BL10A3000 Sähköturvallisuus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "BL10A3000 Sähköturvallisuus"

Transkriptio

1 BL10A3000 Sähköturvallisuus Luento 11: Sähkötyöturvallisuus Tero Kaipia 1

2 Sähkötyöturvallisuus Standardin SFS 6002 mukaisesti Standardi sisältää kansainvälisen EN-standardin EN :2004, Operation of electrical installations sekä suomalaiset kansalliset lisäykset standardin EN :1996 vaatimusten mukaisesti Kansallisissa lisäosissa on kahden tyyppisiä lisäyksiä: kansallisia lisävaatimuksia, jotka ovat velvoittava osa standardia, ja opastavia tietoja Opastavat tiedot antavat lisäohjeita standardin soveltamisesta suomalaiseen käytäntöön, ja ne perustuvat pääasiassa Suomessa aikaisemmin noudatettuihin käytäntöihin (vanhan sähkötarkastuskeskuksen ohjeen A5:n sisältö muutamin muutoksin) Opastavia tietoja ei huomioida arvioitaessa standardinmukaisuutta Yleinen työturvallisuuslaki otettava myös huomioon Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös sähköalan töistä (KTMp516/1996) 351/2010 Lisäys sähkötyöturvallisuudesta, KTMp 1194/1999, Katso 4a luku Tero Kaipia 2

3 SFS 6002 Standardia sovelletaan kaikkeen sähkölaitteistojen käyttöön ja työskentelyyn sähkölaitteistoissa tai niiden läheisyydessä Kaikki jännitetasot pienoisjännitteistä suurjännitteisiin sähkön tuottamiseen, siirtämiseen, muuttamiseen, jakeluun ja käyttöön liittyvät laitteistot Pysyvät ja kiinteät sekä tilapäiset ja siirrettävät sähkölaitteistot rakennusten sähköasennukset, tilapäiset rakennustyömaiden sähköasennukset, liikkuvat ja siirrettävät sähkölaitteistot (sähköajoneuvot/työkoneet) Vaatimukset turvalliseen sähkölaitteistojen käyttöön ja sähkölaitteistoissa tai niiden läheisyydessä työskentelyyn Vaatimukset koskevat kaikkea käyttöä, asennusta ja kunnossapitoa, kaikkea sähkötyötä sekä muuta sähkölaitteiston läheisyydessä tapahtuvaa työtä (esim. työskentely ilmajohtojen läheisyydessä) Vaatimukset koskevat ainoastaan ammattilaisia, ei maallikoita, jotka käyttävät sähkölaitteistoja ja laitteita, jotka täyttävät niitä koskevien standardien vaatimukset, ja jotka on suunniteltu ja asennettu maallikoiden käytettäväksi Tero Kaipia 3

4 SFS 6002 Kansallisella määräyksellä standardia sovelletaan myös seuraaviin EN standardin ulkopuolisiin erikoissovelluksiin: lentokoneet ja ilmatyynyalukset, jotka liikkuvat omalla voimallaan (näitä koskevat kansainväliset ilmailulait, jotka näissä tapauksissa ohittavat kansallisen lainsäädännön) merellä omalla voimallaan tai ulkopuolisessa ohjauksessa kulkevat alukset (näitä koskeva kansainväliset merilait, jotka näissä tapauksissa ohittavat kansallisen lainsäädännön) elektroniset televiestintä- ja tietojärjestelmät elektroniset instrumentointi-, säätö- ja automaatiojärjestelmät kaivokset kansainvälisen merilain alaiset meritekniset asennukset ajoneuvojen sähkölaitteet sähköratajärjestelmät kokeelliset sähköiset tutkimustyöt Tero Kaipia 4

5 SFS 6002 verrattuna vanhempiin määräyksiin (esim. A5) Standardi korostaa kirjallista sopimista, luvan antoa toimenpiteisiin, ilmoituksia ja kuittauksia sekä vastuunjakomäärittelyjä Tärkeitä etenkin suurissa verkoissa/järjestelmissä (teollisuus, julkinen sähkönjakelu) Yleinen sähkötyöturvallisuuskoulutus on uusittava vähintään 5 vuoden välein ja koulutus tai muu vastaava perehdytys on dokumentoitava Sähkö- ja hissiturvallisuustutkinnot uusittava määrävuosi, muuten sähköpätevyystutkinto ei enää voimassa Tavoitteena ammattitaidon ylläpito toimintaympäristön muuttuessa Pienjännitteellä jännitetyöhön liittyvän välittömän läheisyyden mitta on 200mm niin sanotun ergonomisen osatekijän johdosta Tämän takia entistä useammassa työssä on otettava huomioon työskentelyä jännitteisten osien läheisyydessä tai jännitetöitä koskevat vaatimukset Standardi edellyttää monissa tapauksissa täydentäviä ohjeita Tero Kaipia 5

6 Käyttötoimenpiteet ja toiminnan tarkastukset Käyttötoimenpiteet Toimenpiteet, joilla muutetaan sähköistä tilaa, käytetään laitetta, kytketään, erotetaan, käynnistetään tai pysäytetään laite. Laitteiston kytkentä tai erottaminen työskentelyä varten. Maallikko voi suorittaa, jos laitteisto kosketussuojattu toimenpiteen ajan, esim. johdonsuoja- tai vikavirtakytkimen palautus. Opastettu henkilö voi suorittaa käyttötoimenpiteitä osittain kosketussuojatuissa rakenteissa. Toiminnan tarkistukset Mittauksia saa suorittaa ammattitaitoiset tai opastetut henkilöt tai ammattitaitoisen valvomana Kosketussuojaamattomissa kohteissa ammattitaitoiset Testaus Testauksia saa suorittaa ammattitaitoiset tai opastetut henkilöt ammattitaitoisen valvomana. Opastettu saa tehdä yksin testauksia joiden tekotapa on suunniteltu etukäteen Maallikko vain testauksia, joissa käytetään maallikolle sallittuja toimenpiteitä. Tero Kaipia 6

7 Sähkötyöturvallisuuskoulutus SFS 6002: Kaikille sähkötöitä tekeville henkilöille on annettava yleinen sähkötyöturvallisuuskoulutus Koulutukseen kuuluu vähintään Sähkön vaarat ja tapaturmat Keskeiset säännökset ja SFS 6002 Koulutuksesta on annettava kirjallinen todistus Kuulustelulla tai vastaavalla tavalla varmistetaan, että koulutukseen osallistuneet henkilöt tuntevat ja ymmärtävät koulutuksen sisällön Turvallisuustutkintoja ja koulutusta järjestävät Tukesin valtuuttamat sähköalan oppilaitokset Valmennuskoulutusta antaa myös mm. STUL (Sähköinfo Oy) Tero Kaipia 7

8 Vastuut sähkötöissä - SFS 6002 mukaan Työturvallisuuslain (738/2002) 14 :n mukaan työnantaja vastaa työntekijälle annettavasta opetuksesta ja ohjauksesta. Kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen (516/1996) 2 mukaan toiminnan harjoittajan on nimettävä sähkötöitä varten sähkötöiden johtaja ja sähkölaitteiston haltijan on nimettävä tietyissä tapauksissa käyttötöitä varten käytön johtaja. 5 mukaan sähkötöiden johtajan on huolehdittava, että sähkötöitä tekevät henkilöt ovat ammattitaitoisia ja riittävästi opastetut tehtäviinsä. Käytön johtajan on huolehdittava, että käyttötöitä tekevät henkilöt ovat ammattitaitoisia ja riittävästi opastetut tehtäviinsä. Sähköalan töissä, joissa ei tarvita sähkötöiden johtajaa, esim. sähköalan oppilaitoksissa ja testauslaboratorioissa, työstä vastaava henkilö on nimettävä erikseen kirjallisesti. Koulutusta ja opastusta koskeva vastuu kuuluu suomalaisen lainsäädännön mukaan yleisesti työnantajalle. Sähköalan töiden osalta vastuu kuuluu myös sähkötöiden johtajalle ja käytön johtajalle. Työturvallisuuslain 16 mukaan työnantaja voi asettaa toisen henkilön edustajanaan (työnantajan sijainen) hoitamaan työnantajan velvollisuudeksi säädettyjä tehtäviä. Tero Kaipia 8

9 Töiden johtajuus KTMp 516/1996 mukaan Toiminnanharjoittajan on nimettävä sähkötöitä varten sähkötöiden johtaja. Sähkötöiden johtajaa ei kuitenkaan vaadita sähkötöissä, joista ei edellytetä ilmoitusta sähköturvallisuusviranomaiselle (maallikolle sallituista töistä) Sähkölaitteiston haltijan on nimettävä käyttötöitä varten käytön johtaja, 1) jos sähkölaitteistoon kuuluu yli voltin nimellisjännitteisiä osia, lukuun ottamatta enintään voltin nimellisjännitteellä syötettyjä yli voltin sähkölaitteita tai niihin verrattavia laitteistoja, tai 2) jos sähkölaitteiston liittymisteho, jolla tarkoitetaan sähkölaitteiston haltijan kiinteistölle tai yhtenäiselle kiinteistöryhmälle rakennettujen liittymien liittymistehojen summaa, on yli kilovolttiampeeria. Tero Kaipia 9

10 Vastuut sähkötöissä - SFS 6002 mukaan Lähde: SFS 6002 Tero Kaipia 10

11 Vastuut/velvollisuudet sähkötöissä Sähkötyön johtaja (/ käytön johtaja) Henkilö Juridinen ( = oikeudellinen ) vastuu Yritys Yritys, LY-tunnus ( voi olla toiminimi ) Taloudellinen vastuu ( = vahingonkorvaukset ) Tero Kaipia 11

12 Vastuut/velvollisuudet sähkötöissä Ennen sähkötöiden aloittamista on toiminnasta tehtävä ilmoitus TUKESille Myös yksittäisistä urakoista (esim. oman talon sähköasennusten uusiminen, pl. vähäiset ja maallikolle sallitut työt) Toiminnanharjoittajalla tulee olla palveluksessaan sähköturvallisuudesta huolehtiva sähkötöiden johtaja Jokaisessa työkohteessa pitää olla sähköturvallisuudesta vastaava henkilö (sähköturvallisuustoimen johtaja), tämän henkilön tulee olla itsenäiseen sähkötyöhön kykenevä (riittävä sähköpätevyys) voi olla eri henkilö kuin sähkötöiden johtaja Sähkötöiden johtajalla tulee olla toimialueen kattava pätevyystodistus (riittävä sähköpätevyys) ja hänen asemansa urakointiyrityksessä tulee olla sellainen, että hänellä on tosiasialliset mahdollisuudet huolehtia tehtävistään ja valta vaikuttaa vastuullaan oleviin asioihin. Tero Kaipia 12

13 SFS 6002 Työnantaja (työnantajan sijainen), sähkötöiden johtaja ja käytön johtaja huolehtivat yleisesti, että sähkötöissä ja sähkölaitteiston käytössä ja huollossa noudatetaan työturvallisuuslakia, sähköturvallisuuslakia ja niiden perusteella annettuja säädöksiä ja määräyksiä. Sähkötöiden johtaja tai käytön johtaja voi hoitaa tähän liittyviä tehtäviä itse tai huolehtia siitä, että on olemassa järjestelmä, jonka mukaan toimittuna vaatimukset täyttyvät. Jokaista työtä varten tulee olla nimetty työstä vastaava henkilö tai käytöstä vastaava henkilö, esim. työnjohtaja, jos sähkötöiden johtaja tai käytön johtaja ei itse suoraan johda töiden tekemistä. Tero Kaipia 13

14 Sähkötöiden perusjako 1. Jännitteettömänä työskentely 2. Jännitteisten osien läheisyydessä työskentely 3. Jännitetyö Tero Kaipia 14

15 Työskentely jännitteettömänä Työkohteena oleva sähkölaitteisto on erotettava jännitteettömäksi. Sähkölaitteisto katsotaan jännitteettömäksi (1194/ f) 1) Työkohde erotetaan luotettavasti käyttöjännitteestä jokaisesta jännitteen syöttösuunnasta; 2) Jännitteen kytkeminen työkohteeseen työn aikana estetään luotettavasti; 3) Työkohteen jännitteettömyys todetaan luotettavasti; 4) Työkohde työmaadoitetaan asianmukaisilla välineillä, jos sähkölaitteiston nimellisjännite on yli 1000 volttia taikka kyseessä on avojohto tai suurivirtainen sähkökeskus 5) Työkohteen läheisyydessä olevat sähkölaitteiston jännitteiset osat eristetään luotettavasti alueesta, jolla työskennellään tai johon työtä tehtäessä voidaan ulottua ottaen huomioon työvälineet ja tarvikkeet. Jännitteen saa kytkeä työkohteena olleeseen sähkölaitteistoon vasta, kun kaikki työt on lopetettu, työmaadoitukset on purettu ja on muutenkin varmistuttu kytkemisen turvallisuudesta. Tero Kaipia 15

16 Työskentely jännitteettömänä Proseduuri, 6002:ssa (*:llä merkityt on lueteltu KTMp 1194/1999): 1. Määritellään työkohde 2. Täydellinen erottaminen, kaikki syöttösuunnat * 3. Jännitteen kytkemisen estäminen * 4. Jännitteettömyyden toteaminen * 5. Työmaadoittaminen * 6. Lupa töiden aloittamiseen annetaan 7. Suojaus lähellä olevia jännitteisiä osia vastaan * Luvan työn aloittamiseen antaa sähkölaitteistosta vastaava työstä vastaavalle Työn tekijä ammattitaitoinen tai opastettu edellisen valvomana Tero Kaipia 16

17 Työskentely jännitteettömänä Työmaadoittaminen Tarkoituksena on estää jännitteelliseksi tuleminen erehdyksen, eristyksen pettämisen, johtimien keskinäisen koskemisen tai muun syyn vuoksi. Ilmajohdoissa muu syy on esimerkiksi ukkonen tai vierekkäisestä johtimesta indusoitunut jännite. Työmaadoittaminen voi olla tarpeetonta pien- ja pienoisjännitteillä. Aina kuitenkin tehtävä jos I N > 1000 A. Jos laitteisto mutkikas, varasyöttöjä, varavoimaa, harkittava työmaadoitustarve ja tapa. Nykyisin syytä harkita myös pienjännitelaitteistoissa jos on olemassa vaara, että laitteistoon on kytketty pientuotantolaitos ilman lupaa tai jos pientuotantolaitosta ei saada erotettua riittävällä varmuudella Pienjännitelaitteistojen työmaadoitus tehdään yhdistämällä äärijohtimet toisiinsa ja PEN- tai suojajohtimeen. Jos TN-S järjestelmässä käytetään 4-napaista kytkintä, on myös nollajohdin yhdistettävä suojajohtimeen. Suurjännitteillä: Paljaat ilmajohdot ja paljaat johtimet työmaadoitettava kaikilta suunnilta työalueeseen nähden. Vähintään yksi nähtävissä työalueelta. Jos johtimia ei katkaista, riittää yksi työmaadoitus. Eristetyille johdoille kaikista syöttösuunnista erotuskohtien paljaissa osissa tai mahdollisimman lähellä näitä. Tero Kaipia 17

18 Työskentely jännitteettömänä jännitteisten osien läheisyydessä Suojaus lähellä olevia jännitteisiä osia vastaan Jännitetyö on työtä jota tehdään jännitteisellä laitteistolla (tai yleensäkin jännitetyöalueen sisällä) Jännitetöitä voivat tehdä ainoastaan ammattitaitoiset henkilöt asianmukaisin työ- ja suojeluvälinein, kun työskentely jännitteettömänä on mahdotonta, vaikeaa tai taloudellisesti raskasta. Välittömällä läheisyydellä tarkoitetaan tilaa, joka ulottuu standardoidulle etäisyydelle suojaamattomasta jännitteisestä osasta. Alueet jännitteisten osien läheisyydessä jaetaan jännitetyöalueeseen ja lähialueeseen. Lähialueella työskentely on jännitteettömänä työskentelyä, jossa toteutetaan varotoimia kuten suojaus jännitteisiä osia vastaa suojuksin, vaaditaan, että molemmat kädet ovat vapaina, työstä vastaavan on annettava opastus varotoimista jne. Tero Kaipia 18

19 Jännitteisten osien läheisyydessä työskentely Etäisyydet: Jännitetyöalue D L Lähityöalue D v Jännitteetön työskentely > D L Ammattihenkilö Työskentely > D V Maallikko Suojukset Lähde: SFS 6002 Tero Kaipia 19

20 Jännitteisten osien läheisyydessä työskentely Jännitetyöalue Lähde: SFS 6002 Tero Kaipia 20

21 Jännitteisten osien läheisyydessä työskentely Lähityöalue Etäisyydet, kun tehdään töitä sähkölinjan lähellä esim. kaivinkoneella Lähde: SFS 6002 Tero Kaipia 21

22 Työskentely jännitteettömänä Työalueen merkitseminen SFS 6002: työalue määriteltävä selkeästi. Tarvittaessa ulkona tehtävissä töissä pääsy työalueelle merkittävä selkeästi Vaaroista varoitettava standardien mukaisilla kilvillä. Lähde: SFS 6002 Tero Kaipia 22

23 Työskentely jännitteettömänä Työmaadoitusvälineet (menetelmät) Eristävä sauva (L >turvallinen etäisyys), eristävät käsineet Varoituskyltit -TYÖMAADOITETTUsekä työskentelystä varoittavat kilvet -ÄLÄ KYTKE Työ käynnissä- Työ kohteen potentiaalissa ympäristöstä eristettynä Lähde: SFS 6002 Kuvat: AEG Finland Tero Kaipia 23

24 Työskentely jännitteettömänä Työmaadoitusvälineet (menetelmät) Ilmaeristeinen maadoituserotin (keskijännite) Täyttää vaatimukset työmaadoituksesta / luotettavasta erotusvälistä Pienjännitteellä erotusvaatimuksen täyttää esim. sulakkeen poistaminen Kuva: Finnelectric Tero Kaipia 24

25 Jännitetyö Tehdään kun työtä ei voida tehdä jännitteettömänä tai se on hyvin vaikeaa Jännitetyön tekemisen aikana työntekijät ovat kosketuksessa paljaiden jännitteisten osien kanssa tai ulottuvat jännitetyöalueelle joko itse tai käsittelemillään työkaluilla, varusteilla tai laitteilla. Jännitetyö voidaan toteuttaa vasta kun on poistettu palo- ja räjähdysvaara Työn tekijällä pitää olla vakaa työskentelypaikka, joka jättää molemmat kädet vapaiksi. Henkilökunnan pitää käyttää riittäviä ja sopivan kokoisia henkilösuojaimia, eikä heillä saa olla metallisia esineitä kuten koruja, jos tästä voi aiheutua vaaraa. Jännitetyössä pitää käyttää suojausmenetelmiä, joilla estetään sähköisku ja oikosulku. Kaikki eri potentiaalit (jännitteet) työalueen ympäristössä pitää ottaa huomioon. Työn laadusta riippuen tällaisissa oloissa työskentelevien henkilöiden pitää olla opastettuja tai ammattitaitoisia ja lisäksi heillä pitää olla erikoiskoulutus lukuunottamatta eräitä tarkoin määrättyjä töitä. Tero Kaipia 25

26 Jännitetyö Koulutuksesta annettava todistus Ammattitaitoisille tai opastetuille henkilöille on laadittava erikoiskoulutusohjelma, jonka avulla he saavuttavat ja pystyvät säilyttämään valmiuden tehdä jännitetyötä. Tämän ohjelman pitää sisältää jännitetyön erikoisvaatimusten opettamisen. Siihen pitää kuulua teoreettista koulutusta ja käytännön harjoittelua. Koulutuksen ja harjoittelun pitää vastata töitä, joita koulutuksen jälkeen tehdään tai jos itse työ on erilaista, koulutuksen pitää perustua samoihin periaatteisiin. Hyväksytysti suoritetusta kurssista tulee antaa todistus, jossa vahvistetaan koulutuksen sisältö ja taso. (SFS ) Suositellaan, että työnantaja pitää yllä tiedostoa, jossa on tiedot työntekijöiden saamasta jännitetyökoulutuksesta ja sen tasosta Henkilöstön koulutuksen ajan tasalla oleminen ja soveltuvuus nykyisiin työtehtäviin suositellaan tarkistettavaksi kerran vuodessa Tero Kaipia 26

27 Jännitetyö Työmenetelmät Sauvamenetelmä - etäisyys jännitteisiin osiin ylläpidetään eristävän sauvan avulla Käsinemenetelmä - työskentely eristävien tai kumikäsineiden avulla Jännitetyö kohteen potentiaalissa - Jännitetyömenetelmä, jossa henkilö siirretään eristävin välinein kohteen potentiaaliin, jossa hän on sähköisessä yhteydessä jännitteisiin osiin eristettynä ympäristöstä. Työvälineet Pienjännitteellä käytettäviä jännitetyövälineitä ja jännitetyökäsineitä koskevat standardit SFSEN ja SFS-EN Hanskat, maskit, sauvat, työkalut Tero Kaipia 27

28 Jännitetyö Esimerkki PJ-jännitetyöstä Tero Kaipia 28

29 Jännitetyö Kansallinen lisävaatimus Jännitetyötä pienjännite- ja suurjännitelaitteistoissa saa tehdä vain ammattitaitoinen henkilö, jolla on erikoiskoulutus jännitetyöhön. Jännitetöitä pitää yleensä tehdä työryhmässä, johon kuuluu vähintään kaksi jännitetyökoulutuksen saanutta sähköalan ammattihenkilöä, joista yksi on nimetty sähköturvallisuustoimien valvojaksi. Jännitetyön suorittamisen aikana henkilön, joka ei suorita asennustyötä, on seurattava tarkoin työn kulkua, eikä hän saa poistua työkohteen luota. Hän saa avustaa työn suorittajaa vain turvallisuuteen liittyvän seurantatehtävän puitteissa. Myös avustavan henkilön on käytettävä työmenetelmän mukaisia suojavarusteita. Tero Kaipia 29

30 Jännitetyö Kansallinen lisävaatimus Pienjännitelaitteistoissa voidaan työskennellä myös yksin. Edellytyksenä mm. henkilö pystyy arvioimaan riskit riittävän hyvin ja seuraavat ehdot täyttyvät: Jännitetyötä tekevä henkilö on perehtynyt tekemään vastaavia töitä jännitteettömässä laitteistossa Jännitetyötä tekevällä henkilöllä pitää olla mahdollisuus saada toisen sähköalan ammattihenkilön apua. Laitteistolta, jossa jännitetyötä tehdään yksin edellytetään lisäksi seuraavia ominaisuuksia: Työskentelyalue sijaitsee laitteistossa helposti luokse päästävässä paikassa, esim. kojeiston etuosassa Työskentelyaluetta suojaavan ylivirtasuojan nimellisvirta on enintään 16 A tai (63 A ja työkohteessa on vähintään IP2X tai IPXXB kosketussuojaus) Tero Kaipia 30

31 Jännitetyö Esimerkki jännitetyökelpoisesta kojeistosta IP 2X koteloitu yli 63 A kojeisto, jossa työhön opastettu saa tehdä jännitetöitä (Puistomuuntamon PJ-keskus) IP 2X kosketussuojattu L-kiskosto IP 2X kosketussuojatut liittimet IP 3X Kosketussuojatut jonovarokekytkimet MEB-kisko (päämaadoituskisko) PEN-kisko Tero Kaipia 31

32 Jännitetyö Esimerkki jännitetyökelpoisesta kojeistosta Yksityiskohta ed. sivun kojeistosta Pienjännitejakokaappi IP 2X-suojatuilla kiskoilla Tero Kaipia 32

33

SFS 6002 mukainen sähkötyöturvallisuuskoulutus - sähkötyöturvallisuuskortti

SFS 6002 mukainen sähkötyöturvallisuuskoulutus - sähkötyöturvallisuuskortti SFS 6002 mukainen sähkötyöturvallisuuskoulutus - sähkötyöturvallisuuskortti SFS6002 - sähkötyöturvallisuuskoulutus SFS 6002 - sähkötyöturvallisuuskoulutus: on kaikille Suomessa sähkötöitä tekeville pakollinen.

Lisätiedot

Vastuu sähköalan töissä

Vastuu sähköalan töissä 1/18 Työnantajan yleinen huolehtimisvelvollisuus työturvallisuuslain mukaan Työnantaja tai työnantajan sijainen on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus sähkötyöstä ja käyttötyöstä Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään sähköturvallisuuslain (1135/2016) nojalla: 1 Soveltamisala Tässä asetuksessa säädetään sähköturvallisuuslain

Lisätiedot

SFS 6002 käytännössä. Hinta. Lisätietoja. Sisältö. Tuotenumero: ,00 (+ alv 10%) normaalihinta 24,00 (+ alv 10%) jäsenhinta

SFS 6002 käytännössä. Hinta. Lisätietoja. Sisältö. Tuotenumero: ,00 (+ alv 10%) normaalihinta 24,00 (+ alv 10%) jäsenhinta SFS 6002 käytännössä Tuotenumero: 411219 32,00 (+ alv 10%) normaalihinta 24,00 (+ alv 10%) jäsenhinta Kirja uudistettiin vuonna 2015 uuden standardin mukaiseksi. Samalla kirjan sisältö käytiin kokonaisuudessaan

Lisätiedot

SFS 6002 käytännössä. Hinta. Lisätietoja. Sisältö. Tuotenumero: ,00 (+ alv 10%) normaalihinta 24,00 (+ alv 10%) jäsenhinta

SFS 6002 käytännössä. Hinta. Lisätietoja. Sisältö. Tuotenumero: ,00 (+ alv 10%) normaalihinta 24,00 (+ alv 10%) jäsenhinta SFS 6002 käytännössä Tuotenumero: 411219 32,00 (+ alv 10%) normaalihinta 24,00 (+ alv 10%) jäsenhinta Sähkötyöturvallisuusstandardin SFS 6002 uudistettu 3. painos julkaistiin huhtikuussa 2015. Aikaisempi

Lisätiedot

Sähköpätevyydet. Tapio Kallasjoki 1/2016. Tapio Kallasjoki 1/2016

Sähköpätevyydet. Tapio Kallasjoki 1/2016. Tapio Kallasjoki 1/2016 Sähköpätevyydet Tapio Kallasjoki 1/2016 Tapio Kallasjoki 1/2016 Sähköturvallisuuden säädösperusta Sähköturvallisuuslaki 410/96 Sähköturvallisuusasetus 498/96 Ministeriön päätökset (Ktm/TEM) Valvova viranomainen

Lisätiedot

Käytönjohtajan tehtävät ja tehtävien jako standardin SFS 6002 mukaan

Käytönjohtajan tehtävät ja tehtävien jako standardin SFS 6002 mukaan Käytönjohtajan tehtävät ja tehtävien jako standardin SFS 6002 mukaan - Käyttötöiden vastuuhenkilöt ja ammattitaitovaatimukset - Käytönjohtajan tehtävät - Käyttöä valvovan henkilön tehtävät - Hätätoimenpiteet

Lisätiedot

Käyttötyöt ja käytönjohtajan tehtävät

Käyttötyöt ja käytönjohtajan tehtävät Käyttötyöt ja käytönjohtajan tehtävät Käyttötyöt: Käyttötyöllä tarkoitetaan sähkölaitteiston käyttötoimenpiteitä, niihin verrattavia korjaus- ja huoltotöitä sekä sähkölaitteistoon kohdistuvia tarkastustoimenpiteitä.

Lisätiedot

Sähkötyöturvallisuusmääräykset

Sähkötyöturvallisuusmääräykset Sähköturvallisuus 2000 /2011 määräykset Alkuperäiset sähkötyöturvallisuusmääräykset on esitetty Sähkötarkastuskeskuksen julkaisussa A5 vuodelta 1993. Uusimmat määräykset on julkaistu toukokuussa 1999 standardina

Lisätiedot

Sähkötöiden johtajan tehtävät ja tehtävien jako standardin SFS 6002 mukaan

Sähkötöiden johtajan tehtävät ja tehtävien jako standardin SFS 6002 mukaan Sähkötöiden johtajan tehtävät ja tehtävien jako standardin SFS 6002 mukaan Lainsäädännössä määritellyt vastuuhenkilöt Sähkötöiden johtaja on säädöksissä määritelty toiminnanharjoittajan sähkötöitä varten

Lisätiedot

JÄNNITETYÖOHJE PEM279FIN

JÄNNITETYÖOHJE PEM279FIN JÄNNITETYÖOHJE ENSTON E-KSE KAAPELIJAKOKAAPEILLE YLEISTÄ - Tarkista, että olet valinnut oikean tuotteen ja että se sopii kyseiseen käyttöön. - Lue asennusohje huolellisesti ennen työn aloittamista. - Tee

Lisätiedot

Sähköturvallisuuden oma-arviointi

Sähköturvallisuuden oma-arviointi Sähköturvallisuuden oma-arviointi Turvallisuudesta huolehtiminen on oleellinen osa kaikkien sähköalan ammattilaisten toimintaa ja osaamista. Sillä tähdätään yrityksen tehokkuuden, tuottavuuden ja laadun

Lisätiedot

Työskentely jännitteettömänä

Työskentely jännitteettömänä Työskentely jännitteettömänä 1/44 Työskentely jännitteettömänä Tässä kalvosarjassa esitetään havainnollistettuna sähkötyöturvallisuusstandardin SFS 6002 kohdan 6.2 mukainen työskentely jännitteettömänä.

Lisätiedot

Turvatekniikan keskus 1.2/2010 1 (9)

Turvatekniikan keskus 1.2/2010 1 (9) Turvatekniikan keskus 1.2/2010 1 (9) SÄHKÖTURVALLISUUSTUTKINTO 1 25.11.2010 VASTAUSSARJA Tutkinto on kaksiosainen. Tutkinnon läpäisy edellyttää molemmista osista erikseen noin 2/3 pistemäärää maksimipistemäärästä.

Lisätiedot

JÄNNITETYÖOHJE PEM1764FIN 2015-09

JÄNNITETYÖOHJE PEM1764FIN 2015-09 JÄNNITETYÖOHJE ENSTO RAPID KAAPELIJAKOKAAPEILLE YLEISTÄ - Tarkista, että olet valinnut oikean tuotteen ja että se sopii kyseiseen käyttöön. - Lue asennusohje huolellisesti ennen työn aloittamista. - Tee

Lisätiedot

Sähkötyöturvallisuuskoulutus

Sähkötyöturvallisuuskoulutus Sähkötyöturvallisuuskoulutus Kaikille sähköalan töitä tekeville, mukaan luettuna työnjohto-, käyttö- ja asiantuntijatehtävissä toimivat henkilöt, on annettava yleinen sähkötyöturvallisuutta koskeva koulutus

Lisätiedot

Sähkölaitteistojen tarkastukset

Sähkölaitteistojen tarkastukset Sähkölaitteistojen tarkastukset Tapio Kallasjoki 2017 Säädökset ja standardit Säädökset Sähköturvallisuuslaki (1135/2016) Valtioneuvoston asetus sähkölaitteiden turvallisuudesta (1437/2016) Valtioneuvoston

Lisätiedot

SÄHKÖTURVALLISUUDEN ARVIOINTI

SÄHKÖTURVALLISUUDEN ARVIOINTI OPAS SÄHKÖTURVALLISUUDEN ARVIOINTI Tarkistuslista sähköalan ammattilaisille Sähköturvallisuuden arviointi Turvallisuudesta huolehtiminen on oleellinen osa sähköalan ammattilaisten toimintaa ja osaamista.

Lisätiedot

SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS. Turvallisia sähkötöitä! Martti Hallamäki Sivu 1 Päivitetty 1.9.2010. Martin teesit:

SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS. Turvallisia sähkötöitä! Martti Hallamäki Sivu 1 Päivitetty 1.9.2010. Martin teesit: Martti Hallamäki Sivu 1 Päivitetty 1.9.2010 SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS Tämä kirjoitus pohjautuu SFS 6002 2.painos standardiin. Olen pyrkinyt kirjoittamaan sen mahdollisimman selkeäksi ja luettavaksi. Olen yhdistänyt

Lisätiedot

SFS 6002 Sähkötyöturvallisuus kolmas painos. Tapani Nurmi SESKO ry www.sesko.fi

SFS 6002 Sähkötyöturvallisuus kolmas painos. Tapani Nurmi SESKO ry www.sesko.fi SFS 6002 Sähkötyöturvallisuus kolmas painos Tapani Nurmi SESKO ry www.sesko.fi SFS 6002 Sähkötyöturvallisuus EN-standardin sisältö pitää ottaa sellaisenaan SFS 6002:ssa kansalliset vaatimukset on sisällytetty

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Sähkötyö- ja hissitapaturmista sekä niiden syistä

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Sähkötyö- ja hissitapaturmista sekä niiden syistä Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Sähkötyö- ja hissitapaturmista sekä niiden syistä sakari.hatakka@tukes.fi antti.savola@tukes.fi Tukesin Sähkölaitteistot ryhmä - Tukesin tuote- ja laitteistovalvontayksikön

Lisätiedot

Sähkötyöturvallisuusstandardi SFS 6002 uudistuu mikä muuttuu? 2015 SÄHKÖINFO OY

Sähkötyöturvallisuusstandardi SFS 6002 uudistuu mikä muuttuu? 2015 SÄHKÖINFO OY Sähkötyöturvallisuusstandardi SFS 6002 uudistuu mikä muuttuu? 2015 SÄHKÖINFO OY SFS 6002, 3. painoksen valmistelu 1. painos vuonna 1999 (EN 50110-1:1996) 2. p. vuonna 2005 (EN 50110-1:2004) 3. p. valmistelu

Lisätiedot

Sähköturvallisuuden oma-arviointi

Sähköturvallisuuden oma-arviointi opas Sähköturvallisuuden oma-arviointi Tarkistuslista sähköalan ammattilaisille 1 Arvioijan nimi: Yritys / työmaa: Päivämäärä: sähkötöiden johtajan tehtävät ja vastuut Uusien työntekijöiden perehdyttäminen

Lisätiedot

Radioamatöörikurssi 2013

Radioamatöörikurssi 2013 Radioamatöörikurssi 2013 Polyteknikkojen Radiokerho Sähköturvallisuus 19.11.2013 Teemu, OH2FXN 1 / 14 Perusteet 230 V riittää tappamaan: järki mukaan kun säädetään verkkosähkön kanssa. Ylisuunnittelemalla

Lisätiedot

Sähkötyöt turvallisesti SFS 6002 mukaan

Sähkötyöt turvallisesti SFS 6002 mukaan Sähkötyöt turvallisesti SFS 6002 mukaan 1/14 Sähkötyöt turvallisesti SFS 6002 mukaan Tavoite: Minä ja työkaverit terveinä kotiin työpäivän jälkeen! 2 Sähkötyöt turvallisesti SFS 6002 mukaan Sähkötapaturmien

Lisätiedot

Jännitetyöt SFS 6002 2.painos mukaan

Jännitetyöt SFS 6002 2.painos mukaan Martti Hallamäki Sivu 1/14 15.8.2013 Jännitetyöt SFS 6002 2.painos mukaan Yleistä Jännitetyö Jännitetyöllä tarkoitetaan työtä, jossa työn tekijä tarkoituksellisesti ja ennalta suunnitellusti koskettaa

Lisätiedot

Jännitetyökurssi SFS 6002 2.painos 6.3 ja Liite Y Ammattitaito Asenne Huolellisuus

Jännitetyökurssi SFS 6002 2.painos 6.3 ja Liite Y Ammattitaito Asenne Huolellisuus Martti Hallamäki Sivu 1/40 15.10.2012 Jännitetyökurssi SFS 6002 2.painos 6.3 ja Liite Y Ammattitaito Asenne Huolellisuus Nimi: Martti Hallamäki Sivu 2/40 15.10.2012 Jännitetyöt Tämä moniste pohjautuu aiempiin

Lisätiedot

SÄHKÖ- JA HISSITURVALLISUUSTUTKINNOT

SÄHKÖ- JA HISSITURVALLISUUSTUTKINNOT Turvatekniikan keskus S5-2008 Tukes-ohje 1 (11) SÄHKÖ- JA HISSITURVALLISUUSTUTKINNOT JOHDANTO Sähköturvallisuussäädökset edellyttävät, että sähkötöiden johtajalla ja käytön johtajalla on oltava riittävä

Lisätiedot

Sähkötöiden tekeminen ja sähköpätevyystodistukset. Veli-Pekka Vitikka 3.11.2011

Sähkötöiden tekeminen ja sähköpätevyystodistukset. Veli-Pekka Vitikka 3.11.2011 Sähkötöiden tekeminen ja sähköpätevyystodistukset Veli-Pekka Vitikka 3.11.2011 Tästä säätely alkoi Antennityöoikeudet 1960 luvulla Sähköurakoitsijan rekisteröinti Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesille

Lisätiedot

Ohje S10-2011 1.6.2011 1 (6)

Ohje S10-2011 1.6.2011 1 (6) Ohje S10-2011 1.6.2011 1 (6) SÄHKÖLAITTEISTOJEN TURVALLISUUTTA JA SÄHKÖTYÖTURVALLISUUTTA KOSKEVAT STANDARDIT 1 Yleistä Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös 1193/1999 (muut. 517/2011) koskee sähkölaitteistojen

Lisätiedot

Ehdotus SFS 6002 Sähkötyöturvallisuus 3. painos. Esipuhe 3. Johdanto 4. 1 Soveltamisala 4. 2 Velvoittavat viittaukset 5.

Ehdotus SFS 6002 Sähkötyöturvallisuus 3. painos. Esipuhe 3. Johdanto 4. 1 Soveltamisala 4. 2 Velvoittavat viittaukset 5. Sähkötyöturvallisuus 3. painos SESKO SK 78 Sähkötyöturvallisuus 2014-09-10 1(62) SFS 6002 Sähkötyöturvallisuus Esipuhe 3 Johdanto 4 1 Soveltamisala 4 2 Velvoittavat viittaukset 5 3 Määritelmät 6 3.1 Yleistä

Lisätiedot

SÄHKÖ- JA HISSITURVALLISUUSTUTKINNOT

SÄHKÖ- JA HISSITURVALLISUUSTUTKINNOT S5-2011 1 (11) SÄHKÖ- JA HISSITURVALLISUUSTUTKINNOT JOHDANTO Sähköturvallisuussäädökset edellyttävät, että sähkötöiden johtajalla ja käytön johtajalla on oltava riittävä kelpoisuus, joka osoitetaan arviointilaitoksen

Lisätiedot

Turvatekniikan keskus 3.2/ (9)

Turvatekniikan keskus 3.2/ (9) Turvatekniikan keskus 3.2/2010 1 (9) SÄHKÖTURVALLISUUSTUTKINTO 3 25.11.2010 VASTAUSSARJA Tutkinto on kaksiosainen. Tutkinnon läpäisy edellyttää molemmista osista erikseen noin 2/3 pistemäärää maksimipistemäärästä.

Lisätiedot

JÄNNITETYÖN MUISTILISTA

JÄNNITETYÖN MUISTILISTA Martti Hallamäki Sivu 1/12 Päivitetty 1.9.2010 JÄNNITETYÖN MUISTILISTA 1. Onko jännitetyön teko tarpeen ja onko se luvallista. (Riskinarviointi) 2. Varmistu ettei laitteiston rakenne aiheuta rajoituksia

Lisätiedot

Sa hko turvallisuustutkinto 1, ja 3

Sa hko turvallisuustutkinto 1, ja 3 Sa hko turvallisuustutkinto 1, ja 3 Kysymykset ja vastaukset, syksy 2013 Tiedoston rakenne ensin siinä on kysymyssarjat järjestyksessä 1,2 ja 3, ja sitten vastaussarjat. Tekijänoikeudellinen huomautus

Lisätiedot

Käytönjohtajan päätös yli 1000 V jännitetöistä

Käytönjohtajan päätös yli 1000 V jännitetöistä Käytönjohtajan päätös yli 1000 V jännitetöistä Tämän päätöksen tarkoituksena on luoda Yhtiö Oy:n sähköverkossa toteutettaville jännitetöille turvallinen toimintaympäristö, määritellä Yhtiö Oy:n sähköverkossa

Lisätiedot

S SÄHKÖLAITTEISTOJEN TURVALLISUUTTA JA SÄHKÖTYÖTURVALLISUUTTA KOSKEVAT STANDARDIT 1 YLEISTÄ

S SÄHKÖLAITTEISTOJEN TURVALLISUUTTA JA SÄHKÖTYÖTURVALLISUUTTA KOSKEVAT STANDARDIT 1 YLEISTÄ S10-2006 1 (4) SÄHKÖLAITTEISTOJEN TURVALLISUUTTA JA SÄHKÖTYÖTURVALLISUUTTA KOSKEVAT STANDARDIT 1 YLEISTÄ Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös 1193/1999 koskee sähkölaitteistojen turvallisuutta (liite

Lisätiedot

Ajankohtaista KYSistä 25.4.2015

Ajankohtaista KYSistä 25.4.2015 Ajankohtaista KYSistä 25.4.2015 Jo kolmas tulipalo KYSissä, joka on saanut alkunsa valosäätimestä (tällä kertaa painikesäädin, aiemmin kierrettävä säädin)! Hyvää tässä tapauksessa oli: Paloilmoitin Palokatkot

Lisätiedot

ONNETTOMUUSTUTKINTARAPORTTI

ONNETTOMUUSTUTKINTARAPORTTI ONNETTOMUUSTUTKINTARAPORTTI Dnro 4686/06/2006 Sähköradan vaihteenlämmitysmuuntajan suurjännitesulakkeen vaihtotyössä tapahtunut kuolemaan johtanut sähkötapaturma Keravalla Tutkijaryhmä: Asko Saarela Sakari

Lisätiedot

SÄHKÖLAITTEISTOJEN TURVALLISUUTTA JA SÄHKÖTYÖTURVALLISUUTTA KOSKEVAT STANDARDIT

SÄHKÖLAITTEISTOJEN TURVALLISUUTTA JA SÄHKÖTYÖTURVALLISUUTTA KOSKEVAT STANDARDIT S10-2002 1 (4) SÄHKÖLAITTEISTOJEN TURVALLISUUTTA JA SÄHKÖTYÖTURVALLISUUTTA KOSKEVAT STANDARDIT 1 YLEISTÄ Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös 1193/1999 koskee sähkölaitteistojen turvallisuutta (liite

Lisätiedot

Ohje S5-2015 21.11.2014 1 (10)

Ohje S5-2015 21.11.2014 1 (10) Ohje S5-2015 21.11.2014 1 (10) SÄHKÖ- JA HISSITURVALLISUUSTUTKINNOT 1. Johdanto 2. Ohjeen sitovuus ja voimassaolo 3. Lisätietoja Sähköturvallisuussäädökset edellyttävät, että sähkötöiden johtajalla ja

Lisätiedot

Rakennusten sähköasennukset

Rakennusten sähköasennukset Rakennusten sähköasennukset Yleiset vaatimukset Ktmp 1193/99 Tapio Kallasjoki 2014 Ihmiset ja kotieläimet on suojattava vaaroilta, joita voi syntyä kosketettaessa sähkölaitteiston jännitteisiä osia tai

Lisätiedot

Laihian kunta Tekninen osasto ULKOVALAISTUSTÖIDEN TURVALLISUUSASIAKIRJA 21.5.2014

Laihian kunta Tekninen osasto ULKOVALAISTUSTÖIDEN TURVALLISUUSASIAKIRJA 21.5.2014 Laihian kunta Tekninen osasto ULKOVALAISTUSTÖIDEN TURVALLISUUSASIAKIRJA 21.5.2014 2(6) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 3 1.1 Työturvallisuusasiakirjan tarkoitus 3 1.2 Päätoteuttaja 3 1.3 Töiden yhteensovitus

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI RUUSUKVARTSINKATU, LUMIKVARTSINKATU TYÖTURVALLISUUSLIITE. No 53209 / 10

VANTAAN KAUPUNKI RUUSUKVARTSINKATU, LUMIKVARTSINKATU TYÖTURVALLISUUSLIITE. No 53209 / 10 VANTAAN KAUPUNKI 16UBS0001 1(5) VANTAAN KAUPUNKI TYÖTURVALLISUUSLIITE No 53209 / 10 25.05.2014 VANTAAN KAUPUNKI 16UBS0001 2(5) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Työturvallisuusliitteen tarkoitus... 3

Lisätiedot

Sähköturvallisuus pelastustöissä. Käyttötoimikunnan kokous 24.9.2009 Erkki Sohlberg

Sähköturvallisuus pelastustöissä. Käyttötoimikunnan kokous 24.9.2009 Erkki Sohlberg Sähköturvallisuus pelastustöissä Käyttötoimikunnan kokous 24.9.2009 Erkki Sohlberg 2 "Pelastustyön turvallisuus sähköverkossa" ohje- ja koulutusmateriaali pelastuslaitoksille Tavoitteet: saada yhtenäiset

Lisätiedot

Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy TURVALLISUUS RAIVAUS-JA METSÄTÖISSÄ SÄHKÖLINJOILLA OULUN ENERGIA SIIRTO JA JAKELU OY

Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy TURVALLISUUS RAIVAUS-JA METSÄTÖISSÄ SÄHKÖLINJOILLA OULUN ENERGIA SIIRTO JA JAKELU OY Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy TURVALLISUUS RAIVAUS-JA METSÄTÖISSÄ SÄHKÖLINJOILLA OULUN ENERGIA SIIRTO JA JAKELU OY SÄHKÖLINJAT TUNNISTAMINEN Suurjännite 110 400 kv. OESJ:llä omaa 110 kv:n alueverkkoa

Lisätiedot

SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS KORJAUSRAKENTAMISESSA

SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS KORJAUSRAKENTAMISESSA SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS KORJAUSRAKENTAMISESSA Sähköturvallisuuden parantaminen rakennustyömaat 28.1.2014 Pentti Kaarakainen Sähkötyöturvallisuus korjausrakentamisessa Korjausrakentaminen voi olla luonteeltaan

Lisätiedot

Mitä sähkötöiden johtajan pitää muistaa?

Mitä sähkötöiden johtajan pitää muistaa? Mitä sähkötöiden johtajan pitää muistaa? SÄHKÖTURVALLISUUDEN OMA-ARVIOINTI Turvallisuudesta huolehtiminen on oleellinen osa sähköalan ammattilaisten toimintaa ja osaamista Sillä tähdätään yrityksen tehokkuuden,

Lisätiedot

Mitä sähkösuunnittelijan tulee tietää? NSS Asiantuntijapäivät Helsinki

Mitä sähkösuunnittelijan tulee tietää? NSS Asiantuntijapäivät Helsinki SFS 6002 3. painos Mitä sähkösuunnittelijan tulee tietää? NSS Asiantuntijapäivät 12.11.2015 Helsinki Aiheet Muutama sana uudistuksen taustasta ja merkityksestä Tärkeimmät muutokset Suunnittelijan mahdollisuudet

Lisätiedot

Uusi sähkötyöturvallisuusstandardi SFS 6002

Uusi sähkötyöturvallisuusstandardi SFS 6002 Jarkko Tiiro Uusi sähkötyöturvallisuusstandardi SFS 6002 Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Ajoneuvotekniikka Insinöörityö 14.10.201 Tiivistelmä Tekijä Otsikko Sivumäärä Aika Jarkko Tiiro Uusi

Lisätiedot

Suojaus sähköiskulta 1/2 (ihmisiltä ja kotieläimiltä)

Suojaus sähköiskulta 1/2 (ihmisiltä ja kotieläimiltä) Suojaus sähköiskulta Suojaus sähköiskulta 1/2 (ihmisiltä ja kotieläimiltä) Perusperiaate (asennuksissa ja laitteissa): Vaaralliset jännitteiset osat eivät saa olla kosketeltavissa Perussuojaus Yhden vian

Lisätiedot

2238/752 1 (5) KAUNIAISTEN KAUPUNKI BREDANNIITYNKUJA, BREDAÄNGSGRÄNDEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 6.8.2015

2238/752 1 (5) KAUNIAISTEN KAUPUNKI BREDANNIITYNKUJA, BREDAÄNGSGRÄNDEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 6.8.2015 2238/752 1 (5) KAUNIAISTEN KAUPUNKI BREDANNIITYNKUJA, BREDAÄNGSGRÄNDEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 6.8.2015 2238/752 2 (5) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 1.1 Työturvallisuusliitteen tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja...

Lisätiedot

Käytön johtajan peruskurssi KÄYTTÖ- JA HUOLTOSUUNNITELMAT

Käytön johtajan peruskurssi KÄYTTÖ- JA HUOLTOSUUNNITELMAT Käytön johtajan peruskurssi 16.12.2015 KÄYTTÖ- JA HUOLTOSUUNNITELMAT Sähkölaitteistojen kunnossapito Sähkölaitteiston haltijan on hoidettava sähkölaitteistoja niin, ettei niistä aiheudu kenenkään hengelle,

Lisätiedot

Työturvallisuusohje STO 2/2009

Työturvallisuusohje STO 2/2009 Työturvallisuuskeskus TTK Sähköalojen työalatoimikunta Työturvallisuusohje STO 2/2009 8.10.2009 Korvaa: Laatija: Jukka Tamminen Liittyvä lainsäädäntö: Työturvallisuuslaki (738/2002), Sähköturvallisuuslaki

Lisätiedot

Ohje S (11)

Ohje S (11) Ohje S5-2012 31.10.2011 1 (11) SÄHKÖ- JA HISSITURVALLISUUSTUTKINNOT 1. Johdanto 2. Ohjeen sitovuus ja voimassaolo 3. Lisätietoja Sähköturvallisuussäädökset edellyttävät, että sähkötöiden johtajalla ja

Lisätiedot

Turvatekniikan keskus 2.1/2010 1 (9)

Turvatekniikan keskus 2.1/2010 1 (9) Turvatekniikan keskus 2.1/2010 1 (9) SÄHKÖTURVALLISUUSTUTKINTO 2 22.4.2010 VASTAUSSARJA Tutkinto on kaksiosainen. Tutkinnon läpäisy edellyttää molemmista osista erikseen noin 2/3 pistemäärää maksimipistemäärästä.

Lisätiedot

Sähkölinjan työmaadoittaminen puunpoistotilanteessa ja Koneellisen oksinnan sähkötyöturvallisuus

Sähkölinjan työmaadoittaminen puunpoistotilanteessa ja Koneellisen oksinnan sähkötyöturvallisuus Sähkölinjan työmaadoittaminen puunpoistotilanteessa ja Koneellisen oksinnan sähkötyöturvallisuus Sähkötutkimuspoolin tutkimusseminaari Sisällys Projektien tausta Sähkölinjan työmaadoittaminen puunpoistotilanteessa

Lisätiedot

Kokoelmat kuntoon uudet sähköasennusstandardit

Kokoelmat kuntoon uudet sähköasennusstandardit Kokoelmat kuntoon uudet sähköasennusstandardit Sähköasennusstandardit uusiutuivat Sähköasennuksia koskevilla standardeilla on paljon käyttäjiä, jotka joutuvat perehtymään uusiin vaatimuksiin. Sen takia

Lisätiedot

KATUVALAISTUSTYÖN TURVALLISUUSASIAKIRJA

KATUVALAISTUSTYÖN TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 (8) SONKAJÄRVEN KUNTA Tekninen toimi kunnaninsinööri Jari Sihvonen Rutakontie 28 74300 SONKAJÄRVI KATUVALAISTUSTYÖN TURVALLISUUSASIAKIRJA 23.2.2015 2 (8) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ...4 1.1 Turvallisuusasiakirjan

Lisätiedot

Sähkötekniikan peruskäsitteet Osa 1 Jännite

Sähkötekniikan peruskäsitteet Osa 1 Jännite Sähkötekninen standardointi Sähkötekniikan peruskäsitteet Osa 1 Jännite www.sesko.fi ja www.sfsedu.fi 1 Suure ja yksikkö Jännite on kansainvälisen suurejärjestelmän (ISQ) johdannaissuure ja sen tunnus

Lisätiedot

Sähköturvallisuustutkinto01,020ja03!

Sähköturvallisuustutkinto01,020ja03! Sähköturvallisuustutkinto01,020ja03! Kysymykset(ja(vastaukset,(kevät(2013( Tiedoston)rakenne) ensin siinä on kysymyssarjat järjestyksessä 1,2 ja 3, ja sitten vastaussarjat. irheet) STT2: Tehtävässä 11

Lisätiedot

Joona Viitasalo. Toimiminen sähkölaitteiston käytön johtajana

Joona Viitasalo. Toimiminen sähkölaitteiston käytön johtajana Joona Viitasalo Toimiminen sähkölaitteiston käytön johtajana Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Sähkötekniikan koulutusohjelma Insinöörityö 8.9.2011 Tiivistelmä Tekijä Otsikko Joona Viitasalo

Lisätiedot

Henkilö- ja yritysarviointi SETI Oy

Henkilö- ja yritysarviointi SETI Oy Henkilö- ja yritysarviointi SETI Oy Perustettu 1996 Henkilö- ja yritysarviointi SETI Oy Nimetty 2.9.1996 sähköturvallisuuslaissa tarkoitetuksi arviointilaitokseksi FINAS akkreditoinut toiminnan ja tekee

Lisätiedot

Sähkömaakaapelit ja sähköilmajohdot

Sähkömaakaapelit ja sähköilmajohdot Sähkömaakaapelit ja sähköilmajohdot 1. Yleistä Työskentely sähköjohtojen ja -kaapeleiden parissa ja läheisyydessä on tavanomaista rakennustyömaalla. Työssä on tunnistettava, että ilma- ja maajohdot aiheuttavat

Lisätiedot

2

2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Liesien aiheuttamat kuolemantapaukset ovat lisääntyneet. Sähkölieden päälle jättäminen valvomattomana, ajoittain yhdistettynä päihteiden käyttöön ovat suurin syy liesipaloihin. Nykyajan

Lisätiedot

1 TAMPEREEN AUTONKUORMAUSRAITEEN PERIAATTEET... 2 2 AUTONKUORMAUSRAITEEN RYHMITYSKAAVIO... 3

1 TAMPEREEN AUTONKUORMAUSRAITEEN PERIAATTEET... 2 2 AUTONKUORMAUSRAITEEN RYHMITYSKAAVIO... 3 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TAMPEREEN AUTONKUORMAUSRAITEEN PERIAATTEET... 2 2 AUTONKUORMAUSRAITEEN RYHMITYSKAAVIO... 3 3 SÄHKÖRATAMÄÄRÄYKSIÄ... 4 3.1 Jännitteiset rakenteet... 4 3.2 Työskentelyalue... 4 3.3 Sähköturvallisuuden

Lisätiedot

TUKES-OHJE S10-2004 SÄHKÖLAITTEISTOJEN TURVALLISUUTTA JA SÄHKÖTYÖTURVALLISUUTTA KOSKEVAT STANDARDIT TURVATEKNIIKAN KESKUS 1 YLEISTÄ

TUKES-OHJE S10-2004 SÄHKÖLAITTEISTOJEN TURVALLISUUTTA JA SÄHKÖTYÖTURVALLISUUTTA KOSKEVAT STANDARDIT TURVATEKNIIKAN KESKUS 1 YLEISTÄ TURVATEKNIIKAN KESKUS TUKES-OHJE S10-2004 1 (4) SÄHKÖLAITTEISTOJEN TURVALLISUUTTA JA SÄHKÖTYÖTURVALLISUUTTA KOSKEVAT STANDARDIT 1 YLEISTÄ Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös 1193/1999 koskee sähkölaitteistojen

Lisätiedot

Ohje S10-2012 31.12.2012 1 (6)

Ohje S10-2012 31.12.2012 1 (6) Ohje S10-2012 31.12.2012 1 (6) SÄHKÖLAITTEISTOJEN TURVALLISUUTTA JA SÄHKÖTYÖTURVALLISUUTTA KOSKEVAT STANDARDIT 1 Yleistä Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös 1193/1999 (muut. 517/2011) koskee sähkölaitteistojen

Lisätiedot

MJS kaapelijakokaapin jännitetyöohje 344 MJS1E 2010_04

MJS kaapelijakokaapin jännitetyöohje 344 MJS1E 2010_04 MJS kaapelijakokaapin jännitetyöohje 344 MJS1E 2010_04 JÄNNITETYÖOHJE ABB MJS KAAPELIJAKOKAAPEILLE Tämä jännitetyöohje koostuu yleisestä osasta (kohta 1-2) sekä kaappikohtaisista asennusteknisistä työohjeista

Lisätiedot

ONNETTOMUUSTUTKINTARAPORTTI

ONNETTOMUUSTUTKINTARAPORTTI ONNETTOMUUSTUTKINTARAPORTTI Dnro 3634/06/2004 Sähköasentajan kuolemaan johtanut sähkötapaturma Fortum Power and Heat Oy:n Loviisan ydinvoimalaitoksella Tutkijaryhmä: Valto Ottovainen Björn Johansson 2(21)

Lisätiedot

Suojaus sähköiskulta Pekka Rantala

Suojaus sähköiskulta Pekka Rantala Suojaus sähköiskulta 15.9.2016 Pekka Rantala Lähtökohtana jännitteellinen johto Miten tilanne tehdään turvalliseksi, kun 1. Sähkölaite (asennus) on täysin ehjä tarvitaan perussuojaus 2. Kun sähkölaitteeseen

Lisätiedot

Johansson Björn 8.11.2011. Sähköasennus-standardit

Johansson Björn 8.11.2011. Sähköasennus-standardit Johansson Björn 8.11.2011 Sähköasennus-standardit Historiaa Me NIKOLAI Toinen, Koko Venäjänmaan Keisari ja itsevaltias, puolanmaan Tsaari, Suomen Suurruhtinas y. m., y. m., y. m. Teemme tiettäväksi: Laki

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä toukokuuta 2011. 518/2011 Työ- ja elinkeinoministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä toukokuuta 2011. 518/2011 Työ- ja elinkeinoministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 23 päivänä toukokuuta 2011 518/2011 Työ- ja elinkeinoministeriön asetus sähköalan töistä annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta Annettu

Lisätiedot

1. Yleistä Katso RT 92-10774 sekä ST - 53.11 JOHDANTO / YLEISTÄ

1. Yleistä Katso RT 92-10774 sekä ST - 53.11 JOHDANTO / YLEISTÄ 1 (6) SÄHKÖNKÄYTTÄJÄN MUUNTAMO Sähkönkäyttäjän muuntamon suunnittelussa ja rakentamisessa käytetään ohjetta RT 92-10774 MUUNTAMOTILA RAKENNUKSESSA sekä ohjetta ST 53.11 KAAPELILIITÄNTÄISET SÄHKÖNKÄYTTÄJÄN

Lisätiedot

Lausuntolomake Pvm: 28.11.2014 Standardiehdotus: SFS 6002 (2015)

Lausuntolomake Pvm: 28.11.2014 Standardiehdotus: SFS 6002 (2015) Lausuntolomake Pvm: 8..04 Standardiehdotus: SFS 600 (05) 7) 3.) taulukko ) Esipuhe Tälle ei ole varsinaista kiirettä, koska ollaan jo nyt myöhässä Perusteellisesta valmistelusta huolimatta tätä ei pitäisi

Lisätiedot

Kaapelijakokaappien CDC- ja CDCM-jännitetyöohje KJK 1

Kaapelijakokaappien CDC- ja CDCM-jännitetyöohje KJK 1 Kaapelijakokaappien CDC- ja CDCM-jännitetyöohje KJK 1 34 KJK 1 A 1SCC320001M1801 1 Yleistä 1.1 JT-töihin kuuluvien yleisten ohjeiden, työryhmän ja koulutuksen, työvälineiden ja henkilösuojaimien sekä turvallisuusohjeiden

Lisätiedot

SÄHKÖENERGIATEKNIIKKA. Luento 9 Sähköturvallisuus. Matti Lehtonen

SÄHKÖENERGIATEKNIIKKA. Luento 9 Sähköturvallisuus. Matti Lehtonen SÄHKÖENERGIATEKNIIKKA Luento 9 Sähköturvallisuus Matti Lehtonen VAIHTOVIRRAN VAIKUTUKSET Ilmiöitä käsitellään perustuen lähinnä 50 tai 60 Hz taajuuksilla sinimuotoisilla virroilla tehtyihin havaintoihin.

Lisätiedot

SÄHKÖLABORATORIOIHIN JA -TYÖSALEIHIN PEREHDYTTÄMINEN

SÄHKÖLABORATORIOIHIN JA -TYÖSALEIHIN PEREHDYTTÄMINEN LIITE 5. SÄHKÖLABORATORIOIHIN JA -TYÖSALEIHIN PEREHDYTTÄMINEN Maallikolle annettava opastus ennen sähkölaboratoriotiloihin pääsyä Käyttäytyminen Ohjeiden noudattaminen Laitteisiin, kytkimiin yms. koskeminen

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus sähkölaitteistoista Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään sähköturvallisuuslain (1135/2016) nojalla: 1 Soveltamisala Tämä asetus koskee sähköturvallisuuslain (1135/2016)

Lisätiedot

LÄMMITYSLAITTEISTON SÄHKÖASENNUSTEN KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUS KÄYTÄNNÖSSÄ

LÄMMITYSLAITTEISTON SÄHKÖASENNUSTEN KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUS KÄYTÄNNÖSSÄ LÄMMITYSLAITTEISTON SÄHKÖASENNUSTEN KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUS KÄYTÄNNÖSSÄ ALKUSANAT Tämä esitys on laadittu lämmityslaitteistojen sähköasennuksia tekevien ammattilaisten tarpeisiin. Lämmityslaitteistoilla

Lisätiedot

SÄHKÖLAITTEISTOJEN TURVALLISUUTTA JA SÄHKÖTYÖTURVALLISUUTTA KOSKEVAT STANDARDIT

SÄHKÖLAITTEISTOJEN TURVALLISUUTTA JA SÄHKÖTYÖTURVALLISUUTTA KOSKEVAT STANDARDIT S10-2005 1 (4) SÄHKÖLAITTEISTOJEN TURVALLISUUTTA JA SÄHKÖTYÖTURVALLISUUTTA KOSKEVAT STANDARDIT 1 YLEISTÄ Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös 1193/1999 koskee sähkölaitteistojen turvallisuutta (liite

Lisätiedot

SÄHKÖTURVALLISUUSLAIN UUDISTAMINEN

SÄHKÖTURVALLISUUSLAIN UUDISTAMINEN SÄHKÖTURVALLISUUSLAIN UUDISTAMINEN Uudistuksen taustat Keskeiset muutokset Aikataulut SÄHKÖTURVALLISUUSLAIN UUDISTAMINEN Miksi laki uudistetaan? Keväällä 2014 annetut LVD-, EMC- ja hissidirektiivi on saatettava

Lisätiedot

VARMISTA SÄHKÖTURVALLISUUS

VARMISTA SÄHKÖTURVALLISUUS V A R M I S T A S Ä H K Ö T U R V A L L I S U U S K Ä Y T Ä A S E N N U K S I S S A A M M A T T I L A I S T A VARMISTA SÄHKÖTURVALLISUUS KÄYTÄ ASENNUKSISSA AMMATTILAISTA Kiinteitä sähköasennuksia saavat

Lisätiedot

Maadoittaminen ja suojajohtimet

Maadoittaminen ja suojajohtimet Maadoittaminen ja suojajohtimet Tapio Kallasjoki 2/2016 Standardisarjan SFS 6000 ohjeita Kun sähköliittymää syötetään verkosta, joka sisältää PEN-johtimen on liittymään tehtävä maadoitus, jossa on maadoituselektrodi

Lisätiedot

Suunnittelijat standardien tekijöinä ja käyttäjinä. tapani.nurmi@sesko.fi 09 6963961

Suunnittelijat standardien tekijöinä ja käyttäjinä. tapani.nurmi@sesko.fi 09 6963961 Suunnittelijat standardien tekijöinä ja käyttäjinä tapani.nurmi@sesko.fi 09 6963961 Standardisoimisorganisaatio Yleinen Sähkötekniikka Televiestintä Maailma ISO ITU Eurooppa CEN ETSI Suomi Viestintävirasto

Lisätiedot

LVI-asentajan kuolemaan johtanut sähkötapaturma Rovaniemellä 6.9.2013

LVI-asentajan kuolemaan johtanut sähkötapaturma Rovaniemellä 6.9.2013 ONNETTOMUUSTUTKINTARAPORTTI DNRO 7875/06/2013 Tekijät: Leila Öhman, Markku Suvanto, Sakari Hatakka LVI-asentajan kuolemaan johtanut sähkötapaturma Rovaniemellä 6.9.2013 ONNETTOMUUSTUTKINTARAPORTTI Dnro

Lisätiedot

SÄHKÖTURVALLISUUS YLEISTÄ SÄHKÖTURVALLISUUDESTA

SÄHKÖTURVALLISUUS YLEISTÄ SÄHKÖTURVALLISUUDESTA SÄHKÖTURVALLISUUS YLEISTÄ SÄHKÖTURVALLISUUDESTA Tämä ohjeistus on tehty vuoden 2008 alusta voimaan tulleen uuden SFS6000 sähköturvallisuusstandardin mukaisesti Mukana otteita sähkötyöturvallisuusstandardista

Lisätiedot

Ohjeistus turvallisesta sähkötyöskentelystä

Ohjeistus turvallisesta sähkötyöskentelystä Sampo Vuokkiniemi Ohjeistus turvallisesta sähkötyöskentelystä Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Sähkötekniikan koulutusohjelma Insinöörityö 7.4.2014 Tiivistelmä Tekijä Otsikko Sivumäärä Aika

Lisätiedot

Kiitämme mahdollisuudesta antaa lausunto sähköturvallisuuslakiehdotukseen sekä valtioneuvoston asetusluonnoksiin.

Kiitämme mahdollisuudesta antaa lausunto sähköturvallisuuslakiehdotukseen sekä valtioneuvoston asetusluonnoksiin. Hannu Luukkonen 10.11.2015 Kirjaamo@tem.fi Lausunto ehdotuksesta TEM/1808/03.01.01/2015 44 Kiitämme mahdollisuudesta antaa lausunto sähköturvallisuuslakiehdotukseen sekä valtioneuvoston asetusluonnoksiin.

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUN TUU- LIVOIMALOIDEN HUOLTO- JA KUNNOSSAPITOSUUNNITELMAT

AMMATTIKORKEAKOULUN TUU- LIVOIMALOIDEN HUOLTO- JA KUNNOSSAPITOSUUNNITELMAT AMMATTIKORKEAKOULUN TUU- LIVOIMALOIDEN HUOLTO- JA KUNNOSSAPITOSUUNNITELMAT Jari Aalto Opinnäytetyö Toukokuu 2012 Sähkötekniikka Sähkövoimatekniikka TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Sähkötekniikka

Lisätiedot

Ohje 12/2015 16.12.2015 0 (7) Dnro 49/00.00.02/2015

Ohje 12/2015 16.12.2015 0 (7) Dnro 49/00.00.02/2015 Ohje 12/2015 16.12.2015 0 (7) Tukes-ohje 12/2015 Sähkölaitteistojen Sähkölaitteistojen turvallisuutta ja sähkötyöturvallisuutta turvallisuutta ja sähkötyöturvallisuutta koskevat standardit koskevat standardit

Lisätiedot

Sähkötyöturvallisuusohjeistus

Sähkötyöturvallisuusohjeistus Henry Jokinen Sähkötyöturvallisuusohjeistus Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Sähkötekniikka Insinöörityö 8.5.2014 Tiivistelmä Tekijä Otsikko Sivumäärä Aika Henry Jokinen Sähkötyöturvallisuusohjeistus

Lisätiedot

Sa hko turvallisuustutkinto 1, ja 3

Sa hko turvallisuustutkinto 1, ja 3 Sa hko turvallisuustutkinto 1, ja 3 Vanhat kysymykset Syksy 2009 Kevät 2012 Tekijänoikeudellinen huomautus Sähköturvallisuustutkintojen kysymys- ja vastaussarjat - eivät ylitä teoskynnystä, joten tekijänoikeuslainsäädäntö

Lisätiedot

Tukes-ohje S8-2009 8.12.2008 1 (5)

Tukes-ohje S8-2009 8.12.2008 1 (5) Tukes-ohje S8-2009 1 (5) HISSIEN HUOLTO 1. OHJEEN TARKOITUS Tämän ohjeen tarkoituksena on auttaa hissin haltijaa ja hissin huoltajaa pitämään hissi jatkuvasti kunnossa ja turvallisena. Turvallisuusohjeet

Lisätiedot

Sähköremontti. Kenelle. Sisältö. Tuotenumero: ,00 (+ alv 10%) normaalihinta 55,50 (+ alv 10%) jäsenhinta

Sähköremontti. Kenelle. Sisältö. Tuotenumero: ,00 (+ alv 10%) normaalihinta 55,50 (+ alv 10%) jäsenhinta Sähköremontti Tuotenumero: 411319 74,00 (+ alv 10%) normaalihinta 55,50 (+ alv 10%) jäsenhinta Kirja käsittelee määräyksiä, ohjeita ja käytännön toteutustapoja, jotka on syytä tuntea rakennusten sähköasennuksia

Lisätiedot

ONNETTOMUUSTUTKINTARAPORTTI

ONNETTOMUUSTUTKINTARAPORTTI ONNETTOMUUSTUTKINTARAPORTTI Dnro 1307/06/2003 Sähköasentajan kuolemaan johtanut sähkötapaturma Nilsiässä 11.3.2003 Tutkija: Leila Öhman 2 Sisällysluettelo 1. Onnettomuustutkintaraportin tiivistelmä...3

Lisätiedot

TYÖSUOJELU SÄHKÖALOILLA. Sisältö TYÖTURVALLISUUSOHJE STO 2/2016 SÄHKÖTURVALLISUUS. 1. Sähkötyön käsite Korvaa: STO 2/2009

TYÖSUOJELU SÄHKÖALOILLA. Sisältö TYÖTURVALLISUUSOHJE STO 2/2016 SÄHKÖTURVALLISUUS. 1. Sähkötyön käsite Korvaa: STO 2/2009 TYÖTURVALLISUUSOHJE STO 2/2016 13.4.2016 Korvaa: STO 2/2009 Sähköalojen työalatoimikunta Työturvallisuuskeskus Laatijat: Jukka Tamminen Päivitetty: Jukka Tamminen, Jukka Mäntynen Liittyvä lainsäädäntö:

Lisätiedot

SÄHKÖLAITTEISTOJEN TURVALLISUUTTA JA SÄHKÖTYÖTURVALLISUUTTA KOSKEVAT STANDARDIT

SÄHKÖLAITTEISTOJEN TURVALLISUUTTA JA SÄHKÖTYÖTURVALLISUUTTA KOSKEVAT STANDARDIT Tukes-ohje S10-2009 Turvatekniikan keskus 1 (4) SÄHKÖLAITTEISTOJEN TURVALLISUUTTA JA SÄHKÖTYÖTURVALLISUUTTA KOSKEVAT STANDARDIT 1 YLEISTÄ Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös 1193/1999 koskee sähkölaitteistojen

Lisätiedot

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 Vesa Ullakonoja ü työpaikalla on yksi työpaikan kokonaisuutta hallitseva eli pääasiallista määräysvaltaa käyttävä

Lisätiedot

10.2.2014. Tiina Salmela, Elisa Rinne, 2013

10.2.2014. Tiina Salmela, Elisa Rinne, 2013 Kun tehdään sähköasennusten muutos-, laajennus- tai uudistöitä, asennuksille on aina ennen niiden käyttöönottoa tehtävä käyttöönottotarkastus standardin SFS 6000-6-61 mukaisesti. 1 Käyttöönottotarkastuksesta

Lisätiedot