Tietoa Front Capitalin palveluista & sijoitusratkaisuista. Front Capital - Indeksisijoittamisen edelläkävijä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tietoa Front Capitalin palveluista & sijoitusratkaisuista. Front Capital - Indeksisijoittamisen edelläkävijä 3.10.2011"

Transkriptio

1 Tietoa Front Capitalin palveluista & sijoitusratkaisuista Front Capital - Indeksisijoittamisen edelläkävijä

2 2

3 1 Mitä on indeksisijoittaminen? Asiakkaan hyöty indeksisijoittamisesta Front Capitalin palvelut Omaisuudenhoitopalvelut Rahasto Omaisuudenhoito ETF Omaisuudenhoito Rahastopalvelut Suorat sijoitukset rahastoihin Rahastosijoituspalvelut Parkkipalvelu Front Capitalin sijoitusratkaisut Pääomaturvatut sijoitusratkaisut Pääomaturvattu obligaatio Pääomaturvaamattomat sijoitusratkaisut Pääomaturvaamaton obligaatio Sertifikaatti Sijoituswarrantti Sijoitetun pääoman tuottopotentiaalin tehostaminen Pankkirahoituksen hyödyntäminen Sijoituswarrantin hyödyntäminen Palveluiden ja sijoitusratkaisujen vertailu Front Capital lyhyesti Palveluihin ja sijoitusratkaisuihin liittyvät riskitekijät Lukijalle Parhaillaan lukemasi asiakirja toimii oppaana Front Capital Oy:n tarjoamiin palveluihin ja sijoitusratkaisuihin. Oppaasta löydät tietoa eri palveluiden ja sijoitusratkaisujen luonteesta, mahdollisuuksista ja riskeistä sekä myös vertailua eri palveluiden ja sijoitusratkaisujen välillä. Toivomme tämän oppaan valaisevan asiakkaillemme tarjoamiamme sijoitusmahdollisuuksia. Ota meihin toki rohkeasti yhteyttä niin kerromme sinulle henkilökohtaisesti lisää!

4 1 Mitä on indeksisijoittaminen? Indeksisijoittaminen on samanlaista sijoittamista kuin mikä tahansa muukin sijoittaminen. Nimensä mukaisesti indeksisijoittamisessa sijoituksen perustan muodostavat erilaiset indeksit. Indeksi tarkoittaa yleensä laskennallista mittaria jonkin kohderyhmän hintojen tai kurssien arvonmuutoksille. Erilaisia pörssien tai ulkopuolisten indeksilaskentaa harjoittavien yritysten julkisesti määrittämiä indeksejä on tuhansia ja määrä kasvaa jatkuvasti. Indeksejä voidaan määritellä ja luoda periaatteessa mihin tahansa kohdejoukkoon, jonka kaupankäynti on riittävän aktiivista. Tutuin esimerkki indeksistä on ehkäpä OMX Helsinki 25 indeksi, joka koostuu Helsingin pörssin 25 vaihdetuimmasta osakkeesta. Yleisesti käytettäviä indeksejä ovat myös mm. erilaisiin toimialoihin, kuten telekommunikaatio tai lääketeollisuus, muodostetut indeksit. Indeksisijoittamisen idea perustuu siihen, että jäljitelläkseen haluamaansa kohdemarkkinaa, esim. Helsingin pörssiä, ei sijoittajan tarvitse ostaa kaikkia yksittäisiä Helsingin pörssissä noteerattavia osakkeita. Sijoittaja voi yksinkertaisesti ostaa indeksituotteen, joka jo itsessään seuraa mahdollisimman tarkasti kyseisen kohdemarkkinan arvonmuutosta. 4

5 1.1 Asiakkaan hyöty indeksisijoittamisesta TEHOKAS HAJAUTUS PASSIIVINEN SIJOITTAMINEN EDULLISEMPAA LÄPINÄKYVÄ SIJOITUSMUOTO Sijoittamalla haluamaansa kohdemarkkinaan kokonaisuudessaan, saavuttaa asiakas omaan salkkuunsa jo varsin tehokkaan hajautuksen, eli sijoituksen moneen eri kohteeseen samanaikaisesti. Riittävä sijoitusten hajautushan on yksi tärkeimmistä sijoitustoiminnan riskienhallinnan välineistä. Indeksisijoitusvälineiden tarkoitus on kohdemarkkinan arvonmuutosten jäljittely. Koska jäljittely on lähinnä teknistä ja kauppoja toteutetaan vain tarvittaessa, sijoituksen hoitaminen ei vaadi juurikaan henkilöresursseja. Indeksisijoittamista voidaankin kutsua passiiviseksi sijoittamiseksi, koska aktiivista jatkuvaa kaupankäyntiä ei tarvita. Perinteisessä aktiivisessa sijoittamisessa sijoituskohteita ja niiden painoja muutellaan jatkuvasti, jolloin kaupankäyntikustannukset nousevat usein yllättävän suureksi. Tämän vuoksi indeksisijoittaminen on yleensä hyvin paljon edullisempaa kustannussäästöt voivat olla jopa kymmenkertaisia. Indeksisijoittamisessa jäljitellään sijoituskohteiden kehitystä, esim. pörssikursseja. Koska tieto indeksin koostumuksesta on koko ajan kaikkien saatavilla, on indeksisijoittaminen kaikkein läpinäkyvin sijoitusmuoto. Pitkälti yllä mainittujen hyötyjen yhteisvaikutuksesta johtuen, indeksisijoittaminen on lukuisien tilastojen ja tutkimuksien perusteella lähes poikkeuksetta asiakkaalle tuottoisampaa pitkällä aikavälillä kuin aktiivinen sijoittaminen. Aktiivisessa sijoittamisessa valinnat perustuvat esim. asiakkaan omaan tai aktiivisen salkunhoitajan, esimerkiksi rahastossa, sijoitustoimintaan. 5

6 2 Front Capitalin palvelut Front Capital on indeksisijoittamisen edelläkävijä. Kaikissa palveluissamme ja sijoitusratkaisuissamme tavoitteenamme on saavuttaa pitkän aikavälin sijoitustuotoissa huomattava tuottoero aktiiviseen salkunhoitoon verrattuna. Tämä toteutetaan käyttämällä laajasti eri indeksisijoittamisen välineitä. Sijoitusratkaisuissamme pyrimme räätälöimään tuotteita, jotka hyödyntävät mielestämme markkinatilanteeseen aina parhaiten sopivia ominaisuuksia huippukorkeita tuottoja tavoittelevia aggressiivisia ratkaisuja tai turvallisuutta korostavia ja usein defensiivisiäkin ratkaisuja, mikä milloinkin mielestämme sopii markkinatilanteeseen parhaiten. Sijoittamiseen liittyy aina taloudellisia riskitekijöitä. Front Capitalin tarjoamiin palveluihin ja sijoitusratkaisuihin liittyvät tärkeimmät riskitekijät on kuvattu asiakirjan kappaleessa 7. Ennen sijoituksen tekemistä sijoittajan tulee aina perehtyä huolellisesti kyseessä olevaan palveluun tai tuotteeseen. Sijoittajan tulee perustaa päätöksensä omaan tutkimukseensa ja arvioonsa palvelusta sekä sijoituskohteesta ja siihen liittyvistä riskeistä. 6

7 Front Capitalin palvelut Rahasto Omaisuudenhoito ETF Omaisuudenhoito Rahastot Parkkipalvelu 7

8 2.1 Omaisuudenhoitopalvelut Front Capital tarjoaa asiakkailleen omaisuudenhoitopalveluja eri muodoissa. Front Capitalin omaisuudenhoidossa sekä palvelutaso että sijoituskohteet ovat asiakkaan valittavissa. Palvelua, ammattilaisen näkemystä ja helppoutta arvostavalle sijoittajalle tarjoamme täyden valtakirjan omaisuudenhoitopalvelua. Itsenäiselle sijoittajalle tarjoamme hänen niin halutessaan myös mahdollisuuden osallistua sijoituspäätöksiin. Front Capitalin omaisuudenhoitopalveluihin kuuluvat rahastoilla, ETF:illä (eli pörssilistatuilla rahastoilla), suorilla sijoituksilla tai näiden yhdistelmillä toteutetut palvelukokonaisuudet. Seuraavassa kerromme lisää omaisuudenhoitopalveluidemme eri muodoista. Kaikki Front Capitalin tarjoamat palvelut sopivat sekä yksityisille, yrityksille että yhteisöille. 8

9 2.1.1 Rahasto Omaisuudenhoito Palvelu Sijoitustoiminnan luonnehdinta Riskiluonnehdinta Asiakasluonnehdinta Rahasto Omaisuudenhoito Asiakkaan valitsemilla painoilla valittujen rahastojen tuotto Alhainen tai erittäin alhainen asiakkaan valittavissa Laaja hajautus, riskitaso valittavissa allokaatiolla, päivittäinen noteeraus Palvelua, ammattilaisen näkemystä ja helppoutta arvostava sijoittaja Front Capitalin Rahasto Omaisuudenhoidossa käytetään Front Capitalin omia Suojatie ja Moottoritie rahastoja. Rahasto Omaisuudenhoidossa päätetään yhdessä asiakkaan kanssa tämän tuottotavoitteen ja riskitason mukaan sopivasta rahastojen painotuksesta. Front Suojatie rahaston, jonka tuottotavoite on 5 % vuodessa, valinnalle antaa leimansa turvallisuus ja erittäin laaja hajautus. Front Moottoritie rahastossa taas tavoitellaan markkinaa parempaa tuottoa, tavoite on 10 % vuodessa. Moottoritie rahaston sijoituksista ei mikään ole kuitenkaan välttämättä pääomaturvattu, kun taas Suojatiessä suurin osa on. Rahasto-osuudet ovat päivittäin noteerattuja ja ne ovat myös päivittäin sekä merkittävissä että lunastettavissa. Rahasto Omaisuudenhoidon kulut ovat matalia, siihen käytettävässä rahastosarjassa hallinnointipalkkio on 0,20 % vuodessa, eikä merkinnöistä ja lunastuksista peritä mitään palkkiota. Rahasto Omaisuudenhoidossa Front Capital päättää asiakkaan kanssa sovittujen painorajojen puitteissa tarvittavista rahastopainojen muutoksista. Rahastojen sisällä Front Capital suorittaa aktiivisesti salkunhoitoa omaan markkinanäkemykseen, Front Strategiaan, perustuen. Rahasto Omaisuudenhoito on sijoittajalle erittäin kustannustehokas, helppo ja ammattilaisten tarjoama täyden palvelun ratkaisu. 9

10 2.1.2 ETF Omaisuudenhoito MIKÄ ON ETF? ETF (Exchange Traded Fund) on pörssikaupankäynnin kohteena oleva rahasto, jolla käydään kauppaa pörssissä osakkeiden tapaan. ETF:iä on tarjolla lähes joka omaisuusluokkaan, osakkeisiin, korkoihin, hyödykkeisiin jne. Esimerkiksi osakeindeksejä passiivisesti jäljittäviä rahastoja kutsutaan indeksiosuusrahastoiksi. MITEN ETF TOIMII? ETF seuraa valittua sijoituskohdetta, joka voi olla esim. indeksi, alaindeksi tai etukäteen nimetty arvopaperien kori. Esimerkiksi OMX Helsinki 25 ETF sisältää Helsingin pörssin 25 vaihdetuinta yhtiötä. Suurin osa osake ETF:istä seuraa jonkun kohdeindeksin tuottokehitystä, eli ETF:ssä ei ole aktiivista salkunhoitoa ja hoitajaa. ETF osuudet voivat olla joko osinkoa (korkoa) maksavia tuottoosuuksia tai kasvuosuuksia. MIKSI SIJOITTAA ETF:IIN? ETF on nykyaikaisen indeksisijoittamisen perusväline. ETF on erittäin kustannustehokas, kaupankäynti on vaivatonta ja jatkuvaa ja se tapahtuu erittäin likvideissä pörsseissä ja pankkien välisillä OTCmarkkinoilla. ETF on läpinäkyvä sijoitusmuoto ETF rahaston koko salkku on tiedossa joka päivä. 10

11 Palvelu Sijoitustoiminnan luonnehdinta Riskiluonnehdinta Asiakasluonnehdinta ETF Omaisuudenhoito Front Strategian allokaation mukainen tai asiakkaan valitsemien ETF:ien tuotto Alhainen Suora markkinariski strategian mukaisiin kohteisiin Palvelua, ammattilaisen näkemystä ja suoraa markkinapanosta hakeva sijoittaja ETF Omaisuudenhoito on ammattilaisen näkemystä arvostavalle asiakkaalle täyden palvelun ratkaisu, joka tarjoaa laajalla hajautuksella suoraa markkinapanostusta. Front Capitalin ETF Omaisuudenhoidossa asiakas voi sijoittaa joko Front ETF Strategian mukaisesti tai asiakas voi valita yksilöllisesti räätälöidyn ETF Salkun. Front ETF Strategia on Front Capitalin sijoitusstrategian mukainen aktiivinen salkku, jossa sijoituspainotukset seuraavat Front Capitalin sijoitussuosituksia. Asiakkaiden salkuissa painotukset eri omaisuusluokkien (7 eri Frontin määrittämää omaisuusluokkaa) välillä täsmätään Front Strategiaan neljä kertaa vuodessa tai markkinaolosuhteiden niin vaatiessa. Front Capital hoitaa täyden valtakirjan omaisuudenhoitajana salkun omaisuusluokkapainot sekä päättää ja toteuttaa sijoitukset ETF:iin omaisuusluokkien sisällä. Yksilöllisessä ETF Salkussa asiakas itse päättää omaisuusluokkien allokaatiosta. Tällöin painotukset omaisuusluokittain voivat olla joko kiinteitä tai muuttuvia. Painotukset eivät näin ollen ole Strategian mukaisia, vaan asiakkaan oman näkemyksen mukaisia. Asiakas siis itse päättää vaihteluvälien raameissa eri omaisuusluokkien tavoitepainotukset. 11

12 2.2 Rahastopalvelut Palvelu Sijoitustoiminnan luonnehdinta Riskiluonnehdinta Asiakasluonnehdinta Rahastot Salkunhoitajan valitsemien sijoituskohteiden markkinatuotto Alhainen Laaja hajautus, päivittäinen noteeraus Itsenäisiä päätöksiä tekevä, helppoutta ja laajaa hajautusta arvostava sijoittaja Suorat sijoitukset rahastoihin Asiakas voi myös sijoittaa suoraan Front Capitalin rahastoihin. Tällöin asiakas tekee sijoituspäätökset, sekä hoitaa merkinnät ja lunastukset itse. Rahasto-osuudet ovat päivittäin noteerattuja ja niitä voidaan merkitä ja lunastaa myös päivittäin. Rahastoasiakkaalta peritään merkintä-, lunastus ja hallinnointipalkkiot rahastojen perussääntöjen mukaan. Suora rahastomerkintä sopii asiakkaalle joka haluaa tehdä sijoituspäätökset itse, jolla ei ole tarvetta raportoinnille ja joka arvostaa rahastojen tarjoamaa laajaa hajautusta Rahastosijoituspalvelut Rahastosijoituspalvelu on suurempia yksittäisiä rahastosijoituksia tekevälle asiakkaalle tarjottava sopimuspohjainen palvelu, jossa transaktiot tehdään asiakkaan toimeksiannosta. Palvelu tarjoaa asiakkaalle kuukausittaisen raportin, joka käsittää mm. omaisuuserittelyn sekä tapahtumaraportin salkkutasolla. Rahastosijoituspalvelussa kulut ovat matalia, siihen käytettävässä rahastosarjassa hallinnointipalkkio on 0,20 % vuodessa, eikä merkinnöistä ja lunastuksista peritä mitään palkkiota. Palvelu sopii asiakkaalle joka tekee sijoituspäätökset itse, mutta joka samalla arvostaa ja tarvitsee raportoinnin omasta salkustaan. 12

13 2.3 Parkkipalvelu Palvelu Sijoitustoiminnan luonnehdinta Riskiluonnehdinta Asiakasluonnehdinta Parkkipalvelu Asiakkaan kanssa sovittujen ehtojen mukaan kilpailutetut pankkitalletusten tuotot Erittäin alhainen kotimaiset suuret talletuspankit riskinä Lisäpalvelu omaisuudenhoitoasiakkaille Front Parkkipalvelu on maksuton lisäpalvelu Front Capitalin omaisuudenhoidon asiakkaille. Palvelu tarjoaa tehokkaan vaihtoehtoisen muodon käteisen hallinnalle. Parkkipalvelussa Front Capital kilpailuttaa kotimaisten pankkitalletusten tuotot asiakkaan kanssa sovittujen ehtojen mukaisesti. Parkkipalvelun tavoitteena on saavuttaa talletusta parempi tuotto erittäin alhaisella riskillä sijoittamalla käteinen vain suuriin kotimaisiin talletuspankkeihin. 13

14 3 Front Capitalin sijoitusratkaisut Front Capitalin tarjoamat sijoitusratkaisut tarjoavat sijoittajille mahdollisuuden räätälöidä sekä tuotto- että riskiprofiilin toiveiden mukaan. Sijoitusratkaisut tarjoavat myös sijoittajalle pääsyn markkinoille, jotka eivät ole tavanomaisen sijoittajan ulottuvilla. Front Capitalin tarjoamat sijoitusratkaisut voidaan jakaa luonteensa mukaan pääomaturvattuihin tai pääomaturvaamattomiin ratkaisuihin. Pääomaturvattuja ratkaisuja kutsumme yleensä obligaatioiksi. Pääomaturvaamattomia ratkaisuja voivat olla obligaatiot, sertifikaatit tai sijoituswarrantit. Alla kerromme näistä eri vaihtoehdoista enemmän. Kaikki Front Capitalin tarjoamat sijoitusratkaisut sopivat sekä yksityisille, yrityksille että yhteisöille. Pääomaturva nimellisarvolle on voimassa ainoastaan eräpäivänä. Pääomaturva ei kata mahdollista myyntipalkkiota tai ylikurssia. Sijoituksen pääoman ja tuoton takaisinmaksuun liittyy liikkeeseenlaskijariski (sijoitukseen liittyvät riskit kts. s ). 14

15 Front Capitalin sijoitusratkaisut Pääomaturvatut Pääomaturvaamattomat Pääomaturvattu obligaatio Pääomaturvaamaton obligaatio Sertifikaatti Sijoituswarrantti 15

16 3.1 Pääomaturvatut sijoitusratkaisut Pääomaturvatun sijoitusratkaisun avulla sijoittaja voi hyötyä valitun kohde-etuuden tuottomahdollisuuksista rajoitetulla riskillä. Liikkeeseenlaskija maksaa sijoituksen nimellispääoman takaisin eräpäivänä riippumatta kyseiseen sijoitusratkaisuun valitun kohde-etuuden kehityksestä. Pääomaturva mahdollistaa tuoton tavoittelun samalla rajaten riskiä markkinan epäsuotuisaa kehitystä vastaan. 100% Optio 15 % Mahdollinen tuotto xx % Korko-osuus 85 % Pääomaturva 100 % Pääomaturvattu obligaatio turvallisuushakuisen sijoittajan väline Liikkeeseenlaskupäivä Eräpäivä 16

17 3.1.1 Pääomaturvattu obligaatio Sijoitusratkaisu Sijoitustoiminnan luonnehdinta Riskiluonnehdinta Asiakasluonnehdinta Pääomaturvattu Obligaatio Eräpäivänä sijoituskohteen positiivinen tuotto ja sijoitusaikana Obligaation jälkimarkkinatuotto Alhainen Aina liikkeeseenlaskijariski, muuten ei markkinariskiä Turvallisuushakuisen ja pitkäaikaisia sijoituksia tekevän sijoittajan väline Pääomaturvattu obligaatio on joukkovelkakirjalainapohjainen tuote, jonka tuotto on sidottu jonkin kohde-etuuden arvon kehitykseen. Se rakentuu kahdesta osasta, korko-osuudesta ja optiosta. Obligaation korko-osuus mahdollistaa nimellispääoman takaisinmaksun eräpäivänä kokonaisuudessaan ja optio-osalla (tuottokomponentti) pyritään tarjoamaan sijoittajalle mahdollisimman korkea tuotto. Tuotteet ovat lähtökohtaisesti pitkäaikaisia sijoitusratkaisuja, joiden tyypillinen sijoitusaika on 3-5 vuotta. Obligaation sijoituskohteena, kohde-etuutena, on usein osake tai osakeindeksi, mutta kohde-etuutena voi toimia myös esimerkiksi hyödyke, valuutta tai näiden indeksi tai muuhun omaisuusluokkaan kuuluva kohde-etuus tai näiden yhdistelmä. Pääomaturvattu obligaatio on turvallisuushakuisen ja pitkäaikaisia sijoituksia tekevän sijoittajan väline. Korko-osuus kehittyy sijoitusaikana markkinakorkojen kehityksen perusteella niin, että se vastaa eräpäivänä aina sijoituksen nimellispääomaa. Obligaation optio-osa tarjoaa markkinan kehittyessä suotuisasti sijoituksen kohdeetuuden kehitykseen perustuvan tuoton. Markkinan laskiessa sijoittajan riski on pääomaturvan ansiosta rajattu. 17

18 3.2 Pääomaturvaamattomat sijoitusratkaisut Pääomaturvaamattomissa sijoitusratkaisuissa nimellispääoman takaisinmaksua ei eräpäivänä ole turvattu, eli sijoittaja voi menettää sijoitetun pääoman osittain tai kokonaan, koska liikkeeseenlaskija ei ole sitoutunut maksamaan sijoituksen nimellistä määrää takaisin eräpäivänä. Näin nimellispääoman takaisinmaksu tai esimerkiksi sijoituswarranteissa erääntymishinta riippuu kohde-etuuden kehityksestä. Verrattuna pääomaturvattuihin ratkaisuihin pääomaturvaamaton rakenne mahdollistaa sijoittajalle laajemmat mahdollisuudet eri tuottorakenteiden hyödyntämiseen. Kuten pääomaturvatuissa ratkaisuissa liittyy sijoituksen pääoman ja tuoton takaisinmaksuun mm. liikkeeseenlaskijariski (sijoitukseen liittyvät riskit kts. s ) Pääomaturvaamaton obligaatio Sijoitusratkaisu Sijoitustoiminnan luonnehdinta Riskiluonnehdinta Asiakasluonnehdinta Pääomaturvaamaton Obligaatio Sijoituskohteen ja Obligaation ehtojen mukaan tuotto tai jälkimarkkinatuotto Riskitaso määräytyy ehtojen mukaan Liikkeeseenlaskijariski sekä ehtojen mukaan määräytyvä tuottoriski Pitkäaikaisia ja usein vaihtoehtoisia tuottotyyppejä hakevan sijoittajan väline Kuten pääomaturvattu, myös pääomaturvaamaton obligaatio on joukkovelkakirjalainapohjainen tuote, joka normaalisti rakentuu korkoosuudesta ja optiosta (tuottokomponentti). Tuotteet ovat lähtökohtaisesti pitkäaikaisia sijoitusratkaisuja, joiden tyypillinen sijoitusaika on 3-5 vuotta. Pääomaturvaamattoman obligaation tuotto perustuu obligaation sijoituskohteen riskiin. Esimerkiksi yritysten luottoriskiin sidotuissa ratkaisuissa tuotto perustuu kohde-etuusyhtiöiden luottoriskimarginaaleihin, eli siihen miten markkinat riskihinnoittelevat kyseiset yritykset vastapuoliriskinä. Pääomaturvaamattoman obligaation pääoman ja tuoton takaisinmaksu on riippuvainen yksittäisestä markkinariskistä, esim. luottoriskistä. Mikäli kohdeetuuteen liittyvä riski ei sijoitusaikana toteudu, maksetaan sijoittajalle tuoton lisäksi nimellispääoma kokonaisuudessaan. Riskin toteutuessa obligaatioon erääntymishinta voi olla pienempi kuin sijoitettu pääoma. Pääomaturvaamaton obligaatio on pitkäaikaisia ja vaihtoehtoisia tuottorakenteita hakevan sijoittajan väline. 18

19 3.2.2 Sertifikaatti Sijoitusratkaisu Sijoitustoiminnan luonnehdinta Riskiluonnehdinta Asiakasluonnehdinta Sertifikaatti Sijoituskohteen ja Sertifikaatin ehtojen mukaan tuotto tai jälkimarkkinatuotto Riskitaso määräytyy ehtojen mukaan yleensä korkea Liikkeeseenlaskijariski sekä ehtojen mukaan määräytyvä tuottoriski Väline riskinottokykyiselle sijoittajalle voittaa markkina, tai saada erääntymis- ja tuottoehtojen kautta pääoma ja tuotto ennenaikaisesti takaisin Sertifikaatti on arvopaperina läheistä sukua pääomaturvaamattomalle obligaatiolle. Se on pääomaturvaamattoman obligaation tavoin joukkovelkakirjapohjainen tuote, joka normaalisti rakentuu korko-osuudesta ja optio(-i)sta (tuottokomponentti(-tit)). Tuotteet ovat lähtökohtaisesti pitkäaikaisia sijoitusratkaisuja, joiden tyypillinen sijoitusaika on 1-5 vuotta. Suurin ero pääomaturvaamattoman obligaation ja sertifikaatin välillä on tuottokomponentin luonteessa. Sertifikaatin tuotto ja pääoman takaisinmaksun suuruus ovat useimmiten riippuvaisia sijoituskohteen, esimerkiksi osakkeen tai osakeindeksin sijoitusaikaisesta kehityksestä eikä yksittäisen riskin mahdollisesta toteutumisesta. Sertifikaatin tuoton muodostuminen muistuttaa usein edellä kuvatun mukaisesti luonteeltaan esimerkiksi rahastosijoittamista, jossa sijoittajan tuotto määräytyy rahaston sijoitusten sijoitusaikaisen kehityksen perusteella. Toisaalta sertifikaateissa on myös usein tuottoehtoja, joiden perusteella sijoitus palauttaa ennalta kerrotun sijoituspääoman kokonaan tai osittain ja/tai tuottoprosentin mukaisen suorituksen valitun sijoituskohteen markkinahinnan täyttäessä tavoite-ehdon tai koko sijoitus voi myös erääntyä ennenaikaisesti. Tämän johdosta sertifikaateilla toteutettavat ratkaisut tarjoavat tehokkaan vaihtoehdon mm. suoralle osakemarkkina- tai rahastosijoitukselle. Sertifikaatti on väline riskinottokykyiselle sijoittajalle voittaa markkina tai saada erääntymis- ja tuottoehtojen kautta pääoma ja tuotto ennenaikaisesti takaisin. 19

20 Mahdollinen tuotto xx % 100% Optio 15 % (sijoituswarrantti) Korko-osuus 85 % Pääomaturva 100 % Liikkeeseenlaskupäivä Eräpäivä Sijoituswarrantti on luonteeltaan optio Esimerkkivertailu pääomaturvattuun obligaatioon 20

21 3.2.3 Sijoituswarrantti Sijoitusratkaisu Sijoitustoiminnan luonnehdinta Riskiluonnehdinta Asiakasluonnehdinta Sijoituswarrantti Sijoituskohteen ja Sijoituswarrantin ehtojen mukaan tuotto tai jälkimarkkinatuotto Riskitaso erittäin korkea Ehtojen mukaan määräytyvä tuottoriski Näkemyksen omaavalle sijoittajalle tehokkain väline saavuttaa huipputuottoja Sijoituswarrantti eroaa sertifikaatti- tai obligaatiosijoituksesta ennen kaikkea siinä, että se ei ole joukkovelkakirjalainapohjainen tuote. Mukana ei siis ole edes laskennallista korkotuloa kerryttävää osuutta. Vastaavasti se on myös tuotto- sekä riskiprofiililtaan erilainen. Sijoituswarrantti on luonteeltaan optio, minkä johdosta sijoituswarrantin myyntihintaa, eli maksettua preemiota, ei erääntymisen yhteydessä palauteta. Sijoituswarrantin erääntymishinta riippuu kohde-etuuden kehityksestä. Sijoituswarrantti erääntyy arvottomana ja myyntihinta (preemio) menetetään, jos sijoituswarrantin ehtojen mukainen tuotto on negatiivinen tai nolla. Sijoituswarrantin sijoitetun pääoman tuotto on positiivinen kun ehtojen mukaan laskettu tuotto ylittää sijoituswarrantista maksetun myyntihinnan (preemio). Sijoituswarranttien sijoitusaika on tyypillisesti 2-5 vuotta. Sijoituswarrantin myyntihinta on alhainen verrattuna laskennalliseen pääomaan, jolle tuotto eräpäivänä lasketaan. Koska sijoitettu pääoma on huomattavasti pienempi kuin laskennallinen pääoma, tarjoaa sijoituswarrantti suuren sijoitetun pääoman tuottopotentiaalin kohde-etuuden, esimerkiksi osakeindeksin, kehittyessä suotuisasti. Sijoituswarrantin esimerkinomaisella myyntihinnalla 16 % ja euron esimerkkisijoituksella päästään laskennallisesti euron sijoitukseen. Verrattuna esimerkiksi miljoonan euron rahastosijoitukseen, pääomia jää allokoitavaksi euroa vaihtoehtoisiin kohteisiin, tarjoten mahdollisuuden sijoitussalkun tehostamiseen. Sijoituswarrantti on näkemyksen omaavalle ja riskinottohalukkaalle sijoittajalle tehokkain väline saavuttaa hyvinkin korkeita tuottoja. 21

22 4 Sijoitetun pääoman tuottopotentiaalin tehostaminen Perinteisessä sijoituksessa, esimerkiksi suorassa osake- tai rahastosijoituksessa, sijoitetun pääoman tuoton ratkaisee sijoituksen nimellisarvon lisäksi sijoituskohteen kehitys. Käytettäessä sijoitukseen ainoastaan omaa pääomaa on sijoituksen suuruus rajattu aina sijoittajan sijoitettuna olevan pääoman suuruiseksi. Kuten yritysrahoitusmaailmassa, jossa yrityksen oman pääoman tuottopotentiaalia on mahdollista kasvattaa vierasta pääomaa hyödyntämällä, myös sijoittamisessa on mahdollista kasvattaa tuottopotentiaalia samoja periaatteita hyödyntämällä. Front Capitalin tarjoamissa sijoitusratkaisuissa pääoman tuottopotentiaalia on mahdollista tehostaa kahdella vaihtoehtoisella tavalla, pankkirahoitusta hyödyntämällä tai sijoituswarrantilla. 22

23 23

24 4.1 Pankkirahoituksen hyödyntäminen Salkku Salkku Erityisesti pääomaturvatut obligaatiot mahdollistavat pankkirahoituksen käytön oman pääoman tuottopotentiaalin tehostamisessa. Pankkirahoituksen hyödyntäminen mahdollistaa sijoitettavaa omaa pääomaa huomattavasti suuremman sijoituksen. Sijoituksen vakuusarvon ollessa esimerkiksi 80 %, euron oman pääoman sijoituksella on mahdollista tehdä miljoonan euron pääomaturvattu sijoitus. 15% 10% 40% 36% 29% Pankkirahoituksen käytössä sijoittajan tulee huomioida sijoitusta varten otetun pankkilainan kuluineen olevan aina henkilökohtainen ja erillinen varsinaisesta sijoituskohteesta ja siten takaisinmaksettava, riippumatta siitä tuottaako lainarahalla tehty sijoitus tuottoa tai tappiota. Pankkirahoitusta tarjoavat useimmat Suomessa toimivat talletuspankit yleensä myös siis asiakkaan oma vakiopankki. Lisätietoa pankkirahoituksesta saat yhteyshenkilöltäsi Front Capitalista. 35% Osakkeet Korkosijoitukset Muut Käteinen 11% 25% Osakkeet Korkosijoitukset Muut Strukturoitu sijoitusratkaisu Esimerkki pankkirahoitetusta sijoituksesta Esimerkkisijoittajalla on sijoitussalkku, jossa käteisosuus 10 % eli Käyttämällä käteisosuutta vakuutena sijoittaja voi tehdä esimerkiksi suuruisen pankkirahoitetun pääomaturvatun sijoituksen (itse sijoituksen vakuusarvo tässä tapauksessa 80 %) Vanhat sijoitukset pidetty ennallaan, vain vanha käteisosuus käytetty pankkirahoitetun sijoituksen vakuudeksi kohde-etuuden valinnalla mahdollisuus vaikuttaa allokaatioon sijoittajan haluamalla tavalla 24

25 4.2 Sijoituswarrantin hyödyntäminen Suora osake-/rahastosijoitus Sijoituswarrantti (merkintähinta 16 %) 1. Osakemarkkina nousee 40 % seuraavan kolmen vuoden aikana Sijoituswarrantin tarjoama oman pääoman tuottopotentiaali on pankkirahoitetun obligaatiosijoituksen kaltainen. Alhaisen myyntihinnan ja siten pienemmän vaadittavan oman pääoman sijoituksen johdosta, sijoituswarrantti mahdollistaa korkean sijoitetun pääoman tuottopotentiaalin Verrattaessa sijoituswarranttia pankkirahoitettuun sijoitukseen, on sijoituswarrantin myyntihinta luonteeltaan verrattavissa pankkilainasta maksettaviin korkoihin. Riskinä warranttisijoituksessa on maksettu myyntihinta, kun pääomaturvatussa pankkirahoitetussa sijoituksessa sijoittajan välittömänä riskinä, edellyttäen että nimellispääoma maksetaan takaisin, ovat lainasta maksetut korot (sijoitukseen liittyvät riskit kts. s ). Kohde-etuuden, esimerkiksi osakeindeksin kehittyessä suotuisasti sijoituswarrantti mahdollistaa hyvän sijoitetun pääoman tuoton. Markkinan laskiessa tai pysyessä ennallaan, sijoittajan tappio on rajattu sijoituswarrantin myyntihintaan. Oheisessa esimerkissä on verrattu kolmen vuoden ja nimellisarvoltaan miljoonan euron suoraa rahastosijoitusta sijoituswarranttiin (myyntihinta 16 %). Verrattuna suoraan rahastosijoitukseen on kuitenkin huomioitava, että sijoituswarrantti erääntyy arvottomana jos kohde-etuuden loppuarvo ei ylitä sen lähtöarvoa ja se tuottaa voittoa sijoittajalle vasta kun kohde-etuus on kehittynyt positiivisesti ja ylittänyt sijoituswarrantin merkintähinnan (esimerkissä 16 %). Sijoitus Arvo eräpäivänä Sijoitus Arvo eräpäivänä Nettotuotto Nettotuotto Pääoman tuotto 40 % Pääoman tuotto 150 % (11,9 % p.a.) (35,7 % p.a.) 2. Osakemarkkina laskee 40 % seuraavan kolmen vuoden aikana Sijoitus Arvo eräpäivänä Sijoitus Arvo eräpäivänä Tappio Tappio Osakemarkkina pysyy ennallaan seuraavan kolmen vuoden aikana Esimerkkituottovertailu Kolmen vuoden osakesijoitus vs. sijoituswarrantti Esimerkin tuottoluvut perustuvat suoraan osakemarkkinan (indeksin) esimerkinomaisiin tuottoihin ja eivät pidä sisällään sijoitusvaihtoehtojen mahdollisia kuluja tai muita tuottoon mahdollisesti vaikuttavia tekijöitä. Sijoitus Arvo eräpäivänä Sijoitus 0 Arvo eräpäivänä Tappio 0 Tappio

26 26

27 5 Palveluiden ja sijoitusratkaisujen vertailu Palvelu / Sijoitusratkaisu Sijoitustoiminnan luonnehdinta Riskiluonnehdinta Asiakasluonnehdinta Palvelut - Palvelutaso asiakkaan valittavissa ETF Omaisuudenhoito Rahasto Omaisuudenhoito Rahasto Parkkipalvelu Front Strategian allokaation mukainen, tai asiakkaan valitsemien, ETFien tuotto Asiakkaan valitsemilla painotuksilla valittujen rahastojen tuotto Salkunhoitajan valitsemien sijoituskohteiden markkinatuotto Asiakkaan kanssa sovittujen ehtojen mukaan kilpailutetut pankkitalletusten tuotot Alhainen Suora markkinariski strategian mukaisiin kohteisiin Alhainen tai erittäin alhainen asiakkaan valittavissa Laaja hajautus, riskitaso valittavissa allokaatiolla, päivittäinen noteeraus Alhainen Laaja hajautus, päivittäinen noteeraus Erittäin alhainen Kotimaiset suuret talletuspankit riskinä Palvelua, ammattilaisen näkemystä ja suoraa markkinapanosta hakeva sijoittaja Palvelua, ammattilaisen näkemystä ja helppoutta arvostava sijoittaja Itsenäisiä päätöksiä tekevä, helppoutta ja laajaa hajautusta arvostava sijoittaja Lisäpalvelu omaisuudenhoitoasiakkaille Sijoitusratkaisut - Aina yksittäin asiakkaan valitsemia Pääomaturvattu Obligaatio Pääomaturvaamaton Obligaatio Sertifikaatti Sijoituswarrantti Eräpäivänä sijoituskohteen positiivinen tuotto ja sijoitusaikana Obligaation jälkimarkkinatuotto Sijoituskohteen ja Obligaation ehtojen mukaan tuotto tai jälkimarkkinatuotto Sijoituskohteen ja Sertifikaatin ehtojen mukaan tuotto tai jälkimarkkinatuotto Sijoituskohteen ja Sijoituswarrantin ehtojen mukaan tuotto tai jälkimarkkinatuotto Alhainen Aina liikkeeseenlaskijariski, muuten ei markkinariskiä Riskitaso määräytyy ehtojen mukaan Liikkeeseenlaskijariski sekä ehtojen mukaan määräytyvä tuottoriski Riskitaso määräytyy ehtojen mukaan yleensä korkea Liikkeeseenlaskijariski sekä ehtojen mukaan määräytyvä tuottoriski Riskitaso erittäin korkea Ehtojen mukaan määräytyvä tuottoriski Turvallisuushakuisen ja pitkäaikaisia sijoituksia tekevän sijoittajan väline Pitkäaikaisia ja usein vaihtoehtoisia tuottotyyppejä hakevan sijoittajan väline Väline riskinottokykyiselle sijoittajalle voittaa markkina, tai saada erääntymis- ja tuottoehtojen kautta pääoma ja tuotto ennenaikaisesti takaisin Näkemyksen omaavalle sijoittajalle tehokkain väline saavuttaa huipputuottoja 27

28 28

29 6 Front Capital lyhyesti Front Capital Oy tarjoaa asiakkailleen indeksisijoittamiseen perustuvia omaisuudenhoitopalveluja eri muodoissa sekä yksittäisiä, markkinatilanteeseen ja asiakkaan profiiliin sopivia sijoitusratkaisuja. Front Capital on vuonna 2006 perustettu, henkilökunnan omistama suomalainen sijoituspalveluyritys, jonka toimintaa valvoo Finanssivalvonta. Asiakkaina Front Capitalissa ovat suomalaiset varakkaat yksityishenkilöt ja institutionaaliset sijoittajat. Teemme yhteistyötä yli 20 paikallisen ja kansainvälisen pankin tai rahoituslaitoksen kanssa, jolla haluamme varmistaa asiakkaillemme kilpailukykyiset ehdot tarjoamissamme tuotteissa ja palveluissa. Toimintamme perustuu avoimeen arkkitehtuuriin, emmekä toimi minkään toimijan kanssa yksinoikeudella. Tällä haluamme varmistaa riippumattomuutemme ja kilpailukykymme loppuasiakkaillemme. Tavoitteenamme on olla indeksisijoittamisen edelläkävijä Suomessa. Kykenemme oman asiantuntemuksemme ja laajan yhteistyökumppanikentän avulla suunnittelemaan, tarjoamaan ja toteuttamaan tehokkaasti sekä täyden valtakirjan omaisuudenhoitoa että asiakkaiden tarpeisiin soveltuvia sijoitusratkaisuja. Kattava omaisuudenhoitopalvelu, jatkuva ja monipuolisten valikoitujen sijoitusratkaisujen tarjoaminen ja henkilökohtainen palvelu on tärkeä osa Front Capital Oy:n palvelumallia. 29

SIJOITTAJAN OPAS ETF-rahastoihin

SIJOITTAJAN OPAS ETF-rahastoihin SIJOITTAJAN OPAS ETF-rahastoihin Pörssinoteerattu rahasto eli ETF (Exchange-Traded Fund) on rahasto, jolla voidaan käydä kauppaa pörssissä. ETF:ien avulla yksityissijoittajalla on mahdollisuus sijoittaa

Lisätiedot

Korkokauluri X -sijoituskori

Korkokauluri X -sijoituskori Korkokauluri X -sijoituskori Sijoituskorin säännöt Korkokauluri X -sijoituskori Keskeiset ehdot Sijoituskorin hoitaja: Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö Myyntiaika: 18.4. 7.6.2012 Kohde-etuus: Sampo Pankki

Lisätiedot

Hajauttamisen perusteet

Hajauttamisen perusteet Hajauttamisen perusteet Tervetuloa webinaariin! Tavoitteena on, että opit hajauttamisen perusteet. On kuitenkin hyvä muistaa, että on olemassa muitakin huomioonotettavia yksityiskohtia, joita valistuneen

Lisätiedot

Front Kuukausikatsaus

Front Kuukausikatsaus Front Kuukausikatsaus Epävarmuus väistyy sijoitusmarkkinoilla Epävarmuus on vähentynyt tuntuvasti sijoitusmarkkinoilla EKP:n joulukuun alussa tekemien päätösten jälkeen ja vuosi 2012 on alkanut poikkeuksellisen

Lisätiedot

Sijoittaisinko indeksilainaan, rahastoon vai sijoitussidonnaiseen vakuutukseen

Sijoittaisinko indeksilainaan, rahastoon vai sijoitussidonnaiseen vakuutukseen Sijoittaisinko indeksilainaan, rahastoon vai sijoitussidonnaiseen vakuutukseen Sijoitus-Invest 11. 12.11.2009 Paula Kirppu ja Tero Oikarinen Esityksen sisältö Yleiskatsaus sijoitustuotteiden markkinoihin

Lisätiedot

Indeksiobligaatio Afrikka -sijoituskori

Indeksiobligaatio Afrikka -sijoituskori Indeksiobligaatio Afrikka -sijoituskori Sijoituskorin säännöt Indeksiobligaatio Afrikka -sijoituskori Keskeiset ehdot Sijoituskorin hoitaja: Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö Myyntiaika: 11.5. 21.6.2012

Lisätiedot

Luottokorilaina Pohjois-Amerikka High Yield. Sijoituskorin esite

Luottokorilaina Pohjois-Amerikka High Yield. Sijoituskorin esite Luottokorilaina Pohjois-Amerikka High Yield Sijoituskorin esite Luottokorilaina Pohjois-Amerikka High Yield Tuottohakuisille sijoittajille suunnattu korkeaa vuotuista korkotuottoa tavoitteleva ratkaisu.

Lisätiedot

Nordnetin luottowebinaari

Nordnetin luottowebinaari Nordnetin luottowebinaari Tervetuloa webinaariin! Webinaarissa opit käyttämään luottoa kaupankäynnissä. Lisää ostovoimaa luotolla, käytä salkkuasi luoton vakuutena ja paranna tuottomahdollisuuksia. Webinaarissa

Lisätiedot

Nokia Autocall 2. Danske Bank DDBO FE49:

Nokia Autocall 2. Danske Bank DDBO FE49: Danske Bank DDBO FE49: Nokia Autocall 2 Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S. Lainan liikkeeseenlaskijan asiamies: Danske Bank Oyj Lainan ISIN-koodi: XS1531143748 Päivitetty 7.12.2016

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

Nokia Autocall 3 päivitetty

Nokia Autocall 3 päivitetty Danske Bank DDBO FE53: Nokia Autocall 3 päivitetty 25.1.2017 Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S. Lainan liikkeeseenlaskijan asiamies: Danske Bank Oyj Lainan ISIN-koodi: XS1547361409

Lisätiedot

Sijoituskorin säännöt

Sijoituskorin säännöt Indeksiobligaatio USA -sijoituskori Sijoituskorin säännöt Indeksiobligaatio USA -sijoituskori Keskeiset ehdot Sijoituskorin hoitaja Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö Myyntiaika 14.2.2013-5.4.2013 Kohde-etuus

Lisätiedot

Indeksiobligaatio Aasia III -sijoituskori

Indeksiobligaatio Aasia III -sijoituskori Indeksiobligaatio Aasia III -sijoituskori Sijoituskorin säännöt Indeksiobligaatio Aasia III -sijoituskori Keskeiset ehdot Sijoituskorin hoitaja: Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö Myyntiaika: 21.12.2012

Lisätiedot

Viputuotteet yksityissijoittajan näkökulmasta. Pörssin avoimet ovet , Miikka Kuusi, Meklari

Viputuotteet yksityissijoittajan näkökulmasta. Pörssin avoimet ovet , Miikka Kuusi, Meklari Viputuotteet yksityissijoittajan näkökulmasta Pörssin avoimet ovet 31.8.2016, Miikka Kuusi, Meklari 1 Vastuunrajoitus Tämä esitys on yleisesitys. Sijoittajaa kehotetaan perehtymään tarkemmin materiaalissa

Lisätiedot

UniCredit Autocall. Danske Bank DDBO FE5C:

UniCredit Autocall. Danske Bank DDBO FE5C: Danske Bank DDBO FE5C: UniCredit Autocall Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S. Lainan liikkeeseenlaskijan asiamies: Danske Bank Oyj Lainan ISIN-koodi: XS1567980708 UniCredit Autocall

Lisätiedot

Tampereen Osakesäästäjät Pasi Hagman, Susanna Miekk-oja, Johannes Salin

Tampereen Osakesäästäjät Pasi Hagman, Susanna Miekk-oja, Johannes Salin Tampereen Osakesäästäjät 18.5.2016 Pasi Hagman, Susanna Miekk-oja, Johannes Salin Suomalaisilla on realistinen käsitys lakisääteisen eläkkeen riittävyydestä Miten hyvin uskot lakisääteisen eläkkeesi aikanaan

Lisätiedot

Indeksiobligaatio Aasia II -sijoituskori

Indeksiobligaatio Aasia II -sijoituskori Indeksiobligaatio Aasia II -sijoituskori Sijoituskorin säännöt Indeksiobligaatio Aasia II -sijoituskori Keskeiset ehdot Sijoituskorin hoitaja: Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö Myyntiaika: 5.11. 19.12.2012

Lisätiedot

Danske Bank DDBO 3021: AUTOCALL SUOMI. Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S Lainan ISIN-koodi: XS

Danske Bank DDBO 3021: AUTOCALL SUOMI. Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S Lainan ISIN-koodi: XS Danske Bank DDBO 3021: AUTOCALL SUOMI Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S Lainan ISIN-koodi: XS1327053481 AUTOCALL SUOMI Euroopan talouskasvun piristyessä myös suomalaisten yhtiöiden

Lisätiedot

ETF-sijoittamisen perusteet

ETF-sijoittamisen perusteet ETF-sijoittamisen perusteet Tervetuloa webinaariin! ETF-webinaarin on tarkoitus opettaa sinulle ETF-sijoittamisen ja säästämisen perusteet. Tämän esityksen aikana opit mitä ETF:t ovat ja kuinka niillä

Lisätiedot

Aasian Kasvukolmikko 1/2019

Aasian Kasvukolmikko 1/2019 Aasian Kasvukolmikko 1/2019 & Tuottomahdollisuus sinulle, joka uskot kansainvälisen kaupan piristyvän maailmantalouden kohentuessa Sijoituskorien keskeiset tiedot RISKITASO RISKITASO 5 4 3 2 1 MELKO KORKEA

Lisätiedot

100 % nimellisarvosta sekä liitteessä Tuotonmuodostus määritelty mahdollinen tuotto. Takaisinmaksumäärät laskee Laskenta-asiamies.

100 % nimellisarvosta sekä liitteessä Tuotonmuodostus määritelty mahdollinen tuotto. Takaisinmaksumäärät laskee Laskenta-asiamies. 1(8) EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 3/2011 ja 4/2011 LAINAKOHTAISET EHDOT EVLI FRONTIER MARKETS II Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Evli Pankki Oyj:n

Lisätiedot

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma?

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? 18.5.2016 Sijoitusten jakaminen eri kohteisiin Korot? Osakkeet? Tämä on tärkein päätös! Tilanne nyt Perustilanne Perustilanne Tilanne nyt KOROT neutraalipaino OSAKKEET

Lisätiedot

Säästäjän vaihtoehdot

Säästäjän vaihtoehdot Säästäjän vaihtoehdot Rahamuseon Studia monetaria Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Finanssivalvonta Suomen rahoitus- ja vakuutusvalvontaviranomainen Osa EU:n finanssivalvontajärjestelmää

Lisätiedot

Suomi-Ruotsi Twin Win 6/2019

Suomi-Ruotsi Twin Win 6/2019 Suomi-Ruotsi Twin Win 6/2019 Ainutlaatuinen tuottomahdollisuus Suomen ja Ruotsin osakemarkkinoilta RISKITASO 5 4 3 2 1 MELKO KORKEA Sijoituskorin keskeiset tiedot Nimi: Mandatum Life Suomi-Ruotsi Twin

Lisätiedot

MAKROTALOUDEN NÄKYMÄT OSAKEMARKKINOIHIN S AM U L AN G, S I J O I T U S TO I M I N N O N J O H TAJ A

MAKROTALOUDEN NÄKYMÄT OSAKEMARKKINOIHIN S AM U L AN G, S I J O I T U S TO I M I N N O N J O H TAJ A MAKROTALOUDEN NÄKYMÄT OSAKEMARKKINOIHIN S AM U L AN G, S I J O I T U S TO I M I N N O N J O H TAJ A KORKOMARKKINAT LYHYET KOROT KORKOTASO % KORKOTASO % 9/14/2016 2 KORKOMARKKINAT PITKÄT KOROT (HYVÄLAATUISET)

Lisätiedot

Sijoitus isolla vivulla Bull & Bear

Sijoitus isolla vivulla Bull & Bear Sijoitus isolla vivulla Bull & Bear Siiri Vehmer 31.8.2016 Runko Käyttötarkoituksista Miksi BULL & BEAR? Muutama esimerkki tuotteen toiminnasta Case Brexit: Ottivatko sijoittajat näkemystä sertifikaattien

Lisätiedot

DANSKE BANK OYJ:N OSAKETALLETUS 6/2013

DANSKE BANK OYJ:N OSAKETALLETUS 6/2013 Danske Bank Oyj, www.danskebank.fi DANSKE BANK OYJ:N OSAKETALLETUS 6/2013 Tietoa Osaketalletuksesta: Talletuksen vastaanottaja: Danske Bank Oyj OSAKETALLETUS 6/2013 Osaketalletus 6/2013 kohde-etuudeksi

Lisätiedot

Osingot. Webinaarin tavoitteena on käydä läpi osinkoihin liittyvät perusteet, jotta jokainen on valmis alkavaan osinkokauteen.

Osingot. Webinaarin tavoitteena on käydä läpi osinkoihin liittyvät perusteet, jotta jokainen on valmis alkavaan osinkokauteen. Osingot Tervetuloa webinaariin! Webinaarin tavoitteena on käydä läpi osinkoihin liittyvät perusteet, jotta jokainen on valmis alkavaan osinkokauteen. Kysymyksiä voit esittää webinaarin aikana chatin kautta.

Lisätiedot

Sijoitusten hoitopalvelu

Sijoitusten hoitopalvelu Sijoitusten hoitopalvelu Vaurastuminen kuuluu kaikille, oma salkunhoitaja jokaiselle. Aktiivista huolenpitoa sijoituksillesi Sijoitusten hoitopalvelu tarjoaa sinulle uudenlaista varojen hoitoa, olitpa

Lisätiedot

Private Sijoitusvakuutukseen ja Private Kapitalisaatiosopimukseen liitettävissä olevien Danske Bank Private Banking sijoituskorien säännöt

Private Sijoitusvakuutukseen ja Private Kapitalisaatiosopimukseen liitettävissä olevien Danske Bank Private Banking sijoituskorien säännöt Private Sijoitusvakuutukseen ja Private Kapitalisaatiosopimukseen liitettävissä olevien Danske Bank Private Banking sijoituskorien säännöt Danske Varainhoito Korko -sijoituskori säännöt Danske Varainhoito

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

Salkunhoito Horisontti -sijoituskori

Salkunhoito Horisontti -sijoituskori Salkunhoito Horisontti -sijoituskori Sijoituskorin säännöt Sijoituskorin keskeiset ehdot Sijoituskorin nimi: Salkunhoito Horisontti -sijoituskori Sijoituskorin hoitaja: Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Maaliskuu 2016

Markkinakatsaus. Maaliskuu 2016 Markkinakatsaus Maaliskuu 2016 Talouskehitys Maailmantalouden kasvunäkymät heikentyneet, IMF varoitti kasvaneista riskeistä Suomen BKT kasvoi viime vuonna ennakkotietojen mukaan 0,4 prosenttia Euroalue

Lisätiedot

Danske Bank Valuuttaobligaatio 2305: Valuuttaobligaatio BRIC II

Danske Bank Valuuttaobligaatio 2305: Valuuttaobligaatio BRIC II Danske Bank Oyj, www.danskebank.fi Danske Bank Valuuttaobligaatio 2305: Valuuttaobligaatio BRIC II Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S Lainan järjestäjä: Danske Bank A/S. Lainan

Lisätiedot

SIJOITUSTOIMINNAN PERIAATTEET Savon koulutuskuntayhtymä

SIJOITUSTOIMINNAN PERIAATTEET Savon koulutuskuntayhtymä HA LLINTO PALV ELU T SIJOITUSTOIMINNAN PERIAATTEET Savon koulutuskuntayhtymä Käsitelty: yhtymähallitus 27.5.2016 xx Hyväksytty: yhtymävaltuusto 14.06.2016 xx Tämä ohje on voimassa 1.8.2016 alkaen toistaiseksi.

Lisätiedot

Eurooppa Turva 8/2019

Eurooppa Turva 8/2019 Eurooppa Turva 8/2019 Sijoita pääomasuojatusti vahvistuvaan Eurooppaan RISKITASO VÄHÄRISKINEN Sijoituskorien keskeiset tiedot Nimi: Mandatum Life Eurooppa Turva 8/2019 Salkunhoitaja: Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö

Lisätiedot

Eurooppa Tuotto 12/2019

Eurooppa Tuotto 12/2019 Eurooppa Tuotto 12/2019 Sijoita toipuvaan Eurooppaan RISKITASO 5 4 3 2 1 MELKO KORKEA Sijoituskorien keskeiset tiedot Nimi: Mandatum Life Eurooppa Tuotto 12/2019 Salkunhoitaja: Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö

Lisätiedot

KORKOKAULURI IX SIJOITUSKORI. Sijoituskorin säännöt KORKOKAULURI IX SIJOITUSKORI. Keskeiset ehdot

KORKOKAULURI IX SIJOITUSKORI. Sijoituskorin säännöt KORKOKAULURI IX SIJOITUSKORI. Keskeiset ehdot KORKOKAULURI IX SIJOITUSKORI Sijoituskorin säännöt KORKOKAULURI IX SIJOITUSKORI Keskeiset ehdot Sijoituskorin hoitaja Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö Myyntiaika 13.3. 10.4.2012 Kohde-etuus Sijoituskorin

Lisätiedot

Sijoittaisinko indeksilainaan, rahastoon tai sijoitussidonnaiseen vakuutukseen

Sijoittaisinko indeksilainaan, rahastoon tai sijoitussidonnaiseen vakuutukseen Sijoittaisinko indeksilainaan, rahastoon tai sijoitussidonnaiseen vakuutukseen Sijoitus-Invest 17. 18.11.2010 Tero Oikarinen ja Johanna Örndahl 0 Miksi Fiva on olemassa? Fiva työskentelee sen puolesta,

Lisätiedot

Pankkiosake Plus 10/2016

Pankkiosake Plus 10/2016 Pankkiosake Plus 10/2016 RISKITASO 5 4 3 2 1 MELKO KORKEA Sijoituskorin keskeiset tiedot Nimi: Mandatum Life Pankkiosake Plus 10/2016 Salkunhoitaja: Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö (Vakuutusyhtiö) Merkintäaika:

Lisätiedot

Euroopan Kasvukehä Booster 3/2017

Euroopan Kasvukehä Booster 3/2017 Euroopan Kasvukehä Booster 3/2017 RISKITASO 5 4 3 2 1 MELKO KORKEA Sijoituskorin keskeiset tiedot Nimi: Mandatum Life Euroopan Kasvukehä Booster 3/2017 Salkunhoitaja: Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö (Vakuutusyhtiö)

Lisätiedot

2014 1 Kuukausikatsaus

2014 1 Kuukausikatsaus 2014 1 Kuukausikatsaus Epävarmuustekijöitä väistyi Joulukuun alussa alkanut osakekurssien lasku jäi tilapäiseksi ja kuun jälkipuoliskolla kurssit toipuivat. Markkinoita tuki mm. se, että kahteen epävarmuustekijään

Lisätiedot

2012 6 Kuukausikatsaus

2012 6 Kuukausikatsaus 2012 6 Kuukausikatsaus Epävarmuus palasi rahoitusmarkkinoille Epävarmuus palasi rahoitusmarkkinoille toukokuussa ja markkinatunnelma alkoi synkkyydessään muistuttaa jo viime syksyn tilannetta. Erityisesti

Lisätiedot

INDEKSIOBLIGAATIO SUOMI VIII -SIJOITUSKORI. Sijoituskorin säännöt INDEKSIOBLIGAATIO SUOMI VIII -SIJOITUSKORI. Keskeiset ehdot

INDEKSIOBLIGAATIO SUOMI VIII -SIJOITUSKORI. Sijoituskorin säännöt INDEKSIOBLIGAATIO SUOMI VIII -SIJOITUSKORI. Keskeiset ehdot INDEKSIOBLIGAATIO SUOMI VIII -SIJOITUSKORI Sijoituskorin säännöt INDEKSIOBLIGAATIO SUOMI VIII -SIJOITUSKORI Keskeiset ehdot Sijoituskorin hoitaja Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö Myyntiaika 14.3. 10.4.2012

Lisätiedot

Osakekaupankäynti 2, jatkokurssi

Osakekaupankäynti 2, jatkokurssi Osakekaupankäynti 2, jatkokurssi Tervetuloa webinaariin! Webinaarissa käydään läpi käsitteitä kuten osakeanti, lisäosinko sekä perehdytään tunnuslukuihin. Lisäksi käsittelemme verotusta ja tutustumme Nordnetin

Lisätiedot

Indeksiobligaatio Maailma -sijoituskori

Indeksiobligaatio Maailma -sijoituskori Indeksiobligaatio Maailma -sijoituskori Sijoituskorin säännöt Indeksiobligaatio Maailma -sijoituskori Keskeiset ehdot Sijoituskorin hoitaja Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö Myyntiaika 1.11.2013 5.12.2013

Lisätiedot

MARKKINOINTIMATERIAALI Tammikuu Warrantit Potkua sijoitusportfolioosi

MARKKINOINTIMATERIAALI Tammikuu Warrantit Potkua sijoitusportfolioosi MARKKINOINTIMATERIAALI Tammikuu 2017 Warrantit Potkua sijoitusportfolioosi Warrantit Warrantit antavat mahdollisuuden sijoittaa osakkeisiin ja osakeindekseihin. Tuottoa voi saada sekä nousuettä laskumarkkinassa.

Lisätiedot

18.8. - 19.9.2008. Comm-PASS II 2013 Obligaatio. Comm-PASS II 2013 Sijoituswarrantti. Kehittyvät Valuutat 2010 Sijoituswarrantti

18.8. - 19.9.2008. Comm-PASS II 2013 Obligaatio. Comm-PASS II 2013 Sijoituswarrantti. Kehittyvät Valuutat 2010 Sijoituswarrantti 18.8. - 19.9.2008 Comm-PASS II 2013 Obligaatio Comm-PASS II 2013 Sijoituswarrantti Kehittyvät Valuutat 2010 Sijoituswarrantti Miksi sijoittaa? Comm-PASS II 2013 Obligaatio ja Sijoituswarrantti Comm-PASS

Lisätiedot

Uusi tapa sijoittaa suomalaisiin osakkeisiin

Uusi tapa sijoittaa suomalaisiin osakkeisiin www.handelsbanken.fi/sertifikaatit KUPONKISERTIFIKAATTI SUOMI Uusi tapa sijoittaa suomalaisiin osakkeisiin VIIMEINEN MERKINTÄPÄIVÄ 9 HELMIKUUTA 2010 MARKKINATILANNE Globaalin talouden elpyminen jatkuu.

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Toukokuu 2016

Markkinakatsaus. Toukokuu 2016 Markkinakatsaus Toukokuu 2016 Talouskehitys Maailmantalouden kasvunäkymät edelleen heikkoja, IMF laski ennusteensa maailmantalouden vuoden 2016 ja 2017 kasvulle Euroalueen ensimmäisen neljänneksen BKT:n

Lisätiedot

Puh: (09) Faksi: (09) Front Capital Oy Aleksanterinkatu 48 A Helsinki Finland

Puh: (09) Faksi: (09) Front Capital Oy Aleksanterinkatu 48 A Helsinki Finland Signal Erikoissijoitusrahasto aloitti sijoitustoimintansa 1.7.2016. Rahasto on varainhoitorahasto, jonka allokaatio perustuu momentum- ja trendistrategiaan. Strategiassa sijoitetaan systemaattisesti ainoastaan

Lisätiedot

VIIKKORAPORTTI 23.11.2015

VIIKKORAPORTTI 23.11.2015 Jälkimarkkinaraportti 23/11/215 VIIKKORAPORTTI 23.11.215 Pääomasuojatut sijoitustuotteet Lisätietoa sivulla ISIN Liikkeeseenlaskupv. Eräpäivä Liikkeeseenlaskija Indikatiivinen ostokurssi 1 viikon muutos

Lisätiedot

sama kuin liikkeeseenlaskijan muilla vakuudettomilla sitoumuksilla Nordea Pankki Suomi Oyj:n Structured Products -yksikkö

sama kuin liikkeeseenlaskijan muilla vakuudettomilla sitoumuksilla Nordea Pankki Suomi Oyj:n Structured Products -yksikkö Lainakohtaiset ehdot Nordea Pankki Suomi Oyj 11/2003 Erillisjoukkovelkakirjalaina Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea

Lisätiedot

Puh: (09) Faksi: (09) Front Capital Oy Aleksanterinkatu 48 A Helsinki Finland

Puh: (09) Faksi: (09) Front Capital Oy Aleksanterinkatu 48 A Helsinki Finland Signal Erikoissijoitusrahasto aloitti sijoitustoimintansa 1.7.2016. Rahasto on varainhoitorahasto, jonka allokaatio perustuu momentum- ja trendistrategiaan. Strategiassa sijoitetaan systemaattisesti ainoastaan

Lisätiedot

TIETOA ASIAKASLUOKITTELUSTA JA LUOKITTELUKRITEERIT

TIETOA ASIAKASLUOKITTELUSTA JA LUOKITTELUKRITEERIT TIETOA ASIAKASLUOKITTELUSTA JA LUOKITTELUKRITEERIT Sijoituspalvelulain mukaan sijoituspalveluyrityksen on ilmoitettava asiakkaalle tämän luokittelusta ei-ammattimaiseksi asiakkaaksi, ammattimaiseksi asiakkaaksi

Lisätiedot

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE LISTALLEOTTOESITTEEN PERUSOSAN TÄYDENNYSOSA TEKNISET EHDOT WARRANTEILLE, JOIDEN KOHDE-ETUUTENA ON VALUUTTAKURSSI

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE LISTALLEOTTOESITTEEN PERUSOSAN TÄYDENNYSOSA TEKNISET EHDOT WARRANTEILLE, JOIDEN KOHDE-ETUUTENA ON VALUUTTAKURSSI SOCIÉTÉ GÉNÉRALE LISTALLEOTTOESITTEEN PERUSOSAN TÄYDENNYSOSA TEKNISET EHDOT WARRANTEILLE, JOIDEN KOHDE-ETUUTENA ON VALUUTTAKURSSI Tämä Listalleottoesitteen perusosan täydennysosa ( Täydennysosa ) täydentää

Lisätiedot

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB SMART

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB SMART ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB SMART UNITED BANKERS - OMAISUUDENHOITO- Erikoissijoitusrahasto UB Smart älykäs varainhoitorahasto UB Smart on erikoissijoitusrahasto, jonka varat sijoitetaan kansainvälisille

Lisätiedot

Pankkitalletukset ja rahamarkkinasijoitukset. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Pankkitalletukset ja rahamarkkinasijoitukset. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Pankkitalletukset ja rahamarkkinasijoitukset Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Korkosijoitukset Korkosijoituksiin luokitellaan mm. pankkitalletukset, rahamarkkinasijoitukset,

Lisätiedot

Puh: (09) Faksi: (09) Front Capital Oy Aleksanterinkatu 48 A Helsinki Finland

Puh: (09) Faksi: (09) Front Capital Oy Aleksanterinkatu 48 A Helsinki Finland Signal Erikoissijoitusrahasto aloitti sijoitustoimintansa 1.7.2016. Rahasto on varainhoitorahasto, jonka allokaatiostrategia perustuu momentum- ja trendistrategiaan. Siinä systemaattisesti markkinoiden

Lisätiedot

Warrantit. Vipuvaikutusta Tarjoava Vaihtoehto. Achieving more together

Warrantit. Vipuvaikutusta Tarjoava Vaihtoehto. Achieving more together Warrantit Vipuvaikutusta Tarjoava Vaihtoehto Achieving more together Warrantit Vipuvaikutusta Tarjoava Vaihtoehto Warrantit Warrantti on rahoitusinstrumentti, jonka kohdeetuutena on tietty osake tai osakeindeksi.

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTOTUTKIMUS

SIJOITUSRAHASTOTUTKIMUS SIJOITUSRAHASTOTUTKIMUS TUTKIMUSRAPORTTI 2015 1 SIJOITUSRAHASTOTUTKIMUS Sisällysluettelo 1 YHTEENVETO... 2 2 JOHDANTO... 2 2.1 Tutkimuksen tavoite... 2 2.2 Tutkimuksen toteutus... 2 3 KUVAUS SUOMEN SIJOITUSRAHASTOMARKKINOISTA...

Lisätiedot

Sijoituskorin säännöt

Sijoituskorin säännöt Indeksiobligaatio Yhdistynyt Kuningaskunta Maltillinen -sijoituskori Sijoituskorin säännöt Indeksiobligaatio Yhdistynyt Kuningaskunta Maltillinen -sijoituskori Keskeiset ehdot Sijoituskorin hoitaja Mandatum

Lisätiedot

Osakekaupankäynnin alkeet

Osakekaupankäynnin alkeet Osakekaupankäynnin alkeet Tervetuloa webinaariin! Webinaarissa käydään läpi mm. mikä osake on, miten pörssi toimii ja miten osakesäästämisen voi aloittaa. Lisäksi tutustutaan Nordnetin työkaluihin. Mikäli

Lisätiedot

Yksityiskohtainen luettelo luokittelukriteereistä on liitteenä.

Yksityiskohtainen luettelo luokittelukriteereistä on liitteenä. LISÄTIETOA ASIAKASLUOKITTELUSTA JA SEN VAIKUTUKSISTA: 1. YLEISTÄ ASIAKKAIDEN LUOKITTELUSTA Sijoituspalvelulain mukaan sijoituspalvelun tarjoajan, kuten esimerkiksi pankin tai sijoituspalveluyrityksen,

Lisätiedot

ÖLJY AUTOCALL III. Raakaöljysidonnainen sertifikaatti. Tarjousaika päättyy 17.6.2011. Raakaöljyyn sidottu pääomasuojaamaton

ÖLJY AUTOCALL III. Raakaöljysidonnainen sertifikaatti. Tarjousaika päättyy 17.6.2011. Raakaöljyyn sidottu pääomasuojaamaton ÖLJY AUTOCALL III Raakaöljysidonnainen sertifikaatti Tarjousaika päättyy 17.6.211 Raakaöljyyn sidottu pääomasuojaamaton sijoitus Täyden tuoton saamiseksi riittää raakaöljyn hinnan pysyminen nykytasollaan

Lisätiedot

Sijoitustuotteet tutuiksi

Sijoitustuotteet tutuiksi Sijoitustuotteet tutuiksi Sijoitus-Invest 14 15.11.2012 Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 14.11.2012 Eeva Granskog ja Tero Oikarinen Finanssivalvonta Suomen rahoitus-

Lisätiedot

Korkokauluri VIII -sijoituskori

Korkokauluri VIII -sijoituskori Korkokauluri VIII -sijoituskori Sijoituskorin säännöt Korkokauluri VIII -sijoituskori Keskeiset ehdot Sijoituskorin salkunhoitaja: Sampo Pankki Oyj Sijoituskorin pääoman suojaus: Sijoituskori sisältää

Lisätiedot

POHJOLA FORTUM AUTOCALL 11/2012 LAINAKOHTAISET EHDOT

POHJOLA FORTUM AUTOCALL 11/2012 LAINAKOHTAISET EHDOT POHJOLA FORTUM AUTOCALL 11/2012 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Pohjola Pankki Oyj:n 28.5.2012 päivätyn ja julkaistun sekä 31.5.2012 ja 1.8.2012 täydennetyn joukkovelkakirjaohjelman

Lisätiedot

KEHITTYVÄT VALUUTAT SIJOITUSWARRANTTI 2/2016

KEHITTYVÄT VALUUTAT SIJOITUSWARRANTTI 2/2016 KEHITTYVÄT VALUUTAT SIJOITUSWARRANTTI 2/2016 Merkintäaika: Sijoitustuotteen tyyppi: Sijoitusaika: Kohde-etuus: Pääomasuoja: Liikkeeseenlaskija: Takaaja: Tarjoaja: 28.1. - 22.2.2013 Pääomasuojaamaton valuuttakorisidonnainen

Lisätiedot

Puh: (09) Faksi: (09) Front Capital Oy Aleksanterinkatu 48 A Helsinki Finland

Puh: (09) Faksi: (09) Front Capital Oy Aleksanterinkatu 48 A Helsinki Finland Signal Erikoissijoitusrahasto aloitti sijoitustoimintansa 1.7.2016. Rahasto on varainhoitorahasto, jonka allokaatio perustuu momentum- ja trendistrategiaan. Strategiassa sijoitetaan systemaattisesti ainoastaan

Lisätiedot

Eurooppa Booster 9/2016

Eurooppa Booster 9/2016 Eurooppa Booster 9/2016 Sijoita Euroopan osakemarkkinoille booster-rakenteella, jolla saat enemmän irti pienestä kurssinoususta RISKITASO 5 4 3 2 1 MELKO KORKEA Sijoituskorin keskeiset tiedot Nimi: Mandatum

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Elokuu 2016

Markkinakatsaus. Elokuu 2016 Markkinakatsaus Elokuu 2016 Talouskehitys Brexit -tulos yllätti finanssimarkkinat, mutta sen aiheuttama volatiliteetti markkinoilla jäi suhteellisen lyhytaikaiseksi IMF laski kuitenkin globaalia kasvuennustettaan

Lisätiedot

Markkinakatsaus. tammikuu 2017

Markkinakatsaus. tammikuu 2017 Markkinakatsaus tammikuu 2017 Talouskehitys IMF:n odotukset Maailman BKT-kasvun suhteen ennallaan (3,4 prosenttia 2017 ja 3,6 prosenttia 2018). Talousennusteisiin liittyy kuitenkin tällä hetkellä tavallista

Lisätiedot

SUOMIKORI SIJOITUSWARRANTTI III

SUOMIKORI SIJOITUSWARRANTTI III SUOMIKORI SIJOITUSWARRANTTI III Osakeindeksisidonnainen Tarjousaika päättyy 21.10.2011 Warranttisijoitus Suomen osakemarkkinalle Korkea tuottopotentiaali pienellä sijoitetulla pääomalla Korkea riski -

Lisätiedot

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN.

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN. SAMPO PANKKI KORKO-OBLIGAATIO 1600: KORKOKAULURI VI Lainakohtaiset ehdot A. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 30.11.2010 päivättyyn ja 18.2.2011, 12.5.2011, 20.5.2011 ja 10.8.2011

Lisätiedot

KUPONKILAINA NORDEA JA SEB

KUPONKILAINA NORDEA JA SEB KUPONKILAINA NORDEA JA SEB - OMAISUUDENHOITO- KUPONKILAINA NORDEA JA SEB Kuponkilaina Nordea ja SEB tarjoaa sijoittajalle mahdollisuuden kiinteään kuponkituottoon, jonka maksu riippuu kahden pohjoismaisen

Lisätiedot

Puh: (09) Faksi: (09) Front Capital Oy Aleksanterinkatu 48 A Helsinki Finland

Puh: (09) Faksi: (09) Front Capital Oy Aleksanterinkatu 48 A Helsinki Finland Signal Erikoissijoitusrahasto aloitti sijoitustoimintansa 1.7.2016. Rahasto on varainhoitorahasto, jonka allokaatio perustuu momentum- ja trendistrategiaan. Strategiassa sijoitetaan systemaattisesti ainoastaan

Lisätiedot

Rahaston tuotto oli helmikuussa +3,95 % ja tuotto vuoden alusta (YTD) + 5,13 %

Rahaston tuotto oli helmikuussa +3,95 % ja tuotto vuoden alusta (YTD) + 5,13 % Signal Erikoissijoitusrahasto aloitti sijoitustoimintansa 1.7.2016. Rahasto on varainhoitorahasto, jonka allokaatio perustuu momentum- ja trendistrategiaan. Strategiassa sijoitetaan systemaattisesti ainoastaan

Lisätiedot

Tietoa hyödykeoptioista

Tietoa hyödykeoptioista Tietoa hyödykeoptioista Tämä esite sisältää tietoa Danske Bankin kautta tehtävistä hyödykeoptiosopimuksista. Hyödykkeet ovat jalostamattomia tuotteita tai puolijalosteita, joita tarvitaan lopputuotteiden

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Toukokuu 2015

Markkinakatsaus. Toukokuu 2015 Markkinakatsaus Toukokuu 2015 Talouskehitys IMF ennustaa maailmantalouden kasvavan kuluvana vuonna 3,5 prosenttia ja ensi vuonna 3,8 prosenttia IMF:n mukaan euroalueen talous on piristymässä vähitellen,

Lisätiedot

Eurooppa Finanssi EUR sijoitusobligaatio

Eurooppa Finanssi EUR sijoitusobligaatio Danske Bank DDBO FE25 Eurooppa Finanssi EUR sijoitusobligaatio ISIN: XS1417265797 Eurooppa Finanssi EUR Eurooppaa elvytetään voimakkaasti 1) EKP ostaa joukkovelkakirjalainoja 2) Lyhyet korot negatiivisia

Lisätiedot

Indeksiobligaatio Venäjä -sijoituskori

Indeksiobligaatio Venäjä -sijoituskori Indeksiobligaatio Venäjä -sijoituskori Sijoituskorin säännöt Indeksiobligaatio Venäjä -sijoituskori Keskeiset ehdot Sijoituskorin salkunhoitaja: Sampo Pankki Oyj Sijoituskorin pääoman suojaus: Sijoituskori

Lisätiedot

Venäjän osakemarkkinoiden näkymät vuodelle 2012

Venäjän osakemarkkinoiden näkymät vuodelle 2012 Venäjän osakemarkkinoiden näkymät vuodelle 2012 Petri Pöllänen salkunhoitaja Sijoitus Invest 16.11.2011 UB konserni Perustettu vuonna 1986 Kotimainen, pankkiryhmistä riippumaton avainhenkilöiden omistama

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Syyskuu 2016

Markkinakatsaus. Syyskuu 2016 Markkinakatsaus Syyskuu 2016 Talouskehitys Talouden makroluvut vaihtelevia viime kuukauden aikana, kuitenkin enemmän negatiivisia kuin positiivisia yllätyksiä kehittyneiden talouksien osalta Euroopan keskuspankki

Lisätiedot

Mandatum Life Suomi-Ruotsi Booster 5/2019

Mandatum Life Suomi-Ruotsi Booster 5/2019 MANDATUM LIFE UOMI-RUOTI BOOTER 5/2019 IJOITUKORIN ÄÄNNÖT 1/5 Mandatum Life uomi-ruotsi Booster 5/2019 Keskeiset ehdot ijoituskorin salkunhoitaja ijoituskorin yleiskuva Merkintäaika ijoitusaika Mandatum

Lisätiedot

Indeksiobligaatio Suomi IX -sijoituskori

Indeksiobligaatio Suomi IX -sijoituskori Indeksiobligaatio Suomi IX -sijoituskori Sijoituskorin säännöt Indeksiobligaatio Suomi IX -sijoituskori Keskeiset ehdot Sijoituskorin hoitaja: Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö Myyntiaika: 1.10. 12.11.2012

Lisätiedot

Mandatum Life Kasvuvaluuttakori 7/2015

Mandatum Life Kasvuvaluuttakori 7/2015 Mandatum Life Kasvuvaluuttakori 7/2015 MANDATUM LIFE KASVUVALUUTTAKORI 7/2015 MALTILLINEN ja TUOTTOHAKUINEN -SIJOITUSKORI SIJOITUSKORIN SÄÄNNÖT Keskeiset ehdot Sijoituskorin salkunhoitaja Sijoituskorin

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Marraskuu 2015

Markkinakatsaus. Marraskuu 2015 Markkinakatsaus Marraskuu 2015 Talouskehitys EK:n suhdannebarometrin mukaan Suomessa teollisuuden tilauksiin odotetaan hienoista piristymistä loppuvuonna Saksan talouden luottamusta kuvaava IFO-indeksi

Lisätiedot

VENÄJÄ BOOSTER. Osakeindeksisidonnainen sertifikaatti. Tarjousaika päättyy 30.11.2012

VENÄJÄ BOOSTER. Osakeindeksisidonnainen sertifikaatti. Tarjousaika päättyy 30.11.2012 VENÄJÄ BOOSTER Osakeindeksisidonnainen sertifikaatti Tarjousaika päättyy 30.11.2012 Venäjän osakemarkkinan kurssinousu 140 %:n kertoimella (alustava) Suoja enintään 40 %:n kurssilaskua vastaan Ei pääomasuojaa

Lisätiedot

Jos osaat säästää rahaa, osaat myös tehdä sitä.

Jos osaat säästää rahaa, osaat myös tehdä sitä. Säästösopimus Jos osaat säästää rahaa, osaat myös tehdä sitä. Sijoittaminen on järkevä tapa vaurastua Mandatum Lifen Säästösopimus on aktiiviseen säästämiseen ja sijoittamiseen sopiva kapitalisaatiosopimus.

Lisätiedot

Indeksiobligaatio BRIC IV -sijoituskori

Indeksiobligaatio BRIC IV -sijoituskori Indeksiobligaatio BRIC IV -sijoituskori Sijoituskorin säännöt Indeksiobligaatio BRIC IV -sijoituskori Keskeiset ehdot Sijoituskorin hoitaja: Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö Myyntiaika: 9.8. 20.9.2012

Lisätiedot

ALLOKAATTORI 2020 SIJOITUSOBLIGAATIO

ALLOKAATTORI 2020 SIJOITUSOBLIGAATIO ALLOKAATTORI 2020 SIJOITUSOBLIGAATIO Sijoitus indeksiin, joka sijoittaa useaan omaisuuslajiin alhaisella riskillä Indeksin omaisuuslajipainot vaihtelevat markkinatilanteen mukaan Tuottokerroin indeksin

Lisätiedot

METSÄRAHAN SIJOITTAMINEN

METSÄRAHAN SIJOITTAMINEN METSÄRAHAN SIJOITTAMINEN Tässä esityksessä oleva veroinformaatio sisältää yleistä informaatiota 1.1.2016 voimassaolevasta Suomen lainsäädännöstä sekä oikeus- ja verotuskäytännöstä. Se ei ole täydellinen

Lisätiedot

Tunnuslukujen perusteet

Tunnuslukujen perusteet Tunnuslukujen perusteet Tervetuloa webinaariin! Webinaarin on tarkoitus opettaa sinulle miten tunnuslukuja käytetään ja lasketaan. Tämän esityksen aikana opit käyttämään seuraavia tunnuslukuja: P/E, PEG,

Lisätiedot

Carbon Efficient 2019 Bonus sijoituswarrantti

Carbon Efficient 2019 Bonus sijoituswarrantti Carbon Efficient 2019 Bonus sijoituswarrantti Sijoitusaika noin 3 vuotta Sijoitus indeksiin, joka koostuu alhaisen arvonvaihtelun yhtiöistä ja välttää korkean hiilijalanjäljen yhtiöitä Korkea tuottomahdollisuus

Lisätiedot

Osakeobligaatio Suomi V -sijoituskori

Osakeobligaatio Suomi V -sijoituskori Osakeobligaatio Suomi V -sijoituskori Sijoituskorin säännöt Osakeobligaatio Suomi V -sijoituskori Keskeiset ehdot Sijoituskorin hoitaja Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö Myyntiaika 25.3.2013 6.5.2013 Kohde-etuus

Lisätiedot

SOVELLETTAVAT RISKIKERTOIMET

SOVELLETTAVAT RISKIKERTOIMET N:o 1373 4573 Liite SOVELLETTAVAT RISKIKERTOIMET I Sovellettaessa lain 58 :ssä tarkoitettua vakiomenetelmää varat ja taseen ulkopuoliset sitoumukset painotetaan seuraavasti: Saamiset valtioilta ja keskuspankeilta

Lisätiedot

Eurooppa Kuponki 8/2019

Eurooppa Kuponki 8/2019 Eurooppa Kuponki 8/2019 RISKITASO 5 4 3 2 1 MELKO KORKEA Sijoituskorien keskeiset tiedot Nimi: Mandatum Life Eurooppa Kuponki 8/2019 Salkunhoitaja: Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö (Vakuutusyhtiö) Merkintäaika:

Lisätiedot

Sijoitusrahaston säännöt ODIN Offshore

Sijoitusrahaston säännöt ODIN Offshore Käännös norjan kielestä Sijoitusrahaston säännöt ODIN Offshore 1 Sijoitusrahaston nimi Sijoitusrahasto ODIN Offshore on itsenäinen varallisuusmassa, joka muodostuu määrittelemättömän henkilöjoukon pääomasijoituksista,

Lisätiedot

Sijoitus- ja arvopaperilainsäädännön kehityshankkeet

Sijoitus- ja arvopaperilainsäädännön kehityshankkeet Sijoitus- ja arvopaperilainsäädännön kehityshankkeet Työeläkeyhtiöiden hallinnon täydentävä koulutus 1.3.2016 Marita Rekola Ulkoistetut sijoitukset Sijoitusrahastot ja vaihtoehtoiset rahastot Ulkoistetut

Lisätiedot