Tietoa Front Capitalin palveluista & sijoitusratkaisuista. Front Capital - Indeksisijoittamisen edelläkävijä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tietoa Front Capitalin palveluista & sijoitusratkaisuista. Front Capital - Indeksisijoittamisen edelläkävijä 3.10.2011"

Transkriptio

1 Tietoa Front Capitalin palveluista & sijoitusratkaisuista Front Capital - Indeksisijoittamisen edelläkävijä

2 2

3 1 Mitä on indeksisijoittaminen? Asiakkaan hyöty indeksisijoittamisesta Front Capitalin palvelut Omaisuudenhoitopalvelut Rahasto Omaisuudenhoito ETF Omaisuudenhoito Rahastopalvelut Suorat sijoitukset rahastoihin Rahastosijoituspalvelut Parkkipalvelu Front Capitalin sijoitusratkaisut Pääomaturvatut sijoitusratkaisut Pääomaturvattu obligaatio Pääomaturvaamattomat sijoitusratkaisut Pääomaturvaamaton obligaatio Sertifikaatti Sijoituswarrantti Sijoitetun pääoman tuottopotentiaalin tehostaminen Pankkirahoituksen hyödyntäminen Sijoituswarrantin hyödyntäminen Palveluiden ja sijoitusratkaisujen vertailu Front Capital lyhyesti Palveluihin ja sijoitusratkaisuihin liittyvät riskitekijät Lukijalle Parhaillaan lukemasi asiakirja toimii oppaana Front Capital Oy:n tarjoamiin palveluihin ja sijoitusratkaisuihin. Oppaasta löydät tietoa eri palveluiden ja sijoitusratkaisujen luonteesta, mahdollisuuksista ja riskeistä sekä myös vertailua eri palveluiden ja sijoitusratkaisujen välillä. Toivomme tämän oppaan valaisevan asiakkaillemme tarjoamiamme sijoitusmahdollisuuksia. Ota meihin toki rohkeasti yhteyttä niin kerromme sinulle henkilökohtaisesti lisää!

4 1 Mitä on indeksisijoittaminen? Indeksisijoittaminen on samanlaista sijoittamista kuin mikä tahansa muukin sijoittaminen. Nimensä mukaisesti indeksisijoittamisessa sijoituksen perustan muodostavat erilaiset indeksit. Indeksi tarkoittaa yleensä laskennallista mittaria jonkin kohderyhmän hintojen tai kurssien arvonmuutoksille. Erilaisia pörssien tai ulkopuolisten indeksilaskentaa harjoittavien yritysten julkisesti määrittämiä indeksejä on tuhansia ja määrä kasvaa jatkuvasti. Indeksejä voidaan määritellä ja luoda periaatteessa mihin tahansa kohdejoukkoon, jonka kaupankäynti on riittävän aktiivista. Tutuin esimerkki indeksistä on ehkäpä OMX Helsinki 25 indeksi, joka koostuu Helsingin pörssin 25 vaihdetuimmasta osakkeesta. Yleisesti käytettäviä indeksejä ovat myös mm. erilaisiin toimialoihin, kuten telekommunikaatio tai lääketeollisuus, muodostetut indeksit. Indeksisijoittamisen idea perustuu siihen, että jäljitelläkseen haluamaansa kohdemarkkinaa, esim. Helsingin pörssiä, ei sijoittajan tarvitse ostaa kaikkia yksittäisiä Helsingin pörssissä noteerattavia osakkeita. Sijoittaja voi yksinkertaisesti ostaa indeksituotteen, joka jo itsessään seuraa mahdollisimman tarkasti kyseisen kohdemarkkinan arvonmuutosta. 4

5 1.1 Asiakkaan hyöty indeksisijoittamisesta TEHOKAS HAJAUTUS PASSIIVINEN SIJOITTAMINEN EDULLISEMPAA LÄPINÄKYVÄ SIJOITUSMUOTO Sijoittamalla haluamaansa kohdemarkkinaan kokonaisuudessaan, saavuttaa asiakas omaan salkkuunsa jo varsin tehokkaan hajautuksen, eli sijoituksen moneen eri kohteeseen samanaikaisesti. Riittävä sijoitusten hajautushan on yksi tärkeimmistä sijoitustoiminnan riskienhallinnan välineistä. Indeksisijoitusvälineiden tarkoitus on kohdemarkkinan arvonmuutosten jäljittely. Koska jäljittely on lähinnä teknistä ja kauppoja toteutetaan vain tarvittaessa, sijoituksen hoitaminen ei vaadi juurikaan henkilöresursseja. Indeksisijoittamista voidaankin kutsua passiiviseksi sijoittamiseksi, koska aktiivista jatkuvaa kaupankäyntiä ei tarvita. Perinteisessä aktiivisessa sijoittamisessa sijoituskohteita ja niiden painoja muutellaan jatkuvasti, jolloin kaupankäyntikustannukset nousevat usein yllättävän suureksi. Tämän vuoksi indeksisijoittaminen on yleensä hyvin paljon edullisempaa kustannussäästöt voivat olla jopa kymmenkertaisia. Indeksisijoittamisessa jäljitellään sijoituskohteiden kehitystä, esim. pörssikursseja. Koska tieto indeksin koostumuksesta on koko ajan kaikkien saatavilla, on indeksisijoittaminen kaikkein läpinäkyvin sijoitusmuoto. Pitkälti yllä mainittujen hyötyjen yhteisvaikutuksesta johtuen, indeksisijoittaminen on lukuisien tilastojen ja tutkimuksien perusteella lähes poikkeuksetta asiakkaalle tuottoisampaa pitkällä aikavälillä kuin aktiivinen sijoittaminen. Aktiivisessa sijoittamisessa valinnat perustuvat esim. asiakkaan omaan tai aktiivisen salkunhoitajan, esimerkiksi rahastossa, sijoitustoimintaan. 5

6 2 Front Capitalin palvelut Front Capital on indeksisijoittamisen edelläkävijä. Kaikissa palveluissamme ja sijoitusratkaisuissamme tavoitteenamme on saavuttaa pitkän aikavälin sijoitustuotoissa huomattava tuottoero aktiiviseen salkunhoitoon verrattuna. Tämä toteutetaan käyttämällä laajasti eri indeksisijoittamisen välineitä. Sijoitusratkaisuissamme pyrimme räätälöimään tuotteita, jotka hyödyntävät mielestämme markkinatilanteeseen aina parhaiten sopivia ominaisuuksia huippukorkeita tuottoja tavoittelevia aggressiivisia ratkaisuja tai turvallisuutta korostavia ja usein defensiivisiäkin ratkaisuja, mikä milloinkin mielestämme sopii markkinatilanteeseen parhaiten. Sijoittamiseen liittyy aina taloudellisia riskitekijöitä. Front Capitalin tarjoamiin palveluihin ja sijoitusratkaisuihin liittyvät tärkeimmät riskitekijät on kuvattu asiakirjan kappaleessa 7. Ennen sijoituksen tekemistä sijoittajan tulee aina perehtyä huolellisesti kyseessä olevaan palveluun tai tuotteeseen. Sijoittajan tulee perustaa päätöksensä omaan tutkimukseensa ja arvioonsa palvelusta sekä sijoituskohteesta ja siihen liittyvistä riskeistä. 6

7 Front Capitalin palvelut Rahasto Omaisuudenhoito ETF Omaisuudenhoito Rahastot Parkkipalvelu 7

8 2.1 Omaisuudenhoitopalvelut Front Capital tarjoaa asiakkailleen omaisuudenhoitopalveluja eri muodoissa. Front Capitalin omaisuudenhoidossa sekä palvelutaso että sijoituskohteet ovat asiakkaan valittavissa. Palvelua, ammattilaisen näkemystä ja helppoutta arvostavalle sijoittajalle tarjoamme täyden valtakirjan omaisuudenhoitopalvelua. Itsenäiselle sijoittajalle tarjoamme hänen niin halutessaan myös mahdollisuuden osallistua sijoituspäätöksiin. Front Capitalin omaisuudenhoitopalveluihin kuuluvat rahastoilla, ETF:illä (eli pörssilistatuilla rahastoilla), suorilla sijoituksilla tai näiden yhdistelmillä toteutetut palvelukokonaisuudet. Seuraavassa kerromme lisää omaisuudenhoitopalveluidemme eri muodoista. Kaikki Front Capitalin tarjoamat palvelut sopivat sekä yksityisille, yrityksille että yhteisöille. 8

9 2.1.1 Rahasto Omaisuudenhoito Palvelu Sijoitustoiminnan luonnehdinta Riskiluonnehdinta Asiakasluonnehdinta Rahasto Omaisuudenhoito Asiakkaan valitsemilla painoilla valittujen rahastojen tuotto Alhainen tai erittäin alhainen asiakkaan valittavissa Laaja hajautus, riskitaso valittavissa allokaatiolla, päivittäinen noteeraus Palvelua, ammattilaisen näkemystä ja helppoutta arvostava sijoittaja Front Capitalin Rahasto Omaisuudenhoidossa käytetään Front Capitalin omia Suojatie ja Moottoritie rahastoja. Rahasto Omaisuudenhoidossa päätetään yhdessä asiakkaan kanssa tämän tuottotavoitteen ja riskitason mukaan sopivasta rahastojen painotuksesta. Front Suojatie rahaston, jonka tuottotavoite on 5 % vuodessa, valinnalle antaa leimansa turvallisuus ja erittäin laaja hajautus. Front Moottoritie rahastossa taas tavoitellaan markkinaa parempaa tuottoa, tavoite on 10 % vuodessa. Moottoritie rahaston sijoituksista ei mikään ole kuitenkaan välttämättä pääomaturvattu, kun taas Suojatiessä suurin osa on. Rahasto-osuudet ovat päivittäin noteerattuja ja ne ovat myös päivittäin sekä merkittävissä että lunastettavissa. Rahasto Omaisuudenhoidon kulut ovat matalia, siihen käytettävässä rahastosarjassa hallinnointipalkkio on 0,20 % vuodessa, eikä merkinnöistä ja lunastuksista peritä mitään palkkiota. Rahasto Omaisuudenhoidossa Front Capital päättää asiakkaan kanssa sovittujen painorajojen puitteissa tarvittavista rahastopainojen muutoksista. Rahastojen sisällä Front Capital suorittaa aktiivisesti salkunhoitoa omaan markkinanäkemykseen, Front Strategiaan, perustuen. Rahasto Omaisuudenhoito on sijoittajalle erittäin kustannustehokas, helppo ja ammattilaisten tarjoama täyden palvelun ratkaisu. 9

10 2.1.2 ETF Omaisuudenhoito MIKÄ ON ETF? ETF (Exchange Traded Fund) on pörssikaupankäynnin kohteena oleva rahasto, jolla käydään kauppaa pörssissä osakkeiden tapaan. ETF:iä on tarjolla lähes joka omaisuusluokkaan, osakkeisiin, korkoihin, hyödykkeisiin jne. Esimerkiksi osakeindeksejä passiivisesti jäljittäviä rahastoja kutsutaan indeksiosuusrahastoiksi. MITEN ETF TOIMII? ETF seuraa valittua sijoituskohdetta, joka voi olla esim. indeksi, alaindeksi tai etukäteen nimetty arvopaperien kori. Esimerkiksi OMX Helsinki 25 ETF sisältää Helsingin pörssin 25 vaihdetuinta yhtiötä. Suurin osa osake ETF:istä seuraa jonkun kohdeindeksin tuottokehitystä, eli ETF:ssä ei ole aktiivista salkunhoitoa ja hoitajaa. ETF osuudet voivat olla joko osinkoa (korkoa) maksavia tuottoosuuksia tai kasvuosuuksia. MIKSI SIJOITTAA ETF:IIN? ETF on nykyaikaisen indeksisijoittamisen perusväline. ETF on erittäin kustannustehokas, kaupankäynti on vaivatonta ja jatkuvaa ja se tapahtuu erittäin likvideissä pörsseissä ja pankkien välisillä OTCmarkkinoilla. ETF on läpinäkyvä sijoitusmuoto ETF rahaston koko salkku on tiedossa joka päivä. 10

11 Palvelu Sijoitustoiminnan luonnehdinta Riskiluonnehdinta Asiakasluonnehdinta ETF Omaisuudenhoito Front Strategian allokaation mukainen tai asiakkaan valitsemien ETF:ien tuotto Alhainen Suora markkinariski strategian mukaisiin kohteisiin Palvelua, ammattilaisen näkemystä ja suoraa markkinapanosta hakeva sijoittaja ETF Omaisuudenhoito on ammattilaisen näkemystä arvostavalle asiakkaalle täyden palvelun ratkaisu, joka tarjoaa laajalla hajautuksella suoraa markkinapanostusta. Front Capitalin ETF Omaisuudenhoidossa asiakas voi sijoittaa joko Front ETF Strategian mukaisesti tai asiakas voi valita yksilöllisesti räätälöidyn ETF Salkun. Front ETF Strategia on Front Capitalin sijoitusstrategian mukainen aktiivinen salkku, jossa sijoituspainotukset seuraavat Front Capitalin sijoitussuosituksia. Asiakkaiden salkuissa painotukset eri omaisuusluokkien (7 eri Frontin määrittämää omaisuusluokkaa) välillä täsmätään Front Strategiaan neljä kertaa vuodessa tai markkinaolosuhteiden niin vaatiessa. Front Capital hoitaa täyden valtakirjan omaisuudenhoitajana salkun omaisuusluokkapainot sekä päättää ja toteuttaa sijoitukset ETF:iin omaisuusluokkien sisällä. Yksilöllisessä ETF Salkussa asiakas itse päättää omaisuusluokkien allokaatiosta. Tällöin painotukset omaisuusluokittain voivat olla joko kiinteitä tai muuttuvia. Painotukset eivät näin ollen ole Strategian mukaisia, vaan asiakkaan oman näkemyksen mukaisia. Asiakas siis itse päättää vaihteluvälien raameissa eri omaisuusluokkien tavoitepainotukset. 11

12 2.2 Rahastopalvelut Palvelu Sijoitustoiminnan luonnehdinta Riskiluonnehdinta Asiakasluonnehdinta Rahastot Salkunhoitajan valitsemien sijoituskohteiden markkinatuotto Alhainen Laaja hajautus, päivittäinen noteeraus Itsenäisiä päätöksiä tekevä, helppoutta ja laajaa hajautusta arvostava sijoittaja Suorat sijoitukset rahastoihin Asiakas voi myös sijoittaa suoraan Front Capitalin rahastoihin. Tällöin asiakas tekee sijoituspäätökset, sekä hoitaa merkinnät ja lunastukset itse. Rahasto-osuudet ovat päivittäin noteerattuja ja niitä voidaan merkitä ja lunastaa myös päivittäin. Rahastoasiakkaalta peritään merkintä-, lunastus ja hallinnointipalkkiot rahastojen perussääntöjen mukaan. Suora rahastomerkintä sopii asiakkaalle joka haluaa tehdä sijoituspäätökset itse, jolla ei ole tarvetta raportoinnille ja joka arvostaa rahastojen tarjoamaa laajaa hajautusta Rahastosijoituspalvelut Rahastosijoituspalvelu on suurempia yksittäisiä rahastosijoituksia tekevälle asiakkaalle tarjottava sopimuspohjainen palvelu, jossa transaktiot tehdään asiakkaan toimeksiannosta. Palvelu tarjoaa asiakkaalle kuukausittaisen raportin, joka käsittää mm. omaisuuserittelyn sekä tapahtumaraportin salkkutasolla. Rahastosijoituspalvelussa kulut ovat matalia, siihen käytettävässä rahastosarjassa hallinnointipalkkio on 0,20 % vuodessa, eikä merkinnöistä ja lunastuksista peritä mitään palkkiota. Palvelu sopii asiakkaalle joka tekee sijoituspäätökset itse, mutta joka samalla arvostaa ja tarvitsee raportoinnin omasta salkustaan. 12

13 2.3 Parkkipalvelu Palvelu Sijoitustoiminnan luonnehdinta Riskiluonnehdinta Asiakasluonnehdinta Parkkipalvelu Asiakkaan kanssa sovittujen ehtojen mukaan kilpailutetut pankkitalletusten tuotot Erittäin alhainen kotimaiset suuret talletuspankit riskinä Lisäpalvelu omaisuudenhoitoasiakkaille Front Parkkipalvelu on maksuton lisäpalvelu Front Capitalin omaisuudenhoidon asiakkaille. Palvelu tarjoaa tehokkaan vaihtoehtoisen muodon käteisen hallinnalle. Parkkipalvelussa Front Capital kilpailuttaa kotimaisten pankkitalletusten tuotot asiakkaan kanssa sovittujen ehtojen mukaisesti. Parkkipalvelun tavoitteena on saavuttaa talletusta parempi tuotto erittäin alhaisella riskillä sijoittamalla käteinen vain suuriin kotimaisiin talletuspankkeihin. 13

14 3 Front Capitalin sijoitusratkaisut Front Capitalin tarjoamat sijoitusratkaisut tarjoavat sijoittajille mahdollisuuden räätälöidä sekä tuotto- että riskiprofiilin toiveiden mukaan. Sijoitusratkaisut tarjoavat myös sijoittajalle pääsyn markkinoille, jotka eivät ole tavanomaisen sijoittajan ulottuvilla. Front Capitalin tarjoamat sijoitusratkaisut voidaan jakaa luonteensa mukaan pääomaturvattuihin tai pääomaturvaamattomiin ratkaisuihin. Pääomaturvattuja ratkaisuja kutsumme yleensä obligaatioiksi. Pääomaturvaamattomia ratkaisuja voivat olla obligaatiot, sertifikaatit tai sijoituswarrantit. Alla kerromme näistä eri vaihtoehdoista enemmän. Kaikki Front Capitalin tarjoamat sijoitusratkaisut sopivat sekä yksityisille, yrityksille että yhteisöille. Pääomaturva nimellisarvolle on voimassa ainoastaan eräpäivänä. Pääomaturva ei kata mahdollista myyntipalkkiota tai ylikurssia. Sijoituksen pääoman ja tuoton takaisinmaksuun liittyy liikkeeseenlaskijariski (sijoitukseen liittyvät riskit kts. s ). 14

15 Front Capitalin sijoitusratkaisut Pääomaturvatut Pääomaturvaamattomat Pääomaturvattu obligaatio Pääomaturvaamaton obligaatio Sertifikaatti Sijoituswarrantti 15

16 3.1 Pääomaturvatut sijoitusratkaisut Pääomaturvatun sijoitusratkaisun avulla sijoittaja voi hyötyä valitun kohde-etuuden tuottomahdollisuuksista rajoitetulla riskillä. Liikkeeseenlaskija maksaa sijoituksen nimellispääoman takaisin eräpäivänä riippumatta kyseiseen sijoitusratkaisuun valitun kohde-etuuden kehityksestä. Pääomaturva mahdollistaa tuoton tavoittelun samalla rajaten riskiä markkinan epäsuotuisaa kehitystä vastaan. 100% Optio 15 % Mahdollinen tuotto xx % Korko-osuus 85 % Pääomaturva 100 % Pääomaturvattu obligaatio turvallisuushakuisen sijoittajan väline Liikkeeseenlaskupäivä Eräpäivä 16

17 3.1.1 Pääomaturvattu obligaatio Sijoitusratkaisu Sijoitustoiminnan luonnehdinta Riskiluonnehdinta Asiakasluonnehdinta Pääomaturvattu Obligaatio Eräpäivänä sijoituskohteen positiivinen tuotto ja sijoitusaikana Obligaation jälkimarkkinatuotto Alhainen Aina liikkeeseenlaskijariski, muuten ei markkinariskiä Turvallisuushakuisen ja pitkäaikaisia sijoituksia tekevän sijoittajan väline Pääomaturvattu obligaatio on joukkovelkakirjalainapohjainen tuote, jonka tuotto on sidottu jonkin kohde-etuuden arvon kehitykseen. Se rakentuu kahdesta osasta, korko-osuudesta ja optiosta. Obligaation korko-osuus mahdollistaa nimellispääoman takaisinmaksun eräpäivänä kokonaisuudessaan ja optio-osalla (tuottokomponentti) pyritään tarjoamaan sijoittajalle mahdollisimman korkea tuotto. Tuotteet ovat lähtökohtaisesti pitkäaikaisia sijoitusratkaisuja, joiden tyypillinen sijoitusaika on 3-5 vuotta. Obligaation sijoituskohteena, kohde-etuutena, on usein osake tai osakeindeksi, mutta kohde-etuutena voi toimia myös esimerkiksi hyödyke, valuutta tai näiden indeksi tai muuhun omaisuusluokkaan kuuluva kohde-etuus tai näiden yhdistelmä. Pääomaturvattu obligaatio on turvallisuushakuisen ja pitkäaikaisia sijoituksia tekevän sijoittajan väline. Korko-osuus kehittyy sijoitusaikana markkinakorkojen kehityksen perusteella niin, että se vastaa eräpäivänä aina sijoituksen nimellispääomaa. Obligaation optio-osa tarjoaa markkinan kehittyessä suotuisasti sijoituksen kohdeetuuden kehitykseen perustuvan tuoton. Markkinan laskiessa sijoittajan riski on pääomaturvan ansiosta rajattu. 17

18 3.2 Pääomaturvaamattomat sijoitusratkaisut Pääomaturvaamattomissa sijoitusratkaisuissa nimellispääoman takaisinmaksua ei eräpäivänä ole turvattu, eli sijoittaja voi menettää sijoitetun pääoman osittain tai kokonaan, koska liikkeeseenlaskija ei ole sitoutunut maksamaan sijoituksen nimellistä määrää takaisin eräpäivänä. Näin nimellispääoman takaisinmaksu tai esimerkiksi sijoituswarranteissa erääntymishinta riippuu kohde-etuuden kehityksestä. Verrattuna pääomaturvattuihin ratkaisuihin pääomaturvaamaton rakenne mahdollistaa sijoittajalle laajemmat mahdollisuudet eri tuottorakenteiden hyödyntämiseen. Kuten pääomaturvatuissa ratkaisuissa liittyy sijoituksen pääoman ja tuoton takaisinmaksuun mm. liikkeeseenlaskijariski (sijoitukseen liittyvät riskit kts. s ) Pääomaturvaamaton obligaatio Sijoitusratkaisu Sijoitustoiminnan luonnehdinta Riskiluonnehdinta Asiakasluonnehdinta Pääomaturvaamaton Obligaatio Sijoituskohteen ja Obligaation ehtojen mukaan tuotto tai jälkimarkkinatuotto Riskitaso määräytyy ehtojen mukaan Liikkeeseenlaskijariski sekä ehtojen mukaan määräytyvä tuottoriski Pitkäaikaisia ja usein vaihtoehtoisia tuottotyyppejä hakevan sijoittajan väline Kuten pääomaturvattu, myös pääomaturvaamaton obligaatio on joukkovelkakirjalainapohjainen tuote, joka normaalisti rakentuu korkoosuudesta ja optiosta (tuottokomponentti). Tuotteet ovat lähtökohtaisesti pitkäaikaisia sijoitusratkaisuja, joiden tyypillinen sijoitusaika on 3-5 vuotta. Pääomaturvaamattoman obligaation tuotto perustuu obligaation sijoituskohteen riskiin. Esimerkiksi yritysten luottoriskiin sidotuissa ratkaisuissa tuotto perustuu kohde-etuusyhtiöiden luottoriskimarginaaleihin, eli siihen miten markkinat riskihinnoittelevat kyseiset yritykset vastapuoliriskinä. Pääomaturvaamattoman obligaation pääoman ja tuoton takaisinmaksu on riippuvainen yksittäisestä markkinariskistä, esim. luottoriskistä. Mikäli kohdeetuuteen liittyvä riski ei sijoitusaikana toteudu, maksetaan sijoittajalle tuoton lisäksi nimellispääoma kokonaisuudessaan. Riskin toteutuessa obligaatioon erääntymishinta voi olla pienempi kuin sijoitettu pääoma. Pääomaturvaamaton obligaatio on pitkäaikaisia ja vaihtoehtoisia tuottorakenteita hakevan sijoittajan väline. 18

19 3.2.2 Sertifikaatti Sijoitusratkaisu Sijoitustoiminnan luonnehdinta Riskiluonnehdinta Asiakasluonnehdinta Sertifikaatti Sijoituskohteen ja Sertifikaatin ehtojen mukaan tuotto tai jälkimarkkinatuotto Riskitaso määräytyy ehtojen mukaan yleensä korkea Liikkeeseenlaskijariski sekä ehtojen mukaan määräytyvä tuottoriski Väline riskinottokykyiselle sijoittajalle voittaa markkina, tai saada erääntymis- ja tuottoehtojen kautta pääoma ja tuotto ennenaikaisesti takaisin Sertifikaatti on arvopaperina läheistä sukua pääomaturvaamattomalle obligaatiolle. Se on pääomaturvaamattoman obligaation tavoin joukkovelkakirjapohjainen tuote, joka normaalisti rakentuu korko-osuudesta ja optio(-i)sta (tuottokomponentti(-tit)). Tuotteet ovat lähtökohtaisesti pitkäaikaisia sijoitusratkaisuja, joiden tyypillinen sijoitusaika on 1-5 vuotta. Suurin ero pääomaturvaamattoman obligaation ja sertifikaatin välillä on tuottokomponentin luonteessa. Sertifikaatin tuotto ja pääoman takaisinmaksun suuruus ovat useimmiten riippuvaisia sijoituskohteen, esimerkiksi osakkeen tai osakeindeksin sijoitusaikaisesta kehityksestä eikä yksittäisen riskin mahdollisesta toteutumisesta. Sertifikaatin tuoton muodostuminen muistuttaa usein edellä kuvatun mukaisesti luonteeltaan esimerkiksi rahastosijoittamista, jossa sijoittajan tuotto määräytyy rahaston sijoitusten sijoitusaikaisen kehityksen perusteella. Toisaalta sertifikaateissa on myös usein tuottoehtoja, joiden perusteella sijoitus palauttaa ennalta kerrotun sijoituspääoman kokonaan tai osittain ja/tai tuottoprosentin mukaisen suorituksen valitun sijoituskohteen markkinahinnan täyttäessä tavoite-ehdon tai koko sijoitus voi myös erääntyä ennenaikaisesti. Tämän johdosta sertifikaateilla toteutettavat ratkaisut tarjoavat tehokkaan vaihtoehdon mm. suoralle osakemarkkina- tai rahastosijoitukselle. Sertifikaatti on väline riskinottokykyiselle sijoittajalle voittaa markkina tai saada erääntymis- ja tuottoehtojen kautta pääoma ja tuotto ennenaikaisesti takaisin. 19

20 Mahdollinen tuotto xx % 100% Optio 15 % (sijoituswarrantti) Korko-osuus 85 % Pääomaturva 100 % Liikkeeseenlaskupäivä Eräpäivä Sijoituswarrantti on luonteeltaan optio Esimerkkivertailu pääomaturvattuun obligaatioon 20

21 3.2.3 Sijoituswarrantti Sijoitusratkaisu Sijoitustoiminnan luonnehdinta Riskiluonnehdinta Asiakasluonnehdinta Sijoituswarrantti Sijoituskohteen ja Sijoituswarrantin ehtojen mukaan tuotto tai jälkimarkkinatuotto Riskitaso erittäin korkea Ehtojen mukaan määräytyvä tuottoriski Näkemyksen omaavalle sijoittajalle tehokkain väline saavuttaa huipputuottoja Sijoituswarrantti eroaa sertifikaatti- tai obligaatiosijoituksesta ennen kaikkea siinä, että se ei ole joukkovelkakirjalainapohjainen tuote. Mukana ei siis ole edes laskennallista korkotuloa kerryttävää osuutta. Vastaavasti se on myös tuotto- sekä riskiprofiililtaan erilainen. Sijoituswarrantti on luonteeltaan optio, minkä johdosta sijoituswarrantin myyntihintaa, eli maksettua preemiota, ei erääntymisen yhteydessä palauteta. Sijoituswarrantin erääntymishinta riippuu kohde-etuuden kehityksestä. Sijoituswarrantti erääntyy arvottomana ja myyntihinta (preemio) menetetään, jos sijoituswarrantin ehtojen mukainen tuotto on negatiivinen tai nolla. Sijoituswarrantin sijoitetun pääoman tuotto on positiivinen kun ehtojen mukaan laskettu tuotto ylittää sijoituswarrantista maksetun myyntihinnan (preemio). Sijoituswarranttien sijoitusaika on tyypillisesti 2-5 vuotta. Sijoituswarrantin myyntihinta on alhainen verrattuna laskennalliseen pääomaan, jolle tuotto eräpäivänä lasketaan. Koska sijoitettu pääoma on huomattavasti pienempi kuin laskennallinen pääoma, tarjoaa sijoituswarrantti suuren sijoitetun pääoman tuottopotentiaalin kohde-etuuden, esimerkiksi osakeindeksin, kehittyessä suotuisasti. Sijoituswarrantin esimerkinomaisella myyntihinnalla 16 % ja euron esimerkkisijoituksella päästään laskennallisesti euron sijoitukseen. Verrattuna esimerkiksi miljoonan euron rahastosijoitukseen, pääomia jää allokoitavaksi euroa vaihtoehtoisiin kohteisiin, tarjoten mahdollisuuden sijoitussalkun tehostamiseen. Sijoituswarrantti on näkemyksen omaavalle ja riskinottohalukkaalle sijoittajalle tehokkain väline saavuttaa hyvinkin korkeita tuottoja. 21

22 4 Sijoitetun pääoman tuottopotentiaalin tehostaminen Perinteisessä sijoituksessa, esimerkiksi suorassa osake- tai rahastosijoituksessa, sijoitetun pääoman tuoton ratkaisee sijoituksen nimellisarvon lisäksi sijoituskohteen kehitys. Käytettäessä sijoitukseen ainoastaan omaa pääomaa on sijoituksen suuruus rajattu aina sijoittajan sijoitettuna olevan pääoman suuruiseksi. Kuten yritysrahoitusmaailmassa, jossa yrityksen oman pääoman tuottopotentiaalia on mahdollista kasvattaa vierasta pääomaa hyödyntämällä, myös sijoittamisessa on mahdollista kasvattaa tuottopotentiaalia samoja periaatteita hyödyntämällä. Front Capitalin tarjoamissa sijoitusratkaisuissa pääoman tuottopotentiaalia on mahdollista tehostaa kahdella vaihtoehtoisella tavalla, pankkirahoitusta hyödyntämällä tai sijoituswarrantilla. 22

23 23

24 4.1 Pankkirahoituksen hyödyntäminen Salkku Salkku Erityisesti pääomaturvatut obligaatiot mahdollistavat pankkirahoituksen käytön oman pääoman tuottopotentiaalin tehostamisessa. Pankkirahoituksen hyödyntäminen mahdollistaa sijoitettavaa omaa pääomaa huomattavasti suuremman sijoituksen. Sijoituksen vakuusarvon ollessa esimerkiksi 80 %, euron oman pääoman sijoituksella on mahdollista tehdä miljoonan euron pääomaturvattu sijoitus. 15% 10% 40% 36% 29% Pankkirahoituksen käytössä sijoittajan tulee huomioida sijoitusta varten otetun pankkilainan kuluineen olevan aina henkilökohtainen ja erillinen varsinaisesta sijoituskohteesta ja siten takaisinmaksettava, riippumatta siitä tuottaako lainarahalla tehty sijoitus tuottoa tai tappiota. Pankkirahoitusta tarjoavat useimmat Suomessa toimivat talletuspankit yleensä myös siis asiakkaan oma vakiopankki. Lisätietoa pankkirahoituksesta saat yhteyshenkilöltäsi Front Capitalista. 35% Osakkeet Korkosijoitukset Muut Käteinen 11% 25% Osakkeet Korkosijoitukset Muut Strukturoitu sijoitusratkaisu Esimerkki pankkirahoitetusta sijoituksesta Esimerkkisijoittajalla on sijoitussalkku, jossa käteisosuus 10 % eli Käyttämällä käteisosuutta vakuutena sijoittaja voi tehdä esimerkiksi suuruisen pankkirahoitetun pääomaturvatun sijoituksen (itse sijoituksen vakuusarvo tässä tapauksessa 80 %) Vanhat sijoitukset pidetty ennallaan, vain vanha käteisosuus käytetty pankkirahoitetun sijoituksen vakuudeksi kohde-etuuden valinnalla mahdollisuus vaikuttaa allokaatioon sijoittajan haluamalla tavalla 24

25 4.2 Sijoituswarrantin hyödyntäminen Suora osake-/rahastosijoitus Sijoituswarrantti (merkintähinta 16 %) 1. Osakemarkkina nousee 40 % seuraavan kolmen vuoden aikana Sijoituswarrantin tarjoama oman pääoman tuottopotentiaali on pankkirahoitetun obligaatiosijoituksen kaltainen. Alhaisen myyntihinnan ja siten pienemmän vaadittavan oman pääoman sijoituksen johdosta, sijoituswarrantti mahdollistaa korkean sijoitetun pääoman tuottopotentiaalin Verrattaessa sijoituswarranttia pankkirahoitettuun sijoitukseen, on sijoituswarrantin myyntihinta luonteeltaan verrattavissa pankkilainasta maksettaviin korkoihin. Riskinä warranttisijoituksessa on maksettu myyntihinta, kun pääomaturvatussa pankkirahoitetussa sijoituksessa sijoittajan välittömänä riskinä, edellyttäen että nimellispääoma maksetaan takaisin, ovat lainasta maksetut korot (sijoitukseen liittyvät riskit kts. s ). Kohde-etuuden, esimerkiksi osakeindeksin kehittyessä suotuisasti sijoituswarrantti mahdollistaa hyvän sijoitetun pääoman tuoton. Markkinan laskiessa tai pysyessä ennallaan, sijoittajan tappio on rajattu sijoituswarrantin myyntihintaan. Oheisessa esimerkissä on verrattu kolmen vuoden ja nimellisarvoltaan miljoonan euron suoraa rahastosijoitusta sijoituswarranttiin (myyntihinta 16 %). Verrattuna suoraan rahastosijoitukseen on kuitenkin huomioitava, että sijoituswarrantti erääntyy arvottomana jos kohde-etuuden loppuarvo ei ylitä sen lähtöarvoa ja se tuottaa voittoa sijoittajalle vasta kun kohde-etuus on kehittynyt positiivisesti ja ylittänyt sijoituswarrantin merkintähinnan (esimerkissä 16 %). Sijoitus Arvo eräpäivänä Sijoitus Arvo eräpäivänä Nettotuotto Nettotuotto Pääoman tuotto 40 % Pääoman tuotto 150 % (11,9 % p.a.) (35,7 % p.a.) 2. Osakemarkkina laskee 40 % seuraavan kolmen vuoden aikana Sijoitus Arvo eräpäivänä Sijoitus Arvo eräpäivänä Tappio Tappio Osakemarkkina pysyy ennallaan seuraavan kolmen vuoden aikana Esimerkkituottovertailu Kolmen vuoden osakesijoitus vs. sijoituswarrantti Esimerkin tuottoluvut perustuvat suoraan osakemarkkinan (indeksin) esimerkinomaisiin tuottoihin ja eivät pidä sisällään sijoitusvaihtoehtojen mahdollisia kuluja tai muita tuottoon mahdollisesti vaikuttavia tekijöitä. Sijoitus Arvo eräpäivänä Sijoitus 0 Arvo eräpäivänä Tappio 0 Tappio

26 26

27 5 Palveluiden ja sijoitusratkaisujen vertailu Palvelu / Sijoitusratkaisu Sijoitustoiminnan luonnehdinta Riskiluonnehdinta Asiakasluonnehdinta Palvelut - Palvelutaso asiakkaan valittavissa ETF Omaisuudenhoito Rahasto Omaisuudenhoito Rahasto Parkkipalvelu Front Strategian allokaation mukainen, tai asiakkaan valitsemien, ETFien tuotto Asiakkaan valitsemilla painotuksilla valittujen rahastojen tuotto Salkunhoitajan valitsemien sijoituskohteiden markkinatuotto Asiakkaan kanssa sovittujen ehtojen mukaan kilpailutetut pankkitalletusten tuotot Alhainen Suora markkinariski strategian mukaisiin kohteisiin Alhainen tai erittäin alhainen asiakkaan valittavissa Laaja hajautus, riskitaso valittavissa allokaatiolla, päivittäinen noteeraus Alhainen Laaja hajautus, päivittäinen noteeraus Erittäin alhainen Kotimaiset suuret talletuspankit riskinä Palvelua, ammattilaisen näkemystä ja suoraa markkinapanosta hakeva sijoittaja Palvelua, ammattilaisen näkemystä ja helppoutta arvostava sijoittaja Itsenäisiä päätöksiä tekevä, helppoutta ja laajaa hajautusta arvostava sijoittaja Lisäpalvelu omaisuudenhoitoasiakkaille Sijoitusratkaisut - Aina yksittäin asiakkaan valitsemia Pääomaturvattu Obligaatio Pääomaturvaamaton Obligaatio Sertifikaatti Sijoituswarrantti Eräpäivänä sijoituskohteen positiivinen tuotto ja sijoitusaikana Obligaation jälkimarkkinatuotto Sijoituskohteen ja Obligaation ehtojen mukaan tuotto tai jälkimarkkinatuotto Sijoituskohteen ja Sertifikaatin ehtojen mukaan tuotto tai jälkimarkkinatuotto Sijoituskohteen ja Sijoituswarrantin ehtojen mukaan tuotto tai jälkimarkkinatuotto Alhainen Aina liikkeeseenlaskijariski, muuten ei markkinariskiä Riskitaso määräytyy ehtojen mukaan Liikkeeseenlaskijariski sekä ehtojen mukaan määräytyvä tuottoriski Riskitaso määräytyy ehtojen mukaan yleensä korkea Liikkeeseenlaskijariski sekä ehtojen mukaan määräytyvä tuottoriski Riskitaso erittäin korkea Ehtojen mukaan määräytyvä tuottoriski Turvallisuushakuisen ja pitkäaikaisia sijoituksia tekevän sijoittajan väline Pitkäaikaisia ja usein vaihtoehtoisia tuottotyyppejä hakevan sijoittajan väline Väline riskinottokykyiselle sijoittajalle voittaa markkina, tai saada erääntymis- ja tuottoehtojen kautta pääoma ja tuotto ennenaikaisesti takaisin Näkemyksen omaavalle sijoittajalle tehokkain väline saavuttaa huipputuottoja 27

28 28

29 6 Front Capital lyhyesti Front Capital Oy tarjoaa asiakkailleen indeksisijoittamiseen perustuvia omaisuudenhoitopalveluja eri muodoissa sekä yksittäisiä, markkinatilanteeseen ja asiakkaan profiiliin sopivia sijoitusratkaisuja. Front Capital on vuonna 2006 perustettu, henkilökunnan omistama suomalainen sijoituspalveluyritys, jonka toimintaa valvoo Finanssivalvonta. Asiakkaina Front Capitalissa ovat suomalaiset varakkaat yksityishenkilöt ja institutionaaliset sijoittajat. Teemme yhteistyötä yli 20 paikallisen ja kansainvälisen pankin tai rahoituslaitoksen kanssa, jolla haluamme varmistaa asiakkaillemme kilpailukykyiset ehdot tarjoamissamme tuotteissa ja palveluissa. Toimintamme perustuu avoimeen arkkitehtuuriin, emmekä toimi minkään toimijan kanssa yksinoikeudella. Tällä haluamme varmistaa riippumattomuutemme ja kilpailukykymme loppuasiakkaillemme. Tavoitteenamme on olla indeksisijoittamisen edelläkävijä Suomessa. Kykenemme oman asiantuntemuksemme ja laajan yhteistyökumppanikentän avulla suunnittelemaan, tarjoamaan ja toteuttamaan tehokkaasti sekä täyden valtakirjan omaisuudenhoitoa että asiakkaiden tarpeisiin soveltuvia sijoitusratkaisuja. Kattava omaisuudenhoitopalvelu, jatkuva ja monipuolisten valikoitujen sijoitusratkaisujen tarjoaminen ja henkilökohtainen palvelu on tärkeä osa Front Capital Oy:n palvelumallia. 29

TIETOJA ZENITOSTA JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA SEKÄ TIETOA RAHOITUSVÄLINELAJIEN LUONTEESTA JA TYYPPILLISISTÄ RISKEISTÄ

TIETOJA ZENITOSTA JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA SEKÄ TIETOA RAHOITUSVÄLINELAJIEN LUONTEESTA JA TYYPPILLISISTÄ RISKEISTÄ TIETOJA ZENITOSTA JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA SEKÄ TIETOA RAHOITUSVÄLINELAJIEN LUONTEESTA JA TYYPPILLISISTÄ RISKEISTÄ 1. YLEISTÄ Tähän tiedotteeseen on koottu sijoituspalvelulain ja

Lisätiedot

TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ

TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ YLEISTÄ RAHOITUSVÄLINEISIIN MAHDOLLISESTI LIIT- TYVISTÄ RISKEISTÄ Sijoitustoimintaan liittyy aina taloudellinen riski. Tuotto voi jäädä saamatta

Lisätiedot

Tietoja palveluntarjoajasta ja tarjottavista sijoitus- ja oheispalvelutuotteista sekä rahoitusvälineisiin liittyvistä riskeistä

Tietoja palveluntarjoajasta ja tarjottavista sijoitus- ja oheispalvelutuotteista sekä rahoitusvälineisiin liittyvistä riskeistä 1 Tietoja palveluntarjoajasta ja tarjottavista sijoitus- ja oheispalvelutuotteista sekä rahoitusvälineisiin liittyvistä riskeistä 2 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. PALVELUNTARJOAJAT JA TOIMILUPA...

Lisätiedot

TIEDOT HEAD ASSET MANAGEMENT OY:STÄ JA SEN VALVOJASTA

TIEDOT HEAD ASSET MANAGEMENT OY:STÄ JA SEN VALVOJASTA SIJOITUSPALVELULAIN MUKAISET TIEDOT HEAD ASSET MANAGEMENT OY:STÄ JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA, RAHOITUSPALVELUIDEN ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT SEKÄ TIETOA RAHOITUSVÄLINELAJIEN LUONTEESTA

Lisätiedot

Tietoja palveluntarjoajasta ja tarjottavista sijoitus- ja oheispalveluista

Tietoja palveluntarjoajasta ja tarjottavista sijoitus- ja oheispalveluista Tietoja palveluntarjoajasta ja tarjottavista sijoitus- ja oheispalveluista 1. YLEISTÄ Tähän tiedotteeseen on koottu sijoituspalvelulain mukaiset tiedot Finlandia Group Oyj:stä, tarjottavista sijoituspalveluista

Lisätiedot

Tässä asiakirjassa annetaan Titanium Rahastoyhtiö Oy:n ( Titanium Rahastoyhtiö ) tarjoamista sijoituspalveluista seuraavia tietoja:

Tässä asiakirjassa annetaan Titanium Rahastoyhtiö Oy:n ( Titanium Rahastoyhtiö ) tarjoamista sijoituspalveluista seuraavia tietoja: SIJOITUSPALVELULAIN JA SEN NOJALLA ANNETUN VIRANOMAISSÄÄNTELYN MUKAISET ENNAKKOTIEDOT PALVELUNTARJOAJASTA, TARJOTTAVISTA SIJOITUSPALVELUISTA SEKÄ PALVELUIHIN LIITTYVIEN RAHOITUSVÄLINEIDEN LUONTEESTA JA

Lisätiedot

TIETOA SP-RAHASTOYHTIÖSTÄ, SEN MENETTELYTAVOISTA JA RAHOITUSVÄLINEIDEN RISKEISTÄ

TIETOA SP-RAHASTOYHTIÖSTÄ, SEN MENETTELYTAVOISTA JA RAHOITUSVÄLINEIDEN RISKEISTÄ TIETOA SP-RAHASTOYHTIÖSTÄ, SEN MENETTELYTAVOISTA JA RAHOITUSVÄLINEIDEN RISKEISTÄ Sijoituspalvelujen tarjoajien on annettava asiakkaalle ennen rahoitusvälinettä ja sijoituspalvelua koskevan sopimuksen tekemistä

Lisätiedot

sidonnaisasiamiehet Finanssivalvonnalle. Sidonnaisasiamiesten rekisteröintivaltion on Suomi.

sidonnaisasiamiehet Finanssivalvonnalle. Sidonnaisasiamiesten rekisteröintivaltion on Suomi. TIETOJA PALVELUNTARJOAJASTA JA TARJOTTAVISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA SEKÄ YLEISIMMISTÄ RAHOITUSVÄLINETYYPEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ TYYPILLISISTÄ RISKEISTÄ 1. YLEISTÄ Tähän tiedotteeseen on koottu

Lisätiedot

RVM Investium Oy:n asiakaspalvelua tarjotaan yhtiön toimipaikoissa sekä asiakkaan halutessa myös muualla, kuten esimerkiksi asiakkaan omissa tiloissa.

RVM Investium Oy:n asiakaspalvelua tarjotaan yhtiön toimipaikoissa sekä asiakkaan halutessa myös muualla, kuten esimerkiksi asiakkaan omissa tiloissa. TIETOJA PALVELUTARJOAJASTA JA TARJOT- TAVISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA SEKÄ TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ 1. YLEISTÄ Tähän tiedotteeseen on koottu sijoituspalvelulain

Lisätiedot

Aakkoset. M aailman vahvin armeija. - Hämäläinen -

Aakkoset. M aailman vahvin armeija. - Hämäläinen - Aakkoset. M aailman vahvin armeija. - Hämäläinen - Tämä Sijoittajan Tietopaketti ja sen kulloinkin voimassaoleva versio julkaistaan Taaleritehtaan verkkopalvelussa osoitteessa www.taaleritehdas.fi. Etsikää

Lisätiedot

Tiedote 1 (5) Päivämäärä 18.11.2014. 2.1 Asiointikielet Suomi. Ruotsi ja englanti tietyin palvelukohtaisin rajoituksin

Tiedote 1 (5) Päivämäärä 18.11.2014. 2.1 Asiointikielet Suomi. Ruotsi ja englanti tietyin palvelukohtaisin rajoituksin 114894e Tiedote 1 (5) Päivämäärä Tämä asiakirja sisältää tietoja, jotka asiakkaalle on annettava Pohjola Pankki Oyj:tä ("Pohjola Pankki") velvoittavien säännösten mukaan. Tarkemmat palvelu- tai tuotekohtaiset

Lisätiedot

2012 5 Kuukausikatsaus

2012 5 Kuukausikatsaus 2012 5 Kuukausikatsaus Huhtikuussa korjausliike osakemarkkinoilla Huhtikuussa sijoitusmarkkinoille palasi epävarmuus vahvan alkuvuoden jälkeen. Varsinkin huhtikuun alkupuolella korkean riskin omaisuusluokkien,

Lisätiedot

Finanssivalvonta on rahastoyhtiön toimintaa valvova viranomainen. Finanssivalvonnan osoite on Snellmaninkatu 6, PL 159, 00101 Helsinki.

Finanssivalvonta on rahastoyhtiön toimintaa valvova viranomainen. Finanssivalvonnan osoite on Snellmaninkatu 6, PL 159, 00101 Helsinki. ARVOPAPERIMARKKINALAIN MUKAISET ENNAKKOTIEDOT Tähän tiedotteeseen on koottu lainsäädännön edellyttämää ennakkotietoa Helsinki Capital Partners Rahastoyhtiö Oy:n (jäljempänä HCP tai rahastoyhtiö ) tarjoamista

Lisätiedot

Sijoitus rahasto-opas

Sijoitus rahasto-opas Sijoitus rahasto-opas Sisällys Lukijalle...3 Sijoitusrahasto lyhyesti...4 Mikä sijoitusrahasto on?...5 Millaisia sijoitusrahastoja on?...8 Millaisia riskejä sijoitusrahastoissa on?...12 Mitä kuluja sijoitusrahastoissa

Lisätiedot

Sijoittajatiedote 15.11.2012. 1 Yleisiä tietoja Danske Bank Oyj:stä

Sijoittajatiedote 15.11.2012. 1 Yleisiä tietoja Danske Bank Oyj:stä Sijoittajatiedote 15.11.2012 1 Yleisiä tietoja :stä 1.1 Tiedotteen tarkoitus Sijoitus- ja oheispalveluiden tarjoajien on annettava asiakkaalle ennen rahoitusvälinettä ja sijoitus- tai oheispalvelua koskevan

Lisätiedot

S I J O I T T A J A T I E D O T E

S I J O I T T A J A T I E D O T E 1.1.2013 1 Yleisiä tietoja :stä 1.1 Tiedotteen tarkoitus Sijoitus- ja oheispalveluiden tarjoajien on annettava asiakkaalle ennen rahoitusvälinettä ja sijoitus- tai oheispalvelua koskevan sopimuksen tekemistä

Lisätiedot

www.porssisaatio.fi Sijoitusrahasto- opas Opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille

www.porssisaatio.fi Sijoitusrahasto- opas Opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille www.porssisaatio.fi Sijoitusrahasto- opas Opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille Sisällys Sijoitusrahasto lyhyesti 4 Säästö- ja sijoituskohteet 5 Mikä sijoitusrahasto on? 7 Mihin rahaston valinnassa

Lisätiedot

SÄÄSTÄMINEN ON MATKA OPAS #3. Joukkolainat. Miksi sijoittaa joukkolainoihin? Näin valitset sopivan joukkolainan

SÄÄSTÄMINEN ON MATKA OPAS #3. Joukkolainat. Miksi sijoittaa joukkolainoihin? Näin valitset sopivan joukkolainan SÄÄSTÄMINEN ON MATKA OPAS #3 Joukkolainat 8 27 Miksi sijoittaa joukkolainoihin? Näin valitset sopivan joukkolainan Säästäminen on matka. Ensin on tiedettävä, miten pitkälle haluaa mennä. Sitten on valittava

Lisätiedot

Lukijalle. Helsingissä 15.6.2012. Sari Lounasmeri Toimitusjohtaja Suomen Pörssisäätiö

Lukijalle. Helsingissä 15.6.2012. Sari Lounasmeri Toimitusjohtaja Suomen Pörssisäätiö Sijoitusrahasto-opas 2012 59 Sisällys Mikä sijoitusrahasto on?... 5 Mihin rahaston valinnassa kannattaa kiinnittää huomiota?... 7 Millaisia sijoitusrahastoja on?... 9 Millaisia riskejä sijoitusrahastoissa

Lisätiedot

Markkinakatsaus, kesäkuu 2010

Markkinakatsaus, kesäkuu 2010 Markkinakatsaus, kesäkuu 21 Valtioiden kujanjuoksu jatkuu mutta talous elpyy Front Capital Oy Aleksanterinkatu 48 A 6krs 1 Helsinki Finland Puhelin: 9-6829 8 Faksi: 9-6829 81 etunimi.sukunimi@front.fi

Lisätiedot

KIINA VS USA TUOTTOERO 2017 SIJOITUSWARRANTTI

KIINA VS USA TUOTTOERO 2017 SIJOITUSWARRANTTI KIINA VS USA TUOTTOERO 2017 SIJOITUSWARRANTTI Sijoitus Kiinan ja USA:n osakemarkkinoiden tuottoeroon Korkea tuottomahdollisuus ja korkea riski Sijoitus ei ole pääomaturvattu Sijoitusaika noin 3 vuotta

Lisätiedot

KEHITTYVÄT 10 SIJOITUSOBLIGAATIO PERUS JA PLUS

KEHITTYVÄT 10 SIJOITUSOBLIGAATIO PERUS JA PLUS KEHITTYVÄT 10 SIJOITUSOBLIGAATIO PERUS JA PLUS PERUS PLUS Merkintähinta 100 % 110 % Pääomaturva 1 100 % 100 % Alustava tuottokerroin 2 75 % 135 % Kohde-etuus Sijoitusaika Kehittyvät 10 -indeksi ja Korkoindeksi

Lisätiedot

WIP Asset Management Oy välittää WIP Hakkapeliittat sijoitusrahastoa koskevia toimeksiantoja Eufex Rahastohallinto Oy:öön toteutettavaksi.

WIP Asset Management Oy välittää WIP Hakkapeliittat sijoitusrahastoa koskevia toimeksiantoja Eufex Rahastohallinto Oy:öön toteutettavaksi. TIETOJA WIP ASSET MANAGEMENT OY:STÄ JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUSPALVELUISTA SEKÄ TIETOA RAHOITUSVÄLINELAJIEN LUONTEESTA JA TYYPPILLISISTÄ RISKEISTÄ SEKÄ RAHOITUSPALVELUIDEN ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT 1. YLEISTÄ

Lisätiedot

EUROALUE VS USA -TUOTTOERO 2018 SIJOITUSWARRANTTI

EUROALUE VS USA -TUOTTOERO 2018 SIJOITUSWARRANTTI EUROALUE VS USA -TUOTTOERO 2018 SIJOITUSWARRANTTI Sijoitus euroalueen ja USA:n osakemarkkinoiden tuottoeroon Korkea tuottomahdollisuus ja korkea riski Sijoitus ei ole pääomaturvattu Sijoitusaika noin 3

Lisätiedot

Tiedot Paretosta ja sen valvojasta. Pareto Securities Oy Y-tunnus: 2045188-8

Tiedot Paretosta ja sen valvojasta. Pareto Securities Oy Y-tunnus: 2045188-8 1(18) TIETOA Sijoitus- ja oheispalvelujen tarjoajien on annettava asiakkaalle ennen rahoitusvälinettä ja sijoitus- tai oheispalvelua koskevan sopimuksen tekemistä riittävät tiedot itsestään ja tarjoamistaan

Lisätiedot

2. Tiedot WIP:stä ja sen valvojasta

2. Tiedot WIP:stä ja sen valvojasta TIETOJA WIP:STÄ JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUSPALVELUISTA SEKÄ TIETOA RAHOITUSVÄLINELAJIEN LUONTEESTA JA TYYPPILLISISTÄ RISKEISTÄ SEKÄ RAHOITUSPALVELUIDEN ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT 1. Yleistä Tähän tiedotteeseen

Lisätiedot

SELIGSON & CO RAHASTOT YKSINKERTAISTETTU RAHASTOESITE 15.7.2011

SELIGSON & CO RAHASTOT YKSINKERTAISTETTU RAHASTOESITE 15.7.2011 SELIGSON & CO RAHASTOT YKSINKERTAISTETTU RAHASTOESITE 15.7.2011 SISÄLLYSLUETTELO Varainhoito on luottamustehtävä...2 Miten alkuun?... 2 Merkinnät ja lunastukset... 3 Sijoitussalkun rakentaminen... 4 Varainhoito...

Lisätiedot

ÖLJY AUTOCALL USD ETF-SIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA

ÖLJY AUTOCALL USD ETF-SIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA ÖLJY AUTOCALL USD ETF-SIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA Vähimmäissijoitus 20 000 Yhdysvaltain dollaria (USD) Merkintähinta 00 % Kohde-etuus Pääomaturva Alustava kuponki (ehdollinen) Sijoitusaika Pörssinoteerattu

Lisätiedot

RAHASTOESITE 1.1.2014

RAHASTOESITE 1.1.2014 SELIGSON & CO RAHASTOYHTIÖN HALLINNOIMIEN SIJOITUSRAHASTOJEN RAHASTOESITE 1.1.2014 Yksinkertainen on tehokasta! 1 SELIGSON & CO RAHASTOYHTIÖ SISÄLLYS ESITTEEN SISÄLTÖ JA RAKENNE 2 RAHASTOASIOINTI 3 MERKINNÄT

Lisätiedot

SP KAPITAALI OY. Tietoja palveluntarjoajasta ja tarjottavista sijoituspalveluista

SP KAPITAALI OY. Tietoja palveluntarjoajasta ja tarjottavista sijoituspalveluista SP KAPITAALI OY Tietoja palveluntarjoajasta ja tarjottavista sijoituspalveluista 9.1.2014 1 1. YLEISTÄ Sijoituspalveluiden tarjoajan on annettava asiakkaalle ennen sijoituspalvelua koskevan sopimuksen

Lisätiedot