Lastensuojelun käsittelyajat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lastensuojelun käsittelyajat 1.4. 30.9.2014"

Transkriptio

1 Lastensuojelun käsittelyajat TILASTOJULKISTUS Tuula Kuoppala Salla Säkkinen Terveyden ja hyvinvoinnin laitos PL 30 (Mannerheimintie 166, Helsinki) Helsinki

2 Käsittelyaikojen jakautuminen, % Lastensuojelun käsittelyajat Manner-Suomen kunnissa oli vireillä yhteensä lastensuojeluun liittyvää yhteydenottoa ajalla Sosiaalitoimen saama yhteydenotto oli joko lastensuojeluilmoitus, pyyntö lastensuojelutarpeen arvioimiseksi tai muutoin saatu tieto lapsesta joka saattoi olla lastensuojelun tarpeessa. Lastensuojeluilmoitukset ja muut vastaavat yhteydenotot käsiteltiin 91 prosenttisesti lakisääteisen määräajan puitteissa. Ilmoitusten käsittely oli kesken määräajan puitteissa runsaassa prosentissa. Lakisääteinen seitsemän päivän määräaika ylittyi vajaassa kahdeksassa prosentissa vireillä olleista lastensuojeluasioista. Lastensuojeluilmoitusten ja vastaavien yhteydenottojen osuus on noin viisi prosenttia väestön alle 18-vuotiaista. Tarkasteluajankohtana kunnissa käsiteltiin kaikkiaan lastensuojelutarpeen selvitystä. Lakisääteisessä kolmen kuukauden määräajassa käsiteltiin noin 65 prosenttia käsittelyssä olleista lastensuojelutarpeen selvityksistä. Lastensuojelutarpeen selvitysten käsittelyn lakisääteinen määräaika ylittyi 11 prosentissa tapauksista, loput 24 prosenttia lastensuojelutarpeen selvityksissä oli edelleen kesken määräajan puitteissa. Lastensuojelun käsittelyaikoja koskeva tilasto sisältää tiedot lastensuojelun lakisääteisten määräaikojen toteutumisesta aluehallintovirastoittain, maakunnittain ja kunnittain. Tiedot julkaistaan nyt ensimmäisen kerran. Kuvio 1. Lastensuojeluilmoitusten ja muiden yhteydenottojen käsittelyaikojen jakautuminen, % , Ratkaistu lakisääteisen 7 arkipäivän kuluessa 2,4 2,1 1,3 3,1 Ratkaistu 8-14 arkipäivän kuluessa Ratkaistu yli 14 arkipäivän kuluessa Parhaillaan käsittelyssä lakisääteisen 7 arkipäivän määräajan puitteissa Ratkaisematta ja lakisääteinen 7 arkipäivän määräaika on ylitetty 1

3 Käsitteet ja määritelmät Vireille tullut lastensuojeluasia on lastensuojeluilmoitus, pyyntö lastensuojelutarpeen arvioimiseksi tai muutoin saatu tieto mahdollisesta lastensuojelun tarpeessa olevasta lapsesta. Lastensuojeluilmoitus on käsiteltävä lakisääteisen seitsemän arkipäivän kuluessa. Lastensuojeluasian vireille tulon jälkeen sosiaalityöntekijän tai muun lastensuojelun työntekijän on välittömästi arvioitava lapsen mahdollinen kiireellinen lastensuojelun tarve. Lisäksi sosiaalityöntekijän on viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä ilmoituksen tai vastaavan yhteydenoton vastaanottamisesta ratkaistava, onko asian vireille tulon johdosta ryhdyttävä lastensuojelutarpeen selvityksen tekemiseen vai onko asia selvästi luonteeltaan sellainen, ettei se johda toimenpiteisiin. Yhdestä ja samasta lapsesta on saatettu tehdä useampi ilmoitus. Lastensuojelutarpeen selvitys on tehtävä lakisääteisen kolmen kuukauden kuluessa. Lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän on tehtävä selvitys lapsen tilanteesta. Selvityksessä arvioidaan lapsen kasvuolosuhteita, huoltajien ja muiden lapsen hoidosta ja kasvatuksesta tällöin vastaavien henkilöiden mahdollisuuksia huolehtia lapsen hoidosta ja kasvatuksesta sekä lastensuojelutoimenpiteiden tarvetta. Selvitys tehdään olosuhteiden edellyttämässä laajuudessa. Selvityksen tekemiseksi sosiaalityöntekijä voi tarvittaessa olla yhteydessä lapsen läheisiin henkilöihin sekä eri yhteistyötahoihin ja asiantuntijoihin siten kuin sosiaalihuollon asiakkaan asemassa ja oikeuksista annetun lain 16 ja 17 :ssä säädetään. Lastensuojelutarpeen selvitys on tehtävä ilman aiheetonta viivytystä ja sen on valmistuttava viimeistään kolmen kuukauden kuluessa lastensuojeluasian vireille tulosta. Lastensuojelun määräajat on määritelty lastensuojelulain 26 ja 27 :ssä ( /88). Lastensuojelun käsittelyaikojen seuraaminen ja tiedonkeruu on määritelty lastensuojelulain 27 :ssä ( /598). Ahvenanmaan itsehallintolain perusteella Ahvenanmaa on jätetty tämän tilastoinnin ulkopuolelle. Kuntaryhmä: Tilastoissa kuntien tiedot on kerätty voimassa olleen kuntajaon perusteella. Tilastossa käytetään Tilastokeskuksen vuoden 2014 ryhmitystä, jossa kunnat jaetaan taajamaväestön osuuden ja suurimman taajaman väkiluvun perusteella kaupunkimaisiin kuntiin (väestöstä vähintään 90 prosenttia asuu taajamissa tai suurimman taajaman väkiluku on vähintään ), taajaan asuttuihin kuntiin (väestöstä prosenttia asuu taajamissa ja suurimman taajaman väkiluku on ) ja maaseutumaisiin kuntiin (väestöstä alle 60 prosenttia asuu taajamissa ja suurimman taajaman väkiluku on alle tai väestöstä vähintään 60 prosenttia mutta alle 90 prosenttia asuu taajamissa ja suurimman taajaman väkiluku on alle 4 000). Vuonna 2014 enemmän kuin kaksi kolmesta suomalaisesta asui kaupunkimaisissa kunnissa ja vajaa kuudes joko taajaan asutuissa tai maaseutumaisissa kunnissa. Maakunnat: Tilastossa käytetään Tilastokeskuksen vuoden 2014 ryhmitystä. Aluehallintovirastot: Tilastoissa käytetään Tilastokeskuksen vuoden 2014 ryhmitystä. Ahvenanmaan itsehallintolain perusteella Ahvenanmaa on jätetty tämän tilastoinnin ulkopuolelle. 2

4 Liitetaulukot: 1. Lastensuojeluilmoituksen tai muun yhteydenoton käsittelyaikojen jakautuminen aluehallintovirastojen aluejaon mukaisesti ja maakunnittain ajalla Lastensuojelutarpeen selvitysten käsittelyaikojen jakautuminen aluehallintovirastojen aluejaon mukaisesti ja maakunnittain ajalla Kunnittaiset tiedot on poimittavissa tilastokuutiosta. 3

5 1. Lastensuojeluilmoituksen tai muun yhteydenoton käsittelyaikojen jakautuminen aluehallintovirastojen aluejaon mukaisesti ja maakunnittain ajalla Ratkaistu 7 arkipv kuluessa Ratkaistu 8 14 arkipv:n kuluessa Ratkaistu yli 14 arkipv kuluessa Käsittelyssä 7 arkipv:n puitteissa Ratkaisematta, 7 arkipv:n määräaika ylitetty Lastensuojeluilmoitus tai muu yhteydenotto yhteensä lkm % lkm % lkm % lkm % lkm % lkm 0-17-vuotiaista , % Etelä-Suomen AVI , , , , , ,0 Uusimaa , , , , , ,9 Kanta-Häme ,5 39 1,9 53 2,6 18 0,9 2 0, ,8 Päijät-Häme ,8 34 1,7 24 1,2 0 0,0 5 0, ,2 Kymenlaakso ,0 68 4,8 24 1,7 31 2,2 18 1, ,4 Etelä-Karjala ,3 13 1,1 1 0,1 19 1,5 0 0, ,4 Lounais-Suomen AVI , , , , , ,8 Varsinais-Suomi , , ,2 47 0,8 0 0, ,4 Satakunta , , ,9 61 1, , ,6 Itä-Suomen AVI , , ,2 54 1, , ,5 Etelä-Savo ,7 61 4, ,4 24 1,8 32 2, ,2 Pohjois-Savo , , ,7 18 0,6 53 1, ,7 Pohjois-Karjala ,1 31 2,8 32 2,9 12 1, , ,0 Länsi- ja Sisä-Suomen AVI , , , ,7 94 0, ,3 Pirkanmaa ,6 24 0,6 26 0,7 64 1,6 17 0, ,0 Keski-Suomi ,5 19 0,7 19 0,7 32 1,1 1 0, ,2 Etelä-Pohjanmaa ,8 31 1,7 59 3,3 57 3,2 52 2, ,7 Pohjanmaa ,1 46 4,2 39 3,6 13 1,2 22 2, ,9 Keski-Pohjanmaa ,4 3 0,4 0 0,0 7 0,9 2 0, ,8 Pohjois-Suomen AVI , , ,6 45 1,1 25 0, ,7 Pohjois-Pohjanmaa ,9 96 2, ,8 42 1,2 18 0, ,7 Kainuu ,5 17 3,5 5 1,0 3 0,6 7 1, ,4 Lapin AVI ,4 70 4,5 58 3,7 9 0,6 28 1, ,5 Lappi ,4 70 4,5 58 3,7 9 0,6 28 1, ,5 Koko maa , , , , , ,9 Kaupunkimaiset kunnat , , , , , ,4 Taajaan asutut kunnat , , , , , ,0 Maaseutumaiset kunnat , , ,7 83 1, , ,0 Tilastojulkistus: Lastensuojelun käsittelyajat

6 2. Lastensuojelutarpeen selvitysten käsittelyaikojen jakautuminen aluehallintovirastojen aluejaon mukaisesti ja maakunnittain ajalla Valmistunut 3 kk kuluessa Valmistunut yli 3:n mutta alle 4 kk:n kuluessa Valmistunut 4 kk tai yli kuluessa Käsittely kesken 3 kk määräajan puitteissa Käsittely kesken, 3 kk määräaika ylitetty Lastensuojelutarpeen selvitykset yhteensä lkm % lkm % lkm % lkm % lkm % lkm 0-17-vuotiaista , % Etelä-Suomen AVI , , , , , ,4 Uusimaa , ,7 72 1, ,1 73 1, ,2 Kanta-Häme ,6 78 6,5 59 4, ,3 56 4, ,4 Päijät-Häme ,9 33 3,5 12 1, ,3 0 0, ,5 Kymenlaakso ,6 25 3,2 53 6, ,2 65 8, ,4 Etelä-Karjala ,0 3 0,5 0 0, ,5 0 0, ,5 Lounais-Suomen AVI , , , , , ,4 Varsinais-Suomi , , , , , ,1 Satakunta ,4 92 7,1 67 5, , , ,1 Itä-Suomen AVI , ,5 82 3, , , ,2 Etelä-Savo ,6 36 8,5 25 5, ,8 35 8, ,7 Pohjois-Savo ,9 76 6,7 38 3, ,1 57 5, ,5 Pohjois-Karjala ,0 31 4,9 19 3, ,4 17 2, ,2 Länsi- ja Sisä-Suomen AVI , , , , , ,2 Pirkanmaa ,2 74 3,3 46 2, ,3 5 0, ,3 Keski-Suomi ,8 52 3,5 32 2, ,2 19 1, ,7 Etelä-Pohjanmaa ,4 57 6,9 14 1, ,0 66 8, ,2 Pohjanmaa ,3 19 3,9 44 8, , , ,3 Keski-Pohjanmaa ,1 14 6,6 14 6, ,7 2 1, ,4 Pohjois-Suomen AVI ,7 82 3,1 53 2, ,0 32 1, ,3 Pohjois-Pohjanmaa ,4 68 2,7 49 1, ,8 28 1, ,6 Kainuu 52 54, ,7 4 4, ,1 4 4,2 95 0,7 Lapin AVI ,5 22 2,5 50 5,7 83 9,5 16 1, ,6 Lappi ,5 22 2,5 50 5,7 83 9,5 16 1, ,6 Koko maa , , , , , ,3 Kaupunkimaiset kunnat , , , , , ,5 Taajaan asutut kunnat , ,6 84 2, , , ,8 Maaseutumaiset kunnat , , , , , ,0 Tilastojulkistus: Lastensuojelun käsittelyajat

7 Lastensuojelulakiin perustuva, lastensuojelun määräaikoja koskeva kysely kuntiin Sosiaali- ja terveysministeriö, Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos (THL), Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (VALVIRA) ja Suomen Kuntaliitto ovat yhteistyössä valmistelleet lastensuojelun määräaikojen toteutumiselle valtakunnallisen tietojenkeruujärjestelmän. Tiedonkeruu koskee kaikkia Suomen kuntia, lukuun ottamatta Ahvenanmaata. Lastensuojelun määräaikoja koskeva tiedonkeruu toteutetaan kaksi kertaa vuodessa siten, että kunkin vuoden huhti-syyskuun toteumatiedot pyydetään mennessä sekä loka- maaliskuun toteumatiedot mennessä. Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos kerää tiedot kunnista ja toimittaa ne Valviraan valvontaa varten. THL julkaisee kunnittaiset tiedot myös omilla verkkosivuillaan. Kyselyn vastaukset pyydetään lähettämään THL:ään määräaikaan mennessä oheista sähköistä lomaketta käyttäen. Kyselyyn koskeviin kysymyksiin vastaa suunnittelija Tuula Kuoppala, puhelin , sähköposti: Tietojen antajan tiedot Kuntakoodi --- Valitse --- Tietojen antaja Vastaajan virka-asema Sähköpostiosoite Puhelinnumero Lastensuojeluasian vireille tulo Lastensuojeluasia tulee vireille hakemuksesta tai kun sosiaalityöntekijä tai muu lastensuojelun työntekijä on vastaanottanut pyynnön lastensuojelutarpeen arvioimiseksi tai lastensuojeluilmoituksen taikka saanut muutoin tietää mahdollisesta lastensuojelun tarpeessa olevasta lapsesta. Lastensuojeluasian vireille tulon jälkeen sosiaalityöntekijän tai muun lastensuojelun työntekijän on arvioitava välittömästi lapsen mahdollinen kiireellinen lastensuojelun tarve. Lisäksi sosiaalityöntekijän on viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä ilmoituksen tai vastaavan yhteydenoton vastaanottamisesta ratkaistava, onko asian vireille tulon johdosta ryhdyttävä 27 :ssä tarkoitetun lastensuojelutarpeen selvityksen tekemiseen vai onko asia selvästi luonteeltaan sellainen, ettei se johda toimenpiteisiin. Lastensuojelun asiakkuus alkaa, kun 1 momentissa tarkoitetun lastensuojeluasian vireille tulon johdosta ryhdytään kiireellisesti lastensuojelutoimenpiteisiin tai päätetään tehdä 27 :ssä tarkoitettu lastensuojelutarpeen selvitys. LSL Kuinka moni virelle tulleista lastensuojeluasioista (lastensuojeluilmoitus, pyyntö lastensuojelutarpeen arvioimiseksi, muutoin saatu tieto mahdollisesta lastensuojelun tarpeessa olevasta lapsesta) on ratkaistu tai ratkaisematta ajalla Huom! Mukaan laskentaan otetaan myös ne vireille tulleet lastensuojeluasiat, joista on saatu tieto ennen , mutta jotka ovat ratkaisematta : a) on ratkaistu lakisääteisen seitsemän arkipäivän kuluessa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Institutet för hälsa och välfärd National Institute for Health and Welfare Mannerheimintie 166, Helsinki, Finland PL/PB/P.O. Box 30, FI Helsinki, puh/tel

8 b) on ratkaistu 8 14 arkipäivän kuluessa c) on ratkaistu yli 14 arkipäivän kuluessa d) on parhaillaan käsittelyssä lakisääteisen 7 arkipäivän määräajan puitteissa e) on ratkaisematta ja lakisääteinen 7 arkipäivän määräaika ylitetty Vireillä aikana olleiden lastensuojeluasioiden määrä kunnassa yhteensä Lastensuojelutarpeen selvitys Lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän on tehtävä selvitys lapsen tilanteesta. Selvityksessä arvioidaan lapsen kasvuolosuhteita, huoltajien tai muiden lapsen hoidosta ja kasvatuksesta tällöin vastaavien henkilöiden mahdollisuuksia huolehtia lapsen hoidosta ja kasvatuksesta sekä lastensuojelutoimenpiteiden tarvetta. Selvitys tehdään kyseessä olevan tapauksen olosuhteiden edellyttämässä laajuudessa. Selvityksen tekemiseksi sosiaalityöntekijä voi tarvittaessa olla yhteydessä lapselle läheisiin henkilöihin sekä eri yhteistyötahoihin ja asiantuntijoihin siten kuin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 16 ja 17 :ssä säädetään. Selvitys on tehtävä ilman aiheetonta viivytystä. Sen on valmistuttava viimeistään kolmen kuukauden kuluessa lastensuojeluasian vireille tulosta. LSL Kuinka moni vireillä olleista lastensuojelutarpeen selvityksistä on valmistunut tai kuinka monen käsittely on kesken ajalla Huom! Mukaan laskentaan otetaan myös ennen vireille tulleet lastensuojelutarpeen selvitykset, joiden käsittely on kesken : a) on valmistunut lakisääteisen kolmen kuukauden kuluessa b) on valmistunut yli kolmen, mutta alle neljän, kuukauden kuluessa c) on valmistunut neljän tai yli neljän kuukauden kuluessa d) asian käsittely on kesken 3 kuukauden määräajan puitteissa e) asian käsittely on kesken ja 3 kuukauden määräaika on ylitetty Vireillä aikana olleet lastensuojelutarpeen selvitykset kunnassa yhteensä Palaute, kommentit tai lisäselvitykset kysyttyihin kysymyksiin. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Institutet för hälsa och välfärd National Institute for Health and Welfare Mannerheimintie 166, Helsinki, Finland PL/PB/P.O. Box 30, FI Helsinki, puh/tel

9 Laatuseloste Lastensuojelun käsittelyajat -tilasto Tilastotietojen relevanssi Lastensuojelun käsittelyaika -tilasto sisältää tiedot lastensuojelun lakisääteisten käsittelyaikojen toteutumisesta aluehallintovirastoalueittain, maakunnittain ja kunnittain. Tiedot julkaistaan kuutiomuodossa jossa kunnittaiset tapausmäärät 1 4 salataan tietosuojan vuoksi. Tiedot vireillä olleista lastensuojeluasioista ja lastensuojelutarpeen selvityksistä kerätään kaksi kertaa vuodessa aina puolen vuoden ajanjaksolta ( ja ). Kuntakohtaiset tiedot toimitetaan Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle (Valvira) lastensuojelun lakisääteisten määräaikojen toteutumisen valvontaa varten. Tiedonkeruulomakkeella on kommenttikenttä, jolla kunnat voivat tarvittaessa lähettää Valviralle lisätietoja antamistaan tiedoista. Lastensuojelun käsittelyaika -tilaston tiedot kerätään kuntakohtaisina summatietoina. Käsittelyaikatilaston tarkoituksena on seurata lastensuojelun määräaikojen toteutumista kunnissa. Lastensuojelun käsittelyaikatietojen tiedonkeruu perustuu lakiin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta (668/2008) ja Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen (Stakes) tilastotoimesta annettuun lakiin (409/2001) sekä lastensuojelulakiin (417/2007). Tilastotutkimuksen menetelmäkuvaus Tilaston perusjoukko muodostuu Suomen kaikista kunnista Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) lähettää kaksi kertaa vuodessa kuntien kirjaamoiden sähköpostiosoitteisiin tilastoaineiston keruuohjeet koskien käsitteillä olevaa tiedonkeruujaksoa. Kunnat toimittavat vastauksensa kyselyyn sähköisen verkkopalvelun kautta. Vastaukset tulee palauttaa määräaikaan mennessä. Kunnille tullaan lähettämään muistutus noin viikkoa ennen tiedonkeruun päättymisestä. Valviralle toimitettava aineisto sekä THL:n julkaisema tilasto sisältää kunnilta määräaikaan mennessä tulleet vastaukset. Lastensuojelun käsittelyaikoja koskeva tiedonkeruu aloitettiin syksyllä 2014 (ks. tiedonkeruulomake). Tietojen oikeellisuus ja tarkkuus Tiedot ovat oikeita, jos tiedonantajat ovat antaneet ne oikein. Ensimmäisen tiedonkeruun sisäisiä aineiston laatutarkastuksia ja kuntakommentteja käytetään hyväksi seuraavan tiedonkeruun tietosisällön täsmentämisessä ja tähän liittyvässä ohjeistuksessa. Julkaistujen tietojen ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus Lastensuojelun käsittelyajat -tilastojulkistus ilmestyy kaksi kertaa vuodessa noin 1-2 kuukauden kuluttua seurantajakson päätyttyä.

10 Tietojen saatavuus ja läpinäkyvyys /selkeys Tieto lastensuojelun käsittelyajat -tilastojulkistuksesta toimitetaan sähköpostilla kaikkien Manner- Suomen kuntien virallisiin sähköpostiosoitteisiin. Tilastojulkistus on saatavilla THL:n verkkosivulla. Tilastojen vertailukelpoisuus Lastensuojelun käsittelyajat -tilasto julkaistaan joulukuussa 2014 ensimmäisen kerran. Aikaisemmin aiheesta ei ole kerätty tietoa, joten ajallinen vertailu ei ole mahdollista ensimmäisen julkaisun yhteydessä. Jatkossa raportoinnin osana tulevat olemaan myös aikasarjavertailut. Selkeys ja eheys / yhtenäisyys Tilastojulkistus sisältää Manner-Suomen tiedot lastensuojelun käsittelyaikojen toteutumisesta kunnissa. Lastensuojelun käsittelyajat tilaston erityiskysymykset Tätä ensimmäistä lastensuojelun määräaikoja koskevaa kyselyä edelsi pilottikysely joka lähetettiin kaikkiin Manner-Suomen kuntiin. Pilottikyselyllä selvitettiin kysymysten ymmärrettävyyttä kentällä. Kysymyksiä ja niiden määritelmiä täsmennettiin saadun palautteen perusteella. Nyt saatujen lastensuojelun käsittelyaikoja koskevien vastausten perusteella voidaan todeta että, kunnat olivat tietoisia ja valmistautuneita tiedonkeruuseen. Kyselyyn vastasi määräaikaan mennessä 299 kuntaa. Kyselyyn jättivät vastaamatta 5 kuntaa (Alavus, Lieksa, Juankoski, Koski, Tarvasjoki). Vuonna 2014 Manner-Suomessa on 304 kuntaa. Kysely ei kata Ahvenanmaan valtionviraston alaisia kuntia (16 kuntaa). Väestötiedot ovat ajalta Lastensuojeluilmoitukset ja muut yhteydenotot on suhteutettu väestön alle 18-vuotiaisiin. On kuitenkin huomattavaa että, yhdestä ja samasta lapsesta on voitu tehdä useampi lastensuojeluilmoitus ajalla

Lastensuojelun käsittelyajat

Lastensuojelun käsittelyajat 13/2016 25.11.2016 Lastensuojelun käsittelyajat 1.4. 30.9.2016 Päälöydökset Lastensuojeluasiana vireillä olleiden asioiden palvelutarpeen arviointien käsittely alkoi 98 prosenttisesti lakisääteisen seitsemän

Lisätiedot

Lastensuojelun käsittelyajat

Lastensuojelun käsittelyajat 44 2017 23.11.2017 Lastensuojelun käsittelyajat 1.4. 30.9.2017 Päälöydökset Lastensuojeluasiana vireillä olleiden asioiden palvelutarpeen arviointien käsittely alkoi 98 prosenttisesti lakisääteisen seitsemän

Lisätiedot

Lastensuojelun käsittelyajat 1.10.2014 31.3.2015

Lastensuojelun käsittelyajat 1.10.2014 31.3.2015 1/2015 5.6.2015 Lastensuojelun käsittelyajat 1.10.2014 31.3.2015 Päälöydökset Lastensuojeluilmoitukset ja muut vastaavat yhteydenotot käsiteltiin 97 prosenttisesti lakisääteisessä seitsemän arkipäivän

Lisätiedot

Lastensuojelun käsittelyajat

Lastensuojelun käsittelyajat 44 2017 23.11.2017 Lastensuojelun käsittelyajat 1.4. 30.9.2017 Päälöydökset Lastensuojeluasiana vireillä olleiden asioiden palvelutarpeen arviointien käsittely alkoi 98 prosenttisesti lakisääteisen seitsemän

Lisätiedot

Toimeentulotukihakemusten käsittelyajat huhtikuussa 2014

Toimeentulotukihakemusten käsittelyajat huhtikuussa 2014 Toimeentulotukihakemusten käsittelyajat huhtikuussa 2014 TILASTOJULKISTUS Ari Virtanen +358 29 524 7378 Sirkka Kiuru +358 29 524 7099 etunimi.sukunimi@thl.fi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos PL 30 (Mannerheimintie

Lisätiedot

Lastensuojelun käsittelyajat

Lastensuojelun käsittelyajat 16 2017 24.5.2017 Lastensuojelun käsittelyajat 1.10.2016 31.3.2017 Päälöydökset Lastensuojeluasiana vireillä olleiden asioiden palvelutarpeen arviointien käsittely alkoi 98 prosenttisesti lakisääteisen

Lisätiedot

Esi- ja peruskouluopetus 2013

Esi- ja peruskouluopetus 2013 Koulutus 2013 Esi- ja peruskouluopetus 2013 Peruskouluissa 540 500 oppilasta vuonna 2013 Tilastokeskuksen mukaan peruskouluissa oli 540 500 oppilasta vuonna 2013. Peruskoulun oppilasmäärä kasvoi edellisestä

Lisätiedot

Yliopistokoulutus 2010

Yliopistokoulutus 2010 Koulutus 2011 Yliopistokoulutus 2010 Yliopistoissa 169 400 opiskelijaa vuonna 2010 Tilastokeskuksen mukaan yliopistojen tutkintoon johtavassa koulutuksessa oli vuonna 2010 169 400 opiskelijaa. Opiskelijamäärä

Lisätiedot

Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit

Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit Liikenne ja matkailu 05 Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit 05, helmikuu Helmikuussa 05 ensirekisteröitiin 7 989 uutta henkilöautoa Helmikuussa 05 rekisteröitiin 03 uutta ajoneuvoa, joista autoja oli

Lisätiedot

Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit

Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit Liikenne ja matkailu 05 Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit 05, kesäkuu Kesäkuussa 05 ensirekisteröitiin 8 976 uutta henkilöautoa Kesäkuussa 05 rekisteröitiin 5 97 uutta ajoneuvoa, joista autoja oli

Lisätiedot

Yliopistokoulutus 2011

Yliopistokoulutus 2011 Koulutus 2012 Yliopistokoulutus 2011 Yliopistoopiskelijat Yliopistoissa 169 000 opiskelijaa vuonna 2011 Tilastokeskuksen mukaan yliopistojen tutkintoon johtavassa koulutuksessa oli vuonna 2011 169 000

Lisätiedot

Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit

Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit Liikenne ja matkailu 0 Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit 0, huhtikuu Huhtikuussa 0 ensirekisteröitiin 4 05 uutta henkilöautoa Huhtikuussa 0 rekisteröitiin 5 uutta ajoneuvoa, joista autoja oli 4 60.

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulukoulutus 2010

Ammattikorkeakoulukoulutus 2010 Koulutus 2010 Ammattikorkeakoulukoulutus 2010 Ammattikorkeakouluopiskelijat Ammattikorkeakouluissa 138 900 opiskelijaa vuonna 2010 Tilastokeskuksen mukaan jen tutkintoon johtavassa koulutuksessa opiskeli

Lisätiedot

Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit

Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit Liikenne ja matkailu 05 Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit 05, tammikuu Tammikuussa 05 ensirekisteröitiin 0 67 uutta henkilöautoa Tammikuussa 05 rekisteröitiin 4 53 uutta ajoneuvoa, joista autoja oli

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulukoulutus 2010

Ammattikorkeakoulukoulutus 2010 Koulutus 2011 Ammattikorkeakoulukoulutus 2010 Ammattikorkeakouluissa suoritettiin 21 900 tutkintoa vuonna 2010 Tilastokeskuksen mukaan ammattikorkeakouluissa suoritettiin 21 900 tutkintoa vuonna 2010.

Lisätiedot

Moottoriajoneuvokanta 2014

Moottoriajoneuvokanta 2014 Liikenne ja matkailu 2015 Moottoriajoneuvokanta 2014 Ajoneuvokanta kasvoi vuonna 2014 Ajoneuvorekisterissä oli vuoden 2014 päättyessä 6 014 610 ajoneuvoa, joista liikennekäytössä oli 5 043 523 ajoneuvoa.

Lisätiedot

Yliopistokoulutus 2011

Yliopistokoulutus 2011 Koulutus 01 Yliopistokoulutus 011 Yliopistotutkinnon suorittaneet Yliopistoissa suoritettiin 8 500 tutkintoa vuonna 011 Tilastokeskuksen mukaan yliopistoissa suoritettiin vuonna 011 yhteensä 8 500 tutkintoa.

Lisätiedot

Moottoriajoneuvokanta 2013

Moottoriajoneuvokanta 2013 Liikenne ja matkailu 2014 Moottoriajoneuvokanta 2013 Ajoneuvokanta kasvoi vuonna 2013 Ajoneuvorekisterissä oli vuoden 2013 päättyessä 5 862 216 ajoneuvoa, joista liikennekäytössä oli 4 993 740 ajoneuvoa.

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus 2009

Ammatillinen koulutus 2009 Koulutus 2010 Ammatillinen koulutus 2009 Oppisopimuskoulutuksen opiskelijat ja tutkinnon suorittaneet Oppisopimuskoulutuksessa 66 000 osallistujaa vuonna 2009 Tilastokeskuksen mukaan tutkintotavoitteiseen

Lisätiedot

Yliopistokoulutus 2012

Yliopistokoulutus 2012 Koulutus 2013 Yliopistokoulutus 2012 Yliopistoopiskelijat Yliopistoissa 169 000 opiskelijaa vuonna 2012 Tilastokeskuksen mukaan yliopistojen tutkintoon johtavassa koulutuksessa oli vuonna 2012 169 000

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulukoulutus 2009

Ammattikorkeakoulukoulutus 2009 Koulutus 2010 Ammattikorkeakoulukoulutus 2009 Ammattikorkeakouluissa suoritettiin 000 tutkintoa vuonna 2009 Tilastokeskuksen mukaan ammattikorkeakouluissa suoritettiin 000 tutkintoa vuonna 2009. Määrä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 18. 18 Lausunto aluehallintovirastolle lastensuojelulaissa säädettyjen määräaikojen noudattamisesta

Espoon kaupunki Pöytäkirja 18. 18 Lausunto aluehallintovirastolle lastensuojelulaissa säädettyjen määräaikojen noudattamisesta 16.02.2012 Sivu 1 / 1 127/03.00.00/2012 18 Lausunto aluehallintovirastolle lastensuojelulaissa säädettyjen määräaikojen noudattamisesta Valmistelijat / lisätiedot: Kati Saastamoinen, puh. (09) 816 23422

Lisätiedot

Moottoriajoneuvokanta 2009

Moottoriajoneuvokanta 2009 Liikenne ja matkailu 2010 Moottoriajoneuvokanta 2009 Ajoneuvokanta kasvoi 3,6 prosenttia vuonna 2009 Ajoneuvorekisterissä oli vuoden 2009 päättyessä 5 128 067 ajoneuvoa, joista autoja oli 3 246 414. Autojen

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus 2010

Ammatillinen koulutus 2010 Koulutus 2011 Ammatillinen koulutus 2010 Oppisopimuskoulutuksen opiskelijat ja tutkinnon suorittaneet Oppisopimuskoulutuksessa 59 700 osallistujaa vuonna 2010 Tilastokeskuksen mukaan tutkintotavoitteiseen

Lisätiedot

Moottoriajoneuvokanta 2011

Moottoriajoneuvokanta 2011 Liikenne ja matkailu 2012 Moottoriajoneuvokanta 2011 Ajoneuvokanta kasvoi 3,9 prosenttia vuonna 2011 Ajoneuvorekisterissä oli vuoden 2011 päättyessä 5 539 322 ajoneuvoa, joista autoja oli 3 494 357. Autojen

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulukoulutus 2011

Ammattikorkeakoulukoulutus 2011 Koulutus 2012 Ammattikorkeakoulukoulutus 2011 Ammattikorkeakoulututkinnot Ammattikorkeakouluissa suoritettiin 22 900 tutkintoa vuonna 2011 Tilastokeskuksen mukaan ammattikorkeakouluissa suoritettiin 22

Lisätiedot

Kantelija on pyytänyt oikeuskansleria tutkimaan mainitut epäselvyydet ja laiminlyönnit.

Kantelija on pyytänyt oikeuskansleria tutkimaan mainitut epäselvyydet ja laiminlyönnit. ANONYMISOITU PÄÄTÖS 04.10.2012 Dnro OKV/193/1/2012 1/5 ASIA Lastensuojelulain määräaikojen noudattaminen Helsingin kaupungin sosiaalivirastossa KANTELU Kantelija on oikeuskanslerille 6.2.2012 osoittamassaan

Lisätiedot

Marita Uusitalo Sosiaalihuollon ylitarkastaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue

Marita Uusitalo Sosiaalihuollon ylitarkastaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Marita Uusitalo Sosiaalihuollon ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto 3.10.2013 1 Lastensuojeluilmoitusten ja lasten

Lisätiedot

Lastensuojelu 2015 tietojen toimittaminen

Lastensuojelu 2015 tietojen toimittaminen Lastensuojelu 2015 Liite, THL 21/5.09.00/2016. sivu[1] http://www.thl.fi/fi/tilastot/lastensuojelu Lastensuojelu 2015 tietojen toimittaminen Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten tiedot (Lastensuojelurekisteri)

Lisätiedot

Lukiokoulutuksen opiskelijamäärä väheni hieman

Lukiokoulutuksen opiskelijamäärä väheni hieman Koulutus 2015 Lukiokoulutus 2014 Lukiokoulutuksen opiskelijamäärä väheni hieman Tilastokeskuksen mukaan tutkintotavoitteisessa lukiokoulutuksessa oli vuonna 2014 yhteensä 103 900 opiskelijaa. Opiskelijamäärä

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus 2012

Ammatillinen koulutus 2012 Koulutus 2013 Ammatillinen koulutus 2012 Opetussuunnitelmaperusteisen ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijat Opetussuunnitelmaperusteisen ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijoita oli 132 600 vuonna

Lisätiedot

Ilmoittautuneet eri henkilöt maakunnittain 2012-2016 1. Opetuskieli. Tutkintokerta kevät 2016

Ilmoittautuneet eri henkilöt maakunnittain 2012-2016 1. Opetuskieli. Tutkintokerta kevät 2016 Ilmoittautuneet eri henkilöt maakunnittain 2012-2016 1 kevät 2016 Miehet Naiset Miehet Naiset Miehet Naiset Uusimaa 4968 6690 11658 593 753 1346 5561 7443 13004 Varsinais- 1333 1974 3307 104 104 208 1437

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus 2009

Ammatillinen koulutus 2009 Koulutus 2010 Ammatillinen koulutus 2009 Opetussuunnitelmaperusteinen ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelmaperusteisen ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijoita oli 131 200 vuonna 2009 Tilastokeskuksen

Lisätiedot

Lukiokoulutuksen opiskelijamäärä väheni edelleen

Lukiokoulutuksen opiskelijamäärä väheni edelleen Koulutus 2010 Lukiokoulutus 2009 Lukiokoulutuksen opiskelijamäärä väheni edelleen Tilastokeskuksen mukaan tutkintotavoitteisessa lukiokoulutuksessa oli vuonna 2009 yhteensä 112 100 opiskelijaa. Opiskelijamäärä

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus 2010

Ammatillinen koulutus 2010 Koulutus 2011 Ammatillinen koulutus 2010 Opetussuunnitelmaperusteisen ammatillisen peruskoulutuksen tutkinnon suorittaneet Opetussuunnitelmaperusteisen ammatillisen peruskoulutuksen tutkinnon suorittaneita

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten tiedot vuodelta 2012 kerätään sähköisesti Lasu- Netti-sovelluksen kautta osoitteessa

Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten tiedot vuodelta 2012 kerätään sähköisesti Lasu- Netti-sovelluksen kautta osoitteessa THL/1851/5.09.00/2012 Liite Lisätietoja: Tuula Kuoppala puh. 029 524 7234, tuula.kuoppala@thl.fi Salla Säkkinen puh. 029 524 7064, salla.sakkinen@thl.fi Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten

Lisätiedot

Yliopistokoulutus 2009

Yliopistokoulutus 2009 Koulutus 2010 Yliopistokoulutus 2009 Yliopistoissa suoritettiin 23 800 tutkintoa vuonna 2009 Tilastokeskuksen mukaan yliopistoissa suoritettiin vuonna 2009 yhteensä 23 800 tutkintoa. Suoritettujen tutkintojen

Lisätiedot

Yliopistokoulutus 2014

Yliopistokoulutus 2014 Koulutus 25 Yliopistokoulutus 2 Yliopistojen opiskelijamäärä väheni ja tutkintojen määrä kasvoi vuonna 2 Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan yliopistojen tutkintoon johtavassa koulutuksessa oli

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulukoulutus 2013

Ammattikorkeakoulukoulutus 2013 Koulutus 2013 Ammattikorkeakoulukoulutus 2013 Ammattikorkeakouluopiskelijat Ammattikorkeakoulujen uusien opiskelijoiden määrä väheni Tilastokeskuksen mukaan jen tutkintoon johtavan koulutuksen uusien opiskelijoiden

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulukoulutus 2012

Ammattikorkeakoulukoulutus 2012 Koulutus 2013 Ammattikorkeakoulukoulutus 2012 Ammattikorkeakoulututkinnot Naiset suorittavat yli 60 prosenttia ammattikorkeakoulututkinnoista Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2012 ammattikorkeakouluissa

Lisätiedot

Lukiokoulutuksen opiskelijamäärä väheni edelleen

Lukiokoulutuksen opiskelijamäärä väheni edelleen Koulutus 2014 Lukiokoulutus 2013 Lukiokoulutuksen opiskelijamäärä väheni edelleen Tilastokeskuksen mukaan tutkintotavoitteisessa lukiokoulutuksessa oli vuonna 2013 yhteensä 105 900 opiskelijaa. Opiskelijamäärä

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulukoulutus 2014

Ammattikorkeakoulukoulutus 2014 Koulutus 2014 Ammattikorkeakoulukoulutus 2014 Ammattikorkeakouluopiskelijat Ammattikorkeakouluissa 138 700 opiskelijaa Tilastokeskuksen mukaan ammattikorkeakouluissa oli 138 700 opiskelijaa vuonna 2014.

Lisätiedot

Lasten päivähoito 2014 Barndagvård 2014

Lasten päivähoito 2014 Barndagvård 2014 TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Lasten päivähoito 2014 Barndagvård 2014 Salla Säkkinen +358 29 524 7064 salla.sakkinen@thl.fi Tuula Kuoppala +358 29 524 7234 tuula.kuoppala@thl.fi Terveyden

Lisätiedot

Yliopistokoulutus 2009

Yliopistokoulutus 2009 Koulutus 2010 Yliopistokoulutus 2009 Yliopistoissa 16 500 opiskelijaa vuonna 2009 Korjattu 20.4.2010 klo 10. Korjattu luku on merkitty punaisella. Oli aiemmin 7 24. Tilastokeskuksen mukaan yliopistojen

Lisätiedot

Yksityishenkilöiden velkajärjestelyt lievässä kasvussa tammi joulukuussa 2009

Yksityishenkilöiden velkajärjestelyt lievässä kasvussa tammi joulukuussa 2009 Oikeus 2010 Velkajärjestelyt 2009, 4. vuosineljännes Yksityishenkilöiden velkajärjestelyt lievässä kasvussa tammi joulukuussa 2009 Vuoden 2009 aikana jätettiin käräjäoikeuksiin 2 922 yksityishenkilöiden

Lisätiedot

Rakennusluvat. Rakennuslupien kuutiomäärä väheni selvästi elokuussa. 2009, elokuu

Rakennusluvat. Rakennuslupien kuutiomäärä väheni selvästi elokuussa. 2009, elokuu Rakentaminen 2009 Rakennusluvat 2009, elokuu Rakennuslupien kuutiomäärä väheni selvästi elokuussa Elokuussa 2009 rakennuslupia myönnettiin yhteensä 2,3 miljoonalle kuutiometrille, mikä on runsaan neljänneksen

Lisätiedot

Lukiokoulutuksen opiskelijamäärä väheni edelleen

Lukiokoulutuksen opiskelijamäärä väheni edelleen Koulutus 2013 Lukiokoulutus 2012 Lukiokoulutuksen opiskelijamäärä väheni edelleen Tilastokeskuksen mukaan tutkintotavoitteisessa lukiokoulutuksessa oli vuonna 2012 yhteensä 107 400 opiskelijaa. Opiskelijamäärä

Lisätiedot

Lapset, perheet ja lastensuojelu. Tilastoja

Lapset, perheet ja lastensuojelu. Tilastoja Lapset, perheet ja lastensuojelu Tilastoja 13.4.2015 Hanketyöntekijä Petri Oinonen 13.4.2015 13.4.2015 Lapset ja perheet tilastoina 13.4.2015 Perheiden rakenne Suomessa 1992-2013 (Lähde tilastokeskus)

Lisätiedot

Rakennusluvat. Asuinrakennuslupien määrä kasvoi myös marraskuussa. 2009, marraskuu

Rakennusluvat. Asuinrakennuslupien määrä kasvoi myös marraskuussa. 2009, marraskuu Rakentaminen 2010 Rakennusluvat 2009, marraskuu Asuinrakennuslupien määrä kasvoi myös marraskuussa Marraskuussa 2009 rakennusluvan sai runsaat 2 200 uutta asuntoa, mikä on yli 60 prosenttia enemmän kuin

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus 2012

Ammatillinen koulutus 2012 Koulutus 2013 Ammatillinen koulutus 2012 Oppisopimuskoulutuksen opiskelijat ja tutkinnon suorittaneet Oppisopimuskoulutuksessa 55 600 osallistujaa vuonna 2012 Tilastokeskuksen mukaan tutkintotavoitteiseen

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulukoulutus 2012

Ammattikorkeakoulukoulutus 2012 Koulutus 2012 Ammattikorkeakoulukoulutus 2012 Ammattikorkeakouluopiskelijat Ammattikorkeakouluissa 139 900 opiskelijaa vuonna 2012 Tilastokeskuksen mukaan jen tutkintoon johtavassa koulutuksessa opiskeli

Lisätiedot

Yksityishenkilöiden velkajärjestelyjen määrä väheni tammi maaliskuussa 5,8 prosenttia edellisvuodesta

Yksityishenkilöiden velkajärjestelyjen määrä väheni tammi maaliskuussa 5,8 prosenttia edellisvuodesta Oikeus 2015 Velkajärjestelyt 2015, 1. vuosineljännes Yksityishenkilöiden velkajärjestelyjen määrä väheni tammi maaliskuussa 5,8 prosenttia edellisvuodesta Tilastokeskuksen tietojen mukaan tammi maaliskuussa

Lisätiedot

Lastensuojelu 2013 tietojen toimittaminen

Lastensuojelu 2013 tietojen toimittaminen Lastensuojelu 2013 Liite, sivu[1] Lastensuojelu 2013 tietojen toimittaminen Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten tiedot (Lastensuojelurekisteri) sekä avohuollon toimintaa koskevat tilastotiedot

Lisätiedot

Väestön koulutusrakenne 2013

Väestön koulutusrakenne 2013 Koulutus 2014 Väestön koulutusrakenne 2013 Nuoret naiset korkeasti koulutettuja, Uudellamaalla asuu koulutetuin väestö Vuoden 2013 loppuun mennessä 3 164 095 henkeä oli perusasteen jälkeen suorittanut

Lisätiedot

Lastensuojelu 2016 tietojen toimittaminen

Lastensuojelu 2016 tietojen toimittaminen Lastensuojelu 2016 Liite, THL 13/5.09.00/2017. sivu[1] Lastensuojelu 2016 tietojen toimittaminen Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten tiedot (Lastensuojelurekisteri) sekä avohuollon toimintaa

Lisätiedot

Velkajärjestelyt 2011

Velkajärjestelyt 2011 Oikeus 2012 Velkajärjestelyt 2011 Vuoden 2011 aikana loppuun käsitellyt yksityishenkilöiden velkajärjestelyasiat Tilastokeskuksen tietojen mukaan vuoden 2011 aikana käräjäoikeuksissa käsiteltiin loppuun

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulukoulutus 2014

Ammattikorkeakoulukoulutus 2014 Koulutus 2015 Ammattikorkeakoulukoulutus 2014 Ammattikorkeakoulututkinnot Ylempien ammattikorkeakoulututkintojen määrä jatkoi kasvuaan Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan vuonna 2014 ammattikorkeakouluissa

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulukoulutus 2013

Ammattikorkeakoulukoulutus 2013 Koulutus 2014 Ammattikorkeakoulukoulutus 2013 Ammattikorkeakoulututkinnot Ammattikorkeakoulututkintojen määrä kasvoi edelleen Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan vuonna 2013 ammattikorkeakouluissa

Lisätiedot

Yliopistokoulutus 2013

Yliopistokoulutus 2013 Koulutus 014 Yliopistokoulutus 013 Yliopistoopiskelijat Yliopistoissa 167 00 opiskelijaa vuonna 013 Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan yliopistojen tutkintoon johtavassa koulutuksessa oli 167 00

Lisätiedot

; : os. oy, PÄÄTÖS. Salon kaupunki Sosiaali- ja terveyslautakunta PL SALO VALVONTA LASTENSUOJELUN MÄÄRÄAIKOJEN VALTAKUNNALLINEN

; : os. oy, PÄÄTÖS. Salon kaupunki Sosiaali- ja terveyslautakunta PL SALO VALVONTA LASTENSUOJELUN MÄÄRÄAIKOJEN VALTAKUNNALLINEN PÄÄTÖS LSAV I /876/05.06.14/2016 Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat r ::5 ir Y!.;,,..,. 5.7.2016 os. oy, ; : Salon kaupunki Sosiaali- ja terveyslautakunta PL 77 24101 SALO LASTENSUOJELUN MÄÄRÄAIKOJEN

Lisätiedot

Konkurssien määrä väheni lähes 13 prosenttia tammi joulukuussa 2010

Konkurssien määrä väheni lähes 13 prosenttia tammi joulukuussa 2010 Oikeus 2011 Konkurssit 2010, joulukuu Konkurssien määrä väheni lähes 13 prosenttia tammi joulukuussa 2010 Vuoden 2010 aikana pantiin vireille 2 864 konkurssia, mikä on 12,5 prosenttia vähemmän kuin vastaavana

Lisätiedot

Ylä-Pirkanmaan lastensuojelun kehittämishanke

Ylä-Pirkanmaan lastensuojelun kehittämishanke 2(7) Sisällys Lastensuojeluasian vireilletulo...3 Arvio toimenpiteiden tarpeesta...4 Kiireelliset lastensuojelutoimenpiteet...4 Lastensuojelutarpeen selvitys...5 Avohuollon tukitoimet...5 Huostaanotto

Lisätiedot

Yksityishenkilöiden velkajärjestelyjen määrä kasvoi vuonna 2013 hieman edellisvuodesta

Yksityishenkilöiden velkajärjestelyjen määrä kasvoi vuonna 2013 hieman edellisvuodesta Oikeus 2014 Velkajärjestelyt 2013, 4. vuosineljännes Yksityishenkilöiden velkajärjestelyjen määrä kasvoi vuonna 2013 hieman edellisvuodesta Tilastokeskuksen tietojen mukaan tammi joulukuussa 2013 käräjäoikeuksiin

Lisätiedot

Lastensuojelutoimien kustannukset ja vaikuttavuus

Lastensuojelutoimien kustannukset ja vaikuttavuus Lastensuojelutoimien kustannukset ja vaikuttavuus Valtakunnalliset lastensuojelupäivät, Turku 12.10.2010 Antti Väisänen Terveys- ja sosiaalitalous-yksikkö (CHESS) Esityksen sisältö Lastensuojelun palvelujen

Lisätiedot

Aluehallintovirasto 20.02.2015. / q 00f PÄÄTÖS. Salon kaupunki Sosiaali-ja terveyslautakunta PL 77 24101 SALO

Aluehallintovirasto 20.02.2015. / q 00f PÄÄTÖS. Salon kaupunki Sosiaali-ja terveyslautakunta PL 77 24101 SALO Aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat PÄÄTÖS LSAV 1/2859/05.06.14/2010 LSAV 113979/05.06.14/2014 Salon kaupunki Sosiaali-ja terveyslautakunta PL 77 24101 SALO 16.2.2015 SALON KAUPUNKI

Lisätiedot

Esi- ja peruskouluopetus 2016

Esi- ja peruskouluopetus 2016 Koulutus 06 Esi- ja peruskouluopetus 06 Peruskouluissa 550 00 oppilasta vuonna 06 Tilastokeskuksen mukaan peruskouluissa oli 550 00 oppilasta vuonna 06. Peruskoulun oppilasmäärä kasvoi edellisestä vuodesta

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 18.3.214] KUUKAUSIRAPORTTI TAMMIKUU 214 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/23 Tammikuu 214 TAMMIKUU PÄHKINÄNKUORESSA Tammikuun toiminnan ja talouden toteutumassa vaikuttavat vielä vuoden 213 loppuvuoden

Lisätiedot

Toimeentulotukihakemusten käsittelyajat huhtikuussa 2015

Toimeentulotukihakemusten käsittelyajat huhtikuussa 2015 6/2015 Toimeentulotuki käsittelyajat huhtikuussa 2015 25.6.2015 Päälöydökset Huhtikuussa 2015 kunnat saivat käsiteltäväkseen noin 143 000 toimeentulotukihakemusta. Toimeentulotuen käsittelyaikojen noudattaminen

Lisätiedot

Hoitoon pääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa

Hoitoon pääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Tiedosta hyvinvointia 1 Hoitoon pääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa tilanne 31.8.2008 Tiedosta hyvinvointia Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien määrä ja odotusajat 31.8.2008 2 Joista odottaneet

Lisätiedot

Lastensuojelu 2014 tietojen toimittaminen

Lastensuojelu 2014 tietojen toimittaminen Liite, THL 1682/5.09.00/2014. sivu[1] Lastensuojelu 2014 tietojen toimittaminen Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten tiedot (Lastensuojelurekisteri) sekä avohuollon toimintaa koskevat tilastotiedot

Lisätiedot

Velkajärjestelyt 2013

Velkajärjestelyt 2013 Oikeus 2014 Velkajärjestelyt 2013 Loppuun käsiteltyjen velkajärjestelyasioiden määrä kasvoi 6,0 prosenttia vuonna 2013 Tilastokeskuksen tietojen mukaan vuoden 2013 aikana käräjäoikeuksissa käsiteltiin

Lisätiedot

Perusopetuksen opetusryhmäkoko 2013

Perusopetuksen opetusryhmäkoko 2013 Perusopetuksen opetusryhmäkoko 2013 Taustaa Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt valtionavustusta opetusryhmien pienentämiseksi vuodesta 2010 lähtien. Vuosina 2013 ja 2014 myönnettävä summa on kasvanut

Lisätiedot

Esi- ja peruskouluopetus 2012

Esi- ja peruskouluopetus 2012 Koulutus 202 Esi- ja peruskouluopetus 202 Peruskouluissa 539 500 oppilasta vuonna 202 Tilastokeskuksen mukaan peruskouluissa oli 539 500 oppilasta vuonna 202. Peruskoulun oppilasmäärä väheni edellisestä

Lisätiedot

Toimeentulotuen kasittelyaikojen seuranta

Toimeentulotuen kasittelyaikojen seuranta Toimeentulotuen kasittelyaikojen seuranta Sivu 1/3 (http://www.thl.fi ) TERVEYDEN JA IlYVINVOINNINl.A! 1 Suomeksi (/lomake/toimeentulotukiseuranta?1=f Pa svenska (/lomake/toimeentulotukiseuranta?1=sv)

Lisätiedot

Rakennus- ja asuntotuotanto

Rakennus- ja asuntotuotanto Rakentaminen 2010 Rakennus- ja asuntotuotanto 2010, helmikuu Rakennuslupien kuutiomäärä kasvoi helmikuussa Vuoden 2010 helmikuussa rakennuslupia myönnettiin yhteensä 2,5 miljoonalle kuutiometrille, mikä

Lisätiedot

Ulosottovelallisia 243 000 vuoden 2011 lopussa

Ulosottovelallisia 243 000 vuoden 2011 lopussa Oikeus 2012 Ulosottoasiat 2011 Ulosottovelallisia 243 000 vuoden 2011 lopussa Ulosottovelallisia oli kaikkiaan 242 996 vuoden 2011 lopussa. Edellisvuoteen verrattuna ulosottovelallisten määrä oli noussut

Lisätiedot

Velkajärjestelyt. Yksityishenkilöiden velkajärjestelyt kasvussa tammi joulukuussa 2011. 2011, 4. vuosineljännes

Velkajärjestelyt. Yksityishenkilöiden velkajärjestelyt kasvussa tammi joulukuussa 2011. 2011, 4. vuosineljännes Oikeus 2011 Velkajärjestelyt 2011, 4. vuosineljännes Yksityishenkilöiden velkajärjestelyt kasvussa tammi joulukuussa 2011 Tilastokeskuksen tietojen mukaan tammi joulukuussa 2011 käräjäoikeuksiin jätettiin

Lisätiedot

Alkoholijuomien matkustajatuonti

Alkoholijuomien matkustajatuonti Alkoholijuomien matkustajatuonti (toukokuu 2012 - huhtikuu 2013) Tilastojulkistus 11.6.2013 Tuomo Varis etunimi.sukunimi@thl.fi Puh. 029 524 7654 Esa Österberg etunimi.sukunimi@thl.fi Puh. 029 524 7018

Lisätiedot

Konkurssien määrä väheni 15 prosenttia tammi syyskuussa 2010

Konkurssien määrä väheni 15 prosenttia tammi syyskuussa 2010 Oikeus 2010 2010, syyskuu Konkurssien määrä väheni 15 prosenttia tammi syyskuussa 2010 Tammi syyskuussa pantiin vireille 2 130 konkurssia, mikä on 15 prosenttia vähemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta

Lisätiedot

Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit

Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit Liikenne ja matkailu 2011 Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit 2010, joulukuu Joulukuussa 2010 ensirekisteröitiin 184 uutta henkilöautoa Joulukuussa 2010 rekisteröitiin 11 070 uutta ajoneuvoa, joista

Lisätiedot

Isännöinnin laatu 2015

Isännöinnin laatu 2015 Isännöinnin laatu 2015 Keskeiset tulokset Tutkimuksen tavoite ja toteutus Kiinteistöliiton tavoitteena oli kartoittaa taloyhtiöiden tyytyväisyyttä isännöintiyritysten ja isännöitsijöiden toimintaan tyytyväisyyttä

Lisätiedot

VÄESTÖKATSAUS syyskuu 2016

VÄESTÖKATSAUS syyskuu 2016 VÄESTÖKATSAUS syyskuu 2016 Ennakkoväkiluku 173 922 Muutos 9 kk -788 Hämeen parasta kehittämistä! Henkilöä Kanta-Hämeen ennakkoväkiluku syyskuun lopussa oli 173 922. Yhdeksän kuukauden aikana eli vuoden

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Nimi: Kuopion

Lisätiedot

VÄESTÖKATSAUS elokuu 2016

VÄESTÖKATSAUS elokuu 2016 VÄESTÖKATSAUS elokuu 2016 Ennakkoväkiluku 174 113 Muutos 8 kk -597 Hämeen parasta kehittämistä! Henkilöä Kanta-Hämeen ennakkoväkiluku elokuun lopussa oli 174 113. Kahdeksan kuukauden aikana eli vuoden

Lisätiedot

Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain

Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain Yleisimmät akavalaistutkinnot 2014/9 ja 2015/9 Ekonomisti Heikki Taulu Koko maa -1000 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 6271 678 6949 3597 798 4395 2848

Lisätiedot

Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain

Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain Yleisimmät akavalaistutkinnot 2014/6 ja 2015/6 Ekonomisti Heikki Taulu Koko maa 6255 696 6951 3602 860 4462 3621 482 4103 2632 340 2972 2289 306 2595 2103 460 2563

Lisätiedot

Lastensuojelu 2017 tietojen toimittaminen

Lastensuojelu 2017 tietojen toimittaminen Liite, THL 2095/5.09.00/2017. sivu[1] Lastensuojelu 2017 tietojen toimittaminen Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten tiedot (Lastensuojelurekisteri) sekä avohuollon toimintaa koskevat tilastotiedot

Lisätiedot

Ulosottovelallisia vuoden 2009 lopussa

Ulosottovelallisia vuoden 2009 lopussa Oikeus 2010 Ulosottoasiat 2009 Ulosottovelallisia 243 000 vuoden 2009 lopussa Vuoden 2009 lopussa ulosottovelallisia oli 243 470. Ulosottovelallisia oli lähes 11 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Velallisten

Lisätiedot

Ulosottovelallisia vuoden 2010 lopussa

Ulosottovelallisia vuoden 2010 lopussa Oikeus 2011 Ulosottoasiat 2010 Ulosottovelallisia 240 000 vuoden 2010 lopussa Vuoden 2010 lopussa ulosottovelallisia oli 240 132. Ulosottovelallisia oli noin 3 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Velallisten

Lisätiedot

Aloittaneet ja lopettaneet yritykset

Aloittaneet ja lopettaneet yritykset Yritykset 2015 Aloittaneet ja lopettaneet yritykset Aloittaneiden yritysten määrä väheni kaikissa maakunnissa Tilastokeskuksen mukaan aloittaneiden yritysten määrä väheni 8,3 prosenttia vuoden 2015 ensimmäisellä

Lisätiedot

Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa syksyllä 2016

Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa syksyllä 2016 16/2016 19.12.2016 Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa syksyllä 2016 Päälöydökset Lokakuussa 2016 terveyskeskusten kiireettömän avosairaanhoidon käyntien odotusajoissa lääkärille oli maakunnittaisia eroja.

Lisätiedot

Moottoriajoneuvokanta 2015

Moottoriajoneuvokanta 2015 Liikenne ja matkailu 2016 Moottoriajoneuvokanta 2015 Ajoneuvokanta kasvoi vuonna 2015 Ajoneuvorekisterissä oli vuoden 2015 päättyessä 6 152 680 ajoneuvoa, joista liikennekäytössä oli 5 066 119 ajoneuvoa.

Lisätiedot

Aloittaneet ja lopettaneet yritykset

Aloittaneet ja lopettaneet yritykset Yritykset 2014 Aloittaneet ja lopettaneet yritykset Uusien yritysten perustaminen jatkuu laskusuuntaisena Tilastokeskuksen mukaan aloittaneiden yritysten määrä väheni 6,7 prosenttia vuoden 2013 neljännellä

Lisätiedot

Yrityssaneerauksien määrä kasvoi 10,9 prosenttia vuonna 2013

Yrityssaneerauksien määrä kasvoi 10,9 prosenttia vuonna 2013 Oikeus 2014, 4. vuosineljännes Yrityssaneerauksien määrä kasvoi 10,9 prosenttia vuonna Otsikko korjattu 29.1.2014 klo 10.15. Oli aiemmin 13,2 prosenttia. Tilastokeskuksen tietojen mukaan pantiin vireille

Lisätiedot

Moottoriajoneuvokanta 2016

Moottoriajoneuvokanta 2016 Liikenne ja matkailu 2017 Moottoriajoneuvokanta 2016 Ajoneuvokanta kasvoi vuonna 2016 Ajoneuvorekisterissä oli vuoden 2016 päättyessä 6 316 531 ajoneuvoa, joista liikennekäytössä oli 4 996 194 ajoneuvoa.

Lisätiedot

Toimeentulotukihakemusten käsittelyajat lokakuussa 2015

Toimeentulotukihakemusten käsittelyajat lokakuussa 2015 12/2015 Toimeentulotukihakemusten käsittelyajat lokakuussa 2015 21.12.2015 Päälöydökset Lokakuussa 2015 kunnat saivat käsiteltäväkseen noin 147 300 toimeentulotukihakemusta. Toimeentulotuen käsittelyaikojen

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta Sosiaalilautakunta Sosiaalilautakunta Sosiaalilautakunta

Sosiaalilautakunta Sosiaalilautakunta Sosiaalilautakunta Sosiaalilautakunta Sosiaalilautakunta 77 19.05.2015 Sosiaalilautakunta 137 20.10.2015 Sosiaalilautakunta 48 19.04.2016 Sosiaalilautakunta 106 27.09.2016 Lastensuojelun määräaikojen valvonta 120/05.09.00/2015 Sosltk 77 Terveyden

Lisätiedot

Yrityssaneerauksien määrä edellisvuoden tasolla tammi syyskuussa 2012

Yrityssaneerauksien määrä edellisvuoden tasolla tammi syyskuussa 2012 Oikeus 1 Yrityssaneeraukset 1, 3. vuosineljännes Yrityssaneerauksien määrä edellisvuoden tasolla tammi syyskuussa 1 Tilastokeskuksen tietojen mukaan tammi syyskuussa 1 pantiin vireille 391 yrityssaneerausta,

Lisätiedot

Hoidon saatavuus suun terveydenhuollossa

Hoidon saatavuus suun terveydenhuollossa Hoidon saatavuus suun terveydenhuollossa Kysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille maaliskuu 2009 29.5.2009 Tieto-osasto/ PATI 1 Tiedonkeruu keväällä 2009 Hoitotakuukysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille

Lisätiedot

Väestön koulutusrakenne 2016

Väestön koulutusrakenne 2016 Koulutus 2017 Väestön koulutusrakenne 2016 Uudellamaalla korkein koulutustaso 2016 Julkistusta korjattu 7.11.2017. Korjatut kaksi lukua on merkitty punaisella Vuoden 2016 loppuun mennessä 3 287 272 henkeä

Lisätiedot