HENKILÖ- JA YRITYSARVIOINTI SETI OY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HENKILÖ- JA YRITYSARVIOINTI SETI OY"

Transkriptio

1 HENKILÖ- JA YRITYSARVIOINTI SETI OY TUKES:n nimeämä sähköturvallisuuslain mukaisten pätevyystodistusten arvioija. Oy/AK 1

2 Henkilö- ja Yritysarviointi SETI Oy Perustettu 1996 Kuulu STUL konserniin Pätevyystodistukset sähköasennuksiin alkaen Mittatekniikan keskuksen akreditointi yksikkö Finas on arvioinut toiminnan, joka on todettu puolueettomaksi ja riippumattomaksi todistushakemuksia käsitelty noin kpl Oy/AK 2

3 Lakisääteiset sähköpätevyydet Sähköpätevyydet, SP1, SP2 ja SP3 Hissipätevyydet, hissipätevyys 1 ja hissipätevyys 2 Kelpoisuustodistukset (oman ja lähisukulaisen asuinrakennuksien sähköistys) Oy/AK 3

4 Vapaaehtoiset pätevyydet - Telepätevyydet - Antennipätevyys - Tietoverkkopätevyys - OL-asiantuntijasertifikaatti - Turvapätevyydet - Sähkölaitteiston kuntotutkijapätevyys Oy/AK 4

5 Yrityshyväksynnät - Teleurakoitsijahyväksyntä - Antennityöt - Tietoverkkotyöt - OL-yrityssertifikaatti - TU-yrityssertifikaatti Oy/AK 5

6 Sähkötyöturvallisuuskortti - Setin auktorisoima sähkötyöturvallisuuskouluttaja (n. 180 kpl) Setin luentomateriaali Setin laatimat koekysymykset Setin todistuspohjat Setin sähkötyöturvallisuuskortti Oy/AK 6

7 Sähköurakoinnin edellytykset Sähköturvallisuuslaki 8 Sähkölaitteiden korjaus ja huoltotöitä sekä sähkölaitteiston rakennus-, korjaus-, huolto- ja käyttötöitä saa tehdä seuraavin edellytyksin: 1) töitä johtamaan nimetään luonnollinen henkilö, jolla on riittävä kelpoisuus 2) itsenäisesti työtä suorittavalla ja valvovalla luonnollisella henkilöllä on riittävä kelpoisuus tai muuten riittävä ammattitaito, sekä Oy/AK 7

8 Sähköurakoinnin edellytykset 3) käytössä on töiden tekemisen kannalta tarpeelliset tilat ja työvälineet sekä sähköturvallisuutta koskevat säännökset ja määräykset. Oy/AK 8

9 Sähköurakoinnin edellytykset Yrityksen palveluksessa tai omistussuhteessa yritykseen tulee olla sähkötöiden johtaja, jolla on joko sähköpätevyys 1, 2 tai 3, tai vanha sähköpätevyys A, B, C tai D. Sähkötöidenjohtajalla tulee olla johto-oikeus yrityksen kaikkiin sähkötöitä tekeviin henkilöihin ja hänellä tulee olla valtuudet hoitaa sähkötöidenjohtajan tehtäviä. Oy/AK 9

10 Sähköurakoinnin edellytykset Mikäli sähkötöiden johtaja eroaa yrityksen palveluksesta, niin yrityksen tulee nimetä uusi sähkötöidenjohtaja kolmen kuukauden kuluessa entisen eroamispäivästä. Oy/AK 10

11 Sähköurakoinnin edellytykset Ennen sähkötöiden aloittamista yrityksen tulee tehdä KTMp 516/ mukainen ilmoitus Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKESille sähkötöiden tekemisestä. Pysyvän ilmoituksen tekeminen edellyttää, että tekijällä on y-tunnus. Kohdekohtaisen ilmoituksen voi tehdä myös yksityishenkilö. Ilmoitus tehdään SL1 lomakkeella. Suunnittelu on vapaata toimintaa, eikä siitä tarvitse tehdä ilmoitusta TUKESille eikä suunnitteluyrityksellä tarvitse olla sähkötöidenjohtajaa. Oy/AK 11

12 Sähköurakoinnin edellytykset Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKES katsoo, että toiminnanharjoittajalla on mahdollisuus aikaansaada turvallinen lopputulos ja huolehtia työnaikaisesta turvallisuudesta, jos käytettävissä on: toiminnassa tarpeelliset turvallisuustutkintoon sisältyvät sekä muut julkaisut. Oy/AK 12

13 Sähköurakoinnin edellytykset toiminnan kannalta tarpeelliset työvälineet ja riittävästi mittalaitteita, kuten: yleismittari, eristysresistanssin mittauslaite, pihtiampeerimittari, vaihejärjestyksen ilmaisin, Suojamaadoituspiirin kunnon toteamiseen soveltuvat mittalaitteet, oikosulkuvirran määräämiseen soveltuvat mittalaitteet ja jännitteenkoetin. Oy/AK 13

14 Maallikko Sähköalan töiden tekijät Henkilö, joka ei ole opastettu sähköalan ammattihenkilön toimesta. Opastettu henkilö Henkilö, jonka sähköalan ammattihenkilö on opastanut siten, että kykenee välttämään työssä sähkön aiheuttamat vaarat eri olosuhteissa. sähköisku- ja valokaarivaara yleensä maallikko, toisen sähköalan ammattihenkilö esimerkiksi elektroniikka-asentaja vahvavirtatöihin tai sähköalalle opiskeleva henkilö Opastuksen saa antaa vain sähköalan ammattilainen Oy/AK 14

15 Sähköalan töiden tekijät Opastettu henkilö (S): Henkilöä, joka on hankkimassa KTMp (516/1996) 11 :n mukaista sähköalan ammattihenkilön pätevyyttä ja jolla on sähköalan koulutusta ja/tai työkokemusta, mutta joka ei kaikilta osin täytä itsenäiseen työhön kykenevän ammattihenkilön vaatimuksia. Opastettu henkilö (M): Henkilöä, jolla ei ole sähköalan koulutusta tai työkokemusta (= maallikko), mutta joka on opastettu tekemään tietty toimenpide, esim. sulakkeen vaihto tai laitevalmistukseen liittyvään testaukseen kuuluva mittaus. Oy/AK 15

16 Sähköalan töiden tekijät Sähköalan ammattihenkilö Henkilö, jolla on soveltuva koulutus ja kokemus, jonka perusteella hän kykenee arvioimaan riskit ja välttämään sähkön aiheuttamat vaarat. Henkilön tulee täyttää KTMp (516/1998) 11 :n vaatimukset. Oy/AK 16

17 Maallikolle sallitut työt KTMp Sähköalan töistä (516/1996) 10 : Vähäistä vaaraa aiheuttavat työt 1) enintään 250 V nimellisjännitteisten asennusrasioiden peitekansien irrotus tai kiinnitys, 1-vaiheisten pistotulppien, liitosjohtojen, jatkojohtojen ja sisustusvalaisimien asennus-, korjaus- ja huoltotyöt sekä niihin rinnastettavat työt 2) nimellisjännitteeltään enintään 50 V (vaihtojännite) tai 120 V (tasajännite) laitteistoihin kohdistuvat sähkötyöt (ELV-työt) 3) käyttötyöt sähkölaitteistossa, jonka jännitteiset osat on suojattu tahattomalta koskettamiselta 4) omaan käyttöön rakennettujen sähkölaitteiden korjaus, jos tämä liittyy sähköalan harrastustoimintaan Oy/AK 17

18 Maallikolle sallitut työt Oy/AK 18

19 Sähköturvallisuusorganisaatio Sähkötöiden johtaja Työstä vastaava henkilö Työstä vastaava henkilö Työstä vastaava henkilö Työnaikaisen sähköturvallisuuden valvoja Työnaikaisen sähköturvallisuuden valvoja Työnaikaisen sähköturvallisuuden valvoja Oy/AK 19

20 Sähköturvallisuusorganisaatio Sähkötöiden johtaja vastaa koko yrityksen sähkötöiden turvallisesta toteutuksesta ja työn turvallisesta lopputuloksesta. Sähkötöiden johtaja voi siirtää tehtäviä työstä vastaavalle henkilölle, mutta vastuuta hän ei voi siirtää. Työstä vastaavan henkilön tehtävät tulee määrittää yrityskohtaisesti ja mieluummin kirjallisesti, voimassa olevan organisaation mukaisesti. Oy/AK 20

21 Sähköturvallisuusorganisaatio Kuka? Työn tekijä Työnaikaisen sähköturvallisuuden valvoja Työstä tai käytöstä vastaava henkilö (esim. työnjohtaja) STJ tai KJ Mitä? Oma työ ja sen välitön vaikutuspiiri Työkohteessa tehtävä työ Koko työkokonaisuus Koko järjestelmä Oy/AK

22 Sähkötöiden johtaja Toiminnanharjoittaja nimeää oltava toiminnanharjoittajan palveluksessa tai määräysvaltaisessa omistussuhteessa yritykseen hänellä oltava kelpoisuuden osoituksena henkilökohtainen pätevyystodistus, joka oikeuttaa johtamaan tehtäviä sähkötöitä Sähkötöidenjohtajan ja sähkötöitä tekevän työntekijän tulee olla saman työnantajan palveluksessa ja sähkötöidenjohtajalla tulee olla työnjohto-oikeus kaikkiin sähkötöitä tekeviin henkilöihin Oy/AK 22

23 STJ huolehtii Sähkötöiden johtaja 1) Töissä noudatetaan sähköturvallisuuslakia ja sen perusteella annettuja säännöksiä ja määräyksiä, 2) Sähkölaitteet ja laitteistot ovat sähköturvallisuuden kannalta säännösten ja määräysten edellyttämässä kunnossa ennen niiden käyttöönottoa tai toiselle luovuttamista ja 3) Sähkötöitä tekevät henkilöt ovat riittävän ammattitaitoisia ja opastettuja työtehtäviinsä. Oy/AK 23

24 STJ:n käytännön toimet varmistaa käytettävän henkilöstön ammattitaidon ja osaamisen sekä organisoi sen ylläpidon organisoi työnaikaisen sähköturvallisuuden valvojan nimeämisen (SFS 6002/liite X.4) organisoi tiedonkulun sähkötöihin osallistuvien kesken varmistaa sähköturvallisuuteen liittyvän ohjeistuksen organisoi varmennusjärjestelmän ja käyttöönottotarkastukset organisoi sähköturvallisuuskoulutukset ja opastukset työnantajan edellyttämällä tavalla on työntekijöiden tavoitettavissa, esimerkiksi puhelimen välityksellä huolehtii, että säännökset, määräykset, ohjeet ja standardit ovat henkilöstön käytettävissä seuraa sähkölaitteiston rakentamista ja puuttuu tarvittaessa siihen Oy/AK 24

25 1) käyttötöissä Sähkötöiden johtajaa ei vaadita 2) vähäistä vaaraa tai häiriötä aiheuttavat työt (KTMp 516/96,10 ) 3) oman tai lähisukulaisen hallinnassa olevan asunnon tai asuinrakennuksen sähkölaitteistoon kohdistuvassa sähkötyössä, jonka tekee riittävän ammattitaitoinen erikseen määritelty henkilö pätevyys- tai kelpoisuustodistuksen omaava henkilö, lähisukulaisella tarkoitetaan puolisoa omia tai puolison lapsia sekä omia tai puolison vanhempia ja isovanhempia 4) sellaisesta vähäisestä kertaluonteisesta sähkötyöstä, jonka tekijällä on kyseisen työn tekemiseen oikeuttava pätevyystodistus. 5) Oppilaitosten laboratoriotilat! Oy/AK 25

26 Käyttötyöt Käytön johtaja Käytöstä vastaava henkilö Käytöstä vastaava henkilö Käytöstä vastaava henkilö Käyttötöiden tekijä Käyttötöiden tekijä Käyttötöiden tekijä Oy/AK 26

27 Käyttötyöt Sähkölaitteiston käytöstä vastaava henkilö Henkilö, jolla on toiminnallinen vastuu sähkölaitteiston käytöstä Hänen tehtäviään voidaan siirtää toisille, mutta siitä tulee sopia mieluiten kirjallisesti. Vastuuta ei voi koskaan siirtää toiselle henkilölle. Voi olla tietyissä tilanteissa muukin kuin sähköalan ammattihenkilö. Oy/AK 27

28 Käyttötyöt Käytöstä vastaava henkilö voi siten olla esimerkiksi: isännöitsijä toimiston esimies tai yrityksen toimitusjohtaja omakotitalon omistaja kiinteistön huoltomies tai talonmies tuotannossa olevan konelinjan tuotanto- tai käyttöpäällikkö yksittäisen laitteiston koneenhoitaja. Käytöstä vastaavan henkilön tulisi olla tietoinen tehtävästään ja niistä velvoitteista ja vastuista mitä tehtävä tuo mukanaan. Oy/AK 28

29 Käytön johtaja Sähkölaitteiston haltijan on nimettävä käyttötöitä varten käytön johtaja, jolla on kyseiselle jännitealueelle oikeuttava pätevyystodistus 1) jos sähkölaitteistoon kuuluu yli V nimellisjännitteisiä osia, lukuun ottamatta enintään V nimellisjännitteellä syötettyjä yli V sähkölaitteita tai niihin verrattavia laitteistoja, tai 2) jos sähkölaitteiston liittymisteho, jolla tarkoitetaan sähkölaitteiston haltijan kiinteistölle tai yhtenäiselle kiinteistöryhmälle rakennettujen liittymien liittymistehojen summaa, on yli kva Oy/AK 29

30 Käytön johtaja Käytön johtaja (käytöstä vastaava) huolehtii 1) Sähkölaitteiston käytössä ja huollossa noudatetaan sähköturvallisuussäännöksiä 2) Käyttötöitä tekevät henkilöt ovat ammattitaitoisia ja riittävästi opastetut tehtäviinsä 3) Sähkölaitteistosta ei aiheudu vaaraa 4) Sähkölaitteisto on säädösten mukaisessa kunnossa ja toimii oikein Oy/AK 30

31 Käytön johtaja Käytön johtajana voi toimia: Sähkölaitteiston haltijan palveluksessa oleva luonnollinen henkilö Sähkölaitteiston haltijan kanssa kunnossapitosopimuksen tehneen yhteisön tai yrityksen palveluksessa oleva luonnollinen henkilö Yksityinen luonnollinen henkilö, joka ei ole sähkölaitteiston haltijan tai kunnossapitoyhteisön palveluksessa (Max 3 kpl enintään 20 kv muuntamoa) Oy/AK 31

32 Ilmoitukset sähköturvallisuusviranomaisille: Sähkötöiden johtaja on nimettävä ennen asennustoiminnan aloittamista Käytön johtaja on nimettävä 3 kk kuluessa sähkölaitteiston käyttöönotosta Uusi käytön/sähkötöiden johtaja on nimettävä 3 kk kuluessa edellisen lopetettua tehtävän hoidon Käytön ja sähkötöiden johtajaa koskevat ilmoitukset on tehtävä Turvatekniikan keskukselle 1kk kuluessa muutoksesta, ilmoitukseen: vastuuhenkilön suostumus (KJ + STJ) laitteistoa ja haltijaa koskevat tiedot (KJ) selvitys mahdollisesta kunnossapitosopimuksesta (KJ) lomake SL 2 A(KJ) ja SL 1 (STJ) kts. Oy/AK 32

33 Sähköalan ammattilainen KTMp 516, 11 Riittävän ammattitaitoiseksi valvomaan ja itsenäisesti tekemään koulutustaan ja työkokemustaan vastaavan alan sähkö- ja käyttötyötä katsotaan se, joka on mainittuihin töihin opastettu ja joka on: 1) suorittanut soveltuvan tekniikan alan korkeakoulututkinnon ja hankkinut kuuden kuukauden työkokemuksen sähkötöissä; 2) suorittanut soveltuvan sähköalan insinöörin tai teknikon tutkinnon ja hankkinut kuuden kuukauden työkokemuksen sähkötöissä; Oy/AK 33

34 Sähköalan ammattilainen 3) suorittanut soveltuvan ammattitutkinnon, erikoisammattitutkinnon tai vastaavan aiemman koulutuksen tai tutkinnon ja hankkinut kuuden kuukauden työkokemuksen sähkötöissä; 4) suorittanut soveltuvan ammatillisen perustutkinnon tai vastaavan aiemman koulutuksen tai tutkinnon ja hankkinut vuoden työkokemuksen sähkötöissä; taikka 5) hankkinut kuuden vuoden työkokemuksen sähkötöissä ja riittävät alan perustiedot. Oy/AK 34

35 Sähköalan ammattilainen Edellä 1 momentissa mainitun työkokemuksen tulee olla riittävän laaja-alaista ja sähkötöihin perehdyttävää. Sen, joka antaa 1 momentissa tarkoitetun opastuksen, tulee täyttää 1 ja 2 momentissa mainitut pätevyysvaatimukset. Edellä 1 momentissa tarkoitetun soveltuvan tutkinnon tai sitä vastaavan koulutuksen tarkempi oppisisältö määritellään liitteen kohdassa 1. Oy/AK 35

36 Sähköalan ammattilainen Jos kyse on samankaltaisiin sähkölaitteisiin tai laitteeseen rinnastettaviin laitteistoihin kohdistuva sähkötyö, riittävän ammattitaitoiseksi tekemään itsenäisesti kyseisiä töitä katsotaan 1 momentissa poiketen myös se, jolla on kahden vuoden työkokemus kyseisestä sähkötyöstä ja riittävät alan perustiedot tai liitteen kohdan 2 mukainen koulutus ja vuoden työkokemus kyseisistä sähkötöistä. Oy/AK 36

37 KTMp 516, 12 Sähköpätevyys 1 Sähköpätevyys 1 oikeuttaa toimimaan sähkötöiden johtajana ja käytön johtajana. Sähköpätevyyteen 1 vaaditaan hyväksytysti suoritettu soveltuva sähköturvallisuustutkinto sekä: a) soveltuva tekniikan alan korkeakoulututkinto, sähkövoima-alan insinöörin tai sähkövoima-alan teknikon tutkinto tai vastaava tutkinto; ja Oy/AK 37

38 Sähköpätevyys 1 b) ammatillisen tutkinnon suorittamisen jälkeen vähintään kahden vuoden riittävän laaja-alainen sähkötöiden johtamiseen perehdyttävä työkokemus, josta vähintään vuosi on saatu yli 1000 voltin vaihtojännitteisten tai yli 1500 voltin tasajännitteisten sähkölaitteistojen rakentamiseen tai käytön johtamiseen perehdyttävissä tehtävissä. Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitetun soveltuvan tutkinnon tai sitä täydentävän koulutuksen tarkempi oppisisältö määritellään liitteen kohdassa 3. Oy/AK 38

39 Sähköpätevyys 1 Rajoitettu sähköpätevyys 1, joka oikeuttaa toimimaan enintään 1000 voltin vaihtojännitteisten ja enintään 1500 voltin tasajännitteisten sähkölaitteiden ja -laitteistojen sähkötöiden johtajana sekä enintään 20 kilovoltin nimellisjännitteisten sähkölaitteistojen käytön johtajana, voidaan antaa sille, jolla on 1 momentin a kohdassa tarkoitetun tutkinnon sijasta sähköyliasentajan tai sähkölaitosyliasentajan erikoisammattitutkinto tai vastaava tutkinto. Lisäksi edellytyksenä on tutkinnon suorittamisen jälkeen hankittu vähintään kuuden vuoden riittävän laaja-alainen sähkötöiden johtamiseen perehdyttävä työkokemus, josta vähintään kaksi vuotta on saatu yli 1000 voltin vaihtojännitteisiin tai yli 1500 voltin tasajännitteisiin sähkölaitteistoihin perehdyttävissä tehtävissä. Oy/AK 39

40 Sähköpätevyys 2 KTMp 516, 13 Sähköpätevyys 2 oikeuttaa toimimaan enintään 1000 voltin vaihtojännitteisten ja 1500 voltin tasajännitteisten sähkölaitteiden ja -laitteistojen sähkötöiden johtajana sekä käytön johtajana. Sähköpätevyyteen 2 vaaditaan hyväksytysti suoritettu soveltuva sähköturvallisuustutkinto sekä: 1) soveltuva tekniikan alan korkeakoulututkinto, sähkövoima-alan insinöörin tai sähkövoima-alan teknikon tutkinto ja tutkinnon suorittamisen jälkeen vähintään kahden vuoden työkokemus; taikka Oy/AK 40

41 Sähköpätevyys 2 2) soveltuva ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto, erikoisammattitutkinto tai vastaava aiempi koulutus tai tutkinto ja tämän suorittamisen jälkeen vähintään kolmen vuoden työkokemus. Edellä 2 momentissa mainitun työkokemuksen tulee olla riittävän laaja-alaista sähkölaitteistojen rakentamiseen ja sähkötöiden johtamiseen perehdyttävää. Edellä 2 momentissa tarkoitetun soveltuvan tutkinnon tai sitä vastaavan koulutuksen tarkempi oppisisältö määritellään liitteen kohdassa 1. Oy/AK 41

42 KTMp 516, 14 Sähköpätevyys 3 Sähköpätevyys 3 oikeuttaa toimimaan sähkötöiden johtajana enintään 1000 voltin vaihtojännitteiseen tai enintään 1500 voltin tasajännitteiseen verkkoon liitettäväksi tarkoitettujen sähkölaitteiden korjaustöissä. Korjaustöihin rinnastetaan sähkölaitteiston yksittäisen komponentin vaihtaminen sekä korjattavan tai uutena verkkoon liitettävän sähkölaitteen tai -laitteiston yksittäisen syöttöjohdon asentaminen asennusrasialta tai kiinteistön jakokeskukselta muuttamatta keskuksen rakennetta. Sähköpätevyyteen 3 vaaditaan hyväksytysti suoritettu soveltuva sähköturvallisuustutkinto sekä 11 :ssä säädetty riittävä ammattitaito sähkö- ja käyttötöihin. Oy/AK 42

43 KTMp 516, 18 Rajoitettu SP3 pätevyys Arviointilaitos voi hakemuksesta myöntää hakijan koulutusta vastaavalle sähköalan tehtäväalueelle rajoitetun 14 :ssä tarkoitettua pätevyyttä osoittavan todistuksen sille, joka on suorittanut tehtäväalueen ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon, erikoisammattitutkinnon tai vastaavan aikaisemman koulutuksen tai tutkinnon ja hankkinut vähintään yhden vuoden pituisen työkokemuksen tehtäväalueen sähkötöistä, tai jolla on kahden vuoden työkokemus kyseisestä sähkötyöstä ja riittävät alan perustiedot. Jos henkilöltä :ssä edellytetty työkokemus ei ole riittävän laaja-alaista, arviointilaitos voi pyynnöstä myöntää pätevyystodistuksen rajattuna työkokemusta vastaavalle tehtäväalueelle. Edellä 1 momentissa tarkoitetun tutkinnon tarkempi oppisisältö määritellään liitteen kohdassa 2. Oy/AK 43

44 KTMp 516, 15 Hissipätevyys 1 Hissipätevyys 1 oikeuttaa toimimaan hissien rakennus-, perusparannus-, korjaus- ja huoltotöiden johtajana. Lisäksi se oikeuttaa sähkötöihin sähköpätevyys 3:n tarkoittamassa laajuudessa. Hissipätevyyteen 1 vaaditaan hyväksytysti suoritettu hissiturvallisuustutkinto sekä: 1) soveltuva tekniikan alan korkeakoulu-tutkinto, insinöörin tai teknikon tutkinto taikka soveltuva hissialan ammattitutkinto; ja Oy/AK 44

45 Hissipätevyys 1 2) ammatillisen tutkinnon suorittamisen jälkeen vähintään kahden vuoden pituinen riittävän laaja-alainen hissien asennusten ja kunnossapidon johtamiseen perehdyttävä työkokemus. Edellä 1 momentissa tarkoitetun soveltuvan tutkinnon tai sitä vastaavan koulutuksen tarkempi oppisisältö määritellään liitteen kohdassa 4. Oy/AK 45

46 KTNp 516, 16 Hissipätevyys 2 (esitys) Hissipätevyys 2 oikeuttaa toimimaan hissien korjaus- ja huoltotöiden johtajana. Lisäksi se oikeuttaa sähkötöihin sähköpätevyys 3:n tarkoittamassa laajuudessa. Hissipätevyyteen 2 vaaditaan hyväksytysti suoritettu hissiturvallisuustutkinto sekä: 1) soveltuva sähköalan perustutkinto; ja Oy/AK 46

47 Hissipätevyys 2 2) ammatillisen tutkinnon suorittamisen jälkeen vähintään kolmen vuoden pituinen riittävän laaja-alainen hissien kunnossapidon johtamiseen perehdyttävä työkokemus. Edellä 1 momentissa tarkoitetun soveltuvan tutkinnon tai sitä vastaavan koulutuksen tarkempi oppisisältö määritellään liitteen kohdassa 4. Oy/AK 47

48 Kelpoisuustodistus Sähkötyötä, jonka tekee 11 :n 1 ja 2 momentissa määritelty henkilö ja joka kohdistuu tämän omassa tai lähisukulaisen hallinnassa olevan asunnon tai asuinrakennuksen sähkölaitteistoon; lähisukulaisella tarkoitetaan puolisoa sekä omia tai puolison lapsia, vanhempia ja isovanhempia Edellä tarkoitetulle sähkölaitteiston rakennus- ja korjaustyölle on tehtävä sähköturvallisuuslain 17 :n mukainen varmennustarkastus, jollei kyse ole vähäisestä toimenpiteestä. Varmennustarkastuksessa on selvitettävä, että sähkötyön suorittajalla on edellytetty pätevyys. Edellä 11 :n 1 momentin mukainen pätevyys on osoitettava arviointilaitoksen soveltuvalla todistuksella. (Kelpoisuustodistuksella) Oy/AK 48

49 KTMp 516, liite kohta :n 4 momentissa ja 13 :ssä tarkoitettu tutkinto ja sitä vastaavat opinnot Soveltuvan tekniikan alan korkeakoulututkinnon tai sitä täydentävien opintojen tulee sisältää sähköalan opintoja vähintään 45 opintopistettä. Opinnot voivat olla teoriakursseja, laboratoriokursseja, harjoitustöitä, projektityöopintoja tai muita vastaavia opintoja. Harjoittelua ja opinnäytetyötä ei kuitenkaan lueta mukaan opintopistemäärään. Soveltuva tekniikan alan muun tutkinnon tulee sisältää sähköalan opintoja vähintään 40 opintoviikkoa. Opintoihin tulee kuulua alla olevan luettelon aihealueet siten, että kunkin kohdan opintojen laajuus on vähintään 1,5 opintopistettä tai yksi opintoviikko. Aihealueen jälkeen on lueteltu tarkemmin sen oppisisältö. Oy/AK 49

50 KTMp 516, liite kohta 1 1) teoreettinen sähkötekniikka ja sähkömittaustekniikka: - sähkötekniikan komponentit, virtapiirilait, virtapiirien laskumenetelmät, - sähkömagnetismi, induktioilmiö, vaihtosähkön perusteet, vaihtosähköpiirien keskeiset laskumenetelmät, resonanssi-ilmiö, kompensointi, - symmetrinen ja epäsymmetrinen 3-vaihejärjestelmä, jännitteen alenema, yliaaltojen teoria, - sähköstatiikka ja sähkölujuus, - virran, jännitteen ja tehon mittaaminen sähkövoimajärjestelmässä, energiamittaus, sähkön laatuun liittyvät mittaukset; Oy/AK 50

51 KTMp 516, liite kohta 1 2) sähköturvallisuussäädökset ja -standardit: - soveltuvan sähköturvallisuustutkinnon laajuuden mukaiset sähköalan säädökset ja näiden säädösten kannalta keskeisimmät standardit; 3) sähkötyöturvallisuus: - 4 a luvun mukainen sähkötyöturvallisuuskoulutus, - sähkövirran vaikutukset ihmiseen, sähkötapaturmat ja niissä toimiminen, sähkölaitteiden ja -asennusten turvallisuusratkaisut; 4) sähkön siirto- ja jakeluverkot: - maakaapeli- ja ilmajohtoasennukset; Oy/AK 51

52 KTMp 516, liite kohta 1 5) rakennuksen sähköverkko: - suojausmenetelmät, jakelujärjestelmät, - asennustavat, tilaluokitukset, asennukset erilaisissa tiloissa, - laitteiden, johtimien ja kaapeleiden mitoitus, - sähkötekninen dokumentointi, - sähkökäytöt; 6) sähköturvallisuuteen liittyvät tarkastukset: - kiinteistön käyttöönottotarkastukset, - soveltuvin osin jakeluverkkojen käyttöönottotarkastukset. Näyttöperusteisen tutkinnon tulee vastata edellä vaadittua tiedollista ja taidollista osaamista. Oy/AK 52

53 KTMp 516, liite kohta :n 5 momentissa ja 18 :n 3 momentissa tarkoitettu tutkinto ja sitä vastaavat opinnot Soveltuvan tekniikan alan ammatillisen tutkinnon tulee sisältää sähköalan opintoja vähintään 20 opintoviikkoa ja soveltuva tekniikan alan korkeakoulututkinnon tulee sisältää sähköalan opintoja vähintään 25 opintopistettä. Opintoihin tulee kuulua alla olevan luettelon aihealueet siten, että kunkin kohdan opintojen laajuus on vähintään 1,5 opintopistettä tai yksi opintoviikko. Aihealueen jälkeen on lueteltu tarkemmin sen oppisisältö. Oy/AK 53

54 KTMp 516, liite kohta 2 1) teoreettinen sähkötekniikka ja sähkömittaustekniikka: - sähkötekniikan komponentit, virtapiirilait, virtapiirien laskumenetelmät, - sähkömagnetismi, induktioilmiö, vaihtosähkön perusteet, vaihtosähköpiirien keskeiset laskumenetelmät; 2) sähköturvallisuussäädökset ja -standardit: - soveltuvan sähköturvallisuustutkinnon laajuuden mukaiset sähköalan säädökset ja näiden säädösten kannalta keskeisimmät standardit; 3) sähkötyöturvallisuus: - 4 a luvun mukainen sähkötyöturvallisuuskoulutus, - sähkövirran vaikutukset ihmiseen, sähkötapaturmat ja niissä toimiminen, sähkölaitteiden ja -asennusten turvallisuusratkaisut; Oy/AK 54

55 KTMp 516, liite kohta 2 4) rakennuksen sähköverkko: - suojausmenetelmät, jakelujärjestelmät, - asennustavat, tilaluokitukset, asennukset erilaisissa tiloissa, - laitteiden, johtimien ja kaapeleiden mitoitus, - sähkötekninen dokumentointi, - sähkökäytöt; 5) sähköturvallisuuteen liittyvät tarkastukset: - kiinteistön käyttöönottotarkastukset. Näyttöperusteisen tutkinnon tulee vastata edellä vaadittua tiedollista ja taidollista osaamista. Oy/AK 55

56 KTMp 516, liite kohta :ssä tarkoitettu tutkinto ja sitä vastaavat opinnot Soveltuvan tekniikan alan korkeakoulututkinnon tai sitä täydentävien opintojen tulee sisältää sähköalan opintoja vähintään 45 opintopistettä. Opinnot voivat olla teoriakursseja, laboratoriokursseja, harjoitustöitä, projektityöopintoja tai muita vastaavia opintoja. Harjoittelua ja opinnäytetyötä ei kuitenkaan lueta mukaan opintopistemäärään. Soveltuva tekniikan alan muun tutkinnon tulee sisältää sähköalan opintoja vähintään 40 opintoviikkoa. Opintoihin tulee kuulua alla olevan luettelon aihealueet siten, että kunkin kohdan opintojen laajuus on vähintään 1,5 opintopistettä tai yksi opintoviikko. Aihealueen jälkeen on lueteltu tarkemmin sen oppisisältö. Oy/AK 56

57 KTMp 516, liite kohta 3 1) teoreettinen sähkötekniikka ja sähkömittaustekniikka: - sähkötekniikan komponentit, virtapiirilait, virtapiirien laskumenetelmät, - sähkömagnetismi, induktioilmiö, vaihtosähkön perusteet, vaihtosähköpiirien keskeiset laskumenetelmät, resonanssi-ilmiö, kompensointi, - symmetrinen ja epäsymmetrinen 3-vaihejärjestelmä, jännitteen alenema, yliaaltojen teoria, - sähköstatiikka ja sähkölujuus, - virran, jännitteen ja tehon mittaaminen sähkövoimajärjestelmässä, energiamittaus, sähkön laatuun liittyvät mittaukset; Oy/AK 57

58 KTMp 516, liite kohta 3 2) sähköturvallisuussäädökset ja -standardit: - soveltuvan sähköturvallisuustutkinnon laajuuden mukaiset sähköalan säädökset ja näiden säädösten kannalta keskeisimmät standardit; 3) sähkötyöturvallisuus: - 4 a luvun mukainen sähkötyöturvallisuuskoulutus, - sähkövirran vaikutukset ihmiseen, sähkötapaturmat ja niissä toimiminen, sähkölaitteiden ja -asennusten turvallisuusratkaisut; 4) sähkön siirto- ja jakeluverkot sekä suurjännitetekniikka: - sähkön siirtojärjestelmät, ylijännitteet ja ylijännitesuojaus, sähkön laatu, - sähkönjakelun komponentit, kojeistot, johtojen tekninen mitoitus, oikosulku- ja maasulkurelesuojaus, sähkönjakelun automaatio ja kaukokäyttö; Oy/AK 58

59 KTMp 516, liite kohta 3 5) rakennuksen sähköverkko: - suojausmenetelmät, jakelujärjestelmät, - asennustavat, tilaluokitukset, asennukset erilaisissa tiloissa, - laitteiden, johtimien ja kaapeleiden mitoitus, - sähkötekninen dokumentointi, - sähkökäytöt; 6) sähköturvallisuuteen liittyvät tarkastukset: - kiinteistön käyttöönottotarkastukset, - soveltuvin osin jakeluverkkojen käyttöönottotarkastukset. Näyttöperusteisen tutkinnon tulee vastata edellä vaadittua tiedollista ja taidollista osaamista. Oy/AK 59

60 KTMp 516, liite kohta 4 15 ja 16 :ssä tarkoitettu tutkinto ja sitä vastaavat opinnot Soveltuvan tekniikan alan korkeakoulututkinnon tulee sisältää sähköalan opintoja vähintään 25 opintopistettä ja soveltuvan tekniikan alan ammatillisen tutkinnon tulee sisältää sähköalan opintoja vähintään 20 opintoviikkoa. Opinnot voivat olla teoriakursseja, laboratoriokursseja, harjoitustöitä, projektityöopintoja tai muita vastaavia opintoja. Harjoittelua ja opinnäytetyötä ei kuitenkaan lueta mukaan opintopistemäärään. Opintoihin tulee kuulua alla olevan luettelon aihealueet siten, että kunkin kohdan opintojen laajuus on vähintään 1,5 opintopistettä tai yksi opintoviikko. Aihealueen jälkeen on lueteltu tarkemmin sen oppisisältö. Oy/AK 60

61 KTMp 516, liite kohta 4 1) teoreettinen sähkötekniikka ja sähkömittaustekniikka: - sähkötekniikan komponentit, virtapiirilait, virtapiirien laskumenetelmät, - sähkömagnetismi, induktioilmiö, vaihtosähkön perusteet, vaihtosähköpiirien keskeiset laskumenetelmät, - symmetrinen ja epäsymmetrinen 3-vaihejärjestelmä, jännitteen alenema, yliaaltojen teoria, muutosilmiö, - sähköstatiikka ja sähkölujuus, - virran, jännitteen ja tehon mittaaminen sähkövoimajärjestelmässä; 2) sähköturvallisuussäädökset ja -standardit: - sähköturvallisuuslainsäädäntö ja sen nojalla annetut päätökset ja asetukset; Oy/AK 61

62 KTMp 516, liite kohta 4 3) sähkötyöturvallisuus: - 4 a luvun mukainen sähkötyöturvallisuuskoulutus, - sähkövirran vaikutukset ihmiseen, sähkötapaturmat ja niissä toimiminen, sähkölaitteiden ja -asennusten turvallisuusratkaisut; 4) rakennuksen sähköverkko: - suojausmenetelmät, jakelujärjestelmät, - asennustavat, tilaluokitukset, asennukset erilaisissa tiloissa, - laitteiden, johtimien ja kaapeleiden mitoitus, - sähkötekninen dokumentointi, - sähkökäytöt; 5) sähköturvallisuuteen liittyvät tarkastukset: - kiinteistön käyttöönottotarkastukset, Näyttöperusteisen tutkinnon tulee vastata edellä vaadittua tiedollista ja taidollista osaamista Oy/AK 62

63 KTMp 516, 19 Ennen pätevyysvaatimuksena edellytettyä koulutusta saadusta työkokemuksesta voidaan ottaa huomioon: 1) sähköpätevyyttä 1 koskevaa todistusta annettaessa puolet, kun työkokemus on saatu vähintään kaksivuotisen sähköalan töihin soveltuvan koulutuksen jälkeen ja se on ollut riittävän laajaalaisesti sähkötöiden johtamiseen perehdyttävää; 2) sähköpätevyyttä 2 koskevaa todistusta annettaessa puolet, kun työkokemus on riittävän laaja-alaisesti kiinteistöjen sähköasennustöihin perehdyttävää; 3) hissipätevyyttä koskevaa todistusta annettaessa puolet, kun työkokemus on riittävän laaja-alaisesti hissitöiden johtamiseen perehdyttävää sekä hissihuoltopätevyyttä koskevaa todistusta annettaessa puolet, kun työkokemus on riittävän laaja-alaisesti hissitöihin perehdyttävää. Oy/AK 63

64 SP1 Työkokemus TYÖKOKEMUKSEN HYVÄKSYNTÄ TYÖTEHTÄVÄALUEITTAIN Kokonaisuudessaan hyväksyttävää: Sähköasennustöiden johtaminen seuraavissa sähkölaitteistoissa kiinteistöt jakeluverkot muuntoasemat muut laajat sähkölaitteeseen rinnastettavat sähkölaitteistot (paperikoneet, laajat kylmälaitteistot yms.) laivojen sähkölaitteistot Oy/AK 64

65 SP1 Työkokemus Sähkölaitteistojen tarkastaminen seuraavissa sähkölaitteistoissa kiinteistöt jakeluverkot muuntoasemat muut laajat sähkölaitteeseen rinnastettavat sähkölaitteistot (paperikoneet, laajat kylmälaitteistot yms.) laivojen sähkölaitteistot Sähkösuunnittelu suunnittelun lisäksi työtehtäviin on kuulunut asennustöiden käyttöönotto tai asennusvalvonta Sähköasennustekniikan opetustehtävät Oy/AK 65

66 SP1 Työkokemus Puolet vaadittavaksi työkokemukseksi voidaan hyväksyä seuraavista työtehtävistä tai niiden yhdistelmistä: Sähkölaitteistojen suunnittelu kiinteistöt muut laajat sähkölaitteeseen rinnastettavat sähkölaitteistot (paperikoneet, laajat kylmälaitteistot yms.) laivojen sähkölaitteistot Sähköasennustöiden suorittaminen kiinteistöt muut laajat sähkölaitteeseen rinnastettavat sähkölaitteistot (paperikoneet, laajat kylmälaitteistot yms.) laivojen sähkölaitteistot Sähkölaitteiden korjaustöiden johtaminen ja tekeminen Oy/AK 66

67 SP1 Työkokemus Yli 1 kv työkokemukseksi hyväksytään: Yli 1 kv Sähkölaitteistojen suunnittelu, kun tehtäviin sisältynyt käyttöönotto tai asennusvalvonta kiinteistöt jakeluverkot muuntoasemat Yli 1 kv sähkölaitteistojen asennus kiinteistöt jakeluverkot muuntoasemat Yli 1 kv opetustehtävät Oy/AK 67

68 SP2 työkokemus Työkokemuksen hyväksyntä työtehtäväalueittain Puolet vaadittavasta työkokemuksesta tulee olla kiinteistöjen sähköasennuksiin perehdyttävistä tehtävistä. (työnjohto, valvonta, tarkastus, asennus) Toinen puoli voi olla: Sähköasennustöiden johtaminen, tarkistaminen tai suorittaminen seuraavissa sähkölaitteistoissa jakeluverkot muuntoasemat muut laajat sähkölaitteeseen rinnastettavat sähkölaitteistot laivojen sähköasennukset Oy/AK 68

69 SP2 työkokemus Sähkösuunnittelu silloin, kun suunnittelun lisäksi työtehtäviin on kuulunut asennustöiden käyttöönotto tai asennusvalvonta Sähköasennustekniikan opetustehtävät Hissiasennukset Sähkölaitteistojen korjaus ja jakokeskusvalmistus Oy/AK 69

70 SP3 työkokemus Kokonaisuudessaan hyväksyttävää: Sähköasennustöiden johtaminen tai suorittaminen seuraavissa sähkölaitteistoissa kiinteistöt jakeluverkot muuntoasemat muut laajat sähkölaitteeseen rinnastettavat sähkölaitteistot (paperikoneet, laajat kylmälaitteistot yms.) laivojen sähkölaitteistot Sähköasennustekniikan ja sähkölaitetekniikan opetustehtävät Hissilaitteistojen asennus-, huoltotyöt tai niiden johtaminen sekä tarkastus Oy/AK 70

71 SP3 työkokemus Sähkölaitteiden korjaustöiden johtaminen ja tekeminen Sähkölaitteistojen tarkastaminen Sähkölaitteiden valmistus Sähkösuunnittelu, kun sähkölaitteiston asennustöiden käyttöönotto ja valvontatehtävät sisältyvät tehtäviin PUOLET VAADITTAVAKSI TYÖKOKEMUKSEKSI VOIDAAN HYVÄKSYÄ SEURAAVISTA TYÖKOKEMUKSISTA TAI NIIDEN YHDISTELMÄSTÄ: Sähkölaitteistojen ja sähkölaitteiden suunnittelu Oy/AK 71

72 Turvallisuustutkinto alkaen turvallisuustutkinnot ovat voimassa viisi vuotta Enne suoritetut tutkinnot ovat voimassa todistukseen merkityn ajan Pätevyystodistus tulee hakea ennen turvallisuustutkinnon vanhenemista Mikäli henkilöllä on pätevyystodistus haettuna, hänen ei tarvitse uusia turvallisuustutkintoa vaikka se vanheneekin Oy/AK 72

73 Huomioitavaa Opintojen täydentäminen: Pääsääntö on, että opinnot tulisi täydentää samalla tasolla kuin varsinainen tutkinto. Perustutkinnon täydentämiseksi suositellaan sähkö- tai sähköverkkoasentajan ammattitutkintoa Ammattikorkeakouluopintoja tulisi täydentää avoimessa ammattikorkeakoulussa Oppilaitoksen tulee kirjoittaa täydennyskoulutuksen jälkeen todistus, missä kerrotaan, että henkilön tutkinto yhdessä suoritettujen lisäopintojen kanssa täyttää KTMp 516 liitteen kohdan X edellytykset. Oy/AK 73

74 Huomioitavaa Oppilaitokset eivät saa luvata sellaista, mikä ei pidä paikkaansa. Oppilaitosten opiskelijoista saamat rahalliset korvaukset eivät saa johtaa turhaan tai vääränlaiseen koulutukseen. Sähköpätevyyksistä johtuvat epäselvyydet kannattaa selvittää etukäteen Setistä joko netistä sivustolta tai soittamalla numeroon Oy/AK 74

KTMp 516 Sähköalan ammattilainen Sähköpätevyydet. Arto Kari 17.5.2011

KTMp 516 Sähköalan ammattilainen Sähköpätevyydet. Arto Kari 17.5.2011 KTMp 516 Sähköalan ammattilainen Sähköpätevyydet Arto Kari 17.5.2011 Sähköalan ammattilainen KTMp 516, 11 Riittävän ammattitaitoiseksi valvomaan ja itsenäisesti tekemään koulutustaan ja työkokemustaan

Lisätiedot

Sähkötöiden tekeminen ja sähköpätevyystodistukset. Veli-Pekka Vitikka 3.11.2011

Sähkötöiden tekeminen ja sähköpätevyystodistukset. Veli-Pekka Vitikka 3.11.2011 Sähkötöiden tekeminen ja sähköpätevyystodistukset Veli-Pekka Vitikka 3.11.2011 Tästä säätely alkoi Antennityöoikeudet 1960 luvulla Sähköurakoitsijan rekisteröinti Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesille

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä toukokuuta 2011. 518/2011 Työ- ja elinkeinoministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä toukokuuta 2011. 518/2011 Työ- ja elinkeinoministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 23 päivänä toukokuuta 2011 518/2011 Työ- ja elinkeinoministeriön asetus sähköalan töistä annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta Annettu

Lisätiedot

Sähköpätevyydet. Tapio Kallasjoki 1/2016. Tapio Kallasjoki 1/2016

Sähköpätevyydet. Tapio Kallasjoki 1/2016. Tapio Kallasjoki 1/2016 Sähköpätevyydet Tapio Kallasjoki 1/2016 Tapio Kallasjoki 1/2016 Sähköturvallisuuden säädösperusta Sähköturvallisuuslaki 410/96 Sähköturvallisuusasetus 498/96 Ministeriön päätökset (Ktm/TEM) Valvova viranomainen

Lisätiedot

11.11.2015 TAMK/513/03.00.00/2015

11.11.2015 TAMK/513/03.00.00/2015 11.11.2015 TAMK/513/03.00.00/2015 TEM/1808/03.01.01/2015 LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ EDUSKUNNALLE SÄHKÖTURVALLISUUS- LAIKSI JA ASETUKSIKSI LAUSUNTO Sähköturvallisuuslainsäädännön uudistuksella on osataan

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus sähkötyöstä ja käyttötyöstä Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään sähköturvallisuuslain (1135/2016) nojalla: 1 Soveltamisala Tässä asetuksessa säädetään sähköturvallisuuslain

Lisätiedot

Vastuu sähköalan töissä

Vastuu sähköalan töissä 1/18 Työnantajan yleinen huolehtimisvelvollisuus työturvallisuuslain mukaan Työnantaja tai työnantajan sijainen on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta

Lisätiedot

Henkilö- ja yritysarviointi SETI Oy

Henkilö- ja yritysarviointi SETI Oy Henkilö- ja yritysarviointi SETI Oy Perustettu 1996 Henkilö- ja yritysarviointi SETI Oy Nimetty 2.9.1996 sähköturvallisuuslaissa tarkoitetuksi arviointilaitokseksi FINAS akkreditoinut toiminnan ja tekee

Lisätiedot

Käyttötyöt ja käytönjohtajan tehtävät

Käyttötyöt ja käytönjohtajan tehtävät Käyttötyöt ja käytönjohtajan tehtävät Käyttötyöt: Käyttötyöllä tarkoitetaan sähkölaitteiston käyttötoimenpiteitä, niihin verrattavia korjaus- ja huoltotöitä sekä sähkölaitteistoon kohdistuvia tarkastustoimenpiteitä.

Lisätiedot

SÄHKÖTURVALLISUUSLAIN UUDISTAMINEN

SÄHKÖTURVALLISUUSLAIN UUDISTAMINEN SÄHKÖTURVALLISUUSLAIN UUDISTAMINEN Uudistuksen taustat Keskeiset muutokset Aikataulut SÄHKÖTURVALLISUUSLAIN UUDISTAMINEN Miksi laki uudistetaan? Keväällä 2014 annetut LVD-, EMC- ja hissidirektiivi on saatettava

Lisätiedot

Tero Leskisenoja SÄHKÖURAKOINNIN EDELLYTYKSET

Tero Leskisenoja SÄHKÖURAKOINNIN EDELLYTYKSET Tero Leskisenoja SÄHKÖURAKOINNIN EDELLYTYKSET Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Sähkötekniikka 2006 Huhtikuu 2010 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Ylivieska Koulutusohjelma Sähkötekniikka

Lisätiedot

SÄHKÖ- JA HISSITURVALLISUUSTUTKINNOT

SÄHKÖ- JA HISSITURVALLISUUSTUTKINNOT Turvatekniikan keskus S5-2008 Tukes-ohje 1 (11) SÄHKÖ- JA HISSITURVALLISUUSTUTKINNOT JOHDANTO Sähköturvallisuussäädökset edellyttävät, että sähkötöiden johtajalla ja käytön johtajalla on oltava riittävä

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 514. Sisäasiainministeriön päätös Heinolan kaupungin ja Heinolan maalaiskunnan lakkauttamisesta ja uuden kunnan perustamisesta

SISÄLLYS. N:o 514. Sisäasiainministeriön päätös Heinolan kaupungin ja Heinolan maalaiskunnan lakkauttamisesta ja uuden kunnan perustamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1996 Julkaistu Helsingissä 12 päivänä heinäkuuta 1996 N:o 514 519 SISÄLLYS N:o Sivu 514 Sisäasiainministeriön päätös Heinolan kaupungin ja Heinolan maalaiskunnan lakkauttamisesta

Lisätiedot

Ohje S5-2015 21.11.2014 1 (10)

Ohje S5-2015 21.11.2014 1 (10) Ohje S5-2015 21.11.2014 1 (10) SÄHKÖ- JA HISSITURVALLISUUSTUTKINNOT 1. Johdanto 2. Ohjeen sitovuus ja voimassaolo 3. Lisätietoja Sähköturvallisuussäädökset edellyttävät, että sähkötöiden johtajalla ja

Lisätiedot

Käytönjohtajan tehtävät ja tehtävien jako standardin SFS 6002 mukaan

Käytönjohtajan tehtävät ja tehtävien jako standardin SFS 6002 mukaan Käytönjohtajan tehtävät ja tehtävien jako standardin SFS 6002 mukaan - Käyttötöiden vastuuhenkilöt ja ammattitaitovaatimukset - Käytönjohtajan tehtävät - Käyttöä valvovan henkilön tehtävät - Hätätoimenpiteet

Lisätiedot

SÄHKÖ- JA HISSITURVALLISUUSTUTKINNOT

SÄHKÖ- JA HISSITURVALLISUUSTUTKINNOT S5-2011 1 (11) SÄHKÖ- JA HISSITURVALLISUUSTUTKINNOT JOHDANTO Sähköturvallisuussäädökset edellyttävät, että sähkötöiden johtajalla ja käytön johtajalla on oltava riittävä kelpoisuus, joka osoitetaan arviointilaitoksen

Lisätiedot

Kiitämme mahdollisuudesta antaa lausunto sähköturvallisuuslakiehdotukseen sekä valtioneuvoston asetusluonnoksiin.

Kiitämme mahdollisuudesta antaa lausunto sähköturvallisuuslakiehdotukseen sekä valtioneuvoston asetusluonnoksiin. Hannu Luukkonen 10.11.2015 Kirjaamo@tem.fi Lausunto ehdotuksesta TEM/1808/03.01.01/2015 44 Kiitämme mahdollisuudesta antaa lausunto sähköturvallisuuslakiehdotukseen sekä valtioneuvoston asetusluonnoksiin.

Lisätiedot

SFS 6002 mukainen sähkötyöturvallisuuskoulutus - sähkötyöturvallisuuskortti

SFS 6002 mukainen sähkötyöturvallisuuskoulutus - sähkötyöturvallisuuskortti SFS 6002 mukainen sähkötyöturvallisuuskoulutus - sähkötyöturvallisuuskortti SFS6002 - sähkötyöturvallisuuskoulutus SFS 6002 - sähkötyöturvallisuuskoulutus: on kaikille Suomessa sähkötöitä tekeville pakollinen.

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus 16.11.2017 Asetusluonnos Lausuntoversio Valtioneuvoston asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksia koskevan asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti kumotaan opetustoimen

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti kumotaan opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun

Lisätiedot

Sähkötyöturvallisuusohjeistus

Sähkötyöturvallisuusohjeistus Henry Jokinen Sähkötyöturvallisuusohjeistus Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Sähkötekniikka Insinöörityö 8.5.2014 Tiivistelmä Tekijä Otsikko Sivumäärä Aika Henry Jokinen Sähkötyöturvallisuusohjeistus

Lisätiedot

Ohje S (11)

Ohje S (11) Ohje S5-2012 31.10.2011 1 (11) SÄHKÖ- JA HISSITURVALLISUUSTUTKINNOT 1. Johdanto 2. Ohjeen sitovuus ja voimassaolo 3. Lisätietoja Sähköturvallisuussäädökset edellyttävät, että sähkötöiden johtajalla ja

Lisätiedot

BL10A3000 Sähköturvallisuus. Luento 1: Johdanto 8.1.2013

BL10A3000 Sähköturvallisuus. Luento 1: Johdanto 8.1.2013 BL10A3000 Sähköturvallisuus Luento 1: Johdanto 8.1.2013 Tero Kaipia 1 Kurssin sisältö Luennot 24 h luento-opetusta, 4 h ohjattuja laskuharjoituksia (3 prd.) ti ja ke viikot 2-8 Alustava luentosuunnitelma

Lisätiedot

SFS 6002 käytännössä. Hinta. Lisätietoja. Sisältö. Tuotenumero: ,00 (+ alv 10%) normaalihinta 24,00 (+ alv 10%) jäsenhinta

SFS 6002 käytännössä. Hinta. Lisätietoja. Sisältö. Tuotenumero: ,00 (+ alv 10%) normaalihinta 24,00 (+ alv 10%) jäsenhinta SFS 6002 käytännössä Tuotenumero: 411219 32,00 (+ alv 10%) normaalihinta 24,00 (+ alv 10%) jäsenhinta Kirja uudistettiin vuonna 2015 uuden standardin mukaiseksi. Samalla kirjan sisältö käytiin kokonaisuudessaan

Lisätiedot

Esitämme valtakunnallisen, sähköisesti internetissä ylläpidettävän sähkölaitteistorekisterin perustamista.

Esitämme valtakunnallisen, sähköisesti internetissä ylläpidettävän sähkölaitteistorekisterin perustamista. LAUSUNTO Työ- ja elinkeinoministeriö PL 32 00023 Valtioneuvosto Kirjaamo@tem.fi Lausunto ehdotuksesta TEM/1808/03.01.01/2015 Kiitämme mahdollisuudesta antaa lausunto sähköturvallisuuslakia ja siihen liittyviä

Lisätiedot

SFS 6002 käytännössä. Hinta. Lisätietoja. Sisältö. Tuotenumero: ,00 (+ alv 10%) normaalihinta 24,00 (+ alv 10%) jäsenhinta

SFS 6002 käytännössä. Hinta. Lisätietoja. Sisältö. Tuotenumero: ,00 (+ alv 10%) normaalihinta 24,00 (+ alv 10%) jäsenhinta SFS 6002 käytännössä Tuotenumero: 411219 32,00 (+ alv 10%) normaalihinta 24,00 (+ alv 10%) jäsenhinta Sähkötyöturvallisuusstandardin SFS 6002 uudistettu 3. painos julkaistiin huhtikuussa 2015. Aikaisempi

Lisätiedot

Radioamatöörikurssi 2013

Radioamatöörikurssi 2013 Radioamatöörikurssi 2013 Polyteknikkojen Radiokerho Sähköturvallisuus 19.11.2013 Teemu, OH2FXN 1 / 14 Perusteet 230 V riittää tappamaan: järki mukaan kun säädetään verkkosähkön kanssa. Ylisuunnittelemalla

Lisätiedot

AIKATAULU. Päivämäärä

AIKATAULU. Päivämäärä VALTIONEUVOSTON ASETUS 558/2012 maakaasu-, nestekaasu- ja öljylämmityslaitteistojen asennusja huoltotoimintaa sekä maanalaisten öljysäiliöiden tarkastusta harjoittavien hyväksymisestä AIKATAULU ASETUS

Lisätiedot

TYÖNJOHTAJAT. Hyväksyminen ja tehtävät. Rakennusvalvonnan ohjeita nro 19 LAHDEN KAUPUNKI. Tekninen ja ympäristötoimiala.

TYÖNJOHTAJAT. Hyväksyminen ja tehtävät. Rakennusvalvonnan ohjeita nro 19 LAHDEN KAUPUNKI. Tekninen ja ympäristötoimiala. TYÖNJOHTAJAT Hyväksyminen ja tehtävät Rakennusvalvonnan ohjeita nro 19 LAHDEN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimiala Rakennusvalvonta Kärkölä, Lahti 26.1.2017 YLEISPERIAATTEET Rakennustyön vastaavan työnjohtajan,

Lisätiedot

VARMISTA SÄHKÖTURVALLISUUS

VARMISTA SÄHKÖTURVALLISUUS V A R M I S T A S Ä H K Ö T U R V A L L I S U U S K Ä Y T Ä A S E N N U K S I S S A A M M A T T I L A I S T A VARMISTA SÄHKÖTURVALLISUUS KÄYTÄ ASENNUKSISSA AMMATTILAISTA Kiinteitä sähköasennuksia saavat

Lisätiedot

Käytönjohtajan tehtävät Suur-Savon Sähkön jakeluverkossa. LUT Arto Nieminen / 21.2.2012

Käytönjohtajan tehtävät Suur-Savon Sähkön jakeluverkossa. LUT Arto Nieminen / 21.2.2012 Käytönjohtajan tehtävät Suur-Savon Sähkön jakeluverkossa LUT Arto Nieminen / 21.2.2012 1 Suur-Savon Sähkön toimialue 2 Suur-Savon Sähkön toimialue 3 Suur-Savon Sähkön jakeluverkko»sähköverkkoa noin 26

Lisätiedot

Hakuohje Käytönvalvojat

Hakuohje Käytönvalvojat 1 / 7 KÄYTÖNVALVOJAN PÄTEVYYSKIRJAN HAKUOHJEET 1 ASETUKSET, JOISSA VAATIMUKSET ON ESITETTY Kattilaitosten käytönvalvojien pätevyyskirjojen vaatimukset on annettu asetuksessa N:o 891 vuodelta 1999. Kattilalaitosten

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (5) Opetuslautakunta NAL/1 14.10.2014

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (5) Opetuslautakunta NAL/1 14.10.2014 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (5) 214 Oikaisuvaatimus koskien tuntiopettajan määräaikaista virkasuhdetta (turvallisuusala, aikuiskoulutus, työavain 25-439-14) HEL 2014-005591 T 01 01 01 01 Päätös

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 86/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sähköturvallisuuslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sähköturvallisuuslakia. Ehdotuksen mukaan EYlainsäädännön edellytykset täyttävä

Lisätiedot

Sähköjärjestelmien kunnossapidon uudelleenjärjestely kaupungin kiinteistöissä

Sähköjärjestelmien kunnossapidon uudelleenjärjestely kaupungin kiinteistöissä Sähköjärjestelmien kunnossapidon uudelleenjärjestely kaupungin kiinteistöissä Nykytilanne Kaupungin tilapalveluiden nykyisen organisaation mukaisesti kiinteistöjen sähkölaitteiden kunnossapidon (käytön)

Lisätiedot

UUSITTU RAKENNUSSÄHKÖSUUNNITTELIJAN PÄTEVYYSJÄRJESTELMÄ. Risto Hiltunen

UUSITTU RAKENNUSSÄHKÖSUUNNITTELIJAN PÄTEVYYSJÄRJESTELMÄ. Risto Hiltunen UUSITTU RAKENNUSSÄHKÖSUUNNITTELIJAN PÄTEVYYSJÄRJESTELMÄ Risto Hiltunen 12.11.2015 PÄTEVYYSJÄRJESTELMÄ o Pätevyys on osoitus siitä, että päteväksi todetun henkilön perus- ja lisäkoulutus sekä työkokemus

Lisätiedot

Sähkölaitteistojen tarkastukset

Sähkölaitteistojen tarkastukset Sähkölaitteistojen tarkastukset Tapio Kallasjoki 2017 Säädökset ja standardit Säädökset Sähköturvallisuuslaki (1135/2016) Valtioneuvoston asetus sähkölaitteiden turvallisuudesta (1437/2016) Valtioneuvoston

Lisätiedot

Turvatekniikan keskus 2.1/2010 1 (9)

Turvatekniikan keskus 2.1/2010 1 (9) Turvatekniikan keskus 2.1/2010 1 (9) SÄHKÖTURVALLISUUSTUTKINTO 2 22.4.2010 VASTAUSSARJA Tutkinto on kaksiosainen. Tutkinnon läpäisy edellyttää molemmista osista erikseen noin 2/3 pistemäärää maksimipistemäärästä.

Lisätiedot

SÄHKÖ- TURVALLISUUS- SÄÄDÖKSET

SÄHKÖ- TURVALLISUUS- SÄÄDÖKSET SÄHKÖ- TURVALLISUUS- SÄÄDÖKSET taskutieto TURVATEKNIIKAN KESKUS Johdanto Sähköturvallisuussäädökset uudistettiin Suomessa kokonaisuudessaan 1990-luvulla. Uudet säädökset toivat uudenlaista vapautta sähköalalle,

Lisätiedot

Sähkötöiden johtajan tehtävät ja tehtävien jako standardin SFS 6002 mukaan

Sähkötöiden johtajan tehtävät ja tehtävien jako standardin SFS 6002 mukaan Sähkötöiden johtajan tehtävät ja tehtävien jako standardin SFS 6002 mukaan Lainsäädännössä määritellyt vastuuhenkilöt Sähkötöiden johtaja on säädöksissä määritelty toiminnanharjoittajan sähkötöitä varten

Lisätiedot

Ajankohtaista KYSistä 25.4.2015

Ajankohtaista KYSistä 25.4.2015 Ajankohtaista KYSistä 25.4.2015 Jo kolmas tulipalo KYSissä, joka on saanut alkunsa valosäätimestä (tällä kertaa painikesäädin, aiemmin kierrettävä säädin)! Hyvää tässä tapauksessa oli: Paloilmoitin Palokatkot

Lisätiedot

BL10A3000 Sähköturvallisuus

BL10A3000 Sähköturvallisuus BL10A3000 Sähköturvallisuus Luento 11: Sähkötyöturvallisuus 19.2.2013 Tero Kaipia 1 Sähkötyöturvallisuus Standardin SFS 6002 mukaisesti Standardi sisältää kansainvälisen EN-standardin EN 50110-1:2004,

Lisätiedot

Hakuohje Hitsauskoordinoijat

Hakuohje Hitsauskoordinoijat 1 (5) HAKUOHJE HITSAUSKOORDINOIJAN REKISTERÖINTIÄ HAKEVILLE 1. YLEISTÄ Hitsauskoordinoijien rekisteröinnin tarkoituksena on mahdollistaa vapaaehtoinen ulkopuolisen tahon tekemä pätevyyden arviointi. Jäljempänä

Lisätiedot

Näyttötutkinnot. Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa

Näyttötutkinnot. Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa Näyttötutkinnot Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa Tietoa näyttötutkinnoista tutkintoja järjestävistä oppilaitoksista työvoimatoimistoista oppisopimustoimistoista kirjastoista

Lisätiedot

Joona Viitasalo. Toimiminen sähkölaitteiston käytön johtajana

Joona Viitasalo. Toimiminen sähkölaitteiston käytön johtajana Joona Viitasalo Toimiminen sähkölaitteiston käytön johtajana Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Sähkötekniikan koulutusohjelma Insinöörityö 8.9.2011 Tiivistelmä Tekijä Otsikko Joona Viitasalo

Lisätiedot

Aineenopettajan koulutuksen uusien opiskelijoiden info

Aineenopettajan koulutuksen uusien opiskelijoiden info Aineenopettajan koulutuksen uusien opiskelijoiden info 15.6.2016 http://www.helsinki.fi/okl/koulutukset/aineenopettajan/uudet_opiskelijat.html INFO 15.6.2016 Opettajan pedagogisten opintojen opiskelijavalinta

Lisätiedot

Vastaavan hoitajan pätevyyteen ja anniskelupassiin liittyviä yleisimpiä kysymyksiä

Vastaavan hoitajan pätevyyteen ja anniskelupassiin liittyviä yleisimpiä kysymyksiä Vastaavan hoitajan pätevyyteen ja anniskelupassiin liittyviä yleisimpiä kysymyksiä Kysymys: Kuka saa järjestää kokeita anniskelupassin saamiseksi? Vastaus: Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (1371/2002

Lisätiedot

10.2.2014. Tiina Salmela, Elisa Rinne, 2013

10.2.2014. Tiina Salmela, Elisa Rinne, 2013 Kun tehdään sähköasennusten muutos-, laajennus- tai uudistöitä, asennuksille on aina ennen niiden käyttöönottoa tehtävä käyttöönottotarkastus standardin SFS 6000-6-61 mukaisesti. 1 Käyttöönottotarkastuksesta

Lisätiedot

MARKKINOINTITUTKIMUS SÄHKÖTEKNISELLE PALVELULLE

MARKKINOINTITUTKIMUS SÄHKÖTEKNISELLE PALVELULLE Jani Riikonen TO608SN MARKKINOINTITUTKIMUS SÄHKÖTEKNISELLE PALVELULLE Opinnäytetyö Sähkötekniikan Koulutusohjelma Toukokuu 2013 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 26.5.2013 Tekijä(t) Jani Riikonen Koulutusohjelma

Lisätiedot

Tehdään yhdessä! Mitä, miten ja miksi?

Tehdään yhdessä! Mitä, miten ja miksi? Tehdään yhdessä! Mitä, miten ja miksi? Sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunnan ja tutkinnon järjestäjien yhteistyöpäivä 23.10.2015 Sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunta 8509 Soila Osaamisen

Lisätiedot

Ulkomailla hankitun sosiaaliohjaajakelpoisuuden tunnustaminen Suomessa

Ulkomailla hankitun sosiaaliohjaajakelpoisuuden tunnustaminen Suomessa Ulkomailla hankitun sosiaaliohjaajakelpoisuuden tunnustaminen Suomessa 18.1.2012 Yleistä tutkintojen tunnustamisesta Koulutus, tutkinnot ja ammattien sääntely vahvasti kansallisia Tunnustaminen jaetaan

Lisätiedot

Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen. (työpaja 4) Oulu Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja

Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen. (työpaja 4) Oulu Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen (työpaja 4) Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja Oulu 27.9.2017 Keskeiset käsitteet Henkilökohtaistaminen = toiminta, jossa tunnistetaan ja

Lisätiedot

OHJEET VARMENNUSTARKASTUKSEN SUORITTAMISESTA

OHJEET VARMENNUSTARKASTUKSEN SUORITTAMISESTA Julkaisija: Sähkötieto ry Kustantaja: Sähköinfo Oy Harakantie 18, PL 55, 02601 Espoo Puhelin (09) 547 610 Copyright: Sähkötieto ry Kopioiminen sallittu omaan käyttöön. ST OHJEET VARMENNUS- TARKASTUKSEN

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon. Muutokset näyttötutkinnon järjestämisessä ym.

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon. Muutokset näyttötutkinnon järjestämisessä ym. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon uudistuminen i Muutokset näyttötutkinnon järjestämisessä ym. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon uudistuminen 30.11.2009 Helsinki Aira Rajamäki LUKU 3 PERUSTUTKINNON

Lisätiedot

Rakennushankkeen osapuolet: vastuut ja velvoitteet

Rakennushankkeen osapuolet: vastuut ja velvoitteet Rakennushankkeen osapuolet: vastuut ja velvoitteet MRL MRA RakMk LAKI ASETUS MÄÄRÄYS OHJE SELOSTUS 1.1.2000 MRL & MRA 1.5.2000 RakMk A1 2000 Rakennustyön valvonta, määräykset ja ohjeet 1.5.2000 RakMk A4

Lisätiedot

RAKENNUSALAN SÄHKÖISTYSOPAS. Sähköinfo Oy

RAKENNUSALAN SÄHKÖISTYSOPAS. Sähköinfo Oy RAKENNUSALAN SÄHKÖISTYSOPAS Sähköinfo Oy Julkaisija Copyright Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry Harakantie 18 B, 02650 Espoo PL 55, 02601 Espoo Puhelin 09 547 610 www.stul.fi kustantaja Sähköinfo

Lisätiedot

annetun lain muuttamisesta sekä Laki ulkomailla suoritettujen komeakouluopintojen tuottamasta vimakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta

annetun lain muuttamisesta sekä Laki ulkomailla suoritettujen komeakouluopintojen tuottamasta vimakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta EV 35/1997 vp - HE 248/1996 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi ulkomailla suoritettujen komeakouluopintojen tuottamasta vimakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta sekä Euroopan talousalueen

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

Hakuohje Hitsauskoordinoijat

Hakuohje Hitsauskoordinoijat 1 (5) HAKUOHJE HITSAUSKOORDINOIJAN SERTIFIOINTIA HAKEVILLE 1. YLEISTÄ Hitsauskoordinoijien sertifioinnin tarkoituksena on mahdollistaa vapaaehtoinen ulkopuolisen sertifiointielimen suorittama pätevyyden

Lisätiedot

Sähköturvallisuuden oma-arviointi

Sähköturvallisuuden oma-arviointi Sähköturvallisuuden oma-arviointi Turvallisuudesta huolehtiminen on oleellinen osa kaikkien sähköalan ammattilaisten toimintaa ja osaamista. Sillä tähdätään yrityksen tehokkuuden, tuottavuuden ja laadun

Lisätiedot

Sähkötekniset työnantajat STTA ry LAUSUNTO 1/7 Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry

Sähkötekniset työnantajat STTA ry LAUSUNTO 1/7 Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry Sähkötekniset työnantajat STTA ry LAUSUNTO 1/7 Sivistysvaliokunta 00102 EDUSKUNTA siv@eduskunta.fi Viite: HE 39/2017 vp Lausunto: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ammatillisesta koulutuksesta ja

Lisätiedot

Lausunto sähköturvallisuuslain nojalla annettaviin asetuksiin

Lausunto sähköturvallisuuslain nojalla annettaviin asetuksiin TAMK/388/03.00.00/2016 1 (3) 6.5.2016 Työ ja elinkeinoministeriö kirjaamo@tem.fi Viitteet: s posti 29.4.2016 TEM/1808/03.01.01/2015 Lausunto sähköturvallisuuslain nojalla annettaviin asetuksiin Kiitämme

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön määräys A:60

Sisäasiainministeriön määräys A:60 Sisäasiainministeriön määräys A:60 Paloilmoittimien hankinta, asennus, käyttöönotto, huolto, ja tarkastus SISÄLTÖ 1 Soveltamisala 2 Määritelmät 3 Paloilmoittimen määrittelyt 3.1 Perusmäärittelyt 3.2 Muut

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus Maanpuolustuskorkeakoulusta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2008 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty puolustusministeriön esittelystä, säädetään Maanpuolustuskorkeakoulusta

Lisätiedot

Ajankohtaispäivät pelastusviranomaisille. 11.11.2010 Asennusliikkeiden ja tarkastuslaitosten valvonta

Ajankohtaispäivät pelastusviranomaisille. 11.11.2010 Asennusliikkeiden ja tarkastuslaitosten valvonta Ajankohtaispäivät pelastusviranomaisille 11.11.2010 Asennusliikkeiden ja tarkastuslaitosten valvonta Tukes valvontaviranomaisena Tukes:n valvontatoimet perustuvat laitelakiin 10/2007 Paloilmoittimien ja

Lisätiedot

Laatu ratkaisee Tukimateriaalia. Ammatillisen koulutuksen reformi nyt muutamme käytäntöjä Seminaari, syksy 2017

Laatu ratkaisee Tukimateriaalia. Ammatillisen koulutuksen reformi nyt muutamme käytäntöjä Seminaari, syksy 2017 Laatu ratkaisee Tukimateriaalia Ammatillisen koulutuksen reformi nyt muutamme käytäntöjä Seminaari, syksy 2017 Työpajan Laatu ratkaisee tukimateriaalia Osaamisperusteiset tutkinnon perusteet ja koulutukset

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt

Ammattiosaamisen näytöt Työpaikkaohjaaja kouluttajakoulutus Veijo Kykkänen Ammattiosaamisen näytöt Ammattiosaamisen näytöt ovat ammatillisten perustutkintojen opetussuunnitelmaperusteisessa koulutuksessa osa opiskelijan arviointia.

Lisätiedot

Hakuohje Hitsauskoordinoijat

Hakuohje Hitsauskoordinoijat 1 (5) HAKUOHJE TERÄS- JA ALUMIINIRAKENTEIDEN HITSAUSKOORDINOIJAN REKISTERÖINTIÄ HAKEVILLE 1. YLEISTÄ Hitsauskoordinoijien rekisteröinnin tarkoituksena on mahdollistaa vapaaehtoinen ulkopuolisen tahon tekemä

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä päivänä kuuta 2014 Johtolause 2 a Psykoterapeutin ammattinimikkeen käyttöoikeuteen johtava

Lisätiedot

Hakuohje Kuormaus- ja lastaussillat

Hakuohje Kuormaus- ja lastaussillat 1 (5) OHJEET KUORMAUS- JA LASTAUSSILTOJEN SEKÄ TAKA- JA SIVULAITANOSTIMIEN TARKASTAJIEN SERTIFIOINTIA HAKEVILLE HENKILÖILLE Ohjeessa on yleisesti kuvattu kuormaus ja lastaussiltojen sekä taka- ja sivulaitanostimien

Lisätiedot

Sähkötekniikan peruskäsitteet Osa 1 Jännite

Sähkötekniikan peruskäsitteet Osa 1 Jännite Sähkötekninen standardointi Sähkötekniikan peruskäsitteet Osa 1 Jännite www.sesko.fi ja www.sfsedu.fi 1 Suure ja yksikkö Jännite on kansainvälisen suurejärjestelmän (ISQ) johdannaissuure ja sen tunnus

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus sähkölaitteistoista Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään sähköturvallisuuslain (1135/2016) nojalla: 1 Soveltamisala Tämä asetus koskee sähköturvallisuuslain (1135/2016)

Lisätiedot

Mitä sähkötöiden johtajan pitää muistaa?

Mitä sähkötöiden johtajan pitää muistaa? Mitä sähkötöiden johtajan pitää muistaa? SÄHKÖTURVALLISUUDEN OMA-ARVIOINTI Turvallisuudesta huolehtiminen on oleellinen osa sähköalan ammattilaisten toimintaa ja osaamista Sillä tähdätään yrityksen tehokkuuden,

Lisätiedot

Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot

Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot Hämeen ammattikorkeakoulu 2015 Lähde: www.minedu.fi, Suomen koulutus- ja tutkintojärjestelmä 1 Tutkintorakenne Tutkintorakenteessa yli 370 ammatillista tutkintoa

Lisätiedot

Ympäristöministeriön ohje rakennusten suunnittelijoiden kelpoisuudesta YM2/601/2015

Ympäristöministeriön ohje rakennusten suunnittelijoiden kelpoisuudesta YM2/601/2015 Ympäristöministeriön ohje rakennusten suunnittelijoiden kelpoisuudesta YM2/601/2015 Ympäristöministeriö antaa rakennusten suunnittelijoiden kelpoisuudesta seuraavat ohjeet. Ohjeet ovat voimassa toistaiseksi.

Lisätiedot

Todistuksiin ja niiden liitteisiin merkittävät tiedot ammatillisessa koulutuksessa

Todistuksiin ja niiden liitteisiin merkittävät tiedot ammatillisessa koulutuksessa MÄÄRÄYS 1 (1) 11.01.2018 OPH-54-2018 Ammatillisen koulutuksen järjestäjät Voimassaoloaika: 15.1.2018 alkaen toistaiseksi Säännökset, joihin toimivalta määräyksen antamiseen perustuu: L 531/2017, 60 Kumoaa

Lisätiedot

Sähköturvallisuuden oma-arviointi

Sähköturvallisuuden oma-arviointi opas Sähköturvallisuuden oma-arviointi Tarkistuslista sähköalan ammattilaisille 1 Arvioijan nimi: Yritys / työmaa: Päivämäärä: sähkötöiden johtajan tehtävät ja vastuut Uusien työntekijöiden perehdyttäminen

Lisätiedot

Ammatilliseen. koulutukseen. liittyvää sanastoa

Ammatilliseen. koulutukseen. liittyvää sanastoa Ammatilliseen koulutukseen liittyvää sanastoa Ammatillinen aikuiskoulutus Ammatillisella aikuiskoulutuksella tarkoitetaan ammattitaidon hankkimistavasta riippumattomia, näyttötutkintoina suoritettavia

Lisätiedot

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä. Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio. tori

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä. Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio. tori SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio tori t Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 www.sakky.fi/oppisopimuskoulutus etunimi.sukunimi(at)sakky.fi

Lisätiedot

Turvatekniikan keskus 3.2/ (9)

Turvatekniikan keskus 3.2/ (9) Turvatekniikan keskus 3.2/2010 1 (9) SÄHKÖTURVALLISUUSTUTKINTO 3 25.11.2010 VASTAUSSARJA Tutkinto on kaksiosainen. Tutkinnon läpäisy edellyttää molemmista osista erikseen noin 2/3 pistemäärää maksimipistemäärästä.

Lisätiedot

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON TIE NÄYTTÖTUTKINTOON Käytännönläheinen opiskelijan opas Porvoon Kauppaoppilaitos Yrityspalvelu Företagsservice Opistokuja 1, 06100 Porvoo www.pkol.fi 019-5740700 yp@ pkol.fi 1 Opas on tarkoitettu opiskelemaan

Lisätiedot

Työnjohtotehtävien vaativuusluokista ja työnjohtajien kelpoisuudesta. Risto Levanto

Työnjohtotehtävien vaativuusluokista ja työnjohtajien kelpoisuudesta. Risto Levanto Työnjohtotehtävien vaativuusluokista ja työnjohtajien kelpoisuudesta Risto Levanto 7.10.2015 Missä mennään? MRL:n muutos 41/2014 Sovelletaan 1.9.2014 alkaen kaikkiin tilanteisiin Asetusmuutos 1.6.2015

Lisätiedot

Käytön johtajan peruskurssi KÄYTTÖ- JA HUOLTOSUUNNITELMAT

Käytön johtajan peruskurssi KÄYTTÖ- JA HUOLTOSUUNNITELMAT Käytön johtajan peruskurssi 16.12.2015 KÄYTTÖ- JA HUOLTOSUUNNITELMAT Sähkölaitteistojen kunnossapito Sähkölaitteiston haltijan on hoidettava sähkölaitteistoja niin, ettei niistä aiheudu kenenkään hengelle,

Lisätiedot

SÄHKÖLAITTEISTOJEN LÄMPÖKUVAAJAN PÄTEVYYSVAATIMUKSET JA LÄMPÖKUVAUSYRITYKSEN REKISTERÖINTI. johtava asiantuntija Petri Mero

SÄHKÖLAITTEISTOJEN LÄMPÖKUVAAJAN PÄTEVYYSVAATIMUKSET JA LÄMPÖKUVAUSYRITYKSEN REKISTERÖINTI. johtava asiantuntija Petri Mero SÄHKÖLAITTEISTOJEN LÄMPÖKUVAAJAN PÄTEVYYSVAATIMUKSET JA LÄMPÖKUVAUSYRITYKSEN REKISTERÖINTI johtava asiantuntija Petri Mero 1 AJANKOHTAISTA FK:STA Tulityöt suojeluohje 2014 Tuhopolttojen torjunta 2013 Pelastustoimen

Lisätiedot

HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu Ammatillinen erityisopettajankoulutus Valintaperusteet 1 (5)

HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu Ammatillinen erityisopettajankoulutus Valintaperusteet 1 (5) Ammatillinen erityisopettajankoulutus Valintaperusteet 1 (5) Hakeminen ammatilliseen erityisopettajankoulutukseen Ammatillisten opettajakorkeakoulujen yhteinen haku on 7. 27.1.2015. Sähköinen hakemus tulee

Lisätiedot

Elintarvikealan perustutkinnon perusteiden muutokset ja

Elintarvikealan perustutkinnon perusteiden muutokset ja Elintarvikealan perustutkinnon perusteiden muutokset ja 1.8.2015 Opetusneuvos Merja Lahdenkauppi 18.11.2014 Osaamisperusteisuuden vahvistaminen Opetus- ja oppiainekeskeisestä ajattelusta opiskelijan oppimiseen

Lisätiedot

Aiheita. Mihin kvv-työnjohtajaa työmaalla tarvitaan? Kvv-työnjohtaja Asennusten valvonta / jätevesijärjestelmät

Aiheita. Mihin kvv-työnjohtajaa työmaalla tarvitaan? Kvv-työnjohtaja Asennusten valvonta / jätevesijärjestelmät Mihin kvv-työnjohtajaa työmaalla tarvitaan? Vesa Arvonen 20.11.2009 Aiheita Kvv-työnjohtaja Asennusten valvonta / jätevesijärjestelmät Uudiskohteet Saneeraukset Laitepuhdistamot Maaperäkäsittely 1 Kiinteistön

Lisätiedot

KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma. Voimassa alkaen

KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma. Voimassa alkaen KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Voimassa 1.8.2015 alkaen 2 Sisällys 1 KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO... 3 1.1. JOHDANTO... 3 1.2. VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TAVOITTEET...

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 157. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 157. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 10.10.2016 Sivu 1 / 1 157 Oikaisuvaatimus, vastaavan työnjohtajan hyväksyminen (Per Eerola) Valmistelijat / lisätiedot: Seppo Tiensuu, puh. 09 816 26625 etunimi.sukunimi@espoo.fi 3790/2016

Lisätiedot

SÄHKÖTURVALLISUUDEN ARVIOINTI

SÄHKÖTURVALLISUUDEN ARVIOINTI OPAS SÄHKÖTURVALLISUUDEN ARVIOINTI Tarkistuslista sähköalan ammattilaisille Sähköturvallisuuden arviointi Turvallisuudesta huolehtiminen on oleellinen osa sähköalan ammattilaisten toimintaa ja osaamista.

Lisätiedot

Hakuohje Hitsauskoordinoijat

Hakuohje Hitsauskoordinoijat 1 (6) HAKUOHJE TERÄS- JA ALUMIINIRAKENTEIDEN HITSAUSKOORDINOIJAN SERTIFIOINTIA HAKEVILLE 1. YLEISTÄ Hitsauskoordinoijien sertifioinnin tarkoituksena on mahdollistaa vapaaehtoinen ulkopuolisen sertifiointielimen

Lisätiedot

Ympäristöministeriön ohje rakennusten suunnittelijoiden kelpoisuudesta YM2/601/2015

Ympäristöministeriön ohje rakennusten suunnittelijoiden kelpoisuudesta YM2/601/2015 Ympäristöministeriön ohje rakennusten suunnittelijoiden kelpoisuudesta YM2/601/2015 Ympäristöministeriö antaa rakennusten suunnittelijoiden kelpoisuudesta seuraavat ohjeet. Ohjeet ovat voimassa toistaiseksi.

Lisätiedot

Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä

Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 817/2015 HE 354/2014 Vp Lakiklinikka Kuntamarkkinat 9.-10.9.2015 lakimies Maria Porko Taustaa Lain valmistelu» Pohja valmistelulle pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelmassa

Lisätiedot

OHJE OSAKKEENOMISTAJALLE HUONEISTON KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖILMOITUKSEN LAATIMISEKSI:

OHJE OSAKKEENOMISTAJALLE HUONEISTON KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖILMOITUKSEN LAATIMISEKSI: OHJE OSAKKEENOMISTAJALLE HUONEISTON KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖILMOITUKSEN LAATIMISEKSI: Taloyhtiön tiedot: Taloyhtiön nimi: Isännöitsijän nimi: Osoite: Puhelin/sähköpostiosoite: Osakkaan tiedot: Nimi:

Lisätiedot

Käytönjohtajan päätös yli 1000 V jännitetöistä

Käytönjohtajan päätös yli 1000 V jännitetöistä Käytönjohtajan päätös yli 1000 V jännitetöistä Tämän päätöksen tarkoituksena on luoda Yhtiö Oy:n sähköverkossa toteutettaville jännitetöille turvallinen toimintaympäristö, määritellä Yhtiö Oy:n sähköverkossa

Lisätiedot

Arvioinnin uusiminen ja arvosanan korottaminen

Arvioinnin uusiminen ja arvosanan korottaminen Arvioinnin uusiminen ja arvosanan korottaminen Arvioinnin uusiminen ja arvosanan korottaminen (1) Opiskelijalle tulee järjestää mahdollisuus näytön tai muun osaamisen osoittamisen uusintaan tai hyväksytyn

Lisätiedot

Perustutkintojen tutkinnon perusteiden uudistaminen: Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto Määräys 62/011/2014. Marjatta Säisä

Perustutkintojen tutkinnon perusteiden uudistaminen: Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto Määräys 62/011/2014. Marjatta Säisä Perustutkintojen tutkinnon perusteiden uudistaminen: Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto Määräys 62/011/2014 Marjatta Säisä Tutkintojen uudistuksessa on vahvistettu osaamisperusteisuutta opetuskeskeisestä

Lisätiedot

Perustutkintojen tutkinnon perusteiden uudistaminen: Veneenrakennuksen perustutkinto Määräys 87/011/2014. Marjatta Säisä

Perustutkintojen tutkinnon perusteiden uudistaminen: Veneenrakennuksen perustutkinto Määräys 87/011/2014. Marjatta Säisä Perustutkintojen tutkinnon perusteiden uudistaminen: Veneenrakennuksen perustutkinto Määräys 87/011/2014 Marjatta Säisä Tutkintojen uudistuksessa on vahvistettu osaamisperusteisuutta opetuskeskeisestä

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI RUUSUKVARTSINKATU, LUMIKVARTSINKATU TYÖTURVALLISUUSLIITE. No 53209 / 10

VANTAAN KAUPUNKI RUUSUKVARTSINKATU, LUMIKVARTSINKATU TYÖTURVALLISUUSLIITE. No 53209 / 10 VANTAAN KAUPUNKI 16UBS0001 1(5) VANTAAN KAUPUNKI TYÖTURVALLISUUSLIITE No 53209 / 10 25.05.2014 VANTAAN KAUPUNKI 16UBS0001 2(5) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Työturvallisuusliitteen tarkoitus... 3

Lisätiedot

AHOT-käytännöt. Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa

AHOT-käytännöt. Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa AHOT-käytännöt Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa 2 Sisältö Reunaehtoja Aiempien tutkintojen hyväksilukeminen Aiempien / muualla suoritettujen opintojen hyväksilukeminen Muun osaamisen tunnustaminen

Lisätiedot