OUTOKUMMUN SEURAKUNNAN TOIMINTA- ja talous- SUUNNITELMA VUOSILLE JA TALOUSARVIO VUODELLE 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OUTOKUMMUN SEURAKUNNAN TOIMINTA- ja talous- SUUNNITELMA VUOSILLE 2012-2014 JA TALOUSARVIO VUODELLE 2012"

Transkriptio

1 OUTOKUMMUN SEURAKUNTA 1 Kirkkoneuvosto , liite 4 Kirkkovaltuusto , liite 1 SEURAKUNTA aarre kaupungissa OUTOKUMMUN SEURAKUNNAN TOIMINTA- ja talous- SUUNNITELMA VUOSILLE JA TALOUSARVIO VUODELLE

2 OUTOKUMMUN SEURAKUNTA 2 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. Seurakunnan tehtävä 3 2. Taloustilanne Suomessa ja maailmalla Seurakuntien talous ja näkymät Outokummussa. 4 TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 1. Keskeiset painopistealueet Toimintasuunnitelman ja talousarvion sitovuus Henkilöstö 6 KÄYTTÖTALOUSOSA 3.1. Yleishallinto Kirkolliset vaalit Kirkkovaltuusto Kirkkoneuvosto Tilintarkastus ja valvonta Taloushallinto Työhyvinvointi Kirkonkirjojen pito Kirkkoherranvirasto Muu yleishallinto Hallinto yhteensä Seurakunnallinen toiminta Jumalanpalveluselämä Hautaan siunaaminen Muut kirkolliset toimitukset Aikuistyö Muut seurakuntatilaisuudet Tiedotus ja viestintä Musiikki Päiväkerho Pyhäkoulutyö Varhaisnuorisotyö Rippikoulutyö Nuorisotyö Perhekerhotyö Diakoniatyö Perheneuvonta Sairaalasielunhoito Lähetys Kansainvälinen työ Muu seurakuntatyö ja Toiminta yhteensä Hautaustoimi Hautausmaahallinto Kuusjärven kiinteistöt Rauhanmaan kiinteistöt Varsinainen hautaustoimi ja hautaustoimi yhteensä Kiinteistötoimi Outokummun kirkko ja seurakuntatalo Kuusjärven kirkko Muut kiinteistöt Pellinmäen leirikeskus Metsätalous ja Kiinteistötoimi yhteensä Käyttötalous yhteensä TULOSLASKELMAOSA 4.1 Verotulot, verotuskulut RAHOITUSOSA, INVESTOINNIT ja TALOUSARVION YHTEENVETO Talousarvioavustukset 32 Tuloslaskelma ja rahoituslaskelma Hautainhoitorahaston talousarvio Liitteet: Seurakunnan strategia 2

3 OUTOKUMMUN SEURAKUNTA 3 YLEISET LÄHTÖKOHDAT 1. SEURAKUNNAN TEHTÄVÄ Kirkon tärkein tehtävä on auttaa ihmisiä löytämään Jumala. Jumalan kohtaaminen on enemmän kuin vain pyhän kohtaaminen. Kirkon aarre Raamattu puhuu persoonallisesta Jumalasta, jolla on hyvä tahto ihmisiä kohtaan. Päivitetyn strategian mukaan aarrekaupungissa Outokummussa on aarre, jonka esillä pitämisessä seurakunnalla on olemassaolon oikeutus. Perustehtävänä ja lähtökohtana strategiassamme onkin Jumalan sanan julistaminen ja ihmisten hengellisen elämän hoitaminen. Seurakunta saisi olla paikka, jossa löytyy kullekin ns. hengellinen koti, jossa voi tuntea viihtyvänsä ja jonka voi kokea itselleen merkittäväksi asiaksi. Outokummun seurakunta haluaa jatkossakin olla luterilainen, ekumeeninen ja reilu seurakunta. Se haluaa olla avoin yhteisö, jonne on helppo tulla. 2. TALOUSTILANNE SUOMESSA JA MAAILMALLA Suomen talous on palautumassa hiljalleen tuotannon jyrkästä supistumisesta taantumassa ja talouden tila on edelleen tuntuvasti heikompi kuin taantumaa edeltävänä aikana. Kun katsotaan eteenpäin, julkista taloutta koskevat haasteet ovat joka tapauksessa mittavia. Esim. väestön ikääntymisen vaikutukset alkavat näkyä talouskehityksessä jo lähivuosina. Julkisen talouden tasapaino on muuttunut alijäämäiseksi ja valtion velka kasvaa nopeasti. Julkisen talouden vakauttaminen erilaisilla toimenpiteillä, kuten rakenteellisilla uudistuksilla, jotka vastaavat väestön ikääntymiseen ja työurien pidentämiseen sekä tuottavuuden kohentamiseen julkisten peruspalvelujen tuotannossa, on erityisen tärkeää julkisen talouden vakaan ja kestävän kehityksen turvaamiseksi. Kotitalouksien kulutuskysyntä kasvaa ennustevuosina tasaisesti ja säästämisaste pysyy korkeana. Inflaation (n.2 %) nopeutuminen hidastaa kotitalouksien reaalitulojen kasvua, jonka odotetaan olevan n. 1,5 % vuodessa. Työmarkkinoiden tila on lähivuosina haastava ja vaikeasti ennakoitavissa. Tuotannon kasvun käynnistyttyä työllisyys on kuitenkin kohentunut suhteellisen hitaasti, koska yritykset sopeuttivat työvoiman tarvettaan lomautusten ja joustavien työaikajärjestelyiden avulla. Kasvavaan työvoimatarpeeseen voidaan vastata vielä vuonna 2012 osin työtunteja lisäämällä ja työllisyyden kasvu voimistuu vasta kun painopiste siirtyy vientiteollisuudesta työvaltaisille palvelujen ja rakentamisen toimialoille. 3. SEURAKUNTIEN TALOUS JA NÄKYMÄT OUTOKUMMUN SRK:SSA Kirkon talous koostuu seurakuntien taloudesta sekä kirkon yhteisestä taloudesta. Kirkon yhteisen talouden muodostavat kirkon keskusrahasto ja kirkon eläkerahasto. Kirkon yhteisestä taloudesta kirkon eläkerahasto muodostaa 2/3. Seurakunnat ovat julkisoikeudellisia yhteisöjä, joiden talouden perusta on kirkon itsenäinen verotusoikeus sekä itsenäisyys omaa taloutta koskevassa päätöksenteossa. Seurakunnan taloudenpidon puitteet on määritelty kirkkolaissa ja -järjestyksessä sekä taloussäännössä. Seurakunnille talouden hidas kasvu tarkoittaa sitä, että on varauduttava yhteisö- ja kirkollis- 3

4 OUTOKUMMUN SEURAKUNTA 4 verotuloissa vähäiseen kasvuun useiksi vuosiksi. Vuoden 2011 kirkollisverotilitykset olivat kasvaneet elokuun loppuun mennessä 2,7 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden. Ansiotulojen verotuksessa kirkollisverotus on kytketty kunnallisverotukseen ja kunnallisveropohjaan. Seurakunnille tilitettävä yhteisövero-osuus on 1,75 %, jota eduskunta päättänee nostaa edelleen väliaikaisesti vuosille ,4 %:n verran 2,15 %:iin, johtuen taloustaantuman aiheuttamasta rajusta yhteisöveron alentumisesta. Pudotus verrattuna kahteen edelliseen vuoteen 0,4 %. Vuodelta 2010 valmistuneen verotuksen mukaan vuoden 2010 kirkollisverotuloissa Outokummun osalta vähennystä -1,9 % ja yhteisöverotulokertymän kasvua +14,7 % vuoteen 2009 verrattuna. Jos tulot toteutuvat arvioidusti ja menoissa ei saada säästöjä aikaiseksi niin talousarviovuoden 2012 vuosikate jää miinukselle eikä kata poistoja. Rahoituslaskelman osoittama kassavarojen vähennys on noin Palkoissa on varauduttu 2 %:n korotuksiin. Seurakunnan hinnastoon (poislukien hautasijamaksut) on tehty kustannusten nousua vastaavat tarkistukset (2-5%). Kiinteistöjen kunnossapitotoimissa tehdään suunnitelmakaudella kiireellisiksi katsotut toimenpiteet, kuten Outokummun kirkko-srk-salin ja Pellinmäen leirikeskuksen tulo-ja poistoilmakanavien puhdistus, Kuusjärven huoltohallin lattia ja Rauhanmaan kappelin kunnostus. Investoinneissa merkittävimmät ovat Kuusjärven sankarihautojen kivimuurien korjaustyö, joka jaksotetaan useammalle vuodelle sekä Pellinmäen leirikeskuksen entisen saunamökin kunnostus ja ilmalämpöpumpun hankinta.. TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE TOIMINNAN KESKEISET PAINOPISTEALUEET Seurakunnan työntekijät ja luottamushenkilöt saivat vuoden 2011 varrella keskustella useassa eri yhteydessä joka toinen vuosi päivitettävästä strategiasta. Sen kaikkia työaloja ohjaaviksi ja velvoittaviksi painopisteiksi valittiin uusien ihmisten mukaan saaminen seurakunnan toimintaan. Seurakunnassa viime vuosina korostettu vapaaehtoistyö on yksi tärkeä väline tämän tavoitteen saavuttamisessa. Vaikka muut painopisteet ovatkin lapsissa, nuorissa ja ikääntyvissä, ei seurakunnassa tahdota unohtaa muitakaan ikäryhmiä. Aikuistyö monine ideoineen muistaa heitäkin. Innostunut ja osaava henkilökunta ja seurakuntaan sitoutunut suuri vapaaehtoisten joukko yhdessä toteuttaa uutenakin toimintavuotena seurakunnan perustehtävää pienten ja suurten muutosten keskellä. Henkilöstö- ja kiinteistörakenne on meillä kunnossa ja edellytykset hyvälle toiminnalle tulevinakin vuosina näin ollen olemassa. 4

5 OUTOKUMMUN SEURAKUNTA 5 2. TOIMINTASUUNNITELMAN JA TALOUSARVION SITOVUUS Kirkkovaltuusto päättää talousarvion toiminnallisista tavoitteista sekä määrärahojen ja tuloarvioiden sitovuustasosta. Talousarviossa ja toiminta- ja taloussuunnitelmassa, jonka valmistelusta vastaa kirkkoneuvosto, hyväksytään toiminnan tavoitteet ja talouden määrärahat. Tehtäväalueiden vastuulla on työskennellä siten, että tavoitteet saavutetaan mahdollisimman hyvin. Toimintasuunnitelma ja talousarvio ovat seurakunnan viranhaltijoita toiminnallisesti velvoittava asiakirja. Talousarvion käyttötalousosan sitovuustaso kirkkovaltuustoon nähden on ulkoisten erien osalta pääluokkakohtainen nettomääräisenä. Kirkkoneuvostoon nähden sitovuustaso on ulkoisten erien osalta tehtäväaluekohtainen nettomääräisenä (toimintakate). Tehtäväalueen sisällä ulkoisten erien määrärahojen ja tuloarvioiden siirroista (lukuun ottamatta henkilöstömenoja) eli muutoksista käyttösuunnitelmiin päättävät johtokunta tai viranhaltijat seuraavasti: - Kirkkoherra: Kirkolliset vaalit, Kirkkovaltuusto, Tilintarkastus ja valvonta, Kirkkoneuvosto, Kirkonkirjojen pito, Kirkkoherranvirasto, Jumalanpalveluselämä, Hautaan siunaaminen, Muut kirkolliset toimitukset, Muut seurakuntatilaisuudet, Tiedotus ja viestintä, Perheneuvonta ja Sielunhoito, Lähetys, Kansainvälinen työ ja ystävyys srk-työ, Muu seurakuntatyö/yleinen seurakuntatyö - Talouspäällikkö: Taloushallinto, Muu yleishallinto, Työhyvinvointi, Hautaustoimi, Kiinteistötoimi sisältäen metsätalouden - Työalan pappi: Aikuistyö, Musiikkitoiminta, Päiväkerhotyö, Pyhäkoulutyö, Varhaisnuorisotyö, Rippikoulutyö, Nuorisotyö, Perhekerhotyö - Diakoniatyön johtokunta, Työalan pappi: Diakoniatyö Talousarvio on sitova v osalta, seuraavien vuosien osalta suunnitelma on alustava. Vuoden 2004 alusta otettiin kaikissa seurakunnissa käyttöön kustannuslaskenta. Kustannusten kohdentamisen tavoitteena on saada esiin tieto, miten voimavarat jakautuvat kirkon perustehtävien kesken. Kirkon perustehtäviksi on luokiteltu seurakunnallisen toiminnan, yhteisten seurakunnallisten tehtävien ja hautaustoimen tehtäväalueet. Yleishallinnon ja kiinteistötoimen tehtäväalueet ovat seurakunnan tukipalveluita, joiden tehtävinä on mahdollistaa perustehtävien tekeminen. Kustannusten kohdentaminen tarkoittaa lähinnä palkkaus., kiinteistö-, pääoma- ja hallintomenojen jakamista perustehtävien kesken aiheuttamisperiaatteen mukaan. Kirkkohallitus on ohjeistanut seurakuntia myös seuraamaan kirjanpidossa kulttuuriperinnön hoidosta, ylläpidosta ja säilyttämisestä aiheutuvia kuluja vuoden 2007 alusta alkaen. Outokummussa sellaisia kuluja syntyy mm. Kuusjärven kirkosta. Talousarviossa ovat mukana myös vapaaehtoisesti koottujen varojen (keräykset, myyjäiset jne.) tulot, niistä aiheutuvat kulut ja edelleen tilitykset. 5

6 OUTOKUMMUN SEURAKUNTA 6 Outokummun seurakunnan kustannuslaskenta on tehty seuraavasti: 1. Palkkakustannusten jakaminen tehtäväalueille Jokainen työntekijä on arvioinut oman työpanoksensa jakautumisen eri tehtäväalueille %:n tarkkuudella (suositus 10 %). 2. Kiinteistöjen kaikki nettokustannukset (sis.pääomamenot eli poistot ja sisäiset korot) on jaettu sisäistä laskutusta käyttäen arvioidusti käytön mukaisessa suhteessa yleishallinnon, seurakuntatyön ja hautaustoimen tehtäväalueille. 3. Hallintomenot (lukuun ottamatta kirkonkirjojenpitoa), verotuskulut ja keskusrahastomaksut on vyörytetty seurakuntatyön ja hautaustoimen tehtäväalueille näiden välittömien menojen mukaisessa suhteessa. HENKILÖSTÖ vakinaiset virka- ja työsuhteiset Björklund Kaapo Heikkilä Sirpa Honkanen Jorma Hynynen Elina Kontiainen Markus Koskinen Arto Lasarov Heli Manninen Timo Pärnänen Marja Ratilainen Katri Räsänen Helena Saarnio Mira Sorsa Ismo Syrjänen Hanna Takalo Kirsti Vauhkonen Varpu Viitakangas Riitta tehtävä kirkkoherra talouspäällikkö seurakuntamestari 2. seurakuntapastori 1. seurakuntapastori seurakuntamestari seurakuntamestari, hautaustoimi nuorisotyönohjaaja kanttori emäntä-siivooja toimistosihteeri lastenohjaaja, virkavapaalla osa-aikainen kiinteistötyöntekijä diakoni diakonissa nuorisotyönohjaaja lastenohjaajan sijainen Lisäksi kirkkoherranvirastossa ostopalveluna Polvijärven seurakunnasta Laura Savolainen, kesäaikana srk-mestarien kesälomittaja, hautausmaan puistotyöntekijät eripituisia työjaksoja sekä palkkiotoimiset leirien isoiset, pyhäkoulun opettajat ja kerhojen ohjaajat. 6

7 OUTOKUMMUN SEURAKUNTA 7 3 Käyttötalousosa; Yleishallinto, Seurakunnallinen toiminta, Hautatoimi ja Kiinteistötoimi 3.1. Yleishallinto Kirkolliset vaalit; 101 Outokummun seurakunnassa pidetään kirkkoherranvaalit vuonna.2012 ja seuraavat seurakuntavaalit vuonna 2014 MENOT vyörytetyt k-menot tehtäväalue yht Kirkkovaltuusto; 102, 19 jäsentä Outokummun seurakunnan kirkkovaltuustossa on 19 jäsentä: Meriläinen Kaarina, Kettunen Saara, Räsänen Paavo, Laakkonen Pekka, Lasarov Semilia, Savolainen Raija, Miettinen Eino, Kettunen Veikko, Koponen Jouko, Pellikka Raija, Pajarinen Jaana, Heikkinen- Rummukainen Marita, Hiltunen Liisa, Honkavaara Matti, Kontkanen Pekka, Nykänen Kalevi, Hintikka Väinö, Pennanen Vilho, Laasonen Riikka. Tehtäväalueen toiminta-ajatus Kirkkolain 9 luku 1 :n mukaan kirkkovaltuusto käyttää seurakunnan päätösvaltaa, jollei toisin ole säädetty tai määrätty. Toimintasuunnitelma ja tavoitteet 2012 Toiminta- ja taloussuunnitelman, talousarvion vahvistaminen ja tilinpäätöksen hyväksyminen sekä tuloveroprosentista päättäminen. Kirkkovaltuusto kokoontuu 3-4 kertaa vuodessa. Yhteisiä suunnittelukokouksia kirkkoneuvoston ja työntekijöiden kanssa pidetään n. kerran vuodessa. Strategian päivitys valtuustokauden ensimmäisenä ( ) ja kolmantena (2013) vuotena. Luottamushenkilökoulutusta jatketaan tarvittaessa. MENOT vyörytetyt k-menot tehtäväalue yht Talousarvion perustelut Kokouspalkkiovaraus 12 euroa/kokous, puheenjohtajan palkkio 50 % korotettuna, matkakustannukset korvataan virkaehtosopimuksen matkakustannusten korvaamissäännöstön mukaisesti. Puheenjohtajan vuosipalkkio 200. Kotimaa lehti kirkkovaltuutetuille. 7

8 OUTOKUMMUN SEURAKUNTA Kirkkoneuvosto, 104 Kirkkoneuvostossa on 9 jäsentä. Työskentelyssä ovat mukana kirkkovaltuuston puheenjohtajisto ja sihteerinä toimiva talouspäällikkö. Johtoryhmä, jossa ovat mukana kirkkovaltuuston puheenjohtaja, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja, kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimiva kirkkoherra, kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja ja talouspäällikkö. Johtoryhmä mm. valmistelee kirkkoneuvostolle tulevia asioita. Tehtäväalueen toiminta-ajatus Kirkkolain 10 luku 1 :n mukaan kirkkoneuvoston asiana on, jollei toisin ole säädetty tai määrätty: 1) yleisesti johtaa seurakunnan toimintaa, edistää sen hengellistä elämää ja muutoinkin toimia seurakunnan tehtävän toteuttamiseksi; 2) päättää kirkolliskokouksen määräämissä rajoissa kirkollisten kirjojen käyttöön ottamisesta; 3) johtaa seurakunnan hallintoa sekä seurakunnan talouden ja omaisuuden hoitoa; 4) huolehtia kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta; ja 5) valvoa seurakunnan etua, edustaa seurakuntaa sekä tehdä sen puolesta sopimukset ja muut oikeustoimet. Kirkkoneuvoston on valmisteltava kirkkovaltuustossa käsiteltävät asiat lukuun ottamatta asioita, jotka koskevat valtuuston toiminnan sisäistä järjestelyä. Toimintasuunnitelma ja tavoitteet Kirkkoneuvosto ja johtoryhmä kokoontuvat noin 8-10 kertaa vuodessa. Kirkkoneuvosto ja johtoryhmä huomioivat toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia ja reagoivat niihin tarvittavasti. Strategian päivitys valtuustokauden ensimmäisenä ( ) ja kolmantena (2013) vuotena. Luottamushenkilökoulutusta jatketaan tarvittaessa. MENOT vyörytetyt k-menot tehtäväalue yht Talousarvion perustelut Kokouspalkkiovaraus 12 /kokous, matkakustannukset korvataan virkaehtosopimuksen matkakustannusten korvaamissäännöstön mukaisesti. Varapuheenjohtajan vuosipalkkio 200. Kotimaa lehti kirkkoneuvoston jäsenille. 8

9 OUTOKUMMUN SEURAKUNTA Tilintarkastus ja valvonta,103 Tehtäväalueen toiminta-ajatus Seurakunnan hallinnon ja talouden tarkastus ja valvonta kirkkovaltuuston vahvistaman seurakunnan varainhoitosäännön mukaisesti hyvän tilintarkastustavan edellyttämässä laajuudessa. Kirkkovaltuuston valitsema tilintarkastaja kaudelle : Audiator Oy Tuomo Pikkarainen, JHTT Toimintasuunnitelma ja tavoitteet Seurakunnan toiminnan ja talouden tuloksellisuuden tarkastus lakien, asetusten ja säännösten mukaan. Talousarvion perustelut MENOT Tilintarkastajan palkkiot ja matkakustannukset maksetaan tarkastajien esittämien laskujen mukaan Taloushallinto,105 Tehtäväalueen toiminta-ajatus Taloushallinto tuottaa kirkkoneuvoston alaisuudessa seurakunnan talous- ja henkilöstöhallintopalvelut ja antaa niihin liittyvää tietoa henkilöstölle, luottamushenkilöille, seurakuntalaisille ja sidosryhmille sekä hoitaa hautaustoimen ja hautainhoitorahaston toimistopalvelut. Taloushallinnon tehtävänä on tukea seurakunnan perustehtävien toteuttamista huomioiden seurakunnan strategiaan kirjatut arvot ja visiot. Taloustoimistossa työskentelevät talouspäällikkö ja toimistosihteeri Toimintasuunnitelma ja tavoitteet Kirkkohallituksen täysistunto on kokouksessaan päättänyt Outokummun seurakunnan siirtymisestä Kirkon palvelukeskuksen, KIPA:n asiakkaaksi vuoden 2012 aikana ( ). Henkilöstön kouluttaminen sujuvan siirtymisen takaamiseksi. Taloushallinnon työntekijöiden ammattitaidon ylläpitäminen ja kehittäminen. Jatketaan arkiston järjestämistä arkistosuunnitelman mukaiseksi. Jatketaan toimia Kirkon ympäristödiplomin saamiseksi seuraavien vuosien aikana. MENOT vyörytetyt k-menot tehtäväalue yht

10 OUTOKUMMUN SEURAKUNTA Työhyvinvointi, 115 Toimintasuunnitelma ja tavoitteet Tämä tehtäväalue sisältää henkilöstön työssäjaksamisen tukemisen mm. työterveyshuollon, työsuojelu- ja yhteistoiminnan, virkistystoiminnan sekä henkilöstön merkkipäivämuistamiset. TULOT MENOT NETTO Talousarvion perustelut Esimerkiksi varausta Outokummun kaupungin työterveyshuollolta ostettaviin ( MedOne Oy) palveluihin 5000, työntekijöiden ensiapukoulutukseen 2215, työsuojelutoimintaan, liikunnan tukemiseen ja henkilöstön virkistystoimintaan ja merkkipäivämuistamisiin. Tuloissa on Kelan korvaus työterveyshuollon menoista Kirkonkirjojen pito,107 Talousarvio v Sisältää kirkkoherranvirastossa tehtävästä kirkonkirjojen pitämisestä eli väestökirjanpidosta aiheutuvat kulut. Kirkon yhteisen oman jäsentietojärjestelmän (Kirjuri-hanke) siirtymiseen valmistelu, käyttöönotto siirtynyt vuodelle Päivitetään työntekijöiden osaamista tarvittavilla koulutuksilla (mm. Kirjuri koulutus). TULOT MENOT NETTO vyörytetyt k-menot tehtäväalue yht

11 OUTOKUMMUN SEURAKUNTA Kirkkoherranvirasto,108 Tehtäväalueen toiminta-ajatus Kirkkoherranviraston tehtävänä on kirkonkirjojen pitämisen lisäksi huolehtia arkistotoimesta ja suorittaa seurakunnan hallinnosta ja toiminnasta johtuvat virastolle annetut muut tehtävät. Toimintasuunnitelma ja tavoitteet Seurakunnan yleisistä toimistopalveluista huolehtiminen asiantuntevasti ja asiakaslähtöisesti. Päivitetään työntekijöiden osaamista tarvittavilla koulutuksilla. Arkiston järjestäminen arkistonmuodostussuunnitelman mukaiseksi jatkuu. MENOT vyörytetyt k-menot tehtäväalue yht Muu yleishallinto,110 Tehtäväalueen toiminta-ajatus Muu yleishallinto tehtäväalue sisältää mm. kirkkoherran palkasta hallinnollisen työn osuuden, erityisvakuutuksiin (toiminnan vastuuvakuutus, seurakuntalaisten vakuutus), kopiointiin, tietoliikenneyhteyksiin, Katrina-varauskirjaan ja Kuopion hiippakunnan ITaluekeskukseen (arvio 1,38 /jäsen) liittyvät kustannukset. Sekä työntekijöille tilattavan kotimaa lehden kulut. Sekä vuosille on varauduttu uuteen eläkerahastomaksuun, jonka peruste on 5 % viimeksi toimitetun kirkollisverotuksen verotulosta. MENOT vyörytetyt k-menot tehtäväalue yht Talousarvion perustelut Hallintomenot vyörytetään toiminnan tehtäväalueille nettomenojen suhteessa. Sisäisissä erissä vyörytetyt kiinteistömenot hallinnolle, sisäiset korot ja poistot, jotka kaikki vyörytetään toiminnalle nettomenojen suhteessa lukuun ottamatta kirkonkirjojen pitoa. Hallintomenot yhteensä TULOT MENOT NETTO vyörytetyt kiint.menot vyörytykset toiminnalle Hallinto yht

12 OUTOKUMMUN SEURAKUNTA SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA Jumalanpalveluselämä, 201 Toiminta-ajatus Kirkon tehtävänä on auttaa ihmisiä kohtaaman Jumala. Messu on seurakuntaelämän keskus. Sen tarkoituksena on antaa vastauksia seurakuntalaisen elämän kysymyksiin, varustaa häntä arkeen ja lähimmäisen ja Jumalan kohtaamiseen. Kaikki työalat tähtäävät messuun. Toimintasuunnitelma ja tavoitteet Messu pidetään Outokummun kirkossa yleensä sunnuntaisin klo 10. Kuusjärven kirkossa pidetään mm. kesän konfirmaatiomessut ja iltakirkot, itsenäisyyspäivän jumalanpalvelus ja jouluajan tilaisuuksia. Kuusjärven kirkko on kirkkoneuvoston päätöksellä kiinni vuosittain Tehtäväalueen tavoitteita ovat yhdessä valmisteltujen jumalanpalvelusten lisääminen, erilaisten jumalanpalvelusten sekä perhekirkkojen järjestäminen. Kirkkoon tulemisen pitäisi antaa kokemus seurakunnasta osallisuuden ja yhteyden yhteisönä. Keinot Työntekijöistä ja vapaaehtoisista vastuunkantajista muodostuva ryhmä laatii työkausittain kolmasti vuodessa jumalanpalvelusrungon, johon sijoitetaan perhekirkkoja ja eri järjestöjen ja ryhmien kanssa toteutettavia jumalanpalveluksia ja jossa suunnitellaan niiden musiikkia. Yksityiskohtaisemmin jumalanpalvelukset suunnitellaan ja toteutetaan niihin osallistuvien tahojen kanssa. Tuomasmessuja ja muita erityistilanteita pidetään sunnuntain messun lisäksi. Rippikoululaiset kutsutaan messuun rippikouluaikanaan usean kerran. Kuusjärvellä jatketaan kesän kirkkoiltoja. Messuihin liitetään kokoontumisia seurakuntasalissa kirkkokahvin ja esim. yhteislaulun tai jonkun muun asian merkeissä, jotta kirkkovieras voisi tuntea seurakuntayhteyttä. Kuukauden viimeisenä sunnuntaina pidettävän minipyhiksen ja lasten alttarin toivotaan kutsuvan lapsia ja lapsiperheitä kirkkoon. MENOT vyörytetyt h-menot vyörytetyt k-menot tehtäväalue yht

13 OUTOKUMMUN SEURAKUNTA Hautaan siunaaminen, 202 Tehtäväalue, joka sisältää pappien ja kanttorin palkkauskulut siunaus- ja muistotilaisuuksien osalta valmistelutehtävineen. Jokaiseen muistotilaisuuteen varataan papin lisäksi kanttori, mikäli omaiset eivät muuta toivo. MENOT vyörytetyt h-menot tehtäväalue yht Muut kirkolliset toimitukset, 203 Tehtäväalueen toiminta-ajatus Kaikkien kirkollisten toimitusten pääsisältö on Jumalan sanan esillä pitäminen. Muita kirkollisia toimituksia eli kasuaalitoimituksia hautaan siunaamisen lisäksi ovat kaste ja avioliittoon vihkiminen. Ne ovat tärkeitä kirkon ja sen jäsenten välisiä kosketuspintoja, koska toimituksissa tavoitetaan yhtä paljon väkeä kun jumalanpalveluksissa. Toimintasuunnitelma ja tavoitteet Toimitukset suoritetaan ottamalla huomioon niiden jumalanpalvelusluonne ja se, että ne ovat kirkon perustyötä. Rohkaistaan kaikkia osallistumaan seurakunnan eri toimintoihin, esim. kastettavan vauvan vanhempia kutsutaan osallistumaan perhekerhoihin. MENOT vyörytetyt h-menot vyörytetyt k-menot tehtäväalue yht

14 OUTOKUMMUN SEURAKUNTA Aikuistyö, 204 Tehtäväalueen toiminta-ajatus Aikuistyön tarkoituksena on aikuisväestön hengellisen kasvun tukemista ja vastuulliseen aikuisuuteen kasvamista sekä ja heidän rinnallaan kulkemista elämän eri vaiheissa että kanavien etsimistä kotikirkosta ja seurakuntayhteydestä vieraantuneiden ihmisten luo. Aikuistyön tehtävänä on aikuisväestön hengellisen elämän vahvistaminen, kristillisen elämänkatsomuksen vahvistaminen, vapaaehtoistoiminnan kehittäminen ja pienryhmätoimintaan rohkaiseminen. Toimintasuunnitelma ja tavoitteet - Yhteistyön lisääminen seurakunnan muiden työalojen kanssa. - Yhteyden ylläpitäminen Outokummun yrittäjiin ja yrityksiin. - Yhteistoiminta toimintaansa käynnistävän työttömien yhdistyksen kanssa. - Vapaaehtoisten rekrytointi, innostaminen ja palveluun varustaminen. - Naisten ja miesten päivien järjestäminen vuorovuosittain. Keinot - Jatketaan yhteistyön tiivistämistä erityisesti diakonia-, lähetys- ja perhetyön kanssa. - Tuetaan Yhteisvastuukeräyksen toteuttamista. - Jatketaan ja kehitetään kahvikellarin toimintaa. - Raamattu- ja rukouspiirit. - Julistus- ja evankeliointi-illat sekä tapahtumat. - Naisten hengellisen päivän järjestäminen. - Kylätapahtumat (kinkerit tai vastaavat). - Kesäretken (2 kpl) järjestäminen. - Äijäpiirin toiminnan vakiinnuttaminen; kokoontumiset 1 kerta kuukaudessa, kesäkuukausia lukuun ottamatta. Ulkoilupäivät kevättalvella ja syksyllä, vaellusreissu Lappiin. - Aikuisrippikoulun järjestäminen tarvittaessa. - Vastuuryhmä kokoontuu 5-7 kertaa toimintavuoden aikana Kehittämissuunnat vuosille Perustyön laadun ylläpitäminen ja kehittäminen. - Vapaaehtoistoiminnan kehittäminen. - Naisille ja miehille suunnatun toiminnan kehittäminen. - Viestinnän tehostaminen, uusien mediaympäristöjen hyödyntäminen (internet, mobiili) - Yrittäjä- ja yritysyhteistyön toimintamuotojen hakeminen, valmiuksien ja toimintakyvyn parantaminen taloudellisten suhdanteiden muutoksien aiheuttamissa akuuteissa tilanteissa yrityksissä (irtisanomiset, lomautukset, konkurssit) - Yhteiskunnallinen työ: työttömyyden, syrjäytymisen ja huono-osaisuuden vastatoimet yhdessä diakoniatyön kanssa. 14

15 OUTOKUMMUN SEURAKUNTA 15 TULOT MENOT vyörytetyt h-menot vyörytetyt k-menot tehtäväalue yht Muut seurakuntatilaisuudet,205 Seurakunnan muu toiminta, esim. hartaushetket, laitoskäynnit ja seurat kodeissa. MENOT vyörytetyt h-menot vyörytetyt k-menot tehtäväalue yht Tiedotus ja viestintä, 210 Tehtäväalueen toiminta-ajatus Tiedotustoiminnan tehtävänä on antaa avointa, oikeaa ja monipuolista tietoa seurakunnan sanomasta, toiminnasta, hallinnosta ja taloudesta. Toimintasuunnitelma ja tavoitteet Tiedotuskanavat; toimintasuunnitelma, toimintakertomus, seurakunnan ilmoitustaulut, Outokummun Seutu, Adventtikirje joka kotiin, Pohjois-Karjalan radio sekä internet-sivut osoitteessa Kirkollisten ilmoitusten lisäksi tiedotetaan toiminnasta, hallintoelinten päätöksistä ja muista ajankohtaisista asioista. Oman työalan tiedotuksesta huolehtiminen kuuluu jokaisen työntekijän perustehtäviin. MENOT vyörytetyt h-menot tehtäväalue yht

16 OUTOKUMMUN SEURAKUNTA Musiikki, 220 Toimintasuunnitelma ja tavoitteet Keinot Talousarvion perustelut Kirkkomusiikki liittyy olennaisesti seurakunnan jumalanpalveluselämään. Jumalanpalveluksen monipuolisia mahdollisuuksia otetaan käyttöön. Musiikkikasvatukselliset tehtävät ovat tärkeä osa kanttorin työtä. Seurakunta haluaa konserttitoiminnan kautta olla näkyvillä Outokummussa ja kutsua uusia ihmisiä mukaan toimintaan. Pyydetään outokumpulaisia musiikinharrastajia palvelemaan jumalanpalveluksiin niin että joka toisena sunnuntaina olisi joku esiintyjä. Kirkkokuoro laulaa jumalanpalveluksessa kerran kuukaudessa. Kerran kuukaudessa järjestetään yhteislaulutilaisuus, lauluseurat tai konsertti. Yhteislaulutilaisuuksia järjestetään kylillä, Kauneimmat joululaulut lauletaan molemmissa kirkoissa ja lasten kauneimmat joululaulut (varhaisnuorisotyö) Outokummun kirkossa. Kanttori käy laulattamassa virsiä ja hengellisiä lauluja päiväkodeissa, kouluissa, hoitolaitoksissa, kerhoissa ja seurakunnan muissa tilaisuuksissa. Tuomasmessuja järjestetään pari kertaa vuodessa kanttorin kokoaman nuorisoryhmän kanssa. Tehdään yhteistyötä musiikkiopiston kanssa tarjoamalla esiintymispaikaksi kirkkoa. Musiikkityön vastuuryhmässä käsitellään vuoden varrella tulevat konserttitarjoukset. Kirkkokuoro osallistuu valtakunnallisille kirkkomusiikkijuhlille Jyväskylässä toukokuussa. Pelimanniseurat pidetään keväällä. Canzonetta-kuoroa kysytään konsertoimaan. Järjestetään ekumeeninen konsertti. Avustukset Kirkkokuoro ry:lle, Outokummun peruskoulun oppilaille ja Outokummun puhallinorkesterille (tilojen käyttö vastikkeetta). TULOT MENOT NETTO vyörytetyt h-menot vyörytetyt k-menot tehtäväalue yht

17 OUTOKUMMUN SEURAKUNTA Päiväkerhotyö,231 Tehtäväalueen toiminta-ajatus Päiväkerhon tehtävänä on auttaa 3-6-vuotiaita lapsia tuntemaan ja omaksumaan kristinuskon keskeiset sisällöt sekä saattaa heidät perheineen seurakuntayhteyden piiriin. Tukea lapsen kokonaisvaltaista kehitystä. Päiväkerhotyön tavoitteet vuodelle 2012 Suunnitella kesätoiminnan käynnistämistä Seurakunnan ja kodin välisen yhteyden tiivistäminen Keinot Kesäkerho lapsille Vanhempainvartit Talousarvion perustelut Päiväkerhot ja Nappulakerho viikoittain, kesäkerho, messupassin lahjakirjat, perhekirkot ja tapahtumat, linja-autoretket, esikouluun lähtevien muistaminen lahjalla, joulujuhla, joululahjat, kaikkien erityistilanteiden tarjoilut, lasten leipominen, kerholaisten syntymäpäivälahjat, koulutukset. MENOT vyörytetyt h-menot vyörytetyt k-menot tehtäväalue yht Pyhäkoulutyö, 232 Tehtäväalueen toiminta-ajatus Pyhäkoulun tarkoitus on tukea lasta hänen tavassaan kokea Jumalan läheisyyttä ja Raamattuun tutustumista erilaisten elämysten ja toimintatuokioiden kautta. Pyhäkoulutyön tavoitteet vuodelle 2012 Päivähoidon kristillisen kasvatuksen tukeminen Uusien pyhäkoulumuotojen kokeileminen 17

18 OUTOKUMMUN SEURAKUNTA 18 Keinot viikoittaiset pyhäkoulut pyhäkoulu messun aikana (minipyhis) periodipyhäkoulut lastenalttarin kehittäminen ja siihen tutustuminen päiväkotituokiot päiväkotien henkilökunnan tukeminen uskontokasvatuksessa toimintaa perhepäivähoitajille opinnäytetyön ohjaaminen aiheesta uskontokasvatus päivähoidossa Talousarvion perustelut Pyhäkoulut viikoittain, minipyhis, periodipyhäkoulut, pyhäkoulunopettajien lehdet ja lasten pyhäkoululehdet, pyhäkoulutaulut merkkeineen, pyhäkoulunohjaajien koulutuspäivä Joensuussa, opettajien muistamiset ja eri tilanteiden tarjoilut, perhekirkot, kevätretki, joululahja, joulujuhla, 1-4-vuotiaiden syntymäpäiväkortit, hartaudet päiväkodeissa, perhepäivähoitajien toiminta, päivähoidon joulukirkot. MENOT vyörytetyt h-menot vyörytetyt k-menot tehtäväalue yht Varhaisnuorisotyö,233 Tehtäväalueen toiminta-ajatus Toiminta-ajatuksena on auttaa kotien kristillistä kasvatustyötä ja tukea varhaisnuorta löytämään oma paikka kristillisessä yhteisössä meidän seurakunnassamme. Toimintasuunnitelma ja tavoitteet Isä lapsi toiminnan kehittäminen Seiska-toiminnan vakiinnuttaminen Pyrimme antamaan kaikille tytöille ja pojille mahdollisuuden osallistua yhteisen seurakuntamme toimintaan ja tutustua työntekijöihin ja kerhonohjaajiin. Tähän päästään erilaisten toimintojen kautta, joista keskeisimmät ovat koulu-, kerho- ja leirityö sekä yhteistyötahojen kanssa toimiminen. Keinot Koulu on paikka, jossa varhaisnuoret ovat koolla päivisin. Kouluissa saamme hyvin luottamukselliset välit opettajakuntaan, jotta tämä työ olisi tarkoituksen mukaista niin meidän kuin varhaisnuortenkin kannalta. Yhtenäiskoulu avaa varhaisnuorisotyölle mahdollisuuden koulupastori-toimintaan, joka on osa oppilashuoltoa. Koulupastoritoiminta on yksi aktiivi- 18

19 OUTOKUMMUN SEURAKUNTA 19 nen tapa tavoittaa kaikki vuotiaat muun toiminnan ohessa. Päivänavaukset, leirikoulut, tuntivierailut ja koululaisjumalanpalvelukset ovat tärkeitä osa-alueita tässä työmuodossa. Kerhoja lisätään tarpeen mukaan. Tarkoituksenamme on löytää oikea kerhomalli oikeaan paikkaan. Kerhonohjaajia tullaan ohjaamaan ja kannustamaan kristillisessä kasvatustehtävässään. Kerhonohjaajille tullaan tarpeen mukaan järjestämään syksyllä oma koulutus Pellinmäellä yhden viikonlopun aikana ja talvella retki hiippakunnallisille kerhonohjaajapäiville. Leiritoiminta tavoittaa kaikenlaisia varhaisnuoria, joihin leireillä saadaan luotua yhteenkuuluvuudentunnetta. Leirityö antaa mahdollisuuden luoda elämyksiä ja kokemuksia, joiden kautta varhaisnuori oppii luontevasti sosiaalisuutta ja erilaisten lasten kanssa toimimista. Leirityö ei koskaan vanhene vaan siitä saa uusia ideoita ja innoituksen lähteitä. Leirejä on tarkoitus järjestää 7 l0 -vuotiaille, vuotiaille ja seitsemäsluokkalaisille sekä Pa-va leirit eli ehkäisevän päihdevalistuksen leirit kaikille Outokummun viidensille luokille yhdessä kaupungin ja koulujen kanssa. Lisäksi järjestetään koulutusleiri kerhonohjaajille ja partiolippukunnan kanssa kesä- ja talvileiri. Kerhoissa ja leireillä on hartaushetkiä ja tai leiripalveluksia. Yhteistyötä tullaan jatkamaan niin seurakunnan muiden työalojen kuin myös muiden kasvatustahojen kanssa. Jo olemassa olevia yhteistyökumppaneita ovat muun muassa partio, kaupunki, koulut ja Leijonat, mutta yhteistyökumppaneiksi otetaan mieluusti myös mahdolliset muut tahot, jotka ilmaisevat kiinnostustaan meitä kohtaan. Muista tapahtumista tullaan toteuttamaan 10-synttärit, lasten kauneimmat joululaulut, 7- disco, Messupassi ja kerhonohjaajien tapahtumat TULOT MENOT NETTO vyörytetyt h-menot vyörytetyt k-menot tehtäväalue yht

20 OUTOKUMMUN SEURAKUNTA Rippikoulutyö, 235 Rippikoulun yleistavoitteena on, että nuori vahvistuu siinä uskossa kolmiyhteiseen Jumalaan, johon hänet on pyhässä kasteessa otettu, kasvaa rakkaudessa lähimmäiseen ja elää rukouksessa ja seurakuntayhteydessä. (RKS 2001) Outokummun seurakunnan rippikoulutyölle 2012 asetetut erityistavoitteet: Nuori löytää tiensä seurakuntaan rippikoulun, isoskoulutuksen ja muun nuorisotyön kautta Rippikoulu koko perheen asiana Perheet otetaan rippikoulun toteutuksessa huomioon muun muassa rippikoulun yhteisessä aloituksessa Tilanne alkaa yhteisellä messulla, johon kutsutaan kaikki rippikoululaiset perheineen. Tämän jälkeen kukin ryhmä kokoontuu omaan informaatiotilaisuuteen. Ryhmien yhteisiä tilanteita ovat messuopetus ja , joihin ryhmät tulevat kaksi kerrallaan, sekä vietettävä kaikkien ryhmien yhteinen rippikouluhärdelli, johon liittyy ryhmäytyksen lisäksi opetusta ja seurakuntaan tutustumista. Lisäksi jokainen ryhmä suunnittelee ja toteuttaa kevään aikana messun. Seurakuntaan tutustumisjaksoon kuuluu edellä mainittujen tilanteiden lisäksi kaikilla rippikoululaisilla itsenäisesti suorittaen kaksi (2) messua tai muuta jumalanpalvelusta, kaksi (2) muuta kirkollista toimitusta tai seurakunnan tilaisuutta sekä yksi (1) Kellari-ilta. Vanhempia ja perheitä kutsutaan osallistumaan messuihin ja muihin tapahtumiin yhdessä rippikoululaisten kanssa. Lisäksi heitä kohdataan vanhempainilloissa ja leirien vierailupäivässä. Kaikille vuoden 2012 rippikoululaisille perheineen järjestetään yhteinen kiitosmessu Outokummun kirkossa, minkä jälkeen esitellään seurakunnan nuorisotyötä ja isoskoulutusta. Aikuisrippikoulu järjestetään tarvittaessa joko ryhmässä tai yksityisesti. Vuonna 2012 Outokummun seurakunnassa järjestetään neljä rippikoulua: RIPPIKOULU I (hiihtoloma) leirijakso konfirmaatio Outokummun kirkossa RIPPIKOULU II (päivärippikoulu) opetuspäivä opetuspäivä opetusjakso ja konfirmaatio Outokummun kirkossa RIPPIKOULU III (kesäkuun leiri) leirijakso konfirmaatio Kuusjärven kirkossa RIPPIKOULU IV (heinäkuun leiri) leirijakso konfirmaatio Kuusjärven kirkossa 20

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2010 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KOKOUSAIKA Tiistai kello

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2010 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KOKOUSAIKA Tiistai kello KOKOUSAIKA Tiistai 14.12.20010 kello 18.00-19.47 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Irja Alho Liisa Hiltunen Väinö Hintikka Matti Honkavaara Tuomo Kuokkanen Pekka

Lisätiedot

Seurakuntaan Kirkkovaltuusto Kirkkoneuvosto Menot 5 781 780

Seurakuntaan Kirkkovaltuusto Kirkkoneuvosto Menot 5 781 780 Mihin verorahat käytetään? Vuosi 2011 Seurakunnan hallinto Jumalanpalvelukset ja kirkkomusiikki 190 298 Muut seurakuntatilaisuudet 63 615 Investoinnit (kurssikeskus yms.) 293 395 Hautaan siunaaminen 117

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2011 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2011 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 13 KOKOUSAIKA Tiistai 08.03.2010 kello 17.30 19.10 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaapo Björklund, puheenjohtaja Saara Kettunen,

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu: 1 Kirkkovaltuusto /2012. KOKOUSAIKA Maanantaina klo 18.00

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu: 1 Kirkkovaltuusto /2012. KOKOUSAIKA Maanantaina klo 18.00 OUTOKUMMUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu: 1 KOKOUSAIKA Maanantaina 13.02.2012 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntatalo, Kummunkatu 19 KÄSITELTÄVÄT ASIAT LIITE N:O 1 - Kokouksen avaus,

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2011 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KOKOUSAIKA Tiistai kello

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2011 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KOKOUSAIKA Tiistai kello KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 KOKOUSAIKA Tiistai kello 18.00-19.15 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntasali, Kummunkatu 19 SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Heikkinen-Rummukainen Marita Hiltunen

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 8 KOKOUSAIKA Tiistai kello 17.30-19.10 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaapo Björklund, puheenjohtaja Anneli Hintikka Pekka Laakkonen

Lisätiedot

LIPERIN SEURAKUNTA - KOHTAAMISEN PAIKKA. Seurakunnan strategia

LIPERIN SEURAKUNTA - KOHTAAMISEN PAIKKA. Seurakunnan strategia LIPERIN SEURAKUNTA - KOHTAAMISEN PAIKKA Seurakunnan strategia TOIMINTA-AJATUS Liperin seurakunta kohtaa ihmisen, huolehtii jumalanpalveluselämästä, sakramenteista ja muista kirkollisista toimituksista,

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ (5) KIRKKONEUVOSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ (5) KIRKKONEUVOSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 1 (5) KOKOUSAIKA 23.11.2016 klo 17 19.05 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Kuosmanen Seppo kirkkoherra, puheenjohtaja Hassinen Arja Hämäläinen

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KOKOUSAIKA 29.11.2016 klo 18-19.06 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja LÄSNÄ Haapsaari Tuula Kontturi Eeva-Liisa Hassinen

Lisätiedot

Akaan seurakunnan strategia

Akaan seurakunnan strategia Akaan seurakunnan strategia 2017-2021 ARVOT Pyhä: Kunnioitamme kolmiyhteistä Jumalaa, näemme Jumalan kuvan ihmisessä Vastuullisuus: Huolehdimme lähimmäisistämme ja varjelemme luomakuntaa Oikeudenmukaisuus:

Lisätiedot

202 HAUTAAN SIUNAAMINEN 1 Iisalmi

202 HAUTAAN SIUNAAMINEN 1 Iisalmi Iisalmen seurakunta Ta 2017 ehdotus: työalat 201 JUMALANPALVELUSELÄMÄ TOIMINTATULOT (ulkoiset) -29 PALKAT JA PALKKIOT 88635 90370 44619 91000-630 91430 91860 HENKILÖSIVUKULUT 28537 25711 12856 26254-543

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 6/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 6/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 33 KOKOUSAIKA Tiistai kello 17.30-19.45 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaapo Björklund, puheenjohtaja Anneli Hintikka Pekka

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2016 Yhteinen kirkkovaltuusto

TALOUSARVIO 2016 Yhteinen kirkkovaltuusto TALOUSARVIO 2016 Yhteinen kirkkovaltuusto 17.12.2015 1 23.12.2015 Timo Kalaja TOIMINNALLISIA PÄÄLINJOJA Kiinteistöstrategian laadinta ja siitä aiheutuvien toimenpiteiden toteuttaminen Taloushallinnon siirtyminen

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 8/2014. Kokousaika klo seurakuntatalo, Iso Kylätie 1, Sipoo

SEURAKUNTANEUVOSTO 8/2014. Kokousaika klo seurakuntatalo, Iso Kylätie 1, Sipoo SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO 8/2014 Kokousaika klo 18.00 20.12 Kokouspaikka seurakuntatalo, Iso Kylätie 1, 04130 Sipoo Läsnä: Tuomas Alaterä Georg Bergström Raila Degerholm

Lisätiedot

Rahan henki. Turun arkkihiippakunnan luottamushenkilöiden koulutuspäivä Henna Ahtinen Talouspäällikkö Paimion seurakunta

Rahan henki. Turun arkkihiippakunnan luottamushenkilöiden koulutuspäivä Henna Ahtinen Talouspäällikkö Paimion seurakunta Rahan henki Turun arkkihiippakunnan luottamushenkilöiden koulutuspäivä 14.11.2015 Henna Ahtinen Talouspäällikkö Paimion seurakunta Kirkon tehtävä Tunnustuksensa mukaisesti kirkko julistaa Jumalan sanaa

Lisätiedot

ARTJÄRVEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkotie Artjärvi. Allekirjoitus

ARTJÄRVEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkotie Artjärvi. Allekirjoitus 1 ARTJÄRVEN KAPPELINEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 27.10.2016 klo 18.00 Paikka Varsinaiset jäsenet Artjärven seurakuntakoti Anttila Ari, estynyt Jarmo Koskinen, poissa Mauri Kyöstilä Koskelainen Arja Metso

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 2/2011 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 2/2011 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 10 KOKOUSAIKA Tiistai 29.3.2011 kello 18.00 19.12 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntasali, Kummunkatu 19 SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Heikkinen-Rummukainen Marita

Lisätiedot

Kuusamon evankelis-luterilaisen seurakunnan seurakuntalaisuuskysely

Kuusamon evankelis-luterilaisen seurakunnan seurakuntalaisuuskysely Kuusamon evankelis-luterilaisen seurakunnan seurakuntalaisuuskysely Kysely on tarkoitettu kaikille seurakuntalaisille. Tavoitteena on kartoittaa vastaajien tietämystä ja ajatuksia Kuusamon ev.lut. seurakunnan

Lisätiedot

Syksy 2014 Harjavallan seurakunnassa

Syksy 2014 Harjavallan seurakunnassa Syksy 2014 Harjavallan seurakunnassa wwwwwwwww.harjavallanseurakunta.fi DIAKONIATYÖ Keskiviikkokerho parillisina keskiviikkoina klo 13 alkaen 70/75-vuotiaiden juhla su 12.10 alkaen messulla klo 10 Anna

Lisätiedot

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS lista kokous 7/2016 Seurakuntaneuvosto 22.9.2016 sivu 1 (6) REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 22.9.2016 klo 18.00 Paikka Rekolan Pyhän Andreaan kirkko, kerhohuone 1 Kustaantie

Lisätiedot

HAKUNILAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

HAKUNILAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Seurakuntaneuvosto 22.5.2014 sivu 1 (6) HAKUNILAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 22.5.2014 klo 18.00 Paikka Hakunilan kirkon kokoustila Hakunilantie 48, Vantaa Osallistujat: Jäsenet

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 7 /2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu Raija Savolainen Helvi Vornanen

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 7 /2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu Raija Savolainen Helvi Vornanen KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 38 KOKOUSAIKA Tiistai kello 17.30-19.00 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaapo Björklund, puheenjohtaja Anneli Hintikka Pekka

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kirkkoneuvosto 6.5.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kirkkoneuvosto 6.5.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 6.5.2014 klo 17.30-17.50 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Kangas Anja varajäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN SEURAKUNNAN DIAKONIATYÖN PERUSTOIMEN KUVAUS 2012

HÄMEENKYRÖN SEURAKUNNAN DIAKONIATYÖN PERUSTOIMEN KUVAUS 2012 HÄMEENKYRÖN SEURAKUNNAN DIAKONIATYÖN PERUSTOIMEN KUVAUS 2012 1. PERUSTEHTÄVÄ Diakoniatyön perustelut löytyvät sekä Raamatusta, että Kirkko järjestyksestä. Minun oli nälkä, ja te annoitte minulle ruokaa.

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 /2015 1 (9) KIRKKONEUVOSTO 28.1.2015

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 /2015 1 (9) KIRKKONEUVOSTO 28.1.2015 ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 /2015 1 (9) KOKOUSAIKA 28.1.2015 klo 17 18.50 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Kokouskutsu ja Esityslista 1/2015 Sivu 1 Lapinlahden seurakunnan seurakuntaneuvosto Kokouspäivä 12.1.

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Kokouskutsu ja Esityslista 1/2015 Sivu 1 Lapinlahden seurakunnan seurakuntaneuvosto Kokouspäivä 12.1. Sivu 1 Seurakuntaneuvoston kokous pidetään 12.1.2014 Lapinlahden seurakuntatalossa. Ennen kokousta klo 18-19 on uuden seurakuntaneuvoston perehdytystilaisuus, jossa kirkkoherran johdolla käsitellään seurakuntaneuvoston

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4 N:o 2/2016 Sivu 4 _ TILINPÄÄTÖKSEN 2015 HYVÄKSYMINEN 6.4.2016 10 Seurakunnan tilinpäätöksen laatimista ja käsittelyä koskevat säännökset ovat kirkkojärjestyksen15 luvun 9 :ssä. Seurakunnan on laadittava

Lisätiedot

SASTAMALAN SEURAKUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

SASTAMALAN SEURAKUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SASTAMALAN SEURAKUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 SASTAMALAN SEURAKUNNAN TALOUSARVIO 2015 JA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 1. Yleisperustelut

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kirkkoneuvosto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kirkkoneuvosto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 19.00 21.06 Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Castrén Helena, kirkkoherra Hämäläinen Sari Karjalainen

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 49 Kirkkoneuvosto 5/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 49 Kirkkoneuvosto 5/ 49 46 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 30.08.2011 46 Kokouskutsu asialistoineen on toimitettu kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TUKIPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.12.2015, 10

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TUKIPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.12.2015, 10 JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TUKIPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.12.2015, 10 1 LUKU TUKIPALVELUIDEN TOIMINTA-AJATUS, RAKENNE JA TEHTÄVÄT 1 Toiminta-ajatus Jyväskylän seurakunnan tukipalveluiden

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O

A S I A L U E T T E L O IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 (7) A S I A L U E T T E L O 32. Kokouksen avaus 33. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 34. Pöytäkirjan tarkastajien valinta 35. Ääntenlaskijoiden valinta 36.

Lisätiedot

Ylä-Savon seurakuntayhtymä

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Ylä-Savon seurakuntayhtymä Luottamushenkilöiden perehdytysilta 17.2.2015 Hallintojohtaja Katariina Bergbacka Seurakuntayhtymän perustamisen tavoite Tavoitteena säilyttää seurakuntien toiminnallinen itsenäisyys,

Lisätiedot

4 18 Talousarvion toteutuma vuodesta 2015 ja 1.1. 6.4.2016 (liite a ja b)

4 18 Talousarvion toteutuma vuodesta 2015 ja 1.1. 6.4.2016 (liite a ja b) JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 2/2016 1 AIKA PAIKKA Sivu / 20.4.2016 klo 18.00 alkavan iltakoulun päätyttyä. Säynätsalon seurakuntakoti, Saarnatie Alkuhartaus ja kokouksen avaus 3 14 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KOHTAAMISEN YHTEISÖ Puijon seurakunnan toiminnan suunta vuoteen 2020

KOHTAAMISEN YHTEISÖ Puijon seurakunnan toiminnan suunta vuoteen 2020 KOHTAAMISEN YHTEISÖ Puijon seurakunnan toiminnan suunta vuoteen 2020 MISSIO Kirkon ja seurakunnan tehtävä perustuu Jeesuksen antamiin lähetys- ja kastekäskyyn sekä rakkauden kaksoiskäskyyn. VISIO Puijon

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 8/ (5) Esityslista. Aika Keskiviikko klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Seurakuntakeskus, Arkki

KIRKKONEUVOSTO 8/ (5) Esityslista. Aika Keskiviikko klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Seurakuntakeskus, Arkki KIRKKONEUVOSTO 8/2016 1 (5) Aika Keskiviikko 30.11.2016 klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Paikka Seurakuntakeskus, Arkki KÄSITELTÄVÄT ASIAT: 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4/2016 Kirkkovaltuusto Aarnio-Närhi Hannele Ahvenjärvi Seppo

JANAKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4/2016 Kirkkovaltuusto Aarnio-Närhi Hannele Ahvenjärvi Seppo Aika 13.12.2016 kello 18.30 Paikka Läsnä Turengin seurakuntakeskus Aarnio-Närhi Hannele Ahvenjärvi Seppo Elo Irmeli Elo Joonas Hakala Pentti Hietanen Sari Ilmarinen Liisa Jauhiainen Juha Kiukkonen Sirpa

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 / (9) KIRKKONEUVOSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 / (9) KIRKKONEUVOSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2014 1 (9) KOKOUSAIKA 10.12.2014 klo 17.30 18.30 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 (6) KOKOUSAIKA 19.5.2015 klo 17 18.20 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Tavoitesuunnittelun toteutuksen periaatteita

Tavoitesuunnittelun toteutuksen periaatteita Tavoitesuunnittelun toteutuksen periaatteita Koska tavoitesuunnittelu on oppimisprosessi, sitä tarkennetaan suunnittelun edetessä saatujen kokemusten ja palautteiden perusteella Tavoitesuunnittelulla luodaan

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTO 2/2014

KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 7.5.2014 6. Tulos- ja rahoituslaskelma sekä talousarvion toteutumisvertailu 1.1. 31.3.2014... 2 7. Toimintakertomus

Lisätiedot

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 14 Aika tiistai 10.12.2013 klo 18.30 19.56 Paikka Seurakuntakeskus, Taavetti Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan

Lisätiedot

VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄN TOIMINTASTRATEGIA VUOTEEN 2020

VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄN TOIMINTASTRATEGIA VUOTEEN 2020 Sivu 1 / 6 VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄN TOIMINTASTRATEGIA VUOTEEN 2020 1 JOHDANTO Liite 2/34 Yht. kv. 29.9.2015 Vaasan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto on päättänyt käynnistää suunnittelutyön strategiasuunnitelman

Lisätiedot

Ylä-Savon seurakuntayhtymän talous - perustietoa ja ajankohtaiskatsaus. Luottamushenkilöiden perehdytysilta Talouspäällikkö Marko Ropponen

Ylä-Savon seurakuntayhtymän talous - perustietoa ja ajankohtaiskatsaus. Luottamushenkilöiden perehdytysilta Talouspäällikkö Marko Ropponen Ylä-Savon seurakuntayhtymän talous - perustietoa ja ajankohtaiskatsaus Luottamushenkilöiden perehdytysilta Talouspäällikkö Marko Ropponen Perustietoa Seurakuntayhtymän tehtävät on lueteltu Kirkkolaissa

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9 Sivu 1 Kokousaika Maanantaina 12.12.2016 klo 17 17.35 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

SAVONLINNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvosto Sivu 48

SAVONLINNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvosto Sivu 48 kappelineuvosto 9.11.2015 Sivu 48 Kokousaika: Maanantai 9.11.2015 klo 16.00 18.00 Kokouspaikka: Kerimäen seurakuntakoti Saapuvilla olleet jäsenet: Muut saapuvilla olleet: Poissa: Loikkanen Toivo, puheenjohtaja

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Hannu Luostarinen Pirkko Mensonen Marjut Niemelä Aira Pöllänen

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Hannu Luostarinen Pirkko Mensonen Marjut Niemelä Aira Pöllänen MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Ke klo 19.00 21.15 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Matti Loponen Hannu Luostarinen

Lisätiedot

KITEEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2016 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2016 Sivu 1/7

KITEEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2016 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2016 Sivu 1/7 Sivu 1/7 Aika Tiistai 14.06.2016 klo 19.00 19.41 Paikka Kiteen seurakuntakeskus, Kappelintie 4 Läsnä Kostamo Merja puheenjohtaja Tuhkanen Pauli varapuheenjohtaja Hirvonen Kirsi Hämäläinen Maarit Kankkunen

Lisätiedot

MUSIIKKITYÖN TOIMINTAKERTOMUS 2011 SEURAKUNNAN PAINOPISTEET UUSI SÄÄKSMÄEN ROVASTIKUNTA

MUSIIKKITYÖN TOIMINTAKERTOMUS 2011 SEURAKUNNAN PAINOPISTEET UUSI SÄÄKSMÄEN ROVASTIKUNTA Kokousaika Keskiviikko 22.1. klo 17 Kokouspaikka Lempoisten srk-talo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 KOKOUKSEN AVAUS MUSIIKKITYÖN TOIMINTAKERTOMUS 2011 TOIMINTASUUNNITELMA 2012 KONSERTTITARJOTIN 2012 SEURAKUNNAN

Lisätiedot

ANNETAAN LAPSILLE LAPSUUS

ANNETAAN LAPSILLE LAPSUUS ANNETAAN LAPSILLE LAPSUUS Kuullaan lapsen ääni Varhaiskasvatuksen kehittämissuunnitelma 2014 VAKE-työryhmä: Anne-Maria Ahlstedt Kirsi Marila Kirsi Risto Iiris Tornack Kuvat: kannessa ja sivuilla 3, 4,

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5/2011 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 33 28.12.2011

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5/2011 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 33 28.12.2011 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 33 KOKOUSAIKA Keskiviikko kello 18.00-19.50 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntatalo, Kummunkatu 19 SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Hirvonen Sini, varajäsen (Heikkinen-Rummukainen

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KOKOUSAIKA 24.9.2014 klo 18-18.45 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja Kuivalainen Eila varapuheenjohtaja Hassinen Arja Puhakka

Lisätiedot

Meidän kirkko Osallisuuden yhteisö

Meidän kirkko Osallisuuden yhteisö Meidän kirkko Osallisuuden yhteisö Suomen evankelis-luterilaisen kirkon strategia vuoteen 2015 Kirkon strategia 2015 -työryhmän esitys kirkkohallitukselle KIRKON PERUSTEHTÄVÄ (MISSIO) Kirkon tehtävä on

Lisätiedot

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 1/2015 Sivu 1 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko klo 17-18.35 Paikka: Virastotalon kokoushuone Läsnä: Kari Mantere, pj Matti Antila Eija Harmanen Henry Hautala Heli Kurikka Heikki Lintala Maija-Liisa

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 25.11.2013 KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 25.11.2013 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 25.11.2013 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 2.12.2013-3.1.2014 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkovaltuusto

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkovaltuusto Kokousaika Torstai 29.9.2016 klo 17.30 18.12 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Seurakuntatalo Teuvo Ervasti, varajäsen Irmeli Juntunen Antti Koistinen

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkoneuvosto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkoneuvosto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 19.55 Paikka: Seurakuntakoti Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Henkilökoh. varajäsen Läsnä Karjalainen Esa x Kiljunen

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti Seurakuntaneuvosto 12.1.2011 klo 18.30 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 50 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 50 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 50 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Maanantai klo 18.00 20.00 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Torstaina 11.3.2016 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Käsitellyt asiat 14 - xx- Allekirjoitukset

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 10.12.2009 39 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 KOKOUSAIKA torstaina 10. päivänä joulukuuta 2009 kello 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo Markku Haataja Markku Huttunen Eino Piippo

Lisätiedot

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Pöytäkirja 5/2015 Sivu 1

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Pöytäkirja 5/2015 Sivu 1 Ylä-Savon seurakuntayhtymä Pöytäkirja 5/2015 Sivu 1 Lapinlahden seurakunnan seurakuntaneuvosto Kokouksen aika Ke 3.6.2015 klo 18 19:20 Paikka Väärninsaaren leirikeskus Osallistujat: Jäsenet Varajäsenet

Lisätiedot

RAAHEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 8/2014 Kirkkoneuvosto sivut 65-72 KOKOUSAIKA. 21.10.2014 klo 18.00 20.25

RAAHEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 8/2014 Kirkkoneuvosto sivut 65-72 KOKOUSAIKA. 21.10.2014 klo 18.00 20.25 KOKOUSPÖYTÄKIRJA 8/2014 sivut 65-72 KOKOUSAIKA klo 18.00 20.25 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄOLIJAT (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) poissaolijat: MUUT LÄSNÄOLIJAT (ja läsnäolon peruste) LAILLISUUS

Lisätiedot

LAPSI ON OSALLINEN. Kirkon varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja

LAPSI ON OSALLINEN. Kirkon varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja LAPSI ON OSALLINEN Kirkon varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja KIRKON VARHAISKASVATUS ON Kristillisestä uskosta ja siihen liittyvistä arvoista nousevaa kasvatuksellista vuorovaikutusta Kasvatus- ja kastekumppanuutta

Lisätiedot

Hauhon seurakunnan seurakuntaneuvoston kokous pidetään pappilassa tiistaina 24.3.2015 klo 17.30.

Hauhon seurakunnan seurakuntaneuvoston kokous pidetään pappilassa tiistaina 24.3.2015 klo 17.30. HAUHON SEURAKUNTA SEURAKUNTANEUVOSTO KOKOUSKUTSU/ASIALISTA Hauhon seurakunnan seurakuntaneuvoston kokous pidetään pappilassa tiistaina 24.3.2015 klo 17.30. Kokouksessa käsiteltävät asiat: 1. Seurakunnan

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 25.3.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen, läsnä 38-45

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 25.3.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen, läsnä 38-45 Aika 25.3.2014 klo 17.30-18.45 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen, läsnä 38-45 Pihkala Isto

Lisätiedot

YLEISEN SEURAKUNTATYÖN JOHTOKUNTA 2/2016. jäsen, varapuheenjohtaja johti kokousta alk. yleisen seurakuntatyöstä vastaava pastori

YLEISEN SEURAKUNTATYÖN JOHTOKUNTA 2/2016. jäsen, varapuheenjohtaja johti kokousta alk. yleisen seurakuntatyöstä vastaava pastori YLÖJÄRVEN SEURAKUNTA YLEISEN SEURAKUNTATYÖN JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Aika Torstaina 15.9.2016 klo 18.15-21.15 Paikka Ylöjärven seurakuntakeskus, neuvotteluhuone Arkki Jorma Rienoja Risto Holma Olli

Lisätiedot

Opas kastejärjestelyihin

Opas kastejärjestelyihin Perheeseenne on syntynyt pieni vauva. Kotiseurakuntanne toivottaa teille onnea ja Jumalan siunausta lapsen syntymän johdosta. Tämän vihkosen kautta tahdomme auttaa Teitä kastejuhlan valmistelussa. Jyväskylän

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm /2016. Gammelin Pertti. Muut osallistujat Huhanantti Riitta kv varapuheenjohtaja

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm /2016. Gammelin Pertti. Muut osallistujat Huhanantti Riitta kv varapuheenjohtaja LISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 21.03.2016 3/2016 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 21.03.2016 1 Aika Maanantaina 21.03.2016 klo 16 16.25 Jäsenet Pelkonen Mikko puheenjohtaja Kitkiöjoki Erkki kn varapuheenjohtaja Gammelin

Lisätiedot

Keminmaan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö. Vahvistettu Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa 8. päivänä maaliskuuta 2005.

Keminmaan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö. Vahvistettu Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa 8. päivänä maaliskuuta 2005. Keminmaan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö Hyväksytty kirkkovaltuustossa 1. päivänä helmikuuta 2005 Vahvistettu Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa 8. päivänä maaliskuuta 2005 1 luku Kirkkoneuvoston

Lisätiedot

JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 6/2015

JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 6/2015 JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 6/2015 Kokousaika 14.10.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Joutsan seurakuntakoti Käsiteltävät asiat 68 Kokouksen avaus 69 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 70 Pöytäkirjantarkastajat

Lisätiedot

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävillä kirkkoherranvirastossa neljätoista päivää to. 22.9.2011alkaen.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävillä kirkkoherranvirastossa neljätoista päivää to. 22.9.2011alkaen. Seurakuntaneuvosto 20.9. klo 18.00- Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen sihteerin valinta 3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 5. Pöytäkirjan

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3 / (5) KIRKKONEUVOSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3 / (5) KIRKKONEUVOSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3 /2015 1 (5) KOKOUSAIKA 10.3.2015 klo 17 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto Aika 14.6.2016 klo 17.30-18.22 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen Heikkinen

Lisätiedot

Viranomainen UURAISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2012 Kirkkoneuvosto 13.11.2012 Sivu 69

Viranomainen UURAISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2012 Kirkkoneuvosto 13.11.2012 Sivu 69 PÖYTÄKIRJA 13/2012 Kirkkoneuvosto 13.11.2012 Sivu 69 Kokousaika Ti 13.11.2012 klo 17.00 19.50 Kokouspaikka Kirkkoherranvirasto, Multiantie 3, 41230 Uurainen Saapuvilla olleet jäsenet Heinola Antti, kirkkoherra,

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto 116-125 Aika Tiistai 30.11.2016 kello 17.30 17.55 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen, poistui kokouksesta 122

Lisätiedot

VARTIOKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/

VARTIOKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ SEURAKUNTANEUVOSTO 7.9.2011 1/5 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikkona 7.9.2011. klo 18 Paikka: Matteuksenkirkko, Olavus-sali Osallistujat: Poissa: Jukka Pakarinen, puheenjoht. Max Isaksson Eija

Lisätiedot

LAPUAN tuomiokirkkoseurakunta. Pyhänä ja arkena

LAPUAN tuomiokirkkoseurakunta. Pyhänä ja arkena LAPUAN tuomiokirkkoseurakunta Pyhänä ja arkena Seurakunnan historiaa 1550-luvulla Lapua oli vielä Isonkyrön kappeliseurakunta. Asukkaita oli noin 500. Lapuasta tuli itsenäinen seurakunta v. 1581. Lapua

Lisätiedot

Kannuksen seurakunta Pöytäkirja 4/ (5) Läsnä Pajukoski Teija jäsen, puheenjohtaja. Heiniemi Markku

Kannuksen seurakunta Pöytäkirja 4/ (5) Läsnä Pajukoski Teija jäsen, puheenjohtaja. Heiniemi Markku Kannuksen seurakunta Pöytäkirja 4/ 1 (5) n kokous Aika maanantai klo 19-20.16 Paikka seurakuntatalo, Valtakatu 20, Kannus Läsnä Pajukoski Teija, puheenjohtaja Niemikorpi Antero, varapuheenjohtaja Ahonen

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2014 To klo Seurakuntakoti

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2014 To klo Seurakuntakoti Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2014 To. 13.11.2014 klo 18.00- Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4.

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Ti klo 18.30 20.20 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen Marjut

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 09.11.2015 9/2015. Gammelin Pertti. Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 09.11.2015 9/2015. Gammelin Pertti. Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen LISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 09.11.2015 9/2015 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 09.11.2015 1 Aika Maanantaina 09.11.2015 klo 16.00 17.35 Jäsenet Pelkonen Mikko puheenjohtaja Kitkiöjoki Erkki kn varapuheenjohtaja Gammelin

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/2013 SIVU 48/2013. AIKA Torstaina klo Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/2013 SIVU 48/2013. AIKA Torstaina klo Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/2013 SIVU 48/2013 AIKA Torstaina 12.9.2013 klo 16.00 17.25 PAIKKA Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari jäsen Hjerppe Ilkka Jokinen

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10.12.2015 N:o 5/2015 KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA 3.12.2015 Sivu 49

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10.12.2015 N:o 5/2015 KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA 3.12.2015 Sivu 49 KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA 3.12.2015 Sivu 49 Kokousaika 10.12.2015 kello 17.15 Kokouspaikka Päätöksen tekijät Laukaan seurakuntatalo Hassel Lari Heikkilä Jaakko Hintikka Raimo Hytönen Pauliina Kallio

Lisätiedot

Helsingin seurakuntayhtymä Lauttasaaren seurakunnan seurakuntaneuvosto. Lauttasaaren kirkon seurakuntasali, Myllykallionrinne 1 A

Helsingin seurakuntayhtymä Lauttasaaren seurakunnan seurakuntaneuvosto. Lauttasaaren kirkon seurakuntasali, Myllykallionrinne 1 A Helsingin seurakuntayhtymä Lauttasaaren seurakunnan seurakuntaneuvosto KOKOUSKUTSU Aika 18.11.2014 klo 18:00 Paikka Lisätietoja Osallistujat Este Lauttasaaren kirkon seurakuntasali, Myllykallionrinne 1

Lisätiedot

Tilinp. Ed.Bud. Budj

Tilinp. Ed.Bud. Budj SAUVO-KARUNAN SAKUNTA Sivu 1 SAUVO-KARUNAN SAKUNTA 3001 Korvaukset 3020 Korvaus hhr 36.850 3001 Korvaukset 36.850 3150 Maksutuotot 3151 Virastotuotot 3150 Virastotuotot 1.000 1.000 3160 Sukuselvitystuotot

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Aika Keskiviikko klo 17: Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja

PÖYTÄKIRJA Aika Keskiviikko klo 17: Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 7/2016 1 (6) Aika Keskiviikko 2.11.2016 klo 17:01-18.34 Paikka Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja Alanen Nina varapuheenjohtaja Itämetsä Risto Järvinen Kaija

Lisätiedot

Veisattiin virsi 41. Puheenjohtaja luki päivän sanaa Room. 12: 6-16.

Veisattiin virsi 41. Puheenjohtaja luki päivän sanaa Room. 12: 6-16. Seurakuntaneuvosto I/2016 Ke 20.1.2016 klo 18 Seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Niemelä Heikki puheenjohtaja x Hautala Jaana jäsen - Isolankila Oiva jäsen x Kivistö Irja jäsen x Luoto Eeva-Liisa jäsen x

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 23 Kirkkoneuvosto 2/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 23 Kirkkoneuvosto 2/ 23 21 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto 15.03.2016 21 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle

Lisätiedot

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS lista kokous 1/2016 Seurakuntaneuvosto 14.1.2016 sivu 1 (6) REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 14.1.2016 klo 18.00 Paikka Rekolan Pyhän Andreaan kirkko, srksali 2 Kustaantie 22,

Lisätiedot

Pihlavan seurakuntaneuvosto 7/ klo

Pihlavan seurakuntaneuvosto 7/ klo 1 PIHLAVAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Pihlavan seurakuntaneuvosto 7/ 2013 Aika ja paikka Pihlavan seurakuntatalo 15.10.2013 klo 18.00 19.09. Läsnä: Poissa: Hietanen Heimo, puheenjohtaja Harinen Seppo

Lisätiedot

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila Kunnan talouden perusteet Luottamushenkilöiden koulutus 11.2.2013 Sirkka Lankila Valtuusto ja kunnan talous Valtuusto päättää kunnan talouden ja rahoituksen perusteista eli valtuusto käyttää kunnassa budjettivaltaa

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 5/2016 Kirkkovaltuusto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 5/2016 Kirkkovaltuusto 30.11.2016 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Keskiviikko 30. päivä marraskuuta 2016, klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

Seinäjoen seurakunnan varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja

Seinäjoen seurakunnan varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja Seinäjoen seurakunnan varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja Kun pienen lapsen äiti ja isä ottavat lapsen syliin ja painavat häntä lähelle sydäntään, he antavat hänelle rakkautta ja huolenpitoa. Tällä

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 6 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 6 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 6 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 18.30 19.33 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 10 ) KIRKKONEUVOSTO 1/2010 17.2.2010

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 10 ) KIRKKONEUVOSTO 1/2010 17.2.2010 SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 10 ) Aika Keskiviikko 17.2.2010 klo 18.30 20.10 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Petri Tervo puheenjohtaja Matti Kurvinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kirkkovaltuuston pj Pulli Veikko x. Kirkkovaltuuston varapj Tast Olle x

Kirkkovaltuuston pj Pulli Veikko x. Kirkkovaltuuston varapj Tast Olle x HATTULAN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Kokous N:o 6-2015 Aika 12.08.2015 kello 18.00 19.40 Paikka Virastotalo Läsnä Poissa Puheenjohtaja Järvinen Virpi Varapuheenjohtaja Lilja Lasse J Jäsenet Ahonen

Lisätiedot

Vaasan seurakuntayhtymän strategia 2016 2020

Vaasan seurakuntayhtymän strategia 2016 2020 Vaasan seurakuntayhtymän strategia 2016 2020 Hautausmaat ja hautaustoimi Talous Henkilöstö Kiinteistöt Sairaalasielunhoito Perheneuvonta Visio Seurakuntayhtymän visiona on olla ihmiskasvoinen uskon yhteisö,

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilinpäätös 2015 Soile Luukkainen 3.6.2016 1 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilikauden tuloksen muodostuminen 2015 3.6.2016 Soile Luukkainen 2 Tilinpäätös 2015 Toimintatuotot 201.160,30

Lisätiedot

SÄÄKSMÄEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o 11 / 2015. KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Valkeakosken seurakuntatalo, Valkeakoskenkatu 27, Valkeakoski

SÄÄKSMÄEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o 11 / 2015. KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Valkeakosken seurakuntatalo, Valkeakoskenkatu 27, Valkeakoski SÄÄKSMÄEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o 11 / 2015 Sivu 1 (9) Kokousaika Tiistai 20.10.2015 kello 17:00 19:50 Kokouspaikka Valkeakosken seurakuntatalo, Valkeakoskenkatu 27, Valkeakoski Läsnä Antola, Markku

Lisätiedot