeisenä havaintopäivänä kaksi mahdollista lopputulemaa: 1. Erääntyminen nimellisarvoisena ja korkotuoton kera: Jos indeksi on viimeisenä havaintopäivänä laskenut enintään 30 % lähtötasostaan, erääntyy laina nimellisarvoisena 1 ja sijoittajalle maksetaan viimeinen 8,0 % korkotuotto. 2. Erääntyminen tappiollisena ja ilman viimeistä korkotuottoa: Jos indeksi on viimeisenä havaintopäivänä laskenut yli 30 % lähtötasostaan, menettää sijoittaja pääomaa suhteessa saman verran kuin olisi menettänyt vastaavan juoksuajan suorassa indeksisijoituksessa. Viimeistä korkotuottoa ei makseta. Havainnollistus tuoton määräytymisestä 1 Vuodet 1-4 Indeksi vähintään lähtötasollaan Ei Kyllä Ennenaikainen lunastus korkotuoton kera (100 % + 8,0 %) Indeksi laskenut enintään 30 % Kyllä Sijoitus jatkuu ja korkotuotto maksetaan (8,0 %) Ei Sijoitus jatkuu ja korkotuottoa ei makseta Vuosi 5 Indeksi laskenut enintään 30 % Kyllä Erääntyminen nimellisarvoisena ja korkotuoton kera (100 % + 8,0 %) Ei Erääntyminen tappiollisena ja ilman viimeistä korkotuottoa. Sijoittaja menettää pääomaa suhteessa saman verran kuin vastaavan juoksuajan suorassa indeksisijoituk sessa. Yksinkertaisuuden vuoksi laskentaesimerkki ei huomioi 2 % merkintäpalkkiota. Korkotuotto 8,0 % on alustava ja se vahvistetaan viimeistään liikkeeseenlaskupäivänä ja vähintään tasolle 6,5 %. Mikäli korkotuotto on alle alustavasti ilmoitetun, sijoittajan lopullinen tuotto on pienempi kuin oheisessa laskentaesimerkissä. 1 Nimellispääoman takaisinmaksuun liittyy liikkeeseenlaskijariski. 4

5 Tuotonlaskentaesimerkkejä Esimerkki 1: Ennenaikainen lunastus Esimerkki 2: Erääntyminen täydellä tuotolla % % 110 % % % % % Vuosia sijoitusajan alusta Esimerkissä 1 laina lunastetaan ennenaikaisesti takaisin kahden vuoden kuluttua, koska indeksi on havaintopäivä nä (2) ensimmäistä kertaa vähintään lähtötasollaan. Ennenaikaisen lunastuksen yhteydessä palautetaan nimellispääoma ja korkotuotot maksetaan molem pina vuosina (= 2 x 8,0 %), koska tuottoehto täyttyy molempina vuosina. Huomaa, että indeksin kehityksellä lunastuksen jälkeen ei ole enää tuotonmuodostuksen kannalta merkitystä. Vuosia sijoitusajan alusta Esimerkissä 2 lainaa ei ole lunastettu ennenaikaisesti ja viimeisenä havaintopäivänä indeksi ei ole laskenut yli 30 % lähtötasostaan, joten sijoittajalle palautetaan eräpäivänä nimellispääoma. Korkotuotot maksetaan joka vuonna (= 5 x 8,0 %), koska tuottoehto täyttyy joka vuonna. Huomaa, että indeksi saa laskea enemmänkin kuin 30 % ennen viimeistä havaintopäivää ilman vaikutusta lainan erääntymisarvoon. Esimerkki 3: Erääntyminen vajaalla tuotolla Esimerkki 4: Erääntyminen tappiolla % % % Vuosia sijoitusajan alusta Vuosia sijoitusajan alusta Esimerkissä 3 lainaa ei ole lunastettu ennenaikaises ti ja viimeisenä havaintopäivänä indeksi ei ole laskenut yli 30 % lähtötasostaan, joten sijoittajalle palautetaan eräpäivänä nimellispääoma. Korkotuotot maksetaan vuosina 2, 3 ja 5 (= 3 x 8,0 %), koska tuottoehto täyttyy kyseisinä vuosina. Vuosina 1 ja 4 tuottoa ei makseta, koska tuottoehto ei täyty. Esimerkissä 4 lainaa ei ole lunastettu ennenaikaisesti ja viimeisenä havaintopäivänä indeksi on laskenut yli 30 % lähtötasostaan, joten sijoittaja menettää pääomaa suhteessa saman verran kuin vastaavan juoksuajan suorassa indeksisijoituksessa. Esimerkissä indeksi on laskenut 49 %, joten tappio nimellispääomalle laskettuna on 49 %. Tuottoehto ei täyty yhtenäkään vuonna, joten korkotuottoja ei makseta. Indeksin kehitystä esittävät kuvat (skaalattu alkamaan arvosta 100) ovat ainoastaan esimerkinomaisia eivätkä kuvasta indeksin odotettua kehitystä. Yksinkertaisuuden vuoksi sivun laskentaesimerkit eivät huomioi 2 % merkintäpalkkiota. Korkotuotto 8,0 % on alustava ja se vahvistetaan viimeistään liikkeeseenlaskupäivänä ja vähintään tasolle 6,5 %. Mikäli korkotuotto on alle alustavasti ilmoitetun, sijoittajan lopullinen tuotto on pienempi kuin oheisissa laskentaesimerkeissä. Nimellispääoman takaisinmaksuun liittyy liikkeeseenlaskijariski. 5

6 Miten teen merkinnän? 1 Perehdy tarjousmateriaaleihin Sijoittajan tulee ennen sijoituksen tekemistä perehtyä tämän markkinointimateriaalin lisäksi liikkeeseenlaskijan laatimiin virallisiin lainaehtoihin nro 4692 ja päivättyyn ohjelmaesitteeseen ( Nordea Bank AB:n (publ) ja Nor dea Pankki Suomi Oyj:n ruotsalainen MTN-ohjelma ) täydennyksineen, jotka ovat saatavilla merkintäpaikasta tai verkkosivulta 2 Toimita merkintäsitoumus Täytä merkintäsitoumuslomake ja toimita se merkintäpaikkaan kello 16:00 mennessä. Merkintäsitoumuslomakkeen saat merkintäpaikasta. 3 Maksa merkintä Tehdyt merkinnät maksetaan niitä merkittäessä. Maksu suoritetaan ostolaskelmassa annettujen ohjeiden mukaan kuitenkin viimeistään Sijoittajalle toimitetaan ostolaskelma merkinnän yhteydessä. Huomioitavaa Maksuton säilytys Tämän lainan säilytys Evlissä olevalla tai tätä tarkoitusta varten avattavalla arvo-osuustilillä on sijoittajalle maksutonta. Laina kirjataan sijoittajan arvo-osuustilille arviolta liikkeeseenlaskupäivänä tai viipymättä tämän jälkeen. Jälkimarkkina Liikkeeseenlaskija tarjoaa lainalle normaaleissa markkinaolosuhteissa jälkimarkkinan vähintään 5 lainan erälle (katso Jälkimarkkina- ja Likviditeettiriski ). Myyntitoimeksiannon vastaanottaa Evli. Suosittelemme lainaa ensisijaisesti sijoitukseksi, joka pidetään koko sijoituksen juoksuajan. Liikkeeseenlaskun toteutus ja rajoitukset Liikkeeseenlaskija peruuttaa liikkeeseenlaskun, mikäli korkotuottoa ei voida vahvistaa 6,5 %:iin tai korkeammaksi. Liikkeeseenlaskija pidättää lisäksi itsellään oikeuden peruuttaa liikkeeseenlaskun, jos lainaa ei merkitä nimellisarvoltaan yhteensä vähintään euroa tai jos liikkeeseenlaskijan mielestä liikkeeseenlaskuun oleellisesti vaikuttavissa olosuhteissa on tapahtunut sellainen muutos, joka voisi haitata tai vaikeuttaa lainan liikkeeseenlaskun toteuttamista. Mikäli liikkeeseenlasku perutaan, Evli tiedottaa kaikkia merkintäsitoumuksen jättäneitä sijoittajia tarjouksen peruuntumisesta ja merkintäsumma palautetaan sijoittajan pankkitilille korotta. Verotus Mahdollinen tuotto on luonnolliselle henkilölle ja kotimaiselle kuolinpesälle korkotulon lähdeveronalaista tuloa liikkeeseenlaskuhetken lainsäädännön mukaan. Evli ei toimi asiakkaan veroasiantuntijana (katso Verotusriski ). 6

7 Riskit Arvopaperimarkkinoilla sijoittamiseen liittyy aina riskejä. Sijoittaja vastaa itse omien sijoituspäätöstensä taloudellisista tuloksista ja veroseuraamuksista riippumatta siitä, onko Evli tai Evlin mahdollinen yhteistyökumppani suorittanut rahoitusvälinettä koskevan soveltuvuus- tai asianmukaisuusarvioinnin tai katsotaanko sijoittajan saaneen sijoitusneuvontaa sijoituspäätöstä varten. Asiakkaan tulee tarvittaessa ottaa yhteyttä asiantuntijaan mahdollisten vero-, kirjanpito-, oikeudellisten, taloudellisten tai muiden riskien arvioimiseksi. Sijoittajan tulee ennen sijoituspäätöksen tekemistä huolellisesti tutustua tähän markkinointiesitteeseen sekä liikkeeseenlaskijan laatimiin lainakohtaisiin ehtoihin ja ohjelmaesitteeseen, jotka ovat saatavissa merkintäpaikasta (tarjousasiakirjojen yksilöidyt tiedot löydät markkinointimateriaalin kohdasta Miten teen merkinnän? ). Lainoihin liittyvät keskeisimmät riskit on kuvattu lyhyesti alla. Esitetyt riskit eivät ole tärkeysjärjestyksessä, eikä kyseessä ole kattava riskien kuvaus. Markkinariski Laina ei ole pääomaturvattu, vaan sijoittaja kantaa kohdeetuuteen liittyvän markkinariskin. Markkinariskillä tarkoitetaan riskiä siitä, että lainan kohde-etuus, eli tässä osakeindeksi, kehittyy lainan ehtojen kannalta epäedullisella tavalla. Markkinariskin toteutuessa on mahdol lista, että sijoittaja menettää tuoton lisäksi sijoittamansa nimellispääoman kokonaan tai osittain. Kohde-etuuden tulevasta kehityksestä ei voida antaa takeita. Kohde-etuuden arvo voi vaihdella lainan sijoitusaikana ja kohde-etuuden arvonvaihtelut vaikuttavat lainan arvoon. Sijoitus lainaan ei ole sama asia kuin sijoitus suoraan kohde-etuuteen. Liikkeeseenlaskijariski Liikkeeseenlaskijaan liittyvä liikkeeseenlaskijariski tarkoittaa riskiä siitä, että liikkeeseenlaskija joutuu maksukyvyttömyystilaan, jolloin sillä ei ole kykyä suoriutua lainan asettamista velvoitteista sijoittajia kohtaan. Tällöin on mahdollista, että sijoittaja menettää sijoittamansa nimellispääoman kokonaan tai osittain, tai ei saa sijoituksen ehtojen mukaista tuottoa. Sijoittajan tuleekin sijoituspäätöstä tehdessään kiinnittää huomiota liikkeeseenlaskijan taloudelliseen asemaan ja luottokelpoisuuteen. Liikkeeseenlaskijariskin arvioimiseksi ohjelmaesitteessä on esitetty tiedot liikkeeseenlaskijan taloudellisesta asemasta. Juoksuaikana liikkeeseenlaskijan luottokelpoisuuden heikkeneminen saattaa laskea sijoituksen arvoa ja luottokelpoisuuden koheneminen saattaa nostaa sijoituksen arvoa. Lainalle ei ole asetettu erillistä vakuutta. Lainan myynti jälkimarkkinalla ennen eräpäivää tapahtuu aina sen hetkiseen markkinahintaan, joka voi olla suurempi tai pienempi kuin sijoitettu nimellispääoma. Suosittelemmekin lainaa ensisijaisesti sijoitukseksi, joka pidetään koko sijoituksen juoksuajan. Lainan markkinahintaan vaikuttavat juoksuaikana muun muassa kohde-etuuden kehitys, yleinen korkotaso ja liikkeeseenlaskijan luottoriski. Likviditeettiriski voi toteutua, jos sijoittaja haluaa realisoida lainan kesken sen juoksuajan. Riskinä tällöin on, että lainalle ei löydy ostajaa tai että lainasta tarjottava hinta on sen todellista arvoa heikompi esimerkiksi poikkeuksellisesta markkinatilanteesta johtuen. Sijoittajalle voi näin ollen koitua tappioita myydessään lainan jälkimarkkinoilla. Evli antaa lainalle päivittäisen takaisinostohinnan normaaleissa markkinaolosuhteissa, mutta ei voi taata jälkimarkkinoita. Korkoriski Korkoriskillä tarkoitetaan sitä, että korkotason kehityksellä on vaikutus korkosijoituksen arvoon sijoituksen juoksuaikana. Korkotason noustessa lainan korko-osan arvo pääsääntöisesti laskee ja korkotason laskiessa lainan korko-osan arvo pääsääntöisesti nousee. Korkoriski voi toteutua vain, jos sijoitus myydään ennen eräpäivää. Riski ennenaikaisesta lunastuksesta ja lainaehtojen korjaamisesta Tietyissä erityistapauksissa liikkeeseenlaskija / laskenta-asiamies voi lainaehdoissa mainituin ehdoin korjata lainaehtoja ilman lainan omistajan suostumusta. Ei voida taata, etteivät yllä mainitut muutokset ole epäedullisia lainan haltijoille. Liikkeeseenlaskija voi lainaehdoissa mainituissa erityistapauksissa myös lunastaa lainan takaisin ennen sen erääntymistä, muun muassa olennaisen lainsäädännön muutoksen johdosta. Tällaisen ennenaikaisen lunastuksen yhteydessä sijoittaja ei välttämättä saa takaisin koko sijoitettua pääomaa tai minkäänlaista tuottoa. Verotusriski Verotusriskillä tarkoitetaan riskiä siitä, että lainan tai sen tuoton verotuskohtelussa sijoitusaikana tapahtuvat muutokset voivat vaikuttaa sijoittajan saamaan nettotuottoon. Sijoittaja vastaa kaikista lainaan liittyvistä veroseuraamuksista ja hänen on itse arvioitava mahdolliset veroseuraamukset ja tarvittaessa käännyttävä veroneuvojan puoleen. Jälkimarkkina- ja likviditeettiriski 7

8 Tärkeää tietoa Tarjouksen tekijä ja merkintäpaikka Evli Pankki Oyj ( Evli ) (Y-tunnus ), Aleksanterinkatu 19 A, Helsinki, puhelin (09) (vaihde). Evlin Sijoitusmyynti palvelee puhelimitse numerossa arkisin klo (Puhelun hinta lankapuhelimesta 8,28 snt/puhelu + 5,95 snt/min ja matkapuhelimesta 8,28 snt/puhelu + 17,04 snt/min, sis. alv 23 %). Evli on Finanssivalvonnan valvonnan alainen luottolaitos ja sijoittajien korvausrahaston jäsen. Etämyynti ja tiedot palveluntarjoajasta Palveluntarjoajaa koskevat tiedot ja lainan etämyyntiä koskevat ennakkotiedot, sopimusehdot ja asiakaspalvelu annetaan suomeksi. Palveluntarjoajaa ja etämyyntiä koskevat tiedot ovat saatavilla osoitteessa Myyntirajoitus Tämä materiaali ei ole tarjous myydä tai merkitä sijoitustuotetta valtiossa, jossa tarjouksen tekeminen olisi lainvastaista. Tätä materiaalia ei saa jaella maissa, joissa jakelu tai tiedottaminen on ristiriidassa kyseisen maan sääntöjen kanssa. Erityisesti, tätä esitettä ei saa levittää Yhdysvaltoihin eikä yhdysvaltalaisille vastaanottajille vastoin Yhdysvaltain laissa asetettuja rajoituksia. Liikkeeseenlaskija edellyttää, että tämän esitteen haltuunsa saavat henkilöt tutustuvat tällaisiin rajoituksiin ja noudattavat niitä. Immateriaalioikeudet Tämän materiaalin tekijänoikeus ja muut immateriaalioikeudet kuuluvat Evlille ja kaikki oikeudet on pidätetty kaikissa maissa. Materiaali on tarkoitettu ainoastaan nimetyn vastaanottajan käyttöön eikä vastaanottajalla ole oikeutta julkistaa, luovuttaa, kopioida tai muuten siirtää materiaalia ilman Evlin suostumusta kolmannelle osapuolelle. Vastuunrajoitus NASDAQ, OMX, NASDAQ OMX, OMX Helsinki 25 IndexTM, and OMXH25TM are trademarks and trade names of The NAS- DAQ OMX Group, Inc. (which with its affiliates is referred to as the Corporations ) and are licensed for use by Société Générale. The Product(s) have not been passed on by the Corporations as to their legality or suitability. The Product(s) are not issued, endorsed, sold, or promoted by the Corporations. The Corporations make no warranties and bear no liability with respect to the product(s). Ohjelmaesitteen täydennykset Sijoittajan jättämä merkintäsitoumus on sitova eikä sijoittajalla ole oikeutta peruuttaa sitä. Mikäli kuitenkin liikkeeseenlaskija julkistaa ohjelmaesitteen tai lainakohtaisten ehtojen täydennyksen tarjousaikana, merkintäsitoumuksen antaneella sijoittajalla on arvopaperimarkkinalain mukainen oikeus perua päätöksensä ilmoittamalla tästä kirjallisesti Evlille rahoitusinstrumenteilla käytävästä kaupasta Ruotsissa annetun lain (1991:980) 2 luvun 34 pykälän mukaisesti viiden pankkipäivän kuluessa täydennyksen julkistamisesta. Mahdolli set täydennykset julkaistaan Evlin verkkosivuilla: Palkkiot kolmansille osapuolille Evli voi maksaa palkkiota lainan myynnistä Evlin yhteistyökumppanille. Asiakkaan kustannus tuotteen hankkimisesta ei riipu siitä, ostaako asiakas lainan Evlistä tai Evlin yhteistyökumppanilta. 8

9 Tarjouksen pääpiirteet Tärkeitä päivämääriä Tarjousaika Liikkeeseenlaskupäivä Maksupäivä Eräpäivä, ellei ennenaikaista lunastusta Laina Tyyppi Liikkeeseenlaskija Etuoikeusasema ja vakuus Nimellisarvo Vähimmäissijoitus Merkintähinta Merkintäpalkkio Arvo-osuusjärjestelmä ISIN-koodi Pörssilistaus Muut kustannukset Yleisön merkittäväksi tarkoitettu pääomasuojaamaton osakeindeksisidonnainen joukkovelkakirjalaina Nordea Pankki Suomi Oyj (luottoluokitus: Moody s Aa3 / S&P AA- / Fitch AA-) Lainan nimellisarvon ja tuoton maksulle ei ole asetettu erillistä vakuutta. Lainan etu oikeusasema on sama kuin liikkeeseenlaskijan muilla vakuudettomilla sitoumuksilla euroa yhtä lainaa kohden euroa (5 lainaa) 100 % nimellisarvosta 2 % nimellisarvosta Euroclear Finland ( EFi ) FI Lainalle haetaan listaus Helsingin Pörssistä (Nasdaq OMX Helsinki) Merkintähinta sisältää vuotuisen strukturointikustannuksen, n. 1,20 % p.a. nimellisarvolle laskettu na. Arvio perustuu markkinatilanteeseen Järjestelypalkkiosta katetaan tuotteen liikkeeseenlasku, lisenssi-, materiaali-, markkinointi-, selvitys- ja säilytyskustannukset. Lainasta ei peritä hallinnointipalkkiota. Jälkimarkkina Liikkeeseenlaskija tarjoaa lainalle normaaleissa markkinaolosuhteissa jälkimarkkinan vähintään 5 lainan erälle (katso Jälkimarkkina- ja Likviditeettiriski ). Myyntitoimeksiannon vastaanottaa Evli. RISKILUOKITUS Tämän strukturoidun sijoitustuotteen riskiluokitus on osa Suomen Strukturoitujen Sijoitustuotteiden yhdistys ry:n jä senilleen suosittelemaa strukturoitujen sijoitustuotteiden kolmiportaista riskiluokitusta. Riskiluokitus kuvaa karkeasti sijoitustuotteeseen liittyvää riskitasoa. Riskiluokitus ei poista sijoittajan velvollisuutta perehtyä huolellisesti tähän mark kinointiesitteeseen, tuotekohtaisiin ehtoihin ja mahdolliseen ohjelmaesitteeseen ja niissä mainittuihin riskeihin. Sijoitta ja vastaa aina itse omien sijoituspäätöstensä taloudellisista vaikutuksista. Lisätietoja riskiluokituksesta yhdistyksen Inter net-sivuilta KESKIMÄÄRÄINEN RISKI Strukturoidut sijoitustuotteet, joissa nimellispääoman pa lautus riippuu markkinoiden kehityksestä kuten esim. vii teyhtiöiden osakkeiden markkina-arvon kehityksestä tai viiteyhtiöiden luottotapahtumien lukumäärästä sekä liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukyvystä. Mahdollinen ni mellispääoman palautus ei kata ylikurssia eikä sijoittajan maksamia palkkioita ja kuluja. Liikkeeseenlaskijan takaisin maksukykyyn liittyvä riski on kuvattu tässä markkinointiesit teessä. 9

10 Tuotonlaskenta Kohde-etuus ( Indeksi ) Indeksi OMX Helsinki 25 -indeksi Bloomberg-koodi HEX25 Index Tuottoehto Jos Indeksin sulkemisarvo vuosittaisena Havaintopäivänä k=1-5 on vähintään yhtä suuri kuin Kuponkitaso, laina maksaa kyseisen vuoden Tuotonmaksupäivänä tuoton: Nimellisarvo Korkotuotto. Muutoin laina ei kyseisenä vuonna maksa tuottoa. Korkotuotto 8,0 % (alustava, vahvistetaan viimeistään liikkeeseenlaskupäivänä välille 6,5 % - 9,5 %) Pääoman takaisinmaksu ennenaikai sen lunastuksen yhteydessä Pääoman takaisinmaksu eräpäivänä, jos ei ennenaikaista lunastusta Jos Indeksin sulkemisarvo vuosittaisena Havaintopäivänä k=1-4 on vähintään yhtä suuri kuin Indeksin alkuarvo, lunastetaan laina ennenaikaisesti takaisin arvoon: Nimellisarvo 100 % 1) Jos Indeksin sulkemisarvo viimeisenä Havaintopäivänä k=5 on vähintään yhtä suuri kuin Suojataso, erääntyy laina arvoon: Nimellisarvo 100 % 2) Muussa tapauksessa laina erääntyy arvoon: Nimellisarvo Indeksin loppuarvo Indeksin alkuarvo Kuponkitaso Suojataso Indeksin alkuarvo Indeksin loppuarvo Havaintopäivät (k=1-5), Tuotonmaksupäivät (k=1-5) ja Ennenaikaiset erääntymispäivät (k=1-4) 70 % Indeksin alkuarvo 70 % Indeksin alkuarvo Indeksin sulkemisarvo , tai määrityspäivää seuraavana kaupankäyntipäivänä Indeksin sulkemisarvo , tai määrityspäivää seuraavana kaupankäyntipäivänä k Havaintopäivä, tai seuraava kaupankäyntipäivä Tuotonmaksupäivä, tai seuraava pankkipävä Ennenaikainen erääntymispäivä, tai seuraava pankkipäivä Nordea Bank AB:n (publ) ja Nordea Pankki Suomi Oyj:n päivätyn MTN-ohjelman (Ruotsista Suomen Finanssivalvonnalle esitedirektiivin mukaisesti ilmoitettu joukkovelkakirjaohjelma) laina 4692 (Kuponki Autocall Suomi II). Lainakohtaiset ehdot ja ohjelmaesitteen saa merkintäpaikoista. Tutustu lainaehtoihin ja ohjelmaesitteeseen ennen merkinnän tekoa. Lainaehtojen ruotsinkielinen versio on sitova. Suomenkielinen teksti on käännös ruotsinkielisestä. Mahdollisessa ristiriitatilanteessa sovelletaan ruotsinkielisiä lainaehtoja. 10

11 Evli Pankki Oyj Evli on sijoittamiseen erikoistunut pankki, joka auttaa yhteisöjä ja yksityishenkilöitä kasvattamaan varallisuuttaan. Evli tarjoaa varallisuudenhoitoa, osake- ja johdannaisvälitystä, sijoitustutkimusta ja corporate finance -palveluja. Toiminnan perustana on Evlin henkilöstön vahva ammattitaito ja kokemuksen tuoma kyky löytää asiakkaille lisäarvoa tuovia ratkaisuja. Evlin tavoitteena on rakentaa pitkäaikaisia ja luottamuksellisia asiakassuhteita. Päämarkkina-alueemme on Itämeren ympäristö. Yhteystiedot Aleksanterinkatu 19 A, 4 krs. PL Helsinki Puhelin (09) (vaihde ) Faksi (09) Suomalainen pankki. Oman tiensä tekijöille.

HIGH YIELD LUOTTOKORI IV

HIGH YIELD LUOTTOKORI IV HIGH YIELD LUOTTOKORI IV Luottoriskisidonnainen joukkovelkakirjalaina Tarjousaika päättyy 2.3.2012 Hajautettu sijoitus High Yield -yrityslainamarkkinalle Tuotto neljännesvuosittain, alustavasti 3kk Euribor

Lisätiedot

Eurooppa Tuplatuotto 2

Eurooppa Tuplatuotto 2 Merkintäaika päättyy 31.1.2014 Eurooppa Tuplatuotto 2 Osakeindeksisidonnainen sertifikaatti Euroalueen osakemarkkinaan sidottu pääomasuojaamaton sijoitus Osakeindeksin kurssinousu tuottokattoon saakka

Lisätiedot

Tähtirahastot Teho Yhdistelmälaina 8

Tähtirahastot Teho Yhdistelmälaina 8 Merkintäaika päättyy 31.8.2015 Tähtirahastot Teho Yhdistelmälaina 8 Kohde-etuutena kori menestyneitä kansainvälisiä yhdistelmärahastoja sijoittaja hyötyy rahastokorin mahdollisesta arvonnoususta alustavasti

Lisätiedot

Nouseva Korko Yhdistelmälaina

Nouseva Korko Yhdistelmälaina Merkintäaika päättyy 29.5.2015 Nouseva Korko Yhdistelmälaina Viitekorkona euroalueen 10-vuotinen korko 1 Mahdollisuus hyötyä korkotason noususta laina tarjoaa viitekoron 1 %:n ylittävän osuuden 20-kertaisena

Lisätiedot

Paperiteollisuus 10. Tarjousaika päättyy 28.3.2013. Luottoriskisidonnainen joukkovelkakirjalaina. Viiteyhtiöt UPM-Kymmene ja Stora Enso

Paperiteollisuus 10. Tarjousaika päättyy 28.3.2013. Luottoriskisidonnainen joukkovelkakirjalaina. Viiteyhtiöt UPM-Kymmene ja Stora Enso Tarjousaika päättyy 28.3.2013 Paperiteollisuus 10 Luottoriskisidonnainen joukkovelkakirjalaina Viiteyhtiöt UPM-Kymmene ja Stora Enso Tuotto vuosittain, alustavasti 5,0 % p.a. Sijoitusaika noin 5 vuotta

Lisätiedot

Luottokori Eurooppa 16

Luottokori Eurooppa 16 Merkintäaika päättyy 27.2.2015 Luottokori Eurooppa 16 Luottoriskisidonnainen joukkovelkakirjalaina Sijoitus eurooppalaiselle high yield -yrityslainamarkkinalle. Luottoriski hajautuu tasan 75 viiteyhtiön

Lisätiedot

Luottokori Eurooppa Kasvu

Luottokori Eurooppa Kasvu Merkintäaika päättyy 31.1.2014 Luottokori Eurooppa Kasvu Luottoriskisidonnainen joukkovelkakirjalaina Hajautettu sijoitus eurooppalaiselle high yield -yrityslainamarkkinalle Erääntymisarvo 128 %, jos ei

Lisätiedot

YRITYSLAINAKORI EUROOPPA 2018 IV LUOTTORISKISIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA

YRITYSLAINAKORI EUROOPPA 2018 IV LUOTTORISKISIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA YRITYSLAINAKORI EUROOPPA 2018 IV LUOTTORISKISIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA Merkintähinta 100 % Pääomaturva Ei pääomaturvaa Alustava kuponki Euribor 3 kk + 6,0 % p.a. 1 Viiteyhtiöt Sijoitusaika itraxx

Lisätiedot

VIPUWARRANTTI EUROOPPA.

VIPUWARRANTTI EUROOPPA. VIPUWARRANTTI EUROOPPA. Hajautettu sijoitus euroalueen osakemarkkinoille Korkea tuottopotentiaali pienellä sijoitetulla pääomalla Sijoitus ei ole pääomaturvattu; sijoitetun pääoman voi menettää osittain

Lisätiedot

ETELÄ-EUROOPPA 2019 LUOTTOSERTIFIKAATTI

ETELÄ-EUROOPPA 2019 LUOTTOSERTIFIKAATTI ETELÄ-EUROOPPA 2019 LUOTTOSERTIFIKAATTI Sijoitus Etelä-Euroopan (Espanja, Italia & Portugali) osakemarkkinoille Tuottokerroin osakemarkkinoiden nousuun 150 % (alustava) Sijoitus ei ole pääomaturvattu.

Lisätiedot

YRITYSLAINAKORI POHJOIS-AMERIKKA USD LUOTTORISKISIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA

YRITYSLAINAKORI POHJOIS-AMERIKKA USD LUOTTORISKISIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA YRITYSLAINAKORI POHJOIS-AMERIKKA USD LUOTTORISKISIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA Merkintähinta 100 % Pääomaturva Ei pääomaturvaa Kuponki Alustavasti 6,5 % p.a. 1 Viiteyhtiöt Sijoitusaika Markit CDX North

Lisätiedot

YRITYSLAINAKORI POHJOIS-AMERIKKA USD II LUOTTORISKISIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA

YRITYSLAINAKORI POHJOIS-AMERIKKA USD II LUOTTORISKISIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA YRITYSLAINAKORI POHJOIS-AMERIKKA USD II LUOTTORISKISIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA Merkintähinta 100 % Pääomaturva Alustava kuponki 1 Viiteyhtiöt Sijoitusaika Ei pääomaturvaa Vuodet 1-2: 7,0 % p.a. Vuodet

Lisätiedot

SEB Pohjois-Amerikka High Yield

SEB Pohjois-Amerikka High Yield SEB Pohjois-Amerikka High Yield SEB:n liikkeeseenlaskema luottoriskilaina Noin viisivuotinen pääomaturvaamaton luottoriskilaina Lainan tuotto perustuu sadan pohjoisamerikkalaisen yhtiön säilymiseen maksukykyisenä*

Lisätiedot

DB EURO STOXX 50 Auto-Callable 2018. Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S Lainan ISIN-koodi: DK0030326632

DB EURO STOXX 50 Auto-Callable 2018. Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S Lainan ISIN-koodi: DK0030326632 DB EURO STOXX 50 Auto-Callable 2018 Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S Lainan ISIN-koodi: DK0030326632 DB EURO STOXX 50 Auto-Callable 2018 Maailmantalouden kasvun odotetaan saavan

Lisätiedot

EUROOPPA OSAKEKORI LUOTTOSERTIFIKAATTI II. Miksi sijoittaa

EUROOPPA OSAKEKORI LUOTTOSERTIFIKAATTI II. Miksi sijoittaa EUROOPPA OSAKEKORI LUOTTOSERTIFIKAATTI II. Miksi sijoittaa Tarjoaa mahdollisuuden hyötyä eurooppalaisten laatuyhtiöiden kurssikehityksestä alustavasti 200 %* tuottokertoimella ja Yhdysvaltain dollarin

Lisätiedot

Autocall Global Plus/Miinus nro 2319

Autocall Global Plus/Miinus nro 2319 YLI 2 SIJOITUSTUOTETTA VUODESTA 24 ALKAEN! Autocall Global Plus/Miinus nro 2319 MERKITTÄVISSÄ 22. KESÄKUUTA 215 SAAKKA RAJATASOON PERUSTUVA SUOJA/RISKI TARJOUS ON VOLYYMIRAJOITETTU! Ostositoumuksia otetaan

Lisätiedot

YRITYSLAINAKORI EUROOPPA I/2013

YRITYSLAINAKORI EUROOPPA I/2013 YRITYSLAINAKORI EUROOPPA I/2013 UNITED BANKERS - OMAISUUDENHOITO- YRITYSLAINAKORI EUROOPPA I/2013 Yrityslainakori Eurooppa I/2013 on hieman yli viiden vuoden mittainen sijoitus, jonka tuotto perustuu 50

Lisätiedot

Luottotodistus High Yield Eurooppa nro 1683

Luottotodistus High Yield Eurooppa nro 1683 Luottotodistus High Yield Eurooppa nro 1683 MERKITTÄVISSÄ 28. MARRASKUUTA 2013 SAAKKA LUOTTOVASTUUTAPAHTUMASIDONNAINEN SUOJA/RISKI Luottotodistus High Yield Eurooppa nro 1683 OMINAISUUDET 7,5% KIINTEÄ

Lisätiedot

Tämä on käännös alkuperäisestä ruotsinkielisestä tekstistä. Mahdollisessa ristiriitatilanteessa sovelletaan ruotsinkielisiä lopullisia ehtoja.

Tämä on käännös alkuperäisestä ruotsinkielisestä tekstistä. Mahdollisessa ristiriitatilanteessa sovelletaan ruotsinkielisiä lopullisia ehtoja. Tämä on käännös alkuperäisestä ruotsinkielisestä tekstistä. Mahdollisessa ristiriitatilanteessa sovelletaan ruotsinkielisiä lopullisia ehtoja. LOPULLISET EHDOT laina nro 4802 Indeksitodistus Suomi laskettu

Lisätiedot

SijoittajanTodistukset

SijoittajanTodistukset 2..25 SijoittajanTodistukset Tartu markkinoiden mahdollisuuksiin LUOTTOTODISTUS LUOTTOTODISTUS Myyntiaika: Myyntiaika: Sijoitusaika: Sijoitusaika: Kohde-etuus: Kohde-etuus: Eurooppa high yield kiinteä

Lisätiedot

YRITYSLAINAKORI EUROOPPA II/2015

YRITYSLAINAKORI EUROOPPA II/2015 YRITYSLAINAKORI EUROOPPA II/2015 - OMAISUUDENHOITO- YRITYSLAINAKORI EUROOPPA II/2015 Yrityslainakori Eurooppa II/2015 on hieman yli seitsemän vuoden mittainen joukkovelkakirjalaina, jonka korkotuotto ja

Lisätiedot

KEHITTYVÄ KORKO II Lainan ehdot

KEHITTYVÄ KORKO II Lainan ehdot KEHITTYVÄ KORKO II Lainan ehdot Sijoittamista harkitsevan tulee lukea lainan ehdot kokonaan ja muodostaa oma kantansa ennen sijoituspäätöstä. Laina ei välttämättä ole kaikille sijoittajille sopiva sijoituskohde

Lisätiedot

Räätälöidyt sijoitukset

Räätälöidyt sijoitukset 11.2.2015 Markkinointimateriaali Räätälöidyt sijoitukset Markkinatilanteeseen sopivat ratkaisut Luottotodistus Eurooppa High Yield NOK Kertyvä Tuotto MYYNTIAIKA: 16.2. - 9.3.2015 SIJOITUSAIKA : Noin 7

Lisätiedot

Räätälöidyt sijoitukset

Räätälöidyt sijoitukset Räätälöidyt sijoitukset Markkinatilanteeseen sopivat ratkaisut Luottotodistus Eurooppa High Yield USD Kertyvä Tuotto MYYNTIAIKA: 10.11. - 16.12.2014 SIJOITUSAIKA : Noin 7 vuotta KOHDE-ETUUS : Markit itraxx

Lisätiedot

Tämä on käännös alkuperäisestä ruotsinkielisestä tekstistä. Mahdollisessa ristiriitatilanteessa sovelletaan ruotsinkielisiä lopullisia ehtoja.

Tämä on käännös alkuperäisestä ruotsinkielisestä tekstistä. Mahdollisessa ristiriitatilanteessa sovelletaan ruotsinkielisiä lopullisia ehtoja. Tämä on käännös alkuperäisestä ruotsinkielisestä tekstistä. Mahdollisessa ristiriitatilanteessa sovelletaan ruotsinkielisiä lopullisia ehtoja. LOPULLISET EHDOT laina nro 4610 Yrityskorilaina Eurooppa laskettu

Lisätiedot

Ålandsbanken suorittaa automaattisen nettoarvontilityksen.

Ålandsbanken suorittaa automaattisen nettoarvontilityksen. 1 ÅLANDSBANKEN LUOTTORISKISERTIFIKAATIN SUOMI YRITYKSET LOPULLISET EHDOT Liikkeeseenlasku ÅLANDSBANKEN JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN ja WARRANTTI- JA SERTIFIKAATTIOHJELMAN 2012 alla Nämä lopulliset ehdot muodostavat

Lisätiedot

METSÄOBLIGAATIO I II/2014

METSÄOBLIGAATIO I II/2014 METSÄOBLIGAATIO I II/2014 METSÄSTÄ PA R H A A T T U O T O T UNITED BANKERS - OMAISUUDENHOITO- METSÄOBLIGAATIO III/2014 UB:n suositussa Metsäobligaatiossa on uudenlainen tämänhetkiseen markkinatilanteeseen

Lisätiedot

sidonnaisasiamiehet Finanssivalvonnalle. Sidonnaisasiamiesten rekisteröintivaltion on Suomi.

sidonnaisasiamiehet Finanssivalvonnalle. Sidonnaisasiamiesten rekisteröintivaltion on Suomi. TIETOJA PALVELUNTARJOAJASTA JA TARJOTTAVISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA SEKÄ YLEISIMMISTÄ RAHOITUSVÄLINETYYPEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ TYYPILLISISTÄ RISKEISTÄ 1. YLEISTÄ Tähän tiedotteeseen on koottu

Lisätiedot

SÄÄSTÄMINEN ON MATKA OPAS #3. Joukkolainat. Miksi sijoittaa joukkolainoihin? Näin valitset sopivan joukkolainan

SÄÄSTÄMINEN ON MATKA OPAS #3. Joukkolainat. Miksi sijoittaa joukkolainoihin? Näin valitset sopivan joukkolainan SÄÄSTÄMINEN ON MATKA OPAS #3 Joukkolainat 8 27 Miksi sijoittaa joukkolainoihin? Näin valitset sopivan joukkolainan Säästäminen on matka. Ensin on tiedettävä, miten pitkälle haluaa mennä. Sitten on valittava

Lisätiedot