Aurinkosähköjärjestelmän liittäminen sähköverkkoon

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Aurinkosähköjärjestelmän liittäminen sähköverkkoon"

Transkriptio

1 Aurinkosähköjärjestelmän liittäminen sähköverkkoon ATY:n Aurinkoseminaari FinnBuild Pienimuotoinen sähköntuotanto mitä ja miksi Pientuotanto enintään 2 MVA Mikrotuotanto enintään 50 kva Yksivaiheinen tuotanto enintään 3,7 kva Eli 16 A Aurinkovoiman lisäksi mm. pientuulivoimaa, pienvesivoimaa ja maatilojen pieniä biopolttolaitoksia Pieniä ja erittäin pieniä yksiköitä Oman sähkönkäytön tueksi, pienimuotoiseen myyntiin, ekologiset arvot, omavaraisuus 2 1

2 Pientuotannon määrä kasvussa Laitteistojen halpeneminen Ekologiset arvot Omavaraisuus Sähkön hinnan nousu EU-paineet Pientuotantoa tuetaan erilaisin tavoin: Pientuotantolaitoksen liittymismaksuun ei saa sisällyttää sähköverkon vahvistamisesta aiheutuvia kustannuksia Pien- ja keskijänniteverkkoon liittyneiltä laitoksilta veloitetaan keskimäärin enintään 0,07 c/kwh tuotannon siirtomaksua Enintään 3x63 A pääsulakkeilla varustettuun käyttöpaikkaan liitetty sähköntuotantolaitos ei vaadi omaa mittalaitetta, vaan riittää, että kohteesta mitataan erikseen sekä sähköverkosta otettu että siihen syötetty sähkö Enintään 50 kva laitteistot on vapautettu sähköverosta ja huoltovarmuusmaksusta Järjestelmän asennustyö on kotitalousvähennyksen piirissä 3 Energiateollisuus ry:n (ET) visio: Sähköntuotanto vuonna 2050 Kokonaistuotanto TWh 4 2

3 Energiateollisuus ry:n visio: Sähköntuotantokapasiteetti vuonna 2050 Kokonaiskapasiteetti MW 5 Pientuotanto muuttaa Suomen sähköjärjestelmää Verkkojen nykyinen toiminta Siirto ylhäältä alas Sähkömarkkinoiden toiminta Kaikelle sähkölle on oltava ostaja Kuvat: Tampereen Sähkölaitos 6 3

4 Pientuotanto osana Suomen sähköjärjestelmää Pientuotanto on osa tulevaisuuden energiaratkaisua Tuotantoa voidaan liittää sähköverkkoon ja saattaa markkinoille Yhteiset pelisäännöt on oltava kaikkien osapuolien tiedossa Tavoitteena pientuotantolaitosten verkkoon liittäminen sekä pientuottajan että verkkoyhtiön kannalta vaivattomasti Sähkönjakelun turvallisuudesta ja luotettavuudesta on huolehdittava Pientuotanto ei saa vaarantaa sähköjärjestelmän turvallisuutta eikä heikentää sähkön laatua Laitosten toiminta verkon vikatilanteissa tulee varmistaa Takajännitevaaran huomioiminen ja laitosten merkitseminen on tärkeää Keskeistä on asentajien ammattitaito - Pelle Pelottomia ei kaivata 7 Pientuotannon liittäminen sähköverkkoon Pientuotannon verkkoonliittämistä on pyritty helpottamaan ja selkeyttämään laatimalla erilaisia ohjeita ja uudistamalla sopimusehtoja Uusimmat ohjeet julkaistiin joulukuussa 2011 Pientuottajalle suunnattu ohje tuotantolaitoksen liittämisestä Verkonhaltijoille suunnattu ohje pientuotannon huomioimisesta verkon suunnittelussa Edelleen pohdinnassa mahdollisuus harmonisoida liittämisvaatimuksia nykyistä enemmän suurten pientuotantomarkkina-alueiden kanssa (Saksa, Espanja) 8 4

5 Ohje tuotannon liittämisestä Tavoite ja tarkoitus Ohje listaa perustietoja tuotantolaitteiston hankinnasta ja verkkoon liittämisestä sähkön tuottajalle tai tuotantolaitoksen hankintaa harkitsevalle Ohjeen tavoitteena on selkeyttää liittymisprosessia kaikkien osapuolien kannalta Miellyttävä ja sujuva asiakaskokemus yhteiselle asiakkaalle Tekniset liitteet tarjoavat laitevalmistajille ja maahantuojille muistilistan tuotantolaitoksilta vaadittavista ominaisuuksista Teknisiä liitteitä on kaksi erilaista Liitteen valinnan määrää hankittavan tuotantolaitoksen nimellisteho: Liite 1: enintään 50 kva tuotantolaitokset Liite 2: yli 50 kva tuotantolaitokset Ohjeet löytyvät osoitteesta: 9 Yhteenveto toimista tuotantolaitosta hankittaessa Selvitä kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta rakennus- ja/tai toimenpideluvan tarve ennen laitteiston hankintaa Tuotantolaitos saattaa vaatia rakennusluvan tai toimenpideluvan Vaatimukset vaihtelevat kunnittain Varmista sähköverkonhaltijalta, että tuotantolaitteisto täyttää sähköverkon ja sähköturvallisuusmääräysten vaatimukset Verkonhaltijaan on hyvä olla yhteydessä jo ennen tuotantolaitteiston hankintaa Tarkempi listaus vaatimuksista ja huomioitavista asioista seuraavalla kalvolla Ota yhteys sähkönmyyjääsi ajoissa ennen tuotannon aloittamista Markkinoille tuotetulla sähköllä pitää olla ostaja, joka toimii sähkömarkkinoilla 10 5

6 Yhteenveto sähköverkkoa koskevista kysymyksistä Tuotantolaitteistosta on ennen käyttöönottoa ilmoitettava verkonhaltijalle Verkonhaltijaan kannattaa olla yhteydessä jo ennen tuotantolaitoksen hankkimispäätöstä Verkonhaltijalle tulee etukäteen toimittaa vaadittavat tekniset tiedot ja dokumentaatiot Verkonhaltijan kanssa tulee tehdä tarpeelliset sopimukset (tuotannon verkkopalvelusopimus ja mahdollisesti myös tuotannon liittämissopimus) Tuotantolaitteiston tulee täyttää tekniset turvallisuusvaatimukset Sähkön tuottaja on korvausvelvollinen, mikäli hänen laitteistonsa virhetoiminta aiheuttaa vahinkoja muille sähköverkon käyttäjille tai verkonhaltijalle Tuotantolaitteiston saa kytkeä vain asianmukaiset sähköasennusluvat omaava ammattitaitoinen henkilö Saman sähköliittymän takana oleva tuotanto ja kulutus tulee mitata erikseen 11 Teknisten liitteiden sisältö Yleistä Tuotantolaitos ei saa aiheuttaa vaaratilanteita tai häiriöitä verkkoon Tuotantolaitteisto ei saa kytkeytyä yleiseen sähköverkkoon, ellei sähköverkon jännite ja taajuus ole sovittujen asettelurajojen sisäpuolella Tuotantolaitos ei saa jäädä syöttämään sähköverkkoa, kun verkkoa ei syötetä muualta Mikäli tuotantolaitteistossa ilmenee vika, sähköntuottajan vastuulla on kytkeä se irti verkosta mahdollisimman nopeasti vian havaittuaan Mikäli verkkoon liitetty tuotantolaitos aiheuttaa häiriöitä muualle sähköverkkoon, tulee verkonhaltija puuttumaan tilanteeseen ja ääritapauksessa poistattaa laitteen verkosta Sähköntuotantolaitteiston haltija on vastuussa laitteistonsa tuottaman sähkön aiheuttamista vahingoista muille sähkönkäyttäjille ja verkonhaltijalle, mikäli laitteiston tuottama sähkö ei ole standardien ja muiden vaatimusten mukaista 12 6

7 Teknisten liitteiden sisältö Sähkön laatu ja sähköturvallisuus Tuotantolaitosten tulee toteuttaa vähintään sitä koskevissa kansallisissa (SFS-standardit) ja kansainvälisissä (IEC:n ja CENELEC:n standardit) standardeissa asetetut sähkön laatua koskevat vaatimukset Verkonhaltija määrittää kriteerit voimalaitoksen sallituille häiriötasoille Verkkoon liitettävä voimalaitos ei saa merkittävästi heikentää jännitteen laatua voimalaitoksen liityntäpisteessä Sähkötyöturvallisuuden varmistamiseksi tarvitaan erotuslaite Yleisten sähköturvallisuusmääräysten mukaan tuotantolaitos on varustettava erotuslaitteella, jossa on asennonosoitus tai näkyvä avausväli ja johon verkonhaltijalla on esteetön pääsy Kytkimessä on oltava myös lukitusmahdollisuus Vaatimus tulee sähköturvallisuusmääräyksistä, eikä ole verkonhaltijan asettama 13 Teknisten liitteiden sisältö Tuotantolaitosten suojausasettelu Enintään 50 kva tuotantolaitosten suojauksen asetteluarvotaulukko Poikkeavat standardista EN Parametri Toiminta-aika Asetteluarvo Ylijännite 0,2 s U n + 10 % Alijännite 0,2 s U n - 15 % Ylitaajuus 0,2 s 51 Hz Alitaajuus 0,2 s 48 Hz Saarekekäyttö enintään 5 s 14 7

8 Teknisten liitteiden sisältö Tuotantolaitoksista verkonhaltijalle toimitettava dokumentaatio Enintään 50 kva tuotantolaitokset Laitoksen tyyppi, nimellisteho ja nimellisvirta Liitäntälaitteen (vaihtosuuntaajan/invertterin) tyyppitiedot Suojauksen asetteluarvot ja toiminta-ajat Tiedot saarekekäytön estosuojauksen toteutuksesta (menetelmä ja toiminta-aika) Myös monet muut tuotantolaitoksen ominaisuudet kuin nimellisteho vaikuttavat sen toimintaan sähköverkossa Vaatimukset on ainakin suuremmilla laitoksilla katsottava jossain määrin tapauskohtaisesti 15 Yhteenveto pientuotannosta osana Suomen sähköjärjestelmää Pientuotanto on osa Suomen tulevaisuuden sähköjärjestelmää Pientuotanto on yksi tärkeä osa tulevaisuuden sähköntuotantopalettia Pientuotannon liittäminen sähköverkkoon tulee toteuttaa turvallisesti ja fiksusti Sujuva liittymisprosessi ja sähköjärjestelmän turvallinen ja häiriötön toiminta on yhteinen tahtotila Keskeisessä roolissa on sähköverkonhaltijoiden ja pientuotantolaitteiden myyjien ja maahantuojien välinen yhteistyö 16 8

9 Kiitos! Energiateollisuus ry, Sähköverkot

LIITE 9 OHJEESEEN SÄHKÖNTUOTANTOLAITOKSEN LIITTÄMINEN JAKELUVERKKOON - NIMELLISTEHOLTAAN YLI 50 kva LAITOKSEN LIITTÄMINEN

LIITE 9 OHJEESEEN SÄHKÖNTUOTANTOLAITOKSEN LIITTÄMINEN JAKELUVERKKOON - NIMELLISTEHOLTAAN YLI 50 kva LAITOKSEN LIITTÄMINEN LIITE 9 OHJEESEEN SÄHKÖNTUOTANTOLAITOKSEN LIITTÄMINEN JAKELUVERKKOON - NIMELLISTEHOLTAAN YLI 50 kva LAITOKSEN LIITTÄMINEN Tähän liitteeseen on kerätty teknistä tietoa nimellisteholtaan yli 50 kva suuruisen

Lisätiedot

TEKNINEN LIITE 2 OHJEESEEN SÄHKÖNTUOTANTOLAITOKSEN LIITTÄMINEN JAKELUVERKKOON - NIMELLISTEHOLTAAN YLI 50 kva LAITOKSEN LIITTÄMINEN

TEKNINEN LIITE 2 OHJEESEEN SÄHKÖNTUOTANTOLAITOKSEN LIITTÄMINEN JAKELUVERKKOON - NIMELLISTEHOLTAAN YLI 50 kva LAITOKSEN LIITTÄMINEN 1 TEKNINEN LIITE 2 OHJEESEEN SÄHKÖNTUOTANTOLAITOKSEN LIITTÄMINEN JAKELUVERKKOON - NIMELLISTEHOLTAAN YLI 50 kva LAITOKSEN LIITTÄMINEN Tähän liitteeseen on kerätty teknistä tietoa nimellisteholtaan yli 50

Lisätiedot

Pientuotanto sähkömarkkinoilla - Energiateollisuus ry:n näkemys 11.11.2014

Pientuotanto sähkömarkkinoilla - Energiateollisuus ry:n näkemys 11.11.2014 Pientuotanto sähkömarkkinoilla - Energiateollisuus ry:n näkemys 11.11.2014 Esityksen sisältö Pientuotannon kilpailukyky ja kannattavuus ET:n näkemys pientuotannosta Pien- ja mikrotuotanto sähkömarkkinoilla

Lisätiedot

Verotus. Sähköverkkoon liittyminen. Luvat ja ilmoitukset. Tuet tuottajalle. Uusiutuva energia. Opas sähkön pientuottajalle

Verotus. Sähköverkkoon liittyminen. Luvat ja ilmoitukset. Tuet tuottajalle. Uusiutuva energia. Opas sähkön pientuottajalle Verotus Sähköverkkoon liittyminen Luvat ja ilmoitukset Tuet tuottajalle Uusiutuva energia Opas sähkön pientuottajalle 04/2012 Sisällysluettelo 1 Johdanto pienimuotoinen sähkötuotanto... 5 1.1 Pienimuotoisen

Lisätiedot

Verotus. Sähköverkkoon liittyminen. Luvat ja ilmoitukset. Tuet tuottajalle. Uusiutuva energia. Opas sähkön pientuottajalle

Verotus. Sähköverkkoon liittyminen. Luvat ja ilmoitukset. Tuet tuottajalle. Uusiutuva energia. Opas sähkön pientuottajalle Verotus Sähköverkkoon liittyminen Luvat ja ilmoitukset Tuet tuottajalle Uusiutuva energia Opas sähkön pientuottajalle 04/2012 Sisällysluettelo 1 Johdanto pienimuotoinen sähkötuotanto... 5 1.1 Pienimuotoisen

Lisätiedot

SÄHKÖN TUOTANTOLAITTEISTOJEN LIITYNTÄPERIAATTEET

SÄHKÖN TUOTANTOLAITTEISTOJEN LIITYNTÄPERIAATTEET SÄHKÖN TUOTANTOLAITTEISTOJEN LIITYNTÄPERIAATTEET SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ TUOTANTOLAITTEISTOISTA JA TUOTANTOLAITTEISTOJEN LIITYNNÖISTÄ... 3 1.1. Tuotantolaitteistojen luokittelu... 4 1.2. Liittymismaksu

Lisätiedot

Sähköliittymien suunnitteluohjeet 26.11.2010 1(15)

Sähköliittymien suunnitteluohjeet 26.11.2010 1(15) Sähköliittymien suunnitteluohjeet 26.11.2010 1(15) OHJEET SÄHKÖÄ TUOTTAVAN LAITTEISTON LIITTÄMISEKSI VANTAAN ENERGIA SÄHKÖVERKOT OY:N SÄHKÖNJAKELUVERKKOON Sisällysluettelo 1 Yleistä... 1 1.1 Tuotantolaitteistojen

Lisätiedot

SÄHKÖÄ TUOTTAVAN LAITTEISTON LIITTÄMINEN JAKELUVERKKOON JA VERKKOPALVELUN TEKNISET EDELLYTYKSET

SÄHKÖÄ TUOTTAVAN LAITTEISTON LIITTÄMINEN JAKELUVERKKOON JA VERKKOPALVELUN TEKNISET EDELLYTYKSET 1(11) SÄHKÖÄ TUOTTAVAN LAITTEISTON LIITTÄMINEN JAKELUVERKKOON JA VERKKOPALVELUN TEKNISET EDELLYTYKSET 1. Yleistä Tämän ohjeen tarkoituksena on määritellä tekniset seikat, joiden avulla mahdollistetaan

Lisätiedot

27.5.2015. Pientuotannon osto sopimusehdoissa huomioitavia asioita

27.5.2015. Pientuotannon osto sopimusehdoissa huomioitavia asioita SÄHKÖKAUPPA OHJE 1(6) 27.5.2015 Pientuotannon osto sopimusehdoissa huomioitavia asioita Tämän muistion tavoitteena on tuoda esiin niitä olennaisia asioita, joita on hyvä pohtia laadittaessa pientuotannon

Lisätiedot

LIITE VERKKOPALVELUEHTOIHIN KOSKIEN SÄHKÖNTUOTANNON VERKKOPALVELUA

LIITE VERKKOPALVELUEHTOIHIN KOSKIEN SÄHKÖNTUOTANNON VERKKOPALVELUA 1 (3) Energiateollisuus ry:n suosittelema LIITE VERKKOPALVELUEHTOIHIN KOSKIEN SÄHKÖNTUOTANNON VERKKOPALVELUA TVPE 11 A Yleistä, verkkosopimuksen tekeminen, palvelun edellytykset ja aloittaminen 1. Soveltamisala

Lisätiedot

Aurinkosähköopas tamperelaisille

Aurinkosähköopas tamperelaisille Aurinkosähköopas tamperelaisille (Kuva: Minna Paavola) 2 Aurinkosähköopas tamperelaisille Tämän oppaan tarkoituksena on antaa tietoa aurinkosähkön potentiaalista Tampereella sekä kertoa miten ryhtyä aurinkosähkötuottajaksi.

Lisätiedot

Sähkön pientuotannon liittäminen Mikrotuotanto

Sähkön pientuotannon liittäminen Mikrotuotanto Sähkön pientuotannon liittäminen Mikrotuotanto Aurinkosähkö Sähkön pientuottajaksi - tilaisuus Kunnonpaikka 12.5.2015 Savon Voima Verkko Oy Eero Paananen Savon Voima Verkko Oy 12.5.2015 1 Esityksen sisältö

Lisätiedot

Sähkön pientuotannon liittäminen verkkoon

Sähkön pientuotannon liittäminen verkkoon Sähkön pientuotannon liittäminen verkkoon 1 Sähkön pientuotannon liittäminen verkkoon Pöyry Energy Oy Copyright Motiva Oy, Helsinki, syyskuu 2006 2 Esipuhe Tämän oppaan tarkoituksena on antaa yleiskuva

Lisätiedot

AURINKOSÄHKÖÄ MIKROTUOTANTONA KOTITALOUKSIIN

AURINKOSÄHKÖÄ MIKROTUOTANTONA KOTITALOUKSIIN AURINKOSÄHKÖÄ MIKROTUOTANTONA KOTITALOUKSIIN Jukka-Pekka Tyni Opinnäytetyö Tekniikka ja liikenne Sähkötekniikka Insinööri AMK 2015 Opinnäytetyön tiivistelmä Tekniikka ja liikenne Sähkötekniikka Tekijä

Lisätiedot

Auringosta sähköenergiaksi

Auringosta sähköenergiaksi Aurinkosähköopas 2 Aurinkosähköopas Tämän oppaan tarkoituksena on antaa tietoa aurinkosähkön potentiaalista Raumalla sekä kertoa miten ryhtyä aurinkosähkötuottajaksi. Aurinkosähköä on pidetty kannattamattomana

Lisätiedot

Paikallissähkö. Maaseudun paikallinen sähkönjakeluja sähkönkäyttöjärjestelmä, verkkoonliittymistekniikan kehittäminen

Paikallissähkö. Maaseudun paikallinen sähkönjakeluja sähkönkäyttöjärjestelmä, verkkoonliittymistekniikan kehittäminen Paikallissähkö Maaseudun paikallinen sähkönjakeluja sähkönkäyttöjärjestelmä, verkkoonliittymistekniikan kehittäminen Henrik Sikanen Risto Rissanen Juhani Rouvali Savonia-ammattikorkeakoulu Tekniikka, Kuopio

Lisätiedot

Selvitys sähkön pientuotannon nettolaskutuksesta

Selvitys sähkön pientuotannon nettolaskutuksesta Selvitys sähkön pientuotannon nettolaskutuksesta 15. kesäkuuta 2012 Toimeksiantaja: Työ- ja elinkeinoministeriö Loppuraportti Laatinut: Bionova Consulting Bionova Consulting 2012 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO...2

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriön tilaama selvitys pientuotannon nettolaskutusmenettelyistä Energiateollisuus ry:n kommentit

Työ- ja elinkeinoministeriön tilaama selvitys pientuotannon nettolaskutusmenettelyistä Energiateollisuus ry:n kommentit SÄHKÖVERKKO SÄHKÖKAUPPA Heinimäki, Lehto 11.9.2014 LAUSUNTO 1(6) Työ- ja elinkeinoministeriön tilaama selvitys pientuotannon nettolaskutusmenettelyistä Energiateollisuus ry:n kommentit Energiateollisuus

Lisätiedot

Selvitys sähkön pientuotannon nettolaskutusmenettelystä

Selvitys sähkön pientuotannon nettolaskutusmenettelystä Työ- ja elinkeinoministeriö Selvitys sähkön pientuotannon nettolaskutusmenettelystä RAPORTTI 23.6.2014 2014 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent

Lisätiedot

Pienimuotoisen energiantuotannon edistämistyöryhmän loppuraportti

Pienimuotoisen energiantuotannon edistämistyöryhmän loppuraportti Pienimuotoisen energiantuotannon edistämistyöryhmän loppuraportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Energia ja ilmasto 55/2014 Pienimuotoisen energiantuotannon edistämistyöryhmän loppuraportti Työ-

Lisätiedot

ALUEVERKON LIITTYMISEHDOT ALE 2006

ALUEVERKON LIITTYMISEHDOT ALE 2006 Energiateollisuus ry:n suosittelemat ALUEVERKON LIITTYMISEHDOT ALE 2006 A. Yleistä ja sopimuksen tekeminen B. Liittäminen ja liittymän käyttö ja kunnossapito (tekninen osa) C. Viivästys, sopimusmuutokset,

Lisätiedot

Tietoa sähköverkkoon liittymisestä. Liittyjälle Sähkösuunnittelijalle Sähköurakoitsijalle

Tietoa sähköverkkoon liittymisestä. Liittyjälle Sähkösuunnittelijalle Sähköurakoitsijalle 30.4.2014 Elenia Oy Tietoa sähköverkkoon liittymisestä Liittyjälle Sähkösuunnittelijalle Sähköurakoitsijalle Sisällysluettelo 1. Sähköliittymän tehon mitoitus ja sähkösuunnittelu... 3 1.1 Sähkösuunnittelu

Lisätiedot

ALUEVERKON VERKKOPALVELUEHDOT AVPE 2006

ALUEVERKON VERKKOPALVELUEHDOT AVPE 2006 Energiateollisuus ry:n suosittelemat ALUEVERKON VERKKOPALVELUEHDOT AVPE 2006 Sisällys: A. Yleistä, verkkosopimuksen tekeminen B. Verkko- ja laitevaatimukset, häiriötilanteet ja keskeyttäminen C. Mittaus

Lisätiedot

DIPLOMITYÖ SÄHKÖNTUOTANNON PIENJÄNNITEVERKKOON LIITTÄMINEN MÄÄRÄYKSET JA SÄHKÖTURVALLISUUS

DIPLOMITYÖ SÄHKÖNTUOTANNON PIENJÄNNITEVERKKOON LIITTÄMINEN MÄÄRÄYKSET JA SÄHKÖTURVALLISUUS TEKNILLINEN TIEDEKUNTA LUT ENERGIA SÄHKÖTEKNIIKKA DIPLOMITYÖ SÄHKÖNTUOTANNON PIENJÄNNITEVERKKOON LIITTÄMINEN MÄÄRÄYKSET JA SÄHKÖTURVALLISUUS Tarkastajat Professori Jarmo Partanen Diplomi-insinööri Tero

Lisätiedot

Aurinkoenergian edistäminen valtionhallinnon näkökulmasta. Juho Korteniemi Työ- ja elinkeinoministeriö Helsinki, 13.11.2014

Aurinkoenergian edistäminen valtionhallinnon näkökulmasta. Juho Korteniemi Työ- ja elinkeinoministeriö Helsinki, 13.11.2014 Aurinkoenergian edistäminen valtionhallinnon näkökulmasta Juho Korteniemi Työ- ja elinkeinoministeriö Helsinki, 13.11.2014 Aurinkoenergian edistäminen Suomessa Aurinkoenergia osana energiajärjestelmää

Lisätiedot

Elenia Oy. Tietoa sähköverkkoon liittymisestä. Liittyjälle Sähkösuunnittelijalle Sähköurakoitsijalle

Elenia Oy. Tietoa sähköverkkoon liittymisestä. Liittyjälle Sähkösuunnittelijalle Sähköurakoitsijalle Elenia Oy Tietoa sähköverkkoon liittymisestä Liittyjälle Sähkösuunnittelijalle Sähköurakoitsijalle Sisällysluettelo 1. Sähköliittymän tehon mitoitus ja sähkösuunnittelu... 3 1.1 Sähkösuunnittelu ja -urakointi...

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN SÄHKÖVERKON YLEISOHJEET RAKENTAJILLE, SÄHKÖURAKOITSIJOILLE JA SÄHKÖSUUNNITTELIJOILLE

NURMIJÄRVEN SÄHKÖVERKON YLEISOHJEET RAKENTAJILLE, SÄHKÖURAKOITSIJOILLE JA SÄHKÖSUUNNITTELIJOILLE NURMIJÄRVEN SÄHKÖVERKON YLEISOHJEET RAKENTAJILLE, SÄHKÖURAKOITSIJOILLE JA SÄHKÖSUUNNITTELIJOILLE Nurmijärven Sähkö Oy Nurmijärven Sähköverkko Oy Kauppanummentie 1 puh. (09) 878071, faksi (09) 87807207

Lisätiedot

Liittymissäännöt tuulivoimaloiden liittämiseksi Suomen voimansiirtoverkkoon

Liittymissäännöt tuulivoimaloiden liittämiseksi Suomen voimansiirtoverkkoon FINGRID OYJ Liittymissäännöt tuulivoimaloiden liittämiseksi Suomen voimansiirtoverkkoon 31.3.29 Liittymissäännöt tuulivoimaloiden ja maakohtaiset lisätäsmennykset tuulivoimaloiden liittämiseksi Suomen

Lisätiedot

arvot myös kirjassa: Yliaallot ja kompensointi, STUL 2006.

arvot myös kirjassa: Yliaallot ja kompensointi, STUL 2006. Loistehon kompensointi 1(4) LOISTEHON HINNOITTELU JA KOMPENSOINTI 1. Yleistä Valtakunnallinen kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj on velvoittanut paikalliset verkkoyhtiöt huolehtimaan alueensa loistehon tarpeesta.

Lisätiedot

ESISELVITYS HAJAUTETUN PIENIMUOTOISEN SÄHKÖNTUOTANNON LIIKETOIMINNALLISISTA TOIMINTAEDELLYTYKSISTÄ LAPISSA

ESISELVITYS HAJAUTETUN PIENIMUOTOISEN SÄHKÖNTUOTANNON LIIKETOIMINNALLISISTA TOIMINTAEDELLYTYKSISTÄ LAPISSA ESISELVITYS HAJAUTETUN PIENIMUOTOISEN SÄHKÖNTUOTANNON LIIKETOIMINNALLISISTA TOIMINTAEDELLYTYKSISTÄ LAPISSA Osaraportti projektiin: Bioenergian käytön ja tuottamisen toteutettavuus Lapissa 1.3.2007-28.2.2008

Lisätiedot