OUTOKUMMUN SEURAKUNNAN TOIMINTA- ja talous- SUUNNITELMA VUOSILLE JA TALOUSARVIO VUODELLE 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OUTOKUMMUN SEURAKUNNAN TOIMINTA- ja talous- SUUNNITELMA VUOSILLE 2012-2014 JA TALOUSARVIO VUODELLE 2012"

Transkriptio

1 OUTOKUMMUN SEURAKUNTA 1 Kirkkoneuvosto , liite 4 Kirkkovaltuusto , liite 1 SEURAKUNTA aarre kaupungissa OUTOKUMMUN SEURAKUNNAN TOIMINTA- ja talous- SUUNNITELMA VUOSILLE JA TALOUSARVIO VUODELLE

2 OUTOKUMMUN SEURAKUNTA 2 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. Seurakunnan tehtävä 3 2. Taloustilanne Suomessa ja maailmalla Seurakuntien talous ja näkymät Outokummussa. 4 TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 1. Keskeiset painopistealueet Toimintasuunnitelman ja talousarvion sitovuus Henkilöstö 6 KÄYTTÖTALOUSOSA 3.1. Yleishallinto Kirkolliset vaalit Kirkkovaltuusto Kirkkoneuvosto Tilintarkastus ja valvonta Taloushallinto Työhyvinvointi Kirkonkirjojen pito Kirkkoherranvirasto Muu yleishallinto Hallinto yhteensä Seurakunnallinen toiminta Jumalanpalveluselämä Hautaan siunaaminen Muut kirkolliset toimitukset Aikuistyö Muut seurakuntatilaisuudet Tiedotus ja viestintä Musiikki Päiväkerho Pyhäkoulutyö Varhaisnuorisotyö Rippikoulutyö Nuorisotyö Perhekerhotyö Diakoniatyö Perheneuvonta Sairaalasielunhoito Lähetys Kansainvälinen työ Muu seurakuntatyö ja Toiminta yhteensä Hautaustoimi Hautausmaahallinto Kuusjärven kiinteistöt Rauhanmaan kiinteistöt Varsinainen hautaustoimi ja hautaustoimi yhteensä Kiinteistötoimi Outokummun kirkko ja seurakuntatalo Kuusjärven kirkko Muut kiinteistöt Pellinmäen leirikeskus Metsätalous ja Kiinteistötoimi yhteensä Käyttötalous yhteensä TULOSLASKELMAOSA 4.1 Verotulot, verotuskulut RAHOITUSOSA, INVESTOINNIT ja TALOUSARVION YHTEENVETO Talousarvioavustukset 32 Tuloslaskelma ja rahoituslaskelma Hautainhoitorahaston talousarvio Liitteet: Seurakunnan strategia 2

3 OUTOKUMMUN SEURAKUNTA 3 YLEISET LÄHTÖKOHDAT 1. SEURAKUNNAN TEHTÄVÄ Kirkon tärkein tehtävä on auttaa ihmisiä löytämään Jumala. Jumalan kohtaaminen on enemmän kuin vain pyhän kohtaaminen. Kirkon aarre Raamattu puhuu persoonallisesta Jumalasta, jolla on hyvä tahto ihmisiä kohtaan. Päivitetyn strategian mukaan aarrekaupungissa Outokummussa on aarre, jonka esillä pitämisessä seurakunnalla on olemassaolon oikeutus. Perustehtävänä ja lähtökohtana strategiassamme onkin Jumalan sanan julistaminen ja ihmisten hengellisen elämän hoitaminen. Seurakunta saisi olla paikka, jossa löytyy kullekin ns. hengellinen koti, jossa voi tuntea viihtyvänsä ja jonka voi kokea itselleen merkittäväksi asiaksi. Outokummun seurakunta haluaa jatkossakin olla luterilainen, ekumeeninen ja reilu seurakunta. Se haluaa olla avoin yhteisö, jonne on helppo tulla. 2. TALOUSTILANNE SUOMESSA JA MAAILMALLA Suomen talous on palautumassa hiljalleen tuotannon jyrkästä supistumisesta taantumassa ja talouden tila on edelleen tuntuvasti heikompi kuin taantumaa edeltävänä aikana. Kun katsotaan eteenpäin, julkista taloutta koskevat haasteet ovat joka tapauksessa mittavia. Esim. väestön ikääntymisen vaikutukset alkavat näkyä talouskehityksessä jo lähivuosina. Julkisen talouden tasapaino on muuttunut alijäämäiseksi ja valtion velka kasvaa nopeasti. Julkisen talouden vakauttaminen erilaisilla toimenpiteillä, kuten rakenteellisilla uudistuksilla, jotka vastaavat väestön ikääntymiseen ja työurien pidentämiseen sekä tuottavuuden kohentamiseen julkisten peruspalvelujen tuotannossa, on erityisen tärkeää julkisen talouden vakaan ja kestävän kehityksen turvaamiseksi. Kotitalouksien kulutuskysyntä kasvaa ennustevuosina tasaisesti ja säästämisaste pysyy korkeana. Inflaation (n.2 %) nopeutuminen hidastaa kotitalouksien reaalitulojen kasvua, jonka odotetaan olevan n. 1,5 % vuodessa. Työmarkkinoiden tila on lähivuosina haastava ja vaikeasti ennakoitavissa. Tuotannon kasvun käynnistyttyä työllisyys on kuitenkin kohentunut suhteellisen hitaasti, koska yritykset sopeuttivat työvoiman tarvettaan lomautusten ja joustavien työaikajärjestelyiden avulla. Kasvavaan työvoimatarpeeseen voidaan vastata vielä vuonna 2012 osin työtunteja lisäämällä ja työllisyyden kasvu voimistuu vasta kun painopiste siirtyy vientiteollisuudesta työvaltaisille palvelujen ja rakentamisen toimialoille. 3. SEURAKUNTIEN TALOUS JA NÄKYMÄT OUTOKUMMUN SRK:SSA Kirkon talous koostuu seurakuntien taloudesta sekä kirkon yhteisestä taloudesta. Kirkon yhteisen talouden muodostavat kirkon keskusrahasto ja kirkon eläkerahasto. Kirkon yhteisestä taloudesta kirkon eläkerahasto muodostaa 2/3. Seurakunnat ovat julkisoikeudellisia yhteisöjä, joiden talouden perusta on kirkon itsenäinen verotusoikeus sekä itsenäisyys omaa taloutta koskevassa päätöksenteossa. Seurakunnan taloudenpidon puitteet on määritelty kirkkolaissa ja -järjestyksessä sekä taloussäännössä. Seurakunnille talouden hidas kasvu tarkoittaa sitä, että on varauduttava yhteisö- ja kirkollis- 3

4 OUTOKUMMUN SEURAKUNTA 4 verotuloissa vähäiseen kasvuun useiksi vuosiksi. Vuoden 2011 kirkollisverotilitykset olivat kasvaneet elokuun loppuun mennessä 2,7 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden. Ansiotulojen verotuksessa kirkollisverotus on kytketty kunnallisverotukseen ja kunnallisveropohjaan. Seurakunnille tilitettävä yhteisövero-osuus on 1,75 %, jota eduskunta päättänee nostaa edelleen väliaikaisesti vuosille ,4 %:n verran 2,15 %:iin, johtuen taloustaantuman aiheuttamasta rajusta yhteisöveron alentumisesta. Pudotus verrattuna kahteen edelliseen vuoteen 0,4 %. Vuodelta 2010 valmistuneen verotuksen mukaan vuoden 2010 kirkollisverotuloissa Outokummun osalta vähennystä -1,9 % ja yhteisöverotulokertymän kasvua +14,7 % vuoteen 2009 verrattuna. Jos tulot toteutuvat arvioidusti ja menoissa ei saada säästöjä aikaiseksi niin talousarviovuoden 2012 vuosikate jää miinukselle eikä kata poistoja. Rahoituslaskelman osoittama kassavarojen vähennys on noin Palkoissa on varauduttu 2 %:n korotuksiin. Seurakunnan hinnastoon (poislukien hautasijamaksut) on tehty kustannusten nousua vastaavat tarkistukset (2-5%). Kiinteistöjen kunnossapitotoimissa tehdään suunnitelmakaudella kiireellisiksi katsotut toimenpiteet, kuten Outokummun kirkko-srk-salin ja Pellinmäen leirikeskuksen tulo-ja poistoilmakanavien puhdistus, Kuusjärven huoltohallin lattia ja Rauhanmaan kappelin kunnostus. Investoinneissa merkittävimmät ovat Kuusjärven sankarihautojen kivimuurien korjaustyö, joka jaksotetaan useammalle vuodelle sekä Pellinmäen leirikeskuksen entisen saunamökin kunnostus ja ilmalämpöpumpun hankinta.. TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE TOIMINNAN KESKEISET PAINOPISTEALUEET Seurakunnan työntekijät ja luottamushenkilöt saivat vuoden 2011 varrella keskustella useassa eri yhteydessä joka toinen vuosi päivitettävästä strategiasta. Sen kaikkia työaloja ohjaaviksi ja velvoittaviksi painopisteiksi valittiin uusien ihmisten mukaan saaminen seurakunnan toimintaan. Seurakunnassa viime vuosina korostettu vapaaehtoistyö on yksi tärkeä väline tämän tavoitteen saavuttamisessa. Vaikka muut painopisteet ovatkin lapsissa, nuorissa ja ikääntyvissä, ei seurakunnassa tahdota unohtaa muitakaan ikäryhmiä. Aikuistyö monine ideoineen muistaa heitäkin. Innostunut ja osaava henkilökunta ja seurakuntaan sitoutunut suuri vapaaehtoisten joukko yhdessä toteuttaa uutenakin toimintavuotena seurakunnan perustehtävää pienten ja suurten muutosten keskellä. Henkilöstö- ja kiinteistörakenne on meillä kunnossa ja edellytykset hyvälle toiminnalle tulevinakin vuosina näin ollen olemassa. 4

5 OUTOKUMMUN SEURAKUNTA 5 2. TOIMINTASUUNNITELMAN JA TALOUSARVION SITOVUUS Kirkkovaltuusto päättää talousarvion toiminnallisista tavoitteista sekä määrärahojen ja tuloarvioiden sitovuustasosta. Talousarviossa ja toiminta- ja taloussuunnitelmassa, jonka valmistelusta vastaa kirkkoneuvosto, hyväksytään toiminnan tavoitteet ja talouden määrärahat. Tehtäväalueiden vastuulla on työskennellä siten, että tavoitteet saavutetaan mahdollisimman hyvin. Toimintasuunnitelma ja talousarvio ovat seurakunnan viranhaltijoita toiminnallisesti velvoittava asiakirja. Talousarvion käyttötalousosan sitovuustaso kirkkovaltuustoon nähden on ulkoisten erien osalta pääluokkakohtainen nettomääräisenä. Kirkkoneuvostoon nähden sitovuustaso on ulkoisten erien osalta tehtäväaluekohtainen nettomääräisenä (toimintakate). Tehtäväalueen sisällä ulkoisten erien määrärahojen ja tuloarvioiden siirroista (lukuun ottamatta henkilöstömenoja) eli muutoksista käyttösuunnitelmiin päättävät johtokunta tai viranhaltijat seuraavasti: - Kirkkoherra: Kirkolliset vaalit, Kirkkovaltuusto, Tilintarkastus ja valvonta, Kirkkoneuvosto, Kirkonkirjojen pito, Kirkkoherranvirasto, Jumalanpalveluselämä, Hautaan siunaaminen, Muut kirkolliset toimitukset, Muut seurakuntatilaisuudet, Tiedotus ja viestintä, Perheneuvonta ja Sielunhoito, Lähetys, Kansainvälinen työ ja ystävyys srk-työ, Muu seurakuntatyö/yleinen seurakuntatyö - Talouspäällikkö: Taloushallinto, Muu yleishallinto, Työhyvinvointi, Hautaustoimi, Kiinteistötoimi sisältäen metsätalouden - Työalan pappi: Aikuistyö, Musiikkitoiminta, Päiväkerhotyö, Pyhäkoulutyö, Varhaisnuorisotyö, Rippikoulutyö, Nuorisotyö, Perhekerhotyö - Diakoniatyön johtokunta, Työalan pappi: Diakoniatyö Talousarvio on sitova v osalta, seuraavien vuosien osalta suunnitelma on alustava. Vuoden 2004 alusta otettiin kaikissa seurakunnissa käyttöön kustannuslaskenta. Kustannusten kohdentamisen tavoitteena on saada esiin tieto, miten voimavarat jakautuvat kirkon perustehtävien kesken. Kirkon perustehtäviksi on luokiteltu seurakunnallisen toiminnan, yhteisten seurakunnallisten tehtävien ja hautaustoimen tehtäväalueet. Yleishallinnon ja kiinteistötoimen tehtäväalueet ovat seurakunnan tukipalveluita, joiden tehtävinä on mahdollistaa perustehtävien tekeminen. Kustannusten kohdentaminen tarkoittaa lähinnä palkkaus., kiinteistö-, pääoma- ja hallintomenojen jakamista perustehtävien kesken aiheuttamisperiaatteen mukaan. Kirkkohallitus on ohjeistanut seurakuntia myös seuraamaan kirjanpidossa kulttuuriperinnön hoidosta, ylläpidosta ja säilyttämisestä aiheutuvia kuluja vuoden 2007 alusta alkaen. Outokummussa sellaisia kuluja syntyy mm. Kuusjärven kirkosta. Talousarviossa ovat mukana myös vapaaehtoisesti koottujen varojen (keräykset, myyjäiset jne.) tulot, niistä aiheutuvat kulut ja edelleen tilitykset. 5

6 OUTOKUMMUN SEURAKUNTA 6 Outokummun seurakunnan kustannuslaskenta on tehty seuraavasti: 1. Palkkakustannusten jakaminen tehtäväalueille Jokainen työntekijä on arvioinut oman työpanoksensa jakautumisen eri tehtäväalueille %:n tarkkuudella (suositus 10 %). 2. Kiinteistöjen kaikki nettokustannukset (sis.pääomamenot eli poistot ja sisäiset korot) on jaettu sisäistä laskutusta käyttäen arvioidusti käytön mukaisessa suhteessa yleishallinnon, seurakuntatyön ja hautaustoimen tehtäväalueille. 3. Hallintomenot (lukuun ottamatta kirkonkirjojenpitoa), verotuskulut ja keskusrahastomaksut on vyörytetty seurakuntatyön ja hautaustoimen tehtäväalueille näiden välittömien menojen mukaisessa suhteessa. HENKILÖSTÖ vakinaiset virka- ja työsuhteiset Björklund Kaapo Heikkilä Sirpa Honkanen Jorma Hynynen Elina Kontiainen Markus Koskinen Arto Lasarov Heli Manninen Timo Pärnänen Marja Ratilainen Katri Räsänen Helena Saarnio Mira Sorsa Ismo Syrjänen Hanna Takalo Kirsti Vauhkonen Varpu Viitakangas Riitta tehtävä kirkkoherra talouspäällikkö seurakuntamestari 2. seurakuntapastori 1. seurakuntapastori seurakuntamestari seurakuntamestari, hautaustoimi nuorisotyönohjaaja kanttori emäntä-siivooja toimistosihteeri lastenohjaaja, virkavapaalla osa-aikainen kiinteistötyöntekijä diakoni diakonissa nuorisotyönohjaaja lastenohjaajan sijainen Lisäksi kirkkoherranvirastossa ostopalveluna Polvijärven seurakunnasta Laura Savolainen, kesäaikana srk-mestarien kesälomittaja, hautausmaan puistotyöntekijät eripituisia työjaksoja sekä palkkiotoimiset leirien isoiset, pyhäkoulun opettajat ja kerhojen ohjaajat. 6

7 OUTOKUMMUN SEURAKUNTA 7 3 Käyttötalousosa; Yleishallinto, Seurakunnallinen toiminta, Hautatoimi ja Kiinteistötoimi 3.1. Yleishallinto Kirkolliset vaalit; 101 Outokummun seurakunnassa pidetään kirkkoherranvaalit vuonna.2012 ja seuraavat seurakuntavaalit vuonna 2014 MENOT vyörytetyt k-menot tehtäväalue yht Kirkkovaltuusto; 102, 19 jäsentä Outokummun seurakunnan kirkkovaltuustossa on 19 jäsentä: Meriläinen Kaarina, Kettunen Saara, Räsänen Paavo, Laakkonen Pekka, Lasarov Semilia, Savolainen Raija, Miettinen Eino, Kettunen Veikko, Koponen Jouko, Pellikka Raija, Pajarinen Jaana, Heikkinen- Rummukainen Marita, Hiltunen Liisa, Honkavaara Matti, Kontkanen Pekka, Nykänen Kalevi, Hintikka Väinö, Pennanen Vilho, Laasonen Riikka. Tehtäväalueen toiminta-ajatus Kirkkolain 9 luku 1 :n mukaan kirkkovaltuusto käyttää seurakunnan päätösvaltaa, jollei toisin ole säädetty tai määrätty. Toimintasuunnitelma ja tavoitteet 2012 Toiminta- ja taloussuunnitelman, talousarvion vahvistaminen ja tilinpäätöksen hyväksyminen sekä tuloveroprosentista päättäminen. Kirkkovaltuusto kokoontuu 3-4 kertaa vuodessa. Yhteisiä suunnittelukokouksia kirkkoneuvoston ja työntekijöiden kanssa pidetään n. kerran vuodessa. Strategian päivitys valtuustokauden ensimmäisenä ( ) ja kolmantena (2013) vuotena. Luottamushenkilökoulutusta jatketaan tarvittaessa. MENOT vyörytetyt k-menot tehtäväalue yht Talousarvion perustelut Kokouspalkkiovaraus 12 euroa/kokous, puheenjohtajan palkkio 50 % korotettuna, matkakustannukset korvataan virkaehtosopimuksen matkakustannusten korvaamissäännöstön mukaisesti. Puheenjohtajan vuosipalkkio 200. Kotimaa lehti kirkkovaltuutetuille. 7

8 OUTOKUMMUN SEURAKUNTA Kirkkoneuvosto, 104 Kirkkoneuvostossa on 9 jäsentä. Työskentelyssä ovat mukana kirkkovaltuuston puheenjohtajisto ja sihteerinä toimiva talouspäällikkö. Johtoryhmä, jossa ovat mukana kirkkovaltuuston puheenjohtaja, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja, kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimiva kirkkoherra, kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja ja talouspäällikkö. Johtoryhmä mm. valmistelee kirkkoneuvostolle tulevia asioita. Tehtäväalueen toiminta-ajatus Kirkkolain 10 luku 1 :n mukaan kirkkoneuvoston asiana on, jollei toisin ole säädetty tai määrätty: 1) yleisesti johtaa seurakunnan toimintaa, edistää sen hengellistä elämää ja muutoinkin toimia seurakunnan tehtävän toteuttamiseksi; 2) päättää kirkolliskokouksen määräämissä rajoissa kirkollisten kirjojen käyttöön ottamisesta; 3) johtaa seurakunnan hallintoa sekä seurakunnan talouden ja omaisuuden hoitoa; 4) huolehtia kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta; ja 5) valvoa seurakunnan etua, edustaa seurakuntaa sekä tehdä sen puolesta sopimukset ja muut oikeustoimet. Kirkkoneuvoston on valmisteltava kirkkovaltuustossa käsiteltävät asiat lukuun ottamatta asioita, jotka koskevat valtuuston toiminnan sisäistä järjestelyä. Toimintasuunnitelma ja tavoitteet Kirkkoneuvosto ja johtoryhmä kokoontuvat noin 8-10 kertaa vuodessa. Kirkkoneuvosto ja johtoryhmä huomioivat toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia ja reagoivat niihin tarvittavasti. Strategian päivitys valtuustokauden ensimmäisenä ( ) ja kolmantena (2013) vuotena. Luottamushenkilökoulutusta jatketaan tarvittaessa. MENOT vyörytetyt k-menot tehtäväalue yht Talousarvion perustelut Kokouspalkkiovaraus 12 /kokous, matkakustannukset korvataan virkaehtosopimuksen matkakustannusten korvaamissäännöstön mukaisesti. Varapuheenjohtajan vuosipalkkio 200. Kotimaa lehti kirkkoneuvoston jäsenille. 8

9 OUTOKUMMUN SEURAKUNTA Tilintarkastus ja valvonta,103 Tehtäväalueen toiminta-ajatus Seurakunnan hallinnon ja talouden tarkastus ja valvonta kirkkovaltuuston vahvistaman seurakunnan varainhoitosäännön mukaisesti hyvän tilintarkastustavan edellyttämässä laajuudessa. Kirkkovaltuuston valitsema tilintarkastaja kaudelle : Audiator Oy Tuomo Pikkarainen, JHTT Toimintasuunnitelma ja tavoitteet Seurakunnan toiminnan ja talouden tuloksellisuuden tarkastus lakien, asetusten ja säännösten mukaan. Talousarvion perustelut MENOT Tilintarkastajan palkkiot ja matkakustannukset maksetaan tarkastajien esittämien laskujen mukaan Taloushallinto,105 Tehtäväalueen toiminta-ajatus Taloushallinto tuottaa kirkkoneuvoston alaisuudessa seurakunnan talous- ja henkilöstöhallintopalvelut ja antaa niihin liittyvää tietoa henkilöstölle, luottamushenkilöille, seurakuntalaisille ja sidosryhmille sekä hoitaa hautaustoimen ja hautainhoitorahaston toimistopalvelut. Taloushallinnon tehtävänä on tukea seurakunnan perustehtävien toteuttamista huomioiden seurakunnan strategiaan kirjatut arvot ja visiot. Taloustoimistossa työskentelevät talouspäällikkö ja toimistosihteeri Toimintasuunnitelma ja tavoitteet Kirkkohallituksen täysistunto on kokouksessaan päättänyt Outokummun seurakunnan siirtymisestä Kirkon palvelukeskuksen, KIPA:n asiakkaaksi vuoden 2012 aikana ( ). Henkilöstön kouluttaminen sujuvan siirtymisen takaamiseksi. Taloushallinnon työntekijöiden ammattitaidon ylläpitäminen ja kehittäminen. Jatketaan arkiston järjestämistä arkistosuunnitelman mukaiseksi. Jatketaan toimia Kirkon ympäristödiplomin saamiseksi seuraavien vuosien aikana. MENOT vyörytetyt k-menot tehtäväalue yht

10 OUTOKUMMUN SEURAKUNTA Työhyvinvointi, 115 Toimintasuunnitelma ja tavoitteet Tämä tehtäväalue sisältää henkilöstön työssäjaksamisen tukemisen mm. työterveyshuollon, työsuojelu- ja yhteistoiminnan, virkistystoiminnan sekä henkilöstön merkkipäivämuistamiset. TULOT MENOT NETTO Talousarvion perustelut Esimerkiksi varausta Outokummun kaupungin työterveyshuollolta ostettaviin ( MedOne Oy) palveluihin 5000, työntekijöiden ensiapukoulutukseen 2215, työsuojelutoimintaan, liikunnan tukemiseen ja henkilöstön virkistystoimintaan ja merkkipäivämuistamisiin. Tuloissa on Kelan korvaus työterveyshuollon menoista Kirkonkirjojen pito,107 Talousarvio v Sisältää kirkkoherranvirastossa tehtävästä kirkonkirjojen pitämisestä eli väestökirjanpidosta aiheutuvat kulut. Kirkon yhteisen oman jäsentietojärjestelmän (Kirjuri-hanke) siirtymiseen valmistelu, käyttöönotto siirtynyt vuodelle Päivitetään työntekijöiden osaamista tarvittavilla koulutuksilla (mm. Kirjuri koulutus). TULOT MENOT NETTO vyörytetyt k-menot tehtäväalue yht

11 OUTOKUMMUN SEURAKUNTA Kirkkoherranvirasto,108 Tehtäväalueen toiminta-ajatus Kirkkoherranviraston tehtävänä on kirkonkirjojen pitämisen lisäksi huolehtia arkistotoimesta ja suorittaa seurakunnan hallinnosta ja toiminnasta johtuvat virastolle annetut muut tehtävät. Toimintasuunnitelma ja tavoitteet Seurakunnan yleisistä toimistopalveluista huolehtiminen asiantuntevasti ja asiakaslähtöisesti. Päivitetään työntekijöiden osaamista tarvittavilla koulutuksilla. Arkiston järjestäminen arkistonmuodostussuunnitelman mukaiseksi jatkuu. MENOT vyörytetyt k-menot tehtäväalue yht Muu yleishallinto,110 Tehtäväalueen toiminta-ajatus Muu yleishallinto tehtäväalue sisältää mm. kirkkoherran palkasta hallinnollisen työn osuuden, erityisvakuutuksiin (toiminnan vastuuvakuutus, seurakuntalaisten vakuutus), kopiointiin, tietoliikenneyhteyksiin, Katrina-varauskirjaan ja Kuopion hiippakunnan ITaluekeskukseen (arvio 1,38 /jäsen) liittyvät kustannukset. Sekä työntekijöille tilattavan kotimaa lehden kulut. Sekä vuosille on varauduttu uuteen eläkerahastomaksuun, jonka peruste on 5 % viimeksi toimitetun kirkollisverotuksen verotulosta. MENOT vyörytetyt k-menot tehtäväalue yht Talousarvion perustelut Hallintomenot vyörytetään toiminnan tehtäväalueille nettomenojen suhteessa. Sisäisissä erissä vyörytetyt kiinteistömenot hallinnolle, sisäiset korot ja poistot, jotka kaikki vyörytetään toiminnalle nettomenojen suhteessa lukuun ottamatta kirkonkirjojen pitoa. Hallintomenot yhteensä TULOT MENOT NETTO vyörytetyt kiint.menot vyörytykset toiminnalle Hallinto yht

12 OUTOKUMMUN SEURAKUNTA SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA Jumalanpalveluselämä, 201 Toiminta-ajatus Kirkon tehtävänä on auttaa ihmisiä kohtaaman Jumala. Messu on seurakuntaelämän keskus. Sen tarkoituksena on antaa vastauksia seurakuntalaisen elämän kysymyksiin, varustaa häntä arkeen ja lähimmäisen ja Jumalan kohtaamiseen. Kaikki työalat tähtäävät messuun. Toimintasuunnitelma ja tavoitteet Messu pidetään Outokummun kirkossa yleensä sunnuntaisin klo 10. Kuusjärven kirkossa pidetään mm. kesän konfirmaatiomessut ja iltakirkot, itsenäisyyspäivän jumalanpalvelus ja jouluajan tilaisuuksia. Kuusjärven kirkko on kirkkoneuvoston päätöksellä kiinni vuosittain Tehtäväalueen tavoitteita ovat yhdessä valmisteltujen jumalanpalvelusten lisääminen, erilaisten jumalanpalvelusten sekä perhekirkkojen järjestäminen. Kirkkoon tulemisen pitäisi antaa kokemus seurakunnasta osallisuuden ja yhteyden yhteisönä. Keinot Työntekijöistä ja vapaaehtoisista vastuunkantajista muodostuva ryhmä laatii työkausittain kolmasti vuodessa jumalanpalvelusrungon, johon sijoitetaan perhekirkkoja ja eri järjestöjen ja ryhmien kanssa toteutettavia jumalanpalveluksia ja jossa suunnitellaan niiden musiikkia. Yksityiskohtaisemmin jumalanpalvelukset suunnitellaan ja toteutetaan niihin osallistuvien tahojen kanssa. Tuomasmessuja ja muita erityistilanteita pidetään sunnuntain messun lisäksi. Rippikoululaiset kutsutaan messuun rippikouluaikanaan usean kerran. Kuusjärvellä jatketaan kesän kirkkoiltoja. Messuihin liitetään kokoontumisia seurakuntasalissa kirkkokahvin ja esim. yhteislaulun tai jonkun muun asian merkeissä, jotta kirkkovieras voisi tuntea seurakuntayhteyttä. Kuukauden viimeisenä sunnuntaina pidettävän minipyhiksen ja lasten alttarin toivotaan kutsuvan lapsia ja lapsiperheitä kirkkoon. MENOT vyörytetyt h-menot vyörytetyt k-menot tehtäväalue yht

13 OUTOKUMMUN SEURAKUNTA Hautaan siunaaminen, 202 Tehtäväalue, joka sisältää pappien ja kanttorin palkkauskulut siunaus- ja muistotilaisuuksien osalta valmistelutehtävineen. Jokaiseen muistotilaisuuteen varataan papin lisäksi kanttori, mikäli omaiset eivät muuta toivo. MENOT vyörytetyt h-menot tehtäväalue yht Muut kirkolliset toimitukset, 203 Tehtäväalueen toiminta-ajatus Kaikkien kirkollisten toimitusten pääsisältö on Jumalan sanan esillä pitäminen. Muita kirkollisia toimituksia eli kasuaalitoimituksia hautaan siunaamisen lisäksi ovat kaste ja avioliittoon vihkiminen. Ne ovat tärkeitä kirkon ja sen jäsenten välisiä kosketuspintoja, koska toimituksissa tavoitetaan yhtä paljon väkeä kun jumalanpalveluksissa. Toimintasuunnitelma ja tavoitteet Toimitukset suoritetaan ottamalla huomioon niiden jumalanpalvelusluonne ja se, että ne ovat kirkon perustyötä. Rohkaistaan kaikkia osallistumaan seurakunnan eri toimintoihin, esim. kastettavan vauvan vanhempia kutsutaan osallistumaan perhekerhoihin. MENOT vyörytetyt h-menot vyörytetyt k-menot tehtäväalue yht

14 OUTOKUMMUN SEURAKUNTA Aikuistyö, 204 Tehtäväalueen toiminta-ajatus Aikuistyön tarkoituksena on aikuisväestön hengellisen kasvun tukemista ja vastuulliseen aikuisuuteen kasvamista sekä ja heidän rinnallaan kulkemista elämän eri vaiheissa että kanavien etsimistä kotikirkosta ja seurakuntayhteydestä vieraantuneiden ihmisten luo. Aikuistyön tehtävänä on aikuisväestön hengellisen elämän vahvistaminen, kristillisen elämänkatsomuksen vahvistaminen, vapaaehtoistoiminnan kehittäminen ja pienryhmätoimintaan rohkaiseminen. Toimintasuunnitelma ja tavoitteet - Yhteistyön lisääminen seurakunnan muiden työalojen kanssa. - Yhteyden ylläpitäminen Outokummun yrittäjiin ja yrityksiin. - Yhteistoiminta toimintaansa käynnistävän työttömien yhdistyksen kanssa. - Vapaaehtoisten rekrytointi, innostaminen ja palveluun varustaminen. - Naisten ja miesten päivien järjestäminen vuorovuosittain. Keinot - Jatketaan yhteistyön tiivistämistä erityisesti diakonia-, lähetys- ja perhetyön kanssa. - Tuetaan Yhteisvastuukeräyksen toteuttamista. - Jatketaan ja kehitetään kahvikellarin toimintaa. - Raamattu- ja rukouspiirit. - Julistus- ja evankeliointi-illat sekä tapahtumat. - Naisten hengellisen päivän järjestäminen. - Kylätapahtumat (kinkerit tai vastaavat). - Kesäretken (2 kpl) järjestäminen. - Äijäpiirin toiminnan vakiinnuttaminen; kokoontumiset 1 kerta kuukaudessa, kesäkuukausia lukuun ottamatta. Ulkoilupäivät kevättalvella ja syksyllä, vaellusreissu Lappiin. - Aikuisrippikoulun järjestäminen tarvittaessa. - Vastuuryhmä kokoontuu 5-7 kertaa toimintavuoden aikana Kehittämissuunnat vuosille Perustyön laadun ylläpitäminen ja kehittäminen. - Vapaaehtoistoiminnan kehittäminen. - Naisille ja miehille suunnatun toiminnan kehittäminen. - Viestinnän tehostaminen, uusien mediaympäristöjen hyödyntäminen (internet, mobiili) - Yrittäjä- ja yritysyhteistyön toimintamuotojen hakeminen, valmiuksien ja toimintakyvyn parantaminen taloudellisten suhdanteiden muutoksien aiheuttamissa akuuteissa tilanteissa yrityksissä (irtisanomiset, lomautukset, konkurssit) - Yhteiskunnallinen työ: työttömyyden, syrjäytymisen ja huono-osaisuuden vastatoimet yhdessä diakoniatyön kanssa. 14

15 OUTOKUMMUN SEURAKUNTA 15 TULOT MENOT vyörytetyt h-menot vyörytetyt k-menot tehtäväalue yht Muut seurakuntatilaisuudet,205 Seurakunnan muu toiminta, esim. hartaushetket, laitoskäynnit ja seurat kodeissa. MENOT vyörytetyt h-menot vyörytetyt k-menot tehtäväalue yht Tiedotus ja viestintä, 210 Tehtäväalueen toiminta-ajatus Tiedotustoiminnan tehtävänä on antaa avointa, oikeaa ja monipuolista tietoa seurakunnan sanomasta, toiminnasta, hallinnosta ja taloudesta. Toimintasuunnitelma ja tavoitteet Tiedotuskanavat; toimintasuunnitelma, toimintakertomus, seurakunnan ilmoitustaulut, Outokummun Seutu, Adventtikirje joka kotiin, Pohjois-Karjalan radio sekä internet-sivut osoitteessa Kirkollisten ilmoitusten lisäksi tiedotetaan toiminnasta, hallintoelinten päätöksistä ja muista ajankohtaisista asioista. Oman työalan tiedotuksesta huolehtiminen kuuluu jokaisen työntekijän perustehtäviin. MENOT vyörytetyt h-menot tehtäväalue yht

16 OUTOKUMMUN SEURAKUNTA Musiikki, 220 Toimintasuunnitelma ja tavoitteet Keinot Talousarvion perustelut Kirkkomusiikki liittyy olennaisesti seurakunnan jumalanpalveluselämään. Jumalanpalveluksen monipuolisia mahdollisuuksia otetaan käyttöön. Musiikkikasvatukselliset tehtävät ovat tärkeä osa kanttorin työtä. Seurakunta haluaa konserttitoiminnan kautta olla näkyvillä Outokummussa ja kutsua uusia ihmisiä mukaan toimintaan. Pyydetään outokumpulaisia musiikinharrastajia palvelemaan jumalanpalveluksiin niin että joka toisena sunnuntaina olisi joku esiintyjä. Kirkkokuoro laulaa jumalanpalveluksessa kerran kuukaudessa. Kerran kuukaudessa järjestetään yhteislaulutilaisuus, lauluseurat tai konsertti. Yhteislaulutilaisuuksia järjestetään kylillä, Kauneimmat joululaulut lauletaan molemmissa kirkoissa ja lasten kauneimmat joululaulut (varhaisnuorisotyö) Outokummun kirkossa. Kanttori käy laulattamassa virsiä ja hengellisiä lauluja päiväkodeissa, kouluissa, hoitolaitoksissa, kerhoissa ja seurakunnan muissa tilaisuuksissa. Tuomasmessuja järjestetään pari kertaa vuodessa kanttorin kokoaman nuorisoryhmän kanssa. Tehdään yhteistyötä musiikkiopiston kanssa tarjoamalla esiintymispaikaksi kirkkoa. Musiikkityön vastuuryhmässä käsitellään vuoden varrella tulevat konserttitarjoukset. Kirkkokuoro osallistuu valtakunnallisille kirkkomusiikkijuhlille Jyväskylässä toukokuussa. Pelimanniseurat pidetään keväällä. Canzonetta-kuoroa kysytään konsertoimaan. Järjestetään ekumeeninen konsertti. Avustukset Kirkkokuoro ry:lle, Outokummun peruskoulun oppilaille ja Outokummun puhallinorkesterille (tilojen käyttö vastikkeetta). TULOT MENOT NETTO vyörytetyt h-menot vyörytetyt k-menot tehtäväalue yht

17 OUTOKUMMUN SEURAKUNTA Päiväkerhotyö,231 Tehtäväalueen toiminta-ajatus Päiväkerhon tehtävänä on auttaa 3-6-vuotiaita lapsia tuntemaan ja omaksumaan kristinuskon keskeiset sisällöt sekä saattaa heidät perheineen seurakuntayhteyden piiriin. Tukea lapsen kokonaisvaltaista kehitystä. Päiväkerhotyön tavoitteet vuodelle 2012 Suunnitella kesätoiminnan käynnistämistä Seurakunnan ja kodin välisen yhteyden tiivistäminen Keinot Kesäkerho lapsille Vanhempainvartit Talousarvion perustelut Päiväkerhot ja Nappulakerho viikoittain, kesäkerho, messupassin lahjakirjat, perhekirkot ja tapahtumat, linja-autoretket, esikouluun lähtevien muistaminen lahjalla, joulujuhla, joululahjat, kaikkien erityistilanteiden tarjoilut, lasten leipominen, kerholaisten syntymäpäivälahjat, koulutukset. MENOT vyörytetyt h-menot vyörytetyt k-menot tehtäväalue yht Pyhäkoulutyö, 232 Tehtäväalueen toiminta-ajatus Pyhäkoulun tarkoitus on tukea lasta hänen tavassaan kokea Jumalan läheisyyttä ja Raamattuun tutustumista erilaisten elämysten ja toimintatuokioiden kautta. Pyhäkoulutyön tavoitteet vuodelle 2012 Päivähoidon kristillisen kasvatuksen tukeminen Uusien pyhäkoulumuotojen kokeileminen 17

18 OUTOKUMMUN SEURAKUNTA 18 Keinot viikoittaiset pyhäkoulut pyhäkoulu messun aikana (minipyhis) periodipyhäkoulut lastenalttarin kehittäminen ja siihen tutustuminen päiväkotituokiot päiväkotien henkilökunnan tukeminen uskontokasvatuksessa toimintaa perhepäivähoitajille opinnäytetyön ohjaaminen aiheesta uskontokasvatus päivähoidossa Talousarvion perustelut Pyhäkoulut viikoittain, minipyhis, periodipyhäkoulut, pyhäkoulunopettajien lehdet ja lasten pyhäkoululehdet, pyhäkoulutaulut merkkeineen, pyhäkoulunohjaajien koulutuspäivä Joensuussa, opettajien muistamiset ja eri tilanteiden tarjoilut, perhekirkot, kevätretki, joululahja, joulujuhla, 1-4-vuotiaiden syntymäpäiväkortit, hartaudet päiväkodeissa, perhepäivähoitajien toiminta, päivähoidon joulukirkot. MENOT vyörytetyt h-menot vyörytetyt k-menot tehtäväalue yht Varhaisnuorisotyö,233 Tehtäväalueen toiminta-ajatus Toiminta-ajatuksena on auttaa kotien kristillistä kasvatustyötä ja tukea varhaisnuorta löytämään oma paikka kristillisessä yhteisössä meidän seurakunnassamme. Toimintasuunnitelma ja tavoitteet Isä lapsi toiminnan kehittäminen Seiska-toiminnan vakiinnuttaminen Pyrimme antamaan kaikille tytöille ja pojille mahdollisuuden osallistua yhteisen seurakuntamme toimintaan ja tutustua työntekijöihin ja kerhonohjaajiin. Tähän päästään erilaisten toimintojen kautta, joista keskeisimmät ovat koulu-, kerho- ja leirityö sekä yhteistyötahojen kanssa toimiminen. Keinot Koulu on paikka, jossa varhaisnuoret ovat koolla päivisin. Kouluissa saamme hyvin luottamukselliset välit opettajakuntaan, jotta tämä työ olisi tarkoituksen mukaista niin meidän kuin varhaisnuortenkin kannalta. Yhtenäiskoulu avaa varhaisnuorisotyölle mahdollisuuden koulupastori-toimintaan, joka on osa oppilashuoltoa. Koulupastoritoiminta on yksi aktiivi- 18

19 OUTOKUMMUN SEURAKUNTA 19 nen tapa tavoittaa kaikki vuotiaat muun toiminnan ohessa. Päivänavaukset, leirikoulut, tuntivierailut ja koululaisjumalanpalvelukset ovat tärkeitä osa-alueita tässä työmuodossa. Kerhoja lisätään tarpeen mukaan. Tarkoituksenamme on löytää oikea kerhomalli oikeaan paikkaan. Kerhonohjaajia tullaan ohjaamaan ja kannustamaan kristillisessä kasvatustehtävässään. Kerhonohjaajille tullaan tarpeen mukaan järjestämään syksyllä oma koulutus Pellinmäellä yhden viikonlopun aikana ja talvella retki hiippakunnallisille kerhonohjaajapäiville. Leiritoiminta tavoittaa kaikenlaisia varhaisnuoria, joihin leireillä saadaan luotua yhteenkuuluvuudentunnetta. Leirityö antaa mahdollisuuden luoda elämyksiä ja kokemuksia, joiden kautta varhaisnuori oppii luontevasti sosiaalisuutta ja erilaisten lasten kanssa toimimista. Leirityö ei koskaan vanhene vaan siitä saa uusia ideoita ja innoituksen lähteitä. Leirejä on tarkoitus järjestää 7 l0 -vuotiaille, vuotiaille ja seitsemäsluokkalaisille sekä Pa-va leirit eli ehkäisevän päihdevalistuksen leirit kaikille Outokummun viidensille luokille yhdessä kaupungin ja koulujen kanssa. Lisäksi järjestetään koulutusleiri kerhonohjaajille ja partiolippukunnan kanssa kesä- ja talvileiri. Kerhoissa ja leireillä on hartaushetkiä ja tai leiripalveluksia. Yhteistyötä tullaan jatkamaan niin seurakunnan muiden työalojen kuin myös muiden kasvatustahojen kanssa. Jo olemassa olevia yhteistyökumppaneita ovat muun muassa partio, kaupunki, koulut ja Leijonat, mutta yhteistyökumppaneiksi otetaan mieluusti myös mahdolliset muut tahot, jotka ilmaisevat kiinnostustaan meitä kohtaan. Muista tapahtumista tullaan toteuttamaan 10-synttärit, lasten kauneimmat joululaulut, 7- disco, Messupassi ja kerhonohjaajien tapahtumat TULOT MENOT NETTO vyörytetyt h-menot vyörytetyt k-menot tehtäväalue yht

20 OUTOKUMMUN SEURAKUNTA Rippikoulutyö, 235 Rippikoulun yleistavoitteena on, että nuori vahvistuu siinä uskossa kolmiyhteiseen Jumalaan, johon hänet on pyhässä kasteessa otettu, kasvaa rakkaudessa lähimmäiseen ja elää rukouksessa ja seurakuntayhteydessä. (RKS 2001) Outokummun seurakunnan rippikoulutyölle 2012 asetetut erityistavoitteet: Nuori löytää tiensä seurakuntaan rippikoulun, isoskoulutuksen ja muun nuorisotyön kautta Rippikoulu koko perheen asiana Perheet otetaan rippikoulun toteutuksessa huomioon muun muassa rippikoulun yhteisessä aloituksessa Tilanne alkaa yhteisellä messulla, johon kutsutaan kaikki rippikoululaiset perheineen. Tämän jälkeen kukin ryhmä kokoontuu omaan informaatiotilaisuuteen. Ryhmien yhteisiä tilanteita ovat messuopetus ja , joihin ryhmät tulevat kaksi kerrallaan, sekä vietettävä kaikkien ryhmien yhteinen rippikouluhärdelli, johon liittyy ryhmäytyksen lisäksi opetusta ja seurakuntaan tutustumista. Lisäksi jokainen ryhmä suunnittelee ja toteuttaa kevään aikana messun. Seurakuntaan tutustumisjaksoon kuuluu edellä mainittujen tilanteiden lisäksi kaikilla rippikoululaisilla itsenäisesti suorittaen kaksi (2) messua tai muuta jumalanpalvelusta, kaksi (2) muuta kirkollista toimitusta tai seurakunnan tilaisuutta sekä yksi (1) Kellari-ilta. Vanhempia ja perheitä kutsutaan osallistumaan messuihin ja muihin tapahtumiin yhdessä rippikoululaisten kanssa. Lisäksi heitä kohdataan vanhempainilloissa ja leirien vierailupäivässä. Kaikille vuoden 2012 rippikoululaisille perheineen järjestetään yhteinen kiitosmessu Outokummun kirkossa, minkä jälkeen esitellään seurakunnan nuorisotyötä ja isoskoulutusta. Aikuisrippikoulu järjestetään tarvittaessa joko ryhmässä tai yksityisesti. Vuonna 2012 Outokummun seurakunnassa järjestetään neljä rippikoulua: RIPPIKOULU I (hiihtoloma) leirijakso konfirmaatio Outokummun kirkossa RIPPIKOULU II (päivärippikoulu) opetuspäivä opetuspäivä opetusjakso ja konfirmaatio Outokummun kirkossa RIPPIKOULU III (kesäkuun leiri) leirijakso konfirmaatio Kuusjärven kirkossa RIPPIKOULU IV (heinäkuun leiri) leirijakso konfirmaatio Kuusjärven kirkossa 20

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2010 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KOKOUSAIKA Tiistai kello

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2010 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KOKOUSAIKA Tiistai kello KOKOUSAIKA Tiistai 14.12.20010 kello 18.00-19.47 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Irja Alho Liisa Hiltunen Väinö Hintikka Matti Honkavaara Tuomo Kuokkanen Pekka

Lisätiedot

Seurakuntaan Kirkkovaltuusto Kirkkoneuvosto Menot 5 781 780

Seurakuntaan Kirkkovaltuusto Kirkkoneuvosto Menot 5 781 780 Mihin verorahat käytetään? Vuosi 2011 Seurakunnan hallinto Jumalanpalvelukset ja kirkkomusiikki 190 298 Muut seurakuntatilaisuudet 63 615 Investoinnit (kurssikeskus yms.) 293 395 Hautaan siunaaminen 117

Lisätiedot

Sinä kannat. - Vapaaehtoisten työkalupakki - Outokummun seurakunta Kummunkatu 19 83500 Outokumpu Puh. 0400 248 770 www.outokummunseurakunta.

Sinä kannat. - Vapaaehtoisten työkalupakki - Outokummun seurakunta Kummunkatu 19 83500 Outokumpu Puh. 0400 248 770 www.outokummunseurakunta. Sinä kannat - Vapaaehtoisten työkalupakki - Outokummun seurakunta Kummunkatu 19 83500 Outokumpu Puh. 0400 248 770 www.outokummunseurakunta.fi MIKÄ TAI KUKA ON SEURAKUNTA? En yksin minä etkä yksin sinäkään,

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2011 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2011 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 13 KOKOUSAIKA Tiistai 08.03.2010 kello 17.30 19.10 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaapo Björklund, puheenjohtaja Saara Kettunen,

Lisätiedot

Tilikauden ylijäämä osoittaa, mitä jää jäljelle tilikauden tuloksesta tuloksenjärjestelyerien jälkeen, eli tuloja on ollut enemmän kuin menoja.

Tilikauden ylijäämä osoittaa, mitä jää jäljelle tilikauden tuloksesta tuloksenjärjestelyerien jälkeen, eli tuloja on ollut enemmän kuin menoja. Tilinpäätös 2016 Tunnuslukuja: Toimintakate - 770 297 = Toimintakate ilmoittaa, paljonko käyttötalouden nettokuluista jää katettavaksi verotuloilla ja mahdollisilla rahoitustuotoilla. Tuomintatuotot (322

Lisätiedot

SEURAKUNTA aarre kaupungissa

SEURAKUNTA aarre kaupungissa Kirkkovaltuusto 16.12.2014, 13, liite 1 Kirkkovaltuusto 27.01.2015, 12, liite 1 SEURAKUNTA aarre kaupungissa Outokummun evankelis-luterilaisen seurakunnan strategia vuoteen 2020 Hyväksytty kirkkovaltuustossa

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2011 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KOKOUSAIKA Tiistai kello

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2011 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KOKOUSAIKA Tiistai kello KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 KOKOUSAIKA Tiistai kello 18.00-19.15 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntasali, Kummunkatu 19 SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Heikkinen-Rummukainen Marita Hiltunen

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu: 1 Kirkkovaltuusto /2012. KOKOUSAIKA Maanantaina klo 18.00

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu: 1 Kirkkovaltuusto /2012. KOKOUSAIKA Maanantaina klo 18.00 OUTOKUMMUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu: 1 KOKOUSAIKA Maanantaina 13.02.2012 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntatalo, Kummunkatu 19 KÄSITELTÄVÄT ASIAT LIITE N:O 1 - Kokouksen avaus,

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2010 1. Juhlallinen leikkivälineiden käyttöönotto Pellinmäellä Helatorstaina 2010

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2010 1. Juhlallinen leikkivälineiden käyttöönotto Pellinmäellä Helatorstaina 2010 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2010 1 Juhlallinen leikkivälineiden käyttöönotto Pellinmäellä Helatorstaina 2010 OUTOKUMMUN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2010 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 9 /2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 50 16.11.2010

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 9 /2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 50 16.11.2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 50 KOKOUSAIKA Tiistai kello 17.30-20.10 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan leirikeskus PELLINMÄKI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaapo Björklund, puheenjohtaja Anneli Hintikka

Lisätiedot

Onko kirkko kiinnostunut hyvinvoinnista tai hyvästä elämästä? Jouni Sirviö Kokkolan suomalainen seurakunta

Onko kirkko kiinnostunut hyvinvoinnista tai hyvästä elämästä? Jouni Sirviö Kokkolan suomalainen seurakunta Onko kirkko kiinnostunut hyvinvoinnista tai hyvästä elämästä? Jouni Sirviö Kokkolan suomalainen seurakunta I) Hyvinvointityön paikka kirkon elämässä - teologinen näkökulma II) Paikallisseurakunnan toiminta

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNNAN

OUTOKUMMUN SEURAKUNNAN 1 Perheiden kasvutapahtuma Pellinmäellä 2011 OUTOKUMMUN SEURAKUNNAN TASEKIRJA VUODELTA 2011 2 I TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011... 4 1) YLEISKATSAUS... 4 Yleistä... 4 Katsaus talouteen... 4 Olennaisimmat

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 8 KOKOUSAIKA Tiistai kello 17.30-19.10 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaapo Björklund, puheenjohtaja Anneli Hintikka Pekka Laakkonen

Lisätiedot

Hyvä rippikoululainen ja vanhemmat

Hyvä rippikoululainen ja vanhemmat Hyvä rippikoululainen ja vanhemmat Toivotamme sinut tervetulleeksi rippikouluun kotiseurakunnassasi! Laukaan seurakunta www.laukaasrk.fi Mikä ihmeen rippikoulu? Rippikoulu on seurakunnan koulu. Kasteessa

Lisätiedot

202 HAUTAAN SIUNAAMINEN 1 Iisalmi

202 HAUTAAN SIUNAAMINEN 1 Iisalmi Iisalmen seurakunta Ta 2017 ehdotus: työalat 201 JUMALANPALVELUSELÄMÄ TOIMINTATULOT (ulkoiset) -29 PALKAT JA PALKKIOT 88635 90370 44619 91000-630 91430 91860 HENKILÖSIVUKULUT 28537 25711 12856 26254-543

Lisätiedot

Hyvä rippikoululainen ja vanhemmat

Hyvä rippikoululainen ja vanhemmat Hyvä rippikoululainen ja vanhemmat Toivotamme sinut tervetulleeksi rippikouluun kotiseurakunnassa! Laukaan seurakunta www.laukaasrk.fi Mikä ihmeen rippikoulu? Rippikoulu on seurakunnan koulu. Kasteessa

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ (5) KIRKKONEUVOSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ (5) KIRKKONEUVOSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 1 (5) KOKOUSAIKA 23.11.2016 klo 17 19.05 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Kuosmanen Seppo kirkkoherra, puheenjohtaja Hassinen Arja Hämäläinen

Lisätiedot

PIRKKALAN SEURAKUNNAN STRATEGIA. Porukalla Pirkkalassa yhdessä ollaan enemmän

PIRKKALAN SEURAKUNNAN STRATEGIA. Porukalla Pirkkalassa yhdessä ollaan enemmän PIRKKALAN SEURAKUNNAN STRATEGIA Porukalla Pirkkalassa yhdessä ollaan enemmän PERUSTEHTÄVÄ / MISSIO Seurakunta kutsuu ihmisiä armollisen ja kolmiyhteisen Jumalan yhteyteen, julistaa evankeliumia ja rohkaisee

Lisätiedot

LIPERIN SEURAKUNTA - KOHTAAMISEN PAIKKA. Seurakunnan strategia

LIPERIN SEURAKUNTA - KOHTAAMISEN PAIKKA. Seurakunnan strategia LIPERIN SEURAKUNTA - KOHTAAMISEN PAIKKA Seurakunnan strategia TOIMINTA-AJATUS Liperin seurakunta kohtaa ihmisen, huolehtii jumalanpalveluselämästä, sakramenteista ja muista kirkollisista toimituksista,

Lisätiedot

Akaan seurakunnan strategia

Akaan seurakunnan strategia Akaan seurakunnan strategia 2017-2021 ARVOT Pyhä: Kunnioitamme kolmiyhteistä Jumalaa, näemme Jumalan kuvan ihmisessä Vastuullisuus: Huolehdimme lähimmäisistämme ja varjelemme luomakuntaa Oikeudenmukaisuus:

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2016 Yhteinen kirkkovaltuusto

TALOUSARVIO 2016 Yhteinen kirkkovaltuusto TALOUSARVIO 2016 Yhteinen kirkkovaltuusto 17.12.2015 1 23.12.2015 Timo Kalaja TOIMINNALLISIA PÄÄLINJOJA Kiinteistöstrategian laadinta ja siitä aiheutuvien toimenpiteiden toteuttaminen Taloushallinnon siirtyminen

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KOKOUSAIKA 29.11.2016 klo 18-19.06 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja LÄSNÄ Haapsaari Tuula Kontturi Eeva-Liisa Hassinen

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 13 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 13 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 13 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Ke klo 19.00 20.20 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Ulla Jokinen Hannu Luostarinen

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 6/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 6/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 33 KOKOUSAIKA Tiistai kello 17.30-19.45 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaapo Björklund, puheenjohtaja Anneli Hintikka Pekka

Lisätiedot

Kuusamon evankelis-luterilaisen seurakunnan seurakuntalaisuuskysely

Kuusamon evankelis-luterilaisen seurakunnan seurakuntalaisuuskysely Kuusamon evankelis-luterilaisen seurakunnan seurakuntalaisuuskysely Kysely on tarkoitettu kaikille seurakuntalaisille. Tavoitteena on kartoittaa vastaajien tietämystä ja ajatuksia Kuusamon ev.lut. seurakunnan

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 5 ) KIRKKONEUVOSTO 7.12.2009 10/2009

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 5 ) KIRKKONEUVOSTO 7.12.2009 10/2009 SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 5 ) Aika Maanantai 7.12.2009 klo 16.00 16.40 Paikka Hautausmaat, Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Matti Kurvinen puheenjohtaja Hannu Hyttinen

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kirkkoneuvosto 15.4.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kirkkoneuvosto 15.4.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen ,Aika 15.4.2014 klo 17.30 - Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Kangas Anja varajäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/ 2017 Kirkkovaltuusto 1-14

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/ 2017 Kirkkovaltuusto 1-14 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/ 2017 Kirkkovaltuusto 1-14 Aika 24.1.2017 klo 18.00 19.00 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Tiitinen Ilkka jäsen/puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen poissa Hänninen

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 8/2014. Kokousaika klo seurakuntatalo, Iso Kylätie 1, Sipoo

SEURAKUNTANEUVOSTO 8/2014. Kokousaika klo seurakuntatalo, Iso Kylätie 1, Sipoo SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO 8/2014 Kokousaika klo 18.00 20.12 Kokouspaikka seurakuntatalo, Iso Kylätie 1, 04130 Sipoo Läsnä: Tuomas Alaterä Georg Bergström Raila Degerholm

Lisätiedot

KOTISEURAKUNTANI - kiinteistöstrategia. Kontiolahden seurakunnan kiinteistöstrategia

KOTISEURAKUNTANI - kiinteistöstrategia. Kontiolahden seurakunnan kiinteistöstrategia KOTISEURAKUNTANI - kiinteistöstrategia Kontiolahden seurakunnan kiinteistöstrategia 2017-2020 ARVOMME Usko Yhteys armolliseen Jumalaan on kristityn elämän perusta. Messu hengellisen elämän keskiönä Vapaaehtoisten

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 4/2011 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 17.05.2011 30

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 4/2011 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 17.05.2011 30 17.05.2011 30 KOKOUSAIKA Tiistai 22.03.2011 kello 17.30 19.00 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaapo Björklund, puheenjohtaja Sini Hirvonen, varajäsen (Raija

Lisätiedot

Rippikoulujen yhteisiä menoja 2015 2016 Naarilan talvilomaripari

Rippikoulujen yhteisiä menoja 2015 2016 Naarilan talvilomaripari Rippikoulujen yhteisiä menoja 2015 2016 Naarilan talvilomaripari RIPPIKOULUPASSI Rippikoulupassi on sitä varten, että tutustut seurakunnan toimintaan. Siihen keräät merkinnät: 5 jumalanpalveluksesta 5

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTO 1/2017

KIRKKOVALTUUSTO 1/2017 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 1/2017 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 19.1. 1. Kirkkovaltuuston puheenjohtajan vaali vuosiksi 2017-2018... 2 2. Kirkkovaltuuston varapuheenjohtajan vaali

Lisätiedot

Kokkolan seurakuntayhtymän ja sen seurakuntien yhteinen tavoiteohjelma Esitys seurakuntaneuvostoille Yhteiset painopistealueet

Kokkolan seurakuntayhtymän ja sen seurakuntien yhteinen tavoiteohjelma Esitys seurakuntaneuvostoille Yhteiset painopistealueet Kokkolan seurakuntayhtymän ja sen seurakuntien yhteinen tavoiteohjelma Esitys seurakuntaneuvostoille Yhteiset painopistealueet 14.5.2013 1 Yhtymän työkorit lähtökohtana yhteisten painopisteiden määrittelylle

Lisätiedot

Rahan henki. Turun arkkihiippakunnan luottamushenkilöiden koulutuspäivä Henna Ahtinen Talouspäällikkö Paimion seurakunta

Rahan henki. Turun arkkihiippakunnan luottamushenkilöiden koulutuspäivä Henna Ahtinen Talouspäällikkö Paimion seurakunta Rahan henki Turun arkkihiippakunnan luottamushenkilöiden koulutuspäivä 14.11.2015 Henna Ahtinen Talouspäällikkö Paimion seurakunta Kirkon tehtävä Tunnustuksensa mukaisesti kirkko julistaa Jumalan sanaa

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Pappila, Savilahdentie 18 C ASIALUETTELO

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Pappila, Savilahdentie 18 C ASIALUETTELO KIRKKONEUVOSTO KOKOUSAIKA 15.8.2017 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Pappila, Savilahdentie 18 C ASIALUETTELO ASIA LIITE N:O N:O 64 - Kokouksen avaus 65 - Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 66 - Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VII/2014 Ma klo Seurakuntakoti

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VII/2014 Ma klo Seurakuntakoti Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VII/2014 Ma 1.12.2014 klo 18.00- Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4.

Lisätiedot

VARPAISJÄRVEN SEURAKUNNAN TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA 2018 SEKÄ TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA JOHDANTO. Toiminnan yleistavoite

VARPAISJÄRVEN SEURAKUNNAN TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA 2018 SEKÄ TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA JOHDANTO. Toiminnan yleistavoite VARPAISJÄRVEN SEURAKUNNAN TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA 2018 SEKÄ TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA 2019 2020 JOHDANTO Toiminnan yleistavoite Varpaisjärven seurakunta pyrkii huolehtimaan, että Jumalan

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 2/2011 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 2/2011 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 10 KOKOUSAIKA Tiistai 29.3.2011 kello 18.00 19.12 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntasali, Kummunkatu 19 SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Heikkinen-Rummukainen Marita

Lisätiedot

projektipäällikkö Terhi Jormakka

projektipäällikkö Terhi Jormakka projektipäällikkö Terhi Jormakka Kirkkolain ja järjestyksen sekä kirkon vaalijärjestyksen muutosten valmistelu Piispainkokouksen lausunto Lainsäädännön kirkolliskokouskäsittelyt kevät ja syksy 2014 Lainsäädäntö

Lisätiedot

Hyväksytty kirkkovaltuustossa pvm 1.10.2013 57

Hyväksytty kirkkovaltuustossa pvm 1.10.2013 57 Laukaan seurakunnan kasvatustyön (lapsi- ja perhe-, varhaisnuoriso-, nuoriso-, rippikoulu sekä koulu- ja oppilaitostyö) JOHTOSÄÄNTÖ A. Yleissäännökset Hyväksytty kirkkovaltuustossa pvm 1.10.2013 57 1 Laukaan

Lisätiedot

KOTISEURAKUNTA. - yhteinen tehtävämme. Kontiolahden seurakunnan strategia KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA

KOTISEURAKUNTA. - yhteinen tehtävämme. Kontiolahden seurakunnan strategia KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA KOTI - yhteinen tehtävämme Kontiolahden seurakunnan strategia 2017-2020 ARVOMME Usko Yhteys Jumalaan on kristityn elämän kestävä perusta Jo 500 vuotta jatkunut luterilainen reformaatio on muokannut kirkkoamme

Lisätiedot

Syksy 2014 Harjavallan seurakunnassa

Syksy 2014 Harjavallan seurakunnassa Syksy 2014 Harjavallan seurakunnassa wwwwwwwww.harjavallanseurakunta.fi DIAKONIATYÖ Keskiviikkokerho parillisina keskiviikkoina klo 13 alkaen 70/75-vuotiaiden juhla su 12.10 alkaen messulla klo 10 Anna

Lisätiedot

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS lista kokous 7/2016 Seurakuntaneuvosto 22.9.2016 sivu 1 (6) REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 22.9.2016 klo 18.00 Paikka Rekolan Pyhän Andreaan kirkko, kerhohuone 1 Kustaantie

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2016

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2016 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilinpäätös 2016 Soile Luukkainen 26.6.2017 1 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Jäsenistö 2016 26.6.2017 Soile Luukkainen 2 Jäsenet 2016 Jäsenten ikäjakauma 1790 1804 1470 1429 1430 1427

Lisätiedot

SASTAMALAN SEURAKUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

SASTAMALAN SEURAKUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SASTAMALAN SEURAKUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 SASTAMALAN SEURAKUNNAN TALOUSARVIO 2015 JA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 1. Yleisperustelut

Lisätiedot

ARTJÄRVEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkotie Artjärvi. Allekirjoitus

ARTJÄRVEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkotie Artjärvi. Allekirjoitus 1 ARTJÄRVEN KAPPELINEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 27.10.2016 klo 18.00 Paikka Varsinaiset jäsenet Artjärven seurakuntakoti Anttila Ari, estynyt Jarmo Koskinen, poissa Mauri Kyöstilä Koskelainen Arja Metso

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 8.12.2014 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 11.12.2014-12.01.2015 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 10 Kirkkovaltuusto 2/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 10 Kirkkovaltuusto 2/ 10 9 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkovaltuusto 3.4.2017 9 KJ 8:5 KL 7:4 Kirkkovaltuuston työjärjestys 1 Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston jäsenille viimeistään

Lisätiedot

MEILAHDEN SEURAKUNTA. Hyväksytty seurakuntaneuvostossa 12.1.2011 ORGANISAATIORAKENNE V. 2011

MEILAHDEN SEURAKUNTA. Hyväksytty seurakuntaneuvostossa 12.1.2011 ORGANISAATIORAKENNE V. 2011 MEILAHDEN SEURAKUNTA ORGANISAATIORAKENNE V. 2011 1. Johtamisjärjestelmän kuvaus ja seurakuntatyön perusrakenne 2. Organisaatiorakenne: tiimit, vastuuryhmät ja johtoryhmä 3. Tiimin, tiimivastaavan, vastuuryhmän

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Kirkkoneuvosto 13.05.2015

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Kirkkoneuvosto 13.05.2015 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 20.00 Paikka: Lamminniemen kappeli Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Henkilökoh. varajäsen Läsnä Karjalainen Esa

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto

Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2016 Sivu 1 Kirkkovaltuusto ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kokousaika: Torstai 15.12.2016

Lisätiedot

Rippikoulujen yhteisiä menoja 2015 2016 Naarilan kesäriparit, vaellus, purjehdus, ratsastus

Rippikoulujen yhteisiä menoja 2015 2016 Naarilan kesäriparit, vaellus, purjehdus, ratsastus Rippikoulujen yhteisiä menoja 2015 2016 Naarilan kesäriparit, vaellus, purjehdus, ratsastus Draamallinen messu Uskelan kirkossa pe 11.12. klo 18 Naarila 3, Kesä-Angelat, Juvankoski, Vaellus, Purjehdus

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 146/2012 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 146/2012 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 146/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kirkkolain muuttamisesta, kirkon keskusrahastosta annetun lain kumoamisesta sekä evankelisluterilaisten seurakuntien jäsenten velvollisuudesta

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 5/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 24 24.05.2010

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 5/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 24 24.05.2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 24 KOKOUSAIKA Maanantai kello 17.30-19.05 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaapo Björklund, puheenjohtaja Anneli Hintikka Anne

Lisätiedot

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona klo 18

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona klo 18 Arvoisa kirkkoneuvoston jäsen! Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 22.03.2017 klo 18 Tyrnävän seurakuntatalossa. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.45. Tervetuloa!

Lisätiedot

Läsnä SIMOLA Pertti puheenjohtaja JUKANEN Hannele KUIKANMÄKI Kimmo. MARJAMÄKI Pipsa Lotta. PITKÄNEN Pirkko. SAARELA Veronica

Läsnä SIMOLA Pertti puheenjohtaja JUKANEN Hannele KUIKANMÄKI Kimmo. MARJAMÄKI Pipsa Lotta. PITKÄNEN Pirkko. SAARELA Veronica SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2013 Aika 10.9.2013 klo 18.30-19.30 Paikka Viikin kirkko, Agronominkatu 5 Läsnä SIMOLA Pertti puheenjohtaja JUKANEN Hannele KUIKANMÄKI Kimmo VESAMÄKI Aarne vara MARJAMÄKI

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 7 /2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu Raija Savolainen Helvi Vornanen

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 7 /2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu Raija Savolainen Helvi Vornanen KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 38 KOKOUSAIKA Tiistai kello 17.30-19.00 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaapo Björklund, puheenjohtaja Anneli Hintikka Pekka

Lisätiedot

HAKUNILAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

HAKUNILAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Seurakuntaneuvosto 22.5.2014 sivu 1 (6) HAKUNILAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 22.5.2014 klo 18.00 Paikka Hakunilan kirkon kokoustila Hakunilantie 48, Vantaa Osallistujat: Jäsenet

Lisätiedot

Rippikoulujen yhteisiä menoja 2015 2016 Naarilan talvilomaripari, Päiväripari, Laskettelu

Rippikoulujen yhteisiä menoja 2015 2016 Naarilan talvilomaripari, Päiväripari, Laskettelu Rippikoulujen yhteisiä menoja 2015 2016 Naarilan talvilomaripari, Päiväripari, Laskettelu Draamallinen messu Uskelan kirkossa pe 11.12. klo 18 talvileiri, laskettelu la 12.12. klo 18 päiväripari Tästä

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 4.2.2014 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 4.2.2014 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 4.2.2014 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 10.2.2014-11.3.2014 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

YLEISEN SEURAKUNTATYÖN JOHTOKUNTA 1/2017

YLEISEN SEURAKUNTATYÖN JOHTOKUNTA 1/2017 YLÖJÄRVEN SEURAKUNTA YLEISEN SEURAKUNTATYÖN JOHTOKUNTA Pöytäkirja 1/2017 Aika 16.1.2017 klo 18.00-20.00 Paikka Seurakuntakeskus, Arkki, Kirkkotanhuantie 1 Kutsuttu: Jorma Rienoja puheenjohtaja Marja Erkkilä

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, Savilahdentie 18 ASIALUETTELO

KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, Savilahdentie 18 ASIALUETTELO KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA 26.9.2017 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, Savilahdentie 18 ASIALUETTELO ASIA LIITE N:O N:O 30 - Kokouksen avaus 31 - Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 32 - Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TUKIPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.12.2015, 10

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TUKIPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.12.2015, 10 JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TUKIPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.12.2015, 10 1 LUKU TUKIPALVELUIDEN TOIMINTA-AJATUS, RAKENNE JA TEHTÄVÄT 1 Toiminta-ajatus Jyväskylän seurakunnan tukipalveluiden

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kirkkoneuvosto 6.5.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kirkkoneuvosto 6.5.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 6.5.2014 klo 17.30-17.50 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Kangas Anja varajäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kirkkoneuvosto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kirkkoneuvosto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 19.00 21.06 Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Castrén Helena, kirkkoherra Hämäläinen Sari Karjalainen

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 8/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 43 21.09.2010. Outokummun seurakunnan Rauhanmaan huoltorakennus

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 8/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 43 21.09.2010. Outokummun seurakunnan Rauhanmaan huoltorakennus KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 43 KOKOUSAIKA Tiistai kello 16.30-18.00 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan Rauhanmaan huoltorakennus SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaapo Björklund, puheenjohtaja Anneli Hintikka

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 49 Kirkkoneuvosto 5/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 49 Kirkkoneuvosto 5/ 49 46 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 30.08.2011 46 Kokouskutsu asialistoineen on toimitettu kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

Ylä-Savon seurakuntayhtymä

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Ylä-Savon seurakuntayhtymä Luottamushenkilöiden perehdytysilta 17.2.2015 Hallintojohtaja Katariina Bergbacka Seurakuntayhtymän perustamisen tavoite Tavoitteena säilyttää seurakuntien toiminnallinen itsenäisyys,

Lisätiedot

YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ. Hyväksytty Porin seurakuntien yhteisessä kirkkovaltuustossa /36

YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ. Hyväksytty Porin seurakuntien yhteisessä kirkkovaltuustossa /36 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ Hyväksytty Porin seurakuntien yhteisessä kirkkovaltuustossa 13.9.2006/36 Vahvistettu Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulissa 15.11.2006 1 LUKU Kokoonpano 1 Yhteiseen

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4/2016 Kirkkovaltuusto Aarnio-Närhi Hannele Ahvenjärvi Seppo

JANAKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4/2016 Kirkkovaltuusto Aarnio-Närhi Hannele Ahvenjärvi Seppo Aika 13.12.2016 kello 18.30 Paikka Läsnä Turengin seurakuntakeskus Aarnio-Närhi Hannele Ahvenjärvi Seppo Elo Irmeli Elo Joonas Hakala Pentti Hietanen Sari Ilmarinen Liisa Jauhiainen Juha Kiukkonen Sirpa

Lisätiedot

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Kokouskutsu ja Esityslista 1/2015 Sivu 1 Lapinlahden seurakunnan seurakuntaneuvosto Kokouspäivä 12.1.

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Kokouskutsu ja Esityslista 1/2015 Sivu 1 Lapinlahden seurakunnan seurakuntaneuvosto Kokouspäivä 12.1. Sivu 1 Seurakuntaneuvoston kokous pidetään 12.1.2014 Lapinlahden seurakuntatalossa. Ennen kokousta klo 18-19 on uuden seurakuntaneuvoston perehdytystilaisuus, jossa kirkkoherran johdolla käsitellään seurakuntaneuvoston

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Kirkkoneuvosto 02/2013 8.4.2013

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Kirkkoneuvosto 02/2013 8.4.2013 17 15 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 8.4.2013 15 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

TÖÖLÖN SEURAKUNNAN VERKKOPÖYTÄKIRJA 5/2014 [1] SEURAKUNTANEUVOSTO

TÖÖLÖN SEURAKUNNAN VERKKOPÖYTÄKIRJA 5/2014 [1] SEURAKUNTANEUVOSTO TÖÖLÖN SEURAKUNNAN VERKKOPÖYTÄKIRJA 5/2014 [1] Aika 4.6.2014 Paikka Läsnä Seurakuntakoti, Runeberginkatu 39 A Naukkarinen Auvo, puheenjohtaja Akaan-Penttilä Aulikki Hirvonen-Nurmi Katri Kiviluoto Hilkka

Lisätiedot

KOHTAAMISEN YHTEISÖ Puijon seurakunnan toiminnan suunta vuoteen 2020

KOHTAAMISEN YHTEISÖ Puijon seurakunnan toiminnan suunta vuoteen 2020 KOHTAAMISEN YHTEISÖ Puijon seurakunnan toiminnan suunta vuoteen 2020 MISSIO Kirkon ja seurakunnan tehtävä perustuu Jeesuksen antamiin lähetys- ja kastekäskyyn sekä rakkauden kaksoiskäskyyn. VISIO Puijon

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4 N:o 2/2016 Sivu 4 _ TILINPÄÄTÖKSEN 2015 HYVÄKSYMINEN 6.4.2016 10 Seurakunnan tilinpäätöksen laatimista ja käsittelyä koskevat säännökset ovat kirkkojärjestyksen15 luvun 9 :ssä. Seurakunnan on laadittava

Lisätiedot

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/2008 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/2008 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 1/2008 Aika: keskiviikkona 30.1.2008 klo 18.00 20.00 Paikka: Virastotalo (ent.suom.pappila), Kirkonkylä

Lisätiedot

Talousarvio: Seurakuntaneuvostoon kuuluu kymmenen jäsentä puheenjohtajan lisäksi ja sihteeri.

Talousarvio: Seurakuntaneuvostoon kuuluu kymmenen jäsentä puheenjohtajan lisäksi ja sihteeri. 206 KÄLVIÄN SEURAKUNTA TOIMINTASUUNNITELMA 2016 026101 SEURAKUNTANEUVOSTO Johtaa kirkkolainsäädännön mukaisesti seurakunnan toimintaa, edistää hengellistä elämää ja toimia seurakunnan perustehtävän toteuttamiseksi

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN SEURAKUNNAN DIAKONIATYÖN PERUSTOIMEN KUVAUS 2012

HÄMEENKYRÖN SEURAKUNNAN DIAKONIATYÖN PERUSTOIMEN KUVAUS 2012 HÄMEENKYRÖN SEURAKUNNAN DIAKONIATYÖN PERUSTOIMEN KUVAUS 2012 1. PERUSTEHTÄVÄ Diakoniatyön perustelut löytyvät sekä Raamatusta, että Kirkko järjestyksestä. Minun oli nälkä, ja te annoitte minulle ruokaa.

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 /2015 1 (9) KIRKKONEUVOSTO 28.1.2015

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 /2015 1 (9) KIRKKONEUVOSTO 28.1.2015 ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 /2015 1 (9) KOKOUSAIKA 28.1.2015 klo 17 18.50 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 6

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 6 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 11.10.2017 klo 17-18.15 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Huostila Anja, jäsen Huostila Mari, jäsen Kanerva Esa, varajäsen

Lisätiedot

lapset - nuoret perheet

lapset - nuoret perheet lapset - nuoret perheet Hyvinkään seurakunnassa syksyllä 2014 1 PERHEMESSUT 7.9. Hyvinkään kirkko klo 10.00 (koululaisten iltakerhojen kerhonohjaajien siunaaminen) 14.9. Martti klo 15.00 (päiväkerholaisten

Lisätiedot

Liite 1: Määrärahojen ylitykset tehtäväalueittain

Liite 1: Määrärahojen ylitykset tehtäväalueittain Kirkkovaltuuston 8.6.2010 päätöksiä 6 VUODEN 2009 TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN YLITYSOIKEUS Liite 1: Määrärahojen ylitykset tehtäväalueittain Vuoden 2009 talousarvion käyttötalousosassa oli budjetoitu toimintatuloihin

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 / (9) KIRKKONEUVOSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 / (9) KIRKKONEUVOSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2014 1 (9) KOKOUSAIKA 10.12.2014 klo 17.30 18.30 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24 Kirkkoneuvosto 05.08.2013 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 13.08.2013

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24 Kirkkoneuvosto 05.08.2013 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 13.08.2013 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 18.00 20.40 Paikka Kirkko, hautausmaa ja virastotalo Läsnä Petteri Hämäläinen vt. kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Tavoitesuunnittelun toteutuksen periaatteita

Tavoitesuunnittelun toteutuksen periaatteita Tavoitesuunnittelun toteutuksen periaatteita Koska tavoitesuunnittelu on oppimisprosessi, sitä tarkennetaan suunnittelun edetessä saatujen kokemusten ja palautteiden perusteella Tavoitesuunnittelulla luodaan

Lisätiedot

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkovaltuusto

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkovaltuusto Kokousaika Keskiviikko 14.12.2016 klo 18.00 19.25 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Seurakuntatalo Pirkko Hongisto Jouko Isoniemi Irmeli Juntunen Antti Koistinen Taisto Kokko

Lisätiedot

4 18 Talousarvion toteutuma vuodesta 2015 ja 1.1. 6.4.2016 (liite a ja b)

4 18 Talousarvion toteutuma vuodesta 2015 ja 1.1. 6.4.2016 (liite a ja b) JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 2/2016 1 AIKA PAIKKA Sivu / 20.4.2016 klo 18.00 alkavan iltakoulun päätyttyä. Säynätsalon seurakuntakoti, Saarnatie Alkuhartaus ja kokouksen avaus 3 14 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ALUESEURAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty Jyväskylän seurakunnan kirkkovaltuustossa

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ALUESEURAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty Jyväskylän seurakunnan kirkkovaltuustossa JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ALUESEURAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty Jyväskylän seurakunnan kirkkovaltuustossa 13.1.2009 1 LUKU ALUESEURAKUNTA JA ALUENEUVOSTO 1 Jyväskylän seurakuntaan muodostetaan yhdeksän alueseurakuntaa,

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2017 Kirkkoneuvosto 46-55

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2017 Kirkkoneuvosto 46-55 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2017 Kirkkoneuvosto 46-55 Aika Tiistai 4.4.2017 kello 16.00 17.10 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen, poissa Husso Leena jäsen Minna

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O

A S I A L U E T T E L O IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 (7) A S I A L U E T T E L O 32. Kokouksen avaus 33. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 34. Pöytäkirjan tarkastajien valinta 35. Ääntenlaskijoiden valinta 36.

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) KIRKKONEUVOSTO 3/ 2013 13.3.2013. Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) KIRKKONEUVOSTO 3/ 2013 13.3.2013. Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 Aika Keskiviikko 13.3.2013 klo 18.30 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen Raimo Honkanen

Lisätiedot

VÄRT SI LÄN TAPAHTUMAKALENTERI MESSU VÄRTSILÄN KIRKOSSA

VÄRT SI LÄN TAPAHTUMAKALENTERI MESSU VÄRTSILÄN KIRKOSSA VÄRTSILÄN TAPAHTUMAKALENTERI VÄRT SI LÄN KYL ÄT IEDO T E t alvi 2013 /20 14 www. vart sila.f i Värtsilän kirkossa tapahtuu! 04.12. klo 18 Jouluaskartelu perheille seurakuntakodilla. 08.12. klo 17-19 Myyjäiset

Lisätiedot

Ylä-Savon seurakuntayhtymän talous - perustietoa ja ajankohtaiskatsaus. Luottamushenkilöiden perehdytysilta Talouspäällikkö Marko Ropponen

Ylä-Savon seurakuntayhtymän talous - perustietoa ja ajankohtaiskatsaus. Luottamushenkilöiden perehdytysilta Talouspäällikkö Marko Ropponen Ylä-Savon seurakuntayhtymän talous - perustietoa ja ajankohtaiskatsaus Luottamushenkilöiden perehdytysilta Talouspäällikkö Marko Ropponen Perustietoa Seurakuntayhtymän tehtävät on lueteltu Kirkkolaissa

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTO 2/2014

KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 7.5.2014 6. Tulos- ja rahoituslaskelma sekä talousarvion toteutumisvertailu 1.1. 31.3.2014... 2 7. Toimintakertomus

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 21.1.2015 klo 17-18.20 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 13.6.2017 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 19.6.2017-20.7.2017 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

LAPUAN tuomiokirkkoseurakunta. Pyhänä ja arkena

LAPUAN tuomiokirkkoseurakunta. Pyhänä ja arkena LAPUAN tuomiokirkkoseurakunta Pyhänä ja arkena Seurakunnan historiaa 1550-luvulla Lapua oli vielä Isonkyrön kappeliseurakunta. Asukkaita oli noin 500. Lapuasta tuli itsenäinen seurakunta v. 1581. Lapua

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 8/ (5) Esityslista. Aika Keskiviikko klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Seurakuntakeskus, Arkki

KIRKKONEUVOSTO 8/ (5) Esityslista. Aika Keskiviikko klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Seurakuntakeskus, Arkki KIRKKONEUVOSTO 8/2016 1 (5) Aika Keskiviikko 30.11.2016 klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Paikka Seurakuntakeskus, Arkki KÄSITELTÄVÄT ASIAT: 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MUSIIKKITYÖN TOIMINTAKERTOMUS 2011 SEURAKUNNAN PAINOPISTEET UUSI SÄÄKSMÄEN ROVASTIKUNTA

MUSIIKKITYÖN TOIMINTAKERTOMUS 2011 SEURAKUNNAN PAINOPISTEET UUSI SÄÄKSMÄEN ROVASTIKUNTA Kokousaika Keskiviikko 22.1. klo 17 Kokouspaikka Lempoisten srk-talo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 KOKOUKSEN AVAUS MUSIIKKITYÖN TOIMINTAKERTOMUS 2011 TOIMINTASUUNNITELMA 2012 KONSERTTITARJOTIN 2012 SEURAKUNNAN

Lisätiedot