Espoon kaupunki Pöytäkirja Lausunto aluehallintovirastolle lastensuojelulaissa säädettyjen määräaikojen noudattamisesta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Espoon kaupunki Pöytäkirja 18. 18 Lausunto aluehallintovirastolle lastensuojelulaissa säädettyjen määräaikojen noudattamisesta"

Transkriptio

1 Sivu 1 / 1 127/ / Lausunto aluehallintovirastolle lastensuojelulaissa säädettyjen määräaikojen noudattamisesta Valmistelijat / lisätiedot: Kati Saastamoinen, puh. (09) Merja Nikitin, puh. (09) Päätösehdotus Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja Marja-Leena Remes antaa Etelä-Suomen aluehallintovirastolle selostusosasta ilmenevän lausunnon. Päätös Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Oheismateriaali Selostus - Aluehallintoviraston selvityspyyntö Etelä-Suomen aluehallintovirasto pyysi päivätyllä selvityspyynnöllä sosiaali- ja terveystoimelta selvitystä siitä, kuinka lastensuojelulain mukaiset määräajat lastensuojelussa toteutuvat. Tämän lisäksi selvitettiin asiakas- ja henkilöstötilannetta aluehallintoviraston toimialan kunnissa. Selvityspyyntö koski ajanjaksoa Espoon sosiaali- ja terveystoimen selvitys kyseiseltä ajanjaksolta oli seuraava: Lastensuojelulain 26 :n mukaan lastensuojeluasian vireille tulon jälkeen sosiaalityöntekijän tai muun lastensuojelun työntekijän on arvioitava välittömästi lapsen mahdollinen kiireellinen lastensuojelun tarve. Lisäksi sosiaalityöntekijän on viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä ilmoituksen tai vastaavan yhteydenoton vastaanottamisesta ratkaistava, onko asian vireille tulon johdosta ryhdyttävä lastensuojelutarpeen selvityksen tekemiseen vai onko asia selvästi luonteeltaan sellainen, ettei se johda toimenpiteisiin. Espoossa lastensuojeluilmoitukset käsiteltiin lainmukaisessa määräajassa 90 % tapauksista ajalla (ajalla tilanne oli 87 %). Lastensuojelulain 27 :n mukaan lastensuojelutarpeen selvitys on tehtävä ilman aiheetonta viivytystä, viimeistään kolmen kuukauden kuluessa lastensuojeluasian vireille tulosta.

2 Sivu 2 / 2 Ajalla lastensuojelutarpeen selvitykset tehtiin Espoossa kolmen kuukauden sisällä 82,3 % tapauksista (ajalla tilanne oli 88,1 %). Etelä-Suomen aluehallintovirasto on pyytänyt päivätyllä selvityspyynnöllään sosiaali- ja terveyslautakunnalta selvitystä siitä, mihin toimenpiteisiin Espoon sosiaali- ja on ryhtynyt tai tulee välittömästi ryhtymään, jotta lastensuojelulain mukaiset määräajat toteutuisivat. Yllä kuvatun mukaisesti lastensuojelulain asettamat määräajat eivät ole Espoossa täysin toteutuneet vuoden 2011 aikana. Espoon lastensuojelussa tiedostetaan, että lastensuojelulain mukaiset määräajat ovat ehdottomia, ja asiassa on ryhdytty tarvittaviin toimenpiteisiin. Espoossa on lastensuojelulain voimaantulosta lähtien järjestetty paljon koulutusta lastensuojelulaista koko henkilöstölle ja lakisääteisten määräaikojen noudattaminen on aina ollut yksi koulutuksen osa-alue. Espoossa seurataan kuukausittain muun muassa lastensuojeluilmoitusten, lastensuojelutarpeen selvitysten, sijoitusten ja asiakassuunnitelmien määrää, lastensuojelun asiakasmääriä sekä lastensuojeluilmoitusten käsittelytilannetta. Kuukausittain seurataan myös ilmoittajatahoja ja lastensuojeluilmoitusten syitä. Kuukausiraportit käydään läpi sosiaali- ja terveystoimen johdon lisäksi lastensuojelun työntekijöiden tiimeissä. Tilastoja seuraamalla ja analysoimalla Espoo on saanut parannettua erityisesti lastensuojeluilmoitusten käsittelytilannetta. Tilastoissa esiintyy virheitä mm. siitä syystä, että työtekijä on lähtenyt pois organisaation palveluksesta. Asiakastietoihin on tällöin saattanut jäädä virheellisiä kirjauksia lastensuojeluilmoituksen käsittelyn keskeneräisyydestä. Virheellisellä kirjauksella asiakastiedoissa on vaikutusta myös lastensuojelutarpeen selvitystä koskevaan tilastointiin, sillä selvitys on saattanut jäädä tällöin osittain kesken. Asiakastiedoissa olevia virhemerkintöjä oikaistaan kaksi kertaa vuodessa Effican huoltopäivillä. Lisäksi uusien työntekijöiden rekrytointi ja perehdytys sekä sairaustapaukset ovat aiheuttaneet viiveitä asiakastietojen kirjaamiseen ja tilastointiin. Lastensuojeluilmoitusten käsittelyä koskeva määräaika Lastensuojeluilmoituksen käsittely on viivästynyt mm. asiakkaiden puutteellisten yhteystietojen vuoksi. Tähän on saatu parannusta, kun lastensuojeluilmoituslomakkeeseen on lisätty erillinen kohta, johon ilmoituksen tekijän tulee kirjata asiakkaan yhteystiedot, jos ne ovat hänen tiedossaan. Lisäksi lastensuojeluilmoitusten käsittelyn nopeuttamiseksi on suunnitteilla sähköisiä ja teknisiä ratkaisuja.

3 Sivu 3 / 3 Lastensuojelun ilmoitusten käsittelyä tiimeissä on tehostettu. Kaikilla alueilla on sosiaali- ja kriisipäivystyksen ympärivuorokautisen päivystyksen lisäksi alueelliset päiväpäivystysnumerot ja päivystäjä. Päivystäjä ottaa lastensuojeluilmoitukset vastaan ja tekee saman tien ratkaisun ilmoituksen kiireellisyydestä. Mikäli lastensuojeluilmoitus ei edellytä välittömiä toimenpiteitä, siirretään se lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän käsiteltäväksi joko välittömästi tai yhteiseen viikoittaiseen tiimipalaveriin tai yhteiseen ilmoituksen jakotiimiin alueiden omista kokousrakenteista ja käytännöistä riippuen. Tällä menettelyllä lakisääteinen seitsemän arkipäivän määräaika on tullut aiempaa paremmin huomioiduksi. Ilmoituksen tehnyt yhteistyötaho kutsutaan ensimmäiseen aloituspalaveriin asiakkaan lisäksi, mikäli päätetään, että lastensuojeluilmoitus johtaa lastensuojelutarpeen selitykseen. Näin hyödynnetään myös yhteistyökumppaneilta saatua tietoa lastensuojelutarpeen selvityksissä. Voidaan siis todeta, että lastensuojeluilmoituksien käsittely Espoossa on käytännössä toteutunut lakisääteisen määräajan puitteissa. Lastensuojelutarpeen selvitystä koskeva määräaika Lastensuojelutarpeen selvityksen valmistumisessa määräajassa on haasteita. Sovittujen aikojen peruutukset lastensuojelutarpeen selvityksen aikana ovat yleisiä, jolloin tulee viivytyksiä, kun uutta aikaa ei välttämättä ole antaa nopeasti ja neuvotteluihin osallistuu useita tahoja. Myös lastensuojeluasiakkaiden muutto toiselle paikkakunnalle tai ulkomaille aiheuttaa viivytyksiä tai keskeytyksiä selvityksen etenemiseen tai loppuun saattamiseen. Espoolaiset myös matkustavat ulkomaille ja saattavat olla pitkiä aikoja pois Suomesta. Lisäksi lastensuojelu pyytää lausuntoja yhteistyötahoilta, mikä voi myös viivästyttää selvitysprosessin valmistumista, mikäli niitä ei saada ajoissa. Kolmen kuukauden määräaika lastensuojelutarpeen selvityksissä on toteutettavissa lastensuojelussa, kun heti ensimmäisessä asiakkaan, ilmoittajan ja työparin kesken sovitussa aloituspalaverissa tehdään tarvittavat aikataulut jatkotyöskentelylle loppuyhteenvetopalaveri mukaan lukien. Mikäli kaikki noudattavat sovittua suunnitelmaa, aikataulussa ja lakisääteisessä määräajassa on mahdollista pysyä. Espoossa lastensuojelutarpeen selvityksen valmistuminen on tällä hetkellä lähellä lastensuojelulain mukaista määräaikaa. Selvitysten valmistuminen on Espoossa sellaisella tasolla kuin se on mahdollista ottaen huomioon myös asiakkaiden tekemät omat valinnat noudattaa annettua toimintasuunnitelmaa aikatauluineen heidän asiansa ratkaisemiseksi. Asiakas- ja henkilöstötilanne Espoossa on tällä hetkellä keskimäärin asiakasta lastensuojelun avopalvelun työntekijää kohden (aluehallintoviraston selvityksessä pyydettiin tilastoa asiakasperheistä, mutta lastensuojelussa tilastointi

4 Sivu 4 / 4 perustuu lasten lukumääriin). Sosiaalityöntekijällä on mm. lastensuojelun tarpeen selvityksessä työparinaan sosiaaliohjaaja. Asiakasmäärää seurataan ja Efficasta poistetaan puolivuosittain asiakkaat, joille ei ole ollut enää aktiivisia tukitoimia. Näin tilastot ovat ajan tasalla ja ruuhkia voidaan tasata. Asukas- ja asiakasmäärän kasvu lähivuosina edellyttävät myös vakanssien määrän lisäämistä. Vuonna 2011 avopalveluihin on tullut kaksi uutta sosiaalityöntekijää ja vuodelle 2012 on saatu yksi uusi sosiaaliohjaaja. Tiedoksi

5 Sivu 5 / 5

Lastensuojelu vuonna 2008 Uuden lastensuojelulain ensimmäinen toteuttamisvuosi ja siitä koottavat tiedot avo-, sijais- ja jälkihuollossa

Lastensuojelu vuonna 2008 Uuden lastensuojelulain ensimmäinen toteuttamisvuosi ja siitä koottavat tiedot avo-, sijais- ja jälkihuollossa Lastensuojelu vuonna 2008 Uuden lastensuojelulain ensimmäinen toteuttamisvuosi ja siitä koottavat tiedot avo-, sijais- ja jälkihuollossa Lastensuojelun asiantuntijaryhmä Aila Kumpulainen 21.11.08 Lastensuojelu

Lisätiedot

Lastensuojelun toimintaprosessit

Lastensuojelun toimintaprosessit Lastensuojelun toimintaprosessit Toimintaprosessien kuvauksia 13.9.2011, versio 2.0 Niina Häkälä, Shiftec-tutkimusyksikkö, Itä-Suomen yliopisto Heli Hänninen, Shiftec-tutkimusyksikkö, Itä-Suomen yliopisto

Lisätiedot

Suomen kuuden suurimman kaupungin lastensuojelun palvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2011

Suomen kuuden suurimman kaupungin lastensuojelun palvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2011 Suomen kuuden suurimman kaupungin lastensuojelun palvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2011 Kuusikko-työryhmä Palvelukokonaisuus Hanna Ahlgren-Leinvuo 30.8.2012 Kuusikko-työskentelyn historia ja periaatteet

Lisätiedot

Lastensuojelun arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015

Lastensuojelun arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015 1 Lastensuojelun arviointi Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015 2 Turun kaupungin tarkastuslautakunta Lastensuojelun arviointi SISÄLLYSLUETTELO Arvioinnin tavoite ja keskeiset johtopäätökset 1

Lisätiedot

SISÄLLYS Alkusanat... 4 JOHDANTO... 5 1. LASTENSUOJELUSUUNNITELMAN LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN PERUSTA JA YLEISET LÄHTÖKOHDAT. 6 2.

SISÄLLYS Alkusanat... 4 JOHDANTO... 5 1. LASTENSUOJELUSUUNNITELMAN LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN PERUSTA JA YLEISET LÄHTÖKOHDAT. 6 2. 1 SISÄLLYS Alkusanat... 4 JOHDANTO... 5 1. LASTENSUOJELUSUUNNITELMAN LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN PERUSTA JA YLEISET LÄHTÖKOHDAT. 6 2. VALTAKUNNALLISET LINJAUKSET... 7 2.1. Toimiva lastensuojelu... 7 2.2. Lastensuojelun

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon. havaintoja. www.valvira.fi

Sosiaali- ja terveydenhuollon. havaintoja. www.valvira.fi Sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnan havaintoja www.valvira.fi 1 Sisällysluettelo Johdannoksi... 2 Keskeisimpiä ehdotuksia lainsäädännön muuttamiseksi... 4 Terveydenhuollon valvonnassa havaittua...

Lisätiedot

SOSIAALIASIAMIEHEN SELVITYS

SOSIAALIASIAMIEHEN SELVITYS SOSIAALIASIAMIEHEN SELVITYS SOSIAALIHUOLLON ASIAKKAAN OIKEUKSIEN JA ASEMAN KEHITYKSESTÄ VUONNA 2012 Kangasalan, Lempäälän, Nokian, Pirkkalan, Pälkäneen, Tampereen, Valkeakosken, Vesilahden, Oriveden ja

Lisätiedot

Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli

Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli Mikkeli Kokouskutsu 1 (17) Aika 29.04.2015, klo 14:00 Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli Käsiteltävät asiat 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SOSIAALIASIAMIEHEN SELVITYS KUNNANHALLITUKSILLE VUODELTA 2009. Sirkku Bilaletdin 30.3.2010

SOSIAALIASIAMIEHEN SELVITYS KUNNANHALLITUKSILLE VUODELTA 2009. Sirkku Bilaletdin 30.3.2010 SOSIAALIASIAMIEHEN SELVITYS KUNNANHALLITUKSILLE VUODELTA 2009 Sirkku Bilaletdin 30.3.2010 Kunnanhallituksille Sosiaaliasiamiehen kertomus on lyhyt katsaus sosiaalihuollon asiakkaiden asemaan ja oikeuksien

Lisätiedot

5.4.2004 42/531/2004. ACN Communications Finland Oy c/o Roschier Holmberg Asianajotoimisto Elektroniikkatie 8 90570 OULU

5.4.2004 42/531/2004. ACN Communications Finland Oy c/o Roschier Holmberg Asianajotoimisto Elektroniikkatie 8 90570 OULU 5.4.2004 42/531/2004 ACN Communications Finland Oy c/o Roschier Holmberg Asianajotoimisto Elektroniikkatie 8 90570 OULU VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS ACN:N TOIMINNASTA ASIAN KÄSITTELYN VAIHEET Viestintäviraston

Lisätiedot

LASTENSUOJELU, TOIMEENTULOTUKI, VAMMAISPALVELUT JA OMAISHOIDON TUKI

LASTENSUOJELU, TOIMEENTULOTUKI, VAMMAISPALVELUT JA OMAISHOIDON TUKI LASTENSUOJELU, TOIMEENTULOTUKI, VAMMAISPALVELUT JA OMAISHOIDON TUKI Selvitys sosiaalivirastoa koskevista Helsingin hallinto-oikeuden ja korkeimman hallintooikeuden päätöksistä sekä laillisuusvalvojien

Lisätiedot

LASTENSUOJELULAKI 2008 Ja siihen 1.3.2010 voimaan tulleet muutokset

LASTENSUOJELULAKI 2008 Ja siihen 1.3.2010 voimaan tulleet muutokset LASTENSUOJELULAKI 2008 Ja siihen 1.3.2010 voimaan tulleet muutokset Erityisesti terveydenhuollon henkilöstön näkökulmasta 4.3.2010 Lakimies Kati Saastamoinen 1 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN

Lisätiedot

LASTENSUOJELULAKI Lastensuojelun yhteistyötahojen näkökulmasta. 15.1.2014 Lakimies Kati Saastamoinen 1

LASTENSUOJELULAKI Lastensuojelun yhteistyötahojen näkökulmasta. 15.1.2014 Lakimies Kati Saastamoinen 1 LASTENSUOJELULAKI Lastensuojelun yhteistyötahojen näkökulmasta 15.1.2014 Lakimies Kati Saastamoinen 1 LAPSEN ASEMA JA OSALLISUUS LASTENSUOJELUSSA Lapsen mielipiteen selvittäminen, kuuleminen sekä puhevallan

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 07.05.2012 Sivu 1 / 100. Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs

Kaupunginhallitus 07.05.2012 Sivu 1 / 100. Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs Espoon kaupunki Pöytäkirja Kaupunginhallitus 07.05.2012 Sivu 1 / 100 Kokoustiedot Aika 07.05.2012 maanantai klo 15:30-17:58 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs Saapuvilla olleet

Lisätiedot

SOSIAALIASIAMIEHEN SELVITYS KUNNANHALLITUKSILLE VUODELTA 2012 Hamina, Kaakon kaksikko, Kotka, Kouvola, Pyhtää. Sirkku Bilaletdin 2.4.

SOSIAALIASIAMIEHEN SELVITYS KUNNANHALLITUKSILLE VUODELTA 2012 Hamina, Kaakon kaksikko, Kotka, Kouvola, Pyhtää. Sirkku Bilaletdin 2.4. SOSIAALIASIAMIEHEN SELVITYS KUNNANHALLITUKSILLE VUODELTA 2012 Hamina, Kaakon kaksikko, Kotka, Kouvola, Pyhtää Sirkku Bilaletdin 2.4.2013 Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom 08 Kunnanhallituksille

Lisätiedot

Handikappforum rf 17.01.2011 Finnish Disability Forum PL30 00030 Iiris

Handikappforum rf 17.01.2011 Finnish Disability Forum PL30 00030 Iiris 1 Vammaisfoorumi ry LAUSUNTO Handikappforum rf 17.01.2011 Finnish Disability Forum PL30 00030 Iiris Sosiaali- ja terveysministeriö Asia: Lausuntopyyntö kuntaohjeistuksesta koskien kotikuntalain ja sosiaalihuoltolain

Lisätiedot

Sosiaaliasiamiehen selvitys 2014

Sosiaaliasiamiehen selvitys 2014 Sosiaaliasiamiehen selvitys 2014 Porvoo Liukonen Ritva 1 Sisällys 1. Johdanto... 2 2. Yhteydenotot sosiaaliasiamieheen... 3 2.1 Yhteydenottojen lukumäärät... 3 2.2 Yhteydenottojen sektorit... 5 2.3 Yhteydenottojen

Lisätiedot

Sosiaaliasiamiehen selvitys 2014

Sosiaaliasiamiehen selvitys 2014 Sosiaaliasiamiehen selvitys 2014 Peruspalvelukeskus Aavan kunnat Hartola, Iitti, Myrskylä, Nastola, Orimattila, Pukkila, Sysmä Liukonen Ritva 1 Sisällys 1. Johdanto... 2 2. Yhteydenotot sosiaaliasiamieheen...

Lisätiedot

Sosiaaliasiamiehen selvitys 2014

Sosiaaliasiamiehen selvitys 2014 Sosiaaliasiamiehen selvitys 2014 Peruspalvelukeskus Oivan kunnat Asikkala, Hollola, Hämeenkoski, Kärkölä, Padasjoki Liukonen Ritva 1 Sisällys 1. Johdanto... 2 2. Yhteydenotot sosiaaliasiamieheen... 3 2.1

Lisätiedot

KUNTAINFO Helsinki 12.2.2010 1/2010

KUNTAINFO Helsinki 12.2.2010 1/2010 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ KUNTAINFO Helsinki 12.2.2010 1/2010 Lapsen ja vanhempien oikeusturvaa vahvistetaan nopeuttamalla asioiden käsittelyä lastensuojelussa Lastensuojelulain muutokset voimaan

Lisätiedot

KUUSIKON SOSIAALITYÖN ASIANTUNTIJARYHMÄ Selvitys vuoden 2005 työskentelystä

KUUSIKON SOSIAALITYÖN ASIANTUNTIJARYHMÄ Selvitys vuoden 2005 työskentelystä KUUSIKON SOSIAALITYÖN ASIANTUNTIJARYHMÄ Selvitys vuoden 2005 työskentelystä 8.12.05 Marja-Riitta Kilponen Aila Kumpulainen KUUSIKON SOSIAALITYÖN ASIANTUNTIJARYHMÄN RAPORTTI 2005 1. YHTEENVETO... 1 2. JOHDANTO...

Lisätiedot

Helsinki 21.2.2011 2 / 2011

Helsinki 21.2.2011 2 / 2011 KUNTAINFO Helsinki 21.2.2011 2 / 2011 Pitkäaikaista laitoshoitoa, asumispalveluja tai perhehoitoa tarvitsevien henkilöiden oikeus vaihtaa kotikuntaa ja asuinpaikkaa Kotikuntalakia (201/1994) ja sosiaalihuoltolakia

Lisätiedot

HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY KUNNALLISESSA SOSIAALIHUOLLOSSA

HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY KUNNALLISESSA SOSIAALIHUOLLOSSA TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY KUNNALLISESSA SOSIAALIHUOLLOSSA Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖTIETOLAIN TARKOITUS, TAVOITTEET

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1301/2014 Sosiaalihuoltolaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1301/2014 Sosiaalihuoltolaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2014 1301/2014 Sosiaalihuoltolaki Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2014 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset

Lisätiedot

Valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arviointi Suomessa

Valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arviointi Suomessa YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 7 2012 Valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arviointi Suomessa YVA-lain toimivuus kansainvälistä kuulemista koskevien velvoitteiden näkökulmasta Timo Koivurova,

Lisätiedot

Aila Puustinen-Korhonen. Lastensuojelun kuntakyselyn tulokset

Aila Puustinen-Korhonen. Lastensuojelun kuntakyselyn tulokset Aila Puustinen-Korhonen Lastensuojelun kuntakyselyn tulokset KIRJOITTAJA Aila Puustinen-Korhonen AINEISTON KÄSITTELY Oscar Ohlis Aila Puustinen-Korhonen Mari Sjöholm KUVIOT JA KARTAT Mattias Lindroth Oscar

Lisätiedot

3.1. Palvelun järjestämistä ohjaavat tärkeimmät lait, asetukset ja asiakirjat

3.1. Palvelun järjestämistä ohjaavat tärkeimmät lait, asetukset ja asiakirjat 3. Perhepalvelut Perhepalvelujen tavoitteena on lasten, nuorten ja heidän perheidensä sosiaalisen hyvinvoinnin, toimintakyvyn ja turvallisuuden edistäminen sekä itsenäisen suoriutumisen tukeminen ennaltaehkäisevillä

Lisätiedot

Sosiaalityön ja perhepalveluiden toimintakäsikirja

Sosiaalityön ja perhepalveluiden toimintakäsikirja 2015 Sosiaalityön ja perhepalveluiden toimintakäsikirja 2 SISÄLTÖ MIKKELIN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI... 1 SISÄLTÖ... 2 1. JOHDANTO... 5 2. SOSIAALITYÖN JA PERHEPALVELUIDEN LÄHTÖKOHDAT, TAVOITTEET

Lisätiedot

Kumoaa: Sosiaalihuollon pysyväisohjeet SO 15.1/ 18.12.2001, SO 15:1/ 28.5.1998, SO15.8/ 12.4.94,

Kumoaa: Sosiaalihuollon pysyväisohjeet SO 15.1/ 18.12.2001, SO 15:1/ 28.5.1998, SO15.8/ 12.4.94, Toimeentulotuen yleisohje 4.1.12 1 (106) HELSINGIN KAUPUNKI PYSYVÄISOHJE 4.1.12 SOSIAALIVIRASTO AIKUISTEN PALVELUT Sosiaalinen ja taloudellinen tuki Leila Palviainen, Anne Qvist 16.6.2008 TOIMEENTULOTUEN

Lisätiedot

TYÖNEUVOSTO LAUSUNTO TN 1452-13 Ratakatu 3, PL 32 00023 Valtioneuvosto puh. 09-645 593 10.1.2013 11/2012

TYÖNEUVOSTO LAUSUNTO TN 1452-13 Ratakatu 3, PL 32 00023 Valtioneuvosto puh. 09-645 593 10.1.2013 11/2012 TYÖNEUVOSTO LAUSUNTO TN 1452-13 Ratakatu 3, PL 32 00023 Valtioneuvosto puh. 09-645 593 10.1.2013 11/2012 Y Oy:n asentajat suorittivat taloelementtien asentamisen sovittuun asennusvalmiuteen eri puolella

Lisätiedot