Executive MBA in Managerial Leadership. Positiivinen kehityskierre johtajan urakehitykselle

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Executive MBA in Managerial Leadership. Positiivinen kehityskierre johtajan urakehitykselle"

Transkriptio

1 Executive MBA in Managerial Leadership Positiivinen kehityskierre johtajan urakehitykselle Vision Action

2 Voiko akateemisesti korkeatasoinen johtamisen kehitysohjelma olla samalla osallistujan tarpeista lähtevä ja toimia myös konkreettisena kehitysalustana vastuualueen liiketoiminnan, organisaation ja johtamisen kehittämiselle? Kyllä voi. emba, jossa osallistuja on keskiössä. Hartioita urakehitykseen Kun korkea akateeminen taso, toimintatestatut työkalut ja käytännön kehitysvaateet kytketään osallistujan tarpeisiin, tulokseksi saadaan poikkeuksellisen hyvä kokonaisuus. emba in Managerial Leadership ei pelkästään anna parasta tietoa, vaan myös uusimmat välineet sen soveltamiseen; se auttaa osallistujaa viemään ideat suoraan työhönsä. Keskiössä on osallistuja. Hän määrittelee niin vastuualueensa haasteet kuin henkilökohtaiset kehittymis- ja uratavoitteensa. Ne kuvaavat, mitä hän tarvitsee nyt ja tulevaisuudessa. Diagnostiikan ja tavoitteiden avulla olemme rakentaneet emban, joka on tarkoitettu työssä käyvälle, kokeneelle johtajalle. emba in Managerial Leadership on kunnianhimoinen kokonaisuus, jossa puku räätälöidään osallistujan tarpeiden mukaan antamaan hartioita johtajan urakehitykselle. Ainutlaatuisuus syntyy kokonaisuudesta emba in Managerial Leadership on akateemiset mitat täyttävä kokonaisuus, jossa parhaiden kansainvälisten professoreiden panos yhtyy maailmanluokan diagnostiikan kautta ja kokeneiden konsulttien ohjauksessa henkilökohtaiseksi kehityskokemukseksi ja oman vastuualueen kehitysloikaksi. Osallistujat saavat käyttöönsä IT-alustan ja johtamisen työpöydän, jolla he paikasta ja ajasta riippumatta, 24/7, pystyvät soveltamaan oppimaansa ja kehittämään itseään samalla, kun kehittävät liiketoimintaansa ja vastuualuettaan. Uusin tieto, yhteen sopivat työkalut ja kokenut käytännön tuki tekevät ohjelmasta ainutlaatuisen, osallistujan tarpeiden ympärille räätälöityvän kokonaisuuden. Käytännön tuloksia akateemisuudesta tinkimättä emba in Managerial Leadership on pitkän kehitystyön tulos. Sen integroitu lähestyminen ei ole edes mahdollista lyhyessä ajassa. Yhteistyölläni VIA Groupin kanssa on juurensa jo 80-luvulle, jolloin silloiset konsultit suorittivat ohjauksessani konsulttityöhön valmistavat M. Sc. in Management -tutkinnot. Viisi vuotta sitten aloitimme konsulttien emba-ohjelman, johon on osallistunut myös asiakkaiden kehitysjohtoa. Kiinnostuksen lisäännyttyä olemme kehittäneet konseptia edelleen ja voimme tarjota sen nyt jo Leadership Academyn ohjelmat käyneille ja muille johtamisensa kehittämisestä vakavasti kiinnostuneille. Otsikkoon nähden näen roolini tuloksien synnyttäjänä akateemisuudesta tinkimättä. emba in Managerial Leadership on täydet akateemiset kriteerit täyttävä ohjelma, jolla on erityinen, käytännön osaamiseen ja tuloksellisuuteen tähtäävä ambitio. Asko Miettinen professori, tieteellinen johtaja

3 Tulevaisuuden T-johtajalla on sekä vankka jalka että paksu hattu Jokaisella johtajalla on oma historiapolkunsa, jota hän on edennyt nykyisiin asemiinsa. Kutsutaan tätä vaikka T-kirjaimen jalaksi. Hänen uniikki kokemuksensa saa T-kirjaimen hatun, kun hän etenee yleisjohtoon ja joutuu johtamaan asioita, jotka ovat laajempia kuin hänen henkilökohtainen kokemuksensa. Strategisen näkemyksen syventäminen. Skenaarioiden käyttö johtamisessa. Voittoisan sinisen meren strategian luominen. Portfolioiden hallinta. Innovaatiomenetelmät. Lisärvoa luovan liiketoimintamallin käyttö. Asiakkuuksien johtaminen. Verkoston johtaminen. Kansainvälisyyden haasteet johtamiselle. Strategian mittarointi. Strategian käytäntöön vienti. Transformaation johtaminen. Muutoksen design. Ketteryyden rakentaminen organisaatioon. Eri organisaatiorakenteiden käyttö. Kulttuurimuutoksen toteuttaminen. Johtamisjärjestelmän design. Toimiva johtamisprosessi. Navigoinnin toteuttaminen. Johtaminen matriisiorganisaatiossa. Prosessien johtaminen. Lisärvoa luova tuloskorttijohtaminen. Teknologian hyväksikäyttö johtamisessa. Konseptien käyttö johtamisessa. Kestävän onnistumisen luominen. Tehokas operatiivinen johtaminen. Oma strateginen ja operatiivinen johtamistyyli. Mittareiden tehokas käyttö kestävän onnistumisen rakentamisessa. Osaamisen johtaminen. Leadership system. Ihmisten erilaisuuden hyödyntäminen. Hankalien tilanteiden hallinta esimiestyössä. Ihmisten kehittäminen. Erilaisten ihmisten johtaminen. Suorituskulttuurin synnyttäminen. Dialogin osaaminen. Palautteen käyttö johtamisessa. Ihmisten energisointi. Itsensä tehokas johtaminen. Aidon johtajuuden kehittäminen. Yksilöllisiin tarpeisiin perustuva suunnitelma. Diagnoosit ja mittaukset tavoitepohjana. T-jalan täydentäminen tarpeen mukaan. Management-kokonaisuuden riittävä hallinta. Täydentävät moduulit eri korkeakouluissa. Tutustuminen kirjallisuuteen ja artikkeleihin. Omaan vastuualueeseen liittyvä lopputyö. Konsultin mentoring & couching -sovellustuki. Professorin akateeminen ohjaus. Johtajien tarpeet ovat taustasta johtuen yksilöllisiä. Jos henkilö etenee yleisjohtoon markkinoinnin, tuotannon tai talouden kautta, hänen T-jalkansa on erilainen. Esimerkiksi tuotannosta tulleella johtajalla on erilainen osaaminen kuin markkinoinnista edenneellä. Tämä tausta tulisi ottaa huomioon jatkokoulutusta räätälöitäessä. On turhauttavaa, jos kokenut talousjohtaja joutuu käyttämään aikaansa esimerkiksi taseen opiskeluun. Johtamisen T-hattu on johtajilla yhteinen Johtamisen T:n hattu puolestaan on yhteinen riippumatta taustasta. Siihen kuuluu esimerkiksi strateginen osaaminen, muutoksen hallinta ja ihmisten johtaminen. Kuta kattavampi ja laajempi T:n hattu on ja mitä paksumpi se on, sitä paremmin johtaja pystyy vastaamaan yleisjohdon haasteisiin. emba in Managerial Leadership -vertailu emba in Managerial Leadership on rakennettu vahvistamaan T:n jalkaa niiltä osin kuin osallistuja näkee siihen tarvetta. Tuotantojohtaja saattaa haluta syventää osaamistaan palvelujen konseptoinissa ja strategisessa markkinoinnissa tai markkinointijohtaja vahvistaa jalkaansa finanssi- ja rahoitusosaamisella. Johtamisen T:n jalka on aina yksilöllinen, diagnostisoituihin vaateisiin rakentuva. emba in Managerial Leadership eroaa tavanomaisista MBAratkaisuista erityisesti T:n hatun osalta. Sen uniikit, konsultoitaessa kehittyneet ratkaisut ja työkalut yhdistetään parhaiden liikkeenjohdon instituuttien huippuprofessoreiden panokseen ja uusimpaan tutkimukseen. Osallistuja varustetaan onnistumaan johtajana uusimmalla teknologialla ja diagnostiikalla. Hänen tukenaan ovat professoreiden lisäksi kokeneet, alansa parhaimmistoon kuuluvat konsultit. Oheisessa taulukossa on vertailtu emba in Managerial Leadership -ohjelman ominaisuuksia. Mikä siinä on samanlaista kuin muissakin markkinoilla saatavissa emba-ohjelmissa ja mikä siinä on erilaista. Samanlaista ohjelmissa on: Erilaista ohjelmissa on: Integroidut IT-työkalut ja 24/7-työskentelymahdollisuus Rima on korkealla On ponnistettava kunnolla, jos aikoo ylittää korkealla olevan riman. Tämä pätee niin osallistujaan kuin emba in Managerial Leadership -ohjelmaankin. VIA Groupin vankka, lähes 40 vuoden konsultoinnin ja johtamisen kehittämis kokemus, Leadership Academyn 25 vuotta jatkunut pitkien ohjelmien kokemus sekä uniikit suhteet merkittävimpien liikkeenjohdon instituuttien professoreihin ja uusimpaan johtamistutkimukseen yhdistyvät embaohjelmassa. Tavoitteena on osallistujan tarpeista ja tavoitteista rakentuva hieno oppimiskokemus, joka on paras investointi, jonka osallistujan lähettävä organisaatio voi johtajaansa tehdä. Tero J. Kauppinen CEO, rehtori Osaamistason mittaus ja palaute Artikkelit ja kirjallisuus Lopputyön kriteerit Ajallinen kesto Professorit opettajina Käytäntöön viennin taso tulee liikkeenjohdon konsultoinnista Johtamisvaateiden diagnostiikka, joka kohdistaa kehittämisen oikein Huippuyliopistojen professorit mukana (Harvard, IMD, LBS jne.) Vahva mittaus ja diagnostiikka ohjaa kehitystoimenpiteitä ja räätälöi oppimiskokemuksen Ohjaamassa suomalaiset professorit ja kokeneet konsultit Yksilön oppiminen on kytketty saumattomasti oman vastuualueen kehitysloikkaan. Sekä osallistuja että hänet lähettänyt organisaatio voittavat Helposti kytkettävissä kiireisen johtajan aikatauluihin

4 Uniikilla rakenteella ja sisällöllä ainutlaatuisiin tuloksiin emba in Managerial Leadership on uniikki rakenteeltaan, sisällöltään sekä toteutustavaltaan. VIA Gasellijohtaminen SLA LA PALS TLA Toimenpiteet kohdistava diagnostiikka ja mittaus VIA Senior Leadership in Action VIA Leadership in Action VIA Public Administration Leadership in Action VIA Team Leadership in Action Professorit ja konsultit: couching & mentoring emba in Managerial Leadership emba in Managerial Leadership -ohjelma alkaa kaksipäiväisellä Gasellijohtamisella, joka on vahva johtamisnäkemyksen ja osaamisen päivitys. Samalla se on diagnostinen alku, jossa osallistuja mittaa vastuualueensa liiketoiminnan, organisaation ja johtamisen vaateet kehittämissuunnitelmansa pohjaksi. Noin 700 yrityksen ja vuoden johtamiskokemuksen vertailupankki antaa näkemystä ja syvyyttä valintoihin. Lisäksi osallistuja saa oman strategisen ja operatiivisen johtamistyylinsä palautteen. Vankka diagnostinen pohja antaa jämäkän alun ja pohjan jatkolle. emba in Managerial Leadership -ohjelman voi aloittaa kahdeksan kertaa vuoden aikana. Käytännössä tämä antaa täyden joustavuuden osallistujalle aloittaa ohjelma silloin, kun se parhaiten hänelle sopii. Osallistujan ensimmäisen vuoden runko on Leadership Academyn pitkä ohjelma. Seniorijohto käy VIA Senior Leadership in Action (SLA) -ohjelman, joka toteutetaan yhteistyössä parhaiden business schoolien professoreiden kanssa. Säännöllisesti professoreja mukana on mm. Harvard Business Schoolista, International Institute for Management Development Business Schoolista (IMD) ja muista Aasian, Euroopan ja Yhdysvaltojen parhaista instituuteista. SLA-ohjelma vierailee Harvardissa, Kiinassa, Intiassa ja Euroopassa. Useille emba-oppilaille sopiva on VIA Leadership in Action, (LA) -ohjelma, joka sekä sekä strategisesti että operatiivisesti kattavana johtamisohjelmana antaa erinomaisen pohjan jatkolle. Vastaavasti julkishallinnossa toimivat käyvät VIA Public Administration Leadership in Action, (PALS) -ohjelman. VIA Team Leadership in Action, (TLA) -ohjelman käyneet saavat siitä suorituspisteitä, mutta se tulee täydentää LAn tasolle. Osallistujan mitattujen tarpeiden ympärille rakennetaan yksilöllinen oppimissuunnitelma. Ohjaava professori rakentaa osallistujan kanssa yhteistyössä suunnitelman, joka parhaiten vastaa mitattuja tarpeita, kehitysvaateita ja osallistujan omaa näkemystä tulevaisuudestaan. Jatkovaihe käynnistyy jo ensimmäisen vuoden aikana, jolloin suurin osa vuorovaikutteisesta lähiopiskelusta tapahtuu 2-3 päivän jaksoissa. Jatkossa lähiopetusta järjestetään osallistujien yhteisten haasteiden ja teemojen ympärille. Oppimissuunnitelma konkretisoi etenemisen. Työkaluna käytetään johtamisen ITtyöpöytää VIA Leadia, joka mahdollistaa kommunikoinnin ja työskentelyn paikasta ja ajasta riippumatta. Osallistujalla on käytettävissään noin sata erilaista johtamisen työkalua, joita käytetään prosessissa tarpeen mukaan. Monikanavainen lähestyminen tuottaa oppimiskokemuksen, jossa henkilökohtaisia tapaamisia täydentävät joustavasti käytettävät mediat, kuten artikkelit, kirjat, professorivideot, tutkielmat, ryhmät, interaktiiviset työkalut ja muista korkeakouluista integroitavat moduulit. emba in Managerial Leadership pyrkii ainutlaatuisiin tuloksiin. Se on rakennettu työssä jo kokeneelle, kehittymisestä ja etenemisestä kiinnostuneelle johtajalle. Se valmistaa hänet tuleviin haasteisiin ja johtamaan organisaationsa menestykseen olosuhteissa, joista tiedämme vain sen, että ne ovat nopeasti muuttuvia. Ohjelmassa yhdistyvät ainutlaatuisella tavalla akateemiset ambitiot kansainvälisessä konsultoinnissa kehittyneisiin työkaluihin ja osallistujan tarpeiden diagnoosiin. Energisoiva 2-3 vuoden prosessi on mahdollista tehdä joustavasti työn ohessa ja samalla parantaa oman vastuualueen tuloksellisuutta. Joustava ratkaisu käytännön johtajalle Johtajan on huolehdittava kilpailukyvystään. Johtamisessa keskinkertaisuuden ja erinomaisuuden seurauksissa on ratkaiseva ero. Se näkyy niin palkkioissa kuin koko organisaation selviytymisessä ja onnistumisessa. Liian usein kiireet saavat johtajan lykkäämään omia kehityspanostuksiaan. Seuraukset saattavat olla todella ikäviä. Olemme kehittäneet kokonaisuuden, jonka kiireinen johtaja pystyy suorittamaan työn ohella. Ja samalla nauttimaan siitä kehityskokemuksena. Joustavuus yhdistyy ohjelmassa kokonaisvaltaiseen johtamisen hallintaan, oppiminen vastuualueen uudistamiseen ja akateemisuus käytännöllisyyteen. Reijo Kaikkonen varatoimitusjohtaja, emba-ohjelmajohtaja Kuinka toimia? Jos harkitset emba in Managerial Leadership -ohjelmaan osallistumista, sinulla on useita mahdollisuuksia lähestyä asiaa. 1. Voit ilmoittautua suoraan ohjelmaan, jolloin teemme yhdessä suunnitelman sen toteuttamiseksi. 2. Voit osallistua myös Gasellijohtamiseen kaksipäiväisenä seminaarina tutustuaksesi, mitä tässä esitteessä kerrotuilla asioilla käytännössä tarkoitetaan. Pyydä Gasellijohtaminenesite ja sen ajankohdat 3. Voit myös osallistua akatemiaohjelmiin ja jatkaa niistä Executive MBA:han. Annamme mielellämme lisätietoja. Kysy myös organisaatiokohtaisia ratkaisuja. Teemme myös presentaatioita esimerkiksi johtoryhmille johtamisen kehittämisratkaisuista.

5 Kysymyksiä executive MBA:sta? Soita tai lähetä viesti Ohjelmista lisätietoja myös VIA Group is a partner of CDI Global Aalborg / Amsterdam / Auckland / Beijing / Berlin / Boca Raton / Bratislava / Brussels / Budapest / Buenos Aires / Cape Town / Chicago / Copenhagen / Denver / Dublin / Düsseldorf / Espoo / Ho Chi Minh / Hong Kong / Istanbul / Jakarta / Kristiansand / Kuala Lumpur / London / Los Angeles / Madrid / Melbourne / Mexico City / Milwaukee / Mumbai / New York / Oslo / Paris / Prague / Queensland / Santiago / Sao Paulo / Seoul / Shanghai / Shenzhen / Sofia / Solothurn / St. Petersburg / Stockholm / Sydney / Taipei / Tokyo / Toronto / Vienna / Warsaw / Wilmington / Zagreb VIA GROUP Keilaranta 19 D, Espoo Puhelin Fax

VIA Leadership Academy. Johtamiseen vaikuttavuutta ja ohjausvoimaa

VIA Leadership Academy. Johtamiseen vaikuttavuutta ja ohjausvoimaa VIA Leadership Academy Johtamiseen vaikuttavuutta ja ohjausvoimaa Vision Action Akatemian ainutlaatuinen kokonaisuus luo uudistumis- ja kilpailuylivoimaa VIA Leadership Academyn tarjoama kokonaisuus on

Lisätiedot

VIA Leadership Academy. VIA Leadership in Action -kehitysohjelma

VIA Leadership Academy. VIA Leadership in Action -kehitysohjelma VIA Leadership Academy VIA Leadership in Action -kehitysohjelma Millainen on ohjelma, joka vastaa täydellisesti osallistujan tarpeisiin? Vuosien 2009-2010 kehityshankkeen avulla uudistettu VIA Leadership

Lisätiedot

VIA Leadership Academy. VIA Public Administration Leadership in Action -kehitysohjelma

VIA Leadership Academy. VIA Public Administration Leadership in Action -kehitysohjelma VIA Leadership Academy VIA Public Administration Leadership in Action -kehitysohjelma Mikä on VIA Public Administration Leadership in Action? VIA Public Administration Leadership in Action (PALS) on julkishallinnon

Lisätiedot

VIA Leadership Academy. VIA Public Administration Leadership in Action -kehitysohjelma

VIA Leadership Academy. VIA Public Administration Leadership in Action -kehitysohjelma VIA Leadership Academy VIA Public Administration Leadership in Action -kehitysohjelma Mikä on VIA Public Administration Leadership in Action? VIA Public Administration Leadership in Action (PALS) on julkishallinnon

Lisätiedot

Gasellijohtaminen. Kaksi päivää, jolloin johtamisesi tekee gaselliloikan

Gasellijohtaminen. Kaksi päivää, jolloin johtamisesi tekee gaselliloikan Gasellijohtaminen Kaksi päivää, jolloin johtamisesi tekee gaselliloikan Vision Action Missiona kehityksen kiihdyttäminen. Johtaminen liikkeelle paneva voima. Gasellijohtaminen auttaa osallistujaa tekemään

Lisätiedot

Parempi johtaminen luo kilpailuedun

Parempi johtaminen luo kilpailuedun Parempi johtaminen luo kilpailuedun Yhteensopivuus on saumattomuutta. Strategia on kohdistettava ympäristön tarjoamiin mahdollisuuksiin, organisaatiorakenne viritettävä strategian toteuttamiseen ja ihmiset

Lisätiedot

CDI Finland. Yritysjärjestelyt. Vision. Action

CDI Finland. Yritysjärjestelyt. Vision. Action CDI Finland Yritysjärjestelyt Vision Action Menestysedellytysten parantaminen Yritysten rakenteellinen kehittäminen yritysjärjestelyiden avulla Corporate Development International, CDI Global, on kokenut

Lisätiedot

Innovate or fade away Uudistu tai kuihdu

Innovate or fade away Uudistu tai kuihdu VIA Leaders Forum XII Helsingin Messukeskus 16.2.2012 Hyödynnä ryhmäalennukset. Ilmoittaudu jo tänään! www.viagroup.fi/leadersforum Henry Chesbrough Professori, Haas School of Business University California

Lisätiedot

Hyödynnä tieto tehokkaasti Business Intelligence -ratkaisut täsmäaseeksi päätöksentekoon s. 3-5 3/2010 INNOFACTORIN ASIAKAS- JA SIDOSRYHMÄLEHTI

Hyödynnä tieto tehokkaasti Business Intelligence -ratkaisut täsmäaseeksi päätöksentekoon s. 3-5 3/2010 INNOFACTORIN ASIAKAS- JA SIDOSRYHMÄLEHTI 3/2010 INNOFACTORIN ASIAKAS- JA SIDOSRYHMÄLEHTI Kokonaisvaltaisen näkemyksen muodostaminen edellyttää monipuolisen tiedon käsittelyyn kykeneviä ratkaisuja s. 2 Uudet innofactorilaiset esittäytyvät s. 6-8

Lisätiedot

Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009

Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009 Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta Työn nimi: Strategian käytäntöön

Lisätiedot

TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI

TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE Elokuu 2007 TALENT MANAGEMENT Filosofi - valmentaja Esa Saarinen: Syväinhimillisyys on uusiutuvuuden ja supertuottavuuden

Lisätiedot

S U M O T ER IK S UO V 2007

S U M O T ER IK S UO V 2007 2007 VUOSIKERTOMUS Suunnittelu ja toteutus: Teksti: Martti Ojala, Mia Luostarinen, Trainers House Oyj Graafinen suunnittelu, kuvien käsittely ja muokkaus: Tarja Sartolahti, Trainers House Oyj, LIVE Helsinki

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

Miten AMK voittaa johtamis- ja muutospelissä? AMK Päivät Lahdessa 2014 Tero J. Kauppinen

Miten AMK voittaa johtamis- ja muutospelissä? AMK Päivät Lahdessa 2014 Tero J. Kauppinen Miten AMK voittaa johtamis- ja muutospelissä? AMK Päivät Lahdessa 2014 Tero J. Kauppinen Ajankohtainen symboli Uskommeko oikeisiin asioihin? Johtamisen uusi symboli Voima vs. ketteryys voittamisesta Voittajia

Lisätiedot

Vaikuttavin opinnäytetyökilpailu s. 11 Ilmoittaudu laivaseminaariin Tietotyö+1

Vaikuttavin opinnäytetyökilpailu s. 11 Ilmoittaudu laivaseminaariin Tietotyö+1 TIETOJÄRJESTELMÄTYÖN ASIANTUNTIJA Nro 2/2014 Sytyke ry:n jäsenlehti MONITOIMITTAJAPROJEKTIT KOKONAISARKKITEHTUURI Kokonaisarkkitehtuuri käyttöön julkishallinnossa s. 16 Systemaattinen innovointi s. 12

Lisätiedot

JOHDA ORGANISAATIOSI HUIPPUTULOKSIIN

JOHDA ORGANISAATIOSI HUIPPUTULOKSIIN JOHTAMINEN JOHDA ORGANISAATIOSI HUIPPUTULOKSIIN Välineet ja valmennukset johtamisen kehittämiseen OMISTAUTUNUT SINULLE JOHDA TYÖYHTEISÖSI TULOKSIIN T uloksekas johtaminen edellyttää hyvää strategista pelisilmää,

Lisätiedot

Johtamisen kehittäminen itsearvioinnin avulla

Johtamisen kehittäminen itsearvioinnin avulla Tampereen ammattikorkeakoulu, ylempi amk-tutkinto Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Raine Nuolikoski Opinnäytetyö Johtamisen kehittäminen itsearvioinnin avulla Työn ohjaaja lehtori,

Lisätiedot

Mikä muuttuisi, jos yritystänne johdettaisiin kuten Applea?

Mikä muuttuisi, jos yritystänne johdettaisiin kuten Applea? Rivissä Leadership vasemmalta: Hiljainen hetki Harvardissa Mikä muuttuisi, jos yritystänne johdettaisiin kuten Applea? Tänä vuonna vierailu Harvardiin osui herkkään hetkeen. Vain viikko oli kulunut Bostonin

Lisätiedot

Innovaatioiden johtaminen

Innovaatioiden johtaminen ESPOO 2006 VTT TIEDOTTEITA 2330 Tiina Apilo & Tapani Taskinen Innovaatioiden johtaminen VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2330 Innovaatioiden johtaminen Tiina Apilo & Tapani Taskinen ISBN 951 38 6774 9 (nid.)

Lisätiedot

TYÖELÄMÄTUTKINNOT PK YRITYKSEN LIIKETOIMINNAN KEHITTÄJÄNÄ Case: Johtamisen erikoisammattitutkinto ja oppisopimuskoulutus

TYÖELÄMÄTUTKINNOT PK YRITYKSEN LIIKETOIMINNAN KEHITTÄJÄNÄ Case: Johtamisen erikoisammattitutkinto ja oppisopimuskoulutus TYÖELÄMÄTUTKINNOT PK YRITYKSEN LIIKETOIMINNAN KEHITTÄJÄNÄ Case: Johtamisen erikoisammattitutkinto ja oppisopimuskoulutus Helsingin yliopisto Koulutus ja kehittämiskeskus Palmenia suunnittelija, YTM Anna

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

Boost Brothers Oy:n toimitilat osana palvelumuotoilua. Minna-Mari Sivunen

Boost Brothers Oy:n toimitilat osana palvelumuotoilua. Minna-Mari Sivunen Boost Brothers Oy:n toimitilat osana palvelumuotoilua Minna-Mari Sivunen Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2015 Tiivistelmä Tekijä(t) Minna-Mari Sivunen Koulutusohjelma Liiketalouden koulutusohjelma

Lisätiedot

Osaamisen johtaminen. Amiedun kielenopetukselle tunnustusta. Täsmäkoulutusta kauppakeskusten yrittäjille. Amiedun asiakaslehti 1 2010 TEEMA:

Osaamisen johtaminen. Amiedun kielenopetukselle tunnustusta. Täsmäkoulutusta kauppakeskusten yrittäjille. Amiedun asiakaslehti 1 2010 TEEMA: amicase Amiedun asiakaslehti 1 2010 TEEMA: Osaamisen johtaminen Asiantuntijana Leenamaija Otala Amiedun kielenopetukselle tunnustusta Täsmäkoulutusta kauppakeskusten yrittäjille amicase pääkirjoitus amicase

Lisätiedot

fonectalaiset Matkalla Suomen parhaaksi PALVELUYRITYKSEKSI FONECTA TYÖNANTAJANA Me fonectalaiset FONECTA TYÖNANTAJANA

fonectalaiset Matkalla Suomen parhaaksi PALVELUYRITYKSEKSI FONECTA TYÖNANTAJANA Me fonectalaiset FONECTA TYÖNANTAJANA fonectalaiset Me FONECTA TYÖNANTAJANA Matkalla Suomen parhaaksi PALVELUYRITYKSEKSI Me fonectalaiset FONECTA TYÖNANTAJANA 1 [ PÄÄKIRJOITUS ] Opintomatkalla SUOMEN PARHAAKSI PALVELUYRITYKSEKSI Fonectan visio

Lisätiedot

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola, Markus Orava, Virpi Varjonen Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola Markus Orava Virpi Varjonen

Lisätiedot

Projektitoiminta 2/2007

Projektitoiminta 2/2007 Projektitoiminta 2/2007 Projektiyhdistys ry:n jäsenlehti Vol. XXX, ISSN 1455-4178 PROJEKTIT JOHTAMISESSA 8 Projektiviidakossa hyvin suunniteltu reitti ja oikeat työvälineet ovat elinehtoja 12 TEKES valmistelee

Lisätiedot

Työhyvinvointia kaikille sukupolville

Työhyvinvointia kaikille sukupolville Työhyvinvointia kaikille sukupolville Lukijalle Työelämään kohdistuvat paineet pyrkivät nakertamaan työssä jaksamista ja siinä viihtymistä. Jatkuvat muutokset toimintaympäristössä ja epävarmuus tulevaisuudesta

Lisätiedot

S I S Ä L L Y S. 6-7 Trainers House lyhyesti. 8-9 Toimitusjohtajan katsaus. 10-11 Missio, visio, strategia ja arvot. 16-18 SaaS-tuotteet

S I S Ä L L Y S. 6-7 Trainers House lyhyesti. 8-9 Toimitusjohtajan katsaus. 10-11 Missio, visio, strategia ja arvot. 16-18 SaaS-tuotteet 2 S I S Ä L L Y S 4-5 Trainers House autamme asiakkaitamme kasvamaan 6-7 Trainers House lyhyesti 8-9 Toimitusjohtajan katsaus 10-11 Missio, visio, strategia ja arvot 12-15 Palvelut 16-18 SaaS-tuotteet

Lisätiedot

Ulla Mäkinen HENKILÖSTÖJOHTAMINEN KANSAINVÄLISESSÄ YRITYKSESSÄ

Ulla Mäkinen HENKILÖSTÖJOHTAMINEN KANSAINVÄLISESSÄ YRITYKSESSÄ Ulla Mäkinen HENKILÖSTÖJOHTAMINEN KANSAINVÄLISESSÄ YRITYKSESSÄ Liiketalous ja matkailu 2011 1 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous ja matkailu TIIVISTELMÄ Tekijä Ulla Mäkinen Opinnäytetyön nimi Henkilöstöjohtaminen

Lisätiedot

Yhdessä paremmin. Humapin asiakaslehti 1 2008

Yhdessä paremmin. Humapin asiakaslehti 1 2008 Yhdessä paremmin. Humapin asiakaslehti 1 2008 2 2007 1 l 2008 12 Tommi Auvinen tutkii tarinoita Yhteistyö kansainvälisen verkoston kanssa jatkuu Innotiimissä Humap Tool otettiin valmennusten tueksi 7 16

Lisätiedot