Ettei homma jäisi kesken. Rakenna ja remontoi turvallisesti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ettei homma jäisi kesken. Rakenna ja remontoi turvallisesti"

Transkriptio

1 Ettei homma jäisi kesken Rakenna ja remontoi turvallisesti

2 Esipuhe Ei vahinko tule kello kaulassa. Se tulee ämpäri päässä. Rakentamisessa ja remontoinnissa vaaroja saattaa esiintyä monessa käänteessä. Tämä opas auttaa vaarojen tunnistamisessa ja oikeiden työtapojen valinnassa. Turvallisuus on tietoa, taitoa ja tahtoa ettei homma jäisi kesken! Jokaisen rakentajan ja remontoijan tulee huolehtia omalta osaltaan mm. seuraavista velvollisuuksista: Noudata työssäsi saamiasi turvallisuusohjeita. Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita. Korjaa viipymättä havaitsemasi turvallisuutta vaarantavat puutteet. Huolehdi osaltasi, että työpisteet ovat siistit ja rakennustarvikkeet säilytetään niille osoitetuissa paikoissa. Huolehdi omassa työssäsi, ettei se aiheuta vaaraa muille. Teksti Mika Santonen 2 Työturvallisuuskeskus

3 Suunnittelu Hyvin suunniteltu, puoliksi tehty. Rakentaminen ja remontoiminen tulee suunnitella turvalliseksi ja turvalliset työtavat mahdollistavaksi. Huolellisen suunnittelun avulla voidaan minimoida vahingot, varautua etukäteen mahdollisiin ongelmatilanteisiin ja ylipäätään saavuttaa halutut tulokset. Töiden suunnittelussa on mietittävä mihin asti omat voimat ja asiantuntemus riittävät, mihin tarvitaan ammattilaisten apua. Käy huolella läpi ainakin seuraavat asiat: vastuut, luvat, vakuutukset aikataulut henkilöresurssit työ-, apu- ja suojavälineet turvallisuuden huomiointi kaikissa työvaiheissa 3 Työturvallisuuskeskus

4 Henkilönsuojaimet Ei vahinko huutele tullessansa Henkilönsuojaimet on suunniteltu suojaamaan henkilöä tapaturman tai sairastumisen vaaralta työssä. Rakentamisessa ja remontoinnissa tarvittavia yleisimpiä henkilönsuojaimia ovat: Suojakypärää on käytettävä kaikissa sellaisissa töissä, joissa päähän voi kohdistua kolhaisuja, iskuja tai putoavat esineet saattavat aiheuttaa päävammoja. Kuulonsuojaimet estävät kuulovaurion syntymisen ja suojaavat kuuloa haitalliselta melulta. Rakennustyössä ylittyy sallittu 85 db melualtistus useissa eri työvaiheissa. Silmien- ja kasvojensuojaimia käytetään silmiin kohdistuvien vammojen torjumiseksi. Niiden käyttö on välttämätöntä mm. hionta- ja piikkaustyössä sekä pulttipistoolin ja naulaimen käytössä. Hengityksensuojaimia tarvitaan työssä hyvänlaatuisen hengitysilman saamiseksi silloin, kun ilmassa esiintyy haitallisia epäpuhtauksia. Suojain tulee valita huomioiden onko kyseessä pölyille vai kaasumaisille aineille altistuminen. Turvajalkineilla torjutaan rakennustyössä jalkoihin ja jalkateriin kohdistuvat vammat. Turvajalkineet ehkäisevät myös liukastumisesta johtuvia tapaturmia. 4 Työturvallisuuskeskus

5 Järjestys ja siisteys Mies on työnsä näköne Työympäristön hyvä järjestys on tärkeää sekä turvallisuuden että toiminnan tehokkuuden kannalta. Järjestys ja siisteys lisää työympäristön toimivuutta, viihtyvyyttä ja turvallisuutta vähentäen mm. kaatumis- ja liukastumistapaturmia ja parantaa paloturvallisuutta. Hyvä järjestys ja siisteys tarkoittaa mm., että Tarpeettomat tavarat on poistettu. Työvälineillä ja rakennusmateriaaleilla on selvästi merkityt paikat ja ne palautetaan aina paikoilleen käytön jälkeen. K ulkuväylillä ei varastoida tavaraa ja työpisteessä on tavaraa vain lyhyen ajan tarpeeseen. Roskat ja jätteet ovat jäteastioissa asianmukaisesti lajiteltuna. Alkusammutuskalusto on helposti kaikkien saatavilla ja sen luokse on esteetön pääsy. 5 Työturvallisuuskeskus

6 Putoamissuojaus Parempi päivä elettynä kuin kaksi kuoltuna Putoaminen on keskeinen vaaratekijä liikuttaessa lähellä kuiluja, aukkoja ja reunoja tai telineillä, työtasoilla ja tikkailla. Putoamisonnettomuuksissa on aina vakavan, myös kuolemaan johtavan, tapaturman mahdollisuus jo alle 1 metrin putoamiskorkeudella. Putoamisen estäminen on varmistettava kaikissa tilanteissa ja työtehtävissä. Keskeisimpiä keinoja ovat: Kulkutiet: Työskentelypaikoille on järjestettävä turvallinen pääsy. Yleisin putoamista estävä turvalaite on suojakaide. Siihen kuuluvat käsi johde, välijohde ja tarvittaessa jalkalista. Suojakaiteen korkeus on vähintään 1 metri. Kuilut ja aukot tulee merkitä ja suojata. Suojakansien on pysyttävä paikoillaan. Tikkaat: A-tikasta voidaan käyttää tilapäisesti lyhytaikaisesti keveissä asennustöissä. Nojatikkaita voi käyttää tilapäiseen kulkuun tasolta toiselle. Tällöin on huolehdittava ettei tikkaat pääse siirtymään. Nojatikkaita ei saa käyttää työskentelyalustana. Telineen valintaan vaikuttavat telineellä tehtävät työt, työssä käytettävät menetelmät, telineellä työskentelevät henkilöt ja rakennus, jossa telinettä käytetään. Telineen on oltava turvallinen, kantava ja tukeva. Teline pystytetään aina telineohjeen tai telineen valmistajan ohjeiden mukaisesti. Pystytyksessä on huolehdittava putoamissuojauksesta. Telineet on tarkastettava ennen käyttöä. Telineiden työtasot on varustettava suojakaiteilla, kun työtason korkeus on yli 2 metriä. 6 Työturvallisuuskeskus

7 Sähkötyöt Tieto on taidon perusta Sähköasennustöitä sekä sähköasennusten ja laitteiden korjaus- ja huoltotöitä saavat lain mukaan tehdä vain sähköalan ammattilaiset. Kun rakennat tai teetät remonttia, johon liittyy sähköasennuksia, huomioi seuraavat asiat: Käytä vain rekisteröitynyttä sähköurakoitsijaa, jolla on työhön riittävät oikeudet. Kts. Tee kirjallinen sopimus tilaamastasi työstä. Huolehdi, että saat tarvittavat asennuspiirustukset ja käyttöohjeet. Pyydä urakoitsijalta tarkastuspöytäkirja sähköasennusten käyttöönottotarkastuksesta. Katkaise sähkö aina ennen töihin ryhtymistä pääkytkimestä tai poistamalla sulakkeet. Varmista ettei kukaan pääse vahingossa kytkemään virtaa kun teet sähkötöitä. Eräitä pieniä sähkötöitä voivat tehdä muutkin kuin alan ammattilaiset. Näitä maallikoille sallittuja töitä ovat: yksivaiheisen jatkojohdon korjaus ja teko. Sähkölaitteen rikkoontuneen yksivaiheisen liitäntäjohdon ja pistotulpan vaihto. Valaisimen liitäntäjohdon rikkoontuneen välikytkimen vaihto. Sisustusvalaisimen liittäminen valaisinliittimellä eli sokeripalalla. Kiinteässä asennuksessa valaisinliittimen eli sokeripalan korvaaminen uuden järjestelmän mukaisella valaisinpistorasialla sekä vioittuneen valaisinliitinpistorasian vaihto. Valaisinpistotulpan asennus ja vioittuneen tulpan vaihto. Jännitteettömäksi tehtyjen pistorasioiden ja kytkimien kansien irrottaminen esim. maalaamisen ja tapetoinnin ajaksi ja rikkoutuneiden kansien vaihto. 7 Työturvallisuuskeskus

8 Paloturvallisuus Tuli on hyvä renki, mutta huono isäntä. Rakennus- ja remonttityössä pöly saattaa aiheuttaa palo- ja räjähdysvaaran. Myös tulityöt, kuten esim. hitsauslaitteiden ja kulmahiomakoneen käyttö, aiheuttavat paloriskin. Tulitöiden tekemisessä on huomioitava seuraavat asiat: Poista alueelta tarpeettomat tavarat, roskat, jätteet, palavat nesteet ja kaasut. Suojaa syttymiselle alttiit rakenteet, koneet, aukot ja varastotavara. Varaa paikalle tulityöohjeiden mukainen sammutuskalusto. Toimi näin tulipalon sattuessa. Pelasta itsesi ja vaarassa olevat. Tee hätäilmoitus numeroon 112. Sammuta lähimmällä alkusammuttimella. Rajoita paloa sulkemalla ovet, ikkunat ja ilmastointi. Opasta palokunta paikalle ja järjestä pelastusyksiköille esteetön pääsy kohteeseen. Valvo tulityön aikana, ettei ympäristö pääse syttymään. Tarkasta tulityöpaikka työn jälkeen ja järjestä jälkivartiointi vähintään kahdeksi tunniksi. Toimenpiteiden järjestys voi vaihdella tilanteen mukaan. Ihmisten turvallisuutta ei saa koskaan vaarantaa. 8 Työturvallisuuskeskus

9 Kone- ja laiteturvallisuus Ihminen on kone siihen asti kunnes huomaa sen Rakentaessa ja remontoidessa käytetään monenlaisia koneita ja laitteita. Oikein käytettynä hyvät koneet tekevät työstä myös turvallista. Laitteita voi hankkia omaksi, mutta usein vuokraaminen on järkevämpi vaihtoehto. Koneen vuokrauksessa huomioitavia asioita ovat: Työn turvallisuuden kannalta on keskeisintä se, että työntekijä osaa valita oikeat työvälineet ja käyttää niitä oikealla tavalla. Työvälineen mukana on oltava asianmukaiset ohjeet sen asentamista, käyttöä ja huoltoa varten. Niissä tulee tarvittaessa olla ohjeet myös puhdistuksesta, korjauksista ja säädöistä sekä toiminnasta häiriötilanteissa. Perehdy huolellisesti koneen käyttöohjeisiin. Vuokraajan on annettava koneen ja laitteen mukaan käyttöohjeet. Vuokraaja antaa tarvittavan käytönopastuksen. Selvitä ennen työn aloittamista käytettäviin työmenetelmiin ja kalustoon liittyvät ongelma- ja vaaratilanteet. Perehdy vuokrasopimukseen. Ammattimaisesti toimivilla rakennuskone- ja laitevuokraajilla on käytössä yleiset toimitusehdot. 9 Työturvallisuuskeskus

Tapaturmapäivänä, perjantaina 13.5.2005 edistetään rakentamisen ja remontoinnin turvallisuutta

Tapaturmapäivänä, perjantaina 13.5.2005 edistetään rakentamisen ja remontoinnin turvallisuutta Tapaturmapäivänä, perjantaina 13.5.2005 edistetään rakentamisen ja remontoinnin turvallisuutta Valtakunnallista Tapaturmapäivää on vietetty vuodesta 1995, jonakin vuoden perjantaina 13. päivä. Tapaturmapäivä

Lisätiedot

Turvallisesti raksalla

Turvallisesti raksalla Turvallisesti raksalla 1.Työntekijän yleiset velvollisuudet Noudata työssäsi työnantajaltasi tai työmaan päätoteuttajalta saamiasi turvallisuusohjeita. Käytä sinulle luovutettuja henkilökohtaisia suojavarusteita

Lisätiedot

VARMISTA SÄHKÖTURVALLISUUS

VARMISTA SÄHKÖTURVALLISUUS V A R M I S T A S Ä H K Ö T U R V A L L I S U U S K Ä Y T Ä A S E N N U K S I S S A A M M A T T I L A I S T A VARMISTA SÄHKÖTURVALLISUUS KÄYTÄ ASENNUKSISSA AMMATTILAISTA Kiinteitä sähköasennuksia saavat

Lisätiedot

TUKES OPAS KODIN SÄHKÖLAITTEISTON KUNNOSSAPITO TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS. Kodin sähkölaitteiston kunnossapito

TUKES OPAS KODIN SÄHKÖLAITTEISTON KUNNOSSAPITO TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS. Kodin sähkölaitteiston kunnossapito TUKES OPAS KODIN SÄHKÖLAITTEISTON KUNNOSSAPITO Kodin sähkölaitteiston kunnossapito Sähkölaitteiden korjaus on sähköalan ammattilaisten työtä. Kodin sähkölaitteiston kunnossapito Kodin sähkölaitteiston

Lisätiedot

Sähkötyöturvallisuuden perusteet toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa

Sähkötyöturvallisuuden perusteet toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa Sähkötyöturvallisuuden perusteet toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa Sähkötyöturvallisuuden perusteet toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa SEINÄJOEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ 1 Tämä teos on tuotettu

Lisätiedot

MUOTTITYÖN TURVALLISUUS

MUOTTITYÖN TURVALLISUUS MUOTTITYÖN TURVALLISUUS Muottityön turvallisuus Betonikeskus ry Ohjausryhmä Pekka Ylänne Peri Suomi Ltd Oy puh. joht. Mirja Pahkala Ramirent Finland Oy Risto Lehikoinen Doka Finland Oy Seppo Petrow Betonikeskus

Lisätiedot

Turvallisesti. raksalla. SUOJAKYPÄRÄ Suojaa päätä kolhuilta ja iskuilta.

Turvallisesti. raksalla. SUOJAKYPÄRÄ Suojaa päätä kolhuilta ja iskuilta. Turvallisesti RaTuKe - hanke 2006, Päivitetty 2011 SUOJAKYPÄRÄ Suojaa päätä kolhuilta ja iskuilta. Rakennustyömaalla on käytettävä suojakypärää ja tarvittaessa kypärä on varustettava alushupulla. Kypärään

Lisätiedot

KATTOTÖIDEN TYÖTURVALLISUUS

KATTOTÖIDEN TYÖTURVALLISUUS KATTOTÖIDEN TYÖTURVALLISUUS 2 Sisällys Työskennellään turvallisesti 3 Työmaan työsuojeluorganisaatio 4 Työn aloitus, riskien arviointi ja työturvallisuusdokumentit 5 Henkilösuojaimet 7 Työpisteeseen nouseminen

Lisätiedot

MONISTE 7/2006 TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU PINTAKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINNOSSA

MONISTE 7/2006 TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU PINTAKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINNOSSA MONISTE 7/2006 TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU PINTAKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINNOSSA Opetushallitus Taitto: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho ISBN 952-13-2806-1 (nid.) ISBN 952-13-2807-X (pdf) ISSN 1237-6590 Edita

Lisätiedot

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN TOIMIALA. Rakennustekniikka. Tuotantotekniikka INSINÖÖRITYÖ JULKISIVUMUURAUSURAKAN TYÖTURVALLISUUSMUISTIO

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN TOIMIALA. Rakennustekniikka. Tuotantotekniikka INSINÖÖRITYÖ JULKISIVUMUURAUSURAKAN TYÖTURVALLISUUSMUISTIO TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN TOIMIALA Rakennustekniikka Tuotantotekniikka INSINÖÖRITYÖ JULKISIVUMUURAUSURAKAN TYÖTURVALLISUUSMUISTIO Työn tekijä: Sam Nyqvist Työn valvoja: Niilo Kemppainen Työn ohjaaja: Minna

Lisätiedot

Puuteollisuuden trukkiliikenteen vaarojen torjunta

Puuteollisuuden trukkiliikenteen vaarojen torjunta Puuteollisuuden trukkiliikenteen vaarojen torjunta Sisältö Esipuhe.... 3 Ohjeen sisällöstä.... 3 Mikä on trukki ja kuljettaja?... 4 Trukkiliikennettä koskevat työturvallisuuslainsäädännön määräykset....

Lisätiedot

KONEYRITTÄJÄN TURVALLISUUSTEHTÄVÄT

KONEYRITTÄJÄN TURVALLISUUSTEHTÄVÄT KONEYRITTÄJÄN TURVALLISUUSTEHTÄVÄT Näkökulmana seuraavat alat: energia, maarakennus, metsänparannus, puunhankinta versio 5.0 1 Lukijalle Käsissäsi on koneyrittäjille valmisteltu turvallisuustehtävien opas,

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUS KONEPAJASSA Työnjohtajan näkökulmasta

TYÖTURVALLISUUS KONEPAJASSA Työnjohtajan näkökulmasta LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Konetekniikan osasto BK10A0400 Kandidaatintyö ja seminaari TYÖTURVALLISUUS KONEPAJASSA Työnjohtajan näkökulmasta Lappeenrannassa 28.3.2008 Marko

Lisätiedot

Betonielementtien turvallinen asennus

Betonielementtien turvallinen asennus Betonielementtien turvallinen asennus Betonikeskus ry 1 Turbea_taitto_071017.indd 1 17.10.2007 12:53:56 Ohjausryhmä Seppo Immonen, Betset Oy, puh. joht. Vesa Engman, VIE- Rakennus Oy Anssi Koskenvesa,

Lisätiedot

Betonielementtien turvallinen asennus

Betonielementtien turvallinen asennus Betonielementtien turvallinen asennus Betoniteollisuus ry 1 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE 3 1. YHTEINEN TYÖPAIKKA 4 1.1. Asenne, lainsäädäntö ja huolehtimisvelvollisuus...4 1.2. Työturvallisuusjärjestelmät...5

Lisätiedot

Tervetuloa töihin Fingridin turvallisille työmaille

Tervetuloa töihin Fingridin turvallisille työmaille Tervetuloa töihin Fingridin turvallisille työmaille Tervetuloa työskentelemään kantaverkon kehittämiseksi! Fingrid vastaa kantaverkon eli sähkönsiirron selkärangan toimivuudesta. Huolehdimme, että Suomi

Lisätiedot

Työsuojelu kiteytetysti. Kiinteistöpalveluala

Työsuojelu kiteytetysti. Kiinteistöpalveluala Työsuojelu kiteytetysti Kiinteistöpalveluala Sisältö Kiinteistöpalvelualan työsuojelu... 4 Työturvallisuus työpaikalla... 5 Työnantajalla huolehtimisvelvoite... 5 Työturvallisuus yhteisellä työpaikalla...

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA. Pirkan opiskelija asunnot Oy/Pirkka 4

PELASTUSSUUNNITELMA. Pirkan opiskelija asunnot Oy/Pirkka 4 LASTUSSUUNNITELMA Pirkan opiskelija asunnot Oy/Pirkka 4 ST Palvelu Oy 24.6.2013 LASTUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUTELO 1 JDANTO... 4 1.1 Pelastussuunnitelma... 4 1.2 Pelastuslain otteet... 4 1.3 Valtioneuvoston

Lisätiedot

OPETUSHARJOITTELIJAN TYÖTURVALLISUUSOPAS

OPETUSHARJOITTELIJAN TYÖTURVALLISUUSOPAS OPETUSHARJOITTELIJAN TYÖTURVALLISUUSOPAS Jorma Nykänen Sisällys OPETUSHARJOITTELIJAN TYÖTURVALLISUUSOPAS 1. Johdanto 3 2. Työturvallisuuslaki 3 3. Oppilaitoksen työturvallisuusohjelma 5 4. Uusi oppimis-

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta 26.3.2009/205

Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta 26.3.2009/205 1 of 32 04/08/2011 13:56 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 2009» 26.3.2009/205 26.3.2009/205 Seurattu SDK 804/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Valtioneuvoston

Lisätiedot

KOKONAISURAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

KOKONAISURAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 11.4.2014 Sivu 1/23 Tilaaja: Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Mustiala Uusi Navetta, Maanrakennustyöt KOKONAISURAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI Nro VTT-R-05842-07 27.6.2007. Putoamissuojaus pientalorakentamisessa. Tarja Mäkelä, Hannu Kauranen

TUTKIMUSRAPORTTI Nro VTT-R-05842-07 27.6.2007. Putoamissuojaus pientalorakentamisessa. Tarja Mäkelä, Hannu Kauranen TUTKIMUSRAPORTTI Nro VTT-R-05842-07 27.6.2007 Putoamissuojaus pientalorakentamisessa Kirjoittajat Tarja Mäkelä, Hannu Kauranen Raportin nimi Putoamissuojaus pientalorakentamisessa Asiakkaan nimi, yhteyshenkilö

Lisätiedot

Pientalotyömaan työturvallisuus. Tilaajan opas

Pientalotyömaan työturvallisuus. Tilaajan opas Pientalotyömaan työturvallisuus Tilaajan opas Pientalotyömaan työturvallisuus, tilaajan opas 2. uudistettu painos Ohjausryhmä Olavi Kajasoja Jari Raukko Ahti Junttila Reijo S Lehtinen Rakennusmestarit

Lisätiedot

TURVALLISUUS- JA YMPÄRISTÖOPAS

TURVALLISUUS- JA YMPÄRISTÖOPAS HARJAVALLAN SUURTEOLLISUUSPUISTO TURVALLISUUS- JA YMPÄRISTÖOPAS HÄTÄNUMERO Hätäpuhelut ohjataan ensin Suurteollisuuspuiston pääportille, jotta portti pystyy hoitamaan tarvittavan opastuksen esimerkiksi

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA. Koy Opintanner 14, Karosenkatu 4

PELASTUSSUUNNITELMA. Koy Opintanner 14, Karosenkatu 4 LATUUUNNITELMA Koy Opintanner 14, Karosenkatu 4 T Palvelu Oy 24.6.2013 LATUUUNNITELMAN IÄLLYLUTELO 1 JDANTO... 4 1.1 Pelastussuunnitelma... 4 1.2 Pelastuslain otteet... 4 1.3 Valtioneuvoston asetuksen

Lisätiedot

Autoalan perustutkinnossa

Autoalan perustutkinnossa Työturvallisuuden perusteet Autoalan perustutkinnossa Ajoneuvo- ja kuljetustekniikka 1 Oppaan ovat tehneet: Harri Kuuttila Pekka Lammi Matti Nurmi Hannu Muhonen Inkeri Ritamäki Seinäjoen ammattioppilaitos

Lisätiedot

Kaukolämpöalan työsuojeluopas II Lämpökeskusten käyttö ja kunnossapito Raportti KK6B/2011

Kaukolämpöalan työsuojeluopas II Lämpökeskusten käyttö ja kunnossapito Raportti KK6B/2011 Kaukolämpöalan työsuojeluopas II Lämpökeskusten käyttö ja kunnossapito Raportti KK6B/2011 Kaukolämpö Kaukolämpöalan työsuojeluopas II Lämpökeskusten käyttö ja kunnossapito Energiateollisuus ry 2011 ET-kaukolämpökansio

Lisätiedot

ICT-alan työturvallisuusohje katto- ja seinätöissä 2013

ICT-alan työturvallisuusohje katto- ja seinätöissä 2013 seinätöissä 2013 Kuva: Digita Oy Johdanto Katto- ja seinätyön erityispiirteet ICT-alalla edellyttävät työturvallisuuden huomioimista töiden kaikissa vaiheissa. Nämä ohjeet on tarkoitettu niin töiden suunnittelijoille,

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA. Pirkan opiskelija asunnot Oy/Pirkka 5

PELASTUSSUUNNITELMA. Pirkan opiskelija asunnot Oy/Pirkka 5 ELASTUSSUUNNITELMA irkan opiskelija asunnot Oy/irkka 5 ST alvelu Oy 24.6.2013 ELASTUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 4 1.1 elastussuunnitelma... 4 1.2 elastuslain otteet... 4 1.3 Valtioneuvoston

Lisätiedot

Hitsaajien ammattitaudit

Hitsaajien ammattitaudit 30 Hitsaajien ammattitaudit Suomessa 2011 työskenteli hitsaajina ja kaasuleikkaajina Tilastokeskuksen mukaan n. 9000 henkilöä, taulukko 1. Taulukosta nähdään, että hitsaajat jatkavat työssään 55-64 vuotiaiden

Lisätiedot