Tietoa Front Capitalin palveluista & sijoitusratkaisuista. Front Capital - Indeksisijoittamisen edelläkävijä

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tietoa Front Capitalin palveluista & sijoitusratkaisuista. Front Capital - Indeksisijoittamisen edelläkävijä 3.10.2011"

Transkriptio

1 Tietoa Front Capitalin palveluista & sijoitusratkaisuista Front Capital - Indeksisijoittamisen edelläkävijä

2 2

3 1 Mitä on indeksisijoittaminen? Asiakkaan hyöty indeksisijoittamisesta Front Capitalin palvelut Omaisuudenhoitopalvelut Rahasto Omaisuudenhoito ETF Omaisuudenhoito Rahastopalvelut Suorat sijoitukset rahastoihin Rahastosijoituspalvelut Parkkipalvelu Front Capitalin sijoitusratkaisut Pääomaturvatut sijoitusratkaisut Pääomaturvattu obligaatio Pääomaturvaamattomat sijoitusratkaisut Pääomaturvaamaton obligaatio Sertifikaatti Sijoituswarrantti Sijoitetun pääoman tuottopotentiaalin tehostaminen Pankkirahoituksen hyödyntäminen Sijoituswarrantin hyödyntäminen Palveluiden ja sijoitusratkaisujen vertailu Front Capital lyhyesti Palveluihin ja sijoitusratkaisuihin liittyvät riskitekijät Lukijalle Parhaillaan lukemasi asiakirja toimii oppaana Front Capital Oy:n tarjoamiin palveluihin ja sijoitusratkaisuihin. Oppaasta löydät tietoa eri palveluiden ja sijoitusratkaisujen luonteesta, mahdollisuuksista ja riskeistä sekä myös vertailua eri palveluiden ja sijoitusratkaisujen välillä. Toivomme tämän oppaan valaisevan asiakkaillemme tarjoamiamme sijoitusmahdollisuuksia. Ota meihin toki rohkeasti yhteyttä niin kerromme sinulle henkilökohtaisesti lisää!

4 1 Mitä on indeksisijoittaminen? Indeksisijoittaminen on samanlaista sijoittamista kuin mikä tahansa muukin sijoittaminen. Nimensä mukaisesti indeksisijoittamisessa sijoituksen perustan muodostavat erilaiset indeksit. Indeksi tarkoittaa yleensä laskennallista mittaria jonkin kohderyhmän hintojen tai kurssien arvonmuutoksille. Erilaisia pörssien tai ulkopuolisten indeksilaskentaa harjoittavien yritysten julkisesti määrittämiä indeksejä on tuhansia ja määrä kasvaa jatkuvasti. Indeksejä voidaan määritellä ja luoda periaatteessa mihin tahansa kohdejoukkoon, jonka kaupankäynti on riittävän aktiivista. Tutuin esimerkki indeksistä on ehkäpä OMX Helsinki 25 indeksi, joka koostuu Helsingin pörssin 25 vaihdetuimmasta osakkeesta. Yleisesti käytettäviä indeksejä ovat myös mm. erilaisiin toimialoihin, kuten telekommunikaatio tai lääketeollisuus, muodostetut indeksit. Indeksisijoittamisen idea perustuu siihen, että jäljitelläkseen haluamaansa kohdemarkkinaa, esim. Helsingin pörssiä, ei sijoittajan tarvitse ostaa kaikkia yksittäisiä Helsingin pörssissä noteerattavia osakkeita. Sijoittaja voi yksinkertaisesti ostaa indeksituotteen, joka jo itsessään seuraa mahdollisimman tarkasti kyseisen kohdemarkkinan arvonmuutosta. 4

5 1.1 Asiakkaan hyöty indeksisijoittamisesta TEHOKAS HAJAUTUS PASSIIVINEN SIJOITTAMINEN EDULLISEMPAA LÄPINÄKYVÄ SIJOITUSMUOTO Sijoittamalla haluamaansa kohdemarkkinaan kokonaisuudessaan, saavuttaa asiakas omaan salkkuunsa jo varsin tehokkaan hajautuksen, eli sijoituksen moneen eri kohteeseen samanaikaisesti. Riittävä sijoitusten hajautushan on yksi tärkeimmistä sijoitustoiminnan riskienhallinnan välineistä. Indeksisijoitusvälineiden tarkoitus on kohdemarkkinan arvonmuutosten jäljittely. Koska jäljittely on lähinnä teknistä ja kauppoja toteutetaan vain tarvittaessa, sijoituksen hoitaminen ei vaadi juurikaan henkilöresursseja. Indeksisijoittamista voidaankin kutsua passiiviseksi sijoittamiseksi, koska aktiivista jatkuvaa kaupankäyntiä ei tarvita. Perinteisessä aktiivisessa sijoittamisessa sijoituskohteita ja niiden painoja muutellaan jatkuvasti, jolloin kaupankäyntikustannukset nousevat usein yllättävän suureksi. Tämän vuoksi indeksisijoittaminen on yleensä hyvin paljon edullisempaa kustannussäästöt voivat olla jopa kymmenkertaisia. Indeksisijoittamisessa jäljitellään sijoituskohteiden kehitystä, esim. pörssikursseja. Koska tieto indeksin koostumuksesta on koko ajan kaikkien saatavilla, on indeksisijoittaminen kaikkein läpinäkyvin sijoitusmuoto. Pitkälti yllä mainittujen hyötyjen yhteisvaikutuksesta johtuen, indeksisijoittaminen on lukuisien tilastojen ja tutkimuksien perusteella lähes poikkeuksetta asiakkaalle tuottoisampaa pitkällä aikavälillä kuin aktiivinen sijoittaminen. Aktiivisessa sijoittamisessa valinnat perustuvat esim. asiakkaan omaan tai aktiivisen salkunhoitajan, esimerkiksi rahastossa, sijoitustoimintaan. 5

6 2 Front Capitalin palvelut Front Capital on indeksisijoittamisen edelläkävijä. Kaikissa palveluissamme ja sijoitusratkaisuissamme tavoitteenamme on saavuttaa pitkän aikavälin sijoitustuotoissa huomattava tuottoero aktiiviseen salkunhoitoon verrattuna. Tämä toteutetaan käyttämällä laajasti eri indeksisijoittamisen välineitä. Sijoitusratkaisuissamme pyrimme räätälöimään tuotteita, jotka hyödyntävät mielestämme markkinatilanteeseen aina parhaiten sopivia ominaisuuksia huippukorkeita tuottoja tavoittelevia aggressiivisia ratkaisuja tai turvallisuutta korostavia ja usein defensiivisiäkin ratkaisuja, mikä milloinkin mielestämme sopii markkinatilanteeseen parhaiten. Sijoittamiseen liittyy aina taloudellisia riskitekijöitä. Front Capitalin tarjoamiin palveluihin ja sijoitusratkaisuihin liittyvät tärkeimmät riskitekijät on kuvattu asiakirjan kappaleessa 7. Ennen sijoituksen tekemistä sijoittajan tulee aina perehtyä huolellisesti kyseessä olevaan palveluun tai tuotteeseen. Sijoittajan tulee perustaa päätöksensä omaan tutkimukseensa ja arvioonsa palvelusta sekä sijoituskohteesta ja siihen liittyvistä riskeistä. 6

7 Front Capitalin palvelut Rahasto Omaisuudenhoito ETF Omaisuudenhoito Rahastot Parkkipalvelu 7

8 2.1 Omaisuudenhoitopalvelut Front Capital tarjoaa asiakkailleen omaisuudenhoitopalveluja eri muodoissa. Front Capitalin omaisuudenhoidossa sekä palvelutaso että sijoituskohteet ovat asiakkaan valittavissa. Palvelua, ammattilaisen näkemystä ja helppoutta arvostavalle sijoittajalle tarjoamme täyden valtakirjan omaisuudenhoitopalvelua. Itsenäiselle sijoittajalle tarjoamme hänen niin halutessaan myös mahdollisuuden osallistua sijoituspäätöksiin. Front Capitalin omaisuudenhoitopalveluihin kuuluvat rahastoilla, ETF:illä (eli pörssilistatuilla rahastoilla), suorilla sijoituksilla tai näiden yhdistelmillä toteutetut palvelukokonaisuudet. Seuraavassa kerromme lisää omaisuudenhoitopalveluidemme eri muodoista. Kaikki Front Capitalin tarjoamat palvelut sopivat sekä yksityisille, yrityksille että yhteisöille. 8

9 2.1.1 Rahasto Omaisuudenhoito Palvelu Sijoitustoiminnan luonnehdinta Riskiluonnehdinta Asiakasluonnehdinta Rahasto Omaisuudenhoito Asiakkaan valitsemilla painoilla valittujen rahastojen tuotto Alhainen tai erittäin alhainen asiakkaan valittavissa Laaja hajautus, riskitaso valittavissa allokaatiolla, päivittäinen noteeraus Palvelua, ammattilaisen näkemystä ja helppoutta arvostava sijoittaja Front Capitalin Rahasto Omaisuudenhoidossa käytetään Front Capitalin omia Suojatie ja Moottoritie rahastoja. Rahasto Omaisuudenhoidossa päätetään yhdessä asiakkaan kanssa tämän tuottotavoitteen ja riskitason mukaan sopivasta rahastojen painotuksesta. Front Suojatie rahaston, jonka tuottotavoite on 5 % vuodessa, valinnalle antaa leimansa turvallisuus ja erittäin laaja hajautus. Front Moottoritie rahastossa taas tavoitellaan markkinaa parempaa tuottoa, tavoite on 10 % vuodessa. Moottoritie rahaston sijoituksista ei mikään ole kuitenkaan välttämättä pääomaturvattu, kun taas Suojatiessä suurin osa on. Rahasto-osuudet ovat päivittäin noteerattuja ja ne ovat myös päivittäin sekä merkittävissä että lunastettavissa. Rahasto Omaisuudenhoidon kulut ovat matalia, siihen käytettävässä rahastosarjassa hallinnointipalkkio on 0,20 % vuodessa, eikä merkinnöistä ja lunastuksista peritä mitään palkkiota. Rahasto Omaisuudenhoidossa Front Capital päättää asiakkaan kanssa sovittujen painorajojen puitteissa tarvittavista rahastopainojen muutoksista. Rahastojen sisällä Front Capital suorittaa aktiivisesti salkunhoitoa omaan markkinanäkemykseen, Front Strategiaan, perustuen. Rahasto Omaisuudenhoito on sijoittajalle erittäin kustannustehokas, helppo ja ammattilaisten tarjoama täyden palvelun ratkaisu. 9

10 2.1.2 ETF Omaisuudenhoito MIKÄ ON ETF? ETF (Exchange Traded Fund) on pörssikaupankäynnin kohteena oleva rahasto, jolla käydään kauppaa pörssissä osakkeiden tapaan. ETF:iä on tarjolla lähes joka omaisuusluokkaan, osakkeisiin, korkoihin, hyödykkeisiin jne. Esimerkiksi osakeindeksejä passiivisesti jäljittäviä rahastoja kutsutaan indeksiosuusrahastoiksi. MITEN ETF TOIMII? ETF seuraa valittua sijoituskohdetta, joka voi olla esim. indeksi, alaindeksi tai etukäteen nimetty arvopaperien kori. Esimerkiksi OMX Helsinki 25 ETF sisältää Helsingin pörssin 25 vaihdetuinta yhtiötä. Suurin osa osake ETF:istä seuraa jonkun kohdeindeksin tuottokehitystä, eli ETF:ssä ei ole aktiivista salkunhoitoa ja hoitajaa. ETF osuudet voivat olla joko osinkoa (korkoa) maksavia tuottoosuuksia tai kasvuosuuksia. MIKSI SIJOITTAA ETF:IIN? ETF on nykyaikaisen indeksisijoittamisen perusväline. ETF on erittäin kustannustehokas, kaupankäynti on vaivatonta ja jatkuvaa ja se tapahtuu erittäin likvideissä pörsseissä ja pankkien välisillä OTCmarkkinoilla. ETF on läpinäkyvä sijoitusmuoto ETF rahaston koko salkku on tiedossa joka päivä. 10

11 Palvelu Sijoitustoiminnan luonnehdinta Riskiluonnehdinta Asiakasluonnehdinta ETF Omaisuudenhoito Front Strategian allokaation mukainen tai asiakkaan valitsemien ETF:ien tuotto Alhainen Suora markkinariski strategian mukaisiin kohteisiin Palvelua, ammattilaisen näkemystä ja suoraa markkinapanosta hakeva sijoittaja ETF Omaisuudenhoito on ammattilaisen näkemystä arvostavalle asiakkaalle täyden palvelun ratkaisu, joka tarjoaa laajalla hajautuksella suoraa markkinapanostusta. Front Capitalin ETF Omaisuudenhoidossa asiakas voi sijoittaa joko Front ETF Strategian mukaisesti tai asiakas voi valita yksilöllisesti räätälöidyn ETF Salkun. Front ETF Strategia on Front Capitalin sijoitusstrategian mukainen aktiivinen salkku, jossa sijoituspainotukset seuraavat Front Capitalin sijoitussuosituksia. Asiakkaiden salkuissa painotukset eri omaisuusluokkien (7 eri Frontin määrittämää omaisuusluokkaa) välillä täsmätään Front Strategiaan neljä kertaa vuodessa tai markkinaolosuhteiden niin vaatiessa. Front Capital hoitaa täyden valtakirjan omaisuudenhoitajana salkun omaisuusluokkapainot sekä päättää ja toteuttaa sijoitukset ETF:iin omaisuusluokkien sisällä. Yksilöllisessä ETF Salkussa asiakas itse päättää omaisuusluokkien allokaatiosta. Tällöin painotukset omaisuusluokittain voivat olla joko kiinteitä tai muuttuvia. Painotukset eivät näin ollen ole Strategian mukaisia, vaan asiakkaan oman näkemyksen mukaisia. Asiakas siis itse päättää vaihteluvälien raameissa eri omaisuusluokkien tavoitepainotukset. 11

12 2.2 Rahastopalvelut Palvelu Sijoitustoiminnan luonnehdinta Riskiluonnehdinta Asiakasluonnehdinta Rahastot Salkunhoitajan valitsemien sijoituskohteiden markkinatuotto Alhainen Laaja hajautus, päivittäinen noteeraus Itsenäisiä päätöksiä tekevä, helppoutta ja laajaa hajautusta arvostava sijoittaja Suorat sijoitukset rahastoihin Asiakas voi myös sijoittaa suoraan Front Capitalin rahastoihin. Tällöin asiakas tekee sijoituspäätökset, sekä hoitaa merkinnät ja lunastukset itse. Rahasto-osuudet ovat päivittäin noteerattuja ja niitä voidaan merkitä ja lunastaa myös päivittäin. Rahastoasiakkaalta peritään merkintä-, lunastus ja hallinnointipalkkiot rahastojen perussääntöjen mukaan. Suora rahastomerkintä sopii asiakkaalle joka haluaa tehdä sijoituspäätökset itse, jolla ei ole tarvetta raportoinnille ja joka arvostaa rahastojen tarjoamaa laajaa hajautusta Rahastosijoituspalvelut Rahastosijoituspalvelu on suurempia yksittäisiä rahastosijoituksia tekevälle asiakkaalle tarjottava sopimuspohjainen palvelu, jossa transaktiot tehdään asiakkaan toimeksiannosta. Palvelu tarjoaa asiakkaalle kuukausittaisen raportin, joka käsittää mm. omaisuuserittelyn sekä tapahtumaraportin salkkutasolla. Rahastosijoituspalvelussa kulut ovat matalia, siihen käytettävässä rahastosarjassa hallinnointipalkkio on 0,20 % vuodessa, eikä merkinnöistä ja lunastuksista peritä mitään palkkiota. Palvelu sopii asiakkaalle joka tekee sijoituspäätökset itse, mutta joka samalla arvostaa ja tarvitsee raportoinnin omasta salkustaan. 12

13 2.3 Parkkipalvelu Palvelu Sijoitustoiminnan luonnehdinta Riskiluonnehdinta Asiakasluonnehdinta Parkkipalvelu Asiakkaan kanssa sovittujen ehtojen mukaan kilpailutetut pankkitalletusten tuotot Erittäin alhainen kotimaiset suuret talletuspankit riskinä Lisäpalvelu omaisuudenhoitoasiakkaille Front Parkkipalvelu on maksuton lisäpalvelu Front Capitalin omaisuudenhoidon asiakkaille. Palvelu tarjoaa tehokkaan vaihtoehtoisen muodon käteisen hallinnalle. Parkkipalvelussa Front Capital kilpailuttaa kotimaisten pankkitalletusten tuotot asiakkaan kanssa sovittujen ehtojen mukaisesti. Parkkipalvelun tavoitteena on saavuttaa talletusta parempi tuotto erittäin alhaisella riskillä sijoittamalla käteinen vain suuriin kotimaisiin talletuspankkeihin. 13

14 3 Front Capitalin sijoitusratkaisut Front Capitalin tarjoamat sijoitusratkaisut tarjoavat sijoittajille mahdollisuuden räätälöidä sekä tuotto- että riskiprofiilin toiveiden mukaan. Sijoitusratkaisut tarjoavat myös sijoittajalle pääsyn markkinoille, jotka eivät ole tavanomaisen sijoittajan ulottuvilla. Front Capitalin tarjoamat sijoitusratkaisut voidaan jakaa luonteensa mukaan pääomaturvattuihin tai pääomaturvaamattomiin ratkaisuihin. Pääomaturvattuja ratkaisuja kutsumme yleensä obligaatioiksi. Pääomaturvaamattomia ratkaisuja voivat olla obligaatiot, sertifikaatit tai sijoituswarrantit. Alla kerromme näistä eri vaihtoehdoista enemmän. Kaikki Front Capitalin tarjoamat sijoitusratkaisut sopivat sekä yksityisille, yrityksille että yhteisöille. Pääomaturva nimellisarvolle on voimassa ainoastaan eräpäivänä. Pääomaturva ei kata mahdollista myyntipalkkiota tai ylikurssia. Sijoituksen pääoman ja tuoton takaisinmaksuun liittyy liikkeeseenlaskijariski (sijoitukseen liittyvät riskit kts. s ). 14

15 Front Capitalin sijoitusratkaisut Pääomaturvatut Pääomaturvaamattomat Pääomaturvattu obligaatio Pääomaturvaamaton obligaatio Sertifikaatti Sijoituswarrantti 15

16 3.1 Pääomaturvatut sijoitusratkaisut Pääomaturvatun sijoitusratkaisun avulla sijoittaja voi hyötyä valitun kohde-etuuden tuottomahdollisuuksista rajoitetulla riskillä. Liikkeeseenlaskija maksaa sijoituksen nimellispääoman takaisin eräpäivänä riippumatta kyseiseen sijoitusratkaisuun valitun kohde-etuuden kehityksestä. Pääomaturva mahdollistaa tuoton tavoittelun samalla rajaten riskiä markkinan epäsuotuisaa kehitystä vastaan. 100% Optio 15 % Mahdollinen tuotto xx % Korko-osuus 85 % Pääomaturva 100 % Pääomaturvattu obligaatio turvallisuushakuisen sijoittajan väline Liikkeeseenlaskupäivä Eräpäivä 16

17 3.1.1 Pääomaturvattu obligaatio Sijoitusratkaisu Sijoitustoiminnan luonnehdinta Riskiluonnehdinta Asiakasluonnehdinta Pääomaturvattu Obligaatio Eräpäivänä sijoituskohteen positiivinen tuotto ja sijoitusaikana Obligaation jälkimarkkinatuotto Alhainen Aina liikkeeseenlaskijariski, muuten ei markkinariskiä Turvallisuushakuisen ja pitkäaikaisia sijoituksia tekevän sijoittajan väline Pääomaturvattu obligaatio on joukkovelkakirjalainapohjainen tuote, jonka tuotto on sidottu jonkin kohde-etuuden arvon kehitykseen. Se rakentuu kahdesta osasta, korko-osuudesta ja optiosta. Obligaation korko-osuus mahdollistaa nimellispääoman takaisinmaksun eräpäivänä kokonaisuudessaan ja optio-osalla (tuottokomponentti) pyritään tarjoamaan sijoittajalle mahdollisimman korkea tuotto. Tuotteet ovat lähtökohtaisesti pitkäaikaisia sijoitusratkaisuja, joiden tyypillinen sijoitusaika on 3-5 vuotta. Obligaation sijoituskohteena, kohde-etuutena, on usein osake tai osakeindeksi, mutta kohde-etuutena voi toimia myös esimerkiksi hyödyke, valuutta tai näiden indeksi tai muuhun omaisuusluokkaan kuuluva kohde-etuus tai näiden yhdistelmä. Pääomaturvattu obligaatio on turvallisuushakuisen ja pitkäaikaisia sijoituksia tekevän sijoittajan väline. Korko-osuus kehittyy sijoitusaikana markkinakorkojen kehityksen perusteella niin, että se vastaa eräpäivänä aina sijoituksen nimellispääomaa. Obligaation optio-osa tarjoaa markkinan kehittyessä suotuisasti sijoituksen kohdeetuuden kehitykseen perustuvan tuoton. Markkinan laskiessa sijoittajan riski on pääomaturvan ansiosta rajattu. 17

18 3.2 Pääomaturvaamattomat sijoitusratkaisut Pääomaturvaamattomissa sijoitusratkaisuissa nimellispääoman takaisinmaksua ei eräpäivänä ole turvattu, eli sijoittaja voi menettää sijoitetun pääoman osittain tai kokonaan, koska liikkeeseenlaskija ei ole sitoutunut maksamaan sijoituksen nimellistä määrää takaisin eräpäivänä. Näin nimellispääoman takaisinmaksu tai esimerkiksi sijoituswarranteissa erääntymishinta riippuu kohde-etuuden kehityksestä. Verrattuna pääomaturvattuihin ratkaisuihin pääomaturvaamaton rakenne mahdollistaa sijoittajalle laajemmat mahdollisuudet eri tuottorakenteiden hyödyntämiseen. Kuten pääomaturvatuissa ratkaisuissa liittyy sijoituksen pääoman ja tuoton takaisinmaksuun mm. liikkeeseenlaskijariski (sijoitukseen liittyvät riskit kts. s ) Pääomaturvaamaton obligaatio Sijoitusratkaisu Sijoitustoiminnan luonnehdinta Riskiluonnehdinta Asiakasluonnehdinta Pääomaturvaamaton Obligaatio Sijoituskohteen ja Obligaation ehtojen mukaan tuotto tai jälkimarkkinatuotto Riskitaso määräytyy ehtojen mukaan Liikkeeseenlaskijariski sekä ehtojen mukaan määräytyvä tuottoriski Pitkäaikaisia ja usein vaihtoehtoisia tuottotyyppejä hakevan sijoittajan väline Kuten pääomaturvattu, myös pääomaturvaamaton obligaatio on joukkovelkakirjalainapohjainen tuote, joka normaalisti rakentuu korkoosuudesta ja optiosta (tuottokomponentti). Tuotteet ovat lähtökohtaisesti pitkäaikaisia sijoitusratkaisuja, joiden tyypillinen sijoitusaika on 3-5 vuotta. Pääomaturvaamattoman obligaation tuotto perustuu obligaation sijoituskohteen riskiin. Esimerkiksi yritysten luottoriskiin sidotuissa ratkaisuissa tuotto perustuu kohde-etuusyhtiöiden luottoriskimarginaaleihin, eli siihen miten markkinat riskihinnoittelevat kyseiset yritykset vastapuoliriskinä. Pääomaturvaamattoman obligaation pääoman ja tuoton takaisinmaksu on riippuvainen yksittäisestä markkinariskistä, esim. luottoriskistä. Mikäli kohdeetuuteen liittyvä riski ei sijoitusaikana toteudu, maksetaan sijoittajalle tuoton lisäksi nimellispääoma kokonaisuudessaan. Riskin toteutuessa obligaatioon erääntymishinta voi olla pienempi kuin sijoitettu pääoma. Pääomaturvaamaton obligaatio on pitkäaikaisia ja vaihtoehtoisia tuottorakenteita hakevan sijoittajan väline. 18

19 3.2.2 Sertifikaatti Sijoitusratkaisu Sijoitustoiminnan luonnehdinta Riskiluonnehdinta Asiakasluonnehdinta Sertifikaatti Sijoituskohteen ja Sertifikaatin ehtojen mukaan tuotto tai jälkimarkkinatuotto Riskitaso määräytyy ehtojen mukaan yleensä korkea Liikkeeseenlaskijariski sekä ehtojen mukaan määräytyvä tuottoriski Väline riskinottokykyiselle sijoittajalle voittaa markkina, tai saada erääntymis- ja tuottoehtojen kautta pääoma ja tuotto ennenaikaisesti takaisin Sertifikaatti on arvopaperina läheistä sukua pääomaturvaamattomalle obligaatiolle. Se on pääomaturvaamattoman obligaation tavoin joukkovelkakirjapohjainen tuote, joka normaalisti rakentuu korko-osuudesta ja optio(-i)sta (tuottokomponentti(-tit)). Tuotteet ovat lähtökohtaisesti pitkäaikaisia sijoitusratkaisuja, joiden tyypillinen sijoitusaika on 1-5 vuotta. Suurin ero pääomaturvaamattoman obligaation ja sertifikaatin välillä on tuottokomponentin luonteessa. Sertifikaatin tuotto ja pääoman takaisinmaksun suuruus ovat useimmiten riippuvaisia sijoituskohteen, esimerkiksi osakkeen tai osakeindeksin sijoitusaikaisesta kehityksestä eikä yksittäisen riskin mahdollisesta toteutumisesta. Sertifikaatin tuoton muodostuminen muistuttaa usein edellä kuvatun mukaisesti luonteeltaan esimerkiksi rahastosijoittamista, jossa sijoittajan tuotto määräytyy rahaston sijoitusten sijoitusaikaisen kehityksen perusteella. Toisaalta sertifikaateissa on myös usein tuottoehtoja, joiden perusteella sijoitus palauttaa ennalta kerrotun sijoituspääoman kokonaan tai osittain ja/tai tuottoprosentin mukaisen suorituksen valitun sijoituskohteen markkinahinnan täyttäessä tavoite-ehdon tai koko sijoitus voi myös erääntyä ennenaikaisesti. Tämän johdosta sertifikaateilla toteutettavat ratkaisut tarjoavat tehokkaan vaihtoehdon mm. suoralle osakemarkkina- tai rahastosijoitukselle. Sertifikaatti on väline riskinottokykyiselle sijoittajalle voittaa markkina tai saada erääntymis- ja tuottoehtojen kautta pääoma ja tuotto ennenaikaisesti takaisin. 19

20 Mahdollinen tuotto xx % 100% Optio 15 % (sijoituswarrantti) Korko-osuus 85 % Pääomaturva 100 % Liikkeeseenlaskupäivä Eräpäivä Sijoituswarrantti on luonteeltaan optio Esimerkkivertailu pääomaturvattuun obligaatioon 20

21 3.2.3 Sijoituswarrantti Sijoitusratkaisu Sijoitustoiminnan luonnehdinta Riskiluonnehdinta Asiakasluonnehdinta Sijoituswarrantti Sijoituskohteen ja Sijoituswarrantin ehtojen mukaan tuotto tai jälkimarkkinatuotto Riskitaso erittäin korkea Ehtojen mukaan määräytyvä tuottoriski Näkemyksen omaavalle sijoittajalle tehokkain väline saavuttaa huipputuottoja Sijoituswarrantti eroaa sertifikaatti- tai obligaatiosijoituksesta ennen kaikkea siinä, että se ei ole joukkovelkakirjalainapohjainen tuote. Mukana ei siis ole edes laskennallista korkotuloa kerryttävää osuutta. Vastaavasti se on myös tuotto- sekä riskiprofiililtaan erilainen. Sijoituswarrantti on luonteeltaan optio, minkä johdosta sijoituswarrantin myyntihintaa, eli maksettua preemiota, ei erääntymisen yhteydessä palauteta. Sijoituswarrantin erääntymishinta riippuu kohde-etuuden kehityksestä. Sijoituswarrantti erääntyy arvottomana ja myyntihinta (preemio) menetetään, jos sijoituswarrantin ehtojen mukainen tuotto on negatiivinen tai nolla. Sijoituswarrantin sijoitetun pääoman tuotto on positiivinen kun ehtojen mukaan laskettu tuotto ylittää sijoituswarrantista maksetun myyntihinnan (preemio). Sijoituswarranttien sijoitusaika on tyypillisesti 2-5 vuotta. Sijoituswarrantin myyntihinta on alhainen verrattuna laskennalliseen pääomaan, jolle tuotto eräpäivänä lasketaan. Koska sijoitettu pääoma on huomattavasti pienempi kuin laskennallinen pääoma, tarjoaa sijoituswarrantti suuren sijoitetun pääoman tuottopotentiaalin kohde-etuuden, esimerkiksi osakeindeksin, kehittyessä suotuisasti. Sijoituswarrantin esimerkinomaisella myyntihinnalla 16 % ja euron esimerkkisijoituksella päästään laskennallisesti euron sijoitukseen. Verrattuna esimerkiksi miljoonan euron rahastosijoitukseen, pääomia jää allokoitavaksi euroa vaihtoehtoisiin kohteisiin, tarjoten mahdollisuuden sijoitussalkun tehostamiseen. Sijoituswarrantti on näkemyksen omaavalle ja riskinottohalukkaalle sijoittajalle tehokkain väline saavuttaa hyvinkin korkeita tuottoja. 21

22 4 Sijoitetun pääoman tuottopotentiaalin tehostaminen Perinteisessä sijoituksessa, esimerkiksi suorassa osake- tai rahastosijoituksessa, sijoitetun pääoman tuoton ratkaisee sijoituksen nimellisarvon lisäksi sijoituskohteen kehitys. Käytettäessä sijoitukseen ainoastaan omaa pääomaa on sijoituksen suuruus rajattu aina sijoittajan sijoitettuna olevan pääoman suuruiseksi. Kuten yritysrahoitusmaailmassa, jossa yrityksen oman pääoman tuottopotentiaalia on mahdollista kasvattaa vierasta pääomaa hyödyntämällä, myös sijoittamisessa on mahdollista kasvattaa tuottopotentiaalia samoja periaatteita hyödyntämällä. Front Capitalin tarjoamissa sijoitusratkaisuissa pääoman tuottopotentiaalia on mahdollista tehostaa kahdella vaihtoehtoisella tavalla, pankkirahoitusta hyödyntämällä tai sijoituswarrantilla. 22

23 23

24 4.1 Pankkirahoituksen hyödyntäminen Salkku Salkku Erityisesti pääomaturvatut obligaatiot mahdollistavat pankkirahoituksen käytön oman pääoman tuottopotentiaalin tehostamisessa. Pankkirahoituksen hyödyntäminen mahdollistaa sijoitettavaa omaa pääomaa huomattavasti suuremman sijoituksen. Sijoituksen vakuusarvon ollessa esimerkiksi 80 %, euron oman pääoman sijoituksella on mahdollista tehdä miljoonan euron pääomaturvattu sijoitus. 15% 10% 40% 36% 29% Pankkirahoituksen käytössä sijoittajan tulee huomioida sijoitusta varten otetun pankkilainan kuluineen olevan aina henkilökohtainen ja erillinen varsinaisesta sijoituskohteesta ja siten takaisinmaksettava, riippumatta siitä tuottaako lainarahalla tehty sijoitus tuottoa tai tappiota. Pankkirahoitusta tarjoavat useimmat Suomessa toimivat talletuspankit yleensä myös siis asiakkaan oma vakiopankki. Lisätietoa pankkirahoituksesta saat yhteyshenkilöltäsi Front Capitalista. 35% Osakkeet Korkosijoitukset Muut Käteinen 11% 25% Osakkeet Korkosijoitukset Muut Strukturoitu sijoitusratkaisu Esimerkki pankkirahoitetusta sijoituksesta Esimerkkisijoittajalla on sijoitussalkku, jossa käteisosuus 10 % eli Käyttämällä käteisosuutta vakuutena sijoittaja voi tehdä esimerkiksi suuruisen pankkirahoitetun pääomaturvatun sijoituksen (itse sijoituksen vakuusarvo tässä tapauksessa 80 %) Vanhat sijoitukset pidetty ennallaan, vain vanha käteisosuus käytetty pankkirahoitetun sijoituksen vakuudeksi kohde-etuuden valinnalla mahdollisuus vaikuttaa allokaatioon sijoittajan haluamalla tavalla 24

25 4.2 Sijoituswarrantin hyödyntäminen Suora osake-/rahastosijoitus Sijoituswarrantti (merkintähinta 16 %) 1. Osakemarkkina nousee 40 % seuraavan kolmen vuoden aikana Sijoituswarrantin tarjoama oman pääoman tuottopotentiaali on pankkirahoitetun obligaatiosijoituksen kaltainen. Alhaisen myyntihinnan ja siten pienemmän vaadittavan oman pääoman sijoituksen johdosta, sijoituswarrantti mahdollistaa korkean sijoitetun pääoman tuottopotentiaalin Verrattaessa sijoituswarranttia pankkirahoitettuun sijoitukseen, on sijoituswarrantin myyntihinta luonteeltaan verrattavissa pankkilainasta maksettaviin korkoihin. Riskinä warranttisijoituksessa on maksettu myyntihinta, kun pääomaturvatussa pankkirahoitetussa sijoituksessa sijoittajan välittömänä riskinä, edellyttäen että nimellispääoma maksetaan takaisin, ovat lainasta maksetut korot (sijoitukseen liittyvät riskit kts. s ). Kohde-etuuden, esimerkiksi osakeindeksin kehittyessä suotuisasti sijoituswarrantti mahdollistaa hyvän sijoitetun pääoman tuoton. Markkinan laskiessa tai pysyessä ennallaan, sijoittajan tappio on rajattu sijoituswarrantin myyntihintaan. Oheisessa esimerkissä on verrattu kolmen vuoden ja nimellisarvoltaan miljoonan euron suoraa rahastosijoitusta sijoituswarranttiin (myyntihinta 16 %). Verrattuna suoraan rahastosijoitukseen on kuitenkin huomioitava, että sijoituswarrantti erääntyy arvottomana jos kohde-etuuden loppuarvo ei ylitä sen lähtöarvoa ja se tuottaa voittoa sijoittajalle vasta kun kohde-etuus on kehittynyt positiivisesti ja ylittänyt sijoituswarrantin merkintähinnan (esimerkissä 16 %). Sijoitus Arvo eräpäivänä Sijoitus Arvo eräpäivänä Nettotuotto Nettotuotto Pääoman tuotto 40 % Pääoman tuotto 150 % (11,9 % p.a.) (35,7 % p.a.) 2. Osakemarkkina laskee 40 % seuraavan kolmen vuoden aikana Sijoitus Arvo eräpäivänä Sijoitus Arvo eräpäivänä Tappio Tappio Osakemarkkina pysyy ennallaan seuraavan kolmen vuoden aikana Esimerkkituottovertailu Kolmen vuoden osakesijoitus vs. sijoituswarrantti Esimerkin tuottoluvut perustuvat suoraan osakemarkkinan (indeksin) esimerkinomaisiin tuottoihin ja eivät pidä sisällään sijoitusvaihtoehtojen mahdollisia kuluja tai muita tuottoon mahdollisesti vaikuttavia tekijöitä. Sijoitus Arvo eräpäivänä Sijoitus 0 Arvo eräpäivänä Tappio 0 Tappio

26 26

27 5 Palveluiden ja sijoitusratkaisujen vertailu Palvelu / Sijoitusratkaisu Sijoitustoiminnan luonnehdinta Riskiluonnehdinta Asiakasluonnehdinta Palvelut - Palvelutaso asiakkaan valittavissa ETF Omaisuudenhoito Rahasto Omaisuudenhoito Rahasto Parkkipalvelu Front Strategian allokaation mukainen, tai asiakkaan valitsemien, ETFien tuotto Asiakkaan valitsemilla painotuksilla valittujen rahastojen tuotto Salkunhoitajan valitsemien sijoituskohteiden markkinatuotto Asiakkaan kanssa sovittujen ehtojen mukaan kilpailutetut pankkitalletusten tuotot Alhainen Suora markkinariski strategian mukaisiin kohteisiin Alhainen tai erittäin alhainen asiakkaan valittavissa Laaja hajautus, riskitaso valittavissa allokaatiolla, päivittäinen noteeraus Alhainen Laaja hajautus, päivittäinen noteeraus Erittäin alhainen Kotimaiset suuret talletuspankit riskinä Palvelua, ammattilaisen näkemystä ja suoraa markkinapanosta hakeva sijoittaja Palvelua, ammattilaisen näkemystä ja helppoutta arvostava sijoittaja Itsenäisiä päätöksiä tekevä, helppoutta ja laajaa hajautusta arvostava sijoittaja Lisäpalvelu omaisuudenhoitoasiakkaille Sijoitusratkaisut - Aina yksittäin asiakkaan valitsemia Pääomaturvattu Obligaatio Pääomaturvaamaton Obligaatio Sertifikaatti Sijoituswarrantti Eräpäivänä sijoituskohteen positiivinen tuotto ja sijoitusaikana Obligaation jälkimarkkinatuotto Sijoituskohteen ja Obligaation ehtojen mukaan tuotto tai jälkimarkkinatuotto Sijoituskohteen ja Sertifikaatin ehtojen mukaan tuotto tai jälkimarkkinatuotto Sijoituskohteen ja Sijoituswarrantin ehtojen mukaan tuotto tai jälkimarkkinatuotto Alhainen Aina liikkeeseenlaskijariski, muuten ei markkinariskiä Riskitaso määräytyy ehtojen mukaan Liikkeeseenlaskijariski sekä ehtojen mukaan määräytyvä tuottoriski Riskitaso määräytyy ehtojen mukaan yleensä korkea Liikkeeseenlaskijariski sekä ehtojen mukaan määräytyvä tuottoriski Riskitaso erittäin korkea Ehtojen mukaan määräytyvä tuottoriski Turvallisuushakuisen ja pitkäaikaisia sijoituksia tekevän sijoittajan väline Pitkäaikaisia ja usein vaihtoehtoisia tuottotyyppejä hakevan sijoittajan väline Väline riskinottokykyiselle sijoittajalle voittaa markkina, tai saada erääntymis- ja tuottoehtojen kautta pääoma ja tuotto ennenaikaisesti takaisin Näkemyksen omaavalle sijoittajalle tehokkain väline saavuttaa huipputuottoja 27

28 28

29 6 Front Capital lyhyesti Front Capital Oy tarjoaa asiakkailleen indeksisijoittamiseen perustuvia omaisuudenhoitopalveluja eri muodoissa sekä yksittäisiä, markkinatilanteeseen ja asiakkaan profiiliin sopivia sijoitusratkaisuja. Front Capital on vuonna 2006 perustettu, henkilökunnan omistama suomalainen sijoituspalveluyritys, jonka toimintaa valvoo Finanssivalvonta. Asiakkaina Front Capitalissa ovat suomalaiset varakkaat yksityishenkilöt ja institutionaaliset sijoittajat. Teemme yhteistyötä yli 20 paikallisen ja kansainvälisen pankin tai rahoituslaitoksen kanssa, jolla haluamme varmistaa asiakkaillemme kilpailukykyiset ehdot tarjoamissamme tuotteissa ja palveluissa. Toimintamme perustuu avoimeen arkkitehtuuriin, emmekä toimi minkään toimijan kanssa yksinoikeudella. Tällä haluamme varmistaa riippumattomuutemme ja kilpailukykymme loppuasiakkaillemme. Tavoitteenamme on olla indeksisijoittamisen edelläkävijä Suomessa. Kykenemme oman asiantuntemuksemme ja laajan yhteistyökumppanikentän avulla suunnittelemaan, tarjoamaan ja toteuttamaan tehokkaasti sekä täyden valtakirjan omaisuudenhoitoa että asiakkaiden tarpeisiin soveltuvia sijoitusratkaisuja. Kattava omaisuudenhoitopalvelu, jatkuva ja monipuolisten valikoitujen sijoitusratkaisujen tarjoaminen ja henkilökohtainen palvelu on tärkeä osa Front Capital Oy:n palvelumallia. 29

SAMPO PANKKI KORKO-OBLIGAATIO 1609: KORKOKAULURI XV

SAMPO PANKKI KORKO-OBLIGAATIO 1609: KORKOKAULURI XV Danske Bank Oyj, www.danskebank.fi SAMPO PANKKI KORKO-OBLIGAATIO 1609: KORKOKAULURI XV Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank Oyj Lainan ISIN-koodi: FI4000050000 KORKOKAULURI XV Viiden

Lisätiedot

YHDISTYKSEN RISKILUOKITUS SIJOITTAJAN APUNA

YHDISTYKSEN RISKILUOKITUS SIJOITTAJAN APUNA YHDISTYKSEN RISKILUOKITUS SIJOITTAJAN APUNA SUOMEN STRUKTUROITUJEN SIJOITUSTUOTTEIDEN YHDISTYS RY Jaana Immonen 7.2.2012 Hieman historiaa maailman ensimmäinen osakeindeksiobligaatio laskettiin liikkeeseen

Lisätiedot

Indeksilaina. Pääomaturvattu sijoitusratkaisu

Indeksilaina. Pääomaturvattu sijoitusratkaisu Indeksilaina Pääomaturvattu sijoitusratkaisu 2 Pääomaturvattua sijoittamista indeksilainoilla Indeksilainalla on mahdollista tavoitella tuottoa pääomaa turvaavasti. Indeksilainasijoitus tarjoaakin kätevän

Lisätiedot

Kuukausikatsaus Myynnissä olevat tuotteet Kesäkuu 2011

Kuukausikatsaus Myynnissä olevat tuotteet Kesäkuu 2011 Front Capitalin uudet sijoitusvaihtoehdot kesäkuussa Front Capital siirtyi viime kuussa kokonaan sähköisen markkinointimateriaalin ja tiedottamisen käytäntöön. Tässä Kuukausikatsauksessa keskitymme kertomaan

Lisätiedot

Markkinointiesite. Myyntiperiodi 7.12.2010-14.1.2011. Front Nekkar Nokia

Markkinointiesite. Myyntiperiodi 7.12.2010-14.1.2011. Front Nekkar Nokia Markkinointiesite Myyntiperiodi 7.12.2010-14.1.2011 1 Front Nekkar Nokia 1 Front Nekkar Nokia - osakesidonnainen 2-vuotinen pääomaturvaamaton Sijoituswarrantti Mikä tuote? Miksi sijoittaa? Riskitekijöitä

Lisätiedot

Markkinointiesite. Myyntiperiodi 30.5. - 23.6.2011. Front Avior Sektori

Markkinointiesite. Myyntiperiodi 30.5. - 23.6.2011. Front Avior Sektori Markkinointiesite Myyntiperiodi 30.5. - 23.6.2011 1 Front Avior Sektori 1 Front Avior Sektori - osakeindeksisidonnainen 1-5 -vuotinen pääomaturvaamaton Sertifikaatti Mikä tuote? Miksi sijoittaa? Riskitekijöitä

Lisätiedot

Markkinointiesite. Myyntiperiodi 23.11. - 11.12.2009. Taiwan 2011 Sijoituswarrantti

Markkinointiesite. Myyntiperiodi 23.11. - 11.12.2009. Taiwan 2011 Sijoituswarrantti Markkinointiesite Myyntiperiodi 23.11. - 11.12.2009 1 Taiwan 2011 Sijoituswarrantti 1 Osakesidonnainen Taiwan 2011 Sijoituswarrantti Mikä tuote? Miksi sijoittaa? Riskitekijöität Warranttisijoitus Taiwanin

Lisätiedot

Sijoittaisinko indeksilainaan, rahastoon tai sijoitussidonnaiseen vakuutukseen

Sijoittaisinko indeksilainaan, rahastoon tai sijoitussidonnaiseen vakuutukseen Sijoittaisinko indeksilainaan, rahastoon tai sijoitussidonnaiseen vakuutukseen Rahamuseo 2.11.2010 2.11.2010 Tero Oikarinen ja Johanna Örndahl Esimerkkejä suorista sijoituksista Osakkeet Korot Hyödykkeet

Lisätiedot

UPM Kymmene CLN

UPM Kymmene CLN UPM Kymmene CLN 30.1.2014 UPM Kymmene Credit Linked Note, Market Recovery Danske Bankin liikkeeseenlaskema Credit Linked Note tarjoaa mahdollisuuden hyötyä UPM Kymmenen ja Danske Bankin luottoriskihinnoittelusta

Lisätiedot

Front Kuukausikatsaus

Front Kuukausikatsaus Front Kuukausikatsaus Kuukausikatsaus Marraskuu 2011 Lokakuu 2011 sijoitusmarkkinoilla positiivisempi tunnelma Lokakuussa oli positiivisempi tunnelma markkinoilla verrattuna alkusyksyyn. Yhdysvaltojen

Lisätiedot

Sijoittaisinko indeksilainaan, rahastoon tai sijoitussidonnaiseen vakuutukseen

Sijoittaisinko indeksilainaan, rahastoon tai sijoitussidonnaiseen vakuutukseen Sijoittaisinko indeksilainaan, rahastoon tai sijoitussidonnaiseen vakuutukseen Rahamuseo 10.5.2011 Esityksen sisältö Yleiskatsaus sijoituskohteiden valikoimaan Sijoitustuotteiden keskeisiä ominaisuuksia

Lisätiedot

Danske Bank DDBO 3017: Nokia Autocall 2018. Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S Lainan ISIN-koodi: XS129002590

Danske Bank DDBO 3017: Nokia Autocall 2018. Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S Lainan ISIN-koodi: XS129002590 Danske Bank DDBO 3017: Nokia Autocall 2018 Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S Lainan ISIN-koodi: XS129002590 Nokia Autocall 2018 Nokian kurssi on laskenut muun markkinan mukana

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI ENERGIARAHASTON SIJOITUSPERIAATTEET KH 3.9.2007, KH 25.11.2013 (esitys muutoksin)

HEINOLAN KAUPUNKI ENERGIARAHASTON SIJOITUSPERIAATTEET KH 3.9.2007, KH 25.11.2013 (esitys muutoksin) 1 HEINOLAN KAUPUNKI ENERGIARAHASTON SIJOITUSPERIAATTEET KH 3.9.2007, KH 25.11.2013 (esitys muutoksin) SIJOITTAMISEN PERIAATTEITA Sijoittaminen tapahtuu rahastojen kautta käyttäen vähintään kahta varainhoitajaa.

Lisätiedot

Front Kuukausikatsaus

Front Kuukausikatsaus Front Kuukausikatsaus Joulukuu 2011 sijoitusmarkkinoilla Markkinoilla odotettiin lisätoimenpiteitä Euroopan valtiovelkakriisin hallitsemiseksi ja Italian osalta käytännön toimenpiteitä uudelta hallitukselta.

Lisätiedot

Hajauttamisen perusteet

Hajauttamisen perusteet Hajauttamisen perusteet Sisältö 1. Miksi hajauttaa sijoituksia? 2. Ajallinen hajauttaminen 3. Hajautus omaisuusluokissa 4. Toimialakohtainen hajauttaminen 5. Hajauttaminen yhtiön koon mukaan 6. Maantieteellinen

Lisätiedot

Markkinointiesite. Myyntiperiodi 2.5. - 3.6.2011. Front Regor Luottokori

Markkinointiesite. Myyntiperiodi 2.5. - 3.6.2011. Front Regor Luottokori Markkinointiesite Myyntiperiodi 2.5. - 3.6.2011 1 Front Regor Luottokori 1 Front Regor Luottokori - luottoriskisidonnainen 5-vuotinen pääomaturvaamaton Obligaatio Mikä tuote? Miksi sijoittaa? Riskitekijöitä

Lisätiedot

OP-Säästö tulevaisuuteen -sijoituskori Myyntiesite/säännöt

OP-Säästö tulevaisuuteen -sijoituskori Myyntiesite/säännöt OP-Säästö tulevaisuuteen -sijoituskori Myyntiesite/säännöt Voimassa 24.9.2014 alkaen. OP-Säästö tulevaisuuteen -sijoituskori OP-Säästö tulevaisuuteen -sijoituskori (jäljempänä sijoituskori) tarjoaa valmiin,

Lisätiedot

Front Kuukausikatsaus

Front Kuukausikatsaus Front Kuukausikatsaus Kuukausikatsaus - Syyskuu 2011 Elokuu 2011 sijoitusmarkkinoilla yksi kaikkien aikojen heikoimmista Elokuun alussa länsimaissa levisi pelko uudesta taantumasta. Tämä yhdistettynä huoliin

Lisätiedot

Korkokauluri X -sijoituskori

Korkokauluri X -sijoituskori Korkokauluri X -sijoituskori Sijoituskorin säännöt Korkokauluri X -sijoituskori Keskeiset ehdot Sijoituskorin hoitaja: Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö Myyntiaika: 18.4. 7.6.2012 Kohde-etuus: Sampo Pankki

Lisätiedot

Front Kuukausikatsaus

Front Kuukausikatsaus Front Kuukausikatsaus Epävarmuus väistyy sijoitusmarkkinoilla Epävarmuus on vähentynyt tuntuvasti sijoitusmarkkinoilla EKP:n joulukuun alussa tekemien päätösten jälkeen ja vuosi 2012 on alkanut poikkeuksellisen

Lisätiedot

SIJOITTAJAN OPAS ETF-rahastoihin

SIJOITTAJAN OPAS ETF-rahastoihin SIJOITTAJAN OPAS ETF-rahastoihin Pörssinoteerattu rahasto eli ETF (Exchange-Traded Fund) on rahasto, jolla voidaan käydä kauppaa pörssissä. ETF:ien avulla yksityissijoittajalla on mahdollisuus sijoittaa

Lisätiedot

Markkinointiesite. Nokia 2012 Sertifikaatti. BRIC Valuutta 2012 Sijoituswarrantti. Myyntiperiodi 2.11. - 20.11.2009

Markkinointiesite. Nokia 2012 Sertifikaatti. BRIC Valuutta 2012 Sijoituswarrantti. Myyntiperiodi 2.11. - 20.11.2009 Markkinointiesite Myyntiperiodi 2.11. - 20.11.2009 1 Nokia 2012 Sertifikaatti 2 BRIC Valuutta 2012 Sijoituswarrantti 1 Sijoituswarrantti Osakesidonnainen Nokia 2012 Sertifikaatti Myynnissä 17.8 4.9.2009

Lisätiedot

SP KAPITAALI OY. Tietoja palveluntarjoajasta ja tarjottavista sijoituspalveluista

SP KAPITAALI OY. Tietoja palveluntarjoajasta ja tarjottavista sijoituspalveluista SP KAPITAALI OY Tietoja palveluntarjoajasta ja tarjottavista sijoituspalveluista 9.1.2014 1 1. YLEISTÄ Sijoituspalveluiden tarjoajan on annettava asiakkaalle ennen sijoituspalvelua koskevan sopimuksen

Lisätiedot

Sijoittaisinko indeksilainaan, rahastoon vai sijoitussidonnaiseen vakuutukseen

Sijoittaisinko indeksilainaan, rahastoon vai sijoitussidonnaiseen vakuutukseen Sijoittaisinko indeksilainaan, rahastoon vai sijoitussidonnaiseen vakuutukseen Sijoitus-Invest 11. 12.11.2009 Paula Kirppu ja Tero Oikarinen Esityksen sisältö Yleiskatsaus sijoitustuotteiden markkinoihin

Lisätiedot

Indeksiobligaatio Afrikka -sijoituskori

Indeksiobligaatio Afrikka -sijoituskori Indeksiobligaatio Afrikka -sijoituskori Sijoituskorin säännöt Indeksiobligaatio Afrikka -sijoituskori Keskeiset ehdot Sijoituskorin hoitaja: Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö Myyntiaika: 11.5. 21.6.2012

Lisätiedot

Nokia Autocall 2. Danske Bank DDBO FE49:

Nokia Autocall 2. Danske Bank DDBO FE49: Danske Bank DDBO FE49: Nokia Autocall 2 Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S. Lainan liikkeeseenlaskijan asiamies: Danske Bank Oyj Lainan ISIN-koodi: XS1531143748 Päivitetty 7.12.2016

Lisätiedot

Osakekaupankäynti 1, peruskurssi

Osakekaupankäynti 1, peruskurssi Osakekaupankäynti 1, peruskurssi Tervetuloa webinaariin! Webinaarissa käydään läpi mm. mikä osake on, miten pörssi toimii ja miten osakesäästämisen voi aloittaa. Lisäksi tutustutaan Nordnetin työkaluihin.

Lisätiedot

Hajauttamisen perusteet

Hajauttamisen perusteet Hajauttamisen perusteet Tervetuloa webinaariin! Tavoitteena on, että opit hajauttamisen perusteet. On kuitenkin hyvä muistaa, että on olemassa muitakin huomioonotettavia yksityiskohtia, joita valistuneen

Lisätiedot

Markkinakatsaus, kesäkuu 2010

Markkinakatsaus, kesäkuu 2010 Markkinakatsaus, kesäkuu 21 Valtioiden kujanjuoksu jatkuu mutta talous elpyy Front Capital Oy Aleksanterinkatu 48 A 6krs 1 Helsinki Finland Puhelin: 9-6829 8 Faksi: 9-6829 81 etunimi.sukunimi@front.fi

Lisätiedot

Sampo Autocall. Danske Bank DDBO FE64:

Sampo Autocall. Danske Bank DDBO FE64: Danske Bank DDBO FE64: Sampo Autocall Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S. Lainan liikkeeseenlaskijan asiamies: Danske Bank Oyj Lainan ISIN-koodi: XS1577777938 Sampo Autocall Sampo

Lisätiedot

Nokia Autocall 3 päivitetty

Nokia Autocall 3 päivitetty Danske Bank DDBO FE53: Nokia Autocall 3 päivitetty 25.1.2017 Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S. Lainan liikkeeseenlaskijan asiamies: Danske Bank Oyj Lainan ISIN-koodi: XS1547361409

Lisätiedot

Rahaston tuotto oli maaliskuussa -0,2 % ja tuotto vuoden alusta (YTD) + 4,92 %

Rahaston tuotto oli maaliskuussa -0,2 % ja tuotto vuoden alusta (YTD) + 4,92 % Signal Erikoissijoitusrahasto aloitti sijoitustoimintansa 1.7.2016. Rahasto on varainhoitorahasto, jonka allokaatio perustuu momentum- ja trendistrategiaan. Strategiassa sijoitetaan systemaattisesti ainoastaan

Lisätiedot

Luottokorilaina Pohjois-Amerikka High Yield. Sijoituskorin esite

Luottokorilaina Pohjois-Amerikka High Yield. Sijoituskorin esite Luottokorilaina Pohjois-Amerikka High Yield Sijoituskorin esite Luottokorilaina Pohjois-Amerikka High Yield Tuottohakuisille sijoittajille suunnattu korkeaa vuotuista korkotuottoa tavoitteleva ratkaisu.

Lisätiedot

Indeksiosuusrahastot eli ETF-rahastot

Indeksiosuusrahastot eli ETF-rahastot Indeksiosuusrahastot eli ETF-rahastot ETF = Exchange-Traded Funds (Pörssinoteerattu rahasto) Rahastoyhtiön ylläpitämä, yleensä passiivinen sijoitusrahasto Seuraa tiettyä markkinaa, yleensä jotain indeksiä

Lisätiedot

Suomen Pankkiiriliike. Yritysesittely

Suomen Pankkiiriliike. Yritysesittely Suomen Pankkiiriliike Yritysesittely Suomen Pankkiiriliike Suomen Pankkiiriliikkeen toiminta on käynnistynyt vuonna 1997 ja sen palveluksessa on valtakunnallisesti noin 80 kokenutta asiantuntijaa. Yritys

Lisätiedot

Aktiivinen pörssikauppa Mini-futuureilla

Aktiivinen pörssikauppa Mini-futuureilla RBS MINI-FUTUURIT, WARRANTIT, OPEN END SERTIFIKAATIT Aktiivinen pörssikauppa Mini-futuureilla Mika Raukko, SIP Nordic Oy www.aktiiviporssikauppa.com Agenda Mini-futuurit Mikä on Mini-futuuri? Kohde-etuudet

Lisätiedot

Danske Bank DDBO FE8B: Suomi Sprinter

Danske Bank DDBO FE8B: Suomi Sprinter Danske Bank DDBO FE8B: Suomi Sprinter Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S. Lainan liikkeeseenlaskijan asiamies: Danske Bank Oyj Lainan ISIN-koodi: XS1682437238 Suomi Sprinter Suomi

Lisätiedot

Optiot 2. Tervetuloa webinaariin!

Optiot 2. Tervetuloa webinaariin! Optiot 2 Tervetuloa webinaariin! Optiot 2 on jatkokurssi optioista kiinnostuneelle sijoittajalle. Webinaarissa jatketaan optioiden käsittelyä ja syvennymme johdannaisten maailmaan. Webinaarissa käydään

Lisätiedot

Miten tunnistat mutkikkaan sijoitustuotteen?

Miten tunnistat mutkikkaan sijoitustuotteen? Miten tunnistat mutkikkaan sijoitustuotteen? Sijoitus-Invest 2013 Finanssivalvonta Suomen rahoitus- ja vakuutusvalvontaviranomainen Valvoo mm. pankkeja, vakuutus- ja eläkeyhtiöitä, sijoituspalveluyrityksiä,

Lisätiedot

Nordea Autocall. Danske Bank DDBO FE92:

Nordea Autocall. Danske Bank DDBO FE92: Danske Bank DDBO FE92: Nordea Autocall Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S. Lainan liikkeeseenlaskijan asiamies: Danske Bank Oyj Lainan ISIN-koodi: XS1695274313 Nordea Autocall

Lisätiedot

Indeksiobligaatio Aasia III -sijoituskori

Indeksiobligaatio Aasia III -sijoituskori Indeksiobligaatio Aasia III -sijoituskori Sijoituskorin säännöt Indeksiobligaatio Aasia III -sijoituskori Keskeiset ehdot Sijoituskorin hoitaja: Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö Myyntiaika: 21.12.2012

Lisätiedot

Sijoituskorin säännöt

Sijoituskorin säännöt Indeksiobligaatio USA -sijoituskori Sijoituskorin säännöt Indeksiobligaatio USA -sijoituskori Keskeiset ehdot Sijoituskorin hoitaja Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö Myyntiaika 14.2.2013-5.4.2013 Kohde-etuus

Lisätiedot

Käy kauppaa RBS minifutuureilla FIM Direct Pro -palvelulla

Käy kauppaa RBS minifutuureilla FIM Direct Pro -palvelulla Käy kauppaa RBS minifutuureilla FIM Direct Pro -palvelulla Kaupankäynti RBS minifutuureilla on kasvanut voimakkaasti viimeisen kahden vuoden aikana. Haluamme tällä lyhyellä oppaalla lisätä ymmärrystä näihin

Lisätiedot

UniCredit Autocall. Danske Bank DDBO FE5C:

UniCredit Autocall. Danske Bank DDBO FE5C: Danske Bank DDBO FE5C: UniCredit Autocall Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S. Lainan liikkeeseenlaskijan asiamies: Danske Bank Oyj Lainan ISIN-koodi: XS1567980708 UniCredit Autocall

Lisätiedot

Nordnetin luottowebinaari

Nordnetin luottowebinaari Nordnetin luottowebinaari Tervetuloa webinaariin! Webinaarissa opit käyttämään luottoa kaupankäynnissä. Lisää ostovoimaa luotolla, käytä salkkuasi luoton vakuutena ja paranna tuottomahdollisuuksia. Webinaarissa

Lisätiedot

Tietoa sijoittajalle Kulujen vaikutus sijoituksen tuottoon

Tietoa sijoittajalle Kulujen vaikutus sijoituksen tuottoon Tässä tiedotteessa kerrotaan esimerkein JAM Advisors Oy:n (jäljempänä Yhtiö ) ja sen Asiakkaan (jäljempänä Asiakas ) välillä kulloinkin voimassa oleviin sijoituspalvelusopimuksiin ( jäljempänä Sopimus

Lisätiedot

Sijoitustuotteet tutuiksi. Rahamuseon Studia monetaria 16.10.2012

Sijoitustuotteet tutuiksi. Rahamuseon Studia monetaria 16.10.2012 Sijoitustuotteet tutuiksi Rahamuseon Studia monetaria 16.10.2012 Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 16.10.2012 Eeva Granskog ja Tero Oikarinen Finanssivalvonta Suomen rahoitus-

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

Daimler Autocall. Danske Bank DDBO FE85:

Daimler Autocall. Danske Bank DDBO FE85: Danske Bank DDBO FE85: Daimler Autocall Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S. Lainan liikkeeseenlaskijan asiamies: Danske Bank Oyj Lainan ISIN-koodi: XS1668031872 Daimler Autocall

Lisätiedot

ETELÄ-EUROOPPA STRUKTUURILAINA 2

ETELÄ-EUROOPPA STRUKTUURILAINA 2 Danske Bank DDBO 2030: ETELÄ-EUROOPPA STRUKTUURILAINA 2 Myynnissä 31.10.2014 asti Laina-aika: 6.11.2014-20.11.2019 Etelä-Eurooppa Struktuurilaina 2 Etelä-Euroopassa on nähtävissä taloustilanteen kohenemisen

Lisätiedot

Front Kuukausikatsaus

Front Kuukausikatsaus Front Kuukausikatsaus Kuukausikatsaus - Lokakuu 2011 Sijoitusmarkkinoiden pelkotila mahdollisuus, ei uhka Sijoitusmarkkina on ollut kuluvana vuonna poikkeuksellisen haastava. Epävarmuus markkinoilla on

Lisätiedot

Porsche Autocall. Danske Bank DDBO FE69:

Porsche Autocall. Danske Bank DDBO FE69: Danske Bank DDBO FE69: Porsche Autocall Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S. Lainan liikkeeseenlaskijan asiamies: Danske Bank Oyj Lainan ISIN-koodi: XS1592165192 Porsche Autocall

Lisätiedot

DANSKE BANK OYJ:N OSAKETALLETUS 1/2014

DANSKE BANK OYJ:N OSAKETALLETUS 1/2014 Danske Bank Oyj, www.danskebank.fi DANSKE BANK OYJ:N OSAKETALLETUS 1/2014 Tietoa Osaketalletuksesta: Talletuksen vastaanottaja: Danske Bank Oyj OSAKETALLETUS 1/2014 Osaketalletus 1/2014 kohde-etuudeksi

Lisätiedot

ETF-sijoittamisen perusteet

ETF-sijoittamisen perusteet ETF-sijoittamisen perusteet Vastuunrajoitus Tämä esitys on yleisesitys. Sijoittajaa kehotetaan perehtymään tarkemmin materiaalissa esitettyyn aiheeseen ja siitä laadittuun yksityiskohtaisempaan dokumentaatioon.

Lisätiedot

Danske Bank DDBO 3021: AUTOCALL SUOMI. Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S Lainan ISIN-koodi: XS

Danske Bank DDBO 3021: AUTOCALL SUOMI. Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S Lainan ISIN-koodi: XS Danske Bank DDBO 3021: AUTOCALL SUOMI Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S Lainan ISIN-koodi: XS1327053481 AUTOCALL SUOMI Euroopan talouskasvun piristyessä myös suomalaisten yhtiöiden

Lisätiedot

Outokumpu Autocall. Danske Bank DDBO FE7C:

Outokumpu Autocall. Danske Bank DDBO FE7C: Danske Bank DDBO FE7C: Outokumpu Autocall Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S. Lainan liikkeeseenlaskijan asiamies: Danske Bank Oyj Lainan ISIN-koodi: XS1629684595 Outokumpu Autocall

Lisätiedot

Indeksilainoilla vakautta salkkuun. johtaja Antti Parviainen Strukturoidut Tuotteet

Indeksilainoilla vakautta salkkuun. johtaja Antti Parviainen Strukturoidut Tuotteet Indeksilainoilla vakautta salkkuun johtaja Antti Parviainen Strukturoidut Tuotteet Indeksilainat Joukkolainamuotoisia sijoituskohteita, jotka koostuvat suurelta osin korkosijoituksesta jolla taataan pääomaturva,

Lisätiedot

Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.fi

Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.fi Sijoittajan sanastoa Pörssisäätiön sijoituskoulu VERO 2014 Prof. Minna Martikainen Hanken School of Economics, Finland Sijoitusmaailman termistö ja logiikka, omat toimet ja näin luen. SIJOITUSMAAILMAN

Lisätiedot

DANSKE BANK OYJ:N OSAKETALLETUS 2/2014

DANSKE BANK OYJ:N OSAKETALLETUS 2/2014 Danske Bank Oyj, www.danskebank.fi DANSKE BANK OYJ:N OSAKETALLETUS 2/2014 Tietoa Osaketalletuksesta: Talletuksen vastaanottaja: Danske Bank Oyj OSAKETALLETUS 2/2014 Osaketalletus 2/2014 kohde-etuudeksi

Lisätiedot

Indeksiobligaatio Kehittyvät Markkinat Tuottohakuinen -sijoituskori

Indeksiobligaatio Kehittyvät Markkinat Tuottohakuinen -sijoituskori Indeksiobligaatio Kehittyvät Markkinat Tuottohakuinen -sijoituskori Sijoituskorin säännöt Indeksiobligaatio Kehittyvät Markkinat Tuottohakuinen -sijoituskori Keskeiset ehdot Sijoituskorin hoitaja Mandatum

Lisätiedot

Indeksiobligaatio Aasia II -sijoituskori

Indeksiobligaatio Aasia II -sijoituskori Indeksiobligaatio Aasia II -sijoituskori Sijoituskorin säännöt Indeksiobligaatio Aasia II -sijoituskori Keskeiset ehdot Sijoituskorin hoitaja: Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö Myyntiaika: 5.11. 19.12.2012

Lisätiedot

Strukturoitujen Sijoitustuotteiden Sanastoa

Strukturoitujen Sijoitustuotteiden Sanastoa Strukturoitujen Sijoitustuotteiden Sanastoa Arvostuspäivä on ajankohta, jonka mukaan lähtö- ja loppuarvo määritetään. Allokaatio Eri arvopaperilajien pidemmälle aikavälille määritetty suhteellinen osuus

Lisätiedot

Liite yv 20/1/2015. Seinäjoen koulutuskuntayhtymän ja kuntayhtymäkonsernin. Varallisuuden hoito ja sijoitustoimintaa koskevat periaatteet

Liite yv 20/1/2015. Seinäjoen koulutuskuntayhtymän ja kuntayhtymäkonsernin. Varallisuuden hoito ja sijoitustoimintaa koskevat periaatteet Liite yv 20/1/2015 Seinäjoen koulutuskuntayhtymän ja kuntayhtymäkonsernin Varallisuuden hoito ja sijoitustoimintaa koskevat periaatteet Hyväksytty yhtymävaltuustossa 8.9.2015, 20 Sisällysluettelo 1. Sijoitustoiminnan

Lisätiedot

Suomi Twin Win 6/2017

Suomi Twin Win 6/2017 Suomi Twin Win 6/2017 Ainutlaatuinen tuottomahdollisuus Suomen osakemarkkinoilta RISKITASO 5 4 3 2 1 MELKO KORKEA Sijoituskorin keskeiset tiedot Nimi: Mandatum Life Suomi Twin Win 6/2017 Salkunhoitaja:

Lisätiedot

Suojaa ja tuottoa laskevilla markkinoilla. Johannes Ankelo Arvopaperi Aamuseminaari

Suojaa ja tuottoa laskevilla markkinoilla. Johannes Ankelo Arvopaperi Aamuseminaari Suojaa ja tuottoa laskevilla markkinoilla Commerzbank AG Saksan toiseksi suurin pankki Euroopan johtavia strukturoitujen tuotteiden liikkeellelaskijoita Yli 50 erilaista tuotetyyppiä listattuna Saksan

Lisätiedot

ETF-sijoittamisen perusteet

ETF-sijoittamisen perusteet ETF-sijoittamisen perusteet Tervetuloa webinaariin! ETF-webinaarin on tarkoitus opettaa sinulle ETF-sijoittamisen ja säästämisen perusteet. Tämän esityksen aikana opit mitä ETF:t ovat ja kuinka niillä

Lisätiedot

Aasian Kasvukolmikko 1/2019

Aasian Kasvukolmikko 1/2019 Aasian Kasvukolmikko 1/2019 & Tuottomahdollisuus sinulle, joka uskot kansainvälisen kaupan piristyvän maailmantalouden kohentuessa Sijoituskorien keskeiset tiedot RISKITASO RISKITASO 5 4 3 2 1 MELKO KORKEA

Lisätiedot

Viputuotteet yksityissijoittajan näkökulmasta. Pörssin avoimet ovet , Miikka Kuusi, Meklari

Viputuotteet yksityissijoittajan näkökulmasta. Pörssin avoimet ovet , Miikka Kuusi, Meklari Viputuotteet yksityissijoittajan näkökulmasta Pörssin avoimet ovet 31.8.2016, Miikka Kuusi, Meklari 1 Vastuunrajoitus Tämä esitys on yleisesitys. Sijoittajaa kehotetaan perehtymään tarkemmin materiaalissa

Lisätiedot

Tervetuloa! Aktia Rahastoyhtiö - Suomen menestynein rahastoyhtiö 2007!

Tervetuloa! Aktia Rahastoyhtiö - Suomen menestynein rahastoyhtiö 2007! Tervetuloa! Aktia Rahastoyhtiö - Suomen menestynein rahastoyhtiö 2007! UUTTA! Markkinakatsaus Aamuseminaari 12.3.2008 Ongelma: USA:n asuntomarkkinat -18% Ongelma: USA:n asuntomarkkinat Rahoituslaitoksilla

Lisätiedot

VIIKKORAPORTTI 2.11.2015

VIIKKORAPORTTI 2.11.2015 Jälkimarkkinaraportti 2.11.215 VIIKKORAPORTTI 2.11.215 Pääomasuojatut sijoitustuotteet Lisätietoa sivulla ISIN Liikkeeseenlaskupv. Eräpäivä Liikkeeseenlaskija Indikatiivinen ostokurssi 1 viikon muutos

Lisätiedot

Suomi-Ruotsi Twin Win 6/2019

Suomi-Ruotsi Twin Win 6/2019 Suomi-Ruotsi Twin Win 6/2019 Ainutlaatuinen tuottomahdollisuus Suomen ja Ruotsin osakemarkkinoilta RISKITASO 5 4 3 2 1 MELKO KORKEA Sijoituskorin keskeiset tiedot Nimi: Mandatum Life Suomi-Ruotsi Twin

Lisätiedot

Danske Bank DDBO 3007: AUTOCALL EURO STOXX 50. Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S Lainan ISIN-koodi: FI

Danske Bank DDBO 3007: AUTOCALL EURO STOXX 50. Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S Lainan ISIN-koodi: FI Danske Bank DDBO 3007: AUTOCALL EURO STOXX 50 Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S Lainan ISIN-koodi: FI4000097209 AUTOCALL EURO STOXX 50 Alkuvuoden hetkellisen heikkouden jälkeen

Lisätiedot

Tuottoa vertais- ja joukkorahoituslainoista @fellowfinancefi Fellow Finance Oyj Joukkorahoitusta ihmisille ja yrityksille Perustettu 2013 Toimii Suomessa, Saksassa ja Puolassa 165 miljoonaa euroa välitetty

Lisätiedot

Tähtiluokka 2009. Strukturoidut Tuotteet Antti Parviainen

Tähtiluokka 2009. Strukturoidut Tuotteet Antti Parviainen Tähtiluokka 2009 Strukturoidut Tuotteet Antti Parviainen Indeksilaina sijoituskohteena Nimellispääoma suojattu Liikkeeseenlaskijan vakavaraisuus merkittävä tekijä Tuottona tietty prosenttiosuus viiteindeksin

Lisätiedot

Pohjoinen Trio Plus 5/2020

Pohjoinen Trio Plus 5/2020 Pohjoinen Trio Plus 5/2020 Tehostetusti nousuun ja puskuria laskua vastaan Sijoituskorin keskeiset tiedot Nimi: Mandatum Life Pohjoinen Trio Plus 5/2020 Salkunhoitaja: Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö

Lisätiedot

Optiot 1. Tervetuloa webinaariin!

Optiot 1. Tervetuloa webinaariin! Optiot 1 Tervetuloa webinaariin! Optiot 1 on peruskurssi optioista kiinnostuneelle sijoittajalle. Webinaarissa käydään läpi mm. mikä optio on, miten sitä voi käyttää ja mistä kannattaa lähteä liikkeelle.

Lisätiedot

RBS Warrantit NOKIA DAX. SIP Nordic AB Alexander Tiainen Maaliskuu 2011

RBS Warrantit NOKIA DAX. SIP Nordic AB Alexander Tiainen Maaliskuu 2011 RBS Warrantit DAX NOKIA SIP Nordic AB Alexander Tiainen Maaliskuu 2011 RBS Warrantit Ensimmäiset warrantit Suomen markkinoille Kaksi kohde-etuutta kilpailukykyisillä ehdoilla ; DAX ja NOKIA Hyvät spreadit

Lisätiedot

TALOUDEN- JA OMAISUUDENHOITOPOLITIIKKA 2012

TALOUDEN- JA OMAISUUDENHOITOPOLITIIKKA 2012 AALTO-YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA Hyväksytty 29.8.2010 1 (10) TALOUDEN- JA OMAISUUDENHOITOPOLITIIKKA 2012 SIJOITUSPOLITIIKKA 1. AYY SIJOITUSOMAISUUS 1.1. Sijoitusomaisuuden rakenne 1.2. Lähtökohta sijoituspolitiikalle

Lisätiedot

Varallisuudenhoidon trendejä 2012 Arvopaperin Rahapäivä 2011

Varallisuudenhoidon trendejä 2012 Arvopaperin Rahapäivä 2011 Varallisuudenhoidon trendejä 2012 Arvopaperin Rahapäivä 2011 Toni Teppala Nordea Wealth Management Investment Advice & Trading Varallisuudenhoidon trendejä 2012 1. Aktiivinen sijoittaminen 2. Sijoittamisen

Lisätiedot

Liikkeeseenlaskijaa ja lainaa koskevat tiedot ilmenevät Ohjelmaesitteestä, viitatuista asiakirjoista ja näistä lainakohtaisista ehdoista.

Liikkeeseenlaskijaa ja lainaa koskevat tiedot ilmenevät Ohjelmaesitteestä, viitatuista asiakirjoista ja näistä lainakohtaisista ehdoista. SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYKSEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA 1/2008 LAINAKOHTAISET EHDOT 1. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 17.11.2008 päivättyyn Ohjelmaesitteeseen sisältyvien Suomen

Lisätiedot

Private Sijoitusvakuutukseen ja Private Kapitalisaatiosopimukseen liitettävissä olevien Danske Bank Private Banking sijoituskorien säännöt

Private Sijoitusvakuutukseen ja Private Kapitalisaatiosopimukseen liitettävissä olevien Danske Bank Private Banking sijoituskorien säännöt Private Sijoitusvakuutukseen ja Private Kapitalisaatiosopimukseen liitettävissä olevien Danske Bank Private Banking sijoituskorien säännöt Danske Varainhoito Korko -sijoituskori säännöt Danske Varainhoito

Lisätiedot

Osakekaupankäynti Nuutti Hartikainen / Veromessut12.3.2014

Osakekaupankäynti Nuutti Hartikainen / Veromessut12.3.2014 Osakekaupankäynti Nuutti Hartikainen / Veromessut12.3.2014 Vastuunrajoitus Tämä esitys on yleisesitys. Sijoittajaa kehotetaan perehtymään tarkemmin materiaalissa esitettyyn aiheeseen ja siitä laadittuun

Lisätiedot

Tietoa rahoitusvälineistä ja niihin liittyvistä riskeistä

Tietoa rahoitusvälineistä ja niihin liittyvistä riskeistä Tietoa rahoitusvälineistä ja niihin liittyvistä riskeistä Rahastosijoittamiseen liittyvät riskit Rahastosijoittamiseen liittyvät yleiset riskit Sijoittamiseen liittyy aina riski, jolla tarkoitetaan sijoituksen

Lisätiedot

DANSKE BANK INDEKSIOBLIGAATIO 1066A: INDEKSIOBLIGAATIO MAAILMA - MALTILLINEN - Tilannekatsaus ISIN: FI

DANSKE BANK INDEKSIOBLIGAATIO 1066A: INDEKSIOBLIGAATIO MAAILMA - MALTILLINEN - Tilannekatsaus ISIN: FI Tuotteen yleiset ehdot Sijoitusstrategia Pääomaturva Danske Bank Indeksiobligaatio Maailma III -sijoitusobligaatioon sijoittava hyötyy Yhdysvaltojen, Euroopan, Aasian ja Tyynenmeren alueen osakemarkkinoita

Lisätiedot

100 % nimellisarvosta sekä liitteessä Tuotonmuodostus määritelty mahdollinen tuotto. Takaisinmaksumäärät laskee Laskenta-asiamies.

100 % nimellisarvosta sekä liitteessä Tuotonmuodostus määritelty mahdollinen tuotto. Takaisinmaksumäärät laskee Laskenta-asiamies. 1(8) EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 3/2011 ja 4/2011 LAINAKOHTAISET EHDOT EVLI FRONTIER MARKETS II Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Evli Pankki Oyj:n

Lisätiedot

Uuden Sukupolven Indeksituotteet. Nils Schalin Equity & Fund Linked Derivatives Nordea Markets - Stockholm 23.3.2010

Uuden Sukupolven Indeksituotteet. Nils Schalin Equity & Fund Linked Derivatives Nordea Markets - Stockholm 23.3.2010 Uuden Sukupolven Indeksituotteet Nils Schalin Equity & Fund Linked Derivatives Nordea Markets - Stockholm 23.3.2010 Uuden Sukupolven Indeksituotteet Indeksisijoittaminen Euroopassa Sijoittajien vaatimukset

Lisätiedot

Sijoitus isolla vivulla Bull & Bear

Sijoitus isolla vivulla Bull & Bear Sijoitus isolla vivulla Bull & Bear Siiri Vehmer 31.8.2016 Runko Käyttötarkoituksista Miksi BULL & BEAR? Muutama esimerkki tuotteen toiminnasta Case Brexit: Ottivatko sijoittajat näkemystä sertifikaattien

Lisätiedot

Front Kuukausikatsaus

Front Kuukausikatsaus Front Kuukausikatsaus Myönteinen kehitys jatkui helmikuussa Vuosi 2012 on alkanut hyvin myönteisissä merkeissä sijoitusmarkkinoilla. Euroalueen velkakriisi, joka loi epävarmuutta sijoittajien keskuuteen

Lisätiedot

Oletko Bull, Bear vai Chicken?

Oletko Bull, Bear vai Chicken? www.handelsbanken.fi/bullbear Handelsbankenin bull & Bear -sertifikaatit Oletko Bull, Bear vai Chicken? Bull Valmiina hyökkäykseen sarvet ojossa uskoen markkinan nousuun. Mikäli olet oikeassa, saat nousun

Lisätiedot

Danske Bank DDBO 3301: Valuuttaobligaatio Vahva USD

Danske Bank DDBO 3301: Valuuttaobligaatio Vahva USD Danske Bank DDBO 3301: Valuuttaobligaatio Vahva USD Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S. Lainan liikkeeseenlaskijan asiamies: Danske Bank Oyj Lainan ISIN-koodi: FI4000076161 Valuuttaobligaatio

Lisätiedot

KIINTEISTÖRAHASTOT HYVÄÄ TASAISTA TUOTTOA VAIVATTA

KIINTEISTÖRAHASTOT HYVÄÄ TASAISTA TUOTTOA VAIVATTA KIINTEISTÖRAHASTOT HYVÄÄ TASAISTA TUOTTOA VAIVATTA Niko Visuri Myyntijohtaja BH Broker House Oy OHJELMA Miksi sijoittaa kiinteistöihin? Kiinteistösijoittajan haasteet Ratkaisuna kiinteistörahastot Esimerkkejä

Lisätiedot

ETF vai tavallinen osakerahasto?

ETF vai tavallinen osakerahasto? ETF vai tavallinen osakerahasto? Jaana Timonen Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj 1 KUSTANNUSTEN MERKITYS? Yksinkertainen on tehokasta. Lähtötilanne: 100 000 euron sijoitus 25 vuodeksi Tuotto-oletus: 10 %

Lisätiedot

Sijoituspolitiikka. Lahden Seudun Ekonomit ry Hyväksytty vaalikokouksessa

Sijoituspolitiikka. Lahden Seudun Ekonomit ry Hyväksytty vaalikokouksessa Sijoituspolitiikka Lahden Seudun Ekonomit ry Hyväksytty vaalikokouksessa 8.11.2017 Sijoitustoiminnan perusperiaatteet 1/4 Lahden Seudun ekonomit ryn sijoitustoiminnan perusperiaatteet ovat yhdistyksen

Lisätiedot

3.4.2014 Tehokas sijoittaminen TERVETULOA! Hannu Huuskonen, perustajayrittäjä

3.4.2014 Tehokas sijoittaminen TERVETULOA! Hannu Huuskonen, perustajayrittäjä 3.4.2014 Tehokas sijoittaminen TERVETULOA! Hannu Huuskonen, perustajayrittäjä Sijoittamisen rakenteellinen murros rantautumassa myös Suomeen Sijoitustoimialan kehitystä Suomessa helppo ennustaa: innovaatiot

Lisätiedot

Säästäjän vaihtoehdot

Säästäjän vaihtoehdot Säästäjän vaihtoehdot Rahamuseon Studia monetaria Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Finanssivalvonta Suomen rahoitus- ja vakuutusvalvontaviranomainen Osa EU:n finanssivalvontajärjestelmää

Lisätiedot

SIJOITUSEHDOTUS 24.6.2014 LUUMÄEN KUNTA. Ehdotuksen johdanto ja tausta-ajatuksia

SIJOITUSEHDOTUS 24.6.2014 LUUMÄEN KUNTA. Ehdotuksen johdanto ja tausta-ajatuksia SIJOITUSEHDOTUS 24.6.2014 LUUMÄEN KUNTA Ehdotuksen johdanto ja tausta-ajatuksia Luumäen kunnan hallintojohtaja on pyytänyt Suomen Pankkiiriliike Oy:ltä ehdotusta 3 miljoonan euron sijoittamiseksi kunnan

Lisätiedot

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com. Hedgehog Oy:n Rapidfire-pääomalaina

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com. Hedgehog Oy:n Rapidfire-pääomalaina Hedgehog Oy:n Rapidfire-pääomalaina Sisältö Lyhyt lainaesite Hedgehog Oy Rapidfire lainaehdot Rapidfire testaus Miten Rapidfireen voi sijoittaa Yhteystiedot ã 2004 Hedgehog Oy E Koskinen / 2 Rapidfire-pääomalaina

Lisätiedot

Salkunhoito Horisontti -sijoituskori

Salkunhoito Horisontti -sijoituskori Salkunhoito Horisontti -sijoituskori Sijoituskorin säännöt Sijoituskorin keskeiset ehdot Sijoituskorin nimi: Salkunhoito Horisontti -sijoituskori Sijoituskorin hoitaja: Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö

Lisätiedot

UB SMART ERIKOISSIJOITUSRAHASTO

UB SMART ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB SMART ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UNITED BANKERS - OMAISUUDENHOITO- Laadukasta varainhoitoa rahastomuodossa Erikoissijoitusrahasto UB Smart UB Smart on erikoissijoitusrahasto, jonka varat sijoitetaan kansainvälisille

Lisätiedot

Indeksiosuuksien (ETF) edut ja haitat hajautuksessa

Indeksiosuuksien (ETF) edut ja haitat hajautuksessa Indeksiosuuksien (ETF) edut ja haitat hajautuksessa 20.9.2007 Taru Rantala, maajohtaja Nordnet Pankki Indeksiosuus (ETF) Indeksiosuusrahastot (Exchange Traded Fund, ETF) ovat kuin sijoitusrahastoja Osuuksilla

Lisätiedot