LASTENSUOJELU LÄNSI- JA KESKI- UUDELLAMAALLA 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LASTENSUOJELU LÄNSI- JA KESKI- UUDELLAMAALLA 2009"

Transkriptio

1 LASTENSUOJELU LÄNSI- JA KESKI- UUDELLAMAALLA 2009 Selvitykseen kerättävät tiedot Timo Turunen

2 SISÄLTÖ TAUSTAA... 3 JOHDANTO LASTENSUOJELUSTA KOOTTAVAT TIEDOT Lastensuojelun asiakkaat Kaikki lastensuojelun asiakkaina vuoden 2009 aikana olleet 0-20-vuotiaat ikäryhmittäin Vuoden aikana avohuollon asiakkaina olleet ikäryhmittäin Vuoden aikana sijoitettuna olleet lapset ikäryhmittäin Jälkihuollossa olleet Perhehoidossa sijoitettuna olleet lapset ikäryhmittäin ja hoitovuorokaudet yhteensä Ammatillisessa perhekodissa sijoitettuna olleet lapset ikäryhmittäin ja hoitovuorokaudet yhteensä Ostopalvelulaitoksiin sijoitettuna olleet lapset ikäryhmittäin ja hoitovuorokaudet yhteensä Omiin laitoksiin sijoitettuna olleet lapset ikäryhmittäin ja hoitovuorokaudet yhteensä Avohuollon tiedot Vuodenaikana tulleet lastensuojeluilmoitukset Vuoden aikana lastensuojeluilmoituksen kohteena olleiden lasten lukumäärä Vuoden aikana alkaneet lastensuojelun asiakkuudet Vuoden aikana valmiiksi tehdyt lastensuojelutarpeen selvitykset Vuoden aikana lastensuojelutarpeen selvityksen jälkeen laaditut uudet asiakassuunnitelmat Vuoden aikana tarkistetut avo- tai jälkihuollon asiakassuunnitelmat Vuoden aikana avohuollon asiakkaana olleet lapset ja nuoret Vuoden aikana jälkihuollossa olleet lapset ja nuoret Vuoden aikana poistuneet ja lakkautetut avohuollon asiakkuudet Sijaishuollon kustannukset Perhehoito Ammatillinen perhekoti... 7

3 1.3.3 Laitoshoito (ostopalvelu) Laitoshoito (oma) Jälkihuolto Perhekuntoutus Avohuollon kustannukset Lastensuojelun henkilöstö Lapsen asioista vastaavien sosiaalityöntekijöiden määrä (vakanssit) Lastensuojelun avohuollon perhetyöntekijät Kuntien lastensuojelulaitosten henkilöstö Muu lastensuojelun henkilöstö Lastensuojelun asiantuntijaryhmä.8 Liitteet... 9 Liite 1. Lastensuojelun asiakkaina olleet Liite 2. Avohuollon tiedot Liite 3. Sijaishuollon kustannuset Liite 4. Avohuollon kustannukset Liite 5. Lastensuojelun henkilöstö... 16

4 TAUSTAA Lastensuojelun kustannukset, kodin ulkopuolisten sijoitusten määrät ja lastensuojelun avohuollon asiakkuudet ovat nousseet niin koko maassa kuin Länsi- ja Keski-Uudellamaallakin koko 2000-luvun. Lastensuojelun kodin ulkopuolisten sijoitusten käyttökustannukset olivat vuonna 2008 Länsi- ja Keski- Uudenmaan 17 kunnassa 46,5 miljoonaa euroa. Vuodesta 2006 kustannukset ovat nousseet n. 13 miljoonaa euroa. Sijoitettua lasta kohden kahdessa vuodessa tapahtunut kustannusten nousu tekee n euroa. (2008, /lapsi/vuosi ja 2006, /lapsi/vuosi) Länsi- ja Keski-Uudenmaan kunnat ovat panostaneet eri sektoreilla lastensuojelun asiakasmäärien ja kustannusten kasvavan trendin kääntämiseen laskuun. Lastensuojelun painopistettä on pyritty siirtämään avohuollon ja ennaltaehkäisevän työn palveluihin. Kehittämistoimenpiteiden onnistumisen arviointi on kuitenkin haasteellista. Yksi syy arvioinnin haasteellisuuteen on, ettei alueelliseen lastensuojelun kustannusten ja asiakasmäärien arviointiin ole saatavilla reaaliaikaista vertailtavaa tilastotietoa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kerää kunnilta vuosittain lastensuojelun tilastotietoja. THL:n keräämän tiedon puutteena on tietojen julkaisemisen viive ja lastensuojelun kustannusten tarkastelun kapeus. THL:n indikaattoripankki SOTKAnetistä on saatavilla ainoastaan lastensuojelun laitos- ja perhehoidon käyttökustannukset yhtenä summana. Tiedoista ei voida erottaa eri sijoitusmuotojen välistä kustannusten tarkastelua. Avohuollon tukitoimenpiteiden ja varhaisen tuen kustannustiedot puuttuvat palvelusta kokonaan. Jotta lastensuojelun kustannusten ja vaikutusten välistä suhdetta voitaisiin arvioida, pitää lastensuojelun eri toimenpiteiden kustannuksista ja määristä saada vertailtavaa tietoa. Kuusikkokunnat (Espoo, Helsinki, Tampere, Turku, Vantaa ja Oulu) eli Suomen kuusi suurinta kuntaa ovat julkaisseet lastensuojelun kustannusten ja palveluiden vertailuraportin vuodesta 2005 alkaen. Vuosina raportti käsitteli pääasiassa lasten sijaishuoltoa. Vuoden 2008 alussa voimaan tullut uusi lastensuojelulaki täsmensi lastensuojelun avohuoltoa ja mahdollisti samalla avohuollon tarkastelun mukaan ottamisen raporttiin. Kuuden suurimman kunnan lastensuojelu 2008 ( -selvitys vertailee kuntien lastensuojelun sijaishuollon ja avohuollon asiakasmääriä ja kustannuksia sekä kuntien työntekijäresursseja. 3

5 JOHDANTO Länsi- ja Keski-Uudenmaan sosiaalialan osaamiskeskus Sosiaalitaito tuottaa Lastensuojelu Länsi- ja Keski- Uudellamaalla selvityksen (myöhemmin myös Lastensuojelu LKU). Lastensuojelu LKU - selvitys tuotetaan jatkossa vuosittain keväällä, jotta lastensuojelupalveluiden asiakasmääristä ja kustannuksista olisi saatavilla relevanttia kumuloituvaa seurantatietoa päätöksenteon tueksi. Selvityksen pohjana käytetään Kuusikkokuntien Lastensuojelu selvitystä (ks. EACC4A78904A-036B60905F47) sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja sosiaalialan tietoteknologiahankkeen lastensuojelutietojen tietomäärityksiä voimaan tullut uusi lastensuojelulaki (417/2007) toi mukanaan monia toiminnallisia muutoksia kuntien lastensuojelutyöhön. Lastensuojelu LKU -selvityksen tarkoituksena on kerätä sellaista tietoa lastensuojelun kustannuksista ja asiakasmääristä, jotka ovat linjassa uuden lastensuojelulain kanssa. Tavoitteena on yhtäältä tuottaa tietoa päätöksenteon tueksi, mutta toisaalta myös kehittää lastensuojelun kustannusten ja asiakasmäärien tilastointia ja seurantaa Länsi- ja Keski-Uudellamaalla. Lastensuojelulain 3 määrittää lastensuojelun käsittävän lapsi- ja perhekohtaisen lastensuojelun lisäksi lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi tarkoitetun ehkäisevän lastensuojelun. LsL:n mukaan lapsi- ja perhekohtaista lastensuojelua ovat lastensuojelutarpeen selvitys, avohuollon tukitoimet, lapsen kiireellinen sijoitus ja huostaanotto sekä niihin liittyvä sijaishuolto ja jälkihuolto. Lastensuojelulain 25 pykälä velvoittaa kuntia pitämään lastensuojeluilmoituksista ja niiden sisällöstä rekisteriä. Lastensuojeluun muodostuu näin ollen kaksi henkilörekisteriä, asiakasrekisteri ja lastensuojeluilmoitusten rekisteri. 4

6 1 LASTENSUOJELUSTA KOOTTAVAT TIEDOT Lastensuojelu Länsi- ja Keski-Uudellamaalla -selvitykseen kerättävät tiedot kootaan kunta, kuntayhtymä tai yhteistoiminta-alueittain Excel-taulukoihin (5 kappaletta). Taulukot noudattavat THL:n ja Kuusikkokuntien keräämän tiedon tarkkuustasoa. Vertailtavuuden ja analysoinnin vuoksi taulukot tulee täyttää sillä tarkkuudella kuin mahdollista. 1.1 Lastensuojelun asiakkaat Taulukkoon lastensuojelun asiakkaat 2009 (liite.1) kerätään seuraavat tiedot: Kaikki lastensuojelun asiakkaina vuoden 2009 aikana olleet 0-20-vuotiaat ikäryhmittäin (0-2, 3-6, 7-12, 13-15, 16-17, 18-20) (Lapsi- ja perhekohtaisella lastensuojelulla tarkoitetaan lastensuojelutarpeen selvitystä, avohuollon tukitoimia, lapsen kiireellistä sijoitusta ja huostaanottoa sekä niihin liittyvää sijais- ja jälkihuoltoa sekä ehkäisevää lastensuojelua) Vuoden aikana avohuollon asiakkaina olleet ikäryhmittäin (0-2, 3-6, 7-12, 13-15, 16-17, 18-20) (ei sisällä avohuollon tukitoimena sijoitettuja) Vuoden aikana sijoitettuna olleet lapset ikäryhmittäin (0-2, 3-6, 7-12, 13-15, 16-17, 18-20) (sisältää huostaan otetut, kiireellisesti sijoitetut ja avohuollon tukitoimenpiteenä sijoitetut) Jälkihuollossa olleet (avohuolto- ja huostaanottosijoituksen jälkeen) Kodinulkopuolelle sijoitettuna olleet lapset sijoitusmuodon mukaan ikäryhmittäin (0-2, 3-6, 7-12, 13-15, 16-17, 18-20) (sisältää huostaan otetut, kiireellisesti sijoitetut ja avohuollon tukitoimenpiteenä sijoitetut) Perhehoidossa sijoitettuna olleet lapset ikäryhmittäin ja hoitovuorokaudet yhteensä Ammatillisessa perhekodissa sijoitettuna olleet lapset ikäryhmittäin ja hoitovuorokaudet yhteensä Ostopalvelulaitoksiin sijoitettuna olleet lapset ikäryhmittäin ja hoitovuorokaudet yhteensä Omiin laitoksiin sijoitettuna olleet lapset ikäryhmittäin ja hoitovuorokaudet yhteensä 1.2 Avohuollon tiedot Taulukkoon avohuollon tiedot (liite 2.) kerätään seuraavat tiedot: Vuodenaikana tulleet lastensuojeluilmoitukset (LsL 25 ) Tilastovuonna tulleiden lastensuojeluilmoitusten lukumäärä sekä lastensuojeluilmoitukset pääluokittain. Samasta lapsesta on voitu tehdä useita ilmoituksia. Mukaan lasketaan kaikki tilastovuoden aikana tehdyt ilmoitukset. 5

7 1.2.2 Vuoden aikana lastensuojeluilmoituksen kohteena olleiden lasten lukumäärä (LsL 25 ) ikäryhmittäin (0-2, 3-6, 7-12, 13-15, 16-17) Tilastovuoden aikana tulleet lastensuojeluilmoitukset ikäryhmittäin. Jokainen lapsi vain kertaalleen, vaikka hänestä olisi tehty useampi ilmoitus Vuoden aikana alkaneet lastensuojelun asiakkuudet (LsL 25 ) ikäryhmittäin (0-2, 3-6, 7-12, 13-15, 16-17) Niiden lasten lukumäärä, joilla asiakkuus on alkanut tilastovuoden aikana. Lastensuojelun asiakkuus alkaa, kun lastensuojeluasian vireille tulon johdosta päätetään tehdä 27 :ssä tarkoitettu lastensuojelutarpeen selvitys. Lastensuojelun avohuollon asiakkuus voi alkaa myös kiireellisen sijoituksen alkaessa Vuoden aikana valmiiksi tehdyt lastensuojelutarpeen selvitykset (LsL 26 ) ikäryhmittäin (0-2, 3-6, 7-12, 13-15, 16-17) Niiden lasten lukumäärä, joille on tilastovuoden aikana tehty lastensuojelutarpeen selvitys Vuoden aikana lastensuojelutarpeen selvityksen jälkeen laaditut uudet asiakassuunnitelmat (LsL 30 ) ikäryhmittäin (0-2, 3-6, 7-12, 13-15, 16-17) Niiden lasten lukumäärä, joille on tilastovuoden aikana tehdyn lastensuojelutarpeen selvityksen jälkeen laadittu asiakassuunnitelma Vuoden aikana tarkistetut avo- tai jälkihuollon asiakassuunnitelmat (LsL 30 ) ikäryhmittäin (0-2, 3-6, 7-12, 13-15, 16-17) Niiden lasten ja nuorten lukumäärä, joille on aikaisemmin tehty asiakassuunnitelma ja se on tarkastettu tilastovuoden aikana Vuoden aikana avohuollon asiakkaana olleet lapset ja nuoret ikäryhmittäin (0-2, 3-6, 7-12, 13-15, 16-17) Pitää sisällään myös avohuollon tukitoimena sijoitetut. Niiden lasten ja nuorten lukumäärä, jotka olleet lastensuojelun avohuollon asiakkaina tilastovuoden aikana. Avohuollon jälkihuollon piirissä olleet kirjataan kohtaan 1.2.8, heitä ei kirjata tähän Vuoden aikana jälkihuollossa olleet lapset ja nuoret (LsL 75 ) ikäryhmittäin (0-2, 3-6, 7-12, 13-15, 16-17) Niiden lasten ja nuorten lukumäärä, jotka ovat saaneet avohuollon jälkihuollon tukitoimia sijoituksen jälkeen Vuoden aikana poistuneet ja lakkautetut avohuollon asiakkuudet ikäryhmittäin (0-2, 3-6, 7-12, 13-15, 16-17) Niiden lasten ja nuorten lukumäärä, joiden asiakkuus lastensuojelun avohuollossa on päätetty lakkauttaa tai se pitää lakkauttaa. Asiakkuus päättyy viimeistään kun nuori täyttää 21 vuotta tai kun sijoituksen päättymisestä on kulunut 5 vuotta eikä sinä aikana ole ollut lastensuojelun avohuollon tukitoimien tarvetta tai tukipalveluja ei ole järjestetty. 6

8 1.3 Sijaishuollon kustannukset Kustannustietojen vertailtavuuden vuoksi on tärkeää, että kunnat ilmoittavat mitä toiminnasta aiheutuvia kustannuksia on vyörytetty pyydettyihin kustannustietoihin. Sijaishuollon kustannukset sisältävät laitoshoidon, ammatillisten perhekotien sekä sijaisperhetoiminnan kustannukset. - laitosten ulkopuolisten hallinnollista työtä tekevien työtä ei oteta mukaan kustannuksiin - hallinnon kustannuksia ei vyörytetä kustannuksiin - Koko perheen ympärivuorokautisen hoidon kustannukset (jotka sijaishuolto maksaa) otetaan mukaan kustannuksiin Sijaishuollon kustannukset taulukkoon (liite 3.) kerätään tiedot sijaishuollon kokonaiskustannusten ohella seuraavien palveluiden asiakasmääristä, hoitovuorokausista ja kustannuksista: Perhehoito (sisältää perhehoitoon sijoitetut: huostaan otetut, kiireellisesti sijoitetut ja avohuollon tukitoimenpiteenä sijoitetut) Sisältää sekä sijaisperheille maksetut korvaukset (alkuavustukset, kulukorvaukset ja palkkiot) että sijaisperheille harkinnanvaraisena taloudellisena tukena maksettavat kustannukset ja oman sosiaalityön osuuden. Perhehoidon sosiaalityön ja toimistotyön kustannukset sisältävät mm. työntekijöiden henkilöstömenot, huoneistomenot, koulutuskustannukset, matkakulut sekä työnohjauksen ym Ammatillinen perhekoti (sisältää ammatilliseen perhekotiin sijoitetut: huostaan otetut, kiireellisesti sijoitetut ja avohuollon tukitoimenpiteenä sijoitetut) Laitoshoito (ostopalvelu) (sisältää ostopalvelulaitoksiin sijoitetut: huostaan otetut, kiireellisesti sijoitetut ja avohuollon tukitoimenpiteenä sijoitetut) Laitoshoito (oma tuotanto) (sisältää omiin laitoksiin sijoitetut: huostaan otetut, kiireellisesti sijoitetut ja avohuollon tukitoimenpiteenä sijoitetut) Jälkihuolto (avohuolto- ja huostaanottosijoituksen jälkeen) Perhekuntoutus (sisältää koko perheen ympärivuorokautisen hoidon) 1.4 Avohuollon kustannukset Lastensuojelun avohuollon kustannuksista (liite 4.) kerätään kuusikkokuntien jaottelun pohjalta seuraavat tiedot: - lastensuojelun avohuollon sosiaalityö - laitoksissa tehtävä avotyö (jos on) - jälkihuolto (voi sisältyä avohuoltoon, sisältää nuorten työnohjauksen + tukiasumisen) - lastensuojelun perhetyö ja sosiaaliohjaus - tukiperhetoiminta/tukihenkilötyö/lomatoiminta (ml. leiritoiminta) - sosiaali- ja kriisipäivystys, lastensuojelun osuus 7

9 - muut perhekohtaiseksi lastensuojeluksi laskettavat palvelut (esim. läheisneuvonpito, verkostokonsultointi ja muut lastensuojeluun kuuluvat toimet) - ensikotien toiminta - lastensuojelun taloudelliset tukitoimet/ostopalvelut (LsL 35 ja 36 ) 1.5 Lastensuojelun henkilöstö Lastensuojelun henkilöstöstä (liite 5.) kerätään seuraavat tiedot: Lapsen asioista vastaavien sosiaalityöntekijöiden määrä (vakanssit). Erikseen avohuollossa, sijaishuollossa ja jälkihuollossa toimivat (tilanne ) Lastensuojelun avohuollon perhetyöntekijät. (tilanne ) Kuntien lastensuojelulaitosten henkilöstö. Kerätään laitoskohtaisesti. (tilanne ) Muu lastensuojelun henkilöstö (tilanne ) Lastensuojelun asiantuntijaryhmä (LsL 14 ). Kerätään tiedot LsL:n 14 mukaisen lastensuojelun asiantuntijaryhmän toiminnasta. Onko kunnassa lastensuojelun asiantuntijaryhmä ja kuinka monta kertaa asiantuntijaryhmä on kokoontunut vuoden 2009 aikana. 8

10 Liitteet Liite 1. Lastensuojelun asiakkaina olleet 2009 Lastensuojelun asiakkaat Lastensuojelun asiakkaina olleet lapset 2009 (sisältää avo-,sijais- ja jälkihuollon) Heistä pelkästään avohuollon asiakkaina olleet lapset ja nuoret (sis jälkihuollon piirissä olleet) Heistä sijoitettuna olleet (sis. avohuollon tukitoimena sijoitetut) Heistä jälkihuollon asiakkaina olleet (avohuolto- ja huostaanotto sijoituksen jälkeen) 0-20v 0-17v 0-2v 3-6v 7-12v 13-15v 16-17v 18-20v Kodin ulkopuolelle sijoitettuna olleet lapset sijoitusmuodon mukaan Pehehoito Ammatillinen perhekoti Laitoshoito (ostopalvelu) Laitoshoito (oma) VRK yht. 9

11 Liite 2. Avohuollon tiedot Sosiaalitaito / Länsi- ja Keski-Uudenmaan kunnat THL:n KERÄÄMÄT LASTENSUOJELUN AVOHUOLLON TIEDOT VUONNA Vuoden aikana tulleet lastensuojeluilmoitukset (THL) Ilmoitusten jaottelu ilmoittajan antamasta lastensuojelutarpeen mukaan pääluokittain YHTEENSÄ 01 Lapsen hoidon ja huolenpidon tarve 02 Kehitystä vaarantavat olosuhteet 03 Lapsen oma käyttäytyminen Vuoden aikana lastensuojeluilmoituksen kohteena olleiden lasten lukumäärä (HETU kertaalleen) YHTEENSÄ josta: 0-2 vuotiaat 3-6 vuotiaat 7-12 vuotiaat vuotiaat vuotiaat Vuoden aikana alkaneet lastensuojelun avohuollon asiakkuudet (lasten lkm. HETU kertaalleen) YHTEENSÄ josta: 0-2 vuotiaat 3-6 vuotiaat 7-12 vuotiaat vuotiaat vuotiaat Ikäryhmät yhteensä 10

12 Vuoden aikana valmiiksi tehdyt lastensuojelutarpeen selvitykset (lapset HETU -kertaalleen) YHTEENSÄ josta: 0-2 vuotiaat 3-6 vuotiaat 7-12 vuotiaat vuotiaat vuotiaat Vuoden aikana lastensuojelutarpeen selvityksen jälkeen laaditut uudet asiakassuunnitelmat (lasten lkm) YHTEENSÄ josta: 0-2 vuotiaat 3-6 vuotiaat 7-12 vuotiaat vuotiaat vuotiaat Yli 17 v (ei mukana kokonaisummassa) Vuoden aikana tarkistetut avo- tai jälkihuollon asiakassuunnitelmat (lasten lkm) josta: 0-2 vuotiaat 3-6 vuotiaat 7-12 vuotiaat vuotiaat vuotiaat vuotiaat Vuoden aikana avohuollon asiakkaana olleet lapset ja nuoret THL (HETU kertaalleen) HUOM: ei sisällä jälkihuollon piirissä olleita josta: 0-2 vuotiaat 3-6 vuotiaat 7-12 vuotiaat vuotiaat vuotiaat vuotiaat 11

13 0-17 v. Yhteensä Vuoden aikana jälkihuollossa olleet lapset ja nuoret (HETU kertaalleen) josta: 0-2 vuotiaat 3-6 vuotiaat 7-12 vuotiaat vuotiaat vuotiaat vuotiaat Ikäryhmät yhteensä Vuoden aikana poistuneet ja lakkautetut avohuollon asiakkuudet, lasten ja nuorten lkm ikäryhmittäin josta: 0-2 vuotiaat 3-6 vuotiaat 7-12 vuotiaat vuotiaat vuotiaat vuotiaat 12

14 Liite 3. Sijaishuollon kustannusten taulukko KUSTANNUSTEN SEURANTATAULUKKO KUNTA: VUOSI: 1.3 Sijaishuollon kustannukset: Toiminta lapset vrk kustannukset /lapsi/v /lapsi/vrk Perhehoito #JAKO/0! #JAKO/0! Ammatillinen perhekoti #JAKO/0! #JAKO/0! Laitoshoito (ostopalvelu) #JAKO/0! #JAKO/0! Laitoshoito (oma) #JAKO/0! #JAKO/0! - Laitoshoito yht. 0 0 #JAKO/0! #JAKO/0! - perhehoito+laitoshoito 0 0 #JAKO/0! #JAKO/0! Jälkihuolto #JAKO/0! #JAKO/0! Perhekuntoutus #JAKO/0! #JAKO/0! 13

15 Liite 4. Avohuollon kustannukset LASTENSUOJELUN TIETOJA VUONNA 2009 Lastensuojelun avohuollon kustannukset 2009 oman toiminnan ja ostopalvelun osuudet kunta / kaupunki Lastensuojelun kokonaiskustannukset 2009 Oma Osto 1.4 Lastensuojelun avohuollon kustannukset yht: oma / osto % Lasten lkm. Lastensuojelun yhteiset kustannukset Lastensuojelun avohuollon sosiaalityö Laitoksissa tehtävä avotyö Jälkihuolto * Nuorten työnohjauspalvelut * Tukiasuminen asumispalvelut ja tukiasunnot Perhetyö / sosiaaliohjaus Päiväperhekuntoutus Intensiiviperhetyö Tukiperhetoiminta / tukihenkilötyö / lomatoiminta Sosiaali- ja kriisipäivytys (lastensuojelun osuus virka-ajan ulkopuolella) Ensikotien toiminta Muut lastensuojelun kustannuserät Atk ohjelmistot 14

16 Läheisneuvonpito Lastensuojelun taloudelliset tukitoimet / ostopalvelut ( 35 ja 36) Avohuolto Sijaishuolto Jälkihuollon taloudellinen tuki ( 76, 77) 15

17 Liite 5. Lastensuojelun henkilöstö 1.5 Lastensuojelun henkilöstö Lapsen asioista vastaavien sosiaalityöntekijöiden määrä (vakanssit) Lastensuojelun avohuollon perhetyöntekijät Kuntien lastensuojelulaitosten henkilöstö Laitos: Laitos: Muu lastensuojelun henkilöstö yht. yhteensä avohuolto sijaishuolto jälkihuolto Lastensuojelun asiantuntijaryhmä LsL 14 on kokoontunut vuoden 2009 aikana: 16

Kuuden suurimman kaupungin lastensuojelun palvelujen ja kustannusten vertailu 2013 (päivitetty_ )

Kuuden suurimman kaupungin lastensuojelun palvelujen ja kustannusten vertailu 2013 (päivitetty_ ) Kuuden suurimman kaupungin lastensuojelun palvelujen ja kustannusten vertailu (päivitetty_28052014) Lastensuojelu ilmoitusten lukumäärä Kuusikko-kunnissa 2009-16 000 Lastensuojeluilmoitusten lukumäärä

Lisätiedot

Lastensuojelu 2014 tietojen toimittaminen

Lastensuojelu 2014 tietojen toimittaminen Liite, THL 1682/5.09.00/2014. sivu[1] Lastensuojelu 2014 tietojen toimittaminen Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten tiedot (Lastensuojelurekisteri) sekä avohuollon toimintaa koskevat tilastotiedot

Lisätiedot

LASTENSUOJELUN TILA LÄNSI- JA KESKI- UUDELLAMAALLA 2014

LASTENSUOJELUN TILA LÄNSI- JA KESKI- UUDELLAMAALLA 2014 LASTENSUOJELUN TILA LÄNSI- JA KESKI- UUDELLAMAALLA 2014 2014 Sisältö Lastensuojelun tila 2014 1. LASTENSUOJELUILMOITUKSET 2. LASTENSUOJELUN ASIAKKAAT 3. LASTENSUOJELUN KUSTANNUKSET 4. LASTENSUOJELUN PALVELURAKENNE

Lisätiedot

LASTENSUOJELUN TILA LÄNSI- JA KESKI- UUDELLAMAALLA 2015

LASTENSUOJELUN TILA LÄNSI- JA KESKI- UUDELLAMAALLA 2015 LASTENSUOJELUN TILA LÄNSI- JA KESKI- UUDELLAMAALLA 2015 2015 Sisältö Lastensuojelun tila 2015 1. LASTENSUOJELUILMOITUKSET 2. LASTENSUOJELUN ASIAKKAAT 3. LASTENSUOJELUN KUSTANNUKSET 4. LASTENSUOJELUN PALVELURAKENNE

Lisätiedot

LASTENSUOJELUN TILA LÄNSI- JA KESKI- UUDELLAMAALLA 2014

LASTENSUOJELUN TILA LÄNSI- JA KESKI- UUDELLAMAALLA 2014 LASTENSUOJELUN TILA LÄNSI- JA KESKI- UUDELLAMAALLA 2014 2014 Sisältö Lastensuojelun tila 2014 1. LASTENSUOJELUILMOITUKSET 2. LASTENSUOJELUN ASIAKKAAT 3. LASTENSUOJELUN KUSTANNUKSET 4. LASTENSUOJELUN PALVELURAKENNE

Lisätiedot

KUUDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN LASTENSUOJELU 2008

KUUDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN LASTENSUOJELU 2008 KUUDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN LASTENSUOJELU 2008 Lastensuojelun työryhmä Aila Kumpulainen 22.6.2009 1 Kuusikko-työryhmän julkaisusarja Teksti: Aila Kumpulainen Kansi: Kati Rosenberg ISSN 1457-5078 Edita Oy

Lisätiedot

LASTENSUOJELUN UUDET KÄYTÄNNÖT JA HAASTEET VANTAALLA

LASTENSUOJELUN UUDET KÄYTÄNNÖT JA HAASTEET VANTAALLA LASTENSUOJELUN UUDET KÄYTÄNNÖT JA HAASTEET VANTAALLA Palveluinnovaatiot ja tuottavuus seminaari Perhepalvelujen johtaja Maritta Pesonen VASTAANOTETUT LASTENSUOJELUILMOITUKSET VANTAALLA VUOSINA 2002-2010

Lisätiedot

Taulukoissa käytetyt Kuusikon keskiarvotiedot ovat aritmeettisia keskiarvoja, jolloin kaupunkien väestömäärä vaikuttaa suoraan keskiarvoihin.

Taulukoissa käytetyt Kuusikon keskiarvotiedot ovat aritmeettisia keskiarvoja, jolloin kaupunkien väestömäärä vaikuttaa suoraan keskiarvoihin. 23.4.2007 Liite 0 (1) Kuusikko.. Lasten sijaishuollon tiedonkeruun määritelmät vuoden 2006 tiedoille Tämän raporttiin tietoihin sisältyvät vain lastensuojelulain mukaisin päätöksin sijoitettujen lasten

Lisätiedot

Suomen kuuden suurimman kaupungin lastensuojelun palvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2010

Suomen kuuden suurimman kaupungin lastensuojelun palvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2010 Suomen kuuden suurimman kaupungin lastensuojelun palvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2010 Kuusikko-työryhmä Lastensuojelu Marja-Riitta Kilponen 11.10.2011 Kuusikko-työryhmän julkaisusarja Teksti:

Lisätiedot

KUUDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN LASTENSUOJELU 2009

KUUDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN LASTENSUOJELU 2009 KUUDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN LASTENSUOJELU Lastensuojelun työryhmä Aila Kumpulainen 17.6.2010 Kuusikko-työryhmän julkaisusarja Teksti: Aila Kumpulainen Kansi: Kati Rosenberg ISSN 1457-5078 Edita Oy Ab 2010

Lisätiedot

Suomen kuuden suurimman kaupungin lastensuojelun palvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2011

Suomen kuuden suurimman kaupungin lastensuojelun palvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2011 Suomen kuuden suurimman kaupungin lastensuojelun palvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2011 Kuusikko-työryhmä Palvelukokonaisuus Hanna Ahlgren-Leinvuo 30.8.2012 Kuusikko-työskentelyn historia ja periaatteet

Lisätiedot

KUUDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN LASTENSUOJELU 2007

KUUDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN LASTENSUOJELU 2007 KUUDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN LASTENSUOJELU 2007 Lastensuojelun työryhmä Aila Kumpulainen 4.6.2008 1 Kuusikko-työryhmän julkaisusarja Teksti: Aila Kumpulainen Kansi: Kati Rosenberg ISSN 1457-5078 Edita Oy

Lisätiedot

Lastensuojelu 2013 tietojen toimittaminen

Lastensuojelu 2013 tietojen toimittaminen Lastensuojelu 2013 Liite, sivu[1] Lastensuojelu 2013 tietojen toimittaminen Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten tiedot (Lastensuojelurekisteri) sekä avohuollon toimintaa koskevat tilastotiedot

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten tiedot vuodelta 2012 kerätään sähköisesti Lasu- Netti-sovelluksen kautta osoitteessa

Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten tiedot vuodelta 2012 kerätään sähköisesti Lasu- Netti-sovelluksen kautta osoitteessa THL/1851/5.09.00/2012 Liite Lisätietoja: Tuula Kuoppala puh. 029 524 7234, tuula.kuoppala@thl.fi Salla Säkkinen puh. 029 524 7064, salla.sakkinen@thl.fi Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten

Lisätiedot

Säästöjä vai kustannuksia - lasten suojelun kustannuksista

Säästöjä vai kustannuksia - lasten suojelun kustannuksista Säästöjä vai kustannuksia - lasten suojelun kustannuksista Ohjelmajohtaja L A S T E N S U O J E L U N K E S K U S L I I T T O Arm feltintie 1, 00150 Helsinki Puh. (09) 329 6011 toim isto@lskl.fi Esityksen

Lisätiedot

Alueelliset erot: mistä ne kertovat ja miten ehkäistään eriarvoistumista?

Alueelliset erot: mistä ne kertovat ja miten ehkäistään eriarvoistumista? Lastensuojelun laatupäivä Tampereella 6.10.2010 Alueelliset erot: mistä ne kertovat ja miten ehkäistään eriarvoistumista? Materiaali paneelia varten Erikoistutkija Tarja Heino, THL Asiantuntija Kaisu Muuronen,

Lisätiedot

Suomen kuuden suurimman kaupungin lastensuojelun palvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2011

Suomen kuuden suurimman kaupungin lastensuojelun palvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2011 Suomen kuuden suurimman kaupungin lastensuojelun palvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2011 Kuusikko-työryhmä Palvelukokonaisuus Hanna Ahlgren-Leinvuo 30.8.2012 Kuusikko-työskentelyn historia ja periaatteet

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin lastensuojelun palvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2013

Kuuden suurimman kaupungin lastensuojelun palvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2013 Kuusikkotyöryhmä Kuuden suurimman kaupungin lastensuojelun palvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2013 Hanna Ahlgren-Leinvuo Kuusikko-työryhmän julkaisusarja 2/2014 Suomen kuuden suurimman kaupungin

Lisätiedot

LASTENSUOJELUN ORGANISOINTI KARVIAISES- SA (sk 26.9.12)

LASTENSUOJELUN ORGANISOINTI KARVIAISES- SA (sk 26.9.12) Yhtymähallitus 9.10.2012 115 LASTENSUOJELUN ORGANISOINTI KARVIAISES- SA (sk 26.9.12) Lastensuojelussa toimivien eri ammattiryhmien osaamista yhdistetään tarkoituksenmukaisesti asiakasprosessin eri vaiheissa

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin lastensuojelun palvelujen ja kustannusten vertailu. vuonna 2014

Kuuden suurimman kaupungin lastensuojelun palvelujen ja kustannusten vertailu. vuonna 2014 Kuuden suurimman kaupungin lastensuojelun palvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2014 Hanna Ahlgren-Leinvuo Kuusikko-työryhmän julkaisusarja 4/2015 Esipuhe Kuutoskaupungit, kuutoset tai Kuusikko muodostuu

Lisätiedot

Suomen kuuden suurimman kaupungin lastensuojelun palvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2012

Suomen kuuden suurimman kaupungin lastensuojelun palvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2012 Suomen kuuden suurimman kaupungin lastensuojelun palvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2012 Lastensuojelun Kuusikko-työryhmä Hanna Ahlgren-Leinvuo 29.08.2013 Kuusikko-työskentelyn historia ja periaatteet

Lisätiedot

Ylä-Pirkanmaan lastensuojelun kehittämishanke

Ylä-Pirkanmaan lastensuojelun kehittämishanke 2(7) Sisällys Lastensuojeluasian vireilletulo...3 Arvio toimenpiteiden tarpeesta...4 Kiireelliset lastensuojelutoimenpiteet...4 Lastensuojelutarpeen selvitys...5 Avohuollon tukitoimet...5 Huostaanotto

Lisätiedot

Lastensuojelun tila Länsi- ja Keski-Uudellamaalla 2010

Lastensuojelun tila Länsi- ja Keski-Uudellamaalla 2010 Lastensuojelun tila Länsi- ja Keski-Uudellamaalla 21 SISÄLTÖ ALKUSANAT... 3 1 JOHDANTO... 3 1.1Selvityksen kunnat, kuntayhtymät ja yhteistoiminta-alueet... 5 2 LASTENSUOJELUN ASIAKKAAT... 9 2.1 Lastensuojeluilmoitukset...

Lisätiedot

Lastensuojelu 2017 tietojen toimittaminen

Lastensuojelu 2017 tietojen toimittaminen Liite, THL 2095/5.09.00/2017. sivu[1] Lastensuojelu 2017 tietojen toimittaminen Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten tiedot (Lastensuojelurekisteri) sekä avohuollon toimintaa koskevat tilastotiedot

Lisätiedot

Lastensuojelun tila Länsi- ja Keski-Uudellamaalla 2009

Lastensuojelun tila Länsi- ja Keski-Uudellamaalla 2009 Lastensuojelun tila Länsi- ja Keski-Uudellamaalla 2009 SISÄLTÖ ALKUSANAT... 4 1 JOHDANTO... 5 1.1Selvityksen kunnat, kuntayhtymät ja yhteistoiminta-alueet... 5 2 LASTENSUOJELUN ASIAKKAAT... 9 2.1 Lastensuojeluilmoitukset...

Lisätiedot

Lastensuojelu 2015 tietojen toimittaminen

Lastensuojelu 2015 tietojen toimittaminen Lastensuojelu 2015 Liite, THL 21/5.09.00/2016. sivu[1] http://www.thl.fi/fi/tilastot/lastensuojelu Lastensuojelu 2015 tietojen toimittaminen Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten tiedot (Lastensuojelurekisteri)

Lisätiedot

Lastensuojelu vuonna 2008 Uuden lastensuojelulain ensimmäinen toteuttamisvuosi ja siitä koottavat tiedot avo-, sijais- ja jälkihuollossa

Lastensuojelu vuonna 2008 Uuden lastensuojelulain ensimmäinen toteuttamisvuosi ja siitä koottavat tiedot avo-, sijais- ja jälkihuollossa Lastensuojelu vuonna 2008 Uuden lastensuojelulain ensimmäinen toteuttamisvuosi ja siitä koottavat tiedot avo-, sijais- ja jälkihuollossa Lastensuojelun asiantuntijaryhmä Aila Kumpulainen 21.11.08 Lastensuojelu

Lisätiedot

Taulukoissa käytetyt Kuusikon keskiarvotiedot ovat aritmeettisia keskiarvoja, jolloin kaupunkien suuruus vaikuttaa suoraan keskiarvoihin.

Taulukoissa käytetyt Kuusikon keskiarvotiedot ovat aritmeettisia keskiarvoja, jolloin kaupunkien suuruus vaikuttaa suoraan keskiarvoihin. 22.5.2006 Liite 0 (1) Kuusikko.. Lasten sijaishuollon tiedonkeruun määritelmät vuoden 2005 tiedoille Tämän raporttiin tietoihin sisältyvät vain lastensuojelulain mukaisin päätöksin sijoitettujen lasten

Lisätiedot

Lastensuojelun tila Länsi- ja Keski- Uudellamaalla 2009 - kommenttipuheenvuoro

Lastensuojelun tila Länsi- ja Keski- Uudellamaalla 2009 - kommenttipuheenvuoro Lastensuojelun tila Länsi- ja Keski- Uudellamaalla 2009 - kommenttipuheenvuoro /PHSOTEY- Ppk Aava Yleisiä huomioita 1(3) Tiedon kokoaminen ja analysointi on tärkeää Länsi- ja Keski-Uudenmaan alueesta ei

Lisätiedot

Alueelliset erot: mistä ne kertovat ja

Alueelliset erot: mistä ne kertovat ja Lastensuojelun laatupäivä Järvenpäässä 30.9.2010 Alueelliset erot: mistä ne kertovat ja miten ehkäistään eriarvoistumista? - Materiaali paneelia varten Erikoistutkija Tarja Heino, THL Asiantuntija Kaisu

Lisätiedot

Lastensuojelu tutuksi

Lastensuojelu tutuksi Lastensuojelu tutuksi Lastensuojelu tutuksi Johanna Mäkipelkola 21.10.2011 Lasten suojelun kokonaisuus (Taskinen 2010. 23) Lastensuojeluilmoitusten ja lasten lukumäärä maakunnittain ja ikäryhmittäin v.2010

Lisätiedot

Lastensuojelutoimien kustannukset ja vaikuttavuus

Lastensuojelutoimien kustannukset ja vaikuttavuus Lastensuojelutoimien kustannukset ja vaikuttavuus Valtakunnalliset lastensuojelupäivät, Turku 12.10.2010 Antti Väisänen Terveys- ja sosiaalitalous-yksikkö (CHESS) Esityksen sisältö Lastensuojelun palvelujen

Lisätiedot

POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU- LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ PERHESOSIAALITYÖ

POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU- LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ PERHESOSIAALITYÖ POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU- LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ PERHESOSIAALITYÖ PERHESOSIAALITYÖN TOIMIPISTEET: Lastensuojelun palvelut: Peruspalvelukeskus Virastotalo, Kuninkaanlähteenkatu 8, 38700 Kankaanpää,

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin lasten sijaishuolto 2006

Kuuden suurimman kaupungin lasten sijaishuolto 2006 Kuuden suurimman kaupungin lasten sijaishuolto 2006 Lasten sijaishuollon työryhmä Aila Kumpulainen 14.6.2007 Kuusikko-työryhmän julkaisusarja Teksti: Aila Kumpulainen Kansi: Kati Rosenberg ISSN 1457-5078

Lisätiedot

Lasten suojelu yhteistyössä lapsen hyväksi. Lasten suojelu. Lasten ja perheiden palvelut. Ehkäisevä lastensuojelu

Lasten suojelu yhteistyössä lapsen hyväksi. Lasten suojelu. Lasten ja perheiden palvelut. Ehkäisevä lastensuojelu Lasten suojelu yhteistyössä lapsen hyväksi Oppilas- ja opiskelijahuollon kansalliset kehittämispäivät 27.11.2013, työpaja 5 27.11.2013 Jaana Tervo 1 Lasten suojelu LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN

Lisätiedot

Lastensuojelu 2016 tietojen toimittaminen

Lastensuojelu 2016 tietojen toimittaminen Lastensuojelu 2016 Liite, THL 13/5.09.00/2017. sivu[1] Lastensuojelu 2016 tietojen toimittaminen Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten tiedot (Lastensuojelurekisteri) sekä avohuollon toimintaa

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin lasten sijaishuollon palvelujen ja kustannusten vertailu 2004

Kuuden suurimman kaupungin lasten sijaishuollon palvelujen ja kustannusten vertailu 2004 Kuuden suurimman kaupungin lasten sijaishuollon palvelujen ja kustannusten vertailu 2004 Lastensuojelun Kuusikko-työryhmä Aila Kumpulainen 17.6.2005 Kuusikko-työryhmän julkaisusarja Teksti: Aila Kumpulainen

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin lasten sijaishuolto 2006

Kuuden suurimman kaupungin lasten sijaishuolto 2006 Kuuden suurimman kaupungin lasten sijaishuolto 2006 Lasten sijaishuollon työryhmä Aila Kumpulainen 14.6.2007 Kuusikko-työryhmän julkaisusarja Teksti: Aila Kumpulainen Kansi: Kati Rosenberg ISSN 1457-5078

Lisätiedot

Lastensuojelu koulunkäynnin tukena

Lastensuojelu koulunkäynnin tukena Lastensuojelu koulunkäynnin tukena Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät 2012 Kehittämispäällikkö Mikko Oranen Lasten, nuorten ja perheiden palvelut -yksikkö Mitä lastensuojelu on? Lasten hyvinvoinnin

Lisätiedot

Esityksemme sisältö ja tarkoitus:

Esityksemme sisältö ja tarkoitus: Esityksemme sisältö ja tarkoitus: Lyhyt esittely Vantaan Nuorten turvatalon sekä Vantaan kaupungin Viertolan vastaanottokodin toiminnasta. Osoittaa, että ennakoivaan, ennaltaehkäisevään lastensuojelutyöhön

Lisätiedot

KUUDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN LASTENSUOJELU 2007

KUUDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN LASTENSUOJELU 2007 KUUDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN LASTENSUOJELU 2007 Lastensuojelun työryhmä Aila Kumpulainen 4.6.2008 1 Kuusikko-työryhmän julkaisusarja Teksti: Aila Kumpulainen Kansi: Kati Rosenberg ISSN 1457-5078 Edita Oy

Lisätiedot

Lastensuojelun sijaishuolto seudullisen perhepankkihankkeen

Lastensuojelun sijaishuolto seudullisen perhepankkihankkeen Lastensuojelun sijaishuolto seudullisen perhepankkihankkeen kunnissa 2009 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3 2 TAUSTAA... 4 3 LASTENSUOJELUN SIJAISHUOLTO PERHEPANKKI- HANKKEEN KUNNISSA 2009... 6 3.1 Sijaishuollon

Lisätiedot

Lastensuojelulain toimeenpano

Lastensuojelulain toimeenpano Lastensuojelulain toimeenpano Oppilaan parhaaksi - yhteistä huolenpitoa 24.9.2009 28.9.2009 Hanna Heinonen 1 Esityksen sisältö Käsitemäärittely Lastensuojelulaki > uudistuksen tausta ja tavoitteet Ehkäisevä

Lisätiedot

LASTENSUOJELU LOIMAALLA ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ SEKÄ SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISET PALVELUT - AVO- JA SIJAISHUOLTO - JÄLKIHUOLTO

LASTENSUOJELU LOIMAALLA ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ SEKÄ SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISET PALVELUT - AVO- JA SIJAISHUOLTO - JÄLKIHUOLTO LASTENSUOJELU LOIMAALLA 2017 - ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ SEKÄ SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISET PALVELUT - AVO- JA SIJAISHUOLTO - JÄLKIHUOLTO ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ - Jo peruspalveluissa tulisi tehdä valtaosa ennaltaehkäisevästä

Lisätiedot

LASTENSUOJELUN LAATUPÄIVÄT. Kuopio 23.9.2010

LASTENSUOJELUN LAATUPÄIVÄT. Kuopio 23.9.2010 LASTENSUOJELUN LAATUPÄIVÄT Kuopio 23.9.2010 Lotta Silvennoinen Auttavatko kansalliset laatusuositukset kuntaa varmistamaan laadukkaan ja vaikuttavan lastensuojelutyön? 1 Vaikuttavan työn edellytykset lastensuojelussa

Lisätiedot

LASTENSUOJELUN LAATUPÄIVÄT. Lotta Silvennoinen

LASTENSUOJELUN LAATUPÄIVÄT. Lotta Silvennoinen LASTENSUOJELUN LAATUPÄIVÄT Järvenpää 30.9.2010 Lotta Silvennoinen Auttavatko kansalliset laatusuositukset kuntaa varmistamaan laadukkaan ja vaikuttavan lastensuojelutyön? Vaikuttavan työn edellytykset

Lisätiedot

Lastensuojelun avohuollon laatukäsikirja

Lastensuojelun avohuollon laatukäsikirja Lastensuojelun avohuollon laatukäsikirja Laatuperiaatteita Lapsen huolenpidosta ja kasvatuksesta ovat vastuussa lapsen vanhemmat ja muut huoltajat. Tähän tehtävään heillä on oikeus saada apua ja tukea

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin lastensuojelun palvelujen ja kustannusten vertailu. vuonna 2015

Kuuden suurimman kaupungin lastensuojelun palvelujen ja kustannusten vertailu. vuonna 2015 Kuuden suurimman kaupungin lastensuojelun palvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2015 Hanna Ahlgren-Leinvuo Kuusikko-työryhmän julkaisusarja 7/2016 Esipuhe Kuusikko-työssä vertaillaan kuutoskaupunkien

Lisätiedot

Lastensuojelu- ja sijaishuoltopalvelujen tila Lapissa

Lastensuojelu- ja sijaishuoltopalvelujen tila Lapissa Lastensuojelu- ja sijaishuoltopalvelujen tila Lapissa Turvaa, hoivaa, kasvatusta seminaari 28.3.2011 sosiaalihuollon ylitarkastaja, KL Sari Husa Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat (POL) 28.3.2011 1 Yhteinen

Lisätiedot

Lastensuojelun tilannekatsaus 20.1.2015. Lastensuojelupäällikkö Sari Lahti

Lastensuojelun tilannekatsaus 20.1.2015. Lastensuojelupäällikkö Sari Lahti Lastensuojelun tilannekatsaus 20.1.2015 Lastensuojelupäällikkö Sari Lahti Lastensuojelun ja lapsiperheiden erityispalveluiden yksikön kokonaisrakenne Lastensuojelupäällikkö Lastensuojelu palvelut Sosiaalityön

Lisätiedot

Lasten suojelu - mitä tilastot kertovat ja mitä ne eivät kerro?

Lasten suojelu - mitä tilastot kertovat ja mitä ne eivät kerro? Lasten suojelu - mitä tilastot kertovat ja mitä ne eivät kerro? Tutkimusprofessori Mika Gissler 18.8.2016 1 THL on sosiaali- ja terveysalan tilastoviranomainen Lasten, nuorten ja perheiden sosiaalipalvelut

Lisätiedot

Sosiaalihuoltolaki uudistuu. Mikä muuttuu lastensuojelussa?

Sosiaalihuoltolaki uudistuu. Mikä muuttuu lastensuojelussa? Sosiaalihuoltolaki uudistuu Mikä muuttuu lastensuojelussa? VALTAKUNNALLISET LASTENSUOJELUPÄIVÄT HÄMEENLINNA 1.10.2014 Lotta Hämeen-Anttila Valmisteluvaiheet Sosiaalihuollon lainsäädännön uudistamistyöryhmä:

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin lasten sijaishuollon palvelujen ja kustannusten vertailu 2003

Kuuden suurimman kaupungin lasten sijaishuollon palvelujen ja kustannusten vertailu 2003 Kuuden suurimman kaupungin lasten sijaishuollon palvelujen ja kustannusten vertailu 2003 Lasten sijaishuollon Kuusikko-työryhmä Aila Kumpulainen 1.7. 2004 Julkaisija: Kuusikko-työryhmä Teksti: Aila Kumpulainen

Lisätiedot

Lasten sijaishuollon kustannukset kootaan kohdassa III olevien ohjeiden mukaan. (sisältävät avohuollon sijoitusten kustannukset)

Lasten sijaishuollon kustannukset kootaan kohdassa III olevien ohjeiden mukaan. (sisältävät avohuollon sijoitusten kustannukset) 23.4.2008 Liite 1 (1) Kuusikko.. Lastensuojelun asiantuntijaryhmä I. Lastensuojelun kokonaisuutta koskevat tiedot 1. Lastensuojelun kokonaiskustannukset 2007 Lasten sijaishuollon kustannukset kootaan kohdassa

Lisätiedot

Paraisten kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2015 Sosiaali- ja terveysosasto

Paraisten kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2015 Sosiaali- ja terveysosasto PERHEPALVELUT Sosiaali- ja terveyslautakunta, Paula Sundqvist, vt. sosiaali- ja terveysjohtaja Eva af Heurlin, sosiaalisihteeri Toiminta Lastensuojelu käsittää lakisääteiset viranomaistehtävät, kuten esimerkiksi

Lisätiedot

LASTENSUOJELULAKI ja ILMOITUSVELVOLLISUUS Lastensuojelun yhteistyötahojen näkökulmasta. 8.3.2013 Lakimies Kati Saastamoinen 1

LASTENSUOJELULAKI ja ILMOITUSVELVOLLISUUS Lastensuojelun yhteistyötahojen näkökulmasta. 8.3.2013 Lakimies Kati Saastamoinen 1 LASTENSUOJELULAKI ja ILMOITUSVELVOLLISUUS Lastensuojelun yhteistyötahojen näkökulmasta 8.3.2013 Lakimies Kati Saastamoinen 1 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN Viranomaisten välinen yhteistyö 8.3.2013

Lisätiedot

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE Kuusikko 2005 13.6.2005 LIITE 1( 1) LASTEN SIJAISHUOLTO 2004 HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE 36 139 26 OULU 435 KUUSIKKO 0-17 v. väestö vv 2004/2005 97 410 55 080 43 367 29 229 36 139 26 435 287 660

Lisätiedot

Sosiaalipalvelut. Muutosehdotukset: Voimassaolevien delegointipäätösten mukaan:

Sosiaalipalvelut. Muutosehdotukset: Voimassaolevien delegointipäätösten mukaan: Kirkkonummen kunta Perusturva Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille: Voimassaolevien delegointipäätösten mukaan: Muutosehdotukset: Sosiaalipalvelut Sosiaalipalveluiden

Lisätiedot

Kaupunkien arviot lastensuojelun määrärahojen riittävyydestä, henkilöstöresursseista ja ehkäisevästä toiminnasta

Kaupunkien arviot lastensuojelun määrärahojen riittävyydestä, henkilöstöresursseista ja ehkäisevästä toiminnasta Tero Ristimäki Lastensuojelulain toimeenpanoon valmistautuminen Suurimpien kaupunkien suunnitelmat resurssien lisäämisestä lastensuojeluun vuodelle 2008 ja arviot lastensuojelulain velvoitteista selviytymisestä

Lisätiedot

Lastensuojelun asiakkaana Suomessa

Lastensuojelun asiakkaana Suomessa Lastensuojelun asiakkaana Suomessa 16.6.2010 Uusi lastensuojelulaki 2008 lähtökohtana vanhempien ensisijainen vastuu lapsen hyvinvoinnista tavoitteena auttaa perheitä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja TP Simo Simo TP 2016

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja TP Simo Simo TP 2016 Horisontti 7 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja 6 5 1 89 4 3 116 328 1 24 1 44 3 463 1 56 4 795 761 2 76 6 48 365 1 92 12 649 472 1 445 Perhehoidon ja lyhytaikaisen avohuollon

Lisätiedot

Lastensuojelu Suomessa

Lastensuojelu Suomessa Lastensuojelu Suomessa 16.6.2010 Lastensuojelu 2008 Lastensuojelun sosiaalityön asiakkaana ja avohuollollisten tukitoimien piirissä oli yhteensä yli 67 000 lasta ja nuorta vuonna 2008. Suomessa ei tilastoida,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 18. 18 Lausunto aluehallintovirastolle lastensuojelulaissa säädettyjen määräaikojen noudattamisesta

Espoon kaupunki Pöytäkirja 18. 18 Lausunto aluehallintovirastolle lastensuojelulaissa säädettyjen määräaikojen noudattamisesta 16.02.2012 Sivu 1 / 1 127/03.00.00/2012 18 Lausunto aluehallintovirastolle lastensuojelulaissa säädettyjen määräaikojen noudattamisesta Valmistelijat / lisätiedot: Kati Saastamoinen, puh. (09) 816 23422

Lisätiedot

Ensimmäistä kertaa sijoitetut 0 20 vuotiaat , koko maa (n)

Ensimmäistä kertaa sijoitetut 0 20 vuotiaat , koko maa (n) Ensimmäistä kertaa sijoitetut 0 20 vuotiaat 2006 2008, koko maa (n) 3800 3700 3664 3600 3500 3493 3400 3300 koko maa 3200 3177 3100 3000 2900 2006 2007 2008 Ensimmäistä kertaa sijoitetut 2006 2008 ikäryhmien

Lisätiedot

Syrjäytymisen kustannukset. Maritta Pesonen Perhepalveluiden johtaja

Syrjäytymisen kustannukset. Maritta Pesonen Perhepalveluiden johtaja Syrjäytymisen kustannukset Maritta Pesonen Perhepalveluiden johtaja Vantaan kaupunki, perhepalvelut 2 Aikuissosiaalityö: Työttömyysprosentti Vantaalla on 8,9 %, Toimeentulotukea saa vantaalaisista 9,1

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 7. Valmistelijat / lisätiedot: Leena Wilén, puh Nina Sormo, puh

Espoon kaupunki Pöytäkirja 7. Valmistelijat / lisätiedot: Leena Wilén, puh Nina Sormo, puh 07.01.2016 Sivu 1 / 1 5681/2015 01.02.01 7 Perhehoidon palkkioiden korottaminen 1.3.2016 Valmistelijat / lisätiedot: Leena Wilén, puh. 050 428 9405 Nina Sormo, puh. 050 598 6982 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Lastensuojelun perhehoito

Lastensuojelun perhehoito Lastensuojelun perhehoito 12.12.2012 Perhehoidon lakimuutoksia 1.1.2012 Perhehoidon ensisijaisuus (Lsl 50 ) Ennakkovalmennus pakollinen (Perhehoitajalaki 1 ) Sijaishoitaja (Perhehoitajalaki 6 a ) Vastuutyöntekijän

Lisätiedot

Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole

Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole LASTEN JA NUORTEN KASVUN TUKEMINEN 81 971 312 (13,3 %) Ltk 15.2.2012 s. 1/6 Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole SOTEN PALVELURYHMÄT

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 18.3.214] KUUKAUSIRAPORTTI TAMMIKUU 214 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/23 Tammikuu 214 TAMMIKUU PÄHKINÄNKUORESSA Tammikuun toiminnan ja talouden toteutumassa vaikuttavat vielä vuoden 213 loppuvuoden

Lisätiedot

SUOJELE LASTA. Lastensuojelulain 25 :n mukaisen ilmoitusvelvollisuuden noudattaminen

SUOJELE LASTA. Lastensuojelulain 25 :n mukaisen ilmoitusvelvollisuuden noudattaminen SUOJELE LASTA Lastensuojelulain 25 :n mukaisen ilmoitusvelvollisuuden noudattaminen Mikä on ilmoitusvelvollisuus ja keitä se koskee? Sosiaali- ja terveydenhuollon, opetustoimen, nuorisotoimen, poliisitoimen

Lisätiedot

Mikkelin seudun perhepalveluiden toimintakäsikirja. Johanna Will-Orava 3.5.2013

Mikkelin seudun perhepalveluiden toimintakäsikirja. Johanna Will-Orava 3.5.2013 Mikkelin seudun perhepalveluiden toimintakäsikirja Johanna Will-Orava 3.5.2013 Toimintakäsikirjan sisältö 1. Johdanto 2. Perhepalveluiden lähtökohdat, tavoitteet ja tarkoitus yhteistoiminta-alueella 3.

Lisätiedot

lastensuojelun palvelujen ja kustannusten vertailu

lastensuojelun palvelujen ja kustannusten vertailu Kuuden suurimman kaupungin lastensuojelun palvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2016 Aino Hiekkavuo Kuusikko-työryhmän julkaisusarja 4/2017 Esipuhe Kuusikko-työssä vertaillaan kuutoskaupunkien (Helsinki,

Lisätiedot

Naantalin kaupungin lausunto koskien Varsinais-Suomen lastensuojelukuntayhtymän toimintaa

Naantalin kaupungin lausunto koskien Varsinais-Suomen lastensuojelukuntayhtymän toimintaa Sosiaali- ja terveyslautakunta 39 21.05.2014 Kaupunginhallitus 260 02.06.2014 Naantalin kaupungin lausunto koskien Varsinais-Suomen lastensuojelukuntayhtymän toimintaa 361/00.03.01/2014 SOTELTK 39 Perusturvajohtaja

Lisätiedot

Lainsäädännön muutokset ja vaikutukset sijaishuoltoon VALTAKUNNALLISET SIJAISHUOLLON PÄIVÄT 29.9. 30.9.2015

Lainsäädännön muutokset ja vaikutukset sijaishuoltoon VALTAKUNNALLISET SIJAISHUOLLON PÄIVÄT 29.9. 30.9.2015 Lainsäädännön muutokset ja vaikutukset sijaishuoltoon VALTAKUNNALLISET SIJAISHUOLLON PÄIVÄT 29.9. 30.9.2015 Lainsäädäntö ohjaa, miten toimia Ennen sijoitusta Sijoituksen aikana Sijoituksen jälkeen SHL

Lisätiedot

Marita Uusitalo Sosiaalihuollon ylitarkastaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue

Marita Uusitalo Sosiaalihuollon ylitarkastaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Marita Uusitalo Sosiaalihuollon ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto 3.10.2013 1 Lastensuojeluilmoitusten ja lasten

Lisätiedot

Lastensuojelun palvelujen käyttö, kustannukset ja vaikuttavuus tilastoissa ja tutkimuksessa Järvenpää 10.9.2010 Antti Väisänen Terveys- ja

Lastensuojelun palvelujen käyttö, kustannukset ja vaikuttavuus tilastoissa ja tutkimuksessa Järvenpää 10.9.2010 Antti Väisänen Terveys- ja Lastensuojelun palvelujen käyttö, kustannukset ja vaikuttavuus tilastoissa ja tutkimuksessa Järvenpää 10.9.2010 Antti Väisänen Terveys- ja sosiaalitalous-yksikkö (CHESS) Esityksen sisältö Sosiaalitalous

Lisätiedot

Lastensuojelua yhteistyössä varhaiskasvatuksen ja koulun kanssa

Lastensuojelua yhteistyössä varhaiskasvatuksen ja koulun kanssa Lastensuojelua yhteistyössä varhaiskasvatuksen ja koulun kanssa Pitäisi puhua yhteistyöstä SIIS MISTÄ? Perusturvan toimiala, sosiaalipalvelut 3 Sijais- ja jälkihuollon sosiaalityö Avohuollon sosiaalityö

Lisätiedot

Viiden suurimman kaupungin lasten sijaishuollon palvelujen ja kustannusten vertailu 2002

Viiden suurimman kaupungin lasten sijaishuollon palvelujen ja kustannusten vertailu 2002 Viiden suurimman kaupungin lasten sijaishuollon palvelujen ja kustannusten vertailu 2002 20.11. 2003 Aila Kumpulainen Viisikko Työryhmä Kuvailulehti Tekijä(t) Viisikko-työryhmän lasten sijaishuollon asiantuntijaryhmä,

Lisätiedot

Lastensuojeluasioiden valmistelu hallinto-oikeuteen

Lastensuojeluasioiden valmistelu hallinto-oikeuteen 1 Lastensuojeluasioiden valmistelu hallinto-oikeuteen 20.5.2008 Lakimies Tuomas Möttönen Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveystoimi Johdon tukipalvelut - 2008 Hallinto-oikeuden toimivalta lastensuojeluasioissa

Lisätiedot

Lastensuojelun suurten kustannusten tasausjärjestelmä tiedonantajapalaute 21/2002

Lastensuojelun suurten kustannusten tasausjärjestelmä tiedonantajapalaute 21/2002 Stakes/StakesTieto 12.12.2002 Sosiaali- ja terveystilastot PL 220, 00531 Helsinki Puh. (09) 3967 2064 Salla Säkkinen Puh. (09) 3967 2234 Tuula Kuoppala Fax. (09) 3967 2459 e-mail: etunimi.sukunimi@stakes.fi

Lisätiedot

Riittääkö oppivelvollisuuden laiminlyönti huostaanoton perusteeksi?

Riittääkö oppivelvollisuuden laiminlyönti huostaanoton perusteeksi? 6.11.2017 Riittääkö oppivelvollisuuden laiminlyönti huostaanoton perusteeksi? Johtava sosiaalityöntekijä Saara Keränen KSSHP 6.11.2017 6.11.2017 Lastensuojelun avohuolto 1 Lapsen oikeudesta saada opetusta

Lisätiedot

Uusi lastensuojelulaki

Uusi lastensuojelulaki Uusi lastensuojelulaki Vankiperhetyön verkosto 1.10.2009 3.9.2012 Hanna Heinonen 1 Esityksen sisältö Lastensuojelun nykytila Lastensuojelulain toimeenpano ja seuranta Tarkennustarpeet lastensuojelulaissa

Lisätiedot

Vuorovaikutuksellinen lastensuojelulain perehdytys yhteistyökumppaneille Espoonlahden lastensuojelun avopalveluissa

Vuorovaikutuksellinen lastensuojelulain perehdytys yhteistyökumppaneille Espoonlahden lastensuojelun avopalveluissa Vuorovaikutuksellinen lastensuojelulain perehdytys yhteistyökumppaneille Espoonlahden lastensuojelun avopalveluissa Pääkaupunkiseudun lastensuojelupäivät 29.-30.9.2011 Johtava sosiaalityöntekijä Pekka

Lisätiedot

VALTAKUNNALLISET SIJAISHUOLLON PÄIVÄT 4.-6.10.2011. Sijaishuollon ajankohtaiset muutokset ja haasteet lainsäädännön näkökulmasta

VALTAKUNNALLISET SIJAISHUOLLON PÄIVÄT 4.-6.10.2011. Sijaishuollon ajankohtaiset muutokset ja haasteet lainsäädännön näkökulmasta VALTAKUNNALLISET SIJAISHUOLLON PÄIVÄT 4.-6.10.2011 Sijaishuollon ajankohtaiset muutokset ja haasteet lainsäädännön näkökulmasta Lotta Hämeen-Anttila Neuvotteleva virkamies, STM Lastensuojelua ja perhehoitoa

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 Hyvinvointitoimiala Palvelualue: Perhe ja sosiaalipalvelut Sopimuksen tarkoitus: Operatiivisessa sopimuksessa määritellään palvelualueen tavoitteet palveluiden järjestämiseen,

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 seuranta

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 seuranta OPERATIIVINEN SOPIMUS seuranta..-0.6. Perhe- ja sosiaalipalvelut Taloudelliset tavoitteet. Määrärahat.000 TP 205 TAM Ennuste Tulot 20 29 20 2 9 72 Menot 90 59 9 09 90 66 Netto 70 7 70 925 70 95 2 Resurssien

Lisätiedot

Nuorisokodista nuoren kotiin

Nuorisokodista nuoren kotiin Nuorisokodista nuoren kotiin Lotilan avotyöyksikkö Nuorisokodin johtaja Vesa Lankinen Lastensuojelun palvelupäällikkö Anne Seppälä TERVE-SOS 7.5.2015 Avotyön lähtökohtia Lastensuojelulain 36 :n mukainen

Lisätiedot

Lastensuojelu Lastensuojeluilmoitusten ja muiden yhteydenottojen määrä lisääntyi vuonna 2016

Lastensuojelu Lastensuojeluilmoitusten ja muiden yhteydenottojen määrä lisääntyi vuonna 2016 43 2017 23.11.2017 Lastensuojelu 2016 Päälöydökset Lastensuojeluilmoitusten määrä (121 372) lisääntyi 6 % edellisestä vuodesta. Lastensuojelun avohuollon asiakkaina oli 57 784 lasta ja nuorta vuonna 2016,

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2016 ja TP Simo 1-4/2016. Simo TP 2015

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2016 ja TP Simo 1-4/2016. Simo TP 2015 Horisontti 14/2016 7 000 6 000 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 14/2016 ja 5 000 4 000 3 000 1 000 809 1 654 205 765 154 363 1 582 121 1 652 3 573 1 649 4 551 841 2 920 242 594

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunnan vastine valtuuston ponteen

Sosiaali- ja terveyslautakunnan vastine valtuuston ponteen Sosiaali- ja terveyslautakunta 35 21.06.2016 Sosiaali- ja terveyslautakunnan vastine valtuuston ponteen 30.9.2015 SOSTER 35 Käsitellessään 30.9.2015 61 Nurmijärven perhetukikeskuksen hankesuunnitelmaa.

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016: tilinpäätösraportointi

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016: tilinpäätösraportointi OPERATIIVINEN SOPIMUS : tilinpäätösraportointi Perhe- ja sosiaalipalvelut Taloudelliset tavoitteet. Määrärahat.000 TP TAM TP Tulot 20 29 20 4 20 720 Menot 90 59 9 985 92 77 Netto 70 74 70 86 7 457 2 Resurssien

Lisätiedot

Lastensuojelu Suomen Punaisen Ristin toiminnassa

Lastensuojelu Suomen Punaisen Ristin toiminnassa Lastensuojelu Suomen Punaisen Ristin toiminnassa Koulutusmateriaali vapaaehtoisille SPR/ Päihdetyö / Kati Laitila Koulutuksen tavoite Edistää lasten ja nuorten turvallisuuden, terveyden, oikeuksien ja

Lisätiedot

Selvitys lastensuojelun kysynnästä ja kustannuksista Jukka Ohtonen, tutkija p. 045 8722 118 jukka.ohtonen@kolumbus.fi

Selvitys lastensuojelun kysynnästä ja kustannuksista Jukka Ohtonen, tutkija p. 045 8722 118 jukka.ohtonen@kolumbus.fi Selvitys lastensuojelun kysynnästä ja kustannuksista Jukka Ohtonen, tutkija p. 045 8722 118 jukka.ohtonen@kolumbus.fi Lastensuojelupäivät 1.10.2014 Hämeenlinna Lastensuojelun kysyntä Lastensuojeluilmoitusten

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 23/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 4499/ /2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 23/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 4499/ /2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 23/2014 1 (1) 289 Asianro 4499/05.09.00/2014 Selvitys Itä-Suomen aluehallintovirastolle lastensuojelun tilasta Lastensuojelupäällikkö Marketta Kolari Lapsiperhepalvelut Perusturvan

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2014. 1302/2014 Laki. lastensuojelulain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2014

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2014. 1302/2014 Laki. lastensuojelulain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2014 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2014 1302/2014 Laki lastensuojelulain muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2014 Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan

Lisätiedot

2009 Lastensuojelun asiakkaana olevien alle 18-vuotiaiden osuus ikäluokasta, tavoitteena osuuden pieneneminen.

2009 Lastensuojelun asiakkaana olevien alle 18-vuotiaiden osuus ikäluokasta, tavoitteena osuuden pieneneminen. Sosiaali- ja terveystoimen strategisen palvelusopimuksen mittarit YDINPROSESSI: LASTEN JA NUORTEN KASVUN TUKEMINEN SPS: Tuetaan lasten ja nuorten normaalia kasvua ja kehitystä Lastensuojelun asiakkaana

Lisätiedot

Koulutuspäivä lastensuojelulain soveltamisesta Lappeenranta 17.9.2008 Kotka 18.9.2008 Päivi Sinko, Helsingin yliopisto, Koulutus- ja kehittämiskeskus

Koulutuspäivä lastensuojelulain soveltamisesta Lappeenranta 17.9.2008 Kotka 18.9.2008 Päivi Sinko, Helsingin yliopisto, Koulutus- ja kehittämiskeskus Koulutuspäivä lastensuojelulain soveltamisesta Lappeenranta 17.9.2008 Kotka 18.9.2008 Päivi Sinko, Helsingin yliopisto, Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia paivi.sinko@helsinki.fi Voimaan 1.1.2008 2

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 16/ (7) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Esityslista 16/ (7) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Esityslista 16/2013 1 (7) 6 Selvitys lastensuojelun kehittämisestä Pöydälle 15.10.2013 HEL 2013-012401 T 05 02 00 Päätösehdotus Esittelijä päättänee merkitä tiedoksi selvityksen lastensuojelun

Lisätiedot

Lastensuojelu 2009 Barnskydd 2009 Child welfare 2009

Lastensuojelu 2009 Barnskydd 2009 Child welfare 2009 Sosiaaliturva 2010 Socialskydd Social Protection TILASTORAPORTTI STATISTIkRAPPORT STATISTICAL report Lastensuojelu 2009 Barnskydd 2009 Child welfare 2009 Tuula Kuoppala +358 20 610 7234 tuula.kuoppala@thl.fi

Lisätiedot

TAVOITE TOIMENPITEET VASTUUTAHO AIKATAULU. kartoitetaan ennaltaehkäisevä työ kaikki ikäryhmät

TAVOITE TOIMENPITEET VASTUUTAHO AIKATAULU. kartoitetaan ennaltaehkäisevä työ kaikki ikäryhmät TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 1. ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ 1.1 Tehostetaan ennaltaehkäisevää työtä kartoitetaan ennaltaehkäisevä työ kaikki ikäryhmät Aloitetaan työ 2011 ja päivitetään vuosittain Toimenpiteet jaetaan

Lisätiedot