OUTOKUMMUN SEURAKUNNAN TOIMINTA- ja talous- SUUNNITELMA VUOSILLE JA TALOUSARVIO VUODELLE 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OUTOKUMMUN SEURAKUNNAN TOIMINTA- ja talous- SUUNNITELMA VUOSILLE 2012-2014 JA TALOUSARVIO VUODELLE 2012"

Transkriptio

1 OUTOKUMMUN SEURAKUNTA 1 Kirkkoneuvosto , liite 4 Kirkkovaltuusto , liite 1 SEURAKUNTA aarre kaupungissa OUTOKUMMUN SEURAKUNNAN TOIMINTA- ja talous- SUUNNITELMA VUOSILLE JA TALOUSARVIO VUODELLE

2 OUTOKUMMUN SEURAKUNTA 2 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. Seurakunnan tehtävä 3 2. Taloustilanne Suomessa ja maailmalla Seurakuntien talous ja näkymät Outokummussa. 4 TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 1. Keskeiset painopistealueet Toimintasuunnitelman ja talousarvion sitovuus Henkilöstö 6 KÄYTTÖTALOUSOSA 3.1. Yleishallinto Kirkolliset vaalit Kirkkovaltuusto Kirkkoneuvosto Tilintarkastus ja valvonta Taloushallinto Työhyvinvointi Kirkonkirjojen pito Kirkkoherranvirasto Muu yleishallinto Hallinto yhteensä Seurakunnallinen toiminta Jumalanpalveluselämä Hautaan siunaaminen Muut kirkolliset toimitukset Aikuistyö Muut seurakuntatilaisuudet Tiedotus ja viestintä Musiikki Päiväkerho Pyhäkoulutyö Varhaisnuorisotyö Rippikoulutyö Nuorisotyö Perhekerhotyö Diakoniatyö Perheneuvonta Sairaalasielunhoito Lähetys Kansainvälinen työ Muu seurakuntatyö ja Toiminta yhteensä Hautaustoimi Hautausmaahallinto Kuusjärven kiinteistöt Rauhanmaan kiinteistöt Varsinainen hautaustoimi ja hautaustoimi yhteensä Kiinteistötoimi Outokummun kirkko ja seurakuntatalo Kuusjärven kirkko Muut kiinteistöt Pellinmäen leirikeskus Metsätalous ja Kiinteistötoimi yhteensä Käyttötalous yhteensä TULOSLASKELMAOSA 4.1 Verotulot, verotuskulut RAHOITUSOSA, INVESTOINNIT ja TALOUSARVION YHTEENVETO Talousarvioavustukset 32 Tuloslaskelma ja rahoituslaskelma Hautainhoitorahaston talousarvio Liitteet: Seurakunnan strategia 2

3 OUTOKUMMUN SEURAKUNTA 3 YLEISET LÄHTÖKOHDAT 1. SEURAKUNNAN TEHTÄVÄ Kirkon tärkein tehtävä on auttaa ihmisiä löytämään Jumala. Jumalan kohtaaminen on enemmän kuin vain pyhän kohtaaminen. Kirkon aarre Raamattu puhuu persoonallisesta Jumalasta, jolla on hyvä tahto ihmisiä kohtaan. Päivitetyn strategian mukaan aarrekaupungissa Outokummussa on aarre, jonka esillä pitämisessä seurakunnalla on olemassaolon oikeutus. Perustehtävänä ja lähtökohtana strategiassamme onkin Jumalan sanan julistaminen ja ihmisten hengellisen elämän hoitaminen. Seurakunta saisi olla paikka, jossa löytyy kullekin ns. hengellinen koti, jossa voi tuntea viihtyvänsä ja jonka voi kokea itselleen merkittäväksi asiaksi. Outokummun seurakunta haluaa jatkossakin olla luterilainen, ekumeeninen ja reilu seurakunta. Se haluaa olla avoin yhteisö, jonne on helppo tulla. 2. TALOUSTILANNE SUOMESSA JA MAAILMALLA Suomen talous on palautumassa hiljalleen tuotannon jyrkästä supistumisesta taantumassa ja talouden tila on edelleen tuntuvasti heikompi kuin taantumaa edeltävänä aikana. Kun katsotaan eteenpäin, julkista taloutta koskevat haasteet ovat joka tapauksessa mittavia. Esim. väestön ikääntymisen vaikutukset alkavat näkyä talouskehityksessä jo lähivuosina. Julkisen talouden tasapaino on muuttunut alijäämäiseksi ja valtion velka kasvaa nopeasti. Julkisen talouden vakauttaminen erilaisilla toimenpiteillä, kuten rakenteellisilla uudistuksilla, jotka vastaavat väestön ikääntymiseen ja työurien pidentämiseen sekä tuottavuuden kohentamiseen julkisten peruspalvelujen tuotannossa, on erityisen tärkeää julkisen talouden vakaan ja kestävän kehityksen turvaamiseksi. Kotitalouksien kulutuskysyntä kasvaa ennustevuosina tasaisesti ja säästämisaste pysyy korkeana. Inflaation (n.2 %) nopeutuminen hidastaa kotitalouksien reaalitulojen kasvua, jonka odotetaan olevan n. 1,5 % vuodessa. Työmarkkinoiden tila on lähivuosina haastava ja vaikeasti ennakoitavissa. Tuotannon kasvun käynnistyttyä työllisyys on kuitenkin kohentunut suhteellisen hitaasti, koska yritykset sopeuttivat työvoiman tarvettaan lomautusten ja joustavien työaikajärjestelyiden avulla. Kasvavaan työvoimatarpeeseen voidaan vastata vielä vuonna 2012 osin työtunteja lisäämällä ja työllisyyden kasvu voimistuu vasta kun painopiste siirtyy vientiteollisuudesta työvaltaisille palvelujen ja rakentamisen toimialoille. 3. SEURAKUNTIEN TALOUS JA NÄKYMÄT OUTOKUMMUN SRK:SSA Kirkon talous koostuu seurakuntien taloudesta sekä kirkon yhteisestä taloudesta. Kirkon yhteisen talouden muodostavat kirkon keskusrahasto ja kirkon eläkerahasto. Kirkon yhteisestä taloudesta kirkon eläkerahasto muodostaa 2/3. Seurakunnat ovat julkisoikeudellisia yhteisöjä, joiden talouden perusta on kirkon itsenäinen verotusoikeus sekä itsenäisyys omaa taloutta koskevassa päätöksenteossa. Seurakunnan taloudenpidon puitteet on määritelty kirkkolaissa ja -järjestyksessä sekä taloussäännössä. Seurakunnille talouden hidas kasvu tarkoittaa sitä, että on varauduttava yhteisö- ja kirkollis- 3

4 OUTOKUMMUN SEURAKUNTA 4 verotuloissa vähäiseen kasvuun useiksi vuosiksi. Vuoden 2011 kirkollisverotilitykset olivat kasvaneet elokuun loppuun mennessä 2,7 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden. Ansiotulojen verotuksessa kirkollisverotus on kytketty kunnallisverotukseen ja kunnallisveropohjaan. Seurakunnille tilitettävä yhteisövero-osuus on 1,75 %, jota eduskunta päättänee nostaa edelleen väliaikaisesti vuosille ,4 %:n verran 2,15 %:iin, johtuen taloustaantuman aiheuttamasta rajusta yhteisöveron alentumisesta. Pudotus verrattuna kahteen edelliseen vuoteen 0,4 %. Vuodelta 2010 valmistuneen verotuksen mukaan vuoden 2010 kirkollisverotuloissa Outokummun osalta vähennystä -1,9 % ja yhteisöverotulokertymän kasvua +14,7 % vuoteen 2009 verrattuna. Jos tulot toteutuvat arvioidusti ja menoissa ei saada säästöjä aikaiseksi niin talousarviovuoden 2012 vuosikate jää miinukselle eikä kata poistoja. Rahoituslaskelman osoittama kassavarojen vähennys on noin Palkoissa on varauduttu 2 %:n korotuksiin. Seurakunnan hinnastoon (poislukien hautasijamaksut) on tehty kustannusten nousua vastaavat tarkistukset (2-5%). Kiinteistöjen kunnossapitotoimissa tehdään suunnitelmakaudella kiireellisiksi katsotut toimenpiteet, kuten Outokummun kirkko-srk-salin ja Pellinmäen leirikeskuksen tulo-ja poistoilmakanavien puhdistus, Kuusjärven huoltohallin lattia ja Rauhanmaan kappelin kunnostus. Investoinneissa merkittävimmät ovat Kuusjärven sankarihautojen kivimuurien korjaustyö, joka jaksotetaan useammalle vuodelle sekä Pellinmäen leirikeskuksen entisen saunamökin kunnostus ja ilmalämpöpumpun hankinta.. TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE TOIMINNAN KESKEISET PAINOPISTEALUEET Seurakunnan työntekijät ja luottamushenkilöt saivat vuoden 2011 varrella keskustella useassa eri yhteydessä joka toinen vuosi päivitettävästä strategiasta. Sen kaikkia työaloja ohjaaviksi ja velvoittaviksi painopisteiksi valittiin uusien ihmisten mukaan saaminen seurakunnan toimintaan. Seurakunnassa viime vuosina korostettu vapaaehtoistyö on yksi tärkeä väline tämän tavoitteen saavuttamisessa. Vaikka muut painopisteet ovatkin lapsissa, nuorissa ja ikääntyvissä, ei seurakunnassa tahdota unohtaa muitakaan ikäryhmiä. Aikuistyö monine ideoineen muistaa heitäkin. Innostunut ja osaava henkilökunta ja seurakuntaan sitoutunut suuri vapaaehtoisten joukko yhdessä toteuttaa uutenakin toimintavuotena seurakunnan perustehtävää pienten ja suurten muutosten keskellä. Henkilöstö- ja kiinteistörakenne on meillä kunnossa ja edellytykset hyvälle toiminnalle tulevinakin vuosina näin ollen olemassa. 4

5 OUTOKUMMUN SEURAKUNTA 5 2. TOIMINTASUUNNITELMAN JA TALOUSARVION SITOVUUS Kirkkovaltuusto päättää talousarvion toiminnallisista tavoitteista sekä määrärahojen ja tuloarvioiden sitovuustasosta. Talousarviossa ja toiminta- ja taloussuunnitelmassa, jonka valmistelusta vastaa kirkkoneuvosto, hyväksytään toiminnan tavoitteet ja talouden määrärahat. Tehtäväalueiden vastuulla on työskennellä siten, että tavoitteet saavutetaan mahdollisimman hyvin. Toimintasuunnitelma ja talousarvio ovat seurakunnan viranhaltijoita toiminnallisesti velvoittava asiakirja. Talousarvion käyttötalousosan sitovuustaso kirkkovaltuustoon nähden on ulkoisten erien osalta pääluokkakohtainen nettomääräisenä. Kirkkoneuvostoon nähden sitovuustaso on ulkoisten erien osalta tehtäväaluekohtainen nettomääräisenä (toimintakate). Tehtäväalueen sisällä ulkoisten erien määrärahojen ja tuloarvioiden siirroista (lukuun ottamatta henkilöstömenoja) eli muutoksista käyttösuunnitelmiin päättävät johtokunta tai viranhaltijat seuraavasti: - Kirkkoherra: Kirkolliset vaalit, Kirkkovaltuusto, Tilintarkastus ja valvonta, Kirkkoneuvosto, Kirkonkirjojen pito, Kirkkoherranvirasto, Jumalanpalveluselämä, Hautaan siunaaminen, Muut kirkolliset toimitukset, Muut seurakuntatilaisuudet, Tiedotus ja viestintä, Perheneuvonta ja Sielunhoito, Lähetys, Kansainvälinen työ ja ystävyys srk-työ, Muu seurakuntatyö/yleinen seurakuntatyö - Talouspäällikkö: Taloushallinto, Muu yleishallinto, Työhyvinvointi, Hautaustoimi, Kiinteistötoimi sisältäen metsätalouden - Työalan pappi: Aikuistyö, Musiikkitoiminta, Päiväkerhotyö, Pyhäkoulutyö, Varhaisnuorisotyö, Rippikoulutyö, Nuorisotyö, Perhekerhotyö - Diakoniatyön johtokunta, Työalan pappi: Diakoniatyö Talousarvio on sitova v osalta, seuraavien vuosien osalta suunnitelma on alustava. Vuoden 2004 alusta otettiin kaikissa seurakunnissa käyttöön kustannuslaskenta. Kustannusten kohdentamisen tavoitteena on saada esiin tieto, miten voimavarat jakautuvat kirkon perustehtävien kesken. Kirkon perustehtäviksi on luokiteltu seurakunnallisen toiminnan, yhteisten seurakunnallisten tehtävien ja hautaustoimen tehtäväalueet. Yleishallinnon ja kiinteistötoimen tehtäväalueet ovat seurakunnan tukipalveluita, joiden tehtävinä on mahdollistaa perustehtävien tekeminen. Kustannusten kohdentaminen tarkoittaa lähinnä palkkaus., kiinteistö-, pääoma- ja hallintomenojen jakamista perustehtävien kesken aiheuttamisperiaatteen mukaan. Kirkkohallitus on ohjeistanut seurakuntia myös seuraamaan kirjanpidossa kulttuuriperinnön hoidosta, ylläpidosta ja säilyttämisestä aiheutuvia kuluja vuoden 2007 alusta alkaen. Outokummussa sellaisia kuluja syntyy mm. Kuusjärven kirkosta. Talousarviossa ovat mukana myös vapaaehtoisesti koottujen varojen (keräykset, myyjäiset jne.) tulot, niistä aiheutuvat kulut ja edelleen tilitykset. 5

6 OUTOKUMMUN SEURAKUNTA 6 Outokummun seurakunnan kustannuslaskenta on tehty seuraavasti: 1. Palkkakustannusten jakaminen tehtäväalueille Jokainen työntekijä on arvioinut oman työpanoksensa jakautumisen eri tehtäväalueille %:n tarkkuudella (suositus 10 %). 2. Kiinteistöjen kaikki nettokustannukset (sis.pääomamenot eli poistot ja sisäiset korot) on jaettu sisäistä laskutusta käyttäen arvioidusti käytön mukaisessa suhteessa yleishallinnon, seurakuntatyön ja hautaustoimen tehtäväalueille. 3. Hallintomenot (lukuun ottamatta kirkonkirjojenpitoa), verotuskulut ja keskusrahastomaksut on vyörytetty seurakuntatyön ja hautaustoimen tehtäväalueille näiden välittömien menojen mukaisessa suhteessa. HENKILÖSTÖ vakinaiset virka- ja työsuhteiset Björklund Kaapo Heikkilä Sirpa Honkanen Jorma Hynynen Elina Kontiainen Markus Koskinen Arto Lasarov Heli Manninen Timo Pärnänen Marja Ratilainen Katri Räsänen Helena Saarnio Mira Sorsa Ismo Syrjänen Hanna Takalo Kirsti Vauhkonen Varpu Viitakangas Riitta tehtävä kirkkoherra talouspäällikkö seurakuntamestari 2. seurakuntapastori 1. seurakuntapastori seurakuntamestari seurakuntamestari, hautaustoimi nuorisotyönohjaaja kanttori emäntä-siivooja toimistosihteeri lastenohjaaja, virkavapaalla osa-aikainen kiinteistötyöntekijä diakoni diakonissa nuorisotyönohjaaja lastenohjaajan sijainen Lisäksi kirkkoherranvirastossa ostopalveluna Polvijärven seurakunnasta Laura Savolainen, kesäaikana srk-mestarien kesälomittaja, hautausmaan puistotyöntekijät eripituisia työjaksoja sekä palkkiotoimiset leirien isoiset, pyhäkoulun opettajat ja kerhojen ohjaajat. 6

7 OUTOKUMMUN SEURAKUNTA 7 3 Käyttötalousosa; Yleishallinto, Seurakunnallinen toiminta, Hautatoimi ja Kiinteistötoimi 3.1. Yleishallinto Kirkolliset vaalit; 101 Outokummun seurakunnassa pidetään kirkkoherranvaalit vuonna.2012 ja seuraavat seurakuntavaalit vuonna 2014 MENOT vyörytetyt k-menot tehtäväalue yht Kirkkovaltuusto; 102, 19 jäsentä Outokummun seurakunnan kirkkovaltuustossa on 19 jäsentä: Meriläinen Kaarina, Kettunen Saara, Räsänen Paavo, Laakkonen Pekka, Lasarov Semilia, Savolainen Raija, Miettinen Eino, Kettunen Veikko, Koponen Jouko, Pellikka Raija, Pajarinen Jaana, Heikkinen- Rummukainen Marita, Hiltunen Liisa, Honkavaara Matti, Kontkanen Pekka, Nykänen Kalevi, Hintikka Väinö, Pennanen Vilho, Laasonen Riikka. Tehtäväalueen toiminta-ajatus Kirkkolain 9 luku 1 :n mukaan kirkkovaltuusto käyttää seurakunnan päätösvaltaa, jollei toisin ole säädetty tai määrätty. Toimintasuunnitelma ja tavoitteet 2012 Toiminta- ja taloussuunnitelman, talousarvion vahvistaminen ja tilinpäätöksen hyväksyminen sekä tuloveroprosentista päättäminen. Kirkkovaltuusto kokoontuu 3-4 kertaa vuodessa. Yhteisiä suunnittelukokouksia kirkkoneuvoston ja työntekijöiden kanssa pidetään n. kerran vuodessa. Strategian päivitys valtuustokauden ensimmäisenä ( ) ja kolmantena (2013) vuotena. Luottamushenkilökoulutusta jatketaan tarvittaessa. MENOT vyörytetyt k-menot tehtäväalue yht Talousarvion perustelut Kokouspalkkiovaraus 12 euroa/kokous, puheenjohtajan palkkio 50 % korotettuna, matkakustannukset korvataan virkaehtosopimuksen matkakustannusten korvaamissäännöstön mukaisesti. Puheenjohtajan vuosipalkkio 200. Kotimaa lehti kirkkovaltuutetuille. 7

8 OUTOKUMMUN SEURAKUNTA Kirkkoneuvosto, 104 Kirkkoneuvostossa on 9 jäsentä. Työskentelyssä ovat mukana kirkkovaltuuston puheenjohtajisto ja sihteerinä toimiva talouspäällikkö. Johtoryhmä, jossa ovat mukana kirkkovaltuuston puheenjohtaja, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja, kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimiva kirkkoherra, kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja ja talouspäällikkö. Johtoryhmä mm. valmistelee kirkkoneuvostolle tulevia asioita. Tehtäväalueen toiminta-ajatus Kirkkolain 10 luku 1 :n mukaan kirkkoneuvoston asiana on, jollei toisin ole säädetty tai määrätty: 1) yleisesti johtaa seurakunnan toimintaa, edistää sen hengellistä elämää ja muutoinkin toimia seurakunnan tehtävän toteuttamiseksi; 2) päättää kirkolliskokouksen määräämissä rajoissa kirkollisten kirjojen käyttöön ottamisesta; 3) johtaa seurakunnan hallintoa sekä seurakunnan talouden ja omaisuuden hoitoa; 4) huolehtia kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta; ja 5) valvoa seurakunnan etua, edustaa seurakuntaa sekä tehdä sen puolesta sopimukset ja muut oikeustoimet. Kirkkoneuvoston on valmisteltava kirkkovaltuustossa käsiteltävät asiat lukuun ottamatta asioita, jotka koskevat valtuuston toiminnan sisäistä järjestelyä. Toimintasuunnitelma ja tavoitteet Kirkkoneuvosto ja johtoryhmä kokoontuvat noin 8-10 kertaa vuodessa. Kirkkoneuvosto ja johtoryhmä huomioivat toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia ja reagoivat niihin tarvittavasti. Strategian päivitys valtuustokauden ensimmäisenä ( ) ja kolmantena (2013) vuotena. Luottamushenkilökoulutusta jatketaan tarvittaessa. MENOT vyörytetyt k-menot tehtäväalue yht Talousarvion perustelut Kokouspalkkiovaraus 12 /kokous, matkakustannukset korvataan virkaehtosopimuksen matkakustannusten korvaamissäännöstön mukaisesti. Varapuheenjohtajan vuosipalkkio 200. Kotimaa lehti kirkkoneuvoston jäsenille. 8

9 OUTOKUMMUN SEURAKUNTA Tilintarkastus ja valvonta,103 Tehtäväalueen toiminta-ajatus Seurakunnan hallinnon ja talouden tarkastus ja valvonta kirkkovaltuuston vahvistaman seurakunnan varainhoitosäännön mukaisesti hyvän tilintarkastustavan edellyttämässä laajuudessa. Kirkkovaltuuston valitsema tilintarkastaja kaudelle : Audiator Oy Tuomo Pikkarainen, JHTT Toimintasuunnitelma ja tavoitteet Seurakunnan toiminnan ja talouden tuloksellisuuden tarkastus lakien, asetusten ja säännösten mukaan. Talousarvion perustelut MENOT Tilintarkastajan palkkiot ja matkakustannukset maksetaan tarkastajien esittämien laskujen mukaan Taloushallinto,105 Tehtäväalueen toiminta-ajatus Taloushallinto tuottaa kirkkoneuvoston alaisuudessa seurakunnan talous- ja henkilöstöhallintopalvelut ja antaa niihin liittyvää tietoa henkilöstölle, luottamushenkilöille, seurakuntalaisille ja sidosryhmille sekä hoitaa hautaustoimen ja hautainhoitorahaston toimistopalvelut. Taloushallinnon tehtävänä on tukea seurakunnan perustehtävien toteuttamista huomioiden seurakunnan strategiaan kirjatut arvot ja visiot. Taloustoimistossa työskentelevät talouspäällikkö ja toimistosihteeri Toimintasuunnitelma ja tavoitteet Kirkkohallituksen täysistunto on kokouksessaan päättänyt Outokummun seurakunnan siirtymisestä Kirkon palvelukeskuksen, KIPA:n asiakkaaksi vuoden 2012 aikana ( ). Henkilöstön kouluttaminen sujuvan siirtymisen takaamiseksi. Taloushallinnon työntekijöiden ammattitaidon ylläpitäminen ja kehittäminen. Jatketaan arkiston järjestämistä arkistosuunnitelman mukaiseksi. Jatketaan toimia Kirkon ympäristödiplomin saamiseksi seuraavien vuosien aikana. MENOT vyörytetyt k-menot tehtäväalue yht

10 OUTOKUMMUN SEURAKUNTA Työhyvinvointi, 115 Toimintasuunnitelma ja tavoitteet Tämä tehtäväalue sisältää henkilöstön työssäjaksamisen tukemisen mm. työterveyshuollon, työsuojelu- ja yhteistoiminnan, virkistystoiminnan sekä henkilöstön merkkipäivämuistamiset. TULOT MENOT NETTO Talousarvion perustelut Esimerkiksi varausta Outokummun kaupungin työterveyshuollolta ostettaviin ( MedOne Oy) palveluihin 5000, työntekijöiden ensiapukoulutukseen 2215, työsuojelutoimintaan, liikunnan tukemiseen ja henkilöstön virkistystoimintaan ja merkkipäivämuistamisiin. Tuloissa on Kelan korvaus työterveyshuollon menoista Kirkonkirjojen pito,107 Talousarvio v Sisältää kirkkoherranvirastossa tehtävästä kirkonkirjojen pitämisestä eli väestökirjanpidosta aiheutuvat kulut. Kirkon yhteisen oman jäsentietojärjestelmän (Kirjuri-hanke) siirtymiseen valmistelu, käyttöönotto siirtynyt vuodelle Päivitetään työntekijöiden osaamista tarvittavilla koulutuksilla (mm. Kirjuri koulutus). TULOT MENOT NETTO vyörytetyt k-menot tehtäväalue yht

11 OUTOKUMMUN SEURAKUNTA Kirkkoherranvirasto,108 Tehtäväalueen toiminta-ajatus Kirkkoherranviraston tehtävänä on kirkonkirjojen pitämisen lisäksi huolehtia arkistotoimesta ja suorittaa seurakunnan hallinnosta ja toiminnasta johtuvat virastolle annetut muut tehtävät. Toimintasuunnitelma ja tavoitteet Seurakunnan yleisistä toimistopalveluista huolehtiminen asiantuntevasti ja asiakaslähtöisesti. Päivitetään työntekijöiden osaamista tarvittavilla koulutuksilla. Arkiston järjestäminen arkistonmuodostussuunnitelman mukaiseksi jatkuu. MENOT vyörytetyt k-menot tehtäväalue yht Muu yleishallinto,110 Tehtäväalueen toiminta-ajatus Muu yleishallinto tehtäväalue sisältää mm. kirkkoherran palkasta hallinnollisen työn osuuden, erityisvakuutuksiin (toiminnan vastuuvakuutus, seurakuntalaisten vakuutus), kopiointiin, tietoliikenneyhteyksiin, Katrina-varauskirjaan ja Kuopion hiippakunnan ITaluekeskukseen (arvio 1,38 /jäsen) liittyvät kustannukset. Sekä työntekijöille tilattavan kotimaa lehden kulut. Sekä vuosille on varauduttu uuteen eläkerahastomaksuun, jonka peruste on 5 % viimeksi toimitetun kirkollisverotuksen verotulosta. MENOT vyörytetyt k-menot tehtäväalue yht Talousarvion perustelut Hallintomenot vyörytetään toiminnan tehtäväalueille nettomenojen suhteessa. Sisäisissä erissä vyörytetyt kiinteistömenot hallinnolle, sisäiset korot ja poistot, jotka kaikki vyörytetään toiminnalle nettomenojen suhteessa lukuun ottamatta kirkonkirjojen pitoa. Hallintomenot yhteensä TULOT MENOT NETTO vyörytetyt kiint.menot vyörytykset toiminnalle Hallinto yht

12 OUTOKUMMUN SEURAKUNTA SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA Jumalanpalveluselämä, 201 Toiminta-ajatus Kirkon tehtävänä on auttaa ihmisiä kohtaaman Jumala. Messu on seurakuntaelämän keskus. Sen tarkoituksena on antaa vastauksia seurakuntalaisen elämän kysymyksiin, varustaa häntä arkeen ja lähimmäisen ja Jumalan kohtaamiseen. Kaikki työalat tähtäävät messuun. Toimintasuunnitelma ja tavoitteet Messu pidetään Outokummun kirkossa yleensä sunnuntaisin klo 10. Kuusjärven kirkossa pidetään mm. kesän konfirmaatiomessut ja iltakirkot, itsenäisyyspäivän jumalanpalvelus ja jouluajan tilaisuuksia. Kuusjärven kirkko on kirkkoneuvoston päätöksellä kiinni vuosittain Tehtäväalueen tavoitteita ovat yhdessä valmisteltujen jumalanpalvelusten lisääminen, erilaisten jumalanpalvelusten sekä perhekirkkojen järjestäminen. Kirkkoon tulemisen pitäisi antaa kokemus seurakunnasta osallisuuden ja yhteyden yhteisönä. Keinot Työntekijöistä ja vapaaehtoisista vastuunkantajista muodostuva ryhmä laatii työkausittain kolmasti vuodessa jumalanpalvelusrungon, johon sijoitetaan perhekirkkoja ja eri järjestöjen ja ryhmien kanssa toteutettavia jumalanpalveluksia ja jossa suunnitellaan niiden musiikkia. Yksityiskohtaisemmin jumalanpalvelukset suunnitellaan ja toteutetaan niihin osallistuvien tahojen kanssa. Tuomasmessuja ja muita erityistilanteita pidetään sunnuntain messun lisäksi. Rippikoululaiset kutsutaan messuun rippikouluaikanaan usean kerran. Kuusjärvellä jatketaan kesän kirkkoiltoja. Messuihin liitetään kokoontumisia seurakuntasalissa kirkkokahvin ja esim. yhteislaulun tai jonkun muun asian merkeissä, jotta kirkkovieras voisi tuntea seurakuntayhteyttä. Kuukauden viimeisenä sunnuntaina pidettävän minipyhiksen ja lasten alttarin toivotaan kutsuvan lapsia ja lapsiperheitä kirkkoon. MENOT vyörytetyt h-menot vyörytetyt k-menot tehtäväalue yht

13 OUTOKUMMUN SEURAKUNTA Hautaan siunaaminen, 202 Tehtäväalue, joka sisältää pappien ja kanttorin palkkauskulut siunaus- ja muistotilaisuuksien osalta valmistelutehtävineen. Jokaiseen muistotilaisuuteen varataan papin lisäksi kanttori, mikäli omaiset eivät muuta toivo. MENOT vyörytetyt h-menot tehtäväalue yht Muut kirkolliset toimitukset, 203 Tehtäväalueen toiminta-ajatus Kaikkien kirkollisten toimitusten pääsisältö on Jumalan sanan esillä pitäminen. Muita kirkollisia toimituksia eli kasuaalitoimituksia hautaan siunaamisen lisäksi ovat kaste ja avioliittoon vihkiminen. Ne ovat tärkeitä kirkon ja sen jäsenten välisiä kosketuspintoja, koska toimituksissa tavoitetaan yhtä paljon väkeä kun jumalanpalveluksissa. Toimintasuunnitelma ja tavoitteet Toimitukset suoritetaan ottamalla huomioon niiden jumalanpalvelusluonne ja se, että ne ovat kirkon perustyötä. Rohkaistaan kaikkia osallistumaan seurakunnan eri toimintoihin, esim. kastettavan vauvan vanhempia kutsutaan osallistumaan perhekerhoihin. MENOT vyörytetyt h-menot vyörytetyt k-menot tehtäväalue yht

14 OUTOKUMMUN SEURAKUNTA Aikuistyö, 204 Tehtäväalueen toiminta-ajatus Aikuistyön tarkoituksena on aikuisväestön hengellisen kasvun tukemista ja vastuulliseen aikuisuuteen kasvamista sekä ja heidän rinnallaan kulkemista elämän eri vaiheissa että kanavien etsimistä kotikirkosta ja seurakuntayhteydestä vieraantuneiden ihmisten luo. Aikuistyön tehtävänä on aikuisväestön hengellisen elämän vahvistaminen, kristillisen elämänkatsomuksen vahvistaminen, vapaaehtoistoiminnan kehittäminen ja pienryhmätoimintaan rohkaiseminen. Toimintasuunnitelma ja tavoitteet - Yhteistyön lisääminen seurakunnan muiden työalojen kanssa. - Yhteyden ylläpitäminen Outokummun yrittäjiin ja yrityksiin. - Yhteistoiminta toimintaansa käynnistävän työttömien yhdistyksen kanssa. - Vapaaehtoisten rekrytointi, innostaminen ja palveluun varustaminen. - Naisten ja miesten päivien järjestäminen vuorovuosittain. Keinot - Jatketaan yhteistyön tiivistämistä erityisesti diakonia-, lähetys- ja perhetyön kanssa. - Tuetaan Yhteisvastuukeräyksen toteuttamista. - Jatketaan ja kehitetään kahvikellarin toimintaa. - Raamattu- ja rukouspiirit. - Julistus- ja evankeliointi-illat sekä tapahtumat. - Naisten hengellisen päivän järjestäminen. - Kylätapahtumat (kinkerit tai vastaavat). - Kesäretken (2 kpl) järjestäminen. - Äijäpiirin toiminnan vakiinnuttaminen; kokoontumiset 1 kerta kuukaudessa, kesäkuukausia lukuun ottamatta. Ulkoilupäivät kevättalvella ja syksyllä, vaellusreissu Lappiin. - Aikuisrippikoulun järjestäminen tarvittaessa. - Vastuuryhmä kokoontuu 5-7 kertaa toimintavuoden aikana Kehittämissuunnat vuosille Perustyön laadun ylläpitäminen ja kehittäminen. - Vapaaehtoistoiminnan kehittäminen. - Naisille ja miehille suunnatun toiminnan kehittäminen. - Viestinnän tehostaminen, uusien mediaympäristöjen hyödyntäminen (internet, mobiili) - Yrittäjä- ja yritysyhteistyön toimintamuotojen hakeminen, valmiuksien ja toimintakyvyn parantaminen taloudellisten suhdanteiden muutoksien aiheuttamissa akuuteissa tilanteissa yrityksissä (irtisanomiset, lomautukset, konkurssit) - Yhteiskunnallinen työ: työttömyyden, syrjäytymisen ja huono-osaisuuden vastatoimet yhdessä diakoniatyön kanssa. 14

15 OUTOKUMMUN SEURAKUNTA 15 TULOT MENOT vyörytetyt h-menot vyörytetyt k-menot tehtäväalue yht Muut seurakuntatilaisuudet,205 Seurakunnan muu toiminta, esim. hartaushetket, laitoskäynnit ja seurat kodeissa. MENOT vyörytetyt h-menot vyörytetyt k-menot tehtäväalue yht Tiedotus ja viestintä, 210 Tehtäväalueen toiminta-ajatus Tiedotustoiminnan tehtävänä on antaa avointa, oikeaa ja monipuolista tietoa seurakunnan sanomasta, toiminnasta, hallinnosta ja taloudesta. Toimintasuunnitelma ja tavoitteet Tiedotuskanavat; toimintasuunnitelma, toimintakertomus, seurakunnan ilmoitustaulut, Outokummun Seutu, Adventtikirje joka kotiin, Pohjois-Karjalan radio sekä internet-sivut osoitteessa Kirkollisten ilmoitusten lisäksi tiedotetaan toiminnasta, hallintoelinten päätöksistä ja muista ajankohtaisista asioista. Oman työalan tiedotuksesta huolehtiminen kuuluu jokaisen työntekijän perustehtäviin. MENOT vyörytetyt h-menot tehtäväalue yht

16 OUTOKUMMUN SEURAKUNTA Musiikki, 220 Toimintasuunnitelma ja tavoitteet Keinot Talousarvion perustelut Kirkkomusiikki liittyy olennaisesti seurakunnan jumalanpalveluselämään. Jumalanpalveluksen monipuolisia mahdollisuuksia otetaan käyttöön. Musiikkikasvatukselliset tehtävät ovat tärkeä osa kanttorin työtä. Seurakunta haluaa konserttitoiminnan kautta olla näkyvillä Outokummussa ja kutsua uusia ihmisiä mukaan toimintaan. Pyydetään outokumpulaisia musiikinharrastajia palvelemaan jumalanpalveluksiin niin että joka toisena sunnuntaina olisi joku esiintyjä. Kirkkokuoro laulaa jumalanpalveluksessa kerran kuukaudessa. Kerran kuukaudessa järjestetään yhteislaulutilaisuus, lauluseurat tai konsertti. Yhteislaulutilaisuuksia järjestetään kylillä, Kauneimmat joululaulut lauletaan molemmissa kirkoissa ja lasten kauneimmat joululaulut (varhaisnuorisotyö) Outokummun kirkossa. Kanttori käy laulattamassa virsiä ja hengellisiä lauluja päiväkodeissa, kouluissa, hoitolaitoksissa, kerhoissa ja seurakunnan muissa tilaisuuksissa. Tuomasmessuja järjestetään pari kertaa vuodessa kanttorin kokoaman nuorisoryhmän kanssa. Tehdään yhteistyötä musiikkiopiston kanssa tarjoamalla esiintymispaikaksi kirkkoa. Musiikkityön vastuuryhmässä käsitellään vuoden varrella tulevat konserttitarjoukset. Kirkkokuoro osallistuu valtakunnallisille kirkkomusiikkijuhlille Jyväskylässä toukokuussa. Pelimanniseurat pidetään keväällä. Canzonetta-kuoroa kysytään konsertoimaan. Järjestetään ekumeeninen konsertti. Avustukset Kirkkokuoro ry:lle, Outokummun peruskoulun oppilaille ja Outokummun puhallinorkesterille (tilojen käyttö vastikkeetta). TULOT MENOT NETTO vyörytetyt h-menot vyörytetyt k-menot tehtäväalue yht

17 OUTOKUMMUN SEURAKUNTA Päiväkerhotyö,231 Tehtäväalueen toiminta-ajatus Päiväkerhon tehtävänä on auttaa 3-6-vuotiaita lapsia tuntemaan ja omaksumaan kristinuskon keskeiset sisällöt sekä saattaa heidät perheineen seurakuntayhteyden piiriin. Tukea lapsen kokonaisvaltaista kehitystä. Päiväkerhotyön tavoitteet vuodelle 2012 Suunnitella kesätoiminnan käynnistämistä Seurakunnan ja kodin välisen yhteyden tiivistäminen Keinot Kesäkerho lapsille Vanhempainvartit Talousarvion perustelut Päiväkerhot ja Nappulakerho viikoittain, kesäkerho, messupassin lahjakirjat, perhekirkot ja tapahtumat, linja-autoretket, esikouluun lähtevien muistaminen lahjalla, joulujuhla, joululahjat, kaikkien erityistilanteiden tarjoilut, lasten leipominen, kerholaisten syntymäpäivälahjat, koulutukset. MENOT vyörytetyt h-menot vyörytetyt k-menot tehtäväalue yht Pyhäkoulutyö, 232 Tehtäväalueen toiminta-ajatus Pyhäkoulun tarkoitus on tukea lasta hänen tavassaan kokea Jumalan läheisyyttä ja Raamattuun tutustumista erilaisten elämysten ja toimintatuokioiden kautta. Pyhäkoulutyön tavoitteet vuodelle 2012 Päivähoidon kristillisen kasvatuksen tukeminen Uusien pyhäkoulumuotojen kokeileminen 17

TALOUSARVION PERUSTELUT JA OHJEITA TALOUSARVION KÄYTTÄMISESTÄ JA TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA

TALOUSARVION PERUSTELUT JA OHJEITA TALOUSARVION KÄYTTÄMISESTÄ JA TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA TALOUSARVION PERUSTELUT JA OHJEITA TALOUSARVION KÄYTTÄMISESTÄ JA TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA 3 YLEISET LÄHTÖKOHDAT Käsittely Kirkkoneuvosto 04.12.2013 Kirkkovaltuusto 16.12.2013 1. SEURAKUNNAN TEHTÄVÄ Puolangan

Lisätiedot

SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 JA TALOUSARVIO 2015 (TTS 2015)

SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 JA TALOUSARVIO 2015 (TTS 2015) SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015-2017 1 / 40 SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 JA TALOUSARVIO 2015 (TTS 2015) Sisällysluettelo ESIPUHE...2 1

Lisätiedot

SAUVO-KARUNAN SEURAKUNNAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 SEKÄ TALOUSARVIO 2014

SAUVO-KARUNAN SEURAKUNNAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 SEKÄ TALOUSARVIO 2014 SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014-2016 s. 1 SAUVO-KARUNAN SEURAKUNNAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 SEKÄ TALOUSARVIO 2014 Sisällysluettelo ESIPUHE...2 1 JOHDANTO...3

Lisätiedot

TERVETULOA, UUSI VUOSI!

TERVETULOA, UUSI VUOSI! TERVETULOA, UUSI VUOSI! Kun vuosi 2015 alkaa Orimattilan seurakunnassa, on ainakin kaksi isoa asiaa toisin kuin ennen. Vuoden alusta olemme KIPA:n, kirkon palvelukeskuksen asiakkaana. KIPA tuottaa valtakunnallisesti

Lisätiedot

TASEKIRJA 1.1.2010 31.12.2010

TASEKIRJA 1.1.2010 31.12.2010 TASEKIRJA 1.1.2010 31.12.2010 TASEKIRJA 1.1. 31.12.2011 1. TOIMINTAKERTOMUS 2011 1.1. YLEISKATSAUS Kirkkoherran katsaus Seurakuntalaisten vuosi Kulunut vuosi oli seurakunnassamme erityisesti jumalanpalveluselämän

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma

Toiminta- ja taloussuunnitelma Toiminta- ja taloussuunnitelma SEKÄ TALOUSARVIO Vahvistettu kirkkovaltuustossa 8.12.2014 Keminmaan seurakunta on ihmisten keskellä elävä, Jumalan sanalla hoitava seurakunta 1 Toiminta Suomen ev.lut. kirkko

Lisätiedot

KARKKILAN SEURAKUNTA PERUSTOIMINTOKUVAUS

KARKKILAN SEURAKUNTA PERUSTOIMINTOKUVAUS Kirkkoneuvosto 8.9.2010 Sivu 1 KARKKILAN SEURAKUNTA PERUSTOIMINTOKUVAUS 2010 Karkkilan Seurakunta Puh. 09 5655 220 Y-tunnus Huhdintie 9 Fax. 09 5655 2239 0127051-2 03600 Karkkila web: www.karkkilanseurakunta.fi

Lisätiedot

PORNAISTEN SEURAKUNNAN TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA VUOSILLE 2013 2015

PORNAISTEN SEURAKUNNAN TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA VUOSILLE 2013 2015 PORNAISTEN SEURAKUNNAN TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA VUOSILLE 2013 2015 Kirkkoneuvosto 30.10.2012 Kirkkovaltuusto 13.11.2012 2 PORNAISTEN SEURAKUNTA Toiminta- ja taloussuunnitelma 2013-2014 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

TASEKIRJA 1.1.2009 31.12.2009

TASEKIRJA 1.1.2009 31.12.2009 TASEKIRJA 1.1.2009 31.12.2009 1. TOIMINTAKERTOMUS 2009 1.1. YLEISKATSAUS Kirkkoherran katsaus Vuosi 2009 oli jälleen kerran myös väkiluvun vähenemisen vuosi muuttoliikkeen ja kirkosta eroamisen vuoksi.

Lisätiedot

KV 3/2013 43. Liite 4 PORNAISTEN SEURAKUNNAN TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2016

KV 3/2013 43. Liite 4 PORNAISTEN SEURAKUNNAN TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2016 KV 3/2013 43 Liite 4 PORNAISTEN SEURAKUNNAN TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2016 29.10.2013 Kirkkovaltuusto 12.11.2013 2 PORNAISTEN SEURAKUNTA SISÄLLYSLUETTELO KIRKKOHERRAN KATSAUS. 3 1

Lisätiedot

Kn 6/2014 163 liite 5 Kv 2/2014 17 liite 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN SEURAKUNTA

Kn 6/2014 163 liite 5 Kv 2/2014 17 liite 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN SEURAKUNTA Kn 6/2014 163 liite 5 Kv 2/2014 17 liite 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN SEURAKUNTA TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2015 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 Sisällysluettelo sivu 1. SEURAKUNNAN TOIMINNAN PERUSTA

Lisätiedot

Siilinjärven seurakunta TALOUSARVIO 2014 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016. Kukkiva kirkonmäki

Siilinjärven seurakunta TALOUSARVIO 2014 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016. Kukkiva kirkonmäki Siilinjärven seurakunta TALOUSARVIO 2014 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 Kukkiva kirkonmäki TALOUSARVIO 2014 SEKÄ TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO...3 KIRKON

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 1

SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 1 SISÄLLYSLUETTELO Sivu JOHDANTO 1 1 HALLINTO 5 102 Kirkkovaltuusto 6 103 Tilintarkastus 6 104 Kirkkoneuvosto 6 105 Taloushallinto 10 107 Kirkonkirjojenpito 11 108 Kirkkoherranvirasto 11 110 Muu yleishallinto

Lisätiedot

Ykv 18.12.2014, liite 3 28 vahvistettu. TALOUSARVIO 2015 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017

Ykv 18.12.2014, liite 3 28 vahvistettu. TALOUSARVIO 2015 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 Ykv 18.12.2014, liite 3 28 vahvistettu TALOUSARVIO 2015 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 SISÄLLYS 1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON PUHEENJOHTAJAN KATSAUS... 3 2 YLEISPERUSTELUT... 4 2.1 Yleinen taloudellinen

Lisätiedot

Siilinjärven seurakunnan tasekirja 2012

Siilinjärven seurakunnan tasekirja 2012 TASEKIRJA Siilinjärven seurakunnan tasekirja Siilinjärven seurakunnan tasekirja... 2 TOIMINTAKERTOMUS... 3 Yleiskatsaus... 3 Hallintoelinten kokoonpano ja toiminta... 7 Henkilöstö... 9 Seurakunnan väkilukumuutokset

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2014. Kirkkoneuvosto 11.3.2015 22 Kirkkoneuvosto 22.4.2015 30 Kirkkovaltuusto 20.5.2015 10-1-

TILINPÄÄTÖS 2014. Kirkkoneuvosto 11.3.2015 22 Kirkkoneuvosto 22.4.2015 30 Kirkkovaltuusto 20.5.2015 10-1- TILINPÄÄTÖS Kirkkoneuvosto 11.3.2015 22 Kirkkoneuvosto 22.4.2015 30 Kirkkovaltuusto 20.5.2015 10-1- SISÄLLYSLUETTELO kertomus 1. Yleiskatsaus 3 2. Hallinto 7 3. Henkilöstö 8 4. Väkiluku 9 5. n toteutumisvertailut

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 2016

TALOUSARVIO 2014 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 2016 TALOUSARVIO 2014 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 2016 Ykv:n käsittelyyn 12.12.2013 SISÄLLYS 1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON PUHEENJOHTAJAN KATSAUS... 3 2 YLEISPERUSTELUT... 4 2.1 Yleinen taloudellinen

Lisätiedot

TASEKIRJA, TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013-1 -

TASEKIRJA, TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013-1 - TASEKIRJA, TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013-1 - - 2 - Kirkon tunnustus ja tehtävä KIRKKOLAKI Suomen evankelis-luterilainen kirkko tunnustaa sitä Raamattuun perustuvaa kristillistä uskoa, joka on lausuttu

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1. Saatteeksi: 2. Seurakunnan organisaatio Toimielimet Kokoonpanot Kirkkoneuvoston kokousten asiat Kehitystä kuvaavia taulukoita

SISÄLLYSLUETTELO 1. Saatteeksi: 2. Seurakunnan organisaatio Toimielimet Kokoonpanot Kirkkoneuvoston kokousten asiat Kehitystä kuvaavia taulukoita SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS SISÄLLYSLUETTELO 1. Saatteeksi: 2. Seurakunnan organisaatio Toimielimet Kokoonpanot Kirkkoneuvoston kokousten asiat Kehitystä kuvaavia taulukoita

Lisätiedot

SALLAN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TASEKIRJA 2014

SALLAN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TASEKIRJA 2014 SALLAN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TASEKIRJA 2014 Kirkkoneuvosto 190315 28 Kirkkovaltuusto 170615 18 SISÄLLYS I TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1. JOHDANTO 4 1.1. Jäsenmäärä ja ikäjakautuma 4 1.2.

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNNAN TOIMINTASUUNNITELMA 2012

RUSKON SEURAKUNNAN TOIMINTASUUNNITELMA 2012 RUSKON SEURAKUNNAN TOIMINTASUUNNITELMA 2012 Ruskon seurakunta on osa maailmanlaajuista Kristuksen kirkkoa, joka välittää sanomaa armollisesta Jumalasta. Samalla se kutsuu ruskolaisia elämään seurakunnan

Lisätiedot

KEMINMAAN SEURAKUNTA. Alttarivaate ja kirjateline 1700 -luvulta

KEMINMAAN SEURAKUNTA. Alttarivaate ja kirjateline 1700 -luvulta KEMINMAAN SEURAKUNTA Alttarivaate ja kirjateline 1700 -luvulta TASEKIRJA 2011 1 TASEKIRJA SISÄLTÖ YLEISKATSAUS... 5 Kirkkoherran yleiskatsaus... 5 Talous 2011... 5 HALLINTOELINTEN KOKOONPANO JA TOIMINTA...

Lisätiedot

SALLAN SEURAKUNNAN TOIMINTASUUNNITELMA

SALLAN SEURAKUNNAN TOIMINTASUUNNITELMA SALLAN SEURAKUNNAN TOIMINTASUUNNITELMA 2009-2011 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 1. KIRKOLLISET VAALIT... 8 2. KIRKKOVALTUUSTO... 8 3. KIRKKONEUVOSTO... 8 4. TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTO... 9 5. KIRKONKIRJOJEN

Lisätiedot

Toimintakertomus. 1 Yleiskatsaus TASEKIRJA 2013

Toimintakertomus. 1 Yleiskatsaus TASEKIRJA 2013 TASEKIRJA 2013 Toimintakertomus 1 Yleiskatsaus Sovituksenkirkon toiminta alkoi monilta osin vakiintua. Kirkkosaliin asennettiin Virtasen urkurakentamon valmistamat 26 äänikertaiset urut kevään ja kesän

Lisätiedot

Yhteinen kirkkoneuvosto 31.3.2011

Yhteinen kirkkoneuvosto 31.3.2011 -Evankeliumista elävätasekirja 2010 Yhteinen kirkkoneuvosto 31.3.2011 Yhteinen kirkkovaltuusto 9.6.2011 SISÄLLYS I TOIMINTAKERTOMUS...1 1 Yleiskatsaus...1 1.1 Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan katsaus...1

Lisätiedot

SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2013 KN 27.3.2014 23 KV 22.5.2014 6

SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2013 KN 27.3.2014 23 KV 22.5.2014 6 SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 013 KN 7.3.014 3 KV.5.014 6 SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 013 1 Sisällysluettelo Esipuhe... 1 Toimintakertomuksen rakenne...3 Vastuualuekohtaiset

Lisätiedot

Kirkkoherran kertomus Saarijärven seurakunnan piispantarkastusta varten vuonna 2014

Kirkkoherran kertomus Saarijärven seurakunnan piispantarkastusta varten vuonna 2014 Kirkkoherran kertomus Saarijärven seurakunnan piispantarkastusta varten vuonna 2014 Saarijärvellä 30.5.2014 Jarmo Autonen, kirkkoherra Kirkkoherran kertomuksen liitteinä ovat henkilöstötilinpäätös, tilastolomakkeet,

Lisätiedot

Tilinpäätöslaskelmat 81 1. Tuloslaskelma 82 2. Rahoituslaskelma 84 3. Tase 85

Tilinpäätöslaskelmat 81 1. Tuloslaskelma 82 2. Rahoituslaskelma 84 3. Tase 85 TASEKIRJA 2013 . 2 Sisällysluettelo Toimintakertomus 1. Yleiskatsaus 5 2. Hallinto 9 3. Henkilöstö 10 4. Väkiluku 15 5. Talousarvion toteutumisvertailu 16 5.1. Talousarviossa hyväkysttyjen toiminnallisten

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 1.1. 31.12.2013

VUOSIKERTOMUS 1.1. 31.12.2013 IKAALISTEN SEURAKUNTA VUOSIKERTOMUS 1.1. 31.12.2013 ODOTTELUA Viime vuoden ehdoton puheenaihe oli kuntaliitokset ja niiden myötä syntyvät uudet seurakuntayhtymät. Teema oli toistuvasti esillä esimieskoulutuksissa

Lisätiedot

PERUSTOIMINTOKUVAUKSET

PERUSTOIMINTOKUVAUKSET PERUSTOIMINTOKUVAUKSET 2015 1 Teillä on nyt kädessänne vihkonen, jossa on kuvattu Tuusulan seurakunnan työalojen ja alueiden perustoimintokuvaukset. Perustoimintokuvaukset kertovat nimensä mukaan työalojen

Lisätiedot