BL10A3000 Sähköturvallisuus. Luento 1: Johdanto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "BL10A3000 Sähköturvallisuus. Luento 1: Johdanto 8.1.2013"

Transkriptio

1 BL10A3000 Sähköturvallisuus Luento 1: Johdanto Tero Kaipia 1

2 Kurssin sisältö Luennot 24 h luento-opetusta, 4 h ohjattuja laskuharjoituksia (3 prd.) ti ja ke viikot 2-8 Alustava luentosuunnitelma Nopassa Mahdollisista muutoksista tiedotetaan Nopassa Sisältö: sähköturvallisuussäännökset, sähkötapaturmat, sähkötyöntekijän vaatimukset ja vastuut, sähköturvallisuustutkinnot ja sähköpätevyydet, kiinteistöjen ja julkisten verkkojen sähköjärjestelmät sähköturvallisuus sähköistyssuunnittelussa, sähköjärjestelmien tarkastukset, sähkötyön ja -käytön johto, älykkäät sähköverkot (smart grids) ja sähköturvallisuus Harjoitustyö (4.prd) Tentti Ryhmätyönä (2-3 henkeä/ryhmä) toteutettava harjoitustyö Kiinteistön sähköjärjestelmän mitoitus, suunnittelu, suunnitelman dokumentointi, asennusohjeet ja asennusten tarkastukset Työohje jaetaan Nopassa ja käydään lävitse luennoilla Kurssin suorittaminen edellyttää harjoitustyön ja tentin hyväksyttyä suorittamista Tero Kaipia 2

3 Luentosuunnitelma 2013 (alustava) 1. Johdanto sähköturvallisuuteen, Sähkötapaturmat ja sähkövirran fysiologiset vaikutukset, Sähköturvallisuutta koskevat säännökset ja ohjeet, Sähkötekniikan ammattilaisen vaateet, sähköurakoinnin edellytykset ja sähköpätevyydet, Jakelujärjestelmien rakenteet ja suojautuminen sähköiskuilta, Kiinteistöjen sähköasennukset mitoitus ja suojaus, Erityistilat ja sähkönjakeluverkkoasennukset, Sähkötyöturvallisuus, ti Sähkötyön- ja käytönjohto, Laskuharjoitukset kiinteistöjen sähköasennuksiin liittyen Dokumentaatio, tarkastukset ja muutostyöt, Sähkön pientuotanto, sähköautot, energiavarastot ja suuntaajalla syötetyn järjestelmän suojaus, Tero Kaipia 3

4 Kurssin tavoitteet Opintojakson suoritettuaan opiskelija omaa vastuulliselta sähkötekniikan ammattilaiselta edellytettävät tiedot sähköturvallisuussäädöksistä ja keskeisimmistä sähköturvallisuuteen sekä sähkötyöturvallisuuteen liittyvistä standardeista ja toimintatavoista. Opintojakson tavoite on antaa opiskelijalle sähkötekniikan ammattilaiselta vaadittavat perustiedot sähköturvallisuudesta, sähkövirran vaikutuksista ihmiseen ja toiminnasta sähkötapaturmassa, sähkötyöturvallisuudesta, sähköturvallisuuden valvonnasta ja siihen liittyvistä tarkastuksista, sähköjärjestelmien suojauksesta ja mitoituksesta, sähköistyssuunnittelusta sekä suunnitelmien dokumentoinnista. Opintojaksolla käsitellään rakennusten, teollisuuden ja julkisen sähkönjakelun sähköjärjestelmiä. Tero Kaipia 4

5 Kurssin tavoitteet Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa Selostaa kiinteistöjen ja julkisten sähkönjakelujärjestelmien perusrakenteet ja ominaisuudet Sähköturvallisuustutkinnon edellyttämät säädökset ja niihin liittyvien keskeisten standardien sisällön Kuvailla sähkövirran fysiologiset vaikutukset ihmiseen ja turvallisen sähkötyön toimintatavat Suunnitella rakennuksen sähköverkon ja esittää suunnitelmasta dokumentaation Valita eri ympäristöolosuhteisiin soveltuvat sähkökojeet ja mitoittaa teknisesti niitä syöttävän sähkönjakelujärjestelmän Kuvata ja valita suojausmenetelmät, joilla suojaudutaan sähköiskuilta sekä ylivirran ja -jännitteen vaikutuksilta Mitoittaa vika-, ylikuormitus- ja oikosulkusuojauksen suojalaitteet sekä ja laskennallisesti todentaa näiden toiminnan Luetella pientuotannon, energiavarastojen ja tehoelektronisten suuntaajien vaikutukset sähköturvallisuuteen Selostaa sähköjärjestelmien käyttöönotto- ja varmennustarkastuksien sisällön Toimia sähkötapaturman sattuessa Tero Kaipia 5

6 Opintomateriaali TAI JA SFS-käsikirjat 600-1, ja (SFS6000 standardisarja ja sähköturvallisuussäädökset), SESKO 2012, D Käsikirja rakennusten sähköasennuksista, Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry Osittain SFS 6001 standardi + Suomen rakennusmääräyskokoelma osa D + muu luennoilla kerrottava materiaali SFS-standardien luku kirjaston tietokannan kautta Nelli-tiedonhakuportaali tietokantahaku, hakusana: SFS siirry linkin kautta SFS:n kotisivuille avaa kokoelma hae haluamasi standardi Tero Kaipia 6

7 Opintomateriaali Lainsäädäntö, mm.: Sähkömarkkinalaki Sähköturvallisuuslaki ja asetus Työturvallisuuslaki ajantasainen lainsäädäntö Tukes ohjeet Sähkötekniset piirustusohjeet piirrosmerkkikokoelmia ja kytkentäesimerkkejä löytyy verkosta mm.: Kaikkien oletetaan ottavan itse tarkemmin selvää luennoilla mainittujen säännösten, lakien, asetusten ja standardien sisällöstä Suurin osa mainitusta materiaalista on saatavissa internetistä joko ilmaiseksi tai LUT:n lisenssillä (kirjaston kautta) Tero Kaipia 7

8 Opintomateriaali Kurssin Noppa-sivut Luentokalvot Harjoitustyöohjeet Muu opintomateriaali (Nopasta löytyvät mm. aiempien lukuvuosien materiaalit) Tero Kaipia 8

9 Sisältöä tukevia opintojaksoja Sähköverkkotekniikan peruskurssi Sahkönjakelutekniikka Sähköverkkojen relesuojaus Sähkönsiirtotekniikka Tekninen piirustus Tero Kaipia 9

10 Harjoitustyön tekeminen ja arvostelu Harjoitustöistä laaditaan raportit, jotka vastaavat ulkoasultaan voimassa olevia diplomityöohjeita ja sisällöltään tehtävänantoa vastaavan suunnittelutyön standardeissa ja muissa säännöksissä määriteltyä dokumentaatiota Harjoitustyön tarkastus rinnastetaan suunnitellun järjestelmän varmennustarkastuksiin hylkäysperusteet vastaavat todellisuutta Harjoitustyö suoritetaan pääsääntöisesti 4. prdn aikana Harjoitustyön tehtävänanto jaetaan ennen 3. prdn loppua Harjoitustyön ohjaustunnit (2 x 2 h) 4. prdilla klo Päivämäärät sovitaan myöhemmin Paikka sovitaan myöhemmin 4 prdlla harjoitustyöhön saa lisäopastusta sopimalla keskusteluajan etukäteen sähköpostitse Tero Kaipia 10

11 Sähköturvallisuuskurssi, MIKSI? Sähköinsinöörin tutkinto ei ole virallisesti sähköinsinöörin tutkinto ilman kurssia Lainsäädäntö edellyttää sähköturvallisuuden opintoja Sähkölaitteistojen parissa työskentelevän tulee olla ammattitaitoinen Keskeinen osa ammattitaitoa on tietää mitä saa ja mitä ei saa tehdä ja kuinka saa oikeudet tarvittavan sähkötyön tekemiseen Kun vahinkoja kuitenkin sattuu, niin syyllinen etsitään aina ja varmasti Laitteiden valmistaja on vastuussa siitä, että laite on asetusten ja laitestandardien mukainen eikä aiheuta vaaraa tai muuta häiriötä Laitteistojen valmistaja on vastuussa siitä, että laitteisto on asetusten ja laitestandardien mukainen eikä aiheuta vaaraa tai muuta häiriötä Laitteiston käyttäjä on vastuussa siitä, että laitteistoja käytetään oikein ja ylläpidetään käyttökunnossa Tero Kaipia 11

12 Sähköturvallisuuskurssi, MIKSI? Opiskelen elektroniikkaa, enkä tarvitse sähköturvallisuutta mihinkään? Väite pitää paikkansa, jos et aio valmistaa tai suunnitella sähköllä toimivia laitteita Entäs sähkökaupan lukijat? Joo, jos et koskaan ole missään tekemisissä sähkönsiirto- ja jakeluinfrastruktuurin käytön kanssa Kurssilla käsitellään pääosin kiinteistöjen (talojen) sähköjä, miksi? Siksi, että niiden säännökset ovat selkeimmät ja usein sovellettavissa myös muihin laitteisiin sekä järjestelmiin Miksi tämä kurssi on niin hel posti tylsä? Koska aihe on erittäin tylsä ja puiseva eikä luentojen pitäjäkään ole juuri muuta Tero Kaipia 12

13 Sähköturvallisuuskurssi, MIKSI? Valmistan tahituksenmuundurin joka toimii 24 V sähköillä, olikos niitä joitain sääntöjä mitä tässäkin täytyy noudattaa? Kyllä oli, ja sanoinkin sen jo muttet uskonut Tero Kaipia 13

14 Kuolemaan johtaneet sähkötapaturmat Lähde: Tukes Tero Kaipia 14

15 Sähkönkäyttö Suomessa Lähde: Tilastokeskus Tero Kaipia 15

16 Sähköturvallisuuden historiaa Suomessa 1877: Karl Lemström ja Martin Wetzer tekivät Suomen ensimmäiset käytännön kokeilut sähkövalolla Helsingissä valtionrautateiden konepajalla 1888: Suomen ensimmäinen kunnallinen sähkölaitos aloitti toimintansa Tampereella 1889: Suomessa kiinnitettiin ensi kertaa julkista huomiota sähköturvallisuusasioihin, kun Helsingin vapaaehtoinen palokunta järjesti oman talonsa valmistumisen kunniaksi palokuntalaisten yleisen valtakunnallisen kokouksen. Lehdistössä keskusteltiin vaihtovirran turvallisuudesta, esitettiin mm. esimerkkejä ulkomailla "sähkövalo-lankoihin koskemisesta mitä hirvittävimmällä tavalla" kuolleiden ihmisten lukumääristä. 1890: Helsingin vapaaehtoisen palokunnan johtokunnan lähetystö esitti Senaatin talousosastolle komitean asettamista valmistelemaan ehdotusta säännöiksi sähköjohtojen asentamisessa noudatettavista varokeinoista: alkusysäys valtakunnalliselle sähkölainsäädännölle. Senaatin kauppa- ja teollisuustoimikunta antoi Teollisuushallitukselle (nyk.tem) tehtäväksi laatia ehdotukset sähkövalo- ja sähkövoimalaitosten perustamista ja käyttöä koskeviksi yleisiksi sähköturvallisuusmääräyksiksi. Insinööri Gottfrid Strömberg piti Teknillisen Yhdistyksen kokouksessa esitelmän sähkölaitoksista, esillä myös korkeajännitteisiin virtoihin liittyvä sähköturvallisuusriski. Tero Kaipia 16

17 Sähköturvallisuuden historiaa Suomessa 1891: Suomen ensimmäinen varsinaisesti sähköntuotantoon suunniteltu vesivoimalaitos otettiin käyttöön Tampereella (Tammerkosken voimalaitos) 1898: Sähkölaitokset tulivat senaatin luvasta riippuvaisiksi (aiemmin oli riittänyt vain elinkeinoilmoitus ja kaupungeissa viranomaisten lupa johtojen asettamiseen). 1900: Ehdotus laiksi sähkölaitoksista valon sytyttämistä tahi voiman siirtoa varten siihen liittyvine asetuksineen valmistui ja lähetettiin käsiteltäväksi Pietariin; tuli Suomen säätyvaltiopäivien käsittelyyn : Nikolai II vahvisti ensimmäisen varsinaisen sähkölain, Laki sähkölaitoksista valon sytyttämistä tahi voimansiirtoa varten, siihen liittyvine asetuksineen ( , N:o 9), mistä tuli lähtökohta Suomen sähköturvallisuustyölle. 1902: Laki sähkölaitoksista valon sytyttämistä tahi voimansiirtoa varten astui voimaan Lain ja siihen liittyvän asetuksen lähtökohtana oli turvallisuus: sähkölaitokset oli rakennettava siten, ettei niistä aiheutunut kenellekään hengen tai omaisuuden vaaraa. Laki voimassa 1928 asti Tero Kaipia 17

18 Sähköturvallisuuden historiaa Suomessa 1907: Helsingin sähkölaitos alkoi testata sähkölaitteiden turvallisuutta Suomessa 1908: Ensimmäinen sähkötekniikan professuuri Suomessa 1928: Uusi laki sähkölaitoksista Laki luonteeltaan ennen kaikkea sähköturvallisuuslaki: esim. suurjännitejohtojen rakentaminen edellytti tämän lain mukaan Kauppa- ja Teollisuus ministeriön (KTM, nyk. TEM) lupaa. Sähköturvallisuuden valvonta kuului KTM:lle, jolla oikeus antaa tarkastustehtävät määräaikaisesti erityisen tarkastusjärjestön hoidettavaksi. Sähkölaitoslaki kielsi myös sähköjohtojen rakentamisen kaupunkien ja kauppaloiden alueelle ilman valtuuston suostumusta, mikä edesauttoi kunnallisten sähkölaitosten toimintaa (pykälää lievennettiin vuonna 1971). Uuteen sähkölaitoslakiin liittyen perustettiin KTM:n avuksi Sähkötarkastuslaitos r.y. -niminen yhdistys (Elektriska Inspektoratet r.f.), jonka jäseninä sähkölaitosten, sähkölaitteiden valmistajien ja maahantuojien keskusjärjestöt sekä eräät muut sähköalan yhteisöt, sen hallituksessa myös valtiovalta edustettuna. Sähkötarkastuslaitos nojautui turvallisuusvalvonnassa KTM:n hyväksymiin sähköturvallisuusmääräyksiin voidaan pitää keskitetyn sähköturvallisuusvalvonnan alkuajankohtana Suomessa Lue lisää: Tero Kaipia 18

19 Miksi tarvitaan sähköturvallisuusäädöksiä? Lähde: Tilastokeskus, 2010 ja Energiateollisuus ry, 2010 Lähde: Tukes Sähköenergia mahdollistaa modernin yhteiskunnan kehittymisen ja toiminnan Sähkö energiamuotona yhä tärkeämpi yhteiskunnalle Ihmisaistein havaitsematon ja materiaton energiamuoto, joka tappaa, polttaa tai vähintään vahingoittaa väärinkäytettynä Tero Kaipia 19

20 Sähköturvallisuus Henkilöturvallisuus Turvallinen sähkönkäyttö Sähkötyöturvallisuus Urakointi ja urakoitsijoiden vaateet Tarkastukset Laiteturvallisuus Vaatimukset sähkölaitteistoille Paloturvallisuus Vaatimuksenmukaisuus Valvonta Viranomaisvalvonta Organisaation sisäiset vastuut Suunnittelu Järjestelmiä ja niiden osien vaatimukset Suunnitteluperiaatteet dokumentaatio Tero Kaipia 20

21 Sähkötyö Sähkötyötä on kaikki sähköenergiaan tai sähkölaitteistoihin liittyvä asennus-, työnjohto- ja käyttötyö riippumatta jännitetasosta Tero Kaipia 21

22 Yleisohje Älä koskaan tee sähkötyötä jollet tiedä mitä teet tai et tiedä onko sinulla oikeutta tehdä tarvittavaa sähkötyötä Selvitä millaisia sähkötöitä voit tehdä ja millaisen ja kenen myöntämän todistuksen tarvitset pätevyydestäsi Pätevyys/oikeus on pystyttävä aina todistamaan Selvitä millaisia tarkastuksia tekemällesi sähkötyölle pitää tehdä ja kuka tarkastukset voi suorittaa Tarkastukset lakisääteisiä Sähkötekniikan tutkinto yksinään ei tee kenestäkään lain silmissä pätevää sähkötekniikan ammattilaista (sähkötyöhön pätevää) vaan antaa valmiudet pätevyyden hankkimiseen/todistamiseen Tero Kaipia 22

23 Sähkötyön tekemisen edellytykset Sähköturvallisuuslaki 8 : Sähkölaitteiden korjaus ja huoltotöitä sekä sähkölaitteiston rakennus-, korjaus-, huolto- ja käyttötöitä saa tehdä seuraavin edellytyksin: 1) töitä johtamaan nimetään luonnollinen henkilö, jolla on riittävä kelpoisuus 2) itsenäisesti työtä suorittavalla ja valvovalla luonnollisella henkilöllä on riittävä kelpoisuus tai muuten riittävä ammattitaito, sekä 3) käytössä on töiden tekemisen kannalta tarpeelliset tilat ja työvälineet sekä sähköturvallisuutta koskevat säännökset ja määräykset Tero Kaipia 23

24 Sähköalan töiden tekijät Maallikko Henkilö, joka ei ole opastettu sähköalan ammattihenkilön toimesta Opastettu henkilö Henkilö, jonka sähköalan ammattihenkilö on opastanut siten, että kykenee välttämään työssä sähkön aiheuttamat vaarat eri olosuhteissa. yleensä maallikko tai ei vahvavirtatöihin erikoistunut sähköalan henkilö (elektroniikka, automaatiotekniikka) tai esim. sähköalalle opiskeleva henkilö Opastuksen saa antaa vain sähköalan ammattilainen Sähköalan ammattihenkilö Henkilö, jolla on soveltuva koulutus ja kokemus, jonka perusteella hän kykenee arvioimaan riskit ja välttämään sähkön aiheuttamat vaarat. Henkilön tulee täyttää KTMp (516/1998) ja sen uudempien muutostenja lisäysten asettamat vaatimukset Ammattihenkilö on oikeutettu tekemään oman ammattialueensa (pätevyysalueensa) sähkötöitä itsenäisesti Tero Kaipia 24

25 Sähköalan töiden tekijät Opastetut henkilöt Opastettu henkilö (S): Henkilöä, joka on hankkimassa KTMp (516/1996) 11 :n mukaista sähköalan ammattihenkilön pätevyyttä ja jolla on sähköalan koulutusta ja/tai työkokemusta, mutta joka ei kaikilta osin täytä itsenäiseen työhön kykenevän ammattihenkilön vaatimuksia. Opastettu henkilö (M): Henkilöä, jolla ei ole sähköalan koulutusta tai työkokemusta (= maallikko), mutta joka on opastettu tekemään tietty toimenpide, esim. sulakkeen vaihto tai laitevalmistukseen liittyvään testaukseen kuuluva mittaus. Tero Kaipia 25

26 Ammattilaisen pätevyys sähkötyöhön Osoitetaan pätevyys- tai kelpoisuustodistuksella Pätevyystodistuksen saaminen edellyttää voimassa olevaa turvallisuustutkintoa Turvallisuustutkintoja järjestävät Tukesin valtuuttamat sähköalan oppilaitokset Turvallisuustutkinnolla tarkoitetaan tutkintoa, jolla osoitetaan sähkötöiden tai hissitöiden turvallisuuteen liittyvien säännösten, määräysten ja ohjeiden tuntemus. Sähköturvallisuustutkinto 1 = yleistutkinto Sähköturvallisuustutkinto 2 = enintään 1000 V sähkölaitteistojen asennustöitä koskeva tutkinto Sähköturvallisuustutkinto 3 = enintään 1000 V sähkölaitteiden korjaustöitä koskeva tutkinto Hissiturvallisuustutkinto = hissien rakennus-, korjaus- ja huoltotöitä koskeva tutkinto Henkilö, joka täyttää koulutus- ja työkokemusvaatimukset, voi saada todistuksen sähkö- tai hissipätevyydestä Tero Kaipia 26

27 Ammattilaisen pätevyys sähkötyöhön Sähköpätevyys 1 todistus oikeuttaa toimimaan sähkötöiden johtajan ja käytönjohtajan tehtävissä kaikkien sähkölaitteistojen sähkötöissä, lukuun ottamatta hissien asennus-, korjaus ja huoltotöitä. Rajoitettu sähköpätevyys 1 oikeuttaa toimimaan enintään 1000 voltin vaihtojännitteisten ja 1500 voltin tasajännitteisten sähkölaitteiden ja - laitteistojen sähkötöiden johtajan sekä enintään 20 kilovoltin nimellisjännitteisten sähkölaitteistojen käytön johtajan tehtävissä, lukuun ottamatta hissitöitä. Sähköpätevyys 2 todistus oikeuttaa toimimaan sähkötöiden johtajan ja käytönjohtajan tehtävissä nimellisjännitteeltään enintään 1 kv vaihtojännitteisten ja 1,5 kv tasajännitteisten sähkölaitteistojen sähkötöissä, lukuun ottamatta hissien asennus- korjaus ja huoltotöitä Sähköpätevyys 3 todistus oikeuttaa toimimaan sähkötöiden johtajan tehtävissä enintään 1 kv vaihtojännitteiseen ja 1,5 kv tasajännitteiseen verkkoon liitettäväksi tarkoitettujen sähkölaitteiden ja niihin verrattavien sähkölaitteistojen korjaustöissä, lukuun ottamatta hissitöitä Tero Kaipia 27

28 Ammattilaisen pätevyys sähkötyöhön Kelpoisuustodistus oikeuttaa tekemään sähkötyöt, jotka kohdistuvat oman tai lähisukulaisen hallinnassa olevan asunnon tai asuinrakennuksen sähkölaitteistoon. Lähisukulaisella tarkoitetaan puolisoa sekä omia tai puolison lapsia, vanhempia tai isovanhempia. Tällaiselle sähköasennus- ja korjaustyölle PITÄÄ AINA valtuutetun tarkastajan tai laitoksen tehdä varmennustarkastus, jollei kyse ole vähäisestä sähkötyöstä. Vähäisenä sähkötyönä, jolle varmennustarkastusta ei tarvitse teettää, voidaan pitää työtä, josta ei KTMp (517/1996) 4 :n mukaan tarvitse tehdä käyttöönottotarkastuspöytäkirjaa. Myöskin vähäisen sähkötyön tekijällä on oltava kelpoisuustodistus. Sähkövoimatekniikan DI-tutkinto mahdollistaa kelpoisuustodistuksen saamisen Lue lisää: Tero Kaipia 28

29 Jokainen saa tehdä (jos tuntee varmasti osaavansa) Maallikolla sallittuja enintään 250 V nimellisjännitteiseen laitteistoon kohdistuvia toimenpiteitä: Yksivaiheisen jatkojohdon korjaus ja teko. Sähkölaitteen rikkoontuneen yksivaiheisen liitäntäjohdon ja pistotulpan vaihto. Valaisimen liitäntäjohdon rikkoontuneen välikytkimen vaihto. Sisustusvalaisimen liittäminen valaisinliittimellä eli sokeripalalla. Kiinteässä asennuksessa valaisinliittimen eli sokeripalan korvaaminen uuden järjestelmän mukaisella valaisinliitinpistorasialla sekä vioittuneen valaisinliitinpistorasian vaihto. Valaisinpistotulpan asennus ja vioittuneen tulpan vaihto. Jännitteettömäksi tehtyjen pistorasioiden ja kytkimien kansien irrottaminen esim. maalaamisen ja tapetoinnin ajaksi ja rikkoutuneiden kansien vaihto Nimellisjännitteeltään enintään 50 V (vaihtojännite) tai 120 V (tasajännite) laitteistoihin kohdistuvat sähkötyöt (ELV-työt) Käyttötyöt sähkölaitteistossa, jonka jännitteiset osat on suojattu tahattomalta koskettamiselta Omaan käyttöön rakennettujen sähkölaitteiden korjaus, jos tämä liittyy sähköalan harrastustoimintaan Tero Kaipia 29

30 Lopuksi Sähkötapaturmia tutkittaessa huomataan tavallisesti vain turman välittömät syyt. Usein takana piilee organisatorisia syitä, kuten esimerkiksi yrityskulttuuri, jossa kiire on hyväksyttyä. Sähköalan ammattilaiselle tapaturma sattuu useimmiten silloin, kun työkohdetta ei ole tehty jännitteettömäksi, jännitteettömyyttä ei ole todettu tai työmaadoitusta ei ole tehty. Sähkötapaturman taustalta löytyy tavallisesti turvallisuusohjeiden ja niiden velvoittamien toimenpiteiden laiminlyöntejä Tapaturmien taustalla vaikuttavia syitä ovat mm liian kireät aikataulut, keskeytykset ja työn sirpaloituminen, organisaation tehokkuusvaatimukset yms. eli TURHA KIIRE Muita taustatekijöitä ovat mm inhimilliset tekijät, asiakasvaatimukset, ei-sopivat työkalut, puutteet työnopastuksessa ja puutteet osaamisessa. Lähde: Sähköala 1-2/2011 Jokaisen sähköturvallisuuden kurssin käyneen tulevan DI:n on ymmärrettävä sähkötyön ja käytön johdon vastuut Jos asennustasolla jokin menee vikaan useimmiten taustalla oleva pääsyyllinen löytyy jostain muualta kuin asentajista! Tero Kaipia 30

31

Sähkötöiden tekeminen ja sähköpätevyystodistukset. Veli-Pekka Vitikka 3.11.2011

Sähkötöiden tekeminen ja sähköpätevyystodistukset. Veli-Pekka Vitikka 3.11.2011 Sähkötöiden tekeminen ja sähköpätevyystodistukset Veli-Pekka Vitikka 3.11.2011 Tästä säätely alkoi Antennityöoikeudet 1960 luvulla Sähköurakoitsijan rekisteröinti Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesille

Lisätiedot

Vastuu sähköalan töissä

Vastuu sähköalan töissä 1/18 Työnantajan yleinen huolehtimisvelvollisuus työturvallisuuslain mukaan Työnantaja tai työnantajan sijainen on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta

Lisätiedot

SÄHKÖ- JA HISSITURVALLISUUSTUTKINNOT

SÄHKÖ- JA HISSITURVALLISUUSTUTKINNOT Turvatekniikan keskus S5-2008 Tukes-ohje 1 (11) SÄHKÖ- JA HISSITURVALLISUUSTUTKINNOT JOHDANTO Sähköturvallisuussäädökset edellyttävät, että sähkötöiden johtajalla ja käytön johtajalla on oltava riittävä

Lisätiedot

KTMp 516 Sähköalan ammattilainen Sähköpätevyydet. Arto Kari 17.5.2011

KTMp 516 Sähköalan ammattilainen Sähköpätevyydet. Arto Kari 17.5.2011 KTMp 516 Sähköalan ammattilainen Sähköpätevyydet Arto Kari 17.5.2011 Sähköalan ammattilainen KTMp 516, 11 Riittävän ammattitaitoiseksi valvomaan ja itsenäisesti tekemään koulutustaan ja työkokemustaan

Lisätiedot

Ohje S5-2015 21.11.2014 1 (10)

Ohje S5-2015 21.11.2014 1 (10) Ohje S5-2015 21.11.2014 1 (10) SÄHKÖ- JA HISSITURVALLISUUSTUTKINNOT 1. Johdanto 2. Ohjeen sitovuus ja voimassaolo 3. Lisätietoja Sähköturvallisuussäädökset edellyttävät, että sähkötöiden johtajalla ja

Lisätiedot

SÄHKÖ- JA HISSITURVALLISUUSTUTKINNOT

SÄHKÖ- JA HISSITURVALLISUUSTUTKINNOT S5-2011 1 (11) SÄHKÖ- JA HISSITURVALLISUUSTUTKINNOT JOHDANTO Sähköturvallisuussäädökset edellyttävät, että sähkötöiden johtajalla ja käytön johtajalla on oltava riittävä kelpoisuus, joka osoitetaan arviointilaitoksen

Lisätiedot

VARMISTA SÄHKÖTURVALLISUUS

VARMISTA SÄHKÖTURVALLISUUS V A R M I S T A S Ä H K Ö T U R V A L L I S U U S K Ä Y T Ä A S E N N U K S I S S A A M M A T T I L A I S T A VARMISTA SÄHKÖTURVALLISUUS KÄYTÄ ASENNUKSISSA AMMATTILAISTA Kiinteitä sähköasennuksia saavat

Lisätiedot

VARMISTA SÄHKÖTURVALLISUUS

VARMISTA SÄHKÖTURVALLISUUS V A R M I S T A S Ä H K Ö T U R V A L L I S U U S K Ä Y T Ä A S E N N U K S I S S A A M M A T T I L A I S T A VARMISTA SÄHKÖTURVALLISUUS KÄYTÄ ASENNUKSISSA AMMATTILAISTA Kiinteitä sähköasennuksia saavat

Lisätiedot

HENKILÖ- JA YRITYSARVIOINTI SETI OY

HENKILÖ- JA YRITYSARVIOINTI SETI OY HENKILÖ- JA YRITYSARVIOINTI SETI OY TUKES:n nimeämä sähköturvallisuuslain mukaisten pätevyystodistusten arvioija. Oy/AK 1 Henkilö- ja Yritysarviointi SETI Oy Perustettu 1996 Kuulu STUL konserniin Pätevyystodistukset

Lisätiedot

Radioamatöörikurssi 2013

Radioamatöörikurssi 2013 Radioamatöörikurssi 2013 Polyteknikkojen Radiokerho Sähköturvallisuus 19.11.2013 Teemu, OH2FXN 1 / 14 Perusteet 230 V riittää tappamaan: järki mukaan kun säädetään verkkosähkön kanssa. Ylisuunnittelemalla

Lisätiedot

SFS 6002 mukainen sähkötyöturvallisuuskoulutus - sähkötyöturvallisuuskortti

SFS 6002 mukainen sähkötyöturvallisuuskoulutus - sähkötyöturvallisuuskortti SFS 6002 mukainen sähkötyöturvallisuuskoulutus - sähkötyöturvallisuuskortti SFS6002 - sähkötyöturvallisuuskoulutus SFS 6002 - sähkötyöturvallisuuskoulutus: on kaikille Suomessa sähkötöitä tekeville pakollinen.

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä toukokuuta 2011. 518/2011 Työ- ja elinkeinoministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä toukokuuta 2011. 518/2011 Työ- ja elinkeinoministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 23 päivänä toukokuuta 2011 518/2011 Työ- ja elinkeinoministeriön asetus sähköalan töistä annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta Annettu

Lisätiedot

11.11.2015 TAMK/513/03.00.00/2015

11.11.2015 TAMK/513/03.00.00/2015 11.11.2015 TAMK/513/03.00.00/2015 TEM/1808/03.01.01/2015 LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ EDUSKUNNALLE SÄHKÖTURVALLISUUS- LAIKSI JA ASETUKSIKSI LAUSUNTO Sähköturvallisuuslainsäädännön uudistuksella on osataan

Lisätiedot

Tero Leskisenoja SÄHKÖURAKOINNIN EDELLYTYKSET

Tero Leskisenoja SÄHKÖURAKOINNIN EDELLYTYKSET Tero Leskisenoja SÄHKÖURAKOINNIN EDELLYTYKSET Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Sähkötekniikka 2006 Huhtikuu 2010 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Ylivieska Koulutusohjelma Sähkötekniikka

Lisätiedot

Sähkötekniikan peruskäsitteet Osa 1 Jännite

Sähkötekniikan peruskäsitteet Osa 1 Jännite Sähkötekninen standardointi Sähkötekniikan peruskäsitteet Osa 1 Jännite www.sesko.fi ja www.sfsedu.fi 1 Suure ja yksikkö Jännite on kansainvälisen suurejärjestelmän (ISQ) johdannaissuure ja sen tunnus

Lisätiedot

Sähkötyöt turvallisesti SFS 6002 mukaan

Sähkötyöt turvallisesti SFS 6002 mukaan Sähkötyöt turvallisesti SFS 6002 mukaan 1/14 Sähkötyöt turvallisesti SFS 6002 mukaan Tavoite: Minä ja työkaverit terveinä kotiin työpäivän jälkeen! 2 Sähkötyöt turvallisesti SFS 6002 mukaan Sähkötapaturmien

Lisätiedot

Kiitämme mahdollisuudesta antaa lausunto sähköturvallisuuslakiehdotukseen sekä valtioneuvoston asetusluonnoksiin.

Kiitämme mahdollisuudesta antaa lausunto sähköturvallisuuslakiehdotukseen sekä valtioneuvoston asetusluonnoksiin. Hannu Luukkonen 10.11.2015 Kirjaamo@tem.fi Lausunto ehdotuksesta TEM/1808/03.01.01/2015 44 Kiitämme mahdollisuudesta antaa lausunto sähköturvallisuuslakiehdotukseen sekä valtioneuvoston asetusluonnoksiin.

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 514. Sisäasiainministeriön päätös Heinolan kaupungin ja Heinolan maalaiskunnan lakkauttamisesta ja uuden kunnan perustamisesta

SISÄLLYS. N:o 514. Sisäasiainministeriön päätös Heinolan kaupungin ja Heinolan maalaiskunnan lakkauttamisesta ja uuden kunnan perustamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1996 Julkaistu Helsingissä 12 päivänä heinäkuuta 1996 N:o 514 519 SISÄLLYS N:o Sivu 514 Sisäasiainministeriön päätös Heinolan kaupungin ja Heinolan maalaiskunnan lakkauttamisesta

Lisätiedot

LIITE VERKKOPALVELUEHTOIHIN KOSKIEN SÄHKÖNTUOTANNON VERKKOPALVELUA

LIITE VERKKOPALVELUEHTOIHIN KOSKIEN SÄHKÖNTUOTANNON VERKKOPALVELUA 1 (3) Energiateollisuus ry:n suosittelema LIITE VERKKOPALVELUEHTOIHIN KOSKIEN SÄHKÖNTUOTANNON VERKKOPALVELUA TVPE 11 A Yleistä, verkkosopimuksen tekeminen, palvelun edellytykset ja aloittaminen 1. Soveltamisala

Lisätiedot

Ohje S10-2011 1.6.2011 1 (6)

Ohje S10-2011 1.6.2011 1 (6) Ohje S10-2011 1.6.2011 1 (6) SÄHKÖLAITTEISTOJEN TURVALLISUUTTA JA SÄHKÖTYÖTURVALLISUUTTA KOSKEVAT STANDARDIT 1 Yleistä Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös 1193/1999 (muut. 517/2011) koskee sähkölaitteistojen

Lisätiedot

BL10A3000 Sähköturvallisuus

BL10A3000 Sähköturvallisuus BL10A3000 Sähköturvallisuus Luento 11: Sähkötyöturvallisuus 19.2.2013 Tero Kaipia 1 Sähkötyöturvallisuus Standardin SFS 6002 mukaisesti Standardi sisältää kansainvälisen EN-standardin EN 50110-1:2004,

Lisätiedot

OSAKASREMONTTIEN OHJEET

OSAKASREMONTTIEN OHJEET OSAKASREMONTTIEN OHJEET Asunto Oy Lähtökuoppa-Startgroppen Bostads Ab Asunto Oy Maaliviiva-Mållinjen Bostads Ab Yleistä 1.7.2010 astui voimaan uusi asunto-osakeyhtiölaki. Lain myötä osakkaiden huoneistoremonttien

Lisätiedot

Ettei homma jäisi kesken. Rakenna ja remontoi turvallisesti

Ettei homma jäisi kesken. Rakenna ja remontoi turvallisesti Ettei homma jäisi kesken Rakenna ja remontoi turvallisesti Esipuhe Ei vahinko tule kello kaulassa. Se tulee ämpäri päässä. Rakentamisessa ja remontoinnissa vaaroja saattaa esiintyä monessa käänteessä.

Lisätiedot

Esitämme valtakunnallisen, sähköisesti internetissä ylläpidettävän sähkölaitteistorekisterin perustamista.

Esitämme valtakunnallisen, sähköisesti internetissä ylläpidettävän sähkölaitteistorekisterin perustamista. LAUSUNTO Työ- ja elinkeinoministeriö PL 32 00023 Valtioneuvosto Kirjaamo@tem.fi Lausunto ehdotuksesta TEM/1808/03.01.01/2015 Kiitämme mahdollisuudesta antaa lausunto sähköturvallisuuslakia ja siihen liittyviä

Lisätiedot

BL10A3000 Sähköturvallisuus

BL10A3000 Sähköturvallisuus BL10A3000 Sähköturvallisuus Luento 2: Sähköturvallisuussäännökset 15.1.2012 Tero Kaipia 1 Sähköturvallisuuden hallintotapa Suomessa Sähköturvallisuus muodostuu vaaratilanteiden tunnistamisesta ja torjunnasta

Lisätiedot

Sähköturvallisuus pelastustöissä. Käyttötoimikunnan kokous 24.9.2009 Erkki Sohlberg

Sähköturvallisuus pelastustöissä. Käyttötoimikunnan kokous 24.9.2009 Erkki Sohlberg Sähköturvallisuus pelastustöissä Käyttötoimikunnan kokous 24.9.2009 Erkki Sohlberg 2 "Pelastustyön turvallisuus sähköverkossa" ohje- ja koulutusmateriaali pelastuslaitoksille Tavoitteet: saada yhtenäiset

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Sähkötyö- ja hissitapaturmista sekä niiden syistä

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Sähkötyö- ja hissitapaturmista sekä niiden syistä Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Sähkötyö- ja hissitapaturmista sekä niiden syistä sakari.hatakka@tukes.fi antti.savola@tukes.fi Tukesin Sähkölaitteistot ryhmä - Tukesin tuote- ja laitteistovalvontayksikön

Lisätiedot

Aurinkosähköjärjestelmän liittäminen sähköverkkoon

Aurinkosähköjärjestelmän liittäminen sähköverkkoon Aurinkosähköjärjestelmän liittäminen sähköverkkoon ATY:n Aurinkoseminaari FinnBuild 2012 9.10.2012 Pienimuotoinen sähköntuotanto mitä ja miksi Pientuotanto enintään 2 MVA Mikrotuotanto enintään 50 kva

Lisätiedot

SÄHKÖ- TURVALLISUUS- SÄÄDÖKSET

SÄHKÖ- TURVALLISUUS- SÄÄDÖKSET SÄHKÖ- TURVALLISUUS- SÄÄDÖKSET taskutieto TURVATEKNIIKAN KESKUS Johdanto Sähköturvallisuussäädökset uudistettiin Suomessa kokonaisuudessaan 1990-luvulla. Uudet säädökset toivat uudenlaista vapautta sähköalalle,

Lisätiedot

KOE- JA KURSSITIEDOTE 1/2016

KOE- JA KURSSITIEDOTE 1/2016 1 KOE- JA KURSSITIEDOTE 1/2016 : Kokeet 1 Tutkintojulkaisut... 2 Öljylämmitysalan ja säiliöntarkastusalan vastuuhenkilökurssit 3 Kaasuasennusalan vastuuhenkilökurssit. 4 Öljysäiliöiden tarkastustöiden

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI RUUSUKVARTSINKATU, LUMIKVARTSINKATU TYÖTURVALLISUUSLIITE. No 53209 / 10

VANTAAN KAUPUNKI RUUSUKVARTSINKATU, LUMIKVARTSINKATU TYÖTURVALLISUUSLIITE. No 53209 / 10 VANTAAN KAUPUNKI 16UBS0001 1(5) VANTAAN KAUPUNKI TYÖTURVALLISUUSLIITE No 53209 / 10 25.05.2014 VANTAAN KAUPUNKI 16UBS0001 2(5) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Työturvallisuusliitteen tarkoitus... 3

Lisätiedot

SÄHKÖTURVALLISUUS SÄHKÖVERKKO SÄHKÖLAITTEET SÄHKÖPIIRUSTUKSET. Turun AMK NYMTES13 Jussi Hurri Syksy 2014

SÄHKÖTURVALLISUUS SÄHKÖVERKKO SÄHKÖLAITTEET SÄHKÖPIIRUSTUKSET. Turun AMK NYMTES13 Jussi Hurri Syksy 2014 SÄHKÖTURVALLISUUS SÄHKÖVERKKO SÄHKÖLAITTEET SÄHKÖPIIRUSTUKSET Turun AMK NYMTES13 Jussi Hurri Syksy 2014 1 Sisältö 1) Sähköturvallisuus Suomessa 2) Sähköverkon rakenne 3) Sähkövirran vaikutukset 4) Sähkölaitteiden

Lisätiedot

RAKENNUSALAN SÄHKÖISTYSOPAS. Sähköinfo Oy

RAKENNUSALAN SÄHKÖISTYSOPAS. Sähköinfo Oy RAKENNUSALAN SÄHKÖISTYSOPAS Sähköinfo Oy Julkaisija Copyright Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry Harakantie 18 B, 02650 Espoo PL 55, 02601 Espoo Puhelin 09 547 610 www.stul.fi kustantaja Sähköinfo

Lisätiedot

SÄHKÖTURVALLISUUS- TUTKINTOON VALMISTAUTUMINEN

SÄHKÖTURVALLISUUS- TUTKINTOON VALMISTAUTUMINEN OPINNÄYTETYÖ - AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA SÄHKÖTURVALLISUUS- TUTKINTOON VALMISTAUTUMINEN T E K I J Ä / T : Juha Rantala SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OPINNÄYTETYÖ Tiivistelmä Koulutusala

Lisätiedot

Sähköjärjestelmien kunnossapidon uudelleenjärjestely kaupungin kiinteistöissä

Sähköjärjestelmien kunnossapidon uudelleenjärjestely kaupungin kiinteistöissä Sähköjärjestelmien kunnossapidon uudelleenjärjestely kaupungin kiinteistöissä Nykytilanne Kaupungin tilapalveluiden nykyisen organisaation mukaisesti kiinteistöjen sähkölaitteiden kunnossapidon (käytön)

Lisätiedot

Anlix Engineering & Innovation Electricity & Fire Safety

Anlix Engineering & Innovation Electricity & Fire Safety Engineering & Innovation Electricity & Fire Safety Sähkö & paloturvallisuus konseptiin kuuluvat ratkaisut Innovaatiot ja niiden tuotteistaminen Oy Ajokoirantie 5B, 02940 Espoo +358 40 849 2224 pentti.kautto@anlix.fi

Lisätiedot

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Sähkötekniikan koulutusohjelman yhteiset osaamistavoitteet Sähkötekniikan koulutusohjelman osaamisprofiili on määritetty valtakunnallisessa työryhmässä ja sen keskeiset tekijät

Lisätiedot

KOE- JA KURSSITIEDOTE

KOE- JA KURSSITIEDOTE KOE- JA KURSSITIEDOTE 1.8.2012 Tiedotteen sisältö: Kokeet 1 Öljylämmitysalan kurssi 3 Öljylämmitysalan asennustyöt 4 Säiliöntarkastustyöt 5 Kaasuasennustyöt 6 Lämmityslaitteistojen sähköasennustyöt 7 ASENNUSALAN

Lisätiedot

10.2.2014. Tiina Salmela, Elisa Rinne, 2013

10.2.2014. Tiina Salmela, Elisa Rinne, 2013 Kun tehdään sähköasennusten muutos-, laajennus- tai uudistöitä, asennuksille on aina ennen niiden käyttöönottoa tehtävä käyttöönottotarkastus standardin SFS 6000-6-61 mukaisesti. 1 Käyttöönottotarkastuksesta

Lisätiedot

SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS KORJAUSRAKENTAMISESSA

SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS KORJAUSRAKENTAMISESSA SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS KORJAUSRAKENTAMISESSA Sähköturvallisuuden parantaminen rakennustyömaat 28.1.2014 Pentti Kaarakainen Sähkötyöturvallisuus korjausrakentamisessa Korjausrakentaminen voi olla luonteeltaan

Lisätiedot

Johansson Björn 8.11.2011. Sähköasennus-standardit

Johansson Björn 8.11.2011. Sähköasennus-standardit Johansson Björn 8.11.2011 Sähköasennus-standardit Historiaa Me NIKOLAI Toinen, Koko Venäjänmaan Keisari ja itsevaltias, puolanmaan Tsaari, Suomen Suurruhtinas y. m., y. m., y. m. Teemme tiettäväksi: Laki

Lisätiedot

Käytönjohtajan päätös yli 1000 V jännitetöistä

Käytönjohtajan päätös yli 1000 V jännitetöistä Käytönjohtajan päätös yli 1000 V jännitetöistä Tämän päätöksen tarkoituksena on luoda Yhtiö Oy:n sähköverkossa toteutettaville jännitetöille turvallinen toimintaympäristö, määritellä Yhtiö Oy:n sähköverkossa

Lisätiedot

SÄHKÖTURVALLISUUS. Turun AMK Sähköstatiikka ja magnetismi NTIETS12 Jussi Hurri Syksy 2013

SÄHKÖTURVALLISUUS. Turun AMK Sähköstatiikka ja magnetismi NTIETS12 Jussi Hurri Syksy 2013 SÄHKÖTURVALLISUUS Turun AMK Sähköstatiikka ja magnetismi NTIETS12 Jussi Hurri Syksy 2013 1 Sisältö 1) Sähköturvallisuus Suomessa 2) Sähköverkon rakenne 3) Sähkövirran vaikutukset 4) Sähkölaitteiden suojausluokat

Lisätiedot

2238/752 1 (5) KAUNIAISTEN KAUPUNKI BREDANNIITYNKUJA, BREDAÄNGSGRÄNDEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 6.8.2015

2238/752 1 (5) KAUNIAISTEN KAUPUNKI BREDANNIITYNKUJA, BREDAÄNGSGRÄNDEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 6.8.2015 2238/752 1 (5) KAUNIAISTEN KAUPUNKI BREDANNIITYNKUJA, BREDAÄNGSGRÄNDEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 6.8.2015 2238/752 2 (5) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 1.1 Työturvallisuusliitteen tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja...

Lisätiedot

Joona Viitasalo. Toimiminen sähkölaitteiston käytön johtajana

Joona Viitasalo. Toimiminen sähkölaitteiston käytön johtajana Joona Viitasalo Toimiminen sähkölaitteiston käytön johtajana Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Sähkötekniikan koulutusohjelma Insinöörityö 8.9.2011 Tiivistelmä Tekijä Otsikko Joona Viitasalo

Lisätiedot

KOE- JA KURSSITIEDOTE

KOE- JA KURSSITIEDOTE KOE- JA KURSSITIEDOTE 2014 Tiedotteen sisältö: Kokeet 1 Öljylämmitysalan kurssi 3 Öljylämmitysalan asennustyöt 4 Säiliöntarkastustyöt 5 Kaasuasennustyöt 6 Lämmityslaitteistojen sähköasennustyöt 7 ASENNUSALAN

Lisätiedot

Sähköturvallisuuden oma-arviointi

Sähköturvallisuuden oma-arviointi Sähköturvallisuuden oma-arviointi Turvallisuudesta huolehtiminen on oleellinen osa kaikkien sähköalan ammattilaisten toimintaa ja osaamista. Sillä tähdätään yrityksen tehokkuuden, tuottavuuden ja laadun

Lisätiedot

Sähköturvallisuus = tietoa, tahtoa ja tekoja

Sähköturvallisuus = tietoa, tahtoa ja tekoja Sähköturvallisuus = tietoa, tahtoa ja tekoja Kuolemaan johtaneet sähkötapaturmat 1930-2003 kymmenen viimeksi kuluneen vuoden keskiarvo Sähköisku Kun jännite jää alle 50 voltin, ei se aiheuta yleensä vaarallista

Lisätiedot

TARKASTUSMENETTELYLLÄ SAVUNPOISTO HALLINTAAN. 10_12_2009_Timo Salmi

TARKASTUSMENETTELYLLÄ SAVUNPOISTO HALLINTAAN. 10_12_2009_Timo Salmi TARKASTUSMENETTELYLLÄ SAVUNPOISTO HALLINTAAN Savunhallintaprojekti 12/2008 03/2010 Status 1. Savunhallintalaitteistojen määrittely ja kartoitus valmis 2. Savunhallintalaitteiden tarkastustoiminnan nykytilanne

Lisätiedot

OHJE OSAKKEENOMISTAJALLE HUONEISTON KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖILMOITUKSEN LAATIMISEKSI:

OHJE OSAKKEENOMISTAJALLE HUONEISTON KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖILMOITUKSEN LAATIMISEKSI: OHJE OSAKKEENOMISTAJALLE HUONEISTON KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖILMOITUKSEN LAATIMISEKSI: Taloyhtiön tiedot: Taloyhtiön nimi: Isännöitsijän nimi: Osoite: Puhelin/sähköpostiosoite: Osakkaan tiedot: Nimi:

Lisätiedot

Tukes-ohje S8-2009 8.12.2008 1 (5)

Tukes-ohje S8-2009 8.12.2008 1 (5) Tukes-ohje S8-2009 1 (5) HISSIEN HUOLTO 1. OHJEEN TARKOITUS Tämän ohjeen tarkoituksena on auttaa hissin haltijaa ja hissin huoltajaa pitämään hissi jatkuvasti kunnossa ja turvallisena. Turvallisuusohjeet

Lisätiedot

Kokoelmat kuntoon uudet sähköasennusstandardit

Kokoelmat kuntoon uudet sähköasennusstandardit Kokoelmat kuntoon uudet sähköasennusstandardit Sähköasennusstandardit uusiutuivat Sähköasennuksia koskevilla standardeilla on paljon käyttäjiä, jotka joutuvat perehtymään uusiin vaatimuksiin. Sen takia

Lisätiedot

Ajankohtaista KYSistä 25.4.2015

Ajankohtaista KYSistä 25.4.2015 Ajankohtaista KYSistä 25.4.2015 Jo kolmas tulipalo KYSissä, joka on saanut alkunsa valosäätimestä (tällä kertaa painikesäädin, aiemmin kierrettävä säädin)! Hyvää tässä tapauksessa oli: Paloilmoitin Palokatkot

Lisätiedot

Hakuohje Kuormaus- ja lastaussillat

Hakuohje Kuormaus- ja lastaussillat 1 (5) OHJEET KUORMAUS- JA LASTAUSSILTOJEN SEKÄ TAKA- JA SIVULAITANOSTIMIEN TARKASTAJIEN SERTIFIOINTIA HAKEVILLE HENKILÖILLE Ohjeessa on yleisesti kuvattu kuormaus ja lastaussiltojen sekä taka- ja sivulaitanostimien

Lisätiedot

Sähkötyöturvallisuusohjeistus

Sähkötyöturvallisuusohjeistus Henry Jokinen Sähkötyöturvallisuusohjeistus Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Sähkötekniikka Insinöörityö 8.5.2014 Tiivistelmä Tekijä Otsikko Sivumäärä Aika Henry Jokinen Sähkötyöturvallisuusohjeistus

Lisätiedot

1. momentti muutettava muotoon: jos se on myös Suomessa sovellettavan pistokytkimiä koskevan standardin mukainen.

1. momentti muutettava muotoon: jos se on myös Suomessa sovellettavan pistokytkimiä koskevan standardin mukainen. SÄHKÖTARKASTUSYHDISTYS SÄTY RY:N LAUSUNTO: Hallituksen esityksestä eduskunnalle sähköturvallisuuslaiksi Laki/asetus Pykälä Kohta Ehdotettu muutos Perustelu STL 4 Määritelmät Termit lääkintätila, leikkaussali

Lisätiedot

Sähkötyöturvallisuuskoulutus

Sähkötyöturvallisuuskoulutus Sähkötyöturvallisuuskoulutus Kaikille sähköalan töitä tekeville, mukaan luettuna työnjohto-, käyttö- ja asiantuntijatehtävissä toimivat henkilöt, on annettava yleinen sähkötyöturvallisuutta koskeva koulutus

Lisätiedot

JÄNNITETYÖOHJE PEM1764FIN 2015-09

JÄNNITETYÖOHJE PEM1764FIN 2015-09 JÄNNITETYÖOHJE ENSTO RAPID KAAPELIJAKOKAAPEILLE YLEISTÄ - Tarkista, että olet valinnut oikean tuotteen ja että se sopii kyseiseen käyttöön. - Lue asennusohje huolellisesti ennen työn aloittamista. - Tee

Lisätiedot

SÄHKÖLAITTEISTOJEN LÄMPÖKUVAAJAN PÄTEVYYSVAATIMUKSET JA LÄMPÖKUVAUSYRITYKSEN REKISTERÖINTI. johtava asiantuntija Petri Mero

SÄHKÖLAITTEISTOJEN LÄMPÖKUVAAJAN PÄTEVYYSVAATIMUKSET JA LÄMPÖKUVAUSYRITYKSEN REKISTERÖINTI. johtava asiantuntija Petri Mero SÄHKÖLAITTEISTOJEN LÄMPÖKUVAAJAN PÄTEVYYSVAATIMUKSET JA LÄMPÖKUVAUSYRITYKSEN REKISTERÖINTI johtava asiantuntija Petri Mero 1 AJANKOHTAISTA FK:STA Tulityöt suojeluohje 2014 Tuhopolttojen torjunta 2013 Pelastustoimen

Lisätiedot

Standardit tutuksi Standardit osana tekniikan osaajan ammattitaitoa. Kokemäkijokilaakson ammattiopisto 17.09.2007 Sinikka Hieta-Wilkman

Standardit tutuksi Standardit osana tekniikan osaajan ammattitaitoa. Kokemäkijokilaakson ammattiopisto 17.09.2007 Sinikka Hieta-Wilkman Standardit tutuksi Standardit osana tekniikan osaajan ammattitaitoa Kokemäkijokilaakson ammattiopisto 17.09.2007 Sinikka Hieta-Wilkman Standardit - mistä kaikki sai alkunsa? Napoleonin taistelu Waterloossa

Lisätiedot

Laihian kunta Tekninen osasto ULKOVALAISTUSTÖIDEN TURVALLISUUSASIAKIRJA 21.5.2014

Laihian kunta Tekninen osasto ULKOVALAISTUSTÖIDEN TURVALLISUUSASIAKIRJA 21.5.2014 Laihian kunta Tekninen osasto ULKOVALAISTUSTÖIDEN TURVALLISUUSASIAKIRJA 21.5.2014 2(6) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 3 1.1 Työturvallisuusasiakirjan tarkoitus 3 1.2 Päätoteuttaja 3 1.3 Töiden yhteensovitus

Lisätiedot

Sähkömaakaapelit ja sähköilmajohdot

Sähkömaakaapelit ja sähköilmajohdot Sähkömaakaapelit ja sähköilmajohdot 1. Yleistä Työskentely sähköjohtojen ja -kaapeleiden parissa ja läheisyydessä on tavanomaista rakennustyömaalla. Työssä on tunnistettava, että ilma- ja maajohdot aiheuttavat

Lisätiedot

Käytönjohtajan tehtävät Suur-Savon Sähkön jakeluverkossa. LUT Arto Nieminen / 21.2.2012

Käytönjohtajan tehtävät Suur-Savon Sähkön jakeluverkossa. LUT Arto Nieminen / 21.2.2012 Käytönjohtajan tehtävät Suur-Savon Sähkön jakeluverkossa LUT Arto Nieminen / 21.2.2012 1 Suur-Savon Sähkön toimialue 2 Suur-Savon Sähkön toimialue 3 Suur-Savon Sähkön jakeluverkko»sähköverkkoa noin 26

Lisätiedot

Sähkölinjan työmaadoittaminen puunpoistotilanteessa ja Koneellisen oksinnan sähkötyöturvallisuus

Sähkölinjan työmaadoittaminen puunpoistotilanteessa ja Koneellisen oksinnan sähkötyöturvallisuus Sähkölinjan työmaadoittaminen puunpoistotilanteessa ja Koneellisen oksinnan sähkötyöturvallisuus Sähkötutkimuspoolin tutkimusseminaari Sisällys Projektien tausta Sähkölinjan työmaadoittaminen puunpoistotilanteessa

Lisätiedot

1. Yleistä Katso RT 92-10774 sekä ST - 53.11 JOHDANTO / YLEISTÄ

1. Yleistä Katso RT 92-10774 sekä ST - 53.11 JOHDANTO / YLEISTÄ 1 (6) SÄHKÖNKÄYTTÄJÄN MUUNTAMO Sähkönkäyttäjän muuntamon suunnittelussa ja rakentamisessa käytetään ohjetta RT 92-10774 MUUNTAMOTILA RAKENNUKSESSA sekä ohjetta ST 53.11 KAAPELILIITÄNTÄISET SÄHKÖNKÄYTTÄJÄN

Lisätiedot

KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO NÄYTTÖSUUNNITELMA. Sähköalan perustutkinto

KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO NÄYTTÖSUUNNITELMA. Sähköalan perustutkinto KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO NÄYTTÖSUUNNITELMA Sähköalan perustutkinto Automaatiotekniikan ja kunnossapidon koulutusohjelma Elektroniikan ja tietoliikennetekniikan koulutusohjelma Sähkö- ja energiatekniikan

Lisätiedot

S6-2003 HISSIEN TARKASTUS. Turvatekniikan keskus 1. YLEISTÄ 2. HISSIN TARKASTUKSET. 2.1. Tarkastukset ennen hissin käyttöönottoa 23.5.

S6-2003 HISSIEN TARKASTUS. Turvatekniikan keskus 1. YLEISTÄ 2. HISSIN TARKASTUKSET. 2.1. Tarkastukset ennen hissin käyttöönottoa 23.5. Turvatekniikan keskus S6-2003 23.5. 2003 HISSIEN TARKASTUS 1. YLEISTÄ Turvatekniikan keskus (TUKES) antaa tämän ohjeen sähköturvallisuuslain, SL (410/1996, 913/2002), 56 :n nojalla. Hissien ja eräiden

Lisätiedot

Sähköpalojen torjunta

Sähköpalojen torjunta Sisältö 1. Suojeluohjeen tarkoitus... 1 2. Suojeluohjeen velvoittavuus... 1 3. Määritelmä... 1 4. Vaatimukset sähköpalojen torjumiseksi... 1 4.1 Sähkötöiden tekeminen... 1 4.2 Sähkölaitteiden tarkastukset...

Lisätiedot

SÄHKÖTURVALLISUUDEN ARVIOINTI

SÄHKÖTURVALLISUUDEN ARVIOINTI OPAS SÄHKÖTURVALLISUUDEN ARVIOINTI Tarkistuslista sähköalan ammattilaisille Sähköturvallisuuden arviointi Turvallisuudesta huolehtiminen on oleellinen osa sähköalan ammattilaisten toimintaa ja osaamista.

Lisätiedot

Suomen Standardisoimisliitto ja oppilaitosyhteistyö. INSINÖÖRIKOULUTUKSEN FOORUM 4.10.2012, Tampere

Suomen Standardisoimisliitto ja oppilaitosyhteistyö. INSINÖÖRIKOULUTUKSEN FOORUM 4.10.2012, Tampere Suomen Standardisoimisliitto ja oppilaitosyhteistyö INSINÖÖRIKOULUTUKSEN FOORUM 4.10.2012, Tampere Mitä on standardisointi? > Standardisointi on yhteisten ohjeiden ja toimintatapojen laatimista helpottamaan

Lisätiedot

Tuulivoimalaitos ja sähköverkko

Tuulivoimalaitos ja sähköverkko Tuulivoimalaitos ja sähköverkko Mikko Tegel 25.5.20 Tarvasjoki Voimantuotannon sähköverkkoon liittymistä koskevat säännökset ja ohjeet 2 / Tuulivoimalatyypit 3 / Suosituksia Tekniset vaatimukset Tuulivoimalan

Lisätiedot

KOE- JA KURSSITIEDOTE

KOE- JA KURSSITIEDOTE KOE- JA KURSSITIEDOTE 2014 Tiedotteen sisältö: Kokeet 1 Öljylämmitysalan kurssi 3 Öljylämmitysalan asennustyöt 4 Säiliöntarkastustyöt 5 Kaasuasennustyöt 6 ASENNUSALAN KOKEET ÖLJYLÄMMITYS SÄILIÖNTARKASTUS

Lisätiedot

Hakuohje Hitsauskoordinoijat

Hakuohje Hitsauskoordinoijat 1 (5) HAKUOHJE HITSAUSKOORDINOIJAN SERTIFIOINTIA HAKEVILLE 1. YLEISTÄ Hitsauskoordinoijien sertifioinnin tarkoituksena on mahdollistaa vapaaehtoinen ulkopuolisen sertifiointielimen suorittama pätevyyden

Lisätiedot

Rakennushankkeen osapuolet: vastuut ja velvoitteet

Rakennushankkeen osapuolet: vastuut ja velvoitteet Rakennushankkeen osapuolet: vastuut ja velvoitteet MRL MRA RakMk LAKI ASETUS MÄÄRÄYS OHJE SELOSTUS 1.1.2000 MRL & MRA 1.5.2000 RakMk A1 2000 Rakennustyön valvonta, määräykset ja ohjeet 1.5.2000 RakMk A4

Lisätiedot

Projektityöt oppimismenetelmänä sähkötekniikan koulutuksessa Kemi-Tornion Ammattikorkeakoulussa. Jaakko Etto

Projektityöt oppimismenetelmänä sähkötekniikan koulutuksessa Kemi-Tornion Ammattikorkeakoulussa. Jaakko Etto Projektityöt oppimismenetelmänä sähkötekniikan koulutuksessa Kemi-Tornion Ammattikorkeakoulussa Jaakko Etto Sähkötekniikan koulutusohjelma Suuntautumisvaihtoehdot: Automaatiotekniikka Sähkövoimatekniikka

Lisätiedot

Sähkötyöturvallisuuden perusteet toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa

Sähkötyöturvallisuuden perusteet toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa Sähkötyöturvallisuuden perusteet toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa Sähkötyöturvallisuuden perusteet toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa SEINÄJOEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ 1 Tämä teos on tuotettu

Lisätiedot

Teollisuusautomaation standardit Osio 10

Teollisuusautomaation standardit Osio 10 Teollisuusautomaation standardit Osio 10 Osio 1: SESKOn Komitea SK 65: Teollisuusprosessien ohjaus Osio 2: Toiminnallinen turvallisuus: periaatteet Osio 3: Toiminnallinen turvallisuus: standardisarja IEC

Lisätiedot

Ansvar SFS6002 ja S3, sähkötyöturvallisuus

Ansvar SFS6002 ja S3, sähkötyöturvallisuus Ansvar SFS6002 ja S3, sähkötyöturvallisuus Ansvar-hankkeen Koulutusesite Sisällysluettelo Johdanto 3 1 Työturvallisuus sähkö- ja hybridiautossa 4 1.1 Mikä on SFS6002? 5 1.2 Mikä on sähköautopätevyys 3?

Lisätiedot

TURVAVALAISTUS KUNNOSSAPITO-OHJELMA HUOLTOPÄIVÄKIRJA KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUS PÖYTÄKIRJA

TURVAVALAISTUS KUNNOSSAPITO-OHJELMA HUOLTOPÄIVÄKIRJA KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUS PÖYTÄKIRJA TURVAVALAISTUS KUNNOSSAPITO-OHJELMA HUOLTOPÄIVÄKIRJA KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUS PÖYTÄKIRJA Exilight Oy Hermiankatu 6-8A Tel. +358 (0)10 773 5400 33720 Tampere Fax. +358 (0)10 773 5409 Kiinteistö: Omistaja:

Lisätiedot

Ohje S10-2012 31.12.2012 1 (6)

Ohje S10-2012 31.12.2012 1 (6) Ohje S10-2012 31.12.2012 1 (6) SÄHKÖLAITTEISTOJEN TURVALLISUUTTA JA SÄHKÖTYÖTURVALLISUUTTA KOSKEVAT STANDARDIT 1 Yleistä Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös 1193/1999 (muut. 517/2011) koskee sähkölaitteistojen

Lisätiedot

SÄHKÖLABORATORIOIHIN JA -TYÖSALEIHIN PEREHDYTTÄMINEN

SÄHKÖLABORATORIOIHIN JA -TYÖSALEIHIN PEREHDYTTÄMINEN LIITE 5. SÄHKÖLABORATORIOIHIN JA -TYÖSALEIHIN PEREHDYTTÄMINEN Maallikolle annettava opastus ennen sähkölaboratoriotiloihin pääsyä Käyttäytyminen Ohjeiden noudattaminen Laitteisiin, kytkimiin yms. koskeminen

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma. Kiinteistön nimi. Päiväys

Pelastussuunnitelma. Kiinteistön nimi. Päiväys Pelastussuunnitelma Kiinteistön nimi Päiväys Lomake on Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön tuottama mallilomake, jota voidaan käyttää asuinrakennuksen pelastussuunnitelman pohjana. Lomake noudattaa sisäasiainministeriön

Lisätiedot

LÄÄKINTÄLAITTEEN VASTAANOTTOTARKASTUS

LÄÄKINTÄLAITTEEN VASTAANOTTOTARKASTUS LÄÄKINTÄLAITTEEN VASTAANOTTOTARKASTUS SGS Fimko Oy Ilpo Pöyhönen Ilpo.Poyhonen@sgs.com Hermiankatu 12 B 33720 Tampere, Finland Puh. 043 8251326 MISTÄ PUHUTAAN Tarkoitus Vastaako hankinnassa sovitut asiat

Lisätiedot

Lausunto sähköturvallisuuslain nojalla annettaviin asetuksiin

Lausunto sähköturvallisuuslain nojalla annettaviin asetuksiin TAMK/388/03.00.00/2016 1 (3) 6.5.2016 Työ ja elinkeinoministeriö kirjaamo@tem.fi Viitteet: s posti 29.4.2016 TEM/1808/03.01.01/2015 Lausunto sähköturvallisuuslain nojalla annettaviin asetuksiin Kiitämme

Lisätiedot

Kiinteistöjen turvallisuusjärjestelmien toimivuus 19.11.2015 Helsinki. Hannu Eromäki, Inspecta Tarkastus Oy

Kiinteistöjen turvallisuusjärjestelmien toimivuus 19.11.2015 Helsinki. Hannu Eromäki, Inspecta Tarkastus Oy Kiinteistöjen turvallisuusjärjestelmien toimivuus 19.11.2015 Helsinki Hannu Eromäki, Inspecta Tarkastus Oy Kiinteistöjen turvatekniikka ja sen toimivuus Kysymys: Ovatko tarkastuslaitokset havainneet ettei

Lisätiedot

Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy TURVALLISUUS RAIVAUS-JA METSÄTÖISSÄ SÄHKÖLINJOILLA OULUN ENERGIA SIIRTO JA JAKELU OY

Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy TURVALLISUUS RAIVAUS-JA METSÄTÖISSÄ SÄHKÖLINJOILLA OULUN ENERGIA SIIRTO JA JAKELU OY Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy TURVALLISUUS RAIVAUS-JA METSÄTÖISSÄ SÄHKÖLINJOILLA OULUN ENERGIA SIIRTO JA JAKELU OY SÄHKÖLINJAT TUNNISTAMINEN Suurjännite 110 400 kv. OESJ:llä omaa 110 kv:n alueverkkoa

Lisätiedot

Hybridi- ja sähköautojen korjaamisen lainsäädännölliset vaatimukset

Hybridi- ja sähköautojen korjaamisen lainsäädännölliset vaatimukset Hybridi- ja sähköautojen korjaamisen lainsäädännölliset vaatimukset Juho Juslin Opinnäytetyö Toukokuu 2013 Auto- ja korjaamotekniikka Korjaamotekniikka TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Auto- ja

Lisätiedot

Opiskelija tekee työasemaympäristöön ja sen hankintaan liittyviä toimistotehtäviä ja laskutoimituksia sekä hyödyntää kielitaitoaan.

Opiskelija tekee työasemaympäristöön ja sen hankintaan liittyviä toimistotehtäviä ja laskutoimituksia sekä hyödyntää kielitaitoaan. 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa : Järjestelmän hankinta ja käyttöönotto 20 osp Tavoitteet: Opiskelija toimii työasemaympäristössä asentaen sekä laitteistoja että ohjelmistoja,

Lisätiedot

Hakuohje Hitsauskoordinoijat

Hakuohje Hitsauskoordinoijat 1 (6) HAKUOHJE TERÄS- JA ALUMIINIRAKENTEIDEN HITSAUSKOORDINOIJAN SERTIFIOINTIA HAKEVILLE 1. YLEISTÄ Hitsauskoordinoijien sertifioinnin tarkoituksena on mahdollistaa vapaaehtoinen ulkopuolisen sertifiointielimen

Lisätiedot

ATEX-direktiivit. Tapani Nurmi SESKO ry www.sesko.fi

ATEX-direktiivit. Tapani Nurmi SESKO ry www.sesko.fi ATEX-direktiivit Tapani Nurmi SESKO ry www.sesko.fi ATEX direktiivit ATEX-laitedirektiivi (Euroopan yhteisön direktiivi 94/9/EY) Direktiivin tarkoituksena on yhtenäistää EU:n jäsenvaltioiden räjähdysvaarallisten

Lisätiedot

suunnitelmien tarkastus ja arkistointi sekä töiden valvonta 2.12.2014 Jari Hännikäinen neuvontainsinööri

suunnitelmien tarkastus ja arkistointi sekä töiden valvonta 2.12.2014 Jari Hännikäinen neuvontainsinööri Osakasmuutosten valvonta asuntoosakeyhtiössä: toimijoiden pätevyys, suunnitelmien tarkastus ja arkistointi sekä töiden valvonta 2.12.2014 Jari Hännikäinen neuvontainsinööri Oikeus ja velvollisuus 1.7.2010

Lisätiedot

Tampereen kaupunki, rakennusvalvontavirasto rakennustarkastusinsinööri Jyrki Ottman 03.10.2013

Tampereen kaupunki, rakennusvalvontavirasto rakennustarkastusinsinööri Jyrki Ottman 03.10.2013 Tampereen kaupunki, rakennusvalvontavirasto rakennustarkastusinsinööri Jyrki Ottman voimaan 1.7.2013, kaupan esteiden poisto jäsenmaiden välillä pakollinen CE-merkintä koskee niitä rakennustuotteita, joille

Lisätiedot

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010 SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010 Sähkötekniikan koulutusohjelman toimintaympäristö ja osaamistavoitteet Sähkötekniikan koulutusohjelma on voimakkaasti poikkialainen ja antaa mahdollisuuden perehtyä

Lisätiedot

OPAS OMAKOTITALON. rakentajalle

OPAS OMAKOTITALON. rakentajalle OPAS OMAKOTITALON rakentajalle RAKENTAJAN 1. Tämän oppaan tarkoituksena on antaa oleellisimpia neuvoja omakotitalorakentajalle sähköistämiseen liittyvissä asioissa. Tarkempia tietoja sähköliittymän rakentamisesta,

Lisätiedot

Ohje 12/2015 16.12.2015 0 (7) Dnro 49/00.00.02/2015

Ohje 12/2015 16.12.2015 0 (7) Dnro 49/00.00.02/2015 Ohje 12/2015 16.12.2015 0 (7) Tukes-ohje 12/2015 Sähkölaitteistojen Sähkölaitteistojen turvallisuutta ja sähkötyöturvallisuutta turvallisuutta ja sähkötyöturvallisuutta koskevat standardit koskevat standardit

Lisätiedot

Sähköturvallisuuden oma-arviointi

Sähköturvallisuuden oma-arviointi opas Sähköturvallisuuden oma-arviointi Tarkistuslista sähköalan ammattilaisille 1 Arvioijan nimi: Yritys / työmaa: Päivämäärä: sähkötöiden johtajan tehtävät ja vastuut Uusien työntekijöiden perehdyttäminen

Lisätiedot

Kiinteistön sähköverkko

Kiinteistön sähköverkko Kiinteistön sähköverkko Pekka Rantala k2015 Mikä on kiinteistö? Sähköliittymä jakeluyhtiön sähköverkkoon tehdään kiinteistökohtaisesti. Omakotitalo on yleensä oma kiinteistö. Rivi- ja kerrostalo ovat kiinteistöjä

Lisätiedot

Kaukolämmityslaitteiden asennus Urakoitsijan ja lämmönmyyjän yhteistyö

Kaukolämmityslaitteiden asennus Urakoitsijan ja lämmönmyyjän yhteistyö Kaukolämmityslaitteiden asennus Urakoitsijan ja lämmönmyyjän yhteistyö Raportti K2/1998 Suomen Kaukolämpö ry 1998 ISSN 1238-9250 Viite: Sky-kansio 1/3 SUOMEN KAUKOLÄMPÖ RY SUOSITUS K2/1998 Tässä suosituksessa

Lisätiedot